ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2012/2013

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KOPIDLNO Školní rok 2012/2013 (srpen červen 2013) Obsah: I. Charakteristika školy II. Žáci III. Zaměstnanci školy IV. Učební plány školy V. Výchovně vzdělávací činnost VI. Činnost mateřské školy VII. Další vzdělávání pracovníků VIII. Ostatní školní akce IX. Hospodaření školy

3 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Kopidlno je plně organizovaná škola zajišťující základní vzdělávání žáků z Kopidlna a okolních obcí. Škola je od 1. ledna 2003 samostatným právním subjektem zřizovaným obcí a slučuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu. Příspěvková organizace: Zřizovatel: Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Tomáše Svobody 297, Kopidlno Statutární orgán: Mgr. Pavel Berný, ředitel školy Telefon: , město Kopidlno náměstí Hilmarovo 13, Kopidlno Starostka: Ing. Hana Masáková Telefon: Činnost školy je i nadále rozdělena do několika budov ve městě: 1. Budova školy v Hilmarově ulici č. 89: - 1. a 2. třídy - I. oddělení školní družiny 2. Budova školy v Havlíčkově ulici č. 606: - 3., 4. a 5. třídy - II. oddělení školní družiny - mateřská škola - školní jídelna 3. Budova školy v ulici Tomáše Svobody č. 297: třídy - vedení školy Budova školy v Hilmarově ulici č. 89 je po rekonstrukci ze začátku 90. let v celkem přijatelném stavu. Přetrvávajícím problémem je čistička odpadových vod, která je již zastaralá a zcela neplní svoji funkci, venkovní omítka školy, která již na některých místech opadává, a také zvýšená vlhkost některých nosných zdí v přízemí budovy. Velkým problémem jsou akumulační kamna používaná k vytápění všech prostor. Kamna jsou již zastaralá a často nefunkční, často musí být nákladně opravována. V silných mrazech nedokáže již tento zastaralý způsob vytápění celou budovu dostatečně vytopit. Budova uvnitř je čistá a udržovaná. Budova v Havlíčkově ulici je nejmodernější budovou školy. V těchto zrekonstruovaných prostorách se nachází moderní školní jídelna, vybavená čipovým systémem odběru stravy, a v horních patrech nové učebny ročníků, které byly zkolaudované v srpnu roku Celý tento nový

4 pavilón školní jídelny a učeben je bezbariérový a plně odpovídá všem současným hygienickým požadavkům a normám. Budova školy v ulici Tomáše Svobody je pro svůj stavební stav předmětem neustálé kritiky veřejnosti. Omítka budovy je značně poškozená a na mnoha místech opadává, ve špatném stavu je i střecha z hliníkových šablon, okna, ale i oplocení kolem budovy. V budově chybí úplný rozvod vody a odpadů v některých třídách. Ve všech třídách jsou ve velmi špatném stavu podlahy a rozvody topení. I tato budova je zahrnuta do projektu celkové rekonstrukce školského areálu, která je ale závislá na získání finančních dotací od státu. Dosud byly díky těmto dotacím zrekonstruovány právě prostory školní jídelny a nové učebny v nástavbě nad školní jídelnou. Díky projektům, financovaným z prostředků EU byla škola dále vybavena novou výpočetní technikou a také interaktivními tabulemi s příslušenstvím. Co se týká vlastního provozu školy, snažíme se za finanční podpory zřizovatele neustále zkvalitňovat prostředí a vybavení školy nejen pro žáky, ale i zaměstnance. Podařilo se nám tak upravit a připravit všechny prostory školy na nový školní rok. Téměř všechny učebny školy jsou již také vybaveny novými keramickými tabulemi, do třech učeben byla také pořízena interaktivní tabule a v prázdninových měsících 2012 došlo také na rekonstrukci počítačových pracoven školy a instalaci malé počítačové pracovny v učebně anglického jazyka v pavilonu. Již od prosince 2009 využívá škola víceúčelovou sportovní halu, která byla vybudována z prostředků EU. V letním období škola ještě využívá areál hřiště Sokola Kopidlno. Dostupnost je ze školních budov snadná, avšak toto sportoviště již neodpovídá dnešním normám a potřebovalo by rozsáhlejší rekonstrukci. Areál disponuje hřištěm na odbíjenou, atletickým oválem, běžeckou dráhou pro sprinty, doskočištěm pro skok daleký, rozběhovou dráhou pro hod míčkem a travnatou plochou pro kolektivní hry. Díky jejich technickému stavu je však možné využívat v omezené míře již pouze hřiště na odbíjenou a vnitřní travnatou plochu. Od podzimu 2005 škola využívá ke své činnosti i nové víceúčelové hřiště, které bylo vybudováno díky iniciativě města Kopidlna v prostorách bývalého zimního stadiónu a je využitelné pro zimní i letní sportování, svojí polohou je však pro žáky školy hůře dostupné. Mateřská škola je součástí školy od a nachází se v budově č. 606 v Havlíčkově ulici. Stavba je 25 let stará a v současnosti potřebuje generální opravu. Problematická je střecha, kterou často zatéká, špatné jsou rozvody topení, vody i odpadů, již nevyhovující je i statický stav balkónů. V červenci a srpnu 2013 prošly kompletní rekonstrukcí všechny dětské toalety a umývárny. Mateřská škola je propojena spojovací chodbou se školní jídelnou, ve které se děti stravují. Součástí naší příspěvkové organizace je také moderní školní jídelna, která zprostředkovává školní stravování pro žáky, závodní stravování pro zaměstnance školy a v rámci doplňkové činnosti také stravování cizích strávníků. V současné době se v jídelně připravuje zhruba 300 obědů denně a také dopolední a odpolední svačiny pro děti v mateřské škole. Provoz kuchyně zajišťují 4 kuchařky a vedoucí školní jídelny. II. ŽÁCI Základní školu v Kopidlně navštěvovalo ve školním roce 2012/2013 celkem 233 žáků, kteří byli rozděleni do 10 tříd. Na I. stupni pracovalo celkem 5 tříd o celkovém počtu 119 žáků a na II. 5 tříd o 114 žácích. Průměrná naplněnost tříd na I. stupni tak byla 23,8 žáků, na II. stupni 22,8 žáků. Průměrná naplněnost tříd naší školy činila v uplynulém školním roce 23,3 žáka. Školu využívají žáci z Kopidlna, ale i ze širokého okolí

