Zpravodaj FOS Jánošík Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj FOS Jánošík Brno"

Transkript

1 Obsah Slovo úvodem Poděkován partnerům Hudba bez hranic RETAZOS Ohlédnutí za F scénou Brno město uprostřed Evropy Jaká byla letošní Valaška? 3. ročník KGP, Brno Juráškovy noty Co se zpěváčky? Jak je na tom Ondráš letos? Pomoc veteránům II. světové války Dětské taneční studio Ondrášek Valná hromada FOS Jánošík Brno Vánoční koncerty Maškarní bál bude již popáté! Co se změní v Ondráši v roce Folklorní festivaly ČR Folklorní festivaly SR Nabídkový list Folklorní sdružení Jánošík Štefánikova 53a Brno

2 M ilí přátelé, naši věrní členové, na sklonku roku vás všechny opět srdečně zdravíme a na následujících stránkách vám nabízíme přehled nejdůležitějších událostí, které se nedávno uskutečnily, které připravujeme a samozřejmě i ty právě aktuální. Mezi ně patří i okamžiky, které netěší. Bohužel nám stále přicházejí smutná oznámení. V poslední době jsme se rozloučili s paní Andělou Matouškovou z Brna a panem Jaroslavem Štikou z Rožnova pod Radhoštěm. Společně jim věnujme tichou vzpomínku. Zároveň ale neztrácejme optimismus a snažme se hledět dopředu. Překonávejme problémy a různé překážky a snažme se dělat radost sobě i svému okolí. Do nadcházejících dnů vám přejeme hodně zdraví a pohody a krásné prožití Vánoc. Těšíme se na naše další setkávání. členové správní rady FOS JÁNOŠÍK Brno Poděkování partnerům V roce 2010 se naše sdružení podílelo na uskutečnění několika velkých projektů (maškarní bál, premiéra celosouborového pořadu VUS ONDRÁŠ Dvanáctero, F SCÉNA 2010, koncert Juráškovy noty, cyklus vánočních koncertů). Žádnou z těchto akcí by nebylo možno připravit v požadovaném rozsahu a kvalitě bez pomoci a podpory dalších subjektů našich partnerů a sponzorů. Níže uvádíme jejich abecední seznam a i touto cestou jim vyjadřujeme velké poděkování. Advokátní kancelář JUDr. Vladimír Focko, AURA s.r.o. Cafe water service s.r.o., Cardion s.r.o., Český rozhlas Brno DN FORMED Brno s.r.o, Dopravní podnik města Brna a.s. Ecolab Hygiene s.r.o., ELMOZ a.s., ETV security s.r.o. Folklorní sdružení České republiky, Fotex plus a.s. Heineken ČR Starobrno a.s., Hutira Brno s.r.o. JAPEZ s.r.o., Jihomoravský kraj LB květiny Lenka Burdová, LOM PRAHA s.p. Metropolis Live s.r.o., MITO CZ s.r.o., MK CETR s.r.o. Pramacom Prague s.r.o., Pražské silniční a vodohospodářské stavby a.s., První Elektro a.s. Radio Proglas SDS EXMOST s.r.o., SNIP&CO s.r.o., Správa vojenského bytového fondu Praha, Statutární město Brno, Studio 107, Svoj&Svoj s.r.o., Šetra s.r.o. Tipa Telekom plus a.s., Tocháček spol. s r.o., Trade FIDES a.s., Trexima s.r.o. Vinařství Stanislav Mádl, Vinné hospodářství Krumvíř, Vinné sklepy Lechovice s.r.o., Vojenské lesy a statky ČR s.p. Naše poděkování však patří i dalším zde nejmenovaným příznivcům, kteří se zapojili například do přípravy březnového maškarního bálu nebo poskytli své produkty při setkání tisícovky návštěvníků Janáčkova divadla v dubnu letošního roku. Současně vyslovujeme přání, aby naše vzájemná spolupráce pokračovala i v dalších letech. Všem vám patří náš upřímný dík! Hana Maděrová strana 2/14

3 koncertních sálech reprezentovala Čes kou republiku a společně s oběma (díl druhý) španělskými hudebními tělesy předvedla věma úspěšnými koncerty ve Ve dnech 8. a 9. května 2010 se usku obdobné koncerty, které se uskutečnily španělských městech León a Mad tečnily dva koncerty na území České u nás. První koncert v Leónu (20. května rid byl zakončen letošní významný republiky. O nich jsme psali v minulém od h sál Auditorio Ciudad de Le květnový česko španělský projekt pod čísle zpravodaje. ón) patřil celý Vojenskému uměleckému názvem RETAZOS Hudba bez hranic A protože to byl česko španělský souboru ONDRÁŠ a na koncertě v Mad V koncertech účinkoval Vojenský umě projekt, na své si mohlo přijít i španěl ridu (21. května od h madridská lecký soubor ONDRÁŠ Ministerstva ské publikum. Téměř padesátka členů koncertní síň Auditorio Nacional de Mu obrany ČR společně se Symfonickým or VUS ONDRÁŠ odletěla v úterý 18. květ sica) byla první část ondrášovská, chestrem Chamartín a pěveckým sborem na 2010 v časných ranních hodinách druhá polovina byla stejná jako v ČR Talía ze Španělska. do Španělska, aby ve dvou prestižních tedy společná. D. V úhrnu více než španělských diváků odměnilo bouřlivými ovacemi výkony hudebníků, tanečníků i zpěváků pod vedením trojice zkušených dirigen tů (Silvia Sanz Torre šéfdirigentka Symfonického orchestru Chamartín a za českou stranu Lubomír Graffe šéf Orchestru lidových nástrojů VUS ON DRÁŠ a Eduard Tomaštík host Or chestru lidových nástrojů VUS ONDRÁŠ). Na jevišti bylo možno v některých programových číslech napočítat úctyhodných 200 účinkujících. Oba koncerty navštívil a oficiálně zahájil velvyslanec ČR ve Španělsku Karel Be ran, v Madridu promluvil na jevišti i státní tajemník pro Evropskou unii Diego López Garrido. Španělská strana představila tuto akci jako hlavní kul turně prezentační událost během svého půlročního předsednictví v Radě Evrop ské unie. Na celém projektu se podílelo jak v Česku, tak i ve Španělsku mnoho vý znamných institucí, díky kterým lze říci, že se společné dílo podařilo a všechny koncerty budou jistě patřit k nezapo menutelným zážitkům všech organizáto rů, diváků i účinkujících. Hana Maděrová strana 3/14 Ohlédnutí Hudba bez hranic RETAZOS

