Výroční zpráva za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2014"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2014 V Praze dne Mgr. Helena Štáchová Ředitelka Divadla S+H

2 Obsah výroční zprávy / rozboru činnosti 1. Poslání (koncepce, status) 2 2. Úvodní slovo ředitelky Mgr. Heleny Štáchové 3 3. Organizační struktura 7 a) soupis zaměstnanců a spolupracovníků (vč. DPP, brigádníci, dobrovolníci) včetně údajů o velikosti jejich úvazků b) Soupis hostujících umělců všech profesí Neměli jsme hostování 4. Premiéry roku 10 a) údaje o datu premiéry a počtu repríz v daném roce b) komentovaný dramaturgický záměr titulu a zhodnocení, zdali se naplnil c) dramaturgický výhled na následující rok Reprízované tituly 19 a) údaje o datu premiéry, počtu repríz v daném roce, celkovém počtu repríz, případně též vč. data derniéry b) a) komentovaný dramaturgický záměr titulu (proč titul dále zůstává na repertoáru nebo naopak nezůstává) 6. Ohlasy v tisku a) kompletní znění recenzí uveřejněných v hlavních denících, týdenících zaměřených na kulturu, veřejnoprávních a odborných médiích - Příloha č.1 b) soupis PR článků, TV a rozhlasových šotů Ocenění, úspěchy, účast na festivalech v daném roce Další projekty divadla v daném roce vlastní festivaly, přehlídky, atd Hosté divadla v daném roce Výkonové ukazatele tabulka návštěvnosti a tržebnosti, tabulka nákladů na jednotlivé inscenace 11. Zpráva o výsledku hospodaření dle každoročních pokynů odborů ROZ a OZV MHMP 12. Podporovatelé, dárci, mecenáši, sponzoři - jmenný soupis vč. výše darů Příloha č Ohlasy v tisku a) kompletní znění recenzí

3 1. Poslání divadla Spejbla a Hurvínka Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace 1. Hlavním účelem organizace je umělecká a divadelní činnosti vymezená předmětem činnosti. 2. Předmětem činnosti organizace je: a) Veřejné scénické předvádění dramatických či jiných děl výkonnými umělci a to formou pořádání či spolupořádání divadelních představení nebo jiných kulturních produkcí autorského charakteru nebo pohostinskými představeními pro jiné pořadatele v tuzemsku či zahraničí, s využitím loutkových postav Spejbla a Hurvínka, b) pořádání výstav v prostorách divadla, c) vydávání a prodej neperiodických tiskovin a publikací týkajících se činnosti divadla, d) kulturně výchovná činnost v oblasti divadelního umění e) poskytování dalších služeb v souvislosti s plněním předmětu činnosti organizace, f) propagace činnosti souvisejících s plněním předmětu činnosti 2

4 2. Úvodní slovo Mgr. Heleny Štáchové, ředitelky Divadla Spejbla a Hurvínka MINULOST, PŘÍTOMNOST A BUDOUCNOST Divadla Spejbla a Hurvínka DSH je divadlem sui generis, které je v mnoha ohledech nezařaditelné jak v našem, tak i mezinárodním kontextu. Ne nadarmo je zařazováno do seznamu encyklopedií, mapujících naše i světové rekordy. A to nejen pro enormní dobu svého konání (95 let), ale i pro další dílčí atributy: DSH bylo prvním profesionálním (kamenným) loutkovým divadlem u nás. Vzniklo v roce 1930 a v roce 1945 využilo nabídky Pražského magistrátu a od tohoto roku svého zřizovatele (pod názvem PRAŽSKÉ DIVADLO SPEJBLA A HURVÍNKA ) propaguje v 33 zemích čtyř kontinentů. (ve většině států je tomu opakovaně). Loutky se tak staly nejdéle sloužícími kulturními vyslanci našeho státu i hl.města Prahy. Propagují Prahu, krom činnosti samé i v textových materiálech, rozhlasových pořadech a televizních stanicích nejen ve své vlasti, ale i v zahraničí, kde sehráli a natočili spoustu programů. Specialitou DSH je, že všechna svá divadelní vystoupení hraje jazykem té země, kde právě vystupuje. Doposud v 23 jazykových verzích (v současné době chystáme dvě další v korejské a dánské verzi). Dalším unikátem je, že hlavními hrdiny všech repertoárových her jsou dvě marionety (otec Spejbl narozen 1920 a syn Hurvínek narozen 1926), provázené ženským pandánem (Hurvínkovou kamarádkou Máničkou rok 1930 a její bábinkou paní Kateřinou od roku 1971 a psem Žerykem, který stanul na jevišti v roce 1930.) Tato dlouholetá tradice a popularita, je pro současné tvůrce velkou výhodou, uměleckou výzvou, ale na druhou stranu nemalým uměleckým závazkem a jistým omezením. Pro tvůrce tohoto divadla není možné využít nabídku českého, či světového divadelního repertoáru. Musí se spoléhat na vlastní tvorbou a psát, či nechat si psát hry tzv. na tělo postav. Do dnešní doby se jednalo téměř o 300 původních her. Divadlo čerpá jak z okruhu externích tvůrců, tak z vlastní autorské dílny, která se v dlouhodobém kontextu jeví jako nejúspěšnější, protože autoři píší s důvěrnou znalostí figur, specifik a možností marionet i loutkové scény, která je sice v mnohém umělecky inspirativní, ale v jiném ohledu i značně technicky omezující a determinující. Do výčtu původních her jsme nezařadili nemalý počet specifických scénářů pro televizi, rozhlas, CD a DVD nahrávky, knižní vydání, nebo speciální účelová představní pro zahraničí, či reprezentační akce. Divadlo zastupovalo naši kulturu na většině Světových výstav, či na prestižních Dnech Prahy v jejích spřátelených městech (právě nyní tomu tak bude při výjezdu do dánské Kodaně, pro kterou připravujeme program v dánštině.) DSH je obecně považováno za české kulturní dědictví. Je u nás i ve světovém kontextu, jedním z posledních divadel, ve kterém se pěstuje česká marionetářská tradice na úrovni, která nám pomáhá udržet zmíněný světový věhlas. Divadlo vystupuje v našich i světových televizích, S+H a spol. byli aktéry mnoha krátkých filmů a v této době jsme propůjčili naše loutkové postavy mezinárodní koprodukci, která již několik let připravuje animovaný 3D film. (Na této tvorbě se nepodílíme. Jedinou spoluprací budou následné postsynchrony. Ponechali jsme si ovšem konečnou supervizi, aby se jejich představy nerozcházely s pojetím postav v našem divadelním kontextu.) Od filmu si slibujeme, že ještě zvýší popularitu DSH. 3

