Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 2"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI NEHLSEN TŘINEC, S.R.O. ROK 2013

2 Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 2

3 V Třinci dne Vážení společníci, předkládám Vám výroční zprávu společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok Společnost Nehlsen Třinec, s.r.o., dosáhla nejvyšších výnosů v historii společnosti a překročila plán výnosů stanovený společníky o 7,6%. Hospodářský výsledek za rok 2013 byl překročen cca o 3,1% oproti plánu. Z výše uvedeného vyplývá, že společnost Nehlsen Třinec, s.r.o., zvyšuje své výkony, zároveň však dochází ke snižování ziskové marže. Ing. Tomáš Sabovčik jednatel společnosti Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 3

4 Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 4

5 OBSAH Identifikační údaje... 6 Základní charakteristika a historie společnosti... 8 Popis předmětu činností středisek Středisko - doprava, separace, svoz komunálního a nebezpečného odpadu Středisko třídící linka separovaného odpadu Středisko Tyrská, Regionální centrum logistiky pro nakládání s odpady, materiálem a odpadními vodami a areál Jablunkov Středisko průmyslové odpady a přeprava Středisko správa a údržba místních komunikací Středisko správa a údržba veřejného osvětlení Středisko správa a údržba hřbitovů Celkové výsledky Nehlsen Třinec, s.r.o., v roce Perspektivy rozvoje společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., a konkurence na dostupném trhu Ekonomické výsledky a zpráva auditora Výkaz zisku a ztráty / Gewinn- und Verlustrechnung Rozvaha / Bilanz CASH FLOW / CASH FLOW Zpráva o vztazích mezi ovládajícími a ovládanou osobou Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 5

6 Identifikační údaje Obchodní jméno : Nehlsen Třinec, s.r.o. Adresa společnosti : Jablunkovská 392, Třinec Staré Město Základní kapitál : ,- Kč Společníci a výše vkladu : Město Třinec ,- Kč Nehlsen GmbH & Co.KG ,- Kč IČ : DIČ : CZ Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s. Číslo bankovního účtu : /0800 Jednatel společnosti : Ing. Tomáš Sabovčik, MBA Telefonické spojení : , , , Faxové spojení : webové stránky : Majetkové účasti : 2 ks akcií Frýdecká skládka, a.s. Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 6

7 Valná hromada Organizační schéma jednatel (1)* manažer jakosti finanční ředitel (1) asistentka jednatele (1) provozovna svozu odpadu (39) ekonomické oddělení (11) středisko Tyrská (19) personální oddělení areál Jablunkov (6) účtárna třídící linka odpadů (39) fakturace průmysl. odp. a přepravy (29) evidence dopravy správa a údržba MK (34) nákup a sklad správa a údržba hřbitovů (7) správa a údržba veř. osvětlení (12) dílna (10) * V závorkách je uveden počet zaměstnanců. Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 7

8 Základní charakteristika a historie společnosti 1996 Obchodní společnost Nehlsen Třinec, s.r.o., byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě, dne V roce 1996 Nehlsen Třinec, s.r.o., neprováděl činnosti dle zapsaných živností, tyto služby prováděly do konce roku Technické služby města Třince, které v roce 1996 uskutečnily roční tržby v hodnotě 37,0 mil. Kč a navíc byl poskytnut Městem Třinec roční příspěvek ve výši 14,7 mil. Kč Všechny činnosti, které prováděly Technické služby města Třince, přešly k na společnost Nehlsen Třinec, s.r.o., včetně zaměstnanců. Potřebná technika byla firmě z větší části pronajata nebo vložena do základního kapitálu, na konci roku 1996 a na začátku 1997 proběhly veřejné obchodní soutěže (výběrová řízení) na jednotlivé činnosti, které zadávalo Město Třinec. Zakázka na údržbu veřejné zeleně v Třinci byla omezena ze strany Města Třince o 50 %. Následkem cenového boje klesly ceny za nakládání s komunálním odpadem až o 40 % Na začátku roku 1998 nová veřejná obchodní soutěž na komplexní systém nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Třince, která se opakovala v září Další veřejné obchodní soutěže na Třinecku a Jablunkovsku v první polovině roku Nehlsen Třinec, s.r.o., vyhrál zakázku pro města Třinec a Jablunkov a další obce, celkem navíc obyvatel, které obsluhuje nově Nehlsen Třinec, s.r.o., ceny za odvoz odpadu ze 110 l popelnic a 1100 l kontejnerů vyšší cca o 30 %, zavedeny nové služby - separovaný sběr skla, papíru, plastů, sběr nebezpečných složek komunálního odpadu - nárůst tržeb. Další soutěže - provozování městského tržiště a prádelny. Nehlsen Třinec, s.r.o., neuspěl z důvodu nižší navrhované ceny pronájmu - ztráta ziskové činnosti - zisk cca 700 tis. Kč ročně. V průběhu roku 1998 veřejné obchodní soutěže na správu a údržbu místních komunikací včetně zimní údržby vyhrál Nehlsen Třinec, s.r.o., s výjimkou letní správy a údržby na okrajové části města Třince - ztráta tržeb cca 3 mil. Kč. Veřejná obchodní soutěž na správu a údržbu hřbitovů, veřejného osvětlení - vyhrál Nehlsen Třinec, s.r.o. Na podzim 1998 vypsána veřejná obchodní soutěž na údržbu veřejné zeleně - Nehlsen Třinec, s.r.o., neuspěl - k bylo zrušeno středisko sady a zahradnictví - ztráta ročních tržeb cca 2,1 mil. Kč. V listopadu 1998 získání nové zakázky - svoz odpadů v závodech Autopalu Nový Jičín, Rychvald, Hluk. Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 8

