Staňte se naším partnerem ověřte si nás!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Staňte se naším partnerem ověřte si nás!"

Transkript

1 4 callida partner>2/2005>vii. ročník Staňte se naším partnerem ověřte si nás! Na trhu s oceňovacími systémy působíme již od roku 1990 a od začátku se zabýváme především vývojem software, oceňovacích podkladů a vzděláváním. Naším cílem bylo vždy poskytovat kvalitní služby rozpočtářům a kalkulantům. V současné době využívá našich služeb více než tisíc zákazníků. Vývoj ve stavebnictví nás průběžně motivuje k tomu, abychom stále přicházeli s novými službami a vylepšeními, které plně pokrývají potřeby všech uživatelů našeho systému. Naším cílem je vybudování partnerského mostu mezi Vámi a společností Callida tak, abychom se přestali vzájemně chápat jako odběratel a dodavatel, ale jako rovnocenní partneři, jejichž společnými cíli jsou efektivita, rychlost a vstřícný přístup. Spolupracujeme s poradenskou, konzultační a vzdělávací společností Questima. Tato fi rma se specializuje na oceňování stavebních prací a ve svém oboru patří k nejvýznamnějším na trhu. Od jejího vzniku v roce 2002 se společně podílíme na různých projektech, především na vzdělávacích kurzech Oceňování stavebních prací. Oceňovací systém eurocalc je specifi cky zaměřený na potřeby rozpočtářů a kalkulantů ve stavebnictví. Umožňuje stanovovat a sledovat náklady stavby od investičního záměru přes výběrové řízení až po detailní kalkulaci nákladů a celkové ekonomické vyhodnocení. Systém eurocalc není výhradně oceňovacím nástrojem, ale i prostředkem komunikace mezi všemi účastníky procesu výstavby. Nový eurocalc 2 v sobě zahrnuje zkušenosti s vývojem programu Callida a oceňovacího systému eurocalc v uplynulých patnácti letech. V systému eurocalc 2 došlo k významným změnám, které zrychlí a zjednoduší veškeré pracovní po stupy. Rádi bychom Vám proto představili nový eurocalc 2, přijďte se o jeho kvalitách sami přesvědčit. Ocenění kvality ISO 9001 Na jaře roku 2005 jsme získali mezinárodní značku jakosti ISO Certifi kaci provedla společnost TÜV CZ, s. r. o., český člen mezinárodní skupiny TÜV SÜD. Školení Jednou z oblastí, které se výrazně věnujeme, je vzdělávání. Nabízíme školicí kurzy pro uživatele systému eurocalc ve třech úrovních znalostí. Klademe si za cíl výrazně pomáhat se zvládnutím programu novým, ale i stávajícím uživatelům za využití nejnovějších metod a trendů ve výuce. Ve spolupráci se společností Questima pořádáme odborné kurzy Oceňování stavebních prací, které jsou svým zaměřením určené pro rozpočtáře a kalkulanty se zájmem o rozšiřování a průběžné prohlubování odborných znalostí v tomto komplikovaném oboru. Naší prioritou je pomoci všem rozpočtářům a kalkulantům v rozsáhlé problematice oceňování a naučit je takové postupy, které budou moci ihned ve své praxi aplikovat. Garanty kvality odborné úrovně jsou lektoři kurzů Helena Kalivodová, která se celoživotně zabývá cenovým managementem a inženýrskou činností ve stavebnictví a stále patří k nejvyhledávanějším rozpočtářům a Ing. Vítězslav Meloun, specialista na metodiku oceňování a na vývoj datové základny. Vydavatel, sídlo firmy: Callida, s. r. o., Štětkova 18, Praha 4, tel.: , internet: Obchodní zastoupení: Callida Movis, Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava, tel./fax: CALLIDA PARTNER, ročník VII., číslo druhé, datum vydání , Praha, vychází 2 ročně. Vydává: Callida, s. r. o., Štětkova 18, Praha 4, IČO: , registrace MK ČR E 8167 ze dne , mezinárodní číslo ISSN: Adresa redakce: Callida, s. r. o., Štětkova 18, Praha 4. Za původnost příspěvků ručí autor, nevyžádané rukopisy se nevracejí. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., odštěpný závod Praha, čj. nov 6453/99 ze dne Grafické zpracování, zlom, tisk: Abalon s. r. o., K Ryšánce 16, Praha 4, tel.: , fax: ,

2 callida 2 / 2005 ročník VII rozpočty a kalkulace ve stavebnictví Pozvánka na seminář Ostrava Brno Rozpočtování a oceňování staveb Společnost Callida, s. r. o. pořádá odborný seminář na téma Rozpočtování a oceňování staveb. Seminář bude věnován problematice oceňování staveb, tvorbě rozpočtů a kalkulací nákladů. Seznámíme Vás s moderními trendy v oceňování, představíme Vám zajímavé postupy a podělíme se s Vámi o své dlouholeté zkušenosti. Odborným partnerem semináře je poradenská, konzultační a vzdělávací společnost Questima. Praha Mediálním partnerem semináře je odborný časopis Stavitel vydávaný společností Economia, a. s. tradiční dodavatel stavebního software Callida, s. r. o., Štětkova 18, Praha 4 tel.: ,

