SKUPINA AWT ÚVODNÍ SLOVO ZAMĚSTNANCŮ zhruba tolik AWT zaměstnává lidí v České republice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SKUPINA AWT ÚVODNÍ SLOVO. 2 000 ZAMĚSTNANCŮ zhruba tolik AWT zaměstnává lidí v České republice"

Transkript

1 PROFIL AWT

2 ÚVODNÍ SLOVO SKUPINA AWT Vážení čtenáři, skupina AWT má své kořeny v tradičních a uznávaných společnostech, díky kterým disponuje rozsáhlým know-how, podloženým více než 60 lety zkušeností a důvěry svých zákazníků. V minulých dekádách byly tyto společnosti nejen součástí výrazných změn v nákladní dopravě, ale velmi často i jejich motorem ať již se jednalo o budování a rozvoj moderních železničních vleček, nebo kombinované dopravy. Od roku 2010 jsou tyto společnosti společně rozvíjeny pod hlavičkou AWT. Díky schválené strategii na léta 2012 až 2017 má skupina AWT jasnou vizi dalšího směřování. Využívá přitom zázemí silné mezinárodní finanční skupiny BXR, která AWT umožňuje realizovat nezbytné rozsáhlé investice do dalšího rozvoje. AWT se postupně stává synonymem solidní, moderní a spolehlivé nákladní železniční dopravy a těžké logistiky ve střední a východní Evropě. Českou republiku vnímáme jako srdce našeho byznysu. Střední a východní Evropa je pak pro nás základnou, jakýmsi domácím hřištěm, na kterém jsme klíčovými partnery místním velkým průmyslovým firmám a ze kterého dále rosteme a expandujeme. Přestože se AWT pohybuje ve specifickém oboru, který ve většině zemí EU stále zůstává v rukou národních vlád, vyrostla během krátké doby do velikosti a rozsahu, kdy je respektována na mezinárodní úrovni. Přitom si stále udržuje vysokou efektivitu a pružnost soukromé firmy. Jsme přesvědčeni, že koleje jsou pro přepravu řady komodit, jako je uhlí, ocel nebo automobilové díly, nejlepší alternativou k silniční dopravě. Jsme přesvědčeni, že si vy, naši zákazníci, zasloužíte komplexní a chytrá dopravně-logistická řešení na klíč, která vám dokážeme poskytnout. Skupina AWT patří k nejvýznamnějším soukromým poskytovatelům služeb nákladní železniční dopravy v Evropě. Poskytuje komplexní a moderní řešení především velkým průmyslovým podnikům ve střední a východní Evropě s důrazem na přepravu těžkých komodit uhlí, oceli nebo dílů pro automobilový průmysl. Mezi klíčové služby patří železniční doprava na dlouhé vzdálenosti, železniční spedice, provozování a rozvoj železničních vleček a kombinovaná doprava. Srdcem byznysu je Česká republika, jejíž ideální logistické polohy AWT využívá. Operuje tak především ve střední a východní Evropě s napojením na významné evropské přístavy a terminály. AWT disponuje rozsáhlým vozovým parkem více než 160 lokomotiv a vozů, které využívá pro vlastní potřeby i pronajímá třetím stranám. V České republice vlastní rychle rostoucí otevřený terminál kombinované dopravy Ostrava-Paskov, provozuje více než 60 železničních vleček a vlastní přes 400 km tratí. Zaměstnává přes pracovníků a její tržby se blíží 10 miliardám korun. Klíčovými společnostmi skupiny AWT jsou Advanced World Transport a.s., AWT Čechofracht a.s., AWT ROSCO a.s. a AWT Rail HU Zrt. Vedle nákladní dopravy má skupina prostřednictvím své společnosti AWT Rekultivace a.s. rozsáhlé zkušenosti také s rekultivačními, pozemními a stavebními pracemi nebo s nakládáním s odpady. AWT JE ZAMĚŘENA NA STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU PL Věříme v budoucnost železnice a kombinované dopravy a jsme připraveni být i nadále lídrem změn, které náš obor nutně potřebuje. DE CZ Ostrava-Paskov Železnice ve střední Evropě je na počátku nové éry. Pojďme tuto éru tvořit společně. SK AT HU 1 JEDNIČKA NA ŽELEZNICI AWT je největší soukromý dopravce ve střední a východní Evropě 60 LET ZKUŠENOSTÍ v železniční dopravě a spedici 160 LOKOMOTIV 400 KM VLASTNÍCH KOLEJÍ s více než tisícovkou výhybek ZAMĚSTNANCŮ zhruba tolik AWT zaměstnává lidí v České republice ŽELEZNIČNÍCH VOZŮ TUN NÁKLADU se přemístilo na zhruba 60 železničních vlečkách provozovaných AWT TUNOKILOMETRŮ Poznámka: Pod pojmem skupina AWT se rozumí soubor nezávislých samostatných společností, které využívají společné logo a korporátní identitu licencované od své mateřské společnosti Advanced World Transport B.V.

