Výroční zpráva Základní školy Fryšták. za školní rok 2010/2011. ředitel ZŠ Fryšták

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Základní školy Fryšták. za školní rok 2010/2011. ředitel ZŠ Fryšták"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní školy Fryšták za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Libor Sovadina ředitel ZŠ Fryšták Ve Fryštáku: 20. září 2011

2 Základní charakteristika školy Základní škola Fryšták, okres Zlín, nám. Míru 7, Fryšták Zřizovatel školy: Město Fryšták Identifikátor právnické osoby: IČO: Ředitel školy: Mgr. Libor Sovadina Telefon: e mail: www adresa: Základní údaje o škole 2010/11 Třídy Oddělení družiny ve třídách Žáci průměr/ třída družina Učitelé Ostatní pracovníci 1. stupeň , stupeň , Družina Jídelna Celkem , Poznámka: Počet učitelů na II. stupni zahrnuje ředitele, zástupce ředitele, 1 asistenta pedagoga SRPŠ Při škole pracuje Sdružení rodičů a přátel ZŠ Fryšták. Předsedou je pan Lubomír Fuksa. Každá třída má jednoho z rodičů ve výboru SRPŠ. Sdružení každoročně organizuje ples SRPŠ. Z výtěžku plesu a ostatních aktivit přispívá na dopravu, odměny žákům při soutěžích, nákup ovocných stromků a zahradního materiálu na školní zahradu, kulturní akce, družební aktivity s obcí Muráň na Slovensku a další aktivity dětí. Rada školy Rada školy zřízena dle 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) k Celkový počet členů 9. Předsedkyně: Jana Caisová (zástupce rodičů). Členové: Zástupce zákonných zástupců žáků: Alois Langer, Martin Němec Zástupce pedagogů: Mgr. Věra Řiháková, Dagmar Švajdová, Mgr. Lenka Truhlářová Zástupce zřizovatele: Mgr. Pavel Nášel, Bc. Marcela Ševelová, Mgr. Sylva Knedlová 2

3 Žákovská samospráva Ve škole je zřízena žákovská samospráva, která řeší problémy, požadavky a připomínky z řad žáků přímo s vedením školy. Každá třída je v samosprávě zastoupena dvěma žáky, předsedou a místopředsedou třídy. Schůzky se konaly jednou za šest týdnů. Díky školní samosprávě mají žáci umožněno se účastnit na chodu a organizaci školy. Samospráva se podílela na řešení otázek školního stravování, zájmových kroužků, organizaci ekologických dnů, Dne matek, sportovních soutěží, Halloweenu a podobně. Ve škole pracuje pod vedením Miluše Šafářové Školní sportovní klub (ŠSK), který je členem Asociace školních sportovních klubů České republiky (největší sportovní a tělovýchovné sdružení pro děti a mládež v ČR, organizuje sportovní soutěže pro žáky ZŠ a SŠ, zajišťuje nesoutěžní sportovní aktivity a vzdělávací akce pro pedagogy). Ve ŠSK pracovalo 35 žáků, kteří se zapojovali do různých pohybových aktivit a zúčastňovali se sportovních soutěží pořádaných AŠSK. Škola ve spolupráci s Městem Fryšták zřizuje v rámci Protidrogového programu zájmové kroužky pro žáky školy. Počet kroužků 22 (Atletika, Kopaná, Horolezci, Sportovní hry 2x, Pohybové hry, Taneční aerobic 2x, Moderní tanec, Pramének, Mažoretky, Tenis, Rybářský, Psaní všemi 10, Volejbal, Zábavná matematika, Čeština, Matematika pro všechny, Klub deskových her, Florbal 2x, Modelář. Zapojeno bylo 334 žáků. Zvolené vzdělávací programy Vzdělávacím programem pro žáky v 5. ročníku byl program Základní škola č.j. MŠMT /96 2, který tímto rokem končí. Pro žáky v a ročníku je Školní vzdělávací program Škola pro život č.j. 01/09/2007. Výuka angličtiny probíhala od třetího ročníku v rozsahu 3 hodiny týdně. V rámci povinně volitelných předmětů byly vyučovány předměty: Ekologický seminář, Rýsování, Matematicko fyzikální seminář, Semináře z německého jazyka, anglického jazyka, českého jazyka a matematiky. V nepovinných předmětech to bylo: Logopedická cvičení, Dyslektická cvičení a Náboženství. Pedagogové školy pracují na rozvoji Školního vzdělávacího plánu Škola pro život, začleňují jeho prvky i v ročnících, které se vyučují podle programu Základní škola s cílem usnadnit dokončení přechodu na ŠVP ve zbývajícím 5. ročníku. Školní vzdělávací program školy byl vytvořen, schválen Pedagogickou radou a Radou školy. Mezinárodní kontakty a spolupráce s ostatními školami V rámci mezinárodních přátelských vztahů se Základní školou Muráň (Slovenská republika), byl organizován výměnný pobyt žáků obou škol v měsíci červnu. V rámci těchto dnů proběhly i oba sportovní turnaje, volejbal dívek na Muráni a fotbalový zápas Simcar Cup chlapců ve Fryštáku. Družební dny trvaly vždy tři dny. První tři dny strávili naši muráňští přátelé u nás ve Fryštáku, poté jsme my navštívili na tři dny Muráň. Jsou udržovány kontakty se ZŠ Kanianka (SK) v rámci mezinárodní spolupráce příhraničních obcí zaštítěné městem Fryšták. Družební aktivit se ZŠ Vyhlídka z Valašského Meziříčí jsou nadále udržovány. Bohužel se nepodařilo uskutečnit setkání obou škol při sportovních kláních. 3

