KOSTKA 3/2015. z obsahu: firemní časopis společnosti BOHEMIA CARGO s. r. o. TITULNÍ FOTO: trocha přírody u logistického skladu v Děčíně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOSTKA 3/2015. z obsahu: firemní časopis společnosti BOHEMIA CARGO s. r. o. TITULNÍ FOTO: trocha přírody u logistického skladu v Děčíně"

Transkript

1 KOSTKA firemní časopis společnosti BOHEMIA CARGO s. r. o. z obsahu: 3/2015 Polská sběrná linka Praha - Wrocław Něco čísel Rosteme Certifikát ISO jsme obhájili Výroční zpráva za rok 2014 Děčínský půlmaraton Zápisky ze Sumatry TITULNÍ FOTO: trocha přírody u logistického skladu v Děčíně

2 Úvodník Události a problémy, které probíhaly a vrcholily v době, kdy jsem psal tento úvodník, budou, až budete číst toto letní číslo Kostky, již pravděpodobně vyřešeny a mnohé ukončeny. Také léto již bude v plném proudu. Elektronická evidence tržeb bude již rozhodnuta a mně se to jeví jako Co se u nás děje: vcelku rozumné řešení daňových úniků. Argumenty některých podnikatelů, že by kvůli tomu někdo mohl zkrachovat, se mi zdají být trochu přehnané. Přehnaná je však také domněnka, že by v boji proti nepoctivosti měli udávat trend zrovna Chorvaté a Češi, ale budiž. Poslední červnové dny měly být poslední možností dohody Řecka s věřiteli, finančníky a EU o podmínkách zabraňujícím státnímu bankrotu. Přeji si, aby dohoda byla uzavřena a Řecko nezkrachovalo, protože by to mohlo nepříznivě pohnout ekonomikou v EU, kam čile exportujeme. Poučíme se z řeckého socialistického příběhu, kde se dobře rozdává ze stále se zvyšujících úvěrů a kde chce většina obyvatel být státními zaměstnanci s očekávaným důchodem vysoko nad českými poměry? Sběrná služba ÚVOD ČESKO - POLSKO Podle tlaku odborářů na zvýšení mezd bez vazby na růst produktivity to vypadá, že asi ne. Štěstí, že alespoň ČNB se nedá příliš ovlivnit hlasem lidu na levnou dovolenou a drží stále kurz koruny tak, aby odolala číhající cenové deflaci. Také ministr financí snad uhájí plánovaný deficit státního rozpočtu na 70 mld. Kč, i když mohl být již dávno nižší nebýt oranžové štědrosti. Posledním parádním kouskem jsou volné placené dny pro státní úředníky na vyřízení osobních záležitostí. Úředníci budou tak mít víc volna než ti, kdo je platí. Problematika běženců, uprchlíků a imigrace ale s určitostí nebude u konce ani s končícím létem. Poroste-li životní úroveň v Africe a Asii dosavadním tempem, bude přibývat i potenciálních emigrantů do Evropy. Navzdory růstu životní úrovně ve třetím světě je v Evropě život díky sociálním dávkám mnohem lepší a dlouho ještě bude. Jednou z variant přistěhovalectví je možnost podstatně omezit evropský sociální stát. Kdyby chtělo Česko využít situace, mohlo by začít lákat vybrané imigranty na zvyšování úrovně chybějících profesí, např. konstruktérů, programátorů, lékařů a dalších potřebných. Dost bylo filozofování, zpět do BOHEMIA CARGO s.r.o.. V této Kostce se dozvíte opět něco novinek z našich provozů a nechybí ani odlehčené čtivo na prázdniny. Hezké čtení, odpočinkovou dovolenou a příjemné léto Vám přeje PRAVIDELNÉ ODJEZDY Z TERMINÁLŮ PO, ST, PÁ z České republiky PO, ST, PÁ z Polska DODACÍ LHŮTA Po odjezdu sběrné linky následující pracovní den ke konečnému příjemci v druhém státě. CENOVÉ NABÍDKY - KONTAKT Jan Kučera st. jednatel společnosti Polská sběrná linka: nově mezi městy Praha a Wrocław Od přesouváme zajišťování polské sběrné služby v rámci našich poboček z Brna do Prahy. Sběrnou linku mezi Polskem a Českou republikou provozujeme od podzimu roku Náš polský partner byl v té době vnímán polským dopravním trhem jako etablovaný poskytovatel dopravních služeb kusových zásilek do České republiky a na Slovensko. Proto volba páteřní mezinárodní linky vycházela z možností synergie zásilek z většiny dodaných polskou stranou. Linkový sběrný kamion byl tedy nasazen mezi depa Czechowice a Brno. Systematická činnost našeho obchodního týmu věnovaná uplatnění produktu sběrné služby Polsko postupně čím dál silněji ukazovala, že výraznější pozici na dopravním trhu máme možnost zaujmout u firem ve středních Čechách a v našem tradičním severočeském regionu. Zde již disponujeme nezanedbatelným portfoliem zásilek mířících do Polska, avšak jejich převoz na brněnské depo není efektivní. Ve stejné době i polský partner ve své zemi zaznamenal nárůst poptávek přepravy kusových zásilek s dodáním do Prahy a okolí. (Česká republika je pro Polsko po Německu druhým největším obchodním partnerem). Na počátku tohoto roku jsme se po hlubší společné analýze vývoje trhu dohodli na postupné změně mezinárodní linky: od května exportní sběrný kamion odjíždí z depa v Praze směr Wrocław. Opačným směrem, tedy na trase Wrocław Praha poprvé vyjede 30. června Organizujeme odjezdy z terminálů 3x týdně, konkrétně v pondělí, ve středu a v pátek v dopoledních hodinách s příjezdem do 16:00 stejného PRAHA dne. Následující den probíhá doručení zásilek ve všech regionech obou zemí. V případě vyzvednutí zboží u odesílatelů v úterý, čtvrtek a pátek (tedy den před odjezdem mezinárodní linky) garantujeme WROCLAW dodání k příjemci třetí pracovní den, tedy v následující den po doručení zboží na rozvozový terminál. SVĚŘTE SVŮJ NÁKLAD DO RUKOU ODBORNÍKŮ Mgr. Martin Mach produktový specialista LTL Něco čísel První pololetí roku je obvykle časem zpracovávání loňských výsledků a vede i k tomu, že porovnáváme jednotlivá léta i přes různá čísla. Stává se mi, že když někomu představuji naši firmu, zmíním i to, že jsme schopni zajistit dopravu v podstatě po celém světě. To mě také v souvislosti s již zmiňovanou fakturací vedlo k myšlence podívat se na to, v kolika zemích máme zákazníky. A není to úplně nezajímavé. Mezi lety 2010 a 2014 jsme zasílali faktury za služby do celkem 54 zemí. V roce 2010 do 27 zemí, 2011 do 25, 2012 do 30, 2013 do 33 a v roce 2014 do celkem 35 zemí. Z uvedeného je zřejmé, že ne všichni zahraniční zákazníci se k nám vracejí, ale přesto je vidět růst naší působnosti. V roce jsme vystavili faktury nově do Maroka a Gruzie. A když jsme u těch čísel, tak o množství zajištěných přeprav a služeb vypovídá i počet vystavených faktur, který je ve stejných letech , , , a v roce 2014 bylo vystaveno faktur. Ing. Jaroslav Staněk finanční ředitel

