Obsah: sebou prvních šest týdnů, ve kterých se první desítky pilotních seminářů zúčastnilo více než 250 učitelů a ředitelů malotřídek a malých

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: sebou prvních šest týdnů, ve kterých se první desítky pilotních seminářů zúčastnilo více než 250 učitelů a ředitelů malotřídek a malých"

Transkript

1 M i c r o s o f t p r o m a l o t ř í d k y a m a l é š k o l y 1 / Velice si vážíme vaší registrace do komunity Malotřídky.cz. Proto jsme pro členy připravili online workshopy tak, aby z úvodního semináře, který v posledních týdnech absolvovali, byl výstupem také zisk certifikátu. Online workshopy budou probíhat v průběhu měsíce června a července pomocí služby Microsoft Live Meeting a bude možné si vybrat z následujících tematických celků. Problematika EU peníze školám Microsoft Office 2010 Microsoft Office Web Apps IT v naší malotřídce/malé škole Windows MultiPoint Server 2011 Moderní interaktivní řešení J a r n í s é r i e s e m i n á ř ů v p l n é m p r o u d u Projekt EU peníze školám odstartoval před rokem a již více než čtyři pětiny mimopražských základních škol si požádaly o dotaci na realizaci vlastních projektů. Z těchto více než 3200 škol ale více než 1200 stále čeká na 60 % dotace, které mají dorazit na jejich účty. Dá se tedy říci, že pro polovinu škol vlastní realizace projektu EU peníze školám ještě nezačala, ale mají možnost se z realizace v druhé polovině škol poučit. Projekt Malotřídky.cz má za sebou prvních šest týdnů, ve kterých se první desítky pilotních seminářů zúčastnilo více než 250 učitelů a ředitelů malotřídek a malých škol. Do komunity Malotřídky.cz se pak zaregistrovalo již téměř 150 škol. Tato platforma může být právě pro výměnu zkušeností optimální díky kombinaci využití moderních technologií i osobních setkání. Většinu prostředků z dotace školy investují právě do informačních a komunikač- ních technologií, které se právě v malotřídkách a malých školách v uplynulém desetiletí osvědčily: osobní počítače, výukový software a připojení k Internetu jsou právě v těchto školách podle ČŠI využívány více než ve větších školách. V projektu Malotřídky.cz klademe na moderní informační a komunikační technologie jako informatici důraz. Chceme školám nabídnout informace nejen o nejmodernějších technologiích, které jsou okamžitě dostupné pro nasazení ve školách ve výuce, ale i o předpokládaných trendech. To je naše role, protože v malotřídkách a malých školách právě informatici nejsou a většina učitelů o skutečném stavu této oblasti mnoho neví, protože jde o oblast asi s nejrychlej- ším vývojem. A je třeba právě ve škole naše žáky i na aplikaci moderních technologií připravit, protože se s nimi setkávají doslova na každém kroku. Využijme proto prostředky z ESF v projektu EU peníze školám racionálně. Řada bezplatných nástrojů a služeb právě dnes nahrazuje donedávna jen pro školy obtížně zajistitelné a nákladné prostředky. Pro řadu dodavatelů je bohužel tento stav nepřijatelný a stále do škol nabízejí tradiční a dnes již zastaralou techniku. S p e c i á l n í n a b í d k a M a l o t ř í d k y. c z p r o č l e n y k o m u n i t y Obsah: zřízení české domény pro vaši školu za 240,- Kč např. zřízení bezplatné služby Microsoft pro vaši školu, které obsahuje komunikační služby pomocí Outlook Live na vlastní doméně, služby pro spolupráci s daty a soubory na online úložišti SkyDrive a služby podporující vyšší produktivitu: online vytváření, prohlížení, úprava a sdílení dokumentů sady Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint a OneNote pomocí SkyDrive, pomoc při zřízení účtů pro učitele i žáky vaší školy, pomoc při migraci stávajících poštovních účtů, pomoc při zřízení školního webu. EU peníze školám 2 Windows MultiPoint Server 3 Novinky v Office Web Apps 4 Tipy a triky ve SkyDrive 4 Tipy a triky k Live ID účtu 5

