Úvod do vesmíru vesmír = kosmos = nejrozšířenější teorie vzniku: Tvořivá

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod do vesmíru vesmír = kosmos = nejrozšířenější teorie vzniku: Tvořivá"

Transkript

1 Úvod do vesmíru vesmír = kosmos = nejrozšířenější teorie vzniku: Tvořivá Velký třesk (big bang) stáří: veškerá hmota byla v jedné kouli nastal výbuch vlastnosti vesmíru: Kosmické objekty (vesmírné) rozměry: příklady: Fyzika ve vesmíru gravitační zákon = příklad třecí síla = Křížovka Slunce je... Teorie vzniku vesmíru je... třesk Všechna tělesa se přitahují gravitační... Řecký název pro vesmír je... Kolem Země obíhá... Malinké částice ve vesmíru jsou hvězdný... Otázky a úkoly: Kdy přibližně vznikl vesmír? Jaké jsou dvě nejrozšířenější teorie vzniku vesmíru? Jaké jsou vlastnosti vesmíru? Napiš tři vesmírné objekty? Co dělají všechna tělesa ve vesmíru?

2 Hvězdy, souhvězdí a galaxie Hvězdy hvězda = vlastnosti: příklady hvězd: nejbližší: druhá nejbližší: nejjasnější: směr zemské osy: planetární systémy = náš planetární systém = Souhvězdí souhvězdí = obtočnová souhvězdí = zvířetníková souhvězdí = Hvězdokupy hvězdokupa = Galaxie galaxie = kupy galaxií = naše galaxie = Mléčná dráha = Dobývání vesmíru první tvor na oběžné dráze Země = první člověk ve vesmíru = první lidé na Měsíci = první Čech ve vesmíru = Obrácená křížovka H V Z E M Ě Z D G A G A O R K Ý O S T O K V Ě R O K R U H A L E K O H L E D R I N

3 Otázky a úkoly: Co to je hvězda? Vyjmenuj dvě vlastnosti hvězd: Co to je Sluneční soustava? Co to je souhvězdí? Jak se jmenuje naše galaxie? Co to je mléčná dráha? Jak se jmenuje první kosmonaut? Jak se jmenuje první československý kosmonaut? Kdo byl první na Měsíci? Kdo to byla Lajka? Zkus si tipnout, kdy se lidé dostanou na Mars a z jaké země budou? Namaluj si podle učebnice svoje zvířetníkové znamení: Jak se jmenují souhvězdí na obrázcích?

4 Sluneční soustava složení střed: okolo obíhají: prostor vyplňují: vznik kdy: jak: objekty Slunce Slunce = vlastnosti: složení: Planety počet: vlastnosti: dělení: Doplň názvy planet: Vnitřní rozměr: Merkur Venuše Země Mars Vnější rozměr: Jupiter Saturn Uran Neptun Měsíce měsíc = Měsíc = nemá: má: Zdroj: povrch: vzdálenost od Slunce: prstenec: povrch: vzdálenost od Slunce: prstenec:

5 Planetky, asteroidy asteroidy = planetky = Pluto Komety kometa = Meteroidy meteorid = meteor = meteorit = Prachové částice a plyn vyplňují: Otázky a úkoly: Co je ve středu Sluneční soustavy? Co kolem něj obíhá? Co to je Slunce? Vyjmenuj vnitřní planety: Jaké mají vlastnosti? Vyjmenuj vnější planety: Jaké mají vlastnosti? Jaká planeta byla vyloučena? Co to je kometa? Co to je meteorid? Co to je meteorit? Jaká planeta je největší? Jaká planeta je rudá? Jaká planeta je nejdále od Slunce? Jaké planetě se říká Večernice (Jitřenka)? Jaká planeta je nejblíž Slunci? Jaká planeta je známá svým prstencem? Na jaké planetě byl, kromě Země, objeven život? Jak se nazývá přirozená družice Země?

6 Měsíc Měsíc = vlastnosti povrch: rozměry: světlo: Pohyby Měsíce otáčí se kolem: obíhá kolem: obíhá kolem: Důsledky pohybů oběh Měsíce kolem Země důsledek: fáze Měsíce: Pojmenuj fáze Měsíce: Zdroj: první čtvrť dorůstá dorůstá úplněk nov směr slunečních paprsků couvá couvá poslední čtvrť Otáčení kolem své osy doba: důsledek: Působení Měsíce na Zemi slapové jevy: doba trvání: skočný příliv Slunce Země úplněk způsobuje: skočný příliv: slunečn í dmutí nov měsíční dmutí první čtvrť hluchý příliv slunečn í dmutí Země hluchý příliv: posledn í čtvrť Slunce měsíční dmutí Zdroj :http://www.stranypotapecske.cz/teorie/priliv-9.png

7 Zatmění Měsíce příčina: pozice těles: Slunce Země Měsíc Zdroj: Zatmění Slunce příčina: pozice těles: vzácné Země Měsíc Slunce Zdroj:http://fyzika.jreichl.com/data/Astro_02_slunecni_soustava_soubory/image110.png Otázky a úkoly: Co to je Měsíc? Seřaď vzestupně podle velikosti Měsíc, Slunce a Zemi? Jak se nazývá část Měsíce kterou vidíme? Jak se nazývá část Měsíce, kterou nevidíme? Jaké pohyby koná Měsíc? Jak svítí Měsíc? Jaké jsou fáze Měsíce? Co to jsou slapové jevy? Co je způsobuje? Co se stane při zatmění Měsíce? Co se stane při zatmění Slunce? Které zatmění je častější?

8 Zeměpisná síť, určování polohy na Zemi Pevné body na Zemi pevné body: zemská osa: Světové strany sever, jih, východ, západ Kompas = Buzola = Určování severu v přírodě Poledníky poledník = dráha: délka: nejvýznamnější: hodnoty: rozdělují Zemi: slouží k určení: Urči, na jaké polokouli leží: New York Praha Tokio Rio de Janeiro Beijing Sydney Rovnoběžky rovnoběžka = délka: nejdelší: nejkratší: nejvýznamnější: 0o 23o 66o 90o rozdělují Zemi: hodnoty: slouží k určení: Urči, na jaké polokouli leží: Ottawa Káhira Zeměpisná síť tvoří ji: každý bod má dva údaje:

9 Otázky a úkoly: Kam směřuje zemská osa a k čemu slouží? Nakresli směrovou růžici a vyznač světové strany. Co slouží k určování světových stran? Jakým městem prochází nultý poledník? K čemu slouží poledníky? Jaký poledník je nejdelší? Co spojují poledníky? K čemu slouží rovnoběžky? Jaká rovnoběžka je nejdelší? Jaká je nejkratší? Jaké dvě souřadnice má každý bod na Zemi? Doplň tabulku pomocí atlasu: Pojem Co to je Kde to je Souřadnice hora Argentina 33º j. š. 70º z. d. ostrov Japonsko 36º s. š. 138º v. d. jezero Rusko 54º s. š. 108º v. d. ústí řeky Brazílie 0º s. š. 50º z. d. Londýn Kilimandžáro Kuba Mt. Everest Sicílie Sydney