3 Rosteme V Kostce se pravidelně objevují informace o tom, jak naše firma roste. Nejenom růstem obratu, počtem zaměstnanců, ale i zřizováním nových poboček, skladovacích kapacit. Aktuálně jsme se významně rozrostli i plošně, když jsme ve veřejné dražbě vydražili přilehlý děčínský areál společnosti Četrans a.s.. Až budou skončeny všechny formality, zvětší se naše plocha v Děčíně o cca 62 tis. m 2, což společnosti umožní řešit některé aktuální rozvojové programy a ponechá i prostor pro další rozvoj v budoucnosti. Ing. Jaroslav Staněk finanční ředitel Certifikát ISO jsme obhájili Před několika málo dny jsme úspěšně absolvovali kontrolní audit společnosti DEKRA Certification a tím jsme pro další období obhájili platnost certifikátu, který dokládá, že náš systém řízení odpovídá požadavkům definovaným v normě ISO 9001: Tak dobře. Je to určitě dobrá zpráva. Je to ale vůbec k něčemu dobré? A o čem ty normy ISO vlastně jsou? Věřím, že tuto otázku, jen zdánlivě postrádající smysl si položí řada našich spolupracovníků. Ten čas jak známo strašně letí. A od prvního vzepětí sil a získání prvního certifikátu ISO s mezinárodní platností již uplynulo 13 let. V tomto dlouhém období jsme certifikát několikrát získali (vždy, když se musely zavést do interního systému úpravy plynoucí ze změny norem ISO) a několikrát úspěšně obhájili. Je také třeba uvést, že se v tomto období na přípravě všech podkladů a úspěšném průběhu auditu aktivně podílelo stále méně našich lidí a je tak logické, že všeobecná znalost této problematiky poněkud upadla. Tedy dobrý důvod si stručně připomenout co to to ISO vlastně je. Normy ISO jsou mezinárodně platné normy vydávané organizací pro normalizaci (International Organization for Standardization) a bylo jich již vydáno mnoho tisíc. Mimořádné postavení mezi nimi má systémová norma ISO 9001 pro systém managementu kvality (QMS). Samotný princip normy je celkem jednoduchý. Vedení firmy stanoví své cíle a plány v oblasti kvality produkce nebo služeb které poskytuje a tyto jsou postupně pomocí nastavených procesů realizovány, přičemž účinnost těchto procesů je měřena, aby společnost mohla přijmout účinná opatření na změnu a zlepšení. Norma se zabývá principy řízení dokumentace, lidských zdrojů, infrastruktury, procesy komunikace se zákazníky, hodnocením dodavatelů, měřením výkonnosti procesů a ověřování účinnosti systému se také opírá o interní audity za účelem získání zpětné vazby pro vedení společnosti. Z uvedené velmi stručné charakteristiky ISO 9001 plyne, že je páteří celého systému řízení firmy, a že její správná implementace a trvalé udržování efektivní funkčnosti napomáhá významnou měrou k dosahování dobrých hospodářských výsledků i celkovému postavení na trhu a pozitivnímu vnímání zákazníky. Takže ještě jednou. Dne 29. května 2015 prošla naše společnost úspěšně všemi úskalími kontrolního auditu dle ISO 9001:2008 a úspěšně tak obhájila certifikát z minulého roku. Je jen správné veřejně ocenit pracovní přínos několika z nás, kteří se o tento úspěch především zasloužili: Petra Filipi, Jiří Šindler, Jiří Ullmann, Roman Kovařík, Jan Chadima. Ing. Luboš Jánský manažer kvality Výroční zpráva za rok 2014 Je pololetí, jsou sečteny všechny plusy a mínusy loňského roku, na finanční úřad je odevzdáno daňové přiznání, a to je také čas, kdy v naší společnosti zveřejňujeme výsledky ve výroční zprávě. Přestože je to povětšinou přehled čísel a vysvětlujících textů, věnujeme pozornost i její grafické podobě. Je to přece jen i určitá prezentace úrovně firmy, stejně jako nejrůznější marketingové tiskoviny nebo webové stránky. Nový jednotný vizuální styl, který se promítá právě v tomto aktuálním vydání Kostky, jim nyní dávají grafici z Chráněné grafické dílny Slunečnice, která zaměstnává hendikepované. Výroční zpráva za rok 2014 právě vyšla a ke komu se nedostane naší distribuční cestou, může si o její zaslání požádat třeba na naší ové adrese: Ing. Jaroslav Staněk finanční ředitel

