Lidské bytosti v centru starostí o udržitelný vývoj NAFIS SADIK OBYVATELSTVO, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A UDRŽITELNÝ VÝVOJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lidské bytosti v centru starostí o udržitelný vývoj NAFIS SADIK OBYVATELSTVO, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A UDRŽITELNÝ VÝVOJ"

Transkript

1 Lidské bytosti v centru starostí o udržitelný vývoj NAFIS SADIK OBYVATELSTVO, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A UDRŽITELNÝ VÝVOJ Veškerá tak častá spolupráce se stala odrazovým můstkem posledního východiska z nouze, když národy světa hledaly řešení svých problémů. Toto se nemusí zdát tak záhadné, když si uvědomíme, že je to často těžké souhlasit jak s povahou problému tak s jeho řešením. Rozmanité a zlomkovité názory pocházejí z různých historických, politických, sociálních, ekonomických a kulturních podmínek a poměrů. Význam deklarace z Ria a Agenda 21 Průběh UNCED se výrazně snažil dát stranou rozdíly mezi zeměmi, aby dosáhl konsensu povah problémů, stojích před světem. Výsledkem byla deklarace z Ria, Agenda 21 a přidružené konvence, které společně připravily základy pro nejambicióznější mezinárodní podnikání svého druhu v moderní historii. Z mnoha rysů těchto dokumentů, které si zaslouží, aby byly zdůrazněny, si zaslouží bezprostřední pozornost tři příkazy. Nejlépe je vyjádříme termíny "univerzálnost", "souvislost" a "účast". Obecné přijetí těchto kardinálních principů může být označeno jako korunní úspěch UNCED. Budou působit také jako lepidlo, které bude držet struktury UNCED pohromadě při cestě vpřed. Univerzálnost Deklarace z Ria a Agenda 21 vychází z faktu, že většina všech zemí světa (a mnohem větší počet nevládních organizací) se účastnila na jejich tvorbě. Nikdy dříve před tím se nesetkalo tak mnoho hlav států a vlád na jednom místě ve stejném čase. Důvody jsou různé, ale dva vystupují. Prvním je široké uznání skutečného významu příslušného problému a téměř univerzální dohoda, že akce v té či oné formě se stala imperativní. Druhý důvod je, že konec studené války umožnil vládám a vedoucím činitelům, zvláště v rozvinutém světě, zaostřit více pozornosti na problémy rozvoje a životního prostředí a méně na problémy bezpečnosti a obrany. Buďte ujištěni, že otázky války a míru mají daleko od toho, aby přestaly existovat - jak nám ukazují tragické události na Balkáně, v Somálsku a na jiných místech. Ale nezastiňují důležitost mezinárodních sociálních, ekonomických problémů a ekologických problémů. Souvislostí mám na mysli způsoby, ve kterých Deklarace z Ria a Agenda 21 - ne jako některé předcházející dokumenty jejich druhu - vyhlašují a zdůrazňují vzájemnou propojenost mezi ochranou životního prostředí a udržitelností vývoje a základní jednotou a logickou souvislostí všech otázek životního prostředí. Celkový tlak těchto svou dokumentů je ve skutečnosti zavázat národy k tomu, aby nezničily své vlastní životní prostředí a jednat s nimi o právu, aby nebylo zničeno ostatními. Je pravda, že taková práva a závazky byly zahrnuty do jiných mezinárodních dokumentů a odvolávají se na mnoho jiných mezinárodních kontextů. Význam jejich zahrnutí do dokumentů z Ria nicméně spočívá v počtu a bezprecedentní síle rozhodujících zemí, které schválily tuto zprávu souvislosti. Toto transformovalo práva a povinnosti, přijaté dílčím způsobem, do všeobecně přijatého jednoho dokumentu, který to ustanovil jednou provždy, že problémy životního prostředí jsou spojeny se všemi ostatními problémy. Účastí se odvolávám nejenom na velký počet států, které spolupracovaly v průběhu UNCED, ale na stovky, dokonce tisíce nevládních národních a mezinárodních organizací, které do jisté míry byly přidruženy k průběhu UNCED. Nikdy dříve se přidružené asociace prostých lidí neúčastnily v takovém počtu mírového procesu na mezinárodní úrovni. Bez jejich dlouhodobé činnosti by se Agenda 21 nestala dnešní realitou, a bez jejich účasti a spolupráce v letech stojících před námi, nebude mít Agenda 21 úspěch. Problémy obyvatelstva a UNCED Ačkoliv se učinilo mnoho v období přesvědčování o důležitosti populačního problému, toto byla jedna oblast, u níž průběh UNCED neodpovídal očekávání mnohých. Všeobecné přijetí silných článků mezi udržitelný vývoj a zachování životního prostředí nesahá k článkům mezi těmito dvěma a problémem PhDr. Miloslav Ransdorf, CSc 5/1