2 Stránka 2 V ý h o d y č l e n s t v í v k o m u n i t ě M a l o t ř í d k y. c z Každá škola, která se zapojí do komunity Malotřídky.cz získá tyto možnosti: Přístup do sekce pro přihlášené na v které naleznete množství připravených vzorů šablon v PowerPointu, metodické materiály a učebnice zaměřené na aplikace Microsoft Office, bezplatné softwarové doplňky využitelné ve výuce, návody a diskuzní fórum. Poradenství v oblasti projektu EU peníze školám. Aktuální informace z MŠMT. Poradenství v oblasti informačních technologií přímo ve vaší škole. Možné zřízení ové schránky Možnost založení účtu na doméně malotridky.cz. Poradenství v oblasti licencování Microsoft. Pravidelná rozesílka Bulletinu Malotřídky.cz s aktuálními informacemi z oblastí projektu EU peníze školám, informačních technologií ve školství, ze školení a ostatní aktuální témata. Připravujeme setkání komunity po celé České republice. Bezplatná i akreditovaná DVPP školení na tvorbu výukových materiálů v aplikacích Microsoft Office Bezplatný helpdesk. V y b r a n é o t á z k y a o d p o v ě d i E U p e n í z e š k o l á m Dotaz: Kdo je učitel cizích jazyků, je jím učitel na prvním stupni, který jazyk vyučuje? Nebo musí mít aprobaci přímo a pouze na cizí jazyk (šablona II/4,II/5)? Odpověď: Učitel cizího jazyka je ten, který jej aktivně vyučuje. Aprobaci pro cizí jazyk mít nemusí. Z uvedených šablon může být podpořen učitel základní školy (kvalifikovaný i nekvalifikovaný), který před zahájením a v době realizace projektu vyučuje cizí jazyk na příslušné ZŠ. Dotaz: Co se rozumí pojmem vzdělávací materiál u šablon zaměřených na inovaci výuky? Odpověď: Může to být např. pracovní list pro žáka, prezentace, příprava pedagoga na vyučovací hodinu, DUM, model, didaktická pomůcka, osmisměrka, písemná práce, úlohy pro samostatnou práci žáků. Podmínkou je, aby vzdělávací materiál vytvořil pedagog či tým pedagogů dané školy. Dotaz: V šabloně ICT budeme vybavovat novou učebnu PC. Jak je to s náklady na kabeláže a úhradu prací s tím spojenými? Odpověď: Náklady je možné z dotace uhradit, ale nesmí se jednat o investici (dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tisíc Kč nebo soubor movitých věcí nad 40 tisíc Kč) nebo zhodnocení budovy (musí posoudit ekonom školy nebo ředitel, popř. zřizovatel). Dotaz: Musí pracovní list pro žáky obsahovat nějaké konkrétní logo tohoto projektu? Odpověď: Ne. Dotaz: Je možné provést výběrové řízení před začátkem realizace projektu? Dotaz: Je možné vytvářet skupiny žáků v rámci šablon individualizace i napříč ročníky? Odpověď: Ano Dotaz: Při dokládání výstupů v monitorovací zprávě pro klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky mají být přiloženy kopie vytvořených vzdělávacích materiálů. Mohou se v MZ vykazovat i takové, které nejsou v současné chvíli ověřené ve výuce? Odpověď: Ne, vykazovat se mohou jen ověřené materiály. Dotaz: Jak je to s autorskými právy v projektu, když se vytvoří nový materiál, například sady? Odpověď: Práva si ponechává příjemce a poskytovateli dává neomezenou licenci k jejich využití. Poskytovatel nemá autorská práva, nicméně díky licenci může neomezeně využívat produkty projektu. Dotaz: V rámci šablony II / 2 : Je možné vytvořit v rámci jedné šablony sadu 36 listů Aj a 36 listů Nj? Šla by rozdělit jedna šablona na 3 jazyky? Odpověď: Ano, v šabloně II/2 je možné vytvořit 1 sadu pro AJ a 1 sadu pro NJ, pokud škola oba tyto předměty v souladu se svým ŠVP vyučuje. Pokud chce škola vytvářet výukové materiály pro tři jazyky, je vhodné využít např. i šablonu III/2, kde lze vytvořit 3x20 DUMů pro 3 různé jazyky. Dotaz: Co je považováno za DUM? Odpověď: Podrobné vysvětlení naleznete na str. 73 Příručky pro žadatele a příjemce: file/13326 Odpověď: Ano, je to možné.

