Newsletter Enterprise Europe Network v ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Newsletter Enterprise Europe Network v ČR"

Transkript

1 Newsletter Enterprise Europe Network v ČR číslo 4 - prosinec 2011 Vydává Technologické centrum AV ČR Vážení čtenáři a příznivci sítě Enterprise Europe Network, předvánoční čas je pro mnohé z nás obdobím, kdy hodnotíme uplynulý rok, vyjadřujeme předsevzetí a připravujeme další plány. Také náš tým má samozřejmě v této době určitý důvod k bilancování. Je tomu totiž již 4 roky od chvíle, kdy byla síť Enterprise Europe Network ustavena Evropskou komisí. Již čtyři roky naši spolupracovníci v 11 místech České republiky poskytují informace, asistenci a konzultace firmám, podnikatelům i výzkumným institucím s cílem pomáhat rozvoji jejich nových myšlenek, zavádění nových výrobků a technologií a dosáhnout dobrého postavení na mezinárodních trzích. Za toto období, mohu říci bez přehánění, se stala tato síť známou a vyhledávanou součástí českého podnikatelského prostředí. Statistická čísla dosažených výsledků a aktivit o tom jistě svědčí dostatečně výmluvně. V letech kolegové z českých hostitelských organizací Enterprise Europe Network poskytli našim klientům více než 3200 konzultací a poradenských služeb, zorganizovali pro podnikatelů a zástupců různých institucí celkem 484 konferencí, seminářů a workshopů a připravili 143 mezinárodních kooperačních setkání, na kterých mělo téměř 2500 českých účastníků možnost projednat se zahraničními firmami případnou obchodní, technologickou nebo výzkumnou spolupráci. Se síťovými partnery z 50ti zemí jak Evropské unie tak i z dalších částí světa jsme se stali rovněž součástí rozrůstající se, dnes již bez nadsázky celosvětové sítě služeb a informací pro podnikatele, která nabízí bezplatně své rozsáhlé možnosti také všem českým firmám a institucím. 49 mezinárodních obchodních smluv a 66 transferů nových inovačních technologií, výzkumných a vývojových výsledků z České republiky do zahraničí i ve směru opačném, které naše síť napomohla za čtyři roky své činnosti v České republice zrealizovat, tento mezinárodní rozměr našich služeb jasně dokládají. Dovolte mi, abych Vám na tomto místě, dříve než otevřete poslední letošní číslo Newsletteru Enterprise Europe Network, popřála příjemné a klidné sváteční dny a mnoho pracovních i osobních úspěchů v novém roce Z naší strany se těšíme, že i v budoucím roce využijete naše služby a my, snad ještě lépe než dosud, budeme i dále pomáhat úspěšnému rozvoji vašich firem a prospěchu vašich institucí. Ing. Daniela Váchová koordinátorka Enterprise Europe Network v České republice 1

2 Co jsme pro Vás připravili: Informace a zajímavosti Water Vortex Power Plant jeden z úspěšných transferů sítě EEN Konference Právní ochrana v oblasti průmyslového designu a internetu Klienti plzeňského VTP budou využívat služby Enterprise Europe Network 18. Polsko německo české fórum kooperace podniků Obchodní jednání při veletrhu Czechbus 2011 Obchodní jednání při veletrhu Elmia Subcontractor 2011 ESINET Road show - putovní výstava Od nápadu k podnikání: hi-tech úspěchy jižní Moravy poprvé představena na hvězdárně v Brně O dvoustranné jednání mají firmy velký zájem První evropský kongres malých a středních podniků Obchodní mise moldavských firem v Ostravě Konference Inovace ve službách Plánované akce Nanotech 2012 Tokio, únor 2012 Kooperační setkání firem v rámci EcoBuild London, březen 2012 Přivezeme Vám partnery pro jednání do Brna Více informací o našich službách získáte na stránkách: Informace a zajímavosti Water Vortex Power Plant Jeden z úspěšných transferů provedených sítí Enterprise Europe Network v roce 2011 Pracovníci Technologického centra AV ČR byli osloveni klientem, který má dlouholeté praktické zkušenosti v oblasti vodních elektráren. Pan Meisl z české firmy Vortex ecoligent s.r.o. se zajímal o různé typy malých vodních elektráren vhodných pro domácnost nebo obce a šetrných k životnímu prostředí. Z technologií, které mu byly vyhledány a prezentovány pracovníkem projektu Enterprise Europe Network, klienta zaujala technologie zajímavá jak velikostně, konstrukčně (vhodně zakomponovaná do krajiny), tak především typově (jedná se o dostředivý typ turbíny, tzv. vírové) a v neposlední řadě také dostala cenu Watt d Or Energy Price. TC AV ČR domluvilo schůzku se švýcarskou firmou vlastnící technologii, zajistilo cestu, program, pracovník TC AV ČR poskytl během jednání tlumočnické služby. Součástí jednání byla i ukázka technologie v provozu a poté návštěva technologického parku ve Windisch, kde firma Vorteco gmbh sídlí. Technologie Water Vortex Power Plant je inovativní v řešení konstrukce, protože umožňuje bezbariérový přechod pro ryby. Vize švýcarské firmy je rozšířit technologii Vortex do celého světa, kde má být její umístění vždy pečlivě vyprojektováno pomocí speciálního softwaru tak, aby elektrárna neničila ráz krajiny, spíše naopak se v projektu počítá s renaturalizací okolí vodního toku. Vodní elektrárna je vhodná pro toky s malým spádem a průtokem vody. Zástupci firmy posléze přijeli do ČR, kde navštívili řadu lokalit vytipovaných jako vhodná místa pro umístění vodní elektrárny. Na základě těchto jednání byla podepsána smlouva o spolupráci mezi švýcarskou firmou Vorteco gmbh a českou firmou Vortex ecoligent s.r.o. TC AV ČR v současné době podporuje českou firmou Vorteco ecoligent s.r.o. i nadále - proběhla jednání s německou firmou Ecoligent o zavedení technologie rybích přechodů do ČR, která představuje pro ryby a malé vodní živočichy menší bariéru než stávající typy. Technologické centrum AV ČR, Radka Hávová 2