9 1999 V 1. čtvrtletí roku 1999 Nehlsen Třinec, s.r.o., začal provádět komplexní nakládání s komunálními odpady v obcích Řeka a Smilovice. Od byly zahájeny služby pro firmu AUTOPAL s.r.o., Nový Jičín. Od na základě výběrového řízení začal Nehlsen Třinec, s.r.o., provádět komplexní nakládání s komunálními odpady v obcích Dolní Tošanovice, Horní Tošanovice a Třanovice. Na podzim 1999 uzavřena smlouva s Městem Třinec na čištění odpadních vod v Oldřichovicích ( stanovení nové jednotkové ceny za vyčištění 1m 3 odpadní vody, přechod do ziskového hospodaření ) Ve 3. čtvrtletí roku 2000 Nehlsen Třinec, s.r.o., začal provádět komplexní nakládání s komunálními odpady v obci Hnojník. Od tohoto období byly zahájeny také služby pro firmu Marius Pedersen, a.s. ( Abroll, svoz odpadu z Kauflandu Karviná ). Na podzim byly rovněž uzavřeny další dohody na svoz papíru nebo plastů z Frýdecké skládky, a.s., Marius Pedersen, a.s., Hlučín, SMO Orlová, Rumpold, s.r.o., Ostrava. V průběhu roku 2000 se zvětšuje množství tříděného odpadu na dotříďovací lince Nehlsen Třinec, s.r.o., v Oldřichovicích. Od na základě výběrového řízení začal Nehlsen Třinec, s.r.o., provádět odvodnění komunikace U Splavu v Třinci v celkové ceně cca 8,7 mil. Kč. V roce 2000 na základě výběrového řízení uzavřeny s městem Třinec pětileté smlouvy na letní a zimní údržbu místních komunikací Výběrové řízení na nakládání s odpady ve firmě Philips v Hranicích skončilo pro Nehlsen Třinec, s.r.o., úspěšně. Od 1. srpna 2001 tam působí jedna z provozoven naší firmy. Zkušební lhůta trvala do srpna roku 2002, pak díky pozitivním výsledkům získal Nehlsen Třinec, s.r.o., smlouvu v této firmě na další 4 roky. Pro činnost provozovny místních komunikací mělo velký význam získání zakázky na odvodnění komunikace U Splavu ve výši cca 8,7 mil. Kč. Dosavadní zkušenosti s nakládání s odpady ve společnosti Autopal (subdodavatelsky pro firmu ALBA RECYCLING) a spokojenost Autopalu s prováděnými službami určitě přispěly k tomu, že Nehlsen Třinec, s.r.o., zvítězil ve výběrovém řízení pro služby v Autopalu (odpady) a získal smlouvu na 3 roky. Pozitivní skutečností je rovněž to, že nedošlo ke ztrátě žádného z komunálních partnerů, tj. měst a obcí Významná zakázka na nakládání s odpady ve firmě Philips v Hranicích byla naší firmě prodloužena o 4 roky. Se společností WALMARK byla podepsána smlouva na nakládání s odpady. S vedením Třineckých železáren bylo dohodnuto, že železárny vstoupí do systému města Třinec a budou předávat firmě Nehlsen Třinec, Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 9

10 s.r.o., odpady, které mají podobný charakter jako komunální odpad (komunální odpad, obaly, separovaný sběr atd.). Všechny zakázky z minulých let se nadále plní V polovině roku 2003 začal Nehlsen Třinec, s.r.o., svoz komunálního odpadu v obci Bystřice nad Olší. Došlo ke zvětšení počtu živnostníků a menších firem, které obsluhuje Nehlsen Třinec, s.r.o Nehlsen Třinec, s.r.o., vykázal zatím nejvyšší výkony, přestože nebyla sjednána žádná nová velká zakázka. Došlo rovněž ke zvýšení počtu živnostníků a menších firem, které obsluhuje Nehlsen Třinec, s.r.o Nehlsen Třinec, s.r.o., vyhrál v květnu 2005 veřejnou obchodní soutěž na provádění zimní údržby v Třinci. Došlo rovněž dále ke zvýšení počtu živnostníků a menších firem, které obsluhuje Nehlsen Třinec, s.r.o Nehlsen Třinec, s.r.o. v roce 2006 obhájil v novém výběrovém řízení zakázku na nakládání s komunálními odpady v obci Bystřice. K významným zakázkám Města Třinec patří rovněž složitá stavba chodníku v místní části Nebory (cca 0,5 km) Nehlsen Třinec, s.r.o., v roce 2007 znovu zvítězil ve výběrovém řízení na odpady a druhotné suroviny ve firmě Visteon Autopal, s.r.o., a získal takto dobrou pozici v průmyslové sféře. Dalším úspěchem je vítězná účast ve výběrovém řízení a nakládání s odpady v obci Chotěbuz nová smlouva s obcí v oblasti, kde odpady sváží konkurence Nehlsen Třinec, s.r.o., v roce 2008 začal provádět na základě vítězství ve výběrovém řízení správu a údržbu veřejného osvětlení v obci Chotěbuz, získal zakázku na nakládání s odpady ve společnostech Al Invest, HD System Limited, Matador Dongwon, TESCO Stores Kopřivnivce a Český Těšín. Místní komunikace prováděly pro společnost Alpine výstavbu chodníků v Havířově. Došlo k ukončení smlouvy s městem Jablunkov, kde od provádí svoz městská firma. Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 10

11 2009 Hospodářská krize viditelně ovlivnila situaci na trhu, přesto se společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., povedlo dosáhnout v jednotlivých oblastech činnosti velmi dobrých výsledků a tím i nejlepšího hospodářského výsledku. V září byl uveden do provozu nový firemní areál v Jablunkově. Nejdůležitější částí tohoto areálu je překladiště Situace na trhu se zlepšila, Nehlsen Třinec, s.r.o., dosáhl lepších prodejních cen za vytříděné odpady (neželezné kovy, papír, plasty). Nehlsen Třinec, s.r.o., v závěru roku 2010 znovu zvítězil ve výběrovém řízení na odpady ve firmě Visteon Autopal s.r.o., a získal takto dobrou pozici pro rok Ve spolupráci s firmou Europlast DG Trading, s.r.o., se podařilo spol. Nehlsen Třinec, s.r.o., dosáhnout vyšší efektivity zpracování a vyšších prodejních cen za průmyslové plasty. Ve výběrovém řízení středisko svozu odpadu získalo obec Milíkov na Jablunkovsku, středisko průmyslové odpady a přepravy získalo velkou zakázku v obchodním řetězci TESCO STORES ČR (Severní Morava vč. Ostravy) a v Třineckých železárnách, a.s., na likvidaci průmyslových odprašků, dále Cembrit a.s., Šumperk, Lagris Podravka, Linea Nivnice, Hella Automotive Slovakia. Středisku Tyrská se podařilo vyrobit substrát a energokompost, který se následně začal prodávat spol. DALKIA a.s. Středisko veřejného osvětlení získalo subdodávku na údržbu osvětlení v Českém Těšíně na dobu 2 let Situace na trhu byla ovlivněna ekonomickou recesí v roce Příležitostí pro získání nových kvalitních a dlouhodobých zakázek bylo velmi málo. Středisku průmyslové odpady a přepravy se podařilo získat komplexní nakládání s odpady v obchodním řetězci Kaufland v Moravskoslezském kraji. Středisko dále obhajuje služby v odpadech v podnicích AL Invest Břidličná, Třinecké železárny, a.s., DURA Automotive Systems. Společnost začala intenzívně spolupracovat v obchodní oblasti s Nehlsen Pežga s.r.o. Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 11

