Lidské bytosti v centru starostí o udržitelný vývoj NAFIS SADIK OBYVATELSTVO, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A UDRŽITELNÝ VÝVOJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lidské bytosti v centru starostí o udržitelný vývoj NAFIS SADIK OBYVATELSTVO, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A UDRŽITELNÝ VÝVOJ"

Transkript

1 Lidské bytosti v centru starostí o udržitelný vývoj NAFIS SADIK OBYVATELSTVO, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A UDRŽITELNÝ VÝVOJ Veškerá tak častá spolupráce se stala odrazovým můstkem posledního východiska z nouze, když národy světa hledaly řešení svých problémů. Toto se nemusí zdát tak záhadné, když si uvědomíme, že je to často těžké souhlasit jak s povahou problému tak s jeho řešením. Rozmanité a zlomkovité názory pocházejí z různých historických, politických, sociálních, ekonomických a kulturních podmínek a poměrů. Význam deklarace z Ria a Agenda 21 Průběh UNCED se výrazně snažil dát stranou rozdíly mezi zeměmi, aby dosáhl konsensu povah problémů, stojích před světem. Výsledkem byla deklarace z Ria, Agenda 21 a přidružené konvence, které společně připravily základy pro nejambicióznější mezinárodní podnikání svého druhu v moderní historii. Z mnoha rysů těchto dokumentů, které si zaslouží, aby byly zdůrazněny, si zaslouží bezprostřední pozornost tři příkazy. Nejlépe je vyjádříme termíny "univerzálnost", "souvislost" a "účast". Obecné přijetí těchto kardinálních principů může být označeno jako korunní úspěch UNCED. Budou působit také jako lepidlo, které bude držet struktury UNCED pohromadě při cestě vpřed. Univerzálnost Deklarace z Ria a Agenda 21 vychází z faktu, že většina všech zemí světa (a mnohem větší počet nevládních organizací) se účastnila na jejich tvorbě. Nikdy dříve před tím se nesetkalo tak mnoho hlav států a vlád na jednom místě ve stejném čase. Důvody jsou různé, ale dva vystupují. Prvním je široké uznání skutečného významu příslušného problému a téměř univerzální dohoda, že akce v té či oné formě se stala imperativní. Druhý důvod je, že konec studené války umožnil vládám a vedoucím činitelům, zvláště v rozvinutém světě, zaostřit více pozornosti na problémy rozvoje a životního prostředí a méně na problémy bezpečnosti a obrany. Buďte ujištěni, že otázky války a míru mají daleko od toho, aby přestaly existovat - jak nám ukazují tragické události na Balkáně, v Somálsku a na jiných místech. Ale nezastiňují důležitost mezinárodních sociálních, ekonomických problémů a ekologických problémů. Souvislostí mám na mysli způsoby, ve kterých Deklarace z Ria a Agenda 21 - ne jako některé předcházející dokumenty jejich druhu - vyhlašují a zdůrazňují vzájemnou propojenost mezi ochranou životního prostředí a udržitelností vývoje a základní jednotou a logickou souvislostí všech otázek životního prostředí. Celkový tlak těchto svou dokumentů je ve skutečnosti zavázat národy k tomu, aby nezničily své vlastní životní prostředí a jednat s nimi o právu, aby nebylo zničeno ostatními. Je pravda, že taková práva a závazky byly zahrnuty do jiných mezinárodních dokumentů a odvolávají se na mnoho jiných mezinárodních kontextů. Význam jejich zahrnutí do dokumentů z Ria nicméně spočívá v počtu a bezprecedentní síle rozhodujících zemí, které schválily tuto zprávu souvislosti. Toto transformovalo práva a povinnosti, přijaté dílčím způsobem, do všeobecně přijatého jednoho dokumentu, který to ustanovil jednou provždy, že problémy životního prostředí jsou spojeny se všemi ostatními problémy. Účastí se odvolávám nejenom na velký počet států, které spolupracovaly v průběhu UNCED, ale na stovky, dokonce tisíce nevládních národních a mezinárodních organizací, které do jisté míry byly přidruženy k průběhu UNCED. Nikdy dříve se přidružené asociace prostých lidí neúčastnily v takovém počtu mírového procesu na mezinárodní úrovni. Bez jejich dlouhodobé činnosti by se Agenda 21 nestala dnešní realitou, a bez jejich účasti a spolupráce v letech stojících před námi, nebude mít Agenda 21 úspěch. Problémy obyvatelstva a UNCED Ačkoliv se učinilo mnoho v období přesvědčování o důležitosti populačního problému, toto byla jedna oblast, u níž průběh UNCED neodpovídal očekávání mnohých. Všeobecné přijetí silných článků mezi udržitelný vývoj a zachování životního prostředí nesahá k článkům mezi těmito dvěma a problémem PhDr. Miloslav Ransdorf, CSc 5/1

