Screening Strojní zámečník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Screening Strojní zámečník"

Transkript

1 Screening Strojní zámečník 1. Screeneři základní představení: Josef Fábera (zámečnictví Fábera) Vyučen v oboru mechanik motorových vozidel a lokomotiv po té studoval nástavbu SOŠ. Tuto práci vykonával 25 let. Po té začal podnikat v oboru zámečník a zařídil svou firmu.v oboru podniká cca 15 let, je členem Cechu mechanických zámkových systémů, a členem HK ČR. Firma je certifikovanýma servisním střediskem FAB. Dlouholetá zkušenost umocněná úzkou spoluprací s výrobci produktů a strojů v tomto oboru. Tím je zabezpečen neustálý kontakt s vývojem. Po 40 letech praxe nebyl nikdy odtržen od provozu. Vzhledem ke zkušenostem je z čeho čerpat v rámci vzdělávání a výchovy učňů.. Jan Forman (firma JOFO) Vyučen v oboru SOŠ uměleckých řemesel Praha 9 jako umělecký zámečník, kovář. Maturita na výtvarné škole Homarovo náměstí v Praze 3.Založil kovářskou dílnu. Jel na praxi do USA. Po návratu založil firmu JOFO a od roku 90 podniká v oboru umělecká kovovýroba. Obor ho baví, má zkušenosti, neboť v rámci praxe měl možnost poznat co je pracovní morálka, jednání se zákazníky, zdokonalit se v angličtině,naučil se řízení malé firmy. Odborná dlouholetá praxe, zájem předat zkušenosti,zájem vrátit řemeslu ztracenou prestiž. Ivan Košař (soukromá osoba) Vyučen v oboru strojní zámečník, po té Střední průmyslová škola strojnická, na to následovala ČVUT obor strojírenské technologie a PF UK magisterské studium strojírenství. Pracoval jako technolog v n.p. Kovotechna, vedoucí strojních dílen n.p. Montované stavby Učitel na SŚ stavební,mistr zástupce ředitele, ředitel. Autorství publikací Stroje a zařízení I a II, Technologie výroby prefabrikátů I a II. Dále je členem sektorové rady pro stavebnictví, místopředsedou svazu učňovských zařízení. Dlouholeté zkušenosti, praxe a zájem o učňovskou problematiku a 46 let pedagogické práce, dobrá znalost problematiky i v zahraničí. 2. Výukové exkurze: Výukové exkurze pro žáky základních škol by měli směřovat k bližšímu seznámení s oborem a jeho možnostmi. Proto je vhodné, aby žáci základních škol navštívili SOU s vybraným zaměřením. Screeneři dále doporučí návštěvu jednotlivých podniků TKZ Polná, Pragoalarm, automobilky, kovářskou dílnu a pasířství. Jako vhodnou exkurzi doporučují také návštěvu Pražského orloje, Petřínské rozhledny a Stavebního veletrh v Brně. Pro žáky středních škol lze doporučit exkurze do těchto podniků: FAB Rychnov, Rostex Vyškov, TOKOZ, Fábera systéme s.r.o., Pragoalarm, Kovohutě, Výrobnu kovových oken, dveří a fasád, výroba lékařských pomůcek (jemná mechanika) a výrobnu letadel. Lze také doporučit návštěvu významných staveb jako jsou například mosty nebo tunely. Screeneři vybrali také několik vhodných podniků v zahraničí : KABE-GEGE ( Rakousko), Sila (Itálie) a Muzeum BMW v Mnichově. Návštěvu veletrhů For Industry, For Surfaře a Aquatherm lze považovat také jako vhodný doplněk k výuce pro žáky SOU daného oboru. Aby byla exkurze pro žáky přínosná měla by souviset s vybraným oborem a žáky více zaujme atraktivní obor jako jsou auta, letadla, lodě, sport. Měly by na ni být představeny aktuální a moderní postupy. Žáci by měli vidět dostatek praktických ukázek a možnost zapojit se do tvorby. Exkurze by měla být doprovázena kvalitním přednášejícím, který má správný přístup k žákům a umí informace předat zajímavou formou výkladu. Počet žáků na jednu exkurzy by měl být přiměřený. Žákům by měl být při exkurzy představen podnik, kde se udržuje čistota

