Obsah: sebou prvních šest týdnů, ve kterých se první desítky pilotních seminářů zúčastnilo více než 250 učitelů a ředitelů malotřídek a malých

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: sebou prvních šest týdnů, ve kterých se první desítky pilotních seminářů zúčastnilo více než 250 učitelů a ředitelů malotřídek a malých"

Transkript

1 M i c r o s o f t p r o m a l o t ř í d k y a m a l é š k o l y 1 / Velice si vážíme vaší registrace do komunity Malotřídky.cz. Proto jsme pro členy připravili online workshopy tak, aby z úvodního semináře, který v posledních týdnech absolvovali, byl výstupem také zisk certifikátu. Online workshopy budou probíhat v průběhu měsíce června a července pomocí služby Microsoft Live Meeting a bude možné si vybrat z následujících tematických celků. Problematika EU peníze školám Microsoft Office 2010 Microsoft Office Web Apps IT v naší malotřídce/malé škole Windows MultiPoint Server 2011 Moderní interaktivní řešení J a r n í s é r i e s e m i n á ř ů v p l n é m p r o u d u Projekt EU peníze školám odstartoval před rokem a již více než čtyři pětiny mimopražských základních škol si požádaly o dotaci na realizaci vlastních projektů. Z těchto více než 3200 škol ale více než 1200 stále čeká na 60 % dotace, které mají dorazit na jejich účty. Dá se tedy říci, že pro polovinu škol vlastní realizace projektu EU peníze školám ještě nezačala, ale mají možnost se z realizace v druhé polovině škol poučit. Projekt Malotřídky.cz má za sebou prvních šest týdnů, ve kterých se první desítky pilotních seminářů zúčastnilo více než 250 učitelů a ředitelů malotřídek a malých škol. Do komunity Malotřídky.cz se pak zaregistrovalo již téměř 150 škol. Tato platforma může být právě pro výměnu zkušeností optimální díky kombinaci využití moderních technologií i osobních setkání. Většinu prostředků z dotace školy investují právě do informačních a komunikač- ních technologií, které se právě v malotřídkách a malých školách v uplynulém desetiletí osvědčily: osobní počítače, výukový software a připojení k Internetu jsou právě v těchto školách podle ČŠI využívány více než ve větších školách. V projektu Malotřídky.cz klademe na moderní informační a komunikační technologie jako informatici důraz. Chceme školám nabídnout informace nejen o nejmodernějších technologiích, které jsou okamžitě dostupné pro nasazení ve školách ve výuce, ale i o předpokládaných trendech. To je naše role, protože v malotřídkách a malých školách právě informatici nejsou a většina učitelů o skutečném stavu této oblasti mnoho neví, protože jde o oblast asi s nejrychlej- ším vývojem. A je třeba právě ve škole naše žáky i na aplikaci moderních technologií připravit, protože se s nimi setkávají doslova na každém kroku. Využijme proto prostředky z ESF v projektu EU peníze školám racionálně. Řada bezplatných nástrojů a služeb právě dnes nahrazuje donedávna jen pro školy obtížně zajistitelné a nákladné prostředky. Pro řadu dodavatelů je bohužel tento stav nepřijatelný a stále do škol nabízejí tradiční a dnes již zastaralou techniku. S p e c i á l n í n a b í d k a M a l o t ř í d k y. c z p r o č l e n y k o m u n i t y Obsah: zřízení české domény pro vaši školu za 240,- Kč např. zřízení bezplatné služby Microsoft pro vaši školu, které obsahuje komunikační služby pomocí Outlook Live na vlastní doméně, služby pro spolupráci s daty a soubory na online úložišti SkyDrive a služby podporující vyšší produktivitu: online vytváření, prohlížení, úprava a sdílení dokumentů sady Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint a OneNote pomocí SkyDrive, pomoc při zřízení účtů pro učitele i žáky vaší školy, pomoc při migraci stávajících poštovních účtů, pomoc při zřízení školního webu. EU peníze školám 2 Windows MultiPoint Server 3 Novinky v Office Web Apps 4 Tipy a triky ve SkyDrive 4 Tipy a triky k Live ID účtu 5

