číslo listopadu 2013 informační čtrnáctideník zdarma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 19 25. listopadu 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz"

Transkript

1 Včasná diagnostika je pro léčbu rakoviny prsu nejzásadnější str. 3 Tvoření v Galerii města Blanska str. 8 Vítání sv. Martina fotografi e str. 4 Advent v blanenských kostelech str. 5 Fest Kaťák str. 8 Zpravodaj města Blanska číslo listopadu 2013 informační čtrnáctideník zdarma Registr řidičů v nových prostorách! Odbor vnitřních věcí, oddělení dopravně správních agend oznamuje, že registr řidičů byl přestěhován do nových prostor. Občané, kteří budou přicházet na pracoviště registru řidičů, je od pondělí dne naleznou v téže budově na nám. Republiky 1, ale namísto v suterénu budovy je pracoviště umístěno v I. patře, chodba vlevo. Cílem přemístění registru řidičů bylo zkvalitnění poskytovaných služeb pro veřejnost s ohledem na stísněné stávající podmínky a nedostatečnou kapacitu úložiště karet řidičů. Ing. Radek Gajdošík, vedoucí odboru vnitřních věcí Ulice Masarykova je víc jak z poloviny opravena Oprava další části ulice Masarykovy se v době psaní tohoto článku již chýlí ke konci. Vše probíhá podle harmonogramu, a tak možná v době, kdy ho čtete, se po novém povrchu již opět jezdí. Oprava části ulice Masarykovy od křižovatky s ulicí Fügnerovou po křižovatku s ulicí Těchovskou navázala na hotovou rekonstrukci z předminulého roku vedoucí z centra města pod kinem. První etapa proběhla již před dvěma lety. Pokračovat jsme chtěli loni, ale zjistilo se, že jsou ve velmi špatném stavu sítě, a muselo se vše udělat ve spolupráci se Svazkem vodovodů a kanalizací, zdůvodnil odložení rekonstrukce místostarosta Jiří Crha. Náklady na stavbu dosáhly téměř 12 mil. Kč. V této částce je oprava vodovodu, kanalizace a komunikace. Vodovod prochází Místostarosta Jiří Crha společně s tajemníkem Svazku vodovodů a kanalizací Petrem Tiokem na kontrole probíhajících oprav ulice Masarykovy. Foto: S. Mrázek v místech nově budované komunikace. Celkem bylo vyměněno 297 m starého litinového potrubí za nové. Součástí byla výměna veškerých armatur, osazení nového nadzemního hydrantu a přepojení a výměna starých ocelových přípojek za nové z polyetylenu. To vše za 1,7 mil. Kč. Výměna 460 m staré betonové kanalizace za novou přišla na 4,8 mil. Kč. Podobné náklady, 5,5 mil. Kč, byly vynaloženy na opravu 373 m komunikace, opravu přilehlých chodníků, vybudování zálivu pro autobusovou zastávku a za nové uliční vpusti. Nyní zbývá poslední úsek. To je úsek od křižovatky Masarykova Těchovská až po výjezd na ulici Svitavskou, dodává Crha. Kdy se na něj dostane, zatím neví. Jen upozorňuje, že příští rok to určitě nebude: Finanční prostředky chceme dát na vybudování parkoviště u hlavního vlakového nádraží. A navíc v příštím roce má probíhat rekonstrukce Lažánek a v Blansku ulice Svitavské. Ulici Masarykovu budeme potřebovat volnou kvůli objížďkám. Stanislav Mrázek V Blansku si připomněli Den válečných veteránů 11. listopad je den věnovaný památce válečných veteránů. Slaví se celosvětově jako Den veteránů nebo Den vzpomínek. Od listopadu 2001 je tento významný den připomínán i v České republice. 11. listopad byl přitom vybrán symbolicky, neboť toho dne roku 1918 bylo ve vlakovém voze v Le Francport u severofrancouzského města Compiègne podepsáno příměří mezi Spojenci a Německem, jímž byly na západní frontě ukončeny boje 1. světové války. Vzpomínky na všechny vojáky, kteří zahynuli ve světových válkách, se zúčastnili zástupci Vojenského sdružení rehabilitovaných, členové vedení města Blanska a veřejnost. PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů Wanklovo náměstí 3, Blansko V projevu por. Jiřího Tomeše mj. zaznělo: Připomínáme si ty, kteří se zasloužili o svobodu naší vlasti v obou světových válkách. Nedávno jsem zhlédl v televizi pořad Volynští. Velice mě zaujal, protože i já se počítám k volyňským Čechům. My jsme měli svou starou vlast natolik rádi, že nás ani nenapadlo zůstat doma, když byla příležitost přihlásit se do Svobodovy armády. Avšak uprostřed pekla zničujícího světového konfliktu, kdy po tisících hynuli a byli mrzačeni vojáci i civilisté; ano, právě uprostřed toho všeho; nejednou jako zlaté zrnko v blátě zazářila dojemnou krásou pravdivá zkušenost, že nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí život. Tak to čteme v evangeliu. Ale i v době míru a blahobytu je třeba bojovat proti zlu, chránit svobodu, lidskost a důstojnost života. V tom vidím pravé vlastenectví. Počítejme s tím, že nás to bude i něco stát. Přeji nám všem k tomu hodně odvahy. Připomenutí obětí světových válek se konalo u památníku zborováka. Foto: S. Mrázek V pátek 8. listopadu se ve velkém sále Dělnického domu uskutečnila Burza středních škol pro žáky 9. tříd základních škol. Burzu zahájila ředitelka pořadatelské Obchodní akademie a střední zdravotnické školy společně se starostou města Blanska Lubomírem Toufarem a místostarostou Jiřím Crhou. Oproti minulým ročníkům na akci chyběly školy z širšího regionu, které pořadatelé nepřizvali. Žáci tak měli letos zúžený výběr jen ze škol, které většinou dobře znají a mají o nich dobrý přehled. Foto: S. Mrázek Blanenská část cyklostezky na Ráječko je hotová Předmětem tohoto díla bylo vybudování propustku přes hornolhotský potok, položení nového asfaltového povrchu na obslužnou komunikaci směrem do Blanska a vybudování nového tělesa cyklostezky s dlážděným povrchem od konce obslužné komunikace směrem k Blansku po křižovatku na Horní Lhotu. Městu Blansku se podařilo zrealizovat cyklistickou stezku Blansko-Ráječko, jež začíná v místě křížení obslužné komunikace vlevo ve směru jízdy z Ráječka na Blansko hornolhotským potokem. V místě tohoto křížení vznikla mimo prostor obslužné komunikace lávka přes hornolhotský potok. V místě, kde je konec obslužné komunikace, bylo tedy vybudováno nové těleso cyklostezky, které pokračuje až do prostoru křižovatky silnice II/374 s komunikací na Horní Lhotu, kde zmíněný úsek končí. Délka tohoto úseku je 350 m a šířka 3 m. Přesto v první etapě dochází k omezení dopravní obslužnosti v území již v listopadu t. r., a to od restaurace Rulíšek směrem Povrch je částečně z asfaltového povrchu a částečně ho tvoří zámková dlažba bez zkosených hran. Náklady na tento úsek byly vyčísleny zhruba na 1, 2 mil. Kč. Město Blansko zažádalo o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR, max. výše dotace je 65 % ze skutečně vynaložených nákladů, konečná výše příspěvku dosud není známa. Tato cyklostezka by se měla v budoucnu napojit na již vybudované cyklostezky. Přímé napojení se předpokládá na cyklostezku u Salmova jezu, přes kterou se lze dostat na cyklostezky na sportovním ostrově, a dále na již dále k lokalitě RD Zborovec. K omezení dojde z důvodu požadavku na výstavbu plynovodu v části I. etapy, bez níž nelze vybudované nebo připravované cyklostezky podél řeky Svitavy. V budoucnu se tedy bude možné dostat po cyklostezkách z Ráječka až na autobusové nádraží v Blansku, vysvětluje Alois Šmerda, pracovník odboru INV při MěÚ Blansko. Skoro by se dalo říci, že se jedná o společný projekt s Ráječkem, protože tam, kde my skončíme, by měla obec Ráječko pokračovat, říká Ing. Jiří Crha, místostarosta města Blanska a vzápětí dodává: Dělal to jeden projektant, takže předpokládám, že to dotáhnou tahle do konce. Jinak jsem velice rád, že máme také schválenou dotaci na cyklostezku od prodejny Billa po autobusové nádraží, kde jsme měli obrovské problémy s pozemky, a propoj cyklostezek na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka, uzavírá Crha. Omezení výstavbou dopravní a technické infrastruktury v zahrádkářské lokalitě Zborovec Město Blansko ve spolupráci se společností AO REAL a Svazkem vodovodů a kanalizací měst a obcí zajišťuje výstavbu I. etapy výstavby dopravní a technické infrastruktury RD Zborovec (dále jen DaTI). DaTI bude realizováno (předpokládáme úplnou uzavírkou) na jaře roku napojit budovaný plynovod v II. a III. etapě, která se realizuje již v letošním roce. Za výstavbu bude odpovědná společnost REISTAV CZ s. r. o., pod vedením stavbyvedoucího Ing. Reitschmieda. Za omezení se omlouváme, vzhledem k nemožnosti zajištění jiných koridorů pro příjezd však nelze situaci řešit jinak. odbor investičního a územního rozvoje TELEVIZE BLANSKO ON-LINE Blanenská TV vysílá na internetu. Nala te si Blanenský video urnál na

