VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA"

Transkript

1 VĚSTNÍK KRAJE VYSOČNA Ročník 2005 Rozesláno dne 11. května 2005 Částka 3 OBSAH: 1. Nařízení kraje Vysočina, kterým se mění Nařízení kraje Vysočina č. 1/2004 ze dne , kterým se stanoví Požární poplachový plán kraje Vysočina 2. Nařízení kraje Vysočina, kterým se vydává ntegrovaný program snižování emisí znečišťujících látek nebo jejich stanovených skupin kraje Vysočina 3. Nařízení kraje Vysočina, kterým se vydává Program ke zlepšení kvality ovzduší kraje Vysočina 4. U p o z o r n ě n í na ztrátu kulatého razítka se státním znakem Obec Bohuslavice

2 Částka 3/2005 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Strana 2

3 Strana 3 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Částka 3/2005 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne č. 1/2005 kterým se mění Nařízení kraje Vysočina č. 1/2004 ze dne , kterým se stanoví Požární poplachový plán kraje Vysočina Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a k provedení 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 133/ 1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu 4 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a 19 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech k zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení kraje: Čl. 1 Úvodní ustanovení Tímto nařízením kraje mění Nařízení kraje Vysočina č. 1/2004 ze dne , kterým se stanoví Požární poplachový plán kraje Vysočina (dále jen Nařízení č. 1). Čl. 2 Změna nařízení Nařízení č. 1 se mění takto: a) Příloha č. 1 - rozdělení jednotek PO pro jednotlivé obce nebo objekty do prvního stupně požárního poplachového plánu Nařízení č. 1 se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 - rozdělení jednotek PO pro jednotlivé obce nebo objekty do prvního stupně požárního poplachového plánu, aktualizace 2005, která je přílohou tohoto nařízení kraje. Čl. 3 Závěrečná ustanovení (1) Ostatní ustanovení Nařízení č. 1 tímto nařízením kraje, nedotčená zůstávají v platnosti. (2) Nedílnou součástí tohoto nařízení kraje je Příloha č. 1 - rozdělení jednotek PO pro jednotlivé obce nebo objekty do prvního stupně požárního poplachového plánu, aktualizace (3) Toto nařízení kraje nabývá platnosti dnem vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje a účinnosti patnáctým dnem následujícím po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje. V Jihlavě dne RNDr. Miloš Vystrčil v.r. hejtman kraje Vysočina ng. František Dohnal v.r. náměstek hejtmana kraje Vysočina

4 Částka 3/2005 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Strana 4 Příloha č. 1 - rozdělení jednotek PO pro jednotlivé obce nebo objekty do prvního stupně požárního poplachového plánu Poplachové plány obcí okresu Havlíčkův Brod - první stupeň Katastrální Stupeň Stupeň. Předurčené jednotky PO a požadavek na jejich dobu dojezdu území obce nebezpečí popl. Název JPO Kat. Název JPO Kat. Název JPO Kat. Název JPO Kat. Obec - K.ú. Bačkov B 1 Světlá nad Habry Havl. Brod Bačkov N Bartoušov B 1 Havl. Brod Havl. Brod Šlapanov Bělá B 1 Ledeč nad Bělá -Tasice B 1 Ledeč nad Bezděkov u Chot - Štěpánov Jedlá Ledeč nad Jedlá Zruč V A 1 Chotěboř Libice Ždírec nad Dou Bezděkov u Chot. A 1 Chotěboř Libice Ždírec nad Dou Bezděkov u Chot. - Hařilova Lhotka V A 1 Chotěboř Libice Ždírec nad Dou Bojiště A 1 Ledeč nad Bojiště - Mstislavice B 1 Ledeč nad Bojiště -Rybníčky V A 1 Ledeč nad Bojiště -Veliká B 1 Ledeč nad Bělá V Bezděkov N Ledeč nad Sáz Kožlí Bojiště V Ledeč nad Sáz Kožlí Ledeč nad Sáz Kožlí Ledeč nad Sáz Kožlí Boňkov B 1 Herálec Havl. Brod Humpolec Boňkov N Borek B 1 Chotěboř Uhelná Příbram Borek - Ostružno B 1 Chotěboř Uhelná Příbram Maleč Maleč Břevnice B 1 Havl. Brod Havl. Brod Havl. Brod Břevnice N Čachotín B 1 Chotěboř Horní Krupá Chotěboř Čachotín N Čečkovice B 1 Maleč Chotěboř Libice nad Dou Česká Bělá A 1 Česká Bělá Havl. Brod Chotěboř Česká Bělá -Cibotín B 1 Havlíč. Borová Chotěboř Česká Bělá Číhošť A 1 Číhošť Ledeč nad Sáz Leština u Svět. Číhošť -Hlohov B 1 Číhošť Ledeč nad Sáz Leština u Svět. Číhošť -Hroznětín B 1 Číhošť Ledeč nad Sáz Leština u Svět. Číhošť -Tunochody B 1 Číhošť Ledeč nad Sáz Ledeč nad Číhošť -Zdeslavice B 1 Číhošť Ledeč nad Sáz Ledeč nad Zdeslavice V Dlouhá Ves A 1 Havl. Brod Havl. Borová Přibyslav Dlouhá Ves V Dolní Krupá A 1 Havl. Brod Chotěboř Horní Krupá Dolní Krupá V Dolní Krupá - Chrást B 1 Havl. Brod Česká Bělá Horní Krupá Dolní Město A 1 Světlá nad Dolní Město -Dobrá Voda Lipnická V A 1 Světlá nad Dolní Město Ledeč nad Lipnicen/S V Dolní Město Ledeč nad Sáz Světlá nad

5 Strana 5 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Částka 3/2005 Dolní Město -Loukov V A 1 Světlá nad Dolní Město - Meziklasí Dolní Město - Radkovec B 1 Světlá nad V A 1 Světlá nad Dolní Město -Rejčkov B 1 Ledeč nad Dolní Město -Rohule V A 1 Ledeč nad Dolní Město - Smrčensko V A 1 Ledeč nad Dolní Město Ledeč nad Sáz Dolní Město Ledeč nad Sáz Světlá nad Dolní Město Světlá nad Sáz Havl.Brod Světlá nad Dolní Město Rejčkov N Kožlí Kouty V Dolní Město Světlá nad Sáz Dolní Sokolovec B 1 Chotěboř Libice Chotěboř Dolní Sokolovec - Horní Sokolovec B 1 Chotěboř Libice Chotěboř Druhanov B 1 Světlá nad Golčův B 1 Golčův Golčův - Budka Golčův - Dolík Golčův - Kamenná Lhota Golčův - Kobylí Hlava Golčův - Kopaniny u G. J. Golčův - Nasavrky Golčův - Olšinky Golčův - Římovice Golčův - Sirákovice Golčův - Stupárovice Golčův - Vohánčice Golčův - Vrtěšice V A 1 Golčův V A 1 Golčův V A 1 Golčův V A 1 Golčův V A 1 Golčův B 1 Golčův B 1 Golčův B 1 Golčův B 1 Golčův B 1 Golčův V A 1 Golčův B 1 Golčův Ledeč nad Světlá nad Sáz Čáslav Ledeč nad Čáslav Ledeč nad Čáslav Ledeč nad Čáslav Ledeč nad Havl. Brod Havl. Brod Havl. Brod Havl. Brod Čáslav Světlá nad Sáz Ledeč nad Habry Ledeč nad Sáz Čáslav Čáslav Havl. Brod Světlá nad Ledeč nad Sáz Havl. Brod Čáslav Ledeč nad Ledeč nad Čáslav Ledeč nad Ledeč nad Habry A 1 Habry Golčův Habry - Frýdnava B 1 Habry Golčův Habry - Kysíbl V A 1 Habry Golčův Habry - Lubno B 1 Habry Světlá nad Habry - Zboží B 1 Habry Světlá nad Havl. Borová A 1 Havlíčkova Borová Havl. Borová - Peršíkov Havl. Borová - Železné Horky B 1 Havlíčkova Borová Havl. Brod Čáslav Čáslav Havl. Brod Žleby Havl. Brod Čáslav Čáslav Světlá nad Sáz Habry Světlá nad Sáz Havl.Brod Světlá nad Sáz Havl. Brod Světlá nad Sáz Havl. Brod Havl. Brod Havl. Brod Zboží N Chotěboř Přibyslav Ždírec nad Doub Chotěboř B 1 Přibyslav Česká Bělá Havl. Brod

6 Částka 3/2005 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Strana 6 Havlíčkův Brod A 1 Havl. Brod Havl. Brod Havl. Brod Havlíčkův Brod - Baštínov Havlíčkův Brod - Březinka Havlíčkův Brod - Červený Dvorek Havlíčkův Brod - Dolík Havlíčkův Brod - Dolní Papšíkov Havlíčkův Brod - Dvorce Havlíčkův Brod - Herlify Havlíčkův Brod - Horní Papšíkov Havlíčkův Brod - Jilemník Havlíčkův Brod - Klanečná Havlíčkův Brod - Květnov Havlíčkův Brod - Kyjov Havlíčkův Brod - Mendlova Ves Havlíčkův Brod - Mírovka Havlíčkův Brod - Novotnův Dvůr Havlíčkův Brod - Nový Svět Havlíčkův Brod - Občiny u Šmolov Havlíčkův Brod - Občiny-Vršovice Havlíčkův Brod - Okrouhličtí Dvořáci Havlíčkův Brod - Ovčín Havlíčkův Brod - Perknov Havlíčkův Brod - Poděbaby Havlíčkův Brod - Pohledští Dvořáci Havlíčkův Brod - Suchá Havlíčkův Brod - Svatý Kříž Havlíčkův Brod - Šmolovy Havlíčkův Brod - Termesivy Havlíčkův Brod - Veselice Havlíčkův Brod - Zbožice B 1 Havl. Brod Havl. Brod Havl. Brod Šlapanov B 1 Havl. Brod Havl. Brod Lučice Světlá nad V A 1 Havl. Brod Havl. Brod Havl.Brod V A 1 Havl. Brod Havl. Brod Havl. Brod B 1 Havl. Brod Havl. Brod Havl. Brod B 1 Havl. Brod Havl. Brod Česká Bělá B 1 Havl. Brod Havl. Brod Havl. Brod B 1 Havl. Brod Havl. Brod Havl. Brod B 1 Havl. Brod Havl. Brod Česká Bělá B 1 Havl. Brod Havl. Brod Havl. Brod B 1 Havl. Brod Havl. Brod Štoky B 1 Havl. Brod Havl. Brod Česká Bělá Havl. Brod B 1 Havl. Brod Havl. Brod Havl. Brod A 1 Havl. Brod Šlapanov Přibyslav Mírovka V B 1 Havl. Brod Havl. Brod Havl. Brod B 1 Havl. Brod Havl. Brod Havl. Brod B 1 Havl. Brod Havl. Brod Havl. Brod B 1 Havl. Brod Havl. Brod Havl. Brod B 1 Havl. Brod Havl. Brod Havl. Brod B 1 Havl. Brod Havl. Brod Havl. Brod A 1 Havl. Brod Havl. Brod Havl. Brod A 1 Havl. Brod Havl. Brod Herálec Poděbaby N B 1 Havl. Brod Havl. Brod Havl. Brod A 1 Havl. Brod Havl. Brod Štoky Suchá N A 1 Havl. Brod Havl. Brod Štoky Svatý Kříž N A 1 Havl. Brod Herálec Havl.Brod Šmolovy N B 1 Havl. Brod Havl. Brod Přibyslav Termesivy N B 1 Havl. Brod Havl. Brod Havl.Brod B 1 Havl. Brod Lučice Horní Krupá Zbožice N

7 Strana 7 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Částka 3/2005 Herálec A 1 Herálec Humpolec Havl. Brod Štoky Herálec - Dubí B 1 Herálec Humpolec Havl. Brod Herálec - Kamenice B 1 Herálec Humpolec Havl. Brod Herálec - Koječín B 1 Herálec Humpolec Havl. Brod Koječín N Herálec - Mikulášov B 1 Herálec Humpolec Havl. Brod Herálec - Pavlov u Herálce B 1 Herálec Humpolec Havl. Brod Pavlov u H. N Herálec - Zdislavice B 1 Herálec Humpolec Havl. Brod Zdislavice N Heřmanice B 1 Vilémov Golčův Heřmanice -Bučovice V A 1 Vilémov Golčův Hněvkovice A 1 Hněvkovice V Ledeč nad Hněvkovice - Budeč V A 1 Ledeč nad Hněvkovice - Habrovčice Hněvkovice - Chotěměřice Hněvkovice - N.Ves u D.Kral. V A 1 Ledeč nad B 1 Ledeč nad Chotěboř Chotěboř Ledeč nad Hněvkovice V Kožlí Ledeč nad Ledeč nad B 1 Hněvkovice V Ledeč nad Hněvkovice - Štičí V A 1 Hněvkovice V Ledeč nad Hněvkovice - Velká Paseka B 1 Ledeč nad Hněvkovice - Zahájí B 1 Ledeč nad Kožlí Kožlí Hněvkovice V Kožlí Kožlí Ledeč nad S Kožlí Kožlí Ledeč nad Sáz Hněvkovice V Ledeč nad Sáz Kožlí Hněvkovice V Horní Krupá A 1 Havl. Brod Horní Krupá Chotěboř Česká Bělá Horní Krupá - Lysá B 1 Horní Krupá Chotěboř Havl. Brod Horní Krupá - Údolí B 1 Havl. Brod Horní Krupá Chotěboř Horní Krupá - Zálesí B 1 Havl. Brod Horní Krupá Chotěboř Horní Paseka B 1 Ledeč nad Horní Paseka - Dolní Paseka V A 1 Ledeč nad Horní Pohleď B 1 Světlá nad Hradec A 1 Ledeč nad Hradec - Hamry B 1 Ledeč nad Hradec - Kříže V A 1 Ledeč nad Hradec - Staré Hamry V A 1 Ledeč nad Kožlí Světlá nad Kožlí Ledeč nad Sáz Světlá nad Ledeč nad Ledeč nad Ledeč nad Ledeč nad Havl. Brod Číhošť Kožlí Číhošť Kožlí Hurtova Lhota A 1 Havl. Brod Havl. Brod Světlá nad Chotěboř A 1 Chotěboř Chotěboř Libice nad Dou Chotěboř - Břevnice u Chot. Chotěboř - Čapkovy domky V A 1 Chotěboř Chotěboř Libice nad Dou V A 1 Chotěboř Chotěboř Uhelná Příbram Hurtova Lhota V Maleč Chotěboř - Dobkov B 1 Chotěboř Chotěboř Česká Bělá Dobkov N

8 Částka 3/2005 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Strana 8 Chotěboř - Dolní mlýn V A 1 Chotěboř Chotěboř Libice nad Dou Chotěboř - Hájek V A 1 Chotěboř Chotěboř Ždírec nad Dou Chotěboř - Horní mlýn V A 1 Chotěboř Chotěboř Libice nad Dou Chotěboř - Klouzovy B 1 Chotěboř Chotěboř Uhelná Příbram Chotěboř - Křivý B 1 Chotěboř Chotěboř Ždírec nad Dou Chotěboř - Marieves- Příjemky B 1 Chotěboř Chotěboř Ždírec nad Dou Chotěboř - Nemojov V A 1 Chotěboř Chotěboř Česká Bělá Chotěboř - Nový Dvůr u Chot V A 1 Chotěboř Chotěboř Uhelná Příbram Chotěboř - Perný V A 1 Chotěboř Chotěboř Uh. Příbram Klouzovy N Sobiňov V Chotěboř - Počátky B 1 Chotěboř Chotěboř Česká Bělá Počátky N Chotěboř - Příjemky B 1 Chotěboř Chotěboř Ždírec nad Dou Chotěboř - Rankov B 1 Chotěboř Chotěboř Horní Krupá Chotěboř - Střížov B 1 Chotěboř Chotěboř Ždírec nad Dou Chotěboř - Svinný A 1 Chotěboř Chotěboř Uhelná Příbram Chotěboř -Bílek A 1 Chotěboř Chotěboř Ždírec nad Dou Chrtníč B 1 Golč. Světlá nad Střížov N Svinný N Bílek N Habry Havl. Brod Chrtníč - Okrouhlík V A 1 Golč. Habry Světlá nad Sáz Havl. Brod Chrtníč - Radinov V A 1 Golč. Habry Světlá nad Sáz Havl. Brod Chřenovice B 1 Ledeč nad Jedlá Ledeč nad Jedlá B 1 Jedlá Ledeč a Ledeč nad Jedlá - Dobrá Voda B 1 Jedlá Ledeč a Ledeč nad Sáz Chřenovice V Jeřišno A 1 PS Seč Chotěboř Maleč Jeřišno N Jeřišno - Heřmaň u Jeřišna B 1 Chotěboř Maleč Seč Jeřišno - Chuchel B 1 PS Seč Maleč Chotěboř Jeřišno - Podhořice B 1 Maleč Chotěboř Libice nad Dou Jeřišno - Vestecká Lhotka B 1 Chotěboř Maleč Uhel. Příbram Jilem B 1 Chotěboř Horní Krupá Habry Jilem N Jitkov B 1 Chotěboř Česká Bělá Ždírec nad Dou Jitkov N Kámen A 1 Kámen V Havl. Brod Habry Světlá nad Kámen - Jiříkov B 1 Světlá nad Sáz Habry Havl. Brod Jiříkov N Kámen - Proseč B 1 Habry Světlá nad Kamenná Lhota u Ledče n/s A 1 Kožlí Ledeč nad Havl. Brod Ledeč nad Sáz Kam. Lhota V Klokočov B 1 Chotěboř Maleč Seč Klokočov N Klokočov - Klokoč. Lhotka B 1 Seč Maleč Chotěboř

9 Strana 9 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Částka 3/2005 Klokočov - Na Pilce- Šanghaj V A 1 Chotěboř Maleč Seč Knyk A 1 Havl.Brod Horní Krupá Lučice Knyk N Knyk - Český Dvůr B 1 Havl.Brod Horní Krupá Havl. Brod Knyk N Knyk - Kotlasův Dvůr V A 1 Havl. Brod Havl. Brod Horní Krupá Knyk N Knyk - Pelestrov B 1 Havl. Brod Horní Krupá Lučice Knyk N Knyk - Rozňák B 1 Havl. Brod Horní Krupá Havl. Brod Knyk N Kochánov B 1 Havl.Brod Štoky Herálec Kochánov N Kojetín B 1 Havl. Brod Česká Bělá Horní Krupá Kojetín V Kouty B 1 Ledeč nad Kozlov B 1 Ledeč nad Kozlov - Leština u Kozlova Kozlov - Olešná u Kozlova B 1 Ledeč nad B 1 Ledeč nad Kožlí A 1 Ledeč nad Kožlí - Bohumilice B 1 Ledeč nad Kožlí - Podhradí B 1 Ledeč nad Kožlí - Sechov B 1 Ledeč nad Kraborovice B 1 Uhelná Příbram Kraborovice - Nové Dvory u Kraborovic Kožlí Ledeč nad Sáz Kouty V Číhošť Ledeč nad Sáz Kozlov V Číhošť Ledeč nad Sáz Kožlí Ledeč nad Sáz Ledeč nad Ledeč nad Ledeč nad Ledeč nad Kožlí Kožlí Kožlí Kožlí Chotěboř Golč. Kraborovice N V A 1 Chotěboř Uhel. Příbram Golč. Kraborovice N Kraborovice - Točice V A 1 Golč. Chotěboř Vilémov Kraborovice - Úhrov B 1 Golč. Chotěboř Vilémov Krásná Hora A 1 Havl. Brod Světlá nad Krásná Hora - Bezděkov Krásná Hora - Bratroňov Krásná Hora - Broumova Lhota Krásná Hora - Čekánov Krásná Hora - Hlavňov Krásná Hora - Kojkovice Krásná Hora - Kojkovičky Krásná Hora - Mozolov Krásná Hora - Svitálka B 1 Havl. Brod Světlá nad Lučice Krásná Hora V Herálec Bezděkov N B 1 Havl. Brod Humpolec Herálec B 1 Svetlá nad Sá. Světlá nad B 1 Havl. Brod Světlá nad V A 1 Havl. Brod Světlá nad B 1 Havl.Brod Světlá nad B 1 Havl.Brod Světlá nad B 1 Havl.Brod Světlá nad V A 1 Havl.Brod Světlá nad Havl. Brod Brou.Lhota V Herálec Herálec Krásná Hora V Herálec Krásná Hora V Herálec Krásná Hora V Krásná Hora V Krásná Hora V Světlá nad Krásná Hora - Vitonín B 1 Světlá nad Sáz Dolní Město Havl. Brod Světlá nad Krásná Hora - Volichov B 1 Světlá nad Sáz Dolni Město Havl. Brod Světlá nad Krátká Ves B 1 Havl. Brod Česká Bělá Přibyslav

10 Částka 3/2005 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Strana 10 Krucemburk B 1 Ždirec nad Doub. Krucemburk - Štiří Důl Krucemburk - Hluboká Krucemburk - Staré Ransko V A 1 Ždirec nad Doub. B 1 Ždirec nad Doub. A 1 Ždirec nad Doub. Kunemil B 1 Světlá nad Sáz Světlá nad Kunemil - Na Obci V A 1 Světlá nad Sáz Světlá nad Krucemburk Chotěboř Chotěboř Krucemburk Krucemburk Chotěboř Krucemburk Chotěboř St. Ransko V Světlá nad Ledeč nad Kunemil N Kunemil N Květinov A 1 Havl.Brod Herálec Humpolec Květinov V Květinov - Jalovčí V A 1 Havl. Brod Herálec Humpolec Květinov V Květinov - Kvasetice B 1 Havl.Brod Herálec Humpolec Květinov V Květinov - Malá Lípa V A 1 Havl. Brod Štoky Havl. Brod Květinov V Květinov - Radňov B 1 Havl. Brod Herálec Humpolec Květinov V Květinov - Svitálka V A 1 Havl. Brod Havl. Brod Humpolec Květinov V Kyjov B 1 Havl. Brod Havl. Brod Česká Bělá Kynice B 1 Ledeč nad Lány B 1 Chotěboř Libice nad Doub. Ledeč n. A 1 Ledeč nad Ledeč n. - Habrek B 1 Ledeč nad Ledeč n. - Háj u Ledče Ledeč n. - Horečky Ledeč n. - Horní Ledeč B 1 Ledeč nad V A 1 Ledeč nad B 1 Ledeč nad Ledeč n. - Obrváň B 1 Ledeč nad Ledeč n. - Olešná u Ledče Ledeč n. - Ostojavka u Ledče Ledeč n. - Přemelovsko B 1 Ledeč nad V A 1 Ledeč nad B 1 Ledeč nad Ledeč n. - Sačany A 1 Ledeč nad Ledeč n. - Souboř B 1 Ledeč nad Ledeč n. - Sychrov B 1 Ledeč nad Ledeč n. - Vrbka B 1 Ledeč nad Leština u Svět. Číhošť Kynice V Ledeč nad Ledeč nad Ledeč nad Ledeč nad Ledeč nad Ledeč nad Ledeč nad Ledeč nad Ledeč nad Ledeč nad Ledeč nad Ledeč nad Ledeč nad Maleč Kožlí Jedlá Habrek V Kožlí Kožlí Kožlí Kožlí Kožlí Jedlá Kožlí Jedlá Kožlí Jedlá Jedlá Leškovice B 1 Habry Golč. Havl. Brod Světlá nad Leština u Svět. B 1 Leština u Svět. Ledeč nad Leština u Svět. - Dobrnice Leština u Svět. - Štěpánov B 1 Leština u Svět. Ledeč nad B 1 Leština u Svět. Ledeč nad Číhošť Číhošť Golč.

11 Strana 11 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Částka 3/2005 Leština u Svět. - Vrbice B 1 Leština u Svět. Ledeč nad Číhošť Libice n.d A 1 Libice n.d Chotěboř Maleč Chotěboř Libice n.d - Barovice B 1 Libice n.d Chotěboř Ždírec nad Dou Libice n.d - Chloumek Barovice N V A 1 Chotěboř Ždírec n.d Libice n.d Chloumek N Libice n.d - Kladruby B 1 Libice n.d Chotěboř Maleč Libice n.d - Kroměšín V A 1 Libice n.d Chotěboř Maleč Libice n.d - Křemenice B 1 Chotěboř Ždírec n.d Libice n.d Libice n.d - Lhůta B 1 Chotěboř Maleč Libice n.d Lhůta N Libice n.d - Libická Lhotka B 1 Chotěboř Maleč Libice n.d Libice n.d - Liboháj V A 1 Chotěboř Libice n.d Maleč Libice n.d - Malochýně Libice n.d - Nehodovka V A 1 Chotěboř Ždírec n.d Libice n.d. Chotěboř V A 1 Chotěboř Ždírec n.d Libice n.d Libice n.d - Polom V A 1 Chotěboř Chotěboř Libice n.d Libice n.d - Rochňovec V A 1 Chotěboř Chotěboř Libice n.d Libice n.d - Spálava B 1 Chotěboř Ždírec n.d Libice n.d Lípa B 1 Havlíčkův Brod Lípa - Dobrohostov B 1 Havlíčkův Brod Lípa - Chválkov B 1 Havlíčkův Brod Lípa - Petrkov B 1 Havlíčkův Brod Lipnice n. B 1 Světlá n.s Havlíčkův Brod Lipnice n. - Blatov Lipnice n. - Dolní Dvůr-Loskoty Lipnice n. - Křemen Lipnice n. - Kulíkův mlýn Lipnice n. - Malířovna Lipnice n. - Pelhřimák Lipnice n. - Pohodárna Lipnice n. - Vilémovec Lipnice n. - Zelenovna Štoky Herálec Lípa V Štoky Herálec Dobrohostov N Štoky Herálec Lípa V Štoky Havlíčkův Brod Petrkov N Dolní Město Lipnice V V A 1 Světlá n.s Dolní Město Havl. Brod Světlá nad V A 1 Světlá n.s Dolní Město Havlíčkův Brod V A 1 Světlá n.s Dolní Město Havlíčkův Brod V A 1 Světlá n.s Dolní Město Havlíčkův Brod V A 1 Světlá n.s Dolní Město Havlíčkův Brod V A 1 Světlá n.s Dolní Město Havlíčkův Brod V A 1 Světlá n.s Dolní Město Havlíčkův Brod B 1 Havlíčkův Brod Světlá n.s Dolní Město Lipnice V V A 1 Světlá n.s Dolní Město Lipnice V Havlíčkův Brod Lučice A 1 Lučice Havlíčkův Brod Lučice - Chlum u Lučice V A 1 Lučice Havlíčkův Brod Lučice - Janovec B 1 Lučice Havlíčkův Brod Světlá n.s Světlá nad Světlá n.s Světlá nad Světlá n.s Světlá nad

12 Částka 3/2005 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Strana 12 Lučice - Komárov V A 1 Lučice Havlíčkův Brod Lučice - Kopaniny V A 1 Lučice Havlíčkův Brod Malčín A 1 Havlíčkův Brod Malčín - Dobrá Voda u Malčína V A 1 Havlíčkův Brod Malčín - Na Pile V A 1 Havlíčkův Brod Malčín - U Jasanu V A 1 Havlíčkův Brod Světlá nad Světlá n.s Světlá nad Světlá n.s Světlá nad Světlá n.s Malčín V Světlá n.s Světlá n.s Světlá n.s Světlá n.s Světlá n.s Světlá n.s Maleč A 1 Maleč Chotěboř Libice n.d. Maleč - Blatnice B 1 Chotěboř Maleč Libice n.d. Maleč - Dolní Lhotka V A 1 Maleč Chotěboř Libice n.d. Maleč - Horní Lhotka B 1 Maleč Chotěboř Libice n.d. Maleč - ec B 1 Maleč Chotěboř Libice n.d Maleč - Předboř B 1 Maleč Chotěboř Libice n.d Maleč- Hranice B 1 Maleč Chotěboř Libice n.d Michalovice B 1 Havlíčkův Brod Modlíkov B 1 Přibyslav Havlíčkův Brod Nejepín B 1 Chotěboř Uhelná Příbram Nová Ves u Chot. A 1 Chotěboř Libice n. Doubr. Nová Ves u Chot. - Bezlejov Nová Ves u Chot. - Kohoutov Nová Ves u Chot. - Nový Dvůr Nová Ves u Chot. - Skuhrovec Humpolec Herálec Michalovice N Havl.Borová Modlíkov N Chotěboř Maleč Nová Ves V V A 1 Chotěboř Libice n.d. Maleč V A 1 Chotěboř Libice n. Doubr. B 1 Chotěboř Maleč Uhelná Příbram Maleč Kohoutov N V A 1 Chotěboř Libice n.d. Maleč Nová Ves u Lešt. B 1 Leština u Svět. Golč. Ledeč Nová Ves u Světlé B 1 Světlá n.s Světlá n.s Havlíčkův Brod Nová Ves u Světlé - Dobrá u Světlé Nová Ves u Světlé - Ředkovec B 1 Světlá n.s Světlá n.s Havlíčkův Brod V A 1 Světlá n.s Světlá n.s Havlíčkův Brod Okrouhlice B 1 Havlíčkův Brod Okrouhlice - Babice B 1 Světlá n.s Havlíčkův Brod Okrouhlice - Chlístov B 1 Havlíčkův Brod Okrouhlice - Olešnice A 1 Havlíčkův Brod Okrouhlice - Vadín B 1 Havlíčkův Brod Okrouhlice - Valečov B 1 Havlíčkův Brod Okrouhlička B 1 Havlíčkův Brod Okrouhlička - Skřivánek B 1 Havlíčkův Brod Nová Ves V Nová Ves N Nová Ves N Lučice Světlá n.s Okrouhlice V Lučice Babice N Světlá n.s Havl. Brod Světlá n.s Lučice Světlá nad Světlá n.s Lučice Světlá nad Světlá n.s Lučice Herálec Štoky Okrouhlička N Šlapanov Štoky Okrouhlička N

13 Strana 13 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Částka 3/2005 Olešenka B 1 Přibyslav Havl.Brod Polná Olešenka N Olešná B 1 Havlíčkův Brod Olešná - Kráty V A 1 Havlíčkův Brod Horní Krupá Habry Olešná N Horní Krupá Lučice Ostrov B 1 Ledeč Ledeč Kožlí Světlá nad Oudoleň A 1 Chotěboř Ždírec n.d Oudoleň N Ovesná Lhota A 1 Světlá n.s Ledeč n.s. Číhošť Ov. Lhota N Ovesná Lhota - Nový Dvůr u Oves.Lhoty Ovesná Lhota - Petrovec u Oves.Lhoty V A 1 Světlá n.s Ledeč n.s. Číhošť Ov. Lhota N V A 1 Světlá n.s Ledeč n.s. Číhošť Ov. Lhota N Pavlov B 1 Ledeč n.s. Světlá n.s Ledeč Pavlov V Podmoklany B 1 Chotěboř Ždírec n.d Libice n.d. Podmoklany N Podmoklany - Branišov V A 1 Chotěboř Ždírec n.d Libice n.d. Podmoklany - Hudeč V A 1 Ždírec n.d Chotěboř Libice n.d Podmoklany - Odraneč Podmoklany - Sychrov u Podmoklan V A 1 Chotěboř Chotěboř Libice n.d V A 1 Chotěboř Ždírec n.d Libice n.d. Podmoky B 1 Golč. Ledeč nad Pohled A 1 Havlíčkův Brod Pohled - Rouštany V A 1 Havlíčkův Brod Pohled - Simtany B 1 Havlíčkův Brod Prosíčka B 1 Ledeč nad Prosíčka - Nezdín B 1 Ledeč nad Čáslav Česká Bělá Přibyslav Pohled V Havlíčkův Brod Přibyslav Česká Bělá Přibyslav Číhošť Světlá n.s. Číhošť Světlá n.s. Přibyslav B 1 Přibyslav Havl. Borová Polná Havl.Brod Přibyslav - Česká Jablonná Přibyslav - Dobrá u Přibysl. Přibyslav - Dolní Jablonná B 1 Přibyslav Havlíčkův Brod Polná Č. Jablonná N A 1 Přibyslav Česká Bělá Havl. Brod Dobrá N B 1 Přibyslav Polná Havl. Brod D. Jablonná N Přibyslav - Dvorek B 1 Přibyslav Polná Havl. Brod Přibyslav - Hesov B 1 Přibyslav Havl. Borová Havl. Brod Polná Přibyslav - Hřiště B 1 Přibyslav Havl. Borová Havl. Brod Hřiště N Přibyslav - Keřkov B 1 Přibyslav Česká Bělá Havl. Brod Keřkov N Přibyslav - Poříčí B 1 Přibyslav Havl. Borová Havl. Brod Přibyslav - Ronov n.s B 1 Přibyslav Havl. Borová Havl. Brod Přibyslav - Uhry B 1 Přibyslav Česká Bělá Havl. Brod Přibyslav - Utín B 1 Přibyslav Česká Bělá Havl. Brod Příseka u Sv. A 1 Světlá nad Světlá n.s Ledeč n.s. Příseka N Radostín B 1 Havl. Brod Horní Krupá Lučice Rozsochatec A 1 Chotěboř Havl. Brod Horní Krupá Rozsochatec N Rozsochatec - Jahodov B 1 Chotěboř Havl. Brod Horní Krupá Rozsochatec - Pouch B 1 Chotěboř Havl. Brod Česká Bělá

