DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ. (projekt SIPVZ PI Informační gramotnost) katalog akreditovaných kurzů úroveň S specifické znalosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ. (projekt SIPVZ PI Informační gramotnost) katalog akreditovaných kurzů úroveň S specifické znalosti"

Transkript

1 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (projekt SIPVZ PI Informační gramotnost) katalog akreditovaných kurzů úroveň S specifické znalosti

2 Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, dovolte nám předložit Vám seznam témat našich akreditovaných kurzů DVPP, které jsou zařazené do úrovně S projektu SIPVZ. Věříme že Vás naše nabídka může oslovit a být Vám přínosem ve Vaší práci. Celoživotní vzdělávání se stává jedním z důležitých aspektů efektivního využívání lidských zdrojů a zvyšování produktivity práce. Používání výpočetní techniky se stalo samozřejmou součástí pracovních činností ve všech organizacích. Počítačová gramotnost je pokládána za nezbytný předpoklad pro efektivní využívání všech možností, které nám počítače nabízejí. Počítačová škola IdeaHelp nabízí svým zákazníkům komplexní služby v oblasti vzdělávání informačních technologií od roku 1995, tedy již více než 9 let. Za tuto dobu jsme nasbírali řadu zkušeností, díky kterým své služby neustále vylepšujeme a přibližujeme zákazníkům. Nabízíme Vám školení nejrůznějších počítačových produktů, pro uživatele všech úrovní znalostí - od začátečníků až po pokročilé uživatele. V nabídce jsou kurzy textových editorů, tabulkových procesorů, databází, informační a komunikační technologie, internetu a elektronické pošty, administrace počítačových sítí a další. Smyslem našich kurzů je naučit uživatele nejen základní znalosti, ale v krátké době je naučit používat i další funkce, které v konečném důsledku urychlí a zefektivní jejich práci. Kurzy jsou koncipovány jako denní ( ) a odpolední ( do ). Pořádáme kurzy informační a komunikační techniky pro učitele a pracovníky školství, a ve spolupráci s Úřady práce Pardubického a Královehradeckého kraje také rekvalifikační kurzy pro nezaměstnané. Spolupráce s úřady práce pokračuje již šestým rokem. V současné době spolupracujeme se všemi úřady práce Pardubického kraje (ÚP Pardubice, ÚP Chrudim, ÚP Ústí nad Orlicí a ÚP Svitavy). V oblasti Královehradeckého kraje provádíme rekvalifikační kurzy pro ÚP Rychnov nad Kněžnou a ÚP Náchod. Tato spolupráce přinesla možnost rekvalifikace v oblasti informačních technologií téměř jednomu tisíci účastníkům, kteří mohou při hledání svého pracovního uplatnění nabídnout kvalifikaci Znalost práce s osobním počítačem. Naše školení zajišťují profesionální lektoři. Mimo nabídky standardních kurzů se zabýváme návrhem a realizací dlouhodobých vzdělávacích programů, zaměřených na konkrétní potřeby našich zákazníků. V současné době provozujeme tyto počítačové učebny a to v Žamberku - Klostermanova 1258, v Ústí nad Orlicí - Tvardkova 1191, v Rychnově nad Kněžnou - Jiráskova 1320, v Dobrušce - Solnická 777, ve Svitavách - 5. května 13, v Chrudimi - Tovární 1112 a v Pardubicích - Štrossova 239. Máme k dispozici také mobilní učebnu, kterou jsme schopni umístit dle přání zákazníka. Učebny jsou vybaveny moderní výpočetní technikou včetně přístupu k internetu. Standardem je také digitální dataprojektor. Školení zajišťujeme i u zákazníka na jeho vlastní technice. Jsme našim klientům vždy nablízku. Naše počítačová škola je akreditována k provádění přípravných kurzů a testování ECDL (European Computer Driving Licence je mezinárodně uznávaná objektivní standardizovaná metoda pro ověření počítačové gramotnosti). Jsme členy asociace vzdělávání dospělých a akreditovaným rekvalifikačním střediskem MŠMT ČR. Na setkání při některém z kurzů se těší ing. J a n Š E D A jednatel společnosti

3 PŘEHLED KURZŮ SIPVZ P1 informační gramotnost úroveň S Kód kurzu Název kurzu Trvání Počet hodin (včetně DPH) Číslo akreditace K01 Administrace serveru Windows od začínajícího správce po experta 5 dnů ,00 Kč / jak efektivně spravovat školní síť K02 Vytvoření multimediální prezentace na CD nebo DVD - příprava výukové hodiny v programu Power Point 2 dny ,00 Kč / K03 Digitální fotografie ve školní praxi 2 dny ,00 Kč / K04 K05 K06 K07 K08 K09 K10 K11 K12 K13 Vypalujeme data zálohování informací na CD a DVD Databáze využití programu Access pro práci učitele Profesionální dokumenty a speciální funkce v textovém editoru Word Analýza dat a pokročilé funkce tabulkového kalkulátoru Monitorování, ochrana a zabezpečení systému a sítí Windows před útočníky a hackery Bezpečnost počítačových dat, vytváření a obnova image pevných disků a složek Hardwarové vybavení počítače, jeho funkce, servis, opravy a konfigurace Přípravný kurz k testování ECDL (MODUL 1,2,3,4) Přípravný kurz k rozšíření ECDL (MODUL 5,6,7) Bakaláři - program pro školní administrativu z pohledu učitele 1 den 7 950,00 Kč / dny ,00 Kč / dny ,00 Kč / dny ,00 Kč / dny ,00 Kč / den 7 850,00 Kč / dny ,00 Kč / dny ,00 Kč / dny ,00 Kč / den ,00 Kč /

4 Organizační pokyny: Minimální počet účastníků pro konání kurzu je 5. Maximálně se může jednoho kurzu zúčastnit osob a to dle technického vybavení konkrétní učebny. Každý účastník má k dispozici po celou dobu kurzu svůj počítač. Kurzy jsou koncipovány jako denní ( ) a odpolední ( do ). Obsahovou náplň jednotlivých kurzů je možné určitým způsobem upravit a zaměřit se tak na tématiku, která je právě pro Vás relevantní. Podmínkou je dostatečný počet zájemců, kteří se domluví s naším metodikem na úpravě výukového plánu.v případě Vašeho zájmu a dostatečné účasti jsme schopni Vám nabídnout možnost realizovat kurz přímo ve Vaší škole. V tomto případě zabezpečíme dodání potřebné audiovizuální techniky (dataprojektor, plátno, lektorský počítač). Na kurz se můžete přihlásit telefonicky na čísle nebo elektronickou poštou Písemné objednávky zasílejte výhradně na adresu: Počítačová škola IdeaHELP, Klostermanova ul.1258, Žamberk. Ostatní informace: Kurz K011 - Přípravný kurz k testování ECDL Start (Modul 1,2,3,4) je určen úplným začátečníkům, kteří nejsou znalí práce s počítačem nebo neměli možnost se zúčastnit školení úrovně Z, a dále pak také pracovníkům Vaši školy, kteří sice absolvovali školení úrovně Z, ale rádi by si své znalosti osvěžili a rozšířili. Kurzy K11 - Přípravný kurz k testování ECDL Start (Moduly 1,2,3,4), a K12 - Přípravný kurz k testování ECDL (Moduly 5,6,7) jsou pro Vás jedinečnou možnosti jak z prostředků DVPP plně financovat získání mezinárodního certifikátu počítačové gramotnosti ECDL.

