Shop Floor Management

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Shop Floor Management"

Transkript

1 Shop Floor Management Seminář Humpolec Ing. Tomáš Stöhr Říjen 2012 API Akademie produktivity a inovací, s.r.o

2 Představení API API Akademie produktivity a inovací, s.r.o. je společnost, která poskytuje průmyslovým podnikům komplexní konzultační a vzdělávací služby v oboru průmyslové inženýrství. Svým partnerům pomáhá budovat schopnost kontinuálně zvyšovat konkurenceschopnost jejich výrobků a služeb. Mimořádnost API zdaleka nespočívá v jejím zaměření na "kouzelná slova" produktivita a inovace, ale v jejím ojedinělém přístupu k řešení problémů. Ten je, zjednodušeně řečeno, založen na synergii současného aplikování nejmodernějších metod a budování dovedností lidí, na úzkém propojení praxe průmyslových podniků a nejnovějších trendů v oblasti průmyslového inženýrství a inovací. Předností API je vytváření sítě podniků, vzdělávacích a expertních institucí, která sdružuje a rozvíjí nové nápady, talenty v oblasti inovací, průmyslového inženýrství, podnikání a managementu. Díky svým dlouhodobým zkušenostem se vzděláváním a projektovou činností má k dispozici komplexní know-how v průmyslovém inženýrství a má zájem na jeho dalším rozvoji a šíření. 2

3 Váš partner API API Akademie produktivity a inovací, s.r.o. Želevčice Slaný Ing. Tomáš Stöhr Mobil: Klíčoví zákazníci AERO Vodochody a.s. ALIAMONT spol. s r.o. ArcelorMittal Frýdek-Místek, a.s. ArcelorMittal Ostrava, a.s. ASYS IJD, spol. s r.o. BAEST, a.s. Baxter Bioscience s.r.o. BEST, a.s. Black & Decker (Czech), s.r.o. BOSAL ČR, spol. s r.o. Busch Výroba CZ s.r.o. BUZULUK a.s. CeramTec Czech Republic, s.r.o. CiS SYSTEMS s.r.o. Connectronics s.r.o. Česká zbrojovka a.s. DHL Solutions s.r.o. Doosan Bobcat Manufacturing s.r.o. DURA Automotive CZ, k.s. EPCOS s.r.o. Fuji Koyo Czech, s.r.o. FRIGERA METAL, a.s. FRONIUS Česká republika s.r.o. Galvamet spol. s r.o. greiner assistec s.r.o. GRUPO ANTOLIN TURNOV s.r.o. HANHART MORKOVICE s.r.o. HESTEGO s.r.o. Chart Ferox, a.s. IDEAL AUTOMOTIVE Bor, s.r.o. IFE-CR, a.s. IMI International s.r.o. Impress, a.s. INDET SAFETY SYSTEMS a.s. KAMAX s. r. o. KASKO spol. s r.o. KONE Industrial - koncern s.r.o. KOPOS KOLÍN a.s. KOVOLIS HEDVIKOV a.s. KOVOSVIT MAS, a.s. LINET spol. s r.o. LEGO Production s.r.o. Miele technika s.r.o. Panasonic Liquid Crystal Display Czech, s.r.o. Pierburg s.r.o. Raiffeisen stavební spořitelna a.s. REMAK a.s. Saar Gummi Czech s. r. o. SAPELI, a.s. Seco GROUP a.s. Schiedel, s.r.o. Siemens Elektromotory s.r.o. ŠKODA AUTO a.s. Šroubárna Kyjov spol. s r.o. TES Vsetín, a.s. Thermo Electron CZ a.s. TON, a.s. Toyoda Gosei Czech, s.r.o. TRATEC - CS, s. r. o. VITANA, a.s. WANZL spol. s r. o. WITTE Automotive ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s. 3

4 Proč Shop Floor Management? Chceš-li postavit loď, nesmíš poslat muže, aby sehnali dřevo a připravovali nástroje, ale nejprve musíš ve svých mužích vzbudit touhu po nekonečných dálkách otevřeného moře. Saint Antoine De Exupéry 4

