INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 4/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 4/2010"

Transkript

1 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 4/2010 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) nebo v papírové podobě em na adrese 1. Budete využívat šablony ESF? / [Will you make use of ESF patterns?] / Barbara Hansen Čechová ; [Ilustrace] Vladimír Mareček -- čeština In: Rodina a škola -- ISSN Roč. 57, č. 2 (2010), s Využívání finančních prostředků z evropských fondů pro školy je složitý systém psaní projektů a rozsáhlá administrativa vyžadující specifické dovednosti. Ministerstvo školství nabízí zjednodušenou variantu - tzv. šablony a návod, jak s nimi pracovat. Názory ředitelů škol na možnosti jejich využívání. základní školství ; financování ; vzdělávací projekt ; finanční zdroje ; mezinárodní spolupráce ; podpora ; administrativa ; rozvoj vzdělání ; ministerstvo školství ; názor ; ředitel školy ; Česko. ; Evropský sociální fond ; Evropská unie 2. Rodilí mluvčí versus běžná školní angličtina / [Native speakers versus common school English] / Zlata Šťástková -- čeština In: Školství [Tištěný text] -- ISSN Roč. 18, č. 8 (2010), s. 5. Informace o projektu zapojování rodilých mluvčích do výuky angličtiny na prvním stupni základních škol v Praze. Názor učitelky angličtiny na jeho přínos a na rozdílnost cílů výuky s rodilým mluvčím (zbavení se ostychu komunikovat v cizí řeči) a běžné hodiny angličtiny (prohlubování a procvičování teoretických znalostí a budování základů pro budoucí používání jazyka). Nutnost jejich vzájemného doplňování. 1

2 jazyková výuka ; angličtina ; komunikační výchova ; cíl výuky ; vzdělávací projekt ; první stupeň ; základní škola ; rodilý mluvčí 3. Rizika nového přijímacího řízení : [Risks of new enrollment procedure: headteachers' perceptions] / postřehy ředitelů / Vendula Kašparová, Lubomír Martinec, Jan Hučín ; ÚIV -- čeština In: Školství [Tištěný text] -- ISSN Roč. 18, č. 8 (2010), s. 10. Výběr názorů ředitelů na nový systém přijímacího řízení na střední školy, zjišťovaných v rámci rychlých šetření ÚIV v září Nejzávažnější problémy nového systému: nastavení nízké laťky pro přijímání uchazečů, nezodpovědnost žáků, respektive jejich rodičů v podobě neinformování školy o změně rozhodnutí apod., přenesení odpovědnosti za agendu přijímacího řízení na zákonné zástupce žáků, což vede k prohlubování diskriminace žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí. přijímací zkouška ; přijetí ; přijetí do školy ; střední škola ; názor ; ředitel školy ; průzkum ; odpovědnost 4. Finanční vzdělávání vstupuje do škol / [Finance education is entering schools] / Jaroslava Štefflová -- čeština In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN Roč. 113, č. 3 (2010), s Je společensky žádoucí, aby se děti už na základní škole naučily znát hodnotu peněz, jak hospodařit a jak s penězi zacházet jako spotřebitelé. Článek přináší zkušenosti několika pilotních škol, které se jako účastníci projektu Rozumíme penězům (tvůrce o. s. AISIS) zkušebně věnují finančnímu vzdělávání žáků 2. stupně. Učitelé pověření touto výukou musí absolvovat kurz, na jehož konci obdrží osvědčení. Tím se stávají certifikovanými učiteli pro předmět Rozumíme penězům a můžou se věnovat finančnímu vzdělávání. Kurz je akreditován ministerstvem školství. peníze ; spotřebitelská výchova ; výuka ; vzdělávací projekt ; žák ; základní škola ; pilotní projekt ; druhý stupeň ; další vzdělávání učitelů ; projekt ; kurs ; AISIS (sdružení) ; Rozumíme penězům ; finanční gramotnost ; finanční vzdělávání 2

