Překladatelské a tlumočnické centrum EUFRAT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Překladatelské a tlumočnické centrum EUFRAT"

Transkript

1 Překladatelské a tlumočnické centrum EUFRAT divize Jazykové školy EUFRAT s. r. o. Obsah 1 Slovo úvodem 2 2 Proč si vybrat PTCE Náš hlavní přínos pro vás Naše tradice, historie a zkušenosti důvodů, proč si vybrat nás 4 3 Nabídka PTCE Překlady Související služby Jazyky, které překládáme Obory, které překládáme Typy textů, které překládáme Kalkulace ceny Tlumočení Související služby Jazyky, ve kterých tlumočíme Nejčastěji tlumočené situace Kalkulace ceny Textové a hlasové služby Textové služby Hlasové služby 12 4 Realizace Významné realizace PTCE do r (překladatelské počiny současných spolupracovníků PTCE mimo jeho rámec) 14 5 Reference 16 6 Přílohy 25 1

2 Překladatelské a tlumočnické centrum EUFRAT Pokud něco nemá cenu dělat perfektně, nemá cenu to dělat vůbec. 1 Slovo úvodem I v současné době, kdy jazyková gramotnost české populace postupně roste, je profesionální, kvalitní, pohotový a cenově odpovídající externí překladatelský servis stále službou, bez níž se mnohé firmy, organizace ani jednotlivci neobejdou. Jazyková škola EUFRAT takový servis poskytovala svým klientům od samého počátku své existence v prvních letech třetího tisíciletí, až do roku 2009 nicméně pouze jako jakýsi vedlejší produkt své hlavní činnosti, kterou byla a je výuka jazyků. Počátkem roku 2009 prošla Jazyková škola EUFRAT zásadní restrukturalizací, v jejímž důsledku bylo vytvořeno několik samostatných divizí. V rámci této restrukturalizace tak vzniklo i Překladatelské a tlumočnické centrum EU- FRAT, které se nyní stará o veškerou administrativu, metodiku, organizaci a logistiku související s poskytováním překladatelských, tlumočnických a dalších textových a hlasových služeb jak pro korporátní klientelu, tak pro zákazníky z řad veřejnosti. Naše nabídka je postavena tak, aby služby Překladatelského a tlumočnického centra EUFRAT byly profesionální, kvalitní, a aby jejich ceny byly průsečíkem požadavků a možností našich zákazníků na straně jedné a kvality a komplexnosti našich služeb na straně druhé. Neumíme a ani nechceme být nejlevnější, nejrychlejší atd. Jeden starý vtip z dob minulých připomíná, že sovětští konstruktéři zkonstruovali nejrychlejší hodinky na světě, ale nějak to nebylo ono Uvědomujeme si, že rychlost, cena a kvalita jsou veličiny provázané velmi často nepřímou úměrou, a snažíme se v tomto směru působit osvětově také na naše klienty. Držíme se zásady, že pokud něco nemá cenu dělat perfektně, nemá cenu to dělat vůbec a jsem si jist, že drtivá většina našich dosavadních klientů potvrdí, že v případě našeho překladatelského a tlumočnického centra to není pouze marketingový bonmot. Bude nám ctí (a vám bezesporu radostí), stanete-li se i vy součástí široké rodiny našich spokojených zákazníků. Mgr. Tomáš Hausner, manažer divize 2

3 2 Proč si vybrat PTCE 2.1 Náš hlavní přínos pro vás Každá zakázka se po přijetí stává zákonem Naši stálí klienti i náhodní zákazníci z ulice vědí, že každé zakázce věnujeme maximální pečlivost od rozboru výchozího textu přes nacenění poptávky až po předání hotového překladu do rukou zadavatele. Naším největším přínosem pro každého klienta je náš um, naše schopnosti, naše nasazení a naše srdce, které dáváme do každé zakázky cele bez ohledu na její objem. Nejsme ani databáze telefonních čísel na překladatele, ani fabrika na překlady Naše role nespočívá v tom, že vezmeme od zákazníka text, dáme ho překladateli, pak od překladatele vezmeme hotový překlad a dáme ho zákazníkovi. Nevybíráme peníze za to, že máme ta správná telefonní čísla. Právě tak nejsme výrobní linka, do které se na jedné straně hodí český text a na druhé vyjede překlad. Poskytujeme nadstandardní servis za standardní ceny a mnohdy i jako bezplatný bonus, a to jak našim zákazníkům, tak našim spolupracovníkům a dodavatelům. Zeptejte se kteréhokoli z nich na kvalitu dodávaných podkladů, na kvalitu odevzdané práce, na náš přístup a flexibilitu, a přesvědčte se sami. Nepatříme mezi agentury, které se chlubí tím, že neobtěžují klienta dotazy Překladatel, který se klienta neptá, je buď geniální renesanční osobnost, nebo překladatelský nádeník. Počet zástupců první skupiny se limitně blíží nule, těmi druhými by se dala přehradit Vltava. Buďte připraveni, že se budeme ptát, protože chceme odvést kvalitní práci. Odmítnutí není selhání Jestliže něco neumíme, nepouštíme se do toho. Nechválíme se, že jsme schopni zajistit překlady z a do desítek či stovek jazyků ne proto, že bychom to neuměli, ale proto, že to považujeme za zbytečné tříštění sil a domníváme se, že méně znamená někdy více (ve smyslu kvalitněji). 2.2 Naše tradice, historie a zkušenosti Překladatelské centrum mladé věkem, ale bohaté zkušenostmi Naše firemní historie možná nesahá hluboko do minulosti, ale zkušenosti našich překladatelů a tlumočníků jsou nezanedbatelné. I přes svůj relativně mladý věk má PTCE za sebou řadu významných zakázek, např. periodické překlady EN mutace firemního časopisu Za branou (Plzeňský Prazdroj) překlady a jazyková redakce časopisu Politics in Central Europe (pro MUP, dříve pro FF ZČU) překlady odborných publikací z oblasti politologie a mezinárodních vztahů pro FF ZČU a MUP (vydáno v USA, SRN) překlad kompletní dokumentace Fotografického festivalu Funkeho Kolín stálá spolupráce se ZČG v Plzni překlady textů pro výstavy, katalogy atd. kompletní lokalizace webových stránek různých firem z různých oborů každodenní překlady komentářů na politicko-ekonomická témata The Final Word 3

