Základní přehled. Transport vody. Vzdělávací oblast: Celý projekt se vztahuje k vzdělávací oblasti Člověk a příroda ROSTLINY (FLÓRA).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní přehled. Transport vody. Vzdělávací oblast: Celý projekt se vztahuje k vzdělávací oblasti Člověk a příroda ROSTLINY (FLÓRA)."

Transkript

1 Základní přehled Transport vody Navrženo pro žáky: 9 10 let Vzdělávací oblast: Celý projekt se vztahuje k vzdělávací oblasti Člověk a příroda ROSTLINY (FLÓRA). O projektovém vyučování: Projektové vyučování se zabývá oblastí zemědělského inženýrství. Žáci se naučí: odkud pochází naše jídlo. jak jsou důležité rostliny. základní stavbu těla rostlin. co rostliny potřebují k životu. kde rostliny získávají vodu a jakým způsobem ji vedou. jakým způsobem absorbují vodu různé materiály. Projektové vyučování se skládá z těchto výukových bloků: 1. Přípravný blok má za cíl zvýšit povědomí o tom, jakým způsobem zemědělství přispívá k našemu každodennímu životu, i když to nemusí být vždy zjevné. 2. Lekce 1 se zabývá problémem zemědělského inženýrství: Proč lidé potřebují rostliny? Celý příběh je zahájen nástinem důležitého problému nárůst lidské populace.téma se zabývá pokusem o osídlení nové planety co tam lidé budou potřebovat? Tento projekt se zabývá výhradně potravou. Odkud naše jídlo pochází? Kdo řeší všechny problémy související s pěstováním rostlin? 3. V lekci 2 nalezneme otázky týkající se procesu zeměděského inženýrství: jaké potřeby mají rostliny? jakým způsobem je vedena voda v rostlinách? existují nějaké materiály, které vedou vodu stejně jako rostliny? 4. V lekci 3 žáci sami aplikují zemědělský proces a tím se aktivně zapojují do řešení problému. Hlavním úkolem je dopravit vodu ze zásobníku k rostlinám. Žáci nejdříve navrhnou konstrukci pro vedení vody ze zásobníku k rostlinám. Poté budou pracovat ve skupinách. Pro svoji práci budou mít k dispozici různé materiály, nářadí a také PET lahve (bez hrdla) s vodou. 5. Lekce 4 se týká vyhodnocení. Teacher guide and engineering challenge template 05/04/2012 1

2 Učitel a žáci vyhodnocují, jakým způsobem se jim podařilo vyřešit problém pomocí určitého mechanismu zemědělského inženýrství. Byly k vyřešení problému nutné nějaké vědecké znalosti? Studenti zjistí, zdali splnili zadaný úkol. Fungovala jejich konstrukce? Pracovala podle plánu? Učitel i žáci diskutují o jednotlivých konstrukcích, dále o problémech spojených se stavbou. Jsou si stavby něčím podobné? Nakonec proběhne zhodnocení vlastností materiálů. Která konstrukce vede vodu k rostlině nejrychleji a která vodu nejdéle udrží? Propojení s vědou, obsah a podklad: Oblast inženýrství, ke které se celý projekt vztahuje se nazývá zemědělské inženýrství. Vědecký obsah projektu má rozšířit znalosti týkající se flóry. Teacher guide and engineering challenge template 05/04/2012 2

3 Lekce1-4 Lekce 1 Co se budou žáci řešit v lekci 1? Žáci se seznámí s pojmem zemědělský inženýr a obsahem jeho práce. Žáci vymezí základní potřeby, které má člověk, aby mohl někde žít. Žáci budou vyplňovat dva pracovní listy. Čas potřebný pro lekci 1: 45 minut Sumarizace lekce Žáci se v této lekci naučí co je obsahem práce zemědělského inženýra (agronoma). Budou v této části pracovat na pracovním listu č. 1: Co je práce zemědělského inženýra? Druhá část hodiny začne čtením příběhu Voda pro rostliny. Žáci budou číst příběh o chlapci, který cestuje s výpravou na jinou planetu, aby ji osídlili. Tato část lekce je o tom, co lidé potřebují, aby mohli na nové planetě žít. Mimo jiné si budou muset začít pěstovat rostliny, aby měli co jíst. Žáci se naučí, že veškeré jídlo pochází z rostlin. Žáci vypracují pracovní list č. 2: Od rostliny k jídlu. a po té si budou moci s obrázky zahrát pexeso. Materiály pro hodinu Pracovní list č. 1 Co je práce zemědělského inženýra? Pracovní list č. 2 Od rostliny k jídlu. Výstupy V této hodině by se měli žáci naučit, že: Zemědělští inženýři využívají svých znalostí k pěstování rostlin. Veškeré jídlo, které lidé jedí, pochází od rostlin. Lidé nemohou bez rostlin přežít. Úvod Učitel přivítá žáky v inženýrském procesu. Inženýrem může být každý! Hlavní aktivity v lekci: Aktivita 1:Práce s pracovním listem 5 min. Žáci si přečtou první část příběhu Voda pro rostliny až k cvičení číslo 1: Co je práce zemědělského inženýra? Žáci vypracují pracovní list, učitel s nimi po té zkontroluje správné odpovědi.zeptá se jich a žáci napíší správné odpovědi na tabuli. Aktivita 2: Diskuze 10 min Teacher guide and engineering challenge template 05/04/2012 3

4 Žáci pokračují ve čtení příběhu až k cvičení č. 2: Nový domov. Příběh skončil, když si Honza prohlíží základnu. Učitel se žáků zeptá: Co musí lidé na nové planetě mít postaveno, aby tam mohli žít? Učitel nakreslí na tabuli kruh a do něj napíše: Přistávací dok. Dále vede učitel diskuzi, při které mu žáci dávají návrhy, jaké části nebo zařízení musí na základně být. Každý návrh učitel posoudí a nechá je žáka nakreslit na tabuli. Žáci mohou povolit uzdu fantazii a vypracovat podobu základny dle svého uvážení. Na závěr diskuze by na tabuli měl vzniknout přehled částí základny na nové planetě. Několik základních částí by se mělo objevit vždy. Pokud žáky tyto části nenapadnou, musí je učitel navést vhodnými otázkami jako: Jak tam budou lidé dýchat? nebo Na základně jsou i děti, kde se budou učit? apod. Části, na které by se nemělo zapomenout, jsou tyto: elektrárna, dílny, skleník, ubytovací jednotka, škola, vodárna. Vše ostatní záleží na představivosti žáků. Aktivita 3: Význam rostlin Diskuze 10 min Učitel připomene žákům název celé jednotky: Transport vody. Nyní se budou soustředit na skleník. Učitel povede diskuzi s žáky těmito otázkami: K čemu jsou skleníky? (lidé v nich pěstují rostliny) Co je výhodou skleníků oproti běžným polím? (lidé mohou upravit podmínky pro pěstování rostlin) K čemu lidé potřebují rostliny? (veškeré jídlo, které lidé potřebují, pochází z rostlin. Rostliny produkují kyslík, který lidé musí dýchat.) Co když jíme maso? (zvířata na maso jsou krmena rostlinami) Práce s pracovním listem 15 min Žáci spojují na pracovním listě Od rostliny k jídlu potraviny s rostlinami, ze kterých jsou potraviny vyráběny. Učitel po té zkontroluje správné odpovědi. Po té si žáci obrázky z pracovního listu vystříhají a mohou s nimi ve dvojicích hrát pexeso, při kterém si vše zopakují. Závěr lekce Na závěr lekce učitel zopakuje hlavní fakta pomocí otázek: Co je obsahem práce zemědělského inženýra? Proč lidé stavějí skleníky? Proč jsou rostliny pro lidi důležité? Vyjmenujte rostliny, ze kterých se vyrábějí potraviny, které obvykle jíme? Učební výstupy Po lekci 1 by žáci měli být schopni: říct, co dělá zemědělský inženýr definovat co lidé potřebují, aby přežili na jiné planetě říct odkud pochází jídlo Teacher guide and engineering challenge template 05/04/2012 4

