TÝDENÍK PŘÍLOHA LEDEN Petr Kukal

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TÝDENÍK PŘÍLOHA LEDEN 2010. Petr Kukal"

Transkript

1 TÝDENÍK PŘÍLOHA LEDEN 2010 Pedagogická ENCyklopediE Petr Kukal 1

2 PENCE Tyto fejetony vycházely v Týdeníku Školství v pravidelné rubrice PENCE. Jde o zkratku, za níž se skrývá. Pence je krom toho (jak vědí kolegové angličtináři, dále kolegové pravidelně trávící dovolenou na Britském souostroví a konečně i my ostatní, kteří nakupujeme v PennyMarketu) také nejmenší britská mince. Něco jako náš haléř. A právě takovým haléřem, mincí spíš pro štěs tí, než že by měla nějakou hodnotu, jsou i tyto fejetony. Jako takové je prosím vnímejte a libru moudrosti hledejte na jiném místě. Administrativa Administrativa je tím, proč učitelé do školy chodí. Dříve se mylně soudilo, že důvo- dem by mohla být výuka žáků, ale tato hypoté- za byla brzy úspěšně vyvrácena hned několika ministry. Teď už se ví, že smyslem školy je vést evidenci úrazů, zaznamenávat průběh pedagogické rady a vyplňovat třídní knihu. Škola, která administrativní činnosti podcení a nemá v pořádku pedagogickou dokumentaci, může snadno upadnout v nemilost kontrolních orgánů, zejména České školní inspekce. Za starých primitivních časů chodili zemští školní inspektoři do hodin zkoušet žactvo, a Jaroslav Marvan a František Kreuzmann se jich proto báli. Postupně však inspektoři zjistili, že ve třídě se jim špatně kontrolují výkazy, neboť tam pořád někdo mluví. Dnes tedy tráví čas inspekce v klidné místnosti, kde odmítají kávu. Činí tak proto, aby neupadli v podezření, že v podobě kávy přijímají úplatek naturální povahy. I když na instantní kávě, která se ve sborovnách povětšinou vaří, už toho moc naturálního není. Nejhorší samozřejmě je, když škola nějakou povinnou evidenci nemá. Ale skoro stejně znepokojivý je také stav, kdy formálně existující evidence není pravidelně aktualizována. V některých školách se žáci například málo zraňují, čímž pochopitelně trpí evidence úrazů. V takovém případě je zcela namístě vybrané žáky zraňovat svépomocí, k čemuž se mimořádně dobře hodí zejména žáci devátých ročníků, nejlépe v polovině června, kdy už vědí, že byli přijati na zvolené učňovské obory. To jsou často disponováni i k těžkým úrazům. Nejdůležitějším administrativním úkolem řadového učitele je ovšem zápis do třídní knihy. Inspekce má na třídní knihu pokaždé spadeno a Výzkumný ústav pedagogický v Praze má na třídní knihu výzkumný projekt. Od 11. února 2008 probíhá v 1. a 6. ročnících v třiceti základních školách České republiky pilotní ověřování čtyř variant nové třídní knihy. Dvou pro první stupeň a dvou pro druhý. Je samozřejmě trochu škoda, že každá škola nevyplňuje souběžně všechny čtyři. Nová podoba je oproti stávající fádní třídnici citelně rozšířena, takže odhaduji, že vyplnění všech čtyř dokumentů by mohlo zabrat až 25 minut. Tím by se konečně mohlo administrativě i v běžných vyučovacích hodinách dostat důstojného prostoru, který jí právem náleží. Bič BDř Dříve se jedničkám říkalo biče. Jednička totiž dětem svým tvarem připomínala bič, jaký používali kočí na koně nebo pacholci k ovládá- ní kravských potahů. Dnes už dětem jednička nepřipomíná nic; nevědí, ani kdo je kočí, ani co je kráva. Milka je čestnou výjimkou. V současnosti se bič používá především v prostředí sadomasochistických salonů. Kdo jsou sadomasochisté, vědí děti naopak velmi dobře, stejně jako to, kdo je zoofil, nekrofil nebo voyer. Přečetli si to v druhém díle učebnice Občanské výchovy pro ročník vydané v nakladatelství Vyšehrad v roce Chápou také, že nejde o žádnou zvrhlost, ale o tzv. parafilii, a zoofilům ani nekrofilům se proto neposmívají. Neposmívají se dokonce ani těm, kteří žádnou úchylku nemají, i když je to hanba. Bič je v pedagogice znám rovněž jako součást osvědčené výchovné metody založené na promyšleném střídání zmíněného nástroje s cukrem. Metodu cukru a biče odnepaměti používali jednak učitelé ve vztahu k žactvu, jednak vrchnost ve vztahu k učitelům. V nadšených devadesátých letech minulého století byla u nás ovšem tato praxe ve vztahu k žactvu zredukována na cukr, neboť se soudilo, že sankcionovat žáky je zvrhlé (nakladatelství Vyšehrad o tom ovšem nevydalo jedinou učebnici). Od té doby je kázeň ve školách v podstatě teoretickým konstruktem, jehož existenci se někteří vědci pokoušejí v praxi dokázat. Průměrně po třech letech tento výzkumný program pravidelně opouštějí, aby vrhli své síly na dokazování existence sněžného muže, černých děr nebo na jiné, perspektivní projekty. Odlišnou cestou se vydal Stanislav Bendl, který se naopak léta věnuje problematice nekázně. Za tuto dobu si dokázal získat respekt v odborných kruzích, velký doktorát a docenturu, z čehož plyne, že je lépe se věnovat něčemu reálně existujícímu. Průlom ve využití metody cukru a biče ve vztahu vrchnosti k učitelstvu pak přineslo funkční období ministra Ivana Pilipa. Ten totiž nešel pohodlnou cestou prosté redukce, 1

