AKTIVITY JEDNOTLIVÝCH STANOVIŠŤ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTIVITY JEDNOTLIVÝCH STANOVIŠŤ"

Transkript

1 AKTIVITY JEDNOTLIVÝCH STANOVIŠŤ ekoprogramu pro II. stupeň ZŠ v oblasti témat pro udržitelný rozvoj a životní styl Projekt je financován z prostředků EU Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

2 Obsah Úvod...3 Stanoviště Svět kolem nás (téma Udržitelný rozvoj)...3 Stanoviště Přírodní živly...7 Potravinový řetězec...11 Stanoviště Co je to bio...13 Stanoviště Přirozené potraviny (bio II)...16 Stanoviště Životní styl...16 Stanoviště Odpady...19 Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

3 Úvod Tento dokument obsahuje v jednotlivých kapitolách textové, tabulkové a graficky zpracované materiály pro jednotlivá stanoviště ekoprogramu včetně použitých zdrojů. Stanoviště Svět kolem nás (téma Udržitelný rozvoj) Porovnání USA, Keňa, ČR CHARAKTERISTIKA KEŇA USA ČR Rozloha státu km km km 2 Počet obyvatel (údaj z roku 2007) (z r. 2011) Průměrný věk dožití (střední délka života) Ženy 47,1 let Muži 48,8 let 77,85 let Ž 80,7 let M 74,7 let Počet narození na 1000 obyvatel (porodnost) Počet zemřelých při narození na 1000 obyvatel (kojenecká úmrtnost) Průměrná váha dospělého obyvatele HDP na 1 obyvatele tj. hrubý domácí produkt* v amerických dolarech v r ,89 (z r. 2009) 14,18 (z r. 2009) 8,89 56,01 (z r. 2009) 6,30 (z r. 2009) 3, kg 80,7 kg 74,8 kg $ $ $ * HDP je celková produkce výrobků a služeb daného státu za 1 rok vyjádřená penězi na 1 obyvatele ČR zaujímá 28. místo ze 175 hodnocených zemí světa podle indexu lidského rozvoje Tři miliardy lidí žijí s denním příjmem nižším než 2 dolary. Každé šesté dítě na světě pracuje. Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

4 Udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a respektuje přírodní zákony. Něco o ropě 95% všeho zboží vyžaduje pro svou výrobu ropu. Podle optimistických odhadů zásoby ropy vydrží pouhých 60 let. Téměř polovina světových zásob ropy se nachází v Perském zálivu (Saudská Arábie, Irák, Irán..). Ropa je obchodovatelná v barelech. Jeden barel je přibližně 159 litrů. Naleziště ropy se nachází pod nepropustnými vrstvami půdy, a to v hloubkách až 8 kilometrů, ropa se tedy musí získávat pomocí vrtů. ejvětším spotřebitelem ropy je USA, které se podílelo na světové spotřebě ropy v roce 2007 až 23,9% (počet obyvatel 315,6 milionů r. 2013). Když vezmeme v úvahu, že v tom samém roce celá Afrika (počet obyvatel 1 miliarda r. 2012) se se svou spotřebou dostala na úroveň 3,5%, tak je to obrovský nepoměr. ČR byla na úrovni 0,3% ze světové spotřeby (počet obyvatel 10,5 milionů r. 2012). Věděli jste, že za každou kalorií běžně vyráběných potravin se ukrývá 10 kalorií z ropy? A že na výrobu jednoho počítače se průměrně spotřebuje desetinásobek ropy, než váží samotný počítač? Víte, co všechno se vyrábí z ropy? Světový hlad Počet obyvatel planety je téměř 7 miliard a z toho 850 milionů lidí trpí chronickým hladem. Každý den zemře hladem lidí, z toho dětí tj., že každých 5 sekund zemře na světě 1 dítě hladem. Podle výzkumu Organizací pro výživu a zemědělství je zemědělská produkce bez problémů schopna uživit všechny lidi na světě nyní i v budoucnosti. Problém tedy tkví v distribuci (rozdělení) potravin. Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

5 Zatímco téměř miliarda lidí hladoví, v mnoha zemích, ale zejména v USA a Japonsku, jsou stále populárnější soutěže jedlíků. Soutěže většinou spočívají v konzumaci co největšího množství jídla během relativně krátkého časového limitu (10-15 minut). Za jedlíka číslo jedna byl v roce 2007 považován Joey Chestnut, který spořádá v 8 minutách 103 hamburgerů. Tyto soutěže jsou projevem neúcty vyspělých zemí k potravinám. Čtvrtinu našeho odpadu tvoří potraviny. V USA skončí v koši % jídla tyto americké přebytky jídla by nasytily celou Afriku! Rasy (lidská plemena) Zde jsou k dispozici obrázky postav (dle lidských ras) Evropana, Afričana a Asijce. + text: Všechny rasy jsou si rovné Testové otázky: Která z následujících tvrzení jsou správná? 1. tvrzení A. Chudé krajiny (zejména státy Asie a Afriky) tzv. státy čtvrtého světa se vyznačují vysokou porodností, ale také zároveň nízkým průměrným věkem dožití. B. Vyspělé kapitalistické státy (např. USA, Německo) tzv. státy prvního světa se vyznačují vysokou porodností a zdravým životním stylem. C. Česká republika patří mezi státy s nízkými příjmy, což se odráží také v nízké úrovni HDP na 1 obyvatele. 2. tvrzení A. Ropa je nevyčerpatelný zdroj energie, který je rovnoměrně rozložen po celém světě. B. Ropa je první na žebříčku vyčerpatelnosti zdrojů, což je vzhledem k jejímu strategickému významu alarmující skutečnost. Podle odhadů její zásoby vydrží cca 60 let. C. Z ropy lze vyrobit pouze pohonné hmoty jako benzín nebo motorovou naftu. Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

