VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. příspěvková organizace.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. příspěvková organizace. www.6zsmb."

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Čj.: 1123/2011 Dne: VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok: Předkládá: Ing. Tomáš Suchý, ředitel školy

2 OBSAH: a) Základní údaje o škole b) Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci a způsobilosti c) Údaje o zápisu k povinné školní docházce d) Údaje o přijímacím řízení ţáků na střední školy e) Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků f) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků g) Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI h) Prezentace školy na veřejnosti a další mimořádné akce školy Přílohy: 1) Výroční zpráva o hospodaření školy - rok ) Výroční zpráva o hospodaření školy ½ roku 2011 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) podle 10, odst. 3, předkládám Výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace se stavem k

3 A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Na základě usnesení zastupitelstva města Mladá Boleslav, č. 2997, ze dne , zřídilo Statutární město Mladá Boleslav dnem příspěvkovou organizaci, Základní školu Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 s IČ: Zřizovací listina byla vydána Dne byla vydána zřizovací listina na základě usnesení Zastupitelstva města Mladá Boleslav č. 3019, kterou se ruší předchozí se všemi dodatky. Dne byla na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Mladá Boleslav č vydána nová zřizovací listina, kterou se ruší předchozí. Doplněna byla o dodatky č. 1 a 2. Rozhodnutím MŠMT č.j /03-21 je od škola zařazena do sítě škol. Identifikátor zařízení: Zřizovatel školy: Statutární orgán: Statutární město Mladá Boleslav Mladá Boleslav, Komenského nám. 61 ředitel školy Ing. Tomáš Suchý Škola sdruţuje ve školním roce 2010/2011: 1) Základní školu s plánovanou kapacitou 550 ţáků, IZO: ) Školní druţinu s plánovanou kapacitou 130 ţáků, IZO: ) Školní jídelnu s plánovanou kapacitou 770 jídel, IZO: ) Mateřskou školu s plánovanou kapacitou 110 ţáků, IZO: Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace má dlouholetou tradici jako jedna z nejznámějších škol v regionu. Nachází se na menším mladoboleslavském sídlišti Slavoj v okrajové části města s výbornou dostupností městské hromadné dopravy i dopravy meziměstské. Slavnostní zahájení provozu ve školní budově bylo v roce Od té doby je známá jako sportovka nebo šestka. Škola je úplnou základní školou s kompletním zabezpečením, včetně školní jídelny a školní druţiny, které sídlí v jedné budově. Od je její součástí i mateřská škola STONOŢKA. K tomuto datu se změnil název školy ze Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace na Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. 3

4 Na škole působí školská rada. Členy školské rady jsou: zástupci zřizovatele - Petr Krichebauer, Ivana Matoušková, zástupci rodičů David Skalský, Roman Šoltys a zástupci pedagogů Otakar Vorel, Lukáš Krejčík. Školská rada se v roce 2010 sešla třikrát. Na svých jednáních schválila Výroční zprávu školy za rok 2009/2010, zapojila se do diskuze o koncepčních záměrech školy a začala aktivně podporovat aktivity spojené se zateplením školy a výměnou oken nebo s dopravním reţimem před školou. 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Vzdělávací obor: Vzdělávací program: C/01 Základní škola 309/ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠESTKA Školní rok ukončilo celkem 315 ţáků (na I. stupni 204, na II. stupni 111). Z toho neprospěli 4 ţáci. 3 ţáci byli nehodnoceni plnění povinné školní docházky v zahraničí. - celkový počet tříd 15 - na I. stupni 11 - na II. stupni 4 - průměrný počet ţáků ve třídě 21 - průměrný počet ţáků I. st. ve třídě 18,55 - průměrný počet ţáků II. st. ve třídě 27,75 2. ŠKOLNÍ DRUŢINA Počet ţáků přihlášených do školní druţiny: 120 (92,3% kapacity). Na základě poţadavku statutárního orgánu bylo dne Krajským úřadem Středočeského kraje rozhodnuto o zvýšení kapacity ve školní druţině na 180 dětí s účinností od

5 3. ŠKOLNÍ JÍDELNA Počet přihlášených strávníků ve školním roce - průměr 448 z toho ţáci ZŠ 271 ţáci MŠ 102 zaměstnanci 47 cizí strávnici 28 Cena stravného: I. stupeň 7-10 let 18,- Kč II. stupeň let 19,- Kč III. stupeň 15 a více let 20,- Kč dospělí 21,- Kč Cizím strávníkům je účtováno: mzdové náklady 20,45- Kč reţie 10,11- Kč zisk 4,44- Kč Pracovnice školní jídelny: vedoucí jídelny 1 úvazek 1 kuchařky 2 2 pracovnice provozu 5 4,4 uklízečka 1 0,35 4. MATEŘSKÁ ŠKOLA Vzdělávací program: 63/2010 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání CO SE DĚJE PRÁVĚ, PO CELÝ ROK V TRÁVĚ Počty dětí ve třídách Zapsané děti Chlapci Dívky MOTÝLCI BERUŠKY VČELIČKY ČMELÁČCI Celkem