2 populace. Nadměrný růst obyvatelstva by mohl a měl být započítáván jako podstatný problém téměř ve všech 115 programových oblastech, které Agenda 21 obsahuje. Je pojednáváno pouze o třech z nich a pouze o jedné kapitole ze čtyřiceti kapitol Agendy 21. V tomto ohledu zanechává UNCED za sebou nedokončené záležitosti. Nyní je jedním z principiálních úkolů přípravného procesu k Mezinárodní konferenci o obyvatelstvu a rozvoji (ICPD), která se bude konat v roce 1994, aby pokračovala tam, kde UNCEF přestal - hledat pevné místo problému populace v udržitelném vývoji a ochraně životního prostředí v rovnici lidského rozvoje tak, že souvislost všech tří se chápe a přijímá všeobecně. Vskutku, dát tomu své vhodné místo ve schématu věcí, problém populace by měl být viděn jako integrální a nepostradatelná složka úspěchu dvou dalších problémů v tom smyslu, že progres nemůže být realizován v oblasti životního prostředí a udržitelného vývoje bez přednostní nebo přinejmenším současně probíhající činnosti účinné populační politiky. Populace a životní prostředí Dnes je zhruba 5.5 miliardy lidí na naší planetě a do zbytku této dekády bude připočítáváno průměrně 97 miliónů lidí každým rokem. Podle odhadu se považuje za nejpravděpodobnější - t.j. střednědobý plán Spojených národů - že světová populace dosáhne asi 8.5 miliardy v roce Toto jsou celkové údaje, které zakrývají míru, kterou se poměry růstu budou odlišovat z kontinentu na kontinent a ze země na zemi. Většina z plánovaných růstů - nějakých 95% - se bude uskutečňovat v rozvojových zemích, mezi nimiž nejchudší mají největší podíl růstu. U evropské populace se očekává, že vzroste z přibližných 509 milionů v roce 1990 na 541 miliónů v roce 2025, u populace Asie, jehož počet byl v roce 1990 přibližně 3.1 miliardy, se očekává vzrůst na 4.9 miliardy v roce Populace Afriky vzroste z asi 642 miliónů v roce 1990 na 1.6 miliardy v roce 2025 a populace Jižní Ameriky z 294 miliónů na 452 miliónů. Je pravda, že míra fertility začala klesat, ale protože je široká základna populace a vysoké procento mladých lidí a dětí, kteří teď vstupují do reprodukčního věku, uvidíme pokračující přírůstek v rozvojových zemích každý rok. Keňa, Tanzanie, Uganda a Zambie jsou mezi severoafrickými zeměmi, které zdvojnásobí svou populaci za méně než 25 let. Jsou také mezi nejchudšími zeměmi podle termínů hrubého národního produktu na hlavu. Existuje obava, že růst populace tohoto rozsahu bude mít širokosáhlé důsledky pro životní prostředí. Krize životního prostředí, které dnes stojíme tváří v tvář, je výsledkem lidské činnosti a funkcí stupnice této aktivity. Snížení míry růstu populace bude proto mít významný efekt na většinu všech problémů životního prostředí. Dopad obyvatelstva na životní prostředí se nicméně může lišit výrazně od jedné lokality ke druhé a bude záviset na počtu faktorů, včetně úrovně technologie, úrovně spotřeby, dosažitelnosti zdrojů a absolutního počtu lidí. Největší ekologické škody zastaví aktivity rozvinutých zemí, kde žije pouze okolo asi pětiny světové populace. Opravdu vzory neobhajitelné spotřeby a ekologicky nezdravé industriální praktiky průmyslových zemí vyrobily nepřijatelně vysokou úroveň skleníkových plynů a přispěly ke globálnímu oteplování. Ale dopad pouhého počtu lidí je také důležitý. Vezměte případ hustoty populace. Nizozemsko má jeden z nejvážnějších problémů likvidace odpadu v Západní Evropě, částečně kvůli relativně velkému počtu lidí žijících na relativně malém území. V roce 1990 byla hustota obyvatelstva 366 osob na čtvereční kilometr - nejvyšší v Evropě a jedna z nejvyšších ve světě. Nicméně Bangladéš měla hustotu populace v roce 1990 na čtvereční kilometr 789 osob - více než dvakrát tolik, kolik mělo Nizozemsko. V běžných mírách růstu to směřuje ke zdvojnásobení do roku 2025, zhruba na Dokud nebudou nalezeny nové technologie, aby pomohly řešit tento problém, dovedeme si jenom představit likvidaci odpadu a problémy hygieny, kterým bude čelit země jako Bangladéš v následujících letech. V tomto ohledu není Bangladéš zdaleka sama. Například Nigérie téměř ztrojnásobí hustotu své populace mezi rokem 1990 a 2025, což bude podobné tomu, co má Nizozemsko nyní. PhDr. Miloslav Ransdorf, CSc 5/2

