Rady, jak se můžete dostat na studium do některého z dalších členských států Evropské unie (EU) nebo i jinde:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rady, jak se můžete dostat na studium do některého z dalších členských států Evropské unie (EU) nebo i jinde:"

Transkript

1 Rady, jak se můžete dostat na studium do některého z dalších členských států Evropské unie (EU) nebo i jinde: (Možností pro uchazeče je celá řada. Nicméně je třeba se k nim "proklestit" dosti spletitou sumou informací na uváděných webových stránkách. Uchazeči, kteří se toho nezaleknou, se hodně přiblíží ke stanovenému cíli. Pusťme se teď do toho společně, pokud máte odhodlání.) 1. Nejdřív bychom si měli uvědomit, že: - Uchazeč o studium v zahraničí musí mít dobrou znalost (slovem i písmem) angličtiny a přinejmenším solidní základy z jazyka té země, v níž chce studovat příslušný profesní obor. Při splnění této podmínky nejvíce možností mají ti, co již vysokou školu absolvovali nebo ji dokončují a chtějí se ucházet o postgraduální či doktorandské studium v zahraničí. Nejsou ovšem vyloučeny ani možnosti přechodu z české vysoké školy na zahraniční z některého z vyšších ročníků studia (např. ze 3. a vyšších ročníků), vždy však v závislosti na možnostech a podmínkách, které Vám příslušná zahraniční vysoká škola nabízí. V současnosti se podpora vysokoškolského studia v EU soustřeďuje zejména na mobilní programy, avšak kromě nich je možné se ucházet o studium a dokonce i o stipendium prostřednictvím dalších organizací (SAIA, Nadace otevřené společnosti atd.) Mnohá užitečná sdělení o tom naleznete na webových stránkách a portálech (většina z nich podává informace v angličtině, francouzštině, němčině, ale někde je najdete i v jiných jazycích): Dále Vám doporučujeme: Pro uchazeče z České republiky (ČR) je důležitý internetový odkaz na Národní agenturu v ČR. Poskytuje sdělení i o specifikách, která jsou důležitá pro české studenty. Otevřete si tedy i tyto české webové stránky: Pro uchazeče o studium v zahraničí ze Slovenské republiky je užitečné znát webové stránky: Velmi důležitý portál pro hledání možností studia v zahraničí je "EURES" (Evropské služby zaměstnanosti, angl. European Employment Services): Na EURES je napojeno nejen 27 členských států EU, ale i Švýcarsko, Norsko a Island, tedy tzv. Evropský hospodářský prostor, zejména pokud jde o hledání zaměstnání. Poskytuje však informace a poradenství i při hledání možností studia v jiných zemích. EURES je určen jak lidem, kteří mají zájem se přestěhovat do jiné země za práci či studiem, tak i zaměstnavatelům, kteří by chtěli zaměstnat pracovníky ze zahraničí. Elektronický zpravodaj EURES a Vy vychází čtyřikrát do roka. Můžete jej číst on-line anebo si ho nechat zasílat em. Máte-li účet "Můj EURES", budete jej dostávat automaticky. Pokud ovšem tento účet nemáte, na domovské stránce portálu klikněte na Elektronické zpravodaje EURES a Vy. (Jazyk, včetně češtiny, si přitom můžete zvolit sami.) 2. Je třeba mít též na zřeteli, že: - Uchazeč o studium by měl pečlivě (nejlépe v angličtině nebo v jiném požadovaném jazyce) vyplnit životopis podle stanovené oficiální předlohy, kterou najde na webových stránkách pod 1

