Výroční zpráva za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2014"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2014 V Praze dne Mgr. Helena Štáchová Ředitelka Divadla S+H

2 Obsah výroční zprávy / rozboru činnosti 1. Poslání (koncepce, status) 2 2. Úvodní slovo ředitelky Mgr. Heleny Štáchové 3 3. Organizační struktura 7 a) soupis zaměstnanců a spolupracovníků (vč. DPP, brigádníci, dobrovolníci) včetně údajů o velikosti jejich úvazků b) Soupis hostujících umělců všech profesí Neměli jsme hostování 4. Premiéry roku 10 a) údaje o datu premiéry a počtu repríz v daném roce b) komentovaný dramaturgický záměr titulu a zhodnocení, zdali se naplnil c) dramaturgický výhled na následující rok Reprízované tituly 19 a) údaje o datu premiéry, počtu repríz v daném roce, celkovém počtu repríz, případně též vč. data derniéry b) a) komentovaný dramaturgický záměr titulu (proč titul dále zůstává na repertoáru nebo naopak nezůstává) 6. Ohlasy v tisku a) kompletní znění recenzí uveřejněných v hlavních denících, týdenících zaměřených na kulturu, veřejnoprávních a odborných médiích - Příloha č.1 b) soupis PR článků, TV a rozhlasových šotů Ocenění, úspěchy, účast na festivalech v daném roce Další projekty divadla v daném roce vlastní festivaly, přehlídky, atd Hosté divadla v daném roce Výkonové ukazatele tabulka návštěvnosti a tržebnosti, tabulka nákladů na jednotlivé inscenace 11. Zpráva o výsledku hospodaření dle každoročních pokynů odborů ROZ a OZV MHMP 12. Podporovatelé, dárci, mecenáši, sponzoři - jmenný soupis vč. výše darů Příloha č Ohlasy v tisku a) kompletní znění recenzí

3 1. Poslání divadla Spejbla a Hurvínka Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace 1. Hlavním účelem organizace je umělecká a divadelní činnosti vymezená předmětem činnosti. 2. Předmětem činnosti organizace je: a) Veřejné scénické předvádění dramatických či jiných děl výkonnými umělci a to formou pořádání či spolupořádání divadelních představení nebo jiných kulturních produkcí autorského charakteru nebo pohostinskými představeními pro jiné pořadatele v tuzemsku či zahraničí, s využitím loutkových postav Spejbla a Hurvínka, b) pořádání výstav v prostorách divadla, c) vydávání a prodej neperiodických tiskovin a publikací týkajících se činnosti divadla, d) kulturně výchovná činnost v oblasti divadelního umění e) poskytování dalších služeb v souvislosti s plněním předmětu činnosti organizace, f) propagace činnosti souvisejících s plněním předmětu činnosti 2

4 2. Úvodní slovo Mgr. Heleny Štáchové, ředitelky Divadla Spejbla a Hurvínka MINULOST, PŘÍTOMNOST A BUDOUCNOST Divadla Spejbla a Hurvínka DSH je divadlem sui generis, které je v mnoha ohledech nezařaditelné jak v našem, tak i mezinárodním kontextu. Ne nadarmo je zařazováno do seznamu encyklopedií, mapujících naše i světové rekordy. A to nejen pro enormní dobu svého konání (95 let), ale i pro další dílčí atributy: DSH bylo prvním profesionálním (kamenným) loutkovým divadlem u nás. Vzniklo v roce 1930 a v roce 1945 využilo nabídky Pražského magistrátu a od tohoto roku svého zřizovatele (pod názvem PRAŽSKÉ DIVADLO SPEJBLA A HURVÍNKA ) propaguje v 33 zemích čtyř kontinentů. (ve většině států je tomu opakovaně). Loutky se tak staly nejdéle sloužícími kulturními vyslanci našeho státu i hl.města Prahy. Propagují Prahu, krom činnosti samé i v textových materiálech, rozhlasových pořadech a televizních stanicích nejen ve své vlasti, ale i v zahraničí, kde sehráli a natočili spoustu programů. Specialitou DSH je, že všechna svá divadelní vystoupení hraje jazykem té země, kde právě vystupuje. Doposud v 23 jazykových verzích (v současné době chystáme dvě další v korejské a dánské verzi). Dalším unikátem je, že hlavními hrdiny všech repertoárových her jsou dvě marionety (otec Spejbl narozen 1920 a syn Hurvínek narozen 1926), provázené ženským pandánem (Hurvínkovou kamarádkou Máničkou rok 1930 a její bábinkou paní Kateřinou od roku 1971 a psem Žerykem, který stanul na jevišti v roce 1930.) Tato dlouholetá tradice a popularita, je pro současné tvůrce velkou výhodou, uměleckou výzvou, ale na druhou stranu nemalým uměleckým závazkem a jistým omezením. Pro tvůrce tohoto divadla není možné využít nabídku českého, či světového divadelního repertoáru. Musí se spoléhat na vlastní tvorbou a psát, či nechat si psát hry tzv. na tělo postav. Do dnešní doby se jednalo téměř o 300 původních her. Divadlo čerpá jak z okruhu externích tvůrců, tak z vlastní autorské dílny, která se v dlouhodobém kontextu jeví jako nejúspěšnější, protože autoři píší s důvěrnou znalostí figur, specifik a možností marionet i loutkové scény, která je sice v mnohém umělecky inspirativní, ale v jiném ohledu i značně technicky omezující a determinující. Do výčtu původních her jsme nezařadili nemalý počet specifických scénářů pro televizi, rozhlas, CD a DVD nahrávky, knižní vydání, nebo speciální účelová představní pro zahraničí, či reprezentační akce. Divadlo zastupovalo naši kulturu na většině Světových výstav, či na prestižních Dnech Prahy v jejích spřátelených městech (právě nyní tomu tak bude při výjezdu do dánské Kodaně, pro kterou připravujeme program v dánštině.) DSH je obecně považováno za české kulturní dědictví. Je u nás i ve světovém kontextu, jedním z posledních divadel, ve kterém se pěstuje česká marionetářská tradice na úrovni, která nám pomáhá udržet zmíněný světový věhlas. Divadlo vystupuje v našich i světových televizích, S+H a spol. byli aktéry mnoha krátkých filmů a v této době jsme propůjčili naše loutkové postavy mezinárodní koprodukci, která již několik let připravuje animovaný 3D film. (Na této tvorbě se nepodílíme. Jedinou spoluprací budou následné postsynchrony. Ponechali jsme si ovšem konečnou supervizi, aby se jejich představy nerozcházely s pojetím postav v našem divadelním kontextu.) Od filmu si slibujeme, že ještě zvýší popularitu DSH. 3

