Státní podpora N 661/2006 Česká republika Investiční pobídka pro společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Státní podpora N 661/2006 Česká republika Investiční pobídka pro společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o."

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne,10.v.2007 K(2007) 1973 v konečném znění Věc: Státní podpora N 661/2006 Česká republika Investiční pobídka pro společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. Pane ministře, 1 POSTUP (1) Elektronickým oznámením ze dne 6. října 2006 zaevidovaným Komisí téhož dne oznámila Česká republika podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy o ES regionální podporu ad hoc na velké investiční projekty ve prospěch společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (2) Dopisy ze dne 19. října 2006 (D/59081), 20. prosince 2006 (D/60429) a 14. února 2007 (D/50612) Komise požádala v souvislosti s výše uvedeným opatřením o doplňující informace. (3) České orgány zaslaly dodatečné informace dopisy ze dne 25. října 2006, 21. prosince 2006 a 21. března 2007, jež byly zaevidovány dne 25. října 2006 (A/38529), 21. prosince 2006 (A/40534) a 21. března 2007 (A/32469). (4) Dále se na žádost českých orgánů dne 29. listopadu 2006 uskutečnilo jednání s útvary Komise za účelem dalšího objasnění daného opatření. 2 POPIS DANÉHO OPATŘENÍ PODPORY (5) Cílem daného projektu je podpora regionálního rozvoje. Investice se má uskutečnit v obci Nošovice u Frýdku-Místku, která se nachází v Moravskoslezském kraji, což je podporovaná oblast podle čl. 87 odst. 3 písm. a) Smlouvy o ES s maximální mírou podpory 50 % čistého grantového ekvivalentu, v souladu s regionální mapou podpory stanovenou pro Českou JUDr. Karel SCHWARZENBERG Ministr zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Loretánské náměstí Praha 1 Česká republika Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique Europese Commissie, B-1049 Brussel België Telefon: (0)

2 republiku, jež má platnost do konce roku Do roku 2011 se očekává vytvoření přibližně přímých pracovních míst. (6) Oznámená podpora se týká investičního projektu společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen HMMC ), který je součástí rozsáhlého investičního projektu, v němž HMMC jakožto hlavní investor investuje společně se svými dodavateli, společností Hyundai Mobis Automotive Czech s.r.o. (dále jen Mobis Czech ), českou dceřinou společností ve stoprocentním vlastnictví společnosti Hyundai Hysco Co. Ltd. (dále jen Hysco Czech ), a společností Dymos Czech Republic s.r.o. (dále jen Dymos Czech ) 2. Způsobilé výdaje na souhrnný projekt činí CZK (nominální hodnota, přibližně 1,25 miliard EUR 3 ). (7) České orgány mají v úmyslu poskytnout HMMC regionální investiční podporu (částečně ad hoc a částečně v rámci stávajícího režimu podpory) v nominální výši CZK (přibližně 194,49 milionu EUR) na výstavbu továrny na výrobu automobilů v České republice. Celkové způsobilé výdaje v rámci investic HMMC dosáhnou výše CZK (přibližně 1,148 miliard EUR) Státní podpora CZ 45/2003 Česká republika Prodloužení platnosti české mapy regionální podpory na období ode dne 1. května 2004 do dne 31. prosince Tito tři dodavatelé se nacházejí v areálu HMMC nebo v jeho sousedství: Mobis Czech je dceřinou společností ve stoprocentním vlastnictví společnosti Hyundai Mobis Co. Ltd se sídlem v Soulu v Korejské republice. KIA Motors vlastní v Hyundai Mobis Co. Ltd podíl ve výši 18,15 %. Hysco Czech je dceřinou společností ve stoprocentním vlastnictví společnosti Hyundai Hysco Co. Ltd se sídlem v Chungcheongnam-Do v Korejské republice. Hyundai Motor Company (HMC), jež je mateřskou společností HMMC, a společnost KIA Motors vlastní ve společnosti Hyundai Hysco Co. Ltd podíly ve výši 26,13 % a 13,91 %. Dymos Czech je dceřinou společností ve stoprocentním vlastnictví společnosti Dymos Inc. se sídlem v Chungcheongnam-Do v Korejské republice. Hyundai Motor Company a KIA vlastní ve společnosti Dymos Inc. 47% a 45% podíl. Při převodu částky na eura byl použit následující směnný kurz: 1 EUR = 28,423 CZK (říjen 2006). V souvislosti s oznámením regionální podpory společnosti HMMC informovaly české orgány Komisi o regionální investiční podpoře udělené dodavatelům HMMC. V odstavci 7.8 Investiční smlouvy se uvádí, že Česká republika poskytne dodavatelům účastnícím se daného projektu maximální možné investiční pobídky dle Zákona o investičních pobídkách, včetně hmotné podpory na vytváření pracovních míst, poskytnutí pozemků za dotované ceny a slevy na dani z příjmu. Odstavec 7.9 stanoví, že bude-li to dle právních předpisů České republiky a EU týkajících se zadávání veřejných zakázek případně možné, bude mít HMC možnost zvolit (za využití svých vlastních postupů pro zadávání veřejných zakázek) a využívat služby jakýchkoli dodavatelů, které si určí. Podpora dodavatelům je zcela pokryta stávajícím režimem podpory N 259/2004 (rozhodnutí Komise ze dne 14. července 2004, novela Zákona o investičních pobídkách, K(2004)2631 v konečném znění, Úř. věst. C 33, , s. 6), a regionální investiční podpora, která má být těmto dodavatelům poskytnuta, bude omezena na 15 % čistého grantového ekvivalentu, poněvadž jsou příslušné investice součástí souhrnného investičního projektu v odvětví motorových vozidel ve smyslu přílohy C, bodu e) Víceodvětvového rámce regionální podpory velkým investičním projektům (Úř. věst. C 70, , s. 8 ve znění zveřejněném v Úř. věst. C 263, , s. 3, dále jen Víceodvětvový rámec 2002 ): 2

