Obsah: sebou prvních šest týdnů, ve kterých se první desítky pilotních seminářů zúčastnilo více než 250 učitelů a ředitelů malotřídek a malých

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: sebou prvních šest týdnů, ve kterých se první desítky pilotních seminářů zúčastnilo více než 250 učitelů a ředitelů malotřídek a malých"

Transkript

1 M i c r o s o f t p r o m a l o t ř í d k y a m a l é š k o l y 1 / Velice si vážíme vaší registrace do komunity Malotřídky.cz. Proto jsme pro členy připravili online workshopy tak, aby z úvodního semináře, který v posledních týdnech absolvovali, byl výstupem také zisk certifikátu. Online workshopy budou probíhat v průběhu měsíce června a července pomocí služby Microsoft Live Meeting a bude možné si vybrat z následujících tematických celků. Problematika EU peníze školám Microsoft Office 2010 Microsoft Office Web Apps IT v naší malotřídce/malé škole Windows MultiPoint Server 2011 Moderní interaktivní řešení J a r n í s é r i e s e m i n á ř ů v p l n é m p r o u d u Projekt EU peníze školám odstartoval před rokem a již více než čtyři pětiny mimopražských základních škol si požádaly o dotaci na realizaci vlastních projektů. Z těchto více než 3200 škol ale více než 1200 stále čeká na 60 % dotace, které mají dorazit na jejich účty. Dá se tedy říci, že pro polovinu škol vlastní realizace projektu EU peníze školám ještě nezačala, ale mají možnost se z realizace v druhé polovině škol poučit. Projekt Malotřídky.cz má za sebou prvních šest týdnů, ve kterých se první desítky pilotních seminářů zúčastnilo více než 250 učitelů a ředitelů malotřídek a malých škol. Do komunity Malotřídky.cz se pak zaregistrovalo již téměř 150 škol. Tato platforma může být právě pro výměnu zkušeností optimální díky kombinaci využití moderních technologií i osobních setkání. Většinu prostředků z dotace školy investují právě do informačních a komunikač- ních technologií, které se právě v malotřídkách a malých školách v uplynulém desetiletí osvědčily: osobní počítače, výukový software a připojení k Internetu jsou právě v těchto školách podle ČŠI využívány více než ve větších školách. V projektu Malotřídky.cz klademe na moderní informační a komunikační technologie jako informatici důraz. Chceme školám nabídnout informace nejen o nejmodernějších technologiích, které jsou okamžitě dostupné pro nasazení ve školách ve výuce, ale i o předpokládaných trendech. To je naše role, protože v malotřídkách a malých školách právě informatici nejsou a většina učitelů o skutečném stavu této oblasti mnoho neví, protože jde o oblast asi s nejrychlej- ším vývojem. A je třeba právě ve škole naše žáky i na aplikaci moderních technologií připravit, protože se s nimi setkávají doslova na každém kroku. Využijme proto prostředky z ESF v projektu EU peníze školám racionálně. Řada bezplatných nástrojů a služeb právě dnes nahrazuje donedávna jen pro školy obtížně zajistitelné a nákladné prostředky. Pro řadu dodavatelů je bohužel tento stav nepřijatelný a stále do škol nabízejí tradiční a dnes již zastaralou techniku. S p e c i á l n í n a b í d k a M a l o t ř í d k y. c z p r o č l e n y k o m u n i t y Obsah: zřízení české domény pro vaši školu za 240,- Kč např. zřízení bezplatné služby Microsoft pro vaši školu, které obsahuje komunikační služby pomocí Outlook Live na vlastní doméně, služby pro spolupráci s daty a soubory na online úložišti SkyDrive a služby podporující vyšší produktivitu: online vytváření, prohlížení, úprava a sdílení dokumentů sady Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint a OneNote pomocí SkyDrive, pomoc při zřízení účtů pro učitele i žáky vaší školy, pomoc při migraci stávajících poštovních účtů, pomoc při zřízení školního webu. EU peníze školám 2 Windows MultiPoint Server 3 Novinky v Office Web Apps 4 Tipy a triky ve SkyDrive 4 Tipy a triky k Live ID účtu 5