5 Toto pražské divadlo neslouží jen Pražanům, ale pořádá výjezdy po celé republice a současně do Prahy přiláká spousty jak organizovaných, tak i individuálních tuzemských a zahraničních návštěvníků. Spejbl s Hurvínkem si získali přízeň šesti generací. O jejich mimořádné oblibě svědčí i fakt, že když byly v Ondřejovské hvězdárně objeveny v roce 1997 dvě nové planety, pojmenovali je jejich objevitelé (po odsouhlasení komise z NASA v roce 2002) jmény Spejbl a Hurvínek. Dvě dřevěné loutky jsou tedy hvězdami i pravém slova smyslu, k jejich poctě byla Českou poštou vydána i desetikorunová známka a sběratelský aršík s jejich podobou. Jejich jmény byli nazváni i opičáci v ZOO, lokomotiva, či auto... Hurvínek byl na zlínském Filmovém festivalu dětmi zvolen nejoblíbenější dětskou postavou století, za svoji činnost bylo divadlo oceněno prestižní cenou Thálie. S+H mají 6 pomníků (bronzová lavička v Praze, 2 pomníky v Plzni, pomník v Čejeticích u Strakonic, pomník v Zlaté Olešnici a v Chrástu u Plzně), jejich tvůrci stále figurují jak v našich, tak i zahraničních encyklopediích Who s Who in the World.. Divadlo od doby svých počátků hraje současně jak pro děti, tak pro dospělé. Jsme šťastní, že v dnešní době nesrovnatelně větší kulturní nabídky, než tomu bylo v době zrodu divadla, jsou večerní představení povětšině vyprodána a velmi dobrý návštěvnický průměr prokazují i dětská představení (celková návštěvnost 79%). Jsme také potěšeni, že v době, kdy se loutky staly raritou a na divadelní fakultě tento obor zanikl, se nám daří do uměleckého souboru divadla získávat další velmi zdatné a profesionálně vybavené mladé umělce, které si pro naše specifika vychováváme. Jsou nadějnou zárukou další umělecké kontinuity. Divadlo ve své činnosti navazuje na tradici a tradice je pamětí doby. Vážíme si svých kořenů, ale současně ve své tvorbě usilujeme o to, aby se naše divadlo nestalo muzeálním artefaktem. Příběhy našich divadelních postav vycházejí ze současnosti. Ve večerních představeních se dokonce jedná o aktuální politickou satiru. Nejen obsah, ale i styl herectví a divadelní forma představení využívá všech moderních inscenačních možností (multimediální projekce, filmová animace, film..). I režijní pojetí vychází z temporytmu doby a reaguje na současný výklad světa a zohledňuje odlišnou formu vnímání současných diváků. Kdyby tomu tak nebylo, neměli bychom tak velkou diváckou obec, ale stali bychom se pouze raritou pro pár divadelních fajnšmekrů. Staráme se i o budoucnost umělecky motivovaných dětí a mládeže. Třetím rokem pořádáme úspěšné a dobře navštívené kurzy loutkového divadla pro mladé zájemce. Zpřístupnit divadlo co nejširším skupinám diváků se snažíme i tím, že od roku 2013 pořádáme speciální titulkovaná a současně i do znakové řeči tlumočená představení pro hluché děti. Současně i pro děti slabozraké, či nevidomé, kterým dáváme možnost si loutky osahat. S pomocí nadace zajišťujeme svozy z celé republiky. Tato setkání jsou oboustranně emočně i umělecky uspokojivá. Budeme v nich pokračovat i v budoucnu. Za hendikepovanými, či jinak nemocnými dětmi zajíždíme i sami, mimo rámec divadla a bez nároku na honorář. Pro zvýšení popularity tohoto pražského divadla plánujeme velkou výroční výstavu k devadesátinám Hurvínka (rok 2016). Projekt a umělecký návrh provedení máme již připravený, nyní se pokoušíme získat finanční podporu i vhodný prostor. 4

