TISKOVÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM. na skautské stezce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TISKOVÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM. na skautské stezce"

Transkript

1 TISKOVÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM Váš průvodce na skautské stezce 1

2 Vážení čtenáři, edice Vůdcovská zkouška vám opět přináší 14 příruček, které se zabývají jednotivými obory vůdcovské zkoušky. Díky vekému zájmu vám můžeme v krátké době nabídnout 2. opravené a dopněné vydání textů pro přípravu k vůdcovské zkoušce. Přesto, že budou vydávány na přeskáčku, jejich čísování odpovídá čísování oborů v Řádu pro vzděávání činovnic a činovníků Junáka. Na ceé řadě se podíí někoik autorů a mnohdy se stává, že i jeden obor píše více autorů. Tato různorodost se zákonitě projevuje. Každý z nich muse spnit určité podmínky (např. děit svá skripta do kapito pode bodů v Řádu), ae jinak jsme autorům ponechai - především co se styu psaní týká - vonou ruku. Proto má každý dí svou tvář. Z edice trochu vybočují dvě pubikace - Historie skautingu, které jsme, přestože je jen jednou ze součástí bodu 1, věnovai také samotnou příručku. Druhou specifickou pubikací je dí Vůdcovská zkouška - přehed témat. Stručně se věnuje každému z bodů VZ - i písemné práci a muvenému projevu, které samostatné příručky nemají. Obsahuje předpokádaný rozsah každého bodu. Tento dí je určen nejen zkoušeným, ae především zkoušejícím. Věříme, že se vám i díky těmto skriptům podaří na vůdcovskou zkoušku kvaitně připravit. TDC Text je doprovázen kresbami E.T. Setona a ekoogickými hrami, které pro dopnění a oživení učebních textů vybra vydavate. Text je doporučen Odbory výchovy činovnic a činovníků ÚRJ. Vít Růžička Junák - svaz skautů a skautek ČR Tiskové a distribuční centrum, 2001 Tato pubikace bya vydána za podpory MŠMT ČR ISBN

3 Příroda a ekoogie EDICE VŮDCOVSKÁ ZKOUŠKA Praha

4 Obsah Úvod Vztah čověka a přírody. Význam přírody pro čověka. Význam pobytu v přírodě a jejího poznávání. Estetická hodnota přírody Význam ochrany přírody a životního prostředí. Ekoogické probémy a možnosti jejich řešení. Trvae udržitený rozvoj Smys a cíe ekoogické výchovy ve skautingu Ekoogicky šetrné chování doma, v kubovně, v přírodě, na táboře Poznávání přírody - poznávání jednotivých organismů, vztahů v přírodě Hry s ekoogickou a přírodovědnou tematikou Ochrana přírody a krajiny. Chráněná území jejich výchovné využití. Chování v jednotivých typech chráněných území. Lesní zákon Metodika přírodovědné části stezky a odborek Přírodovědná a ekoogická činnost během roku (využití stezky, pánování, roční období, douhodobé akce) Projekty, douhodobé akce a brigády s přírodovědnou a ekoogickou tematikou, jejich začenění do programu oddíu, výchovný význam Region - místní probémy životního prostředí, přírodní zajímavosti, zdroje informací, možnosti spoupráce, využití regionáních podmínek pro činnost oddíu Literatura... 71

5 Úvod Předkádám vám příručku k vůdcovské zkoušce. Při jejím zpracování jsem stá před obtížným úkoem přibižně před rokem vyša knížka Skaut je ochráncem přírody, která bya určena všem, kteří vedou oddíy a chtějí se podrobněji zabývat tématikou přírody a ekoogie. I když uvedená příručka obsahově dost přesahuje rozsah vůdcovské zkoušky, čenění a názvy kapito z požadavků VZ vycházejí. Při přípravě předkádaného textu jsem se tedy snaži, aby by jiný než zmiňovaná příručka, aby ji v něčem dopňova, aby ryche doved uchazeče o sožení VZ k jádru probému a poskyt mu nejdůežitější informace. Současně jsem nechtě, aby šo jen o suchý výčet poznatků, které je nutno našprtat ke zkoušce a mít pokoj. Pouze dvakrát jsem použi část kapitoy z výše uvedené příručky i zde byo to v případech, kdy by text natoik stručný a přehedný, že pně vyhovuje potřebám přípravy k VZ. V přehedu témat VZ v této edici jsme u tématu příroda a ekoogie stanovii na vůdce tyto požadavky: 1. Vůdce se zamýší nad probémy vztahů čověka a přírody, chápe význam přírody pro skautskou výchovu. 2. Vůdce má potřebné znaosti z obasti přírodních věd a ekoogie. Má přehed o probémech životního prostředí, dokáže samostatně vyhedávat potřebné informace. 3. Vůdce své znaosti apikuje v oddíové praxi, zná cí své výchovné práce a dokáže používat skautské metody činnosti při ekoogické a přírodovědné výchově. Dodržuje a prosazuje zásady chování šetrného k životnímu prostředí doma, v oddíe a ve skautském hnutí i v zaměstnání a na veřejnosti. Z těchto požadavků jsou pak odvozena konkrétní témata VZ. Snaži jsem se, aby i tato příručka veda budoucí vůdce v duchu uvedených požadavků daa mu zákadní informace, upozornia ho na zajímavou iteraturu a poskyta mu vodítko a námět k úvahám a debatám. Každá kapitoa obsahuje tři různé části: První z nich je text od vybraného autora, který se nějakým způsobem vztahuje k tématu, druhá (nejkratší) část je jeden či někoik námětů k zamyšení a k debatám a třetí stručný výkad. Při přípravě na zkoušku doporučuji postupovat ve stejném pořadí. Upozorňuji jen na to, že stručnost výkadu nedovouje téma probrat ve všech podrobnostech a že texty uvedené v čítance mnohdy ukazují jen jednostranný pohed na danou probematiku. Vážnějším zájemcům doporučuji příručku Skaut je ochráncem přírody a některý titu z přehedu iteratury (případně z podstatně podrobnějšího přehedu iteratury v citované příručce). Výběr textů ani autorů pro jednotivé úryvky neby náhodný. Když jsem v osmdesátých étech ved oddí (tehdy TOM), žádná příručka pro vůdce skautských oddíů neexistovaa. Literatura vycházea vemi vzácně spíš shodou příznivých okoností a osobní zásuhou řady idí uniky tehdejšímu režimu některé knihy, jejichž vydání omyem nezabráni. Chtě bych tu z vděčností zmínit tři jména: V první řadě Mioš Zapeta jednak jako autor řady knih o hrách, bez nichž bych si vedení oddíu nedokáza představit, jednak jako překadate día 6

6 dašího vekého muže E.T.Setona. Spíše zázrakem jsem sehna jeho Knihu esní moudrosti a ta se mi staa podstatnou inspirací pro náš oddí. Třetím je pak Mirko Vosátka s jeho Tábornickou encykopedií a s knížkami o přírodě. Ještě jedno jméno bych rád zmíni během jedné noci jsem přečet na asi čtvrtém průkepu poonečitené Karpatské hry Miosava Nevrého, tehdy dostupné jen jako samizdat. To byi idé a knížky, kteří mě provázei v mých začátcích a ze kterých bych chtě něco předat i vám. Dopňují je idé a texty, ke kterým jsem se dosta později Erazim Kohák a Ladisav Rusek Šaman, spou s nimi pak zakadateé dnešního ekoogického odboru Junáka Janka Pfeifferová a Mirek Perger. Posední trojice je spíš zajímavá věcně: František Urban je jedním z autorů dnes patného Zákona o ochraně přírody a krajiny, Kniha Zachraňme Zemi je mysím dosud nejpůsobivější naéhavou výzvou k hedání řešení gobáních probémů Země a sdružení Tereza je parta idí, bez níž bychom asi nevěděi, co jsou ekoogické projekty. S ohedem na rozsah této pubikace jsem citované kapitoy kráti, snaži jsem se však, aby úryvky vždy vystihovay podstatné myšenky autora. 7

