Staňte se naším partnerem ověřte si nás!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Staňte se naším partnerem ověřte si nás!"

Transkript

1 4 callida partner>2/2005>vii. ročník Staňte se naším partnerem ověřte si nás! Na trhu s oceňovacími systémy působíme již od roku 1990 a od začátku se zabýváme především vývojem software, oceňovacích podkladů a vzděláváním. Naším cílem bylo vždy poskytovat kvalitní služby rozpočtářům a kalkulantům. V současné době využívá našich služeb více než tisíc zákazníků. Vývoj ve stavebnictví nás průběžně motivuje k tomu, abychom stále přicházeli s novými službami a vylepšeními, které plně pokrývají potřeby všech uživatelů našeho systému. Naším cílem je vybudování partnerského mostu mezi Vámi a společností Callida tak, abychom se přestali vzájemně chápat jako odběratel a dodavatel, ale jako rovnocenní partneři, jejichž společnými cíli jsou efektivita, rychlost a vstřícný přístup. Spolupracujeme s poradenskou, konzultační a vzdělávací společností Questima. Tato fi rma se specializuje na oceňování stavebních prací a ve svém oboru patří k nejvýznamnějším na trhu. Od jejího vzniku v roce 2002 se společně podílíme na různých projektech, především na vzdělávacích kurzech Oceňování stavebních prací. Oceňovací systém eurocalc je specifi cky zaměřený na potřeby rozpočtářů a kalkulantů ve stavebnictví. Umožňuje stanovovat a sledovat náklady stavby od investičního záměru přes výběrové řízení až po detailní kalkulaci nákladů a celkové ekonomické vyhodnocení. Systém eurocalc není výhradně oceňovacím nástrojem, ale i prostředkem komunikace mezi všemi účastníky procesu výstavby. Nový eurocalc 2 v sobě zahrnuje zkušenosti s vývojem programu Callida a oceňovacího systému eurocalc v uplynulých patnácti letech. V systému eurocalc 2 došlo k významným změnám, které zrychlí a zjednoduší veškeré pracovní po stupy. Rádi bychom Vám proto představili nový eurocalc 2, přijďte se o jeho kvalitách sami přesvědčit. Ocenění kvality ISO 9001 Na jaře roku 2005 jsme získali mezinárodní značku jakosti ISO Certifi kaci provedla společnost TÜV CZ, s. r. o., český člen mezinárodní skupiny TÜV SÜD. Školení Jednou z oblastí, které se výrazně věnujeme, je vzdělávání. Nabízíme školicí kurzy pro uživatele systému eurocalc ve třech úrovních znalostí. Klademe si za cíl výrazně pomáhat se zvládnutím programu novým, ale i stávajícím uživatelům za využití nejnovějších metod a trendů ve výuce. Ve spolupráci se společností Questima pořádáme odborné kurzy Oceňování stavebních prací, které jsou svým zaměřením určené pro rozpočtáře a kalkulanty se zájmem o rozšiřování a průběžné prohlubování odborných znalostí v tomto komplikovaném oboru. Naší prioritou je pomoci všem rozpočtářům a kalkulantům v rozsáhlé problematice oceňování a naučit je takové postupy, které budou moci ihned ve své praxi aplikovat. Garanty kvality odborné úrovně jsou lektoři kurzů Helena Kalivodová, která se celoživotně zabývá cenovým managementem a inženýrskou činností ve stavebnictví a stále patří k nejvyhledávanějším rozpočtářům a Ing. Vítězslav Meloun, specialista na metodiku oceňování a na vývoj datové základny. Vydavatel, sídlo firmy: Callida, s. r. o., Štětkova 18, Praha 4, tel.: , internet: Obchodní zastoupení: Callida Movis, Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava, tel./fax: CALLIDA PARTNER, ročník VII., číslo druhé, datum vydání , Praha, vychází 2 ročně. Vydává: Callida, s. r. o., Štětkova 18, Praha 4, IČO: , registrace MK ČR E 8167 ze dne , mezinárodní číslo ISSN: Adresa redakce: Callida, s. r. o., Štětkova 18, Praha 4. Za původnost příspěvků ručí autor, nevyžádané rukopisy se nevracejí. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., odštěpný závod Praha, čj. nov 6453/99 ze dne Grafické zpracování, zlom, tisk: Abalon s. r. o., K Ryšánce 16, Praha 4, tel.: , fax: ,

2 callida 2 / 2005 ročník VII rozpočty a kalkulace ve stavebnictví Pozvánka na seminář Ostrava Brno Rozpočtování a oceňování staveb Společnost Callida, s. r. o. pořádá odborný seminář na téma Rozpočtování a oceňování staveb. Seminář bude věnován problematice oceňování staveb, tvorbě rozpočtů a kalkulací nákladů. Seznámíme Vás s moderními trendy v oceňování, představíme Vám zajímavé postupy a podělíme se s Vámi o své dlouholeté zkušenosti. Odborným partnerem semináře je poradenská, konzultační a vzdělávací společnost Questima. Praha Mediálním partnerem semináře je odborný časopis Stavitel vydávaný společností Economia, a. s. tradiční dodavatel stavebního software Callida, s. r. o., Štětkova 18, Praha 4 tel.: ,

3 2 callida partner>2/2005>vii. ročník Rozpočtování a oceňování staveb odborný seminář Pokud chcete být úspěšnou stavební firmou, potřebujete být schopni získat zakázku, kvalitně ji provést a dostat za ni zaplaceno. Jedním z předpokladů pro získání zakázky je stanovení reálné nabídkové ceny. Cíle semináře: Přispět ke zlepšení orientace v problematice oceňování stavebních prací, upozornit na podceňované skutečnosti, seznámit s osvědčenými i novými pracovními postupy. Napomoci tomu, aby se sestavované rozpočty staly použitelnými součástmi infor mačního systému stavební firmy a představovaly významný krok směrem k efektivnímu řízení staveb. Určeno: Pracovní seminář je určený pro rozpočtáře a kalkulanty stavebních prací, pro zpracovatele podkladů k oceňování a hodnocení stavebních zakázek se zaměřením na kalkulaci nákladů, nabídkovou cenu a hodnocení stavebních zakázek. Program: registrace účastníků zahájení semináře první blok občerstvení druhý blok diskuse, závěr semináře Mediální partner: STAVITEL Odborný měsíčník poskytující informace o stavebních materiálech a hmotách, o inovacích a zajímavých technologiích, o strojích a stavební mechanizaci, o využití software ve stavebnictví. Odborní garanti: Helena Kalivodová Společnice firmy Questima, předsedkyně představenstva Asociace rozpočtářů staveb, zkušená kalkulantka, zabývá se cenovým managementem a inženýrskou činností ve výstavbě, věnuje se vzdělávání rozpočtářů Ing. Vítězslav Meloun Vedoucí datového oddělení firmy Callida, člen představenstva Asociace rozpočtářů staveb, věnuje se metodice oceňování, vývoji datové základny a vzdělávání rozpočtářů Tomáš Svoboda Vedoucí obchodního a marketingového oddělení společnosti Callida Přihlášky k účasti: Pro přihlášení můžete využít elektronický formulář na nebo přiloženou přihlášku, kterou zašlete na adresu firmy Callida. Organizační garant: Vavřinec Mrázek tel./fax: , Callida, s. r. o., Štětkova 18, Praha 4 Cena: Účast na semináři je bezplatná. Místa a termíny konání: Ostrava Úterý Hotel Bonum Masná 6, Moravská Ostrava Divadelní sál Brno Středa Kongresové centrum Výstaviště 1, Brno Konferenční sál B Praha Čtvrtek Divadlo IMAGE Pařížská 4, Praha 1 Velký sál

4 callida partner>2/2005>vii. ročník 3 Odborná témata Společnosti Callida a Questima si Vás dovolují pozvat na seminář věnovaný oceňování stavebních prací. Nabízíme Vám setkání s předními odborníky. Využijte možnosti získat zajímavé informace pro Vaši práci. Oceňování stavebních prací Jak rychle a dobře počítat či kontrolovat výměry? Jak oceňovat to, co nenajdete v cenících či v databázích? Do jaké míry lze důvěřovat orientačním cenám a co vůbec obsahují? Kdy se může stát databáze oceňovacích podkladů skutečným základem pro firemní kalkulace cen? Jak poptávat, vyhodnocovat a začleňovat subdodávky do nabídky? Kalkulace Jsou pořizovací náklady stavebních hmot pro všechny stejné? Je nutné zahrnovat do rozpočtu položky přesunů hmot? Co představují procenta výrobní režie? Jak vysoký zisk je zakalkulován v orientačních cenách? Co vlastně představují náklady spojené s umístěním stavby? S jakou přesností lze vůbec sestavit nabídkovou cenu? Vytvoření nabídky Je vztah nákladů a tržní ceny podmínkou úspěchu? Dokážete odhadnout chování konkurence? Jaká může být cenová strategie pro úspěch v soutěži? Lze simulovat vyhodnocení soutěže? Připadají Vám výsledné kalkulace pracné či dokonce zbytečné? Informace k připravované novele Zákona o veřejných zakázkách.

