Úvod do vesmíru vesmír = kosmos = nejrozšířenější teorie vzniku: Tvořivá

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod do vesmíru vesmír = kosmos = nejrozšířenější teorie vzniku: Tvořivá"

Transkript

1 Úvod do vesmíru vesmír = kosmos = nejrozšířenější teorie vzniku: Tvořivá Velký třesk (big bang) stáří: veškerá hmota byla v jedné kouli nastal výbuch vlastnosti vesmíru: Kosmické objekty (vesmírné) rozměry: příklady: Fyzika ve vesmíru gravitační zákon = příklad třecí síla = Křížovka Slunce je... Teorie vzniku vesmíru je... třesk Všechna tělesa se přitahují gravitační... Řecký název pro vesmír je... Kolem Země obíhá... Malinké částice ve vesmíru jsou hvězdný... Otázky a úkoly: Kdy přibližně vznikl vesmír? Jaké jsou dvě nejrozšířenější teorie vzniku vesmíru? Jaké jsou vlastnosti vesmíru? Napiš tři vesmírné objekty? Co dělají všechna tělesa ve vesmíru?

2 Hvězdy, souhvězdí a galaxie Hvězdy hvězda = vlastnosti: příklady hvězd: nejbližší: druhá nejbližší: nejjasnější: směr zemské osy: planetární systémy = náš planetární systém = Souhvězdí souhvězdí = obtočnová souhvězdí = zvířetníková souhvězdí = Hvězdokupy hvězdokupa = Galaxie galaxie = kupy galaxií = naše galaxie = Mléčná dráha = Dobývání vesmíru první tvor na oběžné dráze Země = první člověk ve vesmíru = první lidé na Měsíci = první Čech ve vesmíru = Obrácená křížovka H V Z E M Ě Z D G A G A O R K Ý O S T O K V Ě R O K R U H A L E K O H L E D R I N

3 Otázky a úkoly: Co to je hvězda? Vyjmenuj dvě vlastnosti hvězd: Co to je Sluneční soustava? Co to je souhvězdí? Jak se jmenuje naše galaxie? Co to je mléčná dráha? Jak se jmenuje první kosmonaut? Jak se jmenuje první československý kosmonaut? Kdo byl první na Měsíci? Kdo to byla Lajka? Zkus si tipnout, kdy se lidé dostanou na Mars a z jaké země budou? Namaluj si podle učebnice svoje zvířetníkové znamení: Jak se jmenují souhvězdí na obrázcích?

4 Sluneční soustava složení střed: okolo obíhají: prostor vyplňují: vznik kdy: jak: objekty Slunce Slunce = vlastnosti: složení: Planety počet: vlastnosti: dělení: Doplň názvy planet: Vnitřní rozměr: Merkur Venuše Země Mars Vnější rozměr: Jupiter Saturn Uran Neptun Měsíce měsíc = Měsíc = nemá: má: Zdroj: povrch: vzdálenost od Slunce: prstenec: povrch: vzdálenost od Slunce: prstenec:

5 Planetky, asteroidy asteroidy = planetky = Pluto Komety kometa = Meteroidy meteorid = meteor = meteorit = Prachové částice a plyn vyplňují: Otázky a úkoly: Co je ve středu Sluneční soustavy? Co kolem něj obíhá? Co to je Slunce? Vyjmenuj vnitřní planety: Jaké mají vlastnosti? Vyjmenuj vnější planety: Jaké mají vlastnosti? Jaká planeta byla vyloučena? Co to je kometa? Co to je meteorid? Co to je meteorit? Jaká planeta je největší? Jaká planeta je rudá? Jaká planeta je nejdále od Slunce? Jaké planetě se říká Večernice (Jitřenka)? Jaká planeta je nejblíž Slunci? Jaká planeta je známá svým prstencem? Na jaké planetě byl, kromě Země, objeven život? Jak se nazývá přirozená družice Země?

