AKTIVITY JEDNOTLIVÝCH STANOVIŠŤ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTIVITY JEDNOTLIVÝCH STANOVIŠŤ"

Transkript

1 AKTIVITY JEDNOTLIVÝCH STANOVIŠŤ ekoprogramu pro II. stupeň ZŠ v oblasti témat pro udržitelný rozvoj a životní styl Projekt je financován z prostředků EU Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

2 Obsah Úvod...3 Stanoviště Svět kolem nás (téma Udržitelný rozvoj)...3 Stanoviště Přírodní živly...7 Potravinový řetězec...11 Stanoviště Co je to bio...13 Stanoviště Přirozené potraviny (bio II)...16 Stanoviště Životní styl...16 Stanoviště Odpady...19 Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

3 Úvod Tento dokument obsahuje v jednotlivých kapitolách textové, tabulkové a graficky zpracované materiály pro jednotlivá stanoviště ekoprogramu včetně použitých zdrojů. Stanoviště Svět kolem nás (téma Udržitelný rozvoj) Porovnání USA, Keňa, ČR CHARAKTERISTIKA KEŇA USA ČR Rozloha státu km km km 2 Počet obyvatel (údaj z roku 2007) (z r. 2011) Průměrný věk dožití (střední délka života) Ženy 47,1 let Muži 48,8 let 77,85 let Ž 80,7 let M 74,7 let Počet narození na 1000 obyvatel (porodnost) Počet zemřelých při narození na 1000 obyvatel (kojenecká úmrtnost) Průměrná váha dospělého obyvatele HDP na 1 obyvatele tj. hrubý domácí produkt* v amerických dolarech v r ,89 (z r. 2009) 14,18 (z r. 2009) 8,89 56,01 (z r. 2009) 6,30 (z r. 2009) 3, kg 80,7 kg 74,8 kg $ $ $ * HDP je celková produkce výrobků a služeb daného státu za 1 rok vyjádřená penězi na 1 obyvatele ČR zaujímá 28. místo ze 175 hodnocených zemí světa podle indexu lidského rozvoje Tři miliardy lidí žijí s denním příjmem nižším než 2 dolary. Každé šesté dítě na světě pracuje. Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

4 Udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a respektuje přírodní zákony. Něco o ropě 95% všeho zboží vyžaduje pro svou výrobu ropu. Podle optimistických odhadů zásoby ropy vydrží pouhých 60 let. Téměř polovina světových zásob ropy se nachází v Perském zálivu (Saudská Arábie, Irák, Irán..). Ropa je obchodovatelná v barelech. Jeden barel je přibližně 159 litrů. Naleziště ropy se nachází pod nepropustnými vrstvami půdy, a to v hloubkách až 8 kilometrů, ropa se tedy musí získávat pomocí vrtů. ejvětším spotřebitelem ropy je USA, které se podílelo na světové spotřebě ropy v roce 2007 až 23,9% (počet obyvatel 315,6 milionů r. 2013). Když vezmeme v úvahu, že v tom samém roce celá Afrika (počet obyvatel 1 miliarda r. 2012) se se svou spotřebou dostala na úroveň 3,5%, tak je to obrovský nepoměr. ČR byla na úrovni 0,3% ze světové spotřeby (počet obyvatel 10,5 milionů r. 2012). Věděli jste, že za každou kalorií běžně vyráběných potravin se ukrývá 10 kalorií z ropy? A že na výrobu jednoho počítače se průměrně spotřebuje desetinásobek ropy, než váží samotný počítač? Víte, co všechno se vyrábí z ropy? Světový hlad Počet obyvatel planety je téměř 7 miliard a z toho 850 milionů lidí trpí chronickým hladem. Každý den zemře hladem lidí, z toho dětí tj., že každých 5 sekund zemře na světě 1 dítě hladem. Podle výzkumu Organizací pro výživu a zemědělství je zemědělská produkce bez problémů schopna uživit všechny lidi na světě nyní i v budoucnosti. Problém tedy tkví v distribuci (rozdělení) potravin. Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

