Terénní pracovníci mají budoucnost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Terénní pracovníci mají budoucnost"

Transkript

1 TÉMA MĚSÍCE Terénní pracovníci mají budoucnost Platí ještě i dnes, že řemeslo má zlaté dno? Učňovské školství zaznamenalo od devadesátých let několik významných změn. V průběhu let hrozilo, že některé tradiční obory mohou zaniknout, jiné i zcela nové vznikaly podle požadavků trhu práce. K těm prvním podle náměstkyně hejtmana Jaroslavy Wenigerové (ODS) patřily například učňovské obory zedník či tesař, instalatér, čalouník a dokonce i tradiční regionální obor horník. Například ale o truhláře zájem přetrvává. Cítíme stále odklon od učebních oborů s vyšším podílem ruční práce ve prospěch těch moderních, zaměřených na výpočetní techniku, konstatovala náměstkyně. Od roku 1990 došlo v kraji k výraznému rozvoji středních škol většinu z nich zřizuje kraj, vznikly i soukromé a církevní střední školy, Změnila se struktura učňovských oborů, školy inovují nabízené odborné vzdělávání tak, aby absolventi dosáhli větší všestrannosti a tím i možnosti širšího uplatnění místo dosud úzké specializace. (Pokračování na straně 2) Moravskoslezský kraj V sociální oblasti je vedle obecních, krajských a státních poskytovatelů významným prvkem při zlepšení života osob v nepříznivé sociálně zdravotní situaci činnost nestátních neziskových organizací, zejména občanských sdružení, obecně prospěšných společností a církevních právnických osob. SLOUPEK HEJTMANA Vážení čtenáři, občané Moravskoslezského kraje! V posledních týdnech mě opravdu trápí hysterie kolem ptačí chřipky. Jsem přesvědčený o tom, že nám bezprostřední nebezpečí nehrozí. Z historie víme, že lidstvo je každým desetiletím vyspělejší, odolnější a že má dost zbraní na to, aby epidemii či případnou pandemii porazilo. Mnohokrát jsem na novinářské i jiné dotazy musel odpovídat, že dnes prostě žádné seznamy vyvolených pro dávku léků či vakcíny proti ptačí chřipce netvořím, tvořit nechci a nebudu. Zdá se ale, že to je pořád málo. V našem kraji žije jeden a čtvrt milionu lidí, z toho těch takzvaně ohrožených (tedy zařazených do jakési rizikové skupiny) je skoro polovina. Copak to jsou vyvolení? A navíc stát slíbil zabezpečit dost léků pro všechny a už na tom pracuje. Současná kampaň jen zbytečně vyvolává v lidech strach z nemoci. V žádném případě bych nechtěl snižovat důležitost otázek kolem pandemie a zájem občanů o svůj zdravotní stav. Podle informací je ale jako vždy ČR o krok napřed v připravenosti na všechny případné mimořádné události. Věřím, že žádná pandemie nepřijde (koneckonců mluvilo se o ní už vloni a předloni) a že nebudeme muset oprašovat krizové plány, které, jak jistě víte, stejně mít musíme. Má je každý kraj, mají je obce, záchranáři prostě proto, že musíme být připraveni. A věřím, že nebudeme nikdy oprašovat ani ten krizový plán, jenž je rozpracován pro potřeby případné pandemie. A kdybychom jej náhodou museli otevřít a použít, budu ten poslední, kdo se bude starat o to, jestli dostane léky a naopak budu dělat přesně to, co se ode mne čeká budu se přesně řídit danými pravidly. Evžen Tošenovský, hejtman Moravskoslezského kraje Nenašli jste naše noviny ve Vaší schránce? Reklamační linka: důležitou součástí při vytváření občanské společnosti, neboť společ- Jsou nost je tak vyspělá, do jaké míry se dokáže postarat o ty, kteří to potřebují, uvedl náměstek hejtmana Jiří Carbol (KDU-ČSL). Vedle již existujících typů služeb, především sociálních ústavů a pečovatelské služby, vznikly v sociální oblasti v posledních 15 letech nové subjekty, jež reagují na potřeby uživatelů. Provozují je téměř výhradně neziskové organizace, přičemž přidělování státní dotace na jejich podporu na regionální úrovni byly od letošního roku svěřeny přímo krajům. Je naším záměrem, aby lidé, kteří se nacházejí v nepříznivé sociálně-zdravotní situaci, měli možnost využívat instituce poskytující kvalitní služby a přitom mohli zůstat součástí svého přirozeného prostředí. Vycházíme ze dvou dokumentů, a to z koncepce sociálních služeb kraje a krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, vysvětlil Daniel Rychlik, vedoucí oddělení sociálních služeb. Základem je upřednostnění terénních (např. osobní asistence) a intervenčních typů služeb (např. krizových center a poraden) před rezidenčními službami (domovy důchodců a ústavy sociální péče). Jednou z více než 60 organizací v kraji, jež se zabývají zmíněnými službami, je i Slezská diakonie v Českém Těšíně. Jen naše středisko, a celkem jich má diakonie v kraji kolem 40, obstarává v současnosti 25 klientů, kterým pomáháme zvládat každodenní úkony. Jsou mezi nimi senioři i zdravotně postižení občané, vysvětlila Lenka Hájková ze Slezské diakonie. Jedna z klientek diakonie, bývalá učitelka mateřské školy Lenka Kovalová, přišla o zrak před dvěma lety. Od té doby se již naučila se o sebe postarat, a to především ve svém bytě v Karviné. Venku se ale necítím jistá, stále je něco rozkopané, také mě již dvakrát okradli. Ráda proto využívám osobní asistence, musím-li něco vyřizovat na úřadech nebo navštívit lékaře. Také mívám v souvislosti s onemocněním zraku závratě, pak je pro mě pomoc nutná i doma, vysvětlila Lenka Kovalová. Dotace do sociální oblasti v roce 2005: rozvoj kvality sociálních služeb (projekty v oblasti sociální a protidrogové politiky) 7,5 mil. korun podpora neziskovek poskytujících sociální služby seniorům a osobám se zdravotním postižením (ze státního rozpočtu) 114 mil. korun individuální požadavky organizací v sociálních službách (rozpočet kraje) 17 mil. korun příprava krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 1 mil. korun příspěvky na provoz příspěvkových organizací kraje (domovy důchodců a ústavy sociální péče pro mentálně postižené) 482 mil. korun finanční prostředky na reprodukci majetku příspěvkových organizací (investiční akce) 24 mil. korun Úřad informuje o kvalitě ovzduší Klastr je skupina vzájemně provázaných odvětví soustředěná na jednom území. Jejich vzájemné vazby zvyšují konkurenční výhodu a schopnost firmy či odvětví působit na globálních trzích. Dochází ke zvyšování produktivity práce, inovačních kapacit a rychlejšímu vzniku nových firem, uvedl hejtman kraje Evžen Tošenovský (ODS) s tím, že podpora klastrů je jednou z krajských priorit. Podle hejtmana je cílem vedení kraje, aby lidé našli v regionu práci, aby byl nejlidnatější kraj ČR s 1,25 Moravskoslezský kraj Podzim je obdobím, kdy nás o něco více trápí znečištěné ovzduší. Tento problém tady máme stále. Když jsou dobré rozptylové podmínky, kouř stoupá nahoru. Když začne být mlhavo a těžký vzduch, špína neodchází pryč. Teplý a studený vzduch se vymění a teplý vzduch nemůže stoupat nahoru, protože naráží do jakési inverzní pokličky, vysvětlil Milan Machač z odboru životního prostředí. Ke zlepšení situace vždy přispěje hlavně déšť a vítr, mlhavé počasí naopak znamená zhoršení. Odbor životního prostředí kraje ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí a Českým hydrometeorologickým ústavem v Ostravě si vzaly za své občany informovat o podobných situacích. Smyslem je, aby se zejména občané se zdravotními potížemi mohli podle našeho hlášení zařídit, uvedl Milan Machač. Po dobu zhoršených povětrnostních podmínek a kvality ovzduší se doporučuje např. zvýšit obsah vitamínu C ve stravě, větrat jen krátce, malé děti, starší občané a lidé trpící srdečními či dýchacími potížemi by měli venku pobývat co nejméně, vyhýbat se namáhavé práci a sportování ve venkovním prostředí. Aktuální údaje o stavu ovzduší lze nalézt na popř. telefonním čísle milionu obyvatel ekonomicky stabilní, a přitom zde bylo příjemné místo pro život celé rodiny. Prostřednictvím klastrů je možné přímo podpořit i taková průmyslová odvětví, která vytvářejí vysokou přidanou hodnotu a která v minulosti nebyla v našem regionu považována za hlavní. Jde o to, pomoci regionu při změně z průmyslově monotematického na víceoborový. Tak například vznikl klastr automobilový, vodíkový, ale především se velmi progresivně rozvíjí klastr dřevařský, vysvětlil náměstek hejtmana Pavel Drobil (ODS). (Pokračování na straně 3) KRÁTCE Autobusy na letiště Mošnov se přizpůsobily nové lince Mošnov V souvislosti se zavedením nové osobní letecké linky Mošnov Vídeň (informace na straně 6) byl drobně upraven jízdní řád autobusových spojení mezi Ostravou a Novým Jičínem. U některých spojů dochází k pětiminutovému posunu odjezdu. Dále autobusy na stejné lince číslo 101, 102, 117 a 120, které jezdí zejména v nočních a brzkých ranních hodinách, v zimních měsících nebudou jezdit. Z hlediska leteckého provozu je zima dobou turistického klidu, takže vytíženost spojů je velmi malá. Od března budou autobusy v plné míře zase jezdit, potvrdilo se nám, že se postupně individuální doprava na lince do Mošnova a zpět zvyšuje. A to je náš cíl, uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Pavol Lukša (KDU-ČSL). Klastry pomáhají rozvoji průmyslu Moravskoslezský kraj Vedení kraje podporuje vznik klastrů, jejich rozvoj může regionu přinést ekonomické oživení, práci i peníze. PENÍZE Z KRAJE POMOHLY Osobní asistentku diakonie Vandu Witoszkovou jsme zastihli při cvičení s klientem Adamem Palowskim z Karviné. Pana Adama navštěvuji každodenně na dvě hodiny a každý den musíme alespoň 30 minut cvičit. Je to nutné, aby se jeho stav po mozkové příhodě, která ovlivnila jeho motoriku na celé pravé straně těla, dále nezhoršoval, dodává osobní asistentka. Sklad štěpky a klád u jednoho z členů dřevařského klastru paskovského Biocelu. TÉMA MĚSÍCE AKTUÁLNĚ TIP NA VÝLET SPORT ROZHOVOR Nedostatek odborných dělnických profesí řeší podporou učňovského školství. strana 2 Hovoříme s organizátory konference Transport strana 3 Sport i historii si užijete na vycházce kolem Ostravy. strana 6 Na můstcích začínají skákat i ženy, říká olympionik Jiří Raška. strana 7 Představujeme radního a zastupitele kraje Zbyňka Stanjuru. strana 8

