INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ"

Transkript

1 INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/36043 Název projektu: Inovace studijního programu Architektura a stavitelství Příjemce: České vysoké učení technické v Praze Datum zahájení: Datum ukončení:

2 1 - Řízení a administrativa projektu 2 Realizace inovované výuky ateliérů 3 Přednášky odborníků z praxe 4 Mezinárodní soutěž Le Défi 5 Zahraniční stáže 6 - Knižní publikace Projekt byl zahájen Jednotlivé aktivity byly realizovány dle příslušného harmonogramu projektu, který byl průběžně aktualizován dle konkrétních potřeb jednotlivých aktivit projektu. Měsíc a rok Číslo měsíce realizace projektu 07/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

3 AKTIVITA Č. 1 - ŘÍZENÍ A ADMINISTRATIVA PROJEKTU Červenec 2013 Březen 2015 (po celou dobu projektu) V rámci aktivity probíhalo řízení a administrativa projektu, jeho celková koordinace a propagace. Byly zajišťovány ostatní klíčové aktivity, probíhal dohled nad jejich průběhem a kontrola výstupů. Součástí činnosti byla archivace dokumentů a dokladů o výstupech projektu, vedení účetnictví a zpracování monitorovacích zpráv. Základním milníkem projektu bylo zahájení realizace inovované výuky ateliérů, dále pak uskutečnění jednotlivých přednášek odborníků z praxe a zahájení aktivit mezinárodní soutěž Le Défi a zahraniční stáže. Zvolený způsob realizace jednotlivých klíčových aktivit se jevil jako vhodný, nenastaly žádné závažné problémy, které by měly vliv na plnění cílů projektu.

4 AKTIVITA Č. 2 - REALIZACE INOVOVANÉ VÝUKY ATELIÉRŮ Září 2013 Červen 2014 Inovovaná výuka byla zahájena dle harmonogramu projektu. V přípravné fázi byla získávána zadání z praxe a bylo inovováno zadání ateliérových projektů. V této fázi byla zapojena cílová skupina akademických pracovníků, kteří na získávání zadání z praxe podíleli, následně proběhla burza zadání a byl stanoven konkrétní a pro všechny platný postup, jak budou projekty zadány studentům. Zadání byla zadána studentům v jednotlivých ateliérech, ve kterých se na výuce podíleli odborníci z praxe formou konzultací. Akademičtí pracovníci si konzultace s odborníky z praxe koordinovali. Cílová skupina studentů VŠ (bakalářský stupeň) byla zapojena do projektu zadáním ateliérového projektu v rámci plnění svých studijních povinností, daných studijním plánem a zpracovávala konkrétní architektonickou studii, kterou na závěr odevzdala. Seznam zadávaných projektů pro ateliér jednoduché občanské stavby: 1. Plovárna - Hradec Králové (SKVS Slavia Hradec Králové) 2. Rozšíření základní školy výstavba nové budovy (Mníšek pod Brdy) 3. Infocentrum Paví vrch s občerstvením (Praha 5) 4. Dejvický kampus (Praha 6) 5. Koupaliště Lhotka (Praha 4) 6. Galerie pod Vyšehradem (Praha 2) 7. Volnočasové centrum (Obříství) 8. Točnický dvůr (Točník) 9. Nové železniční zastávky Zahradní město, Eden a Vršovice (Praha 10) 10. Kulturní centrum s doprovodnými aktivitami (Mníšek pod Brdy) 11. Rodinné centrum Přípotoční (Praha 10) 12. Dům stromu Průhonice (vzdělávací centrum, Centrum pasivního domu) Seznam zadávaných projektů pro ateliér bytového domu: 1. Bytový dům v proluce Francouzská ulice, Praha Bytový dům nárožní K Botiči, Praha Soubor bytových domů Vršovická Petrohradská, Praha Bytový dům v proluce Gen.Píky, Praha 6 5. Bytový dům v proluce Gen.Píky, Praha 6 6. Bytový dům v proluce na Mírovém náměstí v Dobříši 7. Bytový dům nárožní v ulici Na Březince, Praha 5 8. Bytový dům nárožní v ulici Pod Barvířkou, Praha 5 9. Bytový dům nárožní Hlaváčkova - Vrchlického, Praha Bytový dům nárožní Holečkova - Plzeňská, Praha Bytový dům nárožní v ulici Nádražní, Praha 5 Seznam zadávaných projektů pro ateliér složitější občanské stavby: 1. Přestavba domu barikádníků, Praha Jezdecká hala a hotel dostihového závodiště Pardubice 3. Zimní stadion a velodrom v olympijském centru Nymburk 4. Rekonstrukce a dostavba zámečku Čeladná 5. Kulturní centrum Praha Kulturně vzdělávací centrum mládeže Praha Campus v areálu ČVUT Praha 6 8. Komunitní centrum Černý most 9. Polyfunkční objekt Bohdalec (Plovárna Hradec Králové) 10. Kulturně administrativní centrum Praha Hostivařský terminal ČSD v Edenu 12. Zařízení pro Crash test Mladá Boleslav