3 2 callida partner>2/2005>vii. ročník Rozpočtování a oceňování staveb odborný seminář Pokud chcete být úspěšnou stavební firmou, potřebujete být schopni získat zakázku, kvalitně ji provést a dostat za ni zaplaceno. Jedním z předpokladů pro získání zakázky je stanovení reálné nabídkové ceny. Cíle semináře: Přispět ke zlepšení orientace v problematice oceňování stavebních prací, upozornit na podceňované skutečnosti, seznámit s osvědčenými i novými pracovními postupy. Napomoci tomu, aby se sestavované rozpočty staly použitelnými součástmi infor mačního systému stavební firmy a představovaly významný krok směrem k efektivnímu řízení staveb. Určeno: Pracovní seminář je určený pro rozpočtáře a kalkulanty stavebních prací, pro zpracovatele podkladů k oceňování a hodnocení stavebních zakázek se zaměřením na kalkulaci nákladů, nabídkovou cenu a hodnocení stavebních zakázek. Program: registrace účastníků zahájení semináře první blok občerstvení druhý blok diskuse, závěr semináře Mediální partner: STAVITEL Odborný měsíčník poskytující informace o stavebních materiálech a hmotách, o inovacích a zajímavých technologiích, o strojích a stavební mechanizaci, o využití software ve stavebnictví. Odborní garanti: Helena Kalivodová Společnice firmy Questima, předsedkyně představenstva Asociace rozpočtářů staveb, zkušená kalkulantka, zabývá se cenovým managementem a inženýrskou činností ve výstavbě, věnuje se vzdělávání rozpočtářů Ing. Vítězslav Meloun Vedoucí datového oddělení firmy Callida, člen představenstva Asociace rozpočtářů staveb, věnuje se metodice oceňování, vývoji datové základny a vzdělávání rozpočtářů Tomáš Svoboda Vedoucí obchodního a marketingového oddělení společnosti Callida Přihlášky k účasti: Pro přihlášení můžete využít elektronický formulář na nebo přiloženou přihlášku, kterou zašlete na adresu firmy Callida. Organizační garant: Vavřinec Mrázek tel./fax: , Callida, s. r. o., Štětkova 18, Praha 4 Cena: Účast na semináři je bezplatná. Místa a termíny konání: Ostrava Úterý Hotel Bonum Masná 6, Moravská Ostrava Divadelní sál Brno Středa Kongresové centrum Výstaviště 1, Brno Konferenční sál B Praha Čtvrtek Divadlo IMAGE Pařížská 4, Praha 1 Velký sál

4 callida partner>2/2005>vii. ročník 3 Odborná témata Společnosti Callida a Questima si Vás dovolují pozvat na seminář věnovaný oceňování stavebních prací. Nabízíme Vám setkání s předními odborníky. Využijte možnosti získat zajímavé informace pro Vaši práci. Oceňování stavebních prací Jak rychle a dobře počítat či kontrolovat výměry? Jak oceňovat to, co nenajdete v cenících či v databázích? Do jaké míry lze důvěřovat orientačním cenám a co vůbec obsahují? Kdy se může stát databáze oceňovacích podkladů skutečným základem pro firemní kalkulace cen? Jak poptávat, vyhodnocovat a začleňovat subdodávky do nabídky? Kalkulace Jsou pořizovací náklady stavebních hmot pro všechny stejné? Je nutné zahrnovat do rozpočtu položky přesunů hmot? Co představují procenta výrobní režie? Jak vysoký zisk je zakalkulován v orientačních cenách? Co vlastně představují náklady spojené s umístěním stavby? S jakou přesností lze vůbec sestavit nabídkovou cenu? Vytvoření nabídky Je vztah nákladů a tržní ceny podmínkou úspěchu? Dokážete odhadnout chování konkurence? Jaká může být cenová strategie pro úspěch v soutěži? Lze simulovat vyhodnocení soutěže? Připadají Vám výsledné kalkulace pracné či dokonce zbytečné? Informace k připravované novele Zákona o veřejných zakázkách.

5 Společnost Elanor Komplexní přístup k řešení personální a mzdové agendy Společnost Elanor působí na českém a slovenském trhu jako přední dodavatel v oblasti vývoje a implementace informačních systémů pro řízení lidských zdrojů a je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů mzdového a personálního outsourcingu. Společnost Elanor vznikla v roce 1991, má sídlo v Praze a neustále rozšiřuje současnou síť poboček v České republice. Na Slovensku pokrývá její aktivity dceřiná společnost Elanor Slovakia. V současné době byla zahájena expanze na trhy střední a východní Evropy za účelem sjednocení mzdové agendy na nadnárodní úrovni. V průběhu svého dlouholetého působení na trhu získala společnost Elanor jedinečné zkušenosti v oblasti řízení lidských zdrojů. Zkvalitnila své služby a vybudovala profesionální a stabilní tým specialistů, kteří jsou schopni řešit nejsložitější problémy z oblasti mzdové agendy a pružně reagovat na individuální potřeby zákazníků. Společnost získala prestižní zákazníky, významné české i nadnárodní společnosti, které jsou často vůdci ve svém oboru. Dlouhodobé kontrakty s těmito zákazníky garantují společnosti Elanor ekonomickou stabilitu a vysokou spolehlivost, která je důležitá při budování dlouholetého partnerství. Společnost Elanor poskytuje tyto základní produkty: software pro oblast řízení lidských zdrojů a zpracování mezd outsourcing personální a mzdové agendy školení a pořádání seminářů pro zákazníky a partnery personální a mzdové audity Mzdové a personální údaje jsou jedním z nejcitlivějších údajů, a proto je důležité svěřit práci s nimi silnému a spolehlivému partnerovi, jakým je právě společnost Elanor. Informační systém Elanor Global, který společnost dodává a stále modernizuje, byl od samého počátku vytvářen pro české a slovenské podmínky, uzpůsoben české a slovenské legislativě, a právě proto dokonale pokrývá potřeby firem působících v ČR a SR. Co Vám přinese spolupráce se společností Elanor? Komplexnost služeb představující včasné a úplné zpracování všech agend, legislativní správnost, integraci do stávajících firemních procesů, dlouhodobou stabilitu a perspektivu spolupráce. Zvýšení informovanosti všech uživatelů systému zajištěnou propojením databází s osobními údaji zaměstnanců, podporou elektronické komunikace a elektronizací všech personálních dat. Zkušenosti a poskytnutí know-how z oblasti personalistiky a zpracování mzdové agendy, zejména z řady již realizovaných projektů.

