Výroční zpráva za rok 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2014"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2014 V Praze dne Mgr. Helena Štáchová Ředitelka Divadla S+H

2 Obsah výroční zprávy / rozboru činnosti 1. Poslání (koncepce, status) 2 2. Úvodní slovo ředitelky Mgr. Heleny Štáchové 3 3. Organizační struktura 7 a) soupis zaměstnanců a spolupracovníků (vč. DPP, brigádníci, dobrovolníci) včetně údajů o velikosti jejich úvazků b) Soupis hostujících umělců všech profesí Neměli jsme hostování 4. Premiéry roku 10 a) údaje o datu premiéry a počtu repríz v daném roce b) komentovaný dramaturgický záměr titulu a zhodnocení, zdali se naplnil c) dramaturgický výhled na následující rok Reprízované tituly 19 a) údaje o datu premiéry, počtu repríz v daném roce, celkovém počtu repríz, případně též vč. data derniéry b) a) komentovaný dramaturgický záměr titulu (proč titul dále zůstává na repertoáru nebo naopak nezůstává) 6. Ohlasy v tisku a) kompletní znění recenzí uveřejněných v hlavních denících, týdenících zaměřených na kulturu, veřejnoprávních a odborných médiích - Příloha č.1 b) soupis PR článků, TV a rozhlasových šotů Ocenění, úspěchy, účast na festivalech v daném roce Další projekty divadla v daném roce vlastní festivaly, přehlídky, atd Hosté divadla v daném roce Výkonové ukazatele tabulka návštěvnosti a tržebnosti, tabulka nákladů na jednotlivé inscenace 11. Zpráva o výsledku hospodaření dle každoročních pokynů odborů ROZ a OZV MHMP 12. Podporovatelé, dárci, mecenáši, sponzoři - jmenný soupis vč. výše darů Příloha č Ohlasy v tisku a) kompletní znění recenzí

3 1. Poslání divadla Spejbla a Hurvínka Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace 1. Hlavním účelem organizace je umělecká a divadelní činnosti vymezená předmětem činnosti. 2. Předmětem činnosti organizace je: a) Veřejné scénické předvádění dramatických či jiných děl výkonnými umělci a to formou pořádání či spolupořádání divadelních představení nebo jiných kulturních produkcí autorského charakteru nebo pohostinskými představeními pro jiné pořadatele v tuzemsku či zahraničí, s využitím loutkových postav Spejbla a Hurvínka, b) pořádání výstav v prostorách divadla, c) vydávání a prodej neperiodických tiskovin a publikací týkajících se činnosti divadla, d) kulturně výchovná činnost v oblasti divadelního umění e) poskytování dalších služeb v souvislosti s plněním předmětu činnosti organizace, f) propagace činnosti souvisejících s plněním předmětu činnosti 2

4 2. Úvodní slovo Mgr. Heleny Štáchové, ředitelky Divadla Spejbla a Hurvínka MINULOST, PŘÍTOMNOST A BUDOUCNOST Divadla Spejbla a Hurvínka DSH je divadlem sui generis, které je v mnoha ohledech nezařaditelné jak v našem, tak i mezinárodním kontextu. Ne nadarmo je zařazováno do seznamu encyklopedií, mapujících naše i světové rekordy. A to nejen pro enormní dobu svého konání (95 let), ale i pro další dílčí atributy: DSH bylo prvním profesionálním (kamenným) loutkovým divadlem u nás. Vzniklo v roce 1930 a v roce 1945 využilo nabídky Pražského magistrátu a od tohoto roku svého zřizovatele (pod názvem PRAŽSKÉ DIVADLO SPEJBLA A HURVÍNKA ) propaguje v 33 zemích čtyř kontinentů. (ve většině států je tomu opakovaně). Loutky se tak staly nejdéle sloužícími kulturními vyslanci našeho státu i hl.města Prahy. Propagují Prahu, krom činnosti samé i v textových materiálech, rozhlasových pořadech a televizních stanicích nejen ve své vlasti, ale i v zahraničí, kde sehráli a natočili spoustu programů. Specialitou DSH je, že všechna svá divadelní vystoupení hraje jazykem té země, kde právě vystupuje. Doposud v 23 jazykových verzích (v současné době chystáme dvě další v korejské a dánské verzi). Dalším unikátem je, že hlavními hrdiny všech repertoárových her jsou dvě marionety (otec Spejbl narozen 1920 a syn Hurvínek narozen 1926), provázené ženským pandánem (Hurvínkovou kamarádkou Máničkou rok 1930 a její bábinkou paní Kateřinou od roku 1971 a psem Žerykem, který stanul na jevišti v roce 1930.) Tato dlouholetá tradice a popularita, je pro současné tvůrce velkou výhodou, uměleckou výzvou, ale na druhou stranu nemalým uměleckým závazkem a jistým omezením. Pro tvůrce tohoto divadla není možné využít nabídku českého, či světového divadelního repertoáru. Musí se spoléhat na vlastní tvorbou a psát, či nechat si psát hry tzv. na tělo postav. Do dnešní doby se jednalo téměř o 300 původních her. Divadlo čerpá jak z okruhu externích tvůrců, tak z vlastní autorské dílny, která se v dlouhodobém kontextu jeví jako nejúspěšnější, protože autoři píší s důvěrnou znalostí figur, specifik a možností marionet i loutkové scény, která je sice v mnohém umělecky inspirativní, ale v jiném ohledu i značně technicky omezující a determinující. Do výčtu původních her jsme nezařadili nemalý počet specifických scénářů pro televizi, rozhlas, CD a DVD nahrávky, knižní vydání, nebo speciální účelová představní pro zahraničí, či reprezentační akce. Divadlo zastupovalo naši kulturu na většině Světových výstav, či na prestižních Dnech Prahy v jejích spřátelených městech (právě nyní tomu tak bude při výjezdu do dánské Kodaně, pro kterou připravujeme program v dánštině.) DSH je obecně považováno za české kulturní dědictví. Je u nás i ve světovém kontextu, jedním z posledních divadel, ve kterém se pěstuje česká marionetářská tradice na úrovni, která nám pomáhá udržet zmíněný světový věhlas. Divadlo vystupuje v našich i světových televizích, S+H a spol. byli aktéry mnoha krátkých filmů a v této době jsme propůjčili naše loutkové postavy mezinárodní koprodukci, která již několik let připravuje animovaný 3D film. (Na této tvorbě se nepodílíme. Jedinou spoluprací budou následné postsynchrony. Ponechali jsme si ovšem konečnou supervizi, aby se jejich představy nerozcházely s pojetím postav v našem divadelním kontextu.) Od filmu si slibujeme, že ještě zvýší popularitu DSH. 3