7 Seznámení se stromem Hráči se rozděí do dvojic. Jeden hráč zaváže druhému šátkem oči a vede ho do esa. Snaží se ho dovést k určitému stromu, ovšem co nejkompikovaněji, aby hráč se šátkem ztrati orientaci. Když ho dovede ke stromu, nechá mu jej ohmatat, případně očichat, a zase ho křivoace dovede na kraj esa. Tam mu šátek sundá a nechá ho najít strom, který si ohmatáva. Po naezení správného stromu se mohou hráči vyměnit. Cíem této části hry je s vybraným stromem se spřáteit. 8

8 1. EDICE VŮDCOVSKÁ ZKOUŠKA Vztah čověka a přírody. Význam přírody pro čověka. Význam pobytu v přírodě a jejího poznávání. Estetická hodnota přírody PŘÍRODA A EKOLOGIE Pro dobro čověka Od konce osmnáctého stoetí se tato fráze staa přímo zakínadem, kterého se dovoáváme obvyke tehdy, když konáme právě převeikou špatnost, když hubíme ryby a ptáky toxickými odpady, když ničíme ochrannou ozónovou vrstvu dobytek osepne dříve než idé a ospravedňujeme se, že je to přece pro dobro čověka. Pro dobro čověka jsme ochotni zabíjet, mučit, ničit i idé, kteří by se zhrozii myšenky mučení bezbranného zvířete, své námitky stáhnou, když je ujistíme, že třeba zváš barbarský pokus konáme pro dobro čověka. Co je dobro? Tady narážíme na zákadnější otázku než prostě tu, které věci jsou dobré. Jde o to, co vastně je dobro tedy proč vůbec věci, vastnosti a činy třídíme na dobré a zé, proč nám není všechno jen hostejně stejné Tak se ptejme: proč je ničení zé a áska dobrá? Kdyby by svět neutrání, o sobě prostý hodnoty, pak ničení a tvoření jsou prostě dvě rovnocenné činnosti. Jenže je svět neutrání? Všimněme si jednoho: všechno, co žije, též chce žít. I muška či housenka se snaží uniknout zabíjející ruce. I semínko, třeba fazoe, hedá váhu a světo, usiovně si snaží uchovat život. Živé bytosti zápasí se smrtí i za cenu boesti. Čověk ve své svobodě se může rozhodnout, že nákadnost jeho života v dané chvíi převyšuje jeho cenu, ač i to bývá výjimka. I o čověku patí, že všechno živé chce žít. Vezměme to fiosoficky: všechno živé chce žít. To znamená, že pro všechno živé je vastní život hodnotou, něčím dobrým. V každé živé bytosti žije touha po životě. Svět nepřestává být neutráním teprve užitečností či dokonaostí. Neutrání není nikdy. Kde je život, tam je i dobro. Všimněme si, že to je nejzákadnější: život je sám pro sebe dobrem. Od toho se odvozuje dobrota všeho dašího. Co je užitečné, je i dobré proto, že souží něčemu dobrému. Dobro života sama pro sebe, dobro života prostě proto, že je či abychom to rozvedi, že je touhou po žití, že ani ta housenka či fazoe nechce umřít chce žít. To je zákad všeho dobra a za. Dobrý je život, všechen život. A ovšem, protože život se nutně proíná se všemi životy sova se živí myšmi není dobré jen živené množení života. Rakovina je právě takovým množením. Život je dobrý ve svých mezích, v rámci harmonie všeho života. Proto k životu 9

9 patří i smrt, která vytváří prostor pro daší život, proto k životu patří i jeho konečnost. Z té vyvstává to, co je zákadem všeho odvozeného dobra totiž harmonické spoečenství všeho života. Tedy dobré je to, co harmonické či snad vyvážené spoečenství všeho života podporuje, zé je to, co je ničí. Zá je vražda, dobrá je áska. Dobrý je život, protože chce žít v rámci spoečenství všeho bytí. Co potom znamená ono pro dobro čověka? Vždy dobro se neodvozuje od čověka. Patří všemu bytí, čověk je jen jednou součástí spoečenství všech bytostí. Jeho dobro má své oprávnění, protože i v čověku žije život, který touží po žití. Jenže to oprávnění není o nic větší a také o nic menší než oprávnění jiného života, vků, racků či krav. Čověku náeží jeho místo, avšak to náeží všemu životu. Jde o to, aby se čověk nauči žít v harmonii s životem, ne na jeho úkor. Životní prostředí není jen životním prostředím čověka. Je životním prostředím všeho života, i života mimoidského. Nestačí, aby čověk pečova o prostředí svého života. Je třeba, aby zajisti i prostředí života bobrů, vků a skokanů zeených. A pokud by se vás někdo pta: K čemu je dobrý skokan zeený?, optejte se ho na opátku: A k čemu jste dobrý vy? Nebo odpově je stejná protože jsem, protože toužím být a protože s úctou uznávám i touhu všech ostatních po životě. To je, oč jde: o úctu a ásku ke všemu životu. Erazim Kohák: Post scriptum: Psové, z kapitoy Dobro Ø Představ si na chviku sám sebe v roi: indiána v Amazonském praese farmáře v Austráii obyvatee evropského města eskymáka inteektuáa minuého stoetí ekoogicky hospodařícího zeměděce Ø Zkus přemýšet, zda mají tito idé stejný vztah k přírodě - pokud ne, tak v čem se iší a proč. Ø Jaký vztah máš k těmto zvířatům nebo rostinám? Přemýšej proč? dub chrobák pavouk vosa kopřiva hřib muchomůrka zeená Ø K čemu je dobrý skokan zeený? Ø Představ si nějaký pěkný kout přírody jezírko, esní potůček, mez vonící mateřídouškou,... Najednou přijíždí budozer a srovnává tuto krajinu se zemí. Jaký máš pocit? Proč? 10

10 Ø Kde se cítíš nejépe a proč? v horském praese mezi starými buky a jedemi u kapičky mezi poi na křižovatce cest na návsi jihočeské vesnice v uičkách staré Prahy nebo jiného města na hradě Zkuste nedýchat, nejíst a nepít, zkuste přimět prase, aby zarecitovao báseň a kudanku nábožnou aby zkonstruovaa automobi. Stejně jako prase nebo kudanka jsme živočichové, současně jsme ae i něco navíc. Ne ve smysu nadřazenosti, ae proto, že jsme dostai zváštní dar, který ostatní zvířata nemají. Na jedné straně stojí zvířecí instinkt, nutnost přizpůsobit se nezměniteným přírodním podmínkám, na straně druhé svobodná vůe, vědomí a rozum čověka. Čověk překroči hranici instinktů, zvířecí přirozenosti, získa moc a svobodu měnit okoní přírodu. Na počátku svého vývoje, ve chvíi, kdy se vynořio vědomí, by čověk jako každé jiné zvíře. V průběhu vývoje se však čověk z přírody postupně vyděova. Každý krok k vyspěejšímu idství znamena současně krok od přírodního, zvířecího způsobu života. Lidský rozum a svoboda přinesy na jedné straně obrovský rozvoj idstva, na straně druhé stejně ohromnou propast mezi čověkem a přírodou. Současně však je tento rozum a svoboda nadějí pro přežití idstva a zabránění ekoogickému koapsu této panety, který by idé patrně nepřežii. V současné době je stáe více patrné, že zákadní příčinou ekoogických probémů nejsou technoogie a znaosti, ae idské hodnoty a postoje. Prvním krokem k nápravě je tedy změna vztahu k přírodě a prvním krokem k této změně je uvědomění si tohoto vztahu a svých postojů. Jaký je postoj čověka k přírodě? Proč čověk chrání přírodu a životní prostředí? V nejobecnější rovině existují tři zákadní typy postojů: Prvním je pojetí, které dává do středu čověka čověk chrání přírodu pro sebe, pro násedující generace, z přírody získává vše potřebné k životu a ničením přírody ničí prostředí a zdroje sám sobě. Druhý náhed je zaožen na uznání hodnoty přírody a živých tvorů. Příroda má svoji hodnotu sama o sobě, zasuhuje ochranu už proto, že je, nejen pro svou užitečnost pro čověka, ae i pro hodnotu života jako takového. Každý organismus má stejné právo na život a prostředí jako čověk a ten nemá právo jiné organismy hubit a ničit jim prostředí. Třetí postoj vychází z zážitku víry, posvátné úcty a bázně. Příroda je posvátná bu jako součást nebo aspekt božství, nebo jako Boží stvoření. Čověk může s úctou a vděčností využívat darů přírody, současně však nemá právo ji ničit nebo drancovat. Ničení přírody je hřích a náseduje trest. Zamyseme se, do jaké míry zastáváme tyto postoje a přemýšejme, jaké to má důsedky pro naše každodenní chování a rozhodování. Na otázky vztahu čověka a přírody neexistuje nějaká zaručeně správná odpově. První bod vůdcovské zkoušky se netýká ani tak znaostí či dovedností, jeho cíem je přimět každého k zamyšení, co pro něho znamená příroda a k ujasnění si svých postojů. Uvědomíme-i si 11

