DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ. (projekt SIPVZ PI Informační gramotnost) katalog akreditovaných kurzů úroveň S specifické znalosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ. (projekt SIPVZ PI Informační gramotnost) katalog akreditovaných kurzů úroveň S specifické znalosti"

Transkript

1 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (projekt SIPVZ PI Informační gramotnost) katalog akreditovaných kurzů úroveň S specifické znalosti

2 Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, dovolte nám předložit Vám seznam témat našich akreditovaných kurzů DVPP, které jsou zařazené do úrovně S projektu SIPVZ. Věříme že Vás naše nabídka může oslovit a být Vám přínosem ve Vaší práci. Celoživotní vzdělávání se stává jedním z důležitých aspektů efektivního využívání lidských zdrojů a zvyšování produktivity práce. Používání výpočetní techniky se stalo samozřejmou součástí pracovních činností ve všech organizacích. Počítačová gramotnost je pokládána za nezbytný předpoklad pro efektivní využívání všech možností, které nám počítače nabízejí. Počítačová škola IdeaHelp nabízí svým zákazníkům komplexní služby v oblasti vzdělávání informačních technologií od roku 1995, tedy již více než 9 let. Za tuto dobu jsme nasbírali řadu zkušeností, díky kterým své služby neustále vylepšujeme a přibližujeme zákazníkům. Nabízíme Vám školení nejrůznějších počítačových produktů, pro uživatele všech úrovní znalostí - od začátečníků až po pokročilé uživatele. V nabídce jsou kurzy textových editorů, tabulkových procesorů, databází, informační a komunikační technologie, internetu a elektronické pošty, administrace počítačových sítí a další. Smyslem našich kurzů je naučit uživatele nejen základní znalosti, ale v krátké době je naučit používat i další funkce, které v konečném důsledku urychlí a zefektivní jejich práci. Kurzy jsou koncipovány jako denní ( ) a odpolední ( do ). Pořádáme kurzy informační a komunikační techniky pro učitele a pracovníky školství, a ve spolupráci s Úřady práce Pardubického a Královehradeckého kraje také rekvalifikační kurzy pro nezaměstnané. Spolupráce s úřady práce pokračuje již šestým rokem. V současné době spolupracujeme se všemi úřady práce Pardubického kraje (ÚP Pardubice, ÚP Chrudim, ÚP Ústí nad Orlicí a ÚP Svitavy). V oblasti Královehradeckého kraje provádíme rekvalifikační kurzy pro ÚP Rychnov nad Kněžnou a ÚP Náchod. Tato spolupráce přinesla možnost rekvalifikace v oblasti informačních technologií téměř jednomu tisíci účastníkům, kteří mohou při hledání svého pracovního uplatnění nabídnout kvalifikaci Znalost práce s osobním počítačem. Naše školení zajišťují profesionální lektoři. Mimo nabídky standardních kurzů se zabýváme návrhem a realizací dlouhodobých vzdělávacích programů, zaměřených na konkrétní potřeby našich zákazníků. V současné době provozujeme tyto počítačové učebny a to v Žamberku - Klostermanova 1258, v Ústí nad Orlicí - Tvardkova 1191, v Rychnově nad Kněžnou - Jiráskova 1320, v Dobrušce - Solnická 777, ve Svitavách - 5. května 13, v Chrudimi - Tovární 1112 a v Pardubicích - Štrossova 239. Máme k dispozici také mobilní učebnu, kterou jsme schopni umístit dle přání zákazníka. Učebny jsou vybaveny moderní výpočetní technikou včetně přístupu k internetu. Standardem je také digitální dataprojektor. Školení zajišťujeme i u zákazníka na jeho vlastní technice. Jsme našim klientům vždy nablízku. Naše počítačová škola je akreditována k provádění přípravných kurzů a testování ECDL (European Computer Driving Licence je mezinárodně uznávaná objektivní standardizovaná metoda pro ověření počítačové gramotnosti). Jsme členy asociace vzdělávání dospělých a akreditovaným rekvalifikačním střediskem MŠMT ČR. Na setkání při některém z kurzů se těší ing. J a n Š E D A jednatel společnosti

3 PŘEHLED KURZŮ SIPVZ P1 informační gramotnost úroveň S Kód kurzu Název kurzu Trvání Počet hodin (včetně DPH) Číslo akreditace K01 Administrace serveru Windows od začínajícího správce po experta 5 dnů ,00 Kč / jak efektivně spravovat školní síť K02 Vytvoření multimediální prezentace na CD nebo DVD - příprava výukové hodiny v programu Power Point 2 dny ,00 Kč / K03 Digitální fotografie ve školní praxi 2 dny ,00 Kč / K04 K05 K06 K07 K08 K09 K10 K11 K12 K13 Vypalujeme data zálohování informací na CD a DVD Databáze využití programu Access pro práci učitele Profesionální dokumenty a speciální funkce v textovém editoru Word Analýza dat a pokročilé funkce tabulkového kalkulátoru Monitorování, ochrana a zabezpečení systému a sítí Windows před útočníky a hackery Bezpečnost počítačových dat, vytváření a obnova image pevných disků a složek Hardwarové vybavení počítače, jeho funkce, servis, opravy a konfigurace Přípravný kurz k testování ECDL (MODUL 1,2,3,4) Přípravný kurz k rozšíření ECDL (MODUL 5,6,7) Bakaláři - program pro školní administrativu z pohledu učitele 1 den 7 950,00 Kč / dny ,00 Kč / dny ,00 Kč / dny ,00 Kč / dny ,00 Kč / den 7 850,00 Kč / dny ,00 Kč / dny ,00 Kč / dny ,00 Kč / den ,00 Kč /

