Zpravodaj FOS Jánošík Brno

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj FOS Jánošík Brno"

Transkript

1 Obsah Slovo úvodem Poděkován partnerům Hudba bez hranic RETAZOS Ohlédnutí za F scénou Brno město uprostřed Evropy Jaká byla letošní Valaška? 3. ročník KGP, Brno Juráškovy noty Co se zpěváčky? Jak je na tom Ondráš letos? Pomoc veteránům II. světové války Dětské taneční studio Ondrášek Valná hromada FOS Jánošík Brno Vánoční koncerty Maškarní bál bude již popáté! Co se změní v Ondráši v roce Folklorní festivaly ČR Folklorní festivaly SR Nabídkový list Folklorní sdružení Jánošík Štefánikova 53a Brno

2 M ilí přátelé, naši věrní členové, na sklonku roku vás všechny opět srdečně zdravíme a na následujících stránkách vám nabízíme přehled nejdůležitějších událostí, které se nedávno uskutečnily, které připravujeme a samozřejmě i ty právě aktuální. Mezi ně patří i okamžiky, které netěší. Bohužel nám stále přicházejí smutná oznámení. V poslední době jsme se rozloučili s paní Andělou Matouškovou z Brna a panem Jaroslavem Štikou z Rožnova pod Radhoštěm. Společně jim věnujme tichou vzpomínku. Zároveň ale neztrácejme optimismus a snažme se hledět dopředu. Překonávejme problémy a různé překážky a snažme se dělat radost sobě i svému okolí. Do nadcházejících dnů vám přejeme hodně zdraví a pohody a krásné prožití Vánoc. Těšíme se na naše další setkávání. členové správní rady FOS JÁNOŠÍK Brno Poděkování partnerům V roce 2010 se naše sdružení podílelo na uskutečnění několika velkých projektů (maškarní bál, premiéra celosouborového pořadu VUS ONDRÁŠ Dvanáctero, F SCÉNA 2010, koncert Juráškovy noty, cyklus vánočních koncertů). Žádnou z těchto akcí by nebylo možno připravit v požadovaném rozsahu a kvalitě bez pomoci a podpory dalších subjektů našich partnerů a sponzorů. Níže uvádíme jejich abecední seznam a i touto cestou jim vyjadřujeme velké poděkování. Advokátní kancelář JUDr. Vladimír Focko, AURA s.r.o. Cafe water service s.r.o., Cardion s.r.o., Český rozhlas Brno DN FORMED Brno s.r.o, Dopravní podnik města Brna a.s. Ecolab Hygiene s.r.o., ELMOZ a.s., ETV security s.r.o. Folklorní sdružení České republiky, Fotex plus a.s. Heineken ČR Starobrno a.s., Hutira Brno s.r.o. JAPEZ s.r.o., Jihomoravský kraj LB květiny Lenka Burdová, LOM PRAHA s.p. Metropolis Live s.r.o., MITO CZ s.r.o., MK CETR s.r.o. Pramacom Prague s.r.o., Pražské silniční a vodohospodářské stavby a.s., První Elektro a.s. Radio Proglas SDS EXMOST s.r.o., SNIP&CO s.r.o., Správa vojenského bytového fondu Praha, Statutární město Brno, Studio 107, Svoj&Svoj s.r.o., Šetra s.r.o. Tipa Telekom plus a.s., Tocháček spol. s r.o., Trade FIDES a.s., Trexima s.r.o. Vinařství Stanislav Mádl, Vinné hospodářství Krumvíř, Vinné sklepy Lechovice s.r.o., Vojenské lesy a statky ČR s.p. Naše poděkování však patří i dalším zde nejmenovaným příznivcům, kteří se zapojili například do přípravy březnového maškarního bálu nebo poskytli své produkty při setkání tisícovky návštěvníků Janáčkova divadla v dubnu letošního roku. Současně vyslovujeme přání, aby naše vzájemná spolupráce pokračovala i v dalších letech. Všem vám patří náš upřímný dík! Hana Maděrová strana 2/14

3 koncertních sálech reprezentovala Čes kou republiku a společně s oběma (díl druhý) španělskými hudebními tělesy předvedla věma úspěšnými koncerty ve Ve dnech 8. a 9. května 2010 se usku obdobné koncerty, které se uskutečnily španělských městech León a Mad tečnily dva koncerty na území České u nás. První koncert v Leónu (20. května rid byl zakončen letošní významný republiky. O nich jsme psali v minulém od h sál Auditorio Ciudad de Le květnový česko španělský projekt pod čísle zpravodaje. ón) patřil celý Vojenskému uměleckému názvem RETAZOS Hudba bez hranic A protože to byl česko španělský souboru ONDRÁŠ a na koncertě v Mad V koncertech účinkoval Vojenský umě projekt, na své si mohlo přijít i španěl ridu (21. května od h madridská lecký soubor ONDRÁŠ Ministerstva ské publikum. Téměř padesátka členů koncertní síň Auditorio Nacional de Mu obrany ČR společně se Symfonickým or VUS ONDRÁŠ odletěla v úterý 18. květ sica) byla první část ondrášovská, chestrem Chamartín a pěveckým sborem na 2010 v časných ranních hodinách druhá polovina byla stejná jako v ČR Talía ze Španělska. do Španělska, aby ve dvou prestižních tedy společná. D. V úhrnu více než španělských diváků odměnilo bouřlivými ovacemi výkony hudebníků, tanečníků i zpěváků pod vedením trojice zkušených dirigen tů (Silvia Sanz Torre šéfdirigentka Symfonického orchestru Chamartín a za českou stranu Lubomír Graffe šéf Orchestru lidových nástrojů VUS ON DRÁŠ a Eduard Tomaštík host Or chestru lidových nástrojů VUS ONDRÁŠ). Na jevišti bylo možno v některých programových číslech napočítat úctyhodných 200 účinkujících. Oba koncerty navštívil a oficiálně zahájil velvyslanec ČR ve Španělsku Karel Be ran, v Madridu promluvil na jevišti i státní tajemník pro Evropskou unii Diego López Garrido. Španělská strana představila tuto akci jako hlavní kul turně prezentační událost během svého půlročního předsednictví v Radě Evrop ské unie. Na celém projektu se podílelo jak v Česku, tak i ve Španělsku mnoho vý znamných institucí, díky kterým lze říci, že se společné dílo podařilo a všechny koncerty budou jistě patřit k nezapo menutelným zážitkům všech organizáto rů, diváků i účinkujících. Hana Maděrová strana 3/14 Ohlédnutí Hudba bez hranic RETAZOS