5 K01 Administrace serveru Windows od začínajícího správce po experta - jak efektivně spravovat školní síť Charakteristika: Kurz je určen všem učitelům a pracovníkům škol, kteří řeší problematiku správy menší počítačové sítě a chtějí skoncovat s amatérským způsobem správy a údržby svých počítačů metodou pokusů a omylů, a mají zájem svoji práci zefektivnit a přistupovat k ní profesionálně. Dále je kurz určen těm, kteří se na tento úkol připravují. Předpoklady: Znalost OS Windows na vyšší úrovni a dostatečná praxe v práci s IT. Další podmínkou je orientační znalost počítačové angličtiny. Anotace: Úvod do Windows 2000 Server a počítačových sítí Administrace Windows 2000 sítí Zabezpečení Windows 2000 sítí Topologie a propojení Přenosové protokoly Protokoly TCP/IP IP adresování Optimalizace obsazení IP adres Internet, FTP a WWW Instalace a upgrade Windows 2000 Konfigurace prostředí, control panel Klienti Windows 2000 v síti, TCP/IP, NWLINK Tvorba a správa uživatelských účtů Uživatelské skupiny NTFS, práva, komprese, EFS Sdílení složek, DFS Další metody instalace klientů, Norton GHOST, operace administrace Antivirová ochrana Virtuální CD-ROM Prostředí pracovní skupiny Využití znalostí Účastník kurzu získá znalosti a zkušenosti potřebné pro instalaci, v praxi: konfiguraci a základní administraci Microsoft Windows 2000 Server. Trvání: 5 dnů, celkem 35 hodin Kč

6 K02 Vytvoření multimediální prezentace na CD nebo DVD - příprava výukové hodiny v programu Power Point Charakteristika: Kurz je vhodný pro všechny učitele, kteří nechtějí stále a znovu obcházet knihovny a prohledávat školní kabinety při přípravě vyučovací hodiny, ale chtějí mít vše připraveno a uspořádáno v jednom jediném počítačovém souboru. Předpoklady: Uživatelská znalost obsluhy PC a OS Windows. Výhodou je orientace v programech Microsoft Word, případně i Microsoft Excel. Anotace: V rámci kurzu se účastníci naučí upravovat text, připravovat osnovu pro prezentaci, vytvářet obrázky a kresby, používat hotové fotografie, video i zvukové informace. Nastavit barevné schéma prezentace, využít speciální efekty, provádět úpravu grafů a grafických objektů, autorských poznámek, multimédií, animací, hypertextových odkazů, a v případě potřeby prezentovat konečný výsledek i na internetu. Příprava prezentace pro automatické prohlížení nebo i na pokyny přednášejícího. Naučí se rovněž prezentace přenášet na jiné počítače, a spouštět je i tam, kde není k dispozici program Powerpoint. Předvedeny budou různé možnosti využití programu pro Vaši snadnější a mnohem efektivnější činnost při výuce. Využití znalostí Hodina připravená v programu PowerPoint nemusí být pouze doplňkem v praxi: výkladu, ale může být i kompletním výkladem včetně závěrečných otázek k ověření předneseného učiva, testů a jejich vyhodnocení. Výuka může být prezentována na televizoru připojeném k počítači, na datovém projektoru, nebo na počítačích každého žáka v počítačové učebně. Může být i podkladem pro výuku například suplujícího učitele, který vyučuje podle prezentace na svém počítači. Jednotlivé snímky je vždy možné vytisknout a předat tak žákům potřebné materiály. Trvání: 2 dny, celkem 14 hodin zkoušku ECDL z modulu Kč

7 K03 Digitální fotografie ve školní praxi Charakteristika: Kurz je vhodný pro učitele, kteří mají pouze základní zkušenosti s fotografováním a nechtějí pouze cvakat spouští digitálního fotoaparátu, ale mají zájem podpořit svou výuku obrazovými informacemi z nejrůznějších zdrojů a potřebují je jednoduše a rychle zpracovat a prezentovat. Předpoklady: Uživatelská znalost obsluhy PC a OS Windows Anotace: Účastníci kurzů získají informace o různých typech fotoaparátů a o tom, na co se zaměřit při jejich výběru. Dále se naučí nastavovat některé důležité funkce tak, aby jejich práce s digitálním fotoaparátem byla vždy perfektní. Dostanou technické informace o nastavení rozlišení, správném postupu při zaostřování, ale také o zásadách správného výběru a zachycení snímku. Probráno bude fotografování v nepříznivých světelných podmínkách, předmětu snímku v pohybu, fotografování v protisvětle, využití různých efektů a podobně. V další části se účastníci naučí přenosu snímků z fotoaparátu do počítače. Po jejich přenesení se v praxi seznámí s jejich dalším zpracováním (otáčení, ořezávání, změna nastavení jasu, kontrastu a barevného odstínu, úprava jejich rozlišení podle způsobu upotřebení). Naučí se svoje snímky rovněž archivovat. Využití znalostí Učitel se naučí jak pořizovat fotografie, upravovat je, archivovat a v praxi: následně například prezentovat nebo tisknout. Trvání: 2 dny, celkem 14 hodin Pomůcky: digitální fotoaparát, scanner Kč

8 K04 Vypalujeme data zálohování informací na CD a DVD Charakteristika: Kurz je vhodný pro uživatele, kteří mají zkušenosti s ovládáním osobního počítače, a chtějí svá data bez problémů zálohovat prostřednictvím CD nebo DVD. Dále pak těm, kteří vytvářejí vlastní prezentace nebo jiná díla, a chtějí si vytvořit vlastní výukové CD-ROM. Předpoklady: Uživatelská znalost obsluhy PC a OS Windows Anotace: V rámci kurzu se účastníci naučí rozeznávat jednotlivé druhy záznamových médií a možnosti jejich použití pro různé druhy datových nebo hudebních souborů. Budou seznámeni s různými typy dat a s jejich přípravou před vlastním vypalováním. Seznámí se například s převodem hudebních souborů do formátu MP3, včetně vyhledání příslušných informací ke skladbám na Internetu. Naučí se ukládat připravené soubory na CD a vytvářet datová, hudební nebo kombinovaná CD ve vypalovacím programu NERO Burning ROM, který je v českém jazyce. Dále budou účastníci kurzu seznámeni s možností kopírování dat z jednoho CD na druhé, včetně kopírování na DVD. Pozornost bude věnována vytvoření CD a DVD s přípravou kompletní celoroční výuky daného předmětu. Využití znalostí Ukládání vytvořených datových souborů na zálohovací CD-ROM, v praxi: vytváření vlastních prezentací. Kopírování CD a DVD Trvání: 1 den, celkem 7 hodin 850 Kč

