Ostrava září Ostrava September Motto: Dlouhodobá udržitelnost investic, lidí a znalostí v regionu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ostrava 22. 23. září 2011. Ostrava 22 23 September 2011. Motto: Dlouhodobá udržitelnost investic, lidí a znalostí v regionu."

Transkript

1 2011 Pořadatel / Organiser: Hlavní partneři / Main Partners: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR září September 2011 Partneři / Partners: 12. ročník mezinárodní konference 12th Annual International Conference Mediální partneři / Media Partners: Motto: Dlouhodobá udržitelnost investic, lidí a znalostí v regionu. Motto: Long-termed sustainability of investments, people and knowledge in the region. Spoluorganizátoři / Co-organizers:

2 Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje pořádá 12. ročník mezinárodní konference Investment & Business Forum, která se uskuteční v Ostravě ve dnech září 2011 v Clarion Congress Hotelu. Součástí této akce je, ve spolupráci s Moravskoslezským automobilovým klastrem, 2. výroční konference projektu AutoNet se zaměřením na udržitelnost automobilového průmyslu, která podporuje výstupy konference IFO a naplňuje její cíle. Program bude zaměřen na udržení a rozvoj zaměstnanosti v regionu formou rozvoje spolupráce průmyslu s výzkumnými centry v kontextu strategických priorit Evropské unie, České republiky a kraje. Dále bude zahrnuta problematika bezpečnosti, která je předpokladem prosperity regionu. Nosnými tématy jsou představení pilotního projektu v České republice Moravskoslezského paktu zaměstnanosti a projednání efektivní spolupráce podnikatelské a akademické sféry formou bilaterálních jednání. Na konferenci vystoupí představitelé vlády České republiky, Moravskoslezského kraje a významní představitelé zahraničních institucí. Hlavními partnery konference jsou Ministerstvo pro místní rozvoj, Moravskoslezský kraj, statutární město, projekt AutoNet. The Union for the Development of the Moravian Silesian Region organises the 12th international conference Investment & Business Forum ( IFO ) ) that will take place in on the nd and September 23 rd September 2011 in 2011 the Clarion in the Clarion Congress Congress Hotel Hotel.. In cooperation with with Moravian-Silesian Automotive Automotive Cluster Cluster 2nd Annual 2nd Annual AutoNet AutoNet conference conference is organised organised focusing on focusing Sustainability on Sustainability of the automotive of the industry automotive that interlinks industry that and interlinks fulfils the Investment and fulfils and the Investment Business Forum and outcomes Business and Forum objectives Outcomes and Objectives. Topics will include sustainability and and development Development of employment of Employment in the region in the through Region ocoperation through Cooperation between the industry between and the research Industry centres and Research in line with Centres strategic in goals line of with the strategic European Goals Union, of Czech the European Republic and Union, the Czech Moravian-Silesian Republic and Region. the Moravian-Silesian Attention will be Region. also paid Attention to safety will which be also is among paid to prerequisites safety which for is well-performing among prerequisites regions. for well-performing Regions. Key Topics topics will include introduction Introduction of of the the Moravian-Silesian Employment Pact (a Pact pilot (a project pilot Project in the in Czech the Republic), Czech Republic), and bilateral and bilateral discussions Discussions about close about and close efficient and cooperation efficient Cooperation between businesses between Businesses and universities. and Universities. Representatives of the administrations Administrations of of the the Czech Czech Republic Republic and and Moravian Moravian Silesian Silesian Region Region as well as well VIP guests as VIP from Guests abroad from will abroad be speaking will be at speaking the conference. at the conference. Main Conference conference Partners partners are the Ministry of for Regional Development, Moravian-Silesian Region, City of, and AutoNet Project., Czech Republic

