Moře nebo přehrada aneb: léto začíná!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moře nebo přehrada aneb: léto začíná!"

Transkript

1 OBČASNÍK ROČNÍK III NEPRODEJNÉ JABLONECKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2009 Moře nebo přehrada aneb: léto začíná! Vážení čtenáři, Tak se nám jaro vlévá do léta a přichází čas voleb do EP, ale hlavně čas dovolených, sluníčka a pohody. Možná, že se i koupání v přehradě dočkáme, ale nesmí se nám sinice rozmnožit. Sice loni proběhl experiment s jejich povražděním, leč přání bylo otcem myšlenky a výsledek nic moc. O velké elektrokoagulační blamáži si můžete přečíst v článku Petra Beitla. Jak se město soudilo s neposlušnými pisálky a jak zbytečně promrhalo vaše peníze. Osobností tohoto čísla je velký propagátor levného státu, který»nepapíruje«, ale snaží se většinu věcí spravovat pomocí moderních technologií. Jmenuje se Edvard Kožušník a je také spoluautorem návrhu na zrušení koncesionářských poplatků, více se dočtete v rozhovoru. S Jiřím Čeřovským jsme hovořili o poměrech v zastupitelstvu a podivných nápadech na koupi mincovny. Karel Dlouhý dává nahlédnout do problematiky rozdělování dotací na kraji a hovořilo se i o jiných věcech... Jak říká Eda Kožušník: dejte K.O. spolupráci s komunisty, K.O. koncesionářským poplatkům a užívejte letní pohody. Já dodávám: náš zpravodaj si vezměte sebou. Pěkné prázdniny přeje redakce! Z obsahu čísla: Co stojí jedna křižovatka 2 Elektrokoagulace po jablonecku 3 Nerudovská variace kam s ním? 4 Kolik stojí uražená ješitnost? 5 Kulturní akce na celé léto 8-9 O koncesionářských poplatcích 11 Pozvánka na Vysokou Kopu 13 grafi ka, tisk i výsek pod jednou střechou jediná čtyřbarevka na jablonecku

2 K DĚNÍ VE MĚSTĚ Aktuálně s RNDr. Jiřím Čeřovským Pane předsedo, jedním z témat dubnového zastupitelstva, které stojí za pozornost, byl návrh starosty Tulpy na koupi Jablonecké mincovny. Proč byl zamítavý postoj Klubu ODS? Současná situace je velmi složitá, tíživá pro zaměstnance i zaměstnavatele. Přesto jsem přesvědčen, že město by z principiálního hlediska podnikat nemělo. Podnikání není prioritou samosprávy. Za tímto účelem není samospráva zřízena. Představa, že z dlouhodobého hlediska je město dobrým podnikatelem, lepším než konkrétní soukromý vlastník, je podle mého názoru nesprávná. Město má celou řadu jiných úkolů, které nemůže zajistit soukromý sektor. Město musí například zajišťovat výkon statní správy, starat se o městský majetek (např. komunikace, chodníky, školy, bytový fond), zajišťuje podmínky pro sport, kulturu, pečuje o seniory apod. Město se má starat a zajímat o vytváření podmínek pro podnikání, ale to je zcela jiná záležitost, než nakupovat a vlastnit fi rmy. Hlasování potvrdilo, že tento názor sdílí většina zastupitelů bez ohledu na politickou příslušnost. Na posledním jednání zastupitelstva města starosta Tulpa obvinil ODS z toho, že dělá politikum ze schváleného navýšení odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva v roce Co se stalo? Vysvětlím. Starosta Tulpa řekl, že v předchozím volebním období si ODS a ČSSD schválila 100 % možných odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva. Uvedu příklady hlasování. V roce 2005 bylo pro návrh: ODS 10, ČSSD 5, US-DEU 2 (včetně P. Tulpy), KSČM 2, SNK 1, tzn. celkem 20 zastupitelů pro z 27 přítomných. V roce 2006 bylo pro návrh: ODS 12, ČSSD 4, US-DEU 2 (včetně P. Tulpy), KSČM 1, DRS 1, SNK 1, KDU-ČSL 1. Celkem 22 zastupitelů pro z 23 přítomných. Při projednávání nebyla k tomuto bodu žádná diskuse, nebyl podán žádný protinávrh. Z tohoto hlasování je zřejmé, že starosta nemá pravdu = 1. lež. V roce 2007, po nástupu nové koalice na radnici, byl na jednání zastupitelstva předložen starostou Tulpou návrh na snížení odměn na 60 %. K tomuto návrhu vznesla dotaz paní Caklová. Co je důvodem, proč se přiznává 60 %? Starosta Tulpa odpověděl, že je to otázka rozpočtu a úsporných opatření i v této oblasti. V roce 2008 při opětovném projednávání odměn se p. Caklová dotázala, kolik se ušetřilo a kam ty peníze šly. Starosta Tulpa odpověděl, že jde o 170 tisíc, které zůstaly v rozpočtu. Ze zápisu z těchto jednání, které jsou na webových stránkách města, je zřejmé, že žádný protinávrh na zachování 100 % odměn nebyl za klub ODS podán, a proto tvrzení starosty Tulpy, že ODS to kritizovala a chtěla plnou částku je nepravda = 2. lež. Při projednávání odměn na letošní rok jsem navrhl ponechat vzhledem k složité ekonomické situaci výši odměn na stejné úrovni jako v roce 2008, tzn. ve výši 60 % (ušetřilo by se více než v roce 2007). Koalice si schválila navýšení na 80 %. Starostovo vyjádření, že teď to ODS zneužívá a že je to její slabost a ubohost je ukázkou názorového kotrmelce. V roce 2007, kdy nebyla žádná hospodářská krize, argumentoval nutností úsporných opatření a v letošním krizovém roce je v této souvislosti zcela opomíjí. Blíží se volby do Evropského parlamentu, takže se ani nemohu nezeptat jak šance ODS vidíte? To je těžké. Přál bych si pochopitelně vítězství ODS a to nejen z pohledu stranické příslušnosti, ale hlavně proto, že naši poslanci mají daleko kritičtější postoje vůči počinům Bruselu narozdíl od sociálních demokratů, kteří přijímají EU s nadšením a větším emotivním nábojem na úkor rozumu. U nás vládne střízlivost a kritičnost. Velmi bych si přál, aby uspěl náš krajský kandidát Eda Kožušník. Je to mladý a dynamický člověk. Jeho projekt estat.cz je zaměřen na omezování byrokracie a elektronizaci státní správy. Málokdo ví, že z dílny estat.cz jsou Czechpointy, které výrazně usnadňují komunikaci s úřady a slaví úspěch, ačkoliv jsou ještě v plenkách. Jeho iniciativa na zrušení koncesionářských poplatků a nápad volit elektronicky po internetu je velmi zajímavý. Pokud to bude dobře zpracováno, nabízí se tím levný a účinný způsob, jak lze zjistit názor občanů a jak zajistit vysokou volební účast. Pravděpodobně je toto poslední číslo před prázdninami, takže Vaše poslední slovo závěrem? Sice s určitým předstihem, ale přeji všem čtenářům krásné léto, mnoho slunečných dní a pohody. Děkuji za rozhovor Vladimír Kordač Co stojí jedna křižovatka Hodně. Na tři desítky miliónů, ale naštěstí převážně z dotačních peněz a prostředků majitele komunikace, tedy KSS LK (Krajské správy silnic Libereckého kraje). Město má náklady spojené s přípravu patřičného prostoru v okolí zamýšlené křižovatky, tedy výkupem nemovitostí, hlavně pozemků. Naprosto nepochopitelný byl postup vedení jablonecké radnice, které muselo vykoupit pět cihlových garáží a dvě plechové, aby mohla vzniknout kruhová křižovatka ulic Tovární a Liberecké. Město se rozhodlo kompenzovat vlastníkům garáží původní výměnou za nové. Vystavělo tedy deset nových garáží v hodnotě pěti a půl miliónu korun. To vychází 550 tisíc Kč za jednu, tedy cena vskutku královská! Na toto plýtvání upozornil na posledním jednání zastupitel Ing. Dlouhý, který město za tuto rozmařilost kritizoval s poukazem na fakt, že se ceny garáží pohybují od 160 do 300 tisíc. Také MF Dnes zveřejnila kritický článek s poukazem na výši běžných cen v Jablonci. Místostarosta Kypta (ČSSD) se však vyjádřil, že jednání s majiteli není jednoduché, proto volilo vedení města toto řešení. Argument, že je jednání složité, uvádí na pravou míru jednatel Realitní kanceláře CENTRUM s.r.o., který panu místostarostovi nabídl ihned 4 garáže v ceně po 160 tisících, které jsou zrekonstruované včetně elektrických přípojek a jsou okamžitě volné. Součástí dopisu byla i nabídka na jednání s vlastníky oněch původních garáží. Samozřejmě, že by to bylo pro město jednodušší a výrazně levnější. Na internetu jsou nabídky garáží v cenách 135 až 160 tisíc Kč. Představme si, že by se jednalo o soukromé peníze místostarosty. Můžete si vsadit, že by se výhodné řešení chtělo hledat, ale takhle? Z městského přece krev neteče a občanům je po městské kase houby! Tak takhle vypadá správa věcí veřejných... Pamatujete si na svá slova v Jabloneckém zastupiteli, panové z vedení?! Pro připomenutí pár nadpisů, které by se velice hodily na dnešní situaci: Publikováno: Jablonecký zastupitel, září Rozhovor s Jindřichem Berounským, jabloneckým zastupitelem, republikovým místopředsedou a krajským předsedou Strany pro otevřenou společnost (SOS) - dnes již členem ČSSD, tedy Kyptův stranický kolega (pozn.red.) Publikováno: Jablonecký zastupitel, říjen 2006 Dodává rozzlobený Pavel Šourek Publikováno: Jablonecký zastupitel, září 2006 STRANA 2 JABLONECKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2009

