Zpravodaj FOS Jánošík Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj FOS Jánošík Brno"

Transkript

1 Obsah Slovo úvodem Poděkován partnerům Hudba bez hranic RETAZOS Ohlédnutí za F scénou Brno město uprostřed Evropy Jaká byla letošní Valaška? 3. ročník KGP, Brno Juráškovy noty Co se zpěváčky? Jak je na tom Ondráš letos? Pomoc veteránům II. světové války Dětské taneční studio Ondrášek Valná hromada FOS Jánošík Brno Vánoční koncerty Maškarní bál bude již popáté! Co se změní v Ondráši v roce Folklorní festivaly ČR Folklorní festivaly SR Nabídkový list Folklorní sdružení Jánošík Štefánikova 53a Brno

2 M ilí přátelé, naši věrní členové, na sklonku roku vás všechny opět srdečně zdravíme a na následujících stránkách vám nabízíme přehled nejdůležitějších událostí, které se nedávno uskutečnily, které připravujeme a samozřejmě i ty právě aktuální. Mezi ně patří i okamžiky, které netěší. Bohužel nám stále přicházejí smutná oznámení. V poslední době jsme se rozloučili s paní Andělou Matouškovou z Brna a panem Jaroslavem Štikou z Rožnova pod Radhoštěm. Společně jim věnujme tichou vzpomínku. Zároveň ale neztrácejme optimismus a snažme se hledět dopředu. Překonávejme problémy a různé překážky a snažme se dělat radost sobě i svému okolí. Do nadcházejících dnů vám přejeme hodně zdraví a pohody a krásné prožití Vánoc. Těšíme se na naše další setkávání. členové správní rady FOS JÁNOŠÍK Brno Poděkování partnerům V roce 2010 se naše sdružení podílelo na uskutečnění několika velkých projektů (maškarní bál, premiéra celosouborového pořadu VUS ONDRÁŠ Dvanáctero, F SCÉNA 2010, koncert Juráškovy noty, cyklus vánočních koncertů). Žádnou z těchto akcí by nebylo možno připravit v požadovaném rozsahu a kvalitě bez pomoci a podpory dalších subjektů našich partnerů a sponzorů. Níže uvádíme jejich abecední seznam a i touto cestou jim vyjadřujeme velké poděkování. Advokátní kancelář JUDr. Vladimír Focko, AURA s.r.o. Cafe water service s.r.o., Cardion s.r.o., Český rozhlas Brno DN FORMED Brno s.r.o, Dopravní podnik města Brna a.s. Ecolab Hygiene s.r.o., ELMOZ a.s., ETV security s.r.o. Folklorní sdružení České republiky, Fotex plus a.s. Heineken ČR Starobrno a.s., Hutira Brno s.r.o. JAPEZ s.r.o., Jihomoravský kraj LB květiny Lenka Burdová, LOM PRAHA s.p. Metropolis Live s.r.o., MITO CZ s.r.o., MK CETR s.r.o. Pramacom Prague s.r.o., Pražské silniční a vodohospodářské stavby a.s., První Elektro a.s. Radio Proglas SDS EXMOST s.r.o., SNIP&CO s.r.o., Správa vojenského bytového fondu Praha, Statutární město Brno, Studio 107, Svoj&Svoj s.r.o., Šetra s.r.o. Tipa Telekom plus a.s., Tocháček spol. s r.o., Trade FIDES a.s., Trexima s.r.o. Vinařství Stanislav Mádl, Vinné hospodářství Krumvíř, Vinné sklepy Lechovice s.r.o., Vojenské lesy a statky ČR s.p. Naše poděkování však patří i dalším zde nejmenovaným příznivcům, kteří se zapojili například do přípravy březnového maškarního bálu nebo poskytli své produkty při setkání tisícovky návštěvníků Janáčkova divadla v dubnu letošního roku. Současně vyslovujeme přání, aby naše vzájemná spolupráce pokračovala i v dalších letech. Všem vám patří náš upřímný dík! Hana Maděrová strana 2/14

3 koncertních sálech reprezentovala Čes kou republiku a společně s oběma (díl druhý) španělskými hudebními tělesy předvedla věma úspěšnými koncerty ve Ve dnech 8. a 9. května 2010 se usku obdobné koncerty, které se uskutečnily španělských městech León a Mad tečnily dva koncerty na území České u nás. První koncert v Leónu (20. května rid byl zakončen letošní významný republiky. O nich jsme psali v minulém od h sál Auditorio Ciudad de Le květnový česko španělský projekt pod čísle zpravodaje. ón) patřil celý Vojenskému uměleckému názvem RETAZOS Hudba bez hranic A protože to byl česko španělský souboru ONDRÁŠ a na koncertě v Mad V koncertech účinkoval Vojenský umě projekt, na své si mohlo přijít i španěl ridu (21. května od h madridská lecký soubor ONDRÁŠ Ministerstva ské publikum. Téměř padesátka členů koncertní síň Auditorio Nacional de Mu obrany ČR společně se Symfonickým or VUS ONDRÁŠ odletěla v úterý 18. květ sica) byla první část ondrášovská, chestrem Chamartín a pěveckým sborem na 2010 v časných ranních hodinách druhá polovina byla stejná jako v ČR Talía ze Španělska. do Španělska, aby ve dvou prestižních tedy společná. D. V úhrnu více než španělských diváků odměnilo bouřlivými ovacemi výkony hudebníků, tanečníků i zpěváků pod vedením trojice zkušených dirigen tů (Silvia Sanz Torre šéfdirigentka Symfonického orchestru Chamartín a za českou stranu Lubomír Graffe šéf Orchestru lidových nástrojů VUS ON DRÁŠ a Eduard Tomaštík host Or chestru lidových nástrojů VUS ONDRÁŠ). Na jevišti bylo možno v některých programových číslech napočítat úctyhodných 200 účinkujících. Oba koncerty navštívil a oficiálně zahájil velvyslanec ČR ve Španělsku Karel Be ran, v Madridu promluvil na jevišti i státní tajemník pro Evropskou unii Diego López Garrido. Španělská strana představila tuto akci jako hlavní kul turně prezentační událost během svého půlročního předsednictví v Radě Evrop ské unie. Na celém projektu se podílelo jak v Česku, tak i ve Španělsku mnoho vý znamných institucí, díky kterým lze říci, že se společné dílo podařilo a všechny koncerty budou jistě patřit k nezapo menutelným zážitkům všech organizáto rů, diváků i účinkujících. Hana Maděrová strana 3/14 Ohlédnutí Hudba bez hranic RETAZOS