3 Stránka 3 Dotaz: Musí být nějakým způsobem ověřeno, že zvolená šablona klíčových aktivit je pro školu potřebná? Odpověď: Výběr šablon je plně v kompetenci ředitele školy. Výběr šablon by měl vycházet z potřeb, které vyplynuly z projektového záměru. Dotaz: Musí být nějakým způsobem ověřeno, že došlo během projektu ke kvalitativnímu posunu ve vzdělávání žáků? Odpověď: Žádné ověřování kvalitativního posunu ve vzdělávání žáků není v rámci projektu požadováno. Dotaz: Může nabídky do výběrového řízení podávat firma/ osoba, která se podílí na zpracovávání administrativy projektu (projektová žádost, monitorovací zprávy), když nepřipravovala výběrové řízení? Odpověď: Zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s uchazečem, pokud se na zpracování uchazečovy nabídky podílel zaměstnanec zadavatele či člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení. Dotaz: Jsou někde zveřejněny vzory dokumentů pro zadávání veřejných zakázek v oblasti podpory 1.4? Odpověď: Ano, naleznete je na webu MŠMT na odkazu: Dotaz: Kde naleznu informace o zadávání veřejných zakázek k projektům hrazených z OP 1.4 OP VK? Odpověď: Informace naleznete v Příručce pro žadatele a příjemce 1.4 na straně Ustanovení pro zadávání veřejných zakázek jsou v této příručce pro příjemce závazná. Příručka je dostupná na: strukturalni-fondy/eu-penize-skolam/prirucka-pro-zadatele -a-prijemce-1-4, další informace můžete nalézt v Newsletteru OP VK pro IPo Zadávání veřejných zakázek 1.4, dostupný na: dále v dokumentu Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dostupné na: Dotaz: Je nutné mít písemný souhlas od žáků, pokud budou součástí výstupu jejich výtvarná díla? Odpověď: Ano, souhlas je nutný. Dotaz: V šabloně ICT budeme vybavovat novou učebnu PC. Jak je to s náklady na kabeláže a úhradu prací s tím spojenými? Odpověď: Náklady je možné z dotace uhradit, ale nesmí se jednat o investici (dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tisíc Kč nebo soubor movitých věcí nad 40 tisíc Kč) nebo zhodnocení budovy (musí posoudit ekonom školy nebo ředitel, popř. zřizovatel) Více otázek a odpovědí naleznete na webu Malotřídky.cz, kde také můžete pokládat otázky nové. O v l á d á n í d o t y k e m v n o v ý c h M i c r o s o f t W i n d o w s 7 Operační systém Microsoft Windows 7 se zcela zásadně podílí na rozmachu počítačů s dotykovým ovládáním. Nejde přitom jen o technologickou novinku, dotykové ovládání především usnadňuje a díky zpracování více dotyků Tablet HP Slate z nabídky společnosti Hewlett-Packard představený letos v březnu. Společnost Hewlett- Packard je partnerem projektu Malotřídky.cz (MultiTouch) také urychluje práci s počítačem. Vícedotykové ovládání se stalo standardem pro ovládání chytrých telefonů, tabletů i dalších zařízení. Podpora dotykového ovládání v Microsoft Windows 7 nabízí rychlé, jednoduché a intuitivní ovládání počítače, které zvládne i neznalý uživatel. Nyní přichází na trh přichází velké množství tabletů či malých dotykových počítačů s vícedotykovým ovládáním, které se vyznačují absencí klávesnice a myši. Dalším fenoménem jsou dotykové monitory k běžným osobním počítačům. Pro školy jsou ale nejzajímavější velkoplošné dotykové obrazovky. Ty spojují možnosti klasických interaktivních tabulí s vlastnostmi moderního operačního systému Microsoft Windows 7 s intuitivním vícedotykovým ovládáním. Učitelé i žáci u nové generace interaktivních tabulí - obrazovek také oceňují komfort a výrazně kvalitnější obraz moderních plazmových, LCD nebo LED technologií, který na první pohled vynikne v porovnání s klasickou interaktivní tabulí s dataprojektorem. Toto řešení preferují zejména malé a malotřídní školy i z důvodů mobility a širokého spektra užití. Interaktivní obrazovka Jawiq ProEdu Board na pojízdném stojanu z nabídky společnosti J4W, partnera projektu Malotřídky.cz