3 2.1 Příjemce (8) Příjemcem oznámené podpory je HMMC, společnost s ručením omezeným, se sídlem v Ostravě v České republice, jež je sesterskou společností ve stoprocentním vlastnictví společnosti Hyundai Motor Company 5 (dále jen HMC ) se sídlem v Soulu v Korejské republice. 2.2 Investiční projekt (9) Investice společnosti HMMC se týkají realizace, výstavby a provozu továrny na výrobu automobilových vozidel s komplexní montážní linkou, jejíž úvodní výrobní kapacita bude vozidel ročně a která může být v týchž prostorách rozšířena na výrobní kapacitu až vozidel ročně 6. Součástí projektu je lisovna, svařovna, lakovna, výrobna převodovek, montážní hala a předmontážní hala, nikoli však výrobna motorů. Investice byly zahájeny v červenci 2006 a jejich ukončení je plánováno na prosinec Předpokládá se, že zkušební provoz bude zahájen v září 2008 a komerční výroba v březnu Konečné výrobní kapacity vozidel ročně by podle plánu mělo být dosaženo do roku Danou investicí by se mělo vytvořit nových pracovních míst. (10) Záměrem společnosti Mobis Czech je výstavba a provoz závodu na výrobu modulů, např. podvozkových modulů, kokpitů a čelních masek vozu. Investice byly zahájeny v prosinci 2006 a jejich ukončení je plánováno na prosinec Plánované zahájení výroby je v prosinci Předpokládá se, že po celé investiční období bude Mobis Czech prodávat společnosti HMMC více než [ ] % své produkce. Danou investicí by mělo být vytvořeno [ ] nových pracovních míst. (11) Záměrem společnosti Hysco Czech je výstavba a provoz závodu na výrobu ocelových součástí (vyráběných z ocelových svitků) a produktů snižujících Regionální podpora společnosti Hyundai Mobis Automotive Czech s.r.o. v nominální výši CZK na vybudování závodu na výrobu modulů pro automobilový průmysl v České republice v areálu společnosti HMMC. Celkové způsobilé náklady daného investičního projektu dosáhnou výše [ ]* CZK. Regionální podpora budoucí dceřiné společnosti Hyundai Hysco Co. v nominální výši CZK na vybudování závodu na výrobu ocelových součástí automobilů a produktů snižujících jejich hmotnost v areálu společnosti HMMC v České republice. Celkové způsobilé náklady daného investičního projektu dosáhnou výše [ ] CZK. Regionální podpora společnosti Dymos Czech Republic s.r.o. v nominální výši CZK na vybudování závodu na výrobu automobilových sedadel v sousedství areálu společnosti HMMC v České republice. Celkové způsobilé náklady daného investičního projektu dosáhnou výše [ ] CZK. * Kryto závaznou dohodou o služebním tajemství. 5 6 HMC a KIA Motors jsou partnerskými podniky vzhledem k tomu, že HMC vlastní v KIA Motors podíl ve výši 38,7 %. Největším podílníkem v HMC je Hyundai Mobis (14,6 %) a jeho největším podílníkem je KIA Motors (10,5 %). Výše způsobilých nákladů je stanovena na základě maximálního rozsahu daného projektu, tj. při výrobní kapacitě vozidel ročně. 3