5 Zvýšení efektivity (nebo produktivity) Pracovat efektivně neznamená provádět něco rychleji, ale provádět něco správně!!! 5

6 Štíhlé systémy fungují jen při zapojení a pochopení všech a) Nejkratší b) Nejdelší Lidé nedělají to, co jim někdo řekne, ale to, co chtějí, pro co se rozhodnou, co jim dává smysl 6

7 Co dělá Štíhlá společnost jinak? Rozdílný způsob řízení Využívám moderní systémy řízení Využívám principy Shop Floor Managementu 7

8 Co dělá Štíhlá společnost jinak? Rozdílný způsobu řízení Využívám moderní systémy řízení Autorita Výsledek Dávat odpovědi Plán Formální vzdělávání Proces vytváří specialisté Rozhodování na základě čísel Využívám Shop Floor Management Odpovědnost Proces Klást otázky Experiment (P-D-C-A) Vzdělávání na pracovišti Procesy tvoří ti, kteří je používají Rozhodování na základ\ě fakt na pracovišti 8

9 Prvky Shop Floor Managementu 1) Vizualizace minimální překáţky pro tok materiálu a informací. Žádný problém nesmí zůstat skrytý. Pokud je všechno je OK, může to být signálem nedostatečné schopnosti vidět problémy. Už to je problém. 2) Jít na pracoviště pravidelná revize plnění plánu/poţadavků na pracovišti. Nevěřte iluzi, že můžete řídit procesy z kanceláře! 3) Rozvíjet schopnosti lidí učte lidi vidět co vidíte vy! Učte lidi vidět problémy i když tam nejste, tak aby chtěli tyto problémy řešit. 4) Řešení problémů umoţněte lidem odpovědným za proces vyřešit problém. Odstraňte překážky, které brání lidem efektivně řešit problém v procesech za které jsou odpovědni. Pokud řešíte problém VY, nerozvíjí se potenciál Vašich lidí. Jsme obklopeni problémy, které čekají, aby byly vyřešeny. 9

10 Prvky Shop Floor Managementu 10

11 Prvky Shop Floor Managementu Vedoucí pracovníci v podnicích se štíhlou výrobou tráví pravidelně čas ve výrobě nebo v oblasti, za kterou odpovídají: - vedoucí závodu min. 2 hodiny - vedoucí výroby min. 4 hodiny - supervizoři min. 6 hodín Best practice 11

12 Vizuální řízení Vizuální řízení je založeno na principech:» vše, co je pro nás důležité, co nás živí, musí být vidět!» zrakové vnímání je pro člověka nejmohutnějším informačním kanálem 80% informací,» každý žádoucí stav musí být zviditelněn tak, aby jej bezpečně rozeznala i osoba neznalá,» prostředky zrakového vnímání lze nejlépe sdílet informace a zapojit všechny pracovníky firmy. Informace řídí naše chování 12

13 Shop Floor Management spojuje činnosti Spojení do celku : Všechno musí spolupracovat a zapadat do sebe! 13

14 Role vizualizace v Shop Floor Managementu Vizální řízení Vizuální management má funkci PŘEVODOVKY: Pokud má kaţdý proces definovanou plánovanou hodnotu, je moţné jednoduše identifikovat aktuální stav Plníme / Neplníme ŢÁDNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ HLEDÁNÍ INFORMACÍ vedoucí pracovník jednoduše získává informaci, kde je problém, kde je potřeba doplnit zdroje, upravit plán nebo definovat jinou akci. 14

15 Vizualizace v Shop Floor Managementu Sdílení znalostí Přehled stavu klíčových ukazatelů Přehled úkolů a odpovědnosti Priority dne na základě dohody Informace co nejblíže k procesu, kterého se týkají 15

16 Sledování vývoje ukazatelů Způsob vizualizace odpovídá dynamice ukazatele Ukazatel se mění jednou za čas Dynamické ukazatele Ukazatel se mění každý den 16

17 Monitorování průběhu ukazatelů Důležité informace na grafu: Popis ukazatele Jednotky ukazatele Jaké období je sledováno Frekvence aktualizace Vlastník dat kdo aktualizuje Plánovaný vývoj Skutečný stav Identifikovat rozdíl problém? Rozhodnutí o další eskalaci 17