4 Pracovníci školy Pedagogičtí pracovníci: Zaměstnanci školy: Ředitel 1 Administrativní pracovnice 1 Zástupce ředitele 1 Školník 1 Učitelé 25 uklízečky 5 Asistent pedagoga 1 Vychovatelky Školní družiny 2 Z toho na zkrácený úvazek 7 Pracovnice školní jídelny: Studující při zaměstnání 1 Vedoucí 1 Zaměstnankyně na MD 1 Kuchařky 7 Jméno Pracovní zařazení Třídnictví Vzdělání Navrátilová Vladimíra uklízečka SOU Doležalová Emilie uklízečka SOU Hrdličková Alena uklízečka SOU Jadrníčková Marie administrativa SŠ Jurčíková Zuzana uklízečka SOU Jaška Jaroslav školník SOU Paráková Monika uklízečka SOU Marušáková Petra kuchařka na MD SOU Jurušková Danuše vedoucí kuchařka SOU Konečná Ludmila kuchařka SOU Poláková Alena kuchařka SOU Raková Marie vedoucí školní jídelny SŠ Urbanová Petra kuchařka SOU Březinová Hana zástupce ředitele, ČJ, VV VŠ Dlabajová Irena učitelka I. stupeň 2. B VŠ Dračková Pavlína učitelka I. stupeň 1. B VŠ Floriánová Daniela učitelka II.st. ČJ, D 7. A VŠ Galíková Eliška učitelka I. stupeň 4. A VŠ Hájková Jana učitelka II.st. M, PČ VŠ Horáková Marie vychovatelka ŠD SŠ Kalandrová Drahomíra učitelka II.st. Př,PV - VŠ Kalandrová Jana učitelka II.st. M, Z, Inf 6. A VŠ Klapilová Marcela učitelka II. st. ČJ, AJ, VV VŠ Knedlová Sylva učitelka II.st. ČJ, TV VŠ Koždoňová Helena učitelka I. stupeň 5. B VŠ Krajčová Drahomíra učitelka I. stupeň 5. B VŠ Krajčová Hana učitelka II. st. PŘ, CH VŠ Láníčková Irena vychovatelka ŠD SŠ Matulík Radek učitel II.st. AJ, TV 8. A VŠ Minaříková Lena učitelka I. stupeň 1. A VŠ Nedbal Tomáš učitel II.st. ČJ, OV, ŠMP 6. B VŠ Ondrášová Helena učitelka II. st. M, F 8. B VŠ Pavlíková Anna učitelka II.st. NJ, HV, Z VŠ 4

