Číslo: 8 ročník: srpna 2012 cena: 10 Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo: 8 ročník: 36 8. srpna 2012 cena: 10 Kč"

Transkript

1 Číslo: 8 ročník: srpna 2012 cena: 10 Kč Časné odpoledne ve všední tropický den na plaveckém bazénu v areálu Správy sportovních zařízení města Benátky nad Jizerou Část areálu Správy sportovních zařízení města v pozadí tenisových kurtů je vidět plavecký bazén Rekonstrukce komunikace v ulici Miroslava Soumara již byla zahájena Rekonstrukce komunikace v ul. Soumarova Neznáte ji někdo? Skautský tábor u obce Chřibská Letošní léto v benáteckých lesích a parcích Zápis do zájmových útvarů Klubu dětí a mládeže

2 Zprávy Z Benátecké radnice Rekonstrukce komunikace v ulici Miroslava Soumara byla zahájena 9. července 2012 Rekonstrukce ulice M. Soumara Zhotovitel: Voda + kanalizace: GEMA MB s.r.o Rekonstrukce ulice generální dodavatel: Strabag a.s. Dne započala rekonstrukce ulice M. Soumara. Celá investiční akce je spojena s několika stavebními objekty, které na sebe budou logicky navazovat. V první fázi bude vystavěn nový vodovod a bude provedena dostavba kanalizační stoky, oboje včetně přípojek. Tato fáze by měla být ukončena na přelomu měsíců července a srpna. Poté dojde k několika přeložkám inženýrských sítí v prostoru mostku, který bude následně rekonstruován. Firma bude dále pokračovat na kompletní výměně podloží komunikace a nově vystavěných chodníků. Proběhne celková rekonstrukce veřejného osvětlení a rozhlasu a úprava vjezdů do jednotlivých nemovitostí. Nakonec budou provedeny nové povrchy na všech komunikacích, pro pěší i automobilovou dopravu. Veškeré práce by měly být ukončeny do Protipovodňová opatření Na protipovodňových opatřeních se již dokončují některé stavební objekty. Ke konci se chýlí železobetonová stěna od čistírny až po vodácký areál. Téměř hotov je také zemní val, který na něj navazuje a končí u továrny Korund. Téměř hotovo je také za Korundem, kde je hotový val, chybí už jen oplocení podniku. Na dalších objektech postupují práce zhruba dle harmonogramu. Je dokončeno vyčištění koryta řeky Jizery od nánosu usazenin, probíhají práce na výstavbě železobetonové stěny za mateřskou školkou Jizerka a poliklinikou. Průběžně se pracuje také na výrobě mobilního hrazení, které v případě povodně vyplní průjezdy a průchody ve stěnách a valech. Oprava interiéru kostela Narození Panny Marie V kostele byly zahájeny práce postavením lešení. Následně firma odstraní část omítek v místech, kde se budou restaurovat kamenné prvky 4 přípory a sedile. Ty jsou velmi poškozené solemi z vlhkých zdí, jejich povrchová vrstva se rozpadá a odlupuje. V první fázi bude restaurátor odstraňovat tyto soli a zpevňovat povrch prvků. Oprava interiéru kostela Narození Panny Marie byla zahájena postavením lešení Čp. 39, Husovo náměstí výměna střešního pláště Na domě č.p. 39, Husovo náměstí (Záložna) byla zahájena výměna střešního pláště. Dodavatelsky tuto akci zajišťuje firma FRŇKOVI s.r.o. z Frýdku-Místku, která vyhrála výběrové řízení. Cena za rekonstrukci střechy je cca Kč včetně DPH. Rekonstrukce má být dokončena v měsíci říjnu Rekonstrukce střechy je zkomplikována umístěním antén různých operátorů a městského kamerového systému na této střeše. Tyto antény nelze demontovat, vše musí běžet i po dobu rekonstrukce. Proto se antény sestěhovaly na jednu polovinu střechy a až bude druhá polovina opravena, sestěhují se na tu opravenou a v rekonstrukci se bude dále pokračovat. Byla zahájena výměna střešního pláště na budově čp. 39, Husovo náměstí Čp. 39, Husovo náměstí výměna stoupaček Dále v tomto domě pokračuje výměna stoupaček (tlaková voda, kanalizace), včetně montáže vodoměrů do 16 bytových jednotek. Opravy provádí firma Pavel Zajíček-instalatérství a to- Stavební úpravy sociálního zařízení MŠ Poupátko Protipovodňová opatření - čištění koryta řeky Jizery od nánosů V ZŠ Pražská probíhá rekonstrukce hřiště s umělým povrchem Zpravodaj Benátecka 2

3 penářství ze Strenic. Rekonstrukce je již hotova v prostorách bývalého finančního úřadu a v několika bytech. Zbývá ještě společenský sál Záložna a cca 11 bytových jednotek. Rekonstrukce hřiště s umělým povrchem v areálu ZŠ Pražská Firma GEMA MB s.r.o. pokračuje v rekonstrukci hřiště s umělým povrchem v areálu Základní školy Pražská. Již je dokončena podkladní asfaltová plocha, dále se bude budovat oplocení a na závěr finální plocha z CONIPORU (na bázi pryže). Cena za rekonstrukci by měla být cca Kč včetně DPH. Dokončení rekonstrukce je plánováno do konce prázdnin. Rekonstrukce ulic Obodřecká a V Zahradách Zhotovitel: Strabag a.s. Technický dozor investora: Realstav MB Mladá Boleslav Ve druhém týdnu měsíce července byly dokončeny práce na montáži nového veřejného osvětlení a v ulici Obodřecké byla dokončena pokládka zámkové dlažby. Ve třetím týdnu byly postupně dokončeny práce na terénních úpravách a probíhalo dokončení nového schodiště spojující Obodřeckou ulici s ulicí Mělnickou. V posledním týdnu měsíce července došlo k předání hotového díla. Výměna oken a rekonstrukce střešního pláště na objektu školní jídelny u ZŠ Pražská V průběhu měsíce července vyměnila firma VEKBOL okna s.r.o. Mladá Boleslav všechna okna včetně vstupních dveří na zadní rampě v objektu školní jídelny. Ve třetím týdnu měsíce července zahájila firma SELECTA s.r.o. Hradec Králové práce na rekonstrukci střešního pláště. V průběhu rekonstrukce dojde k montáži střešní folie, která bude položena na geotextílii (300g/m 2 ) a přes parotěsnou folii bude ukončena do ukončovacích lišt. V měsíci srpnu proběhne úprava fasády. Rekonstrukce MŠ Růženka Zhotovitel: ZETA Benátky s.r.o.. V prvním týdnu měsíce července byla zahájena rekonstrukce budovy MŠ Růženka. Z důvodu vlhkosti došlo k odstranění staré omítky 3 8. srpna 2012 na soklu budovy, ze stejných důvodů došlo také k odbourání jihovýchodní terasy. Ve třetím týdnu měsíce došlo k odstranění starých oken a k montáži nových dřevěných oken. V posledním týdnu měsíce července byly zahájeny práce na zateplení obvodového pláště. MŠ Poupátko stavební úpravy sociálního zařízení V mateřské škole Poupátko v Platanové ulici (v sídlišti) začaly stavební úpravy sociálního zařízení. Bude provedena výměna elektroinstalace, vodovodních trubek, odpadů, obkladů a dlažeb, včetně osazení novou sanitou ve 4 samostatných sociálních zařízeních (umývárny a toalety). Rekonstrukci provádí firma Luboš Roudnický stavitel, z Předměřic nad Jizerou. Tato firma vyhrála výběrové řízení. Cena za provedení rekonstrukce je ve výši cca Kč včetně DPH. Termín dokončení a předání je do Výběrová řízení Od začátku července probíhá rekonstrukce budovy MŠ Růženka výstavba cyklostezky ze Starých do nových Benátek Město Benátky nad Jizerou připravilo projektovou dokumentaci na propojení Starých a Nových Benátek stezkou pro pěší a cyklisty. Stavba je povolena a bude provedeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Trasa povede z ulice U Cukrovaru k Jizeře okolo firmy Korund přes bývalý železniční most do ulice M. Soumara a dále parkem kolem nového fotbalového stadionu směrem Pod Kosinku, kde se rozdělí do ulice Pickova a na roh ulice Čeňka Prause. Na výstavbu byla získána dotace do výše 80 % z částky celkových plánovaných způsobilých výdajů, maximálně ,20 Kč. Dotace byla získána z Regionálního operačního programu Střední Čechy. rekonstrukce plajchu V průběhu měsíce července bylo vypsáno výběrové řízení na rekonstrukci ploch u zámku a budovy č.p. 172 (Plajch). Tyto plochy bude po dokončení stavebních prací využívat ZŠ Husovo náměstí. kulturně vzdělávací centrum Záložna V měsíci červenci bylo dokončeno výběrové řízení na zhotovitele stavebních úprav Kulturně vzdělávacího centra Záložna. Ve výběrovém řízení uspěla firma ZETA Benátky s.r.o. Práce na úpravách budou zahájeny po podpisu smlouvy o převodu do majetku města mezi MF ČR a městem Benátky nad Jizerou. Lavičky v sídlišti Na Burse Do sídliště Na Burse bude v nejbližší době rozmístěno 15 ks nových laviček (ve většině případů se jedná o výměnu za stávající). Zprávy Z Benátecké radnice Náklady na pořízení a zabudování 15 ks laviček činí cca Kč včetně DPH. Zbytek laviček, které v sídlišti budou ještě chybět, bude osazen v příštím roce. Podstavec sochy Kojící Panny Marie restaurování andílků V letošním roce probíhá restaurování 3 andílků z podstavce sochy Kojící Panny Marie v areálu zámku. Práce provádí restaurátor Josef Vitvar z Prahy ve svém ateliéru. Andílci jsou rozpadlí na kousky a je třeba je spojit dohromady, doplnit chybějící části, zpevnit a barevně sjednotit. Po dokončení budou andílci osazeni na sochu v lapidáriu. Veřejné projednání konceptu územního plánu Ve středu dne proběhlo veřejné projednání konceptu územního plánu města Benátky nad Jizerou. Aby případní zájemci měli možnost se projednání zúčastnit, proběhlo dvakrát, od 10 hodin a od 16 hodin. Program obou setkání byl totožný. Paní Šulcová z Magistrátu města Mladá Boleslav seznámila přítomné s časovým průběhem dosavadního projednávání a zpracování konceptu územního plánu a poté zpracovatel konceptu územního plánu arch. P. Koubek z ateliéru UK 24 společně s paní ing. M. Morávkovou představili koncept územního plánu, krátce se zmínil o historii města, o jeho rozvoji v minulosti a o současném stavu z hlediska urbanismu. Předkládaný koncept nového územního plánu vychází z územních plánů předchozích a změny se týkají pouze dílčích ploch. Ing. Morávková seznámila účastníky s řešením územního systému ekologické stability na zpracovávaném území a s vyhodnocením vlivu konceptu územního plánu na systém Natura 2000 a Evropsky významnou lokalitu Mladá. Obou setkání se zúčastnilo vedle pořizovatele a zpracovatele konceptu územního plánu 10 občanů. Na závěr obou setkání byl dán prostor k dotazům a přítomní občané byli vyzváni k možnosti podat písemnou připomínku nebo námitku k veřejně projednávanému konceptu územního plánu. Termín podání námitek byl a v současné době ( ) registrujeme 9 podaných námitek nebo připomínek. Proces projednávání nového územního plánu města je časově náročný. Očekáváme, že koncept bude schválen Zastupitelstvem začátkem roku 2013 a pak začnou práce na vlastním návrhu územního plánu, ke kterému bude také přizvána veřejnost. Neznáte ji někdo??? Městský úřad dostal z města Anapa v Krasnodarském kraji v Rusku. Poslal nám ho pan Nicholas Vojevodin. V příloze mailu byla fotografie, na které jsou tři za ruce se držící ženy, vlevo maminka pana Vojevodina a vpravo její kamarádka, obě příslušnice Rudé armády. Uprostřed stojí dívka z Benátek nad Jizerou. Snímek byl pořízen 10. května Pan Vojevodin nás žádá, zda neznáme tuto benáteckou dívku. Chce jí totiž podle poslední vůle své matky poslat tuto fotografii. Znáte někdo tuto dívku? Poznáváte se snad sama? Dejte nám, prosím, vědět. Rádi informaci o jménu české dívky a její současnou adresu pošleme do dalekého města Anapa. Fotografie na titulní straně a této dvoustraně: MěÚ, emje