5 potřebné zdroje pro lekci 1 Každý žák dostane: Pracovní list 1: Co je práce zemědělského inženýra? Pracovní list 2: Od rostliny k jídlu. Teacher guide and engineering challenge template 05/04/2012 5

6 Lekce č. 2 Co potřebujeme vědět? Délka lekce: 45 minut Souvislosti a podklad: V úvodní lekci se žáci dozvěděli, co všechno potřebují rostliny k životu. Nyní žáci sbírají další informace o rostlinách, které budou potřebovat v této a další lekci. Hlavní náplní druhé části projektového vyučování je pěstování rostlin. Co všechno rostliny potřebují pro svůj další růst a jakým způsobem se o rostliny musí starat lidé? Učební materiály Pracovní list č.3: Stavba skleníku. Materiály pro pokusy: Přeprava vody v rostlině a Zkouška materiálů Pracovní list č.4: Test materiálů Vzdělávací cíle: V této lekci se žáci naučí: Stavbu rostlin Co potřebují rostliny k životu Jakým způsobem dochází k transportu vody v rostlině Které materiály umí transportovat vodu stejně jako rostliny Úvod lekce: Učitel si s žáky zopakuje úvodní lekci, nejlépe formou diskuze. Žáci by měli být schopni zodpovědět tyto otázky: Kdo je hlavní postava příběhu a o čem příběh je. Proč lidé potřebují stavět základnu na nové planetě? Jaké části základny musí mít? K čemu lidé potřebují skleník? Které rostliny jsou využívány pro přípravu jídla, které obvykle jíme? Přehled činností v této lekci: Úkol 1: Práce s pracovním listem č.3 Stavba skleníku 15 minut Žáci budou pracovat s pracovním listem č.3. První část se zabývá těmito úkoly: Z jakých částí se skládají rostliny? Co rostliny přijímají? Teacher guide and engineering challenge template 05/04/2012 6

7 Co s tím, co přijmou, dělají? Učitel se ptá žáků na odpovědi a zároveň je píše na tabuli. Druhá část práce s pracovním listem se zabývá navrhnutím a nakreslením skleníku. Žáci sami navrhnou design skleníku tak, aby dodával rostlinám vše, co potřebují. Úkol 2: Přeprava vody v rostlině. 15 minut Žáci si vyzkouší, jakým způsobem vede rostlina vodu. Učitel nejdříve rozdělí žáky do skupin po třech, maximálně po čtyřech. Potřebný materiál: Plastová miska Modrý inkoust Dřevěné tyčky (špejle) Čínské zelí Nůžky Žáci propíchnou listy čínského zelí pomocí dřevěných tyček nebo špejlí, aby mohly listy samy stát. Poté vloží čínské zelí do plastové misky a zároveň přilijí modrý inkoust tak, aby bylo zelí ponořené v inkoustu. Každá skupina pracuje minimálně s dvěma listy čínského zelí. Žáci musí nechat stát list v inkoustu 10 minut. Po uplynutí 10 minut žáci vyndají listy z plastové misky a začnou je krájet na příčné proužky o síle 2-3 cm směrem od špičky listu. Každý průřez pečlivě zkoumají. Jsou na průřezu viditelné stopy inkoustu? Pokud ne, musí odkrojit další kousek. Podle délky zbylé části listu žáci odhadnou, jak vysoko se inkoust dostal. Doplňující výklad učitele: Rostliny transportují vodu a potřebné látky z půdy tam, kde to nejvíce potřebují. Na rozvod vody a potřebných látek využívají rostliny speciální pletiva, dřevo a lýko. Voda s minerály je transportována xylémem (dřevem). Žáci ho mohou vidět díky barvě inkoustu tohle je důkaz vedení vody v rostlinách. Teacher guide and engineering challenge template 05/04/2012 7

8 Úkol 3: Test materiálů 15 minut Žáci pracují ve stejných skupinách, jako při Úkolu č. 2. Jejich úkolem je otestovat různé materiály, které vedou vodu stejným způsobem jako rostliny. Potřený materiál: Nůžky Papírová krabice Lepící páska Obvaz Textil Bavlnka Papírový kapesník Vata Kancelářský papír Inkoust nebo potravinářské barvivo Plastová miska Pracovní list č.4 Test materiálů Žáci nejdříve pozorují různé druhy materiálů (obvaz, látka, bavlna, papírový kapesník, vlna, papír...) a poté odhadují, který materiál nasákne vodu nejrychleji. Svůj úsudek zapíší do pracovního listu č. 4 Test materiálů. Učitel by měl žáky upozornit, že všechny materiály jsou vyrobeny z rostlin. Poté žáci vyříznou otvor na vrchní straně krabice a odříznou také její celou čelní stranu. Z každého materiálu ustříhnou stejně dlouhou část. Kusy materiálu protáhnou vrchním otvorem v krabici a přilepí. Dále žáci nalijí inkoust do plastové misky a vloží ji do krabice tak, aby se každý materiál dotýkal inkoustu. To umožní nasáknutí materiálů inkoustem. Materiály nechají v inkoustu namočeny 5 minut. Nakonec žáci změří délku vsaku u odlišných materiálů a tyto materiály porovnají. Svoje výsledky si zapíší do pracovního listu č. 4. Teacher guide and engineering challenge template 05/04/2012 8

9 Závěrem: Učitel se ptá: Jak je možné, že voda v rostlině stoupá nahoru? Žáci to dokázali dvěma způsoby: pomocí rostliny a materiálu. Jaká síla vede vodu nahoru? Žáci si prohlédnou obrázek v pracovním listě č.4 a učitel vysvětlí příčiny kapilárního vzestupu. Kapilára je velmi tenká trubička. Voda je smáčivá kapalina, lne ke stěnám kapiláry, čímž v omezené míře překoná působení gravitace a proto se hladina zvedá. To se přesně děje i v rostlinách. Rostliny tedy nepotřebují energii, aby vedly vodu i proti působení gravitace. Závěr a zhodnocení: Na konci této lekce budou žáci vědět: Z čeho se rostliny skládají, jakou mají stavbu. Jaké podmínky k životu rostliny potřebují. Kde rostliny přijímají vodu a kam ji transportují. Které materiály umí transportovat vodu stejně jako rostliny. Zdroje potřebné k této lekci: Každý žák dostane: Pracovní list č. 3: Stavba skleníku Pracovní list č.4: Test materiálů Skupina žáků (3-4) dostane: Materiály pro Úkol 2: Přeprava vody v rostlině: Plastová miska Modrý inkoust Dřevěné tyčky (špejle) Čínské zelí Nůžky Materiály pro Úkol 3: Test materiálů: Nůžky Papírová krabice Lepící páska Obvaz Kousky látky Bavlnka Papírový kapesník Vata Kancelářský papír Inkoust nebo potravinářské barvivo Plastová miska Teacher guide and engineering challenge template 05/04/2012 9

10 Lekce Tři Transport vody Čas: 90 minut Kontext lekce V této lekci budou žáci řešit hlavní inženýrský problém. Hlavní výzvou je vytvořit systém, který dovede vodu z rezervoáru k rostlině. Žáci budou postupovat dle inženýrského procesu, nejprve teoreticky naplánují svoji konstrukci a až po té ji vybudují. Učební materiál Pracovní list č.5: Transport vody Učební úkoly V této lekci se žáci naučí, že: Inženýrský proces se skládá z několika fází Úvod Učitel upozorní žáky, že budou pracovat na hlavním inženýrském úkolu. Prvním zahřívacím úkolem je vytvoření modelu rostliny, který si vypracuje každý žák alespoň jeden. Materiál: Papírový kapesník Brčko Pracovní list č. 5 Transport vody Žáci budou postupovat podle instrukcí, které jsou v pracovním listě č. 5. Každý žák si musí vyrobit alespoň jeden model rostliny. Žáci si vezmou jeden papírový kapesník a z něj oddělí jednu vrstvu (papírové kapesníky se skládají ze tří vrstev). Poté vrstvu přehnou přibližně v jedné čtvrtině a velmi jemně ji srolují.takto se vytvoří model květu. Zbytek se musí srolovat naopak velmi těsně, aby z něj vznikl stonek. Stonek se musí protáhnout zkráceným brčkem, proto musí být dostatečně utažen. Je nezbytné, aby kus kapesníku dole přesahovat brčko, bude sloužit jako model fungování kořene. Hlavní aktivita lekce Aktivita 1: Plánování 5 min Učitel upozorní žáky, že budou nyní pracovat na hlavní inženýrské výzvě. Hlavní úkol je vybudovat konstrukci na transport vody z rezervoáru k modelu rostliny. Teacher guide and engineering challenge template 05/04/

