UPE.book Page 1 Wednesday, March 29, :22 PM TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS MAGNA, UPE. Oběhová čerpadla série 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UPE.book Page 1 Wednesday, March 29, 2006 1:22 PM TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS MAGNA, UPE. Oběhová čerpadla série 2000"

Transkript

1 UPE.book Page 1 Wednesday, March 9, 1: PM TECNICKÝ KATALOG GRUNDFOS MAGNA, UPE Oběhová čerpadla série

2 UPE.book Page Wednesday, March 9, 1: PM Obsah Údaje o výrobku MAGNA/UPE 3 Výkonové parametry 3 Charakteristické vlastnosti 3 Výhody 3 Oblasti použití 3 Otopné soustavy 3 Čerpané kapaliny 3 Typové označení Výkonový rozsah, MAGNA (D), UPE (D) Typová řada Typová řada 5 Volba čerpadla Velikost čerpadla Provozní podmínky Komunikace Způsob řízení Provozní podmínky Provozní podmínky 7 Všeobecná doporučení 7 Teplota kapaliny 7 Okolní prostředí 7 Maximální provozní tlak 7 Minimální nátoková výška 7 Elektrické údaje ladina akustického tlaku Funkce Funkce 9 Způsoby řízení (nastavené výrobcem) 1 AUTOADAPT 1 Regulace na proporcionální tlak 1 Doplňkové řídící a provozní funkce 11 Regulace na konstantní tlak 11 Provoz podle konstantní křivky 11 Provoz podle max. nebo min. křivky 11 Automatický noční redukovaný provoz 11 Přídavné režimy řízení zdvojených čerpadel 11 Odečet parametrů a nastavování čerpadla 1 Komunikace 1 R1 1 Digitální vstup 13 Digitální výstup 13 Analogový vstup 1 Busová komunikace dle protokolu GENIbus 1 Bus komunikace přes LON 15 Funkce rozšiřovacích modulů 15 Konstrukce Motor a elektronická řídící jednotka 1 Přípojky čerpadel 1 Povrchová úprava čerpadel 1 Materiálová specifikace 17 Instalace Strojně technologická instalace 1 Elektrické připojení 1 Kabely 1 Schéma zapojení, jednofázové motory 19 Schéma zapojení, třífázové motory 19 Doplňková ochrana 19 Jednofázová čerpadla MAGNA Jednofázová UPE Třífázová UPE(D) Příklady připojení 1 Technické údaje Poznámky k charakteristickým křivkám Příslušenství Základové desky 51 Připojovací příruby 51 Protipříruby pro čerpadla s litinovým tělesem 51 Protipříruby pro čerpadla s bronzovým tělesem 51 Zaslepovací příruby 51 Sady šroubení a ventilů 5 Sady šroubení 5 Sady ventilů 5 Sady tepelně-izolačních krytů 5 Rozšiřovací moduly pro MAGNA 5-, 3-, 5-1, 3-1, -1(D), GENI modul (MB /1) 53 Reléový modul (MC /1) 5 Rozšiřovací moduly pro MAGNA (D) 5-, 5-, 3-1, -1, 5-1, GENI modul 55 LON modul 55 Rozšiřovací moduly pro jednofázová čerpadla UPE 5 Modul poruchového hlášení MC / 5 Bus modul MB / 5 R1 57 PMU 57 PCU 57 Rozhraní G1-LON 57 Předřadný filtr 57 Údaje pro objednávku MAGNA/UPE, litina 5 MAGNA, korozivzdorná ocel 5 UPE, bronz 5 Další dokumentace výrobků WebCAPS WinCAPS 1

3 UPE.book Page 3 Wednesday, March 9, 1: PM Údaje o výrobku MAGNA, UPE MAGNA/UPE Oběhová čerpadla MAGNA/UPE jsou navržena speciálně pro následující provozní aplikace: otopné soustavy o výkonu do 1 kw (Δ t = C) a domovní soustavy rozvodu teplé vody (těleso z korozivzdorné oceli nebo bronzu). Výkonové parametry Maximální průtok, Q: 9 m 3 /h Maximální dopravní výška, : 1 m Maximální tlak soustavy: 1 barů Teplota čerpané kapaliny: +15 C až +11 C. Obr. 1 Čerpadla MAGNA/UPE Charakteristické vlastnosti Regulační funkce AUTOADAPT regulace na proporcionální tlak regulace na konstantní tlak provoz podle konstantní křivky provoz podle max. nebo min. křivky paralelní zapojení čerpadel s řídící jednotkou PMU není nutná žádná externí motorová ochrana Výhody nízká hladina hlučnosti systému, volba čerpadla bez rizika, jednoduchá instalace, nízká energetická spotřeba, všechna čerpadla MAGNA patří do energetické třídy "A", další energetické úspory zajišt uje u čerpadel MAGNA funkce AUTOADAPT. dlouhá provozní životnost bez potřeby údržby, externí řízení a monitorování přes rozšiřovací moduly. GR Oblasti použití Otopné soustavy funkce hlavního čerpadla směšovací smyčky výhřevné plochy Oběhová čerpadla MAGNA/UPE jsou navržena k zajišt ování cirkulace kapalin v otopných soustavách s proměnným průtokem, u nichž je žádoucí nastavení optimálního provozního bodu čerpadla. Tato čerpadla jsou rovněž vhodná pro domovní teplovodní soustavy. K zajištění správného provozu je důležité, aby se dimenze dané soustavy kryly s výkonovými parametry čerpadla. Použití čerpadla MAGNA/UPE je zvlášt výhodné v již existujících soustavách, v nichž je diferenční tlak čerpadla příliš vysoký v časových úsecích s omezenými požadavky na množství čerpané kapaliny. Čerpadlo však najde uplatnění také v nových soustavách, kde se požaduje automatické přizpůsobování dopravní výšky čerpadla aktuálnímu požadovanému průtoku bez použití nákladných obtokových armatur a podobného zařízení. Kromě výše uvedeného se čerpadlo MAGNA/UPE také hodí pro použití v soustavách s prioritou teplé vody, kdy externí kontakt může okamžitě spustit čerpadlo v režimu provozu podle maximální křivky. Čerpané kapaliny Čisté, řídké, neagresivní a nevýbušné kapaliny, které neobsahují žádné pevné příměsi, vláknité nečistoty ani minerální oleje. V případě instalace čerpadla v otopné soustavě musí čerpaná voda vyhovovat požadavkům uznávaných norem jakosti vody pro otopné soustavy jako např. německé normy VDI 35, ČSN/STN 7 71 atd. V domovních teplovodních soustavách se čerpadlo může používat pouze k čerpání vody, která vykazuje tvrdost nižší než cca 1 d. Čerpadlo se nesmí používat k čerpání hořlavých kapalin jako je např. motorová nafta a benzín. Vhodnost čerpadla k čerpání určité kapaliny závisí na celé řadě faktorů, z nichž k nejdůležitějším patří obsah sloučenin vápníku, hodnota p, teplota, obsah rozpouštědel, olejů apod. 3

4 UPE.book Page Wednesday, March 9, 1: PM Údaje o výrobku MAGNA, UPE Typové označení MAGNA(D)/UPE(D) Příklad UP E D -1 (F) (N) Typová řada UPE(D): MAGNA (D): Elektronické řízení Zdvojené čerpadlo Jmenovitý průměr sacího a výtlačného hrdla (DN) Maximální dopravní výška [dm] F: Připojovací příruby N: Jednoduché čerpadlo s tělesem čerpadla z korozivzdorné oceli B: Jednoduché čerpadlo s tělesem čerpadla z bronzi A: Těleso čerpadla s odlučovačem vzduchu Výkonový rozsah, MAGNA (D), UPE (D) p [kpa] 13 1 MAGNA(D) MAGNA 5-1 MAGNA(D) -1 MAGNA 3-1 MAGNA 5-1 MAGNA(D) -1 MAGNA(D) 3-1 UPE(D) MAGNA(D) 5-1 MAGNA 3- MAGNA(D) 5- MAGNA(D) 5- UPE 5-, MAGNA 5- UPE 15-, 5-, 3- UPE(D) 1-1 Obr. Výkonový rozsah Q [m³/h] Q [l/s] TM

5 UPE.book Page 5 Wednesday, March 9, 1: PM Typová řada MAGNA, UPE Typová řada Napájecí napětí Stavební délka Závitová přípojka Přírubová přípojka 1 x 3- V 3 x -15 V [mm] 1" 1½" " PN /PN 1 PN PN 1 MAGNA 5-1 MAGNA 3-1 MAGNA MAGNA 3-1 (N) 1 MAGNA 3-1 F MAGNA (D) -1 F MAGNA 5-1 F UPE UPE 5- (B) 1 UPE 5- A 1 UPE 3-1 UPE UPE 5- (B) 13 1 UPE 5- A 1 UPE 3-1 MAGNA (D) 3-1 F (N) MAGNA (D) -1 F (N) 5 MAGNA (D) 5- F (N) MAGNA (D) 5- F (N) 3 MAGNA (D) 5-1 F (N) MAGNA (D) 5-1 F (N) 3 UPE(D) -1 F (B) 3 UPE(D) 1- F (B) 5 5

6 UPE.book Page Wednesday, March 9, 1: PM Typová řada MAGNA, UPE Volba čerpadla Velikost čerpadla Volba čerpadla by měla být založena na: požadovaném maximálním průtoku a maximální tlakové ztrátě v soustavě. Dopravní výška Provozní bod Provozní podmínky Je třeba prověřit splnění podmínek provozu. Nesmí dojít k překročení mezních hodnot uvedených na str. 7 co se týká teploty čerpané kapaliny a podmínek okolního prostředí minimální nátokové výšky maximálního provozního tlaku. Komunikace Je třeba zohlednit požadavky na externí řízení nebo kontrolu provozu čerpadla jako např. otáčková regulace čerpadla nebo možnost měnit požadovanou hodnotu možnost odečtu parametrů čerpadla funkce start/stop, poruchová signalizace nebo nucené řízení podle maximální či minimální křivky. Poznámka: Možnost komunikace závisí na typu čerpadla. Obr. 3 Výkonová křivka PMU BMS Průtok PCU MAGNA/UPE UPE/MAGNA/TPE Obr. Building management system se čtyřmi paralelně zapojenými čerpadly řízenými přes PMU a PCU. TM 331 TM 331 Způsob řízení V obecné rovině doporučuje Grundfos následující: čerpadlo je z výroby dodáváno s nastavením vhodným pro většinu provozních aplikací řízení na proporcionální tlak je vhodné použít v soustavách s relativně velkými tlakovými ztrátami řízení na konstantní tlak je vhodné pro soustavy s relativně malými tlakovými ztrátami.

7 UPE.book Page 7 Wednesday, March 9, 1: PM Provozní podmínky MAGNA, UPE Provozní podmínky Všeobecná doporučení MAGNA/UPE Voda v otopných soustavách Teplota kapaliny K vyloučení kondenzace vodních par ve svorkovnici a statoru musí být teplota čerpané kapaliny vždy vyšší než okolní teplota. Okolní prostředí Jakost vody podle místních předpisů a norem jako např. dle německé normy VDI 35, ČSN/STN 7 71 apod. Teplá voda Stupeň tvrdosti do 1 d Voda s obsahem glykolu Viskozita 1 mm /s MAGNA/UPE Čerpadla obecně Čerpadla v systémech teplé vody Krátkodobě: +11 C Trvale: +15 C až +95 C Trvale: +15 C až + C Okolní teplota při provozu: C až + C Okolní teplota při skladování/ přepravě: C až + C Relativní vlhkost vzduchu: maximálně 95%. Maximální provozní tlak MAGNA/UPE: 1 bar. Minimální nátoková výška Na sání čerpadel musí být za provozu vždy následující minimální tlak (nátok): Teplota kapaliny 75 C 9 C 95 C Tlak na sání [bar] MAGNA 5-, 5-1, 3-, 3-1, -1(D), 5-1,1,35 UPE 15-, 5-, 15-, 5-, 3-, 3-,5, MAGNA (D) 3-1 F MAGNA (D) -1 F,15,5 MAGNA (D) 5- F MAGNA (D) 5-1 F,,7 MAGNA (D) 5- F,15,5 MAGNA (D) 5-1 F,9 1, UPE(D) -1 F 1, 1,9 UPE(D) 1- F,95 1,5 Poznámka: Součet skutečného tlaku na sání a tlaku čerpadla proti uzavřené armatuře musí být vždy nižší než maximální přípustný provozní tlak. 7