5 Vývoj počtu žáků v ZŠ a MŠ Kopidlno (vždy k ) Školní rok 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Celkový počet žáků Organizační schéma ZŠ a MŠ Kopidlno III. ZAMĚSTNANCI ŠKOLY Ve školním roce 2012/2013 pracovalo v Základní škole a Mateřské škole Kopidlno 15 pedagogů, 2 vychovatelky školní družiny, 6 učitelek mateřské školy, 1 účetní, 1 vedoucí školní jídelny, 4 kuchařky, 4 uklizečky a 1 školník. Celkem tedy 35 zaměstnanců. Z 15 pedagogů ZŠ pracovalo 5 na I. stupni a 10 na II. stupni. Na plný úvazek bylo zaměstnáno na I. stupni 5 vyučujících a na II. stupni 9 učitelů. Z celkového počtu 15 pedagogických pracovníků ZŠ mělo požadovanou

6 pedagogickou kvalifikaci 14 učitelů. V MŠ jsou plně kvalifikované všechny učitelky. I nadále je ve škole zaměstnán větší počet dojíždějících pedagogů. Seznam zaměstnanců a další údaje jsou v následujících tabulkách a grafech. Seznam zaměstnanců školy a jejich pracovní zařazení (dle stavu k ) Příjmení Jméno Pracovní zařazení Bernardová Barbora uklizečka MŠ Berná Zuzana učitelka ZŠ (nyní na MD) Berný Pavel ředitel Černovská Radka učitelka MŠ Hladíková Jana zástupkyně ředitele Hlaváčková Hana učitelka ZŠ Kasková Zuzana učitelka ZŠ Komárková Ilona vychovatelka ŠD Komárková Iva učitelka ZŠ Košťáková Naděžda kuchařka Koubová Pavlína učitelka ZŠ Koutníková Jitka učitelka ZŠ Kubánková Jana účetní Macková Jitka kuchařka Malá Ludmila kuchařka Mejzlíková Pavlína učitelka ZŠ Michálková Ivana uklizečka ZŠ Mlejnecká Hana vychovatelka ŠD Mrázková Jaroslava uklizečka ZŠ Nováková Jana učitelka ZŠ Menclová Andrea učitelka MŠ Novotná Naděžda učitelka MŠ Nožičková Blanka učitelka MŠ Ondráčková Ilona učitelka MŠ Pekárková Ivana učitelka ZŠ Pluhařová Ilona učitelka ZŠ Podzimková Ivana učitelka ZŠ Přenosilová Soňa uklizečka ZŠ Přenosil Josef školník Rozsypalová Lenka učitelka ZŠ Říhová Alena učitelka ZŠ Šimůnková Helena kuchařka Vrbová Marie vedoucí ŠJ Zápotocká Jaroslava zástupkyně ředitele pro MŠ Zelfelová Petra učitelka ZŠ

7 Pedagogové ZŠ podle bydliště 7 6 počet Jičín Kopidlno Nemyčeves Valdice Staré Hrady 0 obec IV. UČEBNÍ PLÁNY ŠKOLY V základní škole vyučujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem: Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe. Týdenní hodinové dotace v ZŠ a MŠ Kopidlno: 1. stupeň: ročník Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Min.čas. Vyučovací Předměty Z toho dotace předmět roč. roč. roč. roč. roč. celkem DČD 35 Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova

8 Člověk a 10 Tělesná zdraví výchova Člověk a svět 5 Pracovní práce činnosti Celková povinná časová dotace Min./max. časová dotace 18/22 18/22 22/26 22/26 22/26 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví 2. stupeň: ročník Min.čas. Vyučovací Předměty Z toho dotace předmět roč. roč. roč. roč. celkem DČD 15 Český jazyk Cizí jazyk (Aj/Nj) 15 Matematika Informatika Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova 10 Tělesná výchova Výchova ke zdraví 3 Pracovní činnosti Člověk a svět práce Volitelné předměty Celková povinná časová dotace Min./max. časová dotace 28/30 28/30 30/32 30/

9 Volitelné předměty 2. stupeň: ročník Žáci si na základě nabídky vybírají volitelné předměty v rozsahu 2 hodin týdně. 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Druhý cizí jazyk Keramika Sportovní hry Technické činnosti Domácnost Psaní na klávesnici a základy administrativy Konverzace v anglickém jazyce Dějepisný seminář Cvičení z matematiky Poznámky k učebnímu plánu Vyučovací předmět Informatika v 5. ročníku zahrnuje základy práce s počítačem povinně pro všechny žáky a výuku psaní na klávesnici počítače desetiprstovou hmatovou metodou. Od 6. do 9. ročníku pokračují žáci formou povinného předmětu Informatika. V ročníku si žáci mohou vybírat i z dalších volitelných předmětů. Volné disponibilní časové dotace ve výši 14 hodin týdně jsou na 1. stupni plně využity pro navýšení časové dotace v povinné části (ČJ, M, Přírodověda). Na 2. stupni je 24 disponibilních hodin použito na navýšení časové dotace v povinné části (ČJ, M, I, D, F, Výchova ke zdraví a volitelné předměty). Navýšení hodinové dotace v povinných předmětech je využito pro realizaci průřezových témat a pro profilaci školy. Průřezová témata se realizují v jednotlivých předmětech a také v projektových dnech. Začátky vyučovacích hodin Vyučovací hodina Čas