3 nýbrž celou metodu zásadně inovoval do podoby bič a bič. Prakticky ji ověřil tím, že učitelům stěžujícím si na nízké platy navýšil úvazky. Spolehlivě tak prokázal její životnost a metoda se dodnes s úspěchem uplatňuje, například při bezplatné tvorbě ŠVP. Cizí jazyk CJ Jazyky se dělí na mnoho skupin na analytické a flexivní, na slovanské a germán- ské a ugrofinské a taky na náš a cizí. Dělení na náš a cizí je mimochodem velmi praktické a užívá se i v řadě jiných oblastí. Výhody tohoto dělení přitom pravidelně oceňují spíše naši než cizí, z čehož je vidět, že ti cizí jsou pořád s něčím nespokojeni. Cizím jazykem, který je žákům dnes nejbližší, je čeština. Škola tento vymírající dialekt ze sentimentu doposud oprašuje, což přispívá k tomu, že prarodiče se stále ještě domluví s vnoučaty alespoň v základních životních situacích. Ale zase to ubírá drahocenný čas pro výuku Basic English mateřštinu bohatého Severu a (lehce divokého) Západu. Výzkumný ústav pedagogický už si toto riziko naštěstí uvědomil a snížil v RVP ZV týdenní rozsah češtiny na druhém stupni z původních 19 hodin na 15. Hodinová dotace pro cizí jazyk (jak se u nás angličtině ze setrvačnosti pořád říká) byla naopak ztrojnásobena (ze 4 hodin na 12) a dalších 6 hodin bylo vyčleněno pro další cizí jazyk. Čeština tedy v našich školách konečně přestává nesmyslně dominovat a žáci jsou připravováni pro život. Připravováni jsou zejména: pro nákup šamponů head and shoulders a osvěžovačů vzduchu one touch, stravování ve fast food, praní v color black magic, pachtění se za London look, případně pro party v Irish pub, kde naštěs tí nebývá no smoking area, takže teenageři si tu mohou dát jointa, aby se cítili cool. Jejich rodiče pro život naopak připraveni nejsou, takže se v centru každého většího města cítí jako jelimánci. V dětství se jim to stávalo jen v Milovicích, kde byla ruská posádka; jenže dneska jsou Milovice všude. Kromě cizího jazyka máme v RVP ZV taky další cizí jazyk, což bývá nejednou jazyk, který je dětem úplně cizí (snad jen s výjimkou Karlovarského kraje, kde je další cizí jazyk vlastní nejen dětem, ale úplně všem). Na zbytku našeho území pak bývá jako další cizí jazyk žákům konzervativně nabízena francouzština či němčina, což je nemoudré. Pokud by se chtěli v budoucnu prosadit například v oblasti soukromého podnikání, bez znalosti ukrajinštiny budou úplně ztraceni. Mnohdy tak, že už je nikdy nikdo nenajde. Čech ČD Dřív to bylo s češstvím daleko jednoduš- ší. Čech se poznal podle toho, že to byl muzi- kant, do šesti věřil na Polednici a od šesti na Jiráska: na spanilé jízdy husitů a temno baroka. A hlavně to měl v papírech národnost česká. Teď ovšem náměstek ministra školství doc. PhDr. Dušan Lužný, který řídí Skupinu pro sociální programy ve školství, upozornil na to, že prosté označení Čech potřebám této nové doby nedostačuje. Dospěl k tomuto přesvědčení proto, že nedokázal poznat, kdo je Rom, a nemohl mu tak v rámci svých kompetencí poskytnout podporu pro udržení v hlavním vzdělávacím proudu. Řada Romů se totiž ke svému původu ze skromnosti nehlásí, což poněkud komplikuje detekci cílové skupiny nejrůznějších podpůrných akcí. Na nedávném jednání pracovní skupiny pro vzdělávání Romů proto zaznělo, že by bylo účelné zavést kategorii etnických Čechů: vietnamských Čechů, ukrajinských Čechů, slovenských Čechů, romských Čechů apod. K češství s etnickým či národnostním přívlastkem se prý budou minority hlásit ochotněji. To je jistě nápad, který si zaslouží pozornost, přestože v praxi nejspíš nebude úplně bez obtíží. Například řada slovenských Čechů bude patrně současně maďarskými Slováky. Tím pádem budou Čechy na slovenský a paralelně i na maďarský způsob. Takoví maďarští slovenští Češi. Pokud ovšem budou tito maďarští Slováci, co jsou současně slovenskými Čechy, primárně romskými Maďary, bude jejich finální identita sice příjemně komplexní, ale na druhou stranu se nevejde do žádného dotazníku. Krom toho by takový Čech mohl velmi snadno začít upadat do neřešitelných osobnostních dilemat. Jeho divoká maďarská nátura by se v něm svářila s holubičí povahou Čecha, identita Slováka by toužila bohatým brát a chudým dávat, přičemž není jasné, do jaké míry by se s tímto konceptem přerozdělování srovnala romská část jeho kvadratické osobnosti. A to jsme ponechali stranou další, méně významné potíže v podstatě servisního charakteru, jako je volba mezi haluškami, maďarským gulášem, cikánskou pečení a českými buchtami ve školní jídelně. Tyto sice drobné, přesto nepřehlédnutelné detaily, které ještě čekají na své dořešení, patrně způsobí, že pan docent Lužný bude muset ještě nějaký čas rozlišovat Romy od Vietnamců na základě jiných, pohříchu zoufale primitivních identifikačních znaků. Dobrý D D Dobrý je slovní vyjádření pro klasifi- kační stupeň, jemuž ve vyjádření číselném od- povídá trojka. Z toho pak také v souladu s elementární výrokovou logikou plyne, že trojka je dobrá. Tuto primitivní úpravu v duchu ekvivalentních formulí zvládají už děti na prvním stupni základní školy. Naopak rodiče bývají vůči pochopení tak banální operace překvapivě rezistentní. Zpozdile tvrdí, že dobrá je akorát jednička, výjimečně dvojka, a neudržitelnost tohoto výkladu se jim jen velmi těžko vysvětluje. Je to proto, že většina lidí zapomněla, jak byla klasifikační stupnice ustavena. Mylně se totiž domnívají, že základní úrovní je jednička, která je v podstatě nároková. Od této úrovně se pak už jen odčítá, podle toho, kolikrát a v jaké míře žák chybuje. Klasifikační stupnice se tak stává nástrojem pro měření žákovy neznalosti, neboť měřit znalost už není čím. (Někdy není ani co měřit, ale to je teď vedlejší.) Ve skutečnosti byla ovšem původně výchozí úrovní trojka, tedy dobrá. Výkon, který neuráží, ale nejsme z něj ani nijak zvlášť odvázaní. Dobrým příkladem může být svět. Jak stojí v 1. kapitole Bible, Bůh každý den něco stvořil, a pokaždé viděl, že je to dobré. Názory na oprávněnost tohoto hodnocení se u nás dnes přirozeně různí, podle toho, je-li svět reprezentován jižní Moravou v době vinobraní nebo Jižním Městem v době inverze. Za zmínku dále stojí, že stupeň dobrý se naopak vůbec nevyskytuje v klasifikační stupnici chování. Tvůrci této škály dobré chování zjevně nepředpokládají, což zejména učitelům druhého stupně základní školy přijde naprosto přirozené. O to víc ovšem zaráží, že klasifikační stupnice chování obsahuje stupeň velmi dobré a že tento je také dominantně udělován. Důvody můžeme hledat opět v biblické tradici, která říká, že poté, co Bůh stvořil člověka, obhlédl celé stvoření a viděl, že je velmi dobré. Pro úplnost připomínám, že člověk záhy porušil jediné pravidlo, které mu Bůh ustanovil, a ze svého syna vychoval vraha a lháře. Možná i ve světle této mytické zkušenosti je dnes klasifikační stupeň chování velmi dobré pojímán hodně široce, takže se do něj vejdou i žáci s evidentně kriminálními kompetencemi. A to je dobře, protože hodnocení má být především motivační a nemá žáky stresovat a podrývat jejich křehké sebevědomí. Evaluace Evaluace je cizí slovo a znamená hodno- cení. Hodnocení je ale na rozdíl od evaluace primitivní, proto dnes už nikdo nehodnotí, ný- brž každý evaluuje. Kdo evaluuje vytrvale, jednou úplně všechno zevaluuje. Nezevaluuje-li to Julie, zevaluuju to já! Evaluaci dělíme na externí (když nás sjede Česká školní inspekce za to, že žáci málo vyjadřují své názory a v třídnici dvakrát chybělo datum) a interní, tzv. autoevaluaci (když žákům rozdáme dotazník s otázkami, koho mají ve škole nejradši a proč je to právě paní ředitelka). Kdo chce vzít autoevaluaci pěkně od podlahy, začne ovšem SWOT analýzou. Ta své jméno dostlala podle čtyř oblastí, které jsou při ní identifikovány: S jako Strengths (silné stránky neboli VÝhody), W jako Weaknesses (slabé stránky neboli Rizika), O jako Opportunities (příležitosti neboli Naděje) a T jako Threats (hrozby neboli Ohrožení). Otrocky přejata by tedy česká zkratka pro tuto analýzu zněla VÝRNO. V optimistickém klimatu našich škol 2 3