4 Zprávy Z Benátecké radnice Informaci předejte laskavě do podatelny MěÚ, na nebo na telefon Děkujeme. Vlevo maminka pana Vojevodina a vpravo její kamarádka, obě příslušnice Rudé armády. Uprostřed stojí dívka z Benátek nad Jizerou Volby do zastupitelstev krajů počet členů Zastupitelstva Středočeského kraje Na základě ustanovení 31 odst. 3 zákona 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o krajích) Krajský úřad Středočeského kraje sděluje, že počet členů Zastupitelstva Středočeského kraje, který má být zvolen v roce 2012, činí 65 členů. Počet členů Zastupitelstva Středočeského kraje byl stanoven dle 31 odst. 2 zákona o krajích z počtu obyvatel k 1. lednu 2012, který činí termín konání voleb Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev krajů rozhodnutím č. 224/2012 ze dne 27. června 2012 a stanovil dny jejich konání na pátek a sobotu 12. a 13. října V tomto termínu proběhne také 1. kolo senátních voleb. Víte, kolik nezaměstnaných je v našem městě? Podle informace ředitele Úřadu práce ČR Krajská pobočka Příbram, kontaktní pracoviště Mladá Boleslav Ing. Lubomíra Kiše je k 30. červnu 2012 evidováno 209 uchazečů o zaměstnání s trvalým bydlištěm v Benátkách nad Jizerou (Benátky nad Jizerou I, II, III, Dražice, Kbel), z toho 121 žen údaje jsou orientační. Míra nezaměstnanosti byla ve stejném období ve výši 5,86 %. Pozn. redakce: V červnu míra registrované nezaměstnanosti v ČR poklesla na 8,1 %. Celkový počet uchazečů o zaměstnání se snížil o 1,6 %, tj. na osob. Počet volných pracovních míst však poklesl o 2,0 %, tj. na ZNÁME NAŠE BENÁTECKÉ ZASTUPITELE? Málokdo zná tak dobře většinu benáteckých obyvatel, jako paní doktorka Květoslava Cyrany. Získala atestaci v chirurgii, interně a všeobecném lékařství. Má důvěru svých pacientů, které dovede povzbudit, ale i od plic jim říct svůj názor, pokud je to potřeba. Je to žena, která se věnuje rodině, pomáhá svým dětem, vnukům a vnučkám, miluje svého pravnoučka. Je to žena, která svůj život prožívala a prožívá naplno. když nemůžu pomoct, nechci škodit MUDR. KVĚTOSLAVA CYRANY (1938) Pochází z Přeštic Rodinný stav: vdova Děti: dvě dcery a syn, čtyři vnučky a tři vnuci, jeden pravnouček Vzdělání: vysokoškolské Zaměstnání: praktická lékařka pro dospělé V Zastupitelstvu města od roku 1998, kandidátka za politickou stranu KSČM Politická příslušnost: bezpartijní Proč jste si vybrala pro své životní zaměření právě medicinu? Je to rodinná tradice, máme v rodině chirurga, praktického lékaře, porodní asistentky. A i mne medicína zajímala a lákala. Tím, kdo byl proti tomu, abych se medicínou zabývala, byli moji rodiče. Maminka mi dokonce zatajila pozvánku k přijímacím zkouškám na medicínu. Přesto se mi podařilo studium medicíny prosadit a úspěšně absolvovat. Studovala jsem v Plzni, první moje zaměstnání bylo v klatovské nemocnici na chirurgii. Město Benátky nad Jizerou není vaším domovem od narození. Co a kdy vás sem přivedlo? Když jsem se vdala, bydleli jsme nějaký čas u mých rodičů a později se přestěhovali za manželovými rodiči. V mladoboleslavské nemocnici jsem pracovala na chirurgii a po čase jsem se rozhodla vzdát se, i když dost nerada (chirurgie byla vždy tím, co jsem chtěla dělat), tohoto oboru a přijala nabídku pracovat ve zdravotním středisku v Benátkách nad Jizerou. Tady jsme získali i byt, a tak jsem se já, manžel a naše dcera Jana stali nerodilými Benátčany. Dcera Květa a syn František se již narodili v Benátkách. Lékařské povolání je náročné mimo jiné i na čas. Máte tři děti, jak se vám dařilo být paní doktorkou, vychovávat děti a starat se o domácnost? Máte čas na nějaké záliby? Nebylo to zrovna lehké, ale zvládala jsem to. A to i tehdy, když si manžel dokončoval právnické vzdělání a nemohl mi pomáhat tolik, jako dosud. Mám ráda své povolání a svou rodinu to bylo tou nejsilnější motivací pro zvládnutí obojího. Mým koníčkem vždy byly a jsou děti, knihy, květiny, zvířata pejsek v naší rodině nikdy nechyběl. A na tyto záliby si čas dovedu udělat. Jaké byly vaše profesní začátky v Benátkách? V benáteckém zdravotním středisku jsem převzala pacienty po MUDr. Wernerovi. To se psal rok 1963, v březnu příštího roku budu tedy v Benátkách již padesát let. A můžu říct, že moje začátky tady byly dobré. Své povolání vykonáváte dodnes. Jak pokročil vývoj v lékařské praxi za dobu vašeho působení? A jak se měnil v průběhu času zdravotní stav benáteckých obyvatel? Vývoj v průběhu let přinesl možnosti provádění kvalitnějších i šetrnějších vyšetření pacienta, mnohá vyšetření a rozbory, která bylo možné provádět jen mimo Benátky, se již běžně provádějí u nás v Benátkách. Není to jen díky pokroku ve zdravotnictví, ale i díky zájmu vedení města o poskytování kvalitních zdravotnických služeb v našem městě. Za dobu mého působení v našem městě došlo k určitým změnám ve zdravotním stavu benáteckých obyvatel. Nevyskytují se již nové případy silikózy a astmatu, způsobených někdejším provozem továrny Carborundum. Zato máme více tučných obyvatel, více bolestí kloubů, více osob závislých na omamných látkách... Jsou případy, které z vaší paměti nikdy nevymizí? K těm lepším okamžikům, které mi moje profese přinesla, patří porody, které jsem provedla ve stísněném prostoru staré sanity a v domácím prostředí, případy, kdy se podařilo zachránit život Nejhorším případem, který mi nikdy z paměti nevymizí a který bych již nikdy prožít nechtěla, je když jsem přijela k nehodě, při které byla rozdrcena hlavička pětiletého děcka Co vás přimělo při tak náročném povolání zapojit se do činnosti benáteckého Zastupitelstva? Byli to lidi, znalost jejich životních podmínek, zdravotních problémů a snaha pomáhat těmto lidem při řešení situace, do které je život přivedl. Uvědomila jsem si, že když se zapojím do činnosti nejvyššího orgánu města, budu mít větší možnost lidem pomáhat. A vzhledem k mé profesi budu i prospěšná při řešení městských záležitostí v zdravotnické a sociální oblasti. Co je podle vás důležité pro udržení si dobrého zdraví, a co je důležité pro prožívání spokojeného života? Naučit se být rádi a vážit si toho, že žijeme. Co byste na závěr našeho rozhovoru popřála benáteckým občanům? Našim spoluobčanům přeji, aby nepotřebovali doktora a aby je neopouštěla dobrá nálada. Děkuji paní doktorce za poskytnutý rozhovor a přeji, aby ji nikdy neopustil její životní elán a optimismus. Připravila: emje Zpravodaj Benátecka 4

5 ZákLadnÍ ŠkOLy - ZŠ HUSOvO náměstí ZŠ HUSOvO náměstí Zhodnocení projektu I učitelé se mají čemu učit Nazpět jsme jeli stejnou cestou na Chrást, kde nás přivítali naši rodiče. Celý výlet se nám móóóc líbil a příští rok bychom rádi jeli znovu. Veronika Dudová a Emilie Kalová, 6. A Když se Základní škola Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55 před Psycholog přímo ve škole třemi lety rozhodla odstartovat projekt I učitelé se mají stále čemu učit Základní financovaný škola Husovo z náměstí prostředků v Benátkách operačního nad Jizerou programu se snaží svým Vzdělávání žákům nabídnout pro zázemí konkurenceschopnost, nejen v oblasti samotného těžko vzdělávání si jeho či řady realizační volnočasových tým dokázal aktivit, je představit, připravena je podpořit jaké i v oblasti množství poradenských administrativy služeb. ho čeká. Vzdělávání Od září roku probíhalo 2011 mají žáci ve i dvou jejich oblastech rodiče možnost ve vyhledat čtyřech kromě úrovních služeb výchovných anglického jazyka a dvou kurzech ICT. Další rok potom učitelé absolvovali poradkyň a školní metodičky prevence přímo ve školní budově dva dny v týdnu i konzultace školní psycholožky. Rodiče či učitelé mohou Mgr. Blanku Zemanovou zkontaktovat v případě výukových potíží či v rámci neprospěchu ICT nárazové dítěte, nebo kursy, když jak se chtějí pracovat poradit s interaktivní s přístupem ktabulí neobvykle ve živému svých či nesoustředěnému předmětech. dítěti. Především Když dítě trápí jazykové něco ve vztazích kurzy byly se spolužáky, pro učitele kamarády, velice rodinou, náročné, zda neboť volí správný probíhaly způsob v čtyřhodinových domácí přípravy na školu blocích nebo každý má jiné týden trápení, bez je i ohledu jemu školní kdy si není jisté, psycholožka na běžné k dispozici. povinnosti Samostatná učitelů pracovna během v prvním školního patře budovy roku. Přes školy tuto umožňuje vysokou každému probrat v soukromí své starosti a třeba se přiblížit k jejich řešení. V nabídce služeb školní náročnost převážná většina studentů vydržela a kurzy zdárně ukončila. psycholožky jsou dále např. práce s třídními kolektivy k upevňování vztahů mezi dětmi a tedy prevence Při projevů závěrečném šikany, nabídka hodnocení relaxačních kurzů cvičení, absolventi terapeutické uváděli, vedení že při jejich osobních jazykové problémech Ráno jsme vydali do skal, kde každý lezl podle svých sil a rozvoji zdokonalení žáků. K zajištění přispěje anonymního jednak kontaktu ke zkvalitnění mezi školní jejich psycholožkou vlastní a pedagogické dětmi slouží také schránka činnosti, důvěry. Veškeré ale dobře informace poslouží z konzultací i jejich osobním jsou důvěrné, potřebám k soustavné při práci cestování. s dítětem musí Výlet 9. A k Máchovu jezeru rodiče poskytnout Účastníci souhlas. kurzů ICT Psycholožka se naučili vede ovládat také pravidelné dostupnou schůze školního výpočetní parlamentu. a interaktivní zástupci techniku tříd a 5. naučili - 9. ročníků se vytvářet možnost vyjádřit vlastní se digitální k aktuálnímu učební dění ve materiály, škole, přinést Dne jsme se shromáždili před budovou školy, abychom vyrazili V něm mají zvolení návrhy na zlepšení v jejím prostředí či v organizaci školního života. které na náš poslední školní výlet. Od ledna ve svých roku 2012 hodinách je škola hned zapojena ověřovali. do projektu I oni hodnotili Rozvoj kurzy a metodická jako velice podpora Aby nebyl jen tak obyčejný, jeli jsme na Máchovo jezero na kolech. Paní poradenských přínosné služeb pro svou VIP další III zaštítěného pedagogickou MŠMT, činnost. z něhož I jsou díky prostředky tomuto projektu na působení psycholožky je škola ve škole na celém hrazeny. druhém Další podrobnosti stupni vybavena o náplni práce elektronickými školního psychologa učebnicemi a kontakty učitelka Suchá jela autem a vezla nám naši bagáž a pan ředitel Dostál naleznete a většina internetových učitelů stránkách naší školy školy. má notebook. Projekt tedy můžeme uzavřít jel s námi na kole. Poté co jsme dorazili do Bezna, zjistili jsme, že Vašek s konstatováním, že splnil vytyčené cíle a byl tudíž pro další pedagogický růst jednotlivých učitelů užitečný. duše, které jsme s sebou měli. A tak museli kluci za pomoci pana ře- píchnul. Problém ale byl, že jeho ventilek byl užší, než měly náhradní Mgr. Alena Machová ditele zalepit Vaškovu duši. Po menším incidentu v Bezně jsme znovu vyrazili na cestu, byl parný den už od ranních hodin a my už se těšili, až dorazíme do kempu. Celá cesta byla dlouhá asi 44 km a my to ujeli Školní rok 2012/13 i s přestávkami za 4 hodiny. Prázdniny utíkají jako voda a než se nadějeme, bude 3. září a pro rozdováděné žáky a odpočaté učitele se opět otevřou dveře škol. Co je bude li, že v kempu teče ledová voda, úsměv nás trochu přešel. Nicméně jsme Poté co jsme dorazili do kempu, jsme se těšili na sprchu. Když jsme zjisti- čekat v Základní škole Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55? vyrazili na pláž a tam jsme si to užili. Bylo teplé počasí, a tak jsme tam Určitě to bude nově upravený hlavní vchod do budovy školy. Zde se zůstali celé odpoledne. V kempu jsme zalezli do chatek. Večerku jsme odstraňuje tmavé dřevěné obložení, vitríny a vyměňují dveře. Vše bude měli v 11 hodin, ale nám se spát nechtělo! Snažili jsme se nenápadně nahrazeno novým zařízením, které přispěje k prosvětlení celého vestibulu, který bude nově osvětlen. Bude vymalována část hlavního scho- činu! Nás už přestalo bavit vymýšlet, kudy zdrhnout a tak jsme zalehli. vytrácet z chatek, ale pan ředitel je zkušený hlídač a vždy nás chytí při diště a chodba v prvním patře, kde se dodělávají prostupy pro datové Některé to stejně neodradilo. Druhý den nás vytáhli na túru do Starých připojení (celá škola je již hotova). Žáčky 1. B přivítá třída vybavená novým školním nábytkem. nafukovacích atrakcí, a tak jsme si to náležitě užili. Splavů. Dopoledne sice pršelo, ale pak se počasí vybralo. Bylo tam plno V tomto školním roce očekáváme opět mírný nárůst počtu žáků, neboť základní vzdělání v devátém ročníku ukončilo 25 a do prvních tříd pojedeme domů. Vyráželi jsme brzo, jelikož prý mělo pršet. Trošku jsme Večer jsme se zase přemisťovali, ale brali jsme na vědomí, že další den nastoupí 46 žáků. Z tohoto důvodu počítáme i se zvýšeným počtem se zdrželi, protože jsme hledali klíče. Ale nakonec jsme je našli a mohli vyrazit na zpáteční cestu. Když jsme dojeli do Březovic, domů už to zájemců o školní družinu, kde otevřeme tři oddělení. Vzhledem k tomu, že do 9. ročníku nepostoupí 6 žáků (odstěhování, opakování ročníku, bylo asi jen 20 km. Proto jsme se občerstvili, nasedli na kola a vydali ukončení povinné školní docházky), jsme z ekonomických důvodů nuceni žáky spojit do jedné deváté třídy. Budeme tedy vyučovat v 15 tří- na kterém bylo napsáno Březovice 4 km! Došlo nám, že jedeme špatně se na cestu. Po pár kilometrech jsme si ale všimli jednoho ukazatele, dách. Změny nastanou i ve složení pedagogického sboru. Jedna paní a že jsme si udělali pěknou okružní jízdu. Vrátili jsme se tedy na křižovatku, kde jsme špatně odbočili a pokračovali v cestě. Dojeli jsme učitelka odchází do zaslouženého důchodu, druhá na mateřskou dovolenou. Pro dva žáky zaměstnáme na částečný úvazek asistenty pedagoga. Přijmeme dvě učitelky pro první a jednu pro druhý stupeň školy. din (kvůli zajížďce), ale i tak to byl velmi vydařený výlet, na který nikdy do Chotětova a tam se někteří oddělili. Trasu zpět jsme ujeli asi za 5 ho- Přejeme si, aby školní rok 2012/13 byl pro žáky a zaměstnance školy nezapomenu! nejenom úspěšný, ale i klidný a spokojený. Pája Adášková, 9. A Mgr. Alena Machová Výlet 6. A na Malou Skálu Dne v 9.00 hodin jsme se naše celá třída sešla na Chrástu na vlakovém nádraží. Vydali jsme se směrem na Mladou Boleslav a cestou jsme dvakrát přestupovali. Když jsme přijeli na nádraží v Malé Skále, vydali jsme se do kempu, kde jsme si postavili stany a vybalili věci. Po chvíli jsme přivítali naše instruktory Honzu a Jirku, kteří nás doprovázeli celé dva dny. Po přivítání instruktorů jsme se společně vydali na rafty. Uvítal nás zkušený pán a řekl nám něco o raftech, jak se na nich máme chovat a podobně. Potom jsme se rozdělili na 4 skupiny a vydali se na řeku Jizeru. Jako první nás čekala šlajsna, kterou jsme všichni úspěšně sjeli. Zbytek řeky jsme sjeli s úsměvem. Zpáteční cesta z Dolánek byla pěšky, ale byla fajn, protože cestou jsme si natrhali třešně. Večerku jsme měli v 10 hodin a dobře jsme se vyspali na druhý den. Ráno jsme se vydali do skal, kde každý vylezl, co dokázal. Po lezení jsme se vydali zpátky do kempu, sbalili věci a šli na nádraží srpna 2012 Opravujeme píchlé kolo Fotografie na této dvoustraně: MěÚ, emje, ZŠ Husovo náměstí