2 Stránka 2 V ý h o d y č l e n s t v í v k o m u n i t ě M a l o t ř í d k y. c z Každá škola, která se zapojí do komunity Malotřídky.cz získá tyto možnosti: Přístup do sekce pro přihlášené na v které naleznete množství připravených vzorů šablon v PowerPointu, metodické materiály a učebnice zaměřené na aplikace Microsoft Office, bezplatné softwarové doplňky využitelné ve výuce, návody a diskuzní fórum. Poradenství v oblasti projektu EU peníze školám. Aktuální informace z MŠMT. Poradenství v oblasti informačních technologií přímo ve vaší škole. Možné zřízení ové schránky Možnost založení účtu na doméně malotridky.cz. Poradenství v oblasti licencování Microsoft. Pravidelná rozesílka Bulletinu Malotřídky.cz s aktuálními informacemi z oblastí projektu EU peníze školám, informačních technologií ve školství, ze školení a ostatní aktuální témata. Připravujeme setkání komunity po celé České republice. Bezplatná i akreditovaná DVPP školení na tvorbu výukových materiálů v aplikacích Microsoft Office Bezplatný helpdesk. V y b r a n é o t á z k y a o d p o v ě d i E U p e n í z e š k o l á m Dotaz: Kdo je učitel cizích jazyků, je jím učitel na prvním stupni, který jazyk vyučuje? Nebo musí mít aprobaci přímo a pouze na cizí jazyk (šablona II/4,II/5)? Odpověď: Učitel cizího jazyka je ten, který jej aktivně vyučuje. Aprobaci pro cizí jazyk mít nemusí. Z uvedených šablon může být podpořen učitel základní školy (kvalifikovaný i nekvalifikovaný), který před zahájením a v době realizace projektu vyučuje cizí jazyk na příslušné ZŠ. Dotaz: Co se rozumí pojmem vzdělávací materiál u šablon zaměřených na inovaci výuky? Odpověď: Může to být např. pracovní list pro žáka, prezentace, příprava pedagoga na vyučovací hodinu, DUM, model, didaktická pomůcka, osmisměrka, písemná práce, úlohy pro samostatnou práci žáků. Podmínkou je, aby vzdělávací materiál vytvořil pedagog či tým pedagogů dané školy. Dotaz: V šabloně ICT budeme vybavovat novou učebnu PC. Jak je to s náklady na kabeláže a úhradu prací s tím spojenými? Odpověď: Náklady je možné z dotace uhradit, ale nesmí se jednat o investici (dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tisíc Kč nebo soubor movitých věcí nad 40 tisíc Kč) nebo zhodnocení budovy (musí posoudit ekonom školy nebo ředitel, popř. zřizovatel). Dotaz: Musí pracovní list pro žáky obsahovat nějaké konkrétní logo tohoto projektu? Odpověď: Ne. Dotaz: Je možné provést výběrové řízení před začátkem realizace projektu? Dotaz: Je možné vytvářet skupiny žáků v rámci šablon individualizace i napříč ročníky? Odpověď: Ano Dotaz: Při dokládání výstupů v monitorovací zprávě pro klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky mají být přiloženy kopie vytvořených vzdělávacích materiálů. Mohou se v MZ vykazovat i takové, které nejsou v současné chvíli ověřené ve výuce? Odpověď: Ne, vykazovat se mohou jen ověřené materiály. Dotaz: Jak je to s autorskými právy v projektu, když se vytvoří nový materiál, například sady? Odpověď: Práva si ponechává příjemce a poskytovateli dává neomezenou licenci k jejich využití. Poskytovatel nemá autorská práva, nicméně díky licenci může neomezeně využívat produkty projektu. Dotaz: V rámci šablony II / 2 : Je možné vytvořit v rámci jedné šablony sadu 36 listů Aj a 36 listů Nj? Šla by rozdělit jedna šablona na 3 jazyky? Odpověď: Ano, v šabloně II/2 je možné vytvořit 1 sadu pro AJ a 1 sadu pro NJ, pokud škola oba tyto předměty v souladu se svým ŠVP vyučuje. Pokud chce škola vytvářet výukové materiály pro tři jazyky, je vhodné využít např. i šablonu III/2, kde lze vytvořit 3x20 DUMů pro 3 různé jazyky. Dotaz: Co je považováno za DUM? Odpověď: Podrobné vysvětlení naleznete na str. 73 Příručky pro žadatele a příjemce: file/13326 Odpověď: Ano, je to možné.

3 Stránka 3 Dotaz: Musí být nějakým způsobem ověřeno, že zvolená šablona klíčových aktivit je pro školu potřebná? Odpověď: Výběr šablon je plně v kompetenci ředitele školy. Výběr šablon by měl vycházet z potřeb, které vyplynuly z projektového záměru. Dotaz: Musí být nějakým způsobem ověřeno, že došlo během projektu ke kvalitativnímu posunu ve vzdělávání žáků? Odpověď: Žádné ověřování kvalitativního posunu ve vzdělávání žáků není v rámci projektu požadováno. Dotaz: Může nabídky do výběrového řízení podávat firma/ osoba, která se podílí na zpracovávání administrativy projektu (projektová žádost, monitorovací zprávy), když nepřipravovala výběrové řízení? Odpověď: Zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s uchazečem, pokud se na zpracování uchazečovy nabídky podílel zaměstnanec zadavatele či člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení. Dotaz: Jsou někde zveřejněny vzory dokumentů pro zadávání veřejných zakázek v oblasti podpory 1.4? Odpověď: Ano, naleznete je na webu MŠMT na odkazu: Dotaz: Kde naleznu informace o zadávání veřejných zakázek k projektům hrazených z OP 1.4 OP VK? Odpověď: Informace naleznete v Příručce pro žadatele a příjemce 1.4 na straně Ustanovení pro zadávání veřejných zakázek jsou v této příručce pro příjemce závazná. Příručka je dostupná na: strukturalni-fondy/eu-penize-skolam/prirucka-pro-zadatele -a-prijemce-1-4, další informace můžete nalézt v Newsletteru OP VK pro IPo Zadávání veřejných zakázek 1.4, dostupný na: dále v dokumentu Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dostupné na: Dotaz: Je nutné mít písemný souhlas od žáků, pokud budou součástí výstupu jejich výtvarná díla? Odpověď: Ano, souhlas je nutný. Dotaz: V šabloně ICT budeme vybavovat novou učebnu PC. Jak je to s náklady na kabeláže a úhradu prací s tím spojenými? Odpověď: Náklady je možné z dotace uhradit, ale nesmí se jednat o investici (dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tisíc Kč nebo soubor movitých věcí nad 40 tisíc Kč) nebo zhodnocení budovy (musí posoudit ekonom školy nebo ředitel, popř. zřizovatel) Více otázek a odpovědí naleznete na webu Malotřídky.cz, kde také můžete pokládat otázky nové. O v l á d á n í d o t y k e m v n o v ý c h M i c r o s o f t W i n d o w s 7 Operační systém Microsoft Windows 7 se zcela zásadně podílí na rozmachu počítačů s dotykovým ovládáním. Nejde přitom jen o technologickou novinku, dotykové ovládání především usnadňuje a díky zpracování více dotyků Tablet HP Slate z nabídky společnosti Hewlett-Packard představený letos v březnu. Společnost Hewlett- Packard je partnerem projektu Malotřídky.cz (MultiTouch) také urychluje práci s počítačem. Vícedotykové ovládání se stalo standardem pro ovládání chytrých telefonů, tabletů i dalších zařízení. Podpora dotykového ovládání v Microsoft Windows 7 nabízí rychlé, jednoduché a intuitivní ovládání počítače, které zvládne i neznalý uživatel. Nyní přichází na trh přichází velké množství tabletů či malých dotykových počítačů s vícedotykovým ovládáním, které se vyznačují absencí klávesnice a myši. Dalším fenoménem jsou dotykové monitory k běžným osobním počítačům. Pro školy jsou ale nejzajímavější velkoplošné dotykové obrazovky. Ty spojují možnosti klasických interaktivních tabulí s vlastnostmi moderního operačního systému Microsoft Windows 7 s intuitivním vícedotykovým ovládáním. Učitelé i žáci u nové generace interaktivních tabulí - obrazovek také oceňují komfort a výrazně kvalitnější obraz moderních plazmových, LCD nebo LED technologií, který na první pohled vynikne v porovnání s klasickou interaktivní tabulí s dataprojektorem. Toto řešení preferují zejména malé a malotřídní školy i z důvodů mobility a širokého spektra užití. Interaktivní obrazovka Jawiq ProEdu Board na pojízdném stojanu z nabídky společnosti J4W, partnera projektu Malotřídky.cz