6 3. tvrzení A. Světový hlad je problém nedostatku potravin na planetě. B. Hladem na světě trpí zanedbatelná část obyvatelstva, protože zemědělská produkce je schopna uživit všechny obyvatele planety. C. Světový hlad jako globální problém tkví ve špatném rozdělení potravin mezi lidi na planetě. 4. tvrzení A. Ve světě existují 3 základní lidské rasy, a to bílá žijící převážně v Evropě, žlutá žijící převážně v Asii a černá žijící převážně v Africe. Dále existují i smíšené rasy (např. mulat, mestic aj.), které jsou typické pro většinu zemí Latinské Ameriky. B. Mongoloidní rasa se vyznačuje tmavou pletí, černými kudrnatými vlasy a atletickou postavou. Je to nejrozšířenější lidská rasa na světě. C. Rasa (lidské plemeno) je skupina lidí, kterou spojuje dlouhodobý společenský vývoj a podle podílu jednotlivých ras na světě se určuje jejich důležitost. Další aktivity k UR: 5. Vyjmenujte po jednom chudém státu z Afriky, Ameriky, Asie a z Austrálie a Oceánie. 6. Na kterém kontinentu je nejvíce chudých států? (pomůckou je mapa světa a seznam nejméně rozvinutých států světa) ejméně rozvinuté státy světa 50 států podle abecedního pořadí (údaj z roku 2008): Afgánistán, Angola, Bangladéš, Benin, Bhután, Burkina Faso, Burundi, Čad, Demokratická republika Kongo, Džibutsko, Eritrea, Etiopie, Gambie, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Jemen, Kambodža, Kiribati, Komory, Laos, Lesotho, Libérie, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritánie, Mosambik, Myanmar (Barma), Nepál, Niger, Rovníková Guinea, Rwanda, Samoa, Senegal, Sierra Leone, Somálsko, Středoafrická republika, Sudán, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Šalamounovy ostrovy, Tanzanie, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Východní Timor, Zambie Zdroje k UR: Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

7 https://cs.wikipedia.org/wiki/spojené_státy_americké ho_rozvoje Zdroje ropa: Zdroje hlad: Stanoviště Přírodní živly Přírodní živel je neovladatelná přírodní síla, která je nezbytným předpokladem (zdrojem) života. Na planetě Zemi máme 4 přírodní živly: zemi, vodu, vzduch a oheň. Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

8 Někdy přírodní živly mohou mít i ničivý charakter např. zemětřesení, záplavy, uragány apod. Tímto si můžeme uvědomit sílu přírody, nad kterou nikdy nezvítězí člověk, ať pochází z jakkoliv civilizované a vyspělé společnosti. Mnohem moudřejší je přírodu respektovat a žít v souladu s jejími zákony. Asi 70% našeho těla je tvořeno vodou. V minulosti lidé před vodou měli respekt. To se změnilo v 19. a hlavně 20. století s rozvojem techniky. Lidé začali řeku přetvářet, zkracovat a prohlubovat její tok, upravovat břehy, aby získali úrodná pole. Člověk se domníval, že vodu ovládl, a tak postavil domy, silnice a továrny v záplavovém území řek, odvodnil a začal obdělávat podmáčené údolní louky a mokřady. Délka vodních toků se v ČR od začátku 20. století zkrátila asi o jednu třetinu. Zároveň došlo k zásadním změnám celé krajiny člověk změnil složení lesních porostů, rozšířil zpevněné plochy, a tak se snížila schopnost krajiny zadržovat vodu. V posledních dvou desetiletích si začínáme uvědomovat (díky častým povodním), že naše vítězství nad vodou bylo zdánlivé. Nyní hledáme řešení jak to napravit, ale žádný jednoznačný návod jak zabránit povodním či nedostatku vody neexistuje. Základním principem zlepšení vodního režimu krajiny (a tedy i protipovodňové ochrany) je zpomalení odtoku z povodí. Ale jak toho dosáhnout? Průzkumy prokázaly mimořádnou schopnost lesa zadržovat srážkovou vodu. Les původně tvořil přirozený půdní kryt na téměř celém území ČR. V současnosti se rozkládá přibližně na třetině území (33%). Každý Čech spotřebuje v průměru 120 litrů vody denně. Američan dokonce 300 litrů denně! Ve skutečnosti opravdu potřebujeme jen ca. 95 litrů vody denně. Co tvoří rozdíl mezi skutečně potřebnou vodou? Např. voda z kapajícího kohoutku, protékající záchod, necháme-li téct vodu během čištění zubů nebo mytí rukou, pokud myjeme nádobí pod tekoucí vodou Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

9 nebo pokud si necháváme odtéct vodu, než bude dostatečně studená nebo teplá. Průměrná rodina tedy spotřebuje o 100 litrů vody více, než doopravdy potřebuje. Vzduch je směs plynů tvořící plynný obal Země - atmosféru - sahající až do výše asi 100 km. Má vliv na všechny chemické proměny jak v nerostné přírodě respektive v neživé přírodě, tak i v živých organismech. Prakticky všechny živé organismy (živá příroda) by bez kyslíku z ovzduší nemohly vůbec existovat. Jak dlouho vydrží člověk bez vzduchu? Jen pár minut, pak začínají odumírat mozkové buňky. Zkuste si to! Země půda. Půda tvoří nejsvrchnější vrstvu země a je prostoupená vodou, vzduchem a organismy. Vzniká velmi dlouho postupným rozkladem zbytků těl rostlin a živočichů, které se mísí s drobnými částečkami nerostů a hornin. Pro kvalitu půdy jsou velmi důležití nejrůznější drobní živočichové, jako např. žížaly, krtci a spousty druhů hmyzu. Půda je stejně důležitá jako ostatní živly, je zdrojem potravy. Potřebují ji rostliny ke svému růstu a ty jsou zase velmi důležité pro člověka a všechny živočichy. Jednak jako zdroj potravy, ale i jako zdroj kyslíku. Bohužel i půda je ohrožena. Každým dnem přibývají na planetě další lidé, ti potřebují někde bydlet, tak zabírají půdu, kde by mohl být les nebo pole. Tím že se rozšiřují obydlená místa, jsou vytlačovány nejen původní rostliny, ale i živočichové. Znáte ve svém okolí místo, kde dřív bývalo pole, louka nebo les a nyní jsou tam postavené nové domy? Oheň je zdroj energie, světla a tepla. Poprvé dokázali lidé rozdělat oheň asi let před naším letopočtem a jeho objevení změnilo navždy život lidí. Oheň sloužil a slouží dodnes jako velký pomocník chrání před chladem, poskytuje světlo, pomáhá připravit pokrm, jeho žár pomáhá při zpracování surovin (tavení kovů, vosku, vypalování hlíny) nebo pomocí ohně vyrábíme páru k pohonu strojů (parní stroj, parní turbína). Stejně jako je oheň Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