6 Průměrná docházka dětí Zapsané děti Průměr za 1. pololetí Průměr za 2. pololetí Průměr za školní rok MOTÝLCI BERUŠKY VČELIČKY ČMELÁČCI Celkem Děti přijaté ve školním roce 2010/2011 Počet všech přijatých dětí 116 Počet všech ukončených docházek 28 Počet odloţených školních docházek 2 6

7 B) ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH - JEJICH KVALIFIKACI A ZPŮSOBILOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Správní zaměstnanci Příjmení, jméno Funkce 1. NOVÁKOVÁ Miroslava hospodářka 2. BRIERLEY Kateřina finanční účetní 3. MACH Zdeněk údrţbář 4. HRADCOVÁ Helena mzdová účetní 5. TOMANOVÁ Hana uklízečka 6. KALÍŠKOVÁ Lenka uklízečka, školnice 7. PAVLOVOVÁ Hana vedoucí ŠJ 8. TRUBAČÍKOVÁ Jana uklízečka 9. JEŢKOVÁ Pavlína vedoucí kuchařka 10. MAZAČOVÁ Jitka kuchařka 11. RYCHTROVÁ Marie pracovník provozu 12. VRABCOVÁ Lenka pracovník provozu 13. ŠARKÖZYOVÁ Václava pracovník provozu 14. MAREČKOVÁ Jana pracovník provozu 15. DĚDKOVÁ Miroslava pracovník provozu 16. UHLÍŘOVÁ Hana uklízečka 17. PROTIVNÁ Jana pokojská MŠ 18. ŠTĚPÁNKOVÁ Jana pokojská MŠ 19. WEISSOVÁ Miroslava pradlena, švadlena SPORT TVOŘIVOST ELÁN KOMUNIKACE ŠANCE ŠESTKA AKTIVITA 7

8 Pedagogičtí pracovníci základní školy PŘÍJMENÍ, jméno Titul Vzdělání Kvalifikace Aprobace Pracovní zařazení Zařazení 1. BARTOŠOVÁ Pavlína SŠ vych. vych/tv vych ŠD 2. ČURDOVÁ Eva Mgr. VŠ učit. I. st. I. st. ZŠ uč I. st. 3. DUBSKÁ Iveta Ing. VŠ učit. II. st. Vv uč I. st. 4. DUŘTOVÁ Anna SŠ vych, as ŠD 5. DVOŘÁČEK Petr Ing. VŠ uč II. st. 6. DVOŘÁKOVÁ Alena Mgr. VŠ učit. II. st. Tv uč II. st. 7. FLODRMANOVÁ Ivana SŠ uč I. st. 8. FOŘTOVÁ Ilona Ing. VŠ Aj, Nj uč II. st. 9. HÁSOVÁ Ivana Mgr. VŠ učit. I. st. I. st. ZŠ uč I. st. 10. HEROUTOVÁ Miroslava Mgr. VŠ učit. II. st. Čj, Vv uč II. st. 11. JEŘÁBKOVÁ Monika Mgr. VŠ učit. I. st. I. st. ZŠ uč I. st. 12. MILČINSKÁ Miloslava Mgr. VŠ učit. I. st. I. st. ZŠ uč I. st. 13. KOŠVANCOVÁ Natálie Bc. VŠ vych. vych. vych ŠD 14. KOZÁKOVÁ Alena Mgr. VŠ učit. I. st. I. st. ZŠ uč I. st. 15. KRÁLOVÁ Albína SŠ učit. I. st. I. st. ZŠ asistent 16. KREJČÍK Lukáš Mgr. VŠ učit. II. st. D uč II. st. 17. KREJČÍKOVÁ Kateřina Ing. VŠ učit. II. st. Ch zástupce 18. KULASOVÁ Zdeňka Mgr. VŠ učit. I. st. I. st. ZŠ uč I. st. 19. NOVÁKOVÁ Ilona SŠ vych. vych. vych ŠD 20. PLUHAŘOVÁ Markéta Mgr. VŠ učit. II. st. Bi, M uč II. st. 21. SMUTNÁ Jitka Mgr. VŠ učit. II. st. Rj, Hv uč II. st. 22. SUCHÝ Tomáš Ing. VŠ učit. II. st. M, I ředitel 23. SVÁROVSKÁ Lucie Mgr. VŠ učit. II. st. M, F uč II. st. 24. VESELÁ Blanka SŠ Aj uč II. st. 25. VOREL Otakar Mgr. VŠ učit. II. st. Tv, Pe uč II. st. 26. VORLOVÁ Lenka Mgr. VŠ učit. II. st. M, Z uč I. st. Ke dni ukončila pracovní poměr Mgr. Alena Dvořáková. Její úvazek byl rozdělen mezi ostatní vyučující. 8

