INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ"

Transkript

1 INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/36043 Název projektu: Inovace studijního programu Architektura a stavitelství Příjemce: České vysoké učení technické v Praze Datum zahájení: Datum ukončení:

2 1 - Řízení a administrativa projektu 2 Realizace inovované výuky ateliérů 3 Přednášky odborníků z praxe 4 Mezinárodní soutěž Le Défi 5 Zahraniční stáže 6 - Knižní publikace Projekt byl zahájen Jednotlivé aktivity byly realizovány dle příslušného harmonogramu projektu, který byl průběžně aktualizován dle konkrétních potřeb jednotlivých aktivit projektu. Měsíc a rok Číslo měsíce realizace projektu 07/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

3 AKTIVITA Č. 1 - ŘÍZENÍ A ADMINISTRATIVA PROJEKTU Červenec 2013 Březen 2015 (po celou dobu projektu) V rámci aktivity probíhalo řízení a administrativa projektu, jeho celková koordinace a propagace. Byly zajišťovány ostatní klíčové aktivity, probíhal dohled nad jejich průběhem a kontrola výstupů. Součástí činnosti byla archivace dokumentů a dokladů o výstupech projektu, vedení účetnictví a zpracování monitorovacích zpráv. Základním milníkem projektu bylo zahájení realizace inovované výuky ateliérů, dále pak uskutečnění jednotlivých přednášek odborníků z praxe a zahájení aktivit mezinárodní soutěž Le Défi a zahraniční stáže. Zvolený způsob realizace jednotlivých klíčových aktivit se jevil jako vhodný, nenastaly žádné závažné problémy, které by měly vliv na plnění cílů projektu.

4 AKTIVITA Č. 2 - REALIZACE INOVOVANÉ VÝUKY ATELIÉRŮ Září 2013 Červen 2014 Inovovaná výuka byla zahájena dle harmonogramu projektu. V přípravné fázi byla získávána zadání z praxe a bylo inovováno zadání ateliérových projektů. V této fázi byla zapojena cílová skupina akademických pracovníků, kteří na získávání zadání z praxe podíleli, následně proběhla burza zadání a byl stanoven konkrétní a pro všechny platný postup, jak budou projekty zadány studentům. Zadání byla zadána studentům v jednotlivých ateliérech, ve kterých se na výuce podíleli odborníci z praxe formou konzultací. Akademičtí pracovníci si konzultace s odborníky z praxe koordinovali. Cílová skupina studentů VŠ (bakalářský stupeň) byla zapojena do projektu zadáním ateliérového projektu v rámci plnění svých studijních povinností, daných studijním plánem a zpracovávala konkrétní architektonickou studii, kterou na závěr odevzdala. Seznam zadávaných projektů pro ateliér jednoduché občanské stavby: 1. Plovárna - Hradec Králové (SKVS Slavia Hradec Králové) 2. Rozšíření základní školy výstavba nové budovy (Mníšek pod Brdy) 3. Infocentrum Paví vrch s občerstvením (Praha 5) 4. Dejvický kampus (Praha 6) 5. Koupaliště Lhotka (Praha 4) 6. Galerie pod Vyšehradem (Praha 2) 7. Volnočasové centrum (Obříství) 8. Točnický dvůr (Točník) 9. Nové železniční zastávky Zahradní město, Eden a Vršovice (Praha 10) 10. Kulturní centrum s doprovodnými aktivitami (Mníšek pod Brdy) 11. Rodinné centrum Přípotoční (Praha 10) 12. Dům stromu Průhonice (vzdělávací centrum, Centrum pasivního domu) Seznam zadávaných projektů pro ateliér bytového domu: 1. Bytový dům v proluce Francouzská ulice, Praha Bytový dům nárožní K Botiči, Praha Soubor bytových domů Vršovická Petrohradská, Praha Bytový dům v proluce Gen.Píky, Praha 6 5. Bytový dům v proluce Gen.Píky, Praha 6 6. Bytový dům v proluce na Mírovém náměstí v Dobříši 7. Bytový dům nárožní v ulici Na Březince, Praha 5 8. Bytový dům nárožní v ulici Pod Barvířkou, Praha 5 9. Bytový dům nárožní Hlaváčkova - Vrchlického, Praha Bytový dům nárožní Holečkova - Plzeňská, Praha Bytový dům nárožní v ulici Nádražní, Praha 5 Seznam zadávaných projektů pro ateliér složitější občanské stavby: 1. Přestavba domu barikádníků, Praha Jezdecká hala a hotel dostihového závodiště Pardubice 3. Zimní stadion a velodrom v olympijském centru Nymburk 4. Rekonstrukce a dostavba zámečku Čeladná 5. Kulturní centrum Praha Kulturně vzdělávací centrum mládeže Praha Campus v areálu ČVUT Praha 6 8. Komunitní centrum Černý most 9. Polyfunkční objekt Bohdalec (Plovárna Hradec Králové) 10. Kulturně administrativní centrum Praha Hostivařský terminal ČSD v Edenu 12. Zařízení pro Crash test Mladá Boleslav

