Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 2"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI NEHLSEN TŘINEC, S.R.O. ROK 2013

2 Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 2

3 V Třinci dne Vážení společníci, předkládám Vám výroční zprávu společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok Společnost Nehlsen Třinec, s.r.o., dosáhla nejvyšších výnosů v historii společnosti a překročila plán výnosů stanovený společníky o 7,6%. Hospodářský výsledek za rok 2013 byl překročen cca o 3,1% oproti plánu. Z výše uvedeného vyplývá, že společnost Nehlsen Třinec, s.r.o., zvyšuje své výkony, zároveň však dochází ke snižování ziskové marže. Ing. Tomáš Sabovčik jednatel společnosti Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 3

4 Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 4

5 OBSAH Identifikační údaje... 6 Základní charakteristika a historie společnosti... 8 Popis předmětu činností středisek Středisko - doprava, separace, svoz komunálního a nebezpečného odpadu Středisko třídící linka separovaného odpadu Středisko Tyrská, Regionální centrum logistiky pro nakládání s odpady, materiálem a odpadními vodami a areál Jablunkov Středisko průmyslové odpady a přeprava Středisko správa a údržba místních komunikací Středisko správa a údržba veřejného osvětlení Středisko správa a údržba hřbitovů Celkové výsledky Nehlsen Třinec, s.r.o., v roce Perspektivy rozvoje společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., a konkurence na dostupném trhu Ekonomické výsledky a zpráva auditora Výkaz zisku a ztráty / Gewinn- und Verlustrechnung Rozvaha / Bilanz CASH FLOW / CASH FLOW Zpráva o vztazích mezi ovládajícími a ovládanou osobou Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 5

6 Identifikační údaje Obchodní jméno : Nehlsen Třinec, s.r.o. Adresa společnosti : Jablunkovská 392, Třinec Staré Město Základní kapitál : ,- Kč Společníci a výše vkladu : Město Třinec ,- Kč Nehlsen GmbH & Co.KG ,- Kč IČ : DIČ : CZ Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s. Číslo bankovního účtu : /0800 Jednatel společnosti : Ing. Tomáš Sabovčik, MBA Telefonické spojení : , , , Faxové spojení : webové stránky : Majetkové účasti : 2 ks akcií Frýdecká skládka, a.s. Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 6

7 Valná hromada Organizační schéma jednatel (1)* manažer jakosti finanční ředitel (1) asistentka jednatele (1) provozovna svozu odpadu (39) ekonomické oddělení (11) středisko Tyrská (19) personální oddělení areál Jablunkov (6) účtárna třídící linka odpadů (39) fakturace průmysl. odp. a přepravy (29) evidence dopravy správa a údržba MK (34) nákup a sklad správa a údržba hřbitovů (7) správa a údržba veř. osvětlení (12) dílna (10) * V závorkách je uveden počet zaměstnanců. Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 7

8 Základní charakteristika a historie společnosti 1996 Obchodní společnost Nehlsen Třinec, s.r.o., byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě, dne V roce 1996 Nehlsen Třinec, s.r.o., neprováděl činnosti dle zapsaných živností, tyto služby prováděly do konce roku Technické služby města Třince, které v roce 1996 uskutečnily roční tržby v hodnotě 37,0 mil. Kč a navíc byl poskytnut Městem Třinec roční příspěvek ve výši 14,7 mil. Kč Všechny činnosti, které prováděly Technické služby města Třince, přešly k na společnost Nehlsen Třinec, s.r.o., včetně zaměstnanců. Potřebná technika byla firmě z větší části pronajata nebo vložena do základního kapitálu, na konci roku 1996 a na začátku 1997 proběhly veřejné obchodní soutěže (výběrová řízení) na jednotlivé činnosti, které zadávalo Město Třinec. Zakázka na údržbu veřejné zeleně v Třinci byla omezena ze strany Města Třince o 50 %. Následkem cenového boje klesly ceny za nakládání s komunálním odpadem až o 40 % Na začátku roku 1998 nová veřejná obchodní soutěž na komplexní systém nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Třince, která se opakovala v září Další veřejné obchodní soutěže na Třinecku a Jablunkovsku v první polovině roku Nehlsen Třinec, s.r.o., vyhrál zakázku pro města Třinec a Jablunkov a další obce, celkem navíc obyvatel, které obsluhuje nově Nehlsen Třinec, s.r.o., ceny za odvoz odpadu ze 110 l popelnic a 1100 l kontejnerů vyšší cca o 30 %, zavedeny nové služby - separovaný sběr skla, papíru, plastů, sběr nebezpečných složek komunálního odpadu - nárůst tržeb. Další soutěže - provozování městského tržiště a prádelny. Nehlsen Třinec, s.r.o., neuspěl z důvodu nižší navrhované ceny pronájmu - ztráta ziskové činnosti - zisk cca 700 tis. Kč ročně. V průběhu roku 1998 veřejné obchodní soutěže na správu a údržbu místních komunikací včetně zimní údržby vyhrál Nehlsen Třinec, s.r.o., s výjimkou letní správy a údržby na okrajové části města Třince - ztráta tržeb cca 3 mil. Kč. Veřejná obchodní soutěž na správu a údržbu hřbitovů, veřejného osvětlení - vyhrál Nehlsen Třinec, s.r.o. Na podzim 1998 vypsána veřejná obchodní soutěž na údržbu veřejné zeleně - Nehlsen Třinec, s.r.o., neuspěl - k bylo zrušeno středisko sady a zahradnictví - ztráta ročních tržeb cca 2,1 mil. Kč. V listopadu 1998 získání nové zakázky - svoz odpadů v závodech Autopalu Nový Jičín, Rychvald, Hluk. Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 8

