Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014"

Transkript

1 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818/1a, Karviná Hranice ISO Netolerované rozměry dle ISO mk Veškeré drsnosti typu Ra Kreslil Přezkoušel Třída Číslo výkresu žák 4. B Název DIFERENCIÁL SPŠ KARVINÁ F:\CAD\Diferncial.dft /02/2014 Datum vydání Druh dokumentu Listů/list Sestava 1/1

2 Obsah: od str. A) Základní údaje o organizaci 1 Hlavní účel zřízení organizace 2 2 Vzdělávací program školy 3 3 Personální zajištění 3 4 Organizační struktura 4 B) Vyhodnocení plnění úkolů 6 C) Rozbor hospodaření 1 Náklady, výnosy, výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření 6 2 Čerpání účelových dotací Příspěvky a dotace - MŠMT 7 Příspěvky a dotace od zřizovatele 9 Neinvestiční projekty z ESF 10 Další účelově poskytnuté finanční prostředky Výnosy v hlavní činnosti Náklady v hlavní činnosti Výsledek hospodaření 17 3 Mzdové náklady, průměrný plat 18 4 Plnění plánu hospodaření 21 5 Péče o spravovaný majetek 21 6 Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti 25 7 Peněžní fondy 27 8 Pohledávky 28 9 Závazky 28 D) Výsledky kontrol 29 E) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb. 29 F) Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 30 G) Projednání zprávy školskou radou a seznámení zaměstnanců 30 H) Závodní stravování zaměstnanců 30 I) Tabulková část 32

3 SPŠ KARVINÁ A) Základní údaje o organizaci název školy: Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Karviná - Hranice, Žižkova 1818/1a telefon: http: identifikátor zařízení: právní forma: příspěvková organizace, IČO: zřizovatel: dosažený stupeň vzdělání: způsob ukončení studia a certifikace: Moravskoslezský kraj právní forma: kraj, IČO: adresa: ul. 28. října 117, Ostrava úplné střední odborné maturitní zkouška vysvědčení o maturitní zkoušce 1 Hlavní účel zřízení organizace Hlavním účelem zřízení organizace je výchova a vzdělávání žáků a uchazečů pro získání úplného středního odborného vzdělání. Naším prioritním výchovně vzdělávacím úkolem je kvalitní příprava absolventů, kteří budou trvale konkurenceschopní na trhu práce. Proto připravujeme absolventy s důrazem na znalost moderních výrobních technologií, schopnost samostatného a komplexního řešení úkolů s využitím informačních a komunikačních technologií, ekonomické a environmentální cítění, komunikační a prezentační dovednosti, cizojazyčné znalosti a schopnost týmové spolupráce. Při plnění tohoto velmi obtížného úkolu nám napomáhá fakt, že škola má v regionu velmi dobrou tradici. Byla založena 1. října 1921 jako Průmyslová a mistrovská škola strojnická v Karvinné. Naši absolventi se úspěšně uplatňují v podnikové sféře jako manažeři, technici, samostatní podnikatelé, ve školství, státní správě a samosprávě, v bankovnictví a dalších oborech lidské činnosti. Stále více našich absolventů pokračuje v úspěšném studiu na vysokých školách, zejména technického a přírodovědného směru. O tom, že se nám daří tento úkol dlouhodobě plnit, svědčí více než 14 tisíc absolventů. 2

4 2 Vzdělávací program školy Pro úspěšné plnění hlavního výchovně vzdělávacího úkolu trvale sledujeme potřeby a požadavky zaměstnavatelů a vysokých škol a snažíme se schválené učební plány a osnovy jednotlivých studijních oborů zkvalitňovat a aktualizovat. Obory denního i dálkového studia vyučujeme již šestým rokem podle školních vzdělávacích programů. 2.1 Studijní obory K 30. září 2014 měla škola celkem 15 tříd s 381 žákem v následujících studijních oborech: denní studium M/01 STROJÍRENSTVÍ 4 třídy 114 žáků M/01 ELEKTROTECHNIKA 4 třídy 93 žáci M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 4 třídy 113 žáků M/01 TECHNICKÉ LYCEUM 3 třídy 61 žák 3 Personální zajištění Na výchově a vzdělávání žáků se podílejí všichni zaměstnanci školy, kterých ke dni bylo 49. Tento počet je tvořen 36 pedagogickými a 13 nepedagogickými pracovníky. Odborná a pedagogická způsobilost vyučujících je využívána převážně dle jejich aprobace a je zárukou kvality výuky. Vedení školy vytvořilo vhodné podmínky pro uplatnění tvořivosti a iniciativy pracovníků. Je vytvořen systém morálního a hmotného stimulování zaměstnanců včetně systému jejich pravidelného hodnocení. Máme rovněž vytvořen systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků tak, abychom zajistili trvale vysoký standard kvality výchovně vzdělávacího procesu. 4 Organizační struktura Schéma organizace a řízení je zobrazeno na následující straně. 3

5 SCHÉMA ORGANIZACE A ŘÍZENÍ SPŠ KARVINÁ ŘEDITELKA ŠKOLY VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ TECHNIKA A PROVOZ EKONOMIKA PERSONALISTIKA A PERSONALISTIKA EKONOMIKA ADMINISTRATIVA A ORGANIZACE ZÁSTUPCE ŘEDITELKY PRO VÝCHOVU A VZDĚLÁNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY PRO TECHNIKU A PROVOZ PERSONALISTA EKONOM ASISTENT ŘEDITELKY VÝCHOVNÝ PORADCE SPRÁVCE SÍTĚ PERSONALISTA EKONOM RECEPČNÍ METODIK PREVENCE ENERGETIK ÚČETNÍ SPRÁVCE DATABÁZÍ VEDOUCÍ DÍLEN BEZPEČNOSTNÍ TECHNIK SPRÁVCI SBÍREK ARCHIVÁŘ PORADCE PRO POLSKOU NÁRODNOSTNÍ MENŠINU POŽÁRNÍ PREVENTISTA GARANTI OBORŮ ÚDRŽBÁŘ PŘEDSEDOVÉ PK PK ŠKOLNÍK TŘÍDNÍ TŘÍDNÍ UČITELÉ UČITELÉ ÚKLID UČITELÉ UČITELÉ SPRÁVCI SPRÁVCI UČEBEN UČEBEN 4

