Ostrava září Ostrava September Motto: Dlouhodobá udržitelnost investic, lidí a znalostí v regionu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ostrava 22. 23. září 2011. Ostrava 22 23 September 2011. Motto: Dlouhodobá udržitelnost investic, lidí a znalostí v regionu."

Transkript

1 2011 Pořadatel / Organiser: Hlavní partneři / Main Partners: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR září September 2011 Partneři / Partners: 12. ročník mezinárodní konference 12th Annual International Conference Mediální partneři / Media Partners: Motto: Dlouhodobá udržitelnost investic, lidí a znalostí v regionu. Motto: Long-termed sustainability of investments, people and knowledge in the region. Spoluorganizátoři / Co-organizers:

2 Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje pořádá 12. ročník mezinárodní konference Investment & Business Forum, která se uskuteční v Ostravě ve dnech září 2011 v Clarion Congress Hotelu. Součástí této akce je, ve spolupráci s Moravskoslezským automobilovým klastrem, 2. výroční konference projektu AutoNet se zaměřením na udržitelnost automobilového průmyslu, která podporuje výstupy konference IFO a naplňuje její cíle. Program bude zaměřen na udržení a rozvoj zaměstnanosti v regionu formou rozvoje spolupráce průmyslu s výzkumnými centry v kontextu strategických priorit Evropské unie, České republiky a kraje. Dále bude zahrnuta problematika bezpečnosti, která je předpokladem prosperity regionu. Nosnými tématy jsou představení pilotního projektu v České republice Moravskoslezského paktu zaměstnanosti a projednání efektivní spolupráce podnikatelské a akademické sféry formou bilaterálních jednání. Na konferenci vystoupí představitelé vlády České republiky, Moravskoslezského kraje a významní představitelé zahraničních institucí. Hlavními partnery konference jsou Ministerstvo pro místní rozvoj, Moravskoslezský kraj, statutární město, projekt AutoNet. The Union for the Development of the Moravian Silesian Region organises the 12th international conference Investment & Business Forum ( IFO ) ) that will take place in on the nd and September 23 rd September 2011 in 2011 the Clarion in the Clarion Congress Congress Hotel Hotel.. In cooperation with with Moravian-Silesian Automotive Automotive Cluster Cluster 2nd Annual 2nd Annual AutoNet AutoNet conference conference is organised organised focusing on focusing Sustainability on Sustainability of the automotive of the industry automotive that interlinks industry that and interlinks fulfils the Investment and fulfils and the Investment Business Forum and outcomes Business and Forum objectives Outcomes and Objectives. Topics will include sustainability and and development Development of employment of Employment in the region in the through Region ocoperation through Cooperation between the industry between and the research Industry centres and Research in line with Centres strategic in goals line of with the strategic European Goals Union, of Czech the European Republic and Union, the Czech Moravian-Silesian Republic and Region. the Moravian-Silesian Attention will be Region. also paid Attention to safety will which be also is among paid to prerequisites safety which for is well-performing among prerequisites regions. for well-performing Regions. Key Topics topics will include introduction Introduction of of the the Moravian-Silesian Employment Pact (a Pact pilot (a project pilot Project in the in Czech the Republic), Czech Republic), and bilateral and bilateral discussions Discussions about close about and close efficient and cooperation efficient Cooperation between businesses between Businesses and universities. and Universities. Representatives of the administrations Administrations of of the the Czech Czech Republic Republic and and Moravian Moravian Silesian Silesian Region Region as well as well VIP guests as VIP from Guests abroad from will abroad be speaking will be at speaking the conference. at the conference. Main Conference conference Partners partners are the Ministry of for Regional Development, Moravian-Silesian Region, City of, and AutoNet Project., Czech Republic

3 PROGRAM KONFERENCE Čtvrtek 22. září Plenární zasedání Úvodní část vystoupení představitelů ČR a regionu k tématu konference > Strategie EU 2020, priority ČR D. Braun, 1. náměstek ministra pro místní rozvoj, státní tajemník > Perspektiva Moravskoslezského kraje 2030 P. Bartoš, prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje > Programové období Evropské unie D. Sventek, ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko > Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje M. Lebiedzik, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje > Životní prostředí - důležitý předpoklad rozvoje regionu představitel Ministerstva životního prostředí Přestávka na oběd, tisková konference Moravskoslezský pakt zaměstnanosti > Význam a podpora partnerství v zemích OECD představitel OECD > Moravskoslezský pakt zaměstnanosti - pilotní projekt v ČR představitel Ministerstva práce a sociálních věcí > Poslání, cíle, aktivity a přístup k realizaci Moravskoslezského paktu zaměstnanosti P. Czekaj, tajemník MSPaktu > Příklad úspěšného partnerství a spolupráce v Halifaxu, Kanada F. Morley, výkonný viceprezident a ekonomický ředitel, Greater Halifax Partnership, Kanada Přestávka Udržitelnost automobilového průmyslu, 2. výroční konference projektu AutoNet > AutoNet přes inovace k udržitelnosti v regionech automobilového průmyslu S. Chudoba, výkonný ředitel Automobilového klastru - Západní Slovensko > Aplikace projektu AutoNet ve střední Evropě A. Tacchini, Proejktový manažer pro inovace v Reggio Emillia Innovazione, Italie > Klastry jako podpora automobilového průmyslu T. Richter, viceprezident společnosti pro ekonomický rozvoj Saska, Německo > Aktivity Moravskoslezského automobilového klastru L. Glogar, výkonný ředitel klastru > Automobilka Hyundai - největší investice v Moravskoslezském kraji P. Vaněk, generální ředitel PR Hyundai Motor Manufacturing Czech Centrum excelence a regionální výzkumná centra v MSK > Klíčové směry výzkumu a vývoje, spolupráce s podnikatelskou sférou Vysoké školy báňské Technické univerzity I. Vondrák, rektor VŠB-TUO > Činnost a přínosy Technologické agentury ČR představitel Technologické agentury ČR Přestávka, občerstvení Bezpečnost předpoklad prosperity a rozvoje > Bezpečnostní strategie R. Káčer, velvyslanec NATO pro bezpečnost > Aktuální vývoj průmyslové bezpečnosti v Evropské unii z pohledu Evropské technologické platformy bezpečnosti průmyslu a příležitosti pro MSK O. Salvi, tajemník Evropské technologické platformy bezpečnosti průmyslu, EU > Integrace infrastruktury a výzkumu v oblasti bezpečnosti v Moravskoslezském kraji P. Bartoš, prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Závěr 1. dne konference od Společenský večer s doprovodným programem, Zaječský vinný sklep

