Open Mine. Magazín společnosti New World Resources. č Ján Fabián: Rok 2013 je plný výzev. OKD je zvládne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Open Mine. Magazín společnosti New World Resources. č. 1 2013. Ján Fabián: Rok 2013 je plný výzev. OKD je zvládne"

Transkript

1 Open Mine č Magazín společnosti New World Resources interview Ján Fabián: Rok 2013 je plný výzev. OKD je zvládne technologie Doly na Karvinsku propojilo pod zemí unikátní důlní dílo téma Moravskoslezský kraj: region s perspektivou

2 odpovědnost rekultivace bezpečnost technologie interview ekonomika Open Mine č. 1 I 2013 Vážení čtenáři, cílem každé firmy je, aby byla ekonomicky úspěšná a přinášela zisk akcionářům. Toho ale není možné dosáhnout bez efektivního řízení aktivit s ohledem na odpovědný a udržitelný rozvoj podnikání. V něm hrají nezastupitelnou roli péče o zaměstnance a pracovní prostředí, které společně vytváříme, abychom mohli pracovat nejen efektivně, ale především bezpečně. V hornictví to platí dvojnásob. Ne náhodou je proto mottem naší společnosti slogan Bezpečnost na prvním místě. V oblasti zvyšování bezpečnosti práce jsme toho v minulých letech udělali mnoho. Horníci dostali nové ochranné pracovní pomůcky, vybavili jsme doly moderními technologiemi, zintenzivnili jsme školení a realizovali řadu motivačních kampaní s cílem zvýšit odpovědnost pracovníků za své zdraví. I díky tomu klesl roční počet úrazů v našich dolech za posledních pět let téměř o polovinu a úrazová četnost dosáhla v roce 2012 hodnoty 7,6. Naše doly se tak staly nejbezpečnějšími v historii firmy. Ale naše společné úsilí o bezúrazový provoz a zvyšování úrovně pracovního prostředí nesmí polevit. Právě naopak, musí být ještě intenzivnější. Připravili jsme proto Bezpečnostní kampaň OKD 2013, která má přispět k tomu, abychom dosáhli v roce 2015 v ukazateli úrazové četnosti hodnoty 5, jak jsme si stanovili v programu PERSPektiva Budeme klást ještě větší důraz na školení a vzdělávání zaměstnanců, zintenzivníme bezpečnostní kampaně, protože odpovědný přístup každého z nás je pro dosažení společného cíle klíčový. Chceme i nadále zlepšovat mikroklimatické podmínky v dolech a dokončit výstavbu centrální klimatizace na Dole Karviná a zahájit její budování na Dole Paskov. S větším důrazem budeme prošetřovat všechny pracovní úrazy a přijímat taková opatření, abychom zabránili jejich opakování. Zastavíme každý pracovní postup, který je - byť jen potenciálně - nebezpečný. Pevně věřím, že tato a mnohá další opatření, která plánujeme, přispějí k tomu, aby se všichni zaměstnanci vrátili z práce ve zdraví domů ke svým rodinám. Zdař Bůh! Ing. Leo Bayer provozní ředitel OKD Vydavatel: New World Resources Plc c / o Hackwood Secretaries Limited One Silk Street London EC2Y 8HQ United Kingdom Jachthavenweg 109h 1081 KM Amsterdam Netherlands Tel.: Fax: Web: newworldresources.cz Šéfredaktor: Tomáš Píša Editor: Marek Síbrt Spolupráce: Roman Grametbauer Fotografie: Boris Renner, Tomáš Souček, Richard Sklář, Radek Lukša, Bohuslav Krzyžanek Produkce, výroba a distribuce: R MEDIA, s.r.o. Grafická úprava a sazba: R MEDIA, s.r.o. Registrace: MK ČR E Uzávěrka čísla: Veškerá práva vyhrazena. Používání a kopírování obrázků, které jsou obsaženy v této publikaci, je bez písemného souhlasu NWR zakázáno. Loga společností, produkty a služby uvedené v této publikaci jsou obchodními značkami příslušných firem. Své případné dotazy, náměty či připomínky můžete posílat na ovou adresu: Elektronická verze dokumentu včetně aktivních odkazů je dostupná na webových stránkách společnosti. Se čtečkou QR kódu nemusíte vyťukávat webovou adresu, stačí čtečkou naskenovat obrázek vlevo 2

3 6 9 Ján Fabián: Rok 2013 je plný výzev. OKD je zvládne Deilmann-Haniel Mining Systems GmbH: Být na českém trhu je strategické Doly na Karvinsku propojilo pod zemí unikátní důlní dílo Moravskoslezský kraj: region s perspektivou Eliminace dopadů činnosti na životní prostředí je pro NWR zásadní Obsah ekonomika 4 5 NWR se chce stát evropským lídrem v prodeji koksovatelného uhlí 5 Peter Carr povede business development společnosti NWR interview 6 9 Ján Fabián: Rok 2013 je plný výzev. OKD je zvládne technologie Deilmann-Haniel Mining Systems GmbH: Být na českém trhu je strategické Doly na Karvinsku propojilo pod zemí unikátní důlní dílo odpovědnost Moravskoslezský kraj: region s perspektivou Auto za dobrý nápad? Proč ne rekultivace Eliminace dopadů činnosti na životní prostředí je pro NWR zásadní odpovědnost 22 NWR pomáhá zvýšit zájem o matematiku na školách 23 Náměstí v Karviné a Orlové ožila díky OKD 3

4 odpovědnost rekultivace bezpečnost technologie interview ekonomika NWR se chce stát evropským lídrem v prodeji koksovatelného uhlí Při únorové prezentaci ekonomických výsledků společnosti NWR za rok 2012 v Londýně odhalil výkonný předseda představenstva Gareth Penny aktualizaci její strategie. Gareth Penny, předseda představenstva Můžete pro naše čtenáře shrnout aktualizaci strategie? Při nástupu do funkce jsem měl jako nový výkonný předseda představenstva možnost se společně se svými kolegy podívat na to, co velmi dobře umíme, vybrat naše silné stránky a na jejich základě postavit vhodnou strategii na dalších pět let. Nevidíme důvod, proč bychom současných pět milionů tun koksovatelného uhlí, které nyní každý rok prodáváme, nemohli do roku 2017 zdvojnásobit na zhruba 10 milionů tun. Tohoto cíle chceme dosáhnout kombinací těžebních projektů a marketingových počinů, jež budou zahrnovat posílení naší pozice v dovozu koksovatelného uhlí do Evropy a rozšíření prodeje našeho uhlí do západní Evropy. Střední Evropa však zůstane i nadále naším přirozeným základním trhem. Chceme zajišťovat komplexní dodávky ( one-stop shop ) zákazníkům z řad evropských hutí a nabízet jim širší portfolio jakostí koksovatelného uhlí. Máme v úmyslu i nadále zlepšovat naše stávající důlní provozy tak, aby se společnost NWR při vyšší produktivitě a nižších investicích dostala mezi pět nejlepších světových těžebních společností v oblasti hlubinného hornictví z hlediska bezpečnosti práce. Myslíte si, že na trhu existuje potenciál, abyste do roku 2017 zdvojnásobili prodeje koksovatelného uhlí v Evropě? Abychom splnili stanovený cíl, museli jsme se blíže podívat na globální toky obchodování s koksovatelným uhlím. Výroba koksovatelného uhlí v Evropě po desetiletí klesá. Nižší produkce je kompenzována zvyšujícími se dovozy do Evropy, a to i proto, že některé druhy uhlí nejsou v regionu k dispozici. Rozdíl mezi produkcí a poptávkou po koksovatelném uhlí ve střední Evropě se odhaduje na přibližně čtyři miliony tun ročně, v celé Evropě pak na více než 50 milionů tun ročně. A toto číslo v nejbližších pěti letech dále poroste na zhruba 70 milionů tun. V tom všem vidíme příležitost stavět na našich zkušenostech. Společnost NWR dováží jisté množství prvotřídního koksovatelného uhlí, které v relativně malém objemu - přibližně tun ročně - přidává do své vlastní produkce koksovatelného uhlí. Známe své zákazníky. Víme, co chtějí. Máme velmi silnou logistiku a známe požadavky na produktový mix. Takže si logicky myslíme, že ve světle disproporce mezi nabídkou a poptávkou, která už v současné době existuje a dále roste, jde o velmi zajímavý ekonomický záměr. Můžete vysvětlit, co myslíte tím, že bude společnost NWR nabízet zákazníkům z řad evropských oceláren všechny jakosti koksovatelného uhlí ( one-stop shop )? Ano. Abychom v plné míře využili výše popsaného dynamického procesu, budeme se ve druhé oblasti rozvoje soustředit na vybudování marketingových schopností dodávat všechny jakosti koksovatelného uhlí širší skupině zákazníků z řad evropských hutí. Chceme na trh dodávat jak koksovatelné uhlí, které je v regionu k dispozici (poloměkké uhlí, tvrdé koksovatelné uhlí se středním obsahem prchavých látek a uhlí typu PCI), tak i prvotřídní kvalitu koksovatelného uhlí, které se do Evropy dováží. Jak jsem zmínil, dovážíme už malá množství koksovatelného uhlí, která při- 4