5 Zatímco téměř miliarda lidí hladoví, v mnoha zemích, ale zejména v USA a Japonsku, jsou stále populárnější soutěže jedlíků. Soutěže většinou spočívají v konzumaci co největšího množství jídla během relativně krátkého časového limitu (10-15 minut). Za jedlíka číslo jedna byl v roce 2007 považován Joey Chestnut, který spořádá v 8 minutách 103 hamburgerů. Tyto soutěže jsou projevem neúcty vyspělých zemí k potravinám. Čtvrtinu našeho odpadu tvoří potraviny. V USA skončí v koši % jídla tyto americké přebytky jídla by nasytily celou Afriku! Rasy (lidská plemena) Zde jsou k dispozici obrázky postav (dle lidských ras) Evropana, Afričana a Asijce. + text: Všechny rasy jsou si rovné Testové otázky: Která z následujících tvrzení jsou správná? 1. tvrzení A. Chudé krajiny (zejména státy Asie a Afriky) tzv. státy čtvrtého světa se vyznačují vysokou porodností, ale také zároveň nízkým průměrným věkem dožití. B. Vyspělé kapitalistické státy (např. USA, Německo) tzv. státy prvního světa se vyznačují vysokou porodností a zdravým životním stylem. C. Česká republika patří mezi státy s nízkými příjmy, což se odráží také v nízké úrovni HDP na 1 obyvatele. 2. tvrzení A. Ropa je nevyčerpatelný zdroj energie, který je rovnoměrně rozložen po celém světě. B. Ropa je první na žebříčku vyčerpatelnosti zdrojů, což je vzhledem k jejímu strategickému významu alarmující skutečnost. Podle odhadů její zásoby vydrží cca 60 let. C. Z ropy lze vyrobit pouze pohonné hmoty jako benzín nebo motorovou naftu. Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

6 3. tvrzení A. Světový hlad je problém nedostatku potravin na planetě. B. Hladem na světě trpí zanedbatelná část obyvatelstva, protože zemědělská produkce je schopna uživit všechny obyvatele planety. C. Světový hlad jako globální problém tkví ve špatném rozdělení potravin mezi lidi na planetě. 4. tvrzení A. Ve světě existují 3 základní lidské rasy, a to bílá žijící převážně v Evropě, žlutá žijící převážně v Asii a černá žijící převážně v Africe. Dále existují i smíšené rasy (např. mulat, mestic aj.), které jsou typické pro většinu zemí Latinské Ameriky. B. Mongoloidní rasa se vyznačuje tmavou pletí, černými kudrnatými vlasy a atletickou postavou. Je to nejrozšířenější lidská rasa na světě. C. Rasa (lidské plemeno) je skupina lidí, kterou spojuje dlouhodobý společenský vývoj a podle podílu jednotlivých ras na světě se určuje jejich důležitost. Další aktivity k UR: 5. Vyjmenujte po jednom chudém státu z Afriky, Ameriky, Asie a z Austrálie a Oceánie. 6. Na kterém kontinentu je nejvíce chudých států? (pomůckou je mapa světa a seznam nejméně rozvinutých států světa) ejméně rozvinuté státy světa 50 států podle abecedního pořadí (údaj z roku 2008): Afgánistán, Angola, Bangladéš, Benin, Bhután, Burkina Faso, Burundi, Čad, Demokratická republika Kongo, Džibutsko, Eritrea, Etiopie, Gambie, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Jemen, Kambodža, Kiribati, Komory, Laos, Lesotho, Libérie, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritánie, Mosambik, Myanmar (Barma), Nepál, Niger, Rovníková Guinea, Rwanda, Samoa, Senegal, Sierra Leone, Somálsko, Středoafrická republika, Sudán, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Šalamounovy ostrovy, Tanzanie, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Východní Timor, Zambie Zdroje k UR: Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

7 https://cs.wikipedia.org/wiki/spojené_státy_americké ho_rozvoje Zdroje ropa: Zdroje hlad: Stanoviště Přírodní živly Přírodní živel je neovladatelná přírodní síla, která je nezbytným předpokladem (zdrojem) života. Na planetě Zemi máme 4 přírodní živly: zemi, vodu, vzduch a oheň. Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