4 PROGRAM KONFERENCE Pátek 23. září 2011 Kulaté stoly, semináře k tématům 1. téma: Moravskoslezský pakt zaměstnanosti MSPakt moderuje P. Bartoš, prezident Sdružení, předseda Výkonné rady MSPaktu Cíl: představit Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, platformy pro budování efektivního partnerství na trhu práce jako pilotní projekt v České republice a příklad integrovaného přístupu pro programové období Evropské unie > Podpora zkvalitňování trhu práce v ČR představitel Ministerstva práce a sociálních věcí > Role Moravskoslezského kraje v MSPaktu V. Palková, náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje M. Lebiedzik, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje > Integrovaný program rozvoje zaměstnanosti MSK, klíčové projekty P. Czekaj, tajemník MSPaktu Přestávka > Hlavní přínosy a rizika Paktů P. Bartoš, prezident Sdružení, předseda Výkonné rady MSPaktu > Doporučení k přenosu zkušeností mezi Greater Halifax Partnership a MSPaktem F. Morley, výkonný viceprezident a ekonomický ředitel, Greater Halifax Partnership, Kanada > Integrovaný přístup pro programové období EU J. Postránecký, ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky, Ministerstvo pro místní rozvoj Oběd 2. téma: Efektivní využívání výsledků výzkumu avývoje v aplikační sféře kooperační setkání v rámci projektu AutoNet moderuje L. Glogar, výkonný ředitel Moravskoslezského automobilového klastru Cíl: Navázat kontakty a spolupráci mezi firmami a výzkumnými centry Vysoké školy báňské Technické univerzity a firmami navzájem v aplikovaném výzkumu a vývoji v oblastech - simulace, modelování a výpočetní podpora pro inženýrské aktivity - nové kovové materiály a moderní technologické postupy při jejich zpracování > Centrum excelence IT4I, možnosti využití M. Duda, ředitel oddělení projektové podpory VŠB-TUO > Regionální materiálově technologické výzkumné centrum VŠB-TUO, nabídka spolupráce M. Kursa, proděkan pro vědu a výzkum Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB-TUO > Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v projednávaných oblastech tuzemští a zahraniční experti Forma: bilaterální jednání firem a představitelů výzkumných center VŠB-TUO Pro zapojení do bilaterálních jednání se registrujte na: REGISTRATION FORM. Pro bližší informace, prosím kontaktujte: Dominik Kovalčík, téma: Strategie řešení bezpečnostní problematiky v Moravskoslezském kraji Moderuje: R. Chlebiš, manažer Bezpečnostně technologického klastru, tajemník České technologické platformy bezpečnosti průmyslu Cíl: Prezentovat jedinečné podmínky v oblasti bezpečnosti v Moravskoslezském kraji a navrhnout využití těchto podmínek pro zřízení národního resp. evropského centra bezpečnostního výzkumu včetně školicích a výcvikových aktivit. > Bezpečnostní výzkum Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO P. Poledňák, děkan Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO > Energetická bezpečnost zásadní priorita rozvoje V. Bartuška, velvyslanec pro energetickou bezpečnost, Ministerstvo zahraničních věcí > Perspektivy bezpečnostního výzkumu vmezinárodním kontextu P. Danihelka, Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu > Bezpečnostní výzkum na Ministerstvu vnitra ČR H. Tomková, ředitelka odboru Ministerstva vnitra > Vize bezpečnostně technologického výzkumu soustředěného do MSK z pohledu Bezpečnostně technologického klastru a České technologické platformy bezpečnosti průmyslu R. Chlebiš, manažer klastru, tajemník CZ-TPIS > Integrovaný záchranný systém Moravskoslezského kraje V. Vlček, velitel hasičského záchranného sboru > Možnosti využití jedinečných podmínek v oblasti bezpečnosti v Moravskoslezském kraji návrh na zřízení komplexního bezpečnostně vzdělávacího centra v MSK představitel krajské instituce Poznámka: Návazně na konferenci IFO 2011 se konají ve dnech září 2011 Dny NATO v Ostravě, které jsou organizovány společností Jagello Jedná se o největší letecko-armádně-bezpečnostní show ve střední Evropě. V roce 2010 navštívilo akci návštěvníků. Více na:

5 CONFERENCE AGENDA Thursday 22 September am 6 pm Plenary Meeting 10 am 12 pm Introduction presentations by representatives of the Czech Republic and Moravian-Silesian Region > EU 2020 strategy and priorities of the Czech Republic D. Braun, State Secretary, Vice-Minister of Regional Development of the Czech Republic > Moravian-Silesian Region 2030 perspective P. Bartoš, President of the Union for the Development of the Moravian-Silesian Region > Programme period EU D. Sventek, Director of the Office of the Regional Council of the Moravia-Silesian Cohesion Region > Strategy of development of the Moravian-Silesian Region M. Lebiezdik, Vice-President of the Moravian-Silesian Region > The living environment important pre-requisite for development of the region Representative of the Ministry of Environment 12 pm 1. pm Lunch, Press Conference 1 pm 2.15 pm Moravian-Silesian Employment Pact MSPact > Role and support of partnership in OECD countries Representative of OECD > MSPact the pilot project in the Czech Republic Representative of the Ministry of Labor and Social Affairs > Mission, goals and activities of the Moravian-Silesian Employment Pact P. Czekaj, Secretary of MSPact > Successful partnership and cooperation an example from Halifax, Canada F. Morley, Executive Vice-President and Chief Economist, the Greater Halifax Partnership, Canada 2.15 pm pm Break 2.30 pm 4 pm Sustainability of the automotive industry 2nd Annual Conference of the Project AutoNet > AutoNet - through innovations to sustainability in automotive regions S. Chudoba, Executive Director of Automotive Cluster - West Slovakia > Project AutoNet application in Central Europe A.Tacchini, Innovation Project Manager at Reggio Emilia Innovazione > Clusters in support of Automotive T. Richter, Vice President of the Saxony Economic Development Corporation > Moravian-Silesian Automotive Cluster and its activities L. Glogar, Executive Director > Hyundai - the biggest investment in the Moravian-Silesian Region P. Vaněk, Managing Director of Public Relations Hyundai Motor Manufacturing Czech 4 pm 4.40 pm Centre of Excellence and regional research centers in the Moravian-Silesian Region > Key R&D focus, working close with businesses in the Technical University of I. Vondrak, Rector of the Technical University of > Technology Agency of the Czech Republic, its activities and benefits Representative of the Technology Agency of the Czech Republic 4.40 pm 5 pm Coffee Break 5 pm 6 pm Safety a pre-requisite for prosperity and development > Safety and security strategies R. Káčer, NATO Ambassador in charge of security > Present development of industrial safety in EU in the context of the European Technology Platform on Industrial Safety and opportunities for the Moravian- Silesian Region O. Salvi, Secretary of the European Technology Platform on Industrial Safety, EU > Integrating infrastructure and security research in the Moravian-Silesian Region P. Bartoš, President of the Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Conclusion of day 1 from 9 pm Evening party with an additional programme, Zaječský Wine Cellar, Czech Republic, Czech Republic

6 CONFERENCE AGENDA Friday 23 September 2011 Roundtables and topic-focused seminars Topic 1: 9 am 1 pm Moravian-Silesian Pact of Employment chaired by P. Bartoš, President of the Union and Chairman of the Executive Council of MSPact Goal: to introduce the Moravian-Silesian Employment Pact and platforms for efficient partnership on the labour market as a pilot project in the Czech Republic and to show an integrated period for the EU programme period > Encouraging improvements on the Czech labour market Representative of the Ministry of Labour and Social Affairs > Role of the Moravian-Silesian Region in the MSPact V. Palková, Vice-President of the Moravian-Silesian Region M. Lebiezdik, Vice-President of the Moravian-Silesian Region > Integrated Programme for Employment Development for the Moravian-Silesian Region, key projects P. Czekaj, Secretary of MSPact Coffee Break > Key benefits and risks of the pacts P. Bartoš, President of the Union and Chairman of the Executive Council of MSPact > Recommended transfer of knowledge from Greater Halifax partnership to MSPact F. Morley Executive Vice-President and Chief Economist, the Greater Halifax Partnership, Canada > Integrated approach in the EU programme period J. Postránecký, Director of Department of Regional Policy Development and Strategy, Ministry for Regional Development Lunch Topic 2: 9 am - 2 pm Efficient application of R&D results - Matchmaking within project AutoNet chaired by L. Glogar, Executive Director of the Moravian-Silesian Automotive Cluster Goal: to establish contacts and start cooperation between international businesses and Centre of Excellence and R&D centers at the Technical University of and international businesses themselves in the applied research in fields: - Simulations, modeling and computational support for engineering activities - New metal materials and advanced technological processing > IT4I Centre of Excellence, opportunities of application M. Duda, Director of Project Support Department, Technical University of, Czech Republic > Regional Material Technology Research Centre Technical University of, cooperation proposal M. Kurza, Vice-Dean for Science and Research of the Faculty of Metallurgy and Materials Engineering, Technical University of > Applying R&D outcomes in discussed areas Czech and foreign Experts Form: Bilateral negotiations between the international businesses and Research Centers from the Technical University of. For participation on the Matchmaking event, please register on official AutoNet websites: REGISTRATION FORM. For more information, please contact: Dominik Kovalčík, Project Manager, ) Lunch Topic 3: 9 am 1 pm Strategies of the approach to the safety concept in the Moravian-Silesian Region Chaired by R. Chlebiš, Manager of the Safety and Technology Cluster, Secretary of the Czech Technology Platform for Industrial Safety Goal: to present unique opportunities in safety in the Moravian-Silesian Region and to make use of the opportunities and create the Czech or European Centre of Safety Research incl. training and education activities > Safety Research Faculty of Safety Engineering Technical University of P. Poledňák, Dean of the Faculty of Safety Engineering, Technical University of > Energy safety major priority for development V. Bartuška, Ambassador for Energy Safety, Ministry of Foreign Affairs > Perspectives of security research in the international context P. Danihelka, Czech Technology Platform for Industrial Safety Coffee Break > Vision of the technology safety research in the Moravian-Silesian Region in the context of the Safety and Technology Cluster and Czech Technology Platform on Industrial Safety R. Chlebiš, Manager of Cluster, Secretary of the Czech Technology Platform for Industrial Safety > Integrated Rescue System of the Moravian-Silesian Region V. Vlček, Commander, Integrated Fire and Rescue Units > A chance to use unique safety opportunities in the Moravian-Silesian Region the proposal to establish a comprehensive safety-training centre in the Moravian-Silesian Region Representation of a regional Institution Lunch Note: The Investment and Business Forum IFO 2011 is followed by the NATO Days in on 24th and 25th September The biggest air, army and security Show in the Central Europe is organized by Jagello In 2010, about 185,000 people visited the NATO Days. More information at: Czech Republic

