číslo listopadu 2013 informační čtrnáctideník zdarma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 19 25. listopadu 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz"

Transkript

1 Včasná diagnostika je pro léčbu rakoviny prsu nejzásadnější str. 3 Tvoření v Galerii města Blanska str. 8 Vítání sv. Martina fotografi e str. 4 Advent v blanenských kostelech str. 5 Fest Kaťák str. 8 Zpravodaj města Blanska číslo listopadu 2013 informační čtrnáctideník zdarma Registr řidičů v nových prostorách! Odbor vnitřních věcí, oddělení dopravně správních agend oznamuje, že registr řidičů byl přestěhován do nových prostor. Občané, kteří budou přicházet na pracoviště registru řidičů, je od pondělí dne naleznou v téže budově na nám. Republiky 1, ale namísto v suterénu budovy je pracoviště umístěno v I. patře, chodba vlevo. Cílem přemístění registru řidičů bylo zkvalitnění poskytovaných služeb pro veřejnost s ohledem na stísněné stávající podmínky a nedostatečnou kapacitu úložiště karet řidičů. Ing. Radek Gajdošík, vedoucí odboru vnitřních věcí Ulice Masarykova je víc jak z poloviny opravena Oprava další části ulice Masarykovy se v době psaní tohoto článku již chýlí ke konci. Vše probíhá podle harmonogramu, a tak možná v době, kdy ho čtete, se po novém povrchu již opět jezdí. Oprava části ulice Masarykovy od křižovatky s ulicí Fügnerovou po křižovatku s ulicí Těchovskou navázala na hotovou rekonstrukci z předminulého roku vedoucí z centra města pod kinem. První etapa proběhla již před dvěma lety. Pokračovat jsme chtěli loni, ale zjistilo se, že jsou ve velmi špatném stavu sítě, a muselo se vše udělat ve spolupráci se Svazkem vodovodů a kanalizací, zdůvodnil odložení rekonstrukce místostarosta Jiří Crha. Náklady na stavbu dosáhly téměř 12 mil. Kč. V této částce je oprava vodovodu, kanalizace a komunikace. Vodovod prochází Místostarosta Jiří Crha společně s tajemníkem Svazku vodovodů a kanalizací Petrem Tiokem na kontrole probíhajících oprav ulice Masarykovy. Foto: S. Mrázek v místech nově budované komunikace. Celkem bylo vyměněno 297 m starého litinového potrubí za nové. Součástí byla výměna veškerých armatur, osazení nového nadzemního hydrantu a přepojení a výměna starých ocelových přípojek za nové z polyetylenu. To vše za 1,7 mil. Kč. Výměna 460 m staré betonové kanalizace za novou přišla na 4,8 mil. Kč. Podobné náklady, 5,5 mil. Kč, byly vynaloženy na opravu 373 m komunikace, opravu přilehlých chodníků, vybudování zálivu pro autobusovou zastávku a za nové uliční vpusti. Nyní zbývá poslední úsek. To je úsek od křižovatky Masarykova Těchovská až po výjezd na ulici Svitavskou, dodává Crha. Kdy se na něj dostane, zatím neví. Jen upozorňuje, že příští rok to určitě nebude: Finanční prostředky chceme dát na vybudování parkoviště u hlavního vlakového nádraží. A navíc v příštím roce má probíhat rekonstrukce Lažánek a v Blansku ulice Svitavské. Ulici Masarykovu budeme potřebovat volnou kvůli objížďkám. Stanislav Mrázek V Blansku si připomněli Den válečných veteránů 11. listopad je den věnovaný památce válečných veteránů. Slaví se celosvětově jako Den veteránů nebo Den vzpomínek. Od listopadu 2001 je tento významný den připomínán i v České republice. 11. listopad byl přitom vybrán symbolicky, neboť toho dne roku 1918 bylo ve vlakovém voze v Le Francport u severofrancouzského města Compiègne podepsáno příměří mezi Spojenci a Německem, jímž byly na západní frontě ukončeny boje 1. světové války. Vzpomínky na všechny vojáky, kteří zahynuli ve světových válkách, se zúčastnili zástupci Vojenského sdružení rehabilitovaných, členové vedení města Blanska a veřejnost. PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů Wanklovo náměstí 3, Blansko V projevu por. Jiřího Tomeše mj. zaznělo: Připomínáme si ty, kteří se zasloužili o svobodu naší vlasti v obou světových válkách. Nedávno jsem zhlédl v televizi pořad Volynští. Velice mě zaujal, protože i já se počítám k volyňským Čechům. My jsme měli svou starou vlast natolik rádi, že nás ani nenapadlo zůstat doma, když byla příležitost přihlásit se do Svobodovy armády. Avšak uprostřed pekla zničujícího světového konfliktu, kdy po tisících hynuli a byli mrzačeni vojáci i civilisté; ano, právě uprostřed toho všeho; nejednou jako zlaté zrnko v blátě zazářila dojemnou krásou pravdivá zkušenost, že nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí život. Tak to čteme v evangeliu. Ale i v době míru a blahobytu je třeba bojovat proti zlu, chránit svobodu, lidskost a důstojnost života. V tom vidím pravé vlastenectví. Počítejme s tím, že nás to bude i něco stát. Přeji nám všem k tomu hodně odvahy. Připomenutí obětí světových válek se konalo u památníku zborováka. Foto: S. Mrázek V pátek 8. listopadu se ve velkém sále Dělnického domu uskutečnila Burza středních škol pro žáky 9. tříd základních škol. Burzu zahájila ředitelka pořadatelské Obchodní akademie a střední zdravotnické školy společně se starostou města Blanska Lubomírem Toufarem a místostarostou Jiřím Crhou. Oproti minulým ročníkům na akci chyběly školy z širšího regionu, které pořadatelé nepřizvali. Žáci tak měli letos zúžený výběr jen ze škol, které většinou dobře znají a mají o nich dobrý přehled. Foto: S. Mrázek Blanenská část cyklostezky na Ráječko je hotová Předmětem tohoto díla bylo vybudování propustku přes hornolhotský potok, položení nového asfaltového povrchu na obslužnou komunikaci směrem do Blanska a vybudování nového tělesa cyklostezky s dlážděným povrchem od konce obslužné komunikace směrem k Blansku po křižovatku na Horní Lhotu. Městu Blansku se podařilo zrealizovat cyklistickou stezku Blansko-Ráječko, jež začíná v místě křížení obslužné komunikace vlevo ve směru jízdy z Ráječka na Blansko hornolhotským potokem. V místě tohoto křížení vznikla mimo prostor obslužné komunikace lávka přes hornolhotský potok. V místě, kde je konec obslužné komunikace, bylo tedy vybudováno nové těleso cyklostezky, které pokračuje až do prostoru křižovatky silnice II/374 s komunikací na Horní Lhotu, kde zmíněný úsek končí. Délka tohoto úseku je 350 m a šířka 3 m. Přesto v první etapě dochází k omezení dopravní obslužnosti v území již v listopadu t. r., a to od restaurace Rulíšek směrem Povrch je částečně z asfaltového povrchu a částečně ho tvoří zámková dlažba bez zkosených hran. Náklady na tento úsek byly vyčísleny zhruba na 1, 2 mil. Kč. Město Blansko zažádalo o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR, max. výše dotace je 65 % ze skutečně vynaložených nákladů, konečná výše příspěvku dosud není známa. Tato cyklostezka by se měla v budoucnu napojit na již vybudované cyklostezky. Přímé napojení se předpokládá na cyklostezku u Salmova jezu, přes kterou se lze dostat na cyklostezky na sportovním ostrově, a dále na již dále k lokalitě RD Zborovec. K omezení dojde z důvodu požadavku na výstavbu plynovodu v části I. etapy, bez níž nelze vybudované nebo připravované cyklostezky podél řeky Svitavy. V budoucnu se tedy bude možné dostat po cyklostezkách z Ráječka až na autobusové nádraží v Blansku, vysvětluje Alois Šmerda, pracovník odboru INV při MěÚ Blansko. Skoro by se dalo říci, že se jedná o společný projekt s Ráječkem, protože tam, kde my skončíme, by měla obec Ráječko pokračovat, říká Ing. Jiří Crha, místostarosta města Blanska a vzápětí dodává: Dělal to jeden projektant, takže předpokládám, že to dotáhnou tahle do konce. Jinak jsem velice rád, že máme také schválenou dotaci na cyklostezku od prodejny Billa po autobusové nádraží, kde jsme měli obrovské problémy s pozemky, a propoj cyklostezek na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka, uzavírá Crha. Omezení výstavbou dopravní a technické infrastruktury v zahrádkářské lokalitě Zborovec Město Blansko ve spolupráci se společností AO REAL a Svazkem vodovodů a kanalizací měst a obcí zajišťuje výstavbu I. etapy výstavby dopravní a technické infrastruktury RD Zborovec (dále jen DaTI). DaTI bude realizováno (předpokládáme úplnou uzavírkou) na jaře roku napojit budovaný plynovod v II. a III. etapě, která se realizuje již v letošním roce. Za výstavbu bude odpovědná společnost REISTAV CZ s. r. o., pod vedením stavbyvedoucího Ing. Reitschmieda. Za omezení se omlouváme, vzhledem k nemožnosti zajištění jiných koridorů pro příjezd však nelze situaci řešit jinak. odbor investičního a územního rozvoje TELEVIZE BLANSKO ON-LINE Blanenská TV vysílá na internetu. Nala te si Blanenský video urnál na

