V roce 1998 se v Liberci oženili muži a vdaly ženy v jednotlivých věkových skupinách v následujících počtech:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V roce 1998 se v Liberci oženili muži a vdaly ženy v jednotlivých věkových skupinách v následujících počtech:"

Transkript

1 Příklad 1 V roce 1998 se v Liberci oženili muži a vdaly ženy v jednotlivých věkových skupinách v následujících počtech: Skupina Počet ženichů Počet nevěst let let let let let let let let let Vypočtěte Pearsonovy korelační koeficienty a sestavte korelační matici. Z výsledných korelačních koeficientů se pokuste verbálně charakterizovat tabulkou popsaný jev. Řešení 1 Data pro tuto úlohu máme zadána tabulkou četnosti. Chceme zkoumat vztahu mezi počtem ženichů a počtem nevěst s tím, že na jev hledíme z hlediska věkové skupiny. Zajímá nás tedy, zda se dá říci, že lidé často uzavírají sňatek v rámci stejné věkové skupiny. Poznámka - Samozřejmě mnohem zajímavější a ve výsledku lépe vypovídající by bylo zkoumání trendu závislosti věku ženicha a věku nevěsty. To s těmito daty ale udělat nemůžeme. Na to bychom potřebovali primární data o věku ženicha a nevěsty v každém uzavřeném manželství. Nicméně na tomto příkladu si ukážeme, že i z ne zcela kvalitních dat lze statistickými metodami získat poměrně kvalitní odpověď. Řešení 1 a ruční výpočet Označme počty ženichů a počty nevěst postupně pro jednotlivé věkové třídy. Zde je počet ženichů a je počet nevěst i-té věkové třídy. 11, , , , 50 46, 26 39, 25 26, 27 29, 22 27, 12 Sestavíme nyní bodový graf ukazující vztah počtu ženichů a počtu nevěst v jednotlivých věkových třídách. Na vodorovnou osu vynášíme počet ženichů, na svislou osu počet nevěst. Jednotlivé body 1

2 grafu pak ukazují soubor příslušných dvojic ze stejné věkové třídy. Tento graf je jediným užitím MS Excel v rámci tohoto řešení. Zahájíme výpočet Pearsonova korelačního koeficientu. Nejprve vypočítáme aritmetické průměry jednotlivých znaků, neboli vypočteme aritmetický průměr počtu ženichů a aritmetický průměr počtu nevěst. Začneme se ženichy. 1 Pokračujeme nevěstami. & "11#166#191#88#46#39#26#29#27$ , "30#272#159#50#26#25#27#22#12$ ,22 9 Oba průměry mají stejnou hodnotu. Sňatek v roce 1998 mohl uzavírat pouze muž se ženou, proto jsou počty ženichů a počty nevěst nutně stejné. Stejný je i počet věkových tříd. Průměr pak nemůže vyjít jinak, než stejně (kdyby nevyšel, bylo by zřejmé, že jsme někde ve výpočtu udělali chybu). Dále budeme počítat kovarianci počtu ženichů a počtu nevěst. 2

3 ' () = 1 " $" &$ = 1 9 +"11 69,22$"30 69,22$+"166 69,22$"272 69,22$ +"191 69,22$"159 69,22$+"88 69,22$"50 69,22$ +"46 69,22$"26 69,22$+"39 69,22$"25 69,22$ +"26 69,22$"27 69,22$+"29 69,22$"22 69,22$ +"27 69,22$"12 69,22$, = 1 9 +" 58,22$ " 39,22$+96,78 202,78+121,78 89,78+18,78 " 19,22$ +" 23,22$ " 43,22$+" 30,22$ " 44,22$+" 43,22$ " 42,22$+" 40,22$ " 47,22$ +" 42,22$ " 57,22$, = , , ,41 360, , , , , ,83,= ,56=4551,17 Pro výpočet Pearsonova korelačního koeficientu budeme potřebovat i rozptyl počtu ženichů a rozptyl počtu nevěst. Oba rozptyly můžeme počítat jako kovarianci těchto počtů sama se sebou. Začneme výpočtem rozptylu počtu ženichů. ' ( = 1 " $ = 1 " $" $ =' (( = = 1 9 +"11 69,22$"11 69,22$+"166 69,22$"166 69,22$ +"191 69,22$"191 69,22$+"88 69,22$"88 69,22$ +"46 69,22$"46 69,22$+"39 69,22$"39 69,22$ +"26 69,22$"26 69,22$+"29 69,22$"29 69,22$ +"27 69,22$"27 69,22$, = 1 9 +" 58,22$ " 58,22$+96,78 96,78+121,78 121,78+18,78 18,78 +" 23,22$ " 23,22$+" 30,22$ " 30,22$+" 43,22$ " 43,22$+" 40,22$ " 40,22$ +" 42,22$ " 42,22$, = , , ,37+352,69+539,17+913, , , ,53,= ,659,56=3851,06 Pokračujeme výpočtem rozptylu počtu nevěst. 3

4 ' ) = 1 " &$ = 1 " &$" &$ =' )) = = 1 9 +"30 69,22$"30 69,22$+"272 69,22$"272 69,22$ +"159 69,22$"159 69,22$+"50 69,22$"50 69,22$ +"26 69,22$"26 69,22$+"25 69,22$"25 69,22$ +"27 69,22$"27 69,22$+"22 69,22$"22 69,22$ +"12 69,22$"12 69,22$, = 1 9 +" 39,22$ " 39,22$+202,78 202,78+89,78 89,78+" 19,22$ " 19,22$+" 43,22$ " 43,22$+" 44,22$ " 44,22$+" 42,22$ " 42,22$ +" 47,22$ " 47,22$ +" 57,22$ " 57,22$, = , , ,,45+369, , , , , ,13,= ,56=6910,84 Získané mezivýsledky použijeme k výpočtu Pearsonova korelačního koeficientu. - (,) = ' () 4551,17 =.' ( ' /3851, ,84 = 4551,17 / ,59 =4551, ,88 =0,88 ) Všechny výpočty jsme průběžně zaokrouhlovali na dvě desetinná místa. Zbývá ještě vyjádřit slovně vztah počtu ženichů a počtu nevěst v jednotlivých věkových třídách. Hodnotit budeme podle tabulky (viz teorie). Korelační koeficient Úroveň závislosti - (,) = 1 Pevná záporná závislost 1<- (,) < 0,7 Značně vysoká záporná závislost 0,7<- (,) < 0,5 Vysoká záporná závislost 0,5<- (,) < 0,3 Střední záporná závislost 0,3<- (,) <0 Slabá záporná závislost - (,) =0 Neexistující závislost 0<- (,) <0,3 Slabá kladná závislost 0,3<- (,) <0,5 Střední kladná závislost 0,5<- (,) <0,7 Vysoká kladná závislost 0,7<- (,) <1 Značně vysoká kladná závislost - (,) =1 Pevná kladná závislost Můžeme konstatovat, že mezi počty ženichů a nevěst v jednotlivých věkových třídách značně vysoká kladná závislost. To nás nepřekvapuje. Viděli jsme tuto závislost již v tabulce třídního rozdělení v zadání. Počty ženichů a nevěst se v jednotlivých třídách řádově nelišily. Řešení 1 b naivní využití MS Excel V tomto řešení tého příkladu nebudeme užívat kalkulačku, ale k provedení výpočtů využijeme MS Excel. Nebudeme ale užívat žádné z jeho statistických funkcí, neboli ho budeme užívat jen velmi naivně (tak, jak to dělá naprostá většina uživatelů tohoto programu). Data si vložíme v MS Excel do tabulky 4

5 Skupina Ženichů Nevěst let let let let let let let let let Z této tabulky vytvoříme bodový graf Tabulku doplníme O řádky směřující k výpočtu průměru obou zkoumaných znaků (počtu nevěst a počtu ženichů). Skupina Ženichů Nevěst let let let let let let let let let Počet 9 9 Součet Průměr 69,22 69,22 5