9 Pedagogičtí pracovníci mateřské školy Příjmení, jméno Vzdělání Kvalifikace Zařazení 1. DLASKOVÁ Zuzana SŠ MŠ MŠ 2. HUSÁKOVÁ Petra SŠ MŠ MŠ 3. HYKOVÁ Radmila SŠ MŠ vedoucí učitelka MŠ 4. KRUPAŘOVÁ Taťána SŠ MŠ MŠ 5. POLÁŠKOVÁ Marcela SŠ MŠ MŠ 6. PROTIVNÁ Leona SŠ MŠ MŠ 7. ŠINDLEROVÁ Marie SŠ MŠ MŠ 8. VRBOVÁ Šárka SŠ MŠ MŠ C) ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE Zápis do 1. ročníku se uskutečnil ve dnech 11. a 12. února 2011 formou putování pohádkovou říší. Zapsáno bylo 59 ţáků. Ţádost o odklad podali rodiče dvanácti ţáků. Odklady byly kladně vyřízeny po předloţení patřičného doporučení. Celkem bylo přijato 58 dětí, z toho po odkladu 9 a 2 s předčasným nástupem. 9

10 D) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ŢÁKŮ NA STŘEDNÍ ŠKOLY Počet ţáků 9. třídy 31 Počet ţáků 8. třídy 2 Ţáci přijati v 1. kole % Nepřijatí ţáci 0 Ţáci přijati do SŠ v mladoboleslavském regionu 29 87,88 % Ţáci přijati do SŠ v jiném regionu 4 12,12 % Ţáci přijati do státních SŠ 29 87,88 % Ţáci přijati do soukromých SŠ 4 12,12 % Ţáci přijati ke 4- letému maturitnímu studiu 25 78,76 % Ţáci přijati na 3- letý učební obor 8 24,24 % Přehled rozmístění: Okres Mladá Boleslav Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, MB 2 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická 3 a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, MB Střední průmyslová škola, MB 6 SOŠ a SOU, MB 4 Integrovaná SŠ na Karmeli, MB 1 SZŠ, MB 3 SŠ tradičních řemesel HERMÉS, MB 0 Soukromá SŠ Maja, MB 0 SŠ ekonomicko-podnikatelská Spektrum, MB 0 Škoda Auto a. s. SOU strojírenské, MB 2 10

11 SOU Horky nad Jizerou 5 SŠ gastronomie a hotelnictví, MB 2 SOU Hubálov 1 Celkem 29 Jiný region SPŠ, Podskalská, Praha 1 SPŠ stavební, Mělník 1 SPŠ oděvního návrhářství, Praha 1 SOŠ pro administrativu EU, Praha 1 Celkem 4 Přijímací řízení ţáků 5. ročníku ke studiu na osmiletém gymnáziu Celkový počet přihlášených 5 Přijatých 4 Zapsaných 4 Gymnázium Dr. Josefa Pekaře 2 Přijatých 1 0 Gymnázium Palackého 5 Přijatých % E) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ Ve školním roce 2010/2011 prospělo celkem 311 ţáků, 3 ţáci plnili školní docházku podle 38 školského zákona (v zahraničí) a nebyli celkově hodnoceni. Průměrný prospěch ţáků je 1,358. Počet žáků 2010/ Počet žáků A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 3.A 3.B 4.A 5.A 5.B 6.C 7.C 8.C 9.C Třídy 11

12 Počet žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo 1. stupeň chování 2. stupeň chování 3. stupeň chování 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Celkem Průměrný prospěch tříd 2 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 3.A 3.B 4.A 5.A 5.B 6.C 7.C 8.C 9.C Třídy CHARAKTERISTIKA PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU Ve všech ročnících byla realizována výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ŠESTKA. Učební osnovy a jejich cíle byly aţ na drobné nepatrné výjimky splněny ve všech ročnících školy. Průměrný prospěch školy na konci ŠR byl 1,358 S vyznamenáním studovalo 198 ţáků. Prospělo 113 ţáků, 4 ţáci neprospěli. 12

