Název projektu: Zpracovali: Vojtěch Kubiš Daniel Solnař Jan Pokorný. Gymnázium Benešov Husova 470 Benešov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název projektu: Zpracovali: Vojtěch Kubiš Daniel Solnař Jan Pokorný. Gymnázium Benešov Husova 470 Benešov 256 01 - 0 -"

Transkript

1 Název projektu: Zpracovali: Vojtěch Kubiš Daniel Solnař Jan Pokorný Škola: Gymnázium Benešov Husova 470 Benešov

2 Obsah programového dokumentu Anotace (shrnutí projektu) Popis výchozího stavu Předpokládaný cíl projektu Časový harmonogram projektu Příjemce podpory Popis prostředků Volba zdroje financování Popis dlouhodobé udržitelnosti Rozpočet projektu

3 Anotace (shrnutí projektu) Projekt Modernizace autobusového nádraží Benešov u Prahy je zaměřen na zlepšení kvality autobusové dopravy ve Středočeském kraji, především tedy v okrese Benešov a jeho okolí. V současnosti je nádraží využito neefektivně na ploše se nachází velký počet nerovnoměrně využitých nástupišť, což nijak nepomáhá dopravcům a značně znesnadňuje orientaci cestujícím. Služby pro přepravované osoby, nebereme-li v potaz nedaleko ležící pekařství BONTE, v areálu úplně chybí, ať se týkají občerstvení či hygieny. O bezbariérovém přístupu pro zdravotně postižené lidi pak nemůže být řeč vůbec. Naším záměrem je provést celkovou přestavbu nádraží tak, aby bylo vyhověno potřebám cestujících osob a dopravcům v záležitostech organizačních chceme tedy dosáhnout spokojenosti a komfortu pro každého, kdo autobusové nádraží nějakým způsobem využije. Nový areál by také měl mít, kromě praktické funkce, zajímavý a inovativní vzhled, který by mohl adekvátně reprezentovat okresní město. V průběhu projektu bude řešena otázka přebytečnosti a nepřehlednosti nástupišť jejich počet bude snížen, nová pak budou lépe prostorově rozvržena. Na několik míst budou umístěny informační tabule uvádějící podrobnosti o příjezdech a odjezdech jednotlivých spojů. Pro autobusy bude zbudována parkovací plocha, aby nemohli překážet provozu nádraží, jako tomu je doposud. Pro cestující bude zbudována celá řada zařízení a služeb, aby bylo ulehčeno a zpříjemněno jejich cestování. V neposlední řadě se přetvoří celkový vzhled areálu tak, aby vyhlížel příjemně a atraktivně, nikoliv naopak (tak, jako tomu je doposud). Očekáváme tedy, že naše kroky povedou ke zlepšení dopravní obslužnosti ve Středočeském kraji, a to vytvořením nového moderního střediska pro autobusovou dopravu, které bude nést užitek nejen ve prospěch dopravců, ale i samotných cestujících, okresu Benešov a jeho okolí. Model možného vzhledu nového nádraží - 2 -

4 1/ Popis vý chozí ho stavu V současnosti je plocha nádraží příliš velká (nástupišť je mnoho pro cestující tak může být velký počet nástupních ploch matoucí a nepřehledný. Navíc, všechna nástupiště nejsou efektivně využívána z některých stanovišť odjedou jen 2 až 3 autobusy denně. Současné autobusové nádraží je, jak již bylo zmíněno, nepřehledné. Chceme jej kompletně přestavět a zmodernizovat současnému nádraží chybí nějaká obslužní hala (s čekárnou, informacemi a jinými přidruženými službami - kavárna, veřejné záchody). Dopravní informace sice můžeme získat v jedné z přilehlých budov, ale to je zdlouhavé (většinou nám autobus mezitím ujede). Navíc cestující, který se na nádraží běžně nepohybuje, o této možnosti nemá ani tušení. Ke všemu je prostor této budovy omezený, takže pokud chce využít služeb více než pět lidí, začínají se tvořit fronty (na informacích se kromě podávání informací ohledně jízdních řádů vyřizují také administrativní záležitosti zařizování žákovských průkazů apod.) V dnešní době autobusové nádraží vyhlíží poněkud sešle všude hodně asfaltu, nikde žádná zeleň. Celkově působí nepříliš čistým až neútulným dojmem. Současné nádraží nemá žádnou plochu vyhrazenou pro autobusy, které momentálně nikam nejedou. Tyto vozy jsou jednoduše odstaveny do druhého pruhu v jednotlivých pásmech nástupišť (tj. blokují autobusy, které chtějí jet např. na nástupiště číslo 2 a nabrat pasažéry, přičemž na nástupišti číslo 1 stojí autobus nabírající své vlastní cestující; předjet takový autobus nelze, protože v druhém pruhu je odstavený autobus jiný). Pohled na současné autobusové nádraží z ptačí perspektivy - 3 -