14 Částka 3/2005 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Strana 14 Rušínov B 1 Chotěboř Maleč Seč Rušínov N Rušínov - Hostětínky V A 1 Maleč Chotěboř Libice n.d Rušínov - Modletín V A 1 Maleč Chotěboř Libice n.d Rušínov - Nohavice V A 1 Chotěboř Maleč Libice n.d. Rušínov - Vratkov V A 1 Maleč Chotěboř Libice n.d Rybníček B 1 Světlá n.s. Golčův Sázavka A 1 Světlá nad Sázavka - Panský mlýn Sázavka - Rýmešův mlýn Havl. Brod Habry Leština u Svět. Habry Ledeč n.s. V A 1 Habry Leština u Svět. Světlá nad Sáz Ledeč n/s V A 1 Habry Leština u Svět. Světlá nad Sáz Ledeč n.s. Sedletín B 1 Chotěboř Habry Chotěboř Sedletín V Sedletín - Veselá B 1 Chotěboř Habry Horní Krupá Skorkov B 1 Herálec Havl. Brod Štoky Skryje B 1 Golčův Skryje - Hostačov B 1 Golčův Skryje - Chrastice V A 1 Golčův Skryje - Křemen u Skryjí V A 1 Golčův Ledeč n.s. Čáslav Skryje N Ledeč n.s. Čáslav Skryje N Ledeč n.s. Čáslav Žleby Ledeč n.s. Čáslav Žleby Skuhrov A 1 Havl. Brod Habry Lučice Skuhrov N Slavětín B 1 Ždírec nad Doub. Slavíkov A 1 Chotěboř Ždírec nad Doub Slavíkov - Dlouhý V A 1 Ždírec nad Doub. Slavíkov - Dolní Vestec Slavíkov - Horní Vestec B 1 Chotěboř Libice nad Doub B 1 Chotěboř Libice nad Doub Slavíkov - Kocourov V A 1 Chotěboř Libice nad Doub Slavíkov - Rovný B 1 Ždírec nad Doub. Slavíkov - Štikov V A 1 Chotěboř Libice nad Doub Slavíkov - Zálesí u Slavíkova V A 1 Chotěboř Ždírec nad Doub Havl. Borová Chotěboř Libice n.d Slavíkov V Krucemburk Chotěboř Ždírec nad Doub Ždírec nad Doub Ždírec nad Doub Krucemburk Chotěboř Ždírec nad Doub Libice n.d Slavníč B 1 Herálec Humpolec Havl. Brod Sloupno B 1 Chotěboř Ždírec nad Doub Služátky B 1 Světlá nad Světlá nad Libice n.d Sloupno N Ledeč nad Sobiňov A 1 Chotěboř Sobiňov V Ždírec nad Doub Sobiňov - Hlína V A 1 Chotěboř Sobiňov V Ždírec nad Doub Sobiňov - Markvartice V A 1 Chotěboř Sobiňov V Ždírec nad Doub Sobiňov - Nová Ves u Sobiňova V A 1 Chotěboř Sobiňov V Ždírec nad Doub Sobiňov - Sopoty B 1 Chotěboř Sobiňov V Ždírec nad Doub Služátky V

15 Strana 15 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Částka 3/2005 Stříbrné Hory A 1 Přibyslav Havl. Brod Česká Bělá Stř. Hory N Světlá n. A 1 Světlá nad Světlá n. - Benetice Světlá n. - Bohušice Světlá n. - Bradáčův mlýn Světlá n. - Dolní Březinka Světlá n. - Dolní Dlužiny Světlá n. - Františkodol Světlá n. - Horní Březinka Světlá n. - Horní Dlužiny Světlá n. - Josefodol Světlá n. - Kochánov Světlá n. - Leštinka Světlá n. - Lipnička Světlá n. - Malý Mlýnek Světlá n. - Mariadol Světlá n. - Mezilesí Světlá n. - Mrzkovice Světlá n. - Na Modlenách Světlá n. - Opatovice Světlá n. - Radostovice Světlá n. - Závidkovice Světlá n. - Žebrákov B 1 Světlá nad B 1 Světlá nad V A 1 Světlá nad A 1 Světlá nad B 1 Světlá nad V A 1 Světlá nad B 1 Světlá nad B 1 Světlá nad B 1 Světlá nad B 1 Světlá nad B 1 Světlá nad B 1 Světlá nad V A 1 Světlá nad V A 1 Světlá nad V A 1 Světlá nad B 1 Světlá nad V A 1 Světlá nad B 1 Světlá nad B 1 Světlá nad B 1 Světlá nad B 1 Světlá nad Světlá nad Světlá nad Světlá nad Světlá nad Světlá nad Světlá nad Světlá nad Světlá nad Světlá nad Světlá nad Světlá nad Světlá nad Světlá nad Světlá nad Světlá nad Světlá nad Světlá nad Světlá nad Světlá nad Světlá nad Světlá nad Světlá nad Ledeč Havl. Brod Ledeč Ledeč Habry Ledeč Dolní Březinka Ledeč Ledeč Ledeč Ledeč n.s Ledeč n.s. Dolní Město Ledeč n.s. Ledeč Dolní Město Ledeč n.s. Dolní Město Ledeč n.s. Dolní Město Ledeč n.s. Dolní Město Ledeč n.s. Ledeč Ledeč Ledeč n.s. Dolní Město Ledeč n.s. Dolní Město Ledeč n.s. Ledeč Šlapanov A 1 Havl. Brod Šlapanov Štoky Přibyslav Šlapanov - Kněžská B 1 Havl. Brod Přibyslav Štoky Šlapanov Šlapanov - Šachotín B 1 Přibyslav Šlapanov Havl. Brod Štoky B 1 Štoky Havl. Brod Jihlava Přibyslav Štoky - Hanesův mlýn V A 1 Štoky Havl. Brod Jihlava Štoky - Na Vysočině V A 1 Štoky Havl. Brod Jihlava Štoky - Petrovice B 1 Štoky Havl. Brod Herálec Petrovice N Štoky - Petrovický mlýn V A 1 Štoky Havl. Brod Herálec Jihlava Štoky - Pozovice B 1 Štoky Havl. Brod Polná Pozovice N Štoky - Smilov B 1 Šlapanov Štoky Havl. Brod Smilov N Štoky - Studénka B 1 Štoky Havl. Brod Herálec N

16 Částka 3/2005 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Strana 16 Štoky - Zvonějov V A 1 Štoky Havl. Brod Jihlava Tis A 1 Světlá nad Tis - Kněž B 1 Světlá nad Tis - Lesní Dvůr V A 1 Světlá nad Tis - Nový Dvůr V A 1 Lučice Světlá nad Trpišovice A 1 Ledeč nad Trpišovice - Bilantova Lhota Trpišovice - Dobrovít. Lhota Trpišovice - Koňkovice B 1 Ledeč nad B 1 Ledeč nad B 1 Ledeč nad Trpišovice - Remuta V A 1 Ledeč nad Trpišovice - Smrčná V A 1 Ledeč nad Uhelná Příbram A 1 Uhelná Příbram Uhelná Příbram - Jarošov Uhelná Příbram - Petrovice u U.P. Uhelná Příbram - Přísečno Uhelná Příbram - Pukšice Uhelná Příbram - Tři Dvory B 1 Uhelná Příbram B 1 Uhelná Příbram V A 1 Uhelná Příbram B 1 Uhelná Příbram V A 1 Uhelná Příbram Lučice Havl. Brod Tis N Habry Havl. Brod Habry Havl. Brod Světlá nad Světlá nad Světlá nad Světlá nad Světlá nad Světlá nad Havl. Brod Dolní Město Světlá n.s. Dolní Město Světlá n.s. Kožlí Dolní Město Dolní Město Světlá nad Ledeč n.s. Chotěboř Maleč Golč. Chotěboř Habry Chotěboř Vilémov Chotěboř Maleč Chotěboř Maleč Chotěboř Maleč Úhořilka B 1 Havl. Brod Štoky Herálec Úsobí A 1 Štoky Herálec Havl. Brod Úsobí V Úsobí - Bukovec V A 1 Štoky Herálec Havl. Brod Úsobí V Úsobí - Chyška B 1 Štoky Herálec Havl. Brod Chyška N Úsobí - Kosovy B 1 Štoky Herálec Havl. Brod Úsobí V Vepříkov A 1 Chotěboř Uhelná Příbram Vepříkov - Miřátky B 1 Habry Chotěboř Uhelná Příbram Veselý Ždár A 1 Havl. Brod Lučice Světlá nad Habry Vepříkov N Světlá n.s. Ves. Žďár N Věž A 1 Havl. Brod Humpolec Herálec Věž N Věž - Jedouchov B 1 Havl. Brod Humpolec Světlá n.s. Věž N Věž - Leština B 1 Humpolec Havl. Brod Herálec Věž - Mozerov V A 1 Humpolec Havl. Brod Herálec Věž - Skála A 1 Havl. Brod Humpolec Herálec Věžnice A 1 Polná Šlapanov Havl. Brod Věžnice N Věžnice - Dolní Věžnice Věžnice - Horní Věžnice B 1 Polná Šlapanov Havl. Brod Věžnice V B 1 Polná Šlapanov Havl. Brod Věžnice V Věžnice - Samoty V A 1 Šlapanov Havl. Brod Polná Věžnice V Vilémov A 1 Golčův Vilémov Chotěboř Habry

17 Strana 17 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Částka 3/2005 Vilémov - Černá Pila V A 1 Vilémov Chotěboř Golčův Vilémov - Dálčice B 1 Vilémov Chotěboř Golčův Vilémov - Hostovlice B 1 Golčův Vilémov - Jakubovice V A 1 Vilémov Golčův Vilémov - Klášter A 1 Golčův Vilémov Světlá n.s. Světlá n.s. Vilémov Chotěboř Klášter N Vilémov - Košťany V A 1 Chotěboř Vilémov Golčův Vilémov - Spytice B 1 Golčův Vilémov - Sychrov u Vilémova V A 1 Vilémov Golčův Vilémov Čáslav Ledeč n.s. Vilémov - Zhoř V A 1 Vilémov Havl. Brod Golčův Vilémov - Ždánice V A 1 Chotěboř Vilémov Golčův Vilémovice A 1 Ledeč nad Vilémovice - Pavlíkov V A 1 Ledeč nad Ledeč nad Světlá nad Chotěboř Světlá n.s. Světlá nad Víska B 1 Chotěboř Maleč Libice n.doubr. Vlkanov B 1 Ledeč nad Světlá nad Světlá n.s. Ledeč Světlá n.s. Číhošť Vysoká B 1 Havl. Brod Šlapanov Štoky Vysoká N Vysoká - Čistá B 1 Havl. Brod Šlapanov Štoky Zvěstovice B 1 Golčův Ždírec n.d B 1 Ždírec nad Dou Ždírec n.d - Benátky B 1 Ždírec nad Dou Ždírec n.d - Horní Studenec Ždírec n.d - Kohoutov u Ždírce A 1 Ždírec nad Dou B 1 Ždírec nad Dou Ždírec n.d - Komárov V A 1 Ždírec nad Dou Ždírec n.d - Nové Ransko Ždírec n.d - Nový Studenec B 1 Ždírec nad Dou B 1 Ždírec nad Dou Ždírec n.d - Stružinec B 1 Ždírec nad Dou Ždírec n.d - Údavy B 1 Ždírec nad Dou Ždírec n.d - Vyhnálov V A 1 Ždírec nad Dou Ždírec n.d - Vysoká u Ždírce a/d V A 1 Ždírec nad Dou Vilémov Chotěboř Čáslav Krucemburk Chotěboř Hlinsko Hlinsko Chotěboř Chotěboř Libice nad Doub H. Studenec N Česká Bělá Chotěboř Kohoutov V Chotěboř Krucemburk Česká Bělá Chotěboř Nov. Ransko N Libice nad Doub Chotěboř Chotěboř Hlinsko Chotěboř Hlinsko Údavy N Chotěboř Krucemburk Chotěboř Krucemburk Ždírec u Pohledu B 1 Havl. Brod Havl. Brod Česká Bělá Ždírec u Poh. N Žižkovo Pole A 1 Přibyslav Havl. Brod Žižkovo Pole V Česká Bělá Žižkovo Pole - Macourov B 1 Přibyslav Česká Bělá Havl. Brod

18 Částka 3/2005 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Strana 18 Žižkovo Pole - Samotín V A 1 Přibyslav Havl. Brod Česká Bělá Poplachové plány obcí okresu Jihlava - první stupeň Katastrální Stupeň Stupeň. Předurčené jednotky PO a požadavek na jejich dobu dojezdu území obce nebezpečí popl. Název JPO Kat. Název JPO Kat. Název JPO Kat. Název JPO Kat. Obec - K.ú. Arnolec B 1 Polná Zhoř Měřín ZR Arnolec V Batelov B 1 Batelov Třešť Dolní Cerekev Horní Cerekev PE Batelov-Bezděčín B 1 Třešť Batelov H. Cerekev PE Batelov-Lovětín B 1 Třešť Batelov Horní Dubénky Batelov-Nová Ves B 1 Třešť Batelov H. Cerekev PE Bezděčín V Lovětín V Nová Ves V Batelov-Rácov B 1 Třešť Batelov Dolní Cerekev Rácov V Bílý Kámen B 1 Jihlava Větrný Bítovčice A 1 Jihlava Kamenice Luka nad Jihlavou Jihlava Bílý Kámen V Bítovčice V Bohuslavice B 1 Telč Stará Říše Nová Říše Bohuslavice V Borovná B 1 Telč Mrákotín Mysletice Borovná V Boršov B 1 Jihlava Hojkov Opatov Boršov V Brtnice B 1 Jihlava Brtnice Luka nad Jihlavou Opatov TR Brtnice-Dolní Smrčné V 1 Jihlava Brtnice Čechtín TR Dolní Smrčné V Brtnice-Jestřebí B 1 Třešť Brtnice Stonařov Jestřebí V Brtnice-Komárovice B 1 Jihlava Brtnice Luka nad Jihlavou Brtnice-Malé B 1 Jihlava Brtnice Panská Lhota V Malé V Brtnice-Panská Lhota A 1 Jihlava Brtnice Luka n.j. Panská Lhota V Brtnice-Přímělkov B 1 Jihlava Brtnice Luka nad Jihlavou Brtnice-Příseka A 1 Jihlava Brtnice Luka nad Jihlavou Brtnice-Střížov A 1 Jihlava Luka nad Jihlavou Brtnice-Uhřínovice B 1 Jihlava Brtnice Luka nad Jihlavou Přímělkov V Příseka V Brtnice Střížov V Uhřínovice V Brzkov A 1 Polná Přibyslav HB Šlapanov HB Brzkov V Cejle A 1 Jihlava Dolní Cerekev Třešť Cejle V Cejle-Hutě V 1 Jihlava Dolní Cerekev Hojkov Cerekvička-Rosice B 1 Jihlava Brtnice Stonařov Černíč B 1 Telč Dačice JH Mysletice Černíč V Černíč-Myslůvka B 1 Telč Mysletice Dačice JH Čížov B 1 Jihlava Stonařov Jihlava Čížov V Dlouhá Brtnice A 1 Třešť Dlouhá Brtnice Opatov TR Stará Říše Dobronín B 1 Polná Štoky HB Šlapanov HB Dobronín V Dobronín-Střelecká B 1 Polná Štoky HB Dobronín V Šlapanov HB Dobroutov A 1 Polná Zhoř Bohdalov HB Dobroutov V

19 Strana 19 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Částka 3/2005 Dolní Cerekev A 1 Dolní Cerekev Třešť Batelov Rohozná V Dolní Cerekev-Spělov B 1 Batelov Dolní Cerekev Třešť Dolní Vilímeč B 1 Telč Nová Říše Stará Říše Dolní Vilímeč V Doupě B 1 Telč Třešť Doupě V Dudín B 1 Jihlava Větrný Opatov Dudín V Dušejov A 1 Jihlava Hojkov Opatov Boršov V Dvorce B 1 Jihlava Jihlava Dolní Cerekev Dvorce V Dyjice B 1 Telč Nová Říše Stará Říše Dyjice V Hladov B 1 Třešť StaráŘíše Dlouhá Brtnice Hodice A 1 Třešť Batelov Dlouhá Brtnice Hojkov B 1 Hojkov Jihlava Nový Rychnov PE Horní Dubénky A 1 Horní Dubénky Horní Dubénky- Janštejn A 1 Horní Dubénky Hladov V Hodice V Opatov Batelov Počátky PE Telč Batelov Počátky PE Telč Horní Myslová B 1 Telč Mysletice Mrákotín Horní Myslová Hostětice B 1 Telč Mrákotín Mysletice Hubenov B 1 Jihlava Hojkov Opatov Boršov V Hybrálec A 1 Jihlava Jihlava Větrný Jamné A 1 Polná Zhoř Luka nad Jihlavou V Hybrálec V Jamné V Jersín A 1 Polná Zhoř Měřín ZR Jersín V Jersín-Meziříčko B 1 Polná Měřín ZR Meziříčko V Meziříčko V Jezdovice A 1 Třešť Dolní Cerekev Batelov Jezdovice V Ježená B 1 Jihlava Hojkov Nový Rychnov PE Ježená V Jihlava B 1 Jihlava Jihlava Polná HZS Kronospan Jihlava-Antonínův Důl A 1 Jihlava Jihlava Štoky HB Jihlava-Bedřichov B 1 Jihlava Jihlava Polná Kronospan V Jihlava-Červený Kříž B 1 Jihlava Štoky HB Polná Jihlava-Helenín A 1 Jihlava Jihlava Luka nad Jihlavou V Velký Beranov V Jihlava-Henčov B 1 Jihlava Jihlava Polná Henčov V Jihlava-Heroltice B 1 Jihlava Jihlava Polná Heroltice V Jihlava-Horní Kosov B 1 Jihlava Jihlava Třešť Kronospan Jihl. Jihlava-Hosov B 1 Jihlava Jihlava Dolní Cerekev Jihlava-Hruškovy Dvory B 1 Jihlava Jihlava Polná Henčov V Jihlava-Kosov B 1 Jihlava Jihlava Luka nad Jihlavou V Kosov V Jihlava-Pávov A 1 Jihlava Jihlava Polná HZS Kronospan Jihlava-Pístov B 1 Jihlava Jihlava Třešť Pístov V Jihlava-Popice B 1 Jihlava Jihlava Třešť Popice V Jihlava-Sasov B 1 Jihlava Jihlava Luka n.j. Brtnice Jihlava-Staré Hory B 1 Jihlava Jihlava Polná Kronospan Jihl. V

20 Částka 3/2005 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Strana 20 Jihlava-Vysoká B 1 Jihlava Jihlava Třešť Popice V Jihlava-Zborná B 1 Jihlava Jihlava Větrný Jihlávka A 1 Horní Dubénky Zborná V Počátky PE Telč Jihlávka V Jindřichovice B 1 Nová Říše Želetava TR Telč Jindřichovice V Kalhov B 1 Jihlava Opatov Větrný Kaliště B 1 Horní Dubénky Kamenice B 1 Kamenice Luka nad Jihlavou Kamenice-Kamenička B 1 Kamenice Luka nad Jihlavou Kalhov V Telč Počátky PE Kaliště V Kamenice-Řehořov A 1 Polná Kamenice Luka nad Jihlavou Kamenice-Vržanov B 1 Kamenice Luka nad Jihlavou Jihlava Měřín ZR Jihlava Měřín ZR Řehořov V Jihlava Měřín ZR Kamenná B 1 Polná Štoky HB Šlapanov HB Kamenná V Klátovec B 1 Horní Dubénky Telč Počátky PE Klátovec V Knínice B 1 Nová Říše Telč Želetava TR Knínice V Knínice-Bohusoudov V 1 Telč Nová Říše Stará Říše Bohusoudov V Kostelec A 1 Třešť Jihlava Dolní Cerekev Kostelec V Kostelec- Kostelec.Dvůr V 1 Třešť Jihlava Dolní Cerekev Kostelec V Kostelní Myslová B 1 Telč Mysletice Mrákotín Horní Myslová Kozlov A 1 Jihlava Luka nad Jihlavou Kozlov-Rytířsko V 1 Polná Zhoř Luka nad Jihlavou Kamenice Kozlov V V Jamné V Krahulčí A 1 Telč Mrákotín Mysletice Krahulčí V Krasonice A 1 Nová Říše Telč Želetava TR Krasonice Lhotka B 1 Telč Mrákotín Mysletice Lhotka V Luka n. Jihlavou- Předboř Luka n.jihlavou- Svatoslav V 1 Jihlava Luka nad Jihlavou B 1 Jihlava Luka nad Jihlavou Luka nad Jihlavou B 1 Jihlava Luka nad Jihlavou Luka nad Jihlavou- Jeclov Luka nad Jihlavou- Otín Brtnice Střížov V Střížov V Kamenice B 1 Jihlava Jihlava Luka nad Jihlavou B 1 Jihlava Luka nad Jihlavou Kamenice Malý Beranov A 1 Jihlava Jihlava Luka nad Jihlavou Velký Beranov V Markvartice B 1 Stará Říše Telč Předín TR Markvartice V Měšín B 1 Jihlava Polná Zhoř Měšín V Milíčov B 1 Nový Rychnov PE Hojkov Jihlava Milíčov V Mirošov B 1 Jihlava Hojkov Dolní Cerekev Mirošov V Mirošov-Jedlov B 1 Jihlava Hojkov Opatov Boršov V Mrákotín A 1 Telč Mrákotín Mysletice Mrákotín-Částkovice B 1 Telč Mrákotín Mysletice Hostětice V Mrákotín-Práskolesy V 1 Telč Mrákotín Mysletice Mysletice B 1 Telč Mysletice Mrákotín

21 Strana 21 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Částka 3/2005 Mysliboř B 1 Telč Mrákotín Dlouhá Brtnice Mysliboř V Nadějov A 1 Polná Zhoř Kamenice Nadějov V Nevcehle A 1 Telč Dlouhá Brtnice Nevcehle-Nepomuky V 1 Telč Dlouhá Brtnice Třešť Nevcehle V Stará Říše Nová Říše A 1 Nová Říše Stará Říše Telč Olšany B 1 Telč Stará Říše Nová Říše Olšany V Olší B 1 Telč Mysletice Mrákotín Opatov A 1 Hojkov Opatov Jihlava Nový Rychnov PE Ořechov B 1 Telč Dlouhá Brtnice Otín u Stonařova B 1 Třešť Stonařov Dlouhá Brtnice Panenská Rozsíčka B 1 Třešť Dlouhá Brtnice Panské Dubénky B 1 Horní Dubénky Pavlov A 1 Třešť Dlouhá Brtnice Ořechov V Otín V Stonařov V Telč Počátky PE Panské Dubénky Plandry B 1 Jihlava Jihlava Větrný Stonařov Pavlov V V Plandry V Polná B 1 Polná Polná-SDH V Zhoř Přibyslav HB Polná-Hrbov A 1 Polná Zhoř Hrbov V Polná-Janovice B 1 Polná Zhoř Janovice V Polná-Nové Dvory B 1 Polná Štoky HB Šlapanov HB Nové Dvory V Polná-Skrýšov B 1 Polná Zhoř Bohdalov ZR Záborná V Puklice A 1 Jihlava Luka nad Jihlavou Puklice-Petrovice V 1 Jihlava Luka nad Jihlavou Puklice-Studénky B 1 Jihlava Luka nad Jihlavou Brtnice Puklice V Brtnice Brtnice Střížov V Radkov A 1 Telč Nová Říše Mysletice Radkov V Rančířov B 1 Jihlava Jihlava Stonařov Rantířov A 1 Jihlava Jihlava Větrný Rantířov-Rounek B 1 Jihlava Jihlava Větrný Rantířov V Rantířov V Rohozná A 1 Batelov Dolní Cerekev Třešť Rohozná V Rozseč A 1 Stará Říše Nová Říše Telč Rozseč V Růžená A 1 Třešť Batelov Dlohá Brtnice Růžená V Rybné B 1 Polná Zhoř Kamenice Rybné V Řásná B 1 Telč Mrákotín Mysletice Řásná V Řídelov B 1 Telč Mrákotín Horní Dubenky Řídelov V Sedlatice B 1 Stará Říše Telč Opatov TR Sedlatice V Sedlejov A 1 Telč Dlouhá Brtnice Smrčná A 1 Jihlava Větrný Smrčná-Vilém. Chaloupky A 1 Jihlava Větrný Stará Říše Sedlejov V Štoky HB Smrčná V Štoky HB Smrčná V Stáj B 1 Polná Zhoř Bohdalov ZR Stáj V

22 Částka 3/2005 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Strana 22 Stará Říše A 1 Stará Říše Nová Říše Telč Stonařov A 1 Třešť Stonařov Brtnice Dlouhá Brtnice Strachoňovice B 1 Telč Nová Říše Dačice JH Strachoňovice V Střítež A 1 Polná Jihlava Štoky HB Střítež V Suchá B 1 Třešť Stonařov Brtnice Suchá V Suchá-Prostředkovice B 1 Třešť Stonařov Brtnice Suchá V Svojkovice B 1 Stará Říše Telč Želetava TR Svojkovice V Šimanov B 1 Jihlava Větrný Švábov B 1 Batelov Třešť Horní Cerekev PE Opatov Šimanov V Švábov V Telč A 1 Telč Mrákotín Stará Říše Telč-SDH V Telč-Býkovec B 1 Telč Horní Dubénky Počátky PE Studená JH Telč-Dobrá Voda B 1 Telč Mrákotín Mysletice Telč-Dolní Dvorce V 1 Telč Stará Říše Dlouhá Brtnice Telč-Dyjička V 1 Telč Nová Říše Stará Říše Dyjice V Telč-Rozsičky B 1 Telč Nová Říše Stará Říše Telč-Slaviboř B 1 Telč Nová Říše Dačice JH Telč-Stranná V 1 Telč Stará Říše Nová Říše Telč-Studnice B 1 Telč Mrákotín Mysletice Studnice V Třešť A 1 Třešť Batelov Dolní Cerekev Třešť-SDH V Třešť-Bezděkov B 1 Třešť Stonařov Dlouhá Brtnice Třešť-Buková B 1 Třešť Batelov Dolní Cerekev Buková V Třešť-Čenkov B 1 Třešť Batelov Stonařov Čenkov V Třeštice B 1 Třešť Telč Třeštice V Třešť-Salavice B 1 Třešť Dolní Cerekev Batelov Salavice V Třešť-Sokolíčko V 1 Třešť Stonařov Brtnice Třešť-Stájiště B 1 Třešť Stonařov Dlouhá Brtnice Urbanov B 1 Telč Dlouhá Brtnice Ustí u Humpolce B 1 Větrný Stará Říše Urbanov V Jihlava Opatov Ustí V Vanov B 1 Telč Mrákotín Vanov V Vanůvek B 1 Telč Mrákotín Vanůvek V Vápovice B 1 Stará Říše Nová Říše Telč Vápovice V Velký Beranov B 1 Jihlava Jihlava Luka nad Jihlavou Velký Beranov-Bradlo B 1 Jihlava Jihlava Luka nad Jihlavou Větrný A 1 Jihlava Větrný Větrný - Branišov Větrný - Velešov V 1 Jihlava Větrný V 1 Jihlava Větrný Velký Beranov V V.Beranov V Štoky HB Opatov Opatov Herálec HB Věžnice u Polné A 1 Polná Šlapanov HB Přibyslav HB Věžnice N Věžnice u Řehořova B 1 Polná Kamenice Zhoř Věžnice V Věžnička B 1 Polná Zhoř Věžnička V Věžnička- Filip.Chaloupky B 1 Polná Zhoř Jihlava Věžnička V

23 Strana 23 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Částka 3/2005 Vílanec A 1 Jihlava Stonařov Třešť Vílanec V Vílanec-Beranovec B 1 Jihlava Stonařov Jihlava Vílanec V Vílanec-Loučky B 1 Jihlava Jihlava Stonařov Vílanec V Volevčice B 1 Telč Mrákotín Volevčice V Vyskytná nad Jihlavou A 1 Jihlava Větrný Vyskytná-Hlávkov B 1 Jihlava Větrný Vyskytná-Jiřín B 1 Jihlava Větrný Vysoké Studnice A 1 Jihlava Luka nad Jihlavou Hojkov Vyskytná V Hojkov Bílý Kámen V Hojkov Vyskytná V Kamenice Vysoké Studnice Vystrčenovice B 1 Nová Říše Telč Stará Říše Vystrčenovice V Záborná A 1 Polná Zhoř Bohdalov ZR Záborná V Zadní Vydří B 1 Telč Mysletice Dačice JH Zbilidy B 1 Větrný Zbinohy B 1 Jihlava Větrný Opatov Jihlava Zbilidy V Herálec HB Zbinohy V Zdeňkov B 1 Nová Říše Telč Želetava TR Zdeňkov V Zhoř A 1 Polná Zhoř Kamenice Zvolenovice B 1 Telč Nová Říše Stará Říše Zvolenovice V Žatec B 1 Telč Dlouhá Brtnice Stará Říše Žatec V Ždírec A 1 Polná Jihlava Zhoř Ždírec V Poplachové plány obcí okresu Pelhřimov - první stupeň Katastrální Stupeň Stupeň. Předurčené jednotky PO a požadavek na jejich dobu dojezdu území obce nebezpečí popl. Název JPO Kat. Název JPO Kat. Název JPO Kat. Název JPO Kat. Obec - K.ú. Arneštovice B 1 Pacov Pacov Košetice Arneštovice V/1 Bácovice B 1 Pelhřimov Pelhřimov Červená Řečice V Bácovice V/1 Bělá B 1 Pelhřimov Horní Cerekev Počátky Bělá V/1 Bohdalín A 1 Kamenice n/l. Kamenice n/l. Kanenice n/l Bodalín V/1 Bořetice B 1 Pacov Pacov Hořepník Bořetice V/1 Bořetín B 1 Kamenice n/l. Kamenice n/l. Černovice Bořetín V/1 Božejov A 1 Pelhřimov Pelhřimov Kanenice n/l. Božejov Božejov - Nová Ves B 1 Kamenice n/l. Kamenice n/l. Pelhřimov Božejov Bratřice B 1 Pacov Pacov Lukavec Bratřice V/1 Bratřice - Cetule V A 1 Pacov Pacov Lukavec Bratřice V/1 Budíkov A 1 Humpolec Humpolec Kejžlice Budíkov V/2 Budíkov - Malý Budíkov Budíkov - Pusté Lhotsko B 1 Humpolec Humpolec Kejžlice Budíkov V/2 V A 1 Humpolec Humpolec Kejžlice Budíkov V/2 Buřenice B 1 Pacov Košetice Pacov Buřenice V/1 Buřenice - Babice B 1 Pacov Pacov Košetice Buřenice V/1 Buřenice - Dobroměřice V A 1 Pacov Pacov Košetice Buřenice V/1 Buřenice - Kyjov V A 1 Pacov Pacov Hořepník Buřenice V/1 Buřenice - Radějov B 1 Pacov Pacov Košetice Radějov V/1

24 Částka 3/2005 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Strana 24 Bystrá (u Komorovic) B 1 Humpolec Humpolec Humpolec Bystrá V/1 Cetoraz A 1 Pacov Pacov Pacov Cetoraz V/1 Čáslavsko B 1 Pacov Pacov Lukavec Čáslavsko V/1 Čáslavsko -Jelenov V A 1 Pacov Pacov Lukavec Čáslavsko V/1 Čáslavsko - Kopaniny B 1 Pacov Pacov Lukavec Čáslavsko V/1 Čáslavsko - Skočidolovice Čáslavsko - Štědrovice V A 1 Pacov Pacov Lukavec Čáslavsko V/1 B 1 Pacov Pacov Lukavec Čáslavsko V/1 Častrov A 1 Kamenice n/l. Kamenice n/l. Počátky Častrov V/2 Častrov - Ctiboř B 1 Kamenice n/l. Kamenice n/l. Počátky Častrov V/2 Častrov - Jakubín B 1 Kamenice n/l. Kamenice n/l. Počátky Častrov V/2 Častrov - Metánov B 1 Kamenice n/l. Kamenice n/l. Žirovnice Metánov V/1 Častrov - Pelec B 1 Kamenice n/l. Kamenice n/l. Žirovnice Metánov V/1 Častrov - Perky V A 1 Kamenice n/l. Kamenice n/l. Počátky Častrov V/1 Čejov A 1 Humpolec Humpolec Humpolec Čejov V/2 Čejov - Hadina V A 1 Humpolec Humpolec Humpolec Čejov V/2 Čelistná B 1 Pelhřimov Pelhřimov Rynárec Čelistná V/1 Černov B 1 Pelhřimov Pelhřimov Horní Cerekev Černov V/1 Černovice B 1 Kamenice n/l. Černovice Černovice Pacov Černovice - Benešov B 1 Kamenice n/l. Černovice Černovice Benešov NE Černovice - Dobešov B 1 Kamenice n/l. Černovice Černovice Dobešov V/1 Černovice - Panské Mlýny V A 1 Kamenice n/l. Černovice Černovice Pacov Černovice - Rytov B 1 Kamenice n/l. Černovice Černovice Kamenice n/l. Černovice - Střítež (u Černovic) B 1 Kamenice n/l. Černovice Černovice Pacov Černovice - Svatava B 1 Kamenice n/l. Černovice Černovice Pacov Černovice - Vackov B 1 Kamenice n/l. Černovice Černovice Pacov Černovice - Vlkosovice B 1 Kamenice n/l. Černovice Černovice Kamenice n/l. Červená Řečice A 1 Pelhřimov Pelhřimov Červená Řečice Červená Řečice - Milotičky Červená Řečice - Popelišná Červená Řěčice - Těchoraz Červená Řečice - Zmišovice V A 1 Pelhřimov Pelhřimov Červená Řečice B 1 Pelhřimov Pelhřimov Červená Řečice B 1 Pelhřimov Pelhřimov Červená Řečice B 1 Pelhřimov Pelhřimov Červená Řečice Křelovice V/2 Útěchovičky V/2 Popelišná V/1 Těchoraz V/1 Zmišovice V/1 Čížkov B 1 Pelhřimov Pelhřimov Nová Cerekev Čížkov V/1 Dehtáře B 1 Pelhřimov Pelhřimov Humpolec Dehtáře V/1 Dehtáře - Milotice V A 1 Pelhřimov Pelhřimov Humpolec Dehtáře V/1 Dehtáře - Onšovice B 1 Pelhřimov Pelhřimov Humpolec Dehtáře V/1 Dehtáře - Vadčice B 1 Pelhřimov Pelhřimov Humpolec Dehtáře V/1 Dobrá Voda u Pacova B 1 Pacov Pacov Černovice Dobrá Voda u Pa. Dobrá Voda (u Pelhřimova) Dobrá Voda (u Pe.) - Letny Dobrá Voda (u Pe.) - Rohovka B 1 Pelhřimov Pelhřimov Horní Cerekev Dobrá Voda u Pe. B 1 Pelhřimov Pelhřimov Horní Cerekev Dobrá Voda u Pe. B 1 Pelhřimov Pelhřimov Horní Cerekev Dobrá Voda u Pe. Dubovice B 1 Pelhřimov Pelhřimov Nová Cerekev Dubovice V/1 V/1 V/1 V/1 V/1

