ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2012/2013

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KOPIDLNO Školní rok 2012/2013 (srpen červen 2013) Obsah: I. Charakteristika školy II. Žáci III. Zaměstnanci školy IV. Učební plány školy V. Výchovně vzdělávací činnost VI. Činnost mateřské školy VII. Další vzdělávání pracovníků VIII. Ostatní školní akce IX. Hospodaření školy

3 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Kopidlno je plně organizovaná škola zajišťující základní vzdělávání žáků z Kopidlna a okolních obcí. Škola je od 1. ledna 2003 samostatným právním subjektem zřizovaným obcí a slučuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu. Příspěvková organizace: Zřizovatel: Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Tomáše Svobody 297, Kopidlno Statutární orgán: Mgr. Pavel Berný, ředitel školy Telefon: , město Kopidlno náměstí Hilmarovo 13, Kopidlno Starostka: Ing. Hana Masáková Telefon: Činnost školy je i nadále rozdělena do několika budov ve městě: 1. Budova školy v Hilmarově ulici č. 89: - 1. a 2. třídy - I. oddělení školní družiny 2. Budova školy v Havlíčkově ulici č. 606: - 3., 4. a 5. třídy - II. oddělení školní družiny - mateřská škola - školní jídelna 3. Budova školy v ulici Tomáše Svobody č. 297: třídy - vedení školy Budova školy v Hilmarově ulici č. 89 je po rekonstrukci ze začátku 90. let v celkem přijatelném stavu. Přetrvávajícím problémem je čistička odpadových vod, která je již zastaralá a zcela neplní svoji funkci, venkovní omítka školy, která již na některých místech opadává, a také zvýšená vlhkost některých nosných zdí v přízemí budovy. Velkým problémem jsou akumulační kamna používaná k vytápění všech prostor. Kamna jsou již zastaralá a často nefunkční, často musí být nákladně opravována. V silných mrazech nedokáže již tento zastaralý způsob vytápění celou budovu dostatečně vytopit. Budova uvnitř je čistá a udržovaná. Budova v Havlíčkově ulici je nejmodernější budovou školy. V těchto zrekonstruovaných prostorách se nachází moderní školní jídelna, vybavená čipovým systémem odběru stravy, a v horních patrech nové učebny ročníků, které byly zkolaudované v srpnu roku Celý tento nový

4 pavilón školní jídelny a učeben je bezbariérový a plně odpovídá všem současným hygienickým požadavkům a normám. Budova školy v ulici Tomáše Svobody je pro svůj stavební stav předmětem neustálé kritiky veřejnosti. Omítka budovy je značně poškozená a na mnoha místech opadává, ve špatném stavu je i střecha z hliníkových šablon, okna, ale i oplocení kolem budovy. V budově chybí úplný rozvod vody a odpadů v některých třídách. Ve všech třídách jsou ve velmi špatném stavu podlahy a rozvody topení. I tato budova je zahrnuta do projektu celkové rekonstrukce školského areálu, která je ale závislá na získání finančních dotací od státu. Dosud byly díky těmto dotacím zrekonstruovány právě prostory školní jídelny a nové učebny v nástavbě nad školní jídelnou. Díky projektům, financovaným z prostředků EU byla škola dále vybavena novou výpočetní technikou a také interaktivními tabulemi s příslušenstvím. Co se týká vlastního provozu školy, snažíme se za finanční podpory zřizovatele neustále zkvalitňovat prostředí a vybavení školy nejen pro žáky, ale i zaměstnance. Podařilo se nám tak upravit a připravit všechny prostory školy na nový školní rok. Téměř všechny učebny školy jsou již také vybaveny novými keramickými tabulemi, do třech učeben byla také pořízena interaktivní tabule a v prázdninových měsících 2012 došlo také na rekonstrukci počítačových pracoven školy a instalaci malé počítačové pracovny v učebně anglického jazyka v pavilonu. Již od prosince 2009 využívá škola víceúčelovou sportovní halu, která byla vybudována z prostředků EU. V letním období škola ještě využívá areál hřiště Sokola Kopidlno. Dostupnost je ze školních budov snadná, avšak toto sportoviště již neodpovídá dnešním normám a potřebovalo by rozsáhlejší rekonstrukci. Areál disponuje hřištěm na odbíjenou, atletickým oválem, běžeckou dráhou pro sprinty, doskočištěm pro skok daleký, rozběhovou dráhou pro hod míčkem a travnatou plochou pro kolektivní hry. Díky jejich technickému stavu je však možné využívat v omezené míře již pouze hřiště na odbíjenou a vnitřní travnatou plochu. Od podzimu 2005 škola využívá ke své činnosti i nové víceúčelové hřiště, které bylo vybudováno díky iniciativě města Kopidlna v prostorách bývalého zimního stadiónu a je využitelné pro zimní i letní sportování, svojí polohou je však pro žáky školy hůře dostupné. Mateřská škola je součástí školy od a nachází se v budově č. 606 v Havlíčkově ulici. Stavba je 25 let stará a v současnosti potřebuje generální opravu. Problematická je střecha, kterou často zatéká, špatné jsou rozvody topení, vody i odpadů, již nevyhovující je i statický stav balkónů. V červenci a srpnu 2013 prošly kompletní rekonstrukcí všechny dětské toalety a umývárny. Mateřská škola je propojena spojovací chodbou se školní jídelnou, ve které se děti stravují. Součástí naší příspěvkové organizace je také moderní školní jídelna, která zprostředkovává školní stravování pro žáky, závodní stravování pro zaměstnance školy a v rámci doplňkové činnosti také stravování cizích strávníků. V současné době se v jídelně připravuje zhruba 300 obědů denně a také dopolední a odpolední svačiny pro děti v mateřské škole. Provoz kuchyně zajišťují 4 kuchařky a vedoucí školní jídelny. II. ŽÁCI Základní školu v Kopidlně navštěvovalo ve školním roce 2012/2013 celkem 233 žáků, kteří byli rozděleni do 10 tříd. Na I. stupni pracovalo celkem 5 tříd o celkovém počtu 119 žáků a na II. 5 tříd o 114 žácích. Průměrná naplněnost tříd na I. stupni tak byla 23,8 žáků, na II. stupni 22,8 žáků. Průměrná naplněnost tříd naší školy činila v uplynulém školním roce 23,3 žáka. Školu využívají žáci z Kopidlna, ale i ze širokého okolí

