Výroční zpráva Základní školy Fryšták. za školní rok 2010/2011. ředitel ZŠ Fryšták

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Základní školy Fryšták. za školní rok 2010/2011. ředitel ZŠ Fryšták"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní školy Fryšták za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Libor Sovadina ředitel ZŠ Fryšták Ve Fryštáku: 20. září 2011

2 Základní charakteristika školy Základní škola Fryšták, okres Zlín, nám. Míru 7, Fryšták Zřizovatel školy: Město Fryšták Identifikátor právnické osoby: IČO: Ředitel školy: Mgr. Libor Sovadina Telefon: e mail: www adresa: Základní údaje o škole 2010/11 Třídy Oddělení družiny ve třídách Žáci průměr/ třída družina Učitelé Ostatní pracovníci 1. stupeň , stupeň , Družina Jídelna Celkem , Poznámka: Počet učitelů na II. stupni zahrnuje ředitele, zástupce ředitele, 1 asistenta pedagoga SRPŠ Při škole pracuje Sdružení rodičů a přátel ZŠ Fryšták. Předsedou je pan Lubomír Fuksa. Každá třída má jednoho z rodičů ve výboru SRPŠ. Sdružení každoročně organizuje ples SRPŠ. Z výtěžku plesu a ostatních aktivit přispívá na dopravu, odměny žákům při soutěžích, nákup ovocných stromků a zahradního materiálu na školní zahradu, kulturní akce, družební aktivity s obcí Muráň na Slovensku a další aktivity dětí. Rada školy Rada školy zřízena dle 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) k Celkový počet členů 9. Předsedkyně: Jana Caisová (zástupce rodičů). Členové: Zástupce zákonných zástupců žáků: Alois Langer, Martin Němec Zástupce pedagogů: Mgr. Věra Řiháková, Dagmar Švajdová, Mgr. Lenka Truhlářová Zástupce zřizovatele: Mgr. Pavel Nášel, Bc. Marcela Ševelová, Mgr. Sylva Knedlová 2

3 Žákovská samospráva Ve škole je zřízena žákovská samospráva, která řeší problémy, požadavky a připomínky z řad žáků přímo s vedením školy. Každá třída je v samosprávě zastoupena dvěma žáky, předsedou a místopředsedou třídy. Schůzky se konaly jednou za šest týdnů. Díky školní samosprávě mají žáci umožněno se účastnit na chodu a organizaci školy. Samospráva se podílela na řešení otázek školního stravování, zájmových kroužků, organizaci ekologických dnů, Dne matek, sportovních soutěží, Halloweenu a podobně. Ve škole pracuje pod vedením Miluše Šafářové Školní sportovní klub (ŠSK), který je členem Asociace školních sportovních klubů České republiky (největší sportovní a tělovýchovné sdružení pro děti a mládež v ČR, organizuje sportovní soutěže pro žáky ZŠ a SŠ, zajišťuje nesoutěžní sportovní aktivity a vzdělávací akce pro pedagogy). Ve ŠSK pracovalo 35 žáků, kteří se zapojovali do různých pohybových aktivit a zúčastňovali se sportovních soutěží pořádaných AŠSK. Škola ve spolupráci s Městem Fryšták zřizuje v rámci Protidrogového programu zájmové kroužky pro žáky školy. Počet kroužků 22 (Atletika, Kopaná, Horolezci, Sportovní hry 2x, Pohybové hry, Taneční aerobic 2x, Moderní tanec, Pramének, Mažoretky, Tenis, Rybářský, Psaní všemi 10, Volejbal, Zábavná matematika, Čeština, Matematika pro všechny, Klub deskových her, Florbal 2x, Modelář. Zapojeno bylo 334 žáků. Zvolené vzdělávací programy Vzdělávacím programem pro žáky v 5. ročníku byl program Základní škola č.j. MŠMT /96 2, který tímto rokem končí. Pro žáky v a ročníku je Školní vzdělávací program Škola pro život č.j. 01/09/2007. Výuka angličtiny probíhala od třetího ročníku v rozsahu 3 hodiny týdně. V rámci povinně volitelných předmětů byly vyučovány předměty: Ekologický seminář, Rýsování, Matematicko fyzikální seminář, Semináře z německého jazyka, anglického jazyka, českého jazyka a matematiky. V nepovinných předmětech to bylo: Logopedická cvičení, Dyslektická cvičení a Náboženství. Pedagogové školy pracují na rozvoji Školního vzdělávacího plánu Škola pro život, začleňují jeho prvky i v ročnících, které se vyučují podle programu Základní škola s cílem usnadnit dokončení přechodu na ŠVP ve zbývajícím 5. ročníku. Školní vzdělávací program školy byl vytvořen, schválen Pedagogickou radou a Radou školy. Mezinárodní kontakty a spolupráce s ostatními školami V rámci mezinárodních přátelských vztahů se Základní školou Muráň (Slovenská republika), byl organizován výměnný pobyt žáků obou škol v měsíci červnu. V rámci těchto dnů proběhly i oba sportovní turnaje, volejbal dívek na Muráni a fotbalový zápas Simcar Cup chlapců ve Fryštáku. Družební dny trvaly vždy tři dny. První tři dny strávili naši muráňští přátelé u nás ve Fryštáku, poté jsme my navštívili na tři dny Muráň. Jsou udržovány kontakty se ZŠ Kanianka (SK) v rámci mezinárodní spolupráce příhraničních obcí zaštítěné městem Fryšták. Družební aktivit se ZŠ Vyhlídka z Valašského Meziříčí jsou nadále udržovány. Bohužel se nepodařilo uskutečnit setkání obou škol při sportovních kláních. 3