4 F scénovská rýmovačka 2010 Tak jako již každý rok soubor Ondráš rád by, měl F scénu na Špilberku, jenže spadly hradby. Pod přívalem velkých dešťů mokro bylo všude, statik však dal povolení zahájení bude!!! Následné dny budou v klidu, neděsí nás statici, Všechna další představení, jsou na Staré radnici. Z Veselí až nad Moravou přijela tři auta nová, k prasknutí narvaná po strop a v nich děcka z Radošova. Lidové písně a tance, výkon hodný profíků. Nejvíce však oceňuji cimbálovou muziku. V čele nově sestavené party zručných lidiček stojí věčně rozesmátý primáš, Radim Havlíček. Všetečníci z Bratislavy a PULS Chlastáš z Brna, šponovali smíchem lidi, až málem praskla struna. Mladí, ti jen smíchem řvali, starší měli možná šok, Nikdo z nich však neodešel, tak snad se těší napřesrok. Ondráš začal, kdopak končil? Divný dotaz, kdo asi? Samozřejmě, zase Ondráš. A vyšlo jim i počasí. Povytahovali pecky zo škatule starej mamy, Ondráš pro vás, výběr best of, byl to program nad programy. Tak to bylo ve stručnosti, jak proběhla F scéna. Pro teď už je psaní dosti, dochází mi písmena. Program F SCÉNY 2010 Další soubor z Moldávie, Trandafir se jmenoval, výtečné měl muzikanty, jenže málo tancoval. Vedoucí byl asi magik, jenž z rukávu natáhnul hodinové představení na celou hoďku a půl. Sečteno a podtrženo: pro diváky milý host, no a pro organizátory zase další zkušenost. Do třetice o muzice byl i soubor z Ostravy, zde nedošlo k pochybení, to nemějte obavy. Jen mi přišel trochu fádní jmenný seznam kapely: Machač, Machač, Machač mladší..jiní skoro nehráli. Chápu, řemeslo se dědí, má to svoji logiku, Jen si zlehka dělám srandu z rodinného podniku. Každopádně celá Šmykňa dobře hájila svou čest tančila i hrála skvěle, prostě byli všichni BEST. Martin Rezek strana 4/14

5 Brno město uprostřed Evropy P očátkem měsíce června 2010 se uskutečnila již tradiční brněnská akce ZÁBAVA POD HRADBAMI v rámci projektu Brno město uprostřed Evropy festival zábavy pod hrady Špil berk a Veveří. Letošní stavbu programu hlavní organizátor (SNIP&CO, reklamní společnost) ještě obohatil akcí Mozar tovy děti, kde se představili malí i velcí umělci žáci Základních uměleckých škol z celé Moravy. Naše tradice velkých folklorních bloků v pátek i sobo tu zůstala zachována. V pátek se na centrálním pódiu na náměstí Svobody v Brně před Jak celou akci Brno město upro stavily Dětský folklorní soubor Dubinka střed Evropy 2010 ve stručnosti shrnout z Rohatce, Folklorní soubor Velen z Bos a zhodnotit? kovic a brněnské soubory Slovácký sou Spolupráce s hlavními organizátory: bor Šafrán, Dětské taneční studio výborná Ondrášek a Vojenský umělecký soubor Technická zabezpečení obou progra Ondráš se svým celosouborovým progra mů: bez problémů mem Povedená sezóna. Programové bloky folklorních soubo V sobotu patřilo pódium už pou rů: krásně připravené, nacvičené, pro ze dvěma souborům. Hostujícímu Lenin vedené gradskému souboru Ivuška a opět Spolupráce s vedením souborů: vý Ondráši, tentokrát se blýsknul v progra borná mu malých forem Z kraje do kraje. Ve Počet diváků: vždy plné náměstí večerních hodinách přispěl krátkým Ohlasy a dojmy z celého projektu: vý samostatným vstupem také náš orchestr borné lidových nástrojů. A můj letošní největší dojem z celé akce? Všichni ve doucí účinku jících souborů mi po předsta vení přišli po děkovat, že jsme je přizvali ke spo lupráci a že si toho moc považují. A to se mi od roku 2003, kdy se na těchto folklorních programech podílím, ještě nestalo. Takže děkuji všem a příští rok zase na viděnou při FOLKLORU UPROSTŘED EVROPY Pavlína Huráková Počasí mimo sobotní noci vyšlo na výbornou a tak si návštěvníci mohli vy chutnat celý program v plné kráse. VUS ONDRÁŠ se v pátek na festivalu před stavil s celovečerním programem Dva náctero, který zaplnil Komorní amfiteátr k prasknutí. Mimo folkloru a šermu stojí za to zmínit přehlídku Veteran Car Clu bu Autoklubu Rožnov pod Radhoštěm, která v sobotu nadchla nejednoho mi lovníka historických vozítek. No a v ne děli jsme se všichni po galaprogramu festivalu opět rozjeli do svých domovů. A jaká tedy Valaška byla? I když le tos byla Valaška trochu menší než pře dešlé ročníky, opět stálo za to se na ni přijet podívat a vychutnat si jedinečnou atmosféru tohoto festivalu. Kdo letos v Rožnově nebyl a tudíž neviděl všech ny ty nadšené účinkující v krásných prostorách Valašského muzea v přírodě, náměstí v Rož nově a měst ském parku, má strašnou smůlu. Já už se těším na pří ští rok. Petr Farmačka Jaká byla letošní Valaška? P o roční pauze jsme se opět sešli ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, kde v termí nu 11. až 13. června letošního roku proběhl již XVII. Mezinárodní armádní folklorní festival a XI. přehlídka skupin historického šermu pod názvem Rožnovská valaška. Představily se opět všechny folklorní soubory i skupiny his torického šermu spolupracující s Armá dou České republiky a také hostující folklorní soubory domácí Soláň, Ku novjan z Uherského Hradiště, Mladina z Plzně, Rosénka z Prahy a ze zahraničí to byl soubor Rozmarija z Prešova a Vše tečníci z Bratislavy. Nesmím zapo menout na soubor z indonéské ambasády v Praze, který byl zároveň domácím i zahraničním folklorním sou borem. Šermířů bylo tolik, že mám obavu, abych na někoho nezapomněl a tak zde zmíním jen Luďka Habrdu, kte rý se o všechny šermíře staral a zároveň celý šermířský program připravil. No a protože jde o armádní folklorní festival, tak nemohla chybět Jednotka Čestné stráže AČR a vojenská hudba Olomouc. strana 5/14

