UPE.book Page 1 Wednesday, March 29, :22 PM TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS MAGNA, UPE. Oběhová čerpadla série 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UPE.book Page 1 Wednesday, March 29, 2006 1:22 PM TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS MAGNA, UPE. Oběhová čerpadla série 2000"

Transkript

1 UPE.book Page 1 Wednesday, March 9, 1: PM TECNICKÝ KATALOG GRUNDFOS MAGNA, UPE Oběhová čerpadla série

2 UPE.book Page Wednesday, March 9, 1: PM Obsah Údaje o výrobku MAGNA/UPE 3 Výkonové parametry 3 Charakteristické vlastnosti 3 Výhody 3 Oblasti použití 3 Otopné soustavy 3 Čerpané kapaliny 3 Typové označení Výkonový rozsah, MAGNA (D), UPE (D) Typová řada Typová řada 5 Volba čerpadla Velikost čerpadla Provozní podmínky Komunikace Způsob řízení Provozní podmínky Provozní podmínky 7 Všeobecná doporučení 7 Teplota kapaliny 7 Okolní prostředí 7 Maximální provozní tlak 7 Minimální nátoková výška 7 Elektrické údaje ladina akustického tlaku Funkce Funkce 9 Způsoby řízení (nastavené výrobcem) 1 AUTOADAPT 1 Regulace na proporcionální tlak 1 Doplňkové řídící a provozní funkce 11 Regulace na konstantní tlak 11 Provoz podle konstantní křivky 11 Provoz podle max. nebo min. křivky 11 Automatický noční redukovaný provoz 11 Přídavné režimy řízení zdvojených čerpadel 11 Odečet parametrů a nastavování čerpadla 1 Komunikace 1 R1 1 Digitální vstup 13 Digitální výstup 13 Analogový vstup 1 Busová komunikace dle protokolu GENIbus 1 Bus komunikace přes LON 15 Funkce rozšiřovacích modulů 15 Konstrukce Motor a elektronická řídící jednotka 1 Přípojky čerpadel 1 Povrchová úprava čerpadel 1 Materiálová specifikace 17 Instalace Strojně technologická instalace 1 Elektrické připojení 1 Kabely 1 Schéma zapojení, jednofázové motory 19 Schéma zapojení, třífázové motory 19 Doplňková ochrana 19 Jednofázová čerpadla MAGNA Jednofázová UPE Třífázová UPE(D) Příklady připojení 1 Technické údaje Poznámky k charakteristickým křivkám Příslušenství Základové desky 51 Připojovací příruby 51 Protipříruby pro čerpadla s litinovým tělesem 51 Protipříruby pro čerpadla s bronzovým tělesem 51 Zaslepovací příruby 51 Sady šroubení a ventilů 5 Sady šroubení 5 Sady ventilů 5 Sady tepelně-izolačních krytů 5 Rozšiřovací moduly pro MAGNA 5-, 3-, 5-1, 3-1, -1(D), GENI modul (MB /1) 53 Reléový modul (MC /1) 5 Rozšiřovací moduly pro MAGNA (D) 5-, 5-, 3-1, -1, 5-1, GENI modul 55 LON modul 55 Rozšiřovací moduly pro jednofázová čerpadla UPE 5 Modul poruchového hlášení MC / 5 Bus modul MB / 5 R1 57 PMU 57 PCU 57 Rozhraní G1-LON 57 Předřadný filtr 57 Údaje pro objednávku MAGNA/UPE, litina 5 MAGNA, korozivzdorná ocel 5 UPE, bronz 5 Další dokumentace výrobků WebCAPS WinCAPS 1

3 UPE.book Page 3 Wednesday, March 9, 1: PM Údaje o výrobku MAGNA, UPE MAGNA/UPE Oběhová čerpadla MAGNA/UPE jsou navržena speciálně pro následující provozní aplikace: otopné soustavy o výkonu do 1 kw (Δ t = C) a domovní soustavy rozvodu teplé vody (těleso z korozivzdorné oceli nebo bronzu). Výkonové parametry Maximální průtok, Q: 9 m 3 /h Maximální dopravní výška, : 1 m Maximální tlak soustavy: 1 barů Teplota čerpané kapaliny: +15 C až +11 C. Obr. 1 Čerpadla MAGNA/UPE Charakteristické vlastnosti Regulační funkce AUTOADAPT regulace na proporcionální tlak regulace na konstantní tlak provoz podle konstantní křivky provoz podle max. nebo min. křivky paralelní zapojení čerpadel s řídící jednotkou PMU není nutná žádná externí motorová ochrana Výhody nízká hladina hlučnosti systému, volba čerpadla bez rizika, jednoduchá instalace, nízká energetická spotřeba, všechna čerpadla MAGNA patří do energetické třídy "A", další energetické úspory zajišt uje u čerpadel MAGNA funkce AUTOADAPT. dlouhá provozní životnost bez potřeby údržby, externí řízení a monitorování přes rozšiřovací moduly. GR Oblasti použití Otopné soustavy funkce hlavního čerpadla směšovací smyčky výhřevné plochy Oběhová čerpadla MAGNA/UPE jsou navržena k zajišt ování cirkulace kapalin v otopných soustavách s proměnným průtokem, u nichž je žádoucí nastavení optimálního provozního bodu čerpadla. Tato čerpadla jsou rovněž vhodná pro domovní teplovodní soustavy. K zajištění správného provozu je důležité, aby se dimenze dané soustavy kryly s výkonovými parametry čerpadla. Použití čerpadla MAGNA/UPE je zvlášt výhodné v již existujících soustavách, v nichž je diferenční tlak čerpadla příliš vysoký v časových úsecích s omezenými požadavky na množství čerpané kapaliny. Čerpadlo však najde uplatnění také v nových soustavách, kde se požaduje automatické přizpůsobování dopravní výšky čerpadla aktuálnímu požadovanému průtoku bez použití nákladných obtokových armatur a podobného zařízení. Kromě výše uvedeného se čerpadlo MAGNA/UPE také hodí pro použití v soustavách s prioritou teplé vody, kdy externí kontakt může okamžitě spustit čerpadlo v režimu provozu podle maximální křivky. Čerpané kapaliny Čisté, řídké, neagresivní a nevýbušné kapaliny, které neobsahují žádné pevné příměsi, vláknité nečistoty ani minerální oleje. V případě instalace čerpadla v otopné soustavě musí čerpaná voda vyhovovat požadavkům uznávaných norem jakosti vody pro otopné soustavy jako např. německé normy VDI 35, ČSN/STN 7 71 atd. V domovních teplovodních soustavách se čerpadlo může používat pouze k čerpání vody, která vykazuje tvrdost nižší než cca 1 d. Čerpadlo se nesmí používat k čerpání hořlavých kapalin jako je např. motorová nafta a benzín. Vhodnost čerpadla k čerpání určité kapaliny závisí na celé řadě faktorů, z nichž k nejdůležitějším patří obsah sloučenin vápníku, hodnota p, teplota, obsah rozpouštědel, olejů apod. 3

4 UPE.book Page Wednesday, March 9, 1: PM Údaje o výrobku MAGNA, UPE Typové označení MAGNA(D)/UPE(D) Příklad UP E D -1 (F) (N) Typová řada UPE(D): MAGNA (D): Elektronické řízení Zdvojené čerpadlo Jmenovitý průměr sacího a výtlačného hrdla (DN) Maximální dopravní výška [dm] F: Připojovací příruby N: Jednoduché čerpadlo s tělesem čerpadla z korozivzdorné oceli B: Jednoduché čerpadlo s tělesem čerpadla z bronzi A: Těleso čerpadla s odlučovačem vzduchu Výkonový rozsah, MAGNA (D), UPE (D) p [kpa] 13 1 MAGNA(D) MAGNA 5-1 MAGNA(D) -1 MAGNA 3-1 MAGNA 5-1 MAGNA(D) -1 MAGNA(D) 3-1 UPE(D) MAGNA(D) 5-1 MAGNA 3- MAGNA(D) 5- MAGNA(D) 5- UPE 5-, MAGNA 5- UPE 15-, 5-, 3- UPE(D) 1-1 Obr. Výkonový rozsah Q [m³/h] Q [l/s] TM

5 UPE.book Page 5 Wednesday, March 9, 1: PM Typová řada MAGNA, UPE Typová řada Napájecí napětí Stavební délka Závitová přípojka Přírubová přípojka 1 x 3- V 3 x -15 V [mm] 1" 1½" " PN /PN 1 PN PN 1 MAGNA 5-1 MAGNA 3-1 MAGNA MAGNA 3-1 (N) 1 MAGNA 3-1 F MAGNA (D) -1 F MAGNA 5-1 F UPE UPE 5- (B) 1 UPE 5- A 1 UPE 3-1 UPE UPE 5- (B) 13 1 UPE 5- A 1 UPE 3-1 MAGNA (D) 3-1 F (N) MAGNA (D) -1 F (N) 5 MAGNA (D) 5- F (N) MAGNA (D) 5- F (N) 3 MAGNA (D) 5-1 F (N) MAGNA (D) 5-1 F (N) 3 UPE(D) -1 F (B) 3 UPE(D) 1- F (B) 5 5

6 UPE.book Page Wednesday, March 9, 1: PM Typová řada MAGNA, UPE Volba čerpadla Velikost čerpadla Volba čerpadla by měla být založena na: požadovaném maximálním průtoku a maximální tlakové ztrátě v soustavě. Dopravní výška Provozní bod Provozní podmínky Je třeba prověřit splnění podmínek provozu. Nesmí dojít k překročení mezních hodnot uvedených na str. 7 co se týká teploty čerpané kapaliny a podmínek okolního prostředí minimální nátokové výšky maximálního provozního tlaku. Komunikace Je třeba zohlednit požadavky na externí řízení nebo kontrolu provozu čerpadla jako např. otáčková regulace čerpadla nebo možnost měnit požadovanou hodnotu možnost odečtu parametrů čerpadla funkce start/stop, poruchová signalizace nebo nucené řízení podle maximální či minimální křivky. Poznámka: Možnost komunikace závisí na typu čerpadla. Obr. 3 Výkonová křivka PMU BMS Průtok PCU MAGNA/UPE UPE/MAGNA/TPE Obr. Building management system se čtyřmi paralelně zapojenými čerpadly řízenými přes PMU a PCU. TM 331 TM 331 Způsob řízení V obecné rovině doporučuje Grundfos následující: čerpadlo je z výroby dodáváno s nastavením vhodným pro většinu provozních aplikací řízení na proporcionální tlak je vhodné použít v soustavách s relativně velkými tlakovými ztrátami řízení na konstantní tlak je vhodné pro soustavy s relativně malými tlakovými ztrátami.

