Newsletter Enterprise Europe Network v ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Newsletter Enterprise Europe Network v ČR"

Transkript

1 Newsletter Enterprise Europe Network v ČR číslo 4 - prosinec 2011 Vydává Technologické centrum AV ČR Vážení čtenáři a příznivci sítě Enterprise Europe Network, předvánoční čas je pro mnohé z nás obdobím, kdy hodnotíme uplynulý rok, vyjadřujeme předsevzetí a připravujeme další plány. Také náš tým má samozřejmě v této době určitý důvod k bilancování. Je tomu totiž již 4 roky od chvíle, kdy byla síť Enterprise Europe Network ustavena Evropskou komisí. Již čtyři roky naši spolupracovníci v 11 místech České republiky poskytují informace, asistenci a konzultace firmám, podnikatelům i výzkumným institucím s cílem pomáhat rozvoji jejich nových myšlenek, zavádění nových výrobků a technologií a dosáhnout dobrého postavení na mezinárodních trzích. Za toto období, mohu říci bez přehánění, se stala tato síť známou a vyhledávanou součástí českého podnikatelského prostředí. Statistická čísla dosažených výsledků a aktivit o tom jistě svědčí dostatečně výmluvně. V letech kolegové z českých hostitelských organizací Enterprise Europe Network poskytli našim klientům více než 3200 konzultací a poradenských služeb, zorganizovali pro podnikatelů a zástupců různých institucí celkem 484 konferencí, seminářů a workshopů a připravili 143 mezinárodních kooperačních setkání, na kterých mělo téměř 2500 českých účastníků možnost projednat se zahraničními firmami případnou obchodní, technologickou nebo výzkumnou spolupráci. Se síťovými partnery z 50ti zemí jak Evropské unie tak i z dalších částí světa jsme se stali rovněž součástí rozrůstající se, dnes již bez nadsázky celosvětové sítě služeb a informací pro podnikatele, která nabízí bezplatně své rozsáhlé možnosti také všem českým firmám a institucím. 49 mezinárodních obchodních smluv a 66 transferů nových inovačních technologií, výzkumných a vývojových výsledků z České republiky do zahraničí i ve směru opačném, které naše síť napomohla za čtyři roky své činnosti v České republice zrealizovat, tento mezinárodní rozměr našich služeb jasně dokládají. Dovolte mi, abych Vám na tomto místě, dříve než otevřete poslední letošní číslo Newsletteru Enterprise Europe Network, popřála příjemné a klidné sváteční dny a mnoho pracovních i osobních úspěchů v novém roce Z naší strany se těšíme, že i v budoucím roce využijete naše služby a my, snad ještě lépe než dosud, budeme i dále pomáhat úspěšnému rozvoji vašich firem a prospěchu vašich institucí. Ing. Daniela Váchová koordinátorka Enterprise Europe Network v České republice 1

2 Co jsme pro Vás připravili: Informace a zajímavosti Water Vortex Power Plant jeden z úspěšných transferů sítě EEN Konference Právní ochrana v oblasti průmyslového designu a internetu Klienti plzeňského VTP budou využívat služby Enterprise Europe Network 18. Polsko německo české fórum kooperace podniků Obchodní jednání při veletrhu Czechbus 2011 Obchodní jednání při veletrhu Elmia Subcontractor 2011 ESINET Road show - putovní výstava Od nápadu k podnikání: hi-tech úspěchy jižní Moravy poprvé představena na hvězdárně v Brně O dvoustranné jednání mají firmy velký zájem První evropský kongres malých a středních podniků Obchodní mise moldavských firem v Ostravě Konference Inovace ve službách Plánované akce Nanotech 2012 Tokio, únor 2012 Kooperační setkání firem v rámci EcoBuild London, březen 2012 Přivezeme Vám partnery pro jednání do Brna Více informací o našich službách získáte na stránkách: Informace a zajímavosti Water Vortex Power Plant Jeden z úspěšných transferů provedených sítí Enterprise Europe Network v roce 2011 Pracovníci Technologického centra AV ČR byli osloveni klientem, který má dlouholeté praktické zkušenosti v oblasti vodních elektráren. Pan Meisl z české firmy Vortex ecoligent s.r.o. se zajímal o různé typy malých vodních elektráren vhodných pro domácnost nebo obce a šetrných k životnímu prostředí. Z technologií, které mu byly vyhledány a prezentovány pracovníkem projektu Enterprise Europe Network, klienta zaujala technologie zajímavá jak velikostně, konstrukčně (vhodně zakomponovaná do krajiny), tak především typově (jedná se o dostředivý typ turbíny, tzv. vírové) a v neposlední řadě také dostala cenu Watt d Or Energy Price. TC AV ČR domluvilo schůzku se švýcarskou firmou vlastnící technologii, zajistilo cestu, program, pracovník TC AV ČR poskytl během jednání tlumočnické služby. Součástí jednání byla i ukázka technologie v provozu a poté návštěva technologického parku ve Windisch, kde firma Vorteco gmbh sídlí. Technologie Water Vortex Power Plant je inovativní v řešení konstrukce, protože umožňuje bezbariérový přechod pro ryby. Vize švýcarské firmy je rozšířit technologii Vortex do celého světa, kde má být její umístění vždy pečlivě vyprojektováno pomocí speciálního softwaru tak, aby elektrárna neničila ráz krajiny, spíše naopak se v projektu počítá s renaturalizací okolí vodního toku. Vodní elektrárna je vhodná pro toky s malým spádem a průtokem vody. Zástupci firmy posléze přijeli do ČR, kde navštívili řadu lokalit vytipovaných jako vhodná místa pro umístění vodní elektrárny. Na základě těchto jednání byla podepsána smlouva o spolupráci mezi švýcarskou firmou Vorteco gmbh a českou firmou Vortex ecoligent s.r.o. TC AV ČR v současné době podporuje českou firmou Vorteco ecoligent s.r.o. i nadále - proběhla jednání s německou firmou Ecoligent o zavedení technologie rybích přechodů do ČR, která představuje pro ryby a malé vodní živočichy menší bariéru než stávající typy. Technologické centrum AV ČR, Radka Hávová 2