6 3. ročník KGP, Brno 2010 N ie veru. V nadpise tohoto krátke ho pojednania nie je preklep, ako by si niekto mohol myslieť. Obsahom ne budú informácie o Výbore pre štátnu bezpečnosť, hlavnej to tajnej službe bývalého Sovietskeho zväzu, ani o Krč me Gurmánov Bratislavy (obidvoje KGB) na Obchodnej ulici v hlavnom meste Slovenska. Dnes by som sa chcel zmieniť o jednej aktivite voľakedajších členov Vojenského súboru piesní a tan cov Jánošík, predchodcu Vojenského umeleckého súboru Ondráš, ktorí cítia potrebu bližšej komunikácie po starom z očí do očí aj keď sa ich cesty po tanečnej kariére v Brne rozišli na vše tky možné i nemožné svetové strany. Jedná sa o akési neformálne letné stretnutie spriaznených folklórnych duší na konci školských prázdnin. Jeden vý myselník ho nazval dosť zložito, ale vý stižne KOVÁČ GARDEN PARTY BRNO. Pýtate sa, prečo? Nuž, lebo sa koná v metropole Moravy, konkrétne v Masarykovej štvrti na Hlávkovej ulici, pri ohni a grile v zelenej záhrade ro dinného domu manželov Evy a Róberta Kováčovcov. Krehká polovička spomí naného organizátorského páru je miest na rodáčka (vtedy vedená pod priez viskom Stárková). Mimo výučby na ktorý dostal ako jediný abstinentskú vý nimku miestnom tanečnom konzervatóriu sa VUS Ondráš bol v poslednú venuje aj detskému súboru Ondrášek. Po augustovú sobotu ( t.r.) na zájazde čas ciest jej manžela (pôvodom z Levíc) v Prahe, kde účinkoval na podujatí Praž za prácou v zahraničí (zarába si ako hráč ský jarmark a v centre Brna sa práve vte na husle a vedúci i primáš kapely dy konal XXI. ročník Medzinárodného v jednej osobe) sa sama stará o troch po folklórneho festivalu, no účastníci KGP tomkov, dve dcéry a jedného syna. Brno 2010 sa odradiť nenechali. Nedo Tradícia KGP Brno vznikla v roku stavili sa síce ohlásené dámy Eva Macha Pôvodným zámerom bolo zor čová, rod. Jelínková, z Ostravy, ani ganizovať niečo na spôsob Besedy Hana Mičudová, rod. Semanová, zo Zvo u cimbálu, avšak pod holým nebom. No lena, ale ako vidno aj z priloženej foto už prvý ročník naznačil, že niekdajší grafickej snímky, na nálade šťastnej tanečníci, muzikanti a speváci VSPT trinástky to stopy nezanechalo. Jánošík sa veľmi radi porozprávajú A koho vlastne digitálny obrázok za o tom, ako sa kto má, čo sa u neho chytáva? Zľava doprava: JUDr. Renata zmenilo za niekoľko desiatok rokov, kto ré uplynuli od pôsobenia v brnenskom te lese a či im ešte slúži pamäť pri spomienkach na dobu dávno minulú. A nebolo k tomu treba ani žiadnu hu dobnú kulisu. Ba práve naopak! Medzi štrnganím nie prázdnych pohárikov a po pri pojedani grilovaných dobrôt sa v dvo jiciach, trojiciach i väčších zoskupe niach debatovalo o všeličom zaujíma vom, predovšetkým však o veciach týka júcich sa súborového života v Jánošíku a taktiež diania ohľadne peripetií fungo vania dnešného ansámbla. Dialógy a tri alógy rušili iba občasné žalostné spevné výkriky nemenovaného Stredoslováka, Kadlubcová, rod. Adamcová, Č. Tešín Blanka Přetáková, rod. Pekáčová, Brno bývalý člen SĽUKu Ľubo Slačka, Brati slava hostitelia Eva a Robo Kováčovci Blanka Škodová, Brno Alena Slačková, rod. Churá, s manželom Pavlom (ro dákom z Likavky), Hodonín Iveta Hlávková, rod. Posltová a jej partner Ing. Martin Zoder, obaja Brno Simona Zítková, rod. Blochová, Brno Ján Dvonč, tajomník Maratónskeho klubu Košice a bezdomovec Kúčo z Bu kovinky. Kultúre zdar a folklóru zvlášť! Ing.Tibor Kučera, folklorista, publicista, Zvolenské folklórne minimúzeum strana 6/14