4 Organizační pokyny: Minimální počet účastníků pro konání kurzu je 5. Maximálně se může jednoho kurzu zúčastnit osob a to dle technického vybavení konkrétní učebny. Každý účastník má k dispozici po celou dobu kurzu svůj počítač. Kurzy jsou koncipovány jako denní ( ) a odpolední ( do ). Obsahovou náplň jednotlivých kurzů je možné určitým způsobem upravit a zaměřit se tak na tématiku, která je právě pro Vás relevantní. Podmínkou je dostatečný počet zájemců, kteří se domluví s naším metodikem na úpravě výukového plánu.v případě Vašeho zájmu a dostatečné účasti jsme schopni Vám nabídnout možnost realizovat kurz přímo ve Vaší škole. V tomto případě zabezpečíme dodání potřebné audiovizuální techniky (dataprojektor, plátno, lektorský počítač). Na kurz se můžete přihlásit telefonicky na čísle nebo elektronickou poštou Písemné objednávky zasílejte výhradně na adresu: Počítačová škola IdeaHELP, Klostermanova ul.1258, Žamberk. Ostatní informace: Kurz K011 - Přípravný kurz k testování ECDL Start (Modul 1,2,3,4) je určen úplným začátečníkům, kteří nejsou znalí práce s počítačem nebo neměli možnost se zúčastnit školení úrovně Z, a dále pak také pracovníkům Vaši školy, kteří sice absolvovali školení úrovně Z, ale rádi by si své znalosti osvěžili a rozšířili. Kurzy K11 - Přípravný kurz k testování ECDL Start (Moduly 1,2,3,4), a K12 - Přípravný kurz k testování ECDL (Moduly 5,6,7) jsou pro Vás jedinečnou možnosti jak z prostředků DVPP plně financovat získání mezinárodního certifikátu počítačové gramotnosti ECDL.

5 K01 Administrace serveru Windows od začínajícího správce po experta - jak efektivně spravovat školní síť Charakteristika: Kurz je určen všem učitelům a pracovníkům škol, kteří řeší problematiku správy menší počítačové sítě a chtějí skoncovat s amatérským způsobem správy a údržby svých počítačů metodou pokusů a omylů, a mají zájem svoji práci zefektivnit a přistupovat k ní profesionálně. Dále je kurz určen těm, kteří se na tento úkol připravují. Předpoklady: Znalost OS Windows na vyšší úrovni a dostatečná praxe v práci s IT. Další podmínkou je orientační znalost počítačové angličtiny. Anotace: Úvod do Windows 2000 Server a počítačových sítí Administrace Windows 2000 sítí Zabezpečení Windows 2000 sítí Topologie a propojení Přenosové protokoly Protokoly TCP/IP IP adresování Optimalizace obsazení IP adres Internet, FTP a WWW Instalace a upgrade Windows 2000 Konfigurace prostředí, control panel Klienti Windows 2000 v síti, TCP/IP, NWLINK Tvorba a správa uživatelských účtů Uživatelské skupiny NTFS, práva, komprese, EFS Sdílení složek, DFS Další metody instalace klientů, Norton GHOST, operace administrace Antivirová ochrana Virtuální CD-ROM Prostředí pracovní skupiny Využití znalostí Účastník kurzu získá znalosti a zkušenosti potřebné pro instalaci, v praxi: konfiguraci a základní administraci Microsoft Windows 2000 Server. Trvání: 5 dnů, celkem 35 hodin Kč

6 K02 Vytvoření multimediální prezentace na CD nebo DVD - příprava výukové hodiny v programu Power Point Charakteristika: Kurz je vhodný pro všechny učitele, kteří nechtějí stále a znovu obcházet knihovny a prohledávat školní kabinety při přípravě vyučovací hodiny, ale chtějí mít vše připraveno a uspořádáno v jednom jediném počítačovém souboru. Předpoklady: Uživatelská znalost obsluhy PC a OS Windows. Výhodou je orientace v programech Microsoft Word, případně i Microsoft Excel. Anotace: V rámci kurzu se účastníci naučí upravovat text, připravovat osnovu pro prezentaci, vytvářet obrázky a kresby, používat hotové fotografie, video i zvukové informace. Nastavit barevné schéma prezentace, využít speciální efekty, provádět úpravu grafů a grafických objektů, autorských poznámek, multimédií, animací, hypertextových odkazů, a v případě potřeby prezentovat konečný výsledek i na internetu. Příprava prezentace pro automatické prohlížení nebo i na pokyny přednášejícího. Naučí se rovněž prezentace přenášet na jiné počítače, a spouštět je i tam, kde není k dispozici program Powerpoint. Předvedeny budou různé možnosti využití programu pro Vaši snadnější a mnohem efektivnější činnost při výuce. Využití znalostí Hodina připravená v programu PowerPoint nemusí být pouze doplňkem v praxi: výkladu, ale může být i kompletním výkladem včetně závěrečných otázek k ověření předneseného učiva, testů a jejich vyhodnocení. Výuka může být prezentována na televizoru připojeném k počítači, na datovém projektoru, nebo na počítačích každého žáka v počítačové učebně. Může být i podkladem pro výuku například suplujícího učitele, který vyučuje podle prezentace na svém počítači. Jednotlivé snímky je vždy možné vytisknout a předat tak žákům potřebné materiály. Trvání: 2 dny, celkem 14 hodin zkoušku ECDL z modulu Kč