6 ZákLadnÍ ŠkOLy - ZŠ HUSOvO náměstí / ZŠ pražská Výlet do Prahy Vyrazili jsme v 8.00 od školy směr Praha. Díky množství aut v pražských ulicích, trvala cesta asi hodinu a půl. Jako první jsme navštívili katedrálu sv. Víta. Měli jsme s sebou průvodkyni, která nám vše podrobně vysvětlila a řekla nám toho spoustu zajímavého o historii katedrály. Po prohlídce katedrály jsme zamířili na Pražský hrad opět s průvodkyní. Šli jsme do Vladislavského sálu a do pár menších sálů. Po prohlídce hradu jsme se šli podívat do Zlaté uličky, ve které jsme viděli malé domečky, které byly zařízeny tak, jak vypadaly dříve. Poté jsme šli dlouhou ulicí k McDonaldu, kde jsme se všichni najedli a učitelé si dali kafíčko. Poté jsme šli dlouhou cestou okolo Petřínské rozhledny, kde nás vyzvedl autobus. Celý výlet se nám líbil a odnesli jsme si s sebou mnoho zajímavého. Těšíme se na další výlety s paní učitelkou Šlapákovou a panem učitelem Dolejším. Veronika Haklová a Natálie Terschová, 8. A i samotky, marodky a chodby pod pevností. Po prohlídce jsme šli do kina, kde nám pustili krátký film o Terezíně. Poté se většina z nás šla podívat do muzea. Po skončení exkurze jsme nastoupili do autobusu a odjeli zpět do Benátek. Exkurze se nám všem velmi líbila. Helena Chytrá Hloupý Honza hledá cestu Těšíme se na další výlety s paní učitelkou Šlapákovou (vlevo) a panem učitelem Dolejším ZŠ pražská Výlet do zoologické zahrady Naučná stezka informační tabule na Plajchu Výlet na Karlštejn Terezín V úterý jsme jeli na exkurzi do Terezína, které se zúčastnily obě deváté třídy. Po příjezdu jsme prošli kolem židovského hřbitova do Malé pevnosti. Tam nám přiřadili průvodce. Ten nám ukázal hromadné cely Zpravodaj Benátecka 6

7 Zpravodajství 7 8. srpna 2012 Správa městských lesů příměstský tábor v benáteckém lese Benátecký čtyřlístek: Cílem našeho snažení je zlepšování vztahu člověka ke zděděnému přírodnímu a kulturnímu bohatství na našem území. Benátecký čtyřlístek má za sebou již řadu zajímavých akcí spojených s přírodou a přinášejících prohloubení znalostí o přírodě a životě v ní. Letošní prázdninovou akcí byl týdenní příměstský tábor probíhající ve dnech od 9. do 13. července 2012 a týdenní příměstský tábor ve dnech července 2012 (ten s pobytem 24 hodin denně). Děti v lese prožily dny naplněné zajímavými hrami, různými soutěžemi, sportovaly, podnikaly turistické i dobrodružné výpravy. Letošní léto v benáteckých lesích a parcích Počasí letošního léta přináší tropické teploty i teploty daleko nižší, silný vítr vyvrací a láme stromy, ničí domy, bouřky, přívalové deště, kroupy a přírodní katastrofy jsou téměř na denním pořádku. Jak se projevilo toto letošní letní počasí v benáteckých městských lesích? Odpověď Zpravodaji Benátecka poskytl ředitel Správy městských lesů Karel B e n d l: Letošní rok je pro lesy dalším z řady poměrně nepříznivých roků. Kruté mrazy, které trvaly do konce února, nám způsobily velké škody na mladých sazenicích, které ještě neměly dostatečně vyvinuté kořeny. Veliké mrazy, které dosahovaly přes mínus ⁰C, způsobily, že tyto stromečky postupně zmrzly. Po těchto mrazech nastalo období velkého sucha a poměrně velkého tepla to byl měsíc březen a duben. A tak došlo i k úhynu těch stromečků, které přežily krutou zimu. Tentokrát bylo důvodem neobvykle velké sucho a teplo. Na pasekách dosahovala teplota až 50 ⁰C a po období několika týdnů nespadla ani jediná dešťová kapka. Po takovém počátku jara nastalo období dešťů od Medarda pršelo po několik týdnů téměř každý den. Toto počasí způsobilo, že veškeré plevelné rostliny křoviny, traviny, ostružiny, ostřice, všechny plevely, které za normálních klimatických podmínek drží na pasekách krok se sazenicemi, oproti malým oslabeným sazeničkám narostly daleko více a způsobily tak další úhyn sazenic. Po konzultacích s kolegy z okolních lesů i po celé republice, můžu po pravdě prohlásit, že tak špatný rok pro mladé porosty už nebyl minimálně deset let. Po ošklivém jaru se příroda začala pomalu vzpamatovávat, začaly vyrůstat ty trošku starší (8 až 10 let) stromky, které si s buření již dokáží dobře poradit samy. Stromky do osmi až deseti let to mají složité, musíme jim pomáhat jak chemicky, tak mechanicky ožínání, křovinořezy Pokud se nám daří vypiplat tyto malé stromečky do stáří 10 roků, říká se jim tzv. zajištěné porosty mladých stromků. A ty jsou již schopné daleko lépe samy bojovat proti svým nepřátelům. Nastalo deštivé léto s množstvím bouřek. Jedna z těchto bouřek způsobila další, poměrně rozsáhlé škody na starších stromech. Vlivem velice vlhkého počasí narostly listy stromů do neobvyklých rozměrů, zhoustly a vytvářely velkou plochu. Když se do této plochy opřel vítr, docházelo k dalším škodám lámaly se větve, odlamovaly vrcholy stromů, docházelo k vývratům (v podmáčené půdě drží kořeny stromů daleko méně). Vlivem velkého vlhka v květnu a červnu i na začátku července, narostly koruny jednoletých přírůstků do velkých rozměrů, což bylo pro tyto stromy poměrně nebezpečné. Správa městských lesů se potýká ještě s dalším problémem odstraňujeme neustále škody, které vznikly jednak vlivem předcházejících větrných kalamit, poškození, které se táhne několik let a jednak musí Správa městských lesů odstraňovat i následky úmyslně založených požárů, které založil dobrovolný hasič, působící tady na Benátecku. Na místech, která zapálil, rostly patnácti až dvacetileté stromy, vznikly holiny. Zalesnění holin je náročné a nákladné a vlivem faktorů, o kterých jsem mluvil sucho, mrazy, extrémní růst plevelných rostlin, se nám to daří velmi těžko. Správa městských lesů má ve své působnosti starost o zámecký a podzámecký park a i tady jsme museli řešit situaci s poškozenými stromy, které je potřeba ošetřovat zcela jiným a finančně náročnějším způsobem. Vlivem bouřky a větru došlo tady mimo jiné i k poškození památných stromů Prunus mahaleb - Višeň mahalebka pod zámkem: obvod kmene ve výšce 1,3 m 3,68 m, výška stromu 12 m, stáří (odhad let): 210 let a nejvzácnější Ginkgo biloba - Jinan dvoulaločný na Plajchu: obvod kmene ve výšce 1,3 m 6,68 m, výška stromu 19 m, stáří (odhad let) 210 let. (Uváděné údaje o památných stromech jsou z roku 2009.) Zámeckému a podzámeckému parku musíme věnovat větší péči než samotnému lesu, protože jsou to místa, která jsou více navštěvovaná lidmi. Podobně je na tom lokalita Olšiny, kde, bohužel, opět došlo k vývratům i pádům stromů do tůně. Věřme, že pro letošek máme všechny nepříznivé faktory vyčerpány a že Fotografie na této dvoustraně: ZŠ Husovo náměstí, ZŠ Pražská, PPNA team

8 ZpravOdaJStvÍ zbytek léta, i to babí léto a podzim, přinese trošičku klidu, abychom se z těch nepříznivých faktorů mohli pomaličku dostat. MěCKP Měckp Benátky nad Jizerou na SeniOr Handicap Lysá nad Labem Tak jako každý rok, i letos jsme se zúčastnili již XIII. ročníku SENIOR HAN- DICAP. Našim hlavním výrobkem byl kalendář, vyrobený z vyřazených dvířek, které by jinak skončily na skládce. U nás však posloužily dobré věci. Kalendář je plně funkční a bude sloužit ve vestibulu MěCKP jako ukazatel ubíhajícího času. Paní Minaříková, Erbenová a Čapková jsou těmi, které nejvíce přispěly ke konečné podobě tohoto kalendáře. Dalšími výrobky, které jsme do Lysé nad Labem poskytly, byly keramické závěsné kachlíky, zápichy, či velikonoční zajíček a ptáček na zahradu. Zde rádi zmíníme, že keramické výrobky vytvářely paní Kalkušová, Plíhalová a pan Kuneš. Správa sportovních zařízení Vystavené práce v Lysé nad Labem 2012 Výroba a vůbec zájem o kreativní činnost v našem MěCKP se těší dobré účasti. Někteří z klientů, kteří nemohou ze zdravotních důvodů přiložit ruku k dílu, nás alespoň podporují morálně. Jsme rádi, snažíme se využívat každou chvilku, kdy můžeme být všichni spolu. Žádnou cenu jsme sice nezískali, ale Pamětní list je důkazem naší letošní účasti a povzbuzením do příprav na rok V konkurenci dalších ks výrobků je moc těžké zvítězit, ale ty úžasné práce seniorů z celé České a Slovenské republiky stojí za zhlédnutí. Chtělo by se říci: smekám před vámi všemi, milí senioři, kteří máte chuť se do práce pustit! Jaroslava Hlaváčková, ředitelka MěCKP iii. Soutěžní klání Měckp versus domov U anežky se uskutečnilo již v pořadí III. klání mezi výše zmíněnými teamy. Tentokrát jsme soutěžili u vyzyvatele Domov U Anežky. Soutěže byly rozmanité, např. kreativní (navlékání korálků na čas), či vědomostní (Kimova hra - hádáme zakryté věci), či sportovní (házení míčků na Soutěžící (zprava) Zumrová Milada, Erbenová Eva, Wernerová Milada, Stránská Božena, Minaříková Jarmila, Bradáčová Zdeňka Zpravodaj Benátecka 8