10 Zájmové útvary V odpoledních hodinách jsou budovy naší školy v rámci možností využívány dětmi k různým mimoškolním aktivitám a činnosti kroužků. Zájmové útvary a kroužky II. stupeň: Název kroužku Vedoucí kroužku Kroužek paličkování Jana Hladíková Kroužek šachový Jaroslava Suchoradská Kroužek výtvarný Hana Mlejnecká Kroužek háčkování Hana Mlejnecká Kroužek hry na flétnu Ilona Komárková Kroužek dramatický I. stupeň Ilona Komárková Kroužek keramický Ilona Komárková, Jitka Koutníková Kroužek literární Ilona Pluhařová Kroužek hudební Lenka Rozsypalová Kroužek divadelní II. stupeň Iveta Vališková Kroužek keramický Ivana Pekárková Komunikace a vztahy Hana Hlaváčková Keramický kroužek Ve školním roce 2012/2013 byl keramický kroužek otevřen pro žákyně druhého stupně, které se scházely pravidelně 2 krát měsíčně, vždy ve středu. Kroužek navštěvovalo 9 žákyň (6 z osmé a 3 z deváté třídy). Práce s keramickou hlínou a glazurou všechny bavila a své výrobky měly možnost vystavit či prodat na akci Kopidlenské slavnosti, pořádané v závěru školního roku. Vedoucí kroužku Mgr. Ivana Pekárková Hudební kroužek Dne 3. září 2012 se již potřetí otevřel Hudební kroužek. Nastoupilo do něj celkem 30 žáků, kteří se scházeli každou středu od do hod. V průběhu školního roku žáci pracovali na intonačních a dechových technikách, nácviku nových písní a tanečních choreografií. Žáci hudebního kroužku se zúčastnili několika vystoupení: Zábava po posvícení a Zábava ke Dni matek Vybrané žákyně potom reprezentovaly školu na pěvecké soutěži Novopacký slavíček, kde žákyně Dominika Forbelská získala druhé místo a žákyně Klára Fedáková ocenění za interpretaci umělé písně a na Taneční soutěži, kde skupina Crazy girls, tvořená žákyněmi Dominikou Šretrovou a Adélou Vyhnalovou, získala 2. místo a skupina Alive, tvořená žákyněmi Adélou Kovářovou, Kateřinou Klučilovou a Victorií-Ann Šulcovou, získala 3. místo ve své kategorii. Vedoucí kroužku Mgr. Lenka Rozsypalová Komunikace a vztahy Zájmový kroužek je určený zejména pro žáky II. stupně. Tento rok se přihlásilo 16 dětí převážně ze sedmého ročníku. Vzhledem k náplni kroužku je tento počet ideální. Obsah vychází z předmětu Etická výchova, který spadá do osobnostní a sociální výchovy. Žáci se seznamují s pravidly komunikace a

11 slušného chování, pravidly rozhovoru, pohovoru, rozvíjí své sebevědomí a empatii k druhým, hrají různé hry, scénky, dá se říci, že je to takový dramaťák bez divadla. Často využívají možnost ventilovat své osobní problémy a starosti. Hlavní metodou je práce v kruhu. Okruhy: komunikace, důstojnost člověka, sebeúcta, pozitivní hodnocení druhých, tvořivost a iniciativa, vyjádření a komunikace citů, empatie, asertivita, uvolnění agresivity, vzory, spolupráce a pomoc, řešení problémů a starostí. Celkově hodnotím obsah kroužku kladně, největší přínos pro žáky však vidím v možnosti a šanci se svěřit, vypovídat, poradit se, sdílet problémy s kamarády, vidět svoje trápení očima druhých, naslouchat trápení druhých a empaticky je posuzovat. Žáci hodnotili kroužek veskrze kladně, kritizovali pouze malou časovou dotaci. Vedoucí kroužku Mgr. Hana Hlaváčková Literární kroužek Literární kroužek navštěvovalo tento školní rok 6 stálých žáků, 2 další se účastnili některých vybraných akcí podle svého zájmu. Během našich aktivit jsme diskutovali o státním i regionálním literárním dění a přečtených knihách, recitovali jsme, věnovali jsme se poslechu ukázek ze známých literárních děl, pokoušeli jsme se o vlastní tvorbu. Aktivity byly doplňovány hrami, kvízy, křížovkami, materiály interaktivní tabule aj. Pro letošní Kopidlenské slavnosti jsme připravili výstavu Tomáš Svoboda, kopidlenské světlo v Jiráskově Temnu a dne se náš kroužek zúčastnil literární exkurze do Prahy (návštěva Literární akademie Josefa Škvoreckého; Kostel Panny Marie Vítězné s Jezulátkem; Muzeum Franze Kafky). Vytvořili jsme velmi příjemné společenství zájemců o kulturu a literaturu, práce se nám líbila a bylo nám spolu hezky. Vedoucí kroužku: Ilona Pluhařová Šachový kroužek Schůzky probíhaly každý pátek od 12 do 14,30 hodin. V průběhu roku kroužek navštěvovalo dětí od 1. do 8. třídy. Účast na schůzkách se odvíjela od ročního období. V době zimy a v nepříznivém počasí docházelo více dětí. Na schůzkách jsme nacvičovali základy hry, učili se zapisovat partie a hrát s časovou kontrolou pomocí šachových hodin. Po celý rok probíhaly různé šachové turnaje. S dvěma družstvy jsme se účastnili 13. prosince Okresního přeboru škol Jičínska v šachu. V kategorii starších naši školu reprezentovalo družstvo ve složení: Martin Brož, Radek Kemr, Pavlína Bělecká, Adéla Kovářová, náhradníkem byl Tomáš Svoboda. V soutěži skončilo toto družstvo na 3. místě. V kategorii mladších školu reprezentovalo družstvo ve složení: Bohdan Kulhánek, Aleš Fejfar, Lukáš Novák, Klárka Knížková a Radek Masák. Naši mladší okresní kolo vyhráli a postoupili do krajského kola, které se konalo 24. ledna ve Žďáru nad Metují. Místo nemocného Lukáše Nováka doplnil družstvo benjamínek Vojtěch Bernard. V krajském kole toto družstvo skončilo na 4. místě. Na soutěži je vedla Lucka Doktorová. 15. prosince jsme ve školní jídelně organizovali tradiční Vánoční turnaj. Hrál se ve dvou věkových kategoriích. Přijeli na něj mladí šachisté z Trutnova, Nymburka, Kolína a Lázní Bělohradu. S domácími to bylo celkem 39 dětí (14 mladších a 15 starších). Mezi staršími byli nejlepší hráči z Trutnova, když zvítězil Dominik Killar, před Janem Braunem. Z našich byl nejlepší Radek Kemr na 4. místě. V mladší kategorii zvítězil Lukáš Rybáček z Lázní Bělohradu, z našich uspěl Aleš Fejfar na 4. místě. S organizací turnaje pomohly vedoucí Jaroslavě Suchoradské Lucie Doktorová a Tereza Komárková. Dne 21. června byli na závěrečné schůzce oceněni nejlepší hráči v celoroční soutěži. V kategorii starších se stal vítězem Radek KEMR, před Martinem BROŽEM a Tomášem SVOBODOU. Mezi mladšími zvítězil Vojtěch BERNARD, před Alešem FEJFAREM a Františkem KLACKEM. Na řadě schůzek pomohla při vedení a organizování dětí slečna Lucie Doktorová. Na Kopidlenských slavnostech 2013 v červnu tohoto roku proběhla šachová simultánka, které se v příchozí chodbě Městského úřadu v Kopidlně zúčastnilo 16 dětí. Zahrály si s bývalou členkou kroužku, šachistkou šachového klubu AD Jičín Kateřinou Malíkovou-Doktorovou. Vedoucí kroužku Jaroslava Suchoradská