4 F scénovská rýmovačka 2010 Tak jako již každý rok soubor Ondráš rád by, měl F scénu na Špilberku, jenže spadly hradby. Pod přívalem velkých dešťů mokro bylo všude, statik však dal povolení zahájení bude!!! Následné dny budou v klidu, neděsí nás statici, Všechna další představení, jsou na Staré radnici. Z Veselí až nad Moravou přijela tři auta nová, k prasknutí narvaná po strop a v nich děcka z Radošova. Lidové písně a tance, výkon hodný profíků. Nejvíce však oceňuji cimbálovou muziku. V čele nově sestavené party zručných lidiček stojí věčně rozesmátý primáš, Radim Havlíček. Všetečníci z Bratislavy a PULS Chlastáš z Brna, šponovali smíchem lidi, až málem praskla struna. Mladí, ti jen smíchem řvali, starší měli možná šok, Nikdo z nich však neodešel, tak snad se těší napřesrok. Ondráš začal, kdopak končil? Divný dotaz, kdo asi? Samozřejmě, zase Ondráš. A vyšlo jim i počasí. Povytahovali pecky zo škatule starej mamy, Ondráš pro vás, výběr best of, byl to program nad programy. Tak to bylo ve stručnosti, jak proběhla F scéna. Pro teď už je psaní dosti, dochází mi písmena. Program F SCÉNY 2010 Další soubor z Moldávie, Trandafir se jmenoval, výtečné měl muzikanty, jenže málo tancoval. Vedoucí byl asi magik, jenž z rukávu natáhnul hodinové představení na celou hoďku a půl. Sečteno a podtrženo: pro diváky milý host, no a pro organizátory zase další zkušenost. Do třetice o muzice byl i soubor z Ostravy, zde nedošlo k pochybení, to nemějte obavy. Jen mi přišel trochu fádní jmenný seznam kapely: Machač, Machač, Machač mladší..jiní skoro nehráli. Chápu, řemeslo se dědí, má to svoji logiku, Jen si zlehka dělám srandu z rodinného podniku. Každopádně celá Šmykňa dobře hájila svou čest tančila i hrála skvěle, prostě byli všichni BEST. Martin Rezek strana 4/14

5 Brno město uprostřed Evropy P očátkem měsíce června 2010 se uskutečnila již tradiční brněnská akce ZÁBAVA POD HRADBAMI v rámci projektu Brno město uprostřed Evropy festival zábavy pod hrady Špil berk a Veveří. Letošní stavbu programu hlavní organizátor (SNIP&CO, reklamní společnost) ještě obohatil akcí Mozar tovy děti, kde se představili malí i velcí umělci žáci Základních uměleckých škol z celé Moravy. Naše tradice velkých folklorních bloků v pátek i sobo tu zůstala zachována. V pátek se na centrálním pódiu na náměstí Svobody v Brně před Jak celou akci Brno město upro stavily Dětský folklorní soubor Dubinka střed Evropy 2010 ve stručnosti shrnout z Rohatce, Folklorní soubor Velen z Bos a zhodnotit? kovic a brněnské soubory Slovácký sou Spolupráce s hlavními organizátory: bor Šafrán, Dětské taneční studio výborná Ondrášek a Vojenský umělecký soubor Technická zabezpečení obou progra Ondráš se svým celosouborovým progra mů: bez problémů mem Povedená sezóna. Programové bloky folklorních soubo V sobotu patřilo pódium už pou rů: krásně připravené, nacvičené, pro ze dvěma souborům. Hostujícímu Lenin vedené gradskému souboru Ivuška a opět Spolupráce s vedením souborů: vý Ondráši, tentokrát se blýsknul v progra borná mu malých forem Z kraje do kraje. Ve Počet diváků: vždy plné náměstí večerních hodinách přispěl krátkým Ohlasy a dojmy z celého projektu: vý samostatným vstupem také náš orchestr borné lidových nástrojů. A můj letošní největší dojem z celé akce? Všichni ve doucí účinku jících souborů mi po předsta vení přišli po děkovat, že jsme je přizvali ke spo lupráci a že si toho moc považují. A to se mi od roku 2003, kdy se na těchto folklorních programech podílím, ještě nestalo. Takže děkuji všem a příští rok zase na viděnou při FOLKLORU UPROSTŘED EVROPY Pavlína Huráková Počasí mimo sobotní noci vyšlo na výbornou a tak si návštěvníci mohli vy chutnat celý program v plné kráse. VUS ONDRÁŠ se v pátek na festivalu před stavil s celovečerním programem Dva náctero, který zaplnil Komorní amfiteátr k prasknutí. Mimo folkloru a šermu stojí za to zmínit přehlídku Veteran Car Clu bu Autoklubu Rožnov pod Radhoštěm, která v sobotu nadchla nejednoho mi lovníka historických vozítek. No a v ne děli jsme se všichni po galaprogramu festivalu opět rozjeli do svých domovů. A jaká tedy Valaška byla? I když le tos byla Valaška trochu menší než pře dešlé ročníky, opět stálo za to se na ni přijet podívat a vychutnat si jedinečnou atmosféru tohoto festivalu. Kdo letos v Rožnově nebyl a tudíž neviděl všech ny ty nadšené účinkující v krásných prostorách Valašského muzea v přírodě, náměstí v Rož nově a měst ském parku, má strašnou smůlu. Já už se těším na pří ští rok. Petr Farmačka Jaká byla letošní Valaška? P o roční pauze jsme se opět sešli ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, kde v termí nu 11. až 13. června letošního roku proběhl již XVII. Mezinárodní armádní folklorní festival a XI. přehlídka skupin historického šermu pod názvem Rožnovská valaška. Představily se opět všechny folklorní soubory i skupiny his torického šermu spolupracující s Armá dou České republiky a také hostující folklorní soubory domácí Soláň, Ku novjan z Uherského Hradiště, Mladina z Plzně, Rosénka z Prahy a ze zahraničí to byl soubor Rozmarija z Prešova a Vše tečníci z Bratislavy. Nesmím zapo menout na soubor z indonéské ambasády v Praze, který byl zároveň domácím i zahraničním folklorním sou borem. Šermířů bylo tolik, že mám obavu, abych na někoho nezapomněl a tak zde zmíním jen Luďka Habrdu, kte rý se o všechny šermíře staral a zároveň celý šermířský program připravil. No a protože jde o armádní folklorní festival, tak nemohla chybět Jednotka Čestné stráže AČR a vojenská hudba Olomouc. strana 5/14