10 dobrý sluha, může být i zlým pánem a to v případě, kdy nad ním ztratíme kontrolu, a oheň se rozroste do nebezpečného požáru, který ničí přírodu, majetek a životy lidí. Největším přirozeným zdrojem energie a světla je Slunce. Díky němu může existovat život na zemi, protože jeho záření je základním předpokladem fotosyntézy. Během fotosyntézy dochází k přeměně slunečního záření, vody a oxidu uhličitého v kyslík a organické sloučeniny, především cukry, které jsou živinami pro rostliny. Je to jediný proces, kterým slunce pohání život na zemi. Energie ze Slunce má pro nás velký význam, je to jeden z obnovitelných zdrojů energie. K využití ohně k výrobě elektrické energie jsou zapotřebí většinou neobnovitelné zdroje energie (uhlí, ropa, zemní plyn). Umíte si představit život bez energie, bez Slunce? Vyjmenujte, co vše je závislé na elektrické energii. Testové otázky: 1. Člověk vydrží bez příjmu vody: a) pár dní b) pár hodin c) týden 2. Příčinou povodní jsou zejména: a) velké větry, které zanáší srážky na jedno místo b) zásadní zásahy člověka do úpravy řek, lesů a polí c) zvětšené srážky 3. Člověk vydrží bez vzduchu: a) pár dní b) pár hodin c) pár minut Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

11 4. Ke kvalitě půdy přispívají: a) žížaly, krtci a další drobný hmyz b) plechovky, plasty, staré baterie, které obohatí půdu o důležité minerály c) chemická hnojiva 5. Základním přírodním zdrojem energie pro život je a) uhlí b) jaderná energie c) energie ze Slunce Zdroje: Skripta pro lektory ekoprogramů k projektu 50 nápadů pro děti, jak přispět k záchraně planety, Sophie Jawna www. pvk.cz/jak-a-proc-setrit-vodou.html Potravinový řetězec Potravinový koloběh je většinou znázorněn diagramem (VIZ. OZNAČENÍ STANOVIŠTĚ), který nám ukazuje, jak se navzájem požírají jednotlivé druhy živočichů. Každý druh potřebuje ke svému životu základní stavební látky cukry, tuky bílkoviny. A ty získávají buď z jiných druhů živočichů, nebo rostlin. Rostliny stojí vždy na začátku jakéhokoliv potravního řetězce. Na jeho vrcholu (konci) je predátor, kterého již žádný jiný druh nekonzumuje. Nyní si uvedeme konkrétní příklad potravinového řetězce. Květina v lese bere své živiny z půdy a vody, aby mohla rozkvést. Potom se na květ slétají motýli, včely, vosy, kteří květinu opylují. Ti se posléze stanou potravou ptáků nebo obojživelníků či plazů. Samotnou květinu Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

12 spase například srnka. Pták se stane potravou pro dravce, srnu uloví šelma nebo člověk. Nestrávené zbytky potravy se dostávají znovu do oběhu, protože se stávají humusem, který je živinami pro květiny, trávu a stromy a celý řetězec se znovu a znovu opakuje. Můžete si vybavit další příklady. Pokud se tento koloběh někde přeruší, může nastat problém. Když například člověk vyhubil v České republice velké šelmy, přemnožily se srn, které potom okusují výhonky a kůru mladých stromků, což narušuje přirozenou obnovu lesa. Člověk potom musí lovem napravovat to, co způsobil. A co třeba moucha. Tu považujeme za obtížný hmyz, který roznáší nemoci. Můžeme ji vyhubit? Odpověď je ne. Každý živočich má v přírodě nezastupitelné místo a jeho vyhubením by došlo k narušení rovnováhy nebo dokonce k dominovému efektu, kdy vyhubením jednoho druhu, by došlo k vymření dalších na něm závislých živočichů. Je třeba si uvědomit, že příroda nám poskytuje spoustu služeb, bez kterých se neobejdeme a které nám nikdo jiný nabídnout nemůže. Potraviny, dýchatelný vzduch, pitnou vodu, suroviny pro výrobu všeho, co používáme - to všechno máme právě od přírody. Tím, že přírodu ničíme, si pomalu, ale jistě podřezáváme větev, na které sami sedíme. Testové otázky: 1. Vyber správný potravinový řetězec a) obilí mouka- chléb večeře b) dub chroust sýkora poštolka c) slimák zelí koza žížala pavouk Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

13 2. Vyber pravdivé tvrzení: a) Komár je obtížný hmyz a měl by být vyhuben. b) Komár je na vrcholu potravinového řetězce, protože saje krev člověku. c) Komár je důležitou součástí přírody, protože je potravou pro další živočichy (žáby, ptáky) a jeho vyhubení by vedlo k narušení rovnováhy v přírodě. 3. Kdo stojí na vrcholu potravinového řetězce? a) Predátor, kterého již žádný jiný druh nekonzumuje b) rostliny c) srnka 4. Jaké základní stavební látky potřebují živočichové ke svému životu? a) cukry, tuky, bílkoviny b) přídatné látky c) cihly a maltu 5. Sestavte minimálně jeden potravinový řetězec. Za každý správně použitý obrázek získáváte 1 bod. Zdroje: Skripta pro lektory ekoprogramů k projektu Stanoviště Co je to bio Víte, že: luštěniny mají větší množství bílkovin než maso, a přitom neobsahují na rozdíl od masa téměř žádný tuk. Jakýkoli druh masa totiž obsahuje min. 20% tuku. u nás roste až 7 druhů obilnin, a přitom většina potravinových výrobků se vyrábí pouze ze pšenice z pohanky lze uvařit dobrou kaši ke snídani nebo z ní udělat pohankové rizoto či karbanátky Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

14 z jáhel se dá připravit sladký dezert v podobě jahelných kuliček či jahelné rizoto ječné kroupy velmi dobře čistí lidská střeva semínka jsou plná vitamínů v přírodní podobě zelenina je jedna z nejvhodnějších potravin pro člověka, protože obsahuje přibližně stejné množství vody jako lidské tělo (60-70%) Ekologické zemědělství představuje zemědělský systém, který se snaží spotřebitelům poskytovat čerstvé, chutné a autentické potraviny, a přitom respektovat přirozené přírodní procesy. Při produkci biopotravin nesmí být užito umělých hnojiv, ošetřovacích prostředků a jiných látek, které narušují životní prostředí nebo se v něm přirozeně nevyskytují. Bioprodukt, je jakákoliv surovina rostlinného nebo živočišného původu, která pochází z ekologického hospodářství a je na ni vystaven platný certifikát. Biopotravina je potravina vyrobená z produktů ekologického zemědělství za podmínek určených zákonem, která splňuje specifické požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost (např. bez použití umělých hnojiv, škodlivých chemických postřiků či geneticky modifikovaných organismů (GMO) a výrobků na jejich bázi.) V souvislosti s bioprodukty se smí užívat výrazy jako biologický, organický a ekologický, anebo předpony bio a eko. Použití těchto výrazů pro jiné než certifikované produkty ekologického zemědělství je v rozporu se zákonem a může být sankciováno pokutou. Přesto se však stává, že jiní výrobci používají tyto výrazy na svých výrobcích neoprávněně a klamou tak spotřebitele. Dále pouze bioprodukty mohou mít na svých obalech logo ekologického zemědělství. "Kódy E s trojmístnou číslicí na obalech potravin označují přidané chemické látky do dané potraviny. Důvody jejich přidávání do potravin jsou různé: prodloužení trvanlivosti, lepší vzhled výrobku, lákavá vůně atd. "Konzumace regionálního ovoce a zeleniny podporuje místní pěstitelé, nezatěžuje tolik životní prostředí a je pro zdraví našince vhodnější. Příroda ví nejlépe, kde co roste a pro koho je to určeno." Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

