Státní podpora N 661/2006 Česká republika Investiční pobídka pro společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Státní podpora N 661/2006 Česká republika Investiční pobídka pro společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o."

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne,10.v.2007 K(2007) 1973 v konečném znění Věc: Státní podpora N 661/2006 Česká republika Investiční pobídka pro společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. Pane ministře, 1 POSTUP (1) Elektronickým oznámením ze dne 6. října 2006 zaevidovaným Komisí téhož dne oznámila Česká republika podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy o ES regionální podporu ad hoc na velké investiční projekty ve prospěch společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (2) Dopisy ze dne 19. října 2006 (D/59081), 20. prosince 2006 (D/60429) a 14. února 2007 (D/50612) Komise požádala v souvislosti s výše uvedeným opatřením o doplňující informace. (3) České orgány zaslaly dodatečné informace dopisy ze dne 25. října 2006, 21. prosince 2006 a 21. března 2007, jež byly zaevidovány dne 25. října 2006 (A/38529), 21. prosince 2006 (A/40534) a 21. března 2007 (A/32469). (4) Dále se na žádost českých orgánů dne 29. listopadu 2006 uskutečnilo jednání s útvary Komise za účelem dalšího objasnění daného opatření. 2 POPIS DANÉHO OPATŘENÍ PODPORY (5) Cílem daného projektu je podpora regionálního rozvoje. Investice se má uskutečnit v obci Nošovice u Frýdku-Místku, která se nachází v Moravskoslezském kraji, což je podporovaná oblast podle čl. 87 odst. 3 písm. a) Smlouvy o ES s maximální mírou podpory 50 % čistého grantového ekvivalentu, v souladu s regionální mapou podpory stanovenou pro Českou JUDr. Karel SCHWARZENBERG Ministr zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Loretánské náměstí Praha 1 Česká republika Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique Europese Commissie, B-1049 Brussel België Telefon: (0)

2 republiku, jež má platnost do konce roku Do roku 2011 se očekává vytvoření přibližně přímých pracovních míst. (6) Oznámená podpora se týká investičního projektu společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen HMMC ), který je součástí rozsáhlého investičního projektu, v němž HMMC jakožto hlavní investor investuje společně se svými dodavateli, společností Hyundai Mobis Automotive Czech s.r.o. (dále jen Mobis Czech ), českou dceřinou společností ve stoprocentním vlastnictví společnosti Hyundai Hysco Co. Ltd. (dále jen Hysco Czech ), a společností Dymos Czech Republic s.r.o. (dále jen Dymos Czech ) 2. Způsobilé výdaje na souhrnný projekt činí CZK (nominální hodnota, přibližně 1,25 miliard EUR 3 ). (7) České orgány mají v úmyslu poskytnout HMMC regionální investiční podporu (částečně ad hoc a částečně v rámci stávajícího režimu podpory) v nominální výši CZK (přibližně 194,49 milionu EUR) na výstavbu továrny na výrobu automobilů v České republice. Celkové způsobilé výdaje v rámci investic HMMC dosáhnou výše CZK (přibližně 1,148 miliard EUR) Státní podpora CZ 45/2003 Česká republika Prodloužení platnosti české mapy regionální podpory na období ode dne 1. května 2004 do dne 31. prosince Tito tři dodavatelé se nacházejí v areálu HMMC nebo v jeho sousedství: Mobis Czech je dceřinou společností ve stoprocentním vlastnictví společnosti Hyundai Mobis Co. Ltd se sídlem v Soulu v Korejské republice. KIA Motors vlastní v Hyundai Mobis Co. Ltd podíl ve výši 18,15 %. Hysco Czech je dceřinou společností ve stoprocentním vlastnictví společnosti Hyundai Hysco Co. Ltd se sídlem v Chungcheongnam-Do v Korejské republice. Hyundai Motor Company (HMC), jež je mateřskou společností HMMC, a společnost KIA Motors vlastní ve společnosti Hyundai Hysco Co. Ltd podíly ve výši 26,13 % a 13,91 %. Dymos Czech je dceřinou společností ve stoprocentním vlastnictví společnosti Dymos Inc. se sídlem v Chungcheongnam-Do v Korejské republice. Hyundai Motor Company a KIA vlastní ve společnosti Dymos Inc. 47% a 45% podíl. Při převodu částky na eura byl použit následující směnný kurz: 1 EUR = 28,423 CZK (říjen 2006). V souvislosti s oznámením regionální podpory společnosti HMMC informovaly české orgány Komisi o regionální investiční podpoře udělené dodavatelům HMMC. V odstavci 7.8 Investiční smlouvy se uvádí, že Česká republika poskytne dodavatelům účastnícím se daného projektu maximální možné investiční pobídky dle Zákona o investičních pobídkách, včetně hmotné podpory na vytváření pracovních míst, poskytnutí pozemků za dotované ceny a slevy na dani z příjmu. Odstavec 7.9 stanoví, že bude-li to dle právních předpisů České republiky a EU týkajících se zadávání veřejných zakázek případně možné, bude mít HMC možnost zvolit (za využití svých vlastních postupů pro zadávání veřejných zakázek) a využívat služby jakýchkoli dodavatelů, které si určí. Podpora dodavatelům je zcela pokryta stávajícím režimem podpory N 259/2004 (rozhodnutí Komise ze dne 14. července 2004, novela Zákona o investičních pobídkách, K(2004)2631 v konečném znění, Úř. věst. C 33, , s. 6), a regionální investiční podpora, která má být těmto dodavatelům poskytnuta, bude omezena na 15 % čistého grantového ekvivalentu, poněvadž jsou příslušné investice součástí souhrnného investičního projektu v odvětví motorových vozidel ve smyslu přílohy C, bodu e) Víceodvětvového rámce regionální podpory velkým investičním projektům (Úř. věst. C 70, , s. 8 ve znění zveřejněném v Úř. věst. C 263, , s. 3, dále jen Víceodvětvový rámec 2002 ): 2

