KOSTKA 3/2015. z obsahu: firemní časopis společnosti BOHEMIA CARGO s. r. o. TITULNÍ FOTO: trocha přírody u logistického skladu v Děčíně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOSTKA 3/2015. z obsahu: firemní časopis společnosti BOHEMIA CARGO s. r. o. TITULNÍ FOTO: trocha přírody u logistického skladu v Děčíně"

Transkript

1 KOSTKA firemní časopis společnosti BOHEMIA CARGO s. r. o. z obsahu: 3/2015 Polská sběrná linka Praha - Wrocław Něco čísel Rosteme Certifikát ISO jsme obhájili Výroční zpráva za rok 2014 Děčínský půlmaraton Zápisky ze Sumatry TITULNÍ FOTO: trocha přírody u logistického skladu v Děčíně

2 Úvodník Události a problémy, které probíhaly a vrcholily v době, kdy jsem psal tento úvodník, budou, až budete číst toto letní číslo Kostky, již pravděpodobně vyřešeny a mnohé ukončeny. Také léto již bude v plném proudu. Elektronická evidence tržeb bude již rozhodnuta a mně se to jeví jako Co se u nás děje: vcelku rozumné řešení daňových úniků. Argumenty některých podnikatelů, že by kvůli tomu někdo mohl zkrachovat, se mi zdají být trochu přehnané. Přehnaná je však také domněnka, že by v boji proti nepoctivosti měli udávat trend zrovna Chorvaté a Češi, ale budiž. Poslední červnové dny měly být poslední možností dohody Řecka s věřiteli, finančníky a EU o podmínkách zabraňujícím státnímu bankrotu. Přeji si, aby dohoda byla uzavřena a Řecko nezkrachovalo, protože by to mohlo nepříznivě pohnout ekonomikou v EU, kam čile exportujeme. Poučíme se z řeckého socialistického příběhu, kde se dobře rozdává ze stále se zvyšujících úvěrů a kde chce většina obyvatel být státními zaměstnanci s očekávaným důchodem vysoko nad českými poměry? Sběrná služba ÚVOD ČESKO - POLSKO Podle tlaku odborářů na zvýšení mezd bez vazby na růst produktivity to vypadá, že asi ne. Štěstí, že alespoň ČNB se nedá příliš ovlivnit hlasem lidu na levnou dovolenou a drží stále kurz koruny tak, aby odolala číhající cenové deflaci. Také ministr financí snad uhájí plánovaný deficit státního rozpočtu na 70 mld. Kč, i když mohl být již dávno nižší nebýt oranžové štědrosti. Posledním parádním kouskem jsou volné placené dny pro státní úředníky na vyřízení osobních záležitostí. Úředníci budou tak mít víc volna než ti, kdo je platí. Problematika běženců, uprchlíků a imigrace ale s určitostí nebude u konce ani s končícím létem. Poroste-li životní úroveň v Africe a Asii dosavadním tempem, bude přibývat i potenciálních emigrantů do Evropy. Navzdory růstu životní úrovně ve třetím světě je v Evropě život díky sociálním dávkám mnohem lepší a dlouho ještě bude. Jednou z variant přistěhovalectví je možnost podstatně omezit evropský sociální stát. Kdyby chtělo Česko využít situace, mohlo by začít lákat vybrané imigranty na zvyšování úrovně chybějících profesí, např. konstruktérů, programátorů, lékařů a dalších potřebných. Dost bylo filozofování, zpět do BOHEMIA CARGO s.r.o.. V této Kostce se dozvíte opět něco novinek z našich provozů a nechybí ani odlehčené čtivo na prázdniny. Hezké čtení, odpočinkovou dovolenou a příjemné léto Vám přeje PRAVIDELNÉ ODJEZDY Z TERMINÁLŮ PO, ST, PÁ z České republiky PO, ST, PÁ z Polska DODACÍ LHŮTA Po odjezdu sběrné linky následující pracovní den ke konečnému příjemci v druhém státě. CENOVÉ NABÍDKY - KONTAKT Jan Kučera st. jednatel společnosti Polská sběrná linka: nově mezi městy Praha a Wrocław Od přesouváme zajišťování polské sběrné služby v rámci našich poboček z Brna do Prahy. Sběrnou linku mezi Polskem a Českou republikou provozujeme od podzimu roku Náš polský partner byl v té době vnímán polským dopravním trhem jako etablovaný poskytovatel dopravních služeb kusových zásilek do České republiky a na Slovensko. Proto volba páteřní mezinárodní linky vycházela z možností synergie zásilek z většiny dodaných polskou stranou. Linkový sběrný kamion byl tedy nasazen mezi depa Czechowice a Brno. Systematická činnost našeho obchodního týmu věnovaná uplatnění produktu sběrné služby Polsko postupně čím dál silněji ukazovala, že výraznější pozici na dopravním trhu máme možnost zaujmout u firem ve středních Čechách a v našem tradičním severočeském regionu. Zde již disponujeme nezanedbatelným portfoliem zásilek mířících do Polska, avšak jejich převoz na brněnské depo není efektivní. Ve stejné době i polský partner ve své zemi zaznamenal nárůst poptávek přepravy kusových zásilek s dodáním do Prahy a okolí. (Česká republika je pro Polsko po Německu druhým největším obchodním partnerem). Na počátku tohoto roku jsme se po hlubší společné analýze vývoje trhu dohodli na postupné změně mezinárodní linky: od května exportní sběrný kamion odjíždí z depa v Praze směr Wrocław. Opačným směrem, tedy na trase Wrocław Praha poprvé vyjede 30. června Organizujeme odjezdy z terminálů 3x týdně, konkrétně v pondělí, ve středu a v pátek v dopoledních hodinách s příjezdem do 16:00 stejného PRAHA dne. Následující den probíhá doručení zásilek ve všech regionech obou zemí. V případě vyzvednutí zboží u odesílatelů v úterý, čtvrtek a pátek (tedy den před odjezdem mezinárodní linky) garantujeme WROCLAW dodání k příjemci třetí pracovní den, tedy v následující den po doručení zboží na rozvozový terminál. SVĚŘTE SVŮJ NÁKLAD DO RUKOU ODBORNÍKŮ Mgr. Martin Mach produktový specialista LTL Něco čísel První pololetí roku je obvykle časem zpracovávání loňských výsledků a vede i k tomu, že porovnáváme jednotlivá léta i přes různá čísla. Stává se mi, že když někomu představuji naši firmu, zmíním i to, že jsme schopni zajistit dopravu v podstatě po celém světě. To mě také v souvislosti s již zmiňovanou fakturací vedlo k myšlence podívat se na to, v kolika zemích máme zákazníky. A není to úplně nezajímavé. Mezi lety 2010 a 2014 jsme zasílali faktury za služby do celkem 54 zemí. V roce 2010 do 27 zemí, 2011 do 25, 2012 do 30, 2013 do 33 a v roce 2014 do celkem 35 zemí. Z uvedeného je zřejmé, že ne všichni zahraniční zákazníci se k nám vracejí, ale přesto je vidět růst naší působnosti. V roce jsme vystavili faktury nově do Maroka a Gruzie. A když jsme u těch čísel, tak o množství zajištěných přeprav a služeb vypovídá i počet vystavených faktur, který je ve stejných letech , , , a v roce 2014 bylo vystaveno faktur. Ing. Jaroslav Staněk finanční ředitel