15 82% Čechů kupuje banány v supermarketech jednou i vícekrát do týdne, z toho 10% Čechů kupuje banány denně, přitom banány se pěstují na opačné straně Země a pouze jejich doprava k nám nesmírně zatěžuje životní prostředí. Hlavní cíl reklamy je především prodat výrobek. Reklama má především psychologický charakter než informativní. V první řadě chce tedy přesvědčit zákazníka, aby si daný výrobek koupil, i když to neměl v plánu. Z reklamy se téměř nic nedozvíte o složení výrobku a jeho kvalitě. Dávejte si proto pozor, abyste se nedali ovlivnit reklamou, ale při nákupu zejména potravin si vybírali s rozumem pro vaše zdraví. Pozor na nevhodné laskominy u pokladen! Testové otázky: 1. otázka Pojem ekologický znamená a) nezpracovaný b) šetrný k přírodě c) neochucený 2. otázka Hlavním důvodem přidávání éček do potravin je: a) podpora zdraví b) business - zisk výrobců potravin c) likvidace plísní 3. otázka Reklama je především prostředek a) ovlivňování chování spotřebitele b) informování o kvalitách výrobku c) jak informovat spotřebitele o tom nejlepším, co na trhu je Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

16 4. otázka České logo pro biopotraviny je a) modrožlutý list b) bílé hvězdičky na modrém podkladu c) bílo zelená zebra Zdroje: 5. Vyberte si z našeho malého obchodu 2 vhodné výrobky dle jejich složení. Za každý získáte 1 bod. Skripta pro lektory ekoprogramů k projektu Stanoviště Přirozené potraviny (bio II) Přiřaď správné názvy k luštěninám. (názvy + nádoby s luštěninami) Přiřaď správné názvy k obilninám. (názvy + nádoby s obilninami) Přiřaď správné názvy k semínkům. (názvy + nádoby se semínky) Některá semínka můžete i ochutnat. Stanoviště Životní styl Životní styl je souhrn každodenních návyků, způsobů realizace opakovaných činností, způsobů chování člověka a také souhrn životních hodnot. Životní styl je nejvíce ovlivňován vzděláním a až pak rodinnými zvyky a dalšími faktory. Životní styl může být výrazně ovlivněn reklamou (v TV, na internetu, na billboardech apod.). Životní styl je široký pojem, který zahrnuje např.: stravovací návyky spánkový režim Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

17 způsoby dopravy do pravidelně navštěvovaných míst (škola) způsoby chování k lidem způsob oblékání péči o domácnost a své věci aktivity ve volném čase atd. Rčení (lidové moudrosti) o stravovacích návycích: Polévka je grunt, kdo ji nejí, je špunt. Jíme proto, abychom žili, nežijeme proto, abychom jedli. Nechť strava je tvým lékem. Hippokrates, antický lékař, 2. st. n. l. Polévka je grunt, maso je špunt. Výživná strava je nade všechny léky. Čínské lidové rčení Hlad je nejlepší kuchař. Konzumerismus je tendence, chování nadměrně nakupovat a hromadit předměty a požitky za účelem zvyšování osobního štěstí. Často je předmětem kritiky a není v souladu s udržitelným rozvojem. Konzumerismus ve smyslu nakupování zboží či spotřebě materiálů v přemíře nad základními potřebami je starý jako první civilizace. S tím, jak konzumerismus stoupl do povědomí, vytvořil se proti němu opačný způsob života - dobrovolná skromnost. Toto hnutí, na západě čím dál tím populárnější si klade za cíl návrat k přírodě - resp. omezení nadměrné spotřeby, přiměřené přizpůsobení vlastních nároků především materiálních, ale i duchovních a intelektuálních. Pojem aktivní životní styl ve vědecké literatuře dosud není patřičně vysvětlen. Většinou je chápán jako zdravý životní styl spjatý s pohybovou aktivitou. Dnes stoupá podíl duševně pracujících lidí tj. jejich zaměstnání je převážně sedavé, a pokud ve svém volném čase Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

18 nezapojí fyzickou aktivitu do svého života, dá se naopak říct, že žijí pasivním způsobem života. To samé platí o dětech, když dopoledne sedí ve škole a odpoledne u PC nebo televize. Podle odborníků minimální doba spánku pro děti ve věku od 7-12 let je 10 hodin a pro starší žáky min. 8,5 hodiny. Testové otázky: 1. V kolik hodin nejpozději by měl pravidelně chodit spát 12-letý Petr, když vstává v 6,30 hod. do školy? a) 20,30 hod b) 19,00 hod. c) 21,30 hod. 2. Cílem životního stylu dobrovolné skromnosti je: a) ušetřit rodinám více peněz b) návrat k přírodě a udržitelný rozvoj společnosti c) nechlubit se před chudšími obyvateli 3. Ideální aktivitou po škole je a) pohybová aktivita (sport nebo pohybové hry) nejlépe na čerstvém vzduchu b) studium v knihovně nebo na internetu c) nakupování v obchodním centru 4. Vhodný jídelníček se vyznačuje: a) každodenní konzumací masa a ovoce b) vynecháním snídaně a pravidelnou konzumací cukru c) pravidelnou snídaní a teplým obědem včetně polévky Další aktivity k Životnímu stylu: 5. Vypiš 3 způsoby trávení volného času doma místo sledování TV a hraní PC her či surfování po internetu:. Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

19 6. Vypiš 3 pohybové hry, které můžeš hrát s kamarády venku bez použití jakéhokoliv míče:.. Zdroje: Aktivní životní styl vysokoškoláků, disertační práce rok 2010, PaedDr. Zdeněk Valjent Skripta pro lektory ekoprogramů k projektu Stanoviště Odpady Zde probíhá běžecká soutěž v třídění odpadů popsána v didaktice ekoprogramu. Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