4 hmotnost vozidel (tailor-welded blanks) pro automobilový průmysl. Předpokládá se, že daná investice bude zahrnovat [ ]. Investice budou zahájeny v dubnu 2007 a jejich ukončení je plánováno na prosinec Plánované zahájení výroby je v říjnu Předpokládá se, že po celé investiční období bude Hysco Czech prodávat společnosti HMMC více než [ ] % své produkce. Danou investicí by se mělo vytvořit [ ] nových pracovních míst. (12) Záměrem společnosti Dymos Czech je výstavba a provoz závodu na výrobu automobilových sedadel (např. sedadel do osobních automobilů, SUV a MPV). Investice byly zahájeny v prosinci 2006 a jejich ukončení je plánováno na prosinec Plánované zahájení výroby je v červenci Předpokládá se, že po celé investiční období bude Dymos Czech prodávat společnosti HMMC [ ] % své produkce 7. Danou investicí by mělo být vytvořeno [ ] nových pracovních míst. 2.3 Právní základ (13) Udělení podpory ad hoc pro společnost HMMC má tento právní základ: Nařízení vlády č. 310/2004, kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory; Investiční smlouva uzavřená dne 18. května 2006 mezi společností Hyundai Motor Company a Českou republikou, Moravskoslezským krajem a Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest (dále jen Investiční smlouva ). 2.4 Forma a výše podpory (14) Regionální investiční podporu tvoří oznámená podpora ad hoc a různé další podpory, které nepodléhají oznamovací povinnosti a jsou udělovány v rámci stávajícího režimu podpory [ ] České orgány poskytují rovněž regionální investiční podporu v rámci stávajícího režimu N 259/2004: Sleva na dani z příjmu bude udělena ve výši CZK. Tato částka byla vypočtena jakožto rozdíl mezi celkovou hodnotou přípustné míry podpory, jež odpovídá 15 % čistého grantového ekvivalentu, a součtem ostatních opatření podpory týkajících se regionální podpory, avšak bude záviset na celkové hodnotě ostatních opatření regionální podpory. Sleva na dani bude poskytnuta nad rámec ostatních regionálních podpor a pouze v takové výši, aby celková hodnota regionální podpory nepřesáhla maximální míru, jež činí 15 % čistého grantového ekvivalentu. Finanční podpora na vytváření nových pracovních míst má být udělena na období, které bude ukončeno tři roky ode dne, kdy byla poprvé zahájena výroba. Podpora sestává z paušální částky ve výši CZK na jedno nově vytvořené místo. V případě, že celková podpora na vytváření pracovních míst přesáhne částku CZK, sníží se sleva na dani o částku, která přesahuje částku CZK. Podobně, bude-li celková podpora na vytváření pracovních míst nižší než CZK, sleva na dani se odpovídajícím způsobem zvýší. 4