6 Reference systém pro mzdy a personalistiku mzdový outsourcingu Finančnictví: Doprava: Obchodní řetězce: Energetika: Obchod: Automobilový průmysl: Strojírenství: Chemický průmysl: Výroba stavebních materiálů: Dřevozpracující průmysl: Papírenský průmysl: Školství: Státní správa: Ostatní: Allianz pojišťovna Wüstenrot - stavební spořitelna Provident Financial Dopravní podnik hl. města Prahy Tesco Stores ČR Tesco Stores SR Carrefour ČR Carrefour SR Globus ČR GECO TABAK ČEZ United Energy ČEPS Robert Bosch odbytová Bosch Security Systems ČR TPCA (Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech) Collins & Aikman Automotive Panasonic AVC Networks Czech Walter Zetor Škoda Transportation Slovnaft Bratislava Spolana Mitas Praha, Zlín, Otrokovice ČEPRO Lafarge Cement Českomoravský beton DDL Lukavec Mondi Packaging České vysoké učení technické Univerzita Karlova Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Akademie múzických umění Státní technická knihovna Akademie věd ČR GZ Digital Media Finančnictví: Provident Financial Výroba spotřebního zboží: Kimberly-Clark Výroba stavebních materiálů: Farmaceutický průmysl: Chemický průmysl: Strojírenství: Automobilový průmysl: Obchod: Telekomunikace: Informační technologie: Papírenský průmysl: Ostatní: Lafarge Cement Schiedel SGW Terranova GlaxoSmithKline Slovnaft Bratislava Black&Decker Czech DAF Trucks Praha ASMO Czech Toyoda-Koki Automotive Levi Strauss Praha Robert Bosch odbytová Bosch Security Systems ČR První novinová společnost Maloobchodní prodej tisku Nezávislá přejímka Marconi Communications Omnicom Praha Mondi Packaging Scandinavian Mill Services KERATECH Group Incline GTS Elanor, spol. s r. o. Elanor Slovakia, spol. s r. o. Kodaňská Office Center, Kodaňská 46, Praha 10 Maróthyho 6, Bratislava tel.: , fax: tel.: , fax:

7 Společnost Elanor Komplexní přístup k řešení personální a mzdové agendy Společnost Elanor působí na českém a slovenském trhu jako přední dodavatel v oblasti vývoje a implementace informačních systémů pro řízení lidských zdrojů a je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů mzdového a personálního outsourcingu. Společnost Elanor vznikla v roce 1991, má sídlo v Praze a neustále rozšiřuje současnou síť poboček v České republice. Na Slovensku pokrývá její aktivity dceřiná společnost Elanor Slovakia. V současné době byla zahájena expanze na trhy střední a východní Evropy za účelem sjednocení mzdové agendy na nadnárodní úrovni. V průběhu svého dlouholetého působení na trhu získala společnost Elanor jedinečné zkušenosti v oblasti řízení lidských zdrojů. Zkvalitnila své služby a vybudovala profesionální a stabilní tým specialistů, kteří jsou schopni řešit nejsložitější problémy z oblasti mzdové agendy a pružně reagovat na individuální potřeby zákazníků. Společnost získala prestižní zákazníky, významné české i nadnárodní společnosti, které jsou často vůdci ve svém oboru. Dlouhodobé kontrakty s těmito zákazníky garantují společnosti Elanor ekonomickou stabilitu a vysokou spolehlivost, která je důležitá při budování dlouholetého partnerství. Společnost Elanor poskytuje tyto základní produkty: software pro oblast řízení lidských zdrojů a zpracování mezd outsourcing personální a mzdové agendy školení a pořádání seminářů pro zákazníky a partnery personální a mzdové audity Mzdové a personální údaje jsou jedním z nejcitlivějších údajů, a proto je důležité svěřit práci s nimi silnému a spolehlivému partnerovi, jakým je právě společnost Elanor. Informační systém Elanor Global, který společnost dodává a stále modernizuje, byl od samého počátku vytvářen pro české a slovenské podmínky, uzpůsoben české a slovenské legislativě, a právě proto dokonale pokrývá potřeby firem působících v ČR a SR. Co Vám přinese spolupráce se společností Elanor? Komplexnost služeb představující včasné a úplné zpracování všech agend, legislativní správnost, integraci do stávajících firemních procesů, dlouhodobou stabilitu a perspektivu spolupráce. Zvýšení informovanosti všech uživatelů systému zajištěnou propojením databází s osobními údaji zaměstnanců, podporou elektronické komunikace a elektronizací všech personálních dat. Zkušenosti a poskytnutí know-how z oblasti personalistiky a zpracování mzdové agendy, zejména z řady již realizovaných projektů.

