VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. příspěvková organizace.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. příspěvková organizace. www.6zsmb."

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Čj.: 1123/2011 Dne: VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok: Předkládá: Ing. Tomáš Suchý, ředitel školy

2 OBSAH: a) Základní údaje o škole b) Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci a způsobilosti c) Údaje o zápisu k povinné školní docházce d) Údaje o přijímacím řízení ţáků na střední školy e) Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků f) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků g) Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI h) Prezentace školy na veřejnosti a další mimořádné akce školy Přílohy: 1) Výroční zpráva o hospodaření školy - rok ) Výroční zpráva o hospodaření školy ½ roku 2011 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) podle 10, odst. 3, předkládám Výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace se stavem k

3 A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Na základě usnesení zastupitelstva města Mladá Boleslav, č. 2997, ze dne , zřídilo Statutární město Mladá Boleslav dnem příspěvkovou organizaci, Základní školu Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 s IČ: Zřizovací listina byla vydána Dne byla vydána zřizovací listina na základě usnesení Zastupitelstva města Mladá Boleslav č. 3019, kterou se ruší předchozí se všemi dodatky. Dne byla na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Mladá Boleslav č vydána nová zřizovací listina, kterou se ruší předchozí. Doplněna byla o dodatky č. 1 a 2. Rozhodnutím MŠMT č.j /03-21 je od škola zařazena do sítě škol. Identifikátor zařízení: Zřizovatel školy: Statutární orgán: Statutární město Mladá Boleslav Mladá Boleslav, Komenského nám. 61 ředitel školy Ing. Tomáš Suchý Škola sdruţuje ve školním roce 2010/2011: 1) Základní školu s plánovanou kapacitou 550 ţáků, IZO: ) Školní druţinu s plánovanou kapacitou 130 ţáků, IZO: ) Školní jídelnu s plánovanou kapacitou 770 jídel, IZO: ) Mateřskou školu s plánovanou kapacitou 110 ţáků, IZO: Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace má dlouholetou tradici jako jedna z nejznámějších škol v regionu. Nachází se na menším mladoboleslavském sídlišti Slavoj v okrajové části města s výbornou dostupností městské hromadné dopravy i dopravy meziměstské. Slavnostní zahájení provozu ve školní budově bylo v roce Od té doby je známá jako sportovka nebo šestka. Škola je úplnou základní školou s kompletním zabezpečením, včetně školní jídelny a školní druţiny, které sídlí v jedné budově. Od je její součástí i mateřská škola STONOŢKA. K tomuto datu se změnil název školy ze Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace na Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. 3

4 Na škole působí školská rada. Členy školské rady jsou: zástupci zřizovatele - Petr Krichebauer, Ivana Matoušková, zástupci rodičů David Skalský, Roman Šoltys a zástupci pedagogů Otakar Vorel, Lukáš Krejčík. Školská rada se v roce 2010 sešla třikrát. Na svých jednáních schválila Výroční zprávu školy za rok 2009/2010, zapojila se do diskuze o koncepčních záměrech školy a začala aktivně podporovat aktivity spojené se zateplením školy a výměnou oken nebo s dopravním reţimem před školou. 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Vzdělávací obor: Vzdělávací program: C/01 Základní škola 309/ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠESTKA Školní rok ukončilo celkem 315 ţáků (na I. stupni 204, na II. stupni 111). Z toho neprospěli 4 ţáci. 3 ţáci byli nehodnoceni plnění povinné školní docházky v zahraničí. - celkový počet tříd 15 - na I. stupni 11 - na II. stupni 4 - průměrný počet ţáků ve třídě 21 - průměrný počet ţáků I. st. ve třídě 18,55 - průměrný počet ţáků II. st. ve třídě 27,75 2. ŠKOLNÍ DRUŢINA Počet ţáků přihlášených do školní druţiny: 120 (92,3% kapacity). Na základě poţadavku statutárního orgánu bylo dne Krajským úřadem Středočeského kraje rozhodnuto o zvýšení kapacity ve školní druţině na 180 dětí s účinností od

5 3. ŠKOLNÍ JÍDELNA Počet přihlášených strávníků ve školním roce - průměr 448 z toho ţáci ZŠ 271 ţáci MŠ 102 zaměstnanci 47 cizí strávnici 28 Cena stravného: I. stupeň 7-10 let 18,- Kč II. stupeň let 19,- Kč III. stupeň 15 a více let 20,- Kč dospělí 21,- Kč Cizím strávníkům je účtováno: mzdové náklady 20,45- Kč reţie 10,11- Kč zisk 4,44- Kč Pracovnice školní jídelny: vedoucí jídelny 1 úvazek 1 kuchařky 2 2 pracovnice provozu 5 4,4 uklízečka 1 0,35 4. MATEŘSKÁ ŠKOLA Vzdělávací program: 63/2010 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání CO SE DĚJE PRÁVĚ, PO CELÝ ROK V TRÁVĚ Počty dětí ve třídách Zapsané děti Chlapci Dívky MOTÝLCI BERUŠKY VČELIČKY ČMELÁČCI Celkem