25 Strana 25 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Částka 3/2005 Důl (u Pošné) B 1 Pacov Pacov Pacov Důl u Pošné V/1 Důl (u Pošné) - Nová Ves (u Pacova) B 1 Pacov Pacov Pošná V/1 Důl u Pošné V/1 Eš B 1 Pacov Pacov Pacov Eš V/1 Hojanovice B 1 Humpolec Humpolec Humpolec Hojanovice V/1 Hojovice B 1 Kamenice n/l. Černovice Kamenice n/l. Hojovice V/1 Horní Cerekev B 1 Pelhřimov Pelhřimov Horní Cerekev Horní Cerekev Horní Cerekev - Hříběcí Horní Cerekev - Chrástov Horní Cerekev - Těšenov Horní Cerekev - Turovka A 1 Pelhřimov Pelhřimov Horní Cerekev Hříběcí V/2 B 1 Pelhřimov Pelhřimov Horní Cerekev Chrástov V/1 B 1 Pelhřimov Horní Cerekev Nový Rychnov Těšenov V/1 B 1 Pelhřimov Pelhřimov Horní Cerekev Turovka NE Horní Rápotice B 1 Humpolec Humpolec Humpolec Horní Rápotice Horní Ves A 1 Pelhřimov Horní Cerekev Počátky Horní Ves V/2 Hořepník A 1 Pacov Pacov Pacov Hořepník Hořepník - Březina (u Hořepníku) B 1 Pacov Pacov Pacov Hořepník Hořepník - Mašovice V A 1 Pelhřimov Pelhřimov Hořepník Červená Řečice Hořepník - Vítovice B 1 Pacov Pacov Pacov Hořepník Hořice B 1 Humpolec Humpolec Hořice Senožaty Hořice - Děkančice V A 1 Humpolec Humpolec Hořice Senožaty Hořice - Hroznětice B 1 Humpolec Humpolec Hořice Senožaty Humpolec B 1 Humpolec Humpolec Humpolec Jiřice V/2 Humpolec - Brunka B 1 Humpolec Humpolec Humpolec Hněvkovice V/1 Humpolec - Hněvkovice A 1 Humpolec Humpolec Humpolec Hněvkovice V/1 Humpolec -Kletečná B 1 Humpolec Humpolec Humpolec Kletečná V/1 Humpolec - Krasoňov A 1 Humpolec Humpolec Humpolec Komorovice V/1 Humpolec - Lhotka B 1 Humpolec Humpolec Humpolec Lhotka NE Humpolec - Petrovice A 1 Humpolec Humpolec Humpolec Petrovice V/1 Humpolec - Plačkov B 1 Humpolec Humpolec Humpolec Jiřice V/2 Humpolec - Rozkoš A 1 Humpolec Humpolec Humpolec Jiřice V/2 Humpolec - Světlice B 1 Humpolec Humpolec Humpolec Světlice V/1 Humpolec - Světlický Dvůr B 1 Humpolec Humpolec Humpolec Světlice V/1 Humpolec - Vilémov B 1 Humpolec Humpolec Humpolec Jiřice V/2 Chýstovice B 1 Pacov Pacov Košetice Chýstovice V/1 Chýstovice - Jedlina V A 1 Pacov Pacov Košetice Chýstovice V/1 Chyšná B 1 Pacov Pacov Košetice Chyšná V/1 Jankov B 1 Pelhřimov Pelhřimov Nový Rychnov V/1 Jankov V/1 Ježov B 1 Humpolec Senožaty Hořice Ježov V/1 Jiřice A 1 Humpolec Humpolec Humpolec Jiřice V/2 Jiřice - Močidla B 1 Humpolec Humpolec Humpolec Jiřice V/2 Jiřice - Speřice B 1 Humpolec Humpolec Humpolec Jiřice V/2 Kaliště A 1 Humpolec Humpolec Humpolec Kaliště V/2 Kaliště - Háj B 1 Humpolec Humpolec Humpolec Kaliště V/2 Kaliště - Holušice V A 1 Humpolec Humpolec Humpolec Jiřice V/2 Kaliště - Podivice B 1 Humpolec Humpolec Humpolec Podivice NE

26 Částka 3/2005 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Strana 26 Kaliště - Staré Hutě V A 1 Humpolec Humpolec Humpolec Kaliště V/2 Kámen A 1 Pacov Pacov Pacov Kámen V/2 Kámen - Nízká Lhota V A 1 Pacov Pacov Pacov Kámen V/2 Kámen - Nový Dvůr (u Kámena) B 1 Pacov Pacov Pacov Kánen V/2 Kamenice nad Lipou B 1 Kamenice n/l. Kamenice n/l. Kamenice n/l. Těmice Kamenice nad Lipou - Antonka Kamenice nad Lipou - Březí Kamenice nad Lipou - Gabrielka Kamenice nad Lipou - Johanka Kamenice nad Lipou - Nová Ves Kamenice nad Lipou - Pravíkov Kamenice nad Lipou - Vodná B 1 Kamenice n/l. Kamenice n/l. Kamenice n/l. Těmice V A 1 Kamenice n/l. Kamenice n/l. Kamenice n/l. Těmice B 1 Kamenice n/l. Kamenice n/l. Kamenice n/l. Těmice B 1 Kamenice n/l. Kamenice n/l. Kamenice n/l. Těmice B 1 Kamenice n/l. Kamenice n/l. Kamenice n/l. Těmice B 1 Kamenice n/l. Kamenice n/l. Kamenice n/l. Těmice B 1 Kamenice n/l. Kamenice n/l. Kamenice n/l. Těmice Kejžlice A 1 Humpolec Humpolec Humpolec Kejžlice Koberovice B 1 Humpolec Humpolec Humpolec Koberovice V/1 Koberovice - Lísky B 1 Humpolec Humpolec Humpolec Koberovice V/1 Koberovice - Lohenice V A 1 Humpolec Humpolec Humpolec Koberovice V/1 Kojčice A 1 Pelhřimov Pelhřimov Humpolec Kojčice V/2 Komorovice B 1 Humpolec Humpolec Pelhřimov Komorovice V/1 Košetice B 1 Pacov Pelhřimov Pelhřimov Košetice Košetice - Nová Ves V A 1 Pacov Pelhřimov Pelhřimov Košetice Krasíkovice B 1 Pelhřimov Pelhřimov Humpolec Krasíkovice V/1 Křeč A 1 Kamenice n/l. Černovice Pacov Křeč V/2 Křelovice A 1 Pelhřimov Pelhřimov Košetice Křelovice V/2 Křelovice - Čihovice B 1 Pelhřimov Pelhřimov Košetice Čihovice NE Křelovice - Jiřičky V A 1 Pelhřimov Pelhřimov Košetice Křelovice V/2 Křelovice - Poříčí V A 1 Humpolec Humpolec Želiv Křelovice V/2 Křešín B 1 Pacov Lukavec Košetice Křešín V/1 Křešín - Blažnov V A 1 Pacov Lukavec Košetice Křešín V/1 Křešín - Čeněnice V A 1 Pacov Lukavec Košetice Křešín V/1 Křešín - Kramolín V A 1 Pacov Lukavec Košetice Křešín V/1 Křešín - Mohelnice B 1 Pacov Lukavec Košetice Křešín V/1 Leskovice B 1 Pelhřimov Pelhřimov Pacov Leskovice V/1 Lesná B 1 Pacov Pacov Hořepník Lesná V/1 Lhota - Vlásenice - Lhota Lhota - Vlásenice - Vlásenice B 1 Kamenice n/l. Kamenice n/l. Kamenice n/l. Těmice B 1 Kamenice n/l. Kamenice n/l. Kamenice n/l. Těmice Libkova Voda B 1 Pelhřimov Pelhřimov Rynárec Libkova Voda V/1 Lidmaň A 1 Kamenice n/l. Černovice Těmice Lidmaň V/1 Lidmaň - Bohutín V A 1 Kamenice n/l. Černovice Těmice Lidmaň V/1 Lidmaň - Hojava V A 1 Kamenice n/l. Černovice Těmice Lidmaň V/1 Lidmaň - Lidmáňka B 1 Kamenice n/l. Černovice Těmice Lidmaň V/1 Litohošť B 1 Pelhřimov Pelhřimov Pacov Litohošť V/1 Lukavec A 1 Pacov Lukavec Pacov Košetice Lukavec - Bezděkov B 1 Pacov Lukavec Pacov Košetice

27 Strana 27 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Částka 3/2005 Lukavec - Týmova Ves B 1 Pacov Lukavec Pacov Košetice Lukavec - Velká Ves B 1 Pacov Lukavec Pacov Velká Ves N Martinice u Onšova B 1 Pacov Košetice Onšov Martinice u On. Martinice u Onšova - Skoranovice V A 1 Pacov Košetice Onšov Martinice u On. Mezilesí B 1 Pacov Pacov Lukavec Mezilesí V/1 Mezilesí - Holýšov B 1 Pacov Pacov Lukavec Mezilesí V/1 Mezilesí - Zelená Ves B 1 Pacov Pacov Lukavec Mezilesí V/1 Mezná B 1 Pelhřimov Pelhřimov Rynárec Mezná V/1 Mezná - Vratišov B 1 Pelhřimov Pelhřimov Rynárec Mezná V/1 Mladé Bříště B 1 Humpolec Humpolec Humpolec Mladé Bříště V/1 Mladé Bříště - Hojkovy V A 1 Humpolec Humpolec Humpolec Mladé Bříště V/1 Mladé Bříště - Záhoří B 1 Humpolec Humpolec Humpolec Mladé Bříště V/1 Mnich A 1 Kamenice n/l. Kamenice n/l. Černovice Mnich V/2 Mnich - Dvořiště (u Chválkova) V A 1 Kamenice n/l. Kamenice n/l. Černovice Mnich V/1 Mnich - Chválkov B 1 Kamenice n/l. Kamenice n/l. Černovice Chválkov V/1 Mnich - Mirotín B 1 Kamenice n/l. Kamenice n/l. Černovice Mirotín V/1 Mnich - Rutov B 1 Kamenice n/l. Kamenice n/l. Černovice Chválkov V/1 Moraveč A 1 Pelhřimov Pelhřimov Nová Cerekev Moraveč V/2 Mysletín B 1 Humpolec Humpolec Humpolec Mysletín V/1 Nová Buková B 1 Pelhřimov Pelhřimov Horní Cerekev Nová Buková V/1 Nová Cerkev A 1 Pelhřimov Pelhřimov Nová Cerekev Čížkov V/1 Nová Cerkev - Částkovice Nová Cerkev - Chmelná Nová Cerkev - Markvarec Nová Cerkev - Myslov Nová Cerkev - Proseč- Obořiště Nová Cerkev - Stanovice B 1 Pelhřimov Pelhřimov Nová Cerekev Částkovice V/1 B 1 Pelhřimov Pelhřimov Nová Cerekev Chmelná V/1 B 1 Kamenice n/l. Nová Cerekev Kamenice n/l. Markvarec V/1 B 1 Kamenice n/l. Kamenice n/l. Nová Cerekev Chmelná V/1 B 1 Pelhřimov Pelhřimov Nová Cerekev Proseč- Obořiště B 1 Pelhřimov Pelhřimov Nová Cerekev Stanovice V/1 Nový Rychnov A 1 Pelhřimov Pelhřimov Horní Cerekev Nový Rychnov Nový Rychnov - Čejkov Nový Rychnov - Chaloupky Nový Rychnov - Křemešník Nový Rychnov - Řeženčice Nový Rychnov - Sázava Nový Rychnov - Trsov B 1 Pelhřimov Horní Cerekev Nový Rychnov V A 1 Pelhřimov Pelhřimov Nový Rychnov V A 1 Pelhřimov Pelhřimov Nový Rychnov B 1 Pelhřimov Horní Cerekev Nový Rychnov B 1 Pelhřimov Pelhřimov Nový Rychnov V A 1 Pelhřimov Horní Cerekev Nový Rychnov V/1 V/1 V/1 Čejkov V/1 Vyskytná V/2 Sázava V/1 Řeženčice V/1 Sázava V/1 Řeženčice V/1 Obrataň A 1 Pacov Pacov Pacov Obrataň Obrataň - Bezděčín V A 1 Pacov Pacov Pacov Obrataň Obrataň - Hrobská Zahrádka B 1 Pacov Pacov Obrataň Hrobská Zahrádka V/1

28 Částka 3/2005 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Strana 28 Obrataň - Moudrov V A 1 Pacov Pacov Černovice Černovice Obrataň - Sudkův Důl V A 1 Pacov Pacov Obrataň Sudkův Důl NE Obrataň - Šimpach B 1 Pacov Pacov Obrataň Šimpach NE Obrataň - Údolí B 1 Pacov Pacov Černovice Obrataň Obrataň - Vintířov B 1 Pacov Pacov Obrataň Vintířov NE Olešná A 1 Pelhřimov Pelhřimov Rynárec Olešná V/1 Olešná - Chválkov B 1 Pelhřimov Pelhřimov Rynárec Olešná V/1 Olešná - Plevnice B 1 Pelhřimov Pelhřimov Rynárec Plevnice NE Olešná - Řemenov B 1 Pelhřimov Pelhřimov Rynárec Řemenov NE Ondřejov B 1 Pelhřimov Pelhřimov Rynárec Ondřejov V/1 Onšov A 1 Pelhřimov Pacov Košetice Onšov Onšov - Chlovy V A 1 Pelhřimov Pacov Košetice Onšov Onšov - Těškovice B 1 Pelhřimov Pacov Košetice Onšov Pacov B 1 Pacov Pacov Pacov Jetřichovec V/2 Pacov - Bedřichov B 1 Pacov Pacov Pacov Bedřichov V/1 Pacov - Jetřichovec B 1 Pacov Pacov Pacov Jetřichovec V/2 Pacov - Roučkovice B 1 Pacov Pacov Pacov Roučkovice V/1 Pacov - Hrádek B 1 Pacov Pacov Pacov Velká Chyška V/2 Pacov - Velká Rovná B 1 Pacov Pacov Pacov Velká Rovná V/1 Pacov - Zhoř B 1 Pacov Pacov Pacov Zhoř V/1 Pavlov B 1 Pelhřimov Pelhřimov Rynárec Pavlov V/1 Pelhřimov A 1 Pelhřimov Pelhřimov Rynárec Pelhřimov - Benátky V A 1 Pelhřimov Pelhřimov Rynárec Benátky NE Pelhřimov - Bitětice B 1 Pelhřimov Pelhřimov Červená Řečice Pelhřimov - Čakovice B 1 Pelhřimov Pelhřimov Červená Řečice Pelhřimov - Hodějovice Pelhřimov - Houserovka B 1 Pelhřimov Pelhřimov Červená Řečice Bitětice V/1 Čakovice V/1 Hodějovice V/1 B 1 Pelhřimov Pelhřimov Rynárec Houserovka V/1 Pelhřimov - Chvojnov B 1 Pelhřimov Pelhřimov Humpolec Chvojnov V/1 Pelhřimov - Janovice B 1 Pelhřimov Pelhřimov Rynárec Janovice V/1 Pelhřimov - Jelcovy Lhotky Pelhřimov - Kocourovy Lhotky V A 1 Pelhřimov Pelhřimov Humpolec Vyskytná V/2 V A 1 Pelhřimov Pelhřimov Humpolec Vyskytná V/2 Pelhřimov - Lešov B 1 Pelhřimov Pelhřimov Rynárec Lešov V/1 Pelhřimov - Lipice B 1 Pelhřimov Pelhřimov Červená Řečice Lipice V/1 Pelhřimov - Myslotín B 1 Pelhřimov Pelhřimov Rynárec Myslotín V/1 Pelhřimov - Nemojov B 1 Pelhřimov Pelhřimov Rynárec Nemojov V/1 Pelhřimov - Ostrovec V A 1 Pelhřimov Pelhřimov Rynárec Janovice V/1 Pelhřimov - Pejškov B 1 Pelhřimov Pelhřimov Nová Cerekev Pejškov V/1 Pelhřimov - Pobistrýce B 1 Pelhřimov Pelhřimov Humpolec Svépravice V/1 Pelhřimov - Radětín B 1 Pelhřimov Pelhřimov Rynárec Kojčice V/2 Pelhřimov - Radňov B 1 Pelhřimov Pelhřimov Rynárec Radňov V/1 Pelhřimov - Rybníček B 1 Pelhřimov Pelhřimov Humpolec Kojčice V/2 Pelhřimov - Skrýšov B 1 Pelhřimov Pelhřimov Rynárec Skrýšov V/1 Pelhřimov - Služátky B 1 Pelhřimov Pelhřimov Rynárec Služátky NE Pelhřimov - Starý Pelhřimov A 1 Pelhřimov Pelhřimov Rynárec St. Pelhřimov V/1

29 Strana 29 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Částka 3/2005 Pelhřimov -Strměchy B 1 Pelhřimov Pelhřimov Nový Rychnov Pelhřimov - Útěchovičky (u Chvojkova) Strměchy V/1 B 1 Pelhřimov Pelhřimov Humpolec Kojčice V/2 Pelhřimov - Vlásenice B 1 Pelhřimov Pelhřimov Nová Cerekev Vlásenice u Pe. Pelhřimov - Vlásenice - Drbohlavy B 1 Pelhřimov Pelhřimov Rynárec Vlás.- Drbohlavy Píšť B 1 Humpolec Hořice Senožaty Píšť V/1 Píšť - Vranice B 1 Humpolec Hořice Senožaty Píšť V/1 Počátky B 1 Kamenice n/l. Počátky Počátky Žirovnice Počátky - Heřmaneč V A 1 Kamenice n/l. Počátky Počátky Žirovnice Počátky - Horní Vilímeč B 1 Kamenice n/l. Počátky Počátky Žirovnice Počátky - Léskovec B 1 Kamenice n/l. Počátky Počátky Léskovec NE Počátky - Prostý B 1 Kamenice n/l. Počátky Žirovnice Prostý NE Počátky - Vesce B 1 Kamenice n/l. Počátky Počátky Žirovnice Polesí B 1 Kamenice n/l. Počátky Počátky Polesí V/1 Pošná B 1 Pacov Pacov Pacov Pošná V/1 Pošná - Nesvačily V A 1 Pacov Pacov Pacov Pošná V/1 Pošná - Proseč B 1 Pacov Pacov Pacov Pošná V/1 Pošná - Zahrádka B 1 Pacov Pacov Pošná V/1 Zahrádka NE Proseč (u Humpolce) B 1 Humpolec Humpolec Kejžlice Proseč u Hu. NE Proseč pod Křemešníkem B 1 Pelhřimov Pelhřimov Nový Rychnov Putimov B 1 Pelhřimov Pelhřimov Nový Rychnov Proseč pod Křem. V/1 V/1 V/1 Putimov V/1 Rodinov B 1 Kamenice n/l. Kamenice n/l. Kamenice n/l. Rodinov V/1 Rovná (u Hořepníku) B 1 Pacov Košetice Hořepník Rovná V/1 Rynárec A 1 Pelhřimov Pelhřimov Rynárec Zajíčkov V/1 Řečice B 1 Humpolec Humpolec Kejžlice Řečice V/1 Řečice - Bystrá (u Kejžlice) V A 1 Humpolec Humpolec Kejžlice Řečice V/1 Řečice - Křepiny B 1 Humpolec Humpolec Kejžlice Řečice V/1 Řečice - Záběhlice V A 1 Humpolec Humpolec Kejžlice Řečice V/1 Salačova Lhota B 1 Pacov Pacov Lukavec Salačova Lhota Salačova Lhota - Malá Černá Salačova Lhota - Velká Černá V A 1 Pacov Pacov Lukavec Salačova Lhota V A 1 Pacov Pacov Lukavec Salačova Lhota Samšín B 1 Pacov Pacov Hořepník Samšín V/1 Samšín - Přáslavice B 1 Pacov Pacov Hořepník Přáslavice V/1 Sedlice B 1 Humpolec Humpolec Želiv Sedlice V/1 Senožaty A 1 Humpolec Humpolec Senožaty Košetice Senožaty - Nečice B 1 Humpolec Humpolec Senožaty Košetice Senožaty - Otavožaty B 1 Humpolec Humpolec Senožaty Hořice Senožaty - Tukleky V A 1 Humpolec Humpolec Senožaty Košetice Staré Bříště B 1 Humpolec Humpolec Humpolec Staré Bříště NE Staré Bříště - Vlčí Hory V A 1 Humpolec Humpolec Humpolec Staré Bříště NE Stojčín B 1 Kamenice n/l. Žirovnice Počátky Stojčín V/1 Střítež pod Křemešníkem B 1 Pelhřimov Pelhřimov Nový Rychnov Střítež pod Křem. V/1 V/1 V/1 V/2

30 Částka 3/2005 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Strana 30 Střítež (u Božejova) B 1 Kamenice n/l. Kamenice n/l. Božejov Stítež u Božejova Střítež (u Božejova) - Bor Střítež (u Božejova) - Krumvald V A 1 Kamenice n/l. Kamenice n/l. Božejov Stítež u Božejova V A 1 Kamenice n/l. Kamenice n/l. Božejov Střítež u Božejova Svépravice B 1 Pelhřimov Pelhřimov Červená Řečice V/1 V/1 V/1 Svépravice V/1 Syrov B 1 Humpolec Humpolec Senožaty Košetice Těchobuz B 1 Pacov Pacov Pacov Jetřichovec V/2 Těmice A 1 Kamenice n/l. Kamenice n/l. Těmice Lidmaň V/1 Těmice - Babín B 1 Kamenice n/l. Kamenice n/l. Těmice Babín NE Těmice - Drahoňov V A 1 Kamenice n/l. Kamenice n/l. Těmice Stítež u Božejova Těmice - Dráchov B 1 Kamenice n/l. Kamenice n/l. Těmice Dráchov NE Těmice - Knížata V A 1 Kamenice n/l. Kamenice n/l. Těmice Markvarec V/1 Těmice - Nový Drahoňov V A 1 Kamenice n/l. Kamenice n/l. Těmice Stítež u Božejova Ústrašín B 1 Pelhřimov Pelhřimov Božejov Ústrašín V/1 Útěchovice (u Hořepníku) Útěchovice pod Strážištěm Útěchovičky (u Hořepníku) B 1 Pelhřimov Pelhřimov Červená Řečice V/1 V/1 Útěchovice V/1 B 1 Pacov Pacov Lukavec Útěchovice p. Str. B 1 Pelhřimov Pelhřimov Pacov Útěchovičky V/2 Včelnička B 1 Kamenice n/l Kamenice n/l Včelnička V/1 Těmice Velká Chyška A 1 Pacov Pacov Košetice Velká Chyška V/2 Velký Rybník B 1 Humpolec Humpolec Pelhřimov Velký Rybník V/1 Veselá A 1 Pelhřimov Kamenice n/l. Počátky Veselá V/1 Věžná B 1 Pacov Pacov Černovice Věžná V/1 Věžná - Brná B 1 Pacov Pacov Černovice Věžná V/1 Vojslavice B 1 Humpolec Humpolec Hořice Vojslavice V/1 Vokov.B 1 Pelhřimov Pelhřimov Rynárec Vokov V/1 Vyklantice A 1 Pacov Lukavec Košetice Vyklantice V/2 Vyklantice - Kateřinky (u Vyklantic) Vyklantice - Nové Vyklantice Vyklantice - Nový Smrdov A 1 Pacov Lukavec Košetice Vyklantice V/2 B 1 Pacov Lukavec Košetice Vyklantice V/2 V A 1 Pacov Lukavec Košetice Vyklantice V/2 Vyklantice - Petrovsko V A 1 Pacov Lukavec Košetice Vyklantice V/2 Vyklantice - Staré Vyklanice Vyklantice - Starý Smrdov B 1 Pacov Lukavec Košetice Vyklantice V/2 B 1 Pacov Lukavec Košetice Starý Smrdov NE Vyskytná A 1 Pelhřimov Pelhřimov Nový Rychnov Vyskytná - Branišov B 1 Pelhřimov Pelhřimov Nový Rychnov Vyskytná - Sedliště B 1 Pelhřimov Pelhřimov Nový Rychnov V/1 Vyskytná V/2 Branišov V/1 Sedliště V/1 Vysoká Lhota B 1 Pacov Pacov Pacov Vysoká Lhota V/1 Vystrkov (u Humpolce) B 1 Humpolec Humpolec Humpolec Jiřice V/2 Zachotín B 1 Pelhřimov Pelhřimov Humpolec Zachotín V/1 Zachotín -Častonín B 1 Pelhřimov Pelhřimov Humpolec Častonín NE

31 Strana 31 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Částka 3/2005 Zachotín - Petrkov V A 1 Pelhřimov Pelhřimov Humpolec Častonín NE Zajíčkov B 1 Pelhřimov Pelhřimov Rynárec Zajíčkov V/1 Zajíčkov - Rovná (u Zajíčkova) V A 1 Pelhřimov Pelhřimov Rynárec Rovná V/1 Zhořec B 1 Pacov Pacov Pacov Zhořec V/1 Zlátenka B 1 Pelhřimov Pelhřimov Pacov Zlátenka V/1 Želiv B 1 Humpolec Humpolec Želiv Křelovice V/2 Želiv - Bolechov B 1 Humpolec Humpolec Želiv Bolechov NE Želiv - Brtná B 1 Humpolec Humpolec Želiv Brtná V/1 Želiv - Lhotice B 1 Humpolec Humpolec Želiv Lhotice NE Želiv - Lískovice B 1 Humpolec Humpolec Želiv Jiřice V/2 Želiv - Miletín B 1 Humpolec Humpolec Želiv Miletín NE Želiv - Vitice V A 1 Humpolec Humpolec Želiv Jiřice V/2 Želiv - Vřesník B 1 Humpolec Humpolec Želiv Vřesník V/1 Žirov B 1 Pelhřimov Pelhřimov Humpolec Žirov NE Žirovnice B 1 Kamenice n/l. Žirovnice Počátky Počátky Žirovnice - Cholunná B 1 Kamenice n/l. Žirovnice Počátky Cholunná V/1 Žirovnice - Lítkovice B 1 Kamenice n/l. Žirovnice Počátky Lítkovice V/1 Žirovnice - Stranná B 1 Kamenice n/l. Kamenice n/l. Žirovnice Stranná V/1 Žirovnice - Štítné B 1 Kamenice n/l. Kamenice n/l. Žirovnice Štítné V/1 Žirovnice - Vlčetín B 1 Kamenice n/l. Žirovnice Počátky Vlčetín V/1 Katastrální Stupeň Stupeň. Předurčené jednotky PO a požadavek na jejich dobu dojezdu Poplachové plány obcí okresu Třebíč - první stupeň území obce nebezpečí popl. Název JPO Kat. Název JPO Kat. Název JPO Kat. Název JPO Kat. Obec - K.ú. Babice - Babice u Lesonic B 1 Babice V/2 M. Budějovice Lesonice Babice - Bolíkovice B 1 Čáslavice M. Budějovice Lesonice Babice V/2 Bačice B 1 Hrotovice Hrotovice Jaroměřice Bačice - Udeřice B 1 Hrotovice Hrotovice Jaroměřice Bačice V/2 Bačice V/2 Bačkovice B 1 Jemnice Jemnice Dešná (JH) Bačkovice V/1 Benetice B 1 Svatoslav Třebíč Rudíkov Benetice V/2 Benetice - Věstoňovice Biskupice-Pulkov - Biskupice u Hrotovic Biskupice-Pulkov - Pulkov B 1 Svatoslav Třebíč Rudíkov Benetice V/2 A 1 Hrotovice Jevišovice (ZN) B 1 Hrotovice Jaroměřice Blatnice A 1 Jaroměřice Bohušice B 1 Jaroměřice Jaroměřice Jevišovice (ZN) M. Budějovice Jaroměřice M. Budějovice Jaroměřice Biskupice- Pulkov Biskupice- Pulkov V/2 V/2 Blatnice V/2 Bohušice V/1 Bochovice B 1 Svatoslav Třebíč Rudíkov Bochovice V/2 Bochovice - Batouchovice B 1 Svatoslav Třebíč Rudíkov Bochovice V/2 Bransouze A 1 Brtnice (J) Přibyslavice Třebíč Bransouze V/2 Brtnička B 1 Opatov Třešť (J) Dlouhá Brtnice (J) Brtnička V/1 Březník A 1 Náměšť n/osl. Mohelno Náměšť n/osl. Březník V/2

32 Částka 3/2005 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Strana 32 Budišov B 1 Budišov Třebíč Rudíkov Budkov A 1 Jemnice Třebelovice Jemnice Budkov Cidlina - Cidlina na Moravě B 1 Lesonice M. Budějovice Želetava Cidlina V/1 Čáslavice B 1 Čáslavice Třebíč Rokytnice Častohostice B 1 M. Budějovice Mor. Budějovice Blížkovice (ZN) Čechočovice A 1 Třebíč Stařeč Rokytnice Častohostice V/2 Čechočovice V/2 Čechtín A 1 Třebíč Svatoslav Přibyslavice Čechtín Červená Lhota B 1 Třebíč Přibyslavice Svatoslav Červená Lhota V/2 Číhalín B 1 Třebíč Přibyslavice Okříšky Číhalín V/1 Číchov - Brtnický Číchov Číchov - Třebíčský Číchov B 1 Přibyslavice Okříšky Třebíč Číchov V/2 B 1 Přibyslavice Okříšky Třebíč Číchov V/2 Čikov A 1 Tasov Náměšť n/osl. Velká Bíteš (ZR) Číměř - Číměř nad Jihlavou Čikov V/2 A 1 Třebíč Třebíč Pozďatín Číměř V/2 Dalešice A 1 Hrotovice Hrotovice Třebíč Dalešice V/2 Dědice B 1 M. Budějovice Mor. Budějovice Třebelovice Dědice V/1 Dešov - Malý Dešov B 1 Jemnice M. Budějovice Jemnice Dešov V/2 Dešov - Velký Dešov A 1 Jemnice M. Budějovice Jemnice Dešov V/2 Dolní Lažany B 1 M. Budějovice Jaroměřice Dolní Vilémovice A 1 Třebíč Hrotovice Jaroměřice Domamil A 1 M. Budějovice Lesonice Mor. Budějovice Lesonice Dolní Lažany V/1 Dukovany A 1 Dukovany Hrotovice HZSP JEDu V Dukovany - Lipňany u Skryjí V 1 Dukovany Hrotovice Rouchovany Dukovany - Skryje V 1 Dukovany Hrotovice Rouchovany V/2 Domamil V/2 Hartvíkovice A 1 Náměšť n/osl. Hrotovice Pozďatín Hartvíkovice V/2 Heraltice A 1 Okříšky Opatov Třebíč Heraltice V/2 Hluboké A 1 Náměšť n/osl. Velká Bíteš (ZR) Hodov A 1 Budišov Velké Meziříčí (ZR) Horní Heřmanice B 1 Velké Meziříčí (ZR) Zbraslav (BO) Hluboké V/1 Třebíč Hodov V/2 Třebíč Svatoslav Horní Heřmanice Horní Smrčné B 1 Kamenice (J) Třebíč Svatoslav Horní Újezd - Horní Újezd u Třebíče A 1 Třebíč Jaroměřice Jaroměřice V/1 Horní Újezd V/2 Horní Vilémovice B 1 Třebíč Rudíkov Svatoslav Horní Vilémovice Hornice B 1 Jemnice Jemnice Třebelovice Hornice V/1 Hrotovice B 1 Hrotovice Hrotovice Rouchovany Hroznatín B 1 Rudíkov Třebíč Svatoslav Hroznatín V/1 Hrutov B 1 Brtnice (J) Opatov Třešť (J) Hrutov V/1 Hvězdoňovice B 1 Třebíč Okříšky Opatov Hvězdoňovice V/1 Chlístov - Chlístov u Rokytnice nad Rok. A 1 Třebíč Rokytnice V/1 Okříšky Chlístov V/2