5 (15) Oznámená podpora ad hoc ve výši CZK (přibližně 111 milionů EUR) bude společnosti HMMC poskytnuta v těchto formách a částkách: Hmotná podpora na kapitálové investice (v maximální výši CZK). Tato hmotná podpora bude poskytnuta podle odstavce Investiční smlouvy. Bude použita na nákup pozemků a na výstavbu a vybavení zařízení daného projektu. Převod pozemků za snížené ceny (podpora do výše CZK). V rámci daného projektu odprodá Moravskoslezský kraj příjemci pozemky, jež jsou ve veřejném vlastnictví. Prodej bude uskutečněn na základě jedné nebo více kupních smluv na pozemky tvořící areál daného investičního projektu. Pozemky o přibližné rozloze 200 ha jsou součástí průmyslového areálu o celkové rozloze 260 ha. Tržní hodnota pozemků stanovená na základě ocenění nezávislým znalcem 9 činí přibližně CZK, přičemž kupní cena dosáhne přibližně částky CZK. Rozdíl mezi sníženou cenou celkových pozemků a jejich tržní hodnotou, který odpovídá přibližně částce CZK, je třeba považovat za státní podporu poskytnutou příjemci. Tato podpora bude poskytnuta podle odstavců 6.1 a 6.2 Investiční smlouvy (dodatek 14 a 15 k Investiční smlouvě). Tato podpora nepodléhá zdanění, poněvadž se pozemky neodepisují. Předpokládá se, že HMMC odprodá či pronajme část nabytých pozemků svým dodavatelům ([ ] ha společnosti Mobis Czech a [ ] ha společnosti Hysco Czech). Tato transakce proběhne za tržních podmínek. České orgány udávají, že hodnota pozemků bude v konečném důsledku zaúčtována jako způsobilé náklady pouze u společnosti, jež je vlastníkem daného pozemku. (16) Podle odstavce 7 Investiční smlouvy se investor zavazuje k financování nejméně 25 % daného investičního projektu z vlastních zdrojů, přičemž tato část investice nezahrnuje žádné prvky podpory. 2.5 Způsobilé náklady a míra podpory (17) Nominální hodnota způsobilých nákladů pro regionální investiční podporu podniku HMMC činí CZK. Hodnota investic je stanovena na základě hmotných investic do pozemků, budov, výrobních strojů a vybavení a nehmotných investic (software), které jsou přímo spojeny s podporovanou výrobou motorových vozidel. Níže uvedená tabulka obsahuje rozpis nákladů a způsobilých výdajů na realizaci daného investičního projektu. 9 České orgány potvrdily, že nezávislý odhad ceny pozemků je založen rovněž na těchto předpokladech: stavební lokalita je prázdná a připravená pro zahájení prací na průmyslové výstavbě a na okraji lokality jsou k dispozici veškeré inženýrské sítě s dostatečnou kapacitou, jež je nezbytná pro realizaci zařízení na výrobu automobilů s výrobní kapacitou až vozidel ročně. 5

6 Tabulka I: Rozpis způsobilých nákladů (CZK, nominální hodnota) Software* [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Pozemky [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Výstavba [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Vybavení [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Ostatní dlouhodobá aktiva [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Způsobilé náklady celkem [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Upravené způsobilé náklady celkem** * České orgány odhadují, že pouze [ ] % programového vybavení na projekt společnosti HMMC má přímou souvislost s danou výrobou. Proto bylo [ ] % z celkových nákladů na software z částky způsobilých nákladů vyloučeno. ** Celkové způsobilé náklady byly sníženy o CZK, neboť pouze CZK (z celkové částky CZK) v položce Ostatní dlouhodobá aktiva bylo uznáno za způsobilé náklady. (18) České orgány potvrdily, že výdaje za způsobilé nehmotné investice nepřesáhnou 25 % tohoto standardního základu. Způsobilá aktiva budou použitá výhradně v zařízení čerpajícím podporu, budou považována za odpisovatelná aktiva a budou zakoupena od třetích stran za tržních podmínek. (19) Celková výše regionální podpory udělené společnosti HMMC činí CZK (současná hodnota) a odpovídá míře podpory ve výši 15 % čistého grantového ekvivalentu vypočtené na základě celkových způsobilých nákladů v hodnotě CZK. (20) Podle odstavce 9.4 Investiční smlouvy (ustanovení o pozastavení) může být konečné rozhodnutí o poskytnutí investiční podpory vydáno až po schválení dané podpory Komisí. V odstavci Investiční smlouvy je uveden výslovný zákaz vyplatit hmotnou podporu, aniž byla schválena Evropskou komisí. 2.6 Motivační účinek (21) Společnost HMMC požádala o podporu dne 27. června 2006 před zahájením prací na projektu (červenec 2006). 2.7 Zachování podporované činnosti (22) Odstavec 5.2 Investiční smlouvy zavazuje investora k provozování výrobního zařízení v dané lokalitě po dobu nejméně deseti let ode dne zahájení výroby. 2.8 Příspěvek k regionálnímu rozvoji (23) Záměrem HMMC je vytvoření nových přímých pracovních míst do roku Přestože skutečný počet nových zaměstnanců a načasování příslušných pracovních míst bude záviset na potřebách výroby HMMC, vytvoří HMMC do tří let od zahájení výroby v továrně přinejmenším nových pracovních příležitostí, aby byla splněna podmínka 111 odst. 11 Zákona o zaměstnanosti. (24) Kromě investic společností Mobis Czech, Hysco Czech a Dymos Czech sídlících v areálu HMMC či v jeho sousedství, které vytvoří velký počet nových přímých pracovních míst (Mobis Czech: [ ] do r. 2011, Hysco 6