5 Toto pražské divadlo neslouží jen Pražanům, ale pořádá výjezdy po celé republice a současně do Prahy přiláká spousty jak organizovaných, tak i individuálních tuzemských a zahraničních návštěvníků. Spejbl s Hurvínkem si získali přízeň šesti generací. O jejich mimořádné oblibě svědčí i fakt, že když byly v Ondřejovské hvězdárně objeveny v roce 1997 dvě nové planety, pojmenovali je jejich objevitelé (po odsouhlasení komise z NASA v roce 2002) jmény Spejbl a Hurvínek. Dvě dřevěné loutky jsou tedy hvězdami i pravém slova smyslu, k jejich poctě byla Českou poštou vydána i desetikorunová známka a sběratelský aršík s jejich podobou. Jejich jmény byli nazváni i opičáci v ZOO, lokomotiva, či auto... Hurvínek byl na zlínském Filmovém festivalu dětmi zvolen nejoblíbenější dětskou postavou století, za svoji činnost bylo divadlo oceněno prestižní cenou Thálie. S+H mají 6 pomníků (bronzová lavička v Praze, 2 pomníky v Plzni, pomník v Čejeticích u Strakonic, pomník v Zlaté Olešnici a v Chrástu u Plzně), jejich tvůrci stále figurují jak v našich, tak i zahraničních encyklopediích Who s Who in the World.. Divadlo od doby svých počátků hraje současně jak pro děti, tak pro dospělé. Jsme šťastní, že v dnešní době nesrovnatelně větší kulturní nabídky, než tomu bylo v době zrodu divadla, jsou večerní představení povětšině vyprodána a velmi dobrý návštěvnický průměr prokazují i dětská představení (celková návštěvnost 79%). Jsme také potěšeni, že v době, kdy se loutky staly raritou a na divadelní fakultě tento obor zanikl, se nám daří do uměleckého souboru divadla získávat další velmi zdatné a profesionálně vybavené mladé umělce, které si pro naše specifika vychováváme. Jsou nadějnou zárukou další umělecké kontinuity. Divadlo ve své činnosti navazuje na tradici a tradice je pamětí doby. Vážíme si svých kořenů, ale současně ve své tvorbě usilujeme o to, aby se naše divadlo nestalo muzeálním artefaktem. Příběhy našich divadelních postav vycházejí ze současnosti. Ve večerních představeních se dokonce jedná o aktuální politickou satiru. Nejen obsah, ale i styl herectví a divadelní forma představení využívá všech moderních inscenačních možností (multimediální projekce, filmová animace, film..). I režijní pojetí vychází z temporytmu doby a reaguje na současný výklad světa a zohledňuje odlišnou formu vnímání současných diváků. Kdyby tomu tak nebylo, neměli bychom tak velkou diváckou obec, ale stali bychom se pouze raritou pro pár divadelních fajnšmekrů. Staráme se i o budoucnost umělecky motivovaných dětí a mládeže. Třetím rokem pořádáme úspěšné a dobře navštívené kurzy loutkového divadla pro mladé zájemce. Zpřístupnit divadlo co nejširším skupinám diváků se snažíme i tím, že od roku 2013 pořádáme speciální titulkovaná a současně i do znakové řeči tlumočená představení pro hluché děti. Současně i pro děti slabozraké, či nevidomé, kterým dáváme možnost si loutky osahat. S pomocí nadace zajišťujeme svozy z celé republiky. Tato setkání jsou oboustranně emočně i umělecky uspokojivá. Budeme v nich pokračovat i v budoucnu. Za hendikepovanými, či jinak nemocnými dětmi zajíždíme i sami, mimo rámec divadla a bez nároku na honorář. Pro zvýšení popularity tohoto pražského divadla plánujeme velkou výroční výstavu k devadesátinám Hurvínka (rok 2016). Projekt a umělecký návrh provedení máme již připravený, nyní se pokoušíme získat finanční podporu i vhodný prostor. 4