3 Vzhledem k pouhé velikosti svých typických národů a rychlé míře růstu jejich obyvatelstva obecně, roste rychle relativní příspěvek rozvojových zemí globálním problémům životního prostředí. Když je mnoho výrobců, má velký dopad pouze malý přírůstek od každého z nich. Byl navržen přístup, jak řešit tyto všeobecné problémy dvěma cestami. Jedna cesta je snížit úroveň spotřeby a změnit spotřební vzory v rozvinutém světě. Druhá cesta je snížit míru růstu populace v rozvojových zemích. Toto nicméně není dostačující. Změnit spotřební vzory v rozvinutých zemích je samozřejmě důležité, ale bude trochu zbytečné, jestliže rozvojový svět se svým obrovským obyvatelstvem bude sledovat svoji cestu používání způsobů spotřeby rozvinutého světa. Do značné míry je to nezbytná záležitost od té doby, když náklady mnohé existující a nové technologie schopné uskutečňovat změny jsou ovšem velmi daleko od toho, co si mnoho nebo většina rozvojových zemí může dopřát. Proto je důležité, že ekologicky snadno ovladatelná a udržitelná technologie bude pro rozvojové země dosažitelná v termínech, které mohou splnit. Kombinace chudoby a rychlého růstu populace v rozvojových zemích způsobila dodatečný tlak na místní životní prostředí. Typy oblastí, kde souběh tlaku populace, chudoby a degradace životního prostředí se často vyskytují společně, jmenujme jich několik, tropické lesy, zalesněné vyvýšené oblasti, vyprahlá země a pobřežní loviště ryb. Komunity v zemědělských oblastech závisejí na svém bezprostředním okolí potravou, palivem a přístřeším. Často jsou nuceni těžit přírodní zdroje rychleji, než mohou být znova doplněny, zvyšující počet lidí zanechává za sebou půdní erozi, zničené lesy a pustinu. Nejméně čtverečních kilometrů zemědělské půdy je opouštěno každým rokem jako výsledek snižování zemského povrchu, a dalších kilometrů čtverečních ztrácí ve skutečnosti svou zemědělskou produktivitu. Odhaduje se, že pustina ohrožuje 45 miliônů čtverečních kilometrů nebo okolo třetiny zemského povrchu Země. Toto je trend a vývoj, který obvykle působí na schopnosti společnosti vyrábět potravu. V mnoha zemích růst obyvatelstva předbíhá velkým rozdílem potenciál na rozšiřování orné země. Výroba potravy v létech 1978 a 1989 zaostávala za růstem populace v 69 ze 102 rozvojových zemí, o čemž jsou k dispozici údaje. Vysoký růst populace žene země k pěstování většího množství potravy, a tedy aby vymezovaly více svých zdrojů na činnosti s relativně nízkou produktivitou. Toto vede k negativním následkům pro životní prostředí, stejně jako pro ekonomický růst. Bylo vskutku odhadnuto, že 90% budoucího vzrůstu požadavků na potravu bude hnáno populací a ne důchodem. Pobřežní oblasti světa jsou nyní předmětem rostoucího tlaku populace. Okolo 60% světové populace žije v rozsahu 100 kilometrů oceánského pobřeží. Většina největších světových měst jsou města pobřežní. Aby bylo možno živit tento obrovský počet lidí, došlo už k vychytání ryb v mnoha částech světa a toto nebezpečí hrozí mnoha dalším městům. Pobřežní oblasti tření ryb a prostory vyhrazené krmení dobytka jsou ohroženy znečištěním a pobřežní ekosystémy jsou těžce poškozeny. Jinou podstatnou komoditou je pitná voda. Zatímco teoreticky je postačující množství pitné vody, aby udrželo při životě asi 20 miliard lidí, realita je taková, že zdroje pitné vody jsou nerovnoměrně rozloženy. V mnoha zemích Afriky a Blízkého východu růst populace už je ovlivňován vodními zdroji a chronický nedostatek vody pravděpodobně postihne do roku 2025 dvě třetiny africké populace. Jedním z významných demografických rozvojů posledních několika desetiletí je růst měst. Dnes téměř polovina světové populace žije ve městech. V rozvinutém světě je 73% populace městské, zatímco v rozvojovém světě korespondující počet je 37%. Nicméně, do roku 2025 se očekává, že městský poměr populace rozvojových zemí se téměř vyrovná poměru zemí rozvinutých. Kromě toho 19 z 25 největších měst ve světě se nalézá v rozvojových regiónech. Mnoho městských aglomerací se rozšíří dvakrát tak rychleji než národní populace. Během devadesátých let vskutku zhruba 83% zvýšení celkové populace bude v městských oblastech většina z toho ve městech rozvojového světa. Nic neilustruje ekologické napětí způsobené tlakem populace sugestivněji, než rychlý růst měst. Protože mají nedostatek nezbytné infrastruktury, města v rozvojových zemích, která rostou pětkrát rychleji než města v průmyslovém světě, jsou často neschopna zabezpečit základní zařízení pro veřejnost a služby které jejich rychle se rozšiřující obyvatelstvo potřebuje. To se spojilo s omezenými příležitostmi zaměstnání a nízkou úrovní mezd a to produkuje kdekoliv nějaký obrovský počet nejzbídačenějších lidí. PhDr. Miloslav Ransdorf, CSc 5/3