8 UPE.book Page Wednesday, March 9, 1: PM Provozní podmínky MAGNA, UPE Elektrické údaje MAGNA/UPE Jednofázová MAGNA 5-, 5-1, 3-, 3-1, -1(D), 5-1 ladina akustického tlaku Jednofázová MAGNA (D) 3-1, -1, 5-, 5-1, 5-, 5-1 Jednofázová UPE Třída krytí IP (IEC 5) IP (IEC 5) IP IP Třída izolace F F Externí vstup start/stop Signály požadovaná hodnoty Signální výstup Vstup pro Bus Napájecí napětí Externí bezpotenciálový spínač. Stíněný kabel. Maximální zatížení kontaktu: 5 V, 1 ma. GENI modul Vnitřní bezpotenciálový přepínací kontakt. Stíněný kabel. Maximální zatížení kontaktu: 5 VAC, A. Minimální zatížení kontaktu: 5VDC, 1 ma. GENI modul LON přes moduly GENI a G1 1 x 3- V 1%/+%, 5/ z, PE Externí bezpozenciálový spínač Stíněný kabel. Maximální zatížení kontaktu: 5 V, 1 ma. GENI modul Vnitřní bezpotenciálový přepínací kontakt. Stíněný kabel. Maximální zatížení kontaktu: 5 VAC, A. Minimální zatížení kontaktu: 5VDC, 1 ma. GENI modul LON modul 1 x 3- V 1%/+%, 5/ z, PE MC / MB / MC / MB / MC / MB / 1 x 3- V 1%/ +%, 5 z, PE Čerpadlo nevyžaduje žádnou externí motorovou ochranu. Třífázová UPE(D) Unikající proud Ileak < 3,5 ma Unikající proudy se měří dle normy EN (ČSN/STN EN 355-1). EMC EN 1-3 (ČSN EN 1-3). rozšiřovací modul Externí bezpotenciálový spínač. Stíněný kabel. Maximální zatížení kontaktu: 5 V,.7 ma. Vstup pro řízení dle max. a min. křivky. Externí bezpotenciálový spínač Stíněný kabel. Maximální zatížení kontaktu: 5 V,.7 ma. Vstup pro analogový signál -1 V Externí signál: -1 VDC. Maximální zatížení kontaktu: 1 ma. Vnitřní bezpotenciálový přepínací kontakt. Stíněný kabel. Maximální zatížení kontaktu: 5 VAC, A. Minimální zatížení kontaktu: 5 VDC, 1 ma. Grundfos GENIbus protokol. Stíněný kabel. Průřez vodiče:,5-1 mm. Maximální délka kabelu: 1 m. 3 x -15 V ±1%, 5 z, PE ladina akustického tlaku Jednofázová MAGNA 5-, 5-1, 3-, 3-1, -1(D), 5-1 Jednofázová MAGNA (D) 3-1, -1, 5-, 5-1, 5-, 5-1 Jednofázová UPE Třífázová UPE(D) 5 db(a) 5 db(a) 3 db(a) 5 db(a)

9 UPE.book Page 9 Wednesday, March 9, 1: PM Funkce MAGNA, UPE Funkce Jednofázová MAGNA 5-, 5-1, 3-, 3-1, -1(D), 5-1 Jednofázová MAGNA (D) 3-1, -1, 5-, 5-1, 5-, 5-1 Jednofázová UPE Třífázová UPE(D) Způsoby řízení (nastavené výrobcem) AUTOADAPT Regulace na proporcionální tlak Přídavné režimy řízení a provozu Regulace na proporcionální tlak Regulace na konstantní tlak Provoz podle konstantní křivky Provoz podle max. nebo min. křivky Automatický noční redukovaný provoz Přídavné režimy řízení zdvojených čerpadel Střídavý provoz Záložní provoz Odečet parametrů a nastavování čerpadla Provozní signalizace Signalizace průtoku Požadovaná hodnota Způsob řízení Poruchová signalizace Komunikace Bezdrátové dálkové ovládání, R1 Externí digitální vstup/výstup Externí analogový vstup Bus komunikace dle protokolu GENIbus, RS-5 Bus komunikace dle protokolu LonTalk, FTT 1 Uvedená funkce integrována. Nutný rozšiřovací modul Nutná jednotka G1-LON 9

10 UPE.book Page 1 Wednesday, March 9, 1: PM Funkce MAGNA, UPE Způsoby řízení (nastavené výrobcem) max. Z výrobního závodu přicházejí čerpadla s tímto nastavením: AUTOADAPT (MAGNA). regulace na proporcionální tlak (UPE). Požadovanou hodnotu nastavuje výrobce na polovinu maximální dopravní výšky čerpadla. Nastavení provedené výrobcem vyhovuje pro většinu provozních aplikací. Obr. fac. auto_min AUTOADAPT A1 set1 set A 3 A Q TM AUTOADAPT Za provozu čerpadlo automaticky redukuje požadovanou hodnotu nastavenou výrobcem a přizpůsobuje ji okamžité charakteristice dané soustavy. Regulace na proporcionální tlak Dopravní výška čerpadla je plynule regulována podle požadavků soustavy na velikost průtoku vody. Dopravní výška čerpadla proti zavřené armatuře činí polovinu požadované hodnoty. Obr. 5 Řízení AUTOADAPT Poznámka: Ruční nastavování požadované hodnoty není možné. V případě aktivace řídící funkce AUTOADAPT začíná čerpadlo pracovat při nastavené hodnotě dopravní výšky set1, která odpovídá cca 5% maximální dopravní výšky, a poté přizpůsobí svůj výkon bodu A 1. Jakmile čerpadlo zaregistruje nižší tlak na maximální křivce, bod A, zvolí řídící funkce AUTOADAPT automaticky patřičně nižší řídící křivku, set. Jestliže se ventily na topných tělesech zavřou, přizpůsobí čerpadlo svůj výkon bodu A 3. A 1 : A : A 3 : set1 : set : 1.5 Původní provozní bod Nižší tlak na max. křivce Nový provozní bod po korekci funkcí AUTOADAPT. původní nastavení provozního bodu. Nová požadovaná hodnota po korekci funkcí AUTOADAPT. fac. : MAGNA xx-: 3,5 m. MAGNA xx-1: 5,5 m. auto_min : pevně nastavená hodnota 1,5 m Řídící funkce AUTOADAPT je formou řízení na proporcionální tlak, při němž mají řídící křivky pevný patní bod auto_min. Q TM 9 set set Q Obr. 7 Regulace na proporcionální tlak Regulace na proporcionální tlak se doporučuje pro soustavy s relativně velkými tlakovými ztrátami. TM 995 1

11 UPE.book Page 11 Wednesday, March 9, 1: PM Funkce MAGNA, UPE Doplňkové řídící a provozní funkce Grundfos nabízí doplňkové řídící a provozní funkce pro specifické podmínky provozu. Aplikace těchto funkcí závisí na zvoleném typu čerpadla a rozšiřovacího modulu. Viz "Přehled funkcí" na straně 9. Regulace na konstantní tlak Dopravní výška čerpadla je udržována na konstantní úrovni bez ohledu na požadovaný průtok. Obr. Regulace na konstantní tlak Řízení na konstantní tlak se doporučuje pro soustavy s relativně malými tlakovými ztrátami. Provoz podle konstantní křivky Tato funkce vyžaduje použití dálkového ovladače R1. Čerpadlo může být nastaveno tak, aby při svém provozu sledovalo konstantní křivku podobně jako neregulované čerpadlo. Jestliže je použita externí řídící jednotka, může čerpadlo přecházet z jedné konstantní křivky na druhou konstantní křivku v závislosti na hodnotě externího signálu. set Min. Max. Obr. 9 Provoz podle konstantní křivky Provoz podle max. nebo min. křivky Čerpadlo může být nastaveno tak, aby pracovalo podle max. nebo min. křivky podobně jako neregulované čerpadlo. Q Q TM TM Min. Max. Obr. 1 Max. nebo min. křivky Provoz podle max. křivky lze použít v období, kdy je požadován maximální výkon čerpadla. Tento provozní režim lze použít např. v době, kdy má okamžitou prioritu dodávka teplé vody. Provoz podle min. křivky je možno využívat v časových obdobích, kdy je požadován minimální průtok. Tento způsob lze použít např. při ručním řízení nočního redukovaného provozu. Automatický noční redukovaný provoz Jakmile došlo k aktivaci funkce nočního redukovaného provozu, bude čerpadlo automaticky přecházet z režimu normálního provozu na režim nočního redukovaného provozu a opačně. Přepínání mezi uvedenými dvěma provozními režimy se bude dít na základě změny teploty vody v přívodní větvi potrubí naměřené integrovaným snímačem teploty. K automatickému přepnutí na noční redukovaný provoz dojde, jakmile snímač teploty zaregistruje pokles teploty v přívodní větvi potrubí o více než 1-15 C v časovém rozmezí přibližně hodin. Požadovaný pokles teploty zde musí činit minimálně,1 C/min. Čerpadlo přepne na normální provozní režim bez jakékoli časové prodlevy po zvýšení teploty o cca 1 C. Přídavné režimy řízení zdvojených čerpadel Doplňkové provozní funkce pro zdvojená čerpadla: Střídavý provoz Obě čerpací jednotky se střídají v provozu každých hodin. Jestliže se provozní čerpací jednotka zastaví v důsledku poruchy, spustí se záložní čerpací jednotka a převezme funkci provozní čerpací jednotky. Záložní provoz Jedna čerpací jednotka je neustále v provozu. V pravidelných časových intervalech (vždy po hodinách) se zapíná záložní čerpací jednotka a zůstává po určitou krátkou dobu v provozu. Jestliže se provozní čerpací jednotka zastaví v důsledku poruchy, spustí se záložní čerpací jednotka a převezme funkci provozní čerpací jednotky. Q TM

12 UPE.book Page 1 Wednesday, March 9, 1: PM Funkce MAGNA, UPE Odečet parametrů a nastavování čerpadla Ovládací panel na svorkovnici čerpadla obsahuje základní funkce pro odečítání parametrů a nastavování čerpadla. MAGNA Komunikace V závislosti na typu čerpadla je u čerpadel série možno realizovat komunikaci níže uvedenými způsoby: bezdrátový dálkový ovladač R1, připojení na externí systém poruchové signalizace, digitální vstup/výstup, analogový vstup 1 R1 UPE Obr. 11 Ovládací panel MAGNA Pol. Název 1 Tlačítka pro nastavení dopravní výšky STOP m3/h 1% Signální světla pro indikaci provozu a poruchy a symbol pro indikaci externího řízení Tlačítko pro volbu způsobu regulace: AUTOADAPT, proporcionální tlak, konstantní tlak a automatický noční redukovaný provoz Světelné symboly pro indikaci aktuálního režimu regulace a automatického redukovaného nočního provozu Světelná políčka pro indikaci dopravní výšky, průtoku a provozního režimu. EXT AUTO ADAPT 1 3 TM Obr. 13 Dálkový ovladač R1 Čerpadla série jsou navržena pro bezdrátovou komunikaci s dálkovým ovladačem Grundfos R1. Dálkový ovladač R1 umožňuje nastavování parametrů čerpadla a odečtu jeho provozního stavu. Dálkový ovladač R1 je možno využít k realizaci následujících funkcí: odečet provozních parametrů, odečet poruchových stavů, nastavení způsobu regulace, nastavování dopravní výšky v intervalech po,1 metru, volba externího signálu požadované hodnoty, označení jednotlivých čerpadel identifikačními čísly k jejich rozlišení pro paralelní provoz řízený systémem Bus komunikace, volba funkce digitálního vstupu. Čerpadla série jsou vybavena různými vstupy a výstupy pro externí signály k realizaci funkce nuceného řízení. Realizace některých funkcí může vyžadovat použití rozšiřovacího modulu. TM 9 Grundfos GENIbus Obr. 1 Ovládací panel UPE 3 TM 31 3 Pol. 1 Název Tlačítka pro start/stop čerpadla, nastavování požadované hodnoty, způsobu regulace a provozu podle min. a max. křivky Světelná políčka pro indikaci způsobu regulace a požadované hodnoty 3 Signální světla provozní a poruchové signalizace Obr. 1 MAGNA s rozšiřovacím modulem TM

