Ostrava září Ostrava September Motto: Dlouhodobá udržitelnost investic, lidí a znalostí v regionu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ostrava 22. 23. září 2011. Ostrava 22 23 September 2011. Motto: Dlouhodobá udržitelnost investic, lidí a znalostí v regionu."

Transkript

1 2011 Pořadatel / Organiser: Hlavní partneři / Main Partners: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR září September 2011 Partneři / Partners: 12. ročník mezinárodní konference 12th Annual International Conference Mediální partneři / Media Partners: Motto: Dlouhodobá udržitelnost investic, lidí a znalostí v regionu. Motto: Long-termed sustainability of investments, people and knowledge in the region. Spoluorganizátoři / Co-organizers:

2 Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje pořádá 12. ročník mezinárodní konference Investment & Business Forum, která se uskuteční v Ostravě ve dnech září 2011 v Clarion Congress Hotelu. Součástí této akce je, ve spolupráci s Moravskoslezským automobilovým klastrem, 2. výroční konference projektu AutoNet se zaměřením na udržitelnost automobilového průmyslu, která podporuje výstupy konference IFO a naplňuje její cíle. Program bude zaměřen na udržení a rozvoj zaměstnanosti v regionu formou rozvoje spolupráce průmyslu s výzkumnými centry v kontextu strategických priorit Evropské unie, České republiky a kraje. Dále bude zahrnuta problematika bezpečnosti, která je předpokladem prosperity regionu. Nosnými tématy jsou představení pilotního projektu v České republice Moravskoslezského paktu zaměstnanosti a projednání efektivní spolupráce podnikatelské a akademické sféry formou bilaterálních jednání. Na konferenci vystoupí představitelé vlády České republiky, Moravskoslezského kraje a významní představitelé zahraničních institucí. Hlavními partnery konference jsou Ministerstvo pro místní rozvoj, Moravskoslezský kraj, statutární město, projekt AutoNet. The Union for the Development of the Moravian Silesian Region organises the 12th international conference Investment & Business Forum ( IFO ) ) that will take place in on the nd and September 23 rd September 2011 in 2011 the Clarion in the Clarion Congress Congress Hotel Hotel.. In cooperation with with Moravian-Silesian Automotive Automotive Cluster Cluster 2nd Annual 2nd Annual AutoNet AutoNet conference conference is organised organised focusing on focusing Sustainability on Sustainability of the automotive of the industry automotive that interlinks industry that and interlinks fulfils the Investment and fulfils and the Investment Business Forum and outcomes Business and Forum objectives Outcomes and Objectives. Topics will include sustainability and and development Development of employment of Employment in the region in the through Region ocoperation through Cooperation between the industry between and the research Industry centres and Research in line with Centres strategic in goals line of with the strategic European Goals Union, of Czech the European Republic and Union, the Czech Moravian-Silesian Republic and Region. the Moravian-Silesian Attention will be Region. also paid Attention to safety will which be also is among paid to prerequisites safety which for is well-performing among prerequisites regions. for well-performing Regions. Key Topics topics will include introduction Introduction of of the the Moravian-Silesian Employment Pact (a Pact pilot (a project pilot Project in the in Czech the Republic), Czech Republic), and bilateral and bilateral discussions Discussions about close about and close efficient and cooperation efficient Cooperation between businesses between Businesses and universities. and Universities. Representatives of the administrations Administrations of of the the Czech Czech Republic Republic and and Moravian Moravian Silesian Silesian Region Region as well as well VIP guests as VIP from Guests abroad from will abroad be speaking will be at speaking the conference. at the conference. Main Conference conference Partners partners are the Ministry of for Regional Development, Moravian-Silesian Region, City of, and AutoNet Project., Czech Republic