4 Stránka 4 W i n d o w s M u l t i P o i n t S e r v e r Počátkem roku 2010 společnost Microsoft uvedla na trh nový operační systém Windows MultiPoint Server 2010, na jaře roku 2011 pak následovala výrazně vylepšená verze Windows MultiPoint Server Jde o vylepšenou technologii známého terminálového řešení, která přináší snadnou správu, zajímavou cenovou politiku i širokou podporu světových výrobců hardware. Filozofie podobných řešení je založena na tom, že v rámci určité sítě počítačů existuje pouze jeden, hlavní centrální server, do kterého jsou všechny ostatní pracovní stanice připojeny pouze pomocí tenkých klientů, a to jediným kabelem. Díky této technologii je možné ušetřit výrazné prostředky ""Řešení Windows MultiPoint Server 2011 na technologiích HP MultiSeat v kombinaci s využitím speciálního stolu Salix považuji za jedno z nejefektivnějších řešení pro malé a malotřídní školy nejen u nás, ale mohu-li srovnávat, tak i ve světovém kontextu." Jan Martínek, programový ředitel pro školství, Microsoft lett-packard, která již od počátku vývoje Windows MultiPoint Serveru 2011 spolupracuje s firmou Microsoft na vývoji ideálního HW řešení. Jejich řešení je založeno na výkonné pracovní stanici HP ms6000 a zejména na klientovi HP MultiSeat t100. Pracovní stanice HP využívají moderních čtyřjádrových procesorů Intel a operační paměti typu DDR3, což poskytuje dostatečný výkon pro dané řešení. S touto pracovní stanicí jsou potom klienty HP MultiSeat t100 propojeny pouze jediným USB kabelem a kromě toho disponují klienti konektory pro zapojení klávesnice, myši, monitoru, sluchána správu celého řešení správce se stará pouze o jedno PC, veškeré změny a instalace softwaru provedené na hlavním PC se ihned projeví na všech připojených stanicích. Dále jsou úspory v nákladech na infrastrukturu např. datové rozvody nejsou nutné. V neposlední řadě jsou to pak náklady na provoz místo 8 počítačů je v provozu pouze jeden. Každý uživatel má k dispozici svůj monitor, klávesnici, myš a případně také sluchátka i mikrofon. Díky této plné multimediální výbavě se hodí do všech typů pracovních prostředí a zejména do škol. Ve školách je možné jej využít jak v již existující síti s doménovým prostředím nebo i bez něj. Windows MultiPoint Server 2011 je postaven na nejnovější verzi serverového operačního systému této společnosti Windows Server 2008 R2, čímž je zajištěna podpora nejnovějších technologií, usnadnění správy a vysoká dostupnost, zabezpečení a spolehlivost. Windows MultiPoint Server 2011 přináší ovšem něco navíc správcovskou konzoli MultiPoint Manager, která umožňuje spravovat připojené pracovní stanice a uživatele pomocí nové grafické konzole, je určena zejména pro běžné, netechnické uživatele. Ve školním prostředí tak učitelé mohou sami vytvářet uživatelské účty, resetovat jejich hesla nebo vypínat jednotlivé připojené stanice, a to všechno bez podpory technických pracovníků. MultiPoint Manager je navržen tak, aby práce v něm byla efektivní a intuitivní. Celé prostředí operačního systému kromě výše uvedené konzole je dostupné v českém jazyce, a studenti tak mohou bez problému pracovat ve známém prostředí Windows 7. Díky sdílenému jádru operačních systémů Windows 7 a Windows Server 2008 R2 je totiž možné, aby Windows MultiPoint Server 2010 využíval všechny serverové technologie a zároveň poskytoval svým uživatelům pracovní prostředí Windows 7. Díky jedinečným uživatelským účtům má každý uživatel svoje vlastní prostředí, soukromé dokumenty a pracovní plochu navzdory tomu, že jsou všichni připojeni k jednomu PC. Naopak, díky tomuto řešení zde vzniká jednoduše realizovatelná forma spolupráce pomocí sdílených složek, které mohou studenti využívat např. k odevzdávání zadaných úkolů. Pokud se navíc využijí softwarové produkty podporující společnou práci na jednom dokumentu (např. OneNote), roste tím i efektivita práce studentů na vytváření společných výstupů. HP MultiSeat Téměř každé IT řešení vyžaduje dvě oblasti, softwarovou a hardwarovou. Technologie multipoint by bez podpory výrobců HW jistě neměla takový úspěch a nejdále v této oblasti je společnost Hew- tek a mikrofonu. Nabízí se tedy i využití při výuce cizích jazyků. Učitel cizího jazyka již nemusí používat při výuce CD přehrávače pochybné kvality a pouštět jednu a tu samou zvukovou ukázku všem studentům najednou. V každé třídě se přeci najdou žáci vnímavější a jazykově nadanější, které tento způsob výuky brzdí v rozvoji svých jazykových schopností. Naopak, jiní žáci mají možnost svým tempem a klidně několikrát za sebou si na sluchátkách zmiňovanou ukázku přehrát bez pocitu studu nebo omezování ostatních spolužáků. Řešení HP MultiSeat t100 je vybaveno ještě jednou zajímavou vlastností, je jí VESA adaptér. Ten slouží pro připnutí klienta na zadní stranu LCD monitoru. Standard VESA dnes podporují téměř všichni výrobci LCD monitorů. Spojení technologií Windows MultiPoint Server 2011 a HP Multi- Seat dává záruku vysoké kompatibility, funkčnosti a efektivnosti. Pokud zvažujete pořízení pracovních stanic do svých škol, tato technologie je zcela jistě jedním z horkých kandidátů. Windows MultiPoint Server 2011 na technologiích HP ve speciálním stole Salix Magic na semináři Microsoft pro malotřídky a malé školy v Novém Jičíně. MultiPoint Poč. učebna Notebooky Server (hlavní PC) ,- (20.000,-) (20.000,-) 8 stanic * , , ,- 8 monitorů ** , ,- 0,- Infrastruktura *** 2.000, , ,- Roční náklady **** 900, , ,- Celkem 76000, , ,- * V případě MultiPoint: klient s klávesnicí, myší a CAL licencí, v případě klasické počítačové učebny: nový počítač v běžné konfiguraci s Windows 7 s tříletou NBD zárukou, v případě notebooků nový levnější notebook s Windows 7 s tříletou NBD zárukou, ** běžný 20 monitor s tříletou NBD zárukou, *** běžné náklady na zapojení kabeláž a případné příslušenství (USB rozbočovač, switch apod.), **** počítáno při provozu 4 hodiny denně, 5 dní v týdnu, 40 týdnů v roce. Ceny jsou v KČ s DPH a jsou pouze orientační.