7 K03 Digitální fotografie ve školní praxi Charakteristika: Kurz je vhodný pro učitele, kteří mají pouze základní zkušenosti s fotografováním a nechtějí pouze cvakat spouští digitálního fotoaparátu, ale mají zájem podpořit svou výuku obrazovými informacemi z nejrůznějších zdrojů a potřebují je jednoduše a rychle zpracovat a prezentovat. Předpoklady: Uživatelská znalost obsluhy PC a OS Windows Anotace: Účastníci kurzů získají informace o různých typech fotoaparátů a o tom, na co se zaměřit při jejich výběru. Dále se naučí nastavovat některé důležité funkce tak, aby jejich práce s digitálním fotoaparátem byla vždy perfektní. Dostanou technické informace o nastavení rozlišení, správném postupu při zaostřování, ale také o zásadách správného výběru a zachycení snímku. Probráno bude fotografování v nepříznivých světelných podmínkách, předmětu snímku v pohybu, fotografování v protisvětle, využití různých efektů a podobně. V další části se účastníci naučí přenosu snímků z fotoaparátu do počítače. Po jejich přenesení se v praxi seznámí s jejich dalším zpracováním (otáčení, ořezávání, změna nastavení jasu, kontrastu a barevného odstínu, úprava jejich rozlišení podle způsobu upotřebení). Naučí se svoje snímky rovněž archivovat. Využití znalostí Učitel se naučí jak pořizovat fotografie, upravovat je, archivovat a v praxi: následně například prezentovat nebo tisknout. Trvání: 2 dny, celkem 14 hodin Pomůcky: digitální fotoaparát, scanner Kč

8 K04 Vypalujeme data zálohování informací na CD a DVD Charakteristika: Kurz je vhodný pro uživatele, kteří mají zkušenosti s ovládáním osobního počítače, a chtějí svá data bez problémů zálohovat prostřednictvím CD nebo DVD. Dále pak těm, kteří vytvářejí vlastní prezentace nebo jiná díla, a chtějí si vytvořit vlastní výukové CD-ROM. Předpoklady: Uživatelská znalost obsluhy PC a OS Windows Anotace: V rámci kurzu se účastníci naučí rozeznávat jednotlivé druhy záznamových médií a možnosti jejich použití pro různé druhy datových nebo hudebních souborů. Budou seznámeni s různými typy dat a s jejich přípravou před vlastním vypalováním. Seznámí se například s převodem hudebních souborů do formátu MP3, včetně vyhledání příslušných informací ke skladbám na Internetu. Naučí se ukládat připravené soubory na CD a vytvářet datová, hudební nebo kombinovaná CD ve vypalovacím programu NERO Burning ROM, který je v českém jazyce. Dále budou účastníci kurzu seznámeni s možností kopírování dat z jednoho CD na druhé, včetně kopírování na DVD. Pozornost bude věnována vytvoření CD a DVD s přípravou kompletní celoroční výuky daného předmětu. Využití znalostí Ukládání vytvořených datových souborů na zálohovací CD-ROM, v praxi: vytváření vlastních prezentací. Kopírování CD a DVD Trvání: 1 den, celkem 7 hodin 850 Kč

9 K05 Databáze využití programu Access pro práci učitele Charakteristika: Určeno všem učitelům, kteří potřebují získat a prohloubit tyto znalosti pro potřebu výuky, a všem pracovníkům škol, kteří potřebují MS Access k řešení problémů denní praxe. Předpoklady: Uživatelská znalost obsluhy PC a OS Windows. Výhodou je základní znalost programu Microsoft Excel. Anotace: V rámci kurzu získá účastník solidní představu o možnostech databázového programu Access, seznámí se se základními pojmy z oblasti databází, s uživatelským rozhraním databázového programu Access, naučí se jak efektivně a správně navrhnout strukturu databáze, vytvářet vstupní formuláře pro zadávání dat. Dále by mu získané znalosti měly umožnit vytvářet vlastní filtry, dotazy, výstupní sestavy (přehledy) a grafy. Součástí kurzu jsou také témata zabývající se vlastní administrací hotové databáze pro konečného uživatele, který již pouze zadává data, a provádí jejich analýzu formou předdefinovaných dotazů a výstupních sestav. Znalosti získané v tomto kurzu by měly účastníkovi pomoci při tvorbě vlastních databází pomocí tohoto programu. Využití znalostí Učitel nebo zaměstnanec školy může na základě získaných znalostí s v praxi: prací na databázovém programu Access zpracovávat různé údaje, které obsahují větší množství dat rozdělených do více tabulek. Vytvořená databáze může sloužit například k vypracování přehledu sběru léčivých bylin, přehledu aktivity žáků ve sportovních turnajích nebo prospěchu. Trvání: 3 dny, celkem 21 hodin zkoušku ECDL z modulu Kč

10 K06 Profesionální dokumenty a speciální funkce v textovém editoru Word Charakteristika: Kurz je určen nejširšímu okruhu pedagogů, kteří si chtějí prohloubit své dosavadní znalosti, a stojí před problémem efektivní tvorby dokumentů, které se svým charakterem blíží publikaci. Předpoklady: Uživatelská znalost obsluhy PC a OS Windows a základní znalost programu MS Word (tvorba a formátování textu). Anotace: Akce je zaměřena zejména na tvorbu tzv. dlouhých dokumentů tj. příruček, učebních textů (včetně sazby vzorců) a na související problematiku. Důraz je kladen na všechny publikační funkce (styly, obsah, rejstřík, křížové odkazy ), které tuto činnost usnadňují. Nedílnou součástí je problematika vložené grafiky, využití nástrojů pro kreslení, hromadnou korespondenci, tvorba maker, pokročilé funkce tisku, včetně použití programu FinePrint pro automatizovaný tisk brožur. Využití znalostí Účastník bude po absolvování tohoto kurzu schopen efektivně tvořit v praxi: pomocí textového editoru Word rozsáhlejší dokumenty typu brožura či publikace. Trvání: 2 dny, celkem 14 hodin zkoušky ECDL z modulu Kč

