1. Základní údaje o škole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Základní údaje o škole"

Transkript

1 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Petrovice, okres Příbram Adresa školy Petrovice 196 IČ DIČ cz IZO ředitelství Telefon Adresa internetové stránky Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Obec Petrovice IČ zřizovatele Součásti školy Základní škola IZO Školní družina IZO Školní jídelna IZO Vedoucí pracovníci Ředitelka školy: Mgr. Jana Šejbová Zástupce ředitele: Mgr. Pavel Kdolský Přehled hlavní činnosti školy Základní vzdělávání, výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, školní stravování žáků, závodní stravování zaměstnanců Vedlejší hospodářská činnost Hostinská činnost, pronájem a půjčování věcí movitých, realitní činnost, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti Ve škole pracuje školská rada, která vznikla v lednu 2005 z rady školy a byla doplněna v listopadu Předsedkyní školské rady je pí. Marcela Vanišová, další členové jsou pí. Iveta Peterková, p. Jiří Soukup, p. Zdeněk Jindrák, Ing. Dušan Šimeček, p. Petr Čihák, Mgr. Vladislava Kdolská, Mgr. Libuše Nebřenská, Mgr. Svatava Kutilová. Na škole pracuje také SRPDŠ, předsedkyní je pí. Eva Bartošová, jednatelem pí. Marie Dvořáková, pokladníkem pí. Martina Marešovská a členy pí. Ludmila Jarolímková, pí. Dagmar Lesáková, p. Jiří Soukup, pí. Irena Hlavsová, pí. Ivana Šťastná, pí. Milena Křížová, pí. Vendula Vrzalová, Lenka Štemberková a Mgr. Filip Staněk. Charakteristika školy Základní škola Petrovice je úplná základní škola. Ve školním roce se vyučovalo v devíti ročnících. Ve škole se učilo 126 žáků, tzn. Průměrný počet 14 dětí ve třídě, na 1. st. 66 žáků průměr 13,2 žáků na třídu, na 2. stupni 60 žáků průměr 15 žáků na třídu. Ve škole učilo 11 pedagogů na plný úvazek. Dále vyučovala Mgr. Věra Vitáčková na 0,4 úvazku na 2. stupni a vychovatelka školní družiny pí. Jitka Ringesová vyučovala na 0,045 úvazku na 1. stupni. Ve škole pracovala na 0,3 úvazku jako asistent pedagoga pro dítě se zdravotním postižením v 2. třídě pí. Renata Marie Kolínová.

