Státní podpora N 661/2006 Česká republika Investiční pobídka pro společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Státní podpora N 661/2006 Česká republika Investiční pobídka pro společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o."

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne,10.v.2007 K(2007) 1973 v konečném znění Věc: Státní podpora N 661/2006 Česká republika Investiční pobídka pro společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. Pane ministře, 1 POSTUP (1) Elektronickým oznámením ze dne 6. října 2006 zaevidovaným Komisí téhož dne oznámila Česká republika podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy o ES regionální podporu ad hoc na velké investiční projekty ve prospěch společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (2) Dopisy ze dne 19. října 2006 (D/59081), 20. prosince 2006 (D/60429) a 14. února 2007 (D/50612) Komise požádala v souvislosti s výše uvedeným opatřením o doplňující informace. (3) České orgány zaslaly dodatečné informace dopisy ze dne 25. října 2006, 21. prosince 2006 a 21. března 2007, jež byly zaevidovány dne 25. října 2006 (A/38529), 21. prosince 2006 (A/40534) a 21. března 2007 (A/32469). (4) Dále se na žádost českých orgánů dne 29. listopadu 2006 uskutečnilo jednání s útvary Komise za účelem dalšího objasnění daného opatření. 2 POPIS DANÉHO OPATŘENÍ PODPORY (5) Cílem daného projektu je podpora regionálního rozvoje. Investice se má uskutečnit v obci Nošovice u Frýdku-Místku, která se nachází v Moravskoslezském kraji, což je podporovaná oblast podle čl. 87 odst. 3 písm. a) Smlouvy o ES s maximální mírou podpory 50 % čistého grantového ekvivalentu, v souladu s regionální mapou podpory stanovenou pro Českou JUDr. Karel SCHWARZENBERG Ministr zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Loretánské náměstí Praha 1 Česká republika Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique Europese Commissie, B-1049 Brussel België Telefon: (0)

2 republiku, jež má platnost do konce roku Do roku 2011 se očekává vytvoření přibližně přímých pracovních míst. (6) Oznámená podpora se týká investičního projektu společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen HMMC ), který je součástí rozsáhlého investičního projektu, v němž HMMC jakožto hlavní investor investuje společně se svými dodavateli, společností Hyundai Mobis Automotive Czech s.r.o. (dále jen Mobis Czech ), českou dceřinou společností ve stoprocentním vlastnictví společnosti Hyundai Hysco Co. Ltd. (dále jen Hysco Czech ), a společností Dymos Czech Republic s.r.o. (dále jen Dymos Czech ) 2. Způsobilé výdaje na souhrnný projekt činí CZK (nominální hodnota, přibližně 1,25 miliard EUR 3 ). (7) České orgány mají v úmyslu poskytnout HMMC regionální investiční podporu (částečně ad hoc a částečně v rámci stávajícího režimu podpory) v nominální výši CZK (přibližně 194,49 milionu EUR) na výstavbu továrny na výrobu automobilů v České republice. Celkové způsobilé výdaje v rámci investic HMMC dosáhnou výše CZK (přibližně 1,148 miliard EUR) Státní podpora CZ 45/2003 Česká republika Prodloužení platnosti české mapy regionální podpory na období ode dne 1. května 2004 do dne 31. prosince Tito tři dodavatelé se nacházejí v areálu HMMC nebo v jeho sousedství: Mobis Czech je dceřinou společností ve stoprocentním vlastnictví společnosti Hyundai Mobis Co. Ltd se sídlem v Soulu v Korejské republice. KIA Motors vlastní v Hyundai Mobis Co. Ltd podíl ve výši 18,15 %. Hysco Czech je dceřinou společností ve stoprocentním vlastnictví společnosti Hyundai Hysco Co. Ltd se sídlem v Chungcheongnam-Do v Korejské republice. Hyundai Motor Company (HMC), jež je mateřskou společností HMMC, a společnost KIA Motors vlastní ve společnosti Hyundai Hysco Co. Ltd podíly ve výši 26,13 % a 13,91 %. Dymos Czech je dceřinou společností ve stoprocentním vlastnictví společnosti Dymos Inc. se sídlem v Chungcheongnam-Do v Korejské republice. Hyundai Motor Company a KIA vlastní ve společnosti Dymos Inc. 47% a 45% podíl. Při převodu částky na eura byl použit následující směnný kurz: 1 EUR = 28,423 CZK (říjen 2006). V souvislosti s oznámením regionální podpory společnosti HMMC informovaly české orgány Komisi o regionální investiční podpoře udělené dodavatelům HMMC. V odstavci 7.8 Investiční smlouvy se uvádí, že Česká republika poskytne dodavatelům účastnícím se daného projektu maximální možné investiční pobídky dle Zákona o investičních pobídkách, včetně hmotné podpory na vytváření pracovních míst, poskytnutí pozemků za dotované ceny a slevy na dani z příjmu. Odstavec 7.9 stanoví, že bude-li to dle právních předpisů České republiky a EU týkajících se zadávání veřejných zakázek případně možné, bude mít HMC možnost zvolit (za využití svých vlastních postupů pro zadávání veřejných zakázek) a využívat služby jakýchkoli dodavatelů, které si určí. Podpora dodavatelům je zcela pokryta stávajícím režimem podpory N 259/2004 (rozhodnutí Komise ze dne 14. července 2004, novela Zákona o investičních pobídkách, K(2004)2631 v konečném znění, Úř. věst. C 33, , s. 6), a regionální investiční podpora, která má být těmto dodavatelům poskytnuta, bude omezena na 15 % čistého grantového ekvivalentu, poněvadž jsou příslušné investice součástí souhrnného investičního projektu v odvětví motorových vozidel ve smyslu přílohy C, bodu e) Víceodvětvového rámce regionální podpory velkým investičním projektům (Úř. věst. C 70, , s. 8 ve znění zveřejněném v Úř. věst. C 263, , s. 3, dále jen Víceodvětvový rámec 2002 ): 2

