Staňte se naším partnerem ověřte si nás!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Staňte se naším partnerem ověřte si nás!"

Transkript

1 4 callida partner>2/2005>vii. ročník Staňte se naším partnerem ověřte si nás! Na trhu s oceňovacími systémy působíme již od roku 1990 a od začátku se zabýváme především vývojem software, oceňovacích podkladů a vzděláváním. Naším cílem bylo vždy poskytovat kvalitní služby rozpočtářům a kalkulantům. V současné době využívá našich služeb více než tisíc zákazníků. Vývoj ve stavebnictví nás průběžně motivuje k tomu, abychom stále přicházeli s novými službami a vylepšeními, které plně pokrývají potřeby všech uživatelů našeho systému. Naším cílem je vybudování partnerského mostu mezi Vámi a společností Callida tak, abychom se přestali vzájemně chápat jako odběratel a dodavatel, ale jako rovnocenní partneři, jejichž společnými cíli jsou efektivita, rychlost a vstřícný přístup. Spolupracujeme s poradenskou, konzultační a vzdělávací společností Questima. Tato fi rma se specializuje na oceňování stavebních prací a ve svém oboru patří k nejvýznamnějším na trhu. Od jejího vzniku v roce 2002 se společně podílíme na různých projektech, především na vzdělávacích kurzech Oceňování stavebních prací. Oceňovací systém eurocalc je specifi cky zaměřený na potřeby rozpočtářů a kalkulantů ve stavebnictví. Umožňuje stanovovat a sledovat náklady stavby od investičního záměru přes výběrové řízení až po detailní kalkulaci nákladů a celkové ekonomické vyhodnocení. Systém eurocalc není výhradně oceňovacím nástrojem, ale i prostředkem komunikace mezi všemi účastníky procesu výstavby. Nový eurocalc 2 v sobě zahrnuje zkušenosti s vývojem programu Callida a oceňovacího systému eurocalc v uplynulých patnácti letech. V systému eurocalc 2 došlo k významným změnám, které zrychlí a zjednoduší veškeré pracovní po stupy. Rádi bychom Vám proto představili nový eurocalc 2, přijďte se o jeho kvalitách sami přesvědčit. Ocenění kvality ISO 9001 Na jaře roku 2005 jsme získali mezinárodní značku jakosti ISO Certifi kaci provedla společnost TÜV CZ, s. r. o., český člen mezinárodní skupiny TÜV SÜD. Školení Jednou z oblastí, které se výrazně věnujeme, je vzdělávání. Nabízíme školicí kurzy pro uživatele systému eurocalc ve třech úrovních znalostí. Klademe si za cíl výrazně pomáhat se zvládnutím programu novým, ale i stávajícím uživatelům za využití nejnovějších metod a trendů ve výuce. Ve spolupráci se společností Questima pořádáme odborné kurzy Oceňování stavebních prací, které jsou svým zaměřením určené pro rozpočtáře a kalkulanty se zájmem o rozšiřování a průběžné prohlubování odborných znalostí v tomto komplikovaném oboru. Naší prioritou je pomoci všem rozpočtářům a kalkulantům v rozsáhlé problematice oceňování a naučit je takové postupy, které budou moci ihned ve své praxi aplikovat. Garanty kvality odborné úrovně jsou lektoři kurzů Helena Kalivodová, která se celoživotně zabývá cenovým managementem a inženýrskou činností ve stavebnictví a stále patří k nejvyhledávanějším rozpočtářům a Ing. Vítězslav Meloun, specialista na metodiku oceňování a na vývoj datové základny. Vydavatel, sídlo firmy: Callida, s. r. o., Štětkova 18, Praha 4, tel.: , internet: Obchodní zastoupení: Callida Movis, Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava, tel./fax: CALLIDA PARTNER, ročník VII., číslo druhé, datum vydání , Praha, vychází 2 ročně. Vydává: Callida, s. r. o., Štětkova 18, Praha 4, IČO: , registrace MK ČR E 8167 ze dne , mezinárodní číslo ISSN: Adresa redakce: Callida, s. r. o., Štětkova 18, Praha 4. Za původnost příspěvků ručí autor, nevyžádané rukopisy se nevracejí. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., odštěpný závod Praha, čj. nov 6453/99 ze dne Grafické zpracování, zlom, tisk: Abalon s. r. o., K Ryšánce 16, Praha 4, tel.: , fax: ,

2 callida 2 / 2005 ročník VII rozpočty a kalkulace ve stavebnictví Pozvánka na seminář Ostrava Brno Rozpočtování a oceňování staveb Společnost Callida, s. r. o. pořádá odborný seminář na téma Rozpočtování a oceňování staveb. Seminář bude věnován problematice oceňování staveb, tvorbě rozpočtů a kalkulací nákladů. Seznámíme Vás s moderními trendy v oceňování, představíme Vám zajímavé postupy a podělíme se s Vámi o své dlouholeté zkušenosti. Odborným partnerem semináře je poradenská, konzultační a vzdělávací společnost Questima. Praha Mediálním partnerem semináře je odborný časopis Stavitel vydávaný společností Economia, a. s. tradiční dodavatel stavebního software Callida, s. r. o., Štětkova 18, Praha 4 tel.: ,

3 2 callida partner>2/2005>vii. ročník Rozpočtování a oceňování staveb odborný seminář Pokud chcete být úspěšnou stavební firmou, potřebujete být schopni získat zakázku, kvalitně ji provést a dostat za ni zaplaceno. Jedním z předpokladů pro získání zakázky je stanovení reálné nabídkové ceny. Cíle semináře: Přispět ke zlepšení orientace v problematice oceňování stavebních prací, upozornit na podceňované skutečnosti, seznámit s osvědčenými i novými pracovními postupy. Napomoci tomu, aby se sestavované rozpočty staly použitelnými součástmi infor mačního systému stavební firmy a představovaly významný krok směrem k efektivnímu řízení staveb. Určeno: Pracovní seminář je určený pro rozpočtáře a kalkulanty stavebních prací, pro zpracovatele podkladů k oceňování a hodnocení stavebních zakázek se zaměřením na kalkulaci nákladů, nabídkovou cenu a hodnocení stavebních zakázek. Program: registrace účastníků zahájení semináře první blok občerstvení druhý blok diskuse, závěr semináře Mediální partner: STAVITEL Odborný měsíčník poskytující informace o stavebních materiálech a hmotách, o inovacích a zajímavých technologiích, o strojích a stavební mechanizaci, o využití software ve stavebnictví. Odborní garanti: Helena Kalivodová Společnice firmy Questima, předsedkyně představenstva Asociace rozpočtářů staveb, zkušená kalkulantka, zabývá se cenovým managementem a inženýrskou činností ve výstavbě, věnuje se vzdělávání rozpočtářů Ing. Vítězslav Meloun Vedoucí datového oddělení firmy Callida, člen představenstva Asociace rozpočtářů staveb, věnuje se metodice oceňování, vývoji datové základny a vzdělávání rozpočtářů Tomáš Svoboda Vedoucí obchodního a marketingového oddělení společnosti Callida Přihlášky k účasti: Pro přihlášení můžete využít elektronický formulář na nebo přiloženou přihlášku, kterou zašlete na adresu firmy Callida. Organizační garant: Vavřinec Mrázek tel./fax: , Callida, s. r. o., Štětkova 18, Praha 4 Cena: Účast na semináři je bezplatná. Místa a termíny konání: Ostrava Úterý Hotel Bonum Masná 6, Moravská Ostrava Divadelní sál Brno Středa Kongresové centrum Výstaviště 1, Brno Konferenční sál B Praha Čtvrtek Divadlo IMAGE Pařížská 4, Praha 1 Velký sál

4 callida partner>2/2005>vii. ročník 3 Odborná témata Společnosti Callida a Questima si Vás dovolují pozvat na seminář věnovaný oceňování stavebních prací. Nabízíme Vám setkání s předními odborníky. Využijte možnosti získat zajímavé informace pro Vaši práci. Oceňování stavebních prací Jak rychle a dobře počítat či kontrolovat výměry? Jak oceňovat to, co nenajdete v cenících či v databázích? Do jaké míry lze důvěřovat orientačním cenám a co vůbec obsahují? Kdy se může stát databáze oceňovacích podkladů skutečným základem pro firemní kalkulace cen? Jak poptávat, vyhodnocovat a začleňovat subdodávky do nabídky? Kalkulace Jsou pořizovací náklady stavebních hmot pro všechny stejné? Je nutné zahrnovat do rozpočtu položky přesunů hmot? Co představují procenta výrobní režie? Jak vysoký zisk je zakalkulován v orientačních cenách? Co vlastně představují náklady spojené s umístěním stavby? S jakou přesností lze vůbec sestavit nabídkovou cenu? Vytvoření nabídky Je vztah nákladů a tržní ceny podmínkou úspěchu? Dokážete odhadnout chování konkurence? Jaká může být cenová strategie pro úspěch v soutěži? Lze simulovat vyhodnocení soutěže? Připadají Vám výsledné kalkulace pracné či dokonce zbytečné? Informace k připravované novele Zákona o veřejných zakázkách.