13 Celkem bylo organizováno na škole cca 15 krouţků a ve spolupráci s občanskými sdruţeními dalších 20 krouţků. Ţáci II. stupně studovali v 6. aţ 9. ročníku dle školního vzdělávacího programu s rozdělením disponibilních hodin pro volitelné předměty - sportovní přípravu se zaměřením na lehkou atletiku a florbal, a dále další dva matematická praktika nebo matematicko - přírodovědná praktika a praktika z informatiky. Zaměření nabídky volitelných předmětů sledovalo tedy tradici školy, tj. atletiku a přírodovědné předměty. Výborných výsledků bylo opět dosaţeno ve třídách s rozšířenou výukou tělesné výchovy (v učebním plánu se sportovní přípravou), zejména v oblasti výkonnostní. Konkrétní vyhodnocení je uvedeno v části Přehled sportovních soutěţí. Ţáci devátých tříd se zúčastnili objektivních republikových testů Stonoţka fy SCIO. Testováno bylo celkem 31 ţáků naší školy. Výsledky v českém jazyce byly v průměru ČR, v matematice pod průměrem ČR. Odpovídaly ale studijním předpokladům ţáků. Na základě vyhlášených kritérií Statutárního města Mladá Boleslav byla udělena Ţákovská cena ţákyni 9. třídy naší školy Martině Kulíškové a ţákyni 5. třídy Adéle Skalské. MATEŘSKÁ ŠKOLA Vzdělávací činnost školního vzdělávacího programu je rozdělena do čtyř základních integrovaných bloků, z toho kaţdý obsahuje dostatečnou nabídku témat, která jsou variabilní a umoţňují všem učitelkám pracovat flexibilně a svobodně. Pozitiva výsledků: - plnění koncepce školy - pracovně výtvarné dílny s nabídkou tvořivých činností - nenásilné vedení dětí k činnostem - snaha o vedení dětí k jejich samostatnému myšlení a rozhodování - hlavním pozitivem je dostatek pohybu a sportovního vyţití - dodrţování vlastních pravidel jednotlivých tříd - individuální přístup Negativa: - nedostatek zkušeností - ne vţdy správně volená náročnost úkolů a činností pro smíšený kolektiv 13

14 Akce: - Putování se STONOŢKOU podzimní Štěpánkou - Pořad v DDM Rok v přírodě - Veselá drakiáda - Čertovský den - Vánoční nadílka - Masopustní karneval - Rej čarodějnic - Beseda s městským stráţníkem - Dopravní akce na hřišti ZŠ ŠKOLNÍ DRUŢINA Výchovně - vzdělávací činnost druţiny probíhala v tomto školním roce podle školního vzdělávacího programu školní druţiny. Výchovné a vzdělávací cíle ve ŠD byly průběţně plněny. Činnost ve ŠD byla nastavena tak, aby v jednotlivých činnostech, které byly prováděny ve ŠD, se prolínala koncepce ŠVP. Jednotlivá témata byla vţdy poznamenána do druţinových knih s řádně označeným tématem dle ŠVP. V průběhu celého školního roku probíhala různá menší tématická činnost v jednotlivých odděleních, např. sportovní hry, výtvarné a pracovní činnosti, výstavky prací dětí (vystavovány v prostorách ŠD a před ní), vycházky do přírody apod ROK V PŘÍRODĚ, návštěva DDM v Mladé Boleslavi Turnaj ve stolních hrách Vánoční besídka Putování se skřítkem ŠESTÁČKEM (také v prostorách ŠD) 14

15 Pohádkové odpoledne Velikonoce ve ŠD Po celý školní rok je výchovná činnost zaměřena na společensky prospěšnou činnost péče a dodrţování hygienických pravidel druţiny, uplatňování zdravotnické osvěty, zásady společenského chování, výchova k sebekázni při vycházkách a zájmových činnostech, sebehodnocení a péče o květiny. I. STUPEŇ 1. PŘEHLED TRADIČNÍCH I NOVÝCH AKCÍ I. STUPNĚ Prevence kriminality beseda se zástupci městské policie Ajax beseda s policií Partnerství se ZŠ Kupeckého v Pezinku (5.A) Překáţková dráha sportovní akce pro MŠ Betlémování Bruslení Rozsvěcení vánočního stromku Zimní čtyřboj školní kolo Hledání skřítka ŠESŤÁČKA Návštěva mateřských škol s budoucími prvňáčky Recitace školní kolo Karneval Noc s Andersenem Návštěva Štefánikovy hvězdárny 15

16 Návštěva Planetária Úklid Radouče Atletický trojboj Mc Donald s Cup krouţky třídy 1. stupně byly během školního roku na exkurzích uskutečnily se školy v přírodě ţáci navštívili knihovnu, dopravní hřiště, dle ŠVP výuky plavání i divadelní představení 2. PLNĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH CÍLŮ ŠVP ŠESTKA NA I. STUPNI VZDĚLÁVACÍ A VÝCHOVNÉ CÍLE, HODNOCENÍ - osvojení poznatků poznávací i praktické činnosti - pochopení učiva a přijímaných vědomostí nejen jako teorii, ale i v praktickém ţivotě a o jeho samostatné rozvíjení - orientace v učebnicích, slovnících, encyklopediích a ostatních studijních materiálech - estetické vnímání - rozvíjení pohybových dovedností a ovlivňování svého zdraví - získání správných mravních hodnot a postojů a umění rozpoznat je od špatných - chápání důleţitosti svého zdraví i svých blízkých - odpovědnost, chápání, pochopení, respektování a umění pracovat a spolupracovat s kolektivem, chápat mezilidské vztahy 16