8 Někdy přírodní živly mohou mít i ničivý charakter např. zemětřesení, záplavy, uragány apod. Tímto si můžeme uvědomit sílu přírody, nad kterou nikdy nezvítězí člověk, ať pochází z jakkoliv civilizované a vyspělé společnosti. Mnohem moudřejší je přírodu respektovat a žít v souladu s jejími zákony. Asi 70% našeho těla je tvořeno vodou. V minulosti lidé před vodou měli respekt. To se změnilo v 19. a hlavně 20. století s rozvojem techniky. Lidé začali řeku přetvářet, zkracovat a prohlubovat její tok, upravovat břehy, aby získali úrodná pole. Člověk se domníval, že vodu ovládl, a tak postavil domy, silnice a továrny v záplavovém území řek, odvodnil a začal obdělávat podmáčené údolní louky a mokřady. Délka vodních toků se v ČR od začátku 20. století zkrátila asi o jednu třetinu. Zároveň došlo k zásadním změnám celé krajiny člověk změnil složení lesních porostů, rozšířil zpevněné plochy, a tak se snížila schopnost krajiny zadržovat vodu. V posledních dvou desetiletích si začínáme uvědomovat (díky častým povodním), že naše vítězství nad vodou bylo zdánlivé. Nyní hledáme řešení jak to napravit, ale žádný jednoznačný návod jak zabránit povodním či nedostatku vody neexistuje. Základním principem zlepšení vodního režimu krajiny (a tedy i protipovodňové ochrany) je zpomalení odtoku z povodí. Ale jak toho dosáhnout? Průzkumy prokázaly mimořádnou schopnost lesa zadržovat srážkovou vodu. Les původně tvořil přirozený půdní kryt na téměř celém území ČR. V současnosti se rozkládá přibližně na třetině území (33%). Každý Čech spotřebuje v průměru 120 litrů vody denně. Američan dokonce 300 litrů denně! Ve skutečnosti opravdu potřebujeme jen ca. 95 litrů vody denně. Co tvoří rozdíl mezi skutečně potřebnou vodou? Např. voda z kapajícího kohoutku, protékající záchod, necháme-li téct vodu během čištění zubů nebo mytí rukou, pokud myjeme nádobí pod tekoucí vodou Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

9 nebo pokud si necháváme odtéct vodu, než bude dostatečně studená nebo teplá. Průměrná rodina tedy spotřebuje o 100 litrů vody více, než doopravdy potřebuje. Vzduch je směs plynů tvořící plynný obal Země - atmosféru - sahající až do výše asi 100 km. Má vliv na všechny chemické proměny jak v nerostné přírodě respektive v neživé přírodě, tak i v živých organismech. Prakticky všechny živé organismy (živá příroda) by bez kyslíku z ovzduší nemohly vůbec existovat. Jak dlouho vydrží člověk bez vzduchu? Jen pár minut, pak začínají odumírat mozkové buňky. Zkuste si to! Země půda. Půda tvoří nejsvrchnější vrstvu země a je prostoupená vodou, vzduchem a organismy. Vzniká velmi dlouho postupným rozkladem zbytků těl rostlin a živočichů, které se mísí s drobnými částečkami nerostů a hornin. Pro kvalitu půdy jsou velmi důležití nejrůznější drobní živočichové, jako např. žížaly, krtci a spousty druhů hmyzu. Půda je stejně důležitá jako ostatní živly, je zdrojem potravy. Potřebují ji rostliny ke svému růstu a ty jsou zase velmi důležité pro člověka a všechny živočichy. Jednak jako zdroj potravy, ale i jako zdroj kyslíku. Bohužel i půda je ohrožena. Každým dnem přibývají na planetě další lidé, ti potřebují někde bydlet, tak zabírají půdu, kde by mohl být les nebo pole. Tím že se rozšiřují obydlená místa, jsou vytlačovány nejen původní rostliny, ale i živočichové. Znáte ve svém okolí místo, kde dřív bývalo pole, louka nebo les a nyní jsou tam postavené nové domy? Oheň je zdroj energie, světla a tepla. Poprvé dokázali lidé rozdělat oheň asi let před naším letopočtem a jeho objevení změnilo navždy život lidí. Oheň sloužil a slouží dodnes jako velký pomocník chrání před chladem, poskytuje světlo, pomáhá připravit pokrm, jeho žár pomáhá při zpracování surovin (tavení kovů, vosku, vypalování hlíny) nebo pomocí ohně vyrábíme páru k pohonu strojů (parní stroj, parní turbína). Stejně jako je oheň Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