5 Odevzdání studentských projektů proběhlo vždy formou veřejné výstavy v ateliéru D, nejlepší práce byly oceněny. Dále probíhaly dílčí výstavy jednotlivých zadávaných témat, které připravili akademičtí pracovníci (vyučující) s cílovou skupinou ve spolupráci s externími pracovníky (úřady, městské části, aj.), kteří se podíleli na tvorbě inovovaných zadání. Uspořádání výstav je pro studenty významnou a motivující událostí, současně získávají cennou zpětnou vazbu od návštěvníků z laické i odborné veřejnosti. Přínos je významný i pro pořádající organizaci, výstavy upozorní na aktuální trendy, a současně je rozvíjí. Je tak podporován vzdělávací charakter vysoké školy ve směru k veřejnosti. Výstavy podporují společenskou diskuzi na aktuální témata (lokální i všeobecná). Dále proběhly 2 výstavy vybraných studentských projektů před budovou Fakulty stavební ČVUT v Praze a 1 výstava před Národní technickou knihovnou v Praze. Byla uskutečněna výstava v rámci konání Velké Pardubické, která byla následně přesunuta i před budovu fakulty. Pro realizaci výstav byly použity exteriérové výstavní panely pořízené v rámci projektu. Projekty studentů vzniklé v rámci projektu (inovované výuky ateliérů) jsou veřejně vystaveny na webové adrese: Konečná podoba obsahů předmětů (sylabů) je dostupná na adrese: 1) Sylabus inovovaného předmětu ateliéru jednoduché občanské stavby (kód předmětu 129ATV2) 2) Sylabus inovovaného předmětu ateliéru složitější občanské stavby (kód předmětu 129AT3) 3) Sylabus inovovaného předmětu ateliéru bytového domu (kód předmětu 129ATA1) Jednotlivých předmětů se zúčastnil následující počet studentů: ATV2 (ateliér jednoduché občanské stavby) studentů AT3 (ateliér složité občanské stavby) 188 studentů ATA1 (ateliér bytového domu) 261 studentů Někteří studenti se účastnili více inovovaných předmětů. Celkem bylo podpořeno 458 studentů (unikátních osob).

6 Září 2013 Říjen 2014 AKTIVITA Č. 3 - PŘEDNÁŠKY ODBORNÍKŮ Z PRAXE Spolupráce s externími pracovníky/přednášejícími byla navázána prostřednictvím oficiálního dopisu ( u), který obsahoval výzvu ke spolupráci na projektu formou přednášky pro studenty a akademické pracovníky programu Architektura a stavitelství na půdě Fakulty stavební ČVUT v Praze (forma vyzvané přednášky), případně telefonicky (přes sekretariát, asistentku, následně osobně). V rámci této klíčové aktivity byly realizovány tyto přednášky odborníků z praxe: a) VCES I. Přednáška zástupců firmy VCES (Ing. Vladimír Ujec se spolupracovníky z ČR a Francie), přednáška zaměřena na: SVĚTOVÉ STAVBY SKUPINY BOUYQUES, prezentaci společnosti VCES a informace o mezinárodní soutěži Le Défi, termín konání od 16:00, v ateliéru D v budově FSv ČVUT v Praze. b) Eva Jiřičná Přednáška Prof. Ing. arch. Evy Jiřičné, CBE, přednáška zaměřena na STAVBY ATELIÉRU EVY JIŘIČNÉ, termín konání od 17:00, v ateliéru D v budově FSv ČVUT v Praze. c) Štěpán Havlas Přednáška Ing. Štěpána Havlase, finančního ředitele skupiny FINEP, přednáška zaměřena na: SOUČASNÉ TRENDY V MODERNÍM DEVELOPMENTU, termín konání od 18:00, v ateliéru D v budově FSv ČVUT v Praze. d) Cigler-Marani Přednáška Doc. Ing. arch. Jakuba Ciglera, AIA, z ateliéru Cigler-Marani, přednáška zaměřena na STAVBY ATELIÉRU C-M, termín konání od 18:00, přednášková místnost/kinosál v budově FSv ČVUT v Praze. e) VCES II. Přednáška zástupců firmy VCES (Ing. Vladimír Ujec se spolupracovníky), přednáška zaměřena na: SVĚTOVÉ STAVBY SKUPINY BOUYQUES, prezentaci společnosti VCES a informace o mezinárodní soutěži Le Défi, termín konání od 9:30, v ateliéru D v budově FSv ČVUT v Praze. f) David Vávra Přednáška Ing. arch. Davida Vávry na téma: NĚCO VLASTNÍHO. NĚCO ŠUMNÉHO, termín konání od 18:00, ve velké posluchárně v budově FSv ČVUT v Praze.