2 Výchovným poradcem je Mgr. Ladislava Mrázová, školním metodikem prevence Mgr. Miroslava Koutníková a metodikem ICT Mgr. Filip Staněk. Ve škole pracují předmětové komise: cizích jazyků (ved. Mgr. Libuše Nebřenská), přírodovědných předmětů (ved. Ing. Šárka Hedviková), ČJ, D, Z (ved. Mgr. Ladislava Mrázová), tělesné výchovy (ved. Mgr. Pavel Kdolský), výtvarné výchovy (ved. Mgr. Svatava Kutilová) a metodická komise učitelů 1. stupně (ved. Mgr. Vladislava Kdolská). Do školní družiny bylo zapsáno 45 dětí. Provoz školní družiny byl ráno (hodinu před začátkem vyučování) a odpoledne (po skončení 4. vyučovací hodiny). Odpoledne, pokud bylo ve školní družině více než 30 dětí, pracovala družina ve dvou odděleních a vedle vychovatelky pracovala ve školní družině na 0,035 úvazku Mgr. Táňa Strýčková (od února 2013 Mgr. Lenka Zburníková) učitelka 1. stupně. Ve školní jídelně se stravovalo 126 dětí. Školní jídelna zároveň zajišťuje závodní stravování zaměstnancům školy a jako vedlejší hospodářskou činnost vaření pro veřejnost. Mzdy pro ZŠ Petrovice zpracovává pracovník Elrond o.s. Příbram Bc. Lukáš Halenkovský. Ekonomkou školy je paní Eva Fořtová. Budova školy funguje od Máme v ní 9 kmenových tříd s kapacitou 270 žáků, dále odborné učebny fyziky a chemie, výtvarné výchovy, hudební výchovy, informatiky (2 počítačové učebny s 24 počítači), učebna cizích jazyků, učebna zeměpisu a dějepisu, tělocvična, cvičná kuchyňka, cvičný byt, dílna, učebna dramatické výchovy. Budova školy bezprostředně sousedí se soustavou sportovišť (travnaté hřiště, víceúčelové hřiště, atletická dráha, tenisový kurt). V prostorách školy se nachází i školní družina s kapacitou 50 dětí ve dvou odděleních a školní jídelna určená pro 250 strávníků. ZŠ Petrovice navštěvují nejenom žáci z Petrovic a přilehlých osad obce (Krchov, Zahrádka, Mašov, Nálesí, Ohrada, Obděnice, Vilasova Lhota, Žemličkova Lhota, Kuní, Kojetín, Skoupý, Týnčany, Zahrádka), ale i z obcí Počepice, Vysoký Chlumec, Kovářov (osady Řenkov, Vladyčín, Předbořice), Krásná Hora nad Vltavou (osada Krašovice). V Petrovicích mají žáci školy možnost navštěvovat pobočku ZUŠ Sedlčany, která zde má dvě oddělení výtvarné a hudební. Dále se dětí účastní života veřejných spolků, které vyvíjejí svou činnost v obci. Ve škole pracuje žákovský parlament, který se schází jednou za měsíc. Děti mohou své požadavky, problémy a připomínky řešit také přes schránku důvěry. Velmi dobrá je spolupráce s obcí Petrovice. Pan starosta Petr Štěpánek a paní místostarostka Vlasta Roubíková, příp. členové rady obce se zúčastňují významných akcí školy (zahájení a ukončení školního roku, školní akademie, vánoční jarmark, zápis dětí do 1. ročníku, ukončení projektu Návrat původních druhů stromů a keřů). Loučení se žáky 9. ročníku probíhá každoročně v obřadní síni OÚ. Členové zastupitelstva obce (p. Petr Čihák, Ing. Dušan Šimeček, p. Zdeněk Jindrák, p. Jiří Soukup) pracují ve školské radě, p. Jiří Soukup ve výboru SRPDŠ. Jeden učitel pracuje v zastupitelstvu obce.

3 2. Přehled oborů vzdělávání a učebních plánů Ve školním roce se v ročníku vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání PETROVICKÁ ŠKOLA (vychází RVP ZV: č.j / , ve znění úpravy č.j / , č.j / a čj / , č.j.mšmt-1236/ ) Učební plány (počty hodin v jednotlivých třídách v jednotlivých předmětech): Třída st hod. celkem Český jazyk Cizí jazyk (AJ) Matematika Informatika Náš svět Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty ,4 3 5, Celkem Vysvětlivky: 1 vyučuje se podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Petrovická škola (vychází RVP ZV: č.j / , ve znění úpravy č.j / , č.j / a čj / ), ve znění úpravy č.j / a opatření ministra MŠMT č.j. 1236/

