Město Kroměříž partnerem projektu: Zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení Zlínského kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Kroměříž partnerem projektu: Zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení Zlínského kraje"

Transkript

1 Město Kroměříž partnerem projektu: Zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení Zlínského kraje Konference - Kroměříž

2 Ing. Marie Pokorná manažerka partnerského projektu města Kroměříže Jinak koordinátorka projektu Bezpečná komunita Kroměříž

3 Město Kroměříž základní informace Okresní město 29 tis obyvatel Od r člen Národní sítě Zdravých měst Od r člen mezinárodní sítě Bezpečných komunit

4 Globální souvislosti Úrazy a násilí ohrožují zdraví lidí ve všech státech světa. Jsou odpovědné za 9 % celkové světové úmrtnosti. Více než 5 milionů lidí zemře ročně v důsledku úrazu nebo násilí. Na každý smrtelný případ pak připadají desítky hospitalizovaných a tisíce ambulantně ošetřených zraněných.

5 V Evropské unii V Evropské Unii (EU-27) umírá na úrazy a násilí ročně obyvatel. Po nemocech srdce a cév, nádorech a nemocech dýchacího systému je to čtvrtá nejčastější příčina smrti. U dětí a mladých dospělých do 45 let se dostávají v příčinách smrti na první místo. 7,4 milionů občanů EU je hospitalizováno a 60 milionů vyhledá lékařské ošetření. Úrazy představují nesmírnou zátěž v nákladech na zdravotní péči a pro sociální systém.

6 Proto se prosazuje prevence úrazů a násilí. Úrazy se opakují na stejných místech za stejných okolností následují stejná zranění. Dokážeme li příznivě ovlivnit okolnosti úrazů, snížíme jejich počet i závažnost. Prokazatelně účinné programy prevence mohou snížit počty úmrtí i závažnost úrazů včetně jejich trvalých následků. Švédsko. komunitě orientované programy v 70, letech dosaženo snížení úrazovosti o 30 až 45%. Impulz pro vznik Bezpečných komunit WHO

7 Bezpečná komunita KM Kroměříž se úrazové problematice věnuje řadu let. Mezi své hlavní priority ji zařadila v roce 2000, kdy se přihlásila k mezinárodnímu projektu Bezpečných komunit WHO V roce 2003, po splnění kriterií, byla Kroměříž do mezinárodní sítě přijata.

8 Předpoklady Bezpečné komunity Nejen pro komunální politiku: Zřetelné a srozumitelné téma Přijatelné napříč politickým spektrem Záštita WHO K vyhodnocení lze užít tvrdá data (měřitelná) Výsledky úspěšné prevence lze doložit dříve, než u jiných preventivních programů

9 Přínosy Bezpečné komunity pro KM 1. Navázání spolupráce s odbornými partnery 2. Komunitní spolupráce 3. Vytvoření multioborového týmu 4. Dlouhodobý a akční plán BKKM, jeho periodické vyhodnocování a aktualizace 5. Zlepšení komunikace a kvality práce 6. Protiúrazová opatření postupují na žebříčku priorit (rekon. hřišt, dopravní opatření..) 7. Mezin. spolupráce 8. Publicita 9. Příchod projektu Bezpečná škola do KM

10

11 Bezpečné školy WHO Projekt WHO zaměřený na prevenci úrazů Bezpečné školy vytvářejí mezinárodní síť Členem sítě BŠ mohou být školy plnící kriteria a indikátory Bezpečné školy mohou být nezávislé na Bezpečných komunitách V Kroměříži jsou 2 designované Bezpečné školy, další školy spolupracují.

12 Usilujeme o přenos příkladů dobré praxe z Kroměříže na území Zlínského kraje V tomto projektu je naší snahou účinně pomoci pedagogům v začleňování prevence úrazů do výuky a výchovy dětí a mládeže.