4 Stránka 4 W i n d o w s M u l t i P o i n t S e r v e r Počátkem roku 2010 společnost Microsoft uvedla na trh nový operační systém Windows MultiPoint Server 2010, na jaře roku 2011 pak následovala výrazně vylepšená verze Windows MultiPoint Server Jde o vylepšenou technologii známého terminálového řešení, která přináší snadnou správu, zajímavou cenovou politiku i širokou podporu světových výrobců hardware. Filozofie podobných řešení je založena na tom, že v rámci určité sítě počítačů existuje pouze jeden, hlavní centrální server, do kterého jsou všechny ostatní pracovní stanice připojeny pouze pomocí tenkých klientů, a to jediným kabelem. Díky této technologii je možné ušetřit výrazné prostředky ""Řešení Windows MultiPoint Server 2011 na technologiích HP MultiSeat v kombinaci s využitím speciálního stolu Salix považuji za jedno z nejefektivnějších řešení pro malé a malotřídní školy nejen u nás, ale mohu-li srovnávat, tak i ve světovém kontextu." Jan Martínek, programový ředitel pro školství, Microsoft lett-packard, která již od počátku vývoje Windows MultiPoint Serveru 2011 spolupracuje s firmou Microsoft na vývoji ideálního HW řešení. Jejich řešení je založeno na výkonné pracovní stanici HP ms6000 a zejména na klientovi HP MultiSeat t100. Pracovní stanice HP využívají moderních čtyřjádrových procesorů Intel a operační paměti typu DDR3, což poskytuje dostatečný výkon pro dané řešení. S touto pracovní stanicí jsou potom klienty HP MultiSeat t100 propojeny pouze jediným USB kabelem a kromě toho disponují klienti konektory pro zapojení klávesnice, myši, monitoru, sluchána správu celého řešení správce se stará pouze o jedno PC, veškeré změny a instalace softwaru provedené na hlavním PC se ihned projeví na všech připojených stanicích. Dále jsou úspory v nákladech na infrastrukturu např. datové rozvody nejsou nutné. V neposlední řadě jsou to pak náklady na provoz místo 8 počítačů je v provozu pouze jeden. Každý uživatel má k dispozici svůj monitor, klávesnici, myš a případně také sluchátka i mikrofon. Díky této plné multimediální výbavě se hodí do všech typů pracovních prostředí a zejména do škol. Ve školách je možné jej využít jak v již existující síti s doménovým prostředím nebo i bez něj. Windows MultiPoint Server 2011 je postaven na nejnovější verzi serverového operačního systému této společnosti Windows Server 2008 R2, čímž je zajištěna podpora nejnovějších technologií, usnadnění správy a vysoká dostupnost, zabezpečení a spolehlivost. Windows MultiPoint Server 2011 přináší ovšem něco navíc správcovskou konzoli MultiPoint Manager, která umožňuje spravovat připojené pracovní stanice a uživatele pomocí nové grafické konzole, je určena zejména pro běžné, netechnické uživatele. Ve školním prostředí tak učitelé mohou sami vytvářet uživatelské účty, resetovat jejich hesla nebo vypínat jednotlivé připojené stanice, a to všechno bez podpory technických pracovníků. MultiPoint Manager je navržen tak, aby práce v něm byla efektivní a intuitivní. Celé prostředí operačního systému kromě výše uvedené konzole je dostupné v českém jazyce, a studenti tak mohou bez problému pracovat ve známém prostředí Windows 7. Díky sdílenému jádru operačních systémů Windows 7 a Windows Server 2008 R2 je totiž možné, aby Windows MultiPoint Server 2010 využíval všechny serverové technologie a zároveň poskytoval svým uživatelům pracovní prostředí Windows 7. Díky jedinečným uživatelským účtům má každý uživatel svoje vlastní prostředí, soukromé dokumenty a pracovní plochu navzdory tomu, že jsou všichni připojeni k jednomu PC. Naopak, díky tomuto řešení zde vzniká jednoduše realizovatelná forma spolupráce pomocí sdílených složek, které mohou studenti využívat např. k odevzdávání zadaných úkolů. Pokud se navíc využijí softwarové produkty podporující společnou práci na jednom dokumentu (např. OneNote), roste tím i efektivita práce studentů na vytváření společných výstupů. HP MultiSeat Téměř každé IT řešení vyžaduje dvě oblasti, softwarovou a hardwarovou. Technologie multipoint by bez podpory výrobců HW jistě neměla takový úspěch a nejdále v této oblasti je společnost Hew- tek a mikrofonu. Nabízí se tedy i využití při výuce cizích jazyků. Učitel cizího jazyka již nemusí používat při výuce CD přehrávače pochybné kvality a pouštět jednu a tu samou zvukovou ukázku všem studentům najednou. V každé třídě se přeci najdou žáci vnímavější a jazykově nadanější, které tento způsob výuky brzdí v rozvoji svých jazykových schopností. Naopak, jiní žáci mají možnost svým tempem a klidně několikrát za sebou si na sluchátkách zmiňovanou ukázku přehrát bez pocitu studu nebo omezování ostatních spolužáků. Řešení HP MultiSeat t100 je vybaveno ještě jednou zajímavou vlastností, je jí VESA adaptér. Ten slouží pro připnutí klienta na zadní stranu LCD monitoru. Standard VESA dnes podporují téměř všichni výrobci LCD monitorů. Spojení technologií Windows MultiPoint Server 2011 a HP Multi- Seat dává záruku vysoké kompatibility, funkčnosti a efektivnosti. Pokud zvažujete pořízení pracovních stanic do svých škol, tato technologie je zcela jistě jedním z horkých kandidátů. Windows MultiPoint Server 2011 na technologiích HP ve speciálním stole Salix Magic na semináři Microsoft pro malotřídky a malé školy v Novém Jičíně. MultiPoint Poč. učebna Notebooky Server (hlavní PC) ,- (20.000,-) (20.000,-) 8 stanic * , , ,- 8 monitorů ** , ,- 0,- Infrastruktura *** 2.000, , ,- Roční náklady **** 900, , ,- Celkem 76000, , ,- * V případě MultiPoint: klient s klávesnicí, myší a CAL licencí, v případě klasické počítačové učebny: nový počítač v běžné konfiguraci s Windows 7 s tříletou NBD zárukou, v případě notebooků nový levnější notebook s Windows 7 s tříletou NBD zárukou, ** běžný 20 monitor s tříletou NBD zárukou, *** běžné náklady na zapojení kabeláž a případné příslušenství (USB rozbočovač, switch apod.), **** počítáno při provozu 4 hodiny denně, 5 dní v týdnu, 40 týdnů v roce. Ceny jsou v KČ s DPH a jsou pouze orientační.