3 Jistě si mnoho občanů vzpomene na loňské léto, kdy byla na druhé jablonecké přehradě aplikována převratná metoda odstraňovaní sinic. Elektrokoagulační metoda, prováděna fi rmou Silfor, byla vedením města prezentována jako šetrná metoda, při které nedochází k aplikaci cizorodých látek do povrchových vod. V Jablonci bude tato metoda použita poprvé, ale v praxi je již vyzkoušená a velmi účinná, upozornila Soňa Paukrtová redaktorku Deníku Celkového zhodnocení jsme se nedočkali ani za týden ani za 10 měsíců, a protože mě stav jabloneckých přehrad opravdu zajímá, věnoval jsem několik týdnů uvedené problematice. S materiály, které mám dnes k dispozici, mohu jednoznačně konstatovat: Metoda, kterou město objednalo, nebyla nikdy oficiálně vyzkoušena. Zpráva o experimentálním modelovém režimu v nádrži Skalka, kterou město předložilo aby získalo povolení k zásahu, obsahuje lživé údaje o provedených zkouškách. Ani jeden ze správců uvedených nádrží (Baška - povodí Odry, Luhačovice - povodí Moravy a Skalka - povodí Ohře) nemá žádné informace o prováděných zkouškách, natož aby k nim dal povolení. První elektrokoagulační zásah neměl absolutně žádný výsledek. Proto firma Silfor navrhla opakování. Při druhém zásahu byla voda ve druhé přehradě tajně kontaminována neznámou látkou obsahující měď. Jasně to dokazují rozbory vody, které v rámci rozšířeného monitoringu provádělo Povodí Labe K DĚNÍ VE MĚSTĚ Elektrokoagulace po jablonecku Sinice postrach milovníků léta. Jednobuněčné organizmy, při jejichž rozmnožení ve vodě vyhlašují hygienici zákaz koupání, jsou hrozbou mnoha vodních ploch. V Jablonci se dokonce staly jedním z politických témat, které hýbalo městem. Současné vedení radnice to však při plnění předvolebních slibů loňský rok pořádně přehnalo. Citát z : Deník / Ota Bartovský Šedozelená hladina vody druhé vodní nádrže Mšeno. Tak vypadala druhá přehrada po prvním zásahu firmou Silfor, která provedla elektrokoagulaci-elektrolýzu vody, aby zabránili rozmnožování jednobuněčnému organismu sinice. Protože se zákrok nezdařil, provedla firma elektrolýzu znova. První výsledky říkají, že byla úspěšná. Voda již není zelená a první rozbor ukázal, že klesl chlorofyl na jednu sedminu původní hodnoty, uvedla senátorka Soňa Paukrtová s tím, že celkové zhodnocení bude známo příští týden. (obsah mědi se , t.j. den po 2. zásahu zvýšil z 0 na 36 mikrogramů na litr). Tato látka byla také příčinou vymizení sinic. Tím však byly porušeny podmínky, za kterých vydal krajský úřad povolení k použití elektrokoagulační metody a současně byly porušeny i platné zákony. Látku, která byla použita, nelze dnes přesně určit. Dle názoru odborníků existuje řada sloučenin, jejichž použití by mělo výsledný efekt. Bohužel jejich vliv na sinice je krátkodobý a všechny mají negativní vliv na kvalitu vody a životní prostředí. Představitelé města podvodníkům vyplatili odměnu Kč a mediálně akci prezentovali jako svůj úspěch. Tím ze sebe před odbornou veřejností udělali hlupáky a poškodili dobré jméno Jablonce nad Nisou. Jelikož se jedná o jednoznačné pochybení, vyzývá klub ODS představitele města, aby výše uvedenou sumu vymohli nazpět z firmy Silfor, nebo ji uhradili z vlastních prostředků. Dále vyzýváme představitele vedení města, aby se problematikou sinic a kvalitou vody v přehradě začali opravdu seriózně zabývat. Cituji názor předního odborníka na problematiku sinic Doc. Ing. Blahoslava Maršálka z Brna: Byl bych daleko raději, kdyby se město (rada města) postavilo k problematice sinic v nádrži Mšeno čelem a k řešení pozvalo odborníky, protože akce, jaká byla v létě 2008 se reálně časem obrací proti těm, kteří se rozhodli pro tento typ řešení (metoda bez referencí, akce bez kontroly, exaktní měření prokazující podvod). Cestu vpřed vidím v tom, že je potřeba připravit pracovní jednání, kde budou u jednoho stolu především pracovníci Povodí Labe, města, kraje a odborníci na problematiku sinic. Je nutné definovat zdroje živin a sinic (jak v povodí nad nádrží, tak v systému nádrží vlastních, v sedimentech). Zásahy proti sinicím lze dělat, dokonce existují i nechemické, např. funkční fyzikální metody, ale musí být provázány v systému opatření na snížení koncentrací fosforu a dalšími opatřeními v povodí i vlastní nádrži. Je to řešitelné, dobře promyšlený systém opatření je vždy levnější a účinnější než nárazové metody. A kdo ještě nevěří, ať běží na radnici a zeptá se, proč ta zázračná metoda nebude použita také tento rok. Ing. Petr Beitl předseda MS ODS Podklady pro tento článek, včetně celého vyjádření Doc. Maršálka, jsou umístěny na Jablonecký zpravodaj: informační občasník pro občany regionu Jablonecka. Vychází v nákladu ks. Zdarma. Česká pošta zajišťuje roznos do domácností v Jablonci n. N. K dostání v sídle redakce a na informačních střediscích Rychnově u Jablonce nad Nisou, Smržovce, Tanvaldu a Desné. Vydává: občanské sdružení Jablonec 2010, o.s. IČ: se sídlem Lidická 1777/24, Jablonec nad Nisou. Vydávání povoleno Ministerstvem kultury ČR pod registrační značkou MK ČR E Sídlo redakce: Podhorská 22, Jablonec nad Nisou. Šéfredaktor Vladimír Kordač, tel Internet Inzerce telefon , Tiskne: Tisk a reklama, Podhorská 22, Jablonec n. N. (www.tiskareklama.cz), Místo vydání Jablonec nad Nisou, květen Za uveřejněné texty, pokud nejsou dílem členů redakce, nesou odpovědnost jejich autoři. Neoznačené příspěvky jsou dílem redakce. Uzávěrka dalšího čísla je JABLONECKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2009 STRANA 3

4 MĚSTO A OBČANÉ Nerudovská variace kam s ním? Nečekejte, vážení, žádnou senzaci. Nepůjde o článek o vytváření vhodných míst pro»politiky«odejité, ani o hledání perspektivních příležitostí pro»politiky«ambiciózní. Ani o žádné dvojsmysly ve vztahu k»politikům«fungujícím ani ve vztahu k něčemu jinému. Problém bude technický, jablonecký a, jak se říká, palčivý. Problém, který vždy a všude budí emoce a málokdy má dobré řešení pro každého. Jedná se o odpady komunální, ve městě vznikající, které je nutno odvážet, překládat, likvidovat. Takže: kam s ním? s překladištěm odpadů. V Jablonci problém, na kterém se prokazuje možná kontinuita, kde druhý nebourá, co jeden začne, a tak to má být. A to řešení bude, doufám, dobré pro každého. Posuďte sami. Trocha historie Čas prchá jako mrcha, takže si již málokdo živě pamatuje v provozu skládku na Horní Proseči. Počátkem 90. let zde byl provoz ukončen, skládka byla technicky zajištěna (nejdůležitější bylo převedení potoka, který pod skládkou protékal v zatrubnění v dost katastrofálním stavu zejména revizních šachet, do sousedního povodí přítoku Nisy) a rekultivována. Tyto činnosti byly fi nančně oceněny, výsledná částka byla vkladem města Jablonec do společnosti SKS. Ta zde začala provozovat překladiště odpadů, jejichž likvidace probíhala na skládce v Košťálově, později též částečně ve spalovně v Liberci. Současnost Překladiště je v provozu dodnes (foto vlevo). Areál byl postupně rozšířen o zařízení na separaci odpadů (oddělené zpracování PET lahví, igelitů, skla, papíru, stavení suti apod.). Systém odpadového hospodářství je v Jablonci na velmi vysoké úrovni, o čemž svědčí řada ocenění z minulých let. Problémem je však umístění těchto provozů v místě, kde je v okolí územním plánem vymezena celá řada lokalit pro různé typy bydlení, z pohledu rozvoje bytové výstavby je to pro Jablonec nejdůležitější rozvojová lokalita. Stovky bytů již vznikly a jsou užívány v okolí ulice Široké, další lokality v úzkém i širším okolí překladiště vzniknou v letech budoucích. Neslučitelnost ploch pro bydlení a odpadové hospodářství je zřejmá. Hluk, prach, estetická funkce území, provoz. Každá popelnice projede územím pro bydlení dvakrát jednou v popelářském autě na překladiště, podruhé v kontejneru do Košťálova nebo Liberce. Proto byla již v minulém funkčním období městem hledána jiná možnost umístění překladiště i s ohledem na návrhové období stávajícího územního plánu do roku Hlavním kritériem výběru bylo, aby ta nová lokalita nikomu nevadila. Dalším samozřejmě, aby měla takové dispozice, aby se tam ten areál vešel. Po pečlivém a podrobném posouzení celého území Jablonce byla jako jediné možné vybráno území za výjezdem z města směrem na Prahu, mezi hlavní silnicí a starou»rádelskou«, jedete-li z Jablonce ven (foto vpravo), pak za první železnou závorou doprava. Území je ve velké vzdálenosti od jakékoliv zástavby, je na hlavním dopravním tahu, od silnice je oddělené zalesněným skalním hřbetem, je tak prakticky»neviditelné«. Velkou výhodou je též vlastnictví převážné části dotčených pozemků Městem Jablonec. Budoucnost velmi blízká Jako nejbližší, již probíhající (Inset Praha), kroky je třeba dokončit průzkumné práce (plošná refrakční seismika) a navrhnout optimální rozsah zemních prací v závislosti na zjištěné těžitelnosti hornin. Dále dokončit úspěšně jednání s Lesy ČR (lokalita zasahuje částečně do jejich pozemků nikoliv však porostů) a obcí Rádlo (jedná se o katastrální území této obce). Dále pak ve spolupráci Glosy Jaké je dnes datum? Budovatelé světlých zítřků a dětských hřišť kolem přehrady nereagují na počasí, ale na datum v kalendáři. Proto neotevřeli WC v krásných dubnových dnech a na telefonický dotaz úřednice úřadu sdělila, že toalety nebudou otevřeny, protože ještě není dle kalendáře správný termín. Přehrada je jedním z prioritních témat současného vedení radnice. Sice je krásné se nad papírem rozplývat nad budoucími smělými plány, ale v reálu by stačilo zajistit základní potřeby občanů podle sluníčka a nikoliv podle data v kalendáři. Jenže to chce použít... Čas plyne jako voda v Nise a zubní pohotovost stále nikde. Takové líbivé a snadné téma to bylo a jak se jím nové vedení ohánělo. Občané byli natěšení, protože se radnice vyjadřovala o zřízení zubní pohotovosti jako o hotové věci. Přeci když to nařídí, tak to bude lítat. Přelilo se mnoho měsíců a kdo na zubařskou pohotovost čekal, může jen kašičku bezzubými ústy srkat! Snad měli jablonečtí více rozumu než radní a svého zubaře pilně navštěvují... s SKS naváže návrh a projektová příprava řešení vlastního areálu a dopravního napojení na silnici I/65. Pak zbývá již»jen«zajistit finanční prostředky na výstavbu a vlastní realizace celého záměru. A co s uvolněnými pozemky na Horní Proseči? Tam se přímo nabízí nové vymezení funkčních ploch nově vznikajícím územním plánem. V místě dnešní deponie tříděné stavební suti a hal na separaci odpadů je, myslím, vhodné určit plochy pro bytovou výstavbu nejspíše v kategorii B 3. Území vlastního překladiště na jedné straně ulice Horní a plochu bývalé deponie výkopových zemin naproti překladišti pak určit jako plochy občanské vybavenosti, které umožní výstavbu zařízení jako mateřské škola, dům s pečovatelskou službou, obchody a služby vše v návaznosti na procházející komunikaci a dopravní obsluhu městskou hromadnou dopravou. Vzniknout by zde tak mělo»centrum«celé oblasti nové bytové výstavby na Horní Proseči. Vhodným doplněním by dále mohla být parková úprava plochy bývalé rekultivované skládky. Mgr. Petr Karásek Kam se poděl Zastupitel? Copak se to přihodilo, že tak úžasně kvalitní masmédium zmizelo z internetu? Že pochybný plátek zmizel z našich stránek, na to si všichni zvykli hned po volbách, neboť u tohoto výplodu nešlo o přínos relevantních informací, ale šlo prvoplánově o kritiku bulvárního stylu za účelem volebního vítězství. Účel byl dosažen, bývalé vedení dostatečně pošpiněno a nač tedy Zastupitel? Úspěchy, i ty domnělé, stačí vytroubit světu dostatečně Jablonecký měsíčník, že? STRANA 4 JABLONECKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2009