13 UPE.book Page 13 Wednesday, March 9, 1: PM Funkce MAGNA, UPE Digitální vstup Externí start/stop Čerpadlo je možno zapínat či vypínat přes digitální vstup. Start/stop Normální provoz Stop Externě nucený provoz podle max. nebo min. křivky U čerpadla může být přes digitální vstup uplatněna funkce nuceného provozu podle max. nebo min. křivky. Q Q Max. křivka Normální provoz Funkce signálního relé jsou uvedeny v následující tabulce: Signální relé Poruchová signalizace 1 3 NC NO C 1 3 NC NO C 1 3 NC NO C Neaktivní přívod napájecího napětí je vypnut čerpadlo neregistruje žádnou poruchu Aktivní: čerpadlo registruje poruchu Signální relé Provozní signalizace 1 3 NC NO C 1 3 NC NO C 1 3 NC NO C Neaktivní čerpadlo je nastaveno na stop stav čerpadlo registruje poruchu a nemůže pracovat Aktivní: čerpadlo pracuje čerpadlo registruje poruchu, ale je schopno provozu Signální relé Signalizace provozní připravenosti 1 3 NC NO C 1 3 NC NO C Neaktivní: čerpadlo je nastaveno na stop stav čerpadlo registruje poruchu a není schopno provozu Q Q Min. křivka Q Max. křivka Normální provoz 1 3 NC NO C Aktivní: čerpadlo je připraveno k provozu nebo pracuje MAGNA 3-1, -1, 5-, 5-1, 5-, 5-1: Funkci signálního relé je dálkovým ovladačem R1 možno přepínat mezi režimy "Porucha" a "Provoz". Funkce signálního relé jsou uvedeny v následující tabulce: Signální relé Poruchová signalizace Funkci digitálního vstupu lze navolit dálkovým ovladačem R1. Digitální výstup Min. křivka Čerpadlo obsahuje relé poruchové signalizace s bezpotenciálovým přepínacím kontaktem pro externí poruchovou signalizaci. MAGNA 5-, 5-1, 3-, 3-1, -1, 5-1: U těchto čerpadel je možno funkci signálního relé měnit dálkovým ovladačem R1 z režimu "Porucha" na "Provoz" nebo "Provozní připravenost". Tato čerpadla vyžadují pro tento účel použití rozšiřovacích modulů. Q 1 3 NC NO C 1 3 NC NO C 1 3 NC NO C Neaktivní přívod napájecího napětí je vypnut čerpadlo neregistruje žádnou poruchu Aktivní: čerpadlo registruje poruchu Signální relé Provozní signalizace 1 3 NC NO C 1 3 NC NO C 1 3 NC NO C Neaktivní: čerpadlo je nastaveno na stop stav čerpadlo registruje poruchu a nemůže pracovat Aktivní: čerpadlo pracuje čerpadlo registruje poruchu, ale je schopno provozu 13

14 UPE.book Page 1 Wednesday, March 9, 1: PM Funkce MAGNA, UPE Analogový vstup Externí analogové řízení Vyžaduje rozšiřovací modul. Nastavování požadované hodnoty nebo otáček čerpadla externím signálem - 1 V. m Max. křivka Požadovaná hodnota/ konstantní křivka Busová komunikace dle protokolu GENIbus Bus komunikace umožňuje řízení a monitorování čerpadel pomocí různých systémů centrálního řízení jako jsou např. systém GRUNDFOS Pump Management System, různé systémy řízení budov (BMS) a další systémy externího řízení. Min. křivka 1 3 Obr. 15 Příklad řízení pomocí -1 V 9 1 Analogový vstup umožňuje aplikaci následujících řídících funkcí: 5 7 U V TM MAGNA/UPE TM V režimu provozu podle konstantní křivky může čerpadlo přecházet od jedné konstantní křivky ke druhé v závislosti na hodnotě externího signálu. V tomto provozním režimu není vnitřní řídící jednotka aktivní. V režimu řízení od tlaku může být požadovaná hodnota nastavována externě v rozsahu od min. křivky po nastavenou hodnotu (tlačítky nebo R1). Obr. 1 Příklad provozu jednoduchého čerpadla Vyžaduje se Viz oddíl MAGNA GENI modul Příslušenství UPE, jednofázová Modul MB / UPE, třífázová BMS V tomto provozním režimu je vnitřní řídící jednotka aktivní. Při vstupním napětí nižším než,5 V bude čerpadlo pracovat podle min. křivky. TM Obr. 17 Příklad provozu paralelně zapojených čerpadel Vyžaduje se Viz oddíl MAGNA GENI modul PMU nebo PCU UPE, jednofázová Modul MB / PMU nebo PCU UPE, třífázová PMU nebo PCU Příslušenství 1

15 UPE.book Page 15 Wednesday, March 9, 1: PM Funkce MAGNA, UPE Bus komunikace přes LON Přes Bus vstup může být čerpadlo připojeno k síti pracující na bázi LonWorks a může tak být propojeno s jinými jednotkami, pracujícími na bázi uvedeného komunikačního standardu. BMS GENI modul LON modul G1-LON MAGNA 5-, 3-, 5-1, 3-1, -1(D), 5-1 MAGNA (D) 5-, 5-, 3-1, -1, 5-1, 5-1 UPE, jednofázová UPE, třífázová G1-LON Rozšiřov ací modul TM Obr. 1 Příklad provozu jednoduchého čerpadla Funkce rozšiřovacích modulů Integrované vstupy/výstupy S rozšiřovacím modulem Funkce MAGNA 5-, 5-1, 3-, 3-1, -1, 5-1 MAGNA D 3-1, -1, 5-, 5-1, 5-, 5-1 Start/stop Relé poruchové signalizace UPE, jednofázová Reléový modul (MC /1) GENI modul (MB /1) GENI modul LON modul MC / MB / Start/stop Relé poruchové signalizace Start/stop Max. křivka Min. křivka Analogový vstup -1 V Řízení zdvojených čerpadel GENIbus Relé poruchové signalizace Max. křivka Min. křivka Analogový vstup -1 V Řízení zdvojených čerpadel GENIbus LonTalk protokol, FTT1 Start/stop Max. křivka Min. křivka Analogový vstup -1 V Start/stop Max. křivka Min. křivka 15

16 UPE.book Page 1 Wednesday, March 9, 1: PM Konstrukce MAGNA, UPE Čerpadla MAGNA/UPE mají zapouzdřený rotor, tj. čerpadlo a motor tvoří kompaktní monoblokovou jednotku, která nemá hřídelovou ucpávku a je opatřena pouze dvěma těsnicími kroužky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Charakteristika čerpadla: řídící jednotka vestavěná do svorkovnice čerpadla ovládací panel umístěný na svorkovnici čerpadla svorkovnice čerpadla upravená pro připojení volitelných modulů zjišt ování diferenčního tlaku a teploty těleso čerpadla v litinovém, bronzovém provedení nebo provedení z korozivzdorné oceli verze se dvěma čerpacími jednotkami (zdvojená čerpadla) těleso čerpadla s odlučovačem vzduchu, typy UPE 5-A a UPE 5-A není nutná žádná externí motorová ochrana Přípojky čerpadel Závitové přípojky dle ISO /1 (ČSN ISO -1/STN 1 33). Rozměry přírub dle ISO 75-/BS5 (ČSN EN 19-). Povrchová úprava čerpadel Povrchy čerpadel jsou lakovány za mokra. Barva: NCS-5R. Tloušt ka laku: μm. Motor a elektronická řídící jednotka Motor jednofázových čerpadel MAGNA je čtyř- nebo osmipólový synchronní motor s permanentními magnety (PM motor). Tento typ motoru je oproti klasickému asynchronnímu motoru s kotvou nakrátko charakterizován vyšší účinností. Otáčky čerpadla jsou regulovány frekvenčním měničem. Motor jednofázových čerpadel UPE je dvoupólový asynchronní elektromotor s kotvou nakrátko a s odrušovacím filtrem dle VDE 75. Svorkovnice a čerpací agregát jsou testovány dle VDE 7. Svorkovnice má vestavěnou řídící jednotku. Provozní otáčky čerpadla se stanoví na základě elektronického propočtu pomocí indukční cívky umístěné na vinutí statoru. Motor třífázových čerpadel UPE je dvoupólový asynchronní elektromotor s kotvou nakrátko s integrovaným frekvenčním měničem. Snímač diferenčního tlaku a teploty tvoří v rámci čerpadla integrovanou jednotku. Snímač se nachází uvnitř tělesa čerpadla v kanálku mezi sací a výtlačnou stranou. Zdvojená čerpadla jsou opatřena dvěma snímači. 1

17 UPE.book Page 17 Wednesday, March 9, 1: PM Konstrukce MAGNA, UPE Materiálová specifikace 1 MAGNA/UPE Pol. Součástka Materiál EN/DIN 1 Svorkovnice liník / kompozit Těleso statoru liník AlSi 1 Cu 3 O-kroužky Kroužek vnějšího ložiska Pouzdro rotoru Pryž EPDM Keramika Al O 3 Korozivzdorná ocel řídel Korozivzdorná ocel nebo karbid wolframu nebo keramika 5 Axiální ložisko Grafit MY nebo 1.1 Opěrná deska ložiska Korozivzdorná ocel 1.31 Kroužek vnitřního ložiska 7 Oběžné kolo Těleso čerpadla 9 Snímač diferenčního tlaku a teploty Keramika Al O 3 nebo křemík SiO Korozivzdorná ocel nebo kompozit Litina EN-GJL15/-/-5 bronz nebo korozivzdorná ocel Kompozit, PES Obr. MAGNA 3-1, -1, 5-, 5-1, 5- a TM TM Obr. 1 UPE 15-, 5-, 3-, 15-, 5- a 3-1 TM Obr. 19 MAGNA 5-, 5-1, 3-, 3-1, -1 a TM 15 3 Obr. UPE -1 a 1-17

18 UPE.book Page 1 Wednesday, March 9, 1: PM Instalace MAGNA, UPE Strojně technologická instalace Čerpadla MAGNA/UPE série jsou určena pro vnitřní instalaci. Čerpadlo musí být instalováno s hřídelí motoru v horizontální poloze. Čerpadla série lze umístit jak v horizontálně tak i ve vertikálně vedeném potrubí. Šipka na tělese čerpadla ukazuje směr proudění čerpané kapaliny čerpadlem. Kapalina může čerpadlem protékat vertikálním nebo horizontálním směrem v závislosti na poloze svorkovnice čerpadla. Svorkovnici čerpadla je možno natočit do různých poloh podle typu daného čerpadla. Možnosti polohování svorkovnice jsou popsány v montážním a provozním návodu. Čerpadla musí být instalována tak, aby se na ně nepřenášelo pnutí z potrubí. Čerpadlo může být zavěšeno přímo v potrubí, pokud to dimenze a únosnost potrubí dovolí. Jinak musí být čerpadlo umístěno na montážní konzole nebo na základové desce. K zajištění dostatečného chlazení motoru a řídící elektroniky dbejte následujících pokynů: Čerpadlo instalujte tak, aby bylo za provozu dostatečně chlazeno. Teplota chladicího vzduchu nesmí překročit C. Elektrické připojení Elektrické připojení a ochrany musí být provedeny v souladu s platnými normami a místními předpisy. Čerpadlo musí být připojeno k externímu sít ovému vypínači. Čerpadlo musí vždy správně uzemněno. Čerpadlo nevyžaduje žádnou externí motorovou ochranu. Motor čerpadla obsahuje nadproudovou ochranu proti pomalému přetěžování a zablokování (IEC 3-11: TP 11). Pokud je čerpadlo zapínáno přímo ze sítě, naběhne do provozu přibližně po 5 sekundách. Poznámka: Počet zapnutí a vypnutí ze sítě nesmí být vyšší než x za hodinu. Sít ová přípojka čerpadla musí být provedena podle schémat zapojení uvedených na následujících stranách. Kabely Pro připojení k externímu spínači on/off (zap/vyp), digitálnímu vstupu, snímači a signálu požadované hodnoty použijte stíněné kabely (,5 1,5 mm ). Všechny kabely musí mít tepelnou odolnost minimálně do +5 C. Všechny kabely musí být instalovány v souladu s normou EN -1. 1

19 UPE.book Page 19 Wednesday, March 9, 1: PM Instalace MAGNA, UPE Schéma zapojení, jednofázové motory Externí vypínač ELCB Max. 1 A/1 A TM Obr. 3 1 x 3- V 1%/+%, 5/ z Schéma zapojení, třífázové motory Externí vypínač L1 Max. 1 A L1 L L3 ELCB L L3 PE TM 97 9 Obr. 3 x -15 V ±1%, 5/ z Doplňková ochrana Jestliže je čerpadlo připojeno na elektrickou instalaci, u níž je jako doplňková ochrana použit proudový chránič (ELCB), musí být takový chránič označen následujícími symboly: Jednofázový: Proudový chránič musí reagovat i v případě výskytu unikajících poruchových proudů se stejnosměrnou složkou (pulzující stejnosměrný proud) Třífázový: Proudový chránič musí reagovat i v případě výskytu unikajících poruchových proudů se stejnosměrnou složkou (pulzující stejnosměrný proud) a hladkých zemních stejnosměrných poruchových proudů. 19

20 UPE.book Page Wednesday, March 9, 1: PM Instalace MAGNA, UPE Jednofázová čerpadla MAGNA Jednofázová UPE L N 1 TM TM TM Obr. 7 Připojení napájecího napětí jednofázových čerpadel UPE Třífázová UPE(D) Signální výstup 1 3 Snímač diferenčního tlaku a teploty Sít ová přípojka NCNO C L3 L L1 3 TM Obr. 5 MAGNA 5-, 5-1, 3-, 3-1, -1(D), 5-1, připojení napájecího napětí pomocí konektoru shodným jako u čerpadel Alpha Start/stop Min. křivka (noční provoz) Max. křivka Analogový vstup -1 V A Y B DC -1 V TM Připojení napájecího napětí L N Signální výstup 1 3 NC NO C Start/stop 7 Obr. MAGNA 3-1, -1, 5-1, 5-1, 5-, 5-, sít ová přípojka Poznámka: Pokud není čerpadlo připojeno na žádný externí spínač on/off (zap/vyp), je třeba zachovat vzájemné propojení svorek STOP a. S T O P Bezpotenciálový reléový vstup TM 35 9 Obr. Připojení napájecího napětí třífázových čerpadel UPE(D) Sít ová přípojka jednoduchých čerpadel se provede podle obrázku. Pokud není čerpadlo připojeno na žádný externí spínač on/off (zap/vyp), je třeba zachovat vzájemné propojení svorek 7 a. Jestliže je použit vstup -1 V (svorky 11 a 1), musí být navzájem propojeny svorky 7 a 9 (vstup pro provoz podle min. křivky musí být uzavřen). Zdvojená čerpadla: Obě čerpací jednotky musí být připojeny na elektrickou sít. Případně použitý systém externího řízení musí být připojen k řídící čerpací jednotce (svorky 7 až 1). Pokud má být zdvojené čerpadlo připojeno na jednotku PMU nebo PCU, musí být nastaveno na provozní režim jednoduchého čerpadla. Busové propojení mezi řídící a řízenou čerpací jednotkou je možno odstranit. K systému busové komunikace musí být připojena jak řídící, tak i řízená čerpací jednotka.