17 - kladení důrazu na hodnotu člověka jako takového a hodnotu samotnou - sebehodnocení, kritika, sebekritika, vlastní názor V ţádném z předmětů na 1. stupni ZŠ nedošlo, aţ na drobné výjimky, k nesplnění osnov ŠVP Šestka. Dětem byla v rámci volitelného předmětu s hodinovou dotací týdně nabídnuta moţnost výuky Sportovní přípravy a Estetické výchovy. II. STUPEŇ Ve výjimečných případech došlo k nesplnění osnov školního vzdělávacího programu. V tomto školním roce se i nadále pracovalo na revizi osnov školního vzdělávacího programu. Konkrétní poznatky by měly vyplynout v následujícím školním roce. Během školního roku byla do výuky na druhém stupni zařazena celá řada aktivit, které doplnily prakticky i teoreticky výuku podle školního vzdělávacího programu ŠESTKA. Jedním z projektů pro ţáky 8. a 9. ročníku byly Osobnosti přírodních věd. 17

18 Během prosince (mimo školní vyučování) byl zorganizován zájezd do Dráţďan. Během školního roku proběhla celá řada exkurzí centrum ČEZ Hradec Králové, Ústav jaderného výzkumu Řeţ. Zajímavou aktivitou byla divácká účast na mezinárodních atletických závodech Zlatá tretra Ostrava doplněná o exkurzi v Hlavní báňské záchranné stanici OKD a na dole Michal. Na konci května se zájemci zúčastnili sportovně ozdravného zájezdu na jih Itálie. Jako doplněk volnočasových aktivit se opět podařilo ţákům nabídnout účast na mezinárodním táboře ve Finsku o hlavních prázdninách. Ten organizovalo partnerské město Mladé Boleslavi Vantaa. ČESKÝ JAZYK Ve všech ročnících druhého stupně byly v rámci předmětu český jazyk splněny výstupy zadané školním vzdělávacím programem. Obsah učiva jednotlivých témat byl beze zbytku probrán, splněna byla i dílčí průřezová témata v rámci předmětu v jednotlivých ročnících. V letošním školním roce poprvé probíhá výuka českého jazyk všech ročníků v odborné učebně moţnost stálého vyuţití nástěnných tabulí, slovníků, jazykových příruček, CD přehrávače. V rámci výuky literatury si v prvním pololetí ţáci nově vyzkoušeli zpracování pololetních projektových prací na zadaná témata. V kaţdém ročníku byla zadána témata související s tématy probíranými v prvním pololetí, ze kterých si ţáci sami vybrali jedno zadání. Předem byl stanoven způsob pojednání jednotlivých témat a přesná kritéria hodnocení. Výsledky projektu ukázaly, ţe více jak polovina ţáků nedokáţe zadaná kritéria akceptovat a dodrţet, a práce byly tak zpracovány víceméně podle vlastního pojetí ţáků. Projekty byly klasifikovány a ţáci byli seznámeni s chybami, kterých se mají propříště vyvarovat. 18

19 Akce doplňující výuku: školní kolo Olympiády v českém jazyce ţáci 8. a 9. ročníku vybraní ţáci 5. a 6. ročníku návštěva Českého rozhlasu v Praze, účast ve vědomostní soutěţi Domino školní kolo recitační soutěţe Dětská scéna zástupci 6., 8. a 9. ročníku okresní kolo recitační soutěţe Dětská scéna (Rampas, Faltová, Hlušičková, Bauerová, Šoltysová) okresní kolo Olympiády v českém jazyce (Rampasová 11. místo, Mouchová) - v měsíci březnu odeslány soutěţní práce do Mezinárodní soutěţe v psaní dopisů 2011 ( Představ si, ţe jsi strom. Napiš někomu dopis a vysvětli mu, proč je důleţité chránit lesy. ) Noc s Andersenem účast všech ročníků druhého stupně - odeslány soutěţní práce do literární soutěţe Rosteme s knihou Příběh tisíce a druhé noci aneb Literatura arabského světa návštěva Městské knihovny v Mladé Boleslavi 6. ročník Nadále trvá spolupráce s Kniţním klubem nakladatelství Fragment, nově s nakladatelstvím Albatros. K práci v hodinách českého jazyka dále vyuţívány slovníky a jazykové příručky Slovník spisovné češtiny, Pravidla českého pravopisu, Stručná mluvnice česká a řada dalších materiálů určených k procvičování probíraného učiva (fotokopie jazykových rozborů, pravopisných cvičení, medailonky autorů, CD s nahrávkami poslechu pro jazyk i literaturu). Do hodin zařazována práce na interaktivní tabuli a projekce ukázek z filmové tvorby při hodinách literatury. Pro příští školní rok připraveny podklady pro získání finančních prostředků v rámci projektu Peníze školám (Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti ţáků ZŠ a Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti). ANGLICKÝ JAZYK Účast ţáků na soutěţích: - v únoru 2011 proběhlo školní kolo olympiády z anglického jazyka, kterého se zúčastnilo 16 ţáků v obou kategoriích, - vítězem první kategorie se stala Sandra Fadrhoncová ze 6.C, - ve druhé kategorii obsadila 1. místo Patricie Lengyelová z 8.C, 19