9 1999 V 1. čtvrtletí roku 1999 Nehlsen Třinec, s.r.o., začal provádět komplexní nakládání s komunálními odpady v obcích Řeka a Smilovice. Od byly zahájeny služby pro firmu AUTOPAL s.r.o., Nový Jičín. Od na základě výběrového řízení začal Nehlsen Třinec, s.r.o., provádět komplexní nakládání s komunálními odpady v obcích Dolní Tošanovice, Horní Tošanovice a Třanovice. Na podzim 1999 uzavřena smlouva s Městem Třinec na čištění odpadních vod v Oldřichovicích ( stanovení nové jednotkové ceny za vyčištění 1m 3 odpadní vody, přechod do ziskového hospodaření ) Ve 3. čtvrtletí roku 2000 Nehlsen Třinec, s.r.o., začal provádět komplexní nakládání s komunálními odpady v obci Hnojník. Od tohoto období byly zahájeny také služby pro firmu Marius Pedersen, a.s. ( Abroll, svoz odpadu z Kauflandu Karviná ). Na podzim byly rovněž uzavřeny další dohody na svoz papíru nebo plastů z Frýdecké skládky, a.s., Marius Pedersen, a.s., Hlučín, SMO Orlová, Rumpold, s.r.o., Ostrava. V průběhu roku 2000 se zvětšuje množství tříděného odpadu na dotříďovací lince Nehlsen Třinec, s.r.o., v Oldřichovicích. Od na základě výběrového řízení začal Nehlsen Třinec, s.r.o., provádět odvodnění komunikace U Splavu v Třinci v celkové ceně cca 8,7 mil. Kč. V roce 2000 na základě výběrového řízení uzavřeny s městem Třinec pětileté smlouvy na letní a zimní údržbu místních komunikací Výběrové řízení na nakládání s odpady ve firmě Philips v Hranicích skončilo pro Nehlsen Třinec, s.r.o., úspěšně. Od 1. srpna 2001 tam působí jedna z provozoven naší firmy. Zkušební lhůta trvala do srpna roku 2002, pak díky pozitivním výsledkům získal Nehlsen Třinec, s.r.o., smlouvu v této firmě na další 4 roky. Pro činnost provozovny místních komunikací mělo velký význam získání zakázky na odvodnění komunikace U Splavu ve výši cca 8,7 mil. Kč. Dosavadní zkušenosti s nakládání s odpady ve společnosti Autopal (subdodavatelsky pro firmu ALBA RECYCLING) a spokojenost Autopalu s prováděnými službami určitě přispěly k tomu, že Nehlsen Třinec, s.r.o., zvítězil ve výběrovém řízení pro služby v Autopalu (odpady) a získal smlouvu na 3 roky. Pozitivní skutečností je rovněž to, že nedošlo ke ztrátě žádného z komunálních partnerů, tj. měst a obcí Významná zakázka na nakládání s odpady ve firmě Philips v Hranicích byla naší firmě prodloužena o 4 roky. Se společností WALMARK byla podepsána smlouva na nakládání s odpady. S vedením Třineckých železáren bylo dohodnuto, že železárny vstoupí do systému města Třinec a budou předávat firmě Nehlsen Třinec, Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 9

10 s.r.o., odpady, které mají podobný charakter jako komunální odpad (komunální odpad, obaly, separovaný sběr atd.). Všechny zakázky z minulých let se nadále plní V polovině roku 2003 začal Nehlsen Třinec, s.r.o., svoz komunálního odpadu v obci Bystřice nad Olší. Došlo ke zvětšení počtu živnostníků a menších firem, které obsluhuje Nehlsen Třinec, s.r.o Nehlsen Třinec, s.r.o., vykázal zatím nejvyšší výkony, přestože nebyla sjednána žádná nová velká zakázka. Došlo rovněž ke zvýšení počtu živnostníků a menších firem, které obsluhuje Nehlsen Třinec, s.r.o Nehlsen Třinec, s.r.o., vyhrál v květnu 2005 veřejnou obchodní soutěž na provádění zimní údržby v Třinci. Došlo rovněž dále ke zvýšení počtu živnostníků a menších firem, které obsluhuje Nehlsen Třinec, s.r.o Nehlsen Třinec, s.r.o. v roce 2006 obhájil v novém výběrovém řízení zakázku na nakládání s komunálními odpady v obci Bystřice. K významným zakázkám Města Třinec patří rovněž složitá stavba chodníku v místní části Nebory (cca 0,5 km) Nehlsen Třinec, s.r.o., v roce 2007 znovu zvítězil ve výběrovém řízení na odpady a druhotné suroviny ve firmě Visteon Autopal, s.r.o., a získal takto dobrou pozici v průmyslové sféře. Dalším úspěchem je vítězná účast ve výběrovém řízení a nakládání s odpady v obci Chotěbuz nová smlouva s obcí v oblasti, kde odpady sváží konkurence Nehlsen Třinec, s.r.o., v roce 2008 začal provádět na základě vítězství ve výběrovém řízení správu a údržbu veřejného osvětlení v obci Chotěbuz, získal zakázku na nakládání s odpady ve společnostech Al Invest, HD System Limited, Matador Dongwon, TESCO Stores Kopřivnivce a Český Těšín. Místní komunikace prováděly pro společnost Alpine výstavbu chodníků v Havířově. Došlo k ukončení smlouvy s městem Jablunkov, kde od provádí svoz městská firma. Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 10