4 je ovšem zcela na místě řadit naději jako poslední, neboť ta také, jak známo, poslední umírá. Základem kvalitní interní evaluace je tedy v našich podmínkách VÝRON. Vyronit nějakou tu autoevaluční zprávu přitom není zdaleka takový problém, jako následné rozhodnutí o tom, jak s ní ve finále naložit. Výsledky interní evaluace bývají totiž často podkladem pro evaluaci vnější a výsledky vnější evaluace svádějí k vytváření žebříčku škol. A žebříčky jsou největším strašákem všech evaluátorů, protože by překvapivě mohly vést ke srovnávání, čímž by špatné školy byly oproti školám dobrým hrubě znevýhodněny. Výsledky evaluací jsou proto citlivým materiálem, s kterým si skoro nikdo neví rady. Na základě výsledků externí evaluace jsou přijímána opatření, například propouštěni ředitelé. Jindy ovšem ředitelé propouštěni nejsou, naopak je přijímáno více nových žáků, za nimiž jde více nových peněz, jak to vždycky chtěl Walter. Tím pádem je možné lépe vybavit například specializované učebny, které ti navýšení žáci obratem zničí, protože jich je ve třídě moc. Ale to je dobře, protože velkou obsazeností tříd se šetří mzdové prostředky, jak to doporučil finanční a personální audit, který je dalším prostředkem interní evaluace školy. Fondy Fondů je moc a řádek PENCE je dvacet pět. Zaměřme proto pozornost na fondy, které nás zajímají nejvíc, a to jsou Strukturální fon- dy EU. Z nich pak největší popularity ve školství dosahuje Evropský sociální fond ESF. Jde podle všech indicií o nadpřirozenou bytost pohybující se měrou svých kompetencí a nároků někde mezi oslíčkem Otřes se a Luciferem. Ostatně i způsob komunikace s tímto přízrakem je obdobný jako u výše zmíněných postav. Toužíte-li po nabízených benefitech, je třeba se ESF stejně tak jako čertu upsat. Míra nutné administrativy ovšem v tomto případě přesáhne všechno, co by si kdy peklo odvážilo byť jen představit. Pokud čertu stačil jednoduchý úpis na úrovni tiskopisu SEVT (směnka vlastní), pak ESF vyžaduje spis zvící habilitační práce na středně velké univerzitě. Hrozí tak reálné nebezpečí, že řada zájemců o spolupráci se upíše k smrti dřív, než se stačí upsat. Dalším společným prvkem je skutečnost, že ten, kdo si zahrává s mocnostmi ESF, zhusta přichází o duši. Musí totiž často realizovat projektový záměr, který je v rozporu nejen s dobrými mravy, ale s elementární lidskou soudností: například utápět desítky a stovky tisíc v nejobskurnějších kurzech, v nichž učitelé hrají divadlo s maňásky z ponožek, nebo vést víkendový vzdělávací kurz, který z poloviny sestává z cvičení aerobiku a hry na mrkanou. Kdo se s ESF dohodne, má (vy/pro)hráno a může zvolat: Evropský sociální fonde, otřes se. Z ESF pak začnou padat peníze a žadatel je musí sledovat, evidovat a vykazovat, což je vlastně první etapa zasloužených pekelných muk. Finančním línáním ESF ovšem podobnost s legendárním oslíčkem končí. Hlavní rozdíl naopak spočívá v tom, že do oslíčka jsme nemuseli značnou část toho, co z něj vypadne, předtím nacpat. Oslíček si rovněž neosoboval právo uživateli nařizovat, na co přesně musí zlaťáky použít, a neměl nic proti tomu, aby hospoda, v níž je propije a projí, byla v hlavním městě. A konečně to prosté zvíře nepodmiňovalo otřásání vyvěšením loga s oslí hlavou a znakem kopyta všude tam, kde se utratí šesták z jeho daru. Proti ESF zatím selhává jak svěcená voda, tak zaříkání, naopak drobné úspěchy přináší vývar z Gingo Biloby zlepšující prokrvení mozku. Gymnázium Gymnázia jsou školy, o kterých se vyprá- ví lidová pověst, že jsou elitní. Mýtus pochází patrně z meziválečného období, kdy tyto školy poskytovaly takzvané klasické vzdělání, a trochu také z poválečných let, kdy poskytovaly vzdělání. Dnes poskytují především příležitost k zamyšlení nad tím, jaké důsledky na kvalitu výuky má princip financování škol podle počtu přijatých studentů. Zajímavý mezník v novodobé historii českých gymnázií představuje rok 1990, kdy tehdejší ministr školství Petr Vopěnka obnovil gymnázia s víceletým vzdělávacím cyklem. Dal se při té příležitosti slyšet, že to budou školy pro pět až sedm procent nejnadanějších