7 Základní informace o IFO 2011 Basic Information about IFO 2011 Datum: září 2011 Pořadatel: Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Výstavní 2224/8, , Česká republika www. msunion.cz Kontaktní osoby Petr Czekaj ředitel konference IFO tel: mobile: Místo konání: Clarion Congress Hotel Zkrácená 2703, Zábřeh tel.: , fax: Ubytování: Ubytování si účastníci konference zajišťují a hradí sami. Sdružení rezervovalo limitovaný počet pokojů v Clarion Congress Hotel. Clarion Congress Hotel **** Mamaison Business & Conference Hotel Imperial **** Park Inn Ostava**** info. Hotel Harmony Club*** Zámek Zábřeh**** Ostatní možnosti ubytování naleznete na portále Termín registrace: do Poplatek (smluvní cena): 4.200,- Kč vč. DPH / ( 175) VAT inclusive 2.100,- Kč vč. DPH členové Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 960,- Kč vč. DPH ( 40) jen na V případě neúčasti se zaplacený poplatek nevrací. Platební podmínky: Bankovním převodem na účet Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: , DIČ: CZ č. účtu CZK: /0100, VS 204, KS 308 č. účtu EUR: /0100 SWIFT: KOMBCZPPXXX IBAN: CZ Komerční banka a.s. Daňový doklad bude zaslán obratem Vaší účtárně. Registrační poplatek zahrnuje veškeré náklady spojené s přípravou konference. Date: September 2011 Organiser: The Union for the Development of the Moravan-Silesian Region Výstavní 2224/8, , Czech Republic Contact Persons: Petr Czekaj IFO Conference Director tel: mobile: Venue: Clarion Congress Hotel Zkrácená 2703, Zábřeh tel.: , fax: Accommodation: Participants are invited to arrange accommodation for themselves at the Clarion Congress Hotel, where rooms have been reserved in a limited number. The organiser is not responsible for the payment of delegates accommodation costs. Clarion Congress Hotel **** Mamaison Business & Conference Hotel Imperial **** Park Inn Ostava**** info. Hotel Harmony Club*** Zámek Zábřeh**** Further options for your accommodation in are available at Registration date: by September 5, 2011 Fee (negotiated price): 4.200,- Kč vč. DPH / ( 175) VAT inclusive 2.100,- Kč vč. DPH Members of the Union for the Development of the Moravian-Silesian Region 960,- Kč vč. DPH ( 40) only for September 23, 2011 In case your non-participation, the registration fee is not returned. Payment conditions: By bank transfer to the account of the Union for the Development of the Moravian-Silesian Region ID. No , VAT No. CZ at Komercni banka, a/c No /0100 (CZK), a/c No /0100 ( ) Variable Symbol 204, Constant Symbol 308 SWIFT: KOMBCZPP IBAN: CZ Please write your name on the payment order so that we can identify the payer. An invoice will be sent to you by return on receipt of your payment to our account. The registration fee includes all costs related with the preparation and implementation of the conference.

8 Registrační formulář Zúčastním se semináře k tématu (Zvolte prosím jedno téma): 1. Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 2. Efektivní využívání výsledků výzkumu avývoje v aplikační sféře Pro zapojení do bilaterálních jednání se registrujte na: REGISTRATION FORM. (Pro bližší informace, prosím kontaktujte: Dominik Kovalčík, ) 3. Strategie řešení bezpečnostní problematiky v MS kraji Účastnický poplatek (smluvní cena): 4.200,- Kč ( 175) vč. DPH 2.100,- Kč vč. DPH - členové Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 960,- Kč vč. DPH ( 40) jen na snadné způsoby registrace: 1. Vyplňte on-line registraci na 2. Vyplněný registrační formulář zašlete na adresu: Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Výstavní 2224/ Vyplněný registrační formulář zašlete faxem: VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM TITUL JMÉNO PŘÍJMENÍ Clarion Congress Hotel září ročník mezinárodní konference Přihlášku samostatně za každou osobu zašlete do V případě neúčasti se zaplacený poplatek nevrací. FUNKCE ORGANIZACE / FIRMA Platební podmínky: Bankovním převodem na účet Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: , DIČ: CZ Komerční banka a.s., VS 204, KS 308 č. účtu CZK: /0100 IBAN:CZ č. účtu : /0100 IBAN: CZ SWIFT: KOMBCZPPXXX PODPIS: ADRESA: PSČ, MĚSTO TELEFON IČ: ZEMĚ FAX WWW DIČ: Daňový doklad bude zaslán obratem Vaší účtárně. Registrační poplatek zahrnuje veškeré náklady spojené s přípravou konference. Č. ÚČTU BANKA