8 Reference v oblasti systému pro mzdy a personalistiku v oblasti mzdového outsourcingu Finančnictví: Doprava: Obchodní řetězce: Energetika: Obchod: Automobilový průmysl: Strojírenství: Chemický průmysl: Výroba stavebních materiálů: Dřevozpracující průmysl: Papírenský průmysl: Školství: Státní správa: Ostatní: Allianz pojišťovna Wüstenrot - stavební spořitelna Provident Financial Dopravní podnik hl. města Prahy Tesco Stores ČR Tesco Stores SR Carrefour ČR Carrefour SR Globus ČR GECO TABAK ČEZ United Energy ČEPS Robert Bosch odbytová Bosch Security Systems ČR TPCA (Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech) Collins & Aikman Automotive Panasonic AVC Networks Czech Walter Zetor Škoda Transportation Slovnaft Bratislava Spolana Mitas Praha, Zlín, Otrokovice ČEPRO Lafarge Cement Českomoravský beton DDL Lukavec Mondi Packaging České vysoké učení technické Univerzita Karlova Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Akademie múzických umění Státní technická knihovna Akademie věd ČR GZ Digital Media Finančnictví: Provident Financial Výroba spotřebního zboží: Kimberly-Clark Výroba stavebních materiálů: Farmaceutický průmysl: Chemický průmysl: Strojírenství: Automobilový průmysl: Obchod: Telekomunikace: Informační technologie: Papírenský průmysl: Ostatní: Lafarge Cement Schiedel SGW Terranova GlaxoSmithKline Slovnaft Bratislava Black&Decker Czech DAF Trucks Praha ASMO Czech Toyoda-Koki Automotive Levi Strauss Praha Robert Bosch odbytová Bosch Security Systems ČR První novinová společnost Maloobchodní prodej tisku Nezávislá přejímka Marconi Communications Omnicom Praha Mondi Packaging Scandinavian Mill Services KERATECH Group Incline GTS Elanor, spol. s r. o. Elanor Slovakia, spol. s r. o. Kodaňská Office Center, Kodaňská 46, Praha 10 Maróthyho 6, Bratislava tel.: , fax: tel.: , fax:

9 MOBILITY SYSTEM PRO BEZDRÁTOVOU LAN Současná podniková LAN infrastruktura vyžaduje bezdrátovou síť jako integrovanou součást, o jejímž výběru rozhodují jak technická, tak finanční hlediska. Systém bezdrátové sítě musí splňovat přísné bezpečnostní požadavky, umožňovat spolehlivou konektivitu mobilním uživatelům, a zároveň být jednoduchý na instalaci i provoz. Mobility SystemTM od Trapeze Networks nabízí rozsáhlou funkcionalitu při zachování nízkých celkových nákladů. BEZPEČNÁ MOBILITA Trapeze Mobility System umožňuje mobilním uživatelům pohybovat se bezpečně v rámci topologie celé sítě. Nevyžaduje změny v síťové infrastruktuře firmy. Pouze poskytuje stávající síť, s veškerou strukturou a službami, bezdrátově. V rámci bezpečnosti využívá v maximální míře dostupné prostředky autentifikace a enkrypce, založené na standardech. Tak je zajištěna ochrana proti zneužití a odposlechu. Uživatel získává po autentifikaci konzistentní soubor služeb, aniž by byl nucen k dalšímu ověřování identity při pohybu po podnikovém areálu. NEJŠIRŠÍ NABÍDKA SLUŽEB Trapeze Mobility System podporuje více rozličných služeb než jakýkoli jiný WLAN systém. Pomocí integrace s autentifikačními, autorizačními a accounting (AAA) servery je možné poskytovat jednotlivým uživatelům různé soubory služeb dle jejich identity. Veškerá pravidla pro přístup, prioritizaci provozu a mobilní služby jsou centralizována v AAA serveru a umožňují tak snadnou administraci celého systému. Součástí systému je i robustní IDS (Intrusion Detection System systém odhalení proniknutí) a funkce zvyšující odolnost sítě. Systém exceluje i v oblasti hlasových služeb, které začínají hrát v oblasti bezdrátových sítí významnou roli. Při plánování, instalaci, konfiguraci a správě je důležitým pomocníkem software Trapeze RingMasterTM. NEJNIŽŠÍ CELKOVÉ NÁKLADY Díky celkové koncepci je Trapeze Mobility System velmi snadný jak ve fázi nasazení, tak v provozu. RingMasterTM umožňuje navrhnout optimálně rozmístění přístupových bodu, aby bylo zajištěno pokrytí a kapacita. V úvahu se berou i takové faktory, jako např. útlumová charakteristika budovy. Potom co je ukončen návrh designu sítě, RingMasterTM automaticky nakonfiguruje veškerá WLAN zařízení. Během provozu RingMasterTM automatizuje úlohy jinak náročné na čas, jako např. odhalení narušitelů, monitorování uživatelů i rádiového pásma, lokalizace uživatelů a troubleshooting. Tím se dá docílit úspory % oproti jiným WLAN systémům.

10 Mobility System Software JEDNOTLIVÉ ELEMENTY TRAPEZE MOBILITY SYSTEM řídí veškeré funkce systému je součástí všech zařízení, aby je bylo možné provozovat jako jednotný systém je těsně integrovaný s AAA serverem koordinuje virtuální privátní skupiny spravuje pravidla pro enkrypci Mobility Exchange switch inteligentní platforma pro zprostředkování konfigurace a řízení na jednotlivé Mobility Pointy a přístupové body jiných výrobců, které mohou být připojeny buď přímo nebo přes jiné síťové prvky identita uživatelů zůstává zachována při jejich pohybu v rámci síťové infrastruktury kdekoliv v síti je zajištěn bezpečný přístup k dispozici je celá škála zařízení, od jednoduchých až po robustní pro mnoho uživatelů Mobility Point poskytuje uživatelům přístup k funkcím obsaženým v Mobility Exchange switchi neobsahuje žádná data vše plně kontroluje Mobility Exchange switch tím je zajištěna bezpečnost proti napadení nebo krádeži dat napájení Power over Ethernet poskytuje Mobility Exchange switch nebo PoE zařízení jiného výrobce implementace je oproti tradičním řešením velmi snadná celý proces vykoná automaticky sada SW nástrojů RingMaster přes Mobility Exchange switche RingMaster kompletní sada SW nástrojů pro přípravu implementace, konfiguraci, verifikaci, řízení a optimalizaci WLAN infrastruktury umožňuje import plánů budovy a jeho doplnění o informace o třetím rozměru a použitých materiálech s ohledem na počet uživatelů a předpokládaný provoz navrhuje počet a rozmístění jednotlivých Mobility Pointů konfigurace celého systému je otázkou stisku jednoho tlačítka velmi silnou stránkou jsou pak provozní funkce, které IT oddělení dávají stejné možnosti jako u strukturované kabeláže TRAPEZE MOBILITY SYSTEM ZAJIŠŤUJE, ŽE BEZDRÁTOVÁ SÍŤ UŽ NENÍ ZDROJEM STRESU, ALE ÚSPĚCHU PODNIKU...

