INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ"

Transkript

1 INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/36043 Název projektu: Inovace studijního programu Architektura a stavitelství Příjemce: České vysoké učení technické v Praze Datum zahájení: Datum ukončení:

2 1 - Řízení a administrativa projektu 2 Realizace inovované výuky ateliérů 3 Přednášky odborníků z praxe 4 Mezinárodní soutěž Le Défi 5 Zahraniční stáže 6 - Knižní publikace Projekt byl zahájen Jednotlivé aktivity byly realizovány dle příslušného harmonogramu projektu, který byl průběžně aktualizován dle konkrétních potřeb jednotlivých aktivit projektu. Měsíc a rok Číslo měsíce realizace projektu 07/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

3 AKTIVITA Č. 1 - ŘÍZENÍ A ADMINISTRATIVA PROJEKTU Červenec 2013 Březen 2015 (po celou dobu projektu) V rámci aktivity probíhalo řízení a administrativa projektu, jeho celková koordinace a propagace. Byly zajišťovány ostatní klíčové aktivity, probíhal dohled nad jejich průběhem a kontrola výstupů. Součástí činnosti byla archivace dokumentů a dokladů o výstupech projektu, vedení účetnictví a zpracování monitorovacích zpráv. Základním milníkem projektu bylo zahájení realizace inovované výuky ateliérů, dále pak uskutečnění jednotlivých přednášek odborníků z praxe a zahájení aktivit mezinárodní soutěž Le Défi a zahraniční stáže. Zvolený způsob realizace jednotlivých klíčových aktivit se jevil jako vhodný, nenastaly žádné závažné problémy, které by měly vliv na plnění cílů projektu.

4 AKTIVITA Č. 2 - REALIZACE INOVOVANÉ VÝUKY ATELIÉRŮ Září 2013 Červen 2014 Inovovaná výuka byla zahájena dle harmonogramu projektu. V přípravné fázi byla získávána zadání z praxe a bylo inovováno zadání ateliérových projektů. V této fázi byla zapojena cílová skupina akademických pracovníků, kteří na získávání zadání z praxe podíleli, následně proběhla burza zadání a byl stanoven konkrétní a pro všechny platný postup, jak budou projekty zadány studentům. Zadání byla zadána studentům v jednotlivých ateliérech, ve kterých se na výuce podíleli odborníci z praxe formou konzultací. Akademičtí pracovníci si konzultace s odborníky z praxe koordinovali. Cílová skupina studentů VŠ (bakalářský stupeň) byla zapojena do projektu zadáním ateliérového projektu v rámci plnění svých studijních povinností, daných studijním plánem a zpracovávala konkrétní architektonickou studii, kterou na závěr odevzdala. Seznam zadávaných projektů pro ateliér jednoduché občanské stavby: 1. Plovárna - Hradec Králové (SKVS Slavia Hradec Králové) 2. Rozšíření základní školy výstavba nové budovy (Mníšek pod Brdy) 3. Infocentrum Paví vrch s občerstvením (Praha 5) 4. Dejvický kampus (Praha 6) 5. Koupaliště Lhotka (Praha 4) 6. Galerie pod Vyšehradem (Praha 2) 7. Volnočasové centrum (Obříství) 8. Točnický dvůr (Točník) 9. Nové železniční zastávky Zahradní město, Eden a Vršovice (Praha 10) 10. Kulturní centrum s doprovodnými aktivitami (Mníšek pod Brdy) 11. Rodinné centrum Přípotoční (Praha 10) 12. Dům stromu Průhonice (vzdělávací centrum, Centrum pasivního domu) Seznam zadávaných projektů pro ateliér bytového domu: 1. Bytový dům v proluce Francouzská ulice, Praha Bytový dům nárožní K Botiči, Praha Soubor bytových domů Vršovická Petrohradská, Praha Bytový dům v proluce Gen.Píky, Praha 6 5. Bytový dům v proluce Gen.Píky, Praha 6 6. Bytový dům v proluce na Mírovém náměstí v Dobříši 7. Bytový dům nárožní v ulici Na Březince, Praha 5 8. Bytový dům nárožní v ulici Pod Barvířkou, Praha 5 9. Bytový dům nárožní Hlaváčkova - Vrchlického, Praha Bytový dům nárožní Holečkova - Plzeňská, Praha Bytový dům nárožní v ulici Nádražní, Praha 5 Seznam zadávaných projektů pro ateliér složitější občanské stavby: 1. Přestavba domu barikádníků, Praha Jezdecká hala a hotel dostihového závodiště Pardubice 3. Zimní stadion a velodrom v olympijském centru Nymburk 4. Rekonstrukce a dostavba zámečku Čeladná 5. Kulturní centrum Praha Kulturně vzdělávací centrum mládeže Praha Campus v areálu ČVUT Praha 6 8. Komunitní centrum Černý most 9. Polyfunkční objekt Bohdalec (Plovárna Hradec Králové) 10. Kulturně administrativní centrum Praha Hostivařský terminal ČSD v Edenu 12. Zařízení pro Crash test Mladá Boleslav