3 Rosteme V Kostce se pravidelně objevují informace o tom, jak naše firma roste. Nejenom růstem obratu, počtem zaměstnanců, ale i zřizováním nových poboček, skladovacích kapacit. Aktuálně jsme se významně rozrostli i plošně, když jsme ve veřejné dražbě vydražili přilehlý děčínský areál společnosti Četrans a.s.. Až budou skončeny všechny formality, zvětší se naše plocha v Děčíně o cca 62 tis. m 2, což společnosti umožní řešit některé aktuální rozvojové programy a ponechá i prostor pro další rozvoj v budoucnosti. Ing. Jaroslav Staněk finanční ředitel Certifikát ISO jsme obhájili Před několika málo dny jsme úspěšně absolvovali kontrolní audit společnosti DEKRA Certification a tím jsme pro další období obhájili platnost certifikátu, který dokládá, že náš systém řízení odpovídá požadavkům definovaným v normě ISO 9001: Tak dobře. Je to určitě dobrá zpráva. Je to ale vůbec k něčemu dobré? A o čem ty normy ISO vlastně jsou? Věřím, že tuto otázku, jen zdánlivě postrádající smysl si položí řada našich spolupracovníků. Ten čas jak známo strašně letí. A od prvního vzepětí sil a získání prvního certifikátu ISO s mezinárodní platností již uplynulo 13 let. V tomto dlouhém období jsme certifikát několikrát získali (vždy, když se musely zavést do interního systému úpravy plynoucí ze změny norem ISO) a několikrát úspěšně obhájili. Je také třeba uvést, že se v tomto období na přípravě všech podkladů a úspěšném průběhu auditu aktivně podílelo stále méně našich lidí a je tak logické, že všeobecná znalost této problematiky poněkud upadla. Tedy dobrý důvod si stručně připomenout co to to ISO vlastně je. Normy ISO jsou mezinárodně platné normy vydávané organizací pro normalizaci (International Organization for Standardization) a bylo jich již vydáno mnoho tisíc. Mimořádné postavení mezi nimi má systémová norma ISO 9001 pro systém managementu kvality (QMS). Samotný princip normy je celkem jednoduchý. Vedení firmy stanoví své cíle a plány v oblasti kvality produkce nebo služeb které poskytuje a tyto jsou postupně pomocí nastavených procesů realizovány, přičemž účinnost těchto procesů je měřena, aby společnost mohla přijmout účinná opatření na změnu a zlepšení. Norma se zabývá principy řízení dokumentace, lidských zdrojů, infrastruktury, procesy komunikace se zákazníky, hodnocením dodavatelů, měřením výkonnosti procesů a ověřování účinnosti systému se také opírá o interní audity za účelem získání zpětné vazby pro vedení společnosti. Z uvedené velmi stručné charakteristiky ISO 9001 plyne, že je páteří celého systému řízení firmy, a že její správná implementace a trvalé udržování efektivní funkčnosti napomáhá významnou měrou k dosahování dobrých hospodářských výsledků i celkovému postavení na trhu a pozitivnímu vnímání zákazníky. Takže ještě jednou. Dne 29. května 2015 prošla naše společnost úspěšně všemi úskalími kontrolního auditu dle ISO 9001:2008 a úspěšně tak obhájila certifikát z minulého roku. Je jen správné veřejně ocenit pracovní přínos několika z nás, kteří se o tento úspěch především zasloužili: Petra Filipi, Jiří Šindler, Jiří Ullmann, Roman Kovařík, Jan Chadima. Ing. Luboš Jánský manažer kvality Výroční zpráva za rok 2014 Je pololetí, jsou sečteny všechny plusy a mínusy loňského roku, na finanční úřad je odevzdáno daňové přiznání, a to je také čas, kdy v naší společnosti zveřejňujeme výsledky ve výroční zprávě. Přestože je to povětšinou přehled čísel a vysvětlujících textů, věnujeme pozornost i její grafické podobě. Je to přece jen i určitá prezentace úrovně firmy, stejně jako nejrůznější marketingové tiskoviny nebo webové stránky. Nový jednotný vizuální styl, který se promítá právě v tomto aktuálním vydání Kostky, jim nyní dávají grafici z Chráněné grafické dílny Slunečnice, která zaměstnává hendikepované. Výroční zpráva za rok 2014 právě vyšla a ke komu se nedostane naší distribuční cestou, může si o její zaslání požádat třeba na naší ové adrese: Ing. Jaroslav Staněk finanční ředitel

4 Představujeme naše zákazníky: STAP a.s. Je již zaběhnutým zvykem, že se na tomto místě zmiňujeme o některém z našich zákazníků a většinou jsou to ti, se kterými máme už letitou a rozsáhlou spolupráci. Dnes bych na tomto místě naopak rád představil zákazníka, s nímž sice v určité míře spolupracujeme, ale víc se snažíme tuto spolupráci stabilizovat a rozšířit. Statistiky Tedy dá se přeneseně říct, že klepeme na dveře, které nejsou zatím otevřeny tak, jak bychom si přáli. Touto firmou je STAP a.s. Vilémov. A protože se jedná o tradiční firmu s dobrým a známým obchodním jménem, je pochopitelné, že o spolupráci velmi stojíme. Značka STAP vchází do podvědomí svých zákazníků již od roku 1948, kdy vznikla spojením několika malých výrobců v oblasti Šluknovska. V socialistické éře se samozřejmě jednalo o mnohem větší výrobní podnik, ale i dnes zde nachází uplatnění bezmála 300 zaměstnanců různých profesí. Však se STAP také řadí mezi přední evropské výrobce stuhařských výrobků a zdrhovadel. Zajímavou skupinou výrobků jsou mezinárodně patentované stuhy a popruhy smart STRAP s vetkanými optickými vlákny (smart textil). Ty jdou oproti běžným reflexním prvkům, která má STAP rovněž v sortimentu, ještě dál a to hlavně tím, že nemusí být nasvíceny (např. světly aut), aby chodec či cyklista byl včas spatřen. A že se zde vyrábí veskrze kvalitní zboží, o tom svědčí hlavně skutečnost, že odběratelé STAPu jsou kromě Evropy i z USA, jižní Ameriky a Japonska. Stuhařské výrobky směřují, kromě tradičních odběratelů z oblasti textilní a obuvnické výroby, dnes také do automobilového průmyslu. Aby STAP obstál v dnešní konkurenci, musí k tomu mimo spousty jiných věcí mít i odpovídající technické a strojní zázemí. Je radostí pro každého návštěvníka továrny ve Vilémově vidět dílny plné moderních tkalcovských stavů. A kdo se do dílen nedostane, jistě ocení nově opravený a udržovaný areál. Už z toho je patrné, že majitelé mají ke své továrně vztah a příkladně o ni pečují. Zkrátka STAPu se daří a teď jen, aby se alespoň takto dařilo nám ve STAPu. Usilujeme se o to již dlouho a hned tak se nevzdáme, protože už dva tísíce let se v Bibli se píše, že,, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. / Mt (Zde jsem si dovolil citaci bez souhlasu autora, snad zítra nebude tlouct na dveře OSA! ) Jiří Šindler obchodní ředitel