3 SLUŽBY AWT ISO NORMY A CERTIFIKÁTY ČSN EN ISO 9001:2009 (MANAGEMENT KVALITY) ČSN EN ISO 14001:2005 (ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT) ČSN OHSAS 18001:2008 (MANAGEMENT PRACOVNÍ BEZPEČNOSTI) SQAS Komplexnost služeb, dlouholeté zkušenosti, unikátní know-how a potřebné zázemí, to vše nám umožňuje reagovat na jakékoliv potřeby našich klientů v oblasti železniční dopravy. Využívání moderních technologií při řízení dopravy je zárukou dostatečné flexibility, efektivity a zákaznického komfortu. Naším cílem je poskytovat zákazníkům kvalitní služby, odpovídající současným mezinárodním standardům kvality, bezpečnosti i ochrany životního prostředí. Rozvíjíme portfolio našich služeb v souladu s mezinárodními trendy v našem oboru podnikání. 1. ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA ŽELEZNIČNÍ SPEDICE 2. PROVOZOVÁNÍ VLEČEK TRAŤOVÉ SLUŽBY 3. KOMBINOVANÁ DOPRAVA TERMINÁL OSTRAVA-PASKOV 4. PRONÁJEM, OPRAVY A ČIŠTĚNÍ ŽELEZNIČNÍCH VOZŮ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST Podnikání vnímáme nejen jako příležitost, ale rovněž jako závazek. Máme za sebou 60 let historie a plánujeme ještě mnohem delší budoucnost. Chceme proto, aby naše podnikání bylo udržitelné a zodpovědné. Naším cílem je nastavovat vysoké standardy etiky podnikání ve všech společnostech, které vlastníme nebo v nichž máme podíl. Uplatňujeme etický přístup vůči našim zaměstnancům i obchodním partnerům a snažíme se chovat ohleduplně vůči okolní krajině i lidem, kteří v ní žijí. Plníme nejpřísnější ISO normy a jsme držiteli dalších certifikátů. Hlavním předmětem činnosti je železniční doprava, která se řadí mezi nejekologičtější způsoby dopravy vůbec. Postupným modernizováním vozového parku a efektivním využíváním kombinované dopravy se nám daří postupně snižovat dopady naší činnosti na životní prostředí. Rozsáhlými rekultivačními pracemi navracíme přírodu do regionů postižených důlní i jinou průmyslovou činností. Princip udržitelnosti se však snažíme uplatňovat ve všech činnostech, kterým se věnujeme. Se zhruba pracovníky se skupina AWT řadí mezi největší zaměstnavatele v zemi. Investujeme do vzdělání a rozšiřování kvalifikace zaměstnanců, systematicky spolupracujeme s učilišti, odbornými školami i univerzitami. Naším dalším klíčovým cílem je minimalizace pracovních úrazů. Vkládáme prostředky do bezpečnosti práce a zdokonalujeme pravidla, která snižují riziko pracovních nehod na minimum. Jsme jedním z hlavních dárců Nadace OKD a podporujeme další společensky prospěšné činnosti. Zároveň víme, že se můžeme dále zlepšovat tak, aby se společenská odpovědnost prolínala celým naším podnikáním.