5 Odevzdání studentských projektů proběhlo vždy formou veřejné výstavy v ateliéru D, nejlepší práce byly oceněny. Dále probíhaly dílčí výstavy jednotlivých zadávaných témat, které připravili akademičtí pracovníci (vyučující) s cílovou skupinou ve spolupráci s externími pracovníky (úřady, městské části, aj.), kteří se podíleli na tvorbě inovovaných zadání. Uspořádání výstav je pro studenty významnou a motivující událostí, současně získávají cennou zpětnou vazbu od návštěvníků z laické i odborné veřejnosti. Přínos je významný i pro pořádající organizaci, výstavy upozorní na aktuální trendy, a současně je rozvíjí. Je tak podporován vzdělávací charakter vysoké školy ve směru k veřejnosti. Výstavy podporují společenskou diskuzi na aktuální témata (lokální i všeobecná). Dále proběhly 2 výstavy vybraných studentských projektů před budovou Fakulty stavební ČVUT v Praze a 1 výstava před Národní technickou knihovnou v Praze. Byla uskutečněna výstava v rámci konání Velké Pardubické, která byla následně přesunuta i před budovu fakulty. Pro realizaci výstav byly použity exteriérové výstavní panely pořízené v rámci projektu. Projekty studentů vzniklé v rámci projektu (inovované výuky ateliérů) jsou veřejně vystaveny na webové adrese: Konečná podoba obsahů předmětů (sylabů) je dostupná na adrese: 1) Sylabus inovovaného předmětu ateliéru jednoduché občanské stavby (kód předmětu 129ATV2) 2) Sylabus inovovaného předmětu ateliéru složitější občanské stavby (kód předmětu 129AT3) 3) Sylabus inovovaného předmětu ateliéru bytového domu (kód předmětu 129ATA1) Jednotlivých předmětů se zúčastnil následující počet studentů: ATV2 (ateliér jednoduché občanské stavby) studentů AT3 (ateliér složité občanské stavby) 188 studentů ATA1 (ateliér bytového domu) 261 studentů Někteří studenti se účastnili více inovovaných předmětů. Celkem bylo podpořeno 458 studentů (unikátních osob).