7 Účast na přednáškách (dle prezenčních listů) osoby z cílové skupiny: a) VCES I: 83 b) Eva Jiřičná: 320, Pozn.: přednášku celkově navštívilo více než 600 osob (dle kapacity prostoru) c) Štěpán Havlas: 38 d) Jakub Cigler: 86 e) VCES II: 12 f) David Vávra: 86

8 Říjen 2013 Listopad 2014 AKTIVITA Č. 4 - MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ LE DÉFI V rámci projektu byly uskutečněny celkem 2 běhy soutěže (v roce 2013 a 2014), organizace byla výhradně v dikci společnosti Bouygues. Kritéria výběru studentů byla stanovena pořádající organizací (zejména: jazykové schopnosti studenta, schopnost zapojit se do týmu, motivace účastnit se projektu aj.), fakulta s organizátorem dle jeho požadavků spolupracovala. Studenti a akademičtí pracovníci byli o možnostech účasti informováni především v rámci přednášky skupiny Bouygues/VCES (dále výlep plakátů, fakultní y, zveřejnění informace na internetových stránkách, přímé oslovení vybraných studentů). Pro studenty a akademické pracovníky znamenala soutěž především navázání nových kontaktů, upevnění pozice FSv pro další ročníky soutěže a seznámení s organizací významné mezinárodní soutěže. Navázání kontaktů je přínosné především z důvodu získávání pracovních pozic (ve skupině Bouyques, VCES) a spolupráce pro absolventy programu A+S. I z toho důvodu studenti v průběhu soutěže komunikovali se zástupci společnosti. Informace o průběhu celé soutěže byly následně zveřejněny na webových stránkách: a

9 Listopad 2013 Listopad 2014 AKTIVITA Č. 5 - ZAHRANIČNÍ STÁŽE Přípravy zahraničních stáží pro cílovou skupinu studentů a akademických pracovníků probíhaly průběžně (jednání s organizacemi, oslovení cílové skupiny, výběrové řízení). Byly realizovány tyto zahraniční stáže pro cílovou skupinu: ATELIÉR COOP-HIMMELB(L)AU PROF. WOLF D. PRIXE Místo: Vídeň Rakousko ateliér C-H Prof. W. D. Prixe Termín: Realizováno formou několikadenního workshopu pod vedením akad. pracovníků ve spolupráci organizací Program: Představení práce ateliéru COOP-HIMMELB(L)AU, setkání s PROF. WOLF D. PRIXEM, workshop probíhající na území Vídně (zpracování ideové studie nebo rozboru zadaného území ve Vídni), exkurze po vybraných stavbách ateliéru C-H ve Vídni s odborným doprovodem. Tři dny byly věnovány studentskému workshopu, jehož cílem byla analýza části centrální Vídně dle vlastního výběru. Studenti měli za úkol nalézt příklady inspirací pro Prahu a doložit je rychlými skicami. Dále zpracovali myšlenkovou mapu kladů a záporů řešené lokality z pohledu turisty architekta. Práce probíhala ve dvou pětičlenných skupinách. Každý den dopoledne byl věnován krátkému brainstormingu pod vedením akademických pracovníků. Rovněž proběhly i koordinované exkurze zajímavých staveb. Kromě návštěv realizací Coop- Himmelb(l)au (střešní nástavba na Falkenstrasse, administrativně obytný komplex na Schlachthausgasse nebo Gasometer B s přistavenou obytnou budovou) byla zajímavá exkurze do nově vzniklého areálu ekonomické university (Wirtschaftsuniversität Wien), mimo jiné se zajímavým objektem knihovny a studijního centra od Zahy Hadid. Nezapomenutelným okamžikem byl výjezd do kavárny v posledním patře hotelu Sofitel Vienna Stephansdom od Jeana Nouvela, která poskytla překrásný pohled na celé historické centrum Vídně. Prezentace výstupů proběhly za účasti dvou pracovníků Coop-Himmelb(l)au, Ing. Veroniky Janovské a Stephana Sobla. Na pozvání se zúčastnil i bývalý pracovník Wolfgang Reicht, který dnes vede vlastní studio (WOLF REICHT ARCHITECTS). Prezentace probíhaly v angličtině. Týmy se zaměřily např. na rozbor dopravy, přístupy k historické zástavbě nebo na úpravy parteru. Hlavním přínosem byla zajímavá a inspirativní zpětná vazba od zkušených odborníků.