5 Pohled na autobusové nádraží zpředu Pohled na autobusové nádraží z druhé strany - 4 -

6 2/ Pr edpokla daný cí l projektu Chceme snížit počet nástupišť (ze současných 16 na 9, případně 8) a umístit tabule s informacemi o odjezdech (a příjezdech) autobusových linek. Bude tedy zapotřebí úplná přestavba současného autobusového nádraží. Plochu využijeme celou, nicméně poněkud jiným způsobem a efektivněji (viz. dále) Chceme postavit obslužní budovu s jedním patrem. V přízemí poskytovány základní služby pro cestující - dopravní informace, administrativní přepážka (na vyřizování průkazek, elektronických kart), kavárna a trafika. Tyto služby vzniknou pouhým přesunem z okolních budov, které se rovněž nachází v oblasti autobusového nádraží (pracovní místa tak vzniknou pouze v trafice, případně na pozici údržbáře - předpokládá se, že Technické služby a.s. budou mít na starosti jenom vnější prostory autobusového nádraží; o tom viz. Udržitelnost projektu ). Rovněž se počítá s prostorem sloužícím k čekání na spoj. V prvním podlaží budou kanceláře pro dopravní společnosti, které v benešovském regionu zajišťují autobusovou dopravu. Bude zde vyhrazeno i místo pro odpočívárnu pro řidiče a rovněž místnost pro dispečink. Do budoucna lze ještě zřídit v hale rychlé občerstvení, a v případě zájmu dopravců mezinárodních linek (Student Agency, Eurolines) lze vyhradit místo i pro prodej jízdenek. Toto jsou však jen předběžné nadstavbové plány, proto je do žádosti nezahrnujeme. Ohled bude brán i na tělesně postižené počítá se s bezbariérovým přístupem pro usnadnění jejich pohybu a zpřístupnění jim tak autobusové dopravy. Kromě výstavby zcela nové haly chceme také upravit plochu a zpříjemnit prostředí, v němž se budou cestující během čekání zdržovat. Jde nám především o výstavbu nových laviček, veřejného osvětlení a rozšíření prostoru pro zeleň. V plánu je také zastřešení celé nástupištní plochy, aby cestující při čekání neobtěžoval déšť nebo naopak velký sluneční žár s těmito přírodními faktory má současné nádraží velké problémy, neboť malé přístřešky u každého nástupiště ochrání velmi malý počet lidí (řádově čtyři). Chceme rovněž vytvořit parkovací plochu pro autobusy. Naším cílem je tedy kompletní přestavba stávajícího autobusového nádraží, jehož nedůstojných prostor využívá ročně kolem pasažerů (nepředpokládáme, že by se číslo po rekonstrukci zvýšilo, protože Benešov, pomineme-li zámek Konopiště, není příliš velké turistické lákadlo. Jde nám především o stávající cestující.) - 5 -