6 Měsíc Měsíc = vlastnosti povrch: rozměry: světlo: Pohyby Měsíce otáčí se kolem: obíhá kolem: obíhá kolem: Důsledky pohybů oběh Měsíce kolem Země důsledek: fáze Měsíce: Pojmenuj fáze Měsíce: Zdroj: první čtvrť dorůstá dorůstá úplněk nov směr slunečních paprsků couvá couvá poslední čtvrť Otáčení kolem své osy doba: důsledek: Působení Měsíce na Zemi slapové jevy: doba trvání: skočný příliv Slunce Země úplněk způsobuje: skočný příliv: slunečn í dmutí nov měsíční dmutí první čtvrť hluchý příliv slunečn í dmutí Země hluchý příliv: posledn í čtvrť Slunce měsíční dmutí Zdroj :http://www.stranypotapecske.cz/teorie/priliv-9.png

7 Zatmění Měsíce příčina: pozice těles: Slunce Země Měsíc Zdroj: Zatmění Slunce příčina: pozice těles: vzácné Země Měsíc Slunce Zdroj:http://fyzika.jreichl.com/data/Astro_02_slunecni_soustava_soubory/image110.png Otázky a úkoly: Co to je Měsíc? Seřaď vzestupně podle velikosti Měsíc, Slunce a Zemi? Jak se nazývá část Měsíce kterou vidíme? Jak se nazývá část Měsíce, kterou nevidíme? Jaké pohyby koná Měsíc? Jak svítí Měsíc? Jaké jsou fáze Měsíce? Co to jsou slapové jevy? Co je způsobuje? Co se stane při zatmění Měsíce? Co se stane při zatmění Slunce? Které zatmění je častější?

8 Zeměpisná síť, určování polohy na Zemi Pevné body na Zemi pevné body: zemská osa: Světové strany sever, jih, východ, západ Kompas = Buzola = Určování severu v přírodě Poledníky poledník = dráha: délka: nejvýznamnější: hodnoty: rozdělují Zemi: slouží k určení: Urči, na jaké polokouli leží: New York Praha Tokio Rio de Janeiro Beijing Sydney Rovnoběžky rovnoběžka = délka: nejdelší: nejkratší: nejvýznamnější: 0o 23o 66o 90o rozdělují Zemi: hodnoty: slouží k určení: Urči, na jaké polokouli leží: Ottawa Káhira Zeměpisná síť tvoří ji: každý bod má dva údaje:

9 Otázky a úkoly: Kam směřuje zemská osa a k čemu slouží? Nakresli směrovou růžici a vyznač světové strany. Co slouží k určování světových stran? Jakým městem prochází nultý poledník? K čemu slouží poledníky? Jaký poledník je nejdelší? Co spojují poledníky? K čemu slouží rovnoběžky? Jaká rovnoběžka je nejdelší? Jaká je nejkratší? Jaké dvě souřadnice má každý bod na Zemi? Doplň tabulku pomocí atlasu: Pojem Co to je Kde to je Souřadnice hora Argentina 33º j. š. 70º z. d. ostrov Japonsko 36º s. š. 138º v. d. jezero Rusko 54º s. š. 108º v. d. ústí řeky Brazílie 0º s. š. 50º z. d. Londýn Kilimandžáro Kuba Mt. Everest Sicílie Sydney

10 Pohyby Země otáčí se: obíhá kolem: zemská osa: Otáčení Země kolem své osy směr: délka: důsledek: délka dne: rovník: póly: Bílá noc: Zdroj: Oběh Země kolem Slunce tvar dráhy: délka: důsledek: událost datum den noc Slunce 21. března 21. června 21. prosince 23. září Zdroj:

11 Dráha Slunce na obloze v létě: v zimě: nadhlavník: Otázky a úkoly: Jaké dva základní pohyby koná Země: Kam míří zemská osa? Kdy nastává jarní rovnodennost? Kdy nastává podzimní rovnodennost? Kdy nastává letní slunovrat? Kdy nastává zimní slunovrat? Kdy u nás máme nejdelší den? Kdy u nás máme nejdelší noc? Kdy je u nás den a noc stejně dlouhý? Jak dlouhý je den na pólu? Co to je Bílá noc? Jaký má tvar dráha, po které obíhá Země kolem Slunce?

12 Čas na Zemi Jednotky základní jednotka: minuta: hodina: den: týden: měsíc: rok: Den 24 hodin = doba: hvězdný den: Měsíc 29,5 dne doba: Rok 365,25 dní doba: přestupný rok: Kalendáře význam: Juliánský podle: Gregoriánský (náš) podle: Místní čas řídí se: místní čas = časový rozdíl mezi poledníky = Pásmový čas celkem: jedno časové pásmo: Středoevropský čas státy: Západoevropský čas státy: Východoevropský čas státy: Datová hranice mezinárodní datová hranice: překročíme-li z východní polokoule na západní: překročíme-li ze západní polokoule na východní: Letní čas v březnu: v říjnu:

13 Vybarvi státy Evropy podle časových pásem: červeně západoevropský čas + 0h zeleně středoevropský čas +1h žlutě východoevropský čas +2h fialově čas v Rusku +3h Zdroj: Doplň tabulku: město čas město Paříž 11:00 Brusel čas město čas město Řím Helsinky 23:00 Brno 0:00 Lisabon Kyjev 5:00 Budapešť Londýn 2:00 Praha Kodaň 13:00 Bukurešť Moskva 5:00 Berlín Tórshavn 1:00 Oslo Otázky a úkoly: Jaká je základní jednotka času? Které další jednotky času používáme? Jakou dobu představuje jeden den? Za jaký časový úsek oběhne Země kolem Slunce? K čemu slouží kalendář? V jakém časovém pásmu leží Česká republika? Kudy prochází datová hranice? Co se stane na datové hranici, jdeme-li ze západní polokoule na východní? Co se stane na datové hranici, jdeme-li z východní polokoule na západní? čas

14 Glóbus a mapy tvar Země = rozměry Země rovník = pomůcka: Šetři se osle poloměr = průměr = Glóbus glóbus = liší se: fyzický znázorňuje: politický znázorňuje: zkreslení: výhody: Mapy mapa = kartograf = měřítko mapy: Dělení map podle měřítka Mapa Měřítko Znázorňuje Velké měřítko Střední měřítko Malé měřítko Zkreslení map: plán = Dělení map podle obsahu název (téma) mapy: obecně zeměpisné (fyzické): politické: tématické: GPS = slouží k: Atlas atlas = jmenný rejstřík = Tvorba map co musí mapa obsahovat 1. název = 2. legendu = 3. měřítko = černý bod s nadm. výškou modrá čára pohoří zelená bílá plocha s tečkami sopka vrstevnice = jezero, moře přístav

15 Otázky a úkoly: Kolik měří rovník? Jaký je poloměr Země? Jaký tvar má Země? Co to je glóbus? Jaké jsou výhody glóbu? Co to je mapa? Co to je měřítko? Co je nevýhodou map? Kdo to je kartograf? Co to je plán? Jaká je výhoda plánu proti mapě? Co najdeš na obecně zeměpisné mapě? Co najdeš na politické mapě? Co to je GPS a k čemu slouží? Co to je atlas? Jak se nazývá abecedně uspořádaný seznam pojmů v atlase? Co musí každá mapa obsahovat? Zmenšený obraz zemského povrchu Znak pro přístav na mapách Nezkreslená mapa zobrazující malou část povrchu Nedílná součást mapy (vysvětlivky) Zmenšený model Země

16 Zemské těleso Vznik Země doba: uspořádání: Vývoj vzniku: první stádium: ochladila se: unikající plyny: deště: Stavba Země vrstvy: Zemská kůra zemská kůra = dva typy: Pevninská složení: tloušťka: Oceánská složení: tloušťka: 33 km 410 km 2900 km Zemský plášť zemský plášť: dvě části: Svrchní plášť složení: 4900 km 6378 km Spodní plášť složení: Zdroj: Zemské jádro dvě části: Vnější jádro složení: Vnitřní jádro složení:

17 Litosféra litosféra = tvoří ji: stavba: Litosférické desky litosférické desky: místa dotyku litosférických desek: příklady litosférických desek: Zdroj: Otázky a úkoly: Kdy se přibližně začala utvářet Země? Z jakých částí se skládá Země? Která část je na povrchu? Jaké dva typy kůry známe? Který je mohutnější? Která část je mezi kůrou a jádrem? Která část je ve středu Země? Co to je litosféra? Co tvoří litosféru? Na co je rozlámána litosféra? Co dělají tyto desky? Co najdeme v místech dotyku litosférických desek?

18 Pohyby Litosféry litosférické desky = kontinent = kontinenty = světadíl = světadíly: prapevnina: rozdělila se na: Laurasie: Gondwana: Zdroj: Projevy pohybů litosférických desek projevy: Zemětřesení zemětřesení = vznik: zlom: ohnisko zemětřesení: epicentrum: šíří se pomocí: seismograf: Richterova stupnice: tsunami: Sopky sopka = vznik: Podsunutí desek důsledek: zemská kůra: Pohyb desek od sebe důsledek: zemská kůra: Zdroj:

19 Řez sopkou: magma = láva = magmatický krb = sopouch = kráter = sopečný kužel = sopeční popel = Zdroj - gejzír = Vypiš z každého světadílu jednu sopku: Evropa Asie Severní Amerika Jižní Amerika Obrácená křížovka: S F U D H Y P T G H E K S E I M P G O N S O J O S D E L S A L A D O P I C U E J A M G A N W P Pro chytré hlavičky: Jsou láva a magma to samé? O S E N S Z U A N A K Í C H N T R U M M I A R O M U G A K G A R E N A R A F A S I E A A Afrika Oceánie