6 Průměrná docházka dětí Zapsané děti Průměr za 1. pololetí Průměr za 2. pololetí Průměr za školní rok MOTÝLCI BERUŠKY VČELIČKY ČMELÁČCI Celkem Děti přijaté ve školním roce 2010/2011 Počet všech přijatých dětí 116 Počet všech ukončených docházek 28 Počet odloţených školních docházek 2 6

7 B) ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH - JEJICH KVALIFIKACI A ZPŮSOBILOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Správní zaměstnanci Příjmení, jméno Funkce 1. NOVÁKOVÁ Miroslava hospodářka 2. BRIERLEY Kateřina finanční účetní 3. MACH Zdeněk údrţbář 4. HRADCOVÁ Helena mzdová účetní 5. TOMANOVÁ Hana uklízečka 6. KALÍŠKOVÁ Lenka uklízečka, školnice 7. PAVLOVOVÁ Hana vedoucí ŠJ 8. TRUBAČÍKOVÁ Jana uklízečka 9. JEŢKOVÁ Pavlína vedoucí kuchařka 10. MAZAČOVÁ Jitka kuchařka 11. RYCHTROVÁ Marie pracovník provozu 12. VRABCOVÁ Lenka pracovník provozu 13. ŠARKÖZYOVÁ Václava pracovník provozu 14. MAREČKOVÁ Jana pracovník provozu 15. DĚDKOVÁ Miroslava pracovník provozu 16. UHLÍŘOVÁ Hana uklízečka 17. PROTIVNÁ Jana pokojská MŠ 18. ŠTĚPÁNKOVÁ Jana pokojská MŠ 19. WEISSOVÁ Miroslava pradlena, švadlena SPORT TVOŘIVOST ELÁN KOMUNIKACE ŠANCE ŠESTKA AKTIVITA 7

8 Pedagogičtí pracovníci základní školy PŘÍJMENÍ, jméno Titul Vzdělání Kvalifikace Aprobace Pracovní zařazení Zařazení 1. BARTOŠOVÁ Pavlína SŠ vych. vych/tv vych ŠD 2. ČURDOVÁ Eva Mgr. VŠ učit. I. st. I. st. ZŠ uč I. st. 3. DUBSKÁ Iveta Ing. VŠ učit. II. st. Vv uč I. st. 4. DUŘTOVÁ Anna SŠ vych, as ŠD 5. DVOŘÁČEK Petr Ing. VŠ uč II. st. 6. DVOŘÁKOVÁ Alena Mgr. VŠ učit. II. st. Tv uč II. st. 7. FLODRMANOVÁ Ivana SŠ uč I. st. 8. FOŘTOVÁ Ilona Ing. VŠ Aj, Nj uč II. st. 9. HÁSOVÁ Ivana Mgr. VŠ učit. I. st. I. st. ZŠ uč I. st. 10. HEROUTOVÁ Miroslava Mgr. VŠ učit. II. st. Čj, Vv uč II. st. 11. JEŘÁBKOVÁ Monika Mgr. VŠ učit. I. st. I. st. ZŠ uč I. st. 12. MILČINSKÁ Miloslava Mgr. VŠ učit. I. st. I. st. ZŠ uč I. st. 13. KOŠVANCOVÁ Natálie Bc. VŠ vych. vych. vych ŠD 14. KOZÁKOVÁ Alena Mgr. VŠ učit. I. st. I. st. ZŠ uč I. st. 15. KRÁLOVÁ Albína SŠ učit. I. st. I. st. ZŠ asistent 16. KREJČÍK Lukáš Mgr. VŠ učit. II. st. D uč II. st. 17. KREJČÍKOVÁ Kateřina Ing. VŠ učit. II. st. Ch zástupce 18. KULASOVÁ Zdeňka Mgr. VŠ učit. I. st. I. st. ZŠ uč I. st. 19. NOVÁKOVÁ Ilona SŠ vych. vych. vych ŠD 20. PLUHAŘOVÁ Markéta Mgr. VŠ učit. II. st. Bi, M uč II. st. 21. SMUTNÁ Jitka Mgr. VŠ učit. II. st. Rj, Hv uč II. st. 22. SUCHÝ Tomáš Ing. VŠ učit. II. st. M, I ředitel 23. SVÁROVSKÁ Lucie Mgr. VŠ učit. II. st. M, F uč II. st. 24. VESELÁ Blanka SŠ Aj uč II. st. 25. VOREL Otakar Mgr. VŠ učit. II. st. Tv, Pe uč II. st. 26. VORLOVÁ Lenka Mgr. VŠ učit. II. st. M, Z uč I. st. Ke dni ukončila pracovní poměr Mgr. Alena Dvořáková. Její úvazek byl rozdělen mezi ostatní vyučující. 8