2 Zpravodaj města Blanska číslo listopadu 2013 informační čtrnáctideník zdarma 2 Z usnesení z 64. schůze rady ze dne Rada bere na vědomí hospodaření Nemocnice Blansko za 3. čtvrtletí roku Rada bere na vědomí informaci o uzavření provozu Muzea Blansko pro veřejnost dne z důvodu čerpání řádné dovolené. Rada bere na vědomí ukončení platnosti smlouvy o podnájmu nebytových prostor včetně dodatku č. 1 se společností Winy, s. r. o. Lažánky 159, Blansko, a to dohodou obou smluvních stran ke dni Rada souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy se společností Winy, s. r. o., Lažánky, IČ: na podnájem nebytových prostor Modrý bar o výměře 40 m², chodba za Modrým barem o výměře 19 m², a Oranžový bar o výměře 15 m² v Dělnickém domě, Hybešova 240/1 za účelem provozování barů. Cena podnájemného je stanovena smluvně ve výši Kč měsíčně včetně paušální spotřeby energií. Podnájemní smlouva bude uzavřena s účinností od na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Rada souhlasí s přijetím věcných darů (učební pomůcky) v celkové hodnotě do Kč pro Základní školu a Mateřskou školu Blansko, Salmova 17 pracoviště Dolní Lhota. Rada souhlasí s bezplatným použitím znaku a vlajky Města Blansko pro tým ROAD CROSS TEAM Blansko. Rada schvaluje prodej vozidla Citroen Nemo 1,4 i SPZ 4B rok pořízení 2008 za cenu 40 tis. Kč + platná sazba DPH společnosti Technické služby Blansko, s. r. o. Rada souhlasí s prominutím 50 % penále společnosti ESPERIENZA NP, s. r. o., Tylova 2, Blansko, IČ: , tj. ve výši Kč, přičemž tato částka je veřejnou podporou, která bude udělena v režimu de minimis. Rada bere na vědomí Petici proti konání pátečních trhů na ulici Hybešově v Blansku s tím, že s návrhem na přestěhování trhů dle petice souhlasí a bude dále iniciovat vlastní přestěhování. na pronájem veřejného prostranství části pozemku parc. č. 783/1 (dle přílohy přiložené k materiálu) v k. ú. Blansko pro Služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, Blansko, IČ: za účelem konání jednodenních prodejních pátečních trhů. na změnu smlouvy se společností VIA ALTA, a. s. dle předložené žádosti. odprodat pozemek parc. č. st. 96/1 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Dolní Lhota za účelem majetkoprávního vypořádání, za podmínky, že Jednota s. d. Boskovice odprodá Městu Blansko části pozemků parc. č. 191 ostatní plocha a části parc. č. 343/2 ostatní plocha, obě v k. ú. Lažánky u Blanska, a to části pozemků dotčených stavbou II/379 Lažánky průtah, konkrétně objektem SO Chodníky, parkovací a zelené plochy. odprodat pozemek parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m² v k. ú. Blansko z důvodu sjednocení vlastnictví pozemku a stavby garáže na pozemku stojící ve vlastnictví fyzické osoby (pozemek pod garáží, v lokalitě řadových garáží u trati ČD v Blansku, u zastávky Blansko město, s příjezdem Zubní pohotovost z ulice Komenského). darovat pozemek parc. č. 1380/20 ostatní plocha v k. ú. Blansko z důvodu zastavění silnicí III/37440 vlastníku silnice, Jihomoravskému kraji (u kruhového objezdu ul. Smetanova, Sadová). pronajmout část pozemku parc. č. 586 ostatní plocha o výměře cca 220 m² v k. ú. Dolní Lhota za účelem pěstování okrasných dřevin a pronajmout část pozemku parc. č. 1359/1 ostatní plocha o výměře cca 60 m² v k. ú. Blansko za účelem pěstování okrasných dřevin a zčásti za účelem umístění přístřešku (dotčeno cca 5 m²), to vše za účelem zaplocení k soukromým pozemkům (při cestě do Hluchova, Blansko). Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit odprodej pozemku parc. č. 428/2 zahrada v k. ú. Dolní Lhota u Blanska, za účelem majetkoprávního vypořádání, manželům Neubauerovým, bytem Blansko, za cenu ve výši 450 Kč/m² s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené (Dolní Lhota, u č. p. 12). Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení odprodej části pozemku parc. č. 1352/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko (část, jak je vyobrazena na snímku z kat. mapy) o výměře cca 10 m² za účelem zarovnání hranice soukromého pozemku a za účelem zajištění přístupu k soukromým nemovitostem panu Chalupovi, bytem Blansko, za cenu 450 Kč/m² s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené (ul. Zdíkova, u RD č. p. 68). Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a schválení odprodej části pozemku parc. č. 127/1 o výměře 360 m² v k. ú. Olešná u Blanska, za účelem vybudování zázemí k plánovanému RD na pozemku parc. č. 126 zast. plocha v k. ú. Olešná u Blanska paní Musilové, bytem Blansko, za cenu ve výši Kč s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené (Olešná, pozemek před a za bývalou prodejnou Jednoty). Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup části pozemku parc. č. 865/20 ostatní plocha v k. ú. Blansko, označené dle dosud v katastru nezapsaného geometrického plánu č /2013 z jako pozemek parc. č. 865/64 ostatní plocha v k. ú. Blansko, za cenu Kč, od vlastníka tohoto pozemku. Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit přijetí daru bezúplatný převod id. 3/24 pozemků parc. č. 679/12, parc. č. 679/80 a parc. č. 679/83, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko do vlastnictví Města Blansko od Ing. Pokoje, Praha (lokalita Žlíbek). Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci stavby SPORTOV- NÍ OSTROV, PROPOJ A-B se společností Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o., Hudcova 588/70b, Brno- -Medlánky, IČ: , s termínem dokončení do , a ukládá odboru FIN zapracovat uvedenou akci do návrhu rozpočtu na rok Rada schvaluje poskytnutí finančního daru studentce 4. ročníku Mendelovy univerzity v Brně, oboru Zahradní a krajinné architektury Ivaně Součkové, bytem Blansko ve výši Kč. Rada jmenuje do funkce vedoucího odboru komunální údržby MěÚ Blansko Ing. Petra Riznera s účinností od Usnesení v plném znění jsou k dispozici na úřední desce umístěné před budovou MěÚ a na internetových stránkách města Blanska Služba je sloužena od 8:00 do 13:00 hodin. Mimo výše uvedenou dobu je služba zajištěna v Brně na adrese Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel Úrazová nemocnice službu zajišťuje ve všední dny od 17:00 hodin do 7:00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24 hodin MUDr. Kulhánková Křtiny, Zdrav. středisko MUDr. Stojanov Poliklinika Blansko, Sadová MUDr. Ševčíková B. Blansko, Svitavská 1A MUDr. Ševčíková R. Poliklinika Blansko, Sadová MUDr. Šumberová Lysice, Komenského MUDr. Švendová Křtiny, Zdrav. středisko MUDr. Tomášková Blansko, Pražská 1b MUDr. Vrtělová Poliklinika Blansko, Sadová MUDr. Tomaštíková Adamov, Smetanovo nám MUDr. Well Adamov, Smetanovo nám MUDr. Žilka Benešov, MUDr. Adamová Letovice, Masarykovo n MDDr. Bedáňová Boskovice, Lidická Došlo ke změně zákona o finančním arbitrovi Dne nabyl účinnosti zákon č. 278/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti. Výše uvedený zákon mění kromě jiného i zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů. Podnikatel provozující vázanou živnost Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru byl doposud podle 19 odst. 1 zákona o finančním arbitrovi povinen písemně sdělit arbitrovi nejpozději ke dni, od něhož je oprávněn vykonávat svou činnost, svoji obchodní firmu, název nebo jméno a příjmení, sídlo nebo místo podnikání a určenou kontaktní osobu pro styk s arbitrem s uvedením jejího jména, příjmení, adresy, funkce, telefonu a faxu, popřípadě elektronické adresy, a ve stejném rozsahu údaje o zástupci této osoby. Zákonem č. 278/2013 Sb. se ustanovení 19 zákona o finančním arbitrovi zrušuje. Od již výše uvedená povinnost pro podnikatele provozující předmětnou živnost neplatí. odbor obecní živnostenský úřad Senioři jako účastníci silničního provozu Po roce se Aktiv BESIP při Městském úřadu Blansko rozhodl zopakovat besedu s našimi seniory týkající se jejich bezpečnosti v rámci provozu na pozemních komunikacích. Akce byla určena pro seniory v rámci podzimní preventivní kampaně BE- SIP, která má za úkol propagaci používání reflexních prvků při pohybu po pozemních komunikacích za snížené viditelnosti. Kromě výše uvedeného byla do obsahu této besedy zahrnuta další témata jako novinky v zákonu o provozu na pozemních komunikacích týkající se vystavování posudků zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel právě u seniorů, dále byly představeny hlavní rizikové faktory související s nastávajícím podzimním a zimním obdobím na našich silnicích a také to, jakým způsobem je co nejlépe zvládnout a eliminovat tak jejich negativní účinky pro provoz na pozemních komunikacích. Rovněž byly připomenuty zásady bezpečného cestování v prostředcích městské hromadné dopravy osob, doplněné filmovou ukázkou jejich praktické realizace v běžném životě seniorů. Besedu obohatili také členové Českého červeného kříže Blansko, kteří si připravili pro seniory praktickou ukázku první pomoci u nejčastějších typů poranění, která vznikají následkem dopravních nehod, načež si mohli senioři, pod dohledem těchto pracovníků, sami prakticky vyzkoušet PODLAHÁŘSTVÍ Slezák montáž a broušení parket, plovoucích podlah a PVC včetně dodávky materiálu Tel INZERCE VE ZPRAVODAJI poskytnutí první pomoci. Na závěr besedy byla otevřena diskuse, která ukázala na mnohé problémy, které v současné době v našem regionu trápí seniorskou populaci, a na které se chce Aktiv BESIP při Městském úřadu v Blansku v příštím období více zaměřit tak, aby tato negativa byla zcela odstraněna nebo alespoň eliminována na přijatelnou hranici. Vzhledem k pozitivním ohlasům na tuto besedu, které pracovníci Aktivu BESIP zaznamenali od seniorů, kteří se této besedy osobně zúčastnili, rozhodli se v obdobných dopravně bezpečnostních besedách se seniory pokračovat i v následujících obdobích. odbor vnitřních věcí Změna ve vedení komunálního odboru Současný vedoucí Odboru komunální údržby MěÚ Blansko Ing. Miroslav Pokorný odchází do důchodu. Na jeho místo byl s účinností od jmenován Ing. Petr Rizner, dosavadní vedoucí Odboru stavební úřad MěÚ Blansko. Přerušení dodávky elektrické energie (bez záruky) , 07:00 15:00 h Těchov Zástavba při silnici od Blanska od ulice odbočující k domu č. 288 po domy č. 115 a 85 (ve středu obce) včetně bočních ulic , 07:00 15:00 h Blansko Areál OSS na ul. Komenského, rekreační objekty v jeho blízkosti (pí Křivánková, Poláková) , 07:00 15:00 h Blansko ulice A. Dvořáka od ul. Mahenovy po ul. Nádražní, ulice Mahenova od ul. A. Dvořáka po ul. Masarykovu, ul. Těchovská od ul. A. Dvořáka po ul. Masarykovu a dům č. 19, ul. Masarykova od domů č. 14 a 39 po její konec u ul. Na Vyhlídce kromě domu č. 18d, ul. Husova od ul. Těchovské po její konec kromě domu č. 1, ul. Žižkova dům č. 69, ul. Hálkova, ul. Nerudova, ul. Suchá, ul. Na Vyhlídce, ul. Sušilova od ul. Masarykovy po ul. Husovu, ul. Nádražní od ul. A. Dvořáka po ul. Masarykovu , 07:00 15:00 h Blansko ulice 9. května domy č. o. 28, 30, 32, 26b a garáže vedle domu 26b Výběrové řízení na funkci vedoucí Odboru stavební úřad MěÚ Blansko Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci: vedoucí odboru stavební úřad MěÚ Blansko Požadované obecné předpoklady: státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt občanská a morální bezúhonnost Požadované kvalifikační předpoklady: ukončené vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu stavebního zaměření Další požadované předpoklady: organizační schopnosti umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti) praxe ve vedoucí funkci výhodou velmi dobrá znalost správního řádu velmi dobrá znalost stavebního zákona znalost zákona o obcích znalost práce na PC praxe ve veřejné správě min. 2 roky řidičský průkaz sk. B Způsob, termín a místo nástupu: u: pracovní poměr na dobu neurčitou, u, nástup k nebo dle dohody, MěÚ Blansko Platové zařazení: azení: řídí se zákonem č. 262/ Sb., ve ezn znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími, platová třída 11 Lhůta pro podání písemné přihlášky: Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, tul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, datum a podpis životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostechd výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů osvědčení (nebo čestné prohlášení o jeho vyžádání) a čestné prohlášení podle 4 zákona č. 451/1991 Sb. nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. prosinci 1971 Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou SÚ NEOTVÍRAT na adresu: Město Blansko Ing. Josef Kupčík, tajemník nám. Svobody Blansko Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Plán zimní údržby silnic na Blanensku Odbor INV při MěÚ Blansko přináší informace o zimní údržbě silnic prováděné Správou a údržbou silnic Jmk, oblast Blansko (v působnosti Městského úřadu Blansko jako obce s rozšířenou působností). Silnice neudržované Silnice II/378 v úseku Kotvrdovice Senetářov Silnice III/ v úseku Ostrov u Macochy Sloup Silnice III/ v úseku Horní Lhota obchvat Silnice III/ v úseku Závist Malá Lhota Úseky silnic udržované pouze plužením Silnice III/ v úseku Kuničky Němčice Silnice III/ v úseku Suchdol Veselice Silnice III/3811 v úseku Macocha horní můstek Silnice III/3831 v úseku Křtiny Babice Hlásiče náledí jsou umístěné Silnice II/379 v úseku Blansko Lipůvka (Hradecký tunel) Silnice II/378 v úseku Lipovec Rozstání (u zemědělského družstva Lipovec) Hlavní kontaktní místo je centrální dispečink ZÚS v Blansku s nepřetržitou službou od do Telefonické spojení a mobil odbor investičního a územního rozvoje Úvěry na opravy bytových domů Státní fond rozvoje bydlení poskytuje nízkoúročené úvěry na opravy bytových domů pro majitele domů (SVJ, družstva apod.). Podmínky pro čerpání těchto úvěrů je možno najít na internetu. Základní informace včetně odkazů na podrobnosti jsou v následujícím článku. Programy SFRB využijte co nejvýhodněji státní úvěr na opravu vašeho bytového domu! Státní úvěr na opravy a modernizace nejvýhodnější řešení jak šetřit za bydlení. Žádosti do Programu Panel přijímáme kontinuálně. Program PANEL S GARANCÍ SFRB je šance pro každého vlastníka bytového domu, který chce ušetřit za bydlení a zajistit delší životnost svému domu. Ušetřete za zprostředkovatele! Dohodněte si u nás bezplatnou konzultaci jak co nejlépe připravit žádost a získat nejvýhodnější úvěr do měsíce od podání žádosti na nebo Náš úvěr je možné využít také na projektovou dokumentaci, statický posudek, energetický průkaz, tedy na kompletní přípravu žádosti. Vše o programu Panel vč. potřebných formulářů najdete na Modelový příklad úspor najdete v článku na webu finanční odbor