studentů, čemuž řada lidí uvěřila. Byla už taková doba, že se hodně věřilo. Češi se dávali houfně křtít, Prahou táhly oranžové zástupy vyznavačů Kršny a v pedagogických kruzích došla sluchu slova o spáse, která přichází skrze dvanáctileté gymnazisty. Dnes u nás na 313 čtyřletých gymnázií připadá 278 gymnázií osmiletých a pověra o výlučnosti gymnaziálního vzdělávání se udržuje hlavně na venkově, kam jen tu a tam zavítá krajánek a za nocleh a trochu toho oukropu vypravuje haverlantům před spaním tu o elitních školách. Malé stádce věrných navíc decimují další a další rány osudu, jako třeba zjištění učiněné v souvislosti s výzkumem PISA Mezi žáky a studenty sledovaného věku s nejlepšími výsledky nebylo gymnazistů, kteří do příslušných ročníků víceletých gymnázií právě chodili, jak by to bylo přirozené. Bylo jich tam s bídou čtyřicet procent, což znamená, že většina nejnadanějších žáků chodila v té době na základky. Na gymnázia místo nich chodili jiní a za nimi chodily peníze, jak se to prý má dít a jak je to správné. Teď se úroveň výuky na gymnáziích chystá zvýšit Výzkumný ústav pedagogický Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnaziální vzdělávání. Pomáhá mu v tom Cermat, který gymnazistům nabídl možnosti demokraticky si zvolit nižší úrovně maturity. Na nejvyšší úrovni přitom probíhají rozhovory o tom, zda má gymnázium připravovat své absolventy jen pro nižší, nebo i pro vyšší úroveň maturity, přičemž ze zákona ho k přípravě na vyšší úroveň nelze přinutit. Není teď úplně jasné, jak se k sobě mají dvě úrovně maturity s jednou úrovní RVP GV a co má vyšší a co má nižší prioritu. Všeobecný trend v českém vzdělávání nicméně nasvědčuje tomu, že starosti s definováním vyšší a nižší úrovně maturity nás brzy přejdou, protože na maturitu bude mít brzy každý občan zákonný nárok. Bude ji dostávat hned při narození s rodným listem a spádová střední škola mu ji v devatenácti jenom potvrdí. V přízemí se bude potvrzovat nižší úroveň, v prvním patře vyšší. Bude pak záležet jen na míře motivace jednoho každého studenta, kolik bude chtít své maturitě obětovat. Hodina Hodina je tzv. vedlejší jednotka sou- stavy SI a má šedesát vedlejších minut. Taky SI. Zajímavou modifikací hodiny pak je vyu- čovací hodina, která je o patnáct minut kratší. Je to patrně nejkratší známá hodina vůbec. (Pominu-li hodinu práce mechanika v jednom servisu východně od Prahy. Podle výše faktury by se mu jich mezi poledne, kdy jsem tam auto přivezl, a čtvrtou odpolední, kdy jsem ho vyzvedával, vešlo sedm.) Délka vyučovací hodiny se přitom může za specifických fyzikálních podmínek v souladu s teorií relativity měnit. Například pátá vyučovací hodina (občanské výchovy) v deváté C v polovině června (v pátek) nemá pětačtyřicet minut, nýbrž je nekonečná. Rovnoběžky učitelova pohledu se sbíhají na konci třídy. Hodina je ovšem také název systémového projektu spolufinancovaného z ESF (což mnohé další věci vysvětlí). Na internetu má dokonce svoje vlastní stránky, třeba jako Britney Speras nebo upíři. A plným právem, protože namluvit Evropské unii, že vrazit v letech do učebního plánu sedmých tříd další hodinu, je projekt, a platit ji z ESF byl bez debaty mistrovský kousek. Ministerstvo s vážnou tváří konstatovalo, že současná vzdělávací nabídka v 7. ročnících škol nepokrývá zcela kvalitně vzdělávací potřeby žáků a že věk žáků v 7. ročnících (13 14 let) nutně vyžaduje rozvoj klíčových kompetencí. A právě ta hodina v sedmičkách že to celé zachrání. Využita měla být jako disponibilní pro povinně volitelný předmět nebo další volitelný předmět. Ten se zhusta jmenoval nějak jako ústní a písemná komunikace v mateřštině, což byla stará dobrá čeština, takže to nakonec mělo i smysl: Děti o hodinu déle procvičovaly pravopis. Hodina je konečně také dobou, o kterou posunuli ředitelé na některých školách v Praze, ale zejména na venkově, od roku 2000 začátek vyučování při přechodu na letní čas. Učinili tak u vědomí toho, že učit se v noci může být pro děti výjimečně příjemným zpestřením na úrovni táborové bojovky, dlouhodobě je ovšem noční výuka spíše méně efektivní. 4 5