5 Vývoj počtu žáků v ZŠ a MŠ Kopidlno (vždy k ) Školní rok 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Celkový počet žáků Organizační schéma ZŠ a MŠ Kopidlno III. ZAMĚSTNANCI ŠKOLY Ve školním roce 2012/2013 pracovalo v Základní škole a Mateřské škole Kopidlno 15 pedagogů, 2 vychovatelky školní družiny, 6 učitelek mateřské školy, 1 účetní, 1 vedoucí školní jídelny, 4 kuchařky, 4 uklizečky a 1 školník. Celkem tedy 35 zaměstnanců. Z 15 pedagogů ZŠ pracovalo 5 na I. stupni a 10 na II. stupni. Na plný úvazek bylo zaměstnáno na I. stupni 5 vyučujících a na II. stupni 9 učitelů. Z celkového počtu 15 pedagogických pracovníků ZŠ mělo požadovanou

6 pedagogickou kvalifikaci 14 učitelů. V MŠ jsou plně kvalifikované všechny učitelky. I nadále je ve škole zaměstnán větší počet dojíždějících pedagogů. Seznam zaměstnanců a další údaje jsou v následujících tabulkách a grafech. Seznam zaměstnanců školy a jejich pracovní zařazení (dle stavu k ) Příjmení Jméno Pracovní zařazení Bernardová Barbora uklizečka MŠ Berná Zuzana učitelka ZŠ (nyní na MD) Berný Pavel ředitel Černovská Radka učitelka MŠ Hladíková Jana zástupkyně ředitele Hlaváčková Hana učitelka ZŠ Kasková Zuzana učitelka ZŠ Komárková Ilona vychovatelka ŠD Komárková Iva učitelka ZŠ Košťáková Naděžda kuchařka Koubová Pavlína učitelka ZŠ Koutníková Jitka učitelka ZŠ Kubánková Jana účetní Macková Jitka kuchařka Malá Ludmila kuchařka Mejzlíková Pavlína učitelka ZŠ Michálková Ivana uklizečka ZŠ Mlejnecká Hana vychovatelka ŠD Mrázková Jaroslava uklizečka ZŠ Nováková Jana učitelka ZŠ Menclová Andrea učitelka MŠ Novotná Naděžda učitelka MŠ Nožičková Blanka učitelka MŠ Ondráčková Ilona učitelka MŠ Pekárková Ivana učitelka ZŠ Pluhařová Ilona učitelka ZŠ Podzimková Ivana učitelka ZŠ Přenosilová Soňa uklizečka ZŠ Přenosil Josef školník Rozsypalová Lenka učitelka ZŠ Říhová Alena učitelka ZŠ Šimůnková Helena kuchařka Vrbová Marie vedoucí ŠJ Zápotocká Jaroslava zástupkyně ředitele pro MŠ Zelfelová Petra učitelka ZŠ

7 Pedagogové ZŠ podle bydliště 7 6 počet Jičín Kopidlno Nemyčeves Valdice Staré Hrady 0 obec IV. UČEBNÍ PLÁNY ŠKOLY V základní škole vyučujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem: Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe. Týdenní hodinové dotace v ZŠ a MŠ Kopidlno: 1. stupeň: ročník Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Min.čas. Vyučovací Předměty Z toho dotace předmět roč. roč. roč. roč. roč. celkem DČD 35 Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova

8 Člověk a 10 Tělesná zdraví výchova Člověk a svět 5 Pracovní práce činnosti Celková povinná časová dotace Min./max. časová dotace 18/22 18/22 22/26 22/26 22/26 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví 2. stupeň: ročník Min.čas. Vyučovací Předměty Z toho dotace předmět roč. roč. roč. roč. celkem DČD 15 Český jazyk Cizí jazyk (Aj/Nj) 15 Matematika Informatika Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova 10 Tělesná výchova Výchova ke zdraví 3 Pracovní činnosti Člověk a svět práce Volitelné předměty Celková povinná časová dotace Min./max. časová dotace 28/30 28/30 30/32 30/

9 Volitelné předměty 2. stupeň: ročník Žáci si na základě nabídky vybírají volitelné předměty v rozsahu 2 hodin týdně. 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Druhý cizí jazyk Keramika Sportovní hry Technické činnosti Domácnost Psaní na klávesnici a základy administrativy Konverzace v anglickém jazyce Dějepisný seminář Cvičení z matematiky Poznámky k učebnímu plánu Vyučovací předmět Informatika v 5. ročníku zahrnuje základy práce s počítačem povinně pro všechny žáky a výuku psaní na klávesnici počítače desetiprstovou hmatovou metodou. Od 6. do 9. ročníku pokračují žáci formou povinného předmětu Informatika. V ročníku si žáci mohou vybírat i z dalších volitelných předmětů. Volné disponibilní časové dotace ve výši 14 hodin týdně jsou na 1. stupni plně využity pro navýšení časové dotace v povinné části (ČJ, M, Přírodověda). Na 2. stupni je 24 disponibilních hodin použito na navýšení časové dotace v povinné části (ČJ, M, I, D, F, Výchova ke zdraví a volitelné předměty). Navýšení hodinové dotace v povinných předmětech je využito pro realizaci průřezových témat a pro profilaci školy. Průřezová témata se realizují v jednotlivých předmětech a také v projektových dnech. Začátky vyučovacích hodin Vyučovací hodina Čas