4 3 volitelný předmět technické kreslení (1 hodina) 4 volitelný předmět německý jazyk začátečníci (2 hodiny) 5 přírodopisná praktika (1 hodina) a Základy administrativy (1 hodina) 6 konverzace z anglického jazyka (1 hodina) 7 volitelný předmět německý jazyk pokročilí (2 hodiny) nebo přírodopisná praktika (1 hodina) a Základy administrativy (1 hodina) Volitelné předměty V 7. ročníku technické kreslení pro všechny a dále NJ pro začátečníky. V 8. ročníku konverzace z anglického jazyka pro všechny a dále přírodopisná praktika a základy administrativy V 9. ročníku informatika pro všechny a dále pokračuje NJ pro pokročilé nebo dále přírodopisná praktika a základy administrativy 3. Personální obsazení školy jinak): Ve škole pracují tito pedagogové (trvalý pracovní poměr a plný úvazek, není-li uvedeno Jméno a příjmení: Funkce: Vzdělání: Aprobace: Vyučoval(a): Mgr. Jana Šejbová Ředitelka Pedagogická fakulta Hradec Králové 1. st (zam. PV) Hv, NS, Za Mgr. Pavel Kdolský Zástupce ředitelky Pedagogická fakulta UK Praha ČJ - D ČJ, F, TV, Pč Mgr. Svatava Kutilová Třídní učitelka Pedagogická fakulta České Budějovice 1. st (zam. VV) 2. roč., VV i na 2. st., Z, OV, TV na 2. st Mgr. Táňa Strýčková Třídní učitelka (po dobu MD pí. uč. Studen-tové, vyučovala do ) UK Praha, ZČU Plzeň Spec.pg. AJ pro 1.a2st.ZŠ 4.roč, VV i na 2. st, OV, Aj, ŠD - vyučovala do

5 Miroslava Koutníková Třídní učitelka Pedagogická fakulta ZU Plzeň 1. st 5. roč., HV i na 2. st, TV na 2. st, OV Mgr. Šárka Michálková Třídní učitelka (-vyučovala do ) JU České Budějovice AJ a NJ pro 2. st 3. roč., NJ, Mgr. Filip Staněk Třídní učitel Pedagogická fakutka ZU Plzeň Mgr. Libuše Nebřenská Třídní učitelka Pedagogická fakulta UK Praha Ing. Šárka Hedviková Třídní učitelka Vysoká škola zemědělská Praha, DPS, PF UK Praha M Inf. NŠ - HV RV M, Inf., F AJ a HV CH, PŘ, RV, Z, INF., Přp, Za Mgr. Ladislava Mrázová Třídní učitelka Pedagogická fakulta České Budějovice ČJ - D ČJ, D, OV, Mgr. Věra Vitáčková Učitelka Pedagogická fakulta České Budějovice M - Z M, TK, Z Mgr. Alena Pohnánová Třídní učitelka (vyučovala od po odchodu Mgr. Šárky Michálkové) Pedagogická fakulta České Budějovice 1.st 3.tř., NJ, OV Mgr. Lenka Zburníková Třídní učitelka (vyučovala od po odchodu Mgr. Táni Strýčkové) PedF UK Praha M - BV 4.tř., OV, Z, VV i na 2.st Jitka Ringesová Vychovatelka ŠD SPgŠ Beroun, obor vychovatelství a MŠ obor vychovatelství a MŠ ŠD (0,922 úv.), učení Pč (0,045 úv.) Renata Marie Kolínová Asistent pedagoga Pg škola v Berouně, obor MŠ obor MŠ 2. roč. (0,3 úv.) Na rodičovské dovolené jsou paní učitelka Eliška Bílková, paní učitelka Veronika Pšeničná a na mateřské dovolené paní učitelka Jana Studentová. Provozní pracovníci: Mgr. Křížek Pavel Jméno a příjmení: Pracovní zařazení: Školník, topič od (0,75 úv., od pouze 0,4 úv.), pracoval do

6 Pavel Kdolský ml. Bohuslava Krejčová Růžena Lesáková Věra Bláhová Školník, topič od (po odchodu pí. Křížka, 0,4 úv.,+ od února ,3úv. OÚ) Uklízečka (od března ,9 úv.) Uklízečka (od března ,3úv.ZŠ, 0,6 úv. OÚ) Uklízečka (od března ,9 úv.) Zaměstnanci školní jídelny: Jméno a příjmení: Iveta Peterková Václava Vanžurová Ludmila Jarolímková Anna Bílková Pracovní zařazení: Vedoucí ŠJ (0,375 úv.), zastupuje po dobu RD pí. Hlavsovou Hlavní kuchařka (od ,9úv.) Kuchařka (od ,9úv.) Pomocná kuchařka (0,2 úv.zš+ 0,4úv. OÚ), (od ,1 úv.zš 0,4 +úv.oú) Na rodičovské dovolené je pí. Irena Hlavsová Věk pedagogů (přepočteno na plný úvazek) Počet učitelů Věk do 30 Věk let Věk 46 důchod.věk Pracující důchodce do = 2 do = 4 do = 6 do = 7 Praxe pedagogů (přepočteno na plný úvazek) Počet učitelů Praxe do 6 let Praxe do 12 let Praxe do 19 let Praxe do 27 let Praxe nad 27 let do = 2 do = 2 do = 3 do = 7