5 Společnost Elanor Komplexní přístup k řešení personální a mzdové agendy Společnost Elanor působí na českém a slovenském trhu jako přední dodavatel v oblasti vývoje a implementace informačních systémů pro řízení lidských zdrojů a je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů mzdového a personálního outsourcingu. Společnost Elanor vznikla v roce 1991, má sídlo v Praze a neustále rozšiřuje současnou síť poboček v České republice. Na Slovensku pokrývá její aktivity dceřiná společnost Elanor Slovakia. V současné době byla zahájena expanze na trhy střední a východní Evropy za účelem sjednocení mzdové agendy na nadnárodní úrovni. V průběhu svého dlouholetého působení na trhu získala společnost Elanor jedinečné zkušenosti v oblasti řízení lidských zdrojů. Zkvalitnila své služby a vybudovala profesionální a stabilní tým specialistů, kteří jsou schopni řešit nejsložitější problémy z oblasti mzdové agendy a pružně reagovat na individuální potřeby zákazníků. Společnost získala prestižní zákazníky, významné české i nadnárodní společnosti, které jsou často vůdci ve svém oboru. Dlouhodobé kontrakty s těmito zákazníky garantují společnosti Elanor ekonomickou stabilitu a vysokou spolehlivost, která je důležitá při budování dlouholetého partnerství. Společnost Elanor poskytuje tyto základní produkty: software pro oblast řízení lidských zdrojů a zpracování mezd outsourcing personální a mzdové agendy školení a pořádání seminářů pro zákazníky a partnery personální a mzdové audity Mzdové a personální údaje jsou jedním z nejcitlivějších údajů, a proto je důležité svěřit práci s nimi silnému a spolehlivému partnerovi, jakým je právě společnost Elanor. Informační systém Elanor Global, který společnost dodává a stále modernizuje, byl od samého počátku vytvářen pro české a slovenské podmínky, uzpůsoben české a slovenské legislativě, a právě proto dokonale pokrývá potřeby firem působících v ČR a SR. Co Vám přinese spolupráce se společností Elanor? Komplexnost služeb představující včasné a úplné zpracování všech agend, legislativní správnost, integraci do stávajících firemních procesů, dlouhodobou stabilitu a perspektivu spolupráce. Zvýšení informovanosti všech uživatelů systému zajištěnou propojením databází s osobními údaji zaměstnanců, podporou elektronické komunikace a elektronizací všech personálních dat. Zkušenosti a poskytnutí know-how z oblasti personalistiky a zpracování mzdové agendy, zejména z řady již realizovaných projektů.

6 Reference systém pro mzdy a personalistiku mzdový outsourcingu Finančnictví: Doprava: Obchodní řetězce: Energetika: Obchod: Automobilový průmysl: Strojírenství: Chemický průmysl: Výroba stavebních materiálů: Dřevozpracující průmysl: Papírenský průmysl: Školství: Státní správa: Ostatní: Allianz pojišťovna Wüstenrot - stavební spořitelna Provident Financial Dopravní podnik hl. města Prahy Tesco Stores ČR Tesco Stores SR Carrefour ČR Carrefour SR Globus ČR GECO TABAK ČEZ United Energy ČEPS Robert Bosch odbytová Bosch Security Systems ČR TPCA (Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech) Collins & Aikman Automotive Panasonic AVC Networks Czech Walter Zetor Škoda Transportation Slovnaft Bratislava Spolana Mitas Praha, Zlín, Otrokovice ČEPRO Lafarge Cement Českomoravský beton DDL Lukavec Mondi Packaging České vysoké učení technické Univerzita Karlova Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Akademie múzických umění Státní technická knihovna Akademie věd ČR GZ Digital Media Finančnictví: Provident Financial Výroba spotřebního zboží: Kimberly-Clark Výroba stavebních materiálů: Farmaceutický průmysl: Chemický průmysl: Strojírenství: Automobilový průmysl: Obchod: Telekomunikace: Informační technologie: Papírenský průmysl: Ostatní: Lafarge Cement Schiedel SGW Terranova GlaxoSmithKline Slovnaft Bratislava Black&Decker Czech DAF Trucks Praha ASMO Czech Toyoda-Koki Automotive Levi Strauss Praha Robert Bosch odbytová Bosch Security Systems ČR První novinová společnost Maloobchodní prodej tisku Nezávislá přejímka Marconi Communications Omnicom Praha Mondi Packaging Scandinavian Mill Services KERATECH Group Incline GTS Elanor, spol. s r. o. Elanor Slovakia, spol. s r. o. Kodaňská Office Center, Kodaňská 46, Praha 10 Maróthyho 6, Bratislava tel.: , fax: tel.: , fax:

7 Společnost Elanor Komplexní přístup k řešení personální a mzdové agendy Společnost Elanor působí na českém a slovenském trhu jako přední dodavatel v oblasti vývoje a implementace informačních systémů pro řízení lidských zdrojů a je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů mzdového a personálního outsourcingu. Společnost Elanor vznikla v roce 1991, má sídlo v Praze a neustále rozšiřuje současnou síť poboček v České republice. Na Slovensku pokrývá její aktivity dceřiná společnost Elanor Slovakia. V současné době byla zahájena expanze na trhy střední a východní Evropy za účelem sjednocení mzdové agendy na nadnárodní úrovni. V průběhu svého dlouholetého působení na trhu získala společnost Elanor jedinečné zkušenosti v oblasti řízení lidských zdrojů. Zkvalitnila své služby a vybudovala profesionální a stabilní tým specialistů, kteří jsou schopni řešit nejsložitější problémy z oblasti mzdové agendy a pružně reagovat na individuální potřeby zákazníků. Společnost získala prestižní zákazníky, významné české i nadnárodní společnosti, které jsou často vůdci ve svém oboru. Dlouhodobé kontrakty s těmito zákazníky garantují společnosti Elanor ekonomickou stabilitu a vysokou spolehlivost, která je důležitá při budování dlouholetého partnerství. Společnost Elanor poskytuje tyto základní produkty: software pro oblast řízení lidských zdrojů a zpracování mezd outsourcing personální a mzdové agendy školení a pořádání seminářů pro zákazníky a partnery personální a mzdové audity Mzdové a personální údaje jsou jedním z nejcitlivějších údajů, a proto je důležité svěřit práci s nimi silnému a spolehlivému partnerovi, jakým je právě společnost Elanor. Informační systém Elanor Global, který společnost dodává a stále modernizuje, byl od samého počátku vytvářen pro české a slovenské podmínky, uzpůsoben české a slovenské legislativě, a právě proto dokonale pokrývá potřeby firem působících v ČR a SR. Co Vám přinese spolupráce se společností Elanor? Komplexnost služeb představující včasné a úplné zpracování všech agend, legislativní správnost, integraci do stávajících firemních procesů, dlouhodobou stabilitu a perspektivu spolupráce. Zvýšení informovanosti všech uživatelů systému zajištěnou propojením databází s osobními údaji zaměstnanců, podporou elektronické komunikace a elektronizací všech personálních dat. Zkušenosti a poskytnutí know-how z oblasti personalistiky a zpracování mzdové agendy, zejména z řady již realizovaných projektů.

