GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY. Ročníková práce z biologie. Skleníkový efekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY. Ročníková práce z biologie. Skleníkový efekt"

Transkript

1 GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY Ročníková práce z biologie Skleníkový efekt Jan ZMEŠKAL IV. B, Přerov

2 Obsah 1. Co je to skleníkový efekt? Podstata skleníkového efektu Skleníkové plyny 1 2. Proč nám skleníkový efekt vadí? Dvě teorie Co všechno se může stát? Česká republika Kdy k tomu dojde? 4 3. Co můžeme dělat a co děláme? 5 3.1,,Nedostatečné důkazy Jaké je řešení Jaderná energie a úspory Zalesňování Boj proti emisím Každý může pomoci 8

3 Úvod a cíle Má ročníková práce se zabývá problémem skleníkového efektu. Myslím, že dnes už je s tímto jevem obeznámeno dostatečné množství lidí, proto se místo jeho objasňováním (které ovšem také nechybí), zabývám spíše možnými důsledky a řešením vzniklé situace. Toto téma jsem si vybral proto, že jsem nechtěl psát o něčem, co je nám vzdálené. Už od začátku jsem na tento dokument nepohlížel pouze jako na ročníkovou práci, ale spíše na způsob, jak upozornit na stále akutnější problém. Cílem této práce ale není vystrašit někoho nebo navozovat pocit bezmoci. Právě naopak měla by každého,,postrčit, aby za původce všech problémů neoznačoval jen,,ty druhé a sám zhodnotil svůj podíl na problému jménem skleníkový efekt. A tohle také není nástroj, jak v někom probudit pocit viny. Tato práce by měla každého jednotlivce motivovat, aby začal se změnou u sebe samého. Myslím, že dnes, když projevy globálního oteplování klepou na dveře, je to obzvlášť důležité.

4 Teoretická a metodická část Mým hlavním zdrojem informací se při vypracovávání této práce stal internet. Důvod byl hlavně ten, že na internetu jsou aktuální ohlasy a setkám se zde s mnoha názory. Samozřejmě, že jsem využíval také knihy, ale z těch jsem čerpal spíše zajímavosti a statistiky. Další výhoda internetu je ta, že jsou zde snadno dostupné odborné práce. Co se týče názorů různých autorů, postupem času jsem zjistil, že na situaci okolo skleníkového efektu a jeho možných následků existují názory nejen odlišné, ale často také úplně opačné. Tímto rozporem jsem se ale v práci samotné moc nezabýval, pouze jsem na něj upozornil. Při psaní ročníkové práce jsem vycházel z názoru většiny klimatologů. To ovšem neznamená, že bych jiné názory naprosto zavrhoval. To určitě ne. Četl jsem také práce vědců, kteří se k celé situaci stavějí naprosto odlišně. I jejich studie byly podloženy spoustou grafů, ty mi ale nepřipadaly moc přesvědčivé. Když například chtěli tito odborníci ilustrovat to, že se teplota atmosféry příliš nezvedá, vybrali si třeba jen desetiletý úsek. To je důvod, proč jsem nezvolil postoj těchto vědců, kteří, vzhledem k předpokládaným zpětným vazbám, považují snahu o snížení produkce skleníkových plynů za zbytečnou.

5 Vlastní práce 1. Co je to skleníkový efekt? 1.1 Podstata skleníkového efektu Slunce nám, obyvatelům planety Země, poskytuje terawattů své energie. Z celkového množství 3, kw je to sice jen nepatrný zlomek, ale pro nás životně důležitý. Tato energie dopadá jako sluneční záření na povrch zemské atmosféry. Ve výšce 60 km nad povrchem pohlcuje atmosféra nebezpečné druhy záření (ultrafialové, rentgenové), zatímco světlo propouští. To dopadá na povrch Země. Zhruba můžeme říci, že z celkového toku slunečního záření dopadajícího na Zemi je přibližně 1/2 pohlcena povrchem pevnin a moří a mění se v teplo, 1/3 se od povrchu a atmosféry odráží a 1/5 je atmosférou pohlcována. 1/2 dopadajícího záření (90 tisíc terawattů) se tedy na Zemi mění v teplo. Stejné množství záření (nyní již ale tepelné) Země vyzařuje zpět do vesmíru. Skleníkové plyny v atmosféře infračervené záření (teplo) zachytávají a částečně vracejí nazpátek na Zemi. Vliv skleníkových plynů je tedy vyrovnávací. Zabraňují prudkým změnám teploty v souvislosti s kolísáním slunečního svitu. Přirozený skleníkový efekt je důležitý pro existenci vody v kapalném stavu a tedy i pro existenci života. A jaké že jsou ty plyny, díky kterým skleníkový efekt funguje? 1.2 Skleníkové plyny Na skleníkovém efektu se podílí celá řada plynů. Nejvýznamnější podíl na tomto jevu má oxid uhličitý. Protože každý ze skleníkových plynů má jinou hodnotu vlivu na globální oteplování, přepočítávají se jejich hodnoty na CO 2. CO 2 oxid uhličitý vzniká především následkem odlesňování a spalování fosilních paliv. Na odlesňování má největší podíl těžba tropických deštných pralesů. Ty mizejí jednak kvůli zemědělství, ale především kvůli těžbě dřeva. Tepelné elektrárny se podílejí na emisích skleníkových plynů cca 10%, doprava se na emisích podílí přibližně 25%. CH 4 Hlavním zdrojem metanu je zemědělství rýžová pole, spalování biomasy a střevní kvašení u přežvýkavců. Atmosféra sice neobsahuje tolik metanu jako oxidu uhličitého, CH 4 je zato dvacetkrát účinnější skleníkový plyn než CO 2. N 2 O Účinnost oxidu dusného jako skleníkového plynu je přibližně 230x vyšší než CO 2. Do atmosféry se dostává při spalování biomasy a uvolňováním z půdy následkem používání zemědělských hnojiv. Freony Freony jsou známé hlavně kvůli ozónové díře, jejich dalším dílem je však také skleníkový efekt. Výroba klasických freonů byla zastavena Montrealským protokolem, nicméně některé rozvojové země v ní dále pokračují. Ještě horší ale je, že chemický průmysl (celkem úspěšně) prosazuje náhradu tvrdých freonů (CFC) hydrofluorokarbony (HFC). Ty sice nepoškozují ozonovou vrstvu, zato 1 kg nejběžnějšího HFC má 3 200x větší podíl na skleníkovém efektu než stejné množství CO 2. Tento plyn je téměř ve všech ledničkách, které se dnes prodávají a jsou označovány jako neškodné pro životní prostředí.

