Základní přehled. Transport vody. Vzdělávací oblast: Celý projekt se vztahuje k vzdělávací oblasti Člověk a příroda ROSTLINY (FLÓRA).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní přehled. Transport vody. Vzdělávací oblast: Celý projekt se vztahuje k vzdělávací oblasti Člověk a příroda ROSTLINY (FLÓRA)."

Transkript

1 Základní přehled Transport vody Navrženo pro žáky: 9 10 let Vzdělávací oblast: Celý projekt se vztahuje k vzdělávací oblasti Člověk a příroda ROSTLINY (FLÓRA). O projektovém vyučování: Projektové vyučování se zabývá oblastí zemědělského inženýrství. Žáci se naučí: odkud pochází naše jídlo. jak jsou důležité rostliny. základní stavbu těla rostlin. co rostliny potřebují k životu. kde rostliny získávají vodu a jakým způsobem ji vedou. jakým způsobem absorbují vodu různé materiály. Projektové vyučování se skládá z těchto výukových bloků: 1. Přípravný blok má za cíl zvýšit povědomí o tom, jakým způsobem zemědělství přispívá k našemu každodennímu životu, i když to nemusí být vždy zjevné. 2. Lekce 1 se zabývá problémem zemědělského inženýrství: Proč lidé potřebují rostliny? Celý příběh je zahájen nástinem důležitého problému nárůst lidské populace.téma se zabývá pokusem o osídlení nové planety co tam lidé budou potřebovat? Tento projekt se zabývá výhradně potravou. Odkud naše jídlo pochází? Kdo řeší všechny problémy související s pěstováním rostlin? 3. V lekci 2 nalezneme otázky týkající se procesu zeměděského inženýrství: jaké potřeby mají rostliny? jakým způsobem je vedena voda v rostlinách? existují nějaké materiály, které vedou vodu stejně jako rostliny? 4. V lekci 3 žáci sami aplikují zemědělský proces a tím se aktivně zapojují do řešení problému. Hlavním úkolem je dopravit vodu ze zásobníku k rostlinám. Žáci nejdříve navrhnou konstrukci pro vedení vody ze zásobníku k rostlinám. Poté budou pracovat ve skupinách. Pro svoji práci budou mít k dispozici různé materiály, nářadí a také PET lahve (bez hrdla) s vodou. 5. Lekce 4 se týká vyhodnocení. Teacher guide and engineering challenge template 05/04/2012 1

2 Učitel a žáci vyhodnocují, jakým způsobem se jim podařilo vyřešit problém pomocí určitého mechanismu zemědělského inženýrství. Byly k vyřešení problému nutné nějaké vědecké znalosti? Studenti zjistí, zdali splnili zadaný úkol. Fungovala jejich konstrukce? Pracovala podle plánu? Učitel i žáci diskutují o jednotlivých konstrukcích, dále o problémech spojených se stavbou. Jsou si stavby něčím podobné? Nakonec proběhne zhodnocení vlastností materiálů. Která konstrukce vede vodu k rostlině nejrychleji a která vodu nejdéle udrží? Propojení s vědou, obsah a podklad: Oblast inženýrství, ke které se celý projekt vztahuje se nazývá zemědělské inženýrství. Vědecký obsah projektu má rozšířit znalosti týkající se flóry. Teacher guide and engineering challenge template 05/04/2012 2

3 Lekce1-4 Lekce 1 Co se budou žáci řešit v lekci 1? Žáci se seznámí s pojmem zemědělský inženýr a obsahem jeho práce. Žáci vymezí základní potřeby, které má člověk, aby mohl někde žít. Žáci budou vyplňovat dva pracovní listy. Čas potřebný pro lekci 1: 45 minut Sumarizace lekce Žáci se v této lekci naučí co je obsahem práce zemědělského inženýra (agronoma). Budou v této části pracovat na pracovním listu č. 1: Co je práce zemědělského inženýra? Druhá část hodiny začne čtením příběhu Voda pro rostliny. Žáci budou číst příběh o chlapci, který cestuje s výpravou na jinou planetu, aby ji osídlili. Tato část lekce je o tom, co lidé potřebují, aby mohli na nové planetě žít. Mimo jiné si budou muset začít pěstovat rostliny, aby měli co jíst. Žáci se naučí, že veškeré jídlo pochází z rostlin. Žáci vypracují pracovní list č. 2: Od rostliny k jídlu. a po té si budou moci s obrázky zahrát pexeso. Materiály pro hodinu Pracovní list č. 1 Co je práce zemědělského inženýra? Pracovní list č. 2 Od rostliny k jídlu. Výstupy V této hodině by se měli žáci naučit, že: Zemědělští inženýři využívají svých znalostí k pěstování rostlin. Veškeré jídlo, které lidé jedí, pochází od rostlin. Lidé nemohou bez rostlin přežít. Úvod Učitel přivítá žáky v inženýrském procesu. Inženýrem může být každý! Hlavní aktivity v lekci: Aktivita 1:Práce s pracovním listem 5 min. Žáci si přečtou první část příběhu Voda pro rostliny až k cvičení číslo 1: Co je práce zemědělského inženýra? Žáci vypracují pracovní list, učitel s nimi po té zkontroluje správné odpovědi.zeptá se jich a žáci napíší správné odpovědi na tabuli. Aktivita 2: Diskuze 10 min Teacher guide and engineering challenge template 05/04/2012 3

4 Žáci pokračují ve čtení příběhu až k cvičení č. 2: Nový domov. Příběh skončil, když si Honza prohlíží základnu. Učitel se žáků zeptá: Co musí lidé na nové planetě mít postaveno, aby tam mohli žít? Učitel nakreslí na tabuli kruh a do něj napíše: Přistávací dok. Dále vede učitel diskuzi, při které mu žáci dávají návrhy, jaké části nebo zařízení musí na základně být. Každý návrh učitel posoudí a nechá je žáka nakreslit na tabuli. Žáci mohou povolit uzdu fantazii a vypracovat podobu základny dle svého uvážení. Na závěr diskuze by na tabuli měl vzniknout přehled částí základny na nové planetě. Několik základních částí by se mělo objevit vždy. Pokud žáky tyto části nenapadnou, musí je učitel navést vhodnými otázkami jako: Jak tam budou lidé dýchat? nebo Na základně jsou i děti, kde se budou učit? apod. Části, na které by se nemělo zapomenout, jsou tyto: elektrárna, dílny, skleník, ubytovací jednotka, škola, vodárna. Vše ostatní záleží na představivosti žáků. Aktivita 3: Význam rostlin Diskuze 10 min Učitel připomene žákům název celé jednotky: Transport vody. Nyní se budou soustředit na skleník. Učitel povede diskuzi s žáky těmito otázkami: K čemu jsou skleníky? (lidé v nich pěstují rostliny) Co je výhodou skleníků oproti běžným polím? (lidé mohou upravit podmínky pro pěstování rostlin) K čemu lidé potřebují rostliny? (veškeré jídlo, které lidé potřebují, pochází z rostlin. Rostliny produkují kyslík, který lidé musí dýchat.) Co když jíme maso? (zvířata na maso jsou krmena rostlinami) Práce s pracovním listem 15 min Žáci spojují na pracovním listě Od rostliny k jídlu potraviny s rostlinami, ze kterých jsou potraviny vyráběny. Učitel po té zkontroluje správné odpovědi. Po té si žáci obrázky z pracovního listu vystříhají a mohou s nimi ve dvojicích hrát pexeso, při kterém si vše zopakují. Závěr lekce Na závěr lekce učitel zopakuje hlavní fakta pomocí otázek: Co je obsahem práce zemědělského inženýra? Proč lidé stavějí skleníky? Proč jsou rostliny pro lidi důležité? Vyjmenujte rostliny, ze kterých se vyrábějí potraviny, které obvykle jíme? Učební výstupy Po lekci 1 by žáci měli být schopni: říct, co dělá zemědělský inženýr definovat co lidé potřebují, aby přežili na jiné planetě říct odkud pochází jídlo Teacher guide and engineering challenge template 05/04/2012 4