5 dáváme k naší produkci. A vidíme v této oblasti opravdu zajímavý potenciál. Nemusí nutně jít o dodávky do střední a východní Evropy. Jak je vidět z čísel, která jsem před chvílí uvedl, půjde zřejmě o dodávky širšímu kruhu odběratelů. Myslíme si, že na trhu existuje několik velkých hráčů, kteří se specializují na konkrétní ocelářskou výrobu, a vazby na tyto odběratele se mohou v průběhu času významně rozvíjet. Tím, že vybudujeme obchodní stránku podnikání, která bude stavět na našich marketingových schopnostech, nabídneme zákazníkům dodávky všech jakostí koksovatelného uhlí. A to je podle našeho názoru velmi zajímavá součást naší budoucí strategie. Zdvojnásobit prodeje koksovatelného uhlí na 10 mil. tun ročně NWR 2017 Být mezi 5 světovými lídry v bezpečnosti (koeficient LTIFR) Investiční výdaje na úrovni mil. EUR/rok Uvést na trh všechny jakosti koksovatelného uhlí regionální a importované Aktualizace strategie NWR s cílem vytvořit evropského lídra v těžbě a prodeji koksovatelného uhlí. Řekněte nám, jak chcete bezpečně optimalizovat své důlní provozy? Víme, že silná bezpečnostní politika a zlepšení důlních provozů v OKD budou klíčem k naplnění našeho strategického záměru. Proto chceme zajistit optimalizaci stávajících dolů a zlepšovat bezpečnost práce na hodnotu méně než pět úrazů s absencí na milion odpracovaných hodin. Vedení společnosti se zavázalo pokračovat v přístupu, kdy je bezpečnost kladena na první místo, a proto bude organizovat další bezpečnostní školení a poskytovat cílenou finanční motivaci. Do roku 2017 se chceme dostat mezi pět nejlepších světových firem v hlubinném hornictví v bezpečnostní metrice úrazové četnosti (LTIFR). Dále plánujeme optimalizací dlouhodobého těžebního plánu a doplněním západoevropských dodavatelů důlních technologií o regionální výrobce snížit do roku 2017 investice do oprav na roční výši 100 až 150 milionů eur. Pro dlouhodobý úspěch našich dceřiných společností je absolutně nevyhnutelné udržet si společenský souhlas s našimi podnikatelskými aktivitami. Běžně se zapojujeme do konstruktivní diskuze se všemi stakeholdery, jichž se naše současné činnosti či plány do budoucnosti týkají. Vždy jde o důležitou součást našeho podnikání, ať už mluvíme o rekultivaci krajiny nebo snižování emisí dusíku, síry či uhlíku. Myslím, že jsme prokázali důležitý trend. A to, že se snažíme stát na správné straně ve smyslu podnikání a řízení společnosti i ve smyslu společenského souhlasu s našimi aktivitami. Peter Carr povede business development společnosti NWR Společnost NWR informovala o jmenování Petera Carra do nově vytvořené pozice ředitele pro business development. Dr. Carr, britský báňský inženýr, jenž pracoval přes třicet let v hornictví v JAR, Austrálii, Skandinávii a ve Spojeném království, přichází do NWR ze společnosti ArcelorMittal Mining. Tam jako generální ředitel pro průzkumné a rozvojové projekty zodpovídal za identifikaci rozvojových příležitostí v rámci akvizic dolů těžících koksovatelné uhlí a železnou rudu. V pozici ředitele rozvojových projektů NWR bude dr. Carr odpovědný za navyšování množství i počtu druhů uhlí, které může společnost nabízet svým zákazníkům v Evropě, a zajištění dodávek uhlí doplňujících stávající těžbu dolů OKD. Mezi jeho úkoly bude patřit zvažování různých variant, včetně akvizic dolů, rozvojových projektů nebo komerčních dohod. V první řadě se jeho úsilí zaměří na identifikaci a zhodnocení potenciálních možností pro akvizice v zámoří. Pokud budou určena cílová aktiva zajišťující dodávky koksovatelného uhlí, která následně vykážou potenciál rostoucí hodnoty, povede proces akvizice od due diligence a obchodních jednání až po integraci aktiv po dovršení transakce. Po dokončení jednoho nebo více úspěšných akvizičních projektů ponese zodpovědnost také za řízení organických rozvojových projektů v Polsku a v České republice. Vítám Petera v týmu NWR. V nejbližších čtyřech až pěti letech sehraje ústřední roli v rozvoji a růstu společnosti. Peter bude úzce spolupracovat s Markem Jelínkem, Jánem Fabiánem a se mnou, uvedl Gareth Penny, výkonný předseda představenstva NWR. V průběhu sedmi let, kdy pracoval jako člen týmu zabývajícího se akvizicemi a fúzemi v báňské divizi, a posléze jako ředitel pro rozvojové aktivity pro skupinu ArcelorMittal, se Peter Carr podílel na zajištění akvizic uhelných dolů v Rusku a ve Spojených státech, železnorudných dolů v Libérii, JAR a Kanadě i minoritních investic do důlních provozů v Austrálii, JAR a Mosambiku. 5

6 odpovědnost rekultivace bezpečnost technologie interview ekonomika Ján Fabián: Rok 2013 je plný výzev. OKD je zvládne Setkali jsme se přesně dva týdny poté, kdy byl jmenován generálním ředitelem a předsedou představenstva OKD. Z rozhovoru jasně vyplynulo, že před firmou stojí klíčový a nelehký rok, kdy se musí vypořádat s nejistou situací na evropském trhu a poklesem poptávky, kterému čelí klíčoví zákazníci: středoevropští oceláři a energetici. Vizi, jak této situaci čelit, má Ján Fabián jasnou. Zásadní je důraz na zvýšení efektivity, precizní kontrolu nákladů a další zvyšování bezpečnosti v dolech OKD. I když bezpečnost jsme možná měli jmenovat na prvním místě. Do OKD jste přišel v roce Jaké největší rozdíly vidíte při pohledu na firmu tehdy a dnes, o téměř šest let později? Kdo by navštívil naše doly a porovnával, největší rozdíl by určitě zaznamenal v technickém vybavení. Tam došlo díky Programu optimalizace produktivity 2010 k zásadní proměně a dnes můžu říct, že patříme k nejmoderněji vybaveným těžařským firmám v Evropě. Nemusíme se bát ani celosvětového srovnání. Co se změnilo stejně výrazně, je přístup lidí k práci. A tím mám na mysli jak horníky, tak i pracovníky v administrativě. Lidé jsou otevřenější, jsou schopni se lépe zapojit do týmové práce a nebojí se říct nahlas svůj názor a stát si za ním, když jsou přesvědčeni, že mají pravdu. U horníků je změna v přístupu k práci úzce spojena s bezpečností. Nakoupili jsme osobní ochranné pomůcky pro horníky za více než půl miliardy korun a práce s novými technologiemi je výrazně bezpečnější než s jejich předchůdci. Ale nová technika sama o sobě nestačí. Ten nejdůležitější předpoklad bezpečné práce vždy byl a zůstane i nadále v hlavách lidí. Co je tedy možné pro další zvyšování bezpečnosti práce udělat? Jak chcete dosáhnout toho, aby lidé ke svému zdraví přistupovali odpovědněji? V první řadě musím říct, že za uplynulých pět let se v oblasti bezpečnosti práce udělalo opravdu mnoho. Ve svých vizích navazuji na směr, který OKD nastolilo pod vedením Klause-Dietera Becka. Náš přístup je v mnohém podobný. Na co se chci letos zaměřit, je především důraz kladený na školení. Výuku chceme ještě zkvalitnit. Udělat ji atraktivnější, aby ji zaměstnanci nebrali jako nutné zlo, které je zdržuje, ale jako něco, díky čemu budou cítit ještě větší odpovědnost za sebe a za lidi, s nimiž jsou na pracovišti. Také budu požadovat, aby inspektoři bezpečnosti práce ještě přísněji dohlíželi na dodržování všech předpisů a nařízení. U každého úrazu budu vyžadovat pečlivé vyšetření. To platí dvojnásob pro úrazy, u nichž je zřejmé, že příčinou bylo zanedbání bezpečnostních pravidel. V případě, že dojde k vážnému úrazu způsobenému nedbalostí, budeme zastavovat nebezpečnou práci. Nekompromisně. Klidně na několik hodin. To je dost radikální krok Ano, ale jen díky kombinaci celého komplexu těchto opatření se nám podaří splnit naši letošní prioritu. Tedy žádný smrtelný úraz v našem dole. 6

7 Mnoho kroků už jsme udělali a řada z nich je koncepčních. Na podzim jsme změnili organizační strukturu a na každém dole máme nově pozici náměstka pro bezpečnost. Od něj čekám, že bude přicházet s impulsy, co v dané problematice dále zlepšovat z hlediska potřebného technického vybavení, pracovních postupů, náplně a obsahu školení. Nechci od něho jen pozitivní zprávy, ale takové, které dokážeme sdílet v rámci celé firmy a adekvátně na ně reagovat. S tím, co popisuji, souvisí i fakt, že máme pro rok 2013 připravenou novou bezpečnostní kampaň, do níž jsme v porovnání s uplynulými lety doplnili nové věci. Stále narážíme na stejný pojem, a tím je odpovědnost lidí za vlastní zdraví a bezpečnost i bezpečnost svých kolegů. Vidíte zde během svého působení v OKD nějakou změnu? Myslím, že je stále co zlepšovat. I když musím říct, že i v této oblasti pozoruji velký posun. Ten je dán širším společenským kontextem. Veřejnost očekává a vyvíjí na firmy tlak, aby poskytovaly bezpečná pracovní místa, a vnímá to velmi citlivě. Ať již prostřednictvím médií, nebo když mluví s rodinou a známými. Mimořádné události s desítkami vážných, či dokonce smrtelných úrazů, které se před desítkami let staly i v našem regionu nebo v sousedním Polsku, jsou pro dnešní společnost obtížně představitelné a mimo způsob uvažování lidí. Mluvil jste o investicích do technologií, které kromě efektivity také zvýšily bezpečnost práce. Můžete to konkretizovat? Těch aspektů je mnoho. Proto jen namátkou připomenu několik z nich. Nové automatizované sekce v porubech lépe stabilizují strop, a dochází tak k menšímu riziku úrazů od pádu horniny. Nové technologie jsou mohutnější, kombajny mají lepší postřiky, čímž se podařilo snížit prašnost v porubech. Změnili jsme systém ražby a došlo k většímu rozšíření svorníkování. V uplynulých letech došlo k velkému kvalitativnímu skoku: naše doly jsou nejbezpečnější v historii a můžeme se srovnávat se špičkovými světovými těžaři. A to i přesto, že těžíme uhlí v geologicky nejobtížnějších podmínkách na světě. 7