2 populace. Nadměrný růst obyvatelstva by mohl a měl být započítáván jako podstatný problém téměř ve všech 115 programových oblastech, které Agenda 21 obsahuje. Je pojednáváno pouze o třech z nich a pouze o jedné kapitole ze čtyřiceti kapitol Agendy 21. V tomto ohledu zanechává UNCED za sebou nedokončené záležitosti. Nyní je jedním z principiálních úkolů přípravného procesu k Mezinárodní konferenci o obyvatelstvu a rozvoji (ICPD), která se bude konat v roce 1994, aby pokračovala tam, kde UNCEF přestal - hledat pevné místo problému populace v udržitelném vývoji a ochraně životního prostředí v rovnici lidského rozvoje tak, že souvislost všech tří se chápe a přijímá všeobecně. Vskutku, dát tomu své vhodné místo ve schématu věcí, problém populace by měl být viděn jako integrální a nepostradatelná složka úspěchu dvou dalších problémů v tom smyslu, že progres nemůže být realizován v oblasti životního prostředí a udržitelného vývoje bez přednostní nebo přinejmenším současně probíhající činnosti účinné populační politiky. Populace a životní prostředí Dnes je zhruba 5.5 miliardy lidí na naší planetě a do zbytku této dekády bude připočítáváno průměrně 97 miliónů lidí každým rokem. Podle odhadu se považuje za nejpravděpodobnější - t.j. střednědobý plán Spojených národů - že světová populace dosáhne asi 8.5 miliardy v roce Toto jsou celkové údaje, které zakrývají míru, kterou se poměry růstu budou odlišovat z kontinentu na kontinent a ze země na zemi. Většina z plánovaných růstů - nějakých 95% - se bude uskutečňovat v rozvojových zemích, mezi nimiž nejchudší mají největší podíl růstu. U evropské populace se očekává, že vzroste z přibližných 509 milionů v roce 1990 na 541 miliónů v roce 2025, u populace Asie, jehož počet byl v roce 1990 přibližně 3.1 miliardy, se očekává vzrůst na 4.9 miliardy v roce Populace Afriky vzroste z asi 642 miliónů v roce 1990 na 1.6 miliardy v roce 2025 a populace Jižní Ameriky z 294 miliónů na 452 miliónů. Je pravda, že míra fertility začala klesat, ale protože je široká základna populace a vysoké procento mladých lidí a dětí, kteří teď vstupují do reprodukčního věku, uvidíme pokračující přírůstek v rozvojových zemích každý rok. Keňa, Tanzanie, Uganda a Zambie jsou mezi severoafrickými zeměmi, které zdvojnásobí svou populaci za méně než 25 let. Jsou také mezi nejchudšími zeměmi podle termínů hrubého národního produktu na hlavu. Existuje obava, že růst populace tohoto rozsahu bude mít širokosáhlé důsledky pro životní prostředí. Krize životního prostředí, které dnes stojíme tváří v tvář, je výsledkem lidské činnosti a funkcí stupnice této aktivity. Snížení míry růstu populace bude proto mít významný efekt na většinu všech problémů životního prostředí. Dopad obyvatelstva na životní prostředí se nicméně může lišit výrazně od jedné lokality ke druhé a bude záviset na počtu faktorů, včetně úrovně technologie, úrovně spotřeby, dosažitelnosti zdrojů a absolutního počtu lidí. Největší ekologické škody zastaví aktivity rozvinutých zemí, kde žije pouze okolo asi pětiny světové populace. Opravdu vzory neobhajitelné spotřeby a ekologicky nezdravé industriální praktiky průmyslových zemí vyrobily nepřijatelně vysokou úroveň skleníkových plynů a přispěly ke globálnímu oteplování. Ale dopad pouhého počtu lidí je také důležitý. Vezměte případ hustoty populace. Nizozemsko má jeden z nejvážnějších problémů likvidace odpadu v Západní Evropě, částečně kvůli relativně velkému počtu lidí žijících na relativně malém území. V roce 1990 byla hustota obyvatelstva 366 osob na čtvereční kilometr - nejvyšší v Evropě a jedna z nejvyšších ve světě. Nicméně Bangladéš měla hustotu populace v roce 1990 na čtvereční kilometr 789 osob - více než dvakrát tolik, kolik mělo Nizozemsko. V běžných mírách růstu to směřuje ke zdvojnásobení do roku 2025, zhruba na Dokud nebudou nalezeny nové technologie, aby pomohly řešit tento problém, dovedeme si jenom představit likvidaci odpadu a problémy hygieny, kterým bude čelit země jako Bangladéš v následujících letech. V tomto ohledu není Bangladéš zdaleka sama. Například Nigérie téměř ztrojnásobí hustotu své populace mezi rokem 1990 a 2025, což bude podobné tomu, co má Nizozemsko nyní. PhDr. Miloslav Ransdorf, CSc 5/2

