Aplikace léčiv (způsoby a formy)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aplikace léčiv (způsoby a formy)"

Transkript

1 Aplikace léčiv (způsoby a formy) Výběr způsobu aplikace a aplikační formy léčiva závisí: na složení léčiva a fyzikálně-chemických vlastnostech jednotlivých komponent na terapeutických indikacích na patofyziologii choroby na cílovém zvířeti

2 Způsoby aplikace Dělí se dle místa vstupu léčiva do organismu na 1. enterální.perorální.orální...rektální 2. parenterální.injekční.inhalační.transkutánní 3.zevní.na kůži a na přístupné sliznice. do přístupných tělních dutin

3 1.1. Perorální aplikace p.o. Aplikace přes dutinu ústní do trávícího traktu, obvykle za účelem systémového účinku Výhody: Možnost aplikace chovatelem Snadná, bezpečná Přípravky nemusí být sterilní Malé nebezpečí akutní lékové reakce

4 Perorální aplikace Účinek je ovlivňován stavem GIT i jeho naplněností Léčiva po p.o. aplikaci jsou vystavena působení úzké škály ph, digestivních enzymů, střevní mikroflory i přijaté potravy velké rozdíly mezi jednotlivými druhy zvířat. Po absorpci z GIT proniká léčivo do portální cirkulace a prochází játry dříve než dosáhne systémové cirkulace Nástup účinků je poměrně pomalý Léčivo může v trávícím traktu dráždit, poškozovat střevní mikroflóru Takto dosažené krevní koncentrace nejsou vždy zcela spolehlivé.

5 Perorální aplikace lékové formy Prášky Zrněné prášky - granula Tobolky Tablety Medikované premixy Boly Roztoky Emulze Suspenze Perorální pasty Sirupy

6 1.2. Orální aplikace do dutiny ústní za účelem lokálního působení či vstřebání sliznicí dutiny ústní a navození systémového účinku Výhody podobně jako u perorální aplikace Rychlý nástup systémového účinku Po vstřebání obchází jaterní bariéru Ve veterinární praxi méně používaný způsob problematická aplikace u zvířat Příklady lékových forem: kloktadla sublingvety léčivé žvýkačky

7 1.3. Rektální aplikace Aplikace do konečníku s cílem lokálního působení či vstřebání sliznicí konečníku a systémový účinek Aplikace chovatelem Rychlý nástup účinku Po vstřebání obchází jaterní bariéru Není ovlivňován naplněním ani poškozením či onemocněním GIT Příklady LF: čípky, rektální masti tekutiny k výplachům

8 2.1.Parenterální aplikace - Invazivní způsob aplikace injekční Vázáno na aplikaci lékařem (nebezpečí špatné aplikace, neočekávané reakce ) Rychlejší nástup účinků Vyšší nároky na uchovávání Povinně sterilní přípravky Nejčastější způsob aplikace ve vet. med. Nejčastěji stabilizovaný vodný roztok, možno i v inertním rostlinném oleji (dochází ke zpomalení absorpce).

9 Nejčastější způsoby parenterální Intramuskulární - i.m. Subkutánní - s.c. Intravenózní i.v. Intraperitoneální i.p. Intradermální Epidurální aplikace u zvířat dále Intraarteriální Intratracheální Intramedulární Itratorakální Intrakardiální Subarachnoidiální Subkonjunktivální Intratestikulární Intraartikulární Intratekální aj.

10 Parenterální lékové formy Příklady parenterálně aplikovaných LF Nové lékové formy Injekce Infuze Implantáty Vakcíny Imunoséra Mikrokapsle Lipozomy Mikrospongie Značené erytrocytové nosiče Projektilové biodegradabilní střely

11 Dále se používají Monoklonální protilátky na přenos vysokoselektivních léčiv vážících se na specifické cílové tkáně nebo až na buňky Implantovatelné dávkovací systémy s kontrolovaným uvolňováním léčiv jako např. pelety (různé polymerové formy), silikonové kapsle aj. Tato zařízení obsahují osmoticky nebo náhonem ovládané minipumpy.