6 Domníváme se neskromně, že svému zřizovateli sloužíme po celou dobu naší pražské existence dobře a děláme vše pro to, aby tomu tak bylo i v budoucnu. Vážíme si nejen podpory Pražského Magistrátu, ale i vstřícnosti radnice Prahy 6, která pro nás zrekonstruovala bývalý nefunkční sál kina Svornost a nadále nám velkoryse ponechává výchozí nájem. Finance jsou totiž (jako asi všude) naším setrvalým problémem. Jako svoje poslání považujeme, zprostředkovat kulturní zážitek dospělým, ale především dětem, které tvoří hlavní diváckou obec. Jsme přesvědčeni, že výchova dětí je zásadně ovlivněna zážitky z dětství. Abychom však mohli divadelní zážitek školám a školkám nabídnout, musí být ceny vstupenek přijatelné pro všechny vrstvy školáků. Dle průzkumu, který jsme si dali vypracovat, je hraniční cena vstupenky ve výši 100 až 110 korun. Pokud bychom neměli alespoň stávající podporu zřizovatele, byla by cena dětské vstupenky ve výši 450 Kč, což by bylo pro dětské divadlo likvidační. V ceně vstupenek musíme zohlednit i to, že převážnou část našich školních a předškolních diváků tvoří děti mimopražské, u kterých ke stávající ceně vstupenky je nutné započítat i náklady na dopravu. Školní režim (školní prázdniny, zkoušková doba před vysvědčením) podstatně ovlivňuje návštěvnost. Proto měsíce méně divácky produktivní, musíme dohánět v preferovaných měsících výkony, kdy hrajeme až 3x denně. Při malém souboru je to velká zátěž na umělce. (Pro méně znalé musím vysvětlit, že na rozdíl od herců, je vodění marionet, které váží několik kilogramů, nemalým fyzickým výkonem. A to jen krátce zmíním i hlasový projev, kdy jsou dvě z hlavních postav mluveny v náročné hlasová poloze - fistuli). Abychom mohli vyhovět požadavkům a rozpočtu zřizovatele, nedokážeme v sezoně ufinancovat vice, než dvě premiéry. Náklady na provoz divadla na platy a inscenace samé několikanásobně stouply, přičemž výše dotace současné je dokonce o 861tisíc Kč nižší než v roce Do každoročních nákladů na premiérové inscenace musíme připočítat i další nemalé výdaje na speciální mimo premiérová představení, určené k výjezdům do ciziny (v současné době kupř. Korea), na překlady her, na honorář zahraničního lektora, který s námi cizojazyčnou verzi nastuduje. Když srovnáme další dětské pražské divadlo, tak naše dotace ve výši 11,888 mil. Kč (po účelové úpravě 12,386 mil. Kč) je o 19,5 mil. nižší, než dotace ve výši 31,5 mil. Kč, která je zřizovatelem přiznána tomuto divadlu, a o 7,528 mil. Kč než druhému nejméně dotovanému pražskému Divadlu Na zábradlí. Přes vynuceně nízké ceny vstupenek, za cenu enormního nasazení, jsme přesto v žebříčku soběstačnosti (44% v roce 2012) hned druhým nejlepším divadlem po divadle Karlínském (51%), jehož vstupenky jsou v rozmezí ,- Kč. Zmíněné divadlo Minor je při nesrovnatelně vyšší dotaci oproti nám se soběstačností 17% na posledním tj. desátém místě. Průměrná soběstačnost všech pražských magistrátních divadel byla v roce %. (Údaje byly použity z Návrhu systémové optimalizace pražské divadelní sítě, který v roce 2013 vypracoval Institut umění Divadelní ústav a z rozpočtu DSH v roce 2014.) 5

7 Omlouvám se za tato poněkud konfrontační čísla, ale vede mne k tomu nedobrá zkušenost, kdy záměrem bývalého vedení magistrátu bylo, ponechat si z dětských divadel pouze divadlo Minor, zatím co DSH mělo být z dikce magistrátu po šedesáti devíti letech vyňato. Ale abych neskončila tímto pesimistickým povzdechem, chci poděkovat našemu zřizovateli za dosavadní podporu a za to, že nám nemalou měrou přispěl k zakoupení nového reprezentativního autobusu, který nám umožňuje další výjezdy a dělá nám i magistrátu nemalou propagaci. V této obšírné zprávě jsem se snažila poskytnout novému vedení dostatek informací, než promluví řeč čísel. Mgr. Helena Štáchová ředitelka divadla 6

8 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA DIVADLA SPEJBLA A HURVÍNKA Ředitelka Divadla k Spejbla a Hurvínka Vedoucí umělec. Pracovník vztahů Ekonomický Provoz počítač. souboru 1x k veřejnosti 1x náměstek 1x vybavení (DPČ 0,5) 1x Inspicient Dramaturg Vedoucí EÚ Ref. zahr.a tuzem. DPČ 0,5 1x 1x Pers.+ mzd.úč. 1x zájezdů (DPČ 0,5) 1x Inspicient-zástup Scénograf Účetní a pokladní Správa budov DPČ 0,5 1x 1x DPČ 0,4 1x DPČ 0,5 1x Herec s loutkou Dramaturg Účetní a pokladní Topič kotlů 14x DPČ 0,5 1x DPP 1x DPČ 0,5 2x Opravy loutek Šéf ÚTP Účetnictví Prac.vztahů k veř. DPP 1x DPČ 0,5 1x smlouva 1x velín 1,7 2x Údržba garderóby Jevištní mistr Pokladní vstupenek DPP 1x 1x vedoucí 1x Pracovník techniky Pokladní vstupenek scény 4x 1,8 2 x Pracovník tech.sc. Inspektorka Šatnářka DPP 2x hlediště 1x DPČ, DPP 5x Mistr zvuku Mistr osvětlení Zvukař + osvětlovač + tech. scény 1x Řidič bus DPČ 0,5 2x Údržba bus DPČ 0,4 2x Uvaděčka 1x DPČ, DPP 7x Inspekt.hlediště 1x DPP 1x