6 3. ročník KGP, Brno 2010 N ie veru. V nadpise tohoto krátke ho pojednania nie je preklep, ako by si niekto mohol myslieť. Obsahom ne budú informácie o Výbore pre štátnu bezpečnosť, hlavnej to tajnej službe bývalého Sovietskeho zväzu, ani o Krč me Gurmánov Bratislavy (obidvoje KGB) na Obchodnej ulici v hlavnom meste Slovenska. Dnes by som sa chcel zmieniť o jednej aktivite voľakedajších členov Vojenského súboru piesní a tan cov Jánošík, predchodcu Vojenského umeleckého súboru Ondráš, ktorí cítia potrebu bližšej komunikácie po starom z očí do očí aj keď sa ich cesty po tanečnej kariére v Brne rozišli na vše tky možné i nemožné svetové strany. Jedná sa o akési neformálne letné stretnutie spriaznených folklórnych duší na konci školských prázdnin. Jeden vý myselník ho nazval dosť zložito, ale vý stižne KOVÁČ GARDEN PARTY BRNO. Pýtate sa, prečo? Nuž, lebo sa koná v metropole Moravy, konkrétne v Masarykovej štvrti na Hlávkovej ulici, pri ohni a grile v zelenej záhrade ro dinného domu manželov Evy a Róberta Kováčovcov. Krehká polovička spomí naného organizátorského páru je miest na rodáčka (vtedy vedená pod priez viskom Stárková). Mimo výučby na ktorý dostal ako jediný abstinentskú vý nimku miestnom tanečnom konzervatóriu sa VUS Ondráš bol v poslednú venuje aj detskému súboru Ondrášek. Po augustovú sobotu ( t.r.) na zájazde čas ciest jej manžela (pôvodom z Levíc) v Prahe, kde účinkoval na podujatí Praž za prácou v zahraničí (zarába si ako hráč ský jarmark a v centre Brna sa práve vte na husle a vedúci i primáš kapely dy konal XXI. ročník Medzinárodného v jednej osobe) sa sama stará o troch po folklórneho festivalu, no účastníci KGP tomkov, dve dcéry a jedného syna. Brno 2010 sa odradiť nenechali. Nedo Tradícia KGP Brno vznikla v roku stavili sa síce ohlásené dámy Eva Macha Pôvodným zámerom bolo zor čová, rod. Jelínková, z Ostravy, ani ganizovať niečo na spôsob Besedy Hana Mičudová, rod. Semanová, zo Zvo u cimbálu, avšak pod holým nebom. No lena, ale ako vidno aj z priloženej foto už prvý ročník naznačil, že niekdajší grafickej snímky, na nálade šťastnej tanečníci, muzikanti a speváci VSPT trinástky to stopy nezanechalo. Jánošík sa veľmi radi porozprávajú A koho vlastne digitálny obrázok za o tom, ako sa kto má, čo sa u neho chytáva? Zľava doprava: JUDr. Renata zmenilo za niekoľko desiatok rokov, kto ré uplynuli od pôsobenia v brnenskom te lese a či im ešte slúži pamäť pri spomienkach na dobu dávno minulú. A nebolo k tomu treba ani žiadnu hu dobnú kulisu. Ba práve naopak! Medzi štrnganím nie prázdnych pohárikov a po pri pojedani grilovaných dobrôt sa v dvo jiciach, trojiciach i väčších zoskupe niach debatovalo o všeličom zaujíma vom, predovšetkým však o veciach týka júcich sa súborového života v Jánošíku a taktiež diania ohľadne peripetií fungo vania dnešného ansámbla. Dialógy a tri alógy rušili iba občasné žalostné spevné výkriky nemenovaného Stredoslováka, Kadlubcová, rod. Adamcová, Č. Tešín Blanka Přetáková, rod. Pekáčová, Brno bývalý člen SĽUKu Ľubo Slačka, Brati slava hostitelia Eva a Robo Kováčovci Blanka Škodová, Brno Alena Slačková, rod. Churá, s manželom Pavlom (ro dákom z Likavky), Hodonín Iveta Hlávková, rod. Posltová a jej partner Ing. Martin Zoder, obaja Brno Simona Zítková, rod. Blochová, Brno Ján Dvonč, tajomník Maratónskeho klubu Košice a bezdomovec Kúčo z Bu kovinky. Kultúre zdar a folklóru zvlášť! Ing.Tibor Kučera, folklorista, publicista, Zvolenské folklórne minimúzeum strana 6/14

7 Juráškovy noty V neděli 26. září 2010 se uskutečnil v Mahenově divadle v Brně slav nostní koncert věnovaný nedožitým 85. narozeninám Jaroslava Juráška. Kon cert uspořádal Vojenský umělecký sou bor Ondráš a jeho výtěžek byl dán ve prospěch druhoválečných veteránů. Hlavním aktérem byl Orchestr li dových nástrojů tohoto souboru se svý mi sólisty, dívčím sborem a taneční složkou. Účinkovali rovněž vzácní hosté Luboš Holý, Vlasta Grycová, Miro Du dík a Jan Gajda. Pořadem provázel skvě lý David Pavlíček a několik milých a moudrých vstupů měl ze záznamu Jan Rokyta. Program koncertu měl smyslu plnou strukturu, v rámci níž byly předsta veny různé hudební formy, styly a oblasti, kterými se Jaroslav Jurášek v průběhu svého života zabýval. Všichni účinkující podali skvělé výkony a krásnou atmosféru umocňovala vkusná scéna s občasnou projekcí fotografií Jaro slava Juráška i dobrý zvuk. Tak jo, řekne si asi na tomto místě čtenář, který na koncertě nebyl, On dráš, Holý, Grycová, Dudík, to mohla být docela dobrá folklórní akce? Ne, zadrž milý čtenáři, ten koncert byl zcela výjimečný a můžeš jen litovat, žes na něm nebyl! Jaroslav Jurášek byl moudrý člověk a velký umělec. Rozu měl hloubce lidové písně a všechnu svoji zkušenost, talent a cit uměl dát do její úpravy. Kdys naposled zažil, že se ti nahrnuly slzy do očí, že ti běhal mráz po zádech, že tě bolely ruce od po tlesku? My, tvůrci programu, a všichni in terpreti jsme se snažili, aby Juráškovy noty zasáhly srdce posluchačů v co možná nejlepším podání. Závěrečný po tlesk ve stoje byl pro nás velkým podě kováním, ale patřil, Cardo, tobě! S úctou Aleš Smutný. Co se zpěváčky? Z ačátkem října, přesně 8. a 9., proběhly v Praze tradiční galakon certy Zpěváček Slávik 2010 a Zpí váme pro radost. O tom, proč se koncerty konají, jsem psal už několikrát v minulých recenzích a koneckonců o tom krásně píše v letošním progra movém sborníčku i předseda FoS ČR, pan Zdeněk Pšenica. Letos se omezím na konstatování, že oba koncerty byly moc pěkné, dětští zpěváci, domácí i zahraniční byli ves měs vynikající, vítězka Kamila Šošovič ková strhující, programy propracované, průvodní slovo profesionální, orchestry Ondráš a Broln skvělé, technika výborně fungující atd, atd Navzdory tomu musím zde uvést to, co jsem avizoval už vloni a předloni, že opět ubylo návštěvníků těchto koncer tů, čímž se jejich smysl a poslání po stupně vytrácí. Před tímto faktem už nelze zavírat oči a je nejvyšší čas na tuto skutečnost reagovat a přijít s novými podněty, jak tuto populární (masovou) soutěž a její vítěze propagovat a tím po tažmo celou naši národní kulturu. Na rozdíl od paní moderátorky, z je jíchž úst to letos při uvádění koncertů mnohokrát zaznělo, si nemyslím, že jsme folklórní velmocí. Rozhodně bych to netvrdil před delegacemi ze Slo venska, Rumunska, Bulharska, Srbska a dalších zemí, kde jejich dětští zpěváci lidových písní jsou skutečně známí a slavní díky pravidelným televizním pořadům nebo dokonce vysílání na folk lórním kanálu své televize! Dočkáme se i my takové mediální podpory, jakou by byl přímý přenos (či alespoň záznam) galakoncertu Zpěvá ček Slávik nebo Zpíváme pro radost na některém z kanálů České televize? To by bylo něco, naleštěný Žofín, na pódiu moderátor Marek Eben, v první řadě pan prezident s chotí Pak bychom se začali přibližovat výše zmíněným zemím. Aleš Smutný strana 7/14