6 B) Vyhodnocení plnění úkolů Hlavním úkolem naší školy je výchova a vzdělávání žáků a uchazečů pro získání úplného středního odborného vzdělávání. Podrobné vyhodnocení úkolů je uvedeno ve Výroční zprávě o činnosti za školní rok 2013/2014. C) Rozbor hospodaření 1 Náklady, výnosy, výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Střední průmyslová škola měla pro rok 2014 ze strany zřizovatele stanoveny tyto závazné ukazatele: a) Příspěvky a dotace MŠMT - Přímé náklady na vzdělávání (ÚZ 33353) ,00 Kč - Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků SŠ a VOŠ (ÚZ 33160) - období leden červen ,00 Kč - RP Podpora odborného vzdělávání (ÚZ 33049) ,00 Kč - RP Zvýšení platů pedagogických pracovníků ,00 Kč - RP Zvýšení platů pracovníků reg.školství ,00 Kč Celkem ,00 Kč b) Příspěvky a dotace od zřizovatele - Provozní náklady (ÚZ 001) ,00 Kč - Na částečné pokrytí nákladů předávání informací pro PAP a přechod na nový software FaMa ,00 Kč - Na krytí odpisů dlouhodobého majetku (ÚZ 205) ,00 Kč Celkem ,00 Kč c) Projekty neinvestiční (z ESF) - Projekt EU peníze školám (ÚZ 33031) ,82 Kč (projekt na období let ) Další účelově poskytnuté finanční prostředky v roce 2014: a) Prostředky poskytnuté Statutárním městem Karviná Projekty na podporu volnočasových aktivit (kroužky) Projekt podporující ekologické aktivity GLOBE program na škole a v Karviné celkem 6 080,00 Kč 9 743,00 Kč ,00 Kč 5

7 b) Účelově poskytnuté finanční prostředky NAEP Praha na projekt Leonardo da Vinci Tomorrow Becomes Today Student-made Advanced Real Technology (projekt na období let ) ,88 Kč Všechny závazné ukazatele jsme dodrželi. Při provedení finančního vypořádání jsme neshledali žádné porušení rozpočtové kázně ani jiné důvody pro nařízení odvodu do rozpočtu kraje. Závazný ukazatel odvod z odpisů ve výši ,- Kč jsme dodrželi. Zmíněné finanční prostředky jsme řádně ve stanovených termínech zaslali na účet zřizovatele č / Čerpání účelových dotací a) Příspěvky a dotace MŠMT Přímé náklady na vzdělávání (ÚZ 33353) V roce 2014 byly škole přiděleny celkem následující finanční prostředky na přímé náklady na vzdělávání (dle 160, 163 a 171 zákona č. 561/2004 Sb.): přiděleno vyčerpáno rozdíl prostředky na platy , ,- 0,- ostatní osobní náklady , ,- 0,- ostatní (pojistné+fksp+oniv) , ,- 0,- celkem , ,- 0,- Veškeré přidělené finanční prostředky byly řádně vyčerpány v souladu s účelem použití. Účelové neinvestiční prostředky na rozvojový program Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol na období leden červen 2014 (ÚZ 33160) Na základě Rozhodnutí MŠMT č /2014 a usnesení Rady MSK ze dne č. 37/2755 byla škole přidělena dotace na rozvojový program Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol na období leden červen 2014 (ÚZ 33160). investiční prostředky neinvestiční prostředky celkem přiděleno 0, , ,- Kč vyčerpáno 0, , ,- Kč Přidělené finanční prostředky byly použity v souladu s podmínkami uvedenými v rozhodnutí, tedy na školní stravování a školní potřeby pro sociálně znevýhodněného romského žáka čtvrtého ročníku, který v daném roce řádně odmaturoval. 6

8 Účelové neinvestiční prostředky na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání (ÚZ 33049) Na základě Rozhodnutí MŠMT č. 1796/2014 ze dne a usnesení Rady MSK ze dne č. 54/4163 byla škole přidělena dotace na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání. přiděleno vyčerpáno rozdíl prostředky na platy , ,- 0,- zákonné odvody , ,- 0,- FKSP 814,- 814,- 0,- celkem , ,- 0,- Cílem rozvojového programu byla podpora odborného vzdělávání ve vybraných oborech vzdělávání středního odborného školství. V našem případě se jednalo o obor M01 Elektrotechnika. Přidělené prostředky byly použity na platy pedagogů a s nimi souvisejícími odvody vyučujících v jednooborových málopočetných třídách 3. a 4. ročníku oboru Elektrotechnika. Účelové neinvestiční prostředky na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014 (ÚZ 33051) Na základě Rozhodnutí MŠMT č /2014 ze dne a usnesení Rady MSK ze dne č. 54/4163 byla škole přidělena dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce přiděleno vyčerpáno rozdíl prostředky na platy , ,- 0,- zákonné odvody 6 871, ,- 0,- FKSP 202,- 202,- 0,- celkem , ,- 0,- Cílem rozvojového programu bylo zvýšení úrovně odměňování pedagogických pracovníků. Finanční prostředky byly vyplaceny vybraným pedagogickým pracovníkům formou mimořádné odměny v zúčtovacím období 10/2014. V souvislosti s tím byly provedeny zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění a FKSP. Účelové neinvestiční prostředky na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2014 (ÚZ 33052) Na základě Rozhodnutí MŠMT č /2014 ze dne a usnesení Rady MSK ze dne č. 56/4380 byla škole přidělena dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce přiděleno vyčerpáno rozdíl prostředky na platy , ,- 0,- zákonné odvody , ,- 0,- FKSP 888,- 888,- 0,- celkem , ,- 0,- 7

9 Cílem rozvojového programu bylo zohlednění dopadu novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů tedy zvýšení platových tarifů od Finanční prostředky byly použity na nárůst tarifních platů pedagogů (Kč ,-) a provozních zaměstnanců (Kč ,-). Zbylá částka (navýšení o 20,5 %) byla v souladu s instrukcemi použita na mimořádné odměny. V souvislosti s tím byly provedeny zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění a FKSP. b) Příspěvky a dotace od zřizovatele Provozní dotace od zřizovatele (ÚZ O) V roce 2014 poskytl zřizovatel škole provozní dotaci v celkové výši ,- Kč, v tom účelově na akci Výměna termoportů pro převoz stravy a nákup nábytku do odborných učeben ,- Kč. Veškeré provozní prostředky byly řádně vyčerpány na činnost školy. Podrobnější pohled na náklady v roce 2014 je uveden v oddíle C) odst. 2.1 této zprávy. Účelově vázané prostředky ve výši ,- Kč byly řádně vyčerpány. Zakoupeno bylo celkem 10 ks termoportů včetně příslušenství na převoz stravy (Kč ,-) a nábytek do odborných učeben výpočetní techniky, automatizace a elektrolaboratoře (Kč ,-). Účelové prostředky na krytí odpisů (ÚZ 205) Usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 56/4382 ze dne byl naší škole upraven závazný ukazatel na rok 2014 příspěvek na provoz účelově určený na krytí odpisů hmotného a nehmotného majetku. investiční prostředky neinvestiční prostředky celkem přiděleno 0, , ,00 Kč vyčerpáno 0, , ,00 Kč Přidělené finanční prostředky jsme použili na krytí odpisů, čímž byla dodržena účelovost tohoto závazného ukazatele. Příspěvek na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí (Pomocný analytický přehled) a přechodu na nový systém správy majetku prostřednictvím softwaru FaMa+ (ÚZ 203) Rada Moravskoslezského kraje usnesením č. 46/3490 ze dne schválila závazný ukazatel na rok 2014 příspěvek na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí (PAP) a přechodu na nový systém správy majetku prostřednictvím softwaru FaMa+. investiční prostředky neinvestiční prostředky celkem přiděleno 0, , ,00 Kč vyčerpáno 0, , ,00 Kč Výše uvedené finanční prostředky byly použity na vyplacení odměn pro pracovníky, kteří zajišťovali výše uvedené práce. V souvislosti s tím byly provedeny zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění a FKSP. 8