5 KOSTIČKY Osobní výběr z pozitivních tiskových zpráv Ze světa logistiky: Emise plynů nevzrostly poprvé za 40 let Emise plynů způsobujících skleníkový efekt za rok 2014 nenarostly, některé zdroje uvádí, že se dokonce snížily. Dle údajů Mezinárodní energetické agentury se emise oxidu uhličitého v loňském roce nezvýšily historicky poprvé za posledních 40 let. Tyto změny nejsou přímo spojeny s poklesem ekonomické produkce ve většině vyspělých zemí světa, ale se stále se zdokonalujícími metodami získávání elektřiny z obnovitelných zdrojů. Českým textilním a oděvním firmám se blýská na lepší časy Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu zveřejnila zprávu informující o růstu tržeb českých textilních a oděvních firem. Jejich zisk byl loni 51 miliard, což představuje zvýšení o 8,4 procent. Na růstu se podílí zejména textilní průmysl. U obou oborů je zásadní zahraniční export. Co pozitivního přináší rok 2015? Zhruba 7 miliard lidí i nadále žije na naší planetě, každý den bezpečně vzlétne a přistane 50 tisíc letadel a vědci denně vynalézají nové léky nebo léčebné postupy proti nemocem. K tomu všemu se českým zdravotníkům zvednou platy, zlevní se léky i knihy a obce začnou třídit bioodpad. A česká ekonomika stále roste a roste. České sklářství je opět na vzestupu Z nejrůznějších statistik a prohlášení zástupců sklářských firem vyplývá, že se jedno z našich tradičních odvětví vrací na výsluní. Sklářské společnosti jsou zahlceny zakázkami, počet zaměstnanců v oboru přibývá a tržby se zvyšují. Metaforicky je možné říci, že se českému sklářství navrací třpyt předchozích let. Automatický systém tísňového volání schválen ve všech vozech od roku 2018 Všechna nově vyrobená auta v EU budou od jara 2018 vybavena speciálním bezpečnostním systémem ecall, který v případě nehody automaticky zavolá pomoc. Britská vláda zaměstná mladistvé bez práce V případě, že nebude kdokoliv ve věku let studovat, pracovat či se jakýmkoliv jiným způsobem vzdělávat, musí po šesti měsících začít pomáhat místní komunitě. Anglická vláda razí pravidlo: pokud člověk neustále bere, musí také dávat nazpět. Počet lidí nově nakažených virem HIV klesl v Indii o 57% Počet lidí nově nakažených virem HIV, který je přenosný krví nebo nechráněným pohlavím stykem, klesl v Indii o 57%. O 25% se za poslední desetiletí také snížil počet úmrtí na tuto chorobu. V současné době je v Indii virem HIV nakaženo přes dva miliony lidí. Nejvíce nakažených je ve státech Manípur, Mizóram a Dillí. Mýtné brány by měly sloužit k měření rychlosti Mýtné brány by do budoucna měly sloužit i k postihování řidičů nedodržujících povolenou rychlost nebo pro účely vysokorychlostního vážení kamionů. Problémy s nebezpečným překračováním povolené rychlosti vidí ministerstvo dopravy především v místech stavebních uzavírek na dálnicích. Na setkání s novináři to řekl ministr dopravy Dan Ťok. Německo zákonem o minimální mzdě porušuje pravidla EU Evropská komise dospěla k závěru, že Německo aplikací svého zákona o minimální mzdě na dopravce porušuje pravidla Evropské unie. Komise to oznámila v polovině května s tím, že kvůli problematice, na kterou si výrazně stěžovali i čeští autodopravci, s Německem zahájila řízení pro porušení evropského práva. Berlín byl vyzván, aby se k námitkám do dvou měsíců vyjádřil. Za výjimky ze zákazu jízd kamionů se platit nebude Výjimky ze zákazu jízd kamionů zpoplatněny nebudou. Sněmovna v souladu se stanoviskem vlády totiž zamítla předlohu Ústeckého kraje, jež by úhrady za jejich vydávání zavedla. Ústecký kraj navrhoval zpoplatnit vydávání výjimek z tkz. víkendových zákazů jízd těžkých nákladních vozidel po dálnicích a silnicích I. tříd. V červnu se začne projednávat EIA na jez v Děčíně Posouzení dopadu výstavby děčínského jezu na životní prostředí (EIA) začne v červnu. Posuzování dokumentace, do kterého by ministerstvo životního prostředí (MŽP) chtělo zapojit zainteresované partnery z Německa, může trvat celý rok. Oznámil to ministr životního prostředí Richard Brabec. Rakousko chce, aby Brusel přezkoumal německé mýtné Rakousko se obrátilo na eurokomisařku pro dopravu Violetu Bulcovou, aby přezkoumala, zda mýtné, které v příštím roce začnou platit všichni majitelé osobních aut na dálnicích v Německu, není v rozporu s unijními předpisy. Odvolává se při tom na odborný posudek, z něhož vyplývá, že jde o diskriminaci cizinců. Informovala o tom agentura DPA. Evropská komise (EK) schválila Operační program Doprava pro období České republice umožní čerpat z evropských fondů až 4,7 miliard eur (asi 125 miliard korun) na rozvoj silniční a železniční infrastruktury. Ministerstvo dopravy tímto krokem úspěšně završilo intenzivní vyjednávání s Evropskou komisí o podobě programu. Podařilo se ho prosadit prakticky v těch parametrech, které ministerstvo EK předložilo. Přes Alpy jezdilo méně kamionů a více nákladních vlaků Doprava procházející Alpami v roce 2013 jen mírně narostla ze 190,1 na 191,3 milionů tun. Uvádějí to statistiky o silniční a železniční dopravě v alpském tranzitu, jež se odvolávají na údaje ministerstev dopravy Rakouska, Francie a Švýcarska. Přitom dochází k rozdílnému vývoji: silniční nákladní doprava poklesla ze 127,2 (2012) na 126,1 milionů tun, zatímco po kolejích se přepravilo 65,2 milionů tun proti 62,8 milionům (2012). Z tohoto zvýšení připadl největší díl na Švýcarsko na jeho kolejích se přepravilo 25,2 milionů tun zboží. Je to o 1,5 milionu tun více než v roce K mírnému zvýšení v nákladní dopravě Rakouska po železnici (z 35,8 na 36,3 milionů tun). Zisk ČD Cargo v roce 2014 byl 725 mil. Kč Zisk před zdaněním společnosti ČD Cargo ze Skupiny ČD (České dráhy) v roce 2014 byl podle českých účetních pravidel 725 mil. Kč. Dle mezinárodních standardů byl zisk 1,153 mld. Kč. V roce 2014 ČD Cargo přepravila 68,8 mil. tun zboží. Objem meziročně poklesl o 2%. Segment nákladní dopravy Skupiny České dráhy vykázal v roce 2014 čistý zisk 877 mil. Kč. Předseda představenstva ČD Cargo Ivan Bednárik dodal, že meziročně zisk vzrostl o 124 mil. Kč. ŠKODA AUTO testuje drony pro logistiku ŠKODA AUTO ve spolupráci s odborníky testuje a zkoumá možné nasazení dronů v logistice značky. Na dotaz ČIANEWS to potvrdil mluvčí David Šikula. Z tuzemského tisku sestavil : Jan Kučera st. jednatel