7 Juráškovy noty V neděli 26. září 2010 se uskutečnil v Mahenově divadle v Brně slav nostní koncert věnovaný nedožitým 85. narozeninám Jaroslava Juráška. Kon cert uspořádal Vojenský umělecký sou bor Ondráš a jeho výtěžek byl dán ve prospěch druhoválečných veteránů. Hlavním aktérem byl Orchestr li dových nástrojů tohoto souboru se svý mi sólisty, dívčím sborem a taneční složkou. Účinkovali rovněž vzácní hosté Luboš Holý, Vlasta Grycová, Miro Du dík a Jan Gajda. Pořadem provázel skvě lý David Pavlíček a několik milých a moudrých vstupů měl ze záznamu Jan Rokyta. Program koncertu měl smyslu plnou strukturu, v rámci níž byly předsta veny různé hudební formy, styly a oblasti, kterými se Jaroslav Jurášek v průběhu svého života zabýval. Všichni účinkující podali skvělé výkony a krásnou atmosféru umocňovala vkusná scéna s občasnou projekcí fotografií Jaro slava Juráška i dobrý zvuk. Tak jo, řekne si asi na tomto místě čtenář, který na koncertě nebyl, On dráš, Holý, Grycová, Dudík, to mohla být docela dobrá folklórní akce? Ne, zadrž milý čtenáři, ten koncert byl zcela výjimečný a můžeš jen litovat, žes na něm nebyl! Jaroslav Jurášek byl moudrý člověk a velký umělec. Rozu měl hloubce lidové písně a všechnu svoji zkušenost, talent a cit uměl dát do její úpravy. Kdys naposled zažil, že se ti nahrnuly slzy do očí, že ti běhal mráz po zádech, že tě bolely ruce od po tlesku? My, tvůrci programu, a všichni in terpreti jsme se snažili, aby Juráškovy noty zasáhly srdce posluchačů v co možná nejlepším podání. Závěrečný po tlesk ve stoje byl pro nás velkým podě kováním, ale patřil, Cardo, tobě! S úctou Aleš Smutný. Co se zpěváčky? Z ačátkem října, přesně 8. a 9., proběhly v Praze tradiční galakon certy Zpěváček Slávik 2010 a Zpí váme pro radost. O tom, proč se koncerty konají, jsem psal už několikrát v minulých recenzích a koneckonců o tom krásně píše v letošním progra movém sborníčku i předseda FoS ČR, pan Zdeněk Pšenica. Letos se omezím na konstatování, že oba koncerty byly moc pěkné, dětští zpěváci, domácí i zahraniční byli ves měs vynikající, vítězka Kamila Šošovič ková strhující, programy propracované, průvodní slovo profesionální, orchestry Ondráš a Broln skvělé, technika výborně fungující atd, atd Navzdory tomu musím zde uvést to, co jsem avizoval už vloni a předloni, že opět ubylo návštěvníků těchto koncer tů, čímž se jejich smysl a poslání po stupně vytrácí. Před tímto faktem už nelze zavírat oči a je nejvyšší čas na tuto skutečnost reagovat a přijít s novými podněty, jak tuto populární (masovou) soutěž a její vítěze propagovat a tím po tažmo celou naši národní kulturu. Na rozdíl od paní moderátorky, z je jíchž úst to letos při uvádění koncertů mnohokrát zaznělo, si nemyslím, že jsme folklórní velmocí. Rozhodně bych to netvrdil před delegacemi ze Slo venska, Rumunska, Bulharska, Srbska a dalších zemí, kde jejich dětští zpěváci lidových písní jsou skutečně známí a slavní díky pravidelným televizním pořadům nebo dokonce vysílání na folk lórním kanálu své televize! Dočkáme se i my takové mediální podpory, jakou by byl přímý přenos (či alespoň záznam) galakoncertu Zpěvá ček Slávik nebo Zpíváme pro radost na některém z kanálů České televize? To by bylo něco, naleštěný Žofín, na pódiu moderátor Marek Eben, v první řadě pan prezident s chotí Pak bychom se začali přibližovat výše zmíněným zemím. Aleš Smutný strana 7/14

8 D o dubna 2010 byla hlavní náplní v dramaturgii VUS ONDRÁŠ pří prava premiérového celosouborového pořadu Dvanáctero. To ovšem nezna mená, že by jinak soubor do premiéry ( ) mimo přípravy nic nedělal. Obě cimbálové muziky souboru byly v rámci plesové sezóny vytíženy až moc a profesionální část taneční složky rovněž nezahálela. Mimo výjezdů s programem malých forem Z kraje do kraje se soubor včetně amatérské části zúčastnil i prvního Celobrněnského fašanku, který proběhl v centru Brna 16. února Ani po premiéře celovečerního programu Dvanáctero v Janáčkově diva dle v Brně se soubor nezastavil a s vy stoupeními malých i velkých forem a cimbálových muzik se opět rozjel do všech koutů naší vlasti i do zahraničí. Kromě květnových koncertů ve španělském Madridu (o nich píšeme v samostatném článku) se profesionální část Ondráše představila také ve Slovin sku a to hned pětkrát. Významnou akcí, kterou soubor při pravil k nedožitým 85. narozeninám dlouholetého uměleckého vedoucího, Ja roslava Juráška, byl koncert nazvaný Ju ráškovy noty. Ten proběhl 26. září v Mahenově divadle Brno. Do konce roku ještě soubor čekají vánoční koncerty letos opět nazvané Vánoční vinšování s Ondrášem. V Brně se soubor s tímto koncertem objeví 26. prosince v katedrále sv. Petra a Pavla. Své vinšování Ondráš ukončí 28. prosince v Opatském klášteře v Raj hradě u Brna. Pak už nás všechny čeká malý odpo činek a oslavy Nového roku. Takže vzhůru do něj. Petr Farmačka a Martin Rezek Pomoc veteránům II. světové války V minulém čísle jsme se krátce zmí nili o zahájení letošní spolupráce VUS ONDRÁŠ s Československou obcí legionářskou. Jejím smyslem je jednak připomenutí významu československých legií pro naši republiku a jednak snaha pomoci dosud žijícím veteránům druhé světové války. Ve prospěch veřejné sbírky na do plnění vybavení Domovů péče o válečné veterány, kterou vyhlásila Českoslo venská obec legionářská, byly po celý rok 2010 zasílány peníze dobrovolně zís kávané od diváků v rámci vybraných vy stoupení VUS ONDRÁŠ na mnoha místech naší republiky. K těmto finančním příspěvkům však přibyly v průběhu roku další částky zís kané jako výtěžky ze dvou velkých bene fičních představení VUS ONDRÁŠ: premiéra pořadu Dvanáctero (18. dub na 2010, Janáčkovo divadlo Brno) slavnostní koncert VUS ONDRÁŠ Ju ráškovy noty (26. září 2010, Mahenovo Aktuálně Jak je na tom Ondráš letos? divadlo) Třetím počinem, který pomohl pod pořit tuto veřejnou sbírku, byla instalace pokladničky na nádvoří Staré radnice při všech 17 představeních letošní F SCÉ NY. Do ní měli možnost přispět diváci přímo při své návštěvě konkrétního vys toupení. Kombinací všech forem veřejné sbír ky se do konce října 2010 podařilo na shromáždit téměř Kč Určitě lze konstatovat, že vyhlášení ve řejné sbírky splnilo svůj účel a VUS ONDRÁŠ společně se všemi, kteří ja koukoliv formou přispěli k získání toho to obnosu, mohou mít příjemný pocit, že smysluplně pomohli podpořit ušlech tilou myšlenku. V dnešní sobecké a dravé době je to poměrně vzácné a o to víc chvályhodné. Hana Maděrová strana 8/14