10 c) Neinvestiční projekty z ESF Účelové prostředky na projekt EU peníze školám č. projektu CZ.1.07/1.5.00/ (ÚZ 33031) Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 6266/34/7.1.5/2012 MŠMT ze dne byla škole schválena dotace na realizaci projektu EU peníze školám - název projektu Technické vzdělávání. Přidělené finanční prostředky byly škole poskytnuty ve dvou zálohách následovně: 60 % ,80 Kč na základě usnesení Rady MSK č. 117/7683 ze dne % ,20 Kč na základě usnesení Rady MSK č. 23/1658 ze dne investiční prostředky neinvestiční prostředky celkem přiděleno 0, , ,00 Kč vyčerpáno v r , , ,62 Kč vyčerpáno v r , , ,56 Kč vyčerpáno v r , , ,82 Kč Od září 2012 do srpna 2014 realizovala škola dvouletý projekt Technické vzdělávání v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na naší škole. Projekt byl zaměřen hlavně na individualizaci výuky matematiky. Rozdělením žáků do menších skupin v závislosti na matematických dovednostech mohli učitelé lépe přizpůsobit výuku požadavkům žáků. Důraz byl kladen na aplikace matematiky při řešení praktických příkladů. Individualizace výuky probíhala v předmětech matematika (1., 2. a 4. ročník), mechanika (1. a 2. ročník) a základy elektrotechniky (1. ročník). Ze všech čtvrtých ročníků byly vyčleněny dvě individualizované skupiny. Skupina nadaných žáků k podpoře jejich rychlejšího rozvoje v matematických aplikacích a skupina slabších žáků, která se zaměřila na odstranění přetrvávajících nedostatků a na zvládnutí důležitých matematických aplikací. Celkem bylo v projektu podpořeno 324 žáků z toho 13 dívek. V rámci projektu byly rovněž vytvořeny podmínky pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků. V době od do dvě učitelky anglického jazyka absolvovaly zahraniční kurz anglického jazyka. Kurz byl pořádán školou Eastbourne School of English ve Velké Británii a byl zaměřen na zdokonalení anglického jazyka a rozšíření znalostí o britské kultuře. Z prostředků projektu byly zakoupeny učební pomůcky v celkové hodnotě ,94 Kč a výukový software v celkové ceně ,- Kč. Do projektu bylo zapojeno celkem 12 učitelů. Závěrečná monitorovací zpráva projektu byla schválena MŠMT dne

11 d) Další účelově poskytnuté finanční prostředky v roce 2014 Statutární město Karviná V roce 2014 byly škole poskytnuty finanční prostředky na projekty podporující volnočasové aktivity (kroužky) v celkové výši 6 080,- Kč a na projekt podporující ekologické aktivity GLOBE program na škole a v Karviné ve výši 9 743,- Kč. Veškeré finanční prostředky byly použity v souladu s účelem a řádně vyúčtovány přímo Statutárnímu městu Karviná. Dům zahraniční spolupráce, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy, Praha Na základě Grantové smlouvy pro Projekty partnerství Leonardo da Vinci v rámci Programu celoživotního učení realizovala škola v období od do projekt pod názvem: Zítřek se stává dneškem Pokrokové technologie tvořené studenty Tomorrow Becomes Today Student-made Advanced Real Technology. investiční prostředky neinvestiční prostředky celkem přiděleno 0, , ,88 Kč vyčerpáno v r , , ,00 Kč vyčerpáno v r , , ,00 Kč vyčerpáno v r , , ,88 Kč Do projektu bylo zapojeno celkem 7 středních odborných škol (2 školy z Polska, 2 školy z Itálie, 2 školy z Turecka a naše škola). Cílem projektu bylo rozvíjet spolupráci mezi týmy učitelů a studentů z partnerských zemí a odborníky z různých oblastí a rozvíjet tímto dovednosti účastníků projektu uplatnitelné na evropském trhu práce. Účast v projektu umožnila studentům realizovat své schopnosti v několika technologických oblastech: databáze, webové aplikace, Kinect, mobilní platformy (ios, Android, Win8). Díky těmto technologiím připojeným k webovému serveru bylo možno ovládat koncové zařízení, např. robota. Mezinárodní soutěž Lego robotů v Rybniku (Polsko), naši žáci soutěžili v kategorii Sledovač čáry 10

12 V průběhu dvou let se studenti učili konstruovat roboty nebo zařízení a programovat je tak, aby je mohli dálkově ovládat například mobilním telefonem. V roce 2014 se uskutečnily celkem 2 zahraniční mobility: Janov Itálie partnerská škola Instituto Superiore Statale E.Montale Nuovo IPS Wodzislaw Polsko partnerská škola Zespol Szkol Zawodowych Wodzislaw Sl. V rámci projektu škola pořídila učební pomůcky v celkové ceně ,88 Kč, jednalo se zejména o základní soupravy LEGO včetně doplňků. Ukázka robotů vytvořených žáky naší školy Kontrola finančního vypořádání projektu ze strany Domu zahraniční spolupráce, Praha oddělení kontroly projektů byla provedena Bylo uznáno všech 42 zahraničních mobilit. Veškeré finanční prostředky byly vyčerpány v souladu s uzavřenou smlouvou CZ/12/LLP-LdV/PS/P/