3 Konference Právní ochrana v oblasti průmyslového designu a internetu Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví a Licensing Executives Society ČR uspořádalo dne 4. října 2011 jednodenní odbornou konferenci věnovanou vybraným aktuálním problémům ochrany práv k duševnímu vlastnictví. V úvodních slovech nejprve Marian Piecha zdůraznil význam ochrany duševního vlastnictví z hlediska aktuální politiky Ministerstva průmyslu a obchodu. Eva Schneiderová následně stručně představila možnosti, kterými při ochraně průmyslových práv disponuje Úřad průmyslového vlastnictví a služby, které na tomto poli poskytuje firmám i jednotlivcům. Vlastní program dopoledního bloku přednášek byl věnován využívání internetu v reklamě a v podnikání a zejména souvisejícím otázkám ochrany a možných řešení narušování autorských práv k textům, snímkům a počítačovým programům. Po úvodní přednášce Marie Šebelové shrnující hlavní specifika autorských práv v prostředí různých internetových aplikací, rozvedl toto téma podrobněji Vojtěch Chloupek. Jeho příspěvek poskytl posluchačům srozumitelný výklad toho, kdo je vlastně zodpovědný za obsah webových stránek i za případné nežádoucí důsledky jejich využití. Štěpán Kratěna v dalším referátu upozornil posluchače na existenci potenciálního konfliktního vztahu mezi klíčovými slovy používanými k vyhledávání na internetu a zapsanými ochrannými známkami. V některých případech totiž může toto propojení vytvářet nežádoucí situace, kdy výsledkem vyhledávání podle určitého klíčového slova je zobrazení např. replik, padělků, negativních recenzí nebo neautorizovaných servisních služeb určitého značkového výrobce nebo poskytovatele. Blok věnovaný ochraně duševního vlastnictví na internetu doplnily zajímavé příspěvky dvou odborníků z firemní sféry. Jan Bouda z firmy isifa Image Service s.r.o. seznámil posluchače s nejčastějšími důvody, které vedou k neoprávněnému využívání fotografií na internetu, a přiblížil, jaké existují moderní nástroje takové neoprávněné využívání odhalovat i jak mu lze prakticky předcházet. Na závěr Lubomír Sychra uvedl zajímavé příklady různých doménových spekulací, krádeží obrázků nebo i celých databází, s jejichž řešením se potýkala společnost ebrána jako dodavatel a technický správce internetových řešení. V odpoledním programu konference byly představeny příspěvky věnované ochraně průmyslového designu. Tato oblast nabývá nyní pro firmy na zvláštním významu, protože v konkurenčním prostředí jedinečný vzhled výrobků stále častěji rozhoduje o tom, zda daný výrobek bude obchodně úspěšný. Možnosti, které pro účinnou právní ochranu designu skýtá současná judikatura, shrnul přehledně Tomáš Dobřichovský. Jiný pohled na tento problém, tentokrát z firemní perspektivy, představil následně Tomáš Lukeš, který pohovořil o praktických cestách k ochraně designu v českém nábytkářském průmyslu. V závěrečném vystoupení seznámila Iveta Lesáková posluchače s aktuálními modifikacemi projektu Inovace-Patent, který je součástí operačního programu Podnikání a inovace a umožňuje firmám získat dotaci na náklady související s některými formami ochrany průmyslových práv. Konferenci, která byla přítomnými posluchači velmi kladně hodnocena, navštívili 83 účastníci - převážně odborníci z malých a středních technologicky firem a ze specializovaných právních kanceláří. Technologické centrum AV ČR, Václav Suchý 3

4 Klienti plzeňského VTP budou využívat služby Enterprise Europe Network Od dubna 2012 budou v Plzni v provozu nové kapacity pro inovační firmy a výzkumné a vývojové instituce, a to v rámci další etapy projektu vědeckotechnického parku (VTP). Jde o klíčový rozvojový projekt iniciovaný a podporovaný městem Plzeň, jehož první aktivity byly zahájeny již v polovině 90. let, a jehož cílem je přilákat další zajímavé inovační firmy a zároveň stimulovat místní inovační potenciál. Na projekt jsou využity dotace Evropské unie z Operačního programu Podnikání a inovace Prosperita v předpokládané výši více než 170 mil. Kč. Vědeckotechnický park v Plzni je určen pro firmy a instituce, které mají zájem o aplikovaný výzkum, vývoj a inovace, a které chtějí kapacit parku a nabízené spolupráce využít pro svůj rozvoj. Vytváří vhodné prostředí jak pro zahájení inovačních aktivit firem, tak i pro výzkum, vývoj a firemní rozvojové projekty. Vedle samotného pronájmu nových moderních kanceláří či poloprovozních prostor vhodných pro testování, vývoj prototypů apod. zde mají firmy zajištěn další nezbytný servis i odpovídající infrastrukturu. Velmi důležitá je i možnost využívat konzultační služby například projektové poradenství, pomoc se získáváním financí, informace o dotačních programech, vyhledání partnerů pro výzkumnou, technologickou či obchodní spolupráci. Tyto služby poskytuje BIC Plzeň s využitím svých dlouholetých zkušeností z konzultační praxe. Členství BIC Plzeň v největší mezinárodní síti na podporu inovací a podnikání Enterprise Europe Network (EEN) je základem pro to, že firmám může být nabízena také řada služeb, při kterých je využito spolupráce se zahraničními partnery sítě. Jedná se například o individuální asistenci při vyhledání nové technologie či při nabídce uplatnění technologie českých firem a výzkumných pracovišť v zahraničí, o možnost účasti firem na mezinárodních technologických burzách a oborově orientovaných kooperačních setkáních nebo o asistenci při přípravě projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. V rámci aktivit sítě EEN organizuje BIC Plzeň také řadu seminářů a odborných akcí - v letošním roce se právě v Technologickém centru v areálu VTP na Borských polích konaly například semináře informující o podpoře firemního výzkumu a vývoje, o pravidlech při realizaci zakázek v EU, či další z volného cyklu seminářů zaměřených na marketingové využití internetu pro zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních firem. Proběhla zde také konference o využití laserů v průmyslu, kterou pořádala firma MATEX PM, s níž BIC dlouhodobě spolupracuje. Pro rok 2012 jsou v přípravě další zajímavé akce. VTP Plzeň doposud nabízí celkem více než 6000 m 2 kanceláří, poloprovozních ploch a laboratoří, které využilo nebo stále využívá více než 70 podnikatelských subjektů a výzkumných a vývojových institucí z oblasti materiálového inženýrství, vývoje pro automobilový průmysl, informačních a komunikačních technologií, mechatroniky, elektroniky, biotechnologií, energetiky. Patří mezi ně například Abcheck s.r.o. (výzkum a vývoj lidských protilátek pro onkologii, imunologii a oblast medicíny zabývající se záněty), ELSIN, spol. s r.o. (evropské středisko pro specializované služby v oboru oprav LCD obrazovek a laboratoř na záchranu dat), KONTRON ECT design s.r.o. (vývoj embedded systémů a HW pro provoz ve ztížených podmínkách) či MBtech Bohemia s.r.o. (vývoj, engineering a poradenství pro automobilový průmysl) i řada dalších, jak se zahraničním kapitálem, tak i nově založených českých firem. Zásadní je také blízkost a možnost spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni, ať již z hlediska využití výzkumných kapacit, nebo z hlediska dostupnosti kvalifikované pracovní síly. Přímo ve VTP již funguje a plánuje další rozvoj jeden z ústavů Západočeské univerzity Nové technologie - Výzkumné centrum (NTC), který se zabývá aplikovaným výzkumem s výraznou složkou problémově orientovaného výzkumu technologických procesů, technických i netechnických dynamických systémů a materiálů. Předpokládá se zde také umístění části aktivit v rámci projektu SUSEN (SUStainableENergy - Udržitelná energetika), který připravuje společnost Centrum výzkumu Řež s.r.o. Aktivity umístěné ve VTP Plzeň budou zaměřeny na diagnostiku a výzkum komponent a materiálů zejména pro využití v jaderné energetice. V průběhu roku 2012 se kapacita parku rozroste o dalších více než 6000 m 2. Firmy budou moci využívat nové objekty VTP Plzeň od druhého čtvrtletí roku Jednání o jejich využití již probíhají, část nově budované kapacity je už nyní rezervována pro rozvoj aktivit subjektů, které v areálu VTP v současné době působí. Další zájemci o prostory a služby VTP se mohou obracet na BIC Plzeň (tel , BIC Plzeň, Jana Klementová 4