2 2 Listopad 2005 Téma, Z kraje TÉMA MĚSÍCE Platí ještě i dnes, že řemeslo má zlaté dno? (Pokračování ze strany 1) Studijní nabídka se rozšiřuje o zaměření se všeobecně odborným základem, o směry nástavbové, zvyšuje se podíl maturitních oborů, zhodnotil vývoj vedoucí oddělení středního školství Ivo Herman. V současné době navštěvují žáci v kraji 157 středních škol, z nich je 108 zřizovaných Moravskoslezským krajem. Ze všech škol poskytuje odborné vzdělávání v kraji 74 procent. Ke středoškolskému studiu v rámci kraje bylo letos přijato celkem žáků, z toho žáků do maturitních oborů, a to včetně učebních oborů s maturitou. Ostatní přijatí žáci navštěvují převážně obory s výučním listem, vypočítal Ivo Herman s tím, že největší zájem byl tradičně o zaměření umělecká, o gymnázia, lycea, obory zdravotnické, pedagogické a sociální péče, ale také o nástavbové studium pro absolventy s výučním listem. Zájem žáků a rodičů o některé učební obory se ale stále zmenšuje a zaměstnavatelé již avizují nedostatek profesí, jako jsou zedník, pokrývač, tesař nebo obráběč, slévač, hutník. Naopak ale střední školství, včetně učňovského reaguje na požadavky trhu otevřením nových směrů například mechanik strojů a zařízení, elektrotechnik, autotronik, pracovník sociální péče, nutriční asistent. Uvědomujeme si důležitost odborného vzdělávání pro další rozvoj regionu, v mnohých oblastech jej proto přímo podporujeme, uvedla náměstkyně Jaroslava Wenigerová. Firmy podporují učební obory Moravskoslezský kraj Kraj podporuje spolupráci škol a zaměstnavatelů, jedná se o jednu z možností, jak zachovat tradiční obory na moderních základech, přitom reagovat na požadavky měnícího se trhu práce. veřejnosti o obory je potřeba podpořit právě větší spolu- Zájem prací škol, zaměstnavatelů a profesních sdružení. Vhodnou cestou jsou motivační podmínky pro žáky, které nabízejí některé firmy v kraji, ať již se jedná o nabídku budoucího pracovního místa, propagaci příslušné profese přímo na základních školách nebo např. finanční podporu v rámci ubytování, dojíždění nebo prospěchových stipendií, upřesnil Ivo Herman z odboru školství krajského úřadu. Tento záměr se již podle něj podařil realizovat, a to například přípravou výuky oboru hutník v Rýmařově, spoluprací Střední průmyslové školy Technikum Przemyslowe Karviná s Českým báňským úřadem na zahájení výuky pro potřeby hlubinného dobývání tedy návrat k hornictví, dále přípravu nového oboru chemik- -operátor-průmyslové chemie ve SOŠ a SOU Vítkov-Podhradí v reakci na požadavky firem vyrábějící produkty z plastů, zejména firmy Linaset Budišov nad Budišovkou, otevření další třídy oboru obráběč kovů, a to v Ostravě a Bohumíně. Další možností je podpora kraje při rozšíření výuky technických lyceí, a v návaznosti na to financování modernizace výuky v celkové výši 4,8 mil. korun. V neposlední řadě spolupracujeme s profesními sdruženími, organizujeme společná pracovní jednání a konference na téma podpora odborného vzdělávání. Všichni zainteresovaní se ale musíme snažit, aby stále platilo, že dobrý řemeslník je k nezaplacení, dodala náměstkyně Jaroslava Wenigerová. Důležitá je motivace Kolem stovky žáků v oborech hutník, obráběč kovů, zámečník se připravuje ve všech ročnících ve Střední škole Ostrava-Kunčice pro firmu Mital Steell Ostrava (bývalou Novou huť). Již pro příští školní rok máme předběžně dohodnuto, že se tento počet výrazně zvýší, uvedl ředitel školy František Repka. Ročně tak z absolventů školy získá zaměstnání v blízké firmě až 40 vyučenců. Žáci musejí mít samozřejmě dobré studijní výsledky. Kromě možnosti nastoupit po ukončení školy do práce je firma motivuje také některými výhodami, například uhrazením lyžařského výcviku, příspěvkem na učebnice a pomůcky či na stravování, doplnil ředitel. Motivaci jako důležitou součást zvýšení zájmu o některé učební směry vidí rovněž ředitel SOU stavebního a dřevozpracujícího Jan Štursa. Mimo jiné každoročně nabízíme otevření tzv. máločetných učebních oborů, tedy těch, kde je malý zájem o absolventy těchto profesí. Jsou mezi nimi obory jako klempíř, pokrývač, podlahář, ale i malíř pokojů či sklenář, uvedl ředitel s tím, že jsou sice ekonomicky ztrátové, ale potřebné. Po projednání s krajským úřadem bylo rozhodnuto, že je v zájmu regionu tyto obory nadále zachovat. Kraj tento záměr Novinky z nemocnic v našem kraji Unikátní výměna kolenního kloubu Frýdek-Místek První dvě implantace umělého kolenního kloubu šetrnější operační metodou pomocí počítačové navigace provedli minulý týden ortopedové frýdecké nemocnice. Od loňského léta používá ortopedie frýdecké nemocnice speciální navigační přístroj nazývaný ortopilot. S jeho pomocí mohou operatéři přesně stanovit úhly, v jakých uloží umělý kloub, aby kloub pracoval s minimálním opotřebením a zároveň bylo napětí okolních měkkých tkání optimální. Nyní nemocnice navíc získala software pro zavedení kloubní náhrady minimálním řezem, který je proti běžné metodě menší zhruba o polovinu. Přednášky o diabetu Třinec Třinecká nemocnice uspořádala na konci října další z řady odborných lékařských seminářů. Tentokrát oddělení klinické biochemie připravilo přednášky o diagnostice a sledování diabetu z pohledu klinické biochemie. Cukrovka je jedním z nejčastějších civilizačních onemocnění, odborná veřejnost se tak mimo jiné dozvěděla, jak nejpružněji reagovat při zjištění nebo při komplikacích u onemocnění cukrovkou. OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ Středoškolské učiliště v Ostravě-Kunčicích připravuje odborníky pro blízkou huť. Foto: Stanislav Drozd. Novorozenci s náramky Karviná Identifikační plastové náramky pro novorozence a jejich matky zavedli začátkem listopadu na porodním oddělení Nemocnice s poliklinikou v Karviné. Náramek má zabránit záměně dětí, i když podle primáře gynekologicko-porodního oddělení Petra Fialy v karvinské nemocnici k záměně novorozenců nikdy nedošlo. Je to však podmínka získání akreditací pro zařízení. Dosud se dětem a maminkám přivazovala na ruce čísla. Visačky s čísly se však při propuštění ponechávaly v porodnicích. Náramky si nyní mohou maminky odnést domů a použít jako památku či ozdobu. Sedačka může zachránit život Frýdek-Místek Přímo ve frýdecko-místecké porodnici mohou rodiče se svými dětmi vyzkoušet dětskou autosedačkou. Speciální stojan přitom simuluje reálné prostředí vozidla. Cílem projektu, který zajistilo ministerstvo dopravy, je zvýšení používání bezpečnostních pásů a dětských autosedaček s dopadem na snížení počtu mrtvých dětí při autonehodách. Pokud by to znamenalo záchranu i jen jednoho dítěte, určitě se projekt vyplatí, uvedl Petr Wiecek, primář gynekologicko-porodního oddělení. podporuje i finančně, vysvětlil Jan Štursa. Dodal, že na prosinec je připravováno pracovní setkání ředitelů odborných škol, svazu podnikatelů ve stavebnictví, zástupců školského odboru krajského úřadu i jednotlivých stavebních firem. Výsledkem jednání by mělo být sjednocení názoru na podporu učebních oborů těch dělnických stavebních profesí, jejichž pracovníci v praxi pomalu stárnou a noví absolventi nepřicházejí, uvedl ředitel učiliště, které mimo jiné jako jediné v kraji nabízí učební obor kamnář. Ten ale již třetí rok nebyl pro nedostatek zájemců otevřen. Přitom ve stejném oboru každoročně probíhají na témže učilišti rekvalifikační kurzy pro dospělé, protože kamnářů je v současné době nedostatek. Hlas opozice k tématu: Naděžda Antalová (KSČM) V rámci přípravy dlouhodobého záměru v oblasti učňovského školství je třeba zvažovat citlivě dopad změn z pohledu struktury učňovských oborů v návaznosti na konkrétní požadavky regionálních zaměstnavatelů. Ačkoli je učňovské školství ekonomicky náročnější, měli bychom udělat vše, aby nedocházelo ke snižování počtu učňů na úkor zájemců o studium na gymnáziu. Ale ne všichni studenti ukončí studium maturitou, a pak bez výučního listu nebo maturitního vysvědčení navyšují počet nekvalifikované mládeže, která těžko shání uplatnění na trhu práce. Jsem zastáncem zachování sítě jedno a dvouletých učebních oborů a oborů pro mládež se speciálním vzděláváním. U nich vidím největší problém s jejich budoucím zařazením. Oldřich Vícha (ČSSD) Registruji snižování počtu učňů a posilování maturitních a všeobecných oborů, to potvrzují svým zájmem žáci i jejich rodiče. Do jaké míry je tento trend správný se pozná až v dalších letech. Již nyní pociťují některé obory nedostatek odborných dělnických profesí. Podle mě by se mělo aktivněji spolupracovat s úřady práce a pružněji reagovat na potřeby trhu práce. Bohužel na krajské úrovni není orgán, který by měl tuto záležitost v kompetenci a kdo by pružně reagoval a sledoval například uplatnitelnost absolventů v praxi a z toho signalizoval možné změny i směrem k učňovskému školství. Krajský úřad zjišťuje vytíženost zaměstnanců Moravskoslezský kraj Úřad kraje hodlá důkladně prověřit, jsou-li jeho zaměstnanci plně vytíženi a pracují efektivně nebo jestli například dva úředníci nedělají totožnou práci. Po roce končí audit na odboru školství, prověrka celého úřadu by pak měla být uzavřena na jaře Odbory pak v případě potřeby čeká reorganizace, na školském to bude znamenat zrušení dvou oddělení ze sedmi a snížení počtu pracovníků o sedm. Lidem byly nabídnuty jiné pozice v rámci úřadu, někteří je přijali, jiní na konci roku odejdou, sdělila první výsledky ředitelka krajského úřadu Eva Kafková s tím, že podle dalších šetření mají některé jiné odbory lidí málo. Úřad pro tuto odbornou práci zaměstnal jednoho zkušeného auditora. Už roční úspora 2,5 milionu korun na odboru školství je víc, než co nás audit bude stát, řekla ředitelka. Moravskoslezský krajský úřad je jedním z největších v zemi ( v kraji žije 1,25 mil. obyvatel), chod úřadu stojí asi 300 mil. korun ročně a stát hradí asi polovinu nákladů, zbytek jde z rozpočtu kraje. Podle ministerstva vnitra patří k nejlevnějším mezi našimi kraji ročně připadá na 100 obyvatel částka korun, u nejdražšího kraje v republice je to dvaapůlkrát více. Postupně představujeme všechny obce kraje s rozšířenou působností, které mají od roku 2003 pověření pro výkon státní správy v Moravskoslezském kraji je jich celkem 22. ORLOVÁ OOrlové se v minulosti hovořilo jako městě horníků, městě s poddolovanou historií. Dnes už je všechno jinak. Historické jádro města se postupně rekonstruuje s cílem i tam jednou vrátit život. Svou tvář postupně mění i moderní část města Orlová-Lutyně, kde žije 26 tisíc z celkem více než 34 tisíc obyvatel. Městské části a rozšířená působnost: Orlová má městské části: Město, Lazy, Poruba a Lutyně. Rozšířenou působnost vykonává pro obce: Doubravu, Petřvald a Dolní Lutyni. Samospráva města: Zastupitelstvo města má 35 členů, z toho je 11 za Hnutí za práva občanů, osm za KSČM, čtyři za ČSSD, tři za ODS, tři za Nezávislé, dva za Levý blok, dva za Koalici pravicových stran a dva za KDU-ČSL. Rada je jedenáctičlenná, starostou je Vladimír Farana (LB). Plány do budoucna: Jedním z cílů vedení města je dostavět centrum v Orlové-Lutyni, zlidštit a zklidnit prostranství mezi Billou, Komerční bankou, parkovacím objektem a kruhovým objezdem na V. etapě, včetně nového napojení na ulici F. S. Tůmy. V Lutyni vyřešit nedostatek parkovacích míst, zrekonstruovat chodníky, zkvalitnit vybavenost a služby sportovního areálu. Za prioritu lze považovat i vytvoření podnikatelské zóny z lokality bývalého Dolu Žofie a tím částečně snížit nezaměstnanost ve městě. Největší investice: Patří k nim rekonstrukce části bývalého komplexu Doubravan, který město odkoupilo od OKD, zrekonstruovalo a předalo občanům více než devadesát nových, pěkných, atypických bytů. Na sídlišti V. etapa v Orlové-Lutyni byl vybudován netradiční a v ČR ojedinělý parkovací objekt s hřištěm na střeše, který částečně vyřešil parkování v této části města. V souvislosti s výskytem metanu bylo zrekonstruováno Staré náměstí v Orlové-Městě a v září letošního roku Orlované získali v centru města novou, moderní budovu městské knihovny s infocentrem. Nahlédnutí do historie: Vznik Orlové a původ jejího názvu je spojován s pověstí z období vlády těšínského knížete Měška. Ten se při lovu v temných hvozdech svého panství usadil s manželkou Ludmilou a osobní družinou k polednímu odpočinku. V tu chvíli z blízkého křoví vzlétl obrovitý orel nesoucí hostii, kterou upustil právě nad hlavami překvapeného knížecího páru. Kněžna Ludmila následkem úleku na tomto místě předčasně porodila syna Kazimíra, pozdějšího majitele těšínského panství. Šťastný otec viděl v této události boží znamení a dal v tomto místě sroubiti kapli a později pojmenoval u kaple vznikající osadu podle původce celé události Orlová. Dodnes se tyčí na vysoké skále nad orlovským náměstím mohutný kostel v novogotickém stylu, jenž v roce 1905 nahradil původní stavbu z roku 1466, později upravenou v 18. století, která údajně nahradila sroubenou Měškovu kapli. Počátek dolování uhlí v Orlové byl zásadní změnou v hospodářském životě obyvatelstva. Obrovský význam však mělo dokončení úseku Košicko-bohumínské dráhy do Orlové v roce 1869 a Orlová se tak stala významným průmyslovým střediskem s orientací na těžební průmysl i se všemi důsledky, které to pro ni v dalším vývoji mělo. Zajímavosti: Nejvýznamnější architektonickou a kulturní památkou města je již zmíněný novogotický kostel Narození Panny Staré náměstí v Orlové již má po rekonstrukci. Marie. Za zmínku stojí i překrásný zámecký park s celou řadou vzácných stromů. Před deseti lety byla v Orlové-městě zrekonstruována historická budova radnice a na sklonku loňského roku historické Staré náměstí. Město a jeho okolí můžete poznávat nejen při procházkách, ale i při putování na kole po vyznačených cyklotrasách, které vás zavedou i do sportovního areálu se zimním stadionem, fotbalovým hřištěm, hřištěm na volejbal, tenisovými kurty, letním koupalištěm s minigolfem. Ve sportovní hale gymnázia si můžete vyzkoušet horolezeckou stěnu.