5 Prášilová Lenka učitelka II. stupeň, AJ 7. B VŠ Řiháková Věra učitelka I.stupeň 2. A VŠ Siegl Tomáš učitel II.st. M, CH, INF VŠ Sovadina Libor ředitel, FY, TE VŠ Šafářová Miluše učitelka II. st. TV, PEK, VP 9. B VŠ Švajdová Dagmar učitelka I. stupeň 3. A SŠ Truhlářová Lenka učitelka II.st. ČJ, VV 9. A VŠ Uhříková Helena učitelka I. stupeň 4. B VŠ Zdráhalová Petra učitelka I. stupeň 3. B VŠ Kršáková Drahomíra asistentka pedagoga SŠ Vysvětlivky: VP Výchovný poradce, ŠMP Školní metodik prevence 5

6 Další vzdělávání pracovníků DVPP Téma... počet účastníků Burza nápadů... 1 Činnostní učení ve výuce 1. ročníku... 1 Činnostní učení ve výuce 4. a 5. tříd... 3 Fond kulturních a sociálních potřeb... 1 Instruktor lyžování... 1 Interaktivní učebnice pro každého... 1 Kariérové poradenství Z:Kariéra... 1 Mezinárodní workshop ekologie a recyklace... 1 Moderní vyučování s Googlem... 2 Multikulturní výchova... 3 Obnovitelné zdroje energie... 1 Podpora výuky cizích jazyků na ZŠ a ZŠ ve zlínském kraji... 1 Právní rámec řízení škol a školských zařízení... 1 Preventivní programy pro ZŠ... 1 Školní knihovna ve světě internetu 21. století... 1 Velikonoční krasličení... 1 Vlastní hodnocení školy... 1 Výtvarné techniky Jarní motivy a Velikonoce... 1 Výtvarné techniky Vánoční a zimní motivy... 1 Zdravě sedět, více vědět... 1 Celkem Zápis žáků do I. třídy pro školní rok 2010/ Zapsáni do 1. třídy Žádosti o odklad Odklad udělen Nastoupí do I. třídy

7 Počty žáků 9. tříd ZŠ Fryšták nově přijatých do 1. ročníků středních škol 2011/12 Střední vzdělávání s maturitní zkouškou Gymnázia Střední škola počet % 1. Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov, čtyřleté studium 5 2. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky. Zlín 7 3. Gymnázium Zlín Lesní čtvrť 4 Celkem 16 29,1% Střední vzdělávání s maturitní zkouškou odborné Střední škola počet % 1. Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická 5 Zlín 2. Střední průmyslová škola Zlín Ekonomické lyceum 3 žáci 5 Technické lyceum 2 žáci 3. Střed. prům. škola polytechnická-centrum odborné přípravy Zlín Zpracování usní, plastů a pryže 1 žák Reprodukční grafik pro média 1 žák 5 Mechanik seřizovač 3 žáci 4. Střední škola Centrum odborné přípravy Kroměříž, Autotronik 2 5. Střední průmyslová škola Otrokovice, Aplikovaná chemie 1 6. MŠ, ZŠ a stř. škola pro SP Valaš. Meziříčí, Informační technologie 1 7. Střední škola oděvní a služeb Vizovice, Kosmetické služby 1 8. Střední lesnická škola, Hranice 1 9. Střední odborná škola ochrany osob a majetku Zlín, s. r. o Střední škola hotelová Zlín, s. r. o Střední škola Kostka s. r. o., Vsetín Střední škola obchodně technická s. r. o., Zlín Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s. r. o., Zlín 1 Celkem 27 49,1% Střední vzdělávání ukončené absolutoriem Střední škola počet % 1. Konzervatoř Olomouc 1 Celkem 1 1,8% Střední vzdělávání s výučním listem Střední škola počet % 1. Střed. prům. škola polytechnická-centrum odborné přípravy Zlín Elektrikář silnoproud 1 žák Tiskař na polygrafických strojích 1 žák 3 Knihař 1 žák 2. Střední škola COP Kroměříž, Mechanik a opravář motor. vozidel 1 3. Střední škola gastronomie a obchodu Zlín, Kuchař - číšník 6 4. Střední průmyslová škola Valašské Meziříčí, Klempíř 1 Celkem 11 20% 7