5 Odevzdání studentských projektů proběhlo vždy formou veřejné výstavy v ateliéru D, nejlepší práce byly oceněny. Dále probíhaly dílčí výstavy jednotlivých zadávaných témat, které připravili akademičtí pracovníci (vyučující) s cílovou skupinou ve spolupráci s externími pracovníky (úřady, městské části, aj.), kteří se podíleli na tvorbě inovovaných zadání. Uspořádání výstav je pro studenty významnou a motivující událostí, současně získávají cennou zpětnou vazbu od návštěvníků z laické i odborné veřejnosti. Přínos je významný i pro pořádající organizaci, výstavy upozorní na aktuální trendy, a současně je rozvíjí. Je tak podporován vzdělávací charakter vysoké školy ve směru k veřejnosti. Výstavy podporují společenskou diskuzi na aktuální témata (lokální i všeobecná). Dále proběhly 2 výstavy vybraných studentských projektů před budovou Fakulty stavební ČVUT v Praze a 1 výstava před Národní technickou knihovnou v Praze. Byla uskutečněna výstava v rámci konání Velké Pardubické, která byla následně přesunuta i před budovu fakulty. Pro realizaci výstav byly použity exteriérové výstavní panely pořízené v rámci projektu. Projekty studentů vzniklé v rámci projektu (inovované výuky ateliérů) jsou veřejně vystaveny na webové adrese: Konečná podoba obsahů předmětů (sylabů) je dostupná na adrese: 1) Sylabus inovovaného předmětu ateliéru jednoduché občanské stavby (kód předmětu 129ATV2) 2) Sylabus inovovaného předmětu ateliéru složitější občanské stavby (kód předmětu 129AT3) 3) Sylabus inovovaného předmětu ateliéru bytového domu (kód předmětu 129ATA1) Jednotlivých předmětů se zúčastnil následující počet studentů: ATV2 (ateliér jednoduché občanské stavby) studentů AT3 (ateliér složité občanské stavby) 188 studentů ATA1 (ateliér bytového domu) 261 studentů Někteří studenti se účastnili více inovovaných předmětů. Celkem bylo podpořeno 458 studentů (unikátních osob).