4 2.3 5 důvodů, proč si vybrat nás: 1. Za každým listem papíru vidíme člověka. 2. Děláme mnohé věci, které nevidíte (ani v reálu, ani na faktuře), přesto však mají významný vliv na kvalitu odevzdané práce. 3. Naši zákazníci oceňují věrnost našich překladů; my dokážeme ocenit věrnost našich zákazníků. 4. Žádné zálohy nejsme stavební firma. Platíte jen to, co už jsme pro vás udělali. 5. Prázdniny neprázdniny, víkend nevíkend. Pracujeme tehdy, když potřebujete, abychom pracovali. 3 Nabídka PTCE 3.1 Překlady Mezi koupí auta a koupí překladu není absolutně žádný rozdíl. Můžete mít cokoli od trabanta přes střední třídu až po bentley záleží na tom, co od něho očekáváte, kam s ním budete jezdit a kolik jste ochotni do něj investovat. Sortiment překladů Naše překladatelské centrum zajišťuje překlady ve všech základních kategoriích: informativní překlady běžné překlady soudně ověřené překlady foreign-to-foreign (různé jazyky) lokalizace textů a webových obsahů překlady odborných publikací překlady literárních textů překlady s korekturou rodilým mluvčím Umisťování zakázek Zakázky přednostně umisťujeme u našich smluvních překladatelů; v případě akutních poptávek nebo poptávek po překladech v jazycích, které nepatří momentálně do naší stálé nabídky, najímáme další externí spolupracovníky pro konkrétní zakázku. Spolupracovníci Naši spolupracující překladatelé procházejí systémem prověření kvality a dosud jsme nezaznamenali žádnou reklamaci či stížnost na nekvalitní služby. Reference Mezi naše stálé či dlouhodobé korporátní zákazníky patří např. Plzeňský Prazdroj, Lukrécius, Západočeská univerzita v Plzni, Západočeská galerie v Plzni, DST Energo Dýšina, Hotel Ibis Plzeň (Accor Hotels), Kontron ECT design a další (viz oddíly 4 Realizace a 5 Reference). 4

5 3.1.1 Související služby Přepis a překlad z audio/video médií Nabízíme přepisy audio/video nahrávek jak v češtině, tak v cizích jazycích. Konečnou cenu pro audio/video přepisy může významně ovlivnit kvalita záznamu, a to jak technická (záznamový šum, zvuky a hluky v pozadí, formát záznamu), tak interpretační (rychlost projevu, nespisovný/nestandardní jazyk, výraznost dikce řečníků, případně logopedické vady apod.). Jazyková korektura překladu rodilým mluvčím Jazykovou korekturu na vyžádání zajišťujeme u jakékoli kategorie překladů pro jakýkoli jazyk, včetně češtiny. Tak jako překladatelé, i korektoři jsou vázáni mlčenlivostí ve vztahu ke zpracovávané zakázce. Korekturu lze sloučit, nikoli však zaměňovat s tzv. konsolidací textu, kdy na částech rozsáhlejšího překladu pracovalo několik překladatelů současně a před předáním hotového díla je třeba provést sjednocení terminologie, použitých konstrukcí a všeho ostatního tak, aby finální text působil kompaktním, jednolitým, tedy konsolidovaným dojmem. Tuto konsolidaci ovšem může na základě poptávky provést rodilý mluvčí a zároveň s touto konsolidací provést i jazykovou korekturu. Osobní doručení a vyzvednutí překladu Nabízíme několik možností předání hotového díla; jednotlivé způsoby se liší nejen v rychlosti dodání, ale též v dodatečných nákladech. Standardně tam, kde je to možné, upřednostňujeme předání překladu em (v příloze), v případě velkého objemu dat prostřednictvím veřejné FTP služby; do budoucna připravujeme zřízení vlastního FTP serveru s ochranou dat. U překladů soudně ověřených upřednostňujeme osobní předání v našem centru, případně doručení registrovaným způsobem doporučeně poštou, kurýrní službou atd. V rámci okresů PM, PS, PJ a RO také zajišťujeme osobní dodání na místo určení. Překlady se soudním ověřením Zakázky překladů se soudním ověřením umisťujeme u našich spolupracujících soudních tlumočníků především v Plzeňském regionu, ale v případě potřeby i jinde. Pro urychlení přijímáme podklady pro soudní překlady ve stejných standardních elektronických formátech, jako u jiných typů překladů (DOC, TXT, RTF, případně PDF a grafické soubory), avšak před vlastní kompletací ověřeného překladu je třeba dodat originál (ověřenou kopii) v listinné podobě. Grafické zpracování překladu (DTP) Za standardní formáty pro příjem podkladů k překladům považujeme dokumenty MS Word verze 97 a vyšší, odvozený formárt RTF, dokument MS Excel verze 97 a vyšší, případně dokument ve formátu prostého textu (TXT). U ostatních formátů, vyžadujících převedení nebo přepis textu (soubory PDF, grafické a vektorové soubory apod.) nebo u dokumentů předaných pouze v listinné formě účtujeme za jejich předzpracování příplatek 10 % z jednotkové ceny. Zajištění tisku ve více kusech Primárně překlady (kromě překladů soudně ověřených) dodáváme v elektronické podobě ve formátech DOC, RTF, XLS, PDF; v případě požadavků na předání překladu v listinné 5

