Překladatelské a tlumočnické centrum EUFRAT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Překladatelské a tlumočnické centrum EUFRAT"

Transkript

1 Překladatelské a tlumočnické centrum EUFRAT divize Jazykové školy EUFRAT s. r. o. Obsah 1 Slovo úvodem 2 2 Proč si vybrat PTCE Náš hlavní přínos pro vás Naše tradice, historie a zkušenosti důvodů, proč si vybrat nás 4 3 Nabídka PTCE Překlady Související služby Jazyky, které překládáme Obory, které překládáme Typy textů, které překládáme Kalkulace ceny Tlumočení Související služby Jazyky, ve kterých tlumočíme Nejčastěji tlumočené situace Kalkulace ceny Textové a hlasové služby Textové služby Hlasové služby 12 4 Realizace Významné realizace PTCE do r (překladatelské počiny současných spolupracovníků PTCE mimo jeho rámec) 14 5 Reference 16 6 Přílohy 25 1

2 Překladatelské a tlumočnické centrum EUFRAT Pokud něco nemá cenu dělat perfektně, nemá cenu to dělat vůbec. 1 Slovo úvodem I v současné době, kdy jazyková gramotnost české populace postupně roste, je profesionální, kvalitní, pohotový a cenově odpovídající externí překladatelský servis stále službou, bez níž se mnohé firmy, organizace ani jednotlivci neobejdou. Jazyková škola EUFRAT takový servis poskytovala svým klientům od samého počátku své existence v prvních letech třetího tisíciletí, až do roku 2009 nicméně pouze jako jakýsi vedlejší produkt své hlavní činnosti, kterou byla a je výuka jazyků. Počátkem roku 2009 prošla Jazyková škola EUFRAT zásadní restrukturalizací, v jejímž důsledku bylo vytvořeno několik samostatných divizí. V rámci této restrukturalizace tak vzniklo i Překladatelské a tlumočnické centrum EU- FRAT, které se nyní stará o veškerou administrativu, metodiku, organizaci a logistiku související s poskytováním překladatelských, tlumočnických a dalších textových a hlasových služeb jak pro korporátní klientelu, tak pro zákazníky z řad veřejnosti. Naše nabídka je postavena tak, aby služby Překladatelského a tlumočnického centra EUFRAT byly profesionální, kvalitní, a aby jejich ceny byly průsečíkem požadavků a možností našich zákazníků na straně jedné a kvality a komplexnosti našich služeb na straně druhé. Neumíme a ani nechceme být nejlevnější, nejrychlejší atd. Jeden starý vtip z dob minulých připomíná, že sovětští konstruktéři zkonstruovali nejrychlejší hodinky na světě, ale nějak to nebylo ono Uvědomujeme si, že rychlost, cena a kvalita jsou veličiny provázané velmi často nepřímou úměrou, a snažíme se v tomto směru působit osvětově také na naše klienty. Držíme se zásady, že pokud něco nemá cenu dělat perfektně, nemá cenu to dělat vůbec a jsem si jist, že drtivá většina našich dosavadních klientů potvrdí, že v případě našeho překladatelského a tlumočnického centra to není pouze marketingový bonmot. Bude nám ctí (a vám bezesporu radostí), stanete-li se i vy součástí široké rodiny našich spokojených zákazníků. Mgr. Tomáš Hausner, manažer divize 2

3 2 Proč si vybrat PTCE 2.1 Náš hlavní přínos pro vás Každá zakázka se po přijetí stává zákonem Naši stálí klienti i náhodní zákazníci z ulice vědí, že každé zakázce věnujeme maximální pečlivost od rozboru výchozího textu přes nacenění poptávky až po předání hotového překladu do rukou zadavatele. Naším největším přínosem pro každého klienta je náš um, naše schopnosti, naše nasazení a naše srdce, které dáváme do každé zakázky cele bez ohledu na její objem. Nejsme ani databáze telefonních čísel na překladatele, ani fabrika na překlady Naše role nespočívá v tom, že vezmeme od zákazníka text, dáme ho překladateli, pak od překladatele vezmeme hotový překlad a dáme ho zákazníkovi. Nevybíráme peníze za to, že máme ta správná telefonní čísla. Právě tak nejsme výrobní linka, do které se na jedné straně hodí český text a na druhé vyjede překlad. Poskytujeme nadstandardní servis za standardní ceny a mnohdy i jako bezplatný bonus, a to jak našim zákazníkům, tak našim spolupracovníkům a dodavatelům. Zeptejte se kteréhokoli z nich na kvalitu dodávaných podkladů, na kvalitu odevzdané práce, na náš přístup a flexibilitu, a přesvědčte se sami. Nepatříme mezi agentury, které se chlubí tím, že neobtěžují klienta dotazy Překladatel, který se klienta neptá, je buď geniální renesanční osobnost, nebo překladatelský nádeník. Počet zástupců první skupiny se limitně blíží nule, těmi druhými by se dala přehradit Vltava. Buďte připraveni, že se budeme ptát, protože chceme odvést kvalitní práci. Odmítnutí není selhání Jestliže něco neumíme, nepouštíme se do toho. Nechválíme se, že jsme schopni zajistit překlady z a do desítek či stovek jazyků ne proto, že bychom to neuměli, ale proto, že to považujeme za zbytečné tříštění sil a domníváme se, že méně znamená někdy více (ve smyslu kvalitněji). 2.2 Naše tradice, historie a zkušenosti Překladatelské centrum mladé věkem, ale bohaté zkušenostmi Naše firemní historie možná nesahá hluboko do minulosti, ale zkušenosti našich překladatelů a tlumočníků jsou nezanedbatelné. I přes svůj relativně mladý věk má PTCE za sebou řadu významných zakázek, např. periodické překlady EN mutace firemního časopisu Za branou (Plzeňský Prazdroj) překlady a jazyková redakce časopisu Politics in Central Europe (pro MUP, dříve pro FF ZČU) překlady odborných publikací z oblasti politologie a mezinárodních vztahů pro FF ZČU a MUP (vydáno v USA, SRN) překlad kompletní dokumentace Fotografického festivalu Funkeho Kolín stálá spolupráce se ZČG v Plzni překlady textů pro výstavy, katalogy atd. kompletní lokalizace webových stránek různých firem z různých oborů každodenní překlady komentářů na politicko-ekonomická témata The Final Word 3

4 2.3 5 důvodů, proč si vybrat nás: 1. Za každým listem papíru vidíme člověka. 2. Děláme mnohé věci, které nevidíte (ani v reálu, ani na faktuře), přesto však mají významný vliv na kvalitu odevzdané práce. 3. Naši zákazníci oceňují věrnost našich překladů; my dokážeme ocenit věrnost našich zákazníků. 4. Žádné zálohy nejsme stavební firma. Platíte jen to, co už jsme pro vás udělali. 5. Prázdniny neprázdniny, víkend nevíkend. Pracujeme tehdy, když potřebujete, abychom pracovali. 3 Nabídka PTCE 3.1 Překlady Mezi koupí auta a koupí překladu není absolutně žádný rozdíl. Můžete mít cokoli od trabanta přes střední třídu až po bentley záleží na tom, co od něho očekáváte, kam s ním budete jezdit a kolik jste ochotni do něj investovat. Sortiment překladů Naše překladatelské centrum zajišťuje překlady ve všech základních kategoriích: informativní překlady běžné překlady soudně ověřené překlady foreign-to-foreign (různé jazyky) lokalizace textů a webových obsahů překlady odborných publikací překlady literárních textů překlady s korekturou rodilým mluvčím Umisťování zakázek Zakázky přednostně umisťujeme u našich smluvních překladatelů; v případě akutních poptávek nebo poptávek po překladech v jazycích, které nepatří momentálně do naší stálé nabídky, najímáme další externí spolupracovníky pro konkrétní zakázku. Spolupracovníci Naši spolupracující překladatelé procházejí systémem prověření kvality a dosud jsme nezaznamenali žádnou reklamaci či stížnost na nekvalitní služby. Reference Mezi naše stálé či dlouhodobé korporátní zákazníky patří např. Plzeňský Prazdroj, Lukrécius, Západočeská univerzita v Plzni, Západočeská galerie v Plzni, DST Energo Dýšina, Hotel Ibis Plzeň (Accor Hotels), Kontron ECT design a další (viz oddíly 4 Realizace a 5 Reference). 4