5 Z DOPISŮ Kolik stojí uražená ješitnost? Aneb povídání o tom, jak se soudí bolístka... Jak už to občas s Božími mlýny bývá, vše se obrátilo proti vydavatelům tehdejšího opozičního plátku, z něhož je uvedená citace. V okamžiku, kdy sami někdejší kritici stanuli v čele města, začala jim velmi vadit to, co v daleko brutálnější formě sami činili. Největší ranou přebujelému egu nových radních pánů byl vznik Jabloneckého zpravodaje v červnu I přemýšleli potrefení, jak dotěrnému plátku zacpat ústa a najali právníka. A ne ledajakého - až z Turnova byl ten doktor práv! Asi je takových v Jablonci málo nebo nejsou tak zběhlí či to byla jen touha po platbě cesťáků v domnění vyšších nákladů, které zaplatí ten, kdo prohraje, tedy ti prostořecí pisálci ze Zpravodaje. Na konci léta roku 2007 podepsal Mgr.Petr Tulpa smlouvu s advokátem JUDr. Pavlem Pfajfrem, a tak se Město Jablonec stalo klientem advokáta z Turnova. Prvním požadavkem bylo, aby uvedený advokát napsal nepříliš srozumitelnou výzvu vydavateli JZ (Jabloneckého zpravodaje):... k upozornění na možnost uplatnění dalších nároků jako jsou odstranění závadného stavu, zadostiučinění, vydávání bezdůvodného obohacení a náhradu škody a k dalšímu jednání v této věci... Advokát nelenil a napsal dopis vydavateli, aby se zdržel při vydávání měsíčníku JABLONECKÝ ZPRAVODAJ použitého grafi cké řešení s poukazem i na užitý druh písma. Jelikož se tak nestalo, usedl o měsíc později advokát opět ke stolu a napsal dopis znovu s datem Na ten již vydavatel reagoval prostřednictvím svého právního zástupce, který svému kolegovi turnovskému vysvětlil, že vydavatel nepoužívá autorsky chráněného písma, zákonem chráněného prvku či díla a používá standardní formát A4. Už se zdálo, že takto logické vyjádření bude naprosto dostačující. Leč chyba lávky, kritikou zastíněné vědomí představitelů města se nedokázalo spokojit s porážkou. Nejenže přistoupilo k soudnímu sporu, ale očernilo konkurenční zpravodaj v otevřeném dopise starosty Tulpy v ofi ciálním měsíčníku a denním tisku. A tak se letos na jaře konal soud na krajské pobočce v Liberci. Obsahem žaloby byl návrh na zákaz vydávaní JZ s používaným grafickým řešením, v daném formátu a užitím typu písma. Místostarosta města Petr Vobořil ve své svědecké výpovědi řekl, že se JZ hanlivě vyjadřuje o vedení města a že si Zpravodaj s Měsíčníkem občané pletou, proto dochází na radnici stovky dopisů, žádajících vysvětlení. Zástupce žalovaného vydavatele kontroval, že kritika je v právním a demokratickém státě legitimním a legálním způsobem upozorňování na chyby a že odlišnost názorů není důvodem k takovému postupu, jakým je zákaz periodika. Navíc si nedovede záměnu při nejlepší vůli představit. Dalším svědkem byl tiskař, který doložil, že formát A4 je běžný, použití šedivého podkladu pod jeho vlastní fotografií není autorským dílem a použité písmo není pod ochranou autorského zákona. Jak shrnul právní zástupce vydavatele, není jasné, proti čemu se vlastně Město domáhá žalobou a který počin vydavatele je v rozporu se zákonem. Právní zástupce žalobce, vědom si nesmyslnosti petitu žaloby tedy řekl, že chce změnit tento petit tak, aby návrh rozsudku zněl ve smyslu úplného zákazu vydávání JZ, což způsobilo nemalé veselí v soudní síní a advokát žalované strany upozornil kolegu žalobce, že se pohybuje v jiné době a mimo právo České republiky, což vedlo k tomu, že zástupce žalobce ztratil nervy a vzal svůj návrh zpět. Krajský soud pak do týdne vynesl spravedlivý rozsudek a žalobu zamítl. Zároveň straně neúspěšně žalující, tedy MĚSTU JABLONEC NAD NISOU, nařídil úhradu veškerých nákladů. Odpověď na úvodní otázku zní, že za uraženou ješitnost některých představitelů města zchudne jablonecký rozpočet o pár desítek tisíc, možná i sto (?) za náklady straně žalované, právní zastoupení Města a za otištění inzerátu v MF Dnes i v Jabloneckém měsíčníku. Ptali jsme se jednoho člena rady města, zda ví o této kauze a zda to rada projednávala. Odpověď byla negativní. Z toho se dá lehce vydedukovat, že nepříjemná kritika vedení města byla akcí několika dotčených jedinců, kteří si chtěli zchladit žáhu. Použili k tomu peníze občanů bez vědomí zastupitelů či členů městské rady. Tomu říkáte hospodaření v zájmu obyvatel Jablonce pane Tulpo, Vobořile, Pleticho? To je ostudné! redakce V případě, že máte zájem o podrobnější informace z veřejného života Jablonce nebo Libereckého kraje, můžete využít hodin pro veřejnost nebo písemného kontaktu. Hodiny pro veřejnost v Oblastní kanceláři ODS, Lidická 24, Jablonec nad Nisou jsou každé pondělí v odpoledních hodinách. Návštěvu lze předem dojednat na tel , nebo , případně elektronicky na u: JABLONECKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2009 STRANA 5

6 Z KRAJE Z krajského zastupitelstva Rozhovor s Ing. Karlem Dlouhým, členem zastupitelstva Jablonce n. N. a Libereckého kraje. Karle, ty jsi předseda Výboru hospodářského a regionálního rozvoje krajského zastupitelstva. Můžeš naším čtenářům trochu přiblížit, co je náplní tohoto výboru? Hlavním úkolem výboru je, jak plyne i z jeho názvu, péče o rozvoj kraje. V praxi to znamená především iniciovat a monitorovat zpracování rozhodujících rozvojových dokumentů kraje např. Strategie rozvoje Libereckého kraje, Program rozvoje venkova, koncepce rozvoje energetiky, apod. Dále je jeho úkolem iniciovat a podporovat přípravu a realizaci investičních akcí krajského významu a to formou vyhlašování grantových programů. S tím je spojeno specifi kování podmínek, za kterých je možné o grant žádat a získávat prostředky na základě projektových žádostí o dotace z evropských fondů a vyčleněných prostředků kraje. Co je na té práci nejtěžší? Bezpochyby jedním z nejdůležitějších předpokladů je dobrá znalost Liberecký kraje, protože se musíme vyjadřovat k různým rozvojovým dokumentům kraje (územní plánování, doprava, energetika, těžební limity, Ralsko, školství, rozvoj venkova...) a to bez podrobných znalostí nelze. Dále je potřeba argumentací přesvědčit všech 15 členů výboru k jednotnému stanovisku u jednotlivých dokumentů a toto stanovisko předložit zastupitelstvu Libereckého kraje a přesvědčit ho, že závěry tohoto výboru jsou pro Liberecký kraj správné. Další obtížnou oblastí je výběr jednotlivých projektů k realizaci a čerpání dotací jak z kraje, tak z Evropské unie. Při tomto výběru je nejdůležitější soulad navrhovaných programů s rozvojovými dokumenty kraje, ale nejvíce omezující při výběru jednotlivých projektů jsou fi nance. Bezpochyby nejobtížnější je pak výběr projektů, které budou podpořeny, a výši částky dotace. Samozřejmě by peněz bylo potřeba mnohem více, ale reálně máme k dispozici daný limit. Žadatelů je mnoho a prostředků málo. Musíme také posoudit, zda schválená částka vůbec umožní realizaci projektu. Programů fondu investic kraje je 6 (I-1 až I-6), programů grantového fondu kraje je 19 (G-1 až 23, některé dřívější granty jsou již vynechány). Například fond Program obnovy venkova (POV) je rozdělen na fond investiční I-4 a grantový fond G-17, ve kterém je pro letošní rok alokována celková částka ve výši 11 mil. Kč. Bohužel je to v porovnání s předchozím rokem méně jak polovina ( mil. Kč). Těchto 11 mil. Kč pro letošní rok bylo rozděleno mezi 32 subjektů, tedy obcí, mikroregionů apod. (Celkem bylo podáno 207 žádostí o podporu). Dále bych se chtěl zeptat na spolupráci v kraji, když jej řídí ČSSD. Jak je v opozici? Není to ideální, ale nechci zacházet do podrobností. Asi největší názorový střet byl kolem úhrady lékařských poplatků. Musím však říct, že náš klub je soudržný a naši zastupitelé pracovití. Proto se také nepodařilo zastupitelům za ČSSD v krajském zastupitelstvu např. odvolat současnou dozorčí radu Nemocnice Liberec. V rámci možného se daří. Velkou výhodou je Radimova (Zika - pozn. red.) znalost problémů, lidí a kraje, takže má přehled, ví kde se co děje, jaké mají konkrétní obce problémy a opravdu mne stále mrzí, že nemohl být ve funkci hejtmana. Myslím, že se lidé oranžovou volbou dost poškodili sami. My ve výboru vážíme každou korunu a pak se na třicetikoruny vyhodí miliony. Když si představím, kolik obcí by z toho mohlo mít užitek... Z rozpočtu roku 2009 je vyčleněno na úhradu poplatků v krajských zdravotních zařízení 32 mil Kč. Tyto prostředky pak chybí např. v již zmiňovaném Programu obnovy venkova, na sanaci zimou poškozených komunikací ve správě Libereckého kraje a pod Asi vím, co mi odpovíš, ale zeptám se stejně: jak hodnotíš současnou politickou realitu u nás? Jsem velmi rozčarovaný. Hrozně mne mrzí naše mezinárodní ostuda spojená s naším předsednictvím EU, a těm, kteří to způsobili, nemohu přijít na jméno. Když poslouchám v médiích jak se ruší ministerské návštěvy, dohady o tom, kdo bude nadcházejícím jednáním EU předsedat (současný předseda v rezignaci, nový předseda, prezident), komentáře ze zahraničních médií o naší státní věrohodnosti, tak to fakt považuji za vlastizrádné jednání naší levice, která upřednostňuje své soukromé zájmy a touhu po moci před zájmem státu a jeho občanů. Sociální demokracie svým nezodpovědným jednáním, svržením vlády bez nabídnutého řešení a alternativy, odstartovala proces chaosu, žabomyší války o moc a koryta a především svým nezodpovědným přístupem podstatně znehodnotila důvěryhodnost České republiky. Ovšem realita je taková a musíme hledat řešení. Jako prioritu vidím dnes nadcházející volby do Sněmovny. Pokud se budou konat v domluveném termínu, máme co dělat, abychom lidem prezentovali, co se za období vlády končící koalice podařilo a zároveň sdělit voličům, co je čeká po volbách. V tomto pak budeme mít velké problémy vysvětlit voličům nepopulární kroky, které povedou ke stabilitě státního rozpočtu, veřejných rozpočtů (obcí), stabilizaci důchodového systému, zdravotnictví apod. Budeme muset najít taková řešení a témata, která si občané vezmou za svá. Pak budeme v parlamentních podzimních volbách úspěšní. Další velký problém vidím v samotném pojetí demokracie u našich volených zástupců do horní i dolní sněmovny. Jak je možné, že současní představitelé krajů nabádají k obcházení zákonů, zákonů které schválila horní i dolní komora, tedy senát i sněmovna (zdravotní poplatky). Demokracie je především o podřízení se názoru většiny a pokud s tímto většinovým názorem nesouhlasím, pak jsou legitimní zákonné prostředky jak takový zákon mohu změnit. V žádném případě ale to není pomocí obcházení zákona. Ani si nedovedu představit, jak by vypadalo například obyčejné občanské soužití, kdyby si každý občan zákonné normy společného soužití vysvětloval po svém, obcházel by je apod. Takovou anarchii by si snad nemohl přát nikdo. Teď trochu z jiného soudku. V čem, podle tebe, socialisté nejvíce klamou občany? Obecně, myslím, je to otázka daní. Ty musí být nastaveny tak, aby občanům zůstávalo co nejvíce peněz a aby byla zdaňována spotřeba. To je dlouhodobý proces, který byl zahájen, jenomže levice vychází z faktu, že většina lidí je závistivých a budou slyšet na populisticky hlásanou milionářskou daň, zdanění bohatých a podobně. Musel bych to vysvětlit poněkud obšírněji, ale vycházím z principu, že snáz zaplatí deset lidí po desetikoruně než jeden člověk stokorunu. Výsledná částka je pak stejná jenom v případě, že donutíš toho jednoho zaplatit. Když nezaplatí desetikorunu jeden, výsledek se příliš nezmění. Pokud nezaplatí ten se stokorunou, nemáš nic. Firmy, které mají velký zisk, dělají - zdůrazňuji, že legálně - vše pro to, aby daň neodvedly. Dělají daňové optimalizace, investují, nabírají leasingy a podobně. To je logické ekonomické chování. To socialisté vědí, ale neříkají a ani nemluví o počtu daňových výjimek, které dosahují počtu řádu stovek. Navíc převládá slepá víra ve sliby populistů, ale kdo přemýšlí nad tím, jak ty úlitby voličům budeme splácet? Lidé asi toto neřeší, protože spoléhají na zodpovědnost vlády a parlamentu... Jistě. Jenže každý trochu zodpovědný člověk si ty otázky pokládat má. Vždyť je tristní, že vůbec náš státní dluh nesplácíme, ale pouze umořujeme úroky. Až jejich výše dostoupí určité hranice, nebude ochota nám půjčovat a můžeme stát před krizí, proti níž je ta současná procházka růžovou zahradou. Můj poslední dotaz se týká jabloneckého zastupitelstva. Na posledním jednání vystoupili komunističtí zastupitelé s kritikou tisku a požadovali nějaké omezení. Alespoň tak je to na stránkách Deníku Jablonecka. Jaký je Tvůj názor? To se vracím k té svobodě. Já vím, že s obsahem zpráv a komentářů v médiích jsou neustálé problémy, že někdy dochází k nepřesnostem a stav asi nikdy nebude ideální. Na druhou stranu stále platí, že média jsou hlídacími psy demokracie a jedině svoboda slova nám může zaručit i svobody ostatní. Chtěl bych, aby novináři byli zodpovědní, stejně, jako bych si přál, aby každý občan v tom co dělá byl zodpovědný. Jenže to je ideální stav a pokud nenastane, pak jsem na straně novinářů a jejich svobody. Děkuji za rozhovor. Já také a zdravím čtenáře Jabloneckého zpravodaje. Připravil: Vladimír Kordač STRANA 6 JABLONECKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2009