3 2.1 Příjemce (8) Příjemcem oznámené podpory je HMMC, společnost s ručením omezeným, se sídlem v Ostravě v České republice, jež je sesterskou společností ve stoprocentním vlastnictví společnosti Hyundai Motor Company 5 (dále jen HMC ) se sídlem v Soulu v Korejské republice. 2.2 Investiční projekt (9) Investice společnosti HMMC se týkají realizace, výstavby a provozu továrny na výrobu automobilových vozidel s komplexní montážní linkou, jejíž úvodní výrobní kapacita bude vozidel ročně a která může být v týchž prostorách rozšířena na výrobní kapacitu až vozidel ročně 6. Součástí projektu je lisovna, svařovna, lakovna, výrobna převodovek, montážní hala a předmontážní hala, nikoli však výrobna motorů. Investice byly zahájeny v červenci 2006 a jejich ukončení je plánováno na prosinec Předpokládá se, že zkušební provoz bude zahájen v září 2008 a komerční výroba v březnu Konečné výrobní kapacity vozidel ročně by podle plánu mělo být dosaženo do roku Danou investicí by se mělo vytvořit nových pracovních míst. (10) Záměrem společnosti Mobis Czech je výstavba a provoz závodu na výrobu modulů, např. podvozkových modulů, kokpitů a čelních masek vozu. Investice byly zahájeny v prosinci 2006 a jejich ukončení je plánováno na prosinec Plánované zahájení výroby je v prosinci Předpokládá se, že po celé investiční období bude Mobis Czech prodávat společnosti HMMC více než [ ] % své produkce. Danou investicí by mělo být vytvořeno [ ] nových pracovních míst. (11) Záměrem společnosti Hysco Czech je výstavba a provoz závodu na výrobu ocelových součástí (vyráběných z ocelových svitků) a produktů snižujících Regionální podpora společnosti Hyundai Mobis Automotive Czech s.r.o. v nominální výši CZK na vybudování závodu na výrobu modulů pro automobilový průmysl v České republice v areálu společnosti HMMC. Celkové způsobilé náklady daného investičního projektu dosáhnou výše [ ]* CZK. Regionální podpora budoucí dceřiné společnosti Hyundai Hysco Co. v nominální výši CZK na vybudování závodu na výrobu ocelových součástí automobilů a produktů snižujících jejich hmotnost v areálu společnosti HMMC v České republice. Celkové způsobilé náklady daného investičního projektu dosáhnou výše [ ] CZK. Regionální podpora společnosti Dymos Czech Republic s.r.o. v nominální výši CZK na vybudování závodu na výrobu automobilových sedadel v sousedství areálu společnosti HMMC v České republice. Celkové způsobilé náklady daného investičního projektu dosáhnou výše [ ] CZK. * Kryto závaznou dohodou o služebním tajemství. 5 6 HMC a KIA Motors jsou partnerskými podniky vzhledem k tomu, že HMC vlastní v KIA Motors podíl ve výši 38,7 %. Největším podílníkem v HMC je Hyundai Mobis (14,6 %) a jeho největším podílníkem je KIA Motors (10,5 %). Výše způsobilých nákladů je stanovena na základě maximálního rozsahu daného projektu, tj. při výrobní kapacitě vozidel ročně. 3

4 hmotnost vozidel (tailor-welded blanks) pro automobilový průmysl. Předpokládá se, že daná investice bude zahrnovat [ ]. Investice budou zahájeny v dubnu 2007 a jejich ukončení je plánováno na prosinec Plánované zahájení výroby je v říjnu Předpokládá se, že po celé investiční období bude Hysco Czech prodávat společnosti HMMC více než [ ] % své produkce. Danou investicí by se mělo vytvořit [ ] nových pracovních míst. (12) Záměrem společnosti Dymos Czech je výstavba a provoz závodu na výrobu automobilových sedadel (např. sedadel do osobních automobilů, SUV a MPV). Investice byly zahájeny v prosinci 2006 a jejich ukončení je plánováno na prosinec Plánované zahájení výroby je v červenci Předpokládá se, že po celé investiční období bude Dymos Czech prodávat společnosti HMMC [ ] % své produkce 7. Danou investicí by mělo být vytvořeno [ ] nových pracovních míst. 2.3 Právní základ (13) Udělení podpory ad hoc pro společnost HMMC má tento právní základ: Nařízení vlády č. 310/2004, kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory; Investiční smlouva uzavřená dne 18. května 2006 mezi společností Hyundai Motor Company a Českou republikou, Moravskoslezským krajem a Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest (dále jen Investiční smlouva ). 2.4 Forma a výše podpory (14) Regionální investiční podporu tvoří oznámená podpora ad hoc a různé další podpory, které nepodléhají oznamovací povinnosti a jsou udělovány v rámci stávajícího režimu podpory [ ] České orgány poskytují rovněž regionální investiční podporu v rámci stávajícího režimu N 259/2004: Sleva na dani z příjmu bude udělena ve výši CZK. Tato částka byla vypočtena jakožto rozdíl mezi celkovou hodnotou přípustné míry podpory, jež odpovídá 15 % čistého grantového ekvivalentu, a součtem ostatních opatření podpory týkajících se regionální podpory, avšak bude záviset na celkové hodnotě ostatních opatření regionální podpory. Sleva na dani bude poskytnuta nad rámec ostatních regionálních podpor a pouze v takové výši, aby celková hodnota regionální podpory nepřesáhla maximální míru, jež činí 15 % čistého grantového ekvivalentu. Finanční podpora na vytváření nových pracovních míst má být udělena na období, které bude ukončeno tři roky ode dne, kdy byla poprvé zahájena výroba. Podpora sestává z paušální částky ve výši CZK na jedno nově vytvořené místo. V případě, že celková podpora na vytváření pracovních míst přesáhne částku CZK, sníží se sleva na dani o částku, která přesahuje částku CZK. Podobně, bude-li celková podpora na vytváření pracovních míst nižší než CZK, sleva na dani se odpovídajícím způsobem zvýší. 4