3 PROGRAM KONFERENCE Čtvrtek 22. září Plenární zasedání Úvodní část vystoupení představitelů ČR a regionu k tématu konference > Strategie EU 2020, priority ČR D. Braun, 1. náměstek ministra pro místní rozvoj, státní tajemník > Perspektiva Moravskoslezského kraje 2030 P. Bartoš, prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje > Programové období Evropské unie D. Sventek, ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko > Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje M. Lebiedzik, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje > Životní prostředí - důležitý předpoklad rozvoje regionu představitel Ministerstva životního prostředí Přestávka na oběd, tisková konference Moravskoslezský pakt zaměstnanosti > Význam a podpora partnerství v zemích OECD představitel OECD > Moravskoslezský pakt zaměstnanosti - pilotní projekt v ČR představitel Ministerstva práce a sociálních věcí > Poslání, cíle, aktivity a přístup k realizaci Moravskoslezského paktu zaměstnanosti P. Czekaj, tajemník MSPaktu > Příklad úspěšného partnerství a spolupráce v Halifaxu, Kanada F. Morley, výkonný viceprezident a ekonomický ředitel, Greater Halifax Partnership, Kanada Přestávka Udržitelnost automobilového průmyslu, 2. výroční konference projektu AutoNet > AutoNet přes inovace k udržitelnosti v regionech automobilového průmyslu S. Chudoba, výkonný ředitel Automobilového klastru - Západní Slovensko > Aplikace projektu AutoNet ve střední Evropě A. Tacchini, Proejktový manažer pro inovace v Reggio Emillia Innovazione, Italie > Klastry jako podpora automobilového průmyslu T. Richter, viceprezident společnosti pro ekonomický rozvoj Saska, Německo > Aktivity Moravskoslezského automobilového klastru L. Glogar, výkonný ředitel klastru > Automobilka Hyundai - největší investice v Moravskoslezském kraji P. Vaněk, generální ředitel PR Hyundai Motor Manufacturing Czech Centrum excelence a regionální výzkumná centra v MSK > Klíčové směry výzkumu a vývoje, spolupráce s podnikatelskou sférou Vysoké školy báňské Technické univerzity I. Vondrák, rektor VŠB-TUO > Činnost a přínosy Technologické agentury ČR představitel Technologické agentury ČR Přestávka, občerstvení Bezpečnost předpoklad prosperity a rozvoje > Bezpečnostní strategie R. Káčer, velvyslanec NATO pro bezpečnost > Aktuální vývoj průmyslové bezpečnosti v Evropské unii z pohledu Evropské technologické platformy bezpečnosti průmyslu a příležitosti pro MSK O. Salvi, tajemník Evropské technologické platformy bezpečnosti průmyslu, EU > Integrace infrastruktury a výzkumu v oblasti bezpečnosti v Moravskoslezském kraji P. Bartoš, prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Závěr 1. dne konference od Společenský večer s doprovodným programem, Zaječský vinný sklep