4 F scénovská rýmovačka 2010 Tak jako již každý rok soubor Ondráš rád by, měl F scénu na Špilberku, jenže spadly hradby. Pod přívalem velkých dešťů mokro bylo všude, statik však dal povolení zahájení bude!!! Následné dny budou v klidu, neděsí nás statici, Všechna další představení, jsou na Staré radnici. Z Veselí až nad Moravou přijela tři auta nová, k prasknutí narvaná po strop a v nich děcka z Radošova. Lidové písně a tance, výkon hodný profíků. Nejvíce však oceňuji cimbálovou muziku. V čele nově sestavené party zručných lidiček stojí věčně rozesmátý primáš, Radim Havlíček. Všetečníci z Bratislavy a PULS Chlastáš z Brna, šponovali smíchem lidi, až málem praskla struna. Mladí, ti jen smíchem řvali, starší měli možná šok, Nikdo z nich však neodešel, tak snad se těší napřesrok. Ondráš začal, kdopak končil? Divný dotaz, kdo asi? Samozřejmě, zase Ondráš. A vyšlo jim i počasí. Povytahovali pecky zo škatule starej mamy, Ondráš pro vás, výběr best of, byl to program nad programy. Tak to bylo ve stručnosti, jak proběhla F scéna. Pro teď už je psaní dosti, dochází mi písmena. Program F SCÉNY 2010 Další soubor z Moldávie, Trandafir se jmenoval, výtečné měl muzikanty, jenže málo tancoval. Vedoucí byl asi magik, jenž z rukávu natáhnul hodinové představení na celou hoďku a půl. Sečteno a podtrženo: pro diváky milý host, no a pro organizátory zase další zkušenost. Do třetice o muzice byl i soubor z Ostravy, zde nedošlo k pochybení, to nemějte obavy. Jen mi přišel trochu fádní jmenný seznam kapely: Machač, Machač, Machač mladší..jiní skoro nehráli. Chápu, řemeslo se dědí, má to svoji logiku, Jen si zlehka dělám srandu z rodinného podniku. Každopádně celá Šmykňa dobře hájila svou čest tančila i hrála skvěle, prostě byli všichni BEST. Martin Rezek strana 4/14

5 Brno město uprostřed Evropy P očátkem měsíce června 2010 se uskutečnila již tradiční brněnská akce ZÁBAVA POD HRADBAMI v rámci projektu Brno město uprostřed Evropy festival zábavy pod hrady Špil berk a Veveří. Letošní stavbu programu hlavní organizátor (SNIP&CO, reklamní společnost) ještě obohatil akcí Mozar tovy děti, kde se představili malí i velcí umělci žáci Základních uměleckých škol z celé Moravy. Naše tradice velkých folklorních bloků v pátek i sobo tu zůstala zachována. V pátek se na centrálním pódiu na náměstí Svobody v Brně před Jak celou akci Brno město upro stavily Dětský folklorní soubor Dubinka střed Evropy 2010 ve stručnosti shrnout z Rohatce, Folklorní soubor Velen z Bos a zhodnotit? kovic a brněnské soubory Slovácký sou Spolupráce s hlavními organizátory: bor Šafrán, Dětské taneční studio výborná Ondrášek a Vojenský umělecký soubor Technická zabezpečení obou progra Ondráš se svým celosouborovým progra mů: bez problémů mem Povedená sezóna. Programové bloky folklorních soubo V sobotu patřilo pódium už pou rů: krásně připravené, nacvičené, pro ze dvěma souborům. Hostujícímu Lenin vedené gradskému souboru Ivuška a opět Spolupráce s vedením souborů: vý Ondráši, tentokrát se blýsknul v progra borná mu malých forem Z kraje do kraje. Ve Počet diváků: vždy plné náměstí večerních hodinách přispěl krátkým Ohlasy a dojmy z celého projektu: vý samostatným vstupem také náš orchestr borné lidových nástrojů. A můj letošní největší dojem z celé akce? Všichni ve doucí účinku jících souborů mi po předsta vení přišli po děkovat, že jsme je přizvali ke spo lupráci a že si toho moc považují. A to se mi od roku 2003, kdy se na těchto folklorních programech podílím, ještě nestalo. Takže děkuji všem a příští rok zase na viděnou při FOLKLORU UPROSTŘED EVROPY Pavlína Huráková Počasí mimo sobotní noci vyšlo na výbornou a tak si návštěvníci mohli vy chutnat celý program v plné kráse. VUS ONDRÁŠ se v pátek na festivalu před stavil s celovečerním programem Dva náctero, který zaplnil Komorní amfiteátr k prasknutí. Mimo folkloru a šermu stojí za to zmínit přehlídku Veteran Car Clu bu Autoklubu Rožnov pod Radhoštěm, která v sobotu nadchla nejednoho mi lovníka historických vozítek. No a v ne děli jsme se všichni po galaprogramu festivalu opět rozjeli do svých domovů. A jaká tedy Valaška byla? I když le tos byla Valaška trochu menší než pře dešlé ročníky, opět stálo za to se na ni přijet podívat a vychutnat si jedinečnou atmosféru tohoto festivalu. Kdo letos v Rožnově nebyl a tudíž neviděl všech ny ty nadšené účinkující v krásných prostorách Valašského muzea v přírodě, náměstí v Rož nově a měst ském parku, má strašnou smůlu. Já už se těším na pří ští rok. Petr Farmačka Jaká byla letošní Valaška? P o roční pauze jsme se opět sešli ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, kde v termí nu 11. až 13. června letošního roku proběhl již XVII. Mezinárodní armádní folklorní festival a XI. přehlídka skupin historického šermu pod názvem Rožnovská valaška. Představily se opět všechny folklorní soubory i skupiny his torického šermu spolupracující s Armá dou České republiky a také hostující folklorní soubory domácí Soláň, Ku novjan z Uherského Hradiště, Mladina z Plzně, Rosénka z Prahy a ze zahraničí to byl soubor Rozmarija z Prešova a Vše tečníci z Bratislavy. Nesmím zapo menout na soubor z indonéské ambasády v Praze, který byl zároveň domácím i zahraničním folklorním sou borem. Šermířů bylo tolik, že mám obavu, abych na někoho nezapomněl a tak zde zmíním jen Luďka Habrdu, kte rý se o všechny šermíře staral a zároveň celý šermířský program připravil. No a protože jde o armádní folklorní festival, tak nemohla chybět Jednotka Čestné stráže AČR a vojenská hudba Olomouc. strana 5/14