5 3.1.1 Související služby Přepis a překlad z audio/video médií Nabízíme přepisy audio/video nahrávek jak v češtině, tak v cizích jazycích. Konečnou cenu pro audio/video přepisy může významně ovlivnit kvalita záznamu, a to jak technická (záznamový šum, zvuky a hluky v pozadí, formát záznamu), tak interpretační (rychlost projevu, nespisovný/nestandardní jazyk, výraznost dikce řečníků, případně logopedické vady apod.). Jazyková korektura překladu rodilým mluvčím Jazykovou korekturu na vyžádání zajišťujeme u jakékoli kategorie překladů pro jakýkoli jazyk, včetně češtiny. Tak jako překladatelé, i korektoři jsou vázáni mlčenlivostí ve vztahu ke zpracovávané zakázce. Korekturu lze sloučit, nikoli však zaměňovat s tzv. konsolidací textu, kdy na částech rozsáhlejšího překladu pracovalo několik překladatelů současně a před předáním hotového díla je třeba provést sjednocení terminologie, použitých konstrukcí a všeho ostatního tak, aby finální text působil kompaktním, jednolitým, tedy konsolidovaným dojmem. Tuto konsolidaci ovšem může na základě poptávky provést rodilý mluvčí a zároveň s touto konsolidací provést i jazykovou korekturu. Osobní doručení a vyzvednutí překladu Nabízíme několik možností předání hotového díla; jednotlivé způsoby se liší nejen v rychlosti dodání, ale též v dodatečných nákladech. Standardně tam, kde je to možné, upřednostňujeme předání překladu em (v příloze), v případě velkého objemu dat prostřednictvím veřejné FTP služby; do budoucna připravujeme zřízení vlastního FTP serveru s ochranou dat. U překladů soudně ověřených upřednostňujeme osobní předání v našem centru, případně doručení registrovaným způsobem doporučeně poštou, kurýrní službou atd. V rámci okresů PM, PS, PJ a RO také zajišťujeme osobní dodání na místo určení. Překlady se soudním ověřením Zakázky překladů se soudním ověřením umisťujeme u našich spolupracujících soudních tlumočníků především v Plzeňském regionu, ale v případě potřeby i jinde. Pro urychlení přijímáme podklady pro soudní překlady ve stejných standardních elektronických formátech, jako u jiných typů překladů (DOC, TXT, RTF, případně PDF a grafické soubory), avšak před vlastní kompletací ověřeného překladu je třeba dodat originál (ověřenou kopii) v listinné podobě. Grafické zpracování překladu (DTP) Za standardní formáty pro příjem podkladů k překladům považujeme dokumenty MS Word verze 97 a vyšší, odvozený formárt RTF, dokument MS Excel verze 97 a vyšší, případně dokument ve formátu prostého textu (TXT). U ostatních formátů, vyžadujících převedení nebo přepis textu (soubory PDF, grafické a vektorové soubory apod.) nebo u dokumentů předaných pouze v listinné formě účtujeme za jejich předzpracování příplatek 10 % z jednotkové ceny. Zajištění tisku ve více kusech Primárně překlady (kromě překladů soudně ověřených) dodáváme v elektronické podobě ve formátech DOC, RTF, XLS, PDF; v případě požadavků na předání překladu v listinné 5

6 podobě dodáváme tisky do 20 tiskových stran A4 zdarma. U vysokonákladového tisku provádíme kalkulaci na základě konkrétní poptávky. Tiskneme na barevném laseru, případně zajišťujeme ve spolupráci s externím dodavatelem tiskových služeb jiné druhy tisku. Expresní překlad Ve výjimečných případech zajišťujeme expresní překlady za příplatek 25 % k celkové ceně zakázky. Za expresní zpracování považujeme překlad 3 5 NS do 24 hodin, 5,1 10 NS do 72 hodin a 10,1 15 NS do 120 hodin. Požadavky na překlady větších objemů textu ve výrazně zkrácených dodacích lhůtách dojednáváme a kalkulujeme individuálně. Notářské ověření kopie Pro potřebu soudně ověřených překladů nabízíme zajištění notářsky ověřené kopie originálního dokumentu, který má být přeložen. Na rozdíl od některých agentur a center nabízíme zajištění této služby bez přirážky, pouze za cenu dle ceníků notářských úkonů (aktuálně 30 Kč /stránka + DPH). Přepis textu Přepis textu z listinné nebo nekonvertibilní datové formy do otevřeného textového souboru je běžnou součástí práce na zakázce; tyto práce probíhají jako součást přípravy textu pro překladatele a jsou zpoplatněny příplatkem 10 % z jednotkové ceny. Stylistická korektura překladu jazykovým korektorem Kromě jazykové korektury nabízíme kompletní škálu redakčních prací od typografické korektury až po kompletní redakční předtiskovou přípravu dokumentu či publikace ve spolupráci s naším grafickým oddělením. Konsolidace textu V případě velkých objemů textu, které si zákazník navíc přeje dodat v krátkých termínech, je někdy nevyhnutelné text rozdělit na několik částí a ty zadat ke zpracování několika různým překladatelům. Tím se sice vyhoví požadavku na zkrácený termín dodání, avšak jednotlivé části dodané jednotlivými překladateli budou bezpochyby terminologicky či jinak nekonzistentní a celek bude působit nehomogenním dojmem. V takovém případě provedeme tzv. konsolidaci textu, jejímž cílem je sjednocení jak formálních, tak obsahových rozdílů v jednotlivých částech překladu, zpracovávaných různými překladateli. Obvykle je touto konsolidací pověřen jeden z těchto překladatelů, někdy také supervizor (garant) pro daný jazyk. Konsolidace finálního textu zaručuje, že zákazník dostane překlad formálně i obsahově správný a také homogenní, jako kdyby byl zpracován jediným překladatelem. PTCE poskytuje svým zákazníkům tuto službu zcela zdarma (u jednorázových zakázek v rozsahu do 20 normostran) Jazyky, které překládáme angličtina arabština čeština čínština estonština francouzština chorvatština italština japonština latina litevština maďarština moldavština němčina polština portugalština rumunština ruština řečtina slovenština slovinština srbština španělština švédština turečtina ukrajinština 6