7 Přestavbou autobusového nádraží bude tedy zajištěno následující: - efektivnější pohyb autobusů díky přestavbě stávající spleti nástupišť a vytvoření parkovacích prostor pro odstavení čekajících vozů - zpřehlednění dopravní situace zavedením informačního systému (světelných infotabulí) - základní služby pro cestující osoby (dopravní, případně turistické informace, veřejné toalety, prodej potravin, nápojů, denního tisku) - čekárna uvnitř haly (jedná se o otevřenou čekárnu - v prostoru; uzavřené čekárny se nevyplácejí, často se v nich zabydlují bezdomovci) - plně krytá nástupiště s možností skrytu před deštěm i přímým slunečním svitem - venkovní místa na sezení v blízkosti nástupišť - veřejné osvětlení v areálu nádraží - bezbariérový přístup pro tělesně postižené jedince Schéma možného využití prostor nového nádraží - 6 -

8 Počítačový model návrhu pro nádraží první patro přízemí Interiér obslužní haly - 7 -

9 3/ Č asový harmonogram projektu 1) Naplánování a vyprojektování objektu Ještě před žádáním o grant vyřešit vůbec záležitosti týkající se stavby, vzhled, velikost, stavební materiály, napojení na vodovodní systém a elektrickou síť, nové rozvržení nástupišť, kontrola bezpečnosti/nezávadnosti (zda se střecha nezhroutí pod tíhou sněhu, pokud stavba bude vůbec stát) tyto věci by město konzultovalo s architektem a dalšími specialisty. Uvědomění majitele parcely číslo 390/1 (cukrárna BONTE) o plánu realizovat tento projekt (na něj a jeho parcelu by to nemělo přímý vliv). Časové vymezení: půl roku 2) Podání žádosti o evropskou dotaci Po vyprojektování by žadatel zvážil, zda si může dovolit takovouto investici (EU nezaplatí vše). Pokud usoudí, že může (a v našem případě jsme k takovému závěru dospěli; viz. Rozpočet a financování projektu ), podá žádost Evropskému fond o dotaci. Časové vymezení: 2-3měsíce (vypracování), čekání na schválení evropské dotace (až rok) 3) Výběrové řízení firem V případě schválení grantu by se co nejdříve spustilo výběrové řízení firem (případně dalších subjektů, kteří budou projekt realizovat). Jednalo by se o: - demolice - stavba silnice a veškeré asfaltové plochy vč. chodníků i nové křižovatky (viz. počítačový model) - postavení haly a kostry interiéru (jednotlivé objekty - informace, administrativa, trafika, cukrárna, WC,..) - zapojení do el. rozvodné sítě - napojení na vodovod a kanalizaci města - napojení do systému centrálního vytápění - klimatizace do haly - zahradnické práce (zeleň před halou) Časové vymezení: 5 měsíců - 8 -

10 Předpokládaná celková délka následujících fází (4-10) je asi rok: 4) Vytvoření provizorního autobusového nádraží Využití parkovací plochy před kasárnami v Táborské ulici, které nejsou nijak využívané a areál patří městu. 5) Demolice starého autobusového nádraží Firma vybraná na demolici zahájí demolici starého objektu 6) Stavba Zvolené stavební firmy po demolici zahájí hrubé stavební práce: stavba haly (vč. střechy), nástupišť a příjezdových cest k nim, parkovací plochy pro autobusy, chodníky, přechody 7) Napojení na centrální systémy města Jedná se vodovodní systém města, napojení na elektrickou rozvodnou síť (pro veřejné osvětlení apod.), napojení na systém centrálního vytápění města Toto hrubé napojení se do systémů města musí být provedeno ještě předtím, než bude plocha zabetonovaná (tzn. nebude už možno dělat nic pod zemí ) tato fáze by se překrývala s výše zmíněnou 8) Jemné práce na objektu V této fázi se bude vybavovat hala - protipožární systém, dveře na čidla, umyvadla a záchody na toaletách, zapojování informačních panelů, vybavení čekárny (lavičky), kavárny případně jiných obdobných objektů, které se budou nacházet v hale. Počítá se i se solárními panely na střeše haly. Souběžně s pracemi v hale se bude pracovat i venku zapojení veřejného osvětlení, stavba stojanů u každého nástupiště, natírání silnic v areálu aut. nádraží - přechody, pruhy, parkovací pruhy, lavičky v exteriéru, chodníky - 9 -

