1. Základní údaje o škole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Základní údaje o škole"

Transkript

1 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Petrovice, okres Příbram Adresa školy Petrovice 196 IČ DIČ cz IZO ředitelství Telefon Adresa internetové stránky Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Obec Petrovice IČ zřizovatele Součásti školy Základní škola IZO Školní družina IZO Školní jídelna IZO Vedoucí pracovníci Ředitelka školy: Mgr. Jana Šejbová Zástupce ředitele: Mgr. Pavel Kdolský Přehled hlavní činnosti školy Základní vzdělávání, výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, školní stravování žáků, závodní stravování zaměstnanců Vedlejší hospodářská činnost Hostinská činnost, pronájem a půjčování věcí movitých, realitní činnost, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti Ve škole pracuje školská rada, která vznikla v lednu 2005 z rady školy a byla doplněna v listopadu Předsedkyní školské rady je pí. Marcela Vanišová, další členové jsou pí. Iveta Peterková, p. Jiří Soukup, p. Zdeněk Jindrák, Ing. Dušan Šimeček, p. Petr Čihák, Mgr. Vladislava Kdolská, Mgr. Libuše Nebřenská, Mgr. Svatava Kutilová. Na škole pracuje také SRPDŠ, předsedkyní je pí. Eva Bartošová, jednatelem pí. Marie Dvořáková, pokladníkem pí. Martina Marešovská a členy pí. Ludmila Jarolímková, pí. Dagmar Lesáková, p. Jiří Soukup, pí. Irena Hlavsová, pí. Ivana Šťastná, pí. Milena Křížová, pí. Vendula Vrzalová, Lenka Štemberková a Mgr. Filip Staněk. Charakteristika školy Základní škola Petrovice je úplná základní škola. Ve školním roce se vyučovalo v devíti ročnících. Ve škole se učilo 126 žáků, tzn. Průměrný počet 14 dětí ve třídě, na 1. st. 66 žáků průměr 13,2 žáků na třídu, na 2. stupni 60 žáků průměr 15 žáků na třídu. Ve škole učilo 11 pedagogů na plný úvazek. Dále vyučovala Mgr. Věra Vitáčková na 0,4 úvazku na 2. stupni a vychovatelka školní družiny pí. Jitka Ringesová vyučovala na 0,045 úvazku na 1. stupni. Ve škole pracovala na 0,3 úvazku jako asistent pedagoga pro dítě se zdravotním postižením v 2. třídě pí. Renata Marie Kolínová.