3 PROGRAM KONFERENCE Čtvrtek 22. září Plenární zasedání Úvodní část vystoupení představitelů ČR a regionu k tématu konference > Strategie EU 2020, priority ČR D. Braun, 1. náměstek ministra pro místní rozvoj, státní tajemník > Perspektiva Moravskoslezského kraje 2030 P. Bartoš, prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje > Programové období Evropské unie D. Sventek, ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko > Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje M. Lebiedzik, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje > Životní prostředí - důležitý předpoklad rozvoje regionu představitel Ministerstva životního prostředí Přestávka na oběd, tisková konference Moravskoslezský pakt zaměstnanosti > Význam a podpora partnerství v zemích OECD představitel OECD > Moravskoslezský pakt zaměstnanosti - pilotní projekt v ČR představitel Ministerstva práce a sociálních věcí > Poslání, cíle, aktivity a přístup k realizaci Moravskoslezského paktu zaměstnanosti P. Czekaj, tajemník MSPaktu > Příklad úspěšného partnerství a spolupráce v Halifaxu, Kanada F. Morley, výkonný viceprezident a ekonomický ředitel, Greater Halifax Partnership, Kanada Přestávka Udržitelnost automobilového průmyslu, 2. výroční konference projektu AutoNet > AutoNet přes inovace k udržitelnosti v regionech automobilového průmyslu S. Chudoba, výkonný ředitel Automobilového klastru - Západní Slovensko > Aplikace projektu AutoNet ve střední Evropě A. Tacchini, Proejktový manažer pro inovace v Reggio Emillia Innovazione, Italie > Klastry jako podpora automobilového průmyslu T. Richter, viceprezident společnosti pro ekonomický rozvoj Saska, Německo > Aktivity Moravskoslezského automobilového klastru L. Glogar, výkonný ředitel klastru > Automobilka Hyundai - největší investice v Moravskoslezském kraji P. Vaněk, generální ředitel PR Hyundai Motor Manufacturing Czech Centrum excelence a regionální výzkumná centra v MSK > Klíčové směry výzkumu a vývoje, spolupráce s podnikatelskou sférou Vysoké školy báňské Technické univerzity I. Vondrák, rektor VŠB-TUO > Činnost a přínosy Technologické agentury ČR představitel Technologické agentury ČR Přestávka, občerstvení Bezpečnost předpoklad prosperity a rozvoje > Bezpečnostní strategie R. Káčer, velvyslanec NATO pro bezpečnost > Aktuální vývoj průmyslové bezpečnosti v Evropské unii z pohledu Evropské technologické platformy bezpečnosti průmyslu a příležitosti pro MSK O. Salvi, tajemník Evropské technologické platformy bezpečnosti průmyslu, EU > Integrace infrastruktury a výzkumu v oblasti bezpečnosti v Moravskoslezském kraji P. Bartoš, prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Závěr 1. dne konference od Společenský večer s doprovodným programem, Zaječský vinný sklep

4 PROGRAM KONFERENCE Pátek 23. září 2011 Kulaté stoly, semináře k tématům 1. téma: Moravskoslezský pakt zaměstnanosti MSPakt moderuje P. Bartoš, prezident Sdružení, předseda Výkonné rady MSPaktu Cíl: představit Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, platformy pro budování efektivního partnerství na trhu práce jako pilotní projekt v České republice a příklad integrovaného přístupu pro programové období Evropské unie > Podpora zkvalitňování trhu práce v ČR představitel Ministerstva práce a sociálních věcí > Role Moravskoslezského kraje v MSPaktu V. Palková, náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje M. Lebiedzik, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje > Integrovaný program rozvoje zaměstnanosti MSK, klíčové projekty P. Czekaj, tajemník MSPaktu Přestávka > Hlavní přínosy a rizika Paktů P. Bartoš, prezident Sdružení, předseda Výkonné rady MSPaktu > Doporučení k přenosu zkušeností mezi Greater Halifax Partnership a MSPaktem F. Morley, výkonný viceprezident a ekonomický ředitel, Greater Halifax Partnership, Kanada > Integrovaný přístup pro programové období EU J. Postránecký, ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky, Ministerstvo pro místní rozvoj Oběd 2. téma: Efektivní využívání výsledků výzkumu avývoje v aplikační sféře kooperační setkání v rámci projektu AutoNet moderuje L. Glogar, výkonný ředitel Moravskoslezského automobilového klastru Cíl: Navázat kontakty a spolupráci mezi firmami a výzkumnými centry Vysoké školy báňské Technické univerzity a firmami navzájem v aplikovaném výzkumu a vývoji v oblastech - simulace, modelování a výpočetní podpora pro inženýrské aktivity - nové kovové materiály a moderní technologické postupy při jejich zpracování > Centrum excelence IT4I, možnosti využití M. Duda, ředitel oddělení projektové podpory VŠB-TUO > Regionální materiálově technologické výzkumné centrum VŠB-TUO, nabídka spolupráce M. Kursa, proděkan pro vědu a výzkum Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB-TUO > Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v projednávaných oblastech tuzemští a zahraniční experti Forma: bilaterální jednání firem a představitelů výzkumných center VŠB-TUO Pro zapojení do bilaterálních jednání se registrujte na: REGISTRATION FORM. Pro bližší informace, prosím kontaktujte: Dominik Kovalčík, téma: Strategie řešení bezpečnostní problematiky v Moravskoslezském kraji Moderuje: R. Chlebiš, manažer Bezpečnostně technologického klastru, tajemník České technologické platformy bezpečnosti průmyslu Cíl: Prezentovat jedinečné podmínky v oblasti bezpečnosti v Moravskoslezském kraji a navrhnout využití těchto podmínek pro zřízení národního resp. evropského centra bezpečnostního výzkumu včetně školicích a výcvikových aktivit. > Bezpečnostní výzkum Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO P. Poledňák, děkan Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO > Energetická bezpečnost zásadní priorita rozvoje V. Bartuška, velvyslanec pro energetickou bezpečnost, Ministerstvo zahraničních věcí > Perspektivy bezpečnostního výzkumu vmezinárodním kontextu P. Danihelka, Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu > Bezpečnostní výzkum na Ministerstvu vnitra ČR H. Tomková, ředitelka odboru Ministerstva vnitra > Vize bezpečnostně technologického výzkumu soustředěného do MSK z pohledu Bezpečnostně technologického klastru a České technologické platformy bezpečnosti průmyslu R. Chlebiš, manažer klastru, tajemník CZ-TPIS > Integrovaný záchranný systém Moravskoslezského kraje V. Vlček, velitel hasičského záchranného sboru > Možnosti využití jedinečných podmínek v oblasti bezpečnosti v Moravskoslezském kraji návrh na zřízení komplexního bezpečnostně vzdělávacího centra v MSK představitel krajské instituce Poznámka: Návazně na konferenci IFO 2011 se konají ve dnech září 2011 Dny NATO v Ostravě, které jsou organizovány společností Jagello Jedná se o největší letecko-armádně-bezpečnostní show ve střední Evropě. V roce 2010 navštívilo akci návštěvníků. Více na:

5 CONFERENCE AGENDA Thursday 22 September am 6 pm Plenary Meeting 10 am 12 pm Introduction presentations by representatives of the Czech Republic and Moravian-Silesian Region > EU 2020 strategy and priorities of the Czech Republic D. Braun, State Secretary, Vice-Minister of Regional Development of the Czech Republic > Moravian-Silesian Region 2030 perspective P. Bartoš, President of the Union for the Development of the Moravian-Silesian Region > Programme period EU D. Sventek, Director of the Office of the Regional Council of the Moravia-Silesian Cohesion Region > Strategy of development of the Moravian-Silesian Region M. Lebiezdik, Vice-President of the Moravian-Silesian Region > The living environment important pre-requisite for development of the region Representative of the Ministry of Environment 12 pm 1. pm Lunch, Press Conference 1 pm 2.15 pm Moravian-Silesian Employment Pact MSPact > Role and support of partnership in OECD countries Representative of OECD > MSPact the pilot project in the Czech Republic Representative of the Ministry of Labor and Social Affairs > Mission, goals and activities of the Moravian-Silesian Employment Pact P. Czekaj, Secretary of MSPact > Successful partnership and cooperation an example from Halifax, Canada F. Morley, Executive Vice-President and Chief Economist, the Greater Halifax Partnership, Canada 2.15 pm pm Break 2.30 pm 4 pm Sustainability of the automotive industry 2nd Annual Conference of the Project AutoNet > AutoNet - through innovations to sustainability in automotive regions S. Chudoba, Executive Director of Automotive Cluster - West Slovakia > Project AutoNet application in Central Europe A.Tacchini, Innovation Project Manager at Reggio Emilia Innovazione > Clusters in support of Automotive T. Richter, Vice President of the Saxony Economic Development Corporation > Moravian-Silesian Automotive Cluster and its activities L. Glogar, Executive Director > Hyundai - the biggest investment in the Moravian-Silesian Region P. Vaněk, Managing Director of Public Relations Hyundai Motor Manufacturing Czech 4 pm 4.40 pm Centre of Excellence and regional research centers in the Moravian-Silesian Region > Key R&D focus, working close with businesses in the Technical University of I. Vondrak, Rector of the Technical University of > Technology Agency of the Czech Republic, its activities and benefits Representative of the Technology Agency of the Czech Republic 4.40 pm 5 pm Coffee Break 5 pm 6 pm Safety a pre-requisite for prosperity and development > Safety and security strategies R. Káčer, NATO Ambassador in charge of security > Present development of industrial safety in EU in the context of the European Technology Platform on Industrial Safety and opportunities for the Moravian- Silesian Region O. Salvi, Secretary of the European Technology Platform on Industrial Safety, EU > Integrating infrastructure and security research in the Moravian-Silesian Region P. Bartoš, President of the Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Conclusion of day 1 from 9 pm Evening party with an additional programme, Zaječský Wine Cellar, Czech Republic, Czech Republic