21 UPE.book Page 1 Wednesday, March 9, 1: PM Instalace MAGNA, UPE Příklady připojení Připojení k externím řídícím jednotkám L N NC NO C S T O P Připojení napájecího napětí Provoz Porucha Stop Obr. 9 Čerpadlo MAGNA Připojení k externím řídícím jednotkám Start Ochrana proti provozu nasucho TM L N NC NO C S T O P A Y B X Q Z 1 V GENIbus Porucha Připojení napájecího napětí STOP 1 V Nastavení požadované hodnoty DC -1 V Obr. 3 Čerpadlo MAGNA s GENI modulem Stop Start Ochrana proti mrazu TM

22 UPE.book Page Wednesday, March 9, 1: PM Technické údaje MAGNA, UPE Poznámky k charakteristickým křivkám Níže uvedené poznámky platí pro charakteristické křivky uvedené na stranách 3 až 5. Tučně provedené části křivek udávají doporučený provozní rozsah. Zkušební kapalina: voda bez obsahu vzduchu. Všechny křivky udávají průměrné hodnoty a nesmí se používat jako garanční křivky. Jestliže se u čerpadla požaduje určitý minimální výkon, musí být provedeno individuální měření daného čerpadla. Čerpadla MAGNA (D) a UPE(D) byla zkoušena při teplotě C. Přepočet mezi dopravní výškou a tlakem [kpa] byl proveden pro vodu při C (ρ = 93, kg/m 3 ). Pro kapaliny s jinou hustotou, např. pro horkou vodu, je výtlačný tlak čerpadla přímo úměrný hustotě kapaliny. Čerpadla se nesmějí používat při minimálních průtocích, které se nacházejí mimo oblasti vymezené tučně provedenými křivkami, s ohledem na riziko přehřívání. Poznámka: V rámci výkonového rozsahu čerpadel MAGNA mohou být křivky konstantního a proporcionálního tlaku nastaveny na ovládacím panelu v intervalech po 1 m výšky a na dálkovém ovladači R1 v intervalech po,1 m výšky.

23 UPE.book Page 3 Wednesday, March 9, 1: PM Technické údaje MAGNA 5- MAGNA 5- p [kpa] [hp] Q [m³/h] Elektrické údaje Regulace na proporcionální tlak 5 m m Q [m³/h] Q [l/s] U n [V] P 1 I n [A] 1 x 3- V Min. 1,9 Max. 5, Q [m³/h] 5 m Regulace na konstantní tlak 1 m Q [m³/h] Q [l/s] TM TM Rozměry a hmotnosti motnost [kg] Přepravní objem [m 3 ] Rozměry [mm] L1 B1 B B B B7 1 3 D1 G brutto MAGNA ½ 5,,91 3

24 UPE.book Page Wednesday, March 9, 1: PM Technické údaje MAGNA 3- MAGNA 3- p [kpa] [hp] Q [m³/h] Elektrické údaje Regulace na proporcionální tlak 5 m Q [m³/h] Q [l/s] U n [V] P 1 I n [A] 1 x 3- V m Min. 1,9 Max. 5, Q [m³/h] 5 m Regulace na konstantní tlak Q [m³/h] Q [l/s] 1 m TM TM Rozměry a hmotnosti Rozměry [mm] motnost [kg] Přepravní objem PN / PN 1 L1 B1 B B B B7 1 3 D1 G brutto [m 3 ] MAGNA ,,91

25 UPE.book Page 5 Wednesday, March 9, 1: PM Technické údaje MAGNA 5- F MAGNA 5- F p [kpa] [hp] Q [m³/h] Elektrické údaje Regulace na proporcionální tlak 5 m m 1 1 Q [m³/h] Q [l/s] 3 m m Q [m³/h] Regulace na konstantní tlak 5 m m 3 m m 1 1 Q [m³/h] Q [l/s] U n [V] P 1 I n [A] MAGNA 5- F se také dodává s tělesem z Min. 5,17 korozivzdorné oceli, typ N. 1 x 3- V Max. 1,7 TM D B 1 B5 D D1 L1 B1 D5 M L3 Rp 1/ B B B3 B7 D3 D3 TM Rozměry a hmotnosti Rozměry [mm] motnosti [kg] Přepravní objem PN / PN 1 L1 L3 B1 B B3 B B5 B B7 1 3 D1 D D3 D D5 M netto brutto [m 3 ] MAGNA 5- F / /19 M1 1,5,5,3 5

26 UPE.book Page Wednesday, March 9, 1: PM Technické údaje MAGNA 5- F MAGNA 5- F p [kpa] [hp] Q [m³/h] Elektrické údaje Regulace na proporcionální tlak 5 m m 3 m 1 1 Q [m³/h] Q [l/s] m Q [m³/h] Regulace na konstantní tlak 5 m m 3 m m 1 1 Q [m³/h] Q [l/s] U n [V] P 1 I n [A] MAGNA 5- F se také dodává s tělesem z Min. 5,17 korozivzdorné oceli, typ N. 1 x 3- V Max. 5, TM D B 1 B5 D D1 B1 L1 D5 M L3 Rp 1/ B B B3 B7 D3 D3 TM Rozměry a hmotnosti PN / PN 1 Rozměry [mm] motnosti [kg] Přepravní objem [m 3 ] L1 L3 B1 B B3 B B5 B B7 1 3 D1 D D3 D D5 M netto brutto MAGNA 5- F / /19 M1,3

27 UPE.book Page 7 Wednesday, March 9, 1: PM Technické údaje MAGNA 5-1 MAGNA 5-1 p [kpa] Regulace na proporcionální tlak 1 1 Regulace na konstantní tlak [hp] Q [m³/h] Elektrické údaje 9 m m Q [m³/h] Q [l/s] U n [V] P 1 I n [A] 1 x 3- V Min. 1,9 Max. 15 1, Q [m³/h] 9 m 1 m Q [m³/h] Q [l/s] TM TM Rozměry a hmotnosti Rozměry [mm] motnost [kg] Přepravní objem L1 B1 B B B B7 1 3 D1 G brutto [m 3 ] MAGNA ½ 5,,91 7

28 UPE.book Page Wednesday, March 9, 1: PM Technické údaje MAGNA 3-1 (N) MAGNA 3-1 p [kpa] Regulace na proporcionální tlak 1 1 Regulace na konstantní tlak [hp] Elektrické údaje 1 Q [m³/h] 9 m m 1 Q [m³/h] Q [l/s] Q [m³/h] 9 m 1 Q [m³/h] Q [l/s] U n [V] P 1 I n [A] MAGNA 3-1 se také dodává s tělesem z Min. 1,1 korozivzdorné oceli, typ N. 1 x 3- V Max. 1 1,3 1 m TM TM Rozměry a hmotnosti Rozměry [mm] motnosti [kg] Přepravní objem L1 B1 B B B B7 1 3 D1 G brutto [m 3 ] MAGNA ,, (N),91

29 UPE.book Page 9 Wednesday, March 9, 1: PM Technické údaje MAGNA 3-1 F MAGNA 3-1 F p [kpa] Regulace na proporcionální tlak 1 1 Regulace na konstantní tlak [hp] Elektrické údaje 1 Q [m³/h] 9 m m 1 Q [m³/h] Q [l/s] U n [V] P 1 I n [A] 1 x 3- V Min. 1,1 Max. 1 1, Q [m³/h] 9 m 1 Q [m³/h] Q [l/s] 1 m TM TM Rozměry a hmotnosti Rozměry [mm] motnost [kg] Přepravní objem L1 B1 B B B B7 1 3 D1 D D3 D D5 PN brutto [m 3 ] MAGNA 3-1 F / /1,1,9 9

30 UPE.book Page 3 Wednesday, March 9, 1: PM Technické údaje MAGNA -1 F MAGNA -1 F p [kpa] Regulace na proporcionální tlak 1 1 Regulace na konstantní tlak [hp] Q [m³/h] Elektrické údaje 9 m m Q [m³/h] Q [l/s] U n [V] P 1 I n [A] 1 x 3- V Min. 1,9 Max. 1 1, Q [m³/h] 9 m 1 m Q [m³/h] Q [l/s] TM TM Rozměry a hmotnosti Rozměry [mm] motnost [kg] Přepravní objem L1 B1 B B B B7 1 3 D1 D D3 D D5 PN brutto [m 3 ] MAGNA -1 F / /1,,9 3

31 UPE.book Page 31 Wednesday, March 9, 1: PM Technické údaje MAGNA 5-1 F MAGNA 5-1 F p [kpa] Regulace na proporcionální tlak 1 1 Regulace na konstantní tlak [hp] Elektrické údaje 1 Q [m³/h] 9 m m 1 Q [m³/h] Q [l/s] U n [V] P 1 I n [A] 1 x 3- V Min. 1,1 Max. 1 1, Q [m³/h] 9 m 1 Q [m³/h] Q [l/s] 1 m TM TM Rozměry a hmotnosti Rozměry [mm] motnost [kg] Přepravní objem L1 B1 B B B B7 1 3 D1 D D3 D D5 PN brutto [m 3 ] MAGNA 5-1 F / /1,,9 31

32 UPE.book Page 3 Wednesday, March 9, 1: PM Technické údaje MAGNA 3-1 F MAGNA 3-1 F p [kpa] 1 1 [hp] Elektrické údaje Regulace na proporcionální tlak Q [m³/h] 1 m m m m Q [m³/h] Q [l/s] Q [m³/h] 1 m Regulace na konstantní tlak m m m Q [m³/h] Q [l/s] U n [V] P 1 I n [A] MAGNA 3-1 F se také dodává s tělesem z Min. 5,17 korozivzdorné oceli, typ N, 1 x 3- V Max. 3 1, TM D B 1 B5 D D1 L1 D5 B1 M L3 Rp 1/ B B B3 B7 D3 D3 TM Rozměry a hmotnosti PN / PN 1 Rozměry [mm] motnosti [kg] Přepravn í objem [m 3 ] L1 L3 B1 B B3 B B5 B B7 1 3 D1 D D3 D D5 M netto brutto MAGNA 3-1 F /1 1 1/19 M ,3 3

33 UPE.book Page 33 Wednesday, March 9, 1: PM Technické údaje MAGNA -1 F MAGNA -1 F p [kpa] 1 1 [hp] Elektrické údaje Q [m³/h] Regulace na proporcionální tlak 1 m m m m Q [m³/h] Q [l/s] Q [m³/h] 1 m Regulace na konstantní tlak m m m Q [m³/h] Q [l/s] U n [V] P 1 I n [A] MAGNA -1 F se také dodává s tělesem z Min. 5,17 korozivzdorné oceli, typ N. 1 x 3- V Max. 5, TM D B 1 B5 D D1 L1 D5 B1 M L3 Rp 1/ B B B3 B7 D3 D3 TM Rozměry a hmotnosti PN / PN 1 Rozměry [mm] motnosti [kg] Přepravní objem [m 3 ] L1 L3 B1 B B3 B B5 B B7 1 3 D1 D D3 D D5 M netto brutto MAGNA -1 F / /19 M1 15,5 17,5,3 33

34 UPE.book Page 3 Wednesday, March 9, 1: PM Technické údaje MAGNA 5-1 F MAGNA 5-1 F p [kpa] 1 1 [hp] Q [m³/h] Elektrické údaje Regulace na proporcionální tlak 1 m m m m 1 1 Q [m³/h] Q [l/s] Q [m³/h] Regulace na konstantní tlak 1 m m m m 1 1 Q [m³/h] Q [l/s] U n [V] P 1 I n [A] MAGNA 5-1 F se také dodává s tělesem z Min. 35, korozivzdorné oceli, typ N. 1 x 3- V Max. 3,5 TM 1 3 D B 1 B5 D D1 B1 L1 D5 M L3 Rp 1/ B B B3 B7 D3 D3 TM Rozměry a hmotnosti PN / PN 1 Rozměry [mm] motnosti [kg] Přepravní objem [m 3 ] L1 L3 B1 B B3 B B5 B B7 1 3 D1 D D3 D D5 M netto brutto MAGNA 5-1 F / /19 M1,3 3