5 potřebné zdroje pro lekci 1 Každý žák dostane: Pracovní list 1: Co je práce zemědělského inženýra? Pracovní list 2: Od rostliny k jídlu. Teacher guide and engineering challenge template 05/04/2012 5

6 Lekce č. 2 Co potřebujeme vědět? Délka lekce: 45 minut Souvislosti a podklad: V úvodní lekci se žáci dozvěděli, co všechno potřebují rostliny k životu. Nyní žáci sbírají další informace o rostlinách, které budou potřebovat v této a další lekci. Hlavní náplní druhé části projektového vyučování je pěstování rostlin. Co všechno rostliny potřebují pro svůj další růst a jakým způsobem se o rostliny musí starat lidé? Učební materiály Pracovní list č.3: Stavba skleníku. Materiály pro pokusy: Přeprava vody v rostlině a Zkouška materiálů Pracovní list č.4: Test materiálů Vzdělávací cíle: V této lekci se žáci naučí: Stavbu rostlin Co potřebují rostliny k životu Jakým způsobem dochází k transportu vody v rostlině Které materiály umí transportovat vodu stejně jako rostliny Úvod lekce: Učitel si s žáky zopakuje úvodní lekci, nejlépe formou diskuze. Žáci by měli být schopni zodpovědět tyto otázky: Kdo je hlavní postava příběhu a o čem příběh je. Proč lidé potřebují stavět základnu na nové planetě? Jaké části základny musí mít? K čemu lidé potřebují skleník? Které rostliny jsou využívány pro přípravu jídla, které obvykle jíme? Přehled činností v této lekci: Úkol 1: Práce s pracovním listem č.3 Stavba skleníku 15 minut Žáci budou pracovat s pracovním listem č.3. První část se zabývá těmito úkoly: Z jakých částí se skládají rostliny? Co rostliny přijímají? Teacher guide and engineering challenge template 05/04/2012 6

7 Co s tím, co přijmou, dělají? Učitel se ptá žáků na odpovědi a zároveň je píše na tabuli. Druhá část práce s pracovním listem se zabývá navrhnutím a nakreslením skleníku. Žáci sami navrhnou design skleníku tak, aby dodával rostlinám vše, co potřebují. Úkol 2: Přeprava vody v rostlině. 15 minut Žáci si vyzkouší, jakým způsobem vede rostlina vodu. Učitel nejdříve rozdělí žáky do skupin po třech, maximálně po čtyřech. Potřebný materiál: Plastová miska Modrý inkoust Dřevěné tyčky (špejle) Čínské zelí Nůžky Žáci propíchnou listy čínského zelí pomocí dřevěných tyček nebo špejlí, aby mohly listy samy stát. Poté vloží čínské zelí do plastové misky a zároveň přilijí modrý inkoust tak, aby bylo zelí ponořené v inkoustu. Každá skupina pracuje minimálně s dvěma listy čínského zelí. Žáci musí nechat stát list v inkoustu 10 minut. Po uplynutí 10 minut žáci vyndají listy z plastové misky a začnou je krájet na příčné proužky o síle 2-3 cm směrem od špičky listu. Každý průřez pečlivě zkoumají. Jsou na průřezu viditelné stopy inkoustu? Pokud ne, musí odkrojit další kousek. Podle délky zbylé části listu žáci odhadnou, jak vysoko se inkoust dostal. Doplňující výklad učitele: Rostliny transportují vodu a potřebné látky z půdy tam, kde to nejvíce potřebují. Na rozvod vody a potřebných látek využívají rostliny speciální pletiva, dřevo a lýko. Voda s minerály je transportována xylémem (dřevem). Žáci ho mohou vidět díky barvě inkoustu tohle je důkaz vedení vody v rostlinách. Teacher guide and engineering challenge template 05/04/2012 7

8 Úkol 3: Test materiálů 15 minut Žáci pracují ve stejných skupinách, jako při Úkolu č. 2. Jejich úkolem je otestovat různé materiály, které vedou vodu stejným způsobem jako rostliny. Potřený materiál: Nůžky Papírová krabice Lepící páska Obvaz Textil Bavlnka Papírový kapesník Vata Kancelářský papír Inkoust nebo potravinářské barvivo Plastová miska Pracovní list č.4 Test materiálů Žáci nejdříve pozorují různé druhy materiálů (obvaz, látka, bavlna, papírový kapesník, vlna, papír...) a poté odhadují, který materiál nasákne vodu nejrychleji. Svůj úsudek zapíší do pracovního listu č. 4 Test materiálů. Učitel by měl žáky upozornit, že všechny materiály jsou vyrobeny z rostlin. Poté žáci vyříznou otvor na vrchní straně krabice a odříznou také její celou čelní stranu. Z každého materiálu ustříhnou stejně dlouhou část. Kusy materiálu protáhnou vrchním otvorem v krabici a přilepí. Dále žáci nalijí inkoust do plastové misky a vloží ji do krabice tak, aby se každý materiál dotýkal inkoustu. To umožní nasáknutí materiálů inkoustem. Materiály nechají v inkoustu namočeny 5 minut. Nakonec žáci změří délku vsaku u odlišných materiálů a tyto materiály porovnají. Svoje výsledky si zapíší do pracovního listu č. 4. Teacher guide and engineering challenge template 05/04/2012 8

9 Závěrem: Učitel se ptá: Jak je možné, že voda v rostlině stoupá nahoru? Žáci to dokázali dvěma způsoby: pomocí rostliny a materiálu. Jaká síla vede vodu nahoru? Žáci si prohlédnou obrázek v pracovním listě č.4 a učitel vysvětlí příčiny kapilárního vzestupu. Kapilára je velmi tenká trubička. Voda je smáčivá kapalina, lne ke stěnám kapiláry, čímž v omezené míře překoná působení gravitace a proto se hladina zvedá. To se přesně děje i v rostlinách. Rostliny tedy nepotřebují energii, aby vedly vodu i proti působení gravitace. Závěr a zhodnocení: Na konci této lekce budou žáci vědět: Z čeho se rostliny skládají, jakou mají stavbu. Jaké podmínky k životu rostliny potřebují. Kde rostliny přijímají vodu a kam ji transportují. Které materiály umí transportovat vodu stejně jako rostliny. Zdroje potřebné k této lekci: Každý žák dostane: Pracovní list č. 3: Stavba skleníku Pracovní list č.4: Test materiálů Skupina žáků (3-4) dostane: Materiály pro Úkol 2: Přeprava vody v rostlině: Plastová miska Modrý inkoust Dřevěné tyčky (špejle) Čínské zelí Nůžky Materiály pro Úkol 3: Test materiálů: Nůžky Papírová krabice Lepící páska Obvaz Kousky látky Bavlnka Papírový kapesník Vata Kancelářský papír Inkoust nebo potravinářské barvivo Plastová miska Teacher guide and engineering challenge template 05/04/2012 9

10 Lekce Tři Transport vody Čas: 90 minut Kontext lekce V této lekci budou žáci řešit hlavní inženýrský problém. Hlavní výzvou je vytvořit systém, který dovede vodu z rezervoáru k rostlině. Žáci budou postupovat dle inženýrského procesu, nejprve teoreticky naplánují svoji konstrukci a až po té ji vybudují. Učební materiál Pracovní list č.5: Transport vody Učební úkoly V této lekci se žáci naučí, že: Inženýrský proces se skládá z několika fází Úvod Učitel upozorní žáky, že budou pracovat na hlavním inženýrském úkolu. Prvním zahřívacím úkolem je vytvoření modelu rostliny, který si vypracuje každý žák alespoň jeden. Materiál: Papírový kapesník Brčko Pracovní list č. 5 Transport vody Žáci budou postupovat podle instrukcí, které jsou v pracovním listě č. 5. Každý žák si musí vyrobit alespoň jeden model rostliny. Žáci si vezmou jeden papírový kapesník a z něj oddělí jednu vrstvu (papírové kapesníky se skládají ze tří vrstev). Poté vrstvu přehnou přibližně v jedné čtvrtině a velmi jemně ji srolují.takto se vytvoří model květu. Zbytek se musí srolovat naopak velmi těsně, aby z něj vznikl stonek. Stonek se musí protáhnout zkráceným brčkem, proto musí být dostatečně utažen. Je nezbytné, aby kus kapesníku dole přesahovat brčko, bude sloužit jako model fungování kořene. Hlavní aktivita lekce Aktivita 1: Plánování 5 min Učitel upozorní žáky, že budou nyní pracovat na hlavní inženýrské výzvě. Hlavní úkol je vybudovat konstrukci na transport vody z rezervoáru k modelu rostliny. Teacher guide and engineering challenge template 05/04/