5 N o v i n k y v O f f i c e W e b A p p s Stránka 5 Společnost Microsoft uvolnila pro veřejnost nové funkce online kancelářských aplikací pod názvem Office Web Apps. V tomto produktu se nachází online dostupné aplikace Word Web App, Excel Web App, PowerPoint WebApp a OneNote Web App. Jedná se o odlehčené varianty plných desktopových produktů, které lze zobrazit v internetovém prohlížeči a jsou dostupné zcela zdarma. Během března se webové aplikace Office Web Apps staly dostupné pro uživatele ve více než 190 zemích. Podoba webových verzí aplikací Word, Excel, PowerPoint a OneNote není v žádném případě konečná a neustále se vyvíjí, aby byla co nejvíce graficky i funkčně podobná klasickým aplikacím Office. Všechny tyto aplikaci jsou dostupné samozřejmě zdarma a v češtině. Některé další změny přichází v těchto dnech. S webovými verzemi aplikací můžete pracovat na webu Jednou z nejžádanějších funkcí byla možnost tisku dokumentů ve Word Web App. Ačkoliv možnost tisku byla při prohlížení možná, uživatelům tato funkce chyběla při editaci dokumentu. Nyní je tedy možné v menu Soubor v režimu editace rovnou tisknout. V aplikaci Excel Web App jsou nyní implementovány nové funkce: Tou první z nich je možnost vložení a tvorby grafů přímo v aplikace Excel Web App. Na výběr máte známé kategorie a po klepnutí na objekt grafu se zobrazí kontextová karta Návrh. Druhou novou funkcí je možnost vytváření automatických číselných řad, tak jak ji znáte z klasického Excelu. Stačí napsat první dvě čísla posloupnosti, označit je a za pravý dolní roh označené oblasti táhnout myší požadovaným směrem. Excel Web App následně automaticky doplní celou označenou oblast dle posloupnosti z prvních dvou čísel. Další výraznou změnou je funkce Automatické shrnutí, které je jednou z nejpoužívanějších součástí klasického Excelu. Druhou novinkou týkající se vzorců a výpočtů je poté pomocník pro vkládání vzorců. Excel Web App se v nejnovějším updatu dočkala také největších změn a vylepšení a to zejména při práci s listy a funkcemi. I v Excel Web App je nyní možné vkládat, mazat nebo přejmenovávat listy ve webovém sešitu. V PowerPoint Web App přibyla nově oblíbená možnost vkládání klipartů, díky propojení s portálem Office.com tak máte možnost využít více než kvalitních obrázků. chvilky můžete mít hotovou kompletní grafickou podobu a můžete se zaměřit pouze na samotný obsah vaší prezentace. grafických motivů. Při vytváření nové prezentace jste rovnou na výběr motivu dotázání, takže již od začátku tvorby může být vaše prezentace působivě graficky zpracována. Webové aplikace Office Web Apps vám umožní Také se ihned po počátečním pojmenování prezentace zobrazí okno s větším výběrem motivů, které můžete použít pro vaší prezentaci. Druhou je možnost při práci s prezentací měnit rychle motiv celé prezentace, takže během I v klasickém PowerPointu je tato funkce jednou z nejpoužívanějších, protože zásadním způsobem šetří váš čas. Na výběr máte více jak 45 Vývojáři stojící za produktem Office Web Apps samozřejmě i nadále sledují požadavky uživatelů a ty nejčastější se zase již brzy v Office Web Apps zcela jistě objeví. zvládnout víc prakticky odkudkoli a kdykoli, ať jste ve škole, doma nebo na cestách. V y u ž i j t e s l u ž b u S k y D r i v e n a m a x i m u m Služba SkyDrive je jednou z řady inovativních Windows Live služeb, která vám umožňuje mít své vlastní zabezpečené datové úložiště na internetu. Velkým benefitem je také nabízený prostor o velikosti 25 GB pro každého uživatele. Pro využívání této služby stačí mít zřízeno Windows Live ID a okamžitě můžete na adrese skydrive.com službu začít využívat. Ve svém úložišti můžete vytvářet složky, nastavovat jim různé úrovně zabezpečení a oprávnění pro své přátele a spolupracovníky nebo si jednoduchým způsobem vytvořit vlastní webovou fotogalerii, nebo všeobecně sdílený materiál. Pomocí internetového prohlížeče tak máte přístup ke svým datům z jakéhokoliv počítače připojeného k Internetu, zároveň je možné SkyDrive využít i jako bezpečné úložiště pro zálohování důležitých dat. Využití služby SkyDrive je tedy velice pestré a rozmanité, ale ten pravý nádech skutečného cloud computingu dostává teprve ve spojení s Windows 7 a Microsoft Office V této kombinaci není problém ukládat dokumenty na online úložiště a to přímo z aplikací Word, Excel, PowerPoint nebo OneNote a stejně tak i dokumenty otevírat. Ve Windows 7 je poté možné díky novým vlastnostem si připojit 25GB úložiště tak, že se chová jako pevný disk. Ne, že by to nebylo možné již dříve díky aplikacím jako je například SkyDrive Explorer anebo Gladinet, ale v tomto článku si ukážeme, jak toho docílit bez nutnosti instalace aplikací třetích stran, které tak naprosto zbytečně běží na vašem počítači. Jak tedy namapovat SkyDrive jako další disk? Nejprve je nutné zjistit přesnou adresu složky ve službě SkyDrive, kterou chcete jako další diskovou jednotku namapovat, což lze zjistit právě například v aplikacích sady Microsoft Office 2010 (stačí i zkušební verze). 1. Spusťte si jednu z výše jmenovaných aplikací sady Microsoft Office 2010, například Word 2010