8 Počty žáků 5. tříd ZŠ Fryšták přijatých na Gymnázium 2011/12 Střední vzdělávání s maturitní zkouškou - Gymnázia Střední škola počet % 1. Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov, osmileté studium 2 Celkem 2 5% Počty žáků, kteří přestupují ve školním roce 2011/12 na jinou střední školu, jedná se o bývalé žáky ZŠ Fryšták Střední vzdělávání s maturitní zkouškou - odborné Střední škola (kde si podali novou přihlášku) počet 1. Střední průmyslová škola Zlín 3 Celkem 3 Celkový prospěch žáků za školní rok 2009/2010 Ročník Počet žáků Prospělo Hodnocení Prospělo Neprospělo s vyznamen. odloženo Celkem I. st Celkem II. st Škola celkem Jeden žák, který neprospěl, složil úspěšně opravnou zkoušku a postoupili do vyššího ročníku. Hodnocení výsledků výchovného působení Ve škole je ustanoven výchovný poradce, Mgr. Miluše Šafářová. Je to pedagog, odborně připraven pro výchovné poradenství, který pomáhá při profesní orientaci a řešení výchovných otázek, věnuje zvláštní pozornost poruchám dětí a mládeže z hlediska pedagogické, psychologické a sociální normy, jejich zajišťování, prevenci a nápravě. Pro integrované žáky pomáhá třídním učitelům vypracovat Individuální vzdělávací plány, zajišťuje pravidelné konzultace s Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálně pedagogickými centry pro děti s různým zdravotním postižením. Je ustanoven a pracuje školní metodik prevence sociálně-patologických jevů Mgr. Tomáš Nedbal, vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. Nápravu řeči zajišťuje logopedická asistentka Mgr. Lena Minaříková, je to pedagog s doplněným logopedickým vzděláním. Pro děti se specifickými vývojovými poruchami učení 8

9 je zajištěna skupinová náprava, kterou vede učitelka paní Dagmar Švajdová,s doplněným vzděláním v oblasti dyslexie, dysortografie, dysgrafie a dyskalkulie Ve škole byly pro žáky uskutečněny preventivní programy zaměřené na problematiku šikany a drogové závislosti. Osvědčila se několikaletá spolupráce se studenty Gymnázia Holešov. Také v tomto školním roce u nás ve škole uspořádali dva peer programy. Při těchto dvoudenních programech pro 7. ročníky proškolení studenti předávají zajímavou formou informace o nebezpečných sociálně patologických jevech a tím preventivně působí na téměř stejně staré vrstevníky. Výchovné působení školy je narušováno rozdílnou výchovou v rodinách, pracovním vytížením rodičů, nepochopením významu vzdělání některých rodičů. Nicméně převážná část žáků nemá s výchovou problémy, mají dobrý základ z rodiny, o čemž svědčí i množství udělených pochval. Spolupráce s odbornými institucemi Při zajišťování prevence a současně při řešení sociálně-patologických jevů spolupracujeme s Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou, se Středisky výchovné péče (SVP), s Orgánem sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD) a s Policií ČR. Přehled pochval a trestů na konci školního roku 2010/2011 I. stupeň II. stupeň Celkem Pochvaly Napomenutí tř. učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele II. stupeň z chování III. stupeň z chování Zameškané hodiny ve vyučování Zameškané hodiny celkem Z toho neomluvené hodiny Průměr omluvených hodin na žáka I. stupeň ,53 II. stupeň ,63 Celkem ,22 K problematice zameškaných hodin je třeba poznamenat, že je mnohem vyšší na II. stupni. Počet zameškaných hodin zvyšuje uvolnění dětí na rodinné dovolené v průběhu školního roku. Zde je třeba poznamenat, že děti mají v průběhu školního roku dostatek volna. Rodiče jsou s termíny prázdnin seznámeni písemně už v září, takže mohou své dovolené plánovat vhodněji. Mnozí si neuvědomují, že poškozují především své dítě. Dítě zamešká výuku, pak ji musí dohánět. Takto zmeškané hodiny značně navyšují celkový počet zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce. Co se týká počtu neomluvených hodin na II. stupni, je to způsobeno jedním žákem, který díky záškoláctví nedocházel v II. pololetí do školy. 9