10 Pohyby Země otáčí se: obíhá kolem: zemská osa: Otáčení Země kolem své osy směr: délka: důsledek: délka dne: rovník: póly: Bílá noc: Zdroj: Oběh Země kolem Slunce tvar dráhy: délka: důsledek: událost datum den noc Slunce 21. března 21. června 21. prosince 23. září Zdroj:

11 Dráha Slunce na obloze v létě: v zimě: nadhlavník: Otázky a úkoly: Jaké dva základní pohyby koná Země: Kam míří zemská osa? Kdy nastává jarní rovnodennost? Kdy nastává podzimní rovnodennost? Kdy nastává letní slunovrat? Kdy nastává zimní slunovrat? Kdy u nás máme nejdelší den? Kdy u nás máme nejdelší noc? Kdy je u nás den a noc stejně dlouhý? Jak dlouhý je den na pólu? Co to je Bílá noc? Jaký má tvar dráha, po které obíhá Země kolem Slunce?

12 Čas na Zemi Jednotky základní jednotka: minuta: hodina: den: týden: měsíc: rok: Den 24 hodin = doba: hvězdný den: Měsíc 29,5 dne doba: Rok 365,25 dní doba: přestupný rok: Kalendáře význam: Juliánský podle: Gregoriánský (náš) podle: Místní čas řídí se: místní čas = časový rozdíl mezi poledníky = Pásmový čas celkem: jedno časové pásmo: Středoevropský čas státy: Západoevropský čas státy: Východoevropský čas státy: Datová hranice mezinárodní datová hranice: překročíme-li z východní polokoule na západní: překročíme-li ze západní polokoule na východní: Letní čas v březnu: v říjnu:

13 Vybarvi státy Evropy podle časových pásem: červeně západoevropský čas + 0h zeleně středoevropský čas +1h žlutě východoevropský čas +2h fialově čas v Rusku +3h Zdroj: Doplň tabulku: město čas město Paříž 11:00 Brusel čas město čas město Řím Helsinky 23:00 Brno 0:00 Lisabon Kyjev 5:00 Budapešť Londýn 2:00 Praha Kodaň 13:00 Bukurešť Moskva 5:00 Berlín Tórshavn 1:00 Oslo Otázky a úkoly: Jaká je základní jednotka času? Které další jednotky času používáme? Jakou dobu představuje jeden den? Za jaký časový úsek oběhne Země kolem Slunce? K čemu slouží kalendář? V jakém časovém pásmu leží Česká republika? Kudy prochází datová hranice? Co se stane na datové hranici, jdeme-li ze západní polokoule na východní? Co se stane na datové hranici, jdeme-li z východní polokoule na západní? čas

14 Glóbus a mapy tvar Země = rozměry Země rovník = pomůcka: Šetři se osle poloměr = průměr = Glóbus glóbus = liší se: fyzický znázorňuje: politický znázorňuje: zkreslení: výhody: Mapy mapa = kartograf = měřítko mapy: Dělení map podle měřítka Mapa Měřítko Znázorňuje Velké měřítko Střední měřítko Malé měřítko Zkreslení map: plán = Dělení map podle obsahu název (téma) mapy: obecně zeměpisné (fyzické): politické: tématické: GPS = slouží k: Atlas atlas = jmenný rejstřík = Tvorba map co musí mapa obsahovat 1. název = 2. legendu = 3. měřítko = černý bod s nadm. výškou modrá čára pohoří zelená bílá plocha s tečkami sopka vrstevnice = jezero, moře přístav

15 Otázky a úkoly: Kolik měří rovník? Jaký je poloměr Země? Jaký tvar má Země? Co to je glóbus? Jaké jsou výhody glóbu? Co to je mapa? Co to je měřítko? Co je nevýhodou map? Kdo to je kartograf? Co to je plán? Jaká je výhoda plánu proti mapě? Co najdeš na obecně zeměpisné mapě? Co najdeš na politické mapě? Co to je GPS a k čemu slouží? Co to je atlas? Jak se nazývá abecedně uspořádaný seznam pojmů v atlase? Co musí každá mapa obsahovat? Zmenšený obraz zemského povrchu Znak pro přístav na mapách Nezkreslená mapa zobrazující malou část povrchu Nedílná součást mapy (vysvětlivky) Zmenšený model Země

16 Zemské těleso Vznik Země doba: uspořádání: Vývoj vzniku: první stádium: ochladila se: unikající plyny: deště: Stavba Země vrstvy: Zemská kůra zemská kůra = dva typy: Pevninská složení: tloušťka: Oceánská složení: tloušťka: 33 km 410 km 2900 km Zemský plášť zemský plášť: dvě části: Svrchní plášť složení: 4900 km 6378 km Spodní plášť složení: Zdroj: Zemské jádro dvě části: Vnější jádro složení: Vnitřní jádro složení:

17 Litosféra litosféra = tvoří ji: stavba: Litosférické desky litosférické desky: místa dotyku litosférických desek: příklady litosférických desek: Zdroj: Otázky a úkoly: Kdy se přibližně začala utvářet Země? Z jakých částí se skládá Země? Která část je na povrchu? Jaké dva typy kůry známe? Který je mohutnější? Která část je mezi kůrou a jádrem? Která část je ve středu Země? Co to je litosféra? Co tvoří litosféru? Na co je rozlámána litosféra? Co dělají tyto desky? Co najdeme v místech dotyku litosférických desek?

18 Pohyby Litosféry litosférické desky = kontinent = kontinenty = světadíl = světadíly: prapevnina: rozdělila se na: Laurasie: Gondwana: Zdroj: Projevy pohybů litosférických desek projevy: Zemětřesení zemětřesení = vznik: zlom: ohnisko zemětřesení: epicentrum: šíří se pomocí: seismograf: Richterova stupnice: tsunami: Sopky sopka = vznik: Podsunutí desek důsledek: zemská kůra: Pohyb desek od sebe důsledek: zemská kůra: Zdroj:

19 Řez sopkou: magma = láva = magmatický krb = sopouch = kráter = sopečný kužel = sopeční popel = Zdroj - gejzír = Vypiš z každého světadílu jednu sopku: Evropa Asie Severní Amerika Jižní Amerika Obrácená křížovka: S F U D H Y P T G H E K S E I M P G O N S O J O S D E L S A L A D O P I C U E J A M G A N W P Pro chytré hlavičky: Jsou láva a magma to samé? O S E N S Z U A N A K Í C H N T R U M M I A R O M U G A K G A R E N A R A F A S I E A A Afrika Oceánie