10 dobrý sluha, může být i zlým pánem a to v případě, kdy nad ním ztratíme kontrolu, a oheň se rozroste do nebezpečného požáru, který ničí přírodu, majetek a životy lidí. Největším přirozeným zdrojem energie a světla je Slunce. Díky němu může existovat život na zemi, protože jeho záření je základním předpokladem fotosyntézy. Během fotosyntézy dochází k přeměně slunečního záření, vody a oxidu uhličitého v kyslík a organické sloučeniny, především cukry, které jsou živinami pro rostliny. Je to jediný proces, kterým slunce pohání život na zemi. Energie ze Slunce má pro nás velký význam, je to jeden z obnovitelných zdrojů energie. K využití ohně k výrobě elektrické energie jsou zapotřebí většinou neobnovitelné zdroje energie (uhlí, ropa, zemní plyn). Umíte si představit život bez energie, bez Slunce? Vyjmenujte, co vše je závislé na elektrické energii. Testové otázky: 1. Člověk vydrží bez příjmu vody: a) pár dní b) pár hodin c) týden 2. Příčinou povodní jsou zejména: a) velké větry, které zanáší srážky na jedno místo b) zásadní zásahy člověka do úpravy řek, lesů a polí c) zvětšené srážky 3. Člověk vydrží bez vzduchu: a) pár dní b) pár hodin c) pár minut Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

11 4. Ke kvalitě půdy přispívají: a) žížaly, krtci a další drobný hmyz b) plechovky, plasty, staré baterie, které obohatí půdu o důležité minerály c) chemická hnojiva 5. Základním přírodním zdrojem energie pro život je a) uhlí b) jaderná energie c) energie ze Slunce Zdroje: Skripta pro lektory ekoprogramů k projektu 50 nápadů pro děti, jak přispět k záchraně planety, Sophie Jawna www. pvk.cz/jak-a-proc-setrit-vodou.html Potravinový řetězec Potravinový koloběh je většinou znázorněn diagramem (VIZ. OZNAČENÍ STANOVIŠTĚ), který nám ukazuje, jak se navzájem požírají jednotlivé druhy živočichů. Každý druh potřebuje ke svému životu základní stavební látky cukry, tuky bílkoviny. A ty získávají buď z jiných druhů živočichů, nebo rostlin. Rostliny stojí vždy na začátku jakéhokoliv potravního řetězce. Na jeho vrcholu (konci) je predátor, kterého již žádný jiný druh nekonzumuje. Nyní si uvedeme konkrétní příklad potravinového řetězce. Květina v lese bere své živiny z půdy a vody, aby mohla rozkvést. Potom se na květ slétají motýli, včely, vosy, kteří květinu opylují. Ti se posléze stanou potravou ptáků nebo obojživelníků či plazů. Samotnou květinu Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

12 spase například srnka. Pták se stane potravou pro dravce, srnu uloví šelma nebo člověk. Nestrávené zbytky potravy se dostávají znovu do oběhu, protože se stávají humusem, který je živinami pro květiny, trávu a stromy a celý řetězec se znovu a znovu opakuje. Můžete si vybavit další příklady. Pokud se tento koloběh někde přeruší, může nastat problém. Když například člověk vyhubil v České republice velké šelmy, přemnožily se srn, které potom okusují výhonky a kůru mladých stromků, což narušuje přirozenou obnovu lesa. Člověk potom musí lovem napravovat to, co způsobil. A co třeba moucha. Tu považujeme za obtížný hmyz, který roznáší nemoci. Můžeme ji vyhubit? Odpověď je ne. Každý živočich má v přírodě nezastupitelné místo a jeho vyhubením by došlo k narušení rovnováhy nebo dokonce k dominovému efektu, kdy vyhubením jednoho druhu, by došlo k vymření dalších na něm závislých živočichů. Je třeba si uvědomit, že příroda nám poskytuje spoustu služeb, bez kterých se neobejdeme a které nám nikdo jiný nabídnout nemůže. Potraviny, dýchatelný vzduch, pitnou vodu, suroviny pro výrobu všeho, co používáme - to všechno máme právě od přírody. Tím, že přírodu ničíme, si pomalu, ale jistě podřezáváme větev, na které sami sedíme. Testové otázky: 1. Vyber správný potravinový řetězec a) obilí mouka- chléb večeře b) dub chroust sýkora poštolka c) slimák zelí koza žížala pavouk Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

13 2. Vyber pravdivé tvrzení: a) Komár je obtížný hmyz a měl by být vyhuben. b) Komár je na vrcholu potravinového řetězce, protože saje krev člověku. c) Komár je důležitou součástí přírody, protože je potravou pro další živočichy (žáby, ptáky) a jeho vyhubení by vedlo k narušení rovnováhy v přírodě. 3. Kdo stojí na vrcholu potravinového řetězce? a) Predátor, kterého již žádný jiný druh nekonzumuje b) rostliny c) srnka 4. Jaké základní stavební látky potřebují živočichové ke svému životu? a) cukry, tuky, bílkoviny b) přídatné látky c) cihly a maltu 5. Sestavte minimálně jeden potravinový řetězec. Za každý správně použitý obrázek získáváte 1 bod. Zdroje: Skripta pro lektory ekoprogramů k projektu Stanoviště Co je to bio Víte, že: luštěniny mají větší množství bílkovin než maso, a přitom neobsahují na rozdíl od masa téměř žádný tuk. Jakýkoli druh masa totiž obsahuje min. 20% tuku. u nás roste až 7 druhů obilnin, a přitom většina potravinových výrobků se vyrábí pouze ze pšenice z pohanky lze uvařit dobrou kaši ke snídani nebo z ní udělat pohankové rizoto či karbanátky Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