5 (15) Oznámená podpora ad hoc ve výši CZK (přibližně 111 milionů EUR) bude společnosti HMMC poskytnuta v těchto formách a částkách: Hmotná podpora na kapitálové investice (v maximální výši CZK). Tato hmotná podpora bude poskytnuta podle odstavce Investiční smlouvy. Bude použita na nákup pozemků a na výstavbu a vybavení zařízení daného projektu. Převod pozemků za snížené ceny (podpora do výše CZK). V rámci daného projektu odprodá Moravskoslezský kraj příjemci pozemky, jež jsou ve veřejném vlastnictví. Prodej bude uskutečněn na základě jedné nebo více kupních smluv na pozemky tvořící areál daného investičního projektu. Pozemky o přibližné rozloze 200 ha jsou součástí průmyslového areálu o celkové rozloze 260 ha. Tržní hodnota pozemků stanovená na základě ocenění nezávislým znalcem 9 činí přibližně CZK, přičemž kupní cena dosáhne přibližně částky CZK. Rozdíl mezi sníženou cenou celkových pozemků a jejich tržní hodnotou, který odpovídá přibližně částce CZK, je třeba považovat za státní podporu poskytnutou příjemci. Tato podpora bude poskytnuta podle odstavců 6.1 a 6.2 Investiční smlouvy (dodatek 14 a 15 k Investiční smlouvě). Tato podpora nepodléhá zdanění, poněvadž se pozemky neodepisují. Předpokládá se, že HMMC odprodá či pronajme část nabytých pozemků svým dodavatelům ([ ] ha společnosti Mobis Czech a [ ] ha společnosti Hysco Czech). Tato transakce proběhne za tržních podmínek. České orgány udávají, že hodnota pozemků bude v konečném důsledku zaúčtována jako způsobilé náklady pouze u společnosti, jež je vlastníkem daného pozemku. (16) Podle odstavce 7 Investiční smlouvy se investor zavazuje k financování nejméně 25 % daného investičního projektu z vlastních zdrojů, přičemž tato část investice nezahrnuje žádné prvky podpory. 2.5 Způsobilé náklady a míra podpory (17) Nominální hodnota způsobilých nákladů pro regionální investiční podporu podniku HMMC činí CZK. Hodnota investic je stanovena na základě hmotných investic do pozemků, budov, výrobních strojů a vybavení a nehmotných investic (software), které jsou přímo spojeny s podporovanou výrobou motorových vozidel. Níže uvedená tabulka obsahuje rozpis nákladů a způsobilých výdajů na realizaci daného investičního projektu. 9 České orgány potvrdily, že nezávislý odhad ceny pozemků je založen rovněž na těchto předpokladech: stavební lokalita je prázdná a připravená pro zahájení prací na průmyslové výstavbě a na okraji lokality jsou k dispozici veškeré inženýrské sítě s dostatečnou kapacitou, jež je nezbytná pro realizaci zařízení na výrobu automobilů s výrobní kapacitou až vozidel ročně. 5

6 Tabulka I: Rozpis způsobilých nákladů (CZK, nominální hodnota) Software* [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Pozemky [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Výstavba [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Vybavení [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Ostatní dlouhodobá aktiva [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Způsobilé náklady celkem [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Upravené způsobilé náklady celkem** * České orgány odhadují, že pouze [ ] % programového vybavení na projekt společnosti HMMC má přímou souvislost s danou výrobou. Proto bylo [ ] % z celkových nákladů na software z částky způsobilých nákladů vyloučeno. ** Celkové způsobilé náklady byly sníženy o CZK, neboť pouze CZK (z celkové částky CZK) v položce Ostatní dlouhodobá aktiva bylo uznáno za způsobilé náklady. (18) České orgány potvrdily, že výdaje za způsobilé nehmotné investice nepřesáhnou 25 % tohoto standardního základu. Způsobilá aktiva budou použitá výhradně v zařízení čerpajícím podporu, budou považována za odpisovatelná aktiva a budou zakoupena od třetích stran za tržních podmínek. (19) Celková výše regionální podpory udělené společnosti HMMC činí CZK (současná hodnota) a odpovídá míře podpory ve výši 15 % čistého grantového ekvivalentu vypočtené na základě celkových způsobilých nákladů v hodnotě CZK. (20) Podle odstavce 9.4 Investiční smlouvy (ustanovení o pozastavení) může být konečné rozhodnutí o poskytnutí investiční podpory vydáno až po schválení dané podpory Komisí. V odstavci Investiční smlouvy je uveden výslovný zákaz vyplatit hmotnou podporu, aniž byla schválena Evropskou komisí. 2.6 Motivační účinek (21) Společnost HMMC požádala o podporu dne 27. června 2006 před zahájením prací na projektu (červenec 2006). 2.7 Zachování podporované činnosti (22) Odstavec 5.2 Investiční smlouvy zavazuje investora k provozování výrobního zařízení v dané lokalitě po dobu nejméně deseti let ode dne zahájení výroby. 2.8 Příspěvek k regionálnímu rozvoji (23) Záměrem HMMC je vytvoření nových přímých pracovních míst do roku Přestože skutečný počet nových zaměstnanců a načasování příslušných pracovních míst bude záviset na potřebách výroby HMMC, vytvoří HMMC do tří let od zahájení výroby v továrně přinejmenším nových pracovních příležitostí, aby byla splněna podmínka 111 odst. 11 Zákona o zaměstnanosti. (24) Kromě investic společností Mobis Czech, Hysco Czech a Dymos Czech sídlících v areálu HMMC či v jeho sousedství, které vytvoří velký počet nových přímých pracovních míst (Mobis Czech: [ ] do r. 2011, Hysco 6