9 ZpravOdaJStvÍ cíl). Po celou dobu soutěže se teamy vzájemně dotahovaly, šlapaly si na paty. Jeden byl lepší v soutěži vědomostní, druhý v doplňování správných názvů písniček. Čas utíkal neúprosně, obecenstvo obou týmů bylo výraznou morální podporou. Poslední soutěž, body sečteny, výsledek zní: MěCKP prohrává o 3 bodíčky, Domov U Anežky je suverénním VÍTĚZEM této dnešní soutěže. Zklamání, zase jsme je nepřekonali a byli jsme tak blízko, myslel si team hostů. Zachmuřená nálada se však rozplynula ihned po ceně útěchy, kterou byl ovocný zákusek se šlehačkou. Písnička nakonec, úsměv na tvářích a zas někdy příště, naši milí sousedé!!! Soutěžící klienti MěCKP Muzeum Benátky nad Jizerou toulavá kamera V pořadu České televize Toulavá kamera jste mohli v letošním měsíci červnu sledovat i zajímavosti z našeho města. Krátkou informaci o natáčení poskytla pro Zpravodaj Benátecka vedoucí Muzea Benátky nad Jizerou Marie Chupíková: Toulavá kamera u nás natáčela 15. srpna Odvysílání se uskutečnilo , tentokrát to bylo o sportu, historii města Husovo náměstí a zámecký park, o Janu z Werthu a o interaktivním muzeu. O historii města hovořil starosta města Jaroslav Král. Tento pořad najdete na: ivysílání čt; pořady A-Z; písmeno T,... Knihovna dobrodružná literatura pro mládež Dobrodružná literatura je jedním z nejoblíbenějších a také nejčtenějších žánrů mezi mládeží. Společně se žáky ZŠ 17. listopadu jsme se vydali po stopách tohoto žánru. Tématem dobrodružné literatury je řetězec velkých nesnází, nepředvídaných ohrožení, kterým hrdina vyprávění čelí a uniká. Jeho činy se obyčejně vyvíjí v extrémní podobě, ve výjimečných podmínkách, a jsou na samé hranici pravděpodobnosti a lidských možností. Mnohdy snaha o zajímavost a poutavost vede ke komercializaci a k vytváření děl za hranicemi umění. Představili jsme si autory dobrodružné literatury. Např. Daniel Defoe a jeho Robinson Crusoe, Jules Verne a jeho vizionářská díla nebo Alexandr Dumas a Tři mušketýři. Z českých autorů jsme zmínili Jaroslava Foglara a jeho napínavé příběhy např. Hoši od Bobří řeky. I v současnosti se autoři tomuto stylu literatury věnují, mnohdy zachází až do žánru hororů. Typickým představitelem hororových příběhů pro mládež je Darren Shan ( Krvavé chodby, Upíří kníže ). Dalším druhem současné dobrodružné literatury je fantasy. Jmenujme např. J. K. Rowlingovou a Harryho Pottera či Tolkienova Pána prstenů. Povídání s dětmi jsme osvěžili řadou videoukázek a zajímavostí ze světa literatury. MěK Společně se žáky ZŠ 17. listopadu jsme se vydali po stopách tohoto žánru dobrodružné literatury 9 8. srpna 2012 ZŠ Horní Slivno v Měk Během jednoho květnového dopoledne nás navštívilo více tříd ze ZŠ Horní Slivno. Byl to takový dopolední maraton nabitý vědomostmi z oblasti literatury. Nejprve jsme se věnovali spisovateli Václavu Čtvrtkovi a jeho pohádkám. Největší ohlas získaly jeho pohádkové knihy, inspirované fantazií lidových pověstí a pohádek. Václav Čtvrtek stavěl na tradičních pohádkových figurkách a bytostech (loupežníci, ševci, hajní, vojáci, čerti apod.) Děj kladl do uplynulých časů, do venkovské přírody, do lesů, k rybníkům, často na Jičínsko. Dalším tématem byl Alois Jirásek a jeho Staré pověsti české. Kniha popisuje události z české historie založené na lidové slovesnosti a některých historických faktech. Staré pověsti české poprvé vyšly v roce Od té doby pověsti v Jiráskově podání vycházejí doteď. Je to pravděpodobně nejznámější převyprávění naší historie. Vysvětlili jsme si, že díky těmto pověstem můžeme pochopit, jak naši předkové žili, jak se stravovali nebo třeba jak se oblékali. Pustili jsme si řadu videoukázek ze Starých pověstí českých z edice Dějin udatného českého národa a prostřednictvím internetu jsme navštívili interaktivní 3D výstavu na toto téma. Pověsti děti velmi zaujaly. A kdyby to náhodou nebyla úplná pravda, tak je to rozhodně krásně vymyšleno. MěK Fotografie na této dvoustraně: emje, MěCKP, Měk, MěÚ

10 ZpravOdaJStvÍ Během jednoho květnového dopoledne navštívilo Městskou knihovnu Benátky nad Jizerou více tříd ze ZŠ Horní Slivno karel iv. Žáky 4. tříd ZŠ Pražská čekal výlet na hrad Karlštejn, a proto byl tématem našeho setkání v knihovně jeho zakladatel český a německý král, římský císař Karel IV. Řekli jsme si mnoho zajímavého o životě tohoto výjimečného panovníka. Karel IV. byl na svou dobu mimořádně vzdělaný. Mimo jiné ovládal čtyři jazyky. Dovedl svým vladařským uměním hospodářství českých zemí k prosperitě. Nepochybně byl jedním z největších Čechů. MěK Bezpečnost v dopravě, slušné chování Námětem setkání s dětmi z MŠ Poupátko byla bezpečnost v dopravě a obecné zásady slušného chování. Prázdniny se rychle blíží a s tím bohužel i období nejčastějších úrazů dětí, takže obzvlášť téma bezpečnosti na silnicích je pro děti aktuální. Řekli jsme si, že stejně jako třeba hry, tak i doprava má svá pravidla, a že je nutné je dodržovat, nejen kvůli sobě, ale i kvůli bezpečnosti druhých. Také jsme si vyjmenovali základní pravidla slušného chování. Prosím a děkuji základní formulky pro život, jejichž používáním si dítě začíná uvědomovat, že ne všechno, co dostává, je samozřejmostí. Dále třeba obyčejný pozdrav. Je samozřejmé, že děti se s chutí pozdraví s lidmi, které dobře znají s přáteli, paní učitelkou ve školce nebo příbuznými. Řekli jsme si, že je slušnost pozdravit i při vchodu do krámu, pokladní v obchodě nebo sousedy ve výtahu. Pozdravem dáváme tomu druhému najevo, že jsme si jej všimli, že si ho vážíme a přejeme mu dobré. Děti jsou vždy plné dojmů a potřebují se s nimi co nejdříve podělit. To se ale nemusí vždy hodit, obzvláště, když vyřizujeme neodkladný telefonní hovor. Vysvětlili jsme si, že při rozhovoru s ostatními dospělými nebo při telefonování nemají nikomu skákat do řeči. Že je slušné nejdříve druhého člověka (ať jde o dospělého nebo kamaráda ze školky) vyslechnout a pak teprve začít mluvit sám. Tato část povídání zaujala obzvlášť paní učitelky. MěK voda Spolu se vzduchem, resp. zemskou atmosférou tvoří voda základní podmínky pro existenci života na Zemi. S dětmi z MŠ Mateřídouška jsme si řekli, k čemu všemu vodu využíváme, proč je tak vzácná a také jak ji můžeme chránit. To vše velmi jednoduchou a zábavnou formou určenou právě pro děti. Na závěr jsme s dětmi shlédli pohádky s vodní tematikou. MěK provoz MĚk O LetnÍcH prázdninách 2012 Se žáky 4. tříd ZŠ Pražská jsme hovořili o českém a německém králi, římském císaři Karlu IV. rozloučení s dětmi z MŠ Během měsíce června k nám zavítaly třídy dětí z MŠ Poupátko, Mateřídouška, Jizerka. Společně jsme se rozloučili s tímto školním rokem a navnadili jsme se na nadcházející prázdniny a dny plné sluníčka, koupání, her a zábavy. Rozloučili jsme se prostřednictvím celé řady pohádek na téma prázdniny, dobrodružství a výlety. Těšíme se na další setkání v novém školním roce! MěK S dětmi MŠ Poupátko, Mateřídouška a Jizerka jsme se rozloučili prostřednictvím celé řady pohádek na téma prázdniny, dobrodružství a výlety dospělí děti internet + služby srpen srpen srpen po Út, Čt po Út, Čt po Út, Čt pá INTERNET, KOPÍROVÁNÍ, SKENOVÁNÍ, FAX V DOBĚ UZAVŘENÍ MĚK K DISPOZICI V INFOCENTRU V AREÁLU ZÁMKU V BENÁTKÁCH N/JIZ. I knižní novinky Vážení čtenáři, také v srpnu bychom Vám rádi blíže představili jeden z nových titulů z fondu MěK Benátky nad Jizerou. Jedná se o společenský román Zapomenutá zahrada. Autorkou je Kate Mortonová, australská spisovatelka, která si získala mezinárodní uznání již po vydání své prvotiny Dům u jezera. I tato kniha (u nás vyd. v roce 2009) je zapsána v našem knihovním fondu. Děj Zapomenuté zahrady se odehrává v několika časových rovinách od konce 19. století do počátku 21. století, v Anglii a v Austrálii. V roce 2005 se hlavní hrdinka Cassandra po smrti své babičky Nell O Connorové dozvídá o netušeném dědictví v podobě záhadného domku a zahrady kdesi v Anglii. Stále se nemůže zbavit pocitu, že by si i babička přála, aby se Cass nemovitosti nezbavovala. Naopak je stále více přesvědčena, že musí rozplést rodinnou záhadu, kým vlastně Nell ve skutečnosti byla. Pátrat po svém původu začala sama Nell již v 70. letech minulého století. Osud jí ale do cesty postavil povinnost postarat se o malou vnučku Cassandru, a tak neměla dost času a energie pokračovat ve svých cestách mezi Austrálií a Anglií. Cassandra tedy postupně odhaluje jedno tajemství za druhým a odkrývá Nellinu minulost, a přitom také v Cornwallu nachází sama sebe a svůj další život Z nových knih dále můžeme nabídnout např.: Co mi život přichystal (Věra Řeháčková), Dědictví krve (Danielle Steel), Ozvěna afrických bubnů (Ilona Maria Hilliges), Poslední sbohem (Lee Child), Rebel (Bernard Cornwell), Závist (Gregg Olsen) atd. Přejeme příjemné prožití druhé části prázdnin! MěK Zpravodaj Benátecka 10

11 ZpravOdaJStvÍ Klub dětí a mládeže Zápis do zájmových útvarů klubu dětí a mládeže na školní rok 2012/2013 V sobotu 1. září bude na webových stránkách Domu dětí a mládeže Na Výstavišti (www.ddm-mb.cz) aktivován nově instalovaný rezervační a objednávkový systém, díky kterému vyřídíte veškerou administrativu v pohodlí svého domova. V přehledném uživatelském menu zvládnete všechny operace potřebné k zápisu do kroužku během několika minut. Navíc budete mít možnost být operativně informováni nejen o všech záležitostech týkajících se činnosti kroužků, ale i o aktuální programové nabídce DDM a dalších našich aktivitách. Pokud nevlastníte potřebné technické vybavení nebo budete chtít získat podrobnější informace, můžete se s důvěrou obrátit na pracovnice KDM. Tam bude zápis probíhat od 3. září 2012 vždy od 9 do 17 hodin! Bonusy k jednotlivým ZÚ za příplatek 100 kč Pololetní balíček (platba ZÚ na půl roku) spontánní činnost a internet zdarma Roční balíček (platba ZÚ na rok) - spontánní činnost, internet a 2 jednodenní akce zdarma Příplatek je splatný v hotovosti na jednotlivých pracovištích po zaplacení ZÚ. Bonusy bez příplatku Při členství ve více kroužcích a proplacení alespoň jednoho ZÚ na rok - spontánní činnost, internet a 2 jednodenní akce zdarma všichni členové ZÚ ddm dostávají příspěvek na dopravu od Sdružení rodičů a přátel ddm na akce pořádané a organizované ddm. přihlas se do kroužku a vyhraj! Všichni, kteří budou mít kroužek do 14. září 2012 zaplacen, postupují do slosování o hodnotné ceny! 1. cena kroužek zdarma 2. cena 50% sleva z ceny kroužku 3. cena 25% sleva z ceny kroužku 4. cena hrneček s logem DDM Na Výstavišti Slosování proběhne v pondělí 17. září 2012 a s jeho výsledky budete seznámeni na webových stránkách DDM kč/rok 650 kč/pololetí anotace věk Místo den a hodina Jméno vedoucí Zpívánky Rozvoj hudebního sluchu a rytmického cítění. Ch, D 3-5 let Herna Po Marie Stránská Břišní tance Koordinace pohybu, tanec v rytmu. D 6-10 let Sál Po Zuzana Havelková kukačky (1x za 14 dní 2 hod.) Myslivecko - přírodovědný kroužek. Ch, D 6-12 let Okrouhlík Út K. Bendl, J. Mincbergerová trosečník (1x za 14 dní 2 hod.) Zvládnutí krizových situacích v lese, ve městě či ve škole. ZÚ je částečně terénní. Ch, D 6-12 let Herna Čt Zuzana Bukvičková pastelka Výtvarná činnost. Ch, D 4-6 let Keramická dílna Po Zuzana Havelková Hrátky s řečí Logopedická prevence. Ch, D 4-6 let Herna Po Marie Stránská Fitness dance Taneční fitness kroužek s latinsko- americkými prvky. D 6-9 let Sál Čt Hana Neuwirthová Stolní tenis Začátečníci. Ch, D 7-15 let ZŠ St Michal Husák Stolní tenis Pokročilí. Ch, D 7-15 let ZŠ St Michal Husák deskové hry Moderní deskové hry (Ubongo, Pentago, Carcasonne, aj.). Ch, D 7-18 let Výtvarná dílna St J. Mincbergerová předškoláci Příprava na školu. Ch, D 5-6 let Sál Čt Marie Stránská kč/rok 800 kč/pololetí taneční kroužek mladší dívky Taneční průprava. D 7-11let Sál Út Věra Novotná taneční kroužek starší dívky Muzikálový tanec. D let Sál Po Věra Novotná Moderní tanec i. Nácvik tanečních sestav, účast na soutěžích. D 8-11 let Sál St Šárka Svobodová Moderní tanec ii. Nácvik tanečních sestav, účast na soutěžích. D let Sál St Šárka Svobodová aerobik Kondiční cvičení s hudbou, nácvik sestav. D let Sál Út Markéta Horáková výtvarná dílna Různé techniky výtvarného tvoření. Ch, D 6-11 let Výtvarná dílna Čt J. Mincbergerová textílek Šití, vyšívání a hlavně zajímavé tvoření z textilních materiálů. D 7-11 let Výtvarná dílna Čt J. Mincbergerová angličtina začátečníci Základní znalosti formou hry. Ch, D 5-7 let Výtvarná dílna Út Karolína Winterlingová angličtina pokročilí Výuka anglického jazyka. Ch, D 7-10 let Výtvarná dílna Út Karolína Winterlingová Šikulky i. Výtvarná, hudební a pohybová průprava. Ch, D 6-8 let Keramická dílna Po Zuzana Havelková tvořílci Výtvarná, sportovní a hudební průprava. Ch, D 3-5 let Keramická dílna Čt Helena Janoušková kč/rok 950 kč/pololetí Flétna začátečníci Pískání pro radost a zdraví. Ch, D 5-7 let Výtvarná dílna Po Karolína Winterlingová Flétna pokročilí Výuka hry. Ch, D 7-10 let Výtvarná dílna Po Karolína Winterlingová keramika začátečníci Základy práce s keramickou hlínou. Ch, D 7-9 let Keramická dílna Po Zuzana Havelková keramika mírně pokročilí Modelování a práce na kruhu. Ch, D 8-12 let Keramická dílna St Zuzana Havelková Malá kuchařka Základy vaření a pečení. Ch, D 7-11 let Kuchyň Čt Helena Mansfeldová kluby klub klubko Klub pro děti od 2 do 4 let a jejich rodiče. Cena klubu: 1 návštěva 50 Kč, 10 návštěv 400 Kč. Ch, D 2-4 roky Sál Po Zuzana Havelková klub Ok Klub pro dobrovolníky a přátele klubu. 1x za 14 dní. Ch, D Herna St J. Mincbergerová dívčí klub Povídání, líčení, oblékání, vše o dívčím světě. D 8-15 let Herna Pá J. Mincbergerová Z. Havelková Skauti tábor chřibská 2012 aneb věřte nevěřte Tak jako každý jiný školák či student jsem se letních prázdnin nemohla dočkat. Nejvíce jsem se jako vždy těšila na skautský tábor. A už to bylo tu, den odjezdu. Letos jsme jeli na tábor poblíž obce Chřibská. Tábořiště bylo krásné a ještě krásnější bylo jeho okolí. První dva dny se stavělo vše potřebné k životu v táboře jako např. stany, kuchyň, jídelna, latríny, atd. Třetí den vypuklo to, na co se děti nejvíc těší celotáborové hry. Letošní rok byly celkem rozmanité skauti byli lovci pokladů, skautky divoženky a světlušky a vlčata si zahrály na šmouly. Další dny probíhaly skoro stejně, ve dne jsme hráli celotáborové hry v příšerných vedrech a v noci nemohli kvůli bouřkám spát. Bouřky byly noc od noci silnější, až to jeden večer vypadalo, že se říčka Kamenice, v jejímž meandru jsme tábořili, vylije. Rozhodli jsme se děti preventivně evakuovat do nedalekého Domova seniorů, vynosili jsme věci ze stanů do jídelny a čekali, co přijde. Tu noc ale nic nepřišlo. Druhý den ráno po návratu dětí začal program najdi a usuš své věci. Počasí nám přálo a odpoledne už mohl probíhat normální program. Jakmile přišla noc, všechno bylo jinak. Kolem půl druhé ráno nás vzbudila silná bouřka, tak jsme vyběhli ze stanů a šli zkontrolovat stav vody. Voda byla v normálu, ale nevypadalo to, že by mělo přestat pršet, tak jsme si s vedoucími rozdělili hlídky a naším úkolem bylo hlídat hladinu Fotografie na straně 10: Měk srpna 2012