10 Žádosti o uvolnění z výuky Žádosti celkem Z toho dovolená Ozdravný pobyt Sportovní soustředění

11 Integrovaní žáci Integrovaní celkem Specifické vývojové poruchy učení Ostatní Ve školním roce pracovala s integrovanými žáky asistentka pedagoga, která byla určena k žákyni devátého ročníku. Je nutno pochválit všechny pedagogy, kteří se s velkou snahou věnovali integrovaným žákům, především výchovnou poradkyni. Zájmová činnost a mimoškolní aktivity Žáci naší školy se zúčastnili řady akcí, které navazují na školní výuku a prohlubují znalosti dětí v daném oboru. Olympiády: matematická, český jazyk, přírodovědná, zeměpisná, dějěpisná, chemická, Matematický klokan. Také v dopravní soutěži, které se již tradičně účastníme se našim žákům výborně dařilo. Také v atletice naši mladší žáci dosáhli pěkných úspěchů. Tradičně i letos proběhla recitační soutěž na II. stupni a pěvecká soutěž Zlatý slavík na I. stupni. Velmi krásná byla výstava prací žáků I. Stupně Mořská fauna ve školní jídleně. Vydařilo se také malování na chodníku ke Dni matek a filmovému festivalu ve Zlíně. Obrovským úspěchem byla účast našich žáků Zuzany Hanačíkové a Jana Kočendy v celostátní soutěži Mladý Demosthenes ve které se probojovali oba účastníci až do krajského kola. Projekty EU, do nichž je naše škola zapojena - Projekt OPVK Zavedení inovačních metod a forem do výuky fyziky partnerství ZŠ Fryšták při projektu Gymnázia lesní čtvrť ve Zlíně - Projekt OPVK Orientační dny rozvoj hodnotové orientace pro udržitelný rozvoj partnerství ZŠ Fryšták při projektu Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku - Projekt OPVK Zavedení informačního systému do venkovských škol partnerství ZŠ Fryšták při projektu společnosti SEDUCTUS v Mostě - Projekt EU Peníze do škol Šablony, zlepšení podmínek vzdělávání žáků v ZŠ Přehled akcí, soutěží, kterých se zúčastnili žáci naší školy: SPORTOVNÍ AKCE I. stupeň - McDonalds Cup okrskové kolo mladší a starší žáci (obě první místa) - McDonalds Cup okresní kolo mladší a starší žáci (oba týmy 5. místo) - Preventan Cup okrskové kolo ve vybíjené 4. a 5. tříd - Atletický trojboj školní kolo - Florbal okresní kolo 4. a 5 tříd - Stříbrný věnec plavecké závody 3. tříd ( první místo) - Kinderiáda atletické závody I. stupně - Kašavský běh okrskové kolo - Trnavský běh okrskové kolo (1.,2.,3. místo) - Vánoční zvonek soutěž v komerčním aerobiku 11