3 2.1 Příjemce (8) Příjemcem oznámené podpory je HMMC, společnost s ručením omezeným, se sídlem v Ostravě v České republice, jež je sesterskou společností ve stoprocentním vlastnictví společnosti Hyundai Motor Company 5 (dále jen HMC ) se sídlem v Soulu v Korejské republice. 2.2 Investiční projekt (9) Investice společnosti HMMC se týkají realizace, výstavby a provozu továrny na výrobu automobilových vozidel s komplexní montážní linkou, jejíž úvodní výrobní kapacita bude vozidel ročně a která může být v týchž prostorách rozšířena na výrobní kapacitu až vozidel ročně 6. Součástí projektu je lisovna, svařovna, lakovna, výrobna převodovek, montážní hala a předmontážní hala, nikoli však výrobna motorů. Investice byly zahájeny v červenci 2006 a jejich ukončení je plánováno na prosinec Předpokládá se, že zkušební provoz bude zahájen v září 2008 a komerční výroba v březnu Konečné výrobní kapacity vozidel ročně by podle plánu mělo být dosaženo do roku Danou investicí by se mělo vytvořit nových pracovních míst. (10) Záměrem společnosti Mobis Czech je výstavba a provoz závodu na výrobu modulů, např. podvozkových modulů, kokpitů a čelních masek vozu. Investice byly zahájeny v prosinci 2006 a jejich ukončení je plánováno na prosinec Plánované zahájení výroby je v prosinci Předpokládá se, že po celé investiční období bude Mobis Czech prodávat společnosti HMMC více než [ ] % své produkce. Danou investicí by mělo být vytvořeno [ ] nových pracovních míst. (11) Záměrem společnosti Hysco Czech je výstavba a provoz závodu na výrobu ocelových součástí (vyráběných z ocelových svitků) a produktů snižujících Regionální podpora společnosti Hyundai Mobis Automotive Czech s.r.o. v nominální výši CZK na vybudování závodu na výrobu modulů pro automobilový průmysl v České republice v areálu společnosti HMMC. Celkové způsobilé náklady daného investičního projektu dosáhnou výše [ ]* CZK. Regionální podpora budoucí dceřiné společnosti Hyundai Hysco Co. v nominální výši CZK na vybudování závodu na výrobu ocelových součástí automobilů a produktů snižujících jejich hmotnost v areálu společnosti HMMC v České republice. Celkové způsobilé náklady daného investičního projektu dosáhnou výše [ ] CZK. Regionální podpora společnosti Dymos Czech Republic s.r.o. v nominální výši CZK na vybudování závodu na výrobu automobilových sedadel v sousedství areálu společnosti HMMC v České republice. Celkové způsobilé náklady daného investičního projektu dosáhnou výše [ ] CZK. * Kryto závaznou dohodou o služebním tajemství. 5 6 HMC a KIA Motors jsou partnerskými podniky vzhledem k tomu, že HMC vlastní v KIA Motors podíl ve výši 38,7 %. Největším podílníkem v HMC je Hyundai Mobis (14,6 %) a jeho největším podílníkem je KIA Motors (10,5 %). Výše způsobilých nákladů je stanovena na základě maximálního rozsahu daného projektu, tj. při výrobní kapacitě vozidel ročně. 3

4 hmotnost vozidel (tailor-welded blanks) pro automobilový průmysl. Předpokládá se, že daná investice bude zahrnovat [ ]. Investice budou zahájeny v dubnu 2007 a jejich ukončení je plánováno na prosinec Plánované zahájení výroby je v říjnu Předpokládá se, že po celé investiční období bude Hysco Czech prodávat společnosti HMMC více než [ ] % své produkce. Danou investicí by se mělo vytvořit [ ] nových pracovních míst. (12) Záměrem společnosti Dymos Czech je výstavba a provoz závodu na výrobu automobilových sedadel (např. sedadel do osobních automobilů, SUV a MPV). Investice byly zahájeny v prosinci 2006 a jejich ukončení je plánováno na prosinec Plánované zahájení výroby je v červenci Předpokládá se, že po celé investiční období bude Dymos Czech prodávat společnosti HMMC [ ] % své produkce 7. Danou investicí by mělo být vytvořeno [ ] nových pracovních míst. 2.3 Právní základ (13) Udělení podpory ad hoc pro společnost HMMC má tento právní základ: Nařízení vlády č. 310/2004, kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory; Investiční smlouva uzavřená dne 18. května 2006 mezi společností Hyundai Motor Company a Českou republikou, Moravskoslezským krajem a Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest (dále jen Investiční smlouva ). 2.4 Forma a výše podpory (14) Regionální investiční podporu tvoří oznámená podpora ad hoc a různé další podpory, které nepodléhají oznamovací povinnosti a jsou udělovány v rámci stávajícího režimu podpory [ ] České orgány poskytují rovněž regionální investiční podporu v rámci stávajícího režimu N 259/2004: Sleva na dani z příjmu bude udělena ve výši CZK. Tato částka byla vypočtena jakožto rozdíl mezi celkovou hodnotou přípustné míry podpory, jež odpovídá 15 % čistého grantového ekvivalentu, a součtem ostatních opatření podpory týkajících se regionální podpory, avšak bude záviset na celkové hodnotě ostatních opatření regionální podpory. Sleva na dani bude poskytnuta nad rámec ostatních regionálních podpor a pouze v takové výši, aby celková hodnota regionální podpory nepřesáhla maximální míru, jež činí 15 % čistého grantového ekvivalentu. Finanční podpora na vytváření nových pracovních míst má být udělena na období, které bude ukončeno tři roky ode dne, kdy byla poprvé zahájena výroba. Podpora sestává z paušální částky ve výši CZK na jedno nově vytvořené místo. V případě, že celková podpora na vytváření pracovních míst přesáhne částku CZK, sníží se sleva na dani o částku, která přesahuje částku CZK. Podobně, bude-li celková podpora na vytváření pracovních míst nižší než CZK, sleva na dani se odpovídajícím způsobem zvýší. 4

5 (15) Oznámená podpora ad hoc ve výši CZK (přibližně 111 milionů EUR) bude společnosti HMMC poskytnuta v těchto formách a částkách: Hmotná podpora na kapitálové investice (v maximální výši CZK). Tato hmotná podpora bude poskytnuta podle odstavce Investiční smlouvy. Bude použita na nákup pozemků a na výstavbu a vybavení zařízení daného projektu. Převod pozemků za snížené ceny (podpora do výše CZK). V rámci daného projektu odprodá Moravskoslezský kraj příjemci pozemky, jež jsou ve veřejném vlastnictví. Prodej bude uskutečněn na základě jedné nebo více kupních smluv na pozemky tvořící areál daného investičního projektu. Pozemky o přibližné rozloze 200 ha jsou součástí průmyslového areálu o celkové rozloze 260 ha. Tržní hodnota pozemků stanovená na základě ocenění nezávislým znalcem 9 činí přibližně CZK, přičemž kupní cena dosáhne přibližně částky CZK. Rozdíl mezi sníženou cenou celkových pozemků a jejich tržní hodnotou, který odpovídá přibližně částce CZK, je třeba považovat za státní podporu poskytnutou příjemci. Tato podpora bude poskytnuta podle odstavců 6.1 a 6.2 Investiční smlouvy (dodatek 14 a 15 k Investiční smlouvě). Tato podpora nepodléhá zdanění, poněvadž se pozemky neodepisují. Předpokládá se, že HMMC odprodá či pronajme část nabytých pozemků svým dodavatelům ([ ] ha společnosti Mobis Czech a [ ] ha společnosti Hysco Czech). Tato transakce proběhne za tržních podmínek. České orgány udávají, že hodnota pozemků bude v konečném důsledku zaúčtována jako způsobilé náklady pouze u společnosti, jež je vlastníkem daného pozemku. (16) Podle odstavce 7 Investiční smlouvy se investor zavazuje k financování nejméně 25 % daného investičního projektu z vlastních zdrojů, přičemž tato část investice nezahrnuje žádné prvky podpory. 2.5 Způsobilé náklady a míra podpory (17) Nominální hodnota způsobilých nákladů pro regionální investiční podporu podniku HMMC činí CZK. Hodnota investic je stanovena na základě hmotných investic do pozemků, budov, výrobních strojů a vybavení a nehmotných investic (software), které jsou přímo spojeny s podporovanou výrobou motorových vozidel. Níže uvedená tabulka obsahuje rozpis nákladů a způsobilých výdajů na realizaci daného investičního projektu. 9 České orgány potvrdily, že nezávislý odhad ceny pozemků je založen rovněž na těchto předpokladech: stavební lokalita je prázdná a připravená pro zahájení prací na průmyslové výstavbě a na okraji lokality jsou k dispozici veškeré inženýrské sítě s dostatečnou kapacitou, jež je nezbytná pro realizaci zařízení na výrobu automobilů s výrobní kapacitou až vozidel ročně. 5