9 K05 Databáze využití programu Access pro práci učitele Charakteristika: Určeno všem učitelům, kteří potřebují získat a prohloubit tyto znalosti pro potřebu výuky, a všem pracovníkům škol, kteří potřebují MS Access k řešení problémů denní praxe. Předpoklady: Uživatelská znalost obsluhy PC a OS Windows. Výhodou je základní znalost programu Microsoft Excel. Anotace: V rámci kurzu získá účastník solidní představu o možnostech databázového programu Access, seznámí se se základními pojmy z oblasti databází, s uživatelským rozhraním databázového programu Access, naučí se jak efektivně a správně navrhnout strukturu databáze, vytvářet vstupní formuláře pro zadávání dat. Dále by mu získané znalosti měly umožnit vytvářet vlastní filtry, dotazy, výstupní sestavy (přehledy) a grafy. Součástí kurzu jsou také témata zabývající se vlastní administrací hotové databáze pro konečného uživatele, který již pouze zadává data, a provádí jejich analýzu formou předdefinovaných dotazů a výstupních sestav. Znalosti získané v tomto kurzu by měly účastníkovi pomoci při tvorbě vlastních databází pomocí tohoto programu. Využití znalostí Učitel nebo zaměstnanec školy může na základě získaných znalostí s v praxi: prací na databázovém programu Access zpracovávat různé údaje, které obsahují větší množství dat rozdělených do více tabulek. Vytvořená databáze může sloužit například k vypracování přehledu sběru léčivých bylin, přehledu aktivity žáků ve sportovních turnajích nebo prospěchu. Trvání: 3 dny, celkem 21 hodin zkoušku ECDL z modulu Kč

10 K06 Profesionální dokumenty a speciální funkce v textovém editoru Word Charakteristika: Kurz je určen nejširšímu okruhu pedagogů, kteří si chtějí prohloubit své dosavadní znalosti, a stojí před problémem efektivní tvorby dokumentů, které se svým charakterem blíží publikaci. Předpoklady: Uživatelská znalost obsluhy PC a OS Windows a základní znalost programu MS Word (tvorba a formátování textu). Anotace: Akce je zaměřena zejména na tvorbu tzv. dlouhých dokumentů tj. příruček, učebních textů (včetně sazby vzorců) a na související problematiku. Důraz je kladen na všechny publikační funkce (styly, obsah, rejstřík, křížové odkazy ), které tuto činnost usnadňují. Nedílnou součástí je problematika vložené grafiky, využití nástrojů pro kreslení, hromadnou korespondenci, tvorba maker, pokročilé funkce tisku, včetně použití programu FinePrint pro automatizovaný tisk brožur. Využití znalostí Účastník bude po absolvování tohoto kurzu schopen efektivně tvořit v praxi: pomocí textového editoru Word rozsáhlejší dokumenty typu brožura či publikace. Trvání: 2 dny, celkem 14 hodin zkoušky ECDL z modulu Kč

11 K07 Analýza dat a pokročilé funkce tabulkového kalkulátoru Charakteristika: Kurz je určen všem pedagogům, kteří si chtějí prohloubit své dosavadní znalosti, a potřebují získat nové dovednosti ve prospěch efektivnějšího zpracování informací ve svých předmětech (výsledky měření, laboratorní práce atd.), případně pro další účely. Předpoklady: Uživatelská znalost obsluhy PC a OS Windows a základní znalost programu MS Excel (editace a formátování buněk). Anotace: Akce je zaměřena na pokročilé činnosti při práci s tabulkovým procesorem, zejména na nejrůznější druhy funkcí programu (tj. matematické, statistické ) včetně práce s poli vzorců, importu a exportu dat, filtrování dat, citlivostní analýzy, kontingenční tabulky a tvorby maker. Využití znalostí Účastník by měl být schopen po absolvování tohoto kurzu zvýšit svoji v praxi: efektivitu práce s tímto tabulkovým kalkulátorem. Trvání: 2 dny, celkem 14 hodin zkoušky ECDL z modulu Kč

12 K08 Monitorování, ochrana a zabezpečení systému a sítí Windows před útočníky a hackery Charakteristika: Kurz je vhodný pro správce operačních systémů Microsoft Windows 2000/XP. Kurz upozorňuje na nejčastěji zneužívané chyby v nastavení serveru i klientských stanic. Ukazuje cestu, jak co nejefektivněji monitorovat a chránit systém před útočníky jak lokálního, tak i vnějšího charakteru. Předpoklady: Znalost operačního systému MS Windows 2000/XP na úrovni administrátora Anotace: Stupně krizové služby Moment náhodného monitorování Odhalení do doby obnovení systémové operace Shromažďování dat, spyware, dealery, trojské koně Kontroly registrů a programy na jejich opravu Praktické ukázky činnosti programů Metody náhodného odhalení a prevence Praktická cvičení v odhalování napadení Metody odhalování účastníka Určování technologií umožňujících efektivní odhalení útočníka Minimalizace případných škod Nástroje k zajištění stop po útočníkovi Zpracování analýzy Praktická cvičení v analýze kompromitovaných Windows systémů Obnovení do stavu před napadením Často zneužívané chyby v nastavení serveru Chyby v nastavení klientských stanic Využití znalostí Po skončení kurzu bude účastník schopen aplikovat konkrétní postupy a v praxi: opatření pro zvýšené zabezpečení systémů MS Windows, bude schopen monitorovat a detekovat případnou snahu o průnik do počítačové sítě, adekvátně reagovat v případě objevení útoku a identifikovat příčiny útoku. Shromáždit všechna data související s napadením a analyzovat veškeré dostupné informace vztahující se k útoku. Účastník zvládne využívat technologie a metody umožňující vyloučení nových typů útoků v budoucnu. Trvání: 2 dny, celkem 14 hodin Kč