8 Reference v oblasti systému pro mzdy a personalistiku v oblasti mzdového outsourcingu Finančnictví: Doprava: Obchodní řetězce: Energetika: Obchod: Automobilový průmysl: Strojírenství: Chemický průmysl: Výroba stavebních materiálů: Dřevozpracující průmysl: Papírenský průmysl: Školství: Státní správa: Ostatní: Allianz pojišťovna Wüstenrot - stavební spořitelna Provident Financial Dopravní podnik hl. města Prahy Tesco Stores ČR Tesco Stores SR Carrefour ČR Carrefour SR Globus ČR GECO TABAK ČEZ United Energy ČEPS Robert Bosch odbytová Bosch Security Systems ČR TPCA (Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech) Collins & Aikman Automotive Panasonic AVC Networks Czech Walter Zetor Škoda Transportation Slovnaft Bratislava Spolana Mitas Praha, Zlín, Otrokovice ČEPRO Lafarge Cement Českomoravský beton DDL Lukavec Mondi Packaging České vysoké učení technické Univerzita Karlova Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Akademie múzických umění Státní technická knihovna Akademie věd ČR GZ Digital Media Finančnictví: Provident Financial Výroba spotřebního zboží: Kimberly-Clark Výroba stavebních materiálů: Farmaceutický průmysl: Chemický průmysl: Strojírenství: Automobilový průmysl: Obchod: Telekomunikace: Informační technologie: Papírenský průmysl: Ostatní: Lafarge Cement Schiedel SGW Terranova GlaxoSmithKline Slovnaft Bratislava Black&Decker Czech DAF Trucks Praha ASMO Czech Toyoda-Koki Automotive Levi Strauss Praha Robert Bosch odbytová Bosch Security Systems ČR První novinová společnost Maloobchodní prodej tisku Nezávislá přejímka Marconi Communications Omnicom Praha Mondi Packaging Scandinavian Mill Services KERATECH Group Incline GTS Elanor, spol. s r. o. Elanor Slovakia, spol. s r. o. Kodaňská Office Center, Kodaňská 46, Praha 10 Maróthyho 6, Bratislava tel.: , fax: tel.: , fax:

9 MOBILITY SYSTEM PRO BEZDRÁTOVOU LAN Současná podniková LAN infrastruktura vyžaduje bezdrátovou síť jako integrovanou součást, o jejímž výběru rozhodují jak technická, tak finanční hlediska. Systém bezdrátové sítě musí splňovat přísné bezpečnostní požadavky, umožňovat spolehlivou konektivitu mobilním uživatelům, a zároveň být jednoduchý na instalaci i provoz. Mobility SystemTM od Trapeze Networks nabízí rozsáhlou funkcionalitu při zachování nízkých celkových nákladů. BEZPEČNÁ MOBILITA Trapeze Mobility System umožňuje mobilním uživatelům pohybovat se bezpečně v rámci topologie celé sítě. Nevyžaduje změny v síťové infrastruktuře firmy. Pouze poskytuje stávající síť, s veškerou strukturou a službami, bezdrátově. V rámci bezpečnosti využívá v maximální míře dostupné prostředky autentifikace a enkrypce, založené na standardech. Tak je zajištěna ochrana proti zneužití a odposlechu. Uživatel získává po autentifikaci konzistentní soubor služeb, aniž by byl nucen k dalšímu ověřování identity při pohybu po podnikovém areálu. NEJŠIRŠÍ NABÍDKA SLUŽEB Trapeze Mobility System podporuje více rozličných služeb než jakýkoli jiný WLAN systém. Pomocí integrace s autentifikačními, autorizačními a accounting (AAA) servery je možné poskytovat jednotlivým uživatelům různé soubory služeb dle jejich identity. Veškerá pravidla pro přístup, prioritizaci provozu a mobilní služby jsou centralizována v AAA serveru a umožňují tak snadnou administraci celého systému. Součástí systému je i robustní IDS (Intrusion Detection System systém odhalení proniknutí) a funkce zvyšující odolnost sítě. Systém exceluje i v oblasti hlasových služeb, které začínají hrát v oblasti bezdrátových sítí významnou roli. Při plánování, instalaci, konfiguraci a správě je důležitým pomocníkem software Trapeze RingMasterTM. NEJNIŽŠÍ CELKOVÉ NÁKLADY Díky celkové koncepci je Trapeze Mobility System velmi snadný jak ve fázi nasazení, tak v provozu. RingMasterTM umožňuje navrhnout optimálně rozmístění přístupových bodu, aby bylo zajištěno pokrytí a kapacita. V úvahu se berou i takové faktory, jako např. útlumová charakteristika budovy. Potom co je ukončen návrh designu sítě, RingMasterTM automaticky nakonfiguruje veškerá WLAN zařízení. Během provozu RingMasterTM automatizuje úlohy jinak náročné na čas, jako např. odhalení narušitelů, monitorování uživatelů i rádiového pásma, lokalizace uživatelů a troubleshooting. Tím se dá docílit úspory % oproti jiným WLAN systémům.

10 Mobility System Software JEDNOTLIVÉ ELEMENTY TRAPEZE MOBILITY SYSTEM řídí veškeré funkce systému je součástí všech zařízení, aby je bylo možné provozovat jako jednotný systém je těsně integrovaný s AAA serverem koordinuje virtuální privátní skupiny spravuje pravidla pro enkrypci Mobility Exchange switch inteligentní platforma pro zprostředkování konfigurace a řízení na jednotlivé Mobility Pointy a přístupové body jiných výrobců, které mohou být připojeny buď přímo nebo přes jiné síťové prvky identita uživatelů zůstává zachována při jejich pohybu v rámci síťové infrastruktury kdekoliv v síti je zajištěn bezpečný přístup k dispozici je celá škála zařízení, od jednoduchých až po robustní pro mnoho uživatelů Mobility Point poskytuje uživatelům přístup k funkcím obsaženým v Mobility Exchange switchi neobsahuje žádná data vše plně kontroluje Mobility Exchange switch tím je zajištěna bezpečnost proti napadení nebo krádeži dat napájení Power over Ethernet poskytuje Mobility Exchange switch nebo PoE zařízení jiného výrobce implementace je oproti tradičním řešením velmi snadná celý proces vykoná automaticky sada SW nástrojů RingMaster přes Mobility Exchange switche RingMaster kompletní sada SW nástrojů pro přípravu implementace, konfiguraci, verifikaci, řízení a optimalizaci WLAN infrastruktury umožňuje import plánů budovy a jeho doplnění o informace o třetím rozměru a použitých materiálech s ohledem na počet uživatelů a předpokládaný provoz navrhuje počet a rozmístění jednotlivých Mobility Pointů konfigurace celého systému je otázkou stisku jednoho tlačítka velmi silnou stránkou jsou pak provozní funkce, které IT oddělení dávají stejné možnosti jako u strukturované kabeláže TRAPEZE MOBILITY SYSTEM ZAJIŠŤUJE, ŽE BEZDRÁTOVÁ SÍŤ UŽ NENÍ ZDROJEM STRESU, ALE ÚSPĚCHU PODNIKU...

11 Představení systému strukturované kabeláže R&M freenet 3U Global panel Společnost Reichle & De-Massari byla založena v roce 1964 ve Wetzikonu ve Švýcarsku. Jak již země původu napovídá, jedná se o produkt mimořádné kvality. Systém je zaměřen na telekomunikační a datové sítě na metalické i optické bázi. Systém R&M freenet je využíván v největších projektech po celém světě, kde jej firmy jako např. IBM či jiní nadnárodní systémoví integrátoři dodávají jako součást svých řešení. Ve společnosti Reichle & De-Massari pracuje přibližně 600 lidí v celkem patnácti zemích, kde má Reichle & De-Massari přímé zastoupení. Modulární řešení Jednou z klíčových vlastností systému R&M freenet je stavebnicové pojetí. Výhodou tohoto pojetí je například možnost kombinace zakončení telefonních vývodů v Cat.3, horizontální kabeláže v Cat.5/6, a dokonce optických páteřních propojů v rámci jednoho jediného panelu. Na straně účastníků je možné kabeláž zakončit mnoha různými datovými zásuvkami dle vkusu a potřeby uživatelů. Tuzemské zákazníky určitě zaujme zásuvka v designu ABB Tango. telefonie optická páteř IP67 Security system 10G Ethernet Z důvodu maximalizace datového toku a ochrany proti vnějším vlivům se systém zaměřuje především na stíněné řešení. V současné době již existuje návrh nové normy pro přenos 10G Ethernetu, ze kterého vyplývá, že řešení Cat.6 stíněné bude bez délkového omezení schopné přenést data až na maximální vzdálenost 100m. Záruka 20 let a doživotní záruka Další výhodou systému R&M freenet je systémová dvacetiletá záruka a doživotní záruka na aplikaci v případě certifikované instalace. Bezpečnost i na fyzické vrstvě Nadstavbou systému R&M freenet je unikátní Security System. Tento je navržen ve třech rovinách. Vizuálním označením, znemožněním nechtěného spojení a znemožněním rozpojení důležitého spoje. Průmyslové prostředí Neposledním krokem do budoucnosti je doplnění systému o komponenty s vyšším krytím a to IP54, nebo v poslední době dokonce IP67. Tím se nabízí celá řada aplikací, především v průmyslovém prostředí. Inovace Reichle & De-Massari je společnost, která vždy působila jako průkopník ve svém oboru a i v dnešní době napomáhá celosvětově vývoji nových komponent pro systémy strukturované kabeláže. Toto je možné demonstrovat hned na několika příkladech. V prvé řadě se jedná o vývoj nového typu konektoru pro Cat.8, na kterém techničtí inženýři ve společnosti Reichle & De-Massari pracují. Další inovací je upravený RJ45 konektor s názvem RCC45. Tento konektor posouvá hranice využitelnosti místa ve standardním konektoru RJ45, když pomocí přídavných metalických kontaktů přidává možnost například napájet různá aplikační řešení, nebo v případě POF (Plastic optics fibre) signalizaci nebo zabezpečuje další nezávislý datový tok v rámci jediného konektoru. ABB Tango RCC45