5 Společnost Elanor Komplexní přístup k řešení personální a mzdové agendy Společnost Elanor působí na českém a slovenském trhu jako přední dodavatel v oblasti vývoje a implementace informačních systémů pro řízení lidských zdrojů a je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů mzdového a personálního outsourcingu. Společnost Elanor vznikla v roce 1991, má sídlo v Praze a neustále rozšiřuje současnou síť poboček v České republice. Na Slovensku pokrývá její aktivity dceřiná společnost Elanor Slovakia. V současné době byla zahájena expanze na trhy střední a východní Evropy za účelem sjednocení mzdové agendy na nadnárodní úrovni. V průběhu svého dlouholetého působení na trhu získala společnost Elanor jedinečné zkušenosti v oblasti řízení lidských zdrojů. Zkvalitnila své služby a vybudovala profesionální a stabilní tým specialistů, kteří jsou schopni řešit nejsložitější problémy z oblasti mzdové agendy a pružně reagovat na individuální potřeby zákazníků. Společnost získala prestižní zákazníky, významné české i nadnárodní společnosti, které jsou často vůdci ve svém oboru. Dlouhodobé kontrakty s těmito zákazníky garantují společnosti Elanor ekonomickou stabilitu a vysokou spolehlivost, která je důležitá při budování dlouholetého partnerství. Společnost Elanor poskytuje tyto základní produkty: software pro oblast řízení lidských zdrojů a zpracování mezd outsourcing personální a mzdové agendy školení a pořádání seminářů pro zákazníky a partnery personální a mzdové audity Mzdové a personální údaje jsou jedním z nejcitlivějších údajů, a proto je důležité svěřit práci s nimi silnému a spolehlivému partnerovi, jakým je právě společnost Elanor. Informační systém Elanor Global, který společnost dodává a stále modernizuje, byl od samého počátku vytvářen pro české a slovenské podmínky, uzpůsoben české a slovenské legislativě, a právě proto dokonale pokrývá potřeby firem působících v ČR a SR. Co Vám přinese spolupráce se společností Elanor? Komplexnost služeb představující včasné a úplné zpracování všech agend, legislativní správnost, integraci do stávajících firemních procesů, dlouhodobou stabilitu a perspektivu spolupráce. Zvýšení informovanosti všech uživatelů systému zajištěnou propojením databází s osobními údaji zaměstnanců, podporou elektronické komunikace a elektronizací všech personálních dat. Zkušenosti a poskytnutí know-how z oblasti personalistiky a zpracování mzdové agendy, zejména z řady již realizovaných projektů.

6 Reference systém pro mzdy a personalistiku mzdový outsourcingu Finančnictví: Doprava: Obchodní řetězce: Energetika: Obchod: Automobilový průmysl: Strojírenství: Chemický průmysl: Výroba stavebních materiálů: Dřevozpracující průmysl: Papírenský průmysl: Školství: Státní správa: Ostatní: Allianz pojišťovna Wüstenrot - stavební spořitelna Provident Financial Dopravní podnik hl. města Prahy Tesco Stores ČR Tesco Stores SR Carrefour ČR Carrefour SR Globus ČR GECO TABAK ČEZ United Energy ČEPS Robert Bosch odbytová Bosch Security Systems ČR TPCA (Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech) Collins & Aikman Automotive Panasonic AVC Networks Czech Walter Zetor Škoda Transportation Slovnaft Bratislava Spolana Mitas Praha, Zlín, Otrokovice ČEPRO Lafarge Cement Českomoravský beton DDL Lukavec Mondi Packaging České vysoké učení technické Univerzita Karlova Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Akademie múzických umění Státní technická knihovna Akademie věd ČR GZ Digital Media Finančnictví: Provident Financial Výroba spotřebního zboží: Kimberly-Clark Výroba stavebních materiálů: Farmaceutický průmysl: Chemický průmysl: Strojírenství: Automobilový průmysl: Obchod: Telekomunikace: Informační technologie: Papírenský průmysl: Ostatní: Lafarge Cement Schiedel SGW Terranova GlaxoSmithKline Slovnaft Bratislava Black&Decker Czech DAF Trucks Praha ASMO Czech Toyoda-Koki Automotive Levi Strauss Praha Robert Bosch odbytová Bosch Security Systems ČR První novinová společnost Maloobchodní prodej tisku Nezávislá přejímka Marconi Communications Omnicom Praha Mondi Packaging Scandinavian Mill Services KERATECH Group Incline GTS Elanor, spol. s r. o. Elanor Slovakia, spol. s r. o. Kodaňská Office Center, Kodaňská 46, Praha 10 Maróthyho 6, Bratislava tel.: , fax: tel.: , fax:

7 Společnost Elanor Komplexní přístup k řešení personální a mzdové agendy Společnost Elanor působí na českém a slovenském trhu jako přední dodavatel v oblasti vývoje a implementace informačních systémů pro řízení lidských zdrojů a je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů mzdového a personálního outsourcingu. Společnost Elanor vznikla v roce 1991, má sídlo v Praze a neustále rozšiřuje současnou síť poboček v České republice. Na Slovensku pokrývá její aktivity dceřiná společnost Elanor Slovakia. V současné době byla zahájena expanze na trhy střední a východní Evropy za účelem sjednocení mzdové agendy na nadnárodní úrovni. V průběhu svého dlouholetého působení na trhu získala společnost Elanor jedinečné zkušenosti v oblasti řízení lidských zdrojů. Zkvalitnila své služby a vybudovala profesionální a stabilní tým specialistů, kteří jsou schopni řešit nejsložitější problémy z oblasti mzdové agendy a pružně reagovat na individuální potřeby zákazníků. Společnost získala prestižní zákazníky, významné české i nadnárodní společnosti, které jsou často vůdci ve svém oboru. Dlouhodobé kontrakty s těmito zákazníky garantují společnosti Elanor ekonomickou stabilitu a vysokou spolehlivost, která je důležitá při budování dlouholetého partnerství. Společnost Elanor poskytuje tyto základní produkty: software pro oblast řízení lidských zdrojů a zpracování mezd outsourcing personální a mzdové agendy školení a pořádání seminářů pro zákazníky a partnery personální a mzdové audity Mzdové a personální údaje jsou jedním z nejcitlivějších údajů, a proto je důležité svěřit práci s nimi silnému a spolehlivému partnerovi, jakým je právě společnost Elanor. Informační systém Elanor Global, který společnost dodává a stále modernizuje, byl od samého počátku vytvářen pro české a slovenské podmínky, uzpůsoben české a slovenské legislativě, a právě proto dokonale pokrývá potřeby firem působících v ČR a SR. Co Vám přinese spolupráce se společností Elanor? Komplexnost služeb představující včasné a úplné zpracování všech agend, legislativní správnost, integraci do stávajících firemních procesů, dlouhodobou stabilitu a perspektivu spolupráce. Zvýšení informovanosti všech uživatelů systému zajištěnou propojením databází s osobními údaji zaměstnanců, podporou elektronické komunikace a elektronizací všech personálních dat. Zkušenosti a poskytnutí know-how z oblasti personalistiky a zpracování mzdové agendy, zejména z řady již realizovaných projektů.