11 svůj vztah a postoj k přírodě, snáze se pak budeme rozhodovat v konkrétních situacích, naše výchovné působení v této obasti bude mít jasný zákad, budeme věrohodnější a přesvědčivější. Nakonec ještě shrňme, jaký má příroda význam pro čověka. Napadá mě pět různých aspektů, sami možná přijdete na nějaký daší nebo na jiné čenění: 1. Jsme zvířata. Dýcháme, potřebujeme vodu a potravu, úkryt bezpečí, rozmnožujeme se; příroda je pro nás přirozené prostředí. Geneticky máme zakódováno, že patříme do přírody, i když to civiizační návyky a vymoženosti výrazně překryy. 2. Vše, co máme, máme z přírody. Veškeré materiání zdroje (potraviny, suroviny, energie atd.) pochází přímo nebo zprostředkovaně z přírody. 3. Příroda je zdrojem poznání a poučení. Uspořádání přírody má svou ogiku a své zákony, pozorování přírody nám řekne mnohé i o nás samých. 4. Příroda přináší estetické a citové zážitky. Čověk má přirozenou schopnost vnímat krásu přírody. 5. Současné idstvo neumí žít s přírodou v souadu, ohrožuje ostatní formy života na této panetě. Vztah čověka a přírody je morání probém, který nás vyzývá k řešení. 12

12 Moje já a svět Vezmeme papír a namaujeme na něj výchozí bod. Ten reprezentuje naše já. Vyznačíme daší body - domov, škou nebo zaměstnání, prostě vše, co nás obkopuje. Pak si můžeme znázornit, kam běží náš signá, např. když nám někdo řekne mít rád. Jesti běží nejdřív k mamince nebo k tatínkovi. Je zajímavé, že když se řekne mám strach, všechny děti hned vyznačí čáru od výchozího bodu k domovu. Můžeme vyznačit spojnici k věcem, které považujeme za krásné apod. 13

13 2. EDICE VŮDCOVSKÁ ZKOUŠKA PŘÍRODA A EKOLOGIE Význam ochrany přírody a životního prostředí. Ekoogické probémy a možnosti jejich řešení. Trvae udržitený rozvoj Te vám budu vyprávět povídku o zemi, která měa v nebesích díru. Déš, který na tuto zemi pada, bya jedovatá kyseina, která zabíjea stromy. A v půdě rosto jen někoik máo rostin, protože ostatní byy zničeny podivnými chemikáiemi, užívanými zeměděci. Lidé se občas ptai: Proč to tak je? A obrazovka, která bya v každé místnosti, jim řeka: Tak to musí být! Lidé to nechápai. Zapomněi na svou otázku a odeši po své práci. Jednoho dne se vzbudio do šedivého jitra maé dítě. Déš propada dírou v nebesích, pada na půdu, v níž rosto jen máo rostin. A idé ši po své práci jako zástupy smutných mravenců. Dítě syšeo, že jeden z těch idí se zastavi a pta se: Je to opravdu to nejepší, co může být? A obrazovka v rohu pokoje pravia: Chceš-i mít bohatství, pěkné zboží a uxus, musíš za to zapatit. Musíš znečiš ovat svou zemi. Tak to musí být. A každý na tu otázku zapomně a odcháze. Ae to dítě najednou zvoao: Vždy přece musí být nějaká epší cesta, aby se věci děy tak, jak my chceme, cesta, která nezničí nebesa, ani déš nebo půdu! A idé posouchai, vypnui obrazovku a vyši hedat epší cestu. Poprvé po douhé době začaa země rozkvétat. Nebesa se skvěa nádhernou modří, chu deště bya sadká. Nadeše čas, abychom se stai tím dítětem a abychom si dovedi vybudovat epší budoucnost! Pau Mc Cartney Před nějakým časem jsem navštívi muzeum v Los Angees a tam jsem vidě v někoika skříních ceou řadu vycpaných kaifornských kondorů. Byo to hrozné, když jsem si uvědomi, že zde, přede mnou, eží daeko víc pečivě ochraňovaných kaifornských kondorů, než koik jich žije ve voné přírodě. Veké ekosystémy vypadají jako kompikované gobeíny. Miión propetených váken, která jsou spou spojena, vytváří cekový obraz. Příroda se umí vypořádat s maými trhinami v tomto tkanivu; umí se dokonce za nějaký čas vypořádat i s vekými pohromami, např. s povodněmi, požáry, 14

14 zemětřeseními. S čím se však příroda nedovede vypořádat, je soustavné podkopávání jejího řádu idskou činností. Gerad Durre Má vastní náboženská tradice mne učí, že nám nebyo dáno panovat nad Zemí, ae že musíme být dobrými správci této Země. Nemůžeme říkat: My jsme to nevěděi. V podobenství o nepoctivém sužebníku, který spí v době, kdy zoděj vykrádá dům jeho pána, sužebníkovi nestačí říkat: Já jsem spa, pane. Náš dům, naše paneta je te zcea rozvrácena. Nemůžeme se vymouvat, že o tom nic nevíme. My jsme odpovědni! Naší povinností je respektovat samotný život! Je to povinnost pochopit, porozumět, ae také vypořádat se s nezrušitenými svazky mezi spravedností a ochranou životního prostředí. Není to jen probém skeníkového efektu, ničení stratosférické ozónové vrstvy nebo zániku živých organismů. Daeko hubším probémem je potřeba změny ve vztahu mezi idstvem a ekoogickým systémem panety. Průmysová civiizace je nyní v nesouhasném kurzu vůči našemu životnímu prostředí. Životní prostředí na Zemi se hroutí v jakémsi pomaém pohybu v důsedku náporu většího a většího množství idí, větších a větších zásahů techniky a stáe většího vědomého vandaismu. Řešení, která nyní hedáme, můžeme nacházet v nové víře v budoucnost, která ospravední naši dnešní potřebu vybrat si s novou morání odvahou vyšší hodnoty pro řízení záežitostí idstva. Můžeme je nacházet v úctě a oddanosti absoutním principům, které nám budou soužit jako hvězdy spásy pro budoucí cestu našeho idského druhu a pro naezení našeho místa v rámci Stvoření. A Gore Naši předkové viděi Zemi jako bohatou a štědrou, a ona taková opravdu je. Mnozí idé v minuosti také viděi, že příroda je nevyčerpatená a dovede se udržovat. My dnes víme, že to bude patit jen tehdy, budeme-i se o přírodu starat. Není zatěžko odpouštět minué ničení přírody, které byo jen důsedkem neznaosti. Dnes však máme přístup k více informacím a z etického hediska musíme proto podrobit novému přezkoumání to, co jsme zdědii a co také budeme předávat daším generacím. Naše technické zázraky a vědecké poznatky jsou vyváženy nebo dokonce převáženy mnohými tragédiemi, jako je hadovění idí v mnoha částech světa nebo vyhazení jiných forem života. Výzkum vesmírného prostoru probíhá ve stejné době, kdy naše moře, oceány a obasti s čerstvou vodou jsou v pokračující míře znečiš ovány. Mnohé živočichy, rostiny, hmyz a dokonce i mikroorganismy, o nichž dnes víme, jak jsou vzácné, možná již budoucí generace vůbec nepoznají. Máme schopnosti, ae máme také odpovědnost. Musíme jednat dříve, než bude pozdě. Tibetský Daajáma Všechny citáty jsou převzaty z knihy Jonathona Porritta Zachraňme Zemi 15