12 i.m. aplikace Možno aplikovat vodné nebo olejové suspenze, roztoky i depotní formy Absorpce buď hematogenně nebo lymfogenně, je dostatečně rychlá (mimo depotní přípravky) Mírně dráždící přípravky mohou vyvolat tkáňové reakce jako při s.c. Účinnost je delší proti i.v., ale většinou kratší proti s.c. Nevýhody: nevhodné deponování do nervu, krevních cév, tuku, mezi svalové svazky v pouzdře tkaniva

13 s.c. aplikace Podobně jako u i.m. lépe vyloučit dráždivá a olejová rozpouštědla možné nežádoucí reakce Rychlost absorpce je ovlivněna průtokem krve a přítomností vazokonstriktorů nebo vazodilatátorů, je spíše pomalejší

14 i.v. aplikace Preferují se vodné roztoky Navození vysokých krevních hladin, léčivo rovnou do systémové cirkulace Velmi rychlý nástup účinku Dráždivé roztoky jen pomalu a velmi opatrně.

15 Epidurální a subarachnoidiální - pro spinální analgesii a myelografii Intradermální - na testování hypersensitivity, na vakcinaci Intratracheální - k léčbě infekcí respiračního traktu Intraarteriální - se simultánní venózní konstrikcí vyvolá vysoké koncentrace léku v příslušné oblasti v krátkém čase vhodné při chemoterapii rakoviny a při radiografii nebo jiných technikách Intramedulární - na transfuzi krve nebo na tekutinovou terapii přímo do kostní dřeně Intratekální (cisterna magna) - na léčbu meningoencefalitid nebo na myelografii

16 Intratorakální (intrapleurální nebo intrapulmonární) - na anestezii nebo na eutanazii Intrakardiální - léčba naléhavých případů, zvláště zástava srdce

17 2.2. Inhalační (plicní cesta) Rychlá absorpce z dýchacích cest Systémový účinek Inhalačně se aplikují: Plyny Těkavé látky Jemné částice Aplikace: Anestetizačními zařízeními Inhalačními přístroji Rozprašovacími zařízeními

18 -Využití: -Celková anestezie - aplikace bronchodilatancií - aplikace antiinfekčních léčiv

19 2.3. Transkutánní aplikace Prostup lipofilních látek přes neporušenou kůži Systémový účinek Obvykle dlouhodobé působení Obchází jaterní bariéru Aplikace hormonů, analgetik, nikotinu aj.,ve veterinární praxi též antiparazitik pour-on.

20 3.1. Zevní (lokální) aplikace na kůži a přístupné sliznice Jednoduchá samoobslužná aplikace Lokální působení, různý stupeň pronikavosti (tu lze zvýšit okluzními obvazy, vtíráním, použitím dimetylsulfoxidu (DMSO) jako nosiče) Nebezpečí dráždivosti případně alergizace Nebezpečí systémového působení po olízání zvířetem nebo vstřebáním přes poškozenou či zánětlivou kůži

21 Dermální aplikace typické LF Masti Krémy Pasty Gely Zásypy Omývadla mléčné žlázy Spreje Pěny Šampony

22 3.2. Zevní aplikace do přístupných tělních dutin Aplikace na výstelku přístupných tělních dutin Některé aplikace poněkud složitější Převážně lokální působení Většinou nehrozí olízání zvířetem

23 Typy aplikací do dutin Okulární (oční kapky, oční vody) Aurikulární (ušní spreje, ušní omývadla) Intranazální ( nosní kapky, nosní gely) Intravaginální (poševní kuličky) Intrauterinní (děložní pěny endofoam, děložní tablety) Intracystické Intramamární (foamy pěny do ml. žlázy)