4 Představujeme naše zákazníky: STAP a.s. Je již zaběhnutým zvykem, že se na tomto místě zmiňujeme o některém z našich zákazníků a většinou jsou to ti, se kterými máme už letitou a rozsáhlou spolupráci. Dnes bych na tomto místě naopak rád představil zákazníka, s nímž sice v určité míře spolupracujeme, ale víc se snažíme tuto spolupráci stabilizovat a rozšířit. Statistiky Tedy dá se přeneseně říct, že klepeme na dveře, které nejsou zatím otevřeny tak, jak bychom si přáli. Touto firmou je STAP a.s. Vilémov. A protože se jedná o tradiční firmu s dobrým a známým obchodním jménem, je pochopitelné, že o spolupráci velmi stojíme. Značka STAP vchází do podvědomí svých zákazníků již od roku 1948, kdy vznikla spojením několika malých výrobců v oblasti Šluknovska. V socialistické éře se samozřejmě jednalo o mnohem větší výrobní podnik, ale i dnes zde nachází uplatnění bezmála 300 zaměstnanců různých profesí. Však se STAP také řadí mezi přední evropské výrobce stuhařských výrobků a zdrhovadel. Zajímavou skupinou výrobků jsou mezinárodně patentované stuhy a popruhy smart STRAP s vetkanými optickými vlákny (smart textil). Ty jdou oproti běžným reflexním prvkům, která má STAP rovněž v sortimentu, ještě dál a to hlavně tím, že nemusí být nasvíceny (např. světly aut), aby chodec či cyklista byl včas spatřen. A že se zde vyrábí veskrze kvalitní zboží, o tom svědčí hlavně skutečnost, že odběratelé STAPu jsou kromě Evropy i z USA, jižní Ameriky a Japonska. Stuhařské výrobky směřují, kromě tradičních odběratelů z oblasti textilní a obuvnické výroby, dnes také do automobilového průmyslu. Aby STAP obstál v dnešní konkurenci, musí k tomu mimo spousty jiných věcí mít i odpovídající technické a strojní zázemí. Je radostí pro každého návštěvníka továrny ve Vilémově vidět dílny plné moderních tkalcovských stavů. A kdo se do dílen nedostane, jistě ocení nově opravený a udržovaný areál. Už z toho je patrné, že majitelé mají ke své továrně vztah a příkladně o ni pečují. Zkrátka STAPu se daří a teď jen, aby se alespoň takto dařilo nám ve STAPu. Usilujeme se o to již dlouho a hned tak se nevzdáme, protože už dva tísíce let se v Bibli se píše, že,, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. / Mt (Zde jsem si dovolil citaci bez souhlasu autora, snad zítra nebude tlouct na dveře OSA! ) Jiří Šindler obchodní ředitel