6 Různé: Narozeniny slaví: Muchna vladimír děčín Mach Martin Mgr děčín krejčík jiří děčín jánský luboš ing děčín přibyl roman děčín Mašek petr děčín Mžourek Miroslav děčín luková hana děčín bláha Milan děčín drbal josef brno váňová petra děčín zavoral vítězslav stránský radek potměšil václav nistor pavel konfrštová veronika horák Martin štěchová drahomíra slámová zdena novák oldřich turková věra děčín Ústí n/l děčín děčín děčín děčín praha děčín děčín praha Gratulujeme! Děčínský půlmaraton V den státního svátku 8. května se v rámci děčínského RunFestu pořádal zároveň také první ročník půlmaratonu. Naší firmu reprezentoval Jan Kučera starší, kterého jsme požádali, aby se s námi podělil o své dojmy. jaká byla atmosféra závodu a kudy vedla trať? Bylo nádherné slunečné počasí a na místě startu, v zámeckém parku, probíhaly rámcové závody pro děti, rodiny a závod na 5 km již celé dopoledne. Atmosféra i prostředí bylo báječné a přesně v poledne byl odstartován hlavní závod na 21 km. Trasa vedla podél Labe na cyklostezce do Těchlovic a zpět. jak se vám běželo? Nejsem zvyklý běhat na tvrdém podkladu a cyklostezka je hladký asfalt. Z toho jsem měl trochu obavy, protože já navíc asi rok běhám v botách na takzvaný bosoběh, což je ultratenká Makléřské historky Čas neskutečně letí. Dovolte mi podělit se s Vámi o jednu úsměvnou příhodu z mých pojišťováckých začátků, na kterou do smrti nezapomenu. Vyrazila jsem tehdy s kolegyní do okolních obcí konvertovat pojištění rekreačních objektů. Po několika návštěvách u klientů jsme se usadily v místním pohostinství, abychom doladily smlouvy a občerstvily se před návratem. Samozřejmě náš pohyb vozidlem zn. Škoda s logem ČP, st.p. (kdysi tu jiná pojišťovna nebyla ) nezůstal bez povšimnutí místních obyvatel a jak to podrážka bez tlumení. No ale dopadlo to dobře a běželo se mně docela v pohodě, samozřejmě že před cílem již trochu docházely síly. no tak nám povězte, jak jste se umístil? Doběhl jsem v čase 2 hod 17 minut, což není žádná velká sláva. Plánoval jsem si čas rychlejší asi o 10 minut, ale byl jsem s výkonem spokojený. Za mnou doběhlo dalších asi 15 běžců a běžkyň. Protože si tento závod hraje na věkové kategorie, tak si představte, že ač jsem byl v kategorii 60+ i poslední, dostal jsem vítěznou cenu. Byl jsem totiž jediný závodník. tak bývá, páni pivaři u vedlejšího stolu si nás začali dobírat. Mě bylo tehdy 25 let a občas mě poléval ruměnec, zato kolegyně (statná a jadrná žena ve věku mé maminky) se absolutně nenechala vyvést z míry. V klidu si urovnávala smlouvy a popíjela kávu. Až se jeden hrdina osmělil a začal svůj monolog, jak on má vše pojištěno dobře a levně a jak u něj nemáme klepat, že na nás pošle psy apod. Zřejmě chtěl upoutat pozornost věrných posluchačů, ale to co následovalo, jistě nečekal. Když jsme nereagovaly, obrátil se přímo na kolegyni a začal si jí dobírat. A uměla byste mi pojistit manželku proti nevěře? A úrodu? A co játra proti cirhóze, to umíte? A tchyni, aby na mě neštěkala? Padalo hodně dotazů, až přišel ten poslední. A uměla byste mi pojistit přirození? V ten okamžik zřejmě pověstný pohár trpělivosti přetekl. Kolegyně vstala, mile se na něj usmála a s grácií sobě vlastní mu odpověděla: Milý pane, umíme pojistit skutečně skoro nemožné, ale pamatujte si - pojišťujeme jen věci živé, nikoli chcíplé! běh je nyní velmi populární, je to zdravý sport? Běh je po chůzi nejpřirozenějším a nejjednodušším pohybem pro člověka. Navíc k němu nepotřebujete žádné extra vybavení, stačí trenky, tričko a boty. Zdravým se běh stává, pokud běháte pravidelně v přírodě, nejlépe v lese a na tvrdém povrchu pouze jednou za čas nějaký ten městský běh. Na to aby člověk mohl běžet maraton, tedy 4 hodiny bušit nohama do tvrdého povrchu, musí mít moc, moc natrénováno. gratulujeme ke skvělému výsledku a děkujeme za rozhovor! Poté jsme vítězně vypochodovaly ze dveří a hlasitý smích místních štamgastů jsme slyšely ještě při nastupování do auta. Škola života je pravdivá a bývá tím nejlepším učitelem! Já už se dnes nečervenám. A také vím, že ačkoli je dnes možné pojistit téměř cokoli, ještě to neznamená, že je to také pojištěné dobře! Přeji všem hezké léto a hodně zážitků z dovolené. Jitka Landová prokuristka ALP