6 Pro lepší představu o situaci kolem skleníkových plynů přikládám následující tabulku a graf. Skleníkový plyn CO 2 CH 4 N 2 O Koncentrace (roky) ppm 0.70 ppm 280 ppb 360 ppm 1.70 ppm 310 ppb Tab. č. 1 Skleníkové plyny Změna oproti roku % % + 11 % Zdroje Lesní požáry; Vulkanická činnost; Spalování fosilních paliv a biomasy; Odlesňování... Mokřady; Termiti; Zpracování zemního plynu a ropy; Pěstování rýže; Chov dobytka; Skládky odpadů Lesy; Louky; Oceány; Půda; Zpracování půdy; Hnojiva; Spalování fosilních paliv a biomasy Freony ppt - Chladící zařízení; Spreje; Rozpouštědla Graf č. 1 - Podíl plynů na skleníkovém efektu CO2 55% CH4 15% N2O 6% Freony 24% Jeden rekord týkající se emisí oxidu uhličitého na konec: Z hlavních průmyslových států západní polokoule si nejlépe vede Francie, kde v roce 1999 odešlo do ovzduší jen 400 milionů tun oxidu uhličitého. Tato země se rozhodla pro jadernou energetiku, což významně pomáhá snížit emise CO 2 spojené se spotřebou fosilních paliv. Zato Spojené státy americké mají nejvyšší hodnotu emisí oxidu uhličitého. V roce 2000 USA vypustily do ovzduší 5800 milionů tun oxidu uhličitého, tj. o 3,1 % víc než v předešlém roce. 2. Proč nám skleníkový efekt vadí? Jak jsem již napsal dříve, vliv skleníkových plynů na je klima vyrovnávací. Mezi pohlceným slunečním světlem a teplem vyzářeným Zemí je tedy energetická rovnováha. Tuto rovnováhu člověk v dnešní době narušuje. Díky spalování fosilních paliv a dalším

7 zdrojům emisí skleníkových plynů se z něj stává nástroj globálního oteplování. Odhaduje se, že do roku 2100 by mohla průměrná teplota stoupnout o 7 až 10 C. Mohlo by se zdát, že takové oteplení nemůže být na škodu, ale opak je pravdou. Podívejme se proto nyní, jak na globální oteplování přímý následek skleníkového efektu pohlížejí různí lidé a co by se mohlo stát, kdyby k tak drastickému zvýšení teploty opravdu došlo. 2.1 Dvě teorie Mezi odborníky již není sporu o tom, že koncentrace skleníkových plynů narůstá. Jejich názory se však rozcházejí v tom, jak bude na tento fakt reagovat naše planeta. Někteří tvrdí, že nárůst skleníkových plynů nastartuje takové mechanismy, které dokáží eliminovat zvyšování teploty. Faktem ale je, že většina zastánců těchto názorů je více čí méně svázána s průmyslovou výrobou. Naproti tomuto tvrzení stojí názor opačný. Většina klimatologů z IPCC (Mezivládní skupina pro změny klimatu) se obává toho, že se rozběhnou takové mechanismy, které proces globálního oteplování spíše urychlí. Tato druhá, a pro nás horší varianta, je však všeobecně považována za pravděpodobnější. Dnes ale nelze s jistotou říci, která skupina má pravdu. Klima totiž kolísá také vlivem přirozených mechanismů, které nesouvisejí přímo s globálním oteplováním. Pokud se ovšem naplní pesimistické scénáře, bude již příliš pozdě, abychom nastartované oteplování zastavili. Ze statistik vyplývá, že hlavním producentem skleníkových plynů je energetika. Snížení emisí oxidu uhličitého znamená především úspory energie a přechod na obnovitelné zdroje. Obojí by mělo pozitivní dopad na životní prostředí, i kdyby se nakonec ukázalo, že příroda si se skleníkovými plyny dokáže poradit sama. 2.2 Co všechno se může stát? Pokud dojde k situaci, při které je zvyšující se množství skleníkových plynů v atmosféře doprovázeno snižující se schopností globálního ekosystému tyto plyny pohlcovat, může dojít ke globální změně klimatu. Je těžké předpovědět, co by s sebou tato změna přinesla, již dnes však existuje několik teorií. A rozhodně to není příjemné čtení, zvláště proto, že jsou tyto teorie podloženy alarmujícími statistikami. Pojišťovny každoročně uveřejňují stále se zvyšující počet pojistných událostí zapříčiněných extrémními klimatickými událostmi (viz graf č. 2).