7 3.1.3 Obory, které překládáme Průmyslová odvětví: Architektura Automobilový průmysl Chemický průmysl Dřevozpracující průmysl Elektrotechnický průmysl Energetika Farmaceutický průmysl Hutní průmysl Jaderná energetika Letecký průmysl Mlýnský průmysl Nábytkářský průmysl Polygrafie Potravinářský průmysl Sklářský průmysl Stavebnictví Strojírenství Telekomunikace Textilní průmysl Zbrojní průmysl Technické obory: Armatury Jemná mechanika Kancelářská technika Klimatizační technika Laboratorní technika Mechanické inženýrství Medicínská technika Měřící a regulační technika Obráběcí stroje a robotika Papírenská technika Vojenská technika Zdravotnický materiál Zemědělská technika Zpracování ropy Humanitní vědy a obory: Filosofie Historie Jazykověda Kriminologie Kulturologie Pedagogika a vzdělávání Politologie Psychologie Rekreologie Sociologie Teologie Žurnalistika Ekonomika, řízení, právo: Bankovnictví Daně Finančnictví Investiční fondy Lidské zdroje a personalistika Management a řízení Marketing Obchod Pojišťovnictví Právo Účetnictví Zemědělství a hospodářství: Pivovarnictví Rostlinná výroba Vinařství Vodohospodářství Zahradnictví Živočišná výroba Přírodní vědy a obory: Biologie Botanika Ekologie a životní prostředí Fyzika Geologie a hydrogeologie Matematika Zeměpis a geografie Zoologie Služby: Cestovní ruch Doprava, logistika Gastronomie, pohostinství Mediální služby Medicína a zdravotnictví Veterinární medicína Informační technologie: Hardware a počítače Informační systémy Internet Kybernetika Software Umění a kultura: Beletrie Divadlo Film Literatura Poezie Výtvarné umění Stát a administrativa: Armáda a bezpečnost Diplomacie Politika Problematika EU Státní správa a samospráva Typy textů, které překládáme Obchodní a ekonomické dokumenty: Audity Daňová přiznání Daňové poradenství Katalogy Obchodní korespondence Propagační materiály, letáky Rešerše Studie Tiskové zprávy Účetní výkazy Výběrová řízení Výroční zprávy Zápisy z porad Právní dokumenty: Osvědčení Pojišťovací dokumentace Protokoly Rozhodnutí soudu Smlouvy Vyjádření Výpisy z rejstříků Zákony Žaloby Znalecké posudky Zplnomocnění Technické dokumenty: Atesty Dokumentace Manuály, příručky, návody Normy, směrnice Projekty a projektové dokumentace Průmyslová analýza, měření Řízení jakosti Technologické postupy Osobní dokumenty: Diplomy Korespondence Lékařské zprávy Oddací listy Rodné listy Výpisy z rejstříku trestů Vysvědčení 7

8 Média a umění: Beletrie Hudební texty Novinové články Poezie TV, film a video Internet a počítače: Lokalizace www stránek Lokalizace SW Ostatní: Vědecké práce Kalkulace ceny Minimální základní kalkulační jednotkou pro překlady je 1 normostrana, definovaná jako 1800 typografických znaků včetně mezer. Celková cena zakázky zpravidla sestává z několika položek. Základ částky tvoří násobek jednotkové ceny (ceny za kalkulační jednotku) a objemu cílového textu vyjádřeného v kalkulačních jednotkách, tedy normostranách. K tomu mohou přistoupit ještě další položky, jako např. platba za ověření překladu, korekturu rodilým mluvčím nebo expresní překlad, dále příplatek za nestandardní formát výchozího dokumentu, platba za dodání překladu některým z nestandardních způsobů (zásilkovou službou, dovoz do místa určení), případně za záznamové médium (CD-R). Vždy je však kalkulace ceny dohodnuta a odsouhlasena mezi naším centrem a zákazníkem před započetím prací prostřednictvím Zakázkového listu, na němž jsou všechny požadavky zákazníka uvedeny, a zákazník také ví, kolik budou jednotlivé položky objednávky stát. Cena vlastního překladu se dopředu uvádí jako tzv. kvalifikovaný odhad, který vychází z objemu textu ve výchozím jazyce. Objem textu v cílovém jazyce (a tím i cena za překlad) se může lišit v rozmezí 20 % od kvalifikovaného odhadu, na což zákazníky také upozorňujeme. Pokud by se z nějakého důvodu objem textu v cílovém jazyce lišil o více, než je deklarovaná přípustná odchylka, nebo pokud vyvstanou v průběhu prací na překladu nepředvídané okolnosti (např. zjistíme, že výchozí text obsahuje takové množství chyb, nepřesností či nejasností, které znemožňuje text kvalitně přeložit, aniž by se předem provedla korektura výchozího textu), informujeme o tom okamžitě zákazníka a snažíme se navrhnout možná řešení a v součinnosti se zákazníkem dospět k takovému výsledku, který bude především splňovat jeho očekávání navzdory nastalým potížím. Pokud jde o rozdílné sazby za překlady z cizího jazyka do češtiny a z češtiny do cizího jazyka, tento přístup není naší filosofií. Tvrdíme, že kvalifikovaný překladatel musí ovládat svou mateřštinu stejně dobře jako cizí jazyk a že není zásadní rozdíl ve směru překladu. Dodací a platební podmínky se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami PTCE (k dispozici na Vzájemné vztahy odběratele, dodavatele (PTCE) a jeho subdodavatelů jsou dále upraveny Etickým kodexem PTCE (k dispozici na downloads/etic_web_download_eticky-kodex-ptce_cz.pdf). Aktuální ceník služeb PTCE se dodává k nabídce ve formě separátní přílohy. 8

9 3.2 Tlumočení Výkon tlumočníka lze přirovnat k výkonu dirigenta při řízení symfonického orchestru. Tak jako dirigent musí rozumět partiturám a technice hry jednotlivých nástrojů, tak i tlumočník musí dokonale ovládat jazyky, mezi nimiž tlumočí, a tak jako dirigentovým cílem je dosáhnout celkového souzvuku, který vytvoří dokonalé dílo, se tlumočník snaží docílit konečného porozumění všech zúčastněných stran. V neposlední řadě se pak oba při své práci pořádně zapotí Sortiment tlumočnických služeb Naše tlumočnické centrum zajišťuje tlumočení ve všech základních kategoriích: doprovodné tlumočení běžná konsekutiva konferenční konsekutiva simultánní tlumočení šušotáž soudní tlumočení Umisťování zakázek Zakázky přednostně umisťujeme u našich smluvních tlumočníků; v případě akutních poptávek nebo poptávek po tlumočení v jazycích, které nepatří momentálně do naší stálé nabídky, najímáme další externí spolupracovníky pro konkrétní zakázku. Spolupracovníci Naši spolupracující tlumočníci procházejí systémem prověření kvality a dosud jsme nezaznamenali žádnou reklamaci či stížnost na nekvalitní služby. Reference Mezi naše korporátní zákazníky patří např. Haselmeier, Západočeská galerie v Plzni, DST Energo Dýšina, Plzeňská energetika, Škoda Power, Sodexo a další (viz oddíly 4 Realizace a 5 Reference). Konsekutivní (následné) tlumočení U konsekutivního tlumočení rozlišujeme běžnou konsekutivu (následné tlumočení např. obchodních jednání, setkání u jednoho stolu, tlumočení exkurzí pro malý počet účastníků), kdy se tlumočí krátké úseky projevu řečníka (zpravidla 1 2 věty), a tzv. vysokou neboli konferenční konsekutivu, kdy si tlumočník dělá v průběhu projevu notaci (záznam) a tlumočí i několikaminutové bloky projevu najednou. Přechodem k simultánnímu tlumočení je pak tzv. šušotáž, kdy tlumočník sedí vedle osoby, které překládá, a šeptem do ucha jí převádí simultánně projev řečníka. Konsekutivní tlumočení je nejpoptávanějším typem tlumočnických služeb; nelze je však použít tam, kde je třeba tlumočit do více než jednoho jazyka. Simultánní (současné, konferenční, kabinové) tlumočení Simultánní (též kabinové) tlumočení se uplatňuje při akcích s větším počtem účastníků, jako jsou konference, semináře, sjezdy apod., kde je třeba tlumočit do více než jednoho jazyka. Při simultánním tlumočení, které trvá déle než zhruba minut, je třeba mít k dis- 9