3 Aktuálně Listopad Klastry pomáhají rozvoji průmyslu (Pokračování ze strany 1) Dosud v našem kraji vzniklo pět klastrů: dřevařský, ICT (informační a komunikační technologie), automobilový, vodíkový (výzkum nových paliv) a strojírenský. Na jejich podporu vyčlenil kraj celkově částku 1,8 milionu korun, přičemž ve své aktivní činnosti je nejdále klastr dřevařský. Již v roce 2002 byla zpracována studie, která identifikovala odvětví a obory perspektivní pro rozvoj kraje, uvedl manažer dřevařského klastru Jan Poledník. Mezi nimi byl velmi perspektivně hodnocen i dřevařský průmysl. Kraj je totiž významným zdrojem dřevní hmoty, dřevozpracující průmysl zde má tradici, ale i potenciál pro další zhodnocení tohoto zdroje, vypočítal Jan Poledník, který upřesnil, že pomocí klastru chce kraj do pěti let vybudovat v našem regionu rozvíjející se dřevozpracující sektor, který bude významným dodavatelem a exportérem dřevostaveb a komponentů pro dřevěné konstrukce a domy. Zakládajícími členy klastru je 26 společností. Patří mezi ně subjekty těžařského, pilařského a dřevozpracujícího průmyslu a stavebnictví, pěstitelé lesa, ale i představitelé vysokého školství. Do dnešního dne projevila zájem o spolupráci téměř stovka většinou malých Povodně si ještě živě pamatujeme O síle vodního živlu jsme se všichni v uplynulých několika letech přesvědčili při ničivých povodních na Moravě a i v Čechách. Moravskoslezský kraj Není snad časopisu nebo novin, které by ve svém vydání nepsaly o zdravé výživě nebo o snižování váhy. PENÍZE Z KRAJE POMOHLY a středních firem. Od členství očekáváme podporu ekonomické stability dřevařského průmyslu, ale i možnosti dalšího rozvoje, a to zejména v rámci ČR a EU, konstatoval Jaroslav Jurek, generální ředitel Lesů Beskydy, které mimo těžebních aktivit provozují také státem uznanou bažantnici. HASIČI OBČANŮM KAM SE AŽ DOKÁŽEME PROJÍST Zatímco boj proti drogám či kouření probíhá již desetiletí, pomalu a záludně se objevil ve vyspělých státech další problém epidemie obezity. Ani ČR nezůstala stranou. V populaci dochází k nárůstu průměrného BMI (Body Mass Index Index tělesné hmotnosti). Počítá se tak, že hmotnost v kilogramech se vydělí druhou mocninou výšky v metrech. Pro příklad při výšce 174 cm a hmotnosti 82 kg bude výpočet vypadat takto: BMI = 82 / 1,74 2 = 82 / 3,03 = 27. Podle hodnot BMI rozlišujeme pět skupin: velká podváha do 18; podváha 18 20; optimální (normální) váha zdravotní riziko je minimální; nadváha zvýšené zdravotní riziko; obezita 30 a více vysoké zdravotní riziko, vysvětlil Zdeněk Moldrzyk z krajské hygienické stanice s tím, že v našem regionu uskutečňuje krajská hygienická stanice studii (HAPIEE), jejímž cílem je zjistit míru poškození zdravotního stavu obyvatelstva a prozkoumat příčiny vysoké kardiovaskulární nemocnosti ve státech Oborová sdružení přispívají k větší konkurenceschopnosti výrobců. Smyslem členství v klastru je spolupráce firem a růst dřevozpracujícího průmyslu tedy sdílení informací, hledání nejlepších postupů, inovace, marketing, spolupráce na zakázkách, zvyšování kvalifikace, aktivace výzkumných a vývojových projektů ve spolupráci s VŠB-TUO, společná účast na Zpracování dřeva a výroba dřevařských výrobků je založeno na místních přírodních zdrojích a jejich efektivním využití. Lesnictví dlouhodobě hospodaří na principu trvale udržitelného rozvoje, dřevo je obnovitelný, inteligentní materiál. Rozloha lesů v našem kraji je 188,4 ha (34 %), zásoba dřeva činí 52,8 mil. metrů čtverečních, roční těžba se pohybuje na úrovni 1,4 mil. metrů čtverečních. Na snímku vyvážecí souprava a. s. Lesy Beskydy. Voda se může stát nespoutaným živlem, proti kterému je potřeba se účinně a preventivně bránit. Úkoly k ochraně před povodněmi na daném území řeší povodňové komise, které zřizují orgány státní správy a obce na základě zpracovaných povodňových plánů. Rozsah prováděných opatření při povodni a vývoj povodňové situace na území je určován třemi stupni: I. stupeň stav bělosti, nastává při nebezpečí povodně, II. stupeň stav pohotovosti je stav, kdy nebezpečí povodně přerůstá v povodeň, III. stupeň stav ohrožení, dochází k nebezpečí vzniku škod velkého rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Informace o vyhlášených stupních podávají povodňové komise, lze je získat ze zpráv hromadných sdělovacích prostředků a u správců vodních toků. V případě ohrožení nebo při vzniku povodní je obyvatelstvo varováno varovným signálem sirén Všeobecná výstraha, u elektronických sirén s pokračující slovní informací Nebezpečí zátopové vlny. Dále budou občané průběžně informováni o situaci sdělovacími prostředky, místními rozhlasy a jiným mediálními prostředky. Při vyhlášení stavu pohotovosti je potřebné, aby občané neustále sledovali vývoj povodňové situace v hromadných sdělovacích prostředcích a zjišťovali informace o způsobu a místě případné evakuace. Podle potřeby se aktivně zapojili do ochrany před povodní a podle pokynů povodňových komisí, policie a záchranářů si připravili pytle s pískem a další těsnící materiály na utěsnění nízko položených dveří, oken a odpadních potrubí u rodinných domků. Při vyhlášení stavu ohrožení je nutné připravit si evakuační zavazadlo pro celou rodinu, přemístit potraviny, nebezpečné látky a cenný nábytek do vyšších pater domu, připravit vyvedení hospodářských zvířat, odstranit nebo řádně zajistí snadno odplavitelný materiál, zabezpečit dům nebo byt a připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci. Jak zabezpečit při evakuaci dům či byt? Je potřeba vypnout hlavní uzávěry plynu, vody, elektrického proudu, zabezpečení oken a dveří. Také je nutné zajistit skladované nebezpečné látky před možným unikem do vody. Poté následuje přesun s evakuačním zavazadlem do prostoru shromaždiště k evakuaci. Nezapomeňte upozornit sousedy a v případě potřeby jim pomoci při evakuaci! Vznikne-li povodeň působením jiných vlivů, například protržením hráze vodního díla nebo vypouštěním vodního díla při řešení kritické situace, jde o povodeň zvláštní. Hlavní činností je pak zahájení okamžité, rychlé a úplné evakuace osob a zvířat z ohroženého území. Mějme vždy na paměti, že v tomto případě nejde o obyčejnou povodeň, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku. Příště: Činnost obyvatelstva při úniku nebezpečných látek střední a východní Evropy. Grafy ukazují, jaké hodnoty BMI byly zjištěny v ČR. Tato fakta jsou důvodem, proč ovlivnění obezity patří mezi prioritní cíle celosvětového programu Zdraví 21 (Z21), který vypracovala Světová zdravotnická organizace (WHO) a k němuž se připojil také Moravskoslezský kraj. výstavách a veletrzích, propagace celého odvětví, zvýšení spotřeby dřeva, uvedl prezident klastru Ivo Klimša, generální ředitel Biocelu Paskov. Podle Ivo Klimši má klastr velké možnosti rozvoje. Dřevozpracující průmysl má v kraji tradici, přičemž Moravskoslezský kraj je významným zdrojem dřevní hmoty v rámci ČR. A v neposlední řadě je dřevo obnovitelný, inteligentní materiál, řekl prezident klastru a dodal, že v našem kraji dnes působí přibližně 3800 podnikatelských subjektů s předmětem činnosti lesnictví, dřevařská výroba a související činnosti. Velké ambice má ale také klastr automobilový, jeho vznik iniciovali významní výrobci příslušenství pro automobilky Hayes Lemmerz Alukola, Autopal, Siemens a Brano. Odvětví výroby strojů, dopravních prostředků a příslušenství pro automobilový průmysl je už nyní druhým nejsilnějším oborem průmyslové výroby v Moravskoslezském kraji, uvedl náměstek Drobil s tím, že toto odvětví zaměstnává až 35 tisíc lidí a v regionu investuje do něj asi dvacet zahraničních společností. Kraj v souvislosti s automobilovým klastrem podpořil projekt vyhledávání vhodných firem pro klastr automobilových subdodavatelů, současně však nechává vyhodnotit jeho životaschopnost a přínos. Kraj potřebuje kvalitní silnice Národnostní menšiny s dotacemi i příští rok Ostrava Odbor regionálního rozvoje podal v rámci sociální integrace a rovnosti příležitostí žádost u ministerstva práce a sociálních věcí o pětimilionovou finanční podporu na projekt Terne čhave (Mladí lidé). Jeho cílem je vzdělávání odborných pracovníků, především mladých lidí pocházejících z romské etnické skupiny. Chceme vyškolit sedm týmů z neziskových organizací, které působí ve vybraných lokalitách kraje a poskytují sociální služby, v metodách zaměřených na rozvoj funkční gramotnosti mladých romských lidí, uvedla Helena Balabánová, koordinátorka pro národnostní menšiny. Projekt bude realizován v Ostravě, Moravskoslezský kraj Zahájení stavby obchvatu Jablunkova na jaře příštího roku, to je jedna z dopravních priorit kraje. se snaží urychlit prosazení dostavby úseků Kraj silnice I/11 v návaznosti na mezinárodní tah E75, aktuálně jde především o zahájení výstavby obchvatu Jablunkova na jaře příštího roku tak, aby se co nejdříve významně zlepšilo spojení na Slovensko a do Polska, zdůraznil náměstek hejtmana Pavol Lukša (KDU-ČSL). Státní rozpočet už se začátkem stavby počítá, vyčleněno je více než 100 milionů korun. Podobně se kraj snaží řešit problémy spojené s plánovanou výstavbou obchvatu Frýdku-Místku. Jaké jsou další dopravní priority regionu? Obchvat Českého Těšína, který má význam pro napojení Třince na rychlostní silnici R48 a samozřejmě dokončení celé R48 podle plánu, doplnil Pavol Lukša. Důležitá je rovněž rekonstrukce III. železničního koridoru v úseku Dětmarovice Mosty u Jablunkova, tam je nutné začít v roce 2007, opět jde o spojení důležité pro dopravu na Slovensko. Nám jde v tomto ohledu také o budoucí napojení letiště Mošnov na železnici, uzavřel náměstek hejtmana Lukša. Tato a jiná témata byla obsahem mezinárodní konference Transport, kterou pořádalo v polovině listopadu v Ostravě Sdružení pro obnovu a rozvoj MSK za finančního přispění kraje. Podle generálního ředitele sdružení Miroslava Fabiana patří k dalším prioritám zlepšení dopravního napojení na letiště Ostrava-Mošnov s přilehlou rozvojovou zónou a z perspektivního hlediska stabilizace trasy vysokorychlostní železnice v rámco evropské sítě. Na otázky redakce odpovídá Miroslav Fabian: Kolik prostředků si už vyžádala modernizace VI. multimodálního koridoru, který vede naším krajem? Modernizace II. železničního koridoru byla zahájena v roce 1997 a na hlavní větvi Břeclav Přerov Petrovice u Karviné ukončena v polovině loňského roku. Tato železnice je součástí VI. multimodálního transevropského koridoru obdobně jako dálnice D47 a rychlostní komunikace R48. Hodnota nákladů se pohybuje v desítkách miliard korun. Do dopravní infrastruktury našeho kraje je v tomto období investováno nejvíce ze všech krajů ČR. Jak modernizace železnice přispěje ke zrychlení a komfortu přepravy? Modernizace železnice je jedním ze tří hlavních předpokladů. Druhým jsou moderní, tj. výkonnější a úspornější dopravní prostředky např. elektrické jednotky EJ471, které se vyrábí v Ostravě. Třetím je dobře fungující dopravní systém s napojením na ostatní druhy doprav s minimem přestupů a komplikací. Zkuste se například jako cestující vlakem dostat na naše letiště. Starostové na Karvinsku také nedávno oživili myšlenku na splavnění Olše pro rekreační účely. Mají podobné projekty naději na úspěch? Splavnění Olše nebo Odry pro rekreační účely proč ne? Projekt celkového splavnění řeky Odry však zdaleka nezáleží jenom na ČR. Je to také záležitost polských sousedů, ekonomických podmínek a cen pohonných hmot, evropských dopravních priorit. Ale i věc vodohospodářská a protipovodňová. Karviné, Bruntále a Novém Jičíně tedy v lokalitách s nejvyšší koncentrací romských obyvatel. Členové výboru zastupitelstva pro národnostní menšiny se ke svému jednání 18. října sešli přímo v terénu, a to v jedné z nejdiskutovanějších romských čtvrtí v Přívoze. Výbor se tak na vlastní oči přesvědčil, v jakých podmínkách žije například mnohočlenná rodina Bongylajových. Hejtman Evžen Tošenovský zahájil konferenci Transport. Jako každý rok kraj i v roce 2006 bude podporovat formou dotačního programu činnost národnostních menšin. Program vyhlásila rada kraje, přičemž vyčleněný milion musí ještě schválit zastupitelstvo. Většina prostředků jde na kulturní akce polské menšiny, prostředky dostaly i organizace menšin německé, polské, slovenské, řecké. Organizace zastupující menšiny může žádat až o 75 % nákladů na akci ve výši do korun a musí mít za sebou alespoň rok úspěšné práce. Žádosti o podporu je potřeba podat do letošního 21. prosince. Nová pracovní místa s grantem kraje Moravskoslezský kraj Malé a střední podniky mohou žádat kraj o peníze na rozvojové investiční aktivity v souvislosti s modernizací a rekonstrukcí objektů, zařízení, na nákup technologií či na nákup konzultačních a poradenských služeb, a to až do výše 50 % uznatelných nákladů akce. Kraj vyhlásil 3. kolo výzvy k předkládání projektů pro grantové schéma Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji 2005, budou podpořeny výhradně akce existujících podnikatelů (nikoliv začínajících). Jednou z podmínek pro získání grantu je především vytvoření nových pracovních míst. Žádosti jsou přijímány do 9. prosince 2005 na Regionální kanceláři CzechInvest v Ostravě. Další údaje zájemci najdou na Kontaktní pro dotazy: a pobočka CzechInvestu: Úřad hledá kvalifikované lidi Ostrava Krajský úřad vyhlásil dvě výběrová řízení na obsazení místa vedoucího personálního oddělení (VŠ magisterské zaměření ekonomické, právní, personální, popř. andragogika), přihlášku je nutné podat do 25. listopadu 2005, a dále na vedoucího odboru investic (VŠ magisterské zaměření technické, stavební nebo ekonomické), kde se přihlášky podávají do 30. listopadu Další informace k těmto i k ostatním výběrovým řízením naleznete na nebo na úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Muzeum čeká na nového ředitele Ostrava Krajský úřad vyhlásil výběrové řízení na ředitele příspěvkové organizace kraje Muzea Novojičínska (VŠ magisterského humanitní nebo ekonomické, 5 let praxe, 1 rok v řídící funkci, znalost problematiky řízení a obecně závazných předpisů z oblasti kultury). Další informace na internetových stranách kraje.