3 Vzhledem k pouhé velikosti svých typických národů a rychlé míře růstu jejich obyvatelstva obecně, roste rychle relativní příspěvek rozvojových zemí globálním problémům životního prostředí. Když je mnoho výrobců, má velký dopad pouze malý přírůstek od každého z nich. Byl navržen přístup, jak řešit tyto všeobecné problémy dvěma cestami. Jedna cesta je snížit úroveň spotřeby a změnit spotřební vzory v rozvinutém světě. Druhá cesta je snížit míru růstu populace v rozvojových zemích. Toto nicméně není dostačující. Změnit spotřební vzory v rozvinutých zemích je samozřejmě důležité, ale bude trochu zbytečné, jestliže rozvojový svět se svým obrovským obyvatelstvem bude sledovat svoji cestu používání způsobů spotřeby rozvinutého světa. Do značné míry je to nezbytná záležitost od té doby, když náklady mnohé existující a nové technologie schopné uskutečňovat změny jsou ovšem velmi daleko od toho, co si mnoho nebo většina rozvojových zemí může dopřát. Proto je důležité, že ekologicky snadno ovladatelná a udržitelná technologie bude pro rozvojové země dosažitelná v termínech, které mohou splnit. Kombinace chudoby a rychlého růstu populace v rozvojových zemích způsobila dodatečný tlak na místní životní prostředí. Typy oblastí, kde souběh tlaku populace, chudoby a degradace životního prostředí se často vyskytují společně, jmenujme jich několik, tropické lesy, zalesněné vyvýšené oblasti, vyprahlá země a pobřežní loviště ryb. Komunity v zemědělských oblastech závisejí na svém bezprostředním okolí potravou, palivem a přístřeším. Často jsou nuceni těžit přírodní zdroje rychleji, než mohou být znova doplněny, zvyšující počet lidí zanechává za sebou půdní erozi, zničené lesy a pustinu. Nejméně čtverečních kilometrů zemědělské půdy je opouštěno každým rokem jako výsledek snižování zemského povrchu, a dalších kilometrů čtverečních ztrácí ve skutečnosti svou zemědělskou produktivitu. Odhaduje se, že pustina ohrožuje 45 miliônů čtverečních kilometrů nebo okolo třetiny zemského povrchu Země. Toto je trend a vývoj, který obvykle působí na schopnosti společnosti vyrábět potravu. V mnoha zemích růst obyvatelstva předbíhá velkým rozdílem potenciál na rozšiřování orné země. Výroba potravy v létech 1978 a 1989 zaostávala za růstem populace v 69 ze 102 rozvojových zemí, o čemž jsou k dispozici údaje. Vysoký růst populace žene země k pěstování většího množství potravy, a tedy aby vymezovaly více svých zdrojů na činnosti s relativně nízkou produktivitou. Toto vede k negativním následkům pro životní prostředí, stejně jako pro ekonomický růst. Bylo vskutku odhadnuto, že 90% budoucího vzrůstu požadavků na potravu bude hnáno populací a ne důchodem. Pobřežní oblasti světa jsou nyní předmětem rostoucího tlaku populace. Okolo 60% světové populace žije v rozsahu 100 kilometrů oceánského pobřeží. Většina největších světových měst jsou města pobřežní. Aby bylo možno živit tento obrovský počet lidí, došlo už k vychytání ryb v mnoha částech světa a toto nebezpečí hrozí mnoha dalším městům. Pobřežní oblasti tření ryb a prostory vyhrazené krmení dobytka jsou ohroženy znečištěním a pobřežní ekosystémy jsou těžce poškozeny. Jinou podstatnou komoditou je pitná voda. Zatímco teoreticky je postačující množství pitné vody, aby udrželo při životě asi 20 miliard lidí, realita je taková, že zdroje pitné vody jsou nerovnoměrně rozloženy. V mnoha zemích Afriky a Blízkého východu růst populace už je ovlivňován vodními zdroji a chronický nedostatek vody pravděpodobně postihne do roku 2025 dvě třetiny africké populace. Jedním z významných demografických rozvojů posledních několika desetiletí je růst měst. Dnes téměř polovina světové populace žije ve městech. V rozvinutém světě je 73% populace městské, zatímco v rozvojovém světě korespondující počet je 37%. Nicméně, do roku 2025 se očekává, že městský poměr populace rozvojových zemí se téměř vyrovná poměru zemí rozvinutých. Kromě toho 19 z 25 největších měst ve světě se nalézá v rozvojových regiónech. Mnoho městských aglomerací se rozšíří dvakrát tak rychleji než národní populace. Během devadesátých let vskutku zhruba 83% zvýšení celkové populace bude v městských oblastech většina z toho ve městech rozvojového světa. Nic neilustruje ekologické napětí způsobené tlakem populace sugestivněji, než rychlý růst měst. Protože mají nedostatek nezbytné infrastruktury, města v rozvojových zemích, která rostou pětkrát rychleji než města v průmyslovém světě, jsou často neschopna zabezpečit základní zařízení pro veřejnost a služby které jejich rychle se rozšiřující obyvatelstvo potřebuje. To se spojilo s omezenými příležitostmi zaměstnání a nízkou úrovní mezd a to produkuje kdekoliv nějaký obrovský počet nejzbídačenějších lidí. PhDr. Miloslav Ransdorf, CSc 5/3