4 Souběh chudoby, tlaku populace a neadekvátní infrastruktura a materiální možnosti tak vytvořily jeden z dnešních nejvážnějších ekologických problémů. Populace a udržitelný vývoj Výzvou naší doby je změnit způsob, jakým zacházíme se životním prostředím, zatímco ve stejné době zajistíme základní potřeby pro světovou populaci. Toto je otázka, která vyžaduje současné akce na mnoha frontách. Takové akce nicméně mají být předcházeny změnou způsobů, jak uvažujeme o mnoha otázkách a problémech. Průběh UNCED byl v mnoha ohledech souhrnem toho, jak daleko jsme došli v tomto pohledu. Uznání souvislostí všech záležitostí životního prostředí v Deklaraci z Ria a v Agendě 21 bylo ale odrazem důležitého posunu od myšlení o životním prostředí v termínech jednoduchých zoologických druhů a jejich zachování k myšlení v termínech o ekosystémech a jejich zachování. Uskutečnit změny ve způsobu, jak často uvažujeme, potřebuje čas a vyžaduje mnoho úsilí. Rozsah, ke kterému mnoho současných problémů je hnáno nadměrným růstem populace, není plně uznáván nebo chápán jako ospravedlněný vážností problému, kterému čelíme. Tyto nedostatky se přenáší v některých zemích do potřeby politiky a akcí na poli populace anebo do politiky a akcí, které jsou příliš slabé, aby hodně dosáhly. Proto je třeba vykonat hodně práce v oblasti vědomí světa a subjektivní proměny. Nicméně, to je stejně jasné, že svět nemůže čekat na perfektní uvědování a chápání problémů populace, a práce dvou posledních desetiletí ukazuje, že mnoho pokroku může být dosáhnuto za vysoce nedokonalých podmínek. Světové populace je dnes o 400 miliónů méně, než by byla měla, kdyby programy plánovaného rodičovství nebyly zavedeny v mnoha zemích. V rozvojových zemí vzrostlo používání antikoncepčních prostředků ze 12-14% počátkem sedmdesátých let na dnešních 50% a pokles 37% v průměru počtu narozených dětí během stejného období na jednu ženu. Ale zbývá toho mnohem více, co musí být uděláno, jen jestliže chceme vyhovět existujícím požadavkům. Jako součást sociálního rozvoje, populační programy podporují individuální blahobyt a právo vybrat si na základě informací. Přehledy o výhodách velikosti rodiny naznačují, že okolo 300 miliónů žen v rozvojových zemích by rádo využilo plánování rodiny, ale nemají přístup k prostředkům. Jedním z úkolů je zabezpečit prostředky miliónům, kteří je potřebují a chtějí je, zatímco zajistíme největší možný standard kvality a bezpečnosti. Ústřední pro všechno úsilí rozvoje, včetně populačních programů je role a postavení žen. Zlepšující se přístup žen ke vzdělání je snad nejefektivnější způsob zvýšení jejich postavení a ve stejné době zlepšení dalších aspektů rozvoje, včetně snižení růstu populace. Země, které dosáhly nižší fertility, také se příznačně snažily pozvednout vzdělávací, sociální a ekonomickou pozici žen. Výsledkem toho je, že ženy v těchto zemích získaly postavení a jistoty spíše než nadměrné množství nechtěných dětí. Pochopit podstatu problému populace a podporovat ji, je v určitém ohledu jak lehké, tak těžké. Většina lidí si může relativně snadno představit, že přelidnění Země hrozí všem formám života, včetně lidského života, a jsou připraveni podporovat účinnou politiku populace. Je těžké udržet nadšení a podporu, když čekáme na to, až výsledky těchto programů se stanou viditelnými, ne ve čtyřech nebo pěti letech, ale ve čtyřech nebo pěti desetiletích. Otázka pro rok 2025 je, kde světová populace v rozsahu mezi 9.4 miliardy a 7.6 miliardy nalezne sama sebe. Rozsah pro rok 2050 je dokonce dramatičtější - mezi 12.5 miliardy a 7.8 miliardy.. Jestliže máme jakoukoliv víru v dosažení cílů na nižší hranici tohoto rozsahu, musíme začít uplatňovat politiku dnes. Proces, který stanovil UNCED, bude pokračovat. Počet problémů, které byly vynikající v UNCED, budou tvořit část přípravného procesu na Mezinárodní konferenci o populaci a rozvoji v roce Ačkoliv stále ještě není uveden úplný příspěvek, porozumění pro obecnou důležitost problému populace bylo a je na vzestupu. Ale porozumění a uznání nejsou samy o sobě postačující. Musí být dáno konkrétní PhDr. Miloslav Ransdorf, CSc 5/4

5 vyjádření o zdrojích, věnovaných na populační politiku. Rozvojové země samy zajišťují tři čtvrtiny zdrojů vynaložených na populační programy, a mnohé budou ve finančních těžkostech, když dostanou požadavky, aby zvýšily své příděly na požadovanou úroveň. Uznáním této skutečnosti se rozvinuté země pokládaly za připravené věnovat podstatné prostředky na aktivity populace v rozvojových zemích. Přesto procento úplné rozvojové pomoci, poměr věnovaný populaci zemí výborem rozvojové pomoci, je v průměru přes jedno procento. Proto musí být zásadním cílem v blízké budoucnosti zdvojnásobit nebo ztrojnásobit toto procento. Velmi důležitá role problému života populace budoucích generací vyžaduje alespoň toto a ovšem mnohem více. PhDr. Miloslav Ransdorf, CSc 5/5

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra statistiky TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Demografický vývoj v České republice v návaznosti na evropské a celosvětové trendy Jméno autora:

Více

Cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů. Výzkum názorů české populace

Cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů. Výzkum názorů české populace Cíle udržitelného rozvoje 2015 2030 Organizace spojených národů Výzkum názorů české populace Duben 2016 1 Zdroj obrázku: http://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/cile-udrzitelneho-rozvoje-sdgs-2015-2030/. 2

Více

hlediska rozvoje společnosti

hlediska rozvoje společnosti Světový populační vývoj I.1 Početn etní růst a vývoj základnz kladních populačních charakteristik. Demografické zákonitosti. RNDr. Jiřina ina Kocourková Ph.D. Světový populační vývoj z hlediska rozvoje

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

BEYOND ECONOMIC GROWTH.