7 UPE.book Page 7 Wednesday, March 9, 1: PM Provozní podmínky MAGNA, UPE Provozní podmínky Všeobecná doporučení MAGNA/UPE Voda v otopných soustavách Teplota kapaliny K vyloučení kondenzace vodních par ve svorkovnici a statoru musí být teplota čerpané kapaliny vždy vyšší než okolní teplota. Okolní prostředí Jakost vody podle místních předpisů a norem jako např. dle německé normy VDI 35, ČSN/STN 7 71 apod. Teplá voda Stupeň tvrdosti do 1 d Voda s obsahem glykolu Viskozita 1 mm /s MAGNA/UPE Čerpadla obecně Čerpadla v systémech teplé vody Krátkodobě: +11 C Trvale: +15 C až +95 C Trvale: +15 C až + C Okolní teplota při provozu: C až + C Okolní teplota při skladování/ přepravě: C až + C Relativní vlhkost vzduchu: maximálně 95%. Maximální provozní tlak MAGNA/UPE: 1 bar. Minimální nátoková výška Na sání čerpadel musí být za provozu vždy následující minimální tlak (nátok): Teplota kapaliny 75 C 9 C 95 C Tlak na sání [bar] MAGNA 5-, 5-1, 3-, 3-1, -1(D), 5-1,1,35 UPE 15-, 5-, 15-, 5-, 3-, 3-,5, MAGNA (D) 3-1 F MAGNA (D) -1 F,15,5 MAGNA (D) 5- F MAGNA (D) 5-1 F,,7 MAGNA (D) 5- F,15,5 MAGNA (D) 5-1 F,9 1, UPE(D) -1 F 1, 1,9 UPE(D) 1- F,95 1,5 Poznámka: Součet skutečného tlaku na sání a tlaku čerpadla proti uzavřené armatuře musí být vždy nižší než maximální přípustný provozní tlak. 7

8 UPE.book Page Wednesday, March 9, 1: PM Provozní podmínky MAGNA, UPE Elektrické údaje MAGNA/UPE Jednofázová MAGNA 5-, 5-1, 3-, 3-1, -1(D), 5-1 ladina akustického tlaku Jednofázová MAGNA (D) 3-1, -1, 5-, 5-1, 5-, 5-1 Jednofázová UPE Třída krytí IP (IEC 5) IP (IEC 5) IP IP Třída izolace F F Externí vstup start/stop Signály požadovaná hodnoty Signální výstup Vstup pro Bus Napájecí napětí Externí bezpotenciálový spínač. Stíněný kabel. Maximální zatížení kontaktu: 5 V, 1 ma. GENI modul Vnitřní bezpotenciálový přepínací kontakt. Stíněný kabel. Maximální zatížení kontaktu: 5 VAC, A. Minimální zatížení kontaktu: 5VDC, 1 ma. GENI modul LON přes moduly GENI a G1 1 x 3- V 1%/+%, 5/ z, PE Externí bezpozenciálový spínač Stíněný kabel. Maximální zatížení kontaktu: 5 V, 1 ma. GENI modul Vnitřní bezpotenciálový přepínací kontakt. Stíněný kabel. Maximální zatížení kontaktu: 5 VAC, A. Minimální zatížení kontaktu: 5VDC, 1 ma. GENI modul LON modul 1 x 3- V 1%/+%, 5/ z, PE MC / MB / MC / MB / MC / MB / 1 x 3- V 1%/ +%, 5 z, PE Čerpadlo nevyžaduje žádnou externí motorovou ochranu. Třífázová UPE(D) Unikající proud Ileak < 3,5 ma Unikající proudy se měří dle normy EN (ČSN/STN EN 355-1). EMC EN 1-3 (ČSN EN 1-3). rozšiřovací modul Externí bezpotenciálový spínač. Stíněný kabel. Maximální zatížení kontaktu: 5 V,.7 ma. Vstup pro řízení dle max. a min. křivky. Externí bezpotenciálový spínač Stíněný kabel. Maximální zatížení kontaktu: 5 V,.7 ma. Vstup pro analogový signál -1 V Externí signál: -1 VDC. Maximální zatížení kontaktu: 1 ma. Vnitřní bezpotenciálový přepínací kontakt. Stíněný kabel. Maximální zatížení kontaktu: 5 VAC, A. Minimální zatížení kontaktu: 5 VDC, 1 ma. Grundfos GENIbus protokol. Stíněný kabel. Průřez vodiče:,5-1 mm. Maximální délka kabelu: 1 m. 3 x -15 V ±1%, 5 z, PE ladina akustického tlaku Jednofázová MAGNA 5-, 5-1, 3-, 3-1, -1(D), 5-1 Jednofázová MAGNA (D) 3-1, -1, 5-, 5-1, 5-, 5-1 Jednofázová UPE Třífázová UPE(D) 5 db(a) 5 db(a) 3 db(a) 5 db(a)

9 UPE.book Page 9 Wednesday, March 9, 1: PM Funkce MAGNA, UPE Funkce Jednofázová MAGNA 5-, 5-1, 3-, 3-1, -1(D), 5-1 Jednofázová MAGNA (D) 3-1, -1, 5-, 5-1, 5-, 5-1 Jednofázová UPE Třífázová UPE(D) Způsoby řízení (nastavené výrobcem) AUTOADAPT Regulace na proporcionální tlak Přídavné režimy řízení a provozu Regulace na proporcionální tlak Regulace na konstantní tlak Provoz podle konstantní křivky Provoz podle max. nebo min. křivky Automatický noční redukovaný provoz Přídavné režimy řízení zdvojených čerpadel Střídavý provoz Záložní provoz Odečet parametrů a nastavování čerpadla Provozní signalizace Signalizace průtoku Požadovaná hodnota Způsob řízení Poruchová signalizace Komunikace Bezdrátové dálkové ovládání, R1 Externí digitální vstup/výstup Externí analogový vstup Bus komunikace dle protokolu GENIbus, RS-5 Bus komunikace dle protokolu LonTalk, FTT 1 Uvedená funkce integrována. Nutný rozšiřovací modul Nutná jednotka G1-LON 9

10 UPE.book Page 1 Wednesday, March 9, 1: PM Funkce MAGNA, UPE Způsoby řízení (nastavené výrobcem) max. Z výrobního závodu přicházejí čerpadla s tímto nastavením: AUTOADAPT (MAGNA). regulace na proporcionální tlak (UPE). Požadovanou hodnotu nastavuje výrobce na polovinu maximální dopravní výšky čerpadla. Nastavení provedené výrobcem vyhovuje pro většinu provozních aplikací. Obr. fac. auto_min AUTOADAPT A1 set1 set A 3 A Q TM AUTOADAPT Za provozu čerpadlo automaticky redukuje požadovanou hodnotu nastavenou výrobcem a přizpůsobuje ji okamžité charakteristice dané soustavy. Regulace na proporcionální tlak Dopravní výška čerpadla je plynule regulována podle požadavků soustavy na velikost průtoku vody. Dopravní výška čerpadla proti zavřené armatuře činí polovinu požadované hodnoty. Obr. 5 Řízení AUTOADAPT Poznámka: Ruční nastavování požadované hodnoty není možné. V případě aktivace řídící funkce AUTOADAPT začíná čerpadlo pracovat při nastavené hodnotě dopravní výšky set1, která odpovídá cca 5% maximální dopravní výšky, a poté přizpůsobí svůj výkon bodu A 1. Jakmile čerpadlo zaregistruje nižší tlak na maximální křivce, bod A, zvolí řídící funkce AUTOADAPT automaticky patřičně nižší řídící křivku, set. Jestliže se ventily na topných tělesech zavřou, přizpůsobí čerpadlo svůj výkon bodu A 3. A 1 : A : A 3 : set1 : set : 1.5 Původní provozní bod Nižší tlak na max. křivce Nový provozní bod po korekci funkcí AUTOADAPT. původní nastavení provozního bodu. Nová požadovaná hodnota po korekci funkcí AUTOADAPT. fac. : MAGNA xx-: 3,5 m. MAGNA xx-1: 5,5 m. auto_min : pevně nastavená hodnota 1,5 m Řídící funkce AUTOADAPT je formou řízení na proporcionální tlak, při němž mají řídící křivky pevný patní bod auto_min. Q TM 9 set set Q Obr. 7 Regulace na proporcionální tlak Regulace na proporcionální tlak se doporučuje pro soustavy s relativně velkými tlakovými ztrátami. TM 995 1