12 ZpravOdaJStvÍ totiž nebyla jen louka, ale i příjezdová cesta, takže jakmile vyprošťovací auto odjíždělo z tábořiště, na příjezdové cestě se podklouzlo a skončilo málem v potoce. Pak následovalo další čekání na traktor, který vytáhne auto, které vytahovalo tatru. Po pár potížích nakonec traktor vyprošťovací auto vytáhl, společně odjeli a nakonec odjela i tatra. Když se na to podívám zpětně, přijde mi to jako příběh z Věřte nevěřte. Myslím, že po téhle zkušenosti už zvládneme všechno. Závěrem bych chtěla poděkovat všem vedoucím, protože myslím, že jsme dělali vše, co bylo i nad naše síly, dětem za to, že nepanikařily a věřily nám, personálu domova důchodců, že před námi nezavřeli dveře, všem rodičům za podporu a pomoc a v neposlední řadě hasičům a policii za pomoc při evakuaci. Doufejme, že jsme si tu smůlu vybrali na hodně dlouho dopředu a že další tábory už budou probíhat tak, jak jsme zvyklí. Hana Nata Tichá Na výpravě si smažíme lívance na ohni Všechny mokré věci se musí roztřídit a usušit Chtěl bych poděkovat všem vedoucím a členům Skautského tábora Povodeň za přístup a řešení krizové situace při povodních na Skautském táboře v Chřibské. Celou situaci zvládli s velkým nadhledem, i když je to stálo mnoho sil a spoustu starostí. Můj jedenáctiletý syn Ondřej to bral jako velké dobrodružství a právě to je známka toho, že ani jednou nezapochyboval nad zkušeností všech ostatních. Na nástrahy přírody jsou velmi dobře připraveni, jako jedni z mála. Martin Koudela otec jedenáctiletého skauta V sobotu kolem druhé nás probudil křik vedoucích. Všechny své věci jsme si měli dát na postel a rychle opustit stan pouze s pláštěnkou a baterkou. Voda se za malou chvíli zvedla až po kolena, a proto starší skauti a skautky pomáhali s balením věcí a s odnášením do jídelny. Na pomoc nám již podruhé přišli hasiči a policisté. Když už byly všechny věci vynošené, tak mladší pomocníky odvedli policisté do domova seniorů. Paní byla velmi ochotná a nabídla nám prostěradla a deky, které měla. Když jsme se probudili, pan ředitel nám zajistil polévku a čaj. Při odchodu jsme poděkovali a doufali, že už se sem nevrátíme. Stalo se. Při odchodu jsme si opět rozebrali své věci a dozvěděli se zdrcující zprávu, že jedeme domů. Po uschnutí jsme si pobalili všechny své věci a začali bourat tábor. Ve čtyři hodiny si pro každého, kromě roverů, přijeli rodiče. Oddíl skautek Fialky řeky. Před hlídkou jsem se chtěla ještě trochu vyspat, ale sotva jsem zalezla do spacáku, někdo před mým stanem říkal: přetejkáme!. Během deseti minut začala táborem protékat voda. Tu noc jsme si vyzkoušeli evakuaci naostro. Znovu jsme odvedli děti do Domova seniorů, tentokrát ale bez jakýchkoliv věcí. V táboře se mezitím zvedla voda a místy byla jedincům menšího vzrůstu po zadek. Za pomoci hasičů a policie jsme opět vyklidili stany. Kolem čtvrté hodiny začala voda opadat a hasiči odjeli. Spolu s ostatními vedoucími jsme zůstali v kuchyni a řešili, co bude dál. Právě začínal sedmý den tábora a my jsme díky nastalým situacím byli nuceni tábor ukončit. Bylo mi z toho do breku. Na tábory jezdím už od malička a vždycky z nich mám ty nejhezčí zážitky, ale aby tábor už po týdnu skončil, to jsem ještě nezažila. Ráno, když se vrátily děti, jsme začali obvolávat rodiče, abychom je seznámili s tím, co se stalo, a aby si pro své děti odpoledne přijeli. Dopoledne probíhalo v podobném duchu jako předchozího dne, děti hledaly své věci a snažily se alespoň něco usušit. Po obědě se začali sjíždět rodiče, a tak jsme za jejich pomoci začali bourat dětské stany. Ani letos jsme neporušili naši tradici a na bourání tábora nám pršelo. Rodiče s dětmi odjeli a na tábořišti nás zůstalo dvacet všichni vedoucí, roveři (skauti a skautky starší 15 let) a Čenda. Udělali jsme si poslední nástup a pak už se jen bavili. Zmoženi událostmi posledních dvou nocí jsme si ještě rozdělili hlídky a šli spát. A byl tu poslední táborový den. Začali jsme bourat zbytek tábora a i když jsme všichni byli strašně vyčerpaní, zvládli jsme to celkem rychle a pak už jen zbývalo čekat na tatru, do které naložíme veškerý materiál a honem z toho prokletého místa pryč. Když přijela tatra, všichni jsme se radovali. Smích nás ale přešel ve chvíli, kdy tatra zapadla na podmáčené louce a nešlo s ní hnout. Po chvíli jsme sehnali traktor, který měl být naší záchranou. Byl tu ale malý háček, jakmile traktor začal tatru vytahovat, začal se bořit a tatra se začala ještě víc zahrabávat. Zbývala poslední možnost, zavolat hasiče. Tak jsme tedy potřetí za poslední tři dny volali číslo 150. Hasiči přijeli nejprve s normálním autem, ale zjistili, že s ním tatru nevytáhnou, a tak zavolali vyprošťovací auto. Vyprošťovací auto bylo cca dvakrát těžší než naše tatra, takže když vjelo na tábořiště, začalo se propadat taky. Nakonec se na louce přece jen našlo celkem suché místo, kterým vyprošťovací auto projelo a za naší podpory a ovací tatru vytáhlo. Tím tento neuvěřitelný příběh ještě nekončí. Podmáčená I při povodni je hlad Vlčata Zpravodaj Benátecka 12

13 ZpravOdaJStvÍ / dopisy tábor v Benátkách nad Jizerou Po předčasném ukončení tábora v Chřibské jsme v táboření pokračovali v našem rodném městě. I když nás celou dobu obklopovala civilizace a vše s ní spojené, chovali jsme se, jako kdybychom byli na táboře. Spali jsme ve stanech před naší klubovnou, kterou jsme se snažili využívat co nejméně. Měli jsme i normální rozcvičky, nástupy, hlídky, atd. Na programu byly celotáborové hry, rukodělky, zdravověda, noční hry a skauti a vlčata dokonce vyrazili na dvoudenní výpravu. Jelikož ve Chřibské jsme měli jen jeden táborový oheň, v Benátkách jsme si to vynahradili a měli jsme hned dva. Tím prvním byl sranda oheň plný vtipných scének a hraní na kytaru. Druhý oheň byl zároveň ohněm závěrečným, na kterém jsme si řekli, co se nám na táboře líbilo a co ne a poté se odebrali do spacáků. Letošní tábor byl jiný než všechny předchozí, přesto nemůžu říct, že byl nějak špatný. Myslím, že jsme si to užili jak ve Chřibské, tak v Benátkách. Hana Nata Tichá Posláním organizace je pomoc lidem, kteří se z různých důvodů ocitli v krizové životní situaci, na okraji společnosti, a to s cílem jejich osamostatnění tak, aby mohli najít své místo ve společnosti. Činnost sdružení a poskytované sociální služby mají celorepublikový charakter. Účinná pomoc při hrozící exekuci nemovitosti Stále častěji se dnes setkáváme s případy hrozící exekuce majetku v důsledku obtíží s plněním finančních závazků vůči věřitelům. Je-li dlužník majitelem nemovitosti, může tato situace vést až k tragickým koncům. Ve většině případů tomu však lze zabránit, přičemž jednou z možností je obrátit se na renomovanou realitní kancelář, která v této oblasti nabízí služby. Jak může realitní kancelář při řešení exekuce účinně pomoci? Jednak nabídne odkup nemovitosti, čímž majiteli umožní vyrovnat se s věřitelem a zbytek výkupní ceny mu zůstává, jednak zabezpečí komplexní právní servis, tj. zejména vyhotovení znaleckých posudků, sepsání smluv a návrhů na vklad do katastru nemovitostí, jakož i vyplnění daňových přiznání, a obstará (ne vždy jednoduchou) komunikaci s věřiteli a poměrně náročné jednání s úřady. Výhodou této spolupráce je především skutečnost, že majitel získá až 70 % z aktuální tržní ceny, což je proti nucené dražbě částka několikanásobně vyšší! Majitel přitom nemusí platit žádné poplatky předem a není nucen cestovat na jednání, jelikož všechny kontakty s realitní kanceláří probíhají u klienta doma, popřípadě na místě, které klientovi nejlépe vyhovuje. Je však třeba upozornit na to, že je velmi důležité začít problém řešit ihned, objeví-li se nebezpečí exekuce, a ne až v okamžiku, kdy tato situace nastane, neboť v takovém případě je již situace značně složitější a někdy již může být dokonce pozdě. Michal Prokop Vzpomínka Prázdný je domov, smutno je v něm, chybíš nám, maminko, chybíš nám všem. Dne 15. srpna 2012 uplynul první smutný rok, kdy nás navždy opustila naše maminka, babička, sestra, teta a manželka paní věra Fričová z Benátek. Vzpomíná zarmoucená rodina Skautské středisko Povodeň Benátky nad Jizerou zve všechny školou povinné kluky a holky na dvoudenní příměstský tábor. Kdy: 29. a 30. srpna 2012 (09:00 18:00) Co tě čeká: ukázka skautských aktivit, staří i noví kamarádi, spousta zábavy a mnoho dalšího Kde: ve skautské klubovně a okolí Za kolik: registrovaní skauti zdarma, ostatní 80Kč/den Přihlásit se můžete na tel a to nejpozději 26. srpna srpna 2012 Dopisy víkendový vagon nepotřebné věci potřebným lidem Diakonie Broumov pořádá humanitární víkendovou sbírku, která se bude konat v sobotu na hlavním nákladovém nádraží v Mladé Boleslavi od hodin. Co vše můžete darovat: Letní a zimní oblečení (dětské, dámské, pánské) - Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony - Látky (minimálně 1m 2 ) - Domácí potřeby, nádobí bílé i černé, skleničky: vše nepoškozené - Peří, péřové i vatované přikrývky, polštáře, deky, spací pytle - Veškerou nepoškozenou obuv Věci, které vzít nemůžeme: Ledničky, televize, počítače a jinou elektrotechniku Nábytek, jízdní kola a dětské kočárky Znečištěný a vlhký textil, matrace d i a k o n i e B r o u m o v (původně Diakonie Úpice) vznikla v roce 1993 jako občanské sdružení otevřené ke spolupráci se všemi lidmi dobré vůle, jinými humanitárními organizacemi, církvemi a dalšími institucemi, jejichž součinnost je pro pomoc potřebným nutná. Klub pro seniory program klubu pro seniory náměstí 17. listopadu 593, Benátky nad Jizerou II na ZaČátkU MĚSÍce ZáŘÍ čtvrtek GriLOvaČka zahájení poprázdninového provozu úterý cvičení pro seniory čtvrtek výlet na zámek v Mnichově Hradišti k l u b p r o s e n i o r y srdečně zve na výlet na zámek v Mnichově Hradišti, kde je zároveň možné prohlédnout si v zámecké kapli výstavu o albrechtu z valdštejna v ý l e t s e k o n á v e č t v r t e k 13. z á ř í 2012 Odjezd v 9.00 hod. od Čapků se zastávkou Na Burse, u městského Domova pro seniory (náměstí 17. listopadu) a ve Kbele Oběd individuálně ve městě. Přihlášky přijímáme do konce srpna na tel nebo MUDr. L. Kroupová Fotografie na této dvoustraně: Skautské středisko Povodeň

