Studie ekologizace výrobků, služeb a výrobních procesů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studie ekologizace výrobků, služeb a výrobních procesů"

Transkript

1 Studie ekologizace výrobků, služeb a výrobních procesů Ing. Marcel Pavelka API Akademie produktivity a inovací, s.r.o. Červen 2010

2 Obsah Úvod... 3 Cíle a východiska studie... 4 Představení společnosti Galvamet spol. s r.o Kalírny a galvanovny - jejich dopad na ekologii... 8 Význam ekologie pro dnešní svět... 9 Ekologická stopa... 9 Co je ekologická stopa?... 9 Kolik planet potřebujeme? Možné dopady změny klimatu (nejen) v ČR Plán energetických úspor České republiky Hra o zemi ve společnosti Galvamet Koncept změny odmašťovací linky Ekologie a filosofie LEAN Jak hledat rezervy v ekologii? Workshop na odhalení potenciálu Výsledky workshopu s pracovníky na téma možných ekologických úspor Návrh energetické koncepce vytápění a ochlazování Opakované popouštění Zavedení metod průmyslového inženýrství Analýza plýtvání Parametry štíhlého layoutu S Kroky metody 5S SMED metoda snižování času na seřízení TPM (totálně produktivní údržba) Zvyšování celkové efektivity strojního zařízení Zhodnocení zavedení metod Průmyslového inženýrství Postup ekologizace s prvky LEAN Závěr... 43

3 Úvod Ekologizace znamená vnášení ekologického aspektu do materiální lidské činnosti a do myšlení a chování lidí, snižování negativních vlivů na životní prostředí. S rostoucí průmyslovou výrobou, spotřebovávanými surovinami, zvyšující se lidskou populací, celosvětovou globalizací a zrychlujícím se tempem života moderního člověka byla otázka ekologie odsunuta ne na druhou kolej, ale do tmavého kouta. V poslední době se však toto paradigma pomalu mění. Ekologie a vliv člověka na planetu Zemi získává na významu v přímém spojení s rostoucí vzdělaností a uvědoměním si faktu, že přírodní zdroje mohou být omezené. Zvyšujícím se požadavkům na ekologii odpovídají pomalu se vkliňující normy rozvinutých, nikoliv však rozvojových, zemí. Nicméně i tak jsou rozvinuté státy největšími znečišťovateli přírody a to díky průmyslu, hlavně těžkým provozům jako jsou, v české republice, například hutě, povrchové doly, chemické provozy. Patří zde však i energeticky náročné provozy. V posledních letech, a to nejen díky ekonomické krizi, se v oblasti průmyslových podniků začíná mluvit o potřebných úsporách, zvyšování efektivity a produktivity, snižování nekvality a eliminaci neproduktivních činností. Ve své zjednodušené podstatě lze říci, že všichni chtějí vyrábět levněji a úsporněji. Pokud se tento fakt skloubí s nutnou ekologizací výroby pak nám vyplyne zřejmá synergie: podnikat jen produktivní činnosti = vyrábět levněji = vyrábět v kratším čase = spotřebovávat méně vstupů = méně zatěžovat přírodní zdroje.

4 Cíle a východiska studie Studie ekologizace bude vycházet z praktických zkušeností se zavedením prvků LEAN ve vybrané společnosti. Tyto nástroje, metody a postupy snižují plýtvání a odstraňují nehospodárné činnosti z procesu. Za účely ekologizace bude jejich hlavní využití ve snížení negativních dopadů výrobního procesu na přírodu. Hlavním cílem je nastínit postup zefektivňování výroby tak, aby sloužil pro použití v široké škále výrobních i nevýrobních společností k tomu, aby byly schopny snižováním a eliminací plýtvání, zvyšováním kvality a využití strojního zařízení snižovat ekologickou náročnost na výrobu produktů a služeb. Zároveň zde bude, dle možností zveřejnění, uvedena aplikace prvků. Nejprve je třeba se však zaměřit na vlastní povědomí o ekologii a nutnosti zvyšování váhy environmentálního managementu. Vlastní zodpovědnost nás pak může posouvat kupředu snižování ekologických dopadů. Zodpovědnost a uvědomění si vůbec vztahu jedinec, společnost ekologie. Napomáhají tomu i nově vzniklé teorie a ideové směry jako například vyhodnocování ekologické stopy. Studie je z hlediska LEAN zaměřena na následující body: Eliminace plýtvání pomocí nástrojů Lean Production Zvyšování celkové efektivity strojního zařízení Organizace pracovišť pomocí metodologie 5S Zavedení prvků TPM Využití workshopové metody k definování ideí

5 Představení společnosti Galvamet spol. s r.o. Společnost Galvamet spol. s r.o. se zabývá tepelným zpracováním kovů v technologických zařízeních tepelného zpracování (kalících linkách) a povrchovými úpravami kovů v zařízeních povrchových úprav (černění a následná impregnace a konzervace). Níže jsou uvedeny veškeré služby, které společnost poskytuje. Galvanovna Fosfátování vyloučený povlak slouží k lepšímu spojení s konzervačním prostředkem či samostatná povrchová vrstva. Černění - povrchová úprava na principu oxidace Fe. Zlepšuje kluzné vlastnosti, odolává alkalickému prostředí a teplotám do 350 C, vrstva proniká do materiálu. Výhodou je ekologicky nezávadný provoz. Zinkování tvoří pololesklý až lesklý vzhled materiálu. Omílání - ke zbavení ostřin a hran na součástkách, možnost následné konzervace nebo sušení. Kalírna Kalení v ochranné atmosféře - zpracování součástí v ochranné atmosféře povrch dílů je bez opalu, okují, nadstandardně dimenzované olejové lázně minimalizují deformace. V jednotlivých pecích se využívá vysoce kvalitní kalící oleje s různými ochlazovacími křivkami. Tvorbu ochranné atmosféry zabezpečuje propan, metanol a dusík. Rovněž všechna vysokoteplotní popouštění (např. u zušlechťování) se provádí v ochranné atmosféře. Veškeré procesy jsou plně automatizovány a splňují veškeré požadavky na zpětnou dohledatelnost a evidenci dle systému jakosti.