14 z jáhel se dá připravit sladký dezert v podobě jahelných kuliček či jahelné rizoto ječné kroupy velmi dobře čistí lidská střeva semínka jsou plná vitamínů v přírodní podobě zelenina je jedna z nejvhodnějších potravin pro člověka, protože obsahuje přibližně stejné množství vody jako lidské tělo (60-70%) Ekologické zemědělství představuje zemědělský systém, který se snaží spotřebitelům poskytovat čerstvé, chutné a autentické potraviny, a přitom respektovat přirozené přírodní procesy. Při produkci biopotravin nesmí být užito umělých hnojiv, ošetřovacích prostředků a jiných látek, které narušují životní prostředí nebo se v něm přirozeně nevyskytují. Bioprodukt, je jakákoliv surovina rostlinného nebo živočišného původu, která pochází z ekologického hospodářství a je na ni vystaven platný certifikát. Biopotravina je potravina vyrobená z produktů ekologického zemědělství za podmínek určených zákonem, která splňuje specifické požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost (např. bez použití umělých hnojiv, škodlivých chemických postřiků či geneticky modifikovaných organismů (GMO) a výrobků na jejich bázi.) V souvislosti s bioprodukty se smí užívat výrazy jako biologický, organický a ekologický, anebo předpony bio a eko. Použití těchto výrazů pro jiné než certifikované produkty ekologického zemědělství je v rozporu se zákonem a může být sankciováno pokutou. Přesto se však stává, že jiní výrobci používají tyto výrazy na svých výrobcích neoprávněně a klamou tak spotřebitele. Dále pouze bioprodukty mohou mít na svých obalech logo ekologického zemědělství. "Kódy E s trojmístnou číslicí na obalech potravin označují přidané chemické látky do dané potraviny. Důvody jejich přidávání do potravin jsou různé: prodloužení trvanlivosti, lepší vzhled výrobku, lákavá vůně atd. "Konzumace regionálního ovoce a zeleniny podporuje místní pěstitelé, nezatěžuje tolik životní prostředí a je pro zdraví našince vhodnější. Příroda ví nejlépe, kde co roste a pro koho je to určeno." Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

15 82% Čechů kupuje banány v supermarketech jednou i vícekrát do týdne, z toho 10% Čechů kupuje banány denně, přitom banány se pěstují na opačné straně Země a pouze jejich doprava k nám nesmírně zatěžuje životní prostředí. Hlavní cíl reklamy je především prodat výrobek. Reklama má především psychologický charakter než informativní. V první řadě chce tedy přesvědčit zákazníka, aby si daný výrobek koupil, i když to neměl v plánu. Z reklamy se téměř nic nedozvíte o složení výrobku a jeho kvalitě. Dávejte si proto pozor, abyste se nedali ovlivnit reklamou, ale při nákupu zejména potravin si vybírali s rozumem pro vaše zdraví. Pozor na nevhodné laskominy u pokladen! Testové otázky: 1. otázka Pojem ekologický znamená a) nezpracovaný b) šetrný k přírodě c) neochucený 2. otázka Hlavním důvodem přidávání éček do potravin je: a) podpora zdraví b) business - zisk výrobců potravin c) likvidace plísní 3. otázka Reklama je především prostředek a) ovlivňování chování spotřebitele b) informování o kvalitách výrobku c) jak informovat spotřebitele o tom nejlepším, co na trhu je Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