8 D o dubna 2010 byla hlavní náplní v dramaturgii VUS ONDRÁŠ pří prava premiérového celosouborového pořadu Dvanáctero. To ovšem nezna mená, že by jinak soubor do premiéry ( ) mimo přípravy nic nedělal. Obě cimbálové muziky souboru byly v rámci plesové sezóny vytíženy až moc a profesionální část taneční složky rovněž nezahálela. Mimo výjezdů s programem malých forem Z kraje do kraje se soubor včetně amatérské části zúčastnil i prvního Celobrněnského fašanku, který proběhl v centru Brna 16. února Ani po premiéře celovečerního programu Dvanáctero v Janáčkově diva dle v Brně se soubor nezastavil a s vy stoupeními malých i velkých forem a cimbálových muzik se opět rozjel do všech koutů naší vlasti i do zahraničí. Kromě květnových koncertů ve španělském Madridu (o nich píšeme v samostatném článku) se profesionální část Ondráše představila také ve Slovin sku a to hned pětkrát. Významnou akcí, kterou soubor při pravil k nedožitým 85. narozeninám dlouholetého uměleckého vedoucího, Ja roslava Juráška, byl koncert nazvaný Ju ráškovy noty. Ten proběhl 26. září v Mahenově divadle Brno. Do konce roku ještě soubor čekají vánoční koncerty letos opět nazvané Vánoční vinšování s Ondrášem. V Brně se soubor s tímto koncertem objeví 26. prosince v katedrále sv. Petra a Pavla. Své vinšování Ondráš ukončí 28. prosince v Opatském klášteře v Raj hradě u Brna. Pak už nás všechny čeká malý odpo činek a oslavy Nového roku. Takže vzhůru do něj. Petr Farmačka a Martin Rezek Pomoc veteránům II. světové války V minulém čísle jsme se krátce zmí nili o zahájení letošní spolupráce VUS ONDRÁŠ s Československou obcí legionářskou. Jejím smyslem je jednak připomenutí významu československých legií pro naši republiku a jednak snaha pomoci dosud žijícím veteránům druhé světové války. Ve prospěch veřejné sbírky na do plnění vybavení Domovů péče o válečné veterány, kterou vyhlásila Českoslo venská obec legionářská, byly po celý rok 2010 zasílány peníze dobrovolně zís kávané od diváků v rámci vybraných vy stoupení VUS ONDRÁŠ na mnoha místech naší republiky. K těmto finančním příspěvkům však přibyly v průběhu roku další částky zís kané jako výtěžky ze dvou velkých bene fičních představení VUS ONDRÁŠ: premiéra pořadu Dvanáctero (18. dub na 2010, Janáčkovo divadlo Brno) slavnostní koncert VUS ONDRÁŠ Ju ráškovy noty (26. září 2010, Mahenovo Aktuálně Jak je na tom Ondráš letos? divadlo) Třetím počinem, který pomohl pod pořit tuto veřejnou sbírku, byla instalace pokladničky na nádvoří Staré radnice při všech 17 představeních letošní F SCÉ NY. Do ní měli možnost přispět diváci přímo při své návštěvě konkrétního vys toupení. Kombinací všech forem veřejné sbír ky se do konce října 2010 podařilo na shromáždit téměř Kč Určitě lze konstatovat, že vyhlášení ve řejné sbírky splnilo svůj účel a VUS ONDRÁŠ společně se všemi, kteří ja koukoliv formou přispěli k získání toho to obnosu, mohou mít příjemný pocit, že smysluplně pomohli podpořit ušlech tilou myšlenku. V dnešní sobecké a dravé době je to poměrně vzácné a o to víc chvályhodné. Hana Maděrová strana 8/14

9 Dětské taneční studio Ondrášek V ánoce za kopcem Už je to tak. Prázdniny jsou za námi, vzpomínky na léto se pomalu vytrácejí a paní Zima už nenápadně klepe na dve ře. A to my, děti z Dětského tanečního studia Ondrášek, dobře víme! Sáň kování, lyžování a hlavně vytoužené Vá noce! A kdybychom náhodou zapomněli, v Ondrášku nám vše rychle připomenou. Vždyť už od října nacvičujeme koledy. Proč tak brzy? Čeká nás naše PRVNÍ VELKÉ SLAVNOSTNÍ vystoupení. Ně kteří se těší, někteří si ještě neuvědomu jí, co je čeká. Každopádně občas trochu strachu, ale ta radost v zákulisí, když vše dobře dopadne a maminkám, ba bičkám, tetičkám se líbíme. To musíte za žít! Jsou mezi námi od září zase noví ka marádi. My ostřílení tanečníci z loň ského školního roku máme za sebou 10 vystoupení. Dokonce i první účast na festivalech. V květnu akce Děti dětem setkání brněnských dětských folklorních souborů, v červnu Brno město upro střed Evropy a Rožnovská valaška 2010 v Rožnově pod Radhoštěm. Velice si vá žíme získané ceny Laureáta dětského pořadu Rožnovské valašky Je to naše první taneční vítězství. Tak honem na soustředění, učit se nové tanečky, ať se zase líbíme. Velké slavnostní vystoupení, o kte rém byla řeč na začátku, budeme mít v době, kdy čtete tyto řádky, už za se bou. Naplánovali jsme si ho na sobotu 27. listopadu 2010 v brněnském bezbari érovém divadle Barka. O tom, jak se nám povedlo, se přesvědčí všichni, kteří se na nás přijdou podívat a vy ostatní se to určitě taky dozvíte buď na interne tu nebo v dalším čísle zpravodaje. (Ještě jedna velká prosba na závěr pokud byste chtěli a měli možnost nám přispět na naši činnost, prosím obraťte se na paní Hurákovou. Děkujeme za všechny malé i velké Ondrášky.) za děti z Ondrášku Zuzana Mokrá Valná hromada FOS Jánošík V době přípravy tohoto čísla zpravo daje jsou v plném proudu i pří pravy na VI. valnou hromadu po čty řech letech i volební Jak vše dopadne, kdo bude zvolen do správní rady a revizní komise, aby další čtyři roky dobrovolně pomáhal s chodem a vedením našeho sdružení, které má v současné době téměř 500 členů, samozřejmě dnes nevíme. Nejdříve to budou vědět v sobotu 4. prosince 2010 všichni účastnící valné hromady, kteří kromě volebních lístků a dalších pracovních materiálů obdrží i tento čerstvě vytištěný zpravodaj. Od doby vzniku FOS JÁNOŠÍK Brno v ro ce 1998 to bude zpravodaj již pětadva cátý v pořadí Výsledky voleb i celý průběh jednání valné hromady bude samozřej mě zpracován a následně zveřejněn for mou samostatného zápisu. Hana Maděrová strana 9/14

10 Vánoční vinšování s Ondrášem J ako poděkování za celoroční přízeň připravil divákům Vojenský umě lecký soubor Ondráš pořad s názvem Vánoční vinšování. I tentokrát se může me těšit na Orchestr lidových nástrojů, dívčí sbor a jeho sólistky, půlnoční trou bení na trombity a tradiční vystoupení Betlémářů. V programu nebudou chybět nejoblíbenější české a moravské koledy, řada z nich v nových úpravách členů sou A no, čtyři úspěšné ročníky máme za sebou a nyní se připravujeme oslavit malinké bálové jubileum. Ukazuje se, že jsme se snad vydali správnou cestou a náš maškarní bál se (přinejmenším v Brně) stává skutečně správnou a opravdovou tečkou plesové sezóny. Z minulých ročníků jsme se v mnohém poučili, snad i mnohé vy lepšili a co je důležité, neztrácíme chuť a elán v tomto trendu pokračovat. Pří prava bálu je sice hodně náročná, ale vynaložená námaha zdá se, stojí za to. Proto můžeme již dnes prozradit, že základní podklad pro pozvánku bude vypadat nějak takto: 5. maškarní bál OREA Hotelu Voroněž a VUS ONDRÁŠ sobota 19. března 2011 Brno, OREA Hotel Voroněž Termín bálu vyšel opět na Josefa Důležitou změnou oproti minulým letům je však den konání bálu. Tentokrát to bude SOBOTA. Předprodej vstupenek s místenkou a večeří zahájíme kolem 1. února 2011 A dál už to zkušení návštěvníci budou znát: Čekají vás opět pestré výhry a soutěž o nejlepší masku či kostým Bál může pro vás být i vhodnou příležitostí pro setkání s přáteli a kamarády O překvapení jistě nebude nouze Můžeme vám zajistit nocleh se snídaní přímo v hotelu (za výhodných podmínek) O tématu nadcházejícího bálu vedli všichni spolupořadatelé dlouhé diskuse a vy padá to, že zvítězí téma (zatím v pracovním názvu): Strašidla a jiné nadpřiro zené bytosti Můžete tedy začít přemýšlet nad vý běrem Vaší masky či kostýmu a doufá me, že tentokrát popustíte uzdu své fantazii a přijdete náležitě vyšňořeni. Těšíme se na vás, pozvánku obdržíte včas. Hana Maděrová strana 10/14 Co nás čeká Maškarní bál bude již popáté! boru. V letošním roce se poprvé před staví malí zpěváčci z dětského taneč ního studia Ondrášek, jehož činnost FOS Jánošík podporuje. Po závěrečném Vinšování si s Ondrášem společně za zpíváme. Vánoční vinšování s Ondrášem mů žete navštívit v Praze, ve Ždánicích, v Prušánkách, společně se sborem Hlahol v Tá boře, na Komorním Hrádku, v Brně na Petrově, v Ka rolince a v Rajhradě. Jiří Mottl