6 Nitrodování v plynném NH 3 - u součástí s vysokými požadavky na otěruvzdornost a povrchovou tvrdost při zachování houževnatosti materiálu v jádře (např. ozubená kola, pastorky, kluzná ložiska hřídelí, vačky, kliky, pístní čepy aj.) Vakuové kalení kalení povrchu výrobků s použitým chlazením pomocí dusíku. Pískování - předúprava součástí před dalším zpracováním; zbavení okují u dílů po tepelném zpracování v el. pecích Lisování Povrchové vysokofrekvenční kalení - Této technologie se využívá v případech, kdy zákazník požaduje tepelně zpracovat pouze určitou plochu součásti (např. ozubení u řetězových a ozubených kol, vybrané průměry na hřídelích atd.) Ohřev je realizován induktorem příslušného tvaru (jím prochází střídavý proud vysokého kmitočtu), následuje ochlazení vodní sprchou nebo lázní. Žíhání v elektrických pecích - na odstranění pnutí (např. po svařování, vypalování laserem atd.), na měkko (např. před obráběním, lisováním atd.), normalizační (např. u výkovků). Kontrola jakosti Středisko kontroly je nezávislým útvarem, který prověřuje, zda parametry tepelně zpracovaných součástí jsou ve shodě s požadavky zákazníků. Přístrojové vybavení plně pokrývá potřeby pro určování tvrdostí ve všech známých stupnicích. Doprava

7 Fotografie výrobních společnosti Galvamet a výrobních technologií Tepelné zpracování patří mezi energeticky velmi náročné procesy. Spotřebovávají se různá média. V největším kumulativním objemu to je pak elektrická energie. název relativní spotřeba v % Elektrická energie 73,44% Plyn 12,52% Spotřeba PHM 3,53% Oleje (kalící,konzervační) 3,30% Voda 1,92% Ochr. prac. pomůcky a oděvy 1,83% Likvid.odpadů, odpad.vod 1,29% Ost. provozní materiál 1,06% Odmašťovadla 0,71% Chemikálie 0,39% Tabulka spotřeb médií v dané společnosti a rozdělení dle výše spotřeby.

8 Kalírny a galvanovny - jejich dopad na ekologii Tento typ výroby má dopad na ekologii a životní prostředí. Při kalení a galvanizování vzniká množství škodlivých látek nejen plynných, ale i kalů a nebezpečného odpadu. Příkladem je kalící linka, na které se provádí kalení, popouštění, cementování a nitrocementování v ochranné atmosféře různých směsí skládající se z dusíku, metanolu, propanu, amoniaku. Tato linka je zařazena, dle nařízení vlády, do kategorie středního znečišťovatele ovzduší. Linka je tvořena popouštěcí a kalící pecí, olejovou lázní, a vodní pračky. Objem odsávané vzdušiny je více jak 14,5 tis m 3 / h s provozem cca 1100 hodin za rok. Roční emise amylalkoholu a parafinů dosahuje 2,57 tun, amoniaku 0,86 tun a oxidu uhelnatého 13,71 tun.

9 Význam ekologie pro dnešní svět Globální svět, konzumní způsob života, růst počtu obyvatelstva a tím se zmenšující prostor pro jednotlivce, ubývající zdroje pitné vody, vymírání živočišných druhů, myslím, že není třeba dále pokračovat. Lidé jednadvacátého století mají plno podnětů proč se zabývat ekologií. Stejně tak jsou i tyto důvody hovořící za fakt, že ekologie by měla být na prvním místě. Ekologie přírody je pro planetu Zemi to samé, jako zdraví pro každého jednotlivce. Ekologická stopa Proč se vůbec zabývat ekologií? Akademici William Rees a Mathis Wackernagel se zamýšleli nad dopadem dnešního průmyslového člověka a jeho konání v rámci možnosti vyčerpání přírodních zdrojů, zejména pak povrchu planety Země. Definovali tak nový pojem: Ekologická stopa "Představte si ekonomiku jako velké zvíře. Otázka, kterou si musíme položit, zní, jak velkou pastvinu potřebujeme, abychom uživili toto zvíře?". Metafora William Reeda Co je ekologická stopa? Koncept ekologické stopy (ES) můžeme považovat za účetní nástroj pro počítání ekologických zdrojů. Různé kategorie lidské spotřeby jsou převedeny na plochy biologicky produktivních ploch, nezbytné k zajištění zdrojů a asimilaci odpadních produktů. Jeden ze spoluautorů ES, Kanaďan William Rees, ekologickou stopu přibližuje takto: "Kolik plochy (země a vodních ekosystémů) je třeba k souvislému zajišťování všech zdrojů, které potřebuji ke svému současnému životnímu stylu a k zneškodnění všech odpadů, které při tom produkuji?" Ekologická stopa je přesně tím, co jsme dosud postrádali - měřítkem toho, jak udržitelné jsou naše životní styly. Neříká nám tedy, co máme dělat, ale "pouze" jakou stopu (vyjádřenou v globálních hektarech na osobu) zanechává náš životní styl a související spotřeba zdrojů v globálním

10 měřítku. Nepřekvapí proto, že lidé žijících v různých koutech Země vytváří tak rozdílné ekologické stopy. Pokud by se dala jedním slovem charakterizovat dnešní globální ekonomika a společnost, je to nerovnováha. Tomu odpovídá i velmi nerovnovážné tempo čerpání přírodních zdrojů v různých zemích světa. Kolik planet potřebujeme? Výhodou ekologické stopy je, že jí můžeme porovnávat s tzv. dostupnou biologickou kapacitou. Ta vyjadřuje celkovou biologickou produktivitu biologicky produktivního prostoru v rámci určitého celku, např. státu či celé Země. Vzhledem k tomu, že ekologickou stopu i biologickou kapacitu měříme ve stejných jednotkách (globálních hektarech), můžeme je navzájem porovnávat. Populace (např. státu či jiného území), jejichž ekologická stopa překračuje biologickou kapacitu, vytváří ekologický deficit. Vývoj spotřeby globálních hektarů na osobu v ČR (porovnání reálné spotřeby a biokapacity).