14 HiStOrie / ZpravOdaJStvÍ Historie Odbojář vladimír Machačný Kontroverzní postava účastníka druhého, tedy protinacistického odboje, Vladimíra Machačného je v různých pramenech vylíčena rozdílně, někdy i protichůdně. Všechny se však shodují na skutečnosti, že aktivní a obětavý, avšak charakterem své osobnosti pro ilegální odbojovou práci nehodící se benátecký občan způsobil posléze více škody než užitku. Následující řádky si nekladou za cíl definitivně zhodnotit činnost Vladimíra Machačného, vycházejí především z osobních svědectví a vzpomínek, které jsou vždy subjektivně zabarvené. Tajemník Národního souručenství v Nových Benátkách Vladimír Machačný byl v odbojové činnosti zapojen již od roku 1939 spolu s několika dalšími občany (mj. s Josefem Šlégrem). Výrazně však vystoupil na scénu až v roce 1943, poté, co byly zničeny odbojové sítě Obrany národa, Sokola i dalších organizací na Mladoboleslavsku i v Lysé nad Labem a v jejím okolí. Právě v Lysé se Machačný prostřednictvím tamějšího představitele Národního souručenství Václava Chloupka pokoušel vybudovat zcela novou odbojovou organizaci z těch příslušníků rozprášených organizací, kteří přežili mohutné zatýkání v letech Z nich lze uvést např. Viléma Nesybu, Aloise Mareše a Jaroslava Dusila přímo z Lysé, Jana Hallmana a Františka Procházku z Litole, Josefa Tulacha z Ostré či Bohumila Suchardu z Milovic. Základy nové struktury byly hotovy po několika měsících. Důležitou roli v ní kromě již jmenovaných osob hrál také Jaroslav Piler, který kromě toho, že vybíral peněžní příspěvky na činnost organizace, udržoval rovněž kontakty na generála Kálala v Praze, jenž se stal jakýmsi vojenským poradcem nové organizace. Jeho prvním doporučením bylo vyhledat kvalitního velitele nově se tvořící odbojové sítě. Jak vidno, neměl o schopnostech Vladimíra Machačného přehnané iluze. Pátrání po vhodné osobě se nejprve zaměřilo na Poděbrady, kde Machačný spolu s novými spolupracovníky Ludvíkem Pospíšilem a Jaroslavem Hamplem zkontaktovali tamní skupinu vedenou černým plukovníkem Uhrem, poněkud záhadnou postavou protinacistického odboje. Schůzka však nepřinesla žádný výsledek, Machačný byl odmítnut stejně jako o pár týdnů později při rozhovoru s majorem Heřmanem Kuchtou, který organizoval odbojovou síť na Mladoboleslavsku, později známou jako Severočeské odbojové hnutí. Piler a Pospíšil se poté od Machačného odtrhli a sami oslovili v Nymburce podplukovníka Kosaře. Ten se pak skutečně postavil do čela jedné z odnoží nové odbojové organizace se sídlem v Milovicích. Machačný nicméně své úsilí nevzdal a vydal se za štábním kapitánem Bohumilem Lončákem do Lysé. Ani tentokrát se nesetkal s úspěchem, protože mu mohl sdělit pouze rámcové a mlhavé představy o jeho budoucích úkolech bez konkrétních údajů. Právě u Lončáka však s překvapením zjistil, že v Lysé již existuje dobře fungující skupina vedená Viktorem Hellerem, jež spolupracuje s mladoboleslavským vedením. Okamžitě si sjednal s Hellerem schůzku, ten však jeho začlenění do své organizace Němečtí vojáci v Nových Benátkách v roce 1939 Josef Šlégl před zatčením odmítl, neboť si všiml, že Machačný má velký problém s konspirací, že příliš mnoho mluví, okamžitě vychrlí spoustu jmen svých potenciálních spolupracovníků a vůbec si počíná velice neopatrně. Stejně ostatně Machačný dopadl i v Mělníce u velitele tamní odbojové sítě dr. Jana Zeleného. V této době již bylo gestapo Machačnému na stopě. V srpnu 1944 byl zatčen a podroben krutým výslechům i mučení. V této těžké zkoušce neobstál a prozradil jména prakticky všech osob, s nimiž kdy hovořil o ilegální práci. Bylo jich více než 70 a 46 z nich bylo postupně zatčeno. Mezi první patřil Jaroslav Piler, z něhož vytloukli mj. jména Ludvíka Pospíšila a Jaroslava Hampla. Pospíšil byl zadržen, Hamplovi se však podařilo uniknout a až do konce války se ukrýval. Postiženi byli i další jmenovaní odbojáři Chloupek, Procházka, Hallman, Tulach, Lončák, Sucharda a rovněž několik příslušníků organizace z Benátecka. Velice bych uvítal, kdyby benátečtí pamětníci v reakci na tento článek doplnili uveřejněná fakta o další životopisné údaje o Vladimíru Machačném z období před i po 2. světové válce. PhDr. Luděk Beneš AREKO, spol. s r.o. Od loňského roku můžeme sledovat probíhající kompletní rekonstrukci budovy bývalé závodní jídelny podniku Carborundum, jejímž vlastníkem se stala společnost AREKO, spol. s r.o. V loňském červnovém čísle Zpravodaje Benátecka jsme přinesli informaci této firmy o cíli rekonstrukce, kterým je vybudování výzkumného a výrobního centra naší společnosti. Uplynul rok a Zpravodaj Benátecka požádal o informaci, týkající se současného stavu rekonstrukce. Informaci nám poskytl manažer projektu Ing. Václav Němeček: V současné době probíhá druhá etapa rekonstrukce, kdy dochází k vnitřním úpravám budovy - jsou prováděny zejména vnitřní rozvody médií a vzduchotechniky. Dále byly zahájeny práce na zpevnění venkovních ploch. Trvání této etapy předpokládáme do září tohoto roku. V tomto roce byly také dokončeny práce na vybudování sítí (kanalizace, plyn, přípojka VN) a připravujeme tak jejich kolaudaci. Třetí, závěrečná etapa výstavby by měla začít na jaře příštího roku s tím, že ukončení prací a zahájení zkušebního provozu předpokládáme v druhé polovině roku Případným zájemcům o zaměstnání prozatím, bohužel, nemohu dát žádné konkrétnější informace, jelikož personální otázky budeme řešit až ke konci příštího roku podle aktuálních potřeb a situace. V tomto duchu také odepisuji všem zájemcům, kteří se na nás obrátí. Jejich zájem nicméně chápu, a přestože je to v tuto chvíli předčasné, tak se mohou obracet přímo na mě Pokud zašlou svůj životopis, tak jej samozřejmě zaevidujeme a vyskytne-li se vhodná pracovní pozice, dáme uchazečům vědět. emje Kruh přátel umění do nové sezóny komorních koncertů Červnovým koncertem Sdružení hlubokých žesťů České filharmonie v příjemném prostředí nádvoří novobenáteckého zámku skončila další ze sezón komorních koncertů Kruhu přátel umění. Kromě vynikajících hudebníků, kteří na koncertech oblažují posluchače svým uměním interpretace nejlepších děl světové hudební literatury posledního půltisíciletí, mají na dobré atmosféře vystoupení významný podíl i posluchači, jichž v čase, kdy čím dál více lidí utrácí volný čas u různě blikajících displejů, neubývá, ale na koncerty přicházejí nové tváře a stávají se pravidelnými návštěvníky. Díky stálým, novým i občasným posluchačům získávají pořadatelé každoročně novou motivaci a energii pro přípravu příští sezóny. Ta nová začíná 11. září vystoupením souboru Quartetto con flauto, jež zahraje díla Antonia Vivaldiho, Antonína Rejchy, Heinricha Ignaze Franze Bibera a Josepha Haydna. Starou hudbu, tentokrát na dobové nástroje, uslyšíme v říjnu. Flétnista Jan Kvapil a loutnista Jan Čižmář přijedou s programem Seicento e settecento a Venezia, tedy Hudba šestnáctého a sedmnáctého století v Benátkách (těch ve Venetu). V listopadu po letech opět přijede soubor virtuosů na dřevěné dechové nástroje In modo camerale. Hobojistka Jana Brožková, klarinetistka Ludmila Peterková a fagotista Jaroslav Kubita. Koncerty budou pokračovat po Novém roce, hned na leden je v jednání vystoupení houslisty světového renomé, Ivana Ženatého. Ale o příštím roce někdy jindy. Nyní se těšíme na shledání při zahajovacím koncertu 11. září v chodbě musea na zámku. Lubomír Filipec Zpravodaj Benátecka 14

15 ZpravOdaJStvÍ LOd Ě nice na U r B ano v ce z ve na ZÁVODY ve skate parku CHILL AND GRILL III. 18. srpna od 12:00 hodin v Loděnici na Urbanovce SpOLeČenSká nabídka l , úterý neděle: 9:00 12:00, 13:00 17:00, Muzeum Benátky, výstava: Golf v historii času, pořádá: Muzeum Benátky a Martin Motloch l , úterý neděle: 9:00 12:00, 13:00 17:00, Muzeum Benátky, výstava pokladů z depozitářů: Starobylá krása, pořádá: Muzeum Benátky l , 9:00, jez v Obodři, O štít města Benátky vodácké závody, pořádá: SK Vodní slalom Karbo Benátky l , 20:30, Loděnice na Urbanovce, koncert: Čokovoko, cocoman + dr. kary & Solid vibes, pořádá: Loděnice na Urbanovce l , 9:00, jez v Obodři, O štít města Benátky vodácké závody, pořádá: SK Vodní slalom Karbo Benátky l , 21:00, Husovo náměstí, Filmové léto kinematografu bratří Čadíků (promítání filmu V peřině ), pořádá: Město Benátky l , 21:00, Husovo náměstí, Filmové léto kinematografu bratří Čadíků (promítání filmu Nevinnost ), pořádá: Město Benátky l , 13:00, start od sídla Veteran car clubu z ulice Čeňka Prause, do poděbrad na zmrzlinu (odpolední jízda na motocyklech, info: seznam.cz), pořádá: Veteran car club Benátky l , 12:00, Loděnice na Urbanovce, chill and grill iii. závody ve skate parku, pořádá: Loděnice na Urbanovce l , 21:00, Loděnice na Urbanovce, koncert: Marracash Orchestra (d.), Queens of everything, pořádá: Loděnice na Urbanovce l , 21:00, Husovo náměstí, Filmové léto kinematografu bratří Čadíků (promítání filmu Lidice ), pořádá: Město Benátky l , 21:00, Husovo náměstí, Filmové léto kinematografu bratří Čadíků (promítání filmu Fimfárum Do třetice všeho dobrého ), pořádá: Město Benátky l , 19:30, Loděnice na Urbanovce, koncert: Skarface (Fr), discoballs, Sierra Foxtrot, pořádá: Loděnice na Urbanovce l 1. 9., 14:30, nádvoří zámku, Zámecké slavnosti, pořádá: Město Benátky l 1. 9., 19:00, Loděnice na Urbanovce, koncert: dopitná, Waxwork and spol., pořádá: Loděnice na Urbanovce l 3. 9., 8:00, areál ZŠ Pražská, Slavnostní zahájení školního roku, pořádá: ZŠ Pražská l 3. 9., 8:00, ZŠ Husovo náměstí, Zahájení školního roku, pořádá: ZŠ Husovo náměstí keramika U Matouše srdečně zve všechny zájemce k zápisu do kurzů pro školní rok 2012/2013, který proběhne každý všední den od v době od hod. na adrese Obodřecká 94, Benátky nad Jizerou. O t e v ř e n y b u d o u t y t o k u r z y: Kurz keramiky pro předškolní děti od 4 let Kurz keramiky pro školní děti Kurz keramiky pro dospělé začátečníky i pokročilé Kurz výtvarných technik pro děti Kurz AJ pro předškolní děti Kurz AJ pro školní děti Kurz AJ jako příprava na osmiletá gymnázia Kurz AJ pro dospělé Kurz počítačové gramotnosti pro začátečníky Všechny kurzy budou probíhat pod vedením zkušených lektorů v příjemném prostředí Ateliéru U Matouše a v Mateřském centru. Na nový keramický rok se těší PaedDr. Jana Rejzlová písničkář tomáš klus na Loděnici V pátek 20. července 2012 se v Klubu Loděnice v Benátkách nad Jizerou konal koncert právě zářícího písničkáře Tomáše Kluse. Na tuto akci se prodalo 1700 lístků, včetně permanentek. Moc mě zajímalo, jak se ta masa lidí na Loděnici vejde. Ještě před devátou hodinou to vypadalo, že to spousta z nich vzdala díky hrozícímu dešti. Ale nevzdali. Aspoň většina ne. Koncert začal chvilku po půl desáté, a přestože mám radši jiný hudební styl, moc se mi líbil. Tomáš je velice sympatický a velice pohotový mladý muž. Ve chvíli, kdy dostal upozornění, že na jeho koncert dostal jedenáctiletý Marek lístek k narozeninám, pohotově zazpíval gratulaci právě vymyšleným textem. Všichni jsme se dobře bavili a neodradil nás ani déšť, který se spustil kolem třiadvacáté hodiny. Vydrželi jsme až do konce a podařilo se nám ho dvakrát vyprovokovat k přídavku. Po chvilce oddechu se věnoval podpisům... Jana Vernerová Fotografie na této dvoustraně: Jaroslav Houštecký, Muzeum Benátky nad Jizerou srpna 2012