5 KOSTIČKY Osobní výběr z pozitivních tiskových zpráv Ze světa logistiky: Emise plynů nevzrostly poprvé za 40 let Emise plynů způsobujících skleníkový efekt za rok 2014 nenarostly, některé zdroje uvádí, že se dokonce snížily. Dle údajů Mezinárodní energetické agentury se emise oxidu uhličitého v loňském roce nezvýšily historicky poprvé za posledních 40 let. Tyto změny nejsou přímo spojeny s poklesem ekonomické produkce ve většině vyspělých zemí světa, ale se stále se zdokonalujícími metodami získávání elektřiny z obnovitelných zdrojů. Českým textilním a oděvním firmám se blýská na lepší časy Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu zveřejnila zprávu informující o růstu tržeb českých textilních a oděvních firem. Jejich zisk byl loni 51 miliard, což představuje zvýšení o 8,4 procent. Na růstu se podílí zejména textilní průmysl. U obou oborů je zásadní zahraniční export. Co pozitivního přináší rok 2015? Zhruba 7 miliard lidí i nadále žije na naší planetě, každý den bezpečně vzlétne a přistane 50 tisíc letadel a vědci denně vynalézají nové léky nebo léčebné postupy proti nemocem. K tomu všemu se českým zdravotníkům zvednou platy, zlevní se léky i knihy a obce začnou třídit bioodpad. A česká ekonomika stále roste a roste. České sklářství je opět na vzestupu Z nejrůznějších statistik a prohlášení zástupců sklářských firem vyplývá, že se jedno z našich tradičních odvětví vrací na výsluní. Sklářské společnosti jsou zahlceny zakázkami, počet zaměstnanců v oboru přibývá a tržby se zvyšují. Metaforicky je možné říci, že se českému sklářství navrací třpyt předchozích let. Automatický systém tísňového volání schválen ve všech vozech od roku 2018 Všechna nově vyrobená auta v EU budou od jara 2018 vybavena speciálním bezpečnostním systémem ecall, který v případě nehody automaticky zavolá pomoc. Britská vláda zaměstná mladistvé bez práce V případě, že nebude kdokoliv ve věku let studovat, pracovat či se jakýmkoliv jiným způsobem vzdělávat, musí po šesti měsících začít pomáhat místní komunitě. Anglická vláda razí pravidlo: pokud člověk neustále bere, musí také dávat nazpět. Počet lidí nově nakažených virem HIV klesl v Indii o 57% Počet lidí nově nakažených virem HIV, který je přenosný krví nebo nechráněným pohlavím stykem, klesl v Indii o 57%. O 25% se za poslední desetiletí také snížil počet úmrtí na tuto chorobu. V současné době je v Indii virem HIV nakaženo přes dva miliony lidí. Nejvíce nakažených je ve státech Manípur, Mizóram a Dillí. Mýtné brány by měly sloužit k měření rychlosti Mýtné brány by do budoucna měly sloužit i k postihování řidičů nedodržujících povolenou rychlost nebo pro účely vysokorychlostního vážení kamionů. Problémy s nebezpečným překračováním povolené rychlosti vidí ministerstvo dopravy především v místech stavebních uzavírek na dálnicích. Na setkání s novináři to řekl ministr dopravy Dan Ťok. Německo zákonem o minimální mzdě porušuje pravidla EU Evropská komise dospěla k závěru, že Německo aplikací svého zákona o minimální mzdě na dopravce porušuje pravidla Evropské unie. Komise to oznámila v polovině května s tím, že kvůli problematice, na kterou si výrazně stěžovali i čeští autodopravci, s Německem zahájila řízení pro porušení evropského práva. Berlín byl vyzván, aby se k námitkám do dvou měsíců vyjádřil. Za výjimky ze zákazu jízd kamionů se platit nebude Výjimky ze zákazu jízd kamionů zpoplatněny nebudou. Sněmovna v souladu se stanoviskem vlády totiž zamítla předlohu Ústeckého kraje, jež by úhrady za jejich vydávání zavedla. Ústecký kraj navrhoval zpoplatnit vydávání výjimek z tkz. víkendových zákazů jízd těžkých nákladních vozidel po dálnicích a silnicích I. tříd. V červnu se začne projednávat EIA na jez v Děčíně Posouzení dopadu výstavby děčínského jezu na životní prostředí (EIA) začne v červnu. Posuzování dokumentace, do kterého by ministerstvo životního prostředí (MŽP) chtělo zapojit zainteresované partnery z Německa, může trvat celý rok. Oznámil to ministr životního prostředí Richard Brabec. Rakousko chce, aby Brusel přezkoumal německé mýtné Rakousko se obrátilo na eurokomisařku pro dopravu Violetu Bulcovou, aby přezkoumala, zda mýtné, které v příštím roce začnou platit všichni majitelé osobních aut na dálnicích v Německu, není v rozporu s unijními předpisy. Odvolává se při tom na odborný posudek, z něhož vyplývá, že jde o diskriminaci cizinců. Informovala o tom agentura DPA. Evropská komise (EK) schválila Operační program Doprava pro období České republice umožní čerpat z evropských fondů až 4,7 miliard eur (asi 125 miliard korun) na rozvoj silniční a železniční infrastruktury. Ministerstvo dopravy tímto krokem úspěšně završilo intenzivní vyjednávání s Evropskou komisí o podobě programu. Podařilo se ho prosadit prakticky v těch parametrech, které ministerstvo EK předložilo. Přes Alpy jezdilo méně kamionů a více nákladních vlaků Doprava procházející Alpami v roce 2013 jen mírně narostla ze 190,1 na 191,3 milionů tun. Uvádějí to statistiky o silniční a železniční dopravě v alpském tranzitu, jež se odvolávají na údaje ministerstev dopravy Rakouska, Francie a Švýcarska. Přitom dochází k rozdílnému vývoji: silniční nákladní doprava poklesla ze 127,2 (2012) na 126,1 milionů tun, zatímco po kolejích se přepravilo 65,2 milionů tun proti 62,8 milionům (2012). Z tohoto zvýšení připadl největší díl na Švýcarsko na jeho kolejích se přepravilo 25,2 milionů tun zboží. Je to o 1,5 milionu tun více než v roce K mírnému zvýšení v nákladní dopravě Rakouska po železnici (z 35,8 na 36,3 milionů tun). Zisk ČD Cargo v roce 2014 byl 725 mil. Kč Zisk před zdaněním společnosti ČD Cargo ze Skupiny ČD (České dráhy) v roce 2014 byl podle českých účetních pravidel 725 mil. Kč. Dle mezinárodních standardů byl zisk 1,153 mld. Kč. V roce 2014 ČD Cargo přepravila 68,8 mil. tun zboží. Objem meziročně poklesl o 2%. Segment nákladní dopravy Skupiny České dráhy vykázal v roce 2014 čistý zisk 877 mil. Kč. Předseda představenstva ČD Cargo Ivan Bednárik dodal, že meziročně zisk vzrostl o 124 mil. Kč. ŠKODA AUTO testuje drony pro logistiku ŠKODA AUTO ve spolupráci s odborníky testuje a zkoumá možné nasazení dronů v logistice značky. Na dotaz ČIANEWS to potvrdil mluvčí David Šikula. Z tuzemského tisku sestavil : Jan Kučera st. jednatel