8 Reference v oblasti systému pro mzdy a personalistiku v oblasti mzdového outsourcingu Finančnictví: Doprava: Obchodní řetězce: Energetika: Obchod: Automobilový průmysl: Strojírenství: Chemický průmysl: Výroba stavebních materiálů: Dřevozpracující průmysl: Papírenský průmysl: Školství: Státní správa: Ostatní: Allianz pojišťovna Wüstenrot - stavební spořitelna Provident Financial Dopravní podnik hl. města Prahy Tesco Stores ČR Tesco Stores SR Carrefour ČR Carrefour SR Globus ČR GECO TABAK ČEZ United Energy ČEPS Robert Bosch odbytová Bosch Security Systems ČR TPCA (Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech) Collins & Aikman Automotive Panasonic AVC Networks Czech Walter Zetor Škoda Transportation Slovnaft Bratislava Spolana Mitas Praha, Zlín, Otrokovice ČEPRO Lafarge Cement Českomoravský beton DDL Lukavec Mondi Packaging České vysoké učení technické Univerzita Karlova Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Akademie múzických umění Státní technická knihovna Akademie věd ČR GZ Digital Media Finančnictví: Provident Financial Výroba spotřebního zboží: Kimberly-Clark Výroba stavebních materiálů: Farmaceutický průmysl: Chemický průmysl: Strojírenství: Automobilový průmysl: Obchod: Telekomunikace: Informační technologie: Papírenský průmysl: Ostatní: Lafarge Cement Schiedel SGW Terranova GlaxoSmithKline Slovnaft Bratislava Black&Decker Czech DAF Trucks Praha ASMO Czech Toyoda-Koki Automotive Levi Strauss Praha Robert Bosch odbytová Bosch Security Systems ČR První novinová společnost Maloobchodní prodej tisku Nezávislá přejímka Marconi Communications Omnicom Praha Mondi Packaging Scandinavian Mill Services KERATECH Group Incline GTS Elanor, spol. s r. o. Elanor Slovakia, spol. s r. o. Kodaňská Office Center, Kodaňská 46, Praha 10 Maróthyho 6, Bratislava tel.: , fax: tel.: , fax:

9 MOBILITY SYSTEM PRO BEZDRÁTOVOU LAN Současná podniková LAN infrastruktura vyžaduje bezdrátovou síť jako integrovanou součást, o jejímž výběru rozhodují jak technická, tak finanční hlediska. Systém bezdrátové sítě musí splňovat přísné bezpečnostní požadavky, umožňovat spolehlivou konektivitu mobilním uživatelům, a zároveň být jednoduchý na instalaci i provoz. Mobility SystemTM od Trapeze Networks nabízí rozsáhlou funkcionalitu při zachování nízkých celkových nákladů. BEZPEČNÁ MOBILITA Trapeze Mobility System umožňuje mobilním uživatelům pohybovat se bezpečně v rámci topologie celé sítě. Nevyžaduje změny v síťové infrastruktuře firmy. Pouze poskytuje stávající síť, s veškerou strukturou a službami, bezdrátově. V rámci bezpečnosti využívá v maximální míře dostupné prostředky autentifikace a enkrypce, založené na standardech. Tak je zajištěna ochrana proti zneužití a odposlechu. Uživatel získává po autentifikaci konzistentní soubor služeb, aniž by byl nucen k dalšímu ověřování identity při pohybu po podnikovém areálu. NEJŠIRŠÍ NABÍDKA SLUŽEB Trapeze Mobility System podporuje více rozličných služeb než jakýkoli jiný WLAN systém. Pomocí integrace s autentifikačními, autorizačními a accounting (AAA) servery je možné poskytovat jednotlivým uživatelům různé soubory služeb dle jejich identity. Veškerá pravidla pro přístup, prioritizaci provozu a mobilní služby jsou centralizována v AAA serveru a umožňují tak snadnou administraci celého systému. Součástí systému je i robustní IDS (Intrusion Detection System systém odhalení proniknutí) a funkce zvyšující odolnost sítě. Systém exceluje i v oblasti hlasových služeb, které začínají hrát v oblasti bezdrátových sítí významnou roli. Při plánování, instalaci, konfiguraci a správě je důležitým pomocníkem software Trapeze RingMasterTM. NEJNIŽŠÍ CELKOVÉ NÁKLADY Díky celkové koncepci je Trapeze Mobility System velmi snadný jak ve fázi nasazení, tak v provozu. RingMasterTM umožňuje navrhnout optimálně rozmístění přístupových bodu, aby bylo zajištěno pokrytí a kapacita. V úvahu se berou i takové faktory, jako např. útlumová charakteristika budovy. Potom co je ukončen návrh designu sítě, RingMasterTM automaticky nakonfiguruje veškerá WLAN zařízení. Během provozu RingMasterTM automatizuje úlohy jinak náročné na čas, jako např. odhalení narušitelů, monitorování uživatelů i rádiového pásma, lokalizace uživatelů a troubleshooting. Tím se dá docílit úspory % oproti jiným WLAN systémům.

10 Mobility System Software JEDNOTLIVÉ ELEMENTY TRAPEZE MOBILITY SYSTEM řídí veškeré funkce systému je součástí všech zařízení, aby je bylo možné provozovat jako jednotný systém je těsně integrovaný s AAA serverem koordinuje virtuální privátní skupiny spravuje pravidla pro enkrypci Mobility Exchange switch inteligentní platforma pro zprostředkování konfigurace a řízení na jednotlivé Mobility Pointy a přístupové body jiných výrobců, které mohou být připojeny buď přímo nebo přes jiné síťové prvky identita uživatelů zůstává zachována při jejich pohybu v rámci síťové infrastruktury kdekoliv v síti je zajištěn bezpečný přístup k dispozici je celá škála zařízení, od jednoduchých až po robustní pro mnoho uživatelů Mobility Point poskytuje uživatelům přístup k funkcím obsaženým v Mobility Exchange switchi neobsahuje žádná data vše plně kontroluje Mobility Exchange switch tím je zajištěna bezpečnost proti napadení nebo krádeži dat napájení Power over Ethernet poskytuje Mobility Exchange switch nebo PoE zařízení jiného výrobce implementace je oproti tradičním řešením velmi snadná celý proces vykoná automaticky sada SW nástrojů RingMaster přes Mobility Exchange switche RingMaster kompletní sada SW nástrojů pro přípravu implementace, konfiguraci, verifikaci, řízení a optimalizaci WLAN infrastruktury umožňuje import plánů budovy a jeho doplnění o informace o třetím rozměru a použitých materiálech s ohledem na počet uživatelů a předpokládaný provoz navrhuje počet a rozmístění jednotlivých Mobility Pointů konfigurace celého systému je otázkou stisku jednoho tlačítka velmi silnou stránkou jsou pak provozní funkce, které IT oddělení dávají stejné možnosti jako u strukturované kabeláže TRAPEZE MOBILITY SYSTEM ZAJIŠŤUJE, ŽE BEZDRÁTOVÁ SÍŤ UŽ NENÍ ZDROJEM STRESU, ALE ÚSPĚCHU PODNIKU...

11 Představení systému strukturované kabeláže R&M freenet 3U Global panel Společnost Reichle & De-Massari byla založena v roce 1964 ve Wetzikonu ve Švýcarsku. Jak již země původu napovídá, jedná se o produkt mimořádné kvality. Systém je zaměřen na telekomunikační a datové sítě na metalické i optické bázi. Systém R&M freenet je využíván v největších projektech po celém světě, kde jej firmy jako např. IBM či jiní nadnárodní systémoví integrátoři dodávají jako součást svých řešení. Ve společnosti Reichle & De-Massari pracuje přibližně 600 lidí v celkem patnácti zemích, kde má Reichle & De-Massari přímé zastoupení. Modulární řešení Jednou z klíčových vlastností systému R&M freenet je stavebnicové pojetí. Výhodou tohoto pojetí je například možnost kombinace zakončení telefonních vývodů v Cat.3, horizontální kabeláže v Cat.5/6, a dokonce optických páteřních propojů v rámci jednoho jediného panelu. Na straně účastníků je možné kabeláž zakončit mnoha různými datovými zásuvkami dle vkusu a potřeby uživatelů. Tuzemské zákazníky určitě zaujme zásuvka v designu ABB Tango. telefonie optická páteř IP67 Security system 10G Ethernet Z důvodu maximalizace datového toku a ochrany proti vnějším vlivům se systém zaměřuje především na stíněné řešení. V současné době již existuje návrh nové normy pro přenos 10G Ethernetu, ze kterého vyplývá, že řešení Cat.6 stíněné bude bez délkového omezení schopné přenést data až na maximální vzdálenost 100m. Záruka 20 let a doživotní záruka Další výhodou systému R&M freenet je systémová dvacetiletá záruka a doživotní záruka na aplikaci v případě certifikované instalace. Bezpečnost i na fyzické vrstvě Nadstavbou systému R&M freenet je unikátní Security System. Tento je navržen ve třech rovinách. Vizuálním označením, znemožněním nechtěného spojení a znemožněním rozpojení důležitého spoje. Průmyslové prostředí Neposledním krokem do budoucnosti je doplnění systému o komponenty s vyšším krytím a to IP54, nebo v poslední době dokonce IP67. Tím se nabízí celá řada aplikací, především v průmyslovém prostředí. Inovace Reichle & De-Massari je společnost, která vždy působila jako průkopník ve svém oboru a i v dnešní době napomáhá celosvětově vývoji nových komponent pro systémy strukturované kabeláže. Toto je možné demonstrovat hned na několika příkladech. V prvé řadě se jedná o vývoj nového typu konektoru pro Cat.8, na kterém techničtí inženýři ve společnosti Reichle & De-Massari pracují. Další inovací je upravený RJ45 konektor s názvem RCC45. Tento konektor posouvá hranice využitelnosti místa ve standardním konektoru RJ45, když pomocí přídavných metalických kontaktů přidává možnost například napájet různá aplikační řešení, nebo v případě POF (Plastic optics fibre) signalizaci nebo zabezpečuje další nezávislý datový tok v rámci jediného konektoru. ABB Tango RCC45