7 Czech: [ ] do r a Dymos Czech: [ ] do r. 2010), přiláká projekt společnosti HMMC do regionu další investice. 2.9 Kumulace (25) Oznámená podpora ad hoc je kumulativní s jinými regionálními podporami (hmotná podpora na vytváření pracovních míst, sleva na daních) v rámci stávajícího režimu podpory N 259/2004. Celková výše podpory na regionální investice nepřekročí maximální míru podpory, jež je pro daný projekt možná (15 % čistého grantového ekvivalentu oznámených způsobilých výdajů). 3 POSOUZENÍ DANÉHO OPATŘENÍ PODPORY A SLUČITELNOST 3.1 Existence podpory (26) Česká vláda poskytne společnosti HMMC přímou hmotnou podporu a umožní převod pozemků za snížené ceny. To představuje státní prostředky ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES. (27) Poněvadž se podpora uděluje jediné společnosti, jde o selektivní opatření. (28) Daná podpora představuje pro společnost HMMC snížení nákladů, které by jinak za běžných tržních podmínek musela nést; společnost má proto hospodářskou výhodu nad konkurenčními podniky. (29) Dané opatření se týká společnosti působící na trhu s motorovými vozidly, jenž je předmětem velké hospodářské soutěže a rozsáhlého obchodu mezi členskými státy. (30) Komise proto dospěla k závěru, že oznámené opatření podpory poskytnuté společnosti HMMC představuje státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES. 3.2 Oznamovací povinnost (31) Oznámením prvků podpory ad hoc v rámci balíčku investičních podpor splnila Česká republika oznamovací povinnost vyplývající z čl. 87 odst. 3 Smlouvy o ES Slučitelnost s pravidly použitelnými na regionální podporu (32) Poněvadž dané opatření představuje regionální podporu nepřekračující 5 milionů EUR hrubého grantového ekvivalentu na investiční projekt v odvětví motorových vozidel, posoudila Komise její slučitelnost na základě 10 Ačkoli jde o velký investiční projekt, podle zvláštních pravidel vztahujících se na odvětví motorových vozidel v souladu s Víceodvětvovým rámcem 2002 (ve znění z r. 2003) nepodléhá podpora v odvětví motorových vozidel v rámci stávajících režimů podpory oznamovací povinnosti, poněvadž je již snížena na úroveň nižší, než je minimální úroveň použitelná pro ostatní odvětví. 7

8 Pokynů k vnitrostátní regionální podpoře 11 (dále jen Pokyny ) a zvláštních pravidel použitelných v odvětví motorových vozidel stanovených ve Víceodvětvovém rámci regionální podpory velkým investičním projektům 12 (ve znění z r. 2003) (dále jen Víceodvětvový rámec 2002 ). (33) Projekt představuje počáteční investici podle odstavce 4.4 Pokynů. (34) Jeho způsobilé náklady jsou definovány v souladu s Pokyny, odstavcem 4.5 v případě hmotných investic a odstavcem 4.6 v případě nehmotných investic. (35) Společnost HMMC požádala o podporu před zahájením prací na projektu. (36) Investor poskytuje vlastní příspěvek mimo státní podporu vyšší než 25 %. (37) Investice bude zachována nejméně po dobu pěti let od ukončení investice. (38) Míra podpory ad hoc v navržené výši CZK odpovídá 9,34 % hrubého grantového ekvivalentu a nepřekračuje zvláštní limit pro regionální podporu, jež se podle české mapy regionální podpory na období od května 2004 do prosince 2006 použije v odvětví motorových vozidel. Tento zvláštní limit je ve výši 30 % použitelného standardního limitu (50 % čistého grantového ekvivalentu) schváleného pro Moravskoslezský kraj, tj. 15 % čistého grantového ekvivalentu 13. (39) Podpora ad hoc je kombinována s podporou v rámci stávajícího režimu podpory, přičemž kombinovaná míra podpory nepřekračuje 15 % čistého grantového ekvivalentu oznámených způsobilých výdajů. (40) Snížením standardního limitu pro regionální podporu v odvětví motorových vozidel na 30 % použitelného standardního limitu již Komise zohlednila specifičnost situace, jež v odvětví motorových vozidel nastala v období let 2003 až 2006, a potřebu omezit narušování hospodářské soutěže jakožto důsledku podpory daného odvětví. Ačkoli obecně Komise není regionálním podporám ad hoc příliš nakloněna, v daném případě považuje informace poskytnuté v oznámení za uspokojivé v tom smyslu, že daný projekt bude mít zásadní pozitivní dopad na jeden z nejchudších regionů v EU, k jehož rozvoji projekt významnou měrou přispěje. Tento příznivý dopad souhrnného investičního projektu na rozvoj regionu, zejména vytvoření zhruba přímých a blíže neurčený počet nepřímých pracovních míst, jednoznačně převažuje nad důsledky možného narušení hospodářské soutěže vlivem podpory. 3.4 Souhrnný projekt v odvětví motorových vozidel (41) České orgány ve svém oznámení uvádějí, že pokud by Komise posuzovala výše popsané projekty dodavatelů Mobis Czech, Hysco Czech a Dymos Úř. věst. C 74, , s. 9. Tenhle projekt byl posouzen podle Víceodvětvového rámce 2002, (Úř. věst. C 70, , s. 8), vzhledem k tomu, že tyto pravidla se vztahují na regionální pomoc notifikovanou před 1.lednem 2007 (viz. V souladu s poznámkou pod čarou 58, Pokynů k regionální podpoře pro období , Úř. věst. C 54, , s :"Individuálně oznamované investiční projekty se budou posuzovat podle pravidel platných v době oznámeni".) Víceodvětvový rámec 2002 odst. 42 písm. a). 8