6 CONFERENCE AGENDA Friday 23 September 2011 Roundtables and topic-focused seminars Topic 1: 9 am 1 pm Moravian-Silesian Pact of Employment chaired by P. Bartoš, President of the Union and Chairman of the Executive Council of MSPact Goal: to introduce the Moravian-Silesian Employment Pact and platforms for efficient partnership on the labour market as a pilot project in the Czech Republic and to show an integrated period for the EU programme period > Encouraging improvements on the Czech labour market Representative of the Ministry of Labour and Social Affairs > Role of the Moravian-Silesian Region in the MSPact V. Palková, Vice-President of the Moravian-Silesian Region M. Lebiezdik, Vice-President of the Moravian-Silesian Region > Integrated Programme for Employment Development for the Moravian-Silesian Region, key projects P. Czekaj, Secretary of MSPact Coffee Break > Key benefits and risks of the pacts P. Bartoš, President of the Union and Chairman of the Executive Council of MSPact > Recommended transfer of knowledge from Greater Halifax partnership to MSPact F. Morley Executive Vice-President and Chief Economist, the Greater Halifax Partnership, Canada > Integrated approach in the EU programme period J. Postránecký, Director of Department of Regional Policy Development and Strategy, Ministry for Regional Development Lunch Topic 2: 9 am - 2 pm Efficient application of R&D results - Matchmaking within project AutoNet chaired by L. Glogar, Executive Director of the Moravian-Silesian Automotive Cluster Goal: to establish contacts and start cooperation between international businesses and Centre of Excellence and R&D centers at the Technical University of and international businesses themselves in the applied research in fields: - Simulations, modeling and computational support for engineering activities - New metal materials and advanced technological processing > IT4I Centre of Excellence, opportunities of application M. Duda, Director of Project Support Department, Technical University of, Czech Republic > Regional Material Technology Research Centre Technical University of, cooperation proposal M. Kurza, Vice-Dean for Science and Research of the Faculty of Metallurgy and Materials Engineering, Technical University of > Applying R&D outcomes in discussed areas Czech and foreign Experts Form: Bilateral negotiations between the international businesses and Research Centers from the Technical University of. For participation on the Matchmaking event, please register on official AutoNet websites: REGISTRATION FORM. For more information, please contact: Dominik Kovalčík, Project Manager, ) Lunch Topic 3: 9 am 1 pm Strategies of the approach to the safety concept in the Moravian-Silesian Region Chaired by R. Chlebiš, Manager of the Safety and Technology Cluster, Secretary of the Czech Technology Platform for Industrial Safety Goal: to present unique opportunities in safety in the Moravian-Silesian Region and to make use of the opportunities and create the Czech or European Centre of Safety Research incl. training and education activities > Safety Research Faculty of Safety Engineering Technical University of P. Poledňák, Dean of the Faculty of Safety Engineering, Technical University of > Energy safety major priority for development V. Bartuška, Ambassador for Energy Safety, Ministry of Foreign Affairs > Perspectives of security research in the international context P. Danihelka, Czech Technology Platform for Industrial Safety Coffee Break > Vision of the technology safety research in the Moravian-Silesian Region in the context of the Safety and Technology Cluster and Czech Technology Platform on Industrial Safety R. Chlebiš, Manager of Cluster, Secretary of the Czech Technology Platform for Industrial Safety > Integrated Rescue System of the Moravian-Silesian Region V. Vlček, Commander, Integrated Fire and Rescue Units > A chance to use unique safety opportunities in the Moravian-Silesian Region the proposal to establish a comprehensive safety-training centre in the Moravian-Silesian Region Representation of a regional Institution Lunch Note: The Investment and Business Forum IFO 2011 is followed by the NATO Days in on 24th and 25th September The biggest air, army and security Show in the Central Europe is organized by Jagello In 2010, about 185,000 people visited the NATO Days. More information at: Czech Republic

7 Základní informace o IFO 2011 Basic Information about IFO 2011 Datum: září 2011 Pořadatel: Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Výstavní 2224/8, , Česká republika www. msunion.cz Kontaktní osoby Petr Czekaj ředitel konference IFO tel: mobile: Místo konání: Clarion Congress Hotel Zkrácená 2703, Zábřeh tel.: , fax: Ubytování: Ubytování si účastníci konference zajišťují a hradí sami. Sdružení rezervovalo limitovaný počet pokojů v Clarion Congress Hotel. Clarion Congress Hotel **** Mamaison Business & Conference Hotel Imperial **** Park Inn Ostava**** info. Hotel Harmony Club*** Zámek Zábřeh**** Ostatní možnosti ubytování naleznete na portále Termín registrace: do Poplatek (smluvní cena): 4.200,- Kč vč. DPH / ( 175) VAT inclusive 2.100,- Kč vč. DPH členové Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 960,- Kč vč. DPH ( 40) jen na V případě neúčasti se zaplacený poplatek nevrací. Platební podmínky: Bankovním převodem na účet Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: , DIČ: CZ č. účtu CZK: /0100, VS 204, KS 308 č. účtu EUR: /0100 SWIFT: KOMBCZPPXXX IBAN: CZ Komerční banka a.s. Daňový doklad bude zaslán obratem Vaší účtárně. Registrační poplatek zahrnuje veškeré náklady spojené s přípravou konference. Date: September 2011 Organiser: The Union for the Development of the Moravan-Silesian Region Výstavní 2224/8, , Czech Republic Contact Persons: Petr Czekaj IFO Conference Director tel: mobile: Venue: Clarion Congress Hotel Zkrácená 2703, Zábřeh tel.: , fax: Accommodation: Participants are invited to arrange accommodation for themselves at the Clarion Congress Hotel, where rooms have been reserved in a limited number. The organiser is not responsible for the payment of delegates accommodation costs. Clarion Congress Hotel **** Mamaison Business & Conference Hotel Imperial **** Park Inn Ostava**** info. Hotel Harmony Club*** Zámek Zábřeh**** Further options for your accommodation in are available at Registration date: by September 5, 2011 Fee (negotiated price): 4.200,- Kč vč. DPH / ( 175) VAT inclusive 2.100,- Kč vč. DPH Members of the Union for the Development of the Moravian-Silesian Region 960,- Kč vč. DPH ( 40) only for September 23, 2011 In case your non-participation, the registration fee is not returned. Payment conditions: By bank transfer to the account of the Union for the Development of the Moravian-Silesian Region ID. No , VAT No. CZ at Komercni banka, a/c No /0100 (CZK), a/c No /0100 ( ) Variable Symbol 204, Constant Symbol 308 SWIFT: KOMBCZPP IBAN: CZ Please write your name on the payment order so that we can identify the payer. An invoice will be sent to you by return on receipt of your payment to our account. The registration fee includes all costs related with the preparation and implementation of the conference.