20 Utváření zemského povrchu zemský povrch = přírodní činitelé: Vnitřní činitelé vychází z: vytváří: příklady: Vrásnění vrásnění = vytváří: příklady: sedlo vrásy = sedlo vrásy koryto vrásy Kerná činnost kerná činnost = možnosti posuvu: vytváří: rift = příklady: pokles zdvih Zdroj: Sopečná činnost sopečná činnost: atol = Zemětřesení způsobuje: koryto vrásy =

21 Otázky a úkoly: Jací činitelé utváří povrch Země? Odkud pochází vnitřní činitelé? Vyjmenuj vnitřní činitele: Jaký tvar mají vrásová pohoří? Jak vznikají kerná pohoří? Co to je atol? Jak se nazývá sedlo vrásy? Jak se nazývá koryto vrásy? Co to je rift? Vymodeluj si z papíru vrásové pohoří. Najdi v atlase příklady známých zlomů, napiš si k nim oblast kudy prochází: San Andreas Východoafrický rift

22 Dotváření zemského povrchu Vnější činitelé nepochází z nitra Země význam: činitelé: Zvětrávání = Působení vody Působení dešťové vody kyselý déšť = Schéma vzniku krápníků kras = stalaktit stalagnát příklad krasu: stalagmit stalagmit = stalaktit = stalagnát = Působení tekoucí vody má velkou sílu tekoucí voda = kaňon = Působení zmrzlé vody, ledu ledovce = působení = Působení větru působení = vítr vysušuje: kombinace větru a vody: Působení teploty fyzika: voda a led: Působení rostlin kořeny: Působení člověka dělá velké zásahy do krajiny příklady: Zdroj:

23 Otázky a úkoly: Vyjmenuj vnější činitele: Co konají vnější činitelé? Jak se nazývá proces narušování a pozvolného rozpadu hornin? Jaká je největší krasová oblast v ČR? Co to je kras? Jak se nazývá hluboké údolí vymleté řekou? Dokáže voda prorazit skálu? Jak působí ledovec na krajinu? Jak se nazývá úkaz, kdy je voda hnána větrem na pobřeží? Co se stane, nateče-li voda do pukliny a zmrzne? Z jakého důvodu? Kdo dokáže udělat svými zásahy do přírody největší škodu? Uveď příklady zásahů člověka do přírody?

24 Tvary zemského povrchu dvě základní členění: Vertikální členitost (výšková) Dělení podle nadmořské výšky kritérium: Nížina = Vysočina = Dělení podle rozdílu nadmořských výšek kritérium: relativní výšková členitost: typ krajiny relativní výšková členitost Rovina Pahorkatina Vrchovina Hornatina Velehornatina Doplň pojmy do rámečků vrchovina pahorkatina rovina Horizontální členitost zejména členitost pobřeží Doplň pojmy do rámečků popis krajiny

25 záliv = ostrov = souostroví = poloostrov = Dno oceánu části dna oceánu: Doplň pojmy do rámečků středooceánský hřbet hlubokooceánský hlubokooceánský příkop příkop pevninský šelf = význam šelfu = středooceánský hřbet = hlubokooceánský příkop = Otázky a úkoly: Na jaké dva typy dělíme krajinu podle absolutní nadmořské výšky? Na jaké typy dělíme krajinu podle relativní nadmořské výšky? Znamenají pojmy rovina a nížina totéž? Co to je absolutní nadmořská výška? Co to je relativní nadmořská výška? Vysvětli rozdíl mezi ostrovem a souostrovím? Co to je šelf? Jaký je význam šelfu? Najdi nejvyšší vrcholy světadílů a napiš jejich nadmořskou výšku: Světadíl Vrchol Evropa Asie Afrika Severní Amerika Jižní Amerika Austrálie a Oceánie Antarktida Jaké je nejhlubší místo v oceánu? nadmořská výška v m n.m.