12 MICROSENS Fiber To The Office (FTTO) FTTO Řešení FTTO (optika až do kanceláře) je kombinací technologie optické s technologií metalickou. Toto hybridní řešení je velmi ekonomicky výhodné a obsahuje téměř všechny výhody plně optického řešení, mezi které patří především odolnost vůči vnějším vlivům, malá prostorová náročnost v kabelových trasách, centrální bod administrace (nejsou nutné patrové rozvaděče ani rozvaděče budov). V případě, že porovnáme ekonomické náročnosti řešení strukturované kabeláže metalické v provedení Cat.6 UTP a řešení FTTO, dostaneme následující graf. Tento graf vypovídá o tom, že již při instalaci pouhých 200 portů může být řešení FTTO z ekonomického hlediska efektivnějším než standardní strukturovaná kabeláž Cat.6 UTP. Pro řešení FTTO se na straně uživatele používají instalační switche (45x45), které mají 4 metalické porty pro koncová zařízení a 1 optický port pro propojení s centrálním bodem. Tyto prvky jsou velmi jednoduše instalovatelné pomocí systému click-in do jakýchkoliv podlahových krabic, či parapetních žlabů nebo dokonce pro instalaci na omítku. Na centrální straně existují dvě varianty řešení: Konverze z optického rozhraní na metalické a použití následně standardních metalických aktivních prvků Použití plně optických aktivních prvků GIGA Novinkou v sortimentu FTTO produktů je první gigabitový switch pro řešení FTTO v designu 45x45 (Mosaic, Legrand), který byl představen v první polovině roku Velkými výhodami tohoto pojetí jsou například: možnost integrace Power over Ethernet (napájení po Ethernetu) malá prostorová náročnost. jednoduchá administrace VoIP MICROSENS nabízí u svých řiditelných instalačních switchů CoS (Class of Service), které je nutné pro aplikace VoIP. V lokálních sítích hlasová komunikace vyžaduje jen minimální část z celkového množství přenášených dat, jedná se však o aplikaci velmi citlivou na synchronní přenos. Je nutné definovat přenosové časy a v komunikaci mezi dvěma uživateli je akceptovatelné pouze minimální zpoždění přenosu datových paketů. Pro dosažení těchto parametrů se využívá speciální mechanizmus prioritizace paketů. Výhody VoIP nespočívají jen v integraci telefonie do datové sítě, ale také v kvalitě služeb, které přináší sama implementace VoIP: multimediální aplikace a komunikační řešení přes IP konvergence přenosu hlasu, dat, faxu a videa integrace adresářů do počítačové telefonie integrace webových aplikací reálného času integrace databází a pracovních postupů MICROSENS je jedním z předních světových výrobců aktivních prvků pro optické sítě. Hlavní filozofie společnosti má za cíl vývoj produktů, které umožní spolehlivá a ekonomicky výhodná řešení pro lokální sítě (Fiber To The Office, Fiber To The Desk) i sítě operátorů (CWDM, DWDM, Access).

13 Cerhenice se připravují na vodovod V září 2010 zahájení prací, do konce roku 2011 hotové dílo. Takový je záměr městyse v oblasti výstavby vodovodu, který obyvatelům konečně zajistí pitnou vodu KVA LITNÍ a v DOSTATEČNÉM MNOŽSTVÍ. Obec uspěla s žádostí o dotaci na výstavbu vodovodu z evropských fondů operačního programu životní prostředí, výzva č. 13 program I/2 zlepšení jakosti pitné vody. Cerhenice dostanou na vodovod plných 60 milionů korun. Na vodovod jsme kompletně připravení, máme vydané stavební povolení a vodoprávní povolení. Stavba vodovodu se bude skládat ze tří stavebních objektů: Stavební objekt 1: vodovodní přivaděč ze zdroje, kterým je skupinový vodovod D 160 Kolín Plaňany. Přivaděč bude napojen v místě u silnice III/3297 jižně od Cerhenic (u přípojky Cerhenic na silniční tah Kolín Praha) v nezastavěné ploše, v poli, v kótě terénu 252,6 metru nad mořem. Celková délka přivaděče bude metrů. Stavební objekt 2: Věžový vodojem o akumulaci 300 kubických metrů vybudovaný v témže místě jako napojení přivaděče. Stavební objekt 3: Vodovodní řady. V Cerhenicích budou mít celkovou délku metry. Celková délka vodovodu (přivaděč + řady) bude tedy metry. Cílem projektu je zlepšit jak zásobování vodou, tak její kvalitu, kterou lze dnes bez okolků označit jako špatnou. Dusičnany v soukromých studních se pohybují od 300 do 340 miligramů na jeden litr, což je sedminásobek nejvyšší mezní hodnoty dle normy pro pitnou vodu! Čemu výstavba vodovodu předejde? Vodovod zabrání výraznému úbytku vody, který nelze v následujících letech vyloučit. Odstraní závislost obyvatel na vlastních studních s nekvalitní vodou, jejíž dlouhodobé požívání může mít závažný vliv na lidský organismus. Dusičnany se v zažívacím traktu člověka mění na dusitany, které spolu s látkami běžně přijímanými v potravě tvoří prokázané karcinogeny. Statistika při požívání vody s vysokým obsahem dusičnanů ukazuje na zvýšený výskyt rakoviny tlustého střeva, žaludku, jater a močového měchýře. U kojenců může požíváním dusičnanů dojít k neschopnosti krve přenášet kyslík.

14 Hydrogeolog RNDr. Milan Hušpauer: Zejména v horní části obce se lidé potýkají s malým množstvím vody. Ačkoli staré kopané studně sahají někdy až do hloubky 20 metrů, lidé živoří s jednometrovým sloupcem vody v nich. Po kompletním rozboru vzorku vody, odebíraném v rámci výstavby bytů Na Palouku, bylo třeba vybudovat úpravnu vody. Po kolaudaci vodovodu splníme směrnici č. 98/1983 o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu a rovněž vyhlášku č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu. Harmonogram akce: červenec srpen 2010: výběrové řízení na výstavbu září 2010: zahájení prací závěr roku 2011: ukončení prací Financování vodovodu: V této chvíli nevíme, jaký bude přesný rozpočet akce, protože není vysoutěžená dodavatelská firma. Budeme se snažit udělat rozpočet co nejnižší s co nejlepší cenou pro obec. Už nyní ale můžeme soudit, že vodovod vyjde zhruba na 80 milionů korun bez DPH. Z toho dotace z evropských fondů bude 60 milionů a máme šanci získat ještě další 10 milionů od krajského úřadu. Pokud se to podaří, snížíme chybějící částku na 10 milionů korun. Finanční spoluúčast pro občany s trvalým pobytem v Cerhenicích bude tedy 20 tisíc korun, pro občany, kteří v Cerhenicích nemají trvalé bydliště, pak 30 tisíc korun. Bohužel za současné situace nelze zbývající finance zajistit jiným způsobem. Bez příspěvku obyvatel není městys schopen vodovod vybudovat. Kdybych sliboval něco jiného, nebylo by to z mé strany zodpovědné. Nemůžeme nerozvážně zadlužovat obec a nepomýšlet na možné katastrofální následky peněžních závazků v budoucnu. Uvědomuji si, že příspěvek je vysoký a ne každý bude schopen jej ihned složit. Nabídneme proto občanům dvouletý splátkový kalendář. Jakmile bude hotový vodovod, pustíme se do rekonstrukce komunikací. Na tu se již nyní připravujeme, probíhá projektová příprava prostřednictvím ing. Pažouta z Českého Brodu. Komunikace jsme výrazněji nerekonstruovali právě z důvodu výstavby vodovodu, který jí musí předcházet. Naším cílem je mít do roku 2014 obec zásobovanou kvalitní pitnou vodou z vodovodu a kompletně opravené komunikace. Věřím, že díky Vám, našim občanům, že je to reálné. PhDr. Marek Semerád starosta městyse Cerhenice