6 Domníváme se neskromně, že svému zřizovateli sloužíme po celou dobu naší pražské existence dobře a děláme vše pro to, aby tomu tak bylo i v budoucnu. Vážíme si nejen podpory Pražského Magistrátu, ale i vstřícnosti radnice Prahy 6, která pro nás zrekonstruovala bývalý nefunkční sál kina Svornost a nadále nám velkoryse ponechává výchozí nájem. Finance jsou totiž (jako asi všude) naším setrvalým problémem. Jako svoje poslání považujeme, zprostředkovat kulturní zážitek dospělým, ale především dětem, které tvoří hlavní diváckou obec. Jsme přesvědčeni, že výchova dětí je zásadně ovlivněna zážitky z dětství. Abychom však mohli divadelní zážitek školám a školkám nabídnout, musí být ceny vstupenek přijatelné pro všechny vrstvy školáků. Dle průzkumu, který jsme si dali vypracovat, je hraniční cena vstupenky ve výši 100 až 110 korun. Pokud bychom neměli alespoň stávající podporu zřizovatele, byla by cena dětské vstupenky ve výši 450 Kč, což by bylo pro dětské divadlo likvidační. V ceně vstupenek musíme zohlednit i to, že převážnou část našich školních a předškolních diváků tvoří děti mimopražské, u kterých ke stávající ceně vstupenky je nutné započítat i náklady na dopravu. Školní režim (školní prázdniny, zkoušková doba před vysvědčením) podstatně ovlivňuje návštěvnost. Proto měsíce méně divácky produktivní, musíme dohánět v preferovaných měsících výkony, kdy hrajeme až 3x denně. Při malém souboru je to velká zátěž na umělce. (Pro méně znalé musím vysvětlit, že na rozdíl od herců, je vodění marionet, které váží několik kilogramů, nemalým fyzickým výkonem. A to jen krátce zmíním i hlasový projev, kdy jsou dvě z hlavních postav mluveny v náročné hlasová poloze - fistuli). Abychom mohli vyhovět požadavkům a rozpočtu zřizovatele, nedokážeme v sezoně ufinancovat vice, než dvě premiéry. Náklady na provoz divadla na platy a inscenace samé několikanásobně stouply, přičemž výše dotace současné je dokonce o 861tisíc Kč nižší než v roce Do každoročních nákladů na premiérové inscenace musíme připočítat i další nemalé výdaje na speciální mimo premiérová představení, určené k výjezdům do ciziny (v současné době kupř. Korea), na překlady her, na honorář zahraničního lektora, který s námi cizojazyčnou verzi nastuduje. Když srovnáme další dětské pražské divadlo, tak naše dotace ve výši 11,888 mil. Kč (po účelové úpravě 12,386 mil. Kč) je o 19,5 mil. nižší, než dotace ve výši 31,5 mil. Kč, která je zřizovatelem přiznána tomuto divadlu, a o 7,528 mil. Kč než druhému nejméně dotovanému pražskému Divadlu Na zábradlí. Přes vynuceně nízké ceny vstupenek, za cenu enormního nasazení, jsme přesto v žebříčku soběstačnosti (44% v roce 2012) hned druhým nejlepším divadlem po divadle Karlínském (51%), jehož vstupenky jsou v rozmezí ,- Kč. Zmíněné divadlo Minor je při nesrovnatelně vyšší dotaci oproti nám se soběstačností 17% na posledním tj. desátém místě. Průměrná soběstačnost všech pražských magistrátních divadel byla v roce %. (Údaje byly použity z Návrhu systémové optimalizace pražské divadelní sítě, který v roce 2013 vypracoval Institut umění Divadelní ústav a z rozpočtu DSH v roce 2014.) 5

7 Omlouvám se za tato poněkud konfrontační čísla, ale vede mne k tomu nedobrá zkušenost, kdy záměrem bývalého vedení magistrátu bylo, ponechat si z dětských divadel pouze divadlo Minor, zatím co DSH mělo být z dikce magistrátu po šedesáti devíti letech vyňato. Ale abych neskončila tímto pesimistickým povzdechem, chci poděkovat našemu zřizovateli za dosavadní podporu a za to, že nám nemalou měrou přispěl k zakoupení nového reprezentativního autobusu, který nám umožňuje další výjezdy a dělá nám i magistrátu nemalou propagaci. V této obšírné zprávě jsem se snažila poskytnout novému vedení dostatek informací, než promluví řeč čísel. Mgr. Helena Štáchová ředitelka divadla 6

8 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA DIVADLA SPEJBLA A HURVÍNKA Ředitelka Divadla k Spejbla a Hurvínka Vedoucí umělec. Pracovník vztahů Ekonomický Provoz počítač. souboru 1x k veřejnosti 1x náměstek 1x vybavení (DPČ 0,5) 1x Inspicient Dramaturg Vedoucí EÚ Ref. zahr.a tuzem. DPČ 0,5 1x 1x Pers.+ mzd.úč. 1x zájezdů (DPČ 0,5) 1x Inspicient-zástup Scénograf Účetní a pokladní Správa budov DPČ 0,5 1x 1x DPČ 0,4 1x DPČ 0,5 1x Herec s loutkou Dramaturg Účetní a pokladní Topič kotlů 14x DPČ 0,5 1x DPP 1x DPČ 0,5 2x Opravy loutek Šéf ÚTP Účetnictví Prac.vztahů k veř. DPP 1x DPČ 0,5 1x smlouva 1x velín 1,7 2x Údržba garderóby Jevištní mistr Pokladní vstupenek DPP 1x 1x vedoucí 1x Pracovník techniky Pokladní vstupenek scény 4x 1,8 2 x Pracovník tech.sc. Inspektorka Šatnářka DPP 2x hlediště 1x DPČ, DPP 5x Mistr zvuku Mistr osvětlení Zvukař + osvětlovač + tech. scény 1x Řidič bus DPČ 0,5 2x Údržba bus DPČ 0,4 2x Uvaděčka 1x DPČ, DPP 7x Inspekt.hlediště 1x DPP 1x