11 UPE.book Page 11 Wednesday, March 9, 1: PM Funkce MAGNA, UPE Doplňkové řídící a provozní funkce Grundfos nabízí doplňkové řídící a provozní funkce pro specifické podmínky provozu. Aplikace těchto funkcí závisí na zvoleném typu čerpadla a rozšiřovacího modulu. Viz "Přehled funkcí" na straně 9. Regulace na konstantní tlak Dopravní výška čerpadla je udržována na konstantní úrovni bez ohledu na požadovaný průtok. Obr. Regulace na konstantní tlak Řízení na konstantní tlak se doporučuje pro soustavy s relativně malými tlakovými ztrátami. Provoz podle konstantní křivky Tato funkce vyžaduje použití dálkového ovladače R1. Čerpadlo může být nastaveno tak, aby při svém provozu sledovalo konstantní křivku podobně jako neregulované čerpadlo. Jestliže je použita externí řídící jednotka, může čerpadlo přecházet z jedné konstantní křivky na druhou konstantní křivku v závislosti na hodnotě externího signálu. set Min. Max. Obr. 9 Provoz podle konstantní křivky Provoz podle max. nebo min. křivky Čerpadlo může být nastaveno tak, aby pracovalo podle max. nebo min. křivky podobně jako neregulované čerpadlo. Q Q TM TM Min. Max. Obr. 1 Max. nebo min. křivky Provoz podle max. křivky lze použít v období, kdy je požadován maximální výkon čerpadla. Tento provozní režim lze použít např. v době, kdy má okamžitou prioritu dodávka teplé vody. Provoz podle min. křivky je možno využívat v časových obdobích, kdy je požadován minimální průtok. Tento způsob lze použít např. při ručním řízení nočního redukovaného provozu. Automatický noční redukovaný provoz Jakmile došlo k aktivaci funkce nočního redukovaného provozu, bude čerpadlo automaticky přecházet z režimu normálního provozu na režim nočního redukovaného provozu a opačně. Přepínání mezi uvedenými dvěma provozními režimy se bude dít na základě změny teploty vody v přívodní větvi potrubí naměřené integrovaným snímačem teploty. K automatickému přepnutí na noční redukovaný provoz dojde, jakmile snímač teploty zaregistruje pokles teploty v přívodní větvi potrubí o více než 1-15 C v časovém rozmezí přibližně hodin. Požadovaný pokles teploty zde musí činit minimálně,1 C/min. Čerpadlo přepne na normální provozní režim bez jakékoli časové prodlevy po zvýšení teploty o cca 1 C. Přídavné režimy řízení zdvojených čerpadel Doplňkové provozní funkce pro zdvojená čerpadla: Střídavý provoz Obě čerpací jednotky se střídají v provozu každých hodin. Jestliže se provozní čerpací jednotka zastaví v důsledku poruchy, spustí se záložní čerpací jednotka a převezme funkci provozní čerpací jednotky. Záložní provoz Jedna čerpací jednotka je neustále v provozu. V pravidelných časových intervalech (vždy po hodinách) se zapíná záložní čerpací jednotka a zůstává po určitou krátkou dobu v provozu. Jestliže se provozní čerpací jednotka zastaví v důsledku poruchy, spustí se záložní čerpací jednotka a převezme funkci provozní čerpací jednotky. Q TM

12 UPE.book Page 1 Wednesday, March 9, 1: PM Funkce MAGNA, UPE Odečet parametrů a nastavování čerpadla Ovládací panel na svorkovnici čerpadla obsahuje základní funkce pro odečítání parametrů a nastavování čerpadla. MAGNA Komunikace V závislosti na typu čerpadla je u čerpadel série možno realizovat komunikaci níže uvedenými způsoby: bezdrátový dálkový ovladač R1, připojení na externí systém poruchové signalizace, digitální vstup/výstup, analogový vstup 1 R1 UPE Obr. 11 Ovládací panel MAGNA Pol. Název 1 Tlačítka pro nastavení dopravní výšky STOP m3/h 1% Signální světla pro indikaci provozu a poruchy a symbol pro indikaci externího řízení Tlačítko pro volbu způsobu regulace: AUTOADAPT, proporcionální tlak, konstantní tlak a automatický noční redukovaný provoz Světelné symboly pro indikaci aktuálního režimu regulace a automatického redukovaného nočního provozu Světelná políčka pro indikaci dopravní výšky, průtoku a provozního režimu. EXT AUTO ADAPT 1 3 TM Obr. 13 Dálkový ovladač R1 Čerpadla série jsou navržena pro bezdrátovou komunikaci s dálkovým ovladačem Grundfos R1. Dálkový ovladač R1 umožňuje nastavování parametrů čerpadla a odečtu jeho provozního stavu. Dálkový ovladač R1 je možno využít k realizaci následujících funkcí: odečet provozních parametrů, odečet poruchových stavů, nastavení způsobu regulace, nastavování dopravní výšky v intervalech po,1 metru, volba externího signálu požadované hodnoty, označení jednotlivých čerpadel identifikačními čísly k jejich rozlišení pro paralelní provoz řízený systémem Bus komunikace, volba funkce digitálního vstupu. Čerpadla série jsou vybavena různými vstupy a výstupy pro externí signály k realizaci funkce nuceného řízení. Realizace některých funkcí může vyžadovat použití rozšiřovacího modulu. TM 9 Grundfos GENIbus Obr. 1 Ovládací panel UPE 3 TM 31 3 Pol. 1 Název Tlačítka pro start/stop čerpadla, nastavování požadované hodnoty, způsobu regulace a provozu podle min. a max. křivky Světelná políčka pro indikaci způsobu regulace a požadované hodnoty 3 Signální světla provozní a poruchové signalizace Obr. 1 MAGNA s rozšiřovacím modulem TM

13 UPE.book Page 13 Wednesday, March 9, 1: PM Funkce MAGNA, UPE Digitální vstup Externí start/stop Čerpadlo je možno zapínat či vypínat přes digitální vstup. Start/stop Normální provoz Stop Externě nucený provoz podle max. nebo min. křivky U čerpadla může být přes digitální vstup uplatněna funkce nuceného provozu podle max. nebo min. křivky. Q Q Max. křivka Normální provoz Funkce signálního relé jsou uvedeny v následující tabulce: Signální relé Poruchová signalizace 1 3 NC NO C 1 3 NC NO C 1 3 NC NO C Neaktivní přívod napájecího napětí je vypnut čerpadlo neregistruje žádnou poruchu Aktivní: čerpadlo registruje poruchu Signální relé Provozní signalizace 1 3 NC NO C 1 3 NC NO C 1 3 NC NO C Neaktivní čerpadlo je nastaveno na stop stav čerpadlo registruje poruchu a nemůže pracovat Aktivní: čerpadlo pracuje čerpadlo registruje poruchu, ale je schopno provozu Signální relé Signalizace provozní připravenosti 1 3 NC NO C 1 3 NC NO C Neaktivní: čerpadlo je nastaveno na stop stav čerpadlo registruje poruchu a není schopno provozu Q Q Min. křivka Q Max. křivka Normální provoz 1 3 NC NO C Aktivní: čerpadlo je připraveno k provozu nebo pracuje MAGNA 3-1, -1, 5-, 5-1, 5-, 5-1: Funkci signálního relé je dálkovým ovladačem R1 možno přepínat mezi režimy "Porucha" a "Provoz". Funkce signálního relé jsou uvedeny v následující tabulce: Signální relé Poruchová signalizace Funkci digitálního vstupu lze navolit dálkovým ovladačem R1. Digitální výstup Min. křivka Čerpadlo obsahuje relé poruchové signalizace s bezpotenciálovým přepínacím kontaktem pro externí poruchovou signalizaci. MAGNA 5-, 5-1, 3-, 3-1, -1, 5-1: U těchto čerpadel je možno funkci signálního relé měnit dálkovým ovladačem R1 z režimu "Porucha" na "Provoz" nebo "Provozní připravenost". Tato čerpadla vyžadují pro tento účel použití rozšiřovacích modulů. Q 1 3 NC NO C 1 3 NC NO C 1 3 NC NO C Neaktivní přívod napájecího napětí je vypnut čerpadlo neregistruje žádnou poruchu Aktivní: čerpadlo registruje poruchu Signální relé Provozní signalizace 1 3 NC NO C 1 3 NC NO C 1 3 NC NO C Neaktivní: čerpadlo je nastaveno na stop stav čerpadlo registruje poruchu a nemůže pracovat Aktivní: čerpadlo pracuje čerpadlo registruje poruchu, ale je schopno provozu 13

14 UPE.book Page 1 Wednesday, March 9, 1: PM Funkce MAGNA, UPE Analogový vstup Externí analogové řízení Vyžaduje rozšiřovací modul. Nastavování požadované hodnoty nebo otáček čerpadla externím signálem - 1 V. m Max. křivka Požadovaná hodnota/ konstantní křivka Busová komunikace dle protokolu GENIbus Bus komunikace umožňuje řízení a monitorování čerpadel pomocí různých systémů centrálního řízení jako jsou např. systém GRUNDFOS Pump Management System, různé systémy řízení budov (BMS) a další systémy externího řízení. Min. křivka 1 3 Obr. 15 Příklad řízení pomocí -1 V 9 1 Analogový vstup umožňuje aplikaci následujících řídících funkcí: 5 7 U V TM MAGNA/UPE TM V režimu provozu podle konstantní křivky může čerpadlo přecházet od jedné konstantní křivky ke druhé v závislosti na hodnotě externího signálu. V tomto provozním režimu není vnitřní řídící jednotka aktivní. V režimu řízení od tlaku může být požadovaná hodnota nastavována externě v rozsahu od min. křivky po nastavenou hodnotu (tlačítky nebo R1). Obr. 1 Příklad provozu jednoduchého čerpadla Vyžaduje se Viz oddíl MAGNA GENI modul Příslušenství UPE, jednofázová Modul MB / UPE, třífázová BMS V tomto provozním režimu je vnitřní řídící jednotka aktivní. Při vstupním napětí nižším než,5 V bude čerpadlo pracovat podle min. křivky. TM Obr. 17 Příklad provozu paralelně zapojených čerpadel Vyžaduje se Viz oddíl MAGNA GENI modul PMU nebo PCU UPE, jednofázová Modul MB / PMU nebo PCU UPE, třífázová PMU nebo PCU Příslušenství 1

15 UPE.book Page 15 Wednesday, March 9, 1: PM Funkce MAGNA, UPE Bus komunikace přes LON Přes Bus vstup může být čerpadlo připojeno k síti pracující na bázi LonWorks a může tak být propojeno s jinými jednotkami, pracujícími na bázi uvedeného komunikačního standardu. BMS GENI modul LON modul G1-LON MAGNA 5-, 3-, 5-1, 3-1, -1(D), 5-1 MAGNA (D) 5-, 5-, 3-1, -1, 5-1, 5-1 UPE, jednofázová UPE, třífázová G1-LON Rozšiřov ací modul TM Obr. 1 Příklad provozu jednoduchého čerpadla Funkce rozšiřovacích modulů Integrované vstupy/výstupy S rozšiřovacím modulem Funkce MAGNA 5-, 5-1, 3-, 3-1, -1, 5-1 MAGNA D 3-1, -1, 5-, 5-1, 5-, 5-1 Start/stop Relé poruchové signalizace UPE, jednofázová Reléový modul (MC /1) GENI modul (MB /1) GENI modul LON modul MC / MB / Start/stop Relé poruchové signalizace Start/stop Max. křivka Min. křivka Analogový vstup -1 V Řízení zdvojených čerpadel GENIbus Relé poruchové signalizace Max. křivka Min. křivka Analogový vstup -1 V Řízení zdvojených čerpadel GENIbus LonTalk protokol, FTT1 Start/stop Max. křivka Min. křivka Analogový vstup -1 V Start/stop Max. křivka Min. křivka 15