Příloha č. 1. Kódovací kniha Jednotka měření: pořad

Příloha č. 1. Kódovací kniha Jednotka měření: pořad Příloha č. 1 Kódovací kniha Jednotka měření: pořad 1 Země původu kód 2 Kontinent kód 1 Alžírsko 1 Afrika 2 Angola 1 Afrika 3 Benin 1 Afrika 4 Botswana 1 Afrika 5 Burundi 1 Afrika 6 Burkina Faso 1 Afrika

Více

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Země Měnový kód Měna Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR euro 35 Andorra EUR euro 40 Angola USD americký

Více

Príloha k opatreniu z 15. decembra 2009 č /2009

Príloha k opatreniu z 15. decembra 2009 č /2009 Príloha k opatreniu z 15. decembra 2009 č. 283.302/2009 Časť A Objektivizované platové koeficienty pre základnú stupnicu platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (príloha č. 1 k

Více

Krajina Menový kód Mena Základné sadzby stravného Afganistan EUR euro 32 Albánsko EUR euro 33 Alžírsko USD americký dolár 42 Andorra EUR euro 42

Krajina Menový kód Mena Základné sadzby stravného Afganistan EUR euro 32 Albánsko EUR euro 33 Alžírsko USD americký dolár 42 Andorra EUR euro 42 Afganistan EUR euro 32 Albánsko EUR euro 33 Alžírsko USD americký dolár 42 Andorra EUR euro 42 Angola EUR euro 40 Antigua a Barbuda USD americký dolár 52 Argentína EUR euro 37 Arménsko EUR euro 27 Austrália

Více

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO A Afganistán USD americký dolar 40,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko USD americký dolar 45,- Andorra EUR euro 40,- Angola USD americký dolar 60,- Argentina USD americký dolar 45,- Arménie USD americký dolar

Více

Jana Kortanová: Umělá potratovost ve světě 56

Jana Kortanová: Umělá potratovost ve světě 56 Jana Kortanová: Umělá potratovost ve světě 56 PŘÍLOHY Příloha 1 Počet bezpečných a nebezpečných UPT (v milionech) ve světových regionech a subregionech v letech 1995, 2003, 2008 Příloha 2 Obecná míra umělé

Více

Neživé přírodniny. Hmotné předměty. výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody

Neživé přírodniny. Hmotné předměty. výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody Neživé přírodniny Hmotné předměty výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody Neživé vzduch voda minerály horniny půda Živé rostliny živočichové ( člověk ) houby bakterie VZDUCH Vzduch

Více

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO A Afganistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 40,- Andorra EUR euro 40,- Angola USD americký dolar 60,- Argentina USD americký dolar 40,- Arménie EUR euro 35,- Austrálie a Oceánie

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH VoIP Telefon Siemens A510IP 1 832,50 Kč 49,17 Kč 2 199,00 Kč 59,00 Kč VoIP Telefon Siemens C610IP 1 999,17 Kč 62,50 Kč 2 399,00 Kč 75,00 Kč HAG Linskys WRP400 2 415,83 Kč 74,17 Kč 2 899,00 Kč 89,00 Kč

Více

Přenos hlasových dat v rámci služby RowNet pevná linka nebo pevná linka v mobilu do ČR Destinace Slabý provoz Silný provoz

Přenos hlasových dat v rámci služby RowNet pevná linka nebo pevná linka v mobilu do ČR Destinace Slabý provoz Silný provoz Přenos hlasových dat v rámci služby RowNet pevná linka nebo pevná linka v mobilu do ČR Destinace Slabý provoz Silný provoz Pevné sítě ČR 0.32 0.60 GSM sítě ČR 1.00 1.00 Přenos hlasových dat v rámci služby

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 5. Průřezové téma - ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Ekosystémy les (les v našem okolí; produkční a mimoprodukční významy lesa) pole (změny okolní krajiny vlivem význam způsoby

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu Poznáváme přírodu

Více

Grantová smlouva (více příjemců) PŘÍLOHA IV - PLATNÉ SAZBY PRO PŘÍSPĚVKY NA JEDNOTKOVÉ NÁKLADY

Grantová smlouva (více příjemců) PŘÍLOHA IV - PLATNÉ SAZBY PRO PŘÍSPĚVKY NA JEDNOTKOVÉ NÁKLADY PŘÍLOHA IV - PLATNÉ SAZBY PRO PŘÍSPĚVKY NA JEDNOTKOVÉ NÁKLADY KLÍČOVÁ AKCE 2 1. Projektové řízení a organizace Příspěvek na aktivity koordinující organizace: 500 EUR na měsíc. Příspěvek na aktivity ostatních

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

Vysoká cena základních práv

Vysoká cena základních práv POTRAVINOVÁ BEZPEČNOST Vysoká cena základních práv Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008 Odkazy (nejnovější dostupné údaje) Lepší situace Nad průměrem Pod průměrem Horší situace Nedostatečné

Více

Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální stav k 1.4.2014

Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální stav k 1.4.2014 Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů Aktuální stav k 1.4.2014 Země výkonu práce Přepočítací relace Stanovená měna Náhradní měna Přepočítací relace

Více

VY_32_INOVACE_02.19 1/7 3.2.02.19 Člověk a příroda

VY_32_INOVACE_02.19 1/7 3.2.02.19 Člověk a příroda 1/7 3.2.02.19 Společenstvo organismů cíl - znát pojem společenství - uvést příklad rostlinného a živočišného společenství - ve vodě i na souši žijí společně druhy organismů, vytváří rostlinná a živočišná

Více

OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky. z 12. decembra 2012,

OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky. z 12. decembra 2012, Strana 2714 Zbierka zákonov č. 401/2012 Čiastka 99 401 OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. decembra 2012, ktorým sa ustanovujú základné sadzby v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných

Více

CETEL - TELEFONOVÁNÍ

CETEL - TELEFONOVÁNÍ 1. str. Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) Ceny IP hovorů do zahraničí (Kč/min) Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč Mobilní sítě 4,68 Kč 4,68

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná VESMÍR za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná vznikají první atomy, jako první se tvoří atomy vodíku HVĚZDY první hvězdy

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.12.2006 KOM(2006) 800 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2006 na odměny úředníků a smluvních

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2.4.2008 KOM(2008) 161 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2007 na odměny úředníků,

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Exkurze Biofarma JURÉ (Pracovní list) Označení: EU-Inovace-Ex-Př-07 Předmět: Přírodopis Cílová skupina: 6. - 9. třída

Více

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006 Název školy Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1

Více

CETEL - TELEFONOVÁNÍ

CETEL - TELEFONOVÁNÍ 1. str. Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz Ceny IP hovorů do zahraničí Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč Mobilní sítě 4,68 Kč 4,68 Kč Bílá linka - 840 1,92

Více

O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 4. listopadu 2014. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015