13 K09 Bezpečnost počítačových dat, vytváření a obnova image pevných disků a složek Charakteristika: Naučíte se pracovat s programy pro vytváření obrazu (image) Vašich dat a tato data následně zálohovat na různá média pomocí vypalovacích programů. Předpoklady: Znalost operačního systému MS Windows 98/2000/XP na úrovni uživatele Anotace: Příprava dat pro zálohování Datové soubory Hudební soubory Převody dat před zálohováním Druhy záznamových médií Záznamová média CD Záznamová media DVD+ a DVD- Dvouvrstvá záznamová média DVD Zálohovací programy Program Nero Burning ROM Základní a pokročilé funkce programu Zálohování s programem Nero Backup Zálohování vlastních videosouborů Úprava videosouborů před zálohováním Vytváření image pevných disků Zálohování image Obnova pevného disku z image souboru Použití programu Alkohol 120% pro vytváření virtuálních disků a jejich obrazů Zálohování s programem Alkohol 120% Využití znalostí Účastník bude schopen chránit svá data v počítači prostřednictvím v praxi: vytváření záložních kopií obsahu svých datových úložišť. Záložní kopie vytvořené na disku CD, DVD nebo záložním disku na jiném počítači se naučí opět obnovovat a svá původní data rekonstruovat. Trvání: 1 den, celkem 7 hodin 850 Kč

14 K10 Hardwarové vybavení počítače, jeho funkce, servis, opravy a konfigurace Charakteristika: Získáte informace o jednotlivých prvcích hardwarového vybavení počítače, od základní desky, mikroprocesoru, paměti, až po jednotlivé periferie (tiskárny, scannery,...), typy disků, způsoby uložení dat (alokační tabulky FAT32, NFTS,...), přenosu dat včetně operačního systému z disku na disk,... Další část se zabývá mechanikami CD, CD-R a DVD a DVD-R, monitory CRT či LCD, nastavováním základních parametrů počítače prostřednictvím programu Setup, a vlastní konfigurací Windows 98/XP/2000. Předpoklady: Tohoto kurzu se mohou účastnit klienti i se základními znalostmi funkcí počítače. Anotace: Počítačové skříně AT a ATX Rozdíly v zapojení spínacích ovládacích prvků Rozdíly v připojení základních desek k ovládacím prvkům Zdroje pro počítačové skříně, jejich výkon, výstupy a napájecí vývody CD-ROM a CD-RW mechaniky Montáž a demontáž, připojení k základní desce DVD a DVD-RW mechaniky Sloty ISA, PCI, PCIe (Expres), PEG, AGP Montáž karet v jednotlivých slotech základní desky Pevné disky IDE, SCSI Kabely ATA, Ultra ATA, Serial ATA Formátování pevného disku FAT32 a NFTS Procesory, patice a jejich chladící ventilátory Instalace ovladačů zvukových a grafických karet Výměna pevných disků a přenesení systému včetně dat na nový disk Porty LPT, USB, FireWire, BlueTouch Monitory CRT a LCD, výhody, nevýhody, údržba Grafické karty Tiskárny a zajištění levného tisku Využití znalostí Účastník bude schopen provádět běžné servisní a kontrolní zásahy na v praxi: hardwaru počítače, a nastavovat jeho provozní parametry. Téměř každý uživatel počítače se dostane do situace, kdy už mu přestane dostačovat pouhý "laický" přístup, a bude mít potřebu provádět určité hardwarové zásahy sám bez čekání na externího technika. Trvání: 2 dny, celkem 14 hodin Kč

15 K11 Přípravný kurz k testování ECDL (MODUL 1,2,3,4) Charakteristika: Kurz je určen všem skupinám pedagogů, kteří si již osvojili základní dovednosti obsluhy IT (např. absolvováním školení úrovně Z SIPVZ), kteří mají zájem tyto znalosti objektivně standardizovat podle standardů doporučovaných orgány EU, tj. podle konceptu ECDL. Předpoklady: Základní nebo alespoň minimální znalost obsluhy PC, OS Windows a modulů Word a Excel. Anotace: Účastníci se seznámí se základy informačních technologií, s počítačovou terminologií, s různými typy programů. Dále si osvojí práci se soubory a složkami v PC (kopírování, mazání, vytváření zástupců pro spouštění programů,...) s pomocí programu Průzkumník a Total Commander. Dále se naučí pracovat s programem Word a vytvářet jednoduché i složitější plakátky, letáčky, zprávy, dopisy. V programu Word se naučí pracovat také s obsahem a dalšími užitečnými pomůckami, které hodně uživatelů ke své škodě vůbec nevyužívá. V poslední části kurzu bude probrána práce s programem Excel, zaměřená na jeho využití ve škole. Využití znalostí Cílem akce je upevnit znalosti klasických kancelářských aplikací, které v praxi: uživatelé získali buď praxí nebo na základě předchozích školení, a to zejména pomocí praktických činností. Konečným cílem je získání certifikace ECDL Start (složení modulů 1, 2, 3, 4). Učitel nebo zaměstnanec školy může na základě získaných znalostí pracovat se systémem Windows, s programy Word a Excel, a s jejich pomocí zpracovávat různé potřebné materiály a údaje. Trvání: 4 dny, celkem 28 hodin zkoušky ECDL z modulů 1,2,3,4 - Start 3400 Kč ( včetně testů ECDL: Kč)

16 K12 Přípravný kurz k rozšíření ECDL (MODUL 5,6,7) Charakteristika: Kurz je určen všem skupinám pedagogů, kteří si již osvojili základní dovednosti obsluhy IT (např. absolvováním školení úrovně Z SIPVZ), kteří mají zájem tyto znalosti objektivně standardizovat podle standardů doporučovaných orgány EU, tj. podle konceptu ECDL. Kurz je vhodný pro uživatele, kteří již jsou držiteli základního certifikátu ECDL Start, nebo se chtějí připravit na testování i z modulů 5, 6 a 7. Předpoklady: Předpokladem k úspěšnému absolvování kurzu je znalost ovládání osobního počítače na úrovní znalostí ECDL Start (moduly 1,2,3,4). Anotace: V rámci kurzu získá účastník solidní představu o možnostech databázového programu Access, seznámí se se základními pojmy z oblasti databází, s uživatelským rozhraním databázového programu Access, naučí se jak správně navrhnout databázi a vytvářet vstupní formuláře pro zadávání dat. Dále by mu získané znalosti měly umožnit vytvářet vlastní filtry, dotazy, výstupní sestavy (přehledy) a grafy. V další části kurzu se účastníci budou věnovat programu PowerPoint. Naučí se pracovat s animací objektů. Probrána bude úprava grafů a grafických objektů. V části věnované internetu budou mít účastníci možnost seznámení se způsobem vyhledávání informací na Internetu podle katalogu i podle klíčových slov, a naučí se využívat elektronickou poštu. Jako bonus Vás naši lektoři naučí telefonovat zdarma po celém světě prostřednictvím internetu. Využití znalostí Cílem akce je doplnit a upevnit znalosti klasických kancelářských v praxi: aplikací, které uživatelé získali buď praxí nebo na základě předchozích školení, a to zejména pomocí praktických činností. Konečným cílem je doplnění certifikace ECDL Start (složení modulů 1, 2, 3, 4) na ECDLkomplet, tj. příprava a certifikace ve zbývajících modulech 5, 6 a 7. Trvání: 4 dny, celkem 28 hodin zkoušky ECDL z modulů 5,6, Kč ( včetně testů ECDL: Kč)