11 2009 Hospodářská krize viditelně ovlivnila situaci na trhu, přesto se společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., povedlo dosáhnout v jednotlivých oblastech činnosti velmi dobrých výsledků a tím i nejlepšího hospodářského výsledku. V září byl uveden do provozu nový firemní areál v Jablunkově. Nejdůležitější částí tohoto areálu je překladiště Situace na trhu se zlepšila, Nehlsen Třinec, s.r.o., dosáhl lepších prodejních cen za vytříděné odpady (neželezné kovy, papír, plasty). Nehlsen Třinec, s.r.o., v závěru roku 2010 znovu zvítězil ve výběrovém řízení na odpady ve firmě Visteon Autopal s.r.o., a získal takto dobrou pozici pro rok Ve spolupráci s firmou Europlast DG Trading, s.r.o., se podařilo spol. Nehlsen Třinec, s.r.o., dosáhnout vyšší efektivity zpracování a vyšších prodejních cen za průmyslové plasty. Ve výběrovém řízení středisko svozu odpadu získalo obec Milíkov na Jablunkovsku, středisko průmyslové odpady a přepravy získalo velkou zakázku v obchodním řetězci TESCO STORES ČR (Severní Morava vč. Ostravy) a v Třineckých železárnách, a.s., na likvidaci průmyslových odprašků, dále Cembrit a.s., Šumperk, Lagris Podravka, Linea Nivnice, Hella Automotive Slovakia. Středisku Tyrská se podařilo vyrobit substrát a energokompost, který se následně začal prodávat spol. DALKIA a.s. Středisko veřejného osvětlení získalo subdodávku na údržbu osvětlení v Českém Těšíně na dobu 2 let Situace na trhu byla ovlivněna ekonomickou recesí v roce Příležitostí pro získání nových kvalitních a dlouhodobých zakázek bylo velmi málo. Středisku průmyslové odpady a přepravy se podařilo získat komplexní nakládání s odpady v obchodním řetězci Kaufland v Moravskoslezském kraji. Středisko dále obhajuje služby v odpadech v podnicích AL Invest Břidličná, Třinecké železárny, a.s., DURA Automotive Systems. Společnost začala intenzívně spolupracovat v obchodní oblasti s Nehlsen Pežga s.r.o. Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 11

12 2013 Společnost Nehlsen Třinec, s.r.o., připravila kompletně projektový záměr v lokalitě Třinec-Konská z důvodu obnovy a rozvoje technologického zázemí společnosti, který úspěšně prošel zjišťovacím řízením (EIA). Tento záměr nebyl zatím valnou hromadou společnosti odsouhlasen. Společnost rozvíjela své obchodní činnosti (zakázka pro Vítkovice Holding, subdodávka kontejnerových přeprav pro Biocel Paskov) a zvyšovala své výnosy. Pokračuje úspěšná spolupráce s Nehlsen CZ s.r.o. Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 12

13 Popis předmětu činností středisek Středisko - doprava, separace, svoz komunálního a nebezpečného odpadu Provozovna: ul. Žižkova 302, Třinec Staré Město Vedoucí střediska: Ing. David Rucki Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2013: 39 Průměrný měsíční obrat v roce 2013: 3,83 mil. Kč Středisko provádí: svoz komunálního odpadu z pytlů, 110, 120, 240 l popelnic, 1100 l kontejnerů, podzemních 3 m 3 kontejnerů svoz BIO odpadu z pytlů, 120 l a 240 l popelnic a 1100 l kontejnerů svoz 5-7 m 3 kontejnerů svoz odpadu z odpadkových košů Svoz komunálního odpadu z pytlů, 110, 120, 240 l popelnic, l kontejnerů, odpadkových košů, podzemních kontejnerů a kontejnerů 5-7 m 3 Služba je prováděna pro komunální partnery - obce a města, právnické a fyzické osoby v regionu Třinecka a Jablunkovska od obce Tošanovice po Mosty u Jablunkova. Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 13

14 Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 14

15 V roce 2013 došlo k mírnému poklesu celkových nákladů o 1,5% a mírnému poklesu výnosů o 1,7% oproti roku Z tohoto důvodu je hospodářský výsledek dosažený k o něco nižší. Produktivita práce se mírně snížila. Ceny pro zákazníky provozovny se naposledy zvyšovaly v roce Počet svozů nádob na směsný komunální odpad se v roce 2013 ve srovnání s rokem 2012 zvýšil o Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 15