2 Výchovným poradcem je Mgr. Ladislava Mrázová, školním metodikem prevence Mgr. Miroslava Koutníková a metodikem ICT Mgr. Filip Staněk. Ve škole pracují předmětové komise: cizích jazyků (ved. Mgr. Libuše Nebřenská), přírodovědných předmětů (ved. Ing. Šárka Hedviková), ČJ, D, Z (ved. Mgr. Ladislava Mrázová), tělesné výchovy (ved. Mgr. Pavel Kdolský), výtvarné výchovy (ved. Mgr. Svatava Kutilová) a metodická komise učitelů 1. stupně (ved. Mgr. Vladislava Kdolská). Do školní družiny bylo zapsáno 45 dětí. Provoz školní družiny byl ráno (hodinu před začátkem vyučování) a odpoledne (po skončení 4. vyučovací hodiny). Odpoledne, pokud bylo ve školní družině více než 30 dětí, pracovala družina ve dvou odděleních a vedle vychovatelky pracovala ve školní družině na 0,035 úvazku Mgr. Táňa Strýčková (od února 2013 Mgr. Lenka Zburníková) učitelka 1. stupně. Ve školní jídelně se stravovalo 126 dětí. Školní jídelna zároveň zajišťuje závodní stravování zaměstnancům školy a jako vedlejší hospodářskou činnost vaření pro veřejnost. Mzdy pro ZŠ Petrovice zpracovává pracovník Elrond o.s. Příbram Bc. Lukáš Halenkovský. Ekonomkou školy je paní Eva Fořtová. Budova školy funguje od Máme v ní 9 kmenových tříd s kapacitou 270 žáků, dále odborné učebny fyziky a chemie, výtvarné výchovy, hudební výchovy, informatiky (2 počítačové učebny s 24 počítači), učebna cizích jazyků, učebna zeměpisu a dějepisu, tělocvična, cvičná kuchyňka, cvičný byt, dílna, učebna dramatické výchovy. Budova školy bezprostředně sousedí se soustavou sportovišť (travnaté hřiště, víceúčelové hřiště, atletická dráha, tenisový kurt). V prostorách školy se nachází i školní družina s kapacitou 50 dětí ve dvou odděleních a školní jídelna určená pro 250 strávníků. ZŠ Petrovice navštěvují nejenom žáci z Petrovic a přilehlých osad obce (Krchov, Zahrádka, Mašov, Nálesí, Ohrada, Obděnice, Vilasova Lhota, Žemličkova Lhota, Kuní, Kojetín, Skoupý, Týnčany, Zahrádka), ale i z obcí Počepice, Vysoký Chlumec, Kovářov (osady Řenkov, Vladyčín, Předbořice), Krásná Hora nad Vltavou (osada Krašovice). V Petrovicích mají žáci školy možnost navštěvovat pobočku ZUŠ Sedlčany, která zde má dvě oddělení výtvarné a hudební. Dále se dětí účastní života veřejných spolků, které vyvíjejí svou činnost v obci. Ve škole pracuje žákovský parlament, který se schází jednou za měsíc. Děti mohou své požadavky, problémy a připomínky řešit také přes schránku důvěry. Velmi dobrá je spolupráce s obcí Petrovice. Pan starosta Petr Štěpánek a paní místostarostka Vlasta Roubíková, příp. členové rady obce se zúčastňují významných akcí školy (zahájení a ukončení školního roku, školní akademie, vánoční jarmark, zápis dětí do 1. ročníku, ukončení projektu Návrat původních druhů stromů a keřů). Loučení se žáky 9. ročníku probíhá každoročně v obřadní síni OÚ. Členové zastupitelstva obce (p. Petr Čihák, Ing. Dušan Šimeček, p. Zdeněk Jindrák, p. Jiří Soukup) pracují ve školské radě, p. Jiří Soukup ve výboru SRPDŠ. Jeden učitel pracuje v zastupitelstvu obce.

3 2. Přehled oborů vzdělávání a učebních plánů Ve školním roce se v ročníku vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání PETROVICKÁ ŠKOLA (vychází RVP ZV: č.j / , ve znění úpravy č.j / , č.j / a čj / , č.j.mšmt-1236/ ) Učební plány (počty hodin v jednotlivých třídách v jednotlivých předmětech): Třída st hod. celkem Český jazyk Cizí jazyk (AJ) Matematika Informatika Náš svět Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty ,4 3 5, Celkem Vysvětlivky: 1 vyučuje se podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Petrovická škola (vychází RVP ZV: č.j / , ve znění úpravy č.j / , č.j / a čj / ), ve znění úpravy č.j / a opatření ministra MŠMT č.j. 1236/

4 3 volitelný předmět technické kreslení (1 hodina) 4 volitelný předmět německý jazyk začátečníci (2 hodiny) 5 přírodopisná praktika (1 hodina) a Základy administrativy (1 hodina) 6 konverzace z anglického jazyka (1 hodina) 7 volitelný předmět německý jazyk pokročilí (2 hodiny) nebo přírodopisná praktika (1 hodina) a Základy administrativy (1 hodina) Volitelné předměty V 7. ročníku technické kreslení pro všechny a dále NJ pro začátečníky. V 8. ročníku konverzace z anglického jazyka pro všechny a dále přírodopisná praktika a základy administrativy V 9. ročníku informatika pro všechny a dále pokračuje NJ pro pokročilé nebo dále přírodopisná praktika a základy administrativy 3. Personální obsazení školy jinak): Ve škole pracují tito pedagogové (trvalý pracovní poměr a plný úvazek, není-li uvedeno Jméno a příjmení: Funkce: Vzdělání: Aprobace: Vyučoval(a): Mgr. Jana Šejbová Ředitelka Pedagogická fakulta Hradec Králové 1. st (zam. PV) Hv, NS, Za Mgr. Pavel Kdolský Zástupce ředitelky Pedagogická fakulta UK Praha ČJ - D ČJ, F, TV, Pč Mgr. Svatava Kutilová Třídní učitelka Pedagogická fakulta České Budějovice 1. st (zam. VV) 2. roč., VV i na 2. st., Z, OV, TV na 2. st Mgr. Táňa Strýčková Třídní učitelka (po dobu MD pí. uč. Studen-tové, vyučovala do ) UK Praha, ZČU Plzeň Spec.pg. AJ pro 1.a2st.ZŠ 4.roč, VV i na 2. st, OV, Aj, ŠD - vyučovala do