6 podobě dodáváme tisky do 20 tiskových stran A4 zdarma. U vysokonákladového tisku provádíme kalkulaci na základě konkrétní poptávky. Tiskneme na barevném laseru, případně zajišťujeme ve spolupráci s externím dodavatelem tiskových služeb jiné druhy tisku. Expresní překlad Ve výjimečných případech zajišťujeme expresní překlady za příplatek 25 % k celkové ceně zakázky. Za expresní zpracování považujeme překlad 3 5 NS do 24 hodin, 5,1 10 NS do 72 hodin a 10,1 15 NS do 120 hodin. Požadavky na překlady větších objemů textu ve výrazně zkrácených dodacích lhůtách dojednáváme a kalkulujeme individuálně. Notářské ověření kopie Pro potřebu soudně ověřených překladů nabízíme zajištění notářsky ověřené kopie originálního dokumentu, který má být přeložen. Na rozdíl od některých agentur a center nabízíme zajištění této služby bez přirážky, pouze za cenu dle ceníků notářských úkonů (aktuálně 30 Kč /stránka + DPH). Přepis textu Přepis textu z listinné nebo nekonvertibilní datové formy do otevřeného textového souboru je běžnou součástí práce na zakázce; tyto práce probíhají jako součást přípravy textu pro překladatele a jsou zpoplatněny příplatkem 10 % z jednotkové ceny. Stylistická korektura překladu jazykovým korektorem Kromě jazykové korektury nabízíme kompletní škálu redakčních prací od typografické korektury až po kompletní redakční předtiskovou přípravu dokumentu či publikace ve spolupráci s naším grafickým oddělením. Konsolidace textu V případě velkých objemů textu, které si zákazník navíc přeje dodat v krátkých termínech, je někdy nevyhnutelné text rozdělit na několik částí a ty zadat ke zpracování několika různým překladatelům. Tím se sice vyhoví požadavku na zkrácený termín dodání, avšak jednotlivé části dodané jednotlivými překladateli budou bezpochyby terminologicky či jinak nekonzistentní a celek bude působit nehomogenním dojmem. V takovém případě provedeme tzv. konsolidaci textu, jejímž cílem je sjednocení jak formálních, tak obsahových rozdílů v jednotlivých částech překladu, zpracovávaných různými překladateli. Obvykle je touto konsolidací pověřen jeden z těchto překladatelů, někdy také supervizor (garant) pro daný jazyk. Konsolidace finálního textu zaručuje, že zákazník dostane překlad formálně i obsahově správný a také homogenní, jako kdyby byl zpracován jediným překladatelem. PTCE poskytuje svým zákazníkům tuto službu zcela zdarma (u jednorázových zakázek v rozsahu do 20 normostran) Jazyky, které překládáme angličtina arabština čeština čínština estonština francouzština chorvatština italština japonština latina litevština maďarština moldavština němčina polština portugalština rumunština ruština řečtina slovenština slovinština srbština španělština švédština turečtina ukrajinština 6

7 3.1.3 Obory, které překládáme Průmyslová odvětví: Architektura Automobilový průmysl Chemický průmysl Dřevozpracující průmysl Elektrotechnický průmysl Energetika Farmaceutický průmysl Hutní průmysl Jaderná energetika Letecký průmysl Mlýnský průmysl Nábytkářský průmysl Polygrafie Potravinářský průmysl Sklářský průmysl Stavebnictví Strojírenství Telekomunikace Textilní průmysl Zbrojní průmysl Technické obory: Armatury Jemná mechanika Kancelářská technika Klimatizační technika Laboratorní technika Mechanické inženýrství Medicínská technika Měřící a regulační technika Obráběcí stroje a robotika Papírenská technika Vojenská technika Zdravotnický materiál Zemědělská technika Zpracování ropy Humanitní vědy a obory: Filosofie Historie Jazykověda Kriminologie Kulturologie Pedagogika a vzdělávání Politologie Psychologie Rekreologie Sociologie Teologie Žurnalistika Ekonomika, řízení, právo: Bankovnictví Daně Finančnictví Investiční fondy Lidské zdroje a personalistika Management a řízení Marketing Obchod Pojišťovnictví Právo Účetnictví Zemědělství a hospodářství: Pivovarnictví Rostlinná výroba Vinařství Vodohospodářství Zahradnictví Živočišná výroba Přírodní vědy a obory: Biologie Botanika Ekologie a životní prostředí Fyzika Geologie a hydrogeologie Matematika Zeměpis a geografie Zoologie Služby: Cestovní ruch Doprava, logistika Gastronomie, pohostinství Mediální služby Medicína a zdravotnictví Veterinární medicína Informační technologie: Hardware a počítače Informační systémy Internet Kybernetika Software Umění a kultura: Beletrie Divadlo Film Literatura Poezie Výtvarné umění Stát a administrativa: Armáda a bezpečnost Diplomacie Politika Problematika EU Státní správa a samospráva Typy textů, které překládáme Obchodní a ekonomické dokumenty: Audity Daňová přiznání Daňové poradenství Katalogy Obchodní korespondence Propagační materiály, letáky Rešerše Studie Tiskové zprávy Účetní výkazy Výběrová řízení Výroční zprávy Zápisy z porad Právní dokumenty: Osvědčení Pojišťovací dokumentace Protokoly Rozhodnutí soudu Smlouvy Vyjádření Výpisy z rejstříků Zákony Žaloby Znalecké posudky Zplnomocnění Technické dokumenty: Atesty Dokumentace Manuály, příručky, návody Normy, směrnice Projekty a projektové dokumentace Průmyslová analýza, měření Řízení jakosti Technologické postupy Osobní dokumenty: Diplomy Korespondence Lékařské zprávy Oddací listy Rodné listy Výpisy z rejstříku trestů Vysvědčení 7

