historie utopické budoucnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "historie utopické budoucnosti"

Transkript

1 1 úvod historie utopické budoucnosti do cestování časem tomáš pospiszyl V roce 2061 Kdosi bude sedět v pokoji, vybraně, ale prostě zařízeném, zářícím kouzelnými barvami poloprůhledných polymerních látek, v jednom z domů zahradního města. Právě se vrátil tryskovým vozem nebo vrtulníkem samozřejmě obecním z pracoviště, kde dvě hodiny v pětidenním týdnu má možnost uplatňovat své síly potřebu každého zdravého člověka. Na stole stojí pokrmy (nepoznali byste je), které si vybral (slovo koupil se dávno stalo archaismem). Mnohé, co se nám zdá prázdným výmyslem, je pro něho natolik samozřejmé, že to ani nepozoruje. Kybernetické ústrojí, spojené s barevnou stereo-televizí, právě mu dodává syntetický obzor hlavních idejí rozvoje vědy za uplynulé století, a tento Kdosi se zamyslí nad budoucnem. Pak sdělí své myšlenky pomocí univerzálního výpomocného logického jazyka těm z dvanácti miliard obyvatel Země, Měsíce, Marsu a Venuše, kteří na nich budou mít zájem. V těchto myšlenkách bude mnoho nového, co nejsme s to předvídat. Bude v nich však i ten nezdolný vzlet snů mládí, bez něhož by lidstvo zahynulo, bez něhož by nemohlo kráčet od vítězství k vítězství Arnošt Kolman, Výhledy do budoucna, historie utopické budoucnosti 13

2 Možnost nahlédnout svět budoucnosti vzrušovala na přelomu padesátých a šedesátých let nebývale velkou část společnosti. Nejčastější metodu cestování v čase ve sci-fi románech i v realitě představovalo snění. Ilustrace Františka Škody k románu Vladimíra Babuly Signály z vesmíru (2. vyd. 1956), ve kterém se hlavní hrdina probudí do ideálního světa komunismu. O současnosti se hovoří jako o období konce historie. Tak tomu však vždy nebylo. Nejenže existovala historie, existovala i budoucnost. Sice diskutabilní, problematická, pro mnohé hrůzná, přesto tady nějaká představa o budoucím věku byla. Dnes se do této budoucnosti díváme nanejvýš pohledem zpátky. Projekt Planeta Eden výstava a kniha se dívají na kus československé historie, kdy úvahy o budoucnosti měly daleko větší váhu než dnes. Oficiální státní ideologie se zaklínala tím, co teprve mělo přijít. Nezávisle na ideologii nebývale akceleroval vědecký a technický pokrok. Člověk pronikl do vesmíru. Svět se radikálně měnil, v perspektivách těchto změn vrcholil zájem o vědecko-fantastickou literaturu a filmy nebo o vědní obory, které se snažily předpovědět podobu zítřka. Francis Fukuyama svou tezi o konci historie poprvé vyslovil v roce 1989, v souvislosti s blížícím se koncem studené války. 1 Komunistický experiment tehdy až na několik výjimek padl nebo se oportunisticky transformoval. Liberální demokracie západního stylu se logicky zdála být univerzálním a jediným možným společenským systémem. Tato jakoby historicky prokázaná pozice liberalismu jako jediné alternativy lidské společnosti vznikla v době nadšení nad zhroucením Sovětského svazu a jeho satelitů. Pro obyvatele tzv. východního bloku to v praktické rovině znamenalo osvobození od represivních politických režimů, kterých nikdo bezprostředně nelitoval. Rok 1989 byl začátkem nových zítřků. Probudit se do světa konce historie však znamenalo i konec budoucnosti, alespoň v podobě, jak byla doposud známa. Snad poprvé v dějinách ztratily utopie svůj smysl. Svět dneška teoreticky může být měněn a vylepšován. Máme k tomu dokonce prostředky, o kterých před pár desítkami let nemělo lidstvo ani potuchy. Ale neděje se tak. Chybí nám totiž to nejdůležitější: představa, jakým směrem svět posouvat. Charakteristika dneška jako doby, v níž chybí utopie, začala umělce trápit až s jistým časovým odstupem od roku Došlo jim, že se zánikem utopické vize budoucnosti ztratila lidská kultura nějaký důležitý vitamín. 2 1 v první verzi se Fukuyamova teze objevila v eseji The End of History v časopise The National Interest (léto 1989). Následně ji rozpracoval do knihy The End of History and The Last Man, Free Press, viz například projekt Utopia Station autorů Molly Nesbitové, Hanse Ulricha Obrista a Rirkrita Tiravaniji na Benátském bienále v roce 2003, který se pokusil podobný vitamín znovu uměle syntetizovat. Nostalgie po době před koncem historie je dnes výrazným prvkem řady textů o situaci současného umění, viz například Nicolas Bourriaud, The Radicant, Lukas and Sternberg, Pro jiné autory je doba po konci studené války naopak příležitostí, jak s vydatnou pomocí svých oblíbených spisovatelů sci-fi literatury analyzovat utopické představy minulosti: Fredric Jameson, Archaeologies of the Future, The Desire Called Utopia and Other Science Fictions, Verso, Na sto let usnul i hrdina vlivného utopického románu Pohled do budoucího ráje (1888) Edwarda Bellamyho. V českém překladu vyšel již v roce Nahoře: ilustrace Františka Turka ke knize Let na Mars Alexeje Tolstého (1955) a Jiřího Wowka k románu J. M. Trosky Metla nebes (1941) Utopie Na představy o lidských alternativách byla minulost bohatá. Utopické myšlení patří k lidské přirozenosti již od starověku. Formulovat představu o ideálním světě se pokusila snad každá historická doba. Tradiční utopie, ať už se jmenovaly zlatý věk, Arkádie nebo Eden, umisťovaly svou vizi ideální společnosti do historie nebo do vzdálených a nepřístupných krajů. V křesťanské Evropě to působilo logicky, neboť její dějiny již měly svůj jasný cíl i vyústění. Minimálně od osvícenství se projekčním polem utopie stává budoucnost. Nebývalý technologický rozvoj vytvořil představu, že inženýři a vynálezci si dokážou poradit s každým problémem. Stejně tak se stala lákavou představa sociálního inženýrství, vzděláním a osvětou řešícího problémy společenské. Představy o ideálním uspořádání společnosti nemusely být jen nedosažitelnými teoretickými modely. Čím dál víc se dostávaly do podoby návodu, jak existující společnost prakticky reformovat, jak jednotlivci i celku lidí zajistit větší svobodu a štěstí. Úvahy o budoucnosti lidstva se shodovaly na jediném: současný stav, tj. kapitalismus, je neúnosným způsobem existence. Na pole bojů o budoucnost vkročily a vzájemně se zde setkaly i tak zdánlivě nesouvisející fenomény, jakými jsou marxismus a vědecko-fantastická literatura. Marxismus se odvolával na utopický socialismus jako na jeden ze svých zdrojů. Na druhou stranu řada utopických a vědecko-fantastických románů 19. století učinila pro věc marxismu víc než studium vlastního Marxe. Ten svůj filozofický projekt nepovažoval za utopický, ale za výsledek vědeckého výzkumu. O samotném komunismu, tedy stavu, který by rozpory kapitalismu překonal, psal velice málo. Většinu problémů prostě zrušil: společnost budoucnosti bude beztřídní, bez soukromého vlastnictví, rovnostářská a sebeuvědomělá. Jen v Německé ideologii, knize, kde zformuloval svou koncepci historického vývoje, najdeme ojedinělou pasáž, ve které popisuje člověka budoucnosti. Charakterizuje ho především svoboda. V komunismu se bude moci věnovat nejrůznějším činnostem zcela podle své vůle a zájmů. Během dne bude volně a podle momentální chuti střídat nejrůznější zaměstnání. Podle Marxe ve vyšší fázi komunistické společnosti, kdy jednotlivci nebudou v zotročujícím područí dělby práce, zcela zmizí i protiklad mezi tělesnou a duševní prací. Práce nebude pouhým prostředkem k životu, nýbrž stane se sama životní potřebou. Podle Komunistického manifestu idea komunismu obcházela Evropou jako strašidlo. Mnohé však neodolatelně přitahovala. Jistě i proto, že nabízela představu o budoucnosti. Řada spisovatelů neměla ambice vytvářet nové filozofické systémy, ale prostě chtěla zachytit možnou podobu zítřka, který se úspěšně vypořádal s problémy tehdejší doby. Některé z těchto knih měly fenomenální úspěch mezi čtenáři. Kniha Pohled zpátky Američana Edwarda Bellamyho se ve Spojených státech stala třetí nejprodávanější knihou celého 19. století. Její hrdina se z roku 1887 přenese do roku 2000, kdy Američané žijí nejen obklopeni divy techniky, ale především Podobná vize zdánlivě nepochopitelně fluktuujících pracovních sil, zjevně z Marxe odvozená, se objevuje v knihách sovětského spisovatele Ivana Jefremova, například v románu Mlhovina v Andromedě z roku Kniha byla v roce 1967 zfilmována režisérem Jevgenijem Šerstobitovem. edward Bellamy, Looking Backward, , William Ticknor, Česky dílo vyšlo pod názvem Pohled do budoucího ráje ve třech vydáních v letech 1890, 1893 a historie utopické budoucnosti 15