16 Středisko třídící linka separovaného odpadu Provozovna: Vedoucí střediska: Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2013: 39 Průměrný měsíční obrat v roce 2013: Středisko provádí: Oldřichovice, Třinec Jablunkov Lukáš Pezda 6,32 mil. Kč zpracování odpadů tříděním (papír, plasty, sklo) a lisováním svoz odpadů od původců (obce, města, firmy) výkup technických a konstrukčních plastů obchodování s druhotnými surovinami (nákup, prodej) přetřídění, přelisování a manipulace formou subdodávky poradenství v oboru třídění odpadů a jejich recyklace. Separace a třídění Jedná se o sběr a svoz využitelných složek - sklo, papír, plasty z až litrových nádob typu zvon nebo bobr o objemu L, z obcí a měst regionu a svoz obalových odpadů od producentů z komunální a firemní sféry. Obalové odpady z papíru a plastů jsou na třídící lince tříděné a balíkované na využitelnou druhotnou surovinu. Součástí střediska separace je i provozovna na zpracování technických plastů a tvrdých obalů v Jablunkově. Technické plasty se třídí podle druhů a upravují se drcením na finální frakce. Drcení a demontáž středisko provádí ve spolupráci s firmou Europlast DG Trading, s.r.o. Zde došlo k postupnému nárůstu množství zpracovaných plastů. Činnost střediska zahrnuje i obchodování s vyrobenými a nakoupenými druhotnými surovinami a dlouhodobou spolupráci se společností EKOKOM. Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 16

17 Provozovna třídící linka dosáhla v tomto roce nejvyšších výnosů ve své dosavadní historii. Bylo to zapříčiněno zejména velkým množstvím zpracovaných technických plastů v Jablunkově a příznivým vývojem jejich prodejních cen. Vyššího obratu bylo dosaženo také díky vyhraným výběrový řízením ve společnosti Varroc Lighting Systems, s.r.o. na odkup regranulátu ve IV. kvartálu Prodej druhotných surovin z Třince zaznamenal obdobný vývoj jako v roce 2012, s tím rozdílem, že pokles cen v II. pololetí r byl mnohem pozvolnější než v předchozím roce. Oproti tomu zvýšení nákladů bylo zapříčiněno zejména rostoucí konkurencí v oblasti nakládání s odpady, došlo k poklesu marží. Množství navezených plastů a papíru na třídící linku byl stejný jako v předcházejícím roce, tj. kolem 5 tisíc tun (z toho na skládce skončilo 570 tun a dalších920 tun bylo předáno k energetickému využití). Změnu ovšem zaznamenalo složení těchto odpadů, zejména plastů. Začíná se v čím dál větší míře vyskytovat více příměsí a jiných druhů odpadů než jsou jen PET obaly. V tomto případě přestává být ruční třídění efektivní, a proto také končí větší množství odpadů na skládce nebo jako energetická surovina, což znamená i vyšší náklady na likvidaci nebo energetické využití. V nemalé míře se na nákladech podepsala i doprava. Měrná hmotnost plastů, zejména PET obalů, se oproti roku 2012 snížila až o 14%, což se projevilo v množství vykonaných jízd na třídící linku. Hmotnostně se odpadů dovezlo stejně, ovšem ve větších objemech, tzn. častější svozy a zvýšené náklady na dopravu. Na snížení efektivity třídění Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 17

18 měly vliv také četnější opravy, zvýšená údržba zastaralé technologie a výpadky provozu. Kapacitu ruční linky již nelze efektivně zvýšit. Produktivita práce v roce 2013 se mírně zlepšila a dosáhla historicky nejlepší úrovně. Vliv na dobré hospodaření měla vyšší efektivita při zpracování technických plastů v Jablunkově. Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 18

19 Středisko Tyrská, Regionální centrum logistiky pro nakládání s odpady, materiálem a odpadními vodami (RECELOPRON) a areál Jablunkov Provozovna Třinec: Třinec Staré Město 74 Provozovna Jablunkov: Vedoucí střediska: Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2013: 25 Průměrný měsíční obrat v roce 2013: Jablunkov Bělá Ing. Daniel Borski Ph.D. 2,05 mil. Kč Středisko Tyrská provozuje: čistírnu odpadních vod překládací stanici sběrný dvůr třídící dvůr svoz a likvidaci nebezpečného odpadu místo zpětného odběru EEZ (zpětně odebírané elektrozařízení) kompostárnu Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 19

20 Čistírna odpadních vod Čistírna odpadních vod čistí odpadní vody z městských části Třince - Oldřichovic a Tyry. Na kanalizaci jsou napojeny převážně rodinné domy a několik firemních objektů. Dosažený hospodářský výsledek za rok 2013 je nejvyšší ve sledovaném období. Tento stav byl způsoben zvýšenými nátoky odpadních vod na ČOV. V roce 2013 bylo naměřeno na nátoku do ČOV m 3, v roce 2012 to bylo pouze m 3. Produktivita práce se vzhledem k automatizovanému procesu čištění odpadních vod neměří. Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 20

