9 Skonto, porovnání různých forem financování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9 Skonto, porovnání různých forem financování"

Transkript

1 9 Sonto, porovnání různých forem financování Sonto je sráža (sleva) z ceny, terou posytuje prodávající upujícímu v případě, že upující zaplatí oamžitě (resp. během dohodnuté ráté lhůty). Výše sonta je obvyle stanovena v procentech z prodejní ceny. Sonto lze vyjádřit v absolutní částce nebo na relativní roční bázi. Před upujícím stojí tedy otáza, zda-li je pro něj výhodnější oamžité zaplacení ceny snížené o sonto nebo zaplacení plné ceny později. Schématicy můžeme obě varianty znázornit následujícím způsobem čas T T 0 d T 1 výše platby PC-S PC T...den náupu zboží, T 0..poslední den, e terému lze uplatnit sonto, T 1..poslední den, e terému lze zaplatit cenu, d počet dnů mezi T 0 a T 1, PC...cena, S...sonto. Kupující má dispozici prostředy na zaplacení až v čase T 1. Poud chce zaplatit dříve, musí si na zaplacení vypůjčit. (Nebo: Kupující má prostředy na zaplacení už v čase T 0 a může tedy hned zaplatit sníženou cenu, poud ta neučiní, může tyto prostředy uložit na termínované depozitum se splatností d a zaplatit až v čase T 1.) To znamená, že musíme porovnat výši sonta S s příslušnými úroy za období d z částy PC S, terou bychom si museli eventuálně půjčit. Oamžitá platba snížená o sonto bude potom výhodnější za předpoladu, že sonto bude vyšší, než odpovídající úroy. 9.1 Vzorce a) Výpočet absolutní výše sonta v Kč S.absolutní výše sonta r s.sazba sonta vyjádřená v procentech PC.prodejní cena

2 Výpočet absolutního zisu (ztráty) při využití oamžitého placení se sontem před odloženým placením můžeme vyjádřit: b) Výpočet absolutního zisu (ztráty) de: Z..zis (ztráta) vyplývající z využití oamžitého placení se sontem S.absolutní výše sonta PC prodejní cena d...doba od T 0 do T 1 ve dnech p...úroová sazba v % p.a. c) Výpočet úroů z potenciálního úvěru použitého na oamžité placení nebo: de: ú.výši úroů z potenciálního úvěru S.absolutní výše sonta PC prodejní cena d. doba od T 0 do T 1 ve dnech p...úroová sazba v % i úroový oeficient V případě, že S ú, se sonto vyplatí. d) Srovnání absolutní výše sonta a úrou Pro upující bude využití sonta a oamžité zaplacení snížené ceny výhodnější v případě, že sonto bude vyšší než úro za dobu ode dne, dy mohla být zaplacena cena nížená o sonto do doby splatnosti, dy musí být zaplacena plná cena. V tomto případě musí platit:

3 V případě, že by se sonto rovnalo veliosti úroů, jsou obě varianty stejně výhodné. V případě, že sonto bude nižší než úroy, potom je pro upujícího výhodnější zaplatit plnou cenu až v době splatnosti. e) Porovnání relativní výše sonta s úroovou sazbou Na sonto lze pohlížet jao na úro. Pa lze i sonto vyjádřit v procentech na roční bázi. (ja uvádí ve své publiaci Finanční řízení podniu prof. J. Valach) Pro výpočty příladů uvedených v této sbírce budeme vycházet ze vztahu prof. Valacha. Evivalentní úroovou sazbu lze vypočítat taé podle následujícího vztahu, terý uvádí oletiv autorů publiace Finanční matematia pro aždého. Výhodnost sonta lze pro upujícího posoudit přímo porovnáním s roční úroovou sazbou z potencionálního úvěru (resp. depozita). Vztah mezi sontem a úroovou sazbou EÚS > p EÚS = p EÚS < p Výhodnější varianta pro upujícího Výhodnější využití sonta a oamžité placení Varianty jsou rovnocenné Výhodnější je zaplatit až v době splatnosti (odložené zaplacení) EÚS.evivalentní roční úroová sazba z banovního úvěru v % (veliost sonta vyjádřená z prodejní ceny v % na roční bázi) r s.sazba sonta v % z ceny, DS..doba splatnosti obchodního úvěru (dny), LS.lhůta pro posytnutí sonta (dny). 9.2 Vzorový přílad Přílad 1 Dodavatel dodal zboží v celové ceně Kč. Částa je splatná do čtyř týdnů. Při zaplacení do jednoho týdne nabízí prodávající firma možnost sonta ve výši 2 % z prodejní ceny. V případě oamžitého zaplacení by odběratel musel náup financovat z rátodobého úvěru, při úroové sazbě 12 % p.a. Je pro upující firmu za daných podmíne výhodné využít a zaplatit zboží do týdne či nioliv?