9 Organizační schéma funkcí, zařazení zaměstnanců do tříd a stupňů na rok 2015 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů požad. třída stupeň Povolání a funkce Katalog prací Druh činnosti vzdělání SO pracovník vztahů k veřejnosti, obsluha velína 1.1.6;1.6.8 služby vrátného,ostrahy,obsluha velína 1 4 vedoucí vstupenkové pokladny, obchodní, propagační 1.2.6;1.2.7; řízení služeb vst.pokladny, obchodní, propagační služby, prodej referent a pokladní vstupenek vstupenek propagačních předmětů, kulturní akce 1 8 obchodní, propagační referent a pokladní vstupenek 1.2.6;1.2.7; obchodní, náborové, propagační služby, prodej vstupenek propagačních předmětů, kulturní akce USO obchodní, propagační referent a pokladní vstupenek 1.2.6;1.2.7; obchodní, náborové, propagační služby, prodej vstupenek propagačních předmětů, kulturní akce 1 9 pracovník techniky scény, zvukař, osvětlovač ; scénické technické služby, služby scénického ozvučení ; a osvětlení 1 9 pracovník techniky scény 1.2.3;1.2.6 scénické technické služby 3 10 pracovník techniky scény 1.2.3;1.2.6 scénické technické služby VO pracovník vztahů k veřejnosti,sekretář, obch.ref ;1.1.2; tajemník správy a uměleckého provozu divadla 1 9 kulturně výchovný pracovník a pokladník ; inspektor hlediště - řízení hledišt.provozu a styku s veřejností 1 11 mistr osvětlení řízení a zabezpečení osvělovacích služeb 9 VO 1 12 jevištní mistr I řízení a realizace technických scénických služeb 1 12 mistr zvuku řízení a zabezpečení scénického ozvučení 1 5 herec s loutkou umělecká loutkoherecká interpretace 2 6 herec s loutkou umělecká loutkoherecká interpretace 2 10 herec s loutkou umělecká loutkoherecká interpretace VŠB herec s loutkou umělecká loutkoherecká interpretace 2 12 herec s loutkou umělecká loutkoherecká interpretace 1 11 personalista a mzdový účetní, finanční referent 1.2.1;1.2.2; vedoucí EÚ - řízení ekonomického a personálního útvaru a ekon. služeb, personální a platová agenda 3 12 herec s loutkou umělecká loutkoherecká interpretace 11 VŠM 1 11 dramaturg, grafik ;2.6.7 dramaturgické služby, grafické zprac.divadelních tiskovin 1 11 herec s loutkou umělecká loutkoherecká interpretace 2 12 herec s loutkou umělecká loutkoherecká interpretace 12 VŠM náměstek řed. a statutární zástupce - operativní řízení 1 12 pracovník technickoekonomického rozvoje a koordinace správy divadla ; ;2 autorská tvorba návrhů scénic.výprav, pořizování videozáznamů, 7 scénograf, specialista videozáznamu, lektor instruktor 13 VŠM.16.8 vých.vzděl.činnost v divadelní oblasti 1 12 ředitel V Praze dne Zpracoval: V. Krausová

10 Soupis zaměstnanců na dohody mimo pracovní poměr osob úvazek dohoda činnost 1 50 DPČ správa počítačového vybavení a programů 5 50 DPČ šatnářka, uvaděčka 1 50 DPČ inspicient-záskok za nemoc 1 40 DPČ obchodní ref., ref. zahranič. a tuzem. zájezdů 2 50 DPČ topič nízkotl.kotlů 1 40 DPČ účetní 1 50 DPČ dramaturg 1 50 DPČ správa budov 1 50 DPČ šéf ÚTP 1 50 DPČ řidič autobusu 1 40 DPČ údržba autobusu 1 50 DPČ inspicient-záskok za nemoc 7 0 DPP šatnářka, uvaděčka 2 0 DPP pracovník techniky scény-záskok za nemoc 1 0 DPP účetní 1 0 DPP inspektor hlediště záskok za nemoc 1 0 DPP údržba garderóby 1 0 DPP opravy loutek DPP= 300 hodin ročně v součtu všech DPP z zaměstnavatele DPČ = úvazky jsou stanovené jako maximum V Praze dne Zpracoval: V. Krausová

11 4. PREMIÉRY : měl premiéru pekelný muzikál pro děti autorů Mikiho Kirschnera, Robina Krále a Jiřího Škorpíka JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI. (do konce roku 2014 měla hra dalších 68 repriz) Připravujeme německou verzi Návrhy loutek a scény, režie: Miki Kirschner Realizace scény: Richard Maška Realizace loutek: Antonín Müller j.h. a Ivan Moravec j.h. Hudba: Jiří Škorpík i.h. Texty písní: Robin Král j.h. Tento dětský muzikál spojuje klasický pohádkový příběh s aktuálním fenoménem dnešní doby, jakým je dětská šikana. Děti posuzují hodnoty člověka na základě módních trendů. Mánička se cítí vydělená ze školního kolektivu, protože od doby svého zrodu nosí stále stejné kostkované šatičky. Za ty nové by proto i duši. Od přání ke skutku není daleko. A tak se Mánička upíše čertu Jakou cenu bude muset za splnění svých přání zaplatit?! Nezbyde ji nic jiného, než se vydat do Ďáblic - do samotného pekla, kde šijí všichni čerti V rozhodujícím okamžiku ji zachrání Hurvínkovo přátelství. Představení je dalším z projektů, ke kterému Miki Kirschner přizval hudebního skladatele Jiřího Škorpíka a textaře Robina Krále. Tento tvůrčí tým je optimálním spojením autorské, inscenační a režijní invence Mikiho Kirschnera, skvělé hudby Jiřího Škorpíka a vynikajících textů Robina Krále. Považujeme jej ze velký příslib do budoucí tvorby. 10

12 KRITIKA PŘEDSTAVENÍ V ČASOPISU LOUTKÁŘ: V nové premiéře v Divadle S+H, která je spíše hudební komedií než hrou s písničkami, se v úspěšném výsledku šťastně spojilo hned několik elementů: známé a v novém kontextu dobře fungující pohádkové motivy 11