4 4 Listopad 2005 M ORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ +?>9 = <C-26/ -RMO^O ]S UY_ZS^ U`KVS^Xt YTO^ `Ód) 8OWn^O NY]^K^OU PSXKXÂXtMR Z\Y]^ÌONUÓ) `c]yur MOXc ZYRYXX MR RWY^) º¼ÅÆÍ Âº¼ º¼ÅÆÍ Âº¼ :KU _dk`ìo^o y`æ\y`y_ ]WVY_`_ ]O UY038OW K dt]uot^o 5 XK ZYRYXXr RWY^c ]WVY_` dk`ìo^o ZÌtWY XK Wt]^Æ LÆROW RYNSXc YNTt Nt^O `O ]`rw XY`rW `YdO U _dk`ìoxt ]WVY_`c ]^KÂt ZY_dO N`K NYUVKNc ^Y^Y XY]^S ` dn`s]vy]^s XK MOXÆ `Yd_ ]KWS ]S d`yv^o ` S WÆ]tÂXt ]ZVn^Uc ` dn`s]vy]^s XK ]ZVn^MO ZÌONOW K NrVMO ZVKMOXt K WÆ]tMÓ SC 51777/1 -RMO^O Wt^ `n `Ód U`KVS^XÆ ZYTS ^ÆX) XKLtdtWO U`KVS^Xt UYWZVObXt ZYTS ^ÆXt `K ORY `Yd_ dk ` RYN X MR ZYNWtXOU NVO `K ORY ZÌnXt WÓ O L ^ ZYTS ^ÆXt ]Y_Ân]^t WÆ]tÂXtMR ]ZVn^OU =`ÓT `Ód RVONOT^O _ NOKVO\K$ +_^YN\_ ]^`Y 0\ NOU7t]^OU,O]UcN]Un! 0\ NOU7t]^OU ^OV $ " 2V_ÂtX]Un 9]^\K`K ^OV $ #,\KXNVY`K 9]^\K`K ^OV $ # SC 51749/1 CENA: Kč s DPH ÎÎÎ ÊÀÉÀÌʺÆÄÇ ºÑ kde nabízíme: široký sortiment ručního nářadí, elektronářadí, strojů a nástrojů zboží pro kutily a profesionály kotevní techniku lesní a zahradní techniku ZAJIŠ ŤUJE ME pod robný popis vč. pa rame zár trů st uční a rojů pozár bro uční s ušení er v i s nástr vžd ojů y aktu ální ce akčníc ník vč h cen etně nák up v p říjemn v kter ém pr oukoli ostřed dobu dop í rava z boží a ž do d omu ð ÐÌÒ ÓÊ d nd x uµgnxð vwnxá duh o flkhoq whoáid{ý ÎÎÑ ÏÍÒ ÓËÒá zzzühydqvüf} - Ö èbàa Ó ÞÓßÛàVæáèa âáöþóúë ÝáäÝáèa áôýþóöë Ó âáöþóúë Âȵ ÝáÔ äõ Ö èáæ jåýáèa Ó ÁÅ Ö åýë noviny jsou součástí projektu âáþëåæëä àáèa åæäáâàj ÝÓì æë Ó ÞÛ æë Ôäáç àj ä àáèóõ âóäý æ å äèûå ßáàæV SC 51778/1 Navštivte naši on-line prodejnu SC 51566/1 CENA: Kč s DPH 0\ NOMUn O]U >Æ tx ^OV $ "!! RADA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE vyhlašuje VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ AKCÍ pro grantová schémata SÍŤ SOCIÁLNÍ INTEGRACE 2005 (opatření 3.2) JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2005 (podopatření 4.1.2) PODPORA MÍSTNÍ INFRASTRUKTURY PRO CESTOVNÍ RUCH 2005 (podopatření 4.2.2) v souladu se Společným regionálním operačním programem. 1. Číslo kola výzvy: Termíny výzvy: Vyhlášení výzvy Příjem žádostí 15. listopad 2005 osobně na adrese Oddělení řízení grantových schémat, odbor regionálního rozvoje, Moravskoslezský kraj Krajský úřad, 28. října 117, Ostrava Ukončení příjmu žádostí: 13. leden 2006 do 12:00 hodin SC 51359/1 3. Další informace: Celý text výzvy a podrobné informace v Pokynech pro žadatele pro grantová schémata implementovaná v rámci SROP v Moravskoslezském kraji pro 3. kolo výzvy jsou uveřejněny na webových stránkách Informace poskytuje: Oddělení řízení grantových schémat odboru regionálního rozvoje, kontaktní osoba: Ing. Kateřina Švrčková, telefon: , SC 51776/1