10 MEZINÁRODNÍ LETNÍ ŠKOLA CARINTHIA Místo: Villach jižní Rakousko Termín: Program: Mezinárodní workshop pod vedením TU Wien. Na základě výběrového řízení, které bylo prováděno teamem Summer University Carinthia byli na stáž (letní školu) přijati 3 studenti magisterského studia. CHALLENGER SPOLEČNOSTI BOUYGUES, FRANCIE Stáž se celkem uskutečnila ve dvou bězích (byla provázána s konáním mezinárodní soutěže LeDéfi) v roce 2013 a Místo: Challenger a další stavby skupiny Bouygues v Paříži a jejím okolí, Francie Termín: (1. běh) a (2. běh) Program: Organizované exkurze v Challengeru skupiny Bouygues a dalších vybraných stavbách. Stáže byly realizovány tak, aby byly v maximálně možné míře využity možnosti/nabídky jednotlivých organizací a splněny jimi stanovené podmínky (počet studentů a akademických pracovníků, výběr studentů a akademických pracovníků pro vhodnou realizaci stáží). Zprávy o jednotlivých zahraničních akcích byly zveřejněny na webu: Vybraní studenti na základě výběrového řízení vyjížděli na zahraniční stáže samostatně, z toho vyplývá, že si individuálně sjednávali dopravu, ubytování a stravování, to vše dle instrukcí pořádající organizace. Dále pak dodržovali přesně stanovený harmonogram krátkodobé zahraniční stáže určený touto organizací. Tímto řešením byl kladen důraz na samostatnost studentů při uskutečnění zahraniční cesty (zdokonalení v cizím jazyku, orientace v cizí zemi, sjednání dopravy a ubytování aj.). V rámci aktivity bylo se studenty vytvořeno celkem 6 posterů, které prezentují průběh stáží. Postery byly vystaveny v rámci výstavy/besedy prezentující zkušenosti ze zahraničních stáží. Tato forma i další formy propagace měly za cíl upozornit ostatní studenty na přínos účasti na významných zahraničních akcích během studia. Nejedná se pouze o získání zkušeností, nebo rozvíjení jazykových a odborných dovedností, ale i navázání zajímavých kontaktů pro budoucí pracovní uplatnění.

11 Červenec 2014 Listopad 2014 AKTIVITA Č. 6 - KNIŽNÍ PUBLIKACE V rámci projektu vznikla publikace, kde jsou shrnuty výstupy jednotlivých klíčových aktivit projektu Inovace studijního programu architektura a stavitelství doplněné o patřičný kontext. Elektronická publikace je na stránkách volně k dispozici k prohlížení. Studentům slouží jako významný zdroj informací. Jednotlivé prezentované aktivity mají rovněž motivační charakter (soutěže, stáže).