35 UPE.book Page 35 Wednesday, March 9, 1: PM Technické údaje MAGNA 5-1 F MAGNA 5-1 F p [kpa] 1 1 [hp] Q [m³/h] Elektrické údaje Regulace na proporcionální tlak 1 m m Q [m³/h] 1 Q [l/s] m m Q [m³/h] Regulace na konstantní tlak 1 m m m Q [m³/h] 1 Q [l/s] U n [V] P 1 I n [A] MAGNA 5-1 F se také dodává s tělesem z Min. 35, korozivzdorné oceli, typ N. 1 x 3- V Max. 9 3,9 m TM 15 3 D B 1 B5 D D1 L1 D5 B1 M L3 Rp 1/ B B B3 B7 D3 D3 TM Rozměry a hmotnosti PN / PN 1 Rozměry [mm] motnosti [kg] Přepravní objem [m 3 ] L1 L3 B1 B B3 B B5 B B7 1 3 D1 D D3 D D5 M netto brutto MAGNA 5-1 F / /19 M1 5,5 7,5,3 35

36 UPE.book Page 3 Wednesday, March 9, 1: PM Technické údaje UPE 15-, UPE 5-, UPE 3- UPE 15-, UPE 5-, UPE 3- p [kpa] 3 1 [hp] Regulace na proporcionální tlak Q [m³/h] 3.5 m 3 m. m 1. m Regulace na konstantní tlak Q [m³/h] 3.5 m.7 m 1. m 1. m Q [m³/h] Q [m³/h].... Q [l/s].... Q [l/s] Elektrické údaje U n [V] P 1 I n [A] UPE 5- se také dodává s tělesem z bronzi, typ B. Min.,1 1 x 3- V Max., TM1 595 G B 3 L1 B1 B3 B TM 31 7 Rozměry a hmotnosti Rozměry [mm] motnosti [kg] Přepravní objem L1 B1 B B3 B 3 G netto brutto [m 3 ] UPE , 3,,1 UPE ½ 3, 3,,1 UPE ,7 3,5,1 motnosti čerpadel v bronzovém provedení jsou asi o 1% vyšší. 3

37 UPE.book Page 37 Wednesday, March 9, 1: PM Technické údaje UPE 5- A UPE 5- A p [kpa] 3 1 [hp] Regulace na proporcionální tlak Q [m³/h] 3.5 m 3 m. m 1. m Regulace na konstantní tlak Q [m³/h] 3.5 m.7 m 1. m 1. m Q [m³/h].... Q [l/s] Elektrické údaje U n [V] P 1 I n [A] Min.,1 1 x 3- V Max., Q [m³/h].... Q [l/s] TM1 595 G B 3 L1 B1 B3 B 1 TM 7 3 Rozměry a hmotnosti Rozměry [mm] motnosti [kg] Přepravní objem L1 B1 B B3 B 1 3 G netto brutto [m 3 ] UPE 5- A ½ 3,5,3,1 37

38 UPE.book Page 3 Wednesday, March 9, 1: PM Technické údaje UPE 15-, UPE 5-, UPE 3- UPE 15-, UPE 5-, UPE 3- p [kpa] 7 Regulace na proporcionální tlak 7 Regulace na konstantní tlak [hp] Q [m³/h] 5 m m 3 m m Q [m³/h] 5 m m 3 m 1 m m Q [m³/h] Q [m³/h]..... Q [l/s]..... Q [l/s] Elektrické údaje U n [V] P 1 I n [A] UPE 5- se také dodává s tělesem z bronzi, typ B. Min., 1 x 3- V Max. 1, TM 55 G B 3 L1 B1 B3 B TM 31 7 Rozměry a hmotnosti Rozměry [mm] motnosti [kg] Přepravní objem L1 B1 B B3 B 3 G netto brutto [m 3 ] UPE ,,, ½,,,1 UPE ½, 3,,1 UPE ,7 3,1,1 motnosti čerpadel v bronzovém provedení jsou asi o 1% vyšší. 3

39 UPE.book Page 39 Wednesday, March 9, 1: PM Technické údaje UPE 5- A UPE 5- A p [kpa] 7 Regulace na proporcionální tlak 7 Regulace na konstantní tlak [hp] Q [m³/h] 5 m m 3 m m Q [m³/h] 5 m m 3 m 1 m m Q [m³/h]..... Q [l/s] Elektrické údaje U n [V] P 1 I n [A] Min., 1 x 3- V Max. 1, Q [m³/h]..... Q [l/s] TM 55 G B 3 L1 B1 B3 B 1 TM 7 3 Rozměry a hmotnosti Rozměry [mm] motnosti [kg] Přepravní objem L1 B1 B B3 B 1 3 G netto brutto [m 3 ] UPE 5- A ½ 3,,,1 39

40 UPE.book Page Wednesday, March 9, 1: PM Technické údaje UPE 1- F UPE 1- F p [kpa] 5 5 Regulace na proporcionální tlak 5 Regulace na konstantní tlak [hp] Q [m³/h]. m 3. m.5 m. m Q [m³/h] 5. m 3.5 m.5 m 1. m.. Elektrické údaje Q [m³/h] Q [l/s] Q [m³/h] Q [l/s] U n [V] P 1 I n [A] UPE 1- F se také dodává s tělesem z bronzi, Min. 11,7 typ B. 3 x -15 V Max. 11,13 TM 91 B 1 3 B7 D D3 D1 L1 D Rp 1/ B1 M B B B5 B9 L3 D5 PN PN 1 TM 97 5 Rozměry a hmotnosti Rozměry [mm] motnosti [kg] L1 L L3 B1 B B B5 B7 B B9 1 3 D1 D D3 D D5 M netto brutto Přepravn í objem [m 3 ] UPE 1- F (PN ) M1 51,7 53,9,71 UPE 1- F (PN 1) M1 9, 51,,71 motnosti čerpadel v bronzovém provedení jsou asi o 1% vyšší.

41 UPE.book Page 1 Wednesday, March 9, 1: PM Technické údaje UPE -1 F UPE -1 F p [kpa] Regulace na proporcionální tlak 1 1 Regulace na konstantní tlak [hp] Elektrické údaje Q [m³/h] 7.5 m. m 1. m.5 m Q [m³/h] 1 1 Q [l/s] Q [m³/h] m m 1 m m Q [m³/h] 1 1 Q [l/s] U n [V] P 1 I n [A] UPE -1 F se také dodává s tělesem z bronzi, Min. 11,7 typ B. 3 x -15 V Max. 155,5 TM 99 B 1 3 B7 D D3 D1 L1 D Rp 1/ B1 M B B B5 B9 L3 D5 PN PN 1 TM 97 5 Rozměry a hmotnosti Rozměry [mm] motnosti [kg] L1 L L3 B1 B B B5 B7 B B9 1 3 D1 D D3 D D5 M netto brutto Přepravní objem [m 3 ] UPE -1 F (PN ) M1 1,7 3,3,3 UPE -1 F (PN 1) M1, 1,,3 motnosti čerpadel v bronzovém provedení jsou asi o 1% vyšší. 1

42 UPE.book Page Wednesday, March 9, 1: PM Technické údaje MAGNA D -1 F MAGNA D -1 F p [kpa] Regulace na proporcionální tlak 1 1 Regulace na konstantní tlak [hp] Q [m³/h] Elektrické údaje 9 m m Q [m³/h] Q [l/s] Q [m³/h] 9 m 1 m Q [m³/h] Q [l/s] U n [V] P 1 I n [A] Křivky a elektrické údaje platí pro jednoduché Min. 1,9 čerpadlo. 1 x 3- V Max. 1 1, TM TM Rozměry a hmotnosti Rozměry [mm] motnost [kg] Přepravní objem PN / PN 1 L1 B1 B B3 B B5 1 3 D1 D D3 D D5 PN brutto [m 3 ] MAGNA D -1 F / /1

43 UPE.book Page 3 Wednesday, March 9, 1: PM Technické údaje MAGNA D 5- F MAGNA D 5- F p [kpa] [hp] Q [m³/h] Elektrické údaje Regulace na proporcionální tlak 5 m m 1 1 Q [m³/h] Q [l/s] 3 m m Q [m³/h] Regulace na konstantní tlak 5 m m 3 m m 1 1 Q [m³/h] Q [l/s] U n [V] P 1 I n [A] Křivky a elektrické údaje platí pro jednoduché Min. 5,17 čerpadlo. 1 x 3- V Max. 1,7 TM 191 B1 B3 1 3 B B7 B D D D1 L L1 D5 Rp1/ L3 B B5 M D3 D3 TM 79 1 Rozměry a hmotnosti PN / PN 1 Rozměry [mm] motnosti [kg] Přepravní objem [m 3 ] L1 L L3 B1 B3 B B5 B B7 1 3 D1 D D3 D D5 M netto brutto MAGNA D 5- F / /19 M1 3 3,5,13 3

44 UPE.book Page Wednesday, March 9, 1: PM Technické údaje MAGNA D 5- F MAGNA D 5- F p [kpa] [hp] Q [m³/h] Elektrické údaje Regulace na proporcionální tlak 5 m m 3 m 1 1 Q [m³/h] Q [l/s] m Q [m³/h] Regulace na konstantní tlak 5 m m 3 m m 1 1 Q [m³/h] Q [l/s] U n [V] P 1 I n [A] Křivky a elektrické údaje platí pro jednoduché Min. 5,17 čerpadlo. 1 x 3- V Max. 5, TM 1913 B1 B3 1 3 B B7 B D D D1 L L1 D5 Rp1/ L3 B B5 M D3 D3 TM 79 1 Rozměry a hmotnosti PN / PN 1 Rozměry [mm] motnosti [kg] Přepravní objem [m 3 ] L1 L L3 B1 B3 B B5 B B7 1 3 D1 D D3 D D5 M netto brutto MAGNA D 5- F / /19 M1 9,13

45 UPE.book Page 5 Wednesday, March 9, 1: PM Technické údaje MAGNA D 3-1 F MAGNA D 3-1 F p [kpa] 1 1 [hp] Elektrické údaje Regulace na proporcionální tlak Q [m³/h] 1 m m m m Q [m³/h] Q [l/s] Q [m³/h] 1 m Regulace na konstantní tlak m m m Q [m³/h] Q [l/s] U n [V] P 1 I n [A] Křivky a elektrické údaje platí pro jednoduché Min. 5,17 čerpadlo. 1 x 3- V Max. 3 1, TM 191 B1 B3 1 3 B B7 B D D D1 D5 Rp1/ L L3 B B5 M L1 D3 D3 TM 79 1 Rozměry a hmotnosti PN / PN 1 Rozměry [mm] motnosti [kg] Přepravní objem [m 3 ] L1 L L3 B1 B3 B B5 B B7 1 3 D1 D D3 D D5 M netto brutto MAGNA-D 3-1 F /1 1 1/19 M1 3 3,57 5

46 UPE.book Page Wednesday, March 9, 1: PM Technické údaje MAGNA D -1 F MAGNA D -1 F p [kpa] 1 1 [hp] Elektrické údaje Regulace na proporcionální tlak Q [m³/h] 1 m m m m Q [m³/h] Q [l/s] Q [m³/h] 1 m Regulace na konstantní tlak m m m Q [m³/h] Q [l/s] U n [V] P 1 I n [A] Křivky a elektrické údaje platí pro jednoduché Min. 5,17 čerpadlo. 1 x 3- V Max. 5, TM 1911 B1 B3 1 3 B B7 B D D D1 L L1 D5 Rp1/ L3 B B5 M D3 D3 TM 79 1 Rozměry a hmotnosti PN / PN 1 Rozměry [mm] motnosti [kg] Přepravní objem [m 3 ] L1 L L3 B1 B3 B B5 B B7 1 3 D1 D D3 D D5 M netto brutto MAGNA D -1 F / /19 M1 5,57

47 UPE.book Page 7 Wednesday, March 9, 1: PM Technické údaje MAGNA D 5-1 F MAGNA D 5-1 F p [kpa] 1 1 [hp] Q [m³/h] Elektrické údaje Regulace na proporcionální tlak 1 m m m m 1 1 Q [m³/h] Q [l/s] Q [m³/h] Regulace na konstantní tlak 1 m m m m 1 1 Q [m³/h] Q [l/s] U n [V] P 1 I n [A] Křivky a elektrické údaje platí pro jednoduché Min. 35, čerpadlo. 1 x 3- V Max. 3,5 TM 1 B1 B3 1 3 B B7 B D D D1 L L1 D5 Rp1/ L3 B B5 M D3 D3 TM 79 1 Rozměry a hmotnosti PN / PN 1 Rozměry [mm] motnosti [kg] Přepravní objem [m 3 ] L1 L L3 B1 B3 B B5 B B7 1 3 D1 D D3 D D5 M netto brutto MAGNA D 5-1 F / /19 M1 3 5,5,13 7

48 UPE.book Page Wednesday, March 9, 1: PM Technické údaje MAGNA D 5-1 F MAGNA D 5-1 F p [kpa] 1 1 [hp] Q [m³/h] Elektrické údaje Regulace na proporcionální tlak 1 m m Q [m³/h] 1 Q [l/s] m m Q [m³/h] Regulace na konstantní tlak 1 m m m Q [m³/h] 1 Q [l/s] U n [V] P 1 I n [A] Křivky a elektrické údaje platí pro jednoduché Min. 35, čerpadlo. 1 x 3- V Max. 9 3,9 m TM 15 B1 B3 1 3 B B7 B D D D1 L L1 D5 Rp1/ L3 B B5 M D3 D3 TM 79 1 Rozměry a hmotnosti PN / PN 1 Rozměry [mm] motnosti [kg] Přepravní objem [m 3 ] L1 L L3 B1 B3 B B5 B B7 1 3 D1 D D3 D D5 M netto brutto MAGNA D 5-1 F / /19 M1 9 5,13

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS MAGNA, UPE. Oběhová čerpadla série 2000

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS MAGNA, UPE. Oběhová čerpadla série 2000 TECNICKÝ KATALOG GRUNDFOS MAGNA, UPE Oběhová čerpadla série Obsah Údaje o výrobku MAGNA a UPE 3 Výkonové parametry 3 Charakteristické vlastnosti 3 Výhody 3 Oblasti použití Otopné soustavy Čerpané kapaliny

Více

MARCOMPLET - +420 274 781 551 - - Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: Výrobní č.: 96513626

MARCOMPLET - +420 274 781 551 - - Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: Výrobní č.: 96513626 1 MAGNA 40120 F Na vyžádání Výrobní č.: 96513626 Čerpadlo je v provedení se zapouzdřeným rotorem, tj. čerpadlo a motor tvoří kompaktní jednotku bez hřídelové ucpávky, pouze se dvěma těsnicími kroužky.