4 Pracovníci školy Pedagogičtí pracovníci: Zaměstnanci školy: Ředitel 1 Administrativní pracovnice 1 Zástupce ředitele 1 Školník 1 Učitelé 25 uklízečky 5 Asistent pedagoga 1 Vychovatelky Školní družiny 2 Z toho na zkrácený úvazek 7 Pracovnice školní jídelny: Studující při zaměstnání 1 Vedoucí 1 Zaměstnankyně na MD 1 Kuchařky 7 Jméno Pracovní zařazení Třídnictví Vzdělání Navrátilová Vladimíra uklízečka SOU Doležalová Emilie uklízečka SOU Hrdličková Alena uklízečka SOU Jadrníčková Marie administrativa SŠ Jurčíková Zuzana uklízečka SOU Jaška Jaroslav školník SOU Paráková Monika uklízečka SOU Marušáková Petra kuchařka na MD SOU Jurušková Danuše vedoucí kuchařka SOU Konečná Ludmila kuchařka SOU Poláková Alena kuchařka SOU Raková Marie vedoucí školní jídelny SŠ Urbanová Petra kuchařka SOU Březinová Hana zástupce ředitele, ČJ, VV VŠ Dlabajová Irena učitelka I. stupeň 2. B VŠ Dračková Pavlína učitelka I. stupeň 1. B VŠ Floriánová Daniela učitelka II.st. ČJ, D 7. A VŠ Galíková Eliška učitelka I. stupeň 4. A VŠ Hájková Jana učitelka II.st. M, PČ VŠ Horáková Marie vychovatelka ŠD SŠ Kalandrová Drahomíra učitelka II.st. Př,PV - VŠ Kalandrová Jana učitelka II.st. M, Z, Inf 6. A VŠ Klapilová Marcela učitelka II. st. ČJ, AJ, VV VŠ Knedlová Sylva učitelka II.st. ČJ, TV VŠ Koždoňová Helena učitelka I. stupeň 5. B VŠ Krajčová Drahomíra učitelka I. stupeň 5. B VŠ Krajčová Hana učitelka II. st. PŘ, CH VŠ Láníčková Irena vychovatelka ŠD SŠ Matulík Radek učitel II.st. AJ, TV 8. A VŠ Minaříková Lena učitelka I. stupeň 1. A VŠ Nedbal Tomáš učitel II.st. ČJ, OV, ŠMP 6. B VŠ Ondrášová Helena učitelka II. st. M, F 8. B VŠ Pavlíková Anna učitelka II.st. NJ, HV, Z VŠ 4

5 Prášilová Lenka učitelka II. stupeň, AJ 7. B VŠ Řiháková Věra učitelka I.stupeň 2. A VŠ Siegl Tomáš učitel II.st. M, CH, INF VŠ Sovadina Libor ředitel, FY, TE VŠ Šafářová Miluše učitelka II. st. TV, PEK, VP 9. B VŠ Švajdová Dagmar učitelka I. stupeň 3. A SŠ Truhlářová Lenka učitelka II.st. ČJ, VV 9. A VŠ Uhříková Helena učitelka I. stupeň 4. B VŠ Zdráhalová Petra učitelka I. stupeň 3. B VŠ Kršáková Drahomíra asistentka pedagoga SŠ Vysvětlivky: VP Výchovný poradce, ŠMP Školní metodik prevence 5