11 K07 Analýza dat a pokročilé funkce tabulkového kalkulátoru Charakteristika: Kurz je určen všem pedagogům, kteří si chtějí prohloubit své dosavadní znalosti, a potřebují získat nové dovednosti ve prospěch efektivnějšího zpracování informací ve svých předmětech (výsledky měření, laboratorní práce atd.), případně pro další účely. Předpoklady: Uživatelská znalost obsluhy PC a OS Windows a základní znalost programu MS Excel (editace a formátování buněk). Anotace: Akce je zaměřena na pokročilé činnosti při práci s tabulkovým procesorem, zejména na nejrůznější druhy funkcí programu (tj. matematické, statistické ) včetně práce s poli vzorců, importu a exportu dat, filtrování dat, citlivostní analýzy, kontingenční tabulky a tvorby maker. Využití znalostí Účastník by měl být schopen po absolvování tohoto kurzu zvýšit svoji v praxi: efektivitu práce s tímto tabulkovým kalkulátorem. Trvání: 2 dny, celkem 14 hodin zkoušky ECDL z modulu Kč

12 K08 Monitorování, ochrana a zabezpečení systému a sítí Windows před útočníky a hackery Charakteristika: Kurz je vhodný pro správce operačních systémů Microsoft Windows 2000/XP. Kurz upozorňuje na nejčastěji zneužívané chyby v nastavení serveru i klientských stanic. Ukazuje cestu, jak co nejefektivněji monitorovat a chránit systém před útočníky jak lokálního, tak i vnějšího charakteru. Předpoklady: Znalost operačního systému MS Windows 2000/XP na úrovni administrátora Anotace: Stupně krizové služby Moment náhodného monitorování Odhalení do doby obnovení systémové operace Shromažďování dat, spyware, dealery, trojské koně Kontroly registrů a programy na jejich opravu Praktické ukázky činnosti programů Metody náhodného odhalení a prevence Praktická cvičení v odhalování napadení Metody odhalování účastníka Určování technologií umožňujících efektivní odhalení útočníka Minimalizace případných škod Nástroje k zajištění stop po útočníkovi Zpracování analýzy Praktická cvičení v analýze kompromitovaných Windows systémů Obnovení do stavu před napadením Často zneužívané chyby v nastavení serveru Chyby v nastavení klientských stanic Využití znalostí Po skončení kurzu bude účastník schopen aplikovat konkrétní postupy a v praxi: opatření pro zvýšené zabezpečení systémů MS Windows, bude schopen monitorovat a detekovat případnou snahu o průnik do počítačové sítě, adekvátně reagovat v případě objevení útoku a identifikovat příčiny útoku. Shromáždit všechna data související s napadením a analyzovat veškeré dostupné informace vztahující se k útoku. Účastník zvládne využívat technologie a metody umožňující vyloučení nových typů útoků v budoucnu. Trvání: 2 dny, celkem 14 hodin Kč

13 K09 Bezpečnost počítačových dat, vytváření a obnova image pevných disků a složek Charakteristika: Naučíte se pracovat s programy pro vytváření obrazu (image) Vašich dat a tato data následně zálohovat na různá média pomocí vypalovacích programů. Předpoklady: Znalost operačního systému MS Windows 98/2000/XP na úrovni uživatele Anotace: Příprava dat pro zálohování Datové soubory Hudební soubory Převody dat před zálohováním Druhy záznamových médií Záznamová média CD Záznamová media DVD+ a DVD- Dvouvrstvá záznamová média DVD Zálohovací programy Program Nero Burning ROM Základní a pokročilé funkce programu Zálohování s programem Nero Backup Zálohování vlastních videosouborů Úprava videosouborů před zálohováním Vytváření image pevných disků Zálohování image Obnova pevného disku z image souboru Použití programu Alkohol 120% pro vytváření virtuálních disků a jejich obrazů Zálohování s programem Alkohol 120% Využití znalostí Účastník bude schopen chránit svá data v počítači prostřednictvím v praxi: vytváření záložních kopií obsahu svých datových úložišť. Záložní kopie vytvořené na disku CD, DVD nebo záložním disku na jiném počítači se naučí opět obnovovat a svá původní data rekonstruovat. Trvání: 1 den, celkem 7 hodin 850 Kč