11 Žáci si musí konstrukci nejdříve naplánovat. Při fázi plánování dostanou žáci materiál pro stavbu, ten si mohou na jednu, dvě minuty prohlédnout, zhodnotit a dle toho naplánovat svou konstrukci. Svůj plán žáci načrtnou do pracovního listu č. 5. Aktivita 2: Diskuze Inženýrský proces 5 min Učitel by měl na tomto místě vysvětlit žákům základy inženýrského procesu. Žáci mají v pracovním listě č. 5 diagram, kde mohou žáci vidět fáze inženýrského procesu, učitel by měl žáky na obrázek upozornit. Učitel se zeptá žáků, kterými fázemi si prošli během plánování. To by mělo vést k lepší orientaci v diagramu. Žáci zároveň budou mít představu, které fáze budou následovat. Aktivita 3: Konstrukce hlavního úkolu 45 min Materiál pro aktivitu 3: Konstrukce hlavního úkolu Nůžky Lepící páska Obvaz Kousek textilní látky Bavlněné vlákno Papírový kapesník Vata Kancelářský papír Inkoust nebo potravinářské barvivo Plastová trubka husí krk Plastový kýbl Houba na nádobí 2 ks Alobal Igelitový pytel Teacher guide and engineering challenge template 05/04/

12 Špejle Modelína Toto je část lekce, kde budou žáci budovat svoji vlastní konstrukci na transport vody. První částí je příprava modelu rostliny, který si už žáci vyrobili. Nyní musí vyrobený model připevnit do houby na nádobí, tak, aby stál, houbička simuluje půdu. Žáci mohou pro konstrukci použít všechen materiál, který byl popsán výše. Žáci pracují ve skupinách jako ve druhé lekci. Učitel postaví kýbl na stůl, prozatím prázdný. Vodou ho naplní až na konci hodiny, když žáci skončí práci. Jde hlavně o možnost rozlití vody během konstrukční fáze. Učitel také vodu obarví potravinářským barvivem nebo inkoustem. Učitel musí říct studentům kritéria úspěšné konstrukce, mají je v pracovním listě č. 6. Konstrukce dosahuje od kýble k modelu rostliny, ten je 30 cm daleko. Žádná voda není rozlita kolem. Konstrukce je stabilní a může stát sama. Hlavní kritérium je, že voda se nasákne až do modelu rostliny a ten změní barvu. Závěr lekce Učitel nalije vodu do kýble (nebo to nechá udělat žáky) a obarví ji inkoustem nebo potravinářským barvivem. Žáci nechají konstrukci sáknout vodu do dalšího dne, kdy uvidí, jestli byla jejich práce úspěšná. Učební výstupy Na konci lekce by žáci měli být schopni: Vysvětit fáze inženýrského procesu Popsat jak budovali svoji konstrukci a proč Materiál nutný pro tuto lekci Pracovní list č. 5: Transport vody Papírové kapesníky brčko materiál pro konstrukci: Nůžky Papírová krabice Lepící páska Obvaz Kus textilu Balvněné vlákno Papírové kapesníky Vata Papír Inkoust nebo potravinářské barvivo Plastová trubka husí krk Teacher guide and engineering challenge template 05/04/

13 Plastový kýbl Houba na nádobí Alobal Plastový pytel nebo igelitová taška Špejle Modelína Teacher guide and engineering challenge template 05/04/

14 Lekce čtyři Jak jsme to udělali? Čas na lekci: 45 minut Kontext lekce: Žáci budou v této lekci hodnotit své vybudované konstrukce. V první řadě musí sami rozhodnout, zda úspěšně splnily úkol. Třída bude o konstrukcích vést diskuzi. Materiál: Pracovní list č. 6: Hodnocení Učební úkoly: V této lekci se žáci naučí, že: Každou práci se třeba zhodnotit Vše může být vylepšeno Úvod 5 min Žáci si prohlédnou výsledky své práce z předešlé lekce. Učitel zopakuje kritéria úspěšné konstrukce: Konstrukce dosáhne k rostlině, která je 30 cm vzdálená od kýble. Žádná voda není rozlita kolem. Konstrukce je stabilní a může stát sama. Hlavní kritérium je, že model rostliny změní barvu, tím jak nasákne barevnou vodu. Žáci si zapíší, jak byli úspěšní do pracovního listu č. 6. V pracovním listě mají kritéria připravena, stačí, když je zatrhnou. Hlavní činnost: Aktivita 1: Diskuze Vylepšení 15 min Žáci ustříhnou měřítko, které mají na deskách k pracovním listům nebo si vezmou vlastní pravítko. Jako první úkol změří, jak daleko jejich konstrukce transportovala vodu. Druhý úkol je komplikovanější. Učit žáky vyzve, aby se zamysleli nad možnými zlepšeními jejich konstrukcí. Žáci napíší jejich nápady do pracovního listu č. 6. Žáci si mohou prohlédnout konstrukce dalších skupin a navrhnout zlepšení svým spolužákům. Teacher guide and engineering challenge template 05/04/

15 Aktivita 2: Kreslení Technický nákres 20 min Úkolem je nakreslit jejich konstrukci do pracovního listu č.6, kde je připraven rámeček s měřítkem. Žáci musí svoji konstrukci pečlivě změřit a nakreslit ji v poměru 1 : 3. Smyslem je, aby si zkusili, jak vypadají technické výkresy a jak z nich mohou získat informace a také jak přepočítávat poměry. Závěr lekce Diskuze Shrnutí provede učitel. Třída pracovala pouze na transportu vody, ale zemědělští inženýři pracují na celé řadě jiných problémů, starají se také o stroje a zvířata. Zemědělští inženýři se zabývají komplexně vodou, půdou, prostředím a odpadem. Učební výstupy Na konci lekce by žáci měli být schopni: Vysvětlit pozitivní a negativní aspekty konstrukce Navrhnout možná zlepšení Potřeby pro lekci: Každý žák dostane: Pracovní list č.6 Teacher guide and engineering challenge template 05/04/

16 Přípony 1.1 Přípravná lekce Přípravná lekce: Inženýrství v obálce Čas na tuto lekci záleží na věku žáků. Měl by se pohybovat od 10 do 40 minut. kontext Tato část je společná všem jednotkám. Jejím úkolem je vzbudit zájem a povzbudit přemýšlení o technologiích, významu inženýrských profesí i bojovat proti stereotypům. Žáci by měli poznat, že objekty kolem nich byly vyrobeny pro nějaký účel a technologie, ve svém širokém slova smyslu, je zvolena vzhledem k tomuto účelu. Žáci o tom mohou přemýšlet při diskuzi o tom, jaké problémy technologie řeší. Obsah lekce Žáci se v této lekci naučí, že: Inženýrství řeší technologií určité problémy Výběr technologií záleží na kontextu a dostupném materiálu Úvod Žáci pracují ve skupinách po 4. Každá skupina žáků dostane lepící lístečky. Učitel požádá žáky, aby diskutovali o tom, co mají spojeno s termíny technologie a inženýrství. Jako součást diskuze by měl každý žák napsat na lísteček jednu ideu o tom, co je to technologie. Každá skupina bude po té vyzvána, aby nalepila svoje lístky na hlavní list a vysvětlili třídě svoji volbu. Třída bude na konci lekce vyzvána, aby zrevidovala svoje volby. Hlavní aktivita Aktivitu inženýrství v obálce zahájí učitel tím, že žákům rozdá obálky s předměty. Ve skupinách žáci otevřou obálky, seznámí se s předmětem a přemýšlí, jaký problém tento předmět má řešit. Následující otázky by měli pomoci vést diskuzi: Je tento objekt přírodní nebo vyroben? Z jakého je materiálu? Jak jinak může být použit? Z jakého jiného materiálu by mohl být vyroben? Každá skupina seznámí třídu se svými nápady. Teacher guide and engineering challenge template 05/04/