5 Toto pražské divadlo neslouží jen Pražanům, ale pořádá výjezdy po celé republice a současně do Prahy přiláká spousty jak organizovaných, tak i individuálních tuzemských a zahraničních návštěvníků. Spejbl s Hurvínkem si získali přízeň šesti generací. O jejich mimořádné oblibě svědčí i fakt, že když byly v Ondřejovské hvězdárně objeveny v roce 1997 dvě nové planety, pojmenovali je jejich objevitelé (po odsouhlasení komise z NASA v roce 2002) jmény Spejbl a Hurvínek. Dvě dřevěné loutky jsou tedy hvězdami i pravém slova smyslu, k jejich poctě byla Českou poštou vydána i desetikorunová známka a sběratelský aršík s jejich podobou. Jejich jmény byli nazváni i opičáci v ZOO, lokomotiva, či auto... Hurvínek byl na zlínském Filmovém festivalu dětmi zvolen nejoblíbenější dětskou postavou století, za svoji činnost bylo divadlo oceněno prestižní cenou Thálie. S+H mají 6 pomníků (bronzová lavička v Praze, 2 pomníky v Plzni, pomník v Čejeticích u Strakonic, pomník v Zlaté Olešnici a v Chrástu u Plzně), jejich tvůrci stále figurují jak v našich, tak i zahraničních encyklopediích Who s Who in the World.. Divadlo od doby svých počátků hraje současně jak pro děti, tak pro dospělé. Jsme šťastní, že v dnešní době nesrovnatelně větší kulturní nabídky, než tomu bylo v době zrodu divadla, jsou večerní představení povětšině vyprodána a velmi dobrý návštěvnický průměr prokazují i dětská představení (celková návštěvnost 79%). Jsme také potěšeni, že v době, kdy se loutky staly raritou a na divadelní fakultě tento obor zanikl, se nám daří do uměleckého souboru divadla získávat další velmi zdatné a profesionálně vybavené mladé umělce, které si pro naše specifika vychováváme. Jsou nadějnou zárukou další umělecké kontinuity. Divadlo ve své činnosti navazuje na tradici a tradice je pamětí doby. Vážíme si svých kořenů, ale současně ve své tvorbě usilujeme o to, aby se naše divadlo nestalo muzeálním artefaktem. Příběhy našich divadelních postav vycházejí ze současnosti. Ve večerních představeních se dokonce jedná o aktuální politickou satiru. Nejen obsah, ale i styl herectví a divadelní forma představení využívá všech moderních inscenačních možností (multimediální projekce, filmová animace, film..). I režijní pojetí vychází z temporytmu doby a reaguje na současný výklad světa a zohledňuje odlišnou formu vnímání současných diváků. Kdyby tomu tak nebylo, neměli bychom tak velkou diváckou obec, ale stali bychom se pouze raritou pro pár divadelních fajnšmekrů. Staráme se i o budoucnost umělecky motivovaných dětí a mládeže. Třetím rokem pořádáme úspěšné a dobře navštívené kurzy loutkového divadla pro mladé zájemce. Zpřístupnit divadlo co nejširším skupinám diváků se snažíme i tím, že od roku 2013 pořádáme speciální titulkovaná a současně i do znakové řeči tlumočená představení pro hluché děti. Současně i pro děti slabozraké, či nevidomé, kterým dáváme možnost si loutky osahat. S pomocí nadace zajišťujeme svozy z celé republiky. Tato setkání jsou oboustranně emočně i umělecky uspokojivá. Budeme v nich pokračovat i v budoucnu. Za hendikepovanými, či jinak nemocnými dětmi zajíždíme i sami, mimo rámec divadla a bez nároku na honorář. Pro zvýšení popularity tohoto pražského divadla plánujeme velkou výroční výstavu k devadesátinám Hurvínka (rok 2016). Projekt a umělecký návrh provedení máme již připravený, nyní se pokoušíme získat finanční podporu i vhodný prostor. 4