12 MICROSENS Fiber To The Office (FTTO) FTTO Řešení FTTO (optika až do kanceláře) je kombinací technologie optické s technologií metalickou. Toto hybridní řešení je velmi ekonomicky výhodné a obsahuje téměř všechny výhody plně optického řešení, mezi které patří především odolnost vůči vnějším vlivům, malá prostorová náročnost v kabelových trasách, centrální bod administrace (nejsou nutné patrové rozvaděče ani rozvaděče budov). V případě, že porovnáme ekonomické náročnosti řešení strukturované kabeláže metalické v provedení Cat.6 UTP a řešení FTTO, dostaneme následující graf. Tento graf vypovídá o tom, že již při instalaci pouhých 200 portů může být řešení FTTO z ekonomického hlediska efektivnějším než standardní strukturovaná kabeláž Cat.6 UTP. Pro řešení FTTO se na straně uživatele používají instalační switche (45x45), které mají 4 metalické porty pro koncová zařízení a 1 optický port pro propojení s centrálním bodem. Tyto prvky jsou velmi jednoduše instalovatelné pomocí systému click-in do jakýchkoliv podlahových krabic, či parapetních žlabů nebo dokonce pro instalaci na omítku. Na centrální straně existují dvě varianty řešení: Konverze z optického rozhraní na metalické a použití následně standardních metalických aktivních prvků Použití plně optických aktivních prvků GIGA Novinkou v sortimentu FTTO produktů je první gigabitový switch pro řešení FTTO v designu 45x45 (Mosaic, Legrand), který byl představen v první polovině roku Velkými výhodami tohoto pojetí jsou například: možnost integrace Power over Ethernet (napájení po Ethernetu) malá prostorová náročnost. jednoduchá administrace VoIP MICROSENS nabízí u svých řiditelných instalačních switchů CoS (Class of Service), které je nutné pro aplikace VoIP. V lokálních sítích hlasová komunikace vyžaduje jen minimální část z celkového množství přenášených dat, jedná se však o aplikaci velmi citlivou na synchronní přenos. Je nutné definovat přenosové časy a v komunikaci mezi dvěma uživateli je akceptovatelné pouze minimální zpoždění přenosu datových paketů. Pro dosažení těchto parametrů se využívá speciální mechanizmus prioritizace paketů. Výhody VoIP nespočívají jen v integraci telefonie do datové sítě, ale také v kvalitě služeb, které přináší sama implementace VoIP: multimediální aplikace a komunikační řešení přes IP konvergence přenosu hlasu, dat, faxu a videa integrace adresářů do počítačové telefonie integrace webových aplikací reálného času integrace databází a pracovních postupů MICROSENS je jedním z předních světových výrobců aktivních prvků pro optické sítě. Hlavní filozofie společnosti má za cíl vývoj produktů, které umožní spolehlivá a ekonomicky výhodná řešení pro lokální sítě (Fiber To The Office, Fiber To The Desk) i sítě operátorů (CWDM, DWDM, Access).

13 Cerhenice se připravují na vodovod V září 2010 zahájení prací, do konce roku 2011 hotové dílo. Takový je záměr městyse v oblasti výstavby vodovodu, který obyvatelům konečně zajistí pitnou vodu KVA LITNÍ a v DOSTATEČNÉM MNOŽSTVÍ. Obec uspěla s žádostí o dotaci na výstavbu vodovodu z evropských fondů operačního programu životní prostředí, výzva č. 13 program I/2 zlepšení jakosti pitné vody. Cerhenice dostanou na vodovod plných 60 milionů korun. Na vodovod jsme kompletně připravení, máme vydané stavební povolení a vodoprávní povolení. Stavba vodovodu se bude skládat ze tří stavebních objektů: Stavební objekt 1: vodovodní přivaděč ze zdroje, kterým je skupinový vodovod D 160 Kolín Plaňany. Přivaděč bude napojen v místě u silnice III/3297 jižně od Cerhenic (u přípojky Cerhenic na silniční tah Kolín Praha) v nezastavěné ploše, v poli, v kótě terénu 252,6 metru nad mořem. Celková délka přivaděče bude metrů. Stavební objekt 2: Věžový vodojem o akumulaci 300 kubických metrů vybudovaný v témže místě jako napojení přivaděče. Stavební objekt 3: Vodovodní řady. V Cerhenicích budou mít celkovou délku metry. Celková délka vodovodu (přivaděč + řady) bude tedy metry. Cílem projektu je zlepšit jak zásobování vodou, tak její kvalitu, kterou lze dnes bez okolků označit jako špatnou. Dusičnany v soukromých studních se pohybují od 300 do 340 miligramů na jeden litr, což je sedminásobek nejvyšší mezní hodnoty dle normy pro pitnou vodu! Čemu výstavba vodovodu předejde? Vodovod zabrání výraznému úbytku vody, který nelze v následujících letech vyloučit. Odstraní závislost obyvatel na vlastních studních s nekvalitní vodou, jejíž dlouhodobé požívání může mít závažný vliv na lidský organismus. Dusičnany se v zažívacím traktu člověka mění na dusitany, které spolu s látkami běžně přijímanými v potravě tvoří prokázané karcinogeny. Statistika při požívání vody s vysokým obsahem dusičnanů ukazuje na zvýšený výskyt rakoviny tlustého střeva, žaludku, jater a močového měchýře. U kojenců může požíváním dusičnanů dojít k neschopnosti krve přenášet kyslík.

14 Hydrogeolog RNDr. Milan Hušpauer: Zejména v horní části obce se lidé potýkají s malým množstvím vody. Ačkoli staré kopané studně sahají někdy až do hloubky 20 metrů, lidé živoří s jednometrovým sloupcem vody v nich. Po kompletním rozboru vzorku vody, odebíraném v rámci výstavby bytů Na Palouku, bylo třeba vybudovat úpravnu vody. Po kolaudaci vodovodu splníme směrnici č. 98/1983 o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu a rovněž vyhlášku č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu. Harmonogram akce: červenec srpen 2010: výběrové řízení na výstavbu září 2010: zahájení prací závěr roku 2011: ukončení prací Financování vodovodu: V této chvíli nevíme, jaký bude přesný rozpočet akce, protože není vysoutěžená dodavatelská firma. Budeme se snažit udělat rozpočet co nejnižší s co nejlepší cenou pro obec. Už nyní ale můžeme soudit, že vodovod vyjde zhruba na 80 milionů korun bez DPH. Z toho dotace z evropských fondů bude 60 milionů a máme šanci získat ještě další 10 milionů od krajského úřadu. Pokud se to podaří, snížíme chybějící částku na 10 milionů korun. Finanční spoluúčast pro občany s trvalým pobytem v Cerhenicích bude tedy 20 tisíc korun, pro občany, kteří v Cerhenicích nemají trvalé bydliště, pak 30 tisíc korun. Bohužel za současné situace nelze zbývající finance zajistit jiným způsobem. Bez příspěvku obyvatel není městys schopen vodovod vybudovat. Kdybych sliboval něco jiného, nebylo by to z mé strany zodpovědné. Nemůžeme nerozvážně zadlužovat obec a nepomýšlet na možné katastrofální následky peněžních závazků v budoucnu. Uvědomuji si, že příspěvek je vysoký a ne každý bude schopen jej ihned složit. Nabídneme proto občanům dvouletý splátkový kalendář. Jakmile bude hotový vodovod, pustíme se do rekonstrukce komunikací. Na tu se již nyní připravujeme, probíhá projektová příprava prostřednictvím ing. Pažouta z Českého Brodu. Komunikace jsme výrazněji nerekonstruovali právě z důvodu výstavby vodovodu, který jí musí předcházet. Naším cílem je mít do roku 2014 obec zásobovanou kvalitní pitnou vodou z vodovodu a kompletně opravené komunikace. Věřím, že díky Vám, našim občanům, že je to reálné. PhDr. Marek Semerád starosta městyse Cerhenice