12 DOSAŽENÉ CÍLE PROJEKTU Cílem projektu byla inovace studijního programu Architektura a stavitelství na Fakultě stavební ČVUT v Praze: 1) Posílení spolupráce s praxí Posílení spolupráce s praxí (tedy architektonickými, projekčními či stavebními firmami a státní správou ve formě obcí měst nebo městských částí) bylo realizováno prostřednictvím přednášek odborníků z praxe, které doplnily průběh výuky (přednášky významných osobností pro studenty Bc. a Mgr. studia). Do samotné inovované výuky byli zapojeni zmínění odborníci, zástupci obcí aj., kteří se podíleli na tvorbě konkrétních zadání v návaznosti na praxi a ve vazbě na vyučující se výuky účastnili (ve fázi zadání, průběžných konzultací a vyhodnocení výstupů studentů, uspořádání výstavy ateliérových projektů). Byly navázány vazby, jež umožní spolupráci i po ukončení projektu. 2) Otevření možností čerpání zahraničních zkušeností studentům a akademickým pracovníkům Formou krátkodobých zahraničních stáží uskutečněných ve spolupráci s organizacemi Bouygues/VCES, Coop-Himmelblau a Summer University of Carinthia, rovněž formou účasti v mezinárodní soutěži LeDéfi (pořadatel Bouygues), bylo cílové skupině studentů a akademických pracovníků umožněno získat cenné zahraniční zkušenosti od významných firem z Francie a Rakouska. Akcí se zúčastnili magisterští studenti s výbornými výsledky. Následná propagace aktivit měla za cíl zprostředkovat tyto zkušenosti (jejich zásadní přínos) a následně motivovat další studenty a akademické pracovníky k účasti na obdobných akcích. Byla uspořádána výstava s besedou s účastníky zahraničních stáží a soutěží, prezentující průběh a přínos akcí. 3) Aktualizace obsahu předmětů typu ateliér V rámci projektu byly inovovány sylaby předmětů v bakalářském stupni (ateliér bytového domu, ateliér jednoduché občanské stavby a ateliér složitější občanské stavby), dle aktuálních požadavků na architektonické vzdělání (s ohledem na platné směrnice Evropské komise). Na základě získaných zkušeností následně proběhla re-akreditace studijního programu Architektura a stavitelství (studijní plán), kde byly tyto nové zkušenosti obsaženy.

13 Plnění cílů vedlo k uspokojení hlavních potřeb vysokoškolských studentů programu A+S: - kvalitní architektonické vzdělání dle evropských parametrů, - usnadnění vstupu do praxe (vyšší míra propojení výuky s praxí) - získání zahraničních zkušeností. Cíle měly vliv i na potřeby akademických pracovníků: - poskytnutí kvalitního vzdělání studentům programu, - uznání studia Českou komorou architektů, inovace programu a re-akreditace, - navazování spolupráce s praxí, - zvýšení kvalifikace. Do projektu byl zapojen dostatečný počet účastníků cílové skupiny, aby byla zajištěna jeho kladná realizace a plnění cílů. Celkem bylo plánováno zapojit 501 osob. Celkově bylo zapojeno (podpořeno) 488 osob. Celkem bylo plánováno 401 úspěšně podpořených osob, celkový počet 444 tedy převyšuje předpoklady a vyznívá pozitivně. V rámci projektu vznikly veškeré produkty dle závazku, jako pozitivní se jeví jejich vyšší počet oproti původnímu předpokladu: 1 x sylabus inovovaného předmětu ateliérové tvorby bytový dům 1 x sylabus inovovaného předmětu ateliérové tvorby jednoduchá občanská stavba 1 x sylabus inovovaného předmětu ateliérové tvorby složitější občanská stavba Cílem bylo vytvořit studentský posterů v rámci výše uvedených inovovaných předmětů ateliérové tvorby (tedy celkem 532 posterů). Oproti původnímu předpokladu bylo vytvořeno 750 posterů, které prezentují 471 projektů. Oproti původně plánovaným 5 posterů prezentujících získané zahraniční zkušenosti bylo vytvořeno celkem 11 posterů: 5 posterů o mezinárodní soutěži LeDéfi 6 posterů o krátkodobých zahraničních stážích 1 x knižní publikace

14 Realizace projektu mělo pozitivní vliv na zlepšení situace cílových skupin studentů a akademických pracovníků. Realizace inovované výuky ateliérů, dále pak uskutečnění jednotlivých přednášek odborníků z praxe a aktivit mezinárodní soutěže a zahraniční stáže se významným způsobem podílely na zvyšování úrovně vzdělání cílové skupiny ve vazbě na praxi. Dosažené cíle jsou tedy zcela v souladu s cíli uvedenými v projektové žádosti a s cíli OPPA, které jsou zaměřeny zejména na podporu konkurenceschopnosti, boje proti sociálnímu vyloučení a vstupu na trh práce.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU. směřující k vytvoření mezioborové integrace

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU. směřující k vytvoření mezioborové integrace Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Klíčová aktivita KA5 Propojení univerzitního prostředí s trhem práce Garant aktivity Ing.