7 Komentář: K ukončila pracovní poměr Mgr. Šárka Michálková, k nastoupila Mgr. Alena Pohnánová. K ukončila pracovní poměr Mgr.Táňa Strýčková, od 1.2.nastoupila Mgr. Lenka Zburníková. 4. zápis k povinné školní docházce, údaje o přijímacím řízení Do 1. třídy ve školním roce nastoupilo 17 žáků. Dne proběhl zápis dětí do 1. třídy pro školní rok Bylo zapsáno 12 žáků, 1 žák zažádal o přijetí v průběhu ledna žáci dostali odklad školní docházky. Ve školním roce nebylo žádáno o dodatečný odklad školní docházky. Docházku v ZŠ Petrovice končí 17žáků 9. ročníku. Výsledky přijímacího řízení viz tabulka. Počet žáků Gymnázium Střední odborné školy Učební obory Do víceletého gymnázia se nehlásil žádný žák. Slavnostní předání vysvědčení vycházejícím žákům proběhlo 28. června v obřadní síni OÚ Petrovice. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Výsledky vzdělávání žáků podle ročníků v 2. pololetí: ročník počet žáků z toho dívek prospěli z toho s vyznamenáním neprospěli opravné zkoušky

8 Údaje o zameškaných hodinách za celý školní rok Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. stupeň , stupeň , Celkem , Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení ročník počet žáků S vývojovými poruchami učení 8., 9. 3 S poruchami chování 7. 1 Se zdravotním postižením - autismus 2. 1 Komentář: Péče a vzdělávání žáků s SPU byly poskytovány v úzké spolupráci s PPP v Příbrami. V tomto školním roce působil na škole 1 asistent pedagoga. Žákům byla věnována péče i nad rámec vyučování 1 hodina týdně na kroužku Náprava SPU Žáci. 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Školním metodikem prevence je p. uč. Miroslava Koutníková. Je vypracována Školní preventivní strategie. Prevence sociálně patologických jevů se prolíná v učivu všech ročníků.

9 Prevence rizik a školní úrazy Počet záznamů úrazů v knize 3 Počet odeslaných záznamů o úrazech 3 Vyhodnocení úrazů Místo úrazů Počet úrazů V hodinách tělesné výchovy 0 V ostatních vyučovacích předmětech 0 Výlety, exkurze 0 Lyžařské kurzy 0 Výuka plavání 0 Přestávky ve škole 2 Školní družina 1 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci se pravidelně dle nabídky, zájmu a potřeb školy zúčastňovali vzdělávání: Datum: Místo konání: Délka konání: Název akce: Příjmení účastníka: Elrond o.s. Příbram 4h ZZA doškolovací kurz Mgr. Jana Šejbová PB VISK (GaSOŠE Sedlčany) 4h Dramatizace příběhů a pohádek v hodinách AJ Mgr. Táňa Strýčková VISK Praha, ZŠ Kořenského 10 5 h Čeština nemusí být nudná Mgr. Ladislava Mrázová NIDV Praha 5h Kolokvium ředitelů MŠ, ZŠ změny MŠMT Mgr. Jana Šejbová