6 Tabulka I: Rozpis způsobilých nákladů (CZK, nominální hodnota) Software* [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Pozemky [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Výstavba [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Vybavení [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Ostatní dlouhodobá aktiva [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Způsobilé náklady celkem [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Upravené způsobilé náklady celkem** * České orgány odhadují, že pouze [ ] % programového vybavení na projekt společnosti HMMC má přímou souvislost s danou výrobou. Proto bylo [ ] % z celkových nákladů na software z částky způsobilých nákladů vyloučeno. ** Celkové způsobilé náklady byly sníženy o CZK, neboť pouze CZK (z celkové částky CZK) v položce Ostatní dlouhodobá aktiva bylo uznáno za způsobilé náklady. (18) České orgány potvrdily, že výdaje za způsobilé nehmotné investice nepřesáhnou 25 % tohoto standardního základu. Způsobilá aktiva budou použitá výhradně v zařízení čerpajícím podporu, budou považována za odpisovatelná aktiva a budou zakoupena od třetích stran za tržních podmínek. (19) Celková výše regionální podpory udělené společnosti HMMC činí CZK (současná hodnota) a odpovídá míře podpory ve výši 15 % čistého grantového ekvivalentu vypočtené na základě celkových způsobilých nákladů v hodnotě CZK. (20) Podle odstavce 9.4 Investiční smlouvy (ustanovení o pozastavení) může být konečné rozhodnutí o poskytnutí investiční podpory vydáno až po schválení dané podpory Komisí. V odstavci Investiční smlouvy je uveden výslovný zákaz vyplatit hmotnou podporu, aniž byla schválena Evropskou komisí. 2.6 Motivační účinek (21) Společnost HMMC požádala o podporu dne 27. června 2006 před zahájením prací na projektu (červenec 2006). 2.7 Zachování podporované činnosti (22) Odstavec 5.2 Investiční smlouvy zavazuje investora k provozování výrobního zařízení v dané lokalitě po dobu nejméně deseti let ode dne zahájení výroby. 2.8 Příspěvek k regionálnímu rozvoji (23) Záměrem HMMC je vytvoření nových přímých pracovních míst do roku Přestože skutečný počet nových zaměstnanců a načasování příslušných pracovních míst bude záviset na potřebách výroby HMMC, vytvoří HMMC do tří let od zahájení výroby v továrně přinejmenším nových pracovních příležitostí, aby byla splněna podmínka 111 odst. 11 Zákona o zaměstnanosti. (24) Kromě investic společností Mobis Czech, Hysco Czech a Dymos Czech sídlících v areálu HMMC či v jeho sousedství, které vytvoří velký počet nových přímých pracovních míst (Mobis Czech: [ ] do r. 2011, Hysco 6

7 Czech: [ ] do r a Dymos Czech: [ ] do r. 2010), přiláká projekt společnosti HMMC do regionu další investice. 2.9 Kumulace (25) Oznámená podpora ad hoc je kumulativní s jinými regionálními podporami (hmotná podpora na vytváření pracovních míst, sleva na daních) v rámci stávajícího režimu podpory N 259/2004. Celková výše podpory na regionální investice nepřekročí maximální míru podpory, jež je pro daný projekt možná (15 % čistého grantového ekvivalentu oznámených způsobilých výdajů). 3 POSOUZENÍ DANÉHO OPATŘENÍ PODPORY A SLUČITELNOST 3.1 Existence podpory (26) Česká vláda poskytne společnosti HMMC přímou hmotnou podporu a umožní převod pozemků za snížené ceny. To představuje státní prostředky ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES. (27) Poněvadž se podpora uděluje jediné společnosti, jde o selektivní opatření. (28) Daná podpora představuje pro společnost HMMC snížení nákladů, které by jinak za běžných tržních podmínek musela nést; společnost má proto hospodářskou výhodu nad konkurenčními podniky. (29) Dané opatření se týká společnosti působící na trhu s motorovými vozidly, jenž je předmětem velké hospodářské soutěže a rozsáhlého obchodu mezi členskými státy. (30) Komise proto dospěla k závěru, že oznámené opatření podpory poskytnuté společnosti HMMC představuje státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES. 3.2 Oznamovací povinnost (31) Oznámením prvků podpory ad hoc v rámci balíčku investičních podpor splnila Česká republika oznamovací povinnost vyplývající z čl. 87 odst. 3 Smlouvy o ES Slučitelnost s pravidly použitelnými na regionální podporu (32) Poněvadž dané opatření představuje regionální podporu nepřekračující 5 milionů EUR hrubého grantového ekvivalentu na investiční projekt v odvětví motorových vozidel, posoudila Komise její slučitelnost na základě 10 Ačkoli jde o velký investiční projekt, podle zvláštních pravidel vztahujících se na odvětví motorových vozidel v souladu s Víceodvětvovým rámcem 2002 (ve znění z r. 2003) nepodléhá podpora v odvětví motorových vozidel v rámci stávajících režimů podpory oznamovací povinnosti, poněvadž je již snížena na úroveň nižší, než je minimální úroveň použitelná pro ostatní odvětví. 7