Více

Předmět 129ATV2 ateliér občanské stavby menšího rozsahu Bakalářský stupeň programu Architektura a stavitelství Platnost inovace od 09/2013

Předmět 129ATV2 ateliér občanské stavby menšího rozsahu Bakalářský stupeň programu Architektura a stavitelství Platnost inovace od 09/2013 PROJEKT INOVACE PROGRAMU ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ CZ.2.17/3.1.00/36043 Předmět 129ATV2 ateliér občanské stavby menšího rozsahu Bakalářský stupeň programu Architektura a stavitelství Platnost inovace

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 1. Identifikace projektu Název projektu: Regionální centra pomoci a mobility Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/1.1.15.3/0046 Číslo priority: 3.1 Aktivní politika zaměstnanosti Území dopadu: CZ05 NUTS

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce CZ.1.07/2.1.00/32.0008 Inovace vzdělávacích programů na Vyšší odborné

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Zimní semestr 2008 / 2009. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM - COHOUSING 4.

Zimní semestr 2008 / 2009. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM - COHOUSING 4. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Zimní semestr 2008 / 2009 kód

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU

SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/33296 Název projektu Systém elektronické podpory studia Příjemce České vysoké učení technické v Praze Datum zahájení realizace

Více

NABÍDKA ZADÁNÍ PRO ATELIÉROVOU TVORBU sestavená na základě reakce ze strany obcí na nabídku spolupráce v rámci projektu OPPA CZ.2.17/3.1.

NABÍDKA ZADÁNÍ PRO ATELIÉROVOU TVORBU sestavená na základě reakce ze strany obcí na nabídku spolupráce v rámci projektu OPPA CZ.2.17/3.1. NABÍDKA ZADÁNÍ PRO ATELIÉROVOU TVORBU sestavená na základě reakce ze strany obcí na nabídku spolupráce v rámci projektu OPPA CZ.2.17/3.1.00/36043 Témata pro zadání ATV 3 v letním semestru 2013/2014 CELKOVÝ

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Popis realizace IT Škola, název, adresa Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Pulická 695, 518 01 Dobruška Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Celková částka určená na financování OP VK činí zhruba 2.15 mld. zdroje EU (ESF) tvoří 85 % částky ( asi 1.83 mld. ) zdroje státního rozpočtu ČR tvoří

Více

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (NOK), Odbor publicity

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. hostující konzultant: ing.arch. Irena Fialová Zimní semestr 2009

Více

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy STUDIUM V ZEMÍCH EU Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy klapuchova@socrates.cz http://www.socrates.cz/erasmus/ STUDIA 1. Studium celého studijního

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na zahraniční oddělení rektorátu

Více

2. Evaluační zpráva monitorující aktivity projektu za období 1.11.2012-28.02.2013. Služby péče o děti: - Hlídání dětí se školkovým režimem

2. Evaluační zpráva monitorující aktivity projektu za období 1.11.2012-28.02.2013. Služby péče o děti: - Hlídání dětí se školkovým režimem Číslo výzvy: 76 Název globálního grantu: rovné příležitosti žen a mužů a slaďování rodinného a pracovního života Název oblasti podpory: 3.4. Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia Jiří Skládanka MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP VK: Excelence

Více

Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců»

Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců» Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců» V Olomouci dne 27. července 2011 1 Závěrečná zpráva projektu. «Posílení konkurenceschopnosti

Více

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010 POZVÁNKA na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe Trh pracovních příležitostí 2010 Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně Lednice, 23. února 2010 Cíle setkání Zahradnická

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Závěrečná zpráva projektu Analýza absorpční kapacity a návrh cílových hodnot indikátorů Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ HaskoningDHV Czech Republic,

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 Rozvojový projekt na rok 2008 Název projektu: Posílení kapacit Projektového servisu UP v oblasti podpory přípravy projektů předkládaných do operačních programů Závěrečná zpráva VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Průběžná/etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu Číslo zprávy 5 Období 1 01.11.2006-30.06.2007 1. Údaje o projektu: Priorita Podopatření Rozvoj lidských

Více

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Bavorsko 2007-2013 Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Číslo zprávy: 5. Zpráva za období: 1.12.2010 30.04.2011 1. Údaje o projektu: Číslo

Více

Fakulta stavební VŠB TUO. Aktivita A 09103

Fakulta stavební VŠB TUO. Aktivita A 09103 Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 09103 Vliv průmyslové bytové výstavby na udržitelný rozvoj dostupnosti jednotlivých druh bydlení a disparit v oblasti průmyslové bytové

Více

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015 Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 Na základě Směrnice rektora JAMU č. 5/2013 vyhlašuji soutěž Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 (dále

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy. Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9.

Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy. Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9. Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9. 2014, Praha Kontext ČVUT nejstarší česká technika (1707) 8 fakult, 5 vysokoškolských

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Za účetní období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 KDO JSME PRODUKTY SPOLEČNOSTI GUARANT INTERNATIONAL GUARANT International

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

Město u jezera Most Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 09 / 10

Město u jezera Most Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 09 / 10 Město u jezera Most Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 09 / 10 Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové vedoucí atelieru Ing. akad. arch. Jan Šépka Ing. arch. Mirka Tůmová Internet: www.ateliersepka.cz

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Hodnocení jednotlivých kol soutěže Business Point 2015

Hodnocení jednotlivých kol soutěže Business Point 2015 Hodnocení jednotlivých kol soutěže Business Point 2015 Hodnocení projektů z prvního kola soutěže Hodnocení odevzdaných projektů v prvním kole bylo rozděleno podle témat na dvě skupiny. První skupinou byly

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

AKTUALIZACE NA ROK 2014

AKTUALIZACE NA ROK 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní TU v Liberci na období 2011 2015 AKTUALIZACE NA ROK 2014 Aktualizaci Dlouhodobého záměru schválil Akademický

Více

PRŮBĚH PROJEKTU. Stáže pedagogů 18. 29. 6. 2012. Stáž pedagogů proběhla v následujících firmách:

PRŮBĚH PROJEKTU. Stáže pedagogů 18. 29. 6. 2012. Stáž pedagogů proběhla v následujících firmách: PRŮBĚH PROJEKTU Stáže pedagogů 18. 29. 6. 2012 Stáž pedagogů proběhla v následujících firmách: Hotel Prosper Čeladná Baby Club Kenny Frýdek - Místek Agentura Orange Ostrava MCnet, s. r. o. Frýdek Místek

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

2. ročník Architektonické soutěže HELIKA pro vysokoškolské studenty oboru Architektura

2. ročník Architektonické soutěže HELIKA pro vysokoškolské studenty oboru Architektura 2. ročník Architektonické soutěže HELIKA pro vysokoškolské studenty oboru Architektura Kampus lékařské university - GHANA, HO 1/ VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE HELIKA, a. s., Beranových 65, 199 21 Praha 9, www.helika.cz

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Tvorba vzdělávacího programu pro stavební inženýry v Moravskoslezském kraji. Inovace studijních programů a posílení mezioborové spolupráce v oblasti navrhování a požární bezpečnosti budov. Tato prezentace

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D.

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. Letní semestr 2009 / 2010 kód pro zápis do KOS: 104 VYPSANÉ ATELIÉRY:

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Přerov září 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ MODULU AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. Lenka Švajdová

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ MODULU AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. Lenka Švajdová SYLABUS MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové aktivity podnikání v cestovním ruchu Autoři: Lenka

Více

Vzdělávací program EU ERASMUS. Mobilita studentů. Josef Vochozka, Národní agentura Socrates 2.11.2006

Vzdělávací program EU ERASMUS. Mobilita studentů. Josef Vochozka, Národní agentura Socrates 2.11.2006 Vzdělávací program EU ERASMUS Mobilita studentů Josef Vochozka, Národní agentura Socrates 2.11.2006 Podprogram ERASMUS v roce 2006/2007 součást vzdělávacího programu SOCRATES - II. fáze programu (2000-2006),

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 2. 2012 Datum ukončení realizace 30.

Více

Double Degree studium ESIEE Engineering - UWB Plzeň. Řešitel: Vjačeslav Georgiev

Double Degree studium ESIEE Engineering - UWB Plzeň. Řešitel: Vjačeslav Georgiev Vnitřní oponentní řízení rozvojových projektů ZČU 2010 Double Degree studium ESIEE Engineering - UWB Plzeň Řešitel: Vjačeslav Georgiev 25. ledna 2011 CÍLE PROJEKTU v roce 2010 Mobility studentů. Plánován

Více

Zpráva o činnosti Centra inovací a transferu technologií PEF ČZU v Praze za rok 2013. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta

Zpráva o činnosti Centra inovací a transferu technologií PEF ČZU v Praze za rok 2013. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Materiál pro jednání kolegia děkana PEF ČZU v Praze dne 6. 11. 2013 Předkládá: prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr.h.c. děkan PEF ČZU v Praze