17 K13 Bakaláři - program pro školní administrativu z pohledu učitele Charakteristika: Naučíte se základní orientaci v programu Bakaláři, který se postupně stává standardem ve většině škol. Osvojíte si jednotlivé postupy, které potřebujete k zadávání všech údajů potřebných pro chod celého informačního a evidenčního systému (školení není určeno pro správce tohoto systému, k tomu jsou určena školení pořádaná přímo autory programu). Po absolvováním tohoto kurzu pro Vás nebude problémem běžná práce s tímto programem. Předpoklady: Znalost základní práce s počítačem v grafickém prostředí systému Windows. Anotace: Základní orientace v programu a jeho spuštění Přístupová hesla učitelů Přístupová hesla žáků Přístupová hesla rodičů Jednotlivé moduly Zápis známek a kontrola zápisu zvukovým přehráváním zápis zameškaných hodin Zápis průběžného hodnocení Zápis slovního hodnocení Zápis pochval a důtek Vytváření uživatelských seznamů Seznam žáků na školní výlety nebo exkurze Výstupní sestavy Statistické výstupy a jejich využití Evidence majetku a pomůcek Vytvoření skladové karty Vytvoření inventárních seznamů Podklady pro tisk vysvědčení Tisk vlastního rozvrhu hodin Tisk rozvrhů pro žáky Další funkce programu Využití znalostí Účastník bude schopen samostatně pracovat s jednotlivými částmi v praxi: systému Bakaláři, které jsou určeny pro vstup dat ze strany učitele. Naučí se zapisovat známky, průběžná hodnocení, počty zameškaných hodin, pracovat s evidencí pomůcek,... Trvání: 1 den, celkem 7 hodin Kč

18 Přenechejte nám Vaše starosti s rozdělením prostředků SIPVZ! Prostředky na SIPVZ rozdělíme podle Vašeho přání a dodáme kompletní zařízení a služby! Školení Software Hardware Dataprojektory, vizualizéry, projekční plochy, příslušenství - Moderní audiovizuální technika si v dnešní době velmi rychle nachází své místo ve školách všech stupňů i zaměření. A zdaleka to už není jen datový projektor v učebně výpočetní techniky, ale stále více také všestranná řešení pro efektivní práci v dalších vyučovacích předmětech, a to vše ve spojení s velkoplošnou projekcí a kvalitním ozvučením. Nabídku prezentační techniky SANYO naleznete na našich internetových stránkách. Pokud Vás naše nabídka zaujala, a chtěli byste některý z nabízených přístrojů vidět v provozu, jsme schopni pro Vás připravit prezentaci daného přístroje přímo u Vás ve škole, nebo v předváděcích prostorách naší společnosti. Nebojíme se konfrontační prezentace s konkurenčními dodavateli prezentační techniky. V případě zájmu nabízíme prezentační techniku včetně komplexní dodávky (kompletní instalace: stropní držák, zalištování kabelových rozvodů, montáž projekční plochy, ozvučení a vše další dle Vašeho přání). Pokud budete potřebovat pomoc ve svém výběru, rádi Vám přispějeme odbornou radou. Na všechny námi nabízené přístroje poskytujeme tříletou záruku. A navíc našim zákazníkům přinášíme jedinečnou službu - v případě poruchy zařízení v záruční době poskytujeme bezplatně po dobu opravy náhradní přístroj, a to ve lhůtě do 180-ti minut po nahlášení závady. Podkladem pro tuto nadstandardní službu je kvalita a bezporuchový chod projektorů značky SANYO. Nové počítače, kompletní návrhy a realizace učebny pokud uvažujete o pořízení nových počítačů do kabinetů a učeben výpočetní techniky, pomůžeme Vám vybrat to nejvhodnější řešení. Navrhneme Vám nejen počítačové sestavy, ale i interiér nové učebny včetně vlastní realizace podle Vašich přání a potřeb. Opravy Vašich počítačů + jejich rozšíření, servis počítačových sítí zdají se Vám počítače v kabinetech nebo v učebnách pomalé, zasekávají se? Dle Vašich požadavků provedeme repasování Vaší stávající techniky, doplnění komponent a propojení Vašich počítačů do počítačové sítě. Pokud se rozhodnete skoncovat s nekonečnými problémy při správě a údržbě Vaší školní sítě metodou pokusů a omylů, nabízíme Vám také kompletní servis a údržbu počítačových sítí.

19 ECDL - European Computer Driving Licence je mezinárodně uznávaná objektivní standardizovaná metoda pro ověření počítačové gramotnosti! Zjišťuje pomocí praktických testů, zda uchazeč je schopen efektivně využívat základní informační technologie! Certifikát deklaruje, že jeho držitel prošel nezávislým mezinárodním testem a splňuje optimální znalostní kritéria pro práci s počítačem. Projekt ECDL vznikl v západní Evropě jako reakce na problémy spojené s prudkým rozvojem informačních technologií, a tím vyvolanou potřebou stanovit objektivní minimum znalostí, které umožňují pracovníkům velkých státních a komerčních institucí tyto technologie využívat. ECDL je dostupné v 55 zemích světa a tento počet stále roste. Většina zemí západní i východní Evropy podporuje projekt ECDL na vládní úrovni. Držitel certifikátu ECDL prokazatelně zvyšuje svoji kvalifikaci a získává i širší možnosti uplatnění na trhu pracovních sil ve většině zemí EU a dalších státech. Kompletní ECDL TEST se skládá ze 7 modulů, které je možné skládat v libovolném pořadí a rozložit do několika termínů: 1. Základy informačních technologií 2. Používání PC a správa souborů 3. Textový editor 4. Tabulkový kalkulátor 5. Databáze 6. Grafické možnosti PC, způsoby a možnosti elektronické prezentace 7. Služby informační sítě Osvědčení ECDL START - Jedná se o zjednodušenou variantu ECDL testů, pro jehož získání zájemci postačí složit pouze čtyři zkoušky z libovolných modulů. Tato varianta je určena především těm zájemcům, kteří nepracují například s databázovými či prezentačními aplikacemi. To znamená, že zájemce složí zkoušku například jen z modulů 1, 2, 3 a 7 apod. V našem školícím středisku si můžete vybrat různé formy získání certifikátu ECDL podle toho, jaké jsou Vaše dosavadní znalosti v problematice výpočetní techniky: 1. Pouze absolvování zkoušek ze 7 modulů bez účasti na školení. 2. Pro zájemce bez dostatečných znalostí práce na počítači jsme připravili sadu výukových a přípravných kurzů, které Vás připraví ke složení zkoušek z jednotlivých modulů ECDL. Každý zájemce si může podle svých znalostí vybrat pouze některé konkrétní přípravné kurzy.