3 Konference Právní ochrana v oblasti průmyslového designu a internetu Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví a Licensing Executives Society ČR uspořádalo dne 4. října 2011 jednodenní odbornou konferenci věnovanou vybraným aktuálním problémům ochrany práv k duševnímu vlastnictví. V úvodních slovech nejprve Marian Piecha zdůraznil význam ochrany duševního vlastnictví z hlediska aktuální politiky Ministerstva průmyslu a obchodu. Eva Schneiderová následně stručně představila možnosti, kterými při ochraně průmyslových práv disponuje Úřad průmyslového vlastnictví a služby, které na tomto poli poskytuje firmám i jednotlivcům. Vlastní program dopoledního bloku přednášek byl věnován využívání internetu v reklamě a v podnikání a zejména souvisejícím otázkám ochrany a možných řešení narušování autorských práv k textům, snímkům a počítačovým programům. Po úvodní přednášce Marie Šebelové shrnující hlavní specifika autorských práv v prostředí různých internetových aplikací, rozvedl toto téma podrobněji Vojtěch Chloupek. Jeho příspěvek poskytl posluchačům srozumitelný výklad toho, kdo je vlastně zodpovědný za obsah webových stránek i za případné nežádoucí důsledky jejich využití. Štěpán Kratěna v dalším referátu upozornil posluchače na existenci potenciálního konfliktního vztahu mezi klíčovými slovy používanými k vyhledávání na internetu a zapsanými ochrannými známkami. V některých případech totiž může toto propojení vytvářet nežádoucí situace, kdy výsledkem vyhledávání podle určitého klíčového slova je zobrazení např. replik, padělků, negativních recenzí nebo neautorizovaných servisních služeb určitého značkového výrobce nebo poskytovatele. Blok věnovaný ochraně duševního vlastnictví na internetu doplnily zajímavé příspěvky dvou odborníků z firemní sféry. Jan Bouda z firmy isifa Image Service s.r.o. seznámil posluchače s nejčastějšími důvody, které vedou k neoprávněnému využívání fotografií na internetu, a přiblížil, jaké existují moderní nástroje takové neoprávněné využívání odhalovat i jak mu lze prakticky předcházet. Na závěr Lubomír Sychra uvedl zajímavé příklady různých doménových spekulací, krádeží obrázků nebo i celých databází, s jejichž řešením se potýkala společnost ebrána jako dodavatel a technický správce internetových řešení. V odpoledním programu konference byly představeny příspěvky věnované ochraně průmyslového designu. Tato oblast nabývá nyní pro firmy na zvláštním významu, protože v konkurenčním prostředí jedinečný vzhled výrobků stále častěji rozhoduje o tom, zda daný výrobek bude obchodně úspěšný. Možnosti, které pro účinnou právní ochranu designu skýtá současná judikatura, shrnul přehledně Tomáš Dobřichovský. Jiný pohled na tento problém, tentokrát z firemní perspektivy, představil následně Tomáš Lukeš, který pohovořil o praktických cestách k ochraně designu v českém nábytkářském průmyslu. V závěrečném vystoupení seznámila Iveta Lesáková posluchače s aktuálními modifikacemi projektu Inovace-Patent, který je součástí operačního programu Podnikání a inovace a umožňuje firmám získat dotaci na náklady související s některými formami ochrany průmyslových práv. Konferenci, která byla přítomnými posluchači velmi kladně hodnocena, navštívili 83 účastníci - převážně odborníci z malých a středních technologicky firem a ze specializovaných právních kanceláří. Technologické centrum AV ČR, Václav Suchý 3