11 Žáci si musí konstrukci nejdříve naplánovat. Při fázi plánování dostanou žáci materiál pro stavbu, ten si mohou na jednu, dvě minuty prohlédnout, zhodnotit a dle toho naplánovat svou konstrukci. Svůj plán žáci načrtnou do pracovního listu č. 5. Aktivita 2: Diskuze Inženýrský proces 5 min Učitel by měl na tomto místě vysvětlit žákům základy inženýrského procesu. Žáci mají v pracovním listě č. 5 diagram, kde mohou žáci vidět fáze inženýrského procesu, učitel by měl žáky na obrázek upozornit. Učitel se zeptá žáků, kterými fázemi si prošli během plánování. To by mělo vést k lepší orientaci v diagramu. Žáci zároveň budou mít představu, které fáze budou následovat. Aktivita 3: Konstrukce hlavního úkolu 45 min Materiál pro aktivitu 3: Konstrukce hlavního úkolu Nůžky Lepící páska Obvaz Kousek textilní látky Bavlněné vlákno Papírový kapesník Vata Kancelářský papír Inkoust nebo potravinářské barvivo Plastová trubka husí krk Plastový kýbl Houba na nádobí 2 ks Alobal Igelitový pytel Teacher guide and engineering challenge template 05/04/

12 Špejle Modelína Toto je část lekce, kde budou žáci budovat svoji vlastní konstrukci na transport vody. První částí je příprava modelu rostliny, který si už žáci vyrobili. Nyní musí vyrobený model připevnit do houby na nádobí, tak, aby stál, houbička simuluje půdu. Žáci mohou pro konstrukci použít všechen materiál, který byl popsán výše. Žáci pracují ve skupinách jako ve druhé lekci. Učitel postaví kýbl na stůl, prozatím prázdný. Vodou ho naplní až na konci hodiny, když žáci skončí práci. Jde hlavně o možnost rozlití vody během konstrukční fáze. Učitel také vodu obarví potravinářským barvivem nebo inkoustem. Učitel musí říct studentům kritéria úspěšné konstrukce, mají je v pracovním listě č. 6. Konstrukce dosahuje od kýble k modelu rostliny, ten je 30 cm daleko. Žádná voda není rozlita kolem. Konstrukce je stabilní a může stát sama. Hlavní kritérium je, že voda se nasákne až do modelu rostliny a ten změní barvu. Závěr lekce Učitel nalije vodu do kýble (nebo to nechá udělat žáky) a obarví ji inkoustem nebo potravinářským barvivem. Žáci nechají konstrukci sáknout vodu do dalšího dne, kdy uvidí, jestli byla jejich práce úspěšná. Učební výstupy Na konci lekce by žáci měli být schopni: Vysvětit fáze inženýrského procesu Popsat jak budovali svoji konstrukci a proč Materiál nutný pro tuto lekci Pracovní list č. 5: Transport vody Papírové kapesníky brčko materiál pro konstrukci: Nůžky Papírová krabice Lepící páska Obvaz Kus textilu Balvněné vlákno Papírové kapesníky Vata Papír Inkoust nebo potravinářské barvivo Plastová trubka husí krk Teacher guide and engineering challenge template 05/04/

13 Plastový kýbl Houba na nádobí Alobal Plastový pytel nebo igelitová taška Špejle Modelína Teacher guide and engineering challenge template 05/04/

14 Lekce čtyři Jak jsme to udělali? Čas na lekci: 45 minut Kontext lekce: Žáci budou v této lekci hodnotit své vybudované konstrukce. V první řadě musí sami rozhodnout, zda úspěšně splnily úkol. Třída bude o konstrukcích vést diskuzi. Materiál: Pracovní list č. 6: Hodnocení Učební úkoly: V této lekci se žáci naučí, že: Každou práci se třeba zhodnotit Vše může být vylepšeno Úvod 5 min Žáci si prohlédnou výsledky své práce z předešlé lekce. Učitel zopakuje kritéria úspěšné konstrukce: Konstrukce dosáhne k rostlině, která je 30 cm vzdálená od kýble. Žádná voda není rozlita kolem. Konstrukce je stabilní a může stát sama. Hlavní kritérium je, že model rostliny změní barvu, tím jak nasákne barevnou vodu. Žáci si zapíší, jak byli úspěšní do pracovního listu č. 6. V pracovním listě mají kritéria připravena, stačí, když je zatrhnou. Hlavní činnost: Aktivita 1: Diskuze Vylepšení 15 min Žáci ustříhnou měřítko, které mají na deskách k pracovním listům nebo si vezmou vlastní pravítko. Jako první úkol změří, jak daleko jejich konstrukce transportovala vodu. Druhý úkol je komplikovanější. Učit žáky vyzve, aby se zamysleli nad možnými zlepšeními jejich konstrukcí. Žáci napíší jejich nápady do pracovního listu č. 6. Žáci si mohou prohlédnout konstrukce dalších skupin a navrhnout zlepšení svým spolužákům. Teacher guide and engineering challenge template 05/04/

15 Aktivita 2: Kreslení Technický nákres 20 min Úkolem je nakreslit jejich konstrukci do pracovního listu č.6, kde je připraven rámeček s měřítkem. Žáci musí svoji konstrukci pečlivě změřit a nakreslit ji v poměru 1 : 3. Smyslem je, aby si zkusili, jak vypadají technické výkresy a jak z nich mohou získat informace a také jak přepočítávat poměry. Závěr lekce Diskuze Shrnutí provede učitel. Třída pracovala pouze na transportu vody, ale zemědělští inženýři pracují na celé řadě jiných problémů, starají se také o stroje a zvířata. Zemědělští inženýři se zabývají komplexně vodou, půdou, prostředím a odpadem. Učební výstupy Na konci lekce by žáci měli být schopni: Vysvětlit pozitivní a negativní aspekty konstrukce Navrhnout možná zlepšení Potřeby pro lekci: Každý žák dostane: Pracovní list č.6 Teacher guide and engineering challenge template 05/04/

16 Přípony 1.1 Přípravná lekce Přípravná lekce: Inženýrství v obálce Čas na tuto lekci záleží na věku žáků. Měl by se pohybovat od 10 do 40 minut. kontext Tato část je společná všem jednotkám. Jejím úkolem je vzbudit zájem a povzbudit přemýšlení o technologiích, významu inženýrských profesí i bojovat proti stereotypům. Žáci by měli poznat, že objekty kolem nich byly vyrobeny pro nějaký účel a technologie, ve svém širokém slova smyslu, je zvolena vzhledem k tomuto účelu. Žáci o tom mohou přemýšlet při diskuzi o tom, jaké problémy technologie řeší. Obsah lekce Žáci se v této lekci naučí, že: Inženýrství řeší technologií určité problémy Výběr technologií záleží na kontextu a dostupném materiálu Úvod Žáci pracují ve skupinách po 4. Každá skupina žáků dostane lepící lístečky. Učitel požádá žáky, aby diskutovali o tom, co mají spojeno s termíny technologie a inženýrství. Jako součást diskuze by měl každý žák napsat na lísteček jednu ideu o tom, co je to technologie. Každá skupina bude po té vyzvána, aby nalepila svoje lístky na hlavní list a vysvětlili třídě svoji volbu. Třída bude na konci lekce vyzvána, aby zrevidovala svoje volby. Hlavní aktivita Aktivitu inženýrství v obálce zahájí učitel tím, že žákům rozdá obálky s předměty. Ve skupinách žáci otevřou obálky, seznámí se s předmětem a přemýšlí, jaký problém tento předmět má řešit. Následující otázky by měli pomoci vést diskuzi: Je tento objekt přírodní nebo vyroben? Z jakého je materiálu? Jak jinak může být použit? Z jakého jiného materiálu by mohl být vyroben? Každá skupina seznámí třídu se svými nápady. Teacher guide and engineering challenge template 05/04/