21 Sběrný a třídící dvůr, překládací stanice, svoz a likvidace nebezpečného odpadu a místo zpětného odběru EEZ středisko RECELOPRON (Tyrská) Sběrný a třídící dvůr slouží občanům, živnostníkům a firmám z Třince a z dalších obcí k odkládání komunálního odpadu a dalších odpadů, které jsou povoleny k přejímce na sběrném a třídícím dvoře (cca 440 druhů odpadů). V prostoru třídícího dvora je tento odpad vytříděn na materiálové a energetické využití, recyklaci nebo je odvezen k odstranění. Výstavba překládací stanice byla v roce 2007 ukončena. Za 10 let bylo vybudováno 5 krytých stání na 40 m 3 abroll kontejnery, 1 kryté stání na 20 m 3 abroll kontejner a 4 otevřená stání na m 3 abroll kontejnery. Rozšiřování stávajícího překladiště již není z prostorových důvodů možné. Svoz a odstranění nebezpečných složek komunálního odpadu je prováděn v Třinci a v obcích formou mobilního svozu nebo přímo na sběrném dvoře. Místo zpětného odběru je zřízeno na základě smlouvy s Městem Třinec v prostorách sběrného dvora. Zpětný odběr pro Město Třinec zajišťujeme v rámci těchto kolektivních systémů: Asekol, Elektrowin a Ekolamp. Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 21

22 V roce 2013 byly náklady i výnosy nižší v porovnání s rokem Tento stav byl způsoben tím, že zákazníci včetně občanů dodávali lépe vytříděné stavební a ostatní odpady, tyto odpady byly převzaty za nižší cenu a také předány za nižší cenu. Hospodářské výsledky roku 2013 jsou lepší než v předchozím roce. Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 22

23 Produktivita práce se mírně snížila z důvodu snížení výnosů. Kompostování Průmyslová kompostárna na Tyrské používá při biodegradaci odpadů technologii aerobního kompostování v pásových hromadách kontrolovaným mikrobiálním procesem. Základní vstupní surovinou jsou odpady z údržby veřejné zeleně - pokosená tráva, listí, větve (štěpky) a suroviny nevhodné ke spotřebě a zpracování (ovoce, zelenina). Důvodem menších výnosů v roce 2013 bylo snížení návozů zeleného biologicky rozložitelného odpadu z města Třince, ukončení prodeje BDB (biologicky dosoušená biomasa) do tepláren společnosti Dalkia a výrazným snížením ceny za likvidaci dřeva a větví. Náklady však poklesly jen mírně oproti roku 2012 z důvodu zahájení nových odpisů ze stavebních a strojních investic. Množství přijímaných odpadů bylo a je zároveň omezeno provozním řádem a rozhodnutím společníků. V roce 2013 byla proto kompostárna poprvé od svého provozu ve ztrátě. Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 23

24 Produktivitu práce a výkonová měřítka vzhledem ke specifickému charakteru služby nemá smysl zatím uvádět. Sběrný dvůr v Jablunkově V září 2009 byl v Jablunkově uveden do provozu nový firemní areál. Jeho nejdůležitější částí je překládací stanice, která je využívána pro překládání odpadů z obcí Jablunkovské oblasti a patří zřejmě k nejlepším překládacím stanicím komunálního odpadu v ČR. Areál byl rovněž využíván k opravám kontejnerů, dotříďování a mletí průmyslových plastů. V průběhu let 2010 a 2011 docházelo k nárůstu činností v tomto areálu. Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 24

25 Výnosy v roce 2013 byly téměř stejné jako v roce Náklady se oproti tomu zvýšily, což bylo dáno vyššími odpisy investic a nájmem strojů a zařízení. Hospodářský výsledek se proto v roce 2013 oproti předchozímu roku snížil. Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 25

26 Produktivita práce se zvýšila z důvodu vyšších výnosů. Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 26

27 Středisko průmyslové odpady a přeprava Provozovna: ul. Jablunkovská 392 Vedoucí střediska: Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2013: 29 Průměrný měsíční obrat v roce 2013: Středisko provozuje: Třinec Staré Město Josef Sodzawiczný 8,84 mil. Kč komplexní systémy nakládání s odpady pro průmyslové podniky kontejnerovou přepravu odpadů a materiálů nakládání s ostatními odpady a s nebezpečnými odpady obchod s druhotnými surovinami a materiály a výkup druhotných surovin (Fe šrot, barevné kovy, papír, plasty, sklo) přepravu odpadů a materiálů v režimu ADR legislativní poradenství a servis Služby spadající do náplně tohoto střediska byly v roce 2013 prováděny dvanácti speciálními vozidly (2x Mercedes, 5x M.A.N., 5x Volvo) s vleky a kontejnery typu Abroll o objemu 12 m 3 až 40 m 3. Středisko zajišťuje komplexní služby v odpadovém hospodářství pro Halla Visteon Autopal s.r.o. a Varroc Lighting Systems s.r.o. (obě dříve Visteon-Autopal, s.r.o.), AL Invest Břidličná, s.r.o., Třinecké železárny, a.s. Tyto společnosti patří mezi nejvýznamnější zákazníky střediska. Vedle těchto společností středisko působí v řadě dalších podniků a firem na severní a jižní Moravě. Pokračovaly služby pro obchodní řetězce (Tesco Stores, Kaufland ČR) v Moravskoslezském kraji. Na základě VŘ pro roky 2013 a 2014 obhájilo zakázku v TŽ a.s. odvoz a převzetí průmyslových odprašků a získalo na jeden rok zakázku velkoobjemových odpadů ve Vítkovice Recyclig a Vítkovice Heavy Machinery. Ukončena byla spolupráce s koncernem Hella v Mohelnici a v Novém Mestě nad Váhom. Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 27