9 Pedagogičtí pracovníci mateřské školy Příjmení, jméno Vzdělání Kvalifikace Zařazení 1. DLASKOVÁ Zuzana SŠ MŠ MŠ 2. HUSÁKOVÁ Petra SŠ MŠ MŠ 3. HYKOVÁ Radmila SŠ MŠ vedoucí učitelka MŠ 4. KRUPAŘOVÁ Taťána SŠ MŠ MŠ 5. POLÁŠKOVÁ Marcela SŠ MŠ MŠ 6. PROTIVNÁ Leona SŠ MŠ MŠ 7. ŠINDLEROVÁ Marie SŠ MŠ MŠ 8. VRBOVÁ Šárka SŠ MŠ MŠ C) ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE Zápis do 1. ročníku se uskutečnil ve dnech 11. a 12. února 2011 formou putování pohádkovou říší. Zapsáno bylo 59 ţáků. Ţádost o odklad podali rodiče dvanácti ţáků. Odklady byly kladně vyřízeny po předloţení patřičného doporučení. Celkem bylo přijato 58 dětí, z toho po odkladu 9 a 2 s předčasným nástupem. 9

10 D) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ŢÁKŮ NA STŘEDNÍ ŠKOLY Počet ţáků 9. třídy 31 Počet ţáků 8. třídy 2 Ţáci přijati v 1. kole % Nepřijatí ţáci 0 Ţáci přijati do SŠ v mladoboleslavském regionu 29 87,88 % Ţáci přijati do SŠ v jiném regionu 4 12,12 % Ţáci přijati do státních SŠ 29 87,88 % Ţáci přijati do soukromých SŠ 4 12,12 % Ţáci přijati ke 4- letému maturitnímu studiu 25 78,76 % Ţáci přijati na 3- letý učební obor 8 24,24 % Přehled rozmístění: Okres Mladá Boleslav Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, MB 2 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická 3 a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, MB Střední průmyslová škola, MB 6 SOŠ a SOU, MB 4 Integrovaná SŠ na Karmeli, MB 1 SZŠ, MB 3 SŠ tradičních řemesel HERMÉS, MB 0 Soukromá SŠ Maja, MB 0 SŠ ekonomicko-podnikatelská Spektrum, MB 0 Škoda Auto a. s. SOU strojírenské, MB 2 10

11 SOU Horky nad Jizerou 5 SŠ gastronomie a hotelnictví, MB 2 SOU Hubálov 1 Celkem 29 Jiný region SPŠ, Podskalská, Praha 1 SPŠ stavební, Mělník 1 SPŠ oděvního návrhářství, Praha 1 SOŠ pro administrativu EU, Praha 1 Celkem 4 Přijímací řízení ţáků 5. ročníku ke studiu na osmiletém gymnáziu Celkový počet přihlášených 5 Přijatých 4 Zapsaných 4 Gymnázium Dr. Josefa Pekaře 2 Přijatých 1 0 Gymnázium Palackého 5 Přijatých % E) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ Ve školním roce 2010/2011 prospělo celkem 311 ţáků, 3 ţáci plnili školní docházku podle 38 školského zákona (v zahraničí) a nebyli celkově hodnoceni. Průměrný prospěch ţáků je 1,358. Počet žáků 2010/ Počet žáků A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 3.A 3.B 4.A 5.A 5.B 6.C 7.C 8.C 9.C Třídy 11

12 Počet žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo 1. stupeň chování 2. stupeň chování 3. stupeň chování 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Celkem Průměrný prospěch tříd 2 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 3.A 3.B 4.A 5.A 5.B 6.C 7.C 8.C 9.C Třídy CHARAKTERISTIKA PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU Ve všech ročnících byla realizována výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ŠESTKA. Učební osnovy a jejich cíle byly aţ na drobné nepatrné výjimky splněny ve všech ročnících školy. Průměrný prospěch školy na konci ŠR byl 1,358 S vyznamenáním studovalo 198 ţáků. Prospělo 113 ţáků, 4 ţáci neprospěli. 12