4 1. ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 2. PROVOZOVÁNÍ VLEČEK ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA ŽELEZNIČNÍ SPEDICE PROVOZOVÁNÍ VLEČEK je stěžejní službou AWT a šedesát let zkušeností z nás dělá silného železničního operátora s rozsáhlým zázemím pro poskytování souvisejících služeb. Jsme jedním z největších soukromých železničních dopravců v Evropě, v České republice jsme mezi soukromými dopravci jedničkou s přibližně čtvrtinovým podílem na trhu. Zajišťujeme vnitrostátní i mezinárodní dopravu ucelenými vlaky i ve skupinách vozů. Spolupracujeme s dopravci ze Slovenska, Polska, Maďarska, Německa, Rakouska, Rumunska, Bulharska, Slovinska nebo Chorvatska a sami provozujeme lokomotivy v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Disponujeme velkým množstvím lokomotiv a železničních vozů všech typů a dopravíme ročně přes 12 milionů tun zboží. Provozujeme zhruba 400 km vlastních železničních tratí. AWT má mnohaleté zkušenosti se železniční spedicí, kterou poskytuje prostřednictvím tradiční společnosti AWT Čechofracht. V rámci ČR držíme pozici největšího železničního speditéra. Jak v tuzemsku, tak i v zahraničí nejsme závislí na jediném dopravci. Připravujeme a realizujeme pro naše zákazníky ucelená dopravní řešení na míru (3PL solutions). Využíváme vlastní rozsáhlý vozový park i volné kapacity na trhu. Zajišťujeme návazné přepravy včetně tvorby logistických řetězců silnice-železnice-silnice a nabízíme kompletní systém kombinované dopravy ACTS. Jako jediný přepravce v ČR garantujeme termín přistavení vozu. AWT nabízí komplexní služby na vlečkách včetně souvisejících služeb a administrativy. Při rozvoji nového projektu v oblasti provozování vleček úzce spolupracujeme se zákazníkem a konzultujeme technické i technologické možnosti výstavby či skladby služeb či správy. Vlastníme rozsáhlou vlečkovou síť zahrnující téměř 400 km kolejí. Jen v regionu Ostravska provozujeme deset vlečkových stanic s více než tisícem výhybek, v rámci České republiky pak provozujeme zhruba 60 vleček. Svou působnost postupně rozšiřujeme také do dalších zemí, například Slovenska, Maďarska nebo Polska. Zajistíme provoz dráhy a drážní dopravy na vlečce, kontrolní činnost, opravy a údržbu dráhy, inženýring a poradenskou činnost v oblasti staveb na dráze a provozování drážní dopravy včetně poradenství takzvaného Bezpečnostního poradce. Traťové služby Zajišťujeme veškeré odborné služby v oblasti oprav a údržby železničního svršku i spodku a sdělovacích nebo zabezpečovacích zařízení. Provádíme výstavbu a rekonstrukce kolejišť, drážních přejezdů a přechodů, speciálních železničních staveb, údržbu kolejí a výhybek, výstavbu zpevněných ploch, odvodnění a inženýrských sítí, montáž, údržbu a opravy sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, radiofikace. Pro činnost traťových služeb máme k dispozici vlastní mechanizační prostředky a montážní základnu v Karviné.