8 Média a umění: Beletrie Hudební texty Novinové články Poezie TV, film a video Internet a počítače: Lokalizace www stránek Lokalizace SW Ostatní: Vědecké práce Kalkulace ceny Minimální základní kalkulační jednotkou pro překlady je 1 normostrana, definovaná jako 1800 typografických znaků včetně mezer. Celková cena zakázky zpravidla sestává z několika položek. Základ částky tvoří násobek jednotkové ceny (ceny za kalkulační jednotku) a objemu cílového textu vyjádřeného v kalkulačních jednotkách, tedy normostranách. K tomu mohou přistoupit ještě další položky, jako např. platba za ověření překladu, korekturu rodilým mluvčím nebo expresní překlad, dále příplatek za nestandardní formát výchozího dokumentu, platba za dodání překladu některým z nestandardních způsobů (zásilkovou službou, dovoz do místa určení), případně za záznamové médium (CD-R). Vždy je však kalkulace ceny dohodnuta a odsouhlasena mezi naším centrem a zákazníkem před započetím prací prostřednictvím Zakázkového listu, na němž jsou všechny požadavky zákazníka uvedeny, a zákazník také ví, kolik budou jednotlivé položky objednávky stát. Cena vlastního překladu se dopředu uvádí jako tzv. kvalifikovaný odhad, který vychází z objemu textu ve výchozím jazyce. Objem textu v cílovém jazyce (a tím i cena za překlad) se může lišit v rozmezí 20 % od kvalifikovaného odhadu, na což zákazníky také upozorňujeme. Pokud by se z nějakého důvodu objem textu v cílovém jazyce lišil o více, než je deklarovaná přípustná odchylka, nebo pokud vyvstanou v průběhu prací na překladu nepředvídané okolnosti (např. zjistíme, že výchozí text obsahuje takové množství chyb, nepřesností či nejasností, které znemožňuje text kvalitně přeložit, aniž by se předem provedla korektura výchozího textu), informujeme o tom okamžitě zákazníka a snažíme se navrhnout možná řešení a v součinnosti se zákazníkem dospět k takovému výsledku, který bude především splňovat jeho očekávání navzdory nastalým potížím. Pokud jde o rozdílné sazby za překlady z cizího jazyka do češtiny a z češtiny do cizího jazyka, tento přístup není naší filosofií. Tvrdíme, že kvalifikovaný překladatel musí ovládat svou mateřštinu stejně dobře jako cizí jazyk a že není zásadní rozdíl ve směru překladu. Dodací a platební podmínky se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami PTCE (k dispozici na Vzájemné vztahy odběratele, dodavatele (PTCE) a jeho subdodavatelů jsou dále upraveny Etickým kodexem PTCE (k dispozici na downloads/etic_web_download_eticky-kodex-ptce_cz.pdf). Aktuální ceník služeb PTCE se dodává k nabídce ve formě separátní přílohy. 8