16 UPE.book Page 1 Wednesday, March 9, 1: PM Konstrukce MAGNA, UPE Čerpadla MAGNA/UPE mají zapouzdřený rotor, tj. čerpadlo a motor tvoří kompaktní monoblokovou jednotku, která nemá hřídelovou ucpávku a je opatřena pouze dvěma těsnicími kroužky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Charakteristika čerpadla: řídící jednotka vestavěná do svorkovnice čerpadla ovládací panel umístěný na svorkovnici čerpadla svorkovnice čerpadla upravená pro připojení volitelných modulů zjišt ování diferenčního tlaku a teploty těleso čerpadla v litinovém, bronzovém provedení nebo provedení z korozivzdorné oceli verze se dvěma čerpacími jednotkami (zdvojená čerpadla) těleso čerpadla s odlučovačem vzduchu, typy UPE 5-A a UPE 5-A není nutná žádná externí motorová ochrana Přípojky čerpadel Závitové přípojky dle ISO /1 (ČSN ISO -1/STN 1 33). Rozměry přírub dle ISO 75-/BS5 (ČSN EN 19-). Povrchová úprava čerpadel Povrchy čerpadel jsou lakovány za mokra. Barva: NCS-5R. Tloušt ka laku: μm. Motor a elektronická řídící jednotka Motor jednofázových čerpadel MAGNA je čtyř- nebo osmipólový synchronní motor s permanentními magnety (PM motor). Tento typ motoru je oproti klasickému asynchronnímu motoru s kotvou nakrátko charakterizován vyšší účinností. Otáčky čerpadla jsou regulovány frekvenčním měničem. Motor jednofázových čerpadel UPE je dvoupólový asynchronní elektromotor s kotvou nakrátko a s odrušovacím filtrem dle VDE 75. Svorkovnice a čerpací agregát jsou testovány dle VDE 7. Svorkovnice má vestavěnou řídící jednotku. Provozní otáčky čerpadla se stanoví na základě elektronického propočtu pomocí indukční cívky umístěné na vinutí statoru. Motor třífázových čerpadel UPE je dvoupólový asynchronní elektromotor s kotvou nakrátko s integrovaným frekvenčním měničem. Snímač diferenčního tlaku a teploty tvoří v rámci čerpadla integrovanou jednotku. Snímač se nachází uvnitř tělesa čerpadla v kanálku mezi sací a výtlačnou stranou. Zdvojená čerpadla jsou opatřena dvěma snímači. 1

17 UPE.book Page 17 Wednesday, March 9, 1: PM Konstrukce MAGNA, UPE Materiálová specifikace 1 MAGNA/UPE Pol. Součástka Materiál EN/DIN 1 Svorkovnice liník / kompozit Těleso statoru liník AlSi 1 Cu 3 O-kroužky Kroužek vnějšího ložiska Pouzdro rotoru Pryž EPDM Keramika Al O 3 Korozivzdorná ocel řídel Korozivzdorná ocel nebo karbid wolframu nebo keramika 5 Axiální ložisko Grafit MY nebo 1.1 Opěrná deska ložiska Korozivzdorná ocel 1.31 Kroužek vnitřního ložiska 7 Oběžné kolo Těleso čerpadla 9 Snímač diferenčního tlaku a teploty Keramika Al O 3 nebo křemík SiO Korozivzdorná ocel nebo kompozit Litina EN-GJL15/-/-5 bronz nebo korozivzdorná ocel Kompozit, PES Obr. MAGNA 3-1, -1, 5-, 5-1, 5- a TM TM Obr. 1 UPE 15-, 5-, 3-, 15-, 5- a 3-1 TM Obr. 19 MAGNA 5-, 5-1, 3-, 3-1, -1 a TM 15 3 Obr. UPE -1 a 1-17

18 UPE.book Page 1 Wednesday, March 9, 1: PM Instalace MAGNA, UPE Strojně technologická instalace Čerpadla MAGNA/UPE série jsou určena pro vnitřní instalaci. Čerpadlo musí být instalováno s hřídelí motoru v horizontální poloze. Čerpadla série lze umístit jak v horizontálně tak i ve vertikálně vedeném potrubí. Šipka na tělese čerpadla ukazuje směr proudění čerpané kapaliny čerpadlem. Kapalina může čerpadlem protékat vertikálním nebo horizontálním směrem v závislosti na poloze svorkovnice čerpadla. Svorkovnici čerpadla je možno natočit do různých poloh podle typu daného čerpadla. Možnosti polohování svorkovnice jsou popsány v montážním a provozním návodu. Čerpadla musí být instalována tak, aby se na ně nepřenášelo pnutí z potrubí. Čerpadlo může být zavěšeno přímo v potrubí, pokud to dimenze a únosnost potrubí dovolí. Jinak musí být čerpadlo umístěno na montážní konzole nebo na základové desce. K zajištění dostatečného chlazení motoru a řídící elektroniky dbejte následujících pokynů: Čerpadlo instalujte tak, aby bylo za provozu dostatečně chlazeno. Teplota chladicího vzduchu nesmí překročit C. Elektrické připojení Elektrické připojení a ochrany musí být provedeny v souladu s platnými normami a místními předpisy. Čerpadlo musí být připojeno k externímu sít ovému vypínači. Čerpadlo musí vždy správně uzemněno. Čerpadlo nevyžaduje žádnou externí motorovou ochranu. Motor čerpadla obsahuje nadproudovou ochranu proti pomalému přetěžování a zablokování (IEC 3-11: TP 11). Pokud je čerpadlo zapínáno přímo ze sítě, naběhne do provozu přibližně po 5 sekundách. Poznámka: Počet zapnutí a vypnutí ze sítě nesmí být vyšší než x za hodinu. Sít ová přípojka čerpadla musí být provedena podle schémat zapojení uvedených na následujících stranách. Kabely Pro připojení k externímu spínači on/off (zap/vyp), digitálnímu vstupu, snímači a signálu požadované hodnoty použijte stíněné kabely (,5 1,5 mm ). Všechny kabely musí mít tepelnou odolnost minimálně do +5 C. Všechny kabely musí být instalovány v souladu s normou EN -1. 1

19 UPE.book Page 19 Wednesday, March 9, 1: PM Instalace MAGNA, UPE Schéma zapojení, jednofázové motory Externí vypínač ELCB Max. 1 A/1 A TM Obr. 3 1 x 3- V 1%/+%, 5/ z Schéma zapojení, třífázové motory Externí vypínač L1 Max. 1 A L1 L L3 ELCB L L3 PE TM 97 9 Obr. 3 x -15 V ±1%, 5/ z Doplňková ochrana Jestliže je čerpadlo připojeno na elektrickou instalaci, u níž je jako doplňková ochrana použit proudový chránič (ELCB), musí být takový chránič označen následujícími symboly: Jednofázový: Proudový chránič musí reagovat i v případě výskytu unikajících poruchových proudů se stejnosměrnou složkou (pulzující stejnosměrný proud) Třífázový: Proudový chránič musí reagovat i v případě výskytu unikajících poruchových proudů se stejnosměrnou složkou (pulzující stejnosměrný proud) a hladkých zemních stejnosměrných poruchových proudů. 19

20 UPE.book Page Wednesday, March 9, 1: PM Instalace MAGNA, UPE Jednofázová čerpadla MAGNA Jednofázová UPE L N 1 TM TM TM Obr. 7 Připojení napájecího napětí jednofázových čerpadel UPE Třífázová UPE(D) Signální výstup 1 3 Snímač diferenčního tlaku a teploty Sít ová přípojka NCNO C L3 L L1 3 TM Obr. 5 MAGNA 5-, 5-1, 3-, 3-1, -1(D), 5-1, připojení napájecího napětí pomocí konektoru shodným jako u čerpadel Alpha Start/stop Min. křivka (noční provoz) Max. křivka Analogový vstup -1 V A Y B DC -1 V TM Připojení napájecího napětí L N Signální výstup 1 3 NC NO C Start/stop 7 Obr. MAGNA 3-1, -1, 5-1, 5-1, 5-, 5-, sít ová přípojka Poznámka: Pokud není čerpadlo připojeno na žádný externí spínač on/off (zap/vyp), je třeba zachovat vzájemné propojení svorek STOP a. S T O P Bezpotenciálový reléový vstup TM 35 9 Obr. Připojení napájecího napětí třífázových čerpadel UPE(D) Sít ová přípojka jednoduchých čerpadel se provede podle obrázku. Pokud není čerpadlo připojeno na žádný externí spínač on/off (zap/vyp), je třeba zachovat vzájemné propojení svorek 7 a. Jestliže je použit vstup -1 V (svorky 11 a 1), musí být navzájem propojeny svorky 7 a 9 (vstup pro provoz podle min. křivky musí být uzavřen). Zdvojená čerpadla: Obě čerpací jednotky musí být připojeny na elektrickou sít. Případně použitý systém externího řízení musí být připojen k řídící čerpací jednotce (svorky 7 až 1). Pokud má být zdvojené čerpadlo připojeno na jednotku PMU nebo PCU, musí být nastaveno na provozní režim jednoduchého čerpadla. Busové propojení mezi řídící a řízenou čerpací jednotkou je možno odstranit. K systému busové komunikace musí být připojena jak řídící, tak i řízená čerpací jednotka.