12 Divadelní kroužek Ve školním roce 2012/2013 pracoval při ZŠ Kopidlno již potřetí divadelní kroužek Vratné lahve. Tentokrát ho navštěvovalo 5-6 děvčat. Děvčata se učila jevištnímu pohybu a řeči, recitovala, nacvičovala představení. Nejprve dívky nacvičily představení Vrba podle K. J. Erbena, pak pracovaly na projektu Tajemství říše Agord, který bude ukončen až v dalším školním roce. Děvčata se účastnila recitačních a divadelních přehlídek. Nejprve v Jičíně na Dětské scéně, dále v Mladé Boleslavi na festivalu pana Pipa. 6. června 2013 děti ještě vystoupily v ZŠ Kopidlno pro své spolužáky. Vedoucí kroužku Iveta Vališková Kroužek paličkování Kroužek se scházel pravidelně, každou středu od 13 do 15 hodin v budově druhého stupně a navštěvovalo ho 7 dívek od 3. do 9. třídy. Časopis Krajka 4/2012 vyhlásil soutěž Drobný šperk a oděvní doplněk, které se zúčastnila Andrea Novotná se svatební čelenkou. Sice se neumístila na prvních třech místech, ale její práce bude publikována v katalogu v rámci projektu Evropské Unie Grundtvig Lace 4 fashion. Dne jsme se zúčastnily Podzimních krajkářských trhů v Praze. Paní Hlubučková, maminka Adély, z firmy Aveflor a.s. Budčeves, požádala členky kroužku o zhotovení drobných paličkovaných výrobků, které budou přidávat k propagačním novoročním materiálům firmy. Celkem jsme upaličkovaly 143 vánočních motivů. Za jeden kus jsme obdržely 50 Kč. V lednu jsme na chodbu v budově 2. stupně umístily tři klipy s obrázky doplněnými paličkovanými motivy: plameňáky, ryby a ptáky. Dne se kroužek prezentoval na Kopidlenských slavnostech, prodej zajišťovala Anežka Kořínková. V červenci 2013 některá děvčata navštívila individuálně zámek Humprecht, kde vystavovala paličkovanou krajku Gabriela Tůmová. Vedoucí kroužku Mgr. Jana Hladíková Školní družina: Dramaťáček V kroužku pracuje 22 žáků z 1. stupně. Letos jsme se věnovali správné výslovnosti a rozšiřování slovní zásoby pomocí různých slovních her, říkadel a pranostik. Tvořili jsme verše a texty k příběhům, nacvičovali jsme poskočnou polku a mazurku. Pro rodiče jsme připravili pásmo básní, písní, dramatizaci pohádek a taneček. Naše vystoupení se uskutečnilo dne ve ŠD 1. Vedoucí kroužku Ilona Komárková Flétna Kroužek navštěvuje 15 žáků z 1. stupně. Věnujeme se správnému dýchání, tvoření tónů, rozšiřování znalostí z hudební nauky a nácviku písní. Dne jsme se zúčastnili soutěže ve hře na flétnu v ZŠ Loučeň, kde jsme získali 3. místo. Vedoucí kroužku Ilona Komárková Keramika V kroužku pracuje 20 žáků z 1. stupně. Žáci se učí modelování z ruky, vykrajování z plátu, dekorování plastikami, zdobení vpichy a glazování. Letos jsme vyrobili figurky zvířátek, adventní věnce, andílky, srdíčko, korále, knoflíky, zápichy k bylinkám, misky a obrázky. Některé výrobky byly vystaveny na Kopidlenských slavnostech Vedoucí kroužku Ilona Komárková

13 Výtvarný kroužek Výtvarný kroužek probíhal každé úterý od do ve školní družině v budově pavilonu. Kroužek navštěvovalo 12 dětí z 1. až 6. ročníku. Letos se děti seznámily s novou metodou malování speciálními fixy na trička. Dále pracovaly s keramickou hlínou, s akrylovými barvami, s anilinovými barvami, kašírovaly, tiskaly, pracovaly s přírodními materiály. Maminkám k svátku vytvořily ozdobné přívěšky a náušnice. Společně pracovaly na projektu Zvířata žijící na planetě Zemi. Výtvarné práce byly průběžně vystavovány během školního roku v prostorách školy. Některé z prací byly prezentovány na akci Kopidlenské slavnosti. Vedoucí kroužku vychovatelka Hana Mlejnecká. Kroužek háčkování Kroužek háčkování byl zahájen Probíhal každý čtvrtek ve školní družině v budově pavilonu. Na háčkování se přihlásilo 11 děvčat z pátého a šestého ročníku. Děvčata háčkovala různé výrobky k Vánocům, Velikonocům, dečky, přívěšky, prstýnky, kabelky, srdíčka k Valentýnu atd. Postupně se během roku v této technice zdokonalovala. Jelikož se v loňském roce velmi líbily náušnice háčkované z drátků, tak i letošní školní rok děvčata naháčkovala několik výrobků k prodeji, který probíhal v rámci akce Kopidlenské slavnosti. Vedoucí kroužku Hana Mlejnecká Kroužky v mateřské škole: Výtvarný kroužek pí uč. Ondráčková Flétna - pí uč. A. Novotná Keramický kroužek pí uč. N. Novotná Pohybový kroužek pí uč. Zápotocká a Černovská Logopedie - pí uč. Ondráčková