6 Další vzdělávání pracovníků DVPP Téma... počet účastníků Burza nápadů... 1 Činnostní učení ve výuce 1. ročníku... 1 Činnostní učení ve výuce 4. a 5. tříd... 3 Fond kulturních a sociálních potřeb... 1 Instruktor lyžování... 1 Interaktivní učebnice pro každého... 1 Kariérové poradenství Z:Kariéra... 1 Mezinárodní workshop ekologie a recyklace... 1 Moderní vyučování s Googlem... 2 Multikulturní výchova... 3 Obnovitelné zdroje energie... 1 Podpora výuky cizích jazyků na ZŠ a ZŠ ve zlínském kraji... 1 Právní rámec řízení škol a školských zařízení... 1 Preventivní programy pro ZŠ... 1 Školní knihovna ve světě internetu 21. století... 1 Velikonoční krasličení... 1 Vlastní hodnocení školy... 1 Výtvarné techniky Jarní motivy a Velikonoce... 1 Výtvarné techniky Vánoční a zimní motivy... 1 Zdravě sedět, více vědět... 1 Celkem Zápis žáků do I. třídy pro školní rok 2010/ Zapsáni do 1. třídy Žádosti o odklad Odklad udělen Nastoupí do I. třídy

7 Počty žáků 9. tříd ZŠ Fryšták nově přijatých do 1. ročníků středních škol 2011/12 Střední vzdělávání s maturitní zkouškou Gymnázia Střední škola počet % 1. Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov, čtyřleté studium 5 2. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky. Zlín 7 3. Gymnázium Zlín Lesní čtvrť 4 Celkem 16 29,1% Střední vzdělávání s maturitní zkouškou odborné Střední škola počet % 1. Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická 5 Zlín 2. Střední průmyslová škola Zlín Ekonomické lyceum 3 žáci 5 Technické lyceum 2 žáci 3. Střed. prům. škola polytechnická-centrum odborné přípravy Zlín Zpracování usní, plastů a pryže 1 žák Reprodukční grafik pro média 1 žák 5 Mechanik seřizovač 3 žáci 4. Střední škola Centrum odborné přípravy Kroměříž, Autotronik 2 5. Střední průmyslová škola Otrokovice, Aplikovaná chemie 1 6. MŠ, ZŠ a stř. škola pro SP Valaš. Meziříčí, Informační technologie 1 7. Střední škola oděvní a služeb Vizovice, Kosmetické služby 1 8. Střední lesnická škola, Hranice 1 9. Střední odborná škola ochrany osob a majetku Zlín, s. r. o Střední škola hotelová Zlín, s. r. o Střední škola Kostka s. r. o., Vsetín Střední škola obchodně technická s. r. o., Zlín Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s. r. o., Zlín 1 Celkem 27 49,1% Střední vzdělávání ukončené absolutoriem Střední škola počet % 1. Konzervatoř Olomouc 1 Celkem 1 1,8% Střední vzdělávání s výučním listem Střední škola počet % 1. Střed. prům. škola polytechnická-centrum odborné přípravy Zlín Elektrikář silnoproud 1 žák Tiskař na polygrafických strojích 1 žák 3 Knihař 1 žák 2. Střední škola COP Kroměříž, Mechanik a opravář motor. vozidel 1 3. Střední škola gastronomie a obchodu Zlín, Kuchař - číšník 6 4. Střední průmyslová škola Valašské Meziříčí, Klempíř 1 Celkem 11 20% 7