28 Velké objemy přeprav odpadů se realizují i ve vnitropodnikové sféře. Do této oblasti spadají přepravy směsného komunálního odpadu z překládacích stanic v Třinci a v Jablunkově na skládky. Dále odvozy ostatních a nebezpečných odpadů ze střediska Tyrská a z Jablunkova na koncová zařízení (skládky, recyklační zařízení, spalovny apod.), a v neposlední řadě návozy separovaného papíru a plastů pro třídící linku a pro zpracování plastů v Jablunkově. Významným segmentem jsou služby pro stavební společnosti, pro které zajišťujeme odvoz a zpracování stavebních odpadů. Středisko dále spolupracuje s řadou odpadářských a přepravních firem při vytěžování přepravních kapacit v rámci moravskoslezského regionu i celé ČR a při odvozech odpadů v rámci subdodávek. Dalšími zákazníky jsou město Třinec a přilehlé obce, které si objednávají sezónní svoz objemných komunálních odpadů. Velkoobjemové kontejnery se dobře uplatňují i při dlouhodobém skladování a přepravě odpadů. Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 28

29 Výnosy střediska poprvé v historii překročily 100 mil. Kč. Na tomto pozitivním jevu se nejvíce podílel obchod s neželeznými kovy, železnými kovy, papírem a některými plasty. Hospodářský výsledek střediska za rok 2013 je vyšší oproti roku 2012, což je velmi pozitivní výsledek vzhledem ke stagnaci v průmyslové výrobě a stavebnictví a tlaku na snižování cen za prováděné služby. Produktivitu práce vzhledem ke specifickému charakteru služby nemá smysl uvádět. Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 29

30 Středisko správa a údržba místních komunikací Provozovna: ul. Jablunkovská 392 Třinec Staré Město Vedoucí střediska: Vladimír Kasztura Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2013: 34 Průměrný měsíční obrat v roce 2013: 4,29 mil. Kč Středisko provádí: správa a údržba místních komunikací, včetně zimní údržby dopravní značení čištění místních komunikací čištění městské kanalizace Správa a údržba místních komunikací, včetně zimní údržby Tato služba zahrnuje v letním období opravy a renovaci místních komunikací, v zimním období se jedná o zabezpečení průjezdnosti a schůdnosti těchto komunikací. Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 30

31 Zlepšený hospodářský výsledek v roce 2013 byl dosažen zejména vyššími výkony v zimním období na začátku roku 2013 a také stavebními zakázkami, které se realizovaly mimo město Třinec (obec Vendryně a LIDL Frýdek-Místek). Produktivita práce se mírně zlepšila z důvodu navýšení výnosů oproti roku Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 31

32 Dopravní značení Tato služba spočívá ve vodorovném (barvou přímo na komunikaci) a ve svislém (klasické značky na sloupcích) značení cest, chodníků a prostranství ve městě Třinci a ostatních obcích. Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 32

33 Výnosy i náklady v roce 2013 se zvýšily a bylo dosaženo podobného hospodářského výsledku jako v roce Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 33

34 Čištění místních komunikací Jedná se o ruční a strojní (automobilové zametače) čištění cest, chodníků a prostranství ve městě Třinci a v ostatních obcích. Čistící stroje se rovněž ve velké míře uplatňuji i při čištění komunikací na stavbách a v průmyslových podnicích. Zvýšené náklady v roce 2013 byly způsobeny tím, že zaměstnanci jiných činností provozovny místních komunikací poskytli výpomoc úseku čištění místních komunikací. Z tohoto důvodu došlo ke snížení hospodářského výsledku. Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 34

35 Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 35

36 Čištění městské kanalizace Jedná se o ruční nebo strojní (speciální vozidlo s nástavbou FEKO) čištění městské kanalizace a související činnosti. Hospodářské výsledky roku 2013 jsou nižší oproti roku 2012 z důvodu snížení objemu objednávek ze strany města Třince, došlo však i k růstu nákladů z důvodu zvýšení vstupních nákladů při opravách městské kanalizace. Vzhledem k charakteru služeb (objednávky dle potřeb) nemá smysl porovnávat meziročně produktivitu práce. Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 36

37 Středisko správa a údržba veřejného osvětlení Provozovna : ul. Jablunkovská 392 Třinec Staré Město Vedoucí střediska : Zdeněk Ščasný Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2013: 12 Průměrný měsíční obrat v roce 2013: 0,80 mil. Kč Služba zahrnuje komplexní údržbu, obnovu a správu veřejného osvětlení v Třinci, Hrádku, Chotěbuzi, Komorní Lhotce a světelného signalizačního zařízení v Třinci. Servis VO v Českém Těšíně. Hospodářské výsledky dosažené v roce 2013 se mírně snížily. Nejvyšších výnosů ve sledovaném období bylo dosaženo díky pracím realizovaným i mimo město Třinec (obec Komorní Lhotka, obec Písek, obec Vendryně). Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 37

38 Ve stejném období došlo k největšímu snížení rozsahu služeb v oblasti údržby veřejného osvětlení v Českém Těšíně. Došlo k růstu nákladů z důvodu zvýšení cen světelných zdrojů a ostatního elektromateriálu až o 25%. Údržba a správa veřejného osvětlení se stará celkem o 279 km elektrického vedení a světelných bodů. Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 38