6 Průměr (je nutně stejný pro oba zkoumané znaky, jak jsme konstatovali v minulém řešení) máme vypočítaný. Tabulku si nyní rozšíříme o sloupce týkající se výpočtu odchylek od průměrného věku v obou zkoumaných třídách. Jde o sloupce Zo pro ženichy a No pro nevěsty. Skupina Ženichů Nevěst Prumer Zo No let ,22-58,22-39, let ,22 96,78 202, let ,22 121,78 89, let ,22 18,78-19, let ,22-23,22-43, let ,22-30,22-44, let ,22-43,22-42, let ,22-40,22-47, let ,22-42,22-57,22 Počet 9 9 Součet 0,00 0,00 Součet Počet Průměr 69,22 69,22 Kovariance Kontrolní součet odchylek je nulový. V této fázi výpočtu tedy nemáme chybu. Abychom mohli vypočítat korelační koeficient, potřebujeme nejprve vypočítat kovarianci a rozptyly obou zkoumaných znaků. Pro výpočet si tabulku rozšíříme o pomocné sloupce ZoNo, Zo2 a No2. Do sloupce ZoNo vložíme vzorce pro výpočet součinu sloupců Zo a No v odpovídajících řádícch. Do sloupce Zo2 vložíme vzorce pro výpočet druhé mocniny hodnoty ve sloupci Zo v odpovídajícím řádku. A podobně naplníme i sloupec No2. Vypočteme součty těchto sloupců. Dostaneme Skupina Ženichů Nevěst Prumer Zo No ZoNo Zo2 No let ,22-58,22-39, , , , let ,22 96,78 202, , , , let ,22 121,78 89, , , , let ,22 18,78-19,22-360,95 352,60 369, let ,22-23,22-43, ,72 539, , let ,22-30,22-44, ,49 913, , let ,22-43,22-42, , , , let ,22-40,22-47, , , , let ,22-42,22-57, , , ,38 Počet 9 9 Součet 0,00 0, , , ,56 Součet Počet Průměr 69,22 69,22 Kovariance 4551,17 Pro výpočet kovariance teď stačí vydělit součet sloupce ZoNo počtem tříd. Totéž platí pro výpočet rozptylu hodnot obou zkoumaných znaků. 6

7 Skupina Ženichů Nevěst Prumer Zo No ZoNo Zo2 No let ,22-58,22-39, , , , let ,22 96,78 202, , , , let ,22 121,78 89, , , , let ,22 18,78-19,22-360,95 352,60 369, let ,22-23,22-43, ,72 539, , let ,22-30,22-44, ,49 913, , let ,22-43,22-42, , , , let ,22-40,22-47, , , , let ,22-42,22-57, , , ,38 Počet 9 9 Součet 0,00 0, , , ,56 Součet Počet Průměr 69,22 69,22 Kovariance 4551,17 Korel.koef. 0,88 =CORREL(B2:B10;C2:C10) Pearson 0,88 =PEARSON(B2:B10;C2:C10) Rozptyl 3851, ,84 Nyní již máme k dispozici všechny potřebné mezivýsledky pro výpočet Pearsonova korelačního koeficientu. Nejprve si vypočítáme součin obou rozptylů. Ten poté odmocníme. A nakonec vydělíme dříve nalezenou kovarianci hodnotou této odmocniny. Tím je výpočet dokončen. Skupina Ženichů Nevěst Prumer Zo No ZoNo Zo2 No let ,22-58,22-39, , , , let ,22 96,78 202, , , , let ,22 121,78 89, , , , let ,22 18,78-19,22-360,95 352,60 369, let ,22-23,22-43, ,72 539, , let ,22-30,22-44, ,49 913, , let ,22-43,22-42, , , , let ,22-40,22-47, , , , let ,22-42,22-57, , , ,38 Počet 9 9 Součet 0,00 0, , , ,56 Součet Počet Průměr 69,22 69,22 Kovariance 4551,17 Korel.koef. 0,88 =CORREL(B2:B10;C2:C10) Pearson 0,88 =PEARSON(B2:B10;C2:C10) Rozptyl 3851, ,84 Součin rozptylů ,53 Odmocnina součinu rozptylů 5158,88 Pearson 0,88 7

8 Řešení 1 c maximální využití MS Excel Data si vložíme do MS Excel tabulky Skupina Ženichů Nevěst let let let let let let let let let Z této tabulky vytvoříme bodový graf Tabulku doplníme vzorcem pro výpočet korelačního koeficientu. Využijeme vestavěnou funkci CORREL nebo PEARSON. Obě tyto funkce mají stejný typ parametrů. Prvním je pole s hodnotami prvního znaku a druhým je pole s hodnotami druhého znaku jejichž závislost zkoumáme. Obě funkce dávají i stejné výsledky. Dostaneme. Skupina Ženichů Nevěst let let let let let let

9 45-49 let let let Korel.koef. Pearson 0,88 =CORREL(B2:B10;C2:C10) 0,88 =PEARSON(B2:B10;C2:C10) Poznámka MS Excel umožňuje přímo v grafu velmi snadno zobrazit přímku trendu pouhou jednoduchou volbou vhodného rozložení grafu. To už ale trochu předbíháme. Jak najít tuto přímku a jaký je její význam je předmětem jednoho z pozdějších témat (viz 14 - Lineární regrese). 9

10 Příklad 2 V jedné poněkud tragické třídě měli studenti následující trojice známek z matematiky, fyziky a dějepisu.: 433, 423, 531, 322, 334, 441, 531, 434, 522, 331, 552, 531, 221, 432, 442. Vypočtěte Pearsonovy korelační koeficienty a stanovte korelační matici. Z nalezených koeficientů se pokuste slovně charakterizovat vztah hodnocení v jednotlivých předmětech. Řešení 2a zcela ruční výpočet Označme jednotlivé známky postupně pro jednotlivé studenty. Zde je známka z matematiky, je známka z fyziky a 1 je známka z dějepisu i-tého studenta. 4, 3, 1 3 4, 2, 1 3 5, 3, 1 1 3, 2, 1 2 3, 3, 1 4 4, 4, 1 1 5, 3, 1 1 4, 3, 1 4 5, 2, , 2 3, , 5, 1 2 5, 3, 1 1 2, 2, 1 1 4, 3, 1 2 4, 4, 1 2 Dříve, než budeme hledat vztah hodnocení pomocí Pearsonových korelačních koeficientů, můžeme si sestavit grafy ukazující vztah hodnocení v jednotlivých dvojicích předmětů. Na vodorovnou osu vynášíme známku studenta z prvního uvedeného předmětu, na svislou osu známku z druhého předmětu. Jednotlivé body grafu pak ukazují soubor dvojic se zkoumaným hodnocením. Tyto grafy jsou jediným užitím MS Excel v rámci tohoto řešení. 10

11 Nyní Se již pustíme do výpočtu Pearsonových korelačních koeficientů. Nejprve vypočítáme aritmetické průměry jednotlivých znaků, neboli vypočteme aritmetické průměry známek z jednotlivých předmětů. Začneme známkami z matematiky "4#4#5#3#3#4#5#4#5#3#5#5#2#4#4$ Pokračujeme výpočtem průměrné známky z fyziky. & "3#2#3#2#3#4#3#3#2#3#5#3#2#3#4$ Nakonec vypočteme průměrnou známku z dějepisu "3#3#1#2#4#1#1#4#2#1#2#1#1#2#2$ Tyto krásné celé průměry pochopitelně nejsou ze života. Jde o školní příklad. Ale aspoň někdy si můžeme užít pohody. Dále budeme počítat kovarianci jednotlivých dvojic předmětů. Začneme výpočtem kovariance hodnocení z matematiky s hodnocením z fyziky. 11