2 Stránka 2 V ý h o d y č l e n s t v í v k o m u n i t ě M a l o t ř í d k y. c z Každá škola, která se zapojí do komunity Malotřídky.cz získá tyto možnosti: Přístup do sekce pro přihlášené na v které naleznete množství připravených vzorů šablon v PowerPointu, metodické materiály a učebnice zaměřené na aplikace Microsoft Office, bezplatné softwarové doplňky využitelné ve výuce, návody a diskuzní fórum. Poradenství v oblasti projektu EU peníze školám. Aktuální informace z MŠMT. Poradenství v oblasti informačních technologií přímo ve vaší škole. Možné zřízení ové schránky Možnost založení účtu na doméně malotridky.cz. Poradenství v oblasti licencování Microsoft. Pravidelná rozesílka Bulletinu Malotřídky.cz s aktuálními informacemi z oblastí projektu EU peníze školám, informačních technologií ve školství, ze školení a ostatní aktuální témata. Připravujeme setkání komunity po celé České republice. Bezplatná i akreditovaná DVPP školení na tvorbu výukových materiálů v aplikacích Microsoft Office Bezplatný helpdesk. V y b r a n é o t á z k y a o d p o v ě d i E U p e n í z e š k o l á m Dotaz: Kdo je učitel cizích jazyků, je jím učitel na prvním stupni, který jazyk vyučuje? Nebo musí mít aprobaci přímo a pouze na cizí jazyk (šablona II/4,II/5)? Odpověď: Učitel cizího jazyka je ten, který jej aktivně vyučuje. Aprobaci pro cizí jazyk mít nemusí. Z uvedených šablon může být podpořen učitel základní školy (kvalifikovaný i nekvalifikovaný), který před zahájením a v době realizace projektu vyučuje cizí jazyk na příslušné ZŠ. Dotaz: Co se rozumí pojmem vzdělávací materiál u šablon zaměřených na inovaci výuky? Odpověď: Může to být např. pracovní list pro žáka, prezentace, příprava pedagoga na vyučovací hodinu, DUM, model, didaktická pomůcka, osmisměrka, písemná práce, úlohy pro samostatnou práci žáků. Podmínkou je, aby vzdělávací materiál vytvořil pedagog či tým pedagogů dané školy. Dotaz: V šabloně ICT budeme vybavovat novou učebnu PC. Jak je to s náklady na kabeláže a úhradu prací s tím spojenými? Odpověď: Náklady je možné z dotace uhradit, ale nesmí se jednat o investici (dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tisíc Kč nebo soubor movitých věcí nad 40 tisíc Kč) nebo zhodnocení budovy (musí posoudit ekonom školy nebo ředitel, popř. zřizovatel). Dotaz: Musí pracovní list pro žáky obsahovat nějaké konkrétní logo tohoto projektu? Odpověď: Ne. Dotaz: Je možné provést výběrové řízení před začátkem realizace projektu? Dotaz: Je možné vytvářet skupiny žáků v rámci šablon individualizace i napříč ročníky? Odpověď: Ano Dotaz: Při dokládání výstupů v monitorovací zprávě pro klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky mají být přiloženy kopie vytvořených vzdělávacích materiálů. Mohou se v MZ vykazovat i takové, které nejsou v současné chvíli ověřené ve výuce? Odpověď: Ne, vykazovat se mohou jen ověřené materiály. Dotaz: Jak je to s autorskými právy v projektu, když se vytvoří nový materiál, například sady? Odpověď: Práva si ponechává příjemce a poskytovateli dává neomezenou licenci k jejich využití. Poskytovatel nemá autorská práva, nicméně díky licenci může neomezeně využívat produkty projektu. Dotaz: V rámci šablony II / 2 : Je možné vytvořit v rámci jedné šablony sadu 36 listů Aj a 36 listů Nj? Šla by rozdělit jedna šablona na 3 jazyky? Odpověď: Ano, v šabloně II/2 je možné vytvořit 1 sadu pro AJ a 1 sadu pro NJ, pokud škola oba tyto předměty v souladu se svým ŠVP vyučuje. Pokud chce škola vytvářet výukové materiály pro tři jazyky, je vhodné využít např. i šablonu III/2, kde lze vytvořit 3x20 DUMů pro 3 různé jazyky. Dotaz: Co je považováno za DUM? Odpověď: Podrobné vysvětlení naleznete na str. 73 Příručky pro žadatele a příjemce: file/13326 Odpověď: Ano, je to možné.