8 Registrační formulář Zúčastním se semináře k tématu (Zvolte prosím jedno téma): 1. Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 2. Efektivní využívání výsledků výzkumu avývoje v aplikační sféře Pro zapojení do bilaterálních jednání se registrujte na: REGISTRATION FORM. (Pro bližší informace, prosím kontaktujte: Dominik Kovalčík, ) 3. Strategie řešení bezpečnostní problematiky v MS kraji Účastnický poplatek (smluvní cena): 4.200,- Kč ( 175) vč. DPH 2.100,- Kč vč. DPH - členové Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 960,- Kč vč. DPH ( 40) jen na snadné způsoby registrace: 1. Vyplňte on-line registraci na 2. Vyplněný registrační formulář zašlete na adresu: Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Výstavní 2224/ Vyplněný registrační formulář zašlete faxem: VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM TITUL JMÉNO PŘÍJMENÍ Clarion Congress Hotel září ročník mezinárodní konference Přihlášku samostatně za každou osobu zašlete do V případě neúčasti se zaplacený poplatek nevrací. FUNKCE ORGANIZACE / FIRMA Platební podmínky: Bankovním převodem na účet Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: , DIČ: CZ Komerční banka a.s., VS 204, KS 308 č. účtu CZK: /0100 IBAN:CZ č. účtu : /0100 IBAN: CZ SWIFT: KOMBCZPPXXX PODPIS: ADRESA: PSČ, MĚSTO TELEFON IČ: ZEMĚ FAX WWW DIČ: Daňový doklad bude zaslán obratem Vaší účtárně. Registrační poplatek zahrnuje veškeré náklady spojené s přípravou konference. Č. ÚČTU BANKA

9 Registration Form I would like to take part in topic-focused Seminar (Please choose one Topic): 1. Moravian-Silesian Pact of Employment 2. Efficient application of R&D results For Participation in the bilateral Discussions register please at: REGISTRATION FORM. (for more information, please contact: Dominik Kovalčík, ) 3. Strategies of the approach to the safety concept in the Moravian-Silesian Region The registration fee The registration fee (negotiated price): 4.200,- Kč ( 175) VAT inclusive 2.100,- Kč vč. DPH Members of the Union for the Development of the Moravian-Silesian Region 960,- Kč vč. DPH ( 40) only for September 23, 2011 In case of your non-participation, the registration fee is not returned. Payment conditions: By bank transfer to the account of the Union for the Development of the Moravian-Silesian Region ID. No , VAT No. CZ at Komercni banka, Variable Symbol 204, Constant Symbol 308 a/c No /0100 (CZK) IBAN:CZ a/c No /0100 ( ) IBAN: CZ SWIFT: KOMBCZPPXXX SIGNATURE: Please write your name on the payment order so that we can identify the payer. An invoice will be sent to you by return on receipt of your payment to our account. The registration fee includes all costs related with the preparation and implementation of the conference. 3 easy ways to register: 1. Complete the on-line registration on 2. Post a complete registration form to: The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Výstavní 2224/ , Czech Republic 3. Send a completed registration form by fax to: PLEASE COMPLETE IN CAPITAL LETTERS TITLE NAME POSITION ADDRESS POSTAL CODE, CITY TELEPHONE ACCOUNT NO Clarion Congress Hotel, Czech Republic September th Annual International Conference The Registration Form to be mailed for each person separately before September 5, ID. NO. SURNAME ORGANISATION / COMPANY COUNTRY FAX WWW BANK VAT. NO.

Ostrava 22 23 September 2011. Ostrava 22. 23. září 2011. Motto: Dlouhodobá udržitelnost investic, Motto: Long-termed sustainability

Ostrava 22 23 September 2011. Ostrava 22. 23. září 2011. Motto: Dlouhodobá udržitelnost investic, Motto: Long-termed sustainability 2011 Pořadatel / Organizer: Hlavní partneři / Main Partners: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region organises the 12th international conference

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 15. - 16. 4. 2015 Konference je součástí

Více

National exchange workshop

National exchange workshop National exchange workshop v rámci projektu CNCB Clarion Congress Hotel Prague 17. března 2011 Základní informace Název projektu: Akronym: Číslo projektu: Cluster and Network Cooperation for Business Success

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

6th SPRING GASSHUKU with. SENSEI ERNIE MOLYNEUX 7th Dan

6th SPRING GASSHUKU with. SENSEI ERNIE MOLYNEUX 7th Dan CZECH ASSOCIATION OF OKINAWAN GOJU RYU KARATE DO 6th SPRING GASSHUKU with SENSEI ERNIE MOLYNEUX 7th Dan Location : Sportovní hala ( Sport Hall), Jindřichův Hradec, South Bohemia (150 km from Prag) Schedule