9 Organizační schéma funkcí, zařazení zaměstnanců do tříd a stupňů na rok 2015 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů požad. třída stupeň Povolání a funkce Katalog prací Druh činnosti vzdělání SO pracovník vztahů k veřejnosti, obsluha velína 1.1.6;1.6.8 služby vrátného,ostrahy,obsluha velína 1 4 vedoucí vstupenkové pokladny, obchodní, propagační 1.2.6;1.2.7; řízení služeb vst.pokladny, obchodní, propagační služby, prodej referent a pokladní vstupenek vstupenek propagačních předmětů, kulturní akce 1 8 obchodní, propagační referent a pokladní vstupenek 1.2.6;1.2.7; obchodní, náborové, propagační služby, prodej vstupenek propagačních předmětů, kulturní akce USO obchodní, propagační referent a pokladní vstupenek 1.2.6;1.2.7; obchodní, náborové, propagační služby, prodej vstupenek propagačních předmětů, kulturní akce 1 9 pracovník techniky scény, zvukař, osvětlovač ; scénické technické služby, služby scénického ozvučení ; a osvětlení 1 9 pracovník techniky scény 1.2.3;1.2.6 scénické technické služby 3 10 pracovník techniky scény 1.2.3;1.2.6 scénické technické služby VO pracovník vztahů k veřejnosti,sekretář, obch.ref ;1.1.2; tajemník správy a uměleckého provozu divadla 1 9 kulturně výchovný pracovník a pokladník ; inspektor hlediště - řízení hledišt.provozu a styku s veřejností 1 11 mistr osvětlení řízení a zabezpečení osvělovacích služeb 9 VO 1 12 jevištní mistr I řízení a realizace technických scénických služeb 1 12 mistr zvuku řízení a zabezpečení scénického ozvučení 1 5 herec s loutkou umělecká loutkoherecká interpretace 2 6 herec s loutkou umělecká loutkoherecká interpretace 2 10 herec s loutkou umělecká loutkoherecká interpretace VŠB herec s loutkou umělecká loutkoherecká interpretace 2 12 herec s loutkou umělecká loutkoherecká interpretace 1 11 personalista a mzdový účetní, finanční referent 1.2.1;1.2.2; vedoucí EÚ - řízení ekonomického a personálního útvaru a ekon. služeb, personální a platová agenda 3 12 herec s loutkou umělecká loutkoherecká interpretace 11 VŠM 1 11 dramaturg, grafik ;2.6.7 dramaturgické služby, grafické zprac.divadelních tiskovin 1 11 herec s loutkou umělecká loutkoherecká interpretace 2 12 herec s loutkou umělecká loutkoherecká interpretace 12 VŠM náměstek řed. a statutární zástupce - operativní řízení 1 12 pracovník technickoekonomického rozvoje a koordinace správy divadla ; ;2 autorská tvorba návrhů scénic.výprav, pořizování videozáznamů, 7 scénograf, specialista videozáznamu, lektor instruktor 13 VŠM.16.8 vých.vzděl.činnost v divadelní oblasti 1 12 ředitel V Praze dne Zpracoval: V. Krausová

10 Soupis zaměstnanců na dohody mimo pracovní poměr osob úvazek dohoda činnost 1 50 DPČ správa počítačového vybavení a programů 5 50 DPČ šatnářka, uvaděčka 1 50 DPČ inspicient-záskok za nemoc 1 40 DPČ obchodní ref., ref. zahranič. a tuzem. zájezdů 2 50 DPČ topič nízkotl.kotlů 1 40 DPČ účetní 1 50 DPČ dramaturg 1 50 DPČ správa budov 1 50 DPČ šéf ÚTP 1 50 DPČ řidič autobusu 1 40 DPČ údržba autobusu 1 50 DPČ inspicient-záskok za nemoc 7 0 DPP šatnářka, uvaděčka 2 0 DPP pracovník techniky scény-záskok za nemoc 1 0 DPP účetní 1 0 DPP inspektor hlediště záskok za nemoc 1 0 DPP údržba garderóby 1 0 DPP opravy loutek DPP= 300 hodin ročně v součtu všech DPP z zaměstnavatele DPČ = úvazky jsou stanovené jako maximum V Praze dne Zpracoval: V. Krausová