6 Září 2013 Říjen 2014 AKTIVITA Č. 3 - PŘEDNÁŠKY ODBORNÍKŮ Z PRAXE Spolupráce s externími pracovníky/přednášejícími byla navázána prostřednictvím oficiálního dopisu ( u), který obsahoval výzvu ke spolupráci na projektu formou přednášky pro studenty a akademické pracovníky programu Architektura a stavitelství na půdě Fakulty stavební ČVUT v Praze (forma vyzvané přednášky), případně telefonicky (přes sekretariát, asistentku, následně osobně). V rámci této klíčové aktivity byly realizovány tyto přednášky odborníků z praxe: a) VCES I. Přednáška zástupců firmy VCES (Ing. Vladimír Ujec se spolupracovníky z ČR a Francie), přednáška zaměřena na: SVĚTOVÉ STAVBY SKUPINY BOUYQUES, prezentaci společnosti VCES a informace o mezinárodní soutěži Le Défi, termín konání od 16:00, v ateliéru D v budově FSv ČVUT v Praze. b) Eva Jiřičná Přednáška Prof. Ing. arch. Evy Jiřičné, CBE, přednáška zaměřena na STAVBY ATELIÉRU EVY JIŘIČNÉ, termín konání od 17:00, v ateliéru D v budově FSv ČVUT v Praze. c) Štěpán Havlas Přednáška Ing. Štěpána Havlase, finančního ředitele skupiny FINEP, přednáška zaměřena na: SOUČASNÉ TRENDY V MODERNÍM DEVELOPMENTU, termín konání od 18:00, v ateliéru D v budově FSv ČVUT v Praze. d) Cigler-Marani Přednáška Doc. Ing. arch. Jakuba Ciglera, AIA, z ateliéru Cigler-Marani, přednáška zaměřena na STAVBY ATELIÉRU C-M, termín konání od 18:00, přednášková místnost/kinosál v budově FSv ČVUT v Praze. e) VCES II. Přednáška zástupců firmy VCES (Ing. Vladimír Ujec se spolupracovníky), přednáška zaměřena na: SVĚTOVÉ STAVBY SKUPINY BOUYQUES, prezentaci společnosti VCES a informace o mezinárodní soutěži Le Défi, termín konání od 9:30, v ateliéru D v budově FSv ČVUT v Praze. f) David Vávra Přednáška Ing. arch. Davida Vávry na téma: NĚCO VLASTNÍHO. NĚCO ŠUMNÉHO, termín konání od 18:00, ve velké posluchárně v budově FSv ČVUT v Praze.

7 Účast na přednáškách (dle prezenčních listů) osoby z cílové skupiny: a) VCES I: 83 b) Eva Jiřičná: 320, Pozn.: přednášku celkově navštívilo více než 600 osob (dle kapacity prostoru) c) Štěpán Havlas: 38 d) Jakub Cigler: 86 e) VCES II: 12 f) David Vávra: 86

8 Říjen 2013 Listopad 2014 AKTIVITA Č. 4 - MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ LE DÉFI V rámci projektu byly uskutečněny celkem 2 běhy soutěže (v roce 2013 a 2014), organizace byla výhradně v dikci společnosti Bouygues. Kritéria výběru studentů byla stanovena pořádající organizací (zejména: jazykové schopnosti studenta, schopnost zapojit se do týmu, motivace účastnit se projektu aj.), fakulta s organizátorem dle jeho požadavků spolupracovala. Studenti a akademičtí pracovníci byli o možnostech účasti informováni především v rámci přednášky skupiny Bouygues/VCES (dále výlep plakátů, fakultní y, zveřejnění informace na internetových stránkách, přímé oslovení vybraných studentů). Pro studenty a akademické pracovníky znamenala soutěž především navázání nových kontaktů, upevnění pozice FSv pro další ročníky soutěže a seznámení s organizací významné mezinárodní soutěže. Navázání kontaktů je přínosné především z důvodu získávání pracovních pozic (ve skupině Bouyques, VCES) a spolupráce pro absolventy programu A+S. I z toho důvodu studenti v průběhu soutěže komunikovali se zástupci společnosti. Informace o průběhu celé soutěže byly následně zveřejněny na webových stránkách: a