9 Dětské taneční studio Ondrášek V ánoce za kopcem Už je to tak. Prázdniny jsou za námi, vzpomínky na léto se pomalu vytrácejí a paní Zima už nenápadně klepe na dve ře. A to my, děti z Dětského tanečního studia Ondrášek, dobře víme! Sáň kování, lyžování a hlavně vytoužené Vá noce! A kdybychom náhodou zapomněli, v Ondrášku nám vše rychle připomenou. Vždyť už od října nacvičujeme koledy. Proč tak brzy? Čeká nás naše PRVNÍ VELKÉ SLAVNOSTNÍ vystoupení. Ně kteří se těší, někteří si ještě neuvědomu jí, co je čeká. Každopádně občas trochu strachu, ale ta radost v zákulisí, když vše dobře dopadne a maminkám, ba bičkám, tetičkám se líbíme. To musíte za žít! Jsou mezi námi od září zase noví ka marádi. My ostřílení tanečníci z loň ského školního roku máme za sebou 10 vystoupení. Dokonce i první účast na festivalech. V květnu akce Děti dětem setkání brněnských dětských folklorních souborů, v červnu Brno město upro střed Evropy a Rožnovská valaška 2010 v Rožnově pod Radhoštěm. Velice si vá žíme získané ceny Laureáta dětského pořadu Rožnovské valašky Je to naše první taneční vítězství. Tak honem na soustředění, učit se nové tanečky, ať se zase líbíme. Velké slavnostní vystoupení, o kte rém byla řeč na začátku, budeme mít v době, kdy čtete tyto řádky, už za se bou. Naplánovali jsme si ho na sobotu 27. listopadu 2010 v brněnském bezbari érovém divadle Barka. O tom, jak se nám povedlo, se přesvědčí všichni, kteří se na nás přijdou podívat a vy ostatní se to určitě taky dozvíte buď na interne tu nebo v dalším čísle zpravodaje. (Ještě jedna velká prosba na závěr pokud byste chtěli a měli možnost nám přispět na naši činnost, prosím obraťte se na paní Hurákovou. Děkujeme za všechny malé i velké Ondrášky.) za děti z Ondrášku Zuzana Mokrá Valná hromada FOS Jánošík V době přípravy tohoto čísla zpravo daje jsou v plném proudu i pří pravy na VI. valnou hromadu po čty řech letech i volební Jak vše dopadne, kdo bude zvolen do správní rady a revizní komise, aby další čtyři roky dobrovolně pomáhal s chodem a vedením našeho sdružení, které má v současné době téměř 500 členů, samozřejmě dnes nevíme. Nejdříve to budou vědět v sobotu 4. prosince 2010 všichni účastnící valné hromady, kteří kromě volebních lístků a dalších pracovních materiálů obdrží i tento čerstvě vytištěný zpravodaj. Od doby vzniku FOS JÁNOŠÍK Brno v ro ce 1998 to bude zpravodaj již pětadva cátý v pořadí Výsledky voleb i celý průběh jednání valné hromady bude samozřej mě zpracován a následně zveřejněn for mou samostatného zápisu. Hana Maděrová strana 9/14

10 Vánoční vinšování s Ondrášem J ako poděkování za celoroční přízeň připravil divákům Vojenský umě lecký soubor Ondráš pořad s názvem Vánoční vinšování. I tentokrát se může me těšit na Orchestr lidových nástrojů, dívčí sbor a jeho sólistky, půlnoční trou bení na trombity a tradiční vystoupení Betlémářů. V programu nebudou chybět nejoblíbenější české a moravské koledy, řada z nich v nových úpravách členů sou A no, čtyři úspěšné ročníky máme za sebou a nyní se připravujeme oslavit malinké bálové jubileum. Ukazuje se, že jsme se snad vydali správnou cestou a náš maškarní bál se (přinejmenším v Brně) stává skutečně správnou a opravdovou tečkou plesové sezóny. Z minulých ročníků jsme se v mnohém poučili, snad i mnohé vy lepšili a co je důležité, neztrácíme chuť a elán v tomto trendu pokračovat. Pří prava bálu je sice hodně náročná, ale vynaložená námaha zdá se, stojí za to. Proto můžeme již dnes prozradit, že základní podklad pro pozvánku bude vypadat nějak takto: 5. maškarní bál OREA Hotelu Voroněž a VUS ONDRÁŠ sobota 19. března 2011 Brno, OREA Hotel Voroněž Termín bálu vyšel opět na Josefa Důležitou změnou oproti minulým letům je však den konání bálu. Tentokrát to bude SOBOTA. Předprodej vstupenek s místenkou a večeří zahájíme kolem 1. února 2011 A dál už to zkušení návštěvníci budou znát: Čekají vás opět pestré výhry a soutěž o nejlepší masku či kostým Bál může pro vás být i vhodnou příležitostí pro setkání s přáteli a kamarády O překvapení jistě nebude nouze Můžeme vám zajistit nocleh se snídaní přímo v hotelu (za výhodných podmínek) O tématu nadcházejícího bálu vedli všichni spolupořadatelé dlouhé diskuse a vy padá to, že zvítězí téma (zatím v pracovním názvu): Strašidla a jiné nadpřiro zené bytosti Můžete tedy začít přemýšlet nad vý běrem Vaší masky či kostýmu a doufá me, že tentokrát popustíte uzdu své fantazii a přijdete náležitě vyšňořeni. Těšíme se na vás, pozvánku obdržíte včas. Hana Maděrová strana 10/14 Co nás čeká Maškarní bál bude již popáté! boru. V letošním roce se poprvé před staví malí zpěváčci z dětského taneč ního studia Ondrášek, jehož činnost FOS Jánošík podporuje. Po závěrečném Vinšování si s Ondrášem společně za zpíváme. Vánoční vinšování s Ondrášem mů žete navštívit v Praze, ve Ždánicích, v Prušánkách, společně se sborem Hlahol v Tá boře, na Komorním Hrádku, v Brně na Petrově, v Ka rolince a v Rajhradě. Jiří Mottl