3 Zpravodaj města Blanska číslo listopadu 2013 informační čtrnáctideník zdarma 3 Výměna řidičských průkazů probíhá plynule Nakladatelství NMB nabízí knihu Josefa Bednáře TURBÍNY [malé vodní elektrárny] mobil: I když do konce roku zbývá vyměnit ještě asi řidičských průkazů, na odboru vnitřních věcí žádné mimořádné opatření neplánují. Ještě před rokem to bylo více jak řidičských průkazů, které bylo nutné vyměnit za nové. Dnes zbývá vyměnit z celkového počtu cca 35 % průkazů. Předpokládám, že část řidičů si průkaz vymění až po vypršení termínu a část si ho nevymění z jakýchkoliv důvodů vůbec. Výměnu ŘP bychom tak měli zvládnout bez jakýchkoliv problémů, odhaduje na základě zkušeností z předchozích výměn dokladů vedoucí odboru vnitřních věcí Radek Gajdošík. Výměna se týká řidičských průkazů vydaných od 1. ledna 2001 do 30. dubna Jejich držitelé jsou povinni vyměnit je do 31. prosince 2013! Výměna je osvobozena od správního poplatku. Podrobné informace k výměně najdete na stránkách Projekt Euroklíč : Nejvýznamnější počin roku 2007 Díky finanční podpoře ze strany Jihomoravského kraje a Ministerstva pro místní rozvoj ČR realizuje Národní rada osob se zdravotním postižením projekt Euroklíč. Jde o mezinárodní projekt, který pomáhá především lidem se sníženou schopností pohybu, ale i těm, kteří pečují o děti do tří let věku. Euroklíč zajišťuje rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení, jako jsou výtahy, schodišťové plošiny apod., jež jsou osazena jednotným Eurozámkem. Tento projekt zároveň posiluje samostatnost, soběstačnost a nezávislost osob se zdravotním postižením. Osazení těchto prostor Eurozámkem tak zabrání zneužití a poničení veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. bezdomovci, vandaly, narkomany apod.). Euroklíč lze použít nejen v ČR, ale i v řadě zemí Evropy (na úřadech, nádražích, čerpacích stanicích, v obchodních centrech apod.). Euroklíč může zdarma získat každý, kdo je držitelem průkazu TP, ZTP a ZTP/P, diabetik, stomik a onkologický pacient. Stačí na nějakém z distribučních center předložit občanský průkaz a průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P. Pokud je žadatelem diabetik, stomik či onkologický pacient, k žádosti je nutné přiložit krátké čestné prohlášení, že patří do některé z cílových skupin. Databáze všech míst v ČR osazených Eurozámkem a veškeré podrobné informace jsou uvedeny na stránkách Centrálním distribučním místem Euroklíčů pro Jihomoravský kraj je Regionální pracoviště a poradna Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, Cejl 892/32, Brno. Euroklíče jsou ale běžně k vyzvednutí také na městských úřadech obcí s rozšířenou působností. Na Městském úřadu v Blansku, nám. Republiky, lze o Euroklíč požádat na odboru sociálních věcí u paní Simony Musilové, kancelář č. 124 (1. patro). Osoby pečující o děti do tří let si mohou klíč zdarma dlouhodobě zapůjčit na krajských pracovištích prostřednictvím Sítě mateřských center. Seniorům a osobám krátkodobě zdravotně indisponovaným budou Euroklíče půjčovány přímo ve veřejně přístupných budovách (na vrátnici, recepci apod.). Městský úřad Blansko, odbor sociálních věcí Euroklíče vydává od října roku Doposud jich bylo vydáno 43 (16 Euroklíčů v roce 2012 a dalších 27 od ledna do října v roce 2013). odbor sociálních věcí V Blansku představili projekt Walkodile V říjnu proběhlo v součinnosti s městem Blanskem setkání s firmou Business Affairs s. r. o., která představila projekt Walkodile. Toto setkání se uskutečnilo na MŠ Rodkovského, Blansko za účasti ředitelek blanenských mateřských škol a zástupců odboru ŠKOL. Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšení pasivní bezpečnosti předškolních dětí v silničním provozu. Projekt Walkodile pochází pod záštitou Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v. v. i. a za z Velké Británie. V České republice je realizován v mnoha městech podpory Evropské charty BESP, Ilustrační foto: Bezpečnostní komise Svazu měst a obcí ČR, Národní sítě zdravých měst a dalších. Walkodile je bezpečnostní chodítko, které pedagogům usnadňuje práci a dětem zajišťuje větší bezpečnost v silničním provozu. Svým tvarem připomíná krokodýla, zabraňuje dětem nečekaně vstoupit do vozovky a eliminuje tak riziko vzniku případného úrazu či nehody. Děti je také mnohem lépe vidět na silnici, neboť mají na sobě oblečeny reflexní postroje. Proběhla též praktická ukázka s dětmi z Mateřské školy Rodkovského 2a, Blansko. odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Podmínky kácení dřevin rostoucích mimo les V těchto dnech začínají na Odboru životního prostředí Městského úřadu Blansko přibývat žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, které jsou neklamným znamením, že nastává období vegetačního klidu dřevin, které obecně trvá od počátku listopadu do konce března následujícího roku. Příslušné formuláře Žádosti Pro úplnost je nutno uvést, že o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les jsou k dispo- les bez povolení místně přísluš- pokácet dřevinu rostoucí mimo zici buď přímo na odboru životního prostředí, nebo na poda- která je vlastníkem a současně ného úřadu může každá osoba, telně městského úřadu na nám. uživatelem pozemku, a to pouze Republiky 1 či na internetových v případě, že se jedná o strom, jehož obvod kmene ve výšce 130 cm stránkách města Blanska. Obecně platí, že o kácení dřevin může místně příslušný úřad povolení lze vykácet keřové po- nad zemí je menší než 80 cm. Bez požádat vlastník pozemku, na rosty o souvislé ploše do 40 metrů kterém předmětná dřevina roste, nebo nájemce pozemku se být splněna podmínka, že dřeviny čtverečných. Současně však musí souhlasem jeho vlastníka. Vlastní nenáleží do významného krajinného prvku, nerostou ve zvláště žádost obsahuje jméno a adresu žadatele včetně data narození, chráněném území a nepatří k památným stromům. doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele k pozemkům Nově také nepodléhá povolení kácení dřevin na zahradách, i dřevinám, specifikaci dřevin určených ke kácení (druh, počet, to je na pozemcích u bytových velikost plochy keřových porostů nebo rodinných domů v zastavěném území obce, které jsou včetně situačního nákresu, obvod kmene stromu ve výšce 130 cm stavebně oplocené a nepřístupné veřejnosti. Dané podmínky nad zemí) a zdůvodnění žádosti. Důvodem k pokácení dřeviny však není kupříkladu stínění ky v zahrádkářských osadách, tedy nesplňují například pozem- nemovitosti anebo padání listí do přestože v nich trvalý pobyt osob střešních okapových žlabů. není vyloučen. Živý plot nebo rozhradu tvořenou dřevinami nelze za stavební oplocení považovat, kácení dřevin rostoucích mimo les zde tedy podléhá režimu správního řízení. Na vlastní zahradě si tedy může její majitel bez předchozího povolení místně příslušného obecního úřadu v době vegetačního klidu pokácet své vlastní stromy. Výjimku tvoří dřeviny, které jsou součástí významného krajinného prvku či stromořadí anebo byly vyhlášeny památným stromem. V uplynulém období vegetačního klidu na přelomu let 2012/2013 vydal Odbor životního prostředí MěÚ Blansko celkem 29 rozhodnutí k pokácení 44 kusů stromů rostoucích mimo les na území města Blanska a jeho městských částí. Za pokácené dřeviny bylo nařízeno provedení náhradní výsadby v celkovém počtu 48 kusů stromů a 35 m 2 keřových porostů. Dále vydal i dvě rozhodnutí, kterými požadované kácení dřevin rostoucích mimo les zakázal. Důvodem zákazu kácení dřevin byl jejich dobrý zdravotní stav, v rozhodnutích byl pouze doporučen zdravotní řez předmětných dřevin. odbor životního prostředí Včasná diagnostika je pro léčbu rakoviny prsu nejzásadnější: Nepodceňujme prevenci! Každá osmá žena v průběhu svého života onemocní rakovinou prsu. V ČR nyní žije 50 tisíc žen s touto diagnózou a ročně přibude asi dalších 6 tisíc žen, které si tuto diagnózu vyslechnou. Rakovina prsu je v dnešní době poměrně snadno léčitelná, pokud je však nádor odhalen včas. Prevence by měla být pro každou z nás samozřejmostí, což dokazují slova MUDr. Dany Kolmačkové, primářky radiodiagnostického oddělení Nemocnice Blansko. Paní primářko, jistě se shodneme na tom, že v případě rakoviny prsu má prevence naprosto zásadní význam. Jaká je podle Vás informovanost žen o možnostech preventivních vyšetření? Na co mají vlastně ženy nárok? Prevence je skutečně naprosto nevyhnutelná. Každá žena by se měla pravidelně sama kontrolovat, starat se o své zdraví a navštěvovat preventivně lékaře v té době, kdy má na mamografické vyšetření nebo na ultrazvuk nárok. Naše pacientky ho mohou na mamografické vyšetření uplatnit jednou za dva roky. Hradí ho všechny pojišťovny z balíku prevence. Na tento druh vyšetření si však ženy musí přinést žádanku od svého praktického lékaře nebo gynekologa. V mezidobí však mohou chodit na vyšetření jako samoplátkyně. Převážně se využívá toho, že po roce přijdou na ultrazvukové vyšetření. Pokud je to nutné, provádí se třeba i po roce mamografické vyšetření. Pak bych ráda zmínila, že existují i další preventivní programy, které si kladou za cíl včas odhalit karcinom kolorektální nebo karcinom děložního čípku. Tyto ale nemají takovou širokou odezvu mezi veřejností jak laickou, tak lékařskou, takže těch pacientů na tento druh prevence nechodí tolik jako např. na mamografický screening. Je zcela nezbytné docházet na taková vyšetření opravdu každoročně? Zrovna nedávno proběhly v Americe studie, jestli má smysl dělat mamografické vyšetření každý rok, anebo jen jednou za dva roky. Zjistilo se, že přínos provádění mamografického vyšetření každý rok nebyl prakticky vyšší ve srovnání s tím, když ty ženy chodily po dvou letech. Načasování je stanoveno tak, aby se zachytily ty nádory, které jsou ještě malé a léčitelné. Pokud ženy přijdou včas a nádor nedosahuje velikosti větší než jeden centimetr, tak se udává, že vyléčitelnost je 99 %. V takovém případě je žena ve své podstatě vyléčená. Pokud jsou však nádory větší, samozřejmě riziko toho, že se nádor objeví v místě nádoru původního nebo i jinde na těle, je vyšší, ale právě to je smysl screeningového programu, aby ženy chodily pravidelně a podařilo se tak nádory zachytit včas a co nejmenší. Ve své podstatě i renomovaní onkologové, jako např. profesor Žaloudík z Masarykova onkologického ústavu, který se účastní našich sjezdů, označil mamografický screening zavedený v ČR jako jeden z nejlepších programů, který tady vůbec funguje. V Nemocnici Blansko již po dva roky proběhla akce po názvem Boj za zdravá prsa. Řekněte nám, jaký význam tahle akce pro ženy, pro vaše potenciální pacientky, má? Boj za zdravá prsa organizujeme s firmou AVON, která se již dlouhodobě věnuje prevenci rakoviny prsu. Firma každý rok vyčíslí celkem velkou částku, kterou předává screeningovým centrům, aby mohla vyšetřovat pacientky, aniž by si ony musely to vyšetření platit, takže jim přispívá částkou 200 Kč na vyšetření. Navíc tato firma prodává spoustu výrobků a výtěžek z jejich prodeje putuje na řadu preventivních akcí. Např. letos koupí růžové stužky ženy umožnily uložit na konto proti rakovině prsu téměř 12 tisíc korun. Existuje nějaká věková hranice pro ženy, které by se rády nechaly na Vašem oddělení odborně vyšetřit? Ženy, které jsou v ČR zařazeny do screeningového programu, k nám chodí od věku 45 let a horní věková hranice byla zrušena, takže chodí i ve věku 80 let, pokud jsou vitální. U žen od 40 do 45 let se toto vyšetření provádí tak, že si ho zaplatí jako samoplátkyně. Na tato vyšetření AVON přispívá. Do věku 40 let se provádí většinou jen ultrazvuková vyšetření. Mamografické vyšetření se provádí jen v případě nějakého nálezu a pokud je ho potřeba ho doplnit. Informovanost žen je tedy podle Vás na dobré úrovni? Ta zkušenost se postupně zlepšuje, informovanost pacientů i veřejnosti celkově. Řekla bych, že v tom sehrávají hodně velkou roli média, která mají na pacientky velký vliv. Pokud je nějaká osoba ze showbyznysu zasažena tímto onemocněním, tak my to pocítíme vždycky. Pacientky nám volají a chtějí být vyšetřeny, takže např. tento rok probíhá akce VZP, jež pružně reagovala na informaci, že Angelina Jolie měla velké riziko nádoru prsu, jakožto nositelka genu, který způsobuje až 90% možnost onemocnění. VZP se rozhodla, že těmto pacientkám ve věku let poskytne úhradu na preventivní vyšetření. V tomto případě není potřeba žádanka od lékaře, takové vyšetření můžeme naindikovat i my, lékaři screeningových center. Praxe je taková, že pacientka částku zaplatí a s kuponem si jde na pojišťovnu, která jí vše potom proplatí. (Pozn. red.: VZP aktuálně proplácí pouze doklady o zaplacení vystavené do , nejpozději však do nebo do vyčerpání fin. prostředků.) pokračování příště Prim. MUDr. Dana Kolmačková, primářka Radiodiagnostiky a ONM v Nemocnici Blansko. Foto: S. Mrázek

4 Zpravodaj města Blanska číslo listopadu 2013 informační čtrnáctideník zdarma Blanenské vítání svatého Martina Prohlídky Blanska s průvodcem Pavlem Svobodou využilo asi 40 zájemců. Sv. Martin si připíjí svatomartinským vínem s představiteli města Blanska a zahraničními delegacemi. Svatý Martin zdraví zástupy lidí po cestě od kostela k zámku. Po celé trase průvodu Blanenští vítali patrona svého města. Kaskadérská a divadelní skupina Štvanci předvedla nové pohádkové představení. Boj anděla s ďáblem o nadvládu nad Blanskem. Pardubičtí pozounéři hráli v neděli ráno fanfáry před radnicí. Oznamovali tím zahájení trhů a slavnosti. Sobotní světýlkový průvod končil na zahradě fary, kde děti a rodiče pozdravil svatý Martin. Pro příchozí byla připravena ochutnávka polských, slovenských, francouzských a italských specialit. Cítily jsme se královsky. Tak komentovaly jízdu kočárem dámy z polské Legnice a slovenského Komárna. Děti si nezapomněly zazvonit na kouzelný zvoneček. Zahraniční hosté přijali z rukou sv. Martina dar v podobě památeční podkovy. Slavnostní průvod družiny svatého Martina. Kočáry se vzácnými hosty dorazily až do zámeckého parku. Špalír pod blanenským zámkem. Fota: Stanislav Mrázek, Jana Franchi, Pavel Krupka