5 N o v i n k y v O f f i c e W e b A p p s Stránka 5 Společnost Microsoft uvolnila pro veřejnost nové funkce online kancelářských aplikací pod názvem Office Web Apps. V tomto produktu se nachází online dostupné aplikace Word Web App, Excel Web App, PowerPoint WebApp a OneNote Web App. Jedná se o odlehčené varianty plných desktopových produktů, které lze zobrazit v internetovém prohlížeči a jsou dostupné zcela zdarma. Během března se webové aplikace Office Web Apps staly dostupné pro uživatele ve více než 190 zemích. Podoba webových verzí aplikací Word, Excel, PowerPoint a OneNote není v žádném případě konečná a neustále se vyvíjí, aby byla co nejvíce graficky i funkčně podobná klasickým aplikacím Office. Všechny tyto aplikaci jsou dostupné samozřejmě zdarma a v češtině. Některé další změny přichází v těchto dnech. S webovými verzemi aplikací můžete pracovat na webu Jednou z nejžádanějších funkcí byla možnost tisku dokumentů ve Word Web App. Ačkoliv možnost tisku byla při prohlížení možná, uživatelům tato funkce chyběla při editaci dokumentu. Nyní je tedy možné v menu Soubor v režimu editace rovnou tisknout. V aplikaci Excel Web App jsou nyní implementovány nové funkce: Tou první z nich je možnost vložení a tvorby grafů přímo v aplikace Excel Web App. Na výběr máte známé kategorie a po klepnutí na objekt grafu se zobrazí kontextová karta Návrh. Druhou novou funkcí je možnost vytváření automatických číselných řad, tak jak ji znáte z klasického Excelu. Stačí napsat první dvě čísla posloupnosti, označit je a za pravý dolní roh označené oblasti táhnout myší požadovaným směrem. Excel Web App následně automaticky doplní celou označenou oblast dle posloupnosti z prvních dvou čísel. Další výraznou změnou je funkce Automatické shrnutí, které je jednou z nejpoužívanějších součástí klasického Excelu. Druhou novinkou týkající se vzorců a výpočtů je poté pomocník pro vkládání vzorců. Excel Web App se v nejnovějším updatu dočkala také největších změn a vylepšení a to zejména při práci s listy a funkcemi. I v Excel Web App je nyní možné vkládat, mazat nebo přejmenovávat listy ve webovém sešitu. V PowerPoint Web App přibyla nově oblíbená možnost vkládání klipartů, díky propojení s portálem Office.com tak máte možnost využít více než kvalitních obrázků. chvilky můžete mít hotovou kompletní grafickou podobu a můžete se zaměřit pouze na samotný obsah vaší prezentace. grafických motivů. Při vytváření nové prezentace jste rovnou na výběr motivu dotázání, takže již od začátku tvorby může být vaše prezentace působivě graficky zpracována. Webové aplikace Office Web Apps vám umožní Také se ihned po počátečním pojmenování prezentace zobrazí okno s větším výběrem motivů, které můžete použít pro vaší prezentaci. Druhou je možnost při práci s prezentací měnit rychle motiv celé prezentace, takže během I v klasickém PowerPointu je tato funkce jednou z nejpoužívanějších, protože zásadním způsobem šetří váš čas. Na výběr máte více jak 45 Vývojáři stojící za produktem Office Web Apps samozřejmě i nadále sledují požadavky uživatelů a ty nejčastější se zase již brzy v Office Web Apps zcela jistě objeví. zvládnout víc prakticky odkudkoli a kdykoli, ať jste ve škole, doma nebo na cestách. V y u ž i j t e s l u ž b u S k y D r i v e n a m a x i m u m Služba SkyDrive je jednou z řady inovativních Windows Live služeb, která vám umožňuje mít své vlastní zabezpečené datové úložiště na internetu. Velkým benefitem je také nabízený prostor o velikosti 25 GB pro každého uživatele. Pro využívání této služby stačí mít zřízeno Windows Live ID a okamžitě můžete na adrese skydrive.com službu začít využívat. Ve svém úložišti můžete vytvářet složky, nastavovat jim různé úrovně zabezpečení a oprávnění pro své přátele a spolupracovníky nebo si jednoduchým způsobem vytvořit vlastní webovou fotogalerii, nebo všeobecně sdílený materiál. Pomocí internetového prohlížeče tak máte přístup ke svým datům z jakéhokoliv počítače připojeného k Internetu, zároveň je možné SkyDrive využít i jako bezpečné úložiště pro zálohování důležitých dat. Využití služby SkyDrive je tedy velice pestré a rozmanité, ale ten pravý nádech skutečného cloud computingu dostává teprve ve spojení s Windows 7 a Microsoft Office V této kombinaci není problém ukládat dokumenty na online úložiště a to přímo z aplikací Word, Excel, PowerPoint nebo OneNote a stejně tak i dokumenty otevírat. Ve Windows 7 je poté možné díky novým vlastnostem si připojit 25GB úložiště tak, že se chová jako pevný disk. Ne, že by to nebylo možné již dříve díky aplikacím jako je například SkyDrive Explorer anebo Gladinet, ale v tomto článku si ukážeme, jak toho docílit bez nutnosti instalace aplikací třetích stran, které tak naprosto zbytečně běží na vašem počítači. Jak tedy namapovat SkyDrive jako další disk? Nejprve je nutné zjistit přesnou adresu složky ve službě SkyDrive, kterou chcete jako další diskovou jednotku namapovat, což lze zjistit právě například v aplikacích sady Microsoft Office 2010 (stačí i zkušební verze). 1. Spusťte si jednu z výše jmenovaných aplikací sady Microsoft Office 2010, například Word 2010

