Vizualizace preferencí v kontextu kvalifikace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vizualizace preferencí v kontextu kvalifikace"

Transkript

1 Marcel L. Jung Vizualizace preferencí v kontextu kvalifikace Vedoucí projektu: Michal Wittner CZ.1.07/1.1.14/

2 U studentů ve věku let Zjistit všeobecně oblíbené a neoblíbené aktivity. Zjistit známé lit. a film. postavy. Zjistit závislost oblíbených a neoblíbených aktivit na vzdělání respondentů. Zjistit závislost oblíbenosti lit. postav na vzdělání respondentů. Charakterizovat prostor oblíbených a neoblíbených činností. Charakterizovat prostor literárních postav, významných pro respondenty.

3 Vývoj dotazníků pro dotazníková šetření Dotazníková šetření Likertova škála o Škála o lichém počtu hodnot (nejčastěji pětibodová), uţívaná k měření postojů Vyhodnocení naměřených dat Analýza hlavních komponent o Transformace slouţící k dekorelaci dat, často pouţívaná ke sníţení dimenze dat s co nejmenší ztrátou informace. Shluková analýza o Vícerozměrná statistická metoda, pouţívající se ke klasifikaci objektů. Slouţí k třídění jednotek do shluků tak, aby si jednotky náleţící do stejného shluku byly podobnější neţ objekty ze shluků různých.

4 Počet výskytů Počet výskytů I Kaţdý respondent měl uvést, které aktivity se domníval, ţe uvedou ostatní respondenti Aktivity Aktivity

5 Počet respondentů II Kaţdý respondent měl uvést, které postavy se domníval, ţe uvedou ostatní respondenti a u těchto následně ohodnotit jejich sympatičnost a vzhled Doktorský program Magisterský program Bakalářský program Studenti SŠ 2. stupeň n = 10

6 Počet výskytů podle typu studia respondentů DR MGR. BC. SŠ ZŠ 0 Postavy n = 10

7 Průměr vzdělání respondentů DR. MGR. BC. SŠ ZŠ

8 Sympatičnost / vzhled Sympatičnost Vzhled Postavy = 17

9 Nejlepší odhad toho, co uvedou ostatní respondenti, měl respondent studující ZŠ, který se trefil sedmkrát z 9 moţností, nejhorší pak respondent studující SŠ, který se trefil pouze jednou. Jedinou postavou, uvedenou více respondenty, u níţ se všichni shodli na jejím hodnocení, byl Voldemort ze ságy J. K. Rowling o Harrym Potterovi.

10 III Dotazník sestaven na základě vyhodnocení výsledků předchozích 2 dotazníkových šetření. Respondenti jiţ uváděli vlastní hodnocení oblíbenosti na předem vybraných postavách a aktivitách, které bylo ve značném rozporu s výsledky předchozích šetření.

11 Pr{ce na projektu Proch{zky

12

13

14 Aktivity Lit. postavy

15 U studentů ve věku let jsme: Charakterizovali prostor vybraných činností a vybraných literárních postav. Prokázali závislost oblíbenosti lit. postav na vzdělání respondentů. Prokázali závislost oblíbenosti lit. postav na pohlaví respondentů Neprokázali závislost vybraných aktivit na vzdělání respondentů. Neprokázali závislost oblíbenosti aktivit na pohlaví respondentů. Oblíbenost literárních postav charakterizuje respondenty lépe neţ oblíbenost aktivit.