5 3. KOMBINOVANÁ DOPRAVA KOMBINOVANÁ DOPRAVA Skupina AWT nabízí díky propojení vlastní železniční dopravy, otevřeného terminálu a spedičních a logistických služeb rozsáhlé služby kombinované dopravy na území České republiky a okolních států. Poskytujeme, jako nezávislý železniční dopravce, služby významným operátorům kombinované dopravy, spedicím i samostatným podnikům. Rychlá, bezpečná, spolehlivá, pravidelná a flexibilní doprava je hlavním požadavkem pro přepravu souprav kombinované dopravy. Vlastníme početnou flotilu lokomotiv, které mohou operovat na území více států. Vypravujeme ucelené vlaky s možností překládky ISO kontejnerů, silničních návěsů a výměnných nástaveb. Nabízíme přepravy v režimu Just in Time a sledování pohybu vlaku v režimu Track & Trace. Jsme největším operátorem systému ACTS ve střední Evropě, jediný v České republice. Systém ACTS se skládá ze speciálních odvalovacích kontejnerů, silničních nosičů a železničních vozů s otočnými rámy pro kontejnery. AWT disponuje více než 400 kontejnery ACTS různých typů, 79 vozy typu Slps a desítkou automobilových nosičů / překladačů. K rozvoji kombinované dopravy poskytované AWT přispívá rovněž vlastní otevřený terminál v Ostravě-Paskově. Terminál Ostrava-Paskov AWT provozuje jeden z mála otevřených nezávislých terminálů v České republice. Terminál Ostrava-Paskov o rozloze m 2 a s kapacitou TEU leží v blízkosti průmyslových zón i hranic s Polskem a Slovenskem. Strategická pozice v srdci Evropy umožňuje snadné a rychlé propojení do důležitých evropských přístavů a terminálů. Nachází se v těsné blízkosti dálnice a má kolejové napojení na celostátní železniční síť. Terminál slouží jak pro AWT, tak pro externí subjekty a zajišťuje veškeré činnosti spojené s přepravou, překládkou, svozem, rozvozem, deponací, opravami a čištěním kontejnerů, odbavením vlaků a skladováním kontejnerů na otevřené ploše i celní služby na místní celnici. AWT disponuje na tomto terminálu kontejnerovými překladači s možností stohování kontejnerů až do pěti vrstev a manipulace nejen s běžnými ISO kontejnery, ale i se silničními návěsy a výměnnými nástavbami. Dále disponujeme vlastními tahači s kontejnerovými návěsy, lokomotivami a vozy na přepravu kontejnerů. Železniční vlečka v Paskově zabezpečuje nonstop provoz. Eesti MOŽNÉ NAPOJENÍ TERMINÁLU OSTRAVA-PASKOV NA EVROPSKÉ PŘÍSTAVY A PŘEKLADIŠTĚ Latvia Riga Denmark Lithuania Ireland Gdansk Belarus Great Britain Netherlands Bremerhaven Rotterdam Hamburg Swinoujscie Szczecin Poland Brest Antwerp Ukraine PRAVIDELNÉ VLAKY KOMBINOVANÉ DOPRAVY Belgium Germany Czech Republic Ostrava-Paskov Cierna nad Tisou/Chop Slovakia Zahony France Austria MĚLNÍK PASKOV Hungary VERONA PASKOV Switzerland Romania KOPER PASKOV HAMBURK PASKOV CONSTANTA BUDAPEŠŤ ROTTERDAM MĚLNÍK Trieste Italy Slovenia Verona Koper Rijeka Croatia Constanta

6 4. PRONÁJEM ŽELEZNIČNÍCH VOZŮ PRONÁJEM, OPRAVY A ČIŠTĚNÍ ŽELEZNIČNÍCH VOZŮ AWT, prostřednictvím společnosti AWT ROSCO, nabízí komplexní služby spojené s pronájmem a správou vozového parku. Více než 30 let zkušeností nás řadí mezi přední reprezentanty v oboru. AWT pronajímá a spravuje flotilu více než nákladních železničních vozů. Na území střední a východní Evropy uplatňujeme především skupiny vysokostěnných, krytých, cisternových, výsypných a plošinových vozů. Našim zákazníkům nabízíme pronájem vozů, nebo pronájem vozů včetně běžné údržby. Mezi naše zákazníky se řadí přední dopravci a průmyslové podniky v České republice, Maďarsku, Polsku a na Slovensku. Dalším oborem naší činnosti je čištění železničních cisteren, nákladních vozů či autocisteren a také nakládání s nebezpečnými odpady a čištění odpadních vod. DOPRAVA NAPŘÍČ OBORY Skupina AWT poskytuje logistické a dopravní služby napříč téměř všemi obory a odvětvími. Vedle tradiční dopravy uhlí, chemických produktů, oceli či papíru skupina posiluje své postavení také v dopravě pro automobilový průmysl a v přepravě kontejnerů. Mezi nové obory, ve kterých se rozvíjíme a uplatňujeme naše know-how a přední pozici na trhu, patří také potravinářství a odpady z potravinářského průmyslu, alternativní paliva, štěpky a přeprava dřeva nebo moderní obor biopaliv a jejich přeprava v rámci střední Evropy. UHLÍ OCEL AUTOMOTIVE CHEMICKÉ PRODUKTY PAPÍR STAVEBNICTVÍ POTRAVINÁŘSTVÍ ALTERNATIVNÍ PALIVA A BIOPALIVA SPOTŘEBITELSKÉ PRODUKTY REFERENCE Našich služeb využívají zákazníci, kteří ve svých oborech patří k naprosté špičce. Vážíme si jejich důvěry. Naší snahou je vycházet jim v jejich požadavcích vstříc a poskytovat jim služby na nejvyšší úrovni, co se kvality, rychlosti, flexibility a profesionality týká. Alpiq Generation ArcelorMittal Biocel BorsodChem MCHZ Candy Carmeuse ČD Cargo Čepro ČEZ Czech Coal Dalkia DEZA Duslo Electrolux EPH ERS Eurovia CS Evraz Geis Geosan Glovis Hangartner Hyundai LOTOS Kolej Maersk Metalimex Mondi Packaging Paper OKD Plzeňská energetika Polské uhlí Precheza Ridera Severočeské doly Siemens Skanska STZ Škoda Auto Total TPCA Transa Transpetrol Třinecké železárny TSR Unipetrol United Energy US Steel Volkswagen Group ZX Benet