2 názvem "EUROPASS" - Jsou tam i v češtině základní informace o tom, jak životopis vyplnit, a čemu je třeba dále věnovat pozornost v této souvislosti. Na těchto webových stránkách najdete některé informace i k možnostem zahraničního studia. Životopis se žádostí o studium zašlete podle podmínek a dispozic, které určí škola, na níž se o studium ucházíte! 3. Neopomeňte se dále seznámit s: - Přehledem práv občanů členských států EU, když chtějí studovat, žít či pracovat v jiné zemi EU. Najdete je v češtině buď v malé brožurce, která by měla být k dispozici v "Informační kanceláři Evropského parlamentu" nebo v "Zastoupení Evropské Komise v České republice" či v "Informačním centrum Evropské unie" v Praze (jejich adresy a další koordináty viz. níže). Podrobnější informace a přehledy o tom, jak věci fungují v praxi v jednotlivých zemích EU, jsou na internetové stránce "Vaše Evropa": V této souvislosti uvedeme několik sdělení: Např. životní náklady na vysokoškolského studenta v Belgii tvoří ročně kolem 6-7 tisíc Euro a školné se pohybuje v průměru od do 4.000,- Euro. (Školné je ovšem různé na jednotlivých školách. Na některých se vůbec neplatí a jsou i členské státy EU, které školné nemají: např. Německo, Švédsko, Dánsko, Rakousko, Finsko, Řecko, Lucembursko.) V Lucembursku jsou náklady na studenta kolem 5 tisíc Euro ročně, v Portugalsku kolem 2.500,- Euro, ve Španělsku kolem 4.500,- Euro, ve Francii téměř 10 tisíc Euro ročně a v Německu až 12 tisíc Euro, podobně jak ve Švédsku. V Anglii a Irsku roční náklady na vysokoškolského studenta dosahují kolem 15 tisíc Euro. Když dáme stranou nové členské státy EU, včetně Bulharska a Rumunska, podstatně nižší roční studentské náklady má ze starších členských zemí EU např. takové Řecko (asi 3.600,- Euro). Evropská komise, v níž má na starosti vzdělávání a odbornou přípravu mládeže v EU slovenský komisař Ján Figel, vypracovala loni studii, podle níž se od roku 1999 do 2005 zvýšil počet zahraničních studentů nejvíce ve Francii (o 81 %), dále v Německu (o 46 %) a v Anglii (o 29 %). Z mimoevropských zemí nejvíce vzrostl v tomto období počet zahraničních studentů v Japonsku (o 108 %), v Austrálii (o 42 %), zatímco v USA jen o 17 %. Není od věci též upozornit na to, že začátkem roku 2007 Evropská komise zaslal oficiální dopis belgické a rakouské vládě, v němž je žádá o vysvětlení, proč od školního roku 2006/2007 zavedly u sebe omezení pro přijímání zahraničních studentů. Parlament v frankofonní oblasti Belgie (Valonsko) přijal např. dekret, na jehož základě 70 % nových studentů medicíny musí mít trvalé bydliště v Belgii (vzhledem k vyučovacími jazyku - francouzštině je o toto studium velký zájem zejména ze strany francouzských uchazečů). Rakousko přijalo dokonce strop 20% pro přijímání zahraničních studentů na své univerzity, aby "ztlumilo" zas zájem německých studentů o rakouské fakulty medicíny rovněž z jazykových důvodů. Evropská komise upozornila obě vlády, že "takové restrikce porušují princip volného pohybu osob" a že všichni občané členských států EU musí mít stejný přístup na univerzity v celé EU. 4. Samostatnou kapitolu tvoří krátkodobé studijní pobyty, delší stáže jak v institucích EU, tak i řádná, postgraduální a doktorandská studia, případně stáže na různých školách či jiných vzdělávacích ústavech: a) Krátkodobé studijní pobyty v Evropském parlamentu (EP): Studijní pobyty v EP mají za cíl umožnit občanům, zejména z členských států EU, prohloubit si znalosti ve specifických otázkách spojených s evropskou integrací prostřednictvím: - studia dokumentů v knihovnách nebo archivech EP, - navázat přímé kontakty s poslanci EP nebo pracovníky EP se specializací na daný obor. Maximální délka trvání takových studijních pobytů je jeden měsíc. Zájemci o tento studijní pobyt zašlou žádost na příslušné oddělení generálního ředitelství EP pro personál. Příslušné oddělení posoudí možnosti přijetí u daných oddělení nebo orgánů EP a informuje zájemce, jak byla jeho žádost vyřízena. 2