21 UPE.book Page 1 Wednesday, March 9, 1: PM Instalace MAGNA, UPE Příklady připojení Připojení k externím řídícím jednotkám L N NC NO C S T O P Připojení napájecího napětí Provoz Porucha Stop Obr. 9 Čerpadlo MAGNA Připojení k externím řídícím jednotkám Start Ochrana proti provozu nasucho TM L N NC NO C S T O P A Y B X Q Z 1 V GENIbus Porucha Připojení napájecího napětí STOP 1 V Nastavení požadované hodnoty DC -1 V Obr. 3 Čerpadlo MAGNA s GENI modulem Stop Start Ochrana proti mrazu TM

22 UPE.book Page Wednesday, March 9, 1: PM Technické údaje MAGNA, UPE Poznámky k charakteristickým křivkám Níže uvedené poznámky platí pro charakteristické křivky uvedené na stranách 3 až 5. Tučně provedené části křivek udávají doporučený provozní rozsah. Zkušební kapalina: voda bez obsahu vzduchu. Všechny křivky udávají průměrné hodnoty a nesmí se používat jako garanční křivky. Jestliže se u čerpadla požaduje určitý minimální výkon, musí být provedeno individuální měření daného čerpadla. Čerpadla MAGNA (D) a UPE(D) byla zkoušena při teplotě C. Přepočet mezi dopravní výškou a tlakem [kpa] byl proveden pro vodu při C (ρ = 93, kg/m 3 ). Pro kapaliny s jinou hustotou, např. pro horkou vodu, je výtlačný tlak čerpadla přímo úměrný hustotě kapaliny. Čerpadla se nesmějí používat při minimálních průtocích, které se nacházejí mimo oblasti vymezené tučně provedenými křivkami, s ohledem na riziko přehřívání. Poznámka: V rámci výkonového rozsahu čerpadel MAGNA mohou být křivky konstantního a proporcionálního tlaku nastaveny na ovládacím panelu v intervalech po 1 m výšky a na dálkovém ovladači R1 v intervalech po,1 m výšky.

23 UPE.book Page 3 Wednesday, March 9, 1: PM Technické údaje MAGNA 5- MAGNA 5- p [kpa] [hp] Q [m³/h] Elektrické údaje Regulace na proporcionální tlak 5 m m Q [m³/h] Q [l/s] U n [V] P 1 I n [A] 1 x 3- V Min. 1,9 Max. 5, Q [m³/h] 5 m Regulace na konstantní tlak 1 m Q [m³/h] Q [l/s] TM TM Rozměry a hmotnosti motnost [kg] Přepravní objem [m 3 ] Rozměry [mm] L1 B1 B B B B7 1 3 D1 G brutto MAGNA ½ 5,,91 3

24 UPE.book Page Wednesday, March 9, 1: PM Technické údaje MAGNA 3- MAGNA 3- p [kpa] [hp] Q [m³/h] Elektrické údaje Regulace na proporcionální tlak 5 m Q [m³/h] Q [l/s] U n [V] P 1 I n [A] 1 x 3- V m Min. 1,9 Max. 5, Q [m³/h] 5 m Regulace na konstantní tlak Q [m³/h] Q [l/s] 1 m TM TM Rozměry a hmotnosti Rozměry [mm] motnost [kg] Přepravní objem PN / PN 1 L1 B1 B B B B7 1 3 D1 G brutto [m 3 ] MAGNA ,,91

25 UPE.book Page 5 Wednesday, March 9, 1: PM Technické údaje MAGNA 5- F MAGNA 5- F p [kpa] [hp] Q [m³/h] Elektrické údaje Regulace na proporcionální tlak 5 m m 1 1 Q [m³/h] Q [l/s] 3 m m Q [m³/h] Regulace na konstantní tlak 5 m m 3 m m 1 1 Q [m³/h] Q [l/s] U n [V] P 1 I n [A] MAGNA 5- F se také dodává s tělesem z Min. 5,17 korozivzdorné oceli, typ N. 1 x 3- V Max. 1,7 TM D B 1 B5 D D1 L1 B1 D5 M L3 Rp 1/ B B B3 B7 D3 D3 TM Rozměry a hmotnosti Rozměry [mm] motnosti [kg] Přepravní objem PN / PN 1 L1 L3 B1 B B3 B B5 B B7 1 3 D1 D D3 D D5 M netto brutto [m 3 ] MAGNA 5- F / /19 M1 1,5,5,3 5

26 UPE.book Page Wednesday, March 9, 1: PM Technické údaje MAGNA 5- F MAGNA 5- F p [kpa] [hp] Q [m³/h] Elektrické údaje Regulace na proporcionální tlak 5 m m 3 m 1 1 Q [m³/h] Q [l/s] m Q [m³/h] Regulace na konstantní tlak 5 m m 3 m m 1 1 Q [m³/h] Q [l/s] U n [V] P 1 I n [A] MAGNA 5- F se také dodává s tělesem z Min. 5,17 korozivzdorné oceli, typ N. 1 x 3- V Max. 5, TM D B 1 B5 D D1 B1 L1 D5 M L3 Rp 1/ B B B3 B7 D3 D3 TM Rozměry a hmotnosti PN / PN 1 Rozměry [mm] motnosti [kg] Přepravní objem [m 3 ] L1 L3 B1 B B3 B B5 B B7 1 3 D1 D D3 D D5 M netto brutto MAGNA 5- F / /19 M1,3

27 UPE.book Page 7 Wednesday, March 9, 1: PM Technické údaje MAGNA 5-1 MAGNA 5-1 p [kpa] Regulace na proporcionální tlak 1 1 Regulace na konstantní tlak [hp] Q [m³/h] Elektrické údaje 9 m m Q [m³/h] Q [l/s] U n [V] P 1 I n [A] 1 x 3- V Min. 1,9 Max. 15 1, Q [m³/h] 9 m 1 m Q [m³/h] Q [l/s] TM TM Rozměry a hmotnosti Rozměry [mm] motnost [kg] Přepravní objem L1 B1 B B B B7 1 3 D1 G brutto [m 3 ] MAGNA ½ 5,,91 7

28 UPE.book Page Wednesday, March 9, 1: PM Technické údaje MAGNA 3-1 (N) MAGNA 3-1 p [kpa] Regulace na proporcionální tlak 1 1 Regulace na konstantní tlak [hp] Elektrické údaje 1 Q [m³/h] 9 m m 1 Q [m³/h] Q [l/s] Q [m³/h] 9 m 1 Q [m³/h] Q [l/s] U n [V] P 1 I n [A] MAGNA 3-1 se také dodává s tělesem z Min. 1,1 korozivzdorné oceli, typ N. 1 x 3- V Max. 1 1,3 1 m TM TM Rozměry a hmotnosti Rozměry [mm] motnosti [kg] Přepravní objem L1 B1 B B B B7 1 3 D1 G brutto [m 3 ] MAGNA ,, (N),91

29 UPE.book Page 9 Wednesday, March 9, 1: PM Technické údaje MAGNA 3-1 F MAGNA 3-1 F p [kpa] Regulace na proporcionální tlak 1 1 Regulace na konstantní tlak [hp] Elektrické údaje 1 Q [m³/h] 9 m m 1 Q [m³/h] Q [l/s] U n [V] P 1 I n [A] 1 x 3- V Min. 1,1 Max. 1 1, Q [m³/h] 9 m 1 Q [m³/h] Q [l/s] 1 m TM TM Rozměry a hmotnosti Rozměry [mm] motnost [kg] Přepravní objem L1 B1 B B B B7 1 3 D1 D D3 D D5 PN brutto [m 3 ] MAGNA 3-1 F / /1,1,9 9

30 UPE.book Page 3 Wednesday, March 9, 1: PM Technické údaje MAGNA -1 F MAGNA -1 F p [kpa] Regulace na proporcionální tlak 1 1 Regulace na konstantní tlak [hp] Q [m³/h] Elektrické údaje 9 m m Q [m³/h] Q [l/s] U n [V] P 1 I n [A] 1 x 3- V Min. 1,9 Max. 1 1, Q [m³/h] 9 m 1 m Q [m³/h] Q [l/s] TM TM Rozměry a hmotnosti Rozměry [mm] motnost [kg] Přepravní objem L1 B1 B B B B7 1 3 D1 D D3 D D5 PN brutto [m 3 ] MAGNA -1 F / /1,,9 3

31 UPE.book Page 31 Wednesday, March 9, 1: PM Technické údaje MAGNA 5-1 F MAGNA 5-1 F p [kpa] Regulace na proporcionální tlak 1 1 Regulace na konstantní tlak [hp] Elektrické údaje 1 Q [m³/h] 9 m m 1 Q [m³/h] Q [l/s] U n [V] P 1 I n [A] 1 x 3- V Min. 1,1 Max. 1 1, Q [m³/h] 9 m 1 Q [m³/h] Q [l/s] 1 m TM TM Rozměry a hmotnosti Rozměry [mm] motnost [kg] Přepravní objem L1 B1 B B B B7 1 3 D1 D D3 D D5 PN brutto [m 3 ] MAGNA 5-1 F / /1,,9 31

32 UPE.book Page 3 Wednesday, March 9, 1: PM Technické údaje MAGNA 3-1 F MAGNA 3-1 F p [kpa] 1 1 [hp] Elektrické údaje Regulace na proporcionální tlak Q [m³/h] 1 m m m m Q [m³/h] Q [l/s] Q [m³/h] 1 m Regulace na konstantní tlak m m m Q [m³/h] Q [l/s] U n [V] P 1 I n [A] MAGNA 3-1 F se také dodává s tělesem z Min. 5,17 korozivzdorné oceli, typ N, 1 x 3- V Max. 3 1, TM D B 1 B5 D D1 L1 D5 B1 M L3 Rp 1/ B B B3 B7 D3 D3 TM Rozměry a hmotnosti PN / PN 1 Rozměry [mm] motnosti [kg] Přepravn í objem [m 3 ] L1 L3 B1 B B3 B B5 B B7 1 3 D1 D D3 D D5 M netto brutto MAGNA 3-1 F /1 1 1/19 M ,3 3

33 UPE.book Page 33 Wednesday, March 9, 1: PM Technické údaje MAGNA -1 F MAGNA -1 F p [kpa] 1 1 [hp] Elektrické údaje Q [m³/h] Regulace na proporcionální tlak 1 m m m m Q [m³/h] Q [l/s] Q [m³/h] 1 m Regulace na konstantní tlak m m m Q [m³/h] Q [l/s] U n [V] P 1 I n [A] MAGNA -1 F se také dodává s tělesem z Min. 5,17 korozivzdorné oceli, typ N. 1 x 3- V Max. 5, TM D B 1 B5 D D1 L1 D5 B1 M L3 Rp 1/ B B B3 B7 D3 D3 TM Rozměry a hmotnosti PN / PN 1 Rozměry [mm] motnosti [kg] Přepravní objem [m 3 ] L1 L3 B1 B B3 B B5 B B7 1 3 D1 D D3 D D5 M netto brutto MAGNA -1 F / /19 M1 15,5 17,5,3 33