20 - okresního kola se zúčastnila Patricie Lengyelová z 8.C. Největší novinkou ve výuce anglického jazyka na naší škole byli rodilí mluvčí. Díky vstřícnému kroku jazykové školy Wattsenglish, Ltd. měli ţáci prvního i druhého stupně moţnost pracovat s rodilým mluvčím v ukázkových hodinách angličtiny. Na základě zpětné vazby pak v květnu a červnu zájemci ze třetí, čtvrté, páté a šesté třídy absolvovali vţdy jednou týdně hodinu AJ vedenou anglickými lektorkami. Hodiny byly především zaměřené na procvičování a prohlubování probraného učiva. Krouţek anglického jazyka probíhal v prvním a druhém ročníku pod vedením p. uč. Veselé, Čurdové a Hásové. K výuce byly vyuţívány učebnice Happy house 1, 2. Ve všech ročnících byly osnovy ŠVP splněny. Byla zařazena průřezová témata VEG Evropa a svět nás zajímá. NĚMECKÝ JAZYK se třináct ţáků z osmé a deváté třídy zúčastnilo zájezdu do Dráţďan. Absolvovali okruţní jízdu městem, dozvěděli se zajímavosti z historie a poznali nejhezčí místa. Pak prošli historické centrum. Zájezd byl záměrně pořádán v tomto termínu, aby měli příleţitost vidět nejstarší vánoční trh Striezel Markt se všemi typickými postavami. Všeobecné výsledky výuky německého jazyka ročník: - vzhledem k rozsahu učiva v ŠVP byly osnovy splněny ve všech třídách - v sedmém ročníku ţáci poprvé pracovali s učebnicí řady Pingpong, navíc probrali témata Moje rodina a Škola - v osmém ročníku se pracovalo podle učebnice Deutsch mit Max 1 - v devátém ročníku ţáci postupovali podle učebnic Pingpong 1, 2 a Heute haben wir Deutsch RUSKÝ JAZYK Ruský jazyk se v letošním školním roce vyučuje v sedmém a osmém ročníku. V sedmém i osmém ročníku byly splněny výstupy zadané školním vzdělávacím programem. Obsah učiva jednotlivých témat byl beze zbytku probrán (v učebnici č. 2 nebyly probrány dvě poslední lekce, které podle ŠVP mají být odučeny v 9. ročníku). V letošním školním roce poprvé probíhá výuka ruského jazyka výhradně v odborné učebně moţnost stálého vyuţití interaktivní tabule a PC, slovníků, jazykových příruček, CD přehrávače. 20

21 Výuka ruského jazyka byla obohacena vyuţitím interaktivní tabule a moţností připojení k internetu: ruské reálie, testy (procvičování slovní zásoby, gramatiky apod.), písničky (texty v azbuce), ukázky ruských filmů v původním znění. MATEMATIKA Učivo 6., 8. a 9. ročníku bylo probráno zcela, v 7. ročníku nebyla z časových důvodů probrána kapitola Čtyřúhelníky (bude probrán na začátku 8. ročníku). Výuka je zabezpečena aprobovanými vyučujícími, jsou prováděny vzájemné konzultace. U většiny ţáků jsou klíčové kompetence v souladu se ŠVP. Přehled matematických soutěţí: - matematická olympiáda: účast ve školním kole ţáků, postup do okresního kola Rampasová Jitka - Z8, Rampas Luboš, Vorel Martin, Svárovský Jan Z6 - Pythagoriáda: účast ve školním kole ţáků. V okresním kole nás reprezentovalo 12 ţáků, z nich se Jitka Rampasová umístila na 3. místě. - Matematický klokan - celorepubliková soutěţ - Logická olympiáda - organizovaná Mensou: Katka Vítová a Tomáš Suchý postoupili do krajského kola INFORMATIKA Ve výuce informatiky byl kladen důraz na seznámení se základními pojmy, programy a poznatky ICT. Znalosti a dovednosti ţáků byly orientovány na praktické vyuţití základních kancelářských programů textového editoru Word, tabulkového kalkulátoru Excel a programu pro tvorbu prezentací PowerPoint. Ţáci se také soustředili na vyhledávání informací, ovládání internetového prohlíţeče a údrţbu ové schránky. Výuka byla realizovaná v odborných učebnách informatiky. FYZIKA Učivo 6. aţ 9. ročníku bylo probráno v plném rozsahu se zařazením praktických měření veličin, zejména v 6. ročníku. Důraz byl kladen zejména na praktické vyuţití jednotlivých oblastí. Své znalosti ţáci uplatňovali při tvorbě projektů, kde se učili spolupracovat, komunikovat, vyhledávat potřebné informace. 21