3 Je nutno mít na zřeteli, že EP se žádným způsobem nepodílí na úhradě nákladů spojených se studijním pobytem. Pro bližší informace nebo pro podání žádosti o studijní pobyt kontaktujte: European Parliament Traineeships Office KAD 02C008 L LUXEMBOURG +352 / b) Delší studijní pobyty či stáže v EP a v jiných institucích EU: Dále EP nabízí studijní pobyty a stáže na svém generálním sekretariátu. Mají za cíl přispět k odbornému vzdělávání a odborné přípravě občanů a umožnit jim seznámit se s praktickým chodem EP. V této souvislosti má EP k dispozici různé druhy placených i neplacených stáží: např. se zaměřením na žurnalistiku, na překladatelskou činnost (v omezeném počtu), na tlumočení atd: -Stáže s obecným zaměřením nebo se zaměřením na žurnalistiku (Schumanovo stipendium) - Placené stáže pro zdravotně postižené osoby - Placené stáže pro překladatele - Neplacené stáže pro překladatele - Stáže pro konferenční tlumočníky V orgánech a některých dalších institucích EU lze však rovněž pobývat i na půlroční stáži (stážista má měsíční příjem kolem 1.400,- Euro). Pokud jde o možnosti absolvování takové praxe, zejména v jednotlivých poslaneckých skupinách v EP (říká se jim politické frakce), informace o tom můžete najít na webových stránkách: Jestli však máte zájem o stáž např. v aparátu Evropské komise (její sídlo v Bruselu se též nazývá "Berlaymont"), informace o tom jsou na Další rady o možnostech stáží v jiných institucích EU: Rada Evropy, Evropský hospodářský a sociální výbor, Evropský veřejný ochránce práv, Evropská centrální banka, Evropská univerzita ve Florencii atd. najdete na: ge=cs c) Řádná, postgraduální a doktorandská studia, případně stáže na různých školách či jiných vzdělávacích ústavech: Přikládáme několik adres webových stránek, které by mohly být v této souvislosti užitečné. Zejména upozorňujeme na souhrnnou informaci, která byla vydána v Bruselu agenturou "Hélios Media" (její ová adresa je: ) a jež nese název "50 European Studies - Training Centres, Universities and Associations" (hledejte na ) Všimněte si též další informace na webových stránkách: -Bruselský unijní týdeník "European Voice" vydal na pomoc uchazečům o studium v zahraničí periodikum nazvané "EUSTUDIES GUIDE.07". Jeho obsah najdete na webových stránkách: -Londýn, "The London School of Economics and Political Studies" - Dále: -Loughborough University (Anglie), studium mezinárodních vztahů, výzkumných metod,m mezinárodních finančních a politických vztahů, stupeň MSc - -Hertie School of Governance, Berlín, 4 semestrální program MPP v angličtině - 3

4 -University of Cambridge (Anglie), současné evropské studie - -European University College Brussels, studium angličtiny a ekonomie, bakalářské studiu, "Business Administration", MBA se zaměřením mezinárodní byznys, Master of European Business - -University of Graz (Rakousko) ve spolupráci s "European Academy of Bolzano" a "European Institute OF Public Administration", Antennae Luxembourg a Barcelona, studium evropské integrace, práva EU, regionalismu a sociální soudržnosti, menšin a diversity atd. - -University of Edinburgh (Anglie), studium politika práva EU - ; -University of Groningen (Nizozemsko), sociální studia, ekonomika a byznys, práva, věda a technologie (Bachelor, Master, Phd, Graduate Schools) - -Center for European Integration Studies (Bonn, Německo), studium EU, mezinárodních organizací, byznysu atd. - -International Graduate Center (Bremen, Německo), studium na stupeň Master in European Studies, Master of Arts (M.A.) - -University of Twente, The Netherlands, studium na stupeň Master in Euroepan Studies (Dutch- German double degrese programme - -Royal Holloway University of London, studium na stupeň Master of Science in European Politics - -United Business Institutes, Brusel, studium podnikatelské komunikace, managementu, evropského práva, lobování, ekonomiky, politiky a veřejné politiky, organizace a administrativy, komunikace atd. - -Hamburg (Německo), pro stupeň Master/MBA International Business and Economics (MIBE) - -Tilburg (Nizozemsko), Fakulta práva - -Brunel (Anglie), pro postgraduální studium mezinárodních vztahů, mezinárodní byznys, veřejnou politiku, pro lobování atd. - -Oxford (Anglie), pro studium role a funkcí institucí EU - -London Global University, pro studium funkcí EU, politických věd a veřejné politiky, ekonomie, práva, slovanských a východoevropských studií atd. - -University of Birmigham (Anglie), pro studium zejména evropského (unijního) práva - -Edinburgh (Anglie), School of Management and Languages, se zaměřením na politickou a ekonomickou integraci EU - -Riga (Lotyšsko), Graduate School of Law, pro mezinárodní a unijní právo - -Leuven (Belgie), studium v angličtině: ekonomie, podnikání, financí a mezinárodních transakcí - -University of Southern Denmark (Dánsko), pro studium sociálních věd, ekonomie, financí, managementu, životního prostředí atd. - -Brusel, United Business Institutes, pro studium mezinárodního podnikání a managementu - -Berlín (Německo), Postgraduate Programme in European Studies, pro dosažení stupně Master of European Studies - -Brusel, CERIS (Centre Européen de Recherches Internationales et Stratégiques", postgraduální studium s certifikátem z oblasti evropských mezinárodních vztahů "Europa ve světě" (Europe in the World) - Další užitečné webové stránky: 4