7 OSOBNOSTI Edvard Kožušník V roce 2005 stanul v čele nově se rodící iniciativy estat.cz mladý a dynamický bojovník proti rozbujelé byrokracii, který před tím strávil několik let v cizině, zejména ve Španělsku, odkud pochází i jeho manželka. Zkušenosti z Evropy později uplatnil jako poradce Mirka Topolánka, v již zmíněném projektu estat.cz a samozřejmě také ve službách Přemysla Sobotky na pozici ředitele sekretariátu předsedy Senátu PČR. Mým dnešním partnerem do diskuze je vedoucí projektu estat.cz, předseda Česko-španělského výboru HK ČR, prezident Asociace plážového tenisu ČR a v neposlední řadě kandidát do EP Edvard Kožušník. Manželka je Španělka, dcera se narodila v Praze a syn v Madridu. Původem pocházíš z Olomouce, ale žiješ s rodinou v Praze a máš velmi blízko k Libereckému kraji. Edo, cítíš se více Evropan nebo Čech? Cítím se a jsem občanem republiky, která je součástí Evropy. Já bych to neodděloval a nestavěl do protikladu. Naopak, český píseček je součástí evropského pískoviště, na kterém si hrají všichni. Zdá se mi, že u nás lidé stále na vše hledí onou optikou»my«a»oni«, my v Česku a oni z Bruselu. Tvoje otázka by mohla znít: jsi raději v obýváku nebo v bytě? V poslední době se hodně mluví o návrhu na zrušení koncesionářských poplatků za veřejnoprávní televizi a rozhlas, jehož jsi spoluautorem a který začal projednávat Senát. Není to jen populismus a nehrozí omezení příjmu těchto médií? Rozhodně to není populismus. Jde o jinou formu fi nancování. A není to věc nová, kterou vytahuji kvůli volbám, ale původní návrh je více než dva roky starý. V roce 2007 na jaře jsme společně v estat.cz navrhli společně s bývalým ředitelem televize Prima Martinem Dvořákem zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Myšlenku jsme tedy avizovali více než měsíc před příchodem tzv. topolánkova reformního batohu, kterým byly zavedeny regulační poplatky ve zdravotnictví a půl roku před tím, než Jiří Paroubek zahájil tažení proti zdravotnickým poplatkům. Jinak se přiznám, že já slovu veřejnoprávní nerozumím. Nerozumím tomu, že musím platit 145 Kč měsíčně za to, že jsem si koupil televizi a jezdím v autě, kde je autorádio. Navíc s rozvojem nových technologií považuji současný povinný způsob fi nancování za nesmyslný. I z názorových reakcí lidí v mém okolí je patrné, že by měl stát platit veřejnoprávní službu z daní. Občané by poměrně výrazně ušetřili a velmi by se zlevnil výběr prostředků o desítky miliónů ročně. Myslíš, že tohle je populismus? Tak tohle ne. A co ten boj s byrokracií? Já jsem téma snižování byrokracie nalezl v programu prakticky všech kandidátů do Evropského parlamentu. To je možné, protože je to líbivé téma. Já však mohu říci za sebe a lidi z týmu estat.cz, že na tom usilovně, dlouhodobě a precizně pracujeme. Z naší dílny vyšla řada návrhů zákonů a naše činnost je celou dobu podporovaná řadou politiků napříč politickým spektrem. Mnohé z těch zákonů byly schválené a jiné jsou ve stádiu přípravy, takže v našem případě o boji s nadbytečnou byrokracií zatěžující občany a podnikatele jen neřečníme, ale skutečně pracujeme. Co považuješ za největší úspěch? Czechpointy. To je první realizovaný krok k elektronizaci státní správy. Idea je jednoduchá: místo tuny lejster, které žadatel nosí pod paží z jednoho úřadu do druhého obíhají počítačovou sítí podání samy. Stejně je tak zamýšlena i přímá volba. Neznamená to, že občané, kteří nejsou schopní či ochotní použít počítač nemohou volit ve volebních místnostech, ale jde o to, aby mohli volit lidé, kteří jsou v zahraničí, nemají čas a nemohou se k volbám dostavit. Prostřednictvím internetu mohou volit kdykoliv a kdekoliv, navíc je to nejlevnější způsob komunikace. Představ si, jak by snadný a levný by byl průzkum veřejného mínění nebo referendum prostřednictvím internetu. Vzorem je funkční elektronický stát v Estonsku a není důvod, proč by nemohl fungovat i u nás. estat.cz se svou činností profi luje v pěti základních oblastech Debyrokratizace, Elektronizace procesů, Registry dat, Transparentnost veřejného sektoru a Restrukturalizace a změny v řízení úřadů. Za dobu naší existence jsme v těchto oblastech zpracovali 11 skutečně rozsáhlých projektů. Jejich součástí jsou analýzy a návrhy změn, včetně konkrétních podob zákonů. Uspořádali jsme šest velkých konferencí, z toho pět v Senátu za spoluorganizace s předsedou Senátu Přemyslem Sobotkou. Odborných a pracovních seminářů, jako například s Mirkem Topolánkem, Martinem Římanem, Tomášem Julínkem, Alexandrem Vondrou atd., těch bylo opravdu nepočítaně. Mimo to již třetím rokem udělujeme Antibyrokratickou cenu Michala Tošovského. Kromě politiků pravidelně komunikujeme s přibližně 4 tisíci úředníky, které o našich aktivitách informujeme prostřednictvím, jak jinak, em a formou elektronických Newsletterů. Můžeš to zkráceně shrnout? Na to bych si půjčil slova Přemysla Sobotky:»Byrokracie musí pomáhat a ne škodit občanům.«já bych dodal, že moderní komunikace může napomoci k přímé účasti občanů na správě věcí veřejných. Naše vizí je štíhlý efektivní stát poskytující občanům jimi vyžadované služby rychle, správně, přívětivě. K tomu účelu používající moderní nástroje informatiky. Když sleduji tvé nemalé aktivity u nás, nemohu se nezeptat: proč kandiduješ a neodcházíš od rozdělané práce? Tak to rozhodně není. Tady zůstává velmi kvalitní a odborný tým lidí, který bude na projektu dál pracovat. Já budu samozřejmě spolupracovat i v případě zvolení. Jádro mnoha byrokratických problémů je na evropské úrovni a my musíme usilovat o to, aby se byrokracie zmodernizovala především tam. Snad všichni vnímáme, že toto je jedna ze slabin EU a proto považuji za nesmírně důležité těmi věcmi pohnout právě tímto směrem. Evropa přeci nepotřebuje vysloužilé politiky, aby jim zajistila pohodlnou trafi ku a nepotřebuje, aby si z ní politická reprezentace dělala odkladiště nepohodlných politiků. Co potřebuje je dynamika, nové pohledy na praktické řešení problémů a silný náboj. Také je potřeba říci, že se všechno, co Evropský parlament schválí, vrací k nám jako bumerang. Nezdá se ti, že to jde příliš pomalu? Nic se nedá udělat mávnutím proutku. Změna probíhá pomalu, ale je nutné si uvědomit, že je to zásadní změna celého aparátu a že každý krok schvaluje politická reprezentace. Naší snahou je odborně připravit a prodiskutovat vše v této rovině. Výsledek je nabídkou pro premiéra, vládu, poslance, senátory a pro každého z veřejné správy. Kdo chce do problému trochu proniknout, má možnost navštívit naše webové stránky, kde je všechno podrobně vysvětleno. Poslední otázky míří do tvého soukromí. Jaké umíš jazyky? Abychom věděli, jestli se v Bruselu domluvíš. Španělky, anglicky, německy, rusky a bulharsky. Zatím jsem se domluvil s každým. Co děláš nejraději? Pořád něco. Sportuji, pořád něco čtu a stále se mi něco honí hlavou, ale nejraději jsem s rodinou. Oblíbené jídlo? Zřejmě se z předchozích informací dá odhadnout, že je to česko-španělský mix :-) Ale stejně jako v rámci cestování rád poznávám nová místa, lidi i zvyklosti, tak stejně rád poznávám i nová jídla, v tomto nejsem konzervativní. Hudba? Často se někam přesouvám a jsem tedy spíš takový rádiový konzument, a to díky nabízenému mixu hudby a informací. Doma se k poslechu hudby téměř nedostanu, ale s manželkou s napětím očekáváme, co budeme»poslouchat«s našimi dětmi, až dorostou do patřičného věku. Lidé? Předně pochopitelně rodina, následují přátelé z domova i ze zahraničí. Hlavní povahový rys? To ať posoudí manželka a ti, kdo mě znají. Děkuji za rozhovor! Já děkuji také, zdravím čtenáře a ty s volebním právem prosím: zaškrtněte sedmičku na kandidátce ODS. Vyptával se Vladimír Kordač JABLONECKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2009 STRANA 7