6 3. ročník KGP, Brno 2010 N ie veru. V nadpise tohoto krátke ho pojednania nie je preklep, ako by si niekto mohol myslieť. Obsahom ne budú informácie o Výbore pre štátnu bezpečnosť, hlavnej to tajnej službe bývalého Sovietskeho zväzu, ani o Krč me Gurmánov Bratislavy (obidvoje KGB) na Obchodnej ulici v hlavnom meste Slovenska. Dnes by som sa chcel zmieniť o jednej aktivite voľakedajších členov Vojenského súboru piesní a tan cov Jánošík, predchodcu Vojenského umeleckého súboru Ondráš, ktorí cítia potrebu bližšej komunikácie po starom z očí do očí aj keď sa ich cesty po tanečnej kariére v Brne rozišli na vše tky možné i nemožné svetové strany. Jedná sa o akési neformálne letné stretnutie spriaznených folklórnych duší na konci školských prázdnin. Jeden vý myselník ho nazval dosť zložito, ale vý stižne KOVÁČ GARDEN PARTY BRNO. Pýtate sa, prečo? Nuž, lebo sa koná v metropole Moravy, konkrétne v Masarykovej štvrti na Hlávkovej ulici, pri ohni a grile v zelenej záhrade ro dinného domu manželov Evy a Róberta Kováčovcov. Krehká polovička spomí naného organizátorského páru je miest na rodáčka (vtedy vedená pod priez viskom Stárková). Mimo výučby na ktorý dostal ako jediný abstinentskú vý nimku miestnom tanečnom konzervatóriu sa VUS Ondráš bol v poslednú venuje aj detskému súboru Ondrášek. Po augustovú sobotu ( t.r.) na zájazde čas ciest jej manžela (pôvodom z Levíc) v Prahe, kde účinkoval na podujatí Praž za prácou v zahraničí (zarába si ako hráč ský jarmark a v centre Brna sa práve vte na husle a vedúci i primáš kapely dy konal XXI. ročník Medzinárodného v jednej osobe) sa sama stará o troch po folklórneho festivalu, no účastníci KGP tomkov, dve dcéry a jedného syna. Brno 2010 sa odradiť nenechali. Nedo Tradícia KGP Brno vznikla v roku stavili sa síce ohlásené dámy Eva Macha Pôvodným zámerom bolo zor čová, rod. Jelínková, z Ostravy, ani ganizovať niečo na spôsob Besedy Hana Mičudová, rod. Semanová, zo Zvo u cimbálu, avšak pod holým nebom. No lena, ale ako vidno aj z priloženej foto už prvý ročník naznačil, že niekdajší grafickej snímky, na nálade šťastnej tanečníci, muzikanti a speváci VSPT trinástky to stopy nezanechalo. Jánošík sa veľmi radi porozprávajú A koho vlastne digitálny obrázok za o tom, ako sa kto má, čo sa u neho chytáva? Zľava doprava: JUDr. Renata zmenilo za niekoľko desiatok rokov, kto ré uplynuli od pôsobenia v brnenskom te lese a či im ešte slúži pamäť pri spomienkach na dobu dávno minulú. A nebolo k tomu treba ani žiadnu hu dobnú kulisu. Ba práve naopak! Medzi štrnganím nie prázdnych pohárikov a po pri pojedani grilovaných dobrôt sa v dvo jiciach, trojiciach i väčších zoskupe niach debatovalo o všeličom zaujíma vom, predovšetkým však o veciach týka júcich sa súborového života v Jánošíku a taktiež diania ohľadne peripetií fungo vania dnešného ansámbla. Dialógy a tri alógy rušili iba občasné žalostné spevné výkriky nemenovaného Stredoslováka, Kadlubcová, rod. Adamcová, Č. Tešín Blanka Přetáková, rod. Pekáčová, Brno bývalý člen SĽUKu Ľubo Slačka, Brati slava hostitelia Eva a Robo Kováčovci Blanka Škodová, Brno Alena Slačková, rod. Churá, s manželom Pavlom (ro dákom z Likavky), Hodonín Iveta Hlávková, rod. Posltová a jej partner Ing. Martin Zoder, obaja Brno Simona Zítková, rod. Blochová, Brno Ján Dvonč, tajomník Maratónskeho klubu Košice a bezdomovec Kúčo z Bu kovinky. Kultúre zdar a folklóru zvlášť! Ing.Tibor Kučera, folklorista, publicista, Zvolenské folklórne minimúzeum strana 6/14

7 Juráškovy noty V neděli 26. září 2010 se uskutečnil v Mahenově divadle v Brně slav nostní koncert věnovaný nedožitým 85. narozeninám Jaroslava Juráška. Kon cert uspořádal Vojenský umělecký sou bor Ondráš a jeho výtěžek byl dán ve prospěch druhoválečných veteránů. Hlavním aktérem byl Orchestr li dových nástrojů tohoto souboru se svý mi sólisty, dívčím sborem a taneční složkou. Účinkovali rovněž vzácní hosté Luboš Holý, Vlasta Grycová, Miro Du dík a Jan Gajda. Pořadem provázel skvě lý David Pavlíček a několik milých a moudrých vstupů měl ze záznamu Jan Rokyta. Program koncertu měl smyslu plnou strukturu, v rámci níž byly předsta veny různé hudební formy, styly a oblasti, kterými se Jaroslav Jurášek v průběhu svého života zabýval. Všichni účinkující podali skvělé výkony a krásnou atmosféru umocňovala vkusná scéna s občasnou projekcí fotografií Jaro slava Juráška i dobrý zvuk. Tak jo, řekne si asi na tomto místě čtenář, který na koncertě nebyl, On dráš, Holý, Grycová, Dudík, to mohla být docela dobrá folklórní akce? Ne, zadrž milý čtenáři, ten koncert byl zcela výjimečný a můžeš jen litovat, žes na něm nebyl! Jaroslav Jurášek byl moudrý člověk a velký umělec. Rozu měl hloubce lidové písně a všechnu svoji zkušenost, talent a cit uměl dát do její úpravy. Kdys naposled zažil, že se ti nahrnuly slzy do očí, že ti běhal mráz po zádech, že tě bolely ruce od po tlesku? My, tvůrci programu, a všichni in terpreti jsme se snažili, aby Juráškovy noty zasáhly srdce posluchačů v co možná nejlepším podání. Závěrečný po tlesk ve stoje byl pro nás velkým podě kováním, ale patřil, Cardo, tobě! S úctou Aleš Smutný. Co se zpěváčky? Z ačátkem října, přesně 8. a 9., proběhly v Praze tradiční galakon certy Zpěváček Slávik 2010 a Zpí váme pro radost. O tom, proč se koncerty konají, jsem psal už několikrát v minulých recenzích a koneckonců o tom krásně píše v letošním progra movém sborníčku i předseda FoS ČR, pan Zdeněk Pšenica. Letos se omezím na konstatování, že oba koncerty byly moc pěkné, dětští zpěváci, domácí i zahraniční byli ves měs vynikající, vítězka Kamila Šošovič ková strhující, programy propracované, průvodní slovo profesionální, orchestry Ondráš a Broln skvělé, technika výborně fungující atd, atd Navzdory tomu musím zde uvést to, co jsem avizoval už vloni a předloni, že opět ubylo návštěvníků těchto koncer tů, čímž se jejich smysl a poslání po stupně vytrácí. Před tímto faktem už nelze zavírat oči a je nejvyšší čas na tuto skutečnost reagovat a přijít s novými podněty, jak tuto populární (masovou) soutěž a její vítěze propagovat a tím po tažmo celou naši národní kulturu. Na rozdíl od paní moderátorky, z je jíchž úst to letos při uvádění koncertů mnohokrát zaznělo, si nemyslím, že jsme folklórní velmocí. Rozhodně bych to netvrdil před delegacemi ze Slo venska, Rumunska, Bulharska, Srbska a dalších zemí, kde jejich dětští zpěváci lidových písní jsou skutečně známí a slavní díky pravidelným televizním pořadům nebo dokonce vysílání na folk lórním kanálu své televize! Dočkáme se i my takové mediální podpory, jakou by byl přímý přenos (či alespoň záznam) galakoncertu Zpěvá ček Slávik nebo Zpíváme pro radost na některém z kanálů České televize? To by bylo něco, naleštěný Žofín, na pódiu moderátor Marek Eben, v první řadě pan prezident s chotí Pak bychom se začali přibližovat výše zmíněným zemím. Aleš Smutný strana 7/14

