hlediska rozvoje společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "hlediska rozvoje společnosti"

Transkript

1 Světový populační vývoj I.1 Početn etní růst a vývoj základnz kladních populačních charakteristik. Demografické zákonitosti. RNDr. Jiřina ina Kocourková Ph.D. Světový populační vývoj z hlediska rozvoje společnosti Nejen početn etní vývoj, ale kvalita života Ekonomický rozvoj Růst vzdělanostn lanostní úrovně Rozvoj zdravotnictví Postavení žen ve společnosti Rozvoj plánovan novaného rodičovstv ovství Kulturní faktory, tradice, nábon boženství

2 Obecné zákonitosti demografického vývoje Specifické rysy Vztah mezi populačním m vývojem a celkovým společenským enským rozvojem Demografický determinismus Odmítnut tnutí významu demografické reprodukce pro společenský enský vývoj Podmíněnosti nosti demografické reprodukce Demografická revoluce a populační exploze Současn asná demografická situace ve srovnání s minulostí (1) Lidé se dožívaj vají podstatně vyšší ššího věkuv Vyspělé země: : v roce 1900 (45( let) a dnes (77 let,, M 73, Ž 80) Rozvojové země: : 1950 (40( let) dnes (66( let,, M 64, Ž 67) Stárnut rnutí populace: podíl l obyvatel ve věkuv 65 let a vícev dosahuje 7% Vyspělé 16%, rozvojové 6% Vysoký podíl l mladých lidí tvoří 30% světov tové populace

3 Současn asná demografická situace ve srovnání s minulostí (2) Zvyšuje se intenzita mezinárodn rodní migrace (3% světov tové populace) Roste podíl l městskm stského obyvatelstva Zvyšuj ují se rozdíly mezi S a J Reprodukční revoluce (pokles úrovně plodnosti) Hrozba HIV a AIDS (vliv na zvýšen ení úmrtnosti) Vývoj naděje dožit ití podle regionů světa

4 Vývoj úhrnné plodnosti podle regionů světa Vývoj počtu světov tového obyvatelstva Odhady velikosti světov tové populace v minulosti zatíženy značnou nou chybou Třihlavní období ve vývoji světov tového obyvatelstva: Do počátku neolitu Od neolitické revoluce (10 tisíc clet př.n.l.) do počátku industriáln lní revoluce Od počátku industriáln lní revoluce: (Evropská expanze) Po roce 1950 (populační růst rozvojového světa)

5 Vývoj počtu světov tového obyvatelstva Rok 0 Rok 1000 Rok 1500 Rok 1750 Rok 1800 Rok mil. 310 mil. 500 mil. 800 mil. 980 mil. 1,6 mld. Rok ,5 mild. Roční míra přirozenp irozeného přírůstku p v % rozvojové země vyspělé země rozdíl ,5 0,8-0, ,0 1,0 0, ,3 0,5 0, ,1 1,2 0, ,4 1,1 1, ,2 0,8 1, ,1 0,6 1, ,8 0,3 1,5

6 Rok dosažen ení (další ší) ) miliardy rok počet obyv. v mld rozdíl v letech Početn etní růst světov tové populace ve 20. století ,6 mld ,1 mld. Do roku 2015 přesp esáhne7mld. Největší průměrný rný roční přírůstek světov tového obyvatelstva byl v letech (2,1%) Největší absolutní přírůstky světov tového obyvatelstva byly na konci 80. let (87 mil. za rok) Zdroj dat: 2007 World Population Data Sheet - vydává každoro doročně Population Reference Bureau prb.org

7 Názory na budoucí vývoj Kontinuáln lní populační růst méněm rozvinutých regionů povede k většív šímu ekonomickému, mu, sociáln lnímu, environmentáln lnímu a politickému napětí Bezprecedentně nízká plodnost v některých vyspělých státech tech bude mítm tza následek populační úbytek..vyspělé státy ty budou muset řešit problémy spojené s rychlejší šímm demografickým stárnut rnutím Růst světov tového obyvatelstva Zdroj: Gelbard,,A.,Haub Haub,, C., Kent, M.M. (1999): World Population Beyond Six Billion. Population Bulletin, Population Reference Bureau.