9 3.2 Tlumočení Výkon tlumočníka lze přirovnat k výkonu dirigenta při řízení symfonického orchestru. Tak jako dirigent musí rozumět partiturám a technice hry jednotlivých nástrojů, tak i tlumočník musí dokonale ovládat jazyky, mezi nimiž tlumočí, a tak jako dirigentovým cílem je dosáhnout celkového souzvuku, který vytvoří dokonalé dílo, se tlumočník snaží docílit konečného porozumění všech zúčastněných stran. V neposlední řadě se pak oba při své práci pořádně zapotí Sortiment tlumočnických služeb Naše tlumočnické centrum zajišťuje tlumočení ve všech základních kategoriích: doprovodné tlumočení běžná konsekutiva konferenční konsekutiva simultánní tlumočení šušotáž soudní tlumočení Umisťování zakázek Zakázky přednostně umisťujeme u našich smluvních tlumočníků; v případě akutních poptávek nebo poptávek po tlumočení v jazycích, které nepatří momentálně do naší stálé nabídky, najímáme další externí spolupracovníky pro konkrétní zakázku. Spolupracovníci Naši spolupracující tlumočníci procházejí systémem prověření kvality a dosud jsme nezaznamenali žádnou reklamaci či stížnost na nekvalitní služby. Reference Mezi naše korporátní zákazníky patří např. Haselmeier, Západočeská galerie v Plzni, DST Energo Dýšina, Plzeňská energetika, Škoda Power, Sodexo a další (viz oddíly 4 Realizace a 5 Reference). Konsekutivní (následné) tlumočení U konsekutivního tlumočení rozlišujeme běžnou konsekutivu (následné tlumočení např. obchodních jednání, setkání u jednoho stolu, tlumočení exkurzí pro malý počet účastníků), kdy se tlumočí krátké úseky projevu řečníka (zpravidla 1 2 věty), a tzv. vysokou neboli konferenční konsekutivu, kdy si tlumočník dělá v průběhu projevu notaci (záznam) a tlumočí i několikaminutové bloky projevu najednou. Přechodem k simultánnímu tlumočení je pak tzv. šušotáž, kdy tlumočník sedí vedle osoby, které překládá, a šeptem do ucha jí převádí simultánně projev řečníka. Konsekutivní tlumočení je nejpoptávanějším typem tlumočnických služeb; nelze je však použít tam, kde je třeba tlumočit do více než jednoho jazyka. Simultánní (současné, konferenční, kabinové) tlumočení Simultánní (též kabinové) tlumočení se uplatňuje při akcích s větším počtem účastníků, jako jsou konference, semináře, sjezdy apod., kde je třeba tlumočit do více než jednoho jazyka. Při simultánním tlumočení, které trvá déle než zhruba minut, je třeba mít k dis- 9

10 pozici dva tlumočníky pro každý jazyk, kteří se budou střídat. Simultánní tlumočení patří k nejnáročnějším tlumočnickým úkonům; podobně jako v případě konsekutivního tlumočení je výhodou, pokud má překladatel k dispozici předem alespoň rámcové podklady o tom, čeho se proslovy nebo jednání týkají, ideálně pak přímo texty projevů, které budou pronášeny. Pro simultánní tlumočení je třeba speciální tlumočnické techniky tlumočnických kabin, sluchátek a rozvaděčů. Na trhu existují specializované firmy, pronajímající takovou techniku i s obsluhou. Naše centrum připravuje spolupráci s jednou z takových firem, abychom byli schopni dodávat i tuto službu jako kompletní balíček. Soudní tlumočení Tlumočení soudním tlumočníkem (také soudní tlumočení) je typ tlumočnického výkonu, k němuž je oprávněn pouze tzv. soudní tlumočník, jmenovaný místně příslušným krajským soudem. Z hlediska zákona je soudní tlumočník postaven naroveň soudnímu znalci. Soudní tlumočení je ze zákona vyžadováno v případech protokolovaného jednání před soudy a dalšími orgány činnými v trestním řízení a úřadu státní správy. Pro jednání před soudem a při policejním vyšetřování platí, že každý cizinec má právo na tlumočníka, přičemž náklady nese dotyčný správní orgán (čl. 6 odst. 3 písm. e Evropské úmluvy o lidských právech a základních svobodách). Soudní tlumočení (stejně jako překlady ověřené soudním překladatelem musí co nejpřesněji a nejvěrněji odpovídat projevu ve výchozím jazyce, bez jakýchkoli změn a dodatků ze strany tlumočníka, a musí být nestranné a nezávislé. Doprovodné (informativní) tlumočení Nabízíme rovněž tzv. doprovodné tlumočení. Takové tlumočení se zpravidla netýká žádného jednání a často probíhá v terénu ; jeho cílem je poskytnout cizinci, který nemluví daným jazykem ani se neorientuje v daném jazykovém prostředí, servis jistoty při komunikaci v obchodech, restauracích, na recepci hotelu, při rezervaci vstupenek, jízdenek, letenek apod. Tento typ tlumočení nesmí být považován za průvodcovskou službu! K jejímu výkonu nemají tlumočníci zpravidla oprávnění a musí se objednávat u oprávněných subjektů (cestovních kanceláří, informačních center apod.). Doprovodné tlumočení se často kombinuje s ostatními druhy tlumočení; to znamená, že např. část tlumočníkova výkonu se počítá jako konsekutivní tlumočení obchodního jednání, ale doprovod společnosti na neformální oběd po podpisu smlouvy už jako doprovodné tlumočení (ve výhodnější cenové sazbě) Související služby Tlumočení s výjezdem Za tlumočení s výjezdem považujeme tlumočení, při jehož realizaci tlumočník (tlumočníci) vyjíždí mimo svou domovskou aglomeraci. Výjezd tedy není definován teritoriálně, ale ve vztahu k bydlišti/působišti tlumočníka. Tlumočení v zahraničí se za tlumočení s výjezdem považuje vždy, kromě případů, kdy tlumočník je z místa, v němž tlumočení probíhá. Náklady na dopravu, stravování a ubytování tlumočníka hradí vždy objednavatel; pokud se tlumočník dopravuje do místa a z místa výkonu po vlastní ose, platí zákazník jeho dopravu do výše jízdného podle prostředku hromadné dopravy, v případě dopravy osobním automobilem hradí cenu podle platného ceníku. 10