11 4. PREMIÉRY : měl premiéru pekelný muzikál pro děti autorů Mikiho Kirschnera, Robina Krále a Jiřího Škorpíka JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI. (do konce roku 2014 měla hra dalších 68 repriz) Připravujeme německou verzi Návrhy loutek a scény, režie: Miki Kirschner Realizace scény: Richard Maška Realizace loutek: Antonín Müller j.h. a Ivan Moravec j.h. Hudba: Jiří Škorpík i.h. Texty písní: Robin Král j.h. Tento dětský muzikál spojuje klasický pohádkový příběh s aktuálním fenoménem dnešní doby, jakým je dětská šikana. Děti posuzují hodnoty člověka na základě módních trendů. Mánička se cítí vydělená ze školního kolektivu, protože od doby svého zrodu nosí stále stejné kostkované šatičky. Za ty nové by proto i duši. Od přání ke skutku není daleko. A tak se Mánička upíše čertu Jakou cenu bude muset za splnění svých přání zaplatit?! Nezbyde ji nic jiného, než se vydat do Ďáblic - do samotného pekla, kde šijí všichni čerti V rozhodujícím okamžiku ji zachrání Hurvínkovo přátelství. Představení je dalším z projektů, ke kterému Miki Kirschner přizval hudebního skladatele Jiřího Škorpíka a textaře Robina Krále. Tento tvůrčí tým je optimálním spojením autorské, inscenační a režijní invence Mikiho Kirschnera, skvělé hudby Jiřího Škorpíka a vynikajících textů Robina Krále. Považujeme jej ze velký příslib do budoucí tvorby. 10

12 KRITIKA PŘEDSTAVENÍ V ČASOPISU LOUTKÁŘ: V nové premiéře v Divadle S+H, která je spíše hudební komedií než hrou s písničkami, se v úspěšném výsledku šťastně spojilo hned několik elementů: známé a v novém kontextu dobře fungující pohádkové motivy 11

13 (určitě by se dala vystopovat inspirace řadou známých čertovských pohádek) a problémy současných dětí. Tentokrát je hlavní hrdinkou celého příběhu Mánička která už není jen obyčejná parádilka, ale holčička, která podléhá šikanou zavánějícímu módnímu teroru svých spolužaček. Ve snaze zalíbit se, neztratit své kamarádky a získat originální značkové šatičky, je ochotná upsat se čertu a zapomenout na všechno, co až doposud měla ráda. Na první pohled by se zdálo, že jde o průhlednou moralitu, která ostatně bývá skryta i v řadě dalších repertoárových titulů této scény. Ano, je to moralita, ale bez násilně zdviženého prstu, moderní a srozumitelná moralita oděná do pohádkového hávu s řadou současných reálií. Vedle přehledného textu nezahlušeného zdržujícími a nepodstatnými dějovými odbočkami se k úspěchu připojují výborné písničky, či spíše zpěvní party, dotvářející charakteristiku postav. Jsou opřené o vtipné texty a neméně dobrou svižnou hudbu, která bezpečně drží tempo inscenace. Hraje se iluzivně, v tradičně rozdělené interpretaci, s půvabnou mírou loutkové stylizace, která okouzlí děti a pobaví i dospělé. Mániččinu postavu (Helena Štáchová vodí Michaela Stejskalová) charakterizuje kromě holčičí razance také rozpačitý údiv s bezděčně zvednutou rukou zakrývající pusu, Hurvínek (Martin Klásek vodí Michal Barták) je v pohybu typický malý kluk, kterého více než móda zajímá příroda a dovede si dokonce udělat legraci ze svého tradičního oblečení, Paní Kateřina (Helena Štáchová vodí Alena Macháčková) má zejména v pekelné scéně v sobě hodně z neohrožené Káči, jak ji známe třeba z Drdových hrátek s čertem či nekompromisní Plajznerky z jeho Dalskabát. A také figury čertů jsou nám tak nějak povědomé od efektního, úlisného a rafinovaného Slušifera (Ondřej Lážnovský), až po jeho servilního podřízeného, zbrklého a trochu přihlouplého Fujtajksla (Matěj Kopecký). Ve všech rolích jde o velmi dobré herecké i pěvecké výkony a to jak mezi mluviči, tak v práci s loutkou, která patří k tradičním trumfům této scény. Zaujme i technologické řešení figur, které výrazně napomáhá jejich charakteristice. Vyvyšující se Slušifer se skutečně po vzoru tradičních marionetových dupáků vytahuje, pohyblivost Fujtajksla vychází z technologie loutek akrobatů na kole, jak je můžeme znát z loutkářských varietních čísel. Šicí čerti, jejichž scéna je umístěná pod hlavním hracím prostorem, v jakémsi podpalubí pekla, zase připomínají plošné mechanické figury, které známe ze starých střelnic. I tady a nejen v podání základních figur Divadla S+H, jde o odkaz na loutkářskou tradici, takže pro tuto inscenaci opět o jeden bod navíc. Jde tu o spojení tradice a její moderní interpretace a to jak v tématu, technologii i vlastním jevištním provedení. Další pěkný výtvarný nápad představuje trojice fintilek pekelných holčiček (jsou zástupnými figurami pro Marnivost, Závist a Pýchu), jejichž doslovná prázdnota se odhalí v závěru hry. Bizarní terčet, kdy z této obávané dětské módní policie zbydou jen tři holé krejčovské panny věšáky na šaty to je opět jedna z mnoha srozumitelných metafor, kterými se tato inscenace vyznačuje. Vtipné je zasazení příběhu do pražské lokality korunované jízdou Máničky 12