5 18. Polsko německo české fórum kooperace podniků Dne se v polské Jelení Hoře uskutečnil 18. ročník Fóra, jehož hlavním organizátorem je již řadu let Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (KARR) a na české straně zajišťovalo EEN při Agentuře regionálního rozvoje koordinaci českých partnerů. Zastřešujícím tématem letošního semináře na 18. Fóru byly energeticky úsporné stavby a environmentální inženýrství/ochrana životního prostředí a hospodaření s odpady Akce se zúčastnily firmy z celého Polska, německé firmy ze Saska, Saska Anhaltska, Braniborska, Dolního Saska a Bavorska a české firmy z Prahy, Ostravy, Jeseníku, Liberce, Jablonce nad Nisou a Hradce Králové. Fórum bylo otevřeno všem výrobním podnikům a poskytovatelům služeb z oborů: kovovýroba a strojírenství, elektrostrojní a elektrotechnické odvětví, obnovitelné energie, ochrana životního prostředí (hospodaření s odpady), pozemní a podzemní stavby, zpracování dřeva a umělých hmot, průmyslová automatika a informatika, subdodavatelé pro průmysl. Účast na 18. Fóru potvrdilo celkem 113 firem, z toho 49 polských firem, 27 německých firem a 37 českých firem, partneři a také pozvaní hosté. Nakonec do Jelení Hory dorazili zástupci z celkem 88 firem, z toho 43 polských, 19 německých a 26 českých. V prostorách hotelu Mercure v Jelení Hoře v první části dne, po přivítání účastníků, proběhl seminář o přeshraniční spolupráci v Polsku, Sasku a Česku. V druhé polovině, v předem stanoveném organizačním plánu, podnikatelé realizovali naplánovaná setkání s vybranými zahraničními partnery s cílem navázání obchodní spolupráce aj. Během Kooperační burzy měly firmy možnost jednat s několika vybranými podniky, prezentovat svojí nabídku spolupráce a poslechnout si nabídku partnerů. Přihlášené firmy naplánovaly 182 jednání u 16 stolů. Setkání účastníků se konala podle předem připraveného harmonogramu jednání. Tato setkání byla naplánována systémem sjednávání setkání a automaticky rozepsána na časový harmonogram jednání. Burza trvala 4 hodiny, některé firmy měly sjednaný maximální počet jednání, tj. 12. Další neformální setkání a jednání probíhaly v předsálí. ARR zajistila pro české firmy tlumočení v českém a německém jazyce. Výsledkem úspěšných jednání, který budeme monitorovat, je uzavření smluv o spolupráci, zakázky na služby, výrobu, nákup-prodej výrobků, otevření zastoupení, apod. Po celý den byly přístupné informační stánky, kde působili partneři akce, kteří poskytovali poradenství a jiné konzultace zúčastněným firmám. Prezentaci ve formě informačního stánku zajišťoval též Enterprise Europe Network při ARR. Agentura regionálního rozvoje, Dagmar Veselovská Obchodní jednání při veletrhu Czechbus 2011 Partneři projektu Enterprise Europe Network, Centrum pro regionální rozvoj ČR spolu s Technologickým centrem AV ČR, uspořádali při veletrhu CZECHBUS 2011 mezinárodní matchmakingová jednání kooperační setkání firem na základě předem připravených schůzek. Matchmakingová jednání byla zařazena do doprovodného programu prvního dne - a již nyní lze říci úspěšného - prvního ročníku středoevropského veletrhu autobusové dopravy, který se konal od 3. do 5. listopadu 2011 v Praze na Výstavišti v Holešovicích. Matchmakingových jednání při veletrhu Czechbus se zúčastnily firmy z České republiky, Slovenska, Polska, Švédska i Estonska. Převažovali zástupci výrobních společností, zaměřených na dodávky pro automobilový průmysl, mezi účastníky však byli i dodavatelé technologií a společnosti zabývající se organizováním veřejné dopravy apod. Celkem se uskutečnilo téměř 40 schůzek doplněných o řadu neformálních jednání. Všichni účastníci vysoce oceňovali perfektní organizaci jednání, vhodný výběr přihlášených firem i odbornost veletrhu. Několik postřehů od účastníků: Děkuji za akci, kterou jste zorganizovali jako vždy perfektně, či děkujeme za příjemné jednání při Czechbusu, těšíme se na další ročník. 5