13 (určitě by se dala vystopovat inspirace řadou známých čertovských pohádek) a problémy současných dětí. Tentokrát je hlavní hrdinkou celého příběhu Mánička která už není jen obyčejná parádilka, ale holčička, která podléhá šikanou zavánějícímu módnímu teroru svých spolužaček. Ve snaze zalíbit se, neztratit své kamarádky a získat originální značkové šatičky, je ochotná upsat se čertu a zapomenout na všechno, co až doposud měla ráda. Na první pohled by se zdálo, že jde o průhlednou moralitu, která ostatně bývá skryta i v řadě dalších repertoárových titulů této scény. Ano, je to moralita, ale bez násilně zdviženého prstu, moderní a srozumitelná moralita oděná do pohádkového hávu s řadou současných reálií. Vedle přehledného textu nezahlušeného zdržujícími a nepodstatnými dějovými odbočkami se k úspěchu připojují výborné písničky, či spíše zpěvní party, dotvářející charakteristiku postav. Jsou opřené o vtipné texty a neméně dobrou svižnou hudbu, která bezpečně drží tempo inscenace. Hraje se iluzivně, v tradičně rozdělené interpretaci, s půvabnou mírou loutkové stylizace, která okouzlí děti a pobaví i dospělé. Mániččinu postavu (Helena Štáchová vodí Michaela Stejskalová) charakterizuje kromě holčičí razance také rozpačitý údiv s bezděčně zvednutou rukou zakrývající pusu, Hurvínek (Martin Klásek vodí Michal Barták) je v pohybu typický malý kluk, kterého více než móda zajímá příroda a dovede si dokonce udělat legraci ze svého tradičního oblečení, Paní Kateřina (Helena Štáchová vodí Alena Macháčková) má zejména v pekelné scéně v sobě hodně z neohrožené Káči, jak ji známe třeba z Drdových hrátek s čertem či nekompromisní Plajznerky z jeho Dalskabát. A také figury čertů jsou nám tak nějak povědomé od efektního, úlisného a rafinovaného Slušifera (Ondřej Lážnovský), až po jeho servilního podřízeného, zbrklého a trochu přihlouplého Fujtajksla (Matěj Kopecký). Ve všech rolích jde o velmi dobré herecké i pěvecké výkony a to jak mezi mluviči, tak v práci s loutkou, která patří k tradičním trumfům této scény. Zaujme i technologické řešení figur, které výrazně napomáhá jejich charakteristice. Vyvyšující se Slušifer se skutečně po vzoru tradičních marionetových dupáků vytahuje, pohyblivost Fujtajksla vychází z technologie loutek akrobatů na kole, jak je můžeme znát z loutkářských varietních čísel. Šicí čerti, jejichž scéna je umístěná pod hlavním hracím prostorem, v jakémsi podpalubí pekla, zase připomínají plošné mechanické figury, které známe ze starých střelnic. I tady a nejen v podání základních figur Divadla S+H, jde o odkaz na loutkářskou tradici, takže pro tuto inscenaci opět o jeden bod navíc. Jde tu o spojení tradice a její moderní interpretace a to jak v tématu, technologii i vlastním jevištním provedení. Další pěkný výtvarný nápad představuje trojice fintilek pekelných holčiček (jsou zástupnými figurami pro Marnivost, Závist a Pýchu), jejichž doslovná prázdnota se odhalí v závěru hry. Bizarní terčet, kdy z této obávané dětské módní policie zbydou jen tři holé krejčovské panny věšáky na šaty to je opět jedna z mnoha srozumitelných metafor, kterými se tato inscenace vyznačuje. Vtipné je zasazení příběhu do pražské lokality korunované jízdou Máničky 12

14 a Hurvínka tramvají do Ďáblic, odkud se mohou dostat do pekla. Komentáře obou dětských hrdinů sledujících spolu s dalšími cestujícími cestu z Dejvic do Ďáblic to je scénka, která by fungovala i sama o sobě a určitě by se mohla jednou stát i samostatným číslem nějakého večerního programu tohoto divadla. (Ale vedle pochval snad jen dvě opravdové marginálie za nepříliš šťastnou, i když divácky asi efektní, považuji figuru Belzebuba (živý herec v masce s živýma rukama), který se ve výtvarném pojetí z celku vymyká. Tou druhou jsou pradoxně Hurvínkovy nemódní a pro jeho kostým charakteristické kšandy, které se objeví posléze na Mániččiných vytoužených šatičkách. Zde se jejich význam podaří rozkliknout asi jen velmi pozornému dospělému divákovi.) Na pozvánkách na premiéru bylo uvedeno, že platí jako vstupenka pro dvě dospělé osoby. I když řada premiérových hostů tuto doušku zřejmě přehlédla (no, nevezměte děti na Hurvínka!), myslím, že to byl dobře promyšlený záměr. Dospělé publikum se totiž mohlo přesvědčit o ofenzivním posunu v dramaturgii i vlastní podobě divadla, kdy se v souboru objevila řada nových mladých tváří, a na základě zhlédnutého rozhodnout o tom, jestli vezmou znovu na reprízu své děti či vnoučata. Lepší reklamu než úspěšnou premiéru si nemohlo divadlo přát. Divadlo Spejbla a Hurvínka, Praha Miki Kirschner: Jak s Máničkou šili všichni čerti, texty písní Robin Král, hudba Jiří Škorpík, návrhy loutek, scény a režie Miki Kirschner, realizace loutek Antonín Müller a Ivan Moravec, realizace scény Richard Maška, dramaturgie Denisa Kirschnerová. Psáno z premiéry [tento článek vyšel tiskem v čísle 2/2014] Nina Malíková,

15 měl premiéru swingový horor muzikál pro dospělé, autorů Heleny Philippové, Heleny Štáchové a hudebního skladatele Ivana Štědrého SPEJBL VERSUS DRÁKULA (Do konce roku 2014 měla hra dalších 4 repríz) Připravujeme německou verzi Autoři / Helena Philippová j.h., Helena Štáchová Hudba / Ivan Štědrý j.h. Hudební nastudování / Jiří Škorpík j.h. Režie / Martin Klásek Autoři vizuálních výstupů/ Martin Klásek, Miki Kirschner Projekce návrh a realizace / Radek Doskočil j.h. Technologie a realizace scény / Richard Maška Návrhy loutek a scény / Miki Kirschner Realizace loutek řezba / Antonín Müller j.h. líčení / Richard Maška kostýmy / Gabriela Jirásková j.h. V roce 2010 jsme se ohlíželi za 80ti letou profesionální činnosti divadla a usoudili jsme, že by bylo vhodné něco z úspěšné tvorby let minulých dnešním divákům představit a kromě nových inscenací vybrat ze Zlatého fondu divadla Divadla tituly, které jsou aktuální i dnes. Prvním z představení Zlatého fondu byla hra DĚJINY KONTRA SPEJBL. Muzikál SPEJBL VERSUS DRÁKULA je druhým titulem z této řady. Jeho autoři Helena Philippová (jedna ze zakladatelek divadel Semafor, Na zábradlí a Divadla Járy Cimrmana) opatřila tuto hru také skvělými písňovými texty. Swingovou hudbu á la Broadway složil skladatel a hudebník Ivan Štědrý, hru aktualizovala a upravila Helena Štáchová. Stručně k ději: Pan Spejbl se, stejně jako před čtyřiceti lety, kdy měla hra premiéru, opět pustí do skládání muzikálu, který ho má zbavit dluhů. V přízračné atmosféře pařížské mansardy, která je svědkem Spejblových tvůrčích muk, nechybí upírobijec Hurvínek, podnikavá nymfo Mánička, pes Baskervillský alias Žeryk a paní Kateřina, která svede boj o Spejblovu přízeň s francouzskou dekadentní zpěvačkou chansonů Poulet. Pak už jen zbývá, aby se k nočnímu životu probral také žoviální hrabě Drákula. Za velkou diváckou úspěšnost tehdejší i současnou vděčí tato hra i báječným hudebním základům, které pro divadlo studiově nahrál velký Big bend Václava Zahradníka. Takovýto přepych bychom si v současné době sotva mohli dovolit. Muzikál je nejen obsahově aktualizovaný, ale především jeho Inscenační klíč se od původní inscenace značně liší. Jsou v něm užity animace, projekce a zvláštní způsob scanimací 14