5 Miroslava Koutníková Třídní učitelka Pedagogická fakulta ZU Plzeň 1. st 5. roč., HV i na 2. st, TV na 2. st, OV Mgr. Šárka Michálková Třídní učitelka (-vyučovala do ) JU České Budějovice AJ a NJ pro 2. st 3. roč., NJ, Mgr. Filip Staněk Třídní učitel Pedagogická fakutka ZU Plzeň Mgr. Libuše Nebřenská Třídní učitelka Pedagogická fakulta UK Praha Ing. Šárka Hedviková Třídní učitelka Vysoká škola zemědělská Praha, DPS, PF UK Praha M Inf. NŠ - HV RV M, Inf., F AJ a HV CH, PŘ, RV, Z, INF., Přp, Za Mgr. Ladislava Mrázová Třídní učitelka Pedagogická fakulta České Budějovice ČJ - D ČJ, D, OV, Mgr. Věra Vitáčková Učitelka Pedagogická fakulta České Budějovice M - Z M, TK, Z Mgr. Alena Pohnánová Třídní učitelka (vyučovala od po odchodu Mgr. Šárky Michálkové) Pedagogická fakulta České Budějovice 1.st 3.tř., NJ, OV Mgr. Lenka Zburníková Třídní učitelka (vyučovala od po odchodu Mgr. Táni Strýčkové) PedF UK Praha M - BV 4.tř., OV, Z, VV i na 2.st Jitka Ringesová Vychovatelka ŠD SPgŠ Beroun, obor vychovatelství a MŠ obor vychovatelství a MŠ ŠD (0,922 úv.), učení Pč (0,045 úv.) Renata Marie Kolínová Asistent pedagoga Pg škola v Berouně, obor MŠ obor MŠ 2. roč. (0,3 úv.) Na rodičovské dovolené jsou paní učitelka Eliška Bílková, paní učitelka Veronika Pšeničná a na mateřské dovolené paní učitelka Jana Studentová. Provozní pracovníci: Mgr. Křížek Pavel Jméno a příjmení: Pracovní zařazení: Školník, topič od (0,75 úv., od pouze 0,4 úv.), pracoval do

6 Pavel Kdolský ml. Bohuslava Krejčová Růžena Lesáková Věra Bláhová Školník, topič od (po odchodu pí. Křížka, 0,4 úv.,+ od února ,3úv. OÚ) Uklízečka (od března ,9 úv.) Uklízečka (od března ,3úv.ZŠ, 0,6 úv. OÚ) Uklízečka (od března ,9 úv.) Zaměstnanci školní jídelny: Jméno a příjmení: Iveta Peterková Václava Vanžurová Ludmila Jarolímková Anna Bílková Pracovní zařazení: Vedoucí ŠJ (0,375 úv.), zastupuje po dobu RD pí. Hlavsovou Hlavní kuchařka (od ,9úv.) Kuchařka (od ,9úv.) Pomocná kuchařka (0,2 úv.zš+ 0,4úv. OÚ), (od ,1 úv.zš 0,4 +úv.oú) Na rodičovské dovolené je pí. Irena Hlavsová Věk pedagogů (přepočteno na plný úvazek) Počet učitelů Věk do 30 Věk let Věk 46 důchod.věk Pracující důchodce do = 2 do = 4 do = 6 do = 7 Praxe pedagogů (přepočteno na plný úvazek) Počet učitelů Praxe do 6 let Praxe do 12 let Praxe do 19 let Praxe do 27 let Praxe nad 27 let do = 2 do = 2 do = 3 do = 7