3 Stránka 3 Dotaz: Musí být nějakým způsobem ověřeno, že zvolená šablona klíčových aktivit je pro školu potřebná? Odpověď: Výběr šablon je plně v kompetenci ředitele školy. Výběr šablon by měl vycházet z potřeb, které vyplynuly z projektového záměru. Dotaz: Musí být nějakým způsobem ověřeno, že došlo během projektu ke kvalitativnímu posunu ve vzdělávání žáků? Odpověď: Žádné ověřování kvalitativního posunu ve vzdělávání žáků není v rámci projektu požadováno. Dotaz: Může nabídky do výběrového řízení podávat firma/ osoba, která se podílí na zpracovávání administrativy projektu (projektová žádost, monitorovací zprávy), když nepřipravovala výběrové řízení? Odpověď: Zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s uchazečem, pokud se na zpracování uchazečovy nabídky podílel zaměstnanec zadavatele či člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení. Dotaz: Jsou někde zveřejněny vzory dokumentů pro zadávání veřejných zakázek v oblasti podpory 1.4? Odpověď: Ano, naleznete je na webu MŠMT na odkazu: Dotaz: Kde naleznu informace o zadávání veřejných zakázek k projektům hrazených z OP 1.4 OP VK? Odpověď: Informace naleznete v Příručce pro žadatele a příjemce 1.4 na straně Ustanovení pro zadávání veřejných zakázek jsou v této příručce pro příjemce závazná. Příručka je dostupná na: strukturalni-fondy/eu-penize-skolam/prirucka-pro-zadatele -a-prijemce-1-4, další informace můžete nalézt v Newsletteru OP VK pro IPo Zadávání veřejných zakázek 1.4, dostupný na: dále v dokumentu Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dostupné na: Dotaz: Je nutné mít písemný souhlas od žáků, pokud budou součástí výstupu jejich výtvarná díla? Odpověď: Ano, souhlas je nutný. Dotaz: V šabloně ICT budeme vybavovat novou učebnu PC. Jak je to s náklady na kabeláže a úhradu prací s tím spojenými? Odpověď: Náklady je možné z dotace uhradit, ale nesmí se jednat o investici (dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tisíc Kč nebo soubor movitých věcí nad 40 tisíc Kč) nebo zhodnocení budovy (musí posoudit ekonom školy nebo ředitel, popř. zřizovatel) Více otázek a odpovědí naleznete na webu Malotřídky.cz, kde také můžete pokládat otázky nové. O v l á d á n í d o t y k e m v n o v ý c h M i c r o s o f t W i n d o w s 7 Operační systém Microsoft Windows 7 se zcela zásadně podílí na rozmachu počítačů s dotykovým ovládáním. Nejde přitom jen o technologickou novinku, dotykové ovládání především usnadňuje a díky zpracování více dotyků Tablet HP Slate z nabídky společnosti Hewlett-Packard představený letos v březnu. Společnost Hewlett- Packard je partnerem projektu Malotřídky.cz (MultiTouch) také urychluje práci s počítačem. Vícedotykové ovládání se stalo standardem pro ovládání chytrých telefonů, tabletů i dalších zařízení. Podpora dotykového ovládání v Microsoft Windows 7 nabízí rychlé, jednoduché a intuitivní ovládání počítače, které zvládne i neznalý uživatel. Nyní přichází na trh přichází velké množství tabletů či malých dotykových počítačů s vícedotykovým ovládáním, které se vyznačují absencí klávesnice a myši. Dalším fenoménem jsou dotykové monitory k běžným osobním počítačům. Pro školy jsou ale nejzajímavější velkoplošné dotykové obrazovky. Ty spojují možnosti klasických interaktivních tabulí s vlastnostmi moderního operačního systému Microsoft Windows 7 s intuitivním vícedotykovým ovládáním. Učitelé i žáci u nové generace interaktivních tabulí - obrazovek také oceňují komfort a výrazně kvalitnější obraz moderních plazmových, LCD nebo LED technologií, který na první pohled vynikne v porovnání s klasickou interaktivní tabulí s dataprojektorem. Toto řešení preferují zejména malé a malotřídní školy i z důvodů mobility a širokého spektra užití. Interaktivní obrazovka Jawiq ProEdu Board na pojízdném stojanu z nabídky společnosti J4W, partnera projektu Malotřídky.cz