4 Klienti plzeňského VTP budou využívat služby Enterprise Europe Network Od dubna 2012 budou v Plzni v provozu nové kapacity pro inovační firmy a výzkumné a vývojové instituce, a to v rámci další etapy projektu vědeckotechnického parku (VTP). Jde o klíčový rozvojový projekt iniciovaný a podporovaný městem Plzeň, jehož první aktivity byly zahájeny již v polovině 90. let, a jehož cílem je přilákat další zajímavé inovační firmy a zároveň stimulovat místní inovační potenciál. Na projekt jsou využity dotace Evropské unie z Operačního programu Podnikání a inovace Prosperita v předpokládané výši více než 170 mil. Kč. Vědeckotechnický park v Plzni je určen pro firmy a instituce, které mají zájem o aplikovaný výzkum, vývoj a inovace, a které chtějí kapacit parku a nabízené spolupráce využít pro svůj rozvoj. Vytváří vhodné prostředí jak pro zahájení inovačních aktivit firem, tak i pro výzkum, vývoj a firemní rozvojové projekty. Vedle samotného pronájmu nových moderních kanceláří či poloprovozních prostor vhodných pro testování, vývoj prototypů apod. zde mají firmy zajištěn další nezbytný servis i odpovídající infrastrukturu. Velmi důležitá je i možnost využívat konzultační služby například projektové poradenství, pomoc se získáváním financí, informace o dotačních programech, vyhledání partnerů pro výzkumnou, technologickou či obchodní spolupráci. Tyto služby poskytuje BIC Plzeň s využitím svých dlouholetých zkušeností z konzultační praxe. Členství BIC Plzeň v největší mezinárodní síti na podporu inovací a podnikání Enterprise Europe Network (EEN) je základem pro to, že firmám může být nabízena také řada služeb, při kterých je využito spolupráce se zahraničními partnery sítě. Jedná se například o individuální asistenci při vyhledání nové technologie či při nabídce uplatnění technologie českých firem a výzkumných pracovišť v zahraničí, o možnost účasti firem na mezinárodních technologických burzách a oborově orientovaných kooperačních setkáních nebo o asistenci při přípravě projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. V rámci aktivit sítě EEN organizuje BIC Plzeň také řadu seminářů a odborných akcí - v letošním roce se právě v Technologickém centru v areálu VTP na Borských polích konaly například semináře informující o podpoře firemního výzkumu a vývoje, o pravidlech při realizaci zakázek v EU, či další z volného cyklu seminářů zaměřených na marketingové využití internetu pro zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních firem. Proběhla zde také konference o využití laserů v průmyslu, kterou pořádala firma MATEX PM, s níž BIC dlouhodobě spolupracuje. Pro rok 2012 jsou v přípravě další zajímavé akce. VTP Plzeň doposud nabízí celkem více než 6000 m 2 kanceláří, poloprovozních ploch a laboratoří, které využilo nebo stále využívá více než 70 podnikatelských subjektů a výzkumných a vývojových institucí z oblasti materiálového inženýrství, vývoje pro automobilový průmysl, informačních a komunikačních technologií, mechatroniky, elektroniky, biotechnologií, energetiky. Patří mezi ně například Abcheck s.r.o. (výzkum a vývoj lidských protilátek pro onkologii, imunologii a oblast medicíny zabývající se záněty), ELSIN, spol. s r.o. (evropské středisko pro specializované služby v oboru oprav LCD obrazovek a laboratoř na záchranu dat), KONTRON ECT design s.r.o. (vývoj embedded systémů a HW pro provoz ve ztížených podmínkách) či MBtech Bohemia s.r.o. (vývoj, engineering a poradenství pro automobilový průmysl) i řada dalších, jak se zahraničním kapitálem, tak i nově založených českých firem. Zásadní je také blízkost a možnost spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni, ať již z hlediska využití výzkumných kapacit, nebo z hlediska dostupnosti kvalifikované pracovní síly. Přímo ve VTP již funguje a plánuje další rozvoj jeden z ústavů Západočeské univerzity Nové technologie - Výzkumné centrum (NTC), který se zabývá aplikovaným výzkumem s výraznou složkou problémově orientovaného výzkumu technologických procesů, technických i netechnických dynamických systémů a materiálů. Předpokládá se zde také umístění části aktivit v rámci projektu SUSEN (SUStainableENergy - Udržitelná energetika), který připravuje společnost Centrum výzkumu Řež s.r.o. Aktivity umístěné ve VTP Plzeň budou zaměřeny na diagnostiku a výzkum komponent a materiálů zejména pro využití v jaderné energetice. V průběhu roku 2012 se kapacita parku rozroste o dalších více než 6000 m 2. Firmy budou moci využívat nové objekty VTP Plzeň od druhého čtvrtletí roku Jednání o jejich využití již probíhají, část nově budované kapacity je už nyní rezervována pro rozvoj aktivit subjektů, které v areálu VTP v současné době působí. Další zájemci o prostory a služby VTP se mohou obracet na BIC Plzeň (tel , BIC Plzeň, Jana Klementová 4

5 18. Polsko německo české fórum kooperace podniků Dne se v polské Jelení Hoře uskutečnil 18. ročník Fóra, jehož hlavním organizátorem je již řadu let Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (KARR) a na české straně zajišťovalo EEN při Agentuře regionálního rozvoje koordinaci českých partnerů. Zastřešujícím tématem letošního semináře na 18. Fóru byly energeticky úsporné stavby a environmentální inženýrství/ochrana životního prostředí a hospodaření s odpady Akce se zúčastnily firmy z celého Polska, německé firmy ze Saska, Saska Anhaltska, Braniborska, Dolního Saska a Bavorska a české firmy z Prahy, Ostravy, Jeseníku, Liberce, Jablonce nad Nisou a Hradce Králové. Fórum bylo otevřeno všem výrobním podnikům a poskytovatelům služeb z oborů: kovovýroba a strojírenství, elektrostrojní a elektrotechnické odvětví, obnovitelné energie, ochrana životního prostředí (hospodaření s odpady), pozemní a podzemní stavby, zpracování dřeva a umělých hmot, průmyslová automatika a informatika, subdodavatelé pro průmysl. Účast na 18. Fóru potvrdilo celkem 113 firem, z toho 49 polských firem, 27 německých firem a 37 českých firem, partneři a také pozvaní hosté. Nakonec do Jelení Hory dorazili zástupci z celkem 88 firem, z toho 43 polských, 19 německých a 26 českých. V prostorách hotelu Mercure v Jelení Hoře v první části dne, po přivítání účastníků, proběhl seminář o přeshraniční spolupráci v Polsku, Sasku a Česku. V druhé polovině, v předem stanoveném organizačním plánu, podnikatelé realizovali naplánovaná setkání s vybranými zahraničními partnery s cílem navázání obchodní spolupráce aj. Během Kooperační burzy měly firmy možnost jednat s několika vybranými podniky, prezentovat svojí nabídku spolupráce a poslechnout si nabídku partnerů. Přihlášené firmy naplánovaly 182 jednání u 16 stolů. Setkání účastníků se konala podle předem připraveného harmonogramu jednání. Tato setkání byla naplánována systémem sjednávání setkání a automaticky rozepsána na časový harmonogram jednání. Burza trvala 4 hodiny, některé firmy měly sjednaný maximální počet jednání, tj. 12. Další neformální setkání a jednání probíhaly v předsálí. ARR zajistila pro české firmy tlumočení v českém a německém jazyce. Výsledkem úspěšných jednání, který budeme monitorovat, je uzavření smluv o spolupráci, zakázky na služby, výrobu, nákup-prodej výrobků, otevření zastoupení, apod. Po celý den byly přístupné informační stánky, kde působili partneři akce, kteří poskytovali poradenství a jiné konzultace zúčastněným firmám. Prezentaci ve formě informačního stánku zajišťoval též Enterprise Europe Network při ARR. Agentura regionálního rozvoje, Dagmar Veselovská Obchodní jednání při veletrhu Czechbus 2011 Partneři projektu Enterprise Europe Network, Centrum pro regionální rozvoj ČR spolu s Technologickým centrem AV ČR, uspořádali při veletrhu CZECHBUS 2011 mezinárodní matchmakingová jednání kooperační setkání firem na základě předem připravených schůzek. Matchmakingová jednání byla zařazena do doprovodného programu prvního dne - a již nyní lze říci úspěšného - prvního ročníku středoevropského veletrhu autobusové dopravy, který se konal od 3. do 5. listopadu 2011 v Praze na Výstavišti v Holešovicích. Matchmakingových jednání při veletrhu Czechbus se zúčastnily firmy z České republiky, Slovenska, Polska, Švédska i Estonska. Převažovali zástupci výrobních společností, zaměřených na dodávky pro automobilový průmysl, mezi účastníky však byli i dodavatelé technologií a společnosti zabývající se organizováním veřejné dopravy apod. Celkem se uskutečnilo téměř 40 schůzek doplněných o řadu neformálních jednání. Všichni účastníci vysoce oceňovali perfektní organizaci jednání, vhodný výběr přihlášených firem i odbornost veletrhu. Několik postřehů od účastníků: Děkuji za akci, kterou jste zorganizovali jako vždy perfektně, či děkujeme za příjemné jednání při Czechbusu, těšíme se na další ročník. 5