10 Zájmové útvary V odpoledních hodinách jsou budovy naší školy v rámci možností využívány dětmi k různým mimoškolním aktivitám a činnosti kroužků. Zájmové útvary a kroužky II. stupeň: Název kroužku Vedoucí kroužku Kroužek paličkování Jana Hladíková Kroužek šachový Jaroslava Suchoradská Kroužek výtvarný Hana Mlejnecká Kroužek háčkování Hana Mlejnecká Kroužek hry na flétnu Ilona Komárková Kroužek dramatický I. stupeň Ilona Komárková Kroužek keramický Ilona Komárková, Jitka Koutníková Kroužek literární Ilona Pluhařová Kroužek hudební Lenka Rozsypalová Kroužek divadelní II. stupeň Iveta Vališková Kroužek keramický Ivana Pekárková Komunikace a vztahy Hana Hlaváčková Keramický kroužek Ve školním roce 2012/2013 byl keramický kroužek otevřen pro žákyně druhého stupně, které se scházely pravidelně 2 krát měsíčně, vždy ve středu. Kroužek navštěvovalo 9 žákyň (6 z osmé a 3 z deváté třídy). Práce s keramickou hlínou a glazurou všechny bavila a své výrobky měly možnost vystavit či prodat na akci Kopidlenské slavnosti, pořádané v závěru školního roku. Vedoucí kroužku Mgr. Ivana Pekárková Hudební kroužek Dne 3. září 2012 se již potřetí otevřel Hudební kroužek. Nastoupilo do něj celkem 30 žáků, kteří se scházeli každou středu od do hod. V průběhu školního roku žáci pracovali na intonačních a dechových technikách, nácviku nových písní a tanečních choreografií. Žáci hudebního kroužku se zúčastnili několika vystoupení: Zábava po posvícení a Zábava ke Dni matek Vybrané žákyně potom reprezentovaly školu na pěvecké soutěži Novopacký slavíček, kde žákyně Dominika Forbelská získala druhé místo a žákyně Klára Fedáková ocenění za interpretaci umělé písně a na Taneční soutěži, kde skupina Crazy girls, tvořená žákyněmi Dominikou Šretrovou a Adélou Vyhnalovou, získala 2. místo a skupina Alive, tvořená žákyněmi Adélou Kovářovou, Kateřinou Klučilovou a Victorií-Ann Šulcovou, získala 3. místo ve své kategorii. Vedoucí kroužku Mgr. Lenka Rozsypalová Komunikace a vztahy Zájmový kroužek je určený zejména pro žáky II. stupně. Tento rok se přihlásilo 16 dětí převážně ze sedmého ročníku. Vzhledem k náplni kroužku je tento počet ideální. Obsah vychází z předmětu Etická výchova, který spadá do osobnostní a sociální výchovy. Žáci se seznamují s pravidly komunikace a

11 slušného chování, pravidly rozhovoru, pohovoru, rozvíjí své sebevědomí a empatii k druhým, hrají různé hry, scénky, dá se říci, že je to takový dramaťák bez divadla. Často využívají možnost ventilovat své osobní problémy a starosti. Hlavní metodou je práce v kruhu. Okruhy: komunikace, důstojnost člověka, sebeúcta, pozitivní hodnocení druhých, tvořivost a iniciativa, vyjádření a komunikace citů, empatie, asertivita, uvolnění agresivity, vzory, spolupráce a pomoc, řešení problémů a starostí. Celkově hodnotím obsah kroužku kladně, největší přínos pro žáky však vidím v možnosti a šanci se svěřit, vypovídat, poradit se, sdílet problémy s kamarády, vidět svoje trápení očima druhých, naslouchat trápení druhých a empaticky je posuzovat. Žáci hodnotili kroužek veskrze kladně, kritizovali pouze malou časovou dotaci. Vedoucí kroužku Mgr. Hana Hlaváčková Literární kroužek Literární kroužek navštěvovalo tento školní rok 6 stálých žáků, 2 další se účastnili některých vybraných akcí podle svého zájmu. Během našich aktivit jsme diskutovali o státním i regionálním literárním dění a přečtených knihách, recitovali jsme, věnovali jsme se poslechu ukázek ze známých literárních děl, pokoušeli jsme se o vlastní tvorbu. Aktivity byly doplňovány hrami, kvízy, křížovkami, materiály interaktivní tabule aj. Pro letošní Kopidlenské slavnosti jsme připravili výstavu Tomáš Svoboda, kopidlenské světlo v Jiráskově Temnu a dne se náš kroužek zúčastnil literární exkurze do Prahy (návštěva Literární akademie Josefa Škvoreckého; Kostel Panny Marie Vítězné s Jezulátkem; Muzeum Franze Kafky). Vytvořili jsme velmi příjemné společenství zájemců o kulturu a literaturu, práce se nám líbila a bylo nám spolu hezky. Vedoucí kroužku: Ilona Pluhařová Šachový kroužek Schůzky probíhaly každý pátek od 12 do 14,30 hodin. V průběhu roku kroužek navštěvovalo dětí od 1. do 8. třídy. Účast na schůzkách se odvíjela od ročního období. V době zimy a v nepříznivém počasí docházelo více dětí. Na schůzkách jsme nacvičovali základy hry, učili se zapisovat partie a hrát s časovou kontrolou pomocí šachových hodin. Po celý rok probíhaly různé šachové turnaje. S dvěma družstvy jsme se účastnili 13. prosince Okresního přeboru škol Jičínska v šachu. V kategorii starších naši školu reprezentovalo družstvo ve složení: Martin Brož, Radek Kemr, Pavlína Bělecká, Adéla Kovářová, náhradníkem byl Tomáš Svoboda. V soutěži skončilo toto družstvo na 3. místě. V kategorii mladších školu reprezentovalo družstvo ve složení: Bohdan Kulhánek, Aleš Fejfar, Lukáš Novák, Klárka Knížková a Radek Masák. Naši mladší okresní kolo vyhráli a postoupili do krajského kola, které se konalo 24. ledna ve Žďáru nad Metují. Místo nemocného Lukáše Nováka doplnil družstvo benjamínek Vojtěch Bernard. V krajském kole toto družstvo skončilo na 4. místě. Na soutěži je vedla Lucka Doktorová. 15. prosince jsme ve školní jídelně organizovali tradiční Vánoční turnaj. Hrál se ve dvou věkových kategoriích. Přijeli na něj mladí šachisté z Trutnova, Nymburka, Kolína a Lázní Bělohradu. S domácími to bylo celkem 39 dětí (14 mladších a 15 starších). Mezi staršími byli nejlepší hráči z Trutnova, když zvítězil Dominik Killar, před Janem Braunem. Z našich byl nejlepší Radek Kemr na 4. místě. V mladší kategorii zvítězil Lukáš Rybáček z Lázní Bělohradu, z našich uspěl Aleš Fejfar na 4. místě. S organizací turnaje pomohly vedoucí Jaroslavě Suchoradské Lucie Doktorová a Tereza Komárková. Dne 21. června byli na závěrečné schůzce oceněni nejlepší hráči v celoroční soutěži. V kategorii starších se stal vítězem Radek KEMR, před Martinem BROŽEM a Tomášem SVOBODOU. Mezi mladšími zvítězil Vojtěch BERNARD, před Alešem FEJFAREM a Františkem KLACKEM. Na řadě schůzek pomohla při vedení a organizování dětí slečna Lucie Doktorová. Na Kopidlenských slavnostech 2013 v červnu tohoto roku proběhla šachová simultánka, které se v příchozí chodbě Městského úřadu v Kopidlně zúčastnilo 16 dětí. Zahrály si s bývalou členkou kroužku, šachistkou šachového klubu AD Jičín Kateřinou Malíkovou-Doktorovou. Vedoucí kroužku Jaroslava Suchoradská