39 Středisko správa a údržba hřbitovů Provozovna: ul. Dvořákova 458, Třinec Staré Město Vedoucí střediska: Danuše Ruszová Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2013: 7 Průměrný měsíční obrat v roce 2013: 0,32 mil. Kč Tato služba zahrnuje správu a údržbu 12 hřbitovů na Třinecku, včetně výkopů hrobů. Na snížení hospodářských výsledků v roce 2013 mělo především vliv převedení 2,5 hřbitovů z vlastnictví města Třince na církev (SCEAV), došlo ke snížení výnosů. Náklady stouply především z důvodu zavádění elektronické evidence pro město Třinec a přípravou na vyhlášení veřejné zakázky v Třinci. Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 39

40 Přesto, že se snížil počet zaměstnanců provozovny, produktivita práce z důvodu snížení výnosů zaznamenala pokles. Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 40

41 Celkové výsledky Nehlsen Třinec, s.r.o., v roce 2013 V roce 2013 dosáhla společnost Nehlsen Třinec, s.r.o., hospodářského výsledku ve výši tis. Kč před zdaněním. Na hospodářském výsledku se podílela všechna střediska společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o. Největší podíl na zisku ve výši 30,9% vytvořilo středisko třídící linka separovaného sběru. Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 41

42 Celková produktivita práce Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 se mírně zvýšila, bylo dosaženo vyšších výnosů, především v oblasti průmyslových odpadů a přeprav. Počet zaměstnanců se zvýšil oproti předchozímu roku 2012 pouze o dva. Ekonomické ukazatele jsou získány z účetnictví a IS/IT Nehlsen Třinec, s.r.o. Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 42

43 Perspektivy rozvoje společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., a konkurence na dostupném trhu Vzhledem ke struktuře společníků - 50% Město Třinec a 50 % Nehlsen GmbH & Co.KG lze konstatovat, že firma má dostatečné znalosti a předpoklady pro provádění výše uvedených služeb. Konkurence na dostupném trhu: Středisko - doprava, separace, svoz komunálního odpadu Nehlsen Třinec, s.r.o., spolupracuje s firmami v regionu Moravskoslezského kraje, kupř. z Frýdku-Místku, Havířova, Karviné, Hlučína, Frenštátu, Ostravy, týká se to snahy o koordinaci v dotříďování separovaného sběru, využití vytříděných surovin, skládkování směsného odpadu atd. Zvýšení počtu svozu BRKO v Třinci a některých obcích vedlo ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o. Hlavními konkurenty na dostupném území jsou firma A.S.A a BM servis. Zvyšuje se míra konkurence při veřejných zakázkách. TS Jablunkov od roku 2008 nezískaly žádného komunálního zákazníka. Středisko RECELOPRON TYRSKÁ a areál Jablunkov Díky areálu v Jablunkově se podařilo upevnit pozici Nehlsen Třinec, s.r.o., v Jablunkovské oblasti. Tento areál nabízí komplexnější služby ve srovnání se sběrným dvorem TS Jablunkov. Středisko průmyslové odpady a přeprava Konkurence se projevuje stále silněji především v zakázkách zadávaných výrobními, distribučními a obchodními firmami. V rámci Moravskoslezského kraje konkurenci firmě Nehlsen Třinec, s.r.o., tvoří firmy A.S.A., Van Gansewinkel, SITA, Marius Pedersen, AVE CZ. Zákazníci požadují snižování jednotkových cen jednotlivých služeb. Středisko - místní komunikace Nehlsen Třinec, s.r.o., má v této oblasti nejvíce konkurentů ze všech prováděných činností. Je to dáno především příbuzností tohoto oboru ke stavebnictví (pozemní komunikace). Konkurence se projevuje především v zadávání investičních akcích Města Třinec. Mezi největší konkurenty v Třinci patří firmy L. Greko s.r.o., Strojírny a stavby Třinec, a.s., ale i velké společnosti typu SKANSKA. Hlavní konkurenční výhodou firmy Nehlsen Třinec, s.r.o., je komplexní servis (letní i zimní údržba) pro místní komunikace včetně vedení pasportu místních komunikací a zaškolených pracovníků firmy se znalostí místních podmínek. Úbytek zakázek ve stavebnictví a omezené finanční prostředky měst a obcí snižují možnost rozvoje podnikání v této oblasti. Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 43

44 Středisko údržba a správa veřejného osvětlení Nehlsen Třinec, s.r.o., spolupracuje a částečně soutěží hlavně s těmito firmami: Strojírny a stavby Třinec, a.s., Třinec, Beskydská stavební, a.s. Třinec, RH Elektro a Elektro sdružení KORPOL Třinec. Konkurenční výhodou oproti těmto firmám mimo dlouhodobé smlouvy na údržbu a správu veřejného osvětlení v Třinci a také zakázku v Českém Těšíně je i vybavení 4 montážními plošinami, které jsou nasazovány včetně zaškolené obsluhy. Tyto služby jsou poskytovány rovněž jako subdodávky pro jiné objednatele. Středisko - údržba a správa hřbitovů V Třinci při údržbě a správě hřbitovů působí od roku 2013 i církev (SCEAV), která nově spravuje hřbitovy převzaté do svého vlastnictví. Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 44

45 Ekonomické výsledky a zpráva auditora Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 45

46 Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 46

47 Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 47

48 Výkaz zisku a ztráty / Gewinn- und Verlustrechnung Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 48

49 Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 49

50 Rozvaha / Bilanz Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 50

51 Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 51

52 Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 52

53 Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 53

54 CASH FLOW / CASH FLOW Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 54

Obsah. Základní údaje o společnosti... 2. Organizační schéma...3. Zpráva jednatele společnosti...4. Zpráva předsedy dozorčí rady...