11 Vývoj spotřeby prostoru planety Země v globálním pojetí a rozdělení na jednotlivé spotřebitelské státy. Ekologická stopa rozdělení podle jednotlivých zemí

12 Biokapacita podle jednotlivých zemí Z výše uvedených grafů pak vyplývá, proč je vůbec důležité se zabývat ekologií. Přírodní prostředí není totiž otázka jen nás a naší generace, ale především našich potomků. Jistě jim nechceme nechat na účtu planety Země neuhrazený deficit, jenž se bude exponencionálně zvětšovat s naší stále rostoucí spotřebou. Z výše uvedeného rovněž vyplývá, že pánové Rees a Wackernagel sice sofistikovanými metodami popsali dějící se skutečnost, ale dokázali ji dát uchopitelné obrysy pro každého z nás. Tím odpověděli na otázku PROČ?. Je nadále na nás nejen zodpovědět, ale i vykonat JAK?. Dopady ekologických zátěží mají za následek zhoršení životního prostředí. Toto se pak odráží ve změnách klimatu, nepředpokládanému vývoji počasí a podnebí.

13 Možné dopady změny klimatu (nejen) v ČR Krajina oteplení zvyšování průměrů zvyšovaní výparu vody snížení zásoby půdní vody zvýšené výskyty sucha zvýšení eroze vodní i větrné zvýšené nebezpečí požárů změny v ekosystémech Zemědělství změna agroklimatických podmínek změna produkce prodloužení vegetačních období dřívější nástupy fenofází, zkrácení vegetační doby o 10 až 14 dnů nebezpečí výskytu holomrazů a vegetačních mrazů rozšíření oblastí pro pěstování teplomilných druhů zvýšení výskytu a rozšíření nových druhů chorob a škůdců změna technologií v chovech změna staveb pro hospodářská zvířata Lesnictví zhoršení stavu nestabilních porostů zvýšení škod extrémními povětrnostními jevy změna druhové skladby, redukce hlavně smrku rozvoj škůdců změna pěstebních technologií

14 Tyto jevy mají následnou provázanost s důsledky vývoje počasí v České republice, kdy dochází až k extrémním stavům: extrémní hodnoty maximální teploty vzduchu vysoká proměnlivost teplot vzduchu v zimě výskyt holomrazů výskyt vysokých úhrnů srážek - přívalové deště četná bezesrážková období velmi proměnlivá sněhová pokrývka povodně plošné i lokální Česká republika patří se 14, 2 tunami skleníkových plynů na obyvatele a rok mezi největší znečišťovatele v Evropě (o 35 % vyšší než průměr EU, 7x vyšší než v Indii) Podíl na znečištění skleníkovými plyny 40 % energetika 32 % průmysl 12 % doprava 8 % spalování fosilních paliv v budovách 6 % zemědělství 2 % odpady Plán energetických úspor České republiky Z důvodů potřeby energetických úspor byl stanoven národní program, který má za úkol snižovat právě tyto ekologické zátěže.

15 Hlavní body jsou: snížit emise CO2 na obyvatele o 30 % mezi roky 2000 a 2020 snížit emise sklen. plynů o 25 % mezi roky 2000 a 2020 pokračovat v trendu do roku 2030 zvýšit podíl OZE na spotřebě prim. energ. zdrojů na 20 % v roce 2030 Národní indikativní cíl úspor energie pro rok 2010 v české republice je stanoven v e výši 3573 GWh, což je 1,6 z příslušného objemu průměrné spotřeby energie. V roce 2016 je tento indikativní cíl úspor energie stanoven na 19842GWh, což je se započtením překryvů 9% z příslušného objemu průměrné spotřeby energie.

16 Přehled rozdělení úspor energie do jednotlivých sektorů. Přehled úspor energie podle jednotlivých kategorií. Evropské cíle do roku 2020 o 20 % snížit emise skleníkových plynů (resp. 30%) na 20 % navýšit podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě (10% biopaliv) o 20 % zvýšit energetickou účinnost Mezinárodní síly se pak zaměřují na aspekty jako úmluva OSN o změně klimatu, Kjótský protokol, kde se jedná o snížení emise skleníkových plynů průměrně o 5,2 % mezi lety 1990 a Vznikla rovněž nová globální dohoda Mexiko 2010, která má za cíl snížit emise skleníkových plynů nejméně o % do roku 2020 (oproti 1990).

17 Hra o zemi ve společnosti Galvamet Hra o zemi vychází z faktu, že počet lidí na planetě Zemi se vyšplhal na číslo přes 6 miliard a všichni chtějí jíst, pít a zvyšovat svoji životní úroveň. Jenže čím lépe se jedni mají, tím více spotřebovávají přírodních zdrojů a produkují více znečištění na úkor druhých, kteří zápasí s chudobou, nemocemi, nedostatkem potravin a pitné vody. Na celé planetě mizí divoká příroda, hromadně vymírají rostlinné a živočišné druhy a objevuje se hrozba klimatických změn. V roce 2002 se sešli vrcholní představitelé všech států na světovém Summitu o udržitelném rozvoji v jihoafrickém Johannesburgu. Tzv. Summit Země 2002 uspořádala Organizace spojených národů (OSN), aby zhodnotila stav naplňování závazků, přijatých na Konferenci OSN o rozvoji a životním prostředí v roce 1992 v brazilském Riu de Janeiru. Proto se mu také říkalo "Summit Rio + 10". Avšak řešení nespočívá jen na vrcholných představitelích každého státu. Toto si uvědomují i ve společnou Galvamet S cílem snižovat vlastní ekologickou stopu se tedy společnost Galvamet rozhodla zapojit do projektu ekologizace. Konkrétně: Hry o zemi. Byly definovány jednotlivé planety (viz obrázky), ke kterým přibývaly směry udávající trendy ve spoření nejen energií a vstupů, ale i zdrojů, tvorbě odpadů a tím snižování ekologické zátěže. Každá odpadová planeta má stanovené své okruhy vedoucí k úsporám v oblasti nejen ekologického zatížení. Zároveň je stanovena osoba zodpovědná za jednotlivé úseky šetření a zamezení plýtvání. Významnou složkou je pak prevence, především hledání úspor. Tato nově nastolená cesta s sebou již v krátkém období přinesla účinky, jako snížení spotřeby papírů a tiskových materiálů, vody, čisticích prostředků a jiné. Další potenciály byly díky této hře o zemi vydefinovány jako základ ekologizace vlastní výroby. Je to první krok vůbec uvědomění si potřeby zamezit zbytečnému plýtvání.