5 Z iniciativy Evropského parlamentu došlo k dohodě mezi ním, Evropskou komisí a Radou EU (přesněji Radou ministrů EU) o integrovaném akčním programu celoživotního vzdělávání na léta Tento akční program zahrnuje především podprogramy "Erasmus", "Leonardo", "Comenius" a "Grundtvig". Z rozpočtu EU bude na něj na uvedené období vyděleno 6,2 miliardy Euro. (Evropský parlament se zasadil též o výraznější zvýšení stipendia u podprogramu "Erasmus".) V této souvislosti připomeneme, že: -Podporgram "Erasmus" je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání a vůbec na vyšší odborné vzdělávání, jakož i na odbornou přípravu na vysokoškolské úrovni bez ohledu na délku příslušného studia nebo kvalifikace, včetně doktorandského studia, a na instituce a organizace nabízející nebo podporující takové vzdělávání nebo přípravu; -Podprogram "Grundtvig" se zaměřuje na výukové a vzdělávací potřeby osob ve všech formách dalšího vzdělávání a na podporu institucí a organizací nabízejících nebo podporujících toto vzdělávání; -Podprogram "Leonardo da Vinci" je zaměřen na osoby účastnící se odborného vzdělávání a odborné přípravy na vysokoškolské či vyšší profesní úrovni a na pomoc institucím a organizacím, které se tímto vzděláváním zabývají (viz. též: nebo: ) -"Průřezový program" napomáhá spolupráci a inovacím v oblasti celoživotního učení, studiu jazyků, rozvoji inovací v odvozených službách, v pedagogice a v návazných postupech, které využívají informační a komunikační technologie v oblasti celoživotního učení. Je zaměřen též na šíření a využívání výsledků akcí, které jsou prováděny podle tohoto programu; -"Program Jean Monet" pomáhá institucím a činnostem, které se zaměřují na širší rozvoj evropské integrace. 5. Studenti, kteří se chtějí věnovat ve své kariéře výzkumu, vývoji a inovacím, jimž nyní orgány EU přikládají prvořadý význam (pro tento účel bude vynakládáno podstatně více finančních prostředků a vytvářeny lepší podmínky činnosti), doporučujeme sledovat též informace tzv. Studentského fóra, které najdou na: 6. Pro zájemce o středoškolské a podobné studium existují rovněž konkrétní nabídky, a to jak ze strany některých členských států EU, tak i zemí mimo EU. Je jich sice méně, než uváděných možností vysokoškolského studia, nicméně jsou čas od času též nabízeny na webových stránkách, m.j.: Podobně i zde připomeneme, že: -Podprogram "Comenius" je zvláště zaměřen na žáky v předškolním a školním vzdělávání až po úroveň ukončení vyššího středního vzdělání a na instituce a organizace, které toto studium zajišťují; 5