12 ' () = 1 " $" &$ = "4 4$"3 3$+"4 4$"2 3$+"5 4$"3 3$+"3 4$"2 3$ +"3 4$"3 3$+"4 4$"4 3$+"5 4$"3 3$+"4 4$"3 3$ +"5 4$"2 3$+"3 4$"3 3$+"5 4$"5 3$+"5 4$"3 3$ +"2 4$"2 3$+"4 4$"3 3$+"4 4$"4 3$, = " 1$+1 0+" 1$ " 1$+" 1$ " 1$+" 1$ " 2$ " 1$ , = ,= = 4 15 Pokračujeme výpočtem kovariance hodnocení z matematiky s hodnocením z dějepisu. ' (3 = 1 " $"1 1 $ = "4 4$"3 2$+"4 4$"3 2$+"5 4$"1 2$+"3 4$"2 2$ +"3 4$"4 2$+"4 4$"1 2$+"5 4$"1 2$+"4 4$"4 2$ +"5 4$"2 2$+"3 4$"1 2$+"5 4$"2 2$+"5 4$"1 2$ +"2 4$"1 2$+"4 4$"2 2$+"4 4$"2 2$, = " 1$+" 1$ 0+" 1$ 2+0 " 1$+1 " 1$ " 1$ " 1$ " 1$+" 2$ , = ,= 1 15 " 2$ = 2 15 Nakonec vypočteme kovarianci hodnocení z fyziky s hodnocením z dějepisu. ' )3 = 1 " &$"1 1 $ = "3 3$"3 2$+"2 3$"3 2$+"3 3$"1 2$+"2 3$"2 2$ +"3 3$"4 2$+"4 3$"1 2$+"3 3$"1 2$+"3 3$"4 2$ +"2 3$"2 2$+"3 3$"1 2$+"5 3$"2 2$+"3 3$"1 2$ +"2 3$"1 2$+"3 3$"2 2$+"4 3$"2 2$, = " 1$ 1+0 " 1$+" 1$ " 1$+0 " 1$+0 2 +" 1$ 0+0 " 1$ " 1$ , = ,= 1 15 " 1$ = 1 15 Dále budeme potřebovat rozptyl jednotlivých předmětů. Ten můžeme počítat jako kovarianci předmětu sama se sebou. Začneme výpočtem rozptylu hodnocení z matematiky. 12

13 ' ( = 1 " $ = 1 " $" $ =' (( = = "4 4$"4 4$+"4 4$"4 4$+"5 4$"5 4$+"3 4$"3 4$ +"3 4$"3 4$+"4 4$"4 4$+"5 4$"5 4$+"4 4$"4 4$ +"5 4$"5 4$+"3 4$"3 4$+"5 4$"5 4$+"5 4$"5 4$ +"2 4$"2 4$+"4 4$"4 4$+"4 4$"4 4$, = " 1$ " 1$+" 1$ " 1$ " 1$ " 1$ " 2$ " 2$ , = ,= =12 15 Pokračujeme výpočtem rozptylu hodnocení z fyziky. ' ) = 1 " &$ = 1 " &$" &$ =' )) = = "3 3$"3 3$+"2 3$"2 3$+"3 3$"3 3$+"2 3$"2 3$ +"3 3$"3 3$+"4 3$"4 3$+"3 3$"3 3$+"3 3$"3 3$ +"2 3$"2 3$+"3 3$"3 3$+"5 3$"5 3$+"3 3$"3 3$ +"2 3$"2 3$+"3 3$"3 3$+"4 3$"4 3$, = " 1$ " 1$+0 0+" 1$ " 1$ " 1$ " 1$ " 1$ " 1$ , = ,= =10 15 Nakonec vypočteme rozptyl hodnocení z dějepisu. ' 3 = 1 "1 1 $ = 1 "1 1 $"1 1 $ =' 33 = = "3 2$"3 2$+"3 2$"3 2$+"1 2$"1 2$+"2 2$"2 2$ +"4 2$"4 2$+"1 2$"1 2$+"1 2$"1 2$+"4 2$"4 2$ +"2 2$"2 2$+"1 2$"1 2$+"2 2$"2 2$+"1 2$"1 2$ +"1 2$"1 2$+"2 2$"2 2$+"2 2$"2 2$, = " 1$ " 1$ " 1$ " 1$+" 1$ " 1$ " 1$ " 1$+0 0+" 1$ " 1$+" 1$ " 1$ , = ,= =16 15 Nyní získané mezivýsledky použijeme k výpočtu Pearsonových korelačních koeficientů. Nejprve vypočteme koeficient lineární závislosti hodnocení matematiky a hodnocení fyziky. - (,) = ' 4 4 () = 15.' ( ' ). 12 = 15 4 = = 2 30 = = = Pokračujeme výpočtem koeficientu lineární závislosti hodnocení matematiky a hodnocení dějepisu. 13

14 - ' * 2 * 2 ( *2 *1 * 3 * 3 (,3 /' ( ' Nakonec vypočteme koeficient lineární závislosti hodnocení fyzika a hodnocení dějepisu. * ),3 ' )3 * 1 15 * *1 * 10 * * ' ) ' Nalezené koeficienty sestavíme do korelační matice. Z teorie víme, že je symetrická s jedničkami na hlavní diagonále. - (,( - (,) - (,3 - (,( - (,) - (, * < 5- ),( - ),) - ), (,) - ),) - ), * 10 ; ; - 3,( - 3,) - 3,3 - (,3 - ),3-3, ; 7 * 3 12 * : Zbývá ještě vyjádřit slovně vztah hodnocení jednotlivých dvojic předmětů. Hodnotit budeme podle tabulky (viz teorie). Korelační koeficient Úroveň závislosti - (,) *1 Pevná záporná závislost *10- (,) 0*0,7 Značně vysoká záporná závislost *0,70- (,) 0*0,5 Vysoká záporná závislost *0,50- (,) 0*0,3 Střední záporná závislost *0,30- (,) 00 Slabá záporná závislost - (,) 0 Neexistující závislost 00- (,) 00,3 Slabá kladná závislost 0,30- (,) 00,5 Střední kladná závislost 0,50- (,) 00,7 Vysoká kladná závislost 0,70- (,) 01 Značně vysoká kladná závislost - (,) 1 Pevná kladná závislost Abychom mohli tabulku využít pro snadné porovnání, potřebujeme vyjádřit Pearsonovy korelační koeficienty v desetinném rozvoji. Dostaneme - 30 (,) 15 0,37, - (,3 * 3 12 *0,14, - ),3 * *0,08 Nyní již můžeme konstatovat, že mezi hodnocením z matematiky a hodnocením z fyziky v naší podivné třídě je střední kladná závislost. Mezi hodnocením z matematiky a hodnocením z dějepisu je slabá záporná závislost. Mezi hodnocením z fyziky a hodnocením z dějepisu je velmi slabá záporná závislost. Řešení 2b mírné využití MS Excel Budeme řešit stejnou úlohu, tentokrát nebudeme provádět vlastní výpočet ručně, ale prostřednictvím MS Excel. Nebudeme ale v tomto programu používat žádné speciální statistické funkce, neboli budeme ho používat způsobem, jakým byly užívány tabulkové kalkulátory v době svého vzniku (zhruba 80-tá léta 20-tého století). Stručně řečeno, MS Excel budeme používat naivně.

15 Přichystáme si tabulku se zadanými daty. StID M F D Přidáme řádky Součet, Počet a Průměr pro výpočet průměru za jednotlivé předměty. StID M F D Celkem Počet Průměr Z této tabulky můžeme vytvořit stejné grafy, které jsme již prezentovali v řešení 1a. Tyto grafy je zbytečné na tomto místě opakovat. Přidáme sloupce pro výpočet odchylek a naplníme je vzorcem pro výpočet odchylky (hodnota mínus průměr) pro každého studenta. 15

16 StID M F D Mo Fo Do Celkem Počet Průměr kovar Pro každého studenta vypočteme součiny odchylek pro každou dvojici předmětů a pro předmět sám se sebou pro rozptyl. Doplníme součtem a vydělením počtem studentů. Získáme kovariance dvojic předmětů a rozptyly předmětů. StID M F D Mo Fo Do MoFo MoDo FoDo Mo2 Fo2 Do Celkem Počet Průměr kovar 0,27-0,13-0,07 0,80 0,67 1,07 Šest hodnot v zeleném poli (jsou v tomto konkrétním případu v 19-tém řádku) použijeme pro výpočet Personových koeficientů. Vytvoříme si vzorce 16