7 Kdo je kdo? Zápisky ze Sumatry Minulým cestovatelským článkem o Indii jsme s exotikou zdaleka neskončili! I tentokrát pro Vás máme jednu lahůdku. No uznejte sami, kdy jste byli naposledy na Sumatře? Kuba Kamenický letos na jaře! Proč zrovna dovolená v Indonésii na Sumatře? Na tuto otázku mám jednoduchou odpověď. Kdo nezkusí, neví. Také se říká kdo nezkusil asiatku, neví co je dokonalý sex. O tom tady ale psát nebudu, nebojte! Jak jsem se k Sumatře vlastně dostal Výběr nebyl zrovna náhodný a při rozhodování, kde trávit svou dovolenou, hrál hlavní roli můj dlouholetý kamarád František Příbrský. Pracuje na Sumatře jako koordinátor projektu Kukang, který osvětlím níže. Ve dvou, s mým kamarádem Honzou, jsme se tedy této výzvy chytli, koupili letenky a 7. února vyrazili směr pražské letiště, poté Dubaj, Kuala Lumpur a nakonec Kuala Namu. Úmorná cesta o kilometrech trvala asi 38 hodin. Pobyt Vyčerpáni jsme se ubytovali u Franty, odpočinuli si a vyrazili do místní restaurace U Bambusáka, kam jsme chodili na večeře nejčastěji, protože nikdo neumí udělat rýži na tolik způsobů jako on. Druhý den začalo zkoumání místní kultury a obyvatel. V Medanu, což je indonéské velkoměsto a hlavní město severní provincie Sumatra jsme zažili Nový Čínský rok ve znamení kozy. Navštívili jsme národní park Gunung Leuser, který je jednou z největších rezervací fauny a flóry v jihovýchodní Asii a v jeho deštných pralesích se ukrývají 4 ze světově nejohroženějších druhů zvířat. Na přelomu století zde žilo odhadem 500 sumaterských tygrů, 100 dvourohých nosorožců, 300 sumaterských slonů a asi 5000 orangutanů. V Bukit Lawangu, kde bylo dříve největší centrum pro orangutany (nyní jsou všichni vypuštěni do přírody) jsme strávili tři dny. Cesta džunglí ve velmi nebezpečném a náročném terénu navíc s 8 kilovou krosnou a 100% vlhkostí vzduchu mě nejednou dohnala na dno sil. Stal jsem se také obětí pavoučího kousnutí, po kterém mě začalo brnět zápěstí, až jsem nakonec necítil pravou ruku vůbec. Naštěstí vše po půl hodině odeznělo. Zpáteční cestu jsme měli v plánu sjíždět po divoké řece na raftech a abychom si ukrátili volnou chvíli, skákali jsme z 6 metrové skály do řeky, kde jsem si šikovně narazil pánev o dno. Po těchto náročných dnech jsme dostali příležitost odpočinku na turisty nejvyhledávanější pláži Kuta Beach na Bali. Ubytovali jsme se na hotelu Citadines, který byl pár metrů od pláže, kde jsme trávili 5 klidných dní a vyzkoušeli si surfování. Sopky Velkou podívanou byl výbuch sopky poblíž Berastagi, která při své poslední erupci v únoru 2014 zabila 14 lidí a obyvatel v okruhu 5km bylo evakuováno. Byli jsme vzdáleni cca 20 kilometrů od výbuchu a přesto jsme sílu vulkánu cítili na vlastní uši. Pár hodin po erupci jakoby začalo sněžit a krajinu pokryl šedý prach. Na aktivní sopky je uvalen přísný zákaz vstupu a navíc by to okolní teplota ani neumožňovala. Alespoň jsme tedy navštívili vrchol jedné z neaktivních sopek, kde jsou poblíž kráteru malé skalní otvory, kudy neustále vychází vulkanická síra jenž vydává dost nepříjemný zápach. Indonésie vs. Evropa Indonésané jsou velmi příjemní, přátelští a ochotní lidé. Běžně se s vámi na ulici dají do řeči a ptají se, jak se máte, odkud jste a chtějí vám všemožně pomoci. Pro mnoho Indonésanů jste první bílý člověk, kterého vidí na vlastní oči. Stalo se mi dokonce i to, že ke mně přišla úplně cizí žena s miminkem a poprosila mě, jestli bych si její dítě nevzal do ruky a nevyfotil se s nimi. Se smíchem dodala, že jí přátelé budou závidět, až si z nich udělá legraci, že má bílého muže. Před školou za mnou utíkaly skupinky studentek a chtěly si na mě sáhnout a vyfotografovat se. Hned jsem byl celebritou na Indonéském Facebooku. Pravdou ale je, že americký styl života Indonésany spíše kazí. Je pochopitelné, že životní styl plný přebytků přitahuje lidi v zemích třetího světa, jako je právě Indonésie. Něco málo o projektu Kukang Vedoucí týmu je Ing. František Příbrský (člen organizace ISCP a Lestari o.s.). Projekt Kukang funguje pod záštitou indonéské organizace ISCP. Hlavním partnerem celého projektu je ZOO Liberec a hlavním partnerem projektu Kukang ZOO Ostrava. Kukang je indonéský název pro chráněný druh poloopice - Outloně váhavého Nycticebus coucang. Součástí projektu je rehabilitace zabavených outloňů z černých trhů se zvířaty a vzdělávání místních komunit o problematice nelegálního obchodu se zvířaty. Cílem projektu je ochrana tohoto druhu a oslabení nelegálního obchodování s chráněným outloněm váhavým v regionu Severní Sumatra. Outloni váhaví mají v současné době podle Červeného seznamu ohrožených druhů IUCN přidělen status zranitelný tzv. absolutně chráněný druh. Měl jsem tedy možnost být přímo v centru dění tohoto projektu, kde jsem se dozvěděl spoustu věcí ohledně této problematiky. Během 14 denního naučného programu jsem měl možnost poznat spoustu nových českých i místních přátel. promo video o projektu Kukang můžete vidět na youtube po zadání hesla nakopni me Dvouměsíčník KOSTKA vydává pro své obchodní partnery a zaměstnance společnost BOHEMIA CARGO s.r.o. Tel.: , Redakční rada: Petra Filipi, Ing. Jan Kučera ml.

8 Sumatra očima Jakuba Kamenického

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Potenciál rozvoje nákladní železniční dopravy v konkurenčním prostředí Development potential of freight railway transport in a competitive environment Ing. Milan

Více

8. report květen/červen 2015 Karanténa dokončena!

8. report květen/červen 2015 Karanténa dokončena! 8. report květen/červen 2015 Karanténa dokončena! V květnu a červnu se v připravovaném rehabilitačním centru i mimo něj stalo několik významných událostí. Zde je souhrn těch nejdůležitějších, doplněný

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

ERGO pojišťovna, a.s.

ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovna, a.s. za rok 2015 Řádná valná hromada 27. dubna 2016 v Praze Obsah Orgány společnosti... 3 Zpráva dozorčí rady... 4 Úvodní slovo předsedy představenstva... 5 Ekonomika 2015... 6 Pojišťovnictví

Více

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická 1. povinná zkouška - Ekonomika 1. Trh, jeho struktura a zákonitosti 2. Právní úprava evidence

Více

4. report - Leden 2015 Nový pozemek a počátek stavby!

4. report - Leden 2015 Nový pozemek a počátek stavby! 4. report - Leden 2015 Nový pozemek a počátek stavby! Projekt Kukang vykročil do nového roku aktivně. Zde je souhrn nejdůležitějších událostí, které se staly v lednu. Nový pozemek V prvním lednovém týdnu

Více

SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU

SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU sekretariát Opletalova 55 11 Praha 1 Tel.: +42 221 62 982 až 986 Fax: + 42 224 239 69 E-mail: sapsip@autosap.cz http://www.autosap.cz AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION Otevřený

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu Autor: Ing. Jaromír Beránek Cestovní ruch Cestovní ruch je jedna z nejsvobodnějších lidských činností, kde v demokratickém světě nikde nikdo nikomu nepřikazuje

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Evropská komise uznala výhrady vůči aplikaci německého zákona o minimální mzdě... 2. Německá minimální mzda čelí infringementu...