20 Utváření zemského povrchu zemský povrch = přírodní činitelé: Vnitřní činitelé vychází z: vytváří: příklady: Vrásnění vrásnění = vytváří: příklady: sedlo vrásy = sedlo vrásy koryto vrásy Kerná činnost kerná činnost = možnosti posuvu: vytváří: rift = příklady: pokles zdvih Zdroj: Sopečná činnost sopečná činnost: atol = Zemětřesení způsobuje: koryto vrásy =

21 Otázky a úkoly: Jací činitelé utváří povrch Země? Odkud pochází vnitřní činitelé? Vyjmenuj vnitřní činitele: Jaký tvar mají vrásová pohoří? Jak vznikají kerná pohoří? Co to je atol? Jak se nazývá sedlo vrásy? Jak se nazývá koryto vrásy? Co to je rift? Vymodeluj si z papíru vrásové pohoří. Najdi v atlase příklady známých zlomů, napiš si k nim oblast kudy prochází: San Andreas Východoafrický rift

22 Dotváření zemského povrchu Vnější činitelé nepochází z nitra Země význam: činitelé: Zvětrávání = Působení vody Působení dešťové vody kyselý déšť = Schéma vzniku krápníků kras = stalaktit stalagnát příklad krasu: stalagmit stalagmit = stalaktit = stalagnát = Působení tekoucí vody má velkou sílu tekoucí voda = kaňon = Působení zmrzlé vody, ledu ledovce = působení = Působení větru působení = vítr vysušuje: kombinace větru a vody: Působení teploty fyzika: voda a led: Působení rostlin kořeny: Působení člověka dělá velké zásahy do krajiny příklady: Zdroj:

23 Otázky a úkoly: Vyjmenuj vnější činitele: Co konají vnější činitelé? Jak se nazývá proces narušování a pozvolného rozpadu hornin? Jaká je největší krasová oblast v ČR? Co to je kras? Jak se nazývá hluboké údolí vymleté řekou? Dokáže voda prorazit skálu? Jak působí ledovec na krajinu? Jak se nazývá úkaz, kdy je voda hnána větrem na pobřeží? Co se stane, nateče-li voda do pukliny a zmrzne? Z jakého důvodu? Kdo dokáže udělat svými zásahy do přírody největší škodu? Uveď příklady zásahů člověka do přírody?

24 Tvary zemského povrchu dvě základní členění: Vertikální členitost (výšková) Dělení podle nadmořské výšky kritérium: Nížina = Vysočina = Dělení podle rozdílu nadmořských výšek kritérium: relativní výšková členitost: typ krajiny relativní výšková členitost Rovina Pahorkatina Vrchovina Hornatina Velehornatina Doplň pojmy do rámečků vrchovina pahorkatina rovina Horizontální členitost zejména členitost pobřeží Doplň pojmy do rámečků popis krajiny

25 záliv = ostrov = souostroví = poloostrov = Dno oceánu části dna oceánu: Doplň pojmy do rámečků středooceánský hřbet hlubokooceánský hlubokooceánský příkop příkop pevninský šelf = význam šelfu = středooceánský hřbet = hlubokooceánský příkop = Otázky a úkoly: Na jaké dva typy dělíme krajinu podle absolutní nadmořské výšky? Na jaké typy dělíme krajinu podle relativní nadmořské výšky? Znamenají pojmy rovina a nížina totéž? Co to je absolutní nadmořská výška? Co to je relativní nadmořská výška? Vysvětli rozdíl mezi ostrovem a souostrovím? Co to je šelf? Jaký je význam šelfu? Najdi nejvyšší vrcholy světadílů a napiš jejich nadmořskou výšku: Světadíl Vrchol Evropa Asie Afrika Severní Amerika Jižní Amerika Austrálie a Oceánie Antarktida Jaké je nejhlubší místo v oceánu? nadmořská výška v m n.m.

26 Atmosféra atmosféra = vzduch = složení vzduchu: 78% 21% 1% oxid uhličitý ozon vodní pára Ochranné funkce atmosféry Vrstvy atmosféry závisí: Schéma vrstev atmosféry: Vyšší vrstvy atmosféry nad 50 km Stratosféra do 50 km Ozonosféra cca 25 km Troposféra do 11 km Polární záře polární záře = kde se odehrává: kde se vyskytuje: Globální problém úbytku ozonu problém: kde: proč: důsledek:

27 Vývoj ozonové díry nad Antarktidou Zdroj: Křížovka: Nejvíce ohrožený světadíl ozonovou dírou Vrstva atmosféry, kde se nachází ozonosféra Oblak Jak se nazývá O3 Nejnižší vrstva atmosféry Plyn, který ničí ozon Teplý vítr i vysoušeč vlasů Jaká záře se vyskytuje na severu Nemoc, kterou podporuje ozonová díra

28 Počasí a podnebí Počasí počasí = charakteristiky počasí: meteorologie = Teplota vzduchu velmi proměnlivá jednotky: přístroj k měření: nejvyšší teplota: nejnižší teplota: průměrná denní teplota: Oblačnost vzniká nahromaděním vodní páry rozdělení oblačnosti podle tvaru: kupovitá oblačnost: slohovitá oblačnost: rozdělení oblačnosti podle pokrytí oblohy: mlha = inverze = Atmosférické srážky srážky = jednotky: přístroj: déšť = mrholení = kroupy = sněžení = Atmosférický tlak atmosférický tlak = jednotky: přístroj: změna tlaku: oblast vysokého tlaku = oblast nízkého tlaku = Vítr vítr = měříme u něj: jednotky rychlosti: směr větru: pasát = monzun = letní monzun: ničivé větry nad oceánem: ničivé větry nad pevninou:

29 Podnebí (Klima) podnebí = klimatologie = Podnebné pásy: pás rozmístění charakteristika tropický pás subtropický pás mírný pás subpolární pás polární pás Zakresli pásy do mapy: Zdroj: Vliv oceánu na podnebí vliv na teplotu: vliv na množství srážek: Globální problém oteplování Země problém: kde: proč: důsledek: Otázky a úkoly: Jaké jsou charakteristiky počasí? Jaké jsou dva typy oblačnosti? Co to je inverze? Jaká je jednotka tlaku a čím se tlak měří? Jaká je jednotka teploty a čím se teplota měří? Co znamenají značky N a V? Co to je pasát? Co to je monzun? Co to je počasí? Co to je podnebí?