34 UPE.book Page 3 Wednesday, March 9, 1: PM Technické údaje MAGNA 5-1 F MAGNA 5-1 F p [kpa] 1 1 [hp] Q [m³/h] Elektrické údaje Regulace na proporcionální tlak 1 m m m m 1 1 Q [m³/h] Q [l/s] Q [m³/h] Regulace na konstantní tlak 1 m m m m 1 1 Q [m³/h] Q [l/s] U n [V] P 1 I n [A] MAGNA 5-1 F se také dodává s tělesem z Min. 35, korozivzdorné oceli, typ N. 1 x 3- V Max. 3,5 TM 1 3 D B 1 B5 D D1 B1 L1 D5 M L3 Rp 1/ B B B3 B7 D3 D3 TM Rozměry a hmotnosti PN / PN 1 Rozměry [mm] motnosti [kg] Přepravní objem [m 3 ] L1 L3 B1 B B3 B B5 B B7 1 3 D1 D D3 D D5 M netto brutto MAGNA 5-1 F / /19 M1,3 3

35 UPE.book Page 35 Wednesday, March 9, 1: PM Technické údaje MAGNA 5-1 F MAGNA 5-1 F p [kpa] 1 1 [hp] Q [m³/h] Elektrické údaje Regulace na proporcionální tlak 1 m m Q [m³/h] 1 Q [l/s] m m Q [m³/h] Regulace na konstantní tlak 1 m m m Q [m³/h] 1 Q [l/s] U n [V] P 1 I n [A] MAGNA 5-1 F se také dodává s tělesem z Min. 35, korozivzdorné oceli, typ N. 1 x 3- V Max. 9 3,9 m TM 15 3 D B 1 B5 D D1 L1 D5 B1 M L3 Rp 1/ B B B3 B7 D3 D3 TM Rozměry a hmotnosti PN / PN 1 Rozměry [mm] motnosti [kg] Přepravní objem [m 3 ] L1 L3 B1 B B3 B B5 B B7 1 3 D1 D D3 D D5 M netto brutto MAGNA 5-1 F / /19 M1 5,5 7,5,3 35

36 UPE.book Page 3 Wednesday, March 9, 1: PM Technické údaje UPE 15-, UPE 5-, UPE 3- UPE 15-, UPE 5-, UPE 3- p [kpa] 3 1 [hp] Regulace na proporcionální tlak Q [m³/h] 3.5 m 3 m. m 1. m Regulace na konstantní tlak Q [m³/h] 3.5 m.7 m 1. m 1. m Q [m³/h] Q [m³/h].... Q [l/s].... Q [l/s] Elektrické údaje U n [V] P 1 I n [A] UPE 5- se také dodává s tělesem z bronzi, typ B. Min.,1 1 x 3- V Max., TM1 595 G B 3 L1 B1 B3 B TM 31 7 Rozměry a hmotnosti Rozměry [mm] motnosti [kg] Přepravní objem L1 B1 B B3 B 3 G netto brutto [m 3 ] UPE , 3,,1 UPE ½ 3, 3,,1 UPE ,7 3,5,1 motnosti čerpadel v bronzovém provedení jsou asi o 1% vyšší. 3

37 UPE.book Page 37 Wednesday, March 9, 1: PM Technické údaje UPE 5- A UPE 5- A p [kpa] 3 1 [hp] Regulace na proporcionální tlak Q [m³/h] 3.5 m 3 m. m 1. m Regulace na konstantní tlak Q [m³/h] 3.5 m.7 m 1. m 1. m Q [m³/h].... Q [l/s] Elektrické údaje U n [V] P 1 I n [A] Min.,1 1 x 3- V Max., Q [m³/h].... Q [l/s] TM1 595 G B 3 L1 B1 B3 B 1 TM 7 3 Rozměry a hmotnosti Rozměry [mm] motnosti [kg] Přepravní objem L1 B1 B B3 B 1 3 G netto brutto [m 3 ] UPE 5- A ½ 3,5,3,1 37

38 UPE.book Page 3 Wednesday, March 9, 1: PM Technické údaje UPE 15-, UPE 5-, UPE 3- UPE 15-, UPE 5-, UPE 3- p [kpa] 7 Regulace na proporcionální tlak 7 Regulace na konstantní tlak [hp] Q [m³/h] 5 m m 3 m m Q [m³/h] 5 m m 3 m 1 m m Q [m³/h] Q [m³/h]..... Q [l/s]..... Q [l/s] Elektrické údaje U n [V] P 1 I n [A] UPE 5- se také dodává s tělesem z bronzi, typ B. Min., 1 x 3- V Max. 1, TM 55 G B 3 L1 B1 B3 B TM 31 7 Rozměry a hmotnosti Rozměry [mm] motnosti [kg] Přepravní objem L1 B1 B B3 B 3 G netto brutto [m 3 ] UPE ,,, ½,,,1 UPE ½, 3,,1 UPE ,7 3,1,1 motnosti čerpadel v bronzovém provedení jsou asi o 1% vyšší. 3

39 UPE.book Page 39 Wednesday, March 9, 1: PM Technické údaje UPE 5- A UPE 5- A p [kpa] 7 Regulace na proporcionální tlak 7 Regulace na konstantní tlak [hp] Q [m³/h] 5 m m 3 m m Q [m³/h] 5 m m 3 m 1 m m Q [m³/h]..... Q [l/s] Elektrické údaje U n [V] P 1 I n [A] Min., 1 x 3- V Max. 1, Q [m³/h]..... Q [l/s] TM 55 G B 3 L1 B1 B3 B 1 TM 7 3 Rozměry a hmotnosti Rozměry [mm] motnosti [kg] Přepravní objem L1 B1 B B3 B 1 3 G netto brutto [m 3 ] UPE 5- A ½ 3,,,1 39

40 UPE.book Page Wednesday, March 9, 1: PM Technické údaje UPE 1- F UPE 1- F p [kpa] 5 5 Regulace na proporcionální tlak 5 Regulace na konstantní tlak [hp] Q [m³/h]. m 3. m.5 m. m Q [m³/h] 5. m 3.5 m.5 m 1. m.. Elektrické údaje Q [m³/h] Q [l/s] Q [m³/h] Q [l/s] U n [V] P 1 I n [A] UPE 1- F se také dodává s tělesem z bronzi, Min. 11,7 typ B. 3 x -15 V Max. 11,13 TM 91 B 1 3 B7 D D3 D1 L1 D Rp 1/ B1 M B B B5 B9 L3 D5 PN PN 1 TM 97 5 Rozměry a hmotnosti Rozměry [mm] motnosti [kg] L1 L L3 B1 B B B5 B7 B B9 1 3 D1 D D3 D D5 M netto brutto Přepravn í objem [m 3 ] UPE 1- F (PN ) M1 51,7 53,9,71 UPE 1- F (PN 1) M1 9, 51,,71 motnosti čerpadel v bronzovém provedení jsou asi o 1% vyšší.

41 UPE.book Page 1 Wednesday, March 9, 1: PM Technické údaje UPE -1 F UPE -1 F p [kpa] Regulace na proporcionální tlak 1 1 Regulace na konstantní tlak [hp] Elektrické údaje Q [m³/h] 7.5 m. m 1. m.5 m Q [m³/h] 1 1 Q [l/s] Q [m³/h] m m 1 m m Q [m³/h] 1 1 Q [l/s] U n [V] P 1 I n [A] UPE -1 F se také dodává s tělesem z bronzi, Min. 11,7 typ B. 3 x -15 V Max. 155,5 TM 99 B 1 3 B7 D D3 D1 L1 D Rp 1/ B1 M B B B5 B9 L3 D5 PN PN 1 TM 97 5 Rozměry a hmotnosti Rozměry [mm] motnosti [kg] L1 L L3 B1 B B B5 B7 B B9 1 3 D1 D D3 D D5 M netto brutto Přepravní objem [m 3 ] UPE -1 F (PN ) M1 1,7 3,3,3 UPE -1 F (PN 1) M1, 1,,3 motnosti čerpadel v bronzovém provedení jsou asi o 1% vyšší. 1

42 UPE.book Page Wednesday, March 9, 1: PM Technické údaje MAGNA D -1 F MAGNA D -1 F p [kpa] Regulace na proporcionální tlak 1 1 Regulace na konstantní tlak [hp] Q [m³/h] Elektrické údaje 9 m m Q [m³/h] Q [l/s] Q [m³/h] 9 m 1 m Q [m³/h] Q [l/s] U n [V] P 1 I n [A] Křivky a elektrické údaje platí pro jednoduché Min. 1,9 čerpadlo. 1 x 3- V Max. 1 1, TM TM Rozměry a hmotnosti Rozměry [mm] motnost [kg] Přepravní objem PN / PN 1 L1 B1 B B3 B B5 1 3 D1 D D3 D D5 PN brutto [m 3 ] MAGNA D -1 F / /1

43 UPE.book Page 3 Wednesday, March 9, 1: PM Technické údaje MAGNA D 5- F MAGNA D 5- F p [kpa] [hp] Q [m³/h] Elektrické údaje Regulace na proporcionální tlak 5 m m 1 1 Q [m³/h] Q [l/s] 3 m m Q [m³/h] Regulace na konstantní tlak 5 m m 3 m m 1 1 Q [m³/h] Q [l/s] U n [V] P 1 I n [A] Křivky a elektrické údaje platí pro jednoduché Min. 5,17 čerpadlo. 1 x 3- V Max. 1,7 TM 191 B1 B3 1 3 B B7 B D D D1 L L1 D5 Rp1/ L3 B B5 M D3 D3 TM 79 1 Rozměry a hmotnosti PN / PN 1 Rozměry [mm] motnosti [kg] Přepravní objem [m 3 ] L1 L L3 B1 B3 B B5 B B7 1 3 D1 D D3 D D5 M netto brutto MAGNA D 5- F / /19 M1 3 3,5,13 3