8 AKCE NA CELÉ LÉTO Úterý 2. června Městské divadlo Jablonec Divadlo Na Fidlovačce Praha Eric-Emmanuel Schmitt Záhada Režie: Ondřej Brousek ml. Hrají: Otakar Brousek ml., Tomáš Töpfer. Redaktor provinčních novin, chce udělat interview s nositelem Nobelovy ceny za literaturu. Původně čistě profesní rozhovor o literatuře se změní v osobní souboj dvou mužů s odlišným pohledem nejen na lásku a sexualitu, ale na život vůbec. Od 19 hodin. Středa 3. června René Plášil a Helena Třeštíková Ráno se nekonečně vleklo stejně jako davy blbců, zoufalců, šťastlivců i spokojenců z knihy Bohové s. r. o. bude číst René Plášil, hostem večera bude Helena Třeštíková. Od 20 hodin. Čtvrtek 4. června Městské divadlo Jablonec Divadlo Palace Praha Bengt Ahlfors Divadelní Komedie Režie: Petr Hruška. Hrají: Veronika Žilková, Ladislav Mrkvička/Vladimír Kratina, David Matásek, Lukáš Vaculík, Kateřina Hrachovcová, Dana Syslová, Filip Čapka/Jan Bidlas, Martina Hudečková. Vtipný pohled do divadelního mikrosvěta, kde jen zdánlivě platí jiná pravidla. Vztahy mezi lidmi jsou stále tytéž, ať člověk stojí na jevišti nebo sedí v hledišti. Jen na jevišti je to velice často mnohem náročnější Od 19 hodin. Pátek 5. června Otevřený klub aneb jarmark činností Ukázka volnočasových činností formou pódiových vystoupení. Od 10 do 16 hodin. Maybe Vystoupení dívčí kapely na Mírovém náměstí v rámci programu Den s deníkem. Od hodin. Městské divadlo Jablonec DPS Vrabčáci Jablonecký Hudební Festival Účinkují dětské a mládežnické pěvecké sbory: DPS Výšinka II. ZŠ Aloisina Výšina Liberec, DPS Skřivánek ZUŠ Jablonec n. J., DS Lístek Českolipského dětského sboru Česká Lípa, DPS Lesněnky I. ZŠ Lesní Liberec, DPS Skřivánek MŠ Mšeňáček J. Hory Jablonec n.n., DPS Zvoneček ZŠ Liberecká Jablonec n.n., DPS Vrabčáci, Vrabčata, Písklata ZŠ Mozartova Jablonec n.n. Od 17 hodin. Nightwork Koncert discofunky ve spojení s elektronikou a worldmusic. Herci/muzikanti míchají obě profese dohromady ve snaze nacpat do vystoupení něco navíc a rozveselit publikum. Těšit se můžete i na hit»globální oteplování«. V. Dyk, F. Soukup, Lusy V. Zubková, J. Prachař, J. Maxian, R. Genčev. Od 21 hodin. Sobota 6. června Národní šampionát mažoretek ČR Účast mažoretek Jablonecká jablíčka - skupiny mladších a starších dětí. Od do Bambiriáda 1. ročník přehlídky aktivit dětí a mládeže z regionu. Od do Úterý 9. června Kostel sv. Anny, Jablonec Two Voices Jana Rychterová a Edita Adlerová Koncert v rámci Dvořákova festivalu. Od 19 hodin. Středa 10. června Desná, Riedlova vila Jak nejlépe pomoci zvířatům, přírodě a našemu zdraví Přednášku s promítáním dokumentu»království pokoje«oceněného mnoha cenami na světových fi lmových festivalech. Od 17 hodin. FotodÍlna pro každého Téma: Řeka Nisa. Sraz před Rampou, focení i v korytu řeky. Od 19 hodin. Čtvrtek 11. června Krátké a úderné divadlo Lbc Šlus aneb konec divadelní sezóny. Divadelní hra od 20 hodin. Sobota 13. června Bedřichov, kostela sv. Antonína Antonínská pouť Obnovená bedřichovská pouť, řemesla, hry pro děti i dospělé, zpívání v kostele. Tanvald a okolí Spanilá jízda Cyklostezkou Járy Cimmrmana aneb Na kole okolo Liptákova na bicyklech historických i moderních, nejlépe v kostýmech dobových. Start v 9 hodin ze Zlaté Olešnice Navarova a cíl u kostela sv. Františka z Asissi v Tanvaldě Šumburku. Zvláštní vlaky na unikátní ozubnicové trati s ozubnicovou lokomotivou na trase: Jablonec Tanvald Kořenov Harrachov a zpět. Program na nádraží v Tanvaldě i v Kořenově. Kolem kolem Nisy Víkendová cyklistická akce v okolí Hrádku nad Nisou pro děti a rodiče. Náš chovatel Tradiční výstava hlodavců s doprovodným programem. Od 11 do 16 hodin. Městské divadlo Jablonec Taneční a pohybové studio Magdaléna Svět Tance Závěrečné vystoupení žáků taneční školy. Od 17 hodin. Desná, zahrada Riedlovy vily Jarní muzicírování Sbor dobrovolných muzikantů aneb V zajetí vodního živlu. Kromě doušku vody živé z lidových písniček se bude čepovat jako každoročně i tekutý životabudič z vinných sklepů. Od 19 hodin. Městské kino Jas v Tanvaldě Vyšetřování ztráty třídní knihy Divadelní představení Divadla Járy Cimrmana. Od 19 hodin. Stár plej soutěž regionálních kapel Finále soutěže za účasti kapel Exots, Makovice, Pavoucy, Orfeus Beat a? Od 20 hodin. Neděle 14. června Městské divadlo Jablonec n. N. Divadlo Pod Palmovkou Praha Michael Cooney Nájemníci Pana Swana Režie: Antonín Procházka. Hrají: Jan Teplý, Barbora Valentová, Antonín Procházka, Radek Zima, Filip Rajmont j.h., Miroslava Pleštilová, Zuzana Slavíková a další. Brilantní komedie o jednom podvodníčkovi, důvěřivé manželce, příliš oddané sociální pracovnici, nedůvtipném strýci, přísných úřednících a natvrdlém podnájemníkovi. Od 19 hodin. Eurocentrum Jablonec Jablonečanka Taneční odpoledne pro seniory od 14 hodin. Úterý 16. června Eurocentrum Jablonec, nám. Dr. Farského, Jablonec Letní prodejní trhy Prodej zboží širokého sortimentu. Úterý až středa od 9 do 18 hodin. V úterý na letní scéně bude doprovodný program. Kuře Vernisáž a výstava M. Fleischmanna. Retrospektiva tří let kuřecího komixu. Vejce, rajčata a šneky s sebou. Od 20 hodin. Pavel Kohout Válka ve 3. poschodí Výsledek celoročního snažení účastníků rampovských divadelních dílen pod vedením Slaměnky. Hrají Hanka Mašková, Viktor Polák, Petr Košut, Jan Pšenička, Speedy a Kuře. Od 21 hodin. Středa 17. června Mírové náměstí, Jablonec n. N. Den zdravotně postižených Host: Michal David, moderuje: Jiří Krytinář. Odpoledne plné soutěží a zábavného programu pro handicapované i zdravé děti i dospělé od 12 hodin. Bubny na Nise Bubenická dílna z Klubu Na Rampě tentokrát na břehu řeky Nisy pod hrází přehrady. Též ve čtvrtek Od 19 hodin. Shaun Monson Earthlings (Pozemšťané) Projekce dokumentárního filmu o kruté závislosti lidstva na zvířatech. Nejrozsáhlejší dokument o vztahu přírody, zvířat a lidských ekonomických zájmů. Od 20 hodin. Čtvrtek 18. června Eurocentrum Jablonec Letem světem Závěrečná akademie devátých STRANA 8 JABLONECKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2009

9 AKCE NA CELÉ LÉTO tříd na rozloučenou se ZŠ v Liberecké ul. Od 16 hodin. Vratislavice, knihovna Tajemné Himaláje Přednáška cestovatele Libora Michalce od 17 hodin. Uvidíte snímky hinduistických obřadů a krvavých rituálů vyznavačů bohyně Kálí, trek k Everestu, velbloudy v poušti Thar i život v matriarchátu nomádů z kmene Naxi. Sobota 19. června Reggae Bashment Předprázdninová párty v podání Emergency JBC Station a jejich hostů ve spolupráci s Klubem na Rampě se ponese ve stylech, v kterých si každá věková kategorie přijde na své. Reggae, Rap, Ska a Dancehallové ritmy Vás příjemně naladí na přicházející pohodové léto i festivaly. Od 21 hodin. Rychnov, restaurace Beseda Buty Koncert skupiny, která svojí poetikou a nezměrnou žánrovou pestrostí má mnoho příznivců. Od hodin. Neděle 21. června Jizerské hory Cyklistický výlet za poznáním pro veřejnost Městské divadlo Jablonec n. N. Divadlo Spejbla a Hurvínka Praha Helena Štáchová Hurvínkova cesta do Tramtárie Pohádka. Kam se to ti dva zase dostali! Stačilo jen, aby se Hurvínek trochu nastydl a Mánička mu předčítala z pohádkové knížky. Od 15 a od 17 hodin. Pondělí 22. června Toulky jabloneckou historií Téma: Řeka Nisa. Uvádí Václav Vostřák. Od 19 hodin. Eurocentrum Jablonec II. Závěrečná show TK Xtream Letošní soutěžní a exhibiční taneční choreografie všech tanečníků. Od 19 hodin. Středa 24. června Kapela hledá nové členy Konkurz pro všechny, kteří mají chuť hrát a zpívat v hudební kapele, pro zájemce od 12 let. Od 16 hodin. Kostel sv. Anny, Jablonec Shiinichiro Nakano cembalo Výjimečný koncert talentovaného japonského cembalisty, který si svou elegantní a barevnou interpretací získává srdce milovníků hudby nejen v Japonsku, ale i po celém světě. Od 19 hodin. Čtvrtek 25. června Horní náměstí, Jablonec n. N. Den integrovaného záchranného systému 2009 Vystoupení jednotlivých složek IZS, prezentace příbuzných fi rem. Akci pořádá Policie České republiky spolu s dalšími organizacemi od 9 hodin. Pátek 26. června Areál Eurocentra, Jablonec Woodstock nad Nisou Tradiční festival revivalových hudebních skupin. Vystoupí: AB- BA World Revival, Queen Tribute Band Pilsen, The Beatles Revival Mrtvej brouk, Pink Floyd Revival Band Distant Bells, The Rolling Stones Revival Band Brno, Deep Purple Revival Brno, Santana & Friends Revival, U2 Stay Revival. Od 14 hodin. Sobota 27. června Janov nad Nisou 100 let od povýšení obce na městys, bohatá oslava a kulturní program. Tanvald, Kořenov, Harrachov Nostalgická jízda Zvláštní vlaky ozubnicové trati s ozubnicovou lokomotivou T426.0, historické motorové vozy na trase: Tanvald Kořenov Harrachov a zpět. Nůž Koncert. Rock z Jablonce. Od 21 hodin. Středa 1. července Bazilika P. Marie v Hejnicích Česká poutní mše U příležitosti Jubilea 850 let od vzniku poutního místa bude vydáván jubilejní glejt. Čtvrtek 2. července Bazilika P. Marie v Hejnicích Německá poutní mše Sobota 4. července Jablonecká přehrada Přehrada 2009 Spojení hudebního festivalu s festivalem extrémních sportů. Wakeboard, skateboarding, BMX, freestyle motocross, ski & snb jibbing na sněhu, freestyle skoky na lyžích a snb a další. Hejnice Hejnická pouť Eurocentrum Jablonec Léto tančí Tradiční taneční dílna pohybu, tance a rytmu. Večerní programy pro veřejnost od 18 hodin, Malý sál Radek Brusch roztančí večer v rytmu hip hop style od 18 hodin, Malý sál Za poznáním FyzioMuzikoStimulace s Petrem Bronišem a Pavlou Skálovou od 18 hodin, Malý sál Večerem v duchu moderního tance & afrokubánského folkloru provedou Raúl Missael Ramos Keeling (Kuba) a Jana Tomášková od 19 hodin, Velký sál Závěrečné vystoupení účastníků a lektorů. Sobota 11. července Jizerka, most přes Jizeru Setkání ke 4. výročí otevření turistického hraničního přechodu Začátek ve 14 hodin na mostě v místě hraničního přechodu Jizerka Orle. Zváni jsou turisté pěší i cyklo. Jablonec nad Nisou Down town II. ročník závodu ve sjezdu na horských kolech centrem Jablonce n. N. Závod plný technických překážek skoky, dropy, schody, wallride; součástí je BMX a trialová exhibice Neděle 12. července Liberec, Ještěd Výjezd veteránů na Ještěd Jízda spolehlivosti historických vozidel starších 60 let až na úplný vrchol hory Ještěd, start: Křížany, trasa dlouhá 11 km s převýšením cca 550 m. Čtvrtek 16. července Jablonecká přehrada Watermania IV. ročník závodu ve freestyle skocích na lyžích a snowboardu do vody; 12 metrů vysoký skok na břehu mšenské nádrže v Jablonci n. N. Sobota 18. července Harrachov, sklárna, pivovar Pivní slavnosti 6. ročník oslavy pivního moku přímo u zdroje. Dolánky u Turnova Folková noc na Frýdštejně 24. ročník festivalu folku, folkrocku, country, bluegrassu a podobných žánrů. Sobota 25. července Státní zámek Sychrov Benátská noc 17. ročník známého festivalu. Od 24. do Jizerka Anenská sklářská slavnost 5. ročník tradiční pouti. Prodej i výroba sklářských a ostatních řemesel, vystoupení folklórních souborů, jízda historických kol z Orle, divadlo, prohlídky Muzea Jizerských hor. Pátek 14. srpna Smržovka Hudební festival Eurion Sobota 15. srpna Smržovka Letní slavnost Eurion Od 15. do Sobota 22. srpna Nové Město p. S., koupaliště Smrkfest 2. ročník rockového festivalu Bedřichov - kostel sv. Antonína Písničky Karla Kryla V. Chalupa hraje Karla Kryla připomínka roku1968. Josefův Důl Josefodolská pouť Pouťové atrakce, stánkový prodej a občerstvení na místním fotbalovém hřišti. Od 22. do Pátek 28. srpna Eurocentrum Jablonec n. N. Rock na konec léta Festival na podporu hudebních skupin Libereckého kraje. Sobota Zámek Sychrov zámecký park Skotské hry 9. ročník tradičních skotských her, které, stejně jako např. tartan, kilt, skotské dudy a whisky, patří ke kulturnímu dědictví Skotska. Od 11 do 24 hodin. Jablonecké kulturní léto Kulturní program na otevřené scéně Eurocentra v Jablonci n. N. se koná o prázdninách každý čtvrtek, tedy ve dnech 9. 7., , , , 6. 8., a Více na: Uvedené akce jsou bez záruky. JABLONECKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2009 STRANA 9

