NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 Pro Centre, s.r.o. Tel NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAŽERSKÁ AKADEMIE Cíl kurzu : Cílem vzdělávacího programu je posílení manažerských dovedností liniových a středních, metodických manažerů. Tímto způsobem může firma budovat efektivní a výkonný tým manažerů, vytvářet podmínky pro dosahování výkonových cílů, stabilizovat klíčové pracovníky a posílit motivaci zaměstnanců. Program MANAŽERSKÉ AKADEMIE je konkrétně zaměřen do oblastí: hlavní role manažera ve společnosti v rámci organizační struktury hlavní principy řízení výkonu, manažerský cyklus, činnosti manažera pro dosahování výkonu, účinné delegování a nastavení zpětnovazebních mechanismů jasné a jednoznačné předávání úkolů, definování výkonových a rozvojových cílů různé styly řízení a jejich aplikace na podmínky firmy na konkrétní situace schopnost identifikovat demotivační vlivy a odstraňovat jejich příčiny motivovat své podřízené k výkonu především způsobem komunikace a způsobem řízení volbu správného stylu komunikace zvládání obtížných konfliktních situací pomocí asertivního jednání poskytování zpětné vazby zaměstnancům - vedení hodnotících rozhovorů vedení personálních rozhovorů - pochvala, kritiky, motivační rozhovor Kde : Pardubice Kdy : 1. modul modul modul Pro koho je kurz určen: - všem liniovým a středním manažerům mistrům, team leaderům, vedoucím oddělení - všem majitelům menších organizací - všem personálním zálohám pro manažerské role - všem, které téma vedení zajímá

2 Jaký je přínos kurzu? rychlé přijetí role manažera v celkovém kontextu společnosti schopnost motivovat podřízené a řešit snižování demotivačních vlivů schopnost efektivně komunikovat napříč organizací schopnost rozvíjet své podřízené pomocí zpětné vazby praktické návody a postupy, které je možné aplikovat bezprostředně do své praxe možnost konzultovat své postupy a praktiky s ostatními Na kurz je možné navázat dalšími tématy otevřených kurzů například: - finanční řízení pro manažery - pracovní právo a oblast BOZP - asertivní jednání - prezentační dovednosti -. Kdo jsou lektoři kurzu? Ing. Jana Bíšková, aktivní lektorka s více než dvacetiletou praxí. Programy manažerského vzdělávání připravuje, realizuje a vyhodnocuje v rámci své činnosti ve spolupráci s partnery z firemního prostředí i v rámci otevřených kurzů. Jednatelka vzdělávací firmy Pro Centre, s.r.o. Jaká je metodika kurzu? Navrhované řešení vzdělávání v oblasti rozvoje manažerských dovedností má výcvikový charakter, který spočívá ve využívání aktivních metod učení. Pro maximalizaci výsledného efektu kurzu pracujeme s reálnými daty a údaji o výkonnosti a chování podřízených. Individuální i skupinová cvičení, řešení modelových situací a případových studií jsou zaměřena na osvojení potřebných dovedností pro zvládnutí manažerské role Během kurzu si účastníci prakticky na modelových situacích vyzkouší hodnotící rozhovory s následnými rozborem a s individuálními doporučením pro zlepšení Z kurzu budou účastníci odcházet s vypracovanou strategií zvyšování vlastního výkonu a výkonu jimi řízených týmů Pro podporu procesu učení budou v kurzu rovněž využity i výukové videoprogramy týkající se nácviku jednotlivých dovedností. Účastníci si budou připravovat podklady pro práci v jednotlivých modulech, aby byli schopni konkrétně diskutovat jednotlivá témata a aplikovat poznatky do praxe. Účastníci obdrží: a) pracovní manuály, které budou obsahovat: textovou část s klíčovými informacemi k jednotlivým tématům část určenou pro procvičování jednotlivých dovedností metodické pomůcky pro aplikaci technik v praxi ÚČASTNÍCI KURZU BĚHEM KURZU ZPRACUJÍ KONKRÉTNÍ PLÁN ZVÝŠENÍ VÝKONNOSTI SVÝCH TÝMŮ. PREZENTACE PLÁNU JE PODMÍNKOU PRO ZSKÁNÍ OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ. b) osvědčení o absolvování kurzu

