Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014"

Transkript

1 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818/1a, Karviná Hranice ISO Netolerované rozměry dle ISO mk Veškeré drsnosti typu Ra Kreslil Přezkoušel Třída Číslo výkresu žák 4. B Název DIFERENCIÁL SPŠ KARVINÁ F:\CAD\Diferncial.dft /02/2014 Datum vydání Druh dokumentu Listů/list Sestava 1/1

2 Obsah: od str. A) Základní údaje o organizaci 1 Hlavní účel zřízení organizace 2 2 Vzdělávací program školy 3 3 Personální zajištění 3 4 Organizační struktura 4 B) Vyhodnocení plnění úkolů 6 C) Rozbor hospodaření 1 Náklady, výnosy, výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření 6 2 Čerpání účelových dotací Příspěvky a dotace - MŠMT 7 Příspěvky a dotace od zřizovatele 9 Neinvestiční projekty z ESF 10 Další účelově poskytnuté finanční prostředky Výnosy v hlavní činnosti Náklady v hlavní činnosti Výsledek hospodaření 17 3 Mzdové náklady, průměrný plat 18 4 Plnění plánu hospodaření 21 5 Péče o spravovaný majetek 21 6 Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti 25 7 Peněžní fondy 27 8 Pohledávky 28 9 Závazky 28 D) Výsledky kontrol 29 E) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb. 29 F) Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 30 G) Projednání zprávy školskou radou a seznámení zaměstnanců 30 H) Závodní stravování zaměstnanců 30 I) Tabulková část 32

3 SPŠ KARVINÁ A) Základní údaje o organizaci název školy: Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Karviná - Hranice, Žižkova 1818/1a telefon: http: identifikátor zařízení: právní forma: příspěvková organizace, IČO: zřizovatel: dosažený stupeň vzdělání: způsob ukončení studia a certifikace: Moravskoslezský kraj právní forma: kraj, IČO: adresa: ul. 28. října 117, Ostrava úplné střední odborné maturitní zkouška vysvědčení o maturitní zkoušce 1 Hlavní účel zřízení organizace Hlavním účelem zřízení organizace je výchova a vzdělávání žáků a uchazečů pro získání úplného středního odborného vzdělání. Naším prioritním výchovně vzdělávacím úkolem je kvalitní příprava absolventů, kteří budou trvale konkurenceschopní na trhu práce. Proto připravujeme absolventy s důrazem na znalost moderních výrobních technologií, schopnost samostatného a komplexního řešení úkolů s využitím informačních a komunikačních technologií, ekonomické a environmentální cítění, komunikační a prezentační dovednosti, cizojazyčné znalosti a schopnost týmové spolupráce. Při plnění tohoto velmi obtížného úkolu nám napomáhá fakt, že škola má v regionu velmi dobrou tradici. Byla založena 1. října 1921 jako Průmyslová a mistrovská škola strojnická v Karvinné. Naši absolventi se úspěšně uplatňují v podnikové sféře jako manažeři, technici, samostatní podnikatelé, ve školství, státní správě a samosprávě, v bankovnictví a dalších oborech lidské činnosti. Stále více našich absolventů pokračuje v úspěšném studiu na vysokých školách, zejména technického a přírodovědného směru. O tom, že se nám daří tento úkol dlouhodobě plnit, svědčí více než 14 tisíc absolventů. 2

4 2 Vzdělávací program školy Pro úspěšné plnění hlavního výchovně vzdělávacího úkolu trvale sledujeme potřeby a požadavky zaměstnavatelů a vysokých škol a snažíme se schválené učební plány a osnovy jednotlivých studijních oborů zkvalitňovat a aktualizovat. Obory denního i dálkového studia vyučujeme již šestým rokem podle školních vzdělávacích programů. 2.1 Studijní obory K 30. září 2014 měla škola celkem 15 tříd s 381 žákem v následujících studijních oborech: denní studium M/01 STROJÍRENSTVÍ 4 třídy 114 žáků M/01 ELEKTROTECHNIKA 4 třídy 93 žáci M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 4 třídy 113 žáků M/01 TECHNICKÉ LYCEUM 3 třídy 61 žák 3 Personální zajištění Na výchově a vzdělávání žáků se podílejí všichni zaměstnanci školy, kterých ke dni bylo 49. Tento počet je tvořen 36 pedagogickými a 13 nepedagogickými pracovníky. Odborná a pedagogická způsobilost vyučujících je využívána převážně dle jejich aprobace a je zárukou kvality výuky. Vedení školy vytvořilo vhodné podmínky pro uplatnění tvořivosti a iniciativy pracovníků. Je vytvořen systém morálního a hmotného stimulování zaměstnanců včetně systému jejich pravidelného hodnocení. Máme rovněž vytvořen systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků tak, abychom zajistili trvale vysoký standard kvality výchovně vzdělávacího procesu. 4 Organizační struktura Schéma organizace a řízení je zobrazeno na následující straně. 3

5 SCHÉMA ORGANIZACE A ŘÍZENÍ SPŠ KARVINÁ ŘEDITELKA ŠKOLY VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ TECHNIKA A PROVOZ EKONOMIKA PERSONALISTIKA A PERSONALISTIKA EKONOMIKA ADMINISTRATIVA A ORGANIZACE ZÁSTUPCE ŘEDITELKY PRO VÝCHOVU A VZDĚLÁNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY PRO TECHNIKU A PROVOZ PERSONALISTA EKONOM ASISTENT ŘEDITELKY VÝCHOVNÝ PORADCE SPRÁVCE SÍTĚ PERSONALISTA EKONOM RECEPČNÍ METODIK PREVENCE ENERGETIK ÚČETNÍ SPRÁVCE DATABÁZÍ VEDOUCÍ DÍLEN BEZPEČNOSTNÍ TECHNIK SPRÁVCI SBÍREK ARCHIVÁŘ PORADCE PRO POLSKOU NÁRODNOSTNÍ MENŠINU POŽÁRNÍ PREVENTISTA GARANTI OBORŮ ÚDRŽBÁŘ PŘEDSEDOVÉ PK PK ŠKOLNÍK TŘÍDNÍ TŘÍDNÍ UČITELÉ UČITELÉ ÚKLID UČITELÉ UČITELÉ SPRÁVCI SPRÁVCI UČEBEN UČEBEN 4