10 Z KULTURY Kam za výtvarnem Jablonec nad Nisou Galerie MY Viktor Vorlíček výběr z díla Výstava jabloneckého grafi ka a malíře při příležitosti 100. výročí narození. Od do , otevřeno úterý až pátek 10 12, hodin. Marie Šeborová / Jean Paul Chablais Česko-francouzská konfrontace Výstava soch, reliéfů a kreseb. Vernisáž úterý od 17 hodin. Od do , otevřeno úterý až pátek 10 12, hodin. Kostel sv. Anny Jaroslav Klápště - Ohlédnutí Vernisáž výstavy v hodin. Výstava nabídne výběr z malířova díla a připomene desáté výročí úmrtí tohoto vynikajícího žáka Františka Tichého a Emila Filly. Výstava přístupná vždy v úterý od 10 do 16 hodin a potrvá do konce června. Muzeum skla a bižuterie Hlavní secesní budova Stálé expozice: Kouzelný svět bižuterie. Čarovná zahrada. České sklo sedmi století Tematická výstava: Zázračné prameny lázeňské a upomínkové sklo Výstava představí to nejlepší a nejzajímavější z muzejního fondu od luxusních rytých pohárů po upomínkové skleničky z poutí, od kvalitně provedených lázeňských pohárků po obyčejná pítka. Na výstavě dostanete jedinečnou příležitost zhlédnout ceny Star- Dance, Český lev, Thalie, Magnesia Litera. Od 12. června do 20. září. Jizerské noviny Letošní vydání Jizerských novin, léto 2009 vydal Turistický region Jizerské hory ve spolupráci s Jabloneckým kulturním a informačním centrem. Ve třech jazykových mutacích (Č, A, N) najdete spoustu užitečných informací: například tipy na cykloturistické i turistické výlety vč. cyklobusů, zajímavosti a přírodní památky regionu, kam za vodou, kulturní a sportovní akce... Zdarma jsou k dostání na IC. Galerie Belveder Stálé expozice: Historický empírový salonek Skleněný knoflík 19. století Tematická výstava v Galerii Belveder: Otcové města Jablonce VI. Výstava představí osobnosti a spolky, které v 19. století založily tradici tělovýchovy a sportu v Jablonci nad Nisou. Do 5. června, út pá 9-12 a hod. Všemi smysly - Pohádky a pověsti z Jablonecka Exponáty a doprovodné aktivity, které hravou formou podporují vnímání smyslových pocitů sluchu, hmatu, čichu a chuti. Spojovacím článkem interaktivních činností jsou pověsti z našeho regionu. Od 25. června do 25. září. Eurocentrum Foyer Eurocentra, po - pá 8-18 hodin Vraky Rudého moře Výstava fotografi í Ing. Michala Piškuly. Do 21. června. Foyer Eurocentra, po - pá 8-18 hodin Výlety po Austrálii Výstava fotografi í Zdeny Vandoros. Od 24. června do 30. srpna. Smržovka Výstavní síň v Zámečku od 1. do Dana Pace - Lühringová Výstava fotografi í Jizerských hor. Výstavní síň v Zámečku od 1. do Sbor dobrovolných fotografů - výstava Výstavní síň v Zámečku od 1. do Výstava Do Vánoc jsme doma Egon Wiener, výstava historických pohlednic a fotografi í Smržovky. Hudba Sbor Iuventus, gaude! uspěl na 12. ročníku Mezinárodní sborové soutěže v Budapešti v kategorii dětských sborů do 16 let. Přivezl tentokrát sice jen jednu medaili, zlatou, ale korunovanou také vítězstvím ve své kategorii. Díky tomu se také zařadil mezi vítězné sbory všech soutěžních kategorií, které měly tu čest zpívat na závěrečném koncertu vítězů a soutěžit o hlavní cenu Grand Prix celého festivalu v nádherném Národním koncertním sále Bély Bartóka. Budapešťské soutěže se zúčastnilo 48 sborů, z toho 22 maďarských, dva české, dále sbory z USA, Dánska, Finska, Filipín, Chorvatska, Irska, Norska, Itálie, Ruska, Rumunska, Švédska a Srbska. Těšíme se na setkání na koncertech sboru Iuventus, gaude! a děkujeme všem za gratulace, uvítání a obrovskou podporu. Ivana Ullmannová Desná Riedlova vila od 12. května do 30. června Na cestě Tradiční výstava fotografi í. Autoři - Sbor dobrovolných fotografů. Rychnov Výstavní síň v radnici do MUDr. Jiří Srna Výstava obrazů (abstraktní expresionismus). Výstavní síň v radnici od 20. června do 3. července Karel Janák krajiny Vernisáž 20. června v 17 hodin. Železný Brod Městské muzeum sklářská expozice od 1. dubna do 31. prosince Výstava přírůstků do sbírky skla 2008 Výstava méně známých výrobků ŽBS. Hejnice MCDO Hejnice od 1. do 30. června Pavel Koňařík Obrazy Jizerských hor MCDO Hejnice od 1. do 30. července Marta Valentová Fotografi e Jizerských hor MCDO Hejnice od 1. do 31. srpna Ivana Pelouchová Akryl na plátně Kristiánov Od 1. června do 30. září Klíč k srdci Jizerských hor V posledním stavení kdysi nejvýznamnější sklářské osady Kristiánov založené známou rodinou Riedelů v r se seznámíte s historií místa i sklářské výroby. Je zde vystaven model sklářské osady. Dřevosochání V týdnu od 18. do 23. května proběhlo v Desné před Riedlovou vilou sochařské sympozium. Deset autorů se snažilo po několik dní dřevěné kmeny stromů přeměnit pomocí pil, dlát a brusek v sochařské dílo orla, draka, skřítka, lavičku i židli... Vyvrcholení akce nastalo v sobotu veřejnou dražbou soch. Získané peníze budou věnovány Sdružení Diana. Kdo tuto akci nestihl, bude mít šanci zase za rok. STRANA 10 JABLONECKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2009

11 Kam na tábor FINANCE Nabídka táborů DDM Vikýř je opravdu bohatá (viz tabulka níže). Další informace o cenách, vedoucích a dalších podmínkách naleznete na Pobytové letní tábory Cykloléto - Ostružno, Jičín Cyklistika, sport, turistika, relaxace 7-17 let Klíče k pevnosti Boyard Mariánskohorské boudy, Jizerské hory X. Image, pro dívky Náchod, DDM Déčko Sijesta Benecko Krkonoše Příměstské letní tábory Výtvarné tvoření Přírodovědné zaměření Turistika, hry, pobyt uprostřed přírody Ladný i sportovní pohyb pro dívky Všeobecně zaměřený tábor Batika, hedvábí,lehané sklo, vitráže technikou tiffany Výlety, hry, projížďky na koních, návštěva ornitologa, koupání 7-18 let 6-15 let 6-17 let od 8 let neomezeně od 6 let neomezeně Kouzla a cyklistika Týden plný kouzel, triků a cyklistických výletů od 9 let Všeobecné zaměření Taneční zaměření Příměstský tábor pro děti a mládež se zp Výtvarné tvoření Výlety,hry,kreativní tvoření,sportovní hry, výlet do Krkonoš Hudebně pohybová činnosti, taneční hry, výtvarná dílna Canisterapie, relaxace, hry, jízda na koních, výtvarná dílna Batika, hedvábí,lehané sklo, vitráže technikou tiffany od 6 let neomezeně od 6 let neomezeně od 8 let neomezeně od 8 let neomezeně Konec prázdnin s vikýřem 5.ročník Dny plné výletů,her a nových přátel od 6-ti let Všední den Otevřený vikýř Informační centrum pro mládež Neomezeně Klub: deskové hry, fotbálek, pc, zahrada Když jsem poprvé slyšel o návrhu zrušit koncesionářské poplatky, říkal jsem si, že je to nějaký nesmysl, vždyť je potřeba veřejnoprávní televizi a rozhlas nějak platit. Proto jsem se na ten návrh z roku 2005 podíval z blízka a musím pochválit jeho racionalitu a logiku. Návrh zákona, který prošel prvním čtením v Senátu počítá s tím, že by byla veřejnoprávní média placena přímo z daní. V obecné rovině je to správné, protože i dnešní, tzv. koncesionářský poplatek, má charakter daně, neboť je to platba, která se vztahuje na každého, kdo má zavedený elektrický proud, tedy plošná povinnost platit bez toho, aby plátce získal nějakou protihodnotu, nějaký bonus. Dnes je za něj považováno vyvážené zpravodajství a objektivní publicistika. Ovšem srovnáme-li programovou strukturu televize veřejné služby se strukturou televizí komerčních, nenalezneme přílišné rozdíly. A také nevím proč koncesionářsky přispívat na výrobu fi lmů a seriálů, když to komerční televize zvládnou ze svého a ve srovnatelné kvalitě? Zpravodajství ano, tomu rozumím. Nechť jsou placeny například zpravodajské kanály, vzdělávací programy, kultura a podobně z našich daní, tedy ze státního rozpočtu. Návrh zákona předpokládá při fi nancování České televize s pravidelným daňovým příjem z výnosu daně z přidané hodnoty v celkovém ročním úhrnu ve výši 5,8 miliardy Kč, doplněný o příjem z vlastní podnikatelské činnosti. U Českého rozhlasu pravidelný daňový příjem z výnosu daně z přidané hodnoty v celkovém ročním úhrnu ve výši 2 miliardy Kč a opět příjem z reklam. Ta čísla vycházejí z dnešní reality. Koncesionářské poplatky činí 5,8 miliardy za ČT a 2 miliardy za ČRo. Přímým financováním by došlo k výrazné úspoře za transfery peněz a zúřadování ve výši 250 mil. Kč za rok u televize a 180 mil. za rozhlas. Úspora celkem činí 430 miliónů a to už je částka, která by mohla být využita podstatně lépe, než je tomu nyní. Za zmínku stojí malý výlet do minulosti poplatků, abychom věděli proč a jak to začalo. Ty dnešní berně mají svůj prapůvod v koncesionářském poplatku, který byl do českého prostředí zaveden v roce 1923 zákonem o telegrafech na jehož základě bylo vydáno vládní nařízení, které určilo podmínky pro zřizování, udržování a provoz telegrafů. Tehdy si stát osvojoval veškerou moc nad oblastí telegrafního vysílání a to nejen nad samotným aktivním vysíláním, ale také nad příjmem telegrafního signálu. Občané si tak mohli požádat o koncesi zvláštní ústupek, přiznání práva na jehož základě Jablonečák příměstský tábor pro děti Čtvrtý ročník jedinečného tábora pro děti od šesti do patnácti let. Turnusy: , (již obsazen), , , , , Jablonečák outdoor camp: a Náplň tábora: Kanoe a rafty na jablonecké přehradě a výlet po Jizeře Lanové aktivity program v lanovém centru Střelba ze vzduchové pistole, luku a praku Míčové hry basketbal, softbal, vybíjená Jízda na koni, výlet na koňskou farmu Keramická dílna Výtvarná dílna malování, kreslení a výroba společných triček Taneční dílna moderní tanec, hip hop, průpravné cvičení Outdoorový výlet Ještěd Kryštofovo údolí, Tanvaldský špičák Rodinné závěrečné odpoledne program s rodiči, společné zážitky na závěr tábora Kolektivní hry. Jablonečák outdoor camp 09. Týdenní tábor (5 dnů) se základnou na Malé Skále je určen pro skupinku max. 20 dětí a věkově omezen 14 až 17 let, určen převážně pro děti, které prošly některým z předchozích ročníků, nebo pro starší sourozence, které náplň Jalonečáku už»nudí«. Pořadatel a kontakty: Tábor Jablonečák 2009 pořádá SUNDISK s.r.o. a SK Tuleň ve spolupráci s Klubem Na Rampě. * * tel.: nebo Koncesionářské poplatky jsou přežitkem mohli používat rozhlasový přijímač. V prvních letech museli žádost podávat přímo na ministerstvu pošt a telegrafů, později jak se fenomén rozhlasových přijímačů rozšiřoval, bylo možné získat koncesi na poště. Za tento»ústupek«, který stát poskytnul občanům se musel platit zmíněný koncesionářský poplatek, který byl považován za určitou platbu z luxusu. Rozhlasové a televizní poplatky jsou v současnosti již naprostým přežitkem, jehož jedinou funkcí je zajištění fi nancování České televize a Českého rozhlasu. Proto je navrženo zrušení institutu rozhlasových a televizních poplatků a přenesení odpovědnosti za financování veřejnoprávních médií na stát. To vše samozřejmě při zachování nezávislosti České televize a Českého rozhlasu. Je to spravedlivější i z pohledu příjemce. Dnes je možné sledovat vysílání na počítači, takže koncesionářský neplatič, který propadl sítem sledovacího systému, se může kochat celý den na svém notebooku zcela zdarma. A chudák, který propadl akčním seriálům komerčních televizí, který ČT přehlíží, se placení nevyhne. Prostě poplatek je pokuta neboli daň za to, že má občan elektrický proud a krabici schopnou TV či rozhlasového signálu. Myslím, že je změna namístě. Vladimír Kordač JABLONECKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2009 STRANA 11