8 odpovědnost rekultivace bezpečnost technologie interview ekonomika Ekonomická situace v průmyslu a Evropě obecně není jednoduchá. Predikce ekonomů a expertů často ztrácejí platnost dříve, než je čtenáři stihnou zaznamenat. Přesto - kde byste chtěl vidět OKD za pět let a jak chcete obtížné situaci v letošním roce čelit? Ke každé činnosti musíme přistupovat tak, abychom dosáhli co největší efektivity. To platí pro přípravy, rubání, logistiku, úpravu uhlí i pro administrativu. Ekonomická situace a trhy se v poslední době výrazně změnily. Na každou investici se musíme dívat přísněji než kdykoli dříve, každou vynaloženou korunu budeme v ruce dvakrát obracet a rozhodovat se o jejím co nejefektivnějším využití. Samozřejmě, rád bych viděl OKD jako firmu s vynikajícími výsledky, která investuje do svého dalšího rozvoje. Ale co je pro mě neméně důležité, rád bych výrazněji posunul vnímání OKD u veřejnosti. Jde mi o politiky na místní i celostátní úrovni a veřejnost jako celek, počínaje regionem, kde působíme, až třeba po Prahu. Jakými konkrétními kroky chcete dosáhnout toho, aby lidé z druhého konce země vnímali pozitivně firmu, která do jejich života fakticky nijak nezasahuje? Samozřejmě toho nelze dosáhnout proklamacemi. Musíme začít sami u sebe uvnitř OKD. Lidé ve firmě musí cítit změny v přístupu vedoucích pracovníků. To, co lidé čtou v novinách nebo vidí v televizi, se musí shodovat s realitou uvnitř firmy. Musíme vystupovat jako jedna firma. Ne, že na Karvinsku a Frýdecko-Místecku existují doly XY, pak je budova ředitelství OKD v Ostravě a lidé v mateřské společnosti NWR v Amsterdamu. Co se týče bezpečnosti, investic, ekonomických výsledků, jsme a stále budeme posuzováni jako jedna firma. Nesmíme být v hlavách rozdrobeni na jednotlivé doly na straně jedné a ředitelství na straně druhé. Mluvil jste o vnímání firmy. Jaký je tedy význam OKD pro region, kde působí a potažmo pro celou zemi? Ptám se na ekonomické, ale i celospolečenské dopady činnosti. Mimo jiné proto, že plán firmy rozšířit těžbu Dolu Karviná do nových, obydlených lokalit se Ján Fabián si uvědomuje, že vstoupil do funkce v roce, který je pro OKD obtížný. Pevně věří tomu, že se s těžkou situací firma dokáže vypořádat. mnohde setkal s nesouhlasem občanských aktivistů a neziskových organizací. Jsme největším zaměstnavatelem a nejdůležitějším ekonomickým subjektem v Moravskoslezském kraji. A nejde jen o naše zaměstnance. Na jedné straně jsou dodavatelé, z nichž mnoho je na naší činnosti bytostně závislých. Ať již nám dodávají technologie, prodávají materiál nebo služby. Může jít o velké firmy se stovkami zaměstnanců, ale i drobné živnostníky. Na druhé straně existují v regionu dva typy našich klíčových zákazníků: oceláři a energetici. S nimi jsme historicky spojeni pupeční šňůrou, průmyslové podniky v regionu jsou úzce propojeny. Naše případné problémy dopadnou na ně, jejich se naopak projeví u nás. Pro to, aby firmy v regionu mohly fungovat, je nutná zdravá rovnováha mezi všemi zúčastněnými. To platí pro ceny našich dodávek uhlí, stejně jako pro ceny vybavení, které oceláři pro naše doly dodávají. Stále se musíme snažit nacházet rozumné kompromisy. Navíc, pracujeme v regionu s historicky danými sociálními specifiky a vysokou nezaměstnaností, kde těžký průmysl 8

9 ně tudíž podstatné, jestli jsme v regionu aktivní, nebo nikoli. Uvědomuji si, že zasahujeme do jejich životů a chápu jejich osobní motivy, případně politické profilace. Rozvoj je pro nás jako pro těžaře zásadní a uvědomujeme si, že úspěchu můžeme dosáhnout jen vysvětlováním, argumentací a poukazováním na možné scénáře toho, kdybychom v regionu nepůsobili. Tady si myslím, že jsme u jádra věci. Střetávají se v něm názory založené na osobnostní rovině s věcnými argumenty. V tomto momentě by do celého procesu měli vstoupit politici, ať již na místní, nebo celostátní úrovni, lidé z univerzit, profesní svazy, média a neziskové organizace. Věcně vysvětlovat scénáře všech představitelných variant a jejich důsledky pro region. Není férové vždy znát a prezentovat jen jeden úhel pohledu. zůstává klíčovou součástí hospodářství. Není možné skokově přejít z tradičního silného těžkého průmyslu na nové typy průmyslu. Pro to chybí infrastruktura i kvalifikovaní lidé. Horníci nebo hutníci těžko ze dne na den přejdou jako programátoři do IT firmy vyrábějící software. Vraťme se k organizacím na Karvinsku nesouhlasícím s rozšiřováním těžby, která by v případě úspěchu projektu ovlivnila životy stovky lidí Pochopitelně se dokážu na celou situaci dívat prizmatem lidí na Karvinsku, kteří nejsou s naší firmou spojeni, a není pro Osobně si myslím, že průmyslová zóna v Karviné, která je často zmiňována jako alternativa k naší činnosti pro udržení zaměstnanosti v regionu, nedokáže vykompenzovat tisíce lidí pracujících pro OKD. A nejde jen o samotnou Karvinou, ale i další velká města v okolí, jako jsou Orlová a Havířov, pro jejichž obyvatele jsme v současnosti my a naši dodavatelé nezastupitelným poskytovatelem práce. Zmínil jste politiky a nutnost toho, aby v důležitých momentech veřejně deklarovali své postoje. Jak se těžařské firmě, jakou je OKD, v ČR podniká? Jak je spokojena se stavem legislativy? Myslím, že jsme se historicky na právní a politické prostředí dokázali adaptovat. Ostatně - podnikat musíme zde, protože uhlí leží pod zemí a není možné ho přemístit. Pro nás je klíčovým dlouhodobě stabilně nastavený legislativní rámec. Přijímáme rozhodnutí na dlouhý čas dopředu, s vysokými náklady a jistou mírou nejistoty. Nemohli bychom fungovat efektivně, kdyby se každé 2 až 3 roky měnila energetická nebo surovinová politika. Musíme stále trpělivě vysvětlovat naše cíle, protože v našem případě jde o běh na dlouhou trať. Jaké výzvy, významné projekty v OKD v současnosti řešíte? Dotáhli jsme úspěšně projekt POP 2010, o kterém jsem mluvil na začátku. Postupně realizujeme kroky z programu PERSPektiva Mám-li být konkrétní - v prosinci jsme dokončili spojovací překop mezi doly Karviná a Darkov. Ten je v mnoha ohledech unikátní (viz strana 12 13) a pomůže nám v mnoha oblastech zvýšit efektivitu, snížit provozní náklady a zlepšit ekologické parametry naší činnosti. Implementujeme systém SAP, který přispěje k efektivnějšímu řízení a úspoře nákladů transparentním nastavením procesů. Budeme moci činnosti lépe monitorovat, analyzovat a řídit. Projekt modernizace logistiky a dopravy v OKD pokračuje a rozšiřuje se z pilotního Dolu Darkov na další šachty. Prohlubujeme jámu v lokalitě ČSA, která vyřeší možné problémy s hlubším podpatrovým dobýváním a připraví oblasti pro další rozvoj dolu, o kterém jsem už mluvil. Na Dole Paskov připravujeme výstavbu centrální klimatizace. Rok 2013 bude obtížný a budeme muset pozorně sledovat reálnou dostupnost investic, ale pokračovat v nich budeme a musíme, protože je to nezbytné pro náš další rozvoj. Marek Síbrt 9

10 odpovědnost rekultivace bezpečnost technologie interview ekonomika Deilmann-Haniel Mining Systems GmbH: Být na českém trhu je strategické Společnost Deilmann-Haniel Mining Systems GmbH (dhms), německý výrobce technologií pro doly, hloubení jam a ražbu tunelů, otevřela svou pobočku v moravskoslezském regionu v blízkosti dolů OKD. Je to výhodné pro obě strany. Firma se zároveň poohlíží po dalších subdodavatelích v regionu. Pobočka dhms v blízkosti dolů OKD přináší výhody oběma stranám a má strategický význam. Pobočka firmy dhms v průmyslové zóně v Horní Suché v areálu bývalého dolu František. Více než stoletá tradice jako záruka kvality Historie firmy, která je v současnosti součástí divize AT Mining Tech německého holdingu Aton, sahá až do roku 1888, kdy Carl Deilmann založil v Dortmundu společnost zabývající se poskytováním důlních služeb. V rámci své 125 let dlouhé historie se firma vypracovala z dodavatele oprav a ocelových konstrukcí na výrobce vysoce kvalitních technologií a strojních systémů. Díky úspěchu na domácím i zahraničním trhu se v současnosti její výrobky používají na všech pěti kontinentech světa. Efektivita a kvalita strojního zařízení firmy byla vyzkoušena a otestována v dolech a staveništích v nejnáročnějších provozních podmínkách. Kromě klasických zařízení, jakými jsou nakladače, přibírkové stroje, vrtné vozy a systémové prvky pro ražbu důlních děl, vyrábí firma také vrtné soupravy pro degazační a dlouhé vrty, případně technologie používané při hloubení jam. Od roku 2010 společnost dhms nabízí inovované lehké razicí kombajny ve dvou hmotnostních třídách s integrovanou svorníkovací vrtačkou. Pobočka společnosti dhms v České Republice Hala společnosti dhms v průmyslové zóně František v Horní Suché na Ostravsku, která vznikla v areálu bývalého dolu a byla v roce 2010 vyhlášena vítězem soutěže Brownfield roku českého mi- nisterstva průmyslu, se leskne novotou. České zastoupení zde bylo otevřeno v únoru loňského roku, kdy se firma, jejíž výrobní závod a ředitelství sídlí v německém Dortmundu, rozhodla přesunout blíže k OKD. Řada razicích technologií firmy byla ze strany společnosti OKD zakoupena v rámci programu POP 2010, zařízení byla uvedena do provozu ve všech čtyřech jejích dolech. Pobočka dhms v blízkosti OKD tedy byla logickým řešením pro poskytování běžné údržby, servisu a oprav s cílem zajistit efektivní a bezporuchový chod zařízení. Investice v regionu jako strategická výhoda Otevření závodu v těsné blízkosti dolů OKD má podle zástupců dhms strategický význam, neboť se tím nabízejí další příležitosti k rozvoji firmy například na další trhy v regionu, především Polsko, ale i Ukrajinu a Rusko. V současnosti pracuje v dolech OKD 42 našich strojů - razicí kombajny, vrtací vozy, nakladače a přibírkové stroje. Je proto logické, že chceme-li zajistit pro OKD efektivní, ekonomický a pohodlný systém spolupráce, musíme být firmě co nejblíže. V našem areálu v Horní Suché jsme schopni provádět téměř kompletní opravy, servis a revize. Nemusíme celé strojní zařízení převážet do Německa, a to má pochopitelně pozitivní dopady na zefektivnění nákladů, uvedl vedoucí české pobočky dhms Michael Wasik. 10