6 Září 2013 Říjen 2014 AKTIVITA Č. 3 - PŘEDNÁŠKY ODBORNÍKŮ Z PRAXE Spolupráce s externími pracovníky/přednášejícími byla navázána prostřednictvím oficiálního dopisu ( u), který obsahoval výzvu ke spolupráci na projektu formou přednášky pro studenty a akademické pracovníky programu Architektura a stavitelství na půdě Fakulty stavební ČVUT v Praze (forma vyzvané přednášky), případně telefonicky (přes sekretariát, asistentku, následně osobně). V rámci této klíčové aktivity byly realizovány tyto přednášky odborníků z praxe: a) VCES I. Přednáška zástupců firmy VCES (Ing. Vladimír Ujec se spolupracovníky z ČR a Francie), přednáška zaměřena na: SVĚTOVÉ STAVBY SKUPINY BOUYQUES, prezentaci společnosti VCES a informace o mezinárodní soutěži Le Défi, termín konání od 16:00, v ateliéru D v budově FSv ČVUT v Praze. b) Eva Jiřičná Přednáška Prof. Ing. arch. Evy Jiřičné, CBE, přednáška zaměřena na STAVBY ATELIÉRU EVY JIŘIČNÉ, termín konání od 17:00, v ateliéru D v budově FSv ČVUT v Praze. c) Štěpán Havlas Přednáška Ing. Štěpána Havlase, finančního ředitele skupiny FINEP, přednáška zaměřena na: SOUČASNÉ TRENDY V MODERNÍM DEVELOPMENTU, termín konání od 18:00, v ateliéru D v budově FSv ČVUT v Praze. d) Cigler-Marani Přednáška Doc. Ing. arch. Jakuba Ciglera, AIA, z ateliéru Cigler-Marani, přednáška zaměřena na STAVBY ATELIÉRU C-M, termín konání od 18:00, přednášková místnost/kinosál v budově FSv ČVUT v Praze. e) VCES II. Přednáška zástupců firmy VCES (Ing. Vladimír Ujec se spolupracovníky), přednáška zaměřena na: SVĚTOVÉ STAVBY SKUPINY BOUYQUES, prezentaci společnosti VCES a informace o mezinárodní soutěži Le Défi, termín konání od 9:30, v ateliéru D v budově FSv ČVUT v Praze. f) David Vávra Přednáška Ing. arch. Davida Vávry na téma: NĚCO VLASTNÍHO. NĚCO ŠUMNÉHO, termín konání od 18:00, ve velké posluchárně v budově FSv ČVUT v Praze.

7 Účast na přednáškách (dle prezenčních listů) osoby z cílové skupiny: a) VCES I: 83 b) Eva Jiřičná: 320, Pozn.: přednášku celkově navštívilo více než 600 osob (dle kapacity prostoru) c) Štěpán Havlas: 38 d) Jakub Cigler: 86 e) VCES II: 12 f) David Vávra: 86

8 Říjen 2013 Listopad 2014 AKTIVITA Č. 4 - MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ LE DÉFI V rámci projektu byly uskutečněny celkem 2 běhy soutěže (v roce 2013 a 2014), organizace byla výhradně v dikci společnosti Bouygues. Kritéria výběru studentů byla stanovena pořádající organizací (zejména: jazykové schopnosti studenta, schopnost zapojit se do týmu, motivace účastnit se projektu aj.), fakulta s organizátorem dle jeho požadavků spolupracovala. Studenti a akademičtí pracovníci byli o možnostech účasti informováni především v rámci přednášky skupiny Bouygues/VCES (dále výlep plakátů, fakultní y, zveřejnění informace na internetových stránkách, přímé oslovení vybraných studentů). Pro studenty a akademické pracovníky znamenala soutěž především navázání nových kontaktů, upevnění pozice FSv pro další ročníky soutěže a seznámení s organizací významné mezinárodní soutěže. Navázání kontaktů je přínosné především z důvodu získávání pracovních pozic (ve skupině Bouyques, VCES) a spolupráce pro absolventy programu A+S. I z toho důvodu studenti v průběhu soutěže komunikovali se zástupci společnosti. Informace o průběhu celé soutěže byly následně zveřejněny na webových stránkách: a