13 2.1 Výnosy v hlavní činnosti Výnosy z transferů byly podrobně popsány v odd. C) odst. 1 a 2 této zprávy a v tabulce SK 400 (viz Tabulková část). Rozbor příjmů z vlastní činnosti druh vlastního výnosu rok 2013 rok 2014 rozdíl prodej vlastních služeb 7 079, , ,00 připsané úroky , , ,95 použití fondu odměn , , ,00 Použití FRM (investiční fond) , , ,09 ostatní výnosy , , ,00 celkem , , ,04 Řádek prodej vlastních služeb zvýšení výnosů jedná se o tržby za kopírování a za vystavování duplikátů vysvědčení. Řádek připsané úroky snížení výnosů nižší úroková sazba nelze ovlivnit. Řádek použití fondu odměn v roce 2014 vyplaceny mimořádné odměny pedagogickým pracovníkům a provozním zaměstnancům v celkové výši ,- Kč. Výše čerpání omezena tvorbou schválením přídělu z dosaženého hospodářského výsledku. Řádek použití investičního fondu ve sledovaném roce byl použit investiční fond na posílení zdrojů oprav a údržby majetku. Jednalo se o výměnu podlahových krytin v odborných učebnách školy (132,13 tis. Kč) a opravu havarijního stavu vodovodní přípojky (185,5 tis. Kč). Dále zde byl zúčtován finančně nekrytý investiční fond ve výši ,64 Kč. Řádek ostatní výnosy Pokles v oblasti ostatních výnosů byl ovlivněn pojistnými plněními ze strany České pojišťovny a.s. v celkové výši ,- Kč (v roce 2013 pojistná plnění ve výši ,- Kč). Přehled pojistných plnění uveden podrobně v odd. C) odst. 5 Péče o spravovaný majetek. 2.2 Náklady v hlavní činnosti Srovnáme-li náklady hlavní činnosti roku 2014 s předcházejícím rokem, zjistíme, že došlo k jejich poklesu o 6,3 %. Do čerpání (viz tabulka SK 401 Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti) jsou promítnuty rovněž náklady týkající se projektů spolufinancovaných Evropským sociálním fondem. Jedná se o projekt v rámci grantu EU peníze školám pod názvem Technické vzdělávání a projekt Leonardo da Vinci s názvem Tomorrow Becomes Today Student-made Advanced Real Technology. Tyto projekty se na nákladových položkách roku 2014 podílejí celkovou částkou 899 tis. Kč, tedy 3,3 %. V roce 2013 byl však podíl projektů ESF na celkových nákladech roku vyšší ( tis. Kč). Z celkového poklesu nákladů o 1 805,34 tis. Kč připadá na pokles nákladů projektů ESF 171 tis. Kč. 12

14 Opravy a udržování (- 650,93 tis. Kč) V roce 2014 škola neobdržela žádnou účelovou neinvestiční dotaci na opravy (v roce 2013 dotace 435 tis. Kč na opravu regulace otopného systému). Popis provedených oprav viz odd. C) odst. 5b). Škola na IF rezervuje 870 tis. Kč na modernizaci výtahu, která se uskuteční v roce Energie (- 305,12 tis. Kč) Škola dosáhla úspor ve všech oblastech spotřeby energií (viz tabulka níže). Druh energie Druh Spotřeba v r Spotřeba v r MJ v MJ v Kč v MJ v Kč Vodné, stočné m , ,- Otop GJ , ,- Elektrická energie kwh , ,- U vodného, stočného byla sice nižší spotřeba v MJ, avšak vzrostla cena za MJ z 70,27 Kč/m 3 v roce 2013 na 73,09 Kč/m 3 v roce Z toho důvodu vzrostly celkové náklady u vodného, stočného. U otopu se projevila zejména skutečnost, že v roce 2014 byly v topné sezóně daleko vyšší venkovní teploty než v předcházejících letech. Došlo rovněž k mírnému snížení ceny z 509,11 Kč/GJ na 506,58 Kč/GJ. U spotřeby elektrické energie byla průměrná cena za kwh rovněž nižší než v roce předcházejícím (r ,016 Kč/kWh, r ,680 Kč/kWh). Spotřeba plynu je zcela zanedbatelná pouze pro potřeby laboratoře chemie. Přehled otopu (v GJ) celková spotřeba v GJ celková spotřeba v GJ celková spotřeba v GJ 13

15 Cestovné (- 241,36 tis. Kč) Pokles nákladů v oblasti cestovného se vztahuje výhradně k prostředkům z projektů. Cestovné z projektů: - projekt Leonardo da Vinci Tomorrow Becomes Today Student-made Advanced Real Technology cestovné v roce ,00 Kč cestovné v roce ,00 Kč - projekt EU peníze školám cestovné v roce 2013 cestovné v roce ,56 Kč 0,00 Kč - projekt Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe cestovné v roce ,00 Kč cestovné v roce ,00 Kč Mzdové náklady (- 722,11 tis. Kč) a zákonné odvody z mezd (- 319,17 tis. Kč) Snížení mzdových nákladů o 722,11 tis. Kč bylo způsobeno v prvé řadě snížením dotace na přímé náklady na vzdělávání (prostředky na platy a ostatní osobní náklady ÚZ 33353). Prostředky na platy ze státního rozpočtu (ÚZ 33353) - rok ,- Kč - rok ,- Kč Pokles o ,- Kč Do odměňování byl v roce 2014 v menší míře zapojen také fond odměn (- 100 tis. Kč v porovnání s rokem 2013). Pokles přímých nákladů na vzdělávání byl částečně kompenzován rozvojovými programy MŠMT (viz odd. C) odst. 2 a) Příspěvky a dotace MŠMT). Se snížením mzdových nákladů souvisí rovněž pokles zákonných odvodů. Podrobný rozbor mzdových nákladů viz odd. C) odst. 3. Odpisy dlouhodobého majetku (+ 161,80 tis. Kč) Došlo k nárůstu nákladů u odpisů dlouhodobého majetku hrazených z hlavní činnosti v porovnání s rokem 2013 o 161,80 tis. Kč. Tato skutečnost souvisí zejména s předáním dlouhodobého majetku z projektu Mechatronika ze strany MSK (viz odd. Péče o spravovaný majetek této zprávy). Z celkové částky odpisů za rok 2014 ve výši ,- Kč připadlo na časové rozpouštění investičních transferů ve věcné a časové souvislosti celkem ,- Kč. Náklady z drobného dlouhodobého majetku (+ 275,18 tis. Kč) V roce 2014 činily náklady z drobného dlouhodobého majetku celkem 1 413,06 tis. Kč. Z této částky připadlo na drobný nehmotný majetek (software) 127,83 tis. Kč, zbylých 1 285,23 tis. představoval drobný hmotný majetek. 14