12 SPORTOVNÍ AKCE II. stupeň ŠKOLNÍ SOUTĚŽE - Přebor školy v přespolním běhu - Přebor školy ve florbalu - Přebor školy v basketbalu - Přebor 8. a 9. tříd ve volejbalu MIMOŠKOLNÍ SOUTĚŽE - Okresní přebor v přespolním běhu Trnavský vrch, zvítězili jsme v soutěži družstev a naše škola se stala nejúspěšnější školou v okrese - Okrskový přebor ve florbalu, chlapci 6. a 7. tříd, Slušovice, 2. místo, nepostoupili do okresu - Okrskový přebor ve florbalu, chlapci 8. a 9. tříd, Slušovice, 2. místo, nepostoupili do okresu - Okresní přebor ve florbalu, děvčata 6. a 7. tříd, Otrokovice ZŠ Mánesova, 2. místo - Okresní přebor ve florbalu, děvčata 8. a 9. tříd, Otrokovice ZŠ Mánesova, 4. místo - Velikonoční turnaj ve florbalu chlapců 6. a 7. třídy, 8. a 9. třídy pořadatel ZŠ Slušovice (účast ZŠ Slušovice, Trnava, Vizovice) - Kašavský běh pořadatel ZŠ Kašava (účast ZŠ Kašava, Štípa, Trnava, Lukov) - Nohejbal pořadatel ZŠ Štípa, 2. místo - Mezinárodní turnaj ve volejbalu, Muráň, děvčata 3. a 4. místo - Simcar Cup, turnaj v malé kopané (chlapci, účast ZŠ Štípa, Trnava, Muráň, Kašava) SOUTĚŽE V RÁMCI ČESKÉHO JAZYKA - Mladý Démosthenes rétorická soutěž, krajské kolo - Literární soutěž Krajské knihovny Fr. Bartoše 3. místo - Školní kolo a okrskové kolo recitační soutěže - Olympiáda v Českém jazyce, okresní kolo - Mezinárodní literární soutěž ve Vsetíně Mladý umělec, 7. místo SOUTĚŽE V RÁMCI MATEMATIKY - Matematická olympiáda školní kolo, účast 40 žáků - Pythagoriáda pro 6. a 7. ročník školní kolo, účast 40 žáků - Matematický klokan celoškolní soutěž (1. místo v okresním kole), účast 297 žáků SOUTĚŽE V RÁMCI VÝTVARNÉ VÝCHOVY - Výtvarná soutěž Okno do světa - Můj filmový hrdina, výtvarná soutěž DDM Astra Zlín k FF pro děti ve Zlíně - Soutěž s pokusem o zápis do Guinessovy knihy rekordů Znaky měst a obcí z recyklovatelného materiálu SOUTĚŽE V RÁMCI DĚJEPISU - Dějepisná soutěž Od šamana po penicilin, školní a okresní a krajské kolo - Dějepisná olympiáda, krajské kolo 12

13 SOUTĚŽE V RÁMCI PŘÍRODOPISU - Biologická olympiáda, školní a okresní kolo - EKO olympiáda ve Štípě AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY - Tvořivé odpoledne pro rodiče a děti bramborová tiskátka - Tvořivé odpoledne vánoční dekorace a ozdoby - Tvořivé odpoledne velikonoční výzdoba - Skákání přes lano tříd - Setkání s kronikářem města - Čertovské odpoledne v knihovně - Městská knihovna návštěvy každý měsíc - DIS žonglování, hudební nástroje, malování akvarelem - Aukce dětských prací v knihovně - Nocování ve škole - Noc s Andersenem - Atletický trojboj PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ Současná reforma školství vyžaduje změnit přístup k výuce, usiluje o to, aby vzdělávání bylo funkční a rozvíjelo osobnost dítěte. Nositelem vzdělání je učitel, který výuku řídí a organizuje. Záleží tedy především na učiteli, zda pouze formálními postupy odučí obsah daný Školním vzdělávacím programem nebo povede žáky k samostatnému a kritickému myšlení, k rozvoji vlastní osobnosti. Dnešnímu učiteli se nabízí široká škála pedagogických postupů, kterými lze dosáhnout stanoveného cíle a připravit žáky na život. Jedním z cílů našeho ŠVP je rozvoj inovačních metod výuky. Zaměřili jsme se na projektové vyučování. Projektové vyučování je právě jednou z metod vzdělávání, která napomáhá splnění cílů základního vzdělávání. Je založená na propojení teorie a praxe. Vede ke kreativitě a vlastní činnosti žáka. Děti se učí systematickému řešení konkrétního úkolu. V projektu si volí svou roli, informační zdroje, otázky, spolupracovníky, ale i osobní pracovní postup a tempo. Tento způsob poznávání dává příležitost propojovat učení s reálným životem. DALŠÍ AKCE SEZNAMOVACÍ POBYT ŽÁKŮ 6. TŘÍD Proběhl na Rusavě ve dnech září Náplní byly aktivity zaměřené na rozvoj týmové spolupráce s cílem stmelit třídní kolektiv, který se nově utváří sloučením žáků ZŠ Lukov s žáky ZŠ Fryšták. ORIENTAČNÍ DNY V DISU Ve dnech června 2011 se žáci 9. ročníků společně s třídními učiteli zúčastnili orientačních dnů v Disu. Program byl zaměřený na prevenci sociálně-patologických jevů, řešení krizových situací, rozvoj týmové spolupráce, sebepoznání, zlepšení fyzické zdatnosti. Všechny činnosti podporovaly dobré vztahy mezi učitelem a žáky. Průběh obou dnů byl velmi kladně hodnocen ze strany žáků i třídních učitelů, všichni oceňovali odbornou práci a znalosti instruktorů DISu 13