13 Jak toho dosáhnout? Vytvořit vzdělávací program: Naplnit jej příklady dobré praxe Najít partnera, který pomůže se získáním akreditace a s realizací Přizpůsobit dle možností náš kurz potřebám cílové skupiny Zorganizovat jej tak, aby byl co nejblíže cílové skupině

14 Partnerství: Nejsme na tom tak, abychom se do tak velkého úkolu mohli pustit sami Oslovili jsme Středisko služeb školám při SOŠ Otrokovice, kde jsme se dohodli na partnerství v Evropském projektu Zavázali jsme se vytvořit relativně samostatný vzdělávací program

15 Hlavní cílová skupina: 1. Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení 2. Učitelé 1. stupně ZŠ 3. Učitelé 2. stupně ZŠ 4. Vychovatelé ve ŠD a vedoucí mimoškolních aktivit Program kurzu lze v případě zájmu modifikovat pro pedagogické pracovníky dalších školských zařízení (MŠ, SŠ aj)

16 Organizace kurzu: V průměru 1 kurz měsíčně (10 za rok) Pro cca 20 účastníků 8 vyučovacích hodin Jako jednodenní kurz nebo rozdělený do dvou odpolední

17 Struktura kurzu: 1. Úrazová prevence jako priorita Národní akční plán prevence dětských úrazů Včlenění prevence úrazů do vyučování na I. stupni základní školy 3. Včlenění prevence úrazů do vyučování na II. stupni základní školy 4. První pomoc 5. Ochrana osob za mimořádných situací 6. Představení mezinárodního projektu WHO Bezpečná škola Rozsah jednotlivých částí s ohledem na cílovou skupinu.

18 Základní lektorský tým: MUDr. Jarmila Číhalová, místostarostka města Kroměříže Mgr. Hana Ginterová, zástupkyně ředitele ZŠ Slovan v Kroměříži Mgr. Alena Skopalová, zástupkyně ředitelky ZŠ Zachar v Kroměříži Ing. Zdeněk Vopička, ČČK Kroměříž Mjr. Jindřich Řezáč, HZS Zlínského kraje Tým může být posílen

19 Zbytek projektového týmu Mgr. Jiří Pánek ved. odboru ŠMS MěÚ KM Miroslav Marinčák webmaster Jaromíra Růžičková administrativa Ing. Marie Pokorná manažerka parter.proj. Mgr. Pavel Dvořák hlavní manažer

20 Co účastníci kurzu získají: Informace Motivaci Argumenty Dovednosti vycházející z PDP Metodiky vycházející z PDP Vzory pracovních listů a pomůcek Potvrzení o absolvování kurzu Materiály získají: 1. Ve formě tištěných brožur a listů 2. a přístupu do elektronického archivu

21 Harmonogram kurzů: Termín: Obec: Místo: Poznámka: V.09 Kroměříž 2.st? 2x odpoledne VI. 09 Zlín ved? celodenní IX.09 Vsetín 1.st? celodenní X.09 Uh. Hradiště 2.st? 2x odpoledne XI.09 Zlín 1.st? 2x odpoledne XII.09??? celodenní Školy mohou organizátorům nabídnout pronájem učeben

22 Přihlášky: Na standardizovaném formuláři dle MŠMT ČR Písemně, s podpisem účastníka a potvrzením zaměstnavatele. Doručit na adresu: Město Kroměříž Bezpečná komunita Velké nám. 115/ Kroměříž Potřebné informace a podklady soustřeďujeme na www stránkách:

23 Komunikace:

24 Komunikace: Stránky umožní: Vyhodnocovat průběh kurzu Diskutovat s účastníky o zlepšování náplně a organizaci kurzu Získat zpětnou vazbu, jak se daří, či nedaří poznatky z kurzu aplikovat do výuky Shromažďovat další příklady dobré praxe Vytvořit komunitu vzájemné podpory a výměny zkušeností Pozdější splynutí informačního prostředí parter. projektu s oficiálním informačním systémem

25 Děkuji za pozornost Ing. Marie Pokorná TeL:

Projekt BEZPEČNÁ ŠKOLA

Projekt BEZPEČNÁ ŠKOLA Projekt Základní škola Kroměříž, Zeyerova 3354 BEZPEČNÁ ŠKOLA Motto: Každý úraz, který dítě utrpí, představuje mnoho bolesti, komplikací a starostí o něj, jeho rodiče i celou společnost. Mnohdy úraz končí