8 Pokynů k vnitrostátní regionální podpoře 11 (dále jen Pokyny ) a zvláštních pravidel použitelných v odvětví motorových vozidel stanovených ve Víceodvětvovém rámci regionální podpory velkým investičním projektům 12 (ve znění z r. 2003) (dále jen Víceodvětvový rámec 2002 ). (33) Projekt představuje počáteční investici podle odstavce 4.4 Pokynů. (34) Jeho způsobilé náklady jsou definovány v souladu s Pokyny, odstavcem 4.5 v případě hmotných investic a odstavcem 4.6 v případě nehmotných investic. (35) Společnost HMMC požádala o podporu před zahájením prací na projektu. (36) Investor poskytuje vlastní příspěvek mimo státní podporu vyšší než 25 %. (37) Investice bude zachována nejméně po dobu pěti let od ukončení investice. (38) Míra podpory ad hoc v navržené výši CZK odpovídá 9,34 % hrubého grantového ekvivalentu a nepřekračuje zvláštní limit pro regionální podporu, jež se podle české mapy regionální podpory na období od května 2004 do prosince 2006 použije v odvětví motorových vozidel. Tento zvláštní limit je ve výši 30 % použitelného standardního limitu (50 % čistého grantového ekvivalentu) schváleného pro Moravskoslezský kraj, tj. 15 % čistého grantového ekvivalentu 13. (39) Podpora ad hoc je kombinována s podporou v rámci stávajícího režimu podpory, přičemž kombinovaná míra podpory nepřekračuje 15 % čistého grantového ekvivalentu oznámených způsobilých výdajů. (40) Snížením standardního limitu pro regionální podporu v odvětví motorových vozidel na 30 % použitelného standardního limitu již Komise zohlednila specifičnost situace, jež v odvětví motorových vozidel nastala v období let 2003 až 2006, a potřebu omezit narušování hospodářské soutěže jakožto důsledku podpory daného odvětví. Ačkoli obecně Komise není regionálním podporám ad hoc příliš nakloněna, v daném případě považuje informace poskytnuté v oznámení za uspokojivé v tom smyslu, že daný projekt bude mít zásadní pozitivní dopad na jeden z nejchudších regionů v EU, k jehož rozvoji projekt významnou měrou přispěje. Tento příznivý dopad souhrnného investičního projektu na rozvoj regionu, zejména vytvoření zhruba přímých a blíže neurčený počet nepřímých pracovních míst, jednoznačně převažuje nad důsledky možného narušení hospodářské soutěže vlivem podpory. 3.4 Souhrnný projekt v odvětví motorových vozidel (41) České orgány ve svém oznámení uvádějí, že pokud by Komise posuzovala výše popsané projekty dodavatelů Mobis Czech, Hysco Czech a Dymos Úř. věst. C 74, , s. 9. Tenhle projekt byl posouzen podle Víceodvětvového rámce 2002, (Úř. věst. C 70, , s. 8), vzhledem k tomu, že tyto pravidla se vztahují na regionální pomoc notifikovanou před 1.lednem 2007 (viz. V souladu s poznámkou pod čarou 58, Pokynů k regionální podpoře pro období , Úř. věst. C 54, , s :"Individuálně oznamované investiční projekty se budou posuzovat podle pravidel platných v době oznámeni".) Víceodvětvový rámec 2002 odst. 42 písm. a). 8

9 Czech jako souhrnný projekt s projektem společnosti HMMC ve smyslu přílohy C k Víceodvětvovému rámci 2002, je třeba informace poskytnuté o těchto projektech považovat za součást oznámení. Při výpočtu státní podpory, která má být poskytnuta výše uvedeným dodavatelům, se přepokládá, že příslušný dodavatel je způsobilý pro míru státní podpory ve výši 15 % čistého grantového ekvivalentu. (42) České orgány se domnívají, že žádný z výše uvedených dodavatelských projektů nenaplňuje kritéria souhrnného projektu, a to např. z těchto důvodů: a) neexistuje žádné propojení mezi projektem dodavatele a projektem společnosti HMMC, které by vyžadovalo, aby se nacházely v těsném sousedství, b) dodavatelé budou kromě HMC/HMMC usilovat i o další zákazníky, c) mezi těmito dodavateli nebyly dosud podepsány žádné smlouvy a neočekává se, že by obsahovaly jakákoli ustanovení o výlučnosti či jiné zvláštní vazby na HMC/HMMC. Komise nicméně bere v úvahu skutečnost, že se tyto projekty nacházejí v těsné blízkosti investice společnosti HMMC (v areálu HMMC nebo v jeho sousedství). České orgány rovněž poskytly informace o tom, že u všech těchto dodavatelských projektů jsou po celé investiční období plánovány prodeje nejméně 50 % jejich roční produkce společnosti HMMC, i když tato období nemusí vždy přesně odpovídat investičnímu období HMMC. Tyto prvky společně se skutečností, že podle Investiční smlouvy (odstavce 7.8) podpora zahrnuje i případné dodavatele společnosti HMMC, naznačují, že investice společností HMMC, Mobis Czech, Hysco Czech a Dymos Czech ve Frýdku-Místku jsou souhrnným projektem v odvětví motorových vozidel. (43) S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem považuje Komise projekty dodavatelů Mobis Czech, Hysco Czech a Dymos Czech, jež jsou popsány výše, za souhrnný projekt se společností HMMC ve smyslu přílohy C k Víceodvětvovému rámci Podpora, která má být těmto dodavatelům udělena podle stávajícího režimu podpory N 259/2004, je proto rovněž omezena na 15 % čistého grantového ekvivalentu. 3.5 Závěr (44) Oznámená podpora společnosti HMMC je v souladu s Pokyny a splňuje podmínky stanovené ve Víceodvětvovém rámci Z toho vyplývá, že dané opatření podpory je slučitelné s čl. 87 odst. 3 písm. a) Smlouvy o ES. 4 ROZHODNUTÍ (45) V souladu s výše uvedeným Komise rozhodla, že regionální investiční podporu ad hoc v maximální výši udělenou společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., jež v kombinaci s regionální podporou udělenou v rámci schválené podpory N 259/2004 představuje maximální míru podpory ve výši 15 % čistého grantového ekvivalentu oznámených způsobilých výdajů, lze považovat za slučitelnou se Smlouvou o ES. 9

10 Pokud by tento dopis obsahoval skutečnosti důvěrné povahy, které nesmějí být prozrazeny třetím osobám, uvědomte o tom Komisi do 15 pracovních dnů ode dne obdržení tohoto dopisu. Pokud Komise za tímto účelem neobdrží v předepsané lhůtě odůvodněnou žádost, bude to považovat za souhlas se sdělením skutečností třetím osobám a se zveřejněním celého dopisu v závazném jazykovém znění na internetové stránce Tato žádost musí být zaslána doporučeným dopisem nebo faxem na tuto adresu: European Commission Directorate-General for Competition State Aid Greffe B-1049 Brussels Fax: S úctou za Komisi Neelie KROES členka Komise 10

Státní podpora č. N 300/2004 Česká republika Prodej stavebních pozemků v průmyslové zóně na ulici Jamská ve Žďáře nad Sázavou za zvýhodněnou cenu

Státní podpora č. N 300/2004 Česká republika Prodej stavebních pozemků v průmyslové zóně na ulici Jamská ve Žďáře nad Sázavou za zvýhodněnou cenu EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 13.I.2005 C(2005)108 Věc: Státní podpora č. N 300/2004 Česká republika Prodej stavebních pozemků v průmyslové zóně na ulici Jamská ve Žďáře nad Sázavou za zvýhodněnou cenu Vážený

Více

V Bruselu dne 22.IX.2006 K(2006)4315. Státní podpora č. N 30/2006 - Česká republika Podpora ve prospěch společnosti BOHEMIA SEN s.r.o.