24 Typy injekčních aplikací /Intra endo dovnitř/ i. alveolárně (plicní alveoly) i. aortálně (podpora krevního oběhu) intra abdominálně i. arteriálně (angiografie) i. atriálně (srdeční předsíň) i. aurálně (vn. ucho) i. bronchiálně i. bulbárně i. dermálně (i. kutánně) i. gastrálně i. gluteálně i. hepaticky i. kapsulárně i. kardiálně i. fusálně (do svalu) i. duktálně

25 i. durálně (mezi pleny dura mater) i. epidermálně (carcinoma in siter) i. fetálně i. fokálně (fokus) i. gastrálně i. gluteálně i. hepaticky i. kardiálně i. fusálně (do svalu) i. duodenálně (divertikl) i. kavernózně i. kavitárně i. konjunktiválně i. kraniálně (mozkové krvácení) i. kutánně (i. test alergeny, imunita i. reakce) i. laryngeálně i. ligamentárně i. lobárně (do plic) i. lobulárně (do lobulů) i. lumbárně (páteř kanál) i. luminárně i. mamárně

26 i. medulárně (medula i. pulmonárně oblongata osteosyntéza) i. renálně i. murálně (stěna oránů i. skrotálně myom) i. spinálně i. muskulárně i. sternálně i. neurálně i. tendinálně i. okulárně i. testikulárně i. orbitálně i. thekálně (dura mater, i. ossálně (do kosti) obal) i. ovulárně i. pelvinárně i. perikardiálně i. peritoneálně i. pleurálně (pneumothorax)

27 i. thorakálně i. tonsilárně i. tracheálně i. tubárně (Tuba auditiva, T. uterina) i. tubulárně (ledvinového tubulu) i. tympanicky (Cavum tymphani) i. uretrálně i. uterinně (záření, transfuze, pesary, foam) i. vaginálně i. vasálně intravaskulárně (do cévy) i. venózně i. ventrikulárně (srdeční komora, mozek, střeva) i. vesikálně (mozek, měchýř) i. celulárně i. cerebelárně (do m. mozku) i. cerebrálně (do mozku) i. cervikálně (Cervix uteri)

28 i. vesikálně (mozek, měchýř) i. celulárně i. cerebelárně (do m. mozku) i. cerebrálně (do mozku) i. cervikálně (Cervix uteri)

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: přípravek obsahuje propylenglykol, 44 mg 96% ethanolu a 26,4 mg sodíku.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: přípravek obsahuje propylenglykol, 44 mg 96% ethanolu a 26,4 mg sodíku. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Epanutin Parenteral 250 mg/5 ml injekční roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna 5ml lahvička obsahuje phenytoinum natricum 250 mg. Pomocné látky

Více

Chronická plicní hypertenze

Chronická plicní hypertenze DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls265730/2011 a příloha k sp.zn. sukls120702/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls265730/2011 a příloha k sp.zn. sukls120702/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls265730/2011 a příloha k sp.zn. sukls120702/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Alburex 20 200 g/l, infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: stabilita ve fluoridové plazmě: 24 hodin při 15-25

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU ENBREL 50 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje etanerceptum

Více

Jak (ne)funguje imunitní systém

Jak (ne)funguje imunitní systém Jak (ne)funguje imunitní systém věda kolem nás co to je 8 Historie Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG) se odvíjí od Oddělení experimentální biologie a genetiky Biologického ústavu ČSAV, jehož

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cerezyme 200 jednotek Prášek na přípravu koncentrátu pro infúzní roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Každá lahvička s přípravkem Cerezyme

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Glukóza 10% Viaflo Infuzní roztok Léčivá látka : Glucosum

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Glukóza 10% Viaflo Infuzní roztok Léčivá látka : Glucosum Příbalová informace: Informace pro uživatele Glukóza 10% Viaflo Infuzní roztok Léčivá látka : Glucosum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls274189/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Eloine 0,02 mg /3 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 24 světle růžových potahovaných tablet: Jedna potahovaná

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls185256/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Melovis 15 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Meloxicamum 15 mg Pomocná

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RECOXA 15 Tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Recoxa 15: Jedna tableta obsahuje

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum 0,15 mg a ethinylestradiolum 0,03 mg.

Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum 0,15 mg a ethinylestradiolum 0,03 mg. Sp. zn. sukls97605/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Elziette 0,15 mg/0,03 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum

Více

STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP. sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard

STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP. sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard Téma: Odběr biologického materiálu vydání č. 3 Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o. Žďárská 610, Nové Město na Moravě, 592 31 STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard

Více

! Lindynette 20 75 /20 mikrogramů obalené tablety Gestodenum/ Ethinylestradiolum

! Lindynette 20 75 /20 mikrogramů obalené tablety Gestodenum/ Ethinylestradiolum Příbalová informace - informace pro uživatelku Lindynette 20 75 /20 mikrogramů obalené tablety Gestodenum/ Ethinylestradiolum Důležité věci, které je třeba vědět o kombinované hormonální antikoncepci (CHC).

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

OŠETŘOVATELSTVÍ PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY 2. ROČNÍK / 1. díl

OŠETŘOVATELSTVÍ PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY 2. ROČNÍK / 1. díl OŠETŘOVATELSTVÍ PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY 2. ROČNÍK / 1. díl Hlavní autorka a editorka: PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D. Autorský kolektiv: PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D., Mgr. Martina Cahová, Mgr. Iva

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RISEPRO 1 mg RISEPRO 2 mg RISEPRO 3 mg RISEPRO

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Kinzalmono 20 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje telmisartanum 20 mg. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna

Více

JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ

JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ Zdravotní tvrzení na potravinách Kritéria zdraví Ochrana organismu Hlavní složky stravy Zdravotní tvrzení 1 JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ / Zdravotní tvrzení na

Více

léčba v hotelu dvořák geriatrický léčebný program To je vaše geriatrická lázeňská

léčba v hotelu dvořák geriatrický léčebný program To je vaše geriatrická lázeňská geriatrický léčebný program geriatrický léčebný program O procesu stárnutí existují nesčetné teorie: Vědci se zabývali telomerázou, melatoninem, podkalorickou výživou, poškozením buněk, opotřebováním,

Více

Rivotril injekční roztok Clonazepamum

Rivotril injekční roztok Clonazepamum Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls249887/2012 Příbalová informace: informace pro uživatele Rivotril injekční roztok Clonazepamum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Byliny používané k léčbě onemocnění u potkanů

Byliny používané k léčbě onemocnění u potkanů Byliny používané k léčbě onemocnění u potkanů Důležité poznámky: Jde hlavně o byliny. U každé si pozorně přečtěte způsob léčby a nepřekračujte dávkování, některé přírodní léky mohou mít při překročení

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví Změny tělesné

Více

Obsah. I. Funkce pro uživatele. II. Funkce pro lékaře

Obsah. I. Funkce pro uživatele. II. Funkce pro lékaře PM-E-26 Rev.O Obsah I. Funkce pro uživatele 1. TIME DISPLAY ZOBRAZENÍ ČASU... 3 2. BUTTON SCROLL POSOUVÁNÍ TLAČÍTKEM... 3 3. BEEP ZVUKOVÝ SIGNÁL... 3 4. ALARM ALARM... 3 5. LCD ON(S) DOBA ZAPNUTÍ DISPLEJE

Více

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 2022 Obsah 1. Název Programu... 3 2. Právní rámec Programu... 3 3. Poskytovatel... 3 4. Identifikační kód Programu... 4 5. Doba

Více

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ

1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ 1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ 1.1. Živočišná buňka Obecné znaky buňky Definice buňky Buňka ( cellula, cyton) je základní stavební a funkční jednotka všech

Více

TROMBOCYTY V NETRANSFUZNÍCH APLIKACÍCH

TROMBOCYTY V NETRANSFUZNÍCH APLIKACÍCH Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP, Krajská nemocnice Liberec, a.s., Transfuzní oddělení a Oddělení plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice Olomouc pořádají PRACOVNÍ DEN TROMBOCYTY V NETRANSFUZNÍCH

Více