12 ZDRAVÍ LÉKAŘ A LÉKÁRNÍK RADÍ A DOPORUČUJÍ Něco o kouření Kouření přispívá mimo jiné k intenzivnější tvorbě volných radikálů, což jsou látky, které v těle vznikají při látkové přeměně, při obraně před bakteriemi a expozicí ultrafi alovým nebo ionizačním zářením. Poškození organismu volnými radikály vyvolává celkové oslabení imunitního systému a častější výskyt infekčních, plísňových a parazitárních onemocnění, většinou s chronickým charakterem. Proto je pro lidské tělo důležité neustále doplňovat hladinu antioxidantů, které zbavují organismus rizika vážného poškození. Antioxidanty rozhodně nezaručují 100% ochranu, zvláště pak aktivním kuřákům, ochrana proti negativním vlivům volných radikálů však není zbytečná pro nikoho. Pokud se rozhodneme přestat kouřit, a zabránit tak růstu výše zmíněných rizik, je potřeba zvolit optimální terapii pomocí přípravků obsahujících nikotin, jež jsou k dispozici v mnoha aplikačních formách nikotinových preparátů. V nabídce Lékárny Vital jsou: Náplasti s nástupem účinku po 2 až 4 hodinách, které umožňují po období 16 až 24 hodin konstantní zásobování nikotinem. Žvýkačky, kde účinek nastupuje zhruba po 20 minutách. Inhalátory mají relativně rychlý nástup účinku zhruba po 20 minutách. Rituál kouření s inhalátorem omezuje psychické abstinenční symptomy. Další formou jsou tablety pod jazyk, u kterých se díky vysoké prokrvenosti úst nikotin dostává rychle do krevního řečiště. Ať se rozhodnete pro prevenci s antioxidanty nebo pro radikálnější krok pomocí nikotinové substituce, v našich Lékárnách Vital jsme Vám připraveni poskytnout odbornou konzultaci a doporučit ten správný přípravek. Důležité je jen Vaše rozhodnutí podpořit své zdraví. Autor: PharmDr. Michael Vanžura Dentální hygiena Pokud si pořizujete nový zubní kartáček, až když ten starý připomíná košťátko, a vybíráte jej v supermarketu nebo drogerii, šetříte si jen na permanentku v zubařském křesle. Oprava devastovaného chrupu bývá totiž velmi nákladná. Dodržovat zásady dentální hygieny pod vedením odborníků je mnohem rozumnější investice. Základ správné péče o chrup je přitom jednoduchý pravidelně a šetrně odstraňovat ze zubu měkký povlak (tzv. plak), který je příčinou vzniku kazů, zánětu dásně i paradentózy. Pokud je zub čistý, nenapadne ho zubní kaz ani paradentóza. Z toho vyplývá, že zubní kaz i paradentóza jsou pouze důsledkem nedostatečné péče. Na trhu je dnes k mání obrovské množství kartáčků, ústních vod a past, které vám s dentální hygienou určitě pomůžou. Ale jen poučený pacient ví, jaké jsou pro něj ty nejvhodnější, jak je používat a kde je najít. Vhodné pomůcky hrají zásadní roli. Návštěva u dentální hygienistky, která úzce spolupracuje se stomatologem, je první zodpovědný krok správným směrem. A téměř nikdy na něj není pozdě. Každý zub nebo jeho náhrada vyžaduje péči. Hygienistka vám vybere, jaké pomůcky jsou k tomu nejvhodnější. Vysvětlí, jak s nimi zacházet, aby péče byla efektivní. Po úvodních návštěvách se doporučují pravidelné kontroly, při kterých už si jen ověříte, zdali všechno skutečně děláte tak, jak nejlépe vyhovuje Vám i Vašemu chrupu. Jejich četnost je individuální, ale obvykle se opakují dvakrát až čtyřikrát do roka. Pokud kouříte, trpí v dutině ústní především vaše dásně. Správná péče o ně je proto o to důležitější. Na zubech se dále stejně jako při konzumaci kávy, čaje, červeného vína apod. ukládají různé pigmenty. Pečlivým čištěním zubů je možné vytváření této ne hezké dekorace alespoň zpomalit. Pokud vzniklé pigmentace chcete odstranit, návštěvě ordinace se ale nevyhnete. Jakmile se v pomůckách na dentální hygienu zorientujete, do specializovaných prodejen a do lékáren, jako je Vital, kde najdete ty nejkvalitnější, trefíte sami. A nezapomenete, že pouze rodič, který správně pečuje o vlastní chrup, zvládne i péči o zuby svých potomků. Děti, které před sebou mají budoucnost bez kazů, totiž nejsou žádné sci-fi. Stačí jen zodpovědně a zkušeně vsadit na prevenci a správnou dentální hygienu, jako to činí odborný tým obecně prospěšné společnosti Český zelený kříž (www.ceskyzelenykriz.cz). Ten v rámci projektu Dětský úsměv s lékárnami Vital provozuje názornou osvětu mezi dětmi základních a mateřských škol ve více než stovce tříd Čech a Moravy. Autorky: MUDr. Hana Zallmannová a Vendula Lukešová, DiS OC Rýnovka; Želivského 5050, Jablonec n. N.; po pá: 8 20, so ne: 9 20 hod. OC Delta; Fügnerova 667/4, Liberec 4; po pá: 8 19, so: 8 18 hod. STRANA 12 JABLONECKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2009

13 KAM NA VÝLET Na nejvyšší horu Jizerských hor Řekne-li se nejvyšší hora Jizerských hor, mnoha lidem se vybaví Smrk (1124 m. n. m.). Na ten jsme vás však pozvali v říjnovém čísle Jabloneckého zpravodaje, a protože se neradi opakujeme, najdeme nejvyšší horu jinou. Na polské straně Jizerských hor je skutečně o dva metry vyšší vrchol, než je hora Smrk. Nejvyšší místo se nalézá ve výšce 1126 n. n. m. a jeho název je Vysoká Kopa (Wysoka Kopa). Jelikož na vrcholu není rozhledna, Smrk o své prvenství stejně nepřijde; díky nově vybudované rozhledně je nejvyšším místem, kam se lze v Jizerských horách pěšky dostat. Z tohoto pohledu však ani Sněžka není nejvyšším místem v České republice. Vysoka Kopa se nachází ve Vysokém jizerském hřebeni v polské části hor. Někdy bývá začleňována do masivu takzvané Zielone Kopy. Podoba hory je odlišná od nejvyšších vrcholů ležících na českém území Jizerek. V Polsku mají kopce plochá temena a skalních útvarů je mnohem méně. Jizerky zde nevypadají tak dramaticky, jako na severní straně české části. Celý Vysoký jizerský hřeben je pohodově sjízdný i na horském, nebo trekovém kole. Z tohoto důvodu dnešní tip na výlet je určen pěším i cykloturistům. Jak se lze na vrchol dostat? Nejlépe je začít v Jakuszycích. Pro pěší lze doporučit novinku od ČSAD Jablonec: přímý autobusový spoj Jablonec nad Nisou Jelenia Góra. Tato linka jede třikrát denně z autobusového nádraží a zastavuje v Jakuszycích. Bohužel zde není možnost přepravy jízdních kol. Proto musí cykloturisté (pokud si netroufají vyrazit z Jablonce) použít železnici na trase Jablonec Harrachov. Ti, kteří hodlají využít vlastní automobil, to mají nejjednodušší. Výchozím místem pro ně může být parkoviště přímo v Jakuszycích, nebo na Jizerce, v Harrachově a pod. Z Jakuszyc vyrazíme po úzké silničce přes rozcestí pod Cichou Rowniou směrem k lomu Stanislav. Čtete dobře, na hlavním hřebeni Jizerských hor, v části zvané Izerskie Garby (říkalo se jí také Biały Lwiniec, Biały Kamień, Weisser Steinrücken, Weisse Flins nebo Bílé Garby), se nachází z mnoha míst viditelný lom (1088 m. n. m.). Již Vlachové zde objevili pod povrchem obrovské křemenné žíly. Krystalický křemen mléčné barvy zde byl těžen od 13. století. Nenacházel se zde pouze křemen či křišťál, ale také tzv. zlatonosný křemen, který zde byl těžen již ve středověku. Horniny se využívalo ve sklářsko-hutnickém průmyslu. Tento důl je nejvýše položeným kamenolomem v Polsku a jedním z nejvyšších v Evropě. V době, kdy je snaha zachovat zbytky přírodních krás pro příští generace je nepochopitelné, že se uprostřed horské krajiny ještě nedávno těžil materiál pro průmyslové použití. Tato těžba zanechala výrazný šrám na celém Vysokém jizerském hřebeni. Samotná prohlídka lomu je jako výlet do padesátých let. Nepojízdná nákladní auta, zrezivělé stožáry, výsypky, transportní pásy. Několik set metrů od lomu na vrchu Zwalisko však naleznete krásné vyhlídkové body v podobě skalních útvarů Wieczorny Zamek, Zawalidroga, Skarbki. Je z nich za příznivého počasí daleký výhled na celý hřeben Krkonoš včetně Sněžky, ale i na Štěpánku, Bukovec, Kozákov... Pěší mohou pokračovat po červené turistické značce přes Wysoki Kamieň až do Szklarské Poreby. Naším hlavním cílem je však Wysoka Kopa. Musíte opět projít lomem, podívat se do těžební jámy a nastoupat pár metrů po štěrkopískové cestě. Nyní je před vámi nejvyšší bod Jizerských hor. Vrchol je odlesněný v důsledku vysokých imisí v 80. letech 20. století. Dnes pokrývají horu mladé smrčiny. Vrchol je plochý, označený pouze vrcholovým triangulačním bodem a je na něj přístup po neznačené pěšině, vzdálen je cca 500 m od červeně značené cesty, přecházející nejvyšší jizerský hřeben. Tedy žádné pivo, párky, ani vstupné. Odměnou za výstup vám však bude výhled na Krkonoše, Jizerské hory a do polského vnitrozemí. Také Velkou jizerskou louku zde máte jako na dlani. Vrchol Vysoké Kopy představuje rozvodí do Baltického moře a Severního moře, též je hranicí povodí tří řek: Kwisy, Jizery i Kamiennej. Nenachází se zde kleč, nýbrž zakrslý smrkový porost prorostlý suchopýrem pochvatým a suchopýrkem trsnatým. Zdatní jedinci můžou pokračovat v přechodu Vysokého jizerského hřebene po červené turistické značce směrem na Sine Skalki, Polanu Izerskou až na Stóg Izerski, o jehož nové lanovce, která celoročně usnadní přístup do polských Jizerských hor, jsme psali již v únorovém čísle JZ. A ze Stogu Izerského je to kousek na Smrk... Celý hřeben je plynulý a pro turistu i cykloturistu nenáročný, přitom dostatečně dlouhý. Dejte si pouze pozor na chybějící restaurační a občerstvovací možnosti během výletu. Na této části Jizerských hor jsou pouze tři možnosti, kde doplnit kalorie a tekutiny. Chata v Orle, romantická chata Gorzistów uprostřed Velké Jizerské louky a chata na Stogu Izerskim, která je díky lanovce často plná lidí. Polské Jizerské hory jsou naštěstí zatím méně navštěvované, než jejich česká část. Proto nezapomeňte na mapu, kterou seženete např. v Jakuszicích. Příjemné putování. Pohled od Zwaliska na Wysoki Kamien. V dálce hřeben Krkonoš se zbytky jarniho sněhu. Stranu připravil Milan Vrkoslav -mv- JABLONECKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2009 STRANA 13