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

III. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika

III. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika Ústav mezinárodních vtahů, v. v. i. Vás srdečně zve III. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika PROGRAM 2. - 3. listopadu 2011 Ministerstvo zahraničních věcí Loretánské náměstí 5, Praha 1 Partneři

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 13. - 14. 5. 2014 Konference je součástí

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove F2A F2B F2C INVITE YOU TO 2015 WORLD CUP Open International Contest No 4

Více

K r a j i na b ř i d l ic e geologické, hospodářské a kulturní bohatství Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů

K r a j i na b ř i d l ic e geologické, hospodářské a kulturní bohatství Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů K r a j i na b ř i d l ic e geologické, hospodářské a kulturní bohatství Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů 8. - 10. května 2015 Budišov nad Budišovkou, Pořadatel: příspěvková organizace THE LANDSCAPE

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE. Together We Can Manage Společně to zvládneme

APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE. Together We Can Manage Společně to zvládneme APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE Together We Can Manage Společně to zvládneme Jen pár slov Jak dlouho? How long? 15 minut /minutes Mgr. Ellina Horalíková Členka správní rady Autism Europe

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove F2A F2B INVITE YOU TO 2011 WORLD CUP Open International Contest CL/CF Speed

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

43. Mezinárodní konference o nátěrových hmotách

43. Mezinárodní konference o nátěrových hmotách 43. Mezinárodní konference o nátěrových hmotách pod odbornou záštitou Oddělení nátěrových hmot a organických povlaků Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice 14. 16. května 2012 Dům kultury

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1. ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.2012 INICIATIVA ČMA: ZÁMĚR, CÍLE Záměr: Cíl: Znovuobnovit činnost české pobočky

Více

Czech Society for Experimental and Clinical Pharmacology and Toxicology, Czech Medical Association J. Ev.Purkyne Slovak Toxicology Society (SETOX)

Czech Society for Experimental and Clinical Pharmacology and Toxicology, Czech Medical Association J. Ev.Purkyne Slovak Toxicology Society (SETOX) Czech Society for Experimental and Clinical Pharmacology and Toxicology, Czech Medical Association J. Ev.Purkyne Slovak Toxicology Society (SETOX) University Hospital Hradec Králové in cooperation with

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove INVITE YOU TO 2009 Contest 3-countries Open International Contest F4B (Control

Více

KONSTRUKCE 2014. Konference České asociace ocelových konstrukcí. a Generální shromáždění ČAOK (7. listopadu 2014)

KONSTRUKCE 2014. Konference České asociace ocelových konstrukcí. a Generální shromáždění ČAOK (7. listopadu 2014) KONSTRUKCE 2014 Konference České asociace ocelových konstrukcí a Generální shromáždění ČAOK (7. listopadu 2014) 6. listopadu 2014, Clarion Congress Hotel Ostrava Zkrácená 2703, 700 30 Ostrava-Zábřeh Pozvánka

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více

Rámcový program semináře

Rámcový program semináře Pro pracovníky organizací je mnohdy obtížné sledovat současný vývoj v oblasti legislativních požadavků na proces výroby a jeho produkty, zejména z pohledu charakteristik systému managementu kvality a prokazování

Více

Výzva k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Výzva k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Výzva k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato výzva ve formě níže uvedené zadávací dokumentace (dále jen ZD) je vypracována

Více

Evropské instituce a jejich programy, vhodné pro podporu obnovy těžbou narušené krajiny

Evropské instituce a jejich programy, vhodné pro podporu obnovy těžbou narušené krajiny Asociace pro vodu v krajině ČR - Technologická platforma pro udržitelné vodní zdroje Evropské instituce a jejich programy, vhodné pro podporu obnovy těžbou narušené krajiny Ing.Jan Čermák, Dr.Sc Most 17.4.2013

Více

Czech Society for Non-destructive Testing invites all NDT specialists on

Czech Society for Non-destructive Testing invites all NDT specialists on Česká společnost pro nedestruktivní testování zve všechny defektoskopické odborníky i zájemce na nejvýznamnější událost roku 2011 z oblasti nedestruktivního zkoušení v České republice Czech Society for

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020)

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 2014-2020 CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove INVITE YOU TO 2014 WORLD CUP Open International Contest No5 C/L Speed Models

Více

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Manažerský GIS Martina Dohnalova 1 1 VŠB TU Ostrava, HGF, GIS, Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Abstrakt. Téma této práce je manažerský GIS, jehož cílem je vytvořit prostředek,

Více

SMLOUVY V PROJEKTECH MARIE CURIE (SP LIDÉ)

SMLOUVY V PROJEKTECH MARIE CURIE (SP LIDÉ) SMLOUVY V PROJEKTECH MARIE CURIE (SP LIDÉ) 05.10.2010 J.Vaňová TC AV ČR/NICER OBSAH Grantová dohoda Základní text Annex II. Annex III. Smlouva s výzkumníkem relace k Annexu III. Partnerská smlouva Konsorciální

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Setkání s představiteli Jihočeského kraje 30. dubna 2014 Jan Beneš Pakt zaměstnanosti v MS kraji PROČ? Viz FILMOVÁ UKÁZKA Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