17 Závěr lekce Učitel vyzve žáky, aby si opět prohlédli lístečky, které psali na začátku hodiny a přemýšleli, co by změnili. Důležitý bod je: Nezáleží na tom jak složitá technologie, ale jde o to, že inženýr musí zvažovat kontext a zdroje. Uvažujte o tom, co inženýři dělají a co je technologie Existuje řada definicí a toto je příležitost přemýšlet o tom, jak jsou věci vyrobeny. Přemýšlejte o tom, jak jsou věci, které denně používáme, vyrobeny. Jakou šíři dovedností musí inženýři používat, aby nalezli řešení. Upozorněte na to, že existuje řada definicí pojmů inženýr a technologie. Učební výstupy Na konci lekce by žáci měli být schopni: Rozpoznat jak je technologie používána, aby řešila problémy každodenního života. Chápat, že technologie závisí na kontextu a dostupném materiálu. Poznat jakou šíři dovedností inženýři používají při hledání řešení. Materiál potřebný pro tuto lekci Obálky A4 s předměty, měli by to být tyto: sešívačka, zip, suchý zip, brýle, obal na vajíčka, lepidlo, nůžky, ořezávátko na tužky, kancelářská svorka, spínací špendlík, kuchyňská škrabka Teacher guide and engineering challenge template 05/04/

18 1.2 Vědecký obsah lekce Tato jednotka je o rostlinách a zemědělském inženýrství. V jednotce se objevuje několik témat o kterých by měl učitel vědět: Růst lidské populace- světová populace roste kontinuálně od velké morové rány v roce Nejvyšší tempo růstu, více než 1,8% ze rok, bylo zaznamenáno během padesátých let dvacátého století a trvalo až do konce 70.let. Vrcholem byl rok 1963, kdy byl růst 2,2%. V roce 2011 byl růst 1,1%, kdy počet narození byl 134 miliónů a úmrtí 56 miliónů. Současné předpovědi odhadují další růst v blízké budoucnosti, třebaže tempo růstu bude klesat. Odhaduje se, že populace dosáhne k 10 miliardám v roce Zemědělské inženýrství- inženýrské odvětví, které aplikuje inženýrství, vědu a technologii na zemědělskou produkci a procesy. Zemědělské inženýrství kombinuje biologii, inženýrské principy a zemědělské principy. Tranport vody v rostlinách- rostliny mají systém pro transport vody, potřebných látek a produktů. Voda s rozpuštěnými minerály je transportována xylémem (dřevem). Druhou částí systému je floém (lýko), které rozvádí po těle rostlin produkty fotosyntézy. Celý tento systém v tzv. cévních svazcích, roste s celou rostlinou, to je dobře známo, protože u stromů, díky tomu, můžeme pozorovat letokruhy. 1.3 Možné problémy s vědeckým obsahem Žáci by mohli mít problém s rozlišením toho, kdo je inženýr, kdo dělník a kdo je vědec. Žáci někdy neznají spojení jídla a rostlin, případně živočichů. Teacher guide and engineering challenge template 05/04/

19 1.4 Slovník pojmů Výnos- udává kolik produktu získá zemědělec z určité plochy půdy. Jako jednotku požívá tunu na hektar. Kořen- obvykle podzemní část rostliny, kterou rostlina získává vodu s minerály, udržuje rostlinu v půdě a má i jiné funkce. Stonek- nadzemní část rostliny, která nese a spojuje všechny ostatní části rostlinného těla List- část rostliny, určená zejména pro fotosyntézu. List může mít řadu dalších funkcí. Květ- část rostliny k rozmnožování Fotosyntéza- proces, který probíhá v zelených částech rostlin. Rostliny přijímají oxid uhličitý z atmosféry, vodu a energii ze slunečního záření. Z nich produkují obecně cukry (z nich staví vlastní pletiva- rostlina roste) a uvolňují kyslík jako odpadní látku. Poznámkarostliny dýchají také a také používají kyslík. Je to důležité zejména v noci, kdy rostliny neuvolňují kyslík. Proto není zdravé spát v nevětrané místnosti s množstvím rostlin. Pletivo- soubor rostlinných buněk, které mají stejnou funkci a tvar. Obdoba živočišné tkáně. Xylem (dřevo)- transportní pletivo, které transportuje vodu s rozpuštěnými minerály do všech částí rostlinného těla. Tento systém nespotřebovává energii. Kapilára- velmi úzká trubička Kapilární elevace- zvýšení hladiny kapaliny v kapiláře. Pokud ponoříme kapiláru do kapaliny, která dobře smáčí stěny kapiláry, lne ke stěnám (voda), hladina v kapiláře se zvýší. 1.5 Seznam materiálu Každá skupina žáků dostane tento materiál: Materiál Lekce Množství Plastová miska 2 2 Inkoust nebo potravinářské barvivo 2,3 5 Špejle 2,3 10 Čínské zelí 2 1 Nůžky 2,3 2 Papírová krabice 2 2 Lepící páska 2,3 2 Obvaz 2,3 3 Kus textilu 2,3 5 Bavlněné vlákno 2,3 3 Balíček papírových kapesníků 2,3 5 Teacher guide and engineering challenge template 05/04/

20 Vata 2,3 2 Brčko 3 5 Plastový kbelík 3 1 Plastová trubka husí krk (průměr 3 cm ) 3 2 metry Papír 2,3 10 Houba 3 5 Alobal 3 1 Plastový pytel nebo igelitová taška 3 3 Modelína 3 2 Teacher guide and engineering challenge template 05/04/

21 Příběh engineer Voda pro rostliny Kapitola jedna: Dlouhá cesta Poslední taška dopadla s hlasitým žuchnutím do rohu pokoje. Honza se narovnal a rozhlédl se kolem sebe. Jeho pokoj, ve kterém strávil celých svých dvanáct let života, najednou vypadal cize. Holý nábytek, žádné hračky v polici nebo na zemi, kde bývaly podstatně častěji, po obrázcích a plakátech, které mýval na stěnách, jen zbytky lepidla. Na to co ho zítra čeká, se těší už skoro rok, ale teď ho přepadla nejistota, jestli to tak opravdu chce. Jenže Honza není povahou kluk, který by se bál zkusit cokoli nového. Vždy když se mu nabídla možnost udělat něco, co ještě nezkoušel, tak to udělal. Občas se díky této vlastnosti dostal do průšvihu, ale stejně tomu příště neodolal. Honza si řekl, že to co zažije, mu závidí všichni jeho kamarádi a spolužáci a kdyby teď toho nějak litoval, byl by pěkný srab, což teda být nechtěl nikdy. Nejlepší bude, když se půjde kouknout, jak jsou na tom ostatní. Honza vyběhl ze svého pokoje a zabouchl za sebou dveře. Nakoukl do pokoje ke své sestře, ta ležela na posteli s počítačem a s někým se opět vybavovala. Sestra Katka to dnes nesla obzvlášť těžce, na první pohled bylo vidět, že celé odpoledne brečí. Neměla bys balit? Zmiz, nemám na tebe čas ani náladu Času máš, koukám dost. Než mu Katka stačila něco říct, Honza utekl, seběhl schody a vešel do obývacího pokoje, tam panoval čilý ruch. Otevřená zavazadla ležela na podlaze, třebaže už to vypadalo, že jsou plná, máma do nich neustále cpala další věci. Táta chodil kolem s dlouhým seznamem a kontroloval, jestli mají všechno. Malá sestra Eva se pokoušela sledovat, co maminka balí, při tom ji některé věci opět vyndávala ze zavazadel. Co ž vedlo k tomu, že táta narazil na nabíječku ležící na podlaze, i když ji měl už odškrtnutou a začal požadovat, aby všechno vybalili a začali znova. Honza se rozhodl, že do toho se nebude míchat a sedl si před televizi. Honza počkal dvě sekundy, až na něj senzor v televizi blikl, že ho zaznamenal. Pak zvedl ruku a začal listovat nabídkou na obrazovce, aby si vybral program. Táta si toho všiml. Dej tam zprávy na šestce, má tam být něco o nás Honza přepnul televizi na zprávy. Zrovna běžela reportáž o nějaké demonstraci, obraz sledoval davy v ulicích s transparenty, pak řady policistů do toho mluvil nějaký muž v uniformě: museli jsme uzavřít dvě čtvrti, demonstranti napadli vozidla s humanitární pomocí. Pracovníci agentury museli uprchnout a nákladní vozy získali nazpět až policisté. Reportérka navázala: Pokud máte zájem, můžete sledovat online přenos z místa demonstrací Na obrazovce se objevilo okno s nabídkou přenosu, ale Honza ho mávnutím poslal pryč.