6 B) Vyhodnocení plnění úkolů Hlavním úkolem naší školy je výchova a vzdělávání žáků a uchazečů pro získání úplného středního odborného vzdělávání. Podrobné vyhodnocení úkolů je uvedeno ve Výroční zprávě o činnosti za školní rok 2013/2014. C) Rozbor hospodaření 1 Náklady, výnosy, výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Střední průmyslová škola měla pro rok 2014 ze strany zřizovatele stanoveny tyto závazné ukazatele: a) Příspěvky a dotace MŠMT - Přímé náklady na vzdělávání (ÚZ 33353) ,00 Kč - Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků SŠ a VOŠ (ÚZ 33160) - období leden červen ,00 Kč - RP Podpora odborného vzdělávání (ÚZ 33049) ,00 Kč - RP Zvýšení platů pedagogických pracovníků ,00 Kč - RP Zvýšení platů pracovníků reg.školství ,00 Kč Celkem ,00 Kč b) Příspěvky a dotace od zřizovatele - Provozní náklady (ÚZ 001) ,00 Kč - Na částečné pokrytí nákladů předávání informací pro PAP a přechod na nový software FaMa ,00 Kč - Na krytí odpisů dlouhodobého majetku (ÚZ 205) ,00 Kč Celkem ,00 Kč c) Projekty neinvestiční (z ESF) - Projekt EU peníze školám (ÚZ 33031) ,82 Kč (projekt na období let ) Další účelově poskytnuté finanční prostředky v roce 2014: a) Prostředky poskytnuté Statutárním městem Karviná Projekty na podporu volnočasových aktivit (kroužky) Projekt podporující ekologické aktivity GLOBE program na škole a v Karviné celkem 6 080,00 Kč 9 743,00 Kč ,00 Kč 5

7 b) Účelově poskytnuté finanční prostředky NAEP Praha na projekt Leonardo da Vinci Tomorrow Becomes Today Student-made Advanced Real Technology (projekt na období let ) ,88 Kč Všechny závazné ukazatele jsme dodrželi. Při provedení finančního vypořádání jsme neshledali žádné porušení rozpočtové kázně ani jiné důvody pro nařízení odvodu do rozpočtu kraje. Závazný ukazatel odvod z odpisů ve výši ,- Kč jsme dodrželi. Zmíněné finanční prostředky jsme řádně ve stanovených termínech zaslali na účet zřizovatele č / Čerpání účelových dotací a) Příspěvky a dotace MŠMT Přímé náklady na vzdělávání (ÚZ 33353) V roce 2014 byly škole přiděleny celkem následující finanční prostředky na přímé náklady na vzdělávání (dle 160, 163 a 171 zákona č. 561/2004 Sb.): přiděleno vyčerpáno rozdíl prostředky na platy , ,- 0,- ostatní osobní náklady , ,- 0,- ostatní (pojistné+fksp+oniv) , ,- 0,- celkem , ,- 0,- Veškeré přidělené finanční prostředky byly řádně vyčerpány v souladu s účelem použití. Účelové neinvestiční prostředky na rozvojový program Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol na období leden červen 2014 (ÚZ 33160) Na základě Rozhodnutí MŠMT č /2014 a usnesení Rady MSK ze dne č. 37/2755 byla škole přidělena dotace na rozvojový program Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol na období leden červen 2014 (ÚZ 33160). investiční prostředky neinvestiční prostředky celkem přiděleno 0, , ,- Kč vyčerpáno 0, , ,- Kč Přidělené finanční prostředky byly použity v souladu s podmínkami uvedenými v rozhodnutí, tedy na školní stravování a školní potřeby pro sociálně znevýhodněného romského žáka čtvrtého ročníku, který v daném roce řádně odmaturoval. 6

8 Účelové neinvestiční prostředky na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání (ÚZ 33049) Na základě Rozhodnutí MŠMT č. 1796/2014 ze dne a usnesení Rady MSK ze dne č. 54/4163 byla škole přidělena dotace na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání. přiděleno vyčerpáno rozdíl prostředky na platy , ,- 0,- zákonné odvody , ,- 0,- FKSP 814,- 814,- 0,- celkem , ,- 0,- Cílem rozvojového programu byla podpora odborného vzdělávání ve vybraných oborech vzdělávání středního odborného školství. V našem případě se jednalo o obor M01 Elektrotechnika. Přidělené prostředky byly použity na platy pedagogů a s nimi souvisejícími odvody vyučujících v jednooborových málopočetných třídách 3. a 4. ročníku oboru Elektrotechnika. Účelové neinvestiční prostředky na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014 (ÚZ 33051) Na základě Rozhodnutí MŠMT č /2014 ze dne a usnesení Rady MSK ze dne č. 54/4163 byla škole přidělena dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce přiděleno vyčerpáno rozdíl prostředky na platy , ,- 0,- zákonné odvody 6 871, ,- 0,- FKSP 202,- 202,- 0,- celkem , ,- 0,- Cílem rozvojového programu bylo zvýšení úrovně odměňování pedagogických pracovníků. Finanční prostředky byly vyplaceny vybraným pedagogickým pracovníkům formou mimořádné odměny v zúčtovacím období 10/2014. V souvislosti s tím byly provedeny zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění a FKSP. Účelové neinvestiční prostředky na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2014 (ÚZ 33052) Na základě Rozhodnutí MŠMT č /2014 ze dne a usnesení Rady MSK ze dne č. 56/4380 byla škole přidělena dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce přiděleno vyčerpáno rozdíl prostředky na platy , ,- 0,- zákonné odvody , ,- 0,- FKSP 888,- 888,- 0,- celkem , ,- 0,- 7