9 Listopad 2013 Listopad 2014 AKTIVITA Č. 5 - ZAHRANIČNÍ STÁŽE Přípravy zahraničních stáží pro cílovou skupinu studentů a akademických pracovníků probíhaly průběžně (jednání s organizacemi, oslovení cílové skupiny, výběrové řízení). Byly realizovány tyto zahraniční stáže pro cílovou skupinu: ATELIÉR COOP-HIMMELB(L)AU PROF. WOLF D. PRIXE Místo: Vídeň Rakousko ateliér C-H Prof. W. D. Prixe Termín: Realizováno formou několikadenního workshopu pod vedením akad. pracovníků ve spolupráci organizací Program: Představení práce ateliéru COOP-HIMMELB(L)AU, setkání s PROF. WOLF D. PRIXEM, workshop probíhající na území Vídně (zpracování ideové studie nebo rozboru zadaného území ve Vídni), exkurze po vybraných stavbách ateliéru C-H ve Vídni s odborným doprovodem. Tři dny byly věnovány studentskému workshopu, jehož cílem byla analýza části centrální Vídně dle vlastního výběru. Studenti měli za úkol nalézt příklady inspirací pro Prahu a doložit je rychlými skicami. Dále zpracovali myšlenkovou mapu kladů a záporů řešené lokality z pohledu turisty architekta. Práce probíhala ve dvou pětičlenných skupinách. Každý den dopoledne byl věnován krátkému brainstormingu pod vedením akademických pracovníků. Rovněž proběhly i koordinované exkurze zajímavých staveb. Kromě návštěv realizací Coop- Himmelb(l)au (střešní nástavba na Falkenstrasse, administrativně obytný komplex na Schlachthausgasse nebo Gasometer B s přistavenou obytnou budovou) byla zajímavá exkurze do nově vzniklého areálu ekonomické university (Wirtschaftsuniversität Wien), mimo jiné se zajímavým objektem knihovny a studijního centra od Zahy Hadid. Nezapomenutelným okamžikem byl výjezd do kavárny v posledním patře hotelu Sofitel Vienna Stephansdom od Jeana Nouvela, která poskytla překrásný pohled na celé historické centrum Vídně. Prezentace výstupů proběhly za účasti dvou pracovníků Coop-Himmelb(l)au, Ing. Veroniky Janovské a Stephana Sobla. Na pozvání se zúčastnil i bývalý pracovník Wolfgang Reicht, který dnes vede vlastní studio (WOLF REICHT ARCHITECTS). Prezentace probíhaly v angličtině. Týmy se zaměřily např. na rozbor dopravy, přístupy k historické zástavbě nebo na úpravy parteru. Hlavním přínosem byla zajímavá a inspirativní zpětná vazba od zkušených odborníků.

10 MEZINÁRODNÍ LETNÍ ŠKOLA CARINTHIA Místo: Villach jižní Rakousko Termín: Program: Mezinárodní workshop pod vedením TU Wien. Na základě výběrového řízení, které bylo prováděno teamem Summer University Carinthia byli na stáž (letní školu) přijati 3 studenti magisterského studia. CHALLENGER SPOLEČNOSTI BOUYGUES, FRANCIE Stáž se celkem uskutečnila ve dvou bězích (byla provázána s konáním mezinárodní soutěže LeDéfi) v roce 2013 a Místo: Challenger a další stavby skupiny Bouygues v Paříži a jejím okolí, Francie Termín: (1. běh) a (2. běh) Program: Organizované exkurze v Challengeru skupiny Bouygues a dalších vybraných stavbách. Stáže byly realizovány tak, aby byly v maximálně možné míře využity možnosti/nabídky jednotlivých organizací a splněny jimi stanovené podmínky (počet studentů a akademických pracovníků, výběr studentů a akademických pracovníků pro vhodnou realizaci stáží). Zprávy o jednotlivých zahraničních akcích byly zveřejněny na webu: Vybraní studenti na základě výběrového řízení vyjížděli na zahraniční stáže samostatně, z toho vyplývá, že si individuálně sjednávali dopravu, ubytování a stravování, to vše dle instrukcí pořádající organizace. Dále pak dodržovali přesně stanovený harmonogram krátkodobé zahraniční stáže určený touto organizací. Tímto řešením byl kladen důraz na samostatnost studentů při uskutečnění zahraniční cesty (zdokonalení v cizím jazyku, orientace v cizí zemi, sjednání dopravy a ubytování aj.). V rámci aktivity bylo se studenty vytvořeno celkem 6 posterů, které prezentují průběh stáží. Postery byly vystaveny v rámci výstavy/besedy prezentující zkušenosti ze zahraničních stáží. Tato forma i další formy propagace měly za cíl upozornit ostatní studenty na přínos účasti na významných zahraničních akcích během studia. Nejedná se pouze o získání zkušeností, nebo rozvíjení jazykových a odborných dovedností, ale i navázání zajímavých kontaktů pro budoucí pracovní uplatnění.