14 K10 Hardwarové vybavení počítače, jeho funkce, servis, opravy a konfigurace Charakteristika: Získáte informace o jednotlivých prvcích hardwarového vybavení počítače, od základní desky, mikroprocesoru, paměti, až po jednotlivé periferie (tiskárny, scannery,...), typy disků, způsoby uložení dat (alokační tabulky FAT32, NFTS,...), přenosu dat včetně operačního systému z disku na disk,... Další část se zabývá mechanikami CD, CD-R a DVD a DVD-R, monitory CRT či LCD, nastavováním základních parametrů počítače prostřednictvím programu Setup, a vlastní konfigurací Windows 98/XP/2000. Předpoklady: Tohoto kurzu se mohou účastnit klienti i se základními znalostmi funkcí počítače. Anotace: Počítačové skříně AT a ATX Rozdíly v zapojení spínacích ovládacích prvků Rozdíly v připojení základních desek k ovládacím prvkům Zdroje pro počítačové skříně, jejich výkon, výstupy a napájecí vývody CD-ROM a CD-RW mechaniky Montáž a demontáž, připojení k základní desce DVD a DVD-RW mechaniky Sloty ISA, PCI, PCIe (Expres), PEG, AGP Montáž karet v jednotlivých slotech základní desky Pevné disky IDE, SCSI Kabely ATA, Ultra ATA, Serial ATA Formátování pevného disku FAT32 a NFTS Procesory, patice a jejich chladící ventilátory Instalace ovladačů zvukových a grafických karet Výměna pevných disků a přenesení systému včetně dat na nový disk Porty LPT, USB, FireWire, BlueTouch Monitory CRT a LCD, výhody, nevýhody, údržba Grafické karty Tiskárny a zajištění levného tisku Využití znalostí Účastník bude schopen provádět běžné servisní a kontrolní zásahy na v praxi: hardwaru počítače, a nastavovat jeho provozní parametry. Téměř každý uživatel počítače se dostane do situace, kdy už mu přestane dostačovat pouhý "laický" přístup, a bude mít potřebu provádět určité hardwarové zásahy sám bez čekání na externího technika. Trvání: 2 dny, celkem 14 hodin Kč

15 K11 Přípravný kurz k testování ECDL (MODUL 1,2,3,4) Charakteristika: Kurz je určen všem skupinám pedagogů, kteří si již osvojili základní dovednosti obsluhy IT (např. absolvováním školení úrovně Z SIPVZ), kteří mají zájem tyto znalosti objektivně standardizovat podle standardů doporučovaných orgány EU, tj. podle konceptu ECDL. Předpoklady: Základní nebo alespoň minimální znalost obsluhy PC, OS Windows a modulů Word a Excel. Anotace: Účastníci se seznámí se základy informačních technologií, s počítačovou terminologií, s různými typy programů. Dále si osvojí práci se soubory a složkami v PC (kopírování, mazání, vytváření zástupců pro spouštění programů,...) s pomocí programu Průzkumník a Total Commander. Dále se naučí pracovat s programem Word a vytvářet jednoduché i složitější plakátky, letáčky, zprávy, dopisy. V programu Word se naučí pracovat také s obsahem a dalšími užitečnými pomůckami, které hodně uživatelů ke své škodě vůbec nevyužívá. V poslední části kurzu bude probrána práce s programem Excel, zaměřená na jeho využití ve škole. Využití znalostí Cílem akce je upevnit znalosti klasických kancelářských aplikací, které v praxi: uživatelé získali buď praxí nebo na základě předchozích školení, a to zejména pomocí praktických činností. Konečným cílem je získání certifikace ECDL Start (složení modulů 1, 2, 3, 4). Učitel nebo zaměstnanec školy může na základě získaných znalostí pracovat se systémem Windows, s programy Word a Excel, a s jejich pomocí zpracovávat různé potřebné materiály a údaje. Trvání: 4 dny, celkem 28 hodin zkoušky ECDL z modulů 1,2,3,4 - Start 3400 Kč ( včetně testů ECDL: Kč)

16 K12 Přípravný kurz k rozšíření ECDL (MODUL 5,6,7) Charakteristika: Kurz je určen všem skupinám pedagogů, kteří si již osvojili základní dovednosti obsluhy IT (např. absolvováním školení úrovně Z SIPVZ), kteří mají zájem tyto znalosti objektivně standardizovat podle standardů doporučovaných orgány EU, tj. podle konceptu ECDL. Kurz je vhodný pro uživatele, kteří již jsou držiteli základního certifikátu ECDL Start, nebo se chtějí připravit na testování i z modulů 5, 6 a 7. Předpoklady: Předpokladem k úspěšnému absolvování kurzu je znalost ovládání osobního počítače na úrovní znalostí ECDL Start (moduly 1,2,3,4). Anotace: V rámci kurzu získá účastník solidní představu o možnostech databázového programu Access, seznámí se se základními pojmy z oblasti databází, s uživatelským rozhraním databázového programu Access, naučí se jak správně navrhnout databázi a vytvářet vstupní formuláře pro zadávání dat. Dále by mu získané znalosti měly umožnit vytvářet vlastní filtry, dotazy, výstupní sestavy (přehledy) a grafy. V další části kurzu se účastníci budou věnovat programu PowerPoint. Naučí se pracovat s animací objektů. Probrána bude úprava grafů a grafických objektů. V části věnované internetu budou mít účastníci možnost seznámení se způsobem vyhledávání informací na Internetu podle katalogu i podle klíčových slov, a naučí se využívat elektronickou poštu. Jako bonus Vás naši lektoři naučí telefonovat zdarma po celém světě prostřednictvím internetu. Využití znalostí Cílem akce je doplnit a upevnit znalosti klasických kancelářských v praxi: aplikací, které uživatelé získali buď praxí nebo na základě předchozích školení, a to zejména pomocí praktických činností. Konečným cílem je doplnění certifikace ECDL Start (složení modulů 1, 2, 3, 4) na ECDLkomplet, tj. příprava a certifikace ve zbývajících modulech 5, 6 a 7. Trvání: 4 dny, celkem 28 hodin zkoušky ECDL z modulů 5,6, Kč ( včetně testů ECDL: Kč)