7 Komentář: K ukončila pracovní poměr Mgr. Šárka Michálková, k nastoupila Mgr. Alena Pohnánová. K ukončila pracovní poměr Mgr.Táňa Strýčková, od 1.2.nastoupila Mgr. Lenka Zburníková. 4. zápis k povinné školní docházce, údaje o přijímacím řízení Do 1. třídy ve školním roce nastoupilo 17 žáků. Dne proběhl zápis dětí do 1. třídy pro školní rok Bylo zapsáno 12 žáků, 1 žák zažádal o přijetí v průběhu ledna žáci dostali odklad školní docházky. Ve školním roce nebylo žádáno o dodatečný odklad školní docházky. Docházku v ZŠ Petrovice končí 17žáků 9. ročníku. Výsledky přijímacího řízení viz tabulka. Počet žáků Gymnázium Střední odborné školy Učební obory Do víceletého gymnázia se nehlásil žádný žák. Slavnostní předání vysvědčení vycházejícím žákům proběhlo 28. června v obřadní síni OÚ Petrovice. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Výsledky vzdělávání žáků podle ročníků v 2. pololetí: ročník počet žáků z toho dívek prospěli z toho s vyznamenáním neprospěli opravné zkoušky

8 Údaje o zameškaných hodinách za celý školní rok Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. stupeň , stupeň , Celkem , Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení ročník počet žáků S vývojovými poruchami učení 8., 9. 3 S poruchami chování 7. 1 Se zdravotním postižením - autismus 2. 1 Komentář: Péče a vzdělávání žáků s SPU byly poskytovány v úzké spolupráci s PPP v Příbrami. V tomto školním roce působil na škole 1 asistent pedagoga. Žákům byla věnována péče i nad rámec vyučování 1 hodina týdně na kroužku Náprava SPU Žáci. 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Školním metodikem prevence je p. uč. Miroslava Koutníková. Je vypracována Školní preventivní strategie. Prevence sociálně patologických jevů se prolíná v učivu všech ročníků.

9 Prevence rizik a školní úrazy Počet záznamů úrazů v knize 3 Počet odeslaných záznamů o úrazech 3 Vyhodnocení úrazů Místo úrazů Počet úrazů V hodinách tělesné výchovy 0 V ostatních vyučovacích předmětech 0 Výlety, exkurze 0 Lyžařské kurzy 0 Výuka plavání 0 Přestávky ve škole 2 Školní družina 1 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci se pravidelně dle nabídky, zájmu a potřeb školy zúčastňovali vzdělávání: Datum: Místo konání: Délka konání: Název akce: Příjmení účastníka: Elrond o.s. Příbram 4h ZZA doškolovací kurz Mgr. Jana Šejbová PB VISK (GaSOŠE Sedlčany) 4h Dramatizace příběhů a pohádek v hodinách AJ Mgr. Táňa Strýčková VISK Praha, ZŠ Kořenského 10 5 h Čeština nemusí být nudná Mgr. Ladislava Mrázová NIDV Praha 5h Kolokvium ředitelů MŠ, ZŠ změny MŠMT Mgr. Jana Šejbová