3 Rudá hvězda (1908, česky 1912) Alexandra Bogdanova patřila k prvním románům světové literatury líčícím podobu každodenního života v komunismu. V padesátých letech zestátněná nakladatelství vydávala mnoho děl klasické utopické literatury. Byla jím i Cesta do Ikarie Etienna Cabeta z roku Představa ideálního města komunistické budoucnosti: zářící město protkané vodními kanály a raketovými terminály. Obrázek je převzat z obálky knihy Pavla Beneše Technika překonává prostor a čas (1955), kterou vytvořil Teodor Rotrekl. v rovnostářském socialismu, který je zárukou společenské harmonie. Bellamyho kniha čtenáře nejen bavila, ale posloužila jako populární výklad socialistických idejí, a dokonce vyprovokovala vznik řady komun, které se snažily žít podle zásad v ní vyložených. Vznik odborů, dělnických družstev nebo komunálních způsobů života můžeme vnímat jako ostrůvky nového životního způsobu, vznikající na těle starého sociálního systému. Stopy ve vesmíru Utopie jako představa filozofů a literátů o lepším místě pro život dostala ve 20. století populární variantu v pohledech vědecko-fantastického žánru na budoucnost. Podobné sociální experimenty, jaké vyvolala Bellamyho kniha, bychom nenašli jen ve Spojených státech, tradice propojení utopické literatury a komunistického hnutí patřila i k ruské revoluci. Sociální utopie se v ruské literatuře objevovaly již před rokem 1917, k jejich boomu došlo ale až po revoluci. 5 Vznikala řada literárních i filmových děl zobrazujících svět v budouc- 5 Z ruských předrevolučních utopických románů je v českém překladu k dispozici například Rudá hvězda Alexandera Bogdanova. Její hrdina je komunista. Jak se ukáže, jeden z jeho soudruhů je z Marsu, kde již existuje plně rozvinutá komunistická společnost. Tu má hrdina možnost detailně poznávat. Česky kniha vyšla dvakrát, nákladem Práva lidu v roce 1912, podruhé v Komunistickém nakladatelství v roce nosti. 6 Fantastiku ve dvacátých letech, v Sovětském svazu plném neuvěřitelných společenských změn, náhle psali i spisovatelé, kteří se primárně zabývali vážnou literaturou. Utopie byla na pořadu dne. I závěr Trockého knihy Literatura a revoluce z roku 1923 je malou literární etudou popisující budoucí svět jazykem science fiction, protože jiný vhodný jazyk prostě neexistoval. Vize vyvolané vědecko-fantastickou literaturou však zajímaly i jiné politiky než ty v Sovětském svazu. Winston Churchill v roce 1932 v britském parlamentu pronesl projev, kde se zamýšlel nad budoucností lidstva v perspektivě vývoje techniky. Jako názorný materiál mu posloužil časopis Popular Mechanics a hra Karla Čapka R. U. R., kterou Churchill zhlédl při jejím provedení v Londýně. 7 Vlády světa byly znepokojeny barvitě vykreslenými důsledky budoucích hospodářských krizí, jindy představami sociálního neklidu, jenž v budoucnosti, charakterizované osvobozením od mechanické práce, vyvolá nuda, které lidé bez nutnosti pracovat nepochybně propadnou. 6 Podrobný přehled podobné literární produkce i jejího vlivu na život v Sovětském svazu podává Richard Stites, Revolutionary Dreams, Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution, Oxford University Press, citováno podle Joseph J. Corn, Brian Horrigan, Yesterday s Future, The John Hopkins University Press, 1984, s. 8. Architekt Karel Honzík v padesátých letech psal vědecko-fantastické romány. I Honzíkovy architektonické projekty se nesou v silně utopickém duchu. Jeho Domurbia, na obrázku její vyobrazení z předsádky knihy Z tvorby životního slohu (1965), měla být městem budoucnosti v jediné budově. 16 historie utopické budoucnosti 17