11 Červenec 2014 Listopad 2014 AKTIVITA Č. 6 - KNIŽNÍ PUBLIKACE V rámci projektu vznikla publikace, kde jsou shrnuty výstupy jednotlivých klíčových aktivit projektu Inovace studijního programu architektura a stavitelství doplněné o patřičný kontext. Elektronická publikace je na stránkách volně k dispozici k prohlížení. Studentům slouží jako významný zdroj informací. Jednotlivé prezentované aktivity mají rovněž motivační charakter (soutěže, stáže).

12 DOSAŽENÉ CÍLE PROJEKTU Cílem projektu byla inovace studijního programu Architektura a stavitelství na Fakultě stavební ČVUT v Praze: 1) Posílení spolupráce s praxí Posílení spolupráce s praxí (tedy architektonickými, projekčními či stavebními firmami a státní správou ve formě obcí měst nebo městských částí) bylo realizováno prostřednictvím přednášek odborníků z praxe, které doplnily průběh výuky (přednášky významných osobností pro studenty Bc. a Mgr. studia). Do samotné inovované výuky byli zapojeni zmínění odborníci, zástupci obcí aj., kteří se podíleli na tvorbě konkrétních zadání v návaznosti na praxi a ve vazbě na vyučující se výuky účastnili (ve fázi zadání, průběžných konzultací a vyhodnocení výstupů studentů, uspořádání výstavy ateliérových projektů). Byly navázány vazby, jež umožní spolupráci i po ukončení projektu. 2) Otevření možností čerpání zahraničních zkušeností studentům a akademickým pracovníkům Formou krátkodobých zahraničních stáží uskutečněných ve spolupráci s organizacemi Bouygues/VCES, Coop-Himmelblau a Summer University of Carinthia, rovněž formou účasti v mezinárodní soutěži LeDéfi (pořadatel Bouygues), bylo cílové skupině studentů a akademických pracovníků umožněno získat cenné zahraniční zkušenosti od významných firem z Francie a Rakouska. Akcí se zúčastnili magisterští studenti s výbornými výsledky. Následná propagace aktivit měla za cíl zprostředkovat tyto zkušenosti (jejich zásadní přínos) a následně motivovat další studenty a akademické pracovníky k účasti na obdobných akcích. Byla uspořádána výstava s besedou s účastníky zahraničních stáží a soutěží, prezentující průběh a přínos akcí. 3) Aktualizace obsahu předmětů typu ateliér V rámci projektu byly inovovány sylaby předmětů v bakalářském stupni (ateliér bytového domu, ateliér jednoduché občanské stavby a ateliér složitější občanské stavby), dle aktuálních požadavků na architektonické vzdělání (s ohledem na platné směrnice Evropské komise). Na základě získaných zkušeností následně proběhla re-akreditace studijního programu Architektura a stavitelství (studijní plán), kde byly tyto nové zkušenosti obsaženy.

13 Plnění cílů vedlo k uspokojení hlavních potřeb vysokoškolských studentů programu A+S: - kvalitní architektonické vzdělání dle evropských parametrů, - usnadnění vstupu do praxe (vyšší míra propojení výuky s praxí) - získání zahraničních zkušeností. Cíle měly vliv i na potřeby akademických pracovníků: - poskytnutí kvalitního vzdělání studentům programu, - uznání studia Českou komorou architektů, inovace programu a re-akreditace, - navazování spolupráce s praxí, - zvýšení kvalifikace. Do projektu byl zapojen dostatečný počet účastníků cílové skupiny, aby byla zajištěna jeho kladná realizace a plnění cílů. Celkem bylo plánováno zapojit 501 osob. Celkově bylo zapojeno (podpořeno) 488 osob. Celkem bylo plánováno 401 úspěšně podpořených osob, celkový počet 444 tedy převyšuje předpoklady a vyznívá pozitivně. V rámci projektu vznikly veškeré produkty dle závazku, jako pozitivní se jeví jejich vyšší počet oproti původnímu předpokladu: 1 x sylabus inovovaného předmětu ateliérové tvorby bytový dům 1 x sylabus inovovaného předmětu ateliérové tvorby jednoduchá občanská stavba 1 x sylabus inovovaného předmětu ateliérové tvorby složitější občanská stavba Cílem bylo vytvořit studentský posterů v rámci výše uvedených inovovaných předmětů ateliérové tvorby (tedy celkem 532 posterů). Oproti původnímu předpokladu bylo vytvořeno 750 posterů, které prezentují 471 projektů. Oproti původně plánovaným 5 posterů prezentujících získané zahraniční zkušenosti bylo vytvořeno celkem 11 posterů: 5 posterů o mezinárodní soutěži LeDéfi 6 posterů o krátkodobých zahraničních stážích 1 x knižní publikace