5 Chyba Všichni dne výuky, kooperativn dicap. Ale skoro n ChChy Všichni dnes vědí, co jsou afektivní cíle výuky, kooperativní učení a sociokulturní handicap. Ale skoro nikdo neví, co je to chyba. Její definici bychom marně hledali i v tak základní pedagogické literatuře, jakou je Obecná didaktika Jarmily Skalkové. Je to proto, že pro chybu se nevymyslelo žádné hezké cizí slovo, jako třeba pro spolupráci nebo pro nezvladatelné fracky. Až nějaké najdeme, bude mít chyba definice aspoň tři a bude o ní zorganizován kulatý stůl. Chyb dělají žáci v současnosti podstatně méně, než tomu bylo dřív, což má několik důvodů. Například se snížil počet příležitostí, kdy mohou žáci chybu udělat; písemky zavání tradiční školou, a osvícený učitel se jim proto vyhýbá. Žáky hodnotí především na základě pozorování jejich práce ve skupině a podle výstupních materiálů z projektu Jak si představuji život v jiných galaxiích nebo jiného praktického námětu. Dalším důvodem klesajícího počtu chyb je vlastní názor. Pokud žák v minulosti tvrdil, že krokodýl patří mezi ryby, byla to chyba. Dnes to pochopitelně není chyba, nýbrž je to žákův osobitý vlastní názor, který má právo zastávat. Na učiteli je, aby nezranil žákovu osobnost či nenarušil jeho sebevědomí. Musí proto vytvořit vstřícnou edukační atmosféru a pro dané tvrzení najít vhodnou interpretaci ( Správně, Martine, krokodýl patří mezi ryby, mezi obojživelníky i mezi tropický hmyz, zkrátka mezi všechny obyvatele afrických řek. Patří mezi ně, protože spolu s nimi tvoří jednu velkou, šťastnou rodinu, které říkáme ekosystém. A jinak je to plaz. ). Vlastní názor děti na rozdíl od chyb nijak nestresuje, je proto zcela legitimní usilovat o dosažení stavu, kdy budou mít děti vlastní názor na všechno. Tím chyby zmizí definitivně. Což by ovšem byla trochu škoda, protože současně platí, že chybami se člověk učí. Jenže to si holt musíme vybrat, buď chyby a učení, nebo harmonické osobnosti s názorem. Kdybychom si náhodou vybrali to učení a chyby, nahrávalo by to zastáncům zavedení školného, neboť jiná lidová moudrost říká, že za chyby se platí. A pokud se člověk učí chybami, mělo by se platit za učení, to dá rozum. Mohlo by to přinést víc peněz do systému, takže školství by se mohlo finančně trochu zmátořit, jak to vždycky před volbami slibují politici. Jenže znáte to: sliby chyby. ICT I jako ICT. (Původně jsem měl připra- Ivené heslo I jako Inovativní školy, ale těs- ně před odevzdáním jsem text prozíravě ukázal kamarádovi právníkovi. Ten po letmém přečtení vyslovil podezření na spáchání jednoho přestupku proti občanskému soužití a dvou trestných činů, za které hrozí úhrnný trest odnětí svobody až do výše dvou let ve věznici s inovativním režimem. Krom toho se proti heslu ohradila také tři wellness centra s tím, že svoje rozmazlovací programy mají řádně zaregistrované, a tudíž chráněné. Dvě jiná naopak projevila zájem zařadit do své nabídky poštěkávání na personál jako antistresový prvek odbourávající nahromaděnou agresivitu a žádala o licenci. Protože ale odmítla současně převzít školu v přírodě u moře v Itálii coby vzdělávací aktivitu, nedohodli jsme se.) Takže I jako informační a komunikační technologie. Jejich počet na školách se skokově zvýšil od roku 2001, kdy stát vypsal soutěž na dodávku počítačů v rámci projektu Státní informační politiky ve vzdělávání. Generální dodavatel projekt obratem překřtil na INDOŠ (Internet DO Škol), což se na rozdíl od krkolomného SIPVZ ujalo. Pod tímto jménem je také onen kobercový nálet, při němž byly (některé!) školy zasypány počítači, znám. Od roku 2007, kdy INDOŠly peníze, je na školách naopak realizován projekt INZEŠ, který má ovšem ze strany MŠMT nesrovnatelně menší mediální podporu, než měl jeho pokrevní bratr. Ministr Liška teď slibuje získat na podporu rozvoje ICT na školách evropské peníze. Než se tak stane, řada škol bude v oblasti technologií stagnovat, protože prostředky na připojení a obnovu infrastruktury rozfofrovala za učebnice, pomůcky a další nepochopitelné položky. Jiné školy ovšem správně pojaly technologie jako svou prioritu. Počítač a dataprojektor mají v každé učebně a v některých mají interaktivní tabule. Učitelé posílají dětem úkoly em, protože se to panu řediteli líbí, a na konci hodiny se žákům promítne zápis na zeď. Přesto i v těchto moderních školách někteří učitelé technologie pod průhlednými záminkami bojkotují. Typickým představitelem reakce bývá tělocvikář, který ICT ostentativně pomíjí. Přestože je mu to na poradách pravidelně vytýkáno, při hodinách plavání s sebou v bazénu mnohdy nemívá ani notebook. Pro takové kolegy je pak jakékoli ministerské intervence vysloveně škoda! JAK JT Těžko bychom hledali v dějinách čes- ké pedagogiky slavnější iniciály než ty, za ni- miž se skrývá jeden z nejvýznamnějších mys- litelů počátku novověku, filozof, teolog a pedagog Jan Amos Komenský. Odvolávají se na něj bez výjimky všechny směry a proudy českého pedagogického myšlení, bez ohledu na to, co hlásají. Reformním a inovativním pedagogům posedlým induktivními postupy ani trochu nevadí, že Komenského synkretická metoda by v jejich výkladní skříni působila přinejmenším bizarně. A tradicionalisté velkoryse přehlížejí jeho liberalismus, který by v určitých ohledech neprošel ani v současných ŠVP. A že v těch projde leccos. Ústy společnými a nerozdílnými tak vzývá český učitelský lid svého proroka. Děje se tak přesto, že lidí, kteří Komenského dílo dnes doopravdy čtou, je u nás cca šest. Jejich jména začínají nejčastěji na prof., výjimečně na doc.. Všichni ostatní, kteří obsah Janových spisů rámcově znají, si ho přečetli v knihách těch Šesti. Drtivá většina pedagogů pak zná osm citátů, z nich tři přisuzuje Komenskému omylem. Tento stav je velmi blahodárný pro atmosféru odborné diskuze, jak ji zažíváme na nejrůznějších seminářích, konferencích a kulatých stolech. Použití zaklínadla Jak říkal už Jan Amos Komenský jednak dává jakémukoli tvrzení punc axiomu, čímž otupuje zbytečné spory, jednak je naprosto bez rizika. Pravděpodobnost, že by kdokoli z oponentů namítl, že Komenský nic takového neříká, se limitně blíží nule. V poněkud menší míře lze Komenského názory uplatnit snad jen ve sporech o to, zda je pro školní prostředí vhodnější operační systém Windows, nebo Linux. Ale i tady záleží jen na míře kreativity obou stran. V ulici Komenského sídlí nebo se po Komenském rovnou jmenuje 461 škol a školských zařízení, vysoké školy v to nepočítaje. (Školy, v jejichž názvu či adrese se Komenský nevyskytuje, se podle mých zkušeností jmenují T. G. Masaryka, kromě té v Chuchli, která se nonkonformně jmenuje Charlotty Masarykové.) A to je dobře, neboť připomínati dítkám výtečníky své povinností každého národa jest, jak říkal už Jan Amos Komenský. A dokažte mi, že ne. Kantor KUči Učitelům se někdy říká také kantoři. Ono se jim říká i všelijak jinak, hlavně mezi dětmi a rozzuřenými rodiči, ale označení kan- tor je vžité léta. Pochází z latinského cantor, což znamená kostelní zpěvák. Být kostelním zpěvákem byla ve středověku hlavní povinnost učitele a v novověku také jeden z hlavních zdrojů vedlejších příjmů. (Nejednou to byl dokonce jeden z hlavních zdrojů hlavních příjmů a platem učitele si kantor ke kantorství spíš přilepšoval.) Dnes už učitelé v chrámech většinou nezpívají, přesto zůstali nadále kantory možná veřejnost shledává s jejich středověkými předchůdci nějakou jinou podobnost. V hledajících devadesátých letech se kantor dostal málem i do učitelského titulu. Veřejnost se nějak nemohla smířit s tím, že učitelé mají mít stejný titul jako lékárníci nebo jako právníci (s tím se nemohli smířit hlavně ti právníci). V reakci na tuhle hysterii tenkrát kdosi publikoval návrh, aby učitelé měli akademický titul kantor. Mělo to vypadat nějak jako MgK., Mgr (k)., Mgr-K nebo tak podobně. K této revoluční aktualizaci pojmu kantor jak známo nakonec nedošlo, což titulární situaci na školách dodnes komplikuje. Univerzálním titulem pedagogů základních škol tak zůstává Pčk. (pančelka dominantně užíváno i pro jedince mužského pohlaví) a univerzálním titulem středoškolských učitelů 6 7