17 K13 Bakaláři - program pro školní administrativu z pohledu učitele Charakteristika: Naučíte se základní orientaci v programu Bakaláři, který se postupně stává standardem ve většině škol. Osvojíte si jednotlivé postupy, které potřebujete k zadávání všech údajů potřebných pro chod celého informačního a evidenčního systému (školení není určeno pro správce tohoto systému, k tomu jsou určena školení pořádaná přímo autory programu). Po absolvováním tohoto kurzu pro Vás nebude problémem běžná práce s tímto programem. Předpoklady: Znalost základní práce s počítačem v grafickém prostředí systému Windows. Anotace: Základní orientace v programu a jeho spuštění Přístupová hesla učitelů Přístupová hesla žáků Přístupová hesla rodičů Jednotlivé moduly Zápis známek a kontrola zápisu zvukovým přehráváním zápis zameškaných hodin Zápis průběžného hodnocení Zápis slovního hodnocení Zápis pochval a důtek Vytváření uživatelských seznamů Seznam žáků na školní výlety nebo exkurze Výstupní sestavy Statistické výstupy a jejich využití Evidence majetku a pomůcek Vytvoření skladové karty Vytvoření inventárních seznamů Podklady pro tisk vysvědčení Tisk vlastního rozvrhu hodin Tisk rozvrhů pro žáky Další funkce programu Využití znalostí Účastník bude schopen samostatně pracovat s jednotlivými částmi v praxi: systému Bakaláři, které jsou určeny pro vstup dat ze strany učitele. Naučí se zapisovat známky, průběžná hodnocení, počty zameškaných hodin, pracovat s evidencí pomůcek,... Trvání: 1 den, celkem 7 hodin Kč

18 Přenechejte nám Vaše starosti s rozdělením prostředků SIPVZ! Prostředky na SIPVZ rozdělíme podle Vašeho přání a dodáme kompletní zařízení a služby! Školení Software Hardware Dataprojektory, vizualizéry, projekční plochy, příslušenství - Moderní audiovizuální technika si v dnešní době velmi rychle nachází své místo ve školách všech stupňů i zaměření. A zdaleka to už není jen datový projektor v učebně výpočetní techniky, ale stále více také všestranná řešení pro efektivní práci v dalších vyučovacích předmětech, a to vše ve spojení s velkoplošnou projekcí a kvalitním ozvučením. Nabídku prezentační techniky SANYO naleznete na našich internetových stránkách. Pokud Vás naše nabídka zaujala, a chtěli byste některý z nabízených přístrojů vidět v provozu, jsme schopni pro Vás připravit prezentaci daného přístroje přímo u Vás ve škole, nebo v předváděcích prostorách naší společnosti. Nebojíme se konfrontační prezentace s konkurenčními dodavateli prezentační techniky. V případě zájmu nabízíme prezentační techniku včetně komplexní dodávky (kompletní instalace: stropní držák, zalištování kabelových rozvodů, montáž projekční plochy, ozvučení a vše další dle Vašeho přání). Pokud budete potřebovat pomoc ve svém výběru, rádi Vám přispějeme odbornou radou. Na všechny námi nabízené přístroje poskytujeme tříletou záruku. A navíc našim zákazníkům přinášíme jedinečnou službu - v případě poruchy zařízení v záruční době poskytujeme bezplatně po dobu opravy náhradní přístroj, a to ve lhůtě do 180-ti minut po nahlášení závady. Podkladem pro tuto nadstandardní službu je kvalita a bezporuchový chod projektorů značky SANYO. Nové počítače, kompletní návrhy a realizace učebny pokud uvažujete o pořízení nových počítačů do kabinetů a učeben výpočetní techniky, pomůžeme Vám vybrat to nejvhodnější řešení. Navrhneme Vám nejen počítačové sestavy, ale i interiér nové učebny včetně vlastní realizace podle Vašich přání a potřeb. Opravy Vašich počítačů + jejich rozšíření, servis počítačových sítí zdají se Vám počítače v kabinetech nebo v učebnách pomalé, zasekávají se? Dle Vašich požadavků provedeme repasování Vaší stávající techniky, doplnění komponent a propojení Vašich počítačů do počítačové sítě. Pokud se rozhodnete skoncovat s nekonečnými problémy při správě a údržbě Vaší školní sítě metodou pokusů a omylů, nabízíme Vám také kompletní servis a údržbu počítačových sítí.

19 ECDL - European Computer Driving Licence je mezinárodně uznávaná objektivní standardizovaná metoda pro ověření počítačové gramotnosti! Zjišťuje pomocí praktických testů, zda uchazeč je schopen efektivně využívat základní informační technologie! Certifikát deklaruje, že jeho držitel prošel nezávislým mezinárodním testem a splňuje optimální znalostní kritéria pro práci s počítačem. Projekt ECDL vznikl v západní Evropě jako reakce na problémy spojené s prudkým rozvojem informačních technologií, a tím vyvolanou potřebou stanovit objektivní minimum znalostí, které umožňují pracovníkům velkých státních a komerčních institucí tyto technologie využívat. ECDL je dostupné v 55 zemích světa a tento počet stále roste. Většina zemí západní i východní Evropy podporuje projekt ECDL na vládní úrovni. Držitel certifikátu ECDL prokazatelně zvyšuje svoji kvalifikaci a získává i širší možnosti uplatnění na trhu pracovních sil ve většině zemí EU a dalších státech. Kompletní ECDL TEST se skládá ze 7 modulů, které je možné skládat v libovolném pořadí a rozložit do několika termínů: 1. Základy informačních technologií 2. Používání PC a správa souborů 3. Textový editor 4. Tabulkový kalkulátor 5. Databáze 6. Grafické možnosti PC, způsoby a možnosti elektronické prezentace 7. Služby informační sítě Osvědčení ECDL START - Jedná se o zjednodušenou variantu ECDL testů, pro jehož získání zájemci postačí složit pouze čtyři zkoušky z libovolných modulů. Tato varianta je určena především těm zájemcům, kteří nepracují například s databázovými či prezentačními aplikacemi. To znamená, že zájemce složí zkoušku například jen z modulů 1, 2, 3 a 7 apod. V našem školícím středisku si můžete vybrat různé formy získání certifikátu ECDL podle toho, jaké jsou Vaše dosavadní znalosti v problematice výpočetní techniky: 1. Pouze absolvování zkoušek ze 7 modulů bez účasti na školení. 2. Pro zájemce bez dostatečných znalostí práce na počítači jsme připravili sadu výukových a přípravných kurzů, které Vás připraví ke složení zkoušek z jednotlivých modulů ECDL. Každý zájemce si může podle svých znalostí vybrat pouze některé konkrétní přípravné kurzy.