17 Závěr lekce Učitel vyzve žáky, aby si opět prohlédli lístečky, které psali na začátku hodiny a přemýšleli, co by změnili. Důležitý bod je: Nezáleží na tom jak složitá technologie, ale jde o to, že inženýr musí zvažovat kontext a zdroje. Uvažujte o tom, co inženýři dělají a co je technologie Existuje řada definicí a toto je příležitost přemýšlet o tom, jak jsou věci vyrobeny. Přemýšlejte o tom, jak jsou věci, které denně používáme, vyrobeny. Jakou šíři dovedností musí inženýři používat, aby nalezli řešení. Upozorněte na to, že existuje řada definicí pojmů inženýr a technologie. Učební výstupy Na konci lekce by žáci měli být schopni: Rozpoznat jak je technologie používána, aby řešila problémy každodenního života. Chápat, že technologie závisí na kontextu a dostupném materiálu. Poznat jakou šíři dovedností inženýři používají při hledání řešení. Materiál potřebný pro tuto lekci Obálky A4 s předměty, měli by to být tyto: sešívačka, zip, suchý zip, brýle, obal na vajíčka, lepidlo, nůžky, ořezávátko na tužky, kancelářská svorka, spínací špendlík, kuchyňská škrabka Teacher guide and engineering challenge template 05/04/

18 1.2 Vědecký obsah lekce Tato jednotka je o rostlinách a zemědělském inženýrství. V jednotce se objevuje několik témat o kterých by měl učitel vědět: Růst lidské populace- světová populace roste kontinuálně od velké morové rány v roce Nejvyšší tempo růstu, více než 1,8% ze rok, bylo zaznamenáno během padesátých let dvacátého století a trvalo až do konce 70.let. Vrcholem byl rok 1963, kdy byl růst 2,2%. V roce 2011 byl růst 1,1%, kdy počet narození byl 134 miliónů a úmrtí 56 miliónů. Současné předpovědi odhadují další růst v blízké budoucnosti, třebaže tempo růstu bude klesat. Odhaduje se, že populace dosáhne k 10 miliardám v roce Zemědělské inženýrství- inženýrské odvětví, které aplikuje inženýrství, vědu a technologii na zemědělskou produkci a procesy. Zemědělské inženýrství kombinuje biologii, inženýrské principy a zemědělské principy. Tranport vody v rostlinách- rostliny mají systém pro transport vody, potřebných látek a produktů. Voda s rozpuštěnými minerály je transportována xylémem (dřevem). Druhou částí systému je floém (lýko), které rozvádí po těle rostlin produkty fotosyntézy. Celý tento systém v tzv. cévních svazcích, roste s celou rostlinou, to je dobře známo, protože u stromů, díky tomu, můžeme pozorovat letokruhy. 1.3 Možné problémy s vědeckým obsahem Žáci by mohli mít problém s rozlišením toho, kdo je inženýr, kdo dělník a kdo je vědec. Žáci někdy neznají spojení jídla a rostlin, případně živočichů. Teacher guide and engineering challenge template 05/04/

19 1.4 Slovník pojmů Výnos- udává kolik produktu získá zemědělec z určité plochy půdy. Jako jednotku požívá tunu na hektar. Kořen- obvykle podzemní část rostliny, kterou rostlina získává vodu s minerály, udržuje rostlinu v půdě a má i jiné funkce. Stonek- nadzemní část rostliny, která nese a spojuje všechny ostatní části rostlinného těla List- část rostliny, určená zejména pro fotosyntézu. List může mít řadu dalších funkcí. Květ- část rostliny k rozmnožování Fotosyntéza- proces, který probíhá v zelených částech rostlin. Rostliny přijímají oxid uhličitý z atmosféry, vodu a energii ze slunečního záření. Z nich produkují obecně cukry (z nich staví vlastní pletiva- rostlina roste) a uvolňují kyslík jako odpadní látku. Poznámkarostliny dýchají také a také používají kyslík. Je to důležité zejména v noci, kdy rostliny neuvolňují kyslík. Proto není zdravé spát v nevětrané místnosti s množstvím rostlin. Pletivo- soubor rostlinných buněk, které mají stejnou funkci a tvar. Obdoba živočišné tkáně. Xylem (dřevo)- transportní pletivo, které transportuje vodu s rozpuštěnými minerály do všech částí rostlinného těla. Tento systém nespotřebovává energii. Kapilára- velmi úzká trubička Kapilární elevace- zvýšení hladiny kapaliny v kapiláře. Pokud ponoříme kapiláru do kapaliny, která dobře smáčí stěny kapiláry, lne ke stěnám (voda), hladina v kapiláře se zvýší. 1.5 Seznam materiálu Každá skupina žáků dostane tento materiál: Materiál Lekce Množství Plastová miska 2 2 Inkoust nebo potravinářské barvivo 2,3 5 Špejle 2,3 10 Čínské zelí 2 1 Nůžky 2,3 2 Papírová krabice 2 2 Lepící páska 2,3 2 Obvaz 2,3 3 Kus textilu 2,3 5 Bavlněné vlákno 2,3 3 Balíček papírových kapesníků 2,3 5 Teacher guide and engineering challenge template 05/04/

20 Vata 2,3 2 Brčko 3 5 Plastový kbelík 3 1 Plastová trubka husí krk (průměr 3 cm ) 3 2 metry Papír 2,3 10 Houba 3 5 Alobal 3 1 Plastový pytel nebo igelitová taška 3 3 Modelína 3 2 Teacher guide and engineering challenge template 05/04/

21 Příběh engineer Voda pro rostliny Kapitola jedna: Dlouhá cesta Poslední taška dopadla s hlasitým žuchnutím do rohu pokoje. Honza se narovnal a rozhlédl se kolem sebe. Jeho pokoj, ve kterém strávil celých svých dvanáct let života, najednou vypadal cize. Holý nábytek, žádné hračky v polici nebo na zemi, kde bývaly podstatně častěji, po obrázcích a plakátech, které mýval na stěnách, jen zbytky lepidla. Na to co ho zítra čeká, se těší už skoro rok, ale teď ho přepadla nejistota, jestli to tak opravdu chce. Jenže Honza není povahou kluk, který by se bál zkusit cokoli nového. Vždy když se mu nabídla možnost udělat něco, co ještě nezkoušel, tak to udělal. Občas se díky této vlastnosti dostal do průšvihu, ale stejně tomu příště neodolal. Honza si řekl, že to co zažije, mu závidí všichni jeho kamarádi a spolužáci a kdyby teď toho nějak litoval, byl by pěkný srab, což teda být nechtěl nikdy. Nejlepší bude, když se půjde kouknout, jak jsou na tom ostatní. Honza vyběhl ze svého pokoje a zabouchl za sebou dveře. Nakoukl do pokoje ke své sestře, ta ležela na posteli s počítačem a s někým se opět vybavovala. Sestra Katka to dnes nesla obzvlášť těžce, na první pohled bylo vidět, že celé odpoledne brečí. Neměla bys balit? Zmiz, nemám na tebe čas ani náladu Času máš, koukám dost. Než mu Katka stačila něco říct, Honza utekl, seběhl schody a vešel do obývacího pokoje, tam panoval čilý ruch. Otevřená zavazadla ležela na podlaze, třebaže už to vypadalo, že jsou plná, máma do nich neustále cpala další věci. Táta chodil kolem s dlouhým seznamem a kontroloval, jestli mají všechno. Malá sestra Eva se pokoušela sledovat, co maminka balí, při tom ji některé věci opět vyndávala ze zavazadel. Co ž vedlo k tomu, že táta narazil na nabíječku ležící na podlaze, i když ji měl už odškrtnutou a začal požadovat, aby všechno vybalili a začali znova. Honza se rozhodl, že do toho se nebude míchat a sedl si před televizi. Honza počkal dvě sekundy, až na něj senzor v televizi blikl, že ho zaznamenal. Pak zvedl ruku a začal listovat nabídkou na obrazovce, aby si vybral program. Táta si toho všiml. Dej tam zprávy na šestce, má tam být něco o nás Honza přepnul televizi na zprávy. Zrovna běžela reportáž o nějaké demonstraci, obraz sledoval davy v ulicích s transparenty, pak řady policistů do toho mluvil nějaký muž v uniformě: museli jsme uzavřít dvě čtvrti, demonstranti napadli vozidla s humanitární pomocí. Pracovníci agentury museli uprchnout a nákladní vozy získali nazpět až policisté. Reportérka navázala: Pokud máte zájem, můžete sledovat online přenos z místa demonstrací Na obrazovce se objevilo okno s nabídkou přenosu, ale Honza ho mávnutím poslal pryč.