11 Představení systému strukturované kabeláže R&M freenet 3U Global panel Společnost Reichle & De-Massari byla založena v roce 1964 ve Wetzikonu ve Švýcarsku. Jak již země původu napovídá, jedná se o produkt mimořádné kvality. Systém je zaměřen na telekomunikační a datové sítě na metalické i optické bázi. Systém R&M freenet je využíván v největších projektech po celém světě, kde jej firmy jako např. IBM či jiní nadnárodní systémoví integrátoři dodávají jako součást svých řešení. Ve společnosti Reichle & De-Massari pracuje přibližně 600 lidí v celkem patnácti zemích, kde má Reichle & De-Massari přímé zastoupení. Modulární řešení Jednou z klíčových vlastností systému R&M freenet je stavebnicové pojetí. Výhodou tohoto pojetí je například možnost kombinace zakončení telefonních vývodů v Cat.3, horizontální kabeláže v Cat.5/6, a dokonce optických páteřních propojů v rámci jednoho jediného panelu. Na straně účastníků je možné kabeláž zakončit mnoha různými datovými zásuvkami dle vkusu a potřeby uživatelů. Tuzemské zákazníky určitě zaujme zásuvka v designu ABB Tango. telefonie optická páteř IP67 Security system 10G Ethernet Z důvodu maximalizace datového toku a ochrany proti vnějším vlivům se systém zaměřuje především na stíněné řešení. V současné době již existuje návrh nové normy pro přenos 10G Ethernetu, ze kterého vyplývá, že řešení Cat.6 stíněné bude bez délkového omezení schopné přenést data až na maximální vzdálenost 100m. Záruka 20 let a doživotní záruka Další výhodou systému R&M freenet je systémová dvacetiletá záruka a doživotní záruka na aplikaci v případě certifikované instalace. Bezpečnost i na fyzické vrstvě Nadstavbou systému R&M freenet je unikátní Security System. Tento je navržen ve třech rovinách. Vizuálním označením, znemožněním nechtěného spojení a znemožněním rozpojení důležitého spoje. Průmyslové prostředí Neposledním krokem do budoucnosti je doplnění systému o komponenty s vyšším krytím a to IP54, nebo v poslední době dokonce IP67. Tím se nabízí celá řada aplikací, především v průmyslovém prostředí. Inovace Reichle & De-Massari je společnost, která vždy působila jako průkopník ve svém oboru a i v dnešní době napomáhá celosvětově vývoji nových komponent pro systémy strukturované kabeláže. Toto je možné demonstrovat hned na několika příkladech. V prvé řadě se jedná o vývoj nového typu konektoru pro Cat.8, na kterém techničtí inženýři ve společnosti Reichle & De-Massari pracují. Další inovací je upravený RJ45 konektor s názvem RCC45. Tento konektor posouvá hranice využitelnosti místa ve standardním konektoru RJ45, když pomocí přídavných metalických kontaktů přidává možnost například napájet různá aplikační řešení, nebo v případě POF (Plastic optics fibre) signalizaci nebo zabezpečuje další nezávislý datový tok v rámci jediného konektoru. ABB Tango RCC45

12 MICROSENS Fiber To The Office (FTTO) FTTO Řešení FTTO (optika až do kanceláře) je kombinací technologie optické s technologií metalickou. Toto hybridní řešení je velmi ekonomicky výhodné a obsahuje téměř všechny výhody plně optického řešení, mezi které patří především odolnost vůči vnějším vlivům, malá prostorová náročnost v kabelových trasách, centrální bod administrace (nejsou nutné patrové rozvaděče ani rozvaděče budov). V případě, že porovnáme ekonomické náročnosti řešení strukturované kabeláže metalické v provedení Cat.6 UTP a řešení FTTO, dostaneme následující graf. Tento graf vypovídá o tom, že již při instalaci pouhých 200 portů může být řešení FTTO z ekonomického hlediska efektivnějším než standardní strukturovaná kabeláž Cat.6 UTP. Pro řešení FTTO se na straně uživatele používají instalační switche (45x45), které mají 4 metalické porty pro koncová zařízení a 1 optický port pro propojení s centrálním bodem. Tyto prvky jsou velmi jednoduše instalovatelné pomocí systému click-in do jakýchkoliv podlahových krabic, či parapetních žlabů nebo dokonce pro instalaci na omítku. Na centrální straně existují dvě varianty řešení: Konverze z optického rozhraní na metalické a použití následně standardních metalických aktivních prvků Použití plně optických aktivních prvků GIGA Novinkou v sortimentu FTTO produktů je první gigabitový switch pro řešení FTTO v designu 45x45 (Mosaic, Legrand), který byl představen v první polovině roku Velkými výhodami tohoto pojetí jsou například: možnost integrace Power over Ethernet (napájení po Ethernetu) malá prostorová náročnost. jednoduchá administrace VoIP MICROSENS nabízí u svých řiditelných instalačních switchů CoS (Class of Service), které je nutné pro aplikace VoIP. V lokálních sítích hlasová komunikace vyžaduje jen minimální část z celkového množství přenášených dat, jedná se však o aplikaci velmi citlivou na synchronní přenos. Je nutné definovat přenosové časy a v komunikaci mezi dvěma uživateli je akceptovatelné pouze minimální zpoždění přenosu datových paketů. Pro dosažení těchto parametrů se využívá speciální mechanizmus prioritizace paketů. Výhody VoIP nespočívají jen v integraci telefonie do datové sítě, ale také v kvalitě služeb, které přináší sama implementace VoIP: multimediální aplikace a komunikační řešení přes IP konvergence přenosu hlasu, dat, faxu a videa integrace adresářů do počítačové telefonie integrace webových aplikací reálného času integrace databází a pracovních postupů MICROSENS je jedním z předních světových výrobců aktivních prvků pro optické sítě. Hlavní filozofie společnosti má za cíl vývoj produktů, které umožní spolehlivá a ekonomicky výhodná řešení pro lokální sítě (Fiber To The Office, Fiber To The Desk) i sítě operátorů (CWDM, DWDM, Access).