8 D o dubna 2010 byla hlavní náplní v dramaturgii VUS ONDRÁŠ pří prava premiérového celosouborového pořadu Dvanáctero. To ovšem nezna mená, že by jinak soubor do premiéry ( ) mimo přípravy nic nedělal. Obě cimbálové muziky souboru byly v rámci plesové sezóny vytíženy až moc a profesionální část taneční složky rovněž nezahálela. Mimo výjezdů s programem malých forem Z kraje do kraje se soubor včetně amatérské části zúčastnil i prvního Celobrněnského fašanku, který proběhl v centru Brna 16. února Ani po premiéře celovečerního programu Dvanáctero v Janáčkově diva dle v Brně se soubor nezastavil a s vy stoupeními malých i velkých forem a cimbálových muzik se opět rozjel do všech koutů naší vlasti i do zahraničí. Kromě květnových koncertů ve španělském Madridu (o nich píšeme v samostatném článku) se profesionální část Ondráše představila také ve Slovin sku a to hned pětkrát. Významnou akcí, kterou soubor při pravil k nedožitým 85. narozeninám dlouholetého uměleckého vedoucího, Ja roslava Juráška, byl koncert nazvaný Ju ráškovy noty. Ten proběhl 26. září v Mahenově divadle Brno. Do konce roku ještě soubor čekají vánoční koncerty letos opět nazvané Vánoční vinšování s Ondrášem. V Brně se soubor s tímto koncertem objeví 26. prosince v katedrále sv. Petra a Pavla. Své vinšování Ondráš ukončí 28. prosince v Opatském klášteře v Raj hradě u Brna. Pak už nás všechny čeká malý odpo činek a oslavy Nového roku. Takže vzhůru do něj. Petr Farmačka a Martin Rezek Pomoc veteránům II. světové války V minulém čísle jsme se krátce zmí nili o zahájení letošní spolupráce VUS ONDRÁŠ s Československou obcí legionářskou. Jejím smyslem je jednak připomenutí významu československých legií pro naši republiku a jednak snaha pomoci dosud žijícím veteránům druhé světové války. Ve prospěch veřejné sbírky na do plnění vybavení Domovů péče o válečné veterány, kterou vyhlásila Českoslo venská obec legionářská, byly po celý rok 2010 zasílány peníze dobrovolně zís kávané od diváků v rámci vybraných vy stoupení VUS ONDRÁŠ na mnoha místech naší republiky. K těmto finančním příspěvkům však přibyly v průběhu roku další částky zís kané jako výtěžky ze dvou velkých bene fičních představení VUS ONDRÁŠ: premiéra pořadu Dvanáctero (18. dub na 2010, Janáčkovo divadlo Brno) slavnostní koncert VUS ONDRÁŠ Ju ráškovy noty (26. září 2010, Mahenovo Aktuálně Jak je na tom Ondráš letos? divadlo) Třetím počinem, který pomohl pod pořit tuto veřejnou sbírku, byla instalace pokladničky na nádvoří Staré radnice při všech 17 představeních letošní F SCÉ NY. Do ní měli možnost přispět diváci přímo při své návštěvě konkrétního vys toupení. Kombinací všech forem veřejné sbír ky se do konce října 2010 podařilo na shromáždit téměř Kč Určitě lze konstatovat, že vyhlášení ve řejné sbírky splnilo svůj účel a VUS ONDRÁŠ společně se všemi, kteří ja koukoliv formou přispěli k získání toho to obnosu, mohou mít příjemný pocit, že smysluplně pomohli podpořit ušlech tilou myšlenku. V dnešní sobecké a dravé době je to poměrně vzácné a o to víc chvályhodné. Hana Maděrová strana 8/14

9 Dětské taneční studio Ondrášek V ánoce za kopcem Už je to tak. Prázdniny jsou za námi, vzpomínky na léto se pomalu vytrácejí a paní Zima už nenápadně klepe na dve ře. A to my, děti z Dětského tanečního studia Ondrášek, dobře víme! Sáň kování, lyžování a hlavně vytoužené Vá noce! A kdybychom náhodou zapomněli, v Ondrášku nám vše rychle připomenou. Vždyť už od října nacvičujeme koledy. Proč tak brzy? Čeká nás naše PRVNÍ VELKÉ SLAVNOSTNÍ vystoupení. Ně kteří se těší, někteří si ještě neuvědomu jí, co je čeká. Každopádně občas trochu strachu, ale ta radost v zákulisí, když vše dobře dopadne a maminkám, ba bičkám, tetičkám se líbíme. To musíte za žít! Jsou mezi námi od září zase noví ka marádi. My ostřílení tanečníci z loň ského školního roku máme za sebou 10 vystoupení. Dokonce i první účast na festivalech. V květnu akce Děti dětem setkání brněnských dětských folklorních souborů, v červnu Brno město upro střed Evropy a Rožnovská valaška 2010 v Rožnově pod Radhoštěm. Velice si vá žíme získané ceny Laureáta dětského pořadu Rožnovské valašky Je to naše první taneční vítězství. Tak honem na soustředění, učit se nové tanečky, ať se zase líbíme. Velké slavnostní vystoupení, o kte rém byla řeč na začátku, budeme mít v době, kdy čtete tyto řádky, už za se bou. Naplánovali jsme si ho na sobotu 27. listopadu 2010 v brněnském bezbari érovém divadle Barka. O tom, jak se nám povedlo, se přesvědčí všichni, kteří se na nás přijdou podívat a vy ostatní se to určitě taky dozvíte buď na interne tu nebo v dalším čísle zpravodaje. (Ještě jedna velká prosba na závěr pokud byste chtěli a měli možnost nám přispět na naši činnost, prosím obraťte se na paní Hurákovou. Děkujeme za všechny malé i velké Ondrášky.) za děti z Ondrášku Zuzana Mokrá Valná hromada FOS Jánošík V době přípravy tohoto čísla zpravo daje jsou v plném proudu i pří pravy na VI. valnou hromadu po čty řech letech i volební Jak vše dopadne, kdo bude zvolen do správní rady a revizní komise, aby další čtyři roky dobrovolně pomáhal s chodem a vedením našeho sdružení, které má v současné době téměř 500 členů, samozřejmě dnes nevíme. Nejdříve to budou vědět v sobotu 4. prosince 2010 všichni účastnící valné hromady, kteří kromě volebních lístků a dalších pracovních materiálů obdrží i tento čerstvě vytištěný zpravodaj. Od doby vzniku FOS JÁNOŠÍK Brno v ro ce 1998 to bude zpravodaj již pětadva cátý v pořadí Výsledky voleb i celý průběh jednání valné hromady bude samozřej mě zpracován a následně zveřejněn for mou samostatného zápisu. Hana Maděrová strana 9/14