6 Obchodní jednání při veletrhu Elmia Subcontractor 2011 Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj ČR spoluorganizovalo v listopadu matchmakingová jednání během veletrhu Elmia Subcontractor ve švédském Jönköpingu. Veletrh Elmia Subcontractor je největší švédský strojírenský veletrh, při němž - již tradičně - pracoviště sítě Enterprise Europe Network pořádají obchodní jednání pro strojírenské podniky nazvané b2fair. I v letošním roce se do projektu přihlásily malé a střední firmy z celé Evropy, které mohly jednat mezi sebou, ale zároveň oslovit se svou nabídkou i velké odběratelské strojírenské firmy zejména z automobilového průmyslu. K účastníkům patřily tyto velké společnosti: AB Wahlquist Verkstäder, Volvo Aero, Volvo Cars, CJ Automotive, FUJI Autorech AB, IAC Group Sweden, Johnson Controls Sweden, Stoneridge Electronics Stacke Hydraulik AB, Kongsberg Automotive, GKN Driveline Köping, BAE System Hägglunds. Z celkového počtu 152 účastníků, bylo i 8 firem z ČR, a to Aroja, s.r.o., DEL a.s., Fortell s.r.o., NTS Prometal Machining, s.r.o., Rieter CZ s.r.o, Components Žamberk, Styl Plzeň V.D., Tokoz a.s., Třinecké železárny a.s.. Dvě firmy současně vystavovaly na stánku České republiky a zbývajících 6 podniků přijelo pouze na dvoudenní matchmakingová jednání, což jim uspořilo čas i náklady. Všichni účastníci vysoce ocenili perfektní organizaci, zajímavé firmy a s tím související zajímavá jednání, zájem odběratelů jednat s menšími podniky, zvažují i využití matchmakingových jednání pro vyhledání nových a levnějších dodavatelů. Centrum pro regionální rozvoj ČR, Eva Hrubešová ESINET Road show - putovní výstava Od nápadu k podnikání: hi-tech úspěchy jižní Moravy poprvé představena na hvězdárně v Brně 8. prosince 2011 proběhlo na Hvězdárně a planetáriu v Brně první oficiální představení putovní výstavy zajímavých technologických firem a produktů z Innovation Parku JIC. Patronem výstavy Od nápadu k podnikání: hi-tech úspěchy jižní Moravy nebyl nikdo jiný než robot Advee společnosti Bender Robotics, který spatřil světlo světa právě v Innovation parku JIC. Mimo něho se prezentovalo dalších osm inovací. Cílem výstavy je inspirovat studenty a začínající firmy, aby rozvíjeli své nápady do unikátních produktů či služeb a tím zapracovali na svém budoucím úspěchu. Výstava se konala v rámci akce ESINET Road Show, kam přišli studenti, firmy i investoři nechat se inspirovat, jak jednoduše využít špičkové technologie Evropské vesmírné agentury pro rozvoj svého projektu nebo podnikání. Mohli si zde zároveň vyzkoušet technologické novinky, které vznikly v Brně promluvit si s prvním českým autonomním robotem, vyplnit dotazník pomocí bezdotykového interaktivního zařízení, vyzkoušet počítačový systém ulehčující život seniorům nebo zjistit, jak zabezpečit svůj mobilní telefon prostřednictvím rozpoznání hlasu. Mnoho majitelů firem, které se na výstavě prezentovali, začínalo podnikat již při studiu: To je také důvod, proč JIC podporuje podnikavé studenty. Nyní pro ně otevíráme například další ročník programu StarCube, kterým prošly týmy jako GINA, Celebrio či Universator, doplňuje Jiří Hudeček, ředitel Jihomoravského inovačního centra. Účastníci během tří měsíců absolvují sled workshopů, rozvinou vlastní projekty a budou se setkávat s úspěšnými podnikateli. Registrace je otevřena do 27. ledna Více informací je možné získat na V průběhu roku 2012 bude rozšířená výstava k vidění na různých místech v ČR. Partnerem výstavy je síť Enterprise Europe Network. Jihomoravské inovační centrum, Hana Hajnová 6