14 - Halloween žáci 9. tříd vyzdobili školu a třídy a pro děti z I. stupně připravili různé soutěžní aktivity, za splnění čekala každého sladká odměna - Mikuláš žáci 9. tříd se převlekli za čerty, anděly a pod vedením sv. Mikuláše nadělovali sladkou odměnu hodným dětem, do knihy hříchů si zapisovali děti zlobivé. - Školní jarmark paní učitelky si připravily na školním dvoře pro žáky z I. stupně stanoviště s různými úkoly, které děti pod dohledem rodičů s velkou radostí plnily. EXKURZE ŽÁKŮ - Jaderná elektrárna Dukovany a vodní elektrárna Dalešice - Obal Print Fryšták - Simcar Suzuki Fryšták - Kovosteel Staré město recyklace kovového odpadu - Koncentrační tábor Osvětim a Březinka v Polsku Sedmé třídy absolvují pětidenní lyžařský kurz. Je pořádána řada exkurzí a poznávacích vycházek s využitím naučné Andrýskovy stezky. Třídy aktivně spolupracují se zařízením Hrádek (Domov pro osoby se zdravotním postižením). V suterénu školy je zřízena třída pro výuku dětí z Hrádku. V rámci přechodu dětí z MŠ je zde spolupráce s mateřskou školou. Prvním rokem fungovalo detašované pracoviště MŠ v suterénních prostorách školy určené pro 36 dětí ve dvou třídách. Podobně existují návštěvy a vzájemná sportovní utkání se Základní školou Lukov. Rovněž spolupracujeme s Domem Ignáce Stuchlého ve Fryštáku, žáci naší školy využívají DIS klubu k trávení volného času po škole. V rámci prevence proti šikaně a navázání dobrých vztahů mezi žáky z Lukova a Fryštáku byl organizován třídenní seznamovací pobyt žáků šestých tříd na Rusavě. Tento pobyt programově zajišťují učitelé naší školy. Pod záštitou Města Fryšták v rámci Protidrogového programu připravuje Základní škola Fryšták řadu zájmových kroužků. Ve výše zmíněných kroužcích proběhlo 1680 výukových hodin. Celkem do kroužků chodilo 334 žáků. Nezanedbatelné jsou různé výtvarné soutěže. Výtvarné práce dětí jsou vystavovány ve škole. Žáci školy pod vedením Mgr. Hany Březinové, Mgr. Sylvy Knedlové se zúčastňovali představení Divadlo nejmladšího diváka v MD Zlín. Žáci naší školy se také hojně účastnili různých akcí, projektů, pořádaných školou, nebo jinými organizacemi: - jednodenní projekty na I. a II. stupni ZŠ doplňující výuku - celoškolní projektový den Den Země - projekt ČJ Česko píše Ježíškovi, mezinárodní korespondenční soutěž. - projekt Školní mléko - projekt Ovoce do škol - okrskové kolo recitační soutěže pro I. stupeň - řečnická soutěž Mladý Démosthenes - výtvarná soutěž v rámci dětského filmového festivalu ve Zlíně - Halloween akce pro I. stupeň - Turisticko branný závod ke Dni dětí - Školní Jarmark ke Dni matek - výstava betlémů - výstava bábovek 14