9 Cílem rozvojového programu bylo zohlednění dopadu novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů tedy zvýšení platových tarifů od Finanční prostředky byly použity na nárůst tarifních platů pedagogů (Kč ,-) a provozních zaměstnanců (Kč ,-). Zbylá částka (navýšení o 20,5 %) byla v souladu s instrukcemi použita na mimořádné odměny. V souvislosti s tím byly provedeny zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění a FKSP. b) Příspěvky a dotace od zřizovatele Provozní dotace od zřizovatele (ÚZ O) V roce 2014 poskytl zřizovatel škole provozní dotaci v celkové výši ,- Kč, v tom účelově na akci Výměna termoportů pro převoz stravy a nákup nábytku do odborných učeben ,- Kč. Veškeré provozní prostředky byly řádně vyčerpány na činnost školy. Podrobnější pohled na náklady v roce 2014 je uveden v oddíle C) odst. 2.1 této zprávy. Účelově vázané prostředky ve výši ,- Kč byly řádně vyčerpány. Zakoupeno bylo celkem 10 ks termoportů včetně příslušenství na převoz stravy (Kč ,-) a nábytek do odborných učeben výpočetní techniky, automatizace a elektrolaboratoře (Kč ,-). Účelové prostředky na krytí odpisů (ÚZ 205) Usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 56/4382 ze dne byl naší škole upraven závazný ukazatel na rok 2014 příspěvek na provoz účelově určený na krytí odpisů hmotného a nehmotného majetku. investiční prostředky neinvestiční prostředky celkem přiděleno 0, , ,00 Kč vyčerpáno 0, , ,00 Kč Přidělené finanční prostředky jsme použili na krytí odpisů, čímž byla dodržena účelovost tohoto závazného ukazatele. Příspěvek na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí (Pomocný analytický přehled) a přechodu na nový systém správy majetku prostřednictvím softwaru FaMa+ (ÚZ 203) Rada Moravskoslezského kraje usnesením č. 46/3490 ze dne schválila závazný ukazatel na rok 2014 příspěvek na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí (PAP) a přechodu na nový systém správy majetku prostřednictvím softwaru FaMa+. investiční prostředky neinvestiční prostředky celkem přiděleno 0, , ,00 Kč vyčerpáno 0, , ,00 Kč Výše uvedené finanční prostředky byly použity na vyplacení odměn pro pracovníky, kteří zajišťovali výše uvedené práce. V souvislosti s tím byly provedeny zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění a FKSP. 8

10 c) Neinvestiční projekty z ESF Účelové prostředky na projekt EU peníze školám č. projektu CZ.1.07/1.5.00/ (ÚZ 33031) Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 6266/34/7.1.5/2012 MŠMT ze dne byla škole schválena dotace na realizaci projektu EU peníze školám - název projektu Technické vzdělávání. Přidělené finanční prostředky byly škole poskytnuty ve dvou zálohách následovně: 60 % ,80 Kč na základě usnesení Rady MSK č. 117/7683 ze dne % ,20 Kč na základě usnesení Rady MSK č. 23/1658 ze dne investiční prostředky neinvestiční prostředky celkem přiděleno 0, , ,00 Kč vyčerpáno v r , , ,62 Kč vyčerpáno v r , , ,56 Kč vyčerpáno v r , , ,82 Kč Od září 2012 do srpna 2014 realizovala škola dvouletý projekt Technické vzdělávání v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na naší škole. Projekt byl zaměřen hlavně na individualizaci výuky matematiky. Rozdělením žáků do menších skupin v závislosti na matematických dovednostech mohli učitelé lépe přizpůsobit výuku požadavkům žáků. Důraz byl kladen na aplikace matematiky při řešení praktických příkladů. Individualizace výuky probíhala v předmětech matematika (1., 2. a 4. ročník), mechanika (1. a 2. ročník) a základy elektrotechniky (1. ročník). Ze všech čtvrtých ročníků byly vyčleněny dvě individualizované skupiny. Skupina nadaných žáků k podpoře jejich rychlejšího rozvoje v matematických aplikacích a skupina slabších žáků, která se zaměřila na odstranění přetrvávajících nedostatků a na zvládnutí důležitých matematických aplikací. Celkem bylo v projektu podpořeno 324 žáků z toho 13 dívek. V rámci projektu byly rovněž vytvořeny podmínky pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků. V době od do dvě učitelky anglického jazyka absolvovaly zahraniční kurz anglického jazyka. Kurz byl pořádán školou Eastbourne School of English ve Velké Británii a byl zaměřen na zdokonalení anglického jazyka a rozšíření znalostí o britské kultuře. Z prostředků projektu byly zakoupeny učební pomůcky v celkové hodnotě ,94 Kč a výukový software v celkové ceně ,- Kč. Do projektu bylo zapojeno celkem 12 učitelů. Závěrečná monitorovací zpráva projektu byla schválena MŠMT dne

11 d) Další účelově poskytnuté finanční prostředky v roce 2014 Statutární město Karviná V roce 2014 byly škole poskytnuty finanční prostředky na projekty podporující volnočasové aktivity (kroužky) v celkové výši 6 080,- Kč a na projekt podporující ekologické aktivity GLOBE program na škole a v Karviné ve výši 9 743,- Kč. Veškeré finanční prostředky byly použity v souladu s účelem a řádně vyúčtovány přímo Statutárnímu městu Karviná. Dům zahraniční spolupráce, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy, Praha Na základě Grantové smlouvy pro Projekty partnerství Leonardo da Vinci v rámci Programu celoživotního učení realizovala škola v období od do projekt pod názvem: Zítřek se stává dneškem Pokrokové technologie tvořené studenty Tomorrow Becomes Today Student-made Advanced Real Technology. investiční prostředky neinvestiční prostředky celkem přiděleno 0, , ,88 Kč vyčerpáno v r , , ,00 Kč vyčerpáno v r , , ,00 Kč vyčerpáno v r , , ,88 Kč Do projektu bylo zapojeno celkem 7 středních odborných škol (2 školy z Polska, 2 školy z Itálie, 2 školy z Turecka a naše škola). Cílem projektu bylo rozvíjet spolupráci mezi týmy učitelů a studentů z partnerských zemí a odborníky z různých oblastí a rozvíjet tímto dovednosti účastníků projektu uplatnitelné na evropském trhu práce. Účast v projektu umožnila studentům realizovat své schopnosti v několika technologických oblastech: databáze, webové aplikace, Kinect, mobilní platformy (ios, Android, Win8). Díky těmto technologiím připojeným k webovému serveru bylo možno ovládat koncové zařízení, např. robota. Mezinárodní soutěž Lego robotů v Rybniku (Polsko), naši žáci soutěžili v kategorii Sledovač čáry 10

12 V průběhu dvou let se studenti učili konstruovat roboty nebo zařízení a programovat je tak, aby je mohli dálkově ovládat například mobilním telefonem. V roce 2014 se uskutečnily celkem 2 zahraniční mobility: Janov Itálie partnerská škola Instituto Superiore Statale E.Montale Nuovo IPS Wodzislaw Polsko partnerská škola Zespol Szkol Zawodowych Wodzislaw Sl. V rámci projektu škola pořídila učební pomůcky v celkové ceně ,88 Kč, jednalo se zejména o základní soupravy LEGO včetně doplňků. Ukázka robotů vytvořených žáky naší školy Kontrola finančního vypořádání projektu ze strany Domu zahraniční spolupráce, Praha oddělení kontroly projektů byla provedena Bylo uznáno všech 42 zahraničních mobilit. Veškeré finanční prostředky byly vyčerpány v souladu s uzavřenou smlouvou CZ/12/LLP-LdV/PS/P/