22 Ţáci 9. ročníku se zúčastnili exkurze do jaderného výzkumného ústavu v Řeţi. Ţáci 8. ročníku navštívili infocentrum ČEZ - téma Obnovitelné zdroje - v Hradci Králové, navštívili i vodní elektrárnu Hučák. PŘÍRODOPIS Učivo 7. a 8. ročníku bylo probráno zcela, v 6. ročníku nebyla z časových důvodů probrána kapitola Motýli (bude probrán na začátku 7. ročníku), v 9. ročníku nebyla kapitola ekologie probrána podrobně z důvodu niţšího počtu odučených hodin. Ţáci se zúčastnili školního kola Biologické olympiády, dvě ţákyně postoupily do okresního kola. ZEMĚPIS Akce: 1. Zeměpisná olympiáda okresní kolo reprezentovali: 6. ročník Vorel M. ( místo), Rampas L. (17. místo), Naimanová K. (21. místo), 7. ročník Štěpánek P. (15. místo), Kuzma D. (23. místo), 8. ročník Rampasová J. (9. místo), Hlušičková D. (10. místo), Balarin D. (33. místo). 2. Výukový pořad v DK Čína říše mocného draka , zúčastnili se všichni ţáci 2. stupně. 3. Exkurze do Muzea Českého ráje v Turnově , zúčastnili se vybraní ţáci 8. a 9. ročníku. Osnovy byly splněny včetně průřezových témat. V kaţdém ročníku se ţáci formou referátů, či prezentací zapojili do výuky, zpracovali zadané, či vybrané téma dle osnov jednotlivých ročníků. 6., 7. a 9. ročníky často vyuţívaly multimediální učebnu. Nevýhodné je společné pouţívání učebnic na začátku školního roku pro 7. a 8. ročník (8. ročník dle osnov probíral tématický celek Amerika). Chybí centralizace pomůcek pro výuku zeměpisu (vlastní kabinet). CHEMIE Osnovy předmětu byly splněny v obou ročnících. Učebnice v osmém ročníku Základy chemie 1 a v devátém ročníku Základy praktické chemie 2 jsou vyhovující. Olympiády 22

23 z chemie se neúčastníme z důvodu vysoké náročnosti po stránce obsahové. Ţáci 8. a 9. ročníku, kteří si vybrali volitelný předmět matematicko - přírodovědná praktika, se zapojili do soutěţe vyhlášené Ministerstvem ţivotního prostředí k Roku chemie. DĚJEPIS Učební osnovy předmětu dějepis byly splněny v kaţdém ročníku. Během výuky byly vyuţity ve velké míře audiovizuální pomůcky. Výuka doplněná o multimediální prezentaci (včetně internetu) byla vyuţita především v devátém ročníku, kde maximálně splnila svou výukovou funkci. Osvědčila se videa na internetových stránkách. Výuka byla zaměřená především na hledání historických souvislostí a historické myšlení. Potlačeno bylo přílišné memorování letopočtů a náročného obsáhlého výčtu událostí. V tomto školním roce měli ţáci v kaţdém ročníku za úkol vypracovat čtvrtletní práce z vybraných témat historie. Práce byly podrobně zhodnoceny podle předem zadaných kriterií. Mnoho z nich bylo velmi povedených. VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. ročník V šestém ročníku byly v tomto předmětu splněny výstupy zadané školním vzdělávacím programem. Obsah učiva jednotlivých témat byl beze zbytku probrán. Splněna byla i průřezová témata. Akce doplňující výuku: Semiramis kamarádství, vztahy v kolektivu Semiramis kamarádství, šikana K vybraným tematickým celkům ţáci vytvářeli projektové práce, ve kterých uplatnili nové poznatky. Děti byly při hodinách aţ na výjimky aktivní, zajímaly se o probíranou látku, nad problémy ţivě diskutovaly a dokázaly představit a obhájit vlastní názor. V rámci her a ţivých scének byly rozvíjeny komunikativní dovednosti. 7. ročník - rozsah učiva byl probrán zcela - ţáci se zúčastnili dvou bloků Programu primární prevence Semiramis, které byly zaměřeny na vztahy mezi vrstevníky a šikanu - proběhla beseda s p. Fantou na téma Závislosti a nuda 23

