Screening Strojní zámečník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Screening Strojní zámečník"

Transkript

1 Screening Strojní zámečník 1. Screeneři základní představení: Josef Fábera (zámečnictví Fábera) Vyučen v oboru mechanik motorových vozidel a lokomotiv po té studoval nástavbu SOŠ. Tuto práci vykonával 25 let. Po té začal podnikat v oboru zámečník a zařídil svou firmu.v oboru podniká cca 15 let, je členem Cechu mechanických zámkových systémů, a členem HK ČR. Firma je certifikovanýma servisním střediskem FAB. Dlouholetá zkušenost umocněná úzkou spoluprací s výrobci produktů a strojů v tomto oboru. Tím je zabezpečen neustálý kontakt s vývojem. Po 40 letech praxe nebyl nikdy odtržen od provozu. Vzhledem ke zkušenostem je z čeho čerpat v rámci vzdělávání a výchovy učňů.. Jan Forman (firma JOFO) Vyučen v oboru SOŠ uměleckých řemesel Praha 9 jako umělecký zámečník, kovář. Maturita na výtvarné škole Homarovo náměstí v Praze 3.Založil kovářskou dílnu. Jel na praxi do USA. Po návratu založil firmu JOFO a od roku 90 podniká v oboru umělecká kovovýroba. Obor ho baví, má zkušenosti, neboť v rámci praxe měl možnost poznat co je pracovní morálka, jednání se zákazníky, zdokonalit se v angličtině,naučil se řízení malé firmy. Odborná dlouholetá praxe, zájem předat zkušenosti,zájem vrátit řemeslu ztracenou prestiž. Ivan Košař (soukromá osoba) Vyučen v oboru strojní zámečník, po té Střední průmyslová škola strojnická, na to následovala ČVUT obor strojírenské technologie a PF UK magisterské studium strojírenství. Pracoval jako technolog v n.p. Kovotechna, vedoucí strojních dílen n.p. Montované stavby Učitel na SŚ stavební,mistr zástupce ředitele, ředitel. Autorství publikací Stroje a zařízení I a II, Technologie výroby prefabrikátů I a II. Dále je členem sektorové rady pro stavebnictví, místopředsedou svazu učňovských zařízení. Dlouholeté zkušenosti, praxe a zájem o učňovskou problematiku a 46 let pedagogické práce, dobrá znalost problematiky i v zahraničí. 2. Výukové exkurze: Výukové exkurze pro žáky základních škol by měli směřovat k bližšímu seznámení s oborem a jeho možnostmi. Proto je vhodné, aby žáci základních škol navštívili SOU s vybraným zaměřením. Screeneři dále doporučí návštěvu jednotlivých podniků TKZ Polná, Pragoalarm, automobilky, kovářskou dílnu a pasířství. Jako vhodnou exkurzi doporučují také návštěvu Pražského orloje, Petřínské rozhledny a Stavebního veletrh v Brně. Pro žáky středních škol lze doporučit exkurze do těchto podniků: FAB Rychnov, Rostex Vyškov, TOKOZ, Fábera systéme s.r.o., Pragoalarm, Kovohutě, Výrobnu kovových oken, dveří a fasád, výroba lékařských pomůcek (jemná mechanika) a výrobnu letadel. Lze také doporučit návštěvu významných staveb jako jsou například mosty nebo tunely. Screeneři vybrali také několik vhodných podniků v zahraničí : KABE-GEGE ( Rakousko), Sila (Itálie) a Muzeum BMW v Mnichově. Návštěvu veletrhů For Industry, For Surfaře a Aquatherm lze považovat také jako vhodný doplněk k výuce pro žáky SOU daného oboru. Aby byla exkurze pro žáky přínosná měla by souviset s vybraným oborem a žáky více zaujme atraktivní obor jako jsou auta, letadla, lodě, sport. Měly by na ni být představeny aktuální a moderní postupy. Žáci by měli vidět dostatek praktických ukázek a možnost zapojit se do tvorby. Exkurze by měla být doprovázena kvalitním přednášejícím, který má správný přístup k žákům a umí informace předat zajímavou formou výkladu. Počet žáků na jednu exkurzy by měl být přiměřený. Žákům by měl být při exkurzy představen podnik, kde se udržuje čistota