11 3.2.2 Jazyky, ve kterých tlumočíme viz Nejčastěji tlumočené situace Jednání na úřadech Obchodní jednání Obchodní prezentace Porady Prezentace firem Školení, semináře, přednášky Soudní řízení Výstavy a veletrhy Zahraniční návštěvy Kalkulace ceny Cena tlumočnických služeb se odvíjí od jednotkové ceny (k dispozici při zpracování konkrétní poptávky viz výše) za kalkulační jednotku. Minimální kalkulační jednotkou je 1 tlumočící půlden, tedy doba strávená tlumočníkem v místě (místech) výkonu nepřesahující 4 h včetně přestávek, přesunů a prostojů; u některých typů tlumočení, zejména při výkonech v zahraničí, je minimální kalkulační jednotkou 1 tlumočící den (= 2 tlumočící půldny). Ve výjimečných případech (tlumočení pro neziskové organizace aj.) lze dohodnout kalkulaci na hodinové bázi. 3.3 Textové a hlasové služby Mateřský jazyk je poklad. Často se ukrývá pod nánosy kulturních i méně kulturních vrstev v podobě neúplného torza (bez hlavy a paty). Občas padne do rukou osob, které si s ním nevědí rady a obratem se jej zbavují pod cenou, a někdy ani ti, kdo to s ním myslí poctivě a upřímně, neodolají pokušení si ho tu a tam přeleštit k obrazu svému Textové služby V honbě za ovládnutím cizích jazyků si mnozí z nás neuvědomují, že v globalizovaném světě je jejich vlastní mateřský jazyk skutečně pokladem, který je třeba hájit, poznávat a rozvíjet a o který stojí za to pečovat. To, že velká část populace neumí pořádně česky, je nepříjemná pravda, která se stejně těžko říká, jako poslouchá. Nechceme ani hledat příčiny, ani jakkoli kritizovat či snad dokonce zesměšňovat kohokoli za to, že nevládne dokonale svou mateřštinou. My (to jest překladatelé a vůbec lidé, které znalost jazyka a schopnost s ním zacházet živí) se s tím musíme naučit pracovat a pokoušet se dopady tohoto faktu minimalizovat přinejmenším tak, aby nepříznivě neovlivňovaly naše hlavní snažení, tedy tvorbu kvalitních překladů. Z toho důvodu jsme se rozhodli rozšířit naše služby o korektury různých úrovní také v českém jazyce; navíc nabízíme shrnutí různých typů korektur do balíku redakčních prací, kterým ošetříme text od stadia rukopisu přes sazbu až po předtiskovou přípravu a zadání do tisku. 11

12 Nabízíme následující kategorie korekturních prací: Typografická korektura zahrnuje pouze kontrolu překlepů, interpunkce a pravopisu jednotlivých slov. Neřeší otázky stylistiky, věcné ani technické správnosti. Základní jazyková korektura zahrnuje kontrolu pravopisu a gramatiky, včetně oprav překlepů a interpunkce, a zároveň základní stylistickou úpravu. Je vhodná pro texty techničtějšího charakteru. Stylistická korektura kromě úpravy pravopisu a gramatiky zahrnuje i rozsáhlejší stylistické úpravy cílem je, aby byl text čtivý, perfektně srozumitelný a přehledný. Tato varianta je ideální například pro marketingové a PR texty a texty webových stránek. Odborná korektura korektor provádí kontrolu přeloženého textu z hlediska použití odborných termínů a účelu použití překladu. Je žádoucí, aby klient upozor nil na speciální terminologii a pokud možno předal slovník odborných výrazů nebo referenční odsouhlasené texty. Měl by rovněž vysvětlit neznámé zkratky a upozornit na ty výrazy, které se nepřekládají. Technická korektura týká se textů, určených k publikování. Kontroluje řazení stránek, úplnost příloh, čitelnost textu, řazení kapitol apod. Provádí se v náhledu sazby (optimálně ve formátu PDF). Předtisková korektura týká se textů, určených k publikování. Korektor (redaktor) provádí poslední kontrolu textu před tiskem nebo zveřejněním na webové stránce. Odstraňuje při ní typografické chyby po technické přípravě tisku, jako jsou například nekorektní dělení slov na konci řádků, nesprávně použité znaky, znaménka, špatně vložené obrázky a podobné nedostatky. Další z našich textových služeb nabízí pořízení transkriptu (přepisu) audio a video nahrávek buď jako prostého záznamu, nebo v rozšířené podobě jako podklad pro zhotovení titulků, zejména pro filmy, dokumentární pořady, reklamní spoty apod. Potřeba transkriptu může nastat např. po skončení soudního jednání, konference, kongresu, semináře či obchodního jednání, které byly zaznamenávány audio/video technikou a z nichž je třeba připravit tiskový výstup pro nejrůznější další zpracování, počínaje podrobným zápisem jednání (tzv. minutes), přes přípravu následných handouts pro účastníky, až po otitulkování pořízeného obrazového záznamu překladem, pořízeným právě z takto vzniklého transkriptu. Nabízíme přepisy audio/video nahrávek jak v češtině, tak v cizích jazycích. Standardně nabízíme: angličtinu arabštinu (spisovnou) češtinu čínštinu (standardní) francouzštinu holandštinu italštinu japonštinu němčinu polštinu rumunštinu ruštinu slovenštinu španělštinu turečtinu ukrajinštinu Hlasové služby Existují jazykové dovednosti, kterými vládnou pouze rodilí mluvčí daného jazyka; a cizinec se jim v nejlepším případě může pouze limitně přibližovat. Jednou z takových dovedností je dokonalá mluvená řeč v kvalitě rodilého mluvčího. 12