15 SPECIÁLNÍ NABÍDKA VÁHY PRO GASTRONOMII Dovolujeme si Vás oslovit a nabídnout Vám za speciální ceny váhy pro gastronomii od japonské firmy ISHIDA Co., Ltd. schválené pro obchodní použití v zemích EU 229 x 196 mm ABSOLUTNĚ VODOTĚSNÁ , Kč + DPH PROFESIONÁLNÍ KUCHYNĚ Nejoblíbenější model s vysokou odolností a dokonalým krytím proti prachu a vodě IP 65 ISHIDA IPC-WP > Vážicí rozsahy 3, 6, 15 kg > Nerezová platforma > Provoz na baterie (až 500 hodin) nebo ze sítě > Model s dvěma displeji (+700, Kč) lze použít na pultový prodej NEJLEPŠÍ CENA 6.500, Kč + DPH 230 x 200 mm nebo 280 x 293 mm Ekonomické provedení pro normální provozy ISHIDA IPC > Vážicí rozsahy 3, 6 kg 6 500, Kč > Vážicí rozsahy 15, 30 kg 7 200, Kč > Provoz ze sítě a na baterie (až 500 hodin) > Model s dvěma displeji (+700, Kč) lze použít na pultový prodej NÁKUP SUROVIN VÁŽENÍ SUDŮ KEG Robustní spolehlivé váhy ISHIDA IGX / IGB > Vážicí rozsahy: 60, 150 kg > Velký rozměr platformy 400x550 mm > Napájení ze sítě (IGX) nebo z baterií (IGB) , Kč + DPH 400 x 550 mm Servis vah je zajištěn po celém území ČR a SR. Kontaktujte nás, rádi Vám poskytneme k těmto a dalším váhám podrobnější informace. NETTO Electronics s. r. o., Malešická 45a, Praha , ,

16 pro ty, co očekávají od bydlení trochu více CANABEST s. r. o. je první český výrobce konopné izolace. Izolační materiály Canabest jsou inovativní produkty, špičkové kvality z prvotřídního konopí. Obohacují trh s izolačními materiály o přírodní alternativu pro náročné a uvědomělé stavebníky, kteří přijali zdravé bydlení jako součást svého životního stylu. Prověřený materiál Konopí je nejstarší kulturní plodinou, konopím si po staletí utěsňovali roubenky již naši předkové. Tepelně efektivní Tepelně-izolační parametry konopné izolace dosahují stejných hodnot jako běžně používané izolanty. Kontrola vlchkosti Konopné vlákno má jedinečnou schopnost absorbovat vlhkost a opět ji uvolnit to je největší deviza konopné izolace oproti jiným materiálům. Zdraví Díky vysoké prodyšnosti a vlhkostní vodivosti zachovává konopná izolace zdravé mikroklima domu bez množících se bakterií, plísní a jiných mikroorganismů, které způsobují alergie a jiné zdravotní problémy. Důraz na kvalitu bydlení Absorbuje a tím tlumí hluk, skvělé akustické vlastnosti. Absorbuje pachy. Odpuzuje hmyz a hlodavce. Certifikovaný. Canabest je certifikován Technickým a zkušebním ústavem stavebním (TZÚS). Požární bezpečnost Tepelně izolační rohože a desky obsahují příměs pojivových vláken a roztoku sody jako ochrany proti hoření. Snadná instalace S konopnou izolací můžete pracovat bez ochranných pomůcek, nedráždí dýchací cesty, nesvědí a neškrabe Univerzálnost Konopná izolace je pro svou vysokou schopnost teplotní a vlhkostní akumulace ideálním materiálem do difúzně otevřených konstrukcí. Široké využití v krovech, stropech, podlahách, vnitřních i vnějších stěnách. Odolnost Při výrobě jsou používány kvalitní konopná vlákna, speciální příměsi a osvědčená pojiva, která maximálně prodlužují životnost izolací. Chránící životní prostředí Proces výroby je energeticky nenáročný a nezatěžuje životní prostředí. To spolu s jeho biologickou rozložitelností a pohlcováním CO 2 při růstu z něj dělá jeden z nejzelenějších výrobků na trhu. Světový trend Přírodní materiály zažívají renesanci, protože poskytují přirozené a zdravé životní prostředí. Konopná izolace: CANABEST BASIC CANABEST PLUS CANABEST PANEL Víte, že Izolace budov je nejjednodušším a z finančního hlediska nejefektivnějším způsobem, jak uspořit energii? Instruktážní video, jak pracovat s Canabestem Jak nás hledáte na webu? Konopné izolace, přírodní izolace

Bezpečnost síťové infrastruktury Panduit NISS - s námi je to snadné (komplexní řešení síťové infrastruktury dle ISO 27001)

Bezpečnost síťové infrastruktury Panduit NISS - s námi je to snadné (komplexní řešení síťové infrastruktury dle ISO 27001) Bezpečnost síťové infrastruktury Panduit NISS - s námi je to snadné (komplexní řešení síťové infrastruktury dle ISO 27001) Verze 1.30 NISS - Network Infrastructure Security Solution Rozvoj technologií

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla Robert Sztabla Robert Sztabla Program Páteřní síť Lokalizace objektů Hlasové přenosy Datové přenosy v reálném čase Bezpečnost Shrnutí Páteřní síť Wi-Fi aplikace v důlním prostředí Spolehlivé zasíťování

Více

Napájení a data. na dosah ruky

Napájení a data. na dosah ruky Napájení a data na dosah ruky POP-UP KRABICE Nové, elegantní, ergonomicky tvarované vysouvací pop-up krabice nabízejí snadné použití a rychlé připojení přístrojů a zařízení, např.: PC, mobilní telefony,

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

Optické sítě pasivní řešení nejen FTTD/FTTH. MODnet - Areálové sítě a řešení pro Enterprise 2010 Radek Helán, NETWORK GROUP s.r.o.

Optické sítě pasivní řešení nejen FTTD/FTTH. MODnet - Areálové sítě a řešení pro Enterprise 2010 Radek Helán, NETWORK GROUP s.r.o. Optické sítě pasivní řešení nejen FTTD/FTTH MODnet - Areálové sítě a řešení pro Enterprise 2010 Radek Helán, NETWORK GROUP s.r.o. Trendy ve vývoji podnikových sítí Zvyšování rychlosti podnikových páteří

Více

Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010

Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010 Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010 Petr Kolda Petr.kolda@simac.cz 1 Program 9.00 Představení společnosti Simac TECHINIK ČR a.s. 9.15 Unified Fabric konsolidace sítí v datových

Více

Telefonie VoIP. Multimedia Internet Intranet Radio TV. VISOCALL IP. IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému

Telefonie VoIP. Multimedia Internet Intranet Radio TV. VISOCALL IP. IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému Nouzové volání Telefonie VoIP Platební systém Multimedia Internet Intranet Radio TV.. VISOCALL IP IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému Komunikační kanály systému Nouzové přivolání pomoci

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Produktový leták Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Nabíjecí sloupky Terra jsou elegantním řešením pro rychlé nabíjení a jsou konstruovány pro instalace ve vozovém parku majitelů

Více

Řešení Vašeho nástrojového managementu

Řešení Vašeho nástrojového managementu Řešení Vašeho nástrojového managementu TDM Systems komp TDM Systems profesionálové pro správu nástrojových dat Již více než 20 let vyvíjí a prodává společnost TDM Systems GmbH software pro organizaci nástrojů

Více

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektivy metody EPC v České republice, Praha, 29. dubna 2013

Více

České Radiokomunikace

České Radiokomunikace České Radiokomunikace Nové trendy v oblasti radiových sítí a sdílení telekomunikační infrastruktury Marcel Procházka Manažer pro rozvoj služeb a strategii Malenovice 29.4.2010 Kdo jsme Expert na trhu vysílacích