17 Průměr kovar 0,27-0,13-0,07 0,80 0,67 1,07 MF 0,37 =H19/ODMOCNINA(K19*L19) MD -0,14 =I19/ODMOCNINA(K19*M19) FD -0,08 =J19/ODMOCNINA(L19*M19) Ve druhém sloupci máme výsledné koeficienty. Mohli bychom je sestavit do matice a můžeme pomocí nich slovně vyjádřit úroveň vztahu hodnocení v jednotlivých dvojicích předmětů. Opakovat to, co jsme konstatovali už dříve, by bylo zbytečné. Poznámka Vidíme, že i velmi naivní použití MS Excel (takhle to dělá většina jeho uživatelů) nám ušetřilo poměrně dost práce. Kvalitní užití MS Excel ale vypadá jinak. Měly by při něm být využity všechny jeho vhodné možnosti. Malá ukázka následuje jako další verze řešení téhož příkladu. Řešení 2c maximální využití MS Excel Stejně jako v řešení 2b si přichystáme tabulku se zadanými daty. StID M F D Přímo z této tabulky bychom mohli vytvořit bodové grafy znázorňující vzájemný vztah hodnocení ve všech dvojicích předmětů. Ty jsou zobrazeny v řešení 1a a nebudeme je tu opakovat. Přidáme tři řádky, do kterých vložíme uvedené vzorce. Dostaneme ihned výsledek, který je možné okamžitě interpretovat. MF 0,37 =CORREL(B2:B16;C2:C16) MD -0,14 =CORREL(B2:B16;D2:D16) FD -0,08 =CORREL(C2:C16;D2:D16) Poznámka Rozdíl v pracnosti proti oběma předchozím variantám je očividný. Vycházíme-li z kvalitní znalosti věci, je hledání řešení problémů vždy snazší. 17

18 Příklad 3 V roce 1991 (publikováno 1996) měla velká města v České republice následující hodnoty některých statistických ukazatelů: Plocha [km²] Obyvatel [tis.os.] Délka ulic [km] Domácnosti Praha Brno Ostrava Plzeň Olomouc Liberec Hradec Králové České Budějovice Ústí nad Labem Pardubice Havířov Zlín Vypočtěte Pearsonovy korelační koeficienty a sestavte korelační matici. Z výsledných korelačních koeficientů se pokuste verbálně charakterizovat tabulkou popsaný jev. Řešení 3 Tato úloha je již poměrně komplexní v tom smyslu, že se máme zabývat hledáním závislostí čtyř znaků dvanácti velkých měst České republiky. Víme, že závislosti vyšetřujeme po dvojicích, budeme se tedy zabývat celkem šesti závislostmi. Příslušné vzorce známe z teorie a v předchozích příkladech jsme se s nimi dostatečně seznámili při ručních i naivních výpočtech pomocí MS Excel. Tuto úlohu už budeme řešit pouze s využitím statistických funkcí MS Excel. Tabulku ze zadání vložíme do MS Excel. Plocha Obyvatel Délka ulic Domácnosti Praha Brno Ostrava Plzeň Olomouc Liberec Hradec Králové České Budějovice Ústí nad Labem Pardubice Havířov Zlín Přímo z této tabulky vytvoříme jednotlivé bodové grafy (bude jich šest, tedy stejně jako závislostí). 18

19 19

20 Obyvatel - Domácnosti Počet domácností Domácnosti Počet obyvatel Délka ulic - Domácnosti Počet domácností Domácnosti Délka ulic 20

21 Nyní již využijeme funkci CORREL nebo PEARSON k získání hodnot Pearsonova korelačního koeficientu pro všechny kombinace zkoumaných znaků. Dostaneme Město Plocha Obyvatel Délka ulic Domácnosti Praha Brno Ostrava Plzeň Olomouc Liberec Hradec Králové České Budějovice Ústí nad Labem Pardubice Havířov Zlín Korelační koeficienty Plocha - Obyvatel Plocha - Délka ulic Plocha - Domácnosti Obyvatel - Délka ulic Obyvatel - Domácnosti Délka ulic - Domácnosti 0,9732 =CORREL(B2:B13;C2:C13) 0,9676 =CORREL(B2:B13;D2:D13) 0,9710 =CORREL(B2:B13;E2:E13) 0,9770 =CORREL(C2:C13;D2:D13) 0,9998 =CORREL(C2:C13;E2:E13) 0,9753 =CORREL(D2:D13;E2:E13) Pearsonovy korelační koeficienty máme vypočteny. Připomeňme si naši tabulku pro slovní hodnocení zjištěné závislosti. Korelační koeficient Úroveň závislosti - (,) = 1 Pevná záporná závislost 1<- (,) < 0,7 Značně vysoká záporná závislost 0,7<- (,) < 0,5 Vysoká záporná závislost 0,5<- (,) < 0,3 Střední záporná závislost 0,3<- (,) <0 Slabá záporná závislost - (,) =0 Neexistující závislost 0<- (,) <0,3 Slabá kladná závislost 0,3<- (,) <0,5 Střední kladná závislost 0,5<- (,) <0,7 Vysoká kladná závislost 0,7<- (,) <1 Značně vysoká kladná závislost - (,) =1 Pevná kladná závislost Vidíme, že pro všechny zkoumané dvojice znaků jde o značně vysokou kladnou závislost. V případě dvojice Počet obyvatel Počet domácností jde o závislost téměř pevnou. Poznámka K řešení jsme použili jen statistické funkce MS Excel. Jde o ukázku, jak se podobná statistická vyhodnocení dělají prakticky. Je důležité vždy vědět, co můžeme od které funkce očekávat a jak prakticky funguje. Bezduché použití nějaké funkce by vedlo k chybné interpretaci výsledku. 21

Příklad 1. Korelační pole. Řešení 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MV2 ČÁST 13

Příklad 1. Korelační pole. Řešení 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MV2 ČÁST 13 Příklad 1 Máme k dispozici výsledky prvního a druhého testu deseti sportovců. Na hladině významnosti 0,05 prověřte, zda jsou výsledky testů kladně korelované. 1.test : 7, 8, 10, 4, 14, 9, 6, 2, 13, 5 2.test

Více

Protokol č. 1. Tloušťková struktura. Zadání:

Protokol č. 1. Tloušťková struktura. Zadání: Protokol č. 1 Tloušťková struktura Zadání: Pro zadané výčetní tloušťky (v cm) vypočítejte statistické charakteristiky a slovně interpretujte základní statistické vlastnosti tohoto souboru tloušťek. Dále

Více

Z tohoto setříděného souboru snadno sestavíme tabulku prostého rozdělení četností.

Z tohoto setříděného souboru snadno sestavíme tabulku prostého rozdělení četností. Příklad 1 Firma má pro své zaměstnance stanoveny tyto základní mzdy v Kč: 18600, 17650, 19200, 20400, 20800, 18600, 20400, 24200, 20400, 19200, 24200, 20400, 17650, 25800, 17650. Určete charakteristiky

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 8. MARKUP Druhá mocnina a odmocnina FY Tabulky, kalkulátor

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 8. MARKUP Druhá mocnina a odmocnina FY Tabulky, kalkulátor Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Učební materiály (využívány průběžně): Poznámky Umí provádět operace

Více

Učivo obsah. Druhá mocnina a odmocnina Druhá mocnina a odmocnina Třetí mocnina a odmocnina Kružnice a kruh

Učivo obsah. Druhá mocnina a odmocnina Druhá mocnina a odmocnina Třetí mocnina a odmocnina Kružnice a kruh Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Je schopen vypočítat druhou mocninu a odmocninu nebo odhadnout přibližný výsledek Určí druhou mocninu a odmocninu pomocí tabulek a kalkulačky Umí řešit úlohy z praxe

Více

Výsledný graf ukazuje následující obrázek.