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 - F Výrobní č.: 97924267 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku MAGNA3 více než čerpadlo. Se svou bezkonkurenční účinností, obsáhlým výrobním programem, zabudovanými

Více

MARCOMPLET - +420 274 781 551 - - Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: Výrobní č.: 96817952

MARCOMPLET - +420 274 781 551 - - Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: Výrobní č.: 96817952 1 MAGNA 3240 Na vyžádání Výrobní č.: 96817952 Čerpadlo s obtékaným rotorem, tj. čerpadlo a motor tvoří integrální jednotku bez ucpávky hřídele, pouze s dvěma plochými těsněními pro utěsnění. Čerpaná kapalina

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA1 50-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA1 50-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA1-6 F Výrobní č.: 97924189 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Oběhové čerpadlo MAGNA1 s jednoduchou volbou možností nastavení. Toto čerpadlo má zapouzdřený rotor,

Více

Oběhová čerpadla R2CE(D) - R4CE(D) s frekvenčním měničem

Oběhová čerpadla R2CE(D) - R4CE(D) s frekvenčním měničem Oběhová čerpadla R2CE(D) - R4CE(D) s frekvenčním měničem Samostatná a zdvojená elektronicky řízená oběhová čerpadla vhodná do topných systémů. Čerpadla jsou dalším krokem v inovativní technologii CPS,

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. GRUNDFOS ALPHA Pro. Oběhová čerpadla 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. GRUNDFOS ALPHA Pro. Oběhová čerpadla 50 Hz TECNCKÝ KATALOG GRUNDFOS 5 z Obsah Údaje o výrobku Typový identifikační klíč Výkonový rozsah Oblasti použití Řízení otopných soustav Výhody regulace čerpadel 5 Automatický redukovaný noční provoz 5 Elektrické

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS CHI, CHIU. Víceúčelová čerpadla v provedení z korozivzdorné oceli 50/60 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS CHI, CHIU. Víceúčelová čerpadla v provedení z korozivzdorné oceli 50/60 Hz Front.fm Page 1 Tuesday, September 5, 6 1:45 PM TECNICKÝ KATALOG GRUNDFOS CI, CIU Víceúčelová čerpadla v provedení z korozivzdorné oceli 5/6 z Obsah Údaje o výrobku Provozní rozsah, 5 z 3 Provozní rozsah,

Více

Vysoce efektivní oběhové čerpadlo pro vytápění. Calio S. Typový list

Vysoce efektivní oběhové čerpadlo pro vytápění. Calio S. Typový list Vysoce efektivní oběhové čerpadlo pro vytápění Typový list Impressum Typový list Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení výrobce nesmí dále šířit, rozmnožovat, upravovat ani poskytovat

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Hydro Solo-E. Automatická tlaková stanice 4.1. 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Hydro Solo-E. Automatická tlaková stanice 4.1. 50 Hz TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Automatická tlaková stanice 4.1 50 Hz Obsah Obecné informace strana Výkonový rozsah 3 4 Provozní podmínky 4 Tlak na sání 4 Typový klíč 4 Typová řada 5 Konstrukce 5 Instalace

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Yonos MAXO 25/0,5-12 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Yonos MAXO 25/0,5-12 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 12 / Praha 1 42774776611 / 42 274 783 859 Datový list: Wilo-Yonos MAXO 25/,5-12 Charakteristiky 1 8 6 4 2 P 1/W Δp-c 3 v 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 H/m 2 4 6 8 1 2 1 P 1/W Δp-v 3 Wilo-Yonos

Více

Pozice Počet Popis 1 UP 20-14 BX PM. Výrobní č.: 97916772

Pozice Počet Popis 1 UP 20-14 BX PM. Výrobní č.: 97916772 Pozice Počet Popis 1 UP 20-14 BX PM Výrobní č.: 97916772 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Čerpadlo se sférickým rotorem konstruované pro oběh teplé vody v rámci distribučního systému

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 30/1-6 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 30/1-6 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 12 / Praha 1 427747611 / 42 274 783 859 Datový list: Wilo-Stratos 3/1-6 Charakteristiky n= const 8 7 34 1 /min - 1 V 6 311 1 /min - 9 V 5 283 1 /min - 8 V 4 254 1 /min - 7 V 3 226 1 /min

Více

Vysoce efektivní čerpadlo na užitkovou vodu. Calio-Therm S. Typový list

Vysoce efektivní čerpadlo na užitkovou vodu. Calio-Therm S. Typový list Vysoce efektivní čerpadlo na užitkovou vodu Calio-Therm S Typový list Impressum Typový list Calio-Therm S KSB Aktiengesellschaft Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení společnosti

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2. Oběhová čerpadla. 50/60 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2. Oběhová čerpadla. 50/60 Hz TECHNCKÝ KATALOG GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2 Oběhová čerpadla /6 Hz GRUNDFOS ALPHA2 Obsah 1. Všeobecný popis 3 Typový klíč 3 Výkonový rozsah 4 2. Použití Čerpané kapaliny 6 Řízení otopných soustav 7 Výhody

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 65/1-16 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 65/1-16 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 / Praha 1 42774776611 / 42 274 73 59 Datový list: Charakteristiky v 1 2 3 4 34 1 /min - 1 V 27 1 /min - V n= const 1 235 1 /min - 7 V 4 5 1 /min - 5 V 13 1 /min - 4 V 95 1 /min - 3 V

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Yonos MAXO 40/0,5-4 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Yonos MAXO 40/0,5-4 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 12 / Praha 1 42774776611 / 42 274 783 859 Datový list: Wilo-Yonos MAXO 4/,5-4 Charakteristiky H/m 5 4 3 2 1 v,4,8 1,2 1,6 2, 2,4 m/s 2 4 6 8 1,5 1, 1,5 2, 2,5 3, Q/l/s P 1/W Δp-c 12 8

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 12 / Praha 1 42774776611 / 42 274 783 859 Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky 8 41 1 /min - 9 V 358 6 1 /min - 8 V 4 271 1 /min - 6 V 227 1 /min - 5 V 2 184 1 /min - 4 V

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2. Oběhová čerpadla 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2. Oběhová čerpadla 50 Hz TECHNCKÝ KATALOG GRUNDFOS Oběhová čerpadla 5 Hz Obsah Všeobecné údaje Oběhová čerpadla 3 Typové označení 3 Výkonový rozsah 3 Použití 4 Čerpané kapaliny 4 Řízení otopných soustav 5 AUTOADAPT 5 Provoz 5

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Grundfos COMFORT. Cirkulační čerpadla 50 Hz 5.1

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Grundfos COMFORT. Cirkulační čerpadla 50 Hz 5.1 TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Grundfos COMFORT 5.1 Cirkulační čerpadla 50 Hz Obsah Obecné informace strana Použití 3 Typové označování 3 Další typy cirkulačních čerpadel 3 Čerpané kapaliny 4 Okolní teplota

Více

Technická zařízení budov: Vytápění 2010. Ceník

Technická zařízení budov: Vytápění 2010. Ceník Technická zařízení budov: Vytápění 2010 Ceník Impressum Ceník KSB Aktiengesellschaft Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení společnosti KSB nesmí dále šířit, kopírovat, zpracovávat

Více

Název společnosti: - Vypracováno kým: - Telefon: - Fax: - Datum: -

Název společnosti: - Vypracováno kým: - Telefon: - Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 65-8 F Výrobní č.: 97924296 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku MAGNA3 více než čerpadlo. Se svou bezkonkurenční účinností, obsáhlým výrobním programem, zabudovanými

Více

Ama Porter. Ponorná kalová čerpadla. Oblasti použití. Označení. Provozní data. Typ čerpadla. Materiál. Těsnění hřídele. Pohon. Nátěr.

Ama Porter. Ponorná kalová čerpadla. Oblasti použití. Označení. Provozní data. Typ čerpadla. Materiál. Těsnění hřídele. Pohon. Nátěr. Katalogový sešit čerpadel 2539.178/4-64 Ama Porter Ponorná kalová čerpadla Oblasti použití Čerpání odpadní vody s obsahem pevných částic nebo domácího odpadu jako například vody z praček, myček, fekálií

Více

Oxiperm 164 D / 30 až 2000 g/h

Oxiperm 164 D / 30 až 2000 g/h GRUNDFOS alldos INFORMACE O VÝROBKU Příprava chlórdioxidu ze zředěných pracovních roztoků Rozměry Rozměry Standardní systém Systém s čelní instalací 164-xxxDFI A B C2 C1 C A B M H G M D E F E F C C1 K

Více

Pozice Počet Popis Cena položky

Pozice Počet Popis Cena položky 1 MQ345 AOAVP Na vyžádání Výrobní č.: 96515415 Kompletní jednotka Čerpací stanice MQ je kompaktní jednotka, která obsahuje čerpadlo, motor, membránovou tlakovou nádobu, snímač tlaku a průtoku, řídící jednotku

Více

NÁVODY GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2 L. Montážní a provozní návod ALPHA2 L ALPHA2 L ALPHA2. www.grundfos.com

NÁVODY GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2 L. Montážní a provozní návod ALPHA2 L ALPHA2 L ALPHA2. www.grundfos.com NÁVODY GRUNDFOS GRUNDFOS Montážní a provozní návod Výtah z originálního návodu Grundfos zpracovaný firmou JESY s.r.o. jako příloha dokumentace směšovacích uzlů USJR. V případě potřeby využijte originální

Více

Pozice Počet Popis Cena položky

Pozice Počet Popis Cena položky Pozice Počet Popis Cena položky UP 54 B 8 Výrobní č.: 96433883 Čerpadlo je vybaveno sférickým motorem. Ve srovnání s konenčními motory je sférický motor založen na principu permanentního magnetu. Na vyžádání

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Kompaktní domácí vodárna 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Kompaktní domácí vodárna 50 Hz TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Kompaktní domácí vodárna 50 Hz Obsah Všeobecné údaje Použití 3 Typový klíč 3 Čerpané kapaliny 3 Provozní podmínky 3 Technické údaje 3 Vlastnosti a přínosy 3 Ovládací panel 4

Více

ELEKTRONICKÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA Naší prioritou je účinnost

ELEKTRONICKÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA Naší prioritou je účinnost ELEKTRONICKÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA Naší prioritou je účinnost AKCE 2014 platná od 1. 4. ELEKTRONICKÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA DAB.EVOSTA stavební délka OTOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY Q max Akční cena DAB.EVOSTA 40-70/130

Více

GRUNDFOS MAGNA3 HLAVNÍ VÝHODY A PRODEJNÍ ARGUMENTY

GRUNDFOS MAGNA3 HLAVNÍ VÝHODY A PRODEJNÍ ARGUMENTY GRUNDFOS MAGNA3 HLAVNÍ VÝHODY A PRODEJNÍ ARGUMENTY Skvělé argumenty k prodeji Když doporučujete čerpadla Grundfos MAGNA3 svým zákazníkům, ujistěte se, že vědí, co všechno jim může nabídnout! Následující

Více

Oběhová teplovodní čerpadla NTV. Konstrukce Čerpadla NTV jsou monobloková, bezucpávková, s elektromo torem chlazeným čerpanou kapalinou.