13 Cerhenice se připravují na vodovod V září 2010 zahájení prací, do konce roku 2011 hotové dílo. Takový je záměr městyse v oblasti výstavby vodovodu, který obyvatelům konečně zajistí pitnou vodu KVA LITNÍ a v DOSTATEČNÉM MNOŽSTVÍ. Obec uspěla s žádostí o dotaci na výstavbu vodovodu z evropských fondů operačního programu životní prostředí, výzva č. 13 program I/2 zlepšení jakosti pitné vody. Cerhenice dostanou na vodovod plných 60 milionů korun. Na vodovod jsme kompletně připravení, máme vydané stavební povolení a vodoprávní povolení. Stavba vodovodu se bude skládat ze tří stavebních objektů: Stavební objekt 1: vodovodní přivaděč ze zdroje, kterým je skupinový vodovod D 160 Kolín Plaňany. Přivaděč bude napojen v místě u silnice III/3297 jižně od Cerhenic (u přípojky Cerhenic na silniční tah Kolín Praha) v nezastavěné ploše, v poli, v kótě terénu 252,6 metru nad mořem. Celková délka přivaděče bude metrů. Stavební objekt 2: Věžový vodojem o akumulaci 300 kubických metrů vybudovaný v témže místě jako napojení přivaděče. Stavební objekt 3: Vodovodní řady. V Cerhenicích budou mít celkovou délku metry. Celková délka vodovodu (přivaděč + řady) bude tedy metry. Cílem projektu je zlepšit jak zásobování vodou, tak její kvalitu, kterou lze dnes bez okolků označit jako špatnou. Dusičnany v soukromých studních se pohybují od 300 do 340 miligramů na jeden litr, což je sedminásobek nejvyšší mezní hodnoty dle normy pro pitnou vodu! Čemu výstavba vodovodu předejde? Vodovod zabrání výraznému úbytku vody, který nelze v následujících letech vyloučit. Odstraní závislost obyvatel na vlastních studních s nekvalitní vodou, jejíž dlouhodobé požívání může mít závažný vliv na lidský organismus. Dusičnany se v zažívacím traktu člověka mění na dusitany, které spolu s látkami běžně přijímanými v potravě tvoří prokázané karcinogeny. Statistika při požívání vody s vysokým obsahem dusičnanů ukazuje na zvýšený výskyt rakoviny tlustého střeva, žaludku, jater a močového měchýře. U kojenců může požíváním dusičnanů dojít k neschopnosti krve přenášet kyslík.

14 Hydrogeolog RNDr. Milan Hušpauer: Zejména v horní části obce se lidé potýkají s malým množstvím vody. Ačkoli staré kopané studně sahají někdy až do hloubky 20 metrů, lidé živoří s jednometrovým sloupcem vody v nich. Po kompletním rozboru vzorku vody, odebíraném v rámci výstavby bytů Na Palouku, bylo třeba vybudovat úpravnu vody. Po kolaudaci vodovodu splníme směrnici č. 98/1983 o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu a rovněž vyhlášku č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu. Harmonogram akce: červenec srpen 2010: výběrové řízení na výstavbu září 2010: zahájení prací závěr roku 2011: ukončení prací Financování vodovodu: V této chvíli nevíme, jaký bude přesný rozpočet akce, protože není vysoutěžená dodavatelská firma. Budeme se snažit udělat rozpočet co nejnižší s co nejlepší cenou pro obec. Už nyní ale můžeme soudit, že vodovod vyjde zhruba na 80 milionů korun bez DPH. Z toho dotace z evropských fondů bude 60 milionů a máme šanci získat ještě další 10 milionů od krajského úřadu. Pokud se to podaří, snížíme chybějící částku na 10 milionů korun. Finanční spoluúčast pro občany s trvalým pobytem v Cerhenicích bude tedy 20 tisíc korun, pro občany, kteří v Cerhenicích nemají trvalé bydliště, pak 30 tisíc korun. Bohužel za současné situace nelze zbývající finance zajistit jiným způsobem. Bez příspěvku obyvatel není městys schopen vodovod vybudovat. Kdybych sliboval něco jiného, nebylo by to z mé strany zodpovědné. Nemůžeme nerozvážně zadlužovat obec a nepomýšlet na možné katastrofální následky peněžních závazků v budoucnu. Uvědomuji si, že příspěvek je vysoký a ne každý bude schopen jej ihned složit. Nabídneme proto občanům dvouletý splátkový kalendář. Jakmile bude hotový vodovod, pustíme se do rekonstrukce komunikací. Na tu se již nyní připravujeme, probíhá projektová příprava prostřednictvím ing. Pažouta z Českého Brodu. Komunikace jsme výrazněji nerekonstruovali právě z důvodu výstavby vodovodu, který jí musí předcházet. Naším cílem je mít do roku 2014 obec zásobovanou kvalitní pitnou vodou z vodovodu a kompletně opravené komunikace. Věřím, že díky Vám, našim občanům, že je to reálné. PhDr. Marek Semerád starosta městyse Cerhenice