9 Listopad 2013 Listopad 2014 AKTIVITA Č. 5 - ZAHRANIČNÍ STÁŽE Přípravy zahraničních stáží pro cílovou skupinu studentů a akademických pracovníků probíhaly průběžně (jednání s organizacemi, oslovení cílové skupiny, výběrové řízení). Byly realizovány tyto zahraniční stáže pro cílovou skupinu: ATELIÉR COOP-HIMMELB(L)AU PROF. WOLF D. PRIXE Místo: Vídeň Rakousko ateliér C-H Prof. W. D. Prixe Termín: Realizováno formou několikadenního workshopu pod vedením akad. pracovníků ve spolupráci organizací Program: Představení práce ateliéru COOP-HIMMELB(L)AU, setkání s PROF. WOLF D. PRIXEM, workshop probíhající na území Vídně (zpracování ideové studie nebo rozboru zadaného území ve Vídni), exkurze po vybraných stavbách ateliéru C-H ve Vídni s odborným doprovodem. Tři dny byly věnovány studentskému workshopu, jehož cílem byla analýza části centrální Vídně dle vlastního výběru. Studenti měli za úkol nalézt příklady inspirací pro Prahu a doložit je rychlými skicami. Dále zpracovali myšlenkovou mapu kladů a záporů řešené lokality z pohledu turisty architekta. Práce probíhala ve dvou pětičlenných skupinách. Každý den dopoledne byl věnován krátkému brainstormingu pod vedením akademických pracovníků. Rovněž proběhly i koordinované exkurze zajímavých staveb. Kromě návštěv realizací Coop- Himmelb(l)au (střešní nástavba na Falkenstrasse, administrativně obytný komplex na Schlachthausgasse nebo Gasometer B s přistavenou obytnou budovou) byla zajímavá exkurze do nově vzniklého areálu ekonomické university (Wirtschaftsuniversität Wien), mimo jiné se zajímavým objektem knihovny a studijního centra od Zahy Hadid. Nezapomenutelným okamžikem byl výjezd do kavárny v posledním patře hotelu Sofitel Vienna Stephansdom od Jeana Nouvela, která poskytla překrásný pohled na celé historické centrum Vídně. Prezentace výstupů proběhly za účasti dvou pracovníků Coop-Himmelb(l)au, Ing. Veroniky Janovské a Stephana Sobla. Na pozvání se zúčastnil i bývalý pracovník Wolfgang Reicht, který dnes vede vlastní studio (WOLF REICHT ARCHITECTS). Prezentace probíhaly v angličtině. Týmy se zaměřily např. na rozbor dopravy, přístupy k historické zástavbě nebo na úpravy parteru. Hlavním přínosem byla zajímavá a inspirativní zpětná vazba od zkušených odborníků.

10 MEZINÁRODNÍ LETNÍ ŠKOLA CARINTHIA Místo: Villach jižní Rakousko Termín: Program: Mezinárodní workshop pod vedením TU Wien. Na základě výběrového řízení, které bylo prováděno teamem Summer University Carinthia byli na stáž (letní školu) přijati 3 studenti magisterského studia. CHALLENGER SPOLEČNOSTI BOUYGUES, FRANCIE Stáž se celkem uskutečnila ve dvou bězích (byla provázána s konáním mezinárodní soutěže LeDéfi) v roce 2013 a Místo: Challenger a další stavby skupiny Bouygues v Paříži a jejím okolí, Francie Termín: (1. běh) a (2. běh) Program: Organizované exkurze v Challengeru skupiny Bouygues a dalších vybraných stavbách. Stáže byly realizovány tak, aby byly v maximálně možné míře využity možnosti/nabídky jednotlivých organizací a splněny jimi stanovené podmínky (počet studentů a akademických pracovníků, výběr studentů a akademických pracovníků pro vhodnou realizaci stáží). Zprávy o jednotlivých zahraničních akcích byly zveřejněny na webu: Vybraní studenti na základě výběrového řízení vyjížděli na zahraniční stáže samostatně, z toho vyplývá, že si individuálně sjednávali dopravu, ubytování a stravování, to vše dle instrukcí pořádající organizace. Dále pak dodržovali přesně stanovený harmonogram krátkodobé zahraniční stáže určený touto organizací. Tímto řešením byl kladen důraz na samostatnost studentů při uskutečnění zahraniční cesty (zdokonalení v cizím jazyku, orientace v cizí zemi, sjednání dopravy a ubytování aj.). V rámci aktivity bylo se studenty vytvořeno celkem 6 posterů, které prezentují průběh stáží. Postery byly vystaveny v rámci výstavy/besedy prezentující zkušenosti ze zahraničních stáží. Tato forma i další formy propagace měly za cíl upozornit ostatní studenty na přínos účasti na významných zahraničních akcích během studia. Nejedná se pouze o získání zkušeností, nebo rozvíjení jazykových a odborných dovedností, ale i navázání zajímavých kontaktů pro budoucí pracovní uplatnění.

11 Červenec 2014 Listopad 2014 AKTIVITA Č. 6 - KNIŽNÍ PUBLIKACE V rámci projektu vznikla publikace, kde jsou shrnuty výstupy jednotlivých klíčových aktivit projektu Inovace studijního programu architektura a stavitelství doplněné o patřičný kontext. Elektronická publikace je na stránkách volně k dispozici k prohlížení. Studentům slouží jako významný zdroj informací. Jednotlivé prezentované aktivity mají rovněž motivační charakter (soutěže, stáže).