16 15

17 16

18 KRITIKA PŘEDSTAVENÍ J.P.KŘÍŽ PRÁVO: 17

19 4.c) Dramaturgický výhled na rok 2015 V roce 2015 plánuje DSH odehrát celkem 280 představení, z toho 245 na domácí scéně a 35 na zájezdech. V repertoáru zůstávají dětská představení: Jak s Máničkou šili všichni čerti, Jak pan Spejbl prášil, Hurvínkova Nebesíčka, Hurvínkův popletený víkend, Hurvínkovo dobrodružství, Hurvínek mezi osly, Hurvínkova cesta do Tramtárie, a představení pro dospělé: Dějiny kontra Spejbl, To nejlepší s S+H, Spejbl versus Drákula. Divadlo kromě pravidelného pražského provozu podniká i krátkodobé zájezdy po České republice a do SRN. Letos se chystáme vystoupit s německou premiérou představení SPEJBL VERSUS DRÁKULA. Rok 2015 jsme zahájili zkouškami zájezdového programu KABARET S+H, který budeme uvádět na našich zahraničních cestách a zvažujeme využít tento titul i na domácí scéně. V květnu 2015 opět uvedeme představení pro neslyšící a již podruhé i pro nevidomé děti tentokrát to bude titul HURVÍNEK MEZI OSLY. V červnu 2015 ukončíme premiérou představení POHÁDKA PRO ŽERYKA již 3. ročník kurzu loutkového divadla pro děti. V průběhu roku jednáme s možnými partnery a spoluorganizátory jedním z nich je Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi - na uspořádání výstavy u příležitosti Hurvínkova jubilea. Výstava by měla být s největší pravděpodobností zahájena v květnu 2016 v Chrudimi a na podzim se přesunout do Prahy. Vhodné prostory stále hledáme a jednou z možností je využít výstavního prostoru Staroměstské radnice. Výstava NA NÁVŠTĚVĚ U SPEJBLŮ aneb HURVÍNKOVI K 90. NAROZENINÁM, seznámí návštěvníky hravou formou s minulostí i současností divadla S+H. V průběhu roku 2015 a začátkem roku 2016 připravíme a pustíme se do zkoušení nového představení Ondřeje Lážnovského a Martina Kláska s prac.názvem MALÝ VELKÝ. V průběhu roku 2015 Miki Kirschner a Robin Král připravují nové představení pro dospělé tentokrát noirovou detektivku, která bude mít premiéru ve druhé polovině roku Denisa Kirschnerová - dramaturgyně 18

20 5) Reprízované tituly Reprízované tituly her pro děti : V DSH mají divácky úspěšné hry nebývale velkou reprízovost. Představení, která uvádíme naplňují náš dramaturgický záměr. Naše představení jsou inspirována nejen pohádkovými příběhy, ale uvádíme moderní pohádky, které jsou inspirovány starostmi a radostmi současných děti a zábavnou formou přinášejí zajímavosti z různých oblastí života. Nejde nám o prvoplánové morality, nechceme děti poučovat! Představení, která máme v současnosti na repertoáru splňují náš záměr. Navíc se naše divácká základna stále obměňuje a na oblíbené tituly chodí děti i několikrát za sebou. HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND autor Helena Štáchová, premiéra /V roce 2014 hráno 20x. Od premiéry hráno celkem 532x./ Hráno ve francouzské a německé verzi Situační komedie o jednom popleteném víkendu, ze kterého jde hlava kolem nejen Hurvínkovi, Máničce, panu Spejblovi a paní Kateřině, ale i dvěma medvíďatům, která utekla z cirkusu. Tato hra plná písniček a groteskních situací je určena hlavně nejmenším divákům. Představení nasazujeme hlavně v době, kdy je část souboru na zájezdech, pro jeho variabilnost, protože je obslouží i male množství loutkoherců a techniků. Režie / Helena Štáchová a Martin Klásek Výprava/ Naďa a Dušan Sotákovi j.h. 19

21 HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE autoři Martin Klásek a Denisa Kirschnerová, premiéra /V roce 2014 hráno 4x. Od premiéry hráno celkem 434x./ Toto představení plné písniček seznamuje dětské diváky s principem koloběhu vody v přírodě. Hurvínek s Máničkou se snaží zachránit usychající království nenasytné princezny Gerbery, která vypila všechnu vodu. Toto představení, navzdory četných repríz, je stále oblíbeným a dobře navštěvovaným titulem. Hráno v němčině. Režie / Martin Klásek Výprava / Miki Kirschner a Ivan Moravec j.h. Hudba / Jiří Toufar j.h. 20

Zpráva o činnosti a hospodaření DSH v roce 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření DSH v roce 2012 Zpráva o činnosti a hospodaření DSH v roce 2012 I. Činnost Na počátku roku 2012 si divadlo připomnělo výstavkou ve foyer divadla 120 let od narození prof.josefa Skupy a také pracovní jubilea Heleny Štáchové

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Divadla Spejbla a Hurvínka v roce 2013. V roce 2013 získali Spejbl s Hurvínkem Cenu Thalie