15 Ø Určitě si uvědomuješ, že existuje řada ekoogických probémů. Zkus je pojmenovat a rozděit do násedující tabuky: (uvádím příkad, jak začít tabuku vypňovat) méně závažné ó více závažné okání černé skádky v obci znečištění zdrojů vod ó gobání úbytek stratosférického ozónu Ø Dáe přemýšej nad těmito otázkami: jaká je příčina ekoogických probémů - zkus ae pátrat, zda příčina, na kterou jsi přiše, není jen důsedkem něčeho jiného. napadá tě nějaké jejich řešení? jak bys k řešení nějakého probému moh přispět ty sám? Ø Představ si, že jsi neomezený vádce naší repubiky - navrhni opatření v ochraně životního prostředí, která bys jako vádce prosazova. Proč vastně chránit přírodu? Možná i u vás o oddíe se najde skeptik, který tvrdí, že to nemá smys, že sám proti gobáním probémům nic nezmůžu. Má pravdu, ae určitý recept přináší známé heso Mysi gobáně, jednej okáně. Každý veký probém má řadu maých příčin a my můžeme tyto maé příčiny odstraňovat. Navíc nejsou jen veké gobání probémy, jsou i probémy maé, na které síy máme. Ekoogické probémy způsobii idé a nikdo jiný než idé je nemohou odstranit. Začněme tedy u sebe a snažme se, aby nás byo co nejvíc. Tím se z osaměého jedince může vytvořit veká skupina idí, kteří mají spoečně síu řadu věcí ovivnit nebo napravit, působit na výrobce, na poitiky a svým chováním být příkadem ostatním. Někdy se v novinách nebo v časopisech můžeme dočíst i o pochybnostech jiného druhu: Např.: Věda neprokázaa, že ničení tropických praesů má zásadní negativní viv na biosféru a na panetu nebo Vědecky není dokázáno, že zvýšení produkce CO 2 vyvoá kimatické změny, atd. V principu mají pravdu, některé gobání souvisosti a důsedky ze jen vemi těžko odhadovat, předvídat a dokazovat. Přísný vědecký důkaz by v tomto případě znamena počkat, až se opravdu zhroutí biosféra nebo roztají poární edovce. Ve vývoji Země docházeo opakovaně k hromadným vymíráním, k prudkým kimatickým změnám, k masivní emisi SO 2 a skeníkových pynů ze sopečné činnosti Víme však jen máo o jejich průběhu, rychosti, okonostech a důsedcích. Jediné co víme naprosto bezpečně, že život na Zemi po těchto udáostech nezanik a vyvinu se do dnešní podoby. Usuzovat z toho, že podobné udáosti dnes nebudou mít pro idstvo a přírodu žádné negativní důsedky, 16

16 je přinejmenším pošetié. Přesto však tyto skeptické postoje mají i pozitivní význam. Nutí nás, abychom nad jednotivými probémy přemýšei a snažii se získat co nejvíc informací. Neznáme míru odonosti a stabiity gobáního ekosystému. Víme, že mnohé přeži bez větší újmy, že zatím všechny zákadní systémy fungují a nevíme, která změna či narušení a kdy způsobí vážnější výchyku ze stabiního stavu nebo dokonce koaps. Zatím sedujeme určité náznaky, v panetárním měřítku spíš drobné a okání výchyky apod. Mám-i shrnout tyto úvodní úvahy, pak mě napadá přirovnání k mostu. Stojíme uprostřed zatím poměrně pevného mostu nad propastí a zkoušíme, co se stane když Kus mostu rozebereme, část dřevěné konstrukce použijeme na oheň, nějaký kámen hodíme do propasti, poéváme svůj most různými chemikáiemi, zkoušíme jeho pevnost atd. Probém je v tom, že stojíme v jeho středu nad hubokou propastí, ze které není návratu. Přehed ekoogických probémů Dáe uvádím přehed významných gobáních ekoogických probémů. Pro přehednost jsem je zařadi do čtyř větších skupin. Probémy idské popuace Počet idí na Zemi strmě stoupá a růst se zatím spíš stupňuje. Největší popuační expoze je v chudých obastech světa, v Africe a v některých obastech Asie a Latinské Ameriky. Naproti tomu v mnoha zemích Evropy a v USA se počet obyvate nemění, v některých zemích se pomau snižuje. Je jisté, že naše paneta uživí jen omezené množství idí. Průvodními jevy života vekého počtu idí v chudých podmínkách jsou pak hadomory, epidemie, negramotnost, často i různé formy násií a váek. Druhým závažným probémem idské popuace je genetické ohrožení. Působením nepříznivých faktorů prostředí (např. radioaktivita, utrafiaové záření, chemické átky) dochází ke vzniku genetických odchyek (mutací) a k nádorovému bujení. Znečištění prostředí Do této skupiny ze zahrnout: produkce odpadů, toxických átek, znečištění atmosféry, vod, půdy, radioaktivita, huk. Nejzávažnějším důsedkem změn v atmosféře je rozpad a úbytek stratosférického ozónu, který chrání povrch Země před nebezpečným UV zářením, a zvýšení obsahu skeníkových pynů, které s největší pravděpodobností povede k gobánímu otepení s mnohými negativními násedky. Někteří poitici a odpovědní činiteé tato gobání ohrožení bagateizují a prohašují je za neověřené spekuace. Pro ně je možné argumentovat zcea viditenými symptomy, jako je umírání esů vinou kyseých srážek, znečištění řek s kdysi pitnou vodou, zvýšení onemocnění kůže a očí v důsedku vyšší intenzity UV záření apod. Narušení a degradace přírodních ekosystémů V každém ekosystému existuje sožitá sí vztahů, každý zásah může tuto rovnováhu narušit. Na činnosti živých organismů je závisý tok všech prvků v biosféře (O 2, H 2 O, C, N 17

17 atd.). Např. veškerý kysík se do ovzduší uvoňuje činností zeených rostin a sinic, bez nich by se jeho zásoba v atmosféře postupně vyčerpaa a skoro všechny živé organismy by zahynuy. Asi největším probémem je úbytek esů a praesů, zváště tropických. S tím souvisí hromadné vymírání druhů (rychost vymírání je mnohonásobně vyšší než ve srovnatených obdobích v minuosti, odhaduje se, že při současném tempu vyhyne do konce tisícietí asi 10 % veškerých druhů). K daším významným probémům patří degradace půd, vodní a větrná eroze, odvodnění krajiny a rozšiřování pouští. Vyčerpání přírodních zdrojů Současný rozvoj civiizace je zaožen na spotřebě neobnovitených zdrojů (uhí, ropa, nerostné suroviny). Při současném tempu spotřeby se odhaduje vyčerpání havních zdrojů v průběhu příštího stoetí. Navíc se zhoršuje dostupnost těchto surovin a jejich dobývání bude stáe náročnější a bude ještě více narušovat přírodní prostředí. Cesta k řešení ekoogických probémů 1. Vědět o nich Zde nepatí nevědomost hříchu nečiní, ae spíš neznaost zde ne zákona, ae ekoogických probémů neomouvá. Proč o nich vědět? Protože si uvědomím, že svým chováním, postoji, činností mohu přispět k jejich odstraňování nebo je naopak prohubovat. 2. Kriticky je zhodnotit Tj., na jedné straně nepropadnout panice a maomysnosti (i když na Zemi hadovějí idé, ubývají praesy, vymírají druhy apod.), na straně druhé si je připustit a brát je vážně. Skeptické postoje jsou dobré pro odbornou diskuzi, v praxi až příiš často znamenají jen aibi pro vastní pohodnost a nedůsednost. 3. Hedat příčiny Jsme trochu jako ékaři, kteří stojí před úkoem vyéčit nemocného pacienta. Ten si stěžuje na různé boesti, má horečku, špatně se mu dýchá. Můžeme utišit boest pomocí éků, zmírnit horečku, podpořit dýchání. Dobrý ékař ae bude hedat příčiny nemoci a bude se v první řadě snažit je odstranit. Jaké jsou tedy příčiny současných probémů? Jako podstatné vidím násedující čtyři: množství idí na Zemi vysoká úroveň spotřeby obyvate Evropy a Severní Ameriky vysoká úroveň techniky idské postoje První tři z uvedených příčin jsou důvodem, že k vystupňování ekoogických probémů došo právě v dnešní době. Množství idstva se za posedních 100 et zněkoikanásobio, 18