18

19 S postupným rozšiřováním povědomí Hry o planetu se také rozšiřuje chápání ekologie a přírodních zdrojů jako něčeho ojedinělého a nenahraditelného. V rámci těchto aktivit se pracovníci zapojují do řešitelských týmů s cílem ovlivnit dopad jejich zaměstnavatele na průmyslové znečišťování. Definovaly se kroky jakými se při snižování vlastních ekologických zatížení řídit: 1. Sestavení vize společnosti v oblasti ekologie 2. Zapojení se do Hry o zemi 3. Definování bodů, které mají vliv na ekologii 4. Snižovat vlastní ekologické zatížení 5. Neustále přehodnocovat procesy a zvyšovat přidanou hodnotu se snižujícími se vstupy Další kroky samotné ekologizace se již, díky rozdělení jednotlivých oblastí, mají možnost rychleji rozvíjet. V rámci ekologizace pak vznikla Energetická koncepce, jež zahrnuje kroky k naplnění ekologické vize: Být podnikem, který postupnými kroky snižuje dopady svého působení na ekologickou zátěž přírody, tak aby předčila svoji ekologickou stopu. Byly definovány následné kroky jak splnit výše uvedenou vizi: Úspora pohonných hmot o auta na plyn / elektřinu o VZV na propan-butan Změna koncepce ohřevu vody a vytápění pracovišť a kanceláří o tepelná čerpadla o ochlazování bazénu tepelnými čerpadly, ne chladicími věžemi Nové úspornější kompresory na stlačený vzduch Osvětlení objektu a chodeb na solární energii Rekonstrukce některých prostor a výměna kovových oken za plastová Fotovoltanické panely na střeše objektu Měření definovaným ukazatelem aktivního přístupu zaměstnance k životnímu prostředí a úsporám energií Koncept změny odmašťovací linky

20 Koncept změny odmašťovací linky Při odmašťování materiálu je spotřebovávána emulze, která rozpouští mastnotu. Tato se pak separuje a vzniká nebezpečný odpad olejový kal. V této otázce bylo vydefinováno zlepšení v podobě změny technologie odmašťování. Původní namáčení v lázni bude nahrazeno ostřikem. Vznikne zde úspora v podobě snížené potřeby rozpouštěcí emulze. Nový systém v sobě zahrnuje automatický kontrolní mechanizmus zabraňující přetoku emulze do kalové jímky. Zlepšení nové koncepce oproti původnímu stavu: Úspora emulze díky tryskám Lepší separace olejového kalu Zamezení možnosti přepadu emulze do kalové jímky Nový postup měření a vyhodnocování účinnosti lázně Zlepšený koncept omývání výrobků. Ekologie a filosofie LEAN Jak již bylo v úvodu nastíněno, vyrábět s menší ekologickou zátěží vyplývá z potřeby vyrábět levněji. Dosáhnutí tohoto stavu za pomocí metod a nástrojů filosofie LEAN se řídí podstatou dělat jen a právě ty činnosti, které přidávají hodnotu. V tomto případě dochází k eliminaci tzv. plýtvání. Plýtvání nejenom finančními zdroji, ale především dalšími dvěma

21 ekonomickými veličinami půdou a lidskou prací. Spotřeba těchto zdroji se odráží právě ve spotřebě globálních hektarů a zanechávání negativní ekologické stopy. Obor zabývající se metodami a nástroje LEAN, vytvářením nejoptimálnějších podmínek k výrobě a plnění služeb, nejekonomičtějším využíváním zdrojů a tvorbami přidané hodnoty se nazývá Průmyslové inženýrství (PI). Jelikož jde o multidisciplinární obor pojímající veškeré děje uvnitř podniku, spadá do něj i environmentální management. Jak hledat rezervy v ekologii? Spotřeba energií a zdrojů Procesy v podniku spotřebovávají nejen energii obsaženou v elektřině, ale i média jako plyny, vodu, maziva a oleje. Následně pak produkují množství odpadů a zbytkových látek. Dle Parettova pravidla 20 na 80, hovořícího o tom, že 80% problémů nám způsobuje 20% příčin, je nutné rozdělit takto i spotřebovávané vstupy médií. Tím řešíme jen podstatné záležitosti, které odhalí rezervy a řešení, jenž má hodnotu a význam v celkovém pohledu na ekologii podniku. název relativní spotřeba v % Elektrická energie 73,44% Plyn 12,52% Spotřeba PHM 3,53% Oleje (kalící,konzervační) 3,30% Voda 1,92% Ochr. prac. pomůcky a oděvy 1,83% Likvid.odpadů, odpad.vod 1,29% Ost. provozní materiál 1,06% Odmašťovadla 0,71% Chemikálie 0,39% Tabulka spotřeb médií v dané společnosti a rozdělení dle výše spotřeby.

22 Spotřebovávané média a nebezpečné látky ve společnosti Galvamet : Elektrická energie Dusík Propan Čpavek Metanol Nafta Oleje Technologická voda Chemikálie Vzduch Přípravky Odpady (odmašťování) Provozní materiál (papír, rukavice) Ceny likvidací jednotlivých odpadů kaly z černění a omílání: 2,80 Kč/kg oplachové vody z černění a omílání: 1,90 Kč/kg odpady z odmašťování: 2,60 Kč/kg jiné emulze kondenzát: 2,60 Kč/kg obaly od neb. látek: 7,70 Kč/kg absorpční činidla: 6,10 Kč/kg odpad z otryskávání: 2,20 Kč/kg pryž: 2,00 Kč/kg vyřazená el. zařízení: 0,00 Kč/kg sklo: 2,20 Kč/kg plasty Technické služby: cena 1 530,-Kč/rok komunální odpad: cena ,-Kč/rok

23 Workshop na odhalení potenciálu V případě získání relevantních dat lze určovat potenciály na úpory. V tomto případě je možné použít metodu průmyslové moderace a její nástroj: Workshop. Jedná se o moderovanou diskuzi. Někdy toto slovo bává překládáno jako týmová rozprava, diskuze nad jistým problémem směřující k vyřešení tohoto problému. Workshop je velmi efektivní metoda zlepšování procesů a řešení problémů. Workshopem můžeme v poměrně krátkém čase dosáhnout velmi rychlého řešení problémů. Workshopy se v současnosti dosahují velmi rychlá a významná zlepšení v produktivitě procesu. Zlepšování procesů se netýká jen zvýšení produktivity a efektivity, ale i například snížení negativních dopadů na ekologii z průmyslové výroby. Ve workshopovém týmu pracují dvě základní skupiny lidí. Moderátor, jehož úlohou je řídit diskusi, vizualizovat myšlenky, řídit proces hledání příčin problémů a hledání řešení. Další skupinou jsou členové týmu, kteří z větší míry vykonávají procesy, které chceme zlepšit nebo jsou jeho zákazníky nebo dodavateli. Ve workshopovém týmu vystupuje i promotér, který je zákazníkem řešení daného problému. Workshopový základní cyklus se skládá z těchto základních kroků: Výběr problémů na řešení, resp. výběr týmu naplánování workshopu, sestavení týmu. Analýza současného stavu standardy, postupy, organizace pracoviště, měřitelné ukazatele. Okamžitá opatření eliminace plýtvání a jejich příčin přímo v procesu, bez složité teorie, skutky a přínosy. Follow-up, standardizace a udržování nového stavu.