15 Žáci 9. B třídy tvořili pravidelný měsíčník školního časopisu Školní pecka, který dosáhl velmi dobré úrovně, jak z hlediska obsahu, tak z hlediska grafického zpracování. Jedná se kolektivní dílo celé třídy, přispěvateli jsou žáci všech ročníků školy. Ve školní budově je umožněno pracovat ZUŠ Morava obor výtvarný a hudební, dále Karate Jutsu, Klub maminek a folklorní soubor Fryštáček. Probíhají také kurzy angličtiny pro rodiče a veřejnost. Mimoškolní aktivity pracovníků školy V Zastupitelstvu Města Fryšták pracují 2 učitelé: S. Knedlová, L. Sovadina. Při vítání občánků spolupracuje P. Dračková. Ve výboru Spolku zahrádkářů D. Jurušková. Mgr. L. Sovadina je členem Asociace ředitelů ZŠ ČR Mgr. MilušeŠafářová člen Asociace výchovných poradců ČR Inspekce a kontroly Inspekce ČŠI se ve školním roce 2010/2011 nekonala. V prosinci 2010 proběhla kontrola hospodaření školy městem Fryšták. Nebyly shledány vážnější nedostatky. Z důvodu nesouladu v počtu vydaných a použitých stravenek proběhl v únoru soukromý audit hospodaření školní jídelny na žádost města Fryšták. Nesoulad byl způsoben nedostatky vzniklými při přechodu školy do právní subjektivity v roce 2003 a nepřeceněním stravenek při zvýšení jejich ceny. Poté byly podniknuty kroky k nápravě stavu. V červnu proběhla kontroly hygieny ve školní jídelně a přístavbě školy, nedostatky byly ihned odstraněny. Probíhaly pravidelné kontroly na úseku BOZP a PO Závěr výroční zprávy Po zhodnocení všech faktorů lze tvrdit, že ve škole je dobré klima pro výchovu a vzdělání dětí, což je zásluha především kvalitního pedagogického sboru, který se snaží zapojovat do výuky moderní prvky a metody, které činí výuku atraktivní. Snahou školy je také zajistit dobré vybavení školy pro kvalitní výuku. Tomuto pomůže i realizace projektu EU Peníze školám, který byl v závěru školního roku zahájen. Pedagogové se účastnili řady besed, seminářů, exkurzí, přednášek a ukázek výuky. Je naší nejvyšší snahou uplatnit logické uvažování a využít poznatky z teorie v praxi, dále spojovat znalosti z jednotlivých předmětů v komplexní poznání. Škola se stává místem kulturních a ostatních akcí nejen pro děti, ale i pro širokou veřejnost. Datum zpracování: Datum projednání na Pedagogické radě: Mgr. Libor Sovadina ředitel Základní školy Fryšták 15

16 Schváleno ŠR dne: Podpisy členů ŠR: Jana Caisová (předsedkyně ŠR) :... Členové ŠR :

Výroční zpráva Základní školy Fryšták. za školní rok 2009/2010. ředitel ZŠ Fryšták

Výroční zpráva Základní školy Fryšták. za školní rok 2009/2010. ředitel ZŠ Fryšták Výroční zpráva Základní školy Fryšták za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Libor Sovadina ředitel ZŠ Fryšták Ve Fryštáku: 20. září 2010 Základní charakteristika školy Základní škola Fryšták, okres Zlín,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

za školní rok 2013-2014

za školní rok 2013-2014 2. Z Á K L A D N Í Š K O L A H O L E Š O V S M E T A N O V Y S A D Y 6 2 5, 7 6 9 0 1 H O L E Š O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Helena Moravčíková OBSAH I. Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ - 1081/12-Z. náměstí Míru 7, 763 16 Fryšták. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ - 1081/12-Z. náměstí Míru 7, 763 16 Fryšták. příspěvková organizace Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ - 1081/12-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace náměstí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

O B S A H. Obsah: Část

O B S A H. Obsah: Část Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011-2012 Strana:1/17 O B S A H Obsah: Část Strana 1. Základní údaje 3 1.1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 1) Základní údaje o škole za školní rok 2009/2010 zpracována dle 7, odst.

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 schváleno školskou radou dne: 18. 10. 2011 1 Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Základní škola Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace Mgr. Milan Hendrych, ředitel tel/fax : 571 611 168 IČO: 00 851 761 č.ú.: ČSOB Val.Meziříčí 1511988/ 0300 e-mail:skola@zssafarikova.cz

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více