6 Stránka 6 2. Klepněte na tlačítko Soubor a v nabídce vyberte položku Uložit a odeslat a v zobrazené nabídce klepněte na Uložit na Web 3. Klepněte na tlačítko Přihlásit a přihlaste se se svými Windows LiveID údaji. Během chvíle uvidíte svoje SkyDrive prostředí včetně složek, do kterých máte možnost ukládat data z vybraných aplikací Office. 4. Po klepnutí na vybranou složku se objeví standardní dialogové okno pro uložení souboru, v tomto případě ale váš soubor ukládáte na webové úložiště. Co je však ještě důležitější je fakt, že se pomocí výše uvedených kroků dá zjistit přesná adresa složky ve službě SkyDrive a to ve formátu, který lze použít pro namapování diskové jednotky. V dialogovém okně pro uložení souboru na SkyDrive si všimněte horního adresního řádku, kde je zobrazena speciální adresa, reprezentující složku na SkyDrive. Jednoduchým způsobem pomocí pravého tlačítka myši a příkazu Kopírovat adresu jako text si zkopírujete celou cestu ke složce do schránky systému Windows a můžete ji použít pro namapování disku. 1. Klepněte pravým tlačítkem na položku Počítač v nabídce Start a klepněte na Připojit síťovou jednotku. 2. Vyberte písmeno disku a do položky Složka zadejte adresu SkyDrive složky zkopírované z předchozího kroku ve Wordu Zobrazí se okno pro zadání přihlašovacích údajů ve službě SkyDrive, zadejte tedy vaše Windows Live ID a heslo. Po chvíli se otevře nové okno s namapovaným diskem, který můžete používat jako jakýkoliv jiný pevný disk ve vašem počítači s tím podstatným rozdílem, že veškerá data jsou ukládána online. Využijte 25 GB prostoru, které Microsoft nabízí každému uživateli SkyDrive, jako nejbezpečnější úložiště digitálních učebních materiálů! P r o p o j e n í L i v e I D ú č t u s u ž i v a t e l s k ý m ú č t e m p o č í t a č e A poslední tip tohoto vydání se týká propojení vašeho uživatelského účtu s účtem Windows Live ID. Nelíbilo by se vám mít tyto dva účty propojené a pokaždé, když se přihlásíte se svým uživatelským účtem ve Windows 7 se zároveň přihlásíte s vaším Live ID účtem? Výhodou je okamžitý přístup ke všem Windows Live službám bez nutnosti dalšího přihlašování. Jak tedy na to? 1. Ve Windows 7 v Ovládacích panelech klepněte na položku Uživatelské účty. 2. V levé části okna vyberte možnost Propojit online ID a klepněte na Přidat poskytovatele online ID. 3. Zobrazí se internetový prohlížeč se stránkou pro Online poskytovatelé ID pro Windows 7, vyberte si 32-bitovou nebo 64-bitovou verzi dle vaší instalace operačního systému a stáhněte a nainstalujte si nástroj Windows Live ID Sign-in Assistant 7.0. Po jeho instalaci se v ovládacím panelu Uživatelské účty se zobrazí nová položka Windows Live ID, klepněte na Propojit Online ID a zadejte vaše přihlašovací údaje ke službě Windows Live. Po chvíli jsou váš účet do systému Windows 7 a Windows Live propojeny a není nutné se v aplikacích, které mají integrovány služby Windows Live ID, dále přihlašovat. V příštím vydání Bulletinu Malotřídky.cz připravujeme: Využití Microsoft Office OneNote 2010 ve školství. Jazyková učebna za využití technologie Microsoft Windows MultiPoint Server Tipy, triky a nápady ve Microsoft Windows 7. Další aktuality v projektu EU peníze školám a nejzajímavější dotazy a odpovědi MŠMT. Nové produkty Terasoftu a jejich využití pro tvorbu DUM. Nová školení plánovaná na školní rok 2011/2012. Infolinka:

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10 Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti.

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti. Obsah Přihlášení k Office 365... 1 Nastavení přeposílání (předávání) doručené pošty... 2 Instalace plného balíku aplikací Office 365 Pro Plus pro studenty... 3 Přihlášení v plné verzi Office 365 Pro Plus

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy 25. základní škola v Plzni, Chválenická 17, příspěvková organizace Zpracovali: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy Mgr. Zdeněk Novák Mgr. Petr Pavel, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-101

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-101 Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY OLBRAMICE. PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 a 2015/2016

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY OLBRAMICE. PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 a 2015/2016 ICT PLÁN ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY OLBRAMICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 a 2015/2016 ICT plán školy popisuje stávající stav z hlediska vybavení školy informačními technologiemi a dostupností jejich využití

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

ICT plán školy 2013/2014

ICT plán školy 2013/2014 ICT plán školy 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: ZŠ Jiříkov okres Děčín Adresa školy: Moskevská 740, 40753 Jiříkov IČO: 70698490 IZO: 600076491 Záměry školy v oblasti ICT Hlavní cíle: - zefektivnit

Více

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka PC sestav (PC, monitor, software).

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka PC sestav (PC, monitor, software). Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle 18 odst. 5 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky malého rozsahu: Dodávka

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Základní škola a mateřská škola Vacov. ICT plán školy 2012-2014. Vilan

Základní škola a mateřská škola Vacov. ICT plán školy 2012-2014. Vilan ICT plán školy 2012-2014 Vilan ICT plán školy 2012-2014 Základní údaje o škole: Název: Základní škola a mateřská škola Vacov Adresa: Miřetice 38, 384 86 Vacov IČO: 70873682 IZO: 107722135 Stávající stav:

Více

Interní předpis. Pokyn pro uživatele

Interní předpis. Pokyn pro uživatele Interní předpis klasifikace VEŘEJNÉ zpracoval: Ing. Petr Dvořáček datum zpracování: 1. 10. 2013 verze: 2.0 datum revize 1. 10. 2013 OBSAH 1. ÚČEL DOKUMENTU... 1 2. JAK SE PŘIHLÁSIT K POČÍTAČI?... 1 3.