Více

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám Přílohy II Směrnice č. 9/2009 Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na realizaci opatření z Technické

Více

STÁŽ PRO OBOR ZAHRADNÍK VYUČOVANÝ PŘEDMĚT - FLORISTIKA

STÁŽ PRO OBOR ZAHRADNÍK VYUČOVANÝ PŘEDMĚT - FLORISTIKA STÁŽ PRO OBOR ZAHRADNÍK VYUČOVANÝ PŘEDMĚT - FLORISTIKA Ing. Bc. Fialová Dana STÁŽ PRO OBOR ZAHRADNÍK VYUČOVANÝ PŘEDMĚT - FLORISTIKA Stáž proběhla ve firmě : Jiřina Regietová Dahlia Adresa: Vítězná 46 360

Více

CZ.2.17/3.1.00/36034 FA ČVUT v Praze Architektura a praxe

CZ.2.17/3.1.00/36034 FA ČVUT v Praze Architektura a praxe CZ.2.17/3.1.00/36034 FA ČVUT v Praze Architektura a praxe KA č.2 Bakalářský projekt v BIM 2 workshopy Workshop I. BIM v praxi architekta Workshop 1. BIM v software, spolupráce profesí v praxi Místo konání:

Více

Akční plán na léta 2008-2010 DODATEK Č.1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LITOMYŠL PRO OBDOBÍ 2008 2015

Akční plán na léta 2008-2010 DODATEK Č.1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LITOMYŠL PRO OBDOBÍ 2008 2015 Akční plán na léta 2008-2010 DODATEK Č.1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LITOMYŠL PRO OBDOBÍ 2008 2015 OBSAH 2 DOPLNĚNÍ PŘEHLEDU PROJEKTŮ AKČNÍHO PLÁNU NA LÉTA 2008 2010...5..2. 1.1 Doplnění projektu 5...2

Více

Vladimír Hamáček Rektor

Vladimír Hamáček Rektor Elektronický vývoj a výroba v ČR Prezentace - Škoda Auto Vysoká škola 07.06.2011 Vladimír Hamáček Rektor www.savs.cz Akreditované studijní obory Bakalářský studijní program (délka studia 3,5 roku) Podniková

Více

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015 Studium a stáže v zahraničí OBSAH Aktuality... 3 Studium v zahraničí- Evropa... 4 Studium v zahraničí mimo Evropu... 6 Stipendia...

Více

čtvrtka 5. 3. 2015 do 13:00 hodin.

čtvrtka 5. 3. 2015 do 13:00 hodin. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRAKTICKOU STÁŽ V ZAMBII, AFRIKA V RÁMCI PROGRAMU Internacionalizace TF JU, IP 2015 V KALENDÁŘNÍM ROCE 2015 Vypisuji výběrové řízení na následující praktickou stáž v Zambii, Afrika v

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/2.2.00/15.0320

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/2.2.00/15.0320 Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/15.0320 Název projektu Inovace obsahu bakalářského studia německé filologie,

Více

Monitorovací zpráva o realizaci projektu. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Monitorovací zpráva o realizaci projektu. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Zhotovitel zprávy za příjemce podpory:

Více

Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Název operačního programu: Operační program

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

Brno, 9. 10. duben 2008. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky

Brno, 9. 10. duben 2008. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky Využití výstupů ů projektu ve výuce Brno, 9. 10. duben 2008 Prof. Ing. Zdeněk Diviš, CSc. Operační program Rozvoj lidských zdrojů Program podpory 15.A: Zkvalitnění vzdělávání na vysokých školách Název

Více

Název projektu: Vzdělávání v DS Heřmanův Městec

Název projektu: Vzdělávání v DS Heřmanův Městec Informace o ukončení projektu Název projektu: Vzdělávání v DS Heřmanův Městec Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00218 Zahájení projektu: 1.1.2014 Ukončení projektu: 31.5.2015 Hlavním cílem projektu

Více

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 8. BŘEZNA 2016 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 8. BŘEZNA 2016 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 8. BŘEZNA 2016 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB SHRNUTÍ POSLEDNÍHO ROČNÍKU Osmý veletrh pracovních příležitostí Kariéra PLUS se uskutečnil v aule Vysoké

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. Vysoká škola Karla Engliše, Šujanovo náměstí 1, 602 00 Brno e-mail:nadezda.fasurova@vske.cz ÚVOD Elektronické vzdělávání umožňuje

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení ERASMUS Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility v rámci Evropy

Více