Výsledný graf ukazuje následující obrázek. Úvod do problematiky GRAFY - SPOJNICOVÝ GRAF A XY A. Spojnicový graf Spojnicový graf používáme především v případě, kdy chceme graficky znázornit trend některé veličiny ve zvoleném časovém intervalu. V

Více

2. Numerické výpočty. 1. Numerická derivace funkce

2. Numerické výpočty. 1. Numerická derivace funkce 2. Numerické výpočty Excel je poměrně pohodlný nástroj na provádění různých numerických výpočtů. V příkladu si ukážeme možnosti výpočtu a zobrazení diferenciálních charakteristik analytické funkce, přičemž

Více

676 + 4 + 100 + 196 + 0 + 484 + 196 + 324 + 64 + 324 = = 2368

676 + 4 + 100 + 196 + 0 + 484 + 196 + 324 + 64 + 324 = = 2368 Příklad 1 Je třeba prověřit, zda lze na 5% hladině významnosti pokládat za prokázanou hypotézu, že střední doba výroby výlisku je 30 sekund. Přitom 10 náhodně vybraných výlisků bylo vyráběno celkem 540

Více

1 Linearní prostory nad komplexními čísly

1 Linearní prostory nad komplexními čísly 1 Linearní prostory nad komplexními čísly V této přednášce budeme hledat kořeny polynomů, které se dále budou moci vyskytovat jako složky vektorů nebo matic Vzhledem k tomu, že kořeny polynomu (i reálného)

Více

Popisná statistika kvantitativní veličiny

Popisná statistika kvantitativní veličiny StatSoft Popisná statistika kvantitativní veličiny Protože nám surová data obvykle žádnou smysluplnou informaci neposkytnou, je žádoucí vyjádřit tyto ve zhuštěnější formě. V předchozím dílu jsme začali

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

Měření závislosti statistických dat

Měření závislosti statistických dat 5.1 Měření závislosti statistických dat Každý pořádný astronom je schopen vám předpovědět, kde se bude nacházet daná hvězda půl hodiny před půlnocí. Ne každý je však téhož schopen předpovědět v případě

Více

Cvičení ze statistiky - 3. Filip Děchtěrenko

Cvičení ze statistiky - 3. Filip Děchtěrenko Cvičení ze statistiky - 3 Filip Děchtěrenko Minule bylo.. Dokončili jsme základní statistiky, typy proměnných a začali analýzu kvalitativních dat Tyhle termíny by měly být známé: Histogram, krabicový graf

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

Příklad 1. Řešení 1a. Řešení 1b. Řešení 1c ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MV2 ČÁST 7

Příklad 1. Řešení 1a. Řešení 1b. Řešení 1c ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MV2 ČÁST 7 Příklad 1 a) Autobusy městské hromadné dopravy odjíždějí ze zastávky v pravidelných intervalech 5 minut. Cestující může přijít na zastávku v libovolném okamžiku. Určete střední hodnotu a směrodatnou odchylku

Více

LOKET 3 3 5 ÚSTÍ NAD LABEM ČESKÉ BUDĚJOVICE PRAHA MĚLNÍK 4 5 TELČ 8 PARDUBICE HRADEC KRÁLOVÉ 6 BRNO SVITAVY 6 7 8 OLOMOUC 9 9 10 OSTRAVA LOKET 3 3 5 ÚSTÍ NAD LABEM ČESKÉ BUDĚJOVICE PRAHA MĚLNÍK 4 5 TELČ

Více

Parametrické programování

Parametrické programování Parametrické programování Příklad 1 Parametrické pravé strany Firma vyrábí tři výrobky. K jejich výrobě potřebuje jednak surovinu a jednak stroje, na kterých dochází ke zpracování. Na první výrobek jsou

Více

1. Několik základních pojmů ze středoškolské matematiky. Na začátku si připomeneme následující pojmy:

1. Několik základních pojmů ze středoškolské matematiky. Na začátku si připomeneme následující pojmy: Opakování středoškolské matematiky Slovo úvodem: Tato pomůcka je určena zejména těm studentům presenčního i kombinovaného studia na VŠFS, kteří na středních školách neprošli dostatečnou průpravou z matematiky

Více

Statistika jako obor. Statistika. Popisná statistika. Matematická statistika TEORIE K MV2

Statistika jako obor. Statistika. Popisná statistika. Matematická statistika TEORIE K MV2 Statistika jako obor Statistika Statistika je vědní obor zabývající se zkoumáním jevů hromadného charakteru. Tím se myslí to, že zkoumaný jev musí příslušet určité části velkého množství objektů (lidí,

Více

Stav Svobodný Rozvedený Vdovec. Svobodná 37 10 6. Rozvedená 8 12 8. Vdova 5 8 6

Stav Svobodný Rozvedený Vdovec. Svobodná 37 10 6. Rozvedená 8 12 8. Vdova 5 8 6 1. Příklad Byly sledovány rodinné stavy nevěst a ženichů při uzavírání sňatků a byla vytvořena následující tabulka četností. Stav Svobodný Rozvedený Vdovec Svobodná 37 10 6 Rozvedená 8 12 8 Vdova 5 8 6

Více

Dotazy tvorba nových polí (vypočítané pole)

Dotazy tvorba nových polí (vypočítané pole) Téma 2.4 Dotazy tvorba nových polí (vypočítané pole) Pomocí dotazu lze také vytvářet nová pole, která mají vazbu na již existující pole v databázi. Vznikne tedy nový sloupec, který se počítá podle vzorce.

Více

Časové řady - Cvičení

Časové řady - Cvičení Časové řady - Cvičení Příklad 2: Zobrazte měsíční časovou řadu míry nezaměstnanosti v obci Rybitví za roky 2005-2010. Příslušná data naleznete v souboru cas_rada.xlsx. Řešení: 1. Pro transformaci dat do

Více

Průměr je ve statistice často používaná hodnota, která se počítá jako aritmetický průměr hodnot.

Průměr je ve statistice často používaná hodnota, která se počítá jako aritmetický průměr hodnot. Průměr Průměr je ve statistice často používaná hodnota, která se počítá jako aritmetický průměr hodnot. Co je to průměr # Průměrem se rozumí klasický aritmetický průměr sledovaných hodnot. Můžeme si pro

Více

StatSoft Jak vyzrát na datum

StatSoft Jak vyzrát na datum StatSoft Jak vyzrát na datum Tento článek se věnuje podrobně možnostem práce s proměnnými, které jsou ve formě datumu. A že jich není málo. Pokud potřebujete pracovat s datumem, pak se Vám bude tento článek

Více

Matematické modelování dopravního proudu

Matematické modelování dopravního proudu Matematické modelování dopravního proudu Ondřej Lanč, Alena Girglová, Kateřina Papežová, Lucie Obšilová Gymnázium Otokara Březiny a SOŠ Telč lancondrej@centrum.cz Abstrakt: Cílem projektu bylo seznámení

Více

Testování hypotéz. 1 Jednovýběrové testy. 90/2 odhad času

Testování hypotéz. 1 Jednovýběrové testy. 90/2 odhad času Testování hypotéz 1 Jednovýběrové testy 90/ odhad času V podmínkách naprostého odloučení má voák prokázat schopnost orientace v čase. Úkolem voáka e provést odhad časového intervalu 1 hodiny bez hodinek

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

Matematická statistika

Matematická statistika Matematická statistika Daniel Husek Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, 8. A8 Dne 12. 12. 2010 v Rožnově pod Radhoštěm Osnova Strana 1) Úvod 3 2) Historie matematické statistiky 4 3) Základní pojmy matematické

Více

Pracovní list č. 3 Charakteristiky variability

Pracovní list č. 3 Charakteristiky variability 1. Při zjišťování počtu nezletilých dětí ve třiceti vybraných rodinách byly získány tyto výsledky: 1, 1, 0, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 0, 1, 2, 2, 4, 3, 3, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2. Uspořádejte

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

Funkce a vzorce v Excelu

Funkce a vzorce v Excelu Funkce a vzorce v Excelu Lektor: Ing. Martin Kořínek, Ph.D. Formátování tabulky V této kapitole si vysvětlíme, jak tabulku graficky zdokonalit, jak změnit nastavení šířky a případně výšky sloupců, jak

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

Karnaughovy mapy. Pravdivostní tabulka pro tři vstupní proměnné by mohla vypadat například takto:

Karnaughovy mapy. Pravdivostní tabulka pro tři vstupní proměnné by mohla vypadat například takto: Karnaughovy mapy Metoda je použitelná již pro dvě vstupní proměnné, své opodstatnění ale nachází až s větším počtem vstupů, kdy návrh takového výrazu přestává být triviální. Prvním krokem k sestavení logického