8 Počty žáků 5. tříd ZŠ Fryšták přijatých na Gymnázium 2011/12 Střední vzdělávání s maturitní zkouškou - Gymnázia Střední škola počet % 1. Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov, osmileté studium 2 Celkem 2 5% Počty žáků, kteří přestupují ve školním roce 2011/12 na jinou střední školu, jedná se o bývalé žáky ZŠ Fryšták Střední vzdělávání s maturitní zkouškou - odborné Střední škola (kde si podali novou přihlášku) počet 1. Střední průmyslová škola Zlín 3 Celkem 3 Celkový prospěch žáků za školní rok 2009/2010 Ročník Počet žáků Prospělo Hodnocení Prospělo Neprospělo s vyznamen. odloženo Celkem I. st Celkem II. st Škola celkem Jeden žák, který neprospěl, složil úspěšně opravnou zkoušku a postoupili do vyššího ročníku. Hodnocení výsledků výchovného působení Ve škole je ustanoven výchovný poradce, Mgr. Miluše Šafářová. Je to pedagog, odborně připraven pro výchovné poradenství, který pomáhá při profesní orientaci a řešení výchovných otázek, věnuje zvláštní pozornost poruchám dětí a mládeže z hlediska pedagogické, psychologické a sociální normy, jejich zajišťování, prevenci a nápravě. Pro integrované žáky pomáhá třídním učitelům vypracovat Individuální vzdělávací plány, zajišťuje pravidelné konzultace s Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálně pedagogickými centry pro děti s různým zdravotním postižením. Je ustanoven a pracuje školní metodik prevence sociálně-patologických jevů Mgr. Tomáš Nedbal, vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. Nápravu řeči zajišťuje logopedická asistentka Mgr. Lena Minaříková, je to pedagog s doplněným logopedickým vzděláním. Pro děti se specifickými vývojovými poruchami učení 8

9 je zajištěna skupinová náprava, kterou vede učitelka paní Dagmar Švajdová,s doplněným vzděláním v oblasti dyslexie, dysortografie, dysgrafie a dyskalkulie Ve škole byly pro žáky uskutečněny preventivní programy zaměřené na problematiku šikany a drogové závislosti. Osvědčila se několikaletá spolupráce se studenty Gymnázia Holešov. Také v tomto školním roce u nás ve škole uspořádali dva peer programy. Při těchto dvoudenních programech pro 7. ročníky proškolení studenti předávají zajímavou formou informace o nebezpečných sociálně patologických jevech a tím preventivně působí na téměř stejně staré vrstevníky. Výchovné působení školy je narušováno rozdílnou výchovou v rodinách, pracovním vytížením rodičů, nepochopením významu vzdělání některých rodičů. Nicméně převážná část žáků nemá s výchovou problémy, mají dobrý základ z rodiny, o čemž svědčí i množství udělených pochval. Spolupráce s odbornými institucemi Při zajišťování prevence a současně při řešení sociálně-patologických jevů spolupracujeme s Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou, se Středisky výchovné péče (SVP), s Orgánem sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD) a s Policií ČR. Přehled pochval a trestů na konci školního roku 2010/2011 I. stupeň II. stupeň Celkem Pochvaly Napomenutí tř. učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele II. stupeň z chování III. stupeň z chování Zameškané hodiny ve vyučování Zameškané hodiny celkem Z toho neomluvené hodiny Průměr omluvených hodin na žáka I. stupeň ,53 II. stupeň ,63 Celkem ,22 K problematice zameškaných hodin je třeba poznamenat, že je mnohem vyšší na II. stupni. Počet zameškaných hodin zvyšuje uvolnění dětí na rodinné dovolené v průběhu školního roku. Zde je třeba poznamenat, že děti mají v průběhu školního roku dostatek volna. Rodiče jsou s termíny prázdnin seznámeni písemně už v září, takže mohou své dovolené plánovat vhodněji. Mnozí si neuvědomují, že poškozují především své dítě. Dítě zamešká výuku, pak ji musí dohánět. Takto zmeškané hodiny značně navyšují celkový počet zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce. Co se týká počtu neomluvených hodin na II. stupni, je to způsobeno jedním žákem, který díky záškoláctví nedocházel v II. pololetí do školy. 9

10 Žádosti o uvolnění z výuky Žádosti celkem Z toho dovolená Ozdravný pobyt Sportovní soustředění