22 Další zpráva se týkala nedostatku jídla někde na jihu Evropy. Honza místo toho sledoval tátu, jak přepočítává a váží zavazadla. Najednou se v televizi objevila raketa a reportérka začala hlásit veselejší tónem: Start ojedinělého mezinárodního projektu Second Earth bude zítra v 9 hodin ráno. Poslední přípravy probíhají podle plánu Honza zavolal na tátu: Už je to o nás Táta všeho nechal a šel si sednout k Honzovi: Těšíš se? Bude to super. Tolik let práce a už zítra to začne. Dneska asi neusnu. Reportáž v televizi zatím začala, objevil se usměvavý reportér, za ním byly vidět obrovské motory. Kolem postávala spousta dalších reportérů, kteří hlásili na své stanice. Reportér kývl hlavou a začal svůj proslov: Dobrý večer ze stanice, kde už zítra dojde k historické události. Odsud se vznese raketa, která ponese celé rodiny prvních kolonistů k planetě Gemini PX Tito první pionýři vybudují základnu, která bude plně soběstačná a nezávislá na naší Zemi. Pokud vše půjde hladce budou ji následovat další. Už nyní lidstvo zná několik desítek planet, kde by mohly fungovat další základny. Celý personál zde už provádí pouze kontroly všech systémů, ke startu je vše připraveno v nejlepším pořádku. Pokračovala slečna ve studiu: Děkujeme. Náš reportér bude samozřejmě zítřejší start komentovat a vy ho na našem kanálu, můžete sledovat v přímém přenosu také. Zde ve studiu máme zástupce Evropské unie pro vědu Maxmiliana Voglera. Dobrý den. Maxmilian Vogler, vysoký muž ve středních letech se usmál do kamery: Dobrý večer Reportérka hned na něj začala chrlit: Mezi veřejností i mezi politiky se stále diskutuje o smyslu této mise. Mnozí namítají, že vynaložené prostředky jsou příliš vysoké na to, aby se výprava vyplatila. Co si o těchto argumentech myslíte vy? Zástupce EU, jen zavrtěl hlavou, na tuto otázku už odpovídal tolikrát, že by to ani nespočítal: Rád bych hned na úvod řekl, že zde děláme významný krok pro naši budoucnost. Bavíme se zde o vědeckém pokroku, proto na to nemůžeme koukat jen z ekonomického hlediska. Víte přibližně jaký je počet obyvatel Země? aniž by počkal na odpověď, plynule pokračoval: Zde je graf vývoje počtu lidí na naší planetě. Velmi známá křivka, všimněte si prudkého růstu od období průmyslové revoluce, který v podstatě trvá dodnes. Musím uznat, že lidstvo se poučilo a rychlost růstu klesá. Přes to všechno je situace na Zemi neudržitelná. Tato mise je počátek našeho snažení přežít a to stojí za všechny peníze. Táta vypnul televizi: To má pravdu, co? Honza pokrčil rameny: Asi jo. Řekl to rychle, aby ji nepustil ke slovu. Jo to je fakt. Tak běž spát.zítra bude dlouhý den, ale určitě si ho budeš pamatovat zbytek života. Tak ať si odpočatý. Dobrou noc Dobrou noc I když mu táta radil, aby se dobře vyspal, nedočkavost, s jakou se Honza těšil na zítra, mu dlouho nedovolila usnout. Dokola si představoval, jaký bude start, až konečně usnul. Honzův poslední spánek na Zemi.

Transport vody. Člověk a příroda ROSTLINY (FLÓRA) Určeno pro žáky ve věku 9 až 10 let

Transport vody. Člověk a příroda ROSTLINY (FLÓRA) Určeno pro žáky ve věku 9 až 10 let Transport vody Člověk a příroda ROSTLINY (FLÓRA) Určeno pro žáky ve věku 9 až 10 let Obsah Obsah... 2 Přehled projektu... 3 Lekce 1. Co budou žáci řešit v lekci 1?... 5 Aktivita 1:Práce s pracovním listem

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV Pánem svého času Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV Název učební jednotky (téma) Pánem svého času Stručná anotace učební jednotky Učební jednotka nabízí žákům možnost samostatně

Více

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš.

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš. Měsíc Do kluků jídlo doslova padalo. Jednak měli hlad jako vlci, ale také se už nemohli dočkat, až začnou pozorovat. Sotva dojedli poslední sousto, poprosili tatínka, aby jim dalekohled vynesl na zahradu.

Více

Fotosyntéza a dýchání rostlin (laboratorní práce)

Fotosyntéza a dýchání rostlin (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Fotosyntéza a dýchání rostlin (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-Př-03 Předmět: Biologicko-fyzikálně chemická

Více

rukavicemi na Maxe, Frankieho domácího mazlíčka. Ten spal, stočený na konci pohovky. Stejně si myslím, že psi by měli spát v pelechu.

rukavicemi na Maxe, Frankieho domácího mazlíčka. Ten spal, stočený na konci pohovky. Stejně si myslím, že psi by měli spát v pelechu. KAPITOLA 1 Můžeš si kousek poposednout? zeptala se Louisa, když přišla do obýváku. V ruce držela misku brambůrek. Frankie, který seděl na pohovce, se kousek posunul a při skl se na Charlieho. Dál už nemůžu,

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Materiály: Vikev kašubská semena - nějaká suchá a některá mokrá, lupy, plastové lahve (1 ½ nebo 2 litry), vata, pracovní list.

Materiály: Vikev kašubská semena - nějaká suchá a některá mokrá, lupy, plastové lahve (1 ½ nebo 2 litry), vata, pracovní list. 3-5 years Název aktivity: Jak prostředí ovlivňuje růst rostlin? Vzdělávací obsah: Člověk a svět / Biologické vědy Materiály: Vikev kašubská semena - nějaká suchá a některá mokrá, lupy, plastové lahve (1

Více

VÍŠ, CO JE TO BANKA?

VÍŠ, CO JE TO BANKA? VÍŠ, CO JE TO BANKA? Plán vyučovací hodiny (č. 5) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Víš, co je to banka? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY:

Více

Ondřej, mamka a děda Meda se třemi psy

Ondřej, mamka a děda Meda se třemi psy Ondřej, mamka a děda Meda se třemi psy Když bylo Ondřejovi pět a mamka se ho zeptala, co by si přál k narozeninám, okamžitě vyhrkl: Mami, kup mi psa! Ale Ondro, moc dobře víš, že pejsek potřebuje péči,

Více

Vítám Tě na Červené Lhotě!