6 Domníváme se neskromně, že svému zřizovateli sloužíme po celou dobu naší pražské existence dobře a děláme vše pro to, aby tomu tak bylo i v budoucnu. Vážíme si nejen podpory Pražského Magistrátu, ale i vstřícnosti radnice Prahy 6, která pro nás zrekonstruovala bývalý nefunkční sál kina Svornost a nadále nám velkoryse ponechává výchozí nájem. Finance jsou totiž (jako asi všude) naším setrvalým problémem. Jako svoje poslání považujeme, zprostředkovat kulturní zážitek dospělým, ale především dětem, které tvoří hlavní diváckou obec. Jsme přesvědčeni, že výchova dětí je zásadně ovlivněna zážitky z dětství. Abychom však mohli divadelní zážitek školám a školkám nabídnout, musí být ceny vstupenek přijatelné pro všechny vrstvy školáků. Dle průzkumu, který jsme si dali vypracovat, je hraniční cena vstupenky ve výši 100 až 110 korun. Pokud bychom neměli alespoň stávající podporu zřizovatele, byla by cena dětské vstupenky ve výši 450 Kč, což by bylo pro dětské divadlo likvidační. V ceně vstupenek musíme zohlednit i to, že převážnou část našich školních a předškolních diváků tvoří děti mimopražské, u kterých ke stávající ceně vstupenky je nutné započítat i náklady na dopravu. Školní režim (školní prázdniny, zkoušková doba před vysvědčením) podstatně ovlivňuje návštěvnost. Proto měsíce méně divácky produktivní, musíme dohánět v preferovaných měsících výkony, kdy hrajeme až 3x denně. Při malém souboru je to velká zátěž na umělce. (Pro méně znalé musím vysvětlit, že na rozdíl od herců, je vodění marionet, které váží několik kilogramů, nemalým fyzickým výkonem. A to jen krátce zmíním i hlasový projev, kdy jsou dvě z hlavních postav mluveny v náročné hlasová poloze - fistuli). Abychom mohli vyhovět požadavkům a rozpočtu zřizovatele, nedokážeme v sezoně ufinancovat vice, než dvě premiéry. Náklady na provoz divadla na platy a inscenace samé několikanásobně stouply, přičemž výše dotace současné je dokonce o 861tisíc Kč nižší než v roce Do každoročních nákladů na premiérové inscenace musíme připočítat i další nemalé výdaje na speciální mimo premiérová představení, určené k výjezdům do ciziny (v současné době kupř. Korea), na překlady her, na honorář zahraničního lektora, který s námi cizojazyčnou verzi nastuduje. Když srovnáme další dětské pražské divadlo, tak naše dotace ve výši 11,888 mil. Kč (po účelové úpravě 12,386 mil. Kč) je o 19,5 mil. nižší, než dotace ve výši 31,5 mil. Kč, která je zřizovatelem přiznána tomuto divadlu, a o 7,528 mil. Kč než druhému nejméně dotovanému pražskému Divadlu Na zábradlí. Přes vynuceně nízké ceny vstupenek, za cenu enormního nasazení, jsme přesto v žebříčku soběstačnosti (44% v roce 2012) hned druhým nejlepším divadlem po divadle Karlínském (51%), jehož vstupenky jsou v rozmezí ,- Kč. Zmíněné divadlo Minor je při nesrovnatelně vyšší dotaci oproti nám se soběstačností 17% na posledním tj. desátém místě. Průměrná soběstačnost všech pražských magistrátních divadel byla v roce %. (Údaje byly použity z Návrhu systémové optimalizace pražské divadelní sítě, který v roce 2013 vypracoval Institut umění Divadelní ústav a z rozpočtu DSH v roce 2014.) 5

7 Omlouvám se za tato poněkud konfrontační čísla, ale vede mne k tomu nedobrá zkušenost, kdy záměrem bývalého vedení magistrátu bylo, ponechat si z dětských divadel pouze divadlo Minor, zatím co DSH mělo být z dikce magistrátu po šedesáti devíti letech vyňato. Ale abych neskončila tímto pesimistickým povzdechem, chci poděkovat našemu zřizovateli za dosavadní podporu a za to, že nám nemalou měrou přispěl k zakoupení nového reprezentativního autobusu, který nám umožňuje další výjezdy a dělá nám i magistrátu nemalou propagaci. V této obšírné zprávě jsem se snažila poskytnout novému vedení dostatek informací, než promluví řeč čísel. Mgr. Helena Štáchová ředitelka divadla 6

8 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA DIVADLA SPEJBLA A HURVÍNKA Ředitelka Divadla k Spejbla a Hurvínka Vedoucí umělec. Pracovník vztahů Ekonomický Provoz počítač. souboru 1x k veřejnosti 1x náměstek 1x vybavení (DPČ 0,5) 1x Inspicient Dramaturg Vedoucí EÚ Ref. zahr.a tuzem. DPČ 0,5 1x 1x Pers.+ mzd.úč. 1x zájezdů (DPČ 0,5) 1x Inspicient-zástup Scénograf Účetní a pokladní Správa budov DPČ 0,5 1x 1x DPČ 0,4 1x DPČ 0,5 1x Herec s loutkou Dramaturg Účetní a pokladní Topič kotlů 14x DPČ 0,5 1x DPP 1x DPČ 0,5 2x Opravy loutek Šéf ÚTP Účetnictví Prac.vztahů k veř. DPP 1x DPČ 0,5 1x smlouva 1x velín 1,7 2x Údržba garderóby Jevištní mistr Pokladní vstupenek DPP 1x 1x vedoucí 1x Pracovník techniky Pokladní vstupenek scény 4x 1,8 2 x Pracovník tech.sc. Inspektorka Šatnářka DPP 2x hlediště 1x DPČ, DPP 5x Mistr zvuku Mistr osvětlení Zvukař + osvětlovač + tech. scény 1x Řidič bus DPČ 0,5 2x Údržba bus DPČ 0,4 2x Uvaděčka 1x DPČ, DPP 7x Inspekt.hlediště 1x DPP 1x