16 Drobný nehmotný majetek: ,00 Kč Z výše uvedené částky byl zakoupen v rámci projektu EU peníze školám výukový software pro podporu výuky matematiky a anglického jazyka v celkové částce ,- Kč. Pro bezproblémový provoz školy pak antivirový program AVAST (11 263,- Kč). Drobný hmotný majetek: z toho: učební pomůcky drobný hm. majetek provozního charakteru ,71 Kč ,00 Kč ,71 Kč U nákupu učebních pomůcek se jednalo o plánovanou výměnu počítačů, nákup přístrojů do odborných učeben a dovybavení laboratoří automatizace, laboratoří technologie, elektrodílny, svařovny apod. Ze sbírek všeobecně vzdělávacích předmětů byla dovybavena zejména sbírka tělesné výchovy. Z výše uvedených 695,7 tis. Kč bylo účelově vázáno na projekty 156,8 tis. Kč. Jednalo se o projekt ESF EU-peníze školám 95,9 tis. Kč, projekt Leonardo da Vinci 56,5 tis. Kč a projekt Města Karviné GLOBE 4,4 tis. Kč. Z těchto prostředků převážnou část představoval nákup souprav LEGO pro stavbu dálkově ovládaných robotů. V roce 2014 škola dále postupovala ve výměně nevyhovujícího nábytku (v souvislosti s plněním vyhlášky 410/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Z účelově vázaných prostředků na akci Výměna termoportů pro převoz stravy a nákup nábytku do odborných učeben ( ,- Kč) zakoupila nový nábytek do dvou učeben výpočetní techniky, laboratoře automatizace a židle do elektro laboratoře. Ve výdejně jídel proběhla výměna hygienicky nevyhovujících termoportů pro převoz stravy. Dále byla provedena výměna nevyhovujícího nábytku ve dvou místnostech administrativní části budovy (místnost č. 070 a 072), výměna zastaralé telefonní ústředny, nákup křovinořezu. Ukázka tisku součástí pro Lego robota na 3D tiskárně 15

17 2.3 Výsledek hospodaření V roce 2014 byl dosažen kladný hospodářský výsledek ve výši ,99 Kč (po zdanění). V hlavní činnosti škola vykázala zisk ve výši ,38 Kč. Tento údaj je však zcela zkreslen skutečností, že do výnosů byla zahrnuta také finančně nekrytá část investičního fondu ve výši ,64 Kč (účtováno 416/648). Nekrytí fondu bylo způsobeno časovým rozlišením investičních transferů z roku Po odpočtu tohoto fiktivního výnosu by hlavní činnost vykázala ztrátu ve výši ,26 Kč. (podrobný popis hospodaření školy viz předchozí části této zprávy) V doplňkové činnosti škola dosáhla zisku (po zdanění) ve výši ,61 Kč. Kladný hospodářský výsledek z doplňkové činnosti byl dosažen pronájmem nemovitostí a pořádáním kurzů obsluhy CNC strojů a svařování. Pro rok 2015 předpokládáme doplňkovou činnost ve shodném rozsahu. (podrobný popis viz odd. C) odst. 6 této zprávy a tabulka Doplňková činnost v roce 2014) Zřizovatele požádáme o následující rozdělení kladného hospodářského výsledku: - do fondu odměn (411) ,00 Kč - do rezervního fondu (413) ,35 Kč - ponechání na účtě nerozděleného zisku (432) ,64 Kč Učebna mechatroniky 16

18 3 Mzdové náklady, průměrný plat Střední průmyslové škole Karviná byly pro rok 2014 stanoveny tyto závazné ukazatele v oblasti osobních nákladů: ÚZ přímé náklady na vzdělávání: prostředky na platy ,- Kč ostatní osobní náklady ,- Kč limit počtu zaměstnanců 46,28 ÚZ RP Zvýšení platů pedagogických pracovníků prostředky na platy ,- Kč ÚZ RP Zvýšení platů pracovníků regionálního školství prostředky na platy ,- Kč ÚZ RP Podpora odborného vzdělávání prostředky na platy ,- Kč Všechny závazné ukazatele byly dodrženy a finanční prostředky byly zcela vyčerpány. Podrobný popis čerpání účelových prostředků viz odd. C) odst. 2 této zprávy. Mzdové prostředky ze státního rozpočtu včetně rozvojových programů (porovnání let ) rok * 2010 * 2011 * 2012 * 2013* 2014* prům.měsíční plat prům.měs. plat - pedagogičtí pracovníci prům.měs. plat - ostatní zaměstnaci * Pozn.: mzdové prostředky vč. rozvojových programů (ÚZ 33353, 33005, 33015, 33016, 33026, 33027, 33031, 33049, 33051, 33052) ; prům.měsíční plat prům.měsíční plat - pedagogičtí pracovníci prům.měsíční plat - ostatní zaměstnaci * 2010 * 2011 * 2012 * 2013* 2014* 17

19 V roce 2014 škola zapojila do odměňování rovněž fond odměn a vyplatila z tohoto fondu mimořádné odměny v celkové výši ,- Kč. Naše škola zaměstnávala v roce 2014 celkem 43,66 zaměstnanců (přepočtený počet z hlavní činnosti bez ESF), z celkového počtu bylo 32,91 pedagogů a 10,75 provozních zaměstnanců. Z toho vyplývá, že krajem stanovený limit počtu zaměstnanců ve výši 46,28 byl podkročen. Škola i přes snížení počtu žáků ve školním roce 2014/2015 mírně překračovala hodnoty normativních výkonů u pedagogů: - krajský normativ 11,08 žáků/ped. u oboru Strojírenství 11,33 žáků/ped. u oboru Elektrotechnika 11,61 žáků/ped. u oboru Informační technologie 11,82 žáků/ped. u oboru Technické lyceum - skutečnost rok ,28 žáků/ped. (průměrná hodnota za školu) Jiná situace však přetrvává u nepedagogických pracovníků, kde není možno ani přes veškerá úsporná opatření dosáhnout normovaných hodnot. - krajský normativ 39,77 žáků/prov.zam. u oborů STR,ELE, ITE 53,10 žáků/prov.zam. u oboru LYC - skutečnost rok ,58 žáků/prov.zam. (průměrná hodnota za školu) Střední průmyslová škola v Karviné spravuje majetek o celkové hodnotě stálých aktiv 110,9 mil. Kč. Jedná se o rozsáhlý areál školy (vytápěná plocha m 2 ) včetně dílen, laboratoří a odborných učeben a rozlehlý pozemek (4,3 hektarů) v centru města Karviné, který je z velké části volně přístupný. Tento pozemek je nutno trvale pravidelně udržovat. Jedná se o údržbu zeleně, úklid přístupových komunikací, odklízení sněhu apod. Nároky na administrativu se také neustále zvyšují: - zavedení nové aplikace FaMa+, - implementace Pomocného analytického přehledu, - vedení matriky žáků, - vedení elektronické spisové služby, - portály ČŠI, - státní maturitní zkoušky, - přijímací řízení.. V oblasti provozních zaměstnanců dochází od roku 2007 k neustálému poklesu počtu zaměstnanců (viz tabulka níže). Větší rozsah práce musí zvládnout daleko nižší počet provozních zaměstnanců, jejichž průměrná mzda však v posledních letech stagnuje a zdaleka nedosahuje hodnot před rokem 2012 (viz tabulka níže). Vývoj počtu provozních zaměstnanců období počet prov. zaměstnanců 15,345 13,885 13,121 13,249 12,500 11,681 11,042 10,750 Vývoj průměrných platů provozních zaměstnanců období průměrný měsíční plat