8 Co tedy můžeme očekávat od globálního oteplování přímého následku nežádoucího skleníkového efektu? Zvýšení teploty se samozřejmě projeví v tání ledovců a to především v polárních oblastech. NASA a US Geological Survey oznámily, že rozloha ledu v Arktidě poklesla v letech o 2 %. Každým rokem se zvyšuje hladina oceánů o 1-2 mm ročně. Tento proces by mohlo ještě urychlit roztávání trvale zmrzlé půdy, která váže oxid uhličitý. To by poté mělo vliv na tání ledovců a to by zase působilo na rychlost vzestupu hladiny oceánů. A k tomu si ještě připočtěte riziko obrovských vln mířících k pobřeží, které by mohly vzniknout v důsledku utrhnutí ledové kry o velké rozloze. Celý tento výčet podtrhuje to, že v příbřežních oblastech dnes žije okolo 70 % obyvatel. Dále se předpokládá, že vzroste počet suchých oblastí, což může výrazně ovlivnit produkci obilí především na jihu USA, Evropy a v západní Austrálii. Naopak vzhledem ke klimatickým poruchám pravděpodobně vzroste počet rozsáhlých záplav, kde to dosud nebylo obvyklé. Světová zdravotnická organizace odhaduje, že globální oteplování by mohlo zlepšit podmínky pro rozšiřování přenašečů tropických nemocí. Tak by se mohli například moskyti, a s nimi také tropické nemoci, dostat do oblastí, které jimi dosud nebyly postiženy. Zvýšení hladiny oceánu, stejně jako rozsáhlé přírodní katastrofy, může vést k nové migrační vlně ekologickému uprchlictví. Navíc se nejspíš nebude jednat o proces pozvolný. Právě naopak, dají se očekávat celé uprchlické vlny. Nyní si k tomu všemu ještě připočtěme, že všechny tyto události mohou vyvolat lokální konflikty. Pokud se výše popsané problémy vyskytnou, dají se očekávat boje o vodu, jídlo a nezaplavené území. Myslím, že ani nemusím zdůrazňovat, že tyto konflikty by mohli lidské rase ublížit víc, než všechny projevy globálního oteplování dohromady. 2.3 Česká republika Že se nás to netýká? Ale ano, i my jsme v tom namočeni. Pro Českou republiku se pro rok 2030 odhaduje vzestup teplot přes 2 C. Hrozí nám horší obnovování podzemních vod, které je spojeno s předpokládaným poklesem srážek. Zároveň můžeme očekávat častější výskyt přívalových srážek a povodní. Zhorší se už tak dost špatný stav našich lesních porostů. V důsledku nižších srážek bude také ohroženo zemědělství pravděpodobně poklesne úrodnost. A všechny tyto jevy se samozřejmě budou časem stupňovat. A jaký na tom máme podíl? Přehodnoťte sami (tab. č. 2). 2.4 Kdy k tomu dojde? Podle dosavadních dohadů by mělo ke katastrofickým klimatickým změnám dojít nejdříve za sto let. Nedávno se však zjistilo, že předpověď byla příliš optimistická a že čas vymezený lidstvu bude podstatně kratší. Lidé se totiž podívali do minulosti Země a našly varovné souvislosti. Mám na mysli období permu, kdy došlo k nárůstu globální teploty o 6 C, způsobenému skleníkovým efektem v důsledku pohybu kontinentů a následných sopečných výbuchů. Působením tohoto oteplení se uvolnila část ložisek metanu zamrzlých v mořském dně, což skokově posílilo skleníkový efekt do takové míry, že během krátkého období na Zemi vyhynulo 90 % tehdejších druhů. Příroda se z této katastrofy vzpamatovávala sto padesát milionů let.

9 Tab. č. 2 Emise CO 2 jednotlivých států (1997) Země Emise CO 2 (mil. tun) Počet obyvatel (mil.) Emise CO 2 na 1 obyvatele (t) Podíl na světové produkci Česká republika 148,2 10,32 14,36 0,67 USA 5228,52 263,06 19,88 23,7 Čína 3006, ,24 2,51 13,6 Rusko 1547,89 148,20 10,44 7,0 Japonsko 1150,94 125,57 9,17 5,2 Německo 884,41 81,66 10,83 4,0 Indie 803,00 929,36 0,86 3,6 Velká Británie 564,84 58,61 9,64 2,6 Kanada 470,80 29,61 15,9 2,1 Ukrajina 430,62 51,55 8,35 2,0 Itálie 423,82 57,27 7,40 1,9 Francie 362,02 58,14 6,23 1,6 Jižní Korea 353,10 44,85 7,87 1,6 Polsko 336,11 38,61 8,70 1,5 Mexiko 327,56 94,78 3,46 1,5 Jižní Afrika 320,88 41,46 7,74 1,5 Brazílie 287,48 159,22 1,81 1,3 Austrálie 285,99 18,05 15,84 1,3 Španělsko 246,98 39,21 6,30 1,1 Irán 232,99 64,12 3,63 1,1 Saudská Arábie 227,06 18,98 11,96 1,0 Indonésie 227,04 193,28 1,17 1,0 Kazachstán 185,58 16,61 11,18 0,8 Nizozemsko 178,83 15,45 11,57 0,8 Tchaj-wan 166,88 21,30 7,83 0,7 Turecko 160,50 61,64 2,60 0,7 celý svět , Co můžeme dělat a co děláme? Způsobů, jak redukovat emise skleníkových plynů, především oxidu uhličitého, je několik. Bylo již vypracováno mnoho studií. Proč se tedy pořád nic neděje? Důvod je jasný jde o peníze. Nyní již víte, jaké jsou argumenty těch, kteří se snaží o snížení emisí skleníkových plynů. Čím se ale hájí lidé, kteří na nich vydělávají? 3.1,,Nedostatečné důkazy Přestože ještě stále nelze s jistotou rozhodnout o globálním oteplování, při čtení následujícího textu si můžete udělat obrázek o některých,,nepatrných náznacích, které odpůrci snižování emisí označují za,,nedostatečné důkazy. Za dobu posledních 140 let (tak dlouho se již vedou spolehlivé záznamy o teplotních měřeních) vzrostla teplota o 0,3-0,6 C Rok 1990 byl nejteplejším rokem od počátku měření