30 Hydrosféra hydrosféra = význam vody = hydrologie = povrch Země: 71% 29% Rozdělení vody: Voda v oceánech kolik: chuť: světový oceán: vnitřní moře = okrajové moře = průliv = průplav = využití oceánů: Mapa světového oceánu Zdroj: Oceán Tichý Atlantský Indický Jižní Severní ledový plocha v % poloha zajímavosti

31 Voda na pevnině kolik: chuť: dělí se: A) Povrchová a) vodní toky řeky potoky b) vodní nádrže i. přírodní jezera bažiny ii. umělé přehrady význam rybníky B) Podpovrchová půdní voda podzemní voda C) Voda v ledovcích pevninské ledovce horské ledovce moréna = fjord = kar = Globální problém úbytku pitné vody problém: kde: proč: důsledek: Otázky a úkoly: Co to je hydrosféra? Čím je voda významná? Které vody je víc, slané nebo sladké? Jakým způsobem se získává pitná voda z moří? Kdo vytvořil průliv a kdo průplav? Jaká je nejdelší řeka světa? Jaká je nejdelší řeka Afriky? Jaká je nejdelší řeka Severní Ameriky? Jaká je nejdelší řeka Evropy? Jaké je největší jezero světa? Jaké je nejhlubší jezero světa? Jaká je naše největší přehrada? Jaký je náš největší rybník? Jaké druhy ledovců rozeznáváme? Jak se nazývá úzký hluboký záliv vytvořený ledovcem zaplavený mořem? Jak se nazývá lože ledovce? Jaký je největší oceán? Jaký je nejteplejší oceán? Jaký je nejnovější oceán? V jakém oceánu se nachází severní pól? V jakých oblastech je největší problém s pitnou vodou?

32 Pohyb vody na Zemi Skupenství vody plynné = kapalné = pevné = Koloběh vody v přírodě Zdroj: podpovrchová voda = Pohyb vody v oceánech Zdroj:

33 Vlnění vznik: příboj = Slapové jevy vznik: slapové jevy: Oceánské proudy proud = druhy: význam: Pohyb vody po pevnině průtok = ústí = delta = říční síť = povodí = úmoří = bezodtoková oblast = rozvodí = nebezpečí způsobená vodou: Otázky a úkoly: V jakých formách najdeme vodu v přírodě? Popiš podle obrázku koloběh vody na Zemi. Jaké jsou důsledky pohyby vody v oceánu? Díky čemu vznikají vlny? Jaké jsou slapové jevy? Co to je oceánský proud? Jaké máme oceánské proudy? Napiš o jaký proud se jedná: Golfský Kurošijo Co to je úmoří? Co to je delta? Co to je bezodtoková oblast? Kanárský

34 Pedosféra pedosféra = dvě složky: Neživá složka (anorganická) tvoří ji: humus = význam humusu: Živá složka (organická) tvoří ji: význam: Půdní eroze půdní eroze = způsobuje ji: Význam půdy význam půdy: kontaminace = Půdní druhy děli se podle zrnitosti půdy písčité půdy: hlinité půdy: jílovité půdy: Půdní typy dělí se podle půdních horizontů půdní horizont = černozemě: hnědozemě: podzoly: Otázky a úkoly: Co to je pedosféra? Z jakých složek se skládá půda? Co to je humus? Čím je humus významný? Vyjmenuj některé živočichy žijící v půdě: Co to je eroze? Čím je eroze nejvíce způsobena? Vyjmenuj základní půdní druhy: Vyjmenuj základní půdní typ: Jaký typ půdy je nejúrodnější?

35 Biosféra biosféra = tvoří ji: ekosystém = ekologie = Podmínky pro život Na každém kontinentě je vývoj organismů: Přírodní krajiny (vegetační pásy) typ krajiny kde se nachází tropické deštné lesy savany (llanos) poušť, polopoušť subtropická krajina stepi (prérie, pampy) lesy mírného pásu tundra polární pustiny oáza = permafrost = tajga = výskyt tajgy: význam tajgy: Říše flóra = fauna = největší tvor světa: popis krajiny zvířátka, rostliny

36 Život v oceánech liší se: Výškové stupně typy krajin závisí i na nadmořské výšce Zdroj: Pustina bez vody a života Největší tvor na Zemi Stepi v Severní Americe Ploutvonožec s kly Travnatá krajina s občasnými stromy Rostlinná říše Krajina mechů, lišejníků a bylin Místo na poušti, kde je voda Travnaté porosty, velmi úrodné Krajina jehličnatých lesů

37 Socioekonomická sféra zabývá se: zkoumá: Obyvatelstvo Počet obyvatel státy s nejvíce obyvateli: Hustota zalidnění hustota zalidnění = nejhustěji osídlený velký stát: Rasy rasy = bílá = černá = žlutá = australští černoši = Náboženství Křesťanství katolíci protestanti pravoslaví Islám dělím se: Judaismus Buddhismus Hinduismus Národ národ = Jazyk jazyk = jazykové skupiny v Evropě germánská: románské: slovanské: ugrofinské:

38 Způsoby vlády republika: monarchie: komunistické: totalita = Sídla rozeznáváme: venkovská: městská: Velká města světa doplň tabulku města stát města stát města stát Tokio Beijing Rio de Janeiro Mexiko City Káhira Řím Moskva Paříž Montreal New York Sydney Buenos Aires Hospodářství (ekonomika) sektory: primér = sekundér = terciér = Zemědělství funkce: závisí na: Tabulka plodin druhy rostlin obilniny olejniny okopaniny pochutiny technické plodiny chov zvířat: rybolov: těžba dřeva: Zdroje surovin zdroje: Obnovitelné význam plodiny

39 Neobnovitelné nedají se obnovit nerostné suroviny Paliva: Kovy: Nekovy: Průmysl funkce: A) těžký a) těžební b) zpracovatelský B) lehký a) spotřební Služby funkce: příklady: Doprava dělí se: podle toho po čem se pohybuje pozemní vodní vzdušná speciální Otázka a úkoly: Napiš tři nejlidnatější státy světa: Co je to hustota obyvatelstva? Jaké máme tři nejpočetnější rasy? Jaká je základní kniha křesťanství? Jaká je základní kniha islámu? Kam patří tyto jazyky: angličtina francouzština španělština polština Jaké jsou dva nejrozšířenější způsoby vlády? Na jaké tři sektory se dělí hospodářství? Na jakých přírodních podmínkách závisí zemědělství? Které plodiny jsou pro obživu nejdůležitější? Jaká nerostná surovina je nejdůležitější na světě? Kde se těží? finština němčina

40 Austrálie a Oceánie Souostroví Ostrovy Pohoří Hory Šalamounovy ostrovy Nová Kaledonie Velké předělové Vanuatu Tasmánie Australské Alpy Mt. Kosciusko Fidži Nová Guinea Jižní Alpy Mt. Cook Nový Zéland Severní os. Pouště Řeky Jezera Velká písečná Murray j. Eyre Velká Vikoriina Darling Puncak Jaya Jižní ostrov města: Canberra, Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Perth, Auckland, Wellington, Port Moresby Zdroj:

41 Austrálie rozloha: počet obyvatel: nejvyšší představitel: jazyk: náboženství: hl. město: města: pamětihodnosti: nerostné suroviny: zemědělství: ekonomika: fauna a flóra: zajímavosti: Polynésie Nový Zéland jazyk: nejvyšší představitel: zajímavosti: Fidži, Tahiti, Havaj, Velikonoční ostrovy Melanésie Papua Nová Guinea zajímavosti: Šalamounovy ostrovy, Nová Kaledonie Mikronésie malinké ostrůvky Otázky a úkoly: Jaká je úřední řeč v Austrálii a na Novém Zélandu? Jaký je druhý největší ostrov světa? Co tvoří většinu povrchu Austrálie? Jaká je nejvýznamnější řeka Austrálie? Jaký je oblíbený sport na Novém Zélandu a Austrálii? Kolikátá je Austrálie podle rozlohy? Napiš nějaké endemická zvířata z Austrálie: Jaké zvíře se chová v Austrálii a na Novém Zélandu ve velkém? Které oblasti Austrálie jsou hustě osídlené? Jak je na tom Austrálie z hlediska ekonomiky? Jak byla Austrálie využívána ze začátku Brity? Jaká známá památka se nachází v Sydney? Jaká známá památka se nachází na Velikonočních ostrovech? Na jaké části se dělí Oceánie?

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Vesmír a jeho vývoj práce s učebnicí, Žák má pochopit postupné poznávání Vesmíru vznik vesmíru, kosmické objekty, gravitační síla. ČJ psaní velkých písmen. Př,Fy život ve vesmíru, M vzdálenosti Hvězdy

Více

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS Výstupní test ze zeměpisu Anotace: Výstupní test je vhodný pro závěrečné zhodnocení celoroční práce v zeměpise. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci píší formou

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

Litosféra v pohybu. Kontinenty rozložení se mění, podívej se do učebnice str. 11 a vypiš, jak vznikly jednotlivé kontinenty.

Litosféra v pohybu. Kontinenty rozložení se mění, podívej se do učebnice str. 11 a vypiš, jak vznikly jednotlivé kontinenty. Litosféra v pohybu Vznik a vývoj kontinentů Kontinent = pevnina vyčnívající nad hladinu oceánů Světadíl = odlišný historický společenský a kulturní vývoj Kontinent Světadíl Eurasie Evropa + Asie Amerika

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu zeměpis se doplňují: 2. stupeň Ročník: šestý. Dílčí výstupy. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu zeměpis se doplňují: 2. stupeň Ročník: šestý. Dílčí výstupy. Tematické okruhy průřezového tématu - objasní postavení Slunce ve vesmíru a popíše planetární systém a tělesa sluneční soustavy - charakterizuje polohu, povrch, pohyby Měsíce, jednotlivé fáze Měsíce - aplikuje poznatky o vesmíru a o sluneční

Více

Vysvětlí strukturu vesmíru. Vyjmenuje, která tělesa tvoří sluneční soustavu a porovná planety sluneční soustavy.

Vysvětlí strukturu vesmíru. Vyjmenuje, která tělesa tvoří sluneční soustavu a porovná planety sluneční soustavy. Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Zeměpis (Z) Školní výstupy Učivo (pojmy) 6 Z F Vysvětlí strukturu vesmíru. vesmír 6 Z F Vyjmenuje, která tělesa tvoří sluneční soustavu

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy

Více

Maturitní otázky do zeměpisu

Maturitní otázky do zeměpisu Maturitní otázky do zeměpisu 1. Geografie jako věda Předmět a objekt geografie a jeho vývoj v průběhu staletí. Postavení geografie v systému věd. Význam geografie pro život současného člověka. Uplatnění

Více

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu Zeměpis (Člověk a příroda) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1+1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Průřezová témata Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Název: Oceánie. Stručná anotace: Výukový materiál je zaměřen na orientaci na mapě v kontinentu Austrálie, Oceánie.

Název: Oceánie. Stručná anotace: Výukový materiál je zaměřen na orientaci na mapě v kontinentu Austrálie, Oceánie. Název: Oceánie Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia) Tematický

Více

ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN. Zeměpis. 6.ročník

ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN. Zeměpis. 6.ročník Zeměpis LEDEN ZEMĚ JAKO VESMÍRNÉ TĚLESO Tvar zeměkoule,země ve vesmíru Pohyby Země Roční období Měsíc-přirozená družice Země Sluneční soustava Slunce, planety GLÓBUS A MAPA Glóbus, mapa, plán Měřítko a

Více

Vzdělávací oblast:člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a příroda - objasní postavení Slunce ve vesmíru a popíše planetární systém a tělesa sluneční soustavy - charakterizuje polohu, povrch, pohyby Měsíce, jednotlivé fáze Měsíce - aplikuje

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 6. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 6. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí a popíše tvar Země s pomocí globusu Aplikuje měřítko mapy

Více

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu Zeměpis (Člověk a příroda) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1+1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Průřezová témata Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických

Více

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje.

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. 1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. I. 2. Doplň: HOUBY Nepatří mezi ani tvoří samostatnou skupinu živých. Živiny čerpají z. Houby

Více

Zeměpis - Prima. Země k demonstraci rozmístění oceánů, kontinentů a základních tvarů zemského povrchu

Zeměpis - Prima. Země k demonstraci rozmístění oceánů, kontinentů a základních tvarů zemského povrchu - Prima Zeměpis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence pracovní Kompetence k učení postavení

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis prima 1/6

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis prima 1/6 ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis prima 1/6 žák charakterizuje na elementární úrovni vesmír a sluneční soustavu objasní postavení Slunce a planet sluneční soustavy ve vesmíru srovnává podstatné vlastnosti

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: PRIMA Tématická oblast Planeta Země Glóbus a mapa Pohyby Země, oběh Země kolem Slunce, roční období, trvání dne a noci Glóbus

Více

Výstupy Učivo Téma. Čas. Základní škola a mateřská škola Hať. Školní vzdělávací program. Průřezová témata, kontexty a přesahy,další poznámky

Výstupy Učivo Téma. Čas. Základní škola a mateřská škola Hať. Školní vzdělávací program. Průřezová témata, kontexty a přesahy,další poznámky používá s porozuměním základní pojmy: zdroje zeměp.dat, grafické vyjádření v mapě i mimo ni, mapování vyhledává informace z různých zdrojů dat: encyklopedie, slovníky, tabulky, grafy, fotografie, obrázky

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Týdenní dotace: 2h/týden Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Zeměpis 1 (Vstupte na planetu Zemi) - Novák, S. a kol., Nová škola, Praha 2014. Zeměpis 2 (Přírodní obraz Země) - Novák, S. a kol.,