3 5. Praktické vyučování. [Practical training] / Část 1 / Eva Dandová -- čeština In: Řízení školy -- ISSN Roč. 7, č. 2 (2010), s Článek uvádí část školského zákona a další legislativní opatření vztahující se k podmínkám a bezpečnosti práce žáků při praktickém vyučování. Jde o právní ochranu mladistvých, kteří se připravují na povolání (tedy jsou studenty střední odborné školy nebo středního odborného učiliště) nebo již vstupují do skutečného pracovního poměru (před dosažením plnoletosti). praktická práce ; odborná praxe ; výrobní praxe ; žák ; mládež ; střední odborná škola ; střední odborné učiliště ; zaměstnání ; bezpečnost práce ; bezpečnost ; školská legislativa ; legislativa 6. Trestní zákon z pohledu ředitele školy / [Criminal law through the eyes of school headmaster] / Jan Havel -- čeština In: Řízení školy -- ISSN Roč. 7, č. 2 (2010), s Autor rozebírá důležité změny v novém trestním zákonu (platném od ), které by ředitelé škol, ale i učitelé měli znát. Jde především o úpravy trestního práva vztahujícího se k funkci ředitele, k řízení a chodu školy. škola ; řízení školy ; ředitel školy ; trestní právo ; školská legislativa ; trestní zákon ; novelizace 7. Jaké jsou výhody a nevýhody ESF pro školy? / [What are advantages and disadvantages of ESF for schools?] / [Redaktor] Sylvia Jančiová -- čeština In: Rodina a škola -- ISSN Roč. 57, č. 2 (2010), s Ředitelé škol hovoří o svých zkušenostech s projekty ESF. Výhody vidí v možnostech zlepšování podmínek ve vzdělávání, zkvalitňování zázemí školy, v realizaci projektů, na které v běžném rozpočtu nezbývají školám peníze, možnostech dalšího vzdělávání učitelů. Nevýhody spatřují ve složité administrativě, metodice podávání žádostí a následném vykazování výdajů. školství ; financování ; ředitel školy ; administrativa ; grant ; vzdělávací projekt ; mezinárodní spolupráce ; finanční zdroje ; názor ; Evropský sociální fond ; Evropská unie 3

4 8. Informace MŠMT o přípravném stupni základní školy speciální : [Information of the Ministry of Education on the preparatory stage for special education primary school: No. 6123/ ] / č. j. 6123/ / Marta Teplá ; MŠMT -- čeština In: Speciální pedagogika : Časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky -- ISSN Roč. 19, č. 3 (2009), s Zavedení přípravného stupně základní školy speciální pro děti s těžším mentálním postižením, postižením více vadami a autismem. Legislativa. Školní vzdělávací program. Odpovědi na nejčastější dotazy z terénu. postižený ; těžce mentálně postižený ; kombinovaná vada ; autismus ; autistický jedinec ; vzdělávání ; přípravný ročník ; základní škola ; speciální škola ; školní vzdělávací program ; školská legislativa ; školský zákon 9. Kdo má pravdu, aneb, Státní maturita z pohledu CERMAT / [Who is right, or, State secondary school-leaving examination from the viewpoint of CERMAT] / Pavel Zelený ; [Redaktor] Olga Šedivá -- čeština In: Školství [Tištěný text] -- ISSN Roč. 18, č. 9 (2010), s. 3. Vyjádření ředitele CERMAT k otázce objektivity státních maturit, k jednotlivým složkám a kritériím hodnocení maturit z jazyků, k otázce posuzování originality textů v písemných pracích z českého jazyka, k jednotnosti zkoušky pro všechny studenty a všechny typy středních škol a k proškolování učitelů středních škol k nové maturitě. maturita ; reforma ; státní maturita ; objektivita ; obsah zkoušky ; hodnotící kritérium ; čeština ; cizí jazyk ; písemná zkouška ; písemná práce ; další vzdělávání učitelů 10. Jak střední školy organizují přijímací řízení / [How upper secondary schools arrange enrollment procedure] / Michaela Kleňhová ; ÚIV -- čeština In: Školství [Tištěný text] -- ISSN Roč. 18, č. 9 (2010), s. 10. Údaje o předpokládaném způsobu přijímání žáků na střední školy v ČR pro rok 2010/2011, které zjišťoval Ústav pro informace ve vzdělávání. Přijímání žáků na střední odborná učiliště a na většinu středních škol bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu na základní škole. Skladba přijímacích zkoušek na ostatní školy, zejména na gymnázia (test všeobecných znalostí, test studijních předpokladů a další). 4