8 Růst světov tového obyvatelstva Zdroj: : Population Reference Bureau (2004): Transitions in World Population. Prognóza vývoje počtu světov tového obyvatelstva

9 Předpokládanýdaný vývoj ve světových regionech Počet obyvatel v mil. (střední varianta) Afrika Sev. Amerika Lat. Amerika a Karibik Asie Evropa svět Zdroj: : Population Reference Bureau 2004 Podíl l obyvatel v regionech světa v roce 2007 (v %) Afrika Sev. Amerika Lat. Amerika a Karibik Asie Evropa svět Zdroj: : 2007 World Population Data Sheet. Population Reference Bureau.

10 Souvislosti světov tového populačního vývoje Urbanizace (2000) Rozvinuté státy ty 75% Rozvojové státy ty 40% Urychlila demografickou revoluci Mezinárodn rodní migrace Většina (80%) z méněm rozvinutých regionů 40% v rámci r méněm rozvinutých regionů Populační moment = růstovýr potenciál Úroveň plodnosti mám klíčový vliv na věkovou strukturu Vysoká úhrnná plodnost v méněm rozvinutých zemí = neustále rostoucí podíl mladých lidí vpopulaci (děti do 15let tvoří 45%,,staří nad 64 let pouze 3% Nízká úhrnná plodnost ve vyspělých zemí = klesající podíl l mladých lidí (děti do 15 let tvoří 17%, staří nad 64 let 16%) Index závislosti: z v sub-saharsk Saharské Africe je 90 závislých osob na 100 lidí ve věkuv let zatímco ve Východní Asie pouze 46

11 Rozdíly ve věkovv kové struktuře e mezi vyspělými a rozvojovými státy ty Rozdíly ve věkovv kové struktuře e mezi Západní Afrikou a ZápadnZ padní Evropou Zdroj: : Population Reference Bureau (2004): Transitions in World Population.

12 Předpokládanýdaný vývoj počtu žen v reprodukčním m věkuv Zdroj: : Population Reference Bureau (2004): Transitions in World Population. Prognóza vývoje počtu světov tového obyvatelstva Zdroj: : Population Reference Bureau (2004): Transitions in World Population.

13 Příčiny další šího růstur světov tové populace do roku 2050 Úhrnná plodnost v rozvojových státech tech je stále téměř dvakrát t většív než ve vyspělých státech tech Mladá věková struktura v rozvojových státech tech je potenciálem populačního růstur po několikn desetiletí bez ohledu na budoucí pokles plodnosti Pokračuj ující pokles kojenecké a dětskd tské úmrtnosti také přispěje k populačnímu růstur Klíčový problém = pokud nebude dosažen průměr dvě děti na jednu ženu, růstr světov tové populace bude pokračovat ovat Vývoj počtu obyvatel v Evropě rok počet obyv. v mil zastoupení na světovém obyvatelstvu v% 16,6 15,0 16,4 20,2 25,2 12,0 9,1 7,3

14 10 zemí světa s největším počtem obyvatel Čína 1,318 mld. Indie 1,747 mld. Indie 1,132 mld. Čína 1,437 mld. USA 302 mil. USA 420 mil. Indonésie 232 mil. Indonésie 297 mil. Brazílie 189 mil. Pákistán 295 mil. Pákistán 169 mil. Nigérie 282 mil. Bangladéš 149 mil. Brazílie 260 mil. Nigérie 144 mil. Bangladéš 231 mil. Rusko 142 mil. Kongo 187 mil. Japonsko 128 mil. Filipíny 150 mil. Zdroj: : 2007 World Population Data Sheet

Vývoj úmrtnosti. při narození v roce 2006. života. Zdroj: www.mapsofworld.com

Vývoj úmrtnosti. při narození v roce 2006. života. Zdroj: www.mapsofworld.com Světový populační vývoj I.3 Vývoj úmrtnosti RNDr. Jiřina ina Kocourková, Ph.D. Středn ední délka života při narození v roce 2006 Zdroj: www.mapsofworld.com Státy ty s nejdelší a nejkratší středn ední délkou

Více

2.5 Výhled světové populace

2.5 Výhled světové populace DEMOGRAFICKÝ A POTRAVINOVÝ PROBLÉM SVĚTA 2.5 Výhled světové populace Stěžejním motivem současné dynamické globální situace je mimořádný celkový růst lidské aktivity. Její počátek, s určitým zjednodušením,