11 V rámci investičního projektu POP 2010 byly do dolů OKD nakoupeny také špičkové razicí komplexy společnosti dhms. Díky otevření pobočky v regionu dokáže dhms rychleji reagovat na požadavky, urychlit a zefektivnit opravy a renovace. Obecně řečeno, nabídnout zákazníkovi optimální služby. Firma poskytuje OKD servis 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Na požadavky těžařů reaguje do 4 hodin bez ohledu na denní dobu a řeší aktuální problémy či poskytuje náhradní díly ze skladových zásob. Zaměstnanci OKD mohou kontaktovat pracovníky dhms a požádat je o asistenci, ať již jde o opravu, konzultaci nebo dodání náhradního dílu. Spolupráce mezi oběma firmami funguje na bázi life cycle managementu. Právě v dolech OKD byly poprvé nasazeny nové razicí kombajny dhms typu R75. Tyto stroje se hodí v situacích, kdy je nutné nasadit velmi výkonné razicí kombajny s cílem zajistit dobrý denní postup a zároveň kvalitně zajistit důlní dílo při menším personálním obsazení pracoviště, vysvětluje Wasik. Náročné geologické podmínky v dolech OKD jsou podle něj pro nové technologie tím nejlepším testem. Kvalifikovaná pracovní síla = základ úspěchu Mateřský závod v Německu zaměstnává zhruba tři stovky pracovníků, české zastoupení dhms dává v současnosti práci dvaceti lidem. Uvědomujeme si, že kvalita práce našich techniků a jejich dovednosti jsou naprosto zásadní. Proto klademe velký důraz na trvalé vzdělávání a rozvoj jejich kompetencí, říká finanční ředitelka Kristýna Paličková. Většina pracovníků firmy má dlouhodobé zkušenosti z důlního prostředí. Díky tomu jsou připraveni kdykoli sfárat a vyřešit problém přímo na místě. Umístění závodu v ČR má pro společnost dhms strategický význam. Nedaleko je Polsko a ve většině tamních dolů se používají naše stroje. Česká pobočka bude díky svým rozšiřujícím se zásobám náhradních dílů zajišťovat podporu i pro polský trh a v budoucnu rozvíjet naše aktivity v Rusku a na Ukrajině. Zákazníci ze zahraničí nás navštěvují, aby viděli zařízení společnosti dhms přímo v akci v dolech OKD. Zároveň si zde mohou vyslechnout zkušenosti horníků OKD, kteří perfektně znají fungování a silné stránky našich strojů, popisuje Wasik. Zároveň upozorňuje, že například s ruskými či ukrajinskými zákazníky často přijíždějí i zástupci různých úřadů, kteří se soustředí na bezpečnost, normy a ergonomické prvky strojů. Příležitost pro místní firmy Ačkoliv je základ výroby, vývoje a designu v německém Dortmundu začala firma hledat subdodavatele v Moravskoslezském kraji. První slovo, které v této souvislosti musím zmínit, je kvalita. Některé regionální subdodavatele už máme a hledáme další. Chceme spolupracovat s místními firmami z prostého důvodu, na jedné straně to pro nás bude levnější a efektivnější z hlediska logistiky, na druhé straně dáme práci místním lidem, vysvětluje Paličková. Více informací najdete na stránkách Marek Síbrt 11

12 odpovědnost rekultivace bezpečnost technologie interview ekonomika Doly na Karvinsku propojilo pod zemí unikátní důlní dílo Stavební část projektu, který povede ke snížení nákladů, vlivů těžby na okolí a zefektivnění dopravy vytěženého uhlí na povrch, úspěšně dokončila OKD, a.s., dceřiná společnost NWR. Jde o nejdelší a v mnoha ohledech ojedinělé dílo tohoto charakteru v České republice. Unikátní důlní dílo propojilo v den se symbolickým datem doly Karviná a Darkov. Jedná se o více než tříkilometrový spojovací překop, kterým bude po vybavení veškerou potřebnou technologií zhruba od července letošního roku proudit veškerá těžba z lokality ČSA Dolu Karviná na úpravnu uhlí Dolu Darkov. Dílo strategického významu bude sloužit pro obousměrnou přepravu materiálu, technologických celků či lidí. Úvahy o propojení dolů Karviná a Darkov se datují do roku Myšlenka byla vzkříšena o dva roky později, kdy se naplno rozeběhly inženýrské práce. Samotná ražba pak začala v dubnu Náklady na vybudování a vybavení překopu, který by měl sloužit minimálně 20 let, dosáhnou téměř 1,3 miliardy korun. Unikátní dílo parametry i použitými technologiemi. Podle vedení společnosti OKD jde o strategickou investici. Dílo nám umožní dopravovat uhlí vytěžené v lokalitě ČSA Dolu Karviná do moderní úpravy Dolu Darkov, která dosud neměla plně využitou kapacitu. Postupné ukončení provozu starší úpravny uhlí Dolu Karviná přinese úsporu provozních nákladů, zvýšení efektivity a hmatatelně zlepší ekologické parametry naší činnosti pro obyvatele Karvinska. Darkovská úpravna je totiž vybavena špičkovou technologií světových parametrů s minimálními dopady na životní prostředí, vysvětluje generální ředitel a předseda představenstva OKD Ján Fabián. Vedle délky je překop unikátní svým profilem a zvolenou technologií ražby. Jeho minimální šířka je 6,7 metru a výška 4,5 metru. V místech maximálního profilu je překop široký 8,7 metru a vysoký 5,5 metru. V minulosti se obdobná díla budovala s použitím tunelovacích strojů, tentokrát se překop razil standardně pomocí vývrtů, trhacích prací a razicích komplexů. Poprvé v dolech OKD zde byly nasazeny dvoulafetové vrtací vozy DH-DT2 a pracovní plošiny, protože rozhodující podmínkou provedení stavby bylo zajistit bezpečnost práce. Ze strany Dolu Darkov bylo vyraženo celkem metrů, ze strany Dolu Karviná metrů. Při ražbě spojovacího překopu bylo vytěženo přibližně m 3 horniny, bylo použito tun vystrojovacího materiálu (TH oblouky, spojovací materiál, mřížovina, rozpínky), 215 tun komponentů závěsné drážky a tun suchých betonových směsí. Skvělá práce měřičů OKD Ve výběrovém řízení na realizaci projektu byla vybrána dodavatelská společnost Pol-Alpex. Ražbu zajišťovaly dva kolektivy horníků, tedy zhruba 70 lidí, a to v nepřetržitém provozu 168 hodin týdně. Firma zvítězila ve výběrovém řízení díky vysoké odbornosti a zkušenostem svých pracovníků, ale i výborným referencím. Termín ukončení ražby byl stanoven na závěr roku 2012, nakonec byly chodby propojeny v předstihu. Poslední Při realizaci projektu byly poprvé v dolech OKD použity dvoulafetové vrtací vozy DH-DT. 12

13 Od července bude veškerá těžba lokality ČSA Dolu Karviná směřovat spojovacím překopem na moderní úpravnu uhlí na Dole Darkov. odstřel, který měl za následek probití obou ražeb, se uskutečnil v hloubce 870 metrů. Obě důlní díla na sebe navázala s přesností, jež nemá podle vedení OKD v historii firmy obdoby. Odchylky v profilech obou ražeb se pohybovaly v řádu centimetrů. Pro naše měřiče je to životní úspěch, potvrzení skvělé práce a ukázka jejich umění, vyzdvihnul umění měřičských expertů provozní náměstek Dolu Karviná Roman Dušička. Podle expertů je jednoduché propojit dílo v rámci jedné měřičské sítě. V tomto případě ale horníci razili chodbu ve dvou sítích proti sobě, ve dvou různých dobývacích prostorech. Bylo nutné provést připojovací měření, zafixovat základní body a obě sítě sjednotit. Projekt proto spadal do nejvyšší kategorie speciálního měření. Kromě špičkové práce expertů byl příčinou úspěchu také nákup nové měřicí technologie s nejvyšší možnou přesností. Unikátní systém dopravníků Odtěžení mezi doly Karviná a Darkov se bude skládat ze dvou částí. První část linky od zásobníků na 11. patře Dolu Karviná až na 9. patro Dolu Darkov bude zajištěna pěti pásovými dopravníky a dvěma článkovými vynášecími dopravníky. Jsou široké 1,4 metru, dosahují rychlosti 2,5m/s a mají hodinovou kapacitu 1500 tun. Jejich celková délka je 2925 metrů. Nejzajímavější je třetí z nich, který má délku 1755 metrů a překonává dvousetmetrové převýšení. I proto je vybaven šesti frekvenčně řízenými elektromotory, každý z nich s výkonem 250 kw, říká manažer pro infrastrukturu a logistiku OKD Marian Weiser. Dopravník zároveň umožní přepravu osob v obou směrech společně s těživem. Druhou část linky odtěžení tvoří čtyři pásové a jeden článkový dopravník mezi zásobníky Dolu Karviná. Umožní využít jejich plnou kapacitu tak, aby se dal regulovat přísun těživa ke skipu a úpravně Dolu Darkov. Ty budou muset zvládat těžbu ze tří našich dolů, nejen Darkova a Karviné, ale i ČSM. Plný monitoring jak po provozní, tak bezpečnostní stránce zajistí škála čidel, videokamery a vysokokapacitní optické přenosové sítě. Hlavní řídící centrum bude na dispečinku Dolu Darkov, vysvětluje Weiser. Práce na vybavení si vyžádají půl roku stavebních úprav a instalačních prací. Kromě zaměstnanců OKD se na nich bude podílet 12 dodavatelských firem. Výsledkem bude funkční moderní odtěžení, které od července letošního roku nahradí provoz skipového zařízení na lokalitě ČSA Dolu Karviná. Marek Síbrt 13