4 Město Klasické utopie Platonovy nebo Moreovy měly podobu města. I spisovatelé a umělci 20. století často prezentovali podobu společnosti zítřka pomocí popisů fantastických měst, ve kterých bylo zkoncentrováno vše nové, čím se lidstvo budoucna bude vyznačovat. Velkoměsto jako produkt moderní doby mělo být v představách umělců přirozeným prostředím člověka. Město představovalo jakýsi model nastávajícího života. Komunistické město budoucnosti bylo výsledkem centrálního plánování. Nebylo zde prostoru pro chaotické, tržní ekonomikou způsobené bujení nebo pro reklamu. Město je vybudováno s ohledem na zdraví a spokojenost těch, kdo v něm žijí. Všichni mají dostatek světla, vzduchu, prostoru. Zdůrazňovány jsou parky, vodní plochy, sportoviště a další rekreační oblasti pro pracující. Výroba je vytlačena na okraj města, aby byl její možný negativní dopad minimalizován. Mezi mimoměstskými výrobními stavbami hraje centrální roli elektrárna, chápaná jako nervové centrum, z něhož budoucnost čerpá svou energii. Zdůrazňovány jsou mamutí hydroelektrárny, stalinským režimem využívané k jeho propagandě. Později byla jako základ energetických potřeb budoucí společnosti vnímána atomová energie. Z rozdělení města na oblast práce a oblast života a rekreace vyplývá potřeba rychlého dopravního systému. Ten většinou tvoří podzemní dráha, inspirovaná horečnatou výstavbou moskevského metra ve čtyřicátých a padesátých letech, nebo ještě futurističtějšími podobami dopravy v podobě vysutých železnic, dálnic, včetně veřejných vrtulníků a vznášedel. Přesto jsou pevnou součástí dopravy budoucnosti i tradiční vlaky a vodní doprava. Odvážnější pohledy do budoucnosti hovoří o pohyblivých chodnících či o regulování počasí. Zvláštní roli hraje kosmická dopravní technika, vnímaná jako vrchol technologického pokroku budoucnosti. Město věrně zrcadlí komunální způsob života. Doprava není individuální, ale veřejná. Jakýkoli soukromý prostor je minimalizován. Nedozvídáme se téměř žádné detaily ohledně zařízení individuálních bytů, jako tomu bylo v západní reklamě zaměřené na představy o výrobcích budoucnosti. Dominantami komunistického města jsou pomníky hrdinům, ale také školy a kulturní zařízení. Ty mají podobu výškových budov, volně kombinujících typ amerického mrakodrapu s odkazem renesanční či barokní architektury. Racionální urbanismus je podřízen symbolickým centrům či osám protínajícím město. Obytné čtvrti nemají charakter corbusierovsky rozvolněné zástavby, ale spíše tradičních domovních bloků, jež jsou obklopeny parky. Nechybí centrální plochy pro shromažďování, přehlídky a společné oslavy. Ari Abramovič Šternfeld, Lety do vesmíru, 1956, ilustrace Petr Trojan 18 historie utopické budoucnosti