O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 4. listopadu 2014. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015 Rozesláno dne Sbírka ČUS I./2015 31.12.2014 I. O z n á m e n í 242 VYHLÁŠKA ze dne 4. listopadu 2014 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015 Ministerstvo financí stanoví podle

Více

Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min)

Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) MB: 326 100 001 info@cerberos.cz Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) Ceny IP hovorů do zahraničí (Kč/min) Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč

Více

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový Příloha k Vyhlášce č. 417/2008 Sb. v cizí měně pro rok 2009 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra Angola 60,- Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Austrálie

Více

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar A Afghánistán EUR euro 35,- Angola Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra 60,- Austrálie a Oceánie - ostrovní státy 1) Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Ázerbájdžán EUR euro 35,-

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

II. N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2015 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016

II. N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2015 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 II. N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2015 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1 Základní

Více

392/2012 Sb. VYHLÁŠKA

392/2012 Sb. VYHLÁŠKA 392/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. listopadu 2012 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Více

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016

Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016 Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016 Země Měnový kód Měna Základní sazby zahraničního stravného Afghánistán EUR euro 40 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR

Více

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH 1.1 Cenný balík Cena je stanovena podle hmotnosti a příslušné cenové skupiny Cen. skupina 50 51 52 53 54 55 Hmotnost do Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Více

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Správným jídlem lze pozitivně ovlivnit schopnost koncentrace, duševní schopnosti a odolnost vůči stresu. Ing. Tereza

Více

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH STANDARDNÍ BALÍK - PRIORITNÍ 50 51 52 53 54 55 bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH 1 kg 265,00 388,00 449,00 530,00 431,00 511,00 2 kg 280,00 418,00 490,00

Více

Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012

Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012 Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1

Více

Důsledky nedostatku pitné vody

Důsledky nedostatku pitné vody Důsledky nedostatku pitné vody Není možné žít bez pitné vody. Když člověk nemá pravidelný přísunu pitné vody dochází k postupné dehydrataci, jejímž prvním příznakem je pocit žízně je tedy logické, že dehydratovaný

Více

Afrika obyvatelstvo. Antonín Věžník. OPVK Inovace výuky geografických studijních oborů, CZ.1.07/2.2.00/

Afrika obyvatelstvo. Antonín Věžník. OPVK Inovace výuky geografických studijních oborů, CZ.1.07/2.2.00/ Afrika obyvatelstvo Antonín Věžník OPVK Inovace výuky geografických studijních oborů, 4.12.2014 1 Vývoj počtu obyvatel Afriky (podle http://www.demografie.info/?cz_popvyvoj_svet_af) Pozn. R. 2009 překročila

Více

Rozesláno dne Sbírka ČUS I./ O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 3. listopadu 2016

Rozesláno dne Sbírka ČUS I./ O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 3. listopadu 2016 Rozesláno dne Sbírka ČUS I./2017 31.12.2016 I. O z n á m e n í 366 VYHLÁŠKA ze dne 3. listopadu 2016 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017 Ministerstvo financí stanoví podle

Více

Pracovní list Tropické deštné lesy

Pracovní list Tropické deštné lesy Pracovní list Tropické deštné lesy 1) Přečtěte si následující text a: a. červeně označte informace týkající se přírodních poměrů tropického deštného lesa b. modře označte informace týkající se fauny tropického

Více

Podmínky působící na organismy: abiotické - vlivy neživé části prostředí na organismus biotické - vlivy ostatních živých organismů na život jedince, m

Podmínky působící na organismy: abiotické - vlivy neživé části prostředí na organismus biotické - vlivy ostatních živých organismů na život jedince, m Přednáška č. 4 Pěstitelství, základy ekologie, pedologie a fenologie Země Podmínky působící na organismy: abiotické - vlivy neživé části prostředí na organismus biotické - vlivy ostatních živých organismů

Více

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme účtování volání prostřednictvím sekundové tarifikace od počátku volání (uvedené ceny jsou bez DPH)

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme účtování volání prostřednictvím sekundové tarifikace od počátku volání (uvedené ceny jsou bez DPH) Ceník vnitrostátního volání Místní a dálkové volání Volání do mobilních sítí operátorů v ČR Memobox Internet** Druh volání Volání do neveřejných telefonních sítí Cíl volání Cena /min Minimální délka volání

Více

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Žádost o fin. podporu z OP VK - IP obl. podpory unit costs

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Žádost o fin. podporu z OP VK - IP obl. podpory unit costs Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

Ceny mezinárodních hovorů, špička/mimo špičku v cenách bez DPH. name setup_price skip for price for2 Afghánistán

Ceny mezinárodních hovorů, špička/mimo špičku v cenách bez DPH. name setup_price skip for price for2 Afghánistán Ceny mezinárodních hovorů, špička/mimo špičku v cenách bez DPH Interlan s.r.o. name setup_price skip for price for2 Afghánistán 0 Afghánistán 9,26 peak Afghánistán 9,26 offpeak Afgánistán - mobil 0 Afgánistán

Více

cenik IP telefonie Michal Hejzlar Sartoriova 28/13 169 00 Praha 6 Připojení k internetu zdarma

cenik IP telefonie Michal Hejzlar Sartoriova 28/13 169 00 Praha 6 Připojení k internetu zdarma cenik IP telefonie ČR - cena/min. bez DPH špička mimo špičku ČR - EMERGENCY 0 Kč 0 Kč ČR 116XX, 199 NA ÚČET VOLANÉHO 0 Kč 0 Kč ČR 800, 822 0 Kč 0 Kč ČR 910 0,77 Kč 0,77 Kč ČR 8XX 0,79 Kč 0,79 Kč ČR PRIVATE

Více

ministr Eduard Janota Měnový stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar

ministr Eduard Janota Měnový stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar Vyhláška č. 459/2009 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2010, ze dne 14. prosince 2009 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb.,zákoník práce: 1 zahraničního

Více

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě)

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě) Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

Pracovní sešit pro žáky základních škol. Jídlověda

Pracovní sešit pro žáky základních škol. Jídlověda Pracovní sešit pro žáky základních škol Jídlověda Obsah 1. Výživová pyramida 3 2. Polysacharidy 6 3. Zelenina a ovoce 8 4. Bílkoviny 11 5. Tuky 13 6. Přirozená a umělá strava 14 7. Proč zdravě jíst 17

Více

Mezinárodní volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón

Mezinárodní volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón +88299 Aeromobile 10. 6 +93 Afghánistán 8. 4 +355 Albánie 4. 3 +213 Alžírsko 5. 4 +376 Andorra 4. 3 +244 *55 244 Angola 8. IV 4 +1264 *55 1264 Anguilla 8. V 5

Více

Zeměpis cestovního ruchu. Ročník: 1. Téma: Regionální a politická geografie světa. Datum: 8.3.2013

Zeměpis cestovního ruchu. Ročník: 1. Téma: Regionální a politická geografie světa. Datum: 8.3.2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Zeměpis cestovního ruchu Ročník: 1. Téma:

Více

Přiřazení států do geografických oblastí

Přiřazení států do geografických oblastí Systém HlasSZU list: 1/9 Přiřazení států do geografických oblastí stát Afghánistán Alandy Albánie Alžírsko Americká Samoa Americké Panenské ostrovy Andorra Angola Anguilla Antarktida Antigua a Barbuda

Více

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo 1. Globální aspekty světového hospodářství Obyvatelstvo 1.1 Světová populace, demografické charakteristiky 1.1.1 Demografie Je vědní disciplína, která se zabývá obyvatelstvem, zejména jeho vývojem a složením.