2 a pořádek, jsou zde dobré pracovní podmínky a dobrá organizace. Doporučují také opakování exkurzí během studia, aby mohli posoudit vývoj. Naopak exkurze je neúspěšná pokud nesouvisí dostatečně s daným oborem, účastní se ji velký počet žáků, provádějící na exkurzi je nepřipravený a jeho projev je nudný, v podniku je nepořádek a špína, exkurze je okamžitou náhradou za výuku a pedagogický dozor je nedostatečný a neodborný. Nedoporučují se návštěvy podniků s pásovou výrobou jednotvárná práce. Je třeba na exkurzi zajistit dostatečný čas i prostor a nezanedbat přípravu exkurze jak po programové stránce, tak po technické a personální (kvalitní průvodce, přednášející i doprovod). Studenti by měli být s programem exkurze seznámeni a mělo by se jich účastnit menší počet studentů. Exkurze by se měla týkat nových směrech v oboru, použití kvalitního materiálu, studenti by si mohli během ní něco sami vyrobit a být správně časově naplánovaná. Studenti mají být seznámeni s historií a exkurze zpestří i historka z oboru. Návodem pro dobrou exkurzi mohou být akce již v minulosti ověřené. 3. Klíčové dovednosti: Nejlépe screeneři hodnotí znalosti žáků v těchto dovednostech: 1. manuální zručnost při práci s nářadím 2. přesnost 3. přemýšlivost 4. vystupování 5. adaptabilita 6. poctivost 7. samostatnost 8. aktivnost 9. vrtání obrábění řezání závitků 10. údržba nářadí, broušení nářadí 11. ovládání malé ruční mechanizace 12. ovládání techniky svařovací Zvládnutí těchto znalostí je dáno vrozenými schopnosti, výchovou v rodině, spoluprací firem a školy, působením mistrů odborného výcviku na žáky, důrazem na zvládnutí daných dovedností, dlouhodobou praxí škol při provádění základního výcviku, dobře zpracovanou metodikou, dostupností techniky a vybaveností škol. Zvládnutí těchto dovedností umožňuje lepší začlenění žáků do kolektivu a dokáží se lépe orientovat v novém prostředí. Průměrně žáci zvládají: 1. komunikativnost 2. pilování, řezání, vysekávání 3. broušení všechny druhy, leštění 4. ohýbání a pasování plechů, výpočet tvarů 5. rovnání materiálu, ohýbání 6. měření, kontrola rozměrů, funkčnosti, vzhledu 7. pracovní výkon, dodržování časových norem 8. volba správných technologických postupů 9. ovládání strojů a přístrojů 10. samostatnost, čtení výkresů, grafické vyjadřování, strojnické výstupy 11. jednoduché montážní práce, opravy strojů 12. tepelné úpravy kovů

3 V odborném výcviku na školách nejsou žáci dostatečně seznámeni s náročností měřících technik, v praxi uváděné u firem je to odborné. Nedostatek odborného výcviku uplatňovaný kvalifikovaný požadavek časové normy. Nutná je také spolupráce mistra a učitele, cílená výzva k samostatnosti, pokud schází dochází k nesprávným pracovním postupům (kvalita, čas, funkčnost). Úroveň absolventa přímo úměrná s možnostmi jak byli absolventi se stroji seznamováni a měli možnost na nich pracovat (ne se jen seznámit), proto může docházet k tomu, že nelze absolventovi svěřit náročnější a samostatnou práci. Nejslabší znalosti: 1. Přečíst technický výkres 2. měření délky, výšky, úhly, rovinost 3. udělat jednoduchý výkres, zaměřit prostor 1. svařování el. Metody MIG, TIG Hlavním důvodem je špatná výuka, neučí se číst výkresy. Žáci neumí používat potřebné pomůcky a neznají základy geometrie. Například sváření se žáci učí až ve svářeckých školách, které si musí platit zvlášť. Zámečník se bez svářeckého kurzu neobejde. 4. Klíčové stroje Mezi klíčové stroje a nástroje, které žáci ovládají patří: 1. ruční nástroje 2. brusky (ruční, stolní) Zvládnutí těchto strojů a nástrojů je způsobeno dobrou připraveností od učitelů odborného výcviku a následným tréninkem na odborné praxi. Dobrou znalost mají žáci taky o měřidlech, ručních lisech, vrtačkách a ohýbačkách ručních i strojních. Toto jsou jednoduché stroje na techniku i obsluhu a školy a firmy je mají ve svém vybavení. Průměrně žáci zvládají ovládat tyto nástroje a stroje: 1. pásová pila 2. strojní nůžky 3. stáčečka plechů 4. závitořez ruční 5. frézka 6. soustruh 7. pájka 8. zakružovačka Průměrná znalost je dána hlavně malou praxí. Žáci tyto stroje používají méně než ostatní.základní dovednosti s nimi obvykle zvládají, ale náročnější operace jen ojediněle. Ke zlepšení zvládnutí těchto strojů by pomohlo odborné školení a instruktáže pro učitele odborného výcviku o poslední technické úrovni těchto strojů. Stroje a nástroje, které žáci ovládají nedostatečně: 1. NC stroje 2. svářečky MIG, TIG, Elektroda 3. autogen 4. řízení osobního automobilu Práce s těmito stroji se na škole nevyučuje. Pokud žáci nebudou umět s tímto zařízením zacházet nemohou udělat samostatně kompletní výrobek. 5. Klíčové technologie K nejvíce zvládnutým technologiím patří měření, orýsování, pilování, řezání a vrtání. Dobrá úroveň je dána vybavením dílen, způsobem výuky. Pro studenty je také velmi