11 2011 co se změní v Ondráši? Folklorní festivaly 2011 ČR V US ONDRÁŠ projde od 1. ledna 2011 bohužel dalším zeštíhlením. V tomto případě (stejně jako k ) o další čtyři pracovní místa. I tak ovšem bude soubor vystu povat a chystá i nová překvapení pro diváky. Na novinkách se v současné době pracuje a smíme jen prozradit, že se můžete těšit na zbrusu nový program malých forem a hudební kon cert. Mimo těchto novinek se soubor bude prezentovat oběma svými celosouboro vými představeními Dvanáctero a Ond ráš pro Vás, na jejichž veřejnou gene rálku v PDA Vyškov (zřejmě v dubnu a květnu) jste srdečně zváni. Koncert Juráškovy noty, který byl uveden v ne děli 26. září 2010 v Mahenově divadle, se pravděpodobně dočká dalších repríz v různých městech naší vlasti. Máte li raději pořady malých forem pak vězte, že s programem Z kraje do kraje bude vystupovat profesionální část souboru i nadále. Na F SCÉNĚ 2011 ho však nahradíme programem novým. Stále v repertoáru zůstávají dět mi velmi oblíbené výchovné koncerty Zatoulané pohádky a Rande naslepo. Zá věr roku 2011 bude patřit (jako už tra dičně) vánočním koncertům, ale i v tomto typu programu se chystají změny. Zkrátka, máte se na co těšit a pokud máme správné informace, nějaký volný termín se v připravovaném kalendáři akcí ještě najde. V případě zájmu o některé výše zmíněné vystoupení kontaktujte co nejdříve vedení souboru. Více informací naleznete na našich internetových stránkách Těšíme se k vám! Petr Farmačka a Martin Rezek Folklorní slavnosti Festival Poodří Františka Lýska Ostrava Proskovice Středočeský folklorní festival Tuchlovice HF Setkání CM Valašského království Frenštát p.radhoštěm Horácko zpívá a tančí Světlá nad Sázavou Jihočeský folklorní festival Kovářov Kovářov Senioři Petrov Podluží v písni a tanci Tvrdonice Polabská vonička Nymburk Mělnický vrkoč Mělník Festival Poodří Františka Lýska Stará Ves nad Ondřejnicí Dětské folklorní dny Liptál Folklorní slavnost Šardice 2011 Šardice Pod křenovskó májó Křenovice Festival Poodří Františka Lýska Stará Ves nad Ondřejnicí Festival Poodří Františka Lýska Jistebník F scéna 2011 Brno MFF Na rynku v Bystřici Bystřice pod Hostýnem Selské slavnosti Holašovice Holašovice Jihočeská lidová slavnost České Budějovice Slovácký rok Kyjov FF Sousedé Mikulov Setkání muzikantů v Bílých Karpatech Valašské Klobouky Sochovy národopisné slavnosti Lhotka pod Ondřejníkem FF Frenštátské slavnosti Frenštát pod Radhoštěm Adámkovy folklorní slavnosti Hlinsko v Čechách FF Soláň 2011 Babí léto na Soláni Velké Karlovice Lidový rok Velká Bystřice Krajanský folklorní festival Praha Prostějovské hanácké slavnosti Prostějov Slezské dny Dolní Lomná strana 11/14

12 MFF Mariánský podzim Podzimní slavnost Třebovický koláč HF Setkání lidových muzik HF Setkání dětských lidových muzik Tradice Evropy Hudecké dny Adventní prozpěvování Mezinárodní folklorní festivaly Mariánské Lázně Ostrava Třebovice Praha Praha Pardubický kraj Břeclav Říčany MFDF Štěpy Veselí nad Moravou MFF Rožnovská valaška Rožnov pod Radhoštěm MDFF Kunovské léto Kunovice MFF Frýdek Místek Frýdek Místek MFF Plzeň Plzeň MFF Slavnosti pod Zvičinou Lázně Bělohrad MFFS Jihlavské folklorní léto 2011 Jihlava MFF Strážnice Strážnice MFF Čermenské slavnosti Dolní Čermná MFF Rožnovské slavnosti Rožnov pod Radhoštěm MFF Klatovy Klatovy MFS Gorolski Święto Jablunkov MFSF Jánošíkův dukát Rožnov pod Radhoštěm MFF Folklor bez hranic Ostrava MFF Červený Kostelec Červený Kostelec MFF Písek Písek MFF Šumperk Šumperk MFF Setkání s folklorem Hradec Králové MFF Brno Brno MFF Liptálské slavnosti Liptál Karlovarský folklorní festival Karlovy Vary MFF Český Krumlov Český Krumlov Souznění MF adventních a vánočních zvyků Ostrava, Kozlovice Významné akce Folklorního sdružení ČR Národní krojový ples FoS ČR Pošumavský věneček Moravský ples Zpěváček MFF Pražský jarmark MFDFS Písní a tancem Zpěváček Slávik Praha Praha Praha Velké Losiny Praha Luhačovice Bratislava (SK) Zdroj: Folklorní sdružení České republiky strana 12/14

13 Folklorní festivaly 2011 (Slovensko) výběr a máj súťaž predníkov O cenu Rinalda Oláha Zamagurské folklórne slávnosti Detvianska heligónka Šaffova ostroha MS vo varení a jedení bryndzových halušiek Zvolenská Slatina Červený Kláštor Detva Dlhé Klčovo Turecká a a a Hontianska paráda Ozveny staroslovienčiny Muzičky Muziky pod Poľanou Gemerský folklórny festival a Abovské folklórne slávnosti Euro Folk Rozhanovce Medzinárodný folklórny festival Myjava Festival európskej tradičnej kultúry Myjava Krojované bábiky Poprad Slávnosti kultúry Rusínov Ukrajincov Slovenska Svidník Cassovia folkfest Košice detský folklórny festival Deti pod Poľanou Hriňová folklórne slávnosti Klenovská rontouka Klenovec Horehronské dni spevu a tanca Heľpa Pod Likavským hradom Likavka Festival drotárstva a stretnutia drotárskych majstrov Žilina Podpolianski rozkazovači Celoslovenská prehliadka heligonkárov Návraty k hudobným festivalom galaprogram FS Vepor Košické folklórne dni Folklórny festival Akademický Zvolen Folklórne slávnosti pod Poľanou Európske ľudové remeslo (EĽRO) Celoslovenská prehliadka fujerášov Remeslo má zlaté dno Tanečný maratón FS Železiar s pokusom o zápis do Guinnesovej knihy rekordov Koledníci (prehliadka, zvykoslovie + vianočný jarmok) a jún a Koliesko Jánošíkov dukát Podroháčske folklórne slávnosti Očovská folklórna hruda Východná Zvolen Detva Kežmarok Korytárky Klenovec Hrušov Telgárt Klenovec Hriňová a Raticov vrch Rejdová (poprípade ) slávnostný program FSž Marína Jiloskero hangóro október Bystrická folklórna haravara 10. a Detva Korytárky Klenovec (SR) Mihálygerge (MR) Zvolen Detva Banská Bystrica Klenovec Košice Košice Detva Zistil, zosumarizoval a zapísal: Ing. Tibor Kučera, folklorista, publicista Vo Zvolene, dňa , hod. Kokava nad Rimavicou Rožnov pod Radhoštěm Zuberec Brestová Očová strana 13/14