13 2.1 Výnosy v hlavní činnosti Výnosy z transferů byly podrobně popsány v odd. C) odst. 1 a 2 této zprávy a v tabulce SK 400 (viz Tabulková část). Rozbor příjmů z vlastní činnosti druh vlastního výnosu rok 2013 rok 2014 rozdíl prodej vlastních služeb 7 079, , ,00 připsané úroky , , ,95 použití fondu odměn , , ,00 Použití FRM (investiční fond) , , ,09 ostatní výnosy , , ,00 celkem , , ,04 Řádek prodej vlastních služeb zvýšení výnosů jedná se o tržby za kopírování a za vystavování duplikátů vysvědčení. Řádek připsané úroky snížení výnosů nižší úroková sazba nelze ovlivnit. Řádek použití fondu odměn v roce 2014 vyplaceny mimořádné odměny pedagogickým pracovníkům a provozním zaměstnancům v celkové výši ,- Kč. Výše čerpání omezena tvorbou schválením přídělu z dosaženého hospodářského výsledku. Řádek použití investičního fondu ve sledovaném roce byl použit investiční fond na posílení zdrojů oprav a údržby majetku. Jednalo se o výměnu podlahových krytin v odborných učebnách školy (132,13 tis. Kč) a opravu havarijního stavu vodovodní přípojky (185,5 tis. Kč). Dále zde byl zúčtován finančně nekrytý investiční fond ve výši ,64 Kč. Řádek ostatní výnosy Pokles v oblasti ostatních výnosů byl ovlivněn pojistnými plněními ze strany České pojišťovny a.s. v celkové výši ,- Kč (v roce 2013 pojistná plnění ve výši ,- Kč). Přehled pojistných plnění uveden podrobně v odd. C) odst. 5 Péče o spravovaný majetek. 2.2 Náklady v hlavní činnosti Srovnáme-li náklady hlavní činnosti roku 2014 s předcházejícím rokem, zjistíme, že došlo k jejich poklesu o 6,3 %. Do čerpání (viz tabulka SK 401 Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti) jsou promítnuty rovněž náklady týkající se projektů spolufinancovaných Evropským sociálním fondem. Jedná se o projekt v rámci grantu EU peníze školám pod názvem Technické vzdělávání a projekt Leonardo da Vinci s názvem Tomorrow Becomes Today Student-made Advanced Real Technology. Tyto projekty se na nákladových položkách roku 2014 podílejí celkovou částkou 899 tis. Kč, tedy 3,3 %. V roce 2013 byl však podíl projektů ESF na celkových nákladech roku vyšší ( tis. Kč). Z celkového poklesu nákladů o 1 805,34 tis. Kč připadá na pokles nákladů projektů ESF 171 tis. Kč. 12

14 Opravy a udržování (- 650,93 tis. Kč) V roce 2014 škola neobdržela žádnou účelovou neinvestiční dotaci na opravy (v roce 2013 dotace 435 tis. Kč na opravu regulace otopného systému). Popis provedených oprav viz odd. C) odst. 5b). Škola na IF rezervuje 870 tis. Kč na modernizaci výtahu, která se uskuteční v roce Energie (- 305,12 tis. Kč) Škola dosáhla úspor ve všech oblastech spotřeby energií (viz tabulka níže). Druh energie Druh Spotřeba v r Spotřeba v r MJ v MJ v Kč v MJ v Kč Vodné, stočné m , ,- Otop GJ , ,- Elektrická energie kwh , ,- U vodného, stočného byla sice nižší spotřeba v MJ, avšak vzrostla cena za MJ z 70,27 Kč/m 3 v roce 2013 na 73,09 Kč/m 3 v roce Z toho důvodu vzrostly celkové náklady u vodného, stočného. U otopu se projevila zejména skutečnost, že v roce 2014 byly v topné sezóně daleko vyšší venkovní teploty než v předcházejících letech. Došlo rovněž k mírnému snížení ceny z 509,11 Kč/GJ na 506,58 Kč/GJ. U spotřeby elektrické energie byla průměrná cena za kwh rovněž nižší než v roce předcházejícím (r ,016 Kč/kWh, r ,680 Kč/kWh). Spotřeba plynu je zcela zanedbatelná pouze pro potřeby laboratoře chemie. Přehled otopu (v GJ) celková spotřeba v GJ celková spotřeba v GJ celková spotřeba v GJ 13

15 Cestovné (- 241,36 tis. Kč) Pokles nákladů v oblasti cestovného se vztahuje výhradně k prostředkům z projektů. Cestovné z projektů: - projekt Leonardo da Vinci Tomorrow Becomes Today Student-made Advanced Real Technology cestovné v roce ,00 Kč cestovné v roce ,00 Kč - projekt EU peníze školám cestovné v roce 2013 cestovné v roce ,56 Kč 0,00 Kč - projekt Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe cestovné v roce ,00 Kč cestovné v roce ,00 Kč Mzdové náklady (- 722,11 tis. Kč) a zákonné odvody z mezd (- 319,17 tis. Kč) Snížení mzdových nákladů o 722,11 tis. Kč bylo způsobeno v prvé řadě snížením dotace na přímé náklady na vzdělávání (prostředky na platy a ostatní osobní náklady ÚZ 33353). Prostředky na platy ze státního rozpočtu (ÚZ 33353) - rok ,- Kč - rok ,- Kč Pokles o ,- Kč Do odměňování byl v roce 2014 v menší míře zapojen také fond odměn (- 100 tis. Kč v porovnání s rokem 2013). Pokles přímých nákladů na vzdělávání byl částečně kompenzován rozvojovými programy MŠMT (viz odd. C) odst. 2 a) Příspěvky a dotace MŠMT). Se snížením mzdových nákladů souvisí rovněž pokles zákonných odvodů. Podrobný rozbor mzdových nákladů viz odd. C) odst. 3. Odpisy dlouhodobého majetku (+ 161,80 tis. Kč) Došlo k nárůstu nákladů u odpisů dlouhodobého majetku hrazených z hlavní činnosti v porovnání s rokem 2013 o 161,80 tis. Kč. Tato skutečnost souvisí zejména s předáním dlouhodobého majetku z projektu Mechatronika ze strany MSK (viz odd. Péče o spravovaný majetek této zprávy). Z celkové částky odpisů za rok 2014 ve výši ,- Kč připadlo na časové rozpouštění investičních transferů ve věcné a časové souvislosti celkem ,- Kč. Náklady z drobného dlouhodobého majetku (+ 275,18 tis. Kč) V roce 2014 činily náklady z drobného dlouhodobého majetku celkem 1 413,06 tis. Kč. Z této částky připadlo na drobný nehmotný majetek (software) 127,83 tis. Kč, zbylých 1 285,23 tis. představoval drobný hmotný majetek. 14