9 Registration Form I would like to take part in topic-focused Seminar (Please choose one Topic): 1. Moravian-Silesian Pact of Employment 2. Efficient application of R&D results For Participation in the bilateral Discussions register please at: REGISTRATION FORM. (for more information, please contact: Dominik Kovalčík, ) 3. Strategies of the approach to the safety concept in the Moravian-Silesian Region The registration fee The registration fee (negotiated price): 4.200,- Kč ( 175) VAT inclusive 2.100,- Kč vč. DPH Members of the Union for the Development of the Moravian-Silesian Region 960,- Kč vč. DPH ( 40) only for September 23, 2011 In case of your non-participation, the registration fee is not returned. Payment conditions: By bank transfer to the account of the Union for the Development of the Moravian-Silesian Region ID. No , VAT No. CZ at Komercni banka, Variable Symbol 204, Constant Symbol 308 a/c No /0100 (CZK) IBAN:CZ a/c No /0100 ( ) IBAN: CZ SWIFT: KOMBCZPPXXX SIGNATURE: Please write your name on the payment order so that we can identify the payer. An invoice will be sent to you by return on receipt of your payment to our account. The registration fee includes all costs related with the preparation and implementation of the conference. 3 easy ways to register: 1. Complete the on-line registration on 2. Post a complete registration form to: The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Výstavní 2224/ , Czech Republic 3. Send a completed registration form by fax to: PLEASE COMPLETE IN CAPITAL LETTERS TITLE NAME POSITION ADDRESS POSTAL CODE, CITY TELEPHONE ACCOUNT NO Clarion Congress Hotel, Czech Republic September th Annual International Conference The Registration Form to be mailed for each person separately before September 5, ID. NO. SURNAME ORGANISATION / COMPANY COUNTRY FAX WWW BANK VAT. NO.

Ostrava 22 23 September 2011. Ostrava 22. 23. září 2011. Motto: Dlouhodobá udržitelnost investic, Motto: Long-termed sustainability

Ostrava 22 23 September 2011. Ostrava 22. 23. září 2011. Motto: Dlouhodobá udržitelnost investic, Motto: Long-termed sustainability 2011 Pořadatel / Organizer: Hlavní partneři / Main Partners: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region organises the 12th international conference

Více

9. ročník mezinárodní konference 9 th Annual International Conference

9. ročník mezinárodní konference 9 th Annual International Conference Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje je neziskovou zájmovou organizací, která přispívá k vytváření předpokladů pro hospodářskou prosperitu a celkový rozvoj regionu. Bylo založeno v roce 1990 a v

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 15. - 16. 4. 2015 Konference je součástí

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

R E A C H R E G I S T R A C E S T Ř E D A

R E A C H R E G I S T R A C E S T Ř E D A R E A C H R E G I S T R A C E S T Ř E D A 2 4. 5. 2 0 1 7 Praktický seminář REACH REGISTRACE Registrovat chemické látky musí podle nařízení REACH: výrobce nebo dovozce (EU) látek jako takových nebo ve

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. FITE a.s. a Technické služby města Olomouce, a.s. si Vás dovolují pozvat na odbornou konferenci

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. FITE a.s. a Technické služby města Olomouce, a.s. si Vás dovolují pozvat na odbornou konferenci SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. FITE a.s. a Technické služby města Olomouce, a.s. si Vás dovolují pozvat na odbornou konferenci ODPADY pořádanou ve dnech 10. - 11. 5. 2017 Konference je

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 13. - 14. 5. 2014 Konference je součástí

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 location: Chengdu, Sichuan, China date: 3rd - 6th of November, 2016 focus: glass, crystal, porcelain, design and home-decor www.czechtrade.cz Chengdu, gate way to

Více

National exchange workshop

National exchange workshop National exchange workshop v rámci projektu CNCB Clarion Congress Hotel Prague 17. března 2011 Základní informace Název projektu: Akronym: Číslo projektu: Cluster and Network Cooperation for Business Success

Více

P O Z V Á N K A. Dům zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

P O Z V Á N K A. Dům zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy l P O Z V Á N K A Dům zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Univerzita Karlova Praha, Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra histórie

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Evropské fórum vědy a techniky praha

Evropské fórum vědy a techniky praha Evropské fórum vědy a techniky praha Efficiency of the European Science and its Global Competitiveness Prague, 22 May 2008 www.ceskahlava.cz GENERÁLNÍ PARTNEŘI: MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: DatE: 22 nd May 2008

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Využití laserů v průmyslu. Laser Applications in Industry

Využití laserů v průmyslu. Laser Applications in Industry 5. mezinárodní konference 5th International Conference Využití laserů v průmyslu Laser Applications in Industry Conference guide Parkhotel Plzeň, March 13-15, 2017 Místo/Venues Congress Centre Parkhotel

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů ENG /CZ HOTEL TRANZIT CONGRESS HALL Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů u n i q u e p o s i t i o n a t P r a g u e A i r p o r T j e d i n e č n á p o l o h a n a p r a ž s k é