Více

TEMATICKÝ PLÁN OBDOBÍ: září říjen. listopad prosinec. - časová pásma

TEMATICKÝ PLÁN OBDOBÍ: září říjen. listopad prosinec. - časová pásma Týdenní dotace: 2h/týden Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2017/2018 Zeměpis 1 (Vstupte na planetu Zemi) - Novák, S. a kol., Nová škola, Praha 2014. Zeměpis 2 (Přírodní obraz Země) - Novák, S. a kol.,

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Seznam šablon - Zeměpis

Seznam šablon - Zeměpis Seznam šablon - Zeměpis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - zeměpis Tematický celek: Regiony světa Ročník: 7 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové

Více

Jednotlivé tektonické desky, které tvoří litosférický obal Země

Jednotlivé tektonické desky, které tvoří litosférický obal Země VY_12_INOVACE_122 Krajinná sféra Země { opakování Pro žáky 7. ročníku Člověk a příroda Zeměpis Přírodní obraz Země Červen 2012 Mgr. Regina Kokešová Určeno k opakování a doplnění učiva 6. ročníku Rozvíjí

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vyhledá americký kontinent a určí jeho geografickou polohu

Více

Maturitní témata. Školní rok: 2016/2017. Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová

Maturitní témata. Školní rok: 2016/2017. Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová Maturitní témata Školní rok: 2016/2017 Ředitel školy: PhDr. Karel Goš Předmětová komise: Zeměpis Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová Předmět: Zeměpis VIII. A 8 Mgr. Václav Krejčíř IV. A Mgr.

Více

Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru. Ověřuje teoretické znalosti žáků. Časově odpovídá jedné vyučovací hodině.

Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru. Ověřuje teoretické znalosti žáků. Časově odpovídá jedné vyučovací hodině. Vzdělávací oblast : Předmět : Téma : Člověk a jeho svět Přírodověda Vesmír Ročník: 5. Popis: Očekávaný výstup: Druh učebního materiálu: Autor: Poznámky: Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Pracovní listy ze zeměpisu Holubec 6. ročník Tvar a rozměry Země (TVARZ.bmp) o Tvar a rozměry Země o Světové strany Pohyby Země (POHYBY.bmp) o Kolem osy o Kolem Slunce o Kolem jádra Galaxie o Roční období

Více

VY_52_INOVACE_71. Hydrosféra. Určeno pro žáky 6. ročníku Člověk a příroda Zeměpis Přírodní obraz Země - Hydrosféra

VY_52_INOVACE_71. Hydrosféra. Určeno pro žáky 6. ročníku Člověk a příroda Zeměpis Přírodní obraz Země - Hydrosféra VY_52_INOVACE_71 Hydrosféra Určeno pro žáky 6. ročníku Člověk a příroda Zeměpis Přírodní obraz Země - Hydrosféra Leden 2011 Mgr. Regina Kokešová Určeno pro prezentaci učiva Hydrosféra Základní informace

Více

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS Afrika nejteplejší kontinent Anotace: Prezentace seznamuje žáky s Africkým kontinentem, jeho polohou a rozlohou, členitostí, podnebím a vodstvem. Autor: Ing. Ivana Přikrylová

Více

SPN Prodos Fraus Nová Škola ČGS. Země - Čj

SPN Prodos Fraus Nová Škola ČGS. Země - Čj PŘÍLOHY Příloha č. 1: Seznam témat směřujících do ostatních předmětů vyučovaných na ZŠ geomorfologie meteorologie a klimatologie hydrologie a hydrografie SPN Prodos Fraus Nová Škola ČGS Zemětřesení Úryvek

Více

Spojte správně: planety. Oblačnost, srážky, vítr, tlak vzduchu. vlhkost vzduchu, teplota vzduchu Dusík, kyslík, CO2, vodní páry, ozon, vzácné plyny,

Spojte správně: planety. Oblačnost, srážky, vítr, tlak vzduchu. vlhkost vzduchu, teplota vzduchu Dusík, kyslík, CO2, vodní páry, ozon, vzácné plyny, Spojte správně: Složení atmosféry Význam atmosféry Meteorologie Počasí Synoptická mapa Meteorologické prvky Zabraňuje přehřátí a zmrznutí planety Okamžitý stav atmosféry Oblačnost, srážky, vítr, tlak vzduchu.

Více

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země Třída: Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země 1) Zemské těleso je tvořeno vyber správnou variantu: a) kůrou, zrnem a jádrem b) kůrou, slupkou a pláštěm c) kůrou, pláštěm a jádrem

Více

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů Zeměpis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA AUSTRÁLIE A OCEÁNIE POVRCH, VODSTVO Mgr. Iva Svobodová Austrálie geografické vymezení pevnina na jižní polokouli obklopena vodami Indického a Tichého oceánu

Více

ročník 7. č. 15 název

ročník 7. č. 15 název č. 15 název Krajinná sféra Země anotace V pracovních listech si žáci upevňují znalosti o světadílech a oceánech, charakterizují podnebné pásy a rozlišují půdní obal a biosféru. Testovou i zábavnou formou

Více

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie A krajské kolo Název a adresa školy: Kraj: Jméno a příjmení: Třída: Práce bez atlasu autorské řešení 40 minut 1) S využitím všech pojmů spojte správně dvojice: 1. azimut

Více

SAMOSTUDIUM, KONTROLA OTÁZEK

SAMOSTUDIUM, KONTROLA OTÁZEK Materiál pro domácí VY_03_Z6E_22 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Zeměpis 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Zeměpis (geografie) - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Zeměpis (geografie) - ročník: PRIMA 5.3.1. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Zeměpis (geografie) - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Země jako vesmírné těleso Postavení Země

Více

1. Hydrosférou rozumíme (vyberte nejsprávnější tvrzení):

1. Hydrosférou rozumíme (vyberte nejsprávnější tvrzení): VODSTVO Voda je nejdůležitější složkou přírodního prostředí. Voda má v krajinné sféře funkci látky umožňující nejen pohyb hmoty, ale i její nepřetržitě probíhající výměnu. Je i velmi významným přírodním

Více

Fyzická geografie a regionální geografie Afriky, Austrálie a polárních oblastí

Fyzická geografie a regionální geografie Afriky, Austrálie a polárních oblastí Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Zeměpis (ZEM) Fyzická geografie a regionální geografie Afriky, Austrálie a polárních oblastí Prima 3 hodiny týdně ACTIV Board Vesmír Nakreslí postavení objektů

Více

Vy_32_Inovace_06 _Austrálie a Oceánie

Vy_32_Inovace_06 _Austrálie a Oceánie Vy_32_Inovace_06 _Austrálie a Oceánie Základní škola Jindřicha Pravečka Výprachtice 390 Reg.č. CZ.1.07/1.4.00/21.1674 Autor: Bc. Petr Grossmann Anotace Digitální materiál je věnován učivu zeměpisu v 7.