2 a pořádek, jsou zde dobré pracovní podmínky a dobrá organizace. Doporučují také opakování exkurzí během studia, aby mohli posoudit vývoj. Naopak exkurze je neúspěšná pokud nesouvisí dostatečně s daným oborem, účastní se ji velký počet žáků, provádějící na exkurzi je nepřipravený a jeho projev je nudný, v podniku je nepořádek a špína, exkurze je okamžitou náhradou za výuku a pedagogický dozor je nedostatečný a neodborný. Nedoporučují se návštěvy podniků s pásovou výrobou jednotvárná práce. Je třeba na exkurzi zajistit dostatečný čas i prostor a nezanedbat přípravu exkurze jak po programové stránce, tak po technické a personální (kvalitní průvodce, přednášející i doprovod). Studenti by měli být s programem exkurze seznámeni a mělo by se jich účastnit menší počet studentů. Exkurze by se měla týkat nových směrech v oboru, použití kvalitního materiálu, studenti by si mohli během ní něco sami vyrobit a být správně časově naplánovaná. Studenti mají být seznámeni s historií a exkurze zpestří i historka z oboru. Návodem pro dobrou exkurzi mohou být akce již v minulosti ověřené. 3. Klíčové dovednosti: Nejlépe screeneři hodnotí znalosti žáků v těchto dovednostech: 1. manuální zručnost při práci s nářadím 2. přesnost 3. přemýšlivost 4. vystupování 5. adaptabilita 6. poctivost 7. samostatnost 8. aktivnost 9. vrtání obrábění řezání závitků 10. údržba nářadí, broušení nářadí 11. ovládání malé ruční mechanizace 12. ovládání techniky svařovací Zvládnutí těchto znalostí je dáno vrozenými schopnosti, výchovou v rodině, spoluprací firem a školy, působením mistrů odborného výcviku na žáky, důrazem na zvládnutí daných dovedností, dlouhodobou praxí škol při provádění základního výcviku, dobře zpracovanou metodikou, dostupností techniky a vybaveností škol. Zvládnutí těchto dovedností umožňuje lepší začlenění žáků do kolektivu a dokáží se lépe orientovat v novém prostředí. Průměrně žáci zvládají: 1. komunikativnost 2. pilování, řezání, vysekávání 3. broušení všechny druhy, leštění 4. ohýbání a pasování plechů, výpočet tvarů 5. rovnání materiálu, ohýbání 6. měření, kontrola rozměrů, funkčnosti, vzhledu 7. pracovní výkon, dodržování časových norem 8. volba správných technologických postupů 9. ovládání strojů a přístrojů 10. samostatnost, čtení výkresů, grafické vyjadřování, strojnické výstupy 11. jednoduché montážní práce, opravy strojů 12. tepelné úpravy kovů

3 V odborném výcviku na školách nejsou žáci dostatečně seznámeni s náročností měřících technik, v praxi uváděné u firem je to odborné. Nedostatek odborného výcviku uplatňovaný kvalifikovaný požadavek časové normy. Nutná je také spolupráce mistra a učitele, cílená výzva k samostatnosti, pokud schází dochází k nesprávným pracovním postupům (kvalita, čas, funkčnost). Úroveň absolventa přímo úměrná s možnostmi jak byli absolventi se stroji seznamováni a měli možnost na nich pracovat (ne se jen seznámit), proto může docházet k tomu, že nelze absolventovi svěřit náročnější a samostatnou práci. Nejslabší znalosti: 1. Přečíst technický výkres 2. měření délky, výšky, úhly, rovinost 3. udělat jednoduchý výkres, zaměřit prostor 1. svařování el. Metody MIG, TIG Hlavním důvodem je špatná výuka, neučí se číst výkresy. Žáci neumí používat potřebné pomůcky a neznají základy geometrie. Například sváření se žáci učí až ve svářeckých školách, které si musí platit zvlášť. Zámečník se bez svářeckého kurzu neobejde. 4. Klíčové stroje Mezi klíčové stroje a nástroje, které žáci ovládají patří: 1. ruční nástroje 2. brusky (ruční, stolní) Zvládnutí těchto strojů a nástrojů je způsobeno dobrou připraveností od učitelů odborného výcviku a následným tréninkem na odborné praxi. Dobrou znalost mají žáci taky o měřidlech, ručních lisech, vrtačkách a ohýbačkách ručních i strojních. Toto jsou jednoduché stroje na techniku i obsluhu a školy a firmy je mají ve svém vybavení. Průměrně žáci zvládají ovládat tyto nástroje a stroje: 1. pásová pila 2. strojní nůžky 3. stáčečka plechů 4. závitořez ruční 5. frézka 6. soustruh 7. pájka 8. zakružovačka Průměrná znalost je dána hlavně malou praxí. Žáci tyto stroje používají méně než ostatní.základní dovednosti s nimi obvykle zvládají, ale náročnější operace jen ojediněle. Ke zlepšení zvládnutí těchto strojů by pomohlo odborné školení a instruktáže pro učitele odborného výcviku o poslední technické úrovni těchto strojů. Stroje a nástroje, které žáci ovládají nedostatečně: 1. NC stroje 2. svářečky MIG, TIG, Elektroda 3. autogen 4. řízení osobního automobilu Práce s těmito stroji se na škole nevyučuje. Pokud žáci nebudou umět s tímto zařízením zacházet nemohou udělat samostatně kompletní výrobek. 5. Klíčové technologie K nejvíce zvládnutým technologiím patří měření, orýsování, pilování, řezání a vrtání. Dobrá úroveň je dána vybavením dílen, způsobem výuky. Pro studenty je také velmi