Oběhová teplovodní čerpadla NTV. Konstrukce Čerpadla NTV jsou monobloková, bezucpávková, s elektromo torem chlazeným čerpanou kapalinou. Použití Čerpadla NTV jsou určena k nucenému oběhu vody v nízkotla kých teplovodních soustavách ústředního vytápění. Konstruk ce této řady umožňuje dvoustupňovou regulaci výkonu. Dopravovaná kapalina l

Více

Pozice Počet Popis 1 UP 15-14 BA PM. Výrobní č.: 97916757

Pozice Počet Popis 1 UP 15-14 BA PM. Výrobní č.: 97916757 Pozice Počet Popis 1 UP 15-14 BA PM Výrobní č.: 97916757 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Čerpadlo se sférickým rotorem konstruované pro oběh teplé vody v rámci distribučního systému

Více

Rekonstrukce větrání bytových domů CRVB ECOWATT inteligentní DCV systém

Rekonstrukce větrání bytových domů CRVB ECOWATT inteligentní DCV systém dálkový ovladač PROSYS ECOWATT Typ příslušenství Ø A B C Ø D E F G H I CRVB/4-315 ECOWATT 435 560 330 435 250 40 347 136 171 92 CRVB/4-355 ECOWATT 560 754 330 560 355 40 407 136 171 92 CRVB/4-400 ECOWATT

Více

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: MARCOMPLET - 274 781 551 - - Výrobní č.: 013N1900 Ponorné odvodňovací čerpadlo

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: MARCOMPLET - 274 781 551 - - Výrobní č.: 013N1900 Ponorné odvodňovací čerpadlo 1 Unilift KP 350 AV 1 Na vyžádání Výrobní č.: 013N1900 Ponorné odvodňovací čerpadlo Vertikální jednostupňové ponorné čerpadlo v provedení z nerezoceli s vertikálním výtlačným hrdlem a integrovaným ponorným

Více

MAGNA3 Více než čerpadlo

MAGNA3 Více než čerpadlo MAGNA3 Více než čerpadlo Kompletní řada inteligentních, vysoce účinných oběhových čerpadel určených pro použití v otopných a chladicích soustavách, v systémech geotermálního vytápění a aplikacích spojených

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP. Ponorná čerpadla, motory a příslušenství 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP. Ponorná čerpadla, motory a příslušenství 50 Hz TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP, motory a příslušenství 5 Hz Obsah Obecné údaje Výkonový rozsah 3 Použití 4 Typový klíč 4 Čerpané kapaliny 4 Podmínky charakteristických křivek 4 Typová řada čerpadel

Více

SPA_SP.book Page 1 Friday, June 4, 2010 8:47 AM TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP. Ponorná čerpadla, motory a příslušenství 50 Hz

SPA_SP.book Page 1 Friday, June 4, 2010 8:47 AM TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP. Ponorná čerpadla, motory a příslušenství 50 Hz SPA_SP.book Page 1 Friday, June 4, 21 8:47 AM TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP, motory a příslušenství 5 Hz SPA_SP.book Page 2 Friday, June 4, 21 8:47 AM Obsah Obecné údaje Výkonový rozsah 3 Použití

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP. Ponorná čerpadla, motory a příslušenství. 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP. Ponorná čerpadla, motory a příslušenství. 50 Hz TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Ponorná čerpadla, motory a příslušenství 5 Hz Obsah Ponorná čerpadla Obecné údaje strana Provozní rozsah 3 Použití 4 Typový klíč 4 Čerpaná média 4 Podmínky charakteristik 4 Provozní

Více

Pozice Počet Popis Cena položky

Pozice Počet Popis Cena položky Pozice Počet Popis Cena položky 1 ALPHA+ 25-40 180 4,190.00CZK Výrobní č.: 59544203 Čerpadlo se zapouzdřeným rotorem, tj. čerpadlo a motor tvoří kompaktní jednotku bez ucpávky, pouze se dvěma těsnicími

Více

MXV MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48. Vertikální článková in-line čerpadla

MXV MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48. Vertikální článková in-line čerpadla MXV Konstrukce Vertikální, článkové čerpadlo se shodným průměrem sacího a výtlačného hrdla na jedné ose (in-line). Vodivé vložky jsou odolné proti korozi a jsou promazávány čerpanou kapalinou. Čerpadlo

Více

PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE

PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE RSE 4-06 D n 06 p max 32 MPa Q max 80 dm 3 /min KT 2020 05/02 nahrazuje 07/97 Hydraulické přímočaré šoupátkové rozváděče RSE 4-06 s elektromagnetickým ovládáním se používají

Více

ESSENSSE / VCE. restauracích, hotelech a kancelářských prostorech. halách. Doporučená maximální výška instalace

ESSENSSE / VCE. restauracích, hotelech a kancelářských prostorech. halách. Doporučená maximální výška instalace roky záruka český výrobek ESSENSSE / VCE CHARAKTERISTIKA Délka,,5 a m Objemový průtok až 700 m /h STRAW SYSTEM - maximalizovaný clonící efekt, zajištění laminárního ění FACE in - sací mřížka + filtr =

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS MTR(E), MTH, MTA. Vnorná čerpadla 50/60 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS MTR(E), MTH, MTA. Vnorná čerpadla 50/60 Hz TECNICKÝ KATALOG GRUNDFOS MTR(E), MT, MTA Vnorná čerpadla 5/6 z Obsah Údaje o výrobku Úvod 4 Výkonový rozsah MTR, 5 z 5 Výkonový rozsah MTRE, 5 z 5 Výkonový rozsah MTR, 6 z 6 Výkonový rozsah MTRE, 6 z

Více

TP, TPD, TPE, TPED Oběhová in-line čerpadla 50 Hz

TP, TPD, TPE, TPED Oběhová in-line čerpadla 50 Hz GRUNDFOS DATA BOOKLET TECNICKÝ KATALOG GRUNDFOS.1 TP, TPD, TPE, TPED Oběhová in-line čerpadla 50 z Obsah Údaje o výrobku Úvod strana Kódové označování strana 5 Kódové označování hřídelové ucpávky strana

Více

AEL6 Programovatelné elektrické lineární pohony pro regulační ventily DN15 až DN100

AEL6 Programovatelné elektrické lineární pohony pro regulační ventily DN15 až DN100 Místní předpisy mohou omezit použití výrobků. Výrobce si vyhrazuje právo změn uvedených údajů. Copyright 04 TI-P58- CH Vydání 5 AEL6 Programovatelné elektrické lineární pohony pro regulační ventily DN5

Více

ODSTŘEDIVÁ VERTIKÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ INLINE ČERPADLA

ODSTŘEDIVÁ VERTIKÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ INLINE ČERPADLA ODSTŘEDIVÁ VERTIKÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ INLINE ČERPADLA Datum vydání: 2010 Řada: IN-VB Minimální průtok Řada: IN-VB 2 až IN-VB 6 a IN-VB 85 Obsah Obsah Minimální průtok Popis IN-VB 2 / IN-VB-S 2 / IN-VB-S-V

Více

KALOVÁ ČERPADLA ŘADY AF pro velká zatížení

KALOVÁ ČERPADLA ŘADY AF pro velká zatížení KALOVÁ ČERPADLA ŘADY AF pro velká zatížení CERTIFIKACE ISO 9001 VLASTNOSTI KONSTRUKCE velikost 04 75 Konstrukce vycházející z mezinárodních norem. Kabel, doplňková tepelná ochrana chránící motor proti

Více

Technická data Ohřívač vzduchu

Technická data Ohřívač vzduchu Technická data Ohřívač vzduchu LH-EC LH Obsah Obsah... strana Základní zařízení: motory...3 Základní zařízení: skříň, ventilátory, rozměry...4 Základní zařízení LH: Elektrický topný registr...5 Základní

Více

Téma sady: Teplovodní otopné soustavy.

Téma sady: Teplovodní otopné soustavy. Téma sady: Teplovodní otopné soustavy. Název prezentace: Oběhová čerpadla. Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1225_oběhová_čerpadla_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Série 100. Oběhová a cirkulační čerpadla 50 Hz 2.1

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Série 100. Oběhová a cirkulační čerpadla 50 Hz 2.1 TECNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Série. Oběhová a cirkulační čeradla z Obsah Obecné informace strana Výkonový rozsah Výrobní rogram Tyové klíče 7 Použití 8 Otoné systémy 8 Systémy cirkulace telé (užitkové) vody

Více

NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy

NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy Co je NIBE SPLIT? Je to systém, sestávající z 1 venkovní a 1 vnitřní jednotky Tepelný výměník je součástí vnitřní jednotky Vnitřní a venkovní jednotka je propojena

Více

Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h

Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h Popis: Ovladatelný přívod, ohřev a filtrace vzduchu. Připojitelný ke kruhovému potrubí Ø 100 až 315 mm. Vzhled: Kompaktní dvoustěnný

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

PRL2. Popis konstrukce a funkce HC 5103 12/98 S LINEÁRNÍM MOTOREM. Dn 06 pmax 25 MPa Qmax 32 dm 3. min -1 Nahrazuje HC 5103 6/98.

PRL2. Popis konstrukce a funkce HC 5103 12/98 S LINEÁRNÍM MOTOREM. Dn 06 pmax 25 MPa Qmax 32 dm 3. min -1 Nahrazuje HC 5103 6/98. PROPORCIONÁLNÍ ROZVÁDĚČE S LINEÁRNÍM MOTOREM PRL2 HC 5103 12/98 Dn 06 pmax 25 MPa Qmax 32 dm 3. min -1 Nahrazuje HC 5103 6/98 Proporcionální rozváděč pro řízení hydromotorů Jednostupňové ovládání šoupátka

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Grundfos COMFORT. Cirkulační čerpadla. 50/60 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Grundfos COMFORT. Cirkulační čerpadla. 50/60 Hz TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Grundfos COMFORT Cirkulační čerpadla 50/60 Hz Grundfos COMFORT Obsah 1. Výkonový rozsah 3 2. Typová řada 3. Všeobecný popis 5 Typový klíč 5 Čerpané kapaliny 5 Teplota kapaliny

Více

1. Technické parametry

1. Technické parametry 1. Technické parametry MDV-V200W/DRN1 Kód 220095103380 Napájení V-f-Hz 380-415V-3N~50Hz Výkon kw 20,0 Chlazení Příkon kw 6,1 EER kw/ kw 3,28 Výkon kw 22,0 Topení Příkon kw 6,1 COP kw/ kw 3,61 Max. příkon

Více

Trojcestné ventily s přírubou PN 6

Trojcestné ventily s přírubou PN 6 4 410 Trojcestné ventily s přírubou PN 6 VXF21... Tělo ventilu z šedé litiny EN-GJL-250 DN 25... k vs 1,9...160 m 3 /h Použití s motorickými pohony SQX... nebo s elektrohydraulickými pohony SKD..., SK...

Více

Ponorná čerpadla. Charakteristika výrobku a výhody. Ponorná čerpadla SP A, SP

Ponorná čerpadla. Charakteristika výrobku a výhody. Ponorná čerpadla SP A, SP Charakteristika výrobku a výhody Pracovní rozsah čerpadel Grundfos řady SPA/SP/SPN/SPR pro vrty od 4 (DN 100) s energeticky účinným pracovním rozsahem od 1 do 280 m 3 /h. Mnoho vzájemně na sebe navazujících

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: HELÍSEK stavební s.r.o. Jiří Helísek 603 142 209 - -

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: HELÍSEK stavební s.r.o. Jiří Helísek 603 142 209 - - Pozice Počet Popis Cena položky 1 SQE 255 Výrobní č.: 96510151 Článkové ponorné čerpadlo o průměru 3" určené zásobování domácností vodou, přečerpávání kapalin z nádrží, závlahové účely a aplikace spojené

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SQ, SQ-N, SQE, SQE-N. Ponorná čerpadla 50/60 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SQ, SQ-N, SQE, SQE-N. Ponorná čerpadla 50/60 Hz TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SQ, SQ-N, SQE, SQE-N Ponorná čerpadla 50/60 Hz SQ, SQ-N, SQE, SQE-N Obsah 1. Všeobecný popis 3 Výkonový rozsah 3 Ponorná čerpadla SQ 4 Výrobní řada čerpadel a motorů 4 Potrubní

Více

ELEKTRONICKÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA PRO VELKÉ TOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY

ELEKTRONICKÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA PRO VELKÉ TOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY ELEKTRONICKÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA PRO VELKÉ TOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY VŠEOBECNÉ ÚDAJE V souladu s Evropskou směrnicí ErP 9//ES (dříve EuP) POUŽITÍ EVOPLUS elektronická ob hová erpadla mohou být použita

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro ventily s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

Komponenty VZT rozvodů

Komponenty VZT rozvodů Specifikace Rozměry PODMÍNKY PROVOZU Ohřívač je určen pro provoz v krytých prostorách s okolní teplotou od 30 C do +50 C (prostředí obyčejné základní dle ČSN 33 2320) k ohřevu čistého vzduchu bez prachu

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Kompaktní domácí vodárna 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Kompaktní domácí vodárna 50 Hz TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS MQ Kompaktní domácí vodárna 50 Hz Obsah Všeobecné údaje Použití 3 Typový klíč 3 Čerpané kapaliny 3 Provozní podmínky 3 Technické údaje 3 Vlastnosti a přínosy 3 Ovládací panel