4 důležitá pravidelná docházka a zájem o učení. To vše jim umožňuje získat velmi dobré základy, na kterých mohou dále stavět. Žáci také dobře zvládají: 1. soustružení 2. frézování 3. ošetření nástrojů 4. ovládání CNC strojů 5. ovládání speciálních strojů 6. ruční obrábění 7. svařování 8. výroba dílů strojních součástí Toto jsou jedny ze základních dovedností, kterým je při výuce věnován dostatek času. Absolventi v rámci přípravy na povolání mají dobře metodicky zvládnutý rukodělný základ, a proto později v praxi s tím nemají problém. Průměrně zvládají tyto technologie: 1. strojní obrábění 2. pájení 3. demontáže a montáže strojních součástí 4. tváření, ohýbání, lisování 5. povrchové úpravy 6. broušení a leštění 7. dělení materiálu řezání, stříhání Průměrná znalost je dána malou praxí a menším počtem hodin věnovaných při výuce jednotlivým strojům. To také způsobuje, že žáci nezvládají tyto technologie: 1. tepelná úprava kovů 2. ohraňování, ohýbání, stáčení Největší problémy mají žáci se svářením MIG, Elektrodou, TYG, laserové vyřezávání a autogenem, protože to se na školách nevyučuje. 6. Klíčové inovace Screeneři navrhují zavedení těchto inovací v rámci vzdělávání žáků: 1. pracovní prostředí 2. atraktivnost - 3. vytvoření konkurenčního prostředí 4. podílet se na učebních osnovách 5. dostupnost nových technologií 6. manuál spolupráce škola praxe 7. vytvoření konkurenčního prostředí 8. moderní vybavení 9. kvalitní nástroje 10. CNC stroje 11. počítačové programy Tyto inovace by měly pomoci daný obor zatraktivnit a poskytnout žákům možnost více se zdokonalovat a vzdělávat v oboru. Průměrně jsou zvládnuty tyto inovace: 1. svařovací technika 2. měřidla 3. informační a komunikační technologie

5 Na školou nejsou používány a žáci se s nimi setkávají až v průběhu praxe či dokonce až při výkonu zaměstnání, kdy je nutné je v těchto technikách zaškolit a doučit. Žáci nezvládají tyto inovace: 1. laserové a digitální měřidla 2. technologie lepení 3. laserové řezání 4. moderní svářecí technologie 5. svařování odporem 6. ohraňovací lis 7. obráběcí stroje a NC a CNC stroje 8. vrtací závitořezné frézy 9. nástroje vrtací 10. nástroje na úpravu povrchů 11. tvářecí stroje Hlavním důvodem je, že část těchto inovací se na školách nevyučuje. Žáci tak mají jen minimální možnost se s těmito technikami seznámit. Žáci pak nemohou konkurovat, protože umějí používat je starší technologie. Je proto nezbytné, alespoň některé zařadit do výuky. 7. Klíčové tradice Jako velmi dobře zvládnuté klíčové tradice uvádějí screeneři : 1. ruční obrábění 2. ruční broušení 3. přesné měření 4. řezání závitů Důvodem je, že tvoří základy pro další rozvoj. Při zvládnutí těchto tradičních postupů zvládají přechod na nové technologie a postupy. Dobře také zvládají : 1. ruční lícování 2. ostření nástrojů 3. tváření 4. strojové obrábění kovů 5. svařování kovů 6. výroba strojních součástí 7. měření a proměřování Jsou to tradiční postupy, které žáci používají již na SOU. Časté činnosti ve výuce a výrobních programech škol. Žáci díky horšímu zajištění možnosti těchto postupů ve školách a menšímu zařazení do výuky, malé praxi a nebo nekladení důraz na zvládnutí tradičního postupu zvládají jen průměrně tyto tradiční postupy: 1. pájení a sváření 2. lisování 3. pilování 4. rýsování 5. vrtání 6. obrábění 7. demontáže a montáže strojních součástí 8. povrchové úpravy V řemeslných programech se také zapomnělo, aby žáci získali profesní hrdost a řemeslnou čest.

6 Absolventi nezvládají : 1. kování 2. nýtování 3. sváření elektrodou 4. sváření autogenem 5. zušlechťování kovů Důvodem je, že na školách nejsou tyto techniky vyučovány nebo jim není věnován dostatek času. Absolventům pal nelze svěřovat samostatnou a náročnější práci a nemohou vyrobit kompletní výrobek. 8. Učitelé odborných předmětů Učitelé jsou pracovníci s dlouholetou praxí, kteří by měli být odborníky ve svém oboru a rozumět své praxi. Musí být pedagogem, který umí naučit, pracuje metodicky a respektuje pedagogické a didaktické zásady. Měl by být sociologem vnímající a chápající mladou generaci ale i problematiky dospělých.mít dobrý vztah a kontakt se žáky a mít schopnost je hodnotit a pomoci jim stanovit studijní cíle. Učit žáky věřit své práci, získat vztah k profesi, hrdosti na obor, vést žáky k dodržování zákonů a pravidel, dodržování technologických postupů a řešit v kolektivu různé vzniklé situace. Musí mít morální kredit, být příkladným občanem. Měl by se umět orientovat ve školských předpisech a legislativě, znát školský systém náš i okolních zemí. Zvládat školní administrativu, výkaznictví a třídnické práce. Chápat a akceptovat celoživotní učení a všemi formami se dále vzdělávat. Být týmovým hráčem, spolupracovat s ostatními pedagogy, rodiči, spolupracovníky školy, firmami, společenstvy, cechy a Hospodářskou komorou. Nejtěžší role vyučujícího je, že žák vzhledem ke svému věku a působením rodiny a společnosti má nějaký hodnotový postoj či zaujal a vyučující nemá mnoho nástrojů k úpravě negativních jevů. Někdy dlouholetá zkušenost a praxe může být i zátěží pro prosazování nových výukových postupů. Jako hlavní cesty k udržení pozitiv a odstranění negativ screeneři doporučují udržet současnou úroveň pedagogů v propojení s novými výukovými metodami, větší propojení učitelů se současnou praxí a technologiemi. Vznik kvalitního plánu dalšího vzdělávání pedagogů a jeho dodržování. Vytvoření příznivé atmosféry přispívající k dobré týmové práci ve škole, dlouhodobou spolupráci vedení školy a firmami, znalost legislativy a její aktualizace a pravidelně zařazovat na program jednání pedagogických rad. 9. Soutěže zručnosti V dnešní době v tomto oboru existují tyto soutěže: - Soutěž zručnosti v rámci oboru zámečník např. v Brně - Kontrolní práce v rámci I. III. ročníků - Ročníková práce - Soutěže odborných dovedností pro II.ročník Soutěže umožňují pedagogům i žákům setkání s kolegy s jiných škol a pedagogům umožňuje vidět úroveň vlastní školy. Dávají možnost okoukat jiné techniky a nástroje. Žáky motivují ke zlepšení do dalších ročníků. Vyzkoušení nových úkolů v jiném prostředí zvyšuje zručnost a prověřuje dovednosti a znalosti. Pro realizaci soutěže je obvykle málo času a také na organizaci má každá škola jiný názor. Pro vznik a konání soutěží je obtížné sehnat sponzora pro akci a školy samy nemají na to prostředky. Ne vždy mají žáci možnost vyzkoušet si a použít na soutěži profesionální nářadí a nové technologie s kterými se pak setkává v praxi. Screeneři doporučují tyto finálové úkoly a postupové klíče soutěží:

7 A) Výběr vhodného výrobku, součásti, odpovídajícího době výuky (I.-III. ročník) např. zástrč dveřní, svěrka, svářečka, svěráček a podobně Soutěžící obdrží výkresovou dokumentaci důležité je i jejich vlastní grafické zpracování doplnění např. řezů, pracovních postupů. Hodnotová kritéria jasná, přehledná, dopředu známá např. rozměrová přesnost, úprava, funkčnost, pracovní postup, pořádek a bezpečnost na pracovišti a časový limit. Možnost objektivního a nezávislého hodnocení. B) Záleží na znalosti na úrovni ročníků. Pro vyspělejší žáky lze doporučit provádět kompletní výrobek, který je již k něčemu použitelný, aby využili všechny znalosti a nakonec se mohou pochlubit co dokázali. Doporučení členové hodnotící komise soutěže: Cechmistr - Odborní mistři, učitelé praktické výuky - Podnikatel nebo živnostník v oboru - Publicista propagace - Zástupce ředitele pro praktické vyučování - Zástupci firem se kterými školy spolupracují Mezinárodní soutěž jsou dobrým směrem, protože u nás má řemeslo dlouholetou tradici.díky nim dochází k mezinárodnímu srovnání. Bohužel v dnešní době dochází k poklesu řemeslné úrovně v naší zemi, a tak nelze očekávat velké úspěchy. Mezi negativa těchto soutěží, zde zařadit jazykové omezení všechny podklady (technická dokumentace) předávána těsně před začátkem soutěže. Předpokládané umístění žáku je ve 2. polovině soutěžících. 10. Podnikání absolventů Absolventi by měli mít dostatečné ekonomické znalosti, účetnictví a daní, i když zde existuje možnost najmout si specializovanou firmu. Je potřeba technické zázemí a finanční prostředky. Podnikat bezprostředně hned po vyučení jde, ale s rizikem nezvládnutí zakázek, nekvality a dalších průvodních jevů, které k serióznímu podnikání patří. Pokud nejde o rodinou firmu vidí screeneři optimální věk od 23 let, získané zkušenosti řemeslných a naplnění těchto kompetencí: 1. úspěšné vyučení 2. zvládání náročnějších zakázek 3. znalost podnikatelské problematiky zákony, vyhlášky a přepisy 4. bezúhonnost 5. pracovitost, spolehlivost, dodržování termínů, slušné vystupování, vytrvalost 6. dostatek praxe alespoň 5 let 7. zkušenost s vedením administrativy 8. svářečské oprávnění v normě EU 9. řidičský průkaz To vše ukazuje, že absolvent by měl nejprve získat praxi a zkušenosti než začne podnikat v daném oboru. Školy by měly už při studuji podporovat žáky, který mají pro obor předpoklady a připravit je jak ze strany odborné, tak i na možnosti soukromého podnikání. Náplň vzdělávacích kurzů pro žáky by se proto měla zaměřovat na tyto oblasti: 1. legislativa

8 2. marketing 3. management 4. ekonomie 5. finanční gramotnost 6. komunikace s klientem 7. vedení zakázky od začátku do konce 8. účetnictví a daně Optimální lektor pro dané kurzy by měl být úspěšný podnikatel v oboru a na odborné kurzy např. ekonom, účetní, právník znalý podnikatelské problematiky nebo pracovník agentury, která příslušné kurzy realizuje. 11. Selektivní podpora nadaných žáků Pokud mají žáci talent pro dané řemeslo je potřeba ho dále rozvíjet a umožnit jim rozvoj nad rámec školní výuky. Žáci by měli být zruční, samostatní, mít zájem o obor, umět si naplánovat postupy, číst a kreslit výkresy. Jak se screeneři shodují školy by se měly již při výběrových zkouškách snažit odhalit zájem a nadání jednotlivých žáků. Podpoře nadaných žákům nebrání nic, jen musí někdo chtít ( vedení školy, firmy). Příkladem může být vzorový projekt Reprodukce dělnického personálu společnosti Metrostav. Žák pak může ve firmě získat potřebné zkušenosti.negativum které ovlivnilo tuto možnost selektivní podpory je odtržení firem od SOU v roce Dalším problém může být u malých firem, které při každodenním vytížení odborníků z praxe není dostatečný časový prostor, aby se mohli žákovi dostatečně věnovat. Najít odpovídající firmy, které by učně vzaly pod svá křídla je otázkou postupných jednání a kvalifikovaného výběru. Další možností je předání zkušeností od mistrů, kteří jsou již v důchodu. Návrhy témat na krátkodobé kurzy pro elitní žáky: 1. profesní růst 2. profesní hrdost 3. řemeslná čest 4. sebevzdělávání 5. změny v legislativě 6. štukatérství 7. kamenictví 8. PC kurzy 9. komunikace s klientem 10. čtení výkresů 11. zpracování fotodokumentace