16 4. otázka České logo pro biopotraviny je a) modrožlutý list b) bílé hvězdičky na modrém podkladu c) bílo zelená zebra Zdroje: 5. Vyberte si z našeho malého obchodu 2 vhodné výrobky dle jejich složení. Za každý získáte 1 bod. Skripta pro lektory ekoprogramů k projektu Stanoviště Přirozené potraviny (bio II) Přiřaď správné názvy k luštěninám. (názvy + nádoby s luštěninami) Přiřaď správné názvy k obilninám. (názvy + nádoby s obilninami) Přiřaď správné názvy k semínkům. (názvy + nádoby se semínky) Některá semínka můžete i ochutnat. Stanoviště Životní styl Životní styl je souhrn každodenních návyků, způsobů realizace opakovaných činností, způsobů chování člověka a také souhrn životních hodnot. Životní styl je nejvíce ovlivňován vzděláním a až pak rodinnými zvyky a dalšími faktory. Životní styl může být výrazně ovlivněn reklamou (v TV, na internetu, na billboardech apod.). Životní styl je široký pojem, který zahrnuje např.: stravovací návyky spánkový režim Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

17 způsoby dopravy do pravidelně navštěvovaných míst (škola) způsoby chování k lidem způsob oblékání péči o domácnost a své věci aktivity ve volném čase atd. Rčení (lidové moudrosti) o stravovacích návycích: Polévka je grunt, kdo ji nejí, je špunt. Jíme proto, abychom žili, nežijeme proto, abychom jedli. Nechť strava je tvým lékem. Hippokrates, antický lékař, 2. st. n. l. Polévka je grunt, maso je špunt. Výživná strava je nade všechny léky. Čínské lidové rčení Hlad je nejlepší kuchař. Konzumerismus je tendence, chování nadměrně nakupovat a hromadit předměty a požitky za účelem zvyšování osobního štěstí. Často je předmětem kritiky a není v souladu s udržitelným rozvojem. Konzumerismus ve smyslu nakupování zboží či spotřebě materiálů v přemíře nad základními potřebami je starý jako první civilizace. S tím, jak konzumerismus stoupl do povědomí, vytvořil se proti němu opačný způsob života - dobrovolná skromnost. Toto hnutí, na západě čím dál tím populárnější si klade za cíl návrat k přírodě - resp. omezení nadměrné spotřeby, přiměřené přizpůsobení vlastních nároků především materiálních, ale i duchovních a intelektuálních. Pojem aktivní životní styl ve vědecké literatuře dosud není patřičně vysvětlen. Většinou je chápán jako zdravý životní styl spjatý s pohybovou aktivitou. Dnes stoupá podíl duševně pracujících lidí tj. jejich zaměstnání je převážně sedavé, a pokud ve svém volném čase Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

18 nezapojí fyzickou aktivitu do svého života, dá se naopak říct, že žijí pasivním způsobem života. To samé platí o dětech, když dopoledne sedí ve škole a odpoledne u PC nebo televize. Podle odborníků minimální doba spánku pro děti ve věku od 7-12 let je 10 hodin a pro starší žáky min. 8,5 hodiny. Testové otázky: 1. V kolik hodin nejpozději by měl pravidelně chodit spát 12-letý Petr, když vstává v 6,30 hod. do školy? a) 20,30 hod b) 19,00 hod. c) 21,30 hod. 2. Cílem životního stylu dobrovolné skromnosti je: a) ušetřit rodinám více peněz b) návrat k přírodě a udržitelný rozvoj společnosti c) nechlubit se před chudšími obyvateli 3. Ideální aktivitou po škole je a) pohybová aktivita (sport nebo pohybové hry) nejlépe na čerstvém vzduchu b) studium v knihovně nebo na internetu c) nakupování v obchodním centru 4. Vhodný jídelníček se vyznačuje: a) každodenní konzumací masa a ovoce b) vynecháním snídaně a pravidelnou konzumací cukru c) pravidelnou snídaní a teplým obědem včetně polévky Další aktivity k Životnímu stylu: 5. Vypiš 3 způsoby trávení volného času doma místo sledování TV a hraní PC her či surfování po internetu:. Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

19 6. Vypiš 3 pohybové hry, které můžeš hrát s kamarády venku bez použití jakéhokoliv míče:.. Zdroje: Aktivní životní styl vysokoškoláků, disertační práce rok 2010, PaedDr. Zdeněk Valjent Skripta pro lektory ekoprogramů k projektu Stanoviště Odpady Zde probíhá běžecká soutěž v třídění odpadů popsána v didaktice ekoprogramu. Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

Modul 3: Základy ekologie

Modul 3: Základy ekologie Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 3: Základy ekologie autor: doc. RNDr. Martin Braniš, CSc. recenzent: PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D. redakce: Mgr. Milada Rolčíková Výukový program: Environmentální

Více

Domácí ekologie, odpadové hospodářství

Domácí ekologie, odpadové hospodářství Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Monika PŮBALOVÁ Domácí ekologie,

Více

ZEMĚDĚLCI V ZEMÍCH JIHU TVÁŘÍ V TVÁŘ ZMĚNĚ KLIMATU: PŮVODCI, OBĚTI, NEBO ZACHRÁNCI?