9 Czech jako souhrnný projekt s projektem společnosti HMMC ve smyslu přílohy C k Víceodvětvovému rámci 2002, je třeba informace poskytnuté o těchto projektech považovat za součást oznámení. Při výpočtu státní podpory, která má být poskytnuta výše uvedeným dodavatelům, se přepokládá, že příslušný dodavatel je způsobilý pro míru státní podpory ve výši 15 % čistého grantového ekvivalentu. (42) České orgány se domnívají, že žádný z výše uvedených dodavatelských projektů nenaplňuje kritéria souhrnného projektu, a to např. z těchto důvodů: a) neexistuje žádné propojení mezi projektem dodavatele a projektem společnosti HMMC, které by vyžadovalo, aby se nacházely v těsném sousedství, b) dodavatelé budou kromě HMC/HMMC usilovat i o další zákazníky, c) mezi těmito dodavateli nebyly dosud podepsány žádné smlouvy a neočekává se, že by obsahovaly jakákoli ustanovení o výlučnosti či jiné zvláštní vazby na HMC/HMMC. Komise nicméně bere v úvahu skutečnost, že se tyto projekty nacházejí v těsné blízkosti investice společnosti HMMC (v areálu HMMC nebo v jeho sousedství). České orgány rovněž poskytly informace o tom, že u všech těchto dodavatelských projektů jsou po celé investiční období plánovány prodeje nejméně 50 % jejich roční produkce společnosti HMMC, i když tato období nemusí vždy přesně odpovídat investičnímu období HMMC. Tyto prvky společně se skutečností, že podle Investiční smlouvy (odstavce 7.8) podpora zahrnuje i případné dodavatele společnosti HMMC, naznačují, že investice společností HMMC, Mobis Czech, Hysco Czech a Dymos Czech ve Frýdku-Místku jsou souhrnným projektem v odvětví motorových vozidel. (43) S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem považuje Komise projekty dodavatelů Mobis Czech, Hysco Czech a Dymos Czech, jež jsou popsány výše, za souhrnný projekt se společností HMMC ve smyslu přílohy C k Víceodvětvovému rámci Podpora, která má být těmto dodavatelům udělena podle stávajícího režimu podpory N 259/2004, je proto rovněž omezena na 15 % čistého grantového ekvivalentu. 3.5 Závěr (44) Oznámená podpora společnosti HMMC je v souladu s Pokyny a splňuje podmínky stanovené ve Víceodvětvovém rámci Z toho vyplývá, že dané opatření podpory je slučitelné s čl. 87 odst. 3 písm. a) Smlouvy o ES. 4 ROZHODNUTÍ (45) V souladu s výše uvedeným Komise rozhodla, že regionální investiční podporu ad hoc v maximální výši udělenou společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., jež v kombinaci s regionální podporou udělenou v rámci schválené podpory N 259/2004 představuje maximální míru podpory ve výši 15 % čistého grantového ekvivalentu oznámených způsobilých výdajů, lze považovat za slučitelnou se Smlouvou o ES. 9

10 Pokud by tento dopis obsahoval skutečnosti důvěrné povahy, které nesmějí být prozrazeny třetím osobám, uvědomte o tom Komisi do 15 pracovních dnů ode dne obdržení tohoto dopisu. Pokud Komise za tímto účelem neobdrží v předepsané lhůtě odůvodněnou žádost, bude to považovat za souhlas se sdělením skutečností třetím osobám a se zveřejněním celého dopisu v závazném jazykovém znění na internetové stránce Tato žádost musí být zaslána doporučeným dopisem nebo faxem na tuto adresu: European Commission Directorate-General for Competition State Aid Greffe B-1049 Brussels Fax: S úctou za Komisi Neelie KROES členka Komise 10

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění. Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění. Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění Věc: Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov Pane ministře, 1. Postup (1) E-mailem ze dne 24. července 2006,

Více

Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora

Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora Evropská komise V Bruselu dne 14.07.2004 C(2004)2631 fin Předmět: Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora Vážený pane ministře, 1.

Více

Státní podpora N 678/2007 Česká republika. Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci

Státní podpora N 678/2007 Česká republika. Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.12.2008 K(2008) 7849 v konečném znění Věc: Státní podpora N 678/2007 Česká republika Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ZNĚNÍ Tento dokument je poskytnut pouze pro informační účely. Věc: Veřejná podpora č. SA.37553 (2013/N) Česká republika Mapa regionální

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.II.2006 K(2006)457v konečném znĕní Věc: Státní podpora N 565/2005 Česká republika Vážený pane ministře, 1. Řízení Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu 4.11.2008 dne K (2008) 6638

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu 4.11.2008 dne K (2008) 6638 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu 4.11.2008 dne K (2008) 6638 Věc: N 365/2008 Česká republika Zvýšení rozpočtu na schválený režim N 343/2005 Podpora na rekonstrukci panelových domů Nařízení vlády č. 299/2001 Sb.

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu

Více

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 563/2006 - Pravidla pro poskytování podpory na hospodaření v lesích v Jihočeském kraji. I.

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 563/2006 - Pravidla pro poskytování podpory na hospodaření v lesích v Jihočeském kraji. I. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28-XII-2006 K(2006)7278 Věc: Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 563/2006 - Pravidla pro poskytování podpory na hospodaření v lesích v Jihočeském kraji I. Postup

Více

Státní podpora č. NN 43/2007 (ex N 31/2006) Česká republika Náhrada za ztráty a škody na předmětech poskytnutých pro významné veřejné výstavy

Státní podpora č. NN 43/2007 (ex N 31/2006) Česká republika Náhrada za ztráty a škody na předmětech poskytnutých pro významné veřejné výstavy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne, 30.IV.2008 K(2008)1624 v konečném znění Věc: Státní podpora č. NN 43/2007 (ex N 31/2006) Česká republika Náhrada za ztráty a škody na předmětech poskytnutých pro významné

Více

1. Řízení EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 19.I.2005 C(2005)42 fin

1. Řízení EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 19.I.2005 C(2005)42 fin EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.I.2005 C(2005)42 fin Věc: Státní podpora č. N 400/2004 Česká republika Příspěvek k řešení sociálních důsledků transformace českých drah (České dráhy a Správa železniční