6 Různé: Narozeniny slaví: Muchna vladimír děčín Mach Martin Mgr děčín krejčík jiří děčín jánský luboš ing děčín přibyl roman děčín Mašek petr děčín Mžourek Miroslav děčín luková hana děčín bláha Milan děčín drbal josef brno váňová petra děčín zavoral vítězslav stránský radek potměšil václav nistor pavel konfrštová veronika horák Martin štěchová drahomíra slámová zdena novák oldřich turková věra děčín Ústí n/l děčín děčín děčín děčín praha děčín děčín praha Gratulujeme! Děčínský půlmaraton V den státního svátku 8. května se v rámci děčínského RunFestu pořádal zároveň také první ročník půlmaratonu. Naší firmu reprezentoval Jan Kučera starší, kterého jsme požádali, aby se s námi podělil o své dojmy. jaká byla atmosféra závodu a kudy vedla trať? Bylo nádherné slunečné počasí a na místě startu, v zámeckém parku, probíhaly rámcové závody pro děti, rodiny a závod na 5 km již celé dopoledne. Atmosféra i prostředí bylo báječné a přesně v poledne byl odstartován hlavní závod na 21 km. Trasa vedla podél Labe na cyklostezce do Těchlovic a zpět. jak se vám běželo? Nejsem zvyklý běhat na tvrdém podkladu a cyklostezka je hladký asfalt. Z toho jsem měl trochu obavy, protože já navíc asi rok běhám v botách na takzvaný bosoběh, což je ultratenká Makléřské historky Čas neskutečně letí. Dovolte mi podělit se s Vámi o jednu úsměvnou příhodu z mých pojišťováckých začátků, na kterou do smrti nezapomenu. Vyrazila jsem tehdy s kolegyní do okolních obcí konvertovat pojištění rekreačních objektů. Po několika návštěvách u klientů jsme se usadily v místním pohostinství, abychom doladily smlouvy a občerstvily se před návratem. Samozřejmě náš pohyb vozidlem zn. Škoda s logem ČP, st.p. (kdysi tu jiná pojišťovna nebyla ) nezůstal bez povšimnutí místních obyvatel a jak to podrážka bez tlumení. No ale dopadlo to dobře a běželo se mně docela v pohodě, samozřejmě že před cílem již trochu docházely síly. no tak nám povězte, jak jste se umístil? Doběhl jsem v čase 2 hod 17 minut, což není žádná velká sláva. Plánoval jsem si čas rychlejší asi o 10 minut, ale byl jsem s výkonem spokojený. Za mnou doběhlo dalších asi 15 běžců a běžkyň. Protože si tento závod hraje na věkové kategorie, tak si představte, že ač jsem byl v kategorii 60+ i poslední, dostal jsem vítěznou cenu. Byl jsem totiž jediný závodník. tak bývá, páni pivaři u vedlejšího stolu si nás začali dobírat. Mě bylo tehdy 25 let a občas mě poléval ruměnec, zato kolegyně (statná a jadrná žena ve věku mé maminky) se absolutně nenechala vyvést z míry. V klidu si urovnávala smlouvy a popíjela kávu. Až se jeden hrdina osmělil a začal svůj monolog, jak on má vše pojištěno dobře a levně a jak u něj nemáme klepat, že na nás pošle psy apod. Zřejmě chtěl upoutat pozornost věrných posluchačů, ale to co následovalo, jistě nečekal. Když jsme nereagovaly, obrátil se přímo na kolegyni a začal si jí dobírat. A uměla byste mi pojistit manželku proti nevěře? A úrodu? A co játra proti cirhóze, to umíte? A tchyni, aby na mě neštěkala? Padalo hodně dotazů, až přišel ten poslední. A uměla byste mi pojistit přirození? V ten okamžik zřejmě pověstný pohár trpělivosti přetekl. Kolegyně vstala, mile se na něj usmála a s grácií sobě vlastní mu odpověděla: Milý pane, umíme pojistit skutečně skoro nemožné, ale pamatujte si - pojišťujeme jen věci živé, nikoli chcíplé! běh je nyní velmi populární, je to zdravý sport? Běh je po chůzi nejpřirozenějším a nejjednodušším pohybem pro člověka. Navíc k němu nepotřebujete žádné extra vybavení, stačí trenky, tričko a boty. Zdravým se běh stává, pokud běháte pravidelně v přírodě, nejlépe v lese a na tvrdém povrchu pouze jednou za čas nějaký ten městský běh. Na to aby člověk mohl běžet maraton, tedy 4 hodiny bušit nohama do tvrdého povrchu, musí mít moc, moc natrénováno. gratulujeme ke skvělému výsledku a děkujeme za rozhovor! Poté jsme vítězně vypochodovaly ze dveří a hlasitý smích místních štamgastů jsme slyšely ještě při nastupování do auta. Škola života je pravdivá a bývá tím nejlepším učitelem! Já už se dnes nečervenám. A také vím, že ačkoli je dnes možné pojistit téměř cokoli, ještě to neznamená, že je to také pojištěné dobře! Přeji všem hezké léto a hodně zážitků z dovolené. Jitka Landová prokuristka ALP