16 Drobný nehmotný majetek: ,00 Kč Z výše uvedené částky byl zakoupen v rámci projektu EU peníze školám výukový software pro podporu výuky matematiky a anglického jazyka v celkové částce ,- Kč. Pro bezproblémový provoz školy pak antivirový program AVAST (11 263,- Kč). Drobný hmotný majetek: z toho: učební pomůcky drobný hm. majetek provozního charakteru ,71 Kč ,00 Kč ,71 Kč U nákupu učebních pomůcek se jednalo o plánovanou výměnu počítačů, nákup přístrojů do odborných učeben a dovybavení laboratoří automatizace, laboratoří technologie, elektrodílny, svařovny apod. Ze sbírek všeobecně vzdělávacích předmětů byla dovybavena zejména sbírka tělesné výchovy. Z výše uvedených 695,7 tis. Kč bylo účelově vázáno na projekty 156,8 tis. Kč. Jednalo se o projekt ESF EU-peníze školám 95,9 tis. Kč, projekt Leonardo da Vinci 56,5 tis. Kč a projekt Města Karviné GLOBE 4,4 tis. Kč. Z těchto prostředků převážnou část představoval nákup souprav LEGO pro stavbu dálkově ovládaných robotů. V roce 2014 škola dále postupovala ve výměně nevyhovujícího nábytku (v souvislosti s plněním vyhlášky 410/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Z účelově vázaných prostředků na akci Výměna termoportů pro převoz stravy a nákup nábytku do odborných učeben ( ,- Kč) zakoupila nový nábytek do dvou učeben výpočetní techniky, laboratoře automatizace a židle do elektro laboratoře. Ve výdejně jídel proběhla výměna hygienicky nevyhovujících termoportů pro převoz stravy. Dále byla provedena výměna nevyhovujícího nábytku ve dvou místnostech administrativní části budovy (místnost č. 070 a 072), výměna zastaralé telefonní ústředny, nákup křovinořezu. Ukázka tisku součástí pro Lego robota na 3D tiskárně 15

17 2.3 Výsledek hospodaření V roce 2014 byl dosažen kladný hospodářský výsledek ve výši ,99 Kč (po zdanění). V hlavní činnosti škola vykázala zisk ve výši ,38 Kč. Tento údaj je však zcela zkreslen skutečností, že do výnosů byla zahrnuta také finančně nekrytá část investičního fondu ve výši ,64 Kč (účtováno 416/648). Nekrytí fondu bylo způsobeno časovým rozlišením investičních transferů z roku Po odpočtu tohoto fiktivního výnosu by hlavní činnost vykázala ztrátu ve výši ,26 Kč. (podrobný popis hospodaření školy viz předchozí části této zprávy) V doplňkové činnosti škola dosáhla zisku (po zdanění) ve výši ,61 Kč. Kladný hospodářský výsledek z doplňkové činnosti byl dosažen pronájmem nemovitostí a pořádáním kurzů obsluhy CNC strojů a svařování. Pro rok 2015 předpokládáme doplňkovou činnost ve shodném rozsahu. (podrobný popis viz odd. C) odst. 6 této zprávy a tabulka Doplňková činnost v roce 2014) Zřizovatele požádáme o následující rozdělení kladného hospodářského výsledku: - do fondu odměn (411) ,00 Kč - do rezervního fondu (413) ,35 Kč - ponechání na účtě nerozděleného zisku (432) ,64 Kč Učebna mechatroniky 16

18 3 Mzdové náklady, průměrný plat Střední průmyslové škole Karviná byly pro rok 2014 stanoveny tyto závazné ukazatele v oblasti osobních nákladů: ÚZ přímé náklady na vzdělávání: prostředky na platy ,- Kč ostatní osobní náklady ,- Kč limit počtu zaměstnanců 46,28 ÚZ RP Zvýšení platů pedagogických pracovníků prostředky na platy ,- Kč ÚZ RP Zvýšení platů pracovníků regionálního školství prostředky na platy ,- Kč ÚZ RP Podpora odborného vzdělávání prostředky na platy ,- Kč Všechny závazné ukazatele byly dodrženy a finanční prostředky byly zcela vyčerpány. Podrobný popis čerpání účelových prostředků viz odd. C) odst. 2 této zprávy. Mzdové prostředky ze státního rozpočtu včetně rozvojových programů (porovnání let ) rok * 2010 * 2011 * 2012 * 2013* 2014* prům.měsíční plat prům.měs. plat - pedagogičtí pracovníci prům.měs. plat - ostatní zaměstnaci * Pozn.: mzdové prostředky vč. rozvojových programů (ÚZ 33353, 33005, 33015, 33016, 33026, 33027, 33031, 33049, 33051, 33052) ; prům.měsíční plat prům.měsíční plat - pedagogičtí pracovníci prům.měsíční plat - ostatní zaměstnaci * 2010 * 2011 * 2012 * 2013* 2014* 17