11 9) Dokončení projektu Provedení posledních kosmetických prací vysázení zeleně, případně natření haly, uklizení nepořádku po stavebních pracích 10) Kontrola a testovací období Na závěr provede město kontrolu, zda všechno proběhlo korektně a podle smlouvy (někde něco nechybí, není ve vadném stavu apod.) Poté proběhne testovací provoz (úzce souvisí s kontrolou), při kterém se ukáže, zda je areál možno otevřít veřejnosti Zúčtování a vyřešení případných administračních problémů Celková doba realizace projektu: 2 roky (s časovou rezervou; počítáno od zahájení realizace projektu) Souběžně s pracemi v hale se bude pracovat i venku zapojení veřejného osvětlení, stavba stojanů u každého nástupiště, natírání silnic v areálu aut. nádraží - přechody, pruhy, parkovací pruhy, lavičky v exteriéru, chodníky

12 4/ Pr í jemce podporý Žadatelem je město Benešov u Prahy, se žádostmi Evropské Unii má dlouhodobé zkušenosti. Čerpalo již několik dotací. Odborné zkušenosti pracovníků městského úřadu jsou samozřejmě zcela dostatečné. Stavba bude provedena firmou, která bude vybrána na základě výběrového řízení, které bude provedeno dle všech platných zákonů a případných požadavků fondů EU. Co se týče podílu města na financování (podrobněji u otázky týkající se rozpočtu): Předpokládaný poměr nákladů na zbudování je 85% z fondů EU pro Dopravní obslužnost v regionech, 8% z rozpočtu města a 7% financovaných partnery projektu. Při odhadované ceně Kč připadá na město částka asi Kč (město investuje ročně kolem Kč s výší spolupodílení by tedy neměl nastat žádný problém) Graf financování projektu

13 5/ Popis prostr edku Aby bylo dosaženo cílů budou provedeny následující aktivity: Stavební práce zahrnují: demolice objektů tvořících současné autobusové nádraží výstavba odbavovací budovy výstavba příjezdových tras k nástupním plochám výstavba parkovací plochy výstavba chodníků, laviček, sadba zeleně, stavba veřejného osvětlení Administrativní/jiné věci zahrnují: výběrové řízení demoličních a stavebních firem pozemky se řešit nemusí, všechny plochy, na kterých se bude pracovat již vlastní město Benešov u Prahy (tedy žadatel) domluva s dopravcem (ICOM Transport a.s.) o přesunutí informačního terminálu do obslužní haly; tento dopravce v současnosti poskytuje informace cestujícím (ohledně všech spojů, nejenom svých linek) domluva s majitelem trafiky o přesunutí prodejny do obslužní haly (neměl by být problém, trafika se nachází na ploše města) uvědomění majitele cukrárny BONTE o stavbě nového autobusového nádraží (toto je jediná plocha, která je v soukromém vlastnictví, nicméně má rohovou pozici a modernizace autobusového nádraží na ní nebude mít vliv)

14 6/ Volba zdroje financova ní Benešov u Prahy spadá pod ROP NUTS II Střední Čechy Náš projekt se opírá o SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (SROP) a pojí se s prioritní osou 2 Regionální rozvoj infrastruktury, oblastí podpory 2.1 Rozvoj dopravy v regionech, aktivitou Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech. Jedná se o přestavbu a celkovou modernizaci autobusového nádraží v Benešově, která je snahou jak o zlepšení podmínek pro dopravce, tak zjednodušení cestování pro osoby přepravované. 7/ Popis dlouhodobe udrz itelnosti Přestavba areálu je jednorázovou činnost (oproti například OP Podnikání a inovace), nebude tedy nutné opakování či další pokračování projektu. Po realizaci projektu se o autobusové nádraží bude starat město, které bude dbát na chod a provoz objektu. Údržbu zajistí Technické služby Benešov a.s., tak, jako tomu je i u současného nádraží