6 7. Předtím, než se pustíte do procesu konkrétní přípravy Vaší žádosti o studium či stáž v zahraničí, doporučujeme: - Navštivte již zmíněnou "Informační kancelář Evropského parlamentu" (IKEP) v Jungmannově ulici č. 24, Praha 1 Nové Město a vyžádejte si poslední informace a brožury v této oblasti.. Telefon na IKEP v Praze je: Na stejné adrese sídlí i "Zastoupení Evropské Komise v České republice" (telefon: , nebo Doporučujeme Vám rovněž kontaktovat "Informační centrum Evropské unie" při Ministerstvu zahraničí České republiky, Rytířská 31, Praha 1 (telefon: , I tam mají řadu užitečných informací a dokumentace. Čím více informací k dané věci soustředíte, tím lépe pro Vás! 6

Rady, jak můžete získat zaměstnání v orgánech a institucích Evropské unie (EU) nebo i jinde:

Rady, jak můžete získat zaměstnání v orgánech a institucích Evropské unie (EU) nebo i jinde: Rady, jak můžete získat zaměstnání v orgánech a institucích Evropské unie (EU) nebo i jinde: dalších Hlavní sídlo EU je v Bruselu, ale některé unijní orgány a další instituce se nacházejí rovněž v Lucembursku,

Více

Jak postupovat, když máte zájem o finanční příspěvek z fondů Evropské unie?

Jak postupovat, když máte zájem o finanční příspěvek z fondů Evropské unie? Jak postupovat, když máte zájem o finanční příspěvek z fondů Evropské unie? Uchazeči o čerpání z fondů, dotací, grantů nebo vůbec žadatelé o finanční podporu z prostředků Evropské unie (EU) by hned v začátcích

Více

PŘEHLED INFORMAČNÍCH ZDROJŮ O STUDIU A PRÁCI V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EU

PŘEHLED INFORMAČNÍCH ZDROJŮ O STUDIU A PRÁCI V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EU PŘEHLED INFORMAČNÍCH ZDROJŮ O STUDIU A PRÁCI V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EU Jako občané Evropské unie máme právo žít, pracovat a studovat v jiné zemi EU. S tím souvisejí i základní práva, která jako občané

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Studium v zahraničí Vážené absolventky, vážení absolventi, v brzké době se stanete nebo jste se již možná stali úspěšnými absolventy střední školy. INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Bezplatné poskytování informací

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Práce v zahraničí Vážené absolventky, vážení absolventi, v brzké době se stanete nebo jste se již možná stali úspěšnými absolventy střední školy. INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Bezplatné poskytování informací

Více

Staze.cz ÚVODNÍ SLOVO O KATALOGU. Aktuální nabídku stáží hledejte na: OBSAH

Staze.cz ÚVODNÍ SLOVO O KATALOGU. Aktuální nabídku stáží hledejte na: OBSAH ÚVODNÍ SLOVO Vážené studentky, Vážení studenti právě otevíráte katalog Stáže.cz ekonomie, který Vám přináší nabídky zajímavých praxí, zaměstnání a řadu cenných rad. Možná si říkáte, proč se při škole zajímat

Více

PRŮVODCE evropským trhem práce

PRŮVODCE evropským trhem práce PRŮVODCE evropským trhem práce Praktické informace pro zájemce o práci v zahraničí Úvod... RNDR. PETR NEČAS Ministr práce a sociálních věcí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR EURES Klub mladých Evropanů,

Více

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Co je tam pro mne? Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže EUROPEAN COMMISSION E UEvropská R O P E A N komise U N I O N Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Evropská

Více

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog Prolog V této informační publikaci najdete základní informace o možnostech mobility mládeže nejen na evropském kontinentu. Dozvíte se zde o možnostech zahraničních pobytů, komu jsou určeny, co všechno

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

Kvalifikovaně na kvalifikace Evropa bez bariér

Kvalifikovaně na kvalifikace Evropa bez bariér Kvalifikovaně na kvalifikace Evropa bez bariér Kolektiv autorů: Jana Kváčová PhDr. Marie Pavlů, CSc. RNDr. Jitka Ryšavá Ing. Michal Ševera, CSc. Bc. Jiří Šourek Rozšířenou elektronickou verzi této publikace