7 Czech: [ ] do r a Dymos Czech: [ ] do r. 2010), přiláká projekt společnosti HMMC do regionu další investice. 2.9 Kumulace (25) Oznámená podpora ad hoc je kumulativní s jinými regionálními podporami (hmotná podpora na vytváření pracovních míst, sleva na daních) v rámci stávajícího režimu podpory N 259/2004. Celková výše podpory na regionální investice nepřekročí maximální míru podpory, jež je pro daný projekt možná (15 % čistého grantového ekvivalentu oznámených způsobilých výdajů). 3 POSOUZENÍ DANÉHO OPATŘENÍ PODPORY A SLUČITELNOST 3.1 Existence podpory (26) Česká vláda poskytne společnosti HMMC přímou hmotnou podporu a umožní převod pozemků za snížené ceny. To představuje státní prostředky ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES. (27) Poněvadž se podpora uděluje jediné společnosti, jde o selektivní opatření. (28) Daná podpora představuje pro společnost HMMC snížení nákladů, které by jinak za běžných tržních podmínek musela nést; společnost má proto hospodářskou výhodu nad konkurenčními podniky. (29) Dané opatření se týká společnosti působící na trhu s motorovými vozidly, jenž je předmětem velké hospodářské soutěže a rozsáhlého obchodu mezi členskými státy. (30) Komise proto dospěla k závěru, že oznámené opatření podpory poskytnuté společnosti HMMC představuje státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES. 3.2 Oznamovací povinnost (31) Oznámením prvků podpory ad hoc v rámci balíčku investičních podpor splnila Česká republika oznamovací povinnost vyplývající z čl. 87 odst. 3 Smlouvy o ES Slučitelnost s pravidly použitelnými na regionální podporu (32) Poněvadž dané opatření představuje regionální podporu nepřekračující 5 milionů EUR hrubého grantového ekvivalentu na investiční projekt v odvětví motorových vozidel, posoudila Komise její slučitelnost na základě 10 Ačkoli jde o velký investiční projekt, podle zvláštních pravidel vztahujících se na odvětví motorových vozidel v souladu s Víceodvětvovým rámcem 2002 (ve znění z r. 2003) nepodléhá podpora v odvětví motorových vozidel v rámci stávajících režimů podpory oznamovací povinnosti, poněvadž je již snížena na úroveň nižší, než je minimální úroveň použitelná pro ostatní odvětví. 7