9 Organizační schéma funkcí, zařazení zaměstnanců do tříd a stupňů na rok 2015 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů požad. třída stupeň Povolání a funkce Katalog prací Druh činnosti vzdělání SO pracovník vztahů k veřejnosti, obsluha velína 1.1.6;1.6.8 služby vrátného,ostrahy,obsluha velína 1 4 vedoucí vstupenkové pokladny, obchodní, propagační 1.2.6;1.2.7; řízení služeb vst.pokladny, obchodní, propagační služby, prodej referent a pokladní vstupenek vstupenek propagačních předmětů, kulturní akce 1 8 obchodní, propagační referent a pokladní vstupenek 1.2.6;1.2.7; obchodní, náborové, propagační služby, prodej vstupenek propagačních předmětů, kulturní akce USO obchodní, propagační referent a pokladní vstupenek 1.2.6;1.2.7; obchodní, náborové, propagační služby, prodej vstupenek propagačních předmětů, kulturní akce 1 9 pracovník techniky scény, zvukař, osvětlovač ; scénické technické služby, služby scénického ozvučení ; a osvětlení 1 9 pracovník techniky scény 1.2.3;1.2.6 scénické technické služby 3 10 pracovník techniky scény 1.2.3;1.2.6 scénické technické služby VO pracovník vztahů k veřejnosti,sekretář, obch.ref ;1.1.2; tajemník správy a uměleckého provozu divadla 1 9 kulturně výchovný pracovník a pokladník ; inspektor hlediště - řízení hledišt.provozu a styku s veřejností 1 11 mistr osvětlení řízení a zabezpečení osvělovacích služeb 9 VO 1 12 jevištní mistr I řízení a realizace technických scénických služeb 1 12 mistr zvuku řízení a zabezpečení scénického ozvučení 1 5 herec s loutkou umělecká loutkoherecká interpretace 2 6 herec s loutkou umělecká loutkoherecká interpretace 2 10 herec s loutkou umělecká loutkoherecká interpretace VŠB herec s loutkou umělecká loutkoherecká interpretace 2 12 herec s loutkou umělecká loutkoherecká interpretace 1 11 personalista a mzdový účetní, finanční referent 1.2.1;1.2.2; vedoucí EÚ - řízení ekonomického a personálního útvaru a ekon. služeb, personální a platová agenda 3 12 herec s loutkou umělecká loutkoherecká interpretace 11 VŠM 1 11 dramaturg, grafik ;2.6.7 dramaturgické služby, grafické zprac.divadelních tiskovin 1 11 herec s loutkou umělecká loutkoherecká interpretace 2 12 herec s loutkou umělecká loutkoherecká interpretace 12 VŠM náměstek řed. a statutární zástupce - operativní řízení 1 12 pracovník technickoekonomického rozvoje a koordinace správy divadla ; ;2 autorská tvorba návrhů scénic.výprav, pořizování videozáznamů, 7 scénograf, specialista videozáznamu, lektor instruktor 13 VŠM.16.8 vých.vzděl.činnost v divadelní oblasti 1 12 ředitel V Praze dne Zpracoval: V. Krausová

10 Soupis zaměstnanců na dohody mimo pracovní poměr osob úvazek dohoda činnost 1 50 DPČ správa počítačového vybavení a programů 5 50 DPČ šatnářka, uvaděčka 1 50 DPČ inspicient-záskok za nemoc 1 40 DPČ obchodní ref., ref. zahranič. a tuzem. zájezdů 2 50 DPČ topič nízkotl.kotlů 1 40 DPČ účetní 1 50 DPČ dramaturg 1 50 DPČ správa budov 1 50 DPČ šéf ÚTP 1 50 DPČ řidič autobusu 1 40 DPČ údržba autobusu 1 50 DPČ inspicient-záskok za nemoc 7 0 DPP šatnářka, uvaděčka 2 0 DPP pracovník techniky scény-záskok za nemoc 1 0 DPP účetní 1 0 DPP inspektor hlediště záskok za nemoc 1 0 DPP údržba garderóby 1 0 DPP opravy loutek DPP= 300 hodin ročně v součtu všech DPP z zaměstnavatele DPČ = úvazky jsou stanovené jako maximum V Praze dne Zpracoval: V. Krausová

11 4. PREMIÉRY : měl premiéru pekelný muzikál pro děti autorů Mikiho Kirschnera, Robina Krále a Jiřího Škorpíka JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI. (do konce roku 2014 měla hra dalších 68 repriz) Připravujeme německou verzi Návrhy loutek a scény, režie: Miki Kirschner Realizace scény: Richard Maška Realizace loutek: Antonín Müller j.h. a Ivan Moravec j.h. Hudba: Jiří Škorpík i.h. Texty písní: Robin Král j.h. Tento dětský muzikál spojuje klasický pohádkový příběh s aktuálním fenoménem dnešní doby, jakým je dětská šikana. Děti posuzují hodnoty člověka na základě módních trendů. Mánička se cítí vydělená ze školního kolektivu, protože od doby svého zrodu nosí stále stejné kostkované šatičky. Za ty nové by proto i duši. Od přání ke skutku není daleko. A tak se Mánička upíše čertu Jakou cenu bude muset za splnění svých přání zaplatit?! Nezbyde ji nic jiného, než se vydat do Ďáblic - do samotného pekla, kde šijí všichni čerti V rozhodujícím okamžiku ji zachrání Hurvínkovo přátelství. Představení je dalším z projektů, ke kterému Miki Kirschner přizval hudebního skladatele Jiřího Škorpíka a textaře Robina Krále. Tento tvůrčí tým je optimálním spojením autorské, inscenační a režijní invence Mikiho Kirschnera, skvělé hudby Jiřího Škorpíka a vynikajících textů Robina Krále. Považujeme jej ze velký příslib do budoucí tvorby. 10

12 KRITIKA PŘEDSTAVENÍ V ČASOPISU LOUTKÁŘ: V nové premiéře v Divadle S+H, která je spíše hudební komedií než hrou s písničkami, se v úspěšném výsledku šťastně spojilo hned několik elementů: známé a v novém kontextu dobře fungující pohádkové motivy 11