Evropská komise uznala výhrady vůči aplikaci německého zákona o minimální mzdě... 2. Německá minimální mzda čelí infringementu... PŘEHLED ZPRÁV Evropská komise uznala výhrady vůči aplikaci německého zákona o minimální mzdě... 2 Německá minimální mzda čelí infringementu... 2 Německá minimální mzda dopravců narazila u EK... 3 Procesy

Více

Náš zákazník Hilti. Jediný dodavatel pro speciální, na míru šité služby

Náš zákazník Hilti. Jediný dodavatel pro speciální, na míru šité služby Náš zákazník Hilti Jediný dodavatel pro speciální, na míru šité služby Dodávka speciálního zboží v krátkých dodacích termínech Výchozí bod: dva sklady v Rakousku a Německu. Cíl: tisíce zákazníků v Rakousku,

Více

SILNIČNÍ DOPRAVA. mgr. Jan Hercik

SILNIČNÍ DOPRAVA. mgr. Jan Hercik SILNIČNÍ DOPRAVA mgr. Jan Hercik Stručná historie odvětví 3 500 př. ř n. l. vynález kola v oblasti Mezopotámie Římská říše budování sítě kvalitních silnic (celkem přes 83 000 km) Stručná historie odvětví

Více

Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů

Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů Page 1 of 5 2. 5. 2013 poslední aktualizace: 2. 5. 2013 02:06 Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů Jan Sochor Editor HN V odměňování šéfů českých firem hraje stále větší roli to, jak se

Více

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE Praha, 16. května 2013 Vlastimil Hotař, Technická univerzita v Liberci prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Tentokráte velmi stručně. Záplavy nepříjemně zasáhly i projekt RTVND

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 1. září 2014

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 1. září 2014 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 1. září 2014 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti dosáhly meziročního nárůstu o 131 mil. Kč (1 %): v osobní dopravě pokračoval

Více

Autodopravci upozorňují na problém s německou minimální mzdou... 2. D1 bude pro řidiče bezpečnější... 3

Autodopravci upozorňují na problém s německou minimální mzdou... 2. D1 bude pro řidiče bezpečnější... 3 PŘEHLED ZPRÁV Autodopravci upozorňují na problém s německou minimální mzdou... 2 D1 bude pro řidiče bezpečnější... 3 Opatrně na zúžené D1, do prázdnin je zavřený sjezd na Jihlavu... 3 Dálnice SRN: od roku

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU 4. ročník konference s mezinárodní účastí Trendy evropské energetiky Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU Obsah Globální pohled Evropský pohled Národní pohled na vývoj energetiky a potřebu plynu

Více

Náš zákazník Henkel. Centrální uzel pro složité přepravní úkoly

Náš zákazník Henkel. Centrální uzel pro složité přepravní úkoly Náš zákazník Henkel Centrální uzel pro složité přepravní úkoly Shrnutí Přeprava zboží z různých míst v Evropě zákazníkům v Bulharsku, Rumunsku, Srbsku nebo Chorvatsku po nejjednodušší trase, v různých

Více

Převod zboží ze silniční přepravy na železnici

Převod zboží ze silniční přepravy na železnici Převod zboží ze silniční přepravy na železnici Květen 2008 Ing. Vladimír Fišer, Bohemiakombi Kdo je Bohemiakombi? Operátor kombinované dopravy silnice - železnice Propojuje a slaďuje zájmy silničních dopravců

Více

Užití infrastruktury jako služby. Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací

Užití infrastruktury jako služby. Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací Moderní doprava Užití infrastruktury jako služby Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací Ing.Vladimír Bártl, MBA Průhonice 12.1.2010 Východiska pro ODS lidé podporují další výstavbu dálnic a rychlostních

Více

Přehled zpráv. AGC Flat Glass vloni vydělalo 514 mil. Kč, utržilo ale víc... 2 5.8.2012 finance.cz ~ str. 00 ~ _ Financninoviny.

Přehled zpráv. AGC Flat Glass vloni vydělalo 514 mil. Kč, utržilo ale víc... 2 5.8.2012 finance.cz ~ str. 00 ~ _ Financninoviny. Přehled zpráv AGC Flat Glass vloni vydělalo 514 mil. Kč, utržilo ale víc... 2 5.8.2012 finance.cz ~ str. 00 ~ Financninoviny.cz U nové linky v Řetenicích má najít práci pětasedmdesát lidí... 2 1.8.2012

Více

Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel. Praha, 1.3.2011

Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel. Praha, 1.3.2011 Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel Praha, 1.3.2011 OHLÉDNUTÍ ZPĚT Vývoj stavebnictví v roce 2010 potvrzuje pokračování trendu roku 2009 Celoroční výsledek 2010 je nejhorší od

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 Důvěra v českou ekonomiku je nejsilnější od června 2008 V české ekonomice se na začátku roku důvěra zlepšila, když souhrnný indikátor důvěry

Více

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory.

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Obrázky silně působí na mozek. Vidět tohle: se velmi rychle pochopí a pamatuje. Lépe než slova "pokleslo o třicet procent" Trochu profesionálněji

Více

SWOT analýza dopravní infrastruktury MSK. Zahraniční projekty VLC. Materiálové toky Doplňkový průzkum

SWOT analýza dopravní infrastruktury MSK. Zahraniční projekty VLC. Materiálové toky Doplňkový průzkum SWOT analýza dopravní infrastruktury MSK Zahraniční projekty VLC Materiálové toky Doplňkový průzkum Co je Veřejné logistické centrum? Veřejné logistické centrum (VLC) je definováno jako ohraničený prostor,

Více

Odborný seminář pro silniční dopravce Let s combine it!

Odborný seminář pro silniční dopravce Let s combine it! Odborný seminář pro silniční dopravce Let s combine it! Nový trend KD je službou pro silniční dopravce Lovosice, 31.března 2010 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. +420 242 444 560

Více

Co dál s dopravní infrastrukturou? Řešení ODS. Tisková konference ODS

Co dál s dopravní infrastrukturou? Řešení ODS. Tisková konference ODS Co dál s dopravní infrastrukturou? Řešení ODS Tisková konference ODS Praha, 7. května 2010 Výstavba dopravní infrastruktury v ČR V posledních letech se podařilo významně urychlit rozvoj sítě dálnic (D)

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Elektronický mýtný systém http://www.mytocz.eu/

Elektronický mýtný systém http://www.mytocz.eu/ Elektronický mýtný systém http://www.mytocz.eu/ ANOTACE 1. Elektronický mýtný systém 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby říjen 2013 4. Obor středního vzdělání odborné dopravní nástavbové studium

Více

ČSAD Uherské Hradiště a.s.