Více

MEZINÁRODNÍ GASSHUKU WOF ČR 2017 / INTERNATIONAL SEMINAR WOF CZECH REPUBLIC 2017

MEZINÁRODNÍ GASSHUKU WOF ČR 2017 / INTERNATIONAL SEMINAR WOF CZECH REPUBLIC 2017 Vážení přátelé WOF a instruktoři, karatisté a kobuďáci, rád bych Vás pozval na mezinárodní gasshuku WOF Czech Okinawa Shorin-ryu Karate a Okinawa Kobudo (původních okinawských bojových umění), které povede

Více

POZVÁNKA NA KONFEREN CI A VELETRH BIOMED ISRAEL 2017

POZVÁNKA NA KONFEREN CI A VELETRH BIOMED ISRAEL 2017 POZVÁNKA NA KONFEREN CI A VELETRH BIOMED ISRAEL 2017 The 16th Life Sciences & Technology Week David InterContinental Tel Aviv, Israel 23. - 25. 5. 2017 1. Organizace akce Česko-izraelská smíšená obchodní

Více

Podpora inovačního podnikání v plzeňském regionu. BIC Plzeň. 4. ročník konference SMART CITY PLZEŇ Digitalizace průmyslu a dopravy

Podpora inovačního podnikání v plzeňském regionu. BIC Plzeň. 4. ročník konference SMART CITY PLZEŇ Digitalizace průmyslu a dopravy 4. ročník konference SMART CITY PLZEŇ Digitalizace průmyslu a dopravy Podpora inovačního podnikání v plzeňském regionu Plzeň 30. března 2016 Business and Innovation Centre služby na podporu inovačního

Více

Jménem chlapeckého basketbalového klubu BK Snakes Ostrava si Vás dovolujeme pozvat na 2. ročník basketbalového turnaje s mezinárodní účastí.

Jménem chlapeckého basketbalového klubu BK Snakes Ostrava si Vás dovolujeme pozvat na 2. ročník basketbalového turnaje s mezinárodní účastí. BABY X MAS SNAKES CUP 2017 Jménem chlapeckého basketbalového klubu BK Snakes Ostrava si Vás dovolujeme pozvat na 2. ročník basketbalového turnaje s mezinárodní účastí. Kdy : 8.12.2017 (pátek) - 10.12.2017

Více

Liberec Cup. For Children and Cadets. Ceska Lipa. Czech Republic. Sports Hall Hotel Lipa

Liberec Cup. For Children and Cadets. Ceska Lipa. Czech Republic. Sports Hall Hotel Lipa The 1 th Liberec Cup Dear Friends, For Children and Cadets 14 th November, 2009 Ceska Lipa Czech Republic Sports Hall Hotel Lipa We have the pleasure to invite you to participate in our karate competition

Více

Aktivity AFI v roce

Aktivity AFI v roce Aktivity AFI v roce 2013 8. 1. 2014 Podpora lákání přímých zahraničních investic a jejich rozvoj v ČR: Odborné akce pořádané společně s CzechInvestem v Praze a regionech Odborné akce pořádané s dalšími

Více

BUSINESSEUROPE Konfederace evropského podnikání/confederation of European Business

BUSINESSEUROPE Konfederace evropského podnikání/confederation of European Business BUSINESSEUROPE Konfederace evropského podnikání/confederation of European Business Orgán Zastoupení Zástupce Funkce Rada presidentů člen Ing. Jaroslav Hanák prezident Council of Presidents Výkonný výbor

Více

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová PROSPERITY Programme OP Enterprise and Innovation Klára Hanušová Prosperity What the programme supports -- Establishment and further development of infrastructure required for industrial research, technological

Více

6th SPRING GASSHUKU with. SENSEI ERNIE MOLYNEUX 7th Dan

6th SPRING GASSHUKU with. SENSEI ERNIE MOLYNEUX 7th Dan CZECH ASSOCIATION OF OKINAWAN GOJU RYU KARATE DO 6th SPRING GASSHUKU with SENSEI ERNIE MOLYNEUX 7th Dan Location : Sportovní hala ( Sport Hall), Jindřichův Hradec, South Bohemia (150 km from Prag) Schedule

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

MONTHLY PROGRAM DECEMBER 2016 PRAGUE

MONTHLY PROGRAM DECEMBER 2016 PRAGUE MONTHLY PROGRAMDECEMBER 2016 Czechs meeting foreigners and vice versa Discussions, debates, games, trips Informal atmosphere Opportunity to meet new people No need to speak Czech In Prague and Central

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

výkonná ředitelka, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o.

výkonná ředitelka, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o. O Záštitu byli požádáni: Mgr. Daniel Havlík náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Kateřina Šebestová náměstkyně primátora Statutárního města Ostrava Konference je organizována s podporou Moravskoslezského

Více

Internacionalizace, projekt Cluster COOP. Regionální setkání CluStrat; Cheb Ing. Hana Zvariková, CzechInvest

Internacionalizace, projekt Cluster COOP. Regionální setkání CluStrat; Cheb Ing. Hana Zvariková, CzechInvest Internacionalizace, projekt Cluster COOP Regionální setkání CluStrat; Cheb 7.3.2013 Ing. Hana Zvariková, CzechInvest Obsah: Internacionalizace Co? Proč? Jak? Podpora internacionalizace Národní a evropský

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz. Mezinárodní spolupráce Spolupráce s NP Saské Švýcarsko a Gory stolowe

Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz. Mezinárodní spolupráce Spolupráce s NP Saské Švýcarsko a Gory stolowe Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz Mezinárodní spolupráce Spolupráce s NP Saské Švýcarsko a Gory stolowe Spolupráce s NP Saské Švýcarsko Chráněná krajinná oblast Labské pískovce Národní Park

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

TESSIN OLZA CUP ČESKÝ TĚŠÍN 2011

TESSIN OLZA CUP ČESKÝ TĚŠÍN 2011 FAI Open International Space Models Competion TESSIN OLZA CUP ČESKÝ TĚŠÍN 2011 Český Těšín, Czech Republic E-mail: petrosz@centrum.cz ORGANIZER: DATE: Information Sheet Rocket Club Silesia Olza Český Těšín,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Standardizace agend přenesené působnosti a měření jejich výkonnosti

Standardizace agend přenesené působnosti a měření jejich výkonnosti Česká společnost pro systémovou integraci ve spolupráci s MV ČR a VŠE a s podporou partnerů konference CIEM, ATTN a ICONTIO si Vás dovoluje pozvat na konferenci Standardizace agend přenesené působnosti

Více

Jménem chlapeckého basketbalového klubu BK Snakes Ostrava si Vás dovolujeme pozvat na 3. ročník basketbalového turnaje s mezinárodní účastí.

Jménem chlapeckého basketbalového klubu BK Snakes Ostrava si Vás dovolujeme pozvat na 3. ročník basketbalového turnaje s mezinárodní účastí. X MAS SNAKES CUP 2017 Jménem chlapeckého basketbalového klubu BK Snakes Ostrava si Vás dovolujeme pozvat na 3. ročník basketbalového turnaje s mezinárodní účastí. Kdy : 8.12.2017 (pátek) - 10.12.2017 (neděle)

Více

Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě

Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Konference Brno Holiday Inn 26.10. 2011 Vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás a Vaše kolegy srdečně pozvat na 8.ročník odborné konference na téma : Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Aktivity MPO vedoucí k většímu zapojení českých podniků do evropských programů podpory

Aktivity MPO vedoucí k většímu zapojení českých podniků do evropských programů podpory Aktivity MPO vedoucí k většímu zapojení českých podniků do evropských programů podpory Ing. Marcela Příhodová vedoucí oddělení Oddělení podpory vazby OPPIK na komunitární programy Smart služby pro rozvoj

Více

Plzeňské podnikatelské vouchery na podporu spolupráce podniků a univerzit v Plzeňském kraji

Plzeňské podnikatelské vouchery na podporu spolupráce podniků a univerzit v Plzeňském kraji , Plzeňské podnikatelské vouchery na podporu spolupráce podniků a univerzit v Plzeňském kraji Odborná konference INNOVA 2014 Setkání firem a vědecko-výzkumných institucí v Plzeňském kraji 24. září 2014

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Supratentorial approaches and clinical anatomy

Supratentorial approaches and clinical anatomy Educational Centre for Practical Anatomy in cooperation with the Department of Anatomy, Faculty of Medicine MU Brno organizes cadaver course Supratentorial approaches and clinical anatomy BRNO 18. - 19.9.

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove F2A F2B F2C INVITE YOU TO 2015 WORLD CUP Open International Contest No 4

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

výkonná ředitelka, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o.

výkonná ředitelka, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o. Záštita: Záštitu nad konferencí převzal Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje a Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora Statutárního města Ostrava. Konference je organizována

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

KONSTRUKCE 2014. Konference České asociace ocelových konstrukcí. a Generální shromáždění ČAOK (7. listopadu 2014)

KONSTRUKCE 2014. Konference České asociace ocelových konstrukcí. a Generální shromáždění ČAOK (7. listopadu 2014) KONSTRUKCE 2014 Konference České asociace ocelových konstrukcí a Generální shromáždění ČAOK (7. listopadu 2014) 6. listopadu 2014, Clarion Congress Hotel Ostrava Zkrácená 2703, 700 30 Ostrava-Zábřeh Pozvánka

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove F2A F2B INVITE YOU TO 2011 WORLD CUP Open International Contest CL/CF Speed

Více

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1. ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.2012 INICIATIVA ČMA: ZÁMĚR, CÍLE Záměr: Cíl: Znovuobnovit činnost české pobočky

Více

60 let jaderného průmyslu a 65 let vysokého technického školství v Plzni. mezinárodní konference

60 let jaderného průmyslu a 65 let vysokého technického školství v Plzni. mezinárodní konference mezinárodní konference 12. a 13. května 2016, angelo HOTEL PILSEN, Plzeň www.60letprojadro.cz 60 let jaderného průmyslu a 65 let vysokého technického školství v Plzni záštita: Martin Zrzavecký, primátor

Více

Publish date 12/27/2012 4:24 AM. Bid due date 3/4/2013 10:00 AM. Change date 12/27/2012 4:24 AM

Publish date 12/27/2012 4:24 AM. Bid due date 3/4/2013 10:00 AM. Change date 12/27/2012 4:24 AM Construction work Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/37027677.aspx External tender id 410038-2012 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Open procedure

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Rámcový program semináře

Rámcový program semináře Pro pracovníky organizací je mnohdy obtížné sledovat současný vývoj v oblasti legislativních požadavků na proces výroby a jeho produkty, zejména z pohledu charakteristik systému managementu kvality a prokazování

Více

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Strukturální fondy a jejich vliv na rozvoj venkova v ČR v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Jiří Kolman Summary In this