4 PROGRAM KONFERENCE Pátek 23. září 2011 Kulaté stoly, semináře k tématům 1. téma: Moravskoslezský pakt zaměstnanosti MSPakt moderuje P. Bartoš, prezident Sdružení, předseda Výkonné rady MSPaktu Cíl: představit Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, platformy pro budování efektivního partnerství na trhu práce jako pilotní projekt v České republice a příklad integrovaného přístupu pro programové období Evropské unie > Podpora zkvalitňování trhu práce v ČR představitel Ministerstva práce a sociálních věcí > Role Moravskoslezského kraje v MSPaktu V. Palková, náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje M. Lebiedzik, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje > Integrovaný program rozvoje zaměstnanosti MSK, klíčové projekty P. Czekaj, tajemník MSPaktu Přestávka > Hlavní přínosy a rizika Paktů P. Bartoš, prezident Sdružení, předseda Výkonné rady MSPaktu > Doporučení k přenosu zkušeností mezi Greater Halifax Partnership a MSPaktem F. Morley, výkonný viceprezident a ekonomický ředitel, Greater Halifax Partnership, Kanada > Integrovaný přístup pro programové období EU J. Postránecký, ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky, Ministerstvo pro místní rozvoj Oběd 2. téma: Efektivní využívání výsledků výzkumu avývoje v aplikační sféře kooperační setkání v rámci projektu AutoNet moderuje L. Glogar, výkonný ředitel Moravskoslezského automobilového klastru Cíl: Navázat kontakty a spolupráci mezi firmami a výzkumnými centry Vysoké školy báňské Technické univerzity a firmami navzájem v aplikovaném výzkumu a vývoji v oblastech - simulace, modelování a výpočetní podpora pro inženýrské aktivity - nové kovové materiály a moderní technologické postupy při jejich zpracování > Centrum excelence IT4I, možnosti využití M. Duda, ředitel oddělení projektové podpory VŠB-TUO > Regionální materiálově technologické výzkumné centrum VŠB-TUO, nabídka spolupráce M. Kursa, proděkan pro vědu a výzkum Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB-TUO > Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v projednávaných oblastech tuzemští a zahraniční experti Forma: bilaterální jednání firem a představitelů výzkumných center VŠB-TUO Pro zapojení do bilaterálních jednání se registrujte na: REGISTRATION FORM. Pro bližší informace, prosím kontaktujte: Dominik Kovalčík, téma: Strategie řešení bezpečnostní problematiky v Moravskoslezském kraji Moderuje: R. Chlebiš, manažer Bezpečnostně technologického klastru, tajemník České technologické platformy bezpečnosti průmyslu Cíl: Prezentovat jedinečné podmínky v oblasti bezpečnosti v Moravskoslezském kraji a navrhnout využití těchto podmínek pro zřízení národního resp. evropského centra bezpečnostního výzkumu včetně školicích a výcvikových aktivit. > Bezpečnostní výzkum Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO P. Poledňák, děkan Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO > Energetická bezpečnost zásadní priorita rozvoje V. Bartuška, velvyslanec pro energetickou bezpečnost, Ministerstvo zahraničních věcí > Perspektivy bezpečnostního výzkumu vmezinárodním kontextu P. Danihelka, Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu > Bezpečnostní výzkum na Ministerstvu vnitra ČR H. Tomková, ředitelka odboru Ministerstva vnitra > Vize bezpečnostně technologického výzkumu soustředěného do MSK z pohledu Bezpečnostně technologického klastru a České technologické platformy bezpečnosti průmyslu R. Chlebiš, manažer klastru, tajemník CZ-TPIS > Integrovaný záchranný systém Moravskoslezského kraje V. Vlček, velitel hasičského záchranného sboru > Možnosti využití jedinečných podmínek v oblasti bezpečnosti v Moravskoslezském kraji návrh na zřízení komplexního bezpečnostně vzdělávacího centra v MSK představitel krajské instituce Poznámka: Návazně na konferenci IFO 2011 se konají ve dnech září 2011 Dny NATO v Ostravě, které jsou organizovány společností Jagello Jedná se o největší letecko-armádně-bezpečnostní show ve střední Evropě. V roce 2010 navštívilo akci návštěvníků. Více na:

5 CONFERENCE AGENDA Thursday 22 September am 6 pm Plenary Meeting 10 am 12 pm Introduction presentations by representatives of the Czech Republic and Moravian-Silesian Region > EU 2020 strategy and priorities of the Czech Republic D. Braun, State Secretary, Vice-Minister of Regional Development of the Czech Republic > Moravian-Silesian Region 2030 perspective P. Bartoš, President of the Union for the Development of the Moravian-Silesian Region > Programme period EU D. Sventek, Director of the Office of the Regional Council of the Moravia-Silesian Cohesion Region > Strategy of development of the Moravian-Silesian Region M. Lebiezdik, Vice-President of the Moravian-Silesian Region > The living environment important pre-requisite for development of the region Representative of the Ministry of Environment 12 pm 1. pm Lunch, Press Conference 1 pm 2.15 pm Moravian-Silesian Employment Pact MSPact > Role and support of partnership in OECD countries Representative of OECD > MSPact the pilot project in the Czech Republic Representative of the Ministry of Labor and Social Affairs > Mission, goals and activities of the Moravian-Silesian Employment Pact P. Czekaj, Secretary of MSPact > Successful partnership and cooperation an example from Halifax, Canada F. Morley, Executive Vice-President and Chief Economist, the Greater Halifax Partnership, Canada 2.15 pm pm Break 2.30 pm 4 pm Sustainability of the automotive industry 2nd Annual Conference of the Project AutoNet > AutoNet - through innovations to sustainability in automotive regions S. Chudoba, Executive Director of Automotive Cluster - West Slovakia > Project AutoNet application in Central Europe A.Tacchini, Innovation Project Manager at Reggio Emilia Innovazione > Clusters in support of Automotive T. Richter, Vice President of the Saxony Economic Development Corporation > Moravian-Silesian Automotive Cluster and its activities L. Glogar, Executive Director > Hyundai - the biggest investment in the Moravian-Silesian Region P. Vaněk, Managing Director of Public Relations Hyundai Motor Manufacturing Czech 4 pm 4.40 pm Centre of Excellence and regional research centers in the Moravian-Silesian Region > Key R&D focus, working close with businesses in the Technical University of I. Vondrak, Rector of the Technical University of > Technology Agency of the Czech Republic, its activities and benefits Representative of the Technology Agency of the Czech Republic 4.40 pm 5 pm Coffee Break 5 pm 6 pm Safety a pre-requisite for prosperity and development > Safety and security strategies R. Káčer, NATO Ambassador in charge of security > Present development of industrial safety in EU in the context of the European Technology Platform on Industrial Safety and opportunities for the Moravian- Silesian Region O. Salvi, Secretary of the European Technology Platform on Industrial Safety, EU > Integrating infrastructure and security research in the Moravian-Silesian Region P. Bartoš, President of the Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Conclusion of day 1 from 9 pm Evening party with an additional programme, Zaječský Wine Cellar, Czech Republic, Czech Republic

6 CONFERENCE AGENDA Friday 23 September 2011 Roundtables and topic-focused seminars Topic 1: 9 am 1 pm Moravian-Silesian Pact of Employment chaired by P. Bartoš, President of the Union and Chairman of the Executive Council of MSPact Goal: to introduce the Moravian-Silesian Employment Pact and platforms for efficient partnership on the labour market as a pilot project in the Czech Republic and to show an integrated period for the EU programme period > Encouraging improvements on the Czech labour market Representative of the Ministry of Labour and Social Affairs > Role of the Moravian-Silesian Region in the MSPact V. Palková, Vice-President of the Moravian-Silesian Region M. Lebiezdik, Vice-President of the Moravian-Silesian Region > Integrated Programme for Employment Development for the Moravian-Silesian Region, key projects P. Czekaj, Secretary of MSPact Coffee Break > Key benefits and risks of the pacts P. Bartoš, President of the Union and Chairman of the Executive Council of MSPact > Recommended transfer of knowledge from Greater Halifax partnership to MSPact F. Morley Executive Vice-President and Chief Economist, the Greater Halifax Partnership, Canada > Integrated approach in the EU programme period J. Postránecký, Director of Department of Regional Policy Development and Strategy, Ministry for Regional Development Lunch Topic 2: 9 am - 2 pm Efficient application of R&D results - Matchmaking within project AutoNet chaired by L. Glogar, Executive Director of the Moravian-Silesian Automotive Cluster Goal: to establish contacts and start cooperation between international businesses and Centre of Excellence and R&D centers at the Technical University of and international businesses themselves in the applied research in fields: - Simulations, modeling and computational support for engineering activities - New metal materials and advanced technological processing > IT4I Centre of Excellence, opportunities of application M. Duda, Director of Project Support Department, Technical University of, Czech Republic > Regional Material Technology Research Centre Technical University of, cooperation proposal M. Kurza, Vice-Dean for Science and Research of the Faculty of Metallurgy and Materials Engineering, Technical University of > Applying R&D outcomes in discussed areas Czech and foreign Experts Form: Bilateral negotiations between the international businesses and Research Centers from the Technical University of. For participation on the Matchmaking event, please register on official AutoNet websites: REGISTRATION FORM. For more information, please contact: Dominik Kovalčík, Project Manager, ) Lunch Topic 3: 9 am 1 pm Strategies of the approach to the safety concept in the Moravian-Silesian Region Chaired by R. Chlebiš, Manager of the Safety and Technology Cluster, Secretary of the Czech Technology Platform for Industrial Safety Goal: to present unique opportunities in safety in the Moravian-Silesian Region and to make use of the opportunities and create the Czech or European Centre of Safety Research incl. training and education activities > Safety Research Faculty of Safety Engineering Technical University of P. Poledňák, Dean of the Faculty of Safety Engineering, Technical University of > Energy safety major priority for development V. Bartuška, Ambassador for Energy Safety, Ministry of Foreign Affairs > Perspectives of security research in the international context P. Danihelka, Czech Technology Platform for Industrial Safety Coffee Break > Vision of the technology safety research in the Moravian-Silesian Region in the context of the Safety and Technology Cluster and Czech Technology Platform on Industrial Safety R. Chlebiš, Manager of Cluster, Secretary of the Czech Technology Platform for Industrial Safety > Integrated Rescue System of the Moravian-Silesian Region V. Vlček, Commander, Integrated Fire and Rescue Units > A chance to use unique safety opportunities in the Moravian-Silesian Region the proposal to establish a comprehensive safety-training centre in the Moravian-Silesian Region Representation of a regional Institution Lunch Note: The Investment and Business Forum IFO 2011 is followed by the NATO Days in on 24th and 25th September The biggest air, army and security Show in the Central Europe is organized by Jagello In 2010, about 185,000 people visited the NATO Days. More information at: Czech Republic