11 Integrovaní žáci Integrovaní celkem Specifické vývojové poruchy učení Ostatní Ve školním roce pracovala s integrovanými žáky asistentka pedagoga, která byla určena k žákyni devátého ročníku. Je nutno pochválit všechny pedagogy, kteří se s velkou snahou věnovali integrovaným žákům, především výchovnou poradkyni. Zájmová činnost a mimoškolní aktivity Žáci naší školy se zúčastnili řady akcí, které navazují na školní výuku a prohlubují znalosti dětí v daném oboru. Olympiády: matematická, český jazyk, přírodovědná, zeměpisná, dějěpisná, chemická, Matematický klokan. Také v dopravní soutěži, které se již tradičně účastníme se našim žákům výborně dařilo. Také v atletice naši mladší žáci dosáhli pěkných úspěchů. Tradičně i letos proběhla recitační soutěž na II. stupni a pěvecká soutěž Zlatý slavík na I. stupni. Velmi krásná byla výstava prací žáků I. Stupně Mořská fauna ve školní jídleně. Vydařilo se také malování na chodníku ke Dni matek a filmovému festivalu ve Zlíně. Obrovským úspěchem byla účast našich žáků Zuzany Hanačíkové a Jana Kočendy v celostátní soutěži Mladý Demosthenes ve které se probojovali oba účastníci až do krajského kola. Projekty EU, do nichž je naše škola zapojena - Projekt OPVK Zavedení inovačních metod a forem do výuky fyziky partnerství ZŠ Fryšták při projektu Gymnázia lesní čtvrť ve Zlíně - Projekt OPVK Orientační dny rozvoj hodnotové orientace pro udržitelný rozvoj partnerství ZŠ Fryšták při projektu Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku - Projekt OPVK Zavedení informačního systému do venkovských škol partnerství ZŠ Fryšták při projektu společnosti SEDUCTUS v Mostě - Projekt EU Peníze do škol Šablony, zlepšení podmínek vzdělávání žáků v ZŠ Přehled akcí, soutěží, kterých se zúčastnili žáci naší školy: SPORTOVNÍ AKCE I. stupeň - McDonalds Cup okrskové kolo mladší a starší žáci (obě první místa) - McDonalds Cup okresní kolo mladší a starší žáci (oba týmy 5. místo) - Preventan Cup okrskové kolo ve vybíjené 4. a 5. tříd - Atletický trojboj školní kolo - Florbal okresní kolo 4. a 5 tříd - Stříbrný věnec plavecké závody 3. tříd ( první místo) - Kinderiáda atletické závody I. stupně - Kašavský běh okrskové kolo - Trnavský běh okrskové kolo (1.,2.,3. místo) - Vánoční zvonek soutěž v komerčním aerobiku 11

12 SPORTOVNÍ AKCE II. stupeň ŠKOLNÍ SOUTĚŽE - Přebor školy v přespolním běhu - Přebor školy ve florbalu - Přebor školy v basketbalu - Přebor 8. a 9. tříd ve volejbalu MIMOŠKOLNÍ SOUTĚŽE - Okresní přebor v přespolním běhu Trnavský vrch, zvítězili jsme v soutěži družstev a naše škola se stala nejúspěšnější školou v okrese - Okrskový přebor ve florbalu, chlapci 6. a 7. tříd, Slušovice, 2. místo, nepostoupili do okresu - Okrskový přebor ve florbalu, chlapci 8. a 9. tříd, Slušovice, 2. místo, nepostoupili do okresu - Okresní přebor ve florbalu, děvčata 6. a 7. tříd, Otrokovice ZŠ Mánesova, 2. místo - Okresní přebor ve florbalu, děvčata 8. a 9. tříd, Otrokovice ZŠ Mánesova, 4. místo - Velikonoční turnaj ve florbalu chlapců 6. a 7. třídy, 8. a 9. třídy pořadatel ZŠ Slušovice (účast ZŠ Slušovice, Trnava, Vizovice) - Kašavský běh pořadatel ZŠ Kašava (účast ZŠ Kašava, Štípa, Trnava, Lukov) - Nohejbal pořadatel ZŠ Štípa, 2. místo - Mezinárodní turnaj ve volejbalu, Muráň, děvčata 3. a 4. místo - Simcar Cup, turnaj v malé kopané (chlapci, účast ZŠ Štípa, Trnava, Muráň, Kašava) SOUTĚŽE V RÁMCI ČESKÉHO JAZYKA - Mladý Démosthenes rétorická soutěž, krajské kolo - Literární soutěž Krajské knihovny Fr. Bartoše 3. místo - Školní kolo a okrskové kolo recitační soutěže - Olympiáda v Českém jazyce, okresní kolo - Mezinárodní literární soutěž ve Vsetíně Mladý umělec, 7. místo SOUTĚŽE V RÁMCI MATEMATIKY - Matematická olympiáda školní kolo, účast 40 žáků - Pythagoriáda pro 6. a 7. ročník školní kolo, účast 40 žáků - Matematický klokan celoškolní soutěž (1. místo v okresním kole), účast 297 žáků SOUTĚŽE V RÁMCI VÝTVARNÉ VÝCHOVY - Výtvarná soutěž Okno do světa - Můj filmový hrdina, výtvarná soutěž DDM Astra Zlín k FF pro děti ve Zlíně - Soutěž s pokusem o zápis do Guinessovy knihy rekordů Znaky měst a obcí z recyklovatelného materiálu SOUTĚŽE V RÁMCI DĚJEPISU - Dějepisná soutěž Od šamana po penicilin, školní a okresní a krajské kolo - Dějepisná olympiáda, krajské kolo 12