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

Přihláška ke studiu do doktorských studijních programů Hospodářská politika Systémové inženýrství a informatika Aplikovaná informatika

Přihláška ke studiu do doktorských studijních programů Hospodářská politika Systémové inženýrství a informatika Aplikovaná informatika Přihláška ke studiu do doktorských studijních programů Hospodářská politika Systémové inženýrství a informatika Aplikovaná informatika Č. J.: PID: Datum: Akademický rok 2017/2018 forma prezenční forma

Více

Publicita projektů CZ09 Info na webu

Publicita projektů CZ09 Info na webu Publicita projektů CZ09 Info na webu Jan Aschermann, MŠMT 27.8. 2015 Komunikace - co kde najdete na webu Změna struktury Norských fondů na webu MŠMT Změna kontaktních telefonů na MŠMT Základní informace

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Život v zahraničí Studium

Život v zahraničí Studium - Univerzita Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole. Uvést, že se chcete zapsat Rád/a bych se zapsal/a na. Uvést, že se chcete přihlásit na předmět bakalářské studium postgraduální studium doktorské studium

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Jan Věžník, Deloitte 19. 5. 2015 Konference Projektování pozemních komunikací Přístup k zpracování metodiky Analytická

Více

Education and training services

Education and training services Education and training services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/46570200.aspx External tender id 300532-2014 Tender type Prior Tender Notice Document type Prior Information Notice Procurement

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove F2A F2B INVITE YOU TO 2010 WORLD CUP Open International Contest CL/CF Speed

Více

Embassy of the United States of America

Embassy of the United States of America Program Malých grantů Přihláška of the United States of America Děkujeme vám za zájem o program Malých grantů Velvyslanectví USA v Praze. Jelikož v každém grantovém kole obvykle dostáváme 100 až 170 přihlášek,

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Biotechnology in the Czech Republic where we are?

Biotechnology in the Czech Republic where we are? Biotechnology in the Czech Republic where we are? Martin Bunček Technology Agency of the Czech Republic České Budějovice 20th September 2016 great past sad present promising future * long tradition in

Více

Evropské instituce a jejich programy, vhodné pro podporu obnovy těžbou narušené krajiny

Evropské instituce a jejich programy, vhodné pro podporu obnovy těžbou narušené krajiny Asociace pro vodu v krajině ČR - Technologická platforma pro udržitelné vodní zdroje Evropské instituce a jejich programy, vhodné pro podporu obnovy těžbou narušené krajiny Ing.Jan Čermák, Dr.Sc Most 17.4.2013

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Business correspondence Business English Ročník: Identifikace materiálu:

Více

Kickoff meeting Projekt AGENT. Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger,

Kickoff meeting Projekt AGENT. Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger, Kickoff meeting Projekt AGENT Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger, 24. 2. 2010 PROJEKT AGENT PROJEKT AGENT Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 2 Terciární vzdělávání,

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

HYDROLOGIE MALÉHO POVODÍ 2017

HYDROLOGIE MALÉHO POVODÍ 2017 Pozvánka na konferenci s mezinárodní účastí HYDROLOGIE MALÉHO POVODÍ 2017 Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v. v. i. a ČVTVHS, z.s. ve spolupráci s Ústavem hydrológie SAV Bratislava, Českým hydrometeorologickým

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více

Magický konec roku ve stylu The Mark. Magical Year-End by The Mark

Magický konec roku ve stylu The Mark. Magical Year-End by The Mark Magický konec roku ve stylu The Mark Magical Year-End by The Mark Praha na sebe během Vánoc, díky svým pohádkovým scenériím za mrazivých zimních dnů, bere ještě magičtější podobu než jindy. Na letošní

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove INVITE YOU TO 2009 Contest 3-countries Open International Contest F4B (Control

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Elektronický platební příkaz Účetní

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE. Together We Can Manage Společně to zvládneme

APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE. Together We Can Manage Společně to zvládneme APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE Together We Can Manage Společně to zvládneme Jen pár slov Jak dlouho? How long? 15 minut /minutes Mgr. Ellina Horalíková Členka správní rady Autism Europe

Více

KONFERENCE pro praxi v podnikání: Jak vytvořit strategii v malých, středních a rodinných firmách?

KONFERENCE pro praxi v podnikání: Jak vytvořit strategii v malých, středních a rodinných firmách? KONFERENCE pro praxi v podnikání: Jak vytvořit strategii v malých, středních a rodinných firmách? Registrujte se na prakticky zaměřenou KONFERENCI pro podnikatele, majitele a manažery malých a středních

Více

III. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika

III. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika Ústav mezinárodních vtahů, v. v. i. Vás srdečně zve III. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika PROGRAM 2. - 3. listopadu 2011 Ministerstvo zahraničních věcí Loretánské náměstí 5, Praha 1 Partneři

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

KRIZOVÝ MANAGEMENT 2014

KRIZOVÝ MANAGEMENT 2014 UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní MINISTERSTVO VNITRA GŘ HZS ČR INSTITUT OCHRANY OBYVATELSTVA v Lázních Bohdaneč pořádají pod záštitou náměstka GŘ HZS ČR pro prevenci a civilní nouzovou připravenost

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček CRC: SRC: RC: Rectors Meetings Summary 1992-2016 (As of 2 June 2016) Czech Rectors Conference Slovak Rectors Conference Czech and Slovak Higher Education Institutions Rectors Club Date Meeting Place and

Více