5 à iû Listopad "5&#/ 4"-0/ %"+" >Êx %PQSBWOÓN KRAJ M ORAVSKOSLEZSKÝ W.PSBWTLP GJSNÈN TMF[TLÏN L SB K J 7ZVäJKUF NPäOPTUJ WZÝLPMJU TWÏ [BNŞTUOBODF w!q v} u êhêwyvklq ¾ê : >ê Bê ¾ê B :Bê ê >ê : B ¾ê 5 >ê ¾ê : >êo ±ê G ºÝâÕâaâl ä lçädêùß ØãäæÕêâl Āæáí ÞÙ ª a ãçãöõ Ă ßãàÙâl ÊÁ Õ ª a ãçãöõ Ă ßãàÙâl ÄÁ SC 51739/1 ôwuxen á surilo õ Provozovna: Staré Město, Na Zbytkách 98 (u nádraží Baška), Frýdek-Místek Tel./fax: Otevírací doba: pondělí-pátek P ři větším mn možn ožství odvoz ost u!!! SC 51241/1 SC 51242/1 SC 51743/1 Písemně, telefonicky, faxem nebo em: adresa: ČESMAD BOHEMIA, Regionální pracoviště Ostrava, Kafkova 8, Ostrava telefon: , fax: kontaktní osoba: Ing. Vojtěch Kaděra, Bc. Lukáš Fojtík Û yµnxs urwx Û yµnxs eduhyqµfk nry³ Û sodwed y krwryrvwl Û surghm x lwnry kr pdwhul ox tu šro JAK SE DO PROJEKTU ZAPOJIT ÎXÞÙá Ý ã ßãàÙâl ÖéØãé îõ ÕîãêXâÝ ê äã ÕØl äãøàù Øã à Ü ä ÝÜàX Ùß Ê äæãþùßèé ÞÙ éêõ ãêxâã ç àýáýèãêõâ á äãaèùá ãçãö èîâ Ù ä ÙØâãçè ÖéØãé álè Āæáí ßèÙæc çù ä ÝÜàXçl âùþø lêù váš spolehlivý partner SC 51742/1 Pro účastníky všech kurzů je připraven ucelený studijní materiál korespondující s osnovou školení. Účastníci školení pro VM obdrží po složení závěrečné zkoušky mezinárodně uznávaný certifikát CPC Akademie IRU (Mezinárodní unie silniční dopravy se sídlem v Ženevě). Ubytování a stravování ve školicím zařízení je zdarma. (Školení je v každém měsíci plánováno na několik dní; přesné termíny a místo školení budou zájemcům včas oznámeny). SC 51740/1 [B QFOÓ[F [ GPOEƉ &WSPQTLÏ VOJF Máte jedinečnou možnost vyškolit své manažery (VM) a provozní pracovníky (PM) ve vysoce kvalitních kurzech, spolufinancovaných z podstatné části Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky! Jedná se o kurzy, které svou osnovou pokrývají komplexně problematiku silniční dopravy, a to jak z pohledu manažera dopravní firmy (VM), tak z pohledu provozních pracovníků (PM). Kurzy budou realizovány v rámci schváleného projektu ESF v těchto termínech: VM: duben, říjen 2006 a únor, duben 2007 PM: květen, listopad 2006 Ê ĪÜĴ ÜøõĨöĢûÜĨċĠĂĨºcĢĨÿĂĴĂIJĨ ÿïüøc ĨĴĨ µ º2Ĩ ÿ ĨºÜø nĩijøõïõĩiĺĺħąýĩ ç ÓåÓäëÝáèÓ àvßbåæj Ä èáþç_àj àbß_ûàó Ó ÓàÙÞÛ_æÛàÓ Âäá æë Ýæ j à ßÓÜj _Óå å ç_ûæ ì ÔÛÿáèVàj Ó ÙäÓßÓæÛÝë Âäá ìó_væ _àjýë èb_àa ìó_væ _àjýë Û âáýäá_ûþa Ô ì äáìöjþç èbýç Þ æ ìväçýó ZPOZORNĚTE! Jak to, že vůbec mluvíte? Přemýšleli jste o tom někdy? Všichni jsme se ve škole učili cizí jazyk, ale 95 % z nás ho neovládá. A ještě si myslí, že jsou na jazyky hloupí. Jenže to je omyl. Nejsme hloupí. Protože kdybychom byli, pak bychom se nenaučili ani mateřský jazyk. Dokonce i mentálně retardovaní jedinci se naučí mluvit. Naučit se první (mateřskou) řeč je nejtěžší. ³ ÜÓÝ å æ Öë àóç_jæ âäèàj _± Rozhoduje jazykové prostředí. Tříleté dítě asi hodin ze svého života prospalo, ale dalších hodin na něj působilo jazykové (zvukové) okolí. Nejdříve začalo chápat, pak mluvit a nakonec přišlo na řadu psaní a čtení. Ve třech letech již hodně rozumí a také samo mluví, i když ještě ne na úrovni. Stejně tak to zvládnou i retardované děti. Naše první řeč je čeština a další jazyk ovládají pouze děti z vícejazyčného prostředí. Ve Švýcarsku a zemích Beneluxu je několik rozdílných úředních řečí a lidé je ovládají. Myslíte si, že lidé ve Švýcarsku nebo v Beneluxu jsou chytřejší než my? Ne, to určitě nejsou. Jen od dětství žijí ve vícejazyčném prostředí. A nyní přijde to nejzajímavější. Vy dospělí se můžete naučit další řeč stejně jednoduše jako kdysi svou mateřskou řeč. Vy již umíte číst a dokážete zapojit obě mozkové polokoule ƳÊÇÅ ¾ ÓäàÛàÙĴ ØçàÙçÜ ç è ÕÚ æëâ ÞÛÖj ÌVäçÝÓ ÝèÓÞÛæë Þ æ současně posloucháním originálního jazyka a čtením doslovných překladů. Doslovné překlady potřebujete pro pochopení cizího jazyka, neboť cizinci používají jiný slovosled než my. Pokud byste používali český slovosled, cizinec by vám nerozuměl, i kdybyste vyslovovali jednotlivá slova správně. Takto se naučíte myslet v cizím jazyce a získáte i dobrou výslovnost. Špatný přízvuk mají lidé hlavně proto, že danou řeč nemají dostatečně dlouho naposlouchanou. Teorii, gramatiku a slovíčka se s TAXUS Learning vůbec neučíte. To pochopíte z doslovných překladů. Angličtina obsahuje 4113 různých slov a němčina dokonce 4831 různých slov. Ostatně, děti jdou do první třídy a vše již umí. Až ve škole zjistí, jak je to vlastně těžké. TAXUS Learning obsahuje pozitivní podprahové záznamy, 14 hodin mluveného slova na 9 výukových CD, 3 CD, která vám vytvoří tiché cizojazyčné prostředí a knihu, ve které je tato metoda podrobně popsaná. Âáåæçâ Ü ÜÓÝá ç Öjæbæ Nejdříve poslouchat a pochopit, pak mluvit a nakonec číst a psát. Každý jiný postup je nepřirozený. Nejdříve si vědomě projdete zvolenou lekci. Pak si tutéž lekci pouštíte potichu stále dokola. Nijak vás to neruší a můžete se přitom dívat se na televizi, pracovat, jet autem, sportovat, prostě cokoliv vás napadne. Váš mozek se tím bude podvědomě zabývat bez nepříjemných pocitů, že se musíte učit. SC 51551/1 øõ wĩõÿåăġû ÏÜĨÿ öõüīüĩÿ ĨĪnĪĂĨĢĪĠ ÿoĩàĩĵüø ĨõÿĹÜĠcĪĨÕĂøÜ Na několik hodin denně si vytvoříte cizojazyčné prostředí z výrazů, které již vaše podvědomí zná. Nemusíte se kvůli tomu odstěhovat do ciziny. To je ideální postup pro ty lidi, kteří nemají čas na intenzivní vědomé učení se. Což je vlastně většina z nás! Zdá-li se Vám něco nadsazené, pak vězte, že pouze naše racionální školství v nás vypěstovalo poznání, že cizí jazyky jsou těžké. Systém výuky cizích jazyků ve škole je totiž špatný, neboť tam musíte ihned nahlas číst a psát. A hlavně učit se slovíčka. Biflování jednotlivých slov je přímo rakovinou pro naše znalosti jazyků. Proč? Ze dvou důvodů: 1. Vraťme se k dětem. Kdo z rodičů mluví na své děti jednotlivými slovy? 2. Samotné slovo navíc zní úplně jinak, než slovo spojené s jinými do celých vět. Němčina i angličtina TAXUS Learning se prodává samostatně a stojí 5990 Kč (nebo dobírka +100 Kč, posílá se ještě v den objednání). Máte je napořád a navíc pro celou rodinu. Pro srovnání: jedna hodina konverzace s rodilým mluvčím stojí v ČR asi 300 Kč na hodinu. Návratnost TAXUS Learning je asi 20 takových hodin. Navíc máte 5 let záruku na kvalitu. Máte málo času na učení a chcete poznat vylepšenou cestu poznávání dětí? Pak navštivte společnost POLA PROTIVÍN, s.r.o., Jiráskova 211, Protivín, Po Pá 8 17 hod. (tel. nonstop ). SC 51549/1 µüĵ Īõÿ Ĩ õÿ Ĩÿoûl Inzertní manager: Od též v Ostravě, Velká 200/18 (5. patro s výtahem u Masarykova náměstí), Ostrava Moravská Ostrava, Po Pá a hod. (tel ). Další informace na www. ucimesejazyky.cz Alena Bohatová, Janáčkova 1452, Frýdlant nad Ostravicí, telefon/fax: , SC 51534/1 ÿìøõl ĂøIJlÿwĨ SC 51760/1 ³ ¾ µãĩ mobil: ,