4 Souběh chudoby, tlaku populace a neadekvátní infrastruktura a materiální možnosti tak vytvořily jeden z dnešních nejvážnějších ekologických problémů. Populace a udržitelný vývoj Výzvou naší doby je změnit způsob, jakým zacházíme se životním prostředím, zatímco ve stejné době zajistíme základní potřeby pro světovou populaci. Toto je otázka, která vyžaduje současné akce na mnoha frontách. Takové akce nicméně mají být předcházeny změnou způsobů, jak uvažujeme o mnoha otázkách a problémech. Průběh UNCED byl v mnoha ohledech souhrnem toho, jak daleko jsme došli v tomto pohledu. Uznání souvislostí všech záležitostí životního prostředí v Deklaraci z Ria a v Agendě 21 bylo ale odrazem důležitého posunu od myšlení o životním prostředí v termínech jednoduchých zoologických druhů a jejich zachování k myšlení v termínech o ekosystémech a jejich zachování. Uskutečnit změny ve způsobu, jak často uvažujeme, potřebuje čas a vyžaduje mnoho úsilí. Rozsah, ke kterému mnoho současných problémů je hnáno nadměrným růstem populace, není plně uznáván nebo chápán jako ospravedlněný vážností problému, kterému čelíme. Tyto nedostatky se přenáší v některých zemích do potřeby politiky a akcí na poli populace anebo do politiky a akcí, které jsou příliš slabé, aby hodně dosáhly. Proto je třeba vykonat hodně práce v oblasti vědomí světa a subjektivní proměny. Nicméně, to je stejně jasné, že svět nemůže čekat na perfektní uvědování a chápání problémů populace, a práce dvou posledních desetiletí ukazuje, že mnoho pokroku může být dosáhnuto za vysoce nedokonalých podmínek. Světové populace je dnes o 400 miliónů méně, než by byla měla, kdyby programy plánovaného rodičovství nebyly zavedeny v mnoha zemích. V rozvojových zemí vzrostlo používání antikoncepčních prostředků ze 12-14% počátkem sedmdesátých let na dnešních 50% a pokles 37% v průměru počtu narozených dětí během stejného období na jednu ženu. Ale zbývá toho mnohem více, co musí být uděláno, jen jestliže chceme vyhovět existujícím požadavkům. Jako součást sociálního rozvoje, populační programy podporují individuální blahobyt a právo vybrat si na základě informací. Přehledy o výhodách velikosti rodiny naznačují, že okolo 300 miliónů žen v rozvojových zemích by rádo využilo plánování rodiny, ale nemají přístup k prostředkům. Jedním z úkolů je zabezpečit prostředky miliónům, kteří je potřebují a chtějí je, zatímco zajistíme největší možný standard kvality a bezpečnosti. Ústřední pro všechno úsilí rozvoje, včetně populačních programů je role a postavení žen. Zlepšující se přístup žen ke vzdělání je snad nejefektivnější způsob zvýšení jejich postavení a ve stejné době zlepšení dalších aspektů rozvoje, včetně snižení růstu populace. Země, které dosáhly nižší fertility, také se příznačně snažily pozvednout vzdělávací, sociální a ekonomickou pozici žen. Výsledkem toho je, že ženy v těchto zemích získaly postavení a jistoty spíše než nadměrné množství nechtěných dětí. Pochopit podstatu problému populace a podporovat ji, je v určitém ohledu jak lehké, tak těžké. Většina lidí si může relativně snadno představit, že přelidnění Země hrozí všem formám života, včetně lidského života, a jsou připraveni podporovat účinnou politiku populace. Je těžké udržet nadšení a podporu, když čekáme na to, až výsledky těchto programů se stanou viditelnými, ne ve čtyřech nebo pěti letech, ale ve čtyřech nebo pěti desetiletích. Otázka pro rok 2025 je, kde světová populace v rozsahu mezi 9.4 miliardy a 7.6 miliardy nalezne sama sebe. Rozsah pro rok 2050 je dokonce dramatičtější - mezi 12.5 miliardy a 7.8 miliardy.. Jestliže máme jakoukoliv víru v dosažení cílů na nižší hranici tohoto rozsahu, musíme začít uplatňovat politiku dnes. Proces, který stanovil UNCED, bude pokračovat. Počet problémů, které byly vynikající v UNCED, budou tvořit část přípravného procesu na Mezinárodní konferenci o populaci a rozvoji v roce Ačkoliv stále ještě není uveden úplný příspěvek, porozumění pro obecnou důležitost problému populace bylo a je na vzestupu. Ale porozumění a uznání nejsou samy o sobě postačující. Musí být dáno konkrétní PhDr. Miloslav Ransdorf, CSc 5/4