22 Další zpráva se týkala nedostatku jídla někde na jihu Evropy. Honza místo toho sledoval tátu, jak přepočítává a váží zavazadla. Najednou se v televizi objevila raketa a reportérka začala hlásit veselejší tónem: Start ojedinělého mezinárodního projektu Second Earth bude zítra v 9 hodin ráno. Poslední přípravy probíhají podle plánu Honza zavolal na tátu: Už je to o nás Táta všeho nechal a šel si sednout k Honzovi: Těšíš se? Bude to super. Tolik let práce a už zítra to začne. Dneska asi neusnu. Reportáž v televizi zatím začala, objevil se usměvavý reportér, za ním byly vidět obrovské motory. Kolem postávala spousta dalších reportérů, kteří hlásili na své stanice. Reportér kývl hlavou a začal svůj proslov: Dobrý večer ze stanice, kde už zítra dojde k historické události. Odsud se vznese raketa, která ponese celé rodiny prvních kolonistů k planetě Gemini PX Tito první pionýři vybudují základnu, která bude plně soběstačná a nezávislá na naší Zemi. Pokud vše půjde hladce budou ji následovat další. Už nyní lidstvo zná několik desítek planet, kde by mohly fungovat další základny. Celý personál zde už provádí pouze kontroly všech systémů, ke startu je vše připraveno v nejlepším pořádku. Pokračovala slečna ve studiu: Děkujeme. Náš reportér bude samozřejmě zítřejší start komentovat a vy ho na našem kanálu, můžete sledovat v přímém přenosu také. Zde ve studiu máme zástupce Evropské unie pro vědu Maxmiliana Voglera. Dobrý den. Maxmilian Vogler, vysoký muž ve středních letech se usmál do kamery: Dobrý večer Reportérka hned na něj začala chrlit: Mezi veřejností i mezi politiky se stále diskutuje o smyslu této mise. Mnozí namítají, že vynaložené prostředky jsou příliš vysoké na to, aby se výprava vyplatila. Co si o těchto argumentech myslíte vy? Zástupce EU, jen zavrtěl hlavou, na tuto otázku už odpovídal tolikrát, že by to ani nespočítal: Rád bych hned na úvod řekl, že zde děláme významný krok pro naši budoucnost. Bavíme se zde o vědeckém pokroku, proto na to nemůžeme koukat jen z ekonomického hlediska. Víte přibližně jaký je počet obyvatel Země? aniž by počkal na odpověď, plynule pokračoval: Zde je graf vývoje počtu lidí na naší planetě. Velmi známá křivka, všimněte si prudkého růstu od období průmyslové revoluce, který v podstatě trvá dodnes. Musím uznat, že lidstvo se poučilo a rychlost růstu klesá. Přes to všechno je situace na Zemi neudržitelná. Tato mise je počátek našeho snažení přežít a to stojí za všechny peníze. Táta vypnul televizi: To má pravdu, co? Honza pokrčil rameny: Asi jo. Řekl to rychle, aby ji nepustil ke slovu. Jo to je fakt. Tak běž spát.zítra bude dlouhý den, ale určitě si ho budeš pamatovat zbytek života. Tak ať si odpočatý. Dobrou noc Dobrou noc I když mu táta radil, aby se dobře vyspal, nedočkavost, s jakou se Honza těšil na zítra, mu dlouho nedovolila usnout. Dokola si představoval, jaký bude start, až konečně usnul. Honzův poslední spánek na Zemi.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

VÍŠ, CO JE TO BANKA?

VÍŠ, CO JE TO BANKA? VÍŠ, CO JE TO BANKA? Plán vyučovací hodiny (č. 5) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Víš, co je to banka? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY:

Více

01 Báječné místo pro život Metodický list

01 Báječné místo pro život Metodický list Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech Asociace pedagogů základního školství České republiky www.vcele.eu 01 Báječné místo pro

Více

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc Projekt pro školu Naše planeta potřebuje pomoc Nezáleží na tom, ve které části světa žijete, stačí poslouchat zprávy nebo číst noviny, abyste si uvědomili, že naše planeta je v nebezpečí. Znečištěná voda,

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

PRACOVNÍ LIST POP č. 1 pro nadprůměrné dítě v mateřské škole, M. Kaslová

PRACOVNÍ LIST POP č. 1 pro nadprůměrné dítě v mateřské škole, M. Kaslová Předmatematické aktivity se zaměřením na rozvoj prostorové orientace a představivosti (D10) PRACOVNÍ LIST POP č. 1 pro nadprůměrné dítě v mateřské škole, M. Kaslová Pomůcky: obrázky jsou budˇ nakreslení

Více

Zavedení kvadratické funkce

Zavedení kvadratické funkce Předmět: Matematika Doporučený ročník: 2 Vazba na ŠVP: Funkce Cíle Odvození grafu - paraboly Uvědomění, kde se s kvadratickou funkcí setkáváme ve světě kolem nás Stručná anotace Celohodinová aktivita,

Více

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí A) ÚVOD Téma: Ovoce a zelenina Mezioborové vztahy: - pracovní vyučování pomocí plastelíny se pokusí vymodelovat různé druhy ovoce a zeleniny, pracuje s různými materiály, dodržuje bezpečnost při práci

Více

První část. Nauč se tvořit. p sto. r vé. aňá. m sky

První část. Nauč se tvořit. p sto. r vé. aňá. m sky První část Nauč se tvořit r vé p sto m sky aňá Postupy SoumĚrnost Přehni papír napůl. Nakresli na něj libovolný tvar končící na přehybu a vystřihni ho. Až vystřižený papír narovnáš, uvidíš, že máš dva

Více

Tekutý sendvič. Jak pokus probíhá 1. Nalijte do lahve stejné množství oleje a vody. 2. Uzavřete láhev a obsah důkladně protřepejte.

Tekutý sendvič. Jak pokus probíhá 1. Nalijte do lahve stejné množství oleje a vody. 2. Uzavřete láhev a obsah důkladně protřepejte. Tekutý sendvič Mnoho kapalin se podobá vodě a lze je s ní snadno míchat. Stejně tak ale najdeme kapaliny, u kterých to není možné. Jednou z nich je olej. Potřebné vybavení: voda (obarvená inkoustem), olej,

Více

Netradiční měření délky

Netradiční měření délky Netradiční měření délky Očekávané výstupy dle RVP ZV: změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa Předmět: Fyzika Učivo: měření fyzikální veličiny

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou SVĚTLO Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou nám mnoho informací o věcech kolem nás. Vlastnosti světla mohou být ukázány na celé řadě zajímavých pokusů. Uvidíš svíčku?