14 V. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST Počty žáků ZŠ: Počet Dívky Chlapci Třída Třídní učitel(ka) žáků (k ) I. tř. Kasková Zuzana II. tř. Říhová Alena III. tř. Koutníková Jitka IV. tř. Podzimková Ivana V. tř. Nováková Jana I. STUPEŇ Všechny třídy základní školy mají svoje kmenové třídy, z nichž některé slouží zároveň jako odborné učebny, do kterých musí žáci během přestávek přecházet. Naše škola se ve své činnosti zaměřuje především na kvalitní zabezpečení výuky povinných a volitelných předmětů, ale i další aktivity, jako je třeba účast na vědomostních i sportovních soutěžích, kulturních akcích, besedách či exkurzích. I v průběhu tohoto školního roku jsme nabídli našim žákům kromě výuky a vzdělávání další aktivity a možnosti vyžití. Ať to byla již tradiční nabídka našich kroužků, ve kterých se žáci mají možnost realizovat ve svém volném čase nebo také účast v nejrůznějších mimoškolních soutěžích, jako např.: olympiády z českého a anglického jazyka a zeměpisu, matematické a fyzikální soutěže, soutěže ve zpěvu a recitaci a také již tradičně školní sportovní soutěže v atletice, kopané a florbalu na různé úrovni. Nadále jsme ve škole pokračovali v realizaci projektů: VI. tř. Pekárková Ivana VII.A Hlaváčková Hana VII.B Komárková Iva VIII. tř. Rozsypalová Lenka IX. tř. Pluhařová Ilona II. STUPEŇ CELKEM Název Učíme interaktivně - 2. stupeň Učíme interaktivně - 1. stupeň Termín Popis realizace Podpora interaktivní výuky na II. stupni ZŠ Podpora interaktivní výuky na I. stupni ZŠ

15 EU peníze školám Celostátní projekt na podporu základního vzdělávání Mikroprojekt CZ - PL Tu a tam Místní projekt zaměřený na poznávání kamarády mám. tradic a kultury přátel z Polska ŠIK školní informační kanál Projekt prevence sociálně patologických jevů prostřednictvím moderní techniky a televizních spotů Celostátní projekty Šance a Květinový den Recyklohraní Podpora činností v oblasti prevence rizikového chování žáků v regionech Hradec Králové a Jičín, o.s Prostor Školní družina Pravidelné celorepublikové projekty zaměřené na zajišťování pomoci handicapovaným spoluobčanům Projekt na podporu třídění a správné nakládání s odpady Projekt směřující k prevenci rizikového chování žáků Součástí školy je školní družina s kapacitou 60 dětí. Školní družina má dvě oddělení pod vedením zkušených vychovatelek paní Ilony Komárkové a paní Hany Mlejnecké. Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo družinu 60 žáků z ročníku. Provoz školní družiny je denně od 6.30 do hodin. Školní družina 1. oddělení Oddělení je umístněno v budově u kostela. Naše činnost vychází z celoročního plánu ŠD. Věnovali jsme se činnostem odpočinkovým, zájmovým, rekreačním a přípravě na vyučování. Denně jsme chodili na procházky, věnovali jsme se výchově pohybové, výtvarné, rukodělné, hudební, hudebně-pohybové, literární a přírodovědné. Při ŠD fungoval kroužek keramický, dramaťáček a hra na flétnu. Uskutečnily se malé besedy a soutěže ze společenskovědních činností. Podíleli jsme se na výzdobě školy. Dne Proběhla Čertí soutěž, Čarodějnická diskotéka, soutěž ve hře na flétnu v Loučeni, Dětský den - malování křídami, hry, výstavka výrobků na Kopidlenských slavnostech a besídka pro rodiče. Zapsala: vychovatelka ŠD 1 Ilona Komárková Školní družina 2. oddělení Oddělení bylo umístěno v budově pavilonu. Družinu navštěvovalo 28 dětí všech věkových kategorií. Činnost ve školní družině byla velmi rozmanitá. Nejvíce oblíbenou rekreační činností byla letošní školní rok vybíjená se pořádala ve družině Čertí diskotéka, na které proběhly různé čertovské soutěže např. soutěž o nejhezčího čerta a čertici, čertí hádání se uskutečnil Maškarní karneval plný soutěží o různé ceny. V měsíci květnu probíhala Miniolympiáda. Děti plnily různé disciplíny jak na hřišti, tak i v tělocvičně. Na konci měsíce bylo vyhodnocení celé soutěže proběhl v náhradním termínu výlet do obory, pořádaný v rámci MDD. Od proběhla v naší družině pedagogická praxe studentky druhého ročníku SPgŠ Renaty Stránské. Během školního roku děti vyráběly různé výrobky, hrály kolektivní hry s různou tematikou, chodily na vycházky do přírody, účastnily se sportovních her, tvořily výtvarné práce, pracovaly s přírodním materiálem, hrály rozmanité didaktické hry. Zároveň se učily sebeovládání, slušnému chování k dospělým i ke kamarádům, ke vzájemné komunikaci mezi sebou. Zapsala Hana Mlejnecká