16 A. Lukasová, J. Šarmanová, Metody shlukové analýzy, 1985, SNTL N. Hayes, Základy sociální psychologie, 1998, Portál, kapitola Měření postojů, str. 112 Rita L. Atkinson, Psychologie, 20 03, Portál Děkuji za pozornost. Metodický poradce s analýzou dat: Mgr. Tomáš Náhlík

17

18 Lord Voldemort: černokněţník ze ságy J. K. Rowling o Harrym Potterovi. Téţ přezdíván Pán Zla. Gandalf: čaroděj, který hraje klíčovou roli v knihách J. R. R. Tolkiena Hobit a Pán prstenů. Byl druhým nejvyšším členem řádu Istari a po zradě a pádu Sarumana se stal jeho hlavou. Vedl Společenstvo prstenu a velel armádám Západu ve Válce o Prsten. Superman: komiksový hrdina, který byl Jako malé dítě odeslán na Zemi svým otcem, jenţ věděl o blíţící se zkáze jejich domovské planety. Na Zemi se ho ujali postarší bezdětní manţelé. Spiderman: komiksový hrdina, mající schopnost se pomocí pavučinových vláken přichytávat na různé objekty, čehoţ vyuţívá k záchranářským akcím. Darth Vader: původně rytíř Jedi, později Sithský lord ve světě Star Wars, který vyrůstal jako otrok na odlehlé planetě Vnějšího okraje jménem Tatooine. Právě odsud pramenila všechna zloba, která jej svedla na Temnou stranu Síly. Sněhurka: dívka neobyčejné krásy ze stejnojmenné pohádky. Ţijící se sedmi trpaslíky. Rákosníček: postava z animovaného večerníčku kulatého obličeje s trčícími vlásky jako anténkami. Celá postavička je vybarvena zelenou barvou a oblečena do krátkého kabátku s kalhotami. Srší nápady a všechny příběhy mají vţdy dobrý a úsměvný konec. Pat: jedna ze dvou hlavních postav čs. animovaného seriálu Pat a Mat, kde se postavy vţdy snaţí vyřešit nějaký problém. Pouţívají při tom různé, obvykle nevhodné nástroje, coţ vede k ještě větším problémům. Nakonec ale dvojice problém vyřeší nejneefektivnějším způsobem. Edward Cullen: postava ze ságy Stmívání Stephenie Meyerové. Narodil se r a kdyţ v roce 1918 umíral na španělskou chřipku, doktor Carlisle Cullen ho proměnil na upíra a přijal ho jako prvního do své rodiny. Rodina doktora Cullena není jako rodiny ostatních upírů. Cullenovi pijí pouze krev zvířat a sami se nazývají vegetariány. Edward má schopnost číst myšlenky jak lidí tak i upírů. Jako upír je také velmi přitaţlivý. Má vlasy barvy bronzu a díky svému vegetariánství zlaté oči. Semir Gerkhan: vrchní komisař dálniční policie z německého seriálu Kobra 11.

PROBLÉMY, SE KTERÝMI SE SETKÁVAJÍ ŽADATELÉ O ADOPCI V OBDOBÍ OD ROZHODNUTÍ SE PRO ADOPCI AŽ PO SOUDNÍ ŘÍZENÍ

PROBLÉMY, SE KTERÝMI SE SETKÁVAJÍ ŽADATELÉ O ADOPCI V OBDOBÍ OD ROZHODNUTÍ SE PRO ADOPCI AŽ PO SOUDNÍ ŘÍZENÍ MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Joštova 10, Brno PROBLÉMY, SE KTERÝMI SE SETKÁVAJÍ ŽADATELÉ O ADOPCI V OBDOBÍ OD ROZHODNUTÍ SE PRO ADOPCI AŽ PO

Více

Část 1: Formulář Národních zpráv Boloňského procesu: 2007-2009

Část 1: Formulář Národních zpráv Boloňského procesu: 2007-2009 Vyplněné Národní zprávy a Národní strategie o sociální dimenzi zaslat v anglické verzi na adresu Boloňského sekretariátu nejpozději do 1.11.2008 Část 1: Formulář Národních zpráv Boloňského procesu: 2007-2009

Více

Firemní vzdělávání a úloha personalisty

Firemní vzdělávání a úloha personalisty MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav pedagogických věd Obor: Pedagogika Manuela Mičulková Firemní vzdělávání a úloha personalisty Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Šimberová

Více

Úvod do pedagogického výzkumu pro učitele středních škol. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.