24 Pokud se však podíváme detailněji na celý proces workshopu, můžeme ho rozdělit do 12 kroků: 1. krok plánování workshopu 2. krok příprava workshopu 3. krok úvod do workshopu 4. krok vizualizace a pochopení průběhu procesu 5. krok analýza skutečného stavu a definice veličin 6. krok brainstorming plýtvání 7. krok brainstorming zlepšení 8. krok vypracování návrhu řešení 9. krok sestavení katalogu opatření 10. krok simulace a realizace opatření 11. krok prezentace 12. krok realizace opatření Výsledky workshopu s pracovníky na téma možných ekologických úspor Vyčistit filtry na odsávání par na černící lince výměna filtračního kusu Výměna vrat na černící lince a omílárně úspory tepla a elektřiny při ohřevu lázní Odstavit vzdušník kompresor Izolace stěn pískovací box Přichlazování žíhací pece Omílárna umyvadlo a kryt olejové lázně Adaptace pračky IPSEN postupný úkol, dodavatelsky nebo vlastními silami nová koncepce stávající pračky Chladič SOLO olejový a TAV vodní instalovat mimo interiéry Utěsnění žíhací pece Snížení prostojů z hlediska manipulace Vysledování opakovaných popouštění, analýza příčin, náprava Urychlení výměny žíhací pece snížení úniku tepelné energie Zvýšení údržby strojního zařízení oprava proti úniku oleje

25 V těchto bodech se definovaly možné úspory energií. Úspory se týkají především šetření v oblasti spotřeby elektrické energie. Mnohé tyto potenciály jsou řešeny zavedením metod LEAN (TPM, 5S, SMED, zajištění kvality procesu). Návrh energetické koncepce vytápění a ochlazování Jeden z nejpřínosnějších návrhů na úsporu energie se týká vyřešení energetické koncepce vytápění a ochlazování. Stávající stav ochlazování strojního zařízení se skládá z ochlazovací vodní nádrže, čerpadla a výchladníku. Pece jsou vytápěny propanem. K ohřevu teplé vody pro sociální zařízení a rozvody tepla jsou používány bojlery, nebo plynové topení. Stávající stav ochlazování strojního zařízení Návrh budoucího stavu níže uvedena koncepce řeší komplexní úsporu tepelné energie. Pro jednoduchost jsou v obrázku uvedeny inovativní prvky zelenou barvou. Nová koncepce vytápění a ochlazování zahrnuje: Sluneční kolektory k ohřevu teplé vody Úsporné sprchové hlavice

26 Solární panely k tvorbě el. energie Zajištění nepropustnosti tepla vraty Snížení podhledů stropů v kancelářích administrativních pracovníků Změna systému výchladníku a tepelného čerpadla k vytápění budovy Změna paliva ve firemních autech na zemní plyn Nová koncepce ochlazování a vytápění Problémy při řešení Zde jsou uvedeny překážky, respektive potřebné kroky k naplnění vize. Chladící zařízení - věže Boilery ve sprchách Hlavice sprch

27 Kotle u radiátorů, spotřeba propanu Trubky u radiátorů v údržbě Vrata u kanceláří a u OŘJ, vysoké stropy Kovová okna, nezateplené prostory Co se může změnit a být nově zavedeno Solární panely => nižší spotřeba energie na ohřev teplé vody Výměna oken za plastové Nové sprchovací hlavice Tepelné čerpadlo o odebírá teplo z nádrže a přihřívá ho do radiátorů o bere teplo z vodní nádrže => ochlazuje jí o eliminujeme chladící věže, otázkou zůstává léto Potenciály úspor vytápění Opatření % úspor Poznámka výměna oken a vstupních dveří sluneční ohřev s akumulací tepla 10% 8% Záleží na typu oken a na tom, co očekáváme od oken nových úspora odpovídá výměně oken starých 20 let (U = 2,9 W/(m2K) a horší) za nová okna s celkovou hodnotou součinitele prostupu tepla U = 1,2 W/(m2K); náhrada za okna s ještě lepšími parametry je možná a přinese další úspory, ale je vhodné úsporná opatření optimalizovat (tzn. např. že v určitém okamžiku se již nevyplatí osazovat okna s velmi nízkou hodnotou U, ale místo toho např. investovat do zvýšení tloušťky tepelné izolace obvodových konstrukcí) a naopak. Vyjadřuje úsporu tepla pro ohřev vody při krytí její potřeby solárním systémem ze 60 %, v případě využití pro přitápění se úspora zvýší cca o polovinu (12%). Tabulka potenciálních úspor vzhledem k nové koncepci vytápění

28 Úspora zavedením slunečních kolektorů Parametr ohřev vody ohřev vody s přitápěním celoročně 0,6 1,1 m2/( kwh/den ) pro přitápění cca 0,6 m2/1000 kwh plocha kolektorů (0,5 1,0 m2/osoba) spotřeby energie na vytápění akumulační zásobník 45 l/osobu, l/m2 kolektorové plochy 100 1/m2 kolektorové plochy roční úspora energie 400 až 800 kwh/m2 250 až 500 kwh/m2 Tabulka úspor solárního systému budov V jednotlivých budovách je nutné uvažovat o rozdílném přístupu zejména účelu budovy = v každém případě je nutné při každém návrhu solárního systému vycházet ze specifické potřeby dané budovy. Opakované popouštění Zajištění kvality procesu a stability dojde k úspoře v podobě spotřeby při opakovaném popouštění. V průměru z hodnot za poslední 3 měsíce vychází potřebné popouštění materiálu v délce 114 minut a při teplotě 455 C. Průměrná spotřeba pece dosahuje hodnoty 42 kw. Při opětovném popouštění spotřebováno za sledovanou dobu zpětně 51 normohodin oprav.