10 pozici dva tlumočníky pro každý jazyk, kteří se budou střídat. Simultánní tlumočení patří k nejnáročnějším tlumočnickým úkonům; podobně jako v případě konsekutivního tlumočení je výhodou, pokud má překladatel k dispozici předem alespoň rámcové podklady o tom, čeho se proslovy nebo jednání týkají, ideálně pak přímo texty projevů, které budou pronášeny. Pro simultánní tlumočení je třeba speciální tlumočnické techniky tlumočnických kabin, sluchátek a rozvaděčů. Na trhu existují specializované firmy, pronajímající takovou techniku i s obsluhou. Naše centrum připravuje spolupráci s jednou z takových firem, abychom byli schopni dodávat i tuto službu jako kompletní balíček. Soudní tlumočení Tlumočení soudním tlumočníkem (také soudní tlumočení) je typ tlumočnického výkonu, k němuž je oprávněn pouze tzv. soudní tlumočník, jmenovaný místně příslušným krajským soudem. Z hlediska zákona je soudní tlumočník postaven naroveň soudnímu znalci. Soudní tlumočení je ze zákona vyžadováno v případech protokolovaného jednání před soudy a dalšími orgány činnými v trestním řízení a úřadu státní správy. Pro jednání před soudem a při policejním vyšetřování platí, že každý cizinec má právo na tlumočníka, přičemž náklady nese dotyčný správní orgán (čl. 6 odst. 3 písm. e Evropské úmluvy o lidských právech a základních svobodách). Soudní tlumočení (stejně jako překlady ověřené soudním překladatelem musí co nejpřesněji a nejvěrněji odpovídat projevu ve výchozím jazyce, bez jakýchkoli změn a dodatků ze strany tlumočníka, a musí být nestranné a nezávislé. Doprovodné (informativní) tlumočení Nabízíme rovněž tzv. doprovodné tlumočení. Takové tlumočení se zpravidla netýká žádného jednání a často probíhá v terénu ; jeho cílem je poskytnout cizinci, který nemluví daným jazykem ani se neorientuje v daném jazykovém prostředí, servis jistoty při komunikaci v obchodech, restauracích, na recepci hotelu, při rezervaci vstupenek, jízdenek, letenek apod. Tento typ tlumočení nesmí být považován za průvodcovskou službu! K jejímu výkonu nemají tlumočníci zpravidla oprávnění a musí se objednávat u oprávněných subjektů (cestovních kanceláří, informačních center apod.). Doprovodné tlumočení se často kombinuje s ostatními druhy tlumočení; to znamená, že např. část tlumočníkova výkonu se počítá jako konsekutivní tlumočení obchodního jednání, ale doprovod společnosti na neformální oběd po podpisu smlouvy už jako doprovodné tlumočení (ve výhodnější cenové sazbě) Související služby Tlumočení s výjezdem Za tlumočení s výjezdem považujeme tlumočení, při jehož realizaci tlumočník (tlumočníci) vyjíždí mimo svou domovskou aglomeraci. Výjezd tedy není definován teritoriálně, ale ve vztahu k bydlišti/působišti tlumočníka. Tlumočení v zahraničí se za tlumočení s výjezdem považuje vždy, kromě případů, kdy tlumočník je z místa, v němž tlumočení probíhá. Náklady na dopravu, stravování a ubytování tlumočníka hradí vždy objednavatel; pokud se tlumočník dopravuje do místa a z místa výkonu po vlastní ose, platí zákazník jeho dopravu do výše jízdného podle prostředku hromadné dopravy, v případě dopravy osobním automobilem hradí cenu podle platného ceníku. 10

11 3.2.2 Jazyky, ve kterých tlumočíme viz Nejčastěji tlumočené situace Jednání na úřadech Obchodní jednání Obchodní prezentace Porady Prezentace firem Školení, semináře, přednášky Soudní řízení Výstavy a veletrhy Zahraniční návštěvy Kalkulace ceny Cena tlumočnických služeb se odvíjí od jednotkové ceny (k dispozici při zpracování konkrétní poptávky viz výše) za kalkulační jednotku. Minimální kalkulační jednotkou je 1 tlumočící půlden, tedy doba strávená tlumočníkem v místě (místech) výkonu nepřesahující 4 h včetně přestávek, přesunů a prostojů; u některých typů tlumočení, zejména při výkonech v zahraničí, je minimální kalkulační jednotkou 1 tlumočící den (= 2 tlumočící půldny). Ve výjimečných případech (tlumočení pro neziskové organizace aj.) lze dohodnout kalkulaci na hodinové bázi. 3.3 Textové a hlasové služby Mateřský jazyk je poklad. Často se ukrývá pod nánosy kulturních i méně kulturních vrstev v podobě neúplného torza (bez hlavy a paty). Občas padne do rukou osob, které si s ním nevědí rady a obratem se jej zbavují pod cenou, a někdy ani ti, kdo to s ním myslí poctivě a upřímně, neodolají pokušení si ho tu a tam přeleštit k obrazu svému Textové služby V honbě za ovládnutím cizích jazyků si mnozí z nás neuvědomují, že v globalizovaném světě je jejich vlastní mateřský jazyk skutečně pokladem, který je třeba hájit, poznávat a rozvíjet a o který stojí za to pečovat. To, že velká část populace neumí pořádně česky, je nepříjemná pravda, která se stejně těžko říká, jako poslouchá. Nechceme ani hledat příčiny, ani jakkoli kritizovat či snad dokonce zesměšňovat kohokoli za to, že nevládne dokonale svou mateřštinou. My (to jest překladatelé a vůbec lidé, které znalost jazyka a schopnost s ním zacházet živí) se s tím musíme naučit pracovat a pokoušet se dopady tohoto faktu minimalizovat přinejmenším tak, aby nepříznivě neovlivňovaly naše hlavní snažení, tedy tvorbu kvalitních překladů. Z toho důvodu jsme se rozhodli rozšířit naše služby o korektury různých úrovní také v českém jazyce; navíc nabízíme shrnutí různých typů korektur do balíku redakčních prací, kterým ošetříme text od stadia rukopisu přes sazbu až po předtiskovou přípravu a zadání do tisku. 11