12 2013 Společnost Nehlsen Třinec, s.r.o., připravila kompletně projektový záměr v lokalitě Třinec-Konská z důvodu obnovy a rozvoje technologického zázemí společnosti, který úspěšně prošel zjišťovacím řízením (EIA). Tento záměr nebyl zatím valnou hromadou společnosti odsouhlasen. Společnost rozvíjela své obchodní činnosti (zakázka pro Vítkovice Holding, subdodávka kontejnerových přeprav pro Biocel Paskov) a zvyšovala své výnosy. Pokračuje úspěšná spolupráce s Nehlsen CZ s.r.o. Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 12

13 Popis předmětu činností středisek Středisko - doprava, separace, svoz komunálního a nebezpečného odpadu Provozovna: ul. Žižkova 302, Třinec Staré Město Vedoucí střediska: Ing. David Rucki Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2013: 39 Průměrný měsíční obrat v roce 2013: 3,83 mil. Kč Středisko provádí: svoz komunálního odpadu z pytlů, 110, 120, 240 l popelnic, 1100 l kontejnerů, podzemních 3 m 3 kontejnerů svoz BIO odpadu z pytlů, 120 l a 240 l popelnic a 1100 l kontejnerů svoz 5-7 m 3 kontejnerů svoz odpadu z odpadkových košů Svoz komunálního odpadu z pytlů, 110, 120, 240 l popelnic, l kontejnerů, odpadkových košů, podzemních kontejnerů a kontejnerů 5-7 m 3 Služba je prováděna pro komunální partnery - obce a města, právnické a fyzické osoby v regionu Třinecka a Jablunkovska od obce Tošanovice po Mosty u Jablunkova. Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 13

14 Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 14

15 V roce 2013 došlo k mírnému poklesu celkových nákladů o 1,5% a mírnému poklesu výnosů o 1,7% oproti roku Z tohoto důvodu je hospodářský výsledek dosažený k o něco nižší. Produktivita práce se mírně snížila. Ceny pro zákazníky provozovny se naposledy zvyšovaly v roce Počet svozů nádob na směsný komunální odpad se v roce 2013 ve srovnání s rokem 2012 zvýšil o Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 15

16 Středisko třídící linka separovaného odpadu Provozovna: Vedoucí střediska: Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2013: 39 Průměrný měsíční obrat v roce 2013: Středisko provádí: Oldřichovice, Třinec Jablunkov Lukáš Pezda 6,32 mil. Kč zpracování odpadů tříděním (papír, plasty, sklo) a lisováním svoz odpadů od původců (obce, města, firmy) výkup technických a konstrukčních plastů obchodování s druhotnými surovinami (nákup, prodej) přetřídění, přelisování a manipulace formou subdodávky poradenství v oboru třídění odpadů a jejich recyklace. Separace a třídění Jedná se o sběr a svoz využitelných složek - sklo, papír, plasty z až litrových nádob typu zvon nebo bobr o objemu L, z obcí a měst regionu a svoz obalových odpadů od producentů z komunální a firemní sféry. Obalové odpady z papíru a plastů jsou na třídící lince tříděné a balíkované na využitelnou druhotnou surovinu. Součástí střediska separace je i provozovna na zpracování technických plastů a tvrdých obalů v Jablunkově. Technické plasty se třídí podle druhů a upravují se drcením na finální frakce. Drcení a demontáž středisko provádí ve spolupráci s firmou Europlast DG Trading, s.r.o. Zde došlo k postupnému nárůstu množství zpracovaných plastů. Činnost střediska zahrnuje i obchodování s vyrobenými a nakoupenými druhotnými surovinami a dlouhodobou spolupráci se společností EKOKOM. Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 16

17 Provozovna třídící linka dosáhla v tomto roce nejvyšších výnosů ve své dosavadní historii. Bylo to zapříčiněno zejména velkým množstvím zpracovaných technických plastů v Jablunkově a příznivým vývojem jejich prodejních cen. Vyššího obratu bylo dosaženo také díky vyhraným výběrový řízením ve společnosti Varroc Lighting Systems, s.r.o. na odkup regranulátu ve IV. kvartálu Prodej druhotných surovin z Třince zaznamenal obdobný vývoj jako v roce 2012, s tím rozdílem, že pokles cen v II. pololetí r byl mnohem pozvolnější než v předchozím roce. Oproti tomu zvýšení nákladů bylo zapříčiněno zejména rostoucí konkurencí v oblasti nakládání s odpady, došlo k poklesu marží. Množství navezených plastů a papíru na třídící linku byl stejný jako v předcházejícím roce, tj. kolem 5 tisíc tun (z toho na skládce skončilo 570 tun a dalších920 tun bylo předáno k energetickému využití). Změnu ovšem zaznamenalo složení těchto odpadů, zejména plastů. Začíná se v čím dál větší míře vyskytovat více příměsí a jiných druhů odpadů než jsou jen PET obaly. V tomto případě přestává být ruční třídění efektivní, a proto také končí větší množství odpadů na skládce nebo jako energetická surovina, což znamená i vyšší náklady na likvidaci nebo energetické využití. V nemalé míře se na nákladech podepsala i doprava. Měrná hmotnost plastů, zejména PET obalů, se oproti roku 2012 snížila až o 14%, což se projevilo v množství vykonaných jízd na třídící linku. Hmotnostně se odpadů dovezlo stejně, ovšem ve větších objemech, tzn. častější svozy a zvýšené náklady na dopravu. Na snížení efektivity třídění Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 17

18 měly vliv také četnější opravy, zvýšená údržba zastaralé technologie a výpadky provozu. Kapacitu ruční linky již nelze efektivně zvýšit. Produktivita práce v roce 2013 se mírně zlepšila a dosáhla historicky nejlepší úrovně. Vliv na dobré hospodaření měla vyšší efektivita při zpracování technických plastů v Jablunkově. Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 18

19 Středisko Tyrská, Regionální centrum logistiky pro nakládání s odpady, materiálem a odpadními vodami (RECELOPRON) a areál Jablunkov Provozovna Třinec: Třinec Staré Město 74 Provozovna Jablunkov: Vedoucí střediska: Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2013: 25 Průměrný měsíční obrat v roce 2013: Jablunkov Bělá Ing. Daniel Borski Ph.D. 2,05 mil. Kč Středisko Tyrská provozuje: čistírnu odpadních vod překládací stanici sběrný dvůr třídící dvůr svoz a likvidaci nebezpečného odpadu místo zpětného odběru EEZ (zpětně odebírané elektrozařízení) kompostárnu Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 19

20 Čistírna odpadních vod Čistírna odpadních vod čistí odpadní vody z městských části Třince - Oldřichovic a Tyry. Na kanalizaci jsou napojeny převážně rodinné domy a několik firemních objektů. Dosažený hospodářský výsledek za rok 2013 je nejvyšší ve sledovaném období. Tento stav byl způsoben zvýšenými nátoky odpadních vod na ČOV. V roce 2013 bylo naměřeno na nátoku do ČOV m 3, v roce 2012 to bylo pouze m 3. Produktivita práce se vzhledem k automatizovanému procesu čištění odpadních vod neměří. Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 20