10 Vánoční vinšování s Ondrášem J ako poděkování za celoroční přízeň připravil divákům Vojenský umě lecký soubor Ondráš pořad s názvem Vánoční vinšování. I tentokrát se může me těšit na Orchestr lidových nástrojů, dívčí sbor a jeho sólistky, půlnoční trou bení na trombity a tradiční vystoupení Betlémářů. V programu nebudou chybět nejoblíbenější české a moravské koledy, řada z nich v nových úpravách členů sou A no, čtyři úspěšné ročníky máme za sebou a nyní se připravujeme oslavit malinké bálové jubileum. Ukazuje se, že jsme se snad vydali správnou cestou a náš maškarní bál se (přinejmenším v Brně) stává skutečně správnou a opravdovou tečkou plesové sezóny. Z minulých ročníků jsme se v mnohém poučili, snad i mnohé vy lepšili a co je důležité, neztrácíme chuť a elán v tomto trendu pokračovat. Pří prava bálu je sice hodně náročná, ale vynaložená námaha zdá se, stojí za to. Proto můžeme již dnes prozradit, že základní podklad pro pozvánku bude vypadat nějak takto: 5. maškarní bál OREA Hotelu Voroněž a VUS ONDRÁŠ sobota 19. března 2011 Brno, OREA Hotel Voroněž Termín bálu vyšel opět na Josefa Důležitou změnou oproti minulým letům je však den konání bálu. Tentokrát to bude SOBOTA. Předprodej vstupenek s místenkou a večeří zahájíme kolem 1. února 2011 A dál už to zkušení návštěvníci budou znát: Čekají vás opět pestré výhry a soutěž o nejlepší masku či kostým Bál může pro vás být i vhodnou příležitostí pro setkání s přáteli a kamarády O překvapení jistě nebude nouze Můžeme vám zajistit nocleh se snídaní přímo v hotelu (za výhodných podmínek) O tématu nadcházejícího bálu vedli všichni spolupořadatelé dlouhé diskuse a vy padá to, že zvítězí téma (zatím v pracovním názvu): Strašidla a jiné nadpřiro zené bytosti Můžete tedy začít přemýšlet nad vý běrem Vaší masky či kostýmu a doufá me, že tentokrát popustíte uzdu své fantazii a přijdete náležitě vyšňořeni. Těšíme se na vás, pozvánku obdržíte včas. Hana Maděrová strana 10/14 Co nás čeká Maškarní bál bude již popáté! boru. V letošním roce se poprvé před staví malí zpěváčci z dětského taneč ního studia Ondrášek, jehož činnost FOS Jánošík podporuje. Po závěrečném Vinšování si s Ondrášem společně za zpíváme. Vánoční vinšování s Ondrášem mů žete navštívit v Praze, ve Ždánicích, v Prušánkách, společně se sborem Hlahol v Tá boře, na Komorním Hrádku, v Brně na Petrově, v Ka rolince a v Rajhradě. Jiří Mottl

11 2011 co se změní v Ondráši? Folklorní festivaly 2011 ČR V US ONDRÁŠ projde od 1. ledna 2011 bohužel dalším zeštíhlením. V tomto případě (stejně jako k ) o další čtyři pracovní místa. I tak ovšem bude soubor vystu povat a chystá i nová překvapení pro diváky. Na novinkách se v současné době pracuje a smíme jen prozradit, že se můžete těšit na zbrusu nový program malých forem a hudební kon cert. Mimo těchto novinek se soubor bude prezentovat oběma svými celosouboro vými představeními Dvanáctero a Ond ráš pro Vás, na jejichž veřejnou gene rálku v PDA Vyškov (zřejmě v dubnu a květnu) jste srdečně zváni. Koncert Juráškovy noty, který byl uveden v ne děli 26. září 2010 v Mahenově divadle, se pravděpodobně dočká dalších repríz v různých městech naší vlasti. Máte li raději pořady malých forem pak vězte, že s programem Z kraje do kraje bude vystupovat profesionální část souboru i nadále. Na F SCÉNĚ 2011 ho však nahradíme programem novým. Stále v repertoáru zůstávají dět mi velmi oblíbené výchovné koncerty Zatoulané pohádky a Rande naslepo. Zá věr roku 2011 bude patřit (jako už tra dičně) vánočním koncertům, ale i v tomto typu programu se chystají změny. Zkrátka, máte se na co těšit a pokud máme správné informace, nějaký volný termín se v připravovaném kalendáři akcí ještě najde. V případě zájmu o některé výše zmíněné vystoupení kontaktujte co nejdříve vedení souboru. Více informací naleznete na našich internetových stránkách Těšíme se k vám! Petr Farmačka a Martin Rezek Folklorní slavnosti Festival Poodří Františka Lýska Ostrava Proskovice Středočeský folklorní festival Tuchlovice HF Setkání CM Valašského království Frenštát p.radhoštěm Horácko zpívá a tančí Světlá nad Sázavou Jihočeský folklorní festival Kovářov Kovářov Senioři Petrov Podluží v písni a tanci Tvrdonice Polabská vonička Nymburk Mělnický vrkoč Mělník Festival Poodří Františka Lýska Stará Ves nad Ondřejnicí Dětské folklorní dny Liptál Folklorní slavnost Šardice 2011 Šardice Pod křenovskó májó Křenovice Festival Poodří Františka Lýska Stará Ves nad Ondřejnicí Festival Poodří Františka Lýska Jistebník F scéna 2011 Brno MFF Na rynku v Bystřici Bystřice pod Hostýnem Selské slavnosti Holašovice Holašovice Jihočeská lidová slavnost České Budějovice Slovácký rok Kyjov FF Sousedé Mikulov Setkání muzikantů v Bílých Karpatech Valašské Klobouky Sochovy národopisné slavnosti Lhotka pod Ondřejníkem FF Frenštátské slavnosti Frenštát pod Radhoštěm Adámkovy folklorní slavnosti Hlinsko v Čechách FF Soláň 2011 Babí léto na Soláni Velké Karlovice Lidový rok Velká Bystřice Krajanský folklorní festival Praha Prostějovské hanácké slavnosti Prostějov Slezské dny Dolní Lomná strana 11/14