7 Základní informace o IFO 2011 Basic Information about IFO 2011 Datum: září 2011 Pořadatel: Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Výstavní 2224/8, , Česká republika www. msunion.cz Kontaktní osoby Petr Czekaj ředitel konference IFO tel: mobile: Místo konání: Clarion Congress Hotel Zkrácená 2703, Zábřeh tel.: , fax: Ubytování: Ubytování si účastníci konference zajišťují a hradí sami. Sdružení rezervovalo limitovaný počet pokojů v Clarion Congress Hotel. Clarion Congress Hotel **** Mamaison Business & Conference Hotel Imperial **** Park Inn Ostava**** info. Hotel Harmony Club*** Zámek Zábřeh**** Ostatní možnosti ubytování naleznete na portále Termín registrace: do Poplatek (smluvní cena): 4.200,- Kč vč. DPH / ( 175) VAT inclusive 2.100,- Kč vč. DPH členové Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 960,- Kč vč. DPH ( 40) jen na V případě neúčasti se zaplacený poplatek nevrací. Platební podmínky: Bankovním převodem na účet Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: , DIČ: CZ č. účtu CZK: /0100, VS 204, KS 308 č. účtu EUR: /0100 SWIFT: KOMBCZPPXXX IBAN: CZ Komerční banka a.s. Daňový doklad bude zaslán obratem Vaší účtárně. Registrační poplatek zahrnuje veškeré náklady spojené s přípravou konference. Date: September 2011 Organiser: The Union for the Development of the Moravan-Silesian Region Výstavní 2224/8, , Czech Republic Contact Persons: Petr Czekaj IFO Conference Director tel: mobile: Venue: Clarion Congress Hotel Zkrácená 2703, Zábřeh tel.: , fax: Accommodation: Participants are invited to arrange accommodation for themselves at the Clarion Congress Hotel, where rooms have been reserved in a limited number. The organiser is not responsible for the payment of delegates accommodation costs. Clarion Congress Hotel **** Mamaison Business & Conference Hotel Imperial **** Park Inn Ostava**** info. Hotel Harmony Club*** Zámek Zábřeh**** Further options for your accommodation in are available at Registration date: by September 5, 2011 Fee (negotiated price): 4.200,- Kč vč. DPH / ( 175) VAT inclusive 2.100,- Kč vč. DPH Members of the Union for the Development of the Moravian-Silesian Region 960,- Kč vč. DPH ( 40) only for September 23, 2011 In case your non-participation, the registration fee is not returned. Payment conditions: By bank transfer to the account of the Union for the Development of the Moravian-Silesian Region ID. No , VAT No. CZ at Komercni banka, a/c No /0100 (CZK), a/c No /0100 ( ) Variable Symbol 204, Constant Symbol 308 SWIFT: KOMBCZPP IBAN: CZ Please write your name on the payment order so that we can identify the payer. An invoice will be sent to you by return on receipt of your payment to our account. The registration fee includes all costs related with the preparation and implementation of the conference.