8 Pokynů k vnitrostátní regionální podpoře 11 (dále jen Pokyny ) a zvláštních pravidel použitelných v odvětví motorových vozidel stanovených ve Víceodvětvovém rámci regionální podpory velkým investičním projektům 12 (ve znění z r. 2003) (dále jen Víceodvětvový rámec 2002 ). (33) Projekt představuje počáteční investici podle odstavce 4.4 Pokynů. (34) Jeho způsobilé náklady jsou definovány v souladu s Pokyny, odstavcem 4.5 v případě hmotných investic a odstavcem 4.6 v případě nehmotných investic. (35) Společnost HMMC požádala o podporu před zahájením prací na projektu. (36) Investor poskytuje vlastní příspěvek mimo státní podporu vyšší než 25 %. (37) Investice bude zachována nejméně po dobu pěti let od ukončení investice. (38) Míra podpory ad hoc v navržené výši CZK odpovídá 9,34 % hrubého grantového ekvivalentu a nepřekračuje zvláštní limit pro regionální podporu, jež se podle české mapy regionální podpory na období od května 2004 do prosince 2006 použije v odvětví motorových vozidel. Tento zvláštní limit je ve výši 30 % použitelného standardního limitu (50 % čistého grantového ekvivalentu) schváleného pro Moravskoslezský kraj, tj. 15 % čistého grantového ekvivalentu 13. (39) Podpora ad hoc je kombinována s podporou v rámci stávajícího režimu podpory, přičemž kombinovaná míra podpory nepřekračuje 15 % čistého grantového ekvivalentu oznámených způsobilých výdajů. (40) Snížením standardního limitu pro regionální podporu v odvětví motorových vozidel na 30 % použitelného standardního limitu již Komise zohlednila specifičnost situace, jež v odvětví motorových vozidel nastala v období let 2003 až 2006, a potřebu omezit narušování hospodářské soutěže jakožto důsledku podpory daného odvětví. Ačkoli obecně Komise není regionálním podporám ad hoc příliš nakloněna, v daném případě považuje informace poskytnuté v oznámení za uspokojivé v tom smyslu, že daný projekt bude mít zásadní pozitivní dopad na jeden z nejchudších regionů v EU, k jehož rozvoji projekt významnou měrou přispěje. Tento příznivý dopad souhrnného investičního projektu na rozvoj regionu, zejména vytvoření zhruba přímých a blíže neurčený počet nepřímých pracovních míst, jednoznačně převažuje nad důsledky možného narušení hospodářské soutěže vlivem podpory. 3.4 Souhrnný projekt v odvětví motorových vozidel (41) České orgány ve svém oznámení uvádějí, že pokud by Komise posuzovala výše popsané projekty dodavatelů Mobis Czech, Hysco Czech a Dymos Úř. věst. C 74, , s. 9. Tenhle projekt byl posouzen podle Víceodvětvového rámce 2002, (Úř. věst. C 70, , s. 8), vzhledem k tomu, že tyto pravidla se vztahují na regionální pomoc notifikovanou před 1.lednem 2007 (viz. V souladu s poznámkou pod čarou 58, Pokynů k regionální podpoře pro období , Úř. věst. C 54, , s :"Individuálně oznamované investiční projekty se budou posuzovat podle pravidel platných v době oznámeni".) Víceodvětvový rámec 2002 odst. 42 písm. a). 8

9 Czech jako souhrnný projekt s projektem společnosti HMMC ve smyslu přílohy C k Víceodvětvovému rámci 2002, je třeba informace poskytnuté o těchto projektech považovat za součást oznámení. Při výpočtu státní podpory, která má být poskytnuta výše uvedeným dodavatelům, se přepokládá, že příslušný dodavatel je způsobilý pro míru státní podpory ve výši 15 % čistého grantového ekvivalentu. (42) České orgány se domnívají, že žádný z výše uvedených dodavatelských projektů nenaplňuje kritéria souhrnného projektu, a to např. z těchto důvodů: a) neexistuje žádné propojení mezi projektem dodavatele a projektem společnosti HMMC, které by vyžadovalo, aby se nacházely v těsném sousedství, b) dodavatelé budou kromě HMC/HMMC usilovat i o další zákazníky, c) mezi těmito dodavateli nebyly dosud podepsány žádné smlouvy a neočekává se, že by obsahovaly jakákoli ustanovení o výlučnosti či jiné zvláštní vazby na HMC/HMMC. Komise nicméně bere v úvahu skutečnost, že se tyto projekty nacházejí v těsné blízkosti investice společnosti HMMC (v areálu HMMC nebo v jeho sousedství). České orgány rovněž poskytly informace o tom, že u všech těchto dodavatelských projektů jsou po celé investiční období plánovány prodeje nejméně 50 % jejich roční produkce společnosti HMMC, i když tato období nemusí vždy přesně odpovídat investičnímu období HMMC. Tyto prvky společně se skutečností, že podle Investiční smlouvy (odstavce 7.8) podpora zahrnuje i případné dodavatele společnosti HMMC, naznačují, že investice společností HMMC, Mobis Czech, Hysco Czech a Dymos Czech ve Frýdku-Místku jsou souhrnným projektem v odvětví motorových vozidel. (43) S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem považuje Komise projekty dodavatelů Mobis Czech, Hysco Czech a Dymos Czech, jež jsou popsány výše, za souhrnný projekt se společností HMMC ve smyslu přílohy C k Víceodvětvovému rámci Podpora, která má být těmto dodavatelům udělena podle stávajícího režimu podpory N 259/2004, je proto rovněž omezena na 15 % čistého grantového ekvivalentu. 3.5 Závěr (44) Oznámená podpora společnosti HMMC je v souladu s Pokyny a splňuje podmínky stanovené ve Víceodvětvovém rámci Z toho vyplývá, že dané opatření podpory je slučitelné s čl. 87 odst. 3 písm. a) Smlouvy o ES. 4 ROZHODNUTÍ (45) V souladu s výše uvedeným Komise rozhodla, že regionální investiční podporu ad hoc v maximální výši udělenou společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., jež v kombinaci s regionální podporou udělenou v rámci schválené podpory N 259/2004 představuje maximální míru podpory ve výši 15 % čistého grantového ekvivalentu oznámených způsobilých výdajů, lze považovat za slučitelnou se Smlouvou o ES. 9