14 Realizace projektu mělo pozitivní vliv na zlepšení situace cílových skupin studentů a akademických pracovníků. Realizace inovované výuky ateliérů, dále pak uskutečnění jednotlivých přednášek odborníků z praxe a aktivit mezinárodní soutěže a zahraniční stáže se významným způsobem podílely na zvyšování úrovně vzdělání cílové skupiny ve vazbě na praxi. Dosažené cíle jsou tedy zcela v souladu s cíli uvedenými v projektové žádosti a s cíli OPPA, které jsou zaměřeny zejména na podporu konkurenceschopnosti, boje proti sociálnímu vyloučení a vstupu na trh práce.

NABÍDKA ZADÁNÍ PRO ATELIÉROVOU TVORBU sestavená na základě reakce ze strany obcí na nabídku spolupráce v rámci projektu OPPA CZ.2.17/3.1.

NABÍDKA ZADÁNÍ PRO ATELIÉROVOU TVORBU sestavená na základě reakce ze strany obcí na nabídku spolupráce v rámci projektu OPPA CZ.2.17/3.1. NABÍDKA ZADÁNÍ PRO ATELIÉROVOU TVORBU sestavená na základě reakce ze strany obcí na nabídku spolupráce v rámci projektu OPPA CZ.2.17/3.1.00/36043 CELKOVÝ SOUPIS ZADÁNÍ: 01. Bytový dům v proluce Francouzská

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU. směřující k vytvoření mezioborové integrace

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU. směřující k vytvoření mezioborové integrace Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Klíčová aktivita KA5 Propojení univerzitního prostředí s trhem práce Garant aktivity Ing.

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Projekt je zaměřen na rozvoj odborných i pedagogických kompetencí učitelů ve středním

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt OP VK: Tvorba a internacionalizace špičkových vědeckých týmů a zvyšování jejich excelence na Fakultě stavební VŠB-TUO Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. hostující konzultant: ing.arch. Irena Fialová Zimní semestr 2009

Více

Příloha č. 1 výzvy. k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Příloha č. 1 výzvy. k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Příloha č. 1 výzvy k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osy 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj Investiční

Více

Zimní semestr 2008 / 2009. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM - COHOUSING 4.

Zimní semestr 2008 / 2009. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM - COHOUSING 4. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Zimní semestr 2008 / 2009 kód

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Zkvalitnění výuky magisterského studia oboru Zahradní tvorba inovací předmětů vyučovaných formou ateliérů a zavedením nových vyučovaných metod.

Zkvalitnění výuky magisterského studia oboru Zahradní tvorba inovací předmětů vyučovaných formou ateliérů a zavedením nových vyučovaných metod. EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Projekt číslo: CZ.2.17/3.1.00/36148 Zkvalitnění výuky magisterského studia oboru Zahradní tvorba inovací předmětů vyučovaných formou ateliérů a zavedením nových vyučovaných metod.

Více

Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů. Výše schválené podpory: 9319949,- Kč

Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů. Výše schválené podpory: 9319949,- Kč ESF projekt v Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky

Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Projekt inovace studijního oboru ČVUT v Praze Fakulty dopravní vzhledem k potřebám automobilového průmyslu Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D. 31. 3., Obsah prezentace

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Uč se a pracuj CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Důvody realizace projektu vysoká míra nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku zvyšující se počet

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů zkráceně: Inovace technických oborů (zkratka: ITO) Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů Středa: 16. listopad 2011 Název projektu: Inovace výuky technických předmětů pro zvyšování konkurenceschopnosti

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení ERASMUS Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility v rámci Evropy

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří

Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří 23. ledna 2015 Prestižní vysoká škola ČVUT opět poskočilo v mezinárodním žebříčku univerzit www.topuniversities.com Umístění v prvních 5% všech hodnocených

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Celková částka určená na financování OP VK činí zhruba 2.15 mld. zdroje EU (ESF) tvoří 85 % částky ( asi 1.83 mld. ) zdroje státního rozpočtu ČR tvoří

Více

Letní semestr 2007 / 2008. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM 4.