18 Vizuální řízení nástroj Vždy ověřte návrh selským rozumem. Vizuální management je jen nástroj, který může být nevhodně použitý. 18

19 Proč potřebujeme týmy více než předtím? Týmy podávají lepší výkony než individuality, protože: Úloha je komplexní Je potřebná kreativita Je potřebné efektivnější využití zdrojů Nevyhnutelností je rychlé učení se Je potřebná vysoká odevzdanost Implementace projektu vyžaduje kooperaci všech Úloha a proces jsou funkčně propojené 19

20 Proč potřebujeme týmy více než předtím? Týmy jsou efektivním, účinným a flexibilním nástrojem na řešení problémů na dělání správných rozhodnutí na zlepšování komunikace 20

21 Proč týmová práce? Snaha o nový hodnotový systém pracovníků přebírání vyšší odpovědnosti a vykonávání kvalifikovanější a pestřejší práce Nutnost aktivně zapojit zaměstnance do rozvoje firmy efektivní řídící jednotky zvýšit jejich motivaci a zájem o výsledky firmy (kde je vlastník?) nahradit bezejmenné organizační struktury koncernů 21

22 Týmová tabule Tabule pracoviště je zrcadlem. Ukazuje nám, jak pracoviště žije. Důležitý je obsah tabule. Kvalita Controling Pracovníci Personalistika Zlepšování

23 Máte správný proces řešení problémů? Ten samý problém jsme měli minulý rok. Zkoušeli jsme mnoho věcí, ale nevypadá to, že by vyřešily problémy. Nic se neděje, každý týden máme stejné problémy, stejné zmetky, stejné problémy na strojích Příčinou problému je evidentně chyba operátora promluv s Joachimem a řekni mu, že jestli se to stane znovu, bude muset čelit disciplinárním důsledkům. 23

24 Máte správný proces řešení problémů? Právě jsme kusy obrobili, jestli chcete vědět, co se udělalo proti vysokému množství zmetků, promluvte si s vedoucím. Schůzku na řešení toho problému naplánuj, až budou mít všichni čas. Chci ten problém pochopit sám, naplánuj poradu do místnosti 2 za půl hodiny. Musím nutně udělat hlášení, takže chci znát příčinu a řešení problému dnes do 17:00. Nemusíme ztrácet čas diskuzemi, je jasné, kde je problém prostě udělej

25 Máte správný proces řešení problémů? Postřehy zahrnující: Lidé realizují zlepšení před pochopením problému, kterému čelí. Nejdominantnější člověk v místnosti dělá rozhodnutí, co udělat. Individuální snahy a dostávání pochval za to, že je člověk hrdinou, který zachránil situaci. Obtížné pochopit postup, který vede k řešení problému. Mnoho času stráveného na poradách, analyzováním dat na počítači, málo času stráveného na dílně zjišťováním aktuálního stavu. 25

26 Proč strukturované řešení problémů? Jsou fialové čáry rovné nebo křivé? 26

27 Proč strukturované řešení problémů? Jsou čáry rovné nebo křivé? 27

28 Proč strukturované řešení problémů? Je postava dívky větší než chlapce? 28

29 Proč strukturované řešení problémů? Jsou červené čáry stejně vysoké? 29

30 Pravidlo 3R při řešení problémů 3R pro efektivní řešení problémů: Reálné místo Reálný produkt Reálná fakta Nepodléhejte iluzi, že hned víte, jak vyřešit problém 30

31 Chyby při řešení problémů Unáhlenost Neřešil tento problém už někdy někdo v minulosti? Jestliže ano, dohledejte záznam. Řešení problému je investice, která se musí vyplatit. Odstraňujeme problém necháme působit příčiny vybereme nejpravděpodobnější příčiny, pro ně navrhneme nápravná opatření. Jestliže uspěcháte analýzu problému a jeho příčin, je riziko, že tato investice bude zbytečná. Nedůslednost - jestliže zrealizujete opatření k nápravě, proveďte analýzu dat, zda opravdu došlo k dostatečnému zlepšení. 31