10 Pokud by tento dopis obsahoval skutečnosti důvěrné povahy, které nesmějí být prozrazeny třetím osobám, uvědomte o tom Komisi do 15 pracovních dnů ode dne obdržení tohoto dopisu. Pokud Komise za tímto účelem neobdrží v předepsané lhůtě odůvodněnou žádost, bude to považovat za souhlas se sdělením skutečností třetím osobám a se zveřejněním celého dopisu v závazném jazykovém znění na internetové stránce Tato žádost musí být zaslána doporučeným dopisem nebo faxem na tuto adresu: European Commission Directorate-General for Competition State Aid Greffe B-1049 Brussels Fax: S úctou za Komisi Neelie KROES členka Komise 10

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění. Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění. Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění Věc: Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov Pane ministře, 1. Postup (1) E-mailem ze dne 24. července 2006,

Více

Státní podpora NN 44/2007 (ex N 32/2006) Česká republika Osvobození od daně z příjmů z ocenění a darů v oblasti kultury

Státní podpora NN 44/2007 (ex N 32/2006) Česká republika Osvobození od daně z příjmů z ocenění a darů v oblasti kultury EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.09.2009 K(2009)7375 v konečném znění Věc: Státní podpora NN 44/2007 (ex N 32/2006) Česká republika Osvobození od daně z příjmů z ocenění a darů v oblasti kultury Pane ministře

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.II.2006 K(2006)457v konečném znĕní Věc: Státní podpora N 565/2005 Česká republika Vážený pane ministře, 1. Řízení Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních

Více

Úřední věstník Evropské unie POKYNY K REGIONÁLNÍ PODPOŘE NA OBDOBÍ 2007 2013 (2006/C 54/08) 1. Úvod

Úřední věstník Evropské unie POKYNY K REGIONÁLNÍ PODPOŘE NA OBDOBÍ 2007 2013 (2006/C 54/08) 1. Úvod 4.3.2006 C 54/13 POKYNY K REGIONÁLNÍ PODPOŘE NA OBDOBÍ 2007 2013 (2006/C 54/08) (Text s významem pro EHP) 1. Úvod 1. Na základě čl. 87 odst. 3 písm. a) a čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy může Komise považovat

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE. Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014 2020

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE. Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014 2020 23.7.2013 Úřední věstník Evropské unie C 209/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Pokyny k regionální státní podpoře na období (Text s významem pro EHP)

Více

Nařízení Komise (ES) č. 800/2008

Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových

Více

Č.j. VP/S 30/01-160 V Brně dne 5. června 2001

Č.j. VP/S 30/01-160 V Brně dne 5. června 2001 Č.j. VP/S 30/01-160 V Brně dne 5. června 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 9. 3. 2001 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 7. 3. 2001 č.j. 13910/2040/201