Více

ELEKTRONICKÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA. www.ivarcs.cz. Technický katalog

ELEKTRONICKÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA. www.ivarcs.cz. Technický katalog ELEKTRONICKÁ OBĚOVÁ ČERPADLA Tecnický katalog OBSA EVOPLUS (SAN)... pro malé topné, klimatizační a teplovodní systémy... 3 EVOPLUS (SAN)... pro velké topné, klimatizační a teplovodní systémy... 27 2 ELEKTRONICKÁ

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu SMĚŠOVACÍ UZLY SUY NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Směšovací uzel SUY se skládá z připojovacích pancéřových hadic, oběhového čerpadla Grundfos a možností nastavení požadovaného výkonu (tři

Více

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8 EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 a LUN 2132.03-8 Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 Označení dynamospouštěče SDS 08s/F pro objednání: Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 1. Dynamospouštěč LUN 2132.02-8,

Více

Směšovací uzly FHM-Cx pro podlahové vytápění

Směšovací uzly FHM-Cx pro podlahové vytápění Použití Směšovací uzel FHM-C5 (oběhové čerpadlo UPS) Směšovací uzel FHM-C6 (oběhové čerpadlo UPS) Směšovací uzel FHM-C7 (oběhové čerpadlo Alpha2) Kompaktní směšovací uzly Danfoss se používají k regulaci

Více

Tepelná čerpadla voda / voda POPIS

Tepelná čerpadla voda / voda POPIS Chladící výkon: 5 až 18 kw Topný výkon: 6 až 20 kw Úspory energie Využití obnovitelné přírodní energie Jediná investice pro vytápění i chlazení Jednoduchá, spolehlivá a ověřená technologie POUŽITÍ Reverzní

Více

Obsah. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. 82880 Mosaz G 1/2 - G 1-0.9-10 bar +90 C 2/2 222

Obsah. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. 82880 Mosaz G 1/2 - G 1-0.9-10 bar +90 C 2/2 222 Obsah Proporcionální ventily Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana 8880 Mosaz G / - G -0.9-0 bar +90 C / Flatprop Mosaz, z nerezové oceli cartridge, základna 0 - bar +0 C / 4 Série 8880 Motorizovaný

Více

Kompaktní vzduch-voda

Kompaktní vzduch-voda Kompaktní vzduch-voda AWX Technické parametry Technický popis TČ Tepelné čerpadlo vzduch-voda s označením AWX je kompaktní zařízení, které bude po instalaci ve venkovním prostředí napojeno na otopnou soustavu

Více

Automatické spínací zařízení. Cervomatic EDP.2. Typový list

Automatické spínací zařízení. Cervomatic EDP.2. Typový list Automatické spínací zařízení Cervomatic EDP.2 Typový list Impressum Typový list Cervomatic EDP.2 Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení výrobce nesmí dále šířit, rozmnožovat, upravovat

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

SD2E-A3. Popis konstrukce a funkce HC 4041 07/2014. 3/2 elektromagneticky ovládané vestavné šoupátkové rozváděče. Nahrazuje HC 4041 11/2013

SD2E-A3. Popis konstrukce a funkce HC 4041 07/2014. 3/2 elektromagneticky ovládané vestavné šoupátkové rozváděče. Nahrazuje HC 4041 11/2013 3/2 elektromagneticky ovládané vestavné šoupátkové rozváděče SD2E-A3 HC 404 07/204 3/4-6 UNF p max 350 bar Q max 30 dm 3.min - Nahrazuje HC 404 /203 Kalené a přesné pracovní dílce Vysoká průtočnost Vysoký

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SQ, SQ-N, SQE. 50/60 Hz 12.1

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SQ, SQ-N, SQE. 50/60 Hz 12.1 TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SQ, SQ-N, SQE 12.1 3 ponorná čerpadla 50/60 Hz Obsah Ponorná čerpadla SQ, SQ-N, SQE Obecné údaje strana Provozní rozsah 3 Ponorná čerpadla SQ, SQ-N, SQE 4 Výrobní řada čerpadel

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

made in ITALY ENERGETICKY ÚSPORNÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA KATALOG CZ greatperformance easyuse

made in ITALY ENERGETICKY ÚSPORNÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA KATALOG CZ greatperformance easyuse made in ITALY ENERGETICKY ÚSPORNÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA KATALOG CZ easyuse greatperformance ÚSPORA Až o 8% méně energie než tradiční čerpadla TECHNOLOGIE Nejlepší dostupná technologie - PM motor ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Více

Přenosná odvodňovací čerpadla DW

Přenosná odvodňovací čerpadla DW GRUNDFOS odpadní voda Přenosná odvodňovací čerpadla DW Moderní účinná odvodňovací čerpadla Grundfos nabízí kompletní typovou řadu vysoce účinných odvodňovacích čerpadel, která se vyrábějí na bázi nejmodernějších

Více

Automatické spínací zařízení. Controlmatic E.2. Typový list

Automatické spínací zařízení. Controlmatic E.2. Typový list Automatické spínací zařízení Controlmatic E.2 Typový list Impressum Typový list Controlmatic E.2 KSB Aktiengesellschaft Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení společnosti KSB nesmí

Více

Domácí vodárna. Multi Eco-Top. Typový list

Domácí vodárna. Multi Eco-Top. Typový list Typový list Impressum Typový list Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení výrobce nesmí dále šířit, rozmnožovat, upravovat ani poskytovat třetím osobám. Obecně platí: technické změny

Více

MXV. MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48 Všechny součásti v kontaktu s kapalinou, včetně hlavic, jsou z chromnikl nerez oceli. AISI 304.

MXV. MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48 Všechny součásti v kontaktu s kapalinou, včetně hlavic, jsou z chromnikl nerez oceli. AISI 304. MXV Konstrukce Vertikální, článkové čerpadlo se shodný průěre sacího a výtlačného hrdla na jedné ose (in-line). Vodivé vložky jsou odolné proti korozi a jsou proazávány čerpanou kapalinou. Čerpadlo je

Více

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce Jednotky motoru MTR-DCI motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením kompaktní konstrukce ovládání prostřednictvím vstupů/výstupů stupeň krytí IP54 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní

Více

Zařízení ke zvýšení tlaku. Hya-Eco VP. Typový list

Zařízení ke zvýšení tlaku. Hya-Eco VP. Typový list Hya-Eco VP Typový list Impressum Typový list Hya-Eco VP KSB Aktiengesellschaft Frankenthal Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení společnosti KSB nesmí dále šířit, kopírovat, zpracovávat

Více

Trojcestné kohouty PN10, vnitřní závit

Trojcestné kohouty PN10, vnitřní závit 4 232 SÉRIE 02 Trojcestné kohouty PN10, vnitřní závit VBI31... Trojcestné kohouty, PN10, vnitřní závit Šedá litina EN-GJL-250 DN 20 40 k vs 6,3...25 m 3 /h Úhel natočení 90 Vnitřní připojovací závit, Rp

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST CVX ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ ČLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 01 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 581 661

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Grundfos CR, CRI, CRN CRE, CRIE, CRNE Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Grundfos CR, CRI, CRN CRE, CRIE, CRNE Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla 50 Hz TECNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Grundfos CR, CRI, CRN CRE, CRIE, CRNE Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla 5 z 288_CR.indd 1 1.1.25 9:34:28 Obsah Údaje o výrobcích Úvod 3 Provozní rozsah - CR, CRI a CRN

Více

Trojcestné ventily s přírubou PN 16

Trojcestné ventily s přírubou PN 16 4 430 Trojcestné ventily s přírubou PN 16 VXF40... Tělo ventilu z šedé litiny EN-GJL-250 DN 25 150 k vs 1,9 300 m 3 /h Použití s motorickými pohony SQX... nebo s elektrohydraulickými pohony SKD..., SK...

Více

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: HELÍSEK stavební s.r.o. Jiří Helísek 603 142 209 - -

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: HELÍSEK stavební s.r.o. Jiří Helísek 603 142 209 - - Pozice Počet Popis Cena položky 1 SQE 365 Výrobní č.: 96524475 Článkové ponorné čerpadlo o průměru 3" určené zásobování domácností vodou, přečerpávání kapalin z nádrží, závlahové účely a aplikace spojené

Více

RPE4-10. Popis konstrukce a funkce HC 4039 7/2009. Elektromagneticky ovládané rozváděče. Nahrazuje HC 4039 09/2008

RPE4-10. Popis konstrukce a funkce HC 4039 7/2009. Elektromagneticky ovládané rozváděče. Nahrazuje HC 4039 09/2008 Elektromagneticky ovládané rozváděče RPE4-10 HC 4039 7/2009 D n 10 p max 350 bar Q max 140 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 4039 09/2008 4/3, 4/2 rozváděče šoupátkové konstrukce Elektromagnety nastavitelné do

Více

Elektromotorický pohon pro kohouty

Elektromotorický pohon pro kohouty s OEM ACVATIX Elektromotorický pohon pro kohouty pro ESBE kohouty Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel otáčení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž pohonu na kohout

Více

Řada P215ST Regulátory rychlosti ventilátorů s jedním tlakovým vstupem pro jednofázové motory (včetně zabudovaného odrušovacího RFI filtru)

Řada P215ST Regulátory rychlosti ventilátorů s jedním tlakovým vstupem pro jednofázové motory (včetně zabudovaného odrušovacího RFI filtru) PSC9733 Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 0904/1204CZ Rev.4 Řada Regulátory rychlosti ventilátorů s jedním tlakovým vstupem pro jednofázové motory (včetně

Více

Ř ADA L PONORNÁ ČERPADLA PRO VELKÉ PRŮ TOKY. n ZNAČENÍČERPADEL

Ř ADA L PONORNÁ ČERPADLA PRO VELKÉ PRŮ TOKY. n ZNAČENÍČERPADEL Ř ADA L PONORNÁ ČERPADLA PRO VELKÉ PRŮ TOKY VÝKON: 0.4 11 [kw] MAX. DOPRAVNÍVÝŠ KA: 9 [m] MAX. PRŮ TOK: 600 [m /hod] n ZNAČENÍČERPADEL Příklad 1 : L - 4 1 Příklad 2 : L - 00 Výtl. hrdlo [ " ] Výkon [HP]

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

PRM2-06. Popis konstrukce a funkce HC 5104 6/2008. Proporcionální rozváděče. Nahrazuje HC 5104 11/2006. D n 06 p max 320 bar Q max 40 dm 3 min -1

PRM2-06. Popis konstrukce a funkce HC 5104 6/2008. Proporcionální rozváděče. Nahrazuje HC 5104 11/2006. D n 06 p max 320 bar Q max 40 dm 3 min -1 Proporcionální rozváděče D n 06 p max 0 bar Q max 40 dm min -1 PRM-06 HC 5104 6/008 Nahrazuje HC 5104 11/006 Kompaktní provedení s integrovanou elektronikou Vysoká spolehlivost Jednoduchá výměna elektromagnetu

Více

Ponorná čerpadla KDFU

Ponorná čerpadla KDFU Použití Ponorná kalová čerpadla jsou určena pro čerpání vody znečiš těné obsahem bahna, jílu, písku, kamenné drtě a podobných hmot abrazivního účinku s celkovým podílem přimísenin max. 3 % hmotnosti. Max.

Více

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov P r o s tějov, v. o. s. Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov w ww.vproje kt.cz, email:vpro j e kt@ vproje kt.cz, tel.,fax: +420 582 336767 LEGENDA KOTELNY Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov,

Více

www.ivarcs.cz ELEKTRONICKÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA PRO SOLÁRNÍ KOLEKTORY A GEOTERMÁLNÍ TOPNÉ SYSTÉMY VŠEOBECNÉ ÚDAJE

www.ivarcs.cz ELEKTRONICKÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA PRO SOLÁRNÍ KOLEKTORY A GEOTERMÁLNÍ TOPNÉ SYSTÉMY VŠEOBECNÉ ÚDAJE VŠEOBECNÉ ÚDAJE POUŽITÍ Elektronická ob hová erpadla s nízkou spot ebou energie pro cirkulaci vody v topných a chladicích systémech s uzav eným tlakovým okruhem nebo otev eným okruhem. VÝHODY Díky použité

Více

Konstrukční charakteristiky. Charakteristika elektronické jednotky CPS. Popis provozu

Konstrukční charakteristiky. Charakteristika elektronické jednotky CPS. Popis provozu Teplovodní čerpadlo s frekvenčním měničem R2TE-R4TE obsahuje vylepšenou technologii CPS. Nezpůsobuje vodní ráz. Snadná instalace, ochrana prostředí, úspory energie. Konstrukční charakteristiky - kryt čerpadla

Více

ECL Comfort 110 230 V AC a 24 V AC

ECL Comfort 110 230 V AC a 24 V AC 230 V AC a 24 V AC Popis a použití V aplikacích vytápění lze řídicí jednotku ECL Comfort 110 integrovat s řešením Danfoss Link prostřednictvím rozhraní DLG pro použití v jednogeneračních aplikacích. Řídicí

Více