4 Řešení: a) Výpočet absolutní částy sonta: S S r s PC ,-Kč 100 b) Výpočet absolutního zisu (ztráty): Z S PC S d p Z ,-Kč c) Výpočet úroů z potenciálního úvěru, použitého na oamžité placení: PC S d p ú ú ,-Kč de: d je rozdíl mezi T 0 a T 1 vyjádřený ve dnech ( tj. 28 dnů 7 dnů) Výše úroů z potenciálního úvěry by činila Kč. Jeliož je absolutní částa sonta vyšší než úroy z potenciálního úvěru, je dřívější zaplacení při využití sonta a refinancování úvěrem výhodnější než odložené zaplacení plní ceny. d) Srovnání absolutní výše sonta a úrou: S PC S d p S = 4 000,- Kč

5 , Kč Pro upující bude využití sonta a oamžité zaplacení snížené ceny výhodnější, jeliož sonto je vyšší než veliost úroů, teré by zísal v případě uložení volných peněžních prostředů při 12 % p.a. ( ). e) Porovnání relativní výše sonta s úroovou sazbou: EÚS EÚS rs 360 DS LS ,28% 28 7 Sonto vyjádřené v procentech na roční bázi je vyšší než úroová sazba potenciálního úvěru. V tomto případě, je výhodnější oamžité placení s využitím sonta. Přílad 2 Zboží v ceně ,-- Kč je splatné do 30 dní. Při zaplacení do 3 dnů posytuje prodávající sonto ve výši 0, 5% ceny. Vypočítejte zda je při úroové míře 6 % pro upujícího výhodné sonto využít. Řešení: 30 3 ú ( ) 0, , Kč, jedná se o úro z částy (PC S ), 360 terý bychom mohli uložit a zaplatit dodavateli až v čase T 1. Místo toho můžeme zaplatit už v čase T 0 a uplatnit sonto (slevu z ceny). S = Kč, ú = Kč, sonto se tedy vplatí víc, výhodnější je zaplatit do 3 dnů než v oamžiu T 1. Druhý způsob výpočtu je za využití přepočítání sazby sonta roční evivalentní sazbě z banovního úvěru. 0,5 EÚS *360 6,66%. EÚS je větší než i. Poud odběratel využije sonta, bude jeho 30 3 výnos 6,66 %, dežto dyby peníze uložil do bany, de je úroová sazba pouze 6 % p.a. a zaplatil později, byl by jeho úroový výnos nižší. V opačném případě, dy EÚS je menší než úroová sazba, bylo by lepší nevyužít sonto, peníze uložit do bany a zaplatit až v čase T Přílady 1) Prodávající dodává zboží v ceně ,-- Kč, částa je splatná do čtyř týdnů. Při zaplacení do jednoho týdne posytuje prodávající sonto 2 % z ceny. Úroová sazba činí 12 %. Vypočítejte, zda se upujícímu vyplatí zaplatit dříve. (ú = 137,20 Kč, EÚS = 34,286 %, sonto je výhodnější)