6 Obchodní jednání při veletrhu Elmia Subcontractor 2011 Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj ČR spoluorganizovalo v listopadu matchmakingová jednání během veletrhu Elmia Subcontractor ve švédském Jönköpingu. Veletrh Elmia Subcontractor je největší švédský strojírenský veletrh, při němž - již tradičně - pracoviště sítě Enterprise Europe Network pořádají obchodní jednání pro strojírenské podniky nazvané b2fair. I v letošním roce se do projektu přihlásily malé a střední firmy z celé Evropy, které mohly jednat mezi sebou, ale zároveň oslovit se svou nabídkou i velké odběratelské strojírenské firmy zejména z automobilového průmyslu. K účastníkům patřily tyto velké společnosti: AB Wahlquist Verkstäder, Volvo Aero, Volvo Cars, CJ Automotive, FUJI Autorech AB, IAC Group Sweden, Johnson Controls Sweden, Stoneridge Electronics Stacke Hydraulik AB, Kongsberg Automotive, GKN Driveline Köping, BAE System Hägglunds. Z celkového počtu 152 účastníků, bylo i 8 firem z ČR, a to Aroja, s.r.o., DEL a.s., Fortell s.r.o., NTS Prometal Machining, s.r.o., Rieter CZ s.r.o, Components Žamberk, Styl Plzeň V.D., Tokoz a.s., Třinecké železárny a.s.. Dvě firmy současně vystavovaly na stánku České republiky a zbývajících 6 podniků přijelo pouze na dvoudenní matchmakingová jednání, což jim uspořilo čas i náklady. Všichni účastníci vysoce ocenili perfektní organizaci, zajímavé firmy a s tím související zajímavá jednání, zájem odběratelů jednat s menšími podniky, zvažují i využití matchmakingových jednání pro vyhledání nových a levnějších dodavatelů. Centrum pro regionální rozvoj ČR, Eva Hrubešová ESINET Road show - putovní výstava Od nápadu k podnikání: hi-tech úspěchy jižní Moravy poprvé představena na hvězdárně v Brně 8. prosince 2011 proběhlo na Hvězdárně a planetáriu v Brně první oficiální představení putovní výstavy zajímavých technologických firem a produktů z Innovation Parku JIC. Patronem výstavy Od nápadu k podnikání: hi-tech úspěchy jižní Moravy nebyl nikdo jiný než robot Advee společnosti Bender Robotics, který spatřil světlo světa právě v Innovation parku JIC. Mimo něho se prezentovalo dalších osm inovací. Cílem výstavy je inspirovat studenty a začínající firmy, aby rozvíjeli své nápady do unikátních produktů či služeb a tím zapracovali na svém budoucím úspěchu. Výstava se konala v rámci akce ESINET Road Show, kam přišli studenti, firmy i investoři nechat se inspirovat, jak jednoduše využít špičkové technologie Evropské vesmírné agentury pro rozvoj svého projektu nebo podnikání. Mohli si zde zároveň vyzkoušet technologické novinky, které vznikly v Brně promluvit si s prvním českým autonomním robotem, vyplnit dotazník pomocí bezdotykového interaktivního zařízení, vyzkoušet počítačový systém ulehčující život seniorům nebo zjistit, jak zabezpečit svůj mobilní telefon prostřednictvím rozpoznání hlasu. Mnoho majitelů firem, které se na výstavě prezentovali, začínalo podnikat již při studiu: To je také důvod, proč JIC podporuje podnikavé studenty. Nyní pro ně otevíráme například další ročník programu StarCube, kterým prošly týmy jako GINA, Celebrio či Universator, doplňuje Jiří Hudeček, ředitel Jihomoravského inovačního centra. Účastníci během tří měsíců absolvují sled workshopů, rozvinou vlastní projekty a budou se setkávat s úspěšnými podnikateli. Registrace je otevřena do 27. ledna Více informací je možné získat na V průběhu roku 2012 bude rozšířená výstava k vidění na různých místech v ČR. Partnerem výstavy je síť Enterprise Europe Network. Jihomoravské inovační centrum, Hana Hajnová 6

7 O dvoustranná jednání mají firmy velký zájem Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje asistuje podnikatelům z Moravskoslezského a Olomouckého kraje při hledání obchodních partnerů a zakázek. V rámci projektu Enterprise Europe Network mají podnikatelé nadále možnost využívat tyto služby komory bezplatně. Hojně využívány jsou zejména dvoustranná jednání firem. Registrací na takovou akci má podnikatel příležitost jednat osobně během jednoho dne třeba s 20 firmami (dle svého výběru). V září KHK MSK organizovala dvoustranná jednání BUSINESS RENDEZ-VOUS, kterých se zúčastnilo 111 zástupců firem z Česka, Slovenska, Polska a Německa a uskutečnili 426 schůzek. Další dvoustranná jednání se konala např. při Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, při veletrhu PRO EKO v Banské Bystrici, při lodním veletrhu SMART v italském Janově, ELOSYS v Trenčíně na Slovensku, SASO v chorvatském Splitu. Jelikož mají podnikatelé o účast na dvoustranných jednáních stále zájem, bude je komora organizovat i v příštím roce. První evropský kongres malých a středních podniků Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje partner poradenské sítě pro podnikatele Enterprise Europe Network se účastnila diskusního panelu EU pro MSP pořádaného v rámci prvního ročníku Evropského kongresu malých a středních podniků. Katovická regionální hospodářská komora uspořádala října 2011 první ročník Evropského kongresu malých a středních podniků v rámci předsednictví Polska v Radě EU. Záštitu dal kongresu Bronisław Komorowski, prezident Polské republiky. Akce se účastnilo zhruba zástupců firem a dalších institucí ze zemí EU (Česká republika, Belgie, Bulharsko, Francie, Chorvatsko, Německo, Rakousko, Slovensko, Slovinsko) i nečlenských zemí EU (Arménie, Bělorusko, Gruzie, Kazachstán, Moldavsko, Mongolsko, Rusko, Ukrajina). Účastnil se mimo jiné i předseda Evropského parlamentu Jerzy Buzek, premiér Polska Donald Tusk a polský ministr hospodářství Waldemar Pawlak. Cílem třiceti diskusních panelů kongresu bylo vytvořit doporučení pro politiku EU na podporu MSP, na odstranění bariér podnikání MSP. Dokument těchto doporučení je publikován na webu Obchodní mise moldavských firem v Ostravě Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje spoluorganizovala 30. listopadu 2011 Českomoldavské podnikatelské fórum při příležitosti oficiální návštěvy Vladimira Filata, premiéra Moldavské republiky v Ostravě. Více než 30 moldavských firem doprovodili kromě premiéra také ministr zemědělství a potravinářského průmyslu a zástupce ministra informačních a komunikačních technologií. Na fóru byly diskutovány investiční příležitosti v Moravskoslezském kraji a v Moldavské republice. Profesní zaměření zúčastněných moldavských firem byly sektory: plynárenství, energetika, obchod, investice, bankovnictví, ICT, letectví, turistika, zemědělství, potravinářství, marketing, polygrafie, vinařství a další. Moldavsko má od září 2011 zastoupení tří institucí v síti Enterprise Europe Network. Čas ukáže, zda se v rámci této sítě podaří navázat užší spolupráci mezi českými a moldavskými firmami. Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, Eva Šimečková 7