Vítám Tě na Červené Lhotě! Vítám Tě na Červené Lhotě! Jmenuju se Anton a jsem tu po staletí už komorníkem. Někteří z mých pánů se sice zpočátku podivovali mým způsobům, ale nakonec všichni pochopili, že na vodním zámku si lepšího

Více

ZS1MP_DIVZ Didaktika pro výuku o přírodě a společnosti. Modelová příprava pro výuku ve škole

ZS1MP_DIVZ Didaktika pro výuku o přírodě a společnosti. Modelová příprava pro výuku ve škole ZS1MP_DIVZ Didaktika pro výuku o přírodě a společnosti Modelová příprava pro výuku ve škole Téma: Podmínky pro život rostlin Ročník: III. Podle RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: - Vzdělávací oblasti: Člověk

Více

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Kvíz k vodě 1. Kolik vody zaujímá povrch planety? a) 61% b) 81% c) 71% 2. Jaký je chemický

Více

NĚCO ² JE VE VZDUCHU A STROM TO POTŘEBUJE

NĚCO ² JE VE VZDUCHU A STROM TO POTŘEBUJE ETODIKA NĚCO ² JE VE VZDUCHU A STRO TO POTŘEBUJE 3. 5. třída ZŠ 90 minut Velká myšlenka Ve vzduchu je neviditelný uhlík, který strom dokáže vstřebávat a přeměnit ho ve své zcela hmatatelné tělo listy a

Více

Název aktivity Deník malého poseroutky 1

Název aktivity Deník malého poseroutky 1 Název aktivity Deník malého poseroutky 1 Projekt Čtenář Úroveň čtenáře Čtenář-objevitel Dovednost Popis dovednosti Forma aktivity Časová dotace Zhodnocení textu Žák si všímá, jakým způsobem je text vystavěn,

Více

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna biologie

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna biologie téma: Úvodní praktikum cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika pomůcky: papír, tužka, metodiky pro výuku praktik (názvy cvičení) popis aktivit: seznámení s organizací a tematickou náplní praktik

Více

Téma: žák se seznamuje s úryvky knihy Kuky se vrací, odpovídá na otázky k textu, luští

Téma: žák se seznamuje s úryvky knihy Kuky se vrací, odpovídá na otázky k textu, luští VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_26 Úvodní část seznámení s cílem hodiny -kniha Kuky se vrací Svěrák Jan Hlavní část čtení s porozuměním, vlastní zpracování otázek, luštění křížovek Závěrečná část zpětná

Více

To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď vážně. Pokračovala. Musíte zhubnout, nebo vám začnu předepisovat prášky.

To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď vážně. Pokračovala. Musíte zhubnout, nebo vám začnu předepisovat prášky. Neviditelnost Tomáš Dušek Byl jsem na kontrole. Našli mi v krvi zbytkový alkohol a špatný cholesterol. Ptal jsem se své doktorky, co to znamená. To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

(MALINSKÝ, Zbyněk. Pohádky ze Sluneční ulice. Praha : AMULET, 2000. s. 31) ROZHODNI SE PRO JEDNU VARIANTU.

(MALINSKÝ, Zbyněk. Pohádky ze Sluneční ulice. Praha : AMULET, 2000. s. 31) ROZHODNI SE PRO JEDNU VARIANTU. Pracovní list 8 Malinský, Zbyněk. Pohádky ze Sluneční ulice. Jak popelnice rozkvetla Před panelákem stála popelnice. Zrovna zívla dlouhou chvílí, když se ze dveří vyloudal kluk. Hodil do popelnice napěchovaný

Více

Pohádka Aloise Mikulky O smutném tygrovi

Pohádka Aloise Mikulky O smutném tygrovi Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech EV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Pohádka Aloise Mikulky O smutném tygrovi Stručná anotace učební jednotky V hodině čtení

Více

4. lekce: LESNÍ STUDÁNKY (45 min)

4. lekce: LESNÍ STUDÁNKY (45 min) M 4. lekce: LESNÍ STUDÁNKY (45 min) Poznámka: hodina je upravena podle pracovních listů Les a voda, Sdružení TEREZA, 2004. Žák prozkoumá lesní studánky z různých úhlů pohledu (bude si je představovat,

Více

VÝPRAVA DO NEZNÁMA Dnešní den je pro myší kluky Otíka a Tomíka opravdu výjimečný. Čeká je výprava do neznáma a půjdou úplně, ale úplně sami. Buďte opatrní, nabádal je táta, když se rozcházeli v předsíni

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Pondělí. Den: já svoje čepice!!!

Pondělí. Den: já svoje čepice!!! Den: Pondělí Dnes jsem se rozhodla začít si psát deníček. Už dlouho jsem o tom přemýšlela, ale až dneska se stalo něco, co bych myslím měla sepsat. Ještě pořád jsem trochu v šoku. Vlastně se ještě teď

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda a věděl proč. Levou zadní tlapku měl malou a hubenou, vypadala spíš jako uschlý vrbový lístek než jako pořádná myší noha, a tak si každou cestu musel předem

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

2. Kapitola - Útěk. Kurtis:,,Mě se neptej..." Já:,,A jak ale mohl vzít roha?"

2. Kapitola - Útěk. Kurtis:,,Mě se neptej... Já:,,A jak ale mohl vzít roha? 2. Kapitola - Útěk,,Pink..probuď se!!" Já:,,Ehh...coo?? Nazdar Kurte.." Kurt:,,Pink, máme problém..pamatuješ na toho včerejšího návštěvníka?" Já:,,Na toho se nedá zapomenout...*zíív*" Kurt:,,Výborně..je

Více

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí A) ÚVOD Téma: Ovoce a zelenina Mezioborové vztahy: - pracovní vyučování pomocí plastelíny se pokusí vymodelovat různé druhy ovoce a zeleniny, pracuje s různými materiály, dodržuje bezpečnost při práci

Více

Počet chlapců let

Počet chlapců let Název lekce (projektu) Škola počet dětí Vyučující - autor lekce Stavění věže Základní škola Žákovská, Žákovská 1/ 1006, Havířov 736 01 Daniela Navrátilová Věková skupina Počet dětí Počet dívek Počet chlapců

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest?

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest? Rozhovor s... Zajímá nás i to, co se děje na prvním stupni. Proto jsme vyzpovídali paní učitelku Janásovou a paní učitelku Drštičkovou. Chtěli jsme hlavně vědět, jak se daří jim a jejich prvňáčkům. PANÍ

Více

Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko

Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko e- kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena.

Více

Jakmile Theo odešel ze soudní budovy, vrátil se do reality. Kapitola 15

Jakmile Theo odešel ze soudní budovy, vrátil se do reality. Kapitola 15 Kapitola 15 Jakmile Theo odešel ze soudní budovy, vrátil se do reality. Na chvilku se mu podařilo zapomenout na vlastní problém a ztratit se v potrhlém světě plivající lamy. Slečna Petunie byla bez sebe

Více

Jak Mach a Šebestová vyléčili Kropáčkovi angínu

Jak Mach a Šebestová vyléčili Kropáčkovi angínu Jak Mach a Šebestová vyléčili Kropáčkovi angínu Úkol: Přečtěte text, přiřaďte k jednotlivým odstavcům správné nadpisy.... Jednou ve škole řekla paní učitelka dětem: Děti, zítra půjdeme do ZOO, doneste

Více

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu.

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu. Kapitola 2. ARIA Venku bylo zataženo. Žádná modrá obloha, ani slunce, ani stín. Proto bylo tak zvláštní, když se uprostřed parkoviště před nemocnicí jeden stín objevil. Nejdřív to byla jen taková skvrna,

Více

Josífek byl už opravdový školák,

Josífek byl už opravdový školák, 1 Josífek byl už opravdový školák, prvňáček. Ale hlavně byl zvědavý malý kluk. Stále si něco vymýšlel, občas nerad poslouchal a taky často lhal. Nic nepomohlo, že začal chodit do školy. Nepomohlo, ani

Více

Emilovy skopičiny. 1. kapitola Emilovy narozeniny. 2. kapitola Emilova 250. skopičina. 3. kapitola Jak Emil dostal od Alfreda dřevěného vojáčka

Emilovy skopičiny. 1. kapitola Emilovy narozeniny. 2. kapitola Emilova 250. skopičina. 3. kapitola Jak Emil dostal od Alfreda dřevěného vojáčka Emilovy skopičiny 1. kapitola Emilovy narozeniny Byl jednou jeden kluk, jmenoval se Emil a jeho rodina byla táta, máma, jeho malá sestra Ida a čeledín Alfred. Emilovi bylo 5 let, zítra měl mít narozeniny.