12 Divadelní kroužek Ve školním roce 2012/2013 pracoval při ZŠ Kopidlno již potřetí divadelní kroužek Vratné lahve. Tentokrát ho navštěvovalo 5-6 děvčat. Děvčata se učila jevištnímu pohybu a řeči, recitovala, nacvičovala představení. Nejprve dívky nacvičily představení Vrba podle K. J. Erbena, pak pracovaly na projektu Tajemství říše Agord, který bude ukončen až v dalším školním roce. Děvčata se účastnila recitačních a divadelních přehlídek. Nejprve v Jičíně na Dětské scéně, dále v Mladé Boleslavi na festivalu pana Pipa. 6. června 2013 děti ještě vystoupily v ZŠ Kopidlno pro své spolužáky. Vedoucí kroužku Iveta Vališková Kroužek paličkování Kroužek se scházel pravidelně, každou středu od 13 do 15 hodin v budově druhého stupně a navštěvovalo ho 7 dívek od 3. do 9. třídy. Časopis Krajka 4/2012 vyhlásil soutěž Drobný šperk a oděvní doplněk, které se zúčastnila Andrea Novotná se svatební čelenkou. Sice se neumístila na prvních třech místech, ale její práce bude publikována v katalogu v rámci projektu Evropské Unie Grundtvig Lace 4 fashion. Dne jsme se zúčastnily Podzimních krajkářských trhů v Praze. Paní Hlubučková, maminka Adély, z firmy Aveflor a.s. Budčeves, požádala členky kroužku o zhotovení drobných paličkovaných výrobků, které budou přidávat k propagačním novoročním materiálům firmy. Celkem jsme upaličkovaly 143 vánočních motivů. Za jeden kus jsme obdržely 50 Kč. V lednu jsme na chodbu v budově 2. stupně umístily tři klipy s obrázky doplněnými paličkovanými motivy: plameňáky, ryby a ptáky. Dne se kroužek prezentoval na Kopidlenských slavnostech, prodej zajišťovala Anežka Kořínková. V červenci 2013 některá děvčata navštívila individuálně zámek Humprecht, kde vystavovala paličkovanou krajku Gabriela Tůmová. Vedoucí kroužku Mgr. Jana Hladíková Školní družina: Dramaťáček V kroužku pracuje 22 žáků z 1. stupně. Letos jsme se věnovali správné výslovnosti a rozšiřování slovní zásoby pomocí různých slovních her, říkadel a pranostik. Tvořili jsme verše a texty k příběhům, nacvičovali jsme poskočnou polku a mazurku. Pro rodiče jsme připravili pásmo básní, písní, dramatizaci pohádek a taneček. Naše vystoupení se uskutečnilo dne ve ŠD 1. Vedoucí kroužku Ilona Komárková Flétna Kroužek navštěvuje 15 žáků z 1. stupně. Věnujeme se správnému dýchání, tvoření tónů, rozšiřování znalostí z hudební nauky a nácviku písní. Dne jsme se zúčastnili soutěže ve hře na flétnu v ZŠ Loučeň, kde jsme získali 3. místo. Vedoucí kroužku Ilona Komárková Keramika V kroužku pracuje 20 žáků z 1. stupně. Žáci se učí modelování z ruky, vykrajování z plátu, dekorování plastikami, zdobení vpichy a glazování. Letos jsme vyrobili figurky zvířátek, adventní věnce, andílky, srdíčko, korále, knoflíky, zápichy k bylinkám, misky a obrázky. Některé výrobky byly vystaveny na Kopidlenských slavnostech Vedoucí kroužku Ilona Komárková

13 Výtvarný kroužek Výtvarný kroužek probíhal každé úterý od do ve školní družině v budově pavilonu. Kroužek navštěvovalo 12 dětí z 1. až 6. ročníku. Letos se děti seznámily s novou metodou malování speciálními fixy na trička. Dále pracovaly s keramickou hlínou, s akrylovými barvami, s anilinovými barvami, kašírovaly, tiskaly, pracovaly s přírodními materiály. Maminkám k svátku vytvořily ozdobné přívěšky a náušnice. Společně pracovaly na projektu Zvířata žijící na planetě Zemi. Výtvarné práce byly průběžně vystavovány během školního roku v prostorách školy. Některé z prací byly prezentovány na akci Kopidlenské slavnosti. Vedoucí kroužku vychovatelka Hana Mlejnecká. Kroužek háčkování Kroužek háčkování byl zahájen Probíhal každý čtvrtek ve školní družině v budově pavilonu. Na háčkování se přihlásilo 11 děvčat z pátého a šestého ročníku. Děvčata háčkovala různé výrobky k Vánocům, Velikonocům, dečky, přívěšky, prstýnky, kabelky, srdíčka k Valentýnu atd. Postupně se během roku v této technice zdokonalovala. Jelikož se v loňském roce velmi líbily náušnice háčkované z drátků, tak i letošní školní rok děvčata naháčkovala několik výrobků k prodeji, který probíhal v rámci akce Kopidlenské slavnosti. Vedoucí kroužku Hana Mlejnecká Kroužky v mateřské škole: Výtvarný kroužek pí uč. Ondráčková Flétna - pí uč. A. Novotná Keramický kroužek pí uč. N. Novotná Pohybový kroužek pí uč. Zápotocká a Černovská Logopedie - pí uč. Ondráčková