Screening KLEMPÍŘ. Petr Váňa (Střední škola stavební a zahradnická) Vyučen v oboru klempíř. Výroba klempířských výrobků a VZT na Jarově.

Screening KLEMPÍŘ. Petr Váňa (Střední škola stavební a zahradnická) Vyučen v oboru klempíř. Výroba klempířských výrobků a VZT na Jarově. Obsah: 1. Screeneři základní představení:...2 2. Výukové exkurze:...2 3. Klíčové dovednosti:...2 4. Klíčové stroje:...3 5. Klíčové technologie:...3 6. Klíčové inovace:...4 7. Klíčové tradice:...4 8. Učitelé

Více

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH.

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH. Příloha č. 10 Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti manipulačních vozíků rozsah bez zkoušek 1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5

Více

Screening MALÍŘI A LAKÝRNÍCI

Screening MALÍŘI A LAKÝRNÍCI Obsah: 1. Screeneři základní představení:...2 2. Výukové exkurze:...2 3. Klíčové dovednosti:...2 4. Klíčové stroje:...3 5. Klíčové technologie:...4 6. Klíčové inovace:...4 7. Klíčové tradice:...5 8. Soutěže

Více

Hodnoticí standard. Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Klempíř strojní Kvalifikační úroveň NSK

Více

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Montér ocelových (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Provozní zámečník a montér; Strojní zámečník;

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

PULICKÁ 695, DOBRUŠKA

PULICKÁ 695, DOBRUŠKA PULICKÁ 695, DOBRUŠKA Učební obor 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka Absolvent učebního oboru zámečník se uplatní především jako seřizovač, opravář a údržbář strojů a výrobních linek

Více

Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač

Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač Střední průmyslová škola, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač (čtyřletý - ukončený maturitní zkouškou) Vyučované odborné předměty:

Více

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Příručka dobré praxe Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Partner 11 Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Klíčová

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Zámečník (kód: 23-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér; Důlní zámečník; Mechanik

Více

Určování opotřebení či závad motorových lokomotiv a jejich částí, rozhodování o způsobu jejich opravy či renovace 3

Určování opotřebení či závad motorových lokomotiv a jejich částí, rozhodování o způsobu jejich opravy či renovace 3 Mechanik (kód: 23-063-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Mechanik kolejových vozidel Kvalifikační úroveň

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

Opravář malé zemědělské mechanizace (kód: H)

Opravář malé zemědělské mechanizace (kód: H) Opravář malé zemědělské mechanizace (kód: 41-029-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Opravář zemědělských strojů Kvalifikační

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

Hodnoticí standard. Optik pro brýlovou techniku (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Optik pro brýlovou techniku (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Optik pro brýlovou techniku (kód: 23-033-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Mechanik optických přístrojů

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

PROFIL ABSOLVENTA TECHNICKÉ MYŠLENÍ, TVOŘIVOST, MANUÁLNÍ ZRUČNOST A VERBÁLNÍ SCHOPNOSTI

PROFIL ABSOLVENTA TECHNICKÉ MYŠLENÍ, TVOŘIVOST, MANUÁLNÍ ZRUČNOST A VERBÁLNÍ SCHOPNOSTI PROFIL ABSOLVENTA TECHNICKÉ MYŠLENÍ, TVOŘIVOST, MANUÁLNÍ ZRUČNOST A VERBÁLNÍ SCHOPNOSTI - V ČR je nedostatek kvalitně technicky vzdělaných lidí. - Je ohrožena budoucí konkurenceschopnost země. - Technické

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

Obsah: 1. Screeneři základní představení:...2 2. Výukové exkurze:...2 3. Klíčové dovednosti:...2 4. Klíčové stroje:...2 5. Klíčové technologie:...

Obsah: 1. Screeneři základní představení:...2 2. Výukové exkurze:...2 3. Klíčové dovednosti:...2 4. Klíčové stroje:...2 5. Klíčové technologie:... Obsah: 1. Screeneři základní představení:...2 2. Výukové exkurze:...2 3. Klíčové dovednosti:...2 4. Klíčové stroje:...2 5. Klíčové technologie:...3 6. Klíčové inovace:...3 7. Klíčové tradice:...3 8. Soutěže

Více

Opravář malé zemědělské mechanizace (kód: H)

Opravář malé zemědělské mechanizace (kód: H) Opravář malé zemědělské mechanizace (kód: 41-029-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Opravář zemědělských strojů Kvalifikační

Více

Screening TRUHLÁŘ. Miloš Říha (OSVČ) Vyučil se v oboru tesař a od roku 1991 podniká jako truhlář.