14 odpovědnost rekultivace bezpečnost technologie interview ekonomika Moravskoslezský kraj: region s perspektivou Region, v němž vyvíjí většinu svých aktivit skupina NWR, má silnou průmyslovou tradici. A sebevědomě vyhlíží do budoucna. V symbióze v něm žijí tradiční průmysl, nové hi-tech technologie, centra vzdělanosti, ale i krásná příroda Beskyd a Jeseníků. Ocelové srdce republiky, na jehož výkonu stojí budování socialismu. Region s největší koncentrací průmyslu, vysokými platy horníků a hutníků, ale také velkým množstvím lidí bez vztahu ke kraji, kteří se sem přistěhovali, často nuceně, za prací. Oblast s vysokou kriminalitou, svérázným životním stylem často prodchnutých nadprůměrnou konzumací alkoholu. Tak si představovali Ostravsko, ale vlastně celou severní Moravu a část Slezska, lidé ve zbytku tehdejšího Československa před sametovou revolucí v roce Život v kraji se za více než 23 porevolučních let změnil stejně jako jeho obraz v očích lidí v dnes už samostatné České republice. Nicméně, předsudky o něm ve zbytku republiky ve větší nebo menší míře přetrvávají, mění se jen postupně a často příliš neodpovídají skutečnosti. Náš kraj nemůže mít menší ambici než se stát nejdynamičtěji se rozvíjející oblastí v zemi. A to je také můj cíl. Měl by být moderním a sebevědomým regionem, který stojí na průmyslové tradici a dokáže nabídnout lidem uplatnění. Nechceme se vzdávat historie, která k tomuto kraji patří, říká hejtman kraje Miroslav Novák. Moravskoslezský kraj dnes nejsou jen doly a hutě, už není černou a zaprášenou šmouhou na mapě republiky. Stal se dynamicky se rozvíjejícím regionem s unikátním propojením nového a tradičního průmyslu. Vzdělávací instituce produkují kvalifikovanou, především technicky orientovanou pracovní sílu, v kraji vznikají špičková technologická centra. Životní prostředí se díky rekultivacím lokalit historicky poznamenaných těžbou uhlí a investicím do snižování ekologické zátěže hutí i přes přetrvávající problémy výrazně zlepšilo. Kulturní akce pořádané v kraji se staly celorepublikovým fenoménem a strmé svahy Beskyd lákají tisíce návštěvníků, stejně jako lázně v Karlově Studánce v Jeseníkách nebo karvinském Darkově. Kraj nabízí řadu atraktivních cílů k návštěvě a volnočasovým aktivitám. Ať už jde o zmiňované hory, ostravskou zoo nebo kulturní akce ztělesněné především fenoménem Colours of Ostrava. Mnoho z těchto zážitků nabízí právě místa historicky spjatá s průmyslem. Ať zmíníme například hornické mu- Kromě průmyslových areálu je Moravskoslezský raj také místem s krásnou přírodou. Především Beskydy a Jeseníky lákají v létě i zimě návštěvníky z celé země. 14

15 Symbol Ostravy: industriální areál Dolní oblasti Vítkovic prochází v současnosti dynamickou proměnou a stává se centrem kultury, společenských akcí a vzdělávání. zeum v Ostravě Landek Park, unikátní industriální areál Dolní oblast Vítkovic, Dinopark v Doubravě na Karvinsku a golfový areál Lipiny u Karviné na územích rekultivovaných po ukončení těžby uhlí, nebo národní kulturní památku Důl Michal v Ostravě. Počátek rozvoje? Uhlí U začátku rozvoje původně zemědělského kraje na periferii tehdejší habsburské monarchie stálo uhlí. Počátky těžby sahají do 18. století a první hlubinný důl v ostravsko-karvinském revíru vznikl v roce 1782 (Důl Anselm na území Landek Parku v Ostravě). Zlom nastal ve 30. letech 19. století v souvislosti se začátkem výroby železa v Ostravě-Vítkovicích. Rozvoj dopravy po železnici, výroby železa a těžby uhlí region výrazně proměnily. Učinily z něj průmyslové centrum monarchie. V krátké době se desetinásobně zvýšil počet obyvatel, kteří přicházeli z venkova za prací. Vznikl unikátní provázaný řetězec těžby uhlí, jeho zušlechťování na koks, následné výroby železa a produkce finálních výrobků často s vysokou přidanou hodnotou, jako je tomu dnes například ve strojírenství. Právě tato návaznost a výhody z ní vyplývající jsou příčinou faktu, že průmysl dodnes zůstává, i přes období restrukturalizace a ukončení činnosti řady neefektivních provozů po pádu komunistického režimu, nejvýznamnějším zaměstnavatelem v regionu. Uhlí z OKD využívají ocelářské giganty ArcelorMittal Ostrava nebo Třinecké železárny, které svou produkci dodávají dalším zpracovatelům. Ti vyrábějí, jako například Vítkovice Machinery Group, špičkové strojírenské technologie, vedlejší produkty vznikající při koksování uhlí zase využívá chemický průmysl (BorsodChem MCHZ). A mohli bychom pokračovat. Hutní průmysl v rámci země zůstal už jen v našem regionu, těžba uhlí, výroba koksu a surového železa tvoří značnou část HDP země a přímo či nepřímo zaměstnává desetitisíce lidí. Dnešní moderní doba disponuje takovými technologiemi čištění průmyslových emisí, že umožní i těmto podnikům působit v obydlených oblastech, dodává hejtman Novák. Průmysl a region: vzestupy, pády a transformace Historický význam dobývání uhlí pro region dokládá fakt, že na konci 19. století pracovala více než polovina obyvatel Ostravy v těžařském průmyslu. Obě světové války, období meziválečného Československa i následných čtyřicet let komunistického režimu s sebou přinesly mnoho zvratů a kraj výrazně poznamenaly. Nároky nacistického i komunistického režimu na těžbu uhlí a výrobu železa byly značné. Již v roce 1943 přesáhla těžba v revíru poprvé hranici 20 milionů tun, nad kterou se držela i v době plánovaného hospodářství od roku 1960 až do sametové revoluce v roce Po pádu komunistického režimu došlo k uzavírání neperspektivních, nerentabilních, případně vytěžených dolů především v ostravské části revíru a k restrukturalizaci celého oboru. Na území Ostravy bylo po útlumu provozů vytěženo poslední uhlí 30. června 1994 z Dolu Odra. Činná do současnosti zůstala karvinská část revíru a jižní část revíru na Frýdecko-Místecku, kde těží uhlí OKD. Těžba uhlí a hutě: spojeni pupeční šňůrou Těžba uhlí v kraji je neodmyslitelně spjata s výrobou železa a oceli. Rostoucí potřeby ocelářů stály u rozmachu jeho dobývání. Počátky produkce železa sahají do 17. století, kdy se vyrábělo v malých dřevou- 15

16 odpovědnost rekultivace bezpečnost technologie interview ekonomika Multifunkční aula GONG s kapacitou 1500 diváků vznikla z bývalého plynojemu v industriálním areálu Dolní oblasti Vítkovic. helných pecích v Podbeskydí. Na počátku 19. století začala výstavba Severní dráhy Ferdinandovy spojující Vídeň a Halič a provozy přestaly dostačovat poptávce. To bylo hlavním impulsem pro výstavbu nového závodu v tehdejší vesničce Vítkovice. Strategické místo splňovalo všechny nezbytné požadavky blízkostí naleziště černého uhlí (pozdější důl Hlubina) a blízkostí vody v řece Ostravice. Ve 30. letech 19. století začíná prudký rozvoj závodu a stává se hlavním dodavatelem materiálu pro stavbu železnice. Vyhloubením dvou jam pro dobývání ve Vítkovicích v 50. letech 19. století, začátkem těžby a vybudováním koksovny mezi dolem Hlubina a vysokými pecemi Vítkovických železáren vznikl ojedinělý průmyslový komplex od těžby uhlí přes úpravnu, výrobu koksu až k výrobě surového železa, který fungoval až do 90. let 20. století. Poslední vůz s uhlím vyjel ze zdejšího dolu 30. června 1992, jámy byly zasypány v letech K ukončení výroby železa došlo v roce Dnes je tento unikátní industriální komplex Národní kulturní památkou ČR a dědictvím EU jako jediný svého charakteru v Evropě. Dominanta industriální Ostravy ale nespí, ani nechátrá. Naopak začala znovu pulsovat životem a stává se jedním ze symbolů dynamických změn regionu. Sdružení Dolní oblast Vítkovice realizuje ambiciózní projekt: revitalizaci lokality s cílem na jedné straně zachovat industriální dědictví, na druhé straně dát místu moderní podobu a využití pro vzdělávací, výzkumné, kulturní a další aktivity. Je zřejmé, že se tento záměr začíná naplňovat. Areál hostí řadu hudebních festivalů, z bývalého plynojemu vznikla multifunkční aula GONG s a v bývalé VI. Energetické ústředně vznikla interaktivní expozice Svět techniky přibližující vývoj technického poznání. Výroba oceli a koksu: ekologizace provozů V roce 1942 byl položen základ ocelárny v Ostravě-Kunčicích jako součásti Vítkovických železáren. Po osamostatnění, období plánovaného hospodářství a restrukturalizaci odvětví je nyní podnik součástí gigantu ArcelorMittal. Firma patří spolu s Třineckými železárnami k největším zaměstnavatelům v kraji a dává práci tisícům lidí. Obě firmy dohromady ročně produkují zhruba 5 milionů tun surové oceli. Dolní oblast Vítkovic je symbolem proměny Moravskoslezského kraje a koexistence industriálního prostoru s moderní architekturou. Majitel Vítkovice Machinery Group Jan Světlík spatřuje právě v dalším vývoji oboru hutnictví největší riziko, ale i příležitost pro budoucí prosperitu a konkurenceschopnost kraje. Má totiž klíčový vliv na důležité obory, jako jsou hornictví a strojírenství, a proto je nezbytné jej v kraji udržet. Musíme lidem nabízet především pracovní příležitosti a možnosti výdělku. Současně se musí mít kde vzdělávat a trávit volný čas. Díky tomu pak přirozeně vzniká poptávka po dalších kvalifikovaných lidech ve školství i ve službách. Všechno souvisí se vším, základem jsou ale kvalitní pracovní příležitosti, které jsou v našem kraji spojené především s technickými obory, vysvětluje. Kraj strategických investic Kraj se stal strategickým místem pro investice významných světových firem, které sem přilákala infrastruktura průmyslových zón, úroveň občanské vybavenosti, kvalifikovaný personál a konkurenceschopná výše nákladů. Automobilka Hyundai postavila poblíž Frýdku-Místku svůj nejmodernější závod na světě, který ročně produkuje aut. Její investice s sebou přitáhla řadu dalších firem, které zaměstnávají tisíce lidí v zónách v Ostravě-Hrabové, Mošnově, Nošovicích, Kopřivnici, Českém Těšíně a Třinci a vyrábějí komponenty pro automobily z celého světa. Do kraje zamířili díky kvalifikované pracovní síle i výrobci špičkových hi-tech technologií. Například v zóně v Kopřivnici sídlí výrobce luxusní elektroniky Bang & Olufsen, v Ostravě otevřela svou pobočku finská softwarová společnost Tieto, která zaměstnává téměř lidí. Ve městě také sídlí jedno ze šesti globálních center sdílených služeb průmyslového gigantu Siemens s 500 zaměstnanci. Automobilka Hyundai se rozhodla postavit svůj nejmodernější závod v průmyslové zóně v Nošovicích poblíž Frýdku-Místku. 16