5 vyjádření o zdrojích, věnovaných na populační politiku. Rozvojové země samy zajišťují tři čtvrtiny zdrojů vynaložených na populační programy, a mnohé budou ve finančních těžkostech, když dostanou požadavky, aby zvýšily své příděly na požadovanou úroveň. Uznáním této skutečnosti se rozvinuté země pokládaly za připravené věnovat podstatné prostředky na aktivity populace v rozvojových zemích. Přesto procento úplné rozvojové pomoci, poměr věnovaný populaci zemí výborem rozvojové pomoci, je v průměru přes jedno procento. Proto musí být zásadním cílem v blízké budoucnosti zdvojnásobit nebo ztrojnásobit toto procento. Velmi důležitá role problému života populace budoucích generací vyžaduje alespoň toto a ovšem mnohem více. PhDr. Miloslav Ransdorf, CSc 5/5

hlediska rozvoje společnosti

hlediska rozvoje společnosti Světový populační vývoj I.1 Početn etní růst a vývoj základnz kladních populačních charakteristik. Demografické zákonitosti. RNDr. Jiřina ina Kocourková Ph.D. Světový populační vývoj z hlediska rozvoje

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006 OBYVATELSTVO G. Petříková, 2006 Vývoj počtu obyvatel 1830 1930 1960 1975 1987 1999 1 miliarda 2 miliardy 3 miliardy 4 miliardy 5 miliard 6 miliard za 100 let za 30 let za 15 let za 12 let za 12 let Prostudujte

Více

14. 15. 16. 17. 18. 19.

14. 15. 16. 17. 18. 19. ČÁST I. - PREAMBULE 1. Uznáváme, že zlepšit lidská sídla, jejichž kvalita značně ovlivňuje každodenní život i celkovou pohodu a spokojenost našich národů, je naprosto nutné. Cítíme, že existuje velká příležitost

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Globální problémy-růst lidské populace

Globální problémy-růst lidské populace I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 16 Globální problémy-růst lidské

Více

Potraviny v širších souvislostech

Potraviny v širších souvislostech Potraviny v širších souvislostech Ostrava, 6.11. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext V roce 2009 trpěla hladem více než miliarda

Více

GE Power & Water Water & Process Technologies. Cenné zdroje, naléhavé otázky, jasnější řešení.

GE Power & Water Water & Process Technologies. Cenné zdroje, naléhavé otázky, jasnější řešení. GE Power & Water Water & Process Technologies Cenné zdroje, naléhavé otázky, jasnější řešení. Cenné zdroje Pokud spotřeba vody poroste nadále stejným tempem, jsou statistiky alarmující: do roku 2020 bude

Více

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ 2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ http://cs.wikipedia.org/wiki/trvale_udr%c5%beiteln%c3%bd_rozvoj OBECNÉ SOUVISLOSTI V SOUČASNÉ DOBĚ ŽIJE VĚTŠÍ ČÁST LIDSTVA V PRO NÁS NEPŘEDSTAVITELNÉ CHUDOBĚ A OBYVATELÉ TZV.

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

GLOBÁLNÍ- SVĚTOVÉ PROBLÉMY LIDSTVA

GLOBÁLNÍ- SVĚTOVÉ PROBLÉMY LIDSTVA GLOBÁLNÍ- SVĚTOVÉ PROBLÉMY LIDSTVA JEDNÁ SE O CELOSVĚTOVÉ PROBLÉMY, KTERÉ NEJEN KOMPLIKUJÍ, NARUŠUJÍ A ZHORŠUJÍ LIDEM ŽIVOT, ALE I SAMOTNOU EXISTENCI ŽIVOTA NA ZEMI.. soulad v konání, dodržování mezinárodních

Více

Znáte organizaci ADRA?