2 Zpravodaj města Blanska číslo listopadu 2013 informační čtrnáctideník zdarma 2 Z usnesení z 64. schůze rady ze dne Rada bere na vědomí hospodaření Nemocnice Blansko za 3. čtvrtletí roku Rada bere na vědomí informaci o uzavření provozu Muzea Blansko pro veřejnost dne z důvodu čerpání řádné dovolené. Rada bere na vědomí ukončení platnosti smlouvy o podnájmu nebytových prostor včetně dodatku č. 1 se společností Winy, s. r. o. Lažánky 159, Blansko, a to dohodou obou smluvních stran ke dni Rada souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy se společností Winy, s. r. o., Lažánky, IČ: na podnájem nebytových prostor Modrý bar o výměře 40 m², chodba za Modrým barem o výměře 19 m², a Oranžový bar o výměře 15 m² v Dělnickém domě, Hybešova 240/1 za účelem provozování barů. Cena podnájemného je stanovena smluvně ve výši Kč měsíčně včetně paušální spotřeby energií. Podnájemní smlouva bude uzavřena s účinností od na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Rada souhlasí s přijetím věcných darů (učební pomůcky) v celkové hodnotě do Kč pro Základní školu a Mateřskou školu Blansko, Salmova 17 pracoviště Dolní Lhota. Rada souhlasí s bezplatným použitím znaku a vlajky Města Blansko pro tým ROAD CROSS TEAM Blansko. Rada schvaluje prodej vozidla Citroen Nemo 1,4 i SPZ 4B rok pořízení 2008 za cenu 40 tis. Kč + platná sazba DPH společnosti Technické služby Blansko, s. r. o. Rada souhlasí s prominutím 50 % penále společnosti ESPERIENZA NP, s. r. o., Tylova 2, Blansko, IČ: , tj. ve výši Kč, přičemž tato částka je veřejnou podporou, která bude udělena v režimu de minimis. Rada bere na vědomí Petici proti konání pátečních trhů na ulici Hybešově v Blansku s tím, že s návrhem na přestěhování trhů dle petice souhlasí a bude dále iniciovat vlastní přestěhování. na pronájem veřejného prostranství části pozemku parc. č. 783/1 (dle přílohy přiložené k materiálu) v k. ú. Blansko pro Služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, Blansko, IČ: za účelem konání jednodenních prodejních pátečních trhů. na změnu smlouvy se společností VIA ALTA, a. s. dle předložené žádosti. odprodat pozemek parc. č. st. 96/1 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Dolní Lhota za účelem majetkoprávního vypořádání, za podmínky, že Jednota s. d. Boskovice odprodá Městu Blansko části pozemků parc. č. 191 ostatní plocha a části parc. č. 343/2 ostatní plocha, obě v k. ú. Lažánky u Blanska, a to části pozemků dotčených stavbou II/379 Lažánky průtah, konkrétně objektem SO Chodníky, parkovací a zelené plochy. odprodat pozemek parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m² v k. ú. Blansko z důvodu sjednocení vlastnictví pozemku a stavby garáže na pozemku stojící ve vlastnictví fyzické osoby (pozemek pod garáží, v lokalitě řadových garáží u trati ČD v Blansku, u zastávky Blansko město, s příjezdem Zubní pohotovost z ulice Komenského). darovat pozemek parc. č. 1380/20 ostatní plocha v k. ú. Blansko z důvodu zastavění silnicí III/37440 vlastníku silnice, Jihomoravskému kraji (u kruhového objezdu ul. Smetanova, Sadová). pronajmout část pozemku parc. č. 586 ostatní plocha o výměře cca 220 m² v k. ú. Dolní Lhota za účelem pěstování okrasných dřevin a pronajmout část pozemku parc. č. 1359/1 ostatní plocha o výměře cca 60 m² v k. ú. Blansko za účelem pěstování okrasných dřevin a zčásti za účelem umístění přístřešku (dotčeno cca 5 m²), to vše za účelem zaplocení k soukromým pozemkům (při cestě do Hluchova, Blansko). Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit odprodej pozemku parc. č. 428/2 zahrada v k. ú. Dolní Lhota u Blanska, za účelem majetkoprávního vypořádání, manželům Neubauerovým, bytem Blansko, za cenu ve výši 450 Kč/m² s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené (Dolní Lhota, u č. p. 12). Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení odprodej části pozemku parc. č. 1352/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko (část, jak je vyobrazena na snímku z kat. mapy) o výměře cca 10 m² za účelem zarovnání hranice soukromého pozemku a za účelem zajištění přístupu k soukromým nemovitostem panu Chalupovi, bytem Blansko, za cenu 450 Kč/m² s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené (ul. Zdíkova, u RD č. p. 68). Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a schválení odprodej části pozemku parc. č. 127/1 o výměře 360 m² v k. ú. Olešná u Blanska, za účelem vybudování zázemí k plánovanému RD na pozemku parc. č. 126 zast. plocha v k. ú. Olešná u Blanska paní Musilové, bytem Blansko, za cenu ve výši Kč s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené (Olešná, pozemek před a za bývalou prodejnou Jednoty). Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup části pozemku parc. č. 865/20 ostatní plocha v k. ú. Blansko, označené dle dosud v katastru nezapsaného geometrického plánu č /2013 z jako pozemek parc. č. 865/64 ostatní plocha v k. ú. Blansko, za cenu Kč, od vlastníka tohoto pozemku. Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit přijetí daru bezúplatný převod id. 3/24 pozemků parc. č. 679/12, parc. č. 679/80 a parc. č. 679/83, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko do vlastnictví Města Blansko od Ing. Pokoje, Praha (lokalita Žlíbek). Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci stavby SPORTOV- NÍ OSTROV, PROPOJ A-B se společností Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o., Hudcova 588/70b, Brno- -Medlánky, IČ: , s termínem dokončení do , a ukládá odboru FIN zapracovat uvedenou akci do návrhu rozpočtu na rok Rada schvaluje poskytnutí finančního daru studentce 4. ročníku Mendelovy univerzity v Brně, oboru Zahradní a krajinné architektury Ivaně Součkové, bytem Blansko ve výši Kč. Rada jmenuje do funkce vedoucího odboru komunální údržby MěÚ Blansko Ing. Petra Riznera s účinností od Usnesení v plném znění jsou k dispozici na úřední desce umístěné před budovou MěÚ a na internetových stránkách města Blanska Služba je sloužena od 8:00 do 13:00 hodin. Mimo výše uvedenou dobu je služba zajištěna v Brně na adrese Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel Úrazová nemocnice službu zajišťuje ve všední dny od 17:00 hodin do 7:00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24 hodin MUDr. Kulhánková Křtiny, Zdrav. středisko MUDr. Stojanov Poliklinika Blansko, Sadová MUDr. Ševčíková B. Blansko, Svitavská 1A MUDr. Ševčíková R. Poliklinika Blansko, Sadová MUDr. Šumberová Lysice, Komenského MUDr. Švendová Křtiny, Zdrav. středisko MUDr. Tomášková Blansko, Pražská 1b MUDr. Vrtělová Poliklinika Blansko, Sadová MUDr. Tomaštíková Adamov, Smetanovo nám MUDr. Well Adamov, Smetanovo nám MUDr. Žilka Benešov, MUDr. Adamová Letovice, Masarykovo n MDDr. Bedáňová Boskovice, Lidická Došlo ke změně zákona o finančním arbitrovi Dne nabyl účinnosti zákon č. 278/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti. Výše uvedený zákon mění kromě jiného i zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů. Podnikatel provozující vázanou živnost Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru byl doposud podle 19 odst. 1 zákona o finančním arbitrovi povinen písemně sdělit arbitrovi nejpozději ke dni, od něhož je oprávněn vykonávat svou činnost, svoji obchodní firmu, název nebo jméno a příjmení, sídlo nebo místo podnikání a určenou kontaktní osobu pro styk s arbitrem s uvedením jejího jména, příjmení, adresy, funkce, telefonu a faxu, popřípadě elektronické adresy, a ve stejném rozsahu údaje o zástupci této osoby. Zákonem č. 278/2013 Sb. se ustanovení 19 zákona o finančním arbitrovi zrušuje. Od již výše uvedená povinnost pro podnikatele provozující předmětnou živnost neplatí. odbor obecní živnostenský úřad Senioři jako účastníci silničního provozu Po roce se Aktiv BESIP při Městském úřadu Blansko rozhodl zopakovat besedu s našimi seniory týkající se jejich bezpečnosti v rámci provozu na pozemních komunikacích. Akce byla určena pro seniory v rámci podzimní preventivní kampaně BE- SIP, která má za úkol propagaci používání reflexních prvků při pohybu po pozemních komunikacích za snížené viditelnosti. Kromě výše uvedeného byla do obsahu této besedy zahrnuta další témata jako novinky v zákonu o provozu na pozemních komunikacích týkající se vystavování posudků zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel právě u seniorů, dále byly představeny hlavní rizikové faktory související s nastávajícím podzimním a zimním obdobím na našich silnicích a také to, jakým způsobem je co nejlépe zvládnout a eliminovat tak jejich negativní účinky pro provoz na pozemních komunikacích. Rovněž byly připomenuty zásady bezpečného cestování v prostředcích městské hromadné dopravy osob, doplněné filmovou ukázkou jejich praktické realizace v běžném životě seniorů. Besedu obohatili také členové Českého červeného kříže Blansko, kteří si připravili pro seniory praktickou ukázku první pomoci u nejčastějších typů poranění, která vznikají následkem dopravních nehod, načež si mohli senioři, pod dohledem těchto pracovníků, sami prakticky vyzkoušet PODLAHÁŘSTVÍ Slezák montáž a broušení parket, plovoucích podlah a PVC včetně dodávky materiálu Tel INZERCE VE ZPRAVODAJI poskytnutí první pomoci. Na závěr besedy byla otevřena diskuse, která ukázala na mnohé problémy, které v současné době v našem regionu trápí seniorskou populaci, a na které se chce Aktiv BESIP při Městském úřadu v Blansku v příštím období více zaměřit tak, aby tato negativa byla zcela odstraněna nebo alespoň eliminována na přijatelnou hranici. Vzhledem k pozitivním ohlasům na tuto besedu, které pracovníci Aktivu BESIP zaznamenali od seniorů, kteří se této besedy osobně zúčastnili, rozhodli se v obdobných dopravně bezpečnostních besedách se seniory pokračovat i v následujících obdobích. odbor vnitřních věcí Změna ve vedení komunálního odboru Současný vedoucí Odboru komunální údržby MěÚ Blansko Ing. Miroslav Pokorný odchází do důchodu. Na jeho místo byl s účinností od jmenován Ing. Petr Rizner, dosavadní vedoucí Odboru stavební úřad MěÚ Blansko. Přerušení dodávky elektrické energie (bez záruky) , 07:00 15:00 h Těchov Zástavba při silnici od Blanska od ulice odbočující k domu č. 288 po domy č. 115 a 85 (ve středu obce) včetně bočních ulic , 07:00 15:00 h Blansko Areál OSS na ul. Komenského, rekreační objekty v jeho blízkosti (pí Křivánková, Poláková) , 07:00 15:00 h Blansko ulice A. Dvořáka od ul. Mahenovy po ul. Nádražní, ulice Mahenova od ul. A. Dvořáka po ul. Masarykovu, ul. Těchovská od ul. A. Dvořáka po ul. Masarykovu a dům č. 19, ul. Masarykova od domů č. 14 a 39 po její konec u ul. Na Vyhlídce kromě domu č. 18d, ul. Husova od ul. Těchovské po její konec kromě domu č. 1, ul. Žižkova dům č. 69, ul. Hálkova, ul. Nerudova, ul. Suchá, ul. Na Vyhlídce, ul. Sušilova od ul. Masarykovy po ul. Husovu, ul. Nádražní od ul. A. Dvořáka po ul. Masarykovu , 07:00 15:00 h Blansko ulice 9. května domy č. o. 28, 30, 32, 26b a garáže vedle domu 26b Výběrové řízení na funkci vedoucí Odboru stavební úřad MěÚ Blansko Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci: vedoucí odboru stavební úřad MěÚ Blansko Požadované obecné předpoklady: státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt občanská a morální bezúhonnost Požadované kvalifikační předpoklady: ukončené vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu stavebního zaměření Další požadované předpoklady: organizační schopnosti umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti) praxe ve vedoucí funkci výhodou velmi dobrá znalost správního řádu velmi dobrá znalost stavebního zákona znalost zákona o obcích znalost práce na PC praxe ve veřejné správě min. 2 roky řidičský průkaz sk. B Způsob, termín a místo nástupu: u: pracovní poměr na dobu neurčitou, u, nástup k nebo dle dohody, MěÚ Blansko Platové zařazení: azení: řídí se zákonem č. 262/ Sb., ve ezn znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími, platová třída 11 Lhůta pro podání písemné přihlášky: Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, tul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, datum a podpis životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostechd výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů osvědčení (nebo čestné prohlášení o jeho vyžádání) a čestné prohlášení podle 4 zákona č. 451/1991 Sb. nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. prosinci 1971 Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou SÚ NEOTVÍRAT na adresu: Město Blansko Ing. Josef Kupčík, tajemník nám. Svobody Blansko Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Plán zimní údržby silnic na Blanensku Odbor INV při MěÚ Blansko přináší informace o zimní údržbě silnic prováděné Správou a údržbou silnic Jmk, oblast Blansko (v působnosti Městského úřadu Blansko jako obce s rozšířenou působností). Silnice neudržované Silnice II/378 v úseku Kotvrdovice Senetářov Silnice III/ v úseku Ostrov u Macochy Sloup Silnice III/ v úseku Horní Lhota obchvat Silnice III/ v úseku Závist Malá Lhota Úseky silnic udržované pouze plužením Silnice III/ v úseku Kuničky Němčice Silnice III/ v úseku Suchdol Veselice Silnice III/3811 v úseku Macocha horní můstek Silnice III/3831 v úseku Křtiny Babice Hlásiče náledí jsou umístěné Silnice II/379 v úseku Blansko Lipůvka (Hradecký tunel) Silnice II/378 v úseku Lipovec Rozstání (u zemědělského družstva Lipovec) Hlavní kontaktní místo je centrální dispečink ZÚS v Blansku s nepřetržitou službou od do Telefonické spojení a mobil odbor investičního a územního rozvoje Úvěry na opravy bytových domů Státní fond rozvoje bydlení poskytuje nízkoúročené úvěry na opravy bytových domů pro majitele domů (SVJ, družstva apod.). Podmínky pro čerpání těchto úvěrů je možno najít na internetu. Základní informace včetně odkazů na podrobnosti jsou v následujícím článku. Programy SFRB využijte co nejvýhodněji státní úvěr na opravu vašeho bytového domu! Státní úvěr na opravy a modernizace nejvýhodnější řešení jak šetřit za bydlení. Žádosti do Programu Panel přijímáme kontinuálně. Program PANEL S GARANCÍ SFRB je šance pro každého vlastníka bytového domu, který chce ušetřit za bydlení a zajistit delší životnost svému domu. Ušetřete za zprostředkovatele! Dohodněte si u nás bezplatnou konzultaci jak co nejlépe připravit žádost a získat nejvýhodnější úvěr do měsíce od podání žádosti na nebo Náš úvěr je možné využít také na projektovou dokumentaci, statický posudek, energetický průkaz, tedy na kompletní přípravu žádosti. Vše o programu Panel vč. potřebných formulářů najdete na Modelový příklad úspor najdete v článku na webu finanční odbor