15 SPECIÁLNÍ NABÍDKA VÁHY PRO GASTRONOMII Dovolujeme si Vás oslovit a nabídnout Vám za speciální ceny váhy pro gastronomii od japonské firmy ISHIDA Co., Ltd. schválené pro obchodní použití v zemích EU 229 x 196 mm ABSOLUTNĚ VODOTĚSNÁ , Kč + DPH PROFESIONÁLNÍ KUCHYNĚ Nejoblíbenější model s vysokou odolností a dokonalým krytím proti prachu a vodě IP 65 ISHIDA IPC-WP > Vážicí rozsahy 3, 6, 15 kg > Nerezová platforma > Provoz na baterie (až 500 hodin) nebo ze sítě > Model s dvěma displeji (+700, Kč) lze použít na pultový prodej NEJLEPŠÍ CENA 6.500, Kč + DPH 230 x 200 mm nebo 280 x 293 mm Ekonomické provedení pro normální provozy ISHIDA IPC > Vážicí rozsahy 3, 6 kg 6 500, Kč > Vážicí rozsahy 15, 30 kg 7 200, Kč > Provoz ze sítě a na baterie (až 500 hodin) > Model s dvěma displeji (+700, Kč) lze použít na pultový prodej NÁKUP SUROVIN VÁŽENÍ SUDŮ KEG Robustní spolehlivé váhy ISHIDA IGX / IGB > Vážicí rozsahy: 60, 150 kg > Velký rozměr platformy 400x550 mm > Napájení ze sítě (IGX) nebo z baterií (IGB) , Kč + DPH 400 x 550 mm Servis vah je zajištěn po celém území ČR a SR. Kontaktujte nás, rádi Vám poskytneme k těmto a dalším váhám podrobnější informace. NETTO Electronics s. r. o., Malešická 45a, Praha , ,

16 pro ty, co očekávají od bydlení trochu více CANABEST s. r. o. je první český výrobce konopné izolace. Izolační materiály Canabest jsou inovativní produkty, špičkové kvality z prvotřídního konopí. Obohacují trh s izolačními materiály o přírodní alternativu pro náročné a uvědomělé stavebníky, kteří přijali zdravé bydlení jako součást svého životního stylu. Prověřený materiál Konopí je nejstarší kulturní plodinou, konopím si po staletí utěsňovali roubenky již naši předkové. Tepelně efektivní Tepelně-izolační parametry konopné izolace dosahují stejných hodnot jako běžně používané izolanty. Kontrola vlchkosti Konopné vlákno má jedinečnou schopnost absorbovat vlhkost a opět ji uvolnit to je největší deviza konopné izolace oproti jiným materiálům. Zdraví Díky vysoké prodyšnosti a vlhkostní vodivosti zachovává konopná izolace zdravé mikroklima domu bez množících se bakterií, plísní a jiných mikroorganismů, které způsobují alergie a jiné zdravotní problémy. Důraz na kvalitu bydlení Absorbuje a tím tlumí hluk, skvělé akustické vlastnosti. Absorbuje pachy. Odpuzuje hmyz a hlodavce. Certifikovaný. Canabest je certifikován Technickým a zkušebním ústavem stavebním (TZÚS). Požární bezpečnost Tepelně izolační rohože a desky obsahují příměs pojivových vláken a roztoku sody jako ochrany proti hoření. Snadná instalace S konopnou izolací můžete pracovat bez ochranných pomůcek, nedráždí dýchací cesty, nesvědí a neškrabe Univerzálnost Konopná izolace je pro svou vysokou schopnost teplotní a vlhkostní akumulace ideálním materiálem do difúzně otevřených konstrukcí. Široké využití v krovech, stropech, podlahách, vnitřních i vnějších stěnách. Odolnost Při výrobě jsou používány kvalitní konopná vlákna, speciální příměsi a osvědčená pojiva, která maximálně prodlužují životnost izolací. Chránící životní prostředí Proces výroby je energeticky nenáročný a nezatěžuje životní prostředí. To spolu s jeho biologickou rozložitelností a pohlcováním CO 2 při růstu z něj dělá jeden z nejzelenějších výrobků na trhu. Světový trend Přírodní materiály zažívají renesanci, protože poskytují přirozené a zdravé životní prostředí. Konopná izolace: CANABEST BASIC CANABEST PLUS CANABEST PANEL Víte, že Izolace budov je nejjednodušším a z finančního hlediska nejefektivnějším způsobem, jak uspořit energii? Instruktážní video, jak pracovat s Canabestem Jak nás hledáte na webu? Konopné izolace, přírodní izolace

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB PŮSOBNOST HOLDINGU RUSKá federace - Филиал НВТ A.C. Velká Británie - NWT International Ltd. Česká republika - NWT A.S. - EMEA s.r.o. - PARZLICH s.r.o. Slovensko - NWT Slovakia

Více

Katalog řešení a služeb

Katalog řešení a služeb Katalog řešení a služeb Obsah 1. O S&T... 1 Profil společnosti... 2 Reference... 4 2. Datová centra... 5 Serverová virtualizace... 6 Virtualizace desktopů a aplikací... 8 Cloudová řešení... 10 Ukládání

