MATURITY SPOLEČNÁ ČÁST 2 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 3 VELETRH VĚDY 4 KONFERENCE LAW FIT 5 CESTA NA VÝSLUNÍ 7 VÝCHOD NEBO ZÁPAD? 8 MOZEK V POČÍTAČI 9 SAPERE 10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATURITY SPOLEČNÁ ČÁST 2 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 3 VELETRH VĚDY 4 KONFERENCE LAW FIT 5 CESTA NA VÝSLUNÍ 7 VÝCHOD NEBO ZÁPAD? 8 MOZEK V POČÍTAČI 9 SAPERE 10"

Transkript

1 0

2 MATURITY SPOLEČNÁ ČÁST 2 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 3 VELETRH VĚDY 4 KONFERENCE LAW FIT 5 CESTA NA VÝSLUNÍ 7 VÝCHOD NEBO ZÁPAD? 8 MOZEK V POČÍTAČI 9 SAPERE ČERVEN DEN PAMÁTKY OBĚTÍ KOMUNISTICKÉHO REŽIMU 11 PROJEKT OSVĚTIM 13 VĚDA A TECHNIKA 16 ZAJÍMAVOSTI 20 1

3 MATURITY 2014/2015 SPOLEČNÁ ČÁST Ing. Radko Sáblík ředitel školy Tak je již za námi společná část maturitních zkoušek a probíhá část školní. Ústní maturity jsou v plném proudu, některé třídy to již mají za sebou, další to ještě čeká. Celkové zhodnocení maturit si nechám do červnového čísla Presíku, do uzávěrky bych to nestihl, dnes se zaměřím na část společnou. Jelikož slohové práce z českého jazyka opravují vyučujících jednotlivých škol, a přes jistě snahu o objektivitu nelze plně objektivně posoudit tvůrčí činnost studentů, jakou je vyjádření jejich názorů, má smysl se zaměřit a srovnávat srovnatelné tedy didaktické testy. Ke slohu z českého jazyka a anglického jazyka mohu konstatovat pouze následnou statistiku: - u slohu z českého jazyka neuspěli 3 studenti, což je 2,6% studentů - u slohové práce z anglického jazyka uspěli všichni studenti Nejprve je třeba konstatovat, že se maturit v řádném termínu nezúčastní všichni. Ve většině případů šlo o to, že studenti nesplnili potřebnou docházku a nebyli z daného předmětu hodnoceni. V tom případě musí v červnu přijít na dodatečnou zkoušku. Pár jich také z nějakého předmětu neuspělo, pak musí v srpnu vykonat opravnou zkoušku. Níže uvedená statistika může být varováním pro současné studenty třetích ročníků, není snadné se k maturitě dostat a tento trend určitě bude zachován. Na naší škole se určitě maturita nedostává bez práce, každý musí prokázat píli a znalosti. A také docházet na výuku. - k maturitě v řádném termínu nešlo 16 studentů, což je 12,0% studentů Zajímavé také je, kolik studentů si vybralo matematiku a kolik cizí jazyk. Ve srovnání s celostátním průměrem je u nás výběr matematiky daleko častější. - na naší škole v letošním školním roce maturuje 55,6% studentů z anglického jazyka a 44,4% z matematiky Nyní něco ze statistik, které se týkají zmíněných didaktických testů: - u didaktického testu z českého jazyka neuspěli 2 studenti, což je 1,7% studentů - u didaktického testu z anglického jazyka uspěli všichni studenti - u didaktického testu z matematiky neuspěli 3 studenti, což je 5,3% Možná, že lépe bude vypovídající, kolik procent studentů u didaktických testů uspělo: - úspěšnost u didaktického testu z českého jazyka - 98,3% - úspěšnost u didaktického testu z anglického jazyka - 100,0% - úspěšnost u didaktického testu z matematiky - 94,7% Na závěr svého příspěvku uvádím ještě porovnání společné části maturitní zkoušky s celorepublikovým průměrem a s celorepublikovým průměrem různých typů škol. I to je zajímavé a pro nás dopadá dobře. Celková bilance státní maturitní zkoušky 2014/2015: - u státní maturity neuspělo v ČR celkem 15,7% studentů - na gymnáziích neuspělo 1,7% studentů 2

4 - na středních odborných školách neuspělo 17,4% studentů - na nástavbách na učilištích neuspělo 43,4% studentů - na naší škole celkem neuspělo 6,8% studentů - z češtiny neuspělo v ČR 6,5% studentů - na naší škole z češtiny neuspělo 4,3% studentů (i se započítaným slohem) - z cizího jazyka neuspělo v ČR 6,3% studentů - z angličtiny na naší škole uspěli všichni studenti - z matematiky neuspělo v ČR 24,0% studentů - z matematiky na naší škole neuspělo 5,3% studentů PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Ing. Radko Sáblík ředitel školy Již de facto skončilo přijímací řízení pro příští školní rok. Jako ředitel mohu s radostí a hrdostí konstatovat, že naše třídy jsou zcela naplněny, tedy na maximální kapacitu 34 studentů ve třídě. Stejně jako v předešlých čtyřech letech. Rovněž tak se neprojevila naše účast v pilotním ověřování přijímacích zkoušek na počtu přihlášek, v loňském roce jich na naši školu bylo podáno celkem 318 a letos 348. Mé poděkování patří všem zaměstnancům a studentům, kteří se v různých rolích a při různých akcích aktivně zapojili do propagace naší školy. Statistika přijímacího řízení: - na naši školu bylo doručeno celkem 348 přihlášek od 319 uchazečů - obor IT byl na prvním místě ve 203 případech - obor TL na prvním místě ve 29 případech - obor IT byl na druhém místě v 78 případech - obor TL na druhém místě ve 38 případech - obě přihlášky na naši školu byly podány ve 29 případech, přičemž obor IT uchazeči preferovali v 18 případech a obor TL v 11 případech Poznámka: Výše je statistika podle toho, kterou školu či který obor uvedli uchazeči na prvním a druhém místě. Ne vždy se toho však drželi, někdy uváděli na první místo pro jistotu školu, kterou brali jako tu záchrannou, tedy třeba, kde se přijímací zkoušky nekonaly a oni cítili jistotu přijetí, podle svého dobrého prospěchu. Jako každý rok byl daleko vyšší zájem o obor IT, tedy obor Informační technologie, ale i třídu TL, obor Technické lyceum, se podařilo naplnit. Pár dalších statistik z přijímacího řízení na obor IT: - celkem bylo podáno 281 přihlášek do čtyř tříd Informačních technologií - z přijatých studentů k nám na IT dalo lístek 71,2% 3

5 - pokud však připočtu i ty uchazeče, kteří dali obě přihlášky na naší školu a preferovali Technické lyceum, je z přijatých uchazečů 77,5% těch, kteří skutečně nastoupí na naši školu - z prvních třiceti studentů (většinou samé jedničky či jedna či dvě dvojky na základní škole, výborné přijímací testy) k nám dalo zápisový lístek hned 24, což je 80,0% - z prvních 100 přijatých studentů mělo na základní škole 83 vyznamenání, což je 83,0% - z prvních 100 přijatých studentů jich k nám nastupuje 69 na Informační technologie a 8 na Technické lyceum, zápisový lístek tak dalo na naši školu 77,0% uchazečů - ze všech 191 přijatých studentů mělo na základní škole vyznamenání 112 studentů, což je 58,6% - statistiku k horšímu zkreslují uchazeči, kteří studují víceleté gymnázium, a tam je studium jistě náročnější než na základní škole, pročež jim vyznamenání třeba uniklo - 6 uchazečů podalo jen jednu přihlášku, a to na náš obor IT Bilance s jinými školami v přijímacím řízení na obor IT: SPŠ Ječná - 26 : 6 Naše vlastní TL - 14 : 12 SPŠ Úžlabina - 12 : 2 SPŠ Prosek státní - 11 : 9 SPŠ Betlém - 10 : 2 Gymnázia obecně - 9 : 10 SPŠ Křižík - 7 : 0 OA obecně - 7 : 0 Mimopražské SPŠ - 6 : 2 SPŠ Novovysočanská - 5 : 0 SPŠ Třebešín - 4 : 1 SPŠ Panská - 4 : 4 SPŠ Prosek soukromá - 3 : 3 SPŠ Motol - 3 : 1 Poznámka: První číslo říká, kolik uchazečů nastupuje k nám, druhé pak, kolik ke konkurenci. Hlásili se na obě školy. VELETRH VĚDY Lukáš Bayer učitel vyučující výpočetní techniky Ve čtvrtek 21. a 22. května 2015 jsme s paní učitelkou Krajčovou byli na výstavišti v Letňanech na Veletrhu vědy, kde jsme působili jako vystavovatelé. Ukazovali jsme pokusy se suchým pískem, s hologramy, s termokamerou a s ferrofluidy, reagujícími na magnetické pole magnetu. Nejvíce to bavilo děti, které tam byli na 4

6 školním výletě. Studenti vysokých škol a universit tam prezentovali svoje ročníkové nebo diplomové práce. Dále tam měli zastoupení přírodovědci, kteří tam za symbolický poplatek míchali zajímavé koktejly a zmrzliny. Také byla možnost si nechat běhat po rukou pavouka či nějakého brouka. Hned vedle pouštěli animované naučné filmy o principech fyziky. Celkově to působilo dobrým dojmem a rozhodně bych doporučil všem se tam příští rok podívat. KONFERENCE LAW FIT Martin Beránek Učitel Počítačové sítě Dne jsem se zúčastnil otevřené konference LAW FIT, která se pořádá každý rok. Její náplní jsou právní otázky zabývající se problematikou informačních technologií. Každý rok je jiné téma. Pro tento rok bylo vybráno téma Konec volného internetu?. Nejsem právník, žádného kvalitního, který rozumí právu v informačních technologiích neznám, proto jsem byl rád, že se nějaké takové konference mohu zúčastnit. Stejně tak můžete i vy přístí rok. Jedinou podmínkou účasti byla registrace. Konferenci pořádá FIT ČVUT. Oficiální stránky konference jsou na Průvodcem konferencí byl vyučující FIT ČVUT Zdeněk Kučera. Důvodem pořádání konference je přiblížit technikům právní aspekt věci. Na druhé straně jsou právníci seznámeni s tím, jak je technologie navržena. Pokud mohu shrnout myšlenku konference jednou větou, kterou zmínil jeden účastník, Jaromír Novák, ze začátku: konference by měla sloužit k tomu, aby se nevymýšleli předpisy, u kterých se dá pouze držet za hlavu. Vím, že tento článek bude číst malý počet studentů a snad větší počet vyučujících. Rád bych tedy shrnul myšlenky, které mě osobně zaujali a čtenáři mohou také něco přinést. Jak jsem psal výše, nejsem právník, proto některé právní termíny berte s rezervou. Existuje tedy vůbec ještě něco, co se dá nazvat volným internetem? Osobně bych rád řekl, že právní předpis je poslední hranice, kterou může uživatel internetu použít. Jinými slovy: céčko v kroužku neznamená, že se vaše práce nedá zkopírovat. Pokud tedy budeme uvažovat vztah mezi akademickým internetem před třiceti lety a internetem dnes, volný internet neexistuje. Regulacím podléhá prakticky vše. Přednášející Eva Martinicová citovala prezidenta Ronalda Regana: Government's view of the economy could be summed up in a few short phrases: If it moves, tax it. If it keeps moving, regulate it. And if it stops moving, subsidize it. (ponecháno bez překladu, procvičte se) Jako jeden z příkladů bych rád uvedl i to, že v některých zemích je blokování obsahu normální (Čína, Turecko, Írán, Bahrajn,...). Jediné, co nám snad zbývá, je síťová neutralita. Co to ale je? Řekněme, že by internet měl být pro každého uživatele stejný. 5

7 Aleš Musil hovořil o tom, jakým způsobem se reguluje internet v rámci Evropské unie. V závěru zmínil, že právní norma slouží vždy k ochraně spotřebitele. Jedním z příkladů je pokuta udělená společnosti Microsoft, která vynucovala od uživatelů, aby striktně užívali její software. Problém je daleko obsáhlejší. Konference měla i technický blok, kde se vysvětlovali technologie internetu. Vše bych rád shrnul dotazem, který jedna posluchačka položila na konci bloku. Její klient dostal podvržený s IP adresou z Ameriky. Autora u se dohledat nepodařilo, ale poskytovatele IP ano. Koho má tedy zažalovat? Problémem je, že neexistuje pojem vlastník IP adresy, pouze držitel. Ten může být kdokoliv. Jednou neprávní zajímavostí společnosti CZ.NIC, kterou prezentoval Ondřej Filip, je aplikace https://www.netmetr.cz. Můžete na ní sledovat kvalitu mobilního připojení a přidávat další měření. Vřele doporučuji. V dalším bloku vystoupil Martin Cach, právní zástupce firmy UPC. Zmínil, že velikým problémem je zpětná regulace. S tím se IT potýká od svého počátku. Nové technologie jsou na světě rychleji, než právní předpisy, které je upravují. Stát potom reguluje něco, na co už jsou uživatelé zvyklí jako na samozřejmost. Dalším zmíněným problémem je vytvoření regulace bez kompenzace. Často se vytvoří zákon, který nutí provozovatele k něčemu, co není zrovna levné. Nikdo ale neposkytne náhradu pro provozovatele. Za zmínku určitě stojí i to, že se navrhuje pravidlo třikrát a dost, které se dnes používá v Británii. Uživatel internetu, který třikrát poruší právní ustanovení týkající se internetu - třeba jako sdílení, je po třetím napomenutí stíhán. Prokazování takovýchto případů je ale velice složité a technicky náročné. Tím se dostáváme k tomu, jak vymezit právo dané země na internetu. Internet nemá žádné hranice. Neexistuje nic, co se dá nazvat Český internet. Jak tedy může právní norma regulovat něco, co se nedá vymezit hranicemi země. V závěru Martin Cach zmínil, že data se nedají sledovat. Jakýkoliv zákon, který s tímto počítá, přidává poskytovali internetu prakticky likvidační výdaje. Ve Velké Británii se tyto částky pohybují v šestimístných číslech (uvažujeme libry). Následně vystoupila Eva Martinicová zastupující společnost Google. Předmětem bylo právo zapomenout. To vychází z případu pana Maria Costeja Gonzálese, který si stěžoval, že jeho finanční nesnáze ovlivňují jeho následný život, protože jsou stále viditelné na vyhledávači. Problémem je, že se případ jmenuje podle něj. Pokud bude někdy pan Costeja žádat o půjčku, určitě jej Google nenajde, ale každý bude vědět, že jednou Google soudil a také proč. To vytváří další paradoxní situaci, kdy o fyzické osobě mohou napsat noviny, ale Google na článek nesmí odkazovat. Vzhledem k problematice není možné udělat nějaké automatické řešení, takže Google vynakládá ohromné prostředky, aby dostál rozsudku soudu. Komentář z publika byl, že se pokusí Google zažalovat na právo o zapamatování. 6

8 Veronika Křesťanová, soudkyně městského soudu v Praze, zmínila závěr případu týkajícího se sdílení příspěvků v diskuzním fóru, ze kterých fórum profilovalo. Případ není u konce a možných závěrů je hned několik. Fórum po žádosti sporné příspěvky odstranilo, nicméně výdělek už nemohlo jednoduše vrátit. Přednášející zmínila, že pomalu jakýkoliv rozsudek by byl jak vylít vaničku i s dítětem. Na závěr na konferenci dorazil Ondřej Plešmíd, který zpracovává zákon o hazardu (jako jeden z mnoha autorů). V jedné jeho části je, že poskytovatelé internetu musí blokovat domény, které ministerstvo uzná jako stránky poskytující hazardní hry. Zástupce UPC vysvětlili, že něco takového je nemožné. Přednášející zmínil, že není technik a nechává poskytovatelům volnou ruku, jak zákon naplní. Ačkoliv tuto část připomínkovalo i ČTU, Ondřej Plešmíd trval na svém. Vzhledem k rozvášněné diskuzi byla přednáška ukončena. Závěrem bych rád řekl, že konference trvala prakticky půl dne. Na konci jsem měl pocit, že můžu být hrdý na to, že jsem vyrůstal v době volného internetu. Ačkoliv by měly zákony chránit člověka, jejich realizace je mnoha milionový obchod, který ale ničí provozovatele. Navíc se mi celá věc zdá jako hra z mateřské školky. Obecně totiž neplatí, že uživatel nenasdílí film, protože ví, že se pohybuje na kraji zákona. Nasdílí jej, protože to prostě jde. CESTA NA VÝSLUNÍ aneb jak jsme vybojovali cenné medaile ze středoškolské florbalové ligy Tomáš Bobok Student 1.L Na začátku jsme stáli v tělocvičně před panem profesorem Kašparem. Na konci před paní podávající bronzové medaile. Byla to tvrdá práce a odhodlání zvítězit co nás dovedlo sem. Zní to jako klišé, ale jinak to ani nešlo. V úplném začátku jsem ani nedoufal v nasazení, jelikož jsem si představoval tak, že tu bude velká konkurence a brankář z nějakého Berouna by nemohl zaujmout, a možná to tak skutečně bylo, až na jeden fakt. A to ten, že jsme byli všehovšudy dva. Za těchto okolností jsem se nakonec dostal do týmu, který podle soupisky hráčů a jejich působištích vypadal velmi slibně. Navzdory tomu jsem, alespoň podle toho, jak to bral náš druhý brankář jako oddechovou záležitost, na které nám nakonec ani nebude tolik záležet, ovšem nakonec jsem měl jako vždy, kdykoliv jsem nastupoval, hrozivou trému. Což se projevovalo také poměrně nervózními vstupy do zápasů. Ovšem pokud se mi něco povedlo vyčapat, vždy jsem na konci snad působil vyrovnanějším a stabilnějším výkonem, který nakonec dostal tým k výhře. Někdy to bylo potřeba a někdy jsme díkybohu soupeře přehrávali takovým způsobem, že si nic nedovolil. Ne vždy jsem byl se svým výkonem spokojen, a to hlavně na konci díky častým problémům s loktem. Naproti tomu stabilní základna hráčů udělala své a během toho roku jsme se i trošičku sehráli a florbal byl na dobré úrovni. Mně se ty turnaje líbily, a byl bych moc rád, kdyby se mi příští rok s tím samým týmem povedlo to samé. A tentokrát s lepšími medailemi. 7

9 Bohužel na finálové kolo nám onemocněla brankářská jednička týmu Tomáš Bobok a druhý brankář Doubek dal přednost škole. Tudíž do branky musel jít jediný neflorbalový hráč Lukáš Lojka, který i přes 9 inkasovaných gólů na zápas dovedl tým pro bronzovou medaili. Věděli jsme, že proti favoritovi celé soutěže nemáme bez brankáře moc šancí, tak jsme vše dali do útoku s cílem dát více branek než soupeř. A jak píší na oficiálním serveru, vyplatilo se: čtvrtfinále byla opravdu podívaná, jeden z velkých favoritů gymnázium Přípotoční i přes to, že měli herní převahu téměř celé utkání, podlehli svému soupeři hochům ze Smíchovské 9:10. Bohužel po postupu do semifinále nám trošku odešly síly a nestačili jsme na soupeře fyzicky. A jak to tak bývá, tak odešlo i střelecké štěstíčko a trefovali jsme v lepším případě tyčky a zaslouženě prohráli. Velice děkujeme reprezentantům: Bobok T, Běloch, Cipro, Kýhos, Alchymowitz, Langer, Lojka, Malec, Mrkáček, Andrle, Bobok, Cháb. Česko, východ nebo západ? Lukáš Philipp Student 1.L Dostal jsem za úkol vypracovat úvahu na téma, zda patříme na východ či západ Evropy. Rád bych se ještě předtím tedy podíval na nějaká fakta ohledně této problematiky. Jak například z hlediska náboženství, i přesto, že patříme nejméně věřící státy na světě, přes písmo, až po to, kam si myslí, že zapadáme ostatní státy. 8

10 Náboženství Co nás opravdu hodně odlišuje od Rusů a Ukrajinců, tak je to to, že i přes naše vysoké procento ateistů, jsme spojeni s křesťanstvím, a ne s pravoslavím. Stále slavíme křesťanské svátky, jako třeba Vánoce či velikonoce ve stejnou dobu jako Francie, USA, Německo. Původ Jakožto všechny státy v Evropě máme původ na východě, všichni jsme indoevropané a s tím nikdo nic neudělá. I přesto, že jsme původem Slované (nebo se to aspoň tvrdí), musíme přiznat, že když sem naši slovanští předkové přišli, byly zde už kmeny germánské a keltské. Písmo I přes velké snahy Cyrila a Metoděje, se zde jejich hlaholice neuchytila, a i díky tomu teď, jakožto západní Evropa, píšeme latinkou namísto azbuky. Historicky Prakticky celý středověk jsme byli součástí Svaté říše římské společně s Německem, Lucemburskem, Nizozemskem a Švýcarskem. Toto tisícileté spojení ukazuje, že i historicky spadáme pod západní Evropu. Jak to vidí okolní svět? I přesto, že většina nepříliš vzdělaného světa si myslí, že jsme stále bud Československo či dokonce jsme stále pod nadvládou Rusů, nás ostatní státy vidí pod západním světem podobně jako Polsko, Slovensko či Slovinsko. Ze zde uvedených faktů jasně vyplívá, že patříme na západ. Samozřejmě, naše umístění ve středu Evropy dává velmi velký prostor pro diskusi, ale to na těchto faktech ovšem nic nemění. Můj názor tedy je, že Česko patří jasně pod západní Evropu, ať si říká kdo chce, co chce. ÚVAHA - MOZEK V POČÍTAČI Jonáš Matoška Student 2.C Kdy nahrajeme mozek do počítače a budeme tím pádem nesmrtelní? Přesně se neví. Odhad je 10 až 100 let. Snaží se o to Ray Kurzweil. V budoucnu možná budeme kyborgové. Nejdřív by se ale měla vymyslet umělá inteligence. Někde už existuje křemíkový mozek, který je ale hodně drahý. Vynalezl ho Henry Markham, který vymýšlí zvířecí mozek v počítači. Proč zrovna zvířecí? Zvířecí mozek je daleko jednodušší na vytvoření než lidský. Před mozkem v počítači by mohl být ovladač myslí, který by jako vstup zpracovával mozkové vlny. Ovladače myslí jsou už i teď, ale nejsou až tak kvalitní. Jeden máme na naší škole a já jsem ho viděl. Myslel jsem si, že počítač je výkonnější než člověk, ale zmýlil jsem se. Člověk totiž dokáže dělat víc věcí najedenou. Poslední dobou jsou v kině filmy, které souvisí s mozkem a počítačem. Tento typ filmů se mně velmi líbí. Zatím je to jenom science fiction, a proto tomu mnoho lidí nevěří (Ernest Davis). Jedna z nejjednodušších teorií je, že člověka tvoří jenom DNA a jeho prožitky. Takto jednoduše ale člověk určitě nefunguje, vždyť mozek je jedna z nejsložitějších věcí ve vesmíru a jeho funkce nás překonává. Jestli pochopíme mozek, tak vytvoříme počítače, které nám pomohou v mnoha oborech, například v léčbě zatím nevyléčitelných nemocí. Umělý mozek by byl dobrý k testování (místo normálního krysího mozku). Velkou nadějí na sestrojení 9

11 umělého mozku je elektronická součástka memristor. Memristor je jednoslovný název pro memory rezistor (rezistor s pamětí). Memristor vzniknul v roce 2014 a zkoumá jeho využití při stimulaci mozku. Hlavně však musí lidstvo zabránit tomu, aby nás umělá inteligence neovládla a nedopadlo to stejně jako ve filmu Terminátor. Napadá mě ale jedna věc, která by mohla vytvoření mozku v počítači popřít. Vynález umělé inteligence, které bychom nemuseli nic dávat a mohli jen získávat, nikdy nepřekoná člověka. Umělý člověk by neměl žádnou potřebu jen tak si užívat života. A to je právě to, co dělá člověka člověkem, co ho odlišuje od umělých myslí. Život přece není jen o práci, ale také o prožívání života. Je tedy mozek v počítači ta nejlepší budoucnost lidstva? Jako pomoc lidem určitě, ale pokud bychom chtěli v něm hledat absolutní východisko, tak nemá cenu se o něj snažit. SAPERE Mgr. Blanka Čechová Učitel Tělesná výchova, biologie I v letošním roce se studenti 1.L.zúčastnili soutěže SAPERE vědět, jak žít, kterou vytvořila společnost COFET, a.s. Soutěž klade důraz na rozvoj teoretických a praktických znalostí z oblasti zdravé výživy včetně zdravého životního stylu. VŠECH ROČNÍKŮ SOUTĚŽE SE V LETECH ÚČASTNILO CELKEM ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL. Studenti V. Červenka, S. Demeter, O. Kotsyba obsadili 1. místo v okresní soutěži a 3. místo v krajském kole. K úspěchu jim moc gratuluji. 10

12 27. ČERVEN DEN PAMÁTKY OBĚTÍ KOMUNISTICKÉHO REŽIMU Ing. Radko Sáblík ředitel školy Den 27. června je v českém kalendáři vyznačen jako Den památky obětí komunistického režimu. Vztahuje se k justiční vraždě Milady Horákové, kterou v ten den v padesátých letech komunisté surově uškrtili. Než zemřela, dusila se téměř třináct minut Současní komunisté se snaží všem vsugerovat, že všechny omyly a nesrovnalosti probíhaly v padesátých letech minulého století, pak už bylo vše tak nějak lidské. Není větší lži. Komunisté, respektive systém, který vytvořili, perzekuoval, mučil a dokonce i vraždil občany až do poslední chvíle, do 17. listopadu Těch případů se dají nalézt spousty jen na území bývalého Československa. Já si vybral jeden z nich, neboť oběť má svým věkem blízko k vám, středoškolským studentům. Vražda tohoto mladíka se přitom neodehrála v padesátých letech minulého století, nýbrž v roce 1986, tedy pouhé tři roky před tím, než přišel 17. listopad Tehdy již žili a v komunistické straně působili mnozí, kteří nyní sedí v poslanecké sněmovně a vydávají se za beránky. Spíše řekněme vlci v kůži beránčí. Vždyť například příslušnice současné komunistické strany, soudružka Semelová, stále vehementně i níže popsanou 11

13 vraždu veřejně obhajuje!!! Přesto se s ní údajně slušní lidé baví A jiní ji volí Ona přitom bez protestů veřejnosti káže své bludy v poslanecké sněmovně i zastupitelstvu Prahy, má na starosti výchovu mládeže a oblast školství. Ona, která schvaluje i vraždu níže zmíněného německého mladíka, má vychovávat mládež. Je těžké ubránit se nutkání zvracet. V létě roku 1986 se rozhodne občan Německé demokratické republiky Harmuth Tautz (10. února 1968 až 9. srpna 1986) opustit klec, ve které drží své občany totalitní režimy socialistického bloku, a dostat se ke svým příbuzným do Spolkové republiky Německo, tedy na západ. V cestě mu stojí neprodyšně uzavřené hranice, kde se s nikým nemažou. Jejich strážci mají za úkol každého, kdo by chtěl opustit socblok zadržet, a pokud by hrozilo, že by jim utekl, tak i zabít. Mají k tomu nejen povolení používat služební zbraně, ale také speciálně vycvičené psy zabijáky. Tak jsou nastavená pravidla soudruhů. Mají povolení zabíjet bezbranné lidi, střílet jim do zad Čerstvý německý absolvent střední školy se rozhodne využít pomaturitního zájezdu do Leningradu (nynějšího Petrohradu) a výpravu opustí v Bratislavě. Odkud je možné pozorovat svobodné rakouské území. Osmnáctiletý chlapec se rozhodne využít k útěku sídliště Petržalka, odkud je do Rakouska jen několik set metrů. Přestříhá kleštěmi dráty, oddělující místní občany od svobody, ovšem tím spustí alarm. Dva členové pohraniční stráže, Čech a Slovák, na něj o chvíli později vypustí dva psy zabijáky, a ti ho dostihnou pouhých 22 metrů od rakouského území. Tam se na něj vrhnou. Zle potrhaného hocha místo pomoci začnou vyslýchat, a tak ačkoli vlastně nemá žádné přímé smrtelné zranění, na jejich celkový součet posléze umírá. Na ztrátu krve a šok. Lékařské pomoci se mu dostane až skoro po hodině a půl, do té doby bez pomoci krvácí. Má mimo jiné strženou kůži na zátylku, další zranění na hlavě a v obličeji, potrhané stehno. Je třeba si uvědomit, že tento osmnáctiletý chlapec nebyl žádný terorista, žádný agresor, na nikoho neútočil, pouze utíkal za svobodou. Přesto byl zavražděn a jeho vražda byla vyhodnocena jako správný postup pohraniční stráže. Rakev s jeho tělem nedovolili soudruzi jeho matce otevřít. Není těžké se domyslet proč, o tom vypovídá jedna z fotografií. V květnu 2015 několik českých umělců tuto událost soudruhům připomnělo, když instalovali své sousoší před úřady Evropské unie v Bruselu. A jak se dalo čekat, i čeští soudruzi se hned ozvali, aby jejich dílo odsoudili. Vražda mladého Němce je nechává chladnými, její připomínka již nikoli. 12

14 Až někdo z vás, studentů, bude třeba jen za použití občanského průkazu překračovat hranice směrem na západ, připomeňte si prosím osud tohoto německého maturanta, kterému nebylo něco takového dopřáno. Vinou nelidského režimu neměl právo naplnit své tužby, a když se pokusil za svobodou utéct, tak ho zabili. Připomeňte si prosím jeho osud, stejně jako osudy mnoha podobných, až budete svobodně překračovat hranice. A ještě o jedno vás prosím, postarejte se v budoucnu, aby už nikdy žádný maturant nemusel riskovat život, když bude chtít překročit hranice do jiné země. Zlo totiž nezmizelo, jen tiše čeká na svou příležitost. Prosím, nedávejte mu šanci. PROJEKT OSVĚTIM Ing. Radko Sáblík ředitel školy O co v projektu jde Níže se vám pokusím stručně představit velmi rozsáhlý projekt, na kterém začali studenti pracovat v rámci svých studentských a maturitních projektů ve školním roce 2014/2015, a na kterém budou pokračovat ve školním roce následujícím, a pravděpodobně i tom dalším. Na naší škole zpracovávají studenti celoroční práci ve třetím ročníku (studentský projekt) a ve čtvrtém ročníku (maturitní projekt), a vždy se snažím, aby konali smysluplnou práci. Studenti čtvrtých ročníků mají na projektu vykonat práci v rozsahu cca 100 hodin, u studentů třetího ročníku se počítá s prací tak kolem 30 hodin. Práce na tak rozsáhlém projektu, jako je výše zmíněný projekt Osvětim, umožní studentům nejen poznat historii a holocaust, ale také se zdokonalí ve spolupráci, v komunikaci a podobně. Zároveň vzniknou výstupy, které lze dále využívat. Projekt umožňuje studentům nejen vytvářet smysluplnou práci v grafických programech, ale zároveň je svým způsobem i vtáhne do historie. Jsem přesvědčený, že holocaust je třeba připomínat zvláště mladé generaci, neboť je potřeba znát i tuto hrůznou historii, aby se v budoucnosti neopakovala. Mnoho studentů během projektu získalo zcela jiný pohled na tuto strašnou minulost, a ve svých prezentacích poté o ní informovali další spolužáky. 13

15 Veškeré výstupy, které budou v projektu vytvořeny, budou zdarma k dispozici Muzeu Osvětim, které s nimi bude moci nakládat podle svého uvážení. Mohou být pochopitelně také využity při výuce dějepisu. V jakém stavu je projekt V letošním školním roce 2014/2015 pracovalo několik studentů na projektu Osvětim. Na podzim se byli podívat v Muzeu Osvětim, potom se pustili do práce. Je třeba zdůraznit, že jde pouze o základ, který bude dále rozvíjen. Letos vznikl základní rámcový model tábora Auschwitz I. a tábora Auschwitz II. Birkenau, video průlet tábory, základní modely některých budov. Tábor Auschwitz I. byl vytvořen jedním studentem čtvrtého ročníku v rozsahu cca 100 hodin, tábor Auschwitz II. pak dvěma studenty čtvrtého ročníku v rozsahu cca 200 hodin. V letošním školním roce také vznikla základní technická dokumentace dle podkladů, které se podařilo získat v literatuře či na internetu. Tu vytvořili studenti třetích ročníků. Co je v plánu pro příští školní rok V příštím školním roce 2015/2016 bude na projektu dále pracovat široký tým studentů čtvrtých a třetích ročníků v rámci svých maturitních respektive studentských projektů. Může jít až o deset studentů čtvrtých a deset studentů třetích ročníků. Ti se zaměří na tyto oblasti: - doplňování okolí táborů - dotváření detailů táborů, realistické textury budov, cest, příkopů a podobně, vytvoření dalších video průletů tábory - vytváření vnitřních prostor některých budov a video průletů v nich - vytvoření doplňků v podobě techniky a zařízení (automobily, vlaky, povozy a podobně) - uvažujeme i o doplnění o statické postavy, toto je ještě v diskusi 14

16 15

17 Model Koncentračního tábora Osvětim a Březinka Petr Mošna & Adam Beránek Studenti 4. B Tvorba tohoto projektu pro mě přinesla nové zkušenosti a rozhled. Určitě to někdy nebylo nejjednodušší se spoluprací s informační technologií, ale i tento problém jsme včas dokázali vyřešit a dokončit tento projekt. Další zajímavou částí byl výlet do dané oblasti, kterou nám zařídila škola. Díky tomuto výletu jsem dostal lepší představu o tom, jak dané místo vypadalo a tyto poznatky pro mě byly velice užitečné při modelování projektu. Snaha projektu byla o vytvoření modelu koncentračního tábora, který je z historického hlediska velice zajímavý a projekt má tedy sloužit ostatním lidem, kteří nemají tu možnost se jet osobně podívat do Polska anebo chtějí vidět části tábora, které jsou již zničeny a ani muzeum nemá virtuální 3D model tohoto tábora. Další generace studentů by měla na nás navazovat a postupně rozšířit náš projekt, aby byl ještě dokonalejší či reálnější. Zkušenosti, které jsem získal díky tomuto projektu, určitě dokážu uplatnit v budoucích velkých projektech jako je tento. Věda a technika - budoucnost František Špirakus Student 2.L Tyto dvě klíčové věcí jsou součástí vývoje každé civilizace. Jejich důležitost se stále zvyšuje, každým rokem se na školách tyto dva obory učí více a více než kdykoliv předtím. Každá nová generace má jiné nápady a jinou vizi budoucnosti. V sedmdesátých letech si také lidé představovali budoucnost úplně jinak, avšak taková budoucnost může klidně nastat. V dnešní době ale je naše vize budoucnosti na nejvýš pravděpodobná a není ani černá, ani bílá. K dosažení zachování našeho druhu na zemi je potřeba vyřešit spoustu globálních problémů jak mezi lidmi, tak s přírodou. Největší obavy jsou z nedostatku základních potřeb, paliv a elektřiny nebo z války. Mnoho zemře pro pár nesmrtelných. Moje vize budoucnosti lidstva je taková, že Země se zcela vyčerpá, přijde nějaká katastrofa nebo s největší pravděpodobností přijde další světová válka. Lidský druh bude zachován, ale bude žít v menším počtu na jiné planetě. Tou bude nejspíše Mars. Může se ale také stát něco, co nikdo nebude čekat. Většinu objevů historie nikdo nečekal a často je lidé pokládali za kacířství. I v dnešní době může přijít někdo s objevem, který změní naše chápání nebo život lidstva. Další realita s místem pro život? Ultimátní vyhlazovací zbraň? Kdo ví. 16

18 Věda a technika - budoucnost Tomáš Slovik Student 2.L Moje úvaha je taková, že nastane 3. světová válka a všichni budou vymýšlet různé vynálezy a věci a předhánět se mezi sebou, aby byli lepší než ti druzí. Mezitím někdo udělá tak dokonalé raketoplány, že se dostaneme do vesmíru, kamkoliv budeme chtít. Na jiných planetách se začnou stavět domy, elektrárny a další a další věci. Takže tam spoustu lidí odletí a tady, na Zemi, mezi sebou bude celý svět válčit s různými bezpilotními drony a roboty a dalšími vymoženostmi, které se budou ovládat přes počítače. Postupem času se všichni pozabíjí a celá Země zahyne a ovládne ji temnota. Možná, že pár jedinců zde na planetě Zemi přežije, ale většina odletí na jiné planety a tam budou začínat od začátku a přizpůsobovat se životu tam. Věda a technika - budoucnost Martin Brabec Student 2.L V budoucnosti nás čeká spousta problémů a nebezpečí. Pokud se nezačnou řešit co nejdříve, tím větší bude jejich dopad. Například závislost na fosilních palivech. Je jen otázkou času, než se úplně spotřebují a při dnešní spotřebě, která stále roste, to nebude za dlouho. Pokud nezačneme hledat jiné zdroje energie co nejdříve, a více využívat ty, které už známe, tak to s lidstvem,jak ho známe dnes, nedopadne moc dobře. Přece jen dnešní společnost je na fosilních palivech závislá. Je docela divné, že pokrok v tomhle odvětví jde pomaleji než v jiných. Že by majitelé ropných vrtů a podobně mohli do výzkumů také nějak zasahovat? Například část peněz ze zisků poslaná správné osobě, by mohla vývoj ovlivnit. Přece jen čím menší spotřeba novějších motorů, tím méně zisků z prodané ropy. Ale je možné, že to je jen můj dojem a skutečnost je jiná. Samozřejmě už existuje nemálo alternativních zdrojů energie. Pokud se podaří vymyslet něco, co by mohlo fosilní paliva úplně nahradit, byl by tento problém vyřešen. Další problém, který úzce souvisí s předchozím, je znečišťování ovzduší a životního prostředí celkově. Toto je podle mě větší problém, tady už může jít o život. Například v některých oblastech Číny umírá ročně několik set lidí na následky způsobené znečištěním ovzduší. Odpad z továren v řekách může kontaminovat zemědělskou půdu a tím znemožnit produkci jídla. Navrácení do původního stavu, pokud je to ještě vůbec možné, je velice nákladné a zdlouhavé. Například krajina kolem Černobylské jaderné elektrárny bude ještě po dlouhou dobu neobyvatelná. Snad se podaří zamezit dalšímu znečišťování co nejdříve, nebo alespoň omezit na minimum. Pokud se nám podaří vyřešit tyto dva předchozí problémy, může nastat další problém. Pokud se nějakému živočišnému druhu daří a má příznivé podmínky pro život, začne se víc a víc množit. To samé může nastat i u lidí, tedy další problém je přelidnění planety. V Evropě to ještě není tak patrné, ale v Asii a na Blízkém východě začíná být přelidnění opravdovým problémem. Pokud bude populace růst stejně rychle, nebude za 17

19 chvíli místo na pěstování potravin a později i místo pro život. Pokud se tedy počet lidí zase nevyrovná, následkem hladomorů a podobně. Budoucnost bude taková, jakou si ji uděláme. Dalo by se vymyslet nespočet scénářů, jak by se lidstvo mohlo samo vyhladit nebo naopak vyřešit globální problémy. Vždy, když se někdo bude snažit vyřešit problémy, někdo jiný může rozpoutat válku, nebo jinak zmařit jeho snahu. Tolik věcí se může změnit, že si ani netroufám říct, jestli se v budoucnu zahubíme sami, nebo se konečně naučíme řešit problémy jinak, než násilím. Život ve vesmíru Ondřej Langer student 2. B Vesmír je pro mě něco naprosto fascinujícího. Občas se prostě jen tak zamýšlím, jak je asi velký, jestli má vůbec konec. Když se pořád rozpíná, kam až se může dostat? A do čeho se vlastně rozpíná? Ohledně vesmíru se dá položit nekonečně otázek. Bohužel se jich stejné množství nedá zodpovědět. Já se zaměřím na život v něm. Už jsem zmínil nekonečnou velikost vesmíru. Dá se vůbec předpokládat, že jsme jediná rozvinutá civilizace? Podle mě ne. Vytvoření podmínek k životu na zemi byla určitě dost slušná náhoda, ale zase si nemyslím, že se to stalo v celém to obrovském prostoru jen jednou. Teď jde o to, kolikrát se to stalo a kde? To se nejspíš nikdo nedozví, ale alespoň jedna planeta podobná zemi by se podle mě mohla v dalších desítkách let najít. Je tu i možnost, že o nás třeba už nějaká další civilizace ví, akorát na sebe nechce upozornit, nebo na to nemá potřebné technologie. Už párkrát se údajně stalo, že byl z vesmíru zachycen nějaký signál. Asi se nedá říct, v kolika případech jsou to smyšlené články bulvárů a kdy je to naopak něco podloženého pravdou. Ale když se nad tím zamyslíme, když už se nějaký signál zachytí, musel cestovat maximálně rychlostí světla, což by znamenalo, že sem letěl pravděpodobně pár set či desítek let. Jiná možnost je taková, že civilizace, která signál vyslala, má technologii oproti nám o dost vyspělejší. Zkrátka, ještě nejsme na takové úrovni, abychom mohli přímo hledat vyspělé civilizace. Pravdou je, že v současnosti se snažíme najít život jako takový. V prvních krůčcích hledání mimozemského života jsme se snažili hledat přímo inteligentní tvory, jako jsme my nebo další živočichové na zemi. A to i na Měsíci, Marsu a blízkých planetách sluneční soustavy. Později se zjistilo, že všechny vidiny jsou špatné, tak se začaly hledat rostliny. To se také ukázalo jako příliš pokročilý život na nám dohledným planetách. Postupně jsme se tak dostali k hledání jakékoliv známky i toho nejprimitivnějšího života. Nikdo však neví, co nás čeká v budoucnosti. Můžou nastat jakékoliv převraty, o kterých se nám ani nezdálo. Je spousta teorií, které nejsou potvrzeny ani vyvráceny. Některé z nich by mohly naprosto změnit chápání všeho kolem nás. Třeba rychlost světla podle všeho nejde překročit. Kdo ví, jestli je nějaká možnost, o které my prozatím nevíme. Je možné, i když těžko uvěřitelné, že někde dál to někdo umí a už je to pro ně naprosto normální. Třeba o nás vědí, ale znají i jiné, zajímavější světy a na nás ještě nepřišla řada. Třeba někteří mimozemšťané žijí mezi námi a nevíme o tom my ani oni sami. Nebo snad sami nejsme původně z téhle planety? Možná se pravdu dozvíme za pár dní, měsíců, 18

20 let, nebo třeba nikdy. Třeba sami zjistíme, jak se k jiným světům dostat a život ve vesmíru si tak najít sami. Sám nevěřím, že bychom se v blízké době, tím myslím desítky let, měli setkat s mimozemskými tvory. Maximálně o nich budeme vědět. Ale kdo ví, i když to všechno zní neuvěřitelně, bláznivě, nepochopitelně, nebo jakkoli to chcete nazvat, musíme si uvědomit, že to není tak dlouho, co byla většina lidí skálopevně přesvědčena, že země je placatá a na jejím konci prostě spadnete nikam. Rovnováha = amplituda aneb jak se vyhnout nedostatku Vojtěch Pavlů Student, redaktor Presíku 3.L Vždy existovaly zlé jazyky, jež se snažily ovlivnit myšlení jednotlivců, aby nebyli jednotlivci, ale ochočení jednotlivci. Dosahovali toho jednoduše - nabídli zajištění subjektu na dobu neurčitou a ekonomické stoupání podle takzvané Moorovy křivky ( y = 2 x ) - neproveditelné, a očekávali jen a pouze sympatie. Ať už šlo o náboženské fanatiky, jež vidí v jejich učení to, co tam není (nekonečný zisk), nebo o revolucionáře, především ty z počátků minulého století. Zajistí vlk stádu ovcí bezpečí? Podívám-li se na všechny tyto události trochu objektivnější optikou, zjistím, že za veškerou bídou světa vlastně stojí vždy paradoxně lidská chamtivost. Ať už jednotlivce, nebo hladového davu. Ukázkovým příkladem může být Rusko, jež se vzpamatovává z první světové války. Horko těžko nakrmí svoje nejproduktivnější, zatím co si nejvyšší procento dává po každém obědě viržínko, nasává ze sklepů nejdražší vína a stále prosperuje. Ideální podmínky pro převrat. Slova se ujme takzvaně jeden z lidu a svrhne takzvaně nežádoucí parazity. Co se však z hrstky pokryteckých pseudodělníků doopravdy stalo, vám poví každý, kdo zažil dobu minulou. Pro zabránění těmto nečekaným a především nežádoucím zvratům v dějinách lidstva je tedy dobré se držet tak nějak v rovnováze. Jak té střední cesty dosáhnout popisuje Tomáš Sedláček ve své knize Ekonomie dobra a zla pomocí příběhu z bible o Josefovi a faraonovi. Ve stručnosti převyprávím tento příběh: Faraonovi se zdá sen, o čtrnácti kravách, které vystupují z Nilu. Sedm z nich je krásně tučných, druhá polovina je však pohublá, téměř na umření. Faraon nechápe, nechá si tedy zavolat muže, jež dokáže vykládat sny - Josefa. Ten mu popíše, že krávy symbolizují roky. Prvních sedm let bude bohatá úroda, následovat bude ovšem hlad. Faraon důvěřoval výkladu natolik, že našeho Josefa nechal, ať spravuje veškeré zásoby v zemi. Z každého roku vyvedl tedy Josef daň 20% a tu střádal na sedm dalších let bídy. Jakmile blahobyt skončil, nejen, že faraonův lid netrpěl hladem, slavil dokonce obrovské bohatství díky obchodníkům, jež přijeli z obrovských dálek. Samozřejmě nelze očekávat úplné vymanění z takzvaného "jednou dole, jednou nahoře" - pouze se přibližujeme k lineárnosti a stálosti stavu, k cestě středu. Ponaučením nám tedy může být lehké odříkání a střádání pro budoucí časy, jež tak růžové být nemusí. PS: Název převzat od českého rappera/básníka nesoucí pseudonym Kato, následně byl citát upraven 19

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU Strouhal Martin Student 2.D Martin je na naší škole něco přes rok a půl, přesto toho již stihl hodně. V roce 2014 se stal druhým nejlepším studentem

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče a) určitě ano 67,5 % b) spíše ano 30 % c) nevím, nedokážu posoudit 0 % d) spíše ne 2,5 %

na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče a) určitě ano 67,5 % b) spíše ano 30 % c) nevím, nedokážu posoudit 0 % d) spíše ne 2,5 % Vyhodnocení dotazníků: rozdáno 100% dotazníků, vráceno 95% dotazníků na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče Je atmosféra školy, když ji navštívíte, podle vás pozitivní? a) určitě ano

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 1 Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 2 Mojí nejskvělejší manželce Lucii a všem mým studentům 3 PŘEDMLUVA" 4 CO JE TO KONDICIONÁL A PROČ JE V ANGLIČTINĚ POTŘEBA" 6 PRVNÍ KONDICIONÁL" 9 DRUHÝ KONDICIONÁL"

Více

ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016)

ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016) ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016) DRAZÍ SPOLUŽÁCI Vítejte ve ŠKOLNÍCH NOVINÁCH. Zde se budete dozvídat novinky, které se staly nebo se budou teprve dít. Věříme, že se Vám budou líbit. Redaktorem

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Dobrý den, dámy a pánové! Dovolte mi, abych vás přivítal na dílně s titulem Sudoku a logické úlohy.

Dobrý den, dámy a pánové! Dovolte mi, abych vás přivítal na dílně s titulem Sudoku a logické úlohy. Dobrý den, dámy a pánové! Dovolte mi, abych vás přivítal na dílně s titulem Sudoku a logické úlohy. 1 Možná to bude zpočátku spíše přednáška než dílna. Ale rád bych, aby to bylo co nejinteraktivnější.

Více

Tři mozky tři odlišné způsoby myšlení

Tři mozky tři odlišné způsoby myšlení Tři mozky tři odlišné způsoby myšlení Náš mozek se vyvíjel více než 200 milionů let. Byla to období, kdy na zemi vládli plazi, pak savci a následně primáti. V těchto obdobích se postupně vyvíjely všechny

Více

WASHINGTON, DC (Microsoft Office Specialist World Championship 2013)

WASHINGTON, DC (Microsoft Office Specialist World Championship 2013) WASHINGTON, DC (Microsoft Office Specialist World Championship 2013) Na přelomu července a srpna 2013 proběhl mezinárodní šampionát ve znalosti produktů MS Word, MS Excel a MS Powerpoint ve Washingtonu,

Více

Filip Mudroch český student v německé škole

Filip Mudroch český student v německé škole Filip Mudroch český student v německé škole Jeden jediný školní rok se učil německy a hned se rozhodl, že půjde studovat do Německa. Takovou odvahu projevil Filip Mudroch, bývalý student Gymnázia Václava

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16

GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16 GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 se na doporučení Rady Olomouckého kraje zapojilo do Pilotního

Více

1. Je pravda, že po třicítce je matematik odepsaný?

1. Je pravda, že po třicítce je matematik odepsaný? Kapitola 8 1. Je pravda, že po třicítce je matematik odepsaný? Matematika Tento široce rozšířený mýtus je založen na chybné představě o povaze matematického nadání. Lidé si s oblibou představují matematiky

Více

Proč je na světě tolik bohů?

Proč je na světě tolik bohů? Proč je na světě tolik bohů? Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč je na světě tolik bohů? e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2017 Všechna

Více

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA:

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA: Miroslav Adamec, ARAS: A poprosím pana doktora Srstku, aby nám vysvětlil, jak je nebezpečný nechráněný styk námětu s Českou televizí. (Smích.) Jsme malinko v časovém skluzu. Pane doktore, dobrý den. Než

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Antonín Pachl se svou třídou ve školním roce 1938/1939

Antonín Pachl se svou třídou ve školním roce 1938/1939 TONDO, UTÍKEJ! Byl slunečný zimní den, pondělí 18. prosince 1939. Děti ze Zlína šly tak jako vždy do školy, do Komenského měšťanské školy. Nikdo z nich však netušil, že by se dnes mohlo stát něco neobvyklého.

Více

Volba střední školy jak to vidí osmáci

Volba střední školy jak to vidí osmáci Volba střední školy jak to vidí osmáci Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. června 2014 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie občanského sdružení Než zazvoní,

Více

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak?

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? První otázka Proč jsme se rozhodli realizovat projekt Matematika s chutí? Důvod první: Motivace a vztah k matematice Od roku 2003 (PISA věnovaná především matematice)

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech Asociace pedagogů základního školství České republiky www.vcele.eu 08 Rozvratná inovace

Více

V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů

V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů Přednáška s besedou V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů od pravěku, přes starověk, středověk a renesanci do současnosti Přednáška seznamuje s historií vývoje hudebních nástrojů, sleduje jejich

Více

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok JANAPEKNA.CZ 1 Část 1 Než začneme: Jaký byl pro vás rok 2016? Vítejte! Než se pustíme do plánování vysněného roku 2017, musíme se podívat, jaký byl rok 2016.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Vzdělávání v EU a ČR

Více

Základní škola Ulice Míru, Rokycany. Mgr. Monika Abrtová. Obsah

Základní škola Ulice Míru, Rokycany. Mgr. Monika Abrtová. Obsah Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Obsah 1 Úvod do tématu sluneční soustavy... 2 2 Cíl projektu... 2 3 Postup při zpracování... 2 4 Zpracování... 3 5 Závěr miniprojektu... 4 6 Přílohy...

Více

Sedm proroctví starých Mayů

Sedm proroctví starých Mayů Sedm proroctví starých Mayů První proroctví oznamuje konec současného cyklu. Říká, že od roku 1999 po dalších 13 let se každý člověk nachází v jakémsi zrcadlovém sále, aby ve svém nitru objevil mnohorozměrnou

Více

6 Jak by bylo možné tuto MUP vylepšit?

6 Jak by bylo možné tuto MUP vylepšit? 6 Jak by bylo možné tuto MUP vylepšit? Pracovní listy, se kterými by žáci mohli v hodinách pracovat. Není nutno Přehlednost a také doba už se změnila i v používání techniky... Méně textových materiálů

Více

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Životní prostředí 0 + 2 přednášky, zkouška Doc.Ing. Josef Krása, Ph.D. Doc. Ing. Dr. Tomáš Dostál Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství http://storm.fsv.cvut.cz

Více

Aplikovaná ekologie. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební. Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. ČVUT v Praze. B602 dostal@fsv.cvut.

Aplikovaná ekologie. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební. Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. ČVUT v Praze. B602 dostal@fsv.cvut. Aplikovaná ekologie Úvod širší vztahy inženýrství životního prostředí, Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. B602 dostal@fsv.cvut.cz Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební ČVUT v Praze Harmonogram

Více

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu výborná práce obsahově i formálně. Hodnocení A+ Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Příprava na start 1: Nefér výhoda?

Příprava na start 1: Nefér výhoda? Příprava na start 1: Nefér výhoda? 29.12.2014 Než půjde naše dítě poprvé do školy, má za sebou již šest nebo sedm let vývoje, kdy je schopno se samo se učit, byť to bylo s naší pomocí jako rodičů, od kamarádů,

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

Poj Pojďte dál, projděte branami poznání. Každá z nich otevírá další kousek cesty Masarykovým životem.

Poj Pojďte dál, projděte branami poznání. Každá z nich otevírá další kousek cesty Masarykovým životem. Poj Pojďte dál, projděte branami poznání. Každá z nich otevírá další kousek cesty Masarykovým životem. P KOVÁRNA Kovárna narození a dětství Tomáše Masaryka Místnost symbolizuje chudé prostředí a dětství

Více

STAŇTE SE EXCELENTNÍM MASÉREM

STAŇTE SE EXCELENTNÍM MASÉREM STAŇTE SE EXCELENTNÍM MASÉREM 2 Co Vás odliší od průměru tisíců? Masérů je opravdu hodně. Těch opravdu dobrých je málo. Co patří k základním věcem, bez kterých se z průměru nedostanete? Co dělat, abyste

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Veřejnost a obnovitelné zdroje energie

Veřejnost a obnovitelné zdroje energie Veřejnost a obnovitelné zdroje energie 3. května 2011 Zpráva z výzkumu realizovaného společností Factum Invenio Obsah Základní informace o projektu Hlavní zjištění Detailní analýza Náklady spojené s výrobou

Více

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. (IWI-C) VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava- Poruba,

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání Zpracoval: Dušan Hlavatý, 348467 Datum zadání práce: 13. 4. 2011 Datum odevzdání:

Více

Z řady historických důvodů zaujímá anglický jazyk v dnešním světě mimořádně důležité místo. Dnes angličtinou domlouvá obrovské množství lidí, kteří

Z řady historických důvodů zaujímá anglický jazyk v dnešním světě mimořádně důležité místo. Dnes angličtinou domlouvá obrovské množství lidí, kteří Z řady historických důvodů zaujímá anglický jazyk v dnešním světě mimořádně důležité místo. Dnes angličtinou domlouvá obrovské množství lidí, kteří by se svými mateřskými jazyky ani nebyli schopni domluvit.

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ

KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ STUDIE Tematické oddělení B Strukturální politika a politika soudržnosti ANALÝZA AKADEMICKÉ A ODBORNÉ KARIÉRY ABSOLVENTŮ EVROPSKÝCH ŠKOL SHRNUTÍ KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ 2008 CS Generální ředitelství pro

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012 Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012 Z celkového počtu 131 vydaných dotazníků se do školy k vyhodnocení vrátilo 85 vyplněných dotazníků. 1) Jste spokojeni s tím, jak je Vaše škola

Více

dovolujeme si Vám představit nový projekt Asociace amatérských sportů České republiky, který nese název Hejtmanův pohár.

dovolujeme si Vám představit nový projekt Asociace amatérských sportů České republiky, který nese název Hejtmanův pohár. Vážená paní / Vážený pane, dovolujeme si Vám představit nový projekt Asociace amatérských sportů České republiky, který nese název Hejtmanův pohár. Hlavním cílem projektu je posílit pozitivní vztah všech

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Odložit státní maturity? Studenti a učitelé o tom rokovali na internetu.

Odložit státní maturity? Studenti a učitelé o tom rokovali na internetu. Odložit státní maturity? Studenti a učitelé o tom rokovali na internetu. Výzkumná agentura STEM/MARK již rok provozuje v rámci projektu epanel.cz diskusní fórum studentů a učitelů na téma státních maturit.

Více

Poměry a úměrnosti II

Poměry a úměrnosti II 1.1.12 Poměry a úměrnosti II Předpoklady: 010111 U následujících úloh je nutné poznat, zda jde o přímou nebo nepřímou úměrnost případně příklad, který není možné řešit ani jedním z obou postupů. Pedagogická

Více

9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam

9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam 9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam dojeli, měli jsme přibližně hodinu volno a potom jsme se vypravili na exkurzi. Byl

Více

Vyhrávejte bez boje nad legislativními změnami

Vyhrávejte bez boje nad legislativními změnami Vyhrávejte bez boje nad legislativními změnami Pro většinu organizací znamená legislativní změna nekonečné hodiny jednoho nešťastníka strávené nad novým textem - studuje rozdíly, novinky, aktualizace postupů.

Více

NÁZORY OBYVATEL ČR NA PROBLEMATIKU ZÁVĚTÍ ZPRÁVA Z VÝZKUMU PRO

NÁZORY OBYVATEL ČR NA PROBLEMATIKU ZÁVĚTÍ ZPRÁVA Z VÝZKUMU PRO NÁZORY OBYVATEL ČR NA PROBLEMATIKU ZÁVĚTÍ ZPRÁVA Z VÝZKUMU PRO DOC DR. IVAN TOMEK AGENTURA MARKET RESEARCH THINK = MR. THINK HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ Tři čtvrtiny obyvatel ČR mají zkušenost se spory o majetek při

Více

Anglická konverzace Bankovnictví Cestovní ruch Marketing a management Matematika volitelná... 6

Anglická konverzace Bankovnictví Cestovní ruch Marketing a management Matematika volitelná... 6 Obsah: Anglická konverzace... 2 Bankovnictví... 3 Cestovní ruch... 4 Marketing a management... 5 Matematika volitelná... 6 Konverzace v německém jazyce... 7 Konverzace v německém jazyce... 8 Podnikání

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu

Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu Je zřejmé, že národohospodářské systémy evropských států se musí vyrovnat s velkými změnami. Ty vyplývají jednak z globalizace, čili rozšíření tržního hospodářství

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Průšvihy (českých dějin) odsun Němců po 2.sv. válce Časový rozsah lekce 2 po sobě jdoucí vyučovací

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Dotazníkové šetření předmětu ZMAT1

Dotazníkové šetření předmětu ZMAT1 Dotazníkové šetření předmětu ZMAT1 WORKSHOP 13. 6. 2012 Mgr. Jan Sedláček Dotazníkového šetření studentů předmětu ZMAT1: Opakované dotazníkové šetření proběhlo ve dnech 5. až 8. 3. 2012. Byl zachován (až

Více

Nejlepší prevencí je správný start

Nejlepší prevencí je správný start Nejlepší prevencí je správný start Nejpřirozenější pokračování vývoje po opuštění mámina bříška... Jsem zřejmě středem toho, co je kolem mě! Máma plní všechna moje přání. Učím se porozumět okolí sledováním

Více

Scénář text Scénář záběry Místo, kontakt, poznámka. Animace 1: pavouk, mravenec a včela.

Scénář text Scénář záběry Místo, kontakt, poznámka. Animace 1: pavouk, mravenec a včela. Scénář text Scénář záběry Místo, kontakt, poznámka Na otázku, proč bychom měli studovat fyziku, již odpověděl Bacon, který byl velmi zajímavou postavou 17. století. Byl první, který se pokusil o logickou

Více

nití či strunou. Další postup, barevné konturování, nám napoví mnoho o skutečném tvaru, materiálu a hustotě objektu.

nití či strunou. Další postup, barevné konturování, nám napoví mnoho o skutečném tvaru, materiálu a hustotě objektu. Úvodem Již na počátku své dlouhé a strastiplné cesty lidé naráželi na záhadné a tajemné věci nebo úkazy, které nebyli schopni pochopit. Tak vzniklo náboženství a bohové. Kdo ale ti bohové byli ve skutečnosti?

Více

VÍŠ, CO JE TO BANKA?

VÍŠ, CO JE TO BANKA? VÍŠ, CO JE TO BANKA? Plán vyučovací hodiny (č. 5) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Víš, co je to banka? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY:

Více

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu:

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

3. série 2015/2016. Termín odeslání 3. série: 13. 3. 2016

3. série 2015/2016. Termín odeslání 3. série: 13. 3. 2016 Milý řešiteli, vítáme Tě u 3. a zároveň poslední série úloh 2. ročníku korespondenčního semináře MoRoUS. Takže neváhej a pořádně zabojuj o místa ve výsledkové listině, protože nehrajeme jen o ceny, ale

Více

Církevní střední zdravotnická škola, s.r.o.

Církevní střední zdravotnická škola, s.r.o. Církevní střední zdravotnická škola, s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Autoevaluační zpráva Střediska volného času za školní rok 2014/2015 Zpráva se věnuje hodnocení činnosti a aktivit Střediska volného

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Informační a komunikační technologie: studijní a učební obory Bez příloh

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Informační a komunikační technologie: studijní a učební obory Bez příloh Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vytvořeno 18.6.2013 Určeno pro Přílohy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední

Více

Příprava na povolání v zahradnictví z pohledu zaměstnavatele

Příprava na povolání v zahradnictví z pohledu zaměstnavatele Vzdělávání odborných učitelů středních zahradnických škol Příprava na povolání v zahradnictví z pohledu zaměstnavatele Ing. Zdeněk Nachlinger Přednáška na setkání s řediteli a zástupci zahradnických škol

Více

====== ZAČÁTEK UKÁZKY ======

====== ZAČÁTEK UKÁZKY ====== ====== ZAČÁTEK UKÁZKY ====== Na závěr kapitoly poslední poznámka, která se týká obou variant. Praxí poznáte, že ačkoliv je startovních prémiových kombinací v Omaha pokeru víc než v Texas Hold'em, nedostanete

Více

Ano tito všichni letos pomáhali při tréninku nejmenších a tak by to mělo být! Přeju všem našim členům a fanouškům

Ano tito všichni letos pomáhali při tréninku nejmenších a tak by to mělo být! Přeju všem našim členům a fanouškům Máme za sebou půlku sezóny 2014/2015 a já si pokládám otázku čeho jsme jako klub dosáhli, zda se něco zlepšilo, či naopak zhoršilo. Nejdříve bych to rozdělil na naše věkové kategorie, jelikož míra zlepšení

Více

Vzorce konzumace piva v České republice v roce 2010

Vzorce konzumace piva v České republice v roce 2010 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Vzorce konzumace piva v České republice v roce

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?)

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

Číslo 10 Ročník 2013 TENISKA Tenisová škola MICHALA JUDY

Číslo 10 Ročník 2013 TENISKA Tenisová škola MICHALA JUDY Číslo 10 Ročník 2013 TENISKA Tenisová škola MICHALA JUDY Jarní část tenisové sezóny je v plném proudu a ke slovu přišly soutěže družstev. Bývaly časy, kdy jsem se na tuto část tenisové sezóny velmi těšil.

Více

1) Setkali jste se někdy s pojmem mediální gramotnost? 1. ano 2. ne 2) Co si pod tímto pojmem, mediální gramotnost, představujete?

1) Setkali jste se někdy s pojmem mediální gramotnost? 1. ano 2. ne 2) Co si pod tímto pojmem, mediální gramotnost, představujete? Vybranou odpověď vždy, prosím, zakroužkujte. Otevřené otázky (tedy ty, do kterých budete psát vlastní rukou) prosím, vyplňujte co nejčitelněji. Děkuji, B.K. 1) Setkali jste se někdy s pojmem mediální gramotnost?

Více

Studentský projekt s odvážnými ambicemi Aneb Zlaté české ručičky nejsou jen mýtus...

Studentský projekt s odvážnými ambicemi Aneb Zlaté české ručičky nejsou jen mýtus... Studentský projekt s odvážnými ambicemi Aneb Zlaté české ručičky nejsou jen mýtus... istavitel.cz je nový internetový projekt, který vstoupil na trh v dubnu tohoto roku a již od svého počátku rozvířil

Více

VZ2017 matematika 5R MATEMATIKA. Jan Strnad. Třída: 5.třída

VZ2017 matematika 5R MATEMATIKA. Jan Strnad. Třída: 5.třída Výsledky testu Výběrové zjišťování výsledků žáků 2016/2017 5. a 9. ročník ZŠ Školní rok 2016/2017 VZ2017 matematika 5R MATEMATIKA Jan Strnad Třída: 5.třída Základní škola a mateřská škola, Praskačka, okres

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

Graf 1: Obyvatelstvo ve věku 20 let a více (struktura podle vzdělání) ženy muži celkem

Graf 1: Obyvatelstvo ve věku 20 let a více (struktura podle vzdělání) ženy muži celkem Vzdělání Sčítání lidu, domů a bytů je pro zjištění úrovně vzdělání obyvatelstva klíčové. Je totiž jediným zdrojem, kde lze tento údaj reprezentativně zjistit. Protože SLDB bývá vždy jednou za deset let,

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě)

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě) Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Proč studovat na GJKT Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Maturitní video Co je naším hlavním cílem? poskytnout všeobecné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti umožnit absolventům

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Smyslové orgány úvod. Důležitost smyslů pro učení Časový rozsah lekce asi 65 minut / jedna

Více

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Žákovský projekt v hodinách matematiky 8.ročníku základní školy na téma: Geometrie mého okolí Karlovy Vary, 2007 Mgr. Jaroslava Janáčková

Více

CP Já jako alchymistka

CP Já jako alchymistka CP Já jako alchymistka Můj alchymistický životopis Vedoucí práce: Prof. Teóma Tejedor Autor práce: Cleo Torres Školní rok: Léto 2016 Třída: 2Aa Datum odevzdání: 22. 5. 2016 Obsah Cíl práce:... 2 Rodina...

Více

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost naplnit. Politici, úředníci a často ani poskytovatelé sociálních

Více

Klima školy - varianta pro žáky

Klima školy - varianta pro žáky Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Klima školy - varianta pro žáky výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy žáci 2. - 4. ročník Datum: 08. 03. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy Přehled

Více

Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům.

Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům. Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům. V pásmu od severní Afriky po centrální Asii jsou šířením pouští ohroženy dvě miliardy lidí. Spolu s rozšiřováním pouští

Více

JAK HRÁT ON-LINE? 0. PŘIZPŮSOBTE SI SVŮJ ŠTÍT A SVÉ BARVY

JAK HRÁT ON-LINE? 0. PŘIZPŮSOBTE SI SVŮJ ŠTÍT A SVÉ BARVY JAK HRÁT ON-LINE? 0. PŘIZPŮSOBTE SI SVŮJ ŠTÍT A SVÉ BARVY Budete si moci přizpůsobit tvar, formu a vzor znaku. Váš znak by měl do srdce soupeře vnést strach! Navíc, pokud se stanete význačným hráčem ADRENALYN

Více

Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od

Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od Ekvádoru? K tomu, co vymyslíte, můžete namalovat i obrázek.

Více

5. Útvar zvláštního určení

5. Útvar zvláštního určení 5. Útvar zvláštního určení Po delším čase tu máme tým ze severu Čech, který airsoft bere skutečně vážně a pěstuje i méně používané dovednosti. Jméno vašeho týmu? 5.UZU - 5. Útvar zvláštního určení Odkud

Více

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech vnitřní předpis vedení školy Nová (reformovaná) maturitní zkouška se skládá

Více

UCHAZEČ O STUDIUM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

UCHAZEČ O STUDIUM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU PŘIHLÁŠKA KE STUDIU UCHAZEČ O STUDIUM Jsem uchazeč ze Slovenska. Při vyplňování elektronické přihlášky mám problém s vyplněním údajů o střední škole (KKOV, IZO) a bez vyplněného údaje nemohu přihlášku

Více