20 V současné době provozuje naše počítačová škola počítačové učebny v Žamberku, Ústí nad Orlicí, Rychnově nad Kněžnou, Dobrušce, Svitavách, Chrudimi a Pardubicích. Máme k dispozici také mobilní učebnu, kterou jsme schopni umístit dle přání zákazníka. Školení zajišťujeme i u zákazníka na jeho vlastní technice. Jsme našim klientům vždy nablízku. Ve spolupráci s rekreačními zařízeními Rubínek v Písečné u Žamberka a Chata Vyhlídka u Vamberka jsme schopni zajistit vzdělávací akce, včetně ubytování v klidném prostředí přírody Orlických hor. ÚSTÍ NAD ORLICÍ Tvardkova 1191 RYCHNOV nad KNĚŽNOU Jiráskova 1320 DOBRUŠKA Solnická 777 ŽAMBERK Klostermanova 1258 CHRUDIM Tovární 1112 SVITAVY ul 5.května 13 PARDUBICE Štrossova 239 Počítačové učebny jsou vybaveny moderní výpočetní i prezentační technikou. Počítače jsou propojeny do počítačové sítě. Všichni uživatelé mají také k dispozici tiskárnu. Všechny počítače mohou využívat služeb sítě internet. Lektor má k dispozici výkonný dataprojektor, pomocí něhož je možné zobrazit na plátno obraz z kteréhokoliv počítače učebny. Každý účastník kurzu má po celou dobu výuky k dispozici svůj počítač.

KATALOG. 2 S t r á n k a

KATALOG. 2 S t r á n k a 2009 KATALOG 2 S t r á n k a KATALOG 2009 OBSAH Kdo jsme a co Vám nabízíme... 5 ZAKÁZKOVÉ ŠKOLENÍ... 6 tvorba, ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ S PODPOROU esf... 7 PŘEHLED NABÍZENÝCH OBLASTÍ ŠKOLENÍ... 8

Více

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu.

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu. Průvodka dokumentem Výukový software 2: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní

Více

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s.

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s. Katalog školení společnosti Vema, a. s. Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno http://www.vema.cz 2010 Obsah Obsah 1. TYPY ŠKOLENÍ A JEJICH NÁVAZNOSTI... 6 1.1 Školicí materiály... 7 1.2 Termíny školení...

Více

Bakalářská práce Lucie Nosková

Bakalářská práce Lucie Nosková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lucie Nosková Školní informační systémy Olomouc 2012 PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Anotace

Více

Jsme vám nablízku. Vzdělávání pedagogických pracovníků. 30 vzdělávacích center v celé Ceské republice

Jsme vám nablízku. Vzdělávání pedagogických pracovníků. 30 vzdělávacích center v celé Ceské republice Jsme vám nablízku. Microsoft s. r. o. BB Centrum, budova Alpha Vyskočilova 1461/2a 140 00 Praha 4 30 vzdělávacích center v celé Ceské republice Brno Havlíčkův Brod Hodonín Hradec Králové Cheb Chomutov

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Aktualizace katalogu schváleného

Více

Katalog řešení. Dotkněte se inovace. Podzim 2014. DUMy.cz. Trida.DUMy.cz. Planeta aplikací. izákladna. Více než 140 000 výukových materiálů

Katalog řešení. Dotkněte se inovace. Podzim 2014. DUMy.cz. Trida.DUMy.cz. Planeta aplikací. izákladna. Více než 140 000 výukových materiálů Podzim 2014 Katalog řešení DUMy.cz Více než 140 000 výukových materiálů Trida.DUMy.cz Moderní výukové prostředí ZDARMA Planeta aplikací Osvědčené aplikace i výukový obsah na jednom místě Dotkněte se inovace

Více

Katalog řešení. Dotkněte se inovace. Jaro 2015. DUMy.cz. www.itrida.cz. Planeta aplikací. izákladna. Více než 140 000 výukových materiálů

Katalog řešení. Dotkněte se inovace. Jaro 2015. DUMy.cz. www.itrida.cz. Planeta aplikací. izákladna. Více než 140 000 výukových materiálů Jaro 2015 Katalog řešení DUMy.cz Více než 140 000 výukových materiálů www.itrida.cz Moderní výukové online prostředí Planeta aplikací Osvědčené aplikace i výukový obsah na jednom místě Dotkněte se inovace

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2011/2012 INFORMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo

Více

ABRA AKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2013 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA

ABRA AKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2013 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA ABRA AKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2013 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA 1 PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU/SKOLENI CO NAJDETE V KATALOGU? JAK SE MOHU PŘIHLÁSIT? VÁŽENÍ UŽIVATELÉ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ABRA,