V Bruselu dne 22.IX.2006 K(2006)4315. Státní podpora č. N 30/2006 - Česká republika Podpora ve prospěch společnosti BOHEMIA SEN s.r.o. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.IX.2006 K(2006)4315 Věc: Státní podpora č. N 30/2006 - Česká republika Podpora ve prospěch společnosti BOHEMIA SEN s.r.o. Vážený pane ministře, 1. POSTUP 1. Dopisem ze

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ZNĚNÍ Tento dokument je poskytnut pouze pro informační účely. Věc: Veřejná podpora č. SA.37553 (2013/N) Česká republika Mapa regionální

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění. Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění. Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění Věc: Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov Pane ministře, 1. Postup (1) E-mailem ze dne 24. července 2006,

Více

identifikace a kvantifikace regionálních disparit;

identifikace a kvantifikace regionálních disparit; EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.III.2006 K(2006)973 Věc: Státní podpora N 22/2006 Česká republika Výzkum pro řešení regionálních disparit Pane ministře, 1. POSTUP: Elektronickým oznámením ze dne 11. ledna

Více

Stàtni Podpora č. N 670/2007 Česká republika Investiční podpora na snižování průmyslových emisí do vody

Stàtni Podpora č. N 670/2007 Česká republika Investiční podpora na snižování průmyslových emisí do vody EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 05.VI.2008 K(2008)2599 Věc: Stàtni Podpora č. N 670/2007 Česká republika Investiční podpora na snižování průmyslových emisí do vody Pane ministře, 1) POSTUP 1) Podle čl. 88

Více

Státní podpora N 678/2007 Česká republika. Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci

Státní podpora N 678/2007 Česká republika. Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.12.2008 K(2008) 7849 v konečném znění Věc: Státní podpora N 678/2007 Česká republika Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci

Více

Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora

Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora Evropská komise V Bruselu dne 14.07.2004 C(2004)2631 fin Předmět: Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora Vážený pane ministře, 1.

Více

Státní podpora N 27/2006 Česká republika Regionální režim podpory prodej pozemků v průmyslové zóně Solnice Kvasiny za zvýhodněnou cenu

Státní podpora N 27/2006 Česká republika Regionální režim podpory prodej pozemků v průmyslové zóně Solnice Kvasiny za zvýhodněnou cenu EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.X.2006 K(2006)5176 Věc: Státní podpora N 27/2006 Česká republika Regionální režim podpory prodej pozemků v průmyslové zóně Solnice Kvasiny za zvýhodněnou cenu Vážený pane

Více

Generální sekretariát Vás žádá, abyste laskavě předali ministrovi zahraničních věcí přiložené rozhodnutí.

Generální sekretariát Vás žádá, abyste laskavě předali ministrovi zahraničních věcí přiložené rozhodnutí. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne SG-Grefře(2014) D/ 12. 06. 20U 7973 STÁLÉ ZASTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY PŘI EVROPSKÉ UNII Rue Caroly, 15 1050 BRUXELLES OZNÁMENI PODLE CLANKU 297 SFEU Věc: ROZHODNUTI KOMISE

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.II.2006 K(2006)457v konečném znĕní Věc: Státní podpora N 565/2005 Česká republika Vážený pane ministře, 1. Řízení Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních

Více

N 305/2008 Česká republika Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě

N 305/2008 Česká republika Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.XII.2008 K(2008) 8931 Věc: N 305/2008 Česká republika Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě Vážený pane ministře, 1. POSTUP Elektronickým oznámením

Více

Státní podpora SA.35948 (2012/N) Česká republika Prodloužení režimu podpory Interoperabilita v železniční dopravě (ex N 469/2008)

Státní podpora SA.35948 (2012/N) Česká republika Prodloužení režimu podpory Interoperabilita v železniční dopravě (ex N 469/2008) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 02.05.2013 C(2013) 2363 final VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ZNĚNÍ Tento dokument je poskytnut pouze pro informační účely. Věc: Státní podpora SA.35948 (2012/N) Česká republika Prodloužení

Více

Státní podpora N 867/2006 Česká republika Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavba vodních nádrží

Státní podpora N 867/2006 Česká republika Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavba vodních nádrží EVROPSKÁ KOMISE Brussels, 10-VIII-2007 K (2007) 3935 Věc: Státní podpora N 867/2006 Česká republika Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavba vodních nádrží Vážený pane, 1. Postup Dopisem ze

Více

Postavení a úloha ÚOHS při aplikaci Rámce Společenství pro VaVaI a návrh nařízení o obecné blokové výjimce

Postavení a úloha ÚOHS při aplikaci Rámce Společenství pro VaVaI a návrh nařízení o obecné blokové výjimce Postavení a úloha ÚOHS při aplikaci Rámce Společenství pro VaVaI a návrh nařízení o obecné blokové výjimce Mgr. Kamil Rudolecký 1.místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Konferenční centrum

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu 4.11.2008 dne K (2008) 6638

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu 4.11.2008 dne K (2008) 6638 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu 4.11.2008 dne K (2008) 6638 Věc: N 365/2008 Česká republika Zvýšení rozpočtu na schválený režim N 343/2005 Podpora na rekonstrukci panelových domů Nařízení vlády č. 299/2001 Sb.

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

Státní podpora N 642/2008 Česká republika Veřejné financování alternativních plnicích stanic pro provozovatele veřejné dopravy

Státní podpora N 642/2008 Česká republika Veřejné financování alternativních plnicích stanic pro provozovatele veřejné dopravy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.04.2009 K (2009)2912 v konečném znění Věc: Státní podpora N 642/2008 Česká republika Veřejné financování alternativních plnicích stanic pro provozovatele veřejné dopravy

Více

Rada Evropské unie Brusel 3. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 3. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 3. listopadu 2014 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2014/0288 (NLE) 14521/14 FISC 163 ECOFIN 944 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Estonské

Více

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám Veřejná podpora v programu Zelená úsporám I. Veřejná podpora v programu Zelená úsporám (dále jen programu ZÚ ) je zmíněna v příloze č. I/3 ke směrnici č. 9/2009 MŽP, o poskytování finančních prostředků

Více

Státní podpora č. NN 43/2007 (ex N 31/2006) Česká republika Náhrada za ztráty a škody na předmětech poskytnutých pro významné veřejné výstavy

Státní podpora č. NN 43/2007 (ex N 31/2006) Česká republika Náhrada za ztráty a škody na předmětech poskytnutých pro významné veřejné výstavy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne, 30.IV.2008 K(2008)1624 v konečném znění Věc: Státní podpora č. NN 43/2007 (ex N 31/2006) Česká republika Náhrada za ztráty a škody na předmětech poskytnutých pro významné

Více

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 563/2006 - Pravidla pro poskytování podpory na hospodaření v lesích v Jihočeském kraji. I.