20 Přehled uskutečněných zahraničních pracovních cest: V roce 2014 bylo vykázáno zahraniční cestovné v celkové výši ,- Kč. Projektu partnerství Leonardo da Vinci Zítřek se stává dneškem Pokrokové technologie tvořené studenty Tomorrow Becomes Today Student-made Advanced Real Technology se týkalo ,- Kč. Popis jednotlivých mobilit je uveden v odd. C odst. 2 d) této zprávy. Z vlastních prostředků školy (ÚZ 5) byly realizovány 2 zahraniční cesty: exkurze do Vídně (Rakousko) účast 2 učitelů ( náklad 1 640,- Kč) oslavy Dne Edukacji Narodowej Zespol Szkol Zawodowych, Wodzislaw (Polsko) účast 2 členů vedení (náklad 1 528,- Kč) Laboratoř fyziky na škole Istituto Superiore Statale E.Montale Nuovo IPC Janov 19

21 4 Plnění plánu hospodaření (viz Tabulka č. 2 - Přehled o plnění plánu hospodaření k ) Porovnáme-li skutečné náklady roku 2014 s rozpočtovanými, zjistíme, že odchylka činila pouze -1,7 %. U jednotlivých nákladových položek došlo k těmto závažnějším skutečnostem: pokles nákladů na energie způsoben snížením spotřeby tepla a elektrické energie důvodem teplejší topná sezóna a meziroční pokles cen pokles rozpočtovaných nákladů na odpisy původně předpokládaný termín bezplatného převodu dlouhodobého majetku v rámci projektu Mechatronika ze strany MSK posunut z ledna 2014 na červen 2014 u ostatních služeb došlo k mírnému poklesu u všech položek např. u nákladů na připojení k internetu o 30 tis. Kč, u nákladů za zpracování dat o 11 tis. Kč, u revizí o 18 tis. Kč pokles nákladů na zákonné sociální náklady a ostatní náklady z činnosti způsoben poklesem stravujících se zaměstnanců, nižšími náklady na vzdělávání v rámci projektů a nižšími náklady na preventivní prohlídky žáků dle zákona č. 373/2011 Sb. uspořené finanční prostředky byly použity na opravy nemovitostí a pořízení drobného dlouhodobého majetku (zejména učebních pomůcek) Skutečné výnosy roku 2014 byly o 0,7 % nižší než výnosy rozpočtované. Odchylka mezi účty 602 a 603 je způsobena rozdílným způsobem účtování služeb u pronájmu nemovitostí (v r účtovány na SÚ 603, v r na SÚ 602). Naopak vyšší ostatní výnosy představují plnění od pojišťovny za škodní události v roce 2014, které nebyly rozpočtovány. Ke zkreslení plánu hospodaření došlo také vzhledem k přídělu finančních prostředků v rámci rozvojových programů MŠMT zejména v oblasti mezd a zákonných odvodů (viz odd. C odst. 2 a). Tyto nebylo možno rozpočtovat vzhledem k termínům vyhlášení. 5 Péče o spravovaný majetek Nemovitý majetek ve správě organizace Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, má ve své správě tento nemovitý majetek: a) budovu školy číslo popisné 1818 b) sportoviště SO 01 a 02 c) pozemky v celkové výměře m 2 na parcelách č. 2427/2-9 a) Investiční činnost V roce 2013 proběhla výstavba zcela nové učebny MECHATRONIKY, která byla realizována Moravskoslezským krajem z poskytnutého investičního transferu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko. 20

22 V této souvislosti byl k datu proveden dodatek bezúplatného převodu technického zhodnocení budovy akce Stavební úpravy prostor školy na laboratoř mechatroniky ve výši ,- Kč. Technologická část projektu Mechatronika (učební pomůcky, nábytek, výukový software apod.) byla škole předána ve dvou etapách: - usnesením Rady MSK č. 34/2575 ze dne ,50 Kč - usnesením Rady MSK č. 46/3489 ze dne ,67 Kč. Učebna mechatroniky významnou měrou rozšiřuje možnosti kvalitní odborné přípravy našich žáků. V rámci studijního oboru M/01 Elektrotechnika bylo zavedeno nové zaměření: MECHATRONIKA. Jedná se o moderní technický obor, který se zabývá provozem počítačově řízených a programovatelných strojů, zařízení a procesů. Integruje v sobě strojírenství, elektrotechniku, elektroniku a programování. V roce 2014 byl pro výuku předmětu praxe zakoupen univerzální hrotový soustruh SPD 1000 P v pořizovací ceně ,- Kč. b) Údržba a opravy Na opravy a údržbu majetku jsme v roce 2014 vynaložili celkovou částku ,73 Kč. V rámci oprav a udržování nemovitého majetku bylo použito celkem ,73 Kč, na opravy a údržbu movitého majetku 1 090,- Kč a na údržbu pozemků ,- Kč. V souladu s plánem oprav byla v období 08-09/2014 realizována výměna podlahových krytin ve 3 odborných učebnách (laboratoř automatizace, výpočetní technika 1 a výpočetní technika 2) a v místnostech 070 a 072 administrativní části školy. Celkové náklady na výměnu podlahových krytin činily ,- Kč. V průběhu hlavních prázdnin proběhla oprava rozvodů el. instalace (230 V, SS + ST 0-25V/10A + doplnění proudovými chrániči) a výměna svítidel v laboratoři automatizace tak, aby plně odpovídala současným požadavkům norem na rozvod el. energie a hygienickým požadavkům na osvětlení v učebně. Celkové náklady činily ,- Kč. Dále byly vymalovány učebny, výdejna jídel, šatny, chodby a ostatní místnosti o celkové ploše cca m 2 a provedeny nátěry radiátorů celkové náklady ,- Kč. V září 2014 byla provedena firmou Jarolím Meloš MOV se sídlem v Karviné Ráji oprava havarijního stavu vodovodní přípojky v areálu školy v celkové ceně ,- Kč. Důvodem opravy byl zjištěný únik vody. c) Inventarizace majetku Příkaz ředitelky školy k provedení inventarizace a jmenování hlavní inventarizační komise, komisí dílčích a komise likvidační (Plán inventur na rok 2014) byl dán ředitelkou školy Ing. Česlavou Lukaštíkovou dne v souladu se zákonem 563/91 Sb., o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, vnitřní směrnicí o provádění inventarizace. 21