Více

Komunikační řešení Avaya IP Office

Komunikační řešení Avaya IP Office Komunikační řešení Avaya IP Office Algotech tým 4. 3. 2014 Algotech Telefon: +420 225 006 555 Fax: +420 225 006 194 E-mail: info@algotech.cz Web: www.algotech.cz Adresa: FUTURAMA Business Park Sokolovská

Více

P2P nebo PON? Jaké služby budou nabízené prostřednictvím sítě? Klíčová otázka na kterou si musí odpovědět každý FTTx poskytovatel

P2P nebo PON? Jaké služby budou nabízené prostřednictvím sítě? Klíčová otázka na kterou si musí odpovědět každý FTTx poskytovatel 14.2.2013 Ing. Martin Ťupa martin.tupa@profiber.cz www.profiber.eu P2P nebo PON? Jaké služby budou nabízené prostřednictvím sítě? Klíčová otázka na kterou si musí odpovědět každý FTTx poskytovatel Cílový

Více

NOVÁ ÉRA V OPLÁŠTĚNÍ BUDOV

NOVÁ ÉRA V OPLÁŠTĚNÍ BUDOV NOVÁ ÉRA V OPLÁŠTĚNÍ BUDOV THERMAL ENVIRONMENT FIRE GUARANTEE 40-LET SPOLEHLIVÁ IZOLACE 20% ZLEPŠENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍCH VLASTNOSTÍ Vydejte se na cestu s IPN-QuadCore: ipn-quadcore.cz NOVÁ ÚROVEŇ POŽÁRNÍCH

Více

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6. Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.2008 VoIP Liberec Proč by se o telefony mělo starat IT? Případová studie

Více

Strukturovaná kabeláž KELine HOME NETWORKING pro bytové a rodinné domy

Strukturovaná kabeláž KELine HOME NETWORKING pro bytové a rodinné domy Strukturovaná kabeláž KELine HOME NETWORKING pro bytové a rodinné domy Plánujete stavět nebo renovovat bytový nebo rodinný dům? Nezapomeňte na kvalitní, dobře dimenzovanou a nadčasovou kabeláž, která je

Více

3 PROFIL SPOLEČNOSTI

3 PROFIL SPOLEČNOSTI PROFIL SPOLEČNOSTI 3 2 Základní údaje: Generální ředitel a člen představenstva: Ing. Jindřich Špringl Sídlo společnosti: Rohan Business Centre (Budova A, 6.patro) Rohanské nábřeží 671/15 186 00 Praha -

Více

Komunikační zařízení. s rozhraním ethernet. Řešení založená na technologii Ethernet. Rozšiřte svoji průmyslovou síť.

Komunikační zařízení. s rozhraním ethernet. Řešení založená na technologii Ethernet. Rozšiřte svoji průmyslovou síť. Komunikační zařízení s rozhraním ethernet Řešení založená na technologii Ethernet. Rozšiřte svoji průmyslovou síť. Neustále se rozšiřující řada výrobků pro datovou komunikaci založenou na technologii Ethernet

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

České Radiokomunikace. 27.4. Martin Novák, Robert Kolman

České Radiokomunikace. 27.4. Martin Novák, Robert Kolman České Radiokomunikace 27.4. Martin Novák, Robert Kolman O společnosti 1963 Založení společnosti Správa radiokomunikací. 1996 Založení T-Mobile Czech Republic (spolu s Deutsche Telecom) 2008 Zahájení digitalizace

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu Případová studie SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu www.microsoft.cz/pripadovestudie Přehled Země: Česká republika

Více

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 1.7 Počítačové sítě Učební obor: Kadeřník, Kuchař - číšník Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 1. Peer-to-peer 2. Klient-server

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Žádost zpracoval vedoucí oddělení ICT

Žádost zpracoval vedoucí oddělení ICT ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU ROZVOJE ICT V ORGANIZACÍCH ZŘIZOVANÝCH KRAJEM VYSOČINA Úplný název: Právní status: Nemocnice Havlíčkův Brod příspěvková organizace Ulice: Husova 2624 Obec: Havlíčkův

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Názvosloví a definice odborných termínů doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VODÁRENSTVÍ Technický obor, který se zabývá jímáním,

Více

Mzdový program může být rozšířen o personální moduly lékařské prohlídky, vzdělávání, evidence pracovních pomůcek, pracovní místa a další.

Mzdový program může být rozšířen o personální moduly lékařské prohlídky, vzdělávání, evidence pracovních pomůcek, pracovní místa a další. Mzdy RON SOFTWARE Program MZDY je komplexní software pro zpracování mzdové a personální agendy, vytvořený pro výpočet všech typů mezd. Díky mnohaleté zkušenosti s vývojem mzdových a personálních systémů

Více

K A M E R O V É S Y S T É M Y

K A M E R O V É S Y S T É M Y KAMEROVÉ SYSTÉMY V segmentu kamerových systémů jsme v roce 2012 udělali výrazný krok vpřed. Díky akvizici společnosti KH servis s více než 20 lety zkušeností jsme zkvalitnili služby a rozšířili své možnosti.

Více

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma.

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma. Stojíme za vámi Podnikání na území Ruské federace Buďte tady také doma. BBH Legal ve spolupráci s ACM nabízí českým a slovenským podnikatelům komplexní právní, účetní a obchodně administrativní služby

Více

Řešení Moxa pro M2M komunikaci. Michal Kahánek michal.kahanek@elvac.eu

Řešení Moxa pro M2M komunikaci. Michal Kahánek michal.kahanek@elvac.eu Michal Kahánek michal.kahanek@elvac.eu Michal Kahánek michal.kahanek@elvac.eu Program Představení společnosti Moxa Případová studie M2M komunikace Shrnutí Cíl společnosti Moxa Stát se spolehlivým partnerem

Více

Jedno vlákno nestačí tak jak? 40 /100 Gigabit Ethernet

Jedno vlákno nestačí tak jak? 40 /100 Gigabit Ethernet Jedno vlákno nestačí tak jak? 40 /100 Gigabit Ethernet Bel Stewart s.r.o. Na Bojišti 2 Praha 2 120 00 www.belstewart.cz www.hubersuhner.com Jan Fulín Roman Pinc Optické komunikace 2010 21.-22. října 2010

Více

MODULOVÁ ŘEŠENÍ PRO MALOOBCHOD

MODULOVÁ ŘEŠENÍ PRO MALOOBCHOD MODULOVÁ ŘEŠENÍ PRO MALOOBCHOD www.touax.cz VAŠE POTŘEBY......NAŠE MODULOVÁ ŘEŠENÍ CHCETE ZÍSKAT NOVÉ ZÁKAZNÍKY RYCHLE A S NIŽŠÍMI NÁKLADY? OTEVŘETE SI RETAILOVÝ OBCHOD POSTAVENÝ MODULOVOU TECHNOLOGIÍ

Více

PREZENTACE. vítejte...

PREZENTACE. vítejte... PREZENTACE CAMIBOX je profesionální stavebnicové řešení přenosu obrazu, zvuku, stavových veličin a dalších dat a řídících informací převážně v oblasti CCTV vítejte... 1 / 45 OSNOVA účel CAMIBOX, přednosti

Více

bezpečnost přenášená vzduchem

bezpečnost přenášená vzduchem CAMIBOX je profesionální stavebnicové Plug&Play řešení systému bezdrátového přenosu obrazu z IP CCTV kamer, v bezlicenčním pásmu, určené pro venkovní použití. ABOUT > Systém dokáže přenést data z mnoha

Více

Návrh internetových služeb

Návrh internetových služeb Návrh internetových služeb Str. 1 Přehled služeb UPC Business UPC Business Internet je profesionální řešení pro firemní zákazníky, které vám zajišťuje přístup k internetu. Připojení vám poskytneme s přenosovou

Více

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015 Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu a odborné garance TÜV SÜD Czech s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY

Více

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014 Energetická témata pro IA Jiří Mlynář 7 November 2014 Co nás dnes čeká Představení dopadu energetické politiky Energetické efektivita a možnosti IA REMIT a možnosti IA Page 2 Energetická témata 2 Evropská

Více

Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury

Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury Společnost AŽD Praha nabízí ve svém portfoliu řadu profesionálních systémů řízení provozu a zajištění jeho bezpečnosti. Stejnou filosofii se

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy a příklady Úvod do problematiky jedinečnost metody EPC Ing. Vladimír Sochor

Více

Zavedení e-learningu

Zavedení e-learningu Zavedení e-learningu Česká pojišťovna snižuje díky e-learningu náklady na školení svých pracovníků Přehled Země: Česká republika Odvětví: Bankovnictví a finance Profil zákazníka Česká pojišťovna a.s. je

Více

Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.cz/enterprise

Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.cz/enterprise HiPath Cordless Enterprise V3.0 HiPath Cordless Enterprise V3.0 je integrované řešení rádiového systému pro IP komunikační systémy HiPath 4000 od V2.0, pracující v reálném čase, které umožňuje provoz bezšňůrových

Více

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě.