11 2011 co se změní v Ondráši? Folklorní festivaly 2011 ČR V US ONDRÁŠ projde od 1. ledna 2011 bohužel dalším zeštíhlením. V tomto případě (stejně jako k ) o další čtyři pracovní místa. I tak ovšem bude soubor vystu povat a chystá i nová překvapení pro diváky. Na novinkách se v současné době pracuje a smíme jen prozradit, že se můžete těšit na zbrusu nový program malých forem a hudební kon cert. Mimo těchto novinek se soubor bude prezentovat oběma svými celosouboro vými představeními Dvanáctero a Ond ráš pro Vás, na jejichž veřejnou gene rálku v PDA Vyškov (zřejmě v dubnu a květnu) jste srdečně zváni. Koncert Juráškovy noty, který byl uveden v ne děli 26. září 2010 v Mahenově divadle, se pravděpodobně dočká dalších repríz v různých městech naší vlasti. Máte li raději pořady malých forem pak vězte, že s programem Z kraje do kraje bude vystupovat profesionální část souboru i nadále. Na F SCÉNĚ 2011 ho však nahradíme programem novým. Stále v repertoáru zůstávají dět mi velmi oblíbené výchovné koncerty Zatoulané pohádky a Rande naslepo. Zá věr roku 2011 bude patřit (jako už tra dičně) vánočním koncertům, ale i v tomto typu programu se chystají změny. Zkrátka, máte se na co těšit a pokud máme správné informace, nějaký volný termín se v připravovaném kalendáři akcí ještě najde. V případě zájmu o některé výše zmíněné vystoupení kontaktujte co nejdříve vedení souboru. Více informací naleznete na našich internetových stránkách Těšíme se k vám! Petr Farmačka a Martin Rezek Folklorní slavnosti Festival Poodří Františka Lýska Ostrava Proskovice Středočeský folklorní festival Tuchlovice HF Setkání CM Valašského království Frenštát p.radhoštěm Horácko zpívá a tančí Světlá nad Sázavou Jihočeský folklorní festival Kovářov Kovářov Senioři Petrov Podluží v písni a tanci Tvrdonice Polabská vonička Nymburk Mělnický vrkoč Mělník Festival Poodří Františka Lýska Stará Ves nad Ondřejnicí Dětské folklorní dny Liptál Folklorní slavnost Šardice 2011 Šardice Pod křenovskó májó Křenovice Festival Poodří Františka Lýska Stará Ves nad Ondřejnicí Festival Poodří Františka Lýska Jistebník F scéna 2011 Brno MFF Na rynku v Bystřici Bystřice pod Hostýnem Selské slavnosti Holašovice Holašovice Jihočeská lidová slavnost České Budějovice Slovácký rok Kyjov FF Sousedé Mikulov Setkání muzikantů v Bílých Karpatech Valašské Klobouky Sochovy národopisné slavnosti Lhotka pod Ondřejníkem FF Frenštátské slavnosti Frenštát pod Radhoštěm Adámkovy folklorní slavnosti Hlinsko v Čechách FF Soláň 2011 Babí léto na Soláni Velké Karlovice Lidový rok Velká Bystřice Krajanský folklorní festival Praha Prostějovské hanácké slavnosti Prostějov Slezské dny Dolní Lomná strana 11/14

12 MFF Mariánský podzim Podzimní slavnost Třebovický koláč HF Setkání lidových muzik HF Setkání dětských lidových muzik Tradice Evropy Hudecké dny Adventní prozpěvování Mezinárodní folklorní festivaly Mariánské Lázně Ostrava Třebovice Praha Praha Pardubický kraj Břeclav Říčany MFDF Štěpy Veselí nad Moravou MFF Rožnovská valaška Rožnov pod Radhoštěm MDFF Kunovské léto Kunovice MFF Frýdek Místek Frýdek Místek MFF Plzeň Plzeň MFF Slavnosti pod Zvičinou Lázně Bělohrad MFFS Jihlavské folklorní léto 2011 Jihlava MFF Strážnice Strážnice MFF Čermenské slavnosti Dolní Čermná MFF Rožnovské slavnosti Rožnov pod Radhoštěm MFF Klatovy Klatovy MFS Gorolski Święto Jablunkov MFSF Jánošíkův dukát Rožnov pod Radhoštěm MFF Folklor bez hranic Ostrava MFF Červený Kostelec Červený Kostelec MFF Písek Písek MFF Šumperk Šumperk MFF Setkání s folklorem Hradec Králové MFF Brno Brno MFF Liptálské slavnosti Liptál Karlovarský folklorní festival Karlovy Vary MFF Český Krumlov Český Krumlov Souznění MF adventních a vánočních zvyků Ostrava, Kozlovice Významné akce Folklorního sdružení ČR Národní krojový ples FoS ČR Pošumavský věneček Moravský ples Zpěváček MFF Pražský jarmark MFDFS Písní a tancem Zpěváček Slávik Praha Praha Praha Velké Losiny Praha Luhačovice Bratislava (SK) Zdroj: Folklorní sdružení České republiky strana 12/14