Zpráva o činnosti a hospodaření Divadla Spejbla a Hurvínka v roce 2013. V roce 2013 získali Spejbl s Hurvínkem Cenu Thalie Zpráva o činnosti a hospodaření Divadla Spejbla a Hurvínka v roce 2013 V roce 2013 získali Spejbl s Hurvínkem Cenu Thalie I. Činnost Divadlo Spejbla a Hurvínka odehrálo v roce 2013 celkem 291 představení,

Více

Finanční vypořádání za rok 2014 - FOND ODMĚN

Finanční vypořádání za rok 2014 - FOND ODMĚN Organizace: Divadlo na Vinohradech Tabulka č. 1 Finanční vypořádání za rok 2014 - FOND ODMĚN v Kč 1. Stav fondu odměn k 31. 12. 2013 (dle rozvahy) 2 313 00 Kč 2. Příděl do fondu odměn z finančního vypořádání

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření DSH v roce 2011

Zpráva o činnosti a hospodaření DSH v roce 2011 Zpráva o činnosti a hospodaření DSH v roce 2011 I. Činnost Na samém rozhraní roku 2010 a 2011 (31.12.2010) byl vysílán hodinový pořad k osmdesátinám profesionální činnosti Divadla S+H, kterého autorkou

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření DSH v roce 2007

Zpráva o činnosti a hospodaření DSH v roce 2007 Zpráva o činnosti a hospodaření DSH v roce 2007 I. Činnost Výkony Divadlo S + H odehrálo v roce 2007 celkem 265 představení z plánovaných 260 ročně, t.j. 102 % oproti plánu. Z odehraných 265 představení

Více

Rozbor hospodaření PO za rok 2014 Hlavní činnost

Rozbor hospodaření PO za rok 2014 Hlavní činnost Organizace: Divadlo na Vinohradech Tabulka č. 1 Rozbor hospodaření PO za rok 2014 Hlavní činnost v tis. Kč Schv. rozp. Uprav. rozp. Skutečnost % plnění Skutečnost 2014 k 31.12. 2014 k 31.12.2014 k UR k

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření DSH v roce 2008

Zpráva o činnosti a hospodaření DSH v roce 2008 Zpráva o činnosti a hospodaření DSH v roce 2008 I. Činnost Činnost DSH v roce 2008 byla realizována za zcela mimořádně ztížených podmínek. Koncem 1.pololetí byl ukončen provoz divadla v dosavadním stálém

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Na jaře tohoto roku měla premiéru inscenace podle kultovního komiksu Františka Skály Velké putování Vlase a Brady, v režii Apoleny Vynohradnykové. Získání význačného

Více

NÁVRH ROČNÍHO FINANČNÍHO PLÁNU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NA ROK NÁKLADY Finanční plán Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace

NÁVRH ROČNÍHO FINANČNÍHO PLÁNU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NA ROK NÁKLADY Finanční plán Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace NÁVRH ROČNÍHO FINANČNÍHO PLÁNU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NA ROK 2017 NÁKLADY Finanční plán 2017 501 10 Materiál 16 000 10 000 4 000 2 000 501 10 Materiál - výstavy

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 I. Umělecká činnost a provoz Umělecká činnost Divadlo Minor oslavilo 26. února 60 let od uvedení první inscenace Ústředního LD za účasti představitelů

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 červen 2015 Zpracovala: Bc. Jana Zelinková, vedoucí Odboru finančního a majetkového, ÚMČ Brno Jundrov Hospodaření městské části Brno Jundrov

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. za rok 2013

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. za rok 2013 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za Adresa organizace: IČ: Telefon Mail Ředitel/ka organizace: Domažlická 767, 339 01 Klatovy 3 info@mksklatovy.cz Ing. Věra Schmidová 75060 376 370 911 Seznam

Více

I. Umělecká činnost. S inscenacemi Z knihy džunglí a Vícezrnný koláček štěstí jsme se též zúčastnili Festivalu evropských regionů v Hradci Králové.

I. Umělecká činnost. S inscenacemi Z knihy džunglí a Vícezrnný koláček štěstí jsme se též zúčastnili Festivalu evropských regionů v Hradci Králové. Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 I. Umělecká činnost V dubnu měl premiéru muzikál ve verších, Popelka, v režii Apoleny Vynohradnykové. Moderně upravená klasická pohádka se setkává s velkým

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Adresa sídla: Dittrichova 21, 128 01 Praha

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

Liberecký kraj. Příloha č. 1

Liberecký kraj. Příloha č. 1 Liberecký kraj Příloha č. 1 odvětví: OKPPCR tis. Kč název a sídlo organizace: Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace, Masarykova 723/14, 460 01 Liberec 1 Přehled nákladů a výnosů příspěvkové

Více

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Priloha_25_vysledovka_rozvaha_zu.xls Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Skutečnost za rok 23 Skutečnost za rok 24 Skutečnost za rok 25 Název položky hlavní hospodářská hlavní hospodářská hlavní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2007

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2007 Liberecký kraj Příloha č. 2 odvětví: BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 27 název organizace:ústav sociální péče Jestřebí, příspěvková organizace sídlo organizace:jestřebí 126 BĚŽNÝ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 765 za Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 DIVADLO V DLOUHÉ DLOUHÁ 39 PRAHA 1 1 KOMENTÁŘ K VYÚČTOVÁNÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ DIVADLA V DLOUHÉ ZA ROK 2013 Soběstačnost divadla činila se započítáním doplňkové

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

PODROBNÝ ROZPOČET NA ROK 2008

PODROBNÝ ROZPOČET NA ROK 2008 Organizace: Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa Příloha č. 2 PODROBNÝ ROZPOČET NA ROK 2008 Schválený rozpočet NÁKLADY na rok 2008 účet 501 spotřeba materiálu 5131 potraviny 3100 5132 ochranné pomůcky

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDA J Ů Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 49 DNE: 19.9.216 JEDNACÍ ČÍSLO: 777/216/POSSM NÁZEV: Materiál dle pravidel ANOTACE: Materiál v souladu

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2008 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření

Více

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb.