4 důležitá pravidelná docházka a zájem o učení. To vše jim umožňuje získat velmi dobré základy, na kterých mohou dále stavět. Žáci také dobře zvládají: 1. soustružení 2. frézování 3. ošetření nástrojů 4. ovládání CNC strojů 5. ovládání speciálních strojů 6. ruční obrábění 7. svařování 8. výroba dílů strojních součástí Toto jsou jedny ze základních dovedností, kterým je při výuce věnován dostatek času. Absolventi v rámci přípravy na povolání mají dobře metodicky zvládnutý rukodělný základ, a proto později v praxi s tím nemají problém. Průměrně zvládají tyto technologie: 1. strojní obrábění 2. pájení 3. demontáže a montáže strojních součástí 4. tváření, ohýbání, lisování 5. povrchové úpravy 6. broušení a leštění 7. dělení materiálu řezání, stříhání Průměrná znalost je dána malou praxí a menším počtem hodin věnovaných při výuce jednotlivým strojům. To také způsobuje, že žáci nezvládají tyto technologie: 1. tepelná úprava kovů 2. ohraňování, ohýbání, stáčení Největší problémy mají žáci se svářením MIG, Elektrodou, TYG, laserové vyřezávání a autogenem, protože to se na školách nevyučuje. 6. Klíčové inovace Screeneři navrhují zavedení těchto inovací v rámci vzdělávání žáků: 1. pracovní prostředí 2. atraktivnost - 3. vytvoření konkurenčního prostředí 4. podílet se na učebních osnovách 5. dostupnost nových technologií 6. manuál spolupráce škola praxe 7. vytvoření konkurenčního prostředí 8. moderní vybavení 9. kvalitní nástroje 10. CNC stroje 11. počítačové programy Tyto inovace by měly pomoci daný obor zatraktivnit a poskytnout žákům možnost více se zdokonalovat a vzdělávat v oboru. Průměrně jsou zvládnuty tyto inovace: 1. svařovací technika 2. měřidla 3. informační a komunikační technologie

5 Na školou nejsou používány a žáci se s nimi setkávají až v průběhu praxe či dokonce až při výkonu zaměstnání, kdy je nutné je v těchto technikách zaškolit a doučit. Žáci nezvládají tyto inovace: 1. laserové a digitální měřidla 2. technologie lepení 3. laserové řezání 4. moderní svářecí technologie 5. svařování odporem 6. ohraňovací lis 7. obráběcí stroje a NC a CNC stroje 8. vrtací závitořezné frézy 9. nástroje vrtací 10. nástroje na úpravu povrchů 11. tvářecí stroje Hlavním důvodem je, že část těchto inovací se na školách nevyučuje. Žáci tak mají jen minimální možnost se s těmito technikami seznámit. Žáci pak nemohou konkurovat, protože umějí používat je starší technologie. Je proto nezbytné, alespoň některé zařadit do výuky. 7. Klíčové tradice Jako velmi dobře zvládnuté klíčové tradice uvádějí screeneři : 1. ruční obrábění 2. ruční broušení 3. přesné měření 4. řezání závitů Důvodem je, že tvoří základy pro další rozvoj. Při zvládnutí těchto tradičních postupů zvládají přechod na nové technologie a postupy. Dobře také zvládají : 1. ruční lícování 2. ostření nástrojů 3. tváření 4. strojové obrábění kovů 5. svařování kovů 6. výroba strojních součástí 7. měření a proměřování Jsou to tradiční postupy, které žáci používají již na SOU. Časté činnosti ve výuce a výrobních programech škol. Žáci díky horšímu zajištění možnosti těchto postupů ve školách a menšímu zařazení do výuky, malé praxi a nebo nekladení důraz na zvládnutí tradičního postupu zvládají jen průměrně tyto tradiční postupy: 1. pájení a sváření 2. lisování 3. pilování 4. rýsování 5. vrtání 6. obrábění 7. demontáže a montáže strojních součástí 8. povrchové úpravy V řemeslných programech se také zapomnělo, aby žáci získali profesní hrdost a řemeslnou čest.

6 Absolventi nezvládají : 1. kování 2. nýtování 3. sváření elektrodou 4. sváření autogenem 5. zušlechťování kovů Důvodem je, že na školách nejsou tyto techniky vyučovány nebo jim není věnován dostatek času. Absolventům pal nelze svěřovat samostatnou a náročnější práci a nemohou vyrobit kompletní výrobek. 8. Učitelé odborných předmětů Učitelé jsou pracovníci s dlouholetou praxí, kteří by měli být odborníky ve svém oboru a rozumět své praxi. Musí být pedagogem, který umí naučit, pracuje metodicky a respektuje pedagogické a didaktické zásady. Měl by být sociologem vnímající a chápající mladou generaci ale i problematiky dospělých.mít dobrý vztah a kontakt se žáky a mít schopnost je hodnotit a pomoci jim stanovit studijní cíle. Učit žáky věřit své práci, získat vztah k profesi, hrdosti na obor, vést žáky k dodržování zákonů a pravidel, dodržování technologických postupů a řešit v kolektivu různé vzniklé situace. Musí mít morální kredit, být příkladným občanem. Měl by se umět orientovat ve školských předpisech a legislativě, znát školský systém náš i okolních zemí. Zvládat školní administrativu, výkaznictví a třídnické práce. Chápat a akceptovat celoživotní učení a všemi formami se dále vzdělávat. Být týmovým hráčem, spolupracovat s ostatními pedagogy, rodiči, spolupracovníky školy, firmami, společenstvy, cechy a Hospodářskou komorou. Nejtěžší role vyučujícího je, že žák vzhledem ke svému věku a působením rodiny a společnosti má nějaký hodnotový postoj či zaujal a vyučující nemá mnoho nástrojů k úpravě negativních jevů. Někdy dlouholetá zkušenost a praxe může být i zátěží pro prosazování nových výukových postupů. Jako hlavní cesty k udržení pozitiv a odstranění negativ screeneři doporučují udržet současnou úroveň pedagogů v propojení s novými výukovými metodami, větší propojení učitelů se současnou praxí a technologiemi. Vznik kvalitního plánu dalšího vzdělávání pedagogů a jeho dodržování. Vytvoření příznivé atmosféry přispívající k dobré týmové práci ve škole, dlouhodobou spolupráci vedení školy a firmami, znalost legislativy a její aktualizace a pravidelně zařazovat na program jednání pedagogických rad. 9. Soutěže zručnosti V dnešní době v tomto oboru existují tyto soutěže: - Soutěž zručnosti v rámci oboru zámečník např. v Brně - Kontrolní práce v rámci I. III. ročníků - Ročníková práce - Soutěže odborných dovedností pro II.ročník Soutěže umožňují pedagogům i žákům setkání s kolegy s jiných škol a pedagogům umožňuje vidět úroveň vlastní školy. Dávají možnost okoukat jiné techniky a nástroje. Žáky motivují ke zlepšení do dalších ročníků. Vyzkoušení nových úkolů v jiném prostředí zvyšuje zručnost a prověřuje dovednosti a znalosti. Pro realizaci soutěže je obvykle málo času a také na organizaci má každá škola jiný názor. Pro vznik a konání soutěží je obtížné sehnat sponzora pro akci a školy samy nemají na to prostředky. Ne vždy mají žáci možnost vyzkoušet si a použít na soutěži profesionální nářadí a nové technologie s kterými se pak setkává v praxi. Screeneři doporučují tyto finálové úkoly a postupové klíče soutěží:

7 A) Výběr vhodného výrobku, součásti, odpovídajícího době výuky (I.-III. ročník) např. zástrč dveřní, svěrka, svářečka, svěráček a podobně Soutěžící obdrží výkresovou dokumentaci důležité je i jejich vlastní grafické zpracování doplnění např. řezů, pracovních postupů. Hodnotová kritéria jasná, přehledná, dopředu známá např. rozměrová přesnost, úprava, funkčnost, pracovní postup, pořádek a bezpečnost na pracovišti a časový limit. Možnost objektivního a nezávislého hodnocení. B) Záleží na znalosti na úrovni ročníků. Pro vyspělejší žáky lze doporučit provádět kompletní výrobek, který je již k něčemu použitelný, aby využili všechny znalosti a nakonec se mohou pochlubit co dokázali. Doporučení členové hodnotící komise soutěže: Cechmistr - Odborní mistři, učitelé praktické výuky - Podnikatel nebo živnostník v oboru - Publicista propagace - Zástupce ředitele pro praktické vyučování - Zástupci firem se kterými školy spolupracují Mezinárodní soutěž jsou dobrým směrem, protože u nás má řemeslo dlouholetou tradici.díky nim dochází k mezinárodnímu srovnání. Bohužel v dnešní době dochází k poklesu řemeslné úrovně v naší zemi, a tak nelze očekávat velké úspěchy. Mezi negativa těchto soutěží, zde zařadit jazykové omezení všechny podklady (technická dokumentace) předávána těsně před začátkem soutěže. Předpokládané umístění žáku je ve 2. polovině soutěžících. 10. Podnikání absolventů Absolventi by měli mít dostatečné ekonomické znalosti, účetnictví a daní, i když zde existuje možnost najmout si specializovanou firmu. Je potřeba technické zázemí a finanční prostředky. Podnikat bezprostředně hned po vyučení jde, ale s rizikem nezvládnutí zakázek, nekvality a dalších průvodních jevů, které k serióznímu podnikání patří. Pokud nejde o rodinou firmu vidí screeneři optimální věk od 23 let, získané zkušenosti řemeslných a naplnění těchto kompetencí: 1. úspěšné vyučení 2. zvládání náročnějších zakázek 3. znalost podnikatelské problematiky zákony, vyhlášky a přepisy 4. bezúhonnost 5. pracovitost, spolehlivost, dodržování termínů, slušné vystupování, vytrvalost 6. dostatek praxe alespoň 5 let 7. zkušenost s vedením administrativy 8. svářečské oprávnění v normě EU 9. řidičský průkaz To vše ukazuje, že absolvent by měl nejprve získat praxi a zkušenosti než začne podnikat v daném oboru. Školy by měly už při studuji podporovat žáky, který mají pro obor předpoklady a připravit je jak ze strany odborné, tak i na možnosti soukromého podnikání. Náplň vzdělávacích kurzů pro žáky by se proto měla zaměřovat na tyto oblasti: 1. legislativa

8 2. marketing 3. management 4. ekonomie 5. finanční gramotnost 6. komunikace s klientem 7. vedení zakázky od začátku do konce 8. účetnictví a daně Optimální lektor pro dané kurzy by měl být úspěšný podnikatel v oboru a na odborné kurzy např. ekonom, účetní, právník znalý podnikatelské problematiky nebo pracovník agentury, která příslušné kurzy realizuje. 11. Selektivní podpora nadaných žáků Pokud mají žáci talent pro dané řemeslo je potřeba ho dále rozvíjet a umožnit jim rozvoj nad rámec školní výuky. Žáci by měli být zruční, samostatní, mít zájem o obor, umět si naplánovat postupy, číst a kreslit výkresy. Jak se screeneři shodují školy by se měly již při výběrových zkouškách snažit odhalit zájem a nadání jednotlivých žáků. Podpoře nadaných žákům nebrání nic, jen musí někdo chtít ( vedení školy, firmy). Příkladem může být vzorový projekt Reprodukce dělnického personálu společnosti Metrostav. Žák pak může ve firmě získat potřebné zkušenosti.negativum které ovlivnilo tuto možnost selektivní podpory je odtržení firem od SOU v roce Dalším problém může být u malých firem, které při každodenním vytížení odborníků z praxe není dostatečný časový prostor, aby se mohli žákovi dostatečně věnovat. Najít odpovídající firmy, které by učně vzaly pod svá křídla je otázkou postupných jednání a kvalifikovaného výběru. Další možností je předání zkušeností od mistrů, kteří jsou již v důchodu. Návrhy témat na krátkodobé kurzy pro elitní žáky: 1. profesní růst 2. profesní hrdost 3. řemeslná čest 4. sebevzdělávání 5. změny v legislativě 6. štukatérství 7. kamenictví 8. PC kurzy 9. komunikace s klientem 10. čtení výkresů 11. zpracování fotodokumentace

