Počet žáků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Počet žáků 20-40 2-3"

Transkript

1 MY SE budeme zabývat stopu speciální STOPOU EKOLOGICKOU. POMŮCKY: Připojení K INTERNETU NEOBVYKLÉ VYUŽITÍ OBVYKLÝCH VĚCÍ V DOMÁCNOSTI. POČÍTAČE FOTOAPARÁTY VÝTV. POTŘEBY 1. PŮJDEME NA KRÁTKOU PROCHÁZKU A BUDEME SLEDOVAT, JAKÉ STOPY ZANECHÁVÁ ČLOVĚK V PŘÍRODĚ. ÚKOL: SLEDUJTE, JAK ČLOVĚK V PŘÍRODĚ PŮSOBÍ. FOŤTE, KRESLETE, ZAPISUJTE NA VNITŘNÍ STRANU PL. URČITĚ NAJDETE SPOUSTU VĚCÍ, KTERÉ DO PŘÍRODY ROZHODNĚ NEPATŘÍ I STOPY POŠKOZENÍ PŘÍRODY ČLOVĚKEM. 1 HODINA 1 SKLÁDKY, ODPADY, POŠKOZOVÁNÍ PŮDY, ELEKTRÁRNY NA ORNÉ PŮDĚ, ZAPLEVELOVÁNÍ PŮDY, 2. VRÁTÍME SE DO HIPOCENTRA A BUDEME PRACOVAT S TERMÍNEM EKOLOGICKÁ : 1 HODINA Co je ekologická stopa? Ekologická stopa je plocha tzv. ekologicky produktivní země (zahrnuje pevninu i vodní plochu), kterou člověk (resp. město, stát, lidstvo) ročně potřebují k zajištění všech zdrojů a k likvidaci odpadů. K výpočtu se používá oficiální statistika o spotřebě, která je převedena na množství biologicky produktivní země a vodní ploch nutných k vyprodukování daných zdrojů a

2 k asimilaci odpadů, při používání daných technologií. Vzhledem k tomu, že lidé používají zdroje z celé planety a znečistění, které produkují, ovlivňuje velmi vzdálená místa, tvoří ES součet všech ploch z různých částí Země, odpovědných za naší spotřebu. ( Wikipedia) William Reeds uvádí působivou metaforu k přiblížení podstaty ekologické stopy: "Představte si ekonomiku jako velké zvíře. Otázka, kterou si musíme položit, zní, jak velkou pastvinu potřebujeme, abychom uživili toto zvíře?". 1 DISKUSE: ZAMYSLELI JSTE SE NĚKDY NAD TÍM, KOLIK MÍSTA POTŘEBUJEME K ŽIVOTU? NĚKOLU STAČÍ DVOUPOKOJOVÝ BYT A NĚKDO POTŘEBUJE VILU HRAD A K TOMU VELKÝ POZEMEK, ABY ODNIKUD NA NĚHO NEBYLO VIDĚT, BAZÉN, TENISOVÝ KURT CO BY SE STALO, KDYBY KAŽDÝ V NAŠEM STÁTĚ CHTĚL BYDLET V RODINNÉM DOMKU SE ZAHRADOU? KOLIK MÍSTA BY PAK ZBYLO NA LESY, LOUKY ČI POLE? STATISTIKY VYKAZUJÍ NÁRŮST EKOLOGICKÉ STOPY OD ROKU 1961 DO ROKU 2000 O 150% CO TO ZNAMENÁ??? 2 VYSVĚTLETE - DISKUSE: SPOTŘEBA A ZÁTĚŽ PŘÍRODY SE NEÚMĚRNĚ ZVYŠUJE. LIDÉ NEŠETŘÍ, PLÝTVAJÍ, ŽIJEME VE SVĚTĚ KONZUMU. CO SI PŘEDSTAVUJEŠ POD POJEME PLÝTVÁNÍ: MŮŽEŠ UVÉST NĚJAKÉ PŘÍKLADY Z VAŠÍ RODINY NEBO OKOLÍ???. CO ZNAMENÁ FAKT, ŽE EKOLOGICKÁ JE CELOSVĚTOVĚ O 20% VĚTŠÍ NEŽ BIOLOGICKÁ KAPACITA ZEMĚ??? LIDSTVO SPOTŘEBOVÁVÁ DLOUHODOBĚ O 20% VÍCE NEŽ DLOUHODOBĚ PRODUKUJE == 1 IN: ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ, SBORNÍK Z KAPRADÍ Č.4/2004