6 prof. (profesor užíváno i pro středoškolsky graduované správce sítě). Pančelkám je někdy líto, že nejsou profesoři jako jejich kolegové přes ulici, pročež se přihlašují k rigorózním zkouškám, aby byly aspoň doktoři filozofie (PhDr.). Jako třeba moje kamarádka, absolventka oboru rodinná výchova, na kterém obhájila diplomovou práci Šití kalhot s laclem. Být magistra kalhot s laclem jí ovšem přišlo málo, takže v rámci oboru následně obhájila ještě rigorózní práci na téma čtení dětem před spaním. Teď je tedy doktorka filozofie se specializací na Křemílka. Kantoři jsou dále všichni členové několikadenních vzdělávacích akcí zaměřených na moderní metody a formy výuky. Jsou na svoji přináležitost k partě hrdí a dávají to najevo. Na sugestivní výzvu lektora si všichni tykají a říkají si Jaruno a Mirku. Já kantor, ty kantor, tak jakýpak copak. A večer v hospodě to bodře křičí na číšníka: Abyste rozuměl, my jsme tu všichni kantoři. Číšník většinou rozumí. (Když na tomhle místě ŠKOLSTVÍ není PENCE, je tu fejeton Romana Kantora. Velmi rád jeho texty čtu, pokaždé se na ně těším a baví mě. V rámci tohoto slovníkového hesla vás pěkně zdravím, pane Kantore!) Literatura Literatura neboli písemnictví. V kon- textu školní výuky se literaturou myslí přede- vším beletrie, tedy krásná literatura (z fr.: belles-lettres). Dřív patřila do beletrie veškerá umělecká literatura, dnes se toto označení užívá pro oblast umělecké prózy. Aspoň to tvrdí Štěpán Vlašín, co napsal Slovník literární teorie. A kol., abych nezapomněl, ten to napsal s ním. Zajímavé je, že do krásné literatury patří i naprosto hnusné romány, zatímco kvalitní poezie (za všechny jmenujme například poslední sbírku Petra Kukala Orel velmi z nakladatelství Protis ona mi to editorka stejně vyhodí, ale zkusit jsem to musel) není Štěpánovi a kolu dost belles. Žáci se s literaturou seznamují především v hodinách literární výchovy, která se nejčastěji vyučuje v rámci češtiny. Ale nemusí to být pravidlem. Základní školy si dnes mohou do ŠVP napsat, co chtějí. Mohou vyučovat literární výchovu sólo, nebo ji spojit s jinými vzdělávacími obory. Velmi vhodné jsou pro takové spojování právě obory uměleckovýchovného charakteru, jako například výtvarná a hudební výchova. Ty jsou přímo předurčeny k tomu vytvořit spolu s výchovou literární integrovaný předmět VýHuL, kterýžto navíc hezky odráží také poměr studentů k předmětům zmíněné povahy. Konkrétní literární díla poznávají žáci zejména v čítankách. Skutečně seriózní čítanka se pozná tak, že je kdykoli zaměnitelná za učebnici dějepisu. Díla v ní obsažená musí být alespoň 150 let stará a autoři musí mít na fotografiích plnovous a cvikr. U spisovatelek není plnovous podmínkou. Ideální je, pokud má ukázka z Karoliny Světlé nebo Svatopluka Čecha aspoň 8 stránek, to žáky k četbě velmi motivuje a trvale je to přivádí ke knize. Protože se už ovšem objevují také čítanky, kde jsou velikáni z předminulého století v ostudné menšině, žáci je zklamaně odkládají a uchylují se k prefabrikovaným výtahům z obsahů požadovaných knih. Ty lze nalézt například v edicích na pomoc studentům z mnoha nakladatelství a pochopitelně také na internetu, kde je všechno. Stažený obsah ovšem musí žák lehce stylisticky upravit. Mladší učitelé totiž četli Raise taky akorát ke zkoušce z literatury 19. století (která se skládá ve druháku), takže obsah Pantáty Bezouška už by dávali dohromady dost těžko. Stránky jako proto dobře znají a jen tak nějaký podvod jim neujde. Mezinárodní výzkumy Mezinárodních výzkumů je moc a týka- jí se všeho: od sledování pohybů velryb přes sběr dat o sexuálním chování populace až po vzdělávací výsledky žáků základních, respektive středních škol. Pohyb velryb se u nás ovšem sleduje poměrně zřídka, takže ke světovému poznání v této oblasti přispíváme jen okrajově. Sběr dat o sexuálním chování (především politiků a celebrit) probíhá sice coby celonárodní sport kontinuálně a masově, výsledky jsou ovšem publikovány nejčastěji v Blesku, a to zejména v obrazové podobě, což jejich další vědecké využití poněkud limituje O to pyšnější můžeme být na svou účast v mezinárodních výzkumech PISA a TIMSS, které měří, jak si naši žáci stojí ve srovnání s dětmi nejen z dalších evropských zemí, ale z celého světa. Důležitější než výsledky samy je ovšem jejich analýza a interpretace. Dobré výsledky svědčí o tom, že reforma českého školství je naprosto oprávněná a nesmíme v jejím zavádění a podpoře polevit. Horší až špatné výsledky (například propad našich žáků v loňském výzkumu TIMSS o 20 míst) pak svědčí o tom, že reforma českého školství je naprosto oprávněná a nesmíme v jejím zavádění a podpoře polevit. Mezinárodní výzkumy někdy přinášejí zajímavé výsledky, které jsou v přímém rozporu se závěry našich domácích šetření. Například poslední výzkum PISA ukázal, že naši žáci dosahují podprůměrných výsledků ve čtenářské gramotnosti. Zpráva České školní inspekce za totéž období ovšem konstatuje, že výsledky systematického hodnocení čtenářské gramotnosti žáků základních a středních škol se jeví jako velice dobré. Tento zjevný rozpor svědčí o tom, že reforma českého školství je naprosto oprávněná a nesmíme v jejím zavádění a podpoře polevit. Konečně jsou tato mezinárodní šetření zdrojem informací o širším rodinném a jiném zázemí žáků a o chování školského systému jako takového. Ty u nás bohužel dlouhodobě ukazují, že děti z rodin, které pohrdají vzděláním, o školu nejeví žádný zájem a svou budoucnost opírají zejména o systém státní sociální podpory. To je naším velkým selháním a Evropská unie nás za to právem kárá. Nováček NSlovník spisovného jazyka českého říká, že nováček je ten, kdo začíná pracovat v něja- kém oboru nebo začíná vůbec něco dělat; za- čátečník. Za dávných časů prý byli nováčci i mezi učiteli. Pamětníci vyprávějí, že snad přicházeli z pedagogických fakult. Byli mladí, nadšení a chtěli učit. Ředitel školy přidělil každému takovému nováčkovi tzv. uvádějícího učitele, který mladšímu kolegovi ukázal, jak se zapisuje do třídnice, jak ukáznit žáky ve školní jídelně a kde je společná káva, na kterou se vybírá každý pátek bůra. Pokud se dnes objeví ve škole nový učitel, je to určitě halucinace. Pokud se objeví nová učitelka, pak přichází z družiny. Nebo z posledního ročníku mateřinky, kde doposud vedla předškolní oddělení. Je jí 38 let a další čtyři roky se bude hlásit na dálkové studium učitelství. Vezmou ji až pátý rok, přestože ani popáté nesplnila základní kvalifikační předpoklad všech dobrých pedagožek, totiž neuplavala 100 metrů kraulem pod minutu. Pak bude dalších 5 let dojíždět na fakultu, kde ji od zkoušky z primární pedagogiky napoprvé z výchovných důvodů vyrazí o generaci mladší asistent, který živé dítě nikdy neviděl víc než z pěti metrů. Coby čerstvá absolventka peďáku vkročí do sborovny v sedmačtyřiceti letech. Staršího zkušenějšího kolegu jí ředitel nepřidělí, už proto, že tam žádný starší není. (Pokud nepočítáme důchodkyně na pětinu úvazku, jejichž zájem o didaktické finesy se zredukoval na strategii přežití v devátých třídách.) Absolventi denního studia pedagogických fakult do školy ovšem rovněž přicházejí. Většinou v roli obchodních zástupců firem nabízejících interaktivní tabule nebo dataprojektory. Mají trojnásobek platu ředitele, a v rozhovoru s ním jsou proto příjemně uvolnění. Ti, kteří se učili tak špatně, že to nedotáhli na dealery tabulí, pracují v různých novinách a malých rádiích a do škol přicházejí dělat rozhovor. Protože jsou to nováčci neboli redakční elévové, mají zatím základní plat, který je v porovnání s ředitelovým jenom dvojnásobný. Jsou proto skromní a kladou mu krotké otázky, jako třeba: Proč tu máte tak staré učitele a nemyslíte, že by děti uvítaly nějaké mladé, aktivní pedagogy? Opakování OO Opakování vymyslel ještě jako poměr- ně mladý starý dobrý Herbart. Přesněji ře- čeno vymyslel, že by mělo být součástí pev- né struktury vyučovacího procesu a uplatnit 8 9