13 Celkem bylo organizováno na škole cca 15 krouţků a ve spolupráci s občanskými sdruţeními dalších 20 krouţků. Ţáci II. stupně studovali v 6. aţ 9. ročníku dle školního vzdělávacího programu s rozdělením disponibilních hodin pro volitelné předměty - sportovní přípravu se zaměřením na lehkou atletiku a florbal, a dále další dva matematická praktika nebo matematicko - přírodovědná praktika a praktika z informatiky. Zaměření nabídky volitelných předmětů sledovalo tedy tradici školy, tj. atletiku a přírodovědné předměty. Výborných výsledků bylo opět dosaţeno ve třídách s rozšířenou výukou tělesné výchovy (v učebním plánu se sportovní přípravou), zejména v oblasti výkonnostní. Konkrétní vyhodnocení je uvedeno v části Přehled sportovních soutěţí. Ţáci devátých tříd se zúčastnili objektivních republikových testů Stonoţka fy SCIO. Testováno bylo celkem 31 ţáků naší školy. Výsledky v českém jazyce byly v průměru ČR, v matematice pod průměrem ČR. Odpovídaly ale studijním předpokladům ţáků. Na základě vyhlášených kritérií Statutárního města Mladá Boleslav byla udělena Ţákovská cena ţákyni 9. třídy naší školy Martině Kulíškové a ţákyni 5. třídy Adéle Skalské. MATEŘSKÁ ŠKOLA Vzdělávací činnost školního vzdělávacího programu je rozdělena do čtyř základních integrovaných bloků, z toho kaţdý obsahuje dostatečnou nabídku témat, která jsou variabilní a umoţňují všem učitelkám pracovat flexibilně a svobodně. Pozitiva výsledků: - plnění koncepce školy - pracovně výtvarné dílny s nabídkou tvořivých činností - nenásilné vedení dětí k činnostem - snaha o vedení dětí k jejich samostatnému myšlení a rozhodování - hlavním pozitivem je dostatek pohybu a sportovního vyţití - dodrţování vlastních pravidel jednotlivých tříd - individuální přístup Negativa: - nedostatek zkušeností - ne vţdy správně volená náročnost úkolů a činností pro smíšený kolektiv 13

14 Akce: - Putování se STONOŢKOU podzimní Štěpánkou - Pořad v DDM Rok v přírodě - Veselá drakiáda - Čertovský den - Vánoční nadílka - Masopustní karneval - Rej čarodějnic - Beseda s městským stráţníkem - Dopravní akce na hřišti ZŠ ŠKOLNÍ DRUŢINA Výchovně - vzdělávací činnost druţiny probíhala v tomto školním roce podle školního vzdělávacího programu školní druţiny. Výchovné a vzdělávací cíle ve ŠD byly průběţně plněny. Činnost ve ŠD byla nastavena tak, aby v jednotlivých činnostech, které byly prováděny ve ŠD, se prolínala koncepce ŠVP. Jednotlivá témata byla vţdy poznamenána do druţinových knih s řádně označeným tématem dle ŠVP. V průběhu celého školního roku probíhala různá menší tématická činnost v jednotlivých odděleních, např. sportovní hry, výtvarné a pracovní činnosti, výstavky prací dětí (vystavovány v prostorách ŠD a před ní), vycházky do přírody apod ROK V PŘÍRODĚ, návštěva DDM v Mladé Boleslavi Turnaj ve stolních hrách Vánoční besídka Putování se skřítkem ŠESTÁČKEM (také v prostorách ŠD) 14

15 Pohádkové odpoledne Velikonoce ve ŠD Po celý školní rok je výchovná činnost zaměřena na společensky prospěšnou činnost péče a dodrţování hygienických pravidel druţiny, uplatňování zdravotnické osvěty, zásady společenského chování, výchova k sebekázni při vycházkách a zájmových činnostech, sebehodnocení a péče o květiny. I. STUPEŇ 1. PŘEHLED TRADIČNÍCH I NOVÝCH AKCÍ I. STUPNĚ Prevence kriminality beseda se zástupci městské policie Ajax beseda s policií Partnerství se ZŠ Kupeckého v Pezinku (5.A) Překáţková dráha sportovní akce pro MŠ Betlémování Bruslení Rozsvěcení vánočního stromku Zimní čtyřboj školní kolo Hledání skřítka ŠESŤÁČKA Návštěva mateřských škol s budoucími prvňáčky Recitace školní kolo Karneval Noc s Andersenem Návštěva Štefánikovy hvězdárny 15

16 Návštěva Planetária Úklid Radouče Atletický trojboj Mc Donald s Cup krouţky třídy 1. stupně byly během školního roku na exkurzích uskutečnily se školy v přírodě ţáci navštívili knihovnu, dopravní hřiště, dle ŠVP výuky plavání i divadelní představení 2. PLNĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH CÍLŮ ŠVP ŠESTKA NA I. STUPNI VZDĚLÁVACÍ A VÝCHOVNÉ CÍLE, HODNOCENÍ - osvojení poznatků poznávací i praktické činnosti - pochopení učiva a přijímaných vědomostí nejen jako teorii, ale i v praktickém ţivotě a o jeho samostatné rozvíjení - orientace v učebnicích, slovnících, encyklopediích a ostatních studijních materiálech - estetické vnímání - rozvíjení pohybových dovedností a ovlivňování svého zdraví - získání správných mravních hodnot a postojů a umění rozpoznat je od špatných - chápání důleţitosti svého zdraví i svých blízkých - odpovědnost, chápání, pochopení, respektování a umění pracovat a spolupracovat s kolektivem, chápat mezilidské vztahy 16