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 563/2006 - Pravidla pro poskytování podpory na hospodaření v lesích v Jihočeském kraji. I. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28-XII-2006 K(2006)7278 Věc: Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 563/2006 - Pravidla pro poskytování podpory na hospodaření v lesích v Jihočeském kraji I. Postup

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 30.I.2008 K (2008) 315 v konečném znění

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 30.I.2008 K (2008) 315 v konečném znění EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.I.2008 K (2008) 315 v konečném znění Věc: Státní podpora č. N 685/2007 Česká republika Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností

Více

Článek 1. Předmět a oblast působnosti

Článek 1. Předmět a oblast působnosti L 107/76 25.4.2015 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/656 ze dne 4. února 2015 o podmínkách, za nichž mohou úvěrové instituce zahrnout mezitímní zisk nebo zisk ke konci roku do kmenového kapitálu

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.12. COM() 597 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o údajích týkajících se rozpočtových dopadů každoroční aktualizace odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců

Více

Příloha E - Pravidla pro převod a pronájem pozemků, budov a staveb z majetku krajů a obcí České republiky za zvýhodněnou cenu

Příloha E - Pravidla pro převod a pronájem pozemků, budov a staveb z majetku krajů a obcí České republiky za zvýhodněnou cenu Příloha E - Pravidla pro převod a pronájem pozemků, budov a staveb z majetku krajů a obcí České republiky za zvýhodněnou cenu I. Právní základ: Veřejná podpora dle těchto pravidel je poskytována v souladu

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu

Více

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách 159/2007 Sb. ZÁKON ze dne 7. června 2007, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje,

Více

3) Cíl Cílem opatření je rozvoj sítě letecké dopravy v České republice zlepšením dopravní infrastruktury.

3) Cíl Cílem opatření je rozvoj sítě letecké dopravy v České republice zlepšením dopravní infrastruktury. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.1.2009 K(2008) 8905 v konečném znění Věc: Státní podpora N 307/2008 Česká republika Pořízení strojů a zařízení pro letiště Ostrava Vážený pane ministře, 1. POSTUP 1) Dne

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Brusel, 23.07.2015 C(2015) 5155 final

EVROPSKÁ KOMISE. Brusel, 23.07.2015 C(2015) 5155 final EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 23.07.2015 C(2015) 5155 final Zveřejněné znění tohoto rozhodnutí neobsahuje určité informace v souladu s články 24 a 25 nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 02.III.2005 C(2005)424 fin. Státní podpora N 600/2004 Česká republika Odklad snížení kapacity VPFM.

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 02.III.2005 C(2005)424 fin. Státní podpora N 600/2004 Česká republika Odklad snížení kapacity VPFM. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 02.III.2005 C(2005)424 fin Věc: Státní podpora N 600/2004 Česká republika Odklad snížení kapacity VPFM Pane ministře, I. ŘÍZENÍ (1) Dopisem ze dne 30. listopadu 2004, který

Více

Č.j. VP/S 30/01-160 V Brně dne 5. června 2001

Č.j. VP/S 30/01-160 V Brně dne 5. června 2001 Č.j. VP/S 30/01-160 V Brně dne 5. června 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 9. 3. 2001 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 7. 3. 2001 č.j. 13910/2040/201

Více

Program: Investiční pobídky

Program: Investiční pobídky Program: Investiční pobídky Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Oblast zaměření: Podpora zpracovatelského průmyslu, technologických center a center strategických sluţeb na území ČR Cíl programu:

Více

Č.j. VP/S 65/ V Brně dne 26. července 2001

Č.j. VP/S 65/ V Brně dne 26. července 2001 Č.j. VP/S 65/01-160 V Brně dne 26. července 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 24.5.2001 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 21.5.2001 č.j. 25651/00/2040/1199

Více

Operační program: Číslo kontroly: Kontrolované období: Číslo projektu: Poznámka / uveďte podrobně způsob ověření. Odkaz na důkazní podklady.

Operační program: Číslo kontroly: Kontrolované období: Číslo projektu: Poznámka / uveďte podrobně způsob ověření. Odkaz na důkazní podklady. Operační program: Číslo kontroly: Kontrolované období: Číslo projektu: Kontrolní list pro výkon řídící kontroly dle čl. 13 veřejná podpora malého rozsahu - k vyplňování kontrolních listů v rámci výkonu

Více

Č.j. VP/S 43/ V Brně dne 10. listopadu 2000

Č.j. VP/S 43/ V Brně dne 10. listopadu 2000 Č.j. VP/S 43/00-160 V Brně dne 10. listopadu 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 6.9. 2000 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 24.8. 2000

Více

Rada Evropské unie Brusel 30. listopadu 2015 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 30. listopadu 2015 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 30. listopadu 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0254 (NLE) 14254/15 FISC 154 ECOFIN 904 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Lotyšsku

Více

1. Řízení EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 19.I.2005 C(2005)42 fin

1. Řízení EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 19.I.2005 C(2005)42 fin EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.I.2005 C(2005)42 fin Věc: Státní podpora č. N 400/2004 Česká republika Příspěvek k řešení sociálních důsledků transformace českých drah (České dráhy a Správa železniční

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Státní podpora SA.33997 (2011/N) Česká republika Program podpory kultury ve Zlínském kraji

EVROPSKÁ KOMISE. Státní podpora SA.33997 (2011/N) Česká republika Program podpory kultury ve Zlínském kraji EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.9.2012 C (2012) 5931 v konečném znění VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ZNĚNÍ Tento dokument je poskytnut pouze pro informační účely. Věc: Státní podpora SA.33997 (2011/N) Česká republika

Více

Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 378/2005 Prevence šíření virových a bakteriálních chorob chmele

Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 378/2005 Prevence šíření virových a bakteriálních chorob chmele EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.12.2005 K(2005) 5509 Věc: Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 378/2005 Prevence šíření virových a bakteriálních chorob chmele Vážený pane, I. Postup 1) Stálé

Více

Č.j. VP/S 107/03-160 V Brně dne 12.1. 2004

Č.j. VP/S 107/03-160 V Brně dne 12.1. 2004 Č.j. VP/S 107/03-160 V Brně dne 12.1. 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 14.8. 2003 na základě žádosti České republiky - Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 8.8. 2003,

Více

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Veřejná podpora Hlavní principy a pravidla Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Obsah semináře 1. Právní prostředí 2. Znaky veřejné podpory 3. Hlavní principy a pravidla 4. Poslední změny v pravidlech 5. Diskuze

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Návrh NAŘÍZENÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme.