12 MFF Mariánský podzim Podzimní slavnost Třebovický koláč HF Setkání lidových muzik HF Setkání dětských lidových muzik Tradice Evropy Hudecké dny Adventní prozpěvování Mezinárodní folklorní festivaly Mariánské Lázně Ostrava Třebovice Praha Praha Pardubický kraj Břeclav Říčany MFDF Štěpy Veselí nad Moravou MFF Rožnovská valaška Rožnov pod Radhoštěm MDFF Kunovské léto Kunovice MFF Frýdek Místek Frýdek Místek MFF Plzeň Plzeň MFF Slavnosti pod Zvičinou Lázně Bělohrad MFFS Jihlavské folklorní léto 2011 Jihlava MFF Strážnice Strážnice MFF Čermenské slavnosti Dolní Čermná MFF Rožnovské slavnosti Rožnov pod Radhoštěm MFF Klatovy Klatovy MFS Gorolski Święto Jablunkov MFSF Jánošíkův dukát Rožnov pod Radhoštěm MFF Folklor bez hranic Ostrava MFF Červený Kostelec Červený Kostelec MFF Písek Písek MFF Šumperk Šumperk MFF Setkání s folklorem Hradec Králové MFF Brno Brno MFF Liptálské slavnosti Liptál Karlovarský folklorní festival Karlovy Vary MFF Český Krumlov Český Krumlov Souznění MF adventních a vánočních zvyků Ostrava, Kozlovice Významné akce Folklorního sdružení ČR Národní krojový ples FoS ČR Pošumavský věneček Moravský ples Zpěváček MFF Pražský jarmark MFDFS Písní a tancem Zpěváček Slávik Praha Praha Praha Velké Losiny Praha Luhačovice Bratislava (SK) Zdroj: Folklorní sdružení České republiky strana 12/14

13 Folklorní festivaly 2011 (Slovensko) výběr a máj súťaž predníkov O cenu Rinalda Oláha Zamagurské folklórne slávnosti Detvianska heligónka Šaffova ostroha MS vo varení a jedení bryndzových halušiek Zvolenská Slatina Červený Kláštor Detva Dlhé Klčovo Turecká a a a Hontianska paráda Ozveny staroslovienčiny Muzičky Muziky pod Poľanou Gemerský folklórny festival a Abovské folklórne slávnosti Euro Folk Rozhanovce Medzinárodný folklórny festival Myjava Festival európskej tradičnej kultúry Myjava Krojované bábiky Poprad Slávnosti kultúry Rusínov Ukrajincov Slovenska Svidník Cassovia folkfest Košice detský folklórny festival Deti pod Poľanou Hriňová folklórne slávnosti Klenovská rontouka Klenovec Horehronské dni spevu a tanca Heľpa Pod Likavským hradom Likavka Festival drotárstva a stretnutia drotárskych majstrov Žilina Podpolianski rozkazovači Celoslovenská prehliadka heligonkárov Návraty k hudobným festivalom galaprogram FS Vepor Košické folklórne dni Folklórny festival Akademický Zvolen Folklórne slávnosti pod Poľanou Európske ľudové remeslo (EĽRO) Celoslovenská prehliadka fujerášov Remeslo má zlaté dno Tanečný maratón FS Železiar s pokusom o zápis do Guinnesovej knihy rekordov Koledníci (prehliadka, zvykoslovie + vianočný jarmok) a jún a Koliesko Jánošíkov dukát Podroháčske folklórne slávnosti Očovská folklórna hruda Východná Zvolen Detva Kežmarok Korytárky Klenovec Hrušov Telgárt Klenovec Hriňová a Raticov vrch Rejdová (poprípade ) slávnostný program FSž Marína Jiloskero hangóro október Bystrická folklórna haravara 10. a Detva Korytárky Klenovec (SR) Mihálygerge (MR) Zvolen Detva Banská Bystrica Klenovec Košice Košice Detva Zistil, zosumarizoval a zapísal: Ing. Tibor Kučera, folklorista, publicista Vo Zvolene, dňa , hod. Kokava nad Rimavicou Rožnov pod Radhoštěm Zuberec Brestová Očová strana 13/14

14 FOS JÁNOŠÍK Brno, o. s. Štefánikova 53a Brno Vydáno: Redakčně připravila: Sazba a zlom: Foto: tel.: fax: listopad 2010 Hana Maděrová Otakar Haška Michal Hovězák, Jaroslav Pavlík Nabídkový list FOS JÁNOŠÍK Brno Hudební nosiče: CD The Best for Japan Kč CD Radostná novina... Kč CD Jak se (h)ladí housle... Kč MC Radostná novina...kč MC Raduj se všecko stvoření...kč DVD videozáznamy: ZATOULANÉ POHÁDKY...Kč Pořad určený mateřským školám a dětem I. stupně ZŠ, 180, 180, 180, 50, 50, 150, (záznam z představení ve Valašském národním divadle v Karolince, 5. října 2007) RANDE NASLEPO... Kč 150, Hudebně společenská převýchova, pořad určený dětem II. stupně ZŠ a SŠ (záznam z představení v Kulturním centru Semilasso Brno, 30. listopadu 2006) THE BEST OF ONDRÁŠ...Kč 200, Vybraná vystoupení VUS ONDRÁŠ z jeho účinkování na festivalech a akcích v r ČERTOVINKY... Kč 200, Záznam celosouborového představení v Uherském Brodě, 27. září 2006 ONDRÁŠ Kč 200, Záznam hudebního koncertu v Mahenově divadle Brno, 28. září 2008 Všechny ceny jsou smluvní. V případě zásilky na dobírku bude k ceně připočteno poštovné a balné 120 Kč. Můžete si nosiče koupit osobně v sídle FOS Jánošík Brno, Štefánikova 53a, Brno Královo Pole. Tyto služby nabízíme i nečlenům sdružení. Členové FOS JÁNOŠÍK Brno mají slevu na CD, MC a DVD 20 Kč/ks Bližší informace k nabídkovému listu: Pavlína Huráková, e mail: tel.: O našich CD, MC a DVD nosičích se můžete blíže informovat na webových stránkách strana 14/14

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU Slavnostní přijetí VIP hostů a zahraničních delegací plesu předsedou vlády ČR Mirkem Topolánkem, první místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavou Němcovou, generálním

Více

ZPRÁVA VÝBORU FoS ČR O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ORGANIZACE v uplynulém období a dalších úkolech sdružení v letech 2008 2012