32 Případová studie Trénink Shop Floor Managementu pro management strojírenské firmy: Průběh: Pozorování procesu v provozu 57 identifikovaných problémů 12 úkolů jednoduchých zlepšení k implementaci realizace do 2 týdnů Kontrola po 2 týdnech Výsledek: TOP management 1 zadán úkol co mají dělat akce se nerealizovala, odpovědný manager nezkontroloval provedení 2 vůbec nezačali Střední management 2 provedeny 1 částečné odstranění jiného problému 4 ve fázi hledání řešení 2 vůbec nezačali management neprojevil zájem o stav řešení 32

33 Týmové řešení problémů Standardizujte metodiku řešení problému Standardní metodika vede tým k důslednému: popisu problému a sběru dat, provedení analýzy a zvážení všech možných příčin, identifikaci kořenové příčiny, zvážení všech možností odstranění příčiny a rychlé implementaci opatření. 33

34 5 x proč identifikace kořenové příčiny Jednoduchá metoda zjištění Skutečné kořenové příčiny problému. Odstraňování syndromu vede k opakování problému. Postup 5x proč: postupné kladení otázky "Proč?" pětkrát za sebou. Praxe ukázala, že pět za sebou zřetězených otázek stačí k odfiltrování povrchních zdánlivých, ale hlavně nezákladních příčin. 5xProč 34

35 Týmové řešení problémů Místo pro schůzku: Co nejblíže k procesu Dostatek místa pro všechny zúčastněné Umožňuje, aby všichni slyšeli Bezpečné, nevytváří překážky práci, toku materiálu 35

36 Týmové řešení problémů Důležité informace: Agenda schůzky: Kdy schůzka začíná Jak bude schůzka dlouho trvat Co je obsahem schůzky Zajistit, aby se dostalo přiměřené pozornosti všem důležitým procesům Kdo se má zúčastnit Jak se na schůzku připravit Akční plán s odpovědnostmi a termíny 36

37 Týmové řešení problémů ZLATÁ PRAVIDLA SCHŮZKY PŘIJĎ NA SCHŮZKU PŘIPRAVEN A VČAS ( být včas na schůzce a zůstat aţ do konce) VĚNUJ POZORNOST TOMU, KDO MÁ SLOVO (ţádné vedlejší diskuze, dodatečné diskuze odloţ aţ po ukončení schůzky. Respektuj, ţe ostatní věnují pozornost probíranému problému.) SPECIFIKUJ PROBLÉM A STAV ( Buď konkrétní. Sdílej jasné informace o problému. Eliminuj chaos) MLUV HLASITĚ A ZŘETELNĚ, aby tě všichni účastníci schůzky mohli slyšet! DODRŢUJ PŘIDĚLENÝ ČAS (Nesnaţ se vyřešit problém přímo na schůzce.) CÍL SCHŮZKY : SHODNOUT SE NA PRIORITÁCH TÝMU MÍT VYDEFINOVANÝ PLÁN AKCÍ ZE SCHŮZKY (Akce mají přidělené vlastníky a termín realizace.) 37

38 Systém vizuálního managementu Shop floor management»případová studie

39 Vize výrobního sytému 39

40 Princip řešení problémů na Gembě 40

41 Systém vizuálního managementu Shrnutí výsledků Bussiness Units Výsledky Bussiness Unit Výsledky Bussiness týmu 41

42 Struktura toku informací 42

43 Výrobní úseky Bussiness units - summary 43

44 Procesní týmy - oddělení Kvalita Logistika HR 44

45 Bussiness unit - nástěnka Tým, proces, VSM budoucnost Ukazatele - současnost 45

46 Detail 46

47 Detail - Bezpečnost 47

48 Detail - Náklady 48

49 Detail - dodávky 49

50 Bussiness tým - Samostatný výrobní tým 50

51 Analýzy problémů 51

52 Analýzy problémů 52

53 53

54 Okamžitý stav - Andon 54

55

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řízení IT projektů v prostředí telekomunikačního operátora Autor BP: Miroslav Svoboda Vedoucí BP: Ing. Miloš Dvořák 2013 Praha é áš í

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational process in company Tereza Kyliánová Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Projekt: KONCEPT Zajištění koncepčního řešení v oblasti podpory vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Zadavatel: Národní ústav pro