6 2) Účet firmy Kurz & Co. na 3 000,-- EUR je splatný nejpozději do 30 dnů. Bude-li splacen (vyrovnán) do 10 dnů, bude odběrateli posytnuto dodavatelem sonto ve výši 2 %. Bana nabízí úroovou sazbu pro uložení peněžních prostředů ve výši 14 % p.a. Vypočítejte, zda je pro odběratele výhodné zaplatit dříve. (ú = 22,87 EUR, EÚS = 36 %, sonto je výhodnější) 3) Platební podmíny pro dodávy zboží jsou mezi výrobcem a obchodním podniem dojednány ta, že platba za zboží se usuteční do 36 dnů netto poladna a poud je účet vyrovnán do 8 dnů, bude dodavatelem posytnuta sleva (sonto) 2 %. a) Zjistěte evivalentní úroovou sazbu v případě, že odběratel využije sonta (tzv. placení na cíl). b) Ja dalece je výhodné pro odběratele platit účty (fatury) až po 46 dnech (dodavatel reaguje totiž na nezaplacené účty fatury až 10 dnů po termínu splatnosti). (a) EÚS = 25,71 %, b) EÚS = 18,95 %) 4) Platební podmíny pro dodávy zboží jsou mezi výrobcem a obchodním podniem dojednány ta, že platba za zboží se usuteční měsíčně do 40 dnů netto poladna a poud je účet vyrovnán do 12 dnů, bude dodavatelem posytnuta sleva (sonto) 3 %. a) Zjistěte veliost evivalentní úroové sazby v případě, že odběratel využije tzv. placení na cíl. b) Zjistěte ja je pro odběratele výhodné platit účty (fatury) až po 50 dnech, jestliže dodavatel reaguje na nezaplacené účty (fatury) až 10 dnů po termínu splatnosti. (a) EÚS = 38,57 %, b) EÚS = 28,42 %) 5) Stavební firma Teranova zajistí obchodní firmě stavbu motorestu za následujících podmíne: Cena dodávy 28 mil. Kč a dodací lhůta je 36 měsíců. Předmětem jednání mezi dodavatelem a odběratelem (investorem) ace jsou platební podmíny. Jsou navrženy následující varianty placení: a) Záloha ve výši 8 mil. Kč a 3 roční spláty ve výši 5 mil. Kč vždy b) 3 roční spláty ve výši 7 mil. Kč, vždy c) Jednorázová záloha při uzavření smlouvy o dodávce (stavbě) ve výši 25 mil. Kč d) Záloha 10 mil. Kč a doplate po předání stavby 17 mil. Kč. e) 3 roční zálohy ve výši 7 mil. Kč, vždy 1.1. Úol: Posuďte výhodnost aždého z možných řešení pro oba partnery a porovnejte. Kalulovaný úro činí 10% p.a. (BHa = Kč, BHb = Kč, BHc = Kč, BHd = Kč, BHe = Kč. Pro stavební firmu (dodavatel) je nejvýhodnější varianta c). Pro investora (odběratel), je nejvýhodnější varianta b).) 6) Na reonstruci hotelu byla ve výběrovém řízení vybrána firma Stavba, terá zajistí reonstruci za 24 měsíců a za 22 mil. Kč. Mezi dodavatelem a odběratelem proběhla jednání o podmínách placení a byly navrženy následující varianty: 1. Záloha ve výši 7 mil. Kč a 2 roční spláty po 6 mil. Kč. a. 2 roční spláty ve výši 10 mil. Kč. b. Jednorázová záloha při uzavření smlouvy o dodávce ve výši 20 mil. Kč. c. Záloha 7 mil. Kč a doplate po předání stavby 15 mil. Kč. d. 2 roční zálohy 1.1. ve výši 10 mil. Kč. Úol: Posuďte výhodnost aždého z možných řešení pro oba partnery a porovnejte. Kalulovaný úro je 10 % p.a.

7 (BHa = Kč, BHb = Kč, BHc = Kč, BHd = Kč, BHe = Kč. Pro dodavatele (stavební firmu) je nejvýhodnější varianta c). Pro investora (hotel) je nejvýhodnější varianta b).) Nežeň se pro peníze! Můžeš si je vypůjčit levněji. Sotsé přísloví

FINANČNÍ MATEMATIKA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

FINANČNÍ MATEMATIKA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky FINANČNÍ MATEMATIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová FINANČNÍ MATEMATIKA PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová Radová Tel: 224 095 102 E-mail: radova@vse.cz Kontakt Jednoduché úročení Diskontování krátkodobé cenné papíry Složené úrokování Budoucí hodnota anuity spoření

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA I

FINANČNÍ MATEMATIKA I UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Eva Bohanesová FINANČNÍ MATEMATIKA I Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D. Mgr. RNDr. Ivo Müller, Ph.D. Studijní text vznikl jako

Více

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 2 OBSAH 1 POJETÍ KRÁTKODOBÉHO

Více

ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY

ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY Na přípravě skript se podíleli: Ing. Petr Borkovec - kap. 3, 4, 6 Ing. Roman Ptáček - kap. 1, 2, 5, 9 Ing. Petr Toman - kap. 7, 8 Technická úprava: Ing. Petr Borkovec Ing. Petr

Více

8 Leasing. 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z:

8 Leasing. <http://www.sfinance.cz/firmy-a-podnikani/informace/pruvodce/rozdeleni/> 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z: 8 Leasing Slovo "leasing" bylo převzato do české terminologie z anglického slova, které v překladu znamená "pronájem". Jedná se o obchodní operaci leasingového pronajímatele (leasingová společnost) a leasingového

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

Základní konstrukce úvěru - čerpání, splácení, úročení - se znázorňuje na různých schématech. podnik na časové ose. čerpání úvěru splátka jistiny

Základní konstrukce úvěru - čerpání, splácení, úročení - se znázorňuje na různých schématech. podnik na časové ose. čerpání úvěru splátka jistiny Bankovní úvěry (1) Základní konstrukce úvěru - čerpání, splácení, úročení - se znázorňuje na různých schématech. schéma příjem - výdaj příjem - inflow podnik na časové ose jistina výdaj - outflow čerpání