Více

Testování hypotéz a měření asociace mezi proměnnými

Testování hypotéz a měření asociace mezi proměnnými Testování hypotéz a měření asociace mezi proměnnými Testování hypotéz Nulová a alternativní hypotéza většina statistických analýz zahrnuje různá porovnání, hledání vztahů, efektů Tvrzení, že efekt je nulový,

Více

Tvar dat a nástroj přeskupování

Tvar dat a nástroj přeskupování StatSoft Tvar dat a nástroj přeskupování Chtěli jste někdy použít data v jistém tvaru a STATISTICA Vám to nedovolila? Jistě se najde někdo, kdo se v této situaci již ocitl. Není ale potřeba propadat panice,

Více

CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE

CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE Výtok z nádoby, Průtok potrubím beze ztrát Příklad č. 1: Určete hmotnostní průtok vody (pokud otvor budeme považovat za malý), která vytéká z válcové nádoby s průměrem

Více

MĚŘENÍ STATISTICKÝCH ZÁVISLOSTÍ

MĚŘENÍ STATISTICKÝCH ZÁVISLOSTÍ MĚŘENÍ STATISTICKÝCH ZÁVISLOSTÍ v praxi u jednoho prvku souboru se často zkoumá více veličin, které mohou na sobě různě záviset jednorozměrný výběrový soubor VSS X vícerozměrným výběrovým souborem VSS

Více

práce s Microsoft Accessem

práce s Microsoft Accessem Manuál práce s Microsoft Accessem pro cvičení z Humánní geografie 1 Zadání cvičení...2 2 Podkladová data...3 3 Microsoft Access...5 3.1 Založení nové databáze...6 3.2 Import tabelárních dat ve formátu

Více

SAMOSTATNÁ STUDENTSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY

SAMOSTATNÁ STUDENTSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY SAMOSTATÁ STUDETSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY Váha studentů Kučerová Eliška, Pazdeříková Jana septima červen 005 Zadání: My dvě studentky jsme si vylosovaly zjistit statistickým šetřením v celém ročníku septim

Více

Jak pracovat s absolutními hodnotami

Jak pracovat s absolutními hodnotami Jak pracovat s absolutními hodnotami Petr Matyáš 1 Co to je absolutní hodnota Absolutní hodnota čísla a, dále ji budeme označovat výrazem a, je jeho vzdálenost od nuly na ose x, tedy je to vždy číslo kladné.

Více

Cvičení ze statistiky - 9. Filip Děchtěrenko

Cvičení ze statistiky - 9. Filip Děchtěrenko Cvičení ze statistiky - 9 Filip Děchtěrenko Minule bylo.. Dobrali jsme normální rozdělení Tyhle termíny by měly být známé: Inferenční statistika Konfidenční intervaly Z-test Postup při testování hypotéz

Více

KOMBINATORIKA, PRAVDĚPODOBNOST, STATISTIKA. Charakteristiky variability. Mgr. Jakub Němec. VY_32_INOVACE_M4r0120

KOMBINATORIKA, PRAVDĚPODOBNOST, STATISTIKA. Charakteristiky variability. Mgr. Jakub Němec. VY_32_INOVACE_M4r0120 KOMBINATORIKA, PRAVDĚPODOBNOST, STATISTIKA Charakteristiky variability Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_M4r0120 CHARAKTERISTIKY VARIABILITY Charakteristika variability se určuje pouze u kvantitativních znaků.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

7 Kardinální informace o kritériích (část 1)

7 Kardinální informace o kritériích (část 1) 7 Kardinální informace o kritériích (část 1) Předpokládejme stejná značení jako v předchozích cvičeních. Kardinální informací o kritériích se rozumí ohodnocení jejich důležitosti k pomocí váhového vektoru

Více

KOMPLEXNÍ ČÍSLA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

KOMPLEXNÍ ČÍSLA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ KOMPLEXNÍ ČÍSLA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu INVESTICE

Více

15. KubickÈ rovnice a rovnice vyööìho stupnï

15. KubickÈ rovnice a rovnice vyööìho stupnï 15. KubickÈ rovnice a rovnice vyööìho stupnï Čas od času je možné slyšet v pořadech o počasí jména jako Andrew, Mitch, El Ňiňo. otom následuje zpráva o katastrofálních vichřicích, uragánech a jiných mimořádných

Více

M - Příprava na 1. zápočtový test - třída 3SA

M - Příprava na 1. zápočtový test - třída 3SA M - Příprava na 1. zápočtový test - třída 3SA Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento

Více

František Batysta batysfra@fjfi.cvut.cz 19. listopadu 2009. Abstrakt

František Batysta batysfra@fjfi.cvut.cz 19. listopadu 2009. Abstrakt Automatický výpočet chyby nepřímého měření František Batysta batysfra@fjfi.cvut.cz 19. listopadu 2009 Abstrakt Pro správné vyhodnocení naměřených dat je třeba také vypočítat chybu měření. Pokud je neznámá

Více

Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97. Vybrané části Excelu. Ing. Petr Adamec

Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97. Vybrané části Excelu. Ing. Petr Adamec INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97 Vybrané části Excelu Ing. Petr Adamec Brno 2010 Cílem předmětu je seznámení se s programem Excel

Více

v z t sin ψ = Po úpravě dostaneme: sin ψ = v z v p v p v p 0 sin ϕ 1, 0 < v z sin ϕ < 1.

v z t sin ψ = Po úpravě dostaneme: sin ψ = v z v p v p v p 0 sin ϕ 1, 0 < v z sin ϕ < 1. Řešení S-I-4-1 Hledáme vlastně místo, kde se setkají. A to tak, aby nemusel pes na zajíce čekat nebo ho dohánět. X...místo setkání P...místo, kde vybíhá pes Z...místo, kde vybíhá zajíc ZX = v z t P X =

Více

NÁHODNÁ ČÍSLA. F(x) = 1 pro x 1. Náhodná čísla lze generovat některým z následujících generátorů náhodných čísel:

NÁHODNÁ ČÍSLA. F(x) = 1 pro x 1. Náhodná čísla lze generovat některým z následujících generátorů náhodných čísel: NÁHODNÁ ČÍSLA TYPY GENERÁTORŮ, LINEÁRNÍ KONGRUENČNÍ GENERÁTORY, TESTY NÁHODNOSTI, VYUŽITÍ HODNOT NÁHODNÝCH VELIČIN V SIMULACI CO JE TO NÁHODNÉ ČÍSLO? Náhodné číslo definujeme jako nezávislé hodnoty z rovnoměrného

Více

Přípravný kurz - Matematika

Přípravný kurz - Matematika Přípravný kurz - Matematika Téma: Základy statistiky, kombinační úsudek v úlohách Klíčová slova: tabulky, grafy, diagramy Autor: Mlynářová 1 Základy statistiky Statistika je vědní obor, který se zabývá

Více

Matice se v některých publikacích uvádějí v hranatých závorkách, v jiných v kulatých závorkách. My se budeme držet zápisu s kulatými závorkami.

Matice se v některých publikacích uvádějí v hranatých závorkách, v jiných v kulatých závorkách. My se budeme držet zápisu s kulatými závorkami. Maticové operace Definice Skalár Představme si nějakou množinu, jejíž prvky lze sčítat a násobit. Pěkným vzorem jsou čísla, která už známe od mala. Prvky takové množiny nazýváme skaláry. Matice Matice

Více

pracovní list studenta Kombinatorika, pravděpodobnost, základy statistiky Jak jsou vysocí? Mirek Kubera

pracovní list studenta Kombinatorika, pravděpodobnost, základy statistiky Jak jsou vysocí? Mirek Kubera Výstup RVP: Klíčová slova: pracovní list studenta Kombinatorika, pravděpodobnost, základy statistiky Mirek Kubera žák diskutuje a kriticky zhodnotí statistické informace a daná statistická sdělení, volí

Více

Intervalový odhad. Interval spolehlivosti = intervalový odhad nějakého parametru s danou pravděpodobností = konfidenční interval pro daný parametr

Intervalový odhad. Interval spolehlivosti = intervalový odhad nějakého parametru s danou pravděpodobností = konfidenční interval pro daný parametr StatSoft Intervalový odhad Dnes se budeme zabývat neodmyslitelnou součástí statistiky a to intervaly v nejrůznějších podobách. Toto téma je také úzce spojeno s tématem testování hypotéz, a tedy plynule

Více

MS EXCEL 2010 ÚLOHY. Vytvořte tabulku podle obrázku, která bude provádět základní matematické operace se dvěma zadanými čísly a a b.