HYDROPROJEKT CZ a.s. Táborská 31, 140 16 Praha 4 Člen skupiny SWECO

HYDROPROJEKT CZ a.s. Táborská 31, 140 16 Praha 4 Člen skupiny SWECO Program a 2. pozvánka k účasti HYDROPROJEKT CZ a.s. Táborská 31, 140 16 Praha 4 Člen skupiny SWECO Vás tímto zve na konferenci Flotace ve vodárenství která se koná ve dnech 12. - 13. 11. 2009 v Praze 8,

Více

CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange

CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange ČESKO-ASIJSKÉ FÓRUM obchodní, kulturní a vzdělávací výměna CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange 2. ROČNÍK/2 nd EDITION Březen / March 2008 ČESKO-ASIJSKÉ FÓRUM obchodní, kulturní

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

INTERNATIONAL RACE 1:8 BUGGY I.C.

INTERNATIONAL RACE 1:8 BUGGY I.C. MK Veselí nad Lužnicí EFRA & RC Autoklub Czech Republic In conjuction with local club MK Veselí nad Lužnicí Are attending from 8th to 10th August 2008 INTERNATIONAL RACE 1:8 BUGGY I.C. 8th August - Friday

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

NEPSI Online vykazovací systém Návod Úroveň společností

NEPSI Online vykazovací systém Návod Úroveň společností NEPSI Online vykazovací systém Návod Úroveň společností 1.Obdržíte dva emaily z: - Svazu/Asociace - NEBO z Mateřské společnosti Jeden z nich obsahuje odkaz na systém online vykazování Druhý obsahuje kód

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

výkonná ředitelka, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o.

výkonná ředitelka, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o. O Záštitu byli požádáni: Mgr. Daniel Havlík náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Kateřina Šebestová náměstkyně primátora Statutárního města Ostrava Konference je organizována s podporou Moravskoslezského

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Evropské programy na podporu podnikání. 19. 9. 2014, Praha

Evropské programy na podporu podnikání. 19. 9. 2014, Praha Evropské programy na podporu podnikání 19. 9. 2014, Praha CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více

WHAT IF ECONOMY BENEFITED THE PEOPLE AND NOT PEOPLE THE ECONOMY?

WHAT IF ECONOMY BENEFITED THE PEOPLE AND NOT PEOPLE THE ECONOMY? WHAT IF ECONOMY BENEFITED THE PEOPLE AND NOT PEOPLE THE ECONOMY? CO KDYBY EKONOMIKA PROSPÍVALA LIDEM A NIKOLI LIDÉ EKONOMICE? INVITATION to the under the patronage of Nobel Peace Prize Laureate Prof. Muhammad

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Univerzity jako zdroje inovací?

Univerzity jako zdroje inovací? Univerzity jako zdroje inovací? Aleš Vlk Agentura CZECHINVEST 4.5. 2006 Brno Role inovací při rozvoji konkurenceschopných klastrů Obsah prezentace Vybraná fakta o inovacích Případová studie Twente Universiteit

Více

Vážení přátelé povrcháři,

Vážení přátelé povrcháři, Vážení přátelé povrcháři, Centrum pro povrchové úpravy si Vás dovoluje pozvat na 7. Mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, kde se tradičně setkávají povrcháři

Více

Aktuální možnosti v rámcovém programu Horizont 2020

Aktuální možnosti v rámcovém programu Horizont 2020 Aktuální možnosti v rámcovém programu Horizont 2020 Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113 Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc.cz Ústí nad Labem 30.9.2014

Více

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Solutions for Demanding Business INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Pilotní řešení Peter Ondrovič a kolektiv ISSS 2012 HRADEC KRÁLOVÉ OBSAH PREZENTACE Základní koncept pilotního řešení Poloha v

Více

4. a 5. března 2014 OREA hotel Pyramida, Praha 4 and 5 March 2014 The OREA Pyramida Hotel, Prague. 20. konference PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

4. a 5. března 2014 OREA hotel Pyramida, Praha 4 and 5 March 2014 The OREA Pyramida Hotel, Prague. 20. konference PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY 20. konference PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY nové trendy / zahrnuje konferenci Plasty The 20th Conference DISTRIBUTION SYSTEM OPERATION 2014 New Trends / includes the PLASTICS Conference 4. a 5. března

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Návod k vyplnění evidenčního formuláře

Návod k vyplnění evidenčního formuláře Návod k vyplnění evidenčního formuláře Evidenční formulář slouží pro prvotní evidenci dat v systému slev a pro provádění změn některých evidenčních údajů. Před vlastním vyplněním formuláře si připravte

Více

Mezinárodní šipkový turnaj WDF jako kategorie 3 a BDO kategorie C

Mezinárodní šipkový turnaj WDF jako kategorie 3 a BDO kategorie C ČESKÁ ŠIPKOVÁ ORGANIZACE ŘÁDNÝ ČLEN WORLD DARTS FEDERATION (WDF) WORLD 13. CZECH OPEN Mezinárodní šipkový turnaj WDF jako kategorie 3 a BDO kategorie C Pátek 2. listopadu 2007 Smíšené páry, Zahřívací turnaj

Více

trendence radius of action

trendence radius of action Czech Total Edition trendence radius of action Professionals School leavers Students over 500,000 participants 27 countries over 1,000 universities 2 3 trendence customers Metodologie: trendence Graduate

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

KONFERENCE pro praxi v podnikání: Jak vytvořit strategii v malých, středních a rodinných firmách?