19 V roce 2014 škola zapojila do odměňování rovněž fond odměn a vyplatila z tohoto fondu mimořádné odměny v celkové výši ,- Kč. Naše škola zaměstnávala v roce 2014 celkem 43,66 zaměstnanců (přepočtený počet z hlavní činnosti bez ESF), z celkového počtu bylo 32,91 pedagogů a 10,75 provozních zaměstnanců. Z toho vyplývá, že krajem stanovený limit počtu zaměstnanců ve výši 46,28 byl podkročen. Škola i přes snížení počtu žáků ve školním roce 2014/2015 mírně překračovala hodnoty normativních výkonů u pedagogů: - krajský normativ 11,08 žáků/ped. u oboru Strojírenství 11,33 žáků/ped. u oboru Elektrotechnika 11,61 žáků/ped. u oboru Informační technologie 11,82 žáků/ped. u oboru Technické lyceum - skutečnost rok ,28 žáků/ped. (průměrná hodnota za školu) Jiná situace však přetrvává u nepedagogických pracovníků, kde není možno ani přes veškerá úsporná opatření dosáhnout normovaných hodnot. - krajský normativ 39,77 žáků/prov.zam. u oborů STR,ELE, ITE 53,10 žáků/prov.zam. u oboru LYC - skutečnost rok ,58 žáků/prov.zam. (průměrná hodnota za školu) Střední průmyslová škola v Karviné spravuje majetek o celkové hodnotě stálých aktiv 110,9 mil. Kč. Jedná se o rozsáhlý areál školy (vytápěná plocha m 2 ) včetně dílen, laboratoří a odborných učeben a rozlehlý pozemek (4,3 hektarů) v centru města Karviné, který je z velké části volně přístupný. Tento pozemek je nutno trvale pravidelně udržovat. Jedná se o údržbu zeleně, úklid přístupových komunikací, odklízení sněhu apod. Nároky na administrativu se také neustále zvyšují: - zavedení nové aplikace FaMa+, - implementace Pomocného analytického přehledu, - vedení matriky žáků, - vedení elektronické spisové služby, - portály ČŠI, - státní maturitní zkoušky, - přijímací řízení.. V oblasti provozních zaměstnanců dochází od roku 2007 k neustálému poklesu počtu zaměstnanců (viz tabulka níže). Větší rozsah práce musí zvládnout daleko nižší počet provozních zaměstnanců, jejichž průměrná mzda však v posledních letech stagnuje a zdaleka nedosahuje hodnot před rokem 2012 (viz tabulka níže). Vývoj počtu provozních zaměstnanců období počet prov. zaměstnanců 15,345 13,885 13,121 13,249 12,500 11,681 11,042 10,750 Vývoj průměrných platů provozních zaměstnanců období průměrný měsíční plat

20 Přehled uskutečněných zahraničních pracovních cest: V roce 2014 bylo vykázáno zahraniční cestovné v celkové výši ,- Kč. Projektu partnerství Leonardo da Vinci Zítřek se stává dneškem Pokrokové technologie tvořené studenty Tomorrow Becomes Today Student-made Advanced Real Technology se týkalo ,- Kč. Popis jednotlivých mobilit je uveden v odd. C odst. 2 d) této zprávy. Z vlastních prostředků školy (ÚZ 5) byly realizovány 2 zahraniční cesty: exkurze do Vídně (Rakousko) účast 2 učitelů ( náklad 1 640,- Kč) oslavy Dne Edukacji Narodowej Zespol Szkol Zawodowych, Wodzislaw (Polsko) účast 2 členů vedení (náklad 1 528,- Kč) Laboratoř fyziky na škole Istituto Superiore Statale E.Montale Nuovo IPC Janov 19

21 4 Plnění plánu hospodaření (viz Tabulka č. 2 - Přehled o plnění plánu hospodaření k ) Porovnáme-li skutečné náklady roku 2014 s rozpočtovanými, zjistíme, že odchylka činila pouze -1,7 %. U jednotlivých nákladových položek došlo k těmto závažnějším skutečnostem: pokles nákladů na energie způsoben snížením spotřeby tepla a elektrické energie důvodem teplejší topná sezóna a meziroční pokles cen pokles rozpočtovaných nákladů na odpisy původně předpokládaný termín bezplatného převodu dlouhodobého majetku v rámci projektu Mechatronika ze strany MSK posunut z ledna 2014 na červen 2014 u ostatních služeb došlo k mírnému poklesu u všech položek např. u nákladů na připojení k internetu o 30 tis. Kč, u nákladů za zpracování dat o 11 tis. Kč, u revizí o 18 tis. Kč pokles nákladů na zákonné sociální náklady a ostatní náklady z činnosti způsoben poklesem stravujících se zaměstnanců, nižšími náklady na vzdělávání v rámci projektů a nižšími náklady na preventivní prohlídky žáků dle zákona č. 373/2011 Sb. uspořené finanční prostředky byly použity na opravy nemovitostí a pořízení drobného dlouhodobého majetku (zejména učebních pomůcek) Skutečné výnosy roku 2014 byly o 0,7 % nižší než výnosy rozpočtované. Odchylka mezi účty 602 a 603 je způsobena rozdílným způsobem účtování služeb u pronájmu nemovitostí (v r účtovány na SÚ 603, v r na SÚ 602). Naopak vyšší ostatní výnosy představují plnění od pojišťovny za škodní události v roce 2014, které nebyly rozpočtovány. Ke zkreslení plánu hospodaření došlo také vzhledem k přídělu finančních prostředků v rámci rozvojových programů MŠMT zejména v oblasti mezd a zákonných odvodů (viz odd. C odst. 2 a). Tyto nebylo možno rozpočtovat vzhledem k termínům vyhlášení. 5 Péče o spravovaný majetek Nemovitý majetek ve správě organizace Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, má ve své správě tento nemovitý majetek: a) budovu školy číslo popisné 1818 b) sportoviště SO 01 a 02 c) pozemky v celkové výměře m 2 na parcelách č. 2427/2-9 a) Investiční činnost V roce 2013 proběhla výstavba zcela nové učebny MECHATRONIKY, která byla realizována Moravskoslezským krajem z poskytnutého investičního transferu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko. 20