6 Stránka 6 2. Klepněte na tlačítko Soubor a v nabídce vyberte položku Uložit a odeslat a v zobrazené nabídce klepněte na Uložit na Web 3. Klepněte na tlačítko Přihlásit a přihlaste se se svými Windows LiveID údaji. Během chvíle uvidíte svoje SkyDrive prostředí včetně složek, do kterých máte možnost ukládat data z vybraných aplikací Office. 4. Po klepnutí na vybranou složku se objeví standardní dialogové okno pro uložení souboru, v tomto případě ale váš soubor ukládáte na webové úložiště. Co je však ještě důležitější je fakt, že se pomocí výše uvedených kroků dá zjistit přesná adresa složky ve službě SkyDrive a to ve formátu, který lze použít pro namapování diskové jednotky. V dialogovém okně pro uložení souboru na SkyDrive si všimněte horního adresního řádku, kde je zobrazena speciální adresa, reprezentující složku na SkyDrive. Jednoduchým způsobem pomocí pravého tlačítka myši a příkazu Kopírovat adresu jako text si zkopírujete celou cestu ke složce do schránky systému Windows a můžete ji použít pro namapování disku. 1. Klepněte pravým tlačítkem na položku Počítač v nabídce Start a klepněte na Připojit síťovou jednotku. 2. Vyberte písmeno disku a do položky Složka zadejte adresu SkyDrive složky zkopírované z předchozího kroku ve Wordu Zobrazí se okno pro zadání přihlašovacích údajů ve službě SkyDrive, zadejte tedy vaše Windows Live ID a heslo. Po chvíli se otevře nové okno s namapovaným diskem, který můžete používat jako jakýkoliv jiný pevný disk ve vašem počítači s tím podstatným rozdílem, že veškerá data jsou ukládána online. Využijte 25 GB prostoru, které Microsoft nabízí každému uživateli SkyDrive, jako nejbezpečnější úložiště digitálních učebních materiálů! P r o p o j e n í L i v e I D ú č t u s u ž i v a t e l s k ý m ú č t e m p o č í t a č e A poslední tip tohoto vydání se týká propojení vašeho uživatelského účtu s účtem Windows Live ID. Nelíbilo by se vám mít tyto dva účty propojené a pokaždé, když se přihlásíte se svým uživatelským účtem ve Windows 7 se zároveň přihlásíte s vaším Live ID účtem? Výhodou je okamžitý přístup ke všem Windows Live službám bez nutnosti dalšího přihlašování. Jak tedy na to? 1. Ve Windows 7 v Ovládacích panelech klepněte na položku Uživatelské účty. 2. V levé části okna vyberte možnost Propojit online ID a klepněte na Přidat poskytovatele online ID. 3. Zobrazí se internetový prohlížeč se stránkou pro Online poskytovatelé ID pro Windows 7, vyberte si 32-bitovou nebo 64-bitovou verzi dle vaší instalace operačního systému a stáhněte a nainstalujte si nástroj Windows Live ID Sign-in Assistant 7.0. Po jeho instalaci se v ovládacím panelu Uživatelské účty se zobrazí nová položka Windows Live ID, klepněte na Propojit Online ID a zadejte vaše přihlašovací údaje ke službě Windows Live. Po chvíli jsou váš účet do systému Windows 7 a Windows Live propojeny a není nutné se v aplikacích, které mají integrovány služby Windows Live ID, dále přihlašovat. V příštím vydání Bulletinu Malotřídky.cz připravujeme: Využití Microsoft Office OneNote 2010 ve školství. Jazyková učebna za využití technologie Microsoft Windows MultiPoint Server Tipy, triky a nápady ve Microsoft Windows 7. Další aktuality v projektu EU peníze školám a nejzajímavější dotazy a odpovědi MŠMT. Nové produkty Terasoftu a jejich využití pro tvorbu DUM. Nová školení plánovaná na školní rok 2011/2012. Infolinka:

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy 25. základní škola v Plzni, Chválenická 17, příspěvková organizace Zpracovali: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy Mgr. Zdeněk Novák Mgr. Eliška Syřínková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala

Více

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10 Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

ABRA Software a.s. ABRA on- line

ABRA Software a.s. ABRA on- line ABRA Software a.s. ABRA online ÚVOD 2 2.1 ABRA on-line - úvod 1 ČÁST 1 2 1.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené aplikace z prostředí OS MS Windows 1 ČÁST 2 11 2.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené

Více

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti.

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti. Obsah Přihlášení k Office 365... 1 Nastavení přeposílání (předávání) doručené pošty... 2 Instalace plného balíku aplikací Office 365 Pro Plus pro studenty... 3 Přihlášení v plné verzi Office 365 Pro Plus

Více

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Úvodní příručka Kontrola e-mailů iphone nebo ipad si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Postup přihlášení (první přihlášení)

Postup přihlášení (první přihlášení) Postup přihlášení (první přihlášení) 1. ve webovém prohlížeči zapište následující adresu: https://portal.office.com objeví se úvodní přihlašovací stránka 2. do prvního vstupního řádku zapište jako přihlašovací

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-101

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-101 Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

MS OFFICE, POWERPOINT

MS OFFICE, POWERPOINT Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D15_Z_OFF_PP.docx Informatika MS Office Powerpoint MS OFFICE, POWERPOINT ÚVOD PowerPoint

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

Implementace E-learningového prostředí Office 365 mezi školní uživatele

Implementace E-learningového prostředí Office 365 mezi školní uživatele Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách č. CZ.1.07/1.3.00/51.0020 Implementace E-learningového prostředí Office 365 mezi školní uživatele Kromě technické implementace Office 365 na školu je naprosto

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy 25. základní škola v Plzni, Chválenická 17, příspěvková organizace Zpracovali: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy Mgr. Zdeněk Novák Mgr. Petr Pavel, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY OLBRAMICE. PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 a 2015/2016

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY OLBRAMICE. PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 a 2015/2016 ICT PLÁN ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY OLBRAMICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 a 2015/2016 ICT plán školy popisuje stávající stav z hlediska vybavení školy informačními technologiemi a dostupností jejich využití

Více

INFORMATIKA MS WORD GRAFIKA VE WORDU

INFORMATIKA MS WORD GRAFIKA VE WORDU Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S3-D04_Z_WORD_GRAFIKA.docx Informatika MS Word Grafika ve Wordu INFORMATIKA MS WORD GRAFIKA

Více

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13. (nahrazuje U12.10 ICT plán)

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13. (nahrazuje U12.10 ICT plán) Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13 (nahrazuje U12.10 ICT plán) Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice uplatňuje ve vyučování Školní

Více

BRATŘÍ VENCLÍKŮ. ICT Plán školy

BRATŘÍ VENCLÍKŮ. ICT Plán školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRATŘÍ VENCLÍKŮ ICT Plán školy pro roky 2016/2017 2017/2018 Praha 2016 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Úvod... 3 3 Stávající stav... 3 3.1 Počet tříd, žáků a pedagogických pracovníků...

Více

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Office, e-mail, sdílení dokumentů, videokonference

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

počet studentů 400 počet tříd 16 počet učitelů 34

počet studentů 400 počet tříd 16 počet učitelů 34 2017-2018) Současný stav (k 1.9.2017) 1. Počty a stavy počet studentů 400 počet tříd 16 počet učitelů 34 speciální PC třídy (počítačové učebny) 2 učebny s PC a dataprojektorem 22 učebny vybavené dokumentovou

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě.

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě. POZVÁNKA NA KURZY Dovolujeme si zaměstnance Vaší školy pozvat na bezplatná školení sponzorovaná firmou Microsoft, která se konají na naší škole. Tato nabídka se týká všech zaměstnanců školství pedagogů

Více

Základní škola a mateřská škola Vacov. ICT plán školy 2012-2014. Vilan

Základní škola a mateřská škola Vacov. ICT plán školy 2012-2014. Vilan ICT plán školy 2012-2014 Vilan ICT plán školy 2012-2014 Základní údaje o škole: Název: Základní škola a mateřská škola Vacov Adresa: Miřetice 38, 384 86 Vacov IČO: 70873682 IZO: 107722135 Stávající stav:

Více

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 Identifikační údaje: Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace Dambořice 466, 696 35 IČ: 70995711 Tel. 518 631 130 / 518 631 129 Mail:

Více

Mgr. Jakub Polešenský, ICT koordinátor Mgr. Martina Michalíková, ředitelka školy

Mgr. Jakub Polešenský, ICT koordinátor Mgr. Martina Michalíková, ředitelka školy Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY P 2.5 ICT PLÁN ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: 16/15-cr Pedagogická rada projednala