20 V současné době provozuje naše počítačová škola počítačové učebny v Žamberku, Ústí nad Orlicí, Rychnově nad Kněžnou, Dobrušce, Svitavách, Chrudimi a Pardubicích. Máme k dispozici také mobilní učebnu, kterou jsme schopni umístit dle přání zákazníka. Školení zajišťujeme i u zákazníka na jeho vlastní technice. Jsme našim klientům vždy nablízku. Ve spolupráci s rekreačními zařízeními Rubínek v Písečné u Žamberka a Chata Vyhlídka u Vamberka jsme schopni zajistit vzdělávací akce, včetně ubytování v klidném prostředí přírody Orlických hor. ÚSTÍ NAD ORLICÍ Tvardkova 1191 RYCHNOV nad KNĚŽNOU Jiráskova 1320 DOBRUŠKA Solnická 777 ŽAMBERK Klostermanova 1258 CHRUDIM Tovární 1112 SVITAVY ul 5.května 13 PARDUBICE Štrossova 239 Počítačové učebny jsou vybaveny moderní výpočetní i prezentační technikou. Počítače jsou propojeny do počítačové sítě. Všichni uživatelé mají také k dispozici tiskárnu. Všechny počítače mohou využívat služeb sítě internet. Lektor má k dispozici výkonný dataprojektor, pomocí něhož je možné zobrazit na plátno obraz z kteréhokoliv počítače učebny. Každý účastník kurzu má po celou dobu výuky k dispozici svůj počítač.

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě.

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě. POZVÁNKA NA KURZY Dovolujeme si zaměstnance Vaší školy pozvat na bezplatná školení sponzorovaná firmou Microsoft, která se konají na naší škole. Tato nabídka se týká všech zaměstnanců školství pedagogů

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy:

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy: Nabídka počítačových kurzů Akreditované kurzy: 1. Word... 1 2. Word pokročilí... 1 3. Excel... 1 4. Excel pokročilí... 2 5. PowerPoint... 2 6. Access... 2 7. OpenOffice.org Writer... 2 8. OpenOffice.org

Více

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE KANCELÁŘSKÉ APLIKACE Kurzy MS Office 2003, 2007 a OpenOffice jsou určeny zejména těm uživatelům PC, kteří běžně pracují s kancelářskými aplikacemi, ale chtěli by svoje znalosti a dovednosti prohloubit

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu Přípravný kurz ECDL Kurz je zaměřen na přípravu uchazeče o získání celosvětově rozšířeného certifikátu počítačové gramotnosti ECDL. Tyto ECDL certifikáty jsou určeny široké veřejnosti a jsou stále ve větší

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu V.9.3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Inormatika a informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 1. ročník + kvinta chápe a používá základní termíny

Více

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x).

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x). Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Jednotlivé semináře se zaměřují

Více

ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010

ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010 ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010 1/ Školení Word 2007 základní: - Psaní textu a změna písma - Ukládání a otevírání souborů - Kopírování, vyjmutí a vkládání textu - Způsoby zobrazení dokumentu a znaků - Vkládání

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ

Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ Zadavatel: Registrační číslo projektu: Název projektu: Střední škola Pohoda s.r.o., Na Vinici 2244, Litoměřice CZ.1.07/1.5.00/34.0613 Moderní škola Identifikační

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Základy informatiky

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Základy informatiky Metodické listy pro předmět Základy informatiky Cíl předmětu: Cílem předmětu je seznámit studenty kombinovaného studia s vytvářením a formátováním textových dokumentů, využitím tabulkových procesorů a

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 2. 9. 2013 do 27. 6. 2014 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Výpočetní technika

Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Výpočetní technika Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Předmět Typ zkoušky Obor Forma Zkoušející Období Výpočetní technika Profilová ústní Ekonomika a podnikání zaměření Podnikání Denní / Distanční Ing. Horová / K.

Více

Gymnázium,Čelákovice, J. A. Komenského 414 INFORMATIKA. Prezentace Předmětu

Gymnázium,Čelákovice, J. A. Komenského 414 INFORMATIKA. Prezentace Předmětu Gymnázium,Čelákovice, J. A. Komenského 414 INFORMATIKA Prezentace Předmětu Úvod Předmět Informatika je na Gymnáziu učen dle plánu ŠVP a splňuje následující minimální podmínky znalostí: 1. Informatika,

Více

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Tato prezentace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Tato prezentace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Posílení í spolupráce mezi MZLU v Brně ě a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 00/12 045 Historie AgroKonzulty poradenství, s. r. o. Ing. Jan Šeda Koordinační útvar

Více

DVPP školení ICT Orienta ní harmonogram školení:

DVPP školení ICT Orienta ní harmonogram školení: DVPP školení ICT Školení bude zaměřeno na rozšíření schopnosti pedagogů využívat prostředky ICT k podpoře vzdělávacího procesu, k vedení školní agendy a ke komunikaci s rodiči. Aktuální situace vyžaduje

Více

DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI

DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI Plán předmětu Název předmětu: Úvod do informačních technologií Školní rok: 2008/2009 Ročník: I. Studijní obor: DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI Forma studia: Kombinovaná Semestr: I. (zimní) Typ předmětu:

Více

Obsah. Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11. Kapitola 2 Obrázky a fotografie 21

Obsah. Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11. Kapitola 2 Obrázky a fotografie 21 Obsah Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11 Potřebné parametry počítače pro práci s multimédii 12 Stručně pro každého 12 Podrobněji pro zájemce o techniku 12 Jak ověřit kvalitu svého počítače

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009 Tento projekt je spolufinancován

Více

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint w w w. e d u - l e a r n i n g. c z Konfucius* řekl: Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším,

Více

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci P r e z e n t a c e p r o j e k t u Přílohy k prezentaci 1. M o d u l Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) Pochopení hlavních pojmů a základní znalost různých částí počítače. Pochopit,

Více

Metodické listy pro předmět Aplikační software 1 (B_ASA)

Metodické listy pro předmět Aplikační software 1 (B_ASA) Metodické listy pro předmět Aplikační software 1 (B_ASA) Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů pod Windows, především půjde o použití pokročilejších