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Volitelnou zkoušku státní maturity bych odložil STRANA 3 Na výchovné poradce se valí čím dál víc povinností STRANA 7 Školská reforma krok za krokem STRANA 8 10 34 8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Než začnu

Více

KDY SE ROZPOUTÁ BOUŘE? 45/2013. učitelské noviny. O problému nedostatečné kapacity školních družin se moc nemluví. týdeník pro učitele a přátele školy

KDY SE ROZPOUTÁ BOUŘE? 45/2013. učitelské noviny. O problému nedostatečné kapacity školních družin se moc nemluví. týdeník pro učitele a přátele školy založeny 1883 45/2013 ročník 116 10. prosinec učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy KDY SE ROZPOUTÁ BOUŘE? O problému nedostatečné kapacity školních družin se moc nemluví 10 14 18 20 JEDEN

Více

založeny založe zza 2013 ročník 116 1883 1883 17. prosinec učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy

založeny založe zza 2013 ročník 116 1883 1883 17. prosinec učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy založeny 1883 46/2013 ročník 116 17. prosinec učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy LEADER ŠKOLY BY MOHL MÍT O 20 % VYŠŠÍ PLAT Jiří Kuhn komentuje návrh kariérního systému 4 12 14 20 PREVENCE

Více

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou,

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou, Praktický průvodce světem podnikání cz 09 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 9 / ročník 8, září 2007 Kdy nahradí českou korunu společné euro? strana 26

Více

31 18. ŘÍJNA 2006 XIV. ROČNÍK. Ano, my všichni jsme školou povinní. Já ti uklízím, Vašík je předškolák, Jirka školák, Eda poškolák

31 18. ŘÍJNA 2006 XIV. ROČNÍK. Ano, my všichni jsme školou povinní. Já ti uklízím, Vašík je předškolák, Jirka školák, Eda poškolák 14. ročník Zlatého Ámose byl odstartován STRANA 3 Představujeme klady i nedostatky pražského školství STRANA 5 S pomocí učitele žák poruchu učení lépe zvládne STRANA 9 31 18. ŘÍJNA 2006 XIV. ROČNÍK Ano,

Více

Reforma školství v České republice

Reforma školství v České republice Varianty Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s. Reforma školství v České republice www.varianty.cz Obsah 1 Obsah......................................... 1 Reforma školství v České republice..........................

Více

4 31. LEDNA 2007 XV. ROČNÍK

4 31. LEDNA 2007 XV. ROČNÍK TÝDENÍK Maturity chce ministryně odložit, ze školních programů nesleví Učitelům základních škol vzkazuje, že se ze školních vzdělávacích programů už letos nevyvlíknou. Zkrátka, musí je připravit. Pedagogy

Více

Politici dávají od maturity ruce pryč

Politici dávají od maturity ruce pryč TÝDENÍK 16 21. DUBNA 2010 XVIII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE Bude mateřská škola povinná? Uvažované zavedení povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání je námětem dubnové přílohy Týdeníku Školství,

Více

DUBEN 2009 MODERNÍ VYUČOVÁNÍ MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL. 4 v 8 = (+) v ( )

DUBEN 2009 MODERNÍ VYUČOVÁNÍ MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL. 4 v 8 = (+) v ( ) 4 v 8 = (+) v ( ) MODERNÍ VYUČOVÁNÍ DUBEN 2009 MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL Inspirace RECENZE PROJEKT STRIP ROZHOVOR NOVÁ ŘADA UČEBNIC PRO VÝUKU PODLE RVP ZV Z NAKLADATELSTVÍ NOVÁ ŠKOLA NOVÁ ŠKOLA,