Letní semestr 2007 / 2008. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM 4. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Letní semestr 2007 / 2008 kód

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.2.12/01.0003 Název projektu Zlepšení výuky autoškoly u žáků se speciálními vzdělávacími

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Název projektu: Vzdělávání v DS Heřmanův Městec

Název projektu: Vzdělávání v DS Heřmanův Městec Informace o ukončení projektu Název projektu: Vzdělávání v DS Heřmanův Městec Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00218 Zahájení projektu: 1.1.2014 Ukončení projektu: 31.5.2015 Hlavním cílem projektu

Více

Souhrnné informace o realizaci projektů v rámci Institucionálního rozvojového plánu 2012 na Teologické fakultě Jihočeské univerzity

Souhrnné informace o realizaci projektů v rámci Institucionálního rozvojového plánu 2012 na Teologické fakultě Jihočeské univerzity Souhrnné informace o realizaci projektů v rámci Institucionálního rozvojového plánu 2012 na Teologické fakultě Jihočeské univerzity Doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D. proděkan pro rozvoj Projekty IRP realizované

Více

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt CZ..07/..8/0.0050 Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ SOUBOR METODICKY A DIDAKTICKY ZPRACOVANÝCH VÝUKOVÝCH JEDNOTEK

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015 Účinnost dokumentu od: 1. 1. 2016 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015 Podmínky přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech

Více

Informace k soutěži o prostředky z IP 2015 Pedagogická činnost. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta

Informace k soutěži o prostředky z IP 2015 Pedagogická činnost. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Materiál pro jednání kolegia děkana PEF ČZU v Praze dne 6. 5. 2015 Předkládá: Ing. Martin Pelikán, Ph.D. děkan PEF ČZU v Praze Název materiálu:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Waldorfská škola Příbram - mateřská škola, základní škola a střední škola,hornická 327, 261 01, Příbram II Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2604 Název projektu: Zlepšení jazykových

Více

OP VVV. Specifický cíl 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků

OP VVV. Specifický cíl 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků OP VVV Prioritní osa 1 nové rozdělení specifických cílů Specifický cíl 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků Specifický cíl 2: Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy CZ.1.07/1.1.00/26.0057 7. 11. 2013 Ing. Radovan Výsmek POPIS PROJEKTU Základní informace Realizátor: Zlínský kraj Partner:

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (IPN Metodika)

Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (IPN Metodika) Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (IPN Metodika) Jitka Moravcová Zasedání dozorčí rady 10.10.2013 www.metodika.reformy-msmt.cz Obsah Podstatné změny v projektu Veřejná

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/2.1.00/13.0026 Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 21. ledna 2010 Datum

Více

NA SPRÁVNÉ CESTĚ. realizace projektu 1.3.2012 28.02.2014. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

NA SPRÁVNÉ CESTĚ. realizace projektu 1.3.2012 28.02.2014. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. NA SPRÁVNÉ CESTĚ realizace projektu 1.3.2012 28.02.2014 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. DOTACE PROJEKTY STUDIE SEMINÁŘE STRUČNÝ OBSAH PROJEKTU Obsahem

Více

Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha

Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha Ing. arch. Tomáš Efler Ústav památkové péče - FA ČVUT Praha - teoretické

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 1. Identifikace projektu Název projektu: Regionální centra pomoci a mobility Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/1.1.15.3/0046 Číslo priority: 3.1 Aktivní politika zaměstnanosti Území dopadu: CZ05 NUTS

Více

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54. Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0057 Ing. Bedřich Musil, SST, supervizor projektu Rok 2015 je vyhlášen

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více

3. Monitorovací období 01/03/10 31/05/10

3. Monitorovací období 01/03/10 31/05/10 3. Monitorovací období 01/03/10 31/05/10 Realizované klíčové aktivity Číslo klíčové aktivity 01 Inventarizace vstupů pro speciální vzdělávání Období realizace klíčové aktivity 1/3/2010-30/4/2010 Podrobný