Znáte organizaci ADRA? Znáte organizaci ADRA? Nevládní organizace ADRA mezinárodní humanitární organizace pomoc lidem v nouzi založena v USA před více než 50 lety 125 poboček po celém světě v ČR působí už více jak 20 let poskytuje

Více

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Jaroslav Pilný Ústav ekonomie FES UPa Analýza současného stavu NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Současný základní důchodový systém je při splnění stanovených předpokladů povinný pro všechny ekonomicky aktivní

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis. Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010 Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.org 1 Chudoba ve světě ¼ populace v rozvojových zemích žije

Více

OECD-FAO Agricultural Outlook 2009. Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009. Stručný výhled. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

OECD-FAO Agricultural Outlook 2009. Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009. Stručný výhled. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce OECD-FAO Agricultural Outlook 2009 Summary in Czech Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009 Přehled v českém jazyce Stručný výhled Makroekonomická situace, z níž tento střednědobý výhled vychází, na základě

Více

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně Nezaměstnanost Definice nezaměstnanosti Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně ji hledá Co je to aktivní hledání? Stačí registrace na Úřadu práce? Jakákoliv definice aktivního hledání je arbitrární

Více

Základní teoretická východiska

Základní teoretická východiska Rozvoj venkova Základní teoretická východiska Roztříštěná politika vůči rozvoji venkova (oddělení zemědělské a regionální politiky) Dříve základna pro zemědělský sektor Dříve vysoká zaměstnanost v zemědělství

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

5.10.20125.10.2012. Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

5.10.20125.10.2012. Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ 5.10.20125.10.2012 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve

Více

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01 M A T U R I T N Í T É M A T A Květen 2013 GIO SEMILY ZE ZEMĚPISU 1. Základní poznatky o Zemi Země jako součást vesmíru,planeta Země,rotační a oběžný pohyb,hlavní důsledky oběhu a rotace Země,slapové jevy,zeměpisné

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Světová ekonomika Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3) Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí 2 Ochrana ŽP vyžaduje

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

1Naše Země. Naše odpovědnost vůči příštím generacím. v budoucnosti. Uvod. Hlavní myšlenka. Délka trvání Roční období Místo Pomůcky Předměty

1Naše Země. Naše odpovědnost vůči příštím generacím. v budoucnosti. Uvod. Hlavní myšlenka. Délka trvání Roční období Místo Pomůcky Předměty Naše Země Naše odpovědnost vůči příštím generacím Autor: Kliment Mindjov Hlavní myšlenka Délka trvání Roční období Místo Pomůcky Předměty Ochrana životního prostředí by měla být považována za nedílnou

Více

PODPORA PRO EVROPSKÉ PARLAMENTÁRNÍ ÚŘADNÍKY

PODPORA PRO EVROPSKÉ PARLAMENTÁRNÍ ÚŘADNÍKY PODPORA PRO EVROPSKÉ PARLAMENTÁRNÍ ÚŘADNÍKY 3 / ZARUČENÍ BUDOUCNOSTI S NÍZKOU ÚROVNÍ UHLÍKU 3 / ZARUČENÍ BUDOUCNOSTI S NÍZKOU ÚROVNÍ UHLÍKU Evropa se zavázala k omezení růstu globální teploty o 2 C. Předpokládá

Více

Základy geografie obyvatelstva a sídel

Základy geografie obyvatelstva a sídel Základy geografie obyvatelstva a sídel - zdroje a charakter dat - vývoj a rozmístění obyvatelstva Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Sylabus přednášek geografie obyvatelstva: úvod,

Více

Investiční výdaje (I)

Investiční výdaje (I) Investiční výdaje Investiční výdaje (I) Zkoumáme, co ovlivňuje kolísání I. I = výdaje (firem) na kapitálové statky (stroje, budovy) a změna stavu zásob. Firmy si kupují (pronajímají) kapitálové statky.

Více

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo 1. Globální aspekty světového hospodářství Obyvatelstvo 1.1 Světová populace, demografické charakteristiky 1.1.1 Demografie Je vědní disciplína, která se zabývá obyvatelstvem, zejména jeho vývojem a složením.

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v

Více

společně pro přírodu výroční zpráva 2008

společně pro přírodu výroční zpráva 2008 společně pro přírodu výroční zpráva 28 KDO JSME Obecně prospěšná společnost Česká krajina je celostátní nezisková organizace působící v oblasti ochrany přírody, krajiny a životního prostředí. Naším hlavním

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Širší souvislosti konzumace lokálních potravin. Kopřivnice, 17. 5. 2012. Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org

Širší souvislosti konzumace lokálních potravin. Kopřivnice, 17. 5. 2012. Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org Širší souvislosti konzumace lokálních potravin Kopřivnice, 17. 5. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext Počet lidí trpících podvýživou

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8.