14 V. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST Počty žáků ZŠ: Počet Dívky Chlapci Třída Třídní učitel(ka) žáků (k ) I. tř. Kasková Zuzana II. tř. Říhová Alena III. tř. Koutníková Jitka IV. tř. Podzimková Ivana V. tř. Nováková Jana I. STUPEŇ Všechny třídy základní školy mají svoje kmenové třídy, z nichž některé slouží zároveň jako odborné učebny, do kterých musí žáci během přestávek přecházet. Naše škola se ve své činnosti zaměřuje především na kvalitní zabezpečení výuky povinných a volitelných předmětů, ale i další aktivity, jako je třeba účast na vědomostních i sportovních soutěžích, kulturních akcích, besedách či exkurzích. I v průběhu tohoto školního roku jsme nabídli našim žákům kromě výuky a vzdělávání další aktivity a možnosti vyžití. Ať to byla již tradiční nabídka našich kroužků, ve kterých se žáci mají možnost realizovat ve svém volném čase nebo také účast v nejrůznějších mimoškolních soutěžích, jako např.: olympiády z českého a anglického jazyka a zeměpisu, matematické a fyzikální soutěže, soutěže ve zpěvu a recitaci a také již tradičně školní sportovní soutěže v atletice, kopané a florbalu na různé úrovni. Nadále jsme ve škole pokračovali v realizaci projektů: VI. tř. Pekárková Ivana VII.A Hlaváčková Hana VII.B Komárková Iva VIII. tř. Rozsypalová Lenka IX. tř. Pluhařová Ilona II. STUPEŇ CELKEM Název Učíme interaktivně - 2. stupeň Učíme interaktivně - 1. stupeň Termín Popis realizace Podpora interaktivní výuky na II. stupni ZŠ Podpora interaktivní výuky na I. stupni ZŠ

15 EU peníze školám Celostátní projekt na podporu základního vzdělávání Mikroprojekt CZ - PL Tu a tam Místní projekt zaměřený na poznávání kamarády mám. tradic a kultury přátel z Polska ŠIK školní informační kanál Projekt prevence sociálně patologických jevů prostřednictvím moderní techniky a televizních spotů Celostátní projekty Šance a Květinový den Recyklohraní Podpora činností v oblasti prevence rizikového chování žáků v regionech Hradec Králové a Jičín, o.s Prostor Školní družina Pravidelné celorepublikové projekty zaměřené na zajišťování pomoci handicapovaným spoluobčanům Projekt na podporu třídění a správné nakládání s odpady Projekt směřující k prevenci rizikového chování žáků Součástí školy je školní družina s kapacitou 60 dětí. Školní družina má dvě oddělení pod vedením zkušených vychovatelek paní Ilony Komárkové a paní Hany Mlejnecké. Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo družinu 60 žáků z ročníku. Provoz školní družiny je denně od 6.30 do hodin. Školní družina 1. oddělení Oddělení je umístněno v budově u kostela. Naše činnost vychází z celoročního plánu ŠD. Věnovali jsme se činnostem odpočinkovým, zájmovým, rekreačním a přípravě na vyučování. Denně jsme chodili na procházky, věnovali jsme se výchově pohybové, výtvarné, rukodělné, hudební, hudebně-pohybové, literární a přírodovědné. Při ŠD fungoval kroužek keramický, dramaťáček a hra na flétnu. Uskutečnily se malé besedy a soutěže ze společenskovědních činností. Podíleli jsme se na výzdobě školy. Dne Proběhla Čertí soutěž, Čarodějnická diskotéka, soutěž ve hře na flétnu v Loučeni, Dětský den - malování křídami, hry, výstavka výrobků na Kopidlenských slavnostech a besídka pro rodiče. Zapsala: vychovatelka ŠD 1 Ilona Komárková Školní družina 2. oddělení Oddělení bylo umístěno v budově pavilonu. Družinu navštěvovalo 28 dětí všech věkových kategorií. Činnost ve školní družině byla velmi rozmanitá. Nejvíce oblíbenou rekreační činností byla letošní školní rok vybíjená se pořádala ve družině Čertí diskotéka, na které proběhly různé čertovské soutěže např. soutěž o nejhezčího čerta a čertici, čertí hádání se uskutečnil Maškarní karneval plný soutěží o různé ceny. V měsíci květnu probíhala Miniolympiáda. Děti plnily různé disciplíny jak na hřišti, tak i v tělocvičně. Na konci měsíce bylo vyhodnocení celé soutěže proběhl v náhradním termínu výlet do obory, pořádaný v rámci MDD. Od proběhla v naší družině pedagogická praxe studentky druhého ročníku SPgŠ Renaty Stránské. Během školního roku děti vyráběly různé výrobky, hrály kolektivní hry s různou tematikou, chodily na vycházky do přírody, účastnily se sportovních her, tvořily výtvarné práce, pracovaly s přírodním materiálem, hrály rozmanité didaktické hry. Zároveň se učily sebeovládání, slušnému chování k dospělým i ke kamarádům, ke vzájemné komunikaci mezi sebou. Zapsala Hana Mlejnecká