8 Konference Inovace ve službách 2011 Konference Inovace ve službách 2011 s podtitulem Jak inovace ve službách transformují Evropskou unii se konala 7. prosince v prostorách Konferenčního centra CITY. Konference byla organizována Technologickým centrem AV ČR v rámci sítě Enterprise Europe Network. Na úvodní slovo zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu a Zastoupení Evropské komise v ČR navázala Martina Jakl z Institutu technologie a inovačního managementu VŠE se svou přednáškou na téma Inovace ve službách: význam pro konkurenceschopnost z mikro a makro pohledu. Dále Michal Pazour z Technologického centra AV ČR nastínil téma Specifika inovací ve službách a jejich implikace pro inovační politiku. Přednáška Václava Suchého z TC AV ČR sítě Enterprise Europe Network na téma EVROPA 2020 a současné trendy v evropských inovačních službách: poznatky expertního panelu EU shrnovala zásadní výstupy z tohoto panelu a přinášela informace o hlavních závěrech. Cílem expertního panelu je identifikovat služby přispívající k naplňování strategie EVROPA Na konferenci vystoupili i zahraniční hosté Viliam Lendel a Michal Varmus z Žilinské univerzity. Přijeli přednášet na téma Inovační aktivity slovenských podniků. Design služeb a jejich východiska, metody a případové studie představil Adam Hazdra z Jihomoravského inovačního centra. Tato přednáška byla více než jen úvodem k praktické části konference, ve které vystoupili zástupci firem s konkrétními příklady implementace inovací ve službách. Na závěr konference proběhl diskuzní panel, ve kterém přednášející nejdříve informovali o zajímavých inovacích ve službách, se kterými se osobně setkali a se kterými měli pozitivní zkušenost. Na základě položených dotazů se rozvinula diskuze k tématu jak měřit úspěšnost inovace ve službách. Jednotliví panelisté uvedli příklady ze své praxe, tak jak je aplikují ve svých firmách. Hlavním problémem byl rozdíl mezi komerční a nekomerční sférou, kde je měřítko úspěšnosti aplikace inovace zcela odlišné. Jak bylo možné vidět dle zájmu v průběhu závěrečné diskuze, je toto téma velmi zajímavé pro veřejnost v České republice. Většina ze 75 přítomných hodnotila celkovou akci velmi pozitivně a to jak organizační, tak odbornou část. Výstupy z konference Inovace ve službách 2011 budou na začátku ledna k dispozici na stránkách Tomuto aktuálnímu tématu se bude síť Enterprise Europe Network věnovat i v příštím roce. Technologické centrum AV ČR, Ilona Babková NANOTECH 2012 Tokio Plánované akce Technologické centrum AV ČR připravuje stánek pro české firmy a výzkumné organizace z oblasti nanotechnologií na výstavě Nanotech 2012 v Tokiu. Ve spolupráci s agenturou CzechInvest bude ve dnech února 2012 pro klienty zdarma k dispozici stánek Technologického centra AV ČR o velikosti 3x3m umístěný v českém pavilonu společně s 5 subjekty vystavujícími samostatně. Na stánku budou probíhat i předem domluvená jednání s japonskými klienty, na kterých se bude organizačně podílet i EU-Japonské centrum pro průmyslovou spolupráci, které je součástí Enterprise Europe Network. Prezentace technologií, obchodní a výzkumné spolupráce je možná buď osobně na stánku nebo prostřednictvím Technologického centra AV ČR, které koordinuje Enterprise Europe Network v Česku (www.een.cz). Partneři z Japonska pomohou i s překladem katalogu českých vystavovatelů či při jednání na stánku v Japonsku. Více informací o veletrhu naleznete na Kontakt: Technologické centrum AV ČR, Eva Kudrnová, tel:

9 Kooperační setkání firem v rámci EcoBuild London, březen 2012 Enterprise Europe South-East UK organizuje v březnu 2012 v Londýně kooperační B2B setkání firem v rámci veletrhu EcoBuild, největšího veletrhu na světě zaměřeného na udržitelné stavebnictví (sustainable construction). Kooperační setkání je založeno na předem připravených schůzkách mezi vystavovateli a návštěvníky veletrhu podle jejich profilů registrovaných v katalogu akce. Zaměření podle oborů je následující: udržitelný design progresivní a úsporné eko-technologie nové stavební materiály a technologie systémy a zařízení využívající energii z alternativních zdrojů (solární panely, tepelná čerpadla, zařízení pro vytápění a rekuperaci tepla, větrné elektrárny apod.). Akce je zdarma a registrovat se je možné na webu Informace o veletrhu EcoBuild jsou dostupné na webu veletrhu Kontakt: Technologické centrum AV ČR, Jiří Janošec, tel: Přivezeme Vám partnery pro jednání do Brna Pokud uvažujete o vstupu na nové trhy, můžete si svou exportní schopnost otestovat v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network a projektu poznávacích a obchodních misí do Brna, který má zájem Regionální hospodářská komora Brno realizovat v příštích třech letech a který Vám nabízí jednání s potenciálními obchodními partnery z ČR i zahraničí. Prostřednictvím 3-5 příchozích podnikatelských misí během vybraných brněnských veletrhů v roce za účasti 5-15 zahraničních účastníků na každé z nich (zaměření především na země jihovýchodní Evropy: Chorvatsko, Srbsko, Ukrajina, Slovensko, Turecko, Bosna, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko, Slovinsko, ale i Polsko, Německo, Velká Británie či Rakousko) chce Regionální hospodářská komora Brno přispět k vytváření nových obchodních vztahů a pozitivnímu image města Brna v zahraničí. Pro účast hodláme oslovit zejména výrobní firmy, obchodníky, instituce podporující obchod, velkoodběratele, dovozce a nákupčí. Vedle možnosti dlouhodobé prezentace po celé Evropě, mohou tuzemští zájemci dále využít odborného poradenství a asistence organizátorů v průběhu celého roku a speciálním bonusem je společenský večer pro neformální pokračování obchodních jednání v rámci každé obchodní mise v Brně. Více informací o tomto projektu získáte na brněnské pobočce sítě Enterprise Europe Network. Kontakt: Regionální hospodářská komora Brno, Jana Doláková, tel:

10 Newsletter vydává Technologické centrum AV ČR Koordinátor sítě Enterprise Europe Network v ČR Ve Struhách 27, Praha 6 Partneři Centrum pro regionální rozvoj ČR Vinohradská 46, Praha 2 (kancelář: Ve Struhách 27, Praha 6) Tel.: , BIC PLZEŇ, společnost s ručením omezeným Riegrova 1, Plzeň Tel.: , JIC, zájmové sdružení právnických osob U vodárny 2, Brno Tel.: , BIC Ostrava s.r.o. Mostárenská 1156/38, 703 Ostrava Vítkovice Tel.: , Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. Budovatelů 2830, Most Tel.: , Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o. Třída 1. máje 97/25, Liberec III Tel.: , Regionální hospodářská komora Brno Výstaviště 1, Brno Tel.: , Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje Výstavní 2224/8, Ostrava - Mariánské Hory Tel.: , Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje Karla IV: 42, Pardubice Tel.: , VÚTS Liberec, a.s. U Jezu 525/4, Liberec Tel.: , 10

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

MSP a transfer technologií

MSP a transfer technologií MSP a transfer technologií Jiří JANOŠEC, Ph.D. Technologické centrum Akademie Věd ČR Skupina transferu technologií - CIRC/CeTT 7. června 2007 Projekty TC AV ČR na transfer technologií TC je koordinátorem

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network Síť pro podporu nových a inovačních firem Ing. Daniela Váchová Seminář Podniková inkubace 8. prosince 2008 Evropská síť podnikatelských služeb Celoevropská síť služeb pro podporu

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje Exportní fórum Jak úspěšně exportovat do Německa Ostrava

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje Exportní fórum Jak úspěšně exportovat do Německa Ostrava Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje Exportní fórum Jak úspěšně exportovat do Německa Ostrava 3.3.2016 Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje Služby KHK MSK zaměřené na podporu

Více

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financovaná z Rámcového programu pro

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network Podpora podniků na dosah ruky European Commission Enterprise and Industry Základní informace o síti Title of the presentation Date 2 Evropskásíť, jejímžhlavním cílem je podpora

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network mezinárodní spolupráce v klastrových iniciativách 6. února 2013 Mezinárodní infrastruktura služeb pro podniky Působení sítě od r. 2008 Enterprise Europe Network Podpora: z Rámcového

Více

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994; www.tc.cz Oddělení TC AV ČR: ORP

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network a projekt Czech Local Visibility Events - Společně pro úspěch vašeho podnikání 24.4.2014 Mezinárodní infrastruktura služeb pro podniky Působení sítě od r. 2008 Zastoupena: Enterprise

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network mezinárodní spolupráce pro klastrové iniciativy 31. leden 2013 Proč podporovat mezinárodní spolupráci? Do roku 2030 budou rozvíjející se země tvořit 60% světového HDP Do roku

Více

Podnikatelské a inovační centrum

Podnikatelské a inovační centrum seminář Vědeckotechnické parky v ČR BIC Plzeň Podnikatelské a inovační centrum Obsah prezentace prostředí, vývoj, souvislosti role BIC Plzeň etapy rozvoje vědeckotechnického parku Plzeň technická tradice

Více

Jak na úřad a partnery města?

Jak na úřad a partnery města? PODZIMNÍ ŠKOLA NSZM ČR 5. 7. listopadu 2008, Hodonín ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST INSPIRACE PRO VÁS finance, osvědčená praxe, novinky 5. 11. 2008 diskusní workshop Jak na úřad a partnery města? Podnikatelé ukázky

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network Rozvoj služeb sítě za období 2008-2013 22. května 2014 Hlavní bariéry zavádění inovací v MSP Průzkum v MSP Otázka: Jaké překážky vidí manažeři při zavádění inovací ve firmě 0,0

Více

Aktivity AFI v roce

Aktivity AFI v roce Aktivity AFI v roce 2013 8. 1. 2014 Podpora lákání přímých zahraničních investic a jejich rozvoj v ČR: Odborné akce pořádané společně s CzechInvestem v Praze a regionech Odborné akce pořádané s dalšími

Více

Mobility in the City. Česko-saská odborná konference. Praha, 27.11.2013. Lucie Křelinová. Zastoupení Společnosti na podporu hospodářství Saska

Mobility in the City. Česko-saská odborná konference. Praha, 27.11.2013. Lucie Křelinová. Zastoupení Společnosti na podporu hospodářství Saska Praha, 27.11.2013 Lucie Křelinová Zastoupení Společnosti na podporu hospodářství Saska Česko-německá obchodní a průmyslová komora I. Česko saská ekonomická spolupráce II. Společný program ČNOPK a WFS v

Více

Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR

Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR 26. 11. 2014 Spolupráce při podpoře priorit MPO: ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČR PODPORA A ROZVOJ PODNIKÁNÍ INTERNACIONALIZACE MSP PODPORA VÝZKUMU A INOVACÍ TRANSFER

Více

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Role veřejného vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu Ing. Martin Dittrich 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Obecně prospěšná společnost zapsána do rejstříku

Více

Základní charakteristika Agentury CzechInvest

Základní charakteristika Agentury CzechInvest Diskusní setkání Stavebního fóra Brownfieldy v Plzeňském kraji a možnosti jejich financování z OPPI PhDr. Blanka Bendlová Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 25. 3. 2009, Hotel Angelo, Plzeň

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

18. mezinárodní sympozium INOVACE 2011. Plenární sekce Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR a Systém inovačního podnikání v ČR

18. mezinárodní sympozium INOVACE 2011. Plenární sekce Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR a Systém inovačního podnikání v ČR Plenární sekce Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR a Systém inovačního podnikání v ČR Zasedací místnost č. 418, 4. patro, ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 Úterý 6. 12. 2011 Jednání moderuje