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 03.V.2005 C(2005)1324 fin Věc: Státní podpora č. N 323/2004 Česká republika Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis 28.12.2006 Úřední věstník Evropské unie L 379/5 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem

Více

VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE

VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE Státní či veřejnou podporu upravují v evropském prostoru především následující právní předpisy: 1) Články 87 a 88 Smlouvy o ES 2) Nařízení Rady (ES) č. 994/98 ze dne

Více

Č.j. VP/S 60e/04-160 V Brně dne 29. dubna 2004

Č.j. VP/S 60e/04-160 V Brně dne 29. dubna 2004 Č.j. VP/S 60e/04-160 V Brně dne 29. dubna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 22.3. 2004 na základě žádosti Ministerstva životního prostředí ČR, ze dne 16.3. 2004,

Více

Informační list č. 4/2005

Informační list č. 4/2005 Informační list č. 4/2005 Veřejná podpora - definice Dle čl. 87 odst. 1 Smlouvy o založení Evropských společenství je za veřejnou podporu považována taková podpora, která je poskytována ze státních prostředků,

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 26.6.2014 L 187/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 27.6.2014 CS Úřední věstník Evropské unie C 198/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací

Více

EVROPSKÁ KOMISE. SA.35909 (2012/N) Česká republika Infrastruktura pro cestovní ruch (region NUTS II Jihovýchod)

EVROPSKÁ KOMISE. SA.35909 (2012/N) Česká republika Infrastruktura pro cestovní ruch (region NUTS II Jihovýchod) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.7.2013 C(2013) 4029 final VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ZNĚNÍ Tento dokument je poskytnut pouze pro informační účely. Věc: SA.35909 (2012/N) Česká republika Infrastruktura pro cestovní

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 448/2004. ze dne 10. března 2004,

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 448/2004. ze dne 10. března 2004, NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 448/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1685/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 týkající se způsobilosti výdajů

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis L 114/8 Úřední věstník Evropské unie 26.4.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům

Více

VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE

VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE VEŘEJNÉ PODPORY, JEJÍ SLUČITELNOSTI SE SMLOUVOU O ZALOŽENÍ ES A PROCEDURÁLNÍ POSTUPY (STRUČNÝ PŘEHLED KOMUNITÁRNÍ ÚPRAVY) Zpracovatelé: Část A: Mgr.

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 24.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 352/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie

Více

RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ 30.12.2006 CS Úřední věstník Evropské unie C 323/1 I (Informace) KOMISE RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ (2006/C 323/01) Strana 1. ÚVOD...................................................................................................

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU Zpracoval:

Více

Návrh SMĚRNICE RADY. o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316}

Návrh SMĚRNICE RADY. o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316} CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu KOM(2011) 121/4 2011/0058 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316} CS CS OBSAH

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/81 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu Horizont

Více

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Spolupráce

Více

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. Praha 2004 Příprava

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

I. Postup. 2) K opatření oznámenému podle článků 87 a 88 Smlouvy o ES nevznesla Komise žádné připomínky. II. Popis

I. Postup. 2) K opatření oznámenému podle článků 87 a 88 Smlouvy o ES nevznesla Komise žádné připomínky. II. Popis EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 09-XI-2006 K(2006) 5447 Věc: Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 557/2006 - Hospodaření v lesích ve Středočeském kraji I. Postup 1) Dopisem ze dne 18. srpna 2006,

Více

ejné podpory regionu soudržnosti Jihozápad PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Červen 2008

ejné podpory regionu soudržnosti Jihozápad PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Červen 2008 Řešení problematiky veřejn ejné podpory v Regionáln lním m operačním m programu regionu soudržnosti Jihozápad Červen 2008 PBA Group Prague-Brussels Advisory Group OBSAH: ÚVOD 3 I. OBECNÉ POKYNY 4 Klasifikace

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Název programu podpory Prioritní

Více

ROZHODNUTÍ. 11.1.2012 Úřední věstník Evropské unie L 7/3

ROZHODNUTÍ. 11.1.2012 Úřední věstník Evropské unie L 7/3 11.1.2012 Úřední věstník Evropské unie L 7/3 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby

Více