26 Atmosféra atmosféra = vzduch = složení vzduchu: 78% 21% 1% oxid uhličitý ozon vodní pára Ochranné funkce atmosféry Vrstvy atmosféry závisí: Schéma vrstev atmosféry: Vyšší vrstvy atmosféry nad 50 km Stratosféra do 50 km Ozonosféra cca 25 km Troposféra do 11 km Polární záře polární záře = kde se odehrává: kde se vyskytuje: Globální problém úbytku ozonu problém: kde: proč: důsledek:

27 Vývoj ozonové díry nad Antarktidou Zdroj: Křížovka: Nejvíce ohrožený světadíl ozonovou dírou Vrstva atmosféry, kde se nachází ozonosféra Oblak Jak se nazývá O3 Nejnižší vrstva atmosféry Plyn, který ničí ozon Teplý vítr i vysoušeč vlasů Jaká záře se vyskytuje na severu Nemoc, kterou podporuje ozonová díra

28 Počasí a podnebí Počasí počasí = charakteristiky počasí: meteorologie = Teplota vzduchu velmi proměnlivá jednotky: přístroj k měření: nejvyšší teplota: nejnižší teplota: průměrná denní teplota: Oblačnost vzniká nahromaděním vodní páry rozdělení oblačnosti podle tvaru: kupovitá oblačnost: slohovitá oblačnost: rozdělení oblačnosti podle pokrytí oblohy: mlha = inverze = Atmosférické srážky srážky = jednotky: přístroj: déšť = mrholení = kroupy = sněžení = Atmosférický tlak atmosférický tlak = jednotky: přístroj: změna tlaku: oblast vysokého tlaku = oblast nízkého tlaku = Vítr vítr = měříme u něj: jednotky rychlosti: směr větru: pasát = monzun = letní monzun: ničivé větry nad oceánem: ničivé větry nad pevninou:

29 Podnebí (Klima) podnebí = klimatologie = Podnebné pásy: pás rozmístění charakteristika tropický pás subtropický pás mírný pás subpolární pás polární pás Zakresli pásy do mapy: Zdroj: Vliv oceánu na podnebí vliv na teplotu: vliv na množství srážek: Globální problém oteplování Země problém: kde: proč: důsledek: Otázky a úkoly: Jaké jsou charakteristiky počasí? Jaké jsou dva typy oblačnosti? Co to je inverze? Jaká je jednotka tlaku a čím se tlak měří? Jaká je jednotka teploty a čím se teplota měří? Co znamenají značky N a V? Co to je pasát? Co to je monzun? Co to je počasí? Co to je podnebí?

30 Hydrosféra hydrosféra = význam vody = hydrologie = povrch Země: 71% 29% Rozdělení vody: Voda v oceánech kolik: chuť: světový oceán: vnitřní moře = okrajové moře = průliv = průplav = využití oceánů: Mapa světového oceánu Zdroj: Oceán Tichý Atlantský Indický Jižní Severní ledový plocha v % poloha zajímavosti

31 Voda na pevnině kolik: chuť: dělí se: A) Povrchová a) vodní toky řeky potoky b) vodní nádrže i. přírodní jezera bažiny ii. umělé přehrady význam rybníky B) Podpovrchová půdní voda podzemní voda C) Voda v ledovcích pevninské ledovce horské ledovce moréna = fjord = kar = Globální problém úbytku pitné vody problém: kde: proč: důsledek: Otázky a úkoly: Co to je hydrosféra? Čím je voda významná? Které vody je víc, slané nebo sladké? Jakým způsobem se získává pitná voda z moří? Kdo vytvořil průliv a kdo průplav? Jaká je nejdelší řeka světa? Jaká je nejdelší řeka Afriky? Jaká je nejdelší řeka Severní Ameriky? Jaká je nejdelší řeka Evropy? Jaké je největší jezero světa? Jaké je nejhlubší jezero světa? Jaká je naše největší přehrada? Jaký je náš největší rybník? Jaké druhy ledovců rozeznáváme? Jak se nazývá úzký hluboký záliv vytvořený ledovcem zaplavený mořem? Jak se nazývá lože ledovce? Jaký je největší oceán? Jaký je nejteplejší oceán? Jaký je nejnovější oceán? V jakém oceánu se nachází severní pól? V jakých oblastech je největší problém s pitnou vodou?