7 KONTAKTY Obchod skupiny AWT T: Advanced World Transport a.s. Hornopolní 3314/ Ostrava, Moravská Ostrava Česká republika T: E: Traťové služby Kombinovaná doprava Terminál Ostrava-Paskov AWT ROSCO a.s. Hornopolní 3314/ Ostrava, Moravská Ostrava Česká republika T: E: Pronájem nákladních železničních vozů Údržba, opravy a čištění vozů AWT Čechofracht a.s. Vladislavova 1390/ Praha 1 Česká republika T: E: Železniční spedice AWT Rail HU Zrt. North Point Centre Office Building Róbert Károly krt H-1134 Budapest, Hungary T: E: AWT Rail SK a.s. Cukrová Bratislava Slovenská republika T: E: AWT Rail PL Sp. z o.o. Ul. Wodzisławska Rybnik Polsko T: E:

SKUPINA AWT. Obrat dle jednotlivých typů služeb. Reference

SKUPINA AWT. Obrat dle jednotlivých typů služeb. Reference PROFIL SKUPINY AWT ÚVODNÍ SLOVO Značka AWT se sice na logistickém trhu představila teprve v roce 2010, její základy ale tvoří šedesátileté zkušenosti z oblasti dopravy a logistiky a zhruba dva a půl tisíce

Více

Cokoliv Kamkoliv ČD Cargo, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce...

Cokoliv Kamkoliv ČD Cargo, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce... Výroční zpráva 2011 Cokoliv Kamkoliv ČD Cargo, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce... Strategickým cílem akciové společnosti ČD Cargo je zachování vedoucí pozice na trhu železniční nákladní dopravy

Více

Rok 2012 plný událostí v námořních přepravách str. 12

Rok 2012 plný událostí v námořních přepravách str. 12 Delivering solutions. PRO PŘÍZNIVCE DB SCHENKER podzim / zima 2012 Rok 2012 plný událostí v námořních přepravách str. 12 Úspěšný rok 2012 přinesl řadu novinek 4 Míří vaše obchodní aktivity na Východ? 6

Více

Porovnání jednotlivých druhů dopravy

Porovnání jednotlivých druhů dopravy Porovnání jednotlivých druhů dopravy Ing. Petr Besta, Ph.D., Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii

Více

Zlatý klenot uprostřed lesů. Přeprava komponentů pro nový hotel v Davosu. Asii s námi máte na dosah ruky. 5 tipů pro bezpečnost v logistickém řetězci

Zlatý klenot uprostřed lesů. Přeprava komponentů pro nový hotel v Davosu. Asii s námi máte na dosah ruky. 5 tipů pro bezpečnost v logistickém řetězci Zlatý klenot uprostřed lesů Přeprava komponentů pro nový hotel v Davosu Asii s námi máte na dosah ruky 5 tipů pro bezpečnost v logistickém řetězci Rekordní přeprava do Ruska Úvodník Obsah Rozhovor 04 V

Více

> Základní hospodářské ukazatele

> Základní hospodářské ukazatele Výroční zpráva 0 4 České dráhy, a.s. > Základní hospodářské ukazatele Ukazatel 2004 2003 1. 1. 2003*) Index 04/03 Struktura aktiv a pasiv (mil. Kč) Aktiva celkem 47 301 45 291 41 396 1,04 Dlouhodobý majetek