3 ŽIJEME NA DLUH?.. EXISTUJE ORGANIZACE, KTERÁ HODNOTÍ STAV ZACHOVALOSTI SVĚTOVÝCH LESŮ, VODNÍCH ZDROJŮ A MOŘSKÝÚCH EKOSYSTÉMŮ. URČUJE INDEX ŽIVOUCÍ PLANETY, tzv. LIVING PLANET INDEX. TEN PODLE MĚŘENÍ POKLESL OD ROKU 1961 DO ROKU 2000 DOKONCE O 40%. CO TO ZNAMENÁ? STAV SVĚTOVÝCH EKOSYSTÉMŮ JE JEŠTĚ V HORŠÍM STAVU, ZNAMENÁ TO NEUDRŽITELNOST SOUČASNÉHO SYSTÉMU VÝVOJE SVĚTA = MUSÍME ŠETŘIT ZDROJE, PŘÍRODU, MÉNĚ SPOTŘEBOVÁVAT. JE TO MOŽNÉ? ( ZELENÁ ÚSPORÁM?) 3 SROVNEJTE (JEN ODHADEM) NA ZÁKLADĚ LOGICKÉ ÚVAHY EKOLOGICKOU STOPU: EKOLOGICKÁ ROZVOJOVÝCH ZEMÍ. EKOLOGICKÁ VYSPĚLÝCH ZEMÍ.( >, <). VYSVĚTLI SVÉ TVRZENÍ.. NEJVYŠŠÍ EKOLOGICKOU STOPU MAJÍ OBYVATELÉ SEVERNÍ AMERIKY (9,2 gha), ZÁPADOEVROPANÉ (5,1 gha), STŘEDNÍ EVROPA ( I MY) (3,8 gha), AFRIKA (1,2 gha = globální hektar). MOHL BYS DEFINOVAT, CO TO JE EKOLOGICKÝ DEFICIT?

4 .. ZAMYSLETE SE: SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY 9,9, gha USA 9,5 AFGHANISTÁN, LESOTO,BANGLADÉŠ 0,5 4 NEJVĚTŠÍ EKOLOGICKÝ DEFICIT (ROZDÍL MEZI ES A BIOLOGICKOU KAPACITOU DANÉ ZEMĚ) VYTVÁŘÍ: SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY, KUVAJT A SINGAPUR. SKUPINA STÁTŮ S NEJVYŠŠÍMI PŘÍJMY, KDE ŽIJE POUZE 920 MIL.OBYVATEL, VYTVÁŘÍ ES 6,4 gha NA OSOBU... ZATÍMCO STÁTY S NEJNIŽŠÍMI PŘÍJMY, OBÝVANÉ 2,3 MLD. LIDÍ, MAJÍ STOPU POUZE 0,8 gha NA OSOBU IN: ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ, SBORNÍK Z KAPRADÍ Č.4/2004, STR. 13

5 A CO MY?????? PRŮMĚRNÁ EKOLOGICKÁ NA 1 ČECHA JE 6,7 gha. To je celková plocha potřebná na zajištění jídla, energie, bydlení, dopravy, spotřebního zboží a služeb. Znamená to, že i my žijeme v ekologickém deficitu. Přírodní zdroje máme jen pro 36% naší populace!!!!!( Kušková, P., Ekologická stopa ČR, 2001) 3 CHCETE SI SPOČÍTAT SVOU EKOLOGICKOU STOPU? PODÍVEJTE SE NA TIP: výpočty a průměr za celou třídu můžete vložit do svého mediálního výstupu. Teď už víme, kolik spotřebováváme a víme, že na tom nejsme dobře. Vytváříme ekologický dluh. Navrhněte, co s tím! SEZNÁMENÍ SE SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNOU HIPOCENTRA KORYČANY PROHLÍDKA, PRINCIP VIZ PŘÍLOHA. 5 DO MYŠLENKOVÉ MAPY UPROSTŘED DVOJLISTU NAKRESLI A ZAPIŠ DO LEVÉ POLOVINY, JAK ČLEVĚK ŠKODÍ PŘÍRODĚ, JAKÉ TO MÁ DŮSLEDKY DO PRAVÉ POLOVINY- MOŽNÁ ŘEŠENÍ( ENERGIE, VODA, OBNOVITELNÉ ZDROJE, ODPADY) SVOU MYŠLENKOVOU MAPU DOPLŇ OBRÁZKY, FOTOGRAFIEMI NĚKOLIK PŘÍKLADŮ NEOBVYKLÉ VYUŽITÍ OBVYKLÝCH VĚCÍ V DOMÁCNOSTI. K DISPOZICI MÁTE NĚKOLIK KOPIÍ VYUŽITÍ NAPŘ. OCTA V DOMÁCNOSTI. ZKUSTE VYMYSLET, JAK BYCHOM MOHLI VÍCE NAŠI ZEMI CHRÁNIT. 3 IN: ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ, SBORNÍK Z KAPRADÍ Č.4/2004, STR. 14