18 vyspěá technoogie umožňuje masivní a razantní zásahy a je předpokadem pro vysokou míru spotřeby vyspěého světa. Průměrný obyvate USA spotřebuje zdroje a vyprodukuje odpady zhruba v padesátinásobném množství oproti obyvateům chudých zemí. Lidské postoje se v historické době různě střídají a vyvíjejí, mnohokrát v minuosti byi idé podobně orientováni na vysokou spotřebu jako v dnešní době typickým příkadem jsou konce vekých civiizací, např. starověkého Říma. Nikdy však neměi tak veké technické možnosti a nikdy nebya takto vysoká úroveň spotřeby přístupná tak vekému množství idí. 4. Program nápravy Na úvod si vezměme jako příkad probém znečištění ovzduší. Jeho havní příčinou jsou emise z eektráren a z dopravy. Jak tento probém vyřešit? Zrušit dopravu a energetiku? Každý chceme svítit a topit, všichni se občas někam přepravujeme. To znamená, že je třeba hedat způsoby, jak vyrábět energii a dopravovat se bez škodivých vivů na přírodu. To však nestačí. Musíme začít sami a hned! Každý kiometr navíc, každý pooprázdný automobi, každá přetopená místnost nebo zbytečně spuštěný spotřebič způsobuje daší znečištění a ohrožení přírody. Přemýšejme, zda neze žít skromněji, zda všechno, co používáme, spotřebováváme a vyhazujeme, opravdu potřebujeme. Tento odstavec vyjadřuje v kostce to podstatné. V současné době se zdá být nejnadějnější způsob řešení současných ekoogických probémů koncept trvaé udržitenosti. Tato koncepce má především dva podstatné aspekty: 1. Uspokojování potřeb dnešních generací nesmí narušit možnosti generací budoucích uspokojovat svoje potřeby, současně má v maximání možné míře respektovat bohatství a krásy přírody pro ni samu, nezávise na dnešních či budoucích materiáních požadavcích. 2. Hedání aternativních možností idského rozvoje, jež by nezatěžovay toik přírodu, přitom však zvyšovay kvaitu individuáního života i kvaitu meziidských vztahů. Jde o to, aby nutné materiání omezení čověka byo kompenzováno rozvojem v rozměrech podstatnějších, než je materiání spotřeba. Zákadním cíem je zajistit všem idem na Zemi přijatenou životní úroveň a přitom snížit míru zatížení a poškozování přírody. To je možné jen při razantním snížení spotřeby ve vyspěém světě. K prosazení a zajištění trvaé udržitenosti života je nutné spnit násedující podmínky: 1. Naezení takových technoogií, které jsou schopné zajistit dostatečné množství výrobků požadovaného druhu a současně šetrné k přírodě. Příkadem může být recykace a daší použití odpadů, hedání aternativních zdrojů energie, snížení energetické a surovinové náročnosti výroby, zeměděství bez nadměrné chemizace apod. 2. Změna idských postojů a návyků. Je nutné opustit konzumní způsob života, naézt odpovědnost, nastoupit cestu dobrovoné skromnosti. S tím je spojeno i uznání hodnoty přírody, úcta a áska k přírodě. 3. Naezení a prosazení poitického a ekonomického systému, který bude schopen zajistit spnění těchto podmínek. 19

19 Současný americký prezidentský kandidát A Gore definuje ve své knize Země na misce vah zákadní strategické cíe programu na záchranu životního prostředí, který nazývá Gobáním Marshaovým pánem: 1. Stabiizace světové popuace, charakterizovaná nízkou porodností a úmrtností. 2. Ryché vytváření a rozvoj ekoogicky šetrných technoogií. 3. Změna ekonomických norem, používaných pro hodnocení ekoogických dopadů našich rozhodnutí. 4. Uzavření nové generace mezinárodních dohod a smuv, které budou respektovat odišnou situaci různých států a zajistí rovnoměrné zatížení průmysových a rozvojových zemí. 5. Vytvoření spoečného pánu na vzděávání občanů světa o životním prostředí panety. V závěru knihy ukazuje významnou roi každého jednotivce v ovivňování ceku, v našem případě ceé panety. Každého z nás vyzývá k osobní aktivitě a k převzetí odpovědnosti: Když uvažujeme o tak obrovském probému, jakým je devastace životního prostředí, můžeme si snadno připadat zdrceni a naprosto bezmocní. Musíme však odoat a nepodehnout takové reakci, nebo krizi můžeme vyřešit jen tehdy, když za ni jednotivci převezmou určitou odpovědnost. Na každém z nás záeží: zda bude vzděávat sebe i ty druhé, zda sníží aespoň svou vastní spotřebu a přestane pýtvat, zda zvýší svou poitickou aktivitu a bude požadovat změnu. Snad nejdůežitější je, aby každý z nás zhodnoti svůj vastní vztah k přírodě a v houbi své osobní integrity obnovi zpřetrhanou vazbu k přirozenému světu. A k tomu může dojít jen tehdy, jestiže obnovíme to, co je v každé stránce našeho života autentické a pravdivé. 20

20 Můj običej Vezmeme si papír a tužku, zavřeme oči a prsty evé ruky si přejíždíme přes običej různými směry. Současně synchronně nahmataný tvar običeje zaznamenáváme na papír. Vše kresíme a dotýkáme se pomau, soustředěně, jemně a něžně svého običeje. Cíem hry je poznat svůj običej, smířit se s tím, jaký je. Čověk se má zpravida i víc rád. Hra je vhodná zváště u dospívajících, kdy prožívají pubertu a jejich običej doznává vekých změn. Dobře se pomocí této hry také odbourávají kompexy méněcennosti. 21

9.2.1 Náhodné pokusy, možné výsledky, jevy

9.2.1 Náhodné pokusy, možné výsledky, jevy 9.2.1 Náhodné pokusy, možné výsedky, jevy Předpokady: 9110, 9114 Hodím kámen za normáních okoností jediný výsedek = spadne na zem Hodíme kámen na terč někoik možných výsedků (trefíme desítku, devítku,,

Více

Kapitola 7. Štafeta života

Kapitola 7. Štafeta života Kapitoa 7 Štafeta života Kapitoa 7 Štafeta života V předchozí kapitoe této knihy jsme se se čtenáři poděii o střízivý rozbor toho, jak se dědicové strůjců Osvětimi už opět pokoušejí získat světovádu. Uvědomíme-i

Více

Představení společnosti COPRA spol. s r.o.

Představení společnosti COPRA spol. s r.o. Představení spoečnosti COPRA spo. s r.o. 10/2014 Kdo jsme? Rodinná poradenská firma zaožená v roce 1991, která pomáhá při: Nákupu firem Prodeji firem Hedání strategických a finančních partnerů Máme zkušenosti

Více

Mladí lidé a skupina NEET v Evropě: První zjištění

Mladí lidé a skupina NEET v Evropě: První zjištění Evropská nadace pro zepšení životních a pracovních podmínek Madí idé a skupina NEET v Evropě: První zjištění > Shrnutí < I když madí nemají pokaždé pravdu, spoečnost, která je ignoruje a shazuje, nemá

Více

Program:, vl a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. l g. l l l. ž l. Jsme. I l l l

Program:, vl a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. l g. l l l. ž l. Jsme. I l l l Program:, v a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. g. Jsme I V I i 4 x P ň T V trvae v Řešení vhkosti a vytápění budovy VLKOVA VĚŽ Termín akce : od 10.12.2013 do 26.3.2013

Více

Lekce Pýtvání potravinami strana 1/1 Příoha 1 křížovka TÉMATEM DNEŠNÍ HODINY JE: 1. Obchod, ve kterém se prodává jído, se jmenuje 2. Mrkev, ceer a petrže je kořenová 3. Co nesníme, to jsou 4. Místo na