ČSAD Uherské Hradiště a.s. ČSAD Uherské Hradiště a.s. Váš spolehlivý dopravce firemní prezentace ZÁKLADNÍ INFORMACE česká dopravní firma s 60-letou historií v r. 1993 transformována na akciovou společnost roční obrat 21 mil EUR

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních budov Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

Náš zákazník 3M. Maximální úspora místa a udržitelný rozvoj

Náš zákazník 3M. Maximální úspora místa a udržitelný rozvoj Náš zákazník 3M Maximální úspora místa a udržitelný rozvoj Stručný přehled Rozsáhlá síť zákazníků, která pokrývá celou Evropu. Zásilky různých velikostí, které se odesílají každý den. Nestohovatelné palety,

Více

Mýtné v Německu od října i pro lehčí nákladní auta... 2. Nové německé mýtné zdraží část přepravy, tvrdí čeští dopravci... 2

Mýtné v Německu od října i pro lehčí nákladní auta... 2. Nové německé mýtné zdraží část přepravy, tvrdí čeští dopravci... 2 PŘEHLED ZPRÁV Mýtné v Německu od října i pro lehčí nákladní auta... 2 Nové německé mýtné zdraží část přepravy, tvrdí čeští dopravci... 2 Česku hrozí stávka řidičů autobusů... 3 Relative PR & Consultancy,

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,2 procenta. V meziročním

Více

listopad prosinec 2013

listopad prosinec 2013 listopad prosinec 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu Jak jsme slibovali na konci 6. čísla, přinášíme drobnou obrazovou

Více

Z á p i s. dle prezenční listiny. Ing. Miroslav Uchytil, Ing. Jan Chaloupka, Mgr. Zdeněk Jonáš. Neomluveni: Rudolf Fiala

Z á p i s. dle prezenční listiny. Ing. Miroslav Uchytil, Ing. Jan Chaloupka, Mgr. Zdeněk Jonáš. Neomluveni: Rudolf Fiala Z á p i s z 23. jednání výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 3. 11. 2011 od 9hod. v zasedací místnosti Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje, a.s. Přítomni:

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 7 Doprava Tato kapitola se věnuje dopravě a pozici města v dopravním systému a infrastruktuře. Doprava je řešena jak v kontextu celého kraje a dostupnosti měst vyšších řádů, tak i ve vazbě na dostupnost

Více

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů ČERVEN 2013

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů ČERVEN 2013 Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů ČERVEN 2013 1. TISKOVÉ ZPRÁVY Téma měsíce června: Mediace - zprostředkování dohody Jako červnové téma byla zvolena

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Prosinec 2014 4. ročník Obsah prezentace Představení průzkumu Zkušenosti společností s daněmi a daňovou správou Porovnání vnímání

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Česká železnice na křižovatce

Česká železnice na křižovatce Česká železnice na křižovatce Ing. Petr Žaluda předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s. Prague Marriott Hotel, 7. září 2010 Orientace na zákazníka dopravce ČD, a.s., je v přímém kontaktu se

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Praha, 31. srpna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 16 326 16 468 Ostatní provozní výnosy 1 803 1 721 Náklady -14 327-14 191

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Prosinec 2009 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna vzrostly spotřebitelské ceny během prosince o 0,2 procenta. V meziročním

Více

Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012

Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012 Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012 20. září 2012 od 13 hodin Velké kolegium Ministerstva dopravy ČR Mediální partneři: Důvody vyhlášení soutěže VOLNÁ CESTA 2012 Ocenit a propagovat kvalitní projekty,

Více

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012 Praha, hotel IBIS 3. května 2012 PREZENTUJE: Ing. Michal Veselý, předseda představenstva a generální ředitel O společnosti KUPEG: Na Pankráci 1683/12 10 00 Praha Česká republika IČO: 225322 DIČ: CZ225322

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů 7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 7.1. Charakteristika odvětví Polygrafický průmysl se člení na vydavatelské činnosti, tisk

Více

Náš zákazník Daikin. Distribuce snadno

Náš zákazník Daikin. Distribuce snadno Náš zákazník Daikin Distribuce snadno 20 000 zásilek, 15 zemí, jeden globální logistický partner Jak můžeme doručit 20 000 zásilek za rok zákazníkům v 15 různých zemích? Před tímto náročným úkolem stála

Více

DRUHÝ ROČNÍK KRČÍNSKÉHO MARATONU

DRUHÝ ROČNÍK KRČÍNSKÉHO MARATONU DRUHÝ ROČNÍK KRČÍNSKÉHO MARATONU PŘÍLOHA OBČASNÍKU ZŠ KRČÍN MASKOT: ŠNEK GRIGOR HESLO: I NEJPOMALEJŠÍ SE MOHOU ZÚČASTNIT! PÁTEK 30. 5. 2014 Rekordní druhý ročník Krčínského maratonu Rekordní druhý ročník

Více

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013 Vývoj ekonomiky ČR v roce 12 březen 13 Výkonnost odvětví Viditelné oslabování meziroční dynamiky hrubé přidané hodnoty ve většině odvětví v průběhu roku 12 Dynamika reálné výkonnosti odvětví české ekonomiky,

Více

O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2

O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2 O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2 Hospodaření TRŽNÍ ÚDAJE V OBLASTI CEMENTU Objem - 11,9 % Průměrné výnosy - 0,3 % Tržní podíl 15 % Cementárna Betonárna

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Konkurenceschopnost České republiky roste. Zůstává ale spíše montovnou

Konkurenceschopnost České republiky roste. Zůstává ale spíše montovnou Konkurenceschopnost České republiky roste. Zůstává ale spíše montovnou Česká republika se letos v žebříčku globální konkurenceschopnosti Světového ekonomického fóra umístila na 31. místě ze 140 ekonomik

Více

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Díky deseti hudebním festivalům, členům Asociaci hudebních festivalů České republiky, utratili návštěvníci v městech konání festivalů

Více

Intermodální přepravy silnice-železnice

Intermodální přepravy silnice-železnice Intermodální přepravy silnice-železnice = moderní alternativa kamionových přeprav Bratislava, 28.2.2012 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. +420 242 444 560 Fax +420 242 444 924

Více

Intermodální přepravy silnice-železnice

Intermodální přepravy silnice-železnice Intermodální přepravy silnice-železnice = moderní alternativa kamionových přeprav Kal_obr_BEZ_tisk2.jpg Lovosice, 25.2.2013 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. +420 242 444 560 Fax

Více

PKP CARGO spojuje své síly s AWT

PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO připraveno expandovat do Evropy 1 2 3 4 Druhý dopravce v EU Licence na dopravu v devíti zemích EU Komplexní logistické služby v rámci skupiny PKP CARGO Dobrá

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 Lednová bilance zahraničního obchodu sáhla na rekord Lednové výsledky zahraničního obchodu nepřekvapily, když nejenže navázaly na pozitivní

Více

SOLVIT. efektivní řešení problémů na vnitřním trhu EU. Mgr. Eva Tluková. 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu

SOLVIT. efektivní řešení problémů na vnitřním trhu EU. Mgr. Eva Tluková. 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu SOLVIT efektivní řešení problémů na vnitřním trhu EU Mgr. Eva Tluková 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu Vznik SOLVITu Založen Evropskou komisí v roce 2002 V ČR zřízen usnesením vlády č. 458/2004 1.