16 Žákovský parlament Žákovský parlament pracuje v ZŠ a MŠ Kopidlno od školního roku Žáci ročníku si zvolili ze svého středu dva zástupce. Schůzky se konaly podle předem stanovených termínů, které byly vyvěšeny na nástěnkách, v týdenních plánech a na webových stránkách školy. Ve vedení schůzek se vystřídaly v průběhu roku všechny zapojené třídy. Tento důležitý poradní orgán žákovské samosprávy přednášel vedení školy svoje náměty, připomínky, požadavky a poskytoval zpětnou vazbu k pořádaným akcím a organizačním opatřením. Zápis z 1. schůzky Žákovského parlamentu ze dne 27. září 2012 Zvolení zástupci za jednotlivé třídy: 4.tř. Lhotáková Nikola, Rančáková Štěpánka 7.B Vyhnalová Adéla, Sýkorová Kateřina 5.tř. Kořínková Anežka, Kulhánková Žaneta 8.tř. Kemr Radek, Bělecká Pavlína 6.tř. Hnízdilová Veronika, Lambert Filip 9.tř. Fišerová Alena, David Švec 7.A Kulhánková Iveta, Krulichová Aneta Program: Příspěvek zástupkyně ředitele: úpravy PC učeben, hodnocení 1. školního měsíce a adaptačního pobytu 6. třídy, plánované akce (projektové dny, DOD, sběr papíru, kaštanů). Připomínky a náměty žáků: chybějící automat na bagety, začátek hudebního kroužku, zájezd - Francie, fyzika v 8. třídě, devět chlapců na TV 6. tř. Zapsala: Mgr. Jana Hladíková Zápis z 2. schůzky Žákovského parlamentu ze dne schůzku řídí: žáci 8. třídy Program: Připomínky a náměty vznesené za 8. třídu: zářivky ve třídě nesvítí, pokračování primární prevence. Příspěvek zástupkyně ředitele: stravování v jídelně, hodnocení projektového dne, automat na jídlo, fotbalový turnaj (dívky by mohly mít vlastní program). Diskuze: lyžařský výcvik i pro 6. třídu, žaluzie do 7. třídy, 9. tř. automat, (dva dny na výlet, paintball - TU), osvěžovač na WC, zámek v šatně, využití točáků na pití v jídelně, 5. tř. zelené ubrousky páchnou, chybějící lavice ve třídě. Zapsala: Pavlína Bělecká, Radek Kemr Zápis z 3. schůzky Žákovského parlamentu ze dne schůzku řídí: 7. A Program: Připomínky a náměty vznesené za třídu: ředitelské volno na dva dny po novém roce, nápoje ve školní jídelně, toaletní papír do každé kabinky, placení vleků na LVK, mléko do škol. Příspěvek zástupkyně ředitele: pozvání rodičů na den otevřených dveří do výuky, lyžařský kurz, závěry ČŠI. Diskuze: 9. třída skladba jídel (povidlová omáčka-čočka), oblíbená jídla (pizza, špagety, řízky, kuře, svíčková), 5. tř. zvonění na pavilonu, výuka v budově u kostela pro 1. stupeň. Zapsala: Iveta Kulhánková, Aneta Krulichová

17 Zápis zë 4. schůzky Žákovského parlamentu ze dne schůzku řídí: 7.B Program: Připomínky a náměty vznesené za třídu: automat na sušenky nebo bufet, více dnů, kdy učí devítka, návštěvy bazénu a jednodenní lyžování, chybějící sluchátka v Pc učebně, chtějí jinou třídu nové lavice, turnaj ve florbalu. Příspěvek zástupkyně ředitele: vysvědčení bez klasifikace zájmových útvarů, školní akce - projektový den 8.3., Veselá básnička 6.3., divadlo Mladá Boleslav, přihlášky na tábor - J. Machula, Šafler. Diskuze: 9. třída nefunkční zámek u šatny tělocvičny, 8. tř. uskuteční se oplocení školy, 5. tř. organizace sportovní akce pro NŠ, úvaha o Vv soutěž pro 1. st., nemoc motýlích křídel 1. st., chybějící obraz prezidenta. Zapsala: Veronika Troščáková Zápis z 5. schůzky Žákovského parlamentu ze dne schůzku řídí: 6.A Program: Připomínky a náměty vznesené za třídu: Líbí se nám: ZAV o přestávce, nové počítače, kroužky. Školní řád nemůžeme hrát karty, nemůžeme se fotit. Stížnosti časté rušení pěveckého kroužku, automat na bagety - bufet, málo TV, v 6. tř. vyměnit tabuli. Hlasování zřízení přechodu před školou Příspěvek zástupkyně ředitele: školní řád - evidence připomínek a reakce na vyslovené připomínky. Diskuze: 4. tř.- rušení parkoviště u školy, celý parlament- hlasoval o přechodu pro chodce před školou, znovuotevření školní knihovny. Zapsali: Veronika Hnízdilová, Filip Lambert Zápis z 6. schůzky Žákovského parlamentu, ze dne schůzku řídí: 5. třída Program: Připomínky a náměty vznesené za organizátory: celý 1. stupeň umístit v budově u kostela, chybějící informace o projektu prevence, zavedení kroužku vaření. Příspěvek zástupkyně ředitele: nové konzultační centrum ŽP v Lázních Bělohrad ukázkové zasedání, důsledné třídění odpadu ve třídách, sběr papíru, otevření školní knihovny I. stupeň možnost informační návštěvy (pátek dopoledne), projekt CZ PL kdo udržuje kontakt s polskými dětmi? Dotaz pro 5. třídu stav příprav akce pro 1. třídu. Diskuze: 4. tř.- fotbalové turnaje, školní řád zákaz vynášení jogurtů z jídelny, 6. třída - otevření knihovny. Zapsala: Anežka Kořínková, Źaneta Kulhánková Zápis ze 7. schůzky Žákovského parlamentu, ze dne schůzku řídí: 4. třída Program: Připomínky a náměty vznesené za organizátory: Nelíbí se nám TV na sokolovně (písek.) a zákaz vynášení jogurtů ze ŠJ. Líbil se nám turnaj McDonalds Cup a dopravní výchova. Příspěvek zástupkyně ředitele: ŽP v Lázních Bělohrad ukázkového zasedání se zúčastní 5 členů ŽP jako odměna za celoroční práci. Nabídka účasti všech členů ŽP na setkání CEDU s pedagogickým sborem. Diskuze: projekt CZ PL kdo udržuje kontakt s polskými dětmi? 6. tř. Cikánková, Lexová, Hloušková, 9. tř. komplikace s realizací školního výletu, 7. A hodiny TV na sokolovně společně s ŠD, 6. tř. - nové zelené pruhy v hale, nový kroužek stolního tenisu, námět k činnosti parlamentu sběr odpadků po městě. Zapsala: Mgr. Jana Hladíková