13 Z toho důvodu nabízíme zajištění mluvčích pro nahrávání zvukových záznamů nejrůznějšího druhu v různých jazycích (včetně češtiny), jako např. reklamní spoty, texty pro infosystémy, automatické odpovědní či navigační enginy atd.; dále nabízíme jako doplňkovou službu k našim překladatelským službám také služby dabingu vašich firemních audio či videospotů do různých jazyků vaše PR slogany a produktové informace nejen přeložíme, ale zajistíme i jejich nahrávku (a samozřejmě nahrajeme i texty, které jsme sami nepřekládali). Pro nahrávání v cizích jazycích dodáváme rodilé mluvčí se znalostí angličtiny nebo češtiny, případně bilingvinní mluvčí. Hlasové služby nabízíme ve stejném jazykovém portfoliu, jako transkripty audio/video záznamů (viz výše). 4 Realizace 4.1 Významné realizace PTCE Plzeňský Prazdroj, a. s. ZA BRANOU (firemní noviny společnosti Plzeňský Prazdroj) dlouhodobá kompletní lokalizace firemního periodika do EN Metropolitní univerzita Praha (dříve pro Fakultu filozofickou Západočeské univerzity v Plzni) POLITICS IN CENTRAL EUROPE překlady a korektury odborných článků z oblasti politologie a mezinárodních vztahů určených k publikování v časopise Politics in Central Europe Západočeská galerie v Plzni výstava VRAŽEDNÁ REALITA ZLOČIN A TREST V ČESKÉM VÝTVARNÉM UMĚNÍ kompletní lokalizace do anglického jazyka Západočeská galerie v Plzni výstava JAN AUTENGRUBER kompletní lokalizace do anglického jazyka Západočeská galerie v Plzni výstava KUBISMUS VE SBÍRKÁCH ZÁPADOČESKÉ GALERIE V PLZNI kompletní lokalizace do anglického jazyka Západočeská galerie v Plzni výstava VĚCI UMĚNÍ, VĚCI DOBY / SKUPINA 42 kompletní lokalizace výstavy do anglického jazyka Západočeská galerie v Plzni výstava MADAME GALI kompletní lokalizace výstavy do anglického jazyka Západočeská galerie v Plzni výstava GABRIEL VON MAX kompletní lokalizace výstavy do anglického a německého jazyka 13

Večerní jazykové kurzy

Večerní jazykové kurzy ÚNOR DUBEN 2008» ROČNÍK 7 JAZYKOVÉ ŠKOLY Na prázdniny do ciziny Jak se učí učitelé VŠ A VOŠ Do Německa na studia Dálkové studium při zaměstnání PRÁCE Kolika jazyky mluvíš...» KURZY Umělecké kurzy pro děti

Více

EUFRAT Jistota v moři jazyků

EUFRAT Jistota v moři jazyků Jazyková škola EUFRAT s.r.o. EUFRAT Jistota v moři jazyků Anglická školka EUFRAT s.r.o. www.anglickaskolka.com OBSAH Úvod 4 6 Anglická akademie EUFRAT www.anglickaakademie.cz Německá akademie EUFRAT www.nemeckaakademie.cz

Více

praha Průvodce Rejstříky www.jazykovky.cz jazykových škol a kurzů ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce

praha Průvodce Rejstříky www.jazykovky.cz jazykových škol a kurzů ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce Rejstříky jazykových škol a kurzů Průvodce doporučená prodejní cena: 10 Kč praha ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí jazykové zkoušky

Více

Přímý překlad mezi cizími jazyky... 62 Korektorské služby... 63 Doprovodné tlumočení... 65 Konsekutivní tlumočení... 66 Simultánní tlumočení...

Přímý překlad mezi cizími jazyky... 62 Korektorské služby... 63 Doprovodné tlumočení... 65 Konsekutivní tlumočení... 66 Simultánní tlumočení... 1 Obsah Obsah... 2 Úvod... 5 Metodologie... 6 Obsah cenové mapy... 10 Karty činností... 18 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora... 19 Tvorba webových stránek...

Více

Jazykový kurz. jenom pro vás

Jazykový kurz. jenom pro vás ZÁŘÍ PROSINEC 2007» ROČNÍK 6 JAZYKOVÉ ŠKOLY Falešný začátečník není věčný E-learning zažívá boom VŠ A VOŠ Připravte se na přijímačky na vysokou školu Do Anglie na studia PRÁCE Jak si najít práci či brigádu»

Více

PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ PRO CESTOVNÍ RUCH

PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ PRO CESTOVNÍ RUCH PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ PRO CESTOVNÍ RUCH 1 ZÁKLADNÍ SKRIPTUM VZDĚLÁVACÍHO MODULU PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ V CESTOVNÍM RUCHU Autoři: Ing.Cyril Křůpala, Ing.