Více

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu 8.11.2012, Zámek Štiřín Dopravní politika ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanecká

Více

Náš zákazník Mondelez Czech Republic s.r.o. Vše v jednom naše řešení podle Vašeho scénáře

Náš zákazník Mondelez Czech Republic s.r.o. Vše v jednom naše řešení podle Vašeho scénáře Náš zákazník Mondelez Czech Republic s.r.o Vše v jednom naše řešení podle Vašeho scénáře Introductory summary: Mondelez Czech Republic s.r.o. disponuje i v oblasti POS a marketingových materiálů velmi

Více

Martin Boháč ČD Cargo, a. s. Specialista podpory prodeje Martin.Bohac@cdcargo.cz

Martin Boháč ČD Cargo, a. s. Specialista podpory prodeje Martin.Bohac@cdcargo.cz Soudobé trendy v nákladní železniční dopravě a teritoriální expanze. Martin Boháč ČD Cargo, a. s. Specialista podpory prodeje Martin.Bohac@cdcargo.cz Železniční doprava ekologická doprava celosvětově produkuje

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Listopad 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem prosince poklesly spotřebitelské ceny během listopadu o 0,5 procenta.

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

aktualizace dopravního plánu

aktualizace dopravního plánu Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Komplexní dialog s cestujícími aktualizace dopravního plánu 1 Statistika IDS JMK k 11. prosinci 2011 Počet vzkm nebo vlkm / rok >90 mil. - městská doprava

Více

Vážení přátelé, Přeji Vám mnoho ujetých kilometrů bez nehod a v případě jakýchkoliv problémů se na nás můžete s důvěrou obrátit.

Vážení přátelé, Přeji Vám mnoho ujetých kilometrů bez nehod a v případě jakýchkoliv problémů se na nás můžete s důvěrou obrátit. Vážení přátelé, dne 02. 06. 2011 jsme spustili nové webové stránky (novou strukturu a nový design). Cílem této výrazné změny byly ohlasy od obchodních partnerů, členů a dalších subjektů k rychlejší a jednodušší

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 Obsah Prohlášení o přijetí a dodržování principů RC 3 Úvod 4 Životní prostředí

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

Proč podnikat na internetu?

Proč podnikat na internetu? Proč podnikat na internetu? Obchodovat na internetu je mnohem snazší, než si zařizovat kamenný obchod. Neznamená to ale, že je to bez práce, nebo že je úspěch zaručen. Tak jako klasické podnikání i to

Více

Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005

Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005 Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 15.11.2005 z vlastního podnětu podle 96 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb.,

Více

Hlavní priority a legislativní pozice Sdružení ČESMAD BOHEMIA

Hlavní priority a legislativní pozice Sdružení ČESMAD BOHEMIA Hlavní priority a legislativní pozice Sdružení ČESMAD BOHEMIA Tento materiál popisuje aktuální nejpalčivější problémy silničních dopravců v České republice a nastiňuje návrhy na řešení, které zpracovalo

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

Úspěšný projekt Goodyear Bezpečná školka se v roce 2009 rozšiřuje

Úspěšný projekt Goodyear Bezpečná školka se v roce 2009 rozšiřuje KONTAKT: Markéta Valtrová Marketing Coordinator Goodyear Dunlop Tires Czech s. r. o. Tel.: + 3 9 7 E-mail: marketa_valtrova@goodyear.com Martin Stehlík Weber Shandwick Tel.: + 8 367 E-mail: mstehlik@webershandwick.cz

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna Výhled na 2Q 2015 a dále Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Podnikatelé v nejlepší náladě za poslední rok a půl

Více

Čtyřlístek znamená naději

Čtyřlístek znamená naději DOPRAVNÍ ČTYŘLÍSTEK Předseda vlády Mirek Topolánek Ministr dopravy Aleš Řebíček Ministr vnitra Ivan Langer Ředitel dopravní policie Martin Červíček Automobiloví závodníci Karel Loprais a Václav Pech 31.

Více

S tendrem na mýtné poradí za desítky miliónů Deloitte. Zakázku dostal bez soutěže... 2

S tendrem na mýtné poradí za desítky miliónů Deloitte. Zakázku dostal bez soutěže... 2 PŘEHLED ZPRÁV S tendrem na mýtné poradí za desítky miliónů Deloitte. Zakázku dostal bez soutěže... 2 Podle novely by mohl stát nakupovat stavební stroje z peněz dopravního fondu... 3 Vnitro nemusí řešit

Více

Evropský hospodářský a sociální výbor. PŘEDSEDNICTVO 536. schůze 29. května 2007 PRO INFORMACI

Evropský hospodářský a sociální výbor. PŘEDSEDNICTVO 536. schůze 29. května 2007 PRO INFORMACI Evropský hospodářský a sociální výbor Bod 7 a) PŘEDSEDNICTVO 536. schůze 29. května 2007 Věc: Bod 7 a) programu jednání Pomoc členům/zdravotní a sociální služby - pojištění PRO INFORMACI Účelem této zprávy

Více

Pracující důchodci v Česku

Pracující důchodci v Česku Pracující důchodci v Česku 22. 9. 2015 ČT 1 19:00 Události Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka Skoro devadesát procent českých seniorů nepracuje a spoléhá jenom na podporu státu. Důvodem není podle nové

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Tisková zpráva. Zjištění průzkumu spotřebitelského klimatu GfK v Evropě za druhé čtvrtletí roku 2013

Tisková zpráva. Zjištění průzkumu spotřebitelského klimatu GfK v Evropě za druhé čtvrtletí roku 2013 Tisková zpráva 22. července 2013, 0:00 Spíše zamračeno... 22. července 2013 Rolf Bürkl T +49 (0) 911 395-3056 konsumklima@gfk.com Ursula Fleischmann Podniková komunikace T +49 (0) 911 395 2745 F +49 (0)

Více

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Ladislav Němec náměstek ministra Právní prostředí v oblasti železniční

Více

Začátek budování sítě, současný stav, návrh rozvoje, problémy při stavbách dálnice, ekologické aspekty

Začátek budování sítě, současný stav, návrh rozvoje, problémy při stavbách dálnice, ekologické aspekty Začátek budování sítě, současný stav, návrh rozvoje, problémy při stavbách dálnice, ekologické aspekty Daniel Klár, 9. B Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 Školní rok 2014 2015 Absolventskou

Více

Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti. Prosinec 2008 Ondřej Novotný

Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti. Prosinec 2008 Ondřej Novotný Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti Prosinec 2008 Ondřej Novotný Obsah Představení King Sturge Ekonomická situace v České republice v roce 2008 Realitní

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více