Více

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Unikátní kód žádosti: 3FfØvPØØØ2 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

V Praze dne 2007 Výtisk: PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 2017

V Praze dne 2007 Výtisk: PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 2017 Ministerstvo zdravotnictví ČR Č.j.:8019/2006 Vl. č.j. 1182/2007 V Praze dne 2007 Výtisk: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 2017 Důvod předložení: Materiál je

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1470/08-02 Název školy: Masarykovo klasické gymnázium, s. r. o. Adresa: Táborská 1685, 251 01 Říčany u Prahy Identifikátor: 610 451

Více

Bezpečná mateřská škola

Bezpečná mateřská škola Bezpečná mateřská škola Metodika Prevence úrazů a násilí dětí předškolního věku Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti ve Fakultní nemocnici v Motole Bezpečná

Více

Dobrá praxe jako inspirace. Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů. Ministerstvo životního prostředí ČR

Dobrá praxe jako inspirace. Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů. Ministerstvo životního prostředí ČR Dobrá praxe jako inspirace Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů Ministerstvo životního prostředí ČR Tento materiál je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a Ministerstva

Více

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

Senioři v komunitní knihovně

Senioři v komunitní knihovně Senioři v komunitní knihovně Metodický materiál Masarykova veřejná knihovna Vsetín Leden 2008 Helena Gajdušková, Marie Pokorná, Kateřina Janošková, Hana Pekárková, Alena Zubková, Zuzana Ježková 1 Obsah:

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 PROJEKT ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Hodnotící zpráva o postupu realizace Plánu zlepšování projektu Zdravého město a místní Agenda 21 Karlovy Vary Zpracovala:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Modelový projekt 10 Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu pro oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami globálních

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Návrh materiálu pro jednání porady vedení - č.j.: MSMT-43588/2014 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období - 2020 19. 12. 2014 Návrh materiálu pro jednání porady

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165

Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 Logický a evaluační rámec Číslo výzvy: 01 Číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.2.17 Název

Více

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 5. 2. 2015 OBSAH 1. Rozvoj společnosti a vzdělávání 1.1 Mezinárodní souvislosti 1.2 Hlavní trendy v oblasti

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1093/09-04 Název školy: Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace Adresa: Kostelní 583, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Vstávat, jde se do práce! - administrativní pracovník Unikátní kód žádosti: 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.04.1.03

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školského zařízení: Dům dětí a mládeže Litovel Adresa školského zařízení: Komenského 719/6, 784 01 Litovel Ředitel: Mgr. Jana Čekelová Kontakty: Telefon: 585342448, 585371172

Více

Komparace školních vzdělávacích programů ve škole podporující zdraví a v běžné mateřské škole. Petra Tomečková

Komparace školních vzdělávacích programů ve škole podporující zdraví a v běžné mateřské škole. Petra Tomečková Komparace školních vzdělávacích programů ve škole podporující zdraví a v běžné mateřské škole Petra Tomečková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tato práce se zabývá tématem podpory zdraví u dětí mateřských

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

METODIKA EKOLOGICKÉ AUDITY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ORGANIZACÍ

METODIKA EKOLOGICKÉ AUDITY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ORGANIZACÍ Město Vsetín METODIKA EKOLOGICKÉ AUDITY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ORGANIZACÍ budování partnerství k udržitelnému rozvoji OBSAH: 1. Účel metodiky str. 2 2. Širší souvislosti a cíl ekologických auditů str. 2-3 3.

Více

OSVĚTOVĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MULTIKULTURNÍ ŠKOLA POPIS PROGRAMU, METODICKÉ LISTY

OSVĚTOVĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MULTIKULTURNÍ ŠKOLA POPIS PROGRAMU, METODICKÉ LISTY OSVĚTOVĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MULTIKULTURNÍ ŠKOLA POPIS PROGRAMU, METODICKÉ LISTY 1 Kolektiv autorů_lektorů projektu Multikulturní škola Vznik programu Multikulturní škola Program byl vytvořen v rámci projektu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Začněme spolu byl vytvářen

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více