6 FAKTA: Zdroj: Global Footprint Network. National Footprint Accounts Edition. Czech Republic. 6 JAK ŠETŘÍ JINDE: KANCELÁŘ OMBUDSMANA- VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV TŘÍDĚNÍ ODPADU VČETNĚ KONTEJNERU NA ORGANICKÝ ODPAD (KÁVOVÉ FILTRY, PYTLÍKY ČAJE, ZBYTKY OVOCE..) MINERÁLKY VE VRATNÝCH LAHVÍCH NIKOLIV V PLASTU RECYKLOVANÝ PAPÍR MINIMALIZACE PAPÍROVÝCH VÝSTUPŮ - TISK POUZE NEZBYTNÝCH DOKUMENTŮ- KOMUNIKACE PO SÍTI OMEZENÍ OSVĚTLENÍ MÉNĚ FREKVENTOVANÝCH MÍST MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ KAPACITY MYČEK- CO VY DOMA? ZATAHOVÁNÍ ŽALUZIÍ V ZIMĚ- SNÍŽENÍ ÚNIKU TEPLA VYUŽIJTE SROVNÁNÍ S VAŠIMI PODMÍNKAMI

7 VÝSTUP Z PROGRAMU Zadání úkolu - ekoplakát (poster) ve velikosti A2 či A1 s problematikou Ekologická stopa ZAHRNUTÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ JEDEN Z MOŽNÝCH MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ: VYTVOŘTE NÁSTĚNKU POSTER PRO POTŘEBY HIPOCENTRA, KDE OSTATNÍ NAUČÍTE, JAK A PROČ TŘÍDIT ODPAD. ( vzhledem k rozsáhlosti areálu bude potřeba nástěnek hned několik) Doporučujeme - formát plakátu ve velikosti A1 - doplnit fotografiemi - mělo by se jednat především o stručné shrnutí toho, CO JSTE SE DOZVDĚLI 7

8 ANOTACE: stopa jako stopaekologická stopa každého z nás. Uvědomme si, jak zatěžujeme životní prostředí, jak konzumujeme a jak plýtváme. Environmentální VÝCHOVA Cíl: uvědomit si dopad každodenních činností člověka na životní prostředí. Vést k ovlivnění životního stylu a hodnotové orientace účastníků Úkoly zhodnotit vlastní jednání i chování lidí ve svém nejbližším okolí. Vést žáky k pochopení nutnosti postupného přechodu k udržitelnému rozvoji společnosti výchova k odpovědnosti začínáme od sebe poznání různých variant řešení environmentálních problémů k ovlivnění životního stylu a hodnotové orientace účastníků 3. Průřezová témata Environmentální témata Téma: Lidské aktivity a problémy životního prostředí Výstupy: Žák: - vyjmenuje alespoň 2 přednosti a nedostatky skládkování a spalování, RECYKLACE, TŘÍDĚNÍ, ŠETŘENÍ POTRAVINAMI,. - popíše vliv člověka na přírodu kladný i negativní - popíše, co s ukončenou skládkou - vyjmenují alespoň 3 druhy nebezpečného odpadu Zařazení dle RVP 1. Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda 2. Rozvíjené klíčové kompetence: kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, pracovní 8

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

Metodické pokyny k implementaci výchovy pro udržitelný rozvoj do školního vzdělávacího programu

Metodické pokyny k implementaci výchovy pro udržitelný rozvoj do školního vzdělávacího programu Jan Andreska, Martina Hovorková, Kateřina Květoňová, Jaroslav Novák, Alexandra Polášková, Simona Krůfová, Filip Svoboda, Linda Taláčková Metodické pokyny k implementaci výchovy pro udržitelný rozvoj do

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Príroda ˇ C5 v offsidu VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Autoři: Jazykové korektury: Ing. Jaroslava Lutovská

Více

ZPRACOVATEL KONCEPCE ROZVOJE EVVO PRO ZŠ ŠENOV IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY

ZPRACOVATEL KONCEPCE ROZVOJE EVVO PRO ZŠ ŠENOV IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY ZPRACOVATEL KONCEPCE ROZVOJE EVVO PRO ZŠ ŠENOV Jméno a příjmení, titul: Mgr. Tomáš Huťka Vzdělání, aprobace: OU v Ostravě, OV-TeV Vyučované předměty: OV, Dě Koordinátor EVVO: ano IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY

Více

Domácí ekologie, odpadové hospodářství

Domácí ekologie, odpadové hospodářství Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Monika PŮBALOVÁ Domácí ekologie,

Více

Soubor matematických úloh pro 1. stupeň základní školy. environmentální výchova

Soubor matematických úloh pro 1. stupeň základní školy. environmentální výchova Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Soubor matematických úloh pro 1. stupeň základní školy environmentální výchova Jan Melichar, Gabriela Hamerská, Petra Fořtová 2006 1 Recenzovali: Mgr.