10 NIDV Příbram 6h BOZP pro vedoucí pracovníky Mgr. Pavel Kdolský Nakladatelství KLETT 4h Čtení a psaní genetickou metodou Mgr. Svatava Kutilová KUSK Praha 6h Školská legislativa změny NIDV Příbram 4h Podpora matematické gramotnosti ve výuce na 1.st. ZŠ Mgr. Jana Šejbová Mgr. Lenka Zburníková 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Žáci ZŠ Petrovice se v letošním školním roce zapojili do různých soutěží a olympiád. Do Okresního kola dějepisné olympiády postoupil Šimon Kutil z 9. ročníku a obsadil 20. místo. V Okresním kole konverzační soutěže v anglickém jazyku naši školu ve starší kategorii reprezentovala Saša Hrmová z 9. ročníku, která obsadila nádherné 4. místo a Jakub Pešta z 7. ročníku a vybojoval pěkné 9. místo v kategorii mladší. V Okresním kole zeměpisné olympiády v kategorii 6. ročníků a primy víceletých gymnázií soutěžil Tomáš Mikota, který obsadil 8. místo. V kategorii 7. ročníků vybojoval Jakub Pešta 12. místo a v kategorii 8. a 9. ročníků obsadila Daniela Procházková 10. místo. Do Okresního kola matematické olympiády postoupil Tomáš Mikota z 6. ročníku a obsadil 19. místo. V Okresním kole matematické soutěže Pythagoriáda naši školu reprezentoval Tomáš Mikota z 6.ročníku. Z celkových 15 možných bodů získal bodů 12,5 a obsadil místo. Do celosvětové matematické soutěže KLOKAN se zapojili žáci 2. až 9. ročníku. V kategorii cvrček počítalo celkem 26 žáků z 2. a 3.roč. (nejlepší byli Stanislav Mikota, Natálie Jindráková, Aneta Šimečková, Ondřej Štemberk a Tereza Čandová všichni z 3.ročníku). V kategorii klokánek se zapojilo celkem 19 žáků z 4. a 5.roč. (nejlepší Daniela Vanišová a Josef Čihák ze 4. ročníku, Tereza Zdeňková z 5. ročníku, Johana Jarolímková ze 4. ročníku a David Šimeček z 5. ročníku). V kategorii benjamín se zapojilo celkem 25 žáků z 6. a 7. roč. (nejlepší Tereza Kubecová z 7.ročníku, Monika Dlouhá z 6. ročníku, Pavel Kříž z 7. ročníku) a v kategorii kadet se zapojilo celkem 30 žáků 8. a 9.roč. (nejlepší Vendula Hejhalová a Tomáš Čapek z 9.roč., Aneta Procházková z 8.ročníku). 28 žáků 8. a 9.ročníku se zúčastnilo školního kola Přírodovědného klokana s těmito výsledky: 1. místo Tomáš Hejl (8. ročník) postoupil do okresního kola, 2. místo Alexandra Hrmová (9. ročník), Lenka Štemberková (9. ročník), 3. místo Petr Štěpánek (9. ročník) a Radka Dýslová (8. ročník).