7 O dvoustranná jednání mají firmy velký zájem Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje asistuje podnikatelům z Moravskoslezského a Olomouckého kraje při hledání obchodních partnerů a zakázek. V rámci projektu Enterprise Europe Network mají podnikatelé nadále možnost využívat tyto služby komory bezplatně. Hojně využívány jsou zejména dvoustranná jednání firem. Registrací na takovou akci má podnikatel příležitost jednat osobně během jednoho dne třeba s 20 firmami (dle svého výběru). V září KHK MSK organizovala dvoustranná jednání BUSINESS RENDEZ-VOUS, kterých se zúčastnilo 111 zástupců firem z Česka, Slovenska, Polska a Německa a uskutečnili 426 schůzek. Další dvoustranná jednání se konala např. při Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, při veletrhu PRO EKO v Banské Bystrici, při lodním veletrhu SMART v italském Janově, ELOSYS v Trenčíně na Slovensku, SASO v chorvatském Splitu. Jelikož mají podnikatelé o účast na dvoustranných jednáních stále zájem, bude je komora organizovat i v příštím roce. První evropský kongres malých a středních podniků Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje partner poradenské sítě pro podnikatele Enterprise Europe Network se účastnila diskusního panelu EU pro MSP pořádaného v rámci prvního ročníku Evropského kongresu malých a středních podniků. Katovická regionální hospodářská komora uspořádala října 2011 první ročník Evropského kongresu malých a středních podniků v rámci předsednictví Polska v Radě EU. Záštitu dal kongresu Bronisław Komorowski, prezident Polské republiky. Akce se účastnilo zhruba zástupců firem a dalších institucí ze zemí EU (Česká republika, Belgie, Bulharsko, Francie, Chorvatsko, Německo, Rakousko, Slovensko, Slovinsko) i nečlenských zemí EU (Arménie, Bělorusko, Gruzie, Kazachstán, Moldavsko, Mongolsko, Rusko, Ukrajina). Účastnil se mimo jiné i předseda Evropského parlamentu Jerzy Buzek, premiér Polska Donald Tusk a polský ministr hospodářství Waldemar Pawlak. Cílem třiceti diskusních panelů kongresu bylo vytvořit doporučení pro politiku EU na podporu MSP, na odstranění bariér podnikání MSP. Dokument těchto doporučení je publikován na webu Obchodní mise moldavských firem v Ostravě Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje spoluorganizovala 30. listopadu 2011 Českomoldavské podnikatelské fórum při příležitosti oficiální návštěvy Vladimira Filata, premiéra Moldavské republiky v Ostravě. Více než 30 moldavských firem doprovodili kromě premiéra také ministr zemědělství a potravinářského průmyslu a zástupce ministra informačních a komunikačních technologií. Na fóru byly diskutovány investiční příležitosti v Moravskoslezském kraji a v Moldavské republice. Profesní zaměření zúčastněných moldavských firem byly sektory: plynárenství, energetika, obchod, investice, bankovnictví, ICT, letectví, turistika, zemědělství, potravinářství, marketing, polygrafie, vinařství a další. Moldavsko má od září 2011 zastoupení tří institucí v síti Enterprise Europe Network. Čas ukáže, zda se v rámci této sítě podaří navázat užší spolupráci mezi českými a moldavskými firmami. Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, Eva Šimečková 7

8 Konference Inovace ve službách 2011 Konference Inovace ve službách 2011 s podtitulem Jak inovace ve službách transformují Evropskou unii se konala 7. prosince v prostorách Konferenčního centra CITY. Konference byla organizována Technologickým centrem AV ČR v rámci sítě Enterprise Europe Network. Na úvodní slovo zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu a Zastoupení Evropské komise v ČR navázala Martina Jakl z Institutu technologie a inovačního managementu VŠE se svou přednáškou na téma Inovace ve službách: význam pro konkurenceschopnost z mikro a makro pohledu. Dále Michal Pazour z Technologického centra AV ČR nastínil téma Specifika inovací ve službách a jejich implikace pro inovační politiku. Přednáška Václava Suchého z TC AV ČR sítě Enterprise Europe Network na téma EVROPA 2020 a současné trendy v evropských inovačních službách: poznatky expertního panelu EU shrnovala zásadní výstupy z tohoto panelu a přinášela informace o hlavních závěrech. Cílem expertního panelu je identifikovat služby přispívající k naplňování strategie EVROPA Na konferenci vystoupili i zahraniční hosté Viliam Lendel a Michal Varmus z Žilinské univerzity. Přijeli přednášet na téma Inovační aktivity slovenských podniků. Design služeb a jejich východiska, metody a případové studie představil Adam Hazdra z Jihomoravského inovačního centra. Tato přednáška byla více než jen úvodem k praktické části konference, ve které vystoupili zástupci firem s konkrétními příklady implementace inovací ve službách. Na závěr konference proběhl diskuzní panel, ve kterém přednášející nejdříve informovali o zajímavých inovacích ve službách, se kterými se osobně setkali a se kterými měli pozitivní zkušenost. Na základě položených dotazů se rozvinula diskuze k tématu jak měřit úspěšnost inovace ve službách. Jednotliví panelisté uvedli příklady ze své praxe, tak jak je aplikují ve svých firmách. Hlavním problémem byl rozdíl mezi komerční a nekomerční sférou, kde je měřítko úspěšnosti aplikace inovace zcela odlišné. Jak bylo možné vidět dle zájmu v průběhu závěrečné diskuze, je toto téma velmi zajímavé pro veřejnost v České republice. Většina ze 75 přítomných hodnotila celkovou akci velmi pozitivně a to jak organizační, tak odbornou část. Výstupy z konference Inovace ve službách 2011 budou na začátku ledna k dispozici na stránkách Tomuto aktuálnímu tématu se bude síť Enterprise Europe Network věnovat i v příštím roce. Technologické centrum AV ČR, Ilona Babková NANOTECH 2012 Tokio Plánované akce Technologické centrum AV ČR připravuje stánek pro české firmy a výzkumné organizace z oblasti nanotechnologií na výstavě Nanotech 2012 v Tokiu. Ve spolupráci s agenturou CzechInvest bude ve dnech února 2012 pro klienty zdarma k dispozici stánek Technologického centra AV ČR o velikosti 3x3m umístěný v českém pavilonu společně s 5 subjekty vystavujícími samostatně. Na stánku budou probíhat i předem domluvená jednání s japonskými klienty, na kterých se bude organizačně podílet i EU-Japonské centrum pro průmyslovou spolupráci, které je součástí Enterprise Europe Network. Prezentace technologií, obchodní a výzkumné spolupráce je možná buď osobně na stánku nebo prostřednictvím Technologického centra AV ČR, které koordinuje Enterprise Europe Network v Česku (www.een.cz). Partneři z Japonska pomohou i s překladem katalogu českých vystavovatelů či při jednání na stánku v Japonsku. Více informací o veletrhu naleznete na Kontakt: Technologické centrum AV ČR, Eva Kudrnová, tel:

9 Kooperační setkání firem v rámci EcoBuild London, březen 2012 Enterprise Europe South-East UK organizuje v březnu 2012 v Londýně kooperační B2B setkání firem v rámci veletrhu EcoBuild, největšího veletrhu na světě zaměřeného na udržitelné stavebnictví (sustainable construction). Kooperační setkání je založeno na předem připravených schůzkách mezi vystavovateli a návštěvníky veletrhu podle jejich profilů registrovaných v katalogu akce. Zaměření podle oborů je následující: udržitelný design progresivní a úsporné eko-technologie nové stavební materiály a technologie systémy a zařízení využívající energii z alternativních zdrojů (solární panely, tepelná čerpadla, zařízení pro vytápění a rekuperaci tepla, větrné elektrárny apod.). Akce je zdarma a registrovat se je možné na webu Informace o veletrhu EcoBuild jsou dostupné na webu veletrhu Kontakt: Technologické centrum AV ČR, Jiří Janošec, tel: Přivezeme Vám partnery pro jednání do Brna Pokud uvažujete o vstupu na nové trhy, můžete si svou exportní schopnost otestovat v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network a projektu poznávacích a obchodních misí do Brna, který má zájem Regionální hospodářská komora Brno realizovat v příštích třech letech a který Vám nabízí jednání s potenciálními obchodními partnery z ČR i zahraničí. Prostřednictvím 3-5 příchozích podnikatelských misí během vybraných brněnských veletrhů v roce za účasti 5-15 zahraničních účastníků na každé z nich (zaměření především na země jihovýchodní Evropy: Chorvatsko, Srbsko, Ukrajina, Slovensko, Turecko, Bosna, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko, Slovinsko, ale i Polsko, Německo, Velká Británie či Rakousko) chce Regionální hospodářská komora Brno přispět k vytváření nových obchodních vztahů a pozitivnímu image města Brna v zahraničí. Pro účast hodláme oslovit zejména výrobní firmy, obchodníky, instituce podporující obchod, velkoodběratele, dovozce a nákupčí. Vedle možnosti dlouhodobé prezentace po celé Evropě, mohou tuzemští zájemci dále využít odborného poradenství a asistence organizátorů v průběhu celého roku a speciálním bonusem je společenský večer pro neformální pokračování obchodních jednání v rámci každé obchodní mise v Brně. Více informací o tomto projektu získáte na brněnské pobočce sítě Enterprise Europe Network. Kontakt: Regionální hospodářská komora Brno, Jana Doláková, tel:

10 Newsletter vydává Technologické centrum AV ČR Koordinátor sítě Enterprise Europe Network v ČR Ve Struhách 27, Praha 6 Partneři Centrum pro regionální rozvoj ČR Vinohradská 46, Praha 2 (kancelář: Ve Struhách 27, Praha 6) Tel.: , BIC PLZEŇ, společnost s ručením omezeným Riegrova 1, Plzeň Tel.: , JIC, zájmové sdružení právnických osob U vodárny 2, Brno Tel.: , BIC Ostrava s.r.o. Mostárenská 1156/38, 703 Ostrava Vítkovice Tel.: , Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. Budovatelů 2830, Most Tel.: , Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o. Třída 1. máje 97/25, Liberec III Tel.: , Regionální hospodářská komora Brno Výstaviště 1, Brno Tel.: , Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje Výstavní 2224/8, Ostrava - Mariánské Hory Tel.: , Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje Karla IV: 42, Pardubice Tel.: , VÚTS Liberec, a.s. U Jezu 525/4, Liberec Tel.: , 10

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financovaná z Rámcového programu pro

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network Podpora podniků na dosah ruky European Commission Enterprise and Industry Základní informace o síti Title of the presentation Date 2 Evropskásíť, jejímžhlavním cílem je podpora

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network a projekt Czech Local Visibility Events - Společně pro úspěch vašeho podnikání 24.4.2014 Mezinárodní infrastruktura služeb pro podniky Působení sítě od r. 2008 Zastoupena: Enterprise

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network mezinárodní spolupráce v klastrových iniciativách 6. února 2013 Mezinárodní infrastruktura služeb pro podniky Působení sítě od r. 2008 Enterprise Europe Network Podpora: z Rámcového

Více

18. mezinárodní sympozium INOVACE 2011. Plenární sekce Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR a Systém inovačního podnikání v ČR

18. mezinárodní sympozium INOVACE 2011. Plenární sekce Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR a Systém inovačního podnikání v ČR Plenární sekce Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR a Systém inovačního podnikání v ČR Zasedací místnost č. 418, 4. patro, ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 Úterý 6. 12. 2011 Jednání moderuje

Více

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994; www.tc.cz Oddělení TC AV ČR: ORP

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Role veřejného vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu Ing. Martin Dittrich 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Obecně prospěšná společnost zapsána do rejstříku

Více

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP 27. 4. 2014 Osnova prezentace 1. Enterprise Europe Network 2. COSME 3. HORIZONT 2020 O nás - Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financována

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Konference Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi Membránové inovační centrum MemBrain 19. března 2014, Stráž pod

Více

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, Markéta Nenzová

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, Markéta Nenzová Newsletter Enterprise Europe Network v ČR číslo 3 - září 2011 Vydává Technologické centrum AV ČR Co jsme pro Vás připravili: Informace a zajímavosti Vážení čtenáři, léto je již za námi a přichází barevný

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC. Olomouc 01/2010

JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC. Olomouc 01/2010 JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC Olomouc 01/2010 Základní údaje Investor: TESCO SW, a.s. Hlavní partner: Moravská vysoká škola Olomouc o.p.s. Poskytovatel dotace: Czechinvest, OPPI, Prosperita - Výzva I

Více

V tomto programu není aktuálně otevřena žádná výzva.