13 (určitě by se dala vystopovat inspirace řadou známých čertovských pohádek) a problémy současných dětí. Tentokrát je hlavní hrdinkou celého příběhu Mánička která už není jen obyčejná parádilka, ale holčička, která podléhá šikanou zavánějícímu módnímu teroru svých spolužaček. Ve snaze zalíbit se, neztratit své kamarádky a získat originální značkové šatičky, je ochotná upsat se čertu a zapomenout na všechno, co až doposud měla ráda. Na první pohled by se zdálo, že jde o průhlednou moralitu, která ostatně bývá skryta i v řadě dalších repertoárových titulů této scény. Ano, je to moralita, ale bez násilně zdviženého prstu, moderní a srozumitelná moralita oděná do pohádkového hávu s řadou současných reálií. Vedle přehledného textu nezahlušeného zdržujícími a nepodstatnými dějovými odbočkami se k úspěchu připojují výborné písničky, či spíše zpěvní party, dotvářející charakteristiku postav. Jsou opřené o vtipné texty a neméně dobrou svižnou hudbu, která bezpečně drží tempo inscenace. Hraje se iluzivně, v tradičně rozdělené interpretaci, s půvabnou mírou loutkové stylizace, která okouzlí děti a pobaví i dospělé. Mániččinu postavu (Helena Štáchová vodí Michaela Stejskalová) charakterizuje kromě holčičí razance také rozpačitý údiv s bezděčně zvednutou rukou zakrývající pusu, Hurvínek (Martin Klásek vodí Michal Barták) je v pohybu typický malý kluk, kterého více než móda zajímá příroda a dovede si dokonce udělat legraci ze svého tradičního oblečení, Paní Kateřina (Helena Štáchová vodí Alena Macháčková) má zejména v pekelné scéně v sobě hodně z neohrožené Káči, jak ji známe třeba z Drdových hrátek s čertem či nekompromisní Plajznerky z jeho Dalskabát. A také figury čertů jsou nám tak nějak povědomé od efektního, úlisného a rafinovaného Slušifera (Ondřej Lážnovský), až po jeho servilního podřízeného, zbrklého a trochu přihlouplého Fujtajksla (Matěj Kopecký). Ve všech rolích jde o velmi dobré herecké i pěvecké výkony a to jak mezi mluviči, tak v práci s loutkou, která patří k tradičním trumfům této scény. Zaujme i technologické řešení figur, které výrazně napomáhá jejich charakteristice. Vyvyšující se Slušifer se skutečně po vzoru tradičních marionetových dupáků vytahuje, pohyblivost Fujtajksla vychází z technologie loutek akrobatů na kole, jak je můžeme znát z loutkářských varietních čísel. Šicí čerti, jejichž scéna je umístěná pod hlavním hracím prostorem, v jakémsi podpalubí pekla, zase připomínají plošné mechanické figury, které známe ze starých střelnic. I tady a nejen v podání základních figur Divadla S+H, jde o odkaz na loutkářskou tradici, takže pro tuto inscenaci opět o jeden bod navíc. Jde tu o spojení tradice a její moderní interpretace a to jak v tématu, technologii i vlastním jevištním provedení. Další pěkný výtvarný nápad představuje trojice fintilek pekelných holčiček (jsou zástupnými figurami pro Marnivost, Závist a Pýchu), jejichž doslovná prázdnota se odhalí v závěru hry. Bizarní terčet, kdy z této obávané dětské módní policie zbydou jen tři holé krejčovské panny věšáky na šaty to je opět jedna z mnoha srozumitelných metafor, kterými se tato inscenace vyznačuje. Vtipné je zasazení příběhu do pražské lokality korunované jízdou Máničky 12

14 a Hurvínka tramvají do Ďáblic, odkud se mohou dostat do pekla. Komentáře obou dětských hrdinů sledujících spolu s dalšími cestujícími cestu z Dejvic do Ďáblic to je scénka, která by fungovala i sama o sobě a určitě by se mohla jednou stát i samostatným číslem nějakého večerního programu tohoto divadla. (Ale vedle pochval snad jen dvě opravdové marginálie za nepříliš šťastnou, i když divácky asi efektní, považuji figuru Belzebuba (živý herec v masce s živýma rukama), který se ve výtvarném pojetí z celku vymyká. Tou druhou jsou pradoxně Hurvínkovy nemódní a pro jeho kostým charakteristické kšandy, které se objeví posléze na Mániččiných vytoužených šatičkách. Zde se jejich význam podaří rozkliknout asi jen velmi pozornému dospělému divákovi.) Na pozvánkách na premiéru bylo uvedeno, že platí jako vstupenka pro dvě dospělé osoby. I když řada premiérových hostů tuto doušku zřejmě přehlédla (no, nevezměte děti na Hurvínka!), myslím, že to byl dobře promyšlený záměr. Dospělé publikum se totiž mohlo přesvědčit o ofenzivním posunu v dramaturgii i vlastní podobě divadla, kdy se v souboru objevila řada nových mladých tváří, a na základě zhlédnutého rozhodnout o tom, jestli vezmou znovu na reprízu své děti či vnoučata. Lepší reklamu než úspěšnou premiéru si nemohlo divadlo přát. Divadlo Spejbla a Hurvínka, Praha Miki Kirschner: Jak s Máničkou šili všichni čerti, texty písní Robin Král, hudba Jiří Škorpík, návrhy loutek, scény a režie Miki Kirschner, realizace loutek Antonín Müller a Ivan Moravec, realizace scény Richard Maška, dramaturgie Denisa Kirschnerová. Psáno z premiéry [tento článek vyšel tiskem v čísle 2/2014] Nina Malíková,