BEYOND ECONOMIC GROWTH. 1 Světová banka nabízí ke studiu zajímavou publikaci BEYOND ECONOMIC GROWTH. Zde je příklad, jak já využívám tohoto zdroje pro studium a poznání služeb v hodinách zeměpisu. Tabulky, mimochodem značného

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě. Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010

KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě. Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010 KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě T Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010 Chudoba ve světě Klimatické změny a chudoba Jedna z největších výzev 21. století

Více

Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům.

Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům. Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům. V pásmu od severní Afriky po centrální Asii jsou šířením pouští ohroženy dvě miliardy lidí. Spolu s rozšiřováním pouští

Více

HLAD VE SVĚTĚ BLAHOBYTU

HLAD VE SVĚTĚ BLAHOBYTU Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Globální problémy světa III. ročník HLAD VE SVĚTĚ BLAHOBYTU Petra Dukátová 3.B 5.10.2015 Hlad ve světě blahobytu 1. Úvod Hlad a zároveň chudoba se stali jedním z

Více

Člověk působí na Zemi

Člověk působí na Zemi Člověk na Zemi 1 Literatura: Beazley, M.: Anatomie Zeme. Mladé letá, Bratislava 1988, 129 s.brigges, D. a kol.: Horká, H.: Výchova pro 21. Století. Koncepce globální výchovy v podmínkách české školy. Brno:

Více

Předmluva Hodnota biodiverzity 71 Ekologická ekonomie 74 Přímé ekonomické hodnoty 79

Předmluva Hodnota biodiverzity 71 Ekologická ekonomie 74 Přímé ekonomické hodnoty 79 Předmluva 13 1 Definice biologie ochrany přírody 15 Podstata a původ biologie ochrany přírody 17 Filozofické základy biologie ochrany přírody 19 Význam biologie ochrany přírody 22 Mezioborový přístup -

Více

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy Zpracoval Petr Gibas, MSc. Odbor strategické koncepce, oddělení strategie

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Obyvatelstvo České republiky se v průběhu roku rozrostlo o 15,6 tisíce osob. Přibylo dětí a zejména seniorů. Stárnutí populace České republiky se znovu projevilo

Více

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Současná etapa je charakterizována: populační explozí a nebývalým rozvojem hospodářské činnosti společnosti řadou antropogenních činností s nadměrnou produkcí škodlivin

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu V průběhu roku 213 pokračoval v České republice proces stárnutí populace. Zvýšil se průměrný věk obyvatel (na 41,5 let) i počet a podíl osob ve věku 65 a více

Více

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006 OBYVATELSTVO G. Petříková, 2006 Vývoj počtu obyvatel 1830 1930 1960 1975 1987 1999 1 miliarda 2 miliardy 3 miliardy 4 miliardy 5 miliard 6 miliard za 100 let za 30 let za 15 let za 12 let za 12 let Prostudujte

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Jednání OK , podklad k bodu 2: Návrh valorizace důchodů

Jednání OK , podklad k bodu 2: Návrh valorizace důchodů Jednání OK 1. 12. 2016, podklad k bodu 2: Návrh valorizace důchodů Znění návrhu Odborná komise pro důchodovou reformu navrhuje stanovit minimální valorizaci procentní výměry důchodů podle indexu spotřebitelských

Více

Důsledky nedostatku pitné vody

Důsledky nedostatku pitné vody Důsledky nedostatku pitné vody Není možné žít bez pitné vody. Když člověk nemá pravidelný přísunu pitné vody dochází k postupné dehydrataci, jejímž prvním příznakem je pocit žízně je tedy logické, že dehydratovaný

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2001(BUD) Výboru pro regionální rozvoj. pro Rozpočtový výbor

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2001(BUD) Výboru pro regionální rozvoj. pro Rozpočtový výbor EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 28. 6. 2010 2010/2001(BUD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Rozpočtový výbor k postoji Parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2011

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Globální problémy-růst lidské populace

Globální problémy-růst lidské populace I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 16 Globální problémy-růst lidské

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi nimi nelze vést zcela ostrou hranici Definice: Geografie

Více

Udržitelná města a obce pro rozvoj Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

Udržitelná města a obce pro rozvoj Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce Udržitelná města a obce pro rozvoj Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce Co je humanitární pomoc? Definice humanitární pomoci Souhrn činností, jejichž cílem je zamezit ztrátám na životech a újmě na

Více

Město s dobrou adresou Česká republika 2030 Integrované městské plánování. Ing. Jaroslav Martinek Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

Město s dobrou adresou Česká republika 2030 Integrované městské plánování. Ing. Jaroslav Martinek Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Město s dobrou adresou Česká republika 2030 Integrované městské plánování Ing. Jaroslav Martinek Centra dopravního výzkumu, v. v. i. OSNOVA 1. O značce Město s dobrou adresou (MSDA) a o její historii 2.

Více

Vnímání potravin spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Vnímání potravin spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vnímání potravin spotřebitelem Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vliv kultury a socioekonomického prostředí na vnímání potravin spotřebitelem Analýza marketingového prostředí (makroprostředí) Ekonomické vlivy Demografické

Více

Kukuřice - LONG. Vysoká poptávka a nízké zásoby tlačí cenu kukuřice vzhůru. Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 16. 03.