18 Ukázkové zasedání žákovského parlamentu Křečků LB Dne se pět (Kulhánková Žaneta, Lambert Filip, Krulichová Aneta, Kořínková Anežka, Fišerová Alelna) vybraných zástupců žákovského parlamentu zúčastnilo ukázkového zasedání žákovského parlamentu v základní škole v Lázních Bělohrad. Jeli jsme vlakem a autobusem. Cestou jsme si užili legraci, ale také jsme si udělali čas na přípravu otázek a vybrali jsme název pro výtvarnou soutěž u příležitosti Kopidlenských slavností. Na místo jsme dorazili asi v 11 hodin. Nejdříve jsme bloudili po škole a hledali učebnu, ve které jsme se měli setkat. Byli tam žáci z pěti cizích škol. Zjistili jsme například, že místní parlamenťáci mají přezdívku LB KŘEČCI. Potom jsme se rozdělili do 4 skupin a tvořili jsme úkoly, které souvisely s parlamentem a připravili je pro nás místní parlamenťáci. Úkoly byly různé a zajímavé a nikdo z nás se nenudil. Po ukončení si každá skupina vybrala zástupce, který představil kolektivní práci. Z naší školy prezentovala práci své skupiny Anežka Kořínková a Aneta Krulichová. Celé setkání se nám líbilo, i když jsme čekali, že to bude spíše ukázka jednání parlamentu. Anežka Kořínková - zástupce parlamentu 5. třída, Alena Fišerová 9. třída Setkání učitelského sboru, žákovského parlamentu s CEDU týmem. Dne proběhlo na naší škole zajímavé setkání, kterého se zúčastnili zástupci parlamentu z každé třídy a celý pedagogický sbor, jak z druhého tak prvního stupně. Přednášku moderoval pan Jan Froňek, který je členem Centra demokratického učení (CEDU). Nám žákům začínala přednáška v 12:45. Nejdříve jsme se seznámili s panem Froňkem a sdělili jsme mu, jak funguje parlament na naší škole. Zahráli jsme si pár her, které souvisely s parlamentem. Poté dorazil i pedagogický sbor a vzájemné setkání mohlo začít. Nejdříve jsme si povídali o tom, proč je důležité mít na škole parlament, jak funguje, k čemu nám může být užitečný a jak jeho činnost můžeme podporovat. Také jsme si povídali o tom, které akce se nám povedly a co bychom měli naopak zlepšit. Poté jsme shlédli fotografie z jiných škol, ve kterých funguje žákovský parlament a také jsme viděli, jak probíhá jednání žákovského parlamentu v Anglii. Nejvíce nás dojal příběh holčičky, která chodí do 3. třídy a s pomocí parlamentu se jim podařilo zachránit 100 psů v útulku, tím že na ně vyhlásili sbírku. Fišerová Alena - zástupce parlamentu 9. třída, Kořínková Anežka - zástupce parlamentu 5. třída Zápis z 8. schůzky Žákovského parlamentu ze dne schůzku řídí: 9. třída Program: Připomínky a náměty vznesené za třídu: Zástupci deváté třídy hodnotili svoji devítiletou docházku. Příspěvek zástupkyně ředitele: Rozdání zápisníků žákům, kteří byli na ukázkovém zasedání v LB. Omluva členům ŽP, kteří nejeli do Lázní Bělohrad a tak nevěděli o rozhodnutí ostatních členů, kteří zvolili název pro výtvarnou soutěž na Kopidlenské slavnosti. Informace o úvahách ve změně termínu a počtu schůzek parlamentu. Poděkování za práci v parlamentu a přání hezkých prázdnin. Diskuze: hodnocení obrázků do výtvarné soutěže Město Kopidlno, kterými se bude škola prezentovat na Kopidlenských slavnostech. Hodnocení provedli: 1. a 4. tř. David Švec, 2. a 3. tř. Alena Fišerová, 5. tř. Filip Lambert, 6. a 7. tř. Nikola Lhotáková, 8. tř. Veronika Hnízdilová, 9. tř. Štěpánka Rančáková Zapsala: Alena Fišerová Zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok Zápis dětí do prvního ročníku naší školy se uskutečnil v pátek 25. ledna Zúčastnilo se ho 35 dětí se svými rodiči. Rodiče osmi dětí požádali o odklad povinné školní docházky. V průběhu letních prázdnin však někteří rodiče své děti, z důvodu stěhování, odhlásili, jiní rodiče naopak přišli své děti dodatečně do školy přihlásit. První třídu tak bude od září 2013 navštěvovat pravděpodobně 28 žáků