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

ICT plán leden 2014 prosinec 2015

ICT plán leden 2014 prosinec 2015 Základní údaje o škole název školy ICT plán leden 2014 prosinec 2015 Základní škola T. G. Masaryka Brodek u Konice Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Ovládací panely

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Ovládací panely Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

dodání během 2. pololetí 2013, objednáno bude s měsíčním předstihem

dodání během 2. pololetí 2013, objednáno bude s měsíčním předstihem Max. cena za kus Max. cena za ks Max. celkem za č. Předmět Počet ks bez DPH vč. DPH položky vč. DPH Požadavky 1 počítače do učebny 13 12 500,00 15 125,00 196 625,00 Parametry: dodání během 2. pololetí

Více

Grid Player pro ios verzi 1.1

Grid Player pro ios verzi 1.1 Grid Player pro ios verzi 1.1 Sensory Software International Ltd 2011 O programu Grid Player Grid Player je aplikace pro alternativní a augmentativní komunikaci (AAK) určená lidem, kteří nemohou mluvit

Více

Návod pro tisk dokumentů na VŠPJ. Vysoká škola polytechnická Jihlava

Návod pro tisk dokumentů na VŠPJ. Vysoká škola polytechnická Jihlava Návod pro tisk dokumentů na VŠPJ Vysoká škola polytechnická Jihlava autor: OIKT 2016 Obsah Tisk dokumentů na VŠPJ... 3 Tiskneme... 4 Tisk přes WiFi z Vašeho notebooku... 6 Správa tiskové fronty... 7 Mapa

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Použití Office 365 na telefonu s Androidem

Použití Office 365 na telefonu s Androidem Použití Office 365 na telefonu s Androidem Úvodní příručka Kontrola e-mailů Telefon s Androidem si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Office, e-mail, sdílení dokumentů, videokonference

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

František Hudek. červen ročník

František Hudek. červen ročník VY_32_INOVACE_FH17_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek červen 2013

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Operační systém MS Windows XP Professional

Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém základní programové vybavení počítače zprostředkovává komunikaci uživatele s počítačem s technickým vybavením počítače s aplikačním programovým

Více

LIVE CD/DVD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

LIVE CD/DVD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště LIVE CD/DVD Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Live CD/DVD Autor Martin Šimůnek Datum 2. 10. 2012 Stupeň atypvzdělávání

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Interní předpis. Pokyn pro uživatele

Interní předpis. Pokyn pro uživatele Interní předpis klasifikace VEŘEJNÉ zpracoval: Ing. Petr Dvořáček datum zpracování: 1. 10. 2013 verze: 2.0 datum revize 1. 10. 2013 OBSAH 1. ÚČEL DOKUMENTU... 1 2. JAK SE PŘIHLÁSIT K POČÍTAČI?... 1 3.

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/ INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Tisk dokumentů na VŠPJ

Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ je zabezpečený. Úlohy, které si pošlete k tisku, se vytisknou teprve ve chvíli, kdy přiložíte svoji ISIC kartu ke kopírce. Úlohu si můžete vytisknout na kterékoli

Více

Základní škola a mateřská škola Vacov. ICT plán školy Jakub Vilánek

Základní škola a mateřská škola Vacov. ICT plán školy Jakub Vilánek ICT plán školy 2016-2018 Jakub Vilánek ICT plán školy 2016-2018 Základní údaje o škole: Název: Základní škola a mateřská škola Vacov Adresa: Miřetice 38, 384 86 Vacov IČO: 70873682 IZO: 107722135 Stávající

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více

Software602 FormApps Server

Software602 FormApps Server Software602 FormApps Server Instalace pluginů pro elektronické formuláře Aktualizováno: 13. 1. 2017 Software602 a.s. Hornokrčská 15 140 00 Praha 4 tel: 222 011 602 web: www.602.cz e-mail: info@602.cz ID

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO M6

Uživatelský manuál - základ PiPO M6 Uživatelský manuál - základ PiPO M6 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

ICT plán školy 2017/2018

ICT plán školy 2017/2018 ICT plán školy 2017/2018 Základní údaje o škole školy: Základní škola J. A. Komenského Fulnek, Česká 339, příspěvková organizace Adresa školy: Česká 339, 742 45 Fulnek IČO: 45215359 IZO: 102244073 Záměry

Více

ICT plán školy 2013/2014

ICT plán školy 2013/2014 ICT plán školy 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: ZŠ Jiříkov okres Děčín Adresa školy: Moskevská 740, 40753 Jiříkov IČO: 70698490 IZO: 600076491 Záměry školy v oblasti ICT Hlavní cíle: - zefektivnit

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu:

ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu: ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu: 410173-221 Leden 2006 Obsah 1 ešení pro správu klientských počítač Konfigurace a nasazení....................... 1 2 Správa a aktualizace

Více

Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ

Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ Zadavatel: Registrační číslo projektu: Název projektu: Střední škola Pohoda s.r.o., Na Vinici 2244, Litoměřice CZ.1.07/1.5.00/34.0613 Moderní škola Identifikační

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Používání u a Internetu

Používání  u a Internetu Používání e-mailu a Internetu Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

Dílčí část A. Specifikace předmětu plnění. Limitní cena za 1 ks bez DPH: 29 533 Kč. Cena za 1 ks bez DPH * Cena za 1 ks

Dílčí část A. Specifikace předmětu plnění. Limitní cena za 1 ks bez DPH: 29 533 Kč. Cena za 1 ks bez DPH * Cena za 1 ks Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Technické podmínky pro veřejnou zakázku Dodávka ICT zařízení pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci Specifikace předmětu

Více

Sada 2 - MS Office, Excel

Sada 2 - MS Office, Excel S třední škola stavební Jihlava Sada 2 - MS Office, Excel 02. Úvod do Excelu 2007. Operace s listy Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK ZÁKLADNÍ PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DOTACE Finanční alokace: 1, 5 mld. Kč pro ČR Minimální částka: 300 000 Kč na projekt Výše dotace pro SŠED F-M Výpočet dotace 300 000 Kč + (2

Více

ICT plán pro rok 2013. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace

ICT plán pro rok 2013. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Zpracoval: Ing. Roman Strakoš Dne 21. prosince 2012 Obsah Stávající stav... 1 Připojení k internetu a vnitřní počítačová síť...