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

PEDAGOGICKO-DEMOGRAFICKÝ POHLED NA AKTUÁLNÍ OTÁZKU PŘELIDNĚNOSTI SVĚTA

PEDAGOGICKO-DEMOGRAFICKÝ POHLED NA AKTUÁLNÍ OTÁZKU PŘELIDNĚNOSTI SVĚTA PEDAGOGICKO-DEMOGRAFICKÝ POHLED NA AKTUÁLNÍ OTÁZKU PŘELIDNĚNOSTI SVĚTA Jana Veselá Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Absrakt: Základní populační problém dnešního světa je opředen mnohými

Více

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo 1. Globální aspekty světového hospodářství Obyvatelstvo 1.1 Světová populace, demografické charakteristiky 1.1.1 Demografie Je vědní disciplína, která se zabývá obyvatelstvem, zejména jeho vývojem a složením.

Více

Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 2013)

Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 2013) Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 2013) Poslední Projekci obyvatelstva vydal ČSÚ před čtyřmi roky, v květnu 2009 (Projekce 2009). Základními vstupními údaji nové projekce (Projekce 2013)

Více

Mechanický pohyb obyvatelstva

Mechanický pohyb obyvatelstva Mechanický pohyb obyvatelstva (prostorová mobilita) Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Typologické kritéria mobility obyvatelstva mobilita: prostorová a sociální dimenze nejdůležitější

Více

I. Projekce obyvatelstva České republiky

I. Projekce obyvatelstva České republiky I. Projekce obyvatelstva České republiky Nejnovější projekci obyvatelstva České republiky vypracoval Český statistky úřad závěrem roku 23. Navazuje tak na předchozí projekce z let 1993, 1995, 1997 a 1999.

Více

Základy geografie obyvatelstva a sídel

Základy geografie obyvatelstva a sídel Základy geografie obyvatelstva a sídel - zdroje a charakter dat - vývoj a rozmístění obyvatelstva Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Sylabus přednášek geografie obyvatelstva: úvod,

Více

PROGNÓZA DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE SUBURBÁNNÍ ZÓNY PRAHY NA OBDOBÍ 2012 2030

PROGNÓZA DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE SUBURBÁNNÍ ZÓNY PRAHY NA OBDOBÍ 2012 2030 PROGNÓZA DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE A JEHO DŮSLEDKŮ PRO KVALITU ŽIVOTA OBYVATEL V DYNAMICKY SE MĚNÍCÍCH OBCÍCH V ZÁZEMÍ ČESKÝCH MĚST: APLIKACE V ROZVOJI A SPRÁVĚ ÚZEMÍ Program na podporu aplikovaného společenskovědního

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA Filozofická fakulta Katedra psychologie a sociální práce

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA Filozofická fakulta Katedra psychologie a sociální práce OSTRAVSKÁ UNIVERZITA Filozofická fakulta Katedra psychologie a sociální práce SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA MĚSTA OSTRAVY V NÁVAZNOSTI NA ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB II. etapa Díl II. Sociodemografická struktura

Více

Úvod do veřejného zdravotnictví MUDr. Antonín Malina, PhD, MBA

Úvod do veřejného zdravotnictví MUDr. Antonín Malina, PhD, MBA Úvod do veřejného zdravotnictví MUDr. Antonín Malina, PhD, MBA Veřejné zdravotnictví, definice, vymezení, základní charakteristika oboru Veřejné zdravotnictví je multidisciplinární medicínský obor, který

Více

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Jaroslav Pilný Ústav ekonomie FES UPa Analýza současného stavu NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Současný základní důchodový systém je při splnění stanovených předpokladů povinný pro všechny ekonomicky aktivní

Více

VÝVOJ NĚKTERÝCH DEMOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK ZOHLEDŇUJÍCÍCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU V ČR

VÝVOJ NĚKTERÝCH DEMOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK ZOHLEDŇUJÍCÍCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU V ČR VÝVOJ NĚKTERÝCH DEMOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK ZOHLEDŇUJÍCÍCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU V ČR Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová, Martina Miskolczi, Zdeněk Pavlík Abstrakt: Článek obsahuje projekci vývoje