14 FOS JÁNOŠÍK Brno, o. s. Štefánikova 53a Brno Vydáno: Redakčně připravila: Sazba a zlom: Foto: tel.: fax: listopad 2010 Hana Maděrová Otakar Haška Michal Hovězák, Jaroslav Pavlík Nabídkový list FOS JÁNOŠÍK Brno Hudební nosiče: CD The Best for Japan Kč CD Radostná novina... Kč CD Jak se (h)ladí housle... Kč MC Radostná novina...kč MC Raduj se všecko stvoření...kč DVD videozáznamy: ZATOULANÉ POHÁDKY...Kč Pořad určený mateřským školám a dětem I. stupně ZŠ, 180, 180, 180, 50, 50, 150, (záznam z představení ve Valašském národním divadle v Karolince, 5. října 2007) RANDE NASLEPO... Kč 150, Hudebně společenská převýchova, pořad určený dětem II. stupně ZŠ a SŠ (záznam z představení v Kulturním centru Semilasso Brno, 30. listopadu 2006) THE BEST OF ONDRÁŠ...Kč 200, Vybraná vystoupení VUS ONDRÁŠ z jeho účinkování na festivalech a akcích v r ČERTOVINKY... Kč 200, Záznam celosouborového představení v Uherském Brodě, 27. září 2006 ONDRÁŠ Kč 200, Záznam hudebního koncertu v Mahenově divadle Brno, 28. září 2008 Všechny ceny jsou smluvní. V případě zásilky na dobírku bude k ceně připočteno poštovné a balné 120 Kč. Můžete si nosiče koupit osobně v sídle FOS Jánošík Brno, Štefánikova 53a, Brno Královo Pole. Tyto služby nabízíme i nečlenům sdružení. Členové FOS JÁNOŠÍK Brno mají slevu na CD, MC a DVD 20 Kč/ks Bližší informace k nabídkovému listu: Pavlína Huráková, e mail: tel.: O našich CD, MC a DVD nosičích se můžete blíže informovat na webových stránkách strana 14/14

Zpravodaj FOS JÁNOŠÍK 1/2010 FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ JÁNOŠÍK BRNO. ZPRAVODAJ č. 1/2010. strana

Zpravodaj FOS JÁNOŠÍK 1/2010 FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ JÁNOŠÍK BRNO. ZPRAVODAJ č. 1/2010. strana FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ JÁNOŠÍK BRNO ZPRAVODAJ č. 1/2010 strana Obsah Slovo úvodem... 3 Naši jubilanti... 4 Smutná loučení... 4 Ohlédnutí Vánoční vinšování s Ondrášem... 5 Čtvrtý maškarní bál... 6 Ondrášovské

Více

Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno. konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno

Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno. konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno 2 OBSAH: ZAHÁJENÍ, ÚVODNÍ SLOVO... 6 Zpráva o činnosti FOS JÁNOŠÍK

Více

ZPRÁVA VÝBORU FoS ČR O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ORGANIZACE v uplynulém období a dalších úkolech sdružení v letech 2008 2012

ZPRÁVA VÝBORU FoS ČR O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ORGANIZACE v uplynulém období a dalších úkolech sdružení v letech 2008 2012 ZPRÁVA VÝBORU FoS ČR O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ORGANIZACE v uplynulém období a dalších úkolech sdružení v letech 2008 2012 Vážené delegátky, vážení delegáti, vážení hosté, dámy a pánové, za uplynulých dva

Více

Folklorní akce v České republice 2012 Kalendář Folklorního sdružení České republiky. 2012 Folklorní sdružení České republiky

Folklorní akce v České republice 2012 Kalendář Folklorního sdružení České republiky. 2012 Folklorní sdružení České republiky Folklorní akce v České republice 2012 Kalendář Folklorního sdružení České republiky 2012 Folklorní sdružení České republiky Odpovědný redaktor: Kazimír Jánoška Zpracování podkladů: Ivana Lázniková Fotografie:

Více

9/2009. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 4. září 2009

9/2009. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 4. září 2009 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 4. září 2009 Od otevření je nové hřiště v parku stále plné dětí. Foto Veronika Hollerová noviny 9/2009 VÁŽENÍ ČTENÁŘI KYJOVSKÝCH NOVIN,

Více

2/2010. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 5. února 2010

2/2010. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 5. února 2010 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 5. února 2010 noviny 2/2010 Tříkrálová sbírka byla letos v Kyjově velmi úspěšná. MILÍ ČTENÁŘI KYJOVSKÝCH NOVIN, nechci se v následujících

Více

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti Richarda Klaudy Ač jsem spatřil světlo světa v moravské metropoli v městě Brně, sahají rodinné kořeny na Vysočinu, kde jsem prožil část svého mládí. Tam se mi dostal pod kůži život venkovského lidu se

Více

Zpravodaj Radia Proglas č. 32

Zpravodaj Radia Proglas č. 32 Zpravodaj Radia Proglas č. 32 bulletin pro členy Klubu přátel Radia Proglas, léto 2005 Slavíme a vzpomínáme Slavíme a vzpomínáme, kdo všechno dělá už deset let rádio s cyrilometodějským jménem Proglas:

Více

prvňáčky letos otevíráme tři třídy. Doufám, že se jim u nás bude líbit, říká zástupkyně ředitele školy Iva Přasličáková.

prvňáčky letos otevíráme tři třídy. Doufám, že se jim u nás bude líbit, říká zástupkyně ředitele školy Iva Přasličáková. Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Lhotka, Metylovice Baška Pržno Čeladná, Janovice Malenovice Pstruží Ostravice Kunčice p. O., Staré Hamry Bílá kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 2, 3 str. 4

Více

9/2012. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. září 2012

9/2012. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. září 2012 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. září 2012 MULTIŽÁNROVÉ SLAVNOSTI Letošní Kyjovské letní slavnosti se nesly nejen v duchu folkloru, folku, tra dičních řemesel či výstavy