Více

Důchodová reforma drahý a zbytečný experiment

Důchodová reforma drahý a zbytečný experiment TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 7 16. ÚNORA 2011 XIX. ROČNÍK Kariérní řád za tři roky... 3 Pevný jazykový základ dětem vydrží celý život... 5 Učitelé si prohlédli jaderný reaktor... 7 Důchodová reforma

Více

Kdo počítá miliony, ten drobné stovky neřeší

Kdo počítá miliony, ten drobné stovky neřeší TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 17 27. DUBNA 2011 XIX. ROČNÍK Novela zákona o pedagogických pracovnících... 3 Petice za sjednocení tabulek pro kvalifikované učitele... 4 Představujeme kandidáty na předsedu

Více

Průřezová témata ve výuce žáků odborných škol 1. díl

Průřezová témata ve výuce žáků odborných škol 1. díl Průřezová témata ve výuce žáků odborných škol 1. díl OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění

Více

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6 z obsahu Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína Ověřování kvality programů primární prevence Workshopy o vlastním hodnocení škol NSK pomáhá při rekvalifikacích Příloha: Chronologie událostí ve školství

Více

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK Z OBSAHU Polemika kolem maturit Příklady využití systému ECVET Co už vykonal projekt UNIV 3 Finský úspěch je založen na učitelích 2/2014 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ NOVÁ STRATEGIE DO ROKU

Více

Na odklady má vliv hodnocení z MŠ a měsíc narození dítěte

Na odklady má vliv hodnocení z MŠ a měsíc narození dítěte číslo 5 Adaptační programy vás zbaví strachu z neznámého Na odklady má vliv hodnocení z MŠ a měsíc narození dítěte S Aspergerem v české škole. První, co se řeší, jsou peníze Reportáž ze Sokolova, kde pomáhají

Více

VIII. Občan a společnost

VIII. Občan a společnost Kap 08-2003.qxd 10.1.2003 14:54 Page 155 155 Deset let Ústavy ČR, deset let práva v České republice Jde nejen o to, jaké máme zákony, ale zejména v jakém stavu je mechanismus, který má významně pomáhat

Více

Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů

Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů TÝDENÍK Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů 20 23. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK V příštím čísle speciální příloha: Stres a pracovní

Více

Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy. Jaroslava Simonová, Jana Straková

Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy. Jaroslava Simonová, Jana Straková Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy Jaroslava Simonová, Jana Straková SKAV 2005 1. Úvod...4 2. Kurikulární reforma - kontext...5 2.1 Charakteristika reformy...5 2.2 Nedostatky

Více

Vzdělávací systémy v zemích původu dětí-cizinců. Úvod

Vzdělávací systémy v zemích původu dětí-cizinců. Úvod Vzdělávací systémy v zemích původu dětí-cizinců Úvod Během dvou a půl let trvání projektu Středisek pro integraci menšin nasbírali naši pracovníci během své práce s učiteli a dětmi mnoho cenných zkušeností.

Více

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí TÝDENÍK 7 17. ÚNORA 2010 XVIII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE Prosíme ty, kteří dosud nedostali fakturu na předplatné Týdeníku Školství pro letošní rok, aby se ozvali co nejdříve na: predplatne@tydenik-skolstvi.cz.

Více

Přinese nový školní rok i více peněz do škol?

Přinese nový školní rok i více peněz do škol? TÝDENÍK 25 3. ZÁŘÍ 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Připravuje se novela vyhlášky o evidenci úrazů dětí... 3 Jak pomoci kolegovi, který řeší problémy s alkoholem?... 5 Projekt Jedeme do Afriky...

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Novou kvalifikaci lze získat i bez absolvování školy... 3 Multikulturní výchova v mateřinkách... 5 Soutěž Pohár vědy: I fyzika může být zábavná...

Více

AMOSmezeračíslo soutěžícího 900 11 04

AMOSmezeračíslo soutěžícího 900 11 04 AMOSmezeračíslo soutěžícího 900 11 04 To je tvar SMS zprávy, kterou můžete rozhodnout o tom, kdo v letošním roce získá titul Ámos Sympaťák (například AMOS 1). Finalisty ankety Zlatý Ámos najdete na straně

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

Příručka pro učitele a asistenty pedagogů

Příručka pro učitele a asistenty pedagogů Iveta Pape JAK PRACOVAT S ROMSKÝMI ŽÁKY Příručka pro učitele a asistenty pedagogů Slovo 21 2007 4 Obsah Úvod... 7 Romové a historie... 9 Vzdělání jako hodnota... 13 Dětství... 17 Identita... 21 Jazyková

Více

Od hraní k vědění. Základní škola Hradec Králové, M. Horákové 258. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV )

Od hraní k vědění. Základní škola Hradec Králové, M. Horákové 258. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV ) Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV ) Základní škola Hradec Králové, M. Horákové 258 Od hraní k vědění Nikdo se moudrým nerodí, ale stává se jím. Seneca Obsah: 1. Identifikační údaje

Více

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září Proč ministerstvo školství zrušilo metodické pokyny STRANA 3 Šikanu na školách lze léčit STRANA 7 Seznam vyhlášek platných v resortu školství STRANA 10 27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK Nevím, co mám dělat,

Více

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Mít přehled Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Obsah MÍT PŘEHLED 5 VZDĚLÁVÁNÍ 7 Předškolní vzdělávání 7 Základní školy 12 Střední školy 17 Vysoké školy 28 Pomaturitní nevysokoškolské

Více

KL19.indd 1 9.6.2005, 20:09:39

KL19.indd 1 9.6.2005, 20:09:39 KL19.indd 1 9.6.2005, 20:09:39 Kritické listy odborný pedagogický čtvrtletník, který vychází od roku 2001 99 % příspěvků píšou učitelé z praxe vždy najdete lekce do svého vyučování v každém čísle naleznete

Více

Praha, květen 2009. Ústřední školská komise ČSSD. Stínový ministr školství Doc. Ing. Jiří Havel, CSc. ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD. Zelená kniha školství

Praha, květen 2009. Ústřední školská komise ČSSD. Stínový ministr školství Doc. Ing. Jiří Havel, CSc. ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD. Zelená kniha školství Praha, květen 2009 Ústřední školská komise ČSSD Stínový ministr školství Doc. Ing. Jiří Havel, CSc. ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD Zelená kniha školství 1. Účel Zelené knihy Smyslem Zelené knihy je iniciovat další

Více