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

MAGNETICKÉ POLE. 1. Stacionární magnetické pole I I I I I N S N N

MAGNETICKÉ POLE. 1. Stacionární magnetické pole I I I I I N S N N MAGETCKÉ POLE 1. Stacionární magnetické poe V E S T C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á Í je část prostoru, kde se veičiny popisující magnetické poe nemění s časem. Vzniká v bízkosti stacionárních vodičů

Více

1.9.1 Vyjádření neznámé ze vzorce I

1.9.1 Vyjádření neznámé ze vzorce I .9. Vyjádření neznámé ze vzorce I Předpokady: 75, 85 Pedagogická poznámka: Ačkoiv v normání učebnici zabírá vyjadřování ze vzorce jenom tři stránky, věnova jsem ji ceou podkapitou, z někoika důvodů: Autor

Více

Progresivní Plastové Konstrukce

Progresivní Plastové Konstrukce Příjemce dotace AURO, spo. s r.o. Moravany u Brna Název projektu: Tvorba vzděávacího programu Progresivní pastové konstrukce v ekoogických a jiných stavbách Číso projektu: CZ.1.07/3.2.04/04.0051 Progresivní

Více

OPQ Manager Plus Report

OPQ Manager Plus Report OPQ Profi OPQ Manager Pus Report Jméno Pan Sampe Candidate Datum 25 září 2013 www.ceb.sh.com ÚVOD Tato zpráva je určena pro použití iniovým manažerům a personaistům. Obsahuje řadu informací, které jsou

Více

Kmitavý pohyb trochu jinak

Kmitavý pohyb trochu jinak Kmitavý pohyb trochu jinak JIŘÍ ESAŘ, PER BAROŠ Katedra fyziky, Pedaoická fakuta, JU České Budějovice Kmitavý pohyb patří mezi zákadní fyzikání děje. Většinou se tato část fyziky redukuje na matematický

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

Nová kvalita bydlení. Hliníkové okenní systémy

Nová kvalita bydlení. Hliníkové okenní systémy Nová kvaita bydení Hiníkové okenní systémy 2 Schüco Hiníkové okenní systémy Obsah Schüco 3 Voný výhed, trvaá hodnota Obsah Okna zajišťují prosvětené obytné prostory, voný výhed do okoí a současně chrání

Více

KOLIK SKUTEČNĚ STOJÍ ŽIVOT V PASIVNÍ DŘEVOSTAVBĚ?

KOLIK SKUTEČNĚ STOJÍ ŽIVOT V PASIVNÍ DŘEVOSTAVBĚ? KOLIK SKUTEČNĚ STOJÍ ŽIVOT V PASIVNÍ DŘEVOSTAVBĚ? ohřev tepé vody a vytápění zajišťuje tepené čerpado vzduch-voda, tři soární termické paney a záožní přímotopná patrona. V současné době je dům obydený

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

5/20. bydlení nové generace. Dřevostavbo, ztichni! Fasády jdou s dobou Nový dům se starým srdcem Jak se dělá masivní dřevěný panel.

5/20. bydlení nové generace. Dřevostavbo, ztichni! Fasády jdou s dobou Nový dům se starým srdcem Jak se dělá masivní dřevěný panel. HLA říjen istopad 5/20 15 bydení nové generace 75 Kč,,49EUR proj SUJTE ekt rodi AVYHR nné ho dajte omu Dřevostavbo, ztichni! Fasády jdou s dobou Nový dům se starým srdcem Jak se děá masivní dřevěný pane

Více

Změna skupenství, Tání a tuhnutí, Sublimace a desublimace Vypařování a kapalnění Sytá pára, Fázový diagram, Vodní pára

Změna skupenství, Tání a tuhnutí, Sublimace a desublimace Vypařování a kapalnění Sytá pára, Fázový diagram, Vodní pára Zěny skupenství átek Zěna skupenství, Tání a tuhnutí, Subiace a desubiace Vypařování a kapanění Sytá pára, Fázový diagra, Vodní pára Zěna skupenství = fyzikání děj, při které se ění skupenství átky Skupenství

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

INKONTINENCE V ČR 2013

INKONTINENCE V ČR 2013 INKONTINENCE V ČR 2013 2/ INKONTINENCE V ČR 2013 INKONTINENCE V ČR 2013 /3 Obsah Chce to jen odvahu požádat o pomoc 3 Nová kategorizace zdravotnických prostředků a inkontinence 4 OZP a inkontinenční zdravotnické

Více

Petr Šmíd, Petra Lukešová, Daniel Mourek. Plány mobility. Přínos pro podniky a instituce

Petr Šmíd, Petra Lukešová, Daniel Mourek. Plány mobility. Přínos pro podniky a instituce Petr Šmíd, Petra Lukešová, Danie Mourek Pány mobiity Přínos pro podniky a instituce Nadace Partnerství 2011 Pány mobiity Pány mobiity: Přínos pro podniky a instituce Autoři pubikace: Petr Šmíd, Petra

Více

Dotazník s ekologickou tématikou

Dotazník s ekologickou tématikou Dotazník s ekologickou tématikou Autor: Naďa Kuhnová 7.O Ve dch 5.- 9. 3. 2007 proběhl na gymnáziu Dr. J. Pekaře výzkum formou dotazníků s ekologickou tématikou. Tázáno bylo celkem 156 lidí, z toho 149

Více

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1 Střední průmysová škoa a Vyšší odborná škoa technická Brno, Sokoská 1 Šabona: Inovace a zkvaitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číso: Anotace: echanika, pružnost pevnost Nosníky stejné

Více

02 Životní úroveň a odpad učební list

02 Životní úroveň a odpad učební list Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech Asociace pedagogů základního školství České republiky www.vcele.eu 02 Životní úroveň a odpad

Více

POKUTOVÉ BLOKY. Samostatné oddělení 904 Správní činnosti Září 2012

POKUTOVÉ BLOKY. Samostatné oddělení 904 Správní činnosti Září 2012 POKUTOVÉ BLOKY Samostatné odděení 904 Správní činnosti Září 2012 Zákadní informace Ustanovení 85 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dáe jen zák. č. 200/1990 Sb. ), stanoví

Více

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ 2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ http://cs.wikipedia.org/wiki/trvale_udr%c5%beiteln%c3%bd_rozvoj OBECNÉ SOUVISLOSTI V SOUČASNÉ DOBĚ ŽIJE VĚTŠÍ ČÁST LIDSTVA V PRO NÁS NEPŘEDSTAVITELNÉ CHUDOBĚ A OBYVATELÉ TZV.

Více

Novinky v online marketingu SEO, GA, News

Novinky v online marketingu SEO, GA, News Novinky v onine marketingu SEO, GA, News Googe Anaytics, SEO, Linkbuiding Tomáš Nohá Obsah škoení: SEO v dnešní době Novinky v Googe Anaytics Efektivní reaizace Newsetterů Googe Anaytics, SEO, Linkbuiding

Více

3.9. Energie magnetického pole

3.9. Energie magnetického pole 3.9. nergie agnetického poe 1. Uět odvodit energii agnetického poe cívky tak, aby bya vyjádřena poocí paraetrů obvodu (I a L).. Znát vztah pro energii agnetického poe cívky jako funkci veičin charakterizujících

Více

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_4ciso11.qxd 5.8.2011 8:18 StrÆnka 1 4 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_2ciso12.qxd 3.4.2012 8:56 StrÆnka 1 2 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

INICIO 50. www.inicio50.cz

INICIO 50. www.inicio50.cz INICIO 50 www.inicio50.cz CO JE INICIO 50? Projek, který učí idi nad 50 et (kteří ztratí práci a chtějí začít podnikat) jak a v čem začít podnikat. Nástroj outpacementu, který používají uvědoměí zaměstnavateé

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

APLIKACE METOD ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ V KNIHOVNÁCH

APLIKACE METOD ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ V KNIHOVNÁCH APLIKACE METOD ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ V KNIHOVNÁCH TEORETICKÉ PŘÍSTUPY A ZAHRANIČNÍ PŘÍKLADY ŘEŠENÍ Aeš Vaněk Evropské informační středisko Univerzity Karovy v Praze aes.vanek@eis.cuni.cz Poznámka

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Určování geografického původu hudby. Petr Palko Mária Běhalová Jan Hakl Václav Steiger