21 Sběrný a třídící dvůr, překládací stanice, svoz a likvidace nebezpečného odpadu a místo zpětného odběru EEZ středisko RECELOPRON (Tyrská) Sběrný a třídící dvůr slouží občanům, živnostníkům a firmám z Třince a z dalších obcí k odkládání komunálního odpadu a dalších odpadů, které jsou povoleny k přejímce na sběrném a třídícím dvoře (cca 440 druhů odpadů). V prostoru třídícího dvora je tento odpad vytříděn na materiálové a energetické využití, recyklaci nebo je odvezen k odstranění. Výstavba překládací stanice byla v roce 2007 ukončena. Za 10 let bylo vybudováno 5 krytých stání na 40 m 3 abroll kontejnery, 1 kryté stání na 20 m 3 abroll kontejner a 4 otevřená stání na m 3 abroll kontejnery. Rozšiřování stávajícího překladiště již není z prostorových důvodů možné. Svoz a odstranění nebezpečných složek komunálního odpadu je prováděn v Třinci a v obcích formou mobilního svozu nebo přímo na sběrném dvoře. Místo zpětného odběru je zřízeno na základě smlouvy s Městem Třinec v prostorách sběrného dvora. Zpětný odběr pro Město Třinec zajišťujeme v rámci těchto kolektivních systémů: Asekol, Elektrowin a Ekolamp. Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 21

22 V roce 2013 byly náklady i výnosy nižší v porovnání s rokem Tento stav byl způsoben tím, že zákazníci včetně občanů dodávali lépe vytříděné stavební a ostatní odpady, tyto odpady byly převzaty za nižší cenu a také předány za nižší cenu. Hospodářské výsledky roku 2013 jsou lepší než v předchozím roce. Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 22

23 Produktivita práce se mírně snížila z důvodu snížení výnosů. Kompostování Průmyslová kompostárna na Tyrské používá při biodegradaci odpadů technologii aerobního kompostování v pásových hromadách kontrolovaným mikrobiálním procesem. Základní vstupní surovinou jsou odpady z údržby veřejné zeleně - pokosená tráva, listí, větve (štěpky) a suroviny nevhodné ke spotřebě a zpracování (ovoce, zelenina). Důvodem menších výnosů v roce 2013 bylo snížení návozů zeleného biologicky rozložitelného odpadu z města Třince, ukončení prodeje BDB (biologicky dosoušená biomasa) do tepláren společnosti Dalkia a výrazným snížením ceny za likvidaci dřeva a větví. Náklady však poklesly jen mírně oproti roku 2012 z důvodu zahájení nových odpisů ze stavebních a strojních investic. Množství přijímaných odpadů bylo a je zároveň omezeno provozním řádem a rozhodnutím společníků. V roce 2013 byla proto kompostárna poprvé od svého provozu ve ztrátě. Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 23

24 Produktivitu práce a výkonová měřítka vzhledem ke specifickému charakteru služby nemá smysl zatím uvádět. Sběrný dvůr v Jablunkově V září 2009 byl v Jablunkově uveden do provozu nový firemní areál. Jeho nejdůležitější částí je překládací stanice, která je využívána pro překládání odpadů z obcí Jablunkovské oblasti a patří zřejmě k nejlepším překládacím stanicím komunálního odpadu v ČR. Areál byl rovněž využíván k opravám kontejnerů, dotříďování a mletí průmyslových plastů. V průběhu let 2010 a 2011 docházelo k nárůstu činností v tomto areálu. Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 24

25 Výnosy v roce 2013 byly téměř stejné jako v roce Náklady se oproti tomu zvýšily, což bylo dáno vyššími odpisy investic a nájmem strojů a zařízení. Hospodářský výsledek se proto v roce 2013 oproti předchozímu roku snížil. Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 25

26 Produktivita práce se zvýšila z důvodu vyšších výnosů. Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 26

27 Středisko průmyslové odpady a přeprava Provozovna: ul. Jablunkovská 392 Vedoucí střediska: Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2013: 29 Průměrný měsíční obrat v roce 2013: Středisko provozuje: Třinec Staré Město Josef Sodzawiczný 8,84 mil. Kč komplexní systémy nakládání s odpady pro průmyslové podniky kontejnerovou přepravu odpadů a materiálů nakládání s ostatními odpady a s nebezpečnými odpady obchod s druhotnými surovinami a materiály a výkup druhotných surovin (Fe šrot, barevné kovy, papír, plasty, sklo) přepravu odpadů a materiálů v režimu ADR legislativní poradenství a servis Služby spadající do náplně tohoto střediska byly v roce 2013 prováděny dvanácti speciálními vozidly (2x Mercedes, 5x M.A.N., 5x Volvo) s vleky a kontejnery typu Abroll o objemu 12 m 3 až 40 m 3. Středisko zajišťuje komplexní služby v odpadovém hospodářství pro Halla Visteon Autopal s.r.o. a Varroc Lighting Systems s.r.o. (obě dříve Visteon-Autopal, s.r.o.), AL Invest Břidličná, s.r.o., Třinecké železárny, a.s. Tyto společnosti patří mezi nejvýznamnější zákazníky střediska. Vedle těchto společností středisko působí v řadě dalších podniků a firem na severní a jižní Moravě. Pokračovaly služby pro obchodní řetězce (Tesco Stores, Kaufland ČR) v Moravskoslezském kraji. Na základě VŘ pro roky 2013 a 2014 obhájilo zakázku v TŽ a.s. odvoz a převzetí průmyslových odprašků a získalo na jeden rok zakázku velkoobjemových odpadů ve Vítkovice Recyclig a Vítkovice Heavy Machinery. Ukončena byla spolupráce s koncernem Hella v Mohelnici a v Novém Mestě nad Váhom. Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 27

28 Velké objemy přeprav odpadů se realizují i ve vnitropodnikové sféře. Do této oblasti spadají přepravy směsného komunálního odpadu z překládacích stanic v Třinci a v Jablunkově na skládky. Dále odvozy ostatních a nebezpečných odpadů ze střediska Tyrská a z Jablunkova na koncová zařízení (skládky, recyklační zařízení, spalovny apod.), a v neposlední řadě návozy separovaného papíru a plastů pro třídící linku a pro zpracování plastů v Jablunkově. Významným segmentem jsou služby pro stavební společnosti, pro které zajišťujeme odvoz a zpracování stavebních odpadů. Středisko dále spolupracuje s řadou odpadářských a přepravních firem při vytěžování přepravních kapacit v rámci moravskoslezského regionu i celé ČR a při odvozech odpadů v rámci subdodávek. Dalšími zákazníky jsou město Třinec a přilehlé obce, které si objednávají sezónní svoz objemných komunálních odpadů. Velkoobjemové kontejnery se dobře uplatňují i při dlouhodobém skladování a přepravě odpadů. Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 28