29 Zavedení metod průmyslového inženýrství Průmyslové inženýrství (PI) je mladý multidisciplinární obor zabývající se nejen zvyšováním produktivity a efektivity, snižováním nekvality ale i eliminací plýtvání jak z hlediska nevyužitých potenciálů či kapacit, tak z hlediska plýtvání vstupních zdrojů do procesu výroby či transformace produktů. Dalo by se říct, že má za cíl zvyšovat hodnotu výrobních i nevýrobních procesů. Z této definice jasně vyplývá, že implementace metod PI bude mít přímý dopad na ekologii a znečišťování přírody průmyslovou výrobou. V případě, že výrobce je schopen dodat produkt včas, s dosažením kvality na první pokus, s použitím minima vstupů a dosažení malých ztrát je v jasné souvislosti i méně zatěžující pro přírodu a její zdroje. Z tohoto hlediska mají metody a nástroje PI velmi blízko k ekologizaci. Oba tyto obory navíc propojuje jakási novodobá trendovost a směr vývoje managementu, až dokonce nutnost jejich aplikací. Přírodní zdroje (materiálové a energetické toky) Ekonomická aktivita Transformační proces - výroba Žádoucí efekty (výrobky, služby ) Nežádoucí efekty (znečištění,...) Konflikt Vztah zdrojů jako vstupů do transformačního procesu a vzniku kofliktu mezi nežádoucími efekty a produktem Ve zjednodušeném jazyku se dá říci, že tyto metody šetří čas. To se odráží ve spotřebě zdrojů a tím pádem dopadů na ekologii. Abychom zabezpečili jistý pokrok a směr k zvyšování hodnoty musíme se zaměřit na tzv. udržitelnou výrobu. Ta pomáhá řešit konflikt

30 mezi žádoucími a nežádoucími efekty ekonomických aktivit z pohledu celého životního cyklu. Výroba a služby jsou udržitelné tehdy, pokud zlepšují komplexně pojímanou kvalitu života udržitelná výroba a služby mají vysokou přidanou hodnotu, minimalizují spotřebu přírodních zdrojů, používání toxických látek, produkci odpadu a škodlivin v průběhu celého životního cyklu výrobku a služeb. Udržitelná výroba je synonymem pro Průmyslové inženýrství. Techniky Udržitelné výroby Volba vstupu (šetrné a chytré materiály, obnovitelné zdroje materiálu a energií) Optimalizace výrobních postupu (efektivnost využívání vstupu) Zeštíhlování logistiky Minimalizace vlivu uživatele Uzavírání materiálových cyklu Volba koncepce (systémy výrobek služba) Z výše uvedených technik a definic PI je jasné, že tyto dva jinak znějící pojmy mají za úkol řešit velmi úzce propojené, až totožné zájmy. Analýza plýtvání Abychom byli schopni definovat potenciály na snížení plýtvání zdroji (ať již z hlediska lidí, materiálu, vstupů, pomocných látek anebo energií) je třeba vykonat analýzu součastného stavu. V jakémkoliv boji, zahrnující i boj s odstraněním plýtvání a zvyšováním efektivity, musíme svého soupeře znát. Analýza pracoviště nám kvantifikuje, popíše a definuje potenciály ke zlepšení, zvýšení produktivity, kvality, snížení plýtvání a podobně. Je nutné, aby před započetím jakékoliv změny byla nejdříve provedena kvalitní analýza, jelikož bez

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků Získat teoretické znalosti snižování rizika ve výrobních procesech a systémech. Umět aplikovat získané znalosti při řešení

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ vypracoval: Tomáš Hodný SMAD Jičín Olešnice u RK čp. 59 517 36 e-mail: tomas.hodny@unet.cz mobilní tel.: 603 701 199 1. Tepelné čerpadlo Ke své seminární práci jsem si

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Katedra prostředí staveb a TZB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Přednášky pro bakalářské studium studijního oboru Příprava a realizace staveb Přednáška č. 9 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA Nové výukové moduly vznikly

Více

Lean a Six Sigma základ (Six Sigma Yellow Belt)

Lean a Six Sigma základ (Six Sigma Yellow Belt) Lean a Six Sigma základ (Six Sigma Yellow Belt) Základní seznámení s metodou Six Sigma a nástroji štíhlé výroby. V první části školení budou účastníci seznámeni s dvanácti kroky metody řešení Six Sigma

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.

Více

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s.

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. 1 Obsah Energetický management Obecné informace a principy Energetické plánování Příklady z praxe Indikátory udržitelné energetiky Sledování

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ 2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ http://cs.wikipedia.org/wiki/trvale_udr%c5%beiteln%c3%bd_rozvoj OBECNÉ SOUVISLOSTI V SOUČASNÉ DOBĚ ŽIJE VĚTŠÍ ČÁST LIDSTVA V PRO NÁS NEPŘEDSTAVITELNÉ CHUDOBĚ A OBYVATELÉ TZV.

Více

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel Co je třeba vědět o tepelném čerpadle ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Co je vlastně tepelné čerpadlo a jaký komfort můžeme očekávat Tepelné čerpadlo se využívá jako zdroj tepla pro vytápění, ohřev teplé užitkové

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Požadavky tepelných čerpadel

Požadavky tepelných čerpadel Požadavky tepelných čerpadel na přípravu, pravu, návrh, projekt a stavební dokumentaci seminář ASPIRE v Rožnově pod Radhoštěm Ing. Tomáš Straka, Ph.D. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1973 1979

Více

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika bcsd VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika Jan Čermák Praha, 3.12.2014 PRŮMYSL VS. VODA ČASOVÁ HISTORIE PRŮMYSL -PŮDA VODA MALÝ PRŮMYSL =/=

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51

Více

Čistší produkce. a její podpora v České republice

Čistší produkce. a její podpora v České republice 1 Čistší produkce a její podpora v České republice Pavel Růžička, MŽP Seminář čistší produkce Brno, 6.10.2010 Co je čistší produkce? Preventivní strategie podporující efektivnější využívání vstupních zdrojů

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3) Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí 2 Ochrana ŽP vyžaduje

Více

(Úspory energie a obnovitelné zdroje

(Úspory energie a obnovitelné zdroje Možnosti technické pomoci při zlepšov ování environmentáln lní výkonnosti (Úspory energie a obnovitelné zdroje energie v ubytovacích ch zařízen zeních) Jaroslav Jakubes, ENVIROS Obsah prezentace Kontext

Více

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

10 důvodů proč zateplit

10 důvodů proč zateplit 10 důvodů proč zateplit dům Sdružení EPS ČR Ing. Pavel Zemene, Ph.D. předseda Sdružení 10 důvodů proč zateplit dům 1. Snížení nákladů na vytápění 2. Bezpečná a návratná investice 3. Snížení nákladů na

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY S VÝZNAMNÝMI DOPADY TEDOM a.s.