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Mgr. Tomáš Hradský Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8.20 Vzdělávací

Více

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 1 Používání vody Kapitola 1 Význam udržitelného rozvoje Obsah Udržitelný rozvoj Definice Pozadí Význam pro prádelny Opatření

Více

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE PRIMA: Hodinová dotace 5 hod PLANETA ZEMĚ: MAPA - ZEMĚ: PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ: Proč se učím zeměpis Naše planeta součást vesmíru

Více

Problémy chudoby. VY_32_INOVACE_Z.2.06 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia

Problémy chudoby. VY_32_INOVACE_Z.2.06 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914

In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914 Do 1368 Vývoj a struktura dávek státní sociální podpory Ettlerová, Sylva In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914 Vyšší porodné od dubna letošního roku má být jedním

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

PODPORA VNĚJŠÍCH EKONOMICKÝCH VZTAHŮ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJÍ PROBLÉMY

PODPORA VNĚJŠÍCH EKONOMICKÝCH VZTAHŮ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJÍ PROBLÉMY POLICY PAPER PODPORA VNĚJŠÍCH EKONOMICKÝCH VZTAHŮ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJÍ PROBLÉMY Jan Hřích Listopad 2004 Ústav mezinárodních vztahů Nerudova 3 118 50 Praha 1 Tento autorský text neprošel ediční úpravou.

Více

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Na počátku března 2011 zasáhlo Japonsko jedno z nejsilnějších zemětřesení, jaké kdy bylo zaznamenáno. Následná

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: kvinta, I. ročník Tématická oblast Úvod do geografie Rozdělení a význam geografie Vymezí objekt studia geografie, rozdělí

Více

Doprava ve městech. Případová studie stárnutí a ubývání populace měst v evropském regionu. Christiane Just

Doprava ve městech. Případová studie stárnutí a ubývání populace měst v evropském regionu. Christiane Just Doprava ve městech Případová studie stárnutí a ubývání populace měst v evropském regionu Christiane Just Faktory ovlivňující cestovní zvyklosti a dopravu ve městech jsou předmětem řady studií a často se

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

59.Afrika oblasti Afriky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

59.Afrika oblasti Afriky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Světadíly a oceány Afrika Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se základními pojmy nového předmětu

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný SaHP: Obyvatelstvo Žák: zhodnotí vývoj počtu obyvatel na Zemi objasní pojmy porodnost a úmrtnost vypočítá na konkrétním příkladu přirozený přírůstek Obyvatelstvo Společenské a sídelní

Více

Věstník OECD o rozvoji Spolupráce při rozvoji Zpráva 2006 Úsilí a politika členů Výboru pro rozvojovou pomoc Ročník 8, číslo 1

Věstník OECD o rozvoji Spolupráce při rozvoji Zpráva 2006 Úsilí a politika členů Výboru pro rozvojovou pomoc Ročník 8, číslo 1 OECD Journal on Development Development Co-operation 2006 Report Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Vol. 8 Issue 1 Summary in Czech Věstník OECD o rozvoji Spolupráce

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

5. Vnitřní a vnější aspekty politiky ochrany životního prostředí vyžadují koherenci, aby bylo možno efektivně reagovat na výzvy předložené na

5. Vnitřní a vnější aspekty politiky ochrany životního prostředí vyžadují koherenci, aby bylo možno efektivně reagovat na výzvy předložené na Nařízení (ES) 2493/2000 Evropského parlamentu a Rady ze 7. listopadu 2000 k opatřením na podporu dimenze ochrany životního prostředí v rozvojovém procesu rozvojových zemí (Regulation (ES) No 2492/2000

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Průřezové téma Environmentální výchova

Průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Počet hodin : 33 Průřezové téma Environmentální výchova Učební texty : Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 2013)

Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 2013) Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 2013) Poslední Projekci obyvatelstva vydal ČSÚ před čtyřmi roky, v květnu 2009 (Projekce 2009). Základními vstupními údaji nové projekce (Projekce 2013)

Více

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU CZ ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU 2007 - EVROPSKÝ ROK ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO VŠECHNY The European Older People s Platform La Plate-forme européenne des Personnes âgées OBYVATELSTVO ZEMÍ

Více

Pracovní list Tropické deštné lesy

Pracovní list Tropické deštné lesy Pracovní list Tropické deštné lesy 1) Přečtěte si následující text a: a. červeně označte informace týkající se přírodních poměrů tropického deštného lesa b. modře označte informace týkající se fauny tropického

Více

1. DEMOGRAFIE. 1.1 Základní informace o projektech. 1.2 Populační vývoj v teritoriu ESPON

1. DEMOGRAFIE. 1.1 Základní informace o projektech. 1.2 Populační vývoj v teritoriu ESPON 1. DEMOGRAFIE 1.1 Základní informace o projektech Demografické trendy Projekt Demografické trendy z programového období 2006 byl zaměřen na prostorové efekty demografických trendů a migrace v teritoriu

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

DÍL II. 3. Měření kvality života. Kolik lidí na světě bude?