15 8/ Rozpoc et projektu (za předpokladu, že projekt obdrží dotaci 85% z fondů Evropské unie) Výdaje Počet jednotek Sazba za jednotku (v Kč) Náklady (v Kč) 1. Lidské zdroje Pracovníci městského úřadu a stavební dozor Investiční výdaje Projekt (architektonické práce a podklady pro stavbu) Žádost o dotaci z fondů EU Nemovitý majetek Nákup půdy 0 0 Nákup budovy 0 0 Stavební práce Celkové náklady projektu (1.-3.) Položka Částka (v Kč) Procento z celkové částky (v %) Finanční příspěvek žadatele ,0% Požadovaný příspěvek v této žádosti (požadovaný grant) ,0% Příspěvek od jiných organizací: Podmínky Jméno: ICOM Transport a.s. Úspěšné proběhnutí projektu, tj. hlavně zlepšení podmínek pro dopravce (organizace, parkoviště, nástupiště, aj.) ,5% BONTE pekařské a cukrářské výrobky f.o. Poskytnutí prostor pro prodej pekařských a cukrářských výrobků v areálu nádraží Celkový součet ,0% 0,5%

Revitalizace vybraného brownfield

Revitalizace vybraného brownfield Expertní analýza na téma: Revitalizace vybraného brownfield Brno 2013 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě CZ.1.07/2.4.00/31.0157 Revitalizace vybraného brownfield Zpracovatelé expertní

Více

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Verze 3.0 k 16. 6. 2008 revize č. 5 ke dni 10. 2. 2012 OBSAH 1 PRIORITNÍ OSA DOSTUPNOST CENTER... 5 1.1 OBLAST PODPORY

Více

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim Ročník XVII. číslo 3 Úterý 31. března 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Roubenky z Jílovecké ulice ustoupí průtahu městem... 4 Program Týdne pro Zemi v Semilech... 6

Více

HEJ ROP. Výroční DOSTUPNOST CENTER INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD

HEJ ROP. Výroční DOSTUPNOST CENTER INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD Výroční HEJ ROP INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD 2009 Vážení čtenáři, držíte v ruce výroční vydání bulletinu Regionálního operačního programu Jihozápad. ROP Jihozápad působí

Více

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 pracovní verze Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Podklad pro veřejné projednání dne 27. 8. 2015 OBSAH Předmluva... 3 Výchozí předpoklady Generelu... 5 Programové

Více

EVROPSKÉ DOTACE V JIHOČESKÉM A PLZEŇSKÉM KRAJI MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA

EVROPSKÉ DOTACE V JIHOČESKÉM A PLZEŇSKÉM KRAJI MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA EVROPSKÉ DOTACE V JIHOČESKÉM A PLZEŇSKÉM KRAJI MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA Budoucnost čerpání dotací z EU očima předsedy Regionální rady ROP Jihozápad Ivo Grünera V současné době se formulují konkrétní priority

Více

NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE

NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE NÁZEV PROJEKTU: UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROZVOJE VENKOVA REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: 08/005/3310A/231/001762 NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE "ROZVOJ FINANČNÍ KAPACITY DOTACE" TERMÍN KONÁNÍ: 11. 3. 2010 LEKTOR: MGR.

Více

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V KOLÍNĚ MOŽNOSTI ZALOŽENÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKU

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V KOLÍNĚ MOŽNOSTI ZALOŽENÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKU SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V KOLÍNĚ MOŽNOSTI ZALOŽENÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKU STUDIE VÝCHOZÍ SITUACE OBJEDNAVATEL Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování Milan Greineder DODAVATEL NABÍDKY M AM ALOCA, o.s. Havelská

Více

Řešení problematiky veřejné podpory

Řešení problematiky veřejné podpory Řešení problematiky veřejné podpory v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti JIHOZÁPAD Aktualizace duben 2014 PBA Group, s.r.o. Sídlo firmy: Záhřebská 33, 120 00, Praha 2, Česká republika,

Více

STUDIE LOKALIT BROWNFIELDS PODPOŘENÝCH MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM V LETECH 2005-2012

STUDIE LOKALIT BROWNFIELDS PODPOŘENÝCH MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM V LETECH 2005-2012 STUDIE LOKALIT BROWNFIELDS PODPOŘENÝCH MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM V LETECH 2005-2012 Zpracovatel: Počet stran: 60 Agentura pro regionální rozvoj, a.s. ŘÍJEN 2013 Studie lokalit brownfields podpořených Moravskoslezským

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

Hejtmanka Jana Vaňhová: Evropské dotace hrají nepostradatelnou roli při rozvoji Ústeckého kraje.