Úvod do pedagogického výzkumu pro učitele středních škol. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Úvod do pedagogického výzkumu pro učitele středních škol PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. ÚVOD DO PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU PRO UČITELE STŘEDNÍCH ŠKOL PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Vydal Institut celoţivotního vzdělávání,

Více

Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce

Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce Reflex 2010: zpráva druhá Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce Martin Zelenka a Radim Ryška Praha, 2011 Z obsahu Úvod Shrnutí Krátce k etapě přechodu na trh práce Studium jako základ pro budoucnost

Více

Policejní akademie ČR v Praze Fakulta bezpečnostního managementu. K a t e d r a k r i z o v é h o ř í z e n í DIPLOMOVÁ PRÁCE

Policejní akademie ČR v Praze Fakulta bezpečnostního managementu. K a t e d r a k r i z o v é h o ř í z e n í DIPLOMOVÁ PRÁCE Policejní akademie ČR v Praze Fakulta bezpečnostního managementu K a t e d r a k r i z o v é h o ř í z e n í DIPLOMOVÁ PRÁCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŢE V OBLASTI PŘÍPRAVY OBYVATELSTVA NA MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

Více

Možnosti vzdělávání žen na rodičovské dovolené v Rožnově pod Radhoštěm

Možnosti vzdělávání žen na rodičovské dovolené v Rožnově pod Radhoštěm Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Možnosti vzdělávání žen na rodičovské dovolené v Rožnově pod Radhoštěm Aneta Fusková Vedoucí práce: Mgr. Blanka Plasová Brno 2010 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Diplomová práce

MASARYKOVA UNIVERZITA. Diplomová práce MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Diplomová práce BRNO 2012 Hana Hanusová MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií Negativní a pozitivní vlivy sociálních sítí

Více

VLIV TEAMBUILDINGU NA VÝKONNOST PRACOVNÍHO TÝMU

VLIV TEAMBUILDINGU NA VÝKONNOST PRACOVNÍHO TÝMU MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD VE SPORTU VLIV TEAMBUILDINGU NA VÝKONNOST PRACOVNÍHO TÝMU Bakalářská práce v oboru FSpS Management cestovního ruchu Vedoucí bakalářské

Více

Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 Umíme ještě číst?

Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 Umíme ještě číst? Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 Umíme ještě číst? Jana Palečková Vladislav Tomášek Josef Basl Ústav pro informace ve vzdělávání Praha 2010 Tato publikace byla vydána jako plánovaný výstup projektu ME

Více

VÝZKUM ŽÁKOVSKÉHO POJETÍ PRAVOPISNÉ PROBLEMATIKY NA DRUHÉM STUPNI ZŠ. Diplomová práce

VÝZKUM ŽÁKOVSKÉHO POJETÍ PRAVOPISNÉ PROBLEMATIKY NA DRUHÉM STUPNI ZŠ. Diplomová práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury VÝZKUM ŽÁKOVSKÉHO POJETÍ PRAVOPISNÉ PROBLEMATIKY NA DRUHÉM STUPNI ZŠ Diplomová práce Autor práce: Jana

Více

Využití textů v hodinách českého jazyka na 1. stupni ZŠ

Využití textů v hodinách českého jazyka na 1. stupni ZŠ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce Využití textů v hodinách českého jazyka na 1. stupni ZŠ Monika Kabatová Plzeň 2013 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci na

Více

POUŢÍVÁNÍ POČÍTAČŮ U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU: SOUVISLOSTI S VÝCHOVNÝM STYLEM A POSTOJEM RODIČŮ

POUŢÍVÁNÍ POČÍTAČŮ U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU: SOUVISLOSTI S VÝCHOVNÝM STYLEM A POSTOJEM RODIČŮ Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Bakalářská diplomová práce obor psychologie POUŢÍVÁNÍ POČÍTAČŮ U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU: SOUVISLOSTI S VÝCHOVNÝM STYLEM A POSTOJEM RODIČŮ

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací Věra Zapletalová Vedoucí práce: Ing. Ester Danihelková Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Destruktivní náboženské kulty na území ČR. Resocializace. Miloslav Michal

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Destruktivní náboženské kulty na území ČR. Resocializace. Miloslav Michal Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Destruktivní náboženské kulty na území ČR Resocializace Miloslav Michal Bakalářská práce 2009 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně.