Důvodová zpráva Statutární město Jablonec nad Nisou pravidelně podporuje činnost subjektů z oblasti sportu, kultury, sociálních věcí a zdravotnictví prostřednictvím dotací z rozpočtu města. Jednotlivé

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených

1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených OFICIÁLNÍ ZÁZNAM 1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených konaný v Lidovém domě (Steinerově sále), ulici Hybernská 1033/7, 110 00 Praha 1 dne 4.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 13.6. 2016, zahájeno v 18:00 hod., ukončeno v 19,10 hod Přítomni: 9 Hosté: Jan Blaško, Petra Farářová Veselá, Martin Farář, Bedřich Kramár st., Slavomíra Vacardová, Mgr.

Více

Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012

Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012 FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012 Vernisáž výstavy JAROSLAV BEJVL. MINCE

Více

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.03.2014 Bod pořadu jednání: 19. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 44/14 úprava kapitoly 91707 - Transfery odboru kultury, památkové péče

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013 Čas zahájení: 19:05 Ověřitelé: M. Žabková, J. Dvořák Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání všech 15 zastupitelů

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2008 rozpočtový výbor

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2008 rozpočtový výbor Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2008 rozpočtový výbor Z á p i s z 23. schůze výboru, která se konala ve dnech 19-21. února 2008 v Mostě únor 2008 Z á p i s z 23. schůze

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 10. dubnu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Filip Jakš Zuzana Roithová Jan Fischer

Filip Jakš Zuzana Roithová Jan Fischer V lednu proběhly v České republice první přímé prezidentské volby. Předvolební přípravy i průběh voleb pečlivě sledovali také žáci naší školy. Přečtěte si, co o tom všem napsali: Filip Jakš: V pátek 11.

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II.

REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II. REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II. Panel 2. Kontrolní orgány médií Mediální rady optikou politických stran Volební programy Volební programy koaličních stran: ANO ČSSD KDU-ČSL - části týkající se Rady České

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

MCPNE 00806/2015 Zápis č. 6 ze 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne na Úřadu MČ Praha Nebušice

MCPNE 00806/2015 Zápis č. 6 ze 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne na Úřadu MČ Praha Nebušice MCPNE 00806/2015 Zápis č. 6 ze 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne 21.05.2015 na Úřadu MČ Praha Nebušice Přítomni: viz. prezenční listina Ověřovatelé: Jan Holub,

Více

Pozemek ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou:

Pozemek ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou: Důvodová zpráva 1. a) přijetí daru části p.p.č. 1852, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 1852 o výměře 858 m2 a části p.p.č. 1852, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 1720/39 o výměře 122 m2

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

Oznámení o projednání návrhu zadání 68. změny Územního plánu města Jablonce n.n.

Oznámení o projednání návrhu zadání 68. změny Územního plánu města Jablonce n.n. Č.j.: 80034/2012 Sp.zn.: 279/2012/OÚP/VAUP/1/Sm Vyřizuje: Ing. Smrčková Datum: 2. listopadu 2012 Váš dopis: Obdrží dle rozdělovníku Oznámení o projednání návrhu zadání 68. změny Územního plánu města Jablonce

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 5. 11. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 5. 11. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 5. 11. 2015 Čas zahájení 18:00 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Mgr. Miluše Bubeníková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři?

media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři? media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři? Kdo jsme: Vydavatelství Borgis a.s. vydávající deník PRÁVO Deník PRÁVO: vychází 6x týdně Elektronická verze: www.pravo.cz, www.novinky.cz*

Více

Váš kraj, Váš rozpočet

Váš kraj, Váš rozpočet Váš kraj, Váš rozpočet Dotazníkové šetření Váš kraj, Váš rozpočet Šetření probíhalo pro občany Jihomoravského kraje od 2.října do 7. listopadu 2012 Tři kategorie respondentů Neidentifikovaný občan Identifikovaný

Více

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY Den konání: 10. 11. 2010 Místo konání: Hotel Classic Lány Jednání probíhalo od - do: 18.00 18.55 hodin Členů zastupitelstva obce: 11 Z toho:

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne 17.12.2012 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005

Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005 Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005 V letech 2005 2006, tedy v době, kdy byl Jiří Paroubek předsedou české vlády, získal díky jeho aktivitám Ústecký kraj cca 11 mld. Kč Peníze

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 28. 01. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020.

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. TEREZA RAUCHOVÁ Analytická část Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. 1. Druhy pozemků Závazné kontextové indikátory území MAS získané

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.2.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.2.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.2.2014 Čas zahájení: 19:05 Ověřitelé: Bc. Tomáš Levinský, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Vývoj strany 1989-2007

Vývoj strany 1989-2007 České parlamentní strany 2007 - křižovatky a cesty Strana zelených Vývoj strany 1989-2007 PhDr. Petr Sokol, CEVRO sokol@cevro.cz Strana zelených Složitý vývoj východoevropský osud Několik etap vývoje Dvakrát

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 6. volební období hospodářský výbor Z Á P I S

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 6. volební období hospodářský výbor Z Á P I S Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 6. volební období 2010 hospodářský výbor Z Á P I S z 21. schůze výboru, která se konala dne 8. prosince 2011 Zápis z 21. schůze hospodářského výboru Poslanecké

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011.

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011. Ověřitelé: ing. Jaromír Palán, Radek Veverka Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku přítomno 13 zastupitelů

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Hosté: Radomír Dvořák (Rakovnicko o.p.s.), Jaroslav Gorčík (starosta obce Městečko), Luděk Frencl (kastelán hradu Křivoklát)

Hosté: Radomír Dvořák (Rakovnicko o.p.s.), Jaroslav Gorčík (starosta obce Městečko), Luděk Frencl (kastelán hradu Křivoklát) Zápis z jednání 18. rady Svazku měst a obcí Rakovnicka, které se konalo ve středu 2.7.2008 od 13,00 hodin v kanceláři Rakovnicko o.p.s., Husovo nám. 255, Rakovník Přítomni členové rady Svazku: Ing Zdeněk

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin 8934/2016-OLP Z Á P I S ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 31.03.2016 Úřad vlády České republiky Přítomni / omluveni:

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 23.02.2016 Bod pořadu jednání: 51. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 26/16 - úprava kapitoly 91707 Transfery, odboru kultury, památkové péče

Více

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 26. 9. 2012 Přítomni: Nepřítomni: Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA MUDr. Pavel Holík Eva Fischerová Ing.

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu.

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu. Zápis č.17/2010-2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lahošť, pro volební období 2010-2014, konaného dne 30.1. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Lahošť. Přítomní: Jan Halko, Ing. Milan Fábera,

Více

Zásady pro poskytování dotací a peněžitých darů z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou

Zásady pro poskytování dotací a peněžitých darů z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou Zásady pro poskytování dotací a peněžitých darů z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou I. Všeobecná ustanovení Tyto zásady stanoví postup při poskytování dotací a peněžitých darů z rozpočtu statutárního

Více

Připomínkový list. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s.

Připomínkový list. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. Číslo připomínky 1 Charita Hlučín, Lukáš 2 Charita Hlučín, Lukáš 3 Charita Hlučín, Lukáš

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem Ústeckého kraje na období 2018 2022, s Rozpočtovými

Více

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.2.2013 Přítomni: Petr Šmaus, Miroslav Bíca, Lumír Hrubý, Ivana Jandová, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař, Jaroslav Růta, Omluveni: Ing.

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018

Více

Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 471/8 o výměře 248 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou

Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 471/8 o výměře 248 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 471/8 o výměře 248 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou O prodej tohoto pozemku požádali vlastníci bytových jednotek v navazujícím objektu Vodní 26. Pozemek si chtějí koupit

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Z Á P I S č. 7/2015. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 19. 10. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár.

Z Á P I S č. 7/2015. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 19. 10. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár. Z Á P I S č. 7/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 19. 10. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár. Dle prezenční listiny bylo přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluven

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne 20. 12. 2010 v 18.00 hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Přítomno: ing. Jindřiška Brožová, ing. Jiří Dokoupil, Milan Fiala, Václav

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon, ):

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon,  ): Dotazník pro obce Tento dotazník slouží pro zpracování analytické části strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Bobrava z.s. pro období 2014 2020. Výstupy z dotazníkového šetření budou základem

Více

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Systém m strategického plánov nování VIZE ------------------ Cíle Opatření Aktivity ------------ Strategie rozvoje Libereckého kraje Program rozvoje Libereckého

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

ŠPINDLERŮV MLÝN město zážitků.

ŠPINDLERŮV MLÝN město zážitků. ŠPINDLERŮV MLÝN město zážitků ŠPINDLERŮV MLÝN město zážitků PŘEHLED AKCÍ ŠPINDLEROVSKÁ ZIMA 2017 / 2018 Přehled nejdůležitějších akcí v zimní sezóně 2017 / 2018 Innogy Špindl Ski Openning Předsilvestrovská

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Celkem žáků -8 *Dívky 6 *Chlapci -2 *Seznam : Jana, Radek, Reneta, Nikola, Květa, Emil, Petra, Kristina *Paní učitelka Anna * * * *Renata je dobrá kámoška. *Má ráda pracovní

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Parlament České republiky. Senát. 10. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona,

Parlament České republiky. Senát. 10. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona, 213 10. funkční období 213 Návrh senátního návrhu zákona Elišky Wagnerové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

..vydáno ke dni 21. 1. 2014...

..vydáno ke dni 21. 1. 2014... ..vydáno ke dni 21. 1. 2014... I. ročník, 1. číslo název článku + stran 1 Něco málo o nás Kdo jsme? Mostecký parlament mládeže (MPM) je neformální uskupení dětí a mládeže z Mostu, kteří chtějí řešit problematiku

Více

Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk

Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk konané dne 14.12.2014 od 17.30 v Nepomuku, U Zeleného stromu (Haškův salonek) Přítomni: Karel Baroch (do 18.05), Jana Barochová (do 18.38), Pavel Kroupa,

Více

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne anonymizovaný 2017/15/366 ZM schvaluje vyjmout z programu jednání bod 19 Plán odpadového hospodářství obce Štětí. 2017/15/367 ZM schvaluje vyjmout z programu jednání bod 21 - Prezentace nové tělocvičny. 2017/15/368

Více