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13. (nahrazuje U12.10 ICT plán)

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13. (nahrazuje U12.10 ICT plán) Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13 (nahrazuje U12.10 ICT plán) Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice uplatňuje ve vyučování Školní

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Grid Player pro ios verzi 1.1

Grid Player pro ios verzi 1.1 Grid Player pro ios verzi 1.1 Sensory Software International Ltd 2011 O programu Grid Player Grid Player je aplikace pro alternativní a augmentativní komunikaci (AAK) určená lidem, kteří nemohou mluvit

Více

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Použití aplikace Business Contact Manager v sadě Microsoft Office Obsah Import sestavy aplikace Business Contact Manager do aplikace Excel...

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Popis realizace klíčové aktivity

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav).

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav). ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standart ICT sluţeb ve škole a náleţitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na období od 1. 9.

Více

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě.

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě. POZVÁNKA NA KURZY Dovolujeme si zaměstnance Vaší školy pozvat na bezplatná školení sponzorovaná firmou Microsoft, která se konají na naší škole. Tato nabídka se týká všech zaměstnanců školství pedagogů

Více

Microsoft Partneři ve vzdělávání

Microsoft Partneři ve vzdělávání Microsoft Partneři ve vzdělávání aktivity pro základní a střední školy ČR Jan Martínek Academic Audience Manager, Microsoft Jan.Martinek@microsoft.com Stávající aktivity programu Microsoft Partneři ve

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 2. 9. 2013 do 27. 6. 2014 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT ČÁST II ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol. Číslo klíčové aktivity I/1 Název klíčové aktivity Vazba

Více

Autor: Karel Klatovský

Autor: Karel Klatovský Novinky v aplikaci Excel 2013 Autor: Karel Klatovský Tato příručka byla vytvořena v rámci programu Partneři ve vzdělávání společnosti Microsoft ČR. Contents 1. Novinky společné pro aplikace sady Office...

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 Identifikační údaje: Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace Dambořice 466, 696 35 IČ: 70995711 Tel. 518 631 130 / 518 631 129 Mail:

Více

Úvodní příručka. Podívejte se na další možnosti Kliknutím na tuto šipku se zobrazí další možnosti v dialogovém okně.

Úvodní příručka. Podívejte se na další možnosti Kliknutím na tuto šipku se zobrazí další možnosti v dialogovém okně. Úvodní příručka Microsoft PowerPoint 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Vyhledání potřebných funkcí Kliknutím na libovolnou

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Možnosti využití Windows Server 2003

Možnosti využití Windows Server 2003 Možnosti využití Windows Server 2003 Seminář z cyklu "Krůček vpřed v uskutečňování standardu služeb ICT" 1 2 3 4 5 6 Konfigurace serveru jako řadiče domény Připojení stanice do domény Vytváření doménových

Více

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian [Zadejte název společnosti.] Instalace SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 11 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)...

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

ICT plán školy. Základní údaje školy:

ICT plán školy. Základní údaje školy: ICT plán školy ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standard ICT služeb ve škole a náležitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet)

Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet) Dodavatel Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet) Zadavatel: Název: Název Požadované minimální technické parametry Množství Splněno/nesplněno (uchazeč doplní toto

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Operační program

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

ICT plán pro rok 2013. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace

ICT plán pro rok 2013. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Zpracoval: Ing. Roman Strakoš Dne 21. prosince 2012 Obsah Stávající stav... 1 Připojení k internetu a vnitřní počítačová síť...

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.5 Březen 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah Obsah... 1 Windows XP... 2 Windows

Více

Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 ICT PLÁN ŠKOLY

Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 ICT PLÁN ŠKOLY Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 ICT PLÁN ŠKOLY Koordinátor ICT: Mgr. Martin Šnajdr Školní rok: 2013/2014 E-mail: zsaprsceskybrod@seznam.cz www: www.zszitomirska.wz.cz 1. STÁVAJÍCÍ

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

ICT plán leden 2014 prosinec 2015

ICT plán leden 2014 prosinec 2015 Základní údaje o škole název školy ICT plán leden 2014 prosinec 2015 Základní škola T. G. Masaryka Brodek u Konice Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace

Více

Uherský Brod, 23.9.2011. Jana Knesplová Business Development Manager - Education Microsoft Česká republika

Uherský Brod, 23.9.2011. Jana Knesplová Business Development Manager - Education Microsoft Česká republika Microsoft pro střední školy Uherský Brod, 23.9.2011 Jana Knesplová Business Development Manager - Education Microsoft Česká republika Obsah prezentace 1) Technologie Microsoft pro EU PeSŠ (stručný přehled)

Více

Tisk dokumentů na VŠPJ

Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ je zabezpečený. Úlohy, které si pošlete k tisku, se vytisknou teprve ve chvíli, kdy přiložíte svoji ISIC kartu ke kopírce. Úlohu si můžete vytisknout na kterékoli