Určování geografického původu hudby. Petr Palko Mária Běhalová Jan Hakl Václav Steiger Určování geografického původu hudby Petr Pako Mária Běhaová Jan Hak Vácav Steiger O čem budeme muvit? I. Formuace probému II. Řešení probému III.Diskuze výsedků I. Formuace probému Naezení geografické

Více

LiLi a ViLi. K dispozici již 1. a 2. třída. Mezipředmětový učební komplet pro 1. stupeň základní školy

LiLi a ViLi. K dispozici již 1. a 2. třída. Mezipředmětový učební komplet pro 1. stupeň základní školy Genetická nebo anayticko-syntetická metoda v 1. třídě Jednotný koncept pro každý předmět Bohatá eektronická podpora K dispozici již 1. a 2. třída LiLi a ViLi Mezipředmětový učební kompet pro 1. stupeň

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice Dr. med. Claudia Croos-Müller ODVAHU! Knížka o přežití Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice 12 a ½ cvičení pro okamžitou pomoc pro získání klidu a odvahy V této knize najdeš následující cvičení:

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 22.3.2013

Více

Spravedlivá společnost

Spravedlivá společnost Spravedivá spoečnost Voební manifest ČSSD ke krajským a senátním vobám 12. a 13. října 2012 SVOBODA SPRAVEDLNOST SOLIDARITA Vážené spouobčanky a vážení spouobčané, na podzim se bude v krajských a senátních

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / ENVIRONMENTÁLNÍ CHOVÁNÍ ZVÍŘATA ZACHRAŇUJÍ SVĚT SLONÍ SPRCHA

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / ENVIRONMENTÁLNÍ CHOVÁNÍ ZVÍŘATA ZACHRAŇUJÍ SVĚT SLONÍ SPRCHA aktivita VODA ANOTACE: Žáci si prostřednictvím aktivity uvědomí význam vody v přírodě a důsledky, které plynou z jejího nedostatku. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBSAHOVÉ VZDĚLÁVACÍ OKRUHY: člověk a jeho svět PRŮŘEZOVÁ

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Kde mohou pracovat lidé s postižením?

Kde mohou pracovat lidé s postižením? Kde mohou pracovat lidé s postižením? 30 Chráněné dílny Lidé s postižením pracují v chráněných dílnách. Většina lidí, kteří pracují v chráněných dílnách jsou lidé s postižením. V chráněné dílně ale také

Více

Obsah. Ohnivzdorné zásuvkové skříně Ohnivzdorné trezory na dokumenty. Trezory na utajované skutečnosti. Ohnivzdorné trezory pro počítačové nosiče dat

Obsah. Ohnivzdorné zásuvkové skříně Ohnivzdorné trezory na dokumenty. Trezory na utajované skutečnosti. Ohnivzdorné trezory pro počítačové nosiče dat KATALOG TREZORŮ Ohnivzdorné zásuvkové skříně Ohnivzdorné trezory na dokumenty Trezory na utajované skutečnosti Ohnivzdorné trezory pro počítačové nosiče dat Trezory na hotovost Trezory na zbraně Trezorové

Více

TEMPUS MEDICORUM. Quo usque tandem abutere patientia nostra? časopis české lékařské komory. Lži a pravda o platech lékařů

TEMPUS MEDICORUM. Quo usque tandem abutere patientia nostra? časopis české lékařské komory. Lži a pravda o platech lékařů TEMPUS 10/2010 ročník 19 MEDICORUM časopis české ékařské komory Quo usque tandem abutere patientia nostra? V tomto číse: Lži a pravda o patech ékařů Pán snížit tarifní paty ékařů vyvoa bouři Gobání krize

Více

Plazi jak je neznáte. S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky.

Plazi jak je neznáte. S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky. Plazi jak je neznáte S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky. Beseda je zaměřená na život, smysly, způsob života a další zajímavá fakta

Více

STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN

STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í STUKTUA A VLASTNOSTI KAPALIN. Povrchové napětí a) yzikání jev Povrch kapain se chová jako napjatá pružná membrána (důkaz vodoměrka, maé kapičky koue)

Více

Design floors. Návod k instalaci. click. Základní podmínky. Podklad - všeobecně

Design floors. Návod k instalaci. click. Základní podmínky. Podklad - všeobecně Design foors cick 1 2 Návod k instaaci Bahopřejeme Vám k zakoupení Vaší nové podahy Design Foors. Podaha je navržena tak, aby poskytovaa dokonaý pohed na detaiy a přírodní krásu, avšak s použitím ryché

Více

01 Báječné místo pro život Metodický list

01 Báječné místo pro život Metodický list Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech Asociace pedagogů základního školství České republiky www.vcele.eu 01 Báječné místo pro

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Udržování pořádku ve škole a jejím okolí Žák: udržuje pořádek - udržování pořádku ve třídě, ve škole - udržování pořádku v okolí školy, na hřišti, na zahradě, v

Více

Metodika pro kurz: Tvorba a evaluace E-learningu

Metodika pro kurz: Tvorba a evaluace E-learningu Číso projektu: CZ.1.07/3.2.04/04.0051 Metodika pro kurz: Tvorba a evauace E-earningu Progresivní Pastové Konstrukce AURO, spo. s r.o. Moravany u Brna Obsah Evauace e-earningu 3 Vymezení pojmu evauace 3

Více

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 02_OBALKA_2ciso13.qxd 4.4.2013 14:28 StrÆnka 1 2 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Rozpracování kompetence 14

Rozpracování kompetence 14 Rozpracování kompetence 14 Původní znění Kompetence 1 2 3 4 SZ UČ T Sy Př D Sl R 14 mít vztah k přírodě, úctu k přírodě, zodpovědnost, porozumění přírodě x x x o o x x x x šetrné chování k přírodě, skromnost

Více

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků?

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Ovládni svou konkurenci Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Jak získat zákazníky tvé konkurence i když je už zavedená a ty teprve začínáš? 2 Udělej svou konkurenci nezajímavou Když začínáš

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK VYDRA TAJEMNÁ KRÁLOVNA ŘEK Tento program má za cíl seznámit žáky s druhem živočicha, se kterým se v přírodě často nesetkávají vydrou říční. Žáci uvidí vydry naživo, dozví se o hlavních

Více

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_1ciso13.qxd 8.2.2013 9:08 StrÆnka 1 1 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

Jak ušetřit elektřinu v domácnosti

Jak ušetřit elektřinu v domácnosti POSVIŤTE SI NA ÚSPORY Jak ušetřit elektřinu v domácnosti JAK UŠETŘIT V DOMÁCNOSTI ELEKTŘINU Co je cílem semináře přinést důležité a praktické informace a tipy, které vám pomohou v domácnosti s elektřinou

Více

DEN ZEMĚ MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU

DEN ZEMĚ MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU DEN ZEMĚ JE MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH 22. 4. 1970 V ČESKÉ REPUBLICE SE DEN ZEMĚ SLAVIL POPRVÉ 22. 4. 1990 VLAJKU DNE

Více

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Člověk se chová k prostředí, ve kterém žije, podle toho,

Více

MEZIOPERAČNÍ DOPRAVA A MANIPULACE S MATERIÁLEM

MEZIOPERAČNÍ DOPRAVA A MANIPULACE S MATERIÁLEM MEZIOPERAČNÍ DOPRAVA A MANIPULACE S MATERIÁLEM Abstrakt Inter-operationa transport and materia handing Do. Ing. Zdeněk Čujan, CS. Vysoká škoa ogistiky Přerov, katedra ogistiky a tehnikýh disipin e-mai:

Více

Obsah. Důležitý je dialog 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3

Obsah. Důležitý je dialog 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3 INKONTINENCE v ČR 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3 Obsah Důežitý je diaog 3 Inkontinence moči pohedem urooga 4 5 Kontinence 6 7 Pomůcky pro inkontinentní (psk 02) kombinace a souběh pomůcek 8 9

Více

Nabídka programů pro školy. Ekologicko-výchovné programy pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy. Téma U nás na statku