Více

Státní podpora NN 44/2007 (ex N 32/2006) Česká republika Osvobození od daně z příjmů z ocenění a darů v oblasti kultury

Státní podpora NN 44/2007 (ex N 32/2006) Česká republika Osvobození od daně z příjmů z ocenění a darů v oblasti kultury EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.09.2009 K(2009)7375 v konečném znění Věc: Státní podpora NN 44/2007 (ex N 32/2006) Česká republika Osvobození od daně z příjmů z ocenění a darů v oblasti kultury Pane ministře

Více

Státní Podpora č. SA.33433 (2011/N) Česká republika Centrum zelených vědomostí / skanzen, Město Bystřice nad Pernštejnem

Státní Podpora č. SA.33433 (2011/N) Česká republika Centrum zelených vědomostí / skanzen, Město Bystřice nad Pernštejnem EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.12.2011 K(2011)9912 v konečném znění Věc: Státní Podpora č. SA.33433 (2011/N) Česká republika Centrum zelených vědomostí / skanzen, Město Bystřice nad Pernštejnem Vážený

Více

Č.j. VP/S 66/ V Brně dne 13. srpna 2001

Č.j. VP/S 66/ V Brně dne 13. srpna 2001 Č.j. VP/S 66/01-160 V Brně dne 13. srpna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 30.5.2001 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 28.5.2001 č.j. 26266/01/2040/1220-BH

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 24.X.2006 K(2006) 4905 v konečném znění

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 24.X.2006 K(2006) 4905 v konečném znění EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.X.2006 K(2006) 4905 v konečném znění Věc: Státní podpora N 510/2006 Česká republika Mapa regionální podpory na období 2007 2013 Pane ministře, 1. POSTUP 1. Dopisem ze dne

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Estonské republice povoluje uplatňovat zvláštní opatření odchylující se od čl. 26

Více

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění

Více

Rada Evropské unie Brusel 2. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 2. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 2. prosince (OR. en) 14910/15 FIN 873 STAT 17 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 2. prosince Příjemce: Č. dok. Komise: COM() 597 final Předmět: Jordi AYET PUIGARNAU,

Více

Č.j. VP/S 3/02-160 V Brně dne 20. května 2002

Č.j. VP/S 3/02-160 V Brně dne 20. května 2002 Č.j. VP/S 3/02-160 V Brně dne 20. května 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 9.1. 2002 na základě žádosti České republiky - Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 8.1. 2002,

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.11.2017 COM(2017) 659 final 2017/0296 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Lotyšské republice povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 287 směrnice

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH 1. Účel příručky... 2 2. Definice jednoho podniku... 2 3. Je subjekt propojeným podnikem?... 3 3.1. Podniky

Více

Brusel, 30.06.2004 C(2004)2203 fin I. ŘÍZENÍ

Brusel, 30.06.2004 C(2004)2203 fin I. ŘÍZENÍ EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 30.06.2004 C(2004)2203 fin Věc: Státní podpora N 206/2004 - Česká republika Státní podpora za účelem podpory biopaliv Vážený pane ministře, I. ŘÍZENÍ (1) Dopisem ze dne 29. dubna

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.10.2012 C(2012) 7059 final STANOVISKO KOMISE ze dne 4.10.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 714/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/72/ES Česká republika Certifikace

Více

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 435 final Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku CS CS Doporučení pro ROZHODNUTÍ

Více

Č.j. VP/S 31/ V Brně dne 14. května 2001

Č.j. VP/S 31/ V Brně dne 14. května 2001 Č.j. VP/S 31/01-160 V Brně dne 14. května 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 9.3. 2001 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 7.3. 2001 č.j. 12976/01/2040/483

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.9.2010 Úřední věstník Evropské unie L 248/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 832/2010 ze dne 17. září 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí

Více

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Předkladatel: Ministerstvo dopravy Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis ES Ustanovení

Více

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS)

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) Rada Evropské unie Brusel 7. května 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) 8214/15 FISC 34 ECOFIN 259 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se zrušuje směrnice 2003/48/EHS

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 8.12.2008 K(2008) 8044. Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 675/2007 Ekologické zemědělství a biopotraviny

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 8.12.2008 K(2008) 8044. Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 675/2007 Ekologické zemědělství a biopotraviny EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2008 K(2008) 8044 Věc: Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 675/2007 Ekologické zemědělství a biopotraviny Vážený pane, s potěšením Vám mohu oznámit, že se Komise

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 70/2001. ze dne 12. ledna 2001. o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 70/2001. ze dne 12. ledna 2001. o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

Č.j. VP/S 52/ V Brně dne 28. listopadu 2000

Č.j. VP/S 52/ V Brně dne 28. listopadu 2000 Č.j. VP/S 52/00-160 V Brně dne 28. listopadu 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 4.10.2000 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky ze dne

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

Č.j. VP/S 134/03-160 V Brně dne 19. února 2004

Č.j. VP/S 134/03-160 V Brně dne 19. února 2004 Č.j. VP/S 134/03-160 V Brně dne 19. února 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 10.10.2003 na základě žádosti České republiky - Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 6.10.2003,

Více

V Bruselu dne 29.09.2010 K(2010)6469 v konečném znění

V Bruselu dne 29.09.2010 K(2010)6469 v konečném znění EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.09.2010 K(2010)6469 v konečném znění Věc: Státní podpora N 702/2009 Česká republika Podpora na rekonstrukci lanové dráhy na Sněžku Vážený pane ministře, 1. POSTUP (1) Dopisem

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

Definice malého a středního podniku* Počet zaměstnanců

Definice malého a středního podniku* Počet zaměstnanců Definice malého a středního podniku* Počet zaměstnanců Celková aktiva nebo obrat nepřesahují Aktiva Obrat Střední podnikatel < 250 43 mil. EUR 50 mil. EUR Malý podnikatel < 50 10 mil. EUR 10 mil. EUR Drobný

Více

(2014/434/EU) (2) Úzká spolupráce bude navázána rozhodnutím přijatým ECB, pokud jsou splněny podmínky vymezené v článku 7 nařízení (EU) č. 1024/2013.

(2014/434/EU) (2) Úzká spolupráce bude navázána rozhodnutím přijatým ECB, pokud jsou splněny podmínky vymezené v článku 7 nařízení (EU) č. 1024/2013. 5.7.2014 L 198/7 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 31. ledna 2014 o úzké spolupráci s vnitrostátními příslušnými orgány zúčastněných členských států, jejichž měnou není euro (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu, 20.8.2015 C(2015) 5982 final. Státní podpora / Česká republika Podpora č. SA.42107 (2015/N) Nákup plemenných zvířat

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu, 20.8.2015 C(2015) 5982 final. Státní podpora / Česká republika Podpora č. SA.42107 (2015/N) Nákup plemenných zvířat EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu, 20.8.2015 C(2015) 5982 final Věc: Státní podpora / Česká republika Podpora č. SA.42107 (2015/N) Nákup plemenných zvířat Vážený pane ministře, Evropská komise (dále jen Komise

Více

Představení investičních pobídek Zákon o investičních pobídkách s účinností od 1. května Ing. Patrik Reichl, MBA Zlín, 15.3.