V tomto programu není aktuálně otevřena žádná výzva. č. 10 - Říjen 2010 Newsletter Projektové poradenství Vážená paní, vážený pane, v tomto čísle newsletteru Vám opět přinášíme nejčerstvější přehled o aktuálních výzvách programů určených na podporu aplikovaného

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Základní charakteristika Agentury CzechInvest

Základní charakteristika Agentury CzechInvest Diskusní setkání Stavebního fóra Brownfieldy v Plzeňském kraji a možnosti jejich financování z OPPI PhDr. Blanka Bendlová Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 25. 3. 2009, Hotel Angelo, Plzeň

Více

Newsletter Enterprise Europe Network v ČR

Newsletter Enterprise Europe Network v ČR Newsletter Enterprise Europe Network v ČR číslo 1 - duben 2011 Vydává Technologické centrum AV ČR Co jsme pro Vás připravili: Informace a zajímavosti Vážení čtenáři, rádi bychom Vám představili další číslo

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA Brno, 10. 12. září 2012 www.ebtc.eu EBTC Představení projektu Hospodářská komora České republiky vyhrála výběrové řízení na tzv. Contact

Více

Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků

Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků Ing. Marcela Příhodová Sekce fondů EU, MPO Konference INOVACE 19. září 2013, Liberec Struktura vystoupení I. Strategická východiska podpory MSP II. Operační

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Operační program podnikání a inovace Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Základní pravidla OPPI - Dotace proplácena

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

17. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM INOVACE 2010 PLENÁRNÍ SEKCE REFORMA SYSTÉMU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

17. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM INOVACE 2010 PLENÁRNÍ SEKCE REFORMA SYSTÉMU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE PLENÁRNÍ SEKCE REFORMA SYSTÉMU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Kongresový sál č. 217, 2. patro, ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 Úterý 30. 11. 2010 Jednání moderuje Petr Křenek,

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

15:30 16:00 příchod hostů 16:00 17:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 17:00 19:00 raut a ochutnávka vína

15:30 16:00 příchod hostů 16:00 17:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 17:00 19:00 raut a ochutnávka vína 15:30 16:00 příchod hostů 16:00 17:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 17:00 19:00 raut a ochutnávka vína JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420

Více

Podnikatelský inkubátor Vsetín

Podnikatelský inkubátor Vsetín Podnikatelský inkubátor Vsetín Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. (založena usnesením zastupitelstva města Vsetína dne 29.3.2005) Společnost byla založena za účelem: řešení nezaměstnanosti,

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Zahajovací konference VÝZKUM VÝVOJ INOVACE Transfer technologií v regionu 25.10.2011 Lucie Křelinová VÝZKUM VÝVOJ - INOVACE: Transfer

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme SUBCON 2015 Jediný britský veletrh s jednoznačným zaměřením na subdodávky & výrobu & technologie Zastoupení všech úrovní v oblasti strojírenského dodavatelského řetězce

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic. Bc. Martina Malíková Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 23.

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic. Bc. Martina Malíková Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 23. CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Bc. Martina Malíková Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 23. dubna 2014 Obsah prezentace Agentura CzechInvest Regionální kanceláře Investiční

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI KLIENTŮ SÍTĚ ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) V ČESKÉ REPUBLICE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI KLIENTŮ SÍTĚ ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) V ČESKÉ REPUBLICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI KLIENTŮ SÍTĚ ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) V ČESKÉ REPUBLICE Shrnutí ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) v České republice systematicky sleduje a hodnotí kvalitu své

Více

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře e exportu: 1. Podílíme se na tvorbě koncepcí a strategií 2. Poskytujeme

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

Rámcový program pro Konkurenceschopnost a inovace (CIP) a Enterprise Title Europe Network Sub-title Andrea BALÁZSOVÁ

Rámcový program pro Konkurenceschopnost a inovace (CIP) a Enterprise Title Europe Network Sub-title Andrea BALÁZSOVÁ Rámcový program pro Konkurenceschopnost a inovace (CIP) a Enterprise Title Europe Network Sub-title Andrea BALÁZSOVÁ Technologické centrum AV ČR PLACE PARTNER S LOGO HERE European European Commission Commission

Více

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY x Jan Čermák, MEBIS s.r.o. Praha,

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ Martin Mana Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ; 22. dubna 2015 Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 ČESKÝ

Více

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Radomil Doležal Generální ředitel CzechTrade Praha, 15. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Realita a budoucnost českého exportu Exportní průzkum potvrdil,

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Podpora inovačního potenciálu MSP na regionální úrovni 19. září 2011 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Inovace a CzechInvest CO JSOU INOVACE?

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Název projektu. Rozpočet. Rok realizace 2013 2014

Název projektu. Rozpočet. Rok realizace 2013 2014 Znalost unikátních technologií a vlastní vývojové produkty ve společnosti AGROMONT VIMPERK spol. s r.o. (OP Lidské zdroje a zaměstnanost Další profesní vzdělávání zaměstnanců podnikatelských subjektů v

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Seminář Financování vědy a výzkumu z prostředků EU Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Financování vědy a výzkumu ze strany CzechInvestu Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Více

Vzdělávání v inovacích

Vzdělávání v inovacích Inovace ve vzdělávání Vzdělávání v inovacích Praha, 6.prosince 2007 ESF JPD 3 Grantové schéma 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací Inkubátor RLZ při

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Daniel Všetečka

STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Daniel Všetečka STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Daniel Všetečka Kontext RIS3 1 - Switzerland 29 40 53 148 - Chad Principy RIS3 PRIORITIZACE BOTTOM-UP (ENTREPRENEURIAL DISCOVERY PROCESS, HLEDÁNÍ