MS EXCEL 2010 ÚLOHY. Vytvořte tabulku podle obrázku, která bude provádět základní matematické operace se dvěma zadanými čísly a a b. MS EXCEL 2010 ÚLOHY ÚLOHA Č.1 Vytvořte tabulku podle obrázku, která bude provádět základní matematické operace se dvěma zadanými čísly a a b. Do buněk B2 a B3 očekávám zadání hodnot. Buňky B6:B13 a D6:D13

Více

3. Optimalizace pomocí nástroje Řešitel

3. Optimalizace pomocí nástroje Řešitel 3. Optimalizace pomocí nástroje Řešitel Rovnováha mechanické soustavy Uvažujme dvě různé nehmotné lineární pružiny P 1 a P 2 připevněné na pevné horizontální tyči splývající s osou x podle obrázku: (0,0)

Více

6. Lineární regresní modely

6. Lineární regresní modely 6. Lineární regresní modely 6.1 Jednoduchá regrese a validace 6.2 Testy hypotéz v lineární regresi 6.3 Kritika dat v regresním tripletu 6.4 Multikolinearita a polynomy 6.5 Kritika modelu v regresním tripletu

Více

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu K čemu slouží statistika Popisuje velké soubory dat pomocí charakteristických čísel (popisná statistika). Hledá skryté zákonitosti v souborech

Více

Postup při řešení matematicko-fyzikálně-technické úlohy

Postup při řešení matematicko-fyzikálně-technické úlohy Postup při řešení matematicko-fyzikálně-technické úlohy Michal Kolesa Žádná část této publikace NESMÍ být jakkoliv reprodukována BEZ SOUHLASU autora! Poslední úpravy: 3.7.2010 Úvod Matematicko-fyzikálně-technické

Více

Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru

Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru Na tabulkovém programu je asi nejzajímavější práce se vzorci a funkcemi. Když jednou nastavíte, jak se mají dané údaje zpracovávat (některé buňky sečíst,

Více

Trojčlenka přímá úměra. Trojčlenka přímá úměra. Trojčlenka nepřímá úměra. Trojčlenka nepřímá úměra. Matematická vsuvka I.

Trojčlenka přímá úměra. Trojčlenka přímá úměra. Trojčlenka nepřímá úměra. Trojčlenka nepřímá úměra. Matematická vsuvka I. Matematická vsuvka I. trojčlenka Trojčlenka přímá úměra Pokud platí, že čím více tím více, jedná se o přímou úměru. Čím více kopáčů bude kopat, tím více toho vykopají. Čím déle necháme čerpadlo čerpat,

Více

Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika, Posloupnosti a řady

Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika, Posloupnosti a řady Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Matematika Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika, Posloupnosti a řady 4. ročník 3 hodiny týdně PC a dataprojektor Kombinatorika Řeší jednoduché úlohy

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu

Více

Hodina 50 Strana 1/14. Gymnázium Budějovická. Hodnocení akcií

Hodina 50 Strana 1/14. Gymnázium Budějovická. Hodnocení akcií Hodina 50 Strana /4 Gymnázium Budějovická Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý BLOK ČÍSLO 8 Hodnocení akcií Předpokládaný počet : 9 hodin Použitá literatura : František Egermayer, Jan Kožíšek Statistická

Více

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z matematiky O8A, C4A, jednoletý volitelný předmět Cíle předmětu Obsah předmětu je zaměřen na přípravu studentů gymnázia na společnou část maturitní zkoušky

Více

Informační technologie a statistika 1

Informační technologie a statistika 1 Informační technologie a statistika 1 přednášející: konzul. hodiny: e-mail: Martin Schindler KAP, tel. 48 535 2836, budova G po dohodě martin.schindler@tul.cz naposledy upraveno: 21. září 2015, 1/33 Požadavek

Více

StatSoft Odkud tak asi je?

StatSoft Odkud tak asi je? StatSoft Odkud tak asi je? Ukážeme si, jak bychom mohli vypočítat pravděpodobnosti, na které jsme se ptali v minulém newsletteru Úkolem bylo zjistit, z kterého kraje nejpravděpodobněji pochází náš výherce

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

Kontingenční tabulky, korelační koeficienty

Kontingenční tabulky, korelační koeficienty Statistika II Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Mějme kategoriální proměnné X a Y. Vytvoříme tzv. kontingenční tabulku. Budeme tedy testovat hypotézu

Více

Aplikovaná statistika pro učitele a žáky v hodinách zeměpisu aneb jak využít MS Excel v praxi. Geografický seminář 30. března 2011 Pavel Bednář

Aplikovaná statistika pro učitele a žáky v hodinách zeměpisu aneb jak využít MS Excel v praxi. Geografický seminář 30. března 2011 Pavel Bednář Aplikovaná statistika pro učitele a žáky v hodinách zeměpisu aneb jak využít MS Excel v praxi Geografický seminář 30. března 2011 Pavel Bednář Výchozí stav Sebehodnocení práce s MS Excel studujícími oboru

Více

1 Mnohočleny a algebraické rovnice

1 Mnohočleny a algebraické rovnice 1 Mnohočleny a algebraické rovnice 1.1 Pojem mnohočlenu (polynomu) Připomeňme, že výrazům typu a 2 x 2 + a 1 x + a 0 říkáme kvadratický trojčlen, když a 2 0. Číslům a 0, a 1, a 2 říkáme koeficienty a písmenem

Více

Ekonomická formulace. Matematický model

Ekonomická formulace. Matematický model Ekonomická formulace Firma balící bonboniéry má k dispozici 60 čokoládových, 60 oříškových a 85 karamelových bonbónů. Může vyrábět dva druhy bonboniér. Do první bonboniéry se dávají dva čokoládové, šest

Více

{ } ( 2) Příklad: Test nezávislosti kategoriálních znaků

{ } ( 2) Příklad: Test nezávislosti kategoriálních znaků Příklad: Test nezávislosti kategoriálních znaků Určete na hladině významnosti 5 % na základě dat zjištěných v rámci dotazníkového šetření ve Šluknově, zda existuje závislost mezi pohlavím respondenta a

Více

2.1.4 Funkce, definiční obor funkce. π 4. Předpoklady: 2103. Pedagogická poznámka: Následující ukázky si studenti do sešitů nepřepisují.

2.1.4 Funkce, definiční obor funkce. π 4. Předpoklady: 2103. Pedagogická poznámka: Následující ukázky si studenti do sešitů nepřepisují. .. Funkce, definiční obor funkce Předpoklady: 03 Pedagogická poznámka: Následující ukázky si studenti do sešitů nepřepisují. Uděláme si na tabuli jenom krátký seznam: S = a, y = x, s = vt, výška lidí v

Více

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0797 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT 2M3 Slovní

Více

Jednoduché cykly 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

Jednoduché cykly 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Jednoduché cykly Tento oddíl obsahuje úlohy na první procvičení práce s cykly. Při řešení každé ze zde uvedených úloh stačí použít vedle podmíněných příkazů jen jediný cyklus. Nepotřebujeme používat ani

Více

Příklad 1. Řešení 1a Máme řešit rovnici ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 1. Řešte v R rovnice: 8 3 5 5 2 8 =20+4 1 = + c) = f) +6 +8=4 g) h)

Příklad 1. Řešení 1a Máme řešit rovnici ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 1. Řešte v R rovnice: 8 3 5 5 2 8 =20+4 1 = + c) = f) +6 +8=4 g) h) Příklad Řešte v R rovnice: a) 8 3 5 5 2 8 =20+4 b) = + c) = d) = e) + =2 f) +6 +8=4 g) + =0 h) = Řešení a Máme řešit rovnici 8 3 5 5 2 8 =20+4 Zjevně jde o lineární rovnici o jedné neznámé. Nejprve roznásobíme