17 - kladení důrazu na hodnotu člověka jako takového a hodnotu samotnou - sebehodnocení, kritika, sebekritika, vlastní názor V ţádném z předmětů na 1. stupni ZŠ nedošlo, aţ na drobné výjimky, k nesplnění osnov ŠVP Šestka. Dětem byla v rámci volitelného předmětu s hodinovou dotací týdně nabídnuta moţnost výuky Sportovní přípravy a Estetické výchovy. II. STUPEŇ Ve výjimečných případech došlo k nesplnění osnov školního vzdělávacího programu. V tomto školním roce se i nadále pracovalo na revizi osnov školního vzdělávacího programu. Konkrétní poznatky by měly vyplynout v následujícím školním roce. Během školního roku byla do výuky na druhém stupni zařazena celá řada aktivit, které doplnily prakticky i teoreticky výuku podle školního vzdělávacího programu ŠESTKA. Jedním z projektů pro ţáky 8. a 9. ročníku byly Osobnosti přírodních věd. 17

18 Během prosince (mimo školní vyučování) byl zorganizován zájezd do Dráţďan. Během školního roku proběhla celá řada exkurzí centrum ČEZ Hradec Králové, Ústav jaderného výzkumu Řeţ. Zajímavou aktivitou byla divácká účast na mezinárodních atletických závodech Zlatá tretra Ostrava doplněná o exkurzi v Hlavní báňské záchranné stanici OKD a na dole Michal. Na konci května se zájemci zúčastnili sportovně ozdravného zájezdu na jih Itálie. Jako doplněk volnočasových aktivit se opět podařilo ţákům nabídnout účast na mezinárodním táboře ve Finsku o hlavních prázdninách. Ten organizovalo partnerské město Mladé Boleslavi Vantaa. ČESKÝ JAZYK Ve všech ročnících druhého stupně byly v rámci předmětu český jazyk splněny výstupy zadané školním vzdělávacím programem. Obsah učiva jednotlivých témat byl beze zbytku probrán, splněna byla i dílčí průřezová témata v rámci předmětu v jednotlivých ročnících. V letošním školním roce poprvé probíhá výuka českého jazyk všech ročníků v odborné učebně moţnost stálého vyuţití nástěnných tabulí, slovníků, jazykových příruček, CD přehrávače. V rámci výuky literatury si v prvním pololetí ţáci nově vyzkoušeli zpracování pololetních projektových prací na zadaná témata. V kaţdém ročníku byla zadána témata související s tématy probíranými v prvním pololetí, ze kterých si ţáci sami vybrali jedno zadání. Předem byl stanoven způsob pojednání jednotlivých témat a přesná kritéria hodnocení. Výsledky projektu ukázaly, ţe více jak polovina ţáků nedokáţe zadaná kritéria akceptovat a dodrţet, a práce byly tak zpracovány víceméně podle vlastního pojetí ţáků. Projekty byly klasifikovány a ţáci byli seznámeni s chybami, kterých se mají propříště vyvarovat. 18

19 Akce doplňující výuku: školní kolo Olympiády v českém jazyce ţáci 8. a 9. ročníku vybraní ţáci 5. a 6. ročníku návštěva Českého rozhlasu v Praze, účast ve vědomostní soutěţi Domino školní kolo recitační soutěţe Dětská scéna zástupci 6., 8. a 9. ročníku okresní kolo recitační soutěţe Dětská scéna (Rampas, Faltová, Hlušičková, Bauerová, Šoltysová) okresní kolo Olympiády v českém jazyce (Rampasová 11. místo, Mouchová) - v měsíci březnu odeslány soutěţní práce do Mezinárodní soutěţe v psaní dopisů 2011 ( Představ si, ţe jsi strom. Napiš někomu dopis a vysvětli mu, proč je důleţité chránit lesy. ) Noc s Andersenem účast všech ročníků druhého stupně - odeslány soutěţní práce do literární soutěţe Rosteme s knihou Příběh tisíce a druhé noci aneb Literatura arabského světa návštěva Městské knihovny v Mladé Boleslavi 6. ročník Nadále trvá spolupráce s Kniţním klubem nakladatelství Fragment, nově s nakladatelstvím Albatros. K práci v hodinách českého jazyka dále vyuţívány slovníky a jazykové příručky Slovník spisovné češtiny, Pravidla českého pravopisu, Stručná mluvnice česká a řada dalších materiálů určených k procvičování probíraného učiva (fotokopie jazykových rozborů, pravopisných cvičení, medailonky autorů, CD s nahrávkami poslechu pro jazyk i literaturu). Do hodin zařazována práce na interaktivní tabuli a projekce ukázek z filmové tvorby při hodinách literatury. Pro příští školní rok připraveny podklady pro získání finančních prostředků v rámci projektu Peníze školám (Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti ţáků ZŠ a Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti). ANGLICKÝ JAZYK Účast ţáků na soutěţích: - v únoru 2011 proběhlo školní kolo olympiády z anglického jazyka, kterého se zúčastnilo 16 ţáků v obou kategoriích, - vítězem první kategorie se stala Sandra Fadrhoncová ze 6.C, - ve druhé kategorii obsadila 1. místo Patricie Lengyelová z 8.C, 19