Více

Přehled částí veřejné zakázky a požadavků zadavatele

Přehled částí veřejné zakázky a požadavků zadavatele Příloha č. 2 Přehled částí veřejné zakázky a požadavků zadavatele Část 1: Rekvalifikace v oblasti základní obsluhy PC Typ rekvalifikačního kurzu Rozsah kurzu bez Cena kurzu na jednu osobu bez DPH Obsluha

Více

POČÍTAČOVÉ KURZY PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY

POČÍTAČOVÉ KURZY PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY POČÍTAČOVÉ KURZY PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY Tyto kurzy jsou určeny lidem, kteří nemají žádnou, nebo naprosto minimální zkušenost s obsluhou PC. Školení vedou zkušení a trpěliví lektoři s mnohaletou zkušeností

Více

Informatika a výpočetní technika 1. Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011

Informatika a výpočetní technika 1. Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011 Informatika a výpočetní technika 1 Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011 Úvod Základní informace Podmínky zápočtu, docházka Pravidla chovaní v PC učebně Náplň cvičení EXCEL

Více

Aplikační software 1 (B_ASA)

Aplikační software 1 (B_ASA) Metodické listy pro předmět Aplikační software 1 (B_ASA) Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů pod Windows, především půjde o použití pokročilejších

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 1 Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 1. Server a příslušenství Počet kusů 1 Specifikace Procesor: minimálně čtyř jádrový, 2.40 GHz, 12 MB cache Pevný disk:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Dodávka výpočetní techniky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel Název: Městské centrum sociálních služeb a prevence Právní forma: Příspěvková organizace Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

Vznik a zaměření společnosti IdeaHELP

Vznik a zaměření společnosti IdeaHELP Vznik a zaměření společnosti IdeaHELP Ing. František Mikyska IdeaHELP, o.p.s. Obchodní jméno: IdeaHELP, o.p.s. Identifikační číslo: 274 70 229 Sídlo společnosti: Žamberk, Zemědělská 1004, 564 01 Právní

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace 9. Software: programové vybavení počítače, aplikace Software (SW) je programové vybavení počítače, které nám umožňuje faktickou práci na počítači tvorbu dokumentů, tabulek, úpravy obrázků, elektronickou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy 25. základní škola v Plzni, Chválenická 17, příspěvková organizace Zpracovali: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy Mgr. Zdeněk Novák Mgr. Eliška Syřínková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala

Více

1.1 Seznámení s programy Office

1.1 Seznámení s programy Office Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ

Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ Zadavatel: Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.2511 Název projektu: Moderní škola

Více

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli! V předminulém školním roce jsem se na Vás obracel s dotazníkem, jehož cílem bylo zmapovat oblasti, ve kterých by Vaši zaměstanci uvítali možnost dalšího vzdělávání

Více

Zadávací řízení na dodávku výpočetní a audiovizuální techniky

Zadávací řízení na dodávku výpočetní a audiovizuální techniky Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Zadávací řízení na dodávku výpočetní a audiovizuální techniky Projekt: Učíme se, abychom se v životě uplatnili

Více

ICT plán školy 2015-2016. Základní údaje o škole: Stávající stav:

ICT plán školy 2015-2016. Základní údaje o škole: Stávající stav: ICT plán školy 2015-2016 Základní údaje o škole: - Název: Základní škola a mateřská škola Bohdalov - Adresa: Bohdalov 205, 592 13 Bohdalov - IČO: 48894231 Základní škola a mateřská škola Bohdalov vydává

Více

Ročník VIII. Informatika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VIII. Informatika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Osobní počítač hardwarová konfigurace IX. /OPAKOVÁNÍ/ /základní jednotka / /externí zařízení počítače / F: hromadná M:samostatná práce žák zná princip činnosti a stavbu osobního počítače /komponenty/ (skříně

Více

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek.

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. NABÍDKA KURZŮ AKTUÁLNĚ Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. Kontakt pro další informace a přihlášky: lukesova@spseplzen.cz VYHLÁŠKA 50 Školení

Více

Stručný obsah. Úvod 15. KAPITOLA 1 První kroky v systému Windows 8 19. KAPITOLA 2 Hlavní panel a jeho možnosti 41. KAPITOLA 3 Soubory a složky 51

Stručný obsah. Úvod 15. KAPITOLA 1 První kroky v systému Windows 8 19. KAPITOLA 2 Hlavní panel a jeho možnosti 41. KAPITOLA 3 Soubory a složky 51 Stručný obsah Úvod 15 KAPITOLA 1 První kroky v systému Windows 8 19 KAPITOLA 2 Hlavní panel a jeho možnosti 41 KAPITOLA 3 Soubory a složky 51 KAPITOLA 4 Práce se schránkou 85 KAPITOLA 5 Osobní přizpůsobení

Více

Excel pro začátečníky

Excel pro začátečníky Excel pro začátečníky (12-14 hodin) 1. Základy práce s tabulkami (2 hodiny) Aktivní buňka Vkládání dat do buňky Řádek vzorců Oprava zapsaných údajů Pohyb po tabulce a listech Výběr oblasti Výška řádku

Více

Úvod 13. Seznámení s PowerPointem 15. K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací.

Úvod 13. Seznámení s PowerPointem 15. K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací. Obsah Úvod 13 1 Seznámení s PowerPointem 15 K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací. 19 Spuštění a ukončení programu 20 Spuštění PowerPointu

Více

Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT H/01 Kuchař - Číšník. IKT Informační a komunikační technologie

Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT H/01 Kuchař - Číšník. IKT Informační a komunikační technologie Číslo projektu školy Číslo a název šablony klíčové aktivity Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0963 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_ICT_II_S1_02 Popis výukového materiálu

Více

Aplikační software 2

Aplikační software 2 Metodické listy pro předmět Aplikační software 2 Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů patřících do balíku programů MS Office 2003. Studenti se

Více

1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows

1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows 1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows Hlavní náplní kurzu je seznámit účastníky se základními a středně pokročilými technikami vybraných produktů MS Office.