13 Folklorní festivaly 2011 (Slovensko) výběr a máj súťaž predníkov O cenu Rinalda Oláha Zamagurské folklórne slávnosti Detvianska heligónka Šaffova ostroha MS vo varení a jedení bryndzových halušiek Zvolenská Slatina Červený Kláštor Detva Dlhé Klčovo Turecká a a a Hontianska paráda Ozveny staroslovienčiny Muzičky Muziky pod Poľanou Gemerský folklórny festival a Abovské folklórne slávnosti Euro Folk Rozhanovce Medzinárodný folklórny festival Myjava Festival európskej tradičnej kultúry Myjava Krojované bábiky Poprad Slávnosti kultúry Rusínov Ukrajincov Slovenska Svidník Cassovia folkfest Košice detský folklórny festival Deti pod Poľanou Hriňová folklórne slávnosti Klenovská rontouka Klenovec Horehronské dni spevu a tanca Heľpa Pod Likavským hradom Likavka Festival drotárstva a stretnutia drotárskych majstrov Žilina Podpolianski rozkazovači Celoslovenská prehliadka heligonkárov Návraty k hudobným festivalom galaprogram FS Vepor Košické folklórne dni Folklórny festival Akademický Zvolen Folklórne slávnosti pod Poľanou Európske ľudové remeslo (EĽRO) Celoslovenská prehliadka fujerášov Remeslo má zlaté dno Tanečný maratón FS Železiar s pokusom o zápis do Guinnesovej knihy rekordov Koledníci (prehliadka, zvykoslovie + vianočný jarmok) a jún a Koliesko Jánošíkov dukát Podroháčske folklórne slávnosti Očovská folklórna hruda Východná Zvolen Detva Kežmarok Korytárky Klenovec Hrušov Telgárt Klenovec Hriňová a Raticov vrch Rejdová (poprípade ) slávnostný program FSž Marína Jiloskero hangóro október Bystrická folklórna haravara 10. a Detva Korytárky Klenovec (SR) Mihálygerge (MR) Zvolen Detva Banská Bystrica Klenovec Košice Košice Detva Zistil, zosumarizoval a zapísal: Ing. Tibor Kučera, folklorista, publicista Vo Zvolene, dňa , hod. Kokava nad Rimavicou Rožnov pod Radhoštěm Zuberec Brestová Očová strana 13/14

14 FOS JÁNOŠÍK Brno, o. s. Štefánikova 53a Brno Vydáno: Redakčně připravila: Sazba a zlom: Foto: tel.: fax: listopad 2010 Hana Maděrová Otakar Haška Michal Hovězák, Jaroslav Pavlík Nabídkový list FOS JÁNOŠÍK Brno Hudební nosiče: CD The Best for Japan Kč CD Radostná novina... Kč CD Jak se (h)ladí housle... Kč MC Radostná novina...kč MC Raduj se všecko stvoření...kč DVD videozáznamy: ZATOULANÉ POHÁDKY...Kč Pořad určený mateřským školám a dětem I. stupně ZŠ, 180, 180, 180, 50, 50, 150, (záznam z představení ve Valašském národním divadle v Karolince, 5. října 2007) RANDE NASLEPO... Kč 150, Hudebně společenská převýchova, pořad určený dětem II. stupně ZŠ a SŠ (záznam z představení v Kulturním centru Semilasso Brno, 30. listopadu 2006) THE BEST OF ONDRÁŠ...Kč 200, Vybraná vystoupení VUS ONDRÁŠ z jeho účinkování na festivalech a akcích v r ČERTOVINKY... Kč 200, Záznam celosouborového představení v Uherském Brodě, 27. září 2006 ONDRÁŠ Kč 200, Záznam hudebního koncertu v Mahenově divadle Brno, 28. září 2008 Všechny ceny jsou smluvní. V případě zásilky na dobírku bude k ceně připočteno poštovné a balné 120 Kč. Můžete si nosiče koupit osobně v sídle FOS Jánošík Brno, Štefánikova 53a, Brno Královo Pole. Tyto služby nabízíme i nečlenům sdružení. Členové FOS JÁNOŠÍK Brno mají slevu na CD, MC a DVD 20 Kč/ks Bližší informace k nabídkovému listu: Pavlína Huráková, e mail: tel.: O našich CD, MC a DVD nosičích se můžete blíže informovat na webových stránkách strana 14/14

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

NABÍZÍME VÁM Náš repertoár je různorodý, každý si z něj může vybrat podle charakteru připravované akce a prostorových možností.

NABÍZÍME VÁM Náš repertoár je různorodý, každý si z něj může vybrat podle charakteru připravované akce a prostorových možností. PROGRAMOVÁ NABÍDKA 2017 Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ je poloprofesionální umělecké těleso zřizované Ministerstvem obrany ČR. Zpracovává především materiál etnografických regionů České republiky, nebojí

Více

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto Akce v Uherském Hradišti, týden 24. 15. - 19.6.2016 Kunovské léto Dětský folklorní festival vznikl v roce 1994 z iniciativy bývalých členů folklorního souboru Kunovjan se snahou o vytvoření nové tradice

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

1. Dům kultury Vsetín, spol. s r. o., IČ 47972114 v celkové výši 74.400 Kč na akce: Chrám i tvrz 22. Vsetínský jazzový festival

1. Dům kultury Vsetín, spol. s r. o., IČ 47972114 v celkové výši 74.400 Kč na akce: Chrám i tvrz 22. Vsetínský jazzový festival Rada Zlínského kraje dne 23. 3. 2015, usnesení č. 0221/R07/15 a Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 29. 4. 2015 usnesení č. 0471/Z16/15 rozhodli o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z Fondu kultury

Více

Zápis z jednání VI. valné hromady FOS JÁNOŠÍK Brno 4. 12. 2010

Zápis z jednání VI. valné hromady FOS JÁNOŠÍK Brno 4. 12. 2010 FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ JÁNOŠÍK BRNO Zápis z jednání VI. valné hromady FOS JÁNOŠÍK Brno 4. 12. 2010 strana Program: 1. Prezence účastníků 2. Zahájení, úvodní slovo, představení pracovního předsednictva, vyhlášení

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

www.tvslovacko.cz JIŽ 15 LET S VÁMI

www.tvslovacko.cz JIŽ 15 LET S VÁMI JIŽ 15 LET S VÁMI Rok 2000 Rok 2002 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 založení společnosti, provoz regionálního TV studia

Více

MÁ VLAST V SRDCI EVROPY 6 Poznej ji a chraň 1. ZÁMĚR ČI PROJEKT MONITORING STAVU PAMÁTEK

MÁ VLAST V SRDCI EVROPY 6 Poznej ji a chraň 1. ZÁMĚR ČI PROJEKT MONITORING STAVU PAMÁTEK 1. ZÁMĚR ČI PROJEKT MONITORING STAVU PAMÁTEK C 1993 Jakub Zechovský C 1994 Lucie Zápalová gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník práce práce kontakt Hrad Kostomlaty pod Milešovkou - minulost a současnost 1

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

PŘIPRAVOVANÉ AKCE školní rok

PŘIPRAVOVANÉ AKCE školní rok ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DONÍN, příspěvková organizace ZÁŘÍ Horní Valy 2, 695 01 Hodonín telefon 702 018 098 e-mail: zus.hodonin@wordonline.cz PŘIPRAVOVANÉ AKCE školní rok 2015-2016 22. 9. Domov pro seniory

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

KALENDÁŘ AKCÍ I. POLOLETÍ 2010

KALENDÁŘ AKCÍ I. POLOLETÍ 2010 LEDEN KALENDÁŘ AKCÍ I. POLOLETÍ 2010 21. 1. Hodonín Koncert DH Zlaťulka a Šohajka 23. 1. Boršice u Buchlovic Krojový ples 23. 1. Dolní Dunajovice 1. krojovaný ples 23. 1. Prušánky Krojovaný ples (Slovácký

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU Slavnostní přijetí VIP hostů a zahraničních delegací plesu předsedou vlády ČR Mirkem Topolánkem, první místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavou Němcovou, generálním

Více

Již tradičně bude v průběhu sobotního odpoledne předáno ocenění Association For Main Scene Of Country Music za životní přínos country hudbě.