23 K byla provedena prvotní inventura drobného dlouhodobého hmotného majetku (účet 028). Tato byla provedena fyzicky u veškerého drobného hmotného majetku (sbírek odborných předmětů včetně laboratoří, sbírek všeobecně vzdělávacích předmětů, dílen a DDHM provozního charakteru). K byla provedena rozdílová inventura drobného dlouhodobého hmotného majetku (účet 028). Rozdílová inventura ověřovala přírůstky (fyzicky) a úbytky (dokladově) DDHM za období od do K byla provedena řádná fyzická (popř. kombinovaná) inventura budov (účet 021), samostatných movitých věcí (účet 022), pozemků (účet 031), materiálu na skladě (účet 112), softwaru (účet 013 a 018), pokladen (účet 261) a cenin (účet 262), dále dokladová inventura bankovních účtů (účty 241 a 243), pohledávek a závazků (účty úč.skupiny 3), fondů a dlouhodobých záloh (úč.třída 4), oprávek (úč.skupina 08) a podrozvahových účtů. K byly vykázány pohledávky ve výši ,62 Kč. Nejedná se o pohledávky nedobytné ani promlčené. Na podrozvahovém účtě 948 je evidována pohledávka ve výši ,- Kč (viz odd. C) odst. 8 této zprávy). Závazky k činily celkem ,08 Kč. Jedná se o závazky do doby splatnosti (viz odd. C) odst. 9 této zprávy). Během inventarizace nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Účetní stavy souhlasí se stavy fyzickými, případně s doloženými doklady. Originály inventurních soupisů jsou uloženy ve spisovně školy. Kopie Závěrečné inventarizační zprávy z provedené inventarizace majetku a závazků účetní jednotky Střední průmyslové školy Karviná, příspěvkové organizace za rok 2014 je přiložena. d) Pronájem nemovitého majetku Škola pronajímá svěřený nemovitý majetek. Jedná se zejména o pronájem učeben, dvou tělocvičen, pozemků, prostorů pro školní výdejnu jídel, bufetu a školního bytu (viz údaje v elektronické databázi FaMa+). Ve všech případech se jedná o pronájmy do jednoho roku. V roce 2014 činily výnosy z pronájmu nemovitostí ,00 Kč, z toho čisté nájemné ,- Kč, služby spojené s pronájmem (energie, mzdy úklidu, údržby vč. povinných odvodů, odpisy apod.) ,- Kč. Celkový objem výnosů z pronájmů byl srovnatelný s minulým rokem. výnosy z pronájmu náklady na služby čisté nájemné rok , , ,22 rok , , ,00 22

24 Tělocvičny jsou pronajímány jak sdružením, např. Junior Tenis Karviná, občanské sdružení výuka tenisu dětí, tak soukromým osobám pro cvičení či míčové hry. Pozemky byly pronajaty hokejbalovému klubu HbK Karviná, a.s. konání pravidelných tréninků a utkání extraligy hokejbalu, a společnosti Vesna Liberec, spol. s r.o. umístění zařízení pro velkoplošnou reklamu. Dále jsou pronajímány také učebny pro konání různých kurzů (např. AP NETSOFT s.r.o.), případně pro potřeby soukromé VŠ (Česká informatika, s.r.o. Blansko). Prostory školy jsou pronajímány za ceny obvyklé v této lokalitě. Cena u pronájmu velké tělocvičny je stanovena na 250,- Kč/hod., cena u malé tělocvičny činí 100,- Kč/hod., běžné učebny jsou pronajímány za ,- Kč/hod. v závislosti na počtu osob a termínu pronájmu, učebna VYT za 300,- Kč/hod. Veškeré ceny pronájmů jsou stanovovány na základě podrobné kalkulace s přihlédnutím k cenám u okolních škol. Cena za 1 m 2 bytu je stanovena ve stejné výši (50,02 Kč/m 2 ) jako je cena u bytů ve vlastnictví Statutárního města Karviná ve shodné lokalitě. e) Pojištění svěřeného majetku Od rada kraje svým usnesením č. 70/4289 ze dne rozhodla o uzavření centrální pojistné smlouvy za účelem pojištění veškerého nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti kraje a jeho příspěvkových organizací. Škola je nyní pojištěna centrálně (viz Pojistná smlouva č SATUM CZECH s.r.o., Ostrava). V roce 2014 byla škole vyplacena pojistná plnění ze strany České pojišťovny a.s. v celkové výši ,- Kč. Jednalo se o následující pojistné události: pojistná událost způsobená škoda náhrada škody Vandalismus zlomení 2 ks lip ze dne , ,00 Havárie na vodovodním potrubí - ze dne , ,00 Na náhradách způsobených škod na zdraví (školní úrazy žáků) bylo poškozeným v roce 2014 vyplaceno celkem ,- Kč. 23

25 6 Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti Přílohou č. 2 ke Zřizovací listině č. ZL/093/2001 je škole vymezena tato doplňková činnost: 1. pořádání rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů a odborného školení včetně zprostředkování 2. svářečské kurzy 3. svařování 4. truhlářství 5. obráběčství 6. zámečnictví 7. pronájem majetku Na zmíněné činnosti (vyjma pronájmu) má škola rovněž živnostenská oprávnění. V rámci doplňkové činnosti jsme v roce 2014 dosáhli těchto výsledků: Výnosy ,72 Kč Náklady ,00 Kč Zisk před zdaněním ,72 Kč Daň z příjmu - 96,11 Kč Zisk po zdanění ,61 Kč V porovnání s rokem 2013 došlo v doplňkové činnosti k mírnému poklesu zisku (- 1,1 tis. Kč), což bylo způsobeno nepatrným poklesem výnosů z kurzů CNC, které jsou organizovány pro žáky naší školy (důvod celkový pokles žáků školy). Vzhledem k přetrvávajícímu nedostatku mzdových prostředků pro nepedagogické pracovníky v hlavní činnosti byla i v roce 2014 do doplňkové činnosti převedena část úvazku údržbáře školníka (0,25 úvazku) a pracovnice úklidu (0,5 úvazku). Tito provozní zaměstnanci se podílejí na příjmech z doplňkové činnosti jak u pronájmů, tak školou organizovaných kurzů. Informace o pronájmech nemovitého majetku je uvedena podrobně v oddíle C) odst. 5 této zprávy. Podrobný rozpis nákladů a výnosů doplňkové činnosti dle jednotlivých okruhů je vyčíslen v Tabulce č. 6 přílohy této zprávy. Škola má rovněž živnostenská oprávnění na řemeslné činnosti obráběčství, zámečnictví, truhlářství, svařování. V oblasti kovovýroby, svařování, broušení apod. i nadále přetrvává nezájem ze strany podniků a drobných podnikatelů. Tyto činnosti tedy nebyly v roce 2014 provozovány. V hodnoceném roce 2014 probíhaly na naší škole tyto kurzy: - obsluha CNC strojů (pro žáky 3. a 4. ročníků) - kurzy svařování v ochranné atmosféře (pro žáky 3. ročníků) - seřizování, obsluha a programování 3-osých číslicově řízených frézek se systémem HEIDENHAIN itnc 530 (pro firmu KARIMPEX-Strojírny s.r.o.) - přípravný kurz Přijímačky nanečisto - Přípravný kurz anglického jazyka k mezinárodní zkoušce PET 24

