Cesta vede dál! Matematicko-zempisná soutž pro mimozemšany z planety Sekunda B v galaxii Mikulášské námstí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cesta vede dál! Matematicko-zempisná soutž pro mimozemšany z planety Sekunda B v galaxii Mikulášské námstí"

Transkript

1 Cesta vede dál! Matematicko-zempisná soutž pro mimozemšany z planety Sekunda B v galaxii Mikulášské námstí Posádka. Poet bod Umístní 8 Milí Mimozemšané! Po roce se opt setkáváme a vydáváme se na další cestu, abychom více poznali a prozkoumali planetu Zemi. Naše putování po modré planet minulý rok skonilo v australském mst Sydney, letos zamííme do Asie a Severní a Jižní Ameriky. Cesta, která zaíná v Thajsku a skoní na mysu Horn, vám bude trvat 60 minut. Napište iteln svoje jména a píjmení:

2 Procházíte se ráno po pláži na thajském pobeží, je práv 7 hodin minut, když najedou voda v moi zane rychle ustupovat. Na nic neekáte a rychle utíkáte pry, nejlépe na vysoký kopec. Ano, blíží se vlna tsunami. Vypoítejte její rychlost v km/h, když víte, že k zemtesení (a tedy i ke vzniku tsunami) došlo poblíž ostrova Sumatra v 6:28 hodin a vzdálenost pobeží, kde se práv nalézáte, je 600 km od epicentra zemtesení. Rychlost tsunami je... km/h. Dále urete, kolik hodin místního asu bude na pobeží Madagaskaru, až sem tsunami dorazí. Ostrov Madagaskar je od epicentra zemtesení vzdálený 4800 km. Nezapomete na to, že asový posun mezi Sumatrou a Madagaskarem je 3 hodiny. Tsunami šplouchne na Madagaskar v... hodin. Ostrov Sumatra je souástí státu, který se jmenuje... Dívjší název Thajska je... Pokud nevíte, vyluštte tajenku kížovky. oficiální projev slovensky dlati mrak tajenka "letní tábornický klub" výkik údivu znaka voltu

3 2. Te se vydáme z Thajska na severozápad do nejvyššího pohoí na svt. Jeho název je... Nejvyšší hora planety se jmenuje Mount Everest. Když jsme se zeptali místních obyvatel, jaká je její výška, jeden z šerp nám ekl: Hledanou výšku x zmenšete o íslo, které udává poet nohou a roh malého stáda jak o osmi kusech. Když výsledek vydlíte 800, vyjde vám poet himálajských osmitisícových vrchol ( Nápovda: Poet osmitisícovek v Himálaji = nejmenší dvojciferné prvoíslo). Výška Mount Everestu je... m. Prvními lidmi, kteí v roce 1953 dosáhli vrcholu Mount Everestu byli:......

4 3. Z nejvyšší hory svta poputujeme do íny, kde prozkoumáme nejrozsáhlejší pozemskou stavbu, viditelnou i z vesmíru - Velkou ínskou ze. Je dlouhá 4800 km, široká 5,5 m a vysoká 11 m. Vypoítejte, kolik km 3 kamene bylo na její stavbu poteba. (Pedstavte si, že ze narovnáme, a tedy budeme poítat, jako by to byl velmi dlouhý úzký hranol s danými rozmry.) Velká ínská ze obsahuje pibližn... km 3 kamene. Vypoítejte velikost hrany krychle o stejném objemu. Výsledek uvete v metrech. Hrana krychle bude... m dlouhá. Ve 13. století ínu a mnoho dalších asijské zemí navštívil a pozdji poutav popsal benátský cestovatel, který se jmenoval:...

5 Z íny poletíme do Japonska. Aby nám 4. cesta touto ostrovní zemí ubíhala rychleji, svezeme se z Kjóta do 520 km vzdáleného hlavního msta Tókjó vysokorychlostním vlakem Shinkansen, který jede prmrnou rychlostí 260 km/h. Z Kjóta odjíždí Shinkansen ve 13 hodin 50 minut. V kolik hodin musí vyjet vlak z Tókja opaným smrem (jede stejnou prmrnou rychlostí), aby se oba dva vlaky setkaly poblíž hory Fudži, tj. ve vzdálenosti 104 km od Tókja? Vlak z Tókja musí vyjet v... hodin Kousek Japonska je i v Plzni. Kde tady mžeme navštívit japonskou zahradu?... Co je pro japonskou zahradu typické?...

6 Z Japonska se vydáme lodí pes Tichý oceán na 5. severovýchod. Cestou budeme míjet Kurilské ostrovy, poloostrov Kamatka, proplujeme Beringovým moem, obeplujeme Aleuty a pistaneme na Aljašce v pístavu Anchorage. Toto území patilo díve Rusku, v roce 1867 je od ruského cara koupily Spojené státy americké. Aljaška se stala dalším státem USA v roce Byl to v poadí... stát pipojený k USA. Spojené státy mají v souasné dob... stát. Jako poslední byl k USA pipojen stát, který se jmenuje... Aljaška se svojí rozlohou km 2 je nejvtším státem USA. Celková rozloha USA je km 2. Vypoítejte, kolik procent z rozlohy USA zaujímá Aljaška. Rozloha Aljašky je... % z celkové rozlohy USA. Na Aljašce je mnoho chránných území a národních park, tvoí 13% rozlohy Aljašky. Urete, kolik je to km 2. Národní parky na Aljašce mají rozlohu... km 2.

7 Te se vydáme na dlouhou cestu 6. horským pásmem Kordillery, které probíhá Severní Amerikou v délce více než 5000 km. Projedeme Kanadu, na západním pobeží USA nezapomeneme navštívit San Francisco a Los Angeles a pokraujeme až do Mexika. Tady najdeme mnoho památek z doby staré aztécké a mayské civilizace. Napíklad na poloostrov Yucatán v Chichén Itzá je stupovitá pyramida Kukulcán, která kdysi sloužila také jako kalendá. Dodnes je možné v dob jarní a podzimní rovnodennosti s údivem pozorovat vlnící se stín, který vytváí iluzi ohromného hada plazícího se po schodišti pyramidy nahoru i dol. Zjistte celkovou výšku pyramidy. (Potebné údaje najdete na obrázku.) 6m 7 m 30 m 55 m Výška pyramidy je... m.

8 Abychom se dostali do Jižní Ameriky, musíme pekonat 7. Panamský prplav, a pak hned zamííme k ústí eky Amazonky. Tato 6296 km dlouhá eka pramení v peruánských Andách v nadmoské výšce 5597 m.n.m. Amazonka má mnoho nej, krom jiného je také nejvodnatjší ekou na svt - její prtok pi ústí do Atlantického oceánu je m 3 /s, což je 1460krát více než má eka Vltava pi ústí do Labe. Za kolik let by eka Amazonka naplnila vypuštný Atlantický oceán, jestliže jeho objem vetn pilehlých moí je km 3? (Poítejte pozorn s velkými ísly. Bhem výpotu výsledky zaokrouhlujte. Nepoítejte s pestupnými roky.) Atlantický oceán se naplní za... let. Urete prtok eky Vltavy? Prtok Vltavy je... m 3 /s.

9 Od ústí eky Amazonky namííme 8. do Argentiny. Podíváme se do Žluté pampy pod Andami, kde se eští astronomové (nap. Dr. Jií Grygar) od roku 1999 podílí na výstavb gigantické mezinárodní observatoe Pierra Augera pro výzkum extrémn energetického kosmického záení. Observato už z vtší ásti pracuje - eský tým z Olomouce a Prahy tam zejména dodal zrcadla pro šest obích svtelných dalekohled s prmry složených zrcadel 3,5 m pro pozorování spršek kosmického záení v zemské atmosfée. Vypoítejte celkovou plochu zrcadel. (Zrcadla jsou ve skutenosti zakivená, ale pro zjednodušení budeme poítat s tím, že jsou rovinná a mají tvar kruhu.) Celková plocha zrcadel je... m Z Argentiny pojedeme na jih a cestu zakoníme na mysu Horn. Zakreslete pibližn celou trasu do mapy a zkuste spoítat pibližnou délku vaší cesty, jestliže mítko naší mapy je 1 : Cesta byla dlouhá pibližn... km.

10 Napište báse nebo krátkou povídku, ve které budou slova: 8 Asijští tygi Aljaška v plamenech Aztécká íše Amazonský prales Argentinské tango

OBSAH. Úvod... 5 CO UŽ VÍME ZE ZEMĚPISU (OPAKOVÁNÍ 6)... 7 JAK JE SVĚT ROZDĚLEN... 10

OBSAH. Úvod... 5 CO UŽ VÍME ZE ZEMĚPISU (OPAKOVÁNÍ 6)... 7 JAK JE SVĚT ROZDĚLEN... 10 OBSAH Úvod... 5 CO UŽ VÍME ZE ZEMĚPISU (OPAKOVÁNÍ 6)... 7 JAK JE SVĚT ROZDĚLEN... 10 Pevniny a oceány... 10 Státy a jejich hranice... 12 Není stát jako stát... 13 AFRIKA... 15 Afrika ohrožený světadíl...

Více

ízená termojaderná syntéza energie budoucnosti? Jií Orsava

ízená termojaderná syntéza energie budoucnosti? Jií Orsava ízená termojaderná syntéza energie budoucnosti? Jií Orsava Bakaláská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakaláská práce podává struný popis problematiky jaderné syntézy. V první kapitole je nastínna definice pojmu

Více

STROJE A DOPRAVNÍ PROST EDKY

STROJE A DOPRAVNÍ PROST EDKY STROJE A DOPRAVNÍ PROSTEDKY METODICKÝ MANUÁL VÝSTUP PROJEKTU CZ.1.07/1.1.16/02.0041 OBSAH CO JSOU TO STROJE? 6 1. STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE 7 PÍPRAVA 1 8 PRACOVNÍ LIST- POROZUMNÍ TEXTU 9 PRACOVNÍ LIST- POROZUMNÍ

Více

Petra Klapková Dymešová Ivo Volf NA ROZHRANÍ MEZI FYZIKOU A ZEMĚPISEM. (Soubor fyzikálních úloh se zeměpisnou tématikou)

Petra Klapková Dymešová Ivo Volf NA ROZHRANÍ MEZI FYZIKOU A ZEMĚPISEM. (Soubor fyzikálních úloh se zeměpisnou tématikou) Petra Klapková Dymešová Ivo Volf NA ROZHRANÍ MEZI FYZIKOU A ZEMĚPISEM (Soubor fyzikálních úloh se zeměpisnou tématikou) 1 OBSAH Měření poloměru Země... 4 Měření kvadrantu zemského... 7 Stanovení délky

Více

Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list

Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, 664 84 Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_01 Název Tvar, rozměry a pohyby Země Téma hodiny Země jako vesmírné těleso Předmět Zeměpis Ročník/y/

Více

Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013

Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013 Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013 Tento projekt je financován Evropskou unií a Jihoeským krajem. Obsah 1. Úvod.7 2. Základní charakteristika

Více

BEZEN 2008 X. roník íslo 5

BEZEN 2008 X. roník íslo 5 BEZEN 2008 X. roník íslo 5 Milí spoluškoláci, jak sami dobe víte, po Vánocích následují Velikonoce a s nimi picházejí zajíci, vajíka, pentliky, a taky holkami neoblíbená pomlázka! Takže bychom vám chtli

Více

Celkem 30 bodů. Pomůcky: psací potřeby, Školní atlas světa Kartografie Praha, a.s. Pro tento test práce s atlasem není povolena kalkulačka

Celkem 30 bodů. Pomůcky: psací potřeby, Školní atlas světa Kartografie Praha, a.s. Pro tento test práce s atlasem není povolena kalkulačka Celkem 30 bodů Pomůcky: psací potřeby, Školní atlas světa Kartografie Praha, a.s. Pro tento test práce s atlasem není povolena kalkulačka 1 5,5 bodů Nejvyšší úhrn srážek na Zemi za 24 hodin činí 1 869,9

Více

ZEMĚPIS 7. ROČNÍK USA, KANADA

ZEMĚPIS 7. ROČNÍK USA, KANADA VY_52 _INOVACE_Z.7.B.01 1. Na jaké dvě části se dělí Severní Amerika?.... ZEMĚPIS 7. ROČNÍK USA, KANADA Mgr. Zuzana Benešová 2. K Severní Americe patří i zámořské území Dánska, pokryté ledovcem a nazýváme

Více

- Báb al Mandáb je..., který se nachází mezi kontinenty. a.. a najdeme ho v mapě atlasu na straně v části. - Co v mapě znamená Aachen (Cáchy) 66 C 4?

- Báb al Mandáb je..., který se nachází mezi kontinenty. a.. a najdeme ho v mapě atlasu na straně v části. - Co v mapě znamená Aachen (Cáchy) 66 C 4? Jak pracovat s mapou a atlasem Úkol : Mám najít pojem, který vůbec neznám. Zadání: najděte v mapě Báb al-mandáb a napiště, o co se jedná? Postup: 1. pokud nevím co pojem znamená najdu jej v rejstříku,

Více

ZPRAVODAJ. Olympijské hry se louí se softballem ína - Peking 8.-24.8.2008. Oficiální softballové sportovišt na OH 2008 1

ZPRAVODAJ. Olympijské hry se louí se softballem ína - Peking 8.-24.8.2008. Oficiální softballové sportovišt na OH 2008 1 ZPRAVODAJ Olympijské hry se louí se softballem ína - Peking 8.-24.8.2008 Oficiální piktogram softballu na OH 2008 Podkladová fotografie pro piktogram softballu Oficiální softballové sportovišt na OH 2008

Více

eská zem d lská univerzita v Praze, Technická fakulta

eská zem d lská univerzita v Praze, Technická fakulta 4. Jaderná fyzika Stavba atomu Atomy byly dlouho považovány za nedlitelné. Postupem asu se zjistilo, že mají jádro složené z proton a z neutron a elektronový obal tvoený elektrony. Jaderná fyzika se zabývá

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Dm, byt

Více

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA)

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) I N F O R M A C E O Š K O L E JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) DV TÍDY 1.RONÍKU TYLETÉHO GYMNÁZIA Kód a název oboru : 7941 K 801 (401) GYMNÁZIUM, všeobecné zamení DEN OTEVENÝCH DVEÍ 10.

Více

Termíny akcí v roce 2004

Termíny akcí v roce 2004 SLEZSKÝ 39 Bezen 2004 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí v roce 2004 6. 3. 2004 4. Sylvaácký ples, Ostrava - Michálkovice (poádá TOM 4335 Sylvatik) 6. 3. 2004

Více

Vypracoval P.Vida 2007

Vypracoval P.Vida 2007 Vypracoval P.Vida 2007 Pekážkový bh Pekážkový bh lze charakterizovat jako technicko-sprinterskou disciplínu, tzn., že pekážková technika má stejnou dležitost jako sprinterská rychlost. Podstata souasné

Více

Expediční a poznávací zájezdy

Expediční a poznávací zájezdy Expediční a poznávací zájezdy hotelbusem 2012 Evropa Afrika Asie Amerika Kam se s námi můžete podívat místa, která s námi můžete navštívit hotelbusem místa, která s námi můžete navštívit minivanem (popř.

Více

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA roník XXIII, 2012,. 4 Nejstarší ikonografické vyobrazení jihoeských Nových Hrad Hrad v Nových Hradech na samé výsp jižních ech bývá azen mezi nejstarší horizont šlechtických

Více

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili:

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 2 Vyšlo 26.6.2005 MATRI KY VYPRA VUJÍ Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a vrnosti si vymnili: Z

Více

Čas ČAS. Později se lidé pustili do měření kratších časových úseků hodin, minut a dokonce i sekund. Nyní už měříme čas opravdu přesně.

Čas ČAS. Později se lidé pustili do měření kratších časových úseků hodin, minut a dokonce i sekund. Nyní už měříme čas opravdu přesně. EDUKATIVNÍ PROGRAM NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA Čas Od nepaměti se lidé snažili změřit a zaznamenat běh času. Zprvu šlo hlavně o počítání dnů, měsíců a ročních období. Začaly tak vznikat první kalendáře.

Více

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj REGIONÁLNÍ OPERANÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 7. listopadu 2007 Obsah: 1 Úvod... 7 2 Metodické a personální zabezpeení tvorby

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Vítání,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky DISERTANÍ PRÁCE. 2003 Petr Soukal - 1 -

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky DISERTANÍ PRÁCE. 2003 Petr Soukal - 1 - Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky DISERTANÍ PRÁCE 003 Petr Soukal - - VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta informatiky a statistiky Studijní program: Kvantitativní metody

Více

anglosaské Ameriky, Austrálie a Antarktidy

anglosaské Ameriky, Austrálie a Antarktidy Regionální geografie anglosaské Ameriky, Austrálie a Antarktidy David Šebesta, Miloš Fňukal, Milan Tláskal Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Regionální geografie anglosaské Ameriky,

Více

SOUASNÉ TRENDY TRÉNINKU VE VYŠŠÍ NADMOSKÉ VÝŠCE

SOUASNÉ TRENDY TRÉNINKU VE VYŠŠÍ NADMOSKÉ VÝŠCE SOUASNÉ TRENDY TRÉNINKU VE VYŠŠÍ NADMOSKÉ VÝŠCE JIÍ SUCHÝ, JOSEF DOVALIL, TOMÁŠ PERI Fakulta tlesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova v Praze Katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky sportu, oddlení

Více

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK OBSAH 3 OBSAH Motor civilizace František Honzák 7 Cesty blesků Ivan Laube 17 Energetika živého Šárka Speváková 31 Co

Více

Píklad : Kolik procent základu : a) jsou jeho 4 5 ; b) je 0,7 celku ( základu ); c) je 1 1 4

Píklad : Kolik procent základu : a) jsou jeho 4 5 ; b) je 0,7 celku ( základu ); c) je 1 1 4 1. Vymezení pojm Pi výpotu píklad, které se týkají procent se setkáváme se temi základními pojmy : základ ( z ), poet procent ( p ), procentová ást ( ). Z tchto tí údaje dva známe a tetí mžeme vypoítat.

Více

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! Vladimír Kapal Upozorování na stále nové erné skládky je v tchto dobách stále se opakujícím evergreenem. Sotva obec jednu odstraní, už o kousek dál vzniká další.

Více

esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže)

esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže) gg Daniel Glauer, Jan Ryjáek, Aneta Šípová, Ondej Špaek, Jan Zajíc esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže) kvten 2005 esko-nmecké vztahy a gymnaziální

Více

CO NEMÁM, TO NEPOTŘEBUJI

CO NEMÁM, TO NEPOTŘEBUJI HOROLEZENÍ V HIMALÁJÍCH BLOK MATERIÁLŮ ALJAŠŠTÍ MUSHEŘI OPĚT ZOPAKOVALI SLAVNÉ SERUM RUN LETNÍ SURVIVALOVÝ ZZ PROBĚHL V BUDISLAVI Jiří Havel je takřka renesanční osobností outdoorové scény u nás. Původně

Více