Více

Petr Vácha. metodiky účetnictví

Petr Vácha. metodiky účetnictví AUDITOR 5/2013 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR...2 Evidenční záznamy o účasti na KPV v roce 2012...3 Nabídka vzdělávacích akcí na druhé pololetí 2013...3 Konference a oslavy 20. výročí

Více

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 () Prosincová mozaika informací pro vás www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je TOP HOTELS GROUP a.s. poosmé v řadě mezi

Více

brno Průvodce www.jazykovky.cz ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce

brno Průvodce www.jazykovky.cz ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce Průvodce průvodce brněnskými jazykovými školami a agenturami s rejstříkem jazykových škol a kurzů doporučená prodejní cena: 10 Kč brno ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce jazykové školy,

Více

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí Průvodce www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto 2005 doporučená prodejní cena: 15 Kč Elearning English for Business Proč studovat

Více

INTERNÍ AUDITOR ROČNÍK 14, ČÍSLO 3 2010 (57) ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ

INTERNÍ AUDITOR ROČNÍK 14, ČÍSLO 3 2010 (57) ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ 3 2010 INTERNÍ AUDITOR ROČNÍK 14, ČÍSLO 3 2010 (57) ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ SW PODPORA INTERNÍHO AUDITU ROZHOVOR SE STAROSTOU KUTNÉ HORY, IVO ŠALÁTKEM POZVÁNKA NA MEZINÁRODNÍ KONFERENCI

Více

ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008

ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008 ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008 CESTOVNÍ RUCH V OLOMOUCKÉM KRAJI ROP STŘEDNÍ MORAVA PRO PODNIKATELE MBA V REGIONU NOVÉ LOKALITY PRO PODNIKÁNÍ V OLOMOUCI

Více

Business očekává od nové vlády

Business očekává od nové vlády Ročník 16 (4/2014) www.iprosperita.cz Zajistíme na klíč i na míru vaše firemní nebo soukromé cesty do zahraničí. Nejvýhodnější letenky do celého světa. Víza. Pojištění. Ubytování. Levné parkování u letiště.

Více

Flexibilní trh práce podpoří ekonomiku

Flexibilní trh práce podpoří ekonomiku NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (3/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz

Více

specializací... Víte, chybí hlavně pravidelné

specializací... Víte, chybí hlavně pravidelné NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (1/2013) www.iprosperita.cz

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

Časopis, který sluší i vašemu domovu

Časopis, který sluší i vašemu domovu Jak se podniká a žije v Nizozemsku Senátní volby 2008 4/2008 Časopis, který sluší i vašemu domovu Radní hl. m. Prahy MARTIN LANGMAJER Masarykovo nádraží a změny OO POZOR NA ZMĚNY V OBCHODNÍCH LISTINÁCH!

Více

KDYŽ ZASEDAČKA NESTAČÍ

KDYŽ ZASEDAČKA NESTAČÍ 4 / 2012 Ročník VII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji KDYŽ ZASEDAČKA NESTAČÍ Jednejte na úrovni 6 / Bronislav Janeček: Podnikáním si plním sny 8 / Valašské Meziříčí: Skláři mají problémy 11 /

Více

Bulletin advokacie Bulletin advokacie vydává Česká advokátní komora v Praze (IČO 66 000 777) v agentuře, spol. s r. o. www.impax.

Bulletin advokacie Bulletin advokacie vydává Česká advokátní komora v Praze (IČO 66 000 777) v agentuře, spol. s r. o. www.impax. BULLETIN ADVOKACIE 6/2010 Bulletin advokacie Bulletin advokacie vydává Česká advokátní komora v Praze (IČO 66 000 777) v agentuře, spol. s r. o. www.impax.cz Vychází 10x ročně, z toho 2 dvojčísla (1-2,

Více

VÁŽENÍ ČTENÁŘI VÁŽENÍ INZERENTI

VÁŽENÍ ČTENÁŘI VÁŽENÍ INZERENTI Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 () Typického zákazníka nemáme, v centru našeho zájmu jsou drobní živnostníci i velké dopravní společnosti www.premium.prosperita.info VÁŽENÍ ČTENÁŘI

Více

PROJEKTY. Rozvojové. Praha. www.rprg.cz. Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija

PROJEKTY. Rozvojové. Praha. www.rprg.cz. Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija www.rprg.cz PROJEKTY Rozvojové Praha Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija Inovační vouchery v Praze rozhovor s radní Evou Vorlíčkovou

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

Nová vláda nedávno předložila

Nová vláda nedávno předložila www.kompass.com Ročník Roãník 12 18 č. ã.1/2014 5/2008 Informace pro pro top top management / náklad firem 16 000 / cílená výtisků distribuce / www.podnikatel-info.cz / www.epod.cz Témata měsíce: Automobilový

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE V PRŮMYSLOVÉ

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

ale jedná se o kvalitu celého procesu, či spíše všech firemních procesů

ale jedná se o kvalitu celého procesu, či spíše všech firemních procesů Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 () Kvalita výrobku nekončí www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je S kreditní kartou AURA další výhody Společnost Cetelem

Více

Příručka pro efektivní využívání ICT

Příručka pro efektivní využívání ICT Projekt EFEKTIVNÍ ŠKOLA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.52/02.0004 Příručka pro efektivní využívání ICT Autorský tým: pracovníci SOŠ Liberec a SŠPT Jablonec nad Nisou jaro 2014 OBSAH Charakteristika

Více

www.jazyky.combrno jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí

www.jazyky.combrno jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí Průvodce www.jazyky.combrno jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto 2005 doporučená prodejní cena: 15 Kč E-learning English for Business Proč studovat

Více

větší nasazení a dynamiku změn. Nyní se znepokojením sledujeme neklid na politické scéně a v koalici, časté personální změny na

větší nasazení a dynamiku změn. Nyní se znepokojením sledujeme neklid na politické scéně a v koalici, časté personální změny na užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz Potřebujeme stabilní

Více