29 Výnosy střediska poprvé v historii překročily 100 mil. Kč. Na tomto pozitivním jevu se nejvíce podílel obchod s neželeznými kovy, železnými kovy, papírem a některými plasty. Hospodářský výsledek střediska za rok 2013 je vyšší oproti roku 2012, což je velmi pozitivní výsledek vzhledem ke stagnaci v průmyslové výrobě a stavebnictví a tlaku na snižování cen za prováděné služby. Produktivitu práce vzhledem ke specifickému charakteru služby nemá smysl uvádět. Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 29

30 Středisko správa a údržba místních komunikací Provozovna: ul. Jablunkovská 392 Třinec Staré Město Vedoucí střediska: Vladimír Kasztura Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2013: 34 Průměrný měsíční obrat v roce 2013: 4,29 mil. Kč Středisko provádí: správa a údržba místních komunikací, včetně zimní údržby dopravní značení čištění místních komunikací čištění městské kanalizace Správa a údržba místních komunikací, včetně zimní údržby Tato služba zahrnuje v letním období opravy a renovaci místních komunikací, v zimním období se jedná o zabezpečení průjezdnosti a schůdnosti těchto komunikací. Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 30

31 Zlepšený hospodářský výsledek v roce 2013 byl dosažen zejména vyššími výkony v zimním období na začátku roku 2013 a také stavebními zakázkami, které se realizovaly mimo město Třinec (obec Vendryně a LIDL Frýdek-Místek). Produktivita práce se mírně zlepšila z důvodu navýšení výnosů oproti roku Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 31

32 Dopravní značení Tato služba spočívá ve vodorovném (barvou přímo na komunikaci) a ve svislém (klasické značky na sloupcích) značení cest, chodníků a prostranství ve městě Třinci a ostatních obcích. Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 32

33 Výnosy i náklady v roce 2013 se zvýšily a bylo dosaženo podobného hospodářského výsledku jako v roce Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 33

34 Čištění místních komunikací Jedná se o ruční a strojní (automobilové zametače) čištění cest, chodníků a prostranství ve městě Třinci a v ostatních obcích. Čistící stroje se rovněž ve velké míře uplatňuji i při čištění komunikací na stavbách a v průmyslových podnicích. Zvýšené náklady v roce 2013 byly způsobeny tím, že zaměstnanci jiných činností provozovny místních komunikací poskytli výpomoc úseku čištění místních komunikací. Z tohoto důvodu došlo ke snížení hospodářského výsledku. Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 34

35 Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 35

36 Čištění městské kanalizace Jedná se o ruční nebo strojní (speciální vozidlo s nástavbou FEKO) čištění městské kanalizace a související činnosti. Hospodářské výsledky roku 2013 jsou nižší oproti roku 2012 z důvodu snížení objemu objednávek ze strany města Třince, došlo však i k růstu nákladů z důvodu zvýšení vstupních nákladů při opravách městské kanalizace. Vzhledem k charakteru služeb (objednávky dle potřeb) nemá smysl porovnávat meziročně produktivitu práce. Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 36

37 Středisko správa a údržba veřejného osvětlení Provozovna : ul. Jablunkovská 392 Třinec Staré Město Vedoucí střediska : Zdeněk Ščasný Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2013: 12 Průměrný měsíční obrat v roce 2013: 0,80 mil. Kč Služba zahrnuje komplexní údržbu, obnovu a správu veřejného osvětlení v Třinci, Hrádku, Chotěbuzi, Komorní Lhotce a světelného signalizačního zařízení v Třinci. Servis VO v Českém Těšíně. Hospodářské výsledky dosažené v roce 2013 se mírně snížily. Nejvyšších výnosů ve sledovaném období bylo dosaženo díky pracím realizovaným i mimo město Třinec (obec Komorní Lhotka, obec Písek, obec Vendryně). Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 37

38 Ve stejném období došlo k největšímu snížení rozsahu služeb v oblasti údržby veřejného osvětlení v Českém Těšíně. Došlo k růstu nákladů z důvodu zvýšení cen světelných zdrojů a ostatního elektromateriálu až o 25%. Údržba a správa veřejného osvětlení se stará celkem o 279 km elektrického vedení a světelných bodů. Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 38

39 Středisko správa a údržba hřbitovů Provozovna: ul. Dvořákova 458, Třinec Staré Město Vedoucí střediska: Danuše Ruszová Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2013: 7 Průměrný měsíční obrat v roce 2013: 0,32 mil. Kč Tato služba zahrnuje správu a údržbu 12 hřbitovů na Třinecku, včetně výkopů hrobů. Na snížení hospodářských výsledků v roce 2013 mělo především vliv převedení 2,5 hřbitovů z vlastnictví města Třince na církev (SCEAV), došlo ke snížení výnosů. Náklady stouply především z důvodu zavádění elektronické evidence pro město Třinec a přípravou na vyhlášení veřejné zakázky v Třinci. Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 39

40 Přesto, že se snížil počet zaměstnanců provozovny, produktivita práce z důvodu snížení výnosů zaznamenala pokles. Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 40

41 Celkové výsledky Nehlsen Třinec, s.r.o., v roce 2013 V roce 2013 dosáhla společnost Nehlsen Třinec, s.r.o., hospodářského výsledku ve výši tis. Kč před zdaněním. Na hospodářském výsledku se podílela všechna střediska společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o. Největší podíl na zisku ve výši 30,9% vytvořilo středisko třídící linka separovaného sběru. Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 41

42 Celková produktivita práce Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 se mírně zvýšila, bylo dosaženo vyšších výnosů, především v oblasti průmyslových odpadů a přeprav. Počet zaměstnanců se zvýšil oproti předchozímu roku 2012 pouze o dva. Ekonomické ukazatele jsou získány z účetnictví a IS/IT Nehlsen Třinec, s.r.o. Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 42