Více

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Bavorsko 2007-2013 Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Číslo zprávy: 5. Zpráva za období: 1.12.2010 30.04.2011 1. Údaje o projektu: Číslo

Více

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/77.00234 Závěrečná konference, 24. 3. 2015, Třebíč VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Registrační

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Akční plán na léta 2008-2010 DODATEK Č.1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LITOMYŠL PRO OBDOBÍ 2008 2015

Akční plán na léta 2008-2010 DODATEK Č.1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LITOMYŠL PRO OBDOBÍ 2008 2015 Akční plán na léta 2008-2010 DODATEK Č.1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LITOMYŠL PRO OBDOBÍ 2008 2015 OBSAH 2 DOPLNĚNÍ PŘEHLEDU PROJEKTŮ AKČNÍHO PLÁNU NA LÉTA 2008 2010...5..2. 1.1 Doplnění projektu 5...2

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán

INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2013: projednala

Více

PRŮBĚH PROJEKTU. Stáže pedagogů 18. 29. 6. 2012. Stáž pedagogů proběhla v následujících firmách:

PRŮBĚH PROJEKTU. Stáže pedagogů 18. 29. 6. 2012. Stáž pedagogů proběhla v následujících firmách: PRŮBĚH PROJEKTU Stáže pedagogů 18. 29. 6. 2012 Stáž pedagogů proběhla v následujících firmách: Hotel Prosper Čeladná Baby Club Kenny Frýdek - Místek Agentura Orange Ostrava MCnet, s. r. o. Frýdek Místek

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus Erasmus Program Erasmus je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě a také na spolupráci vysokoškolských institucí s podniky. Erasmus rovněž podporuje spolupráci vysokoškolských

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Inovace systému kvality sociálních služeb

Inovace systému kvality sociálních služeb Individuální projekt Inovace systému kvality sociálních služeb Newsletter 29 říjen 2014 Aktuální dění v realizaci veřejné zakázky najdete na webu MPSV, odkaz http://www.mpsv.cz/cs/11748. Ohlédnutí za Metodickými

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u I n f o r m a c e o s t u d i u TECHNIKA Kreativita + Pestrost + Perspektiva Pro koho je studium techniky? ČVUT v Praze mezi 500 nejlepšími univerzitami na světě Britské The Times zveřejnily na webu svůj

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

5 let EUROPASS u v České republice

5 let EUROPASS u v České republice 5 let EUROPASS u v České republice Vyhodnocení dosavadní činnosti v užívání dokumentů Europass ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA Oddělení zahraničních vztahů ZSF JU Bc. Marian Bradáč Jírovcova

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Tvorba vzdělávacího programu pro stavební inženýry v Moravskoslezském kraji. Inovace studijních programů a posílení mezioborové spolupráce v oblasti navrhování a požární bezpečnosti budov. Tato prezentace

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Představení projektu a řešitelského týmu

Představení projektu a řešitelského týmu Představení projektu a řešitelského týmu Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.0005 Dotační titul Operační program: Vzdělávání

Více

Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava. reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78.

Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava. reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78. Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78.00041 Rekapitulace stavu k 31.5.2014 Cíle projektu: zjištění potřeb občanů

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Předmět 129ATV2 ateliér občanské stavby menšího rozsahu Bakalářský stupeň programu Architektura a stavitelství Platnost inovace od 09/2013

Předmět 129ATV2 ateliér občanské stavby menšího rozsahu Bakalářský stupeň programu Architektura a stavitelství Platnost inovace od 09/2013 PROJEKT INOVACE PROGRAMU ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ CZ.2.17/3.1.00/36043 Předmět 129ATV2 ateliér občanské stavby menšího rozsahu Bakalářský stupeň programu Architektura a stavitelství Platnost inovace

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají k: snižování socio-ekonomických

Více

Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy. Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9.

Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy. Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9. Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9. 2014, Praha Kontext ČVUT nejstarší česká technika (1707) 8 fakult, 5 vysokoškolských

Více