Více

Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ "Rozhodování o domácím mazlíčkovi"

Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ Rozhodování o domácím mazlíčkovi Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ "Rozhodování o domácím mazlíčkovi" Anotace Lekce představuje jednu z možností, jak integrovat zvolené téma do hodiny čtení a propojit práci s textem

Více

Ahoj kamarádi, jste p emýšleli o tom, jestli ti dva povedení kokrhelové a trumberové, Tomáš a Jirka, nakonec do toho auta nastoupili?

Ahoj kamarádi, jste p emýšleli o tom, jestli ti dva povedení kokrhelové a trumberové, Tomáš a Jirka, nakonec do toho auta nastoupili? Ahoj kamarádi, určitě jste přemýšleli o tom, jestli ti dva povedení kokrhelové a trumberové, Tomáš a Jirka, nakonec do toho auta nastoupili? Jestli uvěřili tomu podivnému a podezřelému chlapíkovi a sedli

Více

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století Mediální výchova Mediální výchova seznamuje žáky s principy fungování médií. Mediální gramotnost lze chápat jako schopnost zkoumat a analyzovat informace,

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Odpady a jejich tvůrčí využití

Odpady a jejich tvůrčí využití Odpady a jejich tvůrčí využití Jak si představujete tvůrčí využití odpadů? Snímek 2 Takto asi ne (-: Snímek 3 a 4 Naše odpady umí využít rostliny i živočichové. Snímek 5 Organismus si z prostředí něco

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Název: Jím, tedy jsem

Název: Jím, tedy jsem Název: Jím, tedy jsem Výukové materiály Téma: Potraviny rostlinného původu Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Výživa a zdraví Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 2. 5. třída Doba

Více

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná VESMÍR za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná vznikají první atomy, jako první se tvoří atomy vodíku HVĚZDY první hvězdy

Více

Téma: Cesta na planetu Hula hula

Téma: Cesta na planetu Hula hula Téma: Cesta na planetu Hula hula Věk žáků: 5. ročník (10-11 let) Doba trvání: 7 vyučovacích hodin Se žáky pátého ročníku jsme se rozhodli vycestovat na planetu Hula hula a cestou na tuto planetu zdolávat

Více

MÁME DOMA VYŠŠÍ PŘÍJMY NEŽ VÝDAJE, CO TEĎ S NIMI?

MÁME DOMA VYŠŠÍ PŘÍJMY NEŽ VÝDAJE, CO TEĎ S NIMI? MÁME DOMA VYŠŠÍ PŘÍJMY NEŽ VÝDAJE, CO TEĎ S NIMI? Plán vyučovací hodiny (č. 3) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Máme doma vyšší příjmy než výdaje, co teď s nimi? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6.

Více

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE Test 4 (lekce 10, 11, 12).../ze 100 bodů 1. Poslouchejte text. Zatrhněte, co je/není pravda. 8 bodů 1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE 2. Jana měla špatnou dovolenou. ANO NE 3.

Více

Projekt Malý zahradník Téma: Koloběh v přírodě

Projekt Malý zahradník Téma: Koloběh v přírodě Projekt Malý zahradník. Cílem projektu je, mimo jiné, i vytvořit zahrady plné podnětů, kde se tvoří, zkoumá, objevuje. Školní zahrada by se v rámci projektu měla stát místem s bohatou možností výběru činností

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Učíme druhé slovesným způsobům Stručná anotace V této hodině se žáci metodou skládankového učení naučí

Více

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY EKOLOGICKÁ STOPA plocha ekologicky produktivní země, kterou potřebujeme

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Časopis všech chytrých holčiček a kluků Základní školy bratří Fričů v Ondřejově ČASOPIS PĚTILÍSTEK. 8. ročník 2014/2015. 1. stupeň

Časopis všech chytrých holčiček a kluků Základní školy bratří Fričů v Ondřejově ČASOPIS PĚTILÍSTEK. 8. ročník 2014/2015. 1. stupeň Časopis všech chytrých holčiček a kluků Základní školy bratří Fričů v Ondřejově ČASOPIS PĚTILÍSTEK 8. ročník 2014/2015 1. stupeň TÉMA: VesmírTříd 1. A - návštěva planetária v Praze Jednou z komet ve velkém

Více

Jak se v parku narodil dráček

Jak se v parku narodil dráček Jak se v parku narodil dráček Klárka a Matýsek jsou dobří kamarádi. Nejradši chodí ven do parku. Hrají si s dalšími kamarády na schovku SCHOVKA POD DEKOU, na honěnou HONIČKA SE ZÁCHRANOU nebo si jen tak

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

VY_32_INOVACE_ČSRL_VII-1-15. Šablona č. 7, sada č. 1. Vzdělávací oblast. Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor. Místo, kde žijeme.

VY_32_INOVACE_ČSRL_VII-1-15. Šablona č. 7, sada č. 1. Vzdělávací oblast. Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor. Místo, kde žijeme. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme Třídění odpadu Ročník 3. (4.) Anotace Prostřednictvím těchto pracovních

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

PRO NATURALIS. Bambusové podlahy

PRO NATURALIS. Bambusové podlahy RALIS PRO Bambusové podlahy Naše společnost je zde pro ty, kteří chtějí být svým životním stylem a volbou bydlení šetrní k životnímu prostředí. PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ tmavé P+D horizontální, 3-vrstvá, krížená

Více

LAURA LAURA. spol. s r.o. www.laurapraha.cz

LAURA LAURA. spol. s r.o. www.laurapraha.cz LAURA www.laurapraha.cz spol. s r.o. velkoobchod školní, kancelářské a výtvarné potřeby, párty program LAURA SKOLA Pražská Kostelec nad Černými lesy Telefon: Telefax: E-mail: info@laurapraha.cz Internet:

Více

UČÍM SE ŘÍKAT NE Vaše slovo buď ano, ano ne, ne ; co je nad to, je ze zlého.

UČÍM SE ŘÍKAT NE Vaše slovo buď ano, ano ne, ne ; co je nad to, je ze zlého. UČÍM SE ŘÍKAT NE Vaše slovo buď ano, ano ne, ne ; co je nad to, je ze zlého. Pomůcky: pracovní list, DUHA 9/2014 2015. Přivítání Přivítáme se, přeptáme se dětí, jak se jim daří, a rozdáme si pracovní listy

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

Název lekce: Pracovní smlouva

Název lekce: Pracovní smlouva Název lekce: Pracovní smlouva Cíl: Seznámit se s pracovní smlouvou a jejími náležitostmi. Časová dotace: Věková kategorie: 1 vyučovací hodina 9. ročník Pomůcky: pracovní list První zaměstnání (2ks), příběh

Více

Den kdy se vrátí láska k nám

Den kdy se vrátí láska k nám Den kdy se vrátí láska k nám obsazení: Tereza Petra Göbelová Petra Tereza Agelová 1. scéna pohoda Proslov DJ karaoke party hard repertoár Podvod, Holky z naší školky, Pohoda, Den kdy se vrátí láska k nám

Více

Název: Nejznámější chemikálie světa

Název: Nejznámější chemikálie světa Název: Nejznámější chemikálie světa Téma: Destilace Úroveň: střední škola Tematický celek: Praktické aplikace přírodovědných a technických poznatků Výukové materiály Předmět (obor): chemie Doporučený věk

Více

Ostatní; 5% Sušička; 3% Vaření; 4%

Ostatní; 5% Sušička; 3% Vaření; 4% ÚČTY ZA ELEKTŘINU! Cíl(e): Spočítat spotřebu energie elektrických spotřebičů. Porozumět pojmu kwh a jeho výpočet. Podniknout akci na snížení energetické spotřeby. Obecný popis aktivity: My všichni používáme