6 6 Listopad 2005 Muzeum i kostel mají budoucnost Moravskoslezský kraj Peníze ze strukturálních fondů EU se od loňského roku snaží kraj využít také pro zajištění financování oprav kulturních památek. tohoto období se odboru kultury ve spolupráci s odborem regi- Během onálního rozvoje podařilo předložit celkem čtyři žádosti o příspěvek ze zdrojů EU. Dva předložené projekty byly úspěšné a nyní se na nich podle plánu pracuje. Jsou jimi rekonstrukce a oprava kostela sv. Josefa ve Fulneku a rekonstrukce a oprava Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm, uvedl náměstek hejtmana Jiří Carbol (KDU-ČSL). Kostel sv. Josefa ve Fulneku Projekt rekonstrukce kostela byl přijat v 1. kole výzvy Společného regionálního operačního programu (SROP). Celkové náklady rekonstrukce se pohybují na úrovni 23,2 mil. korun, z evropských zdrojů na ni bude směřovat 14,2 milionu. Práce na kostele již začaly a letos bude uvolněno pro projekt 5,8 mil. korun z rozpočtu kraje a milion z programu ministerstva kultury na záchranu architektonického dědictví. Dokončení prací v kostele sv. Josefa je plánováno do poloviny roku Po rekonstrukci by měl objekt kostela sloužit kulturním a společenským akcím, jako jsou výstavy, koncerty nebo divadelní představení. Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm Cílem projektu rekonstrukce frenštátského muzea je nabídnout budoucím návštěvníkům této části Beskyd řadu špičkových expozic na ploše více než 750 metrů čtverečních. Program získal podporu Evropské unie ve 2. kole výzvy SROP. Celkové náklady činí 30,6 mil. korun s tím, že ze strukturálních fondů přijde po dokončení 18,7 mil. Kraj se bude na tomto díle podílet téměř 12 mil. korun. V současné době byly zahájeny stavební práce na objektu bývalé chlapecké školy. Hejtman odmění dílo o životě handicapovaných lidí I ve stáří je lepší žít aktivně Hlučín Dávno už neplatí, že domov důchodců je strašákem pro občany vyššího věku, kteří se museli do tohoto ústavního zařízení přestěhovat. Dnes jsou domovy pro seniory místem, kde se na stáří dá dobře a kvalitně žít. Připravujeme spoustu akcí a programů a snažíme se, aby naše klienty bavily, uvedla ergoterapeutka hlučínského domova důchodců Ranáta Janoschová. Mezi akcemi, které jmenovala, byl například výlet do rožnovského skanzenu, účast na gerontologických dnech, návštěva ostravské ZOO a další. Ale ne všichni mají zájem se aktivit účastnit. Respektujeme to, i když vysvětlujeme klientům, že každá činnost, zejména pak duševní oddaluje stárnutí a navíc zlepšuje kvalitu života a stáří vů- Ostrava Cenu hejtmana kraje pro autory literárních, publicistických, zpravodajských a dalších prací, které přispívají k popularizaci problémů občanů se zdravotním postižením a podporují myšlenku jejich společenské integrace letos dostane kolektiv autorů za práci S bílou holí. Soubor humorných povídek o lidech nevidomých sestavila zlínská autorka Jiřina Medveďová, jednou z autorek je i nevidomá Eva Reinwaldová z Ostravy, redaktorka slepeckého časopisu Ema. Některé příběhy namluvili herci Divadla Na Vinohradech a vyšly na CD. Cenu hejtman kraje Evžen Tošenovský předá na začátku prosince při příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených. Nové dotační programy Moravskoslezský kraj Kraj počítá pro příští rok se 17 vlastními dotačními programy s celkovou podporou vyšší než 110 milionů korun, rada už vyhlásila některé z nich - pro oblasti životního prostředí, kultury, školství, sociálních věcí. V oblasti kultury jsou podporovány kulturní aktivity mající vztah k Moravskoslezskému kraji hudební festivaly a umělecké a historické výstavy. Žádosti musí být podány do 19. prosince Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí podporuje zachování a obnovu kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí na území kraje, žádosti je možné podávat do 17. února Další informace lze získat na nebo na odboru kultury a památkové péče. SENIOŘI MEZI NÁMI bec, vysvětlila ergoterapeutka. Mezi činnosti v domově organizované a oblíbené mimo mnoho dalších také patří například pravidelný trénink paměti, kroužek poezie, luštění rébusů a křížovek. V současné době pomalu klienti připravují vánoční výzdobu, která zde patří k nejnápaditějším vůbec. Bývalá překladatelka Anna Vitásková až v hlučínském domově důchodců zjistila, že má malířský talent. Od té chvíle je to její jednou z nejzábavnějších činností. Evropský dosah bude mít expozice vystěhovalectví do Spojených států amerických s názvem Tam za mořem je Amerika, která zachytí podstatnou část dějin vystěhovalectví a jeho ekonomické i demografické a sociologické příčiny během větší části 19. století. Další expozice s názvem Člunek zpívá rukodělná tkalcovská výroba, která bude zahrnovat dějiny faktorského systému v tkalcovství, včetně pletařství a barvířství až k počátkům tovární tkalcovské výroby. Návštěvníci budou moci vidět tkaní na několika stavech a práci si také vyzkoušet, vysvětlil Miroslav Přikryl, vedoucí odboru kultury a památkové péče a dodal, že muzeum ale nabídne i další zajímavé expozice. Prozatím se ze strukturálních fondů EU na projekty předkládané krajem v oblasti kultury podařilo získat 32,9 mil. Kč. Další finanční prostředky z EU získala příspěvková organizace kraje Muzeum Těšínska, které dokončuje 1. etapu stavby Archeoparku v Chotěbuzi. Nyní je důležité dobře připravit projekty pro následující programové období Odbor kultury a památkové péče shromažďuje informace o potřebách a snaží se hledat možnosti financování projektů i mimo strukturální fondy, například z programu Evropského hospodářského prostoru dotovaného Norským královstvím, dodal vedoucí odboru. Ekologické projekty letos ještě mohou získat peníze Kultura, Volný čas Kolem Ostravy je také krásně Výlet do blízkého okolí Ostravy zavede turisty do rázovitého prostředí Hornického muzea OKD v Ostravě na Landeku, mezi golfisty do Šilheřovic či k pevnůstkám na Hlučínsku. Ale jaký by to byl výlet bez koupání Začátek výletu je věnován návštěvě Hornického muzea a vrchu Landeku v Ostravě- -Petřkovicích. Zalesněný protáhlý kopec nad soutokem řek Odry a Ostravice tvoří poslední výběžek České vysočiny a nese jméno Landek (Land Ecke = kout země). Ačkoliv své okolí převyšuje o pouhých 90 metrů, představuje významnou krajinnou dominantu. Na jeho úpatí se dnes nachází areál Hornického muzea OKD, největšího v ČR. Hornické muzeum a Národní přírodní památka Landek společně vytváří unikátní lokalitu. Součástí atraktivní nabídky je fárání do důlní expozice, výstavní vila a povrchové expozice strojů a zařízení. Území ale není spojeno pouze Kostel sv. Josefa ve Fulneku. TIP NA VÝLET Ilustrační foto okolí řeky Moravice. Moravskoslezský kraj Kraj chce ještě letos dotacemi podpořit projekty v oblasti životního prostředí. Obce a podniky tak mají možnost požádat o příspěvek, a to především na projekty, které se ucházejí o podporu fondů EU nebo jiných veřejných zdrojů (např. státních dotací). Konkrétně se jedná o projekty na čistírny odpadních vod a kanalizací v obcích, projekty na zřízení úpraven pitné vody, ozdravení říčních toků a protipovodňová opatření. Obce nebo podniky mohou dále požádat o peníze také pro projekty na odstranění starých ekologických zátěží, na recyklaci odpadů, ochranu ovzduší či programy na úsporu energií či ekologickou dopravu. Počítá se rovněž s příspěvky v oblasti ekologického zemědělství, rybářství a lesnictví. Konkrétní výši podpory musí ještě schválit zastupitelstvo, přičemž návrh rady kraje činí více než 36 mil. korun s tím, že maximální částka pro jeden projekt by mohla být až pět milionů. s těžbou uhlí, jeho historie sahá mnohem dál do minulosti. Archeologické výzkumy prokázaly, že již lovec mamutů, který se na Landeku sídlil před 23 tisíci lety, použil jako první na světě uhlí k udržování ohně ve svém ohništi. O jeho výtvarném cítění svědčí další fantastický nález torzo ženského těla, které je 46 mm vysoké, vyřezané z červeného krevele, nazývané Landeckou nebo také Petřkovickou Venuší. Další trasa výletu vede do Šilheřovic. Dominantou obce je klasicistní zámek s dnes pseudobarokní podobou. K zámku přiléhá anglický park o rozloze 98 ha s výskytem vzácných dřevin, včetně rododendronů či tatarských javorů. Areál parku je vyhlášeným KRÁTCE Z REGIONU Ochránci prostředí si vyměnili zkušenosti Ostrava Zástupci škol a školských zařízení se v říjnu sešli na konferenci Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO). Kraj akci na Slezskoostravském hradě podpořil 100 tis. korunami. Konference se letos konala již posedmé a je pokládána za tradiční a významnou akci v kraji, uvedla náměstkyně hejtmana Jaroslava Wenigerová (ODS). Cílem bylo vyměnit si zkušeností, představit práci škol a středisek ekologické výchovy, nabídnout nové pohledy, programy a náměty jak sledovat účinnost EVVO, informovat o možnostech vyhledávání finančních prostředků na projekty. Na konferenci přijelo 255 účastníků ze 172 škol a školských zařízení. Den stromů v Hlučíně Hlučín Město Hlučín přispělo k oslavě Dne stromů, kterým je 20. říjen. Zástupci města proto vysadili lípu v parku u Wetekampovy hrobky a také alej 52 jeřabin v Darkovičkách. K podobným počinům vyzvalo vedení města také občany Hlučína, Bobrovníků a Darkoviček. Na výzvu odpovědělo 16 občanů, což znamená minimálně 16 nově vysazených stromů. Nová silnice pro Frýdlant Moravskoslezský kraj Počátkem listopadu kraj uzavřel první etapu rekonstrukcí a modernizací svých silnic II. a III. třídy, na které přispěje Evropská unie. Silnice z Frýdlantu nad Ostravicí přes Bašku směrem na Frýdek- -Místek, jejíž modernizace přišla na 24 mil. korun, byla již předána do užívání. Zároveň dobíhají práce na dalších silnicích na Frýdecko-Místecku, Opavsku, Novojičínsku a Bruntálsku. Jde o celkem 75 km silnic. První etapa přijde jen letos na více než 180 miliónů korun, celkově bude stát asi 221 miliónů a z této částky dostane kraj z evropských fondů více než 137 miliónů. Dominiáda 2005 Moravskoslezský kraj První neděle v prosinci je Mezinárodním dnem dětského vysílání. V ČR k tomuto dni už šest let vyhlašuje internetové Rádio Domino soutěžní přehlídku rozhlasových pořadů pro děti a o dětech. Pořady do ní mohou přihlásit všechna existující rádia, přihlášku se zvukovým záznamem je nutné poslat do 15. listopadu Další informace jsou na Rozhledna na Landeku. Ostravar slavil Ostrava Více než stoletou historií vaření piva se může pochlubit ostravský pivovar Ostravar, který stáčí typicky jemně nahořklé pivo. Před 108 lety (24. října) byl pivovar založen a první pivo se v zde začalo stáčet na jaře roku Od té doby se roční produkce více než zdesetinásobila. V současné době uvaří ročně kolem půl miliónu hektolitrů zlatavého moku. Jako přilepšení k oslavám získal Ostravar od Českého svazu pivovarů a sladoven titul České pivo roku Dálnice přes Ostravu Ostrava O rok dříve než bylo plánováno, bude v provozu část dálnice D47, která protíná Ostravu. Podle informací Ředitelství silnic a dálnic by se zde mohlo jezdit v roce Závěrečný úsek mezi Bohumínem a polskou hranicí se však zpozdí kvůli komplikacíms územním rozhodnutím. Strážci přírody Moravskoslezský kraj Krajský úřad eviduje na svém území celkem 71 strážců a pět zpravodajů. Strážci přírody kontrolují dodržování předpisů na ochranu přírody a krajiny. Kraj, jako zřizovatel, zajišťuje průběžné doškolování členů stráže. Například v září proběhlo v ZOO Ostrava celodenní školení, kdy se účastníci mimo jiné dozvěděli o právech a povinnostech vyplývajících z jejich postavení veřejného činitele. Zlatý Ámos pro oblíbeného učitele Praha Už potřinácté mají žáci základních a středních škol možnost navrhnout své oblíbené pedagogy na titul Zlatý Ámos. Přihláška musí obsahovat: stručnou charakteristiku kandidáta a jeho fotografii, popis příhody s ním prožité, podpisy 100 osob, které s návrhem souhlasí, podpis navrhovaného, případně i ředitele školy a starosty obce. Přihlášku je třeba poslat do 31. prosince Další informace: Letecky nově do Vídně Mošnov Nová linka osobní letecké přepravy odstartovala začátkem listopadu poprvé z Mošnova, létat bude mezi Ostravou a Vídní. Pravidelnou leteckou linku provozuje společnost Central Connect Airlines (CCA) z Mošnova. Do konce roku bude letadlo přepravovat cestující denně kromě víkendů a svátků, od ledna roku 2006 bude linka fungovat i o víkendech. Odlety z Ostravy budou v 5.45 a v hodin a z Vídně v a ve hodin. Let mezi oběma městy trvá 45 minut. golfovým hřištěm. V parku se nachází Lovecký zámeček s restaurací z 16. stol. V nedalekých Darkovičkách se nachází areál čs. opevnění, který byl budován v letech Dnes je součástí Slezského zemského muzea v Opavě a je ojedinělou expozicí v celé ČR. Hlavním expozičním objektem je pevnost ALEJ. V těsném sousedství města Hlučína je nachází vodní nádrž známá jako štěrkovna o rozloze 140 ha, na jejíchž březích je vybudován rozsáhlý sportovně rekreační areál. Návštěvníkům jsou k dispozici travnaté pláže, přírodní bazény, sportoviště bufety, restaurace. Vodní plocha je svou rozlohou ideální pro jachting a windsurfing.