Více

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Ing. Mgr. Jiří Svoboda Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Soft skills Manažerské a marketingové kurzy Manažerské dovednosti Moderní marketingová komunikace Efektivní komunikace Komunikace se zákazníkem Péče

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

Aplikační software B

Aplikační software B Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Dále se naučí zpracovávat prezentace

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

PiL-Off01 - Microsoft Office I - Novinky v jednotlivých aplikacích

PiL-Off01 - Microsoft Office I - Novinky v jednotlivých aplikacích Nabídka bezplatných uživatelských školení zaměřených na Microsoft Office 2007/2010 PiL-Off01 - Microsoft Office I - Novinky v jednotlivých aplikacích (Přehledový kurz, délka trvání 6 hodin.) Obsahem kurzu

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2013 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Microsoft Word základní

Microsoft Word základní Časový rozsah: 2 dny (8:30-14:00) Cena: 2400 Kč + DPH Microsoft Word základní Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a

Více

Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV

Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV ICT plán je vypracován na základě metodického pokynu č.j. 1552/2005-551. ICT plán školy popisuje stávající stav z hlediska vybavení

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-101

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-101 Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 5 Název kurzu Moderní využití výpočetní techniky v oblasti sociálních služeb (pro pokročilé) Cílová skupina Pracovníci sociálních služeb a dobrovolníci,

Více

ICT plán školy na období 2007-2008

ICT plán školy na období 2007-2008 ICT plán školy na období 2007-2008 Název školy : Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Ulice : Školní 1610 Místo : Rožnov pod Radhoštěm PSČ : 756 61 Tel. : 571 752 311

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Operační program

Více

ICT plán školy na rok 2006-07

ICT plán školy na rok 2006-07 ICT plán školy na rok 2006-07 Gymnázium Jana Ámose Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. počet žáků ve škole (k. 9. 2005): 708 (pouze denní studium) 678 všeobecné zaměření

Více

Tematická oblast: Informační a komunikační technologie (VY_32_INOVACE_09_2_IT) Autor: Ing. Jan Roubíček. Vytvořeno: prosinec 2013 až leden 2014

Tematická oblast: Informační a komunikační technologie (VY_32_INOVACE_09_2_IT) Autor: Ing. Jan Roubíček. Vytvořeno: prosinec 2013 až leden 2014 Tematická oblast: (VY_32_INOVACE_09_2_IT) Autor: Ing. Jan Roubíček Vytvořeno: prosinec 2013 až leden 2014 Anotace: Digitální učební materiály slouží k seznámení se základy informačních a komunikačních

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

Předmět: informační a komunikační technologie

Předmět: informační a komunikační technologie Předmět: informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Zařízeni musí splňovat minimální parametry uvedené níže u každého zařízení ve sloupci Specifikace předmětu zakázky.

Zařízeni musí splňovat minimální parametry uvedené níže u každého zařízení ve sloupci Specifikace předmětu zakázky. ICT 1 MSZ Příloha 1a Specifikace předmětu zakázky Seznam zboží s uvedením jeho kvantifikace, technických parametrů a ceny Zakázka: 2/2013 Zadavatel: Základní údaje: Střední škola technická a zemědělská,

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Informatika je dán obsahem vzdělávací oblasti Informační a komunikační

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-H-3/1-5 technologie Délka modulu 45 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače, seznámí se s jednoduchou historií vývoje počítačů. Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače

Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače, seznámí se s jednoduchou historií vývoje počítačů. Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače Informatika PŘEDMĚT: Informatika Ročník: 5. RVP Výstup Ročníkový výstup Doporučené učivo Průřezová témata ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM 1. Využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie

Více

INFORMATIKA 6. ROČNÍK

INFORMATIKA 6. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA INFORMATIKA 6. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky MS

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10 Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

MECHANIK ELEKTROTECHNIK - mechanik elektronik

MECHANIK ELEKTROTECHNIK - mechanik elektronik MECHANIK ELEKTROTECHNIK - mechanik elektronik 26-41-L/01 Nabízíme unikátní možnost získání výučního listu i maturitního vysvědčení během 4 standardních let! Naše škola byla vybrána jako jedna z několika

Více

Srovnání 602Office a 602PC SUITE

Srovnání 602Office a 602PC SUITE - Srovnání a 1 z 6 Srovnání a Následující tabulka slouží k porovnání vlastnosti kancelářských balíků a 602PC SUITE. Nezaměřuje se na základní vlastnosti, společné oběma kancelářským balíkům, nýbrž na pokročilé

Více

ICT plán školy pro rok 2011-2012

ICT plán školy pro rok 2011-2012 ICT plán školy pro rok 2011-2012 Škola Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 IČO 00 50 74 74 Tel/fax +420 321 724 039 / +420 724 007 E-mail WWW iss.obchod@sendme.cz www.ssohavlickova.cz Obsah

Více

Josef Pecinovský PowerPoint 2007

Josef Pecinovský PowerPoint 2007 Josef Pecinovský PowerPoint 2007 Jak na PowerPoint 2007 v rekordním čase Josef Pecinovský Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3054. publikaci Odpovědný redaktor Karel Samohýl

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE IKT. Pojetí vyučovacího předmětu. Obecné cíle. Přínos k realizaci klíčových kompetencí

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE IKT. Pojetí vyučovacího předmětu. Obecné cíle. Přínos k realizaci klíčových kompetencí INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE IKT Pojetí vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie ja zařazen od II. do V. ročníku, přičemž v V. ročníku nabírá charakter Multimediální

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Fotograf architektury a krajiny (kód: 34-039-M) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Týká se povolání:

Více

ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008

ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008 Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008 Zpracovali: Mgr. M. Kuča

Více

na období od do (dle metodického pokynu MŠMT č.j / )

na období od do (dle metodického pokynu MŠMT č.j / ) ICT plán školy na období od 1. 9. 2016 do 30. 6. 2017 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím roce: Uspořádání a propojení kabeláží u počítačových stolů ve

Více

Představení projektového záměru:

Představení projektového záměru: Představení projektového záměru: (pracovní název) Vzdělávací systém pedagogů základního a středního školství Plzeňského kraje pro získání nezbytných ICT kompetencí v oblasti aplikace moderních informačních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY na období do 31. 8. 2014 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková

Více

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky.

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky. Příloha č. 1 Rozsah a technická specifikace zakázky Předmětem zakázky je dodání ICT techniky a dalšího zařízení pro učebnu Centra Kašpar, o. s. Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková

Více

Metodický list pro předmět Aplikační software v řízení podniku

Metodický list pro předmět Aplikační software v řízení podniku Metodický list pro předmět Anotace Cílem předmětu je prohloubit znalosti základních uživatelských aplikací a na praktických příkladech vyzkoušet pokročilejší techniky práce v aplikacích MS Word a MS Excel,

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA 1. Algoritmus a jeho vlastnosti algoritmus a jeho vlastnosti, formy zápisu algoritmu

Více

Plán ICT. Školní rok 2014/2015. ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Plán ICT. Školní rok 2014/2015. ZŠ a MŠ Řečany nad Labem Plán ICT Školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Řečany nad Labem 1 Údaje o škole Kritérium ICT standard Stávající stav Vyhovuje stávající stav ICT standardu žáků ve škole - 205 - z toho 1. stupeň - 125 - z toho

Více

Operační systém MS Windows XP Professional

Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém základní programové vybavení počítače zprostředkovává komunikaci uživatele s počítačem s technickým vybavením počítače s aplikačním programovým

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více