Screening TRUHLÁŘ. Miloš Říha (OSVČ) Vyučil se v oboru tesař a od roku 1991 podniká jako truhlář. Obsah: 1. Screeneři základní představení:...2 2. Výukové exkurze:...2 3. Klíčové dovednosti:...2 4. Klíčové stroje:...3 5. Klíčové technologie:...3 6. Klíčové inovace:...4 7. Klíčové tradice:...4 8. Učitelé

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Orientace v normách, v technických podkladech a dokumentaci pro montáž a opravy vzduchotechnických zařízení 3

Orientace v normách, v technických podkladech a dokumentaci pro montáž a opravy vzduchotechnických zařízení 3 Montér vzduchotechniky (kód: 23-072-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Montér vzduchotechniky Kvalifikační

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Screening ELEKTRIKÁŘ

Screening ELEKTRIKÁŘ Obsah: 1. Screeneři základní představení:...2 2. Výukové exkurze:...2 3. Klíčové dovednosti:...2 4. Klíčové stroje:...3 5. Klíčové technologie:...3 6. Klíčové inovace:...4 7. Klíčové tradice:...4 8. Učitelé

Více

Dělník ve strojírenské výrobě

Dělník ve strojírenské výrobě Základní kovoobráběčské práce (kód: 23-021-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Dělník ve strojírenské výrobě Doklady

Více

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko Ročník: 6. Práce s technickými materiály : - dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti při práci s nástroji a nářadím, poskytne l.pomoc při úrazu - čte technický výkres

Více

Volba postupu práce a ohřevu v kovářských pecích a výhních, vykování podkov a dalších jednoduchých výrobků 3

Volba postupu práce a ohřevu v kovářských pecích a výhních, vykování podkov a dalších jednoduchých výrobků 3 Zemědělský kovář (kód: 41-030-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Podkovář; Zemědělský kovář Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45 PŘEDMĚT: Odborný výcvik OBOR: 23-45 45-L/01 Mechanik seřizova izovač Obsah prezentace: Úvodem Obecnécíle předmětu Pojetí výuky Charakteristika, obsah a rozpis učiva 1.ročníku Charakteristika, obsah a rozpis

Více

Hodnoticí standard. Umělecký zámečník (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82)

Hodnoticí standard. Umělecký zámečník (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Umělecký zámečník (kód: 82-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Týká se povolání: Umělecký kovář a zámečník Kvalifikační úroveň NSK -

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat (kód: H)

Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat (kód: H) Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat (kód: 41-028-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Opravář zemědělských strojů Kvalifikační

Více

1. Anotace : příklady výrobků pro chlapce v předmětu pracovní činnosti

1. Anotace : příklady výrobků pro chlapce v předmětu pracovní činnosti Zpracoval : Karel Horbas, ZŠ Lysice, Technické práce 1. Anotace : příklady výrobků pro chlapce v předmětu pracovní činnosti 2. Cílová skupina : chlapci 6. až 9. ročníku, úkoly budou zadávány ve vyučovacích

Více

Hodnoticí standard. Dělník ve strojírenské výrobě (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Dělník ve strojírenské výrobě (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu Dělník ve strojírenské výrobě (kód: 23-007-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Pomocný pracovník ve strojírenství

Více

Struktura dotazníku. Dotazník se skládá ze dvou hlavních částí. Identifikační část zaměřená na základní identifikační údaje respondentů

Struktura dotazníku. Dotazník se skládá ze dvou hlavních částí. Identifikační část zaměřená na základní identifikační údaje respondentů Projekt T.I.M.E. Tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytujících střední odborné vzdělání Registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/14.0018 Cílem je nastavení systému profesního vzdělávání učitelů

Více

V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M D Ě L N Í K V E S T R O J Í R E N S K É V Ý R O B Ě 2 3-007 - E

V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M D Ě L N Í K V E S T R O J Í R E N S K É V Ý R O B Ě 2 3-007 - E V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M D Ě L N Í K V E S T R O J Í R E N S K É V Ý R O B Ě 2 3-007 - E Obsah OBSAH... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Sestavování přístrojů a zařízení přesné mechaniky včetně elektronických prvků, jejich montáž, justáž a oživování 3

Sestavování přístrojů a zařízení přesné mechaniky včetně elektronických prvků, jejich montáž, justáž a oživování 3 Mechanik přístrojů a strojů (kód: 2-02-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 2) Týká se povolání: Mechanik strojů a zařízení Kvalifikační

Více

Možnosti technickévýchovy na základních školách -poznatky, zkušenosti odborníkůa zástupcůpartnerských škol

Možnosti technickévýchovy na základních školách -poznatky, zkušenosti odborníkůa zástupcůpartnerských škol Možnosti technickévýchovy na základních školách -poznatky, zkušenosti odborníkůa zástupcůpartnerských škol Postřehy z ověřování pracovních listů na ZŠ Šardice Obsah ZŠ TGM Šardice základní informace Výuka

Více

Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel na Středním odborném učilišti, Kyjov, Havlíčkova 1223/17. RNDr. Petr Koiš, Ph.D.

Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel na Středním odborném učilišti, Kyjov, Havlíčkova 1223/17. RNDr. Petr Koiš, Ph.D. Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel na Středním odborném učilišti, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 RNDr. Petr Koiš, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva Jihomoravského

Více

Hodnoticí standard. Železář (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Hodnoticí standard. Železář (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Železář (kód: 36-062-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Železář; Železobetonář Kvalifikační úroveň NSK

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Případové studie: M/01 Dopravní prostředky SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, Jablunkov Stav ke dni: 29.7.

Případové studie: M/01 Dopravní prostředky SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, Jablunkov Stav ke dni: 29.7. 1 Případové studie: 23-45-M/01 Dopravní prostředky Škola: SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, 739 91 Jablunkov Stav ke dni: 29.7.2014 Úvodní komentář k případové studii: SOŠ a SOU podnikání

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ODBORNÉ KRESLENÍ Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Lisař na strojích s manuální obsluhou. Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21)

Lisař na strojích s manuální obsluhou. Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Lisař na strojích s manuální obsluhou (kód: 21-040-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání:

Více

Hodnoticí standard. Mechanik optických přístrojů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Mechanik optických přístrojů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Mechanik optických přístrojů (kód: 23-030-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Mechanik optických přístrojů

Více

SEMINÁŘE PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

SEMINÁŘE PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY SEMINÁŘE PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY KA3 V prvním týdnu července a posledním týdnu srpna 2014 probíhalo v Brně vzdělávání 4 pedagogických pracovníků v obsluze výukových panelů pneumatiky a hydrauliky od

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 VOŠ, SPŠ automobilní a technická Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 Charakteristika Regionální centrum technického vzdělávání 45 let tradice výuky v automobilních a strojírenských oborech Více než

Více

Sestavování přístrojů a zařízení přesné mechaniky včetně elektronických prvků, jejich montáž, justáž a oživování 3

Sestavování přístrojů a zařízení přesné mechaniky včetně elektronických prvků, jejich montáž, justáž a oživování 3 Mechanik přístrojů a strojů (kód: 23-032-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Mechanik strojů a zařízení

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M 2 3-003 - H

V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M 2 3-003 - H V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Z Á M E Č N Í K 2 3-003 - H Obsah OBSAH... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ... CHYBA! ZÁLOŢKA NENÍ

Více

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se něco naučíš Škola, kde tě učí... co tě baví. Budou tě učit

Více

Montér kovových stavebních konstrukcí (kód: H)

Montér kovových stavebních konstrukcí (kód: H) Montér kovových stavebních konstrukcí (kód: 36-094-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň

Více

Okruhy pro závěrečnou zkoušku oboru - karosář školní rok 2016/2017 (teorie)

Okruhy pro závěrečnou zkoušku oboru - karosář školní rok 2016/2017 (teorie) 1. Ruční zpracování kovů Měření a orýsování materiálu Pilování Řezání kovů Stříhání Sekání Probíjení Vrtání a zahlubování Vyhrubování a vystružování Řezání závitů Rovnání a ohýbání Nýtování Broušení Okruhy

Více

Technická praktika. Oblast

Technická praktika. Oblast 5.20.10 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 3 2 2 9 Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Název předmětu

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání Charakteristika daného oboru ve škole Škola vzdělává žáky v oblasti gastronomie, obchodu a služeb.

Více

Hodnoticí standard. Zámečník (kód: 23-003-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Zámečník (kód: 23-003-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Zámečník (kód: 23-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Provozní zámečník a montér; Strojní zámečník;

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH?

DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH? HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY www.komora.cz DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH? RNDr. Zdeněk Somr Viceprezident HKČR Ústupky, 28. listopadu 2014 Strana 1 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY www.komora.cz

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední zemědělská škola Rakovník, Rakovník, Pražská 1222 Charakteristika školy Tradiční škola v regionu, 135 let. Zaměření na zemědělskou prvovýrobu,

Více

Hodnoticí standard. Strojírenský technik technolog (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Strojírenský technik technolog (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Strojírenský technik technolog (kód: 23-105-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Strojírenský technik technolog

Více

Bezpečnost práce. Seznámení s řádem školní dílny. První pomoc při úrazu nářadím, materiálem a elektrickým proudem

Bezpečnost práce. Seznámení s řádem školní dílny. První pomoc při úrazu nářadím, materiálem a elektrickým proudem A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Člověk a svět 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vyhledává a třídí informace samostatně pozoruje

Více

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Montér ocelových (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Provozní zámečník a montér; Strojní zámečník;

Více

Pv - 2. stupeň 1 / 9

Pv - 2. stupeň 1 / 9 Pracovní výchova Školní výstupy Žák by měl Práce s technickými materiály seznámit se se základními vlastnostmi materiálu, nástrojů a pracovních postupů vybírat s pomocí učitele správný materiál, pracovní

Více

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: MS Word Téma: Písemné práce souhrnné opakování. Autor: Ing. Silvana

Více

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.2011

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.2011 Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: 23-026-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Obráběč kovů Doklady potvrzující

Více

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PODKLAD PRO JEDNÁNÍ MINITÝMU PRO PODPORU PODNIKAVOSTI, INICIATIVY A KREATIVITY Formulace kritérií splnění dílčích cílů se opírala rovněž o souhrnné výsledky dotazníkového šetření potřeb na školách pro