20 - okresního kola se zúčastnila Patricie Lengyelová z 8.C. Největší novinkou ve výuce anglického jazyka na naší škole byli rodilí mluvčí. Díky vstřícnému kroku jazykové školy Wattsenglish, Ltd. měli ţáci prvního i druhého stupně moţnost pracovat s rodilým mluvčím v ukázkových hodinách angličtiny. Na základě zpětné vazby pak v květnu a červnu zájemci ze třetí, čtvrté, páté a šesté třídy absolvovali vţdy jednou týdně hodinu AJ vedenou anglickými lektorkami. Hodiny byly především zaměřené na procvičování a prohlubování probraného učiva. Krouţek anglického jazyka probíhal v prvním a druhém ročníku pod vedením p. uč. Veselé, Čurdové a Hásové. K výuce byly vyuţívány učebnice Happy house 1, 2. Ve všech ročnících byly osnovy ŠVP splněny. Byla zařazena průřezová témata VEG Evropa a svět nás zajímá. NĚMECKÝ JAZYK se třináct ţáků z osmé a deváté třídy zúčastnilo zájezdu do Dráţďan. Absolvovali okruţní jízdu městem, dozvěděli se zajímavosti z historie a poznali nejhezčí místa. Pak prošli historické centrum. Zájezd byl záměrně pořádán v tomto termínu, aby měli příleţitost vidět nejstarší vánoční trh Striezel Markt se všemi typickými postavami. Všeobecné výsledky výuky německého jazyka ročník: - vzhledem k rozsahu učiva v ŠVP byly osnovy splněny ve všech třídách - v sedmém ročníku ţáci poprvé pracovali s učebnicí řady Pingpong, navíc probrali témata Moje rodina a Škola - v osmém ročníku se pracovalo podle učebnice Deutsch mit Max 1 - v devátém ročníku ţáci postupovali podle učebnic Pingpong 1, 2 a Heute haben wir Deutsch RUSKÝ JAZYK Ruský jazyk se v letošním školním roce vyučuje v sedmém a osmém ročníku. V sedmém i osmém ročníku byly splněny výstupy zadané školním vzdělávacím programem. Obsah učiva jednotlivých témat byl beze zbytku probrán (v učebnici č. 2 nebyly probrány dvě poslední lekce, které podle ŠVP mají být odučeny v 9. ročníku). V letošním školním roce poprvé probíhá výuka ruského jazyka výhradně v odborné učebně moţnost stálého vyuţití interaktivní tabule a PC, slovníků, jazykových příruček, CD přehrávače. 20

21 Výuka ruského jazyka byla obohacena vyuţitím interaktivní tabule a moţností připojení k internetu: ruské reálie, testy (procvičování slovní zásoby, gramatiky apod.), písničky (texty v azbuce), ukázky ruských filmů v původním znění. MATEMATIKA Učivo 6., 8. a 9. ročníku bylo probráno zcela, v 7. ročníku nebyla z časových důvodů probrána kapitola Čtyřúhelníky (bude probrán na začátku 8. ročníku). Výuka je zabezpečena aprobovanými vyučujícími, jsou prováděny vzájemné konzultace. U většiny ţáků jsou klíčové kompetence v souladu se ŠVP. Přehled matematických soutěţí: - matematická olympiáda: účast ve školním kole ţáků, postup do okresního kola Rampasová Jitka - Z8, Rampas Luboš, Vorel Martin, Svárovský Jan Z6 - Pythagoriáda: účast ve školním kole ţáků. V okresním kole nás reprezentovalo 12 ţáků, z nich se Jitka Rampasová umístila na 3. místě. - Matematický klokan - celorepubliková soutěţ - Logická olympiáda - organizovaná Mensou: Katka Vítová a Tomáš Suchý postoupili do krajského kola INFORMATIKA Ve výuce informatiky byl kladen důraz na seznámení se základními pojmy, programy a poznatky ICT. Znalosti a dovednosti ţáků byly orientovány na praktické vyuţití základních kancelářských programů textového editoru Word, tabulkového kalkulátoru Excel a programu pro tvorbu prezentací PowerPoint. Ţáci se také soustředili na vyhledávání informací, ovládání internetového prohlíţeče a údrţbu ové schránky. Výuka byla realizovaná v odborných učebnách informatiky. FYZIKA Učivo 6. aţ 9. ročníku bylo probráno v plném rozsahu se zařazením praktických měření veličin, zejména v 6. ročníku. Důraz byl kladen zejména na praktické vyuţití jednotlivých oblastí. Své znalosti ţáci uplatňovali při tvorbě projektů, kde se učili spolupracovat, komunikovat, vyhledávat potřebné informace. 21