5 Ilustrace Františka Škody k románu Vladimíra Babuly Signály z vesmíru (1956) Představa komunistické ideologie o budoucnosti přes svoji vágnost působila velmi přesvědčivě. Z dnešního pohledu nás může zarazit důslednost a vášnivost, s jakou chtěli evropští a především ruští komunisté likvidovat staré pořádky. Takový postoj měl i své historické zdůvodnění. Marxističtí ideologové představili vizi lidských dějin jako sousled jednotlivých etap, ve kterých jsou ty méně dokonalé nahrazovány dokonalejšími. V počátku historické éry komunismu jsme už dokonce jednu dobu žili. Přechod od kapitalismu ke komunismu už začal, budoucnost a symbolický začátek beztřídní společnosti měl podle oficiální ideologie počátek v říjnové revoluci roku Miliony dětí v zemích s marxistickou vládou zíraly na školní tabule, kde se před nimi odvíjela osa vývoje lidského rodu od pravěku až k výstřelu z Aurory. Svým způsobem se již žilo v budoucnosti. Budování komunismu vytvářelo dojem, že každé pracovní úsilí přibližovalo budoucnost. Fotogenické otáčení kol v továrních halách působilo, jako kdyby doslova zrychlovalo proud dějin. Představa ideálního světa komunistické budoucnosti byla pro levicově orientovanou evropskou avantgardu první poloviny 20. století přirozená. Beztřídní společnost, která odstraní rozpory kapitalismu, nebyla jen ideálem, ale věcí, na kterou se bylo třeba připravit. Jako příklad může sloužit architektonická avantgarda sovětská nebo československá. Již ve dvacátých a třicátých letech se její představitelé teoreticky i prakticky zabývali projekty, které nebyly určeny lidem současnosti, ale reflektovaly komunistický způsob života se všemi jeho praktickými důsledky. Minimální byty a kolektivní domy měly zajistit nejen důstojné bydlení, ale odrážela se v nich i nová společenská struktura. Muži a ženy nebudou uzavírat trvalá partnerství, důraz bude kladen na kolektivní trávení volného času, jídlo a služby budou společné. 8 Klasická rodina zmizí a děti budou vychovávány odděleně od rodičů. Místo aby krajinu zamořovaly individuální rodinné doby, v parkovém prostředí vzniknou racionální stroje na kolektivní bydlení. To, že podobné budovy skutečně vznikaly, znamená, že nástup nové doby byl očekáván v průběhu několika málo let, a pro její dobrovolné pionýry mohla nastat okamžitě. Když v komunistickém Československu v roce 1950 vyšlo klasické dílo utopické literatury 19. století Cesta do Ikarie Etienne Cabeta, bylo zcela v logice doby, že obálku zdobila kresba, na níž vidíme vizi corbusierovského města. Mezi jeho budovami rozeznáváme stylizovaný 8 Heroický pokus o vytvoření podobného domu budoucnosti zprostředkovává Victor Buchli v knize An Archaelogy of Socialism, Berg, Kolektivní dům Narkomfin v Moskvě architekta Mojseje Ginzburga z let je živým příkladem hledání hodnot pro budoucí komunistickou společnost, ale současně i názorné degradace těchto ideálů. Vertikalitu stalinských mrakodrapů v představách sovětských ilustrátorů ideálně doplňovaly letky nadzvukových letounů. Obrázky jsou z knihy Borise Ljapunova Boj o rychlost (1954). kolektivní dům, který ve stejných letech v severočeském Litvínově budovali avantgardní architekti Evžen Linhart a Václav Hilský. Osud domu můžeme vnímat jako vhodnou metaforu utopičnosti podobných představ. Návrh pocházel z roku Dům se stavěl téměř deset let, od roku 1949 do roku Obsahoval byty a veškerou občanskou vybavenost pro 1400 obyvatel a původně se mělo jednat o první ze sedmi podobných objektů. Po dokončení litvínovského koldomu začalo být zřejmé, že jeho obyvatelé daleko více tíhnou k tradičnímu způsobu rodinného života než ke kolektivistickým experimentům, i když alespoň v počátcích dům fungoval jako společná jednotka. Zvláště po roce 1989 se odehrála rychlá degradace nejen vlastní stavby, ale i sociálních vazeb, jež v něm dříve existovaly. 9 V samotném Sovětském svazu se s životními formami příliš neexperimentovalo. Po revoluční vlně dvacátých let radikálním snílkům odzvonilo. Stalinův režim svou energii vložil do budování totalitního systému, který měl k ideální sociální utopii daleko. Ze Sovětského svazu ale vytvořil supervelmoc, jejíž síla ještě vzrostla po vítězné světové válce. Vliv sovětského komunismu se šířil světem a zdálo se, že tato mocenská expanze není ničím jiným než historickou nutností, plodem evoluce směřující ke komunismu, který co nevidět přirozeně ovládne celou zeměkouli. V Československu, kde mělo levicové uvažování dlouhou tradici, došlo po roce 1948 nikoliv na ideály, ale na tvrdou realitu. Proběhlo zrušení stávajících vztahů, rozsahem nevídaná transformace individuálního vlast- 9 O litvínovském koldomu natočila v roce 2005 režisérka Andrea Prenghyová dokumentární film 11 pater ideálu. nictví ve vlastnictví společenské, ale také násilná likvidace jedné třídy druhou a zavedení drastického totalitního režimu, který postihl značnou část obyvatel. Pokud po této praktické konfrontaci se stalinismem nebylo možné věřit oficiální ideologii, zůstával zde aspoň únik v podobě vědecko-fantastické literatury, která k ní mohla nabídnout poněkud přátelštější alternativu. Avantgardní architekt Karel Honzík patřil před válkou k levicovým kruhům. Architektura pro něj nebyla jen projektováním staveb, ale široce založeným uvažováním o lidském životě. Po roce 1945 se praktickou architekturou přestal zabývat, částečně možná i pod vlivem politických poměrů. 10 V padesátých letech napsal dvě beletristické knihy, které se formou osobitých sci-fi románů vypořádávaly s představou budoucnosti. Román Znovuzřízení ráje kritizuje naivní představu o možnosti centrálně řízeného budování ideální společnosti. V knize Stopa ve vesmíru takovou ideální společnost pro jistotu umístil na vzdálenou planetu, obývanou potomky inteligentních veverek. Vypravěč knihy si uvědomuje, že k vyšším stadiím vyspělosti může společnost dospět jen pozvolným vývojem. Sluneční města K podobným závěrům však zdaleka nedošli všichni. Vědecko-fantastická tematika se v Československu i v celé východní Evropě dostala po druhé světové válce 10 Ještě v roce 1946 ale publikoval pozoruhodný manifest Necessismus, myšlenka rozumné spotřeby, ve kterém společně s Bohuslavem Broukem vyzýval k uvážlivému nakládání s energií, kterou má lidský rod k dispozici, a k dobrovolnému omezení výroby nepotřebných předmětů. 20 historie utopické budoucnosti 21

6 Historie budoucnosti Veda Kong zhuštěně a jasně vyprávěla o základních meznících v historii lidstva. Zmínila se o existenci lidstva v epochách starověku, o izolovanosti velkých i malých národů, o ekonomickém a ideovém nepřátelství, které rozdělovalo jejich země; hovořila velmi stručně. Epochy se souhrnně nazývaly ÉRS čili éry Rozděleného Světa. Ale lidi v Éře Velikého Okruhu nezajímaly jen příhody o ničivých válkách, hrozných strádáních a zdánlivě velkých vládcích, jak o nich psaly starověké historické knihy z Antických věků, doby Temna či z období Kapitalismu. Mnohem důležitější byla protikladná historie rozvoje výrobních sil a formování idejí, umění, vědění i historie duchovního boje za opravdového člověka a lidstvo. Stejně důležité a nutné bylo vytváření nových představ o světě a společenských vztazích, o povinnosti, právech a štěstí člověka, z nichž na celé planetě vyrostl a rozkvetl mohutný strom komunistické společnosti. V poslední fázi ÉRS, v takzvané době Rozštěpu, lidé konečně pochopili, že všechno jejich utrpení pramení ze společenského systému, který se utvářel spontánně již od primitivních časů. Pochopili, že všechna síla budoucího lidstva je v práci, ve společném úsilí milionů lidí, kteří se osvobodili z útisku, ve vědě a v přestavbě života na vědeckých základech. Uvědomili si hlavní zákony společenského vývoje, dialekticky protichůdný běh historie a nutnost vychovat v lidech přísnou společenskou kázeň, která je tím důležitější, čím vyšší je počet obyvatel na planetě. Tak začala ÉSS, éra Světového Sjednocení, kterou tvořila období Svazu Zemí, Různých Jazyků, Boje za Energii a Společného jazyka. Nastala nejvelkolepější éra v historii lidstva, éra Společné Práce. Tvořila ji období zjednodušených věcí, Přestavby, Prvního Blahobytu a období Kosmu. Ivan Jefremov, Mlhovina v Andromedě, 1960