Představení investičních pobídek Zákon o investičních pobídkách s účinností od 1. května Ing. Patrik Reichl, MBA Zlín, 15.3. Představení investičních pobídek Zákon o investičních pobídkách s účinností od 1. května 2015 Ing. Patrik Reichl, MBA Zlín, 15.3.2016 Agenda Důvody pro novelu investičních pobídek Systém investičních pobídek

Více

Č.j. VP/S 109/ V Brně dne

Č.j. VP/S 109/ V Brně dne Č.j. VP/S 109/01-160 V Brně dne 23.11. 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 20.9. 2001 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 14.9. 2001 č.j.: 41326/2040/2027-VK

Více

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016,

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016, III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb. Vláda

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) KOMISE

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) KOMISE L 86/6 Úřední věstník Evropské unie 5.4.2005 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) KOMISE ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 22. března 2005, kterým se stanoví formáty vztahující se k databázovému systému podle

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis Účinnost od 1. 7. 2014 Revize: 12. 6. 2017 OBSAH 1. Účel příručky... 2 2. Definice jednoho podniku... 2 3. Kdy je

Více

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 521/2006 - Hospodaření v lesích v Karlovarském kraji. I. Postup

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 521/2006 - Hospodaření v lesích v Karlovarském kraji. I. Postup EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 09-XI-2006 K(2006) 5448 Věc: Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 521/2006 - Hospodaření v lesích v Karlovarském kraji I. Postup 1) Dopisem ze dne 2. srpna 2006,

Více

Nařízení (EU) 2016/426 o spotřebičích plynných paliv (GAR) Otázky týkající se přechodu Diskusní dokument

Nařízení (EU) 2016/426 o spotřebičích plynných paliv (GAR) Otázky týkající se přechodu Diskusní dokument GAD-17-002 Tento dokument není pro Komisi a její útvary závazný Nařízení (EU) 2016/426 o spotřebičích plynných paliv (GAR) Otázky týkající se přechodu Diskusní dokument Přechod ze Směrnice 2009/142/ES

Více

Č.j. VP/S 21/ V Brně dne 17. března 2004

Č.j. VP/S 21/ V Brně dne 17. března 2004 Č.j. VP/S 21/04-160 V Brně dne 17. března 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 9.2.2004 na základě žádosti České republiky - Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 5.2.2004,

Více

Definice drobných, malých a středních podniků vymezená v nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004 1

Definice drobných, malých a středních podniků vymezená v nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004 1 Definice drobných, malých a středních podniků vymezená v nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004 1 Článek 1 Drobný, malý a střední podnikatel 1. Za drobného, malého a středního podnikatele

Více

Č.j. VP/S 57/00-160 V Brně dne 23. listopadu 2000

Č.j. VP/S 57/00-160 V Brně dne 23. listopadu 2000 Č.j. VP/S 57/00-160 V Brně dne 23. listopadu 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 10. 2000 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 13. 10.

Více

VYSVĚTLIVKA K DRUHŮM PODNIKŮ, KTERÉ JSOU BRÁNY V POTAZ PŘI VÝPOČTU POČTU ZAMĚSTNANCŮ A FINANČNÍCH HODNOT

VYSVĚTLIVKA K DRUHŮM PODNIKŮ, KTERÉ JSOU BRÁNY V POTAZ PŘI VÝPOČTU POČTU ZAMĚSTNANCŮ A FINANČNÍCH HODNOT VYSVĚTLIVKA K DRUHŮM PODNIKŮ, KTERÉ JSOU BRÁNY V POTAZ PŘI VÝPOČTU POČTU ZAMĚSTNANCŮ A FINANČNÍCH HODNOT I. DRUHY PODNIKŮ Definice malého a středního podniku 1 rozlišuje tři typy podniků podle jejich vztahu

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro

Více

Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 401/2006 Udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat

Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 401/2006 Udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29-X-2007 K(2007)5350 Věc: Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 401/2006 Udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat Vážený pane ministře,

Více

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady.

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady. IAS 23 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 23 Výpůjční náklady [Novelizace celého standardu - viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu - mění se odstavec 6, vkládá

Více

Úřední věstník Evropské unie OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 23. října 2003,

Úřední věstník Evropské unie OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 23. října 2003, 312 10/sv. 3 32003O0012 31.10.2003 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE L 283/81 OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 23. října 2003, pro transakce zúčastněných členských států s jejich devizovými provozními

Více

Č.j. VP/S 108/01-160 V Brně dne 22. listopadu 2001

Č.j. VP/S 108/01-160 V Brně dne 22. listopadu 2001 Č.j. VP/S 108/01-160 V Brně dne 22. listopadu 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 19.9.2001 na základě žádosti Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, ze

Více

6. volební období. Pozměňovací návrhy. Ladislava Šincla

6. volební období. Pozměňovací návrhy. Ladislava Šincla Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 6. volební období 524 Pozměňovací návrhy poslance Ladislava Šincla k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách

Více

2) Komise dne 13. listopadu 2012 a 1. března 2013 požádala o dodatečné informace. České orgány zaslaly odpovědi dne 3. ledna 2013 a 5. března 2013.

2) Komise dne 13. listopadu 2012 a 1. března 2013 požádala o dodatečné informace. České orgány zaslaly odpovědi dne 3. ledna 2013 a 5. března 2013. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.04.2013 C(2013) 1893 final VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ZNĚNÍ Tento dokument je poskytnut pouze pro informační účely. Věc: Státní podpora č. SA.35529 (2012/N) Česká republika Digitalizace

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Dánsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 75 směrnice Rady 2006/112/ES

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Dánsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 75 směrnice Rady 2006/112/ES EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.4.2015 COM(2015) 148 final 2015/0074 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Dánsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 75 směrnice Rady

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1612 ze dne 8. září 2016 o poskytování podpory na snížení produkce mléka

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1612 ze dne 8. září 2016 o poskytování podpory na snížení produkce mléka L 242/4 9.9.2016 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1612 ze dne 8. září 2016 o poskytování podpory na snížení produkce mléka EVROPSKÁ KOMISE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

Více

Č.j. VP/S 15/ V Brně dne 22. dubna 2002

Č.j. VP/S 15/ V Brně dne 22. dubna 2002 Č.j. VP/S 15/02-160 V Brně dne 22. dubna 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 12.2. 2002 na základě žádosti České republiky - Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 11.2.

Více

Kombinace podpory z programu NOVÝ PANEL a dotace z programu Zelená úsporám

Kombinace podpory z programu NOVÝ PANEL a dotace z programu Zelená úsporám Kombinace podpory z programu NOVÝ PANEL a dotace z programu Zelená úsporám 1. Režimy podpor # Program Zelená úsporám (ZÚ) umožňuje poskytovat dotace na opravy týkající se snižování spotřeby energie (zateplení)

Více

Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 8. června 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017) 293 final

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 18.12.2014

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 18.12.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.12.2014 C(2014) 10207 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 18.12.2014 kterým se mění rozhodnutí K(2007) 6793, kterým se přijímá operační program Životní prostředí pro pomoc Společenství

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT PRACOVNÍ DOKUMENT

EVROPSKÝ PARLAMENT PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Brusel, 3. prosince 2008 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o odpovědnosti dopravců k cestujícím po moři v případě nehod 2005/0241(COD) PRACOVNÍ DOKUMENT pro Dohodovací

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, "A - "A - KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne5.1.2005 KOM(2004) 852 final Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES povoluje Švédsku uplatňovat sníženou sazbu

Více

se povoluje Odůvodnění:

se povoluje Odůvodnění: Č.j. VP/S 114/03-160 V Brně dne 12. ledna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 1.9. 2003 na základě žádosti města Kolín ze dne 28.8. 2003, o povolení výjimky ze zákazu veřejné

Více