5 Zpravodaj města Blanska číslo listopadu 2013 informační čtrnáctideník zdarma 5 XIV. ročník adventních koncertů a pořadů v dřevěném kostelíku Církev československá husitská Vás zve k prožití krásné chvíle zastavení a zklidnění v předvánočním shonu. Na adventní koncerty je vstupné dobrovolné. neděle v 17:30 h Adventní varhanní koncert Jaroslava Nepilého pátek v 17:30 h Adventní těšení s klienty Domova Olga neděle v 17:30 h Advent s Komorním orchestrem Města Blanska čtvrtek v 17:00 h ZUŠ Vánoční klasika Není-li uvedeno jinak, koná se akce v kostele sv. Martina. úterky a čtvrtky v 05:30 h Adventní roráty Po celý advent (vždy úterý a čtvrtek, počínaje 3.12.) zveme na tradiční jitřní bohoslužby. Připomínají noční bdění svatého Josefa a Panny Marie v Betlémě. sobota v 17:55 h a neděle v 7:00 a 8:45 h Požehnání rodinných adventních věnců Čtyři adventní neděle se už tradičně připomínají čtyřmi svícemi adventního věnce. Přibývající světlo poukazuje na příchod (adventus) Ježíše Krista na svět. Rodiny i jednotlivci si mohou přinést adventní věnec do kostela k požehnání. pátek v 17:45 h Návštěva svatého Mikuláše Dětská mše svatá, scénka z Bible a na závěr návštěva sv. Mikuláše v kostele. Zpěvem doprovází dětský chrámový sbor MARTINI band. sobota od 08:30 do 12:00 h, Katolický dům Vánoční dílna: Dárky od srdce Největším darem je lidské srdce a nejkrásnějším je dárek od srdce. Malí i větší si mohou dárky od srdce připravit pod vedením instruktorů na Katolickém domě. Vstupní vklad ve výši věku. Přezuvky s sebou. pátek v 17:30 h Koncert Pěveckého sboru Perličky a jejich hostů (Gymnázium Blansko) neděle v 17:30 h Proměny romantické kytary. Karel Fleischlinger a jeho hosté zahrají hudbu skladatelů raného romantismu. pátek v 17:30 h Kaštánci dětská kapela z Horní Lhoty neděle v 17:30 h Cimbálová muzika Majerán Adventní program ve Farnosti sv. Martina sobota v 15:30 h, Lažánky Vánoční strom v Lažánkách U kaple sv. Cyrila a Metoděje v Lažánkách se koná tradiční rozsvícení vánočního stromu. Doprovodný program proběhne v kapli: zpěv místního sboru, prohlídka lažáneckého betlému, malá výstavka a vánoční dílna pro děti. neděle v 08:45 h MARTINI band břest nového CD Sbor dětí a mládeže farnosti Blansko MARTINI band vydává své první rozjezdové CD. Po mši svaté následuje v kostele prezentace a břest CD. neděle v 16:00 h Muzika pro adventní povzbuzení Soukromá ZUŠ Blansko zve na tradiční adventní setkání při hudbě v podání svých pedagogů. úterý pátek od 09:00 do 12:00 h Kostelní betlém pro děti Rodiče i prarodiče s dětmi si mohou prohlédnout kostelní betlém, připravený na Vánoce. Zatím v něm bude chybět Ježíšek, který se narodí o půlnoční. Větší skupiny (např. školky) prosíme nahlásit předem na tel pátek v 17:45 h Betlémské světlo Pro betlémské světlo si mohou děti s rodiči přijít také na dětskou mši svatou do kostela. Svíčky čajovky budou k dispozici, s sebou lucerničku. OD NAŠICH ČTENÁŘŮ: Poděkování Oblastní charitě Blansko Chtěla bych touto cestou jménem své maminky, sestry i jménem svým poděkovat pracovnicím Oblastní charity Blansko, oddělení Domácí hospicové péče, jmenovitě sestřičkám Janě a Daniele a jejich vedoucí paní Kuncové za úžasný přístup a pomoc v době, kdy nám doma umíral tatínek. Stejné poděkování náleží i naší praktické lékařce, která se sestřičkami a paní Kuncovou úzce spolupracovala a nám poskytla svůj čas a cenné zkušenosti. Díky všem těmto dámám jsme tatínkovi mohly dopřát luxus dožít doma až do konce a zemřít ve své vlastní posteli. Jak obrovský to byl rozdíl oproti přístupu lékaře na pohotovosti v nemocnici. Volala jsem tam o pomoc, když jsme si již doma nevěděly s nepohyblivým a nekomunikujícím tatínkem, trpícím velkými bolestmi, rady. Od pana doktora jsem slyšela pouze strohé No tak nám ho sem dovezte! Jak to máme udělat, když tatínka nedostaneme do auta, to už neporadil, evidentně ho to nezajímalo. Naštěstí jsem si při hledání kontaktu na sanitku všimla na Internetu odkazu na Charitu, otevřela jejich stránky a zavolala. Paní Kuncová nám s obrovským taktem, ochotou a zájmem vysvětlila, jaké máme v naší situaci možnosti, navrhla další postup a dala nám čas na poradu a rozhodnutí. Pak již bez naší přímé účasti zařídila vše potřebné. Překvapivá, byť nepodstatná, pro nás byla i informace, že většina úkonů domácí hospicové péče je hrazena zdravotní pojišťovnou. Sestřičky nám pomohly v ošetřování tatínka, naučily nás, jak jej opatřit v jejich nepřítomnosti samostatně, poradily různé vychytávky, o kterých nemá nezasvěcený člověk ani ponětí. Vždycky si udělaly čas i na popovídání, zvláště paní Jana. Vysvětlila nám velmi citlivě, ale podrobně, co nás v příštích hodinách a dnech pravděpodobně čeká, abychom byly připravené až to přijde, vybavila nás potřebnými kontakty a ona sama byla k dispozici na telefonu 24 hodin denně, pro konzultaci na dálku i návštěvu u nás doma. Byla nám v těch dnech velkou oporou, byla s námi i tu noc, kdy tatínek odešel. Naše rodina není věřící. Přesto se v hluboké úctě skláníme před lidmi z Charity, protože nebýt jich, nevyrovnaly bychom se s odchodem našeho drahého tatínka tak, jak nám to bylo umožněno díky jejich pomoci. Milé dámy z charity a paní doktorko, ještě jednou mnohokrát děkujeme. Petra Zavřelová, Černá Hora Netradiční den ve škole Již podruhé strávili studenti noc ve škole řešením hádanek, šifer či hlavolamů. Foto: archiv školy V pátek v 11:00 hodin se v tělocvičně OA a SZdŠ Blansko setkala celá škola na imatrikulaci studentů 1. ročníků. My, čtvrťáci, jsme dostali za úkol je přivítat na naší škole a připravit si pro ně zajímavý program, což se nakonec, doufám, povedlo. Byly připraveny různé scénky, úkoly, soutěže a kvíz, který je vyzkoušel ze znalostí naší školy. Myslím, že někteří žáci se v budoucnosti osypou při slově zbožíznalství (ochutnávka různých pochutin), ale jinak jsme na ně byli celkem hodní. Nakonec nás čekalo překvapení v podobě vystoupení prvních ročníků. Poté 1. ročníky složily slavnostní slib a šlo se domů. Tak upřímně doufám, že se 1. ročníkům na naší škole líbí a že mají pocit, že mezi nás už plnohodnotně patří. V pozdních večerních hodinách téhož dne se na naší škole začali scházet studenti na 2. ročník nočního hlavolámání. Po registraci v 21:30 hodin jsme losovali startovní čísla a ve 22:00 hodin už vybíhalo první družstvo do soutěže. Učitelé si pro nás nachystali velice zábavné a zapeklité úkoly. Museli jsme se poprat např. s germánskými runami, kakurem, hádankami, Braillovým písmem a dokonce i s těstovinami, které jsme směňovali podle určitého klíče. Na každý úkol jsme měli jen půl hodiny a u některých úkolů jsme to zvládli jen tak tak. Před 3. hodinou ranní byly vyhlášeny výsledky a rozdány ceny. Mezi prvním a druhým místem byl pouze minutový rozdíl! Po náročných úkolech jsme někteří spali v tělocvičně a ráno jsme dostali jako bonus dobrou snídani. A zhruba o půl osmé byla škola zase prázdná. Byla to zajímavá akce a doporučila bych ji všem, kteří ji ještě nezkusili. Michaela Smutná, studentka O4 Dobrodružství ve strašidelné škole Stejně jako v ostatních městech Jihomoravského kraje, kde funguje Senior Point, mají i senioři v Blansku možnost využít bezplatné právní poradny. Nově jsme od října tohoto roku rozšířili stávající nabídku právního poradenství. Kromě možnosti osobního setkání s právním poradcem (studentem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně) nabízíme nově možnost komunikovat on-line přes internet. Díky této nové možnosti mohou senioři řešit své právní záležitosti rychleji (cca do týdne od nahlášení dotazu). Mezi nejčastější dotazy patří zejména problematika sousedských vztahů, dědického řízení (sepsání závěti, vydědění, ), Kulturní středisko města Blanska pro vás připravilo tradiční Vánoční prodejní výstavu. Nebudou chybět ukázky lidových řemesel a vystavené výrobky budu doplněné o výstavku betlémů. Výstava se koná v Dělnickém domě v malém sále denně od 3. do 10. prosince. 3. prosince 10. prosince 2013, Dělnický dům, sál S2 Otevřeno: po pá 10:00 17:00 h so ne 14:00 17:00 h 3. prosince 10:00 20:00 Program ukázek řemesel úterý paní Pokorná malování na sklo středa paní Roučková výroba korálků čtvrtek paní Dostálová skleněné figurky pátek paní Parmová slámové ozdoby sobota paní Fremelová drátkování, šperky Základní škola Blansko, Erbenova 13 ve čtvrtek přivítala více než 200 dětí v doprovodu rodičů či prarodičů na oslavě Halloweenu. Tato již tradiční akce se setkala s velkým zájmem veřejnosti. V celé budově školy byl připraven bohatý program. Děti v kostýmech čarodějnic, upírů, superhrdinů a dalších pohádkových bytostí prověřily svoji kuráž na stezce odvahy. V učebně chemie byly vidět hokusy pokusy, např. duch v láhvi, nehořlavý kapesník či oceán v láhvi. Také se zde vyráběly ze zázračné hmoty skákací hopíky. V tělocvičně stál strašidelný tunel, k jehož zdolání byla třeba odvaha i obratnost. U veselých čarodějnic se vyráběla brčka a zdobila se chaloupka obrázky duchů a dýní. Unavené návštěvníky čekal odpočinek v biografu při sledování strašidelných filmů a pojídání popcornu. Oblíbenou zastávkou se také stala Jedová chýše s nabídkou kouzelných nápojů a drobného občerstvení. Na závěr proběhla diskotéka, kde odborná porota vybrala a ocenila nejlepší masky. Děkujeme všem za pomoc a účast a těšíme se za rok na shledanou! Mgr. Naděžda Rychnovská, PaedDr. Zdeňka Kalová, Foto: Mgr. Jaroslav Cinkl Právní poradenství pro seniory v Blansku nově on-line majetkových sporů, odstoupení od smluv (tzv. podomní prodej), změna dodavatelů služeb (např. změna dodavatele energií) apod. Věříme, že tuto novou službu budou senioři hojně využívat. V rámci právní poradny garantujeme naprostou diskrétnost a mlčenlivost ke všem probíraným skutečnostem. Na kontaktním místě Senior Pointu v Blansku na ulici Komenského 14 je také možnost vyřídit si senior pas, který opravňuje držitele k různým slevám. Provozní doba Senior pointu je pondělí a středa: 12:00 14:00 hodin a v pátek: 08:00 10:00 hodin. Karla Změlíková Senior Point Blansko Komenského 14, Blansko Vánoční prodejní výstava s ukázkami lidových řemesel neděle paní Hřebíčková výroba šperku pondělí paní Partyková vizovické pečivo úterý paní Dražilová drhání HLEDÁME aktivní spolupracovníky do našeho týmu k sepisování půjček od přímého a zavedeného investora. Zajímavé produkty, vysoké provize, zavedené kanceláře, příspěvek na inzerci, školení zdarma, žádné poplatky. Nutný ŽL. Nástup ihned Žvanutová Martina