7 Ilustrace vědecko-fantastických příběhů nemusely dodržovat přísně popisnou formu. Obrázek Karla Vacy z knihy Lidé, věci, dobrodružství (1964) reflektuje dobovou estetiku krotkého modernismu. Na předcházející dvoustraně: linoryt Vojtěcha Němečka z časopisu Ohníček, 1963, č. 1 Úspěchy sovětské kosmonautiky sloužily jako propagandistický nástroj. Cesty do vesmíru se staly důkazem technické vyspělosti SSSR i metaforou přechodu lidstva do nové historické epochy. do specifického postavení. S prosazením komunistických režimů získala budoucnost marxisticky vědeckou podobu ráje, ve kterém budou vyřešeny všechny rozpory moderní civilizace. Komunistický se stalo synonymem pro pokrokový. Komunistická budoucnost, která měla neodvratně nastat, nenabízela mnoho možností konfliktních situací, nebo dokonce alternativních výkladů. Spisovatelé se museli uchylovat k líčení bezproblémové budoucnosti, nebo si vymýšlet možné psychologické potíže, které by takový stav světa mohl vyvolat u svých občanů. Problém, co vlastně bude umění v ideální společnosti řešit, si uvědomoval již Bellamy. Pohled do budoucího ráje popisuje i literární díla budoucnosti. Byla o to úžasnější, jelikož se spisovatelé museli obejít bez zápletek vyvolaných chudobou nebo sociální nespravedlností. Konkrétnější podobu budoucí literatury ale Bellamy nenabídl. V Sovětském svazu a přirozeně i v jeho satelitech se ve vědecké fantastice po roce 1945 objevil požadavek nejzazší hranice. Aby podobnou literaturu bylo možné stále považovat za socialistko-realistickou, ideologové požadovali, aby se zabývala pouze technickými problémy nejbližších let. Příběhy z budoucnosti se tedy nemohly odehrávat ve vzdálených staletích nebo dramaticky překračovat úroveň známých technologických vědomostí, musely pečlivě vycházet z dobových možností techniky. Sci-fi se stalo žánrem výrobního románu. Jako podporované žánry stalinské sci-fi vznikaly populárně propagandistické pohledy na bezprostřední budoucnost světa socialismu, nezadržitelně se přibližujícího ke komunismu. Tyto představy byly v podstatě krotké. Čtenář, který jejich prostřednictvím svět budoucnosti poznával, měl být ohromen technickým rozvojem a především skutečností, že lidé žijí v míru, dostatku a vzájemné spolupráci. Návštěvníci podobného světa zjišťovali, že prakticky vše je v něm lepší než v minulosti. Sen byl splněn, aniž by však byla naznačena cesta, která vedla k jeho splnění, snad jen s výjimkou všeobecného a altruistického pracovního úsilí. Takové knihy většinou nechávaly stranou konkrétní sociální otázky. Země budoucnosti se zaplňovala obdělávanými poli, továrnami a elektrárnami, které snad produkovaly nejen proud, ale i energii optimismu nutnou pro jejich budování. Po dálnicích jezdila rychlá, ale přece jenom auta, vlaky přes svou rychlost zůstávaly stále na kolejích. Tovární stroje byly ovládány myslícími agregáty, jež však až příliš nápadně připomínaly soustruhy padesátých let. Města budoucnosti vypadala jako zhmotnělé sny stalinských architektů. Stará zástavba zmizela a nahradily ji symetrické pseudorenesanční mrakodrapy v duchu Lomonosovovy univerzity, pospojované parky, dálnicemi či startovacími rampami pro rakety. Cesta do utopie plnila propagandistickou úlohu. Vidíme zde názorně zneužití utopické myšlenky, vidíme, jak se za utopii prohlašuje systém totální kontroly nad jedincem. Stalinistická cesta do zítřka mění člověka v mravence zcela poslušného centrálních příkazů, jeho jediný směr je kupředu. Socialistické sci-fi otevírá i téma proměny modernismu v totalitarismus. Ideologická představa o komunistické budoucnosti se v padesátých letech a především v letech prvních vesmírných výzkumů logicky spojila s dobovým technologickým optimismem. Bylo přirozené spojit představu o beztřídní společnosti s rozvojem kosmonautiky, kterou sovětský režim od prvních úspěchů úspěšně využíval k propagandistickým účelům. Stejně jako se první lidé v beztížném stavu na oběžné dráze zdáli být prvním krokem k přesunu lidské rasy do vesmíru, bylo možno sovětskou realitu se všemi dočasnými chybami a problémy prezentovat jako první kroky k novému společenskému zřízení, který o sobě prohlašoval, že vyřeší všechny dosavadní rozpory. V roce 1961 na XXII. sjezdu komunistické strany sovětský vůdce Nikita Chruščov dokonce prohlásil, že v komunismu už bude žít současná generace lidí. Teorie nejzazší hranice byla opuštěna a spisovatelé se mohli pustit do popisů vzdálenější budoucnosti. Tématem socialistické sci-fi ale nemohlo být jen líčení bezkonfliktní budoucnosti. Jejím ústředním nepřítelem byla minulost, tedy kapitalismus a třídní společnost. Po celou dobu existence socialistické sci-fi ji z povzdálí pronásledoval přízrak rozděleného světa. Komunističtí kosmonauti se na vzdálených planetách mohli střetávat s méně rozvinutými civilizacemi, doposud neschopnými odstranit společenskou nerovnost a hledajícími cestu ke komunistickému kolektivismu. Oblíbeným motivem se také staly kapitalistické výsadky ze Země, které pak na cestovatele z budoucnosti mohly číhat v různých končinách vesmíru. Vztah socialismu a kapitalismu byl naznačen i v klasické sovětské filmové sci-fi Planeta bouří (1962, režie Pavel Klušancev). Cesty na Venuši se vedle výzkumníků ze světa socialismu účastní i vědec z kapitalistické země, doprovázený robotem. Kapitalistický vědec vyznává jiné hodnoty než zbytek posádky, a dokonce i robot, dostane-li se do situace, kdy je jeho systém přetížen, začne místo pomoci ostatním nesmyslně počítat rozpočty a zisky, místo aby se pustil do záchrany lidí. Podobný motiv lze najít v desítkách dalších literárních a filmových děl socialistické sci-fi. V Československu, kde byl kapitalismus nedávnou historickou skutečností a kde chybělo zanícení sovětských soudruhů, nebylo nutné kapitalistické poměry stěhovat na vzdálené světy. Zvlášť česká kinematografie šedesátých a sedmdesátých let se skutečností rozděleného světa běžně pracovala. Konflikt obou systémů pro ni byl, jak ukazují filmy Muž z prvního století (1961, režie Oldřich Lipský) nebo Zítra vstanu a opařím se čajem (1977, režie Jindřich Polák), zdrojem mnoha bláznivých situací, v patetické sovětské sci-fi nemyslitelných. Bez budoucnosti Oficiální představa komunistické budoucnosti se v šedesátých letech stávala čím dál víc nejasnou, pro realisticky uvažující lidi i čím dál víc naivní a nepřijatelnou. Určitou alternativu představovala víra v podmíněnost budoucnosti vědeckým a technickým rozvojem. V této době vznikají, a to jak na Západě, tak na Východě, různé směry futurologie, akademické nauky o budoucnosti. Neutrální pojem vědeckotechnická revoluce nahradil propagandistické projevy o bezkonfliktním komunismu, navíc se zdál být součástí slovníků kapitalismu i socialismu. Futurologické vizionářství se propojilo s plánovanou ekonomikou, vznikají týmy, které se pokoušejí vytýčit co nejpromyšlenější cestu do zítřka. Utopie dokáže zobrazením ideálního stavu ukázat nedostatky současnosti, snad i nabídnout cestu, jak je překonat. Kritika panujícího stavu však nebyla v totalitních režimech na místě. Atmosféra studené války ale sama o sobě vytvářela apokalyptickou náladu. Již jen představa dokonalé budoucnosti získává hrůzný nádech, je příčinou katastrofy. Samotní spisovatelé či tvůrci filmů si od šedesátých let nemohli nalhávat, že se někdy dožijí komunismu. Po roce 1968 mohl mít iluze o budoucnosti málokdo. Kola dějin směřujících neochvějně ke komunismu se zastavila dávno před rokem Představa o budoucnosti navzdory plánované ekonomice a z vesmíru zdravícím kosmonautům v podstatě neexistovala. Československý televizní seriál Návštěvníci z roku 1983 už můžeme vnímat jako parodii na optimistickou vizi komunistické utopie z vědecko-fantastických filmů šedesátých let. Podle seriálu lidé v roce 2484 žijí ve všelidové demo- 24 historie utopické budoucnosti 25