10 Osmdesátá léta jsou nejteplejším obdobím za dobu měření. Od roku 1980 bylo zaznamenáno osm nejteplejších let. Rok 1993 byl třetím nejteplejším v měřené historii, a to i přesto, že výbuch sopky Pinatubo způsobil prudké ochlazení atmosféry. Mnohé výzkumy odhalily dlouhodobé oteplování oceánů. Důležitými bioindikátory jsou korály, které jsou citlivé na změny teploty a právě u nich se v poslední době projevuje tzv. bělení. Hurikán Andrew v roce 1992 je označován za nejdražší katastrofu v dějinách USA. Způsobil škody za 22 miliard dolarů. Franklin Nutter, prezident Americké asociace pojišťoven, prohlásil:,,pojišťovnictví je první odvětví ekonomiky, které je ovlivněno klimatickou změnou, a to může zničit celé toto odvětví. Efektem globálního oteplování je 50 tisíc obětí na lidských životech, 6 milionů lidí připravených o přístřeší a ekonomické ztráty vyjádřené pojistným plněním ve výši 89 miliard dolarů. Myslím, že tyto důkazy opravdu nelze považovat za,,nedostatečné. Jenže kromě tohoto tvrzení mají dnešní lidé ještě jeden argument, který se ve vědeckých průzkumech nepíše, a který zní:,,nás už se to netýká. 3.2 Jaké je řešení? Možností, jak vyřešit situaci vzniklou nerozvážným chováním lidstva, je hned několik. Je to především přechod na obnovitelné zdroje energie a její úspory. Samozřejmě ani jedno z těchto řešení se nedá realizovat ze dne na den a jsou ekonomicky dosti nákladná. O obnovitelných zdrojích toho již bylo napsáno dost, chtěl bych se proto na tomto místě věnovat tématu lesních porostů a oblasti trochu problematičtější jaderným elektrárnám Jaderná energie a úspory Jaderné elektrárny mají oproti tepelným jednu velkou výhodu neprodukují oxid uhličitý. V tepelných elektrárnách vzniká zhruba 10 % emisí skleníkových plynů. Z toho vyplývá, že jednostranná orientace na jadernou energii by odstranila pouze desetinu emisí skleníkových plynů. Samozřejmě, každá desetina dobrá, ale jaká by byla cena za odstranění tohoto zlomku emisí? Pokud by jaderné elektrárny chtěly nahradit předpokládanou celosvětovou spotřebu energie v roce 2025 (21,3 TW), muselo by být postaveno zhruba 5000 nových jaderných elektráren o výkonu 1000 MW. To znamená, že by nový blok elektrárny, jako je Temelín, musel zahájit provoz každého dva a půl dne. Navíc americký výzkumný ústav Rocky Mountain Institute zjistil, že jeden dolar investovaný do jaderné energetiky dokáže vyprodukovat 7,4 kwh, zatímco ta samá částka investovaná do úspor energie dokáže snížit spotřebu o 50 kwh. Z toho vyplývá, že úspory energie jsou 7krát efektivnější při snižování emisí oxidu uhličitého než investice do jaderných elektráren Zalesňování Zde bych na začátek opět zmínil dva rekordy. Nejprve ten, který nás asi moc nepotěší: V letech 1990 až 2000 ubývalo v Burundi (Afrika) každým rokem průměrně 9 % celkové