4 Stránka 4 W i n d o w s M u l t i P o i n t S e r v e r Počátkem roku 2010 společnost Microsoft uvedla na trh nový operační systém Windows MultiPoint Server 2010, na jaře roku 2011 pak následovala výrazně vylepšená verze Windows MultiPoint Server Jde o vylepšenou technologii známého terminálového řešení, která přináší snadnou správu, zajímavou cenovou politiku i širokou podporu světových výrobců hardware. Filozofie podobných řešení je založena na tom, že v rámci určité sítě počítačů existuje pouze jeden, hlavní centrální server, do kterého jsou všechny ostatní pracovní stanice připojeny pouze pomocí tenkých klientů, a to jediným kabelem. Díky této technologii je možné ušetřit výrazné prostředky ""Řešení Windows MultiPoint Server 2011 na technologiích HP MultiSeat v kombinaci s využitím speciálního stolu Salix považuji za jedno z nejefektivnějších řešení pro malé a malotřídní školy nejen u nás, ale mohu-li srovnávat, tak i ve světovém kontextu." Jan Martínek, programový ředitel pro školství, Microsoft lett-packard, která již od počátku vývoje Windows MultiPoint Serveru 2011 spolupracuje s firmou Microsoft na vývoji ideálního HW řešení. Jejich řešení je založeno na výkonné pracovní stanici HP ms6000 a zejména na klientovi HP MultiSeat t100. Pracovní stanice HP využívají moderních čtyřjádrových procesorů Intel a operační paměti typu DDR3, což poskytuje dostatečný výkon pro dané řešení. S touto pracovní stanicí jsou potom klienty HP MultiSeat t100 propojeny pouze jediným USB kabelem a kromě toho disponují klienti konektory pro zapojení klávesnice, myši, monitoru, sluchána správu celého řešení správce se stará pouze o jedno PC, veškeré změny a instalace softwaru provedené na hlavním PC se ihned projeví na všech připojených stanicích. Dále jsou úspory v nákladech na infrastrukturu např. datové rozvody nejsou nutné. V neposlední řadě jsou to pak náklady na provoz místo 8 počítačů je v provozu pouze jeden. Každý uživatel má k dispozici svůj monitor, klávesnici, myš a případně také sluchátka i mikrofon. Díky této plné multimediální výbavě se hodí do všech typů pracovních prostředí a zejména do škol. Ve školách je možné jej využít jak v již existující síti s doménovým prostředím nebo i bez něj. Windows MultiPoint Server 2011 je postaven na nejnovější verzi serverového operačního systému této společnosti Windows Server 2008 R2, čímž je zajištěna podpora nejnovějších technologií, usnadnění správy a vysoká dostupnost, zabezpečení a spolehlivost. Windows MultiPoint Server 2011 přináší ovšem něco navíc správcovskou konzoli MultiPoint Manager, která umožňuje spravovat připojené pracovní stanice a uživatele pomocí nové grafické konzole, je určena zejména pro běžné, netechnické uživatele. Ve školním prostředí tak učitelé mohou sami vytvářet uživatelské účty, resetovat jejich hesla nebo vypínat jednotlivé připojené stanice, a to všechno bez podpory technických pracovníků. MultiPoint Manager je navržen tak, aby práce v něm byla efektivní a intuitivní. Celé prostředí operačního systému kromě výše uvedené konzole je dostupné v českém jazyce, a studenti tak mohou bez problému pracovat ve známém prostředí Windows 7. Díky sdílenému jádru operačních systémů Windows 7 a Windows Server 2008 R2 je totiž možné, aby Windows MultiPoint Server 2010 využíval všechny serverové technologie a zároveň poskytoval svým uživatelům pracovní prostředí Windows 7. Díky jedinečným uživatelským účtům má každý uživatel svoje vlastní prostředí, soukromé dokumenty a pracovní plochu navzdory tomu, že jsou všichni připojeni k jednomu PC. Naopak, díky tomuto řešení zde vzniká jednoduše realizovatelná forma spolupráce pomocí sdílených složek, které mohou studenti využívat např. k odevzdávání zadaných úkolů. Pokud se navíc využijí softwarové produkty podporující společnou práci na jednom dokumentu (např. OneNote), roste tím i efektivita práce studentů na vytváření společných výstupů. HP MultiSeat Téměř každé IT řešení vyžaduje dvě oblasti, softwarovou a hardwarovou. Technologie multipoint by bez podpory výrobců HW jistě neměla takový úspěch a nejdále v této oblasti je společnost Hew- tek a mikrofonu. Nabízí se tedy i využití při výuce cizích jazyků. Učitel cizího jazyka již nemusí používat při výuce CD přehrávače pochybné kvality a pouštět jednu a tu samou zvukovou ukázku všem studentům najednou. V každé třídě se přeci najdou žáci vnímavější a jazykově nadanější, které tento způsob výuky brzdí v rozvoji svých jazykových schopností. Naopak, jiní žáci mají možnost svým tempem a klidně několikrát za sebou si na sluchátkách zmiňovanou ukázku přehrát bez pocitu studu nebo omezování ostatních spolužáků. Řešení HP MultiSeat t100 je vybaveno ještě jednou zajímavou vlastností, je jí VESA adaptér. Ten slouží pro připnutí klienta na zadní stranu LCD monitoru. Standard VESA dnes podporují téměř všichni výrobci LCD monitorů. Spojení technologií Windows MultiPoint Server 2011 a HP Multi- Seat dává záruku vysoké kompatibility, funkčnosti a efektivnosti. Pokud zvažujete pořízení pracovních stanic do svých škol, tato technologie je zcela jistě jedním z horkých kandidátů. Windows MultiPoint Server 2011 na technologiích HP ve speciálním stole Salix Magic na semináři Microsoft pro malotřídky a malé školy v Novém Jičíně. MultiPoint Poč. učebna Notebooky Server (hlavní PC) ,- (20.000,-) (20.000,-) 8 stanic * , , ,- 8 monitorů ** , ,- 0,- Infrastruktura *** 2.000, , ,- Roční náklady **** 900, , ,- Celkem 76000, , ,- * V případě MultiPoint: klient s klávesnicí, myší a CAL licencí, v případě klasické počítačové učebny: nový počítač v běžné konfiguraci s Windows 7 s tříletou NBD zárukou, v případě notebooků nový levnější notebook s Windows 7 s tříletou NBD zárukou, ** běžný 20 monitor s tříletou NBD zárukou, *** běžné náklady na zapojení kabeláž a případné příslušenství (USB rozbočovač, switch apod.), **** počítáno při provozu 4 hodiny denně, 5 dní v týdnu, 40 týdnů v roce. Ceny jsou v KČ s DPH a jsou pouze orientační.