22 Ţáci 9. ročníku se zúčastnili exkurze do jaderného výzkumného ústavu v Řeţi. Ţáci 8. ročníku navštívili infocentrum ČEZ - téma Obnovitelné zdroje - v Hradci Králové, navštívili i vodní elektrárnu Hučák. PŘÍRODOPIS Učivo 7. a 8. ročníku bylo probráno zcela, v 6. ročníku nebyla z časových důvodů probrána kapitola Motýli (bude probrán na začátku 7. ročníku), v 9. ročníku nebyla kapitola ekologie probrána podrobně z důvodu niţšího počtu odučených hodin. Ţáci se zúčastnili školního kola Biologické olympiády, dvě ţákyně postoupily do okresního kola. ZEMĚPIS Akce: 1. Zeměpisná olympiáda okresní kolo reprezentovali: 6. ročník Vorel M. ( místo), Rampas L. (17. místo), Naimanová K. (21. místo), 7. ročník Štěpánek P. (15. místo), Kuzma D. (23. místo), 8. ročník Rampasová J. (9. místo), Hlušičková D. (10. místo), Balarin D. (33. místo). 2. Výukový pořad v DK Čína říše mocného draka , zúčastnili se všichni ţáci 2. stupně. 3. Exkurze do Muzea Českého ráje v Turnově , zúčastnili se vybraní ţáci 8. a 9. ročníku. Osnovy byly splněny včetně průřezových témat. V kaţdém ročníku se ţáci formou referátů, či prezentací zapojili do výuky, zpracovali zadané, či vybrané téma dle osnov jednotlivých ročníků. 6., 7. a 9. ročníky často vyuţívaly multimediální učebnu. Nevýhodné je společné pouţívání učebnic na začátku školního roku pro 7. a 8. ročník (8. ročník dle osnov probíral tématický celek Amerika). Chybí centralizace pomůcek pro výuku zeměpisu (vlastní kabinet). CHEMIE Osnovy předmětu byly splněny v obou ročnících. Učebnice v osmém ročníku Základy chemie 1 a v devátém ročníku Základy praktické chemie 2 jsou vyhovující. Olympiády 22

23 z chemie se neúčastníme z důvodu vysoké náročnosti po stránce obsahové. Ţáci 8. a 9. ročníku, kteří si vybrali volitelný předmět matematicko - přírodovědná praktika, se zapojili do soutěţe vyhlášené Ministerstvem ţivotního prostředí k Roku chemie. DĚJEPIS Učební osnovy předmětu dějepis byly splněny v kaţdém ročníku. Během výuky byly vyuţity ve velké míře audiovizuální pomůcky. Výuka doplněná o multimediální prezentaci (včetně internetu) byla vyuţita především v devátém ročníku, kde maximálně splnila svou výukovou funkci. Osvědčila se videa na internetových stránkách. Výuka byla zaměřená především na hledání historických souvislostí a historické myšlení. Potlačeno bylo přílišné memorování letopočtů a náročného obsáhlého výčtu událostí. V tomto školním roce měli ţáci v kaţdém ročníku za úkol vypracovat čtvrtletní práce z vybraných témat historie. Práce byly podrobně zhodnoceny podle předem zadaných kriterií. Mnoho z nich bylo velmi povedených. VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. ročník V šestém ročníku byly v tomto předmětu splněny výstupy zadané školním vzdělávacím programem. Obsah učiva jednotlivých témat byl beze zbytku probrán. Splněna byla i průřezová témata. Akce doplňující výuku: Semiramis kamarádství, vztahy v kolektivu Semiramis kamarádství, šikana K vybraným tematickým celkům ţáci vytvářeli projektové práce, ve kterých uplatnili nové poznatky. Děti byly při hodinách aţ na výjimky aktivní, zajímaly se o probíranou látku, nad problémy ţivě diskutovaly a dokázaly představit a obhájit vlastní názor. V rámci her a ţivých scének byly rozvíjeny komunikativní dovednosti. 7. ročník - rozsah učiva byl probrán zcela - ţáci se zúčastnili dvou bloků Programu primární prevence Semiramis, které byly zaměřeny na vztahy mezi vrstevníky a šikanu - proběhla beseda s p. Fantou na téma Závislosti a nuda 23