43 Perspektivy rozvoje společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., a konkurence na dostupném trhu Vzhledem ke struktuře společníků - 50% Město Třinec a 50 % Nehlsen GmbH & Co.KG lze konstatovat, že firma má dostatečné znalosti a předpoklady pro provádění výše uvedených služeb. Konkurence na dostupném trhu: Středisko - doprava, separace, svoz komunálního odpadu Nehlsen Třinec, s.r.o., spolupracuje s firmami v regionu Moravskoslezského kraje, kupř. z Frýdku-Místku, Havířova, Karviné, Hlučína, Frenštátu, Ostravy, týká se to snahy o koordinaci v dotříďování separovaného sběru, využití vytříděných surovin, skládkování směsného odpadu atd. Zvýšení počtu svozu BRKO v Třinci a některých obcích vedlo ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o. Hlavními konkurenty na dostupném území jsou firma A.S.A a BM servis. Zvyšuje se míra konkurence při veřejných zakázkách. TS Jablunkov od roku 2008 nezískaly žádného komunálního zákazníka. Středisko RECELOPRON TYRSKÁ a areál Jablunkov Díky areálu v Jablunkově se podařilo upevnit pozici Nehlsen Třinec, s.r.o., v Jablunkovské oblasti. Tento areál nabízí komplexnější služby ve srovnání se sběrným dvorem TS Jablunkov. Středisko průmyslové odpady a přeprava Konkurence se projevuje stále silněji především v zakázkách zadávaných výrobními, distribučními a obchodními firmami. V rámci Moravskoslezského kraje konkurenci firmě Nehlsen Třinec, s.r.o., tvoří firmy A.S.A., Van Gansewinkel, SITA, Marius Pedersen, AVE CZ. Zákazníci požadují snižování jednotkových cen jednotlivých služeb. Středisko - místní komunikace Nehlsen Třinec, s.r.o., má v této oblasti nejvíce konkurentů ze všech prováděných činností. Je to dáno především příbuzností tohoto oboru ke stavebnictví (pozemní komunikace). Konkurence se projevuje především v zadávání investičních akcích Města Třinec. Mezi největší konkurenty v Třinci patří firmy L. Greko s.r.o., Strojírny a stavby Třinec, a.s., ale i velké společnosti typu SKANSKA. Hlavní konkurenční výhodou firmy Nehlsen Třinec, s.r.o., je komplexní servis (letní i zimní údržba) pro místní komunikace včetně vedení pasportu místních komunikací a zaškolených pracovníků firmy se znalostí místních podmínek. Úbytek zakázek ve stavebnictví a omezené finanční prostředky měst a obcí snižují možnost rozvoje podnikání v této oblasti. Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 43

44 Středisko údržba a správa veřejného osvětlení Nehlsen Třinec, s.r.o., spolupracuje a částečně soutěží hlavně s těmito firmami: Strojírny a stavby Třinec, a.s., Třinec, Beskydská stavební, a.s. Třinec, RH Elektro a Elektro sdružení KORPOL Třinec. Konkurenční výhodou oproti těmto firmám mimo dlouhodobé smlouvy na údržbu a správu veřejného osvětlení v Třinci a také zakázku v Českém Těšíně je i vybavení 4 montážními plošinami, které jsou nasazovány včetně zaškolené obsluhy. Tyto služby jsou poskytovány rovněž jako subdodávky pro jiné objednatele. Středisko - údržba a správa hřbitovů V Třinci při údržbě a správě hřbitovů působí od roku 2013 i církev (SCEAV), která nově spravuje hřbitovy převzaté do svého vlastnictví. Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 44

45 Ekonomické výsledky a zpráva auditora Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 45

46 Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 46

47 Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 47

48 Výkaz zisku a ztráty / Gewinn- und Verlustrechnung Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 48

49 Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 49

50 Rozvaha / Bilanz Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 50

51 Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 51

52 Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 52

53 Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 53

54 CASH FLOW / CASH FLOW Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 54

OZO!!! OZO Ostrava s.r.o., Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava

OZO!!! OZO Ostrava s.r.o., Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava OZO Ostrava s.r.o., Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava Ceník Č. 3 2011 pro města a obce (mimo Statutární město Ostrava). Pravidelný sběr, přeprava a odstraňování směsného komunálního odpadu V cenách je zahrnuto

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008 Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník 79 1 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech -28 Od roku, tedy již 18 let, se provádí separování využitelných složek

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. AVE - kdo jsme Značka AVE patří pod rakouský infrastrukturní koncern Energie AG Oberösterreich, jehož majoritním vlastníkem je spolková země

Více

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Rumunská 1, 120 00 Praha 2, T: +420 / 222 074 401, F: +420 / 222 074 403, www.avecz.cz Společnost skupiny AVE

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Rumunská 1, 120 00 Praha 2, T: +420 / 222 074 401, F: +420 / 222 074 403, www.avecz.cz Společnost skupiny AVE Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. AVE - kdo jsme Značka AVE patří pod rakouský infrastrukturní koncern Energie AG Oberösterreich, jehož majoritním vlastníkem je spolková země

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území města Čáslav Zastupitelstvo města Čáslav se usneslo podle

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 14 III. Firemní dokumenty 18 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2011

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2011 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2011 Dvacátý první rok systému třídění odpadů od občanů města Jeseníku! Zavedený systém nakládání s tříděnými odpady, společný pro

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále rovněž jen zákon či zákon o veřejných zakázkách ) 1. Název zakázky Nakládání s komunálním

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne ,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne , OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne 14. 9. 2004, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje Zastupitelstvo Jihočeského kraje se usneslo dne

Více

Odpadové hospodářství obce a energetické využití odpadů

Odpadové hospodářství obce a energetické využití odpadů Odpadové hospodářství obce a energetické využití odpadů Mgr. Pavel Drahovzal starosta obce Velký Osek Výkonný ředitel Kanceláře Svazu měst a obcí České republiky Legisla(va odpadového hospodářství - východiskem

Více

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Rumunská 1, 120 00 Praha 2, T: +420 / 222 074 401, F: +420 / 222 074 403, www.avecz.cz Společnost skupiny AVE

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Rumunská 1, 120 00 Praha 2, T: +420 / 222 074 401, F: +420 / 222 074 403, www.avecz.cz Společnost skupiny AVE Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. AVE - kdo jsme Značka AVE patří pod rakouský infrastrukturní koncern Energie AG Oberösterreich, jehož majoritním vlastníkem je spolková země

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

STUDIE. Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v obcích Místní akční skupiny Bohumínsko

STUDIE. Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v obcích Místní akční skupiny Bohumínsko STUDIE Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v obcích Místní akční skupiny Bohumínsko MANAŽERSKÝ SOUHRN NÁVRHOVÉ ČÁSTI NÁVRH KRÁTKODOBÝCH A DLOUHODOBÝCH OPATŘENÍ listopad

Více

Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a mateřského koncernu ENERGIE AG Oberösterreich

Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a mateřského koncernu ENERGIE AG Oberösterreich Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a mateřského koncernu ENERGIE AG Oberösterreich Energie AG Oberösterreich INFRASTRUKTURNÍ KONCERN ČÍSLO 1 Mateřský koncern ENERGIE AG Oberösterreich

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009,

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Písečná vznikajícím na území obce Písečná Zastupitelstvo obce Písečná se na svém zasedání konaném

Více

SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO, PŘEDBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ SEPAROVANÉHO SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO V LOKALITĚ TIŠNOV

SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO, PŘEDBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ SEPAROVANÉHO SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO V LOKALITĚ TIŠNOV SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO, PŘEDBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ SEPAROVANÉHO SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO V LOKALITĚ TIŠNOV Tomáš Chudárek, Bedřich Friedmann, Zdeněk Horsák, Michal Hejč, František Piliar, Jiří