ZPRÁVA VÝBORU FoS ČR O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ORGANIZACE v uplynulém období a dalších úkolech sdružení v letech 2008 2012 ZPRÁVA VÝBORU FoS ČR O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ORGANIZACE v uplynulém období a dalších úkolech sdružení v letech 2008 2012 Vážené delegátky, vážení delegáti, vážení hosté, dámy a pánové, za uplynulých dva

Více

Zpravodaj FOS JÁNOŠÍK 1/2007 FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ JÁNOŠÍK BRNO. ZPRAVODAJ č. 1/2007. strana

Zpravodaj FOS JÁNOŠÍK 1/2007 FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ JÁNOŠÍK BRNO. ZPRAVODAJ č. 1/2007. strana FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ JÁNOŠÍK BRNO ZPRAVODAJ č. 1/2007 strana Obsah Naši jubilanti... 4 Ohlédnutí Rande naslepo... 5 Vánoční koncerty 2006 + Paraple... 6 1. maškarní bál... 7 Taneční víkend... 10 Aktuálně

Více

Zpravodaj FOS JÁNOŠÍK 1/2010 FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ JÁNOŠÍK BRNO. ZPRAVODAJ č. 1/2010. strana

Zpravodaj FOS JÁNOŠÍK 1/2010 FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ JÁNOŠÍK BRNO. ZPRAVODAJ č. 1/2010. strana FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ JÁNOŠÍK BRNO ZPRAVODAJ č. 1/2010 strana Obsah Slovo úvodem... 3 Naši jubilanti... 4 Smutná loučení... 4 Ohlédnutí Vánoční vinšování s Ondrášem... 5 Čtvrtý maškarní bál... 6 Ondrášovské

Více

Výsledky soutěží, hodnocení festivalu

Výsledky soutěží, hodnocení festivalu Výsledky soutěží, hodnocení festivalu Závěry jednání hodnotící komise, udělení cen 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 a 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 Cena MFF

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

Zdeněk Pšenica předseda přípravného výboru galakoncertu. Dámy a pánové!

Zdeněk Pšenica předseda přípravného výboru galakoncertu. Dámy a pánové! Dámy a pánové! Dětský sólový zpěv je velkým fenoménem i bohatstvím národní kultury, kterou v České republice máme. Již 15 let pořádá Folklorní sdružení ČR celostátní soutěž dětí ve zpěvu lidových písní

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

www.tvslovacko.cz DVANÁCT KROKŮ DO ROKU 2012 TELEVIZE SLOVÁCKO PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST DÉČKO - VAŠE DIGITÁLNÍ TV

www.tvslovacko.cz DVANÁCT KROKŮ DO ROKU 2012 TELEVIZE SLOVÁCKO PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST DÉČKO - VAŠE DIGITÁLNÍ TV DVANÁCT KROKŮ DO ROKU 2012 Rok 2000 Rok 2002 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 založení společnosti, provoz regionálního TV studia v Uh. Hradišti

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008 Praha, 12.4.2009 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU AGENDA: 1) charakteristika projektu 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost 3) místa konání 4) mediální podpora (ukázky mediální kampaně v deníku) 5) nabídka partnerství

Více

Seznam kontaktů na územní skupiny IPA

Seznam kontaktů na územní skupiny IPA Seznam kontaktů na územní skupiny IPA č. ÚS US vedoucí US kontaktní adresa služ.tel. mobil E-mail 101 Cheb Jan KMEC Přátelství 8, 350 02 CHEB 102 Klatovy Mgr. Josef PODROUŽEK Švíhov 63, 340 12 Švíhov 334

Více

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010 Příloha č. 1 ové v oblasti kultury pro rok 21 Č. Název organizace, sídlo, 1 DIDEDAnce taneční studio Galavečer DIDEDAnce tanečního studia 21 - pronájmy (pronájem sálu) - propagace (DVD, upomínk.předměty)

Více

SUMMER NIGHT LASER ZUMBA SHOW

SUMMER NIGHT LASER ZUMBA SHOW SUMMER NIGHT LASER ZUMBA SHOW Podolí 18. 8.2012 Léto je léto.. zpívá se v jedné známé písni a letní akci jsme nevynechali ani tentokrát. Připravili jsme pro vás SUMMER NIGHT ZUMBA SHOW jednu velkou ZUMBA

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

www.tvslovacko.cz JIŽ 16 LET S VÁMI REGIONÁLNÍ TELEVIZE TVS PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST

www.tvslovacko.cz JIŽ 16 LET S VÁMI REGIONÁLNÍ TELEVIZE TVS PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST JIŽ 16 LET S VÁMI Rok 1999 Rok 2000 Rok 2002 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2006 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2012 Rok 2014 Rok 2014 první TV vysílání v Uherském Hradišti založení společnosti, provoz regionálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

Spolupráce, reklama, ZÁŽITKY!

Spolupráce, reklama, ZÁŽITKY! Spolupráce, reklama, ZÁŽITKY! Nemáte čas? Přeskočte na poslední stránku! sponzorství kulturních / sportovních akcí a s tím související reklamní plnění dle dohody Jak podpořit naše akce? Finanční příspěvek

Více

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ Platí od 14. prosince 2014 Z m ě n y Číslo změny Platí od Opravil aktualizace 12. ledna 2015 KANGO 1. 2. února 2015 KANGO 2. 13. dubna 2015

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT

Více

Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014

Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014 Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ 2013 7. 9. Charitativní den pro Tichou 10. 9. Den, kdy svítí světlušky - sbírka pro nevidomé 11. 9. Zahájení činnosti Kouzelné hlíny - tvoření pro děti,

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

www.tvslovacko.cz ŠŤASTNÁ TŘINÁCTKA TELEVIZE SLOVÁCKO PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST DÉČKO - VAŠE DIGITÁLNÍ TV

www.tvslovacko.cz ŠŤASTNÁ TŘINÁCTKA TELEVIZE SLOVÁCKO PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST DÉČKO - VAŠE DIGITÁLNÍ TV ŠŤASTNÁ TŘINÁCTKA Rok 2000 Rok 2002 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 založení společnosti, provoz regionálního TV studia v Uh. Hradišti

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 32818/ENV/14 Ing. Soukupová / l. 2321 15. 5. 2014 Věc:

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015

XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015 XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015 LOOK BELLA 2015 Luxury event & Big fashion show Soutěž plná krásných mladých dívek a mužů Na akcích vystupují populární osobnosti Semifinále soutěže proběhne

Více

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 P R O G R A M 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 Čtvrtek 24. 6. 2010 9.30-11.30 hod. amfiteátr Bludník Zahraniční pořad pro školy

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Říše loutek Kroměříž, o.s. Výroční zpráva za rok 2011 Smích a slzy tvoří podstatu loutkových představení. Smích a slzy působí nejmocněji na výchovu srdce a duše, zejména našich dětí. Těm je loutkové divadlo