32 Pohyb vody na Zemi Skupenství vody plynné = kapalné = pevné = Koloběh vody v přírodě Zdroj: podpovrchová voda = Pohyb vody v oceánech Zdroj:

33 Vlnění vznik: příboj = Slapové jevy vznik: slapové jevy: Oceánské proudy proud = druhy: význam: Pohyb vody po pevnině průtok = ústí = delta = říční síť = povodí = úmoří = bezodtoková oblast = rozvodí = nebezpečí způsobená vodou: Otázky a úkoly: V jakých formách najdeme vodu v přírodě? Popiš podle obrázku koloběh vody na Zemi. Jaké jsou důsledky pohyby vody v oceánu? Díky čemu vznikají vlny? Jaké jsou slapové jevy? Co to je oceánský proud? Jaké máme oceánské proudy? Napiš o jaký proud se jedná: Golfský Kurošijo Co to je úmoří? Co to je delta? Co to je bezodtoková oblast? Kanárský

34 Pedosféra pedosféra = dvě složky: Neživá složka (anorganická) tvoří ji: humus = význam humusu: Živá složka (organická) tvoří ji: význam: Půdní eroze půdní eroze = způsobuje ji: Význam půdy význam půdy: kontaminace = Půdní druhy děli se podle zrnitosti půdy písčité půdy: hlinité půdy: jílovité půdy: Půdní typy dělí se podle půdních horizontů půdní horizont = černozemě: hnědozemě: podzoly: Otázky a úkoly: Co to je pedosféra? Z jakých složek se skládá půda? Co to je humus? Čím je humus významný? Vyjmenuj některé živočichy žijící v půdě: Co to je eroze? Čím je eroze nejvíce způsobena? Vyjmenuj základní půdní druhy: Vyjmenuj základní půdní typ: Jaký typ půdy je nejúrodnější?

35 Biosféra biosféra = tvoří ji: ekosystém = ekologie = Podmínky pro život Na každém kontinentě je vývoj organismů: Přírodní krajiny (vegetační pásy) typ krajiny kde se nachází tropické deštné lesy savany (llanos) poušť, polopoušť subtropická krajina stepi (prérie, pampy) lesy mírného pásu tundra polární pustiny oáza = permafrost = tajga = výskyt tajgy: význam tajgy: Říše flóra = fauna = největší tvor světa: popis krajiny zvířátka, rostliny

36 Život v oceánech liší se: Výškové stupně typy krajin závisí i na nadmořské výšce Zdroj: Pustina bez vody a života Největší tvor na Zemi Stepi v Severní Americe Ploutvonožec s kly Travnatá krajina s občasnými stromy Rostlinná říše Krajina mechů, lišejníků a bylin Místo na poušti, kde je voda Travnaté porosty, velmi úrodné Krajina jehličnatých lesů

37 Socioekonomická sféra zabývá se: zkoumá: Obyvatelstvo Počet obyvatel státy s nejvíce obyvateli: Hustota zalidnění hustota zalidnění = nejhustěji osídlený velký stát: Rasy rasy = bílá = černá = žlutá = australští černoši = Náboženství Křesťanství katolíci protestanti pravoslaví Islám dělím se: Judaismus Buddhismus Hinduismus Národ národ = Jazyk jazyk = jazykové skupiny v Evropě germánská: románské: slovanské: ugrofinské:

38 Způsoby vlády republika: monarchie: komunistické: totalita = Sídla rozeznáváme: venkovská: městská: Velká města světa doplň tabulku města stát města stát města stát Tokio Beijing Rio de Janeiro Mexiko City Káhira Řím Moskva Paříž Montreal New York Sydney Buenos Aires Hospodářství (ekonomika) sektory: primér = sekundér = terciér = Zemědělství funkce: závisí na: Tabulka plodin druhy rostlin obilniny olejniny okopaniny pochutiny technické plodiny chov zvířat: rybolov: těžba dřeva: Zdroje surovin zdroje: Obnovitelné význam plodiny

39 Neobnovitelné nedají se obnovit nerostné suroviny Paliva: Kovy: Nekovy: Průmysl funkce: A) těžký a) těžební b) zpracovatelský B) lehký a) spotřební Služby funkce: příklady: Doprava dělí se: podle toho po čem se pohybuje pozemní vodní vzdušná speciální Otázka a úkoly: Napiš tři nejlidnatější státy světa: Co je to hustota obyvatelstva? Jaké máme tři nejpočetnější rasy? Jaká je základní kniha křesťanství? Jaká je základní kniha islámu? Kam patří tyto jazyky: angličtina francouzština španělština polština Jaké jsou dva nejrozšířenější způsoby vlády? Na jaké tři sektory se dělí hospodářství? Na jakých přírodních podmínkách závisí zemědělství? Které plodiny jsou pro obživu nejdůležitější? Jaká nerostná surovina je nejdůležitější na světě? Kde se těží? finština němčina

40 Austrálie a Oceánie Souostroví Ostrovy Pohoří Hory Šalamounovy ostrovy Nová Kaledonie Velké předělové Vanuatu Tasmánie Australské Alpy Mt. Kosciusko Fidži Nová Guinea Jižní Alpy Mt. Cook Nový Zéland Severní os. Pouště Řeky Jezera Velká písečná Murray j. Eyre Velká Vikoriina Darling Puncak Jaya Jižní ostrov města: Canberra, Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Perth, Auckland, Wellington, Port Moresby Zdroj:

41 Austrálie rozloha: počet obyvatel: nejvyšší představitel: jazyk: náboženství: hl. město: města: pamětihodnosti: nerostné suroviny: zemědělství: ekonomika: fauna a flóra: zajímavosti: Polynésie Nový Zéland jazyk: nejvyšší představitel: zajímavosti: Fidži, Tahiti, Havaj, Velikonoční ostrovy Melanésie Papua Nová Guinea zajímavosti: Šalamounovy ostrovy, Nová Kaledonie Mikronésie malinké ostrůvky Otázky a úkoly: Jaká je úřední řeč v Austrálii a na Novém Zélandu? Jaký je druhý největší ostrov světa? Co tvoří většinu povrchu Austrálie? Jaká je nejvýznamnější řeka Austrálie? Jaký je oblíbený sport na Novém Zélandu a Austrálii? Kolikátá je Austrálie podle rozlohy? Napiš nějaké endemická zvířata z Austrálie: Jaké zvíře se chová v Austrálii a na Novém Zélandu ve velkém? Které oblasti Austrálie jsou hustě osídlené? Jak je na tom Austrálie z hlediska ekonomiky? Jak byla Austrálie využívána ze začátku Brity? Jaká známá památka se nachází v Sydney? Jaká známá památka se nachází na Velikonočních ostrovech? Na jaké části se dělí Oceánie?

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru Úvod do geografie Geografie jako věda Oddělila se od filozofie (ve starověku) ve 3-2 století př. n. l. Eratosthenes otec geografie, napsal spis geografika. Tehdy se zajímá o: 1. O Zemi (tvar...), ostatní

Více

Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list

Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, 664 84 Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_01 Název Tvar, rozměry a pohyby Země Téma hodiny Země jako vesmírné těleso Předmět Zeměpis Ročník/y/

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS

Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Člověk a příroda Zeměpis Zeměpis 6. r. 2 hodiny 7. r. 2 hodiny 8.

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 6. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 6. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí a popíše tvar Země s pomocí globusu Aplikuje měřítko mapy

Více

5.6.4 Zeměpis (Z) 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis

5.6.4 Zeměpis (Z) 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis 5.6.4 Zeměpis (Z) 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu V rámci RVP je Zeměpis koncepčně zařazen do vzdělávací oblasti Člověk

Více

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Předmět zeměpis (vzdělávací obor zeměpis) patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Žáci si osvojují klíčové kompetence, jak je definuje

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 5.6.4. Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Zeměpis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a příroda a je v některých ročnících částečně spjat

Více

Mapa mapa a měřítko mapy obsah mapy vznik mapy (snímkování z letadel a družic) druhy map práce s topografickou mapou a buzolou

Mapa mapa a měřítko mapy obsah mapy vznik mapy (snímkování z letadel a družic) druhy map práce s topografickou mapou a buzolou PŘEDMĚT: ZEMĚPIS Školní výstupy Učivo Průřezová témata Ţák vysvětlí, v čem spočívá jedinečnost naší planety v naší sluneční soustavě popíše velikost a tvar Země a podá o něm důkazy na mapě ukáže rovnoběžky

Více

ZEMĚPIS 7. ROČNÍK USA, KANADA

ZEMĚPIS 7. ROČNÍK USA, KANADA VY_52 _INOVACE_Z.7.B.01 1. Na jaké dvě části se dělí Severní Amerika?.... ZEMĚPIS 7. ROČNÍK USA, KANADA Mgr. Zuzana Benešová 2. K Severní Americe patří i zámořské území Dánska, pokryté ledovcem a nazýváme

Více

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci Předmět: ZEMĚPIS Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika předmětu Vzdělávání v oboru zeměpis směřuje k: - porozumění jevů probíhajících v přírodě a pochopení jejich zákonitostí - pochopení

Více

Zeměpis - 6. ročník Vzdělávací obsah

Zeměpis - 6. ročník Vzdělávací obsah Zeměpis - 6. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Země - vesmírné těleso Planeta Země jako součást Sluneční soustavy Tvar a pohyby Země Vysvětlí pojmy hvězda

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: PRIMA Tématická oblast Planeta Země Glóbus a mapa Pohyby Země, oběh Země kolem Slunce, roční období, trvání dne a noci Glóbus

Více

- Báb al Mandáb je..., který se nachází mezi kontinenty. a.. a najdeme ho v mapě atlasu na straně v části. - Co v mapě znamená Aachen (Cáchy) 66 C 4?