26 Kurzy byly pořádány zejména pro žáky naší školy a zájem o ně je stabilní vzhledem k tomu, že zvyšuje šance absolventů na získání zaměstnání na trhu práce. Nově byl ve školním roce 2014/2015 organizován Přípravný kurz anglického jazyka k mezinárodní zkoušce PET. Pro rok 2015 předpokládáme doplňkovou činnost ve shodném rozsahu. Doplňková činnost v letech 2008 až 2014 /v tis. Kč/ výnosy 359,84 233,02 615,44 761,42 776,94 751,05 732,05 náklady 336,60 188,84 260,09 414,85 425,05 551,73 533,74 daň 0,00 0,00 14,44 13,87 14,82 0,00 0,10 zisk po zdanění 23,24 44,18 340,91 332,70 337,07 199,32 198,21 800,00 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 výnosy náklady daň zisk po zdanění 200,00 100,00 0,

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-2381/13-S Státní a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace - rozbor hospodaření školy za rok 2011 A) Základní údaje o organizaci Zřizovatel:...

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Tabulka č. 1 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3 1 Tržby za prodané zboží (604) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602)

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Brno 21.2.2013 Zpracoval: Vaňková Jaroslava vedoucí EÚ Předkládá: Ing. Josef Hypr ředitel I. Plnění úkolů v oblasti

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2008 Územní samosprávný

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2010 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, BRUNTÁL, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 00601322 (555 559 711 e-mail: info@sps-bruntal.cz fax: 555 559 720 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2010 Vypracoval

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Slavkovský

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax: 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracoval: Iveta Němcová..

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 za rok 2010 Zpracovala: Ing. Liduše Trčková Schválil:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek III. Příklady účtování příspěvkových organizací 1 Dlouhodobý majetek Postupy účtování, způsoby oceňování a odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou uvedeny v Českém účetním stanardu č.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-37/15-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-37/15-S PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-37/15-S Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E L I P O V Á za rok 2008

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E L I P O V Á za rok 2008 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E L I P O V Á za rok 2008 1. stav účtu 933 zúčtování příjmů a výdajů saldo příjmů a výdajů po konsolidaci + 2 181 316,73 změna stavu běžné účty peněžních fondů - 9 133 723,30

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 -

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 - Účetní jednotka: - 1 - Městys Moravská Nová Ves náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363 Účetní období: 2011 Závěrečný účet sestavený dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Rozbor případného sloučení právních subjektů

Rozbor případného sloučení právních subjektů MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Úřad městské části Odbor školství, kultury a místní Agendy 21 Staroklánovická 260 190 16 Praha 9 Rozbor případného sloučení právních subjektů vypracováno v dubnu 2012 I. Současný

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIH-106/14-H Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 I. Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2015 1) Rozpis rozpočtu z MŠMT na kraje Zveřejněné informace Materiál Principy normativního rozpisu rozpočtu

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz č.j. 517 2014 A7 Jeř A 10 V Praze dne 27. března 2014 Předkládá: Mgr. et Bc. Daniel Kaiser (ředitel) Zpracovala:

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

o hospodaření školy za kalendářní rok 2014

o hospodaření školy za kalendářní rok 2014 Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná-Mizerov V Ý R O Č N Í Z P R Á VA o hospodaření školy za kalendářní rok 2014 Název dokumentu: Výroční zpráva o hospodaření

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2002 Opava, únor 2003 1. Úvod Matematický ústav v Opavě vykázal za rok 2002 ztrátu ve výši 376 tis. Kč. Jedná se o ztrátu,

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2012 Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

Rozbory hospodaření s prostředky zřizovatele za kalendářní rok 2008

Rozbory hospodaření s prostředky zřizovatele za kalendářní rok 2008 IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s prostředky zřizovatele 1.1. Výnosy z hlavní a doplňkové i 1.2. Náklady z hlavní a doplňkové i 1.3. Výsledek hospodaření organizace 1.4. Hospodaření s peněžními

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané příspěvkové organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané příspěvkové organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Věstník NKÚ, kontrolní závěry 65 13/20 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané příspěvkové organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Kontrolní akce

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011

květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011 květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011 Osnova Hospodaření společnosti v roce 2011 Výsledky hospodaření Přehled výnosů Komentář k vybraným položkám výnosů Přehled nákladů Komentář

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o hospodaření školy Příjmy Výdaje Majetek školy Rozbor hospodaření 2003 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2003 PŘÍJMY: CELKOVÉ PŘÍJMY 19 324 180,90 Kč z toho prostředky získané vlastní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium, Česká Lípa, Ţitavská 2969, příspěvková organizace Tel.: 487 829 101, fax: 487 829 152, gym-cl@gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Lenka Štimplová.. Hana Zakouřilová..

Více

Údaje o zpracovateli. Dům zahraniční spolupráce

Údaje o zpracovateli. Dům zahraniční spolupráce Tabulka č. 1 Údaje o zpracovateli Přesný název organizace - podle platné zřizovací listiny: Adresa sídla zpracovatele: Dům zahraniční spolupráce Adresa poštovní: IČ: Bankovní spojení: 613639 Na Poříčí

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám.

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám. IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 71006648 700 Příspěvková organizace 25.2.2015 7:30:22 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 30.01.2015 10:09:47 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 9 283 106,49 5 093 193,60 4 189 912,89 4 745 209,71 A. Stálá aktiva

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006 Přílohy : 1. Obecné informace 2. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace 4.09.a Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČ 00262552, se sídlem Husova 490, Rychnov u Jablonce nad Nisou vydává na základě usnesení ZM č... konaného dne. podle 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70286001 DOMOV PRO SENIORY Ludmírov čp. 2, 798 55 Ludmírov sestavený k 312012 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nenastává žádná změna. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12.2014 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 44.629.109,00 Kč 8.849.587,78

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více