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 30.I.2008 K (2008) 315 v konečném znění

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 30.I.2008 K (2008) 315 v konečném znění EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.I.2008 K (2008) 315 v konečném znění Věc: Státní podpora č. N 685/2007 Česká republika Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností

Více

Státní podpora NN 44/2007 (ex N 32/2006) Česká republika Osvobození od daně z příjmů z ocenění a darů v oblasti kultury

Státní podpora NN 44/2007 (ex N 32/2006) Česká republika Osvobození od daně z příjmů z ocenění a darů v oblasti kultury EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.09.2009 K(2009)7375 v konečném znění Věc: Státní podpora NN 44/2007 (ex N 32/2006) Česká republika Osvobození od daně z příjmů z ocenění a darů v oblasti kultury Pane ministře

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 02.III.2005 C(2005)424 fin. Státní podpora N 600/2004 Česká republika Odklad snížení kapacity VPFM.

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 02.III.2005 C(2005)424 fin. Státní podpora N 600/2004 Česká republika Odklad snížení kapacity VPFM. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 02.III.2005 C(2005)424 fin Věc: Státní podpora N 600/2004 Česká republika Odklad snížení kapacity VPFM Pane ministře, I. ŘÍZENÍ (1) Dopisem ze dne 30. listopadu 2004, který

Více

Státní Podpora č. SA.33433 (2011/N) Česká republika Centrum zelených vědomostí / skanzen, Město Bystřice nad Pernštejnem

Státní Podpora č. SA.33433 (2011/N) Česká republika Centrum zelených vědomostí / skanzen, Město Bystřice nad Pernštejnem EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.12.2011 K(2011)9912 v konečném znění Věc: Státní Podpora č. SA.33433 (2011/N) Česká republika Centrum zelených vědomostí / skanzen, Město Bystřice nad Pernštejnem Vážený

Více

V Bruselu dne 29.09.2010 K(2010)6469 v konečném znění

V Bruselu dne 29.09.2010 K(2010)6469 v konečném znění EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.09.2010 K(2010)6469 v konečném znění Věc: Státní podpora N 702/2009 Česká republika Podpora na rekonstrukci lanové dráhy na Sněžku Vážený pane ministře, 1. POSTUP (1) Dopisem

Více

Č.j. VP/S 30/01-160 V Brně dne 5. června 2001

Č.j. VP/S 30/01-160 V Brně dne 5. června 2001 Č.j. VP/S 30/01-160 V Brně dne 5. června 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 9. 3. 2001 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 7. 3. 2001 č.j. 13910/2040/201

Více

Č.j. VP/S 107/03-160 V Brně dne 12.1. 2004

Č.j. VP/S 107/03-160 V Brně dne 12.1. 2004 Č.j. VP/S 107/03-160 V Brně dne 12.1. 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 14.8. 2003 na základě žádosti České republiky - Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 8.8. 2003,

Více

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám Veřejná podpora v programu Zelená úsporám I. Veřejná podpora v programu Zelená úsporám (dále jen programu ZÚ ) je zmíněna v příloze č. I/3 ke směrnici č. 9/2009 MŽP, o poskytování finančních prostředků

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis CS CS NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [

Více

Operační program: Číslo kontroly: Kontrolované období: Číslo projektu: Poznámka / uveďte podrobně způsob ověření. Odkaz na důkazní podklady.

Operační program: Číslo kontroly: Kontrolované období: Číslo projektu: Poznámka / uveďte podrobně způsob ověření. Odkaz na důkazní podklady. Operační program: Číslo kontroly: Kontrolované období: Číslo projektu: Kontrolní list pro výkon řídící kontroly dle čl. 13 veřejná podpora malého rozsahu - k vyplňování kontrolních listů v rámci výkonu

Více

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. L 77/42 Úřední věstník Evropské unie 24.3.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 244/2010 ze dne 23. března 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis 28.12.2006 Úřední věstník Evropské unie L 379/5 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu

Více

V Bruselu dne 7.12.2011 K(2011) 8953 v konečném znění

V Bruselu dne 7.12.2011 K(2011) 8953 v konečném znění EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.12.2011 K(2011) 8953 v konečném znění Věc: Státní podpora / Česká republika Podpora č. SA. 32943 (2011/N) Opatření č. 221: První zalesnění zemědělské půdy Vážený pane ministře,

Více

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 521/2006 - Hospodaření v lesích v Karlovarském kraji. I. Postup

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 521/2006 - Hospodaření v lesích v Karlovarském kraji. I. Postup EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 09-XI-2006 K(2006) 5448 Věc: Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 521/2006 - Hospodaření v lesích v Karlovarském kraji I. Postup 1) Dopisem ze dne 2. srpna 2006,

Více

Státní podpora č. N 223/2005 Česká republika Změna úlevy spotřební daně a provozních subvencí na bionaftu

Státní podpora č. N 223/2005 Česká republika Změna úlevy spotřební daně a provozních subvencí na bionaftu EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 05.VII.2005 K(2005) 2669 Věc: Státní podpora č. N 223/2005 Česká republika Změna úlevy spotřební daně a provozních subvencí na bionaftu Pane ministře, Komise si tímto dovoluje

Více

Č.j. VP/S 108/01-160 V Brně dne 22. listopadu 2001

Č.j. VP/S 108/01-160 V Brně dne 22. listopadu 2001 Č.j. VP/S 108/01-160 V Brně dne 22. listopadu 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 19.9.2001 na základě žádosti Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, ze

Více

(7) Při poskytování podpory de minimis je třeba vzít v potaz rovněž jiné státní podpory.