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě. Bohemia Energy Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě Případová studie Únor 2015 Shrnutí Společnost Bohemia Energy, největší alternativní dodavatel energií

Více

Obsah. Společnost se představuje. Kabelové krabicové rozvodky 1,5 až 240 mm 2, IP 54-65. Malé distribuční rozváděče 3-54 modulů, IP 54-65

Obsah. Společnost se představuje. Kabelové krabicové rozvodky 1,5 až 240 mm 2, IP 54-65. Malé distribuční rozváděče 3-54 modulů, IP 54-65 Obsah Společnost se představuje Strany 1-4 Strany 5-10 Kabelové krabicové rozvodky 1,5 až 240 mm 2, IP 54-65 Strany 11-78 Malé distribuční rozváděče 3-54 modulů, IP 54-65 Strany 79-114 Mi-rozváděče do

Více

Administrační systém pro telekomunikace

Administrační systém pro telekomunikace Administrační systém pro telekomunikace Základní charakteristiky systému efektivní systém pro správu a administraci telekomunikačního zázemí společnosti (ústředny, pobočky, mobilní telefony, účastníci,

Více

Návod jak snížit operativní náklady, inovovat a financovat úsporou.

Návod jak snížit operativní náklady, inovovat a financovat úsporou. Tento materiál se soustředí na představení úsporných systémů osvětlení z pohledu manažerského řízení společnosti. Přechod na úsporné osvětlení je konkrétní dobře měřitelnou iniciativou, která dokáže ušetřit

Více

Energetické sluţby se zárukou a Energy Performance Contracting Ing. Jaroslav MAROUŠEK, CSc. SEVEn Energy, s.r.o.

Energetické sluţby se zárukou a Energy Performance Contracting Ing. Jaroslav MAROUŠEK, CSc. SEVEn Energy, s.r.o. Energetické sluţby se zárukou a Energy Performance Contracting Ing. Jaroslav MAROUŠEK, CSc. SEVEn Energy, s.r.o. Seminář BID, hotel Duo, Praha, 20. října 2011 1 Energetické sluţby: Zaručené úspory a metoda

Více

Bezpečnostní poradenství. www.cstconsulting.cz

Bezpečnostní poradenství. www.cstconsulting.cz Bezpečnostní poradenství KDO JSME? Nezávislí bezpečnostní poradci CST Consulting s.r.o. vzniklo na základě myšlenky přiblížit profesionální nezávislý poradenský servis nejen velkým korporacím, které tradičně

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě.

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě. POZVÁNKA NA KURZY Dovolujeme si zaměstnance Vaší školy pozvat na bezplatná školení sponzorovaná firmou Microsoft, která se konají na naší škole. Tato nabídka se týká všech zaměstnanců školství pedagogů

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Excellence in Connectivity Solutions

Excellence in Connectivity Solutions Excellence in Connectivity Solutions Konektivita v datacentrech Excellence in Connectivity Solutions October 2011 MPO & MTP Connector Technology 2 Technologie MPO & MTP konektorů Excellence in Connectivity

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. Datum vydání: 17. prosince 2012 Verze: 3.0-1 - Obsah Úvod... - 3 - Předmět specifikace... - 3 - Koncový bod sítě... - 3

Více

VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘESNÁ KLIMATIZACE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY INŽENÝRING VZDUCHOTECHNIKY A KLIMATIZACE PROJEKČNÍ SLUŽBY AUTORSKÝ DOZOR STAVEB ŘÍDICÍ SYSTÉMY

Více

Moderní telefonní ústředna

Moderní telefonní ústředna Moderní telefonní ústředna ATEUS Omega - Profesionální - Efektivní - Dostupné ATEUS Omega Business Komunikační řešení pro malé a střední firmy Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé připojení

Více

Inovační technologie lepení pro Vaše okna

Inovační technologie lepení pro Vaše okna Inovační technologie lepení pro Vaše okna Technologie lepení oken nejnovější generace Používání inovačních technologií zlepšuje mnoho oblastí našeho života. Nové postupy a pokrok se nezastaví ani před

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE POKRYTÍ VÝROBNÍCH A SKLADOVACÍCH PROSTOR BEZDRÁTOVOU SÍTÍ POUŽITÉ ŘEŠENÍ: DELL. Kateřina, marketing, DNS. www.dns.

PŘÍPADOVÁ STUDIE POKRYTÍ VÝROBNÍCH A SKLADOVACÍCH PROSTOR BEZDRÁTOVOU SÍTÍ POUŽITÉ ŘEŠENÍ: DELL. Kateřina, marketing, DNS. www.dns. PŘÍPADOVÁ STUDIE POKRYTÍ VÝROBNÍCH A SKLADOVACÍCH PROSTOR BEZDRÁTOVOU SÍTÍ POUŽITÉ ŘEŠENÍ: DELL Kateřina, marketing, DNS www.dns.cz/pripadovestudie PROFIL DISTRIBUTORA DNS a.s. www.dns.cz Zaměření: ICT

Více

České Budějovice. 2. dubna 2014

České Budějovice. 2. dubna 2014 České Budějovice 2. dubna 2014 1 IBM regionální zástupci - Jihočeský kraj Michal Duba phone: +420 737 264 058 e-mail: michal_duba@cz.ibm.com Zdeněk Barlok phone: +420 731 435 534 e-mail: zdenek_barlok@cz.ibm.com

Více

Paython www.paython.cz

Paython www.paython.cz Paython www.paython.cz Nejvyspělejší platební centrum pro bezpečné internetové platby Komplexní řešení pro vaše internetové platby Platební centrum Paython je unikátní systém pro komplexní správu internetových

Více

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services DATASHEET Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services Získejte klíčový náhled do zdraví vaší adresářové služby a maximalizujte výkonnost vašich IT zařízení

Více

www.elvac.eu 21. dubna 2015, Brno Tomáš Gebauer

www.elvac.eu 21. dubna 2015, Brno Tomáš Gebauer 21. dubna 2015, Brno Tomáš Gebauer O společnosti Kdo jsme? Jsme součástí největší české inženýrské skupiny sdružené pod křídly VAE CONTROLS Group, a.s. Poskytujeme obchodně-technické a inženýrskododavatelské

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange 1989 1996 2001 2003 Microsoft Office Kancelářský balík Microsoft Exchange Emailové a groupwarové řešení Microsoft Sharepoint Portal Server Webová platforma pro spolupráci a správu obsahu Microsoft Live

Více

Katalog 2014 / 2015. Katalog 2014 / 2015. Rozváděče Rozvod proudu Klimatizace IT infrastruktura. Software a služby 01.2014 / T930

Katalog 2014 / 2015. Katalog 2014 / 2015. Rozváděče Rozvod proudu Klimatizace IT infrastruktura. Software a služby 01.2014 / T930 Katalog 2014 / 2015 Rozváděče Rozvod proudu Klimatizace IT infrastruktura 01.2014 / T930 Software a služby RITTAL Czech, s.r.o. Ke Zdibsku 182 250 66 Zdiby u Prahy Tel.: (+420) 234 099 000 Fax: (+420)

Více

bestseller v LED osvětlení nanolight technologie japonské komponenty úspory až 60% nákladů vlastní výroba

bestseller v LED osvětlení nanolight technologie japonské komponenty úspory až 60% nákladů vlastní výroba Historie společnosti SNAGGI Lighting s.r.o. začíná již v roce 1995, kdy jsme začali pod divizí Snaggi s.r.o. sbírat zkušenosti v oblasti elektronických komponent s důrazem na LED, LCD a PCB. Prvotřídním

Více

Software a související služby

Software a související služby Software a související služby Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč Software na zakázku Webové stránky a e-shopy s plnou administrací Intranet, webové aplikace, informační

Více

odborné informace z praxe Společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. Vás srdečně zve na

odborné informace z praxe Společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. Vás srdečně zve na Společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. Vás srdečně zve na 10. 1. 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE 15. 1. 2013 BRNO 17. 1. 2013 OSTRAVA 22. 1. 2013 PLZEŇ 24. 1. 2013 PRAHA 29. 1. 2013 HRADEC KRÁLOVÉ 31.