22 V této souvislosti byl k datu proveden dodatek bezúplatného převodu technického zhodnocení budovy akce Stavební úpravy prostor školy na laboratoř mechatroniky ve výši ,- Kč. Technologická část projektu Mechatronika (učební pomůcky, nábytek, výukový software apod.) byla škole předána ve dvou etapách: - usnesením Rady MSK č. 34/2575 ze dne ,50 Kč - usnesením Rady MSK č. 46/3489 ze dne ,67 Kč. Učebna mechatroniky významnou měrou rozšiřuje možnosti kvalitní odborné přípravy našich žáků. V rámci studijního oboru M/01 Elektrotechnika bylo zavedeno nové zaměření: MECHATRONIKA. Jedná se o moderní technický obor, který se zabývá provozem počítačově řízených a programovatelných strojů, zařízení a procesů. Integruje v sobě strojírenství, elektrotechniku, elektroniku a programování. V roce 2014 byl pro výuku předmětu praxe zakoupen univerzální hrotový soustruh SPD 1000 P v pořizovací ceně ,- Kč. b) Údržba a opravy Na opravy a údržbu majetku jsme v roce 2014 vynaložili celkovou částku ,73 Kč. V rámci oprav a udržování nemovitého majetku bylo použito celkem ,73 Kč, na opravy a údržbu movitého majetku 1 090,- Kč a na údržbu pozemků ,- Kč. V souladu s plánem oprav byla v období 08-09/2014 realizována výměna podlahových krytin ve 3 odborných učebnách (laboratoř automatizace, výpočetní technika 1 a výpočetní technika 2) a v místnostech 070 a 072 administrativní části školy. Celkové náklady na výměnu podlahových krytin činily ,- Kč. V průběhu hlavních prázdnin proběhla oprava rozvodů el. instalace (230 V, SS + ST 0-25V/10A + doplnění proudovými chrániči) a výměna svítidel v laboratoři automatizace tak, aby plně odpovídala současným požadavkům norem na rozvod el. energie a hygienickým požadavkům na osvětlení v učebně. Celkové náklady činily ,- Kč. Dále byly vymalovány učebny, výdejna jídel, šatny, chodby a ostatní místnosti o celkové ploše cca m 2 a provedeny nátěry radiátorů celkové náklady ,- Kč. V září 2014 byla provedena firmou Jarolím Meloš MOV se sídlem v Karviné Ráji oprava havarijního stavu vodovodní přípojky v areálu školy v celkové ceně ,- Kč. Důvodem opravy byl zjištěný únik vody. c) Inventarizace majetku Příkaz ředitelky školy k provedení inventarizace a jmenování hlavní inventarizační komise, komisí dílčích a komise likvidační (Plán inventur na rok 2014) byl dán ředitelkou školy Ing. Česlavou Lukaštíkovou dne v souladu se zákonem 563/91 Sb., o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, vnitřní směrnicí o provádění inventarizace. 21

23 K byla provedena prvotní inventura drobného dlouhodobého hmotného majetku (účet 028). Tato byla provedena fyzicky u veškerého drobného hmotného majetku (sbírek odborných předmětů včetně laboratoří, sbírek všeobecně vzdělávacích předmětů, dílen a DDHM provozního charakteru). K byla provedena rozdílová inventura drobného dlouhodobého hmotného majetku (účet 028). Rozdílová inventura ověřovala přírůstky (fyzicky) a úbytky (dokladově) DDHM za období od do K byla provedena řádná fyzická (popř. kombinovaná) inventura budov (účet 021), samostatných movitých věcí (účet 022), pozemků (účet 031), materiálu na skladě (účet 112), softwaru (účet 013 a 018), pokladen (účet 261) a cenin (účet 262), dále dokladová inventura bankovních účtů (účty 241 a 243), pohledávek a závazků (účty úč.skupiny 3), fondů a dlouhodobých záloh (úč.třída 4), oprávek (úč.skupina 08) a podrozvahových účtů. K byly vykázány pohledávky ve výši ,62 Kč. Nejedná se o pohledávky nedobytné ani promlčené. Na podrozvahovém účtě 948 je evidována pohledávka ve výši ,- Kč (viz odd. C) odst. 8 této zprávy). Závazky k činily celkem ,08 Kč. Jedná se o závazky do doby splatnosti (viz odd. C) odst. 9 této zprávy). Během inventarizace nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Účetní stavy souhlasí se stavy fyzickými, případně s doloženými doklady. Originály inventurních soupisů jsou uloženy ve spisovně školy. Kopie Závěrečné inventarizační zprávy z provedené inventarizace majetku a závazků účetní jednotky Střední průmyslové školy Karviná, příspěvkové organizace za rok 2014 je přiložena. d) Pronájem nemovitého majetku Škola pronajímá svěřený nemovitý majetek. Jedná se zejména o pronájem učeben, dvou tělocvičen, pozemků, prostorů pro školní výdejnu jídel, bufetu a školního bytu (viz údaje v elektronické databázi FaMa+). Ve všech případech se jedná o pronájmy do jednoho roku. V roce 2014 činily výnosy z pronájmu nemovitostí ,00 Kč, z toho čisté nájemné ,- Kč, služby spojené s pronájmem (energie, mzdy úklidu, údržby vč. povinných odvodů, odpisy apod.) ,- Kč. Celkový objem výnosů z pronájmů byl srovnatelný s minulým rokem. výnosy z pronájmu náklady na služby čisté nájemné rok , , ,22 rok , , ,00 22

24 Tělocvičny jsou pronajímány jak sdružením, např. Junior Tenis Karviná, občanské sdružení výuka tenisu dětí, tak soukromým osobám pro cvičení či míčové hry. Pozemky byly pronajaty hokejbalovému klubu HbK Karviná, a.s. konání pravidelných tréninků a utkání extraligy hokejbalu, a společnosti Vesna Liberec, spol. s r.o. umístění zařízení pro velkoplošnou reklamu. Dále jsou pronajímány také učebny pro konání různých kurzů (např. AP NETSOFT s.r.o.), případně pro potřeby soukromé VŠ (Česká informatika, s.r.o. Blansko). Prostory školy jsou pronajímány za ceny obvyklé v této lokalitě. Cena u pronájmu velké tělocvičny je stanovena na 250,- Kč/hod., cena u malé tělocvičny činí 100,- Kč/hod., běžné učebny jsou pronajímány za ,- Kč/hod. v závislosti na počtu osob a termínu pronájmu, učebna VYT za 300,- Kč/hod. Veškeré ceny pronájmů jsou stanovovány na základě podrobné kalkulace s přihlédnutím k cenám u okolních škol. Cena za 1 m 2 bytu je stanovena ve stejné výši (50,02 Kč/m 2 ) jako je cena u bytů ve vlastnictví Statutárního města Karviná ve shodné lokalitě. e) Pojištění svěřeného majetku Od rada kraje svým usnesením č. 70/4289 ze dne rozhodla o uzavření centrální pojistné smlouvy za účelem pojištění veškerého nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti kraje a jeho příspěvkových organizací. Škola je nyní pojištěna centrálně (viz Pojistná smlouva č SATUM CZECH s.r.o., Ostrava). V roce 2014 byla škole vyplacena pojistná plnění ze strany České pojišťovny a.s. v celkové výši ,- Kč. Jednalo se o následující pojistné události: pojistná událost způsobená škoda náhrada škody Vandalismus zlomení 2 ks lip ze dne , ,00 Havárie na vodovodním potrubí - ze dne , ,00 Na náhradách způsobených škod na zdraví (školní úrazy žáků) bylo poškozeným v roce 2014 vyplaceno celkem ,- Kč. 23