10 NIDV Příbram 6h BOZP pro vedoucí pracovníky Mgr. Pavel Kdolský Nakladatelství KLETT 4h Čtení a psaní genetickou metodou Mgr. Svatava Kutilová KUSK Praha 6h Školská legislativa změny NIDV Příbram 4h Podpora matematické gramotnosti ve výuce na 1.st. ZŠ Mgr. Jana Šejbová Mgr. Lenka Zburníková 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Žáci ZŠ Petrovice se v letošním školním roce zapojili do různých soutěží a olympiád. Do Okresního kola dějepisné olympiády postoupil Šimon Kutil z 9. ročníku a obsadil 20. místo. V Okresním kole konverzační soutěže v anglickém jazyku naši školu ve starší kategorii reprezentovala Saša Hrmová z 9. ročníku, která obsadila nádherné 4. místo a Jakub Pešta z 7. ročníku a vybojoval pěkné 9. místo v kategorii mladší. V Okresním kole zeměpisné olympiády v kategorii 6. ročníků a primy víceletých gymnázií soutěžil Tomáš Mikota, který obsadil 8. místo. V kategorii 7. ročníků vybojoval Jakub Pešta 12. místo a v kategorii 8. a 9. ročníků obsadila Daniela Procházková 10. místo. Do Okresního kola matematické olympiády postoupil Tomáš Mikota z 6. ročníku a obsadil 19. místo. V Okresním kole matematické soutěže Pythagoriáda naši školu reprezentoval Tomáš Mikota z 6.ročníku. Z celkových 15 možných bodů získal bodů 12,5 a obsadil místo. Do celosvětové matematické soutěže KLOKAN se zapojili žáci 2. až 9. ročníku. V kategorii cvrček počítalo celkem 26 žáků z 2. a 3.roč. (nejlepší byli Stanislav Mikota, Natálie Jindráková, Aneta Šimečková, Ondřej Štemberk a Tereza Čandová všichni z 3.ročníku). V kategorii klokánek se zapojilo celkem 19 žáků z 4. a 5.roč. (nejlepší Daniela Vanišová a Josef Čihák ze 4. ročníku, Tereza Zdeňková z 5. ročníku, Johana Jarolímková ze 4. ročníku a David Šimeček z 5. ročníku). V kategorii benjamín se zapojilo celkem 25 žáků z 6. a 7. roč. (nejlepší Tereza Kubecová z 7.ročníku, Monika Dlouhá z 6. ročníku, Pavel Kříž z 7. ročníku) a v kategorii kadet se zapojilo celkem 30 žáků 8. a 9.roč. (nejlepší Vendula Hejhalová a Tomáš Čapek z 9.roč., Aneta Procházková z 8.ročníku). 28 žáků 8. a 9.ročníku se zúčastnilo školního kola Přírodovědného klokana s těmito výsledky: 1. místo Tomáš Hejl (8. ročník) postoupil do okresního kola, 2. místo Alexandra Hrmová (9. ročník), Lenka Štemberková (9. ročník), 3. místo Petr Štěpánek (9. ročník) a Radka Dýslová (8. ročník).

