ARBEITSHEFT: LOGISTIK BANKDIENSTLEISTUNGEN PRIVATKONTO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ARBEITSHEFT: LOGISTIK BANKDIENSTLEISTUNGEN PRIVATKONTO"

Transkript

1

2

3 ARBEITSHEFT: LOGISTIK BANKDIENSTLEISTUNGEN PRIVATKONTO PRACOVNÍ LIST: LOGISTIKA BANKOVNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ÚČET 1. Úloha Slovní zásoba a) Přiřaďte odpovídající výrazy (správný výraz 1/2 bodu). 1) das erste Konto A) měsíční splátka 2) der Kredit-Limit B) fyzická osoba 3) der Geldautomat C) první konto 4) die Privatperson D) bankomat 5) die monatliche Rate E) úvěrový limit 1

4 2. Úloha Obrázek Popište obrázky pomocí německých ekvivalentů (správný výraz 1 bod). A) První vklad... B) Datum narození... C) Částka... 2

5 D) Žádost o založení osobního účtu E) Jméno F) Příjmení

6 3. Úloha Fráze/klíčová slova Doplňte klíčová slova nebo jejich části. Použijte tabulku (správný výraz 2 body). Wie finden Sie die Möglichkeit, Ihre (1)... immer mit sich zu haben und immer zur (2)... auf jeder Poststelle zu haben? Falls Sie eine Minute haben, stelle ich Ihnen die (3)... gerne vor. Mit dem (4)... -konto der Postsparkasse sparen Sie wesentlich sowohl Ihre Zeit als auch Ihr Geld. Zum Privatkonto wird Ihnen eine Zahlungs-(5)... ausgegeben. Mit dieser Zahlungskarte bezahlen Sie beim Einkaufen und heben Bargeld in einem (6)... -automaten ab. Vorteile, Verfügung, Privat-, Finanzmittel, Geld-, -karte 4. Úloha Překlad Přeložte (správný výraz 3 body). 1) Doprava je organizovaná a cíleně prováděná lidská činnost. 2) Doprava slouží k přemisťování osob a nákladů z výchozího místa do cíle cesty. 3) Doprava ovlivňuje rozvoj státu a opačně. 4) Doprava ovlivňuje kvalitu hospodářství a má vliv na rozvoj osídlení. 5) Na kvalitě dopravy závisí i kultura společnosti. 1)... 2)... 4

7 3)... 4)... 5)... 5

8 Klíč 1. 1C, 2E, 3D, 4B, 5A 2. A) die Ersteinlage, B) das Gebutrtsdatum, C) der Betrag, D) Antrag auf Privatkontoeröffnung, E) der Vorname, F) der Nachname 3. (1) Finanzmittel, (2) Verfügung, (3) Vorteile, (4) Privat, (5) karte, (6) Geld 4. zum Beispiel: 1) Die Postsparkasse bietet ein modernes Sparkonto für Kinder und Minderjährige bis zur Vollendung des 18. Lebensjahr an. 2) Der Vorteil ist kostenlose Kontoführung und attraktive Verzinsung. 3) Bedingungen zur Kontoeröffnung sind einfach - die Ersteinlage sind 500 Kronen. 4) Weiter müssen Sie den Antrag auf die Erstkontoeröffnung stellen und das Unterschrift smuster ausfüllen. 5) Der gesetzliche Vertreter muss seinen Personalausweis vorliegen und seine Beziehung zu dem minderjährigen Antragsteller beweisen. 6

9 ARBEITSHEFT: LOGISTIK DIE BRIEF UND PAKETZUSTELLUNG, ZUSTELLDIENST PRACOVNÍ LIST: LOGISTIKA DORUČOVÁNÍ LISTOVNÍCH A BALÍKOVÝCH ZÁSILEK, DODÁVACÍ SLUŽBA 1. Úloha Slovní zásoba Z jakých slov sestávají tyto složeniny? Doplňte tabulku (správný rozklad ½ bodu). Příklad: DER ABSTELLORT ABSTELLEN DER ORT 1) DER PAKETZUSTELLER 2) DIE NACHTRAGSGEBÜHR 3) DIE ABGABESTELLE 4) DER POSTMEISTERBEZIRK 5) DIE SMS-BENACHRICHTIGUNG 7

10 2. Úloha Obrázek Popište obrázek pomocí německých ekvivalentů (správný výraz 1 bod). A) Výzva k vyzvednutí zásilky D) Doporučené psaní B) Dobírka E) Adresát C) Odesilatel F) Doručovatel 8

11 3. Úloha Fráze/klíčová slova Doplňte klíčová slova nebo jejich části. Použijte tabulku (správný výraz 2 body). Guten Tag. Die (1)... Post, Frau Malá, ich habe für Sie ein (2)..., können Sie bitte mit Ihrem Personal-(3)... runter kommen? Dieser Brief ist von dem (4)... nur zu eigenen (5)... Ihres Mannes angewiesen, deshalb kann ich ihn Ihnen nicht geben. Hier bitte Ihre (6)... -schrift. -ausweis, Einschreiben, Tschechische, Händen, Unter-, Absender 4. Úloha Překlad Přeložte (správný výraz 3 body). 1) Dobrý den, předložte prosím výzvu a průkaz totožnosti. 2) Vaše zásilka je na dobírku, uhraďte prosím jeden tisíc šest set osmdesát Kč. 3) Požadujete potvrzení o zaplacení částky? 4) Potřebujeme, abyste předložil průkaz příjemce. 5) Pokud ho nemáte, vypište Prohlášení. 1)... 2)... 3)... 4)... 5)... 9

12 Klíč 1. 1) DER PAKET/ZUSTELLEN, 2) DIE NACH/TRAGEN/GEBÜHR, 3) DIE ABGEBEN/STELLE, 4) DER POST/MEISTER/BEZIRK, 5) DIE SMS/-BENACHRICHTIGEN 2. A) Die Abholungseinladung, B) die Nachnahme, C) der Absender, D) das Einschreiben, E) der Empfänger, F) der Zusteller 3. (1) Tschechische, (2) Einschreiben, (3) ausweis, (4) Absender, (5) Händen, (6) Unter 4. zum Beispiel: 1) Guten Tag, legen Sie bitte die Abholungseinladung und Ihren Personalausweis vor. 2) Ihre Sendung ist eine Nachnahme, bezahlen Sie bitte ein tausendsechshundertachtzig Kronen. 3) Brauchen Sie eine Quittung? 4) Wir benötigen, dass Sie den Personalausweis des Empfängers vorlegen 5) Falls Sie keinen haben, füllen Sie bitte die Erklärung aus. 10

13 ARBEITSHEFT: LOGISTIK SENDUNG UND PAKETAUFGABE AM POSTSCHALTER PRACOVNÍ LIST: LOGISTIKA PODÁNÍ LISTOVNÍCH A BALÍKOVÝCH ZÁSILEK U PŘEPÁŽKY POŠTY 1. Úloha Slovní zásoba a) Přiřaďte odpovídající výrazy (správný výraz ½ bodu). 1) das Eilpaket A) adresní vlaječka 2) das Einschreiben B) doporučená slepecká zásilka 3) das Wertpaket C) doporučená zásilka 4) die eingeschriebene Blindensendung D) balík Expres 5) der Adressaufkleber E) cenný balík 11

14 2. Úloha Obrázek Popište obrázek pomocí německých ekvivalentů (správný výraz 1 bod). A) Dodejka D) Cenný balík B) Doporučené psaní E) Poštovní poukázka C) Cenné psaní F) Adresát 12

15 3. Úloha Fráze/klíčová slova Doplňte klíčová slova nebo jejich části. Použijte tabulku (správný výraz 2 body). Sie müssen den Einlieferungs-(1)... ausfüllen. Wollen Sie Ihre (2)... versichern? Ich entschuldige mich, ich bringe das entsprechende (3)... Wollen Sie das Paket schon morgen (4)...? Damit wir die Sendung richtig und rechtzeitig (5)..., ist es nötig, sie noch mit dem Klebe (6)... zu überkleben. -band, Formular, Sendung, zuliefern, -schein, liefern 4. Úloha Překlad Přeložte (správný výraz 3 body). 1) Příjemný den. Chtěla bych si zakoupit dopisní obálku. 2) Prodáváte u Vaší přepážky kolky? A dálniční nálepky? 3) Chtěla bych k dobírkové částce připočítat poštovné, je to možné? 4) Potřebovala bych u Vás zakoupit poštovní známky k nám do republiky, do Evropy a do USA. 5) Prosím o vyplnění adresní vlaječky. 1)... 2)... 3)... 4)... 5)... 13

16 Klíč 1. 1D, 2C, 3E, 4B, 5A 2. 1) der Lieferschein, 2) der eingeschriebene Brief, 3) das Wertschreiben, 4) das Wertpaket, 5) die Postanweisung, 6) der Empfänger 3. (1) schein, (2) Sendung, (3) Formular, (4) zuliefern, (5) liefern, (6) band 4. zum Beispiel: 1) Schönen Tag. Ich möchte einen Briefumschlag kaufen. 2) Bekomme ich an Ihrem Schalter eine Stempelmarke? Und eine Vignette? 3) Zu dem Nachnahmebetrag wollte ich noch die Portogebühr zurechnen, ist das möglich? 4) Ich wollte die Briefmarken innerhalb unserer Republik, innerhalb Europas und in die USA kaufen. 5) Füllen Sie bitte den Adressaufkleber aus. 14

17 ARBEITSHEFT: LOGISTIK BARGELD ÜBERWEISEN, DIE POSTANWEISUNG PRACOVNÍ LIST: LOGISTIKA ZASÍLÁNÍ PENĚŽNÍCH HOTOVOSTÍ, POUKÁZKOVÁ SLUŽBA 1. Úloha Slovní zásoba Přiřaďte správně podle opačného významu (správný výraz 1 bod). 1) die Bargeldzahlung 2) die Kontonummer des Bezahlers 3) der Zahlungsempfänger 4) der Auszahlbeleg 5) der Empfänger der Absender der Aufgabeschein der bargeldlose Zahlungsverkehr die Kontonummer des Begünstigten der Bezahler 1)... 2)... 3)... 4)... 5)... 15

18 2. Úloha Obrázek Popište obrázky pomocí německých ekvivalentů (správný výraz 1 bod). A) poštovní poukázka A D) poštovní poukázka C B) podací lístek E) kód banky C) variabilní symbol F) částka 16

19 3. Úloha Fráze/klíčová slova Doplňte klíčová slova nebo jejich části. Použijte tabulku (správný výraz 2 body). Ich will das Geld zu diesem Konto-(1)... schicken, welches Formular muss ich (2)...? Sie müssen die (3)... -anweisung Typ A ausfüllen, hier bitte die Kontonummer des (4)... von hinten nach vorne einführen. Dann ist es (5)... die Bankleitzahl auszufüllen, und bitte auch Ihre (6)... Post-, nummer, pflichtig, Adresse, ausfüllen, Begünstigten 4. Úloha Překlad Přeložte (správný výraz 3 body). 1) Potřeboval bych zaslat peníze na adresu, jaký formulář mám vyplnit? 2) Vyplníte si poukázku vzoru C podle předtisku. 3) Zde uvedete svou adresu, protože vy jste odesilatel 4) Adresát je pak ten komu peníze posíláte. 5) Pište prosím adresy čitelně, pokud možno hůlkovým písmem a určitě latinkou. 1)... 2)... 3)... 4)... 5)... 17

20 Klíč 1. 1) die Bargeldzahlung / der bargeldlose Zahlungsverkehr, 2) die Kontonummer des Bezahlers / die Kontonummer des Begünstigten, 3) der Zahlungsempfänger / der Bezahler, 4) der Auszahlbeleg / der Aufgabeschein, 5) der Empfänger / der Absender 2. A) Postanweisung Typ A, B) der Aufgabeschein (Einlieferungsschein), C) der Verwendungszweck, D) Postanweisung Typ C, E) die Bankleitzahl, F) der Betrag 3. (1) nummer, (2) ausfüllen, (3) Post, (4) Begünstigten, (5) pflichtig, (6) Adresse 4. zum Beispiel: 1) Ich möchte den Geldbetrag an folgende Adresse schicken, welches Formular soll ich ausfüllen? 2) Füllen Sie bitte die Postanweisung Typ C nach dem Vordruck aus. 3) Hier führen Sie Ihre Adresse ein, denn Sie sind der Absender. 4) Der Begünstigte ist dann jemand, dem Sie das Geld schicken. 5) Schreiben Sie bitte leserlich, am besten in Druckbuchstaben und ganz bestimmt in Lateinschrift. 18

21 ARBEITSHEFT: LOGISTIK PRODUKTE DER ČSOB POSTSPARKASSE, SPARBÜCHER PRACOVNÍ LIST: LOGISTIKA PRODUKTY ČSOB POŠTOVNÍ SPOŘITELNA, VKLADNÍ KNÍŽKY 1. Úloha Slovní zásoba Vytvořte 5 složených slov. Každý výraz použijte jen jednou (správný výraz 1 bod). DER IDENTITÄT ERÖFFNUNGS S GELD FRIST BUCH ANTRAG DER SPAR DIE KÜNDIGUNG S DIE VERTRAG S NACHWEIS DIE BAR KÜNDIGUNG EINLAGE 1)... 2)... 3)... 4)... 5)... 19

22 2. Úloha Obrázek Popište obrázek pomocí německých ekvivalentů (správný výraz 1 bod). A) vkladní knížka D) příjmení B) poštovní spořitelna E) vkladatel C) jméno F) číslo vkladového účtu 20

23 3. Úloha Fráze/klíčová slova Doplňte klíčová slova nebo jejich části. Použijte tabulku (správný výraz 2 body). Einmal pro Jahr (1)... die Bank die Konto-(2)... und schickt dem Klienten einen (3)... -schein. Nach der Zinsscheinvorlage ist dem Klienten in die (4)... -zeilen von dem Mitarbeiter der Poststelle der entsprechende Zins- (5)... als bargeldlose Einlage (6)... -geschrieben. Zins-, -einlage, gut-, Rechnungs-, verzinst, -anteil 4. Úloha Překlad Přeložte (správný výraz 3 body). 1) Vkladní knížky se zakládají fyzickým osobám jako vkladní knížky na jméno. 2) Na všech poštách je možno na vkladní knížky vkládat a vybírat z nich hotovosti. 3) Bez předložení vkladní knížky nelze s vkladem nakládat. 4) Vkladní knížka může být založena na jednoho nebo dva vkladatele. 5) Oba vkladatelé mají stejná dispoziční práva a oba jsou majiteli účtu. 1)... 2)... 3)... 4)... 5)... 21

24 Klíč 1. 1) der Identitätsnachweis, 2) der Sparbucheröffnungsantrag, 3) die Kündigungsfrist, 4) die Vertragskündigung, 5) die Bargeldeinlage 2. A) das Sparbuch, B) die Postsparkasse, C) der Vorname, D) der Nachname, E) der Einleger, F) die Sparkontonummer 3. (1) verzinst, (2) einlage, (3) Zins, (4) Rechnungs, (5) anteil, (6) gut 4. zum Beispiel: 1) Das Sparbuch ist ein Sparbuch, das zum Namen einer Privatperson gegründet ist. 2) Auf allen Poststellen ist es möglich, das Geld einzulegen oder abzuheben. 3) Ohne Personalausweisvorlage ist es nicht möglich, das Konto zu bedienen. 4) Das Sparbuch kann zum Namen von entweder einem oder zwei Einleger gegründet sein. 5) Beide Einleger haben dieselben Dispositionsrechte und beide sind die Kontoinhaber. 22

25

26

Němčina v poštovnictví finančnictví a logistice

Němčina v poštovnictví finančnictví a logistice Němčina v poštovnictví finančnictví a logistice Studijní texty a pracovní listy Zuzana Šafránková Kateřina Špilháčková 2011/2012 Texty vznikly v rámci projektu Postilión projekt zvyšování kvality vzdělávání

Více

AOK-Information für tschechische Grenzgänger und ihre Familienangehörigen

AOK-Information für tschechische Grenzgänger und ihre Familienangehörigen Gesundheit in besten Händen Informace AOK pro české příhraniční pracovníky a jejich rodinné příslušníky AOK-Information für tschechische Grenzgänger und ihre Familienangehörigen Gesundheit in besten Händen

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám NĚMECKÝ JAZYK DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE NJIZD15C0T01 Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY PROJEKT Zlepšení podmínek výuky učebních oborů CZ.1.07./1.1.06/01.0079 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY NĚMECKÁ

Více

FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE

FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE Also ich habe eigentlich meine Karriere vor fast zwanzig Jahre angefangen in eine Firma, die in Tschechei verschiedene kosmetische Luxusfirmen gebracht hat.

Více

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK II. NĚMECKÝ JAZYK I.-IV.

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK II. NĚMECKÝ JAZYK I.-IV. STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK II. NĚMECKÝ JAZYK I.-IV. Typ studijního programu: bakalářský Studijní obor: podnikání Jména autorů PhDr.Janusz Karpeta OSTRAVA 2014 CIZÍ JAZYK II. Cizí jazyk II., Německý

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám NĚMECKÝ JAZYK NJMZD14C0T04 DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 NĚMECKÝ JAZYK ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

ERGO pojišťovna, a.s. Vyskočilova 1481/4, Michle, 140 00 Praha 4 eingetragen im durch das Stadtgericht in Prag geführten Handelsregister Abschnitt B, Einlage 2740 SATZUNG DER GESELLSCHAFT A. GRUNDBESTIMMUNGEN

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z německého jazyka Písemná práce

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z německého jazyka Písemná práce MATURITNÍ ZKOUŠKA z německého jazyka Písemná práce Tato příručka je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Maturitní zkouška z německého jazyka písemná práce Zpracoval kolektiv

Více

LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL

LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL AQUAVIVA P o d z i m H e r b s t 2 0 0 9 LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL Jáchymov slaví podzim hudbou Jáchymov feiert den Herbst mit Musik Kryoelixír elixír plný Krásy, Ryzího zdraví

Více

6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu

6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu Die grenzüberschreitende Jugenduniversität Niederösterreichs & der Region Vysočina Přeshraniční univerzita pro mládež v Dolním Rakousku & na Vysočině 6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu

Více

DĚTI DĚTEM VON KINDERN FÜR KINDER

DĚTI DĚTEM VON KINDERN FÜR KINDER DĚTI DĚTEM VON KINDERN FÜR KINDER NĚMECKÁ ŠKOLA V PRAZE & DĚTSKÁ HEMATOLOGIE A ONKOLOGIE FN MOTOL DEUTSCHE SCHULE PRAG & KINDERHÄMATOLOGIE & ONKOLOGIE KRANKENHAUS MOTOL DĚTSKÁ TRANSPLANTAČNÍ JEDNOTKA PRAHA

Více

Jak postupovat při poškození vozidla Wie geht man bei einem KFZ-Versicherungsschaden / Unfall vor How to Act During an Insured Accident

Jak postupovat při poškození vozidla Wie geht man bei einem KFZ-Versicherungsschaden / Unfall vor How to Act During an Insured Accident Jak postupovat při poškození vozidla Wie geht man bei einem KFZ-Versicherungsschaden / Unfall vor How to Act During an Insured Accident Jak postupovat při poškození vozidla Důležité po nehodě: 1. Nechte

Více

18. 7. 15. 8. 2015 Olomouc, Czech Republic

18. 7. 15. 8. 2015 Olomouc, Czech Republic Letní škola slovanských studií www.lsss.upol.cz 18. 7. 15. 8. 2015 Olomouc, Czech Republic Letní škola slovanských studií (LŠSS) nabízí zahraničním zájemcům kurzy českého jazyka, podle individuálního zájmu

Více

Ferienlager für blinde und sehbehinderte Kinder

Ferienlager für blinde und sehbehinderte Kinder Letní tábory pro děti s těžkým postižením zraku Ferienlager für blinde und sehbehinderte Kinder Vydání publikace bylo spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. TyfloCentrum

Více

Obsah TEST 1 TEST 2 TEST 3 TEST 4 TEST 5 TEST 6 vní pomoc TEST 7 TEST 8 TEST 9 TEST 10 TEST 11 TEST 12 TEST 13 TEST 14 TEST 15 TEST 16 TEST 17

Obsah TEST 1 TEST 2 TEST 3 TEST 4 TEST 5 TEST 6 vní pomoc TEST 7 TEST 8 TEST 9 TEST 10 TEST 11 TEST 12 TEST 13 TEST 14 TEST 15 TEST 16 TEST 17 Obsah TEST 1 Křížovka. Najděte názvy 25 zvířat........................... 7 TEST 2 Doplňte............................................ 8 TEST 3 Najděte sloveso s opačným významem........................

Více

aneb So viele Sprachen du sprichst, so oft bist du ein Mensch! 1. Schritt: Begrüßung Hallo. Ich heiße... O. k., wir beginnen.

aneb So viele Sprachen du sprichst, so oft bist du ein Mensch! 1. Schritt: Begrüßung Hallo. Ich heiße... O. k., wir beginnen. PREZENTACE V NĚMČINĚ aneb So viele Sprachen du sprichst, so oft bist du ein Mensch! Prezentace by měla obsahovat: vaše jméno název co je účelem prezentace, proč dané téma prezentujete obsah hlavní body,

Více

Koníčky a volný čas 14

Koníčky a volný čas 14 Koníčky a volný čas 14 A Sportu zdar! Markus, Chris a Kurt jdou na fotbal a vypravují si o svých sportovních aktivitách. Kurt: Das Fußballspiel beginnt gleich. Warten wir noch auf jemanden? Markus: Ja,

Více

INFORMATIONEN zu den europäischen Verordnungen über soziale Sicherheit

INFORMATIONEN zu den europäischen Verordnungen über soziale Sicherheit Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd Am Alten Viehmarkt 2, 84028 Landshut Postanschrift: 84024 Landshut Telefon 0871 81-0, Telefax 0871 81-2150 Bürgertelefon 0800 1000 48015 service@drv-bayernsued.de

Více

Pehled nmecké gramatiky

Pehled nmecké gramatiky Pehled nmecké gramatiky (ureno studentm FSI a FP VUT v Brn) OBSAH Obsah... 2 1. PODSTATNÁ JMÉNA... 5 1.1. len... 5 1.2. Podstatná jména... 5 1.2.1. Skloování podstatných jmen... 5 1.2.2. Tvoení množného

Více

BOHEMIA Troppau, o. p. s. IdNr 25838288

BOHEMIA Troppau, o. p. s. IdNr 25838288 Antrag auf zinsbegünstigten Kredit / Žádost o zvýhodněný úvěr (Muster gültig seit 12.06.2014 / Vzor platný od 12.06.2014) Im Rahmen der BMI-Maßnahme "Förderung kleiner und mittlerer Gewerbebetriebe in

Více

Obecné obchodní podmínky Bucher Reisen, včetně Go Bucher Obecné obchodní podmínky cestovní kanceláře

Obecné obchodní podmínky Bucher Reisen, včetně Go Bucher Obecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Obecné obchodní podmínky Bucher Reisen, včetně Go Bucher Obecné obchodní podmínky cestovní kanceláře 1. Uzavření cestovní smlouvy 1.1. S Vaším přihlášením k cestě na základě našich vypsaných údajů nám

Více

Kindergartenzeitung Novinky ze školky

Kindergartenzeitung Novinky ze školky Kindergartenzeitung Novinky ze školky (Samuel Deus) Mai - Juni 2010 Květen - Červen 2010 Liebe Eltern, dies ist die letzte Ausgabe unserer Kindergartenzeitung vor der Sommerpause. Im Anhang finden Sie

Více

2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen

2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen 2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen 2. Německo-česká akademie o zdravotnické záchranné službě 23.-24. 11. 2012 v Míšni 2 2 Inhaltsverzeichnis Obsah TUVorwortUT...4

Více

OBSAH. Úvod.. 2. Pracovní list 1 5. Pracovní list 2.. 7. Pracovní list 3.. 8. Pracovní list 4.. 11. Pracovní list 5.. 14. Pracovní list 6..

OBSAH. Úvod.. 2. Pracovní list 1 5. Pracovní list 2.. 7. Pracovní list 3.. 8. Pracovní list 4.. 11. Pracovní list 5.. 14. Pracovní list 6.. OBSAH Úvod.. 2 Pracovní list 1 5 Pracovní list 2.. 7 Pracovní list 3.. 8 Pracovní list 4.. 11 Pracovní list 5.. 14 Pracovní list 6.. 18 Kontakty 2 ÚVOD Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, dostává

Více

kancelář dle možností informace o zvláštních předpisech pro cizince, osoby bez státní příslušnosti, jakož i držitele dvojí státní příslušnosti.

kancelář dle možností informace o zvláštních předpisech pro cizince, osoby bez státní příslušnosti, jakož i držitele dvojí státní příslušnosti. kancelář dle možností informace o zvláštních předpisech pro cizince, osoby bez státní příslušnosti, jakož i držitele dvojí státní příslušnosti. 2.2. Informace o cestovním plnění Cestovní kancelář je povinna

Více

nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de

nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de AKCE V EUROREGIONU MASSNAHMEN IN DER EUROREGION nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de J Dne 23. května 2002 se v Mostě konal

Více

DUCH ZAKLADATELŮ DER GEIST DER GRÜNDER INDUSTRIEGESELLSCHAFT UND GESELLSCHAFTLICHE EMANZIPATION PRŮMYSLOVÁ SPOLEČNOST A SPOLEČENSKÁ EMANCIPACE

DUCH ZAKLADATELŮ DER GEIST DER GRÜNDER INDUSTRIEGESELLSCHAFT UND GESELLSCHAFTLICHE EMANZIPATION PRŮMYSLOVÁ SPOLEČNOST A SPOLEČENSKÁ EMANCIPACE DUCH ZAKLADATELŮ PRŮMYSLOVÁ SPOLEČNOST A SPOLEČENSKÁ EMANCIPACE KONFERENCE V ÚSTÍ NAD LABEM 7.-9. ŘÍJNA 2005 DER GEIST DER GRÜNDER INDUSTRIEGESELLSCHAFT UND GESELLSCHAFTLICHE EMANZIPATION KONFERENZ IN

Více

CÍL 3 program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013

CÍL 3 program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie ZIEL 3 Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern Tschechische Republik 2007-2013 HALBZEITBILANZ

Více