24 8. ročník - rozsah učiva byl probrán zcela, některá témata (první pomoc a ošetřování nemocných) byla probrána v přírodopise - ţáci se zúčastnili dvou bloků Programu primární prevence Semiramis, které byly zaměřeny na vztahy v rodině a trávení volného času 9. ročník - z učiva byly probrány všechny kapitoly - byla probrána průřezová témata dle ŠVP - zvláštní zřetel byl dán na kapitoly zaměřené na rizika ohroţující zdraví a zneuţívání návykových látek - ţáci se zúčastnili jako pomocníci na Velikonočních hrách zdravotně a mentálně handicapovaných dětí HUDEBNÍ VÝCHOVA Vyučovací cíle a učební osnovy byly splněny. Klíčové kompetence byly naplňovány prostřednictvím individuální i skupinové práce, tvořením referátů, vyhledáváním informací v hudebních encyklopediích a na internetu. Přínosem pro výuku byly názorné ukázky s moţností procvičovat učivo z CD ROM na interaktivní tabuli. Činnosti a akce: - krouţek hry na klávesy pod vedením J. Smutné navštěvovalo v průběhu školního roku 18 ţáků 1. aţ 9. ročníku - ţáci zhlédli další díl z pořadů Vývoj světové rockové hudby v KS SVĚT - účast v pěveckých a instrumentálních výstupech na Adventním koncertu a Školní vánoční akademii VÝTVARNÁ VÝCHOVA Vyučovací cíle a učební osnovy byly splněny. Činnosti a akce - výzdoba interiéru školy během školního roku - vyhotovení dárků pro budoucí prvňáčky - podíl na výtvarné výzdobě Domu kultury pro Školní vánoční akademii 24

25 - návštěvy výstav a prezentací v Domě kultury a Galerii Templ, např. Ţena jako inspirace Světlany Ţalmánkové nebo Vojáci pomáhají - vítězná díla ţáků 2. stupně ZŠ a SŠ Účast ve výtvarných soutěţích - téma Voda v krajině - čtyři ţáci VI.C byli oceněni náměstkem primátora p. Bouškou, kresby byly pouţity jako výtvarný doprovod Zpravodaje Magistrátu města Mladá Boleslav - téma Kniha a já - součást projektu Děti malují pro Konto BARIÉRY (DDM Šumná) - téma Ţivot se zvířaty TĚLESNÁ VÝCHOVA 6. ročník Ţáci si osvojili základní názvosloví a zvládli pořadová cvičení. V gymnastickém, herním i atletickém bloku byly cíle splněny dle plánu. 7. ročník Ţáci ve všech blocích splnili všechny vzdělávací cíle, dle vlastního výběru se zúčastnili plánovaného základního lyţařského kurzu v Krkonoších. 8. ročník Ţáci splnili vzdělávací cíle v gymnastice, sportovních hrách i atletickém bloku. Byly také provedeny všechny plánované kontrolní testy. Část gymnastického bloku byla věnována kondiční přípravě. 9. ročník Ţáci splnili vzdělávací cíle v gymnastice, sportovních hrách i atletickém bloku. Byly také provedeny všechny plánované kontrolní testy. Část gymnastického bloku byla věnována kondiční přípravě. 25

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. www.6zsmb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. www.6zsmb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace www.6zsmb.cz Čj.: 952/2012 Dne: 8. 10. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje 1.1. Název školy Základní škola a Mateřská škola Svojšín, příspěvková organizace 1.2. Sídlo Svojšín 35, 349 01 Stříbro 1.3. Právní

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Butovická 346, 742 13 Studénka Identifikátor školy: 600 138 275 Termín konání

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 DODATEK Č.1: Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 Platnost: 26.8.2014 Účinnost: 1.9.2014 Rámcový učební plán ZŠ Hovězí 2014/2015 1. stupeň 2. stupeň 1. 5. ročník 6. 9. Ročník Vzdělávací oblasti Vzdělávací

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

ŠUP pro 1. stupeň. Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2. Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4. Informatika - - - - 1 1 -

ŠUP pro 1. stupeň. Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2. Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4. Informatika - - - - 1 1 - 4. Učební plán 4.1. Tabulace učebního plánu ŠUP pro 1. stupeň oblast obor Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. CELKEM předměty Z toho DČD* Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola s mateřskou školou Žihle Žihle 178, okres Plzeň-sever

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola s mateřskou školou Žihle Žihle 178, okres Plzeň-sever Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 045 41/99-2000 Signatura: bd5rs102 Oblastní pracoviště č. 4, Plzeň Okresní pracoviště Plzeň-sever INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Masarykova základní škola s mateřskou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. www.6zsmb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. www.6zsmb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace www.6zsmb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Celá kapitola 4. Učební plán se nahrazuje:

Celá kapitola 4. Učební plán se nahrazuje: Celá kapitola 4. Učební plán se nahrazuje: Učební plán je rozepsán pro jednotlivé školní roky, aby všichni žáci dosáhli očekávaných výstupů daných rámcovým vzdělávacím programem a absolvovali předepsaný

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2005 2006 Vyrocni_zprava_2005-2006.docx Strana 1 (celkem 11) Výroční zpráva Základní školy, Nový Hrádek,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov. Adresa: Kadaňská 163, Vilémov. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov. Adresa: Kadaňská 163, Vilémov. Identifikátor: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov Adresa: Kadaňská 163, 431 54 Vilémov Identifikátor: 600 077 322 Termín konání inspekce:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více