DÍL II. 3. Měření kvality života. Kolik lidí na světě bude? 3. Měření kvality života DÍL II 71 V této kapitole se budeme zabývat úrovní blahobytu a kvalitou lidského života. Nejprve samozřejmě musíme definovat, co tento termín znamená. Je jasné, že mluvíme-li o

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Maturitní otázky do zeměpisu

Maturitní otázky do zeměpisu Maturitní otázky do zeměpisu 1. Geografie jako věda Předmět a objekt geografie a jeho vývoj v průběhu staletí. Postavení geografie v systému věd. Význam geografie pro život současného člověka. Uplatnění

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Otazníky kolem úspěšnosti projektů v soutěžích GA ČR

Otazníky kolem úspěšnosti projektů v soutěžích GA ČR XLI. Akademické fórum, 23. 5. 2013 Otazníky kolem úspěšnosti projektů v soutěžích GA ČR Pokus o analýzu dat Jaroslav Kupčík Všichni mluví o poklesu úspěšnosti v soutěžích GA ČR Víme, co pokles znamená?

Více

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO ASIE největší světadíl rozloha: 44,5 mil. km² ASIE - obecně Nejvyšší hora světa: Mount Everest - 8 850 m (Nepál, Čína, Himaláje) ASIE - obecně

Více

PRAHA 12. Základní přehled

PRAHA 12. Základní přehled PRAHA 12 Základní přehled Správní obvod Praha 12 je tvořen územím městských částí Praha 12 (Cholupice, Kamýk, Komořany, Modřany a Točná) a Praha-Libuš (Libuš a Písnice). Podíl cizinců na žijících na území

Více

Health at a Glance: Europe 2010

Health at a Glance: Europe 2010 Health at a Glance: Europe 2010 Summary in Czech Přehled v českém jazyce HEALTH AT GLANCE: EUROPE 2010 ISBN 978-92-64-090309 OECD 2010 1 Shrnutí V posledních desetiletích dosáhly evropské země významného

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Vv4/07 Autor materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Mgr. Petra Hakenová Výtvarná výchova Výtvarná

Více

Člověk a společnost. 17. Chudoba. Chudoba. Vytvořila: PhDr. Andrea Kousalová. www.ssgbrno.cz. DUM číslo: 17. Chudoba. Strana: 1

Člověk a společnost. 17. Chudoba. Chudoba. Vytvořila: PhDr. Andrea Kousalová. www.ssgbrno.cz. DUM číslo: 17. Chudoba. Strana: 1 Člověk a společnost 17. www.ssgbrno.cz Vytvořila: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 17

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Úmluva OSN o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem nebo desertifikací, zejména v Africe - UNCCD

Úmluva OSN o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem nebo desertifikací, zejména v Africe - UNCCD Úmluva OSN o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem nebo desertifikací, zejména v Africe - UNCCD Byla sjednána v Paříži v roce 1994. ČR je členem od roku 2000. Do dnešní doby má tato

Více

Daňové úniky nejsou způsobeny vysokou otevřeností trhu s PHM, ale jeho atraktivitou (vysoká cena, velké objemy). Druhým problémem je nedokonalost

Daňové úniky nejsou způsobeny vysokou otevřeností trhu s PHM, ale jeho atraktivitou (vysoká cena, velké objemy). Druhým problémem je nedokonalost Daňové úniky nejsou způsobeny vysokou otevřeností trhu s PHM, ale jeho atraktivitou (vysoká cena, velké objemy). Druhým problémem je nedokonalost obecných daňových zákonů nebo neschopnost je vymáhat. K

Více

Příjmové veličiny na trhu VF

Příjmové veličiny na trhu VF Trh práce Vysvětlivky: SR = short run = krátké období, množství kapitálových statků je fixní R = long run = dlouhé období, množství kapitálových statků je variabilni Příjmové veličiny na trhu VF Příjem

Více

Globální problémy světa

Globální problémy světa školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

První prorůstová a propopulační důchodová reforma.

První prorůstová a propopulační důchodová reforma. První prorůstová a propopulační důchodová reforma. Demo verze Podívejme se na problém dostatku nově narozených dětí čistě z ekonomického, nikoliv emocionálního hlediska při použití representativních dat

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Zeměpis ročník TÉMA G5 Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Znázornění Země na mapách vymezí objekt studia geografie; rozdělí geografii jako vědu; zhodnotí význam geografie pro společnost; geografie

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

VÝVOJ NĚKTERÝCH DEMOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK ZOHLEDŇUJÍCÍCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU V ČR

VÝVOJ NĚKTERÝCH DEMOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK ZOHLEDŇUJÍCÍCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU V ČR VÝVOJ NĚKTERÝCH DEMOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK ZOHLEDŇUJÍCÍCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU V ČR Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová, Martina Miskolczi, Zdeněk Pavlík Abstrakt: Článek obsahuje projekci vývoje

Více