11 plochy deštných pralesů. Pokud by se tímto tempem pokračovalo, zmizí burundské lesy do posledního stromu za pouhých 11 let. Určitě nemusím zdůrazňovat, jak jsou lesy pro globální ekosystém důležité a jak jej takováto činnost poškozuje. Nyní ale již druhý slibovaný rekord, tentokrát z druhé strany spektra: V letech 1990 až 2000 byla každý rok v Číně znovu osázena oblast o průměrné rozloze km 2, přibližně tedy ve velikosti Kuvajtu. Půjčkami na program zalesňování Číny přispěla Světová banka. Toto je zajisté chvalitebná činnost, jenže William Schlesinger z Duke University v Severní Karolině (USA) dospěl k závěru, že lesní porosty nemohou vyřešit globální změnu klimatu. Jak? Experimentálně: Na rozdíl od předešlých Schlesingerových pokusů, prováděných na jednotlivých stromech, bylo pro tento experiment vybráno šest pokusných zalesněných pozemků. V každé z těchto oblastí nainstaloval tým vědců třicet dva vertikálních trubek, uspořádaných do kruhu o průměru 30 metrů. Následně byl trubkami do pokusných kruhů přiváděn vzduch obohacený o CO 2. Ve třech pokusných kruzích bylo udržováno složení atmosféry podobné podmínkám předpovídaným pro rok 2050, ve zbývajících třech byla udržována úroveň oxidu uhličitého odpovídající dnešním podmínkám. Stromy, které byly v prostoru s atmosférou předpokládanou pro rok 2050 (která byla bohatší na CO 2 než ta dnešní), dokázaly pohltit a přeměnit v rostlinou hmotu o 27 % více oxidu uhličitého než rostliny v dnešní atmosféře. Na první pohled vypadá množství pohlceného CO 2 slibně. Ovšem za předpokladu, že v roce 2050 bude stejná koncentrace oxidu uhličitého v ovzduší stejná jako při našem experimentu a všechny stávají lesní porosty mírného pásma absorbují o 27 % více CO 2, dokáží lesy pohltit pouze 10 % oxidu uhličitého produkovaného lidskou činností. Pokus potvrdil schopnost lesa pohlcovat CO 2, avšak množství absorbovaného plynu je mnohem menší, než se předpokládalo. Výsledek experimentu vrhá pochybnosti na státy, jejichž jediná strategie boje proti stále se zvyšujícím emisím oxidu uhličitého je prostě se spoléhat na lesy. Schlesingerův pokus by měl každého upozornit na to, že stávající lesní porosty nemohou vyřešit otázku emisí CO 2 a které se má podle odhadů do roku 2050 zdvojnásobit. 3.3 Boj proti emisím Emise oxidu uhličitého se stále zvyšují, následkem globálního oteplení už lidstvo utrpělo ztráty na majetku i na životech a podle některých scénářů by konec civilizace, tak jak ji známe dnes, měl postihnout již ty, kteří se narodili v těchto letech. Ale i v této nepříznivé situaci se najdou ti, kteří nenechávají problém skleníkového efektu na další generaci a kteří jednají už dnes. Evropská komise přijala v roce 1997 dokument s názvem White Paper. Jde o souhrnnou strategii určenou k tomu, aby se do roku 2010 dosáhlo ve srovnání s rokem 1995 zdvojnásobení obnovitelných energií. Pro energii z biomasy je plánován nárůst více než trojnásobný. V roce 2010 by mělo více než 80 % obnovitelných zdrojů pocházet z biomasy. Do roku 2010 by měla být zdvojnásobena produkce tepla z biomasy, desetinásobně zvýšena výroba elektřina kogeneračním využíváním biomasy a výroba motorových biopaliv by měla být zvýšena až šedesátinásobně. Strategickým cílem AE Biom (asociace zajišťující v Evropě rozvoj fytoenergetiky) je do roku 2025 výroba PJ fytoenergie (energie získaná z rostlin) v Evropě ročně. Tento rozvoj fytoenergetiky by v cílovém roce představoval 20 % záměny fosilních paliv v Evropě za biopaliva. Na celkové výrobě pohonných hmot se bude biomasa podílet 5 %, na produkci elektřiny 16 % a na výrobě tepla 38 %. Realizace tohoto projektu odstraní nadvýrobu potravin v Evropě a zemědělskou půdu nebude zapotřebí uvádět do klidu.

12 Roční doplňkové tržby pro zemědělce produkující fytopaliva se odhadují na 40 miliard ECU. Plnění tohoto programu vytvoří 2,45 mil. pracovních míst. Ekologický efekt substituce (výměny) fosilních paliv za fytopaliva je nutné vyjádřit minimálním poklesem emisí 550 mil. tun oxidu uhličitého ročně. Na závěr přikládám tabulku, která informuje o tom, jak využívají jednotlivé státy biomasu dnes. Země Tab.č. 3 - Podíl energie z biomasy v různých státech Evropy. 3.4 Každý může pomoci spotřeba primární energie PJ fytoenergie PJ podíl fytoenergie % Švédsko ,4 17,4 Finsko ,4 16,2 Rakousko ,2 12,6 Irsko ,4 12,0 Dánsko ,6 7,0 Francie ,4 4,6 Norsko ,0 4,4 Itálie ,6 2,1 Německo ,3 1,7 Slovensko ,6 1,5 Holandsko ,1 1,1 Belgie ,0 0,7 Česká republika ,5 0,6 I když čísla statistik mluví o celých městech, státech nebo světadílech, musíme si uvědomit, že každé společenství tvoří jedinci. A právě na této úrovni musí změna začít. Dnes již problém skleníkového efektu nesmíme,,házet za hlavu nebo,,nechávat na potom. Tím samozřejmě nechci říct, že si musíte vyrobit transparenty a vyjít do ulic. Prvním krokem je vůbec si nebezpeční plynoucí ze skleníkového efektu uvědomit. Poté už každý může přispět svým dílem. Způsobů je hodně. A já věřím, že když se budete snažit a pořádně se nad celou tou věcí zamyslíte, určitě na nějaký přijdete.

13 Závěr Řešení problémů, které podporují vznik skleníkového efektu, jsem již podrobně rozebíral ve vlastní práci. Stručně řečeno: Hlavním prostředkem, jak snížit emise skleníkových plynů jsou úspory energie a přechod na obnovitelné zdroje. Je mi jasné, že tyto požadavky nelze uspokojit přes noc, jenže peníze nejsou tou jedinou překážkou. Při svých pozorováních reakcí lidí na téma skleníkového efektu jsem zjistil následující: Zdá se, že co se týče široké veřejnosti, jsou daleko lépe informování mladí lidé, zatímco starší část veřejnosti o toto téma nejeví velký zájem a žije v přesvědčení, že to je věc, která s nimi nemá nic společného. Myslím, že nejsem první ani poslední, kdo došel k tomuto závěru. Z předchozích řádků vyplývá, že ani informovanost není tím problémem. Kde je tedy háček? Myslím, že lidé ví o skleníkovém efektu dost, otázka ale zní, jestli o něm vůbec něco chtějí vědět. Literatura zabývající se tímto tématem by neměla lidem předkládat pouze suchou teorii. Měla by je spíše inspirovat k tomu, aby si uvědomili nutnost jednat. Pokud tomu tak není (a obávám se, že právě to je současná situace), lidé pohlíží na skleníkový efekt jako na něco vzdáleného a příliš globálního, než aby se to mohlo týkat konkrétně jich samotných. Já doufám, že moje práce taková není a že každému, kdo si ji přečte, umožní lepší náhled na tuto problematiku než čistě teoretická literatura.