11 V rámci zlepšení jazykové vybavenosti se 22 žáků druhého stupně školy zúčastnilo jazykového pobytu v Londýně, kde v rodinách procvičovali anglický jazyk a zároveň plnili zadané úkoly při exkurzích v historických památkách, jejichž prohlídku absolvovali. Dále se škola zapojila do Druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. V celorepublikovém hodnocení znalostí žáků škol byly výsledky našich žáků následující: V českém jazyce dosáhli žáci 5. ročníku 71,33%, žáci 9. ročníku 73,33%, v matematice žáci 5. ročníku 44.44%, žáci 9. ročníku 63,46% a v anglickém jazyku dosáhli žáci 5. ročníku 78% a žáci 9. ročníku 69,87%. Zprůměrované výsledky mají pouze signální funkci - a tak je pro školu testování podnětem pro hledání možných příčin neúspěchu žáků v jednotlivých úlohách. Naše škola soutěžila i na poli sportovním. Žáci 3., 4. a 5. třídy reprezentovali naši školu na turnaji ve vybíjené pro smíšená družstva, který pořádala 1. ZŠ Sedlčany. V silné konkurenci osmi družstev vybojovali žáci ze 4. a 5. ročníku 4. místo a žáci 3.ročníku obsadili 3. místo. Žáci 2. stupně (8.a9.roč.) se zúčastnili Coca Cola školského poháru v kopané a obsadili 3.místo. Žáci 4.a 5.roč. vybojovali 4.místo v McDonaldśCUPU v kopané. 12 žáků 7. roč. se zúčastnilo lyžařského výcviku v Nových Hutích na Šumavě. Plavecký výcvik v Sportovním zařízení města Příbram (10 dvoulekcí) absolvovalo 32 dětí z ročníku. Žáci ročníku se zúčastnili 4 sportovních dopolední se sportovním klubem DABA. V průběhu školního roku absolvovali žáci druhého stupně školy bruslení na stadionu v Milevsku, žáci prvního stupně sportovní odpoledne v Milevsku. V rámci environmentální výchovy škola spolupracovala se záchrannou stanicí Votice. Jsme partnerskou školou této stanice. Celá škola se zúčastnila v rámci EVVO pořadu Ochrana mláďat. V průběhu výuky přírodopisu absolvovali žáci 6. a 7.ročníku přírodopisnou vycházku. Při Dni Země děti pracovaly na úpravě okolí školy a hřiště. Celoročně ve škole probíhá sběr starého papíru a víček od PET lahví a projekt Recyklohraní, který se zaměřuje na sběr odpadových materiálů. Celý pedagogický sbor byl v rámci projektu EVVO proškolen v oblasti první pomoci a zdravovědy. Ve škole se konalo několik projektových dnů. Všichni žáci se zapojili do projektového dne Ochrana při mimořádných událostech. Na něj bezprostředně navazovala ostrá evakuace, kdy byl ve spolupráci OÚ Petrovice, SDH Petrovice a HZS Sedlčany vyhlášen požární poplach se skutečným zakouřením. Žáci a jejich učitelé si spolu s dobrovolnými a profesionálními hasiči vyzkoušeli reálné nebezpečí a prokázali úroveň svých znalostí v oblasti prevence. Pro žáky prvního stupně připravily jejich učitelky projekt Z pohádky do pohádky, který byl zaměřen na znalosti tradičních českých pohádek.

12 Žáci druhého stupně se zapojili do projektu Média, který nabídl žákům v duchu mediální výchovy možnost vyzkoušet si roli moderátorů a reportérů a reagovat tak na klady i zápory života v naší obci. Druhým velkým projektem, který proběhl na druhém stupni ZŠ, byl projekt nazvaný Kam se veze doprava. Zde žáci zpracovávali informace o dopravě v obci i okolí, vyzkoušeli si školní kolo dopravní soutěže. Dopravní kurz probíhal ve 4. a 5. ročníku. Žáci 4. ročníku navštívili dopravní hřiště v Příbrami, kde si prakticky ověřili svoje znalosti. Žáci druhého stupně se zúčastnili okresního kola dopravní soutěže v mladší kategorii ve složení Jan Zdeněk, Dominik Štemberk, Petra Šimečková a Michaela Soukupová (všichni z 6.ročníku) a ve starší kategorii ve složení Jakub Pešta, Lukáš Pešta, Nikola Hadáčková, Tereza Kubecová (všichni ze 7.ročníku). Tradiční Vánoční jarmark proběhl v pátek na začátku adventu v átriu školy. Zahájili ho žáci školy koledami a básněmi. Návštěvníci si mohli koupit výrobky s vánoční tematikou, které připravili žáci se svými učiteli, některé i rodiče. Vánoční atmosféru žákům ročníku ještě dotvořil výlet do vánoční Prahy a školní projekt Čerti. Velmi úspěšná byla školní akademie v měsíci květnu. Tento rok měl premiéru v zámeckém parku, na venkovním podiu. Během pořadu zaznělo velké množství písniček, básniček, nebyla nouze o scénky a malá divadelní představení. Do vystoupení se zapojily všechny ročníky školy. Děti se zúčastnily několika kulturních akcí. Děvčata a kluci z 2. stupně svým pěveckým vystoupením otevírali Den matek v Krásné Hoře, který každoročně pořádají okolní obce pro svoje občany. Děti z 1. a 3. třídy svým zpěvem a přednesem básní zahájily otevření nové přírodní učebny, kterou spolufinancoval revolvingový fond Ministerstva životního prostředí. Historické představení Husité zaujalo všechny žáky ze školy. Žáci ročníku shlédli 2 divadelní představení pod názvem Zimní pohádka a celý první stupeň se zapojil do akce pod názvem Hledání pokladu pátera v klášteru v Milevsku. V Kovářově navštívili naši žáci filmová představení: Doba ledová 4 (celá škola) a v Milevsku žáci 2. stupně film Království lesních strážců. Hudební pořad koncert, který uspořádala pro žáky 1. stupně u nás ve škole ZUŠ Sedlčany, byl zajímavou ukázkou pro všechny, kteří mají vztah k hudbě. Pro žáky 8. a 9. ročníku vyučující uspořádali návštěvu Národního divadla v Praze. Děti shlédly hru Cyrano z Bergeracu. V duchu prevence rizikového chování se žáci školy zúčastňovali různých besed a projektů: projekt Párty se zdravou pětkou (zdravá výživa všichni žáci), (Ne)bezpečný facebook (extrémismus, xenofobie, šikana, - 2.stupeň), Láska ano, děti ještě ne (sexuální výchova - 8.a 9. roč.). Jako