24 8. ročník - rozsah učiva byl probrán zcela, některá témata (první pomoc a ošetřování nemocných) byla probrána v přírodopise - ţáci se zúčastnili dvou bloků Programu primární prevence Semiramis, které byly zaměřeny na vztahy v rodině a trávení volného času 9. ročník - z učiva byly probrány všechny kapitoly - byla probrána průřezová témata dle ŠVP - zvláštní zřetel byl dán na kapitoly zaměřené na rizika ohroţující zdraví a zneuţívání návykových látek - ţáci se zúčastnili jako pomocníci na Velikonočních hrách zdravotně a mentálně handicapovaných dětí HUDEBNÍ VÝCHOVA Vyučovací cíle a učební osnovy byly splněny. Klíčové kompetence byly naplňovány prostřednictvím individuální i skupinové práce, tvořením referátů, vyhledáváním informací v hudebních encyklopediích a na internetu. Přínosem pro výuku byly názorné ukázky s moţností procvičovat učivo z CD ROM na interaktivní tabuli. Činnosti a akce: - krouţek hry na klávesy pod vedením J. Smutné navštěvovalo v průběhu školního roku 18 ţáků 1. aţ 9. ročníku - ţáci zhlédli další díl z pořadů Vývoj světové rockové hudby v KS SVĚT - účast v pěveckých a instrumentálních výstupech na Adventním koncertu a Školní vánoční akademii VÝTVARNÁ VÝCHOVA Vyučovací cíle a učební osnovy byly splněny. Činnosti a akce - výzdoba interiéru školy během školního roku - vyhotovení dárků pro budoucí prvňáčky - podíl na výtvarné výzdobě Domu kultury pro Školní vánoční akademii 24

25 - návštěvy výstav a prezentací v Domě kultury a Galerii Templ, např. Ţena jako inspirace Světlany Ţalmánkové nebo Vojáci pomáhají - vítězná díla ţáků 2. stupně ZŠ a SŠ Účast ve výtvarných soutěţích - téma Voda v krajině - čtyři ţáci VI.C byli oceněni náměstkem primátora p. Bouškou, kresby byly pouţity jako výtvarný doprovod Zpravodaje Magistrátu města Mladá Boleslav - téma Kniha a já - součást projektu Děti malují pro Konto BARIÉRY (DDM Šumná) - téma Ţivot se zvířaty TĚLESNÁ VÝCHOVA 6. ročník Ţáci si osvojili základní názvosloví a zvládli pořadová cvičení. V gymnastickém, herním i atletickém bloku byly cíle splněny dle plánu. 7. ročník Ţáci ve všech blocích splnili všechny vzdělávací cíle, dle vlastního výběru se zúčastnili plánovaného základního lyţařského kurzu v Krkonoších. 8. ročník Ţáci splnili vzdělávací cíle v gymnastice, sportovních hrách i atletickém bloku. Byly také provedeny všechny plánované kontrolní testy. Část gymnastického bloku byla věnována kondiční přípravě. 9. ročník Ţáci splnili vzdělávací cíle v gymnastice, sportovních hrách i atletickém bloku. Byly také provedeny všechny plánované kontrolní testy. Část gymnastického bloku byla věnována kondiční přípravě. 25

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2007 / 2008

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2007 / 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2007 / 2008 IZO: 600049248 IČ : 750 34 018 Zpracoval : Mgr. Jan Novotný Datum : 30.9.2008 OBSAH : 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace Tyršova 446, 288 02 Nymburk tel.:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2011 / 2012

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2011 / 2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV, Václavkova 1082, příspěvková organizace IZO: 600049248 V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2011 / 2012 IČ : 750 34 018 Zpracoval: Mgr. Jan Novotný Datum: 3. 9. 2012 OBSAH

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Výroční zpráva o činnosti školy za období 1.9.2010 30.6.2011 Mgr. Eva Bicanová ředitelka školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy... 4 1.1 Organizace školního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014 Mgr. Jarmila Višňovcová 25. 9. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola Lovosice,

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov

Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 OBSAH 1 Základní údaje o škole 3 1.1 Identifikace školy 3 1.2 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Malostranské základní školy školní rok 2009/2010 V souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon) v platném

Více

Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace Telefon/fax: 483 320 086 E-mail: gymnazium@gymjbc.cz WWW.gymjbc.

Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace Telefon/fax: 483 320 086 E-mail: gymnazium@gymjbc.cz WWW.gymjbc. Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace Telefon/fax: 483 320 086 E-mail: gymnazium@gymjbc.cz WWW.gymjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253

Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253 Obsah str. 1. Základní údaje o škole 3 2. Personální údaje 4 3. Vzdělávací program školy 7 4. Počty ţáků

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris;ka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN, KOMENSKÉHO 66, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Novém Jičíně dne 15. října 2010 Zpracovala: Emilie Řeháková ředitelka školy 1 Školská rada při základní

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris

Více

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211. školní rok 2010 2011

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211. školní rok 2010 2011 Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 školní rok 2010 2011 Benešov nad Ploučnicí 20. září 2011 Mgr. Miroslava Šmídová Obsah: 1. Základní údaje 2. Přehled

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2007/2008 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více