Více

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 / 2 Pro všechny, kteří (se) vzdělávají Program celoživotního učení 2007 2013 Česká republika Praha 2013 /

Více

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Podpora zaměstnanosti, sociálního začleňování a sociální politiky investice do budoucna Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Chceme-li z krize vyjít silnější, soudržnější

Více

Průvodce absolventa světem práce a studia v ČR a Evropské unii. www.icm.cz. Informační centrum pro mládež. Senovážné nám.

Průvodce absolventa světem práce a studia v ČR a Evropské unii. www.icm.cz. Informační centrum pro mládež. Senovážné nám. Průvodce absolventa světem práce a studia v ČR a Evropské unii Informační centrum pro mládež Senovážné nám. 24, Praha 1 www.icm.cz Národního institutu dětí a mládeže MŠMT Možnosti pro absolventa SŠ INFORMAČNÍ

Více

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková ODBORNÝ ČLÁNEK 2012 Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Podpora umění a kultury z Evropské unie

Podpora umění a kultury z Evropské unie Podpora umění a kultury z Evropské unie Obsah Podpora umění a kultury z Evropské unie 6 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY 7 umění a kulturní dědictví 8 Culture 2000 8 MEDIA Plus 10 vzdělávání 13 Socrates II 13 Leonardo

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA. Vzdělání a trh práce. Respekt institut, o.p.s.

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA. Vzdělání a trh práce. Respekt institut, o.p.s. EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA Vzdělání a trh práce Respekt institut, o.p.s. 1 Tento dokument vznikl v rámci projektu Evropská regionální fóra, který realizuje Respekt institut, o.p.s., za finančního přispění

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. Soustava počátečního (školního) vzdělávání v ČR... 3 2. Možnosti školního vzdělávání po absolvování SŠ... 5 3. Národní soustava kvalifikací... 7 4. Možnosti dalšího profesního vzdělávání (vzdělávání

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci Kompendium projektů 2013 Česká republika ISBN 978-80-87335-57-4 2 Program Leonardo da Vinci I Kompendium projektů 2013 ČR Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Národní agentura pro

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

Kdy můžete nastoupit?

Kdy můžete nastoupit? Kdy můžete nastoupit? Sociální Evropa Praktická příručka pro nábor v Evropě Evropská komise Kdy můžete nastoupit? Praktická příručka pro nábor v Evropě Evropská komise Generální ředitelství pro zaměstnanost,

Více

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2004 Univerzita Karlova v Praze 2005 Bez písemného svolení vydavatele a ostatních vlastníků

Více

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová Evropské dimenze vzdělávání Danuše Nezvalová Vzdělávání v Evropě Po prostudování této kapitoly dokážete: srovnat školské systémy v zemích EU na základě vybraných parametrů, pochopit cíle vzdělávání v některých

Více

zpravodaj 3 Skillsnet mezinárodní síť Informace o síti, která byla v roce 2004 založena v Cedefopu.

zpravodaj 3 Skillsnet mezinárodní síť Informace o síti, která byla v roce 2004 založena v Cedefopu. zpravodaj 10 2006 2 Editorial Rozhodnutí Evropské komise o ustavení pracovní skupiny pro vícejazyčnost, vyhlášení roku 2007 za Evropský rok rovných příležitostí pro všechny 3 Skillsnet mezinárodní síť

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA Konkurenceschopnost a volný pohyb pracovních sil v rámci Evropské unie Klub mladých Evropanů 1 Tento dokument vznikl v rámci projektu Evropská regionální fóra, který realizuje

Více

praha Průvodce Rejstříky www.jazykovky.cz jazykových škol a kurzů ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce

praha Průvodce Rejstříky www.jazykovky.cz jazykových škol a kurzů ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce Rejstříky jazykových škol a kurzů Průvodce doporučená prodejní cena: 10 Kč praha ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí jazykové zkoušky

Více

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Výroční zpráva

Více