5 N o v i n k y v O f f i c e W e b A p p s Stránka 5 Společnost Microsoft uvolnila pro veřejnost nové funkce online kancelářských aplikací pod názvem Office Web Apps. V tomto produktu se nachází online dostupné aplikace Word Web App, Excel Web App, PowerPoint WebApp a OneNote Web App. Jedná se o odlehčené varianty plných desktopových produktů, které lze zobrazit v internetovém prohlížeči a jsou dostupné zcela zdarma. Během března se webové aplikace Office Web Apps staly dostupné pro uživatele ve více než 190 zemích. Podoba webových verzí aplikací Word, Excel, PowerPoint a OneNote není v žádném případě konečná a neustále se vyvíjí, aby byla co nejvíce graficky i funkčně podobná klasickým aplikacím Office. Všechny tyto aplikaci jsou dostupné samozřejmě zdarma a v češtině. Některé další změny přichází v těchto dnech. S webovými verzemi aplikací můžete pracovat na webu Jednou z nejžádanějších funkcí byla možnost tisku dokumentů ve Word Web App. Ačkoliv možnost tisku byla při prohlížení možná, uživatelům tato funkce chyběla při editaci dokumentu. Nyní je tedy možné v menu Soubor v režimu editace rovnou tisknout. V aplikaci Excel Web App jsou nyní implementovány nové funkce: Tou první z nich je možnost vložení a tvorby grafů přímo v aplikace Excel Web App. Na výběr máte známé kategorie a po klepnutí na objekt grafu se zobrazí kontextová karta Návrh. Druhou novou funkcí je možnost vytváření automatických číselných řad, tak jak ji znáte z klasického Excelu. Stačí napsat první dvě čísla posloupnosti, označit je a za pravý dolní roh označené oblasti táhnout myší požadovaným směrem. Excel Web App následně automaticky doplní celou označenou oblast dle posloupnosti z prvních dvou čísel. Další výraznou změnou je funkce Automatické shrnutí, které je jednou z nejpoužívanějších součástí klasického Excelu. Druhou novinkou týkající se vzorců a výpočtů je poté pomocník pro vkládání vzorců. Excel Web App se v nejnovějším updatu dočkala také největších změn a vylepšení a to zejména při práci s listy a funkcemi. I v Excel Web App je nyní možné vkládat, mazat nebo přejmenovávat listy ve webovém sešitu. V PowerPoint Web App přibyla nově oblíbená možnost vkládání klipartů, díky propojení s portálem Office.com tak máte možnost využít více než kvalitních obrázků. chvilky můžete mít hotovou kompletní grafickou podobu a můžete se zaměřit pouze na samotný obsah vaší prezentace. grafických motivů. Při vytváření nové prezentace jste rovnou na výběr motivu dotázání, takže již od začátku tvorby může být vaše prezentace působivě graficky zpracována. Webové aplikace Office Web Apps vám umožní Také se ihned po počátečním pojmenování prezentace zobrazí okno s větším výběrem motivů, které můžete použít pro vaší prezentaci. Druhou je možnost při práci s prezentací měnit rychle motiv celé prezentace, takže během I v klasickém PowerPointu je tato funkce jednou z nejpoužívanějších, protože zásadním způsobem šetří váš čas. Na výběr máte více jak 45 Vývojáři stojící za produktem Office Web Apps samozřejmě i nadále sledují požadavky uživatelů a ty nejčastější se zase již brzy v Office Web Apps zcela jistě objeví. zvládnout víc prakticky odkudkoli a kdykoli, ať jste ve škole, doma nebo na cestách. V y u ž i j t e s l u ž b u S k y D r i v e n a m a x i m u m Služba SkyDrive je jednou z řady inovativních Windows Live služeb, která vám umožňuje mít své vlastní zabezpečené datové úložiště na internetu. Velkým benefitem je také nabízený prostor o velikosti 25 GB pro každého uživatele. Pro využívání této služby stačí mít zřízeno Windows Live ID a okamžitě můžete na adrese skydrive.com službu začít využívat. Ve svém úložišti můžete vytvářet složky, nastavovat jim různé úrovně zabezpečení a oprávnění pro své přátele a spolupracovníky nebo si jednoduchým způsobem vytvořit vlastní webovou fotogalerii, nebo všeobecně sdílený materiál. Pomocí internetového prohlížeče tak máte přístup ke svým datům z jakéhokoliv počítače připojeného k Internetu, zároveň je možné SkyDrive využít i jako bezpečné úložiště pro zálohování důležitých dat. Využití služby SkyDrive je tedy velice pestré a rozmanité, ale ten pravý nádech skutečného cloud computingu dostává teprve ve spojení s Windows 7 a Microsoft Office V této kombinaci není problém ukládat dokumenty na online úložiště a to přímo z aplikací Word, Excel, PowerPoint nebo OneNote a stejně tak i dokumenty otevírat. Ve Windows 7 je poté možné díky novým vlastnostem si připojit 25GB úložiště tak, že se chová jako pevný disk. Ne, že by to nebylo možné již dříve díky aplikacím jako je například SkyDrive Explorer anebo Gladinet, ale v tomto článku si ukážeme, jak toho docílit bez nutnosti instalace aplikací třetích stran, které tak naprosto zbytečně běží na vašem počítači. Jak tedy namapovat SkyDrive jako další disk? Nejprve je nutné zjistit přesnou adresu složky ve službě SkyDrive, kterou chcete jako další diskovou jednotku namapovat, což lze zjistit právě například v aplikacích sady Microsoft Office 2010 (stačí i zkušební verze). 1. Spusťte si jednu z výše jmenovaných aplikací sady Microsoft Office 2010, například Word 2010