Více

Aktuální téma: Evropské distribuční centrum ESAB str. 6-7

Aktuální téma: Evropské distribuční centrum ESAB str. 6-7 Delivering solutions. PRO PŘÍZNIVCE DB SCHENKER podzim - zima 2010 Aktuální téma: Evropské distribuční centrum ESAB str. 6-7 Rozhovor o nových trendech na trhu a službách pro zákazníky 4-5 Námořní přeprava

Více

Aktuální téma: Co je nového v celním řízení str. 4. PRO PŘÍZNIVCE SPOLEČNOSTI DB SCHENKER léto 2009. Balíková služba v ČR 5

Aktuální téma: Co je nového v celním řízení str. 4. PRO PŘÍZNIVCE SPOLEČNOSTI DB SCHENKER léto 2009. Balíková služba v ČR 5 Delivering solutions. PRO PŘÍZNIVCE SPOLEČNOSTI DB SCHENKER léto 2009 Aktuální téma: Co je nového v celním řízení str. 4 Balíková služba v ČR 5 Kombinace kamionu a železnice 6 7 Nové webové stránky 10

Více

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět 03 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Mění se veřejné mínění Ještě v listopadu loňského roku uváděl televizní moderátor Václav Moravec svoje Otázky slovy: ČD Cargo na pokraji krachu. Situace,

Více

Hyundai Nošovice - šance pro ČD Cargo Nákladní doprava v Jihomoravském kraji. Správné nakládání a zajištění zboží. Pokračování seriálu:

Hyundai Nošovice - šance pro ČD Cargo Nákladní doprava v Jihomoravském kraji. Správné nakládání a zajištění zboží. Pokračování seriálu: Čtvrtletník společnosti ČD Cargo, a. s. Ročník 2009 / Červen / Číslo 2 Hyundai Nošovice - šance pro ČD Cargo Nákladní doprava v Jihomoravském kraji Pokračování seriálu: Správné nakládání a zajištění zboží

Více

Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008. ArcelorMittal Ostrava

Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008. ArcelorMittal Ostrava Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava Obchodní jméno: ArcelorMittal Ostrava a.s. Adresa: Ostrava, Kunčice, Vratimovská č.p. 689, PSČ 707 02 Česká republika IČ: 45193258

Více

Strojírenský speciál MSV 2014. MSV 2014 BRNO 29.9. - 3.10.2014 Pavilon F, stánek 016

Strojírenský speciál MSV 2014. MSV 2014 BRNO 29.9. - 3.10.2014 Pavilon F, stánek 016 Strojírenský speciál MSV 2014 MSV 2014 BRNO 29.9. - 3.10.2014 Pavilon F, stánek 016 56. mezinárodní strojírenský veletrh 9. mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů MSV 2014 IMT 2014 MSV 2014

Více

ORANŽOVÁ KNIHA DOPRAVY ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ

ORANŽOVÁ KNIHA DOPRAVY ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ ORANŽOVÁ KNIHA DOPRAVY ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ 2012 DOPRAVA ZÁKLADNÍ PRVEK EKONOMIKY ČSSD si plně uvědomuje, že doprava je nezastupitelným odvětvím ekonomiky každého státu a svou kvalitou může

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 červenec 2005 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. července 2005 č. 882 k Dopravní politice České republiky pro léta 2005-2013

Více

Marketingový mix společnosti DHL Marketing Mix of DHL

Marketingový mix společnosti DHL Marketing Mix of DHL MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav managementu a marketingu Ondřej Kastner Marketingový mix společnosti DHL Marketing Mix of DHL Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Mgr. Renáta Pavlíčková, MBA Olomouc

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF STUDIE LOGISTICKÝCH SLUŽEB PRO KONKURENČNÍ VÝHODU THE STUDY OF LOGISTIC

Více

Na obalu záleží! Inteligentní logistika pro automotiv Logistika pro E-shop: Mistr světa sází na Geis

Na obalu záleží! Inteligentní logistika pro automotiv Logistika pro E-shop: Mistr světa sází na Geis Noviny pro zákazníky a zaměstnance říjen 2010 www.geis-group.com Inteligentní logistika pro automotiv Logistika pro E-shop: Mistr světa sází na Geis Na obalu záleží! 2 editorial Milé čtenářky, milí čtenáři,

Více

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení 09 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Obchodní rok 2015 Slunné dny pomalu střídají dny zamračené a deštivé, na stromech se objevují první žluté listy. Ať se nám to líbí nebo ne, je tu

Více

Logistika při řízení dopravy ve vybraném podniku

Logistika při řízení dopravy ve vybraném podniku Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: N6208 Obchodní podnikání Marketing management Diplomové práce na téma:

Více

výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s.

výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s. výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s. ČSOB Leasing je největší leasingovou společností ve střední a východní Evropě. Dlouhodobě získává náskok před všemi svými konkurenty na trhu obsah 1. Úvod 4 1.1.