14 a Hurvínka tramvají do Ďáblic, odkud se mohou dostat do pekla. Komentáře obou dětských hrdinů sledujících spolu s dalšími cestujícími cestu z Dejvic do Ďáblic to je scénka, která by fungovala i sama o sobě a určitě by se mohla jednou stát i samostatným číslem nějakého večerního programu tohoto divadla. (Ale vedle pochval snad jen dvě opravdové marginálie za nepříliš šťastnou, i když divácky asi efektní, považuji figuru Belzebuba (živý herec v masce s živýma rukama), který se ve výtvarném pojetí z celku vymyká. Tou druhou jsou pradoxně Hurvínkovy nemódní a pro jeho kostým charakteristické kšandy, které se objeví posléze na Mániččiných vytoužených šatičkách. Zde se jejich význam podaří rozkliknout asi jen velmi pozornému dospělému divákovi.) Na pozvánkách na premiéru bylo uvedeno, že platí jako vstupenka pro dvě dospělé osoby. I když řada premiérových hostů tuto doušku zřejmě přehlédla (no, nevezměte děti na Hurvínka!), myslím, že to byl dobře promyšlený záměr. Dospělé publikum se totiž mohlo přesvědčit o ofenzivním posunu v dramaturgii i vlastní podobě divadla, kdy se v souboru objevila řada nových mladých tváří, a na základě zhlédnutého rozhodnout o tom, jestli vezmou znovu na reprízu své děti či vnoučata. Lepší reklamu než úspěšnou premiéru si nemohlo divadlo přát. Divadlo Spejbla a Hurvínka, Praha Miki Kirschner: Jak s Máničkou šili všichni čerti, texty písní Robin Král, hudba Jiří Škorpík, návrhy loutek, scény a režie Miki Kirschner, realizace loutek Antonín Müller a Ivan Moravec, realizace scény Richard Maška, dramaturgie Denisa Kirschnerová. Psáno z premiéry [tento článek vyšel tiskem v čísle 2/2014] Nina Malíková,

15 měl premiéru swingový horor muzikál pro dospělé, autorů Heleny Philippové, Heleny Štáchové a hudebního skladatele Ivana Štědrého SPEJBL VERSUS DRÁKULA (Do konce roku 2014 měla hra dalších 4 repríz) Připravujeme německou verzi Autoři / Helena Philippová j.h., Helena Štáchová Hudba / Ivan Štědrý j.h. Hudební nastudování / Jiří Škorpík j.h. Režie / Martin Klásek Autoři vizuálních výstupů/ Martin Klásek, Miki Kirschner Projekce návrh a realizace / Radek Doskočil j.h. Technologie a realizace scény / Richard Maška Návrhy loutek a scény / Miki Kirschner Realizace loutek řezba / Antonín Müller j.h. líčení / Richard Maška kostýmy / Gabriela Jirásková j.h. V roce 2010 jsme se ohlíželi za 80ti letou profesionální činnosti divadla a usoudili jsme, že by bylo vhodné něco z úspěšné tvorby let minulých dnešním divákům představit a kromě nových inscenací vybrat ze Zlatého fondu divadla Divadla tituly, které jsou aktuální i dnes. Prvním z představení Zlatého fondu byla hra DĚJINY KONTRA SPEJBL. Muzikál SPEJBL VERSUS DRÁKULA je druhým titulem z této řady. Jeho autoři Helena Philippová (jedna ze zakladatelek divadel Semafor, Na zábradlí a Divadla Járy Cimrmana) opatřila tuto hru také skvělými písňovými texty. Swingovou hudbu á la Broadway složil skladatel a hudebník Ivan Štědrý, hru aktualizovala a upravila Helena Štáchová. Stručně k ději: Pan Spejbl se, stejně jako před čtyřiceti lety, kdy měla hra premiéru, opět pustí do skládání muzikálu, který ho má zbavit dluhů. V přízračné atmosféře pařížské mansardy, která je svědkem Spejblových tvůrčích muk, nechybí upírobijec Hurvínek, podnikavá nymfo Mánička, pes Baskervillský alias Žeryk a paní Kateřina, která svede boj o Spejblovu přízeň s francouzskou dekadentní zpěvačkou chansonů Poulet. Pak už jen zbývá, aby se k nočnímu životu probral také žoviální hrabě Drákula. Za velkou diváckou úspěšnost tehdejší i současnou vděčí tato hra i báječným hudebním základům, které pro divadlo studiově nahrál velký Big bend Václava Zahradníka. Takovýto přepych bychom si v současné době sotva mohli dovolit. Muzikál je nejen obsahově aktualizovaný, ale především jeho Inscenační klíč se od původní inscenace značně liší. Jsou v něm užity animace, projekce a zvláštní způsob scanimací 14