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH.

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH. Příloha č. 10 Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti manipulačních vozíků rozsah bez zkoušek 1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5

Více

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45 PŘEDMĚT: Odborný výcvik OBOR: 23-45 45-L/01 Mechanik seřizova izovač Obsah prezentace: Úvodem Obecnécíle předmětu Pojetí výuky Charakteristika, obsah a rozpis učiva 1.ročníku Charakteristika, obsah a rozpis

Více

Screening ELEKTRIKÁŘ

Screening ELEKTRIKÁŘ Obsah: 1. Screeneři základní představení:...2 2. Výukové exkurze:...2 3. Klíčové dovednosti:...2 4. Klíčové stroje:...3 5. Klíčové technologie:...3 6. Klíčové inovace:...4 7. Klíčové tradice:...4 8. Učitelé

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko Ročník: 6. Práce s technickými materiály : - dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti při práci s nástroji a nářadím, poskytne l.pomoc při úrazu - čte technický výkres

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Návod k vyplnění Škola, název, adresa Charakteristika školy Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Klady spolupráce

Více

Screening TESAŘ 1. Screeneři základní představení: Václav Janoušek (SŠT, Zelený pruh, Praha 4) Stanislav Biskup (Dřevostavby Biskup, s.r.o.

Screening TESAŘ 1. Screeneři základní představení: Václav Janoušek (SŠT, Zelený pruh, Praha 4) Stanislav Biskup (Dřevostavby Biskup, s.r.o. Obsah: 1. Screeneři základní představení:...2 2. Výukové exkurze:...2 3. Klíčové dovednosti:...2 4. Klíčové stroje:...3 5. Klíčové technologie:...4 6. Klíčové inovace:...4 7. Klíčové tradice:...4 8. Učitelé

Více

Screening INSTALATÉŘI

Screening INSTALATÉŘI Obsah: 1. Screeneři základní představení:...2 2. Výukové exkurze:...2 3. Klíčové dovednosti:...2 4. Klíčové stroje:...3 5. Klíčové technologie:...3 6. Klíčové inovace:...4 7. Klíčové tradice:...4 8. Učitelé

Více

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Montér ocelových (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Provozní zámečník a montér; Strojní zámečník;

Více

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se něco naučíš Škola, kde tě učí... co tě baví. Budou tě učit

Více

Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel na Středním odborném učilišti, Kyjov, Havlíčkova 1223/17. RNDr. Petr Koiš, Ph.D.

Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel na Středním odborném učilišti, Kyjov, Havlíčkova 1223/17. RNDr. Petr Koiš, Ph.D. Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel na Středním odborném učilišti, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 RNDr. Petr Koiš, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva Jihomoravského

Více

Obsah: 1. Screeneři základní představení:...2 2. Výukové exkurze:...2 3. Klíčové dovednosti:...3 4. Klíčové stroje:...3 5. Klíčové technologie:...

Obsah: 1. Screeneři základní představení:...2 2. Výukové exkurze:...2 3. Klíčové dovednosti:...3 4. Klíčové stroje:...3 5. Klíčové technologie:... Obsah: 1. Screeneři základní představení:...2 2. Výukové exkurze:...2 3. Klíčové dovednosti:...3 4. Klíčové stroje:...3 5. Klíčové technologie:...4 6. Klíčové inovace:...4 7. Klíčové tradice:...5 8. Soutěže

Více

Karosář Autoopravárenství Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby

Karosář Autoopravárenství Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby Změny v šablonách typových pozic v rámci revize šablon Šablona Obor Typ změny Řádek Předmět změny Autoelektrikář Autoopravárenství Věcná 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Návod k vyplnění Škola, název, adresa Charakteristika školy Naše škola /středisko TUO, K.Světlé 2703/ zajišťuje výuku auto, dřevo, elektro a hlavně strojírenských oborů

Více

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Strojař Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za

Více

Programování na CNC strojích začátečníci

Programování na CNC strojích začátečníci PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování na CNC strojích začátečníci Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996.

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996. UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ SOŠ A SOU, WEILOVA 4, PRAHA 1 26-47-M/3 - Informační technologie Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu

Více

Přehled aktivit v období únor květen 2015

Přehled aktivit v období únor květen 2015 Přehled aktivit v období únor květen 2015 3.2.2015 - seminář 3D MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE Semináře se účastnilo 17 žáků třídy 4.M - obor mechanik seřizovač a mechanik seřizovačmechatronik a proběhl ve firmě Czech

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Projekt UNIV 3 podpora procesů uznávání

Projekt UNIV 3 podpora procesů uznávání Projekt UNIV 3 podpora procesů uznávání Ivana Vitisková, ředitelka 11. června 2015 Husovo náměstí 1, 584 01 Ledeč nad Sázavou, tel.: 569 430 500, www.gvi.cz, info@gvi.cz Realizované programy 23-007-E Dělník

Více

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Mgr. Dana Fialová, ŽĎAS,a.s. Žďár nad Sázavou Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Představení firmy ŽĎAS, a.s.