3 Zpravodaj města Blanska číslo listopadu 2013 informační čtrnáctideník zdarma 3 Výměna řidičských průkazů probíhá plynule Nakladatelství NMB nabízí knihu Josefa Bednáře TURBÍNY [malé vodní elektrárny] mobil: I když do konce roku zbývá vyměnit ještě asi řidičských průkazů, na odboru vnitřních věcí žádné mimořádné opatření neplánují. Ještě před rokem to bylo více jak řidičských průkazů, které bylo nutné vyměnit za nové. Dnes zbývá vyměnit z celkového počtu cca 35 % průkazů. Předpokládám, že část řidičů si průkaz vymění až po vypršení termínu a část si ho nevymění z jakýchkoliv důvodů vůbec. Výměnu ŘP bychom tak měli zvládnout bez jakýchkoliv problémů, odhaduje na základě zkušeností z předchozích výměn dokladů vedoucí odboru vnitřních věcí Radek Gajdošík. Výměna se týká řidičských průkazů vydaných od 1. ledna 2001 do 30. dubna Jejich držitelé jsou povinni vyměnit je do 31. prosince 2013! Výměna je osvobozena od správního poplatku. Podrobné informace k výměně najdete na stránkách Projekt Euroklíč : Nejvýznamnější počin roku 2007 Díky finanční podpoře ze strany Jihomoravského kraje a Ministerstva pro místní rozvoj ČR realizuje Národní rada osob se zdravotním postižením projekt Euroklíč. Jde o mezinárodní projekt, který pomáhá především lidem se sníženou schopností pohybu, ale i těm, kteří pečují o děti do tří let věku. Euroklíč zajišťuje rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení, jako jsou výtahy, schodišťové plošiny apod., jež jsou osazena jednotným Eurozámkem. Tento projekt zároveň posiluje samostatnost, soběstačnost a nezávislost osob se zdravotním postižením. Osazení těchto prostor Eurozámkem tak zabrání zneužití a poničení veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. bezdomovci, vandaly, narkomany apod.). Euroklíč lze použít nejen v ČR, ale i v řadě zemí Evropy (na úřadech, nádražích, čerpacích stanicích, v obchodních centrech apod.). Euroklíč může zdarma získat každý, kdo je držitelem průkazu TP, ZTP a ZTP/P, diabetik, stomik a onkologický pacient. Stačí na nějakém z distribučních center předložit občanský průkaz a průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P. Pokud je žadatelem diabetik, stomik či onkologický pacient, k žádosti je nutné přiložit krátké čestné prohlášení, že patří do některé z cílových skupin. Databáze všech míst v ČR osazených Eurozámkem a veškeré podrobné informace jsou uvedeny na stránkách Centrálním distribučním místem Euroklíčů pro Jihomoravský kraj je Regionální pracoviště a poradna Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, Cejl 892/32, Brno. Euroklíče jsou ale běžně k vyzvednutí také na městských úřadech obcí s rozšířenou působností. Na Městském úřadu v Blansku, nám. Republiky, lze o Euroklíč požádat na odboru sociálních věcí u paní Simony Musilové, kancelář č. 124 (1. patro). Osoby pečující o děti do tří let si mohou klíč zdarma dlouhodobě zapůjčit na krajských pracovištích prostřednictvím Sítě mateřských center. Seniorům a osobám krátkodobě zdravotně indisponovaným budou Euroklíče půjčovány přímo ve veřejně přístupných budovách (na vrátnici, recepci apod.). Městský úřad Blansko, odbor sociálních věcí Euroklíče vydává od října roku Doposud jich bylo vydáno 43 (16 Euroklíčů v roce 2012 a dalších 27 od ledna do října v roce 2013). odbor sociálních věcí V Blansku představili projekt Walkodile V říjnu proběhlo v součinnosti s městem Blanskem setkání s firmou Business Affairs s. r. o., která představila projekt Walkodile. Toto setkání se uskutečnilo na MŠ Rodkovského, Blansko za účasti ředitelek blanenských mateřských škol a zástupců odboru ŠKOL. Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšení pasivní bezpečnosti předškolních dětí v silničním provozu. Projekt Walkodile pochází pod záštitou Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v. v. i. a za z Velké Británie. V České republice je realizován v mnoha městech podpory Evropské charty BESP, Ilustrační foto: Bezpečnostní komise Svazu měst a obcí ČR, Národní sítě zdravých měst a dalších. Walkodile je bezpečnostní chodítko, které pedagogům usnadňuje práci a dětem zajišťuje větší bezpečnost v silničním provozu. Svým tvarem připomíná krokodýla, zabraňuje dětem nečekaně vstoupit do vozovky a eliminuje tak riziko vzniku případného úrazu či nehody. Děti je také mnohem lépe vidět na silnici, neboť mají na sobě oblečeny reflexní postroje. Proběhla též praktická ukázka s dětmi z Mateřské školy Rodkovského 2a, Blansko. odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Podmínky kácení dřevin rostoucích mimo les V těchto dnech začínají na Odboru životního prostředí Městského úřadu Blansko přibývat žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, které jsou neklamným znamením, že nastává období vegetačního klidu dřevin, které obecně trvá od počátku listopadu do konce března následujícího roku. Příslušné formuláře Žádosti Pro úplnost je nutno uvést, že o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les jsou k dispo- les bez povolení místně přísluš- pokácet dřevinu rostoucí mimo zici buď přímo na odboru životního prostředí, nebo na poda- která je vlastníkem a současně ného úřadu může každá osoba, telně městského úřadu na nám. uživatelem pozemku, a to pouze Republiky 1 či na internetových v případě, že se jedná o strom, jehož obvod kmene ve výšce 130 cm stránkách města Blanska. Obecně platí, že o kácení dřevin může místně příslušný úřad povolení lze vykácet keřové po- nad zemí je menší než 80 cm. Bez požádat vlastník pozemku, na rosty o souvislé ploše do 40 metrů kterém předmětná dřevina roste, nebo nájemce pozemku se být splněna podmínka, že dřeviny čtverečných. Současně však musí souhlasem jeho vlastníka. Vlastní nenáleží do významného krajinného prvku, nerostou ve zvláště žádost obsahuje jméno a adresu žadatele včetně data narození, chráněném území a nepatří k památným stromům. doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele k pozemkům Nově také nepodléhá povolení kácení dřevin na zahradách, i dřevinám, specifikaci dřevin určených ke kácení (druh, počet, to je na pozemcích u bytových velikost plochy keřových porostů nebo rodinných domů v zastavěném území obce, které jsou včetně situačního nákresu, obvod kmene stromu ve výšce 130 cm stavebně oplocené a nepřístupné veřejnosti. Dané podmínky nad zemí) a zdůvodnění žádosti. Důvodem k pokácení dřeviny však není kupříkladu stínění ky v zahrádkářských osadách, tedy nesplňují například pozem- nemovitosti anebo padání listí do přestože v nich trvalý pobyt osob střešních okapových žlabů. není vyloučen. Živý plot nebo rozhradu tvořenou dřevinami nelze za stavební oplocení považovat, kácení dřevin rostoucích mimo les zde tedy podléhá režimu správního řízení. Na vlastní zahradě si tedy může její majitel bez předchozího povolení místně příslušného obecního úřadu v době vegetačního klidu pokácet své vlastní stromy. Výjimku tvoří dřeviny, které jsou součástí významného krajinného prvku či stromořadí anebo byly vyhlášeny památným stromem. V uplynulém období vegetačního klidu na přelomu let 2012/2013 vydal Odbor životního prostředí MěÚ Blansko celkem 29 rozhodnutí k pokácení 44 kusů stromů rostoucích mimo les na území města Blanska a jeho městských částí. Za pokácené dřeviny bylo nařízeno provedení náhradní výsadby v celkovém počtu 48 kusů stromů a 35 m 2 keřových porostů. Dále vydal i dvě rozhodnutí, kterými požadované kácení dřevin rostoucích mimo les zakázal. Důvodem zákazu kácení dřevin byl jejich dobrý zdravotní stav, v rozhodnutích byl pouze doporučen zdravotní řez předmětných dřevin. odbor životního prostředí Včasná diagnostika je pro léčbu rakoviny prsu nejzásadnější: Nepodceňujme prevenci! Každá osmá žena v průběhu svého života onemocní rakovinou prsu. V ČR nyní žije 50 tisíc žen s touto diagnózou a ročně přibude asi dalších 6 tisíc žen, které si tuto diagnózu vyslechnou. Rakovina prsu je v dnešní době poměrně snadno léčitelná, pokud je však nádor odhalen včas. Prevence by měla být pro každou z nás samozřejmostí, což dokazují slova MUDr. Dany Kolmačkové, primářky radiodiagnostického oddělení Nemocnice Blansko. Paní primářko, jistě se shodneme na tom, že v případě rakoviny prsu má prevence naprosto zásadní význam. Jaká je podle Vás informovanost žen o možnostech preventivních vyšetření? Na co mají vlastně ženy nárok? Prevence je skutečně naprosto nevyhnutelná. Každá žena by se měla pravidelně sama kontrolovat, starat se o své zdraví a navštěvovat preventivně lékaře v té době, kdy má na mamografické vyšetření nebo na ultrazvuk nárok. Naše pacientky ho mohou na mamografické vyšetření uplatnit jednou za dva roky. Hradí ho všechny pojišťovny z balíku prevence. Na tento druh vyšetření si však ženy musí přinést žádanku od svého praktického lékaře nebo gynekologa. V mezidobí však mohou chodit na vyšetření jako samoplátkyně. Převážně se využívá toho, že po roce přijdou na ultrazvukové vyšetření. Pokud je to nutné, provádí se třeba i po roce mamografické vyšetření. Pak bych ráda zmínila, že existují i další preventivní programy, které si kladou za cíl včas odhalit karcinom kolorektální nebo karcinom děložního čípku. Tyto ale nemají takovou širokou odezvu mezi veřejností jak laickou, tak lékařskou, takže těch pacientů na tento druh prevence nechodí tolik jako např. na mamografický screening. Je zcela nezbytné docházet na taková vyšetření opravdu každoročně? Zrovna nedávno proběhly v Americe studie, jestli má smysl dělat mamografické vyšetření každý rok, anebo jen jednou za dva roky. Zjistilo se, že přínos provádění mamografického vyšetření každý rok nebyl prakticky vyšší ve srovnání s tím, když ty ženy chodily po dvou letech. Načasování je stanoveno tak, aby se zachytily ty nádory, které jsou ještě malé a léčitelné. Pokud ženy přijdou včas a nádor nedosahuje velikosti větší než jeden centimetr, tak se udává, že vyléčitelnost je 99 %. V takovém případě je žena ve své podstatě vyléčená. Pokud jsou však nádory větší, samozřejmě riziko toho, že se nádor objeví v místě nádoru původního nebo i jinde na těle, je vyšší, ale právě to je smysl screeningového programu, aby ženy chodily pravidelně a podařilo se tak nádory zachytit včas a co nejmenší. Ve své podstatě i renomovaní onkologové, jako např. profesor Žaloudík z Masarykova onkologického ústavu, který se účastní našich sjezdů, označil mamografický screening zavedený v ČR jako jeden z nejlepších programů, který tady vůbec funguje. V Nemocnici Blansko již po dva roky proběhla akce po názvem Boj za zdravá prsa. Řekněte nám, jaký význam tahle akce pro ženy, pro vaše potenciální pacientky, má? Boj za zdravá prsa organizujeme s firmou AVON, která se již dlouhodobě věnuje prevenci rakoviny prsu. Firma každý rok vyčíslí celkem velkou částku, kterou předává screeningovým centrům, aby mohla vyšetřovat pacientky, aniž by si ony musely to vyšetření platit, takže jim přispívá částkou 200 Kč na vyšetření. Navíc tato firma prodává spoustu výrobků a výtěžek z jejich prodeje putuje na řadu preventivních akcí. Např. letos koupí růžové stužky ženy umožnily uložit na konto proti rakovině prsu téměř 12 tisíc korun. Existuje nějaká věková hranice pro ženy, které by se rády nechaly na Vašem oddělení odborně vyšetřit? Ženy, které jsou v ČR zařazeny do screeningového programu, k nám chodí od věku 45 let a horní věková hranice byla zrušena, takže chodí i ve věku 80 let, pokud jsou vitální. U žen od 40 do 45 let se toto vyšetření provádí tak, že si ho zaplatí jako samoplátkyně. Na tato vyšetření AVON přispívá. Do věku 40 let se provádí většinou jen ultrazvuková vyšetření. Mamografické vyšetření se provádí jen v případě nějakého nálezu a pokud je ho potřeba ho doplnit. Informovanost žen je tedy podle Vás na dobré úrovni? Ta zkušenost se postupně zlepšuje, informovanost pacientů i veřejnosti celkově. Řekla bych, že v tom sehrávají hodně velkou roli média, která mají na pacientky velký vliv. Pokud je nějaká osoba ze showbyznysu zasažena tímto onemocněním, tak my to pocítíme vždycky. Pacientky nám volají a chtějí být vyšetřeny, takže např. tento rok probíhá akce VZP, jež pružně reagovala na informaci, že Angelina Jolie měla velké riziko nádoru prsu, jakožto nositelka genu, který způsobuje až 90% možnost onemocnění. VZP se rozhodla, že těmto pacientkám ve věku let poskytne úhradu na preventivní vyšetření. V tomto případě není potřeba žádanka od lékaře, takové vyšetření můžeme naindikovat i my, lékaři screeningových center. Praxe je taková, že pacientka částku zaplatí a s kuponem si jde na pojišťovnu, která jí vše potom proplatí. (Pozn. red.: VZP aktuálně proplácí pouze doklady o zaplacení vystavené do , nejpozději však do nebo do vyčerpání fin. prostředků.) pokračování příště Prim. MUDr. Dana Kolmačková, primářka Radiodiagnostiky a ONM v Nemocnici Blansko. Foto: S. Mrázek