Více

Actill. Vnitrofiremní vzdělávání. Actill semináře z praxe pro praxi. www.actill.cz. Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup

Actill. Vnitrofiremní vzdělávání. Actill semináře z praxe pro praxi. www.actill.cz. Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup ODBORNÉ SEMINÁŘE A ŠKOLENÍ 2015 Actill Vnitrofiremní vzdělávání Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup Marketing Daně Six Sigma Management Actill semináře z praxe pro praxi www.actill.cz

Více

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

Systémová integrace a řízení IT 2014

Systémová integrace a řízení IT 2014 ZVLÁŠTNÍ NEPRODEJNÁ PŘÍLOHA ŘÍJEN 2014 Systémová integrace a řízení IT 2014 Nové výzvy systémové integrace Jak řízení IT ovlivňuje konkurenceschopnost Srovnání ITIL, ISO 20000 a COBIT Nové výzvy systémové

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Outsourcing personálních činností Outsourcing HR activities Pavlína Vlachová Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Inspirační katalog. Efektivní výroba

Inspirační katalog. Efektivní výroba Inspirační katalog Efektivní výroba www.toplektori.cz Spolehlivý partner pro interní vzdělávání. Dobrý den, připravili jsme pro Vás katalog, ve kterém naleznete vybraná témata z oblasti zvyšování efektivnosti

Více

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová Ostravská univerzita v Ostravě Týmová práce učební text Kateřina Kantorová Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Radim Farana, CSc., Fakulta strojní VŠB Technická univerzita Ostrava Název: Týmová práce Autor:

Více

OBSAH Průvodce leden červen 2015

OBSAH Průvodce leden červen 2015 OBSAH Průvodce leden červen 2015 KVALITA MANAŽER KVALITY... 6 TECHNIK A KONTROLOR KVALITY... 6 PRACOVNÍ PRÁVO... 7 VEDOUCÍ PROVOZU MISTR / MISTROVÁ REKVALIFIKAČNÍ KURZ... 8 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, PROJEKTOVÝ

Více

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing.

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing. Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ

Více

Strategické plánování Jak zpracovat strategický plán organizace. Institut komunitního rozvoje

Strategické plánování Jak zpracovat strategický plán organizace. Institut komunitního rozvoje Strategické plánování Jak zpracovat strategický plán organizace Institut komunitního rozvoje Obsah 1. Strategické plánování... 2 1.1. Hlavní přínos strategického plánování... 2 1.2. Základní kroky a nástroje...

Více

Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN 1336-7676

Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN 1336-7676 SOCIÁLNĚ-PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY MANAGEMENTU INOVACÍ Eva Grublová 1 Úvod Dnešní globální svět se neustále mění díky vývoji ekonomiky, rozvoji vědy a techniky, vzniku nových trhů a změny hodnot, které vyznávají

Více

Business Intelligence

Business Intelligence ZVLÁŠTNÍ NEPRODEJNÁ PŘÍLOHA LISTOPAD 2013 Business Intelligence a datová analytika In-memory značně urychlí analytické procesy Vizualizace zpřístupňuje důležité informace pro každého Prediktivní analytika

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4101 Zemědělské inženýrství Studijní obor: Agropodnikání Katedra: Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů Vedoucí

Více

Osobní efektivita manažera veřejného sektoru

Osobní efektivita manažera veřejného sektoru Osobní efektivita manažera veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: PhDr. Jaroslava Sýkorová Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: PhDr. Jaroslava Sýkorová Na tvorbě publikace spolupracovaly: Mgr. Martina Chlápková,

Více

OBSAH. 1 www.everesta.cz

OBSAH. 1 www.everesta.cz OBSAH 1. Potřeby organizace a potřeby jedince... 2 2. Vzdělávání pracovníků = součást personální práce... 3 3. Význam a přínos firemního vzdělávání... 5 4. Systematický přístup ke vzdělávání... 7 5. Realizace...

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY ZÁKLADNÍ INFORMACE O TVORBĚ PROJEKTŮ PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová CZ.1.07/1.1.04/03.0083 Rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti informačních technologií

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více