KONFERENCE pro praxi v podnikání: Jak vytvořit strategii v malých, středních a rodinných firmách? KONFERENCE pro praxi v podnikání: Jak vytvořit strategii v malých, středních a rodinných firmách? Registrujte se na prakticky zaměřenou KONFERENCI pro podnikatele, majitele a manažery malých a středních

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

Vyjednávaní pro neobchodní pozice For Business Excellence aneb od zítřka už vždy získám z jednání s kolegy víc

Vyjednávaní pro neobchodní pozice For Business Excellence aneb od zítřka už vždy získám z jednání s kolegy víc 11. 12. 3. 2015 Vyjednávaní pro neobchodní pozice For Business Excellence aneb od zítřka už vždy získám z jednání s kolegy víc Často se mi stává, že si po jednání řeknu: Zase mě oškubali, zase jsem zbytečně

Více

Úterý 25.11. 12:30 13:30 Prezence účastníků odborné konference, občerstvení

Úterý 25.11. 12:30 13:30 Prezence účastníků odborné konference, občerstvení Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem úterý 25.11.2014, středa 26.11.2014 - Clarion Congress Hotel, Praha-Vysočany p. Daniel Takáč moderátor Úterý 25.11.

Více

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE project no. 2012-1-PL1-LEO05-27456 This project has been funded with support from

Více

Workshop je realizován pod záštitou ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje. liberec. hlavní partner partner mediální partner

Workshop je realizován pod záštitou ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje. liberec. hlavní partner partner mediální partner liberec hlavní partner partner mediální partner Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 25. 26. dubna 2012 organizuje Český institut interních auditorů workshop por interní auditory s názvem Finanční

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Poslání ARR: Pomáháme realizovat strategické cíle Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Pavla Břusková generální ředitelka Agentura pro regionální rozvoj,

Více

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations,

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, pořádá pod záštitou Romana Onderky, primátory města Brna, prof. Ing. Petra Moose, CSc., děkana FD ČVUT

Více

Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí

Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí Tomáš Kadlec Agenda 1. Zákaznicky orientované IT Komplikace s tradičním IT Centric Pricing and Billing Příklady použití nástroje a benefity

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele. 2. 9. 2014, Ostrava

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele. 2. 9. 2014, Ostrava Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele 2. 9. 2014, Ostrava CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 Karel Koucký Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 APEx projekt pro zpřístupnění archivního dědictví Konference Building infrastructures for archives in a digital world

Více

*** Hotel Zámek Templářská 1 696 15 Čejkovice

*** Hotel Zámek Templářská 1 696 15 Čejkovice Místo konání akce: *** Hotel Zámek Templářská 1 696 15 Čejkovice Příjezd z dálnice D 1: Sjezd na D2 EXIT 41 Podivín, dále přes Velké Bílovice. Kontaktní adresa: Ing. Jan Kudláček Na Studánkách 782 551

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 5. září 2012 Setkání Tajemníků měst a obcí Lotyšska Petr Rachunek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

www.zk-inovace.cz Innovation Infrastructure of the Zlín Region

www.zk-inovace.cz Innovation Infrastructure of the Zlín Region www.zk-inovace.cz Innovation Infrastructure of the Zlín Region 2 Vážené dámy, vážení pánové, současná politika Evropské unie a potažmo i České republiky přeje snahám o vytváření příznivého podnikatelského

Více

XVIII. českou a slovenskou konferenci o ochraně rostlin

XVIII. českou a slovenskou konferenci o ochraně rostlin Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství pořádá XVIII. českou a slovenskou konferenci o ochraně rostlin která se uskuteční

Více

V. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika

V. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. Vás srdečně zve na V. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika Demokracie a demokratizace PROGRAM 12. - 13. listopadu 2013 Ministerstvo zahraničních věcí Loretánské

Více

Žádosti o víza do Ruské federace

Žádosti o víza do Ruské federace Žádosti o víza do Ruské federace Od 16. července zavádí zastupitelský úřad Ruské federace nový způsob podávání žádostí o udělení víza. Od tohoto data je pro všechny žadatele povinné zadat žádost nejprve

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary 20. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VELETRHU ZABEZPEČení a požární ochrany 20 th INTERNATIONAL FAIR OF SECURITY & FIRE PREVENTION 20 th anniversary tradition & innovation 2. ročník veletrhu chytrého bydlení, šetrných

Více

Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování

Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování Ing. M. Škarka Tel. 234 006 113 skarka@tc.cz Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 16000 Praha Praha 5.12.2013 HORIZONT 2020 (2014-2020) Je nejvýznamnějším

Více