12 Nabízíme následující kategorie korekturních prací: Typografická korektura zahrnuje pouze kontrolu překlepů, interpunkce a pravopisu jednotlivých slov. Neřeší otázky stylistiky, věcné ani technické správnosti. Základní jazyková korektura zahrnuje kontrolu pravopisu a gramatiky, včetně oprav překlepů a interpunkce, a zároveň základní stylistickou úpravu. Je vhodná pro texty techničtějšího charakteru. Stylistická korektura kromě úpravy pravopisu a gramatiky zahrnuje i rozsáhlejší stylistické úpravy cílem je, aby byl text čtivý, perfektně srozumitelný a přehledný. Tato varianta je ideální například pro marketingové a PR texty a texty webových stránek. Odborná korektura korektor provádí kontrolu přeloženého textu z hlediska použití odborných termínů a účelu použití překladu. Je žádoucí, aby klient upozor nil na speciální terminologii a pokud možno předal slovník odborných výrazů nebo referenční odsouhlasené texty. Měl by rovněž vysvětlit neznámé zkratky a upozornit na ty výrazy, které se nepřekládají. Technická korektura týká se textů, určených k publikování. Kontroluje řazení stránek, úplnost příloh, čitelnost textu, řazení kapitol apod. Provádí se v náhledu sazby (optimálně ve formátu PDF). Předtisková korektura týká se textů, určených k publikování. Korektor (redaktor) provádí poslední kontrolu textu před tiskem nebo zveřejněním na webové stránce. Odstraňuje při ní typografické chyby po technické přípravě tisku, jako jsou například nekorektní dělení slov na konci řádků, nesprávně použité znaky, znaménka, špatně vložené obrázky a podobné nedostatky. Další z našich textových služeb nabízí pořízení transkriptu (přepisu) audio a video nahrávek buď jako prostého záznamu, nebo v rozšířené podobě jako podklad pro zhotovení titulků, zejména pro filmy, dokumentární pořady, reklamní spoty apod. Potřeba transkriptu může nastat např. po skončení soudního jednání, konference, kongresu, semináře či obchodního jednání, které byly zaznamenávány audio/video technikou a z nichž je třeba připravit tiskový výstup pro nejrůznější další zpracování, počínaje podrobným zápisem jednání (tzv. minutes), přes přípravu následných handouts pro účastníky, až po otitulkování pořízeného obrazového záznamu překladem, pořízeným právě z takto vzniklého transkriptu. Nabízíme přepisy audio/video nahrávek jak v češtině, tak v cizích jazycích. Standardně nabízíme: angličtinu arabštinu (spisovnou) češtinu čínštinu (standardní) francouzštinu holandštinu italštinu japonštinu němčinu polštinu rumunštinu ruštinu slovenštinu španělštinu turečtinu ukrajinštinu Hlasové služby Existují jazykové dovednosti, kterými vládnou pouze rodilí mluvčí daného jazyka; a cizinec se jim v nejlepším případě může pouze limitně přibližovat. Jednou z takových dovedností je dokonalá mluvená řeč v kvalitě rodilého mluvčího. 12

13 Z toho důvodu nabízíme zajištění mluvčích pro nahrávání zvukových záznamů nejrůznějšího druhu v různých jazycích (včetně češtiny), jako např. reklamní spoty, texty pro infosystémy, automatické odpovědní či navigační enginy atd.; dále nabízíme jako doplňkovou službu k našim překladatelským službám také služby dabingu vašich firemních audio či videospotů do různých jazyků vaše PR slogany a produktové informace nejen přeložíme, ale zajistíme i jejich nahrávku (a samozřejmě nahrajeme i texty, které jsme sami nepřekládali). Pro nahrávání v cizích jazycích dodáváme rodilé mluvčí se znalostí angličtiny nebo češtiny, případně bilingvinní mluvčí. Hlasové služby nabízíme ve stejném jazykovém portfoliu, jako transkripty audio/video záznamů (viz výše). 4 Realizace 4.1 Významné realizace PTCE Plzeňský Prazdroj, a. s. ZA BRANOU (firemní noviny společnosti Plzeňský Prazdroj) dlouhodobá kompletní lokalizace firemního periodika do EN Metropolitní univerzita Praha (dříve pro Fakultu filozofickou Západočeské univerzity v Plzni) POLITICS IN CENTRAL EUROPE překlady a korektury odborných článků z oblasti politologie a mezinárodních vztahů určených k publikování v časopise Politics in Central Europe Západočeská galerie v Plzni výstava VRAŽEDNÁ REALITA ZLOČIN A TREST V ČESKÉM VÝTVARNÉM UMĚNÍ kompletní lokalizace do anglického jazyka Západočeská galerie v Plzni výstava JAN AUTENGRUBER kompletní lokalizace do anglického jazyka Západočeská galerie v Plzni výstava KUBISMUS VE SBÍRKÁCH ZÁPADOČESKÉ GALERIE V PLZNI kompletní lokalizace do anglického jazyka Západočeská galerie v Plzni výstava VĚCI UMĚNÍ, VĚCI DOBY / SKUPINA 42 kompletní lokalizace výstavy do anglického jazyka Západočeská galerie v Plzni výstava MADAME GALI kompletní lokalizace výstavy do anglického jazyka Západočeská galerie v Plzni výstava GABRIEL VON MAX kompletní lokalizace výstavy do anglického a německého jazyka 13

CENÍK. Cena za 20 minut. Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu. včetně. Tlumočení po telefonu

CENÍK. Cena za 20 minut. Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu. včetně. Tlumočení po telefonu CENÍK Cena za minutu včetně hovorného Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu Tlumočení po telefonu Cena za 20 minut angličtina 70 Kč 1 400 Kč 2 100 Kč 3 150 Kč 4 200 Kč němčina 70 Kč 1 400 Kč 2

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Všeobecné obchodní podmínky Překladatelské agentury IVEX Central Europe s.r.o. Obsah

Všeobecné obchodní podmínky Překladatelské agentury IVEX Central Europe s.r.o. Obsah Všeobecné obchodní podmínky Překladatelské agentury IVEX Central Europe s.r.o. Obsah 1.Všeobecná ustanovení... 2 2.Definice pojmů... 2 3.Překlady a korektury... 3 3.1 Předmět plnění a obecná ustanovení...

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TLUMOČNICKÝCH A PŘEKLADATELSKÝCH SLUŽEB. uzavřená podle 269 a násl. obchodního zákoníku v platném znění

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TLUMOČNICKÝCH A PŘEKLADATELSKÝCH SLUŽEB. uzavřená podle 269 a násl. obchodního zákoníku v platném znění SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TLUMOČNICKÝCH A PŘEKLADATELSKÝCH SLUŽEB uzavřená podle 269 a násl. obchodního zákoníku v platném znění S m l u v n í s t r a n y : 1. Název: Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 2 ZE DNE 21. 1. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 2 ZE DNE 21. 1. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 2 ZE DNE 21. 1. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Mgr. Zuzana

Více

Písemná zpráva zadavatele dle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Písemná zpráva zadavatele dle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Písemná zpráva zadavatele dle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů I. Informace o zadavateli: Zadavatel: Jihomoravský kraj Sídlem: Žerotínovo náměstí

Více

Způsobilé výdaje Fondu pro bilaterální spolupráci na národní/programové úrovni

Způsobilé výdaje Fondu pro bilaterální spolupráci na národní/programové úrovni Příloha č. 1 Způsobilé e Fondu pro bilaterální spolupráci na národní/programové úrovni Cestovní e 1 a poplatky spojené s účastí na konferencích, seminářích, kurzech, pracovních jednáních a workshopech

Více

Způsobilé výdaje Fondu pro bilaterální spolupráci na národní/programové úrovni

Způsobilé výdaje Fondu pro bilaterální spolupráci na národní/programové úrovni Příloha č. 1 Způsobilé výdaje Fondu pro bilaterální spolupráci na národní/programové úrovni Cestovní výdaje 1 a poplatky spojené s účastí na konferencích, seminářích, kurzech, pracovních jednáních a workshopech

Více

Komplexní přehled. NÁKLAD : 10 000 ks. We Build Your Goodwill.

Komplexní přehled. NÁKLAD : 10 000 ks. We Build Your Goodwill. Ročenka Travel & Event Manager s HANDBOOK je určena všem manažerům, kteří mají na starosti marketing, získávání nových zákazníků a s tím spojené organizování firemních akcí a večírků, konferencí a kongresů.