6 Stránka 6 2. Klepněte na tlačítko Soubor a v nabídce vyberte položku Uložit a odeslat a v zobrazené nabídce klepněte na Uložit na Web 3. Klepněte na tlačítko Přihlásit a přihlaste se se svými Windows LiveID údaji. Během chvíle uvidíte svoje SkyDrive prostředí včetně složek, do kterých máte možnost ukládat data z vybraných aplikací Office. 4. Po klepnutí na vybranou složku se objeví standardní dialogové okno pro uložení souboru, v tomto případě ale váš soubor ukládáte na webové úložiště. Co je však ještě důležitější je fakt, že se pomocí výše uvedených kroků dá zjistit přesná adresa složky ve službě SkyDrive a to ve formátu, který lze použít pro namapování diskové jednotky. V dialogovém okně pro uložení souboru na SkyDrive si všimněte horního adresního řádku, kde je zobrazena speciální adresa, reprezentující složku na SkyDrive. Jednoduchým způsobem pomocí pravého tlačítka myši a příkazu Kopírovat adresu jako text si zkopírujete celou cestu ke složce do schránky systému Windows a můžete ji použít pro namapování disku. 1. Klepněte pravým tlačítkem na položku Počítač v nabídce Start a klepněte na Připojit síťovou jednotku. 2. Vyberte písmeno disku a do položky Složka zadejte adresu SkyDrive složky zkopírované z předchozího kroku ve Wordu Zobrazí se okno pro zadání přihlašovacích údajů ve službě SkyDrive, zadejte tedy vaše Windows Live ID a heslo. Po chvíli se otevře nové okno s namapovaným diskem, který můžete používat jako jakýkoliv jiný pevný disk ve vašem počítači s tím podstatným rozdílem, že veškerá data jsou ukládána online. Využijte 25 GB prostoru, které Microsoft nabízí každému uživateli SkyDrive, jako nejbezpečnější úložiště digitálních učebních materiálů! P r o p o j e n í L i v e I D ú č t u s u ž i v a t e l s k ý m ú č t e m p o č í t a č e A poslední tip tohoto vydání se týká propojení vašeho uživatelského účtu s účtem Windows Live ID. Nelíbilo by se vám mít tyto dva účty propojené a pokaždé, když se přihlásíte se svým uživatelským účtem ve Windows 7 se zároveň přihlásíte s vaším Live ID účtem? Výhodou je okamžitý přístup ke všem Windows Live službám bez nutnosti dalšího přihlašování. Jak tedy na to? 1. Ve Windows 7 v Ovládacích panelech klepněte na položku Uživatelské účty. 2. V levé části okna vyberte možnost Propojit online ID a klepněte na Přidat poskytovatele online ID. 3. Zobrazí se internetový prohlížeč se stránkou pro Online poskytovatelé ID pro Windows 7, vyberte si 32-bitovou nebo 64-bitovou verzi dle vaší instalace operačního systému a stáhněte a nainstalujte si nástroj Windows Live ID Sign-in Assistant 7.0. Po jeho instalaci se v ovládacím panelu Uživatelské účty se zobrazí nová položka Windows Live ID, klepněte na Propojit Online ID a zadejte vaše přihlašovací údaje ke službě Windows Live. Po chvíli jsou váš účet do systému Windows 7 a Windows Live propojeny a není nutné se v aplikacích, které mají integrovány služby Windows Live ID, dále přihlašovat. V příštím vydání Bulletinu Malotřídky.cz připravujeme: Využití Microsoft Office OneNote 2010 ve školství. Jazyková učebna za využití technologie Microsoft Windows MultiPoint Server Tipy, triky a nápady ve Microsoft Windows 7. Další aktuality v projektu EU peníze školám a nejzajímavější dotazy a odpovědi MŠMT. Nové produkty Terasoftu a jejich využití pro tvorbu DUM. Nová školení plánovaná na školní rok 2011/2012. Infolinka:

Autor: Karel Klatovský

Autor: Karel Klatovský Autor: Karel Klatovský Tato příručka byla vytvořena v rámci programu Partneři ve vzdělávání společnosti Microsoft. 2 Obsah Úvod... 4 Datová úložiště... 4 Diskety... 4 CD/DVD/BluRay... 4 USB flash disky...

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

S počítačem nejen k maturitě

S počítačem nejen k maturitě S počítačem nejen k maturitě 2. díl Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Tematické rozdělení dílů knihy S počítačem nejen k maturitě Obsah prvního dílu

Více

Kam chceme Uživatelská příručka pro učitele

Kam chceme Uživatelská příručka pro učitele INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Kam chceme Uživatelská příručka pro učitele Kolektiv autorů Příručka byla vypracována ve spolupráci s Jednotou školských informatiků. Název: Autor: Vydavatel: Vydání: Kam

Více

Co už máme Uživatelská příručka pro učitele

Co už máme Uživatelská příručka pro učitele INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Co už máme Uživatelská příručka pro učitele Kolektiv autorů Název: Autor: Vydavatel: Vydání: Co už máme Uživatelská příručka pro učitele Kolektiv autorů itelligence a. s.,

Více

Souhrnná zpráva projektu Vzděláváme pro budoucnost

Souhrnná zpráva projektu Vzděláváme pro budoucnost Souhrnná zpráva projektu Vzděláváme pro budoucnost aneb Scénáře využití mobilních dotykových zařízení s operačním systémem Windows ve školách Autoři: Ondřej Neumajer a Daniela Růžičková Předmluva Scénáře

Více

Katalog řešení. Dotkněte se inovace. Podzim 2014. DUMy.cz. Trida.DUMy.cz. Planeta aplikací. izákladna. Více než 140 000 výukových materiálů

Katalog řešení. Dotkněte se inovace. Podzim 2014. DUMy.cz. Trida.DUMy.cz. Planeta aplikací. izákladna. Více než 140 000 výukových materiálů Podzim 2014 Katalog řešení DUMy.cz Více než 140 000 výukových materiálů Trida.DUMy.cz Moderní výukové prostředí ZDARMA Planeta aplikací Osvědčené aplikace i výukový obsah na jednom místě Dotkněte se inovace

Více

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013 333 tipů a triků pro Microsoft Office Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Obecné...10 1. Jaké jsou novinky v Microsoft Office?...10 2. Jaké existují edice

Více

Katalog řešení. Dotkněte se inovace. Jaro 2015. DUMy.cz. www.itrida.cz. Planeta aplikací. izákladna. Více než 140 000 výukových materiálů

Katalog řešení. Dotkněte se inovace. Jaro 2015. DUMy.cz. www.itrida.cz. Planeta aplikací. izákladna. Více než 140 000 výukových materiálů Jaro 2015 Katalog řešení DUMy.cz Více než 140 000 výukových materiálů www.itrida.cz Moderní výukové online prostředí Planeta aplikací Osvědčené aplikace i výukový obsah na jednom místě Dotkněte se inovace

Více

Microsoft Office OneNote 2010

Microsoft Office OneNote 2010 1 Microsoft Office OneNote 2010 Autor publikace: Lukáš Bajer Průvodce použitím aplikace Microsoft Office OneNote 2010 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy Microsoft

Více

Využití cloudového řešení Office 365 pro podporu firemních činností

Využití cloudového řešení Office 365 pro podporu firemních činností České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Bakalářská práce Využití cloudového řešení Office 365 pro podporu firemních činností Use of

Více

Příručka pro efektivní využívání ICT

Příručka pro efektivní využívání ICT Projekt EFEKTIVNÍ ŠKOLA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.52/02.0004 Příručka pro efektivní využívání ICT Autorský tým: pracovníci SOŠ Liberec a SŠPT Jablonec nad Nisou jaro 2014 OBSAH Charakteristika

Více

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Publikaci pro vás připravila Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace; Husova 1302/11,

Více

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu.