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Kvalita ţivota dětí ze sociálně znevýhodněného rodinného prostředí BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce:

Více

Společenství prvního stupně Dotazník pro žáky formou počítačové hry

Společenství prvního stupně Dotazník pro žáky formou počítačové hry Společenství prvního stupně Dotazník pro žáky formou počítačové hry Denisa Denglerová 17 Společenství prvního stupně Dotazník pro žáky formou počítačové hry Denisa Denglerová Společenství prvního stupně.

Více

Webové stránky UTB ve Zlíně. Vít Nevřela

Webové stránky UTB ve Zlíně. Vít Nevřela Webové stránky UTB ve Zlíně Vít Nevřela Bakalářská práce 2012 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních

Více

DOBROVOLNICTVÍ V TYFLOCENTRU PLZEŇ O. P. S.

DOBROVOLNICTVÍ V TYFLOCENTRU PLZEŇ O. P. S. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Bakalářská práce DOBROVOLNICTVÍ V TYFLOCENTRU PLZEŇ O. P. S. Klára Fidlerová Sociální péče, obor Sociální práce Vedoucí práce: Mgr.

Více

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2.

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. stupeň BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ DO NITRA JAZYKŮ Příliš jsem, vyznati

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Studijní obor - Mezinárodní politika a diplomacie Imigrace a integrace subsaharských Afričanů do společnosti v České republice (Diplomová práce)

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MANAGEMENTU V JINDŘICHOVĚ HRADCI

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MANAGEMENTU V JINDŘICHOVĚ HRADCI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA A VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MANAGEMENTU V JINDŘICHOVĚ HRADCI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Stanislava KUBÁTOVÁ JIHOČESKÁ UNIVERZITA

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

konference KONKURENCE 3. 4. 3. 2011 Jihlava

konference KONKURENCE 3. 4. 3. 2011 Jihlava konference KONKURENCE 3. 4. 3. 2011 Jihlava Vysoká škola polytechnická Jihlava Katedra ekonomických studií pořádá 3. konferenci KONKURENCE 2011 3. a 4. března 2011 Sborník příspěvkŧ z konference V rámci

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

Uplatnění projektového vyučování na střední škole Exercise project teaching on intermediate school

Uplatnění projektového vyučování na střední škole Exercise project teaching on intermediate school Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogická Studijní program: DPS Studijní obor (kombinace): Pedagogicko - psychologická způsobilost Uplatnění projektového

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet informačních studií a knihovnictví Informační studia a knihovnictví Bc. Lenka Janská Návrh implementace předmětu

Více

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ (Pevné desky) UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ práce Brno 2010 Bc. Josefa Jelínková UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH

Více

Průzkum sociální situace cizinců na území Hl. m. Prahy

Průzkum sociální situace cizinců na území Hl. m. Prahy Závěrečná zpráva projektu Průzkum sociální situace cizinců na území Hl. m. Prahy Poradna pro integraci, o.s. Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s. Praha, 2010 Obsah Úvod... 2 1. Koncentrace cizinců na

Více

METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2011 Petr Špinar

METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2011 Petr Špinar METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Petr Špinar METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA Mezinárodní obchod BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MIKROFINANCE OBECNÁ ANALÝZA A ZISKOVOST MICROFINANCE GENERAL ANALYSIS AND

Více