8 Registrační formulář Zúčastním se semináře k tématu (Zvolte prosím jedno téma): 1. Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 2. Efektivní využívání výsledků výzkumu avývoje v aplikační sféře Pro zapojení do bilaterálních jednání se registrujte na: REGISTRATION FORM. (Pro bližší informace, prosím kontaktujte: Dominik Kovalčík, ) 3. Strategie řešení bezpečnostní problematiky v MS kraji Účastnický poplatek (smluvní cena): 4.200,- Kč ( 175) vč. DPH 2.100,- Kč vč. DPH - členové Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 960,- Kč vč. DPH ( 40) jen na snadné způsoby registrace: 1. Vyplňte on-line registraci na 2. Vyplněný registrační formulář zašlete na adresu: Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Výstavní 2224/ Vyplněný registrační formulář zašlete faxem: VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM TITUL JMÉNO PŘÍJMENÍ Clarion Congress Hotel září ročník mezinárodní konference Přihlášku samostatně za každou osobu zašlete do V případě neúčasti se zaplacený poplatek nevrací. FUNKCE ORGANIZACE / FIRMA Platební podmínky: Bankovním převodem na účet Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: , DIČ: CZ Komerční banka a.s., VS 204, KS 308 č. účtu CZK: /0100 IBAN:CZ č. účtu : /0100 IBAN: CZ SWIFT: KOMBCZPPXXX PODPIS: ADRESA: PSČ, MĚSTO TELEFON IČ: ZEMĚ FAX WWW DIČ: Daňový doklad bude zaslán obratem Vaší účtárně. Registrační poplatek zahrnuje veškeré náklady spojené s přípravou konference. Č. ÚČTU BANKA

9 Registration Form I would like to take part in topic-focused Seminar (Please choose one Topic): 1. Moravian-Silesian Pact of Employment 2. Efficient application of R&D results For Participation in the bilateral Discussions register please at: REGISTRATION FORM. (for more information, please contact: Dominik Kovalčík, ) 3. Strategies of the approach to the safety concept in the Moravian-Silesian Region The registration fee The registration fee (negotiated price): 4.200,- Kč ( 175) VAT inclusive 2.100,- Kč vč. DPH Members of the Union for the Development of the Moravian-Silesian Region 960,- Kč vč. DPH ( 40) only for September 23, 2011 In case of your non-participation, the registration fee is not returned. Payment conditions: By bank transfer to the account of the Union for the Development of the Moravian-Silesian Region ID. No , VAT No. CZ at Komercni banka, Variable Symbol 204, Constant Symbol 308 a/c No /0100 (CZK) IBAN:CZ a/c No /0100 ( ) IBAN: CZ SWIFT: KOMBCZPPXXX SIGNATURE: Please write your name on the payment order so that we can identify the payer. An invoice will be sent to you by return on receipt of your payment to our account. The registration fee includes all costs related with the preparation and implementation of the conference. 3 easy ways to register: 1. Complete the on-line registration on 2. Post a complete registration form to: The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Výstavní 2224/ , Czech Republic 3. Send a completed registration form by fax to: PLEASE COMPLETE IN CAPITAL LETTERS TITLE NAME POSITION ADDRESS POSTAL CODE, CITY TELEPHONE ACCOUNT NO Clarion Congress Hotel, Czech Republic September th Annual International Conference The Registration Form to be mailed for each person separately before September 5, ID. NO. SURNAME ORGANISATION / COMPANY COUNTRY FAX WWW BANK VAT. NO.