7 Sport, Listárna Na můstcích začínají skákat i ženy Frenštát pod Radhoštěm Skokanský areál ve Frenštátě pod Radhoštěm je opět nejmodernější v republice. Díky několikamilionové státní dotaci má nový umělý povrch nejen hlavní můstek, ale také tři další tréninkové můstky pro mládež. Na konci letní sezony získal areál další primát nově zabudovaná tenzometrická vrstva, která měří sílu uznat, že stát deset hodin za výčepem je mnohdy ná- Musím ročnější než tvrdý trénink. Ale nedá se nic dělat, roky nezastavíte. A mně už bylo letos šestatřicet. Vzpomínky na sportovní kariéru jsou moc hezké, ale neuživí mě. Chcete jich pár slyšet? Tak jo, pojďte se mnou k vitríně, kde mám vystaveny medaile. Ta první velká je z olympiády v Albertville v roce Třetí místo v závodě družstev bylo určitě úspěch. Nečekaný. V té době se začalo skákat vé stylem, což z nás a přesnost odrazu, nemá v republice obdoby. Je to určitě zase veliký krok kupředu a my jsme rádi, že náš areál dostal nový kabát. O rozhovor s českým olympijským vítězem ve skocích na lyžích z Grenoblu Jiřím Raškou (vlevo) mají novináři stále zájem. Čechů uměl jen Jirka Parma. Nám ovšem ten závod vyšel úplně fantasticky. Kdyby se počítaly výkony všech čtyř skokanů, byli bychom zlatí. Bohužel, byla to poslední sezona, kdy se sčítaly jen výkony tří nejlepších. Ten čtvrtý se škrtal. O rok později jsem přivezl tři medaile z mistrovství světa ve Falunu. Nejvíce si cením stříbra z velkého můstku. Nor Bredensen byl tehdy jen o dva a půl bodu lepší, což byl pro mne osobně úspěch jako hrom. Norové nás tehdy porazili i v soutěži družstev, takže já jsem pořád čekal na zlato. KŘÍŽOVKA V létě tady trénovali Poláci, Slováci, česká reprezentace, a to pochopitelně pozvedá kredit našeho klubu, vysvětluje olympijský vítěz z Grenoblu Jiří Raška, který je duší celého klubu. Výčet jmen skvělých závodníků, kteří pod Beskydami psali historii českého skákání, je pořádně dlouhý. Všichni příznivci tohoto sportu určitě vědí, že i v současnosti skáče mezi světovou extratřídou borec, jenž na můstcích ve Frenštátě pod Radhoštěm začínal dvojnásobný medailista letošního mistrovství světa Jakub Janda. Podle slov Jiřího Rašky je dobře postaráno i o talenty pro příští roky. Máme v oddíle asi třicet skokanů. Víc nejsme schopni finančně utáhnout. Jsou mezi nimi pochopitelně veliké naděje, ale všichni ví, že to chce hodně práce, tvrdí zkušený trenér a funkcionář. Jména jako Lukáš či Robin Kubáňové, Marek Kypeť či Jiří Mazoch ml. už juniorští trenéři znají. Ano, ta medaile je přesně uprostřed vitríny. Po vítězství ve Světovém poháru v letech na lyžích v roce 1993 jsem se těšil na olympiádu v Lillehammeru. Tam jsme ovšem totálně vybouchli. Já jsem byl třináctý na malém můstku a sedmý na velkém. Pak ale přišlo mistrovství světa v letech na lyžích v Planici a můj velký závod. Stát se mistrem světa je opravdu bezvadný pocit. Dal jsem si po té pokažené olympiádě měsíc pohov, a pak se důkladně připravil na světový šampionát. Asi jsem měl dost štěstí, ale bez něj to nejde. Byl to takový větrný víkend. Vůbec se nejel první oficiální trénink, taky sobotní kolo se přesunulo až na neděli. Výhodou bylo, že jsem z letů neměl žádný respekt a nebál jsem se jít to toho naplno. Po prvním kole jsem byl druhý za Japoncem Okabem, ale v tom druhém mi skok sedl Učit se však začínají i jména dívčí. Skoky na lyžích žen totiž mají u mezinárodní lyžařské federace zelenou, a tím se otevírá veliká naděje pro celou řadu děvčat. Máme v oddíle tři děvčata a je potřeba říct, že si nevedou špatně. Třináctiletá Vlaďka Pustková se v letošním letním seriálu Evropského poháru pravidelně umisťovala ve druhé desítce startovního pole, řekl Jiří Raška. Podle jeho slov není vyloučeno, že se ženské skoky na lyžích objeví už na příští zimní olympiádě ve Vancouveru Ženy nemají takovou sílu v nohou. Proto používají vyšších nájezdů, a tím i dosahují větších nájezdových rychlostí. Stylově jsou však velmi dobré, prozradil Jiří Raška. Fanoušci ve Frenštátě pod Radhoštěm se v nové sezoně mohou těšit na několik tradičních mládežnických závodů, kvalifikační závody pro mistrovství republiky seniorů a v příštím roce snad i na letní mezinárodní podnik. Rádi bychom opět přilákali závodníky ze zahraničí a uspořádali závody podobného charakteru, jakým byla Velká cena města. Vše pochopitelně závisí na ekonomických možnostech našeho klubu, uzavřel debatu na začátku olympijské sezony Jiří Raška. NA NÁVŠTĚVĚ Mistr světa v letech na lyžích točí pivo Frenštát pod Radhoštěm Když chcete vidět mistra světa v letech na lyžích točit pivo, stačí zajet do Frenštátu pod Radhoštěm a navštívit pivní bar na náměstí. Tvář Jaroslava Sakaly poznáte okamžitě, před lety plnily jeho fotografie sportovní stránky všech novin. na jedničku. Na rozdíl od Okabeho jsem ustál poryv větru a bylo z toho zlato. Jen si ho dobře prohlédněte. Jaroslav Sakala se po skončení závodní kariéry postavil za bar. Pivo z rukou mistra světa musí určitě chutnat. Foto: A. Krecl Jak těžké bude udržet se ve světové špičce? On to říkal už kdysi před lety Pavel Ploc. Je mnohem těžší se v absolutní špičce udržet, než se do ní dostat. Opravdu nevím, jak se mi to povede. Začíná zima i závody a teprve po několika týdnech budu vědět, jak na tom opravdu jsem. Musím si věřit. Listopad Jakub Janda olympiádu prozatím neřeší Frenštát po Radhoštěm Z Jakuba Jandy se stala během jednoho roku hvězda Světového poháru. Na mistrovství světa v Obersdorf získal pro ČR po dlouhých letech medaili. Stříbro na středním a bronz na velkém můstku. Jejím vrcholem je jednoznačně olympiáda v Turíně. Těšíte se? Vůbec nad ní nepřemýšlím. Je to až za několik měsíců a do té doby mě čeká spousta závodů. Neptejte se mě tedy, s jakými cíly tam pojedu. A co příprava, bude podobná jako na letošní mistrovství světa? Pro Jakuba Jandu byla letní sezonou velmi úspěšná. Foto: A. Krecl Co vlastně Světový pohár skokanů na lyžích obnáší? závody v Japonsku, protože špat- Myslím, že ano. Opět vynechám Je to především tvrdá dřina. Ráno jdete na trénink do haly, naob- budu připravovat jako na kterýkoně snáším časový posun. Jinak se ědváte se, pak na můstek, kde se liv jiný závod. koná závod. Večer je potřeba protáhnout tělo, celý den se člověk nemu zůstal slovinský trenér Vasja Jste rád, že u národního týzastaví. K tomu únavné cestování, spaní v hotelech. Člověk spor- Samozřejmě, Vasja nám ukázal Bajc? tu musí propadnout, aby se z toho nový způsob přípravy, tréninku. kočovného života nezbláznil. Snaží se i z tvrdé dřiny v přípravném období udělat zábavu. A to Který ze světových skokanských areálů máte nejraději? se mi líbí. Vždy říkám, ať se mě na to novináři zeptají po závodě. Ještě do- se dostal mezi absolutní světo- Myslíte, že také díky němu jste nedávna jsem Obersdorf neměl vou špičku? vůbec rád. Po zisku dvou medailí se stal jedním z nejoblíbenějhrála moje hlava. Kdybych před Určitě, hlavní roli v tom však seších. Mám hodně rád Neustadt šesti lety uvažoval stejně jako dnes, a Willingen. To jsou mé oblíbené můstky. le dřív. Asi jsem dospěl teprve nyní. už jsem možná mohl vozit medai- V létě jste vyhrál jako první Předtím jsem měl spoustu jiných Čech v historii Světový pohár. zájmů, a to se k vrcholovému sportu nehodí. Považujete to za veliký úspěch? Já osobně ano. Ne každý závodník se na letní sezonu dokáže zásadně váš život? Změnila úspěšná sezona nějak správně motivovat. Mně to ale letos nedělalo problém. Například pokojovém bytě ve Frenštátu pod Prozatím ne. Žiji stále ve dvou- Fin Ahonen přijede na jeden dva Radhoštěm, věnuji se tréninku závody, a pak už se připravuje na a závodům. Na slávu si nepotrpím. zimu. Já jsem si to v létě hodně užíval, skákal jsem dobře, takže jsem mínky pro přípravu. Na tom má Jsem ale rád, že se zlepšily pod- spokojený. Uvidíme, co tomu řekne ta důležitější zimní sezona. ší asi úspěch v Oberstdorfu největ- zásluhu. LISTÁRNA V dnešní tajence najdeme známou pamětihodnost Nového Jičína. Tajenka minulé křížovky zní: HRUŠOV, VLASTIMIL BRODSKÝ. Propagační materiály kraje dostanou tito správní luštitelé: Oldřich Vícha z Opavy Předměstí, Olga Bugajová z Ostravy a Vlasta Babjaková, Bohumín. Řešení listopadové křížovky posílejte na adresu redakce uvedenou v tiráži na poslední straně novin do 2. prosince Řada občanů našeho kraje si stěžuje, že jim reklamní letáky ucpávají schránku, popřípadě jinak komplikují život. Napsala nám také čtenářka z Orlové, že omylem současně s množstvím letáků zničila důležitý dopis. Některé stížnosti přišly také oficiálně na adresu krajského úřadu a týkaly se konkrétně reklamních letáků obchodních řetězců vhazovaných do poštovních schránek občanů. Podle vyjádření odboru kontroly krajského úřadu poukazují stěžovatelé na vhazování letáků distribučními firmami i přes to, že na vchodových dveřích umístili nápisy s textem REKLAMU NE. Odpovídá Ilona Mlčáková, vedoucí oddělení kontrolních systémů a stížností: Zákon o regulaci reklamy (ustanovení 2 odst. 1 písm. e) zakazuje šíření nevyžádané reklamy, pokud vede k výdajům adresáta nebo pokud adresáta obtěžuje. Za reklamu, která obtěžuje, je považována taková reklama, jež směřuje ke konkrétnímu adresátovi přesto, že dal předem jasně a srozumitelně najevo, že si nepřeje, aby vůči němu byla nevyžádaná reklama šířena. Proto nestačí, je-li vyjádření občanů vyvěšeno na vstupních dveřích domu. Odmítnutí musí být uvedeno u jednotlivého adresáta, tedy na poštovní schránce každé rodiny zvlášť. V souvislosti s doručováním měsíčníku Moravskoslezský kraj, který dostává jednou měsíčně do poštovních schránek zdarma každá domácnost v Moravskoslezském kraji jsme také požádali o vyjádření Dalibora Mozdřeně, vedoucího oddělení kontroly a živnostenského rejstříku: Periodika, která vydávají města či v tomto případě krajský úřad, nepodléhají zákonu o regulaci reklamy. Primárně se totiž jedná o informační médium, jež slouží k tomu, aby občané dostali přímo do domácností dostatek zpráv o dění v daném regionu.