Více

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Projekt je realizován v rámci OP Slovenská republika Česká republika, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Obsah prezentace Co je komunální

Více

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Nakládání s komunálním odpadem v Jindřichově Hradci v letech 2016 2020 Město Jindřichův Hradec Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec SPECIFIKACE

Více

Recyklační sleva a statistika nakládání s komunálními odpady

Recyklační sleva a statistika nakládání s komunálními odpady Recyklační sleva a statistika nakládání s komunálními odpady Michal Stieber (Manager, EY Česká republika) The better the question. The better the answer. The better the world works. Poplatky za skládkování

Více

Výroční zpráva společnosti za rok 2009

Výroční zpráva společnosti za rok 2009 Výroční zpráva společnosti za rok 2009 Výrok auditora 1 Obsah Obsah strana 1. Textová část 3-4 2. Statutární orgány společnosti 5 3. 2009 3.1 Výrok auditora 7-10 3.2 Rozvaha 11-14 3.3 Výsledovka 15-16

Více

Význam principu znečišťovatel platí ve vztahu k materiálové recyklaci. Petr Balner EKO-KOM,a.s.

Význam principu znečišťovatel platí ve vztahu k materiálové recyklaci. Petr Balner EKO-KOM,a.s. Význam principu znečišťovatel platí ve vztahu k materiálové recyklaci Petr Balner EKO-KOM,a.s. Závazky ČR vůči EU Hlavní cíle plynoucí ze směrnic: Rámcová směrnice o odpadech (50 % využití některých odpadů

Více

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku 3.7xls Běžný VÝKAZ o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích za čtvrtletí roku Dodavatel výkazu: (obec popř. svoz. firma) Adresa sídla: Adresa provozovny: : :

Více

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 Výroční zpráva za rok 2013 SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 1 Obsah: I.Úvod... 2! II. Základní údaje o společnosti... 2! III. Orgány společnosti:... 2! IV. Historie společnosti... 3! V. Předmět

Více

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2013

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2013 PROFIL SPOLEČNOSTI Akciová společnost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáře pana Vladimíra Minaříka a dne 8.12.2003 zapsána do Obchodního rejstříku,

Více

ZPRACOVÁNÍ ELEKTROODPADŮ V PRAXI

ZPRACOVÁNÍ ELEKTROODPADŮ V PRAXI ZPRACOVÁNÍ ELEKTROODPADŮ V PRAXI ZKUŠENOSTI SE SPOLUPRACÍ S KOLEKTIVNÍMI SYSTÉMY NAKLÁDÁNÍ SE SUROVINAMI VZNIKLÝCH Z ELEKTROODPADŮ NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROODPADY DOPADY AKTUÁLNÍ LEGISLATIVY DO PRAXE 24.9.2015

Více

Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014

Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014 Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014 Iveco Daily 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážená rado města, vážení obchodní partneři, dovoluji si předložit Vám zprávu o činnosti společnosti Služby

Více

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016,

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Výroční zpráva za rok společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s.

Výroční zpráva za rok společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. Výroční zpráva za rok 2015 společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. Obsah výroční zprávy Zpráva nezávislého auditora 1. Základní identifikační údaje 2. Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti

Více

Finanční aspekty tříděného sběru z pohledu obcí - Ekonomika odpadového hospodářství obcí

Finanční aspekty tříděného sběru z pohledu obcí - Ekonomika odpadového hospodářství obcí Finanční aspekty tříděného sběru z pohledu obcí - Ekonomika odpadového hospodářství obcí aktualizované výsledky za rok 2013 Vybrané náklady OH obcí (2003-2013) v Kč/obyv./rok směsný odpad objemný odpad

Více

Výroční zpráva společnosti za rok 2011

Výroční zpráva společnosti za rok 2011 Výroční zpráva společnosti za rok 2011 Obsah Obsah strana 1. Textová část 2-3 2. Statutární orgány společnosti 4 3. 2011 6-23 3.1 Výrok auditora 6-9 3.2 Rozvaha 10-13 3.3 Výsledovka 14-15 3.4 Cash flow

Více

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice č. 2 / 2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Obec Nedakonice S účinností od:

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 25. února 2016 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a mateřského koncernu ENERGIE AG Oberösterreich

Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a mateřského koncernu ENERGIE AG Oberösterreich Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a mateřského koncernu ENERGIE AG Oberösterreich Mateřský koncern ENERGIE AG Oberösterreich AVE CZ je dceřinou společností předního rakouského

Více

Článek 1. Předmět vyhlášky

Článek 1. Předmět vyhlášky Obecně závazná vyhláška města Žlutice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů č. 7/2003 Zastupitelstvo města Žlutice

Více

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 Obec Chlístov Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA

M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2011 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obec Bílsko OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bílsko, včetně systému nakládání

Více

DOTAZNÍK ZA ROK 2016

DOTAZNÍK ZA ROK 2016 Strana 1 z 5 1a) IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE IČ obce ev. č. v systému EKO-KOM typ obce název obce okres WWW STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE REKREAČNÍ OBJEKTY jméno příjmení titul číslo datové schránky ová adresa

Více

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 O B S A H SLOVO jednatele... 3 Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 ZPRÁVA AUDITORA ROZVAHA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Více

o nakládání s komunálním odpadem

o nakládání s komunálním odpadem Obecně závazná vyhláška města Nejdek č. 3 / 2008 o nakládání s komunálním odpadem Město Nejdek na základě usnesení č. ZM/242/9/08 zastupitelstva města ze dne 10. dubna 2008, ve smyslu ustanovení 17 odst.

Více

Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích. Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s

Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích. Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s HODNOCENÍ NÁKLADŮ NA OH V ČR Současný stav hodnocení OH z hlediska nákladovosti nebo celé

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016-2026 Zpracoval(a): Zpracoval: Mgr. Daniel Havlík Datum: 19. 4. 2016 Základní informace souhlasné stanovisko SEA vydáno MŽP dne 22. prosince

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. 2014 Vypracovali: Jana Víšková Milena Holcmanová Schválil: Oldřich Hotař V Otrokovicích dne 5. 6. 2015 Obchodní jméno: HART PRESS, spol. s r.o. Sídlo: Tř. Tomáše

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 kótovaného cenného papíru za období od 1. ledna 2011 do 31. března 2011 19.5.2011 Zpráva statutárního

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

O B E C V Y S O Č I N A

O B E C V Y S O Č I N A O B E C V Y S O Č I N A Z a s t u p i t e l s t v o o b c e V y s o č i n a O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a o b c e V y s o č i n a č. 1 / 2 0 1 5, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE

Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE Profil společnosti Obchodní firma: AKCENTA GROUP SE Sídlo: Gočárova třída 312/52 500 02 Hradec Králové Česká republika IČ: 28252900

Více

Město Bor. Obecně závazná vyhláška Města Bor

Město Bor. Obecně závazná vyhláška Města Bor Město Bor Obecně závazná vyhláška Města Bor č. /.., o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Města

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: starosta@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 2 Rok vydání: 2001 Datum účinnosti: 1. ledna 2002 Typ: platná

Více

Článek č. 1. Předmět úpravy

Článek č. 1. Předmět úpravy Obecně závazná vyhláška č. 1/2002, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem. Zastupitelstvo

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

ZPRÁVA O VZTAZÍCH 2015 (zpráva je součástí výroční zprávy za rok 2015)

ZPRÁVA O VZTAZÍCH 2015 (zpráva je součástí výroční zprávy za rok 2015) se sídlem Komenského 59, PSČ 386 43, Strakonice, IČO: 608 26 843, e-mail: tst@tst.cz, www.tst.cz, tel. 383 318 111, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,

Více

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 1 Obsah: Obsah, přílohy... 2 Základní identifikační údaje.. 3 Výroční zpráva jednatele společnosti.. 4 Valná hromada, jednatelé... 5 Historie

Více

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2011

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2011 PROFIL SPOLEČNOSTI Akciová společnost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáře pana Vladimíra Minaříka a dne 8.12.2003 zapsána do Obchodního rejstříku,

Více

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 1 Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

ímorávskosi- VAA poř. čisii; Článek

ímorávskosi- VAA poř. čisii; Článek ímorávskosi- VAA poř. čisii; Článek Sídlo Zástupce IČ DIČ Bankovní spojení Číslo účtu Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna,

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Technická zpráva. : Odpadové centrum Rožnov pod Radhoštěm. : Město Rožnov pod Radhoštěm. Valašské Meziříčí, Počet stran : 7

Technická zpráva. : Odpadové centrum Rožnov pod Radhoštěm. : Město Rožnov pod Radhoštěm. Valašské Meziříčí, Počet stran : 7 Havlíčkova 234/1 757 01 Valašské Meziříčí tel. 571751811, fax. 571 613334 Zakázkové číslo 14034 Technická zpráva k projektové dokumentaci pro stavební povolení Název stavby : Odpadové centrum Rožnov pod

Více

ZPRÁVA ZA 1.POLOLETÍ ROKU 2005

ZPRÁVA ZA 1.POLOLETÍ ROKU 2005 Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. ZPRÁVA ZA 1.POLOLETÍ ROKU 2005 1. Číselné údaje - rozvaha k 30.6.2005 - výkaz zisku a ztrát k 30.6.2005 2. Textová část - údaje o emitentovi - údaje o činnosti za 1.pololetí

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY k dokumentaci pro provádění stavby Veselí nad Moravou, Chodník ul. Komenského, tř. Masarykova, ul. Svatoplukova, Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2.

Více

Expert na zelenou energii

Expert na zelenou energii Expert na zelenou energii Člen podnikatelské skupiny LUKA & BRAMER GROUP se sídlem v Brně Zaměřená na dodávku technologií pro využití a zpracování odpadů dodávku a servis technologických celků a zařízení

Více

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček MINIWASTE Návrh realizace a zhodnocení inovačního strategického plánu vedoucího k minimalizaci komunálního organického odpadu v zemích EU Pilotní projekt domácího kompostování v městské části Brno-Žebětín

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Zpráva o propojených osobách

Zpráva o propojených osobách Zpráva o propojených osobách Zpráva představenstva obchodní společnosti VIAVIS a.s., se sídlem v Ostravě, Obránců Míru 237/35, PSČ 703 00, identifikační číslo: 25848402, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 AUTA BOREK a. s. Obsah: a) Charakteristika společnosti b) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti c) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

ODSTŘEDIVKA KALŮ (projektové a inženýrské práce)

ODSTŘEDIVKA KALŮ (projektové a inženýrské práce) OBEC MOSTY U JABLUNKOVA 739 98 MOSTY U JABLUNKOVA 800 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU DLE VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 1/2011 OBCE MOSTY U JABLUNKOVA A JEJICH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ A

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

V ý r o č n í. z p r á v a společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. za rok 2007. Obsah

V ý r o č n í. z p r á v a společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. za rok 2007. Obsah V ý r o č n í z p r á v a společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. za rok 2007 Obsah 1. Charakteristika společnosti 2. Historie 3. Předmět podnikání 4. Orgány společnosti 5. Organizační struktura

Více

Výroční zpráva společnosti TSM Semily s.r.o.

Výroční zpráva společnosti TSM Semily s.r.o. Výroční zpráva společnosti TSM Semily s.r.o. za rok 2012 Obsah: 1. O společnosti 2. Činnost společnosti 3. Majetek společnosti 4. Výsledky hospodaření 5. Střediska jejich činnost 6. Shrnutí 1. Společnost

Více

Výroční zpráva 2014/2015

Výroční zpráva 2014/2015 Výroční zpráva 2014/2015 OBSAH 1. Úvodní slovo. 3 strana 2. Profil společnosti 4 3. Podnikatelská činnost. 5 4. Certifikáty 7 5. Významné události 8 6. Zpráva o vztazích... 10 7. Zpráva nezávislého auditora..

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

A. Definice projektu

A. Definice projektu A. Definice projektu Záměrem města Velká Bíteš je vybudovat Regionální odpadové centrum Velká Bíteš jako nejdůležitější součást krajského integrovaného systému nakládání s komunálními odpady v daném regionu.

Více

Oddíl I. Základní ustanovení

Oddíl I. Základní ustanovení MĚSTO OSTROV Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

EKOR, s.r.o. Řešení pro Vaše odpady

EKOR, s.r.o. Řešení pro Vaše odpady Řešení pro Vaše odpady ODLOUČEN ENÍ HODNOTNÝCH SUROVIN zařízen zení pro látkovl tková využit ití aneb: CO DĚLÁME D S KOMUNÁLN LNÍM M ODPADEM NA JIŽNÍ MORAVĚ ZÁKLADNÍ ÚDAJE místo podnikání ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Za hospodářský rok 2007 (období od 01.09.2007 do 31.8.2008) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 28.2. 2009 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

Zpráva o vztazích pro účetní období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o vztazích pro účetní období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o vztazích pro účetní období od 1.1.2014 do 31.12.2014 podle ust. 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), vypracovaná představenstvem

Více

Technické služby VM s.r.o.

Technické služby VM s.r.o. Výroční zpráva společnosti Technické služby VM s.r.o. Obsah: Za rok 2013 1. Slovo úvodem 2. Údaje o společnosti 3. Majetek společnosti 4. Výsledek hospodaření 5. Činnost středisek 5.1. Středisko čistota

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti...

Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti... Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti... 4 Výroční zpráva povinné náležitosti ústav... 6 Výroční zpráva za rok

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2010 až 31.3.2010 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 OBEC MIROŠOVICE Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více