KONFERENCE NGV 2013 PERSPEKTIVY ROZVOJE A VYUŽITÍ CNG/LNG V DOPRAVĚ PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT AND USE OF CNG / LNG IN TRANSPORT

KONFERENCE NGV 2013 PERSPEKTIVY ROZVOJE A VYUŽITÍ CNG/LNG V DOPRAVĚ PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT AND USE OF CNG / LNG IN TRANSPORT KONFERENCE NGV 2013 PERSPEKTIVY ROZVOJE A VYUŽITÍ CNG/LNG V DOPRAVĚ PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT AND USE OF CNG / LNG IN TRANSPORT POŘÁDANÁ POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY, MINISTERSTVA

Více

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2007 Mezinárodní konference Transport svým významem již dávno přesáhla

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

O přednášejících / About speakers > > > >

O přednášejících / About speakers > > > > O přednášejících / About speakers > > > > Dr. Rajiv D. Banker je profesorem účetnictví a informačních technologií na Fox School of Business při Univerzitě v Temple. Dr. Banker je jednou z vůdčích osobností

Více

www.zk-inovace.cz Innovation Infrastructure of the Zlín Region

www.zk-inovace.cz Innovation Infrastructure of the Zlín Region www.zk-inovace.cz Innovation Infrastructure of the Zlín Region 2 Vážené dámy, vážení pánové, současná politika Evropské unie a potažmo i České republiky přeje snahám o vytváření příznivého podnikatelského

Více

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Report on activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region for 2014 OBSAH / TABLE OF CONTENTS 1. Úvodní

Více

Good Practices Catalogue

Good Practices Catalogue Good Practices Catalogue 1 European Union European Regional Development Fund Good practices Identifying and analysing successful experiences of innovation driven cluster, of planning policies in cluster

Více

Success is in the details Úspěch spočívá v detailech

Success is in the details Úspěch spočívá v detailech Success is in the details Úspěch spočívá v detailech Deloitte A Quality Brand Deloitte is the brand name that represents Deloitte Touche Tohmatsu, a global organisation of firms devoted to excellence in

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více

4. a 5. března 2014 OREA hotel Pyramida, Praha 4 and 5 March 2014 The OREA Pyramida Hotel, Prague. 20. konference PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

4. a 5. března 2014 OREA hotel Pyramida, Praha 4 and 5 March 2014 The OREA Pyramida Hotel, Prague. 20. konference PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY 20. konference PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY nové trendy / zahrnuje konferenci Plasty The 20th Conference DISTRIBUTION SYSTEM OPERATION 2014 New Trends / includes the PLASTICS Conference 4. a 5. března

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regionální rozvojová agentura jižní Moravy VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regional Development Agency of South Moravia ČESKÁ REPUBLIKA REGION JIŽNÍ MORAVA CZECH REPUBLIC SOUTH

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

CD 2008 5 6/ 2009. Slévárenství HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ

CD 2008 5 6/ 2009. Slévárenství HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ CD 2008 Slévárenství 5 6/ 2009 HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ Časopis Slévárenství získal osvědčení o zápisu ochranné známky. Dne 20. 6. 2008 byl Radou pro V a V zařazen na

Více

Praha 1, Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23 Prague, Kaiserstejn Palace, Malostranské náměstí 23

Praha 1, Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23 Prague, Kaiserstejn Palace, Malostranské náměstí 23 2013 PRIORITA BEZPEČNOSTI INOVAČNÍ POTENCIÁL KVALITA VZDĚLÁVÁNÍ TŘI FENOMÉNY JADERNÉ ENERGETIKY POSOUVAJÍCÍ ROZVOJ SPOLEČNOSTI KUPŘEDU aneb umíme využít unikátních předností jaderné energetiky? PRIORITY

Více

Measuring. (and Promoting) Museum Success. Second announcement. Co-organizers. On-site organizer