44 UPE.book Page Wednesday, March 9, 1: PM Technické údaje MAGNA D 5- F MAGNA D 5- F p [kpa] [hp] Q [m³/h] Elektrické údaje Regulace na proporcionální tlak 5 m m 3 m 1 1 Q [m³/h] Q [l/s] m Q [m³/h] Regulace na konstantní tlak 5 m m 3 m m 1 1 Q [m³/h] Q [l/s] U n [V] P 1 I n [A] Křivky a elektrické údaje platí pro jednoduché Min. 5,17 čerpadlo. 1 x 3- V Max. 5, TM 1913 B1 B3 1 3 B B7 B D D D1 L L1 D5 Rp1/ L3 B B5 M D3 D3 TM 79 1 Rozměry a hmotnosti PN / PN 1 Rozměry [mm] motnosti [kg] Přepravní objem [m 3 ] L1 L L3 B1 B3 B B5 B B7 1 3 D1 D D3 D D5 M netto brutto MAGNA D 5- F / /19 M1 9,13

45 UPE.book Page 5 Wednesday, March 9, 1: PM Technické údaje MAGNA D 3-1 F MAGNA D 3-1 F p [kpa] 1 1 [hp] Elektrické údaje Regulace na proporcionální tlak Q [m³/h] 1 m m m m Q [m³/h] Q [l/s] Q [m³/h] 1 m Regulace na konstantní tlak m m m Q [m³/h] Q [l/s] U n [V] P 1 I n [A] Křivky a elektrické údaje platí pro jednoduché Min. 5,17 čerpadlo. 1 x 3- V Max. 3 1, TM 191 B1 B3 1 3 B B7 B D D D1 D5 Rp1/ L L3 B B5 M L1 D3 D3 TM 79 1 Rozměry a hmotnosti PN / PN 1 Rozměry [mm] motnosti [kg] Přepravní objem [m 3 ] L1 L L3 B1 B3 B B5 B B7 1 3 D1 D D3 D D5 M netto brutto MAGNA-D 3-1 F /1 1 1/19 M1 3 3,57 5

46 UPE.book Page Wednesday, March 9, 1: PM Technické údaje MAGNA D -1 F MAGNA D -1 F p [kpa] 1 1 [hp] Elektrické údaje Regulace na proporcionální tlak Q [m³/h] 1 m m m m Q [m³/h] Q [l/s] Q [m³/h] 1 m Regulace na konstantní tlak m m m Q [m³/h] Q [l/s] U n [V] P 1 I n [A] Křivky a elektrické údaje platí pro jednoduché Min. 5,17 čerpadlo. 1 x 3- V Max. 5, TM 1911 B1 B3 1 3 B B7 B D D D1 L L1 D5 Rp1/ L3 B B5 M D3 D3 TM 79 1 Rozměry a hmotnosti PN / PN 1 Rozměry [mm] motnosti [kg] Přepravní objem [m 3 ] L1 L L3 B1 B3 B B5 B B7 1 3 D1 D D3 D D5 M netto brutto MAGNA D -1 F / /19 M1 5,57

47 UPE.book Page 7 Wednesday, March 9, 1: PM Technické údaje MAGNA D 5-1 F MAGNA D 5-1 F p [kpa] 1 1 [hp] Q [m³/h] Elektrické údaje Regulace na proporcionální tlak 1 m m m m 1 1 Q [m³/h] Q [l/s] Q [m³/h] Regulace na konstantní tlak 1 m m m m 1 1 Q [m³/h] Q [l/s] U n [V] P 1 I n [A] Křivky a elektrické údaje platí pro jednoduché Min. 35, čerpadlo. 1 x 3- V Max. 3,5 TM 1 B1 B3 1 3 B B7 B D D D1 L L1 D5 Rp1/ L3 B B5 M D3 D3 TM 79 1 Rozměry a hmotnosti PN / PN 1 Rozměry [mm] motnosti [kg] Přepravní objem [m 3 ] L1 L L3 B1 B3 B B5 B B7 1 3 D1 D D3 D D5 M netto brutto MAGNA D 5-1 F / /19 M1 3 5,5,13 7

48 UPE.book Page Wednesday, March 9, 1: PM Technické údaje MAGNA D 5-1 F MAGNA D 5-1 F p [kpa] 1 1 [hp] Q [m³/h] Elektrické údaje Regulace na proporcionální tlak 1 m m Q [m³/h] 1 Q [l/s] m m Q [m³/h] Regulace na konstantní tlak 1 m m m Q [m³/h] 1 Q [l/s] U n [V] P 1 I n [A] Křivky a elektrické údaje platí pro jednoduché Min. 35, čerpadlo. 1 x 3- V Max. 9 3,9 m TM 15 B1 B3 1 3 B B7 B D D D1 L L1 D5 Rp1/ L3 B B5 M D3 D3 TM 79 1 Rozměry a hmotnosti PN / PN 1 Rozměry [mm] motnosti [kg] Přepravní objem [m 3 ] L1 L L3 B1 B3 B B5 B B7 1 3 D1 D D3 D D5 M netto brutto MAGNA D 5-1 F / /19 M1 9 5,13

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 - F Výrobní č.: 97924267 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku MAGNA3 více než čerpadlo. Se svou bezkonkurenční účinností, obsáhlým výrobním programem, zabudovanými

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA1 50-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA1 50-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA1-6 F Výrobní č.: 97924189 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Oběhové čerpadlo MAGNA1 s jednoduchou volbou možností nastavení. Toto čerpadlo má zapouzdřený rotor,

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 65/1-16 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 65/1-16 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 / Praha 1 42774776611 / 42 274 73 59 Datový list: Charakteristiky v 1 2 3 4 34 1 /min - 1 V 27 1 /min - V n= const 1 235 1 /min - 7 V 4 5 1 /min - 5 V 13 1 /min - 4 V 95 1 /min - 3 V

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 12 / Praha 1 42774776611 / 42 274 783 859 Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky 8 41 1 /min - 9 V 358 6 1 /min - 8 V 4 271 1 /min - 6 V 227 1 /min - 5 V 2 184 1 /min - 4 V

Více

Pozice Počet Popis Cena položky

Pozice Počet Popis Cena položky Pozice Počet Popis Cena položky UP 54 B 8 Výrobní č.: 96433883 Čerpadlo je vybaveno sférickým motorem. Ve srovnání s konenčními motory je sférický motor založen na principu permanentního magnetu. Na vyžádání

Více

MAGNA3 Více než čerpadlo

MAGNA3 Více než čerpadlo MAGNA3 Více než čerpadlo Kompletní řada inteligentních, vysoce účinných oběhových čerpadel určených pro použití v otopných a chladicích soustavách, v systémech geotermálního vytápění a aplikacích spojených

Více

GRUNDFOS MAGNA3 HLAVNÍ VÝHODY A PRODEJNÍ ARGUMENTY

GRUNDFOS MAGNA3 HLAVNÍ VÝHODY A PRODEJNÍ ARGUMENTY GRUNDFOS MAGNA3 HLAVNÍ VÝHODY A PRODEJNÍ ARGUMENTY Skvělé argumenty k prodeji Když doporučujete čerpadla Grundfos MAGNA3 svým zákazníkům, ujistěte se, že vědí, co všechno jim může nabídnout! Následující

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8 EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 a LUN 2132.03-8 Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 Označení dynamospouštěče SDS 08s/F pro objednání: Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 1. Dynamospouštěč LUN 2132.02-8,

Více

MXV. MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48 Všechny součásti v kontaktu s kapalinou, včetně hlavic, jsou z chromnikl nerez oceli. AISI 304.

MXV. MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48 Všechny součásti v kontaktu s kapalinou, včetně hlavic, jsou z chromnikl nerez oceli. AISI 304. MXV Konstrukce Vertikální, článkové čerpadlo se shodný průěre sacího a výtlačného hrdla na jedné ose (in-line). Vodivé vložky jsou odolné proti korozi a jsou proazávány čerpanou kapalinou. Čerpadlo je

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov P r o s tějov, v. o. s. Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov w ww.vproje kt.cz, email:vpro j e kt@ vproje kt.cz, tel.,fax: +420 582 336767 LEGENDA KOTELNY Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov,

Více

ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU!

ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU! ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU! ENGINE POWER NEREZ SESTAVA ROZDĚLOVAČE PRO KOMBINACI PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ S RADIÁTOROVÝM INTELIGENT VARIO 7 TEPLOMĚR UZÁVĚR PRO JEDNOTLIVÉ

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Grundfos CR, CRI, CRN CRE, CRIE, CRNE Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Grundfos CR, CRI, CRN CRE, CRIE, CRNE Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla 50 Hz TECNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Grundfos CR, CRI, CRN CRE, CRIE, CRNE Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla 5 z 88_CR.indd 1 1.1.5 9:3:8 Obsah Údaje o výrobcích Úvod 3 Provozní rozsah - CR, CRI a CRN Provozní

Více

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce Jednotky motoru MTR-DCI motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením kompaktní konstrukce ovládání prostřednictvím vstupů/výstupů stupeň krytí IP54 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

E-ŘEŠENÍ GRUNDFOS CUE

E-ŘEŠENÍ GRUNDFOS CUE GRUNDFOS CUE E-ŘEŠENÍ GRUNDFOS CUE Univerzální nástěnný frekvenční měnič s funkčními parametry E-čerpadla E-ŘEŠENÍ S NÁSTĚNNÝM FREKVENČNÍM MĚNIČEM Jednoduché - flexibilní - dokonalé Další stupeň k dokonalosti

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1 Proporcionální rozváděč D n 0 p max 50 bar Q max 80 dm min - PRM7-0 HC 56 /0 Nahrazuje HC 56 6/0 Digitální elektronika Kompaktní konstrukce Ovládání proporcionálními magnety Vysoká citlivost a nepatrná

Více

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc 1 Začneme v dolní části diagramu s výkonem kotle (například 18 kw), pokračujeme horizontálně k hodnotě Δt (doporučená výrobcem

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA KONSTRUKCE Horizontální odstředivá jednostupňová spirální čerpadla na ložiskové konzole s axiálním vstupem a radiálním výstupem, s připojovacími rozměry dle DIN 24255 / EN 733,

Více

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 Typový klíč RoofJETT Kombinace jednotlivých pozic v typovém klíči jsou možné dle tabulek na str. 8-48. 2 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 Obsah Typový klíč..................................................