Více

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá-

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá- Soutěž Následujícího dne v šest hodin ráno se Halvar a Vike posilnili několika miskami ovesné polévky, kterou matka Ylva uměla tak výborně vařit, a vydali se k hromadám kamení. Mezi oběma hromadami byl

Více

Pravidla přátelství. Na motivy úspěšného seriálu od Disney Channel

Pravidla přátelství. Na motivy úspěšného seriálu od Disney Channel Pravidla přátelství Na motivy úspěšného seriálu od Disney Channel Original title: Código amistad Copyright 2015 Disney Enterprises, Inc. Vydalo nakladatelství EGMONT ČR, s.r.o., Žirovnická 3124, 106 00

Více

Zuzana Pospíšilová ilustrovala Jana Valentovičová. Výlet do Pekla. čte pro. prv. ňáč. čte pro. prv. ňáč

Zuzana Pospíšilová ilustrovala Jana Valentovičová. Výlet do Pekla. čte pro. prv. ňáč. čte pro. prv. ňáč Zuzana Pospíšilová ilustrovala Jana Valentovičová Výlet do Pekla prv čte pro ky ní ňáč prv čte pro ky ní ňáč Zuzana Pospíšilová ilustrovala Jana Valentovičová Výlet do Pekla Upozornění pro čtenáře a uživatele

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

13 MŮŽE BÝT KOPRETINA MODRÁ?

13 MŮŽE BÝT KOPRETINA MODRÁ? 13 MŮŽE BÝT KOPRETINA MODRÁ? Můžeme změnit barvu květu? Ano. Rostliny svými kořeny přijímají vodu a minerální látky ze země. Když kytku utrhneme a dáme do vázy, tak vodu přijímá stonkem. Voda se z kořenů

Více

ALBATROS MaS ve skole_ _cz.indd :30:45

ALBATROS MaS ve skole_ _cz.indd :30:45 ALBATROS Miloš Macourek Adolf Born Mach a Šebestová ve škole Mach a Šebestová ve škole MILOŠ MACOUREK ADOLF BORN Albatros Miloš Macourek heir, 1982 Illustrations Adolf Born, 1982 ISBN 978-80-00-02867-5

Více

Zavedení kvadratické funkce

Zavedení kvadratické funkce Předmět: Matematika Doporučený ročník: 2 Vazba na ŠVP: Funkce Cíle Odvození grafu - paraboly Uvědomění, kde se s kvadratickou funkcí setkáváme ve světě kolem nás Stručná anotace Celohodinová aktivita,

Více

Habermaaß-hra 5591. Velká vkládačka Na farmě

Habermaaß-hra 5591. Velká vkládačka Na farmě CZ Habermaaß-hra 5591 Velká vkládačka Na farmě Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

NICK A TESLA A ARMÁDA BĚSNÍCÍCH ROBOTŮ

NICK A TESLA A ARMÁDA BĚSNÍCÍCH ROBOTŮ NICK A TESLA A ARMÁDA BĚSNÍCÍCH ROBOTŮ 34 Tesla strýčka přemluvila, aby se cestou domů stavili pro koblihy. Strýček Newt byl ale celou dobu nesoustředěný a zaražený, i když ukusoval svoji koblihu s krémovou

Více

že sem na jih zabloudil letos nějaký orel, aby unikl chladnějším

že sem na jih zabloudil letos nějaký orel, aby unikl chladnějším Kapitola 3 Na farmě vzdálené třicet kilometrů severně od údolí Pastvin draků se Larisa postavila a setřela si pot z čela. Naklonila košík, který držela v ruce, a podívala se na červeňoučké jahody, jež

Více

Seminární práce z Teorie a didaktiky výchovy ke zdraví 2 LIDSKÉ SMYSLY

Seminární práce z Teorie a didaktiky výchovy ke zdraví 2 LIDSKÉ SMYSLY Pedagogická fakulta Brno Seminární práce z Teorie a didaktiky výchovy ke zdraví 2 návrh projektu LIDSKÉ SMYSLY 16. 12. 2009 Pavla Pokorná DiS. 5. ročník, 9. semestr 174166 2009/2010 KS Učitelství pro 1.

Více

něco přišlo. Začali tedy spolu hovořit o všem možném, co je napadlo, nikoliv ale o moři, o ostrově a o muminím

něco přišlo. Začali tedy spolu hovořit o všem možném, co je napadlo, nikoliv ale o moři, o ostrově a o muminím Tak se mi zdá, řekla, tak se mi zdá, že nadešel čas, abychom podnikli nějaký opravdu pěkný výlet. S jídelním košem. A šla rovnou zpátky k majáku, aby se dala do balení. Když maminka sbalila všechno potřebné

Více

Vyhodnocení dotazníků TŘÍDĚNÍ ODPADU VE ŠKOLE

Vyhodnocení dotazníků TŘÍDĚNÍ ODPADU VE ŠKOLE 1. Třídíme papír? Vyhodnocení dotazníků TŘÍDĚNÍ ODPADU VE ŠKOLE Správné odpovědi: ////////////////// 18 celkem Chybné odpovědi: do papíru, do plastu, do popelnice / na chodbě u paní uklízečky / modrý kontejner

Více

Kapitola IV. Mezizemí

Kapitola IV. Mezizemí Kapitola IV. Mezizemí Kapitola IV. * Mezizemí * Brána 95 Známý neznámý Poslední zpráva k vám prý nedorazila celá. Začnu tedy znovu od místa, kdy jsem přišel na to, jak použít klíč k bráně. Vložil jsem

Více

Já hraji na klávesy - N. Matesová

Já hraji na klávesy - N. Matesová L. Šindlerová Já hraji na klávesy - N. Matesová Na klávesy hraju letos poprvé, ale už umím mnoho písniček, například Maličká su, Když jsem jel do Prahy, Vadí nevadí, Okoř a mnoho dalších písniček. Na klávesy

Více

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel 1. stupeň GRAFY Termín dotazníkového šetření: listopad/prosinec 2012 Škola: Základní škola a Mateřská škola Lašťany 373, 78316 Bělkovice - Lašťany počet žáků

Více

01 Báječné místo pro život Metodický list

01 Báječné místo pro život Metodický list Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech Asociace pedagogů základního školství České republiky www.vcele.eu 01 Báječné místo pro

Více

www.robotikmechacek.cz

www.robotikmechacek.cz ISBN 978-80-260-3610-4 (epub) ISBN 978-80-260-3611-1 (PDF) ISBN 978-80-260-3612-8 (MobiPocket) www.robotikmechacek.cz Na webu můžete výhodně koupit také elektronickou či tištěnou verzi prvního dílu knihy

Více

Honzík. dobrodružství v městečku Postýlkov

Honzík. dobrodružství v městečku Postýlkov Honzík a jeho dobrodružství v městečku Postýlkov Je brzy ráno. Sluníčko nakukuje do Honzíkovy ložnice. Honzík leží v posteli a spí. Áááááá Honzík se vzbudí a zívne si. Otočí se na bok. Pak se s úlekem

Více

Průřezové téma - Enviromentální výchova Základní podmínky života - Vzduch

Průřezové téma - Enviromentální výchova Základní podmínky života - Vzduch Průřezové téma - Enviromentální výchova Základní podmínky života - Vzduch Anotace: Prezentace slouží jako výukový materiál k průřezovému tématu EV Základní podmínky života či učivu o neživé přírodě. Jejím

Více

Jak se v parku narodil dráček

Jak se v parku narodil dráček Jak se v parku narodil dráček Klárka a Matýsek jsou dobří kamarádi. Nejradši chodí ven do parku. Hrají si s dalšími kamarády na schovku SCHOVKA POD DEKOU, na honěnou HONIČKA SE ZÁCHRANOU nebo si jen tak

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Učíme druhé slovesným způsobům Stručná anotace V této hodině se žáci metodou skládankového učení naučí

Více

Kapitola z diplomové práce Marie Brázdové: Využití internetu ve výuce matematiky. PedF UK v Praze, 2009. 4 Jedna z aktivit v praxi

Kapitola z diplomové práce Marie Brázdové: Využití internetu ve výuce matematiky. PedF UK v Praze, 2009. 4 Jedna z aktivit v praxi Kapitola z diplomové práce Marie Brázdové: Využití internetu ve výuce matematiky. PedF UK v Praze, 2009. 4 Jedna z aktivit v praxi Pro potřeby této práce jsem pozorovala dvě vyučovací hodiny ve dvou třídách

Více

Co si povídají popelnice v Jesenici

Co si povídají popelnice v Jesenici Co si povídají popelnice v Jesenici Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech EV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Co si povídají popelnice v Jesenici Stručná anotace

Více

Od chvíle, kdy se na ně podívala naposledy, neuplynuly ještě ani dvě minuty. Měla pocit, jako by se ocitla v nějaké časové pasti.