Více

ČMIS Počítačová učebna www.pocitacovaucebna.cz

ČMIS Počítačová učebna www.pocitacovaucebna.cz ČMIS Počítačová učebna www.pocitacovaucebna.cz Cíl: Co chceme dát našim dětem/studentům? Schopnost vyhledat, zpracovat a vyhodnotit informace Připravit konkurenceschopné jedince na dlouhodobý výkon povolání

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

ICT plán školy. zs.svermov@seznam.cz; info@zsmsvelvarska.cz. http://www.zsmsvelvarska.cz

ICT plán školy. zs.svermov@seznam.cz; info@zsmsvelvarska.cz. http://www.zsmsvelvarska.cz Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K l a d n o, V e l v a r s k á 1 2 0 6 Velvarská 1206, 273 09 Kladno 7, IČ: 61894508, DIČ: CZ 618 94 508, ID datové schránky: q32fd2j Tel./fax: +420

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

ICT plán školy. Základní škola profesora Zdeňka Matějčka v Mostě 2014-2015. ICT koordinátor: Mgr. Anita Pohlová

ICT plán školy. Základní škola profesora Zdeňka Matějčka v Mostě 2014-2015. ICT koordinátor: Mgr. Anita Pohlová ICT plán školy 2014-2015 ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout v souladu s dokumentem ICT standardy organizací zřizovaných krajským úřadem, a

Více

Plán ICT. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Školní metodik ICT: Petr Vacek. 394 44 Želiv 220

Plán ICT. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Školní metodik ICT: Petr Vacek. 394 44 Želiv 220 Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov 394 44 Želiv 220 Plán ICT Školní metodik ICT: Petr Vacek Termín realizace: září 2013 červen 2014 Materiál připomínkovali pedagogičtí pracovníci ZŠ Želiv. OBSAH: 1.

Více

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK ZÁKLADNÍ PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DOTACE Finanční alokace: 1, 5 mld. Kč pro ČR Minimální částka: 300 000 Kč na projekt Výše dotace pro SŠED F-M Výpočet dotace 300 000 Kč + (2

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

ICT PLÁN ŠKOLY 2013/2014

ICT PLÁN ŠKOLY 2013/2014 ICT PLÁN ŠKOLY 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŠANOV, OKRES ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, KOMENSKÉHO 241, ŠANOV 671 68 Telefonické spojení: +420 515 229 410 E-mail: zs.sanov@zn.orgman.cz WWW

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni PREZENTACE Vladimír Bureš Tereza Otčenášková Alena Šandová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni promítnout prezentaci, nastavit vlastnosti prezentace, vytvářet a upravovat snímky, volit různá

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky 1) DOMÉNOVÝ SERVER Počet kusů: 1 Specifikace: Založený na platformě Microsoft

Více

Aplikační programové vybavení

Aplikační programové vybavení Aplikační software Aplikační software Programy z nejrůznějších oblastí využití počítače. Dnes existují stovky programů a u každého druhu pak často desítky konkrétních programů, které s větším nebo menším

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv. Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut

8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv. Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut 8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut Úvod Pro úspěšnou realizaci tohoto scénáře budete pracovat jako uživatel

Více

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU Následující návod stručně popisuje, jak nastavit přístup do bezdrátové sítě pomocí protokolu 802.1X ve Windows Vista (české verzi). Prvním krokem

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1 MS PowerPoint 2007 1 MS POWERPOINT Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

ICT - plán. Stávající stav. Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011

ICT - plán. Stávající stav. Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011 ICT - plán Stávající stav Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011 Počet tříd Počet žáků z toho postižení žáci celkem dívky celkem dívky Celkem 28 616 331 27 8 z toho 1.stupeň 16 406 226 15 4 1. ročník

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Technické podmínky pro veřejnou zakázku Dodávka tabletů a softwaru

Technické podmínky pro veřejnou zakázku Dodávka tabletů a softwaru Technické podmínky pro veřejnou zakázku Dodávka tabletů a softwaru Specifikace předmětu plnění Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Název položky: Název nabízeného zařízení * : Dotykový tablet Požadovaná

Více

ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008

ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008 Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008 Zpracovali: Mgr. M. Kuča

Více

vytvořil Vladimír Hradecký Obsah

vytvořil Vladimír Hradecký Obsah Google Apps chat Obsah Obsah... Úvod... Co všechno chat dokáže... Popis prostředí... Nastavení chatu... Nastavení stavu... Chatování... 7 Skupinový chat... 8 Historie chatu... 9 Úvod V dnešní době chce

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0116 Modernizace výuky

Více

Příloha č. 1: 1. 30ks počítačů s těmito parametry: 2. 2ks počítačů s těmito parametry: 3. Komunikační řešení:

Příloha č. 1: 1. 30ks počítačů s těmito parametry: 2. 2ks počítačů s těmito parametry: 3. Komunikační řešení: Příloha č. 1: Počítačové vybavení a služby pro - MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRUPKA, MASARYKOVA 461 1. 30ks počítačů s těmito parametry: - Počítač - CPU benchmark min. 1000 (PassMark www.cpubenchmark.net).

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY na období do 31. 8. 2014 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více