14 Příloha Koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře za posledních 1000 let (v ppm) Odchylka teploty od současného průměru (ve C) Tabulka skleníkových plynů

15 Zdroje Literatura: Planeta Země č.63; Č eská Media Amercon, spol. s.r.o. Guiness World Records 2003; Olympia Praha Heft Groman: Atlas př írodních katastrof; Albatros Praha Internet:

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Globální změny klimatu v kostce a jejich vliv na hydrologický režim

Globální změny klimatu v kostce a jejich vliv na hydrologický režim Globální změny klimatu v kostce a jejich vliv na hydrologický režim Člověk působí na své okolí již od pradávna svou schopností přetvářet přírodu ke svému prospěchu nejen usnadnil svou existenci na Zemi

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Globální oteplování máme věřit předpovědím?

Globální oteplování máme věřit předpovědím? Globální oteplování máme věřit předpovědím? prof. Ing. Emil Pelikán,CSc. Ústav informatiky AV ČR, v.v.i. Fakulta dopravní ČVUT v Praze pelikan@cs.cas.cz Obsah Úvod Klimatický systém Skleníkové plyny Změny

Více

Vliv klimatu na vývoj člověka

Vliv klimatu na vývoj člověka Vliv klimatu na vývoj člověka - první hominidi se vyvinuly ve východní a jižní Africe v miocénu - spodní miocén - Afrika pokryta deštným pralesem, před 10 Ma se klima v Africe stává výrazně sušším rozloha

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

GLOBÁLNÍ- SVĚTOVÉ PROBLÉMY LIDSTVA

GLOBÁLNÍ- SVĚTOVÉ PROBLÉMY LIDSTVA GLOBÁLNÍ- SVĚTOVÉ PROBLÉMY LIDSTVA JEDNÁ SE O CELOSVĚTOVÉ PROBLÉMY, KTERÉ NEJEN KOMPLIKUJÍ, NARUŠUJÍ A ZHORŠUJÍ LIDEM ŽIVOT, ALE I SAMOTNOU EXISTENCI ŽIVOTA NA ZEMI.. soulad v konání, dodržování mezinárodních

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

Čím budeme topit? Pavel Noskievič. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum

Čím budeme topit? Pavel Noskievič. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum Čím budeme topit? Pavel Noskievič Hrozby? vyčerpání zásob dodatkový skleníkový efekt a oteplování Lidé ochotně věří tomu, čemu věřit chtějí. (Publius Terentius) Motto knihy Václava Smila Neexistuje mínění,

Více

Světová ekonomika. Globální rizika světové ekonomiky Energetický a environmentální problém

Světová ekonomika. Globální rizika světové ekonomiky Energetický a environmentální problém Světová ekonomika Globální rizika světové ekonomiky Energetický a environmentální problém Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

ATMOSFÉRA. Plynný obal Země

ATMOSFÉRA. Plynný obal Země ATMOSFÉRA Plynný obal Země NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PLYNY V ZEMSKÉ ATMOSFÉŘE PLYN MOLEKULA OBJEM V % Dusík N2 78,08 Kyslík O2 20,95 Argon Ar 0,93 Oxid uhličitý CO2 0,034 Neón Hélium Metan Vodík Oxid dusný Ozon Ne

Více

Výbor - Téma. Komise pro udržitelný rozvoj. Klimatická

Výbor - Téma. Komise pro udržitelný rozvoj. Klimatická Výbor - Téma Komise pro udržitelný rozvoj Klimatická změna KLIMATICKÁ ZMĚNA 1. Úvod Změna klimatu, její dopady a nutnost reakce představují jedno z klíčových témat současné environmentální politiky, protože

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku

Více

Informačné a automatizačné technológie v riadení kvality produkcie Vernár, 12.-14. 9. 2005 ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

Informačné a automatizačné technológie v riadení kvality produkcie Vernár, 12.-14. 9. 2005 ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 23 ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NOVÁKOVÁ Helena ABSTRAKT Článek upozorňuje na globální problém snižování úrovně emisí oxidu uhličitého a na využívání obnovitelných zdrojů energie SUMMARY The paper points

Více

Změna Klimatu. EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ: Co vedlo k jejich nejvýznamnějšímu snížení?