15 měl premiéru swingový horor muzikál pro dospělé, autorů Heleny Philippové, Heleny Štáchové a hudebního skladatele Ivana Štědrého SPEJBL VERSUS DRÁKULA (Do konce roku 2014 měla hra dalších 4 repríz) Připravujeme německou verzi Autoři / Helena Philippová j.h., Helena Štáchová Hudba / Ivan Štědrý j.h. Hudební nastudování / Jiří Škorpík j.h. Režie / Martin Klásek Autoři vizuálních výstupů/ Martin Klásek, Miki Kirschner Projekce návrh a realizace / Radek Doskočil j.h. Technologie a realizace scény / Richard Maška Návrhy loutek a scény / Miki Kirschner Realizace loutek řezba / Antonín Müller j.h. líčení / Richard Maška kostýmy / Gabriela Jirásková j.h. V roce 2010 jsme se ohlíželi za 80ti letou profesionální činnosti divadla a usoudili jsme, že by bylo vhodné něco z úspěšné tvorby let minulých dnešním divákům představit a kromě nových inscenací vybrat ze Zlatého fondu divadla Divadla tituly, které jsou aktuální i dnes. Prvním z představení Zlatého fondu byla hra DĚJINY KONTRA SPEJBL. Muzikál SPEJBL VERSUS DRÁKULA je druhým titulem z této řady. Jeho autoři Helena Philippová (jedna ze zakladatelek divadel Semafor, Na zábradlí a Divadla Járy Cimrmana) opatřila tuto hru také skvělými písňovými texty. Swingovou hudbu á la Broadway složil skladatel a hudebník Ivan Štědrý, hru aktualizovala a upravila Helena Štáchová. Stručně k ději: Pan Spejbl se, stejně jako před čtyřiceti lety, kdy měla hra premiéru, opět pustí do skládání muzikálu, který ho má zbavit dluhů. V přízračné atmosféře pařížské mansardy, která je svědkem Spejblových tvůrčích muk, nechybí upírobijec Hurvínek, podnikavá nymfo Mánička, pes Baskervillský alias Žeryk a paní Kateřina, která svede boj o Spejblovu přízeň s francouzskou dekadentní zpěvačkou chansonů Poulet. Pak už jen zbývá, aby se k nočnímu životu probral také žoviální hrabě Drákula. Za velkou diváckou úspěšnost tehdejší i současnou vděčí tato hra i báječným hudebním základům, které pro divadlo studiově nahrál velký Big bend Václava Zahradníka. Takovýto přepych bychom si v současné době sotva mohli dovolit. Muzikál je nejen obsahově aktualizovaný, ale především jeho Inscenační klíč se od původní inscenace značně liší. Jsou v něm užity animace, projekce a zvláštní způsob scanimací 14

16 15

17 16

18 KRITIKA PŘEDSTAVENÍ J.P.KŘÍŽ PRÁVO: 17

19 4.c) Dramaturgický výhled na rok 2015 V roce 2015 plánuje DSH odehrát celkem 280 představení, z toho 245 na domácí scéně a 35 na zájezdech. V repertoáru zůstávají dětská představení: Jak s Máničkou šili všichni čerti, Jak pan Spejbl prášil, Hurvínkova Nebesíčka, Hurvínkův popletený víkend, Hurvínkovo dobrodružství, Hurvínek mezi osly, Hurvínkova cesta do Tramtárie, a představení pro dospělé: Dějiny kontra Spejbl, To nejlepší s S+H, Spejbl versus Drákula. Divadlo kromě pravidelného pražského provozu podniká i krátkodobé zájezdy po České republice a do SRN. Letos se chystáme vystoupit s německou premiérou představení SPEJBL VERSUS DRÁKULA. Rok 2015 jsme zahájili zkouškami zájezdového programu KABARET S+H, který budeme uvádět na našich zahraničních cestách a zvažujeme využít tento titul i na domácí scéně. V květnu 2015 opět uvedeme představení pro neslyšící a již podruhé i pro nevidomé děti tentokrát to bude titul HURVÍNEK MEZI OSLY. V červnu 2015 ukončíme premiérou představení POHÁDKA PRO ŽERYKA již 3. ročník kurzu loutkového divadla pro děti. V průběhu roku jednáme s možnými partnery a spoluorganizátory jedním z nich je Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi - na uspořádání výstavy u příležitosti Hurvínkova jubilea. Výstava by měla být s největší pravděpodobností zahájena v květnu 2016 v Chrudimi a na podzim se přesunout do Prahy. Vhodné prostory stále hledáme a jednou z možností je využít výstavního prostoru Staroměstské radnice. Výstava NA NÁVŠTĚVĚ U SPEJBLŮ aneb HURVÍNKOVI K 90. NAROZENINÁM, seznámí návštěvníky hravou formou s minulostí i současností divadla S+H. V průběhu roku 2015 a začátkem roku 2016 připravíme a pustíme se do zkoušení nového představení Ondřeje Lážnovského a Martina Kláska s prac.názvem MALÝ VELKÝ. V průběhu roku 2015 Miki Kirschner a Robin Král připravují nové představení pro dospělé tentokrát noirovou detektivku, která bude mít premiéru ve druhé polovině roku Denisa Kirschnerová - dramaturgyně 18

20 5) Reprízované tituly Reprízované tituly her pro děti : V DSH mají divácky úspěšné hry nebývale velkou reprízovost. Představení, která uvádíme naplňují náš dramaturgický záměr. Naše představení jsou inspirována nejen pohádkovými příběhy, ale uvádíme moderní pohádky, které jsou inspirovány starostmi a radostmi současných děti a zábavnou formou přinášejí zajímavosti z různých oblastí života. Nejde nám o prvoplánové morality, nechceme děti poučovat! Představení, která máme v současnosti na repertoáru splňují náš záměr. Navíc se naše divácká základna stále obměňuje a na oblíbené tituly chodí děti i několikrát za sebou. HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND autor Helena Štáchová, premiéra /V roce 2014 hráno 20x. Od premiéry hráno celkem 532x./ Hráno ve francouzské a německé verzi Situační komedie o jednom popleteném víkendu, ze kterého jde hlava kolem nejen Hurvínkovi, Máničce, panu Spejblovi a paní Kateřině, ale i dvěma medvíďatům, která utekla z cirkusu. Tato hra plná písniček a groteskních situací je určena hlavně nejmenším divákům. Představení nasazujeme hlavně v době, kdy je část souboru na zájezdech, pro jeho variabilnost, protože je obslouží i male množství loutkoherců a techniků. Režie / Helena Štáchová a Martin Klásek Výprava/ Naďa a Dušan Sotákovi j.h. 19

21 HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE autoři Martin Klásek a Denisa Kirschnerová, premiéra /V roce 2014 hráno 4x. Od premiéry hráno celkem 434x./ Toto představení plné písniček seznamuje dětské diváky s principem koloběhu vody v přírodě. Hurvínek s Máničkou se snaží zachránit usychající království nenasytné princezny Gerbery, která vypila všechnu vodu. Toto představení, navzdory četných repríz, je stále oblíbeným a dobře navštěvovaným titulem. Hráno v němčině. Režie / Martin Klásek Výprava / Miki Kirschner a Ivan Moravec j.h. Hudba / Jiří Toufar j.h. 20