8 8 Listopad 2005 Fotoreportáž, Rozhovor ROZHOVOR Vážení čtenáři, v tomto vydání měsíčníku se v neformálním rozhovoru se seznámíte členem Rady kraje a Zastupitelstva Moravskoslezského kraje Zbyňkem Stanjurou (ODS). Vždy mě potěší zájem občanů o své město Primátora Opavy Zbyňka Stanjuru jsme zdrželi mezi rozhovorem s občany a jednou z mnoha schůzí, kterých musí absolvovat desítky. Ochotně odpověděl na naše dotazy, jen při focení moc nepostál. Už prý spěchá... Máte vůbec čas kromě politiky a práce na opavské radnici také na rodinu nebo na sebe a své koníčky? Mám velké štěstí, že jsem měl vždy zaměstnání, které sice bylo časově velice náročné, ale bavilo mne. Ale na rozdíl od minulosti mi ve funkci primátora přibyly další společenské povinnosti. Snad právě proto se snažím trávit co nejvíce svého volného času se svou rodinou a v krátkých chvílích odpočinku se věnuji svým koníčkům četbě, kultuře, sportu a cestování. Nemusíte někdy něco z výše uvedeného trochu odsunout nebo ošidit? Nevolil bych výraz ošidit, vše je záležitostí priorit a správného časového rozvrhu. Když jste zmínil literaturu, který druh upřednostňujete? Od dětství jsem náruživým čtenářem, dodnes mám na nočním stolku jednu nebo více rozečtených knih. Oblíbené tituly se mění s věkem na základní škole to byl Hrabě Monte Cristo, na gymnáziu Černý obelisk, na vysoké škole Poslední kabriolet, dnes 1984 od George Orwella. Bydlíte na opavsku, jaký je váš vztah k obci, k regionu? V Opavě žiji od narození s výjimkou vysokoškolského studia a vojny. Jako každý Opavan jsem hrdý na bohatou historii a dynamickou současnost našeho města. Je pro mne ctí, že mohu být primátorem tak nádherného města jako je Opava. Osmým rokem bydlím v klidné části Opavy v bytě, který postupně s manželkou upravujeme podle našich představ. Protože je má žena Hanka stejně pracovně vytížena jako já, o domácí práce se relativně spravedlivě dělíme. Nevím, čím to je, ale přes veškerou snahu se mi stále nedaří zastat tu mou slibovanou polovinu. Promítáte zkušenosti z bývalého zaměstnání do politiky a naopak? Pakliže ano, jak? Určitě využívám své znalosti a zkušenosti z předchozích zaměstnání i v politice. Má původní profese je programátor, poté jsem pracoval šest let jako ředitel akciové společnosti. Snažím se problémy v politice řešit obdobně jako jsem to dělával dříve. To znamená provést důkladnou analýzu, navrhnout variantní postupy, zvážit rizika a přínosy a hlavně přesvědčit ostatní o správnosti a výhodnosti mého návrhu. Jedním z vašich zájmů je i cestování, co vás mimo naši vlast zaujalo? Rád cestuji a se ženou jsme navštívili řadu zemí Evropy, Afriky i Asie. Ve všech zemích se snažíme poznat co nejvíce nejenom z turistických zajímavostí, ale i běžného života, kultury, zvyků. Zpět se vracíme s respektem k jiným kulturám a jiným národům. Velmi často si uvědomujeme, že přes všechny naše problémy patří Česká republika a její obyvatelé k té bohatší části světa. Kde jste byli ve světě nejdále? Nejdále jsme byli na Srí Lance. Procestovali jsme tuto krásnou zemi několik měsíců před ničivými vlnami tsunami. Rád bych ale řekl, že svou dovolenou netrávím pouze v zahraničí. Každoročně navštěvuji zajímavá místa a města naší republiky, a to včetně Moravskoslezského kraje. Kde jste byl letos na dovolené? Letošní dovolenou jsme strávili na Slovensku. Kdy jste byl naposledy v kině, divadle, na koncertě? V kině jsem byl naposledy před několika dny. Mám rád komedie i napínavé filmy, mým oblíbeným filmovým hrdinou je agent 007 James Bond. Jako každý Čech opakovaně sleduji filmové pohádky, vždy se rád podívám na Tři oříšky pro Popelku. Pravidelně navštěvuji Slezské divadlo v Opavě, naposledy jsme shlédl Toscu a Čapkovu hru Za života hmyzu. Nenechám si ujít zajímavé koncerty, v nedávné době byl pro mne velkým zážitkem koncert Hradišťanu v kostele sv. Vojtěcha. Světonázor... Mé osobní motto je: Chraňme svobodu a prosazujme odpovědnost. Kdybych měl vyzvednout jednu či dvě zásady, které v politice preferuji, byly by to především: otevřenost a profesionalita. Co vás v poslední době potěšilo, co naopak naštvalo? Největší radost mi přináší má rodina. V práci mne vždy potěší zájem občanů o své město. Naposled to byl úspěšný den otevřených dveří 28. října, kdy opavskou radnici navštívily stovky lidí. Dlouhodobě mne rozčiluje systém dotací v našem státě. Je drahý, neprůhledný a nespravedlivý. Přitom řešení je jednoduché. Zrušit všechny dotační tituly, takto uvolněné finance převést obcím v rámci podílu na sdílených daních. Odpadne tak množství byrokracie, stát, obce i města ušetří pracovní pozice a my v samosprávě si s těmito penězi poradíme. Víme totiž mnohem lépe než ministerští úředníci, co naše kraje, města a obce potřebují. Bohužel platí, že z našeho kraje je do Prahy daleko, ale z Prahy k nám je ještě mnohem dále, což se projevuje i v ochotě státu spolufinancovat projekty, které my všichni potřebujeme. Jaké máte ambice jako krajský zastupitel a člen rady kraje? Výsledky krajských voleb v minulém roce mi umožnily stát se opakovaně členem rady kraje. Mou ambicí je přispět svými znalostmi, vědomostmi a zkušenostmi k naplnění plánů, které náš kraj má v oblasti ekonomického rozvoje, vzdělávání a podpory aktivního života. V komunální politice se chci příští rok ucházet o znovuzvolení primátorem Opavy. POHLED ODJINUD Culture in my second home I have thoroughly enjoyed my life s lesson in Czech culture these past four years and wouldn t trade it for anything in the world. I m just as entrenched in holiday traditions as I am dependent on my steady diet of pork, dumplings, and beer. More interestingly, though, is how Czech culture is selflessly embracing other cultures in a visible attempt to portray a more global identity. Many locals will argue that holidays like Halloween and Valentine s Day are not really recognized here, despite more costume parties every October and the bombardment of hypermarkets with heart decorations every February. Even if this is all just superficial, it s hard to overlook the growing number of international, cultural events like the Colours of Ostrava and the Irish Cultural Festival. Rising attendance at these events along with an active student exchange program is only proof that the Moravskoslezky Region is doing a great job of creating an international vibe. Growing up in New York taught me to accept other cultures. Life in Ostrava is reminding me that cultural borders will continue to be crossed and our acceptance of these changes is essential in joining a global community. Equally essential, however, is to hold fast to our own culture so that we have something to contribute when our turn comes. Christmas will never be the same without Evi s homemade cookies or carp swimming in my tub. But I ll never forget what Santa Claus was for me as a child, either. Robert Marshall Kultura v mém druhém domově Svou životní lekci české kultury jsem si za minulé čtyři roky skutečně užil a nevyměnil bych ji za nic na světě. Pevně jsem zakotvil v tradicích svátků, stejně jako jsem se stal závislým na stálém jídelníčku, složeném z vepřového, knedlíků a piva. Ještě zajímavější je ale sledovat, jak ve zjevné snaze zachytit světovější identitu česká kultura obětavě přijímá kultury jiné. Mnoho místních bude namítat, že svátky jako je Halloween a Valentýn se tady neuznávají, a to i přes stále více maškarních večírků každý říjen a záplavu přání se srdíčky v hypermarketech každý únor. A i když tohle všechno je jenom povrchní, je těžké přehlédnout rostoucí počet mezinárodních kulturních událostí, jako jsou Colours of Ostrava nebo Irský kulturní festival. Návštěvnost těchto akcí spolu s aktivním programem studentských výměn je pouze důkazem, že se v tomto kraji skvěle vytváří mezinárodní atmosféra. Život v New Yorku mne naučil přijímat jiné kultury. Život v Ostravě mi připomíná, že kulturní hranice budou stále překračovány a naše pochopení těchto změn je základem pro to, stát se součástí světové komunity. Ale přesto je stejně podstatné podržet si svou vlastní kulturu, abychom měli čím přispět, až na nás přijde řada. Vánoce už nikdy nebudou stejné bez Evina domácího cukroví nebo bez kapra ve vaně. Stejně ale nikdy nezapomenu, co pro mě znamenal Santa Claus, když jsem byl ještě kluk. Robert Marshall Ohlédnutí za turistickou sezonou v kraji Moravskoslezský kraj Cestovní ruch v regionu zažívá poměrně příznivý rok. Začátek zimní sezony se poněkud opozdil a sněhové podmínky dosáhly ideální úrovně až v lednu, nicméně většina provozovatelů lyžařských areálů či ubytovatelů hodnotí zimní sezonu na začátku roku jako jednu z těch zdařilejších. Podle Vladimíra Vavrečky z Destinačního managementu Moravsko-Slezského již statisticky podložené výsledky za 1. pololetí vykazují 6 % růst počtu zahraničních hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Moravskoslezském kraji a podobně je tomu u českých turistů. Prim u zahraničních hostů hrají již druhým rokem turisté ze sousedního Slovenska, následováni polskými a německými. Nepříliš přívětivé počasí letošního léta mnoho turistů do kraje nelákalo. Podle předběžných šetření se však zdá, že i 3. čtvrtletí by mohlo přinést povzbudivé výsledky, konstatoval Vladimír Vavrečka. Na spokojenosti turistů se podílí zlepšování vybavenosti ubytovacích zařízení a nabídka atraktivit cestovního ruchu, např. vozíková horská dráha a bungee trampolíny v Mostech u Jablunkova, horský lanový park v Ráztoce, aquapark Olešná, sportovní centrum Bospor s aquaparkem v Bohumíně, rozhledna v Jakubčovicích, bobová dráha v areálu HEI parku v Tošovicích, ZOO v Ostravě, Hornické muzeum na Landeku, Slezskoostravský hrad, Osoblažská úzkorozchodná železnice s parní lokomotivou a mnohé další zajímavosti. Vápenné pece ve Vendryni, které jsou součástí naučné cyklotrasy Těšínského Slezska, a kde se vápno pro Třinecké železárny pálilo ještě v minulém století. Vozíková horská dráha a bungee trampolíny v Mostech u Jablunkova. Osoblažská úzkorozchodná železnice s parní lokomotivou, kterou se můžete svézt z Třemešné ve Slezsku do Osoblahy. Mlýn v Hlavnicích na Opavksu, zajímavé muzeum v přírodě, které lze shlédnout při cestě z Hlavnic do Bratříkovic. Nová Jakubčovická rozhledna, jejíž stavbu financovali místní podnikatelé. Je součástí cyklo i pěší trasy u Hradce nad Moravicí. Ostravská ZOO patří mezi nejnavštěvovanější místa v kraji. Za posledního 1,5 roku rozšířilo významným způsobem svou nabídku, která láká návštěvníky z celého kraje. Měsíčník Moravskoslezský kraj Vydává Moravskoslezský kraj ve spolupráci se Strategic Consulting, spol. s r.o. Předsedkyně redakční rady: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana MSK. Šéfredaktorka: Bc. Blanka Falcníková, tel./fax: , mobil: , Inzerce: Alena Bohatová, Janáčkova 1452, Frýdlant nad Ostravicí, telefon/fax: , mobil: , DTP: Tomáš Coufal Adresa redakce: Strategic Consulting,, spol. s r.o., p.o.box 78, Havířov-Město Internet: Nevyžádané příspěvky nevracíme Registrováno pod číslem: MK ČR E14474 Vyšlo: 17. listopadu 2005

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká

Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká Moravskoslezský veletrh zdraví Černá Louka, 5. prosince 2008 MUDr. Helena Šebáková PaedDr. Zdeněk Moldrzyk Ing. Jaroslav Kubina telefon: 695 138 111 podatelna@khsova.cz

Více

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013 Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Miroslav Novák hejtman Moravskoslezského kraje 23. dubna 2013 Východiska podpory technického

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů Příloha 2 KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 1. Výrobní prostředí 11 Zemědělství 111 Investice do zemědělského

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

v Moravskoslezském kraji

v Moravskoslezském kraji Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji RNDr. Tomáš Ehler oddělení cestovního ruchu, Moravskoslezský kraj krajský úřad Ostrava 15.4. 2009 Obsah prezentace Rozvojové priority MS kraje v oblasti

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Program Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj

Program Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Program Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Opava 25. 11. 2008 MUDr. Helena Šebáková PaedDr. Zdeněk Moldrzyk Ing. Jaroslav Kubina telefon: 695 138 111 podatelna@khsova.cz Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava,

Více

Centrální poradenská činnost

Centrální poradenská činnost Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Obsah: 1. Uvedení do širšího kontextu 2. Učňovské vzdělávání ve Švýcarsku Systém vzdělávání Preference a volby mladých lidí Organizační struktura odborného vzdělávání

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Boj o talenty. Nábor a personální marketing ZC/31 Rozvoj lidských zdrojů. Projekt IQ auto

Boj o talenty. Nábor a personální marketing ZC/31 Rozvoj lidských zdrojů. Projekt IQ auto Radka Čupíková Nábor a personální marketing ZC/31 Rozvoj lidských zdrojů 1 Realita na trhu práce České republiky 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 - nepřízeň demografického

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace 1 Prostupnost horizontální a vertikální Horizontální prostupnost

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-11/PO-OV-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Tisková zpráva. Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok. Úřad práce ČR Generální ředitelství

Tisková zpráva. Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok. Úřad práce ČR Generální ředitelství Praha, 17. 3. 2014 Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok V únoru 2014 nahlásilo hromadné propouštění celkem 13 zaměstnavatelů. Tento krok se dotkne 593 jejich

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Moravskoslezský kraj (geografické cvičení)

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Moravskoslezský kraj (geografické cvičení) Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 9. 5. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 ZK-06-2014-xx, př. 1 počet stran: 5 PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 Legenda: Kapacity - každý obor je zařazen do školy. Škola má stanoveno ve školském rejstříku nejvyšší

Více

OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU

OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU Slovensko má 11 operačních programů pro období 2007 13 Vláda Slovenské republiky schválila na mimořádném zasedání 8. října 2006 jedenáct operačních programů, jejichž prostřednictvím

Více

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V.

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V. Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 P O O D Ř Í D V E Ř E D O K O Ř Á N Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s..,, Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Usnesení č. 2/20/2 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 34. Strana 1. VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1.

Usnesení č. 2/20/2 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 34. Strana 1. VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1. Strana 1 VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1. BĚŽNÉ VÝDAJE Skupina 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2.1 paragraf položka Název 2140 Vnitřní služby, obchod a turismus 10 500

Více

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Priorita 1: Další rozvoj a modnizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se něco naučíš Škola, kde tě učí... co tě baví. Budou tě učit

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

FILTR: NA IV. ODPOVÍDAJÍ TI, KTEŘÍ V III. ODPOVĚDĚLI

FILTR: NA IV. ODPOVÍDAJÍ TI, KTEŘÍ V III. ODPOVĚDĚLI 1. DOTAZNÍK Dobrý den jmenuji se a jsem tazatelem marketingové společnosti DATAMAR. Zabýváme se výzkumem trhu, v současné době provádíme výzkum zaměřený na zjištění informací, jak se podnikatelé dívají

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Kvalita prověřená časem Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ

Kvalita prověřená časem Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ 1 Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ Ing. Ivo Žižka ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Ostrava: 23.4.2013 2 Demografický vývoj v ČR 2002

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Rozvojové aktivity Zlínského kraje

Rozvojové aktivity Zlínského kraje INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI VE ZLÍNSKÉM KRAJI 1 Rozvojové aktivity Zlínského kraje Zlín 12. 6. 2008 Milan Filip odbor strategického rozvoje kraje 2 OBSAH PREZENTACE 1. ZLÍNSKÝ KRAJ POSTAVENÍ V RÁMCI ČR 2.

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž?

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Dr.-Ing. Ján Fabián ředitel pro rozvoj a strategii, OKD, a.s. 10. prosince 2012, Praha Surovinová politika a surovinová bezpečnost ČR Uhlí nejdemokratičtěji

Více

1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205

1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205 Strana 1 Přehled ukončených konkurzních řízení 1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205 2 Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace 62331582 3

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Zlínský region. Petr Fiala Regional Project Manager. Brno 18.4.2007

Zlínský region. Petr Fiala Regional Project Manager. Brno 18.4.2007 Zlínský region Petr Fiala Regional Project Manager Brno 18.4.2007 Základní údaje Source : Český statistický úřad, www.cszo.cz Rozloha (km2) Počet obyvatel 2005 Krajské město : Zlin 2005 Major regional

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Pokud hledáte odpovědi na otázky týkající se životního prostředí, stavu ovzduší, ochrany přírody, úspor energie, tak držíte správnou publikaci. V této

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA Podrobný popis priorit a oblastí podpory vychází z jednotlivých operačních programů platných v současném programovém

Více

Rada Kraje Vysočina. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol. ze dne 3. 1.

Rada Kraje Vysočina. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol. ze dne 3. 1. Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol ze dne 3. 1. 2012 č. 01/12 1 Preambule Kraj si je vědom rizik vyplývajících z

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Životní prostředí v MSK

Životní prostředí v MSK Životní prostředí v MSK Modul : Vzdělávání v oblasti Životního prostředí předmět 1.Představení kraje a jeho problémů s ŽP jako takovým i se současnou ekonomickou charakteristikou kraje, ovlivňující nedostatek

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.r. generální ředitel

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO PRAHU v programovém období 2014 2020

DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO PRAHU v programovém období 2014 2020 DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO PRAHU v programovém období 2014 2020 WWW.BPRESEARCH.EU Obsah Úvod / 3 Nač lze získat dotace? / 4 Operační program Praha Pól růstu / 4 Doprava / 4 Sociální služby a sociální podnikání

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více