Změna Klimatu. EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ: Co vedlo k jejich nejvýznamnějšímu snížení? Změna Klimatu EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ: Co vedlo k jejich nejvýznamnějšímu snížení? F-plyny jsou skleníkové plyny, které mohou skleníkový efekt snižovat! Při svých použitích přispívají F-plyny k významně

Více

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis. Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010 Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.org 1 Chudoba ve světě ¼ populace v rozvojových zemích žije

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Na počátku března 2011 zasáhlo Japonsko jedno z nejsilnějších zemětřesení, jaké kdy bylo zaznamenáno. Následná

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 22.3.2013

Více

Potravinářské chlazení s přírodním chladivem CO 2. Tesco Jaroměř, hypermarket s nulovou uhlíkovou stopou

Potravinářské chlazení s přírodním chladivem CO 2. Tesco Jaroměř, hypermarket s nulovou uhlíkovou stopou Potravinářské chlazení s přírodním chladivem CO 2 Tesco Jaroměř, hypermarket s nulovou uhlíkovou stopou Forum pro udržitelné podnikání Praha, 14.4.2011 POŠKOZENÍ OZONOVÉ VRSTVY 2006 2 GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz Jevy ovlivňující klima viz Úvod Příjem sluneční energie a další cykly Sopečná činnost

Více

Martin Svoboda, IV. B

Martin Svoboda, IV. B Martin Svoboda, IV. B Obecné vymezení Regiony v blízkosti zeměpisného pólu Místa za polárním kruhem (vymezen rovnoběžkami 66 33 severní a jižní zeměpisné šířky) Severní polární oblast = Arktida Jižní polární

Více

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka Zadání: Zhodnoťte vývoj a regionální rozdíly

Více

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

Více

PODPORA PRO EVROPSKÉ PARLAMENTÁRNÍ ÚŘADNÍKY

PODPORA PRO EVROPSKÉ PARLAMENTÁRNÍ ÚŘADNÍKY PODPORA PRO EVROPSKÉ PARLAMENTÁRNÍ ÚŘADNÍKY 3 / ZARUČENÍ BUDOUCNOSTI S NÍZKOU ÚROVNÍ UHLÍKU 3 / ZARUČENÍ BUDOUCNOSTI S NÍZKOU ÚROVNÍ UHLÍKU Evropa se zavázala k omezení růstu globální teploty o 2 C. Předpokládá

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak?

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? První otázka Proč jsme se rozhodli realizovat projekt Matematika s chutí? Důvod první: Motivace a vztah k matematice Od roku 2003 (PISA věnovaná především matematice)

Více

Ekonomická geografie I Cvičení z geografie průmyslu. 1. Hrubý domácí produkt vybraných států světa a zaměstnanost v sekundéru a její podíl na HDP

Ekonomická geografie I Cvičení z geografie průmyslu. 1. Hrubý domácí produkt vybraných států světa a zaměstnanost v sekundéru a její podíl na HDP Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Ekonomická geografie I Cvičení z geografie průmyslu 1. Hrubý domácí produkt vybraných států světa a zaměstnanost

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Evropa Úvod, regionální geografie I. Předmět: Vytvořil: Zeměpis Mgr. Jiří Buryška 01 - Světadíl Evropa

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země

DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země Jméno autora výukového materiálu: Mgr. Lenka Bělohlávková Škola: ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory Datum (období) vytvoření: únor 2014 Ročník,

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3) Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí 2 Ochrana ŽP vyžaduje

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

Průmysl. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html#o

Průmysl. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html#o 1. Vysvětlete: a) Jaký je podíl zaměstnaných osob v průmyslu v zemích méně vyspělých a v nejvyspělejších. Proč? b) Jakým způsobem lze členit průmysl. Která odvětví jsou chápána jako tzv. tradiční, moderní

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Manpower Q1 2011. Index trhu práce Česká republika

Manpower Q1 2011. Index trhu práce Česká republika Manpower Q1 211 Index trhu práce Česká republika Výsledky průzkumu 1. čtvrtletí 211 Manpower Index trhu práce Česká republika Obsah Q1/11 Index trhu práce v České republice 1 Regionální porovnání Porovnání

Více

V+K stavební sdružení. Dodavatel solárních kolektorů

V+K stavební sdružení. Dodavatel solárních kolektorů V+K stavební sdružení Dodavatel solárních kolektorů Představení společnosti dodavatelem solárních kolektorů Belgicko-slovenského výrobce Teamidustries a Ultraplast. V roce 2002 firmy Teamindustries a Ultraplast

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

Předmluva ke druhému vydání

Předmluva ke druhému vydání PŘEDMLUVA 9 Předmluva ke druhému vydání Od prvního vydání této knihy uplynuly už skoro dva roky, což je v dnešním světě urychlené komunikace a informační záplavy relativně dlouhá doba. I v debatě o globálním

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro střední školy a učiliště Seznamte se s naší nabídkou poutavých naučných programů zaměřených nejen na

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických

Více

Bezpečnost regionů a ochrana přírody ve stínu klimatické změny Mgr.Michael Pondělíček, Ph.D. VŠRR Jak se vlastně tedy vyvíjí klima na naší planetě? Oteplení (masáž novinářů a ekologistů) X Ochlazení (prezentace

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS Výstupní test ze zeměpisu Anotace: Výstupní test je vhodný pro závěrečné zhodnocení celoroční práce v zeměpise. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci píší formou

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie Zeměpis 6 třída Sluneční soustava Ročníková práce je určena pro žáky šestého ročníku základní školy. cíl projektu: vytvořit výukové listy slunce a jednotlivých planet probíraných v zeměpise. zadání: vyhledej

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

Globální problémy lidstva

Globální problémy lidstva 21. Letní geografická škola Brno 2013 Globální problémy lidstva Vladimír Herber Geografický ústav MU Brno herber@sci.muni.cz Globální problémy - opakování Nejčastěji se uvažuje o 9 globálních problémech,

Více

Manpower Index trhu práce Česká republika

Manpower Index trhu práce Česká republika Manpower Index trhu práce Česká republika 3 215 Česká republika Index trhu práce V rámci průzkumu Indexu trhu práce pro třetí čtvrtletí 215 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 75 českých