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

Metodická příručka pro školní družiny

Metodická příručka pro školní družiny Cassiopeia Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Metodická příručka pro školní družiny Domek aneb domácí ekologie Vychází s podporou Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat

Více

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva Úvod Ve čtvrtém pokračování Sborníků 2008 se zamýšlíme nad problematikou alternativních škol v soudobém školském systému a historií jejich vývoje a dále pak nad další zajímavou alternativou EVVO - Výchova

Více

č íslo 6 roč ník 2 prosinec 2004

č íslo 6 roč ník 2 prosinec 2004 č íslo 6 roč ník 2 prosinec 2004 h l a v n í t é m a : U D R Ž I T E L N Á S P O T Ř E B A Green Catering Spolehlivé, zavádějící a nevěrohodné ekoznačky Pětasedmdesátikilový mobil Jak (ne)nakupovat Malá

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

Výukový program pro žáky základních škol

Výukový program pro žáky základních škol EKO Abeceda aneb každý ví, co dělat s elektroodpadem INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO UČITELE Výukový program pro žáky základních škol Výukový program EKO ABECEDA aneb Každý ví, co dělat s elektroodpadem vytvořila

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS I. název vzdělávacího oboru: ČLOVĚK A JEHO SVĚT (ČS) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Člověk a jeho svět navazuje svým vzdělávacím obsahem na poznatky

Více

POBYTOVÉ EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY

POBYTOVÉ EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY POBYTOVÉ EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY Pobytový výukový program je vzdělávací akce pro školní kolektivy, která probíhá na pracovišti Lipky Jezírko a v okolních lesích. Programu se můžete zúčastnit během

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ. Karel Maier a kolektiv

UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ. Karel Maier a kolektiv UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Karel Maier a kolektiv UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Karel Maier a kolektiv Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické

Více

igelit ART Metodická příručka nejen pro učitele výtvarné výchovy

igelit ART Metodická příručka nejen pro učitele výtvarné výchovy Metodická příručka nejen pro učitele výtvarné výchovy igelit ART Projekt uměním! IgelitART Metodická příručka nejen pro učitele výtvarné výchovy Vydala organizace NaZemi - společnost pro fair trade Kounicova

Více

Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež

Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež 1 Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež Europe Direct je služba, která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie Bezplatná telefonní linka (*): 00 800 6 7 8 9 10

Více

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Vsetín

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Vsetín Základní škola Vsetín, Sychrov 97 Vsetín Dlouhodobý plán činnosti v oblasti EVVO (zpracován pro školní roky 2012/13 až 2015/16, je přílohou ŠVP)...... zpracovala koordinátorka EVVO schválil ředitel ZŠ

Více

ROZVOJ VENKOVA V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007 2013 V KONTEXTU REFOREM SZP EU. MARTIN PĚLUCHA a kol.

ROZVOJ VENKOVA V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007 2013 V KONTEXTU REFOREM SZP EU. MARTIN PĚLUCHA a kol. ROZVOJ VENKOVA V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007 2013 V KONTEXTU REFOREM SZP EU MARTIN PĚLUCHA a kol. Tato publikace byla vydána za finanční podpory Úřadu vlády ČR v rámci realizace Koncepce informování o evropských

Více

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ing. Dana Hájková koordinátorka EVVO 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Charakteristika školy...

Více

Metodologie environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty

Metodologie environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ivana BEČVÁŘOVÁ Irina Alexandrovna

Více

ECCE HOMO Volitelné předměty

ECCE HOMO Volitelné předměty ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ECCE HOMO Volitelné předměty Příloha školního vzdělávacího programu GYMNÁZIUM ŠTERNBERK Horní náměstí 5 1.1 Volitelné předměty 1.1.1 Environmentální výchova

Více

Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice

Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075. Dana PROCHÁZKOVÁ Principy

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM POMÁHÁME P

KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM POMÁHÁME P Projekt KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM POMÁHÁME PŘÍRODĚ (k průřezovému tématu Enviromentální výchova ) Příloha školního vzdělávacího programu Oáza Autor projektu : Garant projektu: Přílohy: Schválil dne: Mgr.Věra

Více

Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb

Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb Vliv uživatele stavby na environmentální přínos (nízkoenergetických) staveb strana 1 Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb Inovativní produkt v rámci projektu Příprava

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více