12 DOSAŽENÉ CÍLE PROJEKTU Cílem projektu byla inovace studijního programu Architektura a stavitelství na Fakultě stavební ČVUT v Praze: 1) Posílení spolupráce s praxí Posílení spolupráce s praxí (tedy architektonickými, projekčními či stavebními firmami a státní správou ve formě obcí měst nebo městských částí) bylo realizováno prostřednictvím přednášek odborníků z praxe, které doplnily průběh výuky (přednášky významných osobností pro studenty Bc. a Mgr. studia). Do samotné inovované výuky byli zapojeni zmínění odborníci, zástupci obcí aj., kteří se podíleli na tvorbě konkrétních zadání v návaznosti na praxi a ve vazbě na vyučující se výuky účastnili (ve fázi zadání, průběžných konzultací a vyhodnocení výstupů studentů, uspořádání výstavy ateliérových projektů). Byly navázány vazby, jež umožní spolupráci i po ukončení projektu. 2) Otevření možností čerpání zahraničních zkušeností studentům a akademickým pracovníkům Formou krátkodobých zahraničních stáží uskutečněných ve spolupráci s organizacemi Bouygues/VCES, Coop-Himmelblau a Summer University of Carinthia, rovněž formou účasti v mezinárodní soutěži LeDéfi (pořadatel Bouygues), bylo cílové skupině studentů a akademických pracovníků umožněno získat cenné zahraniční zkušenosti od významných firem z Francie a Rakouska. Akcí se zúčastnili magisterští studenti s výbornými výsledky. Následná propagace aktivit měla za cíl zprostředkovat tyto zkušenosti (jejich zásadní přínos) a následně motivovat další studenty a akademické pracovníky k účasti na obdobných akcích. Byla uspořádána výstava s besedou s účastníky zahraničních stáží a soutěží, prezentující průběh a přínos akcí. 3) Aktualizace obsahu předmětů typu ateliér V rámci projektu byly inovovány sylaby předmětů v bakalářském stupni (ateliér bytového domu, ateliér jednoduché občanské stavby a ateliér složitější občanské stavby), dle aktuálních požadavků na architektonické vzdělání (s ohledem na platné směrnice Evropské komise). Na základě získaných zkušeností následně proběhla re-akreditace studijního programu Architektura a stavitelství (studijní plán), kde byly tyto nové zkušenosti obsaženy.

13 Plnění cílů vedlo k uspokojení hlavních potřeb vysokoškolských studentů programu A+S: - kvalitní architektonické vzdělání dle evropských parametrů, - usnadnění vstupu do praxe (vyšší míra propojení výuky s praxí) - získání zahraničních zkušeností. Cíle měly vliv i na potřeby akademických pracovníků: - poskytnutí kvalitního vzdělání studentům programu, - uznání studia Českou komorou architektů, inovace programu a re-akreditace, - navazování spolupráce s praxí, - zvýšení kvalifikace. Do projektu byl zapojen dostatečný počet účastníků cílové skupiny, aby byla zajištěna jeho kladná realizace a plnění cílů. Celkem bylo plánováno zapojit 501 osob. Celkově bylo zapojeno (podpořeno) 488 osob. Celkem bylo plánováno 401 úspěšně podpořených osob, celkový počet 444 tedy převyšuje předpoklady a vyznívá pozitivně. V rámci projektu vznikly veškeré produkty dle závazku, jako pozitivní se jeví jejich vyšší počet oproti původnímu předpokladu: 1 x sylabus inovovaného předmětu ateliérové tvorby bytový dům 1 x sylabus inovovaného předmětu ateliérové tvorby jednoduchá občanská stavba 1 x sylabus inovovaného předmětu ateliérové tvorby složitější občanská stavba Cílem bylo vytvořit studentský posterů v rámci výše uvedených inovovaných předmětů ateliérové tvorby (tedy celkem 532 posterů). Oproti původnímu předpokladu bylo vytvořeno 750 posterů, které prezentují 471 projektů. Oproti původně plánovaným 5 posterů prezentujících získané zahraniční zkušenosti bylo vytvořeno celkem 11 posterů: 5 posterů o mezinárodní soutěži LeDéfi 6 posterů o krátkodobých zahraničních stážích 1 x knižní publikace