16 Žákovský parlament Žákovský parlament pracuje v ZŠ a MŠ Kopidlno od školního roku Žáci ročníku si zvolili ze svého středu dva zástupce. Schůzky se konaly podle předem stanovených termínů, které byly vyvěšeny na nástěnkách, v týdenních plánech a na webových stránkách školy. Ve vedení schůzek se vystřídaly v průběhu roku všechny zapojené třídy. Tento důležitý poradní orgán žákovské samosprávy přednášel vedení školy svoje náměty, připomínky, požadavky a poskytoval zpětnou vazbu k pořádaným akcím a organizačním opatřením. Zápis z 1. schůzky Žákovského parlamentu ze dne 27. září 2012 Zvolení zástupci za jednotlivé třídy: 4.tř. Lhotáková Nikola, Rančáková Štěpánka 7.B Vyhnalová Adéla, Sýkorová Kateřina 5.tř. Kořínková Anežka, Kulhánková Žaneta 8.tř. Kemr Radek, Bělecká Pavlína 6.tř. Hnízdilová Veronika, Lambert Filip 9.tř. Fišerová Alena, David Švec 7.A Kulhánková Iveta, Krulichová Aneta Program: Příspěvek zástupkyně ředitele: úpravy PC učeben, hodnocení 1. školního měsíce a adaptačního pobytu 6. třídy, plánované akce (projektové dny, DOD, sběr papíru, kaštanů). Připomínky a náměty žáků: chybějící automat na bagety, začátek hudebního kroužku, zájezd - Francie, fyzika v 8. třídě, devět chlapců na TV 6. tř. Zapsala: Mgr. Jana Hladíková Zápis z 2. schůzky Žákovského parlamentu ze dne schůzku řídí: žáci 8. třídy Program: Připomínky a náměty vznesené za 8. třídu: zářivky ve třídě nesvítí, pokračování primární prevence. Příspěvek zástupkyně ředitele: stravování v jídelně, hodnocení projektového dne, automat na jídlo, fotbalový turnaj (dívky by mohly mít vlastní program). Diskuze: lyžařský výcvik i pro 6. třídu, žaluzie do 7. třídy, 9. tř. automat, (dva dny na výlet, paintball - TU), osvěžovač na WC, zámek v šatně, využití točáků na pití v jídelně, 5. tř. zelené ubrousky páchnou, chybějící lavice ve třídě. Zapsala: Pavlína Bělecká, Radek Kemr Zápis z 3. schůzky Žákovského parlamentu ze dne schůzku řídí: 7. A Program: Připomínky a náměty vznesené za třídu: ředitelské volno na dva dny po novém roce, nápoje ve školní jídelně, toaletní papír do každé kabinky, placení vleků na LVK, mléko do škol. Příspěvek zástupkyně ředitele: pozvání rodičů na den otevřených dveří do výuky, lyžařský kurz, závěry ČŠI. Diskuze: 9. třída skladba jídel (povidlová omáčka-čočka), oblíbená jídla (pizza, špagety, řízky, kuře, svíčková), 5. tř. zvonění na pavilonu, výuka v budově u kostela pro 1. stupeň. Zapsala: Iveta Kulhánková, Aneta Krulichová

17 Zápis zë 4. schůzky Žákovského parlamentu ze dne schůzku řídí: 7.B Program: Připomínky a náměty vznesené za třídu: automat na sušenky nebo bufet, více dnů, kdy učí devítka, návštěvy bazénu a jednodenní lyžování, chybějící sluchátka v Pc učebně, chtějí jinou třídu nové lavice, turnaj ve florbalu. Příspěvek zástupkyně ředitele: vysvědčení bez klasifikace zájmových útvarů, školní akce - projektový den 8.3., Veselá básnička 6.3., divadlo Mladá Boleslav, přihlášky na tábor - J. Machula, Šafler. Diskuze: 9. třída nefunkční zámek u šatny tělocvičny, 8. tř. uskuteční se oplocení školy, 5. tř. organizace sportovní akce pro NŠ, úvaha o Vv soutěž pro 1. st., nemoc motýlích křídel 1. st., chybějící obraz prezidenta. Zapsala: Veronika Troščáková Zápis z 5. schůzky Žákovského parlamentu ze dne schůzku řídí: 6.A Program: Připomínky a náměty vznesené za třídu: Líbí se nám: ZAV o přestávce, nové počítače, kroužky. Školní řád nemůžeme hrát karty, nemůžeme se fotit. Stížnosti časté rušení pěveckého kroužku, automat na bagety - bufet, málo TV, v 6. tř. vyměnit tabuli. Hlasování zřízení přechodu před školou Příspěvek zástupkyně ředitele: školní řád - evidence připomínek a reakce na vyslovené připomínky. Diskuze: 4. tř.- rušení parkoviště u školy, celý parlament- hlasoval o přechodu pro chodce před školou, znovuotevření školní knihovny. Zapsali: Veronika Hnízdilová, Filip Lambert Zápis z 6. schůzky Žákovského parlamentu, ze dne schůzku řídí: 5. třída Program: Připomínky a náměty vznesené za organizátory: celý 1. stupeň umístit v budově u kostela, chybějící informace o projektu prevence, zavedení kroužku vaření. Příspěvek zástupkyně ředitele: nové konzultační centrum ŽP v Lázních Bělohrad ukázkové zasedání, důsledné třídění odpadu ve třídách, sběr papíru, otevření školní knihovny I. stupeň možnost informační návštěvy (pátek dopoledne), projekt CZ PL kdo udržuje kontakt s polskými dětmi? Dotaz pro 5. třídu stav příprav akce pro 1. třídu. Diskuze: 4. tř.- fotbalové turnaje, školní řád zákaz vynášení jogurtů z jídelny, 6. třída - otevření knihovny. Zapsala: Anežka Kořínková, Źaneta Kulhánková Zápis ze 7. schůzky Žákovského parlamentu, ze dne schůzku řídí: 4. třída Program: Připomínky a náměty vznesené za organizátory: Nelíbí se nám TV na sokolovně (písek.) a zákaz vynášení jogurtů ze ŠJ. Líbil se nám turnaj McDonalds Cup a dopravní výchova. Příspěvek zástupkyně ředitele: ŽP v Lázních Bělohrad ukázkového zasedání se zúčastní 5 členů ŽP jako odměna za celoroční práci. Nabídka účasti všech členů ŽP na setkání CEDU s pedagogickým sborem. Diskuze: projekt CZ PL kdo udržuje kontakt s polskými dětmi? 6. tř. Cikánková, Lexová, Hloušková, 9. tř. komplikace s realizací školního výletu, 7. A hodiny TV na sokolovně společně s ŠD, 6. tř. - nové zelené pruhy v hale, nový kroužek stolního tenisu, námět k činnosti parlamentu sběr odpadků po městě. Zapsala: Mgr. Jana Hladíková