Více

STAROMĚSTSKÉ noviny. Přijďte na vánoční zpívání v neděli 18. prosince. měsíčník Starého Města a okolních obcí

STAROMĚSTSKÉ noviny. Přijďte na vánoční zpívání v neděli 18. prosince. měsíčník Starého Města a okolních obcí STAROMĚSTSKÉ noviny měsíčník Starého Města a okolních obcí ROČNÍK XXII Č. 1 LEDEN 2012 VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO CENA 10 Kč Přijďte na vánoční zpívání v neděli 18. prosince Chlapci a děvčata se opět

Více

Úvodní slovo. Bývávaly asy... www.staraves.cz

Úvodní slovo. Bývávaly asy... www.staraves.cz www.staraves.cz Úvodní slovo Vážení spoluobčané, zdá se, že se teplého a slunečného jara nedočkáme, přesto bych se s Vámi rád podělil o pár jarních střípků z dění v obci. Přestože má obec po loňském roce

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč LISTOPAD - PROSINEC 2009 UVNITŘ: PODROBNÝ PŘEHLED AKCÍ AŽ DO VÁNOC UVNITŘ: PODROBNÝ PŘEHLED AKCÍ AŽ DO VÁNOC VESELÍ NAD MORAVOU VELKÁ NAD

Více

A co Sportovní areál Bazén Sušice nabídne, uvádí za Sportoviště města Sušice Dáša Jíchová:

A co Sportovní areál Bazén Sušice nabídne, uvádí za Sportoviště města Sušice Dáša Jíchová: 11/2014 Aktuálně z radnice V plzeňské Měšťanské besedě proběhlo 28. května slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. Za Sušici se do nomi nace dostaly dvě stavby a obě proměnily

Více

Z mateřské školy Liptál

Z mateřské školy Liptál V dnešním čísle najdete: Květen - červenec 2009 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Kanalizace v obci Společenská kronika Informace OÚ Liptál a Lidečko, Vesnice roku... Úspěchy našich občanů

Více

Přečtěte si: Vyznamenání Janu Hrubému. www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč. Radniční okénko. str. 2.

Přečtěte si: Vyznamenání Janu Hrubému. www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč. Radniční okénko. str. 2. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Radniční okénko Okno roku str. 2 str. 4 Nová dětská hřiště str. 5 Aktuálně ze škol str. 6-7 PIK roste do krásy str. 8-9 Oslavy osvobození str. 10

Více

XI/2010 KNIHA O BYSTŘICI. Téma měsíce: Vzpomínka na Jaromíra Procházku KALENDÁŘ BYSTŘICKO 2011

XI/2010 KNIHA O BYSTŘICI. Téma měsíce: Vzpomínka na Jaromíra Procházku KALENDÁŘ BYSTŘICKO 2011 ROČNÍK V., LISTOPAD 2010, 6800 VÝTISKŮ, ZDARMA XI/2010 Složení nov zvolené rady m sta strana 1 Kulturní a sportovní akce strana 3 Složení komisí m stské rady strana 4 Vzpomínka na Jaromíra Procházku strana

Více

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Slovo starosty Z OBSAHU Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Pro seniory... 7 S - centrum Hodonín Osobnost... 9 Marie Suchánková My všichni

Více

Zprávy souborů, regionů, krajů a institucí

Zprávy souborů, regionů, krajů a institucí Zprávy souborů, regionů, krajů a institucí Ředitelé festivalů na slovíčko Příspěvek z podzimního zasedání pořadatelů festivalů v Senátu Parlamentu ČR Uzavřeli jsme festivalový rok, který měl zvláštnost

Více

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ Kněždubský zpravodaj 4/2011 ČTVRTLETNÍK OBCE 1 strana KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ 4/2011 Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce Vám přeje Obecní úřad Kněždub www.knezdub.cz

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

Retroples 2010 16. ročník oblíbeného plesu. Čtěte na straně 4

Retroples 2010 16. ročník oblíbeného plesu. Čtěte na straně 4 Krytý bazén patří městu Posun ve vedlejších sporech s IPR Čtěte na straně 2 Retroples 2010 16. ročník oblíbeného plesu Čtěte na straně 4!!!! Karnevalová sezona v plném proudu František Segrado a Jiří Křižan

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2013 1 2 9/2013 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a milí Strážničané, všichni milí přátelé! Tak už jsme zase po roce znovu všichni zváni k účasti na jedinečné městské slavnosti,

Více

Lovosice letos rozzáří nový vánoční strom

Lovosice letos rozzáří nový vánoční strom Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 12 5. prosince 2013 Aktuality Rozhovor Město Školáci Ve městě nejsou žádné Starostka Lenka Lízlová Jak se osvědčily

Více

Pátek 1. října 2010 16.00 h stavění máje u Obecní haly U Orla

Pátek 1. října 2010 16.00 h stavění máje u Obecní haly U Orla Š 3/2010 ardice náš společný domov Z P R A V O D A J Z A S T U P I T E L S T V A O B C E Investice 2006 2010 strana 3 Opevněná návrší strana 7 Krajanům v Rumunsku strana 12 Vinařské akce v obci strana

Více

ardice 2/2008 náš společný domov Škola v přírodě strana 6 Šardické divadlo Přehlídka dechovek Střípky Šardice opět divizní z Afganistanu

ardice 2/2008 náš společný domov Škola v přírodě strana 6 Šardické divadlo Přehlídka dechovek Střípky Šardice opět divizní z Afganistanu Š 2/2008 ardice náš společný domov Z P R A V O D A J Z A S T U P I T E L S T V A O B C E Škola v přírodě strana 6 Šardické divadlo strana 9 Přehlídka dechovek strana 12 Střípky z Afganistanu strana 14

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d p r o s i n e c 2 0 0 9 č í s l o 1 2 Z D A R M A w w w. u b.

Více

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU:

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU: Z OBSAHU: MĚSTSKÉHO ÚŘADU V RAJHRADĚ DUBEN 2008 Slovo starosty Informujeme občany ZŠ TGM Rajhrad Zprávičky MŠ Plesová sezona v Rajhradě Oblastní charita informuje Starý rajhradský mlýn Valná hromada Sokola

Více

NOVINY. Pelhřimovské. Nenechte si ujít!

NOVINY. Pelhřimovské. Nenechte si ujít! Číslo 1 Ročník XVI Zdarma 17. ledna 2014 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 564/103 303, 777/012 396, www.pelhrimovsko.cz

Více