Více

Pedosféra. půdní obal Země zahrnující všechny půdy na souši úzce je spojená s litosférou, protože z ní vzniká působením zvětrávání

Pedosféra. půdní obal Země zahrnující všechny půdy na souši úzce je spojená s litosférou, protože z ní vzniká působením zvětrávání PEDOSFÉRA Pedosféra půdní obal Země zahrnující všechny půdy na souši úzce je spojená s litosférou, protože z ní vzniká působením zvětrávání jejím studiem jako součástí fyzickogeografické a krajinné sféry

Více

VY_32_INOVACE_ZIK_III-2_3. Šablona č. III, sada č. 2. Tematický okruh. Přírodní podmínky Afriky. Ročník 7.

VY_32_INOVACE_ZIK_III-2_3. Šablona č. III, sada č. 2. Tematický okruh. Přírodní podmínky Afriky. Ročník 7. Šablona č. III, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a příroda Zeměpis Afrika Přírodní podmínky Afriky Ročník 7. Anotace Pracovní list je zaměřen na přírodní podmínky

Více

Vznik a vývoj litosféry

Vznik a vývoj litosféry Vznik a vývoj litosféry O čem bude řeč Stavba zemského tělesa a zemské kůry. Desková tektonika a pohyb litosférických desek. Horotvorná činnost. Sopky a sopečná činnost. Vznik a vývoj reliéfu krajiny.

Více

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01 M A T U R I T N Í T É M A T A Květen 2013 GIO SEMILY ZE ZEMĚPISU 1. Základní poznatky o Zemi Země jako součást vesmíru,planeta Země,rotační a oběžný pohyb,hlavní důsledky oběhu a rotace Země,slapové jevy,zeměpisné

Více

EU peníze školám VY_52_INOVACE_PV3B_36

EU peníze školám VY_52_INOVACE_PV3B_36 VY_52_INOVACE_PV3B_36 Předmět: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa Ročník: 7. Školní rok: 2012/2013 Anotace: Pracovní list slouží k procvičování a prověření učiva o Asii, Austrálii, Oceánii, polárních

Více

Zeměpis - 6. ročník Vzdělávací obsah

Zeměpis - 6. ročník Vzdělávací obsah Zeměpis - 6. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Země - vesmírné těleso Planeta Země jako součást Sluneční soustavy Tvar a pohyby Země Vysvětlí pojmy hvězda

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

VY_07_Vla5E_46. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

VY_07_Vla5E_46. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Autor: Téma učivo: Učební pomůcky: Zápis z vyučovací hodiny: Oceány a souše. Http://young.livepla.net

Více

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie A krajské kolo Název a adresa školy: Kraj: Jméno a příjmení: Třída: Práce s atlasem 35 minut Datum:... 1) Na fyzické mapě Afriky najdi 40 j.š. a od západu k východu popiš

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6.

Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční

Více

Mgr. Zdena Seidlová ZEMĚPIS SVĚTADÍLŮ - Austrálie (Obecná charakteristika 1) Učební pomůcky: Viz zeměpisná křížovka ZÁPIS

Mgr. Zdena Seidlová ZEMĚPIS SVĚTADÍLŮ - Austrálie (Obecná charakteristika 1) Učební pomůcky: Viz zeměpisná křížovka ZÁPIS Materiál pro domácí VY_03_Z6E_65 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

EU V/2 1/Z27. Světový oceán

EU V/2 1/Z27. Světový oceán EU V/2 1/Z27 Světový oceán Výukový materiál (prezentace PPTX) lze využít v hodinách zeměpisu v 7. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Světový oceán. Prezentace slouží jako výklad i motivace v podobě fotografií

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Rozmístění obyvatelstva na Zemi

Rozmístění obyvatelstva na Zemi Rozmístění obyvatelstva na Zemi Velká nerovnoměrnost v rozmístění obyvatel: 4/5 lidí žijí na severní polokouli polovina obyvatel žije na 5 % rozlohy souše Přes 50 % obyvatel je soustředěno v pásu do 200

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů ZEMĚPIS Gymnázium PORG Libeň Zeměpis je na PORGu Libeň vyučován jako samostatný předmět od sekundy do sexty. Zájemci mohou dosažené zeměpisné znalosti prohlubovat ve volitelných seminářích společenskovědního

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Planety Terestrické planety Velké planety Planety sluneční soustavy a jejich rozdělení do skupin Podle fyzikálních vlastností se planety sluneční soustavy

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Ročník: Člověk a příroda Zeměpis Komp e t e n c e. Očekávané výstupy

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Ročník: Člověk a příroda Zeměpis Komp e t e n c e. Očekávané výstupy VZDĚLÁVACÍ BLAT: Vzdělávací obor: tupeň: Ročník: Člověk a příroda Zeměpis 2. 6. čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky řírodní obraz 6,9 zhodnotí postavení Země ve vesmíru

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Austrálie a Oceánie. Vypracoval:Jakub Maláč

Austrálie a Oceánie. Vypracoval:Jakub Maláč Austrálie a Oceánie Vypracoval:Jakub Maláč Austrálie Oficiální název : Australské společenství Hlavní město: Canberra Rozloha: 7.686.850 km2 Počet obyvatel: 20.000.150 Oficiální jazyk: Angličtina Státní

Více

HYDROSFÉRA. Opakování

HYDROSFÉRA. Opakování HYDROSFÉRA Opakování Co je HYDROSFÉRA? = VODNÍ obal Země Modrá planeta Proč bývá planeta Země takto označována? O čem to vypovídá? Funkce vody Vyjmenujte co nejvíce způsobů, jak člověk využíval vodu v

Více

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný Povinný

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný Povinný 1 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 1 7 Povinný Povinný Povinný Povinný Název předmětu Oblast

Více

ročník 9. č. 21 název

ročník 9. č. 21 název č. 21 název Země - vznik anotace V pracovních listech se žáci seznámí se vznikem Země. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu je i správné řešení. očekávaný

Více

OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS Hydrosféra Vodstvo na pevninách 3 Učební pomůcky: Viz zeměpisný test OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ

OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS Hydrosféra Vodstvo na pevninách 3 Učební pomůcky: Viz zeměpisný test OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ Materiál pro domácí VY_03_Z6E_25 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost

Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost www.astroklub.cz Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost http://vysocina.astro.cz Hvězdářská ročenka 2017 Jakub Rozehnal a kolektiv Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy

Více

MATURITNÍ TÉMATA ZEMĚPIS

MATURITNÍ TÉMATA ZEMĚPIS MATURITNÍ TÉMATA ZEMĚPIS 1. ZEMĚ JAKO VESMÍRNÉ TĚLESO Tvar a velikost Země. Země ve vesmíru. Pohyby Země a jejich důsledky. 2. ZNÁZORNĚNÍ ZEMĚ NA MAPÁCH Mapa, glóbus, kartografická zobrazení, měřítko mapy,