Více

KOMBINATORIKA (4.ročník I.pololetí DE, 2.ročník I.pololetí NS)

KOMBINATORIKA (4.ročník I.pololetí DE, 2.ročník I.pololetí NS) KOMBINATORIKA (4.ročník I.pololetí DE,.ročník I.pololetí NS) Kombinatorika je část matematiky, zabývající se uspořádáváním daných prvků podle jistých pravidel do určitých skupin a výpočtem množství těchto

Více

Lenka Zalabová. Ústav matematiky a biomatematiky, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita. zima 2012

Lenka Zalabová. Ústav matematiky a biomatematiky, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita. zima 2012 Algebra - třetí díl Lenka Zalabová Ústav matematiky a biomatematiky, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích zima 2012 Obsah 1 Dělitelnost 2 Grupy zbytkových tříd 3 Jedna z

Více

Příklad 1. Řešení 1a Máme určit obsah rovinné plochy ohraničené křivkami: ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 14. a) =0, = 1, = b) =4, =0

Příklad 1. Řešení 1a Máme určit obsah rovinné plochy ohraničené křivkami: ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 14. a) =0, = 1, = b) =4, =0 Příklad Určete obsah rovinné plochy ohraničené křivkami: a) =0,=,= b) =4,=0 c) =,=,=3,=0 d) =+, =0 e) + )=,= f) = +4,+= g) =arcsin,=0,= h) =sin,=0, 0; i) =,=,=4,=0 j) =,= k) = 6,= +5 4 l) =4,+=5 m) = +

Více

Nápovědy k numerickému myšlení TSP MU

Nápovědy k numerickému myšlení TSP MU Nápovědy k numerickému myšlení TSP MU Numerické myšlení 2011/var. 01 26. Ciferné součty čísel v každém z kruhů mají tutéž hodnotu. Pozor, hledáme číslo, které se nehodí na místo otazníku. Jedná se o dvě

Více

9. Soustavy rovnic DEFINICE SOUSTAVY LINEÁRNÍCH ROVNIC O DVOU NEZNÁMÝCH. Soustava lineárních rovnic o dvou neznámých je:

9. Soustavy rovnic DEFINICE SOUSTAVY LINEÁRNÍCH ROVNIC O DVOU NEZNÁMÝCH. Soustava lineárních rovnic o dvou neznámých je: 9. Soustavy rovnic Správný nadpis této kapitoly by měl znít soustavy lineárních rovnic o dvou neznámých, z důvodu přehlednosti jsem jej zkrátil. Hned v úvodu čtenáře potěším teorie bude tentokrát krátká.

Více

Matematická vsuvka I. trojčlenka. http://www.matematika.cz/

Matematická vsuvka I. trojčlenka. http://www.matematika.cz/ Matematická vsuvka I. trojčlenka http://www.matematika.cz/ Trojčlenka přímá úměra Pokud platí, že čím více tím více, jedná se o přímou úměru. Čím více kopáčů bude kopat, tím více toho vykopají. Čím déle

Více

Vektorový prostor. Př.1. R 2 ; R 3 ; R n Dvě operace v R n : u + v = (u 1 + v 1,...u n + v n ), V (E 3 )...množina vektorů v E 3,

Vektorový prostor. Př.1. R 2 ; R 3 ; R n Dvě operace v R n : u + v = (u 1 + v 1,...u n + v n ), V (E 3 )...množina vektorů v E 3, Vektorový prostor Příklady: Př.1. R 2 ; R 3 ; R n...aritmetický n-rozměrný prostor Dvě operace v R n : součet vektorů u = (u 1,...u n ) a v = (v 1,...v n ) je vektor u + v = (u 1 + v 1,...u n + v n ),

Více

2.6. VLASTNÍ ČÍSLA A VEKTORY MATIC

2.6. VLASTNÍ ČÍSLA A VEKTORY MATIC .6. VLASTNÍ ČÍSLA A VEKTORY MATIC V této kapitole se dozvíte: jak jsou definována vlastní (charakteristická) čísla a vektory čtvercové matice; co je to charakteristická matice a charakteristický polynom

Více

Manažerská ekonomika KM IT

Manažerská ekonomika KM IT KVANTITATIVNÍ METODY INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (zkouška č. 3) Cíl předmětu Získat základní znalosti v oblasti práce s ekonomickými ukazateli a daty, osvojit si znalosti finanční a pojistné matematiky, zvládnout

Více

Vytváření grafů v aplikaci Helios Red

Vytváření grafů v aplikaci Helios Red Vytváření grafů v aplikaci Helios Red Grafy jsou v Helios Red součástí generátoru sestav a jsou tedy dostupné ve všech modulech a výstupech, kde je k dispozici generátor sestav. Největší použití mají v

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

CENY A NÁJEMNÉ RODINNÝCH DOMŮ. ZÁVISLOST CENY A NÁJEMNÉHO m 2 BYTU NA JEHO VELIKOSTI

CENY A NÁJEMNÉ RODINNÝCH DOMŮ. ZÁVISLOST CENY A NÁJEMNÉHO m 2 BYTU NA JEHO VELIKOSTI Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit WD - VÝZKUM PRO ŘEŠENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT - BYDLENÍ CENY A NÁJEMNÉ RODINNÝCH

Více

STATISTIKA. Inovace předmětu. Obsah. 1. Inovace předmětu STATISTIKA... 2 2. Sylabus pro předmět STATISTIKA... 3 3. Pomůcky... 7

STATISTIKA. Inovace předmětu. Obsah. 1. Inovace předmětu STATISTIKA... 2 2. Sylabus pro předmět STATISTIKA... 3 3. Pomůcky... 7 Inovace předmětu STATISTIKA Obsah 1. Inovace předmětu STATISTIKA... 2 2. Sylabus pro předmět STATISTIKA... 3 3. Pomůcky... 7 1 1. Inovace předmětu STATISTIKA Předmět Statistika se na bakalářském oboru

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií STATISTIKA pro TZP Modul : Pravděpodobnost a náhodné veličiny Prof

Více

UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA. KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY školní rok 2009/2010 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA. KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY školní rok 2009/2010 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY školní rok 2009/2010 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Testy dobré shody Vedoucí diplomové práce: RNDr. PhDr. Ivo

Více

Statistika. Regresní a korelační analýza Úvod do problému. Roman Biskup

Statistika. Regresní a korelační analýza Úvod do problému. Roman Biskup Statistika Regresní a korelační analýza Úvod do problému Roman Biskup Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta (Zemědělská fakulta) Katedra aplikované matematiky a informatiky 2008/2009

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

Vyhodnocení 2D rychlostního pole metodou PIV programem Matlab (zpracoval Jan Kolínský, dle programu ing. Jana Novotného)

Vyhodnocení 2D rychlostního pole metodou PIV programem Matlab (zpracoval Jan Kolínský, dle programu ing. Jana Novotného) Vyhodnocení 2D rychlostního pole metodou PIV programem Matlab (zpracoval Jan Kolínský, dle programu ing. Jana Novotného) 1 Obecný popis metody Particle Image Velocimetry, nebo-li zkráceně PIV, je měřící

Více

MS Excel grafická prezentace dat

MS Excel grafická prezentace dat Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast - téma Označení materiálu (přílohy) Pracovní list Inovace ŠVP na OA a JŠ Třebíč CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace

Více

Analýza rozptylu. Podle počtu analyzovaných faktorů rozlišujeme jednofaktorovou, dvoufaktorovou a vícefaktorovou analýzu rozptylu.

Analýza rozptylu. Podle počtu analyzovaných faktorů rozlišujeme jednofaktorovou, dvoufaktorovou a vícefaktorovou analýzu rozptylu. Analýza rozptylu Analýza rozptylu umožňuje ověřit významnost rozdílu mezi výběrovými průměry většího počtu náhodných výběrů, umožňuje posoudit vliv různých faktorů. Podle počtu analyzovaných faktorů rozlišujeme

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Matematika Výrazy Obory nástavbového

Více