Více

JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC. Olomouc 01/2010

JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC. Olomouc 01/2010 JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC Olomouc 01/2010 Základní údaje Investor: TESCO SW, a.s. Hlavní partner: Moravská vysoká škola Olomouc o.p.s. Poskytovatel dotace: Czechinvest, OPPI, Prosperita - Výzva I

Více

Agentura CzechInvest. Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj

Agentura CzechInvest. Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj Agentura CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu

Více

JIHOMORAVSKÉ INOVAČNÍ CENTRUM

JIHOMORAVSKÉ INOVAČNÍ CENTRUM JIHOMORAVSKÉ INOVAČNÍ CENTRUM Jihomoravské inovační centrum (JIC) vzniklo v roce 2003 jako zájmové sdružení právnických osob. Jeho zakladateli jsou Jihomoravský kraj, statutární město Brno, Masarykova

Více

Inovační infrastruktura - měkká

Inovační infrastruktura - měkká Inovační infrastruktura - měkká UTB Zlín 6. dubna 2011 Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0009 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Konference Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi Membránové inovační centrum MemBrain 19. března 2014, Stráž pod

Více

Služby pro podporu podnikání síť Enterprise Title Europe Network

Služby pro podporu podnikání síť Enterprise Title Europe Network Služby pro podporu podnikání síť Enterprise Title Europe Network Sub-title Lukáš PROCHÁZKA, Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry

Více

Vědeckotechnický park Plzeň

Vědeckotechnický park Plzeň Prezentace na 9. setkání k problematice rozvoje lidských zdrojů 4. 11. 2005 RNDr. Emil Chochole,CSc. - VTP Plzeň, a.s. předseda představenstva, výkonný ředitel Cíle projektu Zvýšení potenciálu města i

Více

Jak se připravit na B2B jednání průběh největšího B2B v České republice při MSV v Brně a výstupy dalších vybraných akcí

Jak se připravit na B2B jednání průběh největšího B2B v České republice při MSV v Brně a výstupy dalších vybraných akcí Jak se připravit na B2B jednání průběh největšího B2B v České republice při MSV v Brně a výstupy dalších vybraných akcí Mgr. Oto Hrdlička Praha, 26. 10. 2016 Proč se zúčastnit Cíleně se vytvářejí vazby

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Podpora inovačního potenciálu MSP na regionální úrovni 19. září 2011 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Inovace a CzechInvest CO JSOU INOVACE?

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2013 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Seminář Povinné energetické průkazy budov od ledna 2013 a rekonstrukce

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu Královéhradecký kraj: Rozvojové plány a investiční příležitosti Aktivity agentury CzechInvest v rámci lokalizace investic a rozvoje trhu nemovitostí Mgr. Martina Chamasová Ředitelka regionální kanceláře

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost primárně zaměřen na podporu podnikání (zejména MSP) Navazuje na Operační program

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc. 14. 10. 2014

Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc. 14. 10. 2014 Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc. 14. 10. 2014 Co způsobuje stres podnikům a jejich manažerům? 1. Nemají dostatek financí na rozvoj

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

RESTA Vilnius, Litva Obor stavebnictví a renovace

RESTA Vilnius, Litva Obor stavebnictví a renovace Vilnius, Litva Obor stavebnictví a renovace Ve dnech 26. 29. dubna 2017 se v areálu Litevského výstavního a kongresového centra LITEXPO v hlavním městě Vilnius uskuteční specializovaná stavební výstava

Více

Výzvy 6.3, 7.3. Podpora pre-seed aktivit. Zveřejňování výsledků VaV

Výzvy 6.3, 7.3. Podpora pre-seed aktivit. Zveřejňování výsledků VaV Výzvy 6.3, 7.3 Podpora pre-seed aktivit Zveřejňování výsledků VaV Seminář TC AV ČR 12.3.2014 Jan POLECHA, MŠMT Minimální požadavky na zpřístupnění výsledků projektu všem zájemcům o využití Co je cílem?

Více

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Operační program podnikání a inovace Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Základní pravidla OPPI - Dotace proplácena

Více

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP 27. 4. 2014 Osnova prezentace 1. Enterprise Europe Network 2. COSME 3. HORIZONT 2020 O nás - Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financována

Více

Aktivity agentury CZECHINVEST v regionech

Aktivity agentury CZECHINVEST v regionech Aktivity agentury CZECHINVEST v regionech Mgr. Tomáš Chmelík Regionální projektový manažer pro Plzeňský kraj 24. a listopad podporujeme 2016 http://www.czechinvest.org 2 Obsah prezentace O CzechInvestu

Více

Regionální podpora výzkumu, vývoje a inovací kde a jak získat finance. Ředitel Regionální kanceláře CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Regionální podpora výzkumu, vývoje a inovací kde a jak získat finance. Ředitel Regionální kanceláře CzechInvest pro Jihomoravský kraj Regionální podpora výzkumu, vývoje a inovací kde a jak získat finance Operační programy 2007 2013 Patrik Reichl 25. ledna 2007 Ředitel Regionální kanceláře CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační programy

Více

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, Markéta Nenzová

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, Markéta Nenzová Newsletter Enterprise Europe Network v ČR číslo 3 - září 2011 Vydává Technologické centrum AV ČR Co jsme pro Vás připravili: Informace a zajímavosti Vážení čtenáři, léto je již za námi a přichází barevný

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Zahraniční investoři v elektrotechnickém a elektronickém průmyslu ČR 13. března 2012 Štěpán Rabiňák Sektorový specialista pro elektrotechniku a elektroniku

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme SUBCON 2015 Jediný britský veletrh s jednoznačným zaměřením na subdodávky & výrobu & technologie Zastoupení všech úrovní v oblasti strojírenského dodavatelského řetězce

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře e exportu: 1. Podílíme se na tvorbě koncepcí a strategií 2. Poskytujeme

Více

Podnikatelský inkubátor Vsetín

Podnikatelský inkubátor Vsetín Podnikatelský inkubátor Vsetín Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. (založena usnesením zastupitelstva města Vsetína dne 29.3.2005) Společnost byla založena za účelem: řešení nezaměstnanosti,

Více

Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková. Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014

Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková. Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014 Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014 Poslání agentury CzechInvest přispívá:! k přílivu zahraničních investic! k rozvoji domácích společností!