8 Optimistický design zvláštního vydání Večerní Prahy vyjadřoval očekávání, které let prvního člověka do kosmu vzbuzoval. Rok 2000 se pro naše předky stal magickou hranicí, bránou do budoucnosti, za kterou se zbaví většiny svých problémů. Obálku časopisu navrhl Milan Kopřiva. Miss Marsu na koláži Pavla Broma doprovázela vydání Marte Ultime, mystifikačního časopisu v časopise. Vyšel v roce 1965 ve zahraničních zajímavostí a byl věnován budoucnosti. Utopie se však snadno může stát noční můrou. Vpravo: ilustrace Milana Kopřivy k českému vydání románu Mlhovina v Andromedě (1968) Ivana Jefremova kracii spolu s dětmi a delfíny, do které však podstatně zasahuje popletený centrální mozek lidstva. Neexistují peníze, zbraně a zřejmě ani třídní rozdíly. Snad vzhledem k západoněmeckému koproducentovi seriálu však nejde budoucnost charakterizovat jako komunistickou. Je to společnost ideální, a díky této dokonalosti je současně i směšná. Je však korektní utopie padesátých a šedesátých let mechanicky spojovat s komunistickou ideologií? Nesouvisely daleko víc s obecnou modernizací společnosti a vědeckotechnickým rozvojem? Představa ideální společnosti, kterou bude možné někdy či někde naplnit, přece není vlastní jen komunismu, ale celému utopickému myšlení od Thomase Morea až po západní sci-fi dvacátého století. Utopie a představy vědecko-fantastické literatury o budoucnosti jsou současně představitelem velkého příběhu, patří k logice modernismu. S jeho postupnou korozí v druhé polovině 20. století mizí i potřeba komplexně formulovat lidskou budoucnost. Podobný úkol se nám zdá absurdní. Podíváme-li se na knihy z poloviny 20. století, předvídající stav světa na počátku 21. století, mohou nám připadat směšné nebo můžeme pocítit zklamání. Co se z těchto předpovědí pro rok 2000 naplnilo? Zdá se, že jen velmi málo. Člověk sice pronikl do vesmíru a přistál na Měsíci, svět se globalizoval, díky počítačům a internetu je úroveň komunikace na nesporně vyšší úrovni, v jistých státech světa se dařilo stabilně zvyšovat životní úroveň natolik, až lze mluvit o trvalém blahobytu. Co se však dosáhnout nepovedlo, je posun lidského rodu v uvažování o něm samém. Nevznikl nový způsob organizace lidí, neobjevily se myšlenky, které by nám dávaly nový cíl a směřování. Na lhostejno jak vzdálenou budoucnost představenou v socialistické sci-fi se dnes paradoxně nedíváme jako na budoucnost, ale jako na minulost. Reflektuje minulé představy o tom, jak budeme žít, přičemž tyto představy se ani v nejmenším nenaplnily. Obraz socialistické budoucnosti se stal archeologickým materiálem, ze kterého poznáváme myšlení našich předků. Po roce 1989 žijeme ve světě, kde se naplnila noční můra socialistické sci-fi: zvítězil kapitalismus. Až na výjimky v našem světě neexistují alternativní vize ekonomické, technologické a společenské budoucnosti, jež by vyrůstaly z něčeho jiného než z kapitalismu. Naše budoucnost nezná varianty, mimo neideologických představ bezproblémového a nekonečně pokračujícího rozvoje. Z našich životů se vytratila vizionářská kvalita, dnešek již do prostoru budoucna neprojektuje to, co si přeje v současnosti. Představit si budoucnost jinak to je schopnost, kterou dnešek už bohužel ztratil. Čeká nás demokratické, liberální a nudné bezčasí. I proto se na počátku tohoto století můžeme setkat s nostalgií po utopiích. V našem případě v případě země, která prošla komunistickým experimentem ji však už nebude možné znovuoživit. 26 historie utopické budoucnosti

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2 EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE Obr. 1 Obr. 2 Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Více

Otázka: Politické ideologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jacob. Politické ideologie

Otázka: Politické ideologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jacob. Politické ideologie Otázka: Politické ideologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Jacob Politické ideologie - soustava idejí, teorií a názorů, vyjadřující zásadní životní postoje a cíle určité sociální skupiny,

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 VY_32_INOVACE_DEJ_36 Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