(7) Při poskytování podpory de minimis je třeba vzít v potaz rovněž jiné státní podpory. L 193/6 Úřední věstník Evropské unie 25.7.2007 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 22.VI.2006 K(2006)2332 v konečném znĕní

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 22.VI.2006 K(2006)2332 v konečném znĕní EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.VI.2006 K(2006)2332 v konečném znĕní Věc: Státní podpora č. N 302/2005 Česká republika Pane ministře, 1. Postup Prodej akcií společnosti Jídelní a lůžkové vozy, poskytující

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 70/2001. ze dne 12. ledna 2001. o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 70/2001. ze dne 12. ledna 2001. o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

I. Postup. 2) K opatření oznámenému podle článků 87 a 88 Smlouvy o ES nevznesla Komise žádné připomínky. II. Popis

I. Postup. 2) K opatření oznámenému podle článků 87 a 88 Smlouvy o ES nevznesla Komise žádné připomínky. II. Popis EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 09-XI-2006 K(2006) 5447 Věc: Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 557/2006 - Hospodaření v lesích ve Středočeském kraji I. Postup 1) Dopisem ze dne 18. srpna 2006,

Více

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Veřejná podpora Hlavní principy a pravidla Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Obsah semináře 1. Právní prostředí 2. Znaky veřejné podpory 3. Hlavní principy a pravidla 4. Poslední změny v pravidlech 5. Diskuze

Více

se povoluje Odůvodnění:

se povoluje Odůvodnění: Č.j. VP/S 114/03-160 V Brně dne 12. ledna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 1.9. 2003 na základě žádosti města Kolín ze dne 28.8. 2003, o povolení výjimky ze zákazu veřejné

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

V Bruselu dne 23.11.2011 K(2011)8291 v konečném znění

V Bruselu dne 23.11.2011 K(2011)8291 v konečném znění EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.11.2011 K(2011)8291 v konečném znění Věc: Státní podpora č. SA.33588 (2011/N) Česká republika Režim podpory pro snížení znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji Vážený

Více

Program: Investiční pobídky

Program: Investiční pobídky Program: Investiční pobídky Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Oblast zaměření: Podpora zpracovatelského průmyslu, technologických center a center strategických sluţeb na území ČR Cíl programu:

Více

Č.j. VP/S 57/00-160 V Brně dne 23. listopadu 2000

Č.j. VP/S 57/00-160 V Brně dne 23. listopadu 2000 Č.j. VP/S 57/00-160 V Brně dne 23. listopadu 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 10. 2000 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 13. 10.

Více

EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ

EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ Grantová dohoda Marie Curie v rámci 7. rámcového programu příloha III PŘÍLOHA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ III. 1 Definice Kromě definic v článku II.1 platí

Více

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 Po novelách zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se doplňují nové texty za kapitolu

Více

24.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 352/9

24.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 352/9 24.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 352/9 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis L 114/8 Úřední věstník Evropské unie 26.4.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům

Více

Č.j. VP/S 60e/04-160 V Brně dne 29. dubna 2004

Č.j. VP/S 60e/04-160 V Brně dne 29. dubna 2004 Č.j. VP/S 60e/04-160 V Brně dne 29. dubna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 22.3. 2004 na základě žádosti Ministerstva životního prostředí ČR, ze dne 16.3. 2004,

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 26.IV.2006 K(2006)1545 v konečném znění

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 26.IV.2006 K(2006)1545 v konečném znění EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.IV.2006 K(2006)1545 v konečném znění Věc: Státní podpora N 343/2005 Česká republika Podpora na rekonstrukci panelových domů Vážený pane, 1. POSTUP 1. Dopisem ze dne 30.

Více

Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014

Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014 Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014 Článek 1 Příjemce podpory Podpora může být poskytnuta

Více

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 22/2014 Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Účelem tohoto vnitřního předpisu je poskytnutí základních informací

Více

Definice malého a středního podniku* Počet zaměstnanců

Definice malého a středního podniku* Počet zaměstnanců Definice malého a středního podniku* Počet zaměstnanců Celková aktiva nebo obrat nepřesahují Aktiva Obrat Střední podnikatel < 250 43 mil. EUR 50 mil. EUR Malý podnikatel < 50 10 mil. EUR 10 mil. EUR Drobný

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 24.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 352/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 28.6.2014 L 190/45 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury EVROPSKÁ KOMISE,

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH 1. Účel příručky... 2 2. Definice jednoho podniku... 2 3. Je subjekt propojeným podnikem?... 3 3.1. Podniky

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Příprava výzkumného pilotního projektu geologického ukládání CO2 v České republice (REPP CO2)

Příprava výzkumného pilotního projektu geologického ukládání CO2 v České republice (REPP CO2) Příprava výzkumného pilotního projektu geologického ukládání CO2 v České republice (REPP CO2) Dne 23. ledna 2015 byl Ministerstvem financí, Zprostředkovatelem Programu CZ08 Pilotní studie a průzkumy pro

Více

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského

Více

k poskytování podpory dle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006

k poskytování podpory dle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 Prováděcí pokyn Státního pozemkového úřadu k poskytování podpory dle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 SPLÁTKOVÝ REŽIM PRO ZEMĚDĚLSKOU PRVOVÝROBU ÚVODNÍ USTANOVENÍ Na základě nařízení Komise (ES) č. 1857/2006

Více

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010].

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. IAS 24 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 24 Zveřejnění spřízněných stran [Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. CÍL 1 Cílem tohoto standardu je zajistit, aby

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2007) xxx Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne [ ], kterým se stanoví, že čl. 30 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 68/2001. ze dne 12. ledna 2001. o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podpory na vzdělávání

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 68/2001. ze dne 12. ledna 2001. o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podpory na vzdělávání NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 68/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podpory na vzdělávání KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002,

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002, SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství EVROPSKÝ PARLAMENT

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne XXX

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne XXX EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2011) XXX předloha ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne XXX o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek

Více

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků VZOR PROHLÁŠENÍ INFORMACE O ZPŮSOBILOSTI JAKOŽTO MALÝ NEBO STŘEDNÍ PODNIK Přesná identifikace podniku podávajícího žádost

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41) 31.10.2014 L 311/23 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41) RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY, s ohledem na nařízení Rady (EU)