Kukuřice - LONG. Vysoká poptávka a nízké zásoby tlačí cenu kukuřice vzhůru. Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 16. 03. Kukuřice - LONG Vysoká poptávka a nízké zásoby tlačí cenu kukuřice vzhůru Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 16. 03. 2012 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420

Více

EKOLOGICKÉ SMĚŘOVÁNÍ LIDSTVA Bedřich Moldan

EKOLOGICKÉ SMĚŘOVÁNÍ LIDSTVA Bedřich Moldan škola studijní program ČVUT, Fakulta architektury B 3501 Architektura a urbanismus předmět přednáška přednášející Ekologie I EKOLOGICKÉ SMĚŘOVÁNÍ LIDSTVA Bedřich Moldan podpořeno Evropský sociální fond

Více

úp 1, úp 1, úp 1, úp 1, úp 1,72. Podíl věkové skupiny na úhrnné plodnosti (%)

úp 1, úp 1, úp 1, úp 1, úp 1,72. Podíl věkové skupiny na úhrnné plodnosti (%) Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 29) Prezentovaná projekce obyvatelstva České republiky byla vypracována v Oddělení demografické statistiky Českého statistického úřadu v první polovině roku

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ V Praze žilo k 31.12.1 1 257 158 obyvatel. V devadesátých letech počet obyvatel Prahy klesal, od roku 1 však setrvale roste, i když v období posledních dvou let nižším tempem. Tato změna

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 2 Obyvatelstvo Cílem této kapitoly je zhodnotit jednak současný a dále i budoucí demografický vývoj ve městě. Populační vývoj a zejména vývoj věkové struktury populace má zásadní vliv na poptávku po vzdělávacích,

Více

Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety 1991 a 2001

Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety 1991 a 2001 1. Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety a Období - bylo pro vývoj počtu a struktury faktických manželství obdobím významné změny trendu. Zatímco v předchozích letech či desetiletích

Více

ESEJ Dětská práce jako celosvětový problém

ESEJ Dětská práce jako celosvětový problém Jana Pospíšilová UČO: 210574 ESEJ Dětská práce jako celosvětový problém Jsme první generací, která se může extrémní a hloupé chudobě podívat do tváře. Máme peníze, máme léky, máme na to vědu... ale máme

Více

2. Globální aspekty světového hospodářství. Ekonomika

2. Globální aspekty světového hospodářství. Ekonomika 2. Globální aspekty světového hospodářství Ekonomika 2.1. Ekonomika a populační problém 2.1.1 Vývoj lidské populace Ekonomika je úzce spojena s populací.proto dříve než se zaměříme na jednotlivé ekonomické

Více

Znáte organizaci ADRA?

Znáte organizaci ADRA? Znáte organizaci ADRA? Nevládní organizace ADRA mezinárodní humanitární organizace pomoc lidem v nouzi založena v USA před více než 50 lety 125 poboček po celém světě v ČR působí už více jak 20 let poskytuje

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření MEMO/06/372 V Bruselu dne 12. října 2006 Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření Řešení problému stárnutí v EU několik číselných údajů Otázka stárnutí obyvatelstva se netýká pouze

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. Z Členství v Národní síti Zdravých měst ČR. ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. Z Členství v Národní síti Zdravých měst ČR. ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-08-021-15 ze dne 13.10.2015 Členství v Národní síti Zdravých měst ČR 8. z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a městské části 1. s c

Více

1. Vnitřní stěhování v České republice

1. Vnitřní stěhování v České republice 1. Vnitřní stěhování v České republice Objem vnitřní migrace v České republice je dán stěhováním z obce do jiné obce. Proto je třeba brát v úvahu, že souhrnný rozsah stěhování je ovlivněn i počtem obcí.

Více

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Jitka Langhamrová,Vysoká škola ekonomická, Praha Téma rodina a domácnost je velice často diskutované. Je velké množství možností, jak na rodinu

Více

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 7. Veřejné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah : 7.1 Charakteristika veřejných 7.2 Ukazatele dynamiky, objemu a struktury veřejných 7.3 Klasifikace veřejných 7.4 Teorie růstu veřejných 7.5 Faktory

Více

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ 2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ http://cs.wikipedia.org/wiki/trvale_udr%c5%beiteln%c3%bd_rozvoj OBECNÉ SOUVISLOSTI V SOUČASNÉ DOBĚ ŽIJE VĚTŠÍ ČÁST LIDSTVA V PRO NÁS NEPŘEDSTAVITELNÉ CHUDOBĚ A OBYVATELÉ TZV.

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8.