19 Výsledky vzdělávání žáků Z 16 žáků, kteří na konci školního roku neprospěli, přímo opakuje devět žáků svůj ročník pro větší počet nedostatečných než dvě. Dalších sedm žáků konalo opravné zkoušky o prázdninách, dva z nich byli úspěšní a pět žáků na základě výsledku opravných zkoušek také opakuje svůj ročník. Celkem tedy opakuje ročník 14 žáků naší školy. Ostatní výsledky vzdělávání žáků jsou patrné z následující tabulky: Celkem žáků školy % Prospěl s vyznamenáním 87 37,3 % Prospěl ,8 % Neprospěl 16 6,9 % Konal opravnou zkoušku 7 Opakuje ročník celkem 14 Kontrolní a inspekční činnost Ani v uplynulém školním roce se nevyhnuly škole některé kontrolní orgány. V rámci této činnosti tak u nás byly provedeny např. tyto kontroly: 1. Zdravotní ústav Hradec Králové pravidelný rozbor odpadních vod ze školní jídelny. Pravidelné kontroly probíhají bez zjištěných nedostatků. 2. Kontrola vnitřní dokumentace školy a kontrola hospodaření školy ze strany zřizovatele. I tyto kontroly probíhají bez vážnějších nedostatků na straně školy. 3. Kontrola ČŠI Královéhradeckého kraje. Inspekce byla ve škole zahájena dne 16. listopadu Předmětem její inspekční činnosti bylo především hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní a mateřskou školou a také dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích právních předpisů v oblasti školního stravování. V hodnotícím protokolu byla škola kladně hodnocena především v oblasti práce s žáky a také za zlepšení materiálního vybavení školy v posledním období, naopak vytčen byl škole havarijní stav některých budov a oplocení školy, špatný stav venkovních ploch pro provozování volnočasových aktivit dětí, ale také dlouhodobé neplnění tzv. spotřebního koše ve školní jídelně. Celé znění inspekční zprávy je k nahlédnutí v ředitelně školy. 4. Školu navštívila také kontrola z OŠ KÚ KHK zaměřená na děti se specifickými poruchami učení a činnost asistenta pedagoga. Kontrolou nebyly zjištěny ve sledované oblasti žádné nesrovnalosti. 5. Kontrola Oblastního inspektorátu práce pro Královéhradecký a Pardubický kraj. V závěru školního roku navštívili školu pracovníci Oblastního inspektorátu práce pro Královéhradecký a Pardubický kraj, aby provedli kontrolu podle 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2005 Sb., zákon o inspekci práce. Kontrola byla zaměřena na objekty školy a zařízení provozovaná v areálu školy. Kontrolou byly zjištěny nedostatky jako např. nevhodné plynové hadice u spotřebičů ve školní jídelně, provozování zastaralé dílenské techniky (bruska, vrtačka, ), nebo nedostatečné zabezpečení odpadních jímek, které škola využívá. Všechny zjištěné nedostatky byly odstraněny v průběhu letních prázdnin

20 Výchovné poradenství V Základní škole Kopidlno vykonává funkci výchovné poradkyně paní učitelka Mgr. Petra Zelfelová. Hlavními okruhy její činnosti jsou evidence, poradenská činnost a individuální spolupráce s žáky s vývojovými poruchami učení (spolupráce s PPP Jičín, tvorba individuálních vzdělávacích plánů žáků, návrhy na vyšetření, ) a pomoc žákům při rozhodování o volbě dalšího studia na středních školách nebo učilištích (spolupráce se středními školami, Úřadem práce, organizace besed o volbě povolání pro žáky i rodiče). Konzultační hodiny byly v tomto školním roce stanoveny na pondělí hod. a ve středu Rodiče využívali konzultační hodiny minimálně, chodili v průběhu týdne tak, jak mohli, s ohledem na svoje zaměstnání. Žáci řešili přihlášky na střední školy během dopoledního vyučování v době přestávek. Na 1. stupni byli na začátku školního roku čtyři žáci s VPU a na konci pět žáků ze 3. a 4. třídy. Na 2. stupni bylo na začátku školního roku deset žáků s VPU, na konci devět žáků z třídy. Dyslektická náprava probíhala na 1. stupni pod vedením třídních učitelek, ve 3. třídě pracovala každý den dvě vyučovací hodiny s jedním žákem asistentka pedagoga. V 1. kole přijímacího řízení na střední školy bylo úspěšných 20 žáků z celkového počtu 23 vycházejících žáků, dva žáci podali odvolání, jeden žák byl přijat ve druhém kole přijímacího řízení. Na střední školy je přijato 14 žáků, na střední odborné učiliště 8 žáků. Jeden žák je přijat na víceleté gymnázium. Z devátého ročníku vychází 19 žáků, z osmého ročníku 2 žáci, ze sedmého ročníku jeden žák, z pátého ročníku také jeden. Jednání s rodiči probíhala v průběhu školního roku podle potřeb, přeevším z důvodů kázeňských nebo vzdělávacích. Přehled činností výchovného poradce září projednávání IVP s žáky s VPU a s rodiči (2. stupeň) beseda pro žáky 9. ročníku na ÚP Jičín (Mgr. Z. Procházková) prezentace Gymnázia, OA a zemědělské školy Hořice porada výchovných poradců v Jičíně (Mgr. Kvapilová) schůzka rodičů vycházejících žáků + prezentace SOU strojírenské Škoda Auto Mladá Boleslav, SŠTŘ Nový Bydžov prezentace SOŠ a SOU Městec Králové soutěž Mladý budoucí odborník Hlušice lekcí techniky Nový Bydžov projekt kontrola PPP Jičín (pí Grešková) Den pro dívky Škoda Auto Mladá Boleslav schůzka rodičů dětí s SPU Červen - 2. rok udržitelnosti projektu Volba povolání Akce a materiály k Volbě povolání Výstava SŠ Student, DOD, zkoušky nanečisto, přípravné kurzy, Atlas školství, propagační materiály SŠ, Průvodce volbou povolání, Kam na školu, Technické obory vzdělání

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Základní škola Bruntál, Školní 2 INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Obsah Evropské projekty Projekty financované z grantu Města Bruntál O škole Nabídka vzdělávání Třídní učitelé budoucích prvňáčků ve školním roce

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace VESELÁ ŠKOLA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín Školní budova byla postavena pro dívčí vzdělávací institut (1900). Po roce 1945 zde bylo postupně sídlo zdravotnické školy, zvláštní školy a nakonec základní školy (od 1958).

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-547/07-08 Název školy: Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace Adresa: Partyzánská 1053, 470 01 Česká Lípa

Více

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 I. Základní údaje o škole a/ Název školy: Základní škola

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více