6 Zpravodaj města Blanska číslo listopadu 2013 informační čtrnáctideník zdarma 6 Kulturní a sportovní pozvánky Výstavy , Galerie Ve Věži Olga Fryčová Hořavová: Křehké věci Autorka vystaví zejména keramiku pálenou v peci na dřevo a technikou amerického RAKU, dále skleněné objekty , Galerie města Blanska 25 miliónů čar Václava Stratila a hostů výstavy Petra Strouhala a Martina Vongreje Václav Stratil (CZ) = kresby. Petr Strouhal (CZ) = fotografie. Martin Vongrej (SK) = prostorová instalace. Jiří Ptáček (CZ) = koncepce. Jiří Ptáček pozval na výstavu Václava Stratila (*1950) dva mladší výtvarné umělce. V kontemplativní konfiguraci jejich prací sleduje pojmy vědomí, čas, čára, ruka, opakování, klíčové jak pro Stratila, tak pro obecnější úvahu o organickém procesu, kterému říkáme vizuální tvorba. Kromě povinné anotace si kurátor přeje zachovat čtyřhlasné ticho / významné mlčení. Kurátorem výstavy je Jiří Ptáček , Dělnický dům, sál S2 Vánoční prodejní výstava s ukázkami lidových řemesel Výstava bude doplněná betlémy. Otevřeno: po pá 10:00 17:00 h, so ne 14:00 17:00 h a 3. prosince 10:00 20:00 h. Podrobný program na straně 5 dole , knihovna Šperky, knižní vazby a fotografie Vernisáž výstavy šperků, knižní vazby a fotografií Evy Spotzové, Věry Palečkové a Zdeňka Spotze se uskuteční v pátek v 18:00 hodin. Úvodní slovo Mgr. Pavel Přikryl, kulturní program Dana Herzowa. Výstava je přístupná veřejnosti v běžné provozní době knihovny. Touto akcí bude zakončena výstavní sezona 2013 v Městské knihovně Blansko , muzeum Výstava prací studentů uměleckých a technických oborů Masarykovy střední školy Letovice Vernisáž proběhne v pátek , k výstavě promluví ředitelka MSŠ JUDr. Sylva Ducháčková v 9:00 h, kostel sv. Martina Kostelní betlém pro děti Od 09:00 do 12:00 h. Rodiče i prarodiče s dětmi si mohou prohlédnout kostelní betlém, připravený na Vánoce. Zatím v něm bude chybět Ježíšek, který se narodí o půlnoční. Větší skupiny (např. školky) prosíme nahlásit předem na tel. čísle v 10:00 h, kostel sv. Martina Kostelní betlém Od 10:00 do 16:00 h (vstup z parku C. Meineke). Veřejnost si může prohlédnout kostelní betlém s výkladem. Vstup zdarma, pro děti připraven dárek. Kino Pokud není uvedeno jinak, filmy jsou uváděny v původním znění s českými titulky. Představení označená Filmový klub jsou přístupná i nečlenům filmových klubů ve 20:00 h, kino HUNGER GAMES: VRAŽEDNÁ POMSTA Pokračování filmového hitu Hunger Games, který po celém světě vydělal 700 mil. dolarů. Vítězství Katniss a Peeta v 74. ročníku Hunger Games zažehly napříč Zeměmi Panemu jiskru vzpoury proti mocnému Kapitolu. USA / 146 minut / do 12 let nevhodný v 17:30 h v 15:00 h, 17:30 h, kino CESTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU Pohádkový příběh s ohromující filmovou výpravou. Do malé zakleté vesničky dorazí dvanáctiletá dívka Sonja v doprovodu lupičů, kteří ji zajali. Sonje se podaří utéci a vydá se hledat Vánoční hvězdu, která dokáže zlomit kletbu vesnice. Norsko / 80 minut / přístupný / česká verze ve 20:00 h, kino MAFIÁNOVI Kdysi měl všechny a všechno pod palcem. Ale časy se mění. Bývalý mafiánský boss Giovanni Manzoni (Robert De Niro), jeho rázná manželka Maggie (Michelle Pfeiffer) a jejich dvě děti jsou za příkladnou spolupráci se zákonem umístěni do programu na ochranu svědků. Jenže staří psi se novým kouskům učí těžko. Jejich chování a zvyklosti jsou pro život v utajení překážkou. Nová komedie PREMIÉRA V KINĚ BLANSKO 12. prosince v 16:30 h 13. prosince v 16:30 h HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ (3D) česká verze 12. prosince ve 20:00 h 13. prosince ve 20:00 h HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ (2D) originální znění s českými titulky Vstupenky si můžete rezervovat na režiséra Luca Bessona. USA, Francie / 111 minut / do 12 let nevhodný ve 20:00 h, kino BELLA MIA Scenárista Marek Epstein (Signál, Ve stínu) se nechal inspirovat krátkou novinovou zprávou, jejímiž hrdinkami byly krávy, které dokázaly rok přežít v divočině, a stvořil silný a dobrodružný příběh, který je především o lásce. Ať už lidské, nebo zvířecí. Dramatický, dojemný a romantický příběh se odehrává v nádherném prostředí Jizerských hor. ČR / 93 minut / přístupný / česká verze ve 20:00 h, kino KONZULTANT Legendární režisér Ridley Scott a spisovatel Cormac McCarthy spojili síly. Výsledkem je drsná a rafinovaná podívaná, v níž se krvavou zápletkou vine jejich typický černý humor. Vysoce postavený advokát, ve filmu přezdívaný Konzultant, se prostřednictvím majitele nočního klubu Reinera přimotá k pochybnému obchodu s drogovým kartelem. USA / Velká Británie / 111 minut / do 15 let nepřístupný v 15:00 h, 17:30 h, kino LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ (3D) Ledové království je pohádkou o milé a nebojácné Anně, která za pomoci odvážného horala Kristoffa, jeho věrného soba Svena a legračního sněhuláka Olaffa podnikne v kruté zimě výpravu za záchranou své sestry Elsy. Podle klasické pohádky H. Ch. Andersena. USA / 109 minut / přístupný / česká verze ve 20:00 h, kino PŘÍBĚH KMOTRA Film podle bestselleru Jaroslava Kmenty Kmotr Mrázek. O vzestupu a pádu člověka, který se od kšeftu s digitálními hodinkami posunul až na pozici šedé eminence české politiky. ČR / 99 minut / do 12 let nevhodný ve 20:00 h, kino RIVALOVÉ Skutečný příběh Nikiho Laudy. Závody Formule 1 jsou místem, kde jediná chyba může znamenat smrt. Na těchto okruzích spolu soupeří dva odvěcí rivalové. James Hunt je neřízená střela a Niki Lauda je dokonalý profesionál. USA, Německo, Velká Británie / 123 minut / přístupný v 16:30 h, 20:00 h, kino HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ (3D) Další dobrodružství hobita Bilbo Pytlíka na jeho společné pouti s čarodějem Gandalfem a třinácti trpaslíky vedenými Thorinem Pavézou. USA / Nový Zéland v 15:00 h, kino CESTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU Pohádkový příběh s ohromující filmovou výpravou. Do malé zakleté vesničky dorazí dvanáctiletá dívka Sonja v doprovodu lupičů, kteří ji zajali. Sonje se podaří utéci a vydá se hledat Vánoční hvězdu, která dokáže zlomit kletbu vesnice. Norsko / 80 minut / přístupný / česká verze ve 20:00 h, kino KŘÍDLA VÁNOC V nákupním centru v čase Vánoc se prolnou příběhy čtyř přátel, kteří zde pracují. Každý z našich přátel má své touhy a sny a právě Vánoce jsou časem, kdy se mohou plnit. Dejme šanci zázrakům! Copak se pohádky nemohou žít? ČR / 110 minut / do 12 let nevhodný ve 20:00 h, kino KLAUNI Na počátku kariéry vytvořili OS- KAR, MAX a VIKTOR klaunskou skupinu Busters. Jejich klauniády představovaly ostrůvky svobody uprostřed nehybné bažiny rezignace v komunistickém režimu bývalého Československa. Pak se však mezi třemi klauny cosi vážného odehrálo. Nyní se Oskar vrací po třiceti letech z emigrace, aby v Praze uzavřel svoji uměleckou kariéru. Setkání s bývalými přáteli vede k nevyhnutelné vzájemné konfrontaci. Osud jim tak nabízí ještě jednu šanci, jak to naposledy pořádně roztočit. I po třiceti letech otázka zůstává stále stejná: Kdo se bude smát naposled? Česko, Finsko, Lucembursko, Slovensko, 120 minut / do 12 let nevhodný / česká verze ve 20:00 h, kino PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK? Šarmantní šedesátník José se vrací po třiceti letech do Prahy z emigrace a s sebou přiváží mexickou manželku i krásnou dospělou dceru. Jeho dcera Penélope se marně snaží otěhotnět a věřící manželka Dolores je přesvědčena, že poslední nadějí je zázrak, který by v předvánočním čase mohlo splnit slavné Pražské jezulátko. Brzy se ukazuje, že v Praze je kromě legendárního Pražského jezulátka i řada dalších bytostí, které jsou schopné konat zázraky. A nejen, co se týká vytouženého početí Hrají: Libuše Šafránková, Josef Abrhám, Igor Chmela, Václav Postránecký, Pavel Kříž. ČR / 100 minut / přístupný / česká verze. Další akce ve 14:00 h, nám. Republiky Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Od 09:00 hodin v pátek na náměstí vánoční trhy. Pokračovat budou také v sobotu od 09:00 do 14:00 hodin. Podrobný program viz minulý Zpravodaj nebo na v 16:00 h, Galerie Jonáš Začínáme s počítačem Kurz základů ovládání počítače. Přihlášky Pavel Svoboda, tel , v 18:00 h, knihovna Slavnostní křest knihy Jaroslava Kočího O Starém Blansku Publikace vychází v edici Městské knihovny Blansko KráLiK aneb Krásná Literatura Kraje. Úvodní slovo Lucie Odehnalová, v kulturním programu vystoupí Filip Münster v 19:00 h, muzeum Komorní Hudební Trio Milan Vaněček (flétna), Štěpán Švestka (violoncello), Radim Pančocha (klavír), jako host vystoupí Marek Švestka (kontrabas) , kostel sv. Martina Požehnání rodinných adventních věnců sobota v 17:55 h neděle v 07:00 a 08:45 h Čtyři adventní neděle se už tradičně připomínají čtyřmi svícemi adventního věnce. Přibývající světlo poukazuje na příchod (adventus) Ježíše Krista na svět. Rodiny i jednotlivci si mohou přinést adventní věnec do kostela k požehnání v 10:00 h, kino Františkovo čarování s Majdou Dětské představení Magadaleny Rajfové. Předprodej v Informační kanceláři Blanka, Rožmitálova 6, tel ve 12:30 h, DDM Výlet do jeskyně Výpustek Výlet pro rodiče s dětmi na akci Ďábelský výpustek. Kontakt: ddmblansko.cz. Podrobné informace naleznete na ve 14:00 h, knihovna Den pro dětskou knihu Pozvánka pro předškoláky i malé školáky s rodiči nebo prarodiči na tradiční knihovnickou akci. Mimo jiné aktivity připravuje knihovna setkání se spisovatelem a hudebníkem Markem Šolmesem Srazilem v 19:30 h, Dělnický dům Vánoční koncert: Petr Bende a hosté Hosté Roman Dragoun, pěvecký sbor Gymnázia Blansko Perličky, cimbálová muzika Grajcar v 9:00 h, DDM Adventní věnce Akce pro všechny, kteří mají rádi tvoření v předvánoční atmosféře. Kontakt: cz. Podrobné informace na www. ddmblansko.cz v 9:00 h, DDM Vánoční perníčky a chaloupky Akce pro ty, kteří si užívají předvánoční voňavé pečení. Kontakt: Podrobné informace naleznete na: v 17:30 h, dřevěný kostelík Adventní varhanní koncert Jaroslava Nepilého v 16:00 h, Mateřské centrum Paleček Mikuláš pro nejmenší Setkání s Mikulášem a jeho pomocníky. Více na v 5:30 h, kostel sv. Martina Adventní roráty Po celý advent (vždy úterý a čtvrtek v 05:30 h, počínaje 3.12.) zveme na tradiční jitřní bohoslužby. Připomínají noční bdění svatého Josefa a Panny Marie v Betlémě v 16:00 h, Mateřské centrum Paleček První pomoc pro kojence a batolata 2. část Základní první pomoc. Jako maminka byste měla umět poskytnout alespoň základní první pomoc svému děťátku. Více na webnode.cz/ v 19:30 h, Dělnický dům Miloš PERNICA a hosté Vladimír Merta a Komorní orchestr města Blanska Miloš Pernica je učitel hudby a kytarista působící dříve v blanenských skupinách Surf, Karavana a Prorock. V současné době působí jako sólový koncertní hráč na klasickou a elektrofonickou kytaru, je členem PF Guitar Quartetu a kapel Rosomák Olympic revival a Moto band. Vstupenky můžete zakoupit v předprodeji v Informační kanceláři Blanka, v ZUŠ Blansko, Zámek 3 nebo v Kulturním středisku města Blanska v 8:00 h, knihovna Kouzlíme s barvami HEDVÁBÍ Další pokračování výtvarného projektu s lektorkou Květou Pokornou v 8:00 h, knihovna Nebojte se PC III. část, kurz základní obsluhy PC pod vedením lektora Bc. Michala Bronce v 9:30 h, knihovna Vánoční zpívánky Písničky a básničky pro děti i maminky, tentokrát s vánoční tematikou v 15:30 h, klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Den zdraví s Mikulášem s VZP Program: 15:30 h mikulášská dílna 16:00 h divadelní představení od Divadlo VĚŽ Brno: Příběhy včelích medvídků 17:15 h příchod sv. Mikuláše s andělem a s dárky v 18:30 h, Křesťanské centrum, nákupní stř. Sever, 1. patro Pevnosti v mysli a jak z nich uniknout 1 Beznaděj Co je to pevnost, jak vzniká, jak se projevuje, destruktivní následky v životě člověka. Přednáška pro rodiče a pracovníky s dětmi a mládeží. Bližší informace na tel v 19:00 h, Křesťanské centrum, nákupní stř. Sever, 1. patro Traumatizující Mikuláš Příchod Mikuláše (zvláště v doprovodu čerta ale i anděla) je pro dítě vždy obrovský stres. Dá se dokonce přirovnat k těm největším stresovým faktorům, jako je například vstup dítěte do školy, rozvod rodičů nebo přestěhování se. Dr. Kejklíčková ve své práci uvádí: Na naší klinice jsme prováděli zajímavý výzkum. Snažili jsme se zjistit, kolik dětí zažilo nepříjemnou událost s čertem, po které začalo koktat. Byl to výzkum celorepublikový a dostalo se nám velkého množství odpovědí. Zjistili jsme, že padesát procent ze všech koktavých dětí začalo koktat po traumatizujícím zážitku s čertem. Čert zůstane čertem, to dětská dušička až tak nerozlišuje v 9:00 h, nám. Republiky Farmářské trhy v 18:00 h, Dělnický dům Taneční pro studenty diskotéka v 19:00 h, centrum sv. Martina, Komenského 14 Společné zahájení adventní doby Křesťanské církve v Blansku Vás srdečně zvou všechny věřící i hledající na společné zahájení adventní doby. Ačkoli se jako křesťané lišíme svou církevní příslušností, způsobem bohoslužby či důrazy v učení, spojuje nás to základní a podstatné: víra v Ježíše Krista jako Syna božího a Spasitele. Na setkání s Vámi se těší : za církev římskokatolickou farář Jiří Kaňa ThLic. za Církev československou husitskou farář Martin Kopecký za Církev adventistů sedmého dne kazatel Jaroslav Kuben B.Th. za Církev Křesťanské sbory Josef Merta za Církev Bratrské jednoty baptistů kazatel Michal Petratúr B.Th. za Církev Slovo života pastor Andrija Buličič za apoštolskou církev Ing. Petr Švásta v 19:30 h, ZUŠ, sál Kollárova 8 Divadlo Kolárka Byla cesta ušlapaná Repríza autorské hry Byla cesta ušlapaná. Příběh o lásce, přátelství a kořalce na lidovou notu. Námět, hudební režie: Kateřina Reichová. Režie: Kateřina Reichová, Eva Petrželová. Kostýmy, kulisy: Veronika Ráčilová. Choreografie: Libor Čermák. Lidová muzika: Aleš Průcha (klarinet), Miroslav Nečas (kontrabas), Jakub Pernica, Helena Pernicová (housle). Hrají: Elisabeth Schmidtová, Adam Kolář, Michal Fíbek, Nikol Lárová, Klára Lachmanová, Jan Souček, Zuzana Hájková, Adam Kubiš, Monika Šurá, Tomáš Jakubec v 16:00 h, Galerie Jonáš Začínáme s počítačem Kurz základů ovládání počítače. Práce s textovým programem a internetem pro začátečníky. Rozsah kurzu je 8 vyučovacích hodin. Max. 10 účastníků. Přihlášky Pavel Svoboda, Galerie a antikvariát Jonáš Blansko, Smetanova 6, Centrum Ježek, tel , v 16:30 h, knihovna Poslechové odpoledne vše o Vánocích ve světě Pásmo vánočních příběhů a koled v podání Josefa Somra v 17:30 h, dřevěný kostelík Adventní těšení s klienty Domova Olga