16 15

17 16

18 KRITIKA PŘEDSTAVENÍ J.P.KŘÍŽ PRÁVO: 17

19 4.c) Dramaturgický výhled na rok 2015 V roce 2015 plánuje DSH odehrát celkem 280 představení, z toho 245 na domácí scéně a 35 na zájezdech. V repertoáru zůstávají dětská představení: Jak s Máničkou šili všichni čerti, Jak pan Spejbl prášil, Hurvínkova Nebesíčka, Hurvínkův popletený víkend, Hurvínkovo dobrodružství, Hurvínek mezi osly, Hurvínkova cesta do Tramtárie, a představení pro dospělé: Dějiny kontra Spejbl, To nejlepší s S+H, Spejbl versus Drákula. Divadlo kromě pravidelného pražského provozu podniká i krátkodobé zájezdy po České republice a do SRN. Letos se chystáme vystoupit s německou premiérou představení SPEJBL VERSUS DRÁKULA. Rok 2015 jsme zahájili zkouškami zájezdového programu KABARET S+H, který budeme uvádět na našich zahraničních cestách a zvažujeme využít tento titul i na domácí scéně. V květnu 2015 opět uvedeme představení pro neslyšící a již podruhé i pro nevidomé děti tentokrát to bude titul HURVÍNEK MEZI OSLY. V červnu 2015 ukončíme premiérou představení POHÁDKA PRO ŽERYKA již 3. ročník kurzu loutkového divadla pro děti. V průběhu roku jednáme s možnými partnery a spoluorganizátory jedním z nich je Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi - na uspořádání výstavy u příležitosti Hurvínkova jubilea. Výstava by měla být s největší pravděpodobností zahájena v květnu 2016 v Chrudimi a na podzim se přesunout do Prahy. Vhodné prostory stále hledáme a jednou z možností je využít výstavního prostoru Staroměstské radnice. Výstava NA NÁVŠTĚVĚ U SPEJBLŮ aneb HURVÍNKOVI K 90. NAROZENINÁM, seznámí návštěvníky hravou formou s minulostí i současností divadla S+H. V průběhu roku 2015 a začátkem roku 2016 připravíme a pustíme se do zkoušení nového představení Ondřeje Lážnovského a Martina Kláska s prac.názvem MALÝ VELKÝ. V průběhu roku 2015 Miki Kirschner a Robin Král připravují nové představení pro dospělé tentokrát noirovou detektivku, která bude mít premiéru ve druhé polovině roku Denisa Kirschnerová - dramaturgyně 18

20 5) Reprízované tituly Reprízované tituly her pro děti : V DSH mají divácky úspěšné hry nebývale velkou reprízovost. Představení, která uvádíme naplňují náš dramaturgický záměr. Naše představení jsou inspirována nejen pohádkovými příběhy, ale uvádíme moderní pohádky, které jsou inspirovány starostmi a radostmi současných děti a zábavnou formou přinášejí zajímavosti z různých oblastí života. Nejde nám o prvoplánové morality, nechceme děti poučovat! Představení, která máme v současnosti na repertoáru splňují náš záměr. Navíc se naše divácká základna stále obměňuje a na oblíbené tituly chodí děti i několikrát za sebou. HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND autor Helena Štáchová, premiéra /V roce 2014 hráno 20x. Od premiéry hráno celkem 532x./ Hráno ve francouzské a německé verzi Situační komedie o jednom popleteném víkendu, ze kterého jde hlava kolem nejen Hurvínkovi, Máničce, panu Spejblovi a paní Kateřině, ale i dvěma medvíďatům, která utekla z cirkusu. Tato hra plná písniček a groteskních situací je určena hlavně nejmenším divákům. Představení nasazujeme hlavně v době, kdy je část souboru na zájezdech, pro jeho variabilnost, protože je obslouží i male množství loutkoherců a techniků. Režie / Helena Štáchová a Martin Klásek Výprava/ Naďa a Dušan Sotákovi j.h. 19

21 HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE autoři Martin Klásek a Denisa Kirschnerová, premiéra /V roce 2014 hráno 4x. Od premiéry hráno celkem 434x./ Toto představení plné písniček seznamuje dětské diváky s principem koloběhu vody v přírodě. Hurvínek s Máničkou se snaží zachránit usychající království nenasytné princezny Gerbery, která vypila všechnu vodu. Toto představení, navzdory četných repríz, je stále oblíbeným a dobře navštěvovaným titulem. Hráno v němčině. Režie / Martin Klásek Výprava / Miki Kirschner a Ivan Moravec j.h. Hudba / Jiří Toufar j.h. 20

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 1 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy herecké s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4, za školní rok 2008/2009 V souladu

Více

HODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI ZA ROK 2014

HODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI ZA ROK 2014 HODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI ZA ROK 2014 Ostrava, březen 2015 HODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI ZA ROK 2014 Organizace: Místo konání: Datum konání: Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace 28. října

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016

III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016 III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016 listopad 2010 Ministerstvo kultury 1 OBSAH PREAMBULE... 3 ÚVOD... 4 1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU... 6 1.1 KINEMATOGRAFIE

Více

Úvod. Hospodářský výsledek. Obsah:

Úvod. Hospodářský výsledek. Obsah: 1 Obsah: 1. Úvod 2. Hospodářský výsledek, tabulky, komentář 3. Hlavní činnost kina, divadla, koncerty, výstavy, ostatní akce, Klášterní areál, Stará radnice, Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011 KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011 OBSAH Poslání organizace Základní informace Řídící orgány společnosti Ředitel společnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 0 Obsah 1 Poslání organizace 4 2 Základní informace 5 Řídící orgány společnosti Ředitel společnosti 7 Zaměstnanci

Více

opera balet Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2011 www.opera.cz

opera balet Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2011 www.opera.cz opera balet Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2011 www.opera.cz Obsah 1. VEDENÍ STÁTNÍ OPERY PRAHA......................................................... 04 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A PŘEHLED

Více

Výroční zpráva za rok 2014 Divadlo v Řeznické

Výroční zpráva za rok 2014 Divadlo v Řeznické Výroční zpráva za rok 2014 Divadlo v Řeznické Základní data společnosti Název Divadlo v Řeznické, o. p. s. zapsaná u Městského soudu v Praze ke dni 14. 12. 2007 oddíl 0, vložka číslo 537 Sídlo Řeznická