16 ZpravOdaJStvÍ Kosmetika pro krásu našich žen Pro naše ženy je samozřejmostí pečovat o svůj vzhled oblečení, obuv, vlasy, pleť, nehty, pokožku celého těla. Zajímají se o novinky v uvedených oblastech Čas od času i já procházím internetové stránky a hledám, co je nového. Tak jsem se dočetla o existenci přístroje HydraFacial. Je to exkluzivní přístroj pro pleťovou kosmetiku. Nabízí neinvazivní rejuvenaci (omlazení) pleti nové generace. Řadí se mezi nejlepší rejuvenační procedury. Tento multifunkční přístroj umožňuje exfoliaci (postupné odlučování odumřelé tkáně po vrstvách), hydropeel, hluboké čištění, hydrataci, infuzi intenzivními roztoky. A protože kosmetika je pro mě uživatelskou oblastí, obrátila jsem se pro informace o možnostech kosmetických služeb na odbornici v oblasti kosmetiky paní Jaroslavu Krejčíkovou, benáteckou občanku, která provozuje Beauty studio Tailor v Benátkách nad Jizerou již dlouhou řadu let. Vaše Beauty studio Tailor používá v poskytování služeb exkluzivní přístroj HydraFacial. Co vše tento přístroj umí a pro jaké druhy pleti je jeho použití vhodné? Jak již bylo zmíněno v úvodu HydraFacial MD je exkluzivní přístroj pro pleťovou kosmetiku, který nabízí neinvazivní rejuvenaci pleti nové generace a dle klinických studií, provedených předními lékaři v USA, vykazuje HydraFacialTM výborné výsledky a řadí se mezi nejlepší rejuvenační procedury. Je to multifunkční přístroj s patentovanou technologií Vortex-Fusion 4v1, která umožňuje exfoliaci, hydropeel, hluboké čištění, hydrataci, infuzi intenzivními roztoky v jednom ošetření zároveň. Toto ošetření je vhodné pro všechny typy pleti, včetně citlivé, stárnoucí, mastné i aknózní (ženy, muži, junioři). Jaký je jeho přínos oproti stávajícím možnostem? Schopnost hydratace pleti tento přístroj odlišuje od jakékoliv jiné procedury resurfacingu pleti. Snadná a bezbolestná extrakce díky spirálovitému abrazivnímu nástavci kombinovanému s pleťovými roztoky, které zjemňují, vyhlazují a extrahují sébum a nečistoty. Schopnost přizpůsobit působení aktivních pleťových roztoků různým podmínkám pleti. Nedráždivé a hydratační ingredience pro dlouhotrvající hydrataci všech typů pleti, vhodné i pro tu nejcitlivější pleť. Spolupůsobí s jinými procedurami; pleť může být přístrojem ošetřena před nebo po ošetření laserem nebo jako udržující ošetření. Jak dlouho již provozujete Beauty studio Tailor v Benátkách nad Jizerou? Jakými změnami od té doby prošla nabídka vašich služeb? Studio provozuji již 9 let. V poslední době se toho změnilo celkem dost. Od nového roku jsem ke spolupráci přibrala svoji dceru Šárku Krejčíkovou, aby mi pomohla s marketingem. V dubnu tohoto roku jsme pořídily kosmetický přístroj Hydrafacial MD, který má neskutečný ohlas u našich klientů, Touto službou chceme oslovit klientky, které o sebe chtějí dbát, ale nezbývá jím čas na kosmetiku. Další novinkou je pedikúra rybkami Garra Rufa, která se také stala velkou oblibou u našich klientů. Také jsme změnily název našeho studia, dříve jsme se jmenovaly Kosmetické studio ale název jsme trochu specifikovaly a změnily ho na Beauty studio Tailor. Jako největší novinkou je, že jsme se dohodly se zpěvačkou a herečkou Renatou Drössler na spolupráci a od poloviny července 2012 je TVÁŘÍ našeho Beauty studia Tailor. Do budoucna máme v plánu služby dále rozšiřovat a nabídnou tak klientům více služeb a více moderních technologií. Co vás přivedlo k provádění pedikúry rybkami Garra Rufa a jak se tato metoda osvědčuje? Přivedlo nás k tomu především rozšíření služeb a chtěly jsme klientkám nabídnout novinku, která je k dostání pouze v Praze a zde není rozšířená. Tato forma služby využívá atraktivitu ryb a to jako součást péče s cílem relaxace nebo s cílem využívat atraktivity ryb jako přírodní formy peelingu kůže. Rybky bezbolestně obrušují kůži a zbavují ji nadbytečných a odumřelých kožních buněk. Zcela instinktivně vyhledávají místa, kde je nemocné kůže nejvíce. Odstraněním nadbytečných, zrohovatělých a nefunkčních buněk rybky zabraňují vzniku kožní infekce. Ta je příčinou kožních onemocnění a následného viditelného poškození kůže. Toto ošetření vyhledávají nejvíce klienti, kteří trpí lupenkou, kožními plísněni na nohách, ekzémy včetně atopického. Klienti se nemusí vůbec bát, rybičky nemají zuby, takže je budou jen tak lehce šimrat. Ale jejich péči si určitě dopřeje i klient, který podobný problém nemá, rybky udělají jejich nožky krásnější! Co je CND shellac manikúra a čím se odlišuje od klasické manikúry? CND shellac je exklusivní produkt, který boří hranice mezi gelem a lakem, nanáší se jako lak a má trvanlivost jako gel a k tomu nádherný brilantní lesk! Aplikace Shellac je do 30 minut, dodává nehtům pevnost a ochranu, zářivé barvy a zrcadlový lesk, Výhodou je 0 minut sušení. Od klasické manikúry se liší především trvanlivostí, vydrží na nehtech bez olupování až 2 týdny, je to manikúra pro ženy, které nechtějí umělé nehty, ale chtějí mít dlouhodobě upravené své přírodní nehty. Výhodou při aplikaci CND shellacu je, že se nehty nebrousí, ale pouze se odmastí od nečistot a nanesou se 4 tenké vrstvy CND shellacu. Při sundávání se opět nehet nebrousí. Jaké služby jsou ženami nejvíce využívané? Jsou vašimi zákazníky i muži? Nejvíce oblíbená procedura z kosmetického ošetření je ošetření přístrojem HydraFacial MD. Spousta našich klientek si v tomto ošetření našla oblibu a vyměnilo toto ošetření za klasické kosmetické ošetření. Především si chválí, že toto ošetření je rychlé a účinné a již po prvním ošetření pozorují výraznou změnu výsledku na své pleti. Nejvíce si klientky chválí ošetření tímto přístrojem v pohodlí domova. To je naše nejnovější služba, přijedeme až za klientkou domů a provedeme jí ošetření přístrojem HydraFacial v pohodlí jejího domova. Mezi další poptávanou procedurou je ošetření nohou rybičkami Garra Rufa, toto ošetření si nejvíce chválí klienti, kteří trpí ztvrdlou kůží na patách nebo plísněmi mezi prsty, či lupenkou. Toto ošetření je velmi příjemné až relaxační a to z důvodu, že rybky bezbolestně obrušují kůži a zbavují ji nadbytečných a odumřelých kožních buněk. Naše studio navštěvují jak ženy, tak i muži. Co naší pleti a pokožce nejvíce škodí? Je něco, co by se nemělo opomíjet při denní péči o pleť a pokožku? V dnešní době nejvíce škodí pleti agresivní sluneční záření. Zbytečně se nevystavovat sluníčku bez ochranných krémů. Mnoho žen neví, že po aplikaci depilačních vosků je nutné ošetřované místo namazat krémem se slunečním faktorem. I denní světlo způsobí vznik pigmentových skvrn. Je dobré používat make-up s ochranným faktorem, které jsou běžně k dostání v obchodech. Služby Beauty studia Tailor doporučuje Renata Drössler Beauty studio Tailor: Pražská 56, Benátky nad Jizerou Děkuji za poskytnutí rozhovoru a přeji úspěchy ve vašem podnikání. emje Veteran Car Club veteran car club v červnu Původně plánovanou jízdu malých motocyklů padesátek jsme změnili na jízdu veteránů do Mečeříže u příležitosti výročí založení této obce. V Mečeříži jsme svoje stroje vystavili a následně jeli okružní jízdu okolními obcemi. Po návratu jsme si pochutnali na dobrém obědě, na který nás Mečeřížáci pozvali. Okolo 15 hodin jsme se rozloučili a jednotlivě navraceli domů. Nejstaršímu účastníku jízdy na motorce bylo 75 let, celkem nás bylo 30 účastníků a z toho 4 ženy. Počasí bylo krásné a tak můžeme říct, že se nám tato akce vydařila. I při druhé akci Jawa odpoledne nám přálo počasí. Akce se zúčastnilo 15 motocyklů, nejstaršímu členovi bylo 75 let. I tentokrát byly mezi zúčastněnými ženy (4). Jeli jsme do Byšic na střelnici a tam si jezdci mohli pod dozorem zastřílet na holuby a i z kulových zbraní na terč. Poté naše cesta vedla k rybníkům našeho kamaráda v Kropáčově Vrutici, kde jsme u ohně a při opékání buřtů strávili příjemné chvíle a druhou červnovou akci našeho klubu ukončili. Josef Janda Zpravodaj Benátecka 16