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu Královéhradecký kraj: Rozvojové plány a investiční příležitosti Aktivity agentury CzechInvest v rámci lokalizace investic a rozvoje trhu nemovitostí Mgr. Martina Chamasová Ředitelka regionální kanceláře

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele. 2. 9. 2014, Ostrava

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele. 2. 9. 2014, Ostrava Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele 2. 9. 2014, Ostrava CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým

Více

Interní Projekty SVV 2009 2012/13 SVV 1 SVV 2013-2014/15 SVV 2

Interní Projekty SVV 2009 2012/13 SVV 1 SVV 2013-2014/15 SVV 2 Interní Projekty Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí SVV 2009 2012/13 SVV 1 SVV 2013-2014/15 SVV 2 DITTRICHOVA 21 128 01 PRAHA 2 ZELENÁ LINKA PRO EXPORT 800 133 331 INFO@CZECHTRADE.CZ

Více

Evropské programy na podporu podnikání. 19. 9. 2014, Praha

Evropské programy na podporu podnikání. 19. 9. 2014, Praha Evropské programy na podporu podnikání 19. 9. 2014, Praha CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

bilaterální a multilaterální mezinárodní spolupráce ve Title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry

bilaterální a multilaterální mezinárodní spolupráce ve Title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Programy Title bilaterální a multilaterální mezinárodní spolupráce ve Sub-titlevýzkumu a vývoji PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Rámcový program pro konkurenceschopnost

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail

Více

Ročníku 2012 se zúčastnilo 167 zadavatelů zakázek, 138 vystavujících společností ze 16 zemí, proběhlo více než 5 000 individuálních schůzek.

Ročníku 2012 se zúčastnilo 167 zadavatelů zakázek, 138 vystavujících společností ze 16 zemí, proběhlo více než 5 000 individuálních schůzek. Místo konání: Web: Lille Grand Palais, Francie www.railindustrymeetings.com PROČ JSME VYBRALI TENTO VELETRH? Očekávané investice do železničního sektoru v západní Evropě i zájem zadavatelů o dodavatele

Více

V Karlovarském kraji. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace

V Karlovarském kraji. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace V Karlovarském kraji Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Zastaralá ekonomická struktura kraje Odchod kvalifikovaných

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 OBSAH 1. Proč Moravskoslezský kraj potřebuje svou inovační strategii? 4-5 2. Cíl Regionální inovační strategie 6-7 3. Struktura Regionální

Více

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy Získávání zakázek jako východisko z krize CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy 2 Český trh se nemůže vyhnout globální krizi. Krize zásadním způsobem mění trh a urychluje trendy nastartované

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR VÝSLEDKY 2. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA Praha, 28. 5. 2014 1 Projekt a jeho cíle Popis 2. fáze

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Krajská konference pro podnikatele Jihlava, 14.10.2011 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Vaše brána k prosperitě Hana Medřická Ředitelka regionální kanceláře Regionální kancelář pro

Více

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie Firma příjemce voucheru ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) Sídlo Obor Velikost Profil U Vodárny 2, 616 00 Brno Informační a komunikační technologie Drobný podnik ACEMCEE je firma působící v oblastech

Více

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 1 2 11. 14. září 2013 (středa sobota) Veletrh typu B2B, sobota určena pro laickou veřejnost a živnostníky Dvouletá periodicita liché roky Zaměření: Vystavovatelé

Více

Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblas< výzkumu a vývoje

Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblas< výzkumu a vývoje Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblas< výzkumu a vývoje Mar4n Štorkán, ředitel mar4n.storkan@ins4tut sp.cz Prezentace projektu pro podniky 1 Fórum průmyslu a vysokých škol

Více

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011 Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu Únor 2011 Obsah studie Kongresová a incentivní turistika - základní popis segmentu Zmapování stávající situace KIT Zmapování situace v oblasti

Více

Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry. Praha 25/1/2006

Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry. Praha 25/1/2006 Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry Praha 25/1/2006 1 Jaké to dnes bude? Názorné Poučné Aktivní - nejsme už začátečníci novinky na CzechInvestu současný vývoj v oblasti podpory klastrů budoucí

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik

Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik Jak vybrat kvalitní vzdělávací společnost? Jak nenaletět a nakoupit skutečně kvalitní službu? Jak může v řízení zaměstnanců pomoci Age Management?

Více

Styčný úřad Olomouckého kraje, Česká republika v provincii Fujian, Čína.

Styčný úřad Olomouckého kraje, Česká republika v provincii Fujian, Čína. Styčný úřad Olomouckého kraje, Česká republika v provincii Fujian, Čína. Liaison Office of the Olomouc Region, Czech Republic, Fujian Province, China. S podporou Olomouckého kraje Připravil Roman Spáčil

Více

DESIGN newsletter 2 / 2014

DESIGN newsletter 2 / 2014 DESIGN newsletter 2 / 2014 DESIGN PRO KONKURENCESCHOPNOST DESIGN PRO KONKURENCESCHOPNOST Hledáte další přidanou hodnotu? Zkuste průmyslový design! Že je trh nemilosrdný a chce po vás stále další a další

Více

Prezentace přístavby IBC 2. Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR Aplikace VaV v inkubátoru. Aplikace VaV v inkubátoru IBC (ÚEM AV ČR)

Prezentace přístavby IBC 2. Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR Aplikace VaV v inkubátoru. Aplikace VaV v inkubátoru IBC (ÚEM AV ČR) Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR Aplikace VaV v inkubátoru 15. Mezinárodní sympozium INOVACE 2008 EEN síť pro inovace, 3.12. 2008 Petr Bažant, ÚEM AV ČR, 606 632 124, bazant@biomed.cas.cz 30.11.2008

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Petr Kolář, Agentura CzechInvest /Ing. Lada Kratochvílová, Regionální kancelář pro MSK/

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Komunitární programy jsou finančním nástrojem Evropské unie, které jsou financovány přímo z evropského rozpočtu. Cílem je podpořit mezinárodní spolupráci subjektů

Více