15 SPECIÁLNÍ NABÍDKA VÁHY PRO GASTRONOMII Dovolujeme si Vás oslovit a nabídnout Vám za speciální ceny váhy pro gastronomii od japonské firmy ISHIDA Co., Ltd. schválené pro obchodní použití v zemích EU 229 x 196 mm ABSOLUTNĚ VODOTĚSNÁ , Kč + DPH PROFESIONÁLNÍ KUCHYNĚ Nejoblíbenější model s vysokou odolností a dokonalým krytím proti prachu a vodě IP 65 ISHIDA IPC-WP > Vážicí rozsahy 3, 6, 15 kg > Nerezová platforma > Provoz na baterie (až 500 hodin) nebo ze sítě > Model s dvěma displeji (+700, Kč) lze použít na pultový prodej NEJLEPŠÍ CENA 6.500, Kč + DPH 230 x 200 mm nebo 280 x 293 mm Ekonomické provedení pro normální provozy ISHIDA IPC > Vážicí rozsahy 3, 6 kg 6 500, Kč > Vážicí rozsahy 15, 30 kg 7 200, Kč > Provoz ze sítě a na baterie (až 500 hodin) > Model s dvěma displeji (+700, Kč) lze použít na pultový prodej NÁKUP SUROVIN VÁŽENÍ SUDŮ KEG Robustní spolehlivé váhy ISHIDA IGX / IGB > Vážicí rozsahy: 60, 150 kg > Velký rozměr platformy 400x550 mm > Napájení ze sítě (IGX) nebo z baterií (IGB) , Kč + DPH 400 x 550 mm Servis vah je zajištěn po celém území ČR a SR. Kontaktujte nás, rádi Vám poskytneme k těmto a dalším váhám podrobnější informace. NETTO Electronics s. r. o., Malešická 45a, Praha , ,

16 pro ty, co očekávají od bydlení trochu více CANABEST s. r. o. je první český výrobce konopné izolace. Izolační materiály Canabest jsou inovativní produkty, špičkové kvality z prvotřídního konopí. Obohacují trh s izolačními materiály o přírodní alternativu pro náročné a uvědomělé stavebníky, kteří přijali zdravé bydlení jako součást svého životního stylu. Prověřený materiál Konopí je nejstarší kulturní plodinou, konopím si po staletí utěsňovali roubenky již naši předkové. Tepelně efektivní Tepelně-izolační parametry konopné izolace dosahují stejných hodnot jako běžně používané izolanty. Kontrola vlchkosti Konopné vlákno má jedinečnou schopnost absorbovat vlhkost a opět ji uvolnit to je největší deviza konopné izolace oproti jiným materiálům. Zdraví Díky vysoké prodyšnosti a vlhkostní vodivosti zachovává konopná izolace zdravé mikroklima domu bez množících se bakterií, plísní a jiných mikroorganismů, které způsobují alergie a jiné zdravotní problémy. Důraz na kvalitu bydlení Absorbuje a tím tlumí hluk, skvělé akustické vlastnosti. Absorbuje pachy. Odpuzuje hmyz a hlodavce. Certifikovaný. Canabest je certifikován Technickým a zkušebním ústavem stavebním (TZÚS). Požární bezpečnost Tepelně izolační rohože a desky obsahují příměs pojivových vláken a roztoku sody jako ochrany proti hoření. Snadná instalace S konopnou izolací můžete pracovat bez ochranných pomůcek, nedráždí dýchací cesty, nesvědí a neškrabe Univerzálnost Konopná izolace je pro svou vysokou schopnost teplotní a vlhkostní akumulace ideálním materiálem do difúzně otevřených konstrukcí. Široké využití v krovech, stropech, podlahách, vnitřních i vnějších stěnách. Odolnost Při výrobě jsou používány kvalitní konopná vlákna, speciální příměsi a osvědčená pojiva, která maximálně prodlužují životnost izolací. Chránící životní prostředí Proces výroby je energeticky nenáročný a nezatěžuje životní prostředí. To spolu s jeho biologickou rozložitelností a pohlcováním CO 2 při růstu z něj dělá jeden z nejzelenějších výrobků na trhu. Světový trend Přírodní materiály zažívají renesanci, protože poskytují přirozené a zdravé životní prostředí. Konopná izolace: CANABEST BASIC CANABEST PLUS CANABEST PANEL Víte, že Izolace budov je nejjednodušším a z finančního hlediska nejefektivnějším způsobem, jak uspořit energii? Instruktážní video, jak pracovat s Canabestem Jak nás hledáte na webu? Konopné izolace, přírodní izolace

3 PROFIL SPOLEČNOSTI

3 PROFIL SPOLEČNOSTI PROFIL SPOLEČNOSTI 3 2 Základní údaje: Generální ředitel a člen představenstva: Ing. Jindřich Špringl Sídlo společnosti: Rohan Business Centre (Budova A, 6.patro) Rohanské nábřeží 671/15 186 00 Praha -

Více

Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010

Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010 Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010 Petr Kolda Petr.kolda@simac.cz 1 Program 9.00 Představení společnosti Simac TECHINIK ČR a.s. 9.15 Unified Fabric konsolidace sítí v datových

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services

Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services Obsah 02 Úvod 04 Multi-vendor 06 Znalostní báze 08 Servisní portál 10 Globální servisní centra

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

Česká asociace nákupu a prodeje

Česká asociace nákupu a prodeje Česká asociace nákupu a prodeje Truhlářské 1104/13 11000 Praha 1 IČO: 02120119 Plátce DPH 1 Vize Jedna asociace nákupu a prodeje, jedno místo, jedna pomoc pro firmy, nákupčí, obchodníky, spolky a státní

Více

Aktuální dotační výzvy pro ISP. Kam kráčí telekomunikační sítě , Plzeň

Aktuální dotační výzvy pro ISP. Kam kráčí telekomunikační sítě , Plzeň Aktuální dotační výzvy pro ISP Kam kráčí telekomunikační sítě 15.9.2016, Plzeň Služby společnosti Equica, a.s. DOTAČNÍ PORADENSTVÍ BEZPEČNOST MANAŽERSKÉ PORADENSTVÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ Definice produktů a

Více

NOVÁ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST CHYTRÝCH MĚST

NOVÁ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST CHYTRÝCH MĚST NOVÁ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST CHYTRÝCH MĚST 14.12.2016 PETR ŠTULC, ČLEN PŘEDSTAVENSTVA A ŘEDITEL ÚSEKU ROZVOJE ČEZ ESCO, a.s. t / obyvatele ENERGIE A JEJÍ ROLE VE MĚSTĚ 75 % energie v EU

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Filozofie výběru záložního napájení a související non-it infrastruktury pro datová centra

Filozofie výběru záložního napájení a související non-it infrastruktury pro datová centra Filozofie výběru záložního napájení a související non-it infrastruktury pro datová centra Milan Egart milan.egart@pronix.cz PRONIX PRONIX je předním integrátorem systémů záložního napájení a technologií

Více

Bezpečnost síťové infrastruktury Panduit NISS - s námi je to snadné (komplexní řešení síťové infrastruktury dle ISO 27001)

Bezpečnost síťové infrastruktury Panduit NISS - s námi je to snadné (komplexní řešení síťové infrastruktury dle ISO 27001) Bezpečnost síťové infrastruktury Panduit NISS - s námi je to snadné (komplexní řešení síťové infrastruktury dle ISO 27001) Verze 1.30 NISS - Network Infrastructure Security Solution Rozvoj technologií

Více

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

Elektroměry Komunikační jednotky pro měření v průmyslu, obchodu a v rozvodné síti. Komunikační jednotky E65C. Na vrcholu flexibility

Elektroměry Komunikační jednotky pro měření v průmyslu, obchodu a v rozvodné síti. Komunikační jednotky E65C. Na vrcholu flexibility Elektroměry Komunikační jednotky pro měření v průmyslu, obchodu a v rozvodné síti Komunikační jednotky E65C Na vrcholu flexibility Měřiče zůstanou komunikační technologie se mohou měnit. Pokračující liberalizace

Více

Fiber To The Office. naturally connected. Nadčasová síťová infrastruktura pro moderní podnikové prostředí

Fiber To The Office. naturally connected. Nadčasová síťová infrastruktura pro moderní podnikové prostředí Fiber To The Office Nadčasová síťová infrastruktura pro moderní podnikové prostředí Řešení MICROSENS založená na optických vláknech jsou inteligentní, spolehlivá a výkonná. naturally connected KONCEPCE

Více

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla Robert Sztabla Robert Sztabla Program Páteřní síť Lokalizace objektů Hlasové přenosy Datové přenosy v reálném čase Bezpečnost Shrnutí Páteřní síť Wi-Fi aplikace v důlním prostředí Spolehlivé zasíťování

Více

Software a související služby

Software a související služby Software a související služby Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč Software na zakázku Webové stránky a e-shopy s plnou administrací Intranet, webové aplikace, informační

Více

Komunikační řešení Avaya IP Office

Komunikační řešení Avaya IP Office Komunikační řešení Avaya IP Office Algotech tým 4. 3. 2014 Algotech Telefon: +420 225 006 555 Fax: +420 225 006 194 E-mail: info@algotech.cz Web: www.algotech.cz Adresa: FUTURAMA Business Park Sokolovská

Více

Zajištění konektivity do škol - projektová dokumentace pasivní část Střední průmyslová škola Hronov

Zajištění konektivity do škol - projektová dokumentace pasivní část Střední průmyslová škola Hronov Zajištění konektivity do škol - projektová dokumentace pasivní část Střední průmyslová škola Hronov ALEF NULA, a.s.,u Plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10, Česká republika Obchodní rejstřík u Městského soudu

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Váš partner pro přesná, kompaktní a vysoce efektivní řešení pohybu. Naše kroky k synergii: Váš úspěch. Náš motor.