Již tradičně bude v průběhu sobotního odpoledne předáno ocenění Association For Main Scene Of Country Music za životní přínos country hudbě. Ve dnech 3. a 4. srpna 2007 se na Bystřičce přehradě (okres Vsetín) koná 9. ročník country festivalu STARÝ DOBRÝ WESTERN. Pořadatelem je občanské sdružení Country kapela Gympleři Vsetín. Jedná se o jeden

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

Folklor a víno 2017 KALENDÁŘ FOLKLORNÍCH A VINAŘSKÝCH AKCÍ NA MIKULOVSKU

Folklor a víno 2017 KALENDÁŘ FOLKLORNÍCH A VINAŘSKÝCH AKCÍ NA MIKULOVSKU Folklor a víno 2017 KALENDÁŘ FOLKLORNÍCH A VINAŘSKÝCH AKCÍ NA MIKULOVSKU 7. 1. Perná * Ochutnávka mladých vín * 28. 1. 20.00 Drnholec * Krojový ples * 28. 1. 20.00 Jevišovka * Vinařský ples * 4. 2. 20.00

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 58. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 3. - 5. června 2011 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Avion Big Band. Avion Big Band

Avion Big Band. Avion Big Band Avion big band sdružuje amatérské muzikanty se stejným zájmem o hudbu, kteří ovládají hru na hudební nástroj a zpěv. Cílem je reprezentace Zlína, Zlínského kraje a České republiky a také rozvoj kapely

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy

Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy Den Jihomoravského kraje 5. června 2010 v Brně započaly oslavy desátého výročí obnovení krajské samosprávy v České republice tedy i Jihomoravského kraje. Oslavy

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

VRKOČENÍ NAD SOUTOKEM Mělník 7.-10.6. 2012

VRKOČENÍ NAD SOUTOKEM Mělník 7.-10.6. 2012 VRKOČENÍ NAD SOUTOKEM Mělník 7.-10.6. 2012 Zpráva ze 14. ročníku folklorního festivalu MĚLNICKÝ VRKOČ První polovina měsíce června je na Mělníku vyvrcholením dnů, týdnů a měsíců příprav na folklorní festival.

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

68. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2013 31. ročník folklorního festivalu Dětská Strážnice 2013 ve dnech 27. - 30. 6.

68. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2013 31. ročník folklorního festivalu Dětská Strážnice 2013 ve dnech 27. - 30. 6. 68. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2013 31. ročník folklorního festivalu Dětská Strážnice 2013 ve dnech 27. - 30. 6. 2013 Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici patří mezi nejstarší

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1. Přílohy: 44

Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1. Přílohy: 44 Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1 Přílohy: 44 http://www.hajduch.net/cesko/hustota-a-rozmisteni-obyvatel Příloha č. 2 Tab. č. 10 Oblast (NUTS 2) Střední Čechy Praha Hl. m. Praha CZ010 Praha CZ0100 CZ

Více

CIMBÁLOVÁ MUZIKA NOTEČKA

CIMBÁLOVÁ MUZIKA NOTEČKA CIMBÁLOVÁ MUZIKA NOTEČKA Cimbálová muzika Notečka z Břeclavi Charvátské Nové Vsi vznikla koncem roku 2006 a v současné době se skládá ze dvanácti členů. Pod uměleckým vedením Vladimíra Beneše se muzika

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

ZPRÁVA VÝBORU FoS ČR O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ORGANIZACE v uplynulém období a dalších úkolech sdružení v letech 2008 2012

ZPRÁVA VÝBORU FoS ČR O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ORGANIZACE v uplynulém období a dalších úkolech sdružení v letech 2008 2012 ZPRÁVA VÝBORU FoS ČR O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ORGANIZACE v uplynulém období a dalších úkolech sdružení v letech 2008 2012 Vážené delegátky, vážení delegáti, vážení hosté, dámy a pánové, za uplynulých dva

Více

Zpravodaj FOS JÁNOŠÍK 1/2010 FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ JÁNOŠÍK BRNO. ZPRAVODAJ č. 1/2010. strana

Zpravodaj FOS JÁNOŠÍK 1/2010 FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ JÁNOŠÍK BRNO. ZPRAVODAJ č. 1/2010. strana FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ JÁNOŠÍK BRNO ZPRAVODAJ č. 1/2010 strana Obsah Slovo úvodem... 3 Naši jubilanti... 4 Smutná loučení... 4 Ohlédnutí Vánoční vinšování s Ondrášem... 5 Čtvrtý maškarní bál... 6 Ondrášovské

Více

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010 Příloha č. 1 ové v oblasti kultury pro rok 21 Č. Název organizace, sídlo, 1 DIDEDAnce taneční studio Galavečer DIDEDAnce tanečního studia 21 - pronájmy (pronájem sálu) - propagace (DVD, upomínk.předměty)

Více

Zpravodaj FOS JÁNOŠÍK 1/2007 FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ JÁNOŠÍK BRNO. ZPRAVODAJ č. 1/2007. strana

Zpravodaj FOS JÁNOŠÍK 1/2007 FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ JÁNOŠÍK BRNO. ZPRAVODAJ č. 1/2007. strana FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ JÁNOŠÍK BRNO ZPRAVODAJ č. 1/2007 strana Obsah Naši jubilanti... 4 Ohlédnutí Rande naslepo... 5 Vánoční koncerty 2006 + Paraple... 6 1. maškarní bál... 7 Taneční víkend... 10 Aktuálně

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Folklorní akce v české republice 2008

Folklorní akce v české republice 2008 Vážení přátelé, Folklorní akce v české republice 2008 Kalendář a informace Vydává FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY pro potřeby svých členských souborů, pořadatelů festivalů, kulturních institucí, krajských

Více

Z P R A V O D A J prosinec 2014

Z P R A V O D A J prosinec 2014 Z P R A V O D A J prosinec 2014 Slovo předsedy Zdravím Vás všechny, členy i nečleny. Zase rok uběhl a já přemýšlím, co napsat. V posledním čísle jsem myslel, že již píšu naposledy, ale není tomu tak. Napíšu

Více

Výroční koncert Marien a Pavla Žalmana Lohonky. Napsal uživatel Art Favore Production Úterý, 08 Listopad :14

Výroční koncert Marien a Pavla Žalmana Lohonky. Napsal uživatel Art Favore Production Úterý, 08 Listopad :14 V sobotu 29.10. 2011 měla folková muzika v Pardubicích svátek, protože skupina Marien pořádala svůj tradiční výroční koncert. V nedaleké ČEZ aréně sice zahajoval své Mega turné Michal David, ale milovníci

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz Janáčkovo trio 2009 Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír www.janacektrio.cz Děkujeme Allianz pojišťovně, a.s., že nás v roce 2009 opět podpořila LEDEN - ÚNOR Na začátku

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce.

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce. Zpravodaj č. 11/ 2010 R A D Ě T I C E LISTOPAD I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 9. listopadu se konalo ustavující

Více

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 P R O G R A M 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 Čtvrtek 24. 6. 2010 9.30-11.30 hod. amfiteátr Bludník Zahraniční pořad pro školy

Více

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Pardubická 78, 533 61 Choltice Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Knihovna městyse Choltice působí jako středisková pro 6 knihoven obvodu. Jedná se o knihovny: Veselí, Turkovice, Svinčany,

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 Co se událo minulý týden? AICM ČR na veletrhu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích! Od středy 23. do pátku 25. listopadu 2011 byl v Českých Budějovicích zahájen již

Více

Informace pro účastníky

Informace pro účastníky Informace pro účastníky Pěvecké soutěže Olomouc 2015 Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6, Rodičovské sdružení ZUŠ Žerotín Olomouc, Spolek pro komorní hudbu ve spolupráci s Moravským

Více

Stejně jako předcházející ročníky, i jedničkový 11. ročník bude plný skvělé a kvalitní hudby, milých lidí a nezapomenutelných zážitků.