Více

Pravidla inzerce v Novinách města Český Krumlov

Pravidla inzerce v Novinách města Český Krumlov Pravidla inzerce v Novinách města Český Krumlov Formát: křídový papír, celobarevný tisk, formát A4 Náklad: minimálně 6 100 ks Distribuce: českokrumlovské domácnosti a podniky Web: www.ckrumlov.cz/noviny

Více

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č.9/2012/mrfp Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 1. Základní údaje o zadavateli: Městský rozvojový

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace NÁRODNÍ ARCHIV ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na služby Č. j. NA 1245 6/11-2013 Výběrové řízení na tisk publikací zařazených do edičního plánu Národního archivu pro rok

Více

Doporučené minimální tarify za překlad a tlumočení pro

Doporučené minimální tarify za překlad a tlumočení pro Doporučené minimální tarify za překlad a tlumočení na rok 2016 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto tarify jsou doporučenými minimálními sazbami za překlad a tlumočení, konkrétní odměna je věcí dohody mezi

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení A. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, dále jen Všeobecné podmínky, tvoří nedílnou součást smlouvy mezi zhotovitelem společnost EasyCorp, s.r.o. (obchodní

Více

Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Kavřík/5445286420 Brno, 14.10.2008

Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Kavřík/5445286420 Brno, 14.10.2008 Kavřík/5445286420 Brno, 14.10.2008 Jaký je konečný termín odevzdání celkové nabídky (nepodařilo se mi jej v dokumentu najít - kromě dat finalizací jednotlivých částí). Konečný termín odevzdání celkové

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář Smlouva o zpracování mzdové agendy uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo IČ a zpracovatelem společností

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

Zadávací podmínky. CZ27142949 Sídlo:

Zadávací podmínky. CZ27142949 Sídlo: Zadávací podmínky Označení zakázky: AKADEMIE CITT Praha zajištění výroby tiskových materiálů Zadavatel Název žadatele: Česká kosmická kancelář, o.p.s. Právní forma: Obecně prospěšná společnost IČ: 27142949

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vzdělávání zaměstnanců STAFIKO stav, s.r.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01446 Název zakázky: Zvýšení kvalifikace, odbornosti a dovednosti zaměstnanců Výběrové řízení

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 1.1.2002 do 31.12.2002 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Onlinelogo.cz

Všeobecné obchodní podmínky. Onlinelogo.cz Všeobecné obchodní podmínky služby Onlinelogo.cz Onlinelogo.cz...... Všeobecné obchodní podmínky Služba Onlinelogo.cz je provozována společností MARKETINGOVÁ KANCELÁŘ.CZ, s.r.o. Rašínova 2 602 00 Brno

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Platné mezi: English plus, s.r.o. se sídlem Skalica, Potočná 20, Slovensko, IČ: 45 307 741, DIČ: 2022933220, IČ k DPH: SK202 293 3220, zapsaná u Okresního soudu v Trnavě, číslo

Více

Obchodní podmínky pro oblast překladů a tlumočení

Obchodní podmínky pro oblast překladů a tlumočení Obchodní podmínky pro oblast překladů a tlumočení Čl. I Vznik smluvního vztahu 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen OP ) tvoří nedílnou součást rámcové smlouvy na zajištění překladatelských a tlumočnických

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Prohlubování kvalifikace a profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti TECH GASTRO manažerské a lektorské kurzy 1. Identifikační

Více

VZOR POPTÁVEK VZOROVÉ POPTÁVKY NA VYHLEDÁVÁNÍ SLUŽEB V RÁMCI PORTÁLU EASYTASK.CZ

VZOR POPTÁVEK VZOROVÉ POPTÁVKY NA VYHLEDÁVÁNÍ SLUŽEB V RÁMCI PORTÁLU EASYTASK.CZ VZOR POPTÁVEK VZOROVÉ POPTÁVKY NA VYHLEDÁVÁNÍ SLUŽEB V RÁMCI PORTÁLU EASYTASK.CZ TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK PROGRAMOVÁNÍ PREFEROVANÝ TYP: BRIGÁDNÍK + ŽIVNOSTNÍK Hledáme externího programátora webových stránek,

Více

AKVIZICE. Doplňování neperiodické literatury

AKVIZICE. Doplňování neperiodické literatury AKVIZICE Doplňování neperiodické literatury Cíl a předmět akvizice Akvizice se zabývá získáváním tištěných a jiných analogových dokumentů (nákupem, výměnou, darem nebo povinným výtiskem) a předplatným

Více

SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK

SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK Platné od 1. 2. 2011 Těmito Všeobecnými podmínkami inzerce upravuje společnost Sanoma Media Praha s.r.o. (dále jen "vydavatel"), poskytování a zveřejňování

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZADÁVACÍ PODMÍNKY 1. Identifikační údaje zadavatele Název zakázky: Studie proveditelnosti webových stránek Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A

Více

Příloha č. 3 - Návrh smlouvy Pořízení prezentační a výpočetní techniky pro projekt CZ.1.07/2.4.00/31.0080 Partnerství v oblasti energetiky

Příloha č. 3 - Návrh smlouvy Pořízení prezentační a výpočetní techniky pro projekt CZ.1.07/2.4.00/31.0080 Partnerství v oblasti energetiky Příloha č. 3 - Návrh smlouvy Pořízení prezentační a výpočetní techniky pro projekt CZ.1.07/2.4.00/31.0080 Partnerství v oblasti energetiky Název: Moravskoslezský energetický klastr, o.s. Sídlo: Studentská

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky A/ Úvodní ustanovení: 1/ Firma Gravo Tech s.r.o., Platanová 665, 294 71 Benátky n. Jiz. II., IČO 25628992, DIČ CZ25628992 je založená na základě platných právních norem ČR,

Více

Správce právě pro vás

Správce právě pro vás Správce právě pro vás Dovolte nám představit společnost Bytové centrum Schönberg,s.r.o. Společnost se zabývá správou budov a zajišťováním revitalizací včetně financování v návaznosti na dostupných dotacích

Více

Město Krásná Lípa 407 46 IČ 00 261 459. Zásady pro vydávání informačního půlměsíčníku Vikýř

Město Krásná Lípa 407 46 IČ 00 261 459. Zásady pro vydávání informačního půlměsíčníku Vikýř Město Krásná Lípa 407 46 IČ 00 261 459 Zásady pro vydávání informačního půlměsíčníku Vikýř Zásady pro vydávání informačního půlměsíčníku Vikýř Vikýř je placeným informačním půlměsíčníkem pro občany města

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen VZMR ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 506 442 442 Lékařská 55 49 378 Přírodovědecká 048 896 603 Filozofická 33 2736 2095 Pedagogická 726 585 585 Ekonomicko-správní 224

Více

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty.