11 V rámci zlepšení jazykové vybavenosti se 22 žáků druhého stupně školy zúčastnilo jazykového pobytu v Londýně, kde v rodinách procvičovali anglický jazyk a zároveň plnili zadané úkoly při exkurzích v historických památkách, jejichž prohlídku absolvovali. Dále se škola zapojila do Druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. V celorepublikovém hodnocení znalostí žáků škol byly výsledky našich žáků následující: V českém jazyce dosáhli žáci 5. ročníku 71,33%, žáci 9. ročníku 73,33%, v matematice žáci 5. ročníku 44.44%, žáci 9. ročníku 63,46% a v anglickém jazyku dosáhli žáci 5. ročníku 78% a žáci 9. ročníku 69,87%. Zprůměrované výsledky mají pouze signální funkci - a tak je pro školu testování podnětem pro hledání možných příčin neúspěchu žáků v jednotlivých úlohách. Naše škola soutěžila i na poli sportovním. Žáci 3., 4. a 5. třídy reprezentovali naši školu na turnaji ve vybíjené pro smíšená družstva, který pořádala 1. ZŠ Sedlčany. V silné konkurenci osmi družstev vybojovali žáci ze 4. a 5. ročníku 4. místo a žáci 3.ročníku obsadili 3. místo. Žáci 2. stupně (8.a9.roč.) se zúčastnili Coca Cola školského poháru v kopané a obsadili 3.místo. Žáci 4.a 5.roč. vybojovali 4.místo v McDonaldśCUPU v kopané. 12 žáků 7. roč. se zúčastnilo lyžařského výcviku v Nových Hutích na Šumavě. Plavecký výcvik v Sportovním zařízení města Příbram (10 dvoulekcí) absolvovalo 32 dětí z ročníku. Žáci ročníku se zúčastnili 4 sportovních dopolední se sportovním klubem DABA. V průběhu školního roku absolvovali žáci druhého stupně školy bruslení na stadionu v Milevsku, žáci prvního stupně sportovní odpoledne v Milevsku. V rámci environmentální výchovy škola spolupracovala se záchrannou stanicí Votice. Jsme partnerskou školou této stanice. Celá škola se zúčastnila v rámci EVVO pořadu Ochrana mláďat. V průběhu výuky přírodopisu absolvovali žáci 6. a 7.ročníku přírodopisnou vycházku. Při Dni Země děti pracovaly na úpravě okolí školy a hřiště. Celoročně ve škole probíhá sběr starého papíru a víček od PET lahví a projekt Recyklohraní, který se zaměřuje na sběr odpadových materiálů. Celý pedagogický sbor byl v rámci projektu EVVO proškolen v oblasti první pomoci a zdravovědy. Ve škole se konalo několik projektových dnů. Všichni žáci se zapojili do projektového dne Ochrana při mimořádných událostech. Na něj bezprostředně navazovala ostrá evakuace, kdy byl ve spolupráci OÚ Petrovice, SDH Petrovice a HZS Sedlčany vyhlášen požární poplach se skutečným zakouřením. Žáci a jejich učitelé si spolu s dobrovolnými a profesionálními hasiči vyzkoušeli reálné nebezpečí a prokázali úroveň svých znalostí v oblasti prevence. Pro žáky prvního stupně připravily jejich učitelky projekt Z pohádky do pohádky, který byl zaměřen na znalosti tradičních českých pohádek.

12 Žáci druhého stupně se zapojili do projektu Média, který nabídl žákům v duchu mediální výchovy možnost vyzkoušet si roli moderátorů a reportérů a reagovat tak na klady i zápory života v naší obci. Druhým velkým projektem, který proběhl na druhém stupni ZŠ, byl projekt nazvaný Kam se veze doprava. Zde žáci zpracovávali informace o dopravě v obci i okolí, vyzkoušeli si školní kolo dopravní soutěže. Dopravní kurz probíhal ve 4. a 5. ročníku. Žáci 4. ročníku navštívili dopravní hřiště v Příbrami, kde si prakticky ověřili svoje znalosti. Žáci druhého stupně se zúčastnili okresního kola dopravní soutěže v mladší kategorii ve složení Jan Zdeněk, Dominik Štemberk, Petra Šimečková a Michaela Soukupová (všichni z 6.ročníku) a ve starší kategorii ve složení Jakub Pešta, Lukáš Pešta, Nikola Hadáčková, Tereza Kubecová (všichni ze 7.ročníku). Tradiční Vánoční jarmark proběhl v pátek na začátku adventu v átriu školy. Zahájili ho žáci školy koledami a básněmi. Návštěvníci si mohli koupit výrobky s vánoční tematikou, které připravili žáci se svými učiteli, některé i rodiče. Vánoční atmosféru žákům ročníku ještě dotvořil výlet do vánoční Prahy a školní projekt Čerti. Velmi úspěšná byla školní akademie v měsíci květnu. Tento rok měl premiéru v zámeckém parku, na venkovním podiu. Během pořadu zaznělo velké množství písniček, básniček, nebyla nouze o scénky a malá divadelní představení. Do vystoupení se zapojily všechny ročníky školy. Děti se zúčastnily několika kulturních akcí. Děvčata a kluci z 2. stupně svým pěveckým vystoupením otevírali Den matek v Krásné Hoře, který každoročně pořádají okolní obce pro svoje občany. Děti z 1. a 3. třídy svým zpěvem a přednesem básní zahájily otevření nové přírodní učebny, kterou spolufinancoval revolvingový fond Ministerstva životního prostředí. Historické představení Husité zaujalo všechny žáky ze školy. Žáci ročníku shlédli 2 divadelní představení pod názvem Zimní pohádka a celý první stupeň se zapojil do akce pod názvem Hledání pokladu pátera v klášteru v Milevsku. V Kovářově navštívili naši žáci filmová představení: Doba ledová 4 (celá škola) a v Milevsku žáci 2. stupně film Království lesních strážců. Hudební pořad koncert, který uspořádala pro žáky 1. stupně u nás ve škole ZUŠ Sedlčany, byl zajímavou ukázkou pro všechny, kteří mají vztah k hudbě. Pro žáky 8. a 9. ročníku vyučující uspořádali návštěvu Národního divadla v Praze. Děti shlédly hru Cyrano z Bergeracu. V duchu prevence rizikového chování se žáci školy zúčastňovali různých besed a projektů: projekt Párty se zdravou pětkou (zdravá výživa všichni žáci), (Ne)bezpečný facebook (extrémismus, xenofobie, šikana, - 2.stupeň), Láska ano, děti ještě ne (sexuální výchova - 8.a 9. roč.). Jako