Více

PROGNÓZA DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE SPÁDOVÉHO ÚZEMÍ OBCE DOLNÍ BŘEŽANY NA OBDOBÍ 2012 2030

PROGNÓZA DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE SPÁDOVÉHO ÚZEMÍ OBCE DOLNÍ BŘEŽANY NA OBDOBÍ 2012 2030 PROGNÓZA DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE A JEHO DŮSLEDKŮ PRO KVALITU ŽIVOTA OBYVATEL V DYNAMICKY SE MĚNÍCÍCH OBCÍCH V ZÁZEMÍ ČESKÝCH MĚST: APLIKACE V ROZVOJI A SPRÁVĚ ÚZEMÍ Program na podporu aplikovaného společenskovědního

Více

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice Age management: Petr novotný, nina Bosničová, jana Břenková, jiří Fukan, Bohumíra lazarová, dagmar navrátilová, zdeněk Palán, Bohumil Pokorný, Milada rabušicová Asociace institucí vzdělávání dospělých

Více

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL Projekt: Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti Část I: Zaměstnanost Dílčí studie: 1.2 Nabídka pracovních sil NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL (Vybrané problémy dalšího vývoje zdrojů pracovních sil v ČR) Zpracoval:

Více

Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Výběrov rová šetření o zdraví a vybrané údaje zdravotnické statistiky, 21. října 2009 Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ REGION S KLESAJÍCÍM POČTEM OBYVATEL 1

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ REGION S KLESAJÍCÍM POČTEM OBYVATEL 1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ REGION S KLESAJÍCÍM POČTEM OBYVATEL 1 Pavel Tuleja, Karin Gajdová Klíčová slova: Moravskoslezský kraj, obyvatelstvo, přirozený přírůstek, přírůstek stěhováním, přistěhovalí, úhrnná

Více

závěrečná zpráva Sociodemografická analýza Moravskoslezského kraje

závěrečná zpráva Sociodemografická analýza Moravskoslezského kraje závěrečná zpráva Sociodemografická analýza Moravskoslezského kraje červenec 2012 Sociotrendy, 2012 ISBN 978-80-904888-6-1 Obsah Úvod... 4 1. Obecná část Statistické údaje vztahující se k procesu střednědobého

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

POPULAČNÍ VÝVOJ ČESKÉ REPUBLIKY

POPULAČNÍ VÝVOJ ČESKÉ REPUBLIKY POPULAČNÍ VÝVOJ ČESKÉ REPUBLIKY 199 22 Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova v Praze Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Socioekonomická geografie - Obyvatelstvo VY_32_INOVACE_19_13

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Socioekonomická geografie - Obyvatelstvo VY_32_INOVACE_19_13 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI

SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI Ing. Hana Novotná a kol. PRAHA 2011 Tato

Více

VÝVOJ EKONOMICKÉHO ZATÍŽENÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČR PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU

VÝVOJ EKONOMICKÉHO ZATÍŽENÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČR PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU VÝVOJ EKONOMICKÉHO ZATÍŽENÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČR PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová Abstract The population ageing and its consequences for the financing

Více

Výskumné demografické centrum. Obyvateľstvo Slovenska 1918 1938

Výskumné demografické centrum. Obyvateľstvo Slovenska 1918 1938 INFOSTAT INŠTITÚT INFORMATIKY A ŠTATISTIKY Výskumné demografické centrum Obyvateľstvo Slovenska 1918 1938 Edícia: Akty Bratislava, apríl 2002 Publikácia charakterizuje stav a pohyb obyvateľstva Slovenska

Více

Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města LITOMĚŘICE 2014

Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města LITOMĚŘICE 2014 Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města LITOMĚŘICE 2014 MUDr Jozef Král a MUDr Josef Trmal Ph.D Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje 2014 Ústí nad Labem Obsah 1. Úvod 3 2. Slovníček

Více

OBYVATELSTVO, TRH PRÁCE A MIGRACE V ČESKÉ REPUBLICE

OBYVATELSTVO, TRH PRÁCE A MIGRACE V ČESKÉ REPUBLICE OBYVATELSTVO, TRH PRÁCE A MIGRACE V ČESKÉ REPUBLICE Milada Horáková, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí Praha Noční můrou politiků, odborníků i široké veřejnosti se stává představa evropského kontinentu

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Kombinace: KGE 2. stupeň Zeměpis - Tělesná výchova POMOC POTŘEBNÝM ZEMÍM AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN

Více

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Název projektu: JOB after 50 - DUTCH MIRACLE Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00406

Více