13 SOUTĚŽE V RÁMCI PŘÍRODOPISU - Biologická olympiáda, školní a okresní kolo - EKO olympiáda ve Štípě AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY - Tvořivé odpoledne pro rodiče a děti bramborová tiskátka - Tvořivé odpoledne vánoční dekorace a ozdoby - Tvořivé odpoledne velikonoční výzdoba - Skákání přes lano tříd - Setkání s kronikářem města - Čertovské odpoledne v knihovně - Městská knihovna návštěvy každý měsíc - DIS žonglování, hudební nástroje, malování akvarelem - Aukce dětských prací v knihovně - Nocování ve škole - Noc s Andersenem - Atletický trojboj PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ Současná reforma školství vyžaduje změnit přístup k výuce, usiluje o to, aby vzdělávání bylo funkční a rozvíjelo osobnost dítěte. Nositelem vzdělání je učitel, který výuku řídí a organizuje. Záleží tedy především na učiteli, zda pouze formálními postupy odučí obsah daný Školním vzdělávacím programem nebo povede žáky k samostatnému a kritickému myšlení, k rozvoji vlastní osobnosti. Dnešnímu učiteli se nabízí široká škála pedagogických postupů, kterými lze dosáhnout stanoveného cíle a připravit žáky na život. Jedním z cílů našeho ŠVP je rozvoj inovačních metod výuky. Zaměřili jsme se na projektové vyučování. Projektové vyučování je právě jednou z metod vzdělávání, která napomáhá splnění cílů základního vzdělávání. Je založená na propojení teorie a praxe. Vede ke kreativitě a vlastní činnosti žáka. Děti se učí systematickému řešení konkrétního úkolu. V projektu si volí svou roli, informační zdroje, otázky, spolupracovníky, ale i osobní pracovní postup a tempo. Tento způsob poznávání dává příležitost propojovat učení s reálným životem. DALŠÍ AKCE SEZNAMOVACÍ POBYT ŽÁKŮ 6. TŘÍD Proběhl na Rusavě ve dnech září Náplní byly aktivity zaměřené na rozvoj týmové spolupráce s cílem stmelit třídní kolektiv, který se nově utváří sloučením žáků ZŠ Lukov s žáky ZŠ Fryšták. ORIENTAČNÍ DNY V DISU Ve dnech června 2011 se žáci 9. ročníků společně s třídními učiteli zúčastnili orientačních dnů v Disu. Program byl zaměřený na prevenci sociálně-patologických jevů, řešení krizových situací, rozvoj týmové spolupráce, sebepoznání, zlepšení fyzické zdatnosti. Všechny činnosti podporovaly dobré vztahy mezi učitelem a žáky. Průběh obou dnů byl velmi kladně hodnocen ze strany žáků i třídních učitelů, všichni oceňovali odbornou práci a znalosti instruktorů DISu 13