Zpráva o činnosti a hospodaření DSH v roce 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření DSH v roce 2012 Zpráva o činnosti a hospodaření DSH v roce 2012 I. Činnost Na počátku roku 2012 si divadlo připomnělo výstavkou ve foyer divadla 120 let od narození prof.josefa Skupy a také pracovní jubilea Heleny Štáchové

Více

Finanční vypořádání za rok 2014 - FOND ODMĚN

Finanční vypořádání za rok 2014 - FOND ODMĚN Organizace: Divadlo na Vinohradech Tabulka č. 1 Finanční vypořádání za rok 2014 - FOND ODMĚN v Kč 1. Stav fondu odměn k 31. 12. 2013 (dle rozvahy) 2 313 00 Kč 2. Příděl do fondu odměn z finančního vypořádání

Více

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Na jaře tohoto roku měla premiéru inscenace podle kultovního komiksu Františka Skály Velké putování Vlase a Brady, v režii Apoleny Vynohradnykové. Získání význačného

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 I. Umělecká činnost a provoz Umělecká činnost Divadlo Minor oslavilo 26. února 60 let od uvedení první inscenace Ústředního LD za účasti představitelů

Více

I. Umělecká činnost. S inscenacemi Z knihy džunglí a Vícezrnný koláček štěstí jsme se též zúčastnili Festivalu evropských regionů v Hradci Králové.

I. Umělecká činnost. S inscenacemi Z knihy džunglí a Vícezrnný koláček štěstí jsme se též zúčastnili Festivalu evropských regionů v Hradci Králové. Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 I. Umělecká činnost V dubnu měl premiéru muzikál ve verších, Popelka, v režii Apoleny Vynohradnykové. Moderně upravená klasická pohádka se setkává s velkým

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2011 2 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 slovo úvodem Vážená paní, vážený pane, přátelé, diváci a členové a členky Tradičního loutkového divadla Zvoneček, přešel rok 2008, v němž občanské sdružení prožilo třetí rok

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, o.p.s. 2015

DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, o.p.s. 2015 DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, o.p.s. 2015 Rekapitulace Skutečnost 2012 Skutečnost 2013 Rozpočet 2014 Správa Senior klub Pečovatelsk Pečovatelská společnosti Vyšehrad Za Soudem Senior klub HČ á služba MÚ

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz č.j. 517 2014 A7 Jeř A 10 V Praze dne 27. března 2014 Předkládá: Mgr. et Bc. Daniel Kaiser (ředitel) Zpracovala:

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2010 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 slovo úvodem Vážené příznivkyně a vážení příznivci Tradičního loutkového divadla Zvoneček, rok 2007 byl druhým rokem působení Zvonečku jako občanského sdružení a je možné konstatovat,

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Usnesení č. 4/137/1 - Příloha č. 1 Strana 1

Usnesení č. 4/137/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Usnesení č. 4/137/1 - Příloha č. 1 Strana 1 PROGRAM PODPORY PROFESIONÁLNÍCH DIVADEL, PROFESIONÁLNÍCH SYMFONICKÝCH ORCHESTRŮ A PĚVECKÝCH SBORŮ V ROCE 2005 SEZNAM PROJEKTŮ S NAVRHOVANOU VÝŠÍ DOTACE Pořad.

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

Rozbor hospodaření ČRo v roce 2003 podle jednotlivých divizí Tabulka č. 1

Rozbor hospodaření ČRo v roce 2003 podle jednotlivých divizí Tabulka č. 1 Celorok - plán 2003 Celorok - skutečnost 2003 Hospod. Náklady Výnosy Hospodářský výsledek Náklady Výnosy výsledek Náklady Plnění Výnosy Plnění Hospod. rozdíl HV plnění HV v % v % výsledek skut-plán v %

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Údaje o zpracovateli. Dům zahraniční spolupráce

Údaje o zpracovateli. Dům zahraniční spolupráce Tabulka č. 1 Údaje o zpracovateli Přesný název organizace - podle platné zřizovací listiny: Adresa sídla zpracovatele: Dům zahraniční spolupráce Adresa poštovní: IČ: Bankovní spojení: 613639 Na Poříčí

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

1. Hospodaření společnosti Intergram v roce 2013

1. Hospodaření společnosti Intergram v roce 2013 Zpráva o roční účetní závěrce společnosti Intergram za rok 2013, zprávě auditora a návrhu rozpočtu na rok 2014 pro 25. řádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 18.6.2014. 1. Hospodaření společnosti

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově Školní 150, 541 01 Trutnov ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Zpracovala: Miroslava Jungová, ekonomka a účetní Trutnov, 11. 3. 2014 1 1. Rozpočet organizace v roce 2013 Provozní

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Říše loutek Kroměříž, o.s. Výroční zpráva za rok 2011 Smích a slzy tvoří podstatu loutkových představení. Smích a slzy působí nejmocněji na výchovu srdce a duše, zejména našich dětí. Těm je loutkové divadlo

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www..

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www.. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu ŽÁDOST O JEDNOLETÝ GRANT HL.M. PRAHY v oblasti kultury a umění od 1.1.2012 právnická osoba/fyzická

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 slovo úvodem Vážení přátelé Tradičního loutkového divadla Zvoneček, přešel rok 2009, v němž TLD Zvoneček oslavilo své 40. narozeniny a začalo ukrajovat další dekádu, tentokráte

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12.2014 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 44.629.109,00 Kč 8.849.587,78

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12. 2012 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 46.707.488,52 Kč 8.625.684,12

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Fond Finančního vypořádání příspěvkových organizací HMP v Kč

Fond Finančního vypořádání příspěvkových organizací HMP v Kč Fond Finančního vypořádání příspěvkových organizací HMP v Kč Příspěvkové organizace Č. org. Zůstatek Převod fin. vyp. Zdroje 2014 Zůstatek Převod fin. vyp. Zdroje 2015 k 31. 12. 2013 za rok 2013 celkem

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

Svazek obcí Východní Krkonoše, Národní 199, 541 01 Trutnov mobil: 731 183 920, e-mail: info@vychodnikrkonose.cz http:// www.vychodnikrkonose.