33 Strana 33 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Částka 3/2005 Chlum - Chlum nad Jihlavou B 1 Třebíč Kamenice (J) Přibyslavice Chlum V/1 Chotěbudice B 1 Jemnice Jemnice Budíškovice (JH) Jakubov - Jakubov u Mor. Budějovic Jaroměřice - Boňov Jaroměřice - Ohrazenice na Moravě Jaroměřice - Popovice nad Rokytnou Jaroměřice - Příložany Jaroměřice - Ratibořice na Moravě Jaroměřice - Vacenovice A 1 M. Budějovice Mor. Budějovice B 1 Jaroměřice A 1 Jaroměřice B 1 Jaroměřice A 1 Jaroměřice A 1 Jaroměřice B 1 Jaroměřice Jasenice A 1 Velká Bíteš (ZR) Jaroměřice Chotěbudice V/1 Lesonice Jakubov u M. Budějovic M. Budějovice M. Budějovice Jaroměřice Jaroměřice M. Budějovice Hrotovice Jaroměřice Třebíč Jaroměřice Jaroměřice Třebíč V/2 Náměšť n/osl. Tasov Jasenice V/2 Jemnice A 1 Jemnice Jemnice M. Budějovice Jemnice - Louka u Jemnice B 1 Jemnice Jemnice Budíškovice (JH) Jemnice - Panenská B 1 Jemnice Jemnice Dešná (JH) Jinošov B 1 Náměšť n/osl. Velká Bíteš (ZR) Zbraslav (BO) Jinošov V/2 Jiratice B 1 Jemnice Jemnice Třebelovice Jiratice V/1 Kamenná - Kamenná nad Oslavou Kamenná - Klementice B 1 Budišov Třebíč Náměšť n/osl. Kamenná V/2 B 1 Budišov Třebíč Náměšť n/osl. Kamenná V/2 Kdousov B 1 Jemnice Jemnice Třebelovice Kdousov V/1 Kladeruby nad Oslavou B 1 Mohelno Náměšť n/osl. Hrotovice Kladeruby nad Osl. Klučov B 1 Třebíč Třebíč Jaroměřice Kněžice - Brodce B 1 Kněžice V/2 Brtnice (J) Třešť (J) Kněžice - Kněžice u Třebíče Kněžice - Rychlov u Kněžic Kněžice - Víska u Kněžic B 1 Kněžice V/2 Brtnice (J) Třešť (J) V A 1 Brtnice (J) Kněžice V/2 Třebíč B 1 Kněžice V/2 Brtnice (J) Třešť (J) V/2 Klučov V/1 Kojatice A 1 Jemnice M. Budějovice Třebelovice Kojatice V/2 Kojatice - Velký Újezd u Kojatic B 1 Jemnice Třebelovice M. Budějovice Kojatice V/2 Kojatín B 1 Budišov Třebíč Pozďatín Kojatín V/1 Kojetice - Kojetice na Moravě Komárovice - Komárovice u Mor. Budějovic A 1 Třebíč Třebíč Jaroměřice Kojetice V/2 B 1 M. Budějovice Jemnice Lesonice Komárovice V/1 Koněšín A 1 Náměšť n/osl. Třebíč Pozďatín Koněšín V/2 Kostníky A 1 Jemnice Jemnice Třebelovice Kostníky V/2 Kouty - Kouty u Třebíče A 1 Třebíč Kamenice (J) Svatoslav Kouty V/2 Kozlany B 1 Náměšť n/osl. Třebíč Pozďatín Kozlany V/1

34 Částka 3/2005 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Strana 34 Kožichovice A 1 Třebíč Třebíč Hrotovice Kožichovice V/2 Krahulov A 1 Okříšky Třebíč Třebíč Krahulov V/2 Kralice n/osl. - Horní Lhotice B 1 Náměšť n/osl. Náměšť n/osl. Velká Bíteš (ZR) Kralice nad Oslavou A 1 Náměšť n/osl. Náměšť n/osl. Velká Bíteš (ZR) Horní Lhotice V/1 Kralice n/osl. Kramolín B 1 Náměšť n/osl. Hrotovice Mohelno Kramolín V/1 Krhov - Krhov u Hrotovic A 1 Hrotovice Hrotovice Jaroměřice Krokočín A 1 Velká Bíteš (ZR) Náměšť n/osl. Velká Bíteš (ZR) Krhov V/2 Krokočín V/2 Kuroslepy B 1 Náměšť n/osl. Hrotovice Mohelno Kuroslepy V/2 Láz - Láz u Nových Syrovic A 1 M. Budějovice Mor. Budějovice Blížkovice (ZN) Láz V/2 Lesná B 1 Želetava Předín M. Budějovice Lesná V/1 Lesní Jakubov B 1 Náměšť n/osl. Náměšť n/osl. Ketkovice (BO) Lesonice A 1 Lesonice M. Budějovice Mor. Budějovice Lesonice - Horní Lažany u Lesonic B 1 Lesonice M. Budějovice Jaroměřice Lesůňky B 1 Jaroměřice Jaroměřice Lesní Jakubov V/1 M. Budějovice Lesůňky V/1 Lhánice B 1 Mohelno Náměšť n/osl. Dukovany Lhánice V/1 Lhotice - Lhotice u Jemnice Lipník - Lipník u Hrotovic B 1 Jemnice Jemnice Třebelovice Lhotice V/1 A 1 Jaroměřice Litohoř A 1 M. Budějovice Mor. Budějovice Třebíč Hrotovice Lipník Lesonice Litohoř V/2 Litovany B 1 Hrotovice Hrotovice Rouchovany Litovany V/1 Lomy - Lomy u Jemnice B 1 Jemnice Jemnice Budíškovice (JH) Loukovice B 1 Čáslavice Třebíč Jaroměřice Lovčovice B 1 Jemnice Jemnice Dešná (JH) Lukov - Lukov u Mor. Budějovic Markvartice - Markvartice u Třebíče A 1 M. Budějovice Mor. Budějovice A 1 Třebíč Rokytnice Jaroměřice Martínkov A 1 M. Budějovice Lesonice Mor. Budějovice Lomy V/2 Loukovice V/1 Lukov V/2 Stařeč Markvartice V/2 Martínkov V/2 Mastník A 1 Třebíč Třebíč Stařeč Mastník V/2 Menhartice B 1 Jemnice Jemnice Dešná (JH) Menhartice V/1 Meziříčko - Meziříčko u Mor. Budějovic B 1 Želetava M. Budějovice Lesonice Meziříčko V/1 Mikulovice A 1 Třebíč Jaroměřice Mladoňovice - Mladoňovice na Moravě Třebíč Mikulovice V/2 A 1 Jemnice Jemnice Třebelovice Mladoňovice V/2 Mohelno B 1 Mohelno Náměšť n/osl. HZSP JEDu V Mor. Budějovice B 1 M. Budějovice Mor. Budějovice Mor. Budějovice - Jackov Mor. Budějovice - Lažínky B 1 M. Budějovice Mor. Budějovice B 1 M. Budějovice Mor. Budějovice Jaroměřice Třebelovice Jackov V/1 Blížkovice (ZN) Lažínky V/2

35 Strana 35 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Částka 3/2005 Mor. Budějovice - Vesce u Mor. Budějovic Mor. Budějovice - Vranín B 1 M. Budějovice Mor. Budějovice B 1 M. Budějovice Mor. Budějovice Myslibořice B 1 Jaroměřice Blížkovice (ZN) Vesce V/1 Lesonice Vranín V/1 Hrotovice Hrotovice Myslibořice V/2 Naloučany B 1 Náměšť n/osl. Náměšť n/osl. Tasov Naloučany V/2 Náměšť n/osl. - Jedov B 1 Náměšť n/osl. Náměšť n/osl. Velká Bíteš (ZR) Náměšť n/osl. - Otradice Náměšť n/osl. - Zňátky B 1 Náměšť n/osl. Náměšť n/osl. Velká Bíteš (ZR) B 1 Náměšť n/osl. VHZSL Náměšť Náměšť nad Oslavou A 1 Náměšť n/osl. Náměšť n/osl. Velká Bíteš (ZR) Zňátky V/1 Zňátky V/1 N Pozďatín Zňátky V/1 Zňátky V/1 Nárameč A 1 Budišov Třebíč Rudíkov Nárameč V/2 Nimpšov B 1 M. Budějovice Mor. Budějovice Nová Ves - Nová Ves u Třebíče Třebelovice Nimpšov V/1 A 1 Třebíč Přibyslavice Okříšky Nová Ves V/2 Nové Syrovice A 1 M. Budějovice Mor. Budějovice Nové Syrovice - Krnčice B 1 M. Budějovice Mor. Budějovice Nový Telečkov B 1 Velké Meziříčí (ZR) Blížkovice (ZN) Blížkovice (ZN) Nové Syrovice Krnčice V/1 Třebíč Rudíkov Nový Telečkov Ocmanice A 1 Náměšť n/osl. Náměšť n/osl. Pozďatín Ocmanice V/2 Odunec B 1 Hrotovice Hrotovice Jaroměřice V/1 Odunec V/1 Okarec B 1 Náměšť n/osl. Třebíč Pozďatín Okarec V/1 Okřešice - Okřešice u Třebíče B 1 Třebíč Třebíč Přibyslavice Okřešice V/1 Okříšky B 1 Okříšky Přibyslavice Třebíč Okříšky - Nové Petrovice Opatov - Opatov na Moravě A 1 Okříšky Přibyslavice Třebíč A 1 Opatov Předín Třebíč Oponešice B 1 Jemnice Jemnice Třebelovice Oponešice V/2 Oslavička B 1 Velké Meziříčí (ZR) Ostašov - Ostašov na Moravě B 1 Třebíč Jaroměřice Třebíč Rudíkov Oslavička V/1 Hrotovice Ostašov V/1 Pálovice B 1 Jemnice Jemnice Dešná (JH) Pálovice V/2 Petrovice - Petrovice u Třebíče A 1 Okříšky Třebíč Přibyslavice Petrovice V/2 Petrůvky B 1 Třebíč Třebíč Jaroměřice Petrůvky V/1 Pokojovice B 1 Okříšky Třebíč Opatov Pokojovice V/1 Police - Police u Jemnice Popůvky - Popůvky nad Jihlavou A 1 Jemnice Jemnice Třebelovice Police B 1 Náměšť n/osl. Hrotovice Mohelno Popůvky V/1 Pozďatín B 1 Pozďatín Náměšť n/osl. Budišov Přeckov B 1 Třebíč Třebíč Rudíkov Přeckov V/1 Předín A 1 Předín Opatov Třebíč Předín - Hory u Předína B 1 Předín Opatov Telč (J) Hory V/1

36 Částka 3/2005 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Strana 36 Přešovice B 1 Hrotovice Hrotovice Rouchovany Přešovice V/1 Přibyslavice - Přibyslavice nad Jihlavou A 1 Přibyslavice Okříšky Třebíč Příštpo A 1 Jaroměřice Jaroměřice Pucov B 1 Náměšť n/osl. Tasov Velká Bíteš (ZR) M. Budějovice Příštpo V/2 Pucov V/1 Pyšel A 1 Náměšť n/osl. Pozďatín Budišov Pyšel V/2 Pyšel - Vaneč B 1 Náměšť n/osl. Tasov Pozďatín Vaneč V/1 Rácovice B 1 Jemnice M. Budějovice Třebelovice Rácovice V/1 Račice - Račice u Hrotovic B 1 Hrotovice Hrotovice Jaroměřice Račice V/1 Radkovice u Budče B 1 Jemnice M. Budějovice Želetava Radkovice u Bud. Radkovice u Hrotovic A 1 Hrotovice Hrotovice Jaroměřice Radkovice u Hrot. Radonín B 1 Brtnice (J) Přibyslavice Třebíč Radonín V/1 Radošov B 1 Svatoslav Třebíč Kamenice (J) Radošov V/2 Radotice B 1 Jemnice Jemnice Dešná (JH) Radotice V/1 Rapotice A 1 Náměšť n/osl. Ketkovice (BO) Rohy B 1 Velké Meziříčí (ZR) Rokytnice A 1 Rokytnice V/1 V/2 Zbraslav (BO) Rapotice V/2 Budišov Rudíkov Rohy V/1 Třebíč Čáslavice Rouchovany B 1 Rouchovany Hrotovice Hrotovice Rouchovany - Heřmanice u Rouchovan Rouchovany - Šemíkovice V 1 Rouchovany Hrotovice Dukovany B 1 Rouchovany Hrotovice Tavíkovice (ZN) Rudíkov A 1 Rudíkov Třebíč Budišov Římov - Římov na Moravě Sedlec - Sedlec u Náměště nad Osl. A 1 Čáslavice Rokytnice Třebíč Římov V/2 A 1 Náměšť n/osl. Hrotovice Mohelno Sedlec V/2 Slavětice A 1 Hrotovice HZSP JEDu V Rouchovany Slavětice V/2 Slavičky B 1 Třebíč Třebíč Hrotovice Slavičky V/1 Slavičky - Okrašovice B 1 Třebíč Třebíč Hrotovice Slavičky V/1 Slavičky - Pozďátky B 1 Třebíč Třebíč Hrotovice Slavičky V/1 Slavíkovice - Slavíkovice u Jemnice Smrk - Smrk na Moravě A 1 Jemnice Jemnice Třebelovice Slavíkovice V/2 A 1 Třebíč Pozďatín Budišov Smrk V/2 Stařeč B 1 Stařeč Třebíč Třebíč Stařeč - Kracovice B 1 Třebíč Třebíč Stařeč Stropešín B 1 Hrotovice Hrotovice Náměšť n/osl. Stropešín V/1 Střítež - Střítež u Třebíče Studenec - Studenec u Třebíče A 1 Třebíč Třebíč Jaroměřice Střítež V/2 A 1 Náměšť n/osl. Třebíč Pozďatín Studenec Studnice B 1 Velké Meziříčí (ZR) Sudice - Sudice u Náměště nad Oslavou A 1 Náměšť n/osl. Ketkovice (BO) Třebíč Budišov Studnice V/1 Zbraslav (BO) Sudice V/2

37 Strana 37 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Částka 3/2005 Svatoslav - Svatoslav u Třebíče A 1 Svatoslav Třebíč Rudíkov Šebkovice A 1 M. Budějovice Jaroměřice Šebkovice - Milatice B 1 Jaroměřice Čáslavice Šebkovice V/2 M. Budějovice Lesonice Šebkovice V/2 Štěměchy A 1 Předín Třebíč Rokytnice Štěpkov B 1 Jemnice Třebelovice Lesonice Tasov A 1 Tasov Velké Meziříčí (ZR) Trnava - Trnava u Třebíče Náměšť n/osl. Štěměchy V/2 A 1 Třebíč Rudíkov Budišov Trnava Třebelovice A 1 Třebelovice Jemnice Jemnice Třebenice - Chroustov u Třebenic B 1 Hrotovice Hrotovice Třebíč Třebenice V/2 Třebenice - Plešice B 1 Třebíč Hrotovice Hrotovice Třebenice V/2 Třebenice - Třebenice na Moravě A 1 Třebíč Hrotovice Hrotovice Třebenice V/2 Třebíč A 1 Třebíč Třebíč Náměšť n/osl. Třebíč - Budíkovice A 1 Třebíč Třebíč Svatoslav Budíkovice V/2 Třebíč - Pocoucov B 1 Třebíč Třebíč Rudíkov Pocoucov V/2 Třebíč - Podklášteří A 1 Třebíč Třebíč Náměšť n/osl. Třebíč - Ptáčov B 1 Třebíč Třebíč Stařeč Ptáčov V/2 Třebíč - Račerovice B 1 Třebíč Třebíč Přibyslavice Račerovice V/1 Třebíč - Řípov B 1 Třebíč Třebíč Stařeč Třebíč - Slavice A 1 Třebíč Třebíč Jaroměřice Slavice V2 Třebíč - Sokolí B 1 Třebíč Třebíč Přibyslavice Sokolí V/1 Třebíč - Týn u Třebíče B 1 Třebíč Třebíč Náměšť n/osl. Třesov B 1 Náměšť n/osl. Náměšť n/osl. Hrotovice Třesov V/1 Valdíkov B 1 Třebíč Třebíč Budišov Valdíkov V/1 Valeč - Valeč u Hrotovic Vícenice - Vícenice u Dolních Lažan Vícenice u Náměště n/ Osl. A 1 Hrotovice Třebíč Hrotovice Valeč V/2 B 1 M. Budějovice Jaroměřice A 1 Náměšť n/osl. VHZSL Náměšť Mor. Budějovice Vícenice V/2 N Pozďatín Vícenice u Náměště Vladislav A 1 Třebíč Třebíč Pozďatín Vladislav Vladislav - Hostákov A 1 Třebíč Třebíč Budišov Vladislav Vladislav - Střížov u Třebíče B 1 Třebíč Třebíč Hrotovice Vladislav Vlčatín B 1 Velké Meziříčí (ZR) V/1 Rudíkov Třebíč Vlčatín V/2 Výčapy A 1 Třebíč Třebíč Jaroměřice Výčapy - Štěpánovice u Jaroměřic nad Rok. B 1 Třebíč Jaroměřice Jaroměřice Výčapy Výčapy Zahrádka - Častotice B 1 Náměšť n/osl. Pozďatín Budišov Zahrádka V/1 Zahrádka - Zahrádka na Moravě B 1 Náměšť n/osl. Budišov Pozďatín Zahrádka V/1 Zárubice B 1 Hrotovice Hrotovice Jaroměřice Zárubice V/1 Zašovice B 1 Okříšky Brtnice (J) Třebíč Zašovice V/1 Zašovice - Nová Brtnice B 1 Brtnice (J) Okříšky Třebíč Zašovice V/1

38 Částka 3/2005 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Strana 38 Zvěrkovice - Zvěrkovice u Mor. Budějovic A 1 M. Budějovice Mor. Budějovice Blížkovice (ZN) Želetava A 1 Želetava M. Budějovice Lesonice Zvěrkovice V/2 Želetava - Bítovánky B 1 Želetava M. Budějovice Lesonice Bítovánky V/2 Želetava - Horky u Želetavy B 1 Želetava M. Budějovice Lesonice Horky V/2 Želetava - Šašovice B 1 Želetava M. Budějovice Lesonice Šašovice V/2 Poplachové plány obcí okresu Žďár nad Sázavou - první stupeň Katastrální Stupeň Stupeň Předurčené jednotky PO a požadavek na jejich dobu dojezdu území obce nebezpečí popl. Název JPO Kat. Název JPO Kat. Název JPO Kat. Název JPO Kat. Obec - K.ú. Baliny B 1 V. Meziříčí Velké Meziříčí Rudíkov (TR) Baliny V Blažkov B 1 Bystřice n.p. Rožná Dolní Rožínka Blažkov V Blažkov - m.č. Dolní Rozsíčka B 1 Bystřice n.p. Strážek Dolní Rožínka Dolní Rozsíčka Blízkov A 1 V. Meziříčí Velké Meziříčí Měřín Blízkov V Blízkov - m.č. Dědkov B 1 V. Meziříčí Měřín Velké Meziříčí Dědkov V Bobrová B 1 Bobrová Žďár n. S. Nové Město Bobrúvka A 1 Bobrová Žďár n. S. Křižanov Bobrůvka V Bohdalec A 1 Žďár n. S. Bobrová Ostrov n. Osl. Bohdalec V Bohdalov B 1 Bohdalov Žďár n. S. Nové Veselí Bohdalov - m.č. Chroustov A 1 Žďár n. S. Bohdalov Nové Veselí Chroustov V Bohuňov B 1 Bystřice n.p. Bystřice n. P. Dalečín Bohuňov V Bohuňov - m.č. Janovičky B 1 Bystřice n.p. Bystřice n. P. Dalečín Borovnice A 1 Polička (SY) Jimramov Jimramov Borovnice V Bory A 1 V. Meziříčí Velké Meziříčí Radostín n. Osl. Bory - m.č. Cyrilov B 1 V. Meziříčí Velké Meziříčí Radostín n. Osl. Březejc B 1 V. Meziříčí Velké Meziříčí Osová Bitýška V Bory V Cyrilov V Březí B 1 V. Bíteš Velká Bíteš Osová Bitýška Březí V Březí - m.č. Ondrušky B 1 V. Bíteš Velká Bíteš Osová Bitýška Březí V Březí n. Osl. A 1 Žďár n. S. Ostrov n. Osl. Nové Veselí Březí n. Osl. V Březské B 1 V. Bíteš Velká Bíteš Osová Bitýška Březské V Budeč B 1 Žďár n. S. Nové Veselí Žďár n. S. 2 Budeč V Bukov A 1 Bystřice n.p. Dolní Rožínka Strážek Bukov V Bystřice n. P. A 1 Bystřice n.p. Bystřice n. P. Rožná Bystřice n. P. - m.č. Bratrušín Bystřice n. P. - m.č. Divišov Bystřice n. P. - m.č. Domanín Bystřice n. P. - m.č. Domanínek Bystřice n. P. - m.č. Dvořiště B 1 Bystřice n.p. Bystřice n. P. Rožná Bratrušín V B 1 Bystřice n.p. Bystřice n. P. Nové Město Divišov V A 1 Bystřice n.p. Bystřice n. P. Rožná Domanín V B 1 Bystřice n.p. Bystřice n. P. Rožná Domanínek V B 1 Bystřice n.p. Bystřice n. P. Vír Dvořiště V

39 Strana 39 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Částka 3/2005 Bystřice n. P. - m.č. Karasín Bystřice n. P. - m.č. Kozlov u BY Bystřice n. P. - m.č. Lesoňovice Bystřice n. P. - m.č. Pivonice Bystřice n. P. - m.č. Rovné Bystřice n. P. - m.č. Vítochov B 1 Bystřice n.p. Bystřice n. P. Dalečín Karasín V B 1 Bystřice n.p. Bystřice n. P. Štěpánov B 1 Bystřice n.p. Bystřice n. P. Štěpánov Lesoňovice V B 1 Bystřice n.p. Bystřice n. P. Štěpánov Pivonice V A 1 Bystřice n.p. Bystřice n. P. Nové Město Rovné V B 1 Bystřice n.p. Bystřice n. P. Dalečín Vítochov V Býšovec B 1 Bystřice n.p. Bystřice n. P. Nedvědice BO Býšovec - m.č. Smrček B 1 Bystřice n.p. Nedvědice (BO) Doubravník (BO) Cikháj B 1 Žďár n. S. Škrdlovice Žďár n. S. 2 Černá A 1 V. Meziříčí Radostín n. Osl. Měřín Černá - m.č. Milíkov B 1 V. Meziříčí Měřín Radostín n. Osl. Dalečín A 1 Bystřice n.p. Dalečín Vír Dalečín - m.č. Hluboké Býšovec V Smrček V B 1 Bystřice n.p. Vír Dalečín Hluboké V Dalečín - m.č. Veselí B 1 Bystřice n.p. Vír Dalečín Veselí V Daňkovice B 1 Sněžné Jimramov Polička (SY) Daňkovice V Dlouhé A 1 Žďár n. S. Bobrová Nové Město Dlouhé V Dobrá Voda A 1 V. Meziříčí Velké Meziříčí Křižanov Dobrá Voda V Dolní Heřmanice B 1 V. Meziříčí Velké Meziříčí Tasov (TR) Dolní Heřmanice Dolní Heřmanice - m.č. Oslava B 1 V. Meziříčí Velké Meziříčí Tasov (TR) Dolní Heřmanice Dolní Libochová B 1 V. Meziříčí Velké Meziříčí Křižanov Dolní Libochová Dolní Rožínka A 1 Dolní Rožínka Bystřice n.p. Rožná ZBZS D. Rožínka Dolní Rožínka - m.č. Horní Rozsíčka B 1 Bystřice n.p. Dolní Rožínka Strážek Fryšava A 1 Žďár n. S. Nové Město Hamry n. S. - m.č. Najdek A 1 Žďár n. S. HZS Žďár n. S. Sněžné Fryšava V Žďár n. S. 2 Najdek V Hamry nad A 1 Žďár n. S. Žďár n. S. Žďár n. S. 2 Hamry V Herálec A 1 Herálec Svratka Svratka Herálec - m.č. Kocanda B 1 Žďár n. S. Herálec Svratka Heřmanov A 1 V. Bíteš V. Meziříčí Křižanov Heřmanov V Hodiškov B 1 Žďár n. S. Bobrová Ostrov n. Osl. Hodiškov V Horní Libochová A 1 V. Meziříčí Křižanov Strážek Horní Libochová Horní Radslavice B 1 V. Meziříčí Velké Meziříčí Měřín Horní Radslavice Horní Rožínka B 1 Bystřice n.p. Bystřice n. P. Dolní Rožínka Horní Rožínka V Chlum- Korouhvice B 1 Bystřice n.p. Bystřice n. P. Vír Chlum- Korouhvice Chlumek B 1 V. Meziříčí Velké Meziříčí Měřín Chlumek V V V V V V V

40 Částka 3/2005 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Strana 40 Chlumětín A 1 Svratka Hlinsko (CR) Herálec Chlumětín V Jabloňov u VM A 1 V. Meziříčí Velké Meziříčí Osová Bitýška Jabloňov V Jámy A 1 Žďár n. S. Žďár n. S. Žďár n. S. 2 Jámy V Javorek B 1 Polička (SY) Jimramov Sněžné Javorek V Jimramov A 1 Jimramov Polička (SY) Dalečín Jimramov - m.č. Sedliště Jimramov - m.č. Trhonice Jimramov - m.č. Ubušín B 1 Jimramov Polička (SY) Jimramov Sedliště V B 1 Jimramov Polička (SY) Jimramov Trhonice V B 1 HZS Bystřice n.p. Jívoví A 1 HZS V. Meziříčí Kadolec B 1 HZS V. Meziříčí Kadov B 1 HZS Žďár n. S. Karlov A 1 HZS Žďár n. S. Kněževes B 1 HZS Žďár n. S. Koroužné B 1 HZS Bystřice n.p. Koroužné - m.č. Kobylnice Koroužné - m.č. Švařec B 1 HZS Bystřice n.p. Jimramov Dalečín Ubušín V Velké Meziříčí Křižanov Jívoví V Osová Bitýška Křižanov Kadolec V Sněžné Nové Město Kadov V Žďár n. S. 2 Škrdlovice Karlov V Radostín n. Osl. Ostrov n. Osl. Kněževes V Vír Štěpánov Koroužné V Bystřice n. P. Štěpánov Koroužné V B 1 Bystřice n.p. Bystřice n. P. Štěpánov Koroužné V Kotlasy B 1 Žďár n. S. Ostrov n. Osl. Nové Veselí Kotlasy V Kozlov u Křiž. A 1 V. Meziříčí Křižanov Velké Meziříčí Krásné B 1 Sněžné HZS Polička (SY) Krásné - m.č. Mrhov VA 1 Sněžné HZS Polička (SY) Krásněves A 1 Žďár n. S. Radostín n. Osl. Křídla A 1 Žďár n. S. Nové Město Křižánky - m.č. České Křižánky Jimramov Krásné V Jimramov Krásné V Ostrov n. Osl. Krásněves V Bobrová Křídla V B 1 Svratka Sněžné Svratka Křižánky V Křižanov B 1 Křižanov V. Meziříčí Velké Meziříčí Křižanov - m.č. Bojanov B 1 V. Meziříčí Velké Meziříčí Křižanov Křoví B 1 V. Bíteš Velká Bíteš Svatoslav (BO) Kuklík B 1 Žďár n. S. Sněžné Nové Město Křoví V Kuklík V Kundratice u Křiž. B 1 V. Meziříčí Velké Meziříčí Křižanov Kundratice V Kyjov B 1 Žďár n. S. Měřín Bohdalov Lavičky A 1 V. Meziříčí Velké Meziříčí Měřín Lavičky V Lavičky - m.č. Závist B 1 V. Meziříčí Velké Meziříčí Měřín Lhotka (u ZR) B 1 Žďár n. S. Žďár n. S. 2 Polnička Lhotka V Lísek VA 1 Bystřice n.p. Bystřice n. P. Nové Město Lísek - m.č. Lhota A 1 Bystřice n.p. Bystřice n. P. Nové Město Lísek - m.č. Vojtěchov B 1 Bystřice n.p. Bystřice n. P. Nové Město Lísek V Lísek V Lísek V

41 Strana 41 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Částka 3/2005 Líšná B 1 Sněžné Jimramov Nové Město Malá Losenice A 1 Žďár n. S. Velká Losenice Líšná V Žďár n. S. 2 Malá Losenice V Martinice A 1 V. Meziříčí Velké Meziříčí Křižanov Martinice V Matějov A 1 Žďár n. S. Nové Veselí Bohdalov Matějov V Měřín B 1 Měřín V. Meziříčí Měřín Měřín - m.č. Pustina B 1 V. Meziříčí Měřín Měřín Milasín B 1 Bystřice n.p. Dolní Rožínka Rožná Milasín V Milešín B 1 V. Bíteš Velká Bíteš Křižanov Milešín V Mirošov B 1 Bystřice n.p. Bobrová Strážek Mirošov V Moravec A 1 V. Meziříčí Bobrová Strážek Moravec V Moravec. Pavlovice B 1 Bystřice n.p. Dolní Rožínka Nedvědice (BO) Netín A 1 V. Meziříčí Velké Meziříčí Měřín Netín V Netín - m.č. Záseka B 1 V. Meziříčí Radostín n. Osl. Nížkov A 1 Žďár n. S. Velká Losenice Nížkov - m.č. Buková B 1 Žďár n. S. Velká Losenice Nížkov - m.č. Špinov B 1 Žďár n. S. HZS Polná (J) Měřín Nové Veselí Nížkov V Žďár n. S. 2 Buková Velká Losenice Špinov V Nová Ves (u Heřm.) A 1 V. Bíteš V. Meziříčí Křižanov Nová Ves V Nová Ves u NM A 1 Žďár n. S. Nové Město Nové Dvory A 1 Žďár n. S. Velká Losenice Nové Město - m.č. Hlinné Nové Město - m.č. Jiříkovice Nové Město - m.č. Maršovice Nové Město - m.č. Olešná Nové Město - m.č. Petrovice Nové Město - m.č. Rokytno Nové Město - m.č. Slavkovice Nové Město - m.č. Studnice Nové Město - m.č.pohledec B 1 Žďár n. S. Nové Město A 1 Žďár n. S. Nové Město A 1 Žďár n. S. Nové Město A 1 Bystřice n.p. Nové Město A 1 Žďár n. S. Nové Město A 1 Žďár n. S. Nové Město A 1 Žďár n. S. Nové Město B 1 Žďár n. S. Nové Město A 1 Žďár n. S. Nové Město Nové Město na M. A 1 Žďár n. S. Nové Město Nové Město Přibyslav (HB) Nová Ves V Nové Dvory V Ostrov n. Osl. Hlinné V Nové Město Nové Město Nové Město Nové Město Nové Město Nové Město Nové Město Nové Město Nové Město Nové Sady B 1 V. Bíteš Velká Bíteš Svatoslav (BO) Nové Veselí B 1 Žďár n. S. Nové Veselí Bohdalov Nový Jimramov B 1 Jimramov HZS Polička (SY) Nový Jimramov - m.č. Jimram. Paseky B 1 Sněžné Nové Město Jiříkovice V Maršovice V Olešná V Petrovice V Rokytno V Slavkovice V Studnice V Pohledec V Nové Sady V Sněžné Nový Jimramov Jimramov Nyklovice B 1 Bystřice n.p. Jimramov Olešnice (BK) Nyklovice V V

42 Částka 3/2005 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Strana 42 Obyčtov A 1 Žďár n. S. Ostrov n. Osl. Radostín n. Osl. Obyčtov V Ořechov A 1 V. Meziříčí Osová Bitýška Křižanov Ořechov V Oslavice A 1 V. Meziříčí Velké Meziříčí Velké Meziříčí Oslavice V Osová Bitýška A 1 V. Bíteš Osová Bitýška Velká Bíteš Osové B 1 V. Meziříčí Velké Meziříčí Velké Meziříčí Osové V Ostrov n. Osl. - m.č. Suky B 1 Žďár n. S. Ostrov n. Osl. Radostín n. Osl. Ostrov nad Osl. A 1 Žďár n. S. Ostrov n. Osl. Radostín n. Osl. Otín B 1 V. Meziříčí Velké Meziříčí Měřín Otín V Otín - m.č. Geršov B 1 V. Meziříčí Velké Meziříčí Měřín Otín V Otín - m.č. Pohořílky B 1 V. Meziříčí Měřín Svatoslav (TR) Pavlínov A 1 V. Meziříčí Měřín Kamenice (J) Pavlov A 1 Žďár n. S. Radostín n. Osl. Pavlov - m.č. Starý Telečkov VA 1 Žďár n. S. Radostín n. Osl. Otín V Pavlínov V Bohdalov Pavlov V Bohdalov Pavlov V Petráveč B 1 V. Meziříčí Velké Meziříčí Tasov (TR) Petráveč V Pikárec A 1 V. Meziříčí Křižanov Strážek Pikárec V Písečné A 1 Bystřice n.p. Bystřice n. P. Dalečín Písečné V Počítky B 1 Žďár n. S. Žďár n. S. Ž dár n. S. 2 Počítky V Poděšín A 1 Polná (J) Nové Veselí Žďár n. S. Poděšín V Podolí (u Bobrové) B 1 Žďár n. S. Bobrová Nové Město Pokojov B 1 Žďár n. S. Radostín n. Osl. Podolí V Bohdalov Pokojov V Polnička A 1 Žďár n. S. Polnička Žďár n. S. 2 Prosetín A 1 Bystřice n.p. Olešnice (BK) Štěpánov Prosetín V Prosetín - m.č. Brťoví B 1 Bystřice n.p. Štěpánov Vír Brťoví V Prosetín - m.č. Čtyři Dvory B 1 Bystřice n.p. Štěpánov Olešnice (BK) Račice B 1 Žďár n. S. Bobrová Nové Město Račice V Račín B 1 Žďár n. S. Žďár n. S. 2 Polnička Račín V Radenice B 1 V. Meziříčí Křižanov Ostrov n. Osl. Radenice V Radešín B 1 Žďár n. S. Bobrová Ostrov n. Osl. Radešín V Radešín. Svratka A 1 Žďár n. S. Bobrová Nové Město Radeš. Svratka V Radkov A 1 Strážek Bobrová Křižanov Radkov V Radňoves B 1 V. Bíteš V. Meziříčí Křižanov Radňoves V Radňovice A 1 Žďár n. S. Nové Město Nové Město Radňovice V Radostín B 1 Žďár n. S. Škrdlovice Vojnův Městec Radostín V Radostín n. Osl. A 1 Žďár n. S. Radostín n. Osl. Radostín n. Osl. - m.č. Zahradiště B 1 Žďár n. S. Radostín n. Osl. Ostrov n. Osl. Ostrov n. Osl. Rodkov B 1 Bystřice n.p. Bystřice n. P. Dolní Rožínka Rodkov V Rosička B 1 Žďár n. S. Velká Losenice Nové Veselí Rosička V Rousměrov B 1 Žďár n. S. Ostrov n. Osl. Křižanov Rousměrov V Rousměrov - m.č. Laštovičky B 1 Žďár n. S. Ostrov n. Osl. Radostín n. Osl. Rousměrov V