18 Ukázkové zasedání žákovského parlamentu Křečků LB Dne se pět (Kulhánková Žaneta, Lambert Filip, Krulichová Aneta, Kořínková Anežka, Fišerová Alelna) vybraných zástupců žákovského parlamentu zúčastnilo ukázkového zasedání žákovského parlamentu v základní škole v Lázních Bělohrad. Jeli jsme vlakem a autobusem. Cestou jsme si užili legraci, ale také jsme si udělali čas na přípravu otázek a vybrali jsme název pro výtvarnou soutěž u příležitosti Kopidlenských slavností. Na místo jsme dorazili asi v 11 hodin. Nejdříve jsme bloudili po škole a hledali učebnu, ve které jsme se měli setkat. Byli tam žáci z pěti cizích škol. Zjistili jsme například, že místní parlamenťáci mají přezdívku LB KŘEČCI. Potom jsme se rozdělili do 4 skupin a tvořili jsme úkoly, které souvisely s parlamentem a připravili je pro nás místní parlamenťáci. Úkoly byly různé a zajímavé a nikdo z nás se nenudil. Po ukončení si každá skupina vybrala zástupce, který představil kolektivní práci. Z naší školy prezentovala práci své skupiny Anežka Kořínková a Aneta Krulichová. Celé setkání se nám líbilo, i když jsme čekali, že to bude spíše ukázka jednání parlamentu. Anežka Kořínková - zástupce parlamentu 5. třída, Alena Fišerová 9. třída Setkání učitelského sboru, žákovského parlamentu s CEDU týmem. Dne proběhlo na naší škole zajímavé setkání, kterého se zúčastnili zástupci parlamentu z každé třídy a celý pedagogický sbor, jak z druhého tak prvního stupně. Přednášku moderoval pan Jan Froňek, který je členem Centra demokratického učení (CEDU). Nám žákům začínala přednáška v 12:45. Nejdříve jsme se seznámili s panem Froňkem a sdělili jsme mu, jak funguje parlament na naší škole. Zahráli jsme si pár her, které souvisely s parlamentem. Poté dorazil i pedagogický sbor a vzájemné setkání mohlo začít. Nejdříve jsme si povídali o tom, proč je důležité mít na škole parlament, jak funguje, k čemu nám může být užitečný a jak jeho činnost můžeme podporovat. Také jsme si povídali o tom, které akce se nám povedly a co bychom měli naopak zlepšit. Poté jsme shlédli fotografie z jiných škol, ve kterých funguje žákovský parlament a také jsme viděli, jak probíhá jednání žákovského parlamentu v Anglii. Nejvíce nás dojal příběh holčičky, která chodí do 3. třídy a s pomocí parlamentu se jim podařilo zachránit 100 psů v útulku, tím že na ně vyhlásili sbírku. Fišerová Alena - zástupce parlamentu 9. třída, Kořínková Anežka - zástupce parlamentu 5. třída Zápis z 8. schůzky Žákovského parlamentu ze dne schůzku řídí: 9. třída Program: Připomínky a náměty vznesené za třídu: Zástupci deváté třídy hodnotili svoji devítiletou docházku. Příspěvek zástupkyně ředitele: Rozdání zápisníků žákům, kteří byli na ukázkovém zasedání v LB. Omluva členům ŽP, kteří nejeli do Lázní Bělohrad a tak nevěděli o rozhodnutí ostatních členů, kteří zvolili název pro výtvarnou soutěž na Kopidlenské slavnosti. Informace o úvahách ve změně termínu a počtu schůzek parlamentu. Poděkování za práci v parlamentu a přání hezkých prázdnin. Diskuze: hodnocení obrázků do výtvarné soutěže Město Kopidlno, kterými se bude škola prezentovat na Kopidlenských slavnostech. Hodnocení provedli: 1. a 4. tř. David Švec, 2. a 3. tř. Alena Fišerová, 5. tř. Filip Lambert, 6. a 7. tř. Nikola Lhotáková, 8. tř. Veronika Hnízdilová, 9. tř. Štěpánka Rančáková Zapsala: Alena Fišerová Zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok Zápis dětí do prvního ročníku naší školy se uskutečnil v pátek 25. ledna Zúčastnilo se ho 35 dětí se svými rodiči. Rodiče osmi dětí požádali o odklad povinné školní docházky. V průběhu letních prázdnin však někteří rodiče své děti, z důvodu stěhování, odhlásili, jiní rodiče naopak přišli své děti dodatečně do školy přihlásit. První třídu tak bude od září 2013 navštěvovat pravděpodobně 28 žáků