Světová literatura od poloviny 19. století

Světová literatura od poloviny 19. století Světová literatura od poloviny 19. století Mgr. Lenka Trtíková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou FRANCIS SCOTT FITZGERALD Velký Gatsby VY_32_INOVACE_06_3_13_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Více

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie)

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie) Otázka: Základní problematika politických stran Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kateřina Novotná význam, systém, dělení; teorie vstupu člověka do politiky, politické zájmy; liberalismus x

Více

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., 1 Politické strany

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

Dějiny měnových teorií na českém území

Dějiny měnových teorií na českém území VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE František Vencovský, Karel Půlpán a kol. Dějiny měnových teorií na českém území 2005 Obsah Úvod.7 Oddíl I OD VZNIKU PENĚZ DO KONSTITUOVÁNÍ MODERNÍCH MĚNOVÝCH TEORIÍ 9 Kapitola

Více

Přednáška č. 2. Mezinárodní systém Studené války

Přednáška č. 2. Mezinárodní systém Studené války Přednáška č. 2 Mezinárodní systém Studené války Vznik Studené války symbolické mezníky: svržení amerických atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki spuštění "železné opony" v Churchillově projevu ve Fulltonu

Více

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu Studijní opora předmětu Výtvarná kultura Typ předmětu: povinný Doporučený ročník: 1 Rozsah studijního předmětu: 1 semestr Rozsah hodin výuky: 8 hod. / sem. počet hodin pro samostudium: 70 Způsob zakončení:

Více

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmem demokracie. V průběhu kurzu bude sledován obsahový vývoj pojmu demokracie. Posluchačům

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

MODERNÍ ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY / NORMALIZACE NORMALIZAČNÍ LOUTKA AKTIVITA

MODERNÍ ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY / NORMALIZACE NORMALIZAČNÍ LOUTKA AKTIVITA AKTIVITA ANOTACE: Aktivita žákům pomůže ujasnit základní rozdíly ve funkcích mládežnických organizací v totalitním systému a v demokracii. Žáci se seznámí s prostředky manipulace mládeže komunistického

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

KOMUNISMUS DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_34

KOMUNISMUS DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_34 Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0938 Název projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SUŠ, Ostrava DĚJINY 20. STOLETÍ KOMUNISMUS ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_34 KOMUNISMUS = politická ideologie

Více

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti.

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. 1 Bratislava 2011 2 Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. Autoři: Doc. JUDr. Karel Schelle,

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

srdečně vás všechny vítám na letošní konferenci Fora 2000 a pevně věřím, že čas, který tu strávíte, nebudete považovat za ztracený.

srdečně vás všechny vítám na letošní konferenci Fora 2000 a pevně věřím, že čas, který tu strávíte, nebudete považovat za ztracený. FORUM 2000 (zahájení 10.10.2010) Dámy a pánové, vážení přátelé, srdečně vás všechny vítám na letošní konferenci Fora 2000 a pevně věřím, že čas, který tu strávíte, nebudete považovat za ztracený. Vím sice

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

EVROPA A GLOBALIZACE

EVROPA A GLOBALIZACE EVROPA A GLOBALIZACE 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Evropa a globalizace V této kapitole se dozvíte: Kdy vznikla globalizace. Proč se 80. léta 20. století nazývají jako turbulentní. Jak moc jsou média

Více

Sada č. III Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_SADA III_D, DUM 19 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis

Sada č. III Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_SADA III_D, DUM 19 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 21 16.3.2012 9.A Atentát na Heydricha Atentát na

Více

Ekonomika III. ročník. 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií

Ekonomika III. ročník. 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií Ekonomika III. ročník 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií Základní ekonomické systémy Ekonomický systém představuje způsob spojení lidských schopností a efektivního

Více

Vzdělávací obor Dějepis Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací obor dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

Rusko v meziválečném období

Rusko v meziválečném období Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky - uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata + SOCIÁLNÍ HNUTÍ + Sociální hnutí 2 Skupiny lidí nejčastěji neformálně sdružené, které mají společný cíl, jenž chtějí prosadit Systematická kolektivní snaha o žádoucí změnu Decentralizovaná organizační

Více

Česká literatura v letech 1900-1945

Česká literatura v letech 1900-1945 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Česká literatura v letech 1900-1945 Toto období není sice z hlediska historického příliš dlouhé, ale pro naši

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_33. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_33. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_33 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s příčinami, průběhem a důsledky

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Vesmír je souhrnné označení veškeré hmoty, energie

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_CJK4_2260_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

5.5.2 Dějepis povinný předmět

5.5.2 Dějepis povinný předmět 5.5.2 Dějepis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 Předmět Dějepis je vyučován v dotaci 8 hodin

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba

5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba 5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba Obsahem komplexní výtvarné tvorby je teoretické i praktické zvládnutí jednotlivých výtvarných technik, poznávání moderních technologií a seznámení se

Více

03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku

03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku 03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku Úvod Má práce má název Hlavní mezníky při studiu člověka

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu:

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

I. Éra nacionální české hospodářské emancipace (1859 1918) 1. Ideologie, strategie a politika

I. Éra nacionální české hospodářské emancipace (1859 1918) 1. Ideologie, strategie a politika I. Éra nacionální české hospodářské emancipace (1859 1918) 1. Ideologie, strategie a politika Hospodářský nacionalismus, který je poměrně novým jevem hospodářských, sociálních i kulturních dějin, je neoddělitelný

Více

Bulletin Trojúhelníků Červen 2011 Č. 176 Finální text Strana 1: Odhalování Plánu Boha

Bulletin Trojúhelníků Červen 2011 Č. 176 Finální text Strana 1: Odhalování Plánu Boha Bulletin Trojúhelníků Červen 2011 Č. 176 Finální text Strana 1: Odhalování Plánu Boha Vznešené emanace Božstva stále vlévají potence světla a lásky do mysli a srdce lidské rasy. Velká Bytí na vnitřní straně

Více

USA v 50. a 60.letech

USA v 50. a 60.letech USA v 50. a 60.letech Anotace:výkladová prezentace věnující se Spojeným státům americkým po druhé světové válce. (politický systém, období studené války, karibská krize, 2.berlínská krize) Dětský diagnostický

Více

Kognitivní technologie. Akademie managementu a komunikace PhDr. Peter Jan Kosmály, Ph.D. 22. 3. 2014