Více

školy představení společnosti

školy představení společnosti školy představení společnosti ondřejovická strojírna historie 2/21 Ondřejovická strojírna má dlouholetou historii, která sahá do roku 1899. Již v tomto roce zde byla zavedena strojírenská výroba zaměřená

Více

Projekt UNIV 3 podpora procesů uznávání

Projekt UNIV 3 podpora procesů uznávání Projekt UNIV 3 podpora procesů uznávání Ivana Vitisková, ředitelka 11. června 2015 Husovo náměstí 1, 584 01 Ledeč nad Sázavou, tel.: 569 430 500, www.gvi.cz, info@gvi.cz Realizované programy 23-007-E Dělník

Více

Screening INSTALATÉŘI

Screening INSTALATÉŘI Obsah: 1. Screeneři základní představení:...2 2. Výukové exkurze:...2 3. Klíčové dovednosti:...2 4. Klíčové stroje:...3 5. Klíčové technologie:...3 6. Klíčové inovace:...4 7. Klíčové tradice:...4 8. Učitelé

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

Střední odborné učiliště. Blatná

Střední odborné učiliště. Blatná Střední odborné učiliště Blatná Nabízíme: vyučení v oborech Automechanik Opravář zemědělských strojů Autoelektrikář Elektrikář Včelař nástavbové studium Montér vodovodů a kanalizací Podnikání dvouleté

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Klíčové dovednosti absolventů VŠ

Klíčové dovednosti absolventů VŠ Klíčové dovednosti absolventů VŠ Vysoké školy tvoří nejvyšší stupeň vzdělávací soustavy. V současné době (podle zákona č. 172/1990 Sb. o vysokých školách) existují tři druhy vysokoškolského studia: bakalářské,

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM. Zámečník (23-003-H)

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM. Zámečník (23-003-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Zámečník (23-003-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKVALIFIKAČNÍHO

Více

OSNOVA. kdo to je a co dělá. nástroje, které používá. prostředí, v němž pracuje. vzdělání, které musí mít. firmy, v nichž se uplatní v regionu

OSNOVA. kdo to je a co dělá. nástroje, které používá. prostředí, v němž pracuje. vzdělání, které musí mít. firmy, v nichž se uplatní v regionu STROJAŘ Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Poštovní. Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za účelem prezentace oboru, autoři souhlasí s jejich použitím pro uvedené účely.

Více

Výrobce a opravář dechových žesťových hudebních nástrojů (kód: M) Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33)

Výrobce a opravář dechových žesťových hudebních nástrojů (kód: M) Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Výrobce a opravář dechových žesťových hudebních nástrojů (kód: 33-049-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Týká se

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0015 V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol. Ing.

CZ.1.07/1.5.00/34.0015 V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol. Ing. Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0015 V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol III.2. Inovace

Více

Za poznáním technických oborů a řemesel

Za poznáním technických oborů a řemesel OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Za poznáním technických oborů a řemesel reg. č.: CZ.1.07/1.1.24/02.0061 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz Představení projektu Název: Za poznáním technických

Více

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Mgr. Dana Fialová, ŽĎAS,a.s. Žďár nad Sázavou Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Představení firmy ŽĎAS, a.s.

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Tentokráte velmi stručně. Záplavy nepříjemně zasáhly i projekt RTVND

Více

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ U ZAMĚSTNAVATELŮ

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ U ZAMĚSTNAVATELŮ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ U ZAMĚSTNAVATELŮ Hlavními cíli dotazníkového šetření bylo získat přehled požadavků zaměstnavatelů na znalosti a dovedností absolventů 14 vybraných oborů a zmapovat možnosti

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Hodnoticí standard. Klempíř drakař (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Klempíř drakař (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Klempíř drakař (kód: 23-052-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Klempíř strojní Kvalifikační úroveň NSK

Více

ŠVP - Profil absolventa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202

ŠVP - Profil absolventa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202 1. Profil absolventa Název vzdělávacího programu: Strojní mechanik Motivační název: Kód a název oboru: 23-51-H/01 Strojní mechanik Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem Délka studia (v letech):

Více

JAKÝ UČITEL A JAK MÁ VZDĚLÁVAT BUDOUCÍ STAVEBNÍ MANAŽERY? Dana Linkeschová

JAKÝ UČITEL A JAK MÁ VZDĚLÁVAT BUDOUCÍ STAVEBNÍ MANAŽERY? Dana Linkeschová JAKÝ UČITEL A JAK MÁ VZDĚLÁVAT BUDOUCÍ STAVEBNÍ MANAŽERY? Dana Linkeschová 1 MOTTO: Mým prvním úkolem nebylo vybudovat firmu Musel jsem nejprve vychovat lidi, kteří budou dobře sloužit zákazníkům. A teprve

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Screening TESAŘ 1. Screeneři základní představení: Václav Janoušek (SŠT, Zelený pruh, Praha 4) Stanislav Biskup (Dřevostavby Biskup, s.r.o.

Screening TESAŘ 1. Screeneři základní představení: Václav Janoušek (SŠT, Zelený pruh, Praha 4) Stanislav Biskup (Dřevostavby Biskup, s.r.o. Obsah: 1. Screeneři základní představení:...2 2. Výukové exkurze:...2 3. Klíčové dovednosti:...2 4. Klíčové stroje:...3 5. Klíčové technologie:...4 6. Klíčové inovace:...4 7. Klíčové tradice:...4 8. Učitelé

Více