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY S VÝZNAMNÝMI DOPADY TEDOM a.s. Situace / Závažnost dopadu Příloha č. 1 k dokumentu GR _E001 EVIROMETÁLÍ ASPEKTY S VÝZAMÝMI DOPADY TEDOM a.s. Poř.č. Provoz, místo, Činnost Environmentální aspekt Skutečný či možný hlavní dopad Možnost

Více

Provoz skládky komunálních odpadů

Provoz skládky komunálních odpadů Provoz skládky komunálních odpadů (ilustrovaný scénář pořadu) Odpady provázejí člověka po celou dobu civilizace. Vznikají při průmyslové činnosti, zemědělství, dopravě a při běžném životě člověka v konzumní

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 1 Používání vody Kapitola 1 Význam udržitelného rozvoje Obsah Udržitelný rozvoj Definice Pozadí Význam pro prádelny Opatření

Více

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015 Energetický management města Litoměřice Praha, 12. května 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany klimatu A Energetický plán města Geotermální

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Cíl Naučit vnímat vedoucí pracovníky ochranu životního prostředí jako součást každodenní práce, včetně výchovného působení na své okolí. Orientovat se v základních dokumentech

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

Evobus výrobce autobusů značky Mercedes-Benz a Setra

Evobus výrobce autobusů značky Mercedes-Benz a Setra Evobus výrobce autobusů značky Mercedes-Benz a Setra Společnost EvoBus GmbH je největší evropskou dceřinou společností koncernu Daimler AG a je zodpovědná za veškeré aktivity koncernu v oblasti autobusové

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

Jak efektivněji řídit skladové procesy

Jak efektivněji řídit skladové procesy Jak efektivněji řídit skladové procesy Josef Černý, ICZ a. s. 9.10.2012 www.i.cz 1 Agenda Logistické náklady a možnosti jejich snižování Evidovaný sklad Řízený sklad WMS OSIRIS Příklad z praxe www.i.cz

Více

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 225 3. ročník: 33 týdnů

Více

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby

24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby 24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby Ústav aplikované a krajinné ekologie strana 2 Úvod Typické vlivy textilního

Více

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ Kategorie projektu: Enersol a praxe Jméno, příjmení žáka: Kateřina Čermáková

Více

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Rámec mezinárodních dohod a české legislativy - Kjótský protokol umožňuje zemím, které dosáhnou

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠTÍHLÁ FIRMA. Identifikace, eliminace problémů a ztrát

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠTÍHLÁ FIRMA. Identifikace, eliminace problémů a ztrát VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠTÍHLÁ FIRMA Identifikace, eliminace problémů a ztrát Obsah Štíhlá firma... 2 Identifikace, eliminace problémů a ztrát... 3 OBSAH modulu I.:... 3 1 Štíhlá firma Hlavním cílem vzdělávacího

Více

Vyvážený přístup k ekonomice výroby

Vyvážený přístup k ekonomice výroby Pro přímé vydání Kontakt: Seco Tools CZ, s.r.o. Londýnské nám. 2 639 00 Brno Alena TEJKALOVÁ Telefon: +420-530-500-827 E-mail: alena.tejkalova@secotools.com www.secotools.com/cz Vyvážený přístup k ekonomice

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

Nízkoenergetické. Nízkoenergetické. bývanie. bývanie. architektúra, materiály, technológie... cena 79, SK/KČ www.stavebnictvoabyvanie.

Nízkoenergetické. Nízkoenergetické. bývanie. bývanie. architektúra, materiály, technológie... cena 79, SK/KČ www.stavebnictvoabyvanie. Nízkoenergetické bývanie Nízkoenergetické architektúra, materiály, technológie... cena 79, SK/KČ www.stavebnictvoabyvanie.sk bývanie Snižování energetické náročnosti v obsluze budov V obsluze budov se

Více

Využití solární energie na venkovních plaveckých bazénech (SOLPOOL)

Využití solární energie na venkovních plaveckých bazénech (SOLPOOL) Využití solární energie na venkovních plaveckých bazénech (SOLPOOL) Výzkumná zpráva Czech Republic Autoři Tomáš Kukuczka Tomáš Nenička Petr Klimek CZREA 04 2007 The SOLPOOL project receives funding from

Více

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Obsah: PŘÍLOHA Č. 1: POPIS VÝCHOZÍHO STAVU OBJEKTŮ VČETNĚ REFERENČNÍCH HODNOT... 3 PŘÍLOHA Č. 2: POPIS ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ...

Více

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Mgr. Martin Ander, Ph.D. náměstek primátora města Brna Smart City Brno Cíle města v oblasti inteligentních technologií a zvyšování kvality života: Systematické

Více

FUTUREMOTION. Energie zítřka SKUPINA ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

FUTUREMOTION. Energie zítřka SKUPINA ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný FUTUREMOTION Energie zítřka prof. Úsporný 2 Futur/e/Motion Projektem Futuremotion neboli Energie zítřka se Skupina ČEZ podílí na formování budoucnosti energetiky. Skupina ČEZ v iniciativě FutureMotion

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Pavel Růžička Ministerstvo životního prostředí Seminář k environmentální politice pro MSP, 14.12.2007, Brno Dobrovolné nástroje Činnosti podnikatelských

Více

Energetický management v praxi

Energetický management v praxi Seminář "Vápno, cement, ekologie 2012" Skalský Dvůr Petr Cermánek - DNV KEMA Energy & Sustainability Obsah DNV KEMA Energy & Sustainability kdo jsme Energetická účinnost Energetický management trocha teorie

Více

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze Porovnání výše zdanění vybraných paliv spotřební a ekologickou daní. Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze 1. Úvod Česká republika se připravovala několik let na zavedení ekologických

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

Místa dodání/převzetí nabídky:

Místa dodání/převzetí nabídky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.13/01.0031

Více

Rozumná investice do čištění olejů, která se vrátí do jednoho roku. Emmie.2 na čištění olejů

Rozumná investice do čištění olejů, která se vrátí do jednoho roku. Emmie.2 na čištění olejů Rozumná investice do čištění olejů, která se vrátí do jednoho roku Emmie.2 na čištění olejů Delší doba provozuschopnosti Menší opotřebení Menší zanášení a méně koroze Snížení spotřeby olejů Snížení nákladů

Více

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě.