Více

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY Začínáte? Příručka pražského podnikatele ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovali: Monika Loudová Lucie Pavlíková Tomáš Randula Datum prezentace: 22. 4. 2004 V Brně dne...... Podpis

Více

Finanční. matematika pro každého. f inance. 8. rozšířené vydání. věcné a matematické vysvětlení základních finančních pojmů

Finanční. matematika pro každého. f inance. 8. rozšířené vydání. věcné a matematické vysvětlení základních finančních pojmů Finanční matematika pro každého 8. rozšířené vydání J. Radová, P. Dvořák, J. Málek věcné a matematické vysvětlení základních finančních pojmů metody pro praktické rozhodování soukromých osob i podnikatelů

Více

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY Začínáte? Příručka pražského podnikatele Bankovní soustava v ČR

Více

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Časová hodnota peněz Každou peněžní operaci prováděnou v současnosti a zaměřenou do budoucnosti

Více

7.1. Jistina, úroková míra, úroková doba, úrok

7.1. Jistina, úroková míra, úroková doba, úrok 7. Finanční matematika 7.. Jistina, úroková míra, úroková doba, úrok Základní pojmy : Dlužník osoba nebo instituce, které si peníze půjčuje. Věřitel osoba nebo instituce, která peníze půjčuje. Jistina

Více

Derivá ty devizove ho trhu

Derivá ty devizove ho trhu Derivá ty devizove ho trhu Fluktuace a volatilita kursu Plovoucí nebo řízený plovoucí kurs vykazuje neustálé pohyby nahoru a dolů. Typická velikost odchylek se nazývá volatilita (proměnlivost) a čím je

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra matematiky. Bakalářská práce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra matematiky. Bakalářská práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra matematiky Bakalářská práce Sbírka řešených příkladů z finanční matematiky pro SŠ - finanční úvěrové a pojistné produkty, práva spotřebitele

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VÝPOČETNÍ TECHNIKA 18 20 M/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 3. ročník

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VÝPOČETNÍ TECHNIKA 18 20 M/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 3. ročník Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VÝPOČETNÍ TECHNIKA 18 20 M/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 3. ročník 1 1 UČEBNÍ OSNOVA... 5 EKONOMIKA... 5 1.1 Pojetí vyučovacího

Více

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Umíme si půjčovat? (Podepsat můžeš, přečíst musíš!) Libor Dupal, Otakar Schlossberger, Petr Toman Průvodce spotřebitele, svazek č. 10 Umíme si půjčovat?,

Více

Refinancování půjček

Refinancování půjček SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Refinancování půjček BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Eliška

Více

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ

Více

Finance v cestovním ruchu - dvousemestrální kurz

Finance v cestovním ruchu - dvousemestrální kurz K1FCR3 Finance v cestovním ruchu - dvousemestrální kurz Přednášející: doc. Jan Pudlák, texty na pudlak.wbs.cz (heslo: ahojte) dotazy na pudlak@wbs.cz Rozvržení obsahu mezi zimní a letní semestr: zimní

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Sbírka pøíkladù DRAHOMÍRA PAVELKOVÁ ADRIANA KNÁPKOVÁ PØEMYSL PÁLKA

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Sbírka pøíkladù DRAHOMÍRA PAVELKOVÁ ADRIANA KNÁPKOVÁ PØEMYSL PÁLKA Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE Sbírka pøíkladù DRAHOMÍRA PAVELKOVÁ ADRIANA KNÁPKOVÁ PØEMYSL PÁLKA ZLÍN 2008 Recenzoval: Jiří Polách Drahomíra Pavelková,

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Studentské úvěry Student loans Petra Kulmonová Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou na téma Studentské úvěry

Více

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE FINANČNÍHO LEASINGU A HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU PŘI POŘÍZENÍ NEMOVITOSTI PRO KOMERČNÍ ÚČELY

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE FINANČNÍHO LEASINGU A HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU PŘI POŘÍZENÍ NEMOVITOSTI PRO KOMERČNÍ ÚČELY SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE FINANČNÍHO LEASINGU

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Prohlášení. V Rohatci dne 15 listopadu 2012 Denisa POLÁŠKOVÁ

Prohlášení. V Rohatci dne 15 listopadu 2012 Denisa POLÁŠKOVÁ Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: RPSN u spotřebitelských úvěrů vypracovala samostatně na základě pokynů svého vedoucího práce. Literatura, odborné zdroje a ostatní materiály, jenž

Více

Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem. Světlana Bucňáková

Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem. Světlana Bucňáková Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem Světlana Bucňáková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Cílem mé bakalářské práce je porovnat dva zdroje financování.

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník 1 UČEBNÍ OSNOVA...5 EKONOMIKA...5 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu...5

Více