Measuring. (and Promoting) Museum Success. Second announcement. Co-organizers. On-site organizer ICOM MPR annual conference 17 20 9 2011 Brno Czech Republic Second announcement On-site organizer Slezské zemské muzeum Co-organizers Moravská galerie v Brně The International Committee for Marketing and

Více

ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US NAVIGACE/NAVIGATION SEZNAM HOSTŮ/GUESTLIST KOMUNIKACE/COMMUNICATION

ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US NAVIGACE/NAVIGATION SEZNAM HOSTŮ/GUESTLIST KOMUNIKACE/COMMUNICATION OBSAH CONTENT summit 02 03 04 06 08 10 12 14 15 16 19 21 22 24 26 28 29 34 36 38 40 ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US O PROJEKTU/ABOUT THE PROJECT BÝVALÍ ÚČASTNÍCI/FORMER

Více

otevřená data: chytřejší stát & lepší služby

otevřená data: chytřejší stát & lepší služby Konference otevřená data: chytřejší stát & lepší služby Pořadatelé: Partneři: Conference open data: smarter state & better services Organizers: British Embassy Prague, Otakar Motejl Fund, Jan Farský, MP

Více

OPEN UP! CREATIVE PLACEMAKING FESTIVAL

OPEN UP! CREATIVE PLACEMAKING FESTIVAL OPEN UP! CREATIVE PLACEMAKING FESTIVAL Praha Plzeň 6. 7. listopadu 2014 Aspen Institute Prague Plzeň 2015, o.p.s. CZ Partneři Aspen Institute Prague Partneři Plzeň 2015 Mediální partner Pořadatelé Účast

Více

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School Přehled studijních programů Business School Psychology School Praha Německé bakalářské vzdělání Business School 1 Obsah Content O vysoké škole About the university Hochschule Fresenius v České republice

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2012

Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board

Více

HMMC News. Výroba v HMMC slavnostně zahájena HMMC Grand Opening Ceremony. 10 / 2009 číslo 19 // issue 19

HMMC News. Výroba v HMMC slavnostně zahájena HMMC Grand Opening Ceremony. 10 / 2009 číslo 19 // issue 19 10 / 2009 číslo 19 // issue 19 HMMC News MAGAZÍN SPOLEČNOSTI HMMC // HMMC INTERNAL NEWSLETTER Výroba v HMMC slavnostně zahájena HMMC Grand Opening Ceremony Kia Venga z Nošovic // Kia Venga from Nošovice

Více

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR VIZE / VISION Našim cílem je vytvořit příznivé prostředí pro inovační firmy a poskytovat jim služby a prostory umožňující spolupráci

Více

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region 2014 Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Olomoucký kraj Olomouc region Bílá Voda Záb eh Brodek u Konice Protivanov Hanušovice ŠUMPERK Mohelnice Loštice Konice Javorník

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

Cestovní ruch v České republice 2012 Tourism in the Czech Republic in 2012

Cestovní ruch v České republice 2012 Tourism in the Czech Republic in 2012 Cestovní ruch v České republice Tourism in the Czech Republic in obsah contents 1 Aktuální informace Ministerstva pro místní rozvoj ČR o cestovním ruchu Current Information of Ministry for Regional Development

Více

DIGITÁLNÍ BROADC ASTING

DIGITÁLNÍ BROADC ASTING PRÁVO REGULACE LIBERALIZACE POSTAVENÍ REG ULÁTORŮ POSTAVENÍ REGULÁTORŮ LLU UNIVERZÁLNÍ SLUŽBA UNIVERZÁLNÍ SLUŽBA UŽIVATEL egovernment INFORMAČNÍ EKONOMIKA KYBERNALITA TELEMATIKA ELEK TRONICKÉ KOMUNIK ACE

Více

Addvantage 2014 / 2015

Addvantage 2014 / 2015 Addvantage 2014 / 2015 Partnerský program Partnership Programme pro učitele základních a středních škol for primary and secondary school teachers pro školy, instituce a firmy for schools, institutions

Více

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT 2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI BASIC INFORMATION ABOUT COMPANY Název Český červený kříž Právní forma občanské sdružení Adresa Thunovská

Více