Svazek obcí Východní Krkonoše, Národní 199, 541 01 Trutnov mobil: 731 183 920, e-mail: info@vychodnikrkonose.cz http:// www.vychodnikrkonose. Svazek obcí Východní Krkonoše, Národní 199, 541 01 Trutnov mobil: 731 183 920, e-mail: info@vychodnikrkonose.cz http:// www.vychodnikrkonose.cz Zpráva k závěrečnému účtu Svazku obcí Východní Krkonoše (dále

Více

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010 (interní materiál pro uživatele systému FIS3000) ÚČET Název účtu účtová třída 0 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software

Více

N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U

N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U obce BUKOVINA za rok 2011 Údaje o obci: Adresa: Obec Bukovina, Bukovina čp. 31, 679 05 Křtiny Telefonické spojení: 516 439 253 Fax : 516 439 253 E-mailová adresa:

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Datum a podpis: Datum a podpis: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum a podpis: Datum a podpis: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NÁKLADY CELKEM 8 980 000,00 10 785 309,18 (účtová třída 5 celkem -součet položek 2,38,44 a 47) 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 8 980 000,00 10 785 309,18 3 Spotřeba materiálu 501 1 500

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo 7.10.2010 10.2.2011 ve dnech: na základě zákona

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - 1.Úvod...2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace...3...3 3. Hlavní finanční ukazatele...3 4. Investiční výdaje...4 5.1. Přesčasová práce měsíční přehled...

Více

' ' \\ \ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. STATUTARNI MĚS1 o OPAVA. Zptu 'ro' r.w' ~.a'lt.. 7Xrt67427

' ' \\ \ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. STATUTARNI MĚS1 o OPAVA. Zptu 'ro' r.w' ~.a'lt.. 7Xrt67427 STATUTARNI MĚS1 o OPAVA. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 fac:..!~.-r t 7:Sy I)J:'a.'~ pfisr.t{: vko ;l. (jrgf!r1. Z~~ I..... :r1 Zptu 'ro' r.w' ~.a'lt.. 7Xrt67427 ' ' \\ \ DOTACE (mimo provozní příspěvek SMO)

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Vážení přátelé Tradičního loutkového divadla Zvoneček, slovo úvodem občanské sdružení TLD Zvoneček vstoupilo v roce 2010 do svého 5. roku působení a zároveň do 41. sezóny. Rok

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŇOV PŘEDHRADÍ ROK 2014 Obec Pňov-Předhradí Husova 37 289 41 Pňov-Předhradí Ičo: 00239631 1 Závěrečný účet obce 2014 Rozpočet obce Pňov-Předhradí na rok 2014 byl projednán finanční

Více

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013 Kostka Krásná Lípa Zpráva o hospodaření v roce Kostka Krásná Lípa byla založena k 1. 6. 2008. Vlastní činnost zahájila od 1. 9. 2008. Sídlo: Masarykova 1094/4, Krásná Lípa IČ: 751 39 090 Právní forma:

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Tabulka č. 1 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3 1 Tržby za prodané zboží (604) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602)

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura Dotační priority pro rok 2015 Obecná ustanovení Tyto Dotační priority stanoví podmínky pro poskytování programových dotací v jednotlivých oblastech pro rok 2015 v souladu se Zásadami pro poskytování programových

Více

SMLOUVU O VYTVOŘENÍ UMĚLECKÉHO VÝKONU A POSKYTNUTÍ LICENCE

SMLOUVU O VYTVOŘENÍ UMĚLECKÉHO VÝKONU A POSKYTNUTÍ LICENCE příloha č.10 Pan/í... r.č.:... bytem:... (dále jen Herec ) a divadlo / jméno:... sídlo:... IČ:...DIČ:... jejímž jménem jedná:... (dále jen Nabyvatel ) na straně druhé uzavírají níže uvedeného dne, měsíce

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Dětské jesle o.p.s., Jaromíra Vejvody 1400, Praha 5 Zbraslav, 156 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Dětské jesle o.p.s., Jaromíra Vejvody 1400, Praha 5 Zbraslav, 156 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1. Základní údaje o společnosti Název společnosti: Dětské jesle o. p. s. Zřizovatel: Městská část Zbraslav (prostory jsou majetkem MČ Zbraslav) Sídlo: Jaromíra Vejvody 1400,

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek III. Příklady účtování příspěvkových organizací 1 Dlouhodobý majetek Postupy účtování, způsoby oceňování a odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou uvedeny v Českém účetním stanardu č.

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

Moravské zemské muzeum, 659 37 Brno, Zelný trh 6. Komentář k roční účetní závěrce za rok 2009

Moravské zemské muzeum, 659 37 Brno, Zelný trh 6. Komentář k roční účetní závěrce za rok 2009 Komentář k roční účetní závěrce za rok 2009 1. Peněžní fondy příspěvkové organizace Fond reprodukce majetku účet 916 Tvorba fondu - z odpisů hmotného a nehmotného majetku 5 528 975,0 Kč Použití fondu Na

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově příspěvková organizace Školní 150, 541 01 Trutnov. Rozbor hospodaření za rok 2014

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově příspěvková organizace Školní 150, 541 01 Trutnov. Rozbor hospodaření za rok 2014 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově příspěvková organizace Školní 150, 541 01 Trutnov Rozbor hospodaření za rok 2014 Vypracovala: Miroslava Jungová, ekonomka a účetní Trutnov, 13. 3. 2015 1 1. Rozpočet organizace

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více