17 Pustevny v Beskydech jsou oblíbeným cílem turistů. Proslavily je mimo jiné stavby světoznámého secesního architekta Dušana Jurkoviče. VŠB-TU Ostrava je spolu s dalšími univerzitami v kraji (Ostravská univerzita v Ostravě, Slezská univerzita v Opavě) líhní kvalifikovaných odborníků, kteří jsou největším kapitálem a nadějí kraje do budoucna. V jejím areálu vznikl Vědecko-technologický park, který umožňuje začínajícím podnikatelům vstup na trh, poskytuje jim podmínky pro úspěšný rozvoj nápadů včetně poradenství a dalších výhod. V areálu školy byla v lednu roku 2013 zahájena výstavba superpočítačového centra IT4Innovations za 1,8 miliardy korun. Centrum bude jedním z nejvýkonnějších v Evropě a má sloužit především k provádění náročných výpočtů matematického modelování s uplatněním například pro automobilový průmysl, ale i pro tradiční průmyslové obory. Stav ovzduší a pracovní místa Co obyvatele kraje nejvíce trápí? V čem jsou největší rizika? Většina autorit se shodne na dvou oblastech: nedostatek pracovních míst a problémy s ovzduším především v zimním období. Stav ovzduší není dobrý, i když za posledních dvacet let došlo k výraznému zlepšení. Emisní hodnoty naměřené před dvaceti lety byly mnohonásobně vyšší, než jsou dnes. Naším cílem je dosáhnout dalšího zlepšování životního prostředí systematickými účinnými opatřeními na lokální, regionální i mezinárodní úrovni, vysvětluje Novák. Fakta jeho slova potvrzují. Například ArcelorMittal Ostrava investoval stovky milionů korun do ekologizace koksovny, za miliardu korun také pořídil v roce 2011 tkaninový filtr snižující emise prachu ročně o 200 tun. Třinecké železárny koncem roku 2012 oznámily, že v průběhu tří let dokončí ekologické projekty za více než dvě miliardy korun. Dceřiná firma NWR, společnost OKK Koksovny, v roce 2011 otevřela novou koksárenskou baterii vybavenou špičkovou technologií a dodržující nejpřísnější normy v oblasti ochrany životního prostředí. Další investice do ekologizace průmyslových provozů nicméně zůstávají klíčovým úkolem do budoucna. Budoucnost: kvalifikovaná pracovní místa Vytváření nových pracovních příležitostí a vzájemně přínosná spolupráce tradičních a nových průmyslových odvětví se silným ohledem na životní prostředí jsou klíčovým předpokladem pro to, aby byl region dobrým a atraktivním místem pro život i v budoucnu. Musíme lidem nabízet především pracovní příležitosti a možnosti výdělku. Obyvatelé regionu se musí mít kde vzdělávat, pracovat, rozvíjet a vydělávat peníze. Pokud jim to neposkytneme, budou z kraje odcházet jinam. A to si nemůžeme dovolit, bez schopných lidí nemá náš region šanci na úspěch, tvrdí Světlík. Budeme dále průmyslovou oblastí země, ale takovou, která má šanci uspět i v budoucnu. Je to mimo jiné cesta, jak zde udržet mladé lidi a jak být konkurenceschopným regionem, uzavírá Novák. Marek Síbrt 17

18 odpovědnost rekultivace bezpečnost technologie interview ekonomika Auto za dobrý nápad? Proč ne Program trvalého zlepšování v OKD pokračoval úspěšně i v roce Firma díky němu ušetřila 216 milionů korun a aktivní zlepšovatele ocenila. Vlastní iniciativa, aktivita a smysluplný nápad zaměstnanců mohou snížit fyzickou náročnost práce, zvýšit její efektivitu, přinést významné finanční úspory, ale především významně přispět k dalšímu zvyšování úrovně bezpečnosti práce a pracovních podmínek. To jsou základní předpoklady, s nimiž skupina NWR ve svých dceřiných společnostech v roce 2009 zahájila proces Continuous Improvement. Jeho cílem je povzbudit aktivitu zaměstnanců v podávání zlepšovacích návrhů, se osvědčil, a proto se nadále rozvíjí. Zaměstnanci mohou své nápady na inovace podávat písemně ve čtyřech jazycích: česky, slovensky, polsky a anglicky. To otevřelo cestu k zapojení do procesu CI také pracovníkům z dodavatelských firem, především z Polska. Na každém dole byla vytvořena pozice manažera pro Continuous Improvement a v OKD v roce 2012 pracovalo 144 interních konzultantů, jejichž úkolem bylo vést zlepšovací týmy, případně motivovat k účasti v procesu radou nebo konzultací další zaměstnance. Zlepšovací návrhy jako cesta k úsporám V roce 2012 podali zaměstnanci 847 návrhů, z nichž bylo 542 uznáno smysluplnými. Více než 400 z nich se již uskutečnilo, další více než stovka se právě uvádí do praxe. Specializované optimalizační týmy vytvořené na každém dole OKD loni přišly s dalšími 74 projekty na zlepšení. Tři čtvrtiny nápadů ze strany zaměstnanců se v roce 2012 týkaly možností zlepšení na důlních pracovištích, zbytek na povrchových. A co je důležité, polovina námětů měla pozitivní vliv na zvýšení bezpečnosti a zkvalitnění podmínek a prostředí na pracovišti. To, že kreativita zaměstnanců je pro firmu přínosná také ekonomicky, dokládá fakt, že v roce 2012 činily celkové úspory vzešlé z návrhů podaných ve zmíněném roce, a částečně i z roku 2011, téměř 216 milionů korun. Od roku 2009 přinesly nápady a projekty úspory v provozních nákladech za více než 850 milionů korun, říká manažer OKD odpovědný za procesu Continuous Improvement Ivan Brodský. Ocenění motivovaných zaměstnanců Firma si aktivních zaměstnanců váží, a proto je za jejich úspěšné nápady dokáže ocenit. Stanovila konkrétní systém, který jednoznačně definuje výši odměny, která zaměstnanci za jeho návrh náleží. Každý zaměstnanec, který podal v daném roce smysluplný návrh na zlepšení, má nárok na odměnu Kč. Výše další prémie závisí na celkovém přínosu, který realizace jeho myšlenky firmě přinese. Například opatření, které firmě ušetří jeden milion korun, znamená pro zaměstnance mimořádnou odměnu ve výši minimálně Kč. Společnost OKD takto svým zaměstnancům v roce 2012 vyplatila více než 2,5 milionu korun. Ocenění ale nemá pouze finanční charakter. Na jednotlivých dolech mají úspěšní inovátoři možnost další Continuous us Improvement odměny za své návrhy, když se každoročně losuje o atraktivní ceny, jako jsou poukaz na rodinnou dovolenou nebo nákup elektroniky. Jako mimořádná motivační odměna se každoročně losuje automobil Škoda Fabia, přičemž šanci V roce 2012 podali zaměstnanci 847 návrhů, z nichž bylo 542 uznáno smysluplnými. Více než 400 z nich se již uskutečnilo, další více než stovka se právě uvádí do praxe. na výhru mají všichni pracovníci, kteří se do projektu zapojí s návrhem, který je klasifikován jako smysluplný. V podmínkách OKD se proces CI jednoznačně osvědčuje a chceme v něm pokračovat i v dalších letech. V průběhu času se dostal do povědomí zaměstnanců, a ti začali o tom, jak si ulehčit práci, udělat ji efektivnější a bezpečnější, více přemýšlet. A o to nám jde především. Navíc, úroveň kvality podaných návrhů se v čase zvyšuje, uzavírá Brodský. Marek Síbrt 18

19 Mechanik Dolu Karviná Kamil Pavlíček získal mimořádnou odměnu Škodu Fabia za nápad na vytvoření 1 společného odtěžení ze 3 čeleb, který ušetřil 5 pohonů a 770 metrů pásu. Trochu matematiky a úspora v milionech Na jaře minulého roku byla převedena část těžby Dolu ČSM z důvodů zvýšení efektivity podzemním překopem na Důl Darkov. Těžba tak v některých momentech překračovala kapacitu skipové nádoby, kterou uhlí směřuje na povrch. Tato situace se musela nutně řešit. A povedlo se: díky detailní analýze stavu a logickému uvažování řešitelského týmu Jaroslava Kovala a Petra Zembola z Dolu Darkov. Jejich nápad dokázal zkrátit cyklus jízdy dopravních nádob na skipovém zařízení Mí 4 Sever o 5,3 s ekundy. Pouhých pět sekund, ale úspory sahají k milionům. Stačí jednoduché počty. Zásluhou zkrácení doby jízdy se počet výtahů za hodinu zvýší o 1,03. Těžní zařízení je v provozu každý den 17,5 hodiny. Denně tak vyjede na povrch o 18 nádob více. Při kapacitě 32 tun na výtah se pak jedná o 570 tun denně navíc. Cyklus jízdy dopravních nádob inovátoři rozdělili do několika částí. Jejich rozjezd je daný typem a výkonem motoru těžní věže a není možné ho nijak zvlášť ovlivnit. Samotný pohyb nádoby v jámě dosahuje 14 metrů za sekundu. Ačkoliv by těžní stroj zvládl i větší rychlost, technický stav věže ji nedovoluje. Bezpečnost musí být na prvním místě. Zůstává tak dojezd nádob: Ten je řízený programovatelným automatem, který nastavil výrobce. Po důkladné analýze jsme zjistili, že doba dojezdu by se dala zkrátit. V souvislosti s naším nápadem jsme kontaktovali výrobce, a ten řídící program automatu podle něho zkrátil, říkají autoři návrhu. Úprava softwaru za pár desítek tisíc tak přináší milionové úspory. Zkrácením dopravního cyklu výtahu dochází z prostého důvodu k průběžným úsporám. Na stejný objem těživa je těžní zařízení v provozu kratší dobu. 19