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Mgr. Tomáš Hradský Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8.20 Vzdělávací

Více

PROJEV PREZIDENTA USA H. S. TRUMANA V KONGRESU /TRUMANOVA DOKTRÍNA/ (12. 3. 1947)

PROJEV PREZIDENTA USA H. S. TRUMANA V KONGRESU /TRUMANOVA DOKTRÍNA/ (12. 3. 1947) PROJEV PREZIDENTA USA H. S. TRUMANA V KONGRESU /TRUMANOVA DOKTRÍNA/ (12. 3. 1947) Pane předsedo, pane mluvčí, členové Kongresu, Vážnost situace, před níž stojí současný svět, si vyžaduje mou přítomnost

Více

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 435 final Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku CS CS Doporučení pro ROZHODNUTÍ

Více

Výskyt extrémů počasí na našem území a odhad do budoucnosti

Výskyt extrémů počasí na našem území a odhad do budoucnosti Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně Výskyt extrémů počasí na našem území a odhad do budoucnosti Jaroslav Rožnovský Projekt EHP-CZ02-OV-1-035-01-2014 Resilience a adaptace

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Výroční zpráva o politice humanitární pomoci a jejím provádění v roce 2009 SEK(2010)398

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Výroční zpráva o politice humanitární pomoci a jejím provádění v roce 2009 SEK(2010)398 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.4.2010 KOM(2010)138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Výroční zpráva o politice humanitární pomoci a jejím provádění v roce 2009 SEK(2010)398 Evropská

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Věková struktura věková pyramida progresivní typ

Věková struktura věková pyramida progresivní typ Věková struktura věková struktura je považována za výchozí uspořádání demografických dat pro jakoukoliv demografickou analýzu a zároveň je pak sama výsledkem základních demografických procesů (porodnost,

Více

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 Platí mluvené slovo Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 rád bych vás také přivítal na dnešní bilanční tiskové konferenci. Snímek Hlavní události roku

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

14. 15. 16. 17. 18. 19.

14. 15. 16. 17. 18. 19. ČÁST I. - PREAMBULE 1. Uznáváme, že zlepšit lidská sídla, jejichž kvalita značně ovlivňuje každodenní život i celkovou pohodu a spokojenost našich národů, je naprosto nutné. Cítíme, že existuje velká příležitost

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Počet obyvatel České republiky se v průběhu roku 214, po úbytku v předchozím roce, opět zvýšil. Ve věkovém složení přibylo dětí a zejména seniorů. Populace dále

Více

Nadnárodní společnosti a jejich fungování v dnešním světě

Nadnárodní společnosti a jejich fungování v dnešním světě AC Innovation s.r.o. Projekt: Praktický průvodce ekonomikou aneb My se trhu nebojíme! Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.34/02.0039 Vzdělávací oblast: Nadnárodní společnosti a jejich fungování v dnešním světě

Více

Stáří na Zemi. VY_32_INOVACE_Z.1.03 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014

Stáří na Zemi. VY_32_INOVACE_Z.1.03 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC

Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC Ing. Miroslav Vrba, CSc., předseda EK ČR/WEC Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC Heslo Kongresu Hledejme řešení k problémům světové energetiky

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Tisková zpráva. BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje. 3. čtvrtletí roku 2016: Tržby 14,0 mld.

Tisková zpráva. BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje. 3. čtvrtletí roku 2016: Tržby 14,0 mld. Tisková zpráva BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje 3. listopadu 2016 Silvia Tajbliková BASF spol. s.r.o. Tel: +421 2 58 266 778 silvia.tajblikova@basf.com 3. čtvrtletí

Více

Globální problémy, vlivy antropogenních aktivit na biosféru a antroposféru

Globální problémy, vlivy antropogenních aktivit na biosféru a antroposféru Globální problémy, vlivy antropogenních aktivit na biosféru a antroposféru Globální problémy - příčiny primární postupná dominance člověka jako druhu, jeho nadvláda nad predátory, oslabení přirozených

Více

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs): FAKTA

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs): FAKTA Cíle udržitelného rozvoje (SDGs): FAKTA 22.9.2015 Sedmnáct Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) představuje program rozvoje na následujících 15 let (2015 2030) a navazuje na úspěšnou agendu Rozvojových cílů

Více

Společnost Henkel hlásí silný růst obratu a zisku

Společnost Henkel hlásí silný růst obratu a zisku Tisková zpráva Praha, 1. srpna 2012 Dobrý výkon pokračoval i ve druhém čtvrtletí 2012 Společnost Henkel hlásí silný růst obratu a zisku Obrat vzrostl o 6,4 % na 4 206 mil. eur (organický růst dosáhl 4,0

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Česká arktická vědecká infrastruktura Stanice Josefa Svobody

Česká arktická vědecká infrastruktura Stanice Josefa Svobody 3 Česká arktická vědecká infrastruktura Stanice Josefa Svobody Centrum polární ekologie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zonální rozdělení úhrnů slunečního záření na

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. 1. Hlavní charakteristika důchodového systému

ČESKÁ REPUBLIKA. 1. Hlavní charakteristika důchodového systému ČESKÁ REPUBLIKA 1. Hlavní charakteristika důchodového systému Zákonné starobní důchody se skládají ze dvou částí z rovného základního důchodu a důchodu odvozeného z výdělku na základě osobního vyměřovacího

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/1. Pozměňovací návrh. Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas za skupinu S&D

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/1. Pozměňovací návrh. Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas za skupinu S&D 27.4.2015 B8-0360/1 1 Bod odůvodnění C a (nový) Ca. vzhledem k tomu, že téma milánského Expa 2015, které je zaměřeno především na potraviny, zahrnuje rovněž rybolov, jenž stejně jako zemědělství s problematikou

Více

Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA

Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA Č. j.: TACR/4321/2015 I. Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech 1. Využití (aplikace)

Více

ODHAD VÝVOJE FINANČNÍHO ZATÍŽENÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČESKÉ REPUBLIKY PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE

ODHAD VÝVOJE FINANČNÍHO ZATÍŽENÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČESKÉ REPUBLIKY PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE ODHAD VÝVOJE FINANČNÍHO ZATÍŽENÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČESKÉ REPUBLIKY PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE Tomáš Fiala, Martina Miskolczi Abstrakt Článek obsahuje prognózu vývoje finančního zatížení

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR 4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR Národní účty a rodinné účty různé poslání Rychlejší růst spotřeby domácností než HDP Značný růst výdajů domácností na bydlení Různorodé problémy související s tvorbou

Více

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Na základě údajů dostupných k 17. květnu 2004 sestavili odborníci Eurosystému projekce makroekonomického vývoje eurozóny. 1 Podle

Více

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A PARTICIPACE VEŘEJNOSTI :: UDRŽITELNÝ ROZVOJ :: MÍSTNÍ AGENDA 21 Praha, 4. června 2015 www.zdravamesta.cz/setkani-mc-2015 Akce je součástí projektu NSZM

Více

TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI RELIK 2014. Reprodukce lidského kapitálu vzájemné vazby a souvislosti. 24. 25. listopadu 2014 TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Kotýnková Magdalena Abstrakt Stárnutí obyvatelstva,

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty,

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 5 Potratovost Počet potratů se dlouhodobě snižuje a tento trend pokračoval i v roce. Registrovaných 7 potratů bylo 35,8 tisíce, čímž bylo opět překonáno historické minimum. Počet umělých přerušení těhotenství

Více

Potraviny v širších souvislostech

Potraviny v širších souvislostech Potraviny v širších souvislostech Ostrava, 6.11. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext V roce 2009 trpěla hladem více než miliarda

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města TŘEBÍČ Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem MUDr. Stanislav Wasserbauer Hana Pokorná Jihlava, září 2012 Obsah: 1 Úvod...4

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

Demografický vývoj. VY_32_INOVACE_Z.1.01 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis

Demografický vývoj. VY_32_INOVACE_Z.1.01 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Bratislavské prohlášení

Bratislavské prohlášení Bratislava, 16. září 2016 Bratislavské prohlášení Sešli jsme se dnes v Bratislavě v čase kritickém pro náš evropský projekt. Bratislavský summit 27 členských států byl věnován společnému stanovení diagnózy

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 31.5.2013

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

VĚTŠINA OBČANŮ OČEKÁVÁ, ŽE SE EKONOMICKÁ SITUACE V ČR

VĚTŠINA OBČANŮ OČEKÁVÁ, ŽE SE EKONOMICKÁ SITUACE V ČR INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 3/2007 VĚTŠINA OBČANŮ OČEKÁVÁ, ŽE SE EKONOMICKÁ SITUACE V ČR ZLEPŠÍ NEBO ZŮSTANE STEJNÁ Ekonomickou situaci za posledních dvanáct měsíců hodnotí občané relativně dobře.

Více

Pivo v české společnosti

Pivo v české společnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivo v české společnosti v roce 2012 Technické

Více

Dlouhodobé úvěry. DD úvěry - počet klientů. Barometr 4. čtvrtletí 2012

Dlouhodobé úvěry. DD úvěry - počet klientů. Barometr 4. čtvrtletí 2012 Barometr 4. čtvrtletí 2012 Koncem prosince dosáhl dluh obyvatelstva, podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací, výše 1,37 bilionu Kč, což je o 67 mld. Kč více než ve stejném

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

Jednání OK 2. 6. 2016, podklad k bodu 2: Návrhy k valorizaci důchodů

Jednání OK 2. 6. 2016, podklad k bodu 2: Návrhy k valorizaci důchodů Jednání OK 2. 6. 2016, podklad k bodu 2: Návrhy k valorizaci důchodů Návrh reflektuje historický vývoj průměrných důchodů ve vztahu k průměrným příjmům ekonomicky aktivních po roce 1989, ukazující na rostoucí

Více

VĚTŠINA LIDÍ JE PRO DŮCHODOVOU REFORMU, PŘEDSTAVUJE SI JI

VĚTŠINA LIDÍ JE PRO DŮCHODOVOU REFORMU, PŘEDSTAVUJE SI JI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2010 VYDÁNO DNE 2. 12. 2010 VĚTŠINA LIDÍ JE PRO DŮCHODOVOU REFORMU, PŘEDSTAVUJE SI JI VŠAK MÉNĚ RADIKÁLNĚ NEŽ PŘED PŮL ROKEM. Většina lidí je přesvědčena, že

Více

PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ

PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ ZEMEPISNÁ ˇ OLYMPIÁDA PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ Celkem 40 bodů Potřebné vybavení: psací potřeby 1 a. Zakroužkuj z nabídky tří pojmů vždy jeden správný pojem. 8 bodů 5 bodů Lidstvo obývá téměř

Více

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice?

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30. 04. 2015 Shrnutí Kukuřice je nejvýznamnější součástí světového obchodu

Více

GE Power & Water Water & Process Technologies. Cenné zdroje, naléhavé otázky, jasnější řešení.

GE Power & Water Water & Process Technologies. Cenné zdroje, naléhavé otázky, jasnější řešení. GE Power & Water Water & Process Technologies Cenné zdroje, naléhavé otázky, jasnější řešení. Cenné zdroje Pokud spotřeba vody poroste nadále stejným tempem, jsou statistiky alarmující: do roku 2020 bude

Více