19 Výsledky vzdělávání žáků Z 16 žáků, kteří na konci školního roku neprospěli, přímo opakuje devět žáků svůj ročník pro větší počet nedostatečných než dvě. Dalších sedm žáků konalo opravné zkoušky o prázdninách, dva z nich byli úspěšní a pět žáků na základě výsledku opravných zkoušek také opakuje svůj ročník. Celkem tedy opakuje ročník 14 žáků naší školy. Ostatní výsledky vzdělávání žáků jsou patrné z následující tabulky: Celkem žáků školy % Prospěl s vyznamenáním 87 37,3 % Prospěl ,8 % Neprospěl 16 6,9 % Konal opravnou zkoušku 7 Opakuje ročník celkem 14 Kontrolní a inspekční činnost Ani v uplynulém školním roce se nevyhnuly škole některé kontrolní orgány. V rámci této činnosti tak u nás byly provedeny např. tyto kontroly: 1. Zdravotní ústav Hradec Králové pravidelný rozbor odpadních vod ze školní jídelny. Pravidelné kontroly probíhají bez zjištěných nedostatků. 2. Kontrola vnitřní dokumentace školy a kontrola hospodaření školy ze strany zřizovatele. I tyto kontroly probíhají bez vážnějších nedostatků na straně školy. 3. Kontrola ČŠI Královéhradeckého kraje. Inspekce byla ve škole zahájena dne 16. listopadu Předmětem její inspekční činnosti bylo především hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní a mateřskou školou a také dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích právních předpisů v oblasti školního stravování. V hodnotícím protokolu byla škola kladně hodnocena především v oblasti práce s žáky a také za zlepšení materiálního vybavení školy v posledním období, naopak vytčen byl škole havarijní stav některých budov a oplocení školy, špatný stav venkovních ploch pro provozování volnočasových aktivit dětí, ale také dlouhodobé neplnění tzv. spotřebního koše ve školní jídelně. Celé znění inspekční zprávy je k nahlédnutí v ředitelně školy. 4. Školu navštívila také kontrola z OŠ KÚ KHK zaměřená na děti se specifickými poruchami učení a činnost asistenta pedagoga. Kontrolou nebyly zjištěny ve sledované oblasti žádné nesrovnalosti. 5. Kontrola Oblastního inspektorátu práce pro Královéhradecký a Pardubický kraj. V závěru školního roku navštívili školu pracovníci Oblastního inspektorátu práce pro Královéhradecký a Pardubický kraj, aby provedli kontrolu podle 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2005 Sb., zákon o inspekci práce. Kontrola byla zaměřena na objekty školy a zařízení provozovaná v areálu školy. Kontrolou byly zjištěny nedostatky jako např. nevhodné plynové hadice u spotřebičů ve školní jídelně, provozování zastaralé dílenské techniky (bruska, vrtačka, ), nebo nedostatečné zabezpečení odpadních jímek, které škola využívá. Všechny zjištěné nedostatky byly odstraněny v průběhu letních prázdnin

20 Výchovné poradenství V Základní škole Kopidlno vykonává funkci výchovné poradkyně paní učitelka Mgr. Petra Zelfelová. Hlavními okruhy její činnosti jsou evidence, poradenská činnost a individuální spolupráce s žáky s vývojovými poruchami učení (spolupráce s PPP Jičín, tvorba individuálních vzdělávacích plánů žáků, návrhy na vyšetření, ) a pomoc žákům při rozhodování o volbě dalšího studia na středních školách nebo učilištích (spolupráce se středními školami, Úřadem práce, organizace besed o volbě povolání pro žáky i rodiče). Konzultační hodiny byly v tomto školním roce stanoveny na pondělí hod. a ve středu Rodiče využívali konzultační hodiny minimálně, chodili v průběhu týdne tak, jak mohli, s ohledem na svoje zaměstnání. Žáci řešili přihlášky na střední školy během dopoledního vyučování v době přestávek. Na 1. stupni byli na začátku školního roku čtyři žáci s VPU a na konci pět žáků ze 3. a 4. třídy. Na 2. stupni bylo na začátku školního roku deset žáků s VPU, na konci devět žáků z třídy. Dyslektická náprava probíhala na 1. stupni pod vedením třídních učitelek, ve 3. třídě pracovala každý den dvě vyučovací hodiny s jedním žákem asistentka pedagoga. V 1. kole přijímacího řízení na střední školy bylo úspěšných 20 žáků z celkového počtu 23 vycházejících žáků, dva žáci podali odvolání, jeden žák byl přijat ve druhém kole přijímacího řízení. Na střední školy je přijato 14 žáků, na střední odborné učiliště 8 žáků. Jeden žák je přijat na víceleté gymnázium. Z devátého ročníku vychází 19 žáků, z osmého ročníku 2 žáci, ze sedmého ročníku jeden žák, z pátého ročníku také jeden. Jednání s rodiči probíhala v průběhu školního roku podle potřeb, přeevším z důvodů kázeňských nebo vzdělávacích. Přehled činností výchovného poradce září projednávání IVP s žáky s VPU a s rodiči (2. stupeň) beseda pro žáky 9. ročníku na ÚP Jičín (Mgr. Z. Procházková) prezentace Gymnázia, OA a zemědělské školy Hořice porada výchovných poradců v Jičíně (Mgr. Kvapilová) schůzka rodičů vycházejících žáků + prezentace SOU strojírenské Škoda Auto Mladá Boleslav, SŠTŘ Nový Bydžov prezentace SOŠ a SOU Městec Králové soutěž Mladý budoucí odborník Hlušice lekcí techniky Nový Bydžov projekt kontrola PPP Jičín (pí Grešková) Den pro dívky Škoda Auto Mladá Boleslav schůzka rodičů dětí s SPU Červen - 2. rok udržitelnosti projektu Volba povolání Akce a materiály k Volbě povolání Výstava SŠ Student, DOD, zkoušky nanečisto, přípravné kurzy, Atlas školství, propagační materiály SŠ, Průvodce volbou povolání, Kam na školu, Technické obory vzdělání

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís.

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís. Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. Zpráva o činnosti v roce 2014 Vypracovala: Mgr. Monika Nováková Finanční část

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./ fax: +420 325643312, č. bankovního účtu: 152777556/ 0600 Zpráva o činnosti v roce 2012 Vypracovala: Mgr.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Škola byla postavena v letech 1930 1931 podle projektu ing. arch. Oldřicha Lisky z Hradce Králové. Na základě přípisu tehdejšího pana prezidenta

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Datum Den Od-do Akce - popis Doplňující informace. SRPEN Po 8:00 úvodní porada všichni vyučující

Datum Den Od-do Akce - popis Doplňující informace. SRPEN Po 8:00 úvodní porada všichni vyučující Dolní Roveň 200 PSČ 533 71 PLÁN ŠKOLNÍHO ROKU Datum Den Od-do Akce - popis Doplňující informace SRPEN 27.8. Po 8:00 úvodní porada 28.8. Út opravné zkoušky 29.-30.8. St- Čt školení - Seč 31.8. 8:00 pedagogická

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-667/10-J Název kontrolované osoby: Sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava IČO: 71 341 196 Identifikátor:

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více