ZEMĚDĚLCI V ZEMÍCH JIHU TVÁŘÍ V TVÁŘ ZMĚNĚ KLIMATU: PŮVODCI, OBĚTI, NEBO ZACHRÁNCI? ZEMĚDĚLCI V ZEMÍCH JIHU TVÁŘÍ V TVÁŘ ZMĚNĚ KLIMATU: PŮVODCI, OBĚTI, NEBO ZACHRÁNCI? Pražský institut pro globální politiku Glopolis Září 2012 Obsah Úvod... 4 1. Základní otázky týkající se změny klimatu...

Více

POMÁHEJTE S NÁMI Nebuďte lhostejní ke svému životnímu prostředí!

POMÁHEJTE S NÁMI Nebuďte lhostejní ke svému životnímu prostředí! POMÁHEJTE S NÁMI Nebuďte lhostejní ke svému životnímu prostředí! ZEMĚ, VODA, VZDUCH ANEB NAŠE MATKA PŘÍRODA Využijte tyto informační materiály k vysvětlení pojmů třídění odpadu, znečištění ovzduší i vodních

Více

Průvodce spotřebou (Naposledy aktualizováno v roce 2014)

Průvodce spotřebou (Naposledy aktualizováno v roce 2014) VAŠE ROZHODNUTÍ MĚNÍ SVĚT! Průvodce spotřebou (Naposledy aktualizováno v roce 2014) Životní prostředí 2 Obsah (Naposledy aktualizováno v roce 2014) Kampaň 3 Efektivní využití zdrojů 4 Co je to? 4 Proč

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Kombinace: KGE 2. stupeň Zeměpis - Tělesná výchova POMOC POTŘEBNÝM ZEMÍM AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN

Více

Základy ekologie. Mgr. Bronislav Křístek. Elektronická učebnice

Základy ekologie. Mgr. Bronislav Křístek. Elektronická učebnice Základy ekologie Elektronická učebnice Mgr. Bronislav Křístek Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H Předmluva, úvod... 4 Základy biologie...

Více

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva Úvod Ve čtvrtém pokračování Sborníků 2008 se zamýšlíme nad problematikou alternativních škol v soudobém školském systému a historií jejich vývoje a dále pak nad další zajímavou alternativou EVVO - Výchova

Více

Vztahy člověka a prostředí

Vztahy člověka a prostředí Vztahy člověka a prostředí Vývoj vztahů člověka a prostředí Vývoj člověka úzce souvisel se změnami probíhajícími v přírodě. Velké klimatické změny jako bylo střídání dob ledových a meziledových i výkyvy

Více

Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS

Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS Bakalářská práce Bc. Adéla Šímová Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s. r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví

Více

Charakteristika zemědělství

Charakteristika zemědělství Charakteristika zemědělství Význam zemědělství Zemědělské aktivity již nejsou v současnosti chápány jen jako nástroj pro výrobu surovin a zabezpečení potravinové dostatečnosti, ale stále více se zdůrazňuje

Více

G M O B E Z O B A L U

G M O B E Z O B A L U G M O B E Z O B A L U Autor: Ing. Bc. Zuzana Stratilová Název: Vydalo: 2012 GMO BEZ OBALU Ministerstvo zemědělství Odbor bezpečnosti potravin Těšnov 17, 117 05 Praha www.eagri.cz, www.bezpecnostpotravin.cz

Více

Eva Marádová. Úlohy k Environmentální výchově ve výuce výchovy ke zdraví v základním vzdělávání

Eva Marádová. Úlohy k Environmentální výchově ve výuce výchovy ke zdraví v základním vzdělávání Eva Marádová lohy k Environmentální výchově ve výuce výchovy ke zdraví v základním vzdělávání Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2007 Zpracovala PaedDr. Eva Marádová, CSc. Recenzovala Mgr.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií David ČOLAS Dopady pěstování palmy olejné na životní prostředí a místní komunity Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Petr

Více

SVĚT v nákupním košíku

SVĚT v nákupním košíku SVĚT v nákupním košíku Případové studie dopadů spotřeby na rozvojové země SVĚT V NÁKUPNÍM KOŠÍKU Vydala Společnost pro Fair Trade v roce 2010 Případové studie dopadů spotřeby na rozvojové země Ilustrace:

Více

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

EKONOMIKA TEORETICKÁ PUBLIKACE

EKONOMIKA TEORETICKÁ PUBLIKACE EKONOMIKA TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 708 00 Ostrava-Poruba, Příčná 1108 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0005 Název projektu:

Více

ZRCADLO VÝŽIVY. Teoretická část. metodická příručka. 1.-3. třída 4.-5. třída 6.-9. třída Stř. školy

ZRCADLO VÝŽIVY. Teoretická část. metodická příručka. 1.-3. třída 4.-5. třída 6.-9. třída Stř. školy ZRCADLO VÝŽIVY metodická příručka Teoretická část A B C D 1.-3. třída 4.-5. třída 6.-9. třída Stř. školy Metodická příručka ZRCADLO VÝŽIVY svým obsahem plně respektuje nově schválené kurikulární dokumenty

Více

Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež

Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež 1 Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež Europe Direct je služba, která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie Bezplatná telefonní linka (*): 00 800 6 7 8 9 10

Více

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY. DIPLOMOVÁ PRÁCE Ekologické zemědělství a ochrana spotřebitele

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY. DIPLOMOVÁ PRÁCE Ekologické zemědělství a ochrana spotřebitele PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Ekologické zemědělství a ochrana spotřebitele 2006/2007 Jana Křížová Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více

KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ

KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ ANEB I ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL MŮŽE BAVIT METODIKA PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY Metodika pro pedagogické pracovníky je vydána v rámci projektu Aplikace zásad zdravého životního stylu

Více

Alternativní zdroje energie

Alternativní zdroje energie METODICKÁ PŘÍRUČKA Alternativní zdroje energie Název projektu: Multilaterální vzdělávání v oblasti alternativních zdrojů energie Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.49/02.0004 www.vzdelavani-meres.cz METODICKÁ

Více

č íslo 6 roč ník 2 prosinec 2004

č íslo 6 roč ník 2 prosinec 2004 č íslo 6 roč ník 2 prosinec 2004 h l a v n í t é m a : U D R Ž I T E L N Á S P O T Ř E B A Green Catering Spolehlivé, zavádějící a nevěrohodné ekoznačky Pětasedmdesátikilový mobil Jak (ne)nakupovat Malá

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITAV ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITAV ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITAV ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: Zemědělství Studijní obor: Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině Katedra: Aplikovaných rostlinných biotechnologií

Více

Výukový program pro žáky základních škol

Výukový program pro žáky základních škol EKO Abeceda aneb každý ví, co dělat s elektroodpadem INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO UČITELE Výukový program pro žáky základních škol Výukový program EKO ABECEDA aneb Každý ví, co dělat s elektroodpadem vytvořila

Více

MANUÁL. k výuce zdravého chování. ve výživě. pro II. st. ZŠ. PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407

MANUÁL. k výuce zdravého chování. ve výživě. pro II. st. ZŠ. PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407 MANUÁL k výuce zdravého chování ve výživě pro II. st. ZŠ PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407 V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ Řešitel projektu: MUDr. Lydie Ryšavá,

Více

Metodická příručka pro školní družiny

Metodická příručka pro školní družiny Cassiopeia Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Metodická příručka pro školní družiny Domek aneb domácí ekologie Vychází s podporou Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat

Více

PŘÍRODNÍ KAPITALIZMUS

PŘÍRODNÍ KAPITALIZMUS T0505-2 STUDIJNÍ TEXT : PŘÍRODNÍ KAPITALIZMUS Text je výtahem z knihy : Paul Hawken, Amory Lovins a L.Hunter Lovinsové: Přírodní kapitalizmus, Jak se rodí další průmyslová revoluce Původní vydání 1999,

Více

Ekonomie ekosystémů a biodiverzity

Ekonomie ekosystémů a biodiverzity Ekonomie ekosystémů a biodiverzity Průběžná zpráva Evropská komise Fotografie: Všechny snímky na obálce a titulní straně: UNEP/Topham. Ekonomie ekosystémů a biodiverzity Průběžná zpráva ISBN-13 978-92-79-09443-9

Více

Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska

Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska PaedDr. Antonín Balnar, PhD. Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska Wichterlovo gymnázium Recenze: Mgr. Libor Koníček, PhD., Přírodovědecká fakulta Ostravské Univerzity

Více