20 odpovědnost rekultivace bezpečnost technologie interview ekonomika Eliminace dopadů činnosti na životní prostředí je pro NWR zásadní Ochrana životního prostředí a zahlazování následků hornické činnosti patří k důležitým pilířům zajištění udržitelného rozvoje NWR. Je to nezbytné pro udržení společenského souhlasu s podnikáním firmy. V důsledku hornické činnosti dochází například k poklesům, při nichž se terén dostává pod úroveň hladiny spodní vody. Tyto negativní dopady hlubinného hornictví zmírňují různé rekultivační akce. Další důležité otázky ochrany životního prostředí zahrnují emise, energetickou náročnost, problematiku vodohospodářství a nakládání s odpady. Biodiverzita a rekultivace Než se zahájí činnost jakéhokoli dolu, je nutné příslušným úřadům předložit dva důležité dokumenty: podklady pro posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) a detailní plán otvírky, přípravy a dobývání. Tyto dokumenty hodnotí vlivy projektu na životní prostředí, ochranu zdraví obyvatel, biodiverzitu a všechny chráněné oblasti ovlivněné hornickou činností. Vzhledem k tomu, že se při posuzování vlivů na životní prostředí stáváme účastníky řízení, jsou veškeré dotazy nebo připomínky státních orgánů a institucí, měst a obcí, neziskových organizací, jednotlivců či jiných případných účastníků řízení řešeny tak, aby bylo dosaženo všestranně akceptovatelného kompromisu. Řízení je ukončeno rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR. Dohoda klade na společnost NWR konkrétní požadavky a zainteresovaným stranám (stakeholdery) slouží jako záruka, že nedojde k narušení biodiverzity v dané oblasti. Všechna řízení společnosti NWR v České republice, včetně připomínek účastníků a konečných rozhodnutí, jsou veřejnosti k dispozici na webových stránkách České informační agentury životního prostředí (www.cenia.cz/eia). V ochraně biodiverzity hrají zásadní roli sanace a rekutlvace území, kde byla ukočena těžba. Cíle rekultivačních akcí se nastavují v několika krocích, od přípravy koncepce po získání povolení místních úřadů. V roce 2011 jsme ukončili rekultivační akce na území o rozloze 111 hektarů a vynaložili jsme na ně 7 milionů eur. Celková rozloha území, jež bylo od roku 1993 rekultivováno, představuje ha. Pomohli jsme vytvořit nové krajinné oblasti i území pro volnočasové a rekreační vyžití obyvatel. Naším cílem je soustředit do roku 2015 rekultivační projekty do několika velkých sanačně-rekultivačních akcí. V současné době se připravuje nebo uskutečňuje 87 různých projektů. Při provádění rekultivačních akcí jsme otevřeni návrhům našich stakeholderů jedním z hlavních projektů, ukončených v roce 2012, byla výstavba golfového areálu Golf Resort Lipiny. Rekultivované území na ploše 51 ha nyní nabízí devítijamkové golfové hřiště. To se v budoucnu postupně rozšíří až na kompletních Kvalita vody na čerpací stanici Sovinec se pravidelně kontroluje. osmnáct jamek. Projekt stál více než 7,2 milionů EUR, z nichž 26 % financovala Evropská unie. Dalším dokončeným projektem byl Dinopark. Na území rekultivovaném pro výstavbu Dinoparku o rozloze 151 ha návštěvníky zaujme 70 modelů prehistorických zvířat v životní velikosti, které se pohybují a vydávají reálné zvuky! V parku se nachází také 3D kino, muzeum, obchod s upomínkovými předměty a restaurace. Dinopark byl dokončen v roce 2009 a každoročně sem zavítá téměř návštěvníků. Rekultivační akce Lipiny golfové hřiště, rozloha: 51 ha. 20

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž?

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Dr.-Ing. Ján Fabián ředitel pro rozvoj a strategii, OKD, a.s. 10. prosince 2012, Praha Surovinová politika a surovinová bezpečnost ČR Uhlí nejdemokratičtěji

Více

ZISKOVÁ HLUBINNÁ TĚŽBA UHLÍ V

ZISKOVÁ HLUBINNÁ TĚŽBA UHLÍ V ZISKOVÁ HLUBINNÁ TĚŽBA UHLÍ V EVROPĚ FIKCE NEBO REALITA? Dr.-Ing. Ján Fabián ředitel pro rozvoj a strategii a zástupce GŘ 1. června 2010 Praha, IVD OKD, a.s. Prokešovo náměstí 6/2020 728 30 Ostrava OKD

Více

Hospodářská situace v Moravskoslezském kraji a podpora investic

Hospodářská situace v Moravskoslezském kraji a podpora investic Hospodářská situace v Moravskoslezském kraji a podpora investic Miroslav Novák hejtman Ostrava, 8. 10. 2014 Čemu v kraji čelíme Očekávaný útlum těžby uhlí nejen na dole Paskov Uzavření OKD by znamenalo

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Tradiční průmysl je tradiční pouze názvem

Tradiční průmysl je tradiční pouze názvem Tradiční průmysl je tradiční pouze názvem 19. 6. 2014, GONG, Ostrava The ArcelorMittal Orbit Budoucnost průmyslu a ArcelorMittal v kraji Tradiční Železo se v Pobeskydí vyrábí již od 17. století Další rozvoj

Více

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014 ArcelorMittal Ostrava a.s. Barbora Černá Dvořáková tisková mluvčí T +420 595 683 390 M +420 606 774 346 barbora.cerna-dvorakova@arcelormittal.com www.arcelormittal.com/ostrava Hospodářské výsledky ArcelorMittal

Více

Konference Programovací období : Výzvy pro města

Konference Programovací období : Výzvy pro města Konference Programovací období 2014 2020: Výzvy pro města 5. června 2012, Ostrava www.ostrava.cz Ostrava 1989 Ocelové srdce republiky vrchol 150ti letého intenzivního růstu těžkého průmyslu extenzivní

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Severočeské doly a.s. Chomutov

Severočeské doly a.s. Chomutov Severočeské doly a.s. Chomutov leader a trhu hnědého uhlí Jaroslava Šťovíčková specialista strategie a komunikace základní fakta o naší společnosti největší hnědouhelná společnost v ČR vznik 1. ledna 1994

Více

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice ENERGIE PRO BUDOUCNOST X Efektivní výroba a využití energie Efektivnost v energetice Brno, MSV, 8.10.2014 Ing. Josef Bubeník Úvodní poznámka Energetická efektivnost není samoúčelným požadavkem, protože

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková Balíček ICN Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní zátěže sester Kapitola 5: Důležitost pracovního

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2

O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2 O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2 Hospodaření TRŽNÍ ÚDAJE V OBLASTI CEMENTU Objem - 11,9 % Průměrné výnosy - 0,3 % Tržní podíl 15 % Cementárna Betonárna

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Prezentace společnosti

Prezentace společnosti Prezentace společnosti CS Cargo je nejrychlěji se rozvíjející logistickou skupinou regionu CEE CS Cargo patří k vedoucím firmám v odvětví dopravy a logistiky v regionu střední a východní Evropy Se sídlem

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Výzkum potenciálu a možností komplexního využití hlubinných dolů po ukončení těžební činnosti, včetně tzv. aktivní konzervace důlních jam

Výzkum potenciálu a možností komplexního využití hlubinných dolů po ukončení těžební činnosti, včetně tzv. aktivní konzervace důlních jam Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Český báňský úřad Adresa Kozí 4/ Kontaktní osoba Ing. Jan Macura Telefon 596 100

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

školy představení společnosti

školy představení společnosti školy představení společnosti ondřejovická strojírna historie 2/21 Ondřejovická strojírna má dlouholetou historii, která sahá do roku 1899. Již v tomto roce zde byla zavedena strojírenská výroba zaměřená

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL

CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL ŠKODA JS STÁLA U ZRODU ČESKOSLOVENSKÉ JADERNÉ VZDĚLANOSTI A PRŮMYSLU Jaderný průmysl se v ČSR rozvíjí od roku 1956, kdy společnost Škoda JS zahájila práce na projektu

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

KADAMO a.s. - Ostrava

KADAMO a.s. - Ostrava KADAMO a.s. - Ostrava VYROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KADAMO a.s. Za rok 2010-2011 Strana 1 (celkem 8) Slovo předsedy představenstva Vážení obchodní partneři, dostává se Vám do rukou výroční zpráva společnosti

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz 1 VZDĚLÁVÁNÍ,, VÝZKUM V A INOVACE Jak navázat na růst r předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz Národní vzdělávac vací fond, o.p.s. 2 ČR: Jak navázat na 10 let růstu? 3 ČR: Jak

Více

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Milena Tvrdíková Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky, VŠB- Technická Univerzita Ostrava Sokolská třída 33. 701 21Ostrava 1 milena.tvrdikova@vsb.cz Ve vyspělých

Více

Zpráva o hospodaření NWR za celý rok 2009 a informace o uzavřených smlouvách pro rok 2010

Zpráva o hospodaření NWR za celý rok 2009 a informace o uzavřených smlouvách pro rok 2010 Tisková zpráva Zpráva o hospodaření NWR za celý rok 2009 a informace o uzavřených smlouvách pro rok 2010 Amsterdam (3. února 2010) - Společnost New World Resources N.V. (dále jen NWR nebo společnost ),

Více

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 1994 2014 Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 23. srpna 2014 - Společnost REHAU je tradičním výrobcem technicky náročných plastových dílů

Více

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013 Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Miroslav Novák hejtman Moravskoslezského kraje 23. dubna 2013 Východiska podpory technického

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Balíček ICN Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní

Více

Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci

Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., ředitel odboru surovinové a energetické bezpečnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu Důvody aktualizace surovinové

Více

Operační program Podnikání a inovace Cesta k rozvoji Vašeho podniku

Operační program Podnikání a inovace Cesta k rozvoji Vašeho podniku Operační program Podnikání a inovace Cesta k rozvoji Vašeho podniku Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI 26. listopadu 2009, hotel Clarion Operační

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Dolní oblast Vítkovice - památka pro lidi

Dolní oblast Vítkovice - památka pro lidi Dolní oblast Vítkovice - památka pro lidi OSTRAVA - 5. 11. 2013 Multifunkční aula GONG Ing. Jiří Michálek, Ph.D. Ředitel pro strategii VÍTKOVICE, a.s. MK ČR: Vracíme památky do života Realizací projektů

Více

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Díky deseti hudebním festivalům, členům Asociaci hudebních festivalů České republiky, utratili návštěvníci v městech konání festivalů

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Strategický dokument se v současné době tvoří.