Více

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více

Obsah. Naše IT Váš úspěch efektivně. Slovo generálního ředitele. Představení společnosti. Významné události roku 2011. Očekávaný vývoj v roce 2012

Obsah. Naše IT Váš úspěch efektivně. Slovo generálního ředitele. Představení společnosti. Významné události roku 2011. Očekávaný vývoj v roce 2012 Firemní profil 2012 Obsah 4 6 8 10 11 16 20 21 22 23 Slovo generálního ředitele Představení společnosti Významné události roku 2011 Očekávaný vývoj v roce 2012 Podnikové aplikace pro váš úspěch Infrastrukturní

Více

Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu

Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu 2010 Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu 01 02 03 04 ČÁST PRVNÍ Vysvětluje důležitost broadbandu pro samosprávu a objasňuje, proč je v této oblasti vhodná její aktivní účast... 6 ČÁST

Více

6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s.

6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. 54 6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. Představení společnosti a stručná fakta Jsme dynamická telekomunikační společnost, zaměřená na poskytování kvalitních služeb prostřednictvím nejmodernějších

Více

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty.

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. kvalita TECHNIKA Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. AKADEMIE. KATALOG 2010/2011. Vydavatel TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994/138 142 21 Praha 4 Tel.: +420 239

Více

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE 2011 CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE POZNEJTE, JAK MĚSTA MODERNIZUJÍ ÚŘADY A ZKVALITŇUJÍ SLUŽBY ZA POMOCI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Tento informační dokument připravil

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

KONFERENCE ICT VE. ŠVÉDSKO průkopník e-health ZDRAVOTNICTVÍ 2010. Elektronické zdravotnictví: Budoucnost začíná dnes str. 2 3

KONFERENCE ICT VE. ŠVÉDSKO průkopník e-health ZDRAVOTNICTVÍ 2010. Elektronické zdravotnictví: Budoucnost začíná dnes str. 2 3 samostatně neprodejné Speciál konferenčních projektů IDG Czech a. s. ročník I, číslo 2, září 2010 KONFERENCE ICT VE ZDRAVOTNICTVÍ 2010 Elektronické zdravotnictví: Budoucnost začíná dnes str. 2 3 Co nám

Více

větší nasazení a dynamiku změn. Nyní se znepokojením sledujeme neklid na politické scéně a v koalici, časté personální změny na

větší nasazení a dynamiku změn. Nyní se znepokojením sledujeme neklid na politické scéně a v koalici, časté personální změny na užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz Potřebujeme stabilní

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování ČERVEN 2011 / ročník XII, č. 3 BEZPEČNOST V ICT Firma, která vymyslela firewall Rozhovor se šéfem české pobočky Check Pointu Miloslavem Lujkou Snadná a efektivní obrana Barracuda Networks nedostižná hodnota

Více

Úvodní studie podnikového IS

Úvodní studie podnikového IS Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Obor Informatika Úvodní studie podnikového IS Systémová integrace Zdeněk Styblík Ahliddin Ibragimov Igor Efimov Pavel Ivon Leden 2015 Obsah

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF STUDIE LOGISTICKÝCH SLUŽEB PRO KONKURENČNÍ VÝHODU THE STUDY OF LOGISTIC

Více

INTERNÍ AUDITOR ROČNÍK 14, ČÍSLO 3 2010 (57) ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ

INTERNÍ AUDITOR ROČNÍK 14, ČÍSLO 3 2010 (57) ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ 3 2010 INTERNÍ AUDITOR ROČNÍK 14, ČÍSLO 3 2010 (57) ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ SW PODPORA INTERNÍHO AUDITU ROZHOVOR SE STAROSTOU KUTNÉ HORY, IVO ŠALÁTKEM POZVÁNKA NA MEZINÁRODNÍ KONFERENCI

Více

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Energie a inovace v energetice str. 22 30. Podzimní autosalon: pařížské rendez-vous. IFA mezinárodní veletrh spotřební elektroniky str.

Energie a inovace v energetice str. 22 30. Podzimní autosalon: pařížské rendez-vous. IFA mezinárodní veletrh spotřební elektroniky str. TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ ŘÍJEN 2012 28 Kč 1 EUR Podzimní autosalon: pařížské rendez-vous Warpový pohon nemusí být jen fantazií NETME Centrum nových technologií pro strojírenství

Více

Profil společnosti Vema, a. s. Software pro váš úspěch

Profil společnosti Vema, a. s. Software pro váš úspěch Software pro váš úspěch Profil společnosti Vema, a. s. Společnost Vema je pro své zákazníky dodavatelem ucelených řešení v oblasti informačních systémů pro řízení lidských zdrojů, ekonomiky a logistiky

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M FS Podnikatelský inkubátor Fiktivní cvičná případová studie! Tento dokument obsahuje cvičnou případovou studii proveditelnosti fiktivního projektu. Všechny uvedené části mají sloužit jen jako příklady

Více

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 () Prosincová mozaika informací pro vás www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je TOP HOTELS GROUP a.s. poosmé v řadě mezi

Více

Pro české firmy se otevírá cesta

Pro české firmy se otevírá cesta Ročník 16 (3/2014) www.iprosperita.cz Až 4,1 % ročně AKCENTA zvýšila úrokové sazby AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, oznámila zvýšení úrokových sazeb u svých spořicích produktů v eurech. Zvýšení se

Více

Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI

Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI Datum zpracován studie 15. 10. 2014 Nabyvatel IT Cluster IRIS 1 / 28 Obsah TITULNÍ STRANA 1 1 DEFINICE POJMŮ, ZKRATEK A STYLŮ 3 1.1

Více