17 policie / SpOrt Kradl hry Od středy do soboty ukradl devatenáctiletý mladík z Prahy počítačové hry za dvacet dva tisíce korun. Ke krádežím si vybral prodejnu Tesco v Mladé Boleslavi. Do prodejny přišel krást minimálně ve středu a v sobotu. Vždy si z regálů vzal hry a odešel do kabinky. Tam za pomoci vlastního zařízení zbavil hry bezpečnostních prvků, které nechal v kabince. Hry schoval pod oblečení a prošel pokladní zónou. V sobotu odpoledne byl za pokladnou kontrolován pracovníkem ostrahy, kterému ze své bundy a kalhot vydal odcizené zboží. V sobotu ukradl čtyři hry, doznal se však i k předešlým krádežím. Zlodějské nájezdy do Tesca tak mohou mladíka stát až dva roky života ve vězení. Kopala a kousala V neděli po jedné hodině v noci napadla opilá žena policisty. Ženu pod vlivem alkoholu kontrolovali policisté v Kosmonosech. Podnapilé dámě se nechtělo s policisty jednat, natož ukazovat doklady. Po opakované výzvě dle zákona se s policisty chtěla dokonce prát. Jednoho se pokusila kopnout do obličeje a druhého během služebního zákroku pokousala na ruce. Agresivitu čtyřiačtyřicetileté cizinky utnula až nasazená služební pouta. Chování ženy jistě ovlivnil požitý alkohol, nicméně ani to, že nadýchala přes jedno promile její čin neomlouvá. Po vystřízlivění si od vyšetřovatele vyslechla podezření ze spáchání trestného činu násilí proti úřední osobě. Za tento trestný čin hrozí až čtyři roky odnětí svobody. Experti na měď Povedený pár odcizil během června a části července okapové svody za téměř padesát tisíc korun. V několika případech se poblíž místa krádeže podařilo policistům ztotožnit i pachatelku. Po vyhodnocení nashromážděných důkazů a indicií do sebe vše zapadlo a policisté tak přišli na pachatele celkem deseti případů odcizení okapů. V úterý obvinila vyšetřovatelka devatenáctiletého muže z Mladé Boleslavi z několika trestných činů. Kromě trestného činu krádež byl obviněn i z porušování domovní svobody a nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými látkami a s jedy. Z peněz získaných prodejem odcizené mědi do šrotu nakupoval pervitin a ten nejméně v šedesáti případech zdarma přenechal osmnáctileté ženě z Mladé Boleslavi, se kterou páchal trestnou činnost. Ta se v nejbližších hodinách dočká podobného obvinění s výjimkou drogového deliktu. Mladému pachateli hrozí až pět let odnětí svobody a ženě dva roky vězení. Trestní stíhání je vedeno na svobodě. Další úspěch na internetu Několik měsíců usilovné práce kriminalistů vedlo v pátek k prvnímu úspěchu. Vyšetřovatelka obvinila šestatřicetiletou ženu z Dolního Bousova z podvodů na internetu. Podvodnice během roku 2010 nabízela na různých serverech použité dětské zboží za atraktivní ceny. Po obdržení plateb však zboží nedodala, nebo dodala věci poškozené, znečištěné a neodpovídající nabízeným produktům. Cena zboží se vždy pohybovala do částky pěti tisíc korun. Během roku 2010 tak podvedla více než sto osob a způsobila škodu přesahující sto tisíc korun. Vyšetřování trestné činnosti ženy však nadále pokračuje, již máme indicie, že podvody páchala i během roků 2011 a Přesný počet skutků, počet podvedených lidí i škoda, tak budou přesně zjištěny, až po rozkrytí dalších účtů, které žena pro podvody na internetu používala. V současné době hrozí ženě za podvody až pětileté vězení. Trestní stíhání je vedeno na svobodě. O dealera míň Další úspěch kriminalistů z Mladé Boleslavi. Od úterý je z distribuce pervitinu obviněn dvaadvacetiletý muž z Benátek nad Jizerou. Mladý muž od začátku roku na různých místech okresu Mladá Boleslav distribuoval pervitin. Dávku drogy prodával za částku dvě stě, nebo dvě stě padesát korun. Kriminalisté zadokumentovali několik desítek drogových transakcí. Za nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy hrozí muži až pět let odnětí svobody. Trestní stíhání je vedeno na svobodě. Kradla proud Více než rok kradla distribuční společnosti dvaadvacetiletá žena z Rokytovce elektřinu. Nejdříve byla běžnou zákaznicí, ale protože neplatila za dodávky, tak byl její dům z rozvodné sítě odpojen. Tím se žena netrápila a dům dále napájel kabel vyvedený z jističů, tak, aby obešel elektroměr. Samozřejmě dříve, nebo později se na každý černý odběr přijde, ať už při pravidelných servisních kontrolách, nebo v případě poruch. Mladé ženě tak za odcizení proudu v hodnotě patnácti tisíc korun hrozí až dva roky odnětí svobody. (Pokračování na str. 21) srpna 2012 v O d n Í S L a L O M k U L e Č n Í k BENÁTECKÝ POHÁR 14. ročník tuto soutěž podporuje Středočeský kraj a Město Benátky n. Jiz. 11. kolo Lipnický výběr 2 : 7 Bašta duns Benátky Prokop Vladimír 2, Pokorný Tomáš, Paulický Vladimír Urban Vladimír 3, Sládek Ludvík 2, Neumann René 2 Bc Lysá nad Labem 7 : 2 Bc relax Milovice Nič Michal 3, Kucziak Jan 3, Hochman Jindřich 1 Martiňák Ondřej 1, Šumpík Radek 1, Duda Jiří dunsbeer Benátky 5 : 4 dědci Lipník Najman Stanislav 2, Chupík Karel 2, Drozda Jindřich 1 Bílek Rudolf 2, Pažout Pavel 2, Moucha Vratislav křivý tága Benátky 3 : 6 děravý koule krnsko Janoušek Petr 2, Šubrt Pavel 1, Bárta Václav Falta Michal 3, Krčmář Jarmil 2, Pitrmoc Aleš 1, Kaniza Jaroslav 12. kolo křivý tága Benátky 5 : 4 Lipnický výběr Janoušek Petr 3, Šubrt Pavel 2, Bárta Václav Pokorný Tomáš 2, Paulický Vladimír 1, Prokop Vladimír 1 děravý koule krnsko 5 : 4 dunsbeer Benátky Falta Michal 2, Pitrmoc Aleš 2, Krčmář Jarmil 1, Kaniza Jaroslav Drozda Jindřich 3, Chupík Karel 1, Najman Stanislav dědci Lipník 3 : 6 Bc Lysá nad Labem Bílek Rudolf 1, Moucha Vratislav 1, Pažout Pavel 1 Kucziak Jan 3, Nič Michal 3, Hochman Jindřich Bc relax Milovice 3 : 6 Bašta duns Benátky kontumačně 3, Mariňák Ondřej, Duda Jiří, Fibich Zdeněk Urban Petr 3, Urban Vladimír 3 t a B U L k a Poř. Tým záp. v p k body skóre 1. Bašta DUNS Benátky :37 2. Křivý tága Benátky :42 3. BC Lysá nad Labem :47 4. Lipnický výběr :54 5. DUNSBEER Benátky :55 6. Děravý koule Krnsko :47 7. Dědci Lipník :52 8. BC Relax Milovice :62 Jindřich Drozda

18 inzerce Zpravodaj Benátecka 18

19 ,- Kč bez DPH, ,-* s DPH ,- Kč bez DPH, ,-* s DPH ,- Kč bez DPH, ,-* s DPH ,- Kč bez DPH, ,-* s DPH Škoda Fabia 1.2 HTP Ambition Škoda Octavia 2.0 TDI Elegance Plus Škoda Octavia 1.4 TSI Škoda Superb 1.4 TSI Do provozu: Tachometr: 8449 km Palivo: benzín Výkon: 51 kw (68 k) Cena nového vozu: ,-Kč Do provozu: Tachometr: 9532 km Palivo: diesel Výkon: 103 kw (138 k) Cena nového vozu: ,-Kč Do provozu: Tachometr: km Palivo: benzín Výkon: 90 kw (121 k) Cena nového vozu: ,-Kč Do provozu: Tachometr: km Palivo: benzín Výkon: 92 kw (125 k) Cena nového vozu: ,- Kč *Ceny platné pouze s akčním úvěrem od Škofinu - sleva ,- Kč. Nejprůhlednější nákup ojetého vozu ŠKODA Odjeďte bez obav. Program ŠKODA Plus Vám zaručuje, že je koupě ojetého vozu zcela transparentní a bezpečnou záležitostí s možností výhodného financování. Program ŠKODA Plus přináší výhody jako např.: výkup Vašeho vozu, výhodnější pojištění vozu, čtyřletá záruka ŠKODA AUTO, od prvního uvedení do provozu. Kompletní aktuální nabídku najdete na nebo nás můžete rovnou navštívit. Poradíme Vám s výběrem. Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus: Autosalon a autoservis Karlín Korybutova 441/2, Praha 8, tel , , Odtahová služba tel Autobazar tel , Autosalon Benátky nad Jizerou Mladská 713, Benátky nad Jizerou, tel./fax: srpna 2012

20 inzerce R Společnost CARBORUNDUM ELECTRITE a.s. se sídlem v Benátkách nad Jizerou přijme zaměstnance na pozici: OPERÁTOR VÝROBY POŽADUJEME: SŠ/ SOU technického směru manuální zručnost ochota pracovat v nepřetržitém provozu (popř. ve třísměnném provozu) časová flexibilita trpělivost, pečlivost, přesnost, spolehlivost NABÍZÍME: Stabilní pracovní prostředí v nadnárodní společnosti přístup k nejnovějším technologiím v oboru možnost dalšího karierního růstu a osobního rozvoje odpovídající mzdové ohodnocení 5 týdnů dovolené a další zaměstnanecké benefity Nástup průběžně dle požadavků výroby. Nejbližší termín výběrového řízení bude vybraným uchazečům sdělen telefonicky. KONTAKT: CARBORUNDUM ELECTRITE a.s.,tovární ul., Benátky nad Jizerou, , Mgr. Michaela Vernerová, tel.: , , Společnost TYROLIT CEE k.s. hledá pracovníka na pozici SERVISNÍ TECHNIK SEŘIZOVAČ STROJŮ Požadavky: Středoškolské vzdělání technického směru Aktivní znalost anglického nebo německého jazyka Řidičský průkaz skupiny B Zkušenosti se seřizováním strojů (seřizovač, automechanik) s praxí min. 3 roky Znalost hydrauliky a pneumatiky vítána Ochota učit se novým věcem Ochota občas cestovat Manuální zručnost Bydliště v blízkém okolí Benátek nad Jizerou Benefity: Stabilní pracovní prostředí v nadnárodní společnosti Přístup k nejnovějším technologiím v oboru Možnost dalšího karierního růstu a osobního rozvoje Odpovídající mzdové ohodnocení 5 týdnů dovolené a další zaměstnanecké benefity V případě Vašeho zájmu nám pošlete Váš strukturovaný životopis. Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru. Kontakt: TYROLIT CEE k.s., Tovární 363, Benátky nad Jizerou, , Mgr. Michaela Vernerová, tel.: , , Zpravodaj Benátecka 20

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže:

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže: Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Bc. Markéta Jedličková Termín stáže : 9.3.-13.3.2015 Místo stáže: Mateřská škola Švantnerova se sídlem Švantnerova 1, 84101 Bratislava Dne 9.3.2015 jsem navštívila mateřskou

Více

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Středa a pátek byli v minulém týdnu u dopravního podniku ve znamení tajných výletů. Tajných a dobrodružných výletů pro školní

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA HOŘICE V ROCE 2014 SEZNAM AKCÍ 2014 Oplocení sochy Krakonoše ve Smetanových sadech Oprava chodníku Pod Lipou Dětská hřiště Nasvícení Masarykovy věže samostatnosti Oprava chodníku

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková 1. stupeň ZŠ Kontaktní osoby Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková VÁŽENÁ PANÍ UČITELKO, PANE UČITELI, pro letošní školní rok 2015/2016 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 1. POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST Zařízení pro děti a mládež SEZNAM NAVŠTÍVENÝCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 09. 10. 2012 Jesle Londýnská, Londýnská 16, Praha 2 30. 10. 2012 Mateřské centrum

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která podává

Více

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce.

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Celoškolní projekt dotovaný Nadací PARTNERSTVÍ, na kterém žáci ZŠ Chomutov, Školní pracovali po celý rok, se nachýlil ke konci. Jak jsme již dříve informovali,

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Nezisková organizace Okénko byla založena v únoru roku 2012. Na chodu Okénka se podílí přes 20 dobrovolníků.

Nezisková organizace Okénko byla založena v únoru roku 2012. Na chodu Okénka se podílí přes 20 dobrovolníků. Veronika Marešová: Okénko a čeština v Londýně V první části svého vstupu bych ráda představila Okénko- neziskovou organizaci, jejímž cílem je podporovat českou i slovenskou komunitu ve Velké Británii a

Více

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Datum konání: 14. 4. 2014, od 17 do 19:15 hodin Místo konání:

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013 Projekt Já a moje město 1. třída Zajíčci šk. rok 2012/2013 Projekt: Já a moje město Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Kdo jsme a kde žijeme Část integrovaného bloku: Já a moje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Název tábora:.. Termín:. Jméno a příjmení.... Škola. třída. narozen zdravotní pojišťovna. Adresa bydliště.. Telefon..e-mail. Otec dítěte jméno a příjmení, zaměstnání.

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48 Obsah: Slovo ředitele školy. Zahájení školního roku. vystoupení v domově důchodců vyhodnocení sběru, bludiště a malování.

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Pomáháme rodinám v Křešicích, které postihla povodeň (2013)

Pomáháme rodinám v Křešicích, které postihla povodeň (2013) Pomáháme rodinám v Křešicích, které postihla povodeň (2013) Těší nás, že lidé k sobě nejsou lhostejní a pomáhají v místech, kterými se letos prohnala povodeň. Nadace se rozhodla pomoci rodinám s dětmi,

Více

Přesný popis všech nových spojů a kompletní popis provedených změn k 31. srpnu 2014 je v příloze!

Přesný popis všech nových spojů a kompletní popis provedených změn k 31. srpnu 2014 je v příloze! AKTUÁLNÍ INFORMACE, 22. 8. 2014 TRANSCENTRUM bus, s.r.o., člen skupiny ARRIVA S novým školním rokem přichází řada nových autobusových spojů S novým školním rokem bude v provozu několik nových spojů. Na

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220

Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220 Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220 dle Zákona č. 410/2005 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Předmět vymezení: základní škola I. Údaje o

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1.

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. KVĚTEN-ČERVEN 2014 Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. stupně vydali do divadla. Představení bylo o paní Krásihaldě, která měla dvě opice Máňu a Fráňu.

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA Místo konání: Splzov u Železného Brodu Termín: 26.7.-10.8.2013 Typ tábora: stálý,ubytování ve stanech s podsadou

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL

SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL Atakarchitekti: Jiří Jandourek Jana Medlíková Zuzana Paučová Jitka Trevisan

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

KOMPLETNÍ NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ SE ZIPem NA ŠUMAVĚ V RZ OLŠINA nebo U NÁS DOMA V ZIPu

KOMPLETNÍ NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ SE ZIPem NA ŠUMAVĚ V RZ OLŠINA nebo U NÁS DOMA V ZIPu NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ KOMPLETNÍ NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ SE ZIPem NA ŠUMAVĚ V RZ OLŠINA nebo U NÁS DOMA V ZIPu LETNÍ TÁBORY V ŠUMAVSKÉ OLŠINĚ Loni jsme se přesvědčili, že Olšina je na úžasném místě a hlavně

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Seznam akcí v záruční lhůtě a uplatňování záručních oprav

Seznam akcí v záruční lhůtě a uplatňování záručních oprav Seznam akcí v záruční lhůtě a uplatňování záručních oprav Na základě dotazu občanů před jednáním Zastupitelstva města Vimperk dne 04.03.2013 Vás informujeme o procesu uplatňování záručních oprav. Odbor

Více

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI EUSTACH 2011 Rekreační středisko ZSMV EUSTACH Těmice, okres Pelhřimov, kraj Vysočina Termín tábora: 16. 07. 30. 07. 2011 Cena: 4 300 Kč Kapacita: 100 120 dětí Ubytování: dřevěné chatky,

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

Provozní řád Základní školy Tochovice pro školní rok 2014/2015

Provozní řád Základní školy Tochovice pro školní rok 2014/2015 1 ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOCHOVICE TOCHOVICE 76 262 81 TOCHOVICE IČO: 71007202 E-mail:zstochovice@atlas.cz, zsmstochovice@seznam.cz Tel.: 318 682 754 www.zstochovice.cz

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 4. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích Ve čtvrtém ročníku jsou žáci většinou již ve věku, kdy by

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Náš zpravodaj Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Číslo: 1/2012 27.2.2012 Náš zpravodaj Tak je tu druhé, respektive číslo první, našeho zpravodaje. Zatím se nám nějak nedaří dostávat

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

Provozní řád školní družiny

Provozní řád školní družiny Základní škola, Pod Marjánkou 2/1900, Praha 6 *************************************************************** Provozní řád školní družiny Školní družina je součástí Základní školy, Praha 6, Pod Marjánkou

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více