Více

Registrace do portálu MS2014+

Registrace do portálu MS2014+ 2016 Registrace do portálu MS2014+ Lenka Juklová Místní akční skupina Hlinecko, z.s. 7.4.2016 Obsah: Úvod... 1 1 Instalace a aktualizace internetového prohlížeče... 2 2 Ověření HW a SW požadavků aplikace...

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian [Zadejte název společnosti.] Instalace SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 11 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)...

Více

Face Recognition for HP ProtectTools. Příručka jednoduchého nastavení

Face Recognition for HP ProtectTools. Příručka jednoduchého nastavení Face Recognition for HP ProtectTools Příručka jednoduchého nastavení Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Aplikační programové vybavení

Aplikační programové vybavení Aplikační software Aplikační software Programy z nejrůznějších oblastí využití počítače. Dnes existují stovky programů a u každého druhu pak často desítky konkrétních programů, které s větším nebo menším

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Informatika pro devátý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_5A_6_Operační_systémy-funkce Vyučovací předmět:

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY na období do 31. 8. 2016 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková

Více

Mobilní dotyková zařízení jako didaktická pomůcka

Mobilní dotyková zařízení jako didaktická pomůcka TABLETY DO ŠKOL POMŮCKA PRO PEDAGOGA VE SVĚTĚ DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝUKA, PROCVIČENÍ A TESTOVÁNÍ Mobilní dotyková zařízení jako didaktická pomůcka TÝMOVÉ VÝUKOVÉ AKTIVITY TABLET JAKO POMOCNÍK UČITELE

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Žadatel projektu Číslo projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu: Název oblasti podpory: Rozpočet projektu

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

Zařízeni musí splňovat minimální parametry uvedené níže u každého zařízení ve sloupci Specifikace předmětu zakázky.

Zařízeni musí splňovat minimální parametry uvedené níže u každého zařízení ve sloupci Specifikace předmětu zakázky. ICT 1 MSZ Příloha 1a Specifikace předmětu zakázky Seznam zboží s uvedením jeho kvantifikace, technických parametrů a ceny Zakázka: 2/2013 Zadavatel: Základní údaje: Střední škola technická a zemědělská,

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU Následující návod stručně popisuje, jak nastavit přístup do bezdrátové sítě pomocí protokolu 802.1X ve Windows Vista (české verzi). Prvním krokem

Více

Možnosti využití Windows Server 2003

Možnosti využití Windows Server 2003 Možnosti využití Windows Server 2003 Seminář z cyklu "Krůček vpřed v uskutečňování standardu služeb ICT" 1 2 3 4 5 6 Konfigurace serveru jako řadiče domény Připojení stanice do domény Vytváření doménových

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Příloha č. 2. Dodávka ICT techniky. Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů

Příloha č. 2. Dodávka ICT techniky. Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů Příloha č. 2 Technická specifikace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Závaznými postupy pro zadávání

Více

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Uživatelský manuál Obsah Uživatelský manuál Obsah 2 Webový klient Základní prostředí 3 Webový klient Oblíbené položky 4 Webový klient Upload souborů 5 Webový

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

GOOGLE APPS FOR WORK. TCL DigiTrade - 22.10.2015

GOOGLE APPS FOR WORK. TCL DigiTrade - 22.10.2015 GOOGLE APPS FOR WORK TCL DigiTrade - 22.10.2015 Seminář 22.10.2015 9.00-9.25 Co jsou Google Apps for Work (Stanislav Marszalek - TCL DigiTrade) 9.30 9.55 Praktické příklady použití Google Apps ve firmě

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

VYTVOŘENÍ / EDITACE RDP SOUBORU

VYTVOŘENÍ / EDITACE RDP SOUBORU VYTVOŘENÍ / EDITACE RDP SOUBORU Windows Server 2008 Windows Server 2012 ipodnik cloud ipodnik pro Vás provozuje: BIZ-ONE EU s.r.o. Jiráskova 306 252 25 Jinočany, Praha Západ Web: www.ipodnik.cz Tel.: 605

Více

Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Družstevní 125, Rapotín IČ DIČ: CZ tel.:

Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Družstevní 125, Rapotín IČ DIČ: CZ tel.: Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Družstevní 125, 788 14 Rapotín IČ 71 340 874 DIČ: CZ 71 340 874 tel.: 583 550 130 Koordinátor ICT: Dr. Martin Vavřík Školní rok: 2014/2015 ICT plán školy 1.

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY na období do 31. 8. 2014 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková

Více

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod:

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod: Internetový prohlížeč CHROME Pro správné fungování veškerých funkcionalit, které nám nástroje společnosti Google nabízí, je dobré používat prohlížeč Chrome. Jeho instalaci je možné provést z webové adresy:

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software TECHNICKÉ PODMÍNKY NABÍDKY pro nabídku na veřejnou zakázku S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle 27 zákona č.137/2006 Sb.,

Více

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Office, e-mail, sdílení dokumentů, videokonference

Více