Více

www.e-vsudybyl.cz páté vydání 2007 PRAHA VÍDEŇ 4h 02min Více informací najdete na stranách 8 9.

www.e-vsudybyl.cz páté vydání 2007 PRAHA VÍDEŇ 4h 02min Více informací najdete na stranách 8 9. www.e-vsudybyl.cz páté vydání 2007 PRAHA VÍDEŇ 4h 02min Více informací najdete na stranách 8 9. č a s o p i s l i d í a o l i d e c h v c e s t o v n í m r u c h u ícestovní pojištěn komplexní a kvalitní

Více

PODPORA LOGISTIKY Z VEŘEJNÝCH ZDROJŮ

PODPORA LOGISTIKY Z VEŘEJNÝCH ZDROJŮ PODPORA LOGISTIKY Z VEŘEJNÝCH ZDROJŮ JUDr. Jaroslav SOUŠEK S cílem zastavit strmý nárůst silniční dopravy a naopak posílit vliv dopravy železniční v rámci schválené Dopravní politiky ČR pro léta 2005-2013

Více

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28 PŘEHLED ZPRÁV DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2 Ministr zařídil superzáří...28 V Krkonoších scházejí parkoviště pro kamióny...29 Navádění kamionů na

Více

Výroba kolejových vozidel

Výroba kolejových vozidel Technický týdeník 12 11. 25. 6. 2013 23 Budou na světě jezdit vlaky, které nezastavují? Mezinárodním tiskem i populárními servery se šíří zprávy o budoucím čínském rychlovlaku nabírajícím cestující na

Více

Editorial. Z obsahu... EDITORIAL

Editorial. Z obsahu... EDITORIAL EDITORIAL Editorial Z obsahu... Čas běží a vy opět listujete bulletinem ČD Cargo s číslem 4. Je to upozornění, že rok končící číslovkou pět se brzy jediným tiknutím hodin změní na šestku, která nám bude

Více

Využití železničních tratí pro nákladní dopravu

Využití železničních tratí pro nákladní dopravu Provozu se dařilo Str. 3 Jižní Tyrolsko Str. 8 Z á ř í 2 0 1 1 I n t e r n í m a g a z í n p ro z a m ě s t n a n c e Č D C a rg o, a. s. Aktuality Nástěnka Zajímavosti Relax Ekologický projekt Flavia

Více

Výroční zpráva 2009 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Výroční zpráva 2009 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2009 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Obsah 4 O společnosti...7 Charakteristika akcionáře...8 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 10 Úvodní slovo předsedy představenstva...

Více

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 1. ÚVOD... 4 1.1 POJEM INOVAČNÍ TECHNOLOGIE... 5 1.2 ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU... 6 1.2.1 Národní architektura ITS... 7 1.2.2 Nástroje

Více

News. Růst železničního průmyslu, pozitivní loňský rok, co bude dál? ČTVRTLETNÍK ASOCIACE PODNIKŮ ČESKÉHO ŽELEZNIČNÍHO PRŮMYSLU ROZHOVOR SIEMENS

News. Růst železničního průmyslu, pozitivní loňský rok, co bude dál? ČTVRTLETNÍK ASOCIACE PODNIKŮ ČESKÉHO ŽELEZNIČNÍHO PRŮMYSLU ROZHOVOR SIEMENS News 01 2011 ČTVRTLETNÍK ASOCIACE PODNIKŮ ČESKÉHO ŽELEZNIČNÍHO PRŮMYSLU Růst železničního průmyslu, pozitivní loňský rok, co bude dál? ROZHOVOR S ŘEDITELEM SŽDC PAVLEM HABARTOU SIEMENS NOVÉ LOKOMOTIVY

Více

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného z European Commission, DG - Justice, Freedom and Security

Více