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY L 247/38 Úřední věstník Evropské unie 18.9.2013 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 30. července 2013, kterými se mění obecné zásady ECB/2011/23 o statistické zpravodajské povinnosti

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 23.4.2010 Úřední věstník Evropské unie L 102/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 330/2010 ze dne 20. dubna 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie

Více

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33. CS 28.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování

Více

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA-BoS-14/174 CS Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

L 129/52 Úřední věstník Evropské unie 28.5.2010

L 129/52 Úřední věstník Evropské unie 28.5.2010 L 129/52 Úřední věstník Evropské unie 28.5.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 461/2010 ze dne 27. května 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání

Více

ROZHODNUTÍ. 11.1.2012 Úřední věstník Evropské unie L 7/3

ROZHODNUTÍ. 11.1.2012 Úřední věstník Evropské unie L 7/3 11.1.2012 Úřední věstník Evropské unie L 7/3 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 01.XII.2004 C(2004)4330 fin. Státní podpora č. N 353/2004 Česká republika Opatření týkající se privatizace UNIPETROLU

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 01.XII.2004 C(2004)4330 fin. Státní podpora č. N 353/2004 Česká republika Opatření týkající se privatizace UNIPETROLU EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 01.XII.2004 C(2004)4330 fin Věc: Státní podpora č. N 353/2004 Česká republika Opatření týkající se privatizace UNIPETROLU Pane ministře, 1. ŘÍZENÍ (1) Dopisem ze dne 13. srpna

Více

Definice drobných, malých a středních podniků vymezená v nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004 1

Definice drobných, malých a středních podniků vymezená v nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004 1 Definice drobných, malých a středních podniků vymezená v nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004 1 Článek 1 Drobný, malý a střední podnikatel 1. Za drobného, malého a středního podnikatele

Více

VŠE Investiční atraktivnost regionů: teorie a praxe

VŠE Investiční atraktivnost regionů: teorie a praxe VŠE Investiční atraktivnost regionů: teorie a praxe 14. 03. 2012 Prezentace je založena na osobních názorech a postojích. Nejedná se o oficiální stanovisko agentury CzechInvest, vedení agentury nebo zřizovatele

Více

Nařízení Komise (ES) č. 800/2008

Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových

Více

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA?

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA? Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných

Více

III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST

III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST 1. Identifikační údaje programu, jeho členění na podprogramy, termín

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi

III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi RESTART 2013 Obsah PROGRAM PODPORY MALÝCH PODNIKŮ POSTIŽENÝCH POVODNĚMI... 1 RESTART 2013... 1 1. CÍL PROGRAMU... 3 1.1. Základní ustanovení...

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2004R0794 CS 02.05.2014 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004,

Více

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady.

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady. IAS 23 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 23 Výpůjční náklady [Novelizace celého standardu - viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu - mění se odstavec 6, vkládá

Více

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více

Vymezení pojmu počáteční investice

Vymezení pojmu počáteční investice Vymezení pojmu počáteční investice Obsah Úvod... 1 Posuzování a prokazování počáteční investice... 2 1. Založení nové provozovny... 2 2. Zásadní změna celkového výrobního postupu... 3 3. Rozšíření výrobního

Více

Částka 3 Ročník 2002. Vydáno dne 22. února 2002. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 3 Ročník 2002. Vydáno dne 22. února 2002. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 3 Ročník 2002 Vydáno dne 22. února 2002 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 4. Úřední sdělení České národní banky ze dne 13. února 2002 k ustanovení 411 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) L 321/2 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1198/2014 ze dne 1. srpna 2014, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE

VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE Státní či veřejnou podporu upravují v evropském prostoru především následující právní předpisy: 1) Články 87 a 88 Smlouvy o ES 2) Nařízení Rady (ES) č. 994/98 ze dne

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Provoz a rozvoj ERP 2014-2016 Evidenční číslo veřejné zakázky: Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město 362227 Druh zadávacího

Více

NOVELA ZÁKONA O INVESTIČNÍCH POBÍDKÁCH. Ing. Marcela Kolveková, vedoucí oddělení finanční podpory Ostrava, 29. května 2013

NOVELA ZÁKONA O INVESTIČNÍCH POBÍDKÁCH. Ing. Marcela Kolveková, vedoucí oddělení finanční podpory Ostrava, 29. května 2013 NOVELA ZÁKONA O INVESTIČNÍCH POBÍDKÁCH Ing. Marcela Kolveková, vedoucí oddělení finanční podpory Ostrava, 29. května 2013 Investiční pobídky dle zákona -- Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských

Více

Obecné pokyny k tzv. look-through přístupu

Obecné pokyny k tzv. look-through přístupu EIOPA-BoS-14/171 CS Obecné pokyny k tzv. look-through přístupu EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

Události po rozvahovém dni

Události po rozvahovém dni Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Události po rozvahovém dni Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985, NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85 ze dne 17. října 1985, kterým se stanoví podmínky přístupu k režimu podle Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně, vztahující se na plavidla plavby na Rýně RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření 2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Cílem předkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních účetních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

Odpovednost autosalonu Amilo Car a.s. za vady vozidla a právní záruka

Odpovednost autosalonu Amilo Car a.s. za vady vozidla a právní záruka Reklamační řád Tento dokument obsahuje Reklamační řád (dále jen RŘ ) autosalonu Amilo car a.s. se sídlem ve Zlíně, Prštné 526, 760 01, Zlín, IČ: 28278801, společnost zapsaná v obchodním rejstříku v Brně,

Více

Vyhodnocení monitoringu nákladní dopravy související s provozem závodu společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

Vyhodnocení monitoringu nákladní dopravy související s provozem závodu společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. Vyhodnocení monitoringu nákladní dopravy související s provozem závodu společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. v Nošovicích Vypracoval: Ing. Jan Kudělka Datum: 31.8.2009 Zadavatel monitoringu:

Více