25 6 Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti Přílohou č. 2 ke Zřizovací listině č. ZL/093/2001 je škole vymezena tato doplňková činnost: 1. pořádání rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů a odborného školení včetně zprostředkování 2. svářečské kurzy 3. svařování 4. truhlářství 5. obráběčství 6. zámečnictví 7. pronájem majetku Na zmíněné činnosti (vyjma pronájmu) má škola rovněž živnostenská oprávnění. V rámci doplňkové činnosti jsme v roce 2014 dosáhli těchto výsledků: Výnosy ,72 Kč Náklady ,00 Kč Zisk před zdaněním ,72 Kč Daň z příjmu - 96,11 Kč Zisk po zdanění ,61 Kč V porovnání s rokem 2013 došlo v doplňkové činnosti k mírnému poklesu zisku (- 1,1 tis. Kč), což bylo způsobeno nepatrným poklesem výnosů z kurzů CNC, které jsou organizovány pro žáky naší školy (důvod celkový pokles žáků školy). Vzhledem k přetrvávajícímu nedostatku mzdových prostředků pro nepedagogické pracovníky v hlavní činnosti byla i v roce 2014 do doplňkové činnosti převedena část úvazku údržbáře školníka (0,25 úvazku) a pracovnice úklidu (0,5 úvazku). Tito provozní zaměstnanci se podílejí na příjmech z doplňkové činnosti jak u pronájmů, tak školou organizovaných kurzů. Informace o pronájmech nemovitého majetku je uvedena podrobně v oddíle C) odst. 5 této zprávy. Podrobný rozpis nákladů a výnosů doplňkové činnosti dle jednotlivých okruhů je vyčíslen v Tabulce č. 6 přílohy této zprávy. Škola má rovněž živnostenská oprávnění na řemeslné činnosti obráběčství, zámečnictví, truhlářství, svařování. V oblasti kovovýroby, svařování, broušení apod. i nadále přetrvává nezájem ze strany podniků a drobných podnikatelů. Tyto činnosti tedy nebyly v roce 2014 provozovány. V hodnoceném roce 2014 probíhaly na naší škole tyto kurzy: - obsluha CNC strojů (pro žáky 3. a 4. ročníků) - kurzy svařování v ochranné atmosféře (pro žáky 3. ročníků) - seřizování, obsluha a programování 3-osých číslicově řízených frézek se systémem HEIDENHAIN itnc 530 (pro firmu KARIMPEX-Strojírny s.r.o.) - přípravný kurz Přijímačky nanečisto - Přípravný kurz anglického jazyka k mezinárodní zkoušce PET 24

26 Kurzy byly pořádány zejména pro žáky naší školy a zájem o ně je stabilní vzhledem k tomu, že zvyšuje šance absolventů na získání zaměstnání na trhu práce. Nově byl ve školním roce 2014/2015 organizován Přípravný kurz anglického jazyka k mezinárodní zkoušce PET. Pro rok 2015 předpokládáme doplňkovou činnost ve shodném rozsahu. Doplňková činnost v letech 2008 až 2014 /v tis. Kč/ výnosy 359,84 233,02 615,44 761,42 776,94 751,05 732,05 náklady 336,60 188,84 260,09 414,85 425,05 551,73 533,74 daň 0,00 0,00 14,44 13,87 14,82 0,00 0,10 zisk po zdanění 23,24 44,18 340,91 332,70 337,07 199,32 198,21 800,00 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 výnosy náklady daň zisk po zdanění 200,00 100,00 0,

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Liběna Orságová ředitelka SŠ

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah A) Základní údaje... 1 B) Vyhodnocení plnění úkolů... 3 C) Rozbor hospodaření... 3 1

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1 Osnova: a) základní údaje o organizaci

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008 Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2007 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 Frýdek-Místek 24. 2. 2015 OBSAH: a) základní údaje o organizaci b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy. Eva Kroczková, hlavní účetní

Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy. Eva Kroczková, hlavní účetní Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy Eva Kroczková, hlavní účetní V Karviné, dne 19. 2. 2015 Obsah Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI...

Více

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba Poruba,, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 214 Mgr. Pavel Chrenka ředitel SŠ V Ostravě - Porubě 26

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Matiční gymnázium, Ostrava, Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Předkládá : Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy Obsah a) základní údaje o organizaci... 2 b) vyhodnocení

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace PSČ: 793 26 Tel./fax: 554 751 086 E-mail: sgvrbno@razdva.cz IČ: 70 64 55 66 htttp://www.sgvrbno.cz Zpráva o činnosti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZA ROK 2003

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZA ROK 2003 Sportovní gymnázium, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZA ROK 2003 Zpracovala: Ing. Radana Lančová Předkládá: Mgr. Václav Štencel Projednáno v Radě školy dne 19.

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 C. Příspěvkové organizace ostatní přímo řízené organizace... 11 1. Principy rozpisu OPŘO...

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KARVINÁ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KARVINÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KARVINÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Tato výroční zpráva o činnosti Střední průmyslové školy, Karviná, příspěvková organizace za školní rok 2013/2014 byla

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KARVINÁ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KARVINÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KARVINÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Tato výroční zpráva o činnosti Střední průmyslové školy, Karviná, příspěvková organizace za školní rok 2012/2013 byla

Více

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 za rok 2010 Zpracovala: Ing. Liduše Trčková Schválil:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Mgr. Pavel Chrenka ředitel SŠ V Ostravě-Porubě 14.02.2014 A.Základní

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ŠKOLNÍ 664, 277 11 NERATOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ŠKOLNÍ 664, 277 11 NERATOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ŠKOLNÍ 664, 277 11 NERATOVICE Zpráva o hospodaření SOŠ a SOU Neratovice k 31. 12. 2013 Zpracovala: Ing. Marcela Hrejsová, ředitelka SOŠ a SOU Neratovice

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Vypracovala: Mária Krušinová Předkládá: RNDr.

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

V Ostravě dne 14.3.2012. PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace

V Ostravě dne 14.3.2012. PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace V Ostravě dne 14.3.2012 PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název organizace: Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Sídlo

Více