Více

Habermaaß-hra 4638. Moje první hra Můj den

Habermaaß-hra 4638. Moje první hra Můj den CZ Habermaaß-hra 4638 Moje první hra Můj den Moje první hra Můj den Dvě barevné umísťovací hry pro 1-2 hráče ve věku od 2 let, nebo jedno dítě a dospělého. Autor: Hanna Bachmann Design: Jutta Neundorfer

Více

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

Blok A5 - čistý 10 5 15. Blok A4 - linkovaný 50 20 17 87

Blok A5 - čistý 10 5 15. Blok A4 - linkovaný 50 20 17 87 Název : ČB ČK JH PÍ PT ST TÁ Celkem : Antireflexní krycí fólie do hliníkových rámečků 700x500 mm 5 5 Archivační krabice - papírová 75 mm 10 3 13 Archivační pořadač otevřený 1 1 Bloček poznámkový - lepený

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Slovníček k učebnici Tamburin 1 - pokyny v pracovním sešitě

Slovníček k učebnici Tamburin 1 - pokyny v pracovním sešitě Slovníček k učebnici Tamburin 1 - pokyny v pracovním sešitě 1. lekce Ich und du Já a ty 1. Hry Udělej šipky. 2. Hrajeme si A) Přečti a namaluj obrázek. B) vystřihni a nalep (str.65) C) vystřihni a nalep

Více

Zpracování náslechové hospitace

Zpracování náslechové hospitace Zpracování náslechové hospitace Obor: Informační technologie ve vzdělávání Vypracoval Jan Katriniok Obsah Úvod... 3 Vyučovací hodina matematiky... 4 Přehled... 4 Přípravná fáze vyučovací hodiny... 4 Realizační

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Čítanka pro 4. Ročník, Nová škola. Psací potřeby, nakopírovaný text, učebnice vlastivědy Nová škola pro 4. ročník

Čítanka pro 4. Ročník, Nová škola. Psací potřeby, nakopírovaný text, učebnice vlastivědy Nová škola pro 4. ročník Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_53 Název vzdělávacího materiálu Jak se Mach a Šebestová Jméno

Více

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí 5) Vstupní anketa pro žáky před akcí Vstupní žákovská anketa před projektem proběhne v 9. ročníku na úvod prvního dne po 8. h. po kontrole žáků v jednotlivých zemích, v nižších ročnících na začátku dne.

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

5 žáků s SPU, 2 žáci LMD (poruchy chování) žádný žák s výrazným talentem

5 žáků s SPU, 2 žáci LMD (poruchy chování) žádný žák s výrazným talentem Název lekce (projektu) Práva a povinnosti Škola ZŠ Plaňany Vyučující - autor lekce Mgr. Martina Kvasilová Věková skupina 12 13 let Počet dětí 24 Počet dívek 11 Počet chlapců 13 Charakteristika dětí (děti

Více

Založení blogu (pracovní list)

Založení blogu (pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Označení: EU-Inovace-Inf-7-01 Založení blogu (pracovní list) Předmět: Informatika Cílová skupina: 7. třída Autor: Jana

Více

Internet a autorský zákon (pracovní list)

Internet a autorský zákon (pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Označení: EU-Inovace-Inf-7-04 Předmět: Informatika Cílová skupina: 7. třída Autor: Jana Čejková Časová dotace: 1 vyučovací

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Přípravný kurz - Matematika

Přípravný kurz - Matematika Přípravný kurz - Matematika Téma: Základy statistiky, kombinační úsudek v úlohách Klíčová slova: tabulky, grafy, diagramy Autor: Mlynářová 1 Základy statistiky Statistika je vědní obor, který se zabývá

Více

Přiměřené sebeprosazování Metodický list

Přiměřené sebeprosazování Metodický list Přiměřené sebeprosazování Metodický list skupinová práce - scénky, pochvala a kritika práce s interaktivní tabulí a do sešitů - vhodné věty chvály a kritiky diskuse - umění říct ne, Obecné informace k

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ZŠ SLOVAN slaví 40. výročí ze Slovanu 2013/2014 Třetí číslo k oslavám ZŠ Slovan Pár řádků k zamyšlení..od patnáctileté žákyně naší školy Dětství a dospělost. Co bylo ve škole,

Více

2. Svoje řešení pojmenujte podle čísel zadání úloh: uloha1. sgpbprj uloha4. sgpbprj

2. Svoje řešení pojmenujte podle čísel zadání úloh: uloha1. sgpbprj uloha4. sgpbprj Pokyny: 1. Řešení úloh ukládejte do složky, která se nachází na pracovní ploše počítače. Její název je stejný, jako je kód, který váš tým dostal přidělený (C05, C10 apod.). Řešení, uložené v jiné složce,

Více

ŠPIONÁŽNÍ SADA ŠPIONÁŽNÍ ODZNAK SPECIÁLNÍ AGENT SPECIÁLNÍ AGENT SPECIÁLNÍ AGENT SUPER TAJNÉ OTISKY PRSTŮ KRYCÍ JMÉNO IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO KRYCÍ JMÉNO

ŠPIONÁŽNÍ SADA ŠPIONÁŽNÍ ODZNAK SPECIÁLNÍ AGENT SPECIÁLNÍ AGENT SPECIÁLNÍ AGENT SUPER TAJNÉ OTISKY PRSTŮ KRYCÍ JMÉNO IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO KRYCÍ JMÉNO ŠPIONÁŽNÍ ODZNAK SPECIÁLNÍ AGENT SUPER TAJNÉ OTISKY PRSTŮ PRAVÁ RUKA 1.PALEC 2.UKAZOVÁK 4.PRSTENÍČEK 5.MALÍČEK LEVÁ RUKA KRYCÍ JMÉNO IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO 1.MALÍČEK SPECIÁLNÍ AGENT 2.PRSTENÍČEK 4.UKAZOVÁK

Více

Třída: III. A Vyučující: Mgr. Hana Lipková

Třída: III. A Vyučující: Mgr. Hana Lipková Projekt EduČas příprava na hodinu Datum: 15. 5. 2012 Předmět: ČaS Učivo: Vesmír Třída: III. A Vyučující: Mgr. Hana Lipková Cíle hodiny: Pro žáky: Žák si připomene dosavadní znalosti o vesmíru (úvodní hodina)

Více

METODY PRO IDENTIFIKOVÁNÍ NADANÝCH DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU Materiál PhDr. Lenky Hříbkové, CSc

METODY PRO IDENTIFIKOVÁNÍ NADANÝCH DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU Materiál PhDr. Lenky Hříbkové, CSc METODY PRO IDENTIFIKOVÁNÍ NADANÝCH DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU Materiál PhDr. Lenky Hříbkové, CSc OBLAST KREATIVITY Produkování a realizace originálních a neobvyklých nápadů. Dejte dítěti k dispozici malou

Více

Počet odpovědí: 76. Souhrn. Uveď své pohlaví. Uveď třídu. Dívka 69 91 % Chlapec 7 9 %

Počet odpovědí: 76. Souhrn. Uveď své pohlaví. Uveď třídu. Dívka 69 91 % Chlapec 7 9 % Počet odpovědí: 76 Souhrn Uveď své pohlaví Dívka 69 91 % Chlapec 7 9 % Uveď třídu 1A 10 13 % 1B 8 11 % 2A 11 15 % 3A 10 13 % 3B 14 19 % 4A 13 17 % 4B 9 12 % Měli by přednášku Sex, AIDS, Vztahy slyšet i

Více

Člověk a právo Metodický list

Člověk a právo Metodický list Člověk a právo Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - práva a povinnosti, definice práva, právního vztahu diskuse - význam práv a zákonů podklady pro kopírování Obecné informace k řadě

Více

BUDOUCNOST NAŠLA SVÉ JMÉNO. Všechny výrobky značky GoEco jsou vyrobeny ze 100% přírodního ekologického materiálu.