14 Realizace projektu mělo pozitivní vliv na zlepšení situace cílových skupin studentů a akademických pracovníků. Realizace inovované výuky ateliérů, dále pak uskutečnění jednotlivých přednášek odborníků z praxe a aktivit mezinárodní soutěže a zahraniční stáže se významným způsobem podílely na zvyšování úrovně vzdělání cílové skupiny ve vazbě na praxi. Dosažené cíle jsou tedy zcela v souladu s cíli uvedenými v projektové žádosti a s cíli OPPA, které jsou zaměřeny zejména na podporu konkurenceschopnosti, boje proti sociálnímu vyloučení a vstupu na trh práce.

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Realizátor projektu: Projektu vyjádřili podporu: OBSAH Část A: Základní charakteristika projektu... 3 Základní popis projektu:... 3 Výčet cílových

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY Název předkladatele Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62, 50003 Hradec Králové IČ 62690094 Statutární zástupce doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. rektor Kontaktní osoba

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2012 Říjen 2011 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Centrum evropského projektování Regionální rozvojová agentura 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení partneři. Předkládám Vám výroční zprávu

Více

Předmět 129ATV2 ateliér občanské stavby menšího rozsahu Bakalářský stupeň programu Architektura a stavitelství Platnost inovace od 09/2013

Předmět 129ATV2 ateliér občanské stavby menšího rozsahu Bakalářský stupeň programu Architektura a stavitelství Platnost inovace od 09/2013 PROJEKT INOVACE PROGRAMU ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ CZ.2.17/3.1.00/36043 Předmět 129ATV2 ateliér občanské stavby menšího rozsahu Bakalářský stupeň programu Architektura a stavitelství Platnost inovace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA ECCE HOMO II

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA ECCE HOMO II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA ECCE HOMO II Verze 3(2014) GYMNÁZIUM ŠTERNBERK Horní náměstí 5 Srpen 2014 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: ECCE HOMO II Školní vzdělávací

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA ECCE HOMO II

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA ECCE HOMO II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA ECCE HOMO II Verze 2(2012) GYMNÁZIUM ŠTERNBERK Horní náměstí 5 září 2012 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: ECCE HOMO II Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.8 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., Spálená 14, Praha 1

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., Spálená 14, Praha 1 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2013 Praha, říjen 2012 Obsah 1 Kvalita a relevance... 5 1.1 Diverzifikace

Více

Zavádění inovací do výuky specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj registrační číslo: CZ.1.07/3.2.11/03.

Zavádění inovací do výuky specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj registrační číslo: CZ.1.07/3.2.11/03. Zavádění inovací do výuky specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj registrační číslo: CZ.1.07/3.2.11/03.0066 STUDIE Klíčová aktivita 07: Poradenské centrum forem vzdělávání v zahradnictví

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 2007 Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci (PS UP) je od 1. 1. 2007 samostatným pracovištěm Univerzity Palackého v Olomouci spadajícím pod prorektorku pro záležitosti

Více

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2008 Česká republika

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2008 Česká republika Pečeť kvality program Leonardo da Vinci Projekty 2008 Česká republika Obsah 1. Program Leonardo da Vinci 5 2. Pečeť kvality 9 3. Hodnocení kvality projektů 13 4. Hodnoticí formulář 17 5. Shrnutí zpráv

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

Praha. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Praha. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Praha Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Vážení zástupci městských částí Právě otevíráte šanon, který Vám ulehčí práci při plánování rozvoje Vaší městské části ve spolupráci s Institutem

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility

Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility Program Leonardo da Vinci Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility generace 2001 Česká republika Kontakty: Adresa Národní agentury programu Národní agentura programu Leonardo da Vinci Národní vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky práce určené k dalšímu rozpracování

1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky práce určené k dalšímu rozpracování IV. Zpráva o postupu prací na systému finanční pomoci studentům v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, realizovaných od 8. 5. 2009 do 31. 3. 2010 1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Přerov 2. 10. 2012 Vypracoval: RNDr. Vladislav Polívka ředitel školy Schválila školská rada 10. 10. 2012 PhDr. Dagmar Cagášková předsedkyně školské

Více

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe

Více

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více