Více

Spolupráce ZČU s BIC Plzeň při mezinárodním transferu technologií

Spolupráce ZČU s BIC Plzeň při mezinárodním transferu technologií Spolupráce ZČU s BIC Plzeň při mezinárodním transferu technologií Informace o podpoře a možnostech získávání projektů z mezinárodních zdrojů na ZČU role projektového centra Plzeň, 30. ledna 2012 European

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

G E N E R A Madrid, Španělsko

G E N E R A Madrid, Španělsko Zveme Vás na akci Prezentace českých firem na mezinárodním veletrhu G E N E R A Madrid, Španělsko Termín konání: 12.- 14. května 2009 Místo konání : IFEMA - Madrid Http://www.ifema.es/ferias/genera/default.html

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Jihočeská hospodářská komora P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 Vznik JHK Hospodářské komory jsou v ČR zřizovány na základě zvláštního

Více

Možnosti spolupráce s VT parky, záměry samospráv na úrovni kraje

Možnosti spolupráce s VT parky, záměry samospráv na úrovni kraje Možnosti spolupráce s VT parky, záměry samospráv na úrovni kraje 28.6.2016 Vědeckotechnické parky a vysoké školy Nabídka VŠ - MU v prostoru výzkumných aktivit je umístěn BTP Park. Aplikace biochemických

Více

Podpora podnikání v oblasti exportu

Podpora podnikání v oblasti exportu Podpora podnikání v oblasti exportu DITTRICHOVA 21 128 01 PRAHA 2 INFO@CZECHTRADE.CZ WWW.CZECHTRADE.CZ Ing. Dana Slavíková projektová manažerka Obsah: 1.CzechTrade 2.Služby pro podporu obchodu 3.Projekty

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Offer for exhibitors

Offer for exhibitors Offer for exhibitors Sdružení CzechInno Jsme tvůrci unikátního systému projektů pro prezentaci inovací a na podporu inovačního podnikání v ČR Propojujeme podnikatele, veřejnou správu, výzkumné organizace

Více

Vyhledávání klientů. Marie Pavlů Centrum pro regionální rozvoj ČR www.crr.cz/een pavlu@crr.cz

Vyhledávání klientů. Marie Pavlů Centrum pro regionální rozvoj ČR www.crr.cz/een pavlu@crr.cz Vyhledávání klientů Marie Pavlů Centrum pro regionální rozvoj ČR www.crr.cz/een pavlu@crr.cz Vyhledávání nových klientů Hlavní důraz: osobní jednání Osloví nás sami Doporučení úspěšných firem Doporučení

Více

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA ředitel sdružení Problémy Olomouckého kraje Třetí nejnižší produktivita na obyvatele v ČR Nejnižší

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Stav MSP

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

ENTITLE - Národní workshop

ENTITLE - Národní workshop Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/entitle-narodni-workshop) ENTITLE - Národní workshop 28. 5. 2009 Národní workshop Entitle představil stejnojmenný projekt, který má pomáhat knihovnám při

Více

Aktivity Svazu průmyslu a dopravy ČR 2. polovina dubna 1. polovina července Milan Mostýn Ředitel Sekce komunikace

Aktivity Svazu průmyslu a dopravy ČR 2. polovina dubna 1. polovina července Milan Mostýn Ředitel Sekce komunikace Aktivity Svazu průmyslu a dopravy ČR 2. polovina dubna 1. polovina července 2015 Milan Mostýn Ředitel Sekce komunikace Právník roku SP ČR předával ocenění 16. 4. Vyhlášení vítězů soutěže Manažer roku 23.

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA Brno, 10. 12. září 2012 www.ebtc.eu EBTC Představení projektu Hospodářská komora České republiky vyhrála výběrové řízení na tzv. Contact

Více

Projekt. Udržitelné podnikání

Projekt. Udržitelné podnikání Projekt Udržitelné podnikání Podnikatelská aktivita v ČR a PL Jak ji měřit? Jak porovnávat? Např. Světová banka sestavuje každoročně žebříček Doing Business zaměřující se na podmínky k podnikání (dostupné

Více

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy Získávání zakázek jako východisko z krize CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy 2 Český trh se nemůže vyhnout globální krizi. Krize zásadním způsobem mění trh a urychluje trendy nastartované

Více

Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz. RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj

Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz. RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj Strategie Evropské unie Evropská unie připravuje strategii podpory regionů v novém programovacím

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

PROČ SE INVESTICE DO VELETRHU PIVO 2018 VYPLATÍ?

PROČ SE INVESTICE DO VELETRHU PIVO 2018 VYPLATÍ? 22. - 25. 5. 2018 Mezinárodní veletrh PIVO je v Rusku vnímán jako významná mezinárodní událost v oblasti potravinářského průmyslu vším co je spojeného s pivovarnickým odvětvím, výrobou nealko nápojů, tj.

Více

Podpora podnikání a zaměstnanosti v Olomouckém kraji. 10. června 2014, Olomouc

Podpora podnikání a zaměstnanosti v Olomouckém kraji. 10. června 2014, Olomouc Podpora podnikání a zaměstnanosti v Olomouckém kraji 10. června 2014, Olomouc Struktura prezentace Olomoucký kraj v číslech Podpora podnikání Podpora zaměstnanosti Olomoucký kraj v číslech Olomoucký kraj

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme ENVIRONMENT AND ENERGY 2015 10. Mezinárodní veletrh energetických a environmentálních technologií Obor: Výroba a distribuce energie a tepla, obnovitelné zdroje, vodní

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme STROJÍRENSTVÍ, KOVOOBRÁBĚNÍ, SVÁŘENÍ Obor: kovoobrábění, sváření a ostatní strojírenství Strojírenství patří v Rusku tradičně a dlouhodobě k jednomu z nejperspektivnějších

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Nabídka služeb pro obce v KHK

Nabídka služeb pro obce v KHK Nabídka služeb pro obce v KHK Regionální kancelář pro Královéhradecký kraj www.czechinvest.org CzechInvest v regionech - OneStopShop CzechInvest podpora podnikání, investic a podnikatelského prostředí

Více

Název projektu. Rozpočet. Rok realizace 2013 2014

Název projektu. Rozpočet. Rok realizace 2013 2014 Znalost unikátních technologií a vlastní vývojové produkty ve společnosti AGROMONT VIMPERK spol. s r.o. (OP Lidské zdroje a zaměstnanost Další profesní vzdělávání zaměstnanců podnikatelských subjektů v

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací 26. dubna 2012 Role MPO: oblast podpory podnikání a inovací Operační program Podnikání a inovace (OPPI) CzechAccelerator - CI Rizikový kapitál - seed fond CIP + Enterprise

Více