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. T.5 Manipulace s materiálem a manipulační technika 5.1. Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. V souladu se zaužívanou praxí však budeme pod

Více

ZKUŠENOSTI S IMPLEMENTACÍ ČSN EN 50 001 DO INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU (IMS) SPOLEČNOSTI ČESKOMORAVSKÝ CEMENT

ZKUŠENOSTI S IMPLEMENTACÍ ČSN EN 50 001 DO INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU (IMS) SPOLEČNOSTI ČESKOMORAVSKÝ CEMENT ZKUŠENOSTI S IMPLEMENTACÍ ČSN EN 50 001 DO INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU (IMS) SPOLEČNOSTI ČESKOMORAVSKÝ CEMENT Ing. Ladislav Damašek Českomoravský cement, a.s. Stránka 2 - dd.mm.rrrr Údolí cementárny

Více

TEPELNÁ ČERPADLA ROTEX vzduch-voda

TEPELNÁ ČERPADLA ROTEX vzduch-voda TEPELNÁ ČERPADLA ROTEX vzduch-voda Špičková německá tepelná čerpadla s japonskou inverterovou technologií DAIKIN Vyráběné v ČR, DE a BEL Není nutná akumulace 40 let zkušeností, skvělé technické parametry

Více

6.1 Popis opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Popis

6.1 Popis opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Popis 6.1 opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Do stávající vzduchové vrstvy je vpravena izolace. Pro toto se hodí nejvíce sypké nebo vfoukávané izolační

Více

TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY. Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny

TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY. Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny Základní informace YUTAKI S YUTAKI S je vysoce účinný systém tepelného čerpadla vzduch-voda, který

Více

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav elektroenergetiky Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Systémy pro vytápění a přípravu TUV doc. Ing. Petr

Více

MONITOROVÁNÍ A ÚSPORA ENERGIÍ. Panorama Business Center Škrétova 12/490, 120 00, Praha 2

MONITOROVÁNÍ A ÚSPORA ENERGIÍ. Panorama Business Center Škrétova 12/490, 120 00, Praha 2 MONITOROVÁNÍ A ÚSPORA ENERGIÍ Panorama Business Center Škrétova 12/49, 12, Praha 2 Klient: Vypracováno: Deka Praha First Real Estate, s.r.o. Praha 7 Holešovice, Jankovcova 1569/2c PSČ 17 IMPACT-CORTI a.s.

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Globální problémy životního prostředí V této kapitole se dozvíte: Co je to globalizace a globální problémy. Jaké jsou výhody a nevýhody

Více

Dobrá praxe v provozu zdravotnických zařízení

Dobrá praxe v provozu zdravotnických zařízení Národní program čistší produkce Návrh specifického podprogramu pro sektor zdravotnictví Dobrá praxe v provozu zdravotnických zařízení 1. ÚVOD 1.1 Národní program čistší produkce Dobrá praxe v provozu zdravotnických

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Globální úvěr Zelená energie

Globální úvěr Zelená energie Globální úvěr Zelená energie Program Zaměření na úspory energií Kombinace bankovního financování s dotačními granty Vyřízení úvěru i grantu se odehrává na jednom místě Veškerá administrativa s vyřízením

Více

DMC management consulting s.r.o., All rights reserved.

DMC management consulting s.r.o., All rights reserved. DMC management consulting s.r.o., All rights reserved. Standardizace a kontinuální zlepšování v logistice Konference Logistika 18.3.2015 Připravila: Jitka Tejnorová DMC management consulting s.r.o., All

Více

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR OBSAH: 1. Programy podpory energetické efektivnosti 2007-2013, 2. Přínosy programu EKO-ENERGIE OPPI 2007-2013, 3. Přínosy prioritní osy 3 OPŽP

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA Brno, 10. 12. září 2012 www.ebtc.eu EBTC Představení projektu Hospodářská komora České republiky vyhrála výběrové řízení na tzv. Contact

Více

Solární tepelné soustavy. Ing. Stanislav Bock 3.května 2011

Solární tepelné soustavy. Ing. Stanislav Bock 3.května 2011 Solární tepelné soustavy Ing. Stanislav Bock 3.května 2011 Princip sluneční kolektory solární akumulační zásobník kotel pro dohřev čerpadlo Možnosti využití nízkoteplotní aplikace do 90 C ohřev bazénové

Více

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Praze CLAM GALLASŮV PALÁC 2.10.2014 Koncept Smart Prahy Vytváření vzájemných synergií mezi různými síťovými odvětvími jako je doprava, energetika, bezpečnost,

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR. Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA

Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR. Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA Udržitelný rozvoj: jak tento pojem vnímat? Je to takový způsob globálního rozvoje společnosti, který zajistí

Více

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic. TRONIC CONTROL Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.cz Firemní program Výrobní oblast vývoj a výroba řídicích systémů

Více

Energetická bilance a možnosti úspor energií Konference Hospodaření s energií v podnicích 20.10.2011, Praha. Ing. Radim Veselý Ing.

Energetická bilance a možnosti úspor energií Konference Hospodaření s energií v podnicích 20.10.2011, Praha. Ing. Radim Veselý Ing. Energetická bilance a možnosti úspor energií Konference Hospodaření s energií v podnicích 20.10.2011, Praha Ing. Radim Veselý Ing. Petr Vlasák Agenda Základní předpoklady pro zavedení Energetického Managementu

Více

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Technologie pro automatizaci procesů skladování

Technologie pro automatizaci procesů skladování Konference Logistika Technologie pro automatizaci procesů skladování Bratislava, 28.2.2012 www.kredit.cz 1 AUTOMATIZACE PROCESŮ SKLADOVÁNÍ Obsah prezentace : automatizace - trend módní nebo trhem vynucený

Více

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno Seminář Podpora a propagace oblasti podpory 4.2 odstraňování starých ekologických zátěţí OPŢP Operační program Ţivotní prostředí Ing. Jan Kříţ ředitel odboru fondů EU Ministerstvo ţivotního prostředí 17.

Více