BUDOUCNOST NAŠLA SVÉ JMÉNO. Všechny výrobky značky GoEco jsou vyrobeny ze 100% přírodního ekologického materiálu. Všechny výrobky značky GoEco jsou vyrobeny ze 10 přírodního ekologického materiálu. BUDOUCNOST NAŠLA SVÉ JMÉNO Nabídka platí do vyprodání zásob nebo do odvolání. ZPĚT K PŘÍRODĚ Všechny výrobky značky GoEco

Více

PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE

PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE Jméno:. Datum:. (6. 9. ročník) ekofarma, intenzivní velkochov Třída: Při dnešní hodině se podíváme na moderní trend v zemědělství, který se pokouší o návrat k tradicím

Více

Báseň Pavla Šruta: Lichožrout

Báseň Pavla Šruta: Lichožrout Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Šablona: I/2 Sada: VY_12_INOVACE_01 VM Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 23 Ověření ve výuce: Předmět: ČJ Třída: III. B Datum: 10.12.2013 Předmět:

Více

Příloha č. 1. Soupis předmětu a počtu kusů dodávky. Kancelářské potřeby a tiskopisy. číslo položky

Příloha č. 1. Soupis předmětu a počtu kusů dodávky. Kancelářské potřeby a tiskopisy. číslo položky Příloha č. 1 Soupis předmětu a počtu kusů dodávky Kancelářské potřeby a tiskopisy číslo položky název položky balení 1 Aktovka s přihrádkami A4, 6 přihrádek, 33,0x24,0x2,7 cm ks 2 Archivační kontejner

Více

... 10) K čemu se tyto tyče používají?... 11) Zakresli do obrázku (uveden níže) kontejnment. 12) Vyjmenuj tři vlastnosti kontejnmentu.

... 10) K čemu se tyto tyče používají?... 11) Zakresli do obrázku (uveden níže) kontejnment. 12) Vyjmenuj tři vlastnosti kontejnmentu. Exkurze pro 1. ročníky Elektrárna a meteorologická stanice Temelín Termíny konání: 3. září 2014 6. A 4. září 2014 2. B 5. září 2014 2. C Označení jednotlivých tříd odpovídá školnímu roku 2014/2015. Cíle

Více

Centrum čtení LETÍME DO VESMÍRU

Centrum čtení LETÍME DO VESMÍRU Centrum čtení 1. Rozdělte se do dvojic. Každá dvojice si vezme jeden list Život na Marsu? Posuďte sami! a půjde si někam na chodbu, kde je nikdo nebude rušit. Jeden z dvojice bude představovat Anču Zíravou,

Více

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude.

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude. Leksjon 5 5.1.1. Gjør om til negative konstateringer. To je škola. To není škola. 1. To je kostel. 2. Tohle jsou továrny. 3. To byla nemocnice. 4. Tohleto bude silnice. 5. Tohle jsou čtverce. 6. To byl

Více

Umění učit se. Bc. Alena Kozubová

Umění učit se. Bc. Alena Kozubová Umění učit se Bc. Alena Kozubová Soustředění Pokud se chcete soustředit na nějaký text, nejprve se musíte naučit soustředit sami na své tělo. Udělejte si ve svém pohodlí takový maličký autogenní trénink.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! Ty, spolu se skoro sedmi miliardami lidí, žiješ na planetě Zemi. Ale kolem nás existuje ještě celý vesmír. ZEMĚ A JEJÍ OKOLÍ Lidé na Zemi vždy

Více

NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku 1. Jaký tvar mají značky zákazové? 2. Jaký tvar mají značky výstražné? Na něco upozorňující? 3.

NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku 1. Jaký tvar mají značky zákazové? 2. Jaký tvar mají značky výstražné? Na něco upozorňující? 3. NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku 1. Jaký tvar mají značky zákazové? 2. Jaký tvar mají značky výstražné? Na něco upozorňující? 3. Jaký tvar mají značky informující? 4. Nakresli značku Dej

Více

Velikonoční vajíčko-vstaváček

Velikonoční vajíčko-vstaváček -vstaváček - vyfouknuté vajíčko - plastelína (karton) na vajíčka - noviny - plastiková konvička - voda - sádra - klacík na rozmíchání sádry - hadřík nebo kuchyňsky - tempery papír - štětec - sklenka s

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Fantazie a realita Žáci určují, zda je příběh nebo konkrétní informace v něm fantazie nebo realita.

Fantazie a realita Žáci určují, zda je příběh nebo konkrétní informace v něm fantazie nebo realita. Tý 11 Žáci určují, zda je příběh nebo konkrétní informace v něm fantazie nebo realita. 1 2 3 4 5 Řekněte: Tento týden budeme určovat rozdíl mezi tím, co je smyšlené, a tím, co se může opravdu stát. Tomu,

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Pomoc druhým Časový rozsah lekce Dvě ihned navazující hodiny Věková skupina (ročník) 1.třída

Více

KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany

KAMIONEM PO EVROPĚ Kdo si hraje, nezlobí! Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany OBSAH HRY: 1. Herní plán 2. Kamiony z moduritu - 6 ks. 3. Karty

Více

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Pracovní sešit - krok za krokem Renata Králová Petr Zeman Co je to webinář? Webinář je seminář prostřednictvím internetu. Slouží především k představení vašich

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Pastelky. Techniky kreslení

Pastelky. Techniky kreslení Pastelky Techniky kreslení Co je to pastelka? Pastelka neboli Pastelová tužka, je zvláštní druh psací potřeby respektive tužky, která umožňuje psát či kreslit barevně. Vyrábí se v celé barevné škále od

Více

Sešity a pomůcky do 1. třídy školní rok 2015/16

Sešity a pomůcky do 1. třídy školní rok 2015/16 Sešity a pomůcky do 1. třídy školní rok 2015/16 Škola zajistí pro žáky balíček s pomůckami: - vodové barvy - kelímek na vodu - barevné papíry A4 20 listů - kulatý štětec č. 8 - dětské nůžky - plochý štětec

Více

VODNÍ VÝZVA. Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE

VODNÍ VÝZVA. Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE VODNÍ VÝZVA Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE Program GLOBE - Téma roku 2013/14 GLOBE Téma roku 2013/2014 V průběhu nadcházejícího školního roku se v

Více

hygiena a bezpečnost pomůcky

hygiena a bezpečnost pomůcky Estetická výchova 1.- 3.ročník str. učivo - témata kompetence žák vytváří jednoduché výrobky z papíru a kartonu hygiena a bezpečnost pomůcky pracuje podle zadaného postupu a využívá pomoc učitele udržuje

Více

INFORMACE PRO ŽÁKY ZŠ Kostelec nad Černými lesy ke vzdělávací službě

INFORMACE PRO ŽÁKY ZŠ Kostelec nad Černými lesy ke vzdělávací službě 1 INFORMACE PRO ŽÁKY ZŠ Kostelec nad Černými lesy ke vzdělávací službě Strana 1 (celkem 8) http://www.pohadkovaskola.cz Pohádková škola je další pomůcka, která ti může pomoci s přípravou do školy. Obsahuje

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

1. VYUČOVACÍ HODINA, V TERÉNU

1. VYUČOVACÍ HODINA, V TERÉNU Green-Down Autor Liběna Dopitová, ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 Vhodné pro věk/třídu 6. ročník Potřebný čas 1 + 1 vyučovací hodina následuje podzimní fenologické měření Green-Down (samostatné pozorování 2 týdně)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Katalog. obalových materiálů

Katalog. obalových materiálů Katalog obalových materiálů Kartonové lepící pásky Nejčastěji používané pásky, slouží většinou k uzavírání kartonů. Dodáváme v rozměrech 12 75 mm x 66 m, v provedení hnědém nebo průhledném. V šířích 25

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

Řešení: Bezenská desítka ZŠ Bezno. Sovy ZŠ Sedlec-Prčice

Řešení: Bezenská desítka ZŠ Bezno. Sovy ZŠ Sedlec-Prčice 3.KOLO 1.úkol výzkumný čtverec a) úkol pro všechny Pomalounku, ale jistě se blíží vánoční období, které v sobě stále ještě nese určité kouzlo, k němuž přispívá i snaha lidí obdarovávat své blízké s cílem,

Více