5 přijetí do školy ; přijetí ; střední škola ; gymnázium ; střední odborné učiliště ; přijímací zkouška ; obsah zkoušky ; podmínky přijetí ; statistická data ; Česká republika 11. Vzdělávání dětí, především Romů, hýbe odbornou i laickou veřejností : [Education of children, before all Romanies, excites both experts and laymen: view from practice to the draft public notice on the education of pupils with special educational needs] / pohled z praxe na návrh vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami / Blanka Stádníková -- čeština In: Školství [Tištěný text] -- ISSN Roč. 18, č. 11 (2010), s. 3. Názor ředitelky dětského domova a základní školy praktické na návrh vyhlášky. Oceněné klady návrhu: zájem o žáky ze znevýhodněného prostředí, navrhovaný počet žáků ve třídách pro žáky se zdravotním postižením. Kritizované návrhy: vysoký počet žáků se zdravotním postižením, který může být integrován do jedné běžné třídy, krátká doba diagnostického pobytu, problematické formulace týkající se omezení v dalším vzdělávání dítěte, uvedené u informovaného souhlasu rodičů s převedením do vzdělávacího programu pro žáky s lehčím mentálním postižením. speciální výuka ; speciální vzdělávací potřeby ; speciální třída ; sociálně znevýhodněný ; Romové ; integrace žáka ; počet žáků ; třída ; přechod do jiné školy ; zvláštní škola ; vyhláška 12. Kam jsme došli? / [How far have we come?] / Pavel Svoboda -- čeština In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN Roč. 113, č. 4 (2010), s Ředitel speciální školy v Hradci Králové vysvětluje důvody, proč nesouhlasí se současným trendem integrace mentálně postižených dětí do běžných základních škol. Poukazuje na negativa, která vážným způsobem ovlivňují výuku jak postižených, tak i zdravých žáků, kteří se učí dohromady v jedné třídě. Obává se rovněž, že ministerstvo školství v budoucnu plánuje podstatnou redukci základních škol praktických (ty jsou určeny dětem se sníženým intelektem) nebo jejich transformaci na základní školy. mentálně postižený ; postižený ; žák ; vzdělávání ; základní škola ; speciální škola ; zvláštní škola ; integrace žáka ; školská politika ; nedostatek ; názor ; základní škola praktická 5

6 13. Školám konečně svitla naděje - projekt 4,5 miliardy pro základní školy se může rozběhnout / [Schools have a gleam of hope at last - a project for primary and lower secondary schools worth of 4,5 milliard can start] / Miroslava Kopicová ; [Autor interview] Olga Šedivá -- čeština In: Školství [Tištěný text] -- ISSN Roč. 18, č. 12 (2010), s. 3. Informace o přijetí technické novely zákona o rozpočtových pravidlech, která umožňuje poskytování dotací formou Unit cost. Základní školy toho mohou využít při čerpání dotací z projektu EU peníze školám, které jsou určeny na zlepšování výuky. Z projektu lze financovat např. další vzdělávání učitelů, dělení tříd apod. Pořádání informačních seminářů a workshopů pro učitele, kteří se chtějí do projektu zapojit. vzdělávací projekt ; inovace ve vzdělávání ; základní škola ; podpora ; přidělení finančních prostředků ; zákon ; Evropská unie 14. Regionální školství v číslech - základní školy / [Regional school system in numbers - primary and lower secondary schools] / Simona Pikálková, Jindřiška Vančurová ; ÚIV -- čeština In: Školství [Tištěný text] -- ISSN Roč. 18, č. 12 (2010), s. 10. Počty základních škol a jejich velikost. Vývoj počtu žáků v letech , počty žáků na učitele. Odchody žáků do víceletých středních škol a konzervatoří. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. základní škola ; základní školství ; regionální školství ; statistická data ; počet žáků ; počet žáků na učitele ; velikost školy ; přechod do jiné školy ; speciální vzdělávací potřeby ; Česká republika 15. Jak dál se zvyšováním kvalifikace učitelů / [How to progress with enhancing teachers' qualification] / Kateřina Böhmová -- čeština In: Řízení školy -- ISSN Roč. 7, č. 3 (2010), s Ústav pro informace ve vzdělávání provedl v r šetření, které bylo zaměřeno na kvalifikovanost učitelů v regionálním školství. Díky tomuto šetření bylo získáno mnoho informací o struktuře a vzdělávacích potřebách nekvalifikovaných učitelů. Ukázalo se např., že kvalifikovanost roste s velikostí školy, že největší podíl 6

7 nekvalifikovaných učitelů je u věkové skupiny do 35 let. Přehled hlavních výsledků je uveden v tabulkách a grafech. učitel ; kvalifikace ; kvalita vzdělání ; nedostatek ; věk ; velikost školy ; nekvalifikovaný pracovník ; regionální školství ; statistická data ; výzkum ; výsledek výzkumu ; Ústav pro informace ve vzdělávání ; nekvalifikovaný učitel ; Ředitel školy a odpovědnost podle trestního zákona. [Headteacher and responsibility under the criminal law] / [Část] 1 / Jan Havel -- čeština In: Řízení školy -- ISSN Roč. 7, č. 3 (2010), s První část článku zaměřeného na odpovědnost ředitele školy podle trestního práva ve vztahu k výkonu jeho funkce seznamuje se základními pojmy, které jsou se vznikem trestní odpovědnosti spojeny. ředitel školy ; řízení školy ; škola ; trestní právo ; odpovědnost ; legislativa ; školská legislativa ; pojem ; terminologie ; trestní odpovědnost Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 10 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK KURIKULÁRNÍ REFORMA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk)