Od chvíle, kdy se na ně podívala naposledy, neuplynuly ještě ani dvě minuty. Měla pocit, jako by se ocitla v nějaké časové pasti. Kapitola 1 Už to máš? zeptala se Olivia Abbottová mámy. Olivii se konečně podařilo přimět tátu, aby si dal pauzu od svého pravidelného úterního maratonu tai-či tím, že mu zatřepala pompony přímo před obličejem,

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

TÝDEN DEN DEN DEN DEN DEN

TÝDEN DEN DEN DEN DEN DEN TÝ 4 určování důležitých informací Když čtenáři určují důležité informace, rozpoznávají, jaký druh textu čtou, a soustředí se na nalezení podstatných myšlenek, událostí nebo detailů v textu. V naučných

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. První sníh. První sníh. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. První sníh. První sníh. Název učební jednotky (téma) První sníh Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) První sníh Stručná anotace učební jednotky Žáci dotvářejí verše v textu První

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

Večer Pufík obcházel záhony modrých růží na zahradě a čekal na Pepíka. Jenže ten měl zpoždění, a tak si Pufík řekl, že mezitím něco napíše do své

Večer Pufík obcházel záhony modrých růží na zahradě a čekal na Pepíka. Jenže ten měl zpoždění, a tak si Pufík řekl, že mezitím něco napíše do své Večer Pufík obcházel záhony modrých růží na zahradě a čekal na Pepíka. Jenže ten měl zpoždění, a tak si Pufík řekl, že mezitím něco napíše do své velké bílé knihy. Napsal několik stránek, ale Pepík pořád

Více

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting Nováčkovská zkouška Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Nováčkovská zkouška, po jejímž složení budeš právoplatně patřit do naší velké skautské rodiny, má čtyři části. V každé narazíš na body a úkoly, v

Více

Netradiční měření délky

Netradiční měření délky Netradiční měření délky Očekávané výstupy dle RVP ZV: změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa Předmět: Fyzika Učivo: měření fyzikální veličiny

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Informační a komunikační technologie: studijní a učební obory Bez příloh

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Informační a komunikační technologie: studijní a učební obory Bez příloh Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vytvořeno 18.6.2013 Určeno pro Přílohy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední

Více

Výuka na dopravním hřišti 23.10. 2015. A. Mašek

Výuka na dopravním hřišti 23.10. 2015. A. Mašek E. Brodníčková Výuka na dopravním hřišti 23.10. 2015 A. Mašek Náš Pavlík č. 2 říjen 2015 Vydává ZŠ Pavlíkov, okres Rakovník s dětskou redakční radou pod vedením p. ředitele P. Šilera. Tel.: 313 533 756,

Více

Vzduch víc než nic 9-11. Author: Christian Bertsch. Mat. years. Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Fyzika

Vzduch víc než nic 9-11. Author: Christian Bertsch. Mat. years. Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Fyzika 9-11 years Mat Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Fyzika Klíčové pojmy: Hustota pevných látek a kapalin Cílová věková skupina: 9-11 let Délka aktivity: 2 hodiny Shrnutí: Žáci si mají osvojit poznatek,

Více

Činnosti obvyklé pro podvečer. S dítětem si povídáme o obvyklých činnostech pro tuto dobu.

Činnosti obvyklé pro podvečer. S dítětem si povídáme o obvyklých činnostech pro tuto dobu. Jejda, copak to je za cestu? podivil se Pavlík, sotva dojedl svačinu a uviděl před sebou strmou cestu stoupající vzhůru. Tudy půjdeme, ujistil všechny přítomné tatínek. Tak to máme celý zbytek dopoledne

Více

ČTVRTÁ ITERACE. Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM

ČTVRTÁ ITERACE. Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM ČTVRTÁ ITERACE Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM HLAVNÍ CESTA Do střechy elektromobilu bubnoval déšť. Tim cítil, jak ho brýle pro noční vidění nepříjemně tlačí do čela.

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

LAURA MARX FITZGERALDOVÁ

LAURA MARX FITZGERALDOVÁ LAURA MARX FITZGERALDOVÁ Poklekl ke mně a rukama zacákanýma od barev sevřel má ramena. Není kouzelná. Je dost těžké tuhle sklenici naplnit. Je těžké ty peníze vydělat a ještě těžší je uchovat. Přesunul

Více

Seminární práce ZAJÍMAVÁ POMŮCKA

Seminární práce ZAJÍMAVÁ POMŮCKA Seminární práce ZAJÍMAVÁ POMŮCKA do předmětu MSBK_PPS/03 Praktikum k poznávání přírody a společnosti UČO: 425525 jméno: Cejpková Hana akademický rok 2013/2014 1. Název a fotografie pomůcky: Hlemýžď zahradní

Více

Petra Soukupová. K moři

Petra Soukupová. K moři Petra Soukupová K moři Brno 2011 Petra Soukupová, 2007 Host vydavatelství, s. r. o., 2007, 2011 (elektronické vydání) ISBN 978 80 7294 420 0 Rodičům PETROVY DVĚ ŽENY 1/ Petr a Magda se potkávají Magda

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Poznávání lidí. Poznávání lidí. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Poznávání lidí. Poznávání lidí. Název učební jednotky (téma) Poznávání lidí Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Poznávání lidí Stručná anotace učební jednotky Jedná se o hodinu, ve které

Více

Kanada. Když jsem se v roce 2002 začal zabývat stavbou dalšího. pod Třemšínem. na návštěvě v roubence

Kanada. Když jsem se v roce 2002 začal zabývat stavbou dalšího. pod Třemšínem. na návštěvě v roubence na návštěvě v roubence Kanada pod Třemšínem Josef rozhodně není nezkušený stavebník postavil už několik rodinných domů, dřevostavba, do které nás pozval, je zatím jeho poslední prací. Ačkoliv se příjemný

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

Výroba trpasličích fousů

Výroba trpasličích fousů Výroba trpasličích fousů Sepsal: Drrak Rozhodli jste se alespoň na chvilku stát trpaslíkem? Vězte, že to není nic těžkého. Trpaslíci jsou jedna ze základních ras ve fantasy světech a skoro všude vypadají

Více

Erik vypjal hru, upravil si baseballovou čepici a vyrazil dlouhými kroky otevřenou branou dovnitř.

Erik vypjal hru, upravil si baseballovou čepici a vyrazil dlouhými kroky otevřenou branou dovnitř. DŮM ČÍSLO 12076 Tys byl odjakživa hrozný paličák, Dominiku! řekla Tina Erikovi. Nesmysl, jste nějak moc moudrá, paní profesorko Patti! opáčil hbitě Erik. Cha, ona není Patti, ale Erik, zvolala pravá Patti

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

Všichni hráči vzájemně spolupracují a snaží se sestavit stroj času.

Všichni hráči vzájemně spolupracují a snaží se sestavit stroj času. K tobě musí přijít hned na začátku nového kola (to nevědí, neříkej jim to) a vylosují si u tebe jednu kartičku s barvou (to jim řekni). Kartičku si od nich pak (až zjistí, jaká to je) vezmi a už ji znovu

Více

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech EV a čtenářství

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech EV a čtenářství Potravní řetězce Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech EV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Potravní řetězce Stručná anotace učební jednotky Učební jednotka si klade

Více

Julinka a její zvířátka Prázdninový zvěřinec

Julinka a její zvířátka Prázdninový zvěřinec Julinka a její zvířátka Prázdninový zvěřinec Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Rebecca Johnson Julinka a její zvířátka Prázdninový zvěřinec e-kniha Copyright

Více

Kapitola první. si, že ho při tom nikdo nevidí. Nebo jak se naše ššššš! se s námi kvůli něčemu pohádá, schovává za rozvěšeným.

Kapitola první. si, že ho při tom nikdo nevidí. Nebo jak se naše ššššš! se s námi kvůli něčemu pohádá, schovává za rozvěšeným. Kapitola první Už jste si někdy všimli, jak si všímáte věcí ko - lem sebe? Někdy si všímám toho, jak si všímám, tak moc, že mě to všímání si všímání dočista pohltí. Ráda si všímám všeho možného. Třeba

Více