13 v loňském roce, tak i letos, naši obec navštívila mladá spisovatelka Lucie Burdová. Od 4.roč žáci naší školy s touto spisovatelkou besedovali v obecní knihovně. SSOU Sedlčany pořádalo pro žáky 9. ročníků soutěž A je to. Naše škola se v celkovém součtu výsledků zařadila opět mezi kladně hodnocené školy. Stanislav Ryant obsadil 2. místo ve výrobě upínací gumy, Pavel Soukup obsadil 3. místo ve výrobě krbové lopatky, Jan Nachlinger vybojoval 3.místo v práci s počítačem. Z důvodu vyvolání většího zájmu chlapců vyšších ročníků o učební obory a řemesla navázala naše škola s SOU Sedlčany pevnější spolupráci a 7 chlapců z 9. ročníku se zúčastnilo exkurze v partnerských firmách. Pro žáky ročníku uspořádali vyučující exkurzi Řemesla v Českých Budějovicích spojenou s exkurzí do elektrárny Temelín. V rámci přípravy na budoucí povolání a přiblížení některých zanikajících řemesel navštívili žáci 8. a 9. ročníku řemeslné dílny nazvané Řemeslo má zlaté dno, které pořádalo muzeum Říčany. Při Pohádkovém lese pomáhali 2 učitelé a 35 žáků. Při školním výletu uviděli žáci 1., 3. a 4. ročníku husitský Tábor. Na Husitských dnech si čtvrťáci ověřili své znalosti z vlastivědy a spolu s ostatními spolužáky navštívili muzeum čokolády a strašidelné podzemí. Adrenalinové sporty si vyzkoušeli žáci 2. a 5. ročníku, kteří navštívili sportovní areál Slověnický mlýn. Žáci ročníku si prohlédli zámek Rožumberk, stezku v korunách stromů na Lipně a sklárnu v Milné. Žáci 9. ročníku navštívili historickou Prahu. Dobře si vedly zájmové i kroužky. Výtvarné a keramické kroužky se zapojovaly do přípravy výrobků na vánoční jarmark, zdobily školu, obecní úřad. Žáci školy v současné době soutěží za SDH Kojetín a SDH Petrovice. Mladí hasiči z Petrovic se v okresním kole umístili na 2. místě v okresním kole hry Plamen, z SDH Kojetín na 3. a 2.místě. Kvalitní práci odvádí v současné době i školní družina, která v tomto školním roce uspořádala několik akcí v době družiny i s rodiči (Družinový karneval, Vítání sv. Martina spolupráce s MŠ, Country bál, Čarodějnický den, Malování na obličej). V průběhu školního roku do Petrovic přijela delegace učitelů a pracovníků ve školství z okresu Wagrowiec v Polsku, která navštívila i naši školu. Cílem jejich zájmu byl vztah mezi Obcí Petrovice a ZŠ, zajímala je možnost budoucí spolupráce a výměna pobytů žáků jednotlivých škol. Školská rada a RSPDŠ uspořádala dětský karneval.