Obsah. Základní údaje o společnosti... 2. Organizační schéma...3. Zpráva jednatele společnosti...4. Zpráva předsedy dozorčí rady... 1 Obsah Základní údaje o společnosti... 2 Organizační schéma...3 Zpráva jednatele společnosti...4 Zpráva předsedy dozorčí rady...6 Rozvaha v plném rozsahu...9 Výkaz zisku a ztráty...15 Grafy... 19 Příloha

Více

1. Základní údaje. Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02

1. Základní údaje. Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02 Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 1. Základní údaje Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Sídlo: Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02 IČO: 60108631 Zápis v obchodním rejstříku: Krajský

Více

Město Nový Jičín IČ 00298212

Město Nový Jičín IČ 00298212 PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ dle 44 zákona č. 185/21 Sb., vplatném znění na období 211 216 Město Nový Jičín IČ 298212 se sídlem: Masarykovo Nám. 1, 741 11 Nový Jičín Příslušný kraj: Moravskoslezský kraj

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Lanová dráha na Sněžku

Lanová dráha na Sněžku 2013 výroční zpráva Lanová dráha na Sněžku unikátní projekt v nejpřísněji chráněné zóně národního parku OBSAH 05 06 09 10 12 14 15 17 17 18 18 20 25 26 27 28 30 31 58 Představení společnosti Vize mise

Více

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s.

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...........................................

Více

10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s.

10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. 10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. 10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. PROFIL SPOLEČNOSTI................................................................

Více

RWE Zákaznické služby

RWE Zákaznické služby RWE Zákaznické služby VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby (mil. Kč) 867 EBITDA (mil. Kč) 81 Provozní zisk (mil. Kč) 80 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 80 Zisk po zdanění (mil.

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ MĚSTA NYMBURKA Prosinec 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nymburk Zastoupený : Ing. Miloš

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více

Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší

Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší společností k Světovému dni vody s názvem Voda v mém životě aneb

Více

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí Plán odpadového hospodářství původce odpadů Listopad 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nové Strašecí Zastoupený : Mgr. Karel Filip,

Více

1. Základní údaje. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02

1. Základní údaje. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 1. Základní údaje Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Sídlo: Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02 IČO: 60108631 Zápis v obchodním

Více

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 Technické slu by Vsetín,s.r.o. Jasenice 528, 755 01 Vsetín OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI 3 Orgány společnosti 3 Historie společnosti 4 Účel založení společnosti 4 Předmět podnikání

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2 Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 Výroční zpráva 2013 2014 2 Obsah Obecná část... 4 1. Úvodní slovo... 5 2. Profil společnosti... 7 3. Organizační

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K POLOLETNÍ ZPRÁVA TOMA, a.s. 1. pololetí 2008 POPISNÁ ČÁST A MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 30.6.2008 (nekonsolidovaná, v souladu s IAS/IFRS) 1 / 43 Úvod společnost TOMA, a.s. TOMA, a.s. (Továrna Obuvnických

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s.

MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s. MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s. 1 2 MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s. 3 Základní informace o společnosti

Více

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 2012

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 212 - 2 - Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 212 Pro akciovou společnost Dopravní podnik města Jihlavy je téměř stoletá tradice MHD v Jihlavě závazkem pro poskytování

Více

Pro zvýšení přitažlivosti obchodování na trhu RM-S naše společnost již v průběhu roku 2006 realizovala několik významných opatření.

Pro zvýšení přitažlivosti obchodování na trhu RM-S naše společnost již v průběhu roku 2006 realizovala několik významných opatření. 1. ÚVODNÍ SLOVO Na rok 2006 můžeme pohlížet z pohledu společnosti jako na rok velkých změn. Nejvýznamnější změnou rozhodně byla změna majitelů společnosti počátkem září minulého roku. Po úspěšné realizaci

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města. Kralupy nad Vltavou

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města. Kralupy nad Vltavou Plán odpadového hospodářství původce odpadů města Kralupy nad Vltavou Srpen 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Kralupy nad Vltavou Zastoupený

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS)

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) Výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2007 Tržby () 6 789 EBITDA () 611 Provozní zisk () 441 Zisk před zdaněním () 402 Zisk po zdanění () 389 Investice () 595 Počet zaměstnanců

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

TEPLÁRNA STRAKONICE. a.s. výroční zpráva

TEPLÁRNA STRAKONICE. a.s. výroční zpráva TEPLÁRNA STRAKONICE a.s. 2010 výroční zpráva obsah výroční zpráva Dle ustanovení 21 zákona 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, ve znění platných předpisů. PROFIL SPOLEČNOSTI 2 ZÁKLADNÍ UKAZATELE 3 HODNOCENÍ

Více