14 - Halloween žáci 9. tříd vyzdobili školu a třídy a pro děti z I. stupně připravili různé soutěžní aktivity, za splnění čekala každého sladká odměna - Mikuláš žáci 9. tříd se převlekli za čerty, anděly a pod vedením sv. Mikuláše nadělovali sladkou odměnu hodným dětem, do knihy hříchů si zapisovali děti zlobivé. - Školní jarmark paní učitelky si připravily na školním dvoře pro žáky z I. stupně stanoviště s různými úkoly, které děti pod dohledem rodičů s velkou radostí plnily. EXKURZE ŽÁKŮ - Jaderná elektrárna Dukovany a vodní elektrárna Dalešice - Obal Print Fryšták - Simcar Suzuki Fryšták - Kovosteel Staré město recyklace kovového odpadu - Koncentrační tábor Osvětim a Březinka v Polsku Sedmé třídy absolvují pětidenní lyžařský kurz. Je pořádána řada exkurzí a poznávacích vycházek s využitím naučné Andrýskovy stezky. Třídy aktivně spolupracují se zařízením Hrádek (Domov pro osoby se zdravotním postižením). V suterénu školy je zřízena třída pro výuku dětí z Hrádku. V rámci přechodu dětí z MŠ je zde spolupráce s mateřskou školou. Prvním rokem fungovalo detašované pracoviště MŠ v suterénních prostorách školy určené pro 36 dětí ve dvou třídách. Podobně existují návštěvy a vzájemná sportovní utkání se Základní školou Lukov. Rovněž spolupracujeme s Domem Ignáce Stuchlého ve Fryštáku, žáci naší školy využívají DIS klubu k trávení volného času po škole. V rámci prevence proti šikaně a navázání dobrých vztahů mezi žáky z Lukova a Fryštáku byl organizován třídenní seznamovací pobyt žáků šestých tříd na Rusavě. Tento pobyt programově zajišťují učitelé naší školy. Pod záštitou Města Fryšták v rámci Protidrogového programu připravuje Základní škola Fryšták řadu zájmových kroužků. Ve výše zmíněných kroužcích proběhlo 1680 výukových hodin. Celkem do kroužků chodilo 334 žáků. Nezanedbatelné jsou různé výtvarné soutěže. Výtvarné práce dětí jsou vystavovány ve škole. Žáci školy pod vedením Mgr. Hany Březinové, Mgr. Sylvy Knedlové se zúčastňovali představení Divadlo nejmladšího diváka v MD Zlín. Žáci naší školy se také hojně účastnili různých akcí, projektů, pořádaných školou, nebo jinými organizacemi: - jednodenní projekty na I. a II. stupni ZŠ doplňující výuku - celoškolní projektový den Den Země - projekt ČJ Česko píše Ježíškovi, mezinárodní korespondenční soutěž. - projekt Školní mléko - projekt Ovoce do škol - okrskové kolo recitační soutěže pro I. stupeň - řečnická soutěž Mladý Démosthenes - výtvarná soutěž v rámci dětského filmového festivalu ve Zlíně - Halloween akce pro I. stupeň - Turisticko branný závod ke Dni dětí - Školní Jarmark ke Dni matek - výstava betlémů - výstava bábovek 14

15 Žáci 9. B třídy tvořili pravidelný měsíčník školního časopisu Školní pecka, který dosáhl velmi dobré úrovně, jak z hlediska obsahu, tak z hlediska grafického zpracování. Jedná se kolektivní dílo celé třídy, přispěvateli jsou žáci všech ročníků školy. Ve školní budově je umožněno pracovat ZUŠ Morava obor výtvarný a hudební, dále Karate Jutsu, Klub maminek a folklorní soubor Fryštáček. Probíhají také kurzy angličtiny pro rodiče a veřejnost. Mimoškolní aktivity pracovníků školy V Zastupitelstvu Města Fryšták pracují 2 učitelé: S. Knedlová, L. Sovadina. Při vítání občánků spolupracuje P. Dračková. Ve výboru Spolku zahrádkářů D. Jurušková. Mgr. L. Sovadina je členem Asociace ředitelů ZŠ ČR Mgr. MilušeŠafářová člen Asociace výchovných poradců ČR Inspekce a kontroly Inspekce ČŠI se ve školním roce 2010/2011 nekonala. V prosinci 2010 proběhla kontrola hospodaření školy městem Fryšták. Nebyly shledány vážnější nedostatky. Z důvodu nesouladu v počtu vydaných a použitých stravenek proběhl v únoru soukromý audit hospodaření školní jídelny na žádost města Fryšták. Nesoulad byl způsoben nedostatky vzniklými při přechodu školy do právní subjektivity v roce 2003 a nepřeceněním stravenek při zvýšení jejich ceny. Poté byly podniknuty kroky k nápravě stavu. V červnu proběhla kontroly hygieny ve školní jídelně a přístavbě školy, nedostatky byly ihned odstraněny. Probíhaly pravidelné kontroly na úseku BOZP a PO Závěr výroční zprávy Po zhodnocení všech faktorů lze tvrdit, že ve škole je dobré klima pro výchovu a vzdělání dětí, což je zásluha především kvalitního pedagogického sboru, který se snaží zapojovat do výuky moderní prvky a metody, které činí výuku atraktivní. Snahou školy je také zajistit dobré vybavení školy pro kvalitní výuku. Tomuto pomůže i realizace projektu EU Peníze školám, který byl v závěru školního roku zahájen. Pedagogové se účastnili řady besed, seminářů, exkurzí, přednášek a ukázek výuky. Je naší nejvyšší snahou uplatnit logické uvažování a využít poznatky z teorie v praxi, dále spojovat znalosti z jednotlivých předmětů v komplexní poznání. Škola se stává místem kulturních a ostatních akcí nejen pro děti, ale i pro širokou veřejnost. Datum zpracování: Datum projednání na Pedagogické radě: Mgr. Libor Sovadina ředitel Základní školy Fryšták 15