Stejně jako předcházející ročníky, i jedničkový 11. ročník bude plný skvělé a kvalitní hudby, milých lidí a nezapomenutelných zážitků. Ve dnech 7. a 8. srpna 2009 se na Bystřičce přehradě (okres Vsetín) koná jedničkový 11. ročník country festivalu STARÝ DOBRÝ WESTERN. Pořadatelem je občanské sdružení Country kapela Gympleři Vsetín. Za

Více

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ZVOLENÉHO TYPU SOUTĚŽE Extraliga o udržení 1.NHbL o udržení Ex SD Ex MD MČR SŽ MČR MŽ MČR P MČR MP MČR Ž MČR PH TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník 2012-2013 den datum SOUTĚŽ

Více

Účast na veletrzích a dalších akcích v září

Účast na veletrzích a dalších akcích v září Účast na veletrzích a dalších akcích v září CIAF, 2. -3. 9. Hradec Králové CIAF je největší leteckou přehlídkou a soutěží špičkových vojenských bojových letounů v České republice. Královéhradecké letiště

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Loňský ročník Festivalu španělské kultury IBERICA 2005, který proběhl v srpnu 2005, se setkal s všestranným úspěchem. Festivalu se zúčastnilo téměř 2

Loňský ročník Festivalu španělské kultury IBERICA 2005, který proběhl v srpnu 2005, se setkal s všestranným úspěchem. Festivalu se zúčastnilo téměř 2 Festival španělské kultury IBERICA 2006 30. 8. 2. 9. 2006 Loňský ročník Festivalu španělské kultury IBERICA 2005, který proběhl v srpnu 2005, se setkal s všestranným úspěchem. Festivalu se zúčastnilo téměř

Více

Zpravodaj FOS JÁNOŠÍK 2/2008 FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ JÁNOŠÍK BRNO. ZPRAVODAJ č. 2/2008. strana

Zpravodaj FOS JÁNOŠÍK 2/2008 FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ JÁNOŠÍK BRNO. ZPRAVODAJ č. 2/2008. strana FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ JÁNOŠÍK BRNO ZPRAVODAJ č. 2/2008 strana Obsah Slovo úvodem... 3 Ohlédnutí F Scéna 2008... 4 VUS ONDRÁŠ zahájil F Scénu 2008... 5 Jaká byla letošní Valaška?... 6 Rušený Ondráš opět zaplnil

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

Zpravodaj FOS Jánošík Brno Obsah 12011

Zpravodaj FOS Jánošík Brno Obsah 12011 Z pra vo d a j FO S J á n ošík B rn o Obsah 1 2011 V Slovo úvodem V Vážení přátelé, naši milí členové, právě otvíráte první letošní číslo našeho zpravo daje a věřím, že v něm opět najdete spoustu uži tečných

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU : DK Vsetín - foyer HLAVNÍ SÁL :

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU : DK Vsetín - foyer HLAVNÍ SÁL : Město Vsetín Dům kultury Vsetín s.r.o. Soubor valašských písní a tanců VSACAN Valašské folklorní sdružení Folklorní sdružení České republiky P R O G R A M REPREZENTAČNÍHO NÍHO VŠEVALAŠSKÉHO BÁLU, POřÁDANÉHO

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Usnesení č. 9/810/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 7

Usnesení č. 9/810/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 7 Usnesení č. 9/810/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Seznam projektů, kterým bude poskytnuta dotace v dotačním Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Výsledky soutěží, hodnocení festivalu

Výsledky soutěží, hodnocení festivalu Výsledky soutěží, hodnocení festivalu Závěry jednání hodnotící komise, udělení cen 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 a 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 Cena MFF

Více

semináře pracovníků knihoven muzeí a galerií na fotografiích a v zápisech

semináře pracovníků knihoven muzeí a galerií na fotografiích a v zápisech semináře pracovníků knihoven muzeí a galerií na fotografiích a v zápisech Teplice Oblastní vlastivědné muzeum v Teplicích 1. seminář (4. 6. dubna 1973) Teplice Oblastní vlastivědné muzeum v Teplicích 1.

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Projektový management - MÍ

Projektový management - MÍ Projektový management - MÍ Pořádání šluknovských slavností Jana Koukolová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Cíl projektu...3 Časová náročnost...3 Časový

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

NOVINKY Brand, Sponzoring & Eventy

NOVINKY Brand, Sponzoring & Eventy str_1 Plán akcí ke stažení ZDE NOVINKY Brand, Sponzoring & Eventy Brand SPONZORING Úvodní strana / Sponzoring str_2 SPONZORING Struny podzimu Spotlight Podzimní program v O2 areně EVENTY Úvodní strana

Více

LOOK BELLA 2010 Luxury event & Big fashion show

LOOK BELLA 2010 Luxury event & Big fashion show LOOK BELLA 2010 Luxury event & Big fashion show Soutěž plná krásných mladých dívek a mužů Na akcích vystupují populární osobnosti Finále soutěže se koná v luxusních prostorách hotelu v Praze Jedinečná

Více

RODIČE PRO ŠKOLU. Školní 10/558, Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

RODIČE PRO ŠKOLU. Školní 10/558, Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA RODIČE PRO ŠKOLU Školní 10/558, Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 Obsah: Charakteristika sdružení Rada rodičů školy Plán spolupráce Dlouhodobé cíle pro rok 2014 Plán akcí Evaluace plnění dlouhodobých

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2.

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Zpravodaj Číslo 5/2014 m ě s t s k ý ú s t a v s o c i á l n í c h s l u ž e b m ě s t a p l z n ě Společenský večer MÚSS Plzeň 2014 Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Společenský večer

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008 Praha, 12.4.2009 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

14. èervna 2003 - JIHLAVA

14. èervna 2003 - JIHLAVA 14. èervna 2003 - JIHLAVA 18. CELOSTÁTNÍ PØEHLÍDKA ÈESKÝCH A MORAVSKÝCH DÌTSKÝCH FOLKLORNÍCH SOUBORÙ JIHLAVA 2003 Z povìøení a za finanèního pøispìní Ministerstva kultury ÈR poøádá IPOS-ARTAMA DKO s.r.o.

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

Časový harmonogram MAFF ROŽNOVSKÁ VALAŠKA 2007

Časový harmonogram MAFF ROŽNOVSKÁ VALAŠKA 2007 Stránka 1 Příloha číslo 1 Harmonogram festivalu Časový harmonogram MAFF k 18.5.2007 ROŽNOVSKÁ VALAŠKA 2007 ČTVRTEK 7.6. do 09.00 09.00-12.00 Příjezd zaměstnanecké části VUS ODRÁŠ Příprava Janíkovy stodoly

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Kam na výlet: Hrady a zámky ožívají vánočním ruchem

Kam na výlet: Hrady a zámky ožívají vánočním ruchem Publikováno na Prima Nápady (http://napady.iprima.cz) Domů > Kam na výlet: Hrady a zámky ožívají vánočním ruchem Kam na výlet: Hrady a zámky ožívají vánočním ruchem Hrady i zámky se obvykle v zimním čase

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna Letošní prázdniny začaly velkou slávou. 100 let fotbalu přijeli s našimi fotbalisty oslavit např. i Jakub Kohák, Jiří

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více