Váš partner pro přesná, kompaktní a vysoce efektivní řešení pohybu. Naše kroky k synergii: Váš úspěch. Náš motor. Dunkermotoren HROMADNÁ DOPRAVA KOLEJOVÁ VOZIDLA Váš partner pro přesná, kompaktní a vysoce efektivní řešení pohybu. Naše kroky k synergii:» Rychlá dostupnost vzorků a prototypů» Kvalifikované systémy pro

Více

České Radiokomunikace

České Radiokomunikace České Radiokomunikace Nové trendy v oblasti radiových sítí a sdílení telekomunikační infrastruktury Marcel Procházka Manažer pro rozvoj služeb a strategii Malenovice 29.4.2010 Kdo jsme Expert na trhu vysílacích

Více

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6. Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.2008 VoIP Liberec Proč by se o telefony mělo starat IT? Případová studie

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

Zavedení e-learningu

Zavedení e-learningu Zavedení e-learningu Česká pojišťovna snižuje díky e-learningu náklady na školení svých pracovníků Přehled Země: Česká republika Odvětví: Bankovnictví a finance Profil zákazníka Česká pojišťovna a.s. je

Více

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat?

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat? Kdo jsme Jak můžeme spolupracovat? Co nás posouvá vpřed? Baví nás inovovat, udávat trendy, hledat chytrá řešení v oblasti outsourcingu a poradenství a pomáhat tak našim klientům být úspěšnými. Ctíme hodnoty,

Více

Motorola GPON v reálném nasazení. Antonín Mlejnek mlejnek@edera.cz. EDERA Group a.s.

Motorola GPON v reálném nasazení. Antonín Mlejnek mlejnek@edera.cz. EDERA Group a.s. Motorola GPON v reálném nasazení Antonín Mlejnek mlejnek@edera.cz EDERA Group a.s. EDERA Group a.s. ( Blue4.cz s.r.o. ) V oblasti telekomunikací působí od roku 1995 Významným poskytovatel telekomunikačních

Více

Řešení Vašeho nástrojového managementu

Řešení Vašeho nástrojového managementu Řešení Vašeho nástrojového managementu TDM Systems komp TDM Systems profesionálové pro správu nástrojových dat Již více než 20 let vyvíjí a prodává společnost TDM Systems GmbH software pro organizaci nástrojů

Více

Jiří Ptáček Bezdrátové komunikační systémy ABB Tropos

Jiří Ptáček Bezdrátové komunikační systémy ABB Tropos Jiří Ptáček Bezdrátové komunikační systémy Kde využít bezdrátové komunikační systémy? Limituje vás stávající komunikační infrastruktura ve zvyšování produktivity a zlepšování nabídky vašich produktů a

Více

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektivy metody EPC v České republice, Praha, 29. dubna 2013

Více

Nabídka na zasíťování bytového domu a nabídka internetových a hlasových služeb

Nabídka na zasíťování bytového domu a nabídka internetových a hlasových služeb 1Projekt na poskytování internetových, multimediálních a hlasových služeb Nabídka na zasíťování bytového domu a nabídka internetových a hlasových služeb VYBUDOVÁNÍ INTERNETOVÝCH ROZVODŮ NA NÁKLADY SPOLEČNOSTI

Více

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu Případová studie SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu www.microsoft.cz/pripadovestudie Přehled Země: Česká republika

Více

Elektroměry Pro domácnost. Elektroměr. Landis+Gyr E450 ZCX100. Inteligentní elektroměr pro domácnosti s integrovaným PLC modemem

Elektroměry Pro domácnost. Elektroměr. Landis+Gyr E450 ZCX100. Inteligentní elektroměr pro domácnosti s integrovaným PLC modemem Elektroměry Pro domácnost Elektroměr Landis+Gyr E450 ZCX100 Inteligentní elektroměr pro domácnosti s integrovaným PLC modemem E450 Integrované komunikační technologie založené na otevřených standardech

Více

EBM, s.r.o. Brno působí na českém trhu od roku 1994. Zabýváme se projekční, dodavatelskou, servisní a provozní činností v investiční výstavbě.

EBM, s.r.o. Brno působí na českém trhu od roku 1994. Zabýváme se projekční, dodavatelskou, servisní a provozní činností v investiční výstavbě. Úvod EBM, s.r.o. Brno působí na českém trhu od roku 1994. Zabýváme se projekční, dodavatelskou, servisní a provozní činností v investiční výstavbě. Poskytujeme komplexní služby pro architekty, investory,

Více

Pipeline 26.1.2007 17:37 Str. 1. Výstavba inženýrských sítí

Pipeline 26.1.2007 17:37 Str. 1. Výstavba inženýrských sítí Pipeline 26.1.2007 17:37 Str. 1 Výstavba inženýrských sítí Pipeline 26.1.2007 17:37 Str. 2 Vývoj Od roku 1997 se společnost ZEPRIS specializuje na pokládku potrubí. V současnosti se spektrum naší činnosti

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

IT Cluster Spolupráce IT prostředí. Přemysl Soldán chairman IT Cluster

IT Cluster Spolupráce IT prostředí. Přemysl Soldán chairman IT Cluster IT Cluster Spolupráce IT prostředí Přemysl Soldán chairman IT Cluster premysl.soldan@itcluster.cz Ocenění Historie IT Clusteru IT Cluster byl založen 18 společnostmi a organizacemi v lednu 2006 V tuto

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE POKRYTÍ VÝROBNÍCH A SKLADOVACÍCH PROSTOR BEZDRÁTOVOU SÍTÍ POUŽITÉ ŘEŠENÍ: DELL. Kateřina, marketing, DNS. www.dns.

PŘÍPADOVÁ STUDIE POKRYTÍ VÝROBNÍCH A SKLADOVACÍCH PROSTOR BEZDRÁTOVOU SÍTÍ POUŽITÉ ŘEŠENÍ: DELL. Kateřina, marketing, DNS. www.dns. PŘÍPADOVÁ STUDIE POKRYTÍ VÝROBNÍCH A SKLADOVACÍCH PROSTOR BEZDRÁTOVOU SÍTÍ POUŽITÉ ŘEŠENÍ: DELL Kateřina, marketing, DNS www.dns.cz/pripadovestudie PROFIL DISTRIBUTORA DNS a.s. www.dns.cz Zaměření: ICT

Více

ZPŘÍSTUPNĚNÍ RESORTNÍCH REGISTRŮ VEŘEJNOSTI. Webový Portál farmáře byl vytvořen pro Ministerstvo zemědělství České republiky (MZe).

ZPŘÍSTUPNĚNÍ RESORTNÍCH REGISTRŮ VEŘEJNOSTI. Webový Portál farmáře byl vytvořen pro Ministerstvo zemědělství České republiky (MZe). PORTÁL FARMÁŘE MZE ZPŘÍSTUPNĚNÍ RESORTNÍCH REGISTRŮ VEŘEJNOSTI - PŘÍPADOVÁ STUDIE O zákazníkovi Webový Portál farmáře byl vytvořen pro Ministerstvo zemědělství České republiky (MZe). Ministerstvo zemědělství

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou,

Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, Počítačové sítě Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, optickým vláknem nebo jiným způsobem tak, aby spolu mohly vzájemně komunikovat. K čemu slouží počítačové sítě Sdílení

Více

Network Audit Komplexní provozní a bezpečnostní monitoring sítě

Network Audit Komplexní provozní a bezpečnostní monitoring sítě # DIGITAL TELECOMMUNICATIONS Network Audit Komplexní provozní a bezpečnostní monitoring sítě www.dto.cz Kontakt: Tomáš Vrba obchodní manažer +420 603 485 960 tomas.vrba@dto.cz V případě zájmu o vypracování

Více

Zásady plánování vnitřních rozvodů pro služby poskytované nad sítí FTTx

Zásady plánování vnitřních rozvodů pro služby poskytované nad sítí FTTx Zásady plánování vnitřních rozvodů pro služby poskytované nad sítí FTTx Příručka pro developery w w w. e l d a t a. c z Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 úvod Základní principy SíTí FTTX Základní tech. koncepce

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Názvosloví a definice odborných termínů doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VODÁRENSTVÍ Technický obor, který se zabývá jímáním,

Více

Bezpečnostní poradenství. www.cstconsulting.cz

Bezpečnostní poradenství. www.cstconsulting.cz Bezpečnostní poradenství KDO JSME? Nezávislí bezpečnostní poradci CST Consulting s.r.o. vzniklo na základě myšlenky přiblížit profesionální nezávislý poradenský servis nejen velkým korporacím, které tradičně

Více

Mzdový program může být rozšířen o personální moduly lékařské prohlídky, vzdělávání, evidence pracovních pomůcek, pracovní místa a další.