Více

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka Rozpis učiva Kód a název RVP Název ŠVP Třída Třídní učitel Učitel odborného výcviku 1. OK Ing. Hana Švandová 2. OK Milan Sotona 3. OK Mgr. Evžen Kučera

Více

Řemesla nás baví, CZ.1.07/1.1.24/02.0012

Řemesla nás baví, CZ.1.07/1.1.24/02.0012 Tradiční řemeslo OBRÁBĚČ KOVŮ Řemesla nás baví, CZ.1.07/1.1.24/02.0012 Co dělá obráběč kovů? Obráběč kovů obrábí předmět (obrobek) do požadovaného tvaru, rozměru a jakosti soustružením, vrtáním, frézováním,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Autoklempíř 23-55-H/01

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Autoklempíř 23-55-H/01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Autoklempíř 23-55-H/01 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 Předkladatel:... 3 Zřizovatel... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu 4 2.1. Identifikační

Více

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační Typ kurzu Oborové zaměření Název kurzu Stručný popis (pro koho, o čem a k čemu kurz je) Počet Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) Truhlář nábytkář (33-001-H) Obsluha strojů pro zpracování materiálů

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Dotazník pro zjištění potřeb zaměstnavatele

Dotazník pro zjištění potřeb zaměstnavatele oblast vzdělávání Dotazník pro zjištění potřeb zaměstnavatele OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ Účel průzkumu Zjištění názoru a potřeb zaměstnavatelů související s připraveností absolventů škol Názor nebo připomínky na

Více

VÍTEJTE V MOTOR JIKOV

VÍTEJTE V MOTOR JIKOV 2015 VÍTEJTE V MOTOR JIKOV MOTOR JIKOV GROUP je skupina čtyř podniků se strojírenským a slévárenským zaměřením. MOTOR JIKOV Slévárna a.s. MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. MOTOR JIKOV Fostron a.s. MOTOR JIKOV

Více

Profil společnosti. Radim Glonek Ředitel společnosti

Profil společnosti. Radim Glonek Ředitel společnosti Strojírenská výroba Profil společnosti... 2 Svářečské práce... 3 MIG/MAG... 4 TIG... 5 Navařování... 6 Obrábění... 7 Soustružení... 8 Frézování... 9 Měření průtoku pomocí tlakové diference... 10 Kontakt...

Více

DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH?

DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH? HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY www.komora.cz DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH? RNDr. Zdeněk Somr Viceprezident HKČR Ústupky, 28. listopadu 2014 Strana 1 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY www.komora.cz

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Koncepce rozvoje školy Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace (2012 2018) 1. Charakteristika školy 1.1 Historie školy 1.2 Studijní a učební obory 1.3 Domov mládeže

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdìlání Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Klady spolupráce

Více

JAKÝ UČITEL A JAK MÁ VZDĚLÁVAT BUDOUCÍ STAVEBNÍ MANAŽERY? Dana Linkeschová

JAKÝ UČITEL A JAK MÁ VZDĚLÁVAT BUDOUCÍ STAVEBNÍ MANAŽERY? Dana Linkeschová JAKÝ UČITEL A JAK MÁ VZDĚLÁVAT BUDOUCÍ STAVEBNÍ MANAŽERY? Dana Linkeschová 1 MOTTO: Mým prvním úkolem nebylo vybudovat firmu Musel jsem nejprve vychovat lidi, kteří budou dobře sloužit zákazníkům. A teprve

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE k projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE k projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE k projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Údaje o projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Realizace: 01.09.2014-31.07.2015 Rozpočet: 10,6 mil. Kč

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji. SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Josef Kašpar

Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji. SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Josef Kašpar Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Josef Kašpar Cíl projektu Podnícení zájmu o technické předměty Popularizace technického vzdělávání Zvýšení podílu praktických

Více

Programování a obsluha CNC strojů

Programování a obsluha CNC strojů Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování a obsluha CNC strojů Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 Projekt UNIV 2 KRAJE

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 20 - Způsoby vyžadování opravy z jednotky, průkaznost toku náhradních dílů na určenou opravu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

Pv - 2. stupeň 1 / 9

Pv - 2. stupeň 1 / 9 Pracovní výchova Školní výstupy Žák by měl Práce s technickými materiály seznámit se se základními vlastnostmi materiálu, nástrojů a pracovních postupů vybírat s pomocí učitele správný materiál, pracovní

Více

NC Line s.r.o. Suchdol nad Odrou 233, 742 01

NC Line s.r.o. Suchdol nad Odrou 233, 742 01 OBSLUHA CNC OHRAŇOVACÍHO LISU obsluha a seřízení CNC ohraňovacího lisu výroba součástek na strojích ohýbání výrobků z tenkých plechů kontrola výrobků měřícími přístroji znalost čtení výkresové dokumentace

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH

PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH Projekt PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH "Získání dovednosti v programování na CNC obráběcích strojích pro žáky středních odborných škol a učilišť" CZ.1.07 Datum zahájení projektu: 1.4. 2012 Datum ukončení