43 Strana 43 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Částka 3/2005 Rovečné A 1 Bystřice n.p. Vír Olešnice (BK) Rovečné V Rovečné - m.č. Malé Tresné B 1 Bystřice n.p. Vír Štěpánov Malé Tresné V Rozseč B 1 V. Bíteš Velká Bíteš Osová Bitýška Rozseč V Rozsochy A 1 Bystřice n.p. Bystřice n. P. Dolní Rožínka Rozsochy V Rozsochy - m.č. Albrechtice Rozsochy - m.č. Blažejovice Rozsochy - m.č. Kundratice u Rozs. Rozsochy - m.č. Vojetín B 1 Bystřice n.p. Bystřice n. P. Dolní Rožínka Albrechtice V B 1 Bystřice n.p. Bystřice n. P. Dolní Rožínka Rozsochy V B 1 Bystřice n.p. Bystřice n. P. Dolní Rožínka Kundratice V B 1 Bystřice n.p. Bystřice n. P. Dolní Rožínka Rožná A 1 Bystřice n.p. Rožná Dolní Rožínka Rožná - m.č. Josefov B 1 Bystřice n.p. Rožná Bystřice n. P. Rožná - m.č. Zlatkov B 1 Bystřice n.p. Bystřice n. P. Rožná Zlatkov V Ruda A 1 V. Meziříčí Velké Meziříčí Osová Bitýška Ruda V Ruda - m.č. Lhotka A 1 V. Meziříčí V. Bíteš Osová Bitýška Lhotka V Rudolec B 1 Polná (J) Bohdalov Žďár n. S. Rudolec V Řečice A 1 Žďár n. S. Bobrová Nové Město Sázava A 1 Žďár n. S. Velká Losenice Sázava - m.č. Česká Mez B 1 Žďár n. S. Velká Losenice Řečice V Žďár n. S. 2 Sázava V Žďár n. S. 2 Česká Mez V Sazomín A 1 Žďár n. S. Žďár n. S. 2 Ostrov n. Osl. Sazomín V Sejřek B 1 Nedvědice (BO) Sejřek - m.č. Bor B 1 Nedvědice BO Nedvědice (BO) Nedvědice BO Doubravník (BO) Doubravník BO Sejřek V Sirákov B 1 Žďár n. S. Polná (J) Nové Veselí Sirákov V Sklené B 1 Žďár n. S. Žďár n. S. 2 Sněžné Sklené V Sklené n. Osl. B 1 Žďár n. S. Ostrov n. Osl. Křižanov Sklené n. Osl. V Skorotice B 1 Bystřice n.p. Nedvědice (BO) Skorotice - m.č. Chlébské B 1 Bystřice n.p. Nedvědice BO Skřinářov B 1 V. Bíteš HZS V. Meziříčí Doubravník (BO) Sněžné B 1 Žďár n. S. Sněžné Nové Město Skorotice V Rožná Chlébské V Osová Bitýška Skřinářov V Sněžné - m.č. Milovy VA 1 Sněžné Sněžné Svratka Sněžné - m.č. Blatiny B 1 Sněžné Sněžné Svratka Sněžné - m.č. Krátká B 1 Žďár n. S. Sněžné Nové Město Sněžné - m.č. Podlesí B 1 Sněžné Sněžné Svratka Sněžné - m.č. Samotín VA 1 Žďár n. S. Sněžné Nové Město Sněžné - m.č. Vříšť B 1 Sněžné Nové Město Krátká V Sněžné Vříšť V Spělkov B 1 Polička (SY) Sněžné Jimramov Spělkov V Strachujov B 1 Bystřice n.p. Jimramov Dalečín Strachujov V Stránecká Zhoř A 1 V. Meziříčí Velké Meziříčí Měřín Stránecká Zhoř Stránecká Zhoř - m.č. Frankův Zhořec B 1 V. Meziříčí Velké Meziříčí Měřín Frankův Zhořec V V

44 Částka 3/2005 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Strana 44 Stránecká Zhoř - m.č. Kochánov Stránecká Zhoř - m.č. Nová Zhoř B 1 V. Meziříčí Velké Meziříčí Měřín Kochánov V B 1 V. Meziříčí Velké Meziříčí Měřín Stránecká Zhoř Strážek A 1 Bystřice n.p. Strážek Bobrová Strážek - m.č. Habří B 1 Bystřice n.p. Strážek Dolní Rožínka Strážek - m.č. Jemnice B 1 Bystřice n.p. Bobrová Strážek Jemnice V Strážek - m.č. Krčma B 1 Bystřice n.p. Strážek Dolní Loučky Strážek - m.č. Meziboří B 1 Bystřice n.p. Strážek Křižanov Meziboří V Strážek - m.č. Mitrov B 1 Bystřice n.p. Strážek Dolní Rožínka Strážek - m.č. Moravec. Janovice B 1 Bystřice n.p. Strážek Dolní Loučky (BO) Morav. Janovice Střítež B 1 Bystřice n.p. Rožná Dolní Rožínka Střítež V Sulkovec B 1 Jimramov Dalečín HZS Polička (SY) V V Sulkovec V Sulkovec - m.č. Polom B 1 Jimramov Dalečín Vír Polom V Světnov A 1 Žďár n. S. Polnička Škrdlovice Světnov V Sviny B 1 V. Meziříčí Křižanov Velké Meziříčí Sviny V Svratka B 1 Svratka HZS Hlinsko (CR) Herálec Škrdlovice B 1 Žďár n. S. Škrdlovice Polnička Štěpánov n. Svr. A 1 Bystřice n.p. Štěpánov Bystřice n. P. Štěpánov n. Svr. - m.č. Olešnička Štěpánov n. Svr. - m.č. Vrtěžíř A 1 Bystřice n.p. Štěpánov Bystřice n. P. B 1 Bystřice n.p. Nedvědice (BO) Tři Studně A 1 Žďár n. S. Nové Město Štěpánov Sněžné Tři Studně V Ubušínek B 1 Bystřice n.p. Jimramov Dalečín Ubušínek V Uhřínov A 1 V. Meziříčí Velké Meziříčí Měřín Uhřínov V Uhřínov - m.č. Šeborov B 1 V. Meziříčí Velké Meziříčí Měřín Uhřínov V Ujčov A 1 Bystřice n.p. Nedvědice (BO) Ujčov - m.č. Dolní Čepí Ujčov - m.č. Horní Čepí Ujčov - m.č. Kovářová B 1 Bystřice n.p. Nedvědice BO VA 1 Bystřice n.p. Nedvědice BO B 1 Bystřice n.p. Nedvědice (BO) Ujčov - m.č. Lískovec B 1 Bystřice n.p. Nedvědice (BO) Štěpánov Ujčov V Štěpánov Dolní Čepí V Nedvědice BO Nedvědice (BO) Nedvědice (BO) Ujčov V Kovářová V Lískovec V Újezd A 1 Žďár n. S. Nové Veselí Bohdalov Újezd V Unčín B 1 Bystřice n.p. Jimramov Dalečín Unčín V Vatín B 1 Žďár n. S. Žďár n. S. Žďár n. S. 2 Vatín V Věcov A 1 Jimramov Nové Město Věcov - m.č. Jimram. Pavlovice B 1 Jimramov Jimramov Nové Město Věcov - m.č. Koníkov B 1 Nové Město Nové Město Jimramov Věcov V Jimr. Pavlovice Jimramov Věcov V Věcov - m.č. Míchov B 1 Bystřice n.p. Jimramov Jimramov Věcov V Věcov - m.č. Odranec B 1 Nové Město Věcov - m.č. Roženecké Paseky B 1 Nové Město Nové Město Nové Město Jimramov Odranec V Jimramov Roženecké Paseky V V

45 Strana 45 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Částka 3/2005 Věchnov A 1 Bystřice n.p. Bystřice n. P. Rožná Věchnov V Velká Bíteš B 1 V. Bíteš Velká Bíteš Svatoslav (BO) Velká Bíteš - m.č. Bezděkov Velká Bíteš - m.č. Březka Velká Bíteš - m.č. Holubí Zhoř Velká Bíteš - m.č. Jestřabí Velká Bíteš - m.č. Jindřichov Velká Bíteš - m.č. Košíkov Velká Bíteš - m.č. Ludvíkov Velká Bíteš - m.č. Pánov Velká Bíteš B 1 V. Bíteš Velká Bíteš Osová Bitýška Bezděkov V B 1 V. Bíteš Velká Bíteš Osová Bitýška Březka V B 1 V. Bíteš Osová Bitýška Tasov (TR) Holubí Zhoř V B 1 V. Bíteš Velká Bíteš HZS Náměšť (TR) B 1 V. Bíteš Velká Bíteš HZS Náměšť (TR) B 1 V. Bíteš Velká Bíteš HZS Náměšť (TR) B 1 V. Bíteš Velká Bíteš HZS Rosice (BO) VA 1 V. Bíteš Velká Bíteš Svatoslav (BO) Velká Losenice B 1 Žďár n. S. Velká Losenice Velká Losenice - m.č. Pořežín B 1 Žďár n. S. Velká Losenice Jindřichov V Košíkov V Žďár n. S. 2 Přibyslav (HB) Pořežín V Velké Janovice B 1 Bystřice n.p. Bystřice n. P. Dalečín Velké Janovice V Velké Meziříčí A 1 V. Meziříčí Velké Meziříčí Velké Meziříčí Velké Meziříčí - m.č. Dolní Radslavice Velké Meziříčí - m.č. Hrbov Velké Meziříčí - m.č. Kúsky Velké Meziříčí - m.č. Lhotky Velké Meziříčí - m.č. Mostiště Velké Meziříčí - m.č. Olší nad Osl. Velké Meziříčí - m.č. Svařenov B 1 V. Meziříčí Velké Meziříčí Velké Meziříčí B 1 V. Meziříčí Velké Meziříčí Měřín Hrbov V B 1 V. Meziříčí Velké Meziříčí Křižanov B 1 V. Meziříčí Velké Meziříčí Křižanov Lhotky V A 1 V. Meziříčí Velké Meziříčí Křižanov Mostiště V A 1 V. Meziříčí Velké Meziříčí Měřín Olší nad Osl. B 1 V. Meziříčí Velké Meziříčí Měřín Velké Tresné B 1 Bystřice n.p. Vír Olešnice (BK) Velké Tresné V Vepřová A 1 Žďár n. S. Velká Losenice Havl. Borová (HB) Vepřová V Věstín B 1 Bystřice n.p. Bystřice n. P. Vír Věstín V Věstín - m.č. Bolešín B 1 Bystřice n.p. Štěpánov Vír Bolešín V Věstín - m.č. Věstínek B 1 Bystřice n.p. Bystřice n. P. Vír Věstínek V Věžná B 1 Bystřice n.p. Rožná Nedvědice (BO) Věžná - m.č. Jabloňov u Rož. B 1 Bystřice n.p. Rožná Nedvědice (BO) Věžná V Věžná V Vídeň A 1 V. Meziříčí Velké Meziříčí Křižanov Vídeň V Vidonín B 1 V. Bíteš Křižanov Dolní Loučky (BO) Vír B 1 Bystřice n.p. Vír Bystřice n. P. Vlachovice B 1 Žďár n. S. Nové Město Nové Město Vidonín V Vlachovice V Vlkov A 1 V. Bíteš Velká Bíteš Osová Bitýška Vlkov V Vojnův Městec A 1 Žďár n. S. Vojnův Městec Škrdlovice

46 Částka 3/2005 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Strana 46 Vysoké B 1 Žďár n. S. Žďár n. S. Žďár n. S. 2 Vysoké V Záblatí B 1 V. Bíteš Velká Bíteš Osová Bitýška Zadní Zhořec B 1 V. Meziříčí Měřín Radostín n. Osl. Znětínek A 1 Žďár n. S. Radostín n. Osl. Zubří A 1 Žďár n. S. Nové Město Zadní Zhořec V Bohdalov Znětínek V Nové Město Zubří V Zvole A 1 Bystřice n.p. Bobrová Dolní Rožínka Zvole V Zvole - m.č. Branišov A 1 Bystřice n.p. Nové Město Bystřice n. P. Branišov V Zvole - m.č. Olešínky B 1 Bystřice n.p. Bobrová Dolní Rožínka Zvole V Ždánice B 1 Bystřice n.p. Bystřice n. P. Rožná Ždánice V Žďár n. S. - m.č. Stržanov Žďár n. S. - m.č. Veselíčko A 1 Žďár n. S. Žďár n. S. 2 Polnička A 1 Žďár n. S. Žďár n. S. Žďár n. S. 2 Veselíčko V Žďár nad A 1 Žďár n. S. Žďár n. S. Žďár n. S. 2

47 Strana 47 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Částka 3/2005 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne č. 2/2005 kterým se vydává ntegrovaný program snižování emisí znečišťujících látek nebo jejich stanovených skupin kraje Vysočina Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a k provedení 6 odst. 6 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení kraje: Čl. 1 Úvodní ustanovení Účelem tohoto nařízení je vydat v souladu s obecně závaznými právními předpisy ntegrovaný program snižování emisí znečišťujících látek nebo jejich stanovených skupin kraje Vysočina. Čl. 2 ntegrovaný program snižování emisí znečišťujících látek nebo jejich stanovených skupin kraje Vysočina ntegrovaný program snižování emisí znečišťujících látek nebo jejich stanovených skupin kraje Vysočina je základním nástrojem ke snižování emisí oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých organických látek a amoniaku s cílem dosáhnout plnění emisních stropů stanovených kraji Vysočina obecně závaznými právními předpisy, zejména nařízením vlády č. 417/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí, ve znění pozdějších předpisů. Čl. 3 Uložení dokumentace (1) ntegrovaný program snižování emisí znečišťujících látek nebo jejich stanovených skupin kraje Vysočina je uložen na Odboru životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina, oddělení technické ochrany ovzduší, Žižkova 57, Jihlava. (2) nformace o ntegrovaném programu snižování emisí znečišťujících látek nebo jejich stanovených skupin kraje Vysočina jsou veřejnosti přístupné na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina a v elektronické podobě na internetových stránkách kraje Vysočina na adrese: dokumenty z odborů krajského úřadu, odbor životního prostředí, ochrana ovzduší. Čl. 4 Závěrečná ustanovení (1) ntegrovaný program snižování emisí znečišťujících látek nebo jejich stanovených skupin kraje Vysočina zpracovaný ve struktuře dle přílohy č. 2 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je nedílnou součástí tohoto Nařízení ve formě přílohy č. 1.

48 Částka 3/2005 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Strana 48 (2) Toto Nařízení nabývá platnosti dnem vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje a účinnosti patnáctým dnem následujícím po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje. V Jihlavě dne RNDr. Miloš Vystrčil v.r. hejtman kraje Vysočina ng. František Dohnal v.r. náměstek hejtmana kraje Vysočina

49 Strana 49 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Částka 3/2005 Příloha č. 1: ntegrovaný program snižování emisí znečišťujících látek nebo jejich stanovených skupin kraje Vysočina ntegrovaný program snižování emisí znečišťujících látek nebo jejich stanovených skupin kraje Vysočina A. Základní cíle a souvislosti ntegrovaného programu snižování emisí znečišťujících látek nebo jejich stanovených skupin kraje Vysočina (dále jen Program ) Primárním cílem Programu je dosáhnout k roku 2010 plnění směrných doporučených hodnot krajských emisních stropů pro oxid siřičitý (SO 2 ), oxidy dusíku (NO x ), těkavé organické látky (VOC) a amoniak (NH 3 ) stanovených pro kraj Vysočina. Doporučené hodnoty krajských emisních stropů, které byly pro kraj Vysočina stanoveny přílohou č. 2 nařízením vlády č. 417/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí, ve znění pozdějších předpisů jsou uvedeny v následující tabulce: SO 2 NO x VOC NH 3 Stropy 5,8 kt / rok 13,1 kt / rok 12,7 kt / rok 7,5 kt / rok Nařízením vlády č. 351/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se stanoví hodnoty emisních stropů podle 6 odst. 9 zákona o ochraně ovzduší pro území České republiky na rok 2010 (národní emisní stropy) a pro území krajů na rok 2010 (krajské emisní stropy). Doporučené hodnoty krajských emisních stropů pro rok 2010 v kt/ rok jsou stanoveny pro jednotlivé kraje tak, aby byly dosaženy hodnoty národních emisních stropů pro rok 2010 v kt/rok, které jsou pro Českou republiku a provozovatele zdrojů závazné. Kontrolu plnění národních a krajských emisních stropů pro stanovené znečišťující látky zajišťuje Ministerstvo životního prostředí ČR nebo jím zřízená právnická osoba (Český hydrometeorologický ústav) a na základě zpracování emisních inventur a emisních projekcí. Emisní inventury se provádějí pro stacionární a mobilní zdroje znečišťování ovzduší a vycházejí z údajů Registru emisí a souhrnné provozní evidence u zvlášť velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování. Výsledky emisních inventur a projekcí se zpřístupňují veřejnosti. Základním cílem Programu je dále omezování emisí těch znečišťujících látek (či jejich prekurzorů), u kterých bylo zjištěno překračování imisních limitů a stabilizace emisí těch znečišťujících látek, u kterých k překračování imisních limitů nedochází. Vedlejší cíle Programu jsou: přispět k omezování emisí skleníkových plynů, zejména oxidu uhličitého a metanu, přispět k šetrnému nakládání s energiemi a přírodními zdroji, přispět k omezování vzniku odpadů. Vymezení priorit ve vztahu k dosažení cíle programu Priorita 1: snižování množství emisí oxidů dusíku z důvodu rizika překročení úrovně doporučeného emisního stropu: podpora snižování emisí oxidů dusíku náhradou malých zdrojů spalujících tuhá fosilní paliva v technologicky nevyhovujících zařízeních rozvojem centralizovaného nebo semicentralizovaného zásobování teplem, rozvojem plynofikace případně alternativních nebo obnovitelných zdrojů (včetně

50 Částka 3/2005 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Strana 50 spalování biomasy v automaticky regulovaných kotlích se sníženou tvorbou NOx). Podpora záměrů s využitím nízkoemisních kotlů (emise NOx do 80 mg.m -3 ) nebo s využitím kondenzačních kotlů s nízkými měrnými emisemi na jednotku vyrobeného tepla. podpora zvýšení efektivity výroby tepla případně elektrické energie ve velkých zdrojích znečišťování, podpora využívání odpadního tepla z technologických provozů a podpora realizace energetických úspor na výrobních, distribučních a spotřebitelských systémech, podpora koncepčního řešení energetiky v regionu a zejména podpora vzájemného provázání zdrojů do efektivních energetických soustav. Priorita 1 je vymezena územím kraje Vysočina. Priorita 2: snižování množství emisí těkavých organických látek z důvodu zajištění podkročení doporučeného emisního stropu pro těkavé organické látky k roku 2010 a dosažení úrovně polutantů v kraji nejvýše t podpora tzv. ekologicky šetrných výrobků (vodou ředitelné nátěrové hmoty atp.) ke snížení užívání syntetických nátěrových hmot a organických rozpouštědel v průmyslu a domácnostech, zahrnout podmínky využívání vodou ředitelných nátěrových hmot při řešení zakázek zadávaných krajem nebo jim zřizovanými organizacemi nebo obcemi na území kraje Vysočina, vyhledávání a podpora záchytu a odstraňování emisí těkavých organických látek z lakoven a provozů použití organických rozpouštědel, s důrazem na upřednostňování kontinuálních nebo semikontinuálních technologií dopalování VOC v odplynech a před diskontinuálním záchytem na aktivním uhlí. V dostupných případech využívat biofiltry k odstraňování emisí organických látek s malými průtoky a nízkými toxickými účinky vůči biofiltrům, podpora náhrady tuhých fosilních paliv v malých zdrojích znečišťování ovzduší zejména rozvojem plynofikace nebo CZT či obnovitelných zdrojů energie, dosáhnout i přes obtížnou technologickou dostupnost u technologických zdrojů dřevozpracujícího průmyslu postupného snižování emisí organických polutantů z procesů sušení. Priorita 2 je vymezena územím kraje Vysočina. Základní vertikální souvislostí Programu je vazba na (ntegrovaný) Národní program snižování emisí České republiky a na Národní program snížení emisí tuhých látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů. Kromě toho jsou významné vazby zejména na následující koncepční materiály, připravené na národní úrovni: Státní politika životního prostředí ČR Státní energetická koncepce Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných zdrojů Národní program ke zmírnění dopadů změny klimatu Státní dopravní politika a materiály navazující Společný regionální operační program Operační program nfrastruktura Celková strategie Fondu soudržnosti Na horizontální úrovni je významná vazba na strategické dokumenty kraje, kterými jsou: Krajská koncepce hospodaření s odpady kraje Vysočina (2003) Plán odpadového hospodářství kraje Vysočina (2004) Územní plán kraje Vysočina (2004) Program rozvoje kraje (2004) Program obnovy venkova (2004)

51 Strana 51 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Částka 3/2005 B. Výchozí situace obraz emisní situace SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Rizika Příležitosti Emisní problematika Emise amoniaku a oxidu siřičitého jsou bezpečně pod hodnotou krajského emisního stropu. Kraj Vysočina patří z hlediska primárních znečišťujících látek k nejméně imisně zatíženým krajům. Emise oxidů dusíku a těkavých organických jen těsně podkračují hodnotu krajského emisního stropu. Významný podíl emisí pochází z obtížně regulovatelné dopravy. Nedostatečná síť imisního monitoringu omezuje uplatňování některých preventivních nástrojů. Kraj má významný potenciál dosažení všech platných doporučených emisních stropů. Krajský strop pro VOC bude pravděpodobně přehodnocen. misní problematika V kraji existuje riziko překračování imisních limitů pro suspendovaný aerosol frakce PM 10. Aktivní opatření povedou k omezení emisí těkavých organických látek a oxidů dusíku. Přijetím primárních opatření ke snižování sekundární prašnosti ve městech lze dosáhnout snížení imisní zátěže. Makroemisní analýza Hlavní znečišťující látky Emise hlavních znečišťujících látek do ovzduší se na území kraje Vysočina v období 2000 až 2002 vyvíjely takto (v kt rok -1 ): Polutant Tuhé látky 3,33 4,06 Oxid siřičitý 5,94 4,69 Oxidy dusíku 16,23 12,71 Oxid uhelnatý 39,05 25,25 Amoniak 7,66 6,60 VOC - 12,58 Zdrojem dat je ČHMÚ Podíl jednotlivých kategorií zdrojů znečišťování ovzduší na celkových emisích hlavních znečišťujících látek na území kraje Vysočina je v období let 2000 až 2002 následující: Látka Rok REZZO1 REZZO2 REZZO3 REZZO4 Tuhé % 11 % 47 % 25 % látky % 8 % 63 % 18 % Oxid % 9 % 54 % 10 % siřičitý % 10 % 56 % 10 % Oxidy % 2 % 5 % 83 % dusíku % 2 % 8 % 78 % Oxid uhelnatý % 2 % 26 % 69 % % 2 % 31 % 63 % Zdrojem dat je ČHMÚ. (Údaje o NH 3 nejsou k dispozici) Porovnáním podílů jednotlivých kategorií zdrojů znečišťování ovzduší na celkových emisích kraje Vysočina lze dojít k následujícím závěrům: podíl velkých zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO1) na celkových emisích kraje je významný v případě oxidu siřičitého a částečně významný v případě tuhých látek a oxidů dusíku. Marginální pak v případě oxidu uhelnatého. podíl středních zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO2) na celkových emisích kraje je marginální v případě všech sledovaných látek. Tzn. tuhých látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku a oxidu uhelnatého,

52 Částka 3/2005 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Strana 52 podíl malých zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO3) na celkových emisích kraje je rozhodující v případě tuhých látek a oxidu siřičitého, významný v případě oxidu uhelnatého a marginální v případě oxidů dusíku, podíl mobilních zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO4) na celkových emisích kraje je rozhodující v případě oxidů dusíku a oxidu uhelnatého, významný v případě tuhých látek a marginální v případě oxidu siřičitého. Pro srovnání je v následující tabulce uvedena zdrojová struktura emisí České republiky v letech 2001 a 2002 pro tuhé látky, oxid siřičitý, oxidy dusíku, oxid uhelnatý a amoniak (v % podílu): Kategorie Tuhé látky SO 2 NO x CO NH Velké zdroje 27 % 25 % 77 % 82 % 44 % 46 % 23 % 28 % - 19 % Střední zdroje 11 % 10 % 3 % 3 % 1 % 2 % 2 % 2 % - 24 % Malé zdroje 44 % 48 % 17 % 12 % 4 % 4 % 23 % 17 % - 57 % Stac.zdroje 82 % 83 % 97 % 97 % 49 % 52 % 48 % 47 % - 100% Mobilní zdroje 18 % 17 % 3 % 3 % 51 % 48 % 52 % 52 % - - Zdroj: ČHMÚ, ČŽP, CDV, VÚZT, ČSÚ Z porovnání údajů kraje Vysočina s republikovou úrovní vyplývá, že situace kraje se od republikového průměru odlišuje v dominantním zastoupení malých zdrojů při emisích SO 2. Zatímco zastoupení malých zdrojů na celkových emisích je při republikovém průměru 17% resp. 18% (rok 2001 resp. 2002) v kraji Vysočina dosahuje 54% resp. 56% (rok 2001 resp. 2002). Porovnání emisí hlavních znečišťujících látek mezi jednotlivými kraji je uvedeno v následující tabulce (emise 2002 v kt rok -1 ): Kraj Tuhé látky SO 2 NO x CO VOC NH 3 Praha 1,23 2,55 18,66 32,94 12,0 0,12 Středočeský 8,74 28,15 39,42 62,46 30,00 6,95 Liberecký 2,32 4,95 8,50 18,62 8,30 0,88 Ústecký 5,83 81,08 74,32 37,09 24,30 11,30 Karlovarský 1,99 17,45 12,32 12,50 6,0 1,49 Plzeňský 4,35 12,29 16,06 29,26 14,80 7,08 Jihočeský 5,73 12,02 18,55 34,76 13,80 9,37 Pardubický 3,77 18,72 22,39 24,60 11,40 4,30 Královéhradecký 3,59 7,81 12,15 27,22 10,50 4,83 Olomoucký 3,26 6,57 15,74 27,05 11,00 3,53 Moravskoslezský 8,29 29,52 36,54 157,82 18,20 3,80 Jihomoravský 3,24 4,27 21,68 37,44 17,90 8,98 Vysočina 4,05 4,69 12,71 25,25 12,40 6,37 Zlínský 2,37 7,35 11,22 19,05 9,40 3,20 Zdroj: ČHMÚ Poznámka: Tučným písmem jsou vyznačeny vždy tři kraje s nejvyššími emisemi příslušné znečišťující látky. Z uvedených údajů vyplývá, že emise ze zdrojů znečišťování ovzduší na území kraje Vysočina patří mezi nejnižší v porovnání s ostatními kraji. třetí nejnižší množství oxidu siřičitého, páté nejnižší množství oxidů dusíku a oxidu uhelnatého, šesté největší množství amoniaku.

53 Strana 53 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Částka 3/2005 Mikroemisní analýza (údaje za rok 2000) Tuhé znečišťující látky Těžiště emisí tuhých látek je v malých zdrojích spalování, které spalují tuhá paliva a mají na území kraje významné zastoupení. Snižování emisí znečišťujících látek na území kraje Vysočina proto spočívá v náhradě tuhých fosilních paliv v malých zdrojích znečišťování (lokálních topenišť) s využitím rozvoje centralizovaného nebo semi-centralizovaného zásobování teplem postaveného v příhodných oblastech na využívání obnovitelných zdrojů energie (zejména biomasy) a rozšířením plynofikace případně CZT z klasických zdrojů v místech s dostupným potenciálem rozvoje inženýrských sítí. Oxid siřičitý Emisní bilance z roku 2002 neindikuje překročení doporučeného emisního stropu pro polutant. Za významné a proto z hlediska plnění emisního stropu za prakticky bezproblémové lze považovat podkročení emisního stropu pro oxid siřičitý (SO 2 ), které dosahuje téměř 20 %. Oxidy dusíku Podkročení doporučeného emisního stropu pro oxidy dusíku dle emisní bilance za rok 2002 dosahuje pouze 3 %. Údaje emisní bilance pro znečišťující látku jsou spíše v pásmu nejistoty statistického vyjádření zejména s ohledem na klíčový podíl dopravy na jejích emisních v kraji Vysočina. Těkavé organické látky Z emisní bilance za rok 2002 vyplynulo pouze těsné podkročení o 1% doporučeného emisního stropu. Hlavními zdroji emisí VOC jsou: sektor nátěrových hmot a rozpouštědel (41 %) spalovací zdroje (29 %) mobilní zdroje (27 %) technologické zdroje zpracování dřeva (3%) významným zdrojem je KRONSPAN CR Jihlava Amoniak přes zemědělsko průmyslový charakter regionu dosahují celkové emise amoniaku v roce 2002 úrovně cca 89 % doporučeného emisního stropu. Zvláště velké zdroje znečišťování ovzduší (PPC) V kraji Vysočina bylo ke dni evidováno v seznamu ČEU Agentury integrované prevence 66 zařízení, podléhajících regulačnímu režimu podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci. 41 těchto zařízení bylo identifikováno jako významné zdroje znečišťování ovzduší. Podíl zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší (PPC) na celkových emisích hlavních znečišťujících látek na území kraje Vysočina je uveden v následující tabulce (data za rok 2002 v t/rok): TZL SO 2 NO x CO NH 3 Celkem stacionární zdroje (t/rok) 3 324, , , , ,0 Zdroje PPC (t/rok) 31,4 632,3 340,4 18,1 522,5 Podíl zdrojů PPC [%] na stac. Zdrojích 0,94 14,90 12,29 0,19 6,82 Zdroj: DHV CR / KONEKO /ATEM Z tabulky vyplývá, že pro emise oxidu siřičitého a oxidů dusíku ze stacionárních zdrojů jsou zdroje PPC relativně významnými původci emisí a proto poskytují určitý redukční potenciál, využitelný v rámci integrovaného povolování. Stávající zvlášť velké spalovací zdroje (ELCP) Stávající zvláště velké spalovací zdroje jsou zařazeny do Národního programu snížení emisí tuhých látek,

54 Částka 3/2005 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Strana 54 oxidu siřičitého a oxidů dusíku ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů. Základním požadavkem programu je dodržování v současné době platných emisních limitů za podmínky zachování průměrné sirnatosti paliva a průměrného množství emisí na úrovni průměru let 2000 až když se v evidenci zdrojů PPC se nacházejí pouze 2 zvlášť velké spalovací zdroje (ŽĎAS, a.s. energetika a kompresní stanice Transgas, a.s. Kralice nad Oslavou) lze jejich vliv na celkovou emisní situaci kraje Vysočina označit jako významnější (SO 2, NO x ). Důležitým zdrojem z kategorie zvláště velkých spalovacích zdrojů je podnik ŽĎAS, a.s. kotelna, který emituje 14,7 % SO 2 a 5,6 % NO x z celkových emisí kraje. Emise z dopravy Zastoupení látek emitujících z dopravy na celkových emisích kraje Vysočina v roce 2002 je uvedeno v následující tabulce: Celkový přehled Znečišťující látka Emise z dopravy celkem (%) Z toho emise ze silniční dopravy (%) Tuhé látky 18,1 13,0 Oxid siřičitý 9,5 4,2 Oxidy dusíku 78,2 64,2 Uhlovodíky 62,9 56,,0 Rozdělení emisí ze silniční dopravy mezi druhy vozidel Znečišťující látka Osobní automobily Lehké nákladní Těžké nákladní automobily automobily Autobusy Tuhé látky 11 % 18 % 57 % 14 % PM % 18 % 57 % 14 % SO 2 45 % 17 % 30 % 8 % NO x 38 % 8 % 48 % 6 % C H x y 72 % 4 % 17 % 7 % Benzen 89 % 1 % 7 % 3 % Rozdělení emisí ze silniční dopravy podle komunikací (%) Tuhé látky SO2 NOX Uhlovodíky Benzen Dálnice a silnice.třídy 67 % 65 % 68 % 59 % 58 % Silnice.třídy 28 % 30 % 27 % 35 % 36 % Ostatní komunikace 5 % 5 % 5 % 6 % 6 % Z výsledků výpočtů vyplývá, že: podíl silniční dopravy na emisích hlavních znečišťujících látek z dopravy je dominantní ve všech případech s výjimkou oxidu siřičitého, emise z osobních vozidel mají dominantní podíl na celkových emisích ze silniční dopravy v případě uhlovodíků a benzenu, mírně podpoloviční podíl v případě oxidu siřičitého a téměř 40 % podíl v případě oxidů dusíku, emise z těžkých nákladních vozidel mají nadpoloviční podíl v případě emisí tuhých látek a téměř poloviční podíl v případě oxidů dusíku, dálnice a silnice.třídy mají zhruba dvoutřetinový podíl na celkových emisích ze silniční dopravy u všech sledovaných znečišťujících látek. C. Vztah k Národnímu programu snižování emisí České republiky Program se zcela shoduje s (ntegrovaným) Národním programem snižování emisí v oblasti cílů, které jsou buď identické (dodržování imisních limitů, podpora úspor energie, omezování emisí skleníkových plynů), nebo z Národního programu odvozené (doporučené hodnoty krajských emisních stropů). Program je z hlediska nástrojů a opatření vůči Národnímu programu snižování emisí komplementární. Zatímco Národní program zakládá a nebo modifikuje nástroje a opatření, které jsou v kompetenci ústředních orgánů státní správy (zejména legislativní kroky), krajský Program je zaměřen na nástroje a opatření, které