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty. Zadávací dokumentace k zakázce Rozvoj obecných dovedností zaměstnanců společnosti SATUM CZECH s.r.o. Podmínky výběrového řízení jsou stanoveny v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 1/2013/RFP

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 1/2013/RFP VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 1/2013/RFP Pardubice, tř. Míru oprava, rekonstrukce a přístavba č. p. 60 a 450 generální klíč 1. Základní údaje o zadavateli: Rozvojový

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s ustanoveními 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

Pravidla pro poskytování dat a výstupů z datového skladu Geografického informačního systému hl. m. Prahy. Všeobecná ustanovení

Pravidla pro poskytování dat a výstupů z datového skladu Geografického informačního systému hl. m. Prahy. Všeobecná ustanovení Pravidla pro poskytování dat a výstupů z datového skladu Geografického informačního systému hl. m. Prahy I. Všeobecná ustanovení 1. Cílem tohoto dokumentu je stanovení pravidel (dále jen pravidla ) pro

Více

Webové šablony pro restaurace

Webové šablony pro restaurace Grafika Webdesign Eshopy Webové šablony pro restaurace Připravili jsme šablonové weby, které je možné aplikovat na většinu restaurací/kaváren a podobných podniků. Oproti univerzálním šablonám pro firemní

Více

Výzva k podání nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Vytvoření vzdělávacího portálu pro učitele a děti 1. a 2. tříd základní školy

Výzva k podání nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Vytvoření vzdělávacího portálu pro učitele a děti 1. a 2. tříd základní školy Výzva k podání nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Vytvoření vzdělávacího portálu pro učitele a děti 1. a 2. tříd základní školy Oslovujeme Vás v souladu s ustanovením příručky pro

Více

Administrace projektů po akceptování žádosti o podporu a nejčastější chyby žadatelů

Administrace projektů po akceptování žádosti o podporu a nejčastější chyby žadatelů Administrace projektů po akceptování žádosti o podporu a nejčastější chyby žadatelů Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

Více

Zadávací podmínky. Označení zakázky: pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. Označení zakázky: pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Komplexní zajištění vzdělávacího programu Marketingový výzkum a statistika pro cestovní ruch pro projekt Destinační management a vytváření produktů v cestovním ruchu Zadavatel

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Prohlubování kvalifikace a profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti TECH GASTRO IT kurzy 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

představujeme se Dobrý den, rád bych Vám představil Tiskárnu Osík. Jsme rodinnou firmou a základy našeho vzniku sahají do roku 1993.

představujeme se Dobrý den, rád bych Vám představil Tiskárnu Osík. Jsme rodinnou firmou a základy našeho vzniku sahají do roku 1993. představujeme se Dobrý den, rád bych Vám představil Tiskárnu Osík. Jsme rodinnou firmou a základy našeho vzniku sahají do roku 1993. Pracujeme s moderní předtiskovou, tiskovou a dokončovací technikou na

Více

LANGMaster etestme.com Možnosti využití testovací platformy a ceník služeb

LANGMaster etestme.com Možnosti využití testovací platformy a ceník služeb LANGMaster etestme.com Možnosti využití testovací platformy a ceník služeb Vyberte si nejvýhodnější způsob využití: 1. Standardní verze Standardní verze je provozována na serverech a doméně http://etestme.com.

Více

Prezentace společnosti

Prezentace společnosti Prezentace společnosti Naše vize Vybudovat pro menší, středně velké i velké podniky úspěšnou alternativu k velkým mezinárodním poradenským kancelářím k nákupu (one stop shopping) poradenských služeb v

Více

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava Do roku 2012 sbíral Český statistický úřad údaje o využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě z ročního šetření o využívání ICT veřejnou správou, které bylo přílohou ročního státního

Více

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA PŘEDMĚT: EKONOMIKA Základní ekonomické pojmy, ekonomické systémy společnosti, zákony trhu Podnikání jednotlivce, živnostenský zákon Obchodní korporace osobní společnosti Oběžný majetek Náklady, výnosy,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VZMR/01/OKH/2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY veřejné zakázky malého rozsahu ZÁZNAM TISKOVÝCH KONFERENCÍ A TVORBA REPORTÁŽÍ AKCE DEN S HEJTMANEM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833 Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výzva k podání nabídek Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti Ostrapack s.r.o. Pokročilé funkce

Více

TelCom consulting s.r.o., 39444 Želiv 223

TelCom consulting s.r.o., 39444 Želiv 223 TelCom consulting s.r.o., 39444 Želiv 223 IČO: 28116313 e-mail: info@profiuspora.cz telefon: 724000006 724000008 Nabídka Poradenství a servis v Telekomunikacích 1 TelCom consulting s.r.o., 39444 Želiv

Více

Platný od 1. 1. 2010 MEDIAKIT

Platný od 1. 1. 2010 MEDIAKIT Platný od 1. 1. 2010 MEDIAKIT Obsah O nás... 2 Profil projektů... 2 O portálu www.krbyfotogalerie.cz... 3 Reklama na www.krbyfotogalerie.cz... 4 A, Balíčky pro firmy... 4 B, Bannery... 5 C, PR články,

Více

Obsah 1. Obsah. Sazba dokumentů v LATEXu 2 Úvod... 2 Vstupy... 3 Ceník... 6 Kontakt... 7 Ukázky... 9. Tvorba hudebnin v prostředí LilyPond 10

Obsah 1. Obsah. Sazba dokumentů v LATEXu 2 Úvod... 2 Vstupy... 3 Ceník... 6 Kontakt... 7 Ukázky... 9. Tvorba hudebnin v prostředí LilyPond 10 Obsah 1 Obsah Sazba dokumentů v LATEXu 2 Úvod............................... 2 Vstupy.............................. 3 Ceník............................... 6 Kontakt.............................. 7 Ukázky..............................

Více

"VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA"

VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA "VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA" Obsah nabídky veřejné zakázky strana 02 A Identifikační údaje strana 03 B Základní kvalifikační předpoklady strana 04 C Profesní kvalifikační předpoklady

Více

Zprostředkující subjekt OP RLZ

Zprostředkující subjekt OP RLZ Zprostředkující subjekt OP RLZ Zadávací dokumentace pro projekty hrazené z technické pomoci Priorita 5 Technická pomoc (TA) Opatření 5.1. Využití externích služeb v oblasti právní, finančně-právní, tlumočnické,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Překladatelské služby, korektury a tlumočení Dodavatelem se pro účely těchto obchodních podmínek a pro účely zajišťování překladatelských a korektorských služeb prostřednictvím

Více

Rekonstrukce 2. NP budovy radnice

Rekonstrukce 2. NP budovy radnice VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

Produktový ceník pro rok 2010

Produktový ceník pro rok 2010 Produktový ceník pro rok 2010 (platný od 1.6.2010 do odvolání) Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč bez 20 % DPH Nebuďte jako ostatní, odlište se! corporate identity CORPORATE IDENTITY Vizuální firemní identita

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ ODDĚLENÍ PŘEKLADŮ A TLUMOČENÍ. V Praze dne 30. června 2009

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ ODDĚLENÍ PŘEKLADŮ A TLUMOČENÍ. V Praze dne 30. června 2009 PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ ODDĚLENÍ PŘEKLADŮ A TLUMOČENÍ V Praze dne 30. června 2009 ÚVOD Oddělení překladů a tlumočení jazykové agentury Channel Crossings uspořádalo na přelomu května a června rozsáhlý

Více

CZ.043.07/3.1.01.1/0144

CZ.043.07/3.1.01.1/0144 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská vypisuje výběrové řízení na dodávku služby zajištění překladů pro projekt CZ.043.07/3.1.01.1/0144 Inovace studijního programu, rozšíření studijních

Více

Ceník inzerce Ceník č. 2 Platný od 1.10.2010

Ceník inzerce Ceník č. 2 Platný od 1.10.2010 Ceník inzerce Ceník č. 2 Platný od 1.10.2010 Formáty a ceny inzerce periodicita: týdeník (vychází ve čtvrtek) formát strany: 305 x 470 mm formát zrcadla: 275 x 431 mm barva: 4/4 4/2 4/1 tisková technika:

Více

PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK PODANÝCH V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK PODANÝCH V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK PODANÝCH V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ ZADAVATEL: Fond dalšího vzdělávání Sídlem: Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Zastoupen: Mgr. Lenkou Kauckou, pověřenou řízením IČO: 004 05 698 VEŘEJNÁ