Více

Základy divadelní činnosti

Základy divadelní činnosti Základy divadelní činnosti Mgr. Bedřich Gregorini Mgr. Jindřich Gregorini doc. JUDr. Jiří Srstka 1 O B S A H Úvod...3 1. KAPITOLA: Právnické osoby provozující divadelní činnost...5 2. KAPITOLA: Organizační

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA ZÁMEK SLAVKOV - AUSTERLITZ Palackého náměstí č 1 684 01 Slavkov u Brna Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Březen 2015 Vypracoval a předkládá: Mgr Jiří Blažek, pověřený

Více

z a r o k 2 0 0 7 1. Úvod

z a r o k 2 0 0 7 1. Úvod Z P R Á V A O V Ý S L E D K U H O S P O D A Ř E N Í z a r o k 2 0 0 7 1. Úvod Rok 2007 byl v Symfonickém orchestru hl. města Prahy ve znamení řady významných změn v organizaci i umělecké práci. Nová organizační

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1 Osnova: a) základní údaje o organizaci

Více

Mlejn. VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o.p.s. 2012 ANNUAL REPORT

Mlejn. VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o.p.s. 2012 ANNUAL REPORT Mlejn VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o.p.s. 2012 ANNUAL REPORT OBSAH ZÁKLADNÍ DATA SPOLEČNOSTI Z HISTORIE O SPOLEČNOSTI, POSLÁNÍ A CÍLE MÍSTO REALIZACE ČINNOSTI ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MARKETING A PROPAGACE ČINNOSTI

Více

Některé firmy zatím lidi nepropouští. Jan Tříska zahraje v Jupiter clubu Blíže čtěte na straně 10. Dnes rozšířené vydání. Dakaristé jsou doma

Některé firmy zatím lidi nepropouští. Jan Tříska zahraje v Jupiter clubu Blíže čtěte na straně 10. Dnes rozšířené vydání. Dakaristé jsou doma 28. ledna 2009 Ročník XX. číslo 4 Cena: 9 Kč Dakaristé jsou doma Dnes rozšířené vydání Posádka dakarského speciálu Mitsubishi L200 Mirek Zapletal a Tomáš Ouředníček, která zazářila na letošním Dakaru a

Více

Marketing a propagace HaDivadla. Luděk Žatečka

Marketing a propagace HaDivadla. Luděk Žatečka Marketing a propagace HaDivadla Luděk Žatečka Bakalářská práce 2012/2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingu a propagace divadla. Nejprve se věnuje teoretickým poznatkům dané

Více

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Cílem poskytované péče je zabránit sociálnímu vyloučení skupiny seniorů a umožnit jim začlenění do společnosti. Poskytujeme zprostředkování

Více

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace OBSAH 1. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Úvodní slovo ředitele a) Základní údaje o škole....... 4 Název zařízení. 4 Sídlo. 4 Identifikátor zařízení. 4 Právní forma... 4 IČO.. 4 Zřizovatel

Více

AË ÎIJÍ LETNÍ PRÁZDNINY!

AË ÎIJÍ LETNÍ PRÁZDNINY! INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA âervenec SRPEN 2003 Foto: M. Rada Ostrava se po sedmi letech čekání dočká odstranění olejových lagun, které svým zápachem zejména v letních měsících znepříjemňují život

Více

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Zpracovala: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s členy vedení muzea - 1 - Obsah: 1. Úvod 2.

Více

Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno. konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno

Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno. konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno 2 OBSAH: ZAHÁJENÍ, ÚVODNÍ SLOVO... 6 Zpráva o činnosti FOS JÁNOŠÍK

Více

Zpráva o činnosti za rok 2006

Zpráva o činnosti za rok 2006 Oblastní galerie v Liberci příspěvková organizace U Tiskárny 1, 460 01 Liberec 5 Zpráva o činnosti za rok 2006 Zpracovaly : PhDr. Věra Laštovková, ředitelka Bc. Marcela Vostřáková, ekonomka Liberec, duben

Více

Výroční zpráva 2011. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková. příspěvková organizace

Výroční zpráva 2011. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková. příspěvková organizace příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 e-mail: knihovna@knihovnazn.cz Výroční zpráva 2011 Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková

Více

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. Slovo ředitele... 1.2. Základní identifikační údaje... 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace...

Více

Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza let 2004 2010)

Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza let 2004 2010) JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza

Více

15 Kč 10 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni?

15 Kč 10 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni? T Ř E B O Ň S K Ý 10 / 2011 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Co se bude dít v Třeboni? Jabkobraní slavnosti jablka provoní náměstí The Swings koncert v Divadle J. K. Tyla Faust a Markétka divadlo v předplatném

Více

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září Proč ministerstvo školství zrušilo metodické pokyny STRANA 3 Šikanu na školách lze léčit STRANA 7 Seznam vyhlášek platných v resortu školství STRANA 10 27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK Nevím, co mám dělat,

Více

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Volitelnou zkoušku státní maturity bych odložil STRANA 3 Na výchovné poradce se valí čím dál víc povinností STRANA 7 Školská reforma krok za krokem STRANA 8 10 34 8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Než začnu

Více