Strategický dokument se v současné době tvoří. Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.9 Elektronizace odvětví: ejustice Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo vnitra

Více

Konkurenceschopný region úspěšných a spokojených lidí Tvoříme svou budoucnost hlavou a srdcem. Praha, 26. listopadu 2009

Konkurenceschopný region úspěšných a spokojených lidí Tvoříme svou budoucnost hlavou a srdcem. Praha, 26. listopadu 2009 Konkurenceschopný region úspěšných a spokojených lidí Tvoříme svou budoucnost hlavou a srdcem Praha, 26. listopadu 2009 Strategie rozvoje MS kraje na roky 2009-2016 1. Prostřed edí 2. Proces 3. Partnerství

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

UNIPETROL. Rafinérská a petrochemická skupina. HSRM 12. prosince 2016

UNIPETROL. Rafinérská a petrochemická skupina. HSRM 12. prosince 2016 UNIPETROL Rafinérská a petrochemická skupina HSRM 12. prosince 2016 Skupina Unipetrol Největší subjekt v petrochemickém a rafinérském průmyslu v ČR Vlastník největší sítě čerpacích stanic v České republice

Více

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb. IT Cluster People for IT IT for People Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz Kontext Hlavní směry výzkumu a vývoje Biologické a ekologické

Více

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Obsah 2 Známe váš svět, jsme jeho součástí 4 Správné řešení pro vaše mezinárodní podnikání 6 Standardní řešení s jedinečnými výhodami 8 Jedno globální

Více

Příloha 1: ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK Praha, 3. června 2016

Příloha 1: ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK Praha, 3. června 2016 Příloha 1: ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2015 Praha, 3. června 2016 2015 - ÚSPĚŠNÝ ROK NAVZDORY MASIVNÍM ZMĚNÁM V EVROPSKÉ ENERGETICE Provozní

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Mezinárodní strojírenský veletrh. 4.10.2011, Brno. Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s.

Mezinárodní strojírenský veletrh. 4.10.2011, Brno. Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s. "Jaderná energetika jako impuls pro export velkých investičních celků" Mezinárodní strojírenský veletrh 4.10.2011, Brno Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s. PROJEKT MIR.1200 EVOLUČNÍ TECHNOLOGIE Reaktor projektu

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 1005 Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Koordinační

Více

AWT TRADIČNÍ PARTNER S NOVÝM JMÉNEM

AWT TRADIČNÍ PARTNER S NOVÝM JMÉNEM AWT TRADIČNÍ PARTNER S NOVÝM JMÉNEM KONFERENCE ZNAČKY V REGIONU ROZVOJ REGIONU Hotel Imperial, Ostrava 20. květen 2010 / Petr Jonák, ředitel korporátní komunikace skupiny AWT ADVANCED WORLD TRANSPORT A.S.

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Zápis ze setkání s řediteli škol v rámci projektu MAP ORP Sokolov

Zápis ze setkání s řediteli škol v rámci projektu MAP ORP Sokolov Zápis ze setkání s řediteli škol v rámci projektu MAP ORP Sokolov Dne 3. 6. 2016 proběhlo setkání s řediteli a ředitelkami základních a mateřských škol ORP Sokolov v rámci projektu MAP ORP Sokolov (reg.

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

BMW Group Česká republika

BMW Group Česká republika pro Média Group Česká Dr. Josef Reiter Generální ředitel, Group Česká Group Group je se značkami, MINI a Rolls-Royce jedním z nejúspěšnějších výrobců automobilů a motocyklů na světě. Je globální společností

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ T E Z E K D I P L O M O V É P R Á C I na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Vypracovala:

Více

Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek

Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek Regionální zastoupení Náš závazek ve 30 zemích Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek po celém světě. Toto vyjádření je podpořeno - ve více než 50 pobočkách

Více

Význam strojírenství pro Moravskoslezský kraj

Význam strojírenství pro Moravskoslezský kraj Význam strojírenství pro Moravskoslezský kraj Růstové faktory českého strojírenství Ostrava, 17.4.2014 Miroslav Novák hejtman Moravskoslezského kraje Klíčový význam strojírenství pro kraj Tradiční odvětví,

Více

BUDOUCNOST KRAJE Z POHLEDU PRŮMYSLU 18/10/2016 WEB ADRESA FREYOVA 948/11, PRAHA 9 ČLEN

BUDOUCNOST KRAJE Z POHLEDU PRŮMYSLU 18/10/2016 WEB  ADRESA FREYOVA 948/11, PRAHA 9 ČLEN BUDOUCNOST KRAJE Z POHLEDU PRŮMYSLU 18/10/2016 WEB WWW.SPCR.CZ ADRESA FREYOVA 948/11, 190 00 PRAHA 9 ČLEN Průmysl v Moravskoslezském kraji PRŮMYSLOVÁ HISTORIE REGIONU Již od dob Rakouska-Uherska je průmysl

Více

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014)

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) 1 4.2. Návrh konkrétních opatření Fungující systém sociálních, doprovodných a navazujících služeb v území 1.1. Zvýšit kapacitu a efektivitu

Více

Tisková zpráva. Tři roky českého internetu v číslech

Tisková zpráva. Tři roky českého internetu v číslech Tři roky českého internetu v číslech Projekt NetMonitor - měření návštěvnosti a výzkum sociodemografického profilu návštěvníků internetových serverů v České republice, který realizuje Mediaresearch ve

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKATIVNÍ OSVĚTA, EXPOZICE PRŮMYSLU, PRŮMYSLOVÝCH

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.11.2013 COM(2013) 762 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise {SWD(2013) 445 final} {SWD(2013) 446 final}

Více

Firemní údaje Kiekert AG Přehled o podnikání

Firemní údaje Kiekert AG Přehled o podnikání Firemní údaje Kiekert AG Přehled o podnikání Jméno: Kiekert AG Očekávaný obrat v obchodním roce 2017: 880 milionů Euro Počet zaměstnanců: 6.500 Výrobní závody: 8: Německo, Korea, Česko, USA, Mexiko, Čína,

Více

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Ing. Josef Perlík ŠKODA JS a.s. Praha, 11.dubna 2013 Reference Rekonstrukce a modernizace klasických tepelných

Více

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Ostrava duben květen 2014 lektoři Mgr. Jaroslava Krömerová Mgr. Květa Staňková Zpráva Shrnuje výsledky spolupráce 14 poskytovatelů sociálních

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

Strategický plán rozvoje města Třeboň

Strategický plán rozvoje města Třeboň MĚSTO TŘEBOŇ Strategický plán rozvoje města Třeboň 2008-2020 Verze 11.9.2008 Příloha č. 1 Shrnutí návrhové části Strana 1 Prioritní osa 1 Třeboň aktivní a komunikující město pro občany Třeboně, Třeboňska

Více

New World Resources Neauditované předběžné výsledky za 1. pololetí roku 2013

New World Resources Neauditované předběžné výsledky za 1. pololetí roku 2013 V Amsterdamu, 22. srpna 2013 New World Resources Neauditované předběžné výsledky za 1. pololetí roku 2013 Společnost New World Resources Plc (dále jen NWR nebo Společnost ) dnes oznamuje neauditované ekonomické

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 3. prosince 2013, Praha Strategická orientace OPPI Klíčový

Více

IT Cluster Spolupráce IT prostředí. Přemysl Soldán chairman IT Cluster

IT Cluster Spolupráce IT prostředí. Přemysl Soldán chairman IT Cluster IT Cluster Spolupráce IT prostředí Přemysl Soldán chairman IT Cluster premysl.soldan@itcluster.cz Ocenění Historie IT Clusteru IT Cluster byl založen 18 společnostmi a organizacemi v lednu 2006 V tuto

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za období Strana 1 (celkem 31)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za období Strana 1 (celkem 31) za období 1.4.2005 31.3.2006 Strana 1 (celkem 31) Vypracoval: Ing. Michal Šlachta Podklady poskytl: Richard Smolík, Ing. Renáta Pavelková, Ing. Václav Klaška Datum: 20.7.2006 Strana 2 z 29 1 OBSAH 1 OBSAH

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

NOVÁ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST CHYTRÝCH MĚST

NOVÁ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST CHYTRÝCH MĚST NOVÁ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST CHYTRÝCH MĚST 14.12.2016 PETR ŠTULC, ČLEN PŘEDSTAVENSTVA A ŘEDITEL ÚSEKU ROZVOJE ČEZ ESCO, a.s. t / obyvatele ENERGIE A JEJÍ ROLE VE MĚSTĚ 75 % energie v EU

Více

Hodnocení pro akreditaci oboru Facility management

Hodnocení pro akreditaci oboru Facility management Příloha č. 1 Dotazníky k hodnocení přínosu a využití vzděl{v{ní v FM praxí Hodnocení pro akreditaci oboru Facility management Firma: Bosch Diesel s.r.o., Jihlava, Radim Pešl FCM2-Jh 1) Uplatnitelnost absolventů

Více

Ekodesignový projekt. Centrum inovací a rozvoje (CIR) Centre for Innovation and Development

Ekodesignový projekt. Centrum inovací a rozvoje (CIR) Centre for Innovation and Development Ekodesignový projekt Centrum inovací a rozvoje (CIR) Ekodesign Centrum inovací a rozvoje (CIR) Vlastnosti a užitná hodnota každého je definována již v prvních fázích jejich vzniku. Při návrhu je nutné

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní

Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013 doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní Průměrný počet osob v ročníku Thousands 1000 Vývoj populačních ročníků Česká republika 2000-2020 900 800 700 600 15

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky SEKCE MÍSTOPŘEDSEDY VLÁDY PRO VĚDU, VÝZKUM A INOVACE Úřad vlády České republiky Pavel Bělobrádek místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Věda není náklad,

Více