Více

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách Vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve středních školách 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání,

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková Studijní a pracovní záměry absolventů středních škol se zdravotním postižením Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2010 OBSAH

Více

Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole. Jana Halašová

Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole. Jana Halašová Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole Jana Halašová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku integrace dětí se zdravotním postižením do běžných škol

Více

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami Manuál k udílení souhlasu

Více

ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Marta Teplá, Hana Šmejkalová ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAJIŠŤOVÁNÍ ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, V NÍŽ JE VZDĚLÁVÁN ŽÁK NEBO ŽÁCI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Institut pedagogicko-psychologickèho poradenstvì»r,

Více

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA KONCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A NOVÁ MATURITA AKTUÁLNÍ OTÁZKY SOUČASNÉ VZDĚLÁVACÍ POLITIKY 1

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA KONCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A NOVÁ MATURITA AKTUÁLNÍ OTÁZKY SOUČASNÉ VZDĚLÁVACÍ POLITIKY 1 79 TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA KONCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A NOVÁ MATURITA AKTUÁLNÍ OTÁZKY SOUČASNÉ VZDĚLÁVACÍ POLITIKY 1 MARTIN CHVÁL, DAVID GREGER, KAREL ČERNÝ, ELIŠKA WALTEROVÁ Anotace: Od poloviny 90. let 20. století

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

Administrativa a dokumentace ve školách a školských zařízeních jak na ně efektivně?

Administrativa a dokumentace ve školách a školských zařízeních jak na ně efektivně? Administrativa a dokumentace ve školách a školských zařízeních jak na ně efektivně? Verze 1. 07 www.vzdelavacisluzby.cz 1 OBSAH 1. Úvod 2. Vymezení pojmů 3. Administrativa ve školách a školských zařízeních

Více

ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO

ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO ŠKOLSKÉHO

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele

Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele PaedDr. Zdeňka Hanková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf UK

Více

VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk)

Více

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Postupy a doporučení jejího rozvoje Gabriela Mikulková, Kateřina Šrahůlková (eds.) a kol. METODICKÁ ZPRÁVA Č. 7 RAMPS-VIP III, Rozvoj a metodická

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková organizace

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově 2011 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Optimalizace sítě základních škol ve městech Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm

Optimalizace sítě základních škol ve městech Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm Univerzita Palackého v Olomoucí Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Jiřina Kostelná Školský management Optimalizace sítě základních škol ve městech Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod

Více

Ekonomika školství 2010

Ekonomika školství 2010 ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDLÁVÁNÍ Národní pedagogická knihovna Komenského Oddlení bibliografie a dokumentace Ekonomika školství 2010 (Výbrová rešerše) Heslo: ekonomika školství Datum zpracování: 15. 4.

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Evaluace efektivity středních škol v okrese Vsetín. Bc. Lenka Malinová

Evaluace efektivity středních škol v okrese Vsetín. Bc. Lenka Malinová Evaluace efektivity středních škol v okrese Vsetín Bc. Lenka Malinová Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá evaluací efektivity středních škol v okrese Vsetín. Práce je rozdělena

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

Česko-norská konference o podpoře specifi ckých potřeb handicapovaných studentů

Česko-norská konference o podpoře specifi ckých potřeb handicapovaných studentů Česko-norská konference o podpoře specifi ckých potřeb handicapovaných studentů Czech-Norwegian Conference on Support of Specifi c Needs of Handicapped Students Sborník Praha 25. 9. 2008 Česko-norská

Více

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů.

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. V Česku je kariérové poradenství poměrně mladou disciplínou. Zpočátku navázalo na poradenství v oblasti vzdělávání a volby povolání realizované

Více

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 1/2010

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 1/2010 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 1/2010 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické

Více

Kvalita výuky na středních školách před a po školské reformě očima pedagogů. Ing. Radovan Skála

Kvalita výuky na středních školách před a po školské reformě očima pedagogů. Ing. Radovan Skála Kvalita výuky na středních školách před a po školské reformě očima pedagogů. Ing. Radovan Skála Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 4 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií

Více