- Báb al Mandáb je..., který se nachází mezi kontinenty. a.. a najdeme ho v mapě atlasu na straně v části. - Co v mapě znamená Aachen (Cáchy) 66 C 4? Jak pracovat s mapou a atlasem Úkol : Mám najít pojem, který vůbec neznám. Zadání: najděte v mapě Báb al-mandáb a napiště, o co se jedná? Postup: 1. pokud nevím co pojem znamená najdu jej v rejstříku,

Více

ZEMĚPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

ZEMĚPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět zeměpis spadá obsahově do vzdělávací oblasti Člověk a příroda, společně s přírodopisem, fyzikou

Více

Zeměpis vyšší gymnázium

Zeměpis vyšší gymnázium Zeměpis vyšší gymnázium Obsahové vymezení Předmět zeměpis je součástí vzdělávacích oblastí Člověk a příroda a Člověk a společnost z. Zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Geografie a integruje obsah vzdělávacího

Více

ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy

ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 MĚL BYCH ZNÁT: - Rozumět základním zeměpisným termínům - Umět pojmenovat různé typy krajin a jejich

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 4 Zeměpis Časová dotace 6. ročník 2 hodiny 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Zeměpis

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení 263 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: ZEMĚPIS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení ČLOVĚK A PŘÍRODA Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 1+1 2 1 Povinnost (skupina) povinný

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.4 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a příroda je kombinovaný předmět, který vychází ze vzdělávacího obsahů vzdělávacích oborů Přírodopis a Zeměpis

Více

MATURITA ZE ZEMĚPISU Maturitní okruhy a osnovy k otázkám

MATURITA ZE ZEMĚPISU Maturitní okruhy a osnovy k otázkám MATURITA ZE ZEMĚPISU Maturitní okruhy a osnovy k otázkám Maturitní okruhy (1. 30. regiony světa, 31. 38. Česká republika, 39. 60. obecný zeměpis) 1. Přírodní poměry Asie 2. Přírodní poměry Ameriky 3. Přírodní

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Zeměpis Školní vzdělávací program Obor: 7941

Více

č.1 Země jako vesmírné těleso

č.1 Země jako vesmírné těleso č.1 Země jako vesmírné těleso Vznik Země, postavení Země ve vesmíru Porovnání vlastností Země s ostatními tělesy sluneční soustavy Vliv Měsíce a Slunce na Zemi Význam Slunce pro život na Zemi Zatmění Slunce

Více

Člověk poznává Zemi minulost

Člověk poznává Zemi minulost Člověk poznává Zemi minulost člověk se snaţil nejprve porozumět přírodě pomocí mýtů postupně se z praktických důvodů musel orientovat v krajině = kde nalezne potřebné minerály nebo horniny k výrobě nástrojů,

Více

Austrálie a Oceánie. Poloha Austrálie. Charakteristika pobřeží

Austrálie a Oceánie. Poloha Austrálie. Charakteristika pobřeží Doporučená literatura: Austrálie a Oceánie Brinke, J.: Austrálie a Oceánie. Praha: SPN, 1983. 295 s. Inovecký, F.: Austrálie. Praha: Svoboda, 1982. 267 s. Kunský, J.: Zeměpis světa. Díl: Austrálie, Oceánie

Více

Celkem 30 bodů. Pomůcky: psací potřeby, Školní atlas světa Kartografie Praha, a.s. Pro tento test práce s atlasem není povolena kalkulačka

Celkem 30 bodů. Pomůcky: psací potřeby, Školní atlas světa Kartografie Praha, a.s. Pro tento test práce s atlasem není povolena kalkulačka Celkem 30 bodů Pomůcky: psací potřeby, Školní atlas světa Kartografie Praha, a.s. Pro tento test práce s atlasem není povolena kalkulačka 1 5,5 bodů Nejvyšší úhrn srážek na Zemi za 24 hodin činí 1 869,9

Více

Člověk a příroda. Zeměpis (geografie)

Člověk a příroda. Zeměpis (geografie) 5.20. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Zeměpis (geografie) Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Moderní komplexně pojatá geografie je integrující vědní obor,

Více

Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu

Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis se vyučuje v prvních třech ročnících. Hodinová dotace je 2-2 - 2. Na předmět navazuje povinně volitelný předmět Seminář ze zeměpisu pro 3. a 4. ročník

Více