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Školení pracovníků firmy Kavoka

Školení pracovníků firmy Kavoka Školení pracovníků firmy Kavoka Termín realizace: únor 2011 - prosinec 2012 Stručný obsah projektu Projekt je zaměřen na komplexní vzdělávání všech pracovníků firmy KAVOKA s.r.o. Ve společnosti pracuje

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. ANALÝZA POTŘEB ZAMĚSTNAVATELŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Vyhodnocení dotazníkového šetření provedeného v rámci realizace projektu TechIN Propojení studia a praxe. Okresní hospodářská komora Karviná květen

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední odborná škola Třineckých železáren, Lánská 132, 739 61 Třinec-Kanada Charakteristika školy Charakteristika daného oboru ve škole Současná soukromá

Více

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY 8. a 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Práce s technickými materiály se vyučuje jako volitelný předmět

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.6 Svářečská a karosářská odbornost Kapitola

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Vážení rodiče, milí žáci,

Vážení rodiče, milí žáci, Vážení rodiče, milí žáci, do rukou se Vám dostává materiál o Střední průmyslové škole Chrudim. Škola nabízí vzdělávání ve strojírenských, elektrotechnických a silničních oborech vzdělání, zakončených buď

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

STROJÍRENSKÁ 6 591 71 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PROPOZICE KOVO JUNIOR UČEBNÍ A STUDIJNÍ OBORY ZAMĚŘENÉ NA STROJNÍ OBRÁBĚNÍ KOVŮ SOUSTRUŽENÍ FRÉZOVÁNÍ

STROJÍRENSKÁ 6 591 71 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PROPOZICE KOVO JUNIOR UČEBNÍ A STUDIJNÍ OBORY ZAMĚŘENÉ NA STROJNÍ OBRÁBĚNÍ KOVŮ SOUSTRUŽENÍ FRÉZOVÁNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU STROJÍRENSKÁ 6 591 71 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PROPOZICE 6. ROČNÍKU SOUTĚŽE ZRUČNOSTI ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL KOVO JUNIOR UČEBNÍ A STUDIJNÍ OBORY ZAMĚŘENÉ NA STROJNÍ OBRÁBĚNÍ

Více

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Projekt: Téma: TÉMA 4 Montáž základních druhů rozebíratelných spojení, montáž šroubovitých a kolíkových spojů, montáž mechanismů a potrubí Obor: Zámečník Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední

Více

ZÁVOD UČILIŠTĚ VYSOKÁ ŠKOLA. Spolupráce ve vzdělávání: To je oč tu běží Doprovodný program 3. červena 2015. cca 13:30h -15:30h

ZÁVOD UČILIŠTĚ VYSOKÁ ŠKOLA. Spolupráce ve vzdělávání: To je oč tu běží Doprovodný program 3. červena 2015. cca 13:30h -15:30h VYSOKÁ ŠKOLA Spolupráce ve vzdělávání: To je oč tu běží Doprovodný program 3. červena 2015 cca 13:30h -15:30h Prohlídka muzea a závodu ŠKODA AUTO Prohlídka středního odborného učiliště a vysoké školy ŠKODA

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

OKRUHY OTÁZEK K ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK K ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 1. a) Technické železo Uveďte rozdělení technického železa a jeho výrobu Výroba surového železa, výroba oceli - zařízení, - vsázka, - kvalita oceli, - rozdělení a značení ocelí a litin Vysvětlete označení

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÝ BROD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu Zámečník Kód

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, 792 01 Bruntál. Z původních dvou

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

představení společnosti MK - MONT ILLUMINATIONS

představení společnosti MK - MONT ILLUMINATIONS český výrobce vánoční a světelné dekorace www.mkmont.cz český výrobce vánoční a světelné dekorace MK mont illuminations s.r.o. Průmyslová 6 (průmyslová zóna Verne) 431 51 Klášterec nad Ohří www.mkmont.cz

Více

Katalog výrobků a prací pro žáky z partnerských základních škol

Katalog výrobků a prací pro žáky z partnerských základních škol Katalog výrobků a prací pro žáky z partnerských základních škol podpora technického vzdělávání www.sosstavebni.cz www.isstvm.cz ISŠT VYSOKÉ MÝTO HO LI CE www.spsauto.cz www.spslan.cz SŠ automobilní Střední

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ COP ZLÍN ODBORNÁ STÁŽ VE FIRMÁCH

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ COP ZLÍN ODBORNÁ STÁŽ VE FIRMÁCH STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ COP ZLÍN ODBORNÁ STÁŽ VE FIRMÁCH Jakub Šimek 4.A 11/2011 Obsah: strana 1.0 - Úvod 2 2.0 Firma KALINA s.r.o..... 2 2.1 Průmyslové těsnící prvky a materiály.. 2 2.2

Více

BYLI JSME U NAROZENÍ ARMATURY Group a.s.

BYLI JSME U NAROZENÍ ARMATURY Group a.s. BYLI JSME U NAROZENÍ ARMATURY Group a.s. MUSELI JSME SE HODNĚ UČIT SPOLEČNĚ JSME PŘEKONÁVALI NOVÉ PŘEKÁŽKY DOSÁHLI JSME SPOLEČNÝCH ÚSPĚCHŮ A CÍLŮ 6 ARMATURY Group a.s. 0/0 7/ OBSAH. Profil společnosti,

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední škola MESIT, o. p. s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště Charakteristika školy Střední škola MESIT, o. p. s., původně Učňovské středisko

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR Platnost

Více

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H)

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H) Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Instalatér

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s.

Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s. Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s. 1 PŘEDSTAVENÍ VÚTS, a.s. rok založení 1951 dlouholetá tradice ve výzkumu a vývoji strojů zpracovatelského průmyslu 187 zaměstnanců (120 ve

Více

SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, 739 91 Jablunkov. 23-45-M/01 Dopravní prostředky. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, 739 91 Jablunkov. 23-45-M/01 Dopravní prostředky. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 1. Úvodní šablona Úvodní šablona uvádí základní údaje o škole, oboru a firmě, popisuje spolupráci mezi školou a firmou a její historii. Slouží k uvedení do problematiky a pochopení souvislostí. Úvod do

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR

PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007

Více

Kongresové dny Asociace výchovného poradenství 9-10. 9. 2014 Brno. Vyhodnocení části c - Kariérové poradenství, otázky č. 13-21

Kongresové dny Asociace výchovného poradenství 9-10. 9. 2014 Brno. Vyhodnocení části c - Kariérové poradenství, otázky č. 13-21 Kongresové dny Asociace výchovného poradenství 9-10. 9. 2014 Brno - dílčí vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení části c - Kariérové poradenství, otázky č. 13-21 Dotazník byl vypracován pro účely

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět Pracovní činnosti vychází z očekávaných výstupů

Více

PROCES SVAŘOVÁNÍ OD A do Z

PROCES SVAŘOVÁNÍ OD A do Z TIME (trémingové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytující střední odborné vzdělání), registrační.číslo CZ. 1.07/1.3.00/14.0018 ORGANIZAČNĚ TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ STÁŽE PROCES SVAŘOVÁNÍ OD A

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji 7. 10. 2014

Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji 7. 10. 2014 Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji 7. 10. 2014 Řemeslo mám zlaté dno Cíl: l: popularizace řemeslných oborů mezi žáky základních a středních škol zvýšení zájmu žáků o technické obory vzdělávání

Více

Výuka programování na střední průmyslové škole

Výuka programování na střední průmyslové škole Výuka programování na střední průmyslové škole Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Preslova 25 Ing. Pavla Kopeluková (učitelka odborných předmětů) Cíle známe Naše cíle jsou jasně stanoveny ve

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 22. - PRACOVNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a svět práce - Pracovní výchova 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Stručná anotace jednotlivých programů. UNIV2 1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Pojetí a cíle vzdělávacího programu Program je koncipován

Více

Pracovní síla v Jihomoravském kraji

Pracovní síla v Jihomoravském kraji Pracovní síla v Jihomoravském kraji 15.9.2015 Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Josef.Burger@bm.mpsv.cz Základní charakteristiky trhu práce Zaměstnaní v NH: 557,5 tis. (2.čtvrtletí

Více

Přeji všem čtenářům, aby jim Katalog řemesel pomohl při správném rozhodování a dobré volbě budoucího povolání.

Přeji všem čtenářům, aby jim Katalog řemesel pomohl při správném rozhodování a dobré volbě budoucího povolání. Vážení a milí žáci, rodiče a učitelé! Jistě znáte rčení, že řemeslo má zlaté dno. A když už jsem tím zlatem začal, pak musím zmínit i další známé rčení o zlatých českých rukách. Obě připomínají, že si

Více

ZKUŠENOST KVALITA TRADICE

ZKUŠENOST KVALITA TRADICE ZKUŠENOST KVALITA TRADICE STROJÍRENSKÁ VÝROBA KONKURENCESCHOPNOST ROZVOJ PODNIKU Hlavní činností a výrobním programem podniku VOP CZ je strojírenská výroba. Historie samostatné strojírenské výroby ve VOP

Více

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PROFESIONÁLNÍCH ŘIDIČŮ

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PROFESIONÁLNÍCH ŘIDIČŮ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PROFESIONÁLNÍCH ŘIDIČŮ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 11/2013 Výsledky průzkumu za rok 2012/2013 OBSAH 1. Základní údaje 2. Přehled odpovědí Jaké

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Projekty partnerství Comenius v rámci Programu celoživotního učení COM-MP-2008-131

Projekty partnerství Comenius v rámci Programu celoživotního učení COM-MP-2008-131 Projekty partnerství Comenius v rámci Programu celoživotního učení COM-MP-2008-131 Název: Dálkové působení mechatronických systémů jako základ stávající užší spolupráce na evropské úrovni Střední škola

Více

PROPOZICE REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH KOVO JUNIOR 2012. Obory: 23-51-H/01 - STROJNÍ MECHANIK 23-51-H/001 - ZÁMEČNÍK

PROPOZICE REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH KOVO JUNIOR 2012. Obory: 23-51-H/01 - STROJNÍ MECHANIK 23-51-H/001 - ZÁMEČNÍK PROPOZICE REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH KOVO JUNIOR 2012 Obory: 23-51-H/01 - STROJNÍ MECHANIK 23-51-H/001 - ZÁMEČNÍK POŘADATEL: STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ TECHNICKÉ CHOTĚBOŘ, ŽIŽKOVA 1501,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za její kvalitu osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky

Více