Více

Investice do rozvoje vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání Investice do rozvoje vzdělávání Autoři: Dagmar Bulanová Pavla Havlová Šárka Holečková Barbora Charvátová Věra Komárková Stanislava Trappová Jaromír Vadinský Marcela Vaníčková Obsah I. část Podpora výuky

Více

Úvodní studie podnikového IS

Úvodní studie podnikového IS Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Obor Informatika Úvodní studie podnikového IS Systémová integrace Zdeněk Styblík Ahliddin Ibragimov Igor Efimov Pavel Ivon Leden 2015 Obsah

Více

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor cestovního ruchu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Více

ABRAAKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA. www.abra.eu

ABRAAKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA. www.abra.eu ABRAAKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA www.abra.eu Vážení uživatelé informačních systémů ABRA Právě jste otevřeli katalog vzdělávání, které pro vás ve školicím středisku ABRA Akademie

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Informatika

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Informatika Informatika Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Karel Antoš, Jiří Jelínek 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

ALTUS Training Center. katalog kurzů

ALTUS Training Center. katalog kurzů ALTUS Training Center katalog kurzů 2015 Obsah Obsah... 2 Představení společnosti... 5 Proč si vybrat ALTUS Training Center?... 6 Učební prostory... 7 Foto... 8 Naše služby... 9 Certifikace... 11 Zaměstnanecké

Více

S počítačem nejen k maturitě

S počítačem nejen k maturitě S počítačem nejen k maturitě 2. díl Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Tematické rozdělení dílů knihy S počítačem nejen k maturitě Obsah prvního dílu

Více

Vlastní projekty podpořené z ESF... 15 Pronájem učeben... 16 Mobilní učebny... 17 Občerstvení v době pronájmu... 18

Vlastní projekty podpořené z ESF... 15 Pronájem učeben... 16 Mobilní učebny... 17 Občerstvení v době pronájmu... 18 ALTUS Training Center katalog kurzů 2015 Obsah Obsah... 2 Představení společnosti... 6 Proč si vybrat ALTUS Training Center?... 7 Nové učební prostory... 8 Foto... 9 Naše služby... 10 Certifikace... 12

Více

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně příručka uživatele autor: Hanuš Vavrčík (vavrcik@mendelu.cz) poslední revize: 2008-11-21 (po 1. korektuře) Autor nenese odpovědnost za ztrátu dat, ani

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I.

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod I N V E S T I C E D O R O Z V

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Katalog řešení. Inovace jsou dostupné 2012/2013. DUMy.cz. Trida.DUMy.cz. Office 365. Webináře. 35 000 materiálů ZDARMA. Moderní výukové prostředí

Katalog řešení. Inovace jsou dostupné 2012/2013. DUMy.cz. Trida.DUMy.cz. Office 365. Webináře. 35 000 materiálů ZDARMA. Moderní výukové prostředí 2012/2013 Katalog řešení DUMy.cz 35 000 materiálů ZDARMA Trida.DUMy.cz Moderní výukové prostředí ZDARMA Office 365 Prostředí s office aplikacemi ZDARMA Inovace jsou dostupné Webináře Série on-line vzdělávání

Více

Katalog řešení. Inovace jsou dostupné 2012/2013. DUMy.cz. Trida.DUMy.cz. Office 365. Webináře. 35 000 materiálů ZDARMA. Moderní výukové prostředí

Katalog řešení. Inovace jsou dostupné 2012/2013. DUMy.cz. Trida.DUMy.cz. Office 365. Webináře. 35 000 materiálů ZDARMA. Moderní výukové prostředí 2012/2013 Katalog DUMy.cz 35 000 materiálů Trida.DUMy.cz Moderní výukové prostředí Office 365 Prostředí s office aplikacemi Inovace jsou dostupné Webináře Série on-line vzdělávání PROFIL SPOLEČNOSTI BOXED

Více

Katalog řešení. Dotkněte se inovace 2013/2014. DUMy.cz. Trida.DUMy.cz. Office 365. Vzděláváme pro budoucnost. 90 000 materiálů ZDARMA

Katalog řešení. Dotkněte se inovace 2013/2014. DUMy.cz. Trida.DUMy.cz. Office 365. Vzděláváme pro budoucnost. 90 000 materiálů ZDARMA 2013/2014 Katalog DUMy.cz 90 000 Trida.DUMy.cz Moderní výukové prostředí Office 365 Dotkněte se inovace Prostředí s aplikacemi Office Web App Vzděláváme pro budoucnost Výuka 1:1 s Windows 8 PROFIL SPOLEČNOSTI

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGAMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VÝPOČETNÍ TECHNIKA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ

Více

Co už máme Uživatelská příručka pro učitele

Co už máme Uživatelská příručka pro učitele INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Co už máme Uživatelská příručka pro učitele Kolektiv autorů Název: Autor: Vydavatel: Vydání: Co už máme Uživatelská příručka pro učitele Kolektiv autorů itelligence a. s.,

Více

ICTKOORDINÁTOR. Roman Hubník ZDARMA PODZIM 2012. Bez moderních technologií už si fakt život nedokážu představit. rozhovor na str.

ICTKOORDINÁTOR. Roman Hubník ZDARMA PODZIM 2012. Bez moderních technologií už si fakt život nedokážu představit. rozhovor na str. ICTKOORDINÁTOR časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR PODZIM 2012 ZDARMA Roman Hubník obránce fotbalové reprezentace ČR Bez moderních technologií už si fakt život nedokážu představit.

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více