14 Na začátku školního roku přinesly děti domů rodičům Informace ze ZŠ, kde se rodiče dověděli základní informace o škole termíny prázdnin, provoz ŠD, ŠJ a školy, zájmové kroužky apod. V průběhu roku byla veřejnost informována o úspěších žáků a připravovaných akcích v tisku Informace z radnice, Milevské noviny, Sedlčanský kraj. Informace o škole lze získávat i na webových stránkách 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČSI Ve školním roce nebyla na škole provedena žádná inspekční kontrola. 10. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Základní škola Petrovice, okres Příbram se zapojila do programu MŠMT EU peníze školám v oblasti podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Na projekt, který jsme začali realizovat od pod názvem Petrovická škola, jsme získali Kč. Dosud bylo vyčerpáno ,- Kč (na DDHM, programové vybavení a mzdové náklady). Dále jsme se zapojili do projektu: - WOSA - Výchovou a vzděláváním k občanské společnosti reg. č.: CZ 107/1.1.32/ s názvem Podpora vzdělávání na venkovských školách (příjemce podpory Sdružení obcí Sedlčanska). - Projekt Investice do rozvoje vzdělání CZ. 1.07/1.1.32/ pod názvem Odplouváme dál, který vyhlásilo Republikové centrum vzdělávání s.r.o., Kubánského náměstí 1391/11, Praha Projekt Investice do rozvoje vzdělání CZ. 1.07/1.1.32/ s názvem Hrajeme si s řemesly II, ve kterém je příjemcem SOU Sedlčany, o.p.s, Na Červeném Hrádku 766, Sedlčany.

15 11. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Viz. DVPP. 12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financování z cizích zdrojů Škola se zapojila do projektů financovaných z cizích zdrojů. Projekt financovaný Revolvingovým fondem Ministerstva životního prostředí pod a realizovaný pod názvem Návrat původních domácích druhů stromů a keřů v období od do Na projekt ZŠ Petrovice získala dotaci ve výši ,- Kč (1.platba z MŽP činila ,- Kč, zůstatková platba proběhne až po schválení závěrečné zprávy). 13. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi Ve škole nepracuje odborová organizace. Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne a projednána na pedagogické radě V Petrovicích příloha: Zpráva o hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 zpracovala ředitelka Mgr. Jana Šejbová ŠR schválila dne: Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V Roztokách 2. 10. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Výroční zpráva je zpracována

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice.

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice. Základní škola Strančice, okres Praha východ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Adresa školy Nová Dědina 368, 789 61 Bludov IČO 63696487 Bankovní spojení 220003510/0300, 220003590/0300- ŠJ DIČ CZ63696487

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014 Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 PSČ 580 01 Havlíčkův Brod, telefon + fax 569 429 070, IČO 709 10 961 KB Havlíčkův Brod 128 38 521/0100, e-mail adresa zs.nuselska@worldonline.cz Č.j. 294/2014/ZSNU

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

1. ZŠ T.G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek

1. ZŠ T.G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek 1.základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 V Milevsku 4. 9. 2008 Zpracoval : PaedDr. Martin Hrych 1 Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2013/2014 Z á k l a d n í š k o l a B a b i c e, o k r e s U h e r s k é H r a d i š t ě, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e ZŠ Babice, Babice 377, 687 03 Babice 572585065, e-mail: zsbabice@zsbabice.cz, web.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2007/2008 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více