7 Zpravodaj města Blanska číslo listopadu 2013 informační čtrnáctideník zdarma 7 Kulturní a sportovní pozvánky v 17:45 h, kostel sv. Martina Návštěva svatého Mikuláše Dětská mše svatá, scénka z Bible a na závěr návštěva sv. Mikuláše v kostele. Zpěvem doprovází dětský chrámový sbor MARTINI band v 17:00 h, kino Vánoční koncert: Kaštánci Délka: 1:30 hod v 17:30 h, dřevěný kostelík Advent s Komorním orchestrem města Blanska v 10:30 h, klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Zdravě na vánočním stole Odborná beseda s lektorkou na výživu Jitkou Pokornou. Budete obohaceni novými nápady a recepty. Pojištěnci VZP mají 30% slevu v 16:00 h, Mateřské centrum Paleček Pojď dědečku, babičko, zacvičíme maličko Pojď babičko, dědečku, zazpíváme písničku. Cvičení pro prarodiče s vnoučátky. Více na webnode.cz/ v 18:00 h, Dělnický dům Taneční pro studenty závěrečný ples kurzu A v 18:30 h, Křesťanské centrum, nákupní stř. Sever, 1. patro Pevnosti v mysli a jak z nich uniknout 2 Neuroplastika Co jsou magické stromy mysli. Jak vznikají zelené stromy života a jak černé stromy destrukce. Neuroplastika způsob roztavení černých stromů a nastolení optimálních chemických reakcí v mozku. Reprodukce besedy Dr. Caroline Leaf z pořadu Je to nadpřirozené (na internetu v angličtině). Přednáška pro rodiče a pracovníky s dětmi a mládeží. Bližší informace na tel v 10:00 h, klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Jak dětem naslouchat, abychom jim porozuměli Odborná přednáška Mgr. Dagmar Kučerové lektorky Efektivního rodičovství, vstup zdarma v 17:00 h, dřevěný kostelík ZUŠ Blansko Vánoční klasika v 18:00 h, Dělnický dům Taneční pro studenty závěrečný ples kurzu B v 17:00 h, knihovna Cesty za poznáním LUCIE Hudební beseda z projektu Cesty za poznáním. Profil populární hudební skupiny v 17:30 h, dřevěný kostelík Koncert Pěveckého sboru Perličky a jeho hostů (Gymnázium Blansko) v 8:30 h, Katolický dům Vánoční dílna: Dárky od srdce Od 08:30 do 12:00 h. Největším darem je lidské srdce a nejkrásnějším je dárek od srdce. Malí i větší si mohou dárky od srdce připravit pod vedením instruktorů na Katolickém domě. Vstupní vklad ve výši věku. Přezuvky s sebou v 15:30 h, kaple, Blansko- -Lažánky Vánoční strom v Lažánkách U kaple sv. Cyrila a Metoděje v Lažánkách se koná tradiční rozsvícení vánočního stromu. Doprovodný program proběhne v kapli: zpěv místního sboru, prohlídka lažáneckého betlému, malá výstavka a vánoční dílna pro děti v 8:00 h Za betlémy, lidovými řemesly i obřím akváriem Pokračování cyklu vlastivědných zájezdů. Za vánoční atmosférou do muzea betlémů v Třebechovicích, za lidovými řemesly do skanzenu Krňovice a na prohlídku obřího akvária v Hradci Králové. Přihlášky: Pavel Svoboda, Galerie a antikvariát Jonáš Blansko, tel nebo v 8:45 h, kostel sv. Martina MARTINI band břest nového CD Sbor dětí a mládeže farnosti Blansko MARTINI band vydává své první rozjezdové CD. Po mši svaté následuje v kostele prezentace a břest CD v 16:00 h, kostel sv. Martina Muzika pro adventní povzbuzení Soukromá ZUŠ Blansko zve na tradiční adventní setkání při hudbě v podání svých pedagogů. Organizuje: Soukromá ZUŠ Blansko a římskokatolická farnost Blansko v 17:30 h, dřevěný kostelík Proměny romantické kytary Karel Fleischlinger a jeho hosté zahrají hudbu skladatelů raného romantismu v 16:00 h, Mateřské centrum Paleček Vánoční posezení Setkání maminek a dětí, navození vánoční atmosféry, ochutnávka cukroví (doneste vlastní), drobné vánoční tvoření a pro děti první vánoční dárečky pod stromečkem. Všichni jste srdečně zváni! Více na palecek.webnode.cz/ v 11:00 h, kostel sv. Martina Půjdem spolu do Betléma Prohlídka jesliček v kostele sv. Martina na Starém Blansku. Setkání s P. Jiřím Kaňou, sraz na faře Staré Blansko, Komenského 14 prohlídka betléma s povídáním a vánočním příběhem v dětské kapli v 9:30 h, Senior centrum Vánoční besídka Vánoční vystoupení našich nejmenších v Senior centru Blansko, Pod Sanatorkou v 16:30 h, klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Vánoční posezení s Dramaťáčkem v 9:00 h, nám. Republiky Farmářské trhy v 9:30 h, Dům s pečovatelskou službou, Písečná Vánoční besídka Vánoční vystoupení našich nejmenších v DPS pro seniory Pod Javory 32 Blansko v 19:30 h, muzeum Vánoční zámecký koncert s číší vína Vystoupí tradiční brněnský soubor interpretující lidové písně a lidovou instrumentální hudbu BROLN pod vedením Františka Černého. V programu zazní lidové písně a vánoční koledy. O přestávce koncertu zvou všechny posluchače na číši vína prezident NKÚ Ing. Miloslav Kala a člen Zastupitelstva města Blanska a člen Zastupitelstva Jihomoravského kraje Stanislav Navrkal. Koncert proběhne za podpory města Blanska a Jihomoravského kraje v 17:30 h, dřevěný kostelík Kaštánci dětská kapela z Horní Lhoty v 17:45 h, kostel sv. Martina Betlémské světlo Pro betlémské světlo si mohou děti s rodiči přijít také na dětskou mši svatou do kostela. Svíčky čajovky budou k dispozici, s sebou lucerničku ve 20:00 h, rock klub Rachot(a) Koncert Debustrol Koncert thrash-metalové legendy. Kapela hrající od roku 1986! Předkapely Noostrak a Propagande. Sport v 9:30 h, ASK Blansko Šachy: ASK ŠK Sokol Tišnov A v 10:00 h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: KK Blansko KK Slavičín 1. kuželkářská liga dorostu, sk. D v 18:00 h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: KK Blansko C TJ Sokol Husovice D Jihomoravský krajský přebor 1. třídy, sk. sever v 18:30 h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: KST Blansko Boskovice A muži C, KS v 9:00 h, ASK Blansko Basketbal: BBK Podolí nejmladší minižáci v 10:00 h, 12:30 h, 15:00 h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: KK Blansko TJ Sokol Duchcov, TJ Prostějov, KK Moravská Slavia Brno B 10:00 h KK Blansko TJ Sokol Duchcov, 1. kuželkářská liga žen 12:30 h KK Blansko TJ Prostějov, 2. kuželkářská liga mužů, sk. B 15:00 h KK Blansko B KK Moravská Slavia Brno B, 3. kuželkářská liga mužů, sk. D v 10:00 h, 13:30 h, 16:00 h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: KST Blansko Zbrslavec, Slavoj Praha, Baník Havířov 10:00 h muži C Zbraslavec B, KS2 13:30 h ženy A - Slavoj Praha A, 1. liga 16:00 h muži A - Baník Havířov C, 2. liga v 18:00 h, zimní stadion Hokej: DYNAMITERS Blansko HK SK Minerva Boskovice Krajská liga mužů jižní Moravy a Zlína v ledním hokeji 2013/ v 8:30 h, 11:00 h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: KST Blansko El Niňo Praha, Omya KST Jeseník 08:30 h ženy A - El Niňo Praha A, 1. liga 11:00 h muži A - Omya KST Jeseník, 2. liga , tělocvična ZŠ Salmovy 23. ročník Vánočního turnaje v baseballu SNOW CUP Kategorie I. přípravka U8 ročník 2006 a mladší, stativový baseball II. přípravka U10 ročník 2004 a mladší, stativový baseball III. žáci ročník 2002 a mladší IV. kadeti ročník 2000 a mladší Herní systém: týmy se utkají ve skupinách systémem každý s každým zápasy o konečné umístění určí pořadí v turnaji. pátek (odpoledne) zápasy ve skupinách sobota (celý den) zápasy ve skupinách, finále U8 neděle (celý den) zápasy o konečné umístění, finále Pořádají: TJ Olympia Blansko ve spolupráci se ZŠ a MŠ Blansko Salmova a městem Blanskem v 9:00 h, ASK Blansko Basketbal: BBK JBC Brno mladší minižáci v 9:00 h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Mikulášský turnaj rodinných dvojic v kuželkách v 17:30 h, ASK Blansko Basketbal: ASK A - SK Basket Tišnov v 10:00 h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Mistrovství ČR tělesně postižených sportovců v kuželkách řádková inzerce podnikatelská inzerce» ATIPO vestavěné skříně. Šatní skříně, předsíně, šatny, vše na míru. Tel , MALBY 14 Kč/m², nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, fasád, aj. Tel , platba hotově = SLEVA 250 Kč! BLANSKO a okolí. Supervysavačem Raibow vyčistím Vaše koberce, sedačky, postele. Inf.: Práce v kanceláři v Brně pro spolehlivého pracovníka. Požadavek: čistý TR, základy PC, ochota učit se novým věcem. Zapracování, prac. doba dohodou. Nutnost nemovitosti osobního setkání. Nabídky spolu se stručným životopisem zasílejte na Tel » Autoškola Vacek výuka a výcvik pro skupiny A2 a B. Sleva pro studenty. Smetanova 4, Blansko, tel Navštivte znovu otevřené kadeřnictví Týna v Blansku na Severu, Dvorská 36 (nad obchodem Hruška). Dámské, pánské i dětské. Velmi příjemné ceny a prostředí. Objednávky na tel » Koupím byt - INVESTICE. Tel » Koupím dům na Blanensku z důvodu stěhování, do Kč. Tel » Prodám stav. parc. na slunném místě u lesa, Blansko Těchov, IS na pozemku. Cena Kč/m² dle velikosti. Tel » Pronajmu levně v RD v Bk pokoj pro 2 studenty(tky) nebo 1 dospělého(lou). V domě vše k dispozici. Inf. na: soukromá inzerce» Prodám levně chlapeckou zimní bundu vel. S, barva pastelově zelená, rozměry: rukáv 77 cm, Š 53 cm, zip 59 cm, cena 450 Kč. Foto a více info pošlu em, tel » Prodám levně dámskou zimní bundu, vel. S (176), barva bílo-černá, kapuce kožíšek, sněhový pás, zápěstní návleky na ruce aj. Více info + foto pošlu em. Cena Pozvání odjinud Boskovice v 9:00 h, městský úřad Seminář Účetní uzávěrka a daňové přiznání za rok 2013 Určeno: hlavním účetním, finančním účetním, daňovým poradcům a ekonomům. Náplň semináře: provedení inventarizace majetku a závazků, účetní uzávěrka, stanovení daňového základu pro výpočet daně z příjmů za rok 2013, aktuality z oblasti daně z příjmů a účetnictví. Bližší informace: Renata Trávníková, tel , ohk- Přihlášky do pátku na Akce je realizována za podpory Jihomoravského kraje 700 Kč, tel » Nabízíme Mikuláše s celou partou pro celé Blansko. Tel » Prodám 4 ks kol OPEL s ALU disky 15" (5 šroubů), jeté letní pneu Continental 195/55 R15 88H. Cena dohodou. Tel » Prodám zimní pneu BARUM Snovanis 195/65, R16C, 104/102 T. Výborný stav. Cena dohodou. Tel Jedovnice v 8:00 h, kulturní dům Předvánoční knižní jarmark a veletrh produktů označených Moravský kras regionální produkt Otevřeno od 08:00 do 16:30 hodin. Prezentovat se bude většina prodejců, kteří nesou prestižní označení svých produktů. K prodeji bude i regionální literatura a doprovodný program. Přijděte ochutnat, poznat a nakoupit, co v Moravském krasu vzniká Zájezd do předvánoční Prahy s návštěvou muzikálu Mata Hari Nový muzikál je nastudovaný v divadle Broadway. Autorem muzikálu je Michal David. V muzikálu účinkují Kateřina Brožová, Josef Vojtek, Marek Vašut, Jiří Langmajer, Marian Vojtko, Martin Stropnický, Alžbeta Bartošová, Aleš Háma a další pražští herci a zpěváci (vstupenky máme do 2., 3. a 4. řady). Zájemci mohou volat na tel Možnost nástupu i v Blansku u Macochy. Olomučany v 18:00 h, hotel Olberg Předvánoční koncert sbor Píseň Píseň je ženský pěvecký sbor Sokola Jedovnice. Na programu zazní adventní písně, koledy, spirituály, Caccini, Mozart, Michna a vánoční písně z celého světa. Rájec-Jestřebí v 16:00 h, nám. Míru Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Tradiční program, možná přijde i Mikuláš. Prodej domácích medových perníčků, grog, medovina a svařené víno v 18:00 h, sokolovna Derniéra divadelního představení Na správné adrese Divadelní spolek v Rájci-Jestřebí zve širokou veřejnost na francouzskou komedii. Občerstvení zajištěno. Režie: Hana Kuběnová v 19:30 h, obřadní síň Adventní koncert Trio Bel Canto Účinkují: Martina Macko soprán, Vítězslav Drápal příčná flétna, Libor Janeček kytara. Vstupenky v předprodeji v informačním centru města. ČTVRTEK ČTVRTEK Společenská kronika Úmrtí Drahomíra Ševčíková 84 roků Blansko Bořivoj Pokoj 63 roků Blansko Petr Klíma 41 roků Krasová Naděžda Kořistková 78 roků Blansko Vlastimila Kotulanová 59 roků Blansko Božena Vykoukalová 79 roků Bořitov Jan Zbytovský 75 roků Blansko Štěpánka Štreitová 92 roků Hořice Marie Pokorná 78 roků Rájec-Jestřebí

8 Zpravodaj města Blanska číslo listopadu 2013 informační čtrnáctideník zdarma 8 Skupina pro sport zpracuje Pochod podzimním lesem letos po třiatřicáté koncepci rozvoje sportu ve městě Rada města Blanska schválila složení pracovní skupiny pro zpracování Koncepce sportu ve městě Blansko na léta Do konce roku má radě předložit přepracovanou koncepci ke schválení. Město Blansko udělalo velký krok, že v roce 2011 převedlo sportoviště významných tělovýchovných jednot pod město a nyní se chceme bavit, jak dál, nastínil místostarosta Jiří Crha. Iniciativa k založení pracovní skupiny vzešla od sportovních klubů a od sportovní komise, která zpracovala úvodní návrh. Ten rada města následně projednala, ale rozhodla, že je potřeba ho upravit, protože je potřeba ve sportu nastavit nějaký systém. Jsou i jiné oblasti života ve městě, nejen sport, tzn. že je to i o finančních možnostech. Jde o to, abychom si hlavně řekli jak podporovat mládež, jaký tomu dát systém, objasňuje Crha hlavní cíle. Proto jsou ve skupině lidé z různých oblastí. Kromě místostarosty Jiřího Crhy také zástupce finančního odboru, zástupce správce sportovišť Služby Blansko, s. r. o., zástupce odboru školství a zástupce největší a jediné tělovýchovné jednoty TJ ASK, protože TJ ČKD se rozpadla na jednotlivé oddíly. Komise se již sešla a rozdala členům úkoly. Místostarosta nechce nic uspěchat: Rozpočet na příští rok je již téměř schválen. Náš cíl je předložit koncepci zastupitelstvu města v červnu 2014 a pokud se s ní ztotožní, připravit navazující kroky na rok Fest Kaťák kultura v Katolickém domě Jazz, rock, rap a folk nabídl Fest Kaťák o víkendu před svatým Martinem. Za dobrovolné vstupné si každý mohl vybrat podle svého gusta. Na otázky odpovídal Aleš Šnek Bláha. Svatomartinský Fest Kaťák. Jedná se o novinku nebo o pokračování tradice? Fest Kaťák je v podstatě novinka, svatomartinský festival zde ještě nebyl. Ale festivaly v Katolickém domě již bývávaly, ale po nějaké době to utichlo. Klub Ulita pořádal dříve Vánoční festival, ale doba se změnila a už nebyl tolik populární tento styl festivalů, a tak to utichlo. Říkal jsem si, že by to bylo dobré znovu oživit, protože prostor Katolického domu je takový duchovní, komorní a lidový a festivaly se sem moc hodí. Takže jsem si říkal, že zkusím udělat něco podobného, ale jinak. Jak jinak? Co by se mělo změnit? Tento festival je multižánrový, nabízí víc různorodé muziky. Kromě toho se budu snažit do Katolického domu přivést víc lidí, trošku to tady rozpumpovat. Nejen v hudební sféře, ale taky sem chceme pozvat osobnosti na přednášky nebo diskuzní kroužky. Úplně přesný program ještě nemáme, ale jedna část je kulturní vybití, jako např. tento festival, hudba nebo divadlo, a další část jsou přednášky, besedy a snaha otevřít víc dveře veřejnosti, aby to zde začalo žít. Katolický dům je malý, takový lidový, a mohou zde být velice příjemné akce. Podle čeho jste vybírali kapely na festival? Podle toho, kdo mohl. Oslovil jsem několik kapel, úplně jinou sestavu než tady teď je, ale většina mně odřekla, protože to bylo dost narychlo. Festival jsme začali připravovat asi měsíc a půl předem. Nakonec jsou zde jiné kapely, většinou jsou to lidé známí, kteří spolu třeba hráli nebo začínali. Festival má za sebou sice asi jen polovinu, ale přesto, dá se již hodnotit? Po prvotních rozpacích, kdy se akce rozjížděla celkem pomalu, to Návštěvníky Fest Kaťáku rapem rozhýbalo duo Joe Poem & Max. teď vypadá, že se to vydaří. Přišlo hodně mladých lidí, což je výborné. Máme zde kluky z gymnázia, kteří rapují, a jsou tak v kontaktu s mladými lidmi. Celkově je to lepší, než jsem čekal. Zmínil jste rap, jaké další skupiny a žánry festival nabídl? Začínali jsme velice zlehka vokálním seskupením tří spolužaček. Já jsem se s nimi před časem dal dohromady, takže jsme spolu vytvořili takovou sešlost, která hraje vokály, spirituály apod. Pak vystoupila folková skupina Na větvi z Boskovic, což jsou taky naši přátelé, s kterými jsme začínali na festivalech. Pak jsme hráli my, tedy Šnek a spol. My se teď pohybujeme na pomezí žánrů, jazzu a pop-rocku. Duo Lazy Players, Martin Lauer a Jarda Panuš, zahrálo typický jazz. Myslím, že v Blansku si nezahráli tak deset let. Pak následoval rap kluků z gymnázia a nakonec dvojitá rocková dávka v podání známé blanenské kapely U Lumíra a návštěvy z Lanškrouna, skupiny Time off. Stanislav Mrázek Foto: S. Mrázek V sobotu 9. listopadu proběhl již 33. ročník tradičního Pochodu podzimním lesem. Novinkou byl letos cíl pochodu, který se přesunul z rekreační oblasti Palava v Blansku do pohostinství U Kaštánka v Horní Lhotě. Letošnímu ročníku Pochodu podzimním lesem nakonec přece jen přálo počasí a ačkoli dopolední přeháňka rozbahnila většinu cest, na trasu zamířily stovky příznivců večerního putování s baterkou. V lese nechyběly známé atrakce jako perníková chaloupka či peklo, hlavním překvapením ovšem byl cíl pochodu. Závěrečný oheň totiž nečekal účastníky na přehradě, jak bývá zvykem, nýbrž v Horní Lhotě v pohostinství U Kaštánka. Pokud někomu nestačil tradiční buřt a čaj, mohl zde ochutnat guláš, pečená stehna či něco z pestré nabídky teplých i studených nápojů. Do Blanska se pak vracel každý dle libosti po polní cestě nebo Nasazením nových a úspornějších výbojek se významně sníží spotřeba elektrické energie a z těchto finančních úspor by se splácel úvěr na celou rekonstrukci. Odhady ukazují, že doba splácení se pohybuje mezi 8 a 10 lety. Chceme jít cestou EPC, říká místostarosta Jiří Crha a vysvětluje, co tato zkratka znamená: Jde o to, že město by do toho neinvestovalo žádné finanční prostředky. Vše by zajistil dodavatel a splácelo by Vím, že v první řadě nejde o počty, ale rostoucí zájem o tvořivé programy a navázání spolupráce s pedagožkami a dalšími nadšenci, co se snaží připravovat dětem, studentům či seniorům pestrobarevné zážitky, mě prostě těší. Ve zmíněných dnech šlo o dva druhy akcí. První navazovala na aktuálně probíhající výstavu Epicentrum Jiřího Franty a Davida Böhma a druhou byla v pořadí již 4. Svatomartinská dílna. Výstava Epicentrum nepotřebovala k pochopení dlouhého vysvětlování. Mluvila bezprostředně svou vlastní řečí precizní kresbou, expresivními cákanci barvy, které vznikly výbuchy barev před připravenými kresbami, kamennými hlavami, jež zíraly na příchozí návštěvníky, kteří právě prošli černým tunelem v němž zlověstně blikal stroboskop a v neposlední řadě razantní hudbou, která se nečekaně objevovala a zase mizela v tichu galerie. Dojem byl velmi intenzivní a působivý. Během workshopu byli účastníci seznámeni s fascinujícím tématem kresby portrétu, který je součástí výtvarné kultury od pradávna. Umění pozorovat a všímat si detailů bylo mottem první části dílny. Žáci a studenti mohli kreslit autoportrét, portrét spolužáka nebo zcela zvláštní portrét některé z vystavených kamenných hlav. Kreslilo se na trička, a to proto, že byl přichystán bonus třešinka na dortu, něco, na co by účastníci jen tak nepřišli, ani neměli možnost si vyzkoušet jinde. Tvořivým dílnám byl zákulisně přítomen jeden z autorů výstavy Jiří Franta, který na závěr dětem na trička odpálil petardami barvu, tak jak to bylo vidět na jejich výstavě Epicentrum. Zajímavý způsob tvorby s nečekaným výsledkem prostě všechny bavil. Této dílny se účastnili žáci druhého stupně ZŠ, Gymnázia Blansko, ISŠ-COP Blansko a ze se to z úspor za elektřinu. Přesné technické řešení i financování zakázky vzejde ale až z výběrového řízení. To také ukáže přesnou cenu a dobu návratnosti. Město Blansko má asi světelných bodů. Zatím jsme si nechali udělat sondáž k výměně a jdeme cestou racionální. Světla, která jsou zánovní a s nižší spotřebou, nevyměňujeme, doplňuje Crha s tím, že odborníci navrhli vyměnit cca světel, což je o něco víc jak polovina ze všech světel. Výměna se netýká sloupů veřejného osvětlení, ale jen světelných zdrojů. V případě stožárů se čeká na dotaci, která zatím nebyla vypsána. zajištěnou kyvadlovou dopravou. KČT Blansko by rád poděkoval všem, kteří se Pochodu zúčastnili, umožnili jej anebo se na jeho pořádání podíleli. Ondřej Bláha, KČT Blansko Tvoření v Galerii města Blanska Od do v Galerii města Blanska proběhlo zatím zřejmě rekordní množství tvořivých dílen a také dětí, studentů, učitelek a rodičů, kteří tyto programy navštívili. ZUŠ Blansko. Svatomartinského tvoření se účastnily pro změnu mladší děti, zejména z prvního stupně ZŠ. Tématem byl život svatého Martina a zvyky, které se váží k jeho svátku. Děti zdobily podkovy z parafínu, stříhaly rytířské helmy nebo vytvářely lampiony do světýlkového průvodu to aby si připomněly, že sv. Martin přinesl hodně světla do života lidem, kterým pomohl. Účastnily se děti zejména z Blanska, ale přijeli i žáci z Bílovic a Adamova, kteří zatím o svatém Martinovi nevěděli více, než že přijíždí na bílém koni. Teď mohou společně s Blanenskými o Martinovi vyprávět dál a já si také přeji, aby se zvěst o nezištné lásce, víře a štědrosti šířila. Olga Hořavová Fryčová Město plánuje obměnu veřejného osvětlení Zacíleno je na stará a poruchová svítidla s velkou spotřebou, která mají největší podíl na výši plateb za spotřebovanou elektřinu. Během příštího roku by mělo proto dojít k výměně více jak poloviny světelných zdrojů. Na trase Pochodu podzimním lesem nechyběla perníková chaloupka. Foto: archiv KČT Tématem workshopu k výstavě Epicentrum byla mj. tvorba originálních triček. Foto: O. Fryčová Uvažujeme i o kombinaci. Např. zachováme 70W polská světla. Světel s opravdu vysokou spotřebou je asi 800, ty určitě vyměníme za úspornější výbojky především tam, kde je potřeba silné osvětlení, zejména u hlavních tahů, jako je Svitavská apod. Na náměstích může být např. i kombinace úsporných výbojek a ledkových světel. Projekt je dnes ve fázi, kdy je vše připraveno na výběrové řízení. V prosinci toto zadání projedná zastupitelstvo města. Pokud je zastupitelé schválí, začne se s obměnou na jaře a do konce léta by mohla být světla vyměněna. Stanislav Mrázek Zpravodaj města Blanska Vychází 2 měsíčně. V nákladu výtisků je dodáván zdarma do schránek domácností a fi rem v Blansku a jeho městských částech. Vydává KSMB, Hybešova 1, Blansko, tel , fax , IČ: Šéfredaktor Jaroslav Jeřábek, redaktor Stanislav Mrázek, redaktorka Jana Franchi, Registrační číslo MK E Nevyžádané příspěvky se nevracejí, za obsahovou správnost materiálů ručí autoři. Sazba Ideal studio Brno, tisk Novotisk s.r.o. tiskárna Olomouc. Přehled uzávěrek jednotlivých vydání na Tiskové chyby vyhrazeny.

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 22.01.2014 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne Zastupitelstvo města

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne Zastupitelstvo města -1- Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 8.2.2016 Zastupitelstvo města 11/216 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín. Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I. tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911

Více

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne S00RP00O98O7 Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne 27.1.2016 Rada města projednala: R/29/16/3 zápis ze své 28. schůze RM a nemá k tomu připomínky. Rada města schválila: R/29/16/2 schválila

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3, Brno

Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3, Brno Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Jihomoravský kraj zveřejňuje v souladu s ustanovením 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a usnesením

Více

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí UR01/5/2015 Schválení programu 5. schůze Rady města Uničova

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne - 1 - Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 15.3.2010 Zastupitelstvo města : 29/805 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Vedoucí / vedoucího Centra sociálních služeb Varnsdorf

Vedoucí / vedoucího Centra sociálních služeb Varnsdorf OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Město Varnsdorf, zastoupené tajemníkem Městského úřadu Varnsdorf, vyhlašuje dne 16.11.2016 výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Vedoucí / vedoucího Centra

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Kancelář starosty a tajemníka. nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město Lanškroun

Kancelář starosty a tajemníka. nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4,793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 29.06.2016 v souladu se zákonem č.312/2002

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 1N/01/2017. prodeje POZEMKŮ PRO 10 až 12 ŘADOVÝCH DOMŮ V UL. BREJNÍKOVA. a současně vypis uje NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 1N/01/2017. prodeje POZEMKŮ PRO 10 až 12 ŘADOVÝCH DOMŮ V UL. BREJNÍKOVA. a současně vypis uje NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ MĚSTO HOŘICE nám. Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice ze dne 18.05.2016

Více

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 043/12/Pa U S N E S E N Í 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 30. 10. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1668/43-1694/43 Rozdělovník - členové

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 3. Prodej pozemků - investiční záměr 1. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 druh pozemku / využití: orná půda, zahrada, trvalý travní

Více

MĚSTO LIBOCHOVICE. Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, Libochovice. Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu

MĚSTO LIBOCHOVICE. Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, Libochovice. Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu MĚSTO LIBOCHOVICE Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, 411 17 Libochovice Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Libochovice Městský úřad

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2008 Usnesení č. 638 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.06.2008. Usnesení č. 639 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí grantu

Více

USNESENÍ z 37. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 17. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 37. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 17. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 37. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 17. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/37/2012 Schválení programu 37. schůze Rady města Uničova

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava vyhlašuje v souladu se zákonem Č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Více

Usnesení 647/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing.

Usnesení 647/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. USNESENÍ 41 SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 17.10.2016 Usnesení 647/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. Rambousková)

Více

USNESENÍ z 30. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 26. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 30. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 26. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 30. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 26. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/30/2016 Schválení programu 30. schůze Rady města Uničova

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 20.02.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 02.03.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměr prodeje objektů bývalých Otavských kasáren společnosti Seniorský

Více

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek.

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek. USNESENÍ ze 40. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 31. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/40/2016 Schválení programu 40. schůze Rady města

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne : 31.1. 2008 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace - Odbor rozvojových projektů: Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY USNESENÍ ZE DNE 26. 4. 2010 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 22. 9. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/17/1/2014 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro

Více

Usnesení z 36. schůze rady města Trmice, která se konala dne od 14:00 hod. na MěÚ Trmice

Usnesení z 36. schůze rady města Trmice, která se konala dne od 14:00 hod. na MěÚ Trmice Usnesení z 36. schůze rady města Trmice, která se konala dne 16. 05. 2016 od 14:00 hod. na MěÚ Trmice Předsedající: starostka Mgr. Jana Oubrechtová Přítomni: dle prezenční listiny Ověřovatel zápisu: Mgr.

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 166/2016 v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., se

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Kácení dřevin rostoucích mimo les Kácení dřevin rostoucích mimo les 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Kácení dřevin rostoucích mimo les dle 8 zákona o ochraně přírody a krajiny. 4. Základní informace

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Č. j. MV-38718-1/SST-2016 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Státní tajemník v Ministerstvu vnitra vyhlašuje dne 17. března 2016 výběrové řízení na obsazení služebního místa ředitele odboru legislativy

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 27.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání:

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání: Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 22.02.2017 Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost Číslo jednací: č.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 13.09.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/29/2016 Schválení programu 29. schůze Rady města

Více

Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví

Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví Příloha usnesení vlády ze dne 7. prosince 2015 č. 1011 Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví Vláda stanoví, podle 186

Více

Město Kravaře. usn. čís / /2013. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís / /2013. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 20. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 17. 4. 2013 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 20. 143/2013 20. 149/2013 Ing. Andreas

Více

Majetkoprávní úkony. Odbor rozvoje města, oddělení majetkové 4

Majetkoprávní úkony. Odbor rozvoje města, oddělení majetkové 4 Odbor rozvoje města, oddělení majetkové 4 Pro jednání zastupitelstva města dne: 9. prosince 2015 Zpracoval: odbor rozvoje města, oddělení majetkové Předkládá: Mgr. David Šimek, starosta města Majetkoprávní

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 18.01.2017 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

Jak získat příspěvek ze SFDI. na opatření zvyšující bezpečnost dopravy Ministerstvo dopravy, 23. října 2015 Ing. Karel Havlíček

Jak získat příspěvek ze SFDI. na opatření zvyšující bezpečnost dopravy Ministerstvo dopravy, 23. října 2015 Ing. Karel Havlíček Jak získat příspěvek ze SFDI na opatření zvyšující bezpečnost dopravy Ministerstvo dopravy, 23. října 2015 Ing. Karel Havlíček Příspěvkové programy I. Příspěvky na zvyšování bezpečnosti II. Příspěvky na

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města:

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města: Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 03 rady města konané 18.01.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne 10.10.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

EuRoklíČ V MoRAVSkoSlEZSkÉM kraji,

EuRoklíČ V MoRAVSkoSlEZSkÉM kraji, Záštitu projektu Euroklíč poskytly Ministerstvo dopravy ČR a Asociace krajů ČR. Vážení přátelé, držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, stomici, onkologičtí pacienti, lidé trpící roztroušenou sklerózou,

Více

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY Starosta Města Blansko podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Praha 26. srpna 2015 č. j.: 612/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Ředitel Státní plavební správy, jako služební orgán

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 14 ze schůze Rady města Hradce nad Moravicí, konané dne 13. listopadu 2007 v zasedací místnosti MěÚ, Opavská 265, Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí 2.

Více

1. Jméno a příjmení žadatele, datum narození *... Označení právnické osoby ** Bydliště * PSČ... Sídlo, IČ *... Telefon...

1. Jméno a příjmení žadatele, datum narození *... Označení právnické osoby ** Bydliště * PSČ... Sídlo, IČ *... Telefon... Datum... Úřad městské části města Brna, Brno-Líšeň Útvar tajemníka Jírova č. 2 628 00 Brno Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle 8, odst.1 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N.

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. S T A R O S T A 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 9. 2009 Bod pořadu jednání: 12. PRODEJ POZEMKŮ - INVESTIČNÍ

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 775/ /RM. Usn. č. 775/ /RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 775/ /RM. Usn. č. 775/ /RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í z 38. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v pondělí 26. 8. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Praha 8. prosince 2015 Č.j.: MV-141989-12/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 15 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 15 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 15 konané dne 30. 5. 2011 Usnesení č. 259/11 RM výsledek výběrového řízení ze dne 30.5.2011 na pronájem veřejného prostranství po dobu konání Brtnické pouti

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 9. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 11.03.2015 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/9R/2015 Schválení

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 19. řádné jednání Rady města, konané dne 1.9.2014 kancelář starosty 1. (27) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace Jiří Prouza 2. (28)

Více

Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 24. 11. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/19/1/2014 Odprodej nebytové jednotky, vymezené v budově,

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Příloh/listů: R O Z H O D N U T Í

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Příloh/listů: R O Z H O D N U T Í Městský úřad Kolín Odbor dopravy Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 140, fax: +420 321 748 115, e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz sídlo odboru: Na Valech 72, Kolín II Město Kolín Karlovo

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

POŘAD 35. schůze rady města konané dne

POŘAD 35. schůze rady města konané dne POŘAD 35. schůze rady města konané dne 8. 2. 2016 1. Veřejnoprávní smlouvy V souvislosti se změnou zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, došlo ke změně působnosti ve výkonu

Více

Předmět zakázky, místo plnění, termín

Předmět zakázky, místo plnění, termín Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Oznámení o zahájení zadávacího řízení a ZADAVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na zajištění veřejné dobrovolné dražby s názvem Dražba domu č.p. 234 a

Více

Usnesení RM č. 445/15/2010 mat. č. 438/2010 Rozpočtové opatření na rok 2010 č. 9

Usnesení RM č. 445/15/2010 mat. č. 438/2010 Rozpočtové opatření na rok 2010 č. 9 Č.j. MUCH 72216/2010 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 15. schůze

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014

ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014 ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 2803/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený program 183. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 06.01.2017 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Usnesení č.39/ , 00 Kč

Usnesení č.39/ , 00 Kč Rada města Konice dne 30.01.2017: Usnesení č.39/2017 1. Rada města Konice v souladu s 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění jmenuje

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více