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu. Průvodka dokumentem Výukový software 2: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní

Více

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2009 Ing. Petr Klička generální ředitel 9 Kolik podob má POHODA? 10 POHODA a Windows 7 11 Vyšperkovaný e-shop 12

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

Bakalářská práce Lucie Nosková

Bakalářská práce Lucie Nosková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lucie Nosková Školní informační systémy Olomouc 2012 PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Anotace

Více

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně příručka uživatele autor: Hanuš Vavrčík (vavrcik@mendelu.cz) poslední revize: 2008-11-21 (po 1. korektuře) Autor nenese odpovědnost za ztrátu dat, ani

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Školní web (Specifika tvorby školních webů) Diplomová práce Autor: Ondřej Kašpar Studijní obor: Informační

Více

NA KAŽDÉ ZAŘÍZENÍ PRÁCE ODKUDKOLIV PŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY BEZ POČÁTEČNÍ INVESTICE DATA V BEZPEČÍ. Office 365 pro vaši firmu

NA KAŽDÉ ZAŘÍZENÍ PRÁCE ODKUDKOLIV PŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY BEZ POČÁTEČNÍ INVESTICE DATA V BEZPEČÍ. Office 365 pro vaši firmu NA KAŽDÉ ZAŘÍZENÍ PRÁCE ODKUDKOLIV PŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY BEZ POČÁTEČNÍ INVESTICE DATA V BEZPEČÍ pro vaši firmu ŘEŠENÍM JE nejsou pouze známé aplikace Office (Word, Excel, PowerPoint ). Je to kompletní

Více

1. Co nového přináší cloud. 2. Mýty a pravdy o cloudu. 4. Po dálnici za businessem. 5. Informace data znalosti. 7. Je snadné přejít a začít

1. Co nového přináší cloud. 2. Mýty a pravdy o cloudu. 4. Po dálnici za businessem. 5. Informace data znalosti. 7. Je snadné přejít a začít ...aneb jednoduché BEZPLATNÉ ON-LINE ŠKOLENÍ pro podnikatele, který chce snižovat náklady a zvyšovat kvalitu i spolehlivost. Na přelomu listopadu a prosince 2011 pořádala Asociace malých a středních podniků

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky. Diplomová práce. Vypracovala: Bc. Kateřina Hrubešová

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky. Diplomová práce. Vypracovala: Bc. Kateřina Hrubešová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Interaktivní tabule ve výuce anglického jazyka na druhém stupni základní školy Diplomová práce Vypracovala: Bc. Kateřina

Více

NA KAŽDÉ ZAŘÍZENÍ PRÁCE ODKUDKOLIV PŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY BEZ POČÁTEČNÍ INVESTICE DATA V BEZPEČÍ. Office 365 pro vaši firmu

NA KAŽDÉ ZAŘÍZENÍ PRÁCE ODKUDKOLIV PŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY BEZ POČÁTEČNÍ INVESTICE DATA V BEZPEČÍ. Office 365 pro vaši firmu NA KAŽDÉ ZAŘÍZENÍ PRÁCE ODKUDKOLIV PŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY BEZ POČÁTEČNÍ INVESTICE DATA V BEZPEČÍ Office 365 pro vaši firmu JAK MÍT SVOU KANCELÁŘ NEUSTÁLE U SEBE A JEŠTĚ UŠETŘIT Moderní technologie byly

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Vladimíra Sehnalová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO

Více

P e rsonalis Ɵ ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis Ɵ ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele PAMICA Personalistika a mzdy Příručka uživatele 2014 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Leden 2014, release 10600. Příručka popisuje

Více

ICTKOORDINÁTOR. Soutěž o ceny! ZDARMA ZIMA 2012. Více na str. 17. časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR. Samsung Smart School

ICTKOORDINÁTOR. Soutěž o ceny! ZDARMA ZIMA 2012. Více na str. 17. časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR. Samsung Smart School ICTKOORDINÁTOR časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR ZIMA 2012 ZDARMA Soutěž o ceny! Více na str. 17 08 Samsung Smart School Rozšiřujte možnos komunikace mezi učiteli a studenty

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2012 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2012, release 10200 Příručka popisuje program

Více