3 Jaká je struktura kurzu? - Kurz je připraven jako šestidenní. Je rozdělen do tří bloků. Celkem 48 výukových hodin. Kurz je nutné absolvovat jako celek, protože témata na sebe velmi úzce navazují. Blok 1 2 dny role manažera Jaká je strategická úloha manažera? Které jsou klíčové oblasti výsledků práce manažera? Jak můžeme řídit výkonnost svěřených úseků? Jaký styl řízení je optimální? Mohu využít situační řízení v praxi? Jaké jsou rozdíly mezi řízením a vedením lidí? Jak využít principy leadershipu v praxi? Jak účinně delegovat činnosti a nastavit zpětnovazební mechanismy? Jak zadávat úkoly, kontrolovat jejich plnění? Blok 2 2 dny motivace Co je podstatou motivace zaměstnanců k výkonu? Jak rozpoznám individuální motivátory a demotivátory jednotlivých podřízených a zvolím adekvátní taktiku pro jejich motivaci? jak si zpracuji plán pro motivaci problémového jedince? Jaké techniky motivování k zlepšení výkonu mohu uplatnit? Jak mohu systematicky snižovat demotivační vlivy? Jak vytvořit motivační atmosféru na pracovišti? Jak mohu využívat základní motivační dovednosti ve své práci? Blok 3 2 dny - komunikace Jaký význam má komunikace při řízení výkonnosti? jak nastavit efektivní systém komunikace v rámci svého oddělení? Jak mohu zlepšit vlastní komunikační dovednosti? Jak mohu využívat asertivní styl komunikace pro dosažení cílů? Jak úspěšně jednat s různými typy osobností? Jak identifikovat příčiny a jádro konfliktů? Jak využívat různé styly řešení konfliktů s ohledem na cíle a osobu partnera jednání? jak vést hodnotící rozhovor? Jak poskytovat konstruktivní kritiku? PŘIDANÁ HODNOTA: - Účastníci kurzu plní v období mezi tréninky úkoly, které se tematicky váží k probírané látce, a tím procvičují získané dovednosti v praxi - Po celou dobu kurzu dostávají účastníci podporu ze strany lektory formou ové konzultace cena konzultace je v ceně kurzu - Během kurzu mohou pracovat účastníci s materiály ze svých firemních systémů řízení Jaká je cena kurzu cena za jednoho účastníka? ,- + DPH ,- + DPH - při přihlášení dvou a více účastníků z jedné firmy - cena pro 1 účastníka

4 V ceně kurzu je zahrnuto: studijní materiály organizační zajištění kurzu občerstvení během kurzu Cena nezahrnuje stravování, ubytování, které si hradí každý účastník sám. Na základě zaslané přihlášky Vám vystavíme fakturu pro úhradu ceny. Ubytování Vám zajistíme na základě zaslané přihlášky. Informace poskytne: ing. Jana Bíšková telefon jednatelka Pro Centre, s.r.o. Přihlášky posílejte em: nejpozději do e mail: na adresu: Pro Centre, s.r.o., Družstevní II 380, Ostřešany přímo z webových stránek: V PŘÍPADĚ ZÁJMU PŘIPRAVÍME FIREMNÍ KURZ - PROGRAM UPRAVÍME DLE KONKRÉTNÍCH PODMÍNEK,BUDEME PRACOVAT S VAŠIMI FIREMNÍMI DATY, FIREMNÍ STRATEGIÍ, FIREMNÍ KULTUROU. UPRAVÍME TÉMATA, DÉLKU TRÉNINKU, MŮŽEME TRÉNINK DOPLNIT MENTORINGEM, UZPŮSOBÍME VŠE VAŠIM POTŘEBÁM A MOŽNOSTEM.

5 Závazná přihláška na kurz MANAŽERSKÁ AKADEMIE PARDUBICE Účastník 1 Jméno: Telefon: Účastník 2 Jméno: Telefon: Pracovní pozice: E mail: Pracovní pozice: E mail: Objednatel: Jméno: Telefon: Pracovní pozice: E mail: Název a adresa firmy: IČO: DIČ: Bankovní spojení: Objednáváme ubytování ANO NE Souhlasíme se zasláním faktury elektronickou cestou v PDF formátu ANO NE Vaše ová adresa pro zasílání faktur: Potvrzujeme, že po obdržení faktury uhradíme podle podmínek smlouvy účastnický poplatek. Podmínky smlouvy: 1. Přihlašující organizace (objednatel) akceptuje nabídku dodavatele (Pro Centre s.r.o.) a závazně objednává zařazení účastníka na kurz. 2. Cena semináře je smluvní. V ceně jsou zahrnuty náklady spojené s účastí na kurzu školné, studijní texty, organizační zabezpečení). 3. Ubytování a stravování není zahrnuto v ceně. Je možné, na základě projeveného zájmu, rezervovat ubytování a zaplatit přímo na místě. 4. Stornovací poplatky při odhlášení účastníka při neúčasti přihlášeného pracovníka nebo zrušení účasti ve lhůtě méně než 10 dnů před zahájením semináře vložné nevracíme. 5. Objednatel může v případě potřeby vyslat za přihlášeného účastníka náhradníka. 6. Absolventi kurzu získají osvědčení o absolvování kurzu vydané Pro Centre s.r.o.

6 Zákon č. 480/2004 Sb. Ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. tímto souhlasím se zpracováním mých osobních údajů a s jejich zařazením do databáze společnosti Pro Centre s.r.o. na dobu neurčitou za předpokladu, že jde pouze o údaje nezbytně nutné k tomu, aby mi společnost Pro Centre s.r.o. poskytovala informace o své nabídce a pro případnou navazující komunikaci. Tyto údaje nesmí být poskytovány třetím osobám ani využívány k jiným účelům. Osobní údaje jsou vyžadovány pouze za účelem vyhotovení osvědčení o absolvování kurzu. Souhlasím s využíváním svých elektronických i jiných kontaktů společností Pro Centre s. r.o., pro zasílání či poskytování informací o aktuálních nabídkách a akcích této společnosti. Ano Ne... Datum a podpis oprávněného zástupce... Razítko přihlašované organizace