16 Schváleno ŠR dne: Podpisy členů ŠR: Jana Caisová (předsedkyně ŠR) :... Členové ŠR :

Výroční zpráva Základní školy Fryšták. za školní rok 2009/2010. ředitel ZŠ Fryšták

Výroční zpráva Základní školy Fryšták. za školní rok 2009/2010. ředitel ZŠ Fryšták Výroční zpráva Základní školy Fryšták za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Libor Sovadina ředitel ZŠ Fryšták Ve Fryštáku: 20. září 2010 Základní charakteristika školy Základní škola Fryšták, okres Zlín,

Více

Výroční zpráva Základní školy Fryšták. za školní rok 2011/2012. ředitel ZŠ Fryšták

Výroční zpráva Základní školy Fryšták. za školní rok 2011/2012. ředitel ZŠ Fryšták Výroční zpráva Základní školy Fryšták za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Libor Sovadina ředitel ZŠ Fryšták Ve Fryštáku 23. září 2012 1 Základní charakteristika školy Základní škola Fryšták, okres

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY FRYŠTÁK ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY FRYŠTÁK ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY FRYŠTÁK ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Libor Sovadina ředitel ZŠ Fryšták Ve Fryštáku 29. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 1.1 Charakteristika školy...

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12 Výchovné poradenství Výchovná poradkyně Miluše Šafářová poskytovala po celý školní rok odbornou pomoc učitelům, žákům a jejich rodičům především v těchto oblastech: 1. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky ŠPP poskytuje pedagogicko-psychologickou pomoc žákům, učitelům i rodičům ve škole. Zapojení školní psychologové a školní speciální pedagogové se zaměřují na problémy žáků ve školním prostředí. Odborníci

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

ZŠ DRNHOLEC 2011/2012 NAŠI UČITELÉ NESMĚJÍ BÝT PODOBNI SLOUPŮM U CEST, JEŽ POUZE UKAZUJÍ, KAM JÍT, ALE SAMY NEJDOU. J. Á. KOMENSKÝ

ZŠ DRNHOLEC 2011/2012 NAŠI UČITELÉ NESMĚJÍ BÝT PODOBNI SLOUPŮM U CEST, JEŽ POUZE UKAZUJÍ, KAM JÍT, ALE SAMY NEJDOU. J. Á. KOMENSKÝ PLÁN PRÁCE ZŠ DRNHOLEC 2011/2012 NAŠI UČITELÉ NESMĚJÍ BÝT PODOBNI SLOUPŮM U CEST, JEŽ POUZE UKAZUJÍ, KAM JÍT, ALE SAMY NEJDOU. J. Á. KOMENSKÝ V DRNHOLCI, 1. 9. 2011 Vedení školy RNDr. Jana Kalandrová -

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola Šestajovice, okres Praha - východ Sídlo: Šestajovice, Komenského 158 (ZŠ) Právní forma: právnická

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

PEDAGOGICKO ORGANIZAČNÍ INFORMACE

PEDAGOGICKO ORGANIZAČNÍ INFORMACE PEDAGOGICKO ORGANIZAČNÍ INFORMACE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Motto: Síla pravdy vyzbrojená světlem poznání je nepřemožitelná. J. Á. Komenský Základní škola Fryšták, náměstí Míru 7, 763 16 Fryšták tel. 577 911

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 1. Charakteristika školy: Základní škola v Dubenci je úplná základní škola vyučující ve šk.

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: VÝCHOVNÝ PORADCE: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: KOORDINÁTOR ICT: KOORDINÁTOR ŠVP: KOORDINÁTOR EVVO: ZO ČMOS: POVĚŘENÁ

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva

Výroční zpráva Základní škola Kaplice Školní 226 IČO 00 58 36 69 Výroční zpráva 2004-2005 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226 Datum vydání aktuálního rozhodnutí o zařazení

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Charakteristika školského zařízení 1. Název školy, sídlo, odloučená pracoviště. Základní škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace. Pláňavy 550, 76363

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2016/2017 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více