Kognitivní technologie. Akademie managementu a komunikace PhDr. Peter Jan Kosmály, Ph.D. 22. 3. 2014 Kognitivní technologie Akademie managementu a komunikace PhDr. Peter Jan Kosmály, Ph.D. 22. 3. 2014 Kognitivní technologie: přehled témat 1. Logika a počítačové jazyky v kognitivních technologiích: vliv

Více

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38 Víra a sekularizace M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Víra Je celková důvěra v nějakou osobu, instituci nebo nauku. Můžeme také mluvit o důvěře např. v poznatky nebo vzpomínky, v to, že nás neklamou

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1./01/02/02 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2129(INI) 26. 8. 2013. o historické paměti v kultuře a ve vzdělávání v Evropské unii (2013/2129(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2129(INI) 26. 8. 2013. o historické paměti v kultuře a ve vzdělávání v Evropské unii (2013/2129(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro kulturu a vzdělávání 26. 8. 2013 2013/2129(INI) NÁVRH ZPRÁVY o historické paměti v kultuře a ve vzdělávání v Evropské unii (2013/2129(INI)) Výbor pro kulturu a vzdělávání

Více

1.4.1 Demografický problém 20. 1.4.2 Ekologický problém 21. 1.4.3 Problém trvale udržitelného růstu 23

1.4.1 Demografický problém 20. 1.4.2 Ekologický problém 21. 1.4.3 Problém trvale udržitelného růstu 23 ODDÍL A 10 1. Vymezení světové ekonomiky 11 1.1 Světová ekonomika jako vědní disciplína 11 1.2 Vymezení světové ekonomiky 12 1.3 Klasifikace zemí 14 1.4 Světová ekonomika a biosociální systém 19 1.4.1

Více

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost.

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: IV. - rozlišuje hlavní orgány státní moci, některé jejich zástupce, symboly státu a jejich význam - chápe vztah vlast vs. cizina - chápe pojmy prezident, parlament, premiér, volby apod. - zná důležité

Více

Imagologie versus ideologie

Imagologie versus ideologie Imagologové Motto 1: Imagologie! Kdo vymyslil ten znamenitý neologismus dříve? Já, nebo Paul? Na tom koneckonců nezáleží. Důležité je, že to slovo nám konečně umožní spojit pod jednou střechou to, co má

Více

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY: 8. ročník, výtvarná výchova Tematický blok: Výtvarné umění autor: Mgr. Alžběta Sousedíková sousedikova.obl@seznam.cz říjen 2011 Název projektu: Inovace a zkvalitnění

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK:

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK: NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK: 5. DATUM: 5. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Člověk a jeho

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

Post-modernita a globalizace. Základní myšlenky

Post-modernita a globalizace. Základní myšlenky Post-modernita a globalizace Základní myšlenky Kritika modernity Od konce 19. století. Umění kritizuje disciplinující a disciplinovaný charakter života buržoazie (středních tříd). Umění proti řádu, strukturám

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_10 Tématický celek:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Dějepis 3. období 6. ročník Rulf, J., Válková, V.: Dějepis Pravěk a starověk (SPN, 2000) Mandelová, H. a kol.: Pravěk, Starověk (Kartografie Praha 1995)

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Školská, Karviná - Ráj Určeno pro 7., 9. ročník? Sekce Předmět Téma /

Více

NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH

NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ Z MÍSTA, KDE ŽIJEME Každoročně vyzýváme studenty, aby ve svém okolí našli pamětníky, jejichž životy poznamenalo komunistické bezpráví, a aby

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D.

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Oponentský posudek habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Vybrané historické zdroje současného rodinného práva, KEY Publising, s.r.o., Ostrava, 2013, 177 str. Na právněhistorických pracovištích právnických

Více

Literární teorie a komunikace, literární historie 2. pol. 20. století 4. ročník a oktáva

Literární teorie a komunikace, literární historie 2. pol. 20. století 4. ročník a oktáva Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Literatura (LIT) Literární teorie a komunikace, literární historie 2. pol. 20. století 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně (viz poznámky) Světová literatura v

Více

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Životní prostředí 0 + 2 přednášky, zkouška Doc.Ing. Josef Krása, Ph.D. Doc. Ing. Dr. Tomáš Dostál Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství http://storm.fsv.cvut.cz

Více

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní.

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní. VESMÍR Model velkého třesku předpovídá, že vesmír vznikl explozí před asi 15 miliardami let. To, co dnes pozorujeme, bylo na začátku koncentrováno ve velmi malém objemu, naplněném hmotou o vysoké hustotě

Více

S T A T U T S O U T Ě Ž E

S T A T U T S O U T Ě Ž E MASARYKOVO DEMOKRATICKÉ HNUTÍ Na Příkopě 10 110 00 Praha 1 Tel.224 211 021 e-mail:masdem@seznam.cz www.masarykovohnuti.cz S T A T U T S O U T Ě Ž E IX. ročníku soutěže ve školním roce 2015 2016 vyhlášené

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

7.Vesmír a Slunce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

7.Vesmír a Slunce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Planeta Země 7.Vesmír a Slunce Planeta Země Vesmír a Slunce Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Československo

Více

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská

Více

Symbióza světa technologií a knihoven

Symbióza světa technologií a knihoven Konference Elektronické služby knihoven III. Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně Symbióza světa technologií a knihoven Richard Papík http://www.linkedin.com/in/papik http://www.facebook.com/richard.papik

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

- základní rysy a tendence vývoje

- základní rysy a tendence vývoje VysoKÁ ŠKOLA EKONOMiCKÁ V PRAZE Fakulta mezinárodních vztahu Svetová ekonomika - základní rysy a tendence vývoje I Eva Cihelková a kolektiv 2005 . OBSAH Úvod................................................

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

TRANSFORMACE EKONOMIKY

TRANSFORMACE EKONOMIKY TRANSFORMACE EKONOMIKY VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_15 Sada: Ekonomie Téma: Transformace ekonomiky po 1989 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ŠESTÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ŠESTÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 10.7.2009 KOM(2009) 356 v konečném znění ŠESTÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU PŘEHLED OBCHODNÍCH OCHRANNÝCH OPATŘENÍ UPLATŇOVANÝCH TŘETÍMI

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě Co dále? Dalším krokem projektu SHARE 50+ v Evropě v roce 2008 a 2009 je sběr a připojení dat životní historie respondentů k již existující databázi

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více