Více

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE Společnost S. U. P. spol. s r. o. je výhradním distributorem mobilních vysokotlakých zařízení dánského výrobce Aquila pro Českou a Slovenskou republiku. Tyto speciální stroje

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

NM, NMD. Monobloková odstředivá čerpadla se závitovými hrdly

NM, NMD. Monobloková odstředivá čerpadla se závitovými hrdly , D Konstrukce Monobloková odstředivá elektročerpadla s příý zapojení otoručerpadla a jedinou hřídelí. : D: s jední oběžný kole. se dvěa protichůdnýi oběžnýi koly (axiálně vyvážený otor) rdla: se závite

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE

CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE TECNICKÝ KATALOG GRUNDFOS CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE Vertikální článková odstředivá čerpadla 5 z Obsah Údaje o výrobku Úvod 3 Provozní rozsah CR, CRI, CRN Provozní rozsah CRE, CRIE, CRNE Provozní aplikace

Více

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Datový list Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Popis Ventily poskytují kvalitní a cenově příznivé řešení pro většinu aplikací vytápění i chlazení s médiem - voda. Tyto ventily

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40)

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40) REGULAČNÍ LAMELOVÉ KT 1015 12/11 Jmem. velikost 12; 25; 40; 63 do pn 10 MPa Vg 8,5; 19; 32; 47 cm3/ot automatické odvzdušnění umožňuje snadné uvedení do provozu nízká hlučnost hydrodynamické mazání zajišťuje

Více

Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé

Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé Čidlo venkovní teploty Tyto odporové snímače teploty jsou určeny pro kontaktní měření teploty plynných látek ve venkovních nebo průmyslových prostorech. Plastová

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

Kombiventily PN16 s přírubovým připojením

Kombiventily PN16 s přírubovým připojením 4 315 ACVATIX Kombiventily PN16 s přírubovým připojením Tlakově nezávislé kombiventily VPF43.. S integrovaným regulátorem diferenčního tlaku Tělo ventilu z šedé litiny GJL-250 DN 50, DN 65 a DN 80 Jmenovitý

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93 0-05.5 04..CZ Regulační ventil najížděcí G 9 -- Výpočet součinitele Kv Praktický výpočet se provádí s přihlédnutím ke stavu regulačního okruhu a pracovních podmínek látky podle vzorců níže uvedených. Regulační

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u s vyváženým jednosedlovým kulovým ventilem Použití Regulátor teploty pro chladicí instalace s regulačními termostaty pro pracovní body od -10 do +250

Více

S ÁÁS V A Z ZA V E M ÁÁME P R E ČČERP Platí od 15. 3. 2010 do 30. 11. 2010

S ÁÁS V A Z ZA V E M ÁÁME P R E ČČERP Platí od 15. 3. 2010 do 30. 11. 2010 ČERPÁME ZA VÁS Platí od 15. 3. 2010 do 30. 11. 2010 AQUAJET Jednofázové domácí vodárny se samonasávacími čerpadly JET 82 M, nebo JET 102 M s horizontální nádrží s pryžovým vakem, tlakovým spínačem a manometrem.

Více

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE RL - RH - RK Kompresor přímo spojený s motorem řešení pro průmysl Vyzkoušená technologie, solidní konstrukce RL-RH-RK jsou kompresory přímo

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce.

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce. Typový list 7338.1/10-64 AKG-A/AKGS-A Uzavírací klapky se samotěsnícím závěrem krytu spřírubami event. s přivařovacími konci PN 63-160 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Průmyslová zařízení, elektrárny,

Více

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 T 2.2/6/TCH/1 Vířivé anemostaty Série VD Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

Standardní frekvenční měniče ABB ACS150 0,37 až 4 kw

Standardní frekvenční měniče ABB ACS150 0,37 až 4 kw Standardní frekvenční měniče ABB ACS150 0,37 až 4 kw Technický katalog OBCHODNÍ PROFIL PRŮMYSL PRODUKTY APLIKACE EXPERTIZY PARTNEŘI SERVIS Standardní frekvenční měniče ABB : ACS150-01E - 02A4-2 1 2 3 4

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C FREKVENČNÍ MĚNIČE SIEMENS, MICROMASTER 420 Montážní a provozní předpisy číslo : MPP - 25.2 platí od: 18.11.2004 kontakt : ALTEKO, spol s r.o. telefon: +420-311 584 102 ; +420-311 583 218 Pod Cihelnou 454

Více

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min ELEKTRONÁŘADÍ Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 65mm plast 2mm ocel 8mm) Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 85mm plast 2mm ocel 8mm Nastavitelný kmit:4 (3+0) Pila přímočará 79034 750 počet kmitů 800-3000

Více

LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS. Tepelná čerpadla vzduch / voda Komplety Ecodan a individuální systémová řešení

LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS. Tepelná čerpadla vzduch / voda Komplety Ecodan a individuální systémová řešení LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS Tepelná čerpadla vzduch / voda Komplety Ecodan a individuální systémová řešení PRODUKTOVÉ INFORMACE 20/2011 Tento katalog Mitsubishi Electric Europe B.V. se ustále snaží o další

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss DHP-A Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -20 C. Systém

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 6/4, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-0 č. dokumentace: 0 0 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

OUTdoor MGW 260. Kontejnerové provedení. Typový list kogenerační jednotky. s plynovým motorem GE WAUKESHA. Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2

OUTdoor MGW 260. Kontejnerové provedení. Typový list kogenerační jednotky. s plynovým motorem GE WAUKESHA. Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2 Typový list kogenerační jednotky s plynovým motorem GE WAUKESHA Kontejnerové provedení OUTdoor MGW 260 Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2 Specifikace dodávky Technické parametry Motor a generátor

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODSÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) S MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU

AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODSÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) S MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU www.klimavex.cz Přívodné/odsávací ventilátory vhodné pro byty, obchody, kavárny, sportovní střediska, tělocvičny, restaurace,

Více

Vzduchové dveřní clony komfortní. Li EC. www.stavoklima.eu

Vzduchové dveřní clony komfortní. Li EC. www.stavoklima.eu Vzduchové dveřní clony komfortní Li www.stavoklima.eu Vzduchové dveřní clony Li Obsah: Obsah: Návrh vzduchových dveřních clon... strana 2-3 Vzduchové clony Li se statickou nebo dynamickou reklamou... strana

Více

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra Spolehlivost s nízkou spotřebou energie 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers vysoké nízké Numerická simulace proudění Tlakové pole Tlakové pole na tepelném

Více

SWING. Výkon Zubadanu

SWING. Výkon Zubadanu VYSVĚTLIVKY IKON Funkce: komfort / kvalita vzduchu ON/OFF Časovač zap./vyp. Automatická regulace ventilátoru S časovačem zap./vyp. můžete nastavit pevné časy zapnutí a vypnutí klimatizace. 7 Týdenní časovač

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty Díl 4, část r Elektronické moduly Reflex Příslušenství pro inteligentní spojení k vaší řídící centrále Elektronické moduly Reflex jsou připraveny pro budoucnost Požadavky

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

c-mix Modul pro regulaci ic200 pro nezávislé řízení topných okruhů

c-mix Modul pro regulaci ic200 pro nezávislé řízení topných okruhů Technický list c-mix Modul pro regulaci ic200 pro nezávislé řízení topných okruhů c-mix Dvě skupiny Jedna regulace Remeha c-mix skupinový modul Nezřídka můžete narazit na požadavek nezávislého teplotního

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady GHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady GHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09 SIGMA PUMPY HRANICE PLUNŽROVÉ ČERPADLO PCR SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 26.09 Použití Čerpadla řady

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Produktový leták Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Nabíjecí sloupky Terra jsou elegantním řešením pro rychlé nabíjení a jsou konstruovány pro instalace ve vozovém parku majitelů

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 863 Elektromotorické pohony pro zónové ventily a kombiventily SFA21/18 SFA71/18 SFA21/18 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohový řídicí signál SFA71/18 napájecí napětí AC 24 V, 2- polohový řídicí signál

Více

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan.

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan. CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) V1.1 2013/2014 www.zubadan.cz 1/9 Tepelná čerpadla Power Inverter Splitové provedení Jmenovitý

Více

Zařízení pro doplňování soustavy a kontrolu tlaku

Zařízení pro doplňování soustavy a kontrolu tlaku Regulační tlakové kontrolní zařízení a systémy doplňování vody Pleno Zařízení pro doplňování soustavy a kontrolu tlaku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING

Více

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016 Servis olejeů agregátu Cleanline portable FA 016 / FAPC 016 Jednoduché plnění a čištění Kompaktní design, snadná manipulace Vysoký filtrační výkon Možnost vybavení monitorem částic FAPC 016 s pamětí ukládaných

Více

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze Napájecí systém NS-1200-680 Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Upozornění...2 3 Doprava, přejímka...2 4 Zapojení...3 5 Uvedení do provozu...4 6 Provozní podmínky...5 6.1 Vstupní napětí...5 6.2 Chlazení...5

Více

EL3E-12 EL3E-24AB. Popis konstrukce a funkce. Typový klíč EL3E- HC 9145 12/2005. Externí analogová elektronika pro řízení PRM2 A AB

EL3E-12 EL3E-24AB. Popis konstrukce a funkce. Typový klíč EL3E- HC 9145 12/2005. Externí analogová elektronika pro řízení PRM2 A AB Externí analogová elektronika pro řízení PRM2 EL3E12 EL3E24 HC 9145 12/2005 Nahrazuje HC 9145 3/2003 Elektronické jednotky určené k řízení proporcionálních rozváděčů PRM2 Jmenovité světlosti proporcionálních

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X A ZÁKLADNÍ INFORMACE... X Použití...X Provozní podmínky...x Materiály a konstrukce...x Rozměrová řada...x Značení...X Elektromotory a jejich ochrana...x TECHNICKÉ PARAMETRY... X, rozměry, hmotnosti...x

Více