Hejtmanka Jana Vaňhová: Evropské dotace hrají nepostradatelnou roli při rozvoji Ústeckého kraje. Speciální vydání magazínu Ústeckého kraje k eurodotacím a zahájení turistické sezóny ZDARMA duben 2012 FONDY EVROPSKÉ UNIE: 26,7 miliard pro Českou republiku REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD: 746

Více

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. Praha 2004 Příprava

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO MICHAL FIŠER KVĚTEN 2010 1 Identifikační údaje projekt zadavatel zpracovatel STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV, SLUNEČNÍ MĚSTO Městská část

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1. Aktivita B

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1. Aktivita B PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace Aktivita B Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 100 VYDÁNÍ Č. PLATNÉ OD ZPRACOVAL: SCHVÁLIL:

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma DP kontakt Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma První kloubový Citybus vyjel do pražských ulic 7. ledna Tak by mohl palcový titulek v novinách oznámit jeden

Více

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků Ročník 3 číslo 3 21. 3. 2005/ Pro občany ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Kraj je připraven Doprava OPTIMALIZOVAT ŠKOLSTVÍ V roce 2002

Více

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

Plán využití Perly v kontextu rozvoje města Ústí nad Orlicí

Plán využití Perly v kontextu rozvoje města Ústí nad Orlicí Plán využití Perly v kontextu rozvoje města Ústí nad Orlicí Podklad k diskusi vytvořený v rámci plnění Rámcové smlouvy, uzavřené mezi Městem Ústí nad Orlicí a OHGS s.r.o. dne 12.8.2008 Zpracovatel: RNDr.

Více

ejné podpory regionu soudržnosti Jihozápad PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Červen 2008

ejné podpory regionu soudržnosti Jihozápad PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Červen 2008 Řešení problematiky veřejn ejné podpory v Regionáln lním m operačním m programu regionu soudržnosti Jihozápad Červen 2008 PBA Group Prague-Brussels Advisory Group OBSAH: ÚVOD 3 I. OBECNÉ POKYNY 4 Klasifikace

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 14 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE prosinec 2012 Úvod V souladu s pokynem Evropské komise jsou součástí II. Strategické zprávy České

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V21 IPRM Zlín 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

ecba Server 1.0 Uživatelský manuál ecba s.r.o., 2010, verze 1.0.7.100220802 www.ecba.cz ecba s.r.o., 2008, www.ecba.cz, verze 1.0.1.

ecba Server 1.0 Uživatelský manuál ecba s.r.o., 2010, verze 1.0.7.100220802 www.ecba.cz ecba s.r.o., 2008, www.ecba.cz, verze 1.0.1. ecba Server 1.0 Uživatelský manuál ecba s.r.o., 2010, verze 1.0.7.100220802 www.ecba.cz ecba s.r.o., 2008, www.ecba.cz, verze 1.0.1.080527a Obsah ÚVOD... 3 Systémové požadavky... 3 Upozornění... 3 Struktura

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR III. OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR Verze 7.0 ze dne 30. 6. 2014 Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů MHMP OBSAH ÚVOD...

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, Ph.D. Mobil: +420 602 578 508 E-mail: pavlik@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY VEŘEJNÝCH SLUŽEB V NÁCHODĚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

Více

JESSICA SUPPLEMENTARY STUDY

JESSICA SUPPLEMENTARY STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS Implementation of the JESSICA financial instrument in Moravia-Silesia SUPPLEMENTARY STUDY Czech version June 2010 This document has

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více