Více

Současnost a budoucnost českého zemědělství. Ing. Martin Pýcha

Současnost a budoucnost českého zemědělství. Ing. Martin Pýcha Současnost a budoucnost českého zemědělství Ing. Martin Pýcha Zemědělský svaz ČR Svaz je největší organizací zaměstnavatelů - podnikatelů v zemědělství a vykonává všechny funkce s tím spojené včetně práva

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Trvale Udržitelný Rozvoj

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Trvale Udržitelný Rozvoj ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Trvale Udržitelný Rozvoj Proč je současný trend neudržitelný? Co je to TUR základní mezníky pohledu (ANKETA) Společenský rozhodovací proces Indikátory TUR (hodnocení situace) Agenda 21

Více

Svět t energie. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha

Svět t energie. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha Svět t energie Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha To je náš svět. A jiný nemáme... Několik čísel: V současné době žije na Zemi více než 6,3 miliard obyvatel s průměrným ročním přírůstkem

Více

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ 2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ http://cs.wikipedia.org/wiki/trvale_udr%c5%beiteln%c3%bd_rozvoj OBECNÉ SOUVISLOSTI V SOUČASNÉ DOBĚ ŽIJE VĚTŠÍ ČÁST LIDSTVA V PRO NÁS NEPŘEDSTAVITELNÉ CHUDOBĚ A OBYVATELÉ TZV.

Více

Firemní profil. technika v souladu s přírodou

Firemní profil. technika v souladu s přírodou Firemní profil technika v souladu s přírodou Co nastartovalo změny v energetice? Globální oteplování, ne jenom Fosilní paliva jsou úložištěm přebytečného uhlíku. Jejich uvolňováním dochází ke globálnímu

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země Třída: Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země 1) Zemské těleso je tvořeno vyber správnou variantu: a) kůrou, zrnem a jádrem b) kůrou, slupkou a pláštěm c) kůrou, pláštěm a jádrem

Více

Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika

Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika Ing. Ivan Beneš Místopředseda Českého národního výboru pro omezování katastrof Člen Rady expertů, Czech BCSD/WBCSD Konference Smart Life Praha 29.1.2014 Tento

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_Z678HO_13_02_07

Více

Přírodní radioaktivita

Přírodní radioaktivita Přírodní radioaktivita Náš celý svět, naše Země, je přirozeně radioaktivní, a to po celou dobu od svého vzniku. V přírodě můžeme najít několik tisíc radionuklidů, tj. prvků, které se samovolně rozpadají

Více

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných Novela zákona o ochraně ovzduší transpozice kritérií udržitelnosti biopaliv uvedených ve směrnici 2009/28/ES a 2009/30/ES Ing. Jiří Hromádko, Ph.D. Hlavní cíle novely zákona Transpozice kritérií udržitelnosti

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

společně pro přírodu výroční zpráva 2008

společně pro přírodu výroční zpráva 2008 společně pro přírodu výroční zpráva 28 KDO JSME Obecně prospěšná společnost Česká krajina je celostátní nezisková organizace působící v oblasti ochrany přírody, krajiny a životního prostředí. Naším hlavním

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: PRIMA Tématická oblast Planeta Země Glóbus a mapa Pohyby Země, oběh Země kolem Slunce, roční období, trvání dne a noci Glóbus

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší?

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Petr Matějů 1 Otázky Je růst podílu žáků ve školách poskytujících všeobecné vzdělání žádoucí? Jaká je aktuální poptávka po studiu na gymnáziích? Co

Více

Maturitní otázky do zeměpisu

Maturitní otázky do zeměpisu Maturitní otázky do zeměpisu 1. Geografie jako věda Předmět a objekt geografie a jeho vývoj v průběhu staletí. Postavení geografie v systému věd. Význam geografie pro život současného člověka. Uplatnění

Více

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

Podpora výuky přírodovědných předmětů a informatiky ve vazbě na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu

Podpora výuky přírodovědných předmětů a informatiky ve vazbě na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu 3_Sestava 1 16.6.14 9:27 Stránka 1 OBSAH Co je to energie metodický list... 2 Co je to energie pracovní list... 3 Zdroje energie pracovní list... 4 Zdroje energie pracovní list (řešení)... 6 Měříme wattmetrem

Více

1 Fyzikální pozadí procesu změny klimatu stručný přehled

1 Fyzikální pozadí procesu změny klimatu stručný přehled 1 Fyzikální pozadí procesu změny klimatu stručný přehled 1.1 Terminologie Zemské klima se mění od nepaměti. Neustálé změny v teplotě, vlhkosti a dalších faktorech přímo ovlivňovaly a ovlivňují vzhled krajiny,

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Manpower Index trhu práce Česká republika

Manpower Index trhu práce Česká republika Manpower Index trhu práce Česká republika 1 215 Česká republika Index trhu práce V rámci průzkumu Indexu trhu práce pro první čtvrtletí 215 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 75 českých

Více

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI Trendy Evropské Energetiky, Praha, 20.9.2010 Alan Svoboda Ředitel divize Obchod, ČEZ a.s. V ROCE 2008 PROPUKLA FINANČNÍ KRIZE 1 KRIZE SE NÁSLEDNĚ ROZŠÍŘILA NA CELOU

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata, Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Žák: - charakterizuje postavení Země ve Sluneční soustavě a význam vytvoření základních podmínek pro život (teplo, světlo) Země ve vesmíru F Sluneční soustava - popíše

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více