4 Zpravodaj města Blanska číslo listopadu 2013 informační čtrnáctideník zdarma Blanenské vítání svatého Martina Prohlídky Blanska s průvodcem Pavlem Svobodou využilo asi 40 zájemců. Sv. Martin si připíjí svatomartinským vínem s představiteli města Blanska a zahraničními delegacemi. Svatý Martin zdraví zástupy lidí po cestě od kostela k zámku. Po celé trase průvodu Blanenští vítali patrona svého města. Kaskadérská a divadelní skupina Štvanci předvedla nové pohádkové představení. Boj anděla s ďáblem o nadvládu nad Blanskem. Pardubičtí pozounéři hráli v neděli ráno fanfáry před radnicí. Oznamovali tím zahájení trhů a slavnosti. Sobotní světýlkový průvod končil na zahradě fary, kde děti a rodiče pozdravil svatý Martin. Pro příchozí byla připravena ochutnávka polských, slovenských, francouzských a italských specialit. Cítily jsme se královsky. Tak komentovaly jízdu kočárem dámy z polské Legnice a slovenského Komárna. Děti si nezapomněly zazvonit na kouzelný zvoneček. Zahraniční hosté přijali z rukou sv. Martina dar v podobě památeční podkovy. Slavnostní průvod družiny svatého Martina. Kočáry se vzácnými hosty dorazily až do zámeckého parku. Špalír pod blanenským zámkem. Fota: Stanislav Mrázek, Jana Franchi, Pavel Krupka

5 Zpravodaj města Blanska číslo listopadu 2013 informační čtrnáctideník zdarma 5 XIV. ročník adventních koncertů a pořadů v dřevěném kostelíku Církev československá husitská Vás zve k prožití krásné chvíle zastavení a zklidnění v předvánočním shonu. Na adventní koncerty je vstupné dobrovolné. neděle v 17:30 h Adventní varhanní koncert Jaroslava Nepilého pátek v 17:30 h Adventní těšení s klienty Domova Olga neděle v 17:30 h Advent s Komorním orchestrem Města Blanska čtvrtek v 17:00 h ZUŠ Vánoční klasika Není-li uvedeno jinak, koná se akce v kostele sv. Martina. úterky a čtvrtky v 05:30 h Adventní roráty Po celý advent (vždy úterý a čtvrtek, počínaje 3.12.) zveme na tradiční jitřní bohoslužby. Připomínají noční bdění svatého Josefa a Panny Marie v Betlémě. sobota v 17:55 h a neděle v 7:00 a 8:45 h Požehnání rodinných adventních věnců Čtyři adventní neděle se už tradičně připomínají čtyřmi svícemi adventního věnce. Přibývající světlo poukazuje na příchod (adventus) Ježíše Krista na svět. Rodiny i jednotlivci si mohou přinést adventní věnec do kostela k požehnání. pátek v 17:45 h Návštěva svatého Mikuláše Dětská mše svatá, scénka z Bible a na závěr návštěva sv. Mikuláše v kostele. Zpěvem doprovází dětský chrámový sbor MARTINI band. sobota od 08:30 do 12:00 h, Katolický dům Vánoční dílna: Dárky od srdce Největším darem je lidské srdce a nejkrásnějším je dárek od srdce. Malí i větší si mohou dárky od srdce připravit pod vedením instruktorů na Katolickém domě. Vstupní vklad ve výši věku. Přezuvky s sebou. pátek v 17:30 h Koncert Pěveckého sboru Perličky a jejich hostů (Gymnázium Blansko) neděle v 17:30 h Proměny romantické kytary. Karel Fleischlinger a jeho hosté zahrají hudbu skladatelů raného romantismu. pátek v 17:30 h Kaštánci dětská kapela z Horní Lhoty neděle v 17:30 h Cimbálová muzika Majerán Adventní program ve Farnosti sv. Martina sobota v 15:30 h, Lažánky Vánoční strom v Lažánkách U kaple sv. Cyrila a Metoděje v Lažánkách se koná tradiční rozsvícení vánočního stromu. Doprovodný program proběhne v kapli: zpěv místního sboru, prohlídka lažáneckého betlému, malá výstavka a vánoční dílna pro děti. neděle v 08:45 h MARTINI band břest nového CD Sbor dětí a mládeže farnosti Blansko MARTINI band vydává své první rozjezdové CD. Po mši svaté následuje v kostele prezentace a břest CD. neděle v 16:00 h Muzika pro adventní povzbuzení Soukromá ZUŠ Blansko zve na tradiční adventní setkání při hudbě v podání svých pedagogů. úterý pátek od 09:00 do 12:00 h Kostelní betlém pro děti Rodiče i prarodiče s dětmi si mohou prohlédnout kostelní betlém, připravený na Vánoce. Zatím v něm bude chybět Ježíšek, který se narodí o půlnoční. Větší skupiny (např. školky) prosíme nahlásit předem na tel pátek v 17:45 h Betlémské světlo Pro betlémské světlo si mohou děti s rodiči přijít také na dětskou mši svatou do kostela. Svíčky čajovky budou k dispozici, s sebou lucerničku. OD NAŠICH ČTENÁŘŮ: Poděkování Oblastní charitě Blansko Chtěla bych touto cestou jménem své maminky, sestry i jménem svým poděkovat pracovnicím Oblastní charity Blansko, oddělení Domácí hospicové péče, jmenovitě sestřičkám Janě a Daniele a jejich vedoucí paní Kuncové za úžasný přístup a pomoc v době, kdy nám doma umíral tatínek. Stejné poděkování náleží i naší praktické lékařce, která se sestřičkami a paní Kuncovou úzce spolupracovala a nám poskytla svůj čas a cenné zkušenosti. Díky všem těmto dámám jsme tatínkovi mohly dopřát luxus dožít doma až do konce a zemřít ve své vlastní posteli. Jak obrovský to byl rozdíl oproti přístupu lékaře na pohotovosti v nemocnici. Volala jsem tam o pomoc, když jsme si již doma nevěděly s nepohyblivým a nekomunikujícím tatínkem, trpícím velkými bolestmi, rady. Od pana doktora jsem slyšela pouze strohé No tak nám ho sem dovezte! Jak to máme udělat, když tatínka nedostaneme do auta, to už neporadil, evidentně ho to nezajímalo. Naštěstí jsem si při hledání kontaktu na sanitku všimla na Internetu odkazu na Charitu, otevřela jejich stránky a zavolala. Paní Kuncová nám s obrovským taktem, ochotou a zájmem vysvětlila, jaké máme v naší situaci možnosti, navrhla další postup a dala nám čas na poradu a rozhodnutí. Pak již bez naší přímé účasti zařídila vše potřebné. Překvapivá, byť nepodstatná, pro nás byla i informace, že většina úkonů domácí hospicové péče je hrazena zdravotní pojišťovnou. Sestřičky nám pomohly v ošetřování tatínka, naučily nás, jak jej opatřit v jejich nepřítomnosti samostatně, poradily různé vychytávky, o kterých nemá nezasvěcený člověk ani ponětí. Vždycky si udělaly čas i na popovídání, zvláště paní Jana. Vysvětlila nám velmi citlivě, ale podrobně, co nás v příštích hodinách a dnech pravděpodobně čeká, abychom byly připravené až to přijde, vybavila nás potřebnými kontakty a ona sama byla k dispozici na telefonu 24 hodin denně, pro konzultaci na dálku i návštěvu u nás doma. Byla nám v těch dnech velkou oporou, byla s námi i tu noc, kdy tatínek odešel. Naše rodina není věřící. Přesto se v hluboké úctě skláníme před lidmi z Charity, protože nebýt jich, nevyrovnaly bychom se s odchodem našeho drahého tatínka tak, jak nám to bylo umožněno díky jejich pomoci. Milé dámy z charity a paní doktorko, ještě jednou mnohokrát děkujeme. Petra Zavřelová, Černá Hora Netradiční den ve škole Již podruhé strávili studenti noc ve škole řešením hádanek, šifer či hlavolamů. Foto: archiv školy V pátek v 11:00 hodin se v tělocvičně OA a SZdŠ Blansko setkala celá škola na imatrikulaci studentů 1. ročníků. My, čtvrťáci, jsme dostali za úkol je přivítat na naší škole a připravit si pro ně zajímavý program, což se nakonec, doufám, povedlo. Byly připraveny různé scénky, úkoly, soutěže a kvíz, který je vyzkoušel ze znalostí naší školy. Myslím, že někteří žáci se v budoucnosti osypou při slově zbožíznalství (ochutnávka různých pochutin), ale jinak jsme na ně byli celkem hodní. Nakonec nás čekalo překvapení v podobě vystoupení prvních ročníků. Poté 1. ročníky složily slavnostní slib a šlo se domů. Tak upřímně doufám, že se 1. ročníkům na naší škole líbí a že mají pocit, že mezi nás už plnohodnotně patří. V pozdních večerních hodinách téhož dne se na naší škole začali scházet studenti na 2. ročník nočního hlavolámání. Po registraci v 21:30 hodin jsme losovali startovní čísla a ve 22:00 hodin už vybíhalo první družstvo do soutěže. Učitelé si pro nás nachystali velice zábavné a zapeklité úkoly. Museli jsme se poprat např. s germánskými runami, kakurem, hádankami, Braillovým písmem a dokonce i s těstovinami, které jsme směňovali podle určitého klíče. Na každý úkol jsme měli jen půl hodiny a u některých úkolů jsme to zvládli jen tak tak. Před 3. hodinou ranní byly vyhlášeny výsledky a rozdány ceny. Mezi prvním a druhým místem byl pouze minutový rozdíl! Po náročných úkolech jsme někteří spali v tělocvičně a ráno jsme dostali jako bonus dobrou snídani. A zhruba o půl osmé byla škola zase prázdná. Byla to zajímavá akce a doporučila bych ji všem, kteří ji ještě nezkusili. Michaela Smutná, studentka O4 Dobrodružství ve strašidelné škole Stejně jako v ostatních městech Jihomoravského kraje, kde funguje Senior Point, mají i senioři v Blansku možnost využít bezplatné právní poradny. Nově jsme od října tohoto roku rozšířili stávající nabídku právního poradenství. Kromě možnosti osobního setkání s právním poradcem (studentem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně) nabízíme nově možnost komunikovat on-line přes internet. Díky této nové možnosti mohou senioři řešit své právní záležitosti rychleji (cca do týdne od nahlášení dotazu). Mezi nejčastější dotazy patří zejména problematika sousedských vztahů, dědického řízení (sepsání závěti, vydědění, ), Kulturní středisko města Blanska pro vás připravilo tradiční Vánoční prodejní výstavu. Nebudou chybět ukázky lidových řemesel a vystavené výrobky budu doplněné o výstavku betlémů. Výstava se koná v Dělnickém domě v malém sále denně od 3. do 10. prosince. 3. prosince 10. prosince 2013, Dělnický dům, sál S2 Otevřeno: po pá 10:00 17:00 h so ne 14:00 17:00 h 3. prosince 10:00 20:00 Program ukázek řemesel úterý paní Pokorná malování na sklo středa paní Roučková výroba korálků čtvrtek paní Dostálová skleněné figurky pátek paní Parmová slámové ozdoby sobota paní Fremelová drátkování, šperky Základní škola Blansko, Erbenova 13 ve čtvrtek přivítala více než 200 dětí v doprovodu rodičů či prarodičů na oslavě Halloweenu. Tato již tradiční akce se setkala s velkým zájmem veřejnosti. V celé budově školy byl připraven bohatý program. Děti v kostýmech čarodějnic, upírů, superhrdinů a dalších pohádkových bytostí prověřily svoji kuráž na stezce odvahy. V učebně chemie byly vidět hokusy pokusy, např. duch v láhvi, nehořlavý kapesník či oceán v láhvi. Také se zde vyráběly ze zázračné hmoty skákací hopíky. V tělocvičně stál strašidelný tunel, k jehož zdolání byla třeba odvaha i obratnost. U veselých čarodějnic se vyráběla brčka a zdobila se chaloupka obrázky duchů a dýní. Unavené návštěvníky čekal odpočinek v biografu při sledování strašidelných filmů a pojídání popcornu. Oblíbenou zastávkou se také stala Jedová chýše s nabídkou kouzelných nápojů a drobného občerstvení. Na závěr proběhla diskotéka, kde odborná porota vybrala a ocenila nejlepší masky. Děkujeme všem za pomoc a účast a těšíme se za rok na shledanou! Mgr. Naděžda Rychnovská, PaedDr. Zdeňka Kalová, Foto: Mgr. Jaroslav Cinkl Právní poradenství pro seniory v Blansku nově on-line majetkových sporů, odstoupení od smluv (tzv. podomní prodej), změna dodavatelů služeb (např. změna dodavatele energií) apod. Věříme, že tuto novou službu budou senioři hojně využívat. V rámci právní poradny garantujeme naprostou diskrétnost a mlčenlivost ke všem probíraným skutečnostem. Na kontaktním místě Senior Pointu v Blansku na ulici Komenského 14 je také možnost vyřídit si senior pas, který opravňuje držitele k různým slevám. Provozní doba Senior pointu je pondělí a středa: 12:00 14:00 hodin a v pátek: 08:00 10:00 hodin. Karla Změlíková Senior Point Blansko Komenského 14, Blansko Vánoční prodejní výstava s ukázkami lidových řemesel neděle paní Hřebíčková výroba šperku pondělí paní Partyková vizovické pečivo úterý paní Dražilová drhání HLEDÁME aktivní spolupracovníky do našeho týmu k sepisování půjček od přímého a zavedeného investora. Zajímavé produkty, vysoké provize, zavedené kanceláře, příspěvek na inzerci, školení zdarma, žádné poplatky. Nutný ŽL. Nástup ihned Žvanutová Martina

6 Zpravodaj města Blanska číslo listopadu 2013 informační čtrnáctideník zdarma 6 Kulturní a sportovní pozvánky Výstavy , Galerie Ve Věži Olga Fryčová Hořavová: Křehké věci Autorka vystaví zejména keramiku pálenou v peci na dřevo a technikou amerického RAKU, dále skleněné objekty , Galerie města Blanska 25 miliónů čar Václava Stratila a hostů výstavy Petra Strouhala a Martina Vongreje Václav Stratil (CZ) = kresby. Petr Strouhal (CZ) = fotografie. Martin Vongrej (SK) = prostorová instalace. Jiří Ptáček (CZ) = koncepce. Jiří Ptáček pozval na výstavu Václava Stratila (*1950) dva mladší výtvarné umělce. V kontemplativní konfiguraci jejich prací sleduje pojmy vědomí, čas, čára, ruka, opakování, klíčové jak pro Stratila, tak pro obecnější úvahu o organickém procesu, kterému říkáme vizuální tvorba. Kromě povinné anotace si kurátor přeje zachovat čtyřhlasné ticho / významné mlčení. Kurátorem výstavy je Jiří Ptáček , Dělnický dům, sál S2 Vánoční prodejní výstava s ukázkami lidových řemesel Výstava bude doplněná betlémy. Otevřeno: po pá 10:00 17:00 h, so ne 14:00 17:00 h a 3. prosince 10:00 20:00 h. Podrobný program na straně 5 dole , knihovna Šperky, knižní vazby a fotografie Vernisáž výstavy šperků, knižní vazby a fotografií Evy Spotzové, Věry Palečkové a Zdeňka Spotze se uskuteční v pátek v 18:00 hodin. Úvodní slovo Mgr. Pavel Přikryl, kulturní program Dana Herzowa. Výstava je přístupná veřejnosti v běžné provozní době knihovny. Touto akcí bude zakončena výstavní sezona 2013 v Městské knihovně Blansko , muzeum Výstava prací studentů uměleckých a technických oborů Masarykovy střední školy Letovice Vernisáž proběhne v pátek , k výstavě promluví ředitelka MSŠ JUDr. Sylva Ducháčková v 9:00 h, kostel sv. Martina Kostelní betlém pro děti Od 09:00 do 12:00 h. Rodiče i prarodiče s dětmi si mohou prohlédnout kostelní betlém, připravený na Vánoce. Zatím v něm bude chybět Ježíšek, který se narodí o půlnoční. Větší skupiny (např. školky) prosíme nahlásit předem na tel. čísle v 10:00 h, kostel sv. Martina Kostelní betlém Od 10:00 do 16:00 h (vstup z parku C. Meineke). Veřejnost si může prohlédnout kostelní betlém s výkladem. Vstup zdarma, pro děti připraven dárek. Kino Pokud není uvedeno jinak, filmy jsou uváděny v původním znění s českými titulky. Představení označená Filmový klub jsou přístupná i nečlenům filmových klubů ve 20:00 h, kino HUNGER GAMES: VRAŽEDNÁ POMSTA Pokračování filmového hitu Hunger Games, který po celém světě vydělal 700 mil. dolarů. Vítězství Katniss a Peeta v 74. ročníku Hunger Games zažehly napříč Zeměmi Panemu jiskru vzpoury proti mocnému Kapitolu. USA / 146 minut / do 12 let nevhodný v 17:30 h v 15:00 h, 17:30 h, kino CESTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU Pohádkový příběh s ohromující filmovou výpravou. Do malé zakleté vesničky dorazí dvanáctiletá dívka Sonja v doprovodu lupičů, kteří ji zajali. Sonje se podaří utéci a vydá se hledat Vánoční hvězdu, která dokáže zlomit kletbu vesnice. Norsko / 80 minut / přístupný / česká verze ve 20:00 h, kino MAFIÁNOVI Kdysi měl všechny a všechno pod palcem. Ale časy se mění. Bývalý mafiánský boss Giovanni Manzoni (Robert De Niro), jeho rázná manželka Maggie (Michelle Pfeiffer) a jejich dvě děti jsou za příkladnou spolupráci se zákonem umístěni do programu na ochranu svědků. Jenže staří psi se novým kouskům učí těžko. Jejich chování a zvyklosti jsou pro život v utajení překážkou. Nová komedie PREMIÉRA V KINĚ BLANSKO 12. prosince v 16:30 h 13. prosince v 16:30 h HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ (3D) česká verze 12. prosince ve 20:00 h 13. prosince ve 20:00 h HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ (2D) originální znění s českými titulky Vstupenky si můžete rezervovat na režiséra Luca Bessona. USA, Francie / 111 minut / do 12 let nevhodný ve 20:00 h, kino BELLA MIA Scenárista Marek Epstein (Signál, Ve stínu) se nechal inspirovat krátkou novinovou zprávou, jejímiž hrdinkami byly krávy, které dokázaly rok přežít v divočině, a stvořil silný a dobrodružný příběh, který je především o lásce. Ať už lidské, nebo zvířecí. Dramatický, dojemný a romantický příběh se odehrává v nádherném prostředí Jizerských hor. ČR / 93 minut / přístupný / česká verze ve 20:00 h, kino KONZULTANT Legendární režisér Ridley Scott a spisovatel Cormac McCarthy spojili síly. Výsledkem je drsná a rafinovaná podívaná, v níž se krvavou zápletkou vine jejich typický černý humor. Vysoce postavený advokát, ve filmu přezdívaný Konzultant, se prostřednictvím majitele nočního klubu Reinera přimotá k pochybnému obchodu s drogovým kartelem. USA / Velká Británie / 111 minut / do 15 let nepřístupný v 15:00 h, 17:30 h, kino LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ (3D) Ledové království je pohádkou o milé a nebojácné Anně, která za pomoci odvážného horala Kristoffa, jeho věrného soba Svena a legračního sněhuláka Olaffa podnikne v kruté zimě výpravu za záchranou své sestry Elsy. Podle klasické pohádky H. Ch. Andersena. USA / 109 minut / přístupný / česká verze ve 20:00 h, kino PŘÍBĚH KMOTRA Film podle bestselleru Jaroslava Kmenty Kmotr Mrázek. O vzestupu a pádu člověka, který se od kšeftu s digitálními hodinkami posunul až na pozici šedé eminence české politiky. ČR / 99 minut / do 12 let nevhodný ve 20:00 h, kino RIVALOVÉ Skutečný příběh Nikiho Laudy. Závody Formule 1 jsou místem, kde jediná chyba může znamenat smrt. Na těchto okruzích spolu soupeří dva odvěcí rivalové. James Hunt je neřízená střela a Niki Lauda je dokonalý profesionál. USA, Německo, Velká Británie / 123 minut / přístupný v 16:30 h, 20:00 h, kino HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ (3D) Další dobrodružství hobita Bilbo Pytlíka na jeho společné pouti s čarodějem Gandalfem a třinácti trpaslíky vedenými Thorinem Pavézou. USA / Nový Zéland v 15:00 h, kino CESTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU Pohádkový příběh s ohromující filmovou výpravou. Do malé zakleté vesničky dorazí dvanáctiletá dívka Sonja v doprovodu lupičů, kteří ji zajali. Sonje se podaří utéci a vydá se hledat Vánoční hvězdu, která dokáže zlomit kletbu vesnice. Norsko / 80 minut / přístupný / česká verze ve 20:00 h, kino KŘÍDLA VÁNOC V nákupním centru v čase Vánoc se prolnou příběhy čtyř přátel, kteří zde pracují. Každý z našich přátel má své touhy a sny a právě Vánoce jsou časem, kdy se mohou plnit. Dejme šanci zázrakům! Copak se pohádky nemohou žít? ČR / 110 minut / do 12 let nevhodný ve 20:00 h, kino KLAUNI Na počátku kariéry vytvořili OS- KAR, MAX a VIKTOR klaunskou skupinu Busters. Jejich klauniády představovaly ostrůvky svobody uprostřed nehybné bažiny rezignace v komunistickém režimu bývalého Československa. Pak se však mezi třemi klauny cosi vážného odehrálo. Nyní se Oskar vrací po třiceti letech z emigrace, aby v Praze uzavřel svoji uměleckou kariéru. Setkání s bývalými přáteli vede k nevyhnutelné vzájemné konfrontaci. Osud jim tak nabízí ještě jednu šanci, jak to naposledy pořádně roztočit. I po třiceti letech otázka zůstává stále stejná: Kdo se bude smát naposled? Česko, Finsko, Lucembursko, Slovensko, 120 minut / do 12 let nevhodný / česká verze ve 20:00 h, kino PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK? Šarmantní šedesátník José se vrací po třiceti letech do Prahy z emigrace a s sebou přiváží mexickou manželku i krásnou dospělou dceru. Jeho dcera Penélope se marně snaží otěhotnět a věřící manželka Dolores je přesvědčena, že poslední nadějí je zázrak, který by v předvánočním čase mohlo splnit slavné Pražské jezulátko. Brzy se ukazuje, že v Praze je kromě legendárního Pražského jezulátka i řada dalších bytostí, které jsou schopné konat zázraky. A nejen, co se týká vytouženého početí Hrají: Libuše Šafránková, Josef Abrhám, Igor Chmela, Václav Postránecký, Pavel Kříž. ČR / 100 minut / přístupný / česká verze. Další akce ve 14:00 h, nám. Republiky Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Od 09:00 hodin v pátek na náměstí vánoční trhy. Pokračovat budou také v sobotu od 09:00 do 14:00 hodin. Podrobný program viz minulý Zpravodaj nebo na v 16:00 h, Galerie Jonáš Začínáme s počítačem Kurz základů ovládání počítače. Přihlášky Pavel Svoboda, tel , v 18:00 h, knihovna Slavnostní křest knihy Jaroslava Kočího O Starém Blansku Publikace vychází v edici Městské knihovny Blansko KráLiK aneb Krásná Literatura Kraje. Úvodní slovo Lucie Odehnalová, v kulturním programu vystoupí Filip Münster v 19:00 h, muzeum Komorní Hudební Trio Milan Vaněček (flétna), Štěpán Švestka (violoncello), Radim Pančocha (klavír), jako host vystoupí Marek Švestka (kontrabas) , kostel sv. Martina Požehnání rodinných adventních věnců sobota v 17:55 h neděle v 07:00 a 08:45 h Čtyři adventní neděle se už tradičně připomínají čtyřmi svícemi adventního věnce. Přibývající světlo poukazuje na příchod (adventus) Ježíše Krista na svět. Rodiny i jednotlivci si mohou přinést adventní věnec do kostela k požehnání v 10:00 h, kino Františkovo čarování s Majdou Dětské představení Magadaleny Rajfové. Předprodej v Informační kanceláři Blanka, Rožmitálova 6, tel ve 12:30 h, DDM Výlet do jeskyně Výpustek Výlet pro rodiče s dětmi na akci Ďábelský výpustek. Kontakt: ddmblansko.cz. Podrobné informace naleznete na ve 14:00 h, knihovna Den pro dětskou knihu Pozvánka pro předškoláky i malé školáky s rodiči nebo prarodiči na tradiční knihovnickou akci. Mimo jiné aktivity připravuje knihovna setkání se spisovatelem a hudebníkem Markem Šolmesem Srazilem v 19:30 h, Dělnický dům Vánoční koncert: Petr Bende a hosté Hosté Roman Dragoun, pěvecký sbor Gymnázia Blansko Perličky, cimbálová muzika Grajcar v 9:00 h, DDM Adventní věnce Akce pro všechny, kteří mají rádi tvoření v předvánoční atmosféře. Kontakt: cz. Podrobné informace na www. ddmblansko.cz v 9:00 h, DDM Vánoční perníčky a chaloupky Akce pro ty, kteří si užívají předvánoční voňavé pečení. Kontakt: Podrobné informace naleznete na: v 17:30 h, dřevěný kostelík Adventní varhanní koncert Jaroslava Nepilého v 16:00 h, Mateřské centrum Paleček Mikuláš pro nejmenší Setkání s Mikulášem a jeho pomocníky. Více na v 5:30 h, kostel sv. Martina Adventní roráty Po celý advent (vždy úterý a čtvrtek v 05:30 h, počínaje 3.12.) zveme na tradiční jitřní bohoslužby. Připomínají noční bdění svatého Josefa a Panny Marie v Betlémě v 16:00 h, Mateřské centrum Paleček První pomoc pro kojence a batolata 2. část Základní první pomoc. Jako maminka byste měla umět poskytnout alespoň základní první pomoc svému děťátku. Více na webnode.cz/ v 19:30 h, Dělnický dům Miloš PERNICA a hosté Vladimír Merta a Komorní orchestr města Blanska Miloš Pernica je učitel hudby a kytarista působící dříve v blanenských skupinách Surf, Karavana a Prorock. V současné době působí jako sólový koncertní hráč na klasickou a elektrofonickou kytaru, je členem PF Guitar Quartetu a kapel Rosomák Olympic revival a Moto band. Vstupenky můžete zakoupit v předprodeji v Informační kanceláři Blanka, v ZUŠ Blansko, Zámek 3 nebo v Kulturním středisku města Blanska v 8:00 h, knihovna Kouzlíme s barvami HEDVÁBÍ Další pokračování výtvarného projektu s lektorkou Květou Pokornou v 8:00 h, knihovna Nebojte se PC III. část, kurz základní obsluhy PC pod vedením lektora Bc. Michala Bronce v 9:30 h, knihovna Vánoční zpívánky Písničky a básničky pro děti i maminky, tentokrát s vánoční tematikou v 15:30 h, klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Den zdraví s Mikulášem s VZP Program: 15:30 h mikulášská dílna 16:00 h divadelní představení od Divadlo VĚŽ Brno: Příběhy včelích medvídků 17:15 h příchod sv. Mikuláše s andělem a s dárky v 18:30 h, Křesťanské centrum, nákupní stř. Sever, 1. patro Pevnosti v mysli a jak z nich uniknout 1 Beznaděj Co je to pevnost, jak vzniká, jak se projevuje, destruktivní následky v životě člověka. Přednáška pro rodiče a pracovníky s dětmi a mládeží. Bližší informace na tel v 19:00 h, Křesťanské centrum, nákupní stř. Sever, 1. patro Traumatizující Mikuláš Příchod Mikuláše (zvláště v doprovodu čerta ale i anděla) je pro dítě vždy obrovský stres. Dá se dokonce přirovnat k těm největším stresovým faktorům, jako je například vstup dítěte do školy, rozvod rodičů nebo přestěhování se. Dr. Kejklíčková ve své práci uvádí: Na naší klinice jsme prováděli zajímavý výzkum. Snažili jsme se zjistit, kolik dětí zažilo nepříjemnou událost s čertem, po které začalo koktat. Byl to výzkum celorepublikový a dostalo se nám velkého množství odpovědí. Zjistili jsme, že padesát procent ze všech koktavých dětí začalo koktat po traumatizujícím zážitku s čertem. Čert zůstane čertem, to dětská dušička až tak nerozlišuje v 9:00 h, nám. Republiky Farmářské trhy v 18:00 h, Dělnický dům Taneční pro studenty diskotéka v 19:00 h, centrum sv. Martina, Komenského 14 Společné zahájení adventní doby Křesťanské církve v Blansku Vás srdečně zvou všechny věřící i hledající na společné zahájení adventní doby. Ačkoli se jako křesťané lišíme svou církevní příslušností, způsobem bohoslužby či důrazy v učení, spojuje nás to základní a podstatné: víra v Ježíše Krista jako Syna božího a Spasitele. Na setkání s Vámi se těší : za církev římskokatolickou farář Jiří Kaňa ThLic. za Církev československou husitskou farář Martin Kopecký za Církev adventistů sedmého dne kazatel Jaroslav Kuben B.Th. za Církev Křesťanské sbory Josef Merta za Církev Bratrské jednoty baptistů kazatel Michal Petratúr B.Th. za Církev Slovo života pastor Andrija Buličič za apoštolskou církev Ing. Petr Švásta v 19:30 h, ZUŠ, sál Kollárova 8 Divadlo Kolárka Byla cesta ušlapaná Repríza autorské hry Byla cesta ušlapaná. Příběh o lásce, přátelství a kořalce na lidovou notu. Námět, hudební režie: Kateřina Reichová. Režie: Kateřina Reichová, Eva Petrželová. Kostýmy, kulisy: Veronika Ráčilová. Choreografie: Libor Čermák. Lidová muzika: Aleš Průcha (klarinet), Miroslav Nečas (kontrabas), Jakub Pernica, Helena Pernicová (housle). Hrají: Elisabeth Schmidtová, Adam Kolář, Michal Fíbek, Nikol Lárová, Klára Lachmanová, Jan Souček, Zuzana Hájková, Adam Kubiš, Monika Šurá, Tomáš Jakubec v 16:00 h, Galerie Jonáš Začínáme s počítačem Kurz základů ovládání počítače. Práce s textovým programem a internetem pro začátečníky. Rozsah kurzu je 8 vyučovacích hodin. Max. 10 účastníků. Přihlášky Pavel Svoboda, Galerie a antikvariát Jonáš Blansko, Smetanova 6, Centrum Ježek, tel , v 16:30 h, knihovna Poslechové odpoledne vše o Vánocích ve světě Pásmo vánočních příběhů a koled v podání Josefa Somra v 17:30 h, dřevěný kostelík Adventní těšení s klienty Domova Olga

7 Zpravodaj města Blanska číslo listopadu 2013 informační čtrnáctideník zdarma 7 Kulturní a sportovní pozvánky v 17:45 h, kostel sv. Martina Návštěva svatého Mikuláše Dětská mše svatá, scénka z Bible a na závěr návštěva sv. Mikuláše v kostele. Zpěvem doprovází dětský chrámový sbor MARTINI band v 17:00 h, kino Vánoční koncert: Kaštánci Délka: 1:30 hod v 17:30 h, dřevěný kostelík Advent s Komorním orchestrem města Blanska v 10:30 h, klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Zdravě na vánočním stole Odborná beseda s lektorkou na výživu Jitkou Pokornou. Budete obohaceni novými nápady a recepty. Pojištěnci VZP mají 30% slevu v 16:00 h, Mateřské centrum Paleček Pojď dědečku, babičko, zacvičíme maličko Pojď babičko, dědečku, zazpíváme písničku. Cvičení pro prarodiče s vnoučátky. Více na webnode.cz/ v 18:00 h, Dělnický dům Taneční pro studenty závěrečný ples kurzu A v 18:30 h, Křesťanské centrum, nákupní stř. Sever, 1. patro Pevnosti v mysli a jak z nich uniknout 2 Neuroplastika Co jsou magické stromy mysli. Jak vznikají zelené stromy života a jak černé stromy destrukce. Neuroplastika způsob roztavení černých stromů a nastolení optimálních chemických reakcí v mozku. Reprodukce besedy Dr. Caroline Leaf z pořadu Je to nadpřirozené (na internetu v angličtině). Přednáška pro rodiče a pracovníky s dětmi a mládeží. Bližší informace na tel v 10:00 h, klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Jak dětem naslouchat, abychom jim porozuměli Odborná přednáška Mgr. Dagmar Kučerové lektorky Efektivního rodičovství, vstup zdarma v 17:00 h, dřevěný kostelík ZUŠ Blansko Vánoční klasika v 18:00 h, Dělnický dům Taneční pro studenty závěrečný ples kurzu B v 17:00 h, knihovna Cesty za poznáním LUCIE Hudební beseda z projektu Cesty za poznáním. Profil populární hudební skupiny v 17:30 h, dřevěný kostelík Koncert Pěveckého sboru Perličky a jeho hostů (Gymnázium Blansko) v 8:30 h, Katolický dům Vánoční dílna: Dárky od srdce Od 08:30 do 12:00 h. Největším darem je lidské srdce a nejkrásnějším je dárek od srdce. Malí i větší si mohou dárky od srdce připravit pod vedením instruktorů na Katolickém domě. Vstupní vklad ve výši věku. Přezuvky s sebou v 15:30 h, kaple, Blansko- -Lažánky Vánoční strom v Lažánkách U kaple sv. Cyrila a Metoděje v Lažánkách se koná tradiční rozsvícení vánočního stromu. Doprovodný program proběhne v kapli: zpěv místního sboru, prohlídka lažáneckého betlému, malá výstavka a vánoční dílna pro děti v 8:00 h Za betlémy, lidovými řemesly i obřím akváriem Pokračování cyklu vlastivědných zájezdů. Za vánoční atmosférou do muzea betlémů v Třebechovicích, za lidovými řemesly do skanzenu Krňovice a na prohlídku obřího akvária v Hradci Králové. Přihlášky: Pavel Svoboda, Galerie a antikvariát Jonáš Blansko, tel nebo v 8:45 h, kostel sv. Martina MARTINI band břest nového CD Sbor dětí a mládeže farnosti Blansko MARTINI band vydává své první rozjezdové CD. Po mši svaté následuje v kostele prezentace a břest CD v 16:00 h, kostel sv. Martina Muzika pro adventní povzbuzení Soukromá ZUŠ Blansko zve na tradiční adventní setkání při hudbě v podání svých pedagogů. Organizuje: Soukromá ZUŠ Blansko a římskokatolická farnost Blansko v 17:30 h, dřevěný kostelík Proměny romantické kytary Karel Fleischlinger a jeho hosté zahrají hudbu skladatelů raného romantismu v 16:00 h, Mateřské centrum Paleček Vánoční posezení Setkání maminek a dětí, navození vánoční atmosféry, ochutnávka cukroví (doneste vlastní), drobné vánoční tvoření a pro děti první vánoční dárečky pod stromečkem. Všichni jste srdečně zváni! Více na palecek.webnode.cz/ v 11:00 h, kostel sv. Martina Půjdem spolu do Betléma Prohlídka jesliček v kostele sv. Martina na Starém Blansku. Setkání s P. Jiřím Kaňou, sraz na faře Staré Blansko, Komenského 14 prohlídka betléma s povídáním a vánočním příběhem v dětské kapli v 9:30 h, Senior centrum Vánoční besídka Vánoční vystoupení našich nejmenších v Senior centru Blansko, Pod Sanatorkou v 16:30 h, klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Vánoční posezení s Dramaťáčkem v 9:00 h, nám. Republiky Farmářské trhy v 9:30 h, Dům s pečovatelskou službou, Písečná Vánoční besídka Vánoční vystoupení našich nejmenších v DPS pro seniory Pod Javory 32 Blansko v 19:30 h, muzeum Vánoční zámecký koncert s číší vína Vystoupí tradiční brněnský soubor interpretující lidové písně a lidovou instrumentální hudbu BROLN pod vedením Františka Černého. V programu zazní lidové písně a vánoční koledy. O přestávce koncertu zvou všechny posluchače na číši vína prezident NKÚ Ing. Miloslav Kala a člen Zastupitelstva města Blanska a člen Zastupitelstva Jihomoravského kraje Stanislav Navrkal. Koncert proběhne za podpory města Blanska a Jihomoravského kraje v 17:30 h, dřevěný kostelík Kaštánci dětská kapela z Horní Lhoty v 17:45 h, kostel sv. Martina Betlémské světlo Pro betlémské světlo si mohou děti s rodiči přijít také na dětskou mši svatou do kostela. Svíčky čajovky budou k dispozici, s sebou lucerničku ve 20:00 h, rock klub Rachot(a) Koncert Debustrol Koncert thrash-metalové legendy. Kapela hrající od roku 1986! Předkapely Noostrak a Propagande. Sport v 9:30 h, ASK Blansko Šachy: ASK ŠK Sokol Tišnov A v 10:00 h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: KK Blansko KK Slavičín 1. kuželkářská liga dorostu, sk. D v 18:00 h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: KK Blansko C TJ Sokol Husovice D Jihomoravský krajský přebor 1. třídy, sk. sever v 18:30 h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: KST Blansko Boskovice A muži C, KS v 9:00 h, ASK Blansko Basketbal: BBK Podolí nejmladší minižáci v 10:00 h, 12:30 h, 15:00 h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: KK Blansko TJ Sokol Duchcov, TJ Prostějov, KK Moravská Slavia Brno B 10:00 h KK Blansko TJ Sokol Duchcov, 1. kuželkářská liga žen 12:30 h KK Blansko TJ Prostějov, 2. kuželkářská liga mužů, sk. B 15:00 h KK Blansko B KK Moravská Slavia Brno B, 3. kuželkářská liga mužů, sk. D v 10:00 h, 13:30 h, 16:00 h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: KST Blansko Zbrslavec, Slavoj Praha, Baník Havířov 10:00 h muži C Zbraslavec B, KS2 13:30 h ženy A - Slavoj Praha A, 1. liga 16:00 h muži A - Baník Havířov C, 2. liga v 18:00 h, zimní stadion Hokej: DYNAMITERS Blansko HK SK Minerva Boskovice Krajská liga mužů jižní Moravy a Zlína v ledním hokeji 2013/ v 8:30 h, 11:00 h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: KST Blansko El Niňo Praha, Omya KST Jeseník 08:30 h ženy A - El Niňo Praha A, 1. liga 11:00 h muži A - Omya KST Jeseník, 2. liga , tělocvična ZŠ Salmovy 23. ročník Vánočního turnaje v baseballu SNOW CUP Kategorie I. přípravka U8 ročník 2006 a mladší, stativový baseball II. přípravka U10 ročník 2004 a mladší, stativový baseball III. žáci ročník 2002 a mladší IV. kadeti ročník 2000 a mladší Herní systém: týmy se utkají ve skupinách systémem každý s každým zápasy o konečné umístění určí pořadí v turnaji. pátek (odpoledne) zápasy ve skupinách sobota (celý den) zápasy ve skupinách, finále U8 neděle (celý den) zápasy o konečné umístění, finále Pořádají: TJ Olympia Blansko ve spolupráci se ZŠ a MŠ Blansko Salmova a městem Blanskem v 9:00 h, ASK Blansko Basketbal: BBK JBC Brno mladší minižáci v 9:00 h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Mikulášský turnaj rodinných dvojic v kuželkách v 17:30 h, ASK Blansko Basketbal: ASK A - SK Basket Tišnov v 10:00 h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Mistrovství ČR tělesně postižených sportovců v kuželkách řádková inzerce podnikatelská inzerce» ATIPO vestavěné skříně. Šatní skříně, předsíně, šatny, vše na míru. Tel , MALBY 14 Kč/m², nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, fasád, aj. Tel , platba hotově = SLEVA 250 Kč! BLANSKO a okolí. Supervysavačem Raibow vyčistím Vaše koberce, sedačky, postele. Inf.: Práce v kanceláři v Brně pro spolehlivého pracovníka. Požadavek: čistý TR, základy PC, ochota učit se novým věcem. Zapracování, prac. doba dohodou. Nutnost nemovitosti osobního setkání. Nabídky spolu se stručným životopisem zasílejte na Tel » Autoškola Vacek výuka a výcvik pro skupiny A2 a B. Sleva pro studenty. Smetanova 4, Blansko, tel Navštivte znovu otevřené kadeřnictví Týna v Blansku na Severu, Dvorská 36 (nad obchodem Hruška). Dámské, pánské i dětské. Velmi příjemné ceny a prostředí. Objednávky na tel » Koupím byt - INVESTICE. Tel » Koupím dům na Blanensku z důvodu stěhování, do Kč. Tel » Prodám stav. parc. na slunném místě u lesa, Blansko Těchov, IS na pozemku. Cena Kč/m² dle velikosti. Tel » Pronajmu levně v RD v Bk pokoj pro 2 studenty(tky) nebo 1 dospělého(lou). V domě vše k dispozici. Inf. na: soukromá inzerce» Prodám levně chlapeckou zimní bundu vel. S, barva pastelově zelená, rozměry: rukáv 77 cm, Š 53 cm, zip 59 cm, cena 450 Kč. Foto a více info pošlu em, tel » Prodám levně dámskou zimní bundu, vel. S (176), barva bílo-černá, kapuce kožíšek, sněhový pás, zápěstní návleky na ruce aj. Více info + foto pošlu em. Cena Pozvání odjinud Boskovice v 9:00 h, městský úřad Seminář Účetní uzávěrka a daňové přiznání za rok 2013 Určeno: hlavním účetním, finančním účetním, daňovým poradcům a ekonomům. Náplň semináře: provedení inventarizace majetku a závazků, účetní uzávěrka, stanovení daňového základu pro výpočet daně z příjmů za rok 2013, aktuality z oblasti daně z příjmů a účetnictví. Bližší informace: Renata Trávníková, tel , ohk- Přihlášky do pátku na Akce je realizována za podpory Jihomoravského kraje 700 Kč, tel » Nabízíme Mikuláše s celou partou pro celé Blansko. Tel » Prodám 4 ks kol OPEL s ALU disky 15" (5 šroubů), jeté letní pneu Continental 195/55 R15 88H. Cena dohodou. Tel » Prodám zimní pneu BARUM Snovanis 195/65, R16C, 104/102 T. Výborný stav. Cena dohodou. Tel Jedovnice v 8:00 h, kulturní dům Předvánoční knižní jarmark a veletrh produktů označených Moravský kras regionální produkt Otevřeno od 08:00 do 16:30 hodin. Prezentovat se bude většina prodejců, kteří nesou prestižní označení svých produktů. K prodeji bude i regionální literatura a doprovodný program. Přijděte ochutnat, poznat a nakoupit, co v Moravském krasu vzniká Zájezd do předvánoční Prahy s návštěvou muzikálu Mata Hari Nový muzikál je nastudovaný v divadle Broadway. Autorem muzikálu je Michal David. V muzikálu účinkují Kateřina Brožová, Josef Vojtek, Marek Vašut, Jiří Langmajer, Marian Vojtko, Martin Stropnický, Alžbeta Bartošová, Aleš Háma a další pražští herci a zpěváci (vstupenky máme do 2., 3. a 4. řady). Zájemci mohou volat na tel Možnost nástupu i v Blansku u Macochy. Olomučany v 18:00 h, hotel Olberg Předvánoční koncert sbor Píseň Píseň je ženský pěvecký sbor Sokola Jedovnice. Na programu zazní adventní písně, koledy, spirituály, Caccini, Mozart, Michna a vánoční písně z celého světa. Rájec-Jestřebí v 16:00 h, nám. Míru Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Tradiční program, možná přijde i Mikuláš. Prodej domácích medových perníčků, grog, medovina a svařené víno v 18:00 h, sokolovna Derniéra divadelního představení Na správné adrese Divadelní spolek v Rájci-Jestřebí zve širokou veřejnost na francouzskou komedii. Občerstvení zajištěno. Režie: Hana Kuběnová v 19:30 h, obřadní síň Adventní koncert Trio Bel Canto Účinkují: Martina Macko soprán, Vítězslav Drápal příčná flétna, Libor Janeček kytara. Vstupenky v předprodeji v informačním centru města. ČTVRTEK ČTVRTEK Společenská kronika Úmrtí Drahomíra Ševčíková 84 roků Blansko Bořivoj Pokoj 63 roků Blansko Petr Klíma 41 roků Krasová Naděžda Kořistková 78 roků Blansko Vlastimila Kotulanová 59 roků Blansko Božena Vykoukalová 79 roků Bořitov Jan Zbytovský 75 roků Blansko Štěpánka Štreitová 92 roků Hořice Marie Pokorná 78 roků Rájec-Jestřebí

8 Zpravodaj města Blanska číslo listopadu 2013 informační čtrnáctideník zdarma 8 Skupina pro sport zpracuje Pochod podzimním lesem letos po třiatřicáté koncepci rozvoje sportu ve městě Rada města Blanska schválila složení pracovní skupiny pro zpracování Koncepce sportu ve městě Blansko na léta Do konce roku má radě předložit přepracovanou koncepci ke schválení. Město Blansko udělalo velký krok, že v roce 2011 převedlo sportoviště významných tělovýchovných jednot pod město a nyní se chceme bavit, jak dál, nastínil místostarosta Jiří Crha. Iniciativa k založení pracovní skupiny vzešla od sportovních klubů a od sportovní komise, která zpracovala úvodní návrh. Ten rada města následně projednala, ale rozhodla, že je potřeba ho upravit, protože je potřeba ve sportu nastavit nějaký systém. Jsou i jiné oblasti života ve městě, nejen sport, tzn. že je to i o finančních možnostech. Jde o to, abychom si hlavně řekli jak podporovat mládež, jaký tomu dát systém, objasňuje Crha hlavní cíle. Proto jsou ve skupině lidé z různých oblastí. Kromě místostarosty Jiřího Crhy také zástupce finančního odboru, zástupce správce sportovišť Služby Blansko, s. r. o., zástupce odboru školství a zástupce největší a jediné tělovýchovné jednoty TJ ASK, protože TJ ČKD se rozpadla na jednotlivé oddíly. Komise se již sešla a rozdala členům úkoly. Místostarosta nechce nic uspěchat: Rozpočet na příští rok je již téměř schválen. Náš cíl je předložit koncepci zastupitelstvu města v červnu 2014 a pokud se s ní ztotožní, připravit navazující kroky na rok Fest Kaťák kultura v Katolickém domě Jazz, rock, rap a folk nabídl Fest Kaťák o víkendu před svatým Martinem. Za dobrovolné vstupné si každý mohl vybrat podle svého gusta. Na otázky odpovídal Aleš Šnek Bláha. Svatomartinský Fest Kaťák. Jedná se o novinku nebo o pokračování tradice? Fest Kaťák je v podstatě novinka, svatomartinský festival zde ještě nebyl. Ale festivaly v Katolickém domě již bývávaly, ale po nějaké době to utichlo. Klub Ulita pořádal dříve Vánoční festival, ale doba se změnila a už nebyl tolik populární tento styl festivalů, a tak to utichlo. Říkal jsem si, že by to bylo dobré znovu oživit, protože prostor Katolického domu je takový duchovní, komorní a lidový a festivaly se sem moc hodí. Takže jsem si říkal, že zkusím udělat něco podobného, ale jinak. Jak jinak? Co by se mělo změnit? Tento festival je multižánrový, nabízí víc různorodé muziky. Kromě toho se budu snažit do Katolického domu přivést víc lidí, trošku to tady rozpumpovat. Nejen v hudební sféře, ale taky sem chceme pozvat osobnosti na přednášky nebo diskuzní kroužky. Úplně přesný program ještě nemáme, ale jedna část je kulturní vybití, jako např. tento festival, hudba nebo divadlo, a další část jsou přednášky, besedy a snaha otevřít víc dveře veřejnosti, aby to zde začalo žít. Katolický dům je malý, takový lidový, a mohou zde být velice příjemné akce. Podle čeho jste vybírali kapely na festival? Podle toho, kdo mohl. Oslovil jsem několik kapel, úplně jinou sestavu než tady teď je, ale většina mně odřekla, protože to bylo dost narychlo. Festival jsme začali připravovat asi měsíc a půl předem. Nakonec jsou zde jiné kapely, většinou jsou to lidé známí, kteří spolu třeba hráli nebo začínali. Festival má za sebou sice asi jen polovinu, ale přesto, dá se již hodnotit? Po prvotních rozpacích, kdy se akce rozjížděla celkem pomalu, to Návštěvníky Fest Kaťáku rapem rozhýbalo duo Joe Poem & Max. teď vypadá, že se to vydaří. Přišlo hodně mladých lidí, což je výborné. Máme zde kluky z gymnázia, kteří rapují, a jsou tak v kontaktu s mladými lidmi. Celkově je to lepší, než jsem čekal. Zmínil jste rap, jaké další skupiny a žánry festival nabídl? Začínali jsme velice zlehka vokálním seskupením tří spolužaček. Já jsem se s nimi před časem dal dohromady, takže jsme spolu vytvořili takovou sešlost, která hraje vokály, spirituály apod. Pak vystoupila folková skupina Na větvi z Boskovic, což jsou taky naši přátelé, s kterými jsme začínali na festivalech. Pak jsme hráli my, tedy Šnek a spol. My se teď pohybujeme na pomezí žánrů, jazzu a pop-rocku. Duo Lazy Players, Martin Lauer a Jarda Panuš, zahrálo typický jazz. Myslím, že v Blansku si nezahráli tak deset let. Pak následoval rap kluků z gymnázia a nakonec dvojitá rocková dávka v podání známé blanenské kapely U Lumíra a návštěvy z Lanškrouna, skupiny Time off. Stanislav Mrázek Foto: S. Mrázek V sobotu 9. listopadu proběhl již 33. ročník tradičního Pochodu podzimním lesem. Novinkou byl letos cíl pochodu, který se přesunul z rekreační oblasti Palava v Blansku do pohostinství U Kaštánka v Horní Lhotě. Letošnímu ročníku Pochodu podzimním lesem nakonec přece jen přálo počasí a ačkoli dopolední přeháňka rozbahnila většinu cest, na trasu zamířily stovky příznivců večerního putování s baterkou. V lese nechyběly známé atrakce jako perníková chaloupka či peklo, hlavním překvapením ovšem byl cíl pochodu. Závěrečný oheň totiž nečekal účastníky na přehradě, jak bývá zvykem, nýbrž v Horní Lhotě v pohostinství U Kaštánka. Pokud někomu nestačil tradiční buřt a čaj, mohl zde ochutnat guláš, pečená stehna či něco z pestré nabídky teplých i studených nápojů. Do Blanska se pak vracel každý dle libosti po polní cestě nebo Nasazením nových a úspornějších výbojek se významně sníží spotřeba elektrické energie a z těchto finančních úspor by se splácel úvěr na celou rekonstrukci. Odhady ukazují, že doba splácení se pohybuje mezi 8 a 10 lety. Chceme jít cestou EPC, říká místostarosta Jiří Crha a vysvětluje, co tato zkratka znamená: Jde o to, že město by do toho neinvestovalo žádné finanční prostředky. Vše by zajistil dodavatel a splácelo by Vím, že v první řadě nejde o počty, ale rostoucí zájem o tvořivé programy a navázání spolupráce s pedagožkami a dalšími nadšenci, co se snaží připravovat dětem, studentům či seniorům pestrobarevné zážitky, mě prostě těší. Ve zmíněných dnech šlo o dva druhy akcí. První navazovala na aktuálně probíhající výstavu Epicentrum Jiřího Franty a Davida Böhma a druhou byla v pořadí již 4. Svatomartinská dílna. Výstava Epicentrum nepotřebovala k pochopení dlouhého vysvětlování. Mluvila bezprostředně svou vlastní řečí precizní kresbou, expresivními cákanci barvy, které vznikly výbuchy barev před připravenými kresbami, kamennými hlavami, jež zíraly na příchozí návštěvníky, kteří právě prošli černým tunelem v němž zlověstně blikal stroboskop a v neposlední řadě razantní hudbou, která se nečekaně objevovala a zase mizela v tichu galerie. Dojem byl velmi intenzivní a působivý. Během workshopu byli účastníci seznámeni s fascinujícím tématem kresby portrétu, který je součástí výtvarné kultury od pradávna. Umění pozorovat a všímat si detailů bylo mottem první části dílny. Žáci a studenti mohli kreslit autoportrét, portrét spolužáka nebo zcela zvláštní portrét některé z vystavených kamenných hlav. Kreslilo se na trička, a to proto, že byl přichystán bonus třešinka na dortu, něco, na co by účastníci jen tak nepřišli, ani neměli možnost si vyzkoušet jinde. Tvořivým dílnám byl zákulisně přítomen jeden z autorů výstavy Jiří Franta, který na závěr dětem na trička odpálil petardami barvu, tak jak to bylo vidět na jejich výstavě Epicentrum. Zajímavý způsob tvorby s nečekaným výsledkem prostě všechny bavil. Této dílny se účastnili žáci druhého stupně ZŠ, Gymnázia Blansko, ISŠ-COP Blansko a ze se to z úspor za elektřinu. Přesné technické řešení i financování zakázky vzejde ale až z výběrového řízení. To také ukáže přesnou cenu a dobu návratnosti. Město Blansko má asi světelných bodů. Zatím jsme si nechali udělat sondáž k výměně a jdeme cestou racionální. Světla, která jsou zánovní a s nižší spotřebou, nevyměňujeme, doplňuje Crha s tím, že odborníci navrhli vyměnit cca světel, což je o něco víc jak polovina ze všech světel. Výměna se netýká sloupů veřejného osvětlení, ale jen světelných zdrojů. V případě stožárů se čeká na dotaci, která zatím nebyla vypsána. zajištěnou kyvadlovou dopravou. KČT Blansko by rád poděkoval všem, kteří se Pochodu zúčastnili, umožnili jej anebo se na jeho pořádání podíleli. Ondřej Bláha, KČT Blansko Tvoření v Galerii města Blanska Od do v Galerii města Blanska proběhlo zatím zřejmě rekordní množství tvořivých dílen a také dětí, studentů, učitelek a rodičů, kteří tyto programy navštívili. ZUŠ Blansko. Svatomartinského tvoření se účastnily pro změnu mladší děti, zejména z prvního stupně ZŠ. Tématem byl život svatého Martina a zvyky, které se váží k jeho svátku. Děti zdobily podkovy z parafínu, stříhaly rytířské helmy nebo vytvářely lampiony do světýlkového průvodu to aby si připomněly, že sv. Martin přinesl hodně světla do života lidem, kterým pomohl. Účastnily se děti zejména z Blanska, ale přijeli i žáci z Bílovic a Adamova, kteří zatím o svatém Martinovi nevěděli více, než že přijíždí na bílém koni. Teď mohou společně s Blanenskými o Martinovi vyprávět dál a já si také přeji, aby se zvěst o nezištné lásce, víře a štědrosti šířila. Olga Hořavová Fryčová Město plánuje obměnu veřejného osvětlení Zacíleno je na stará a poruchová svítidla s velkou spotřebou, která mají největší podíl na výši plateb za spotřebovanou elektřinu. Během příštího roku by mělo proto dojít k výměně více jak poloviny světelných zdrojů. Na trase Pochodu podzimním lesem nechyběla perníková chaloupka. Foto: archiv KČT Tématem workshopu k výstavě Epicentrum byla mj. tvorba originálních triček. Foto: O. Fryčová Uvažujeme i o kombinaci. Např. zachováme 70W polská světla. Světel s opravdu vysokou spotřebou je asi 800, ty určitě vyměníme za úspornější výbojky především tam, kde je potřeba silné osvětlení, zejména u hlavních tahů, jako je Svitavská apod. Na náměstích může být např. i kombinace úsporných výbojek a ledkových světel. Projekt je dnes ve fázi, kdy je vše připraveno na výběrové řízení. V prosinci toto zadání projedná zastupitelstvo města. Pokud je zastupitelé schválí, začne se s obměnou na jaře a do konce léta by mohla být světla vyměněna. Stanislav Mrázek Zpravodaj města Blanska Vychází 2 měsíčně. V nákladu výtisků je dodáván zdarma do schránek domácností a fi rem v Blansku a jeho městských částech. Vydává KSMB, Hybešova 1, Blansko, tel , fax , IČ: Šéfredaktor Jaroslav Jeřábek, redaktor Stanislav Mrázek, redaktorka Jana Franchi, Registrační číslo MK E Nevyžádané příspěvky se nevracejí, za obsahovou správnost materiálů ručí autoři. Sazba Ideal studio Brno, tisk Novotisk s.r.o. tiskárna Olomouc. Přehled uzávěrek jednotlivých vydání na Tiskové chyby vyhrazeny.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012,

Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012, Vážení přátelé, držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, stomici, onkologičtí pacienti a rodiče dětí do tří let, můžete získat zdarma EUROKLÍČ a zapojit se aktivně do projektu Euroklíč v Jihomoravském

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

S m ě r n i c e č. 5/2002

S m ě r n i c e č. 5/2002 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace Zlín, K majáku 5001 S m ě r n i c e č. 5/2002 ředitele příspěvkové organizace k výkonu majetkové správy silnic ve vlastnictví Zlínského kraje

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE podle 7 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) Systémové řešení dopravy v klidu v areálu FNKV Praha 1. ZADAVATEL Zadavatel Název: Fakultní

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách MĚSTO NOVÝ JIČÍN O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Nový Jičín Horní Předměstí Město Nový Jičín (dále jen Město ) jako

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 O ZŘIZOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Garant: Rozsah působnosti: Ludmila Wágnerová, odbor majetkoprávní Uvolnění členové zastupitelstva

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM. Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV

INFORMAČNÍ MEMORANDUM. Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV INFORMAČNÍ MEMORANDUM PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Nemovitosti Geologická 911/1 a Silurská 1007/7 jsou bytové domy nacházející

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Developerská příležitost pozemky Kolín

Developerská příležitost pozemky Kolín INFORMAČNÍ MEMORANDUM Developerská příležitost pozemky Kolín Pozemky v městské rezidenční zástavbě Celková plocha pozemků cca 21 000 m² Výborná dopravní dostupnost Dle územního plánu převážně Smíšené městské

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014. U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Kojetína, konané dne 11. února 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Usnesení č. 123 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.02.2006. Usnesení č. 124 Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 9 dřevin

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na služby Zadávací řízení: Podrobné podmínky zadávací dokumentace Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. I. Předmět úpravy. II. Vymezení pojmů

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. I. Předmět úpravy. II. Vymezení pojmů ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Předmět úpravy Tato metodika stanoví smluvní ceny a způsoby zjištění cen a smluvních cen pro oceňování pozemků z majetku Města Nejdek pro pronájem a prodej. I Vymezení pojmů

Více

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka lokalita Šalounova I.c aktualizace 04.11.2014 Strana 2 (celkem 7) MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492

Více

Město Kravaře. usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 3. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 25. 2. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015 Mgr. Monika Brzesková

Více

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 Místo konání: Přítomno : Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Vlček Návrhová

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Dávky pro osoby se zdravotním postižením Dávky pro osoby se zdravotním postižením - příspěvek na mobilitu, - příspěvek na zvláštní pomůcku, - průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají Příspěvek na mobilitu

Více

Znalecký posudek č. 2009/128 Pozemky, parcely č. 766/32, 2748, v katastrálním území Kopřivnice, obec Kopřivnice, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský. Exekutorský úřad Ostrava JUDr. Milan Vlha, soudní

Více

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 1.9.2008 U S N E S E N Í 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 44/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Místo pro podací razítko

Místo pro podací razítko Místo pro podací razítko ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU v městské části Brno - Židenice 1. ŽADATEL O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: ulice, číslo domu obec

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, František Jurčák,PhDr. Hana Levá,Zdeňka Heišteinová,František Černý USNESENÍ

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR náměstí Sigmunda Freuda 19 742 58 Příbor IČ: 00298328

MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR náměstí Sigmunda Freuda 19 742 58 Příbor IČ: 00298328 MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR náměstí Sigmunda Freuda 19 742 58 Příbor IČ: 00298328 Název vnitřního předpisu: Metodické pokyny pro majetkoprávní úkony města Příbora při nakládání s nemovitostmi - pozemky

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

NA PRAŽSKÝCH ARKÁDÁCH SE MOHOU ŽENY NAUČIT SAMOVYŠETŘENÍ PRSU

NA PRAŽSKÝCH ARKÁDÁCH SE MOHOU ŽENY NAUČIT SAMOVYŠETŘENÍ PRSU TISKOVÁ ZPRÁVA V Praze 21. října 2013 NA PRAŽSKÝCH ARKÁDÁCH SE MOHOU ŽENY NAUČIT SAMOVYŠETŘENÍ PRSU Od úterý 22. října se mají návštěvnice obchodního centra Arkády Pankrác příležitost dozvědět, jak si

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. I/3410/000085 a jeho podmínkách

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. I/3410/000085 a jeho podmínkách Spr. 534/2015 O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení č. I/3410/000085 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi movitého majetku osobního automobilu, tovární značka Škoda Superb 2,0 TDI Elegance včetně

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1 1 / 2007 projednal dodatek č.3 přílohy č.3 kupní smlouvy č. KS 7/2005 ze dne 28.4.2005 mezi Statutárním městem Ostrava / kupující / a VAE THERM, spol. s r.o. / prodávající / spočívající ve stanovení

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více