55 Strana 55 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Částka 3/2005 jsou v kompetenci kraje, krajského úřadu nebo v kompetenci obcí. D. Vztah k územní energetické koncepci Program se částečně překrývá s územní energetickou koncepcí jak v oblasti cílů (podpora úspor energií, podpora užívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie), tak v oblasti nástrojů (energetické audity, podpora změny vytápění atp.). E. Vztah k dalším koncepčním dokumentům Program je v souladu s následujícími dokumenty: Státní politika životního prostředí ČR (ochrana ovzduší je jednou z hlavních priorit) Státní energetická koncepce (společný cíl podpory úspor energií) Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných zdrojů (společný cíl podpory úspor energií) Národní program ke zmírnění dopadů změny klimatu (společný cíl omezování emisí skleníkových plynů ) Státní dopravní politika a materiály navazující (společný cíl omezování emisí znečišťujících látek z dopravy do ovzduší) Společný regionální operační program (ochrana ovzduší je jednou z priorit) Operační program nfrastruktura (ochrana ovzduší je jednou z priorit) Celková strategie Fondu soudržnosti (ochrana ovzduší je jednou z priorit) Strategie rozvoje kraje Vysočina (společný cíl v oblasti snižování produkce emisí) Program rozvoje kraje (programový dokument k podpoře regionálního rozvoje na úrovni kraje) Územní plán kraje Vysočina (koordinuje rozvojové trendy a strategie daného území s ohledem na vyvážený vztah požadavků na kvalitu životního prostředí) Plán odpadového hospodářství kraje Vysočina (vychází z plánu odpadového hospodářství ČR a slouží jako závazný podklad pro rozhodovací a jiné činnosti správních orgánů kraje) E..A. Posuzování vlivů na životní prostředí (dle zákona 100/2001 Sb., určuje a hodnotí v rámci kraje předpokládané vlivy na obyvatelstvo, faunu a flóru, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, ovzduší a pod.) F. Vztah k Státnímu programu podpory úspor energie a obnovitelných zdrojů Program se částečně překrývá se Státním programem podpory úspor energie a obnovitelných zdrojů jak v oblasti cílů (podpora úspor energií, podpora užívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie), tak v oblasti nástrojů (energetické audity, podpora změny vytápění atp.). G. Vztah k Programu ke zlepšení kvality ovzduší kraje Vysočina Program ke zlepšení kvality ovzduší kraje Vysočina je formulován jako nadstavba Programu. Zatímco Program pokrývá všechny znečišťující látky, pro které byly vyhlášeny krajské emisní stropy a nebo imisní limity, a týká se celého území kraje, program ke zlepšení kvality ovzduší je zaměřen pouze na ty znečišťující látky, u kterých bylo zjištěno překračování imisních limitů a týká se přednostně těch částí území kraje Vysočina, na kterých k překročení došlo a kde byly vymezeny oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. V podmínkách kraje Vysočina je tedy program ke zlepšení kvality ovzduší kraje Vysočina zaměřen na následující polutanty: suspendované částice velikostní frakce PM 10 v lokalitě Velké Meziříčí, suspendované částice frakce PM 10 na celém území kraje s přednostním zaměřením na lokality, kde lze

56 Částka 3/2005 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Strana 56 předpokládat riziko překročení imisních limitů. Program ke zlepšení kvality ovzduší kraje Vysočina pracuje se souborem nástrojů a opatření, definovaným v rámci Programu s tím, že z nich vybírá prioritní nástroje a opatření, vhodné pro aplikaci u zájmových znečišťujících látek v zájmových územích (oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší). H. Obecné zásady strategie Programu Program je formulován tak, aby znamenal při splnění stanovených cílů co nejmenší ekonomický i administrativní dopad na všechny dotčené subjekty (veřejná správa, obyvatelstvo, soukromý sektor). Velký důraz je proto kladen na: normativní a organizační opatření nepřímou podporu aktivit k omezování emisí (možnost zahrnout příslušná kriteria jednak do nenárokových rozhodovacích procesů veřejné správy, jednak do podmínek obchodních soutěží, vyhlašovaných správními úřady či jimi přímo ovlivňovanými organizacemi) ekonomické nástroje přímé finanční podpory, které jsou navrhovány dynamicky (tj. každá disponibilní částka může pomoci ke snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší) normativní nástroje s vysokým stupněm flexibility (integrovaná povolení u zvláště velkých zdrojů, plány snížení emisí u zdroje, plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zdroje) dobrovolné aktivity všeho druhu (zejména dobrovolné dohody) vyjednávání mezi správními orgány a provozovateli zdrojů znečišťování ovzduší či jejich organizacemi s cílem nalézt ekonomicky schůdné postupy omezování emisí výchovu a osvětu s cílem přesvědčit co největší část veřejnosti o nutnosti realizace opatření k omezení emisí a přivést ji k vzorcům chování příznivým z hlediska omezování emisí v případě nápravných opatření u stávajících zdrojů znečišťování ovzduší na přednostní využívání stávajících odlučovacích zařízení. Prioritou kraje Vysočina z hlediska emisí jsou: oxidy dusíku (riziko nesplnění doporučeného emisního stropu k roku 2010, prekursory přízemního ozónu, prekursory vzniku sekundárních částic), těkavé organické látky VOC (významný potenciál ke snížení objemu emisí, riziko nedodržení doporučeného emisního stropu, prekursory přízemního ozónu, prekursory vzniku sekundárních částic), Prioritou kraje Vysočina z hlediska imisí jsou: suspendované částice velikostní frakce PM 10 v lokalitě Velké Meziříčí, suspendované částice frakce PM 10 na celém území kraje s přednostním zaměřením na lokality, kde lze předpokládat riziko překročení imisních limitů. Prioritou kraje z hlediska regionálního jsou města s větším počtem obyvatel, na jejichž území jsou ve větším rozsahu překračovány imisní limity pro ochranu zdraví, zejména: Velké Meziříčí í (11,8 tisíc obyvatel v roce Na 9,1 % území byl překročen roční imisní limit pro suspendované částice, v roce 2002 byl rovněž na 9,1 % území překročen denní imisní limit pro suspendované částice. Prioritou kraje z hlediska regionálního jsou dále města: Jihlava, Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Havlíčkův Brod, Třebíč,

57 Strana 57 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Částka 3/2005 Pelhřimov, Humpolec. Prioritou kraje Vysočina z hlediska kategorií zdrojů jsou: mobilní zdroje (zásadní podíl na celkových emisích hlavních znečišťujících látek), zvláště velké zdroje (redukční potenciál využitelný v rámci procesu integrovaného povolování), malé zdroje (dostupný redukční potenciál v oblasti emisí tuhých látek, využitelný formou podpory další plynofikace, zavádění CZT či využívání obnovitelných / druhotných zdrojů energie). Prioritou kraje Vysočina z hlediska jednotlivých zdrojů jsou: KRONOSPAN CR spol. s.r.o. ŽĎAS a.s. metalurgie a teplárna Dřevozpracující družstvo Lukavec Českomoravský len provozovna 01 TELČ NÁBYTEK a.s. ROMEZ s.r.o. SKLOBOHEMA a.s. TRANSGAS, a.s., KS Kralice nad Oslavou. malé zdroje znečišťování ovzduší v lokalitách s převahou lokálních topenišť na pevná paliva mobilní zdroje znečišťování ovzduší na dálnicí D1 a na silnicích. třídy /19, /23, /34 (E 551), /38 (E 59), /37. Vývoj a monitorování kvality ovzduší a emisí Vývoj emisní situace Vývoj emisní situace na území kraje Vysočina v období 1990 až 2002 se zásadně neliší od vývoje v ostatních krajích i v České republice jako celku. V období 1990 až 1999 došlo k výraznému poklesu emisí všech znečišťujících látek, zpočátku vlivem dočasného poklesu výroby a restrukturalizace průmyslu, později vlivem náběhu účinnosti nové legislativy k ochraně ovzduší. V období 2000 až 2002 lze emisní situaci na území kraje Vysočina označit v zásadě za stabilizovanou. Vývoj imisní situace Vývoj imisní situace nad územím kraje Vysočina v období 1990 až 2002 se příliš neliší od vývoje v ostatních krajích i v celé České republice. V důsledku výrazného poklesu emisí logicky došlo také k poklesu imisní zátěže. V roce 2004 byla v kraji vymezena na malém území oblast s překročením dlouhodobého i krátkodobého imisního limitu pro PM 10 ve Velkém Meziříčí. Důvodem je přímý dopad emisí z intenzivně dopravně zatížené komunikace a ze stavební činnosti na provozovanou stanici imisního monitoringu. Na základě předběžného hodnocení dat za rok 2003 byly zjištěny významně nadlimitní krátkodobé koncentrace v Havlíčkově Brodě. Přesto lze kraj Vysočina označit z hlediska kvality ovzduší za velmi čistý region. Stejně jako v celé České republice jsou na území kraje Vysočina plošně překračovány cílové imisní limity pro ozón. Monitorování kvality ovzduší a zjišťování emisí Na území kraje Vysočina je provozováno celkem 16 měřících stanic, z toho je 12 stanic ČHMÚ a 3 Hygienické služby a provozovatelem 1 stanice je EKOTOXA. Počet i rozmístění stanic lze považovat za vyhovující, spektrum měřených látek by však mělo být přizpůsobeno aktuální imisní situaci v kraji. J. Požadavky dokumentů Úmluvy EHK/OSN dálkovém znečišťování ovzduší překračujícím hranice států především Protokolu k omezení acidifikace, eutrofizace a tvorby přízemního ozónu a přehled možností jejich splnění na území kraje Požadavky Úmluvy Evropské hospodářské komise OSN o dálkovém znečišťování ovzduší, překračujícím

58 Částka 3/2005 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Strana 58 hranice států a jejích protokolů (první a druhý protokol o síře, protokol o dusíku, protokol o těkavých organických látkách, protokol o persistentních organických polutantech, protokol o těžkých kovech a protokol o omezování acidifikace, eutrofizace a tvorby přízemního ozónu) byly z velké části přejaty do české právní úpravy ochrany ovzduší a jsou v příslušných termínech naplňovány. K. Hodnocení dosažitelnosti emisních stropů stanovených kraji Vysočina k roku 2010 Aktuální hodnoty krajských emisí látek, pro které jsou vyhlášeny doporučené hodnoty krajských emisních stropů oxidu siřičitého (SO 2 ), oxidů dusíku (NO X ), těkavých organických látek (VOC) a amoniaku (NH 3 ) jsou v následující tabulce srovnány s doporučenými hodnotami krajských emisních stropů (údaje v kt): SO 2 NO x VOC NH 3 Emise ,68 12,70 12,58 6,66 Emise ,62 13,27 12,28 7,65 Strop 5,8 13,1 12,7 7,5 Zdroj: ČHMÚ, Z porovnání aktuálních emisních dat za rok 2002 a 2003 s doporučenými hodnotami krajských emisních stropů lze, s přihlédnutím k analýzám provedených v rámci tohoto Programu, učinit následující závěry: v případě oxidu siřičitého se aktuální emise pohybují cca 20 % pod hodnotou emisního stropu. Riziko nedodržení emisního stropu k roku 2010 je velmi malé, v případě oxidů dusíku se aktuální emise pohybují okolo hodnoty emisního stropu; z vyhodnocení trendů vyplývá, že riziko nedodržení emisního stropu je nezanedbatelné, v případě těkavých organických látek (VOC) se aktuální emise pohybují okolo hodnoty emisního stropu; z analýzy trendů vyplývá, že riziko nedodržení emisního stropu k roku 2010 je relativně malé, v případě amoniaku se aktuální emise pohybují okolo hodnoty emisního stropu; z analýzy trendů vyplývá, že riziko nedodržení emisního stropu k roku 2010 je relativně malé. L. Rozbor stavu a hodnocení plnění emisních limitů a ostatních limitních hodnot a dalších podmínek provozování zdrojů znečišťování ovzduší na území kraje Naprostá většina regulovaných, tedy zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší, provozovaných na území kraje Vysočina, plní emisní limity a další požadavky, stanovené jim předchozí právní úpravou (zákon č. 309/1991 Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 117/1997 Sb., kterou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování a ochrany ovzduší, ve znění pozdějších předpisů). V rámci nově přijaté právní úpravy (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a navazující prováděcí předpisy) došlo k vyhlášení některých nových a zpřísnění některých stávajících emisních limitů a k stanovení nových technických požadavků na provoz zdrojů. Provozovatelé zdrojů, které nejsou schopny dodržet nově stanovené požadavky, byli povinni předložit plány snížení emisí, redukční plány a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zdrojů, v nichž popsali způsob jakým hodlají zajistit plnění požadavků. M. Podpůrné aktivity pro omezování emisí na území kraje Vysočina Nejvýznamnějšími podpůrnými aktivitami pro omezování emisí na území kraje Vysočina bude realizace programů, které jsou zaměřeny na řešení jiných problémů, ke snížení emisí však přesto přímo či nepřímo

59 Strana 59 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Částka 3/2005 přispějí. Jedná se zejména o: Územní energetická koncepce kraje Vysočina Územní plán kraje Vysočina Plán odpadového hospodářství kraje Vysočina Program rozvoje kraje Vysočina Strategie rozvoje kraje Vysočina Program obnovy venkova K omezení emisí znečišťujících látek do ovzduší kraje Vysočina přispěje také realizace následujících koncepčních dokumentů, přijatých na národní úrovni: Státní politika životního prostředí ČR (ochrana ovzduší je jednou z hlavních priorit) Státní energetická koncepce (společný cíl podpory úspor energií) Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných zdrojů (společný cíl podpory úspor energií) Národní program ke zmírnění dopadů změny klimatu (společný cíl omezování emisí skleníkových plynů ) Státní dopravní politika a materiály navazující (společný cíl omezování emisí znečišťujících látek z dopravy do ovzduší) Společný regionální operační program (ochrana ovzduší je jednou z priorit) Operační program nfrastruktura (ochrana ovzduší je jednou z priorit) Celková strategie Fondu soudržnosti (ochrana ovzduší je jednou z priorit) N. Základní nástroje snižování emisí Přehled nástrojů Programu Do Programu jsou zařazeny následující normativní, ekonomické, organizační, institucionální, informační a dobrovolné nástroje: Normativní nástroje NOR1: Územní plánování a územní rozhodování NOR2: Povolení k umisťování staveb zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší NOR3: Povolení staveb velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší NOR4: ntegrované povolení k výstavbě zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší NOR5: Povolení k uvedení zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší do zkušebního i trvalého provozu NOR6: Povolení k záměrům na zavedení nových výrob s dopadem na ovzduší u zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší NOR7: Povolení k záměrům na zavedení nových technologií s dopadem na ovzduší u zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší NOR8: Povolení ke změnám staveb zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší NOR9: ntegrované povolení k stávajícímu zvláště velkému zdroji znečišťování ovzduší NOR10: Povolení ke změnám používaných paliv, surovin nebo druhů odpadů a ke změnám využívání technologických zařízení zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší NOR11: Povinnost volit při výstavbě nových a rekonstrukci stávajících zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší nejlepší dostupné techniky NOR12: Podmíněná (technická možnost a ekonomická přijatelnost) povinnost využívat u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb centrální zdroje tepla, případně alternativní zdroje a ověřit možnost kombinované výroby tepla a energie NOR13: Možnost aplikace plánu snížení emisí (resp. opatření k omezování použití surovin a výrobků, z nichž emise vznikají) namísto dodržování emisních limitů u vybraných zdrojů znečišťování ovzduší NOR14: Možnost aplikace plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe u zdroje namísto dodržování

60 Částka 3/2005 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Strana 60 emisních limitů u vybraných zdrojů znečišťování ovzduší NOR15: Povolení ke spalování nebo spoluspalování odpadů NOR16: Zákaz spalovaní určitých druhů paliv v malých zdrojích znečišťování ovzduší NOR17: Možnost omezit spalování rostlinných materiálů NOR18: Stanovení látek, pro které budou u zvláště velkých, velkých a středních zdrojů uplatněny obecné emisní limity NOR19: Zpracování provozních řádů NOR20: Energetický audit NOR21: Územní energetická koncepce NOR22: Částečné či úplné omezení vjezdu do některých částí měst NOR23: Zavedení zón snížené rychlosti NOR24: Zavedení environmentálních zón NOR25: Operativní kontrola emisních parametrů vozidel Ekonomické nástroje EKO1: Poplatky za znečišťování ovzduší EKO2: nvestice do energetické infrastruktury EKO3: nvestice do úspor energie EKO4: Finanční podpory provozovatelům stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší EKO5: Finanční podpory domácnostem EKO6: Placený vjezd do určitých částí měst EKO7: Finanční podpora hromadné dopravy EKO8: Podpora výstavby hromadných garáží EKO9: Finanční podpora při obnově vozového parku EKO10: Podpora zavádění a užívání vozidel s alternativním pohonem EKO11: Podpora dodatečných technických opatření u vozidel EKO12: Programy finanční podpory pro úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů EKO13: Programy podpory Energy Performance Contracting EKO14: Založení krajského rotačního podpůrného fondu Organizační nástroje ORG1: Technicko-organizační opatření u plošných zdrojů s cílem omezení sekundární prašnosti ORG2: Technicko-organizační opatření u malých zdrojů emitujících tuhé látky ORG3: Technicko-organizační opatření u malých zdrojů emitujících VOC ORG4: Regulační řád ORG5: Sledování dodržování štítkování energetických spotřebičů ORG6: Parkovací politika ORG7: nfrastrukturní opatření ORG8: Optimalizace řízení dopravy ORG9: Rozvoj kvality hromadné osobní dopravy ORG10: Snižování přepravní náročnosti území ORG11: Rehabilitace pěší a cyklistické dopravy, pěší zóny, zklidněné ulice ORG12: Vyšší využití kapacity vozidel AD, hromadná doprava o nízké kapacitě řízená poptávkou ORG13: Podpora práce doma (teleworking) ORG14: Podpora všech forem elektronické komunikace ORG15: Nízkoenergetická výstavba bez navýšení investic ORG16: Energetický management ORG17: Organizace vyjednávání při zásobování nové výstavby energií nstitucionální nástroje NST1: Optimalizace veřejné správy ochrany ovzduší NST2: Odborná podpora výkonu veřejné správy ochrany ovzduší

61 Strana 61 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Částka 3/2005 NST3: Zřízení Krajské energetické agentury nformační nástroje NF1: Získávání a zpracovávání informací v oblasti ochrany ovzduší NF2: Poskytování informací, výchova a osvěta NF3: Posuzování vlivů na životní prostředí NF4: Získávání a zpracovávání informací o významných zdrojích znečišťování NF5: Podpora vývoje modelových nástrojů NF6: Rozvoj monitorovací sítě nad rámec daný právními předpisy NF7: Energetická certifikace budov NF8: nformační kampaň Dobrovolné nástroje DOB1: Dobrovolné dohody s provozovateli zdrojů nebo jejich organizacemi DOB2: Podpora užívání Ekologicky šetrných výrobků DOB3: Podpora zavádění dobrovolných aktivit DOB4: Demonstrační projekty DOB5: Dodávka zelené elektřiny DOB6: Dobrovolné dohody se spotřebiteli energie DOB7: Nákup energeticky úsporných spotřebičů Prioritní nástroje Programu Z hlediska regulačních nástrojů/opatření, které má kraj k dispozici (včetně možnosti jich relativně snadným způsobem využít), jsou prioritou zvláště velké zdroje (PPC), u kterých je na úrovni kraje možná individuální regulace, a dále malé zdroje, u kterých je na úrovni kraje možná plošná regulace a ve velmi omezeném rozsahu také regulace individuální. V případě mobilních zdrojů existuje celá škála regulačních nástrojů, většina z nich však je buď velmi nákladná (infrastrukturní opatření, různé formy finančních podpor hromadné dopravy), nebo obtížně sociálně akceptovatelná, a tedy i obtížně politicky prosaditelná (zpoplatnění vjezdu, omezování dopravy). V případě stávajících velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší jsou regulační nástroje, které má kraj k dispozici, velmi omezené, protože dodržují-li tyto zdrojem zákonem a prováděcími předpisy stanovené povinnosti, nelze již další snížení emisí žádným způsobem zajistit. Prioritní základní nástroje a opatření V předchozí podkapitole je zařazeno 74 možných nástrojů/opatření, z toho většina jako nástroje základní (tedy takové, které jsou založeny právními předpisy a proto být aplikovány musí). když realizace každého z nich způsobí pokles emisí znečišťujících látek (většina nástrojů/opatření směřuje k omezení emisí více znečišťujících látek), a tím také snížení imisní zátěže, míra jejich účinnosti a naléhavosti je pochopitelně různá. Z toho důvodu je nutno stanovit soubor základních nástrojů/opatření prioritních, tedy takových, které je nutno realizovat co nejdříve a nebo v co největším rozsahu. Prioritní nástroje a opatření k regulaci stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší Ze scénářů emisního programu vyplynuly soubory efektivních nástrojů a opatření uvedené v následujících tabulkách. Nástroje a opatření jsou kombinací jak nápravných tak preventivních nástrojů a opatření. Označení DOB01: DOB03: Základní efektivní nástroje a opatření scénáře snižování emisí NO x Název nástroje / opatření Dobrovolné dohody s provozovateli zdrojů nebo jejich organizacemi Podpora zavádění dobrovolných aktivit

62 Částka 3/2005 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Strana 62 DOB04: EKO02: EKO03: EKO04: EKO05: NF01: NF02: NF03: NF04: NST01: NST02: NOR01: NOR02: NOR04: NOR06: NOR07: NOR08: NOR09: NOR10: NOR11: NOR12: NOR15: NOR20: NOR21: Označení DOB02: EKO01: NOR03: NOR05: NOR19: Demonstrační projekty nvestice do energetické infrastruktury nvestice do úspor energie Finanční podpory provozovatelům stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší Finanční podpory domácnostem Získávání a zpracovávání informací v oblasti ochrany ovzduší Poskytování informací, výchova a osvěta Posuzování vlivů na životní prostředí Získávání a zpracovávání informací o významných zdrojích znečišťování Optimalizace veřejné správy ochrany ovzduší Odborná podpora výkonu veřejné správy ochrany ovzduší Územní plánování a územní rozhodování Povolení k umisťování staveb zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší ntegrované povolení k výstavbě zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší Povolení k záměrům na zavedení nových výrob s dopadem na ovzduší u zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší Povolení k záměrům na zavedení nových technologií s dopadem na ovzduší u zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší Povolení ke změnám staveb zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší ntegrované povolení k stávajícímu zvláště velkému zdroji znečišťování ovzduší Povolení ke změnám používaných paliv, surovin nebo druhů odpadů a ke změnám využívání technologických zařízení zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší Povinnost volit při výstavbě nových a rekonstrukci stávajících zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší nejlepší dostupné techniky Podmíněná (technická možnost a ekonomická přijatelnost) povinnost využívat u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb centrální zdroje tepla, případně alternativní zdroje a ověřit možnost kombinované výroby tepla a energie Povolení ke spalování nebo spoluspalování odpadů Energetický audit Územní energetická koncepce Doplňkové nástroje a opatření scénáře snižování emisí NO x Název nástroje / opatření Podpora užívání Ekologicky šetrných výrobků Poplatky za znečišťování ovzduší Povolení staveb velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší Povolení k uvedení zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší do zkušebního i trvalého provozu Zpracování provozních řádů Označení DOB01: DOB03: DOB02: EKO04: EKO05: NF01: NF02: NF03: NF04: NST01: NST02: NOR01: NOR02: NOR04: NOR06: NOR07: NOR08: NOR09: Základní efektivní nástroje a opatření scénáře snižování emisí VOC Název nástroje / opatření Dobrovolné dohody s provozovateli zdrojů nebo jejich organizacemi Podpora zavádění dobrovolných aktivit Podpora užívání Ekologicky šetrných výrobků Finanční podpory provozovatelům stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší Finanční podpory domácnostem Získávání a zpracovávání informací v oblasti ochrany ovzduší Poskytování informací, výchova a osvěta Posuzování vlivů na životní prostředí Získávání a zpracovávání informací o významných zdrojích znečišťování Optimalizace veřejné správy ochrany ovzduší Odborná podpora výkonu veřejné správy ochrany ovzduší Územní plánování a územní rozhodování Povolení k umisťování staveb zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší ntegrované povolení k výstavbě zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší Povolení k záměrům na zavedení nových výrob s dopadem na ovzduší u zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší Povolení k záměrům na zavedení nových technologií s dopadem na ovzduší u zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší Povolení ke změnám staveb zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší ntegrované povolení k stávajícímu zvláště velkému zdroji znečišťování ovzduší

63 Strana 63 NOR10: NOR11: NOR15: NOR21: ORG03: Označení EKO01: NOR03: NOR05: NOR19: Věstník právních předpisů kraje Vysočina Částka 3/2005 Povolení ke změnám používaných paliv, surovin nebo druhů odpadů a ke změnám využívání technologických zařízení zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší Povinnost volit při výstavbě nových a rekonstrukci stávajících zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší nejlepší dostupné techniky Povolení ke spalování nebo spoluspalování odpadů Územní energetická koncepce Technicko-organizační opatření u malých zdrojů emitujících VOC Doplňkové nástroje a opatření scénáře snižování emisí VOC Název nástroje / opatření Poplatky za znečišťování ovzduší Povolení staveb velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší Povolení k uvedení zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší do zkušebního i trvalého provozu Zpracování provozních řádů O. Finanční zajištění Programu ntegrovaný program snižování emisí kraje Vysočina předpokládá financování ochrany ovzduší z více zdrojů. Za nejvýznamnější zdroje finančních prostředků lze považovat: vlastní zdroje provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší, rozpočet kraje, obecní rozpočty, podpora ze Státního fondu životního prostředí ČR, podpora ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Vzhledem k tomu, že jednou z prioritních skupinou zdrojů znečišťování ovzduší, poskytujících významný potenciál omezování emisí, jsou zvláště velké zdroje, je zřejmé, že rozhodující podíl prostředků bude vynaložen provozovateli těchto zdrojů soukromým sektorem. Veřejné prostředky by měly být soustředěny do následujících prioritních oblastí: podpora změny způsobu vytápění ve veřejných objektech, podpora úspor energie ve veřejných objektech, podpora změny způsobu vytápění v domácnostech (včetně infrastruktury), podpora omezování sekundární prašnosti z komunikací a dalších veřejných ploch. P. Mezikrajová spolupráce, včetně přeshraniční Mezikrajová spolupráce by se měla zaměřit, kromě výměny informací a společného postupu v případě zdrojů znečišťování ovzduší, které mají dopad na několik krajů, především na formulaci společných projektů, zamýšlených k podpoře v rámci podpůrných programů EU. V řadě případů je totiž problémem nedostatek dostatečně velkých projektů (např. limitní hodnotou pro udělení podpory z Fondu soudržnosti je částka 10 milionů EUR).

64 Částka 3/2005 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Strana 64 R. Souhrn stanovených požadavků a lhůt k dosažení cílů Programu Název Termín Odpovídá Ve spolupráci s Cílová látka Provést definitivní kategorizaci stávajících zvláště velkých zdrojů Vydat integrovaná povolení pro konkrétní zvláště velké zdroje Ve všech vhodných případech aplikovat redukční plány u zdrojů emitujících VOC Aplikovat plány snížení emisí u ostatních technických zdrojů neplnících nově vyhlášené či zpřísněné emisní limity- kontrola dodržování plánů Schválit plán snížení emisí u stávajícího zvláště velkého spalovacího zdroje Ve všech vhodných případech aplikovat plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zdrojů kontrola dodržování plánů Zajistit provedení energetických auditů ve veřejných budovách Vypracování Programu náhrady tuhých fosilních paliv v malých zdrojích znečišťování Vypracování Programu na podporu rozvoje alternativních a obnovitelných zdrojů energie kraje Vysočina Formulace organizačního schématu k implementací Programů ntegrace principů omezování emisí TZL z malých a plošných zdrojů znečišťování Termínované požadavky Kraj oddělení PPC do kraj oddělení PPC ČŽP provozovateli zdrojů kraj provozovateli zdrojů do kraj provozovatelé zdrojů do kraj MŽP ČR a ČHMÚ průběžně od průběžně od kraj kraj / obce / příspěvkové organizace provozovatelé zdrojů ČEA do pol. r kraj SFŽP ČR, ČEA do pol. r kraj SFŽP ČR, ČEA do kraj, Rada kraje Vysočina MŽP ČR od 1/2004 kraj / obce ČŽP Havlíčkův Brod Všechny regulovatelné látky VOC Specificky dle povahy zdroje Zejména oxid siřičitý, částečně oxidy dusíku a tuhé látky Amoniak Zejména tuhé látky, oxidy dusíku, oxid siřičitý; oxid uhličitý tuhé znečišťujíc látky, oxidy dusíku tuhé znečišťujíc látky, oxidy dusíku látky, které jsou předmětem krajských Programů ochrany ovzduší tuhé znečišťující látky Podpořit zvýšení frekvence čištění komunikací od 1/2004 kraj / obce Města, obce tuhé znečišťující látky sekundární emise Studie rozšíření stávající sítě imisního monitoringu konec r kraj /obce ČHMÚ Brno, SFŽP ČR TZL, NOx Doplnění stanic imisního monitoringu konec r kraj /obce ČHMÚ Brno, SFŽP ČR TZL, NOx Doplnit posouzení kvality ovzduší kraje každoročně kraj ČHMÚ a HS Všechny regulované znečišťující látky Průběžné požadavky Posoudit možnost návrhů zón s částečným / úplným omezením vjezdu ve městech Podpořit provádění operativních kontrol emisních parametrů vozidel Průběžně Průběžně Obce obce a Policie ČR orgány státní správy a policie kraj Oxidy dusíku, PAH, benzen, oxid uhelnatý suspendované částice Aplikovat obecné a individuální emisní limity Průběžně kraj Všechny látky, pro které ČŽP a provozovatelé byly obecné emisní zdrojů limity vyhlášeny Podporovat investice do úspor energie Průběžně kraj příjemci podpor Zejména tuhé látky, Podporovat investice do využívání obnovitelných oxidy dusíku, oxid Průběžně kraj příjemci podpor zdrojů energie siřičitý; oxid uhličitý Podporovat výměnu starých kotlů ve veřejném sektoru Průběžně kraj příjemci podpor Zvážit podporu změny otopných systémů v domácnostech Průběžně kraj SFŽP ČR a ČEA Nepřímo podporovat omezování emisí tuhých látek příjemci a adresáti Tuhé látky, Průběžně kraj z malých zdrojů podpory suspendované částice Nepřímo podporovat omezování emisí VOC příjemci a adresáti VOC Průběžně obce z malých zdrojů podpory Podporovat výstavba silničních obchvatů Průběžně kraj ŘSD ČR Oxidy dusíku, PAH, Podporovat modernizaci komunikací Průběžně kraj ŘSD ČR benzen, oxid uhelnatý suspendované částice Pravidelně provádět pasportizaci zdrojů Průběžně ve dvouletých cyklech kraj ČHMÚ a ČŽP Všechny znečišťující látky

65 Strana 65 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Částka 3/2005 Upřednostňovat Ekologicky šetrné výrobky v přímých nákupech Nepřímo podporovat užívání Ekologicky šetrné výrobky Stanovovat podmínky ochrany ovzduší pro veřejné zakázky Podporovat zvýšení účinnosti odstraňování prachových částic z povrchu komunikací. Průběžně kraj orgány obcí a krajem zřízené / řízené organizace Průběžně kraj krajský úřad Průběžně kraj zřízené / řízené organizace Průběžně kraj obce Dle povahy výrobku VOC, oxidy dusíku, tuhé látky... Dle povahy výrobku VOC, oxidy dusíku, tuhé látky... Dle povahy soutěže Tuhé látky a navázané polutanty

66 Částka 3/2005 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Strana 66 S. Termíny a způsob kontrol průběžného plnění Programu ndikátory plnění Programu Vzhledem k tomu, že hlavním cílem Programu je jednak dosažení doporučených hodnot krajských emisních stropů pro stanovené látky v horizontu roku 2010, jednak dosažení ve stanovených lhůtách požadovaných hodnot imisních limitů pro stanovené látky, jsou hlavní indikátory, na jejichž základě bude vyhodnocována realizace Programu, navrženy takto: meziroční změna celkových emisí látek, pro které byly vyhlášeny doporučené hodnoty krajských emisních stropů (oxidu siřičitého, oxidů dusíku, amoniaku a těkavých organických látek), meziroční změna výměry vyhlášených oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, meziroční změna výměry chráněných oblastí, kde je překračován imisní limit pro ochranu ekosystému pro oxidy dusíku, meziroční změna výměry oblastí, kde jsou překračovány cílové imisní limity pro ozón, meziroční změna průměrných ročních koncentrací pro znečišťující látky, u kterých není indikováno výrazné překračování imisních limitů (oxid siřičitý, oxid dusičitý, oxid uhelnatý, olovo, kadmium, rtuť, benzo(a)pyren a amoniak). Cyklus vyhodnocování realizace Programu Z povahy navržených indikátorů vyplývá jako nejvhodnější roční cyklus vyhodnocování, který by proběhl za daný rok vždy ve čtvrtém čtvrtletí roku následujícího (emisní data z databáze REZZO jsou obvykle k dispozici v září a lze předpokládat, že ve stejné době budou Ministerstvem životního prostředí ČR vyhlašovány aktualizace oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší). Vyhodnocení bude prováděno v rámci situační zprávy, která bude předkládána ke konci kalendářního roku pro informaci Radě kraje Vysočina a Zastupitelstvu kraje Vysočina, a následně bude zveřejňována na webových stránkách kraje Vysočina. Vypracováním této situační zprávy a jejím následným vyhodnocením bude současně provedena i kontrola plnění tohoto dokumentu. T. Způsob provádění opatření a korekcí Programu vyvolaných na základě závěrů kontrol a průběžného plnění tohoto Programu První řádná aktualizace bude provedena do dvou let po vyhlášení tohoto Programu, tedy v roce Druhá řádná aktualizace programu bude provedena do konce roku 2010, kdy by měli být splněny stanovené krajské emisní stropy pro hlavní znečišťující látky pro kraj Vysočina. Kromě uvedených řádných aktualizací bude nutno provést mimořádnou aktualizaci Programu v případě, nastane-li jedna z následujících situací: dojde k významné změně právních předpisů v oblasti ochrany ovzduší a nebo v oblastech souvisejících dojde k mimořádnému déle trvajícímu zhoršení kvality ovzduší ukáže se na základě třech po sobě následujících ročních vyhodnocení Programu zhoršující se trend vývoje jednoho či více indikátorů objeví se nový problém (např. zvýšení imisní zátěže látkou, která dosud není regulována).

67 Strana 67 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Částka 3/2005 R. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů Orgán Ministerstvo životního prostředí ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká inspekce životního prostředí Zákonná Kontakt v kraji Vysočina povinnost 43 zákona 86/ Ministerstvo životního prostředí ČR 2002, o ochraně Vršovická 65, Praha 10 ovzduší tel , fax: ng. Jan Kužel - ředitel oboru ochrany ovzduší MŽP ČR Odbor výkonu státní správy MŽP V Mezírka 1, BRNO tel.: , fax: ng. Josef Ševela 45 zákona 86/ 2002, o ochraně ovzduší 46 zákona 86/ 2002, o ochraně ovzduší Ministerstvo zdravotnictví ČR Palackého náměstí 4, Praha 2 tel.: RNDr. Karla Říhová odbor ochrany a podpory veřejného zdraví Ředitelství ČŽP Na břehu 267, Praha 9 Vysočany ng. Eva Tylová, pověřená ředitelka ČŽP tel.: , fax: , ČŽP Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod Bělohradská 3304, Havlíčkův Brod ng. Jiří Lacina, vedoucí oddělení ochrany ovzduší tel.: , fax: , Vítězslav Novák, hlavní inspektor tel.: , fax: , Česká obchodní inspekce 47 zákona 86/ 2002, o ochraně ovzduší Kraj 48 zákona 86/ 2002, o ochraně ovzduší Obce s rozšířenou působností 50 zákona 86/ 2002, o ochraně ovzduší ČO ústřední inspektorát Štěpánská 15, Praha 2 tel.: , fax: ng. Jiří Pěkný ústřední ředitel ČO ČO - regionální inspektorát Brno (pro okresy Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou) tř. kpt. Jaroše 5, Brno tel.: , fax: JUDr. Petr Ventruba, ředitel inspektorátu ČO - regionální inspektorát Pardubice (pro okres Havlíčkův Brod) Zámecká 21, Pardubice tel.: , , fax: ng. Miroslava Chmelíková, ředitelka inspektorátu ČO - regionální inspektorát Tábor (pro okres Pelhřimov) nám. Mikuláše z Husi 38, Tábor tel.: , fax: MUDr. Daniel Adamec, ředitel inspektorátu Vysočina Krajský úřad kraje Vysočina Žižkova 57, Jihlava ng. Jiří Růžička, oddělení ochrany ovzduší ng. Rostislav Habán, oddělení ochrany ovzduší tel.: , Bystřice nad Pernštejnem Městský úřad Masarykovo nám. 57, Bystřice nad Pernštejnem ng. Pavel Morava referent, ochrana ovzduší tel.: Havlíčkův Brod Městský úřad Havlíčkovo náměstí 57, Havlíčkův Brod Karel Ruč referent, ochrana ovzduší tel.:

68 Částka 3/2005 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Strana 68 Obce s rozšířenou působností 50 zákona 86/ 2002, o ochraně ovzduší Humpolec Městský úřad Horní náměstí 300, Humpolec Štěpánka Šimková- referentka, ochrana ovzduší tel.: Chotěboř Městský úřad Trčků z Lípy 69, Chotěboř Zdeňka Křivská referentka, ochrana ovzduší tel.: Jihlava Magistrát města Jihlavy Masarykovo náměstí 1, Jihlava vana Schenková-referentka, ochrana ovzduší tel.: Moravské Budějovice Městský úřad nám. Míru 31, Moravské Budějovice František Vonka, referent životní prostředí tel.: Náměšť nad Oslavou Městský úřad V. Nezvala 115, Náměšť nad Oslavou Michaela Láníková, referentka životní prostředí tel.: Nové město na Moravě Městský úřad Vratislavovo náměstí 103, Nové Město na Moravě ng. Jiřina Kempová-referentka, ochrana ovzduší tel.: Pacov Městský úřad Náměstí Svobody 320, Pacov Zdeňka Koubková referentka, ochrana ovzduší tel.: Pelhřimov Městský úřad Masarykovo nám. 1, Pelhřimov Svatava Váňová referentka, ochrana ovzduší tel.: Světlá nad Sázavou Městský úřad Náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou ng. Daniela Válová referentka, ochrana ovzduší tel.:

69 Strana 69 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Částka 3/2005 Obce s rozšířenou působností 50 zákona 86/ 2002, o ochraně ovzduší Celní úřady 51 zákona 86/ 2002, o ochraně ovzduší Telč Městský úřad Nám. Zachariáše z Hradce 10, Telč Dana Lysá-referentka, ochrana ovzduší tel.: Třebíč Městský úřad Karlovo náměstí 104/55, Třebíč Ludmila Polová referentka, ochrana ovzduší tel.: Velké Meziříčí Městský úřad Radnická 29/1, Velké Meziříčí Mgr. Jiří Palas-referent, ochrana ovzduší tel.: Źďár nad Sázavou Městský úřad Náměstí Republiky 2, Žďár nad Sázavou ng. Jitka Kubálková referentka, ochrany ovzduší tel.: Celní úřad Jihlava Jiráskova 8, Jihlava tel.: , fax: , Celní úřad Žďár nad Sázavou Komenského 1786, Žďár nad Sázavou tel.: , fax: , V. Jména, adresy a podpisy osob, odpovědných za plnění Programu Jméno a příjmení Adresa a kontakt Podpis ng. Jiří Růžička Oddělení technické ochrany životního prostředí Krajský úřad kraje Vysočina odbor životního prostředí Žižkova Jihlava tel.: fax: ng. Jiří Růžička v.r.

70 Částka 3/2005 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Strana 70 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne č. 3/2005 kterým se vydává Program ke zlepšení kvality ovzduší kraje Vysočina Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a k provedení 7 odst. 7 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení kraje: Čl. 1 Úvodní ustanovení Účelem tohoto nařízení je vydat v souladu s obecně závaznými právními předpisy Program ke zlepšení kvality ovzduší kraje Vysočina. Čl. 2 Program ke zlepšení kvality ovzduší kraje Vysočina Program ke zlepšení kvality ovzduší kraje Vysočina je nástrojem ke zlepšování kvality ovzduší v oblastech vymezených jako oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší pro suspendovaný aerosol frakce PM 10 a přízemní ozón, k udržení kvality ovzduší v místech, kde není indikováno překročení některého z imisních limitů a ke snižování celkové imisní zátěže na území kraje Vysočina. Čl. 3 Uložení dokumentace (1) Program ke zlepšení kvality ovzduší kraje Vysočina je uložen na Odboru životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina, oddělení technické ochrany ovzduší, Žižkova 57, Jihlava. (2) nformace o Programu ke zlepšení kvality ovzduší kraje Vysočina jsou veřejnosti přístupné na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina a v elektronické podobě na internetových stránkách kraje Vysočina na adrese: dokumenty z odborů krajského úřadu, odbor životního prostředí, ochrana ovzduší. Čl. 4 Závěrečná ustanovení (1) Program ke zlepšení kvality ovzduší kraje Vysočina ve struktuře dle přílohy č. 3 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je přílohou č. 1 tohoto Nařízení. (2) Toto Nařízení nabývá platnosti dnem vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje a účinnosti patnáctým dnem následujícím po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje. V Jihlavě, dne RNDr. Miloš Vystrčil v.r. hejtman kraje Vysočina ng. František Dohnal v.r. náměstek hejtmana kraje Vysočina

71 Strana 71 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Částka 3/2005 Příloha č. 1 - Program ke zlepšení kvality ovzduší kraje Vysočina Program ke zlepšení kvality ovzduší kraje Vysočina A. Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší stanovení oblasti Geografické vymezení oblasti Kraj Vysočina má rozlohu 6 795,7 km 2, což představuje 9 % území České republiky. Je obklopen krajem Jihočeským, Středočeským, Pardubickým a Jihomoravským. Na území kraje leží 704 obcí. Počet obyvatel kraje je cca 510,5 tis., hustota zalidnění 75 obyvatel na km 2. Soupis měřících stanic na zjišťování imisí na území kraje Vysočina V následující tabulce je uveden seznam měřících stanic, které jsou v současné době v provozu (zdroj: ČHMÚ), rozmístění viz obrázek níže. Číslo stanice Název stanice Typ stanice Geografi cké souřadnice Měřené veličiny 1477 Jihlava AMS sš, vd 505 Jihlava - Znojemská manuální-tk sš, vd SO 2, NO, NO 2, CO, O 3, NO X, PM 10, PM 2,5 SO 2, NO X, SPM, Cr, Mn, Ni, Zn, As, Cd, Pb 1131 Kostelní Myslová AMS sš, vd SO 2, NO 2, O Zborná manuální sš, vd SO 2, NO X 1200 Havlíčkův Brod -Smetanovo nám. AMS-TK sš, vd SO 2, NO, NO 2, CO, NO X, PM 10, Cr, Mn, Ni, Zn, As, Cd, Pb 1480 Třebíč AMS sš, vd SO 2, NO, NO 2, NO X, PM Dukovany manuální sš, vd SO 2, NO Žďár nad Sázavou AMS-TK sš, vd SO 2, NO, NO 2, O 3, NO X, PM 10, Cr, Mn, Ni, As, Cd, Pb, PAH 1499 Křižanov manuální sš, vd SO 2, NO Velké Meziříčí manuální sš, vd SO 2, NO 2, SPM 1522 Košetice PAHs sš, vd PAH 1436 Košetice manuální sš, vd PAH 1176 Košetice - HM TK-aerosol sš, vd PM 10, PM 2,5, As, Cd, Pb 1138 Košetice AMS sš, vd 916 Košetice manuální sš, vd SO 2, NO, NO 2, CO, O 3, NO X, PM 10, SO 2, NO 2, ΣNO 3, ΣNH 4, CH 4 a vyšší nearomatické i aromatické uhlovodíky

72 Částka 3/2005 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Strana 72 Cíl programu a vymezení priorit ve vztahu k dosažení cíle programu Cílem programu je dosažení a plnění imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, ekosystémů a vegetace, takovým způsobem, aby bylo vyhlašováno co nejméně výměry oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na území kraje Vysočina. Priorita 1: snížit nadlimitní hodnoty imisí suspendovaných částic frakce PM 10 ve vymezené oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší na území města Velké Meziříčí: přehodnocení úrovně imisní zátěže v lokalitě Velké Meziříčí v těsné blízkosti stanice imisního monitoringu č. 1326, doplnění imisního monitoringu SPM o sledování imisní úrovně koncentrací PM 10, snížení rizika sekundární prašnosti na území města Velké Meziříčí, preventivní snížení emisí ze stacionárních zdrojů na území města, projednání výsledků imisního monitoringu za rok 2003 s MŽP ČR před vymezením oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší pro rok 2005 a zdůvodnění výjimečnosti imisních dat, přehodnocení potřeby zpracování místního programu ke zlepšení kvality ovzduší. Priorita 2: omezení množství imisí suspendovaných částic frakce PM 10 s cílem podpořit snížení celkové imisní zátěže polutantem a zvrátit trend v nárůstu naměřených koncentrací PM 10 na stanicích imisního monitoringu v kraji Vysočina: posílení měření suspendovaných částic frakce PM 10 na provozovaných stanicích imisního monitoringu (doplnění měření PM 10 na stanicích měřících SPM: 1326 Velké Meziříčí, 505 Jihlava-Znojemská, 608 Třebíč), získání dat imisního monitoringu PM 10 o pozaďové imisní zátěži v lokalitách Jihlava a Velké Meziříčí, podniknout kroky k omezení trendu nárůstu imisní zátěže v Havlíčkově Brodě, kde bylo indikováno významné překročení denního imisního limitu pro PM 10, Při rozhodování o poskytnutí prostředků z veřejných zdrojů na realizaci opatření ke zlepšení kvality ovzduší jsou prioritně podporovány projekty, kde je jednoznačně identifikován původce znečištění z něhož jsou emise polutantu omezovány a projekty realizované v území, kde byla vyhlášena oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší z důvodu překročení imisního limitu včetně meze tolerance. Pro území kde nejsou tyto oblasti vymezeny vytvoří kraj podmínky pro trvalé vyhodnocování imisní zátěže a předcházení rizikům překračování imisních limitů. Priorita 3: postupné snížení výměry území kraje Vysočina, na kterém dochází u ozónu k celoplošnému překračování cílového imisního limitu pro lidské zdraví a cílového imisního limitu pro ekosystémy a vegetaci

73 Strana 73 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Částka 3/2005 na území CHKO Žďárské vrchy a CHKO Železné hory: omezit k roku 2010 výměry oblastí, kde jsou překračovány cílové imisní limity pro ozón. B. Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší Všeobecné informace Na území kraje Vysočina se nachází sedm sídel s počtem obyvatel přesahujícím a jedno sídlo (Jihlava) s počtem přesahujícím obyvatel. V kraji se nacházejí velké i zvláště velké zdroje znečištění a prochází jím významný mobilní zdroj znečištění (dálnice D1), značnou část území kraje lze však považovat za oblast ryze venkovskou. Rozloha kraje je 6 795,7 km 2, území se zvláště zvýšeným znečištěním zaujímá plochu cca 2 km 2. Zvýšenému znečištění ovzduší je vystaveno cca 1000 obyvatel. Současné klimatické údaje: Kraj Vysočina patří mezi chladnější oblasti ČR, průměrná roční teplota dosahuje 7,6 C. Na území kraje Vysočina jsou dva horské masivy s nadm. výškou přesahující 800 m, jsou to Žďárské vrchy a Jihlavské vrchy. Středem kraje probíhá jedno z hlavních evropských rozvodí. Objekty vyžadující zvláštní ochranu: Na území kraje se nacházejí 124 zvláště chráněná území, dvě chráněné krajinné oblasti - CHKO Žďárské vrchy a CHKO Železné hory a 9 přírodních parků. Oblast kraje se vyznačuje vysokou lesnatostí, zhruba 1/3 rozlohy kraje zaujímají lesy. V letech 2002 a 2003 bylo ČHMÚ provedeno podrobné vyhodnocení kvality ovzduší České republiky v letech 2001 a 2002 z hlediska nově vyhlášených imisních limitů na ochranu lidského zdraví a ekosystémů / vegetace (viz nařízení vlády č. 350/2002 Sb.). V roce 2003 byla na území kraje Vysočina vymezena oblast s překročením imisního limitu pro NO na ochranu x ekosystémů a vegetace na území měst Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou (CHKO Žďárské vrchy). Oblasti byly vymezeny Věstníkem MŽP z února 2003 na základě dat imisního monitoringu z roku Věstníkem MŽP z roku 2003 nebyla na území kraje vymezena žádná oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší z důvodu překročení některého z imisních limitů pro lidské zdraví. V následujícím roce 2004 byla nařízením vlády č. 60/2004 vymezena oblast s překročení imisního limitu pro lidské zdraví pro PM 10 (překročení ročního i denního limitu). Opakované překročení ekosystémového limitu pro NO x se nepotvrdilo. Věstníkem MŽP z 12/2004 byla vymezena na základě dat z roku 2003 na území kraje oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší z důvodu překročení imisního limitu včetně meze tolerance pro lidské zdraví pro PM 10 (překročení ročního i denního limitu). 10

74 Částka 3/2005 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Strana 74 Výměra plochy jednotlivých krajů, na které byly v roce 2002 překračovány imisní limity pro ochranu zdraví, je uvedena v následující tabulce (v % celkové výměry krajů): Kraj SO 2 NO 2 PM 10 a PM 10 b CO BaP Cd Benz As O 3 Praha 1,63 13,01 66,67 3,25 60,98 Středočeský 0,04 0,76 3,44 0,04 0,14 50,91 Liberecký 6,48 8,28 46,10 Ústecký 0,14 0,99 19,75 0,42 22,22 Karlovarský 5,04 9,64 Plzeňský 0,05 0,36 58,42 Jihočeský 0,04 94,07 Pardubický 90,54 Královéhradecký 1,04 95,69 Olomoucký 0,53 9,45 91,76 Moravskoslezský 12,37 30,90 40,70 0,14 1,08 78,16 Jihomoravský 0,22 7,67 91,46 Vysočina 0,06 0,06 100,0 Zlínský 3,62 0,20 96,96 Poznámka: PM10 a = roční průměr; PM10 b = 24-hodinový průměr; BaP = benzo(a)pyren Z tabulky vyplývá, že kraj Vysočina je z hlediska klasických znečišťujících látek spíše méně znečištěným krajem. Z hlediska znečištění ozónem je kraj Vysočina nejzatíženějším regionem. Podíly území chráněných oblastí vegetace a ekosystémů s překročením limitních hodnot pro ochranu ekosystémů / vegetace v jednotlivých krajích jsou uvedeny v následující tabulce (v % celkové výměry chráněných oblastí) ve formátu 2001/2002: Kraj Podíl chráněných území kraje SO 2 NO x O 3 Praha 1,63 % 0 / 0 50,0 / 50,0 0 / 0 Středočeský 7,86 % 0 / 0 4,61 / 0,46 5,99 / 6,91 Liberecký 30,49 % 0 / 0 0 / 0 33,07 / 63,35 Ústecký 31,07 % / 41,33 % 0,46 / 2,57 2,28 / 0,17 10,71 / 45,72 Karlovarský 29,04 % / 46,08 % 0 / 0,24 0,77 / 0,24 2,32 / 15,57 Plzeňský 16,18 % 0 / 0 0 / 0 64,65 / 65,29 Jihočeský 27,15 % 0 / 0 0 / 0 98,01 / 98,1 Pardubický 10,07 % 0 / 0 0 / 0 98,2 / 99,10 Královéhradecký 20,85 % 0 / 0 0 / 0 19,92 / 99,23 Olomoucký 12,70 % 0 / 0 0 / 0 25,00 / 44,64 Moravskoslezský 15,42 % 0 / 0 0,44 / 0,44 70,61 / 73,25 Jihomoravský 6,09 % 0 / 0 1,79 / 1,79 74,11 / 89,29 Vysočina 10,96 % 0 / 0 1,06 / 0 100,0 / 100,0 Zlínský 29,19 % 0 / 0 0 / 0 30,87 / 91,61 Z tabulky vyplývá, že z hlediska primárních polutantů nepředstavuje imisní zátěž v chráněných oblastech žádný problém. Z hlediska sekundárních polutantů je situace v chráněných oblastech kraje Vysočina nepříznivá a lze ji označit za celoevropský problém. V následujícím přehledu je uveden detailnější popis imisní situace kraje Vysočina z hlediska imisních limitů pro ochranu zdraví a pro ochranu ekosystémů / vegetace.

75 Strana 75 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Částka 3/2005 Výměra plochy kraje Vysočina, na které byly v roce 2002 a 2003 překračovány imisní limity pro ochranu zdraví, je uvedena v následující tabulce (v % celkové výměry obce): Obec SO2 NO2 PM10 a PM10 b CO BaP Cd Ni As O3 Velké Meziříčí 9,1 9,1 - Okres 0,24 0,24 Kraj 0,06 0,06 Poznámka: PM 10 a = roční průměr; PM 10 b = 24-hodinový průměr Z uvedených dat vyplývá, že obec Velké Meziříčí je jedinou významněji imisně zatíženou obcí v rámci kraje Vysočina, z hlediska primárně emitovaných znečišťujících látek. Z hlediska překračování imisních limitů pro ochranu ekosystémů / vegetace je situace následující: imisní limit pro oxidy dusíku byl v roce 2001 překračován na 1,06 % území CHKO Žďárské vrchy. imisní limit pro oxidy dusíku nebyl v roce 2002 na území kraje Vysočina překračován resp. překročení se nepotvrdilo. cílový imisní limit pro ozón byl v roce 2001 překračován na 100 % chráněného území CHKO Žďárské vrchy. cílový imisní limit pro ozón byl v roce 2002 překračován na 100 % chráněného území CHKO Žďárské vrchy. cílový imisní limit pro ozón byl v roce 2003 překračován na 100 % chráněného území CHKO Žďárské vrchy. cílový imisní limit pro ozón byl v roce 2003 překračován na 100 % chráněného území CHKO Železné hory.

76 Částka 3/2005 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Strana 76 C. Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší odpovědné orgány Orgán Ministerstvo životního prostředí ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká inspekce životního prostředí Česká obchodní inspekce Kraj Obce s rozšířenou působností Zákonná povinnost 43 zákona 86/2002, o ochraně ovzduší 45 zákona 86/2002, o ochraně ovzduší 46 zákona 86/2002, o ochraně ovzduší 47 zákona 86/2002, o ochraně ovzduší 48 zákona 86/2002, o ochraně ovzduší 50 zákona 86/2002, o ochraně ovzduší Kontakt v kraji Vysočina Ministerstvo životního prostředí ČR Vršovická 65, Praha 10 tel , fax: ng. Jan Kužel - ředitel oboru ochrany ovzduší MŽP ČR Odbor výkonu státní správy MŽP V Mezírka 1, BRNO tel.: , fax: ng. Josef Ševela Ministerstvo zdravotnictví ČR Palackého náměstí 4, Praha 2 tel.: RNDr. Karla Říhová odbor ochrany a podpory veřejného zdraví Ředitelství ČŽP Na břehu 267, Praha 9 Vysočany ng. Eva Tylová, pověřená ředitelka ČŽP tel.: , fax: , ČŽP Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod Bělohradská 3304, Havlíčkův Brod ng. Jiří Lacina, vedoucí oddělení ochrany ovzduší tel.: , fax: , Vítězslav Novák, hlavní inspektor tel.: , fax: , ČO ústřední inspektorát Štěpánská 15, Praha 2 tel.: , fax: ng. Jiří Pěkný ústřední ředitel ČO ČO - regionální inspektorát Brno (pro okresy Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou) tř. kpt. Jaroše 5, Brno tel.: , fax: JUDr. Petr Ventruba, ředitel inspektorátu ČO - regionální inspektorát Pardubice (pro okres Havlíčkův Brod) Zámecká 21, Pardubice tel.: , , fax: ng. Miroslava Chmelíková, ředitelka inspektorátu ČO - regionální inspektorát Tábor (pro okres Pelhřimov) nám. Mikuláše z Husi 38, Tábor tel.: , fax: MUDr. Daniel Adamec, ředitel inspektorátu Vysočina Krajský úřad kraje Vysočina Žižkova 57, Jihlava ng. Jiří Růžička, oddělení ochrany ovzduší ng. Rostislav Habán, oddělení ochrany ovzduší tel.: , Bystřice nad Pernštejnem Městský úřad Masarykovo nám. 57, Bystřice nad Pernštejnem ng. Pavel Morava referent, ochrana ovzduší tel.:

77 Strana 77 Obce s rozšířenou působností 50 zákona 86/2002, o ochraně ovzduší Věstník právních předpisů kraje Vysočina Částka 3/2005 Havlíčkův Brod Městský úřad Havlíčkovo náměstí 57, Havlíčkův Brod Karel Ruč referent, ochrana ovzduší tel.: Humpolec Městský úřad Horní náměstí 300, Humpolec Štěpánka Šimková- referentka, ochrana ovzduší tel.: Chotěboř Městský úřad Trčků z Lípy 69, Chotěboř Zdeňka Křivská referentka, ochrana ovzduší tel.: Jihlava Magistrát města Jihlavy Masarykovo náměstí 1, Jihlava vana Schenková-referentka, ochrana ovzduší tel.: Moravské Budějovice Městský úřad nám. Míru 31, Moravské Budějovice František Vonka, referent životní prostředí tel.: Náměšť nad Oslavou Městský úřad V. Nezvala 115, Náměšť nad Oslavou Michaela Láníková, referentka životní prostředí tel.: Nové město na Moravě Městský úřad Vratislavovo náměstí 103, Nové Město na Moravě ng. Jiřina Kempová-referentka, ochrana ovzduší tel.: Pacov Městský úřad Náměstí Svobody 320, Pacov Zdeňka Koubková referentka, ochrana ovzduší tel.:

78 Částka 3/2005 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Strana 78 Obce s rozšířenou působností Celní úřady 50 zákona 86/2002, o ochraně ovzduší 51 zákona 86/2002, o ochraně ovzduší Pelhřimov Městský úřad Masarykovo nám. 1, Pelhřimov Svatava Váňová referentka, ochrana ovzduší tel.: Světlá nad Sázavou Městský úřad Náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou ng. Daniela Válová referentka, ochrana ovzduší tel.: Telč Městský úřad Nám. Zachariáše z Hradce 10, Telč Dana Lysá-referentka, ochrana ovzduší tel.: Třebíč Městský úřad Karlovo náměstí 104/55, Třebíč Ludmila Polová referentka, ochrana ovzduší tel.: Velké Meziříčí Městský úřad Radnická 29/1, Velké Meziříčí Mgr. Jiří Palas-referent, ochrana ovzduší tel.: Źďár nad Sázavou Městský úřad Náměstí Republiky 2, Žďár nad Sázavou ng. Jitka Kubálková referentka, ochrany ovzduší tel.: Celní úřad Jihlava Jiráskova 8, Jihlava tel.: , fax: , Celní úřad Žďár nad Sázavou Komenského 1786, Žďár nad Sázavou tel.: , fax: , Jména, adresy a podpisy osob, odpovědných za plnění Programu Jméno a příjmení ng. Jiří Růžička Oddělení technické ochrany životního prostředí Adresa a kontakt Krajský úřad kraje Vysočina odbor životního prostředí Žižkova Jihlava tel.: fax: Podpis: ng. Jiří Růžička v.r.

79 Strana 79 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Částka 3/2005 D. Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší druh a posouzení znečištění ovzduší V návaznosti na ustanovení zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ( 7) nebyla v roce 2002 na území kraje Vysočina vyhlášena území v němž se nacházejí obce, kde bylo zjištěno překročení imisního limitu nebo imisního limitu a meze tolerance pro lidské zdraví, na základě vyhodnocení imisních dat za rok 2000 (viz Věstník MŽP, X, srpen 2002). Rovněž revize oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší v roce 2003, která vycházela z imisních dat za rok 2001, konstatovala, že na území kraje Vysočina nebyly vyhlášeny oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (viz Věstník MŽP, X, únor 2003). V roce 2004 byla nařízením vlády č. 60/2004 Sb., které vycházelo z imisních dat za rok 2002, vymezena oblast s překročením imisního limitu pro lidské zdraví pro PM 10 (překročení ročního i denního limitu). Věstníkem MŽP z 12/2004 byla vymezena na základě dat z roku 2003 na území kraje oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší z důvodu překročení imisního limitu včetně meze tolerance pro lidské zdraví pro PM 10 (překročení ročního i denního limitu). V následující tabulce je uvedena obec u níž byl v roce 2002 a 2003 překračován imisní limit PM 10 jak pro hodinový, tak pro roční průměr Obec PM10 a PM10 b Celkem Velké Meziříčí 9,1 9,1 9,1 Poznámka: PM 10 a = roční průměr; PM 10 b = 24-hodinový průměr 10 E. Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší původ znečištění ovzduší Suspendované částice Velké Meziříčí je vymezenou oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší v roce 2004 na základě údajů z roku 2002 uvedené v nařízení vlády č. 60/2004 Sb., s překročením ročního i denního limitu pro suspendovaný aerosol frakce PM 10 a následně i Věstníkem MŽP z 12/2004 na základě údajů z roku 2003 na 9,1 % území města. Překročení bylo indikováno na základě výsledků monitoringu ze stanice č VME-Velké Meziříčí, která je provozována ČHMÚ od roku Stanice měří poměrně úzký rozsah polutantů a to SO 2, NO 2 a SPM (tuhé znečišťující částice) gravimetrickou metodou. Stanice imisního monitoringu č je umístněna při východním okraji města v zástavbě obchodního a průmyslového charakteru ve vzdálenosti 3-5 m od frekventované ulice k Novému nádraží na dně uzavřeného a špatně provětrávaného údolí. V roce 2003 byla stanice přemístěna z východního okraje komunikace na západní, přičemž vzdálenost od komunikace zůstala stejná. Příčinou naměřených vysokých koncentrací polutantu je především relativně vysoké dopravní zatížení v ulici K Novému nádraží a stavební činnost, která dlouhodobě probíhala v bezprostřední blízkosti stanice. Ozón V kraji Vysočina je prakticky na celém území překračován dlouhodobý imisní cíl pro lidské zdraví a cílový imisní limit pro ochranu ekosystémů a vegetace na celém území pro nějž je tento limit uplatňován (viz obrázky níže). misní zátěž ozónem je považována za celoevropský problém a je v současnosti i předmětem diskusí v Evropské komisi. Otázka imisní zátěže ozónem je o to problematičtější, že v kraji Vysočina není významný potenciál omezování emisí VOC ze stacionárních zdrojů znečišťování vyjma sektoru aplikace nátěrových hmot a rozpouštědel. Emise těkavých organických polutantů a NO x z mobilních zdrojů jsou pro kraj prakticky neregulovatelné přitom jsou soustředěny podél páteřní komunikace, dálnice D1, s převahou tranzitní dopravy.

80 Částka 3/2005 Věstník právních předpisů kraje Vysočina Strana 80 F. Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší analýza situace vedoucí ke zhoršení kvality ovzduší Podrobnosti o faktorech působících zvýšené znečištění ovzduší Na zvýšení imisní zátěže zejména suspendovanými částicemi frakce PM 10 se podílí více faktorů z nichž významná část je spíše přirozeného přírodního charakteru. Z provedené analýzy vyplynulo, že v letech docházelo k nárůstu jak průměrných ročních tak 36. nejvyšších průměrných koncentrací PM 10 na všech třech měřících stanicích imisního monitoringu. Všechny stanice monitorující suspendované částice frakce PM 10 jsou pozaďové a tudíž vystihují situaci v imisní zátěži v regionu v širších souvislostech. Do naměřených hodnot se tak promítají nejen primární emise ze zdrojů znečišťování ovzduší, ale významnou roli sehrávají i přirozené přírodní faktory jako četnost a úhrn srážek,

Předurčené jednotky PO a požadavek na jejich dobu dojezdu Název JPO Kat. Název JPO Kat. Název JPO Kat. Název JPO Kat Bačkov Bačkov

Předurčené jednotky PO a požadavek na jejich dobu dojezdu Název JPO Kat. Název JPO Kat. Název JPO Kat. Název JPO Kat Bačkov Bačkov Poplachový plán HAVLÍČKŮV BROD Kód ZUJ Název obce Kód části Název části obce Kód UTJ Název katastrálního území Kód ZSJ Název základní sídelní jednotky Hasební obvod Stupeň nebez Stupeň polachu Předurčené

Více

NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 17. května 2016 č. 9/2016. kterým se stanoví Požární poplachový plán Kraje Vysočina. I. Úvodní ustanovení. Čl. 1. Čl.

NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 17. května 2016 č. 9/2016. kterým se stanoví Požární poplachový plán Kraje Vysočina. I. Úvodní ustanovení. Čl. 1. Čl. NAŘÍZENÍ Kraje ysočina ze dne 17. května 2016 č. 9/2016 kterým se stanoví Požární poplachový plán Kraje ysočina Rada Kraje ysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000

Více

(1) Požární poplachový plán kraje Vysočina (dále jen poplachový plán ) slouží:

(1) Požární poplachový plán kraje Vysočina (dále jen poplachový plán ) slouží: NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 5. 9. 2006 č. 2/2006 kterým se stanoví Požární poplachový plán kraje Vysočina Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne č. 1/2004. kterým se stanoví Požární poplachový plán kraje Vysočina

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne č. 1/2004. kterým se stanoví Požární poplachový plán kraje Vysočina NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 3. 8. 2004 č. 1/2004 kterým se stanoví Požární poplachový plán kraje Vysočina Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČNA Ročník 2004 Rozesláno dne 18. srpna 2004 Částka 4 OBSAH: 1. N a ř í z e n í kraje Vysočina, kterým se stanoví Požární poplachový plán kraje Vysočina 2. Nařízení kraje Vysočina, kterým

Více

Katastrální území LFA Cena pro rok 2005 v K /m2

Katastrální území LFA Cena pro rok 2005 v K /m2 Tab. příl. 1. Tab. příl. 1. Zařazení do LFA a průměrná cena zemědělské půdy podle katastrálních území v okrese Jihlava k 1. 1. 2005 Katastrální území LFA Cena pro rok 2005 v Kč/m 2 Antonínův Důl O 3,41

Více

ČÍSELNÍK OBCÍ, ČÁSTÍ OBCÍ A ZÁKLADNÍCH SÍDELNÍCH JEDNOTEK

ČÍSELNÍK OBCÍ, ČÁSTÍ OBCÍ A ZÁKLADNÍCH SÍDELNÍCH JEDNOTEK METODIKA Ročník 2006 Kód publikace: 13-6107-06 Počet výtisků: 50 Jihlava, březen 2006 Č.j. 44/2006-8100 ČÍSELNÍK OBCÍ, ČÁSTÍ OBCÍ A ZÁKLADNÍCH SÍDELNÍCH JEDNOTEK KRAJ VYSOČINA Zpracoval: ČSÚ, KS Jihlava

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2011 Rozesláno dne 24. června 2011 Částka 2 OBSAH: 1. Nařízení kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Obecník 2. Nařízení kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Starý

Více

KRAJ VYSOČINA. Bačkov 38

KRAJ VYSOČINA. Bačkov 38 Bačkov Obecní úřad tel.: Miroslav Karel: Bačkov 38 fax: PSČ mobil: 776 21 29 63 Počet obyvatel: Světlá nad Sázavou lubos.knotef@seznamlcz Rozloha: 58291 ha starosta Bartoušov Bartoušov 71 fax: 569 43 81

Více

Výpis žádostí ze systému edotace

Výpis žádostí ze systému edotace Příloha č. 1 ZK-03-2018-05, př. 1 počet stran: 6 Výpis žádostí ze systému edotace Název dotačního titulu: Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina

Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2013 ze dne 2. 4. 2013 č. 03/13 Čl.

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2007 Rozesláno dne 10. května 2007 Částka 1 OBSAH: 1. POŽÁRNÍ POPLACHOVÝ PLÁN KRAJE VYSOČINA 2. Příloha č. 1 - ROZDĚLENÍ JEDNOTEK PO PRO JEDNOTLÉ OBCE NEBO OBJEK- TY DO PRVNÍHO

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2006 Rozesláno dne 6. října 2006 Částka 4 OBSAH: 1. N a ř í z e n í kraje Vysočina, kterým se stanoví Požární poplachový plán kraje Vysočina 2. Upozornění na zcizení razítek

Více

Výpis žádostí ze systému edotace

Výpis žádostí ze systému edotace Výpis žádostí ze systému edotace ZK-03-2019-05, př. 1 Počet stran: 7 ID: FV02733 Název dotačního programu: AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019 Doporučené Identifikátor Název žadatele FV02733.0001

Více

MĚSTA A MĚSTYSE v kraji Vysočina

MĚSTA A MĚSTYSE v kraji Vysočina SOUBORNÉ INFORMACE Ročník 2007 Informace o regionech, městech a obcích Jihlava, květen 2007 Kód publikace: 13-6127-07 Č. j.: 025 / 2007-7114 MĚSTA A MĚSTYSE v kraji Vysočina Zpracoval: ČSÚ, oddělení regionálních

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne č. 4/2005

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne č. 4/2005 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 26. 7. 2005 č. 4/2005 kterým se stanoví vymezení úseků silnic v jednotlivých okresech kraje Vysočina, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2011 Rozesláno dne 22. listopadu 2011 Částka 3 OBSAH: 1. Nařízení kraje Vysočina, kterým se stanoví vymezení úseků silnic v jednotlivých okresech kraje Vysočina, na nichž

Více

Hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v Kraji Vysočina v roce 2012

Hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v Kraji Vysočina v roce 2012 Hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v Kraji Vysočina v roce Vojtěch Kodet, Dana Kořínková, Ivan Kunstmüller, Vojtěch Mrlík, Pavel Koubek, Pavel Hobza březen 2013 Pobočka České společnosti ornitologické

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 4 4 9 9 0 2 6 0 IČZ smluvního ZZ 7 6 3 3 2 0 0 0 Číslo smlouvy 1 6 7 6 H 0 0 1 Název IČO Diecézní charita Brno PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.10.10 /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH

Více

Územně analytické podklady Kraje Vysočina

Územně analytické podklady Kraje Vysočina 4. úplná aktualizace Územně analytické podklady Kraje Vysočina A 1. Seznam záměrů na provedení změn v území Pořizovatel: Krajský úřad Kraje Vysočina Odbor územního plánování a stavebního řádu KVĚTEN 2017

Více

Stav záměru 1.a. 2.a. 3.a. D A A Rančířov, Čížov, Vílanec, Suchá, Stonařov D A A. C C C Hamry nad Sázavou, Žďár nad Sázavou

Stav záměru 1.a. 2.a. 3.a. D A A Rančířov, Čížov, Vílanec, Suchá, Stonařov D A A. C C C Hamry nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 2. SEZNM ZÁMĚRŮ N PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ : záměr trvá B záměr realizován C záměr není dále sledován D záměr změněn zpřesněn E záměr vypuštěn týká se území pouze jedné obec a bude lépe prověřen územním

Více

Výpis žádostí ze systému edotace

Výpis žádostí ze systému edotace RK-24--56, př. 1 počet stran: 5 Výpis žádostí ze systému edotace ID: FV02728 Název dotačního programu: VENKOVSKÉ PRODEJNY Doporučené Požadovaná částka Částka ke Měna schválení Identifikátor Název žadatele

Více

Metodika ke standardu č. 1

Metodika ke standardu č. 1 Městský úřad Světlá nad Sázavou Odbor sociálních věcí Orgán sociálně-právní ochrany dětí náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Metodika ke standardu č. 1 Místní a časová dostupnost 1a Orgán

Více

Výpis žádostí ze systému edotace

Výpis žádostí ze systému edotace Název dotačního titulu: Program obnovy venkova Vysočiny 2016 ID: ZZ01488 Výpis žádostí ze systému edotace Identifikátor Žadatel IČO/RČ Název projektu Požadovaná částka ZZ01488.0005 Obec Dolní Rožínka 00294233

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 81914/2014 Barbora Švíková

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 81914/2014 Barbora Švíková KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

PŘEHLED LOVU ZVĚŘE A PŘEDLOŽENÝCH TROFEJÍ

PŘEHLED LOVU ZVĚŘE A PŘEDLOŽENÝCH TROFEJÍ Českomoravská myslivecká jednota, z.s. Okresní myslivecký spolek Havlíčkův Brod PŘEHLED LOVU ZVĚŘE A PŘEDLOŽENÝCH TROFEJÍ v okrese Havlíčkův Brod za rok 2015 Havlíčkův Brod, Perknov, duben 2016 Obsah

Více

Výpis žádostí ze systému edotace

Výpis žádostí ze systému edotace Název dotačního titulu: Program obnovy venkova Vysočiny 2017 ID: ZZ01909 Výpis žádostí ze systému edotace Identifikátor Žadatel IČO/RČ Název projektu Požadovaná částka ZZ01909.0325 Obec Blažkov 00599263

Více

Oddělení dopravní obslužnosti ODSH

Oddělení dopravní obslužnosti ODSH Oddělení dopravní obslužnosti ODSH 1 22.04.2011 Návoz na spoj 840503/15 doprava od V. Bíteše - Milešínsko ze 840503 14 0,32 28,70 Milešín Velká Bíteš 21:25 22:05 zaměstnání. Párový spoj 840503/17, 840508/14

Více

Komentář vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území

Komentář vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území Komentář vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území Úvod Území ORP Jihlava bylo v rámci hodnocení vyváženosti územních podmínek v Územně

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 70287/2015. Barbora Švíková OZPZ 2940/2014

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 70287/2015. Barbora Švíková OZPZ 2940/2014 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

Výpis žádostí ze systému edotace

Výpis žádostí ze systému edotace Výpis žádostí ze systému edotace ID: FV02714 Název dotačního programu: OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2019 Doporučené Identifikátor Název žadatele IČO/RČ Název projektu FV02714.0039 Obec Bácovice 00512231 FV02714.0040

Více

Celkové výsledky krajské soutěže obcí My třídíme nejlépe 2015

Celkové výsledky krajské soutěže obcí My třídíme nejlépe 2015 Celkové výsledky krajské soutěže obcí My třídíme nejlépe 2015 Celkové výsledky krajské soutěže obcí My třídíme nejlépe 2015 - obce nad 10 000 obyvatel Poř. NÁZEV OBCE Body 1. Velké Meziříčí 58,66 2. Nové

Více

Výpis žádostí ze systému edotace

Výpis žádostí ze systému edotace RK-17-2018-123, př. 1 počet stran: 6 Výpis žádostí ze systému edotace Název dotačního titulu: Program obnovy venkova Vysočiny 2018 ID: ZZ02340 Identifikátor Žadatel IČO/RČ Název projektu ZZ02340.0152 Obec

Více

Celkové výsledky krajské soutěže obcí My třídíme nejlépe 2012

Celkové výsledky krajské soutěže obcí My třídíme nejlépe 2012 Celkové výsledky krajské soutěže obcí My třídíme nejlépe 2012 Celkové výsledky krajské soutěže obcí My třídíme nejlépe 2012 - obce nad 10 000 obyvatel 1. Havlíčkův Brod 840 2. Jihlava 744 3. Pelhřimov

Více

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6 K 12 13 13 Obsah Úvod 4 Seznam zkratek 5 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6 1.2 Řízení a správa v oblasti

Více

Čerpání přidělené státní dotace pro jednotky SDH obcí v roce 2015

Čerpání přidělené státní dotace pro jednotky SDH obcí v roce 2015 Přehled čerpání SDH 2015 Stránka1, Listů19 Čerpání přidělené státní dotace pro jednotky SDH obcí v roce 2015 Pohotovost člena č. sloupce 2. 3. 4. 5. 6. Přiděleno [Kč] Přiděleno [Kč] Výdaj za y [Kč] a OP

Více

kostel Nanebevzetí Panny Marie ŘK Březník dům č. p. 1 (muzeum) kostel

kostel Nanebevzetí Panny Marie ŘK Březník dům č. p. 1 (muzeum) kostel Okres Obec Část obce Památka Vlastník Celkové náklady Podíl vlastníka Podíl obce Podíl kraje kaple sv. Jihlava Arnolec Arnolec Vendelína Obec Arnolec 219 532 153 672 65 860 Babice Babice Nejsvětější Trojice

Více

Jednotky požární ochrany

Jednotky požární ochrany Jednotky požární ochrany V roce 2014 bylo na území Kraje Vysočina dislokováno 21 jednotek HZS Kraje Vysočina (kategorie JPO I), 4 jednotky HZS podniku (EDU, Čepro Šlapanov, SŽDC a Bosch Diesel), 10 jednotek

Více

Výpis žádostí ze systému edotace

Výpis žádostí ze systému edotace Název dotačního titulu: Program obnovy venkova Vysočiny 2016 ID: ZZ01488 Výpis žádostí ze systému edotace Identifikátor Žadatel IČO/RČ Název projektu Požadovaná částka ZZ01488.0001 Obec Blažkov 00599263

Více

Celkové výsledky krajské soutěže obcí My třídíme nejlépe Vedlejší soutěž o nejlepší obec v efektivitě sběru využitelných složek odpadu

Celkové výsledky krajské soutěže obcí My třídíme nejlépe Vedlejší soutěž o nejlepší obec v efektivitě sběru využitelných složek odpadu Celkové výsledky krajské soutěže obcí My třídíme nejlépe 2011 Vedlejší soutěž o nejlepší obec v efektivitě sběru využitelných složek odpadu Celkové výsledky krajské soutěže obcí My třídíme nejlépe 2011

Více

Volby do zastupitelstva obce. Pořadové číslo Bílý Kámen 1 Nezávislí 2014 Bílý Kámen 2 Komunistická strana Čech a Moravy. Název volební strany

Volby do zastupitelstva obce. Pořadové číslo Bílý Kámen 1 Nezávislí 2014 Bílý Kámen 2 Komunistická strana Čech a Moravy. Název volební strany Volby do zastupitelstva obce Pořadové číslo Bílý Kámen 1 Nezávislí 2014 Bílý Kámen 2 Komunistická strana Čech a Moravy Bílý Kámen 3 BÍLÝ KÁMEN Bítovčice 1 Křesťanská a demokratická unie - Československá

Více

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU Humpolecko + Havlíčkobrodsko + Pelhřimovsko + Jihlavsko VE DNECH 27. 30. 8. 2015

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU Humpolecko + Havlíčkobrodsko + Pelhřimovsko + Jihlavsko VE DNECH 27. 30. 8. 2015 NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU Humpolecko + Havlíčkobrodsko + Pelhřimovsko + Jihlavsko VE DNECH 27. 30. 8. 2015 Ubytování: Doprava: Odjezd: Návrat: 3 noci v penzionu Sedlácký dvůr v Jiřicích (2-4 L pokoje

Více

Výpis žádostí ze systému edotace

Výpis žádostí ze systému edotace Název dotačního titulu: Program obnovy venkova Vysočiny 2018 ID: ZZ02340 Výpis žádostí ze systému edotace Identifikátor Žadatel IČO/RČ Název projektu Požadovaná částka ZZ02340.0301 Obec Blažkov 00599263

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2008 Rozesláno dne 5. srpna 2008 Částka 3 OBSAH: 1. Nařízení kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Ostražka 2. Nařízení kraje Vysočina kterým se stanoví vymezení úseků

Více

A SKUPINOVÝ VODOVOD. Název vodovodu SV Jihlavsko Celkový kód vodovodu Název místní, městské části

A SKUPINOVÝ VODOVOD. Název vodovodu SV Jihlavsko Celkový kód vodovodu Název místní, městské části A SKUPINOVÝ VODOVOD Název vodovodu SV Jihlavsko Celkový kód vodovodu 61213001 Název místní, městské části Rok napojení KÓD OBCE Antonínův Důl 1999 061200518801 Bítovčice 1999 061200516200 Bohuslavice 1999

Více

Inventář. Inspektorát lidových škol zemědělských Havlíčkův Brod (1933) Státní oblastní archiv v Zámrsku

Inventář. Inspektorát lidových škol zemědělských Havlíčkův Brod (1933) Státní oblastní archiv v Zámrsku Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8997 NAD č. 4170 Inspektorát lidových škol zemědělských Havlíčkův Brod (1933) 1945-1948 Zpracoval:

Více

Celkové výsledky krajské soutěže obcí My třídíme nejlépe 2016

Celkové výsledky krajské soutěže obcí My třídíme nejlépe 2016 Celkové výsledky krajské soutěže obcí My třídíme nejlépe 2016 Celkové výsledky krajské soutěže obcí My třídíme nejlépe 2016 - obce nad 10 000 obyvatel (výsledek za 4. čtvrtletí 2015, 1., 2. a 3. čtvrtletí

Více

Optimalizace dopravní obslužnosti Kraje Vysočina drážní a veřejnou linkovou dopravou. Dílčí část A1, A2 PŘÍLOHA Č. 1. Denis Sitora Rostislav Vašíček

Optimalizace dopravní obslužnosti Kraje Vysočina drážní a veřejnou linkovou dopravou. Dílčí část A1, A2 PŘÍLOHA Č. 1. Denis Sitora Rostislav Vašíček RK-20-2015-36, př. 2 Počet stran: 31 Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě

Více

Výpis žádostí ze systému edotace

Výpis žádostí ze systému edotace ZK-04-2017-95, př. 1 počet stran: 6 Výpis žádostí ze systému edotace Název dotačního titulu: Program obnovy venkova Vysočiny 2017 ID: ZZ01909 Identifikátor Žadatel IČO/RČ Název projektu ZZ01909.0166 Obec

Více

Příloha č. 1 Přehled částí obcí v Mikroregionu Telčsko. Zdroj: vlastní zpracování. Místní části

Příloha č. 1 Přehled částí obcí v Mikroregionu Telčsko. Zdroj:  vlastní zpracování. Místní části Příloha č. 1 Přehled částí obcí v Mikroregionu Telčsko Obec Místní části Telč Černíč Dyjice Hostětice Knínice Mrákotín Pavlov Stará Říše Podolí, Staré Město, Štěpnice, Vnitřní Město, Štěpnice Myslůvka,

Více

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava Číslo zakázky: HSJI-511/E-2016 Datum vyhlášení: 26.1.2016 Č.j.: HSJI-511-2/E-2016 Počet listů: 3 Počet příloh: 3/9 Výzva k podání nabídky

Více

RK xx, př. 2 počet stran: 4

RK xx, př. 2 počet stran: 4 RK-0-08-, př. RK-0-08-xx, př. počet stran: počet stran: 4 Změna č. PŘÍLOHA DA: SOUVISLÉ OPRAVY SILNIC II. a III. TŘÍD A OPRAVY MOSTŮ (08) DA Aktualizace : 0.0.08 Havlíčkobrodsko silnice III/47 Okrouhlice

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2011 Rozesláno dne 21. března 2011 Částka 1 OBSAH: 1. Nařízení kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Čermákovy louky 2. Nařízení kraje Vysočina o zřízení přírodní památky

Více

Seznam partnerů MAS Královská stezka o. p. s.

Seznam partnerů MAS Královská stezka o. p. s. Seznam partnerů MAS Královská stezka o. p. s. Zástupci ks % Veřejný sektor 42 46 Soukromý sektor 50 54 celkem 92 100 Zájmové skupiny Rozvoj obce (RO) 38 41 Zemědělství, Lesnictví (ZL) 9 10 Podpora společenského

Více

IC/Datum narození. Obec Chrtníč PO Chrtníč 52, Roman Čálek Veřejný Člen MAS

IC/Datum narození. Obec Chrtníč PO Chrtníč 52, Roman Čálek Veřejný Člen MAS Seznam členů MAS Název MAS: Královská stezka o. p. s. Celkový počet členů MAS: 93 Subjekty zastupující veřejný sektor: 45 % (42) Název subjektu FO/PO Sídlo/Adresa trvalého bydliště Město Golčův Jeníkov

Více

Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2005/2006 a kalendářní rok 2006

Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2005/2006 a kalendářní rok 2006 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2005/2006 a kalendářní rok 2006 Obsah Úvod Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5 1. Popis stavu

Více

PŘÍLOHA D1A: SOUVISLÉ OPRAVY SILNIC II. a III. TŘÍD A OPRAVY MOSTŮ (2018) Změna č. 1 D1A Aktualizace :

PŘÍLOHA D1A: SOUVISLÉ OPRAVY SILNIC II. a III. TŘÍD A OPRAVY MOSTŮ (2018) Změna č. 1 D1A Aktualizace : PŘÍLOHA D1A: SOUVISLÉ OPRAVY SILNIC II. a III. TŘÍD A OPRAVY MOSTŮ (2018) Změna č. 1 D1A Aktualizace : 03.01.2018 Havlíčkobrodsko silnice 1 III/34713 Okrouhlice - Olešnice - křiž. III/34711 5x propust

Více

Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015

Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015 Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015 Obec Objekt Obnova Celkové náklady Podíl vlastníka Podíl obce Kraj Brtnice (Dolní Smrčné) boží muka 140 300 73 300 67 000 Brtnice (Příseka) kostel sv.

Více

Kraj Vysočina Obec s rozšířenou působností Bystřice nad Pernštejnem

Kraj Vysočina Obec s rozšířenou působností Bystřice nad Pernštejnem s rozšířenou působností Bystřice nad Pernštejnem Bukov ÚPO Okresní úřad AR projekt, s.r.o. Ing. arch. HUČÍK MILAN Bystřice Bratrušín, Bystřice ÚPN SÚ Okresní úřad Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP PELHŘIMOV 1 1 Obecné

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2004 Rozesláno dne 13. července 2004 Částk 1 OBSAH: 1. Veřejnoprávní smlouv mezi městem Hvlíčkův Brod obcí Dlouhá Ves 2. Veřejnoprávní smlouv mezi městem Hvlíčkův Brod obcí

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Havlíčkův Brod 1

Více

v MAS Obec Vepříkov Vepříkov 53, Chotěboř Petr Bárta Veřejná sféra Místopředseda SR

v MAS Obec Vepříkov Vepříkov 53, Chotěboř Petr Bárta Veřejná sféra Místopředseda SR Seznam členů rozhodovacího orgánu MAS: Správní rada Náze: Královská stezka o.p.s. Celkový počet členů Správní rady: 9 Subjekty zastupující veřejný sektor: 44% Název subjektu / Sídlo/adresa trvalého bydliště

Více

Barbory Batelov Žďár nad. ŘK farnost. Gottharda - sousoší sv. ŘK farnost Antonína Budišov

Barbory Batelov Žďár nad. ŘK farnost. Gottharda - sousoší sv. ŘK farnost Antonína Budišov Okres Obec Část obce Památka Vlastník Celkové Podíl Podíl náklady vlastníka obce kraje Arnolec Arnolec kaple sv. Vendelína Obec Arnolec 334 930 234 451 100 479 Babice Babice Nejsvětější Trojice Babice

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2017 Rozesláno dne 31. července 2017 Částka 3 OBSAH: 1. Nařízení Kraje Vysočina, kterým se stanoví vymezení úseků silnic v jednotlivých okresech Kraje Vysočina, na nichž se

Více

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5. 1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5. 1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 Obsah Úvod 3 Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5 1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 1.2. Řízení a správa v oblasti školství

Více

Výroční zpráva. o stavu koncepce a rozvoje sítě. a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina

Výroční zpráva. o stavu koncepce a rozvoje sítě. a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina Výroční zpráva o stavu koncepce a rozvoje sítě a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2002/2003 a kalendářní rok 2003 Obsah I. Stav koncepce a rozvoje sítě II.

Více

LINKA 250 HAVLÍČKŮV BROD - HUMPOLEC - PELHŘIMOV Soboty, neděle a státní svátky číslo oběhu škola číslo oběhu prázdniny číslo oběhu sobota číslo oběhu

LINKA 250 HAVLÍČKŮV BROD - HUMPOLEC - PELHŘIMOV Soboty, neděle a státní svátky číslo oběhu škola číslo oběhu prázdniny číslo oběhu sobota číslo oběhu LINKA 250 HAVLÍČKŮV BROD - HUMPOLEC - PELHŘIMOV číslo spoje 41 1 3 5 7 51 9 11 13 15 61 17 21 23 25 27 29 101 113 103 105 117 107 jede v X X X X X X X X X X X X X X X X X 6+ 6+ 6+ 6+ 6+ 6+ 42 43 42 43

Více

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2013/2014 a kalendářní rok 2014

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2013/2014 a kalendářní rok 2014 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2013/2014 a kalendářní rok 2014 Obsah Úvod 2 Seznam zkratek 3 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 4 1. Popis

Více

VD_A.9_Vztah vodních útvarů a obcí

VD_A.9_Vztah vodních útvarů a obcí 12 373 000 Líšnický potok po ústí do toku Vltava 541311 Smolotely Příbram Středočeský 19,96 100,00 540757 Milín Příbram Středočeský 19,28 44,07 541028 Pečice Příbram Středočeský 15,96 95,50 564559 Bohostice

Více

Dílčí část B12. Zpracování zónového uspořádání ve velikosti obce, číslování zón, přiřazení zastávek zóně

Dílčí část B12. Zpracování zónového uspořádání ve velikosti obce, číslování zón, přiřazení zastávek zóně Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Zpracování přestupního zónově-relačního

Více

Kraj Vysočina přehled oceněných obcí

Kraj Vysočina přehled oceněných obcí Kraj Vysočina přehled oceněných obcí 2017 (14 soutěžících obcí) Heřmanov - okres Žďár nad Sázavou (zlatá stuha) Dolní Město - okres Havlíčkův Brod (bílá stuha) Třeštice - okres Jihlava (modrá stuha) Sobíňov

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Telč 1 1 Obecné informace

Více

1. Údaje o MAS. Název organizace: Královská stezka o.p.s.

1. Údaje o MAS. Název organizace: Královská stezka o.p.s. 1. Údaje o MAS Název organizace: Královská stezka o.p.s. Vznik obecně prospěšné společnosti: Obecně prospěšná společnost Královská stezka o.p.s. vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

LINKA 227 SV TLÁ NAD SÁZAVOU - LUČICE - HAVLÍČKŮV BROD Pracovní dny

LINKA 227 SV TLÁ NAD SÁZAVOU - LUČICE - HAVLÍČKŮV BROD Pracovní dny LINKA 227 SV TLÁ NAD SÁZAVOU - LUČICE - HAVLÍČKŮV BROD číslo spoje 21 1 3 5 23 9 11 13 15 25 17 27 101 103 105 jede v X X X X X X X X X X X X 6+ 6+ 6+ Světlá n.sáz.,,sázavská 5:01 6:01 7:01 8:01 11:01

Více

Seznam partnerů MAS Královská stezka o. p. s.

Seznam partnerů MAS Královská stezka o. p. s. Seznam partnerů MAS Královská stezka o. p. s. Zástupci ks % Veřejný sektor 42 45 Soukromý sektor 51 55 celkem 93 100 Zájmové skupiny Rozvoj obce () 38 41 Zemědělství, Lesnictví (ZL) 9 10 Podpora společenského

Více

STRUČNÉ VYSVĚTLIVKY: Jednotlivé přílohy byly pořízeny s využitím následujících pramenů:

STRUČNÉ VYSVĚTLIVKY: Jednotlivé přílohy byly pořízeny s využitím následujících pramenů: SEZNAM PŘÍLOH 1. Logický rámec projektu 2. Vysvětlivky k veřejnému hodnocení problémů Podoubraví 3. Prvé kolo veřejného hodnocení problémů Podoubraví 4. Druhé kolo veřejného hodnocení problémů Podoubraví

Více

Dílčí část B13. Kolektiv řešitelů KPM CONSULT, a.s. Kounicova 688/26, Brno pracoviště: Purkyňova 648/125, Brno.

Dílčí část B13. Kolektiv řešitelů KPM CONSULT, a.s. Kounicova 688/26, Brno pracoviště: Purkyňova 648/125, Brno. Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Zpracování přestupního zónově-relačního

Více

ZK , př. 1 počet stran: 136. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina

ZK , př. 1 počet stran: 136. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina ZK-02-2005-54, př. 1 počet stran: 136 Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2003/2004 a kalendářní rok 2004 Obsah Úvod Seznam zkratek I. Hodnocení

Více

RK , př. 1 počet stran: 157. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina

RK , př. 1 počet stran: 157. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina RK-08-2006-47, př. 1 počet stran: 157 Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2004/2005 a kalendářní rok 2005 Obsah Úvod Seznam zkratek I. Hodnocení

Více

kontaktní pracoviště Jihlava Brtnická 21, Jihlava : : w :

kontaktní pracoviště Jihlava Brtnická 21, Jihlava : : w : Úřad práce ČR kontaktní pracoviště Jihlava : 950 123 111 : sekretariat@ji.mpsv.cz w : http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/vys/kop/jihlava Úřad práce ČR kontaktní pracoviště Jihlava a Telč Z P R A V O D A J září

Více

RK , př. 1 počet stran: 138

RK , př. 1 počet stran: 138 RK-10-2017-59, př. 1 počet stran: 138 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2015/2016 a kalendářní rok 2016 Obsah Úvod 2 Seznam zkratek 3 I. Stav a rozvoj

Více

RK , př. 1 počet stran: 130 Výroční zpráva

RK , př. 1 počet stran: 130 Výroční zpráva RK-09-2015-12, př. 1 počet stran: 130 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2013/2014 a kalendářní rok 2014 Obsah Úvod 2 Seznam zkratek 3 I. Stav a rozvoj

Více

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 9

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 9 Obsah Úvod 4 Seznam zkratek 5 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 9 1.2 Řízení a správa v oblasti školství

Více

5 Seznam grafů, obrázků a tabulek

5 Seznam grafů, obrázků a tabulek 5 Seznam grafů, obrázků a tabulek Grafy Graf 1 - Poměry partnerské základny MAS... 12 Graf 2 - Rozložení partnerů MAS do zájmových skupin... 13 Graf 3 - Vývoj počtu obyvatelstva MAS Královská stezka v

Více

V E Ř EJNÁ VYHLÁŠKA. U s n e s e n í. rozhodl

V E Ř EJNÁ VYHLÁŠKA. U s n e s e n í. rozhodl Praha: 15. 5. 2017 Číslo jednací: 052330/2017/KUSK Spisová značka: SZ_172704/2012/KUSK Vyřizuje: Petra Belešová l. 808 Značka: OŽP/Bel Dle rozdělovníku V E Ř EJNÁ VYHLÁŠKA U s n e s e n í Krajský úřad

Více

OBCE NA VYSOČINĚ Název subjektu IČO Ulice, číslo, popis oboru

OBCE NA VYSOČINĚ Název subjektu IČO Ulice, číslo, popis oboru OBCE NA VYSOČINĚ Název subjektu IČO Ulice, číslo, popis oboru e-mail Obecní úřad Arneštovice 475858 Arneštovice 16 39501 Pacov OBCE VYSOČINA arnestovice@tiscali.cz Obecní úřad Arnolec 373613 Arnolec 53

Více

III.1.3b Odběry podzemních vod určené pro lidskou spotřebu

III.1.3b Odběry podzemních vod určené pro lidskou spotřebu Č. VHB Název Vodní tok X(S-JTSK) Y(S-JTSK) ID VÚ 120013 VÚ živočišné výroby Uhříněves Říčanský potok -731814,0-1049916,0 62500 120032 AQUACONSULT Praha 5 Zličín Litovický potok -752806,0-1044547,0 62500

Více

PŘÍLOHA 12: SEZNAM ŠETŘENÝCH OBCÍ

PŘÍLOHA 12: SEZNAM ŠETŘENÝCH OBCÍ PŘÍLOHA 12: SEZNAM ŠETŘENÝCH OBCÍ Obec Počet obyvatel ORP Okres Jihomoravský kraj Běhařovice 412 Znojmo Znojmo Benešov 642 Boskovice Blansko Boleradice 870 Hustopeče Břeclav Borkovany 760 Hustopeče Břeclav

Více

Návrh optimalizace svozu odpadů. členských obcí. společnosti SOMPO, a.s.

Návrh optimalizace svozu odpadů. členských obcí. společnosti SOMPO, a.s. Návrh optimalizace svozu odpadů členských obcí společnosti SOMPO, a.s. Duben 2018 Obsah 1. Preambule... 5 1.1. Optimalizace systému svozu odpadů... 5 1.2. Organizační struktura společnosti... 5 1.3. Kapacity

Více

Kraj Vysočina Obec s rozšířenou působností Bystřice nad Pernštejnem

Kraj Vysočina Obec s rozšířenou působností Bystřice nad Pernštejnem s rozšířenou působností Bystřice nad Pernštejnem Bukov ÚPO Okresní úřad AR projekt, s.r.o. Ing.arch. HUČÍK MILAN Bystřice Bratrušín, Bystřice ÚPN SÚ Okresní úřad Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.

Více

Seznam partnerů MAS Královská stezka o. p. s.

Seznam partnerů MAS Královská stezka o. p. s. Seznam partnerů MAS Královská stezka o. p. s. Zástupci počet % Veřejný sektor 41 44 Soukromý sektor 52 56 Celkem 93 100 Zájmové skupiny Rozvoj obce () 37 40 Zemědělství, Lesnictví (ZL) 11 12 Podpora společenského

Více

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce ZK-03-2015-xx, př. 2 Počet stran: 15 Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce

Více

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRAJE VYSOČINA AKTUALIZACE č. 1

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRAJE VYSOČINA AKTUALIZACE č. 1 ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRAJE VYSOČINA AKTUALIZACE č. 1 I. ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE AKTUALIZACE č. 1 DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 září 2012 DHV CR, spol. s r.o. 2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI:

Více

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6 K 12 13 13 Obsah Úvod 4 Seznam zkratek 5 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6 1.2 Řízení a správa v oblasti

Více

Administrativní mapa správního obvodu Jihlava (Stav k 1. 1. 2003)

Administrativní mapa správního obvodu Jihlava (Stav k 1. 1. 2003) Administrativní mapa správního obvodu Jihlava (Stav k 1. 1. 2003) Jihlava # Hranice obvodů pověř. obec. úřadů Hranice obcí Zbinohy POLNÁ Záborná Kalhov Dobronín Ústí Větrný Jeníkov Smrčná Dobroutov Ždírec

Více

ORP PELHŘIMOV ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. 4. aktualizace TEXTOVÁ ČÁST

ORP PELHŘIMOV ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. 4. aktualizace TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY 4. aktualizace ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP PELHŘIMOV TEXTOVÁ ČÁST Září - prosinec 2016 1 Pořizovatel 4. aktualizace ÚAP ORP Pelhřimov: Městský úřad Pelhřimov, odbor

Více

Obsah. I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji Základní souhrnné kvantitativní údaje 5

Obsah. I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 K 10 11 11 Obsah Úvod 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 1.2 Řízení a správa v oblasti školství 6

Více

r=:žádáme o zveřejnění informace o doplňku dokumentace a posudku rovněž v části obce Štipoklasy.

r=:žádáme o zveřejnění informace o doplňku dokumentace a posudku rovněž v části obce Štipoklasy. Rozdělovník s přílohou odesláno pod č.j.: 187/ENV/ll Dotčené ú'zemní samosprávné celky: Jihočeský kraj. hejtman, U Zimního stadionu 1952/2,37076 České Budějovice. Kraj Vysočina hejtman, Žižkova 57,58733

Více

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRAJE VYSOČINA ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRAJE VYSOČINA PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ: - Aktualizace č. 1 ZÚR Kraje Vysočina (nabytí účinnosti 23. 10. 2012) - Aktualizace č. 2 ZÚR Kraje Vysočina (nabytí účinnosti 7. 10. 2016)

Více