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Název akce: Zpracování projektové dokumentace " Rekonstrukce objektu, dvorní přístavba a půdní vestavba Identifikační údaje zadavatele:

Více

Výroční zpráva. o průhlednosti společnosti TPA Horwath Audit s.r.o. za rok 2014

Výroční zpráva. o průhlednosti společnosti TPA Horwath Audit s.r.o. za rok 2014 Výroční zpráva o průhlednosti společnosti za rok 2014 140 00 Praha 4, Antala Staška 2027/79 Tel.: +420 222 826 311, Fax: +420 222 826 312, E-Mail: audit@tpa-horwath.cz pobočky 746 01 Opava, Veleslavínova

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 816 282 635 150 Adresa 635 212 635 184 Tel. 173 117 138 815

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZAKÁZKA NA SLUŽBY: Realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti Abex Substráty, a.s. Zadavatel Obchodní firma: ABEX Substráty a.s. Sídlem: Žabeň 203, 739

Více

ZO ČSOP ADONIS 56/03, Náměstí 1, 692 01 Mikulov. Adresát: I. Výzva k podání nabídky

ZO ČSOP ADONIS 56/03, Náměstí 1, 692 01 Mikulov. Adresát: I. Výzva k podání nabídky ZO ČSOP ADONIS 56/03, Náměstí 1, 692 01 Mikulov Zadavatel: ZO ČSOP Adonis 56/03 zastoupeno: Marcela Koňáková se sídlem: Náměstí 1 692 01 Mikulov IČO: 15530744 Vyřizuje: Marcela Koňáková tel: 519 512 200-201,

Více

Nabídka služeb společnosti CReativeMages

Nabídka služeb společnosti CReativeMages Nabídka služeb společnosti CReativeMages 2013 CReativeMages s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Veškeré informace uvedené v tomto dokumentu jsou vlastnictvím CReativeMages s.r.o. Žádná část tohoto dokumentu

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Smlouva o dílo č. 02/2014

Smlouva o dílo č. 02/2014 Smlouva o dílo č. 02/2014 podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku uzavřená níže uvedeného, dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: sídlo: Ústav územního rozvoje Jakubské nám.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1 Název veřejné zakázky

Více

PRÁVNÍ ODDĚLENÍ AKTUALIZACE DUBEN 2007 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY / RÁMCOVÉ SMLOUVY

PRÁVNÍ ODDĚLENÍ AKTUALIZACE DUBEN 2007 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY / RÁMCOVÉ SMLOUVY PRÁVNÍ ODDĚLENÍ AKTUALIZACE DUBEN 2007 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY / RÁMCOVÉ SMLOUVY PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE V případě společné přihlášky vyplňte jedno prohlášení za každého člena skupiny. Všechny dokumenty tvořící či

Více

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen "klient"

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen klient V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ Mandant: IČ: DIČ: zastoupený dále jen "klient" a Mandatář : Vladimír Rajnyš, daňový poradce zapsaný do seznamu Komory daňových

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní

Více

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. vypisuje ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ na dodávku vzdělávání pro zaměstnance v rámci projektu. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců Název zakázky: Dodávka vzdělávání zaměstnanců Zadavatel:

Více

Změna značky firmy a positioningu. Dalimil Petrilák & Martin Pospiš

Změna značky firmy a positioningu. Dalimil Petrilák & Martin Pospiš Změna značky firmy a positioningu Dalimil Petrilák & Martin Pospiš Obsah prezentace Charakteristika společnosti Strategické cíle Situační analýza Nabídka Konkurenční výhoda Výsledky SWOT analýzy Analýza

Více

Směrnice č. 43/2001 děkana Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. EDIČNÍ ČINNOST v plném znění (vč. dodatků ke směrnici)

Směrnice č. 43/2001 děkana Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. EDIČNÍ ČINNOST v plném znění (vč. dodatků ke směrnici) Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Směrnice č. 43/2001 děkana Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné EDIČNÍ ČINNOST v plném znění (vč. dodatků ke směrnici) Děkan OPF

Více

ZAMĚSTNANECKÁ ATRAKTIVITA ANEB JAK PROPAGOVAT ZAMĚSTNAVATELE A PRACOVNÍ POZICE NA INTERNETU Jednoduše, prakticky, s co nejnižšími náklady

ZAMĚSTNANECKÁ ATRAKTIVITA ANEB JAK PROPAGOVAT ZAMĚSTNAVATELE A PRACOVNÍ POZICE NA INTERNETU Jednoduše, prakticky, s co nejnižšími náklady Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ WORKSHOP ZAMĚSTNANECKÁ ATRAKTIVITA ANEB JAK PROPAGOVAT ZAMĚSTNAVATELE A PRACOVNÍ POZICE NA INTERNETU Jednoduše, prakticky,

Více

1 Základní údaje o zadavateli : Datum: 22. 12. 2011. Ev.č. SVT-2011-04 Vyřizuje: Ing. Dana Pelejová Tel. 724 711 217 E-mail: svazvt@seznam.

1 Základní údaje o zadavateli : Datum: 22. 12. 2011. Ev.č. SVT-2011-04 Vyřizuje: Ing. Dana Pelejová Tel. 724 711 217 E-mail: svazvt@seznam. Datum: 22. 12. 2011 Ev.č. SVT-2011-04 Vyřizuje: Ing. Dana Pelejová Tel. 724 711 217 E-mail: svazvt@seznam.cz Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby nespadající do režimu

Více

4) OTÁZKA: Prosíme o bližší specifikaci níže uvedených kurzů (dle vašich potřeb a možností):

4) OTÁZKA: Prosíme o bližší specifikaci níže uvedených kurzů (dle vašich potřeb a možností): OTÁZKY A ODPOVĚDI 1) Dobrý den, dovoluji si Vás požádat o sdělení, jestli kvalifikační požadavky na uchazeče o realizaci Vaší VZ se vztahují i na subdodavatele části vzdělávacích okruhů. V případě, že

Více

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami: Město Týnec nad Labem Sídlem: Týnec nad Labem,

Více

C131210. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zkvalitnění výuky na SOŠz a SOU Rajhrad 10.10.2013

C131210. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zkvalitnění výuky na SOŠz a SOU Rajhrad 10.10.2013 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení

Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení Čl. I Vznik smluvního vztahu 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) tvoří nedílnou součást rámcové smlouvy o překladatelských a tlumočnických

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08. Zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná zakázka)

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08. Zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná zakázka) Strana 1 ze 8 Základní údaje zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky vyhlášené v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajůpro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Zadávací podmínky. Označení zakázky: zezulova@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. Označení zakázky: zezulova@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení zakázky: Komplexní zajištění vzdělávacího programu Národní a regionální politiky a strategické dokumenty v oblasti cestovního ruchu pro projekt Odborná školení a vzdělávání pracovníků

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava Číslo zakázky: HSJI-2411/E-2015 Datum vyhlášení: 28.05. 2015 Č.j.: HSJI-2411-1/E-2015 Počet listů: 3 Počet příloh: 2/3 Výzva k podání

Více

Krátký exkurz do historie, teorie a praxe tlumočení

Krátký exkurz do historie, teorie a praxe tlumočení Krátký exkurz do historie, teorie a praxe tlumočení Prof.PhDr. Ivana Čeňková, CSc. Ústav translatologie Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 30.8.2013 Léto s FF Kde se teď nacházíme? Ústav translatologie

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka elektrického paletového vozíku ručně vedeného.

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka elektrického paletového vozíku ručně vedeného. Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle 18 odst. 5 dle zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky malého rozsahu: Dodávka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více