Více

Globalizace a její patologie

Globalizace a její patologie ZDRAVÍ Globalizace a její patologie Úplná tabulka na: Odkazy (nejnovější dostupné údaje) Lepší situace Nad průměrem Pod průměrem Horší situace Nedostatečné údaje (od roku 1990 nebo nejbližšího dostupného

Více

Požadovaná ověření vysokoškolských diplomů

Požadovaná ověření vysokoškolských diplomů Požadovaná ověření vysokoškolských diplomů Vysvětlivky VVŠ - o uznání jako orgán 1. stupně rozhoduje veřejná vysoká škola uskutečňující akreditovaný studijní program, A - ověření vysokoškolského diplomu

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH STANDARDNÍ BALÍK PRIORITNÍ 50 51 52 53 54 55 bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH 1 kg 285,00 408,00 469,00 550,00 451,00 531,00 2 kg 300,00 438,00 510,00

Více

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou Sluneční energie Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou 1 % energie větrů 1% mořské proudy 0,5 % koloběh vody

Více

STATISTICKÁ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA

STATISTICKÁ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Odbor azylové a migrační politiky STATISTICKÁ ZPRÁVA Řízení o mezinárodní ochraně ČESKÁ REPUBLIKA Počet účastníků řízení k 1.1.* OAMP - Řízení o mezinárodní ochraně Počet nových žádostí Věc vrácena z vyšší

Více

1. Z celkového množství vody na zemi zaujímá sladká voda jenom asi 5 %. Většina z toho je ve formě ledovců. SPRÁVNĚ jdi na č.2 ŠPATNĚ jdi na č.

1. Z celkového množství vody na zemi zaujímá sladká voda jenom asi 5 %. Většina z toho je ve formě ledovců. SPRÁVNĚ jdi na č.2 ŠPATNĚ jdi na č. 1. Z celkového množství vody na zemi zaujímá sladká voda jenom asi 5 %. Většina z toho je ve formě ledovců. SPRÁVNĚ jdi na č.2 ŠPATNĚ jdi na č.3 2. Sladké vody je ještě méně okolo 2,5%. To že je většina

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2012 Vyhlásené: 19.12.2012 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.2013 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 401 O P A T R E N I E Ministerstva financií

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/1. Pozměňovací návrh. Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas za skupinu S&D

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/1. Pozměňovací návrh. Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas za skupinu S&D 27.4.2015 B8-0360/1 1 Bod odůvodnění C a (nový) Ca. vzhledem k tomu, že téma milánského Expa 2015, které je zaměřeno především na potraviny, zahrnuje rovněž rybolov, jenž stejně jako zemědělství s problematikou

Více

škola bez dalšího zásahu pouze vyplní tabulku příslušnými hodnotami)

škola bez dalšího zásahu pouze vyplní tabulku příslušnými hodnotami) Tab. 12.3: Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí***** (vysoká škola bez dalšího zásahu pouze vyplní tabulku příslušnými hodnotami) Vysoká škola regionálního rozvoje Země Afghánistán Albánie

Více

VYHLÁŠKA. č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016

VYHLÁŠKA. č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 VYHLÁŠKA č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 ze dne 16. listopadu 2015 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník

Více

Ekonomika Hodnocení národního hospodářství. Ing. Kateřina Tomšíková

Ekonomika Hodnocení národního hospodářství. Ing. Kateřina Tomšíková Ekonomika Hodnocení národního hospodářství Ing. Kateřina Tomšíková 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2/4 2015 Vývoj HDP ve stálých cenách 8

Více

Přírodní zdroje. Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny

Přírodní zdroje. Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny Přírodní zdroje Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny Energetické zdroje (primární) 1. Ropa 38,1% 2004: 83,0 mil. barelů denně 2. Uhlí 24,0% 3. Zemní plyn 23,6%

Více

ID listu: HLAS_PCM HOV_ (poslední dvojčíslí označuje verzi listu) Platnost od: Označení služby

ID listu: HLAS_PCM HOV_ (poslední dvojčíslí označuje verzi listu) Platnost od: Označení služby ID listu: HLAS_PCM HOV_001.02 (poslední dvojčíslí označuje verzi listu) Platnost od: 1.4.2013 Označení služby PCM hovorné Stručný popis služby Popis vlastností služby Použitelné technologie Lokalizace

Více

Článek I. Článek II. Článek III.

Článek I. Článek II. Článek III. Název účetní jednotky Označení Číslo 01/2003 Název normy Schvaluje Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Pokyn kvestora, výše sazeb základních náhrad pro používání soukromých aut pro pracovní účely podle zákona

Více

Úvod k pracovním listům FOTOSYNTÉZA

Úvod k pracovním listům FOTOSYNTÉZA Úvod k pracovním listům FOTOSYNTÉZA Rostliny přeměňují světelnou energii v energii chemickou v reakci, která se nazývá fotosyntéza. Jedná se vůbec o nejdůležitější chemický proces na naší zeměkouli. Začátek

Více

Dopravní síť v Africe. Jakub Kredvík Gustav Novotný

Dopravní síť v Africe. Jakub Kredvík Gustav Novotný Dopravní síť v Africe Jakub Kredvík Gustav Novotný Osnova Historie Pozemní doprava Kolejová doprava Letecká doprava Lodní doprava Pirátství Levné vlajky Shrnutí Historie dopravy v Africe Koloniální éra

Více

Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje

Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje Biopotraviny do škol - výhody Zdraví: nutričně bohaté a čerstvé potraviny dávají základ pro zdravý vývoj dětí a zároveň vedou k lepšímu chování žáků

Více

Člověk zdravá výživa. [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < https://en.wikipedia.org/wiki/file:obesity6.