7 Kdo je kdo? Zápisky ze Sumatry Minulým cestovatelským článkem o Indii jsme s exotikou zdaleka neskončili! I tentokrát pro Vás máme jednu lahůdku. No uznejte sami, kdy jste byli naposledy na Sumatře? Kuba Kamenický letos na jaře! Proč zrovna dovolená v Indonésii na Sumatře? Na tuto otázku mám jednoduchou odpověď. Kdo nezkusí, neví. Také se říká kdo nezkusil asiatku, neví co je dokonalý sex. O tom tady ale psát nebudu, nebojte! Jak jsem se k Sumatře vlastně dostal Výběr nebyl zrovna náhodný a při rozhodování, kde trávit svou dovolenou, hrál hlavní roli můj dlouholetý kamarád František Příbrský. Pracuje na Sumatře jako koordinátor projektu Kukang, který osvětlím níže. Ve dvou, s mým kamarádem Honzou, jsme se tedy této výzvy chytli, koupili letenky a 7. února vyrazili směr pražské letiště, poté Dubaj, Kuala Lumpur a nakonec Kuala Namu. Úmorná cesta o kilometrech trvala asi 38 hodin. Pobyt Vyčerpáni jsme se ubytovali u Franty, odpočinuli si a vyrazili do místní restaurace U Bambusáka, kam jsme chodili na večeře nejčastěji, protože nikdo neumí udělat rýži na tolik způsobů jako on. Druhý den začalo zkoumání místní kultury a obyvatel. V Medanu, což je indonéské velkoměsto a hlavní město severní provincie Sumatra jsme zažili Nový Čínský rok ve znamení kozy. Navštívili jsme národní park Gunung Leuser, který je jednou z největších rezervací fauny a flóry v jihovýchodní Asii a v jeho deštných pralesích se ukrývají 4 ze světově nejohroženějších druhů zvířat. Na přelomu století zde žilo odhadem 500 sumaterských tygrů, 100 dvourohých nosorožců, 300 sumaterských slonů a asi 5000 orangutanů. V Bukit Lawangu, kde bylo dříve největší centrum pro orangutany (nyní jsou všichni vypuštěni do přírody) jsme strávili tři dny. Cesta džunglí ve velmi nebezpečném a náročném terénu navíc s 8 kilovou krosnou a 100% vlhkostí vzduchu mě nejednou dohnala na dno sil. Stal jsem se také obětí pavoučího kousnutí, po kterém mě začalo brnět zápěstí, až jsem nakonec necítil pravou ruku vůbec. Naštěstí vše po půl hodině odeznělo. Zpáteční cestu jsme měli v plánu sjíždět po divoké řece na raftech a abychom si ukrátili volnou chvíli, skákali jsme z 6 metrové skály do řeky, kde jsem si šikovně narazil pánev o dno. Po těchto náročných dnech jsme dostali příležitost odpočinku na turisty nejvyhledávanější pláži Kuta Beach na Bali. Ubytovali jsme se na hotelu Citadines, který byl pár metrů od pláže, kde jsme trávili 5 klidných dní a vyzkoušeli si surfování. Sopky Velkou podívanou byl výbuch sopky poblíž Berastagi, která při své poslední erupci v únoru 2014 zabila 14 lidí a obyvatel v okruhu 5km bylo evakuováno. Byli jsme vzdáleni cca 20 kilometrů od výbuchu a přesto jsme sílu vulkánu cítili na vlastní uši. Pár hodin po erupci jakoby začalo sněžit a krajinu pokryl šedý prach. Na aktivní sopky je uvalen přísný zákaz vstupu a navíc by to okolní teplota ani neumožňovala. Alespoň jsme tedy navštívili vrchol jedné z neaktivních sopek, kde jsou poblíž kráteru malé skalní otvory, kudy neustále vychází vulkanická síra jenž vydává dost nepříjemný zápach. Indonésie vs. Evropa Indonésané jsou velmi příjemní, přátelští a ochotní lidé. Běžně se s vámi na ulici dají do řeči a ptají se, jak se máte, odkud jste a chtějí vám všemožně pomoci. Pro mnoho Indonésanů jste první bílý člověk, kterého vidí na vlastní oči. Stalo se mi dokonce i to, že ke mně přišla úplně cizí žena s miminkem a poprosila mě, jestli bych si její dítě nevzal do ruky a nevyfotil se s nimi. Se smíchem dodala, že jí přátelé budou závidět, až si z nich udělá legraci, že má bílého muže. Před školou za mnou utíkaly skupinky studentek a chtěly si na mě sáhnout a vyfotografovat se. Hned jsem byl celebritou na Indonéském Facebooku. Pravdou ale je, že americký styl života Indonésany spíše kazí. Je pochopitelné, že životní styl plný přebytků přitahuje lidi v zemích třetího světa, jako je právě Indonésie. Něco málo o projektu Kukang Vedoucí týmu je Ing. František Příbrský (člen organizace ISCP a Lestari o.s.). Projekt Kukang funguje pod záštitou indonéské organizace ISCP. Hlavním partnerem celého projektu je ZOO Liberec a hlavním partnerem projektu Kukang ZOO Ostrava. Kukang je indonéský název pro chráněný druh poloopice - Outloně váhavého Nycticebus coucang. Součástí projektu je rehabilitace zabavených outloňů z černých trhů se zvířaty a vzdělávání místních komunit o problematice nelegálního obchodu se zvířaty. Cílem projektu je ochrana tohoto druhu a oslabení nelegálního obchodování s chráněným outloněm váhavým v regionu Severní Sumatra. Outloni váhaví mají v současné době podle Červeného seznamu ohrožených druhů IUCN přidělen status zranitelný tzv. absolutně chráněný druh. Měl jsem tedy možnost být přímo v centru dění tohoto projektu, kde jsem se dozvěděl spoustu věcí ohledně této problematiky. Během 14 denního naučného programu jsem měl možnost poznat spoustu nových českých i místních přátel. promo video o projektu Kukang můžete vidět na youtube po zadání hesla nakopni me Dvouměsíčník KOSTKA vydává pro své obchodní partnery a zaměstnance společnost BOHEMIA CARGO s.r.o. Tel.: , Redakční rada: Petra Filipi, Ing. Jan Kučera ml.