13 v loňském roce, tak i letos, naši obec navštívila mladá spisovatelka Lucie Burdová. Od 4.roč žáci naší školy s touto spisovatelkou besedovali v obecní knihovně. SSOU Sedlčany pořádalo pro žáky 9. ročníků soutěž A je to. Naše škola se v celkovém součtu výsledků zařadila opět mezi kladně hodnocené školy. Stanislav Ryant obsadil 2. místo ve výrobě upínací gumy, Pavel Soukup obsadil 3. místo ve výrobě krbové lopatky, Jan Nachlinger vybojoval 3.místo v práci s počítačem. Z důvodu vyvolání většího zájmu chlapců vyšších ročníků o učební obory a řemesla navázala naše škola s SOU Sedlčany pevnější spolupráci a 7 chlapců z 9. ročníku se zúčastnilo exkurze v partnerských firmách. Pro žáky ročníku uspořádali vyučující exkurzi Řemesla v Českých Budějovicích spojenou s exkurzí do elektrárny Temelín. V rámci přípravy na budoucí povolání a přiblížení některých zanikajících řemesel navštívili žáci 8. a 9. ročníku řemeslné dílny nazvané Řemeslo má zlaté dno, které pořádalo muzeum Říčany. Při Pohádkovém lese pomáhali 2 učitelé a 35 žáků. Při školním výletu uviděli žáci 1., 3. a 4. ročníku husitský Tábor. Na Husitských dnech si čtvrťáci ověřili své znalosti z vlastivědy a spolu s ostatními spolužáky navštívili muzeum čokolády a strašidelné podzemí. Adrenalinové sporty si vyzkoušeli žáci 2. a 5. ročníku, kteří navštívili sportovní areál Slověnický mlýn. Žáci ročníku si prohlédli zámek Rožumberk, stezku v korunách stromů na Lipně a sklárnu v Milné. Žáci 9. ročníku navštívili historickou Prahu. Dobře si vedly zájmové i kroužky. Výtvarné a keramické kroužky se zapojovaly do přípravy výrobků na vánoční jarmark, zdobily školu, obecní úřad. Žáci školy v současné době soutěží za SDH Kojetín a SDH Petrovice. Mladí hasiči z Petrovic se v okresním kole umístili na 2. místě v okresním kole hry Plamen, z SDH Kojetín na 3. a 2.místě. Kvalitní práci odvádí v současné době i školní družina, která v tomto školním roce uspořádala několik akcí v době družiny i s rodiči (Družinový karneval, Vítání sv. Martina spolupráce s MŠ, Country bál, Čarodějnický den, Malování na obličej). V průběhu školního roku do Petrovic přijela delegace učitelů a pracovníků ve školství z okresu Wagrowiec v Polsku, která navštívila i naši školu. Cílem jejich zájmu byl vztah mezi Obcí Petrovice a ZŠ, zajímala je možnost budoucí spolupráce a výměna pobytů žáků jednotlivých škol. Školská rada a RSPDŠ uspořádala dětský karneval.