Více

Multimediální služby v taktických IP sítích

Multimediální služby v taktických IP sítích Cisco 2911 + UCS-E140 MCU CUCM CUP SX20 PC + Jabber PC + Jabber PC + Jabber Multimediální služby v taktických IP sítích 5. června 2014 O společnosti TTC TELEKOMUNIKACE,s.r.o. Tradiční český dodavatel komunikačních

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

IsoMatch Tellus CHYTŘE EFEKTIVNĚ SNADNĚ. Budoucnost zemědělství

IsoMatch Tellus CHYTŘE EFEKTIVNĚ SNADNĚ. Budoucnost zemědělství IsoMatch Tellus Budoucnost zemědělství IsoMatch Tellus IsoMatch Tellus je nejnovější terminál, vyvinutý společností Kverneland Group. Pomocí rozhraní ISOBUS komunikuje se všemi kompatibilními stroji a

Více

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX.

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX. VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové projekty, Sdílet správné IPEX a.s. informace se správnými lidmi ve správný čas Byznys začíná komunikací Agenda 1. Cesta do Cloud služeb. 2. Přínos pro nás a naše zákazníky.

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY Úplný katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Interní auditor QMS základní kurz... 4 2. Interní auditor QMS udržování

Více

Data v pohybu. Cloud hosting od Master Internet jsme zvolili též kvůli nadstandardnímu přístupu a rychlosti při řešení našich požadavků.

Data v pohybu. Cloud hosting od Master Internet jsme zvolili též kvůli nadstandardnímu přístupu a rychlosti při řešení našich požadavků. Cloud hosting od Master Internet jsme zvolili též kvůli nadstandardnímu přístupu a rychlosti při řešení našich požadavků. Eduard Hlava, Neternity.cz, projekt Nová zelená úsporám Data v pohybu Data a informace

Více

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm - efektivní systémové řešení větrání objektu Efektivní větrání budov je v současnosti téma, které stále více zaměstnává

Více

Jan Váša TGB Sales Representative, Oracle Czech 10. června 2011 MRI Kladno

Jan Váša TGB Sales Representative, Oracle Czech 10. června 2011 MRI Kladno Jan Váša TGB Sales Representative, Oracle Czech 10. června 2011 MRI Kladno Oracle a veřejná správa Oracle a veřejná správa Oracle není jen databáze Oracle a veřejná správa Oracle

Více

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku.

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku. MIR-1200 Modernized International Reactor Projekt nejen pro energetiku. Milan Kohout, člen představenstva a obchodní ředitel ŠKODA JS a.s. IVD ČR a jeden z největších jaderných tendrů ve světě Praha, 22.

Více

Žádost zpracoval vedoucí odboru informatiky

Žádost zpracoval vedoucí odboru informatiky ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU ROZVOJE ICT V ORGANIZACÍCH ZŘIZOVANÝCH KRAJEM VYSOČINA - 2010 Úplný název: Právní status: Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace Zřizovaná organizace Ulice: Slovanského

Více

Stropní reproduktor s širokým vyzařovacím úhlem LC4 Nejkompaktnější provedení, nejširší dosah.

Stropní reproduktor s širokým vyzařovacím úhlem LC4 Nejkompaktnější provedení, nejširší dosah. Stropní reproduktor s širokým vyzařovacím úhlem LC4 Nejkompaktnější provedení, nejširší dosah. 2 Stropní reproduktor s širokým vyzařovacím úhlem LC4 Kompaktní, kvalitní a nepřekonatelné pokrytí Špičkový

Více

revitalizace s dotací

revitalizace s dotací revitalizace s dotací panelových a bytových domů www.omlux.cz bezplatná infolinka 800 11 66 55 OMLUX - snadný přístup k dotacím... nabízíme vám tyto garance: garance získání dotace na energetické úspory

Více

Pomáháme modernizovat veřejnou správu

Pomáháme modernizovat veřejnou správu GORDIC spol. s r. o. Pomáháme modernizovat veřejnou správu Profil společnosti GORDIC se specializuje na tvorbu a dodávky flexibilního software a poskytování komplexní podpory jeho uživatelům v oblasti

Více

Výroční zpráva 2008 společnosti Informační služby energetika, a.s.

Výroční zpráva 2008 společnosti Informační služby energetika, a.s. Výroční zpráva 2008 společnosti Informační služby energetika, a.s. Informační služby energetika, a.s. U Plynárny 500, 141 00 Praha 4 tel.: 267 17 29 03, fax: 267 17 49 03 e-mail: ise@ise.cz Obsah 1. Základní

Více

Novinky v telekomunikacích. Petr Dusil, Product Manager Vodafone Czech Republic 19.11.2014 České Budějovice

Novinky v telekomunikacích. Petr Dusil, Product Manager Vodafone Czech Republic 19.11.2014 České Budějovice Novinky v telekomunikacích Petr Dusil, Product Manager Vodafone Czech Republic 19.11.2014 České Budějovice O Vodafone Vodafone Group ve světě Skupina má významnou působnost v Evropě, Africe, Austrálii

Více

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Technické vybavení počítačových sítí Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL7

Více

Nabídka LED osvětlení pro rok 2013 ÚSPORNÁ LED OSVĚTLENÍ INOXLED

Nabídka LED osvětlení pro rok 2013 ÚSPORNÁ LED OSVĚTLENÍ INOXLED Nabídka LED osvětlení pro rok 2013 ÚSPORNÁ LED OSVĚTLENÍ INOXLED www.appost.cz OSVĚTLENÍ INOXLED AUDIT A PROJEKT Bezplatný audit a návrh nového osvětlení. FINANCOVÁNÍ Úspora CASH při prvním rozsvícení.

Více

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010 Martin Panák 1 Agenda Exchange Server 2010 Lync OnLine 2010 Scénáře nasazení Uživatelské rozhraní Vybavení ROI 2 3 Koho oslovit Zákazník provozuje

Více

Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007)

Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007) Změna: (datum změny) Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007) Tento program realizuje Prioritu 1 Podnikání a inovace, Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem

Více

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK CAR FLEET SERVICE Vám přináší efektivní řešení servisu Vašeho vozového parku: Prokazatelné snížení nákladů na servis vozidel Provádění oprav a pravidelného

Více

Příloha č. 1 - Technická část zadávací dokumentace

Příloha č. 1 - Technická část zadávací dokumentace Příloha č. 1 - Technická část zadávací dokumentace 1. Dodávka ICT vybavení pro Otevřené informační centrum (OIC), včetně instalace 1.1. Popis současného stavu Poskytování služeb občanům je uskutečňováno

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Nabídka serverového řešení SERVER HOSTING 1/7

Nabídka serverového řešení SERVER HOSTING 1/7 Nabídka serverového řešení SERVER HOSTING 1/7 Krátce o společnosti VSHosting s.r.o. Společnost VSHosting s.r.o. vznikla po dlouholeté spolupráci několika fyzických osob v oblasti telekomunikačních služeb

Více

OPTICKÉ KOMUNIKACE 2013

OPTICKÉ KOMUNIKACE 2013 1. informace a pozvánka k aktivní účasti Česká a Slovenská společnost pro fotoniku ČVUT v Praze, fakulta elektrotechnická Československá sekce IEEE Agentura Action M Vás zvou na konferenci a výstavu OPTICKÉ

Více

Komplexní revitalizace panelových domů

Komplexní revitalizace panelových domů Komplexní revitalizace panelových domů Společnost BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. se sídlem v Chrudimi je stoprocentní dceřinou společností akciové společnosti BASF SE, sídlící v německém Ludwigshafenu.

Více

Polycom - produkty pro VOIP komunikaci. přehled portfolia SIP telefonů. objevte nové možnosti hlasové komunikace

Polycom - produkty pro VOIP komunikaci. přehled portfolia SIP telefonů. objevte nové možnosti hlasové komunikace Polycom - produkty pro VOIP komunikaci přehled portfolia SIP telefonů objevte nové možnosti hlasové komunikace 1. PŘEHLED POLYCOM PRODUKTŮ PRO VOIP KOMUNIKACI 1.1. Stolní telefony standardu SIP SoundPoint

Více