8 Sumatra očima Jakuba Kamenického

KOSTKA. www.bohemiacargo.cz. z obsahu:

KOSTKA. www.bohemiacargo.cz. z obsahu: KOSTKA firemní časopis společnosti BOHEMIA CARGO s. r. o. 3/2013 z obsahu: Malá oslava logistiky na hradě Hněvín 34. Kongres skupiny FORCE v Buenos Aires KIMA Transport, s.r.o. testuje tahače EURO VI Nová

Více

KOSTKA. www.bohemiacargo.cz. z obsahu:

KOSTKA. www.bohemiacargo.cz. z obsahu: KOSTKA firemní časopis společnosti BOHEMIA CARGO s. r. o. 2/2014 z obsahu: Rozšíření skladovacích služeb Nová sběrka Belgie Organizační změny - nové pozice Nová posila pro východní relace Kdo je kdo: představujeme

Více

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 05 20 15 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 04 Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 13 PRÁCE A ŽIVOT V ČESKU očima zaměstnanců ze zahraničí

Více

Aktuální téma: Co je nového v celním řízení str. 4. PRO PŘÍZNIVCE SPOLEČNOSTI DB SCHENKER léto 2009. Balíková služba v ČR 5

Aktuální téma: Co je nového v celním řízení str. 4. PRO PŘÍZNIVCE SPOLEČNOSTI DB SCHENKER léto 2009. Balíková služba v ČR 5 Delivering solutions. PRO PŘÍZNIVCE SPOLEČNOSTI DB SCHENKER léto 2009 Aktuální téma: Co je nového v celním řízení str. 4 Balíková služba v ČR 5 Kombinace kamionu a železnice 6 7 Nové webové stránky 10

Více

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28 PŘEHLED ZPRÁV DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2 Ministr zařídil superzáří...28 V Krkonoších scházejí parkoviště pro kamióny...29 Navádění kamionů na

Více

VÁŽENÍ ČTENÁŘI VÁŽENÍ INZERENTI

VÁŽENÍ ČTENÁŘI VÁŽENÍ INZERENTI Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 () Typického zákazníka nemáme, v centru našeho zájmu jsou drobní živnostníci i velké dopravní společnosti www.premium.prosperita.info VÁŽENÍ ČTENÁŘI

Více

Škodovák. Trolejbus pro Řím úspěšně absolvoval klíčové zkoušky. Škoda protestuje proti praktikám konkurence Jednopodlažní jednotka je už v montáži

Škodovák. Trolejbus pro Řím úspěšně absolvoval klíčové zkoušky. Škoda protestuje proti praktikám konkurence Jednopodlažní jednotka je už v montáži Škodovák číslo 67 Informační časopis skupiny ŠKODA 5/2011 Trolejbus pro Řím úspěšně absolvoval klíčové zkoušky Škoda protestuje proti praktikám konkurence Jednopodlažní jednotka je už v montáži Vážené

Více

V oblasti IT momentálně probíhají dva klíčové projekty. str. 2 str. 3 str. 4. Skupina Unipetrol opět hospodařila se ziskem

V oblasti IT momentálně probíhají dva klíčové projekty. str. 2 str. 3 str. 4. Skupina Unipetrol opět hospodařila se ziskem Č Í S L O 9 / Z Á Ř Í 2 0 1 0 / R O Č N Í K 4 úplně nové informace NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL ÚVODNÍK MÁME TU NOVÝ ŠKOLNÍ ROK Čas dovolených je pryč a počasí ukázalo i svou druhou tvář. Pokud

Více

KOSTKA. www.bohemiacargo.cz. z obsahu:

KOSTKA. www.bohemiacargo.cz. z obsahu: KOSTKA firemní časopis společnosti BOHEMIA CARGO s. r. o. 4/2014 z obsahu: Bez elektřiny to nejde Renovace děčínských kanceláří ve finále Platební morálka v dopravě a logistice KIMA Transport s.r.o. -

Více

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více

zisku. Jsme připraveni na další investice a přetvoření firmy na moderní

zisku. Jsme připraveni na další investice a přetvoření firmy na moderní ú uni plně n ové i nformace 3 číslo ročník 5 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol b ř e z e n 2 0 1 1 Unipetrol a hospodářské výsledky za čtvrtý kvartál str. 2 O další cestě výzkumu se jednalo v Chlumci

Více

Paní poslankyně, jeden náš bývalý poslanec EP vás označil za nejaktivnější

Paní poslankyně, jeden náš bývalý poslanec EP vás označil za nejaktivnější Článek o chytrých řešeních manipulační techniky společnosti Toyota najdete na str. 23. www.toyota-forklifts.cz Ročník Roãník 12 15 č. ã. 5/2011 5/2008 Informace pro top management / náklad / cílená 16

Více

Jaroslav Besperát: Přístup ke klientovi bude alfou a omegou budoucnosti. magazín 2014. Generálníředitel ČPP a.s.

Jaroslav Besperát: Přístup ke klientovi bude alfou a omegou budoucnosti. magazín 2014. Generálníředitel ČPP a.s. magazín 2014 časopis pro klienty společnosti Bohemia Servis Finance a.s. Generálníředitel ČPP a.s. Jaroslav Besperát: Přístup ke klientovi bude alfou a omegou budoucnosti BS Money Centrum Dlouhodobý servis

Více

8/2013 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Aktivity Sdružení...