14 Na začátku školního roku přinesly děti domů rodičům Informace ze ZŠ, kde se rodiče dověděli základní informace o škole termíny prázdnin, provoz ŠD, ŠJ a školy, zájmové kroužky apod. V průběhu roku byla veřejnost informována o úspěších žáků a připravovaných akcích v tisku Informace z radnice, Milevské noviny, Sedlčanský kraj. Informace o škole lze získávat i na webových stránkách 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČSI Ve školním roce nebyla na škole provedena žádná inspekční kontrola. 10. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Základní škola Petrovice, okres Příbram se zapojila do programu MŠMT EU peníze školám v oblasti podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Na projekt, který jsme začali realizovat od pod názvem Petrovická škola, jsme získali Kč. Dosud bylo vyčerpáno ,- Kč (na DDHM, programové vybavení a mzdové náklady). Dále jsme se zapojili do projektu: - WOSA - Výchovou a vzděláváním k občanské společnosti reg. č.: CZ 107/1.1.32/ s názvem Podpora vzdělávání na venkovských školách (příjemce podpory Sdružení obcí Sedlčanska). - Projekt Investice do rozvoje vzdělání CZ. 1.07/1.1.32/ pod názvem Odplouváme dál, který vyhlásilo Republikové centrum vzdělávání s.r.o., Kubánského náměstí 1391/11, Praha Projekt Investice do rozvoje vzdělání CZ. 1.07/1.1.32/ s názvem Hrajeme si s řemesly II, ve kterém je příjemcem SOU Sedlčany, o.p.s, Na Červeném Hrádku 766, Sedlčany.

15 11. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Viz. DVPP. 12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financování z cizích zdrojů Škola se zapojila do projektů financovaných z cizích zdrojů. Projekt financovaný Revolvingovým fondem Ministerstva životního prostředí pod a realizovaný pod názvem Návrat původních domácích druhů stromů a keřů v období od do Na projekt ZŠ Petrovice získala dotaci ve výši ,- Kč (1.platba z MŽP činila ,- Kč, zůstatková platba proběhne až po schválení závěrečné zprávy). 13. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi Ve škole nepracuje odborová organizace. Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne a projednána na pedagogické radě V Petrovicích příloha: Zpráva o hospodaření za rok 2012

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Petrovice, okres Příbram Adresa školy 262 55 Petrovice 196 IČ 750 34 514 DIČ cz 750 34 514 IZO ředitelství 600 054 829 Telefon 318 856 370 1 E-mail

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 zpracovala ředitelka Mgr. Jana Šejbová ŠR schválila dne: Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Nečín, okres Příbram Nečín 70, PSČ 262 13, č.ú. 181 352 135/0300 IČO 75033631, e-mail: zs.necin@seznam.cz, tel. 318/588186 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola Sušice, Komenského 59

Základní škola Sušice, Komenského 59 Základní škola Sušice, Komenského 59 Komenského 59, 342 13, tel.: 376 523 339, www.komenskeho.cz, e-mail: zs.susice.59@tiscali.cz č.j.: 208/05 Výroční zpráva 2004-2005 Základní údaje o škole název školy:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Nečín, okres Příbram Nečín 70, PSČ 262 13, č.ú. 181 352 135/0300 IČO 75033631, e-mail: zs.necin@seznam.cz, tel. 318/588186 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok 2008/2009 Nové Město na Moravě, 30.9.2009 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy O B

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 (Obsahuje 11 stran textu)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 (Obsahuje 11 stran textu) Základní škola Nelahozeves, okres Mělník www.zsnelahozeves.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 (Obsahuje 11 stran textu) Podklady projednány pedagogickou radou školy dne 28.8. 2013

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov nám. 9. května čp. 68, 251 65 Ondřejov IČO: 70989541 Tel. 323 649 227 E mail: reditelna@zsondrejov.cz Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole: Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 má škola právní

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více