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

Městská divadla pražská - Rozbor hospodaření za rok 2010

Městská divadla pražská - Rozbor hospodaření za rok 2010 Městská divadla pražská - Rozbor hospodaření za rok 2010 Zpracovala: Eva Römerová Obsah předkládaného materiálu: 1. Hodnocení roku 2010 ředitelem MDP 2. Komentář k výsledku hospodaření za rok 2010 3. Hospodářský

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

Plán činnosti PO na rok 2014

Plán činnosti PO na rok 2014 Příloha č. 1 Plán činnosti PO na rok 214 Organizace: Poř. čís. 7844194 Tabulka č. 1 Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem činnost činnost činnost činnost činnost činnost

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Komentář k rozboru hospodaření 2016

Komentář k rozboru hospodaření 2016 Základní škola Klatovy, Tolstého 765 Komentář k rozboru hospodaření Základní škola Klatovy, Tolstého 765 vykazuje k 30. 6. hospodářský výsledek 39 tis. Kč. V hlavní činnosti je hospodářský výsledek - 42

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2015 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2015 1.Příjmy provozní

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

Liberecký kraj. Příloha č. 1

Liberecký kraj. Příloha č. 1 Liberecký kraj Příloha č. 1 odvětví: OKPPCR tis. Kč název a sídlo organizace: Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace, Masarykova 723/14, 460 01 Liberec 1 Přehled nákladů a výnosů příspěvkové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Tato zpráva je vytvořena

Více

Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část

Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část - O grant se mohou ucházet všechny subjekty, které jsou poskytovateli sociálních služeb, mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2015

Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2015 Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2015 Struktura výnosů v roce 2015 Výnosy 2015 Kč dotace UZ 333 53 20 190 000,00 26 653 171,45 dotace UZ 330 34 91 892,00 dotace UZ 330 61 97 889,00 dotace UZ 330

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Usnesení č. 4/137/1 - Příloha č. 1 Strana 1

Usnesení č. 4/137/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Usnesení č. 4/137/1 - Příloha č. 1 Strana 1 PROGRAM PODPORY PROFESIONÁLNÍCH DIVADEL, PROFESIONÁLNÍCH SYMFONICKÝCH ORCHESTRŮ A PĚVECKÝCH SBORŮ V ROCE 2005 SEZNAM PROJEKTŮ S NAVRHOVANOU VÝŠÍ DOTACE Pořad.

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ 69 69 369 c Arcidiecézní charita Praha 69 369 69 369 69 369 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Arcidiecézní charity Praha za rok 2013 Obsah Přehled o stavu a pohybu majetku ARCIDIECÉZNÍ CHARITY

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty Výroční zpráva 2015 5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 5.1. Dlouhodobý majetek a) Dlouhodobý nehmotný majetek: Pořizovací hodnota Zřizovací výdaje Software Software do 60 TCZK Audiovizuální

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření DSH v roce 2009

Zpráva o činnosti a hospodaření DSH v roce 2009 Zpráva o činnosti a hospodaření DSH v roce 2009 I. Činnost Činnost DSH v roce 2009 byla realizována za mimořádně ztížených podmínek, zapříčiněných rozsáhlou, ca. dvouletou rekonstrukcí divadla v Dejvické

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 23. 9. 2015 věc : Úprava zřizovací listiny Činoherního studia města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace důvod předložení: Zákon č. 128/2000

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Poskytnuto k 31.12.2012. Čerpáno k 31.12.2012. Vráceno v průběhu roku na výdajový účet poskytovatele

Poskytnuto k 31.12.2012. Čerpáno k 31.12.2012. Vráceno v průběhu roku na výdajový účet poskytovatele Příloha č. 1 Organizace: (název, ulice, město) Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům nebo hlavnímu městu Praze Část A. Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací

Více

1. Hospodaření společnosti Intergram v roce 2013

1. Hospodaření společnosti Intergram v roce 2013 Zpráva o roční účetní závěrce společnosti Intergram za rok 2013, zprávě auditora a návrhu rozpočtu na rok 2014 pro 25. řádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 18.6.2014. 1. Hospodaření společnosti

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 24. 6. 2015 věc: Zrušení Činoherního studia města Ústí nad Labem, p.o. důvod předložení: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - 84, odst. 2, písmeno

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ GALERIE MĚSTA TRUTNOVA

ROZBOR HOSPODAŘENÍ GALERIE MĚSTA TRUTNOVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ GALERIE MĚSTA TRUTNOVA 2009 1) Stručné zhodnocení činnosti organizace Galerie města Trutnova (GMT) uspořádala v roce 2009 třináct výstav. Osm z nich proběhlo v hlavní budově galerie,

Více

ředitelka Městské knihovny Rumburk

ředitelka Městské knihovny Rumburk Rozbor hospodaření a činnosti Městské knihovny Rumburk za rok 1. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti 2. Plnění úkolů v personální oblasti 3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření a) Výnosy b) Náklady c)

Více

1. Hospodaření společnosti INTERGRAM z. s. v roce 2016

1. Hospodaření společnosti INTERGRAM z. s. v roce 2016 Zpráva o roční účetní závěrce společnosti INTERGRAM z. s., nezávislé společnosti výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, z. s. za rok 2016, zprávě auditora a návrhu rozpočtu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. září 2003 č. 902

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. září 2003 č. 902 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. září 2003 č. 902 o Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů V l á d a I.

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Celkové výnosy byly ve výši 78.105 tis. CZK, což bylo o 3.393 tis. CZK (o 4,54%) více v porovnání s plánem, a jejich struktura byla následující:

Celkové výnosy byly ve výši 78.105 tis. CZK, což bylo o 3.393 tis. CZK (o 4,54%) více v porovnání s plánem, a jejich struktura byla následující: Zpráva o roční účetní závěrce společnosti Intergram, nezávislé společnosti výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukověobrazových záznamů, z.s. za rok 214, zprávě auditora a návrhu rozpočtu na rok 215

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více