Mzdový program může být rozšířen o personální moduly lékařské prohlídky, vzdělávání, evidence pracovních pomůcek, pracovní místa a další. Mzdy RON SOFTWARE Program MZDY je komplexní software pro zpracování mzdové a personální agendy, vytvořený pro výpočet všech typů mezd. Díky mnohaleté zkušenosti s vývojem mzdových a personálních systémů

Více

TelCom consulting s.r.o., 39444 Želiv 223

TelCom consulting s.r.o., 39444 Želiv 223 TelCom consulting s.r.o., 39444 Želiv 223 IČO: 28116313 e-mail: info@profiuspora.cz telefon: 724000006 724000008 Nabídka Poradenství a servis v Telekomunikacích 1 TelCom consulting s.r.o., 39444 Želiv

Více

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru Pražská energetika a EnBW Komplexní energetická řešení šitá na míru Kdo jsme? Akcionářská struktura společnosti PRE Pražská energetika Holding, a.s. - 57,87 % Fyzické a právnické osoby - 0,87 % Spolupráce

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Výrobní podnik při současných tržních podmínkách SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 Osnova tématu: 1. Globální pohled na svět, společnost a ekonomiku

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Ing. Josef Perlík ŠKODA JS a.s. Praha, 11.dubna 2013 Reference Rekonstrukce a modernizace klasických tepelných

Více

SMC Váš partner pro automatizaci

SMC Váš partner pro automatizaci SMC Váš partner pro automatizaci SMC celosvětový lídr v automatizaci S 32% podílem na globálním trhu jsme předními světovými odborníky v oboru pneumatiky. Jsme silným partnerem pro průmysl a vytváříme

Více

ISMS. Síťová bezpečnost. V Brně dne 7. a 14. listopadu 2013

ISMS. Síťová bezpečnost. V Brně dne 7. a 14. listopadu 2013 ISMS Případová studie Síťová bezpečnost V Brně dne 7. a 14. listopadu 2013 Zadání - infrastruktura Modelová firma je výrobní firma, která síťové zabezpečení doposud nijak zásadně neřešila, a do jisté míry

Více

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015 Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu a odborné garance TÜV SÜD Czech s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY

Více

1. OBSAH 2. ÚVOD 3. STRUČNÝ POPIS SLABOPROUDÝCH SYSTÉMŮ 4. STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ (STK)

1. OBSAH 2. ÚVOD 3. STRUČNÝ POPIS SLABOPROUDÝCH SYSTÉMŮ 4. STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ (STK) íobsah 1. OBSAH 2. ÚVOD 3. STRUČNÝ POPIS SLABOPROUDÝCH SYSTÉMŮ 4. STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ (STK) 4.1. Obecná specifikace technologie STK 4.2. Topologie STK 4.3. Vnitřní kabelové rozvody 4.3.1. Formáty značení

Více

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK CAR FLEET SERVICE Vám přináší efektivní řešení servisu Vašeho vozového parku: Prokazatelné snížení nákladů na servis vozidel Provádění oprav a pravidelného

Více

Nový globální hráč na elektrotechnickém trhu

Nový globální hráč na elektrotechnickém trhu Nový globální hráč na elektrotechnickém trhu Foto NOARK Electric USA Chicago NOARK Electric Europe Praha NOARK Electric Šanghaj Společnost NOARK Electric je světová firma s globálním působením zabývající

Více

IBC SOLAR Podnik s tradicí

IBC SOLAR Podnik s tradicí IBC SOLAR Mezinárodní specialista na fotovoltaiku IBC SOLAR Podnik s tradicí 1982: Založen jako inženýrská kancelář IBC Solartechnik 1986: Iniciátor každoročních FV sympozií 2000: Přeměna na IBC SOLAR

Více

Zefektivnění provozu pomocí vertikálních skladovacích systémů.

Zefektivnění provozu pomocí vertikálních skladovacích systémů. Zefektivnění provozu pomocí vertikálních skladovacích systémů. Miroslav Opát SKLADOVÁNÍ CELNÍ SLUŽBY PŘEPRAVA O NÁS PST CLC (ČLEN MITSUI-SOKO GROUP) JE SPOLEHLIVÝ DODAVATEL SKLADOVACÍCH, CELNÍCH A PŘEPRAVNÍCH

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví. Jan Dienstbier, Radek Fiala

Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví. Jan Dienstbier, Radek Fiala Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví Jan Dienstbier, Radek Fiala Konference ISSS 2008, Hradec Králové, 7.-8. dubna 2008 Agenda 1. Úvod 2. Co nabízíme 3. Představení vybraných aplikací 4. Přínosy

Více

P2P nebo PON? Jaké služby budou nabízené prostřednictvím sítě? Klíčová otázka na kterou si musí odpovědět každý FTTx poskytovatel

P2P nebo PON? Jaké služby budou nabízené prostřednictvím sítě? Klíčová otázka na kterou si musí odpovědět každý FTTx poskytovatel 14.2.2013 Ing. Martin Ťupa martin.tupa@profiber.cz www.profiber.eu P2P nebo PON? Jaké služby budou nabízené prostřednictvím sítě? Klíčová otázka na kterou si musí odpovědět každý FTTx poskytovatel Cílový

Více

Využití tekutých hydroizolací pro efektivní opravy a správu plochých střech Představení IZOL-PLASTIK s.r.o.

Využití tekutých hydroizolací pro efektivní opravy a správu plochých střech Představení IZOL-PLASTIK s.r.o. Využití tekutých hydroizolací pro efektivní opravy a správu plochých střech Představení IZOL-PLASTIK s.r.o. Václav Salač Brno, březen 2013 Program - dopoledne Program - odpoledne O společnosti jsme tradiční

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Napájení a data. moderně

Napájení a data. moderně Napájení a data moderně KRABICE POP-UP 2 Nové, elegantní, ergonomicky tvarované vysouvací pop-up krabice nabízejí snadné použití a rychlé připojení přístrojů a zařízení, např.: PC, mobilní telefony, audio-video

Více

EPC DLOUHODOBÁ GARANCE ENERGETICKÝCH A FINANČNÍCH ÚSPOR

EPC DLOUHODOBÁ GARANCE ENERGETICKÝCH A FINANČNÍCH ÚSPOR EPC DLOUHODOBÁ GARANCE ENERGETICKÝCH A FINANČNÍCH ÚSPOR EPC je partnerství mezi poskytovatelem energetických služeb a subjekty ve veřejném či soukromém sektoru. Cílem je prokazatelné zvýšení energetické

Více

Rodinné domy Bungalov Line Pohodlí a nevšední zážitky

Rodinné domy Bungalov Line Pohodlí a nevšední zážitky Rodinné domy Bungalov Line Pohodlí a nevšední zážitky Bydlení v souladu s okolím Stále častěji se setkáváme s lidmi toužícími po intenzivnějším kontaktu se zahradou. Rodinné domy Bungalov Line společnosti

Více

KOMPLEXNÍ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

KOMPLEXNÍ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ KOMPLEXNÍ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ KDO JSME Předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti Cofely v ČR je Vladimír Říha. Je zkušeným manažerem v oblasti energetiky,

Více

Napájení a data. na dosah ruky

Napájení a data. na dosah ruky Napájení a data na dosah ruky POP-UP KRABICE KABELOVÉ PRŮCHODKY Nové, elegantní, ergonomicky tvarované vysouvací pop-up krabice nabízejí snadné použití a rychlé připojení přístrojů a zařízení, např.: PC,

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2016

KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2016 KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2016 Katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Nové požadavky normy ISO 9001... 4 2. Nové požadavky normy ISO 14001...

Více

Musí existovat důvody, proč nás partneři montují!