Více

Povrch, vodstvo a podnebí Ameriky - pracovní list do zeměpisu

Povrch, vodstvo a podnebí Ameriky - pracovní list do zeměpisu Povrch, vodstvo a podnebí Ameriky - pracovní list do zeměpisu MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_02

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání

Více

Vnitřní geologické děje

Vnitřní geologické děje Vznik a vývoj Země 1. Jak se nazývá naše galaxie a kdy pravděpodobně vznikla? 2. Jak a kdy vznikla naše Země? 3. Jak se následně vyvíjela Země? 4. Vyjmenuj planety v pořadí od slunce. 5. Popiš základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Zeměpis 3. období 6. ročník Zeměpis pro 6. a 7. ročník ZŠ: Planeta Země a její krajiny (SPN 1997) Obecný zeměpis sešitové atlasy pro ZŠ (Kartografie Praha

Více

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci Předmět: ZEMĚPIS Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika předmětu Vzdělávání v oboru zeměpis směřuje k: - porozumění jevů probíhajících v přírodě a pochopení jejich zákonitostí - pochopení

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Země a Měsíc postavení těles ve vesmíru, Sluneční soustava, tvar a velikost Země, pohyby Měsíce, slapové jevy Česká republika cestujeme po Česku doprava, služby, charakteristika předpokladů vybraných rekreačních

Více

EU V/2 1/Z19. Evropa poloha a povrch

EU V/2 1/Z19. Evropa poloha a povrch EU V/2 1/Z19 Evropa poloha a povrch Výukový materiál (prezentaci PPTX) lze využít v hodinách zeměpisu v 7. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Regionální zeměpis světadílů Evropa poloha a povrch. Prezentace slouží

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZŠ a MŠ Slapy, Slapy 34, 391 76 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací materiál: Powerpointová prezentace ppt. Jméno autora: Mgr. Soňa Růžičková Datum vytvoření: 9. červenec 2013

Více

Fyzická geografie a socioekonomická geografie První ročník a kvinta

Fyzická geografie a socioekonomická geografie První ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Zeměpis (ZEM) Fyzická geografie a socioekonomická geografie První ročník a kvinta 2 hodiny týdně ACTIV Board Vesmír Podle fotografií rozezná vesmírné objekty

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Vv4/07 Autor materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Mgr. Petra Hakenová Výtvarná výchova Výtvarná

Více

Sluneční soustava je součástí galaxie známé také pod názvem Mléčná dráha. Planety ve sluneční soustavě obíhají po eliptických drahách kolem Slunce.

Sluneční soustava je součástí galaxie známé také pod názvem Mléčná dráha. Planety ve sluneční soustavě obíhají po eliptických drahách kolem Slunce. Sluneční soustava je součástí galaxie známé také pod názvem Mléčná dráha. Planety ve sluneční soustavě obíhají po eliptických drahách kolem Slunce. Zhruba 99,866 % celkové hmotnosti sluneční soustavy tvoří

Více

Fyzická geografie a regionální geografie Afriky, Austrálie a polárních oblastí

Fyzická geografie a regionální geografie Afriky, Austrálie a polárních oblastí Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Zeměpis (ZEM) Fyzická geografie a regionální geografie Afriky, Austrálie a polárních oblastí Prima 2 hodiny týdně ACTIV Board Vesmír Nakreslí postavení objektů

Více

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6.

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Ročník: 6. - zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy - prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí důsledky pohybů

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 011 Kategorie A okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu 1. Na obrázcích je zachycen stejný kostel kdesi v České republice vždy v

Více

HYDROSFÉRA = VODSTVO. Lenka Pošepná

HYDROSFÉRA = VODSTVO. Lenka Pošepná HYDROSFÉRA = VODSTVO Lenka Pošepná Dělení vodstva 97,2% Ledovce 2,15% Povrchová a podpovrchová voda 0,635% Voda v atmosféře 0,001% Hydrologický cyklus OBĚH Pevnina výpar srážky pevnina OBĚH Oceán výpar

Více

OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY

OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY 1. Kdy vznikla Sluneční soustava? 2. Z čeho vznikla a jakým způsobem? 3. Která kosmická tělesa tvoří Sluneční soustavu? 4. Co to je galaxie? 5. Co to je vesmír? 6. Jaký je rozdíl

Více

DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země

DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země Jméno autora výukového materiálu: Mgr. Lenka Bělohlávková Škola: ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory Datum (období) vytvoření: únor 2014 Ročník,

Více

SVĚTOVÉ STRANY hlavní světové strany: vedlejší světové strany:

SVĚTOVÉ STRANY hlavní světové strany: vedlejší světové strany: PRÁCE S MAPOU Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základy orientace na mapě a glóbusu, práce s mapou, kompasem. SVĚTOVÉ STRANY hlavní světové strany: sever

Více

Pojmy vnější a vnitřní planety

Pojmy vnější a vnitřní planety KAMENNÉ PLANETY Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Ing. Mgr. Hana Šťastná Číslo a název klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Interní číslo: VY_32_INOVACE_FY.HS.9.18

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata, Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Žák: - charakterizuje postavení Země ve Sluneční soustavě a význam vytvoření základních podmínek pro život (teplo, světlo) Země ve vesmíru F Sluneční soustava - popíše

Více

SAMOSTATNÁ PRÁCE. 3) Vysvětli vznik Himalájí?

SAMOSTATNÁ PRÁCE. 3) Vysvětli vznik Himalájí? SAMOSTATNÁ PRÁCE 1) Z uvedených místopisných pojmů sestav hranici mezi Evropou a Asií a to tak, že začneš od nejsevernějšího místa. Marmarské moře, východní úpatí pohoří Ural, Egejské moře, průliv Bospor,

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky poznej, o jakou

Více

DUM č. 8 v sadě. 20. Ze-2 Evropa

DUM č. 8 v sadě. 20. Ze-2 Evropa projekt GML Brno Docens DUM č. 8 v sadě 20. Ze-2 Evropa Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.6.2014 Ročník: 2AV, 3AV Anotace DUMu: Evropa. Severní Evropa. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro

Více

Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE)

Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) 1. Podle následujících charakteristik doplň, jak se jednotlivé lokality jmenují. A Tento průplav byl prokopán mezi Rudým a Středozemním mořem. Jmenuje se. B Výška

Více

Mgr. Zdena Seidlová OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS - Atmosféra - Vítr Učební pomůcky:

Mgr. Zdena Seidlová OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS - Atmosféra - Vítr Učební pomůcky: OBECNÝ FYZICKÝ VY_03_Z6E_20 ZEMĚPIS - Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Více