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ Variaposter Variaposter přináší mimořádně účinnou kombinaci středního formátu (3 x A0) a umístění ve výši očí. Variapostery jsou umístěné na nejfrekventovanějších místech nádraží, často ve spojení s moderními

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Pozvánka do Zlínského kraje

Pozvánka do Zlínského kraje Pozvánka na tiskovou konferenci při příležitosti konání veletrhu Regiontour 2015 15. 1. 2015 Pozvánka do Zlínského kraje Zlínský kraj turistický region Východní Morava Východní Morava je regionem s nezaměnitelným

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění

Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění Opatření Programu rozvoje kraje 2.4.1: Podpora rozvoje aktivit volného času s důrazem na vytváření a

Více

Folklorní akce v české republice 2008

Folklorní akce v české republice 2008 Folklorní akce v české republice 2008 Kalendář a informace Vydává FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY pro potřeby svých členských souborů, pořadatelů festivalů, kulturních institucí, krajských kanceláří,

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC Tisková zpráva k 16. ročníku mezinárodního, integračního projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC brnobezhranic.cz projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek,

Více

Voice of Prague s.r.o., Rohanské nábřeží 661/5, Praha 8 Karlín, 186 00

Voice of Prague s.r.o., Rohanské nábřeží 661/5, Praha 8 Karlín, 186 00 Voice of Prague s.r.o., Rohanské nábřeží 661/5, Praha 8 Karlín, 186 00 HRAJEME NEJLEPŠÍ HUDBU V METROPOLI Classic Praha (dříve Classic FM) hraje klasickou a filmovou hudbu, doplněnou pořady s hudbou jazzovou,

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

Skupina Le Pneumatiq byla založena na začátku roku 2006 a dnes ji můžeme považovat za jednu z nejenergičtějších elektronických živých kapel v České republice. Le Pneumatiq tvoří zakladatel a producent

Více

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015)

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Projekt spolupráce Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy je společným projektem místních akčních skupin Dolní Morava a Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko.

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Protože se mi z nich tají dech.

Protože se mi z nich tají dech. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP315 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 5. 2015. Minimální hodnota

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Protože jsou zkrátka in.

Protože jsou zkrátka in. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP415 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 8. 2015. Minimální hodnota

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

ŘÍJEN 2009 SEZÓNA KONCERTŮ Z A H A J U J E TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI! Čtvrtek 1.10. 15:30 Refektář TANČÍRNA Oslava Mezinárodního dne seniorů K tanci a poslechu hraje Sparaťanka evergreeny z různých dob

Více

LOOK BELLA 2010 Luxury event & Big fashion show

LOOK BELLA 2010 Luxury event & Big fashion show LOOK BELLA 2010 Luxury event & Big fashion show Soutěž plná krásných mladých dívek a mužů Na akcích vystupují populární osobnosti Finále soutěže se koná v luxusních prostorách hotelu v Praze Jedinečná

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE JůůůBILEJNÍ TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013 KUPTE 3 PÁRY & NA NEJLEVNĚJŠÍ PÁR DODATEČNĚ KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR 25 % 50 % SLEVA SLEVA Podzim v ležérním stylu 999.-Kč 1 116 515 vel. 36 42 1 116 517

Více

Usnesení č. 3/184 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 4 Strana 1

Usnesení č. 3/184 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 4 Strana 1 Počet stran přílohy: 4 Strana 1 Pořadník náhradních žadatelů na poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

Vánoční hvězdy v Karlíně

Vánoční hvězdy v Karlíně Nabídka spolupráce 2014 Minulý rok se konal koncert Vánoční Hvězdy v Karlíně v Hudebním Divadle Karlín, na kterém vystoupily hvězdy jako J. Ledecký, L. Machálková, P. Vítek, J. Zelenková, R. Schwab, M.

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO 2015 Náklad max. 20 000 ks Nulová remitenda jdeme na dračku Nově distribuce v PNS Informace o předplatném na www.czech-tim.cz

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 50792/ENV/14 Mgr. Indráková / l. 2559 31. 7. 2014 Věc:

Více

Zeměpisná soutěž Eurorebus

Zeměpisná soutěž Eurorebus Zeměpisná soutěž Eurorebus Vynikajícího úspěchu dosáhli naši studenti ve Veřejném krajském kole soutěže Eururebus, které se konalo 1. dubna v Ostravě. Studenti Tereza Weissmannová, Albert Štěrba a Matěj

Více

...festival folkové hudby. 8. ročník

...festival folkové hudby. 8. ročník ...festival folkové hudby 8. ročník 2014 Vážení obchodní partneři, v sobotu 30. srpna 2014 se bude konat v Brně-Útěchově pod záštitou starosty městské části PhDr. Zdeňka Drahoše již osmý ročník festivalu

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

VELKOPAVLOVICKÉ VINOBRANÍ 2013 slibuje dobré víno, burčák i zábavu ve dnech 30. - 31. srpna 2013

VELKOPAVLOVICKÉ VINOBRANÍ 2013 slibuje dobré víno, burčák i zábavu ve dnech 30. - 31. srpna 2013 VELKOPAVLOVICKÉ VINOBRANÍ 2013 (30.8. a 31.8.2013) VELKOPAVLOVICKÉ VINOBRANÍ 2013 slibuje dobré víno, burčák i zábavu ve dnech 30. - 31. srpna 2013 slavnost pořádá Město Velké Pavlovice Město Velké Pavlovice

Více

Obsah (klikněte) 20 let AK Kocián, Šolc, Balaštík 17. společenský večer Prahy 6 Speciální škola Rooseveltova Pražský hrad Vánoce Drobty Seznamte se

Obsah (klikněte) 20 let AK Kocián, Šolc, Balaštík 17. společenský večer Prahy 6 Speciální škola Rooseveltova Pražský hrad Vánoce Drobty Seznamte se Obsah (klikněte) 20 let AK Kocián, Šolc, Balaštík 17. společenský večer Prahy 6 Speciální škola Rooseveltova Pražský hrad Vánoce Drobty Seznamte se 1 Martinický palác v plné parádě Advokátní kancelář Kocián,

Více

Vyzyvatel: Fond dalšího vzdělávání; se sídlem Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, zastoupený: Mgr. Lenkou Kauckou, pověřenou řízením, IČO: 004 05 698

Vyzyvatel: Fond dalšího vzdělávání; se sídlem Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, zastoupený: Mgr. Lenkou Kauckou, pověřenou řízením, IČO: 004 05 698 Vyzyvatel: Fond dalšího vzdělávání; se sídlem Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, zastoupený: Mgr. Lenkou Kauckou, pověřenou řízením, IČO: 004 05 698 Kontaktní osoba: Předmět : Mgr. Carmen Váňová, e mail:

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více