Musí existovat důvody, proč nás partneři montují! Musí existovat důvody, proč nás partneři montují! Vážení přátelé, úspěch Jablotronu je od prvopočátku spojen se spoluprací s montážními partnery. Jejich zkušenosti z instalací, z řešení požadavků zákazníků

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Zlín 10. 11.6.2010 Univerzita Tomáše Bati Ing. Zbyněk Vavřina vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz

Více

Návrh internetových služeb

Návrh internetových služeb Návrh internetových služeb Str. 1 Přehled služeb UPC Business UPC Business Internet je profesionální řešení pro firemní zákazníky, které vám zajišťuje přístup k internetu. Připojení vám poskytneme s přenosovou

Více

Rozváděče nízkého napětí

Rozváděče nízkého napětí Stanislav Korčián, Seminář Energetika v průmyslu, Hotel Vista Dolní Morava, 20.-21.9. Rozváděče nízkého napětí Výkonové jističe řady Emax 2 v rozváděčích Komplexní kontejnerové řešení rozvoden Slide 1

Více

Napájení a data. na dosah ruky

Napájení a data. na dosah ruky Napájení a data na dosah ruky POP-UP KRABICE Nové, elegantní, ergonomicky tvarované vysouvací pop-up krabice nabízejí snadné použití a rychlé připojení přístrojů a zařízení, např.: PC, mobilní telefony,

Více

Microsoft Windows Server System

Microsoft Windows Server System Microsoft Windows Server System ČRa spouští jako první telekomunikační operátor v České republice služby pro malé a střední firmy, které požadují kancelářské aplikace, e-mail, sdílený kalendář a kontakty

Více

Užití kamerových systémů ve městech a obcích. Přednášející: Petr Kellner Abbas, a.s.

Užití kamerových systémů ve městech a obcích. Přednášející: Petr Kellner Abbas, a.s. Užití kamerových systémů ve městech a obcích Přednášející: Petr Kellner Abbas, a.s. Představení společnosti ČDTelematika Dodavatel kompletní nabídky ICT produktů a služeb Provoz a servis Infrastruktury

Více

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO VAŠI FIRMU VOLBA / NEZÁVISLOST / ŠIRŠÍ MOŽNOSTI PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Jsme distributor s přidanou hodnotou působící v oboru informačních a komunikačních

Více

RMB & RMB IVR kw

RMB & RMB IVR kw RMB & RMB IVR 22-37 kw Přímý pohon / Převodovka Olejem mazané šroubové kompresory s pevnou nebo proměnnou rychlostí Robustní, spolehlivé, efektivní RMB 22-37 Pohon pomocí převodovky RMB 22-37 IVR Přímý

Více

Zavádíme a provozujeme užitečné IT technologie. Bc. Eliška Veselá Account Manager ROC Praha

Zavádíme a provozujeme užitečné IT technologie. Bc. Eliška Veselá Account Manager ROC Praha Zavádíme a provozujeme užitečné IT technologie Bc. Eliška Veselá Account Manager ROC Praha Agenda Představení společnosti AutoCont CZ a.s. Naše řešení pro Samsung School Otázky/Odpovědi Oběd Poslání AutoContu

Více

Mzdový program může být rozšířen o personální moduly lékařské prohlídky, vzdělávání, evidence pracovních pomůcek, pracovní místa a další.

Mzdový program může být rozšířen o personální moduly lékařské prohlídky, vzdělávání, evidence pracovních pomůcek, pracovní místa a další. Mzdy RON SOFTWARE Program MZDY je komplexní software pro zpracování mzdové a personální agendy, vytvořený pro výpočet všech typů mezd. Díky mnohaleté zkušenosti s vývojem mzdových a personálních systémů

Více

Nová počítačová síť. Metal Produkt Servis Praha s.r.o.

Nová počítačová síť. Metal Produkt Servis Praha s.r.o. Nová počítačová síť Metal Produkt Servis Praha s.r.o. Výrobní závod Chrast u Chrudimě Boženy Němcové 255, Chrudim Společnost Metal Produkt Servis Praha s.r.o. se zabývá strojírenskou výrobou. Výrobní závod

Více

Česká asociace nákupu a prodeje

Česká asociace nákupu a prodeje Česká asociace nákupu a prodeje Truhlářské 1104/13 110 00 Praha 1 IČO: 021 201 19 info@canap.cz 1 Cíle CANAP 1/2 1. Vytvářet nezávislou platformu pracovníků prodeje a nákupu a podporovat jejich vzájemnou

Více

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX.

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX. VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové projekty, Sdílet správné IPEX a.s. informace se správnými lidmi ve správný čas Byznys začíná komunikací Agenda 1. Cesta do Cloud služeb. 2. Přínos pro nás a naše zákazníky.

Více

Sdílené ICT služby a G-cloud v české veřejné správě

Sdílené ICT služby a G-cloud v české veřejné správě Česká společnost pro systémovou integraci ve spolupráci s VŠE v Praze a Ministerstvem vnitra ČR a s podporou partnerů konference KŠB AK, IBM, KPMG a Microsoft si Vás dovoluje pozvat na konferenci Sdílené

Více

Silný výkon dvoujádrové architektury pro podnikání dnes i zítra

Silný výkon dvoujádrové architektury pro podnikání dnes i zítra Silný výkon dvoujádrové architektury Silný výkon dvoujádrové architektury pro podnikání dnes i zítra Nejnovější sestava notebooků Toshiba pro podnikovou sféru s procesorem Intel Core 2 Duo opět přináší

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Průmyslový ethernet představuje spolehlivý komunikační systém U nás najdete řešení ušité na míru Vašim požadavkům Let s connect. Průmyslové switche

Průmyslový ethernet představuje spolehlivý komunikační systém U nás najdete řešení ušité na míru Vašim požadavkům Let s connect. Průmyslové switche Průmyslový ethernet představuje spolehlivý komunikační systém U nás najdete řešení ušité na míru Vašim požadavkům Let s connect. Průmyslové switche Neřízené průmyslové switche AL IP30 pouzdro možnost redundatního

Více

1592 Skladovací hala Tenza Technická zpráva elektro strana 2/6

1592 Skladovací hala Tenza Technická zpráva elektro strana 2/6 1592 Skladovací hala Tenza Technická zpráva elektro strana 1/6 REVIZE DATUM POPIS REVIZE ZPRACOVAL PODPIS Zpracovatel: Hlavní inženýr projektu: Ing. Dostál Švec Odpovědný projektant: Kontrola úplnosti:

Více

10 KROKŮ K DOKONALOSTI. Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru

10 KROKŮ K DOKONALOSTI. Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru 10 KROKŮ K DOKONALOSTI Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru Firma budoucnosti je taková firma, která se v první řadě zaměřuje na kvalitu - plní přísné

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_20 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Napájení a data. moderně

Napájení a data. moderně Napájení a data moderně KRABICE POP-UP 2 Nové, elegantní, ergonomicky tvarované vysouvací pop-up krabice nabízejí snadné použití a rychlé připojení přístrojů a zařízení, např.: PC, mobilní telefony, audio-video

Více

NOVINKA! DŮVĚŘUJ KNAUFU. ZAJISTÍ BEZPEČÍ. FIREWIN nové komplexní řešení KNAUF pro pasivní požární ochranu budov.

NOVINKA! DŮVĚŘUJ KNAUFU. ZAJISTÍ BEZPEČÍ. FIREWIN nové komplexní řešení KNAUF pro pasivní požární ochranu budov. NOVINKA! DŮVĚŘUJ KNAUFU. ZAJISTÍ BEZPEČÍ. FIREWIN nové komplexní řešení KNAUF pro pasivní požární ochranu budov. 1 DESKY RED PIANO OMÍTKY VERMIPLASTER Indoor protipožární omítka FIREBOARD SIBATERM Outdoor

Více

informační technologie: vaše výhoda, váš úspěch

informační technologie: vaše výhoda, váš úspěch informační technologie: vaše výhoda, váš úspěch informace po ruce Dovolte, abychom vám stručně představili naše komplexní služby v oblasti informačních technologií a zpracování informací >>> informační

Více

KONTAKT. www.jimi.cz. Complete solutions in electrical engineering, electronics and security systems

KONTAKT. www.jimi.cz. Complete solutions in electrical engineering, electronics and security systems SÍDLO SPOLEČNOSTI JIMI CZ, a.s., Butovická 296/14, 158 00 Praha 5 Tel.: +420 235 510 876 Fax: +420 235 510 890 KONTAKT POBOČKA VYŠKOV JIMI CZ, a.s., Kroměřížská 11, 682 01 Vyškov Tel.: +420 517 350 204

Více

Řezací plotr G3. Seznámení. Your first choice in digtal cutting.

Řezací plotr G3. Seznámení. Your first choice in digtal cutting. Seznámení Your first choice in digtal cutting. Dokonalý v každém detailu Zpracování materiálu až do tloušťky 110mm, Katry G3 jsou k dispozici s výškou mostu 30, 60 nebo 120 mm v závislosti na konfiguraci.

Více