Člověk zdravá výživa. [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < https://en.wikipedia.org/wiki/file:obesity6. Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.35 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

Ceský telekomunikacní úrad

Ceský telekomunikacní úrad Ceský telekomunikacní úrad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní prihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha dne :;-. cervence 2011 Cj. CTÚ-54 610/2011-611 Ceský telekomunikacní úrad jako príslušný orgán

Více

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í Volume 60+1

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í Volume 60+1 Ceník vnitrostátního volání Druh volání Místní a dálkové volání Volání do mobilních sítí operátorů v ČR Memobox Volání do neveřejných telefonních sítí Internet** Cíl volání Cena /min Minimální délka volání

Více

OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky. z 12. decembra 2011,

OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky. z 12. decembra 2011, Čiastka 142 Zbierka zákonov č. 472/2011 Strana 3881 472 OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. decembra 2011, ktorým sa ustanovujú na rok 2012 základné v eurách alebo v cudzej mene

Více

Seznam velvyslavectví a honorárních konzulátů České republiky - Nauru

Seznam velvyslavectví a honorárních konzulátů České republiky - Nauru Poslední aktualizace: 06.10.2016 1. esky.cz 2. Tipy pro cestovatele Letenky Zavazadla Těhotenství a let letadlem Dítě v letadle Zvířata Odbavení a obsluha cestujícího Zdraví a bezpečnost Celní a vízové

Více

Příloha č. 1 k Ceníku základních a volitelných služeb Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku základních a volitelných služeb

Příloha č. 1 k Ceníku základních a volitelných služeb Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku základních a volitelných služeb Příloha č. 1 k Ceníku základních a volitelných služeb Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku základních a volitelných služeb Mezinárodní předvolba Fax Předvolba NetCall *55 Země +88299 Aeromobile 10.

Více

ZEMĚ/DESTINACE [Kč/min] 1 Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko 3,33

ZEMĚ/DESTINACE [Kč/min] 1 Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko 3,33 CENÍK SLUŽBA IP CALL Účinnost od 1.4.2003 Ceny uvedeny bez DPH 1. Ceny za provoz 1.1 Zařazení zemí do skupin s uvedením cen za minutu hovoru 1) ZEMĚ/DESTINACE [Kč/min] 1 Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko

Více

Seznam velvyslavectví a honorárních konzulátů České republiky - Gabon

Seznam velvyslavectví a honorárních konzulátů České republiky - Gabon Poslední aktualizace: 15.09.2016 1. esky.cz 2. Tipy pro cestovatele Letenky Zavazadla Těhotenství a let letadlem Dítě v letadle Zvířata Odbavení a obsluha cestujícího Zdraví a bezpečnost Celní a vízové

Více

Přírodě podobný hospodářský systém. Milan Smrž 8.12.2014, Praha

Přírodě podobný hospodářský systém. Milan Smrž 8.12.2014, Praha Přírodě podobný hospodářský systém Milan Smrž 8.12.2014, Praha peak everything za 60 let byla moře vylovena na desetinu původního obsahu; spáleno přes polovinu konvenčních zásob fosilních paliv; nekonvenční

Více

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna Příloha k Vyhlášce č. 379/2011 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2012. v cizí měně pro rok 2012 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra

Více

Termíny konání sčítání v rámci kola populačních a domovních censů 2010

Termíny konání sčítání v rámci kola populačních a domovních censů 2010 Afrika Alžírsko Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Kamerun Kapverdy Středoafrická republika Čad Komory Kongo, republika Pobřeží Slonoviny Kongo, demokratická republika Džibutsko Egypt Rovníková

Více

Ceník služby MOSES VoIP. od 1.3.2013. www.moses.cz

Ceník služby MOSES VoIP. od 1.3.2013. www.moses.cz Ceník služby MOSES VoIP od 1.3.2013 Hovorné za odchozí hovory do pevných a mobilních sítí v ČR Zóna Cena (s DPH) Tarifikace VOIPEX a partnerské sítě zdarma 60+1 ČR - pevné sítě ve špičce 1,00 Kč 60+1 ČR

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Světový den vody. Ústředním tématem kampaně roku 2016 je "Voda a práce".

Světový den vody. Ústředním tématem kampaně roku 2016 je Voda a práce. Světový den vody Voda spolu s dalšími činiteli - ovzduším, energií a výživou podmiňují život a existenci lidstva. Podle dlouhodobé celosvětové bilance se zásoby vody ani nezmenšují a ani nepřibývají. Vzrůstá

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 9. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Neživá příroda objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání popíše planetu jako zemské těleso, stavbu,

Více

FOSILNÍ PALIVA A JADERNÁ ENERGIE

FOSILNÍ PALIVA A JADERNÁ ENERGIE Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011 FOSILNÍ PALIVA A JADERNÁ ENERGIE Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,8.15 Vzdělávací oblast: fosilní paliva,

Více

Příloha č.1 k Ceníku předplacených služeb O2 Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku předplacených služeb O2

Příloha č.1 k Ceníku předplacených služeb O2 Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku předplacených služeb O2 Příloha č.1 k Ceníku předplacených služeb O2 Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku předplacených služeb O2 +88299 Aeromobile D +93 Afghánistán D +355 Albánie C +213 Alžírsko C +376 Andorra C +244 *55

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 1. 2010

Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 1. 2010 Volání po ČR NETBOX Telefon Home Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 1. 2010 Špička 7:00 19:00 hod, pracovní dny Mimo špičku 19:00 7:00 hod + víkendy a státní svátky Měsíční paušál - jako

Více

Udržitelná spotřeba potravin: několik pohledů z EU. Ladislav Miko DDG SANCO, European Commission

Udržitelná spotřeba potravin: několik pohledů z EU. Ladislav Miko DDG SANCO, European Commission Udržitelná spotřeba potravin: několik pohledů z EU Ladislav Miko DDG SANCO, European Commission Co je to udržitelná spotřeba? Vychází z konceptu udržitelného rozvoje: Trvale udržitelný rozvoj společnosti

Více

Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 8. 2010

Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 8. 2010 Volání po ČR NETBOX Telefon Home Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 8. 2010 Špička 7:00 19:00 hod, pracovní dny Mimo špičku 19:00 7:00 hod + víkendy a státní svátky Měsíční paušál - jako

Více

DIDAKTIKA EKOPROGRAMU

DIDAKTIKA EKOPROGRAMU DIDAKTIKA EKOPROGRAMU pro II. stupeň ZŠ v rámci projektu Můj životní styl a svět Projekt je financován z prostředků EU Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/02.0014 ŘÍJEN 2013 Obsah Úvodní informace...2

Více