8/2013 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Aktivity Sdružení... WWW. PRODOPRAVCE. CZ 8/2013 TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců Vydává Sdružení ČESMAD BOHEMIA Redakční rada Šéfredaktor Martin Felix Tel: +420 731 131 331 E mail: martin.felix@cesmad.com

Více

hkp Externí financování je pro udržení cash flow nutnost Pavel Finger, CRIF Czech Credit Bureau Neinformovanost ohrožuje zdravé podnikání

hkp Externí financování je pro udržení cash flow nutnost Pavel Finger, CRIF Czech Credit Bureau Neinformovanost ohrožuje zdravé podnikání hkp Tančící dům 1/2013 Zpravodaj Hospodářské komory hlavního města Prahy Pavel Finger, CRIF Czech Credit Bureau Neinformovanost ohrožuje zdravé podnikání Externí financování je pro udržení cash flow nutnost

Více

Časopis, který sluší i vašemu domovu

Časopis, který sluší i vašemu domovu Jak se podniká a žije v Nizozemsku Senátní volby 2008 4/2008 Časopis, který sluší i vašemu domovu Radní hl. m. Prahy MARTIN LANGMAJER Masarykovo nádraží a změny OO POZOR NA ZMĚNY V OBCHODNÍCH LISTINÁCH!

Více

Vláda prošla rekonstrukcí

Vláda prošla rekonstrukcí V politice všechno nejde tak úsečně jako v manažerské praxi, říká hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler ROZHOVOR STRANY 6 A 7 Když se daří podnikatelům v kraji, vrací se to v rozvoji regionu, tvrdí

Více

KDYŽ ZASEDAČKA NESTAČÍ

KDYŽ ZASEDAČKA NESTAČÍ 4 / 2012 Ročník VII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji KDYŽ ZASEDAČKA NESTAČÍ Jednejte na úrovni 6 / Bronislav Janeček: Podnikáním si plním sny 8 / Valašské Meziříčí: Skláři mají problémy 11 /

Více

červen 2013 vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav ÚspEšná Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy

červen 2013 vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav ÚspEšná Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav f irma NIKDO NENÍ T AK ÚSP EŠNÝ, ABY NEMOHL BÝT ÚSP EŠNEJŠÍ Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy NSK: přísliby pro český trh práce Rozhodčí soud posílil

Více

Koně mají v Čechách zelenou

Koně mají v Čechách zelenou Předchozí socialistické vlády tuto zemi enormně zadlužily, říká hejtman Pavel Bradík ROZHOVOR, STRANY 10 a 11 www.csobpoj.cz Prezentace str. 19 ČSOB pojišťovna nabízí rodinám cestovní pojištění na míru

Více

Splnila jsem si sen TV PROGRAM

Splnila jsem si sen TV PROGRAM Nejmodernější novinový projekt v ČR tištěný náklad 160 114 výtisků v severočeském regionu Konečně noviny, na které jste čekali bezplatná distribuce do domácností a firem v celém Ústeckém kraji plnobarevné

Více

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 2014 Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4 Veletrhy mají zelenou 9 Rok 2014 z pohledu našich počítačových

Více

Každý problém je pro mne výzvou. Doprava nezbytná a hodně komplikovaná strana 26. Tři achillovky příjezdové turistiky strana 36

Každý problém je pro mne výzvou. Doprava nezbytná a hodně komplikovaná strana 26. Tři achillovky příjezdové turistiky strana 36 Praktický průvodce světem podnikání cz 09 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 9 / ročník 9, září 2008 Doprava nezbytná a hodně komplikovaná strana 26 Tři

Více

moravské hospodářství

moravské hospodářství moravské hospodářství měsíčník pro firmy a veřejnou správu ZÁŘÍ 2012 www.moravskehospodarstvi.cz 2 Co v říjnu čeká voliče a politické strany? 7 Nadstandard v moravských nemocnicích 12 Technické obory vykročily

Více

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku slovo ředitelky Vysoká výkonnost se vyplácí Vážené kolegyně, vážení kolegové, pro náročné úkoly, které jsou před námi, a úspěšné

Více

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 editoriál Milí čtenáři, právě držíte v rukou letošní druhé číslo našeho časopisu. Vznikalo na začátku července, v době, o níž se rádo říká, že je léto v plném proudu.

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE MĚSÍČNÍK ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU 03/2014 ROČNÍK 4 TÉMA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 17 PROGRAMÁTOŘI MAJÍ NEJVYŠŠÍ MZDY 23 20 LET ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ OFICIÁLNÍ STATISTIKY V OSN 4 ČESKÉ MATKY

Více

www.e-vsudybyl.cz páté vydání 2007 PRAHA VÍDEŇ 4h 02min Více informací najdete na stranách 8 9.

www.e-vsudybyl.cz páté vydání 2007 PRAHA VÍDEŇ 4h 02min Více informací najdete na stranách 8 9. www.e-vsudybyl.cz páté vydání 2007 PRAHA VÍDEŇ 4h 02min Více informací najdete na stranách 8 9. č a s o p i s l i d í a o l i d e c h v c e s t o v n í m r u c h u ícestovní pojištěn komplexní a kvalitní

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

Spolupráce s firmou Caterpillar

Spolupráce s firmou Caterpillar Zpravodaj č. 1/2015, časopis zaměstnanců společnosti V ítkovické slévárny, spol. s r.o. Zpravodaj 1 Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, dostává se Vám do rukou první číslo firemního čtvrtletníku v tomto

Více