Nabídka programů pro školy. Ekologicko-výchovné programy pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy. Téma U nás na statku Nabídka programů pro školy Ekologicko-výchovné programy pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy Hlavním cílem je ovlivnit vztah dětí k přírodě a odpovědnost za jednání vůči prostředí, rozvíjet ohleduplnost

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

MALÉ KAPKY, VELKÉ PLÝTVÁNÍ VODOU

MALÉ KAPKY, VELKÉ PLÝTVÁNÍ VODOU MALÉ KAPKY, VELKÉ PLÝTVÁNÍ VODOU Cíl(e): Pochopit, že voda je omezený přírodní zdroj. Uvědomit si, že denně plýtváme značným množstvím vody. Naučit se vzít na sebe zodpovědnost a omezit plýtvání vodou

Více

GLOBÁLNÍ- SVĚTOVÉ PROBLÉMY LIDSTVA

GLOBÁLNÍ- SVĚTOVÉ PROBLÉMY LIDSTVA GLOBÁLNÍ- SVĚTOVÉ PROBLÉMY LIDSTVA JEDNÁ SE O CELOSVĚTOVÉ PROBLÉMY, KTERÉ NEJEN KOMPLIKUJÍ, NARUŠUJÍ A ZHORŠUJÍ LIDEM ŽIVOT, ALE I SAMOTNOU EXISTENCI ŽIVOTA NA ZEMI.. soulad v konání, dodržování mezinárodních

Více

DOPRAVA. Jaký druh dopravy je nejšetrnější?

DOPRAVA. Jaký druh dopravy je nejšetrnější? DOPRAVA Jaký druh dopravy je nejšetrnější? Když budeme chvíli uvažovat, tak určitě přijdeme na to, že ze všech možných způsobů dopravy je nejekologičtější (a asi také nejzdravější) chodit po svých. Mezi

Více

TEMPUS MEDICORUM. STANDARDY Budou, či nebudou? časopis české lékařské komory. Sloučení ZP Média. Iuventus Medica fond na podporu mladých lékařů

TEMPUS MEDICORUM. STANDARDY Budou, či nebudou? časopis české lékařské komory. Sloučení ZP Média. Iuventus Medica fond na podporu mladých lékařů 4/2011 ročník 20 časopis české ékařské komory V tomto číse: Součení ZP Média a VZP Iuventus Medica fond na podporu madých ékařů Pravida spoupráce ékařů a farmaceutických firem ČLK odmítá generickou preskripci

Více

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie Zeměpis 6 třída Sluneční soustava Ročníková práce je určena pro žáky šestého ročníku základní školy. cíl projektu: vytvořit výukové listy slunce a jednotlivých planet probíraných v zeměpise. zadání: vyhledej

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

ŠUMAVSKÉ HOŠTICE - MALENICE - VACOV

ŠUMAVSKÉ HOŠTICE - MALENICE - VACOV e-zpravodaj rok 2013 SU-MA-VA.CZ ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI ŠUMAVSKÉ HOŠTICE - MALENICE - VACOV ŠETŘÍME VODOU A CHRÁNÍME JEJÍ KVALITU - aneb opakování toho, co jsme se

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata, Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Žák: - charakterizuje postavení Země ve Sluneční soustavě a význam vytvoření základních podmínek pro život (teplo, světlo) Země ve vesmíru F Sluneční soustava - popíše

Více

Dřeviny rostoucí mimo les

Dřeviny rostoucí mimo les Dřeviny rostoucí mimo es Jak je chránit a co děat, když je nutné kácet Informační ist pro samosprávu a státní správu stav po novee zákona z 1. 12. 2009 Co se dozvíte v tomto istu? 1. Význam stromů pro

Více

Chráněná území našeho regionu

Chráněná území našeho regionu Autor: Mgr. Zdeňka Kolbábková I. stupeň Pracovní list 1A Tvoje jméno: Chráněná území našeho regionu 1. Poznáš tyto živočichy? Pod obrázek dopiš jejich jméno a udělej křížek k tomu, který je na území České

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Více

Nová generace firemního tisku.

Nová generace firemního tisku. Lexmark OfficeEdge Profesionání barevné tiskárny a mutifunkční zařízení Nová generace firemního tisku. Řada OfficeEdge představuje novou kategorii zařízení určenou pro firemní kienteu. Kvaita odpovídající

Více

TEMPUS MEDICORUM. Milan Kubek slavil přesvědčivé vítězství. časopis české lékařské komory

TEMPUS MEDICORUM. Milan Kubek slavil přesvědčivé vítězství. časopis české lékařské komory TEMPUS 12/2010 ročník 19 MEDICORUM časopis české ékařské komory Prezident ČLK Mian Kubek savi přesvědčivé vítězství V tomto číse: XXIV. sjezd ČLK (19. 21. 11. 2010 v Praze) zvoi prezidenta, představenstvo

Více

Zabezpečení pro tiskárny a multifunkční tiskárny umožňující používat řešení od společnosti Lexmark

Zabezpečení pro tiskárny a multifunkční tiskárny umožňující používat řešení od společnosti Lexmark Zabezpečení pro tiskárny a mutifunkční tiskárny umožňující používat řešení od spoečnosti Lexmark Zvyšte zabezpečení vašich podnikových dokumentů a dat Když dojde na zabezpečení, vaše organizace potřebuje

Více

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

KČT Loko Teplice, Olafplaz,Klub Krušnohorců, Ústecká oblast KČT. připravili a tím zvou

KČT Loko Teplice, Olafplaz,Klub Krušnohorců, Ústecká oblast KČT. připravili a tím zvou KČT Loko Tepice, Oafpaz,Kub Krušnohorců, Ústecká obast KČT KKKKKK připravii a tím zvou všechny turisty,turistky a turistčata,ceé turistické oddíy, příznivce zimní turistiky a VHT,a daší odváţivce, kteří

Více

VY_32_INOVACE_ČSRL_VII-1-15. Šablona č. 7, sada č. 1. Vzdělávací oblast. Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor. Místo, kde žijeme.

VY_32_INOVACE_ČSRL_VII-1-15. Šablona č. 7, sada č. 1. Vzdělávací oblast. Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor. Místo, kde žijeme. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme Třídění odpadu Ročník 3. (4.) Anotace Prostřednictvím těchto pracovních

Více

PRACOVNÍ LIST POP č. 1 pro nadprůměrné dítě v mateřské škole, M. Kaslová

PRACOVNÍ LIST POP č. 1 pro nadprůměrné dítě v mateřské škole, M. Kaslová Předmatematické aktivity se zaměřením na rozvoj prostorové orientace a představivosti (D10) PRACOVNÍ LIST POP č. 1 pro nadprůměrné dítě v mateřské škole, M. Kaslová Pomůcky: obrázky jsou budˇ nakreslení

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 3. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

Plán EVVO ZŠ Heřmanice u Oder na školní rok 2009/2010 Heřmanice u Oder 27.8.2009 Mgr. Moravec Kamil, ředitel ZŠ Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka

Více

Lesní mateřská škola na Vysočině? ANO či NE?

Lesní mateřská škola na Vysočině? ANO či NE? Lesní mateřská škola na Vysočině? ANO či NE? Myšlenka lesní MŠ Les je jako jedno velké hřiště a příroda jako moudrá učitelka trpělivá, přívětivá i nesmlouvavá. Děti ve věku tří až šesti let, které jsou

Více

Jeřábová stavebnice KBK classic a KBK ergo. Doprava materiálu bez zatížení podlahy, exaktní nájezd do potřebné polohy, ergonomická manipulace

Jeřábová stavebnice KBK classic a KBK ergo. Doprava materiálu bez zatížení podlahy, exaktní nájezd do potřebné polohy, ergonomická manipulace Jeřábová stavebnice KBK cassic a KBK ergo Doprava materiáu bez zatížení podahy, exaktní nájezd do potřebné poohy, ergonomická manipuace 38008 Nechte svůj materiá cestovat vzduchem Jeřábová stavebnice KBK

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Plán environmentální výchovy

Plán environmentální výchovy ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Plán environmentální výchovy pro školní